E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról Előadó: Bieberné Réz Ágnes igazgató Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Bieberné Réz Ágnes igazgató, Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete 8. (4) bekezdése értelmében az Önkormányzat közművelődési intézményei a tervezett közművelődési programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról a tárgyévet követően pénzügyi és szakmai beszámolót kötelesek készíteni. Az önkormányzati rendeletben foglaltak értelmében elkészítettük a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház évi tevékenységéről szóló beszámolókat, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Z i r c, április 21. Bieberné Réz Ágnes s.k. igazgató Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit s.k. igazgató Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(..) határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

3 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Szakmai és pénzügyi beszámoló Az intézmény elnevezése: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szeptember 1-től működik a jelenlegi szervezeti felépítésben a Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2012.(VI.25.) határozata a Stúdió KB Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény megszüntetéséről és Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2012.(VI.25.) határozata a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc alapító okiratának módosításáról született döntés értelmében. Az alapítás éve: (A feladatellátás intézményben történő megkezdése, a Városi Művelődési Központ Kht. megszűnésével) Száma: 171/2003.(V.26.) Kt. számú határozat Alapító: Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Alapító okirat Kelte: június 25. Hatályba lépése: szeptember 1. Határozat száma: 132/2012 (VI.25.) Székhelye: (Városi Könyvtár) Telefonszáma: 88/ Web: Telephelye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. (Művelődési Ház és Stúdió KB ) Telefonszáma: 88/ , 88/ Működési köre: Zirc Város valamint a vele közigazgatási, területszervezési egységben lévő környező települések, esetlegesen ezen kívüli önkormányzatok közigazgatási területe. Városi Könyvtár Tel.: 88/

4 Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakágazat Könyvtári, levéltári tevékenység Kormányzati funkciók (Szakfeladatok) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése és működtetése Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Az Intézmény az alaptevékenységből adódó feladatait a Városi Könyvtár, Művelődési Ház valamint a Stúdió KB - Városi Televízió Zirc külön szakmai önállósággal rendelkező intézményi egységeiben látja el. I. Az intézmény működésének feltételei I.1. Személyi feltételek I.1.1. Közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók 2014-ben az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban állt: 1 fő igazgató, 8 fő szakalkalmazott, (3 fő könyvtári szakfeladat, 3 fő közművelődési szakfeladat, 2 fő műsorkészítés), 1 fő technikai személyzet (takarító és hivatalsegéd). Munkakör és végzettség szerint (az alábbi személyi állomány a év végi állapotot tükrözi): Intézményvezető: Bieberné Réz Ágnes Diplomás könyvtáros, marketing spec.koll., ECDL-Start vizsga, E- Tanácsadó képesítés Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós intézmények vezetői számára Könyvtári vezetői ismeretek III. modul: Korszerű emberi erőforrás menedzsment Könyvtári vezetői ismeretek IV. modul: A minőségirányítás kialakítása és értékelése Városi Könyvtár Tel.: 88/

5 Könyvtáros I. (helyismeret, feldolgozó): Benczikné Tóth Magdolna Diplomás könyvtáros és művelődésszervező, intézményvezető Könyvtáros II. (olvasószolgálat, tájékoztatás): Berkesi Gáborné Magyar-gyors- és gépírás szakos tanár, könyvtáros asszisztens Könyvtáros III. (feldolgozó, módszertan, tájékoztatás): Vida László Könyvtár spec. koll., filozófia szakos bölcsész és filozófia szakos tanár, általános iskolai tanító (jelenleg PhD-képzés), felsőfokú angol nyelvtudás Népművelő (szervező, ügyintéző, közművelődési referens): Kálovits Gabriella Középfokú népművelő, szervező-ügyintéző, OKJ-s számítógép-kezelő Művelődési Ház intézményi egységvezető, művelődésszervező: Encz Ilona Diplomás művelődésszervező, ifjúsági referensi feladatkör, OKJ-s számítógépkezelő, ECDL-Start vizsga ( művelődésszervező, önkormányzati ifjúsági, civil kapcsolatok, közművelődési és oktatási referens feladatkör, Stúdió KB Ifjúsági és Közösségi Ház mb. vezető, től művelődésszervező) Közművelődési asszisztens: Pucsek Katalin Közlekedés-üzemviteli és gépjárműüzemi technikus, Kulturális közösségszervezés alapjai akkreditált képzés (NMI) Stúdió KB intézményi egységvezető, felelős szerkesztő: Szalontay Szilvia Videó- és filmismeret tárgyból szakirányú érettségi vizsga, Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakának elektronikus sajtó szakirány diplomás képesítése Operatőr-szerkesztő: Wittmann Csaba Mozgóképgyártó és videóműsor-készítő szakképesítéssel, és kreatívan használt szakmai tudás (OKJ sz.) Technikai dolgozó (takarító, gondnok és hivatalsegéd): Kucsera Jánosné Ambrus Lívia az év során távozott intézményünkből, a státuszra Pucsek Katalint vettük fel, aki már korábbi közfoglalkoztatása és közalkalmazotti helyettesítői munkaviszonya során bizonyította rátermettségét, mind könyvtáros, mind közművelődési asszisztensként egyaránt. I.1.2. Külső munkatársak Az intézményi egységek megfelelő működése, a folyamatos műsorszolgáltatása ma és a jövőben is, elképzelhetetlen a külső munkatársak és önkéntesek közreműködése nélkül. Az intézményen belüli munkatárs mellett 3 szerkesztő-riporter, 2 hírolvasó és 1 technikai munkatárs működött közre hétről hétre rendszeresen a műsorkészítésben. Koósné Stohl Ilona - szinte a kezdetektől külsőse az SKB-nak - közéleti és civil riportokat, összefoglalókat készít. Kovács Eszter - az intézmény korábbi megbízott vezetője, 2010 óta vesz részt a műsorkészítésben. Egyéni látásmódja és nyitottsága lehetővé teszi, hogy műsorunk valamennyi területén készítsen interjúkat. Városi Könyvtár Tel.: 88/

6 Csaba Lilla (Kazinczy-különdíjas) - magyar szakos tanár hírolvasóként működik közre. Kulin Emese, aki januártól április végéig, majd szeptembertől decemberig állt közfoglalkoztatottként intézményünk alkalmazásában, s aki már az első héten bizonyította rátermettségét, szociális érzékenységét a műsorkészítésben is. A hírolvasás mellett riporterként is segítette munkánkat, és saját műsorötlettel (Gyerekszáj műsor) is színesítette műsorainkat. Fekete Zsigmond - fő területei: egyházak, gazdaság, közélet, sport. Mühlbauer József - az SKB alapításától a képújság-szerkesztőnk: saját informatikai eszközeivel segíti a SKB munkáját, és - a képújságon belül működő program segítségével - ő gondoskodik hírműsorunk ismétléseinek automatikus indításáról. Videofelvétel készítő szakképesítéssel is rendelkezik. Kelemen Gábor városi sajtó- és sportreferens adja az önkormányzati információk egy részét, - tőle és lelkes sportbarátoktól kapjuk a sportösszefoglalókat. I.1.3. Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatott munkatársakat fogadtunk fizikai és szellemi, adminisztrációs és szakmai feladatok ellátására. Az egyre növekvő számú, sokrétű programok, feladatok színvonalas ellátásához, az intézmény hatékony működéséhez szükség volt a munkájukra. Az intézményi feladatok ellátását tavaly az is nehezítette, hogy két kolléga is tartós táppénzre kényszerült, egyik kilenc, másik hat hónapot volt távol. A takarító-gondnok helyettesítését önkormányzati közfoglalkoztatott bevonásával sikerült megoldani. A könyvtáros kolléga feladatkörének ellátására közalkalmazotti jogviszonnyal helyettest alkalmaztunk, majd a 2014 szeptemberétől újrainduló kulturális közmunka program keretében sikerült könyvtáros végzettségű személlyel megoldani a munkakör ellátását az év hátralévő részében. A közfoglalkoztatás során mind az önkormányzati, mind a kulturális program során olyan személyeket tudtunk alkalmazni, akikkel maximálisan elégedettek voltunk, iskolai végzettségük, tapasztalataik és pozitív hozzáállásuk nagyban hozzájárult az intézmény zökkenőmentes és hatékony működéséhez (pl. újságíró, WEB-dizájner, műszaki végzettségű, könyvtáros). Sajnos a közfoglalkoztatás ideje és a létszámkerete egy-egy programon belül kiszámíthatatlan, bizonytalan volt, ez nehezítette (nehezíti) az elvégzendő feladatok és a napi, heti munkaidő-beosztás tervezését. Közfoglalkoztatottak december 31-ig: Zirc Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás programja: Városi Könyvtár Tel.: 88/

7 1 fő gondnok (Művelődési Ház, Alkotmány u. 14.) nyolcórás munkaviszonyban munkaszerződése többszöri hosszabbításával. (Kertész Milán) fő fizikai dolgozó, 2 fő adminisztratív feladatok (munkaszerződésük alatt négy hónap kötelező továbbképzésen vettek részt). Pucsek Veronika, Kőműves Sándor, Kun Imréné, Selmeczi Zsuzsanna fő adminisztrátori feladatok, 1 fő fizikai dolgozó. Rauscher Péter, Valler Krisztina, Kulin Emese Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatás programja: Munkaügyi hivatalban regisztrált álláskereső, min. érettségivel és/vagy technikusi, vagy OKJ bizonyítvánnyal, vagy felsőfokú humán képesítéssel rendelkező személy jelentkezhetett fő szellemi, adminisztratív és könyvtári asszisztensi feladatok ellátására. Pucsek Katalin, Horák János fő szellemi, könyvtáros és közművelődési asszisztensi feladatok ellátására. Vecsey András, Kőműves Sándor Munkaköri leírásukban képzettségüknek megfelelően az alábbi tevékenységek szerepeltek: Takarítás, közreműködés a belső terek állagmegóvási munkálataiban, és az épületek környezetének rendben tartásában. Közművelődési asszisztensi feladatok: közreműködés programok, rendezvények előkészítésében, felügyeletében, teremrendezés, plakátozás, dekorálás. Közreműködés programok szervezésében és lebonyolításában, szükség szerint technikai előkészítésében. Ügyfélszolgálati tevékenység, kapcsolattartás intézményi egységek közösségeivel és a napi látogatókkal (önkéntesek, közösségi szolgálat stb.), adatrögzítés, iratrendezés, nyilvántartások, adatbázisok karbantartása stb. Könyvtári asszisztensi feladatok: könyvtári dokumentumok rendezése, olvasószolgálati tevékenység, raktári rend biztosítása, közreműködés olvasásnépszerűsítő programok előkészítésében, fénymásolás, szkennelés stb. Városi Könyvtár Tel.: 88/

8 Helyi műsorszórás munkájának segítése (archiválási munkák, közreműködés a riportok elkészítésében és a hírműsor összeállításában). Marketing tevékenység, programajánlók készítése, rendezvények technikai kiszolgálása (fotózás, hangosítás stb.). Közreműködés a helyi és külső médiumokkal való rendszeres együttműködésben (tudósítások, újságcikke megyei lapnak, ill. helyi médiumok számára). Települési értéktár adminisztrációs feladatai. I.1.4. Önkéntesek foglalkoztatása Önkéntes munka (16 év feletti személyek) LXXXVIII. törvény alapján aug. 12-i határozat értelmében (EMMI Esélyteremtési Főosztály 6049 sorsz.) regisztrált önkéntes fogadó pontként jogosultak vagyunk önkénteseket alkalmazni. Nagyobb intézményi és városi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában fokozottan szükség van a segítőkre, támogatókra, közreműködőkre (pl. városi gyermeknap, Bakonyi Betyárnapok, farsangi bál, városi karácsony, játszóházas foglalkozások) ban 16 főre növekedett az önkéntesek száma. Közösségi szolgálat (középiskolás diákok) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az ötven óra közösségi szolgálat elvégzése intézményekben, civil közösségekben, mely az iskola és a fogadó szervezet közt létrejött Együttműködési megállapodás keretében, annak szabályai szerint végezhető ben 8-ról 14-re bővült azon iskolák száma, melyekkel együttműködési megállapodást kötöttünk a közösségi szolgálat megszervezéséről. A diákok 60 % aktívan részt vett az intézmény munkájában, elsődlegesen a közművelődési programokban (játszóházak, gyermekprogramok, túrák, városi ünnepek, dekoráció stb.), de végeztek könyvtári feladatokat is. 62 diák, 1165 óra közösségi szolgálatot teljesített. 1. Tevékenységük a Városi Könyvtár intézményi egységében: raktári rend biztosítása a szabadpolcokon, kölcsönözhető folyóiratok rendezése, napilapok havonkénti számainak mappázása, helyismereti cikkek kigyűjtése a Napló számaiból, ezek irattárazása, könyvjelzők készítése olvasók (főképp gyermekek) számára, raktári jelzetek pótlása a könyveken, terek dekorálása, polcfeliratok készítése, udvarrendezés, Városi Könyvtár Tel.: 88/

9 könyvtári programok előkészítése, teremrendezés, felügyelet. 2. Tevékenységük a Művelődési Ház intézményi egységében: a játszóházakban a kézműves helyszíneken való közreműködés, a nagyrendezvények megvalósításában való aktív közreműködés az előkészületektől, a dekorációk elkészítésén át a lebonyolításig, városi nemzeti ünnepeken való közreműködés, fiataloknak, gyermekeknek szervezett nyári programok, szervezett túrákon való aktív közreműködés, dekoráció készítése, teremrendezés. A diákok tájékoztatására külön facebook csoportot alakítottunk, ahol információkat adunk a saját rendezvényeinken végezhető feladatokról, és a tőlünk közreműködést kérő városi intézmények, szervezetek programjaihoz segítséget nyújtunk a kapcsolatfelvételben, így a diákok az adott programokból, feladatokból kiválaszthatják a képességeiknek megfelelő munkát. Együttműködési Megállapodás az Iskolai Közösségi Szolgálat Közös Lebonyolításáról: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI 8420 Zirc, Köztársaság u. 9. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u.16. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 8200 Veszprém, Iskola u. 4. Vetési Albert Gimnázium 8200 Veszprém, Kemecse u.1. Lovassy László Gimnázium Veszprém, Cserhát ltp. 11. Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium 9027 Győr, Mártírok útja Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u.39. KIK Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u.9. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 8200 Veszprém, Szeglethy u.6. Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI 8200 Veszprém, Megyeház tér.5. Győri Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Örkény I. utca 8-10 SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 8200 Veszprém, Halle u.3. NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Városi Könyvtár Tel.: 88/

10 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. valamint a középiskolák nevében eljáró Klebelsberg Intézményfennntartó Központ Szombathelyi Tankerülete Szombathely, Berzsenyi tér.1. I.1.5. Diákmunka 2014-ban az júliusi és augusztusi hónapokban összesen 25 diákmunkást fogadtunk. A tanulókat a Városi Könyvtár, a Művelődési Ház és a Stúdió KB intézményi egységeiben megosztva alkalmaztuk. Közreműködésükkel a július augusztus hónapban a hét napjain értékes élményekkel teli, közösségfejlesztésre is alkalmas, és nem utolsó sorban ingyenes tematikus programokat biztosíthattunk a gyermekeknek, családoknak (Kalandos Kedd túrák, Sportos Szerdák, Bábos Csütörtökök, Játszós Péntekek). Előkészítő, információs, animátori és tudósítói feladatokat láttak el a ZIRCI BULI és a Bakonyi Betyárnapok nagyrendezvényeken. Újdonság volt az Olvass és játssz a téren! elnevezésű program, mely keretében minden péntek délután játszani hívtuk a gyerekeket a Rákóczi térre. A szabadtéri játékokat meseolvasással egészítettük ki, melyhez a könyvtár biztosította a könyveket. A programot teljes egészében a diákmunkások szervezték, koordinálták és bonyolították le. A könyvtárban elvégezték a helyismereti anyagok digitalizálását, előkészítették a dokumentumok állományba vételét, törlési jegyzék készítését, segítették az olvasószolgálatot teljesítő kollégák munkáját. A városi televízió munkatársai felügyeletében adminisztrációs feladatokat láttak el, rendszerezték az archív anyagot, közreműködtek a hírolvasásban, beszámolókat, tudósításokat és riportokat készítettek. A diákok a közművelődési feladatok mellett folyamatosan részt vettek az épületek és környezetük szépítésében és tisztántartásában. I.1.6. Szabálysértési eljárás következtében letöltendő munkavégzésre 2 főt fogadtunk. I.2. Infrastruktúra, tárgyi feltételek Az intézmény két telephellyel rendelkezik: Városi Könyvtár 8420 Zirc, József A. u. 1. Városi Könyvtár Tel.: 88/

11 Művelődési ház és Stúdió KB 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. I.2.1. Városi Könyvtár (József A. u. 1. székhely) 2014-ben megtörtént az épület udvar felé néző összes nyílászárójának cseréje. (2013-ban csak a kialakításra kerülő klubhelyiség ablakát és az udvari kijárat ajtaját tudtuk kicseréltetni.) Jövőben megoldásra vár: - tető felújítása (folyamatosak a beázások) - udvar felőli falfelület felújítása (jelenleg folyamatban van) - nyílászárók festése I.2.2. Művelődési Ház és Stúdió KB (Alkotmány u. 14. telephely) 2014-ben önkormányzati Leader pályázat segítségével napelemekkel és napkollektorral bővült. Alapvető takarékosság vezérli mindennapjainkat, és az energetikai beruházásnak köszönhetően jelentős áramköltség megtakarításra számíthatunk. Jövőben megoldásra vár (az energiahatékony üzemeltetés és a színvonalas mindennapi működés érdekében is): - a földszinti fűtés, a vízvezetékrendszer és a nyílászárók korszerűsítése, - az emeleti műpadló cseréje (állandó ragasztgatásakkal baleset- mentesítjük), - a már kifejezetten balesetveszélyessé és takaríthatatlanná szétfagyott bejárati betonjárda felületének javítása, cseréje, - és a napjainkra már teljesen elkopott, kátyús, sártengeres parkoló rendbetétele (a hét minden napján, reggeltől késő estig jelentős autósforgalom van a programjainkra, az épületben működő szervezetekhez és a játszótérre érkezők miatt). - Értékes együttműködést tartunk fenn a Művelődési Házban 4 irodát és 1 tárgyaló/raktárt önkormányzati bérleti szerződéssel használó Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti és családsegítő munkatársaival, de ha lehetőség lenne számukra is megfelelőbb megoldással, egységes intézményben elhelyezni őket, az nagyban segítené az épületünkben állandóan jelentkező, rendszeresen torlódással járó saját és külső igényű közművelődési és közösségi célú helyiségkihasználhatóságot. Épületeinket és hatalmas területű környezetét folyamatosan óvjuk, szépítjük, parkosítjuk, tisztán tartjuk. Napi szinten gondozzuk a Művelődési Ház melletti, Leader pályázatból épített önkormányzati játszóteret is: állandó odafigyelésünknek tudható be, hogy minimális rongálás Városi Könyvtár Tel.: 88/

12 jellemző, de az éjszakai, hétvégi bandázások hátrahagyott maradványai ellen szükséges ellenszer lenne mozgásérzékelő lámpák és térfigyelő kamerák kihelyezése. I.2.3. Tárgyi feltételek, technikai eszközök Az intézmény saját eszközellátottsága szerénynek jellemezhető. Informatikai és egyéb eszközeink és a programjainkat kiszolgáló anyagkészletünk kb. 60%-a az intézményünket (is) támogató három alapítvány tulajdonában van, mindennapi használatra átengedték az intézmény részére a mindennapi szakmai feladatok ellátására. ( A BULI 91, Együtt a könyvtárért Alapítvány és Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítványok). A saját pályázati lehetőségek maximális kihasználásával, a közművelődést támogató, és az épületünket otthonukként használó civil szervezetek köszönettel fogadott pályázati eredményeinek, és eseti eszköz-felajánlásoknak köszönhetően időről időre újabb fejlesztéseknek is örülhetünk. A fenntartó Önkormányzat 2014-ben élt a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésének lehetőségével. A támogatásból (könyvtári és közművelődési) az alábbi eszközöket vásároltuk: Kyocera nyomtató, szkenner (elhelyezése a Könyvtárban) 1300 Epson színes nyomtató (elhelyezése a Könyvtárban, külső tartályos, mind árban, mind fogyasztásban gazdaságos festék-kezelés, minőségi nyomtatás) ASUS X550LB notebook Notebook (elhelyezése a Könyvtárban) ASUS X551CA notebook Notebook (elhelyezése a Művelődési Ház) Monitor (elhelyezése a könyvtárban, a közösségi videózáshoz kötődő filmkészítéshez, vágáshoz szükséges méretekkel és felbontással rendelkezik) Lamináló készülék (A/3 és A/4 méret laminálására is alkalmas, elhelyezése a Könyvtárban) BLACKMAGIC DESIGN Intensity Pro kártya a stúdió kamerájához (elhelyezése a Stúdióban) Panasonic CGA-D54s akku a stúdió kamerájához ((elhelyezése a Stúdióban) TOSHIBA 2.0TB SATA-III (DT01ACA200) háttértár a stúdió rögzített felvételei számára (elhelyezése a Stúdióban) Az eszközök beszerzési értéke : ,- Ft volt. Bízunk abban, hogy az Önkormányzat a továbbiakban is kihasználja a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatának lehetőségét, mert nagy szükség van további eszközfejlesztésekre intézményünknél! (a Művelődési Ház esetében pl. annak érdekében, hogy 10 Városi Könyvtár Tel.: 88/

13 intézményi informatikai eszközök híján a külső foglalkoztatású munkatársaknak ne a saját laptopjaikat kelljen munkavégzéshez használniuk). Szakmai együttműködéseink mellett meglévő eszközeink (zömében térítésmentes) kölcsönbeadásával egész évben segítjük önkormányzati, intézményi és civil partnereink saját rendezvényeit ezért is szükséges eszközparkunk folyamatos bővítése. I.3. Intézményi gazdálkodás I.3.1. Az intézmény bevételei előirányzott költségvetési, önkormányzati források pályázati források a beiratkozási és késedelmi díj reprográfiai szolgáltatások díjai esetenként belépő díj terem- és eszközbérleti díj reklám és propaganda díjak egyéb támogatások A közművelődési programok 2014-ben ingyenesek voltak. I.3.2. Az intézmény kiadásai személyi jellegű kiadások (munkabér, megbízási díjak, egyéb juttatások), könyv, folyóirat és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése szakmai anyagok beszerzése rezsiköltségek telekommunikációs szolgáltatások díjai reprográfiai szolgáltatások díjai jogdíjak (Artisjus, MAHASZ, NMHH) Városi Könyvtár Tel.: 88/

14 pályázatok nevezési díjai rendezvények költségei (anyag, eszköz, szolgáltatás, engedélyek) egyéb szolgáltatások vásárlása (pl. informatikai rendszerfelügyelet) reklám és propaganda költségek I.3.3. Költségvetés eft Kiadások, e Ft Könyvtár Közművelődés Stúdió KB Összesen Személyi kiadás Járulékok Dologi kiadások Felújítási kiadások Beruházások eft Bevételek, e Ft Könyvtár Közművelődés Stúdió KB Összesen Működési bevétel Önkormányzattól kapott támogatás Átvett pénzeszköz (pályázatok) A helyi műsorszórásban rendszeresen közreműködő külső munkatársak egész éves munkáját jelképesnek nevezhető, évi bruttó Ft összeggel ismerjük el. Ez az átlag 3-4 munkatárs között felosztott összdíjazás azonban az egyes adásokban történő valós közreműködést egyáltalán nem fedezi. Intézményünk egyes programjait, kellékeit, anyagigényét évről évre alapítványi finanszírozással oldjuk meg, vagy egészítjük ki. (pl. játszóházak, gyermeknap, olvasópályázatok, Mikulás várás) Városi Könyvtár Tel.: 88/

15 2014. évi programok, rendezvények költségei Dátum Jogcím Összeg jan. 22. Kultúra Napja fellépői díj Artisjus febr. 15. IV. Zirci Farsangoló Bál Alibi Együttes fellépői díja Hajdú Balázs fellépői díja Vacsora Artisjus Karszalag Abroszok tisztítása (54 db) virág (asztaldísz)(alapítvány) néptánc (Égigérő Fa)(alapítvány) lufi és egyéb dekoráció (felajánlásokból) Ft Ft kb Ft ,- Ft 6.600,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft márc.15. Március 15. Városi Ünnep 2.000,- Ft ápr. 12. Költészet Napja Dvorák&Patka Színház Artisjus Húsvét (városi óriás kosár, játszóház, kellékek) 2014.máj jún.30. felajánlásokból, együttműködéssel 30 éves város Zirc (saját kvt Ft önk. támogatás) ,- Ft 6.500,- Ft Városi Könyvtár Tel.: 88/

16 Majális (2014.április 30.) Májusfa állítás Égigérő Fa Teljesítménytúra (2014. május 3.) Zirciek Tavasza (2014. május 10.) - csokoládé (1410 db) - festék+egyéb kellék - Műsorfüzet + - plakát Történetíró pályázat eredményhirdetése (2014.május 15.) pogácsa Festék nyomtatóba (dok. költség) Zirc a művészetek városa - művészeti kellékek TransylMánia koncert - Hangosítás (Bárka 2008 Alapítvány) Várostörténeti Fotókiállítás - képek előhívása (Fillér Zsuzsa) - egyéb költség (papírbolt) - Berzevici Zoltán fellépői díja Egyházzenei kórustalálkozó (kórusok vendéglátása) - pogácsa - üdítő - virág 6. Zirci Öregdiák Találkozó ifj. Békefi Antal Zenekarának útiköltsége Nemzetközi Kavalkád a Bagolyvárban kínáláshoz kürtős kalács gulyás B. Györek Zsuzsa és Mavizer Erzsébet ,- Ft ,- Ft 4.047,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2.400,- Ft ,- Ft 9.360,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 9.360,- Ft ,- Ft 5.227,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar vendéglátása (Vajcs Gábor Patkó Vendéglő) Városi Gyermeknap Kreutz Károly (Bab társulat, Égigérő Fa,) Tóth László népi hangszeres Pappné Rácz Ildikó népi iparművész könyvek, jutalmak, kellékek az Együtt a könyvtárért Alapítvány beszerzéséből Városi Könyvtár Tel.: 88/ ,- Ft ,- Ft 8.000,- Ft 14

17 2014.jún.15. Író-olvasó találkozó Fábián Jankával Ünnepi Könyvhét keretében ,- Ft 2014.jún. 28. Szomszédolás Hobby Zenekar fellépői díja ,- Ft 2014.aug.02. Kiállítás (Nivala Riitta-Latvala Erkkila) képek fogadása, postaköltség ásványvíz a fogadáshoz virág Riittának aug.8-9. XVI. Bakonyi Betyárnapok (Saját kvt.+ NKA + önk. támog) oklevelek, emléklapok (Kovács György) levélfeladás (támogatói) kötény, italdoboz, fakanál-szett engedélyeztetés ÁNTSZ engedélyeztetés katasztrófavédelem (számla) pályázatból nyomdaköltség (Tradeorg) 5000 db szórólap + 50 db A/3 plakát levélfeladás (meghívó) lovas programok költsége közreműködők ellátása ZKKA kézműves liget, betyár portya, játszóházas tiszteletdíjak, zenergia együttes konertje gázpalackcsere Szponzori tábla (Kovács György) Ásványvíz, üdítő ellátáshoz Munkácsy zenestúdió Benkó Dixieland Band ,- Ft 6.455,- Ft 2.450,- Ft , -Ft 2.990,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2.480,- Ft ,- Ft 5.770,- Ft ,- Ft 5.225,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft pályázatból RebekArt (R. Kárpáti P.) ,- Ft Veszprémi Ifjúsági Táncegyüttes ,- Ft + Kreutz Károly + Bolla Tibor Jávor Pál N. Czigányzenekar ,- Ft P. Nagy Ferenc + Kovács József L. (gyerekműsor) ,- Ft Attrakció népi játékpark ,- Ft Fúzió ,- Ft pályázatból Motiva ,- Ft Sípos F. Tamás ,- Ft Rácz Olivér és a Centrál zenekar ,- Ft Csizmadia Géza ,- Ft Misszió Mentőszolgálat (esetkocsi) ,- Ft Ornamentika (WC) ,- Ft Török Security (biztonsági személyzet) ,- Ft pályázatból Hangadó Kft. (színpadtechnika stb.) ,- Ft Uninet Stúdió (honlap, szórólap) ,- Ft Köszönőlevelek 1.650,- Ft Artusjus ,- Ft EON (engedélyeztetés) ,- Ft EON (fogyasztás) ,- Ft Városi Könyvtár Tel.: 88/

18 2014. aug.20. Augusztus 20. városi ünnep (TIT. Váci M. Ir. Sz. közreműködői) ,- Ft okt. 23. Október 23. Városi Ünnep gimnázium műsora 8.440,- Ft nov.17. Élet az élet után R. Kárpáti Péter előadása ,- Ft 2014.dec. 05. Mikulás (Civil Alap támogatásával) (3 kg szaloncukor, 120 db csoki) ,- Ft Mikulás túra (2 kg szaloncukor, 60 db csoki) 5.400,- Ft Műsor (Szász Anna zenekara) ,- Ft 2014.dec. 19. Gyermekkarácsony + adventi gyertyagyújtások (alapítványi támogatással) 2 kg szaloncukor 2.200,- Ft citromlé, cukor, mécses tartó, mécses 6.000,- Ft dec. Mindenki Karácsonya - Lángoló Ördögök Tűzzsonglőr produkció ,- Ft - kínálás, vásári forgatag civil közreműködéssel I.4. Pályázatok TÁMOP A-11/ Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP A-11/1 kódszámú projekt Bakony-Balaton együttműködés2. Minőségi könyvtári szolgáltatásfejlesztések, a helytörténeti tudásvagyon megosztása, az oktatás segítése, az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtár képzési szerepe erősítésének érdekében címmel. A projekt időtartama január április 30. A projekt 3 könyvtár konzorciumi együttműködésével valósult meg. Konzorciumvezető: Városi Könyvtár Balatonfüred, tagok: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Zirc. A projekt összköltségvetése ,- Ft, amelyből a könyvtárunkra eső pályázati összeg: ,- Ft ben főbb megvalósítási területei: o Szövegértés-fejlesztő képzések közoktatásban résztvevő célcsoport számára, együttműködésben a Reguly Antal Általános Iskolával. (3 csoport, 6-7 fővel, április- Városi Könyvtár Tel.: 88/

19 május hónapban, hetente) 5 év fenntartási kötelezettséggel A pályázati időszak alatt 3 képzés, a fenntartási időszakban évente egy-egy képzés valósult/valósul meg. Csoportvezetők: Futóné Berki Katalin magyar szakos pedagógus Horváthné Pintér Magdolna magyar szakos pedagógus Slajchó Lujza magyar szakos pedagógus A foglalkozásokhoz drámapedagógia eszközöket szereztünk be: bábok, bábparaván, bábtartók, papírszínház mesékkel, szakkönyvek, írószerek, irodaszerek. A tanfolyamok zárásaként mindhárom csoportban kimenő szintmérést végeztek. A záró foglalkozáson Ambrus Lívia kollégánk tartott előadást Biztonságos internet címmel. o Helyismereti tartalmak bővítése: a Bakony-Balaton együttműködés 1. projektben létrehozott ZirciWiki (Jelenleg már Zirci helytörténeti gyűjtemény néven található) továbbfejlesztése, cikkadatbázis és tárgyszókészlet bővítése. a pályázat lezárása után is folyamatosan zajlik. Az adatbázis alkalmas a települési értékek megjelenítésére. o Zirc és Vidéke folyóirat régi folyamainak ( és ) hozzáférhetővé tétele, együttműködésben az Országos Széchényi Könyvtárral. a régi számokat mikrofilmen őrzik, ennek konvertálása után kerülhetett feldolgozásra, digitalizálásra. A számok a Zirci helytörténeti gyűjteményben már hozzáférhetők. o Az intézményi honlap könyvtári információinak angol nyelvű fordítása 2014-ben megtörtént. o OPAC-katalógus adatbázis-bővítése, karbantartása, tárgyszókészletének bővítése a pályázat lezárása után is folyamatosan zajlik. o Irodalomajánló összeállítása, megjelentetése az általános iskola felső tagozatos diákjai és a középiskolások számára Bakonyi Fények címmel áprilisában megjelent a kiadvány. A pályázat lezárása és elszámolása 2014-ben sikeresen megtörtént. Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által meghirdetett 3707/200 kódszámú Kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése pályázatán a XVI. Bakonyi Betyárnapok Országos Betyártalálkozó rendezvény megvalósításához ,- Ft támogatást nyertünk. Városi Könyvtár Tel.: 88/

20 Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészet Kollégiuma a Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű),fesztiválok. megrendezésére pályázatot a XVII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésére nyújtottuk be sajnos nem nyert. Az Együtt a könyvtárért Alapítvány és a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány három pályázatot nyújtott be még 2013-ban az A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez. Örökség megőrzése Bakonyi non-profit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése célterületre : - Panasonic AG-AC90 videokamera, memóriakártya, kameramikrofon) elnyert támogatás: ,- Ft - számítógép, Monitor Full HD Led 24, WIN8 operációs rendszer, Edius Pro 6,5 szerkesztő szoftver), elnyert támogatás: ,- Ft Közösségi Videózáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés Zirc városban projektjének megvalósítása érdekében az célterületre - Panasonic AG-AC90 videokamera, számítógép, KÖVI képzés) elnyert támogatás: Ft Az eszközöket az alapítványok az intézmény rendelkezésére bocsátották tartós használatra. A pályázat keretében Vida László kolléga a Közösségi videózás alapismeretei tanfolyamot elvégezte. A sikeres vizsga feltétele több önálló kisfilm elkészítése volt. (Bakonybéli arborétum, cseszneki tájház, Zirc központja, főtere, Bakonynána Római fürdő) 2014-ben mindhárom pályázat elszámolása és lezárása sikeresen megtörtént. A pályázaton beszerzett eszközökkel elkészült 2014-ben a Bakonyi Betyárnapok imázsfilm. (http://www.betyarnapok.hu/galery/video.php) A Márai IV. pályázati program keretében 117 db dokumentumot válogathattunk a megadott jegyzékből, melyeket ingyenesen bocsájtottak könyvtár részére, ,- Ft összértékben. Városi Könyvtár Tel.: 88/

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2013. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései - Simon Krisztina- Könyvtáros szaktanácsadó simon.krisztina@pepint.sulinet.hu Simon.krisztina@fppti.hu Iskola működését szabályozó dokumentumok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2007. (IV.26.) számú határozatával. Balatonederics Települési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2006. évi felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer elbírálásáról (BURSA HUNGARICA)

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA 2014. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A 2005. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2005. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára Szekszárd A 2005. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény. Szekszárdon

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 13. NAPIREND Ügyiratszám: 1/17050/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2015. április 24i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési áról Dobó

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2005. március 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a városi középiskolai tanulmányi ösztöndíjrendszer 2005. év I. félévi pályázatainak

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma

A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma Pályázatunk címe Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben