A Győri Művészeti és Fesztiválközpont fenntartása alatt működő Győri Agóra PóLUS intézmény előzetes üzleti terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Győri Művészeti és Fesztiválközpont fenntartása alatt működő Győri Agóra PóLUS intézmény előzetes üzleti terve"

Átírás

1 A Győri Művészeti és Fesztiválközpont fenntartása alatt működő Győri Agóra PóLUS intézmény előzetes üzleti terve Készült a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Agóra PóLUS Pólus- illetve társpólus városok innovatív kulturális infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása c. pályázati felhíváshoz Az üzleti terv részei: 1.) Vezetői összefoglaló 2.) Az intézmény általános bemutatása 3.) Marketing Terv 4.) Működési terv 5.) Szervezeti felépítés 6.) Pénzügyi terv I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A projektfejlesztés feladatát és az intézmény majdani fenntartását felvállaló Önkormányzat a város gazdasági versenyképességének megőrzése, a humán erőforrások piaci egyensúlyi helyzetének megteremtése érdekében jó lehetőséget látott projektben, különösen a már korábban elindított szakképzési szerkezetátalakítási programjának kiegészítéseként. A pályázati útmutató előírásainak megfelelően a projektgazda a 12 éves minimális fenntartási időszak alatt a projekt céljainak megvalósítását saját intézménye keretei között kívánja biztosítani. A lehetőségek vizsgálatát követően első megközelítésre a legmegfelelőbb alternatívának a Győri Művészeti és Fesztiválközpont, mint önkormányzati költségvetési szerv e feladattal történő felruházása bizonyult. Kiemelendő ugyanakkor, hogy az intézmény várható nyitásáig hátralévő több mint két év során az időközben várhatóan változó piaci, társadalmi, intézményi viszonyok szükségessé teszik optimális működtetési struktúra újragondolását. A projekt keretei között egy három szinten mintegy nm hasznos alapterületű épületben egy kb nm hasznos alapterületű interaktív kiállítás mintegy 74 interaktív kiállítási eszközzel alkotja az intézmény magját. A fő tevékenység kiegészítéseként kreatív foglalkoztató, látványlabor, előadó és oktatóterek és egy kb. 100 fő befogadására alkalmas konferenciatér biztosítja az intézmény minél szélesebb körű hasznosítását. Természetesen a hasonló létesítményekben elvárt büfé, e-olvasó és az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges kiszolgálóterek teszik teljessé. Az interaktív kiállítási eszközök egyedi tervezésű és gyártású eszközök, melyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a látogató a járműgyártáshoz kapcsolódó fizikai törvényszerűséget ismerjen meg, annak alkalmazási területét és innovációs eredményeit vizsgálja játékos, szemléletes úton, vagy éppen csoportos projektmunkát vigyen véghez. Az intézmény állandó kiállításának bemutatása mellett utazó kiállításokat fogad be, és szervez maga is saját eszközparkjából. Iskolai osztályok számára tanítási időben interaktív tanórák számára szolgál helyszínül, rendszeresen szervez előadásokat, kísérleti bemutatókat műszaki, természettudományos témában. Fontos tevékenysége a meglévő városi rendezvényekhez való kapcsolódás

2 (Győrkőc Fesztivál, Széchenyi Futam, ). Konferenciatere tág lehetőséget biztosít szakmai fórumok, céges rendezvények, továbbképzések lebonyolítására. II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 1.) Az intézmény alapadatai Hivatalos elnevezése: Székhelye: 9022 Győr, Liszt F. u. 20. Működési területe: Győr város közigazgatási területe, rendezvényszervezés esetén az egész ország Felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Az intézményre teljeskörűen vonatkoznak a hatályos jogszabályokból a helyi önkormányzat rendelkezéseiből az intézményre irányadó normatív és egyedi jogi aktusokban foglalt szabályok és egyéb döntések, határozatok. Alaptevékenysége: Az intézmény gazdasági szervezete: KP-GSZK, 9022 Győr, Czuczor G. u. 7. Számlát vezető hitelintézet: OTP Bank Zrt, 9022 Győr, Teleki u. 51. Jogállása: részben önálló jogi személy Gazdálkodási forma: részben önálló gazdálkodással és bérgazdálkodással rendelkező költségvetési szerv 2.) Az intézmény története Az intézmény majdani fenntartója, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont Győr Megyei Jogú Város költségvetési szerveként üzleti terv készítésére nem kötelezett. A Győri Agóra PóLUS intézményre vonatkozó üzleti terv elkészítése mégis szükséges és fontos a tulajdonos számára a következő okok miatt: 1. A pályázati konstrukció kötelező előírása az üzletit terv megléte, anélkül a pályázat nem támogatható. 2. A tulajdonos fontosnak tartja az intézmény közhasznúsága mellett hangsúlyozni, hogy az tevékenységeivel olyan szerepet tölt majd be, melyből a város és a régió gazdasági, tudományos és közszereplői közvetlenül vagy közvetve profitálhatnak. Ez Önkormányzat célja ezért az intézmény önfenntartóvá tétel, melyhez fent említett szereplők megszólítása és az intézmény küldetése iránt elkötelezetté tétele fontos feladat. III. MARKETING TERV Pályázathoz mellékelten csatolt részletes marketingterv alapján IV. MŰKÖDÉSI TERV 1.) Fejlesztési elemzés Az intézmény az üzleti terv készítésének ideje alatt a pályázati konstrukció keretei között előírt tervek előállításának stádiumában áll. Az intézmény működtetésének fontos alapkövei a projektfejlesztés során augusztus 14-i határidővel elkészülnek a következők szerint: Építészeti tervezés:

3 o Az intézményt befogadó épület engedélyes terveinek elkészítése. Belsőépítészeti tervezés: o Az intézmény kiállítási eszközparkjának teljes, minden eszközt magába foglaló design terveinek és részletes funkcionális leírásának kidolgozása. o Az intézmény működtetéséhez szükséges egyéb eszközök számbavétele. Üzleti, működtetési tervezés: o Megvalósíthatósági tanulmány, o Beruházási költségvetés, o Működtetés költségvetése, o Költség-haszon elemzés, o A működtetés intézményi struktúrájának kidolgozása, o Marketingterv, o Szakmai koncepció, o Egyéb tanulmányok. A projektfejlesztés befejezése várhatóan a pályázati kiírás jelenlegi előírásaival összhangban szeptemberében várható. Ez magába foglalja a pályázathoz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzését, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a kiviteli tervek elkészítését, a kivitelezést, hatósági engedélyek beszerzését, beüzemelést, próbaüzemet. Ennek megfelelően az intézmény várható nyitása a nagyközönség előtt ősze. A fenti feladatok ellátására rendelkezésre álló idő rendkívül szűkösnek mondható. A határidők tartását a következő esetleges kockázatok veszélyeztethetik: Pályázati értékelési eljárás elhúzódása, Közbeszerzési eljárás sikertelensége, Időjárás-kockázatok a kivitelezés során. A megvalósításban a koordinációs feladatok döntő részét a tulajdonos és a fenntartó munkatársai végzik, külső erőforrások igénybevétele a későbbiekben lefolytatandó közbeszerzési eljárások útján történik. 2.) Szolgáltatási terv Az intézmény jellegéből adódóan egy kifele nagymértékben nyitott, szolgáltató funkciót betöltő létesítmény, mely sikeressé csak a célközönsége maximális elégedettségének elérésével válhat. A Győri Agóra PóLUS népszerűségének, pénzügyi eredményességének fenntartása mellett ugyanakkor igen fontos célként kell, hogy megjelöljük közhasznú funkciójának fontosságát, mely nem más, mint fő küldetése, a gazdasági egyensúly humánerőforrás oldali fenntartásában való aktív közreműködés. Az intézmény a következő fő szolgáltatásokat nyújtja célcsoportjainak: Interaktív kiállítási szolgáltatás (széles nyilvánosság győri, regionális és országos hatókörrel; turisták; ), Oktatási kiegészítő funkciók (oktatás valamennyi szintje, vállalatok), Konferenciaszervezés, helybiztosítás (konferenciaturizmus),

4 Vállalati rendezvények lebonyolítása (vállalatok), Egyéb városi, regionális, országos hatókörű rendezvények lebonyolítása (széles nyilvánosság). Általánosan megállapítható, hogy az intézmény hosszú távon eredményesen csak a következő feltételek teljesülése mellett működtethető: Állandó aktív kommunikáció, a célcsoportok érdeklődésének folyamatos megtartása érdekében, Folyamatosan megújuló szakmai és szabadidős programkínálat, A kiállítási eszközpark időről-időre megújulása, Szakmai professzionalizmus, kiválóság képviselete nemzetközi szinten. Az intézmény működésében a fenti feltételeket részben bevételeinek maximálása, részben humán erőforrásainak optimalizálása, részben pedig külső kapcsolatai, támogatói számának növelése útján érheti el. A működtetés pénzügy és HR feltételei az üzleti terv következő fejezeteiben kerülnek részletezésre. A külső kapcsolatok építése során a következőket rögzítjük: Az intézmény a Széchenyi István Egyetem területén épül. Az egyetemmel kötött Együttműködési Megállapodás értelmében szoros szakmai munka várható mind a kivitelezés, mind a későbbi működtetés ideje alatt. Az intézmény és az egyetem közös érdeke, hogy olyan szakmai program kerüljön kidolgozásra, mely hozzájárul az egyetem tevékenységeinek bővítéséhez, színesítéséhez és a Győri Agóra PóLUS bevételeinek növeléséhez, kiadásainak csökkentéséhez. Az intézmény egyik fő célközönsége az általános és középiskolás korosztály, amely számára részben az oktatási programot, tanrendet színesítő, magyarázó tartalmat nyújt a ház, részben a pályaválasztás előtt álló fiatalok felé informális pályaorientációt végez. Az iskolai osztályok (városi, regionális és országos szinten) bevonása a látogatói létszám bővülésének, az intézmény folyamatos kihasználtságának jó lehetősége. Ezt az iskolákkal és fenntartóikkal való szoros kapcsolatok kiépítésével, rendszeresen megújuló programkínálattal érhetjük el. Az intézmény potenciális jövőbeli támogatói azok a vállalatok, amelyek a ház által képviselt üzenetek között kapcsolódási pontokat találva üzleti jóhírük növelése, társadalmi felelősségvállalásuk kifejezése érdekében anyagi támogatás nyújtására is hajlandók. 3.) Működtetési terv Az intézmény szakmai működtetése a Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervezeti keretei között, az V. fejezetben bemutatásra kerülő személyi feltételekkel történik. Külső erőforrások igénybevétele a következő területeken várható: Épületfenntartás, Épülettakarítás, Eszközjavítás, karbantartás (nagyobb volumenű munkák),

5 Eszközcsere, Marketing, Biztonsági szolgáltatás, Büfé-üzemeltetés, Rendszergazdai szolgáltatás. A szolgáltatásokra vonatkozó adatok: Szolgáltatás Szolgáltató Gyakoriság Munkavégzés módja Indok megnevezése Épületfenntartás Ingatlanfenntartással, Éves gyakorisággal, teljes kiszervezése indokolt Nagy volumenű, üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozó illetve elhasználódás függvényében Épülettakarítás Takarító cég Napi és heti rendszerességgel Eszközjavítás, Műszaki eszközök Eseti jelleggel karbantartás javítására szakosodott vállalkozó Eszközcsere Egyetemisták, helyi Éves termelővállalkozások, rendszerességgel, specialisták az eszközpark 5-10 %-a mértékéig Marketing Marketing-tanácsadás, PR Állandó megbízás ügynökség útján Biztonsági Őrző-védő vállalkozás Állandó megbízás szolgáltatás útján Büfé-üzemeltetés Külső vállalkozó Hosszú távú bérleti szerződés útján Rendszergazdai Informatikai vállalkozás Állandó megbízás szolgáltatás útján (anyag és munkadíj) szaktudást igénylő munka, Teljes kiszervezés: Speciális Személyzet és eszközök szakértelmet biztosítása is vállalkozó igényel, jobban feladata számonkérhető Eseti megbízással, az Nagyobb volumenű intézmény szakemberkapacitásain felül nem elvégezhetők munkák házon belül Pályázatos keretek között, A helyi szaktudás esetleg szponzorizáció bevonásának és az útján vállalkozói elkötelezettség kivívásának megfelelő módja Az intézmény külső A professzionális és kapcsolati munkatársának költséghatékony koordinációjában kommunikáció az intézmény népszerűségének egyik kulcsa Folyamatos jelenlét Speciális szakértelmet igényel, jobban számonkérhető A büfé üzemeltetésének Speciális felelőssége vállalkozó szakértelmet feladata, intézmény igényel üzemeltetője ezért bérleti díjat számol fel Folyamatos jelenlét Speciális szakértelmet igényel, jobban számonkérhető V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A szervezet tervezett struktúrája:

6 Igazgató Szakmai vezető Műszaki vezető Gazdasági vezető Külső kapcsolatok felelőse Műszaki kisegítők (2 fő) Pénztárosok (2 fő) Asszisztens Ruhatárosok (2 fő) Demonstrátorok vezetője (2 fő) Boltosok (2 fő) Demonstrátorok (pool fővel) Az alkalmazottak felvételének ütemezése Az intézmény személyi kapacitásait célszerű már a projektfejlesztés, kivitelezés időszaka alatt részben kiépíteni. Mind az épület, mind az eszközpark tervezése, kivitelezése során szükséges egyik oldalról a működtetői elvárások érvényesítése, részben pedig biztosítani kell a majdani személyzet számára a megfelelő rálátást az infrastruktúra egészére, elsősorban műszaki vonatkozásokat tekintve. Mindezek miatt célszerű legkésőbb 2011 januárjától az intézmény szakmai és műszaki vezetőjének, valamint a külső kapcsolatokkal foglalkozó munkatársának projektbe vonása. A humán erőforrások fennmaradó része a nyitás előtt kb. 3 hónappal, a projekt zárása, próbaüzeme ideje alatt lép alkalmazásba. Az alkalmazottak kiválasztásának vezérlőelvei Az alkalmazottak kiválasztásánál törekedni kell az esélyegyenlőség elveinek maximális érvényesítése mellett a hasonló területen tapasztalatot szerzett szakemberek kiválasztására minimálisan a vezetői szinteken. A személyzeti politika fontos területe a megfelelő demonstrátori pool kialakítása. Itt az egyetemi kapcsolatok kiaknázása útján az üzemeltetőnek lehetősége nyílik kellően motivált, a cél irányában elhivatott egyetemisták kiválasztására, akik eseti, dömpingszerűen felmerülő feladatok esetén is könnyen motiválhatóak. További ösztönzési módszer lehet irányukban a legjobb demonstrátorok főállású alkalmazottá emelése. Külső cég igénybevétele az alkalmazottak kiválasztásában eseti jelleggel, szükség esetén elképzelhető. A javadalmazási rendszer A pénzügyi fejezetekben bemutatásra kerül a munkavállalók várható alapfizetéseit tartalmazó fix munkabéres javadalmazási rendszer, melytől kisebb

7 eltérések egyedi megállapodások esetében elképzelhető. A munkavállalók további ösztönzése az intézmény pénzügyi eredményéhez kötötten alakulhat. Munkaerőképzés Az intézmény jellegéből fakadóan csak az aktuális piaci változások naprakész figyelemmel kísérésével, az új irányok figyelemmel kísérésével működhet hatékonyan. Fontos továbbá az Agóra nemzetközi ismertségének fokozása, fenntartása, nemzetközi kapcsolatainak ápolása. Ezért biztosítani kell a szakmai működtetéssel foglalkozó munkatársak számára rendszeres éves továbbképzést, konferenciákon való részvételt. Ennek finanszírozására kiemelt figyelmet kell fordítani pályázati (hazai, EUs, egyéb nemzetközi) források igénybe vételére. Pozíciók és feladatok Szakmai vezető Az Agóra sikeres működéséért felel Közvetlenül felügyeli a műszaki vezető és a külső kapcsolatok felelőse munkáját A gazdasági vezető gazdasági ügyekben irányában számol el Utalványoz, aláírási joggal bír Munkáltatói jogkört gyakorol az Agóra alkalmazottai felé Beszámol a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója számára Meghatározza az intézmény szakmai küldetésének teljesítéséhez szükséges operatív döntéseket, koordinálja azok végrehajtását Műszaki vezető Fő feladata a kiállítási eszközpark fenntartásának és fejlesztésének folyamatos felügyelete, illetve az épület működésével kapcsolatos műszaki kérdéskörök koordinációja. Szakmai irányítása alatt 2 fő műszaki kisegítő áll, akik az eszközpark karbantartásának, működtetésének operatív feladataival foglalkoznak. Kapcsolattartást elsősorban az intézmény működtetésével foglalkozó szakmai vezető, az épület fenntartását végző szervezet és az eszközpark fejlesztését végző külső szakértők irányában lát el. Részt vesz a demonstrátorok kiképzésében, Részt vesz pályázatok megírásában. Részt vesz utazó kiállítások operatív lebonyolításában Gazdasági vezető Feladata az intézmény könyvviteli feladatainak ellátása, beszámolók készítése a szakmai vezető és tulajdonos irányba, a készpénzállomány szabályzatban rögzített kezeléséért felel, az intézet szabályzatait aktualizálja cash-flow terv készítése és annak végrehajtása, számlázás, utalványozás Szakmai irányítása alatt a pénztárosok állnak. Kapcsolattartást részben a szakmai vezető, részben a fenntartó és tulajdonos irányába pénzügyi kérdésekben lát el. Lebonyolítja a leltárazást.

8 Külső kapcsolatok felelőse Feladata Kapcsolattartás az intézmény marketingtevékenységeit ellátó külső szolgáltató irányába, Programszervezési feladatokat lát el a szakmai program megvalósítása során, Részt vesz az éves szakmai program összeállításában, Részt vesz pályázatok megírásában, Iskolák irányában kapcsolattartó, programszervező, Részt vesz utazó kiállítások operatív lebonyolításában. Műszaki kisegítők (2fő) Gondoskodik az eszközök karbantartásáról, javításáról, Részt vesz a kiállítási eszközpark beüzemelésében, Részt vesz a kiállítási eszközpark gyártásához kapcsolódó egyeztetéseken, Kisebb mértékű tervezési feladatokat ellát az eszközökhöz kapcsolódóan, Telefonközpontot kezeli, Rendezvényekhez, kiállításokhoz kapcsolódó rakodási, helyszín kialakítási munkákat lát el, Közreműködik a leltár elkészítésében, Asszisztens Irodai szervezési, támogató feladatokat lát el, Dokumentumok iktatását végzi, Részt vesz pályázatfigyelési, pályázatírási munkákban, Közreműködik a szakmai programok lebonyolításában, Tárgyalásokon szükség esetén jegyzőkönyvet vezet, Szükség esetén tolmácsol. 2 fő boltos (váltásban) Folyamatos jelenlét a bolt pénztárában, Pénzkezelés és elszámolás 2 fő pénztáros (váltásban) Az intézménybe beléptetés jegykiadási feladatait végzi Pénzkezelés és elszámolás 2 fő ruhatáros (váltásban) Látogatók ruházatának átvétele, elhelyezése kezelése Demonstrátorok (30-40 fős pool, egyidejűleg átlagosan napi 6 fő) Az egyetemistákból álló demonstrátorok feladata a látogatók segítése és a velük való foglalkozás (elmagyarázzák az eszközök működését, segítik azok kipróbálását) fős demonstrátori kerettel számolunk, hiszen az egyetemista létből fakadóan a fiatalok nem tudnak rendszeres, heti több napi munkavégzést vállalni. Az előre bejelentett csoportok is megszabják, hogy az adott napon hány demonstrátornak kell ellátni feladatát. A demonstrátorok kiválasztásánál fontos követelményként fog megjelenni a kiváló kommunikációs készség, a nyitottság, a rugalmasság és

9 természetesen a technikai érdeklődés is. Tervezzük, hogy a kiválasztott demonstrátorok szervezett képzésben fognak részesülni az eszközökkel kapcsolatban, és tudásukról később számot is kell majd adniuk.

10 VI. PÉNZÜGYI TERV Költségvetési terv (induló működési költségek és bevételek)

11 Cash-flow kimutatás A pályázat megvalósítási szakaszában

12 A projekt kötelező fenntartási időszakában

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Koordinációs és szervezési főosztály. Általános közzétételi lista. III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály

Koordinációs és szervezési főosztály. Általános közzétételi lista. III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály Koordinációs és szervezési főosztály Általános közzétételi lista III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály A projekt neve: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormányablakainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben