E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról Előadó: Bieberné Réz Ágnes igazgató Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Bieberné Réz Ágnes igazgató, Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete 8. (4) bekezdése értelmében az Önkormányzat közművelődési intézményei a tervezett közművelődési programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról a tárgyévet követően pénzügyi és szakmai beszámolót kötelesek készíteni. Az önkormányzati rendeletben foglaltak értelmében elkészítettük a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház évi tevékenységéről szóló beszámolókat, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Z i r c, április 21. Bieberné Réz Ágnes s.k. igazgató Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit s.k. igazgató Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(..) határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

3 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Szakmai és pénzügyi beszámoló Az intézmény elnevezése: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szeptember 1-től működik a jelenlegi szervezeti felépítésben a Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2012.(VI.25.) határozata a Stúdió KB Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény megszüntetéséről és Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2012.(VI.25.) határozata a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc alapító okiratának módosításáról született döntés értelmében. Az alapítás éve: (A feladatellátás intézményben történő megkezdése, a Városi Művelődési Központ Kht. megszűnésével) Száma: 171/2003.(V.26.) Kt. számú határozat Alapító: Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Alapító okirat Kelte: június 25. Hatályba lépése: szeptember 1. Határozat száma: 132/2012 (VI.25.) Székhelye: (Városi Könyvtár) Telefonszáma: 88/ Web: Telephelye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. (Művelődési Ház és Stúdió KB ) Telefonszáma: 88/ , 88/ Működési köre: Zirc Város valamint a vele közigazgatási, területszervezési egységben lévő környező települések, esetlegesen ezen kívüli önkormányzatok közigazgatási területe. Városi Könyvtár Tel.: 88/

4 Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakágazat Könyvtári, levéltári tevékenység Kormányzati funkciók (Szakfeladatok) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése és működtetése Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Az Intézmény az alaptevékenységből adódó feladatait a Városi Könyvtár, Művelődési Ház valamint a Stúdió KB - Városi Televízió Zirc külön szakmai önállósággal rendelkező intézményi egységeiben látja el. I. Az intézmény működésének feltételei I.1. Személyi feltételek I.1.1. Közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók 2014-ben az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban állt: 1 fő igazgató, 8 fő szakalkalmazott, (3 fő könyvtári szakfeladat, 3 fő közművelődési szakfeladat, 2 fő műsorkészítés), 1 fő technikai személyzet (takarító és hivatalsegéd). Munkakör és végzettség szerint (az alábbi személyi állomány a év végi állapotot tükrözi): Intézményvezető: Bieberné Réz Ágnes Diplomás könyvtáros, marketing spec.koll., ECDL-Start vizsga, E- Tanácsadó képesítés Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós intézmények vezetői számára Könyvtári vezetői ismeretek III. modul: Korszerű emberi erőforrás menedzsment Könyvtári vezetői ismeretek IV. modul: A minőségirányítás kialakítása és értékelése Városi Könyvtár Tel.: 88/

5 Könyvtáros I. (helyismeret, feldolgozó): Benczikné Tóth Magdolna Diplomás könyvtáros és művelődésszervező, intézményvezető Könyvtáros II. (olvasószolgálat, tájékoztatás): Berkesi Gáborné Magyar-gyors- és gépírás szakos tanár, könyvtáros asszisztens Könyvtáros III. (feldolgozó, módszertan, tájékoztatás): Vida László Könyvtár spec. koll., filozófia szakos bölcsész és filozófia szakos tanár, általános iskolai tanító (jelenleg PhD-képzés), felsőfokú angol nyelvtudás Népművelő (szervező, ügyintéző, közművelődési referens): Kálovits Gabriella Középfokú népművelő, szervező-ügyintéző, OKJ-s számítógép-kezelő Művelődési Ház intézményi egységvezető, művelődésszervező: Encz Ilona Diplomás művelődésszervező, ifjúsági referensi feladatkör, OKJ-s számítógépkezelő, ECDL-Start vizsga ( művelődésszervező, önkormányzati ifjúsági, civil kapcsolatok, közművelődési és oktatási referens feladatkör, Stúdió KB Ifjúsági és Közösségi Ház mb. vezető, től művelődésszervező) Közművelődési asszisztens: Pucsek Katalin Közlekedés-üzemviteli és gépjárműüzemi technikus, Kulturális közösségszervezés alapjai akkreditált képzés (NMI) Stúdió KB intézményi egységvezető, felelős szerkesztő: Szalontay Szilvia Videó- és filmismeret tárgyból szakirányú érettségi vizsga, Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakának elektronikus sajtó szakirány diplomás képesítése Operatőr-szerkesztő: Wittmann Csaba Mozgóképgyártó és videóműsor-készítő szakképesítéssel, és kreatívan használt szakmai tudás (OKJ sz.) Technikai dolgozó (takarító, gondnok és hivatalsegéd): Kucsera Jánosné Ambrus Lívia az év során távozott intézményünkből, a státuszra Pucsek Katalint vettük fel, aki már korábbi közfoglalkoztatása és közalkalmazotti helyettesítői munkaviszonya során bizonyította rátermettségét, mind könyvtáros, mind közművelődési asszisztensként egyaránt. I.1.2. Külső munkatársak Az intézményi egységek megfelelő működése, a folyamatos műsorszolgáltatása ma és a jövőben is, elképzelhetetlen a külső munkatársak és önkéntesek közreműködése nélkül. Az intézményen belüli munkatárs mellett 3 szerkesztő-riporter, 2 hírolvasó és 1 technikai munkatárs működött közre hétről hétre rendszeresen a műsorkészítésben. Koósné Stohl Ilona - szinte a kezdetektől külsőse az SKB-nak - közéleti és civil riportokat, összefoglalókat készít. Kovács Eszter - az intézmény korábbi megbízott vezetője, 2010 óta vesz részt a műsorkészítésben. Egyéni látásmódja és nyitottsága lehetővé teszi, hogy műsorunk valamennyi területén készítsen interjúkat. Városi Könyvtár Tel.: 88/

6 Csaba Lilla (Kazinczy-különdíjas) - magyar szakos tanár hírolvasóként működik közre. Kulin Emese, aki januártól április végéig, majd szeptembertől decemberig állt közfoglalkoztatottként intézményünk alkalmazásában, s aki már az első héten bizonyította rátermettségét, szociális érzékenységét a műsorkészítésben is. A hírolvasás mellett riporterként is segítette munkánkat, és saját műsorötlettel (Gyerekszáj műsor) is színesítette műsorainkat. Fekete Zsigmond - fő területei: egyházak, gazdaság, közélet, sport. Mühlbauer József - az SKB alapításától a képújság-szerkesztőnk: saját informatikai eszközeivel segíti a SKB munkáját, és - a képújságon belül működő program segítségével - ő gondoskodik hírműsorunk ismétléseinek automatikus indításáról. Videofelvétel készítő szakképesítéssel is rendelkezik. Kelemen Gábor városi sajtó- és sportreferens adja az önkormányzati információk egy részét, - tőle és lelkes sportbarátoktól kapjuk a sportösszefoglalókat. I.1.3. Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatott munkatársakat fogadtunk fizikai és szellemi, adminisztrációs és szakmai feladatok ellátására. Az egyre növekvő számú, sokrétű programok, feladatok színvonalas ellátásához, az intézmény hatékony működéséhez szükség volt a munkájukra. Az intézményi feladatok ellátását tavaly az is nehezítette, hogy két kolléga is tartós táppénzre kényszerült, egyik kilenc, másik hat hónapot volt távol. A takarító-gondnok helyettesítését önkormányzati közfoglalkoztatott bevonásával sikerült megoldani. A könyvtáros kolléga feladatkörének ellátására közalkalmazotti jogviszonnyal helyettest alkalmaztunk, majd a 2014 szeptemberétől újrainduló kulturális közmunka program keretében sikerült könyvtáros végzettségű személlyel megoldani a munkakör ellátását az év hátralévő részében. A közfoglalkoztatás során mind az önkormányzati, mind a kulturális program során olyan személyeket tudtunk alkalmazni, akikkel maximálisan elégedettek voltunk, iskolai végzettségük, tapasztalataik és pozitív hozzáállásuk nagyban hozzájárult az intézmény zökkenőmentes és hatékony működéséhez (pl. újságíró, WEB-dizájner, műszaki végzettségű, könyvtáros). Sajnos a közfoglalkoztatás ideje és a létszámkerete egy-egy programon belül kiszámíthatatlan, bizonytalan volt, ez nehezítette (nehezíti) az elvégzendő feladatok és a napi, heti munkaidő-beosztás tervezését. Közfoglalkoztatottak december 31-ig: Zirc Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás programja: Városi Könyvtár Tel.: 88/

7 1 fő gondnok (Művelődési Ház, Alkotmány u. 14.) nyolcórás munkaviszonyban munkaszerződése többszöri hosszabbításával. (Kertész Milán) fő fizikai dolgozó, 2 fő adminisztratív feladatok (munkaszerződésük alatt négy hónap kötelező továbbképzésen vettek részt). Pucsek Veronika, Kőműves Sándor, Kun Imréné, Selmeczi Zsuzsanna fő adminisztrátori feladatok, 1 fő fizikai dolgozó. Rauscher Péter, Valler Krisztina, Kulin Emese Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatás programja: Munkaügyi hivatalban regisztrált álláskereső, min. érettségivel és/vagy technikusi, vagy OKJ bizonyítvánnyal, vagy felsőfokú humán képesítéssel rendelkező személy jelentkezhetett fő szellemi, adminisztratív és könyvtári asszisztensi feladatok ellátására. Pucsek Katalin, Horák János fő szellemi, könyvtáros és közművelődési asszisztensi feladatok ellátására. Vecsey András, Kőműves Sándor Munkaköri leírásukban képzettségüknek megfelelően az alábbi tevékenységek szerepeltek: Takarítás, közreműködés a belső terek állagmegóvási munkálataiban, és az épületek környezetének rendben tartásában. Közművelődési asszisztensi feladatok: közreműködés programok, rendezvények előkészítésében, felügyeletében, teremrendezés, plakátozás, dekorálás. Közreműködés programok szervezésében és lebonyolításában, szükség szerint technikai előkészítésében. Ügyfélszolgálati tevékenység, kapcsolattartás intézményi egységek közösségeivel és a napi látogatókkal (önkéntesek, közösségi szolgálat stb.), adatrögzítés, iratrendezés, nyilvántartások, adatbázisok karbantartása stb. Könyvtári asszisztensi feladatok: könyvtári dokumentumok rendezése, olvasószolgálati tevékenység, raktári rend biztosítása, közreműködés olvasásnépszerűsítő programok előkészítésében, fénymásolás, szkennelés stb. Városi Könyvtár Tel.: 88/

8 Helyi műsorszórás munkájának segítése (archiválási munkák, közreműködés a riportok elkészítésében és a hírműsor összeállításában). Marketing tevékenység, programajánlók készítése, rendezvények technikai kiszolgálása (fotózás, hangosítás stb.). Közreműködés a helyi és külső médiumokkal való rendszeres együttműködésben (tudósítások, újságcikke megyei lapnak, ill. helyi médiumok számára). Települési értéktár adminisztrációs feladatai. I.1.4. Önkéntesek foglalkoztatása Önkéntes munka (16 év feletti személyek) LXXXVIII. törvény alapján aug. 12-i határozat értelmében (EMMI Esélyteremtési Főosztály 6049 sorsz.) regisztrált önkéntes fogadó pontként jogosultak vagyunk önkénteseket alkalmazni. Nagyobb intézményi és városi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában fokozottan szükség van a segítőkre, támogatókra, közreműködőkre (pl. városi gyermeknap, Bakonyi Betyárnapok, farsangi bál, városi karácsony, játszóházas foglalkozások) ban 16 főre növekedett az önkéntesek száma. Közösségi szolgálat (középiskolás diákok) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az ötven óra közösségi szolgálat elvégzése intézményekben, civil közösségekben, mely az iskola és a fogadó szervezet közt létrejött Együttműködési megállapodás keretében, annak szabályai szerint végezhető ben 8-ról 14-re bővült azon iskolák száma, melyekkel együttműködési megállapodást kötöttünk a közösségi szolgálat megszervezéséről. A diákok 60 % aktívan részt vett az intézmény munkájában, elsődlegesen a közművelődési programokban (játszóházak, gyermekprogramok, túrák, városi ünnepek, dekoráció stb.), de végeztek könyvtári feladatokat is. 62 diák, 1165 óra közösségi szolgálatot teljesített. 1. Tevékenységük a Városi Könyvtár intézményi egységében: raktári rend biztosítása a szabadpolcokon, kölcsönözhető folyóiratok rendezése, napilapok havonkénti számainak mappázása, helyismereti cikkek kigyűjtése a Napló számaiból, ezek irattárazása, könyvjelzők készítése olvasók (főképp gyermekek) számára, raktári jelzetek pótlása a könyveken, terek dekorálása, polcfeliratok készítése, udvarrendezés, Városi Könyvtár Tel.: 88/

9 könyvtári programok előkészítése, teremrendezés, felügyelet. 2. Tevékenységük a Művelődési Ház intézményi egységében: a játszóházakban a kézműves helyszíneken való közreműködés, a nagyrendezvények megvalósításában való aktív közreműködés az előkészületektől, a dekorációk elkészítésén át a lebonyolításig, városi nemzeti ünnepeken való közreműködés, fiataloknak, gyermekeknek szervezett nyári programok, szervezett túrákon való aktív közreműködés, dekoráció készítése, teremrendezés. A diákok tájékoztatására külön facebook csoportot alakítottunk, ahol információkat adunk a saját rendezvényeinken végezhető feladatokról, és a tőlünk közreműködést kérő városi intézmények, szervezetek programjaihoz segítséget nyújtunk a kapcsolatfelvételben, így a diákok az adott programokból, feladatokból kiválaszthatják a képességeiknek megfelelő munkát. Együttműködési Megállapodás az Iskolai Közösségi Szolgálat Közös Lebonyolításáról: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI 8420 Zirc, Köztársaság u. 9. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u.16. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 8200 Veszprém, Iskola u. 4. Vetési Albert Gimnázium 8200 Veszprém, Kemecse u.1. Lovassy László Gimnázium Veszprém, Cserhát ltp. 11. Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium 9027 Győr, Mártírok útja Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u.39. KIK Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u.9. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 8200 Veszprém, Szeglethy u.6. Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI 8200 Veszprém, Megyeház tér.5. Győri Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Örkény I. utca 8-10 SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 8200 Veszprém, Halle u.3. NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Városi Könyvtár Tel.: 88/

10 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. valamint a középiskolák nevében eljáró Klebelsberg Intézményfennntartó Központ Szombathelyi Tankerülete Szombathely, Berzsenyi tér.1. I.1.5. Diákmunka 2014-ban az júliusi és augusztusi hónapokban összesen 25 diákmunkást fogadtunk. A tanulókat a Városi Könyvtár, a Művelődési Ház és a Stúdió KB intézményi egységeiben megosztva alkalmaztuk. Közreműködésükkel a július augusztus hónapban a hét napjain értékes élményekkel teli, közösségfejlesztésre is alkalmas, és nem utolsó sorban ingyenes tematikus programokat biztosíthattunk a gyermekeknek, családoknak (Kalandos Kedd túrák, Sportos Szerdák, Bábos Csütörtökök, Játszós Péntekek). Előkészítő, információs, animátori és tudósítói feladatokat láttak el a ZIRCI BULI és a Bakonyi Betyárnapok nagyrendezvényeken. Újdonság volt az Olvass és játssz a téren! elnevezésű program, mely keretében minden péntek délután játszani hívtuk a gyerekeket a Rákóczi térre. A szabadtéri játékokat meseolvasással egészítettük ki, melyhez a könyvtár biztosította a könyveket. A programot teljes egészében a diákmunkások szervezték, koordinálták és bonyolították le. A könyvtárban elvégezték a helyismereti anyagok digitalizálását, előkészítették a dokumentumok állományba vételét, törlési jegyzék készítését, segítették az olvasószolgálatot teljesítő kollégák munkáját. A városi televízió munkatársai felügyeletében adminisztrációs feladatokat láttak el, rendszerezték az archív anyagot, közreműködtek a hírolvasásban, beszámolókat, tudósításokat és riportokat készítettek. A diákok a közművelődési feladatok mellett folyamatosan részt vettek az épületek és környezetük szépítésében és tisztántartásában. I.1.6. Szabálysértési eljárás következtében letöltendő munkavégzésre 2 főt fogadtunk. I.2. Infrastruktúra, tárgyi feltételek Az intézmény két telephellyel rendelkezik: Városi Könyvtár 8420 Zirc, József A. u. 1. Városi Könyvtár Tel.: 88/

11 Művelődési ház és Stúdió KB 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. I.2.1. Városi Könyvtár (József A. u. 1. székhely) 2014-ben megtörtént az épület udvar felé néző összes nyílászárójának cseréje. (2013-ban csak a kialakításra kerülő klubhelyiség ablakát és az udvari kijárat ajtaját tudtuk kicseréltetni.) Jövőben megoldásra vár: - tető felújítása (folyamatosak a beázások) - udvar felőli falfelület felújítása (jelenleg folyamatban van) - nyílászárók festése I.2.2. Művelődési Ház és Stúdió KB (Alkotmány u. 14. telephely) 2014-ben önkormányzati Leader pályázat segítségével napelemekkel és napkollektorral bővült. Alapvető takarékosság vezérli mindennapjainkat, és az energetikai beruházásnak köszönhetően jelentős áramköltség megtakarításra számíthatunk. Jövőben megoldásra vár (az energiahatékony üzemeltetés és a színvonalas mindennapi működés érdekében is): - a földszinti fűtés, a vízvezetékrendszer és a nyílászárók korszerűsítése, - az emeleti műpadló cseréje (állandó ragasztgatásakkal baleset- mentesítjük), - a már kifejezetten balesetveszélyessé és takaríthatatlanná szétfagyott bejárati betonjárda felületének javítása, cseréje, - és a napjainkra már teljesen elkopott, kátyús, sártengeres parkoló rendbetétele (a hét minden napján, reggeltől késő estig jelentős autósforgalom van a programjainkra, az épületben működő szervezetekhez és a játszótérre érkezők miatt). - Értékes együttműködést tartunk fenn a Művelődési Házban 4 irodát és 1 tárgyaló/raktárt önkormányzati bérleti szerződéssel használó Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti és családsegítő munkatársaival, de ha lehetőség lenne számukra is megfelelőbb megoldással, egységes intézményben elhelyezni őket, az nagyban segítené az épületünkben állandóan jelentkező, rendszeresen torlódással járó saját és külső igényű közművelődési és közösségi célú helyiségkihasználhatóságot. Épületeinket és hatalmas területű környezetét folyamatosan óvjuk, szépítjük, parkosítjuk, tisztán tartjuk. Napi szinten gondozzuk a Művelődési Ház melletti, Leader pályázatból épített önkormányzati játszóteret is: állandó odafigyelésünknek tudható be, hogy minimális rongálás Városi Könyvtár Tel.: 88/

12 jellemző, de az éjszakai, hétvégi bandázások hátrahagyott maradványai ellen szükséges ellenszer lenne mozgásérzékelő lámpák és térfigyelő kamerák kihelyezése. I.2.3. Tárgyi feltételek, technikai eszközök Az intézmény saját eszközellátottsága szerénynek jellemezhető. Informatikai és egyéb eszközeink és a programjainkat kiszolgáló anyagkészletünk kb. 60%-a az intézményünket (is) támogató három alapítvány tulajdonában van, mindennapi használatra átengedték az intézmény részére a mindennapi szakmai feladatok ellátására. ( A BULI 91, Együtt a könyvtárért Alapítvány és Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítványok). A saját pályázati lehetőségek maximális kihasználásával, a közművelődést támogató, és az épületünket otthonukként használó civil szervezetek köszönettel fogadott pályázati eredményeinek, és eseti eszköz-felajánlásoknak köszönhetően időről időre újabb fejlesztéseknek is örülhetünk. A fenntartó Önkormányzat 2014-ben élt a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésének lehetőségével. A támogatásból (könyvtári és közművelődési) az alábbi eszközöket vásároltuk: Kyocera nyomtató, szkenner (elhelyezése a Könyvtárban) 1300 Epson színes nyomtató (elhelyezése a Könyvtárban, külső tartályos, mind árban, mind fogyasztásban gazdaságos festék-kezelés, minőségi nyomtatás) ASUS X550LB notebook Notebook (elhelyezése a Könyvtárban) ASUS X551CA notebook Notebook (elhelyezése a Művelődési Ház) Monitor (elhelyezése a könyvtárban, a közösségi videózáshoz kötődő filmkészítéshez, vágáshoz szükséges méretekkel és felbontással rendelkezik) Lamináló készülék (A/3 és A/4 méret laminálására is alkalmas, elhelyezése a Könyvtárban) BLACKMAGIC DESIGN Intensity Pro kártya a stúdió kamerájához (elhelyezése a Stúdióban) Panasonic CGA-D54s akku a stúdió kamerájához ((elhelyezése a Stúdióban) TOSHIBA 2.0TB SATA-III (DT01ACA200) háttértár a stúdió rögzített felvételei számára (elhelyezése a Stúdióban) Az eszközök beszerzési értéke : ,- Ft volt. Bízunk abban, hogy az Önkormányzat a továbbiakban is kihasználja a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatának lehetőségét, mert nagy szükség van további eszközfejlesztésekre intézményünknél! (a Művelődési Ház esetében pl. annak érdekében, hogy 10 Városi Könyvtár Tel.: 88/

13 intézményi informatikai eszközök híján a külső foglalkoztatású munkatársaknak ne a saját laptopjaikat kelljen munkavégzéshez használniuk). Szakmai együttműködéseink mellett meglévő eszközeink (zömében térítésmentes) kölcsönbeadásával egész évben segítjük önkormányzati, intézményi és civil partnereink saját rendezvényeit ezért is szükséges eszközparkunk folyamatos bővítése. I.3. Intézményi gazdálkodás I.3.1. Az intézmény bevételei előirányzott költségvetési, önkormányzati források pályázati források a beiratkozási és késedelmi díj reprográfiai szolgáltatások díjai esetenként belépő díj terem- és eszközbérleti díj reklám és propaganda díjak egyéb támogatások A közművelődési programok 2014-ben ingyenesek voltak. I.3.2. Az intézmény kiadásai személyi jellegű kiadások (munkabér, megbízási díjak, egyéb juttatások), könyv, folyóirat és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése szakmai anyagok beszerzése rezsiköltségek telekommunikációs szolgáltatások díjai reprográfiai szolgáltatások díjai jogdíjak (Artisjus, MAHASZ, NMHH) Városi Könyvtár Tel.: 88/

14 pályázatok nevezési díjai rendezvények költségei (anyag, eszköz, szolgáltatás, engedélyek) egyéb szolgáltatások vásárlása (pl. informatikai rendszerfelügyelet) reklám és propaganda költségek I.3.3. Költségvetés eft Kiadások, e Ft Könyvtár Közművelődés Stúdió KB Összesen Személyi kiadás Járulékok Dologi kiadások Felújítási kiadások Beruházások eft Bevételek, e Ft Könyvtár Közművelődés Stúdió KB Összesen Működési bevétel Önkormányzattól kapott támogatás Átvett pénzeszköz (pályázatok) A helyi műsorszórásban rendszeresen közreműködő külső munkatársak egész éves munkáját jelképesnek nevezhető, évi bruttó Ft összeggel ismerjük el. Ez az átlag 3-4 munkatárs között felosztott összdíjazás azonban az egyes adásokban történő valós közreműködést egyáltalán nem fedezi. Intézményünk egyes programjait, kellékeit, anyagigényét évről évre alapítványi finanszírozással oldjuk meg, vagy egészítjük ki. (pl. játszóházak, gyermeknap, olvasópályázatok, Mikulás várás) Városi Könyvtár Tel.: 88/

15 2014. évi programok, rendezvények költségei Dátum Jogcím Összeg jan. 22. Kultúra Napja fellépői díj Artisjus febr. 15. IV. Zirci Farsangoló Bál Alibi Együttes fellépői díja Hajdú Balázs fellépői díja Vacsora Artisjus Karszalag Abroszok tisztítása (54 db) virág (asztaldísz)(alapítvány) néptánc (Égigérő Fa)(alapítvány) lufi és egyéb dekoráció (felajánlásokból) Ft Ft kb Ft ,- Ft 6.600,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft márc.15. Március 15. Városi Ünnep 2.000,- Ft ápr. 12. Költészet Napja Dvorák&Patka Színház Artisjus Húsvét (városi óriás kosár, játszóház, kellékek) 2014.máj jún.30. felajánlásokból, együttműködéssel 30 éves város Zirc (saját kvt Ft önk. támogatás) ,- Ft 6.500,- Ft Városi Könyvtár Tel.: 88/

16 Majális (2014.április 30.) Májusfa állítás Égigérő Fa Teljesítménytúra (2014. május 3.) Zirciek Tavasza (2014. május 10.) - csokoládé (1410 db) - festék+egyéb kellék - Műsorfüzet + - plakát Történetíró pályázat eredményhirdetése (2014.május 15.) pogácsa Festék nyomtatóba (dok. költség) Zirc a művészetek városa - művészeti kellékek TransylMánia koncert - Hangosítás (Bárka 2008 Alapítvány) Várostörténeti Fotókiállítás - képek előhívása (Fillér Zsuzsa) - egyéb költség (papírbolt) - Berzevici Zoltán fellépői díja Egyházzenei kórustalálkozó (kórusok vendéglátása) - pogácsa - üdítő - virág 6. Zirci Öregdiák Találkozó ifj. Békefi Antal Zenekarának útiköltsége Nemzetközi Kavalkád a Bagolyvárban kínáláshoz kürtős kalács gulyás B. Györek Zsuzsa és Mavizer Erzsébet ,- Ft ,- Ft 4.047,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2.400,- Ft ,- Ft 9.360,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 9.360,- Ft ,- Ft 5.227,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar vendéglátása (Vajcs Gábor Patkó Vendéglő) Városi Gyermeknap Kreutz Károly (Bab társulat, Égigérő Fa,) Tóth László népi hangszeres Pappné Rácz Ildikó népi iparművész könyvek, jutalmak, kellékek az Együtt a könyvtárért Alapítvány beszerzéséből Városi Könyvtár Tel.: 88/ ,- Ft ,- Ft 8.000,- Ft 14

17 2014.jún.15. Író-olvasó találkozó Fábián Jankával Ünnepi Könyvhét keretében ,- Ft 2014.jún. 28. Szomszédolás Hobby Zenekar fellépői díja ,- Ft 2014.aug.02. Kiállítás (Nivala Riitta-Latvala Erkkila) képek fogadása, postaköltség ásványvíz a fogadáshoz virág Riittának aug.8-9. XVI. Bakonyi Betyárnapok (Saját kvt.+ NKA + önk. támog) oklevelek, emléklapok (Kovács György) levélfeladás (támogatói) kötény, italdoboz, fakanál-szett engedélyeztetés ÁNTSZ engedélyeztetés katasztrófavédelem (számla) pályázatból nyomdaköltség (Tradeorg) 5000 db szórólap + 50 db A/3 plakát levélfeladás (meghívó) lovas programok költsége közreműködők ellátása ZKKA kézműves liget, betyár portya, játszóházas tiszteletdíjak, zenergia együttes konertje gázpalackcsere Szponzori tábla (Kovács György) Ásványvíz, üdítő ellátáshoz Munkácsy zenestúdió Benkó Dixieland Band ,- Ft 6.455,- Ft 2.450,- Ft , -Ft 2.990,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2.480,- Ft ,- Ft 5.770,- Ft ,- Ft 5.225,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft pályázatból RebekArt (R. Kárpáti P.) ,- Ft Veszprémi Ifjúsági Táncegyüttes ,- Ft + Kreutz Károly + Bolla Tibor Jávor Pál N. Czigányzenekar ,- Ft P. Nagy Ferenc + Kovács József L. (gyerekműsor) ,- Ft Attrakció népi játékpark ,- Ft Fúzió ,- Ft pályázatból Motiva ,- Ft Sípos F. Tamás ,- Ft Rácz Olivér és a Centrál zenekar ,- Ft Csizmadia Géza ,- Ft Misszió Mentőszolgálat (esetkocsi) ,- Ft Ornamentika (WC) ,- Ft Török Security (biztonsági személyzet) ,- Ft pályázatból Hangadó Kft. (színpadtechnika stb.) ,- Ft Uninet Stúdió (honlap, szórólap) ,- Ft Köszönőlevelek 1.650,- Ft Artusjus ,- Ft EON (engedélyeztetés) ,- Ft EON (fogyasztás) ,- Ft Városi Könyvtár Tel.: 88/

18 2014. aug.20. Augusztus 20. városi ünnep (TIT. Váci M. Ir. Sz. közreműködői) ,- Ft okt. 23. Október 23. Városi Ünnep gimnázium műsora 8.440,- Ft nov.17. Élet az élet után R. Kárpáti Péter előadása ,- Ft 2014.dec. 05. Mikulás (Civil Alap támogatásával) (3 kg szaloncukor, 120 db csoki) ,- Ft Mikulás túra (2 kg szaloncukor, 60 db csoki) 5.400,- Ft Műsor (Szász Anna zenekara) ,- Ft 2014.dec. 19. Gyermekkarácsony + adventi gyertyagyújtások (alapítványi támogatással) 2 kg szaloncukor 2.200,- Ft citromlé, cukor, mécses tartó, mécses 6.000,- Ft dec. Mindenki Karácsonya - Lángoló Ördögök Tűzzsonglőr produkció ,- Ft - kínálás, vásári forgatag civil közreműködéssel I.4. Pályázatok TÁMOP A-11/ Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP A-11/1 kódszámú projekt Bakony-Balaton együttműködés2. Minőségi könyvtári szolgáltatásfejlesztések, a helytörténeti tudásvagyon megosztása, az oktatás segítése, az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtár képzési szerepe erősítésének érdekében címmel. A projekt időtartama január április 30. A projekt 3 könyvtár konzorciumi együttműködésével valósult meg. Konzorciumvezető: Városi Könyvtár Balatonfüred, tagok: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Zirc. A projekt összköltségvetése ,- Ft, amelyből a könyvtárunkra eső pályázati összeg: ,- Ft ben főbb megvalósítási területei: o Szövegértés-fejlesztő képzések közoktatásban résztvevő célcsoport számára, együttműködésben a Reguly Antal Általános Iskolával. (3 csoport, 6-7 fővel, április- Városi Könyvtár Tel.: 88/

19 május hónapban, hetente) 5 év fenntartási kötelezettséggel A pályázati időszak alatt 3 képzés, a fenntartási időszakban évente egy-egy képzés valósult/valósul meg. Csoportvezetők: Futóné Berki Katalin magyar szakos pedagógus Horváthné Pintér Magdolna magyar szakos pedagógus Slajchó Lujza magyar szakos pedagógus A foglalkozásokhoz drámapedagógia eszközöket szereztünk be: bábok, bábparaván, bábtartók, papírszínház mesékkel, szakkönyvek, írószerek, irodaszerek. A tanfolyamok zárásaként mindhárom csoportban kimenő szintmérést végeztek. A záró foglalkozáson Ambrus Lívia kollégánk tartott előadást Biztonságos internet címmel. o Helyismereti tartalmak bővítése: a Bakony-Balaton együttműködés 1. projektben létrehozott ZirciWiki (Jelenleg már Zirci helytörténeti gyűjtemény néven található) továbbfejlesztése, cikkadatbázis és tárgyszókészlet bővítése. a pályázat lezárása után is folyamatosan zajlik. Az adatbázis alkalmas a települési értékek megjelenítésére. o Zirc és Vidéke folyóirat régi folyamainak ( és ) hozzáférhetővé tétele, együttműködésben az Országos Széchényi Könyvtárral. a régi számokat mikrofilmen őrzik, ennek konvertálása után kerülhetett feldolgozásra, digitalizálásra. A számok a Zirci helytörténeti gyűjteményben már hozzáférhetők. o Az intézményi honlap könyvtári információinak angol nyelvű fordítása 2014-ben megtörtént. o OPAC-katalógus adatbázis-bővítése, karbantartása, tárgyszókészletének bővítése a pályázat lezárása után is folyamatosan zajlik. o Irodalomajánló összeállítása, megjelentetése az általános iskola felső tagozatos diákjai és a középiskolások számára Bakonyi Fények címmel áprilisában megjelent a kiadvány. A pályázat lezárása és elszámolása 2014-ben sikeresen megtörtént. Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által meghirdetett 3707/200 kódszámú Kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése pályázatán a XVI. Bakonyi Betyárnapok Országos Betyártalálkozó rendezvény megvalósításához ,- Ft támogatást nyertünk. Városi Könyvtár Tel.: 88/

20 Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészet Kollégiuma a Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű),fesztiválok. megrendezésére pályázatot a XVII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésére nyújtottuk be sajnos nem nyert. Az Együtt a könyvtárért Alapítvány és a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány három pályázatot nyújtott be még 2013-ban az A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez. Örökség megőrzése Bakonyi non-profit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése célterületre : - Panasonic AG-AC90 videokamera, memóriakártya, kameramikrofon) elnyert támogatás: ,- Ft - számítógép, Monitor Full HD Led 24, WIN8 operációs rendszer, Edius Pro 6,5 szerkesztő szoftver), elnyert támogatás: ,- Ft Közösségi Videózáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés Zirc városban projektjének megvalósítása érdekében az célterületre - Panasonic AG-AC90 videokamera, számítógép, KÖVI képzés) elnyert támogatás: Ft Az eszközöket az alapítványok az intézmény rendelkezésére bocsátották tartós használatra. A pályázat keretében Vida László kolléga a Közösségi videózás alapismeretei tanfolyamot elvégezte. A sikeres vizsga feltétele több önálló kisfilm elkészítése volt. (Bakonybéli arborétum, cseszneki tájház, Zirc központja, főtere, Bakonynána Római fürdő) 2014-ben mindhárom pályázat elszámolása és lezárása sikeresen megtörtént. A pályázaton beszerzett eszközökkel elkészült 2014-ben a Bakonyi Betyárnapok imázsfilm. (http://www.betyarnapok.hu/galery/video.php) A Márai IV. pályázati program keretében 117 db dokumentumot válogathattunk a megadott jegyzékből, melyeket ingyenesen bocsájtottak könyvtár részére, ,- Ft összértékben. Városi Könyvtár Tel.: 88/

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve. 2. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 3. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2014. március Ára: 200 Ft 25. évfolyam 3. szám Nemzeti ünnepünk Az 1848-as forradalom 166. évfordulójára emlékeztek Jászfényszarun. Az ünnepség március 14-én 17 órakor kezdődött

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben