Balettművészek feladata: VIII. Marketing- és Kommunikációs Igazgatóság feladata:... 20

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balettművészek feladata:... 20 VIII. Marketing- és Kommunikációs Igazgatóság feladata:... 20"

Átírás

1 Tartalomjegyzék A Magyar Állami MÁO szervezeti egységeinek feladatai... 3 I. A főigazgató alá tartozó szervezetek feladata... 3 Főigazgatói Titkárság feladata:... 3 A belső ellenőrzés a 50. -ban felsorolt feladatokat látja el II. A gazdasági igazgató alá tartozó szervezetek feladata... 3 Gazdasági Titkárság feladata:... 3 Pénzügyi Osztály feladata:... 3 Számviteli Osztály feladata:... 4 Munkaerő-gazdálkodási Osztály feladata:... 4 Központi Irattár feladata:... 5 III. A főzeneigazgató alá tartozó beosztottak/vezetők, szervezetek feladata... 5 Főzeneigazgatói Titkárság feladata:... 5 A zenekar-igazgató alá tartozó szervezeti egységek feladata:... 5 Zenekari Titkárság feladata:... 5 Zenekar feladata:... 5 Kotta- és hangszerkezelők feladata:... 5 Kottatár feladata:... 6 A karigazgató alá tartozó egységek feladatai:... 6 Kórus Titkárság feladata:... 6 Énekkar feladata:... 6 Énekkari Korrepetitor feladata:... 6 IV. A művészeti igazgató alá tartozó beosztottak/vezetők, szervezetek feladata... 7 Nemzetközi Titkárság feladata:... 7 A repertoár felelős alá tartozó egységek feladata:... 7 Művészeti tárak feladata: Játékmesterek és rendezőasszisztensek feladata: Ügyelők feladata: Súgók feladata: Statiszta szervezők feladata:... 8 A művészeti főtitkár alá tartozó egységek feladata:... 8 Művészeti Titkárság feladata:... 8 Magánénekesi korrepetitorok feladata:... 9 V. A főigazgató-helyettes alá tartozó szervezetek feladata... 9 Főigazgató-helyettes Titkársága feladata:... 9 Rendezvényszervezés feladata:... 9 Beszerzési Osztály feladata: Jogi Iroda feladata: Szervezési Osztály feladata: Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály feladata: Az Erkel programiroda feladata: Emléktár feladata: Nézőtéri Felügyelők feladata: VI. A műszaki igazgató alá tartozó szervezetek feladata Műszaki igazgató Titkárságának feladata: Szcenikai Iroda feladata: Díszletkészítő műhelyek feladata: Jelmez Iroda feladata: Jelmezkészítő műhelyek feladata: Informatikai Osztály feladata: Színpadi tárak feladata: Díszlettár feladatai körében: Világítási és Hangtár feladatai körében: Kelléktár feladatai körében: Jelmeztár feladatai körében: Fodrásztár feladatai körében: Létesítmény üzemeltetési Osztály feladata: Épület üzemeltetés feladata: Gondnokság (az Operaház, az Erkel Színház és az üdülők vonatkozásában) feladatai körében: Gépészet feladatai körében: Elektrikusok feladatai körében: Színpadtechnikai gépészet feladatai körében: VII. A balett-igazgató alá tartozó szervezetek feladata Balett Titkárság feladata: Balettmesterek feladata: Balett Hang- és Videotechnikusok feladata: Balett Korrepetitorok feladata:... 20

2 Balettművészek feladata: VIII. Marketing- és Kommunikációs Igazgatóság feladata:

3 2. függelék A Magyar Állami MÁO szervezeti egységeinek feladatai I. A főigazgató alá tartozó szervezetek feladata Főigazgatói Titkárság feladata: 1. segíti a főigazgató napi operatív munkáját, elvégzi a Titkárságon felmerülő szervezési és adminisztrációs feladatokat; 2. kezeli a főigazgató levelezését és az aláíráshoz az iratokat, számlákat, utalványrendeleteket, egyéb dokumentumokat előkészíti, azokat formai szempontból ellenőrzi; 3. gondoskodik a Doknet elektronikus dokumentumkezelő rendszer kezeléséről; 4. kezeli és intézi a szervezeti egységhez érkezett belső és külső küldemények átvételét, nyilvántartásba vételét, szükség szerinti másolását és szétosztását; a telefonok, faxok kezelését, a meg nem valósult - kimenő és érkező - telefonok nyilvántartását, és tájékoztatja erről a vezetőket; 5. nyilvántartja a belső ellenőrzéseket, a felügyeleti szerv ellenőrzéseit, illetve a külső ellenőrzéseket, valamint koordinálja azok intézkedési terveinek megvalósulását; 6. kezeli a főigazgatói irattárat; 7. intézi a Titkárság munkájához szükséges eszközök igénylését. A belső ellenőrzés a 50. -ban felsorolt feladatokat látja el. II. A gazdasági igazgató alá tartozó szervezetek feladata Gazdasági Titkárság feladata: 1. operatív munkát támogató adminisztratív és technikai jellegű tevékenységet végez; 2. biztosítja a gazdasági igazgató területéhez tartozó szervezeti egységek közötti folyamatos információáramlást; 3. felkészítő anyagokat szerkeszt, állít össze, megbeszéléseket szervez; 4. kialakítja a tervezési- és az információs rendszert, felelős annak koordinálásáért; 5. biztosítja a kontrolling rendszer működését, a kontroller által ellátandó feladatok végrehajtását; 6. kézbesítési feladatot lát el az Operaházon belül és a hozzákapcsolódó intézmények, bérlemények, minisztériumok, irodák, bankok és más helyszínek között; 7. ellátja a gazdasági igazgató felügyeleti területére érkező, kimenő ügyiratok postai küldemények nyilvántartásba vételét és továbbítását; 8. ellátja a gazdasági területet érintő sajtó- és jogszabály figyelési tevékenységeket; 9. folyamatosan figyeli az aktuális pályázatokat, majd részt vesz pályázatok elkészítésében; 10. ellátja a Gazdagsági Igazgatóság operatív tevékenységével összefüggő egyéb feladatokat (jelenléti ívek vezetése, a dolgozók szabadságolásával és egyéb ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátása, irodaszer igénylések). Pénzügyi Osztály feladata: 1. részt vesz a MÁO költségvetésének tervezésében, elkészíti az intézmény elemi költségvetését; 2. végzi az intézmény költségvetését érintő előirányzat-módosításokkal kapcsolatos műveleteket, azok nyilvántartását; 3. gondoskodik a központi beruházások, a feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok esetében a finanszírozás alapján képező okiratok elkészítéséhez szükséges adatok illetékes szerv részére történő benyújtásáról és a pénzügyi teljesítésekről; 4. elkészíti a MÁO likviditási jelentéseit; 3.

4 5. gondoskodik a dologi kiadások és beruházások tekintetében, a szakmai kezelő szervezetek részére biztosított keretek és a központi keretek kialakításáról, nyilvántartásáról; 6. vezeti az előzetes és végleges kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását; 7. ellátja a gazdálkodási és pénzkezelési kötelezettségeket és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásokat, a belföldi és külföldi kiküldetések lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos műveleteket, vezeti a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat; 8. intézi a lakásvásárlás és lakáshitel szerződésekkel kapcsolatos pénzügyi műveleteket; 9. ellátja a házipénztári, értékkezelési műveleteket, gondoskodik a forintellátmányok biztonságos szállításának és tárolásának végrehajtásáról; 10. részt vesz pályázatok elkészítésében, tervezésében és elszámolásában; 11. adatszolgáltatást készít a külső és a belső ellenőrzést végző szervek részére; 12. elkészíti szakmai területét érintő szabályzatokat, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja azokat: pénzkezelési szabályzat, gazdálkodási szabályzatok. Számviteli Osztály feladata: 1. ellátja a könyvvezetési kötelezettséget és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásokat; 2. elkészíti a MÁO időközi mérlegjelentéseit, a féléves beszámolóját, az éves beszámoló számszaki és szöveges részét, valamint az éves beszámolót alátámasztó leltárakat; 3. elkészíti az éves selejtezési és leltározási ütemtervet, a MÁO leltározási és selejtezési szabályzatainak és az ütemterveknek megfelelően elvégzi a sejtezési és leltározási feladatokat; 4. közreműködik a szakmai kezelő szervezetek részére biztosított keretek és a központi keretek kialakításában, azok főkönyvi nyilvántartását biztosítja; 5. kialakítja és évente aktualizálja a MÁO szakfeladat rendjét; 6. vezeti a lakásalap-számla analitikus nyilvántartását; 7. adatokat szolgáltat a külső és belső ellenőrzést végző szervezetek, személyek igényeinek megfelelően; 8. elkészíti szakmai, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja területét érintő szabályzatokat, melyek a következők: 1. számviteli politika, 2. számlarend és számlatükör, 3. önköltség számítási szabályzat, 4. leltár szabályzat, 5. selejtezési szabályzat. Munkaerő-gazdálkodási Osztály feladata: 1. a létszám és bérgazdálkodási területet érintően részt vesz a MÁO elemi költségvetésének elkészítésében; 2. biztosítja a megalapozott tervezéshez, az elemi költségvetés és a beszámoló jelentések elkészítéséhez szükséges adatokat; 3. nyilvántartja az engedélyezett és a tényleges létszám adatokat a foglalkoztatási jogviszonyok alapján, a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat érintő előzetes és végleges kötelezettségvállalások adatait; 4. gondoskodik a személyi juttatások és járulékok tekintetében a szakmai kezelő szervezetek részére biztosított keretek és a központi keretek kialakításáról, nyilvántartásáról; 5. ellátja a központosított illetmény-számfejtési, a társadalombiztosítási kifizetőhelyre háruló számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat; 6. elkészíti a személyi jövedelemadóval és a munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kimutatásokat, és ellenőrzi az adatszolgáltatásokat; 7. a munkába járással kapcsolatos útiköltség-elszámolást elkészíti, az arra jogosultak részére a jogszabályban (a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet) meghatározott mértékben megtéríti; 8. teljesíti az évközi, és éves statisztikai jelentések ellenőrzését; 9. adatszolgáltatást készít a külső és a belső ellenőrzést végző szervek részére; 10. elkészíti, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja szakmai területét érintő szabályzatokat, melyek a következők: létszám- és bérgazdálkodási szabályzat, béren kívüli juttatások szabályzata. 4.

5 Központi Irattár feladata: 1. kézbesítési feladatot lát el az Operaházon belül és a hozzákapcsolódó intézmények, bérlemények, minisztériumok, irodák, bankok és más helyszínek között; 2. átveszi a postára beérkezett intézményi leveleket, és sérülésmentesen átadja a postai küldemények iktatásával megbízott központi irattárnak, majd az iktatást követően továbbítja az érintettek részére 3. az intézmény által küldött leveleket (ajánlott, nem ajánlott, stb.) postai küldeményeket a postán leadja, a postai költségekről nyilvántartást vezet, és havi rendszerességgel elszámol; 4. gondoskodik a próbacédulák széthordásáról és kihelyezéséről a meghatározott helyszínekre; 5. végrehajtja az intézményi irattározással kapcsolatos feladatokat; 6. elkészíti, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja szakmai területét érintő szabályzatokat, mely a következő: 1. iratkezelési szabályzat. III. A főzeneigazgató alá tartozó beosztottak/vezetők, szervezetek feladata Főzeneigazgatói Titkárság feladata: 1. segíti a főzeneigazgató napi operatív munkáját, elvégzi a Titkárságon felmerülő szervezési és adminisztrációs feladatokat; 2. kezeli a főzeneigazgató levelezését és az aláíráshoz az iratokat, számlákat, utalványrendeleteket, egyéb dokumentumokat előkészíti, azokat formai szempontból ellenőrzi; 3. gondoskodik a Doknet elektronikus dokumentumkezelő rendszer kezeléséről; 4. kezeli és intézi a szervezeti egységhez érkezett belső és külső küldemények átvételét, nyilvántartásba vételét, szükség szerinti másolását és szétosztását; a telefonok, faxok kezelését, a meg nem valósult - kimenő és érkező - telefonok nyilvántartását, és tájékoztatja erről a vezetőket; 5. teljes körű ügyintézés a szakmai területet érintő kiküldetésekre vonatkozóan; 6. kezeli a főzeneigazgatói irattárat; 7. intézi a Titkárság munkájához szükséges eszközök beszerzését. A zenekar-igazgató alá tartozó szervezeti egységek feladata: Zenekari Titkárság feladata: 1. a zenekar művészeti tevékenységét támogatva tájékoztató anyagokat, statisztikákat készít; 2. végzi a zenekari beosztás, próbakiírás elkészítésének adminisztrációját; 3. koordinálja a színpadi zenét, megszervezi az előadásokhoz, próbákhoz szükséges kisegítőket; 4. koordinálja a zongorák hangolását, karbantartását, javítását (engedélyeztetés, számlák befogadása) 5. előkészíti a szerződéseket, elkészíti a diszpozíciókat és a teljesítés igazolásokat; 6. felveszi, elszámolja a taxi csekkeket. Zenekar feladata: 1. közreműködik a MÁO Alapító Okiratában felsorolt feladatokban; 2. a szervezeti egységhez tartozó munkaköri leírás feltételei szerint ellátja a zenekari feladatokat a MÁO műsorrendjében meghatározott előadásokon, hangfelvételeken illetve az előadásokhoz rendelt próbákon. Kotta- és hangszerkezelők feladata: 1. segíti a zenekar művészeti munkáját; 2. gondoskodik a zenekari szolgálatok tárgyi és fizikai feltételeiről (a zenekari szolgálatok helyszínét berendezi, kiemelt gondossággal végzi a zenekari művészek hangszereinek szállítását); 5.

6 3. gondoskodik a kották időben történő kiosztásáról és összeszedéséről; 4. nyilvántartást vezet a kották kiadásáról, ellenőrzi azok kellő időben való visszakerülését. Kottatár feladata: 1. gondoskodik az MÁO és az Erkel Színház, valamint az MÁO egyéb hivatalos rendezvényein és műsortervében szereplő előadásokon, illetve az azokat megelőző próbákon a résztvevők számára a megfelelő kottaanyag rendelkezésre állásáról; 2. gondoskodik a kották és a szöveganyagok beszerzéséről, az ehhez kapcsolódó jogdíj ügyek intézéséről, a kották előadások és próbák közötti tárolásáról, megóvásáról, karbantartásáról, javíttatásáról, az esetleges pótlásról, sokszorosításról, az ezekkel kapcsolatos nyilvántartásokról, és elszámolásokról; 3. gondoskodik a lejárt kölcsönanyagok időben történő visszaküldéséről, a kottahasználatra vonatkozó szerződések betartásáról, betartatásáról; 4. nyilvántartja és feldolgozza az MÁO kottaarchívumának anyagát; 5. adatokat szolgáltat, felvilágosítást nyújt a gyűjteménnyel kapcsolatos kérdésekről, segíti a kutatók munkáját. A karigazgató alá tartozó egységek feladatai: Kórus Titkárság feladata: 1. nyilvántartja az énekkari állományra vonatkozó dokumentumokat; 2. naprakész kimutatást készít a hiányzásokról, betegségekről, kikérőkről, szolgálatszámokról stb.; 3. előkészíti, egyezteti, ellenőrzi, kifüggeszti a heti próbacédulát, illetve gondoskodik annak a honlapon történő közzétételéről; 4. előzetesen tervezi a szabadnapokat, elkészíti a szabadnaplistákat; 5. nyilvántartja a távolmaradási engedélyeket; 6. követi a pénzfelhasználást; 7. az éves munkaterv alapján a karigazgatóval közösen kialakítja, előkészíti az énekkari munkarendet; 8. részt vesz a tárvezetői értekezleten; 9. előkészíti a darabok törzslapjait; 10. naprakészen rendezi a faliújságokat; 11. megteremti a számítógépek naprakész összhangját, ellenőrzi az adatokat 12. kapcsolatot tart, adott esetben egyeztet az énekkarral együttműködő tárakkal, szervezetekkel, társ együttesekkel; 13. gondoskodik a teremfoglalásról, székekről, kottatartókról, stb.; 14. megszervezi, levezeti a társulati üléseket, munkaértekezleteket; 15. koordinálja az ügyelők, kottatárosok munkáját; 16. gondoskodik a protokoll/üdvözletek, dísz-gyász táviratok küldéséről; 17. szervezi a díjak, különleges alkalmak protokollját; 18. megszervezi a külső és belső plusz felkéréseket; 19. intézi a napi levelezéseket; 20. teljesíti a karigazgató adminisztratív asszisztensi feladatkörét. Énekkar feladata: 1. maradéktalanul elsajátítja a színház repertoárján szereplő, kijelölt zeneművek kórusanyagát, és a karmester, a karigazgató, illetve az aktuális zenei vezető utasításai szerint magas szinten megszólaltatja azt; 2. a rendezői utasítás szerinti színpadi játék, valamint viseli az előírt jelmezt és maszkot. Énekkari Korrepetitor feladata: 6.

7 1. az Énekkar repertoárján levő, illetve bemutatásra kerülő operaelőadások betanítója, aki munkáját a karigazgató irányítása alapján végzi; 2. betanítja magyar, vagy eredeti nyelven a rábízott énekkari művészeknek a bemutatókat, felújított darabokat, beállásokat, koncerteket, gálaesteket és más zenei eseményeket; 3. a kartermi, illetve megbeszélés szerint az énekkart érintő rend próbákon zongorakísérő feladatokat lát el; 4. folyamatosan részt vesz a színpadi próbákon; 5. előadásokon és próbákon közreműködik a külső énekkar vezénylésében; 6. az énekkar mellé rendelt énekmesterek énekóráin és az énekkar egyéb fellépésein igény szerint zongorakísérői feladatokat lát el. IV. A művészeti igazgató alá tartozó beosztottak/vezetők, szervezetek feladata Nemzetközi Titkárság feladata: 1. nemzetközi együttműködések kezdeményezése; 2. az Európai Opera Napokon az operaházi programok koordinálása; 3. nemzetközi és hazai pályázatfigyelés, pályázatírás koordinálása; 4. előkészíti a külföldi magánénekesek és karmesterek szerződéseit magyar és angol nyelven; 5. intézi a külföldi magánszemélyek adóilletőségi igazolásainak hivatalos fordíttatását (árajánlatkérés, megrendelés, pénzügyi ügyintézés, személyes lebonyolítás); 6. intézi a külföldi vendégművészek utaztatását és elszállásolását (repülőjegy- és szállásfoglalás); 7. a külföldi vendégművészekkel kapcsolatot tart az itt tartózkodásuk idején. 8. kapcsolatot tart más, hazai és nemzetközi színházakkal; 9. kapcsolatot tart és együttműködési lehetőséget keres kulturális és oktatási intézményekkel, európai operaházakkal; 10. nemzetközi együttműködéseket kezdeményez; 11. koordinálja az Európai Opera Napok operaházi programjait; A repertoár felelős alá tartozó egységek feladata: Művészeti tárak feladata: 1. Játékmesterek és rendezőasszisztensek feladata: (1) Játékmesterek feladata körében: 1. a játékmester az előadások rendezőművészeti irányítója; 2. irányítja és ellenőrzi a rábízott bemutatókra, felújításokra, beállításokra, koncertekre, gálaestekre, magyar, vagy eredeti nyelven történő felkészülést, próbákat mind technikai, mind műszaki területen; 3. figyelemmel kíséri a művészeti főtitkár irányítása alatt működő szervezetek művészi és szakember utánpótlását, és javaslatot tesz azok megfelelő biztosítására; 4. részt vesz a próbákon, szükség esetén helyettesíti a rendezőket; 5. biztosítja, hogy a felkészülés és próba minden személyi és tárgyi feltétele időben adott legyen és a rendezői utasítások szerint rendelkezésre álljon; 6. értékeli a művészi kvalitásokat és azok teljesítését; 7. ügyeli a rábízott előadásokat, értékeli azokat és gondoskodik a Művészeti Titkárság és a művészeti főtitkár napi tájékoztatásáról; 8. a próbák során előforduló problémákat, hiányosságokat bejegyzi az Ügyelői jelentés c. dokumentumba; (2) Rendezőasszisztensek feladata körében: 1. figyelemmel kíséri a próbák kiírását és probléma esetén azokat jelenti a Művészeti Titkárságon; 2. a próbák során előforduló problémákat, hiányosságokat bejegyzi az Ügyelői jelentés c. dokumentumba; 7.

8 3. az előadások során előforduló problémákat, hiányosságokat írásban jelzi az Ügyelői napló -ban; 4. személyesen ellenőrzi, figyelemmel kíséri az előadások menetét, esti ügyeleteket lát el. 2. Ügyelők feladata: 1. kezdés előtt fél órával ellenőrizni köteles a próbacédulára kiírt, jelentkezési kötelezett vezénylő karmester, ügyeletes rendező, korrepetitor, gyerekkar vezető, balettmester, súgó, feliratozó megjelenését. 2. köteles azonnal a Művészeti Titkárságnak telefonon jelenteni az esetleges hiányzókat; 3. köteles a késésekről írásos jelentést írni; 4. köteles a kiírt kezdési időpont után 5 perccel az előadásokat elkezdeni, az esetleges késedelemről, indoklással köteles jelentést írni az igazgatóságnak. Ennek teljesítéséhez a Színpadi Tárak vezetői által ellenőrzött elkészült színpadot kell, hogy kapjanak. 3. Súgók feladata: 1. művészi, személyes igények lehetőség szerinti kielégítésével nyomon követi az előadások szövegét; 2. kisegíti az előadót. 4. Statiszta szervezők feladata: 1. a produkcióhoz szükséges női, férfi és kiskorú csoportos szereplő (statiszta) megszervezése és biztosítása; 2. a női, férfi és kiskorú csoportos szereplő (statiszta) feladatának beosztása, koordinálása, valamint a próbák és előadások alatti felügyelete, illetve szerződéseik előkészítése; 3. a kiskorú csoportos szereplő (statiszta) felügyeletének ellátása és annak megszervezése a próbák és előadások alatt; 4. a kiskorú csoportos szereplő (statiszta) szüleivel, illetve iskolájával való kapcsolattartás; 5. a csoportos szereplő (statiszta) munkájával kapcsolatos adminisztráció elvégzése; 6. állandó kapcsolattartás a darab rendezőjével, koreográfusával, játékmesterével, illetve rendező asszisztensével, akinek utasítása szerint próbál és felkészül, hogy megvalósítsa a rábízott színpadi feladatokat; 7. a felújítások és repertoáron lévő darabok szerepeinek szinten tartása. A művészeti főtitkár alá tartozó egységek feladata: Művészeti Titkárság feladata: 1. vezeti és folyamatosan frissíti a hazai és külföldi magánénekesek és karmesterek különböző adatait összesítő adatbázisokat; 2. korrektúrázza az éves műsorkalendáriumot; 3. adatot szolgáltat a havi leporellók, szórólapok, plakátok elkészítéséhez, valamint ezeket korrektúrázza; 4. naprakész adatokkal látja el, folyamatosan frissíti az MÁO számítógépes adatbázisát (ODIRA); 5. biztosítja az opera-előadások titkársági ügyeletét, szükség esetén intézkedik (lemondás, átszervezés, bemondás); 6. általános kapcsolattartás, információátadás, ügyintézés az opera-előadások résztvevőivel, létrehozóival. 7. elkészíti a napi szereposztásos cetlit ( kutyanyelv ); 8. vezeti az operaházi nagykönyvet és a különböző évados táblázatokat. 9. részt vesz a különböző értekezleteken (tárvezetői, rendezői, produkciós stb.), tervelfogadásokon és sajtótájékoztatókon, valamint ezek előkészítésében, lebonyolításában, a jegyzőkönyvek elkészítésében; 10. koordinálja a produkciókban szereplő külső résztvevőket (külsős csoportos és egyéni fellépők: gyerekkar/gyerekszereplők, táncosok, kaszkadőrök, állatszereplők stb.), igazolja a próbáik és előadásaik teljesítéseit. 11. vezeti a szerepkönyvet írott és elektronikus formában; 8.

9 12. elkészíti a Művészeti Titkárság és a magánénekesi korrepetitorok állományjelentését; 13. bekéri az orvosi igazolásokat próba vagy előadás lemondása esetén; 14. különböző statisztikákat, számításokat készít (költségvetéshez, minisztériumi beszámolókhoz); 15. igazolja az utazási költségtérítést igénybevevő dolgozók utazásait. 1. a művészeti vezetés rendelkezésére bocsátja a tervezéshez szükséges adatokat, összesítéseket; 2. a tervezés idején elkészíti a szükséges adatbázisokat (műsorterv-táblázat, szereposztás-táblázat, kikérők összesítése); 3. feltölti az előadások és próbák adatait az ODIRA-ba, lefolytatja a szükséges ütközésvizsgálatokat, javaslatokat tesz az ütközések elkerülésére; 4. folyamatosan összehangolja a különböző adatbázisokat; 5. az évadterv és szereposztás jóváhagyása után elkészíti és postázza a magánénekesek és a karmesterek felkérőit; 6. összegyűjti az aláírásokkal visszaküldött felkérőket, feljegyzi és továbbítja a művészek kéréseit, észrevételeit; 7. gondoskodik a szerződések aláírásáról, s a megfelelő osztályokra kerüléséről; 8. a felkérők alapján megírja a szükséges kikérőket a különböző színházak felé. 9. lebonyolítja az évadbeli változásokkal járó szervezési feladatokat, továbbítja az információkat, szükség esetén átszervezi a próbákat, értesíti a művészeket, közreműködőket; 10. nyilvántartja a beugrásokat, duplázásokat, megteszi a szükséges intézkedéseket (szerződésmódosítás, igazolás a Pénzügyi Osztály felé); 11. naprakészen nyilvántartja a kikéréseket, egyeztet a játékmesterekkel, rendezőasszisztensekkel; 12. meghallgatásokat szervez; Magánénekesi korrepetitorok feladata: 1. betanítja magyar vagy eredeti nyelven a rábízott énekeseket, illetve felkészíti őket a bemutatókra, felújításokra, beállásokra, koncertekre, gálaesetekre és más zenei eseményekre; 2. folyamatosan részt vesz a zenekari és színpadi próbákon, szükség szerint a rendpróbán vezényel, az előadásokon, próbákon a színpadi zenekart, énekkart irányítja, színpadi karmesterként közreműködik; 3. előadásokon és próbákon zenészként közreműködik (zongora, orgona, csembaló, celesta); 4. ellátja a karmester mellett az asszisztensi feladatokat, ellenőrizi a zenekar egyensúlyát, beírja a zenekari kottába a javításokat és dinamikai pontosításokat a karmester utasításai alapján. V. A főigazgató-helyettes alá tartozó szervezetek feladata Főigazgató-helyettes Titkársága feladata: 1. segíti a főigazgató-helyettes napi operatív munkáját, elvégzi a Titkárságon felmerülő szervezési és adminisztrációs feladatokat; 2. kezeli a főigazgató helyettes levelezését és az aláíráshoz az iratokat, számlákat, utalványrendeleteket, egyéb dokumentumokat előkészíti, azokat formai szempontból ellenőrzi; 3. gondoskodik a Doknet elektronikus dokumentumkezelő rendszer kezeléséről; 4. kezeli és intézi a szervezeti egységhez érkezett belső és külső küldemények átvételét, nyilvántartásba vételét, szükség szerinti másolását és szétosztását; a telefonok, faxok kezelését, a meg nem valósult - kimenő és érkező - telefonok nyilvántartását, és tájékoztatja erről a vezetőket; 5. szakmai területet érintő kiküldetések teljes körű intézése; 6. kezeli a főigazgató-helyettesi irattárat; 7. intézi a Titkárság munkájához szükséges eszközök igénylését. Rendezvényszervezés feladata: (1) Rendezvényszervezői tevékenységgel kapcsolatos feladatai körében 1. kiépíti a partnerkapcsolatokat; 2. kidolgozza az értékesítési stratégiákat; 3. ajánlatokat készít, prezentációs anyagokat állít össze, 9.

10 4. megállapodik a partnerekkel, szerződéskötéseket bonyolít; 5. teljes körűen lebonyolítja a rendezvényeket; 6. együttműködik a rendezvények során érintett osztályokkal, műszaki részlegekkel; 7. operaismertetőket szervez, koordinál; 8. ismeretterjesztő programokat szervez, koordinál; 9. kapcsolatot tart oktatási intézményekkel; 10. középiskolai opera programokat szervez; 11. óvodás, gyermek és ifjúsági programokat szervezés, bonyolít le; 12. külső programok lebonyolításához helyszínt keres; 13. külső helyszíneken az operát népszerűsítő programokat szervez; 14. kapcsolatot tart és együttműködési lehetőséget keres, illetve alakít ki kulturális és oktatási intézményekkel 15. az Operaházzal, operajátszással kapcsolatos egyéb programokat (pl. rajzversenyek) szervez. (2) Protokoll feladatai körében: 1. megszervezi a premierek és egyéb protokoll rendezvények fogadásait, intézkedik az ajándékok megvételéről; 2. végzi a protokoll által diszponálandó kitüntetésekkel, díjakkal kapcsolatos előkészítő tevékenységet, illetve gondoskodik a felterjesztések, fenntartó Minisztériumba történő eljuttatásáról; 3. a Marketing Igazgatósággal együttműködve megszervezi az évad folyamán a Protokoll által diszponálandó aktuális jubileumokat, díjazásokat és jutalmazásokat (plakett, pénzjutalom, stb.). Beszerzési Osztály feladata: 1. a teljes intézményből beérkező beszerzési igények alapján, a hatályos jogszabályok betartásával, lebonyolítja a MÁO rendszeres és alkalmi áru- és anyag, valamint az érintett szakmaterülettel egyeztetett szolgáltatásokra vonatkozó beszerzéseit, megrendeléseit, 2. bonyolítja a központosított közbeszerzés keretében történő beszerzéseket, 3. részt vesz a saját hatáskörben lefolytatásra kerülő közbeszerzések előkészítésében, lefolytatásában, a közbeszerzési dokumentáció összeállításában; 4. a vonatkozó jogszabályi és intézményi rendelkezések betartásával lebonyolítja az áru- és anyagforgalmat, naprakészen vezeti az anyagnyilvántartást, közreműködik a készletgazdálkodásban, 5. a beszerzések, közbeszerzések, illetve anyagnyilvántartás, készletgazdálkodás körében eleget tesz az felmerülő adatszolgáltatási kötelezettségeknek, elkészíti a szükséges jelentéseket, ennek érdekében rendszeresen egyeztet a Számviteli Osztállyal és az egyéb társosztályokkal, 6. közreműködik a szerződések megkötésében, felügyeli a szállítók teljesítését, tájékoztatja a felhasználókat a beérkezett árukról, anyagokról, és a megrendelt szolgáltatásokról, valamint az igénybevétel esetleges feltételeiről; 7. átadja a beszerzett anyagokat, eszközöket, gépeket és berendezéseket a központi raktárnak, naprakészen elszámolja a beszerzéseket; 8. felelős az anyagok, áruk anyag- és áruféleségenkénti raktározásáért, felcímkézéséért, a raktárak rendezettségéért, tisztaságáért, a bevételi és kiadási idők optimalizálásáért; 9. kezdeményezi a központi raktár kezelésében lévő anyagok, gépek beszerzését karbantartását; 10. megkéri az MÁO beszerzéseihez, gép és szerszámjavításaihoz szükséges árajánlatokat, beárazza a készpénzes kiírásokat; 11. felelős a kisgépek, szerszámok és eszközök megrendeléséért, készpénzes kiírás szerinti javíttatásáért, javításra szállításáért; Jogi Iroda feladata: 1. előkészíti, jogilag ellenőrzi és ellenjegyzi a polgári jogi és egyéb szerződéseket, szerződésmódosításokat; 2. nyilvántartást vezet az intézmény szerződéseiről, illetve szerződéses és egyéb intézményi dokumentumairól; 3. ellenőrzi, jóváhagyja és ellenjegyzi a megrendelő adatlapokat; 4. állásfoglalásokat készít polgári jogi, szerzői jogi, munkajogi, illetve egyéb jogi kérdésekben; 5. elkészíti, ellenőrzi és ellenjegyzi a belső szabályzatokat, utasításokat; 6. közreműködik a kollektív szerződéses tárgyalásokon; elkészíti és módosítja a kollektív szerződést; 10.

11 7. közreműködik az Alapító Okirat módosításában, a fenntartóval folytatandó jogi természetű/vonatkozású egyeztetéseken; 8. gondoskodik a polgári jogi, munkajogi, közigazgatósági, büntetőjogi peres és nem peres eljárásokban, hatósági ügyekben (pl.: engedélyezési eljárások, beadványok, fellebbezések, egyéb jogorvoslati okiratok elkészítése), rendőrségi feljelentésekkorvaló képviseletről; 9. intézi a követelések jogi úton történő behajtását (pl.: fizetési felszólítások, fizetési meghagyásos eljárások, felszámolások, végrehajtási eljárások teljes körű ügyintézése); 10. rendezi a munkaügyi, polgári jogi kártérítési ügyeket; 11. a közalkalmazotti jogi kérdésekben, illetve munkajogi okiratok szerkesztése során szükség szerint jogi segítséget nyújt a Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály részére; 12. intézi a fegyelemi eljárásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, és felügyeli azok jogszabály szerinti lefolytatását; 13. intézi a védjegyügyeket; 14. tájékoztatja a vezetőséget, a közbeszerzési ügyintézőt a közbeszerzési jogi kérdésekről, problémákról, valamint közvetít a közbeszerzési tanácsadó felé; 15. tájékoztatja a vezetőséget az intézményt érintő jogszabályi változásokról, naprakészen figyeli a jogszabályokat; 16. tanácsot ad, okiratokat szerkeszt bármilyen az intézmény tevékenységével kapcsolatban felmerülő jogi kérdésekben a MÁO vezetői és magasabb vezetői részére; 17. gondoskodik a szabályzatok és utasítások nyilvántartásáról; 18. gondoskodik a Doknet elektronikus dokumentumkezelő rendszer kezeléséről; Szervezési Osztály feladata: 1. növeli az MÁO látogatottságát (személyesen, telefonon és levelezés útján) az ország egész területén működő viszonteladókkal (kiemelten az utazási irodákkal, jegyirodákkal, szállodákkal, az oktatásban részt vevő intézményekkel, kollégiumokkal, művelődési házakkal, klubokkal) történő kapcsolattartással; 2. előkészíti aláírásra a jegyforgalmazó viszonteladókkal a megbízási szerződéseket, valamint folyamatosan ellenőrzi azok érvényességét; 3. kiadja a jegyeket az érvényes bizományosi megbízási szerződéssel rendelkező partnerek részére; 4. elszámolja a bizományba kiadott jegyeket, illetve intézi azok esetleges, időbeni visszavételét; 5. szorgalmazza a kintlévőségek behajtását a könyveléstől havonta megkapott adós-lista alapján; 6. közvetlenül árusítja a napi és az elővételi jegyeket saját pénztárhelyiségeinkben; 7. elszámolja a napi bevételt a napi pénztárjelentés alapján; 8. vezeti a nyilvántartást a viszonteladókról; 9. kiküldi, feldolgozza a megrendelő lapokat, értékesíti a felnőtt és ifjúsági bérleteket; 10. postázza a bérleteket, és ellenőrzi a beérkezett ellenértékét; 11. ellenőrzi a bérletárak (bizományba kiadott bérletek) folyamatos befizetését, valamint visszavételezi a számítógépes rendszerben a visszahozott bérleteket; 12. kiadja a protokoll, szakmai és egyéb kedvezményes jegyeket; 13. ellátja szóróanyaggal és műsorfüzettel a nézőtéri dolgozókat. Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály feladata: 1. részt vesz a szabályzatok elkészítésében, véleményezésében, valamint a minősítési rendszer kidolgozásában, és megvalósításában; 2. ellátja a MÁO személyi állományával összefüggő döntés-előkészítői és adminisztratív feladatait; 3. működteti a pályázati rendszert, gondoskodik a pályázatok KÖZIGÁLLÁS rendszerben történő megjelentetéséről, gondoskodik az előkészítési és bírálati folyamatok határidőre való végrehajtásáról, szervezője a toborzási folyamatnak, illetve résztvevője a kiválasztási folyamatnak, külön tekintettel ezen humánpolitikai funkciók adminisztratív lebonyolítására; 4. elvégzi a munkaerő-felvétel, a közalkalmazotti jogviszony, illetve a munka törvénykönyve szerinti munkaviszony létesítésének, módosításának és megszüntetésének jogszabályoknak megfelelő adminisztratív feladatait; 5. a jogviszony fennállása alatt elkészíti az előmeneteli rendszerben történő változásokról szóló, valamint a jogszabályok módosításából adódó kinevezés módosításokat, illetményváltozásokat, vezetői 11.

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Edelény, 2011. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben