Balettművészek feladata: VIII. Marketing- és Kommunikációs Igazgatóság feladata:... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balettművészek feladata:... 20 VIII. Marketing- és Kommunikációs Igazgatóság feladata:... 20"

Átírás

1 Tartalomjegyzék A Magyar Állami MÁO szervezeti egységeinek feladatai... 3 I. A főigazgató alá tartozó szervezetek feladata... 3 Főigazgatói Titkárság feladata:... 3 A belső ellenőrzés a 50. -ban felsorolt feladatokat látja el II. A gazdasági igazgató alá tartozó szervezetek feladata... 3 Gazdasági Titkárság feladata:... 3 Pénzügyi Osztály feladata:... 3 Számviteli Osztály feladata:... 4 Munkaerő-gazdálkodási Osztály feladata:... 4 Központi Irattár feladata:... 5 III. A főzeneigazgató alá tartozó beosztottak/vezetők, szervezetek feladata... 5 Főzeneigazgatói Titkárság feladata:... 5 A zenekar-igazgató alá tartozó szervezeti egységek feladata:... 5 Zenekari Titkárság feladata:... 5 Zenekar feladata:... 5 Kotta- és hangszerkezelők feladata:... 5 Kottatár feladata:... 6 A karigazgató alá tartozó egységek feladatai:... 6 Kórus Titkárság feladata:... 6 Énekkar feladata:... 6 Énekkari Korrepetitor feladata:... 6 IV. A művészeti igazgató alá tartozó beosztottak/vezetők, szervezetek feladata... 7 Nemzetközi Titkárság feladata:... 7 A repertoár felelős alá tartozó egységek feladata:... 7 Művészeti tárak feladata: Játékmesterek és rendezőasszisztensek feladata: Ügyelők feladata: Súgók feladata: Statiszta szervezők feladata:... 8 A művészeti főtitkár alá tartozó egységek feladata:... 8 Művészeti Titkárság feladata:... 8 Magánénekesi korrepetitorok feladata:... 9 V. A főigazgató-helyettes alá tartozó szervezetek feladata... 9 Főigazgató-helyettes Titkársága feladata:... 9 Rendezvényszervezés feladata:... 9 Beszerzési Osztály feladata: Jogi Iroda feladata: Szervezési Osztály feladata: Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály feladata: Az Erkel programiroda feladata: Emléktár feladata: Nézőtéri Felügyelők feladata: VI. A műszaki igazgató alá tartozó szervezetek feladata Műszaki igazgató Titkárságának feladata: Szcenikai Iroda feladata: Díszletkészítő műhelyek feladata: Jelmez Iroda feladata: Jelmezkészítő műhelyek feladata: Informatikai Osztály feladata: Színpadi tárak feladata: Díszlettár feladatai körében: Világítási és Hangtár feladatai körében: Kelléktár feladatai körében: Jelmeztár feladatai körében: Fodrásztár feladatai körében: Létesítmény üzemeltetési Osztály feladata: Épület üzemeltetés feladata: Gondnokság (az Operaház, az Erkel Színház és az üdülők vonatkozásában) feladatai körében: Gépészet feladatai körében: Elektrikusok feladatai körében: Színpadtechnikai gépészet feladatai körében: VII. A balett-igazgató alá tartozó szervezetek feladata Balett Titkárság feladata: Balettmesterek feladata: Balett Hang- és Videotechnikusok feladata: Balett Korrepetitorok feladata:... 20

2 Balettművészek feladata: VIII. Marketing- és Kommunikációs Igazgatóság feladata:

3 2. függelék A Magyar Állami MÁO szervezeti egységeinek feladatai I. A főigazgató alá tartozó szervezetek feladata Főigazgatói Titkárság feladata: 1. segíti a főigazgató napi operatív munkáját, elvégzi a Titkárságon felmerülő szervezési és adminisztrációs feladatokat; 2. kezeli a főigazgató levelezését és az aláíráshoz az iratokat, számlákat, utalványrendeleteket, egyéb dokumentumokat előkészíti, azokat formai szempontból ellenőrzi; 3. gondoskodik a Doknet elektronikus dokumentumkezelő rendszer kezeléséről; 4. kezeli és intézi a szervezeti egységhez érkezett belső és külső küldemények átvételét, nyilvántartásba vételét, szükség szerinti másolását és szétosztását; a telefonok, faxok kezelését, a meg nem valósult - kimenő és érkező - telefonok nyilvántartását, és tájékoztatja erről a vezetőket; 5. nyilvántartja a belső ellenőrzéseket, a felügyeleti szerv ellenőrzéseit, illetve a külső ellenőrzéseket, valamint koordinálja azok intézkedési terveinek megvalósulását; 6. kezeli a főigazgatói irattárat; 7. intézi a Titkárság munkájához szükséges eszközök igénylését. A belső ellenőrzés a 50. -ban felsorolt feladatokat látja el. II. A gazdasági igazgató alá tartozó szervezetek feladata Gazdasági Titkárság feladata: 1. operatív munkát támogató adminisztratív és technikai jellegű tevékenységet végez; 2. biztosítja a gazdasági igazgató területéhez tartozó szervezeti egységek közötti folyamatos információáramlást; 3. felkészítő anyagokat szerkeszt, állít össze, megbeszéléseket szervez; 4. kialakítja a tervezési- és az információs rendszert, felelős annak koordinálásáért; 5. biztosítja a kontrolling rendszer működését, a kontroller által ellátandó feladatok végrehajtását; 6. kézbesítési feladatot lát el az Operaházon belül és a hozzákapcsolódó intézmények, bérlemények, minisztériumok, irodák, bankok és más helyszínek között; 7. ellátja a gazdasági igazgató felügyeleti területére érkező, kimenő ügyiratok postai küldemények nyilvántartásba vételét és továbbítását; 8. ellátja a gazdasági területet érintő sajtó- és jogszabály figyelési tevékenységeket; 9. folyamatosan figyeli az aktuális pályázatokat, majd részt vesz pályázatok elkészítésében; 10. ellátja a Gazdagsági Igazgatóság operatív tevékenységével összefüggő egyéb feladatokat (jelenléti ívek vezetése, a dolgozók szabadságolásával és egyéb ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátása, irodaszer igénylések). Pénzügyi Osztály feladata: 1. részt vesz a MÁO költségvetésének tervezésében, elkészíti az intézmény elemi költségvetését; 2. végzi az intézmény költségvetését érintő előirányzat-módosításokkal kapcsolatos műveleteket, azok nyilvántartását; 3. gondoskodik a központi beruházások, a feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok esetében a finanszírozás alapján képező okiratok elkészítéséhez szükséges adatok illetékes szerv részére történő benyújtásáról és a pénzügyi teljesítésekről; 4. elkészíti a MÁO likviditási jelentéseit; 3.

4 5. gondoskodik a dologi kiadások és beruházások tekintetében, a szakmai kezelő szervezetek részére biztosított keretek és a központi keretek kialakításáról, nyilvántartásáról; 6. vezeti az előzetes és végleges kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását; 7. ellátja a gazdálkodási és pénzkezelési kötelezettségeket és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásokat, a belföldi és külföldi kiküldetések lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos műveleteket, vezeti a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat; 8. intézi a lakásvásárlás és lakáshitel szerződésekkel kapcsolatos pénzügyi műveleteket; 9. ellátja a házipénztári, értékkezelési műveleteket, gondoskodik a forintellátmányok biztonságos szállításának és tárolásának végrehajtásáról; 10. részt vesz pályázatok elkészítésében, tervezésében és elszámolásában; 11. adatszolgáltatást készít a külső és a belső ellenőrzést végző szervek részére; 12. elkészíti szakmai területét érintő szabályzatokat, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja azokat: pénzkezelési szabályzat, gazdálkodási szabályzatok. Számviteli Osztály feladata: 1. ellátja a könyvvezetési kötelezettséget és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásokat; 2. elkészíti a MÁO időközi mérlegjelentéseit, a féléves beszámolóját, az éves beszámoló számszaki és szöveges részét, valamint az éves beszámolót alátámasztó leltárakat; 3. elkészíti az éves selejtezési és leltározási ütemtervet, a MÁO leltározási és selejtezési szabályzatainak és az ütemterveknek megfelelően elvégzi a sejtezési és leltározási feladatokat; 4. közreműködik a szakmai kezelő szervezetek részére biztosított keretek és a központi keretek kialakításában, azok főkönyvi nyilvántartását biztosítja; 5. kialakítja és évente aktualizálja a MÁO szakfeladat rendjét; 6. vezeti a lakásalap-számla analitikus nyilvántartását; 7. adatokat szolgáltat a külső és belső ellenőrzést végző szervezetek, személyek igényeinek megfelelően; 8. elkészíti szakmai, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja területét érintő szabályzatokat, melyek a következők: 1. számviteli politika, 2. számlarend és számlatükör, 3. önköltség számítási szabályzat, 4. leltár szabályzat, 5. selejtezési szabályzat. Munkaerő-gazdálkodási Osztály feladata: 1. a létszám és bérgazdálkodási területet érintően részt vesz a MÁO elemi költségvetésének elkészítésében; 2. biztosítja a megalapozott tervezéshez, az elemi költségvetés és a beszámoló jelentések elkészítéséhez szükséges adatokat; 3. nyilvántartja az engedélyezett és a tényleges létszám adatokat a foglalkoztatási jogviszonyok alapján, a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat érintő előzetes és végleges kötelezettségvállalások adatait; 4. gondoskodik a személyi juttatások és járulékok tekintetében a szakmai kezelő szervezetek részére biztosított keretek és a központi keretek kialakításáról, nyilvántartásáról; 5. ellátja a központosított illetmény-számfejtési, a társadalombiztosítási kifizetőhelyre háruló számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat; 6. elkészíti a személyi jövedelemadóval és a munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kimutatásokat, és ellenőrzi az adatszolgáltatásokat; 7. a munkába járással kapcsolatos útiköltség-elszámolást elkészíti, az arra jogosultak részére a jogszabályban (a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet) meghatározott mértékben megtéríti; 8. teljesíti az évközi, és éves statisztikai jelentések ellenőrzését; 9. adatszolgáltatást készít a külső és a belső ellenőrzést végző szervek részére; 10. elkészíti, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja szakmai területét érintő szabályzatokat, melyek a következők: létszám- és bérgazdálkodási szabályzat, béren kívüli juttatások szabályzata. 4.

5 Központi Irattár feladata: 1. kézbesítési feladatot lát el az Operaházon belül és a hozzákapcsolódó intézmények, bérlemények, minisztériumok, irodák, bankok és más helyszínek között; 2. átveszi a postára beérkezett intézményi leveleket, és sérülésmentesen átadja a postai küldemények iktatásával megbízott központi irattárnak, majd az iktatást követően továbbítja az érintettek részére 3. az intézmény által küldött leveleket (ajánlott, nem ajánlott, stb.) postai küldeményeket a postán leadja, a postai költségekről nyilvántartást vezet, és havi rendszerességgel elszámol; 4. gondoskodik a próbacédulák széthordásáról és kihelyezéséről a meghatározott helyszínekre; 5. végrehajtja az intézményi irattározással kapcsolatos feladatokat; 6. elkészíti, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja szakmai területét érintő szabályzatokat, mely a következő: 1. iratkezelési szabályzat. III. A főzeneigazgató alá tartozó beosztottak/vezetők, szervezetek feladata Főzeneigazgatói Titkárság feladata: 1. segíti a főzeneigazgató napi operatív munkáját, elvégzi a Titkárságon felmerülő szervezési és adminisztrációs feladatokat; 2. kezeli a főzeneigazgató levelezését és az aláíráshoz az iratokat, számlákat, utalványrendeleteket, egyéb dokumentumokat előkészíti, azokat formai szempontból ellenőrzi; 3. gondoskodik a Doknet elektronikus dokumentumkezelő rendszer kezeléséről; 4. kezeli és intézi a szervezeti egységhez érkezett belső és külső küldemények átvételét, nyilvántartásba vételét, szükség szerinti másolását és szétosztását; a telefonok, faxok kezelését, a meg nem valósult - kimenő és érkező - telefonok nyilvántartását, és tájékoztatja erről a vezetőket; 5. teljes körű ügyintézés a szakmai területet érintő kiküldetésekre vonatkozóan; 6. kezeli a főzeneigazgatói irattárat; 7. intézi a Titkárság munkájához szükséges eszközök beszerzését. A zenekar-igazgató alá tartozó szervezeti egységek feladata: Zenekari Titkárság feladata: 1. a zenekar művészeti tevékenységét támogatva tájékoztató anyagokat, statisztikákat készít; 2. végzi a zenekari beosztás, próbakiírás elkészítésének adminisztrációját; 3. koordinálja a színpadi zenét, megszervezi az előadásokhoz, próbákhoz szükséges kisegítőket; 4. koordinálja a zongorák hangolását, karbantartását, javítását (engedélyeztetés, számlák befogadása) 5. előkészíti a szerződéseket, elkészíti a diszpozíciókat és a teljesítés igazolásokat; 6. felveszi, elszámolja a taxi csekkeket. Zenekar feladata: 1. közreműködik a MÁO Alapító Okiratában felsorolt feladatokban; 2. a szervezeti egységhez tartozó munkaköri leírás feltételei szerint ellátja a zenekari feladatokat a MÁO műsorrendjében meghatározott előadásokon, hangfelvételeken illetve az előadásokhoz rendelt próbákon. Kotta- és hangszerkezelők feladata: 1. segíti a zenekar művészeti munkáját; 2. gondoskodik a zenekari szolgálatok tárgyi és fizikai feltételeiről (a zenekari szolgálatok helyszínét berendezi, kiemelt gondossággal végzi a zenekari művészek hangszereinek szállítását); 5.

6 3. gondoskodik a kották időben történő kiosztásáról és összeszedéséről; 4. nyilvántartást vezet a kották kiadásáról, ellenőrzi azok kellő időben való visszakerülését. Kottatár feladata: 1. gondoskodik az MÁO és az Erkel Színház, valamint az MÁO egyéb hivatalos rendezvényein és műsortervében szereplő előadásokon, illetve az azokat megelőző próbákon a résztvevők számára a megfelelő kottaanyag rendelkezésre állásáról; 2. gondoskodik a kották és a szöveganyagok beszerzéséről, az ehhez kapcsolódó jogdíj ügyek intézéséről, a kották előadások és próbák közötti tárolásáról, megóvásáról, karbantartásáról, javíttatásáról, az esetleges pótlásról, sokszorosításról, az ezekkel kapcsolatos nyilvántartásokról, és elszámolásokról; 3. gondoskodik a lejárt kölcsönanyagok időben történő visszaküldéséről, a kottahasználatra vonatkozó szerződések betartásáról, betartatásáról; 4. nyilvántartja és feldolgozza az MÁO kottaarchívumának anyagát; 5. adatokat szolgáltat, felvilágosítást nyújt a gyűjteménnyel kapcsolatos kérdésekről, segíti a kutatók munkáját. A karigazgató alá tartozó egységek feladatai: Kórus Titkárság feladata: 1. nyilvántartja az énekkari állományra vonatkozó dokumentumokat; 2. naprakész kimutatást készít a hiányzásokról, betegségekről, kikérőkről, szolgálatszámokról stb.; 3. előkészíti, egyezteti, ellenőrzi, kifüggeszti a heti próbacédulát, illetve gondoskodik annak a honlapon történő közzétételéről; 4. előzetesen tervezi a szabadnapokat, elkészíti a szabadnaplistákat; 5. nyilvántartja a távolmaradási engedélyeket; 6. követi a pénzfelhasználást; 7. az éves munkaterv alapján a karigazgatóval közösen kialakítja, előkészíti az énekkari munkarendet; 8. részt vesz a tárvezetői értekezleten; 9. előkészíti a darabok törzslapjait; 10. naprakészen rendezi a faliújságokat; 11. megteremti a számítógépek naprakész összhangját, ellenőrzi az adatokat 12. kapcsolatot tart, adott esetben egyeztet az énekkarral együttműködő tárakkal, szervezetekkel, társ együttesekkel; 13. gondoskodik a teremfoglalásról, székekről, kottatartókról, stb.; 14. megszervezi, levezeti a társulati üléseket, munkaértekezleteket; 15. koordinálja az ügyelők, kottatárosok munkáját; 16. gondoskodik a protokoll/üdvözletek, dísz-gyász táviratok küldéséről; 17. szervezi a díjak, különleges alkalmak protokollját; 18. megszervezi a külső és belső plusz felkéréseket; 19. intézi a napi levelezéseket; 20. teljesíti a karigazgató adminisztratív asszisztensi feladatkörét. Énekkar feladata: 1. maradéktalanul elsajátítja a színház repertoárján szereplő, kijelölt zeneművek kórusanyagát, és a karmester, a karigazgató, illetve az aktuális zenei vezető utasításai szerint magas szinten megszólaltatja azt; 2. a rendezői utasítás szerinti színpadi játék, valamint viseli az előírt jelmezt és maszkot. Énekkari Korrepetitor feladata: 6.

7 1. az Énekkar repertoárján levő, illetve bemutatásra kerülő operaelőadások betanítója, aki munkáját a karigazgató irányítása alapján végzi; 2. betanítja magyar, vagy eredeti nyelven a rábízott énekkari művészeknek a bemutatókat, felújított darabokat, beállásokat, koncerteket, gálaesteket és más zenei eseményeket; 3. a kartermi, illetve megbeszélés szerint az énekkart érintő rend próbákon zongorakísérő feladatokat lát el; 4. folyamatosan részt vesz a színpadi próbákon; 5. előadásokon és próbákon közreműködik a külső énekkar vezénylésében; 6. az énekkar mellé rendelt énekmesterek énekóráin és az énekkar egyéb fellépésein igény szerint zongorakísérői feladatokat lát el. IV. A művészeti igazgató alá tartozó beosztottak/vezetők, szervezetek feladata Nemzetközi Titkárság feladata: 1. nemzetközi együttműködések kezdeményezése; 2. az Európai Opera Napokon az operaházi programok koordinálása; 3. nemzetközi és hazai pályázatfigyelés, pályázatírás koordinálása; 4. előkészíti a külföldi magánénekesek és karmesterek szerződéseit magyar és angol nyelven; 5. intézi a külföldi magánszemélyek adóilletőségi igazolásainak hivatalos fordíttatását (árajánlatkérés, megrendelés, pénzügyi ügyintézés, személyes lebonyolítás); 6. intézi a külföldi vendégművészek utaztatását és elszállásolását (repülőjegy- és szállásfoglalás); 7. a külföldi vendégművészekkel kapcsolatot tart az itt tartózkodásuk idején. 8. kapcsolatot tart más, hazai és nemzetközi színházakkal; 9. kapcsolatot tart és együttműködési lehetőséget keres kulturális és oktatási intézményekkel, európai operaházakkal; 10. nemzetközi együttműködéseket kezdeményez; 11. koordinálja az Európai Opera Napok operaházi programjait; A repertoár felelős alá tartozó egységek feladata: Művészeti tárak feladata: 1. Játékmesterek és rendezőasszisztensek feladata: (1) Játékmesterek feladata körében: 1. a játékmester az előadások rendezőművészeti irányítója; 2. irányítja és ellenőrzi a rábízott bemutatókra, felújításokra, beállításokra, koncertekre, gálaestekre, magyar, vagy eredeti nyelven történő felkészülést, próbákat mind technikai, mind műszaki területen; 3. figyelemmel kíséri a művészeti főtitkár irányítása alatt működő szervezetek művészi és szakember utánpótlását, és javaslatot tesz azok megfelelő biztosítására; 4. részt vesz a próbákon, szükség esetén helyettesíti a rendezőket; 5. biztosítja, hogy a felkészülés és próba minden személyi és tárgyi feltétele időben adott legyen és a rendezői utasítások szerint rendelkezésre álljon; 6. értékeli a művészi kvalitásokat és azok teljesítését; 7. ügyeli a rábízott előadásokat, értékeli azokat és gondoskodik a Művészeti Titkárság és a művészeti főtitkár napi tájékoztatásáról; 8. a próbák során előforduló problémákat, hiányosságokat bejegyzi az Ügyelői jelentés c. dokumentumba; (2) Rendezőasszisztensek feladata körében: 1. figyelemmel kíséri a próbák kiírását és probléma esetén azokat jelenti a Művészeti Titkárságon; 2. a próbák során előforduló problémákat, hiányosságokat bejegyzi az Ügyelői jelentés c. dokumentumba; 7.

8 3. az előadások során előforduló problémákat, hiányosságokat írásban jelzi az Ügyelői napló -ban; 4. személyesen ellenőrzi, figyelemmel kíséri az előadások menetét, esti ügyeleteket lát el. 2. Ügyelők feladata: 1. kezdés előtt fél órával ellenőrizni köteles a próbacédulára kiírt, jelentkezési kötelezett vezénylő karmester, ügyeletes rendező, korrepetitor, gyerekkar vezető, balettmester, súgó, feliratozó megjelenését. 2. köteles azonnal a Művészeti Titkárságnak telefonon jelenteni az esetleges hiányzókat; 3. köteles a késésekről írásos jelentést írni; 4. köteles a kiírt kezdési időpont után 5 perccel az előadásokat elkezdeni, az esetleges késedelemről, indoklással köteles jelentést írni az igazgatóságnak. Ennek teljesítéséhez a Színpadi Tárak vezetői által ellenőrzött elkészült színpadot kell, hogy kapjanak. 3. Súgók feladata: 1. művészi, személyes igények lehetőség szerinti kielégítésével nyomon követi az előadások szövegét; 2. kisegíti az előadót. 4. Statiszta szervezők feladata: 1. a produkcióhoz szükséges női, férfi és kiskorú csoportos szereplő (statiszta) megszervezése és biztosítása; 2. a női, férfi és kiskorú csoportos szereplő (statiszta) feladatának beosztása, koordinálása, valamint a próbák és előadások alatti felügyelete, illetve szerződéseik előkészítése; 3. a kiskorú csoportos szereplő (statiszta) felügyeletének ellátása és annak megszervezése a próbák és előadások alatt; 4. a kiskorú csoportos szereplő (statiszta) szüleivel, illetve iskolájával való kapcsolattartás; 5. a csoportos szereplő (statiszta) munkájával kapcsolatos adminisztráció elvégzése; 6. állandó kapcsolattartás a darab rendezőjével, koreográfusával, játékmesterével, illetve rendező asszisztensével, akinek utasítása szerint próbál és felkészül, hogy megvalósítsa a rábízott színpadi feladatokat; 7. a felújítások és repertoáron lévő darabok szerepeinek szinten tartása. A művészeti főtitkár alá tartozó egységek feladata: Művészeti Titkárság feladata: 1. vezeti és folyamatosan frissíti a hazai és külföldi magánénekesek és karmesterek különböző adatait összesítő adatbázisokat; 2. korrektúrázza az éves műsorkalendáriumot; 3. adatot szolgáltat a havi leporellók, szórólapok, plakátok elkészítéséhez, valamint ezeket korrektúrázza; 4. naprakész adatokkal látja el, folyamatosan frissíti az MÁO számítógépes adatbázisát (ODIRA); 5. biztosítja az opera-előadások titkársági ügyeletét, szükség esetén intézkedik (lemondás, átszervezés, bemondás); 6. általános kapcsolattartás, információátadás, ügyintézés az opera-előadások résztvevőivel, létrehozóival. 7. elkészíti a napi szereposztásos cetlit ( kutyanyelv ); 8. vezeti az operaházi nagykönyvet és a különböző évados táblázatokat. 9. részt vesz a különböző értekezleteken (tárvezetői, rendezői, produkciós stb.), tervelfogadásokon és sajtótájékoztatókon, valamint ezek előkészítésében, lebonyolításában, a jegyzőkönyvek elkészítésében; 10. koordinálja a produkciókban szereplő külső résztvevőket (külsős csoportos és egyéni fellépők: gyerekkar/gyerekszereplők, táncosok, kaszkadőrök, állatszereplők stb.), igazolja a próbáik és előadásaik teljesítéseit. 11. vezeti a szerepkönyvet írott és elektronikus formában; 8.

9 12. elkészíti a Művészeti Titkárság és a magánénekesi korrepetitorok állományjelentését; 13. bekéri az orvosi igazolásokat próba vagy előadás lemondása esetén; 14. különböző statisztikákat, számításokat készít (költségvetéshez, minisztériumi beszámolókhoz); 15. igazolja az utazási költségtérítést igénybevevő dolgozók utazásait. 1. a művészeti vezetés rendelkezésére bocsátja a tervezéshez szükséges adatokat, összesítéseket; 2. a tervezés idején elkészíti a szükséges adatbázisokat (műsorterv-táblázat, szereposztás-táblázat, kikérők összesítése); 3. feltölti az előadások és próbák adatait az ODIRA-ba, lefolytatja a szükséges ütközésvizsgálatokat, javaslatokat tesz az ütközések elkerülésére; 4. folyamatosan összehangolja a különböző adatbázisokat; 5. az évadterv és szereposztás jóváhagyása után elkészíti és postázza a magánénekesek és a karmesterek felkérőit; 6. összegyűjti az aláírásokkal visszaküldött felkérőket, feljegyzi és továbbítja a művészek kéréseit, észrevételeit; 7. gondoskodik a szerződések aláírásáról, s a megfelelő osztályokra kerüléséről; 8. a felkérők alapján megírja a szükséges kikérőket a különböző színházak felé. 9. lebonyolítja az évadbeli változásokkal járó szervezési feladatokat, továbbítja az információkat, szükség esetén átszervezi a próbákat, értesíti a művészeket, közreműködőket; 10. nyilvántartja a beugrásokat, duplázásokat, megteszi a szükséges intézkedéseket (szerződésmódosítás, igazolás a Pénzügyi Osztály felé); 11. naprakészen nyilvántartja a kikéréseket, egyeztet a játékmesterekkel, rendezőasszisztensekkel; 12. meghallgatásokat szervez; Magánénekesi korrepetitorok feladata: 1. betanítja magyar vagy eredeti nyelven a rábízott énekeseket, illetve felkészíti őket a bemutatókra, felújításokra, beállásokra, koncertekre, gálaesetekre és más zenei eseményekre; 2. folyamatosan részt vesz a zenekari és színpadi próbákon, szükség szerint a rendpróbán vezényel, az előadásokon, próbákon a színpadi zenekart, énekkart irányítja, színpadi karmesterként közreműködik; 3. előadásokon és próbákon zenészként közreműködik (zongora, orgona, csembaló, celesta); 4. ellátja a karmester mellett az asszisztensi feladatokat, ellenőrizi a zenekar egyensúlyát, beírja a zenekari kottába a javításokat és dinamikai pontosításokat a karmester utasításai alapján. V. A főigazgató-helyettes alá tartozó szervezetek feladata Főigazgató-helyettes Titkársága feladata: 1. segíti a főigazgató-helyettes napi operatív munkáját, elvégzi a Titkárságon felmerülő szervezési és adminisztrációs feladatokat; 2. kezeli a főigazgató helyettes levelezését és az aláíráshoz az iratokat, számlákat, utalványrendeleteket, egyéb dokumentumokat előkészíti, azokat formai szempontból ellenőrzi; 3. gondoskodik a Doknet elektronikus dokumentumkezelő rendszer kezeléséről; 4. kezeli és intézi a szervezeti egységhez érkezett belső és külső küldemények átvételét, nyilvántartásba vételét, szükség szerinti másolását és szétosztását; a telefonok, faxok kezelését, a meg nem valósult - kimenő és érkező - telefonok nyilvántartását, és tájékoztatja erről a vezetőket; 5. szakmai területet érintő kiküldetések teljes körű intézése; 6. kezeli a főigazgató-helyettesi irattárat; 7. intézi a Titkárság munkájához szükséges eszközök igénylését. Rendezvényszervezés feladata: (1) Rendezvényszervezői tevékenységgel kapcsolatos feladatai körében 1. kiépíti a partnerkapcsolatokat; 2. kidolgozza az értékesítési stratégiákat; 3. ajánlatokat készít, prezentációs anyagokat állít össze, 9.

10 4. megállapodik a partnerekkel, szerződéskötéseket bonyolít; 5. teljes körűen lebonyolítja a rendezvényeket; 6. együttműködik a rendezvények során érintett osztályokkal, műszaki részlegekkel; 7. operaismertetőket szervez, koordinál; 8. ismeretterjesztő programokat szervez, koordinál; 9. kapcsolatot tart oktatási intézményekkel; 10. középiskolai opera programokat szervez; 11. óvodás, gyermek és ifjúsági programokat szervezés, bonyolít le; 12. külső programok lebonyolításához helyszínt keres; 13. külső helyszíneken az operát népszerűsítő programokat szervez; 14. kapcsolatot tart és együttműködési lehetőséget keres, illetve alakít ki kulturális és oktatási intézményekkel 15. az Operaházzal, operajátszással kapcsolatos egyéb programokat (pl. rajzversenyek) szervez. (2) Protokoll feladatai körében: 1. megszervezi a premierek és egyéb protokoll rendezvények fogadásait, intézkedik az ajándékok megvételéről; 2. végzi a protokoll által diszponálandó kitüntetésekkel, díjakkal kapcsolatos előkészítő tevékenységet, illetve gondoskodik a felterjesztések, fenntartó Minisztériumba történő eljuttatásáról; 3. a Marketing Igazgatósággal együttműködve megszervezi az évad folyamán a Protokoll által diszponálandó aktuális jubileumokat, díjazásokat és jutalmazásokat (plakett, pénzjutalom, stb.). Beszerzési Osztály feladata: 1. a teljes intézményből beérkező beszerzési igények alapján, a hatályos jogszabályok betartásával, lebonyolítja a MÁO rendszeres és alkalmi áru- és anyag, valamint az érintett szakmaterülettel egyeztetett szolgáltatásokra vonatkozó beszerzéseit, megrendeléseit, 2. bonyolítja a központosított közbeszerzés keretében történő beszerzéseket, 3. részt vesz a saját hatáskörben lefolytatásra kerülő közbeszerzések előkészítésében, lefolytatásában, a közbeszerzési dokumentáció összeállításában; 4. a vonatkozó jogszabályi és intézményi rendelkezések betartásával lebonyolítja az áru- és anyagforgalmat, naprakészen vezeti az anyagnyilvántartást, közreműködik a készletgazdálkodásban, 5. a beszerzések, közbeszerzések, illetve anyagnyilvántartás, készletgazdálkodás körében eleget tesz az felmerülő adatszolgáltatási kötelezettségeknek, elkészíti a szükséges jelentéseket, ennek érdekében rendszeresen egyeztet a Számviteli Osztállyal és az egyéb társosztályokkal, 6. közreműködik a szerződések megkötésében, felügyeli a szállítók teljesítését, tájékoztatja a felhasználókat a beérkezett árukról, anyagokról, és a megrendelt szolgáltatásokról, valamint az igénybevétel esetleges feltételeiről; 7. átadja a beszerzett anyagokat, eszközöket, gépeket és berendezéseket a központi raktárnak, naprakészen elszámolja a beszerzéseket; 8. felelős az anyagok, áruk anyag- és áruféleségenkénti raktározásáért, felcímkézéséért, a raktárak rendezettségéért, tisztaságáért, a bevételi és kiadási idők optimalizálásáért; 9. kezdeményezi a központi raktár kezelésében lévő anyagok, gépek beszerzését karbantartását; 10. megkéri az MÁO beszerzéseihez, gép és szerszámjavításaihoz szükséges árajánlatokat, beárazza a készpénzes kiírásokat; 11. felelős a kisgépek, szerszámok és eszközök megrendeléséért, készpénzes kiírás szerinti javíttatásáért, javításra szállításáért; Jogi Iroda feladata: 1. előkészíti, jogilag ellenőrzi és ellenjegyzi a polgári jogi és egyéb szerződéseket, szerződésmódosításokat; 2. nyilvántartást vezet az intézmény szerződéseiről, illetve szerződéses és egyéb intézményi dokumentumairól; 3. ellenőrzi, jóváhagyja és ellenjegyzi a megrendelő adatlapokat; 4. állásfoglalásokat készít polgári jogi, szerzői jogi, munkajogi, illetve egyéb jogi kérdésekben; 5. elkészíti, ellenőrzi és ellenjegyzi a belső szabályzatokat, utasításokat; 6. közreműködik a kollektív szerződéses tárgyalásokon; elkészíti és módosítja a kollektív szerződést; 10.

11 7. közreműködik az Alapító Okirat módosításában, a fenntartóval folytatandó jogi természetű/vonatkozású egyeztetéseken; 8. gondoskodik a polgári jogi, munkajogi, közigazgatósági, büntetőjogi peres és nem peres eljárásokban, hatósági ügyekben (pl.: engedélyezési eljárások, beadványok, fellebbezések, egyéb jogorvoslati okiratok elkészítése), rendőrségi feljelentésekkorvaló képviseletről; 9. intézi a követelések jogi úton történő behajtását (pl.: fizetési felszólítások, fizetési meghagyásos eljárások, felszámolások, végrehajtási eljárások teljes körű ügyintézése); 10. rendezi a munkaügyi, polgári jogi kártérítési ügyeket; 11. a közalkalmazotti jogi kérdésekben, illetve munkajogi okiratok szerkesztése során szükség szerint jogi segítséget nyújt a Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály részére; 12. intézi a fegyelemi eljárásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, és felügyeli azok jogszabály szerinti lefolytatását; 13. intézi a védjegyügyeket; 14. tájékoztatja a vezetőséget, a közbeszerzési ügyintézőt a közbeszerzési jogi kérdésekről, problémákról, valamint közvetít a közbeszerzési tanácsadó felé; 15. tájékoztatja a vezetőséget az intézményt érintő jogszabályi változásokról, naprakészen figyeli a jogszabályokat; 16. tanácsot ad, okiratokat szerkeszt bármilyen az intézmény tevékenységével kapcsolatban felmerülő jogi kérdésekben a MÁO vezetői és magasabb vezetői részére; 17. gondoskodik a szabályzatok és utasítások nyilvántartásáról; 18. gondoskodik a Doknet elektronikus dokumentumkezelő rendszer kezeléséről; Szervezési Osztály feladata: 1. növeli az MÁO látogatottságát (személyesen, telefonon és levelezés útján) az ország egész területén működő viszonteladókkal (kiemelten az utazási irodákkal, jegyirodákkal, szállodákkal, az oktatásban részt vevő intézményekkel, kollégiumokkal, művelődési házakkal, klubokkal) történő kapcsolattartással; 2. előkészíti aláírásra a jegyforgalmazó viszonteladókkal a megbízási szerződéseket, valamint folyamatosan ellenőrzi azok érvényességét; 3. kiadja a jegyeket az érvényes bizományosi megbízási szerződéssel rendelkező partnerek részére; 4. elszámolja a bizományba kiadott jegyeket, illetve intézi azok esetleges, időbeni visszavételét; 5. szorgalmazza a kintlévőségek behajtását a könyveléstől havonta megkapott adós-lista alapján; 6. közvetlenül árusítja a napi és az elővételi jegyeket saját pénztárhelyiségeinkben; 7. elszámolja a napi bevételt a napi pénztárjelentés alapján; 8. vezeti a nyilvántartást a viszonteladókról; 9. kiküldi, feldolgozza a megrendelő lapokat, értékesíti a felnőtt és ifjúsági bérleteket; 10. postázza a bérleteket, és ellenőrzi a beérkezett ellenértékét; 11. ellenőrzi a bérletárak (bizományba kiadott bérletek) folyamatos befizetését, valamint visszavételezi a számítógépes rendszerben a visszahozott bérleteket; 12. kiadja a protokoll, szakmai és egyéb kedvezményes jegyeket; 13. ellátja szóróanyaggal és műsorfüzettel a nézőtéri dolgozókat. Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály feladata: 1. részt vesz a szabályzatok elkészítésében, véleményezésében, valamint a minősítési rendszer kidolgozásában, és megvalósításában; 2. ellátja a MÁO személyi állományával összefüggő döntés-előkészítői és adminisztratív feladatait; 3. működteti a pályázati rendszert, gondoskodik a pályázatok KÖZIGÁLLÁS rendszerben történő megjelentetéséről, gondoskodik az előkészítési és bírálati folyamatok határidőre való végrehajtásáról, szervezője a toborzási folyamatnak, illetve résztvevője a kiválasztási folyamatnak, külön tekintettel ezen humánpolitikai funkciók adminisztratív lebonyolítására; 4. elvégzi a munkaerő-felvétel, a közalkalmazotti jogviszony, illetve a munka törvénykönyve szerinti munkaviszony létesítésének, módosításának és megszüntetésének jogszabályoknak megfelelő adminisztratív feladatait; 5. a jogviszony fennállása alatt elkészíti az előmeneteli rendszerben történő változásokról szóló, valamint a jogszabályok módosításából adódó kinevezés módosításokat, illetményváltozásokat, vezetői 11.

12 megbízásokat érintő módosításokat, új munkakörbe történő áthelyezéseket, helyettesítéssel, jutalmakkal kapcsolatos intézkedéseket; 6. gondoskodik a munkaköri leírások elkészíttetéséről, azok személyi anyagba történő elhelyezéséről; 7. kiállítja a munkáltatói igazolásokat, előkészíti engedélyezésre a fizetés nélküli szabadságokat; 8. elkészíti a jubileumi jutalomra jogosultak részére szóló értesítéseket; 9. kezeli a személyi anyagokat; 10. tervezi és szervezi a közalkalmazottak képzéseit, továbbképzéseit; 11. elkészíti a tanulmányi szerződéseket; 12. elkészíti a közalkalmazotti utazási utalványokat; 13. intézi a belépő kártyák kiadásával, visszavételével kapcsolatos feladatokat, a kártyák a jogosultaknak történő átadás-átvétele tekintetében, melyről naprakészen elektronikus nyilvántartást vezet; 14. gondoskodik a juttatásra való jogosultság szabályainak kidolgozásáról, illetve ennek alapján összeállítja a juttatásokra jogosultak listáját, megrendeli azokat és az átvételi aláírási listát a Pénzügyi Osztály felé továbbítja, illetve elkészíti ezek elszámolását; 15. intézi a munkába járással kapcsolatos útiköltség engedélyek kiadására vonatkozó feladatokat (tárolja az engedélyeket, elkészíti az elszámolást az engedélyek és a leadott bérletszelvények, illetve jegyek alapján); 16. ellátja a külföldi állampolgárságú közalkalmazottak munkavállalásával, vízumával kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a munkavállalási engedély, bejelentés, az adóazonosító jel és a TAJ kártya megigénylése kapcsán; 17. ellátja a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök nyújtásával, a munkáltatói kölcsönszerződés előkészítésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az ügyiratok pénzintézetbe juttatásáról; 18. végzi a MÁO szolgálati férőhelyeivel kapcsolatos feladatokat, a szerződések megkötésének illetve a hosszabbítások előkészítésének tekintetében, beleértve a férőhelyek pályáztatásával kapcsolatos feladatok ellátását is; 19. koordinálja a közalkalmazottakkal kapcsolatos szociális és jóléti feladatokat (foglalkozás-egészségügy, üdültetés); 20. koordinálja a Jóléti és Szociális Alapot működtető Bizottság működését; 21. összeállítja a teljes nyugdíjazási anyagot (szolgálati idő elismerési és nyugdíjigény bejelentő kérelem kiöltésében segítséget nyújt, a nyugdíjigényléshez szükséges okmányok bekéri) és eljuttatja a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságra; 22. ellátja a vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatokat; 23. figyelemmel kíséri a költségvetésben meghatározott személyi juttatás keretet, adatot szolgáltatat a költségvetés és a beszámoló elkészítéséhez; 24. részt vesz a szakszervezetekkel és a Közalkalmazotti Tanáccsal történő egyeztetéseken; 25. elkészíti szakmai területét érintő szabályzatokat, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja azokat; 26. rendszeres oktatás keretében folyamatosan tájékoztatja az intézmény dolgozóit a hatályos belső szabályozásról valamint a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükséges jogszabályi követelményekről, továbbá alkalmilag ellenőrzi ezek betartását Orvosi Szolgálat feladata: 28. ellátja a MÁO-ban a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot, az adminisztrációt, dokumentációt; 29. végzi a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ahhoz szükséges szakorvosi vizsgálatokat; 30. kivizsgálja a foglalkozási megbetegedéseket, fokozott expozíciós eseteket; 31. vizsgálja a munkavégzés egészségkárosító hatásait; 32. tanácsot ad az egyéni védőeszközökkel kapcsolatosan; 33. felvilágosítást ad a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatosan; 34. feltárja a munkahelyi veszélyforrásokat; 35. megoldja a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatokat; 36. közreműködik az elsősegély nyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében; 37. részt vesz a munkáltató katasztrófa megelőző, elhárító, felszámoló és az előidézett károsodások tervének kidolgozásában; 38. ellátja azokat a feladatokat, amelyek a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendeletben megfogalmazódtak. Az Erkel programiroda feladata: 12.

13 (1) az éves, havi műsor, az éves és heti próbarendek által meghatározott Erkel színházi események lebonyolítása; (2) folyamatos kapcsolattartás a Művészeti Titkárság munkatársaival az Erkel színházi események kapcsán szükséges intézkedések egyeztetése érdekében; (3) az OperaKaland program megszervezése és lebonyolítása, ennek keretében többek között: 1. néző toborzás és állandó kapcsolattartás az iskolákkal; 2. a program megvalósításában együttműködő partnerek felkutatása, az együttműködési megállapodások előkészítése, a szerződéskötések kezdeményezése, kapcsolattartás az együttműködő partnerekkel; 3. a program működtetése során folyamatos kapcsolattartás a fenntartó minisztériummal és egyéb érintett kormányzati szervekkel. (4) az OperAkadémia program megszervezése és lebonyolítása, ennek keretében többek között: 1. a résztvevők toborzása, kapcsolattartás a pedagógus szervezetekkel, iskolákkal; 2. az előadások tematikai előkészítése; 3. a képzés akreditáltatása. (5) az Opera Nagykövetei program megszervezése és lebonyolítása, ennek keretében többek között: 1. a résztvevők pályáztatása, szerződtetésének előkészítése; 2. program tematika kidolgozása; 3. kapcsolattartás, egyeztetés az iskolákkal; 4. az egyes előadások megszervezése, előkészítése. (6) a Gördülő Opera program megszervezése és lebonyolítása, ennek keretében többek között: 1. a program megvalósításában együttműködő partnerek felkutatása, az együttműködési megállapodások előkészítése, a szerződéskötések kezdeményezése kapcsolattartás az együttműködő partnerekkel; 2. egyeztetések lebonyolítása; 3. szállás, szállítás, utaztatás megszervezése. (7) a Primavera és a Pas Des Qatre program megszervezése és lebonyolítása, ennek keretében többek között: 1. program megvalósításában együttműködő partnerek felkutatása, az együttműködési megállapodások előkészítése, a szerződéskötések kezdeményezése kapcsolattartás az együttműködő partnerekkel; 2. egyeztetések lebonyolítása; 3. szállás, szállítás, utaztatás megszervezése. Emléktár feladata: (1) Muzeológusi tevékenységgel kapcsolatos feladatai körében: 1. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény előírásainak megfelelően gondoskodik a múzeum tárgyi anyagának gyarapításáról, szakszerű megőrzéséről, kezeléséről és nyilvántartásáról; 2. feldolgozza, leltározza, nyilvántartja és az előírásoknak megfelelően elhelyezi a gyűjteményben található muzeális értékű anyagokat (kéziratok, fotók, képzőművészeti alkotások, díszlet- és jelmeztervek, emléktárgyak); 3. javaslatot tesz a gyűjtemény gyarapítására (hagyatékok, megvételre felajánlott dokumentumok megtekintése); 4. a gyűjteményi anyagot meghatározott időközönként felülvizsgálja (leltári revízió). 5. előterjesztést készít a romlásnak kitett anyagok restaurálására, tisztítására, konzerválására; 6. a gyűjtemény anyagából tematikus időközi kiállításokat rendez az MÁO épületében, esetenként társintézményekben; 7. bel- és külföldi kutatóknak adatokat szolgáltat, felvilágosítást nyújt a gyűjteménnyel kapcsolatos kérdésekről, kérésre betekintést biztosít számukra a dokumentumokba; 8. kapcsolatot tart a színházi és zenei társintézmények, közgyűjtemények munkatársaival (adatszolgáltatás, adat- és anyaggyűjtés, közös kiállítások rendezése, kiállításokhoz gyűjteményi anyag kölcsönzése stb.) (2) szöveg kiírási valamint feliratozási feladatok ellátását megszervezi és bonyolítja a közönségkapcsolati programokat. Nézőtéri Felügyelők feladata: 13.

14 1. informálja a közönséget; 2. megoldja a nézőtéren előforduló problémákat; 3. gondoskodik a nézők által használt ajtók előadás előtt fél órával történő nyitásáról, valamint felügyeli az előadás után azok bezárását; VI. A műszaki igazgató alá tartozó szervezetek feladata Műszaki igazgató Titkárságának feladata: 1. segíti a műszaki igazgató napi operatív munkáját, elvégzi a Titkárságon felmerülő szervezési és adminisztrációs feladatokat; 2. kezeli a műszaki igazgató levelezését és az aláíráshoz az iratokat, számlákat, utalványrendeleteket, egyéb dokumentumokat előkészíti, azokat formai szempontból ellenőrzi; 3. gondoskodik a Doknet elektronikus dokumentumkezelő rendszer kezeléséről; 4. kezeli és intézi a szervezeti egységhez érkezett belső és külső küldemények átvételét, nyilvántartásba vételét, szükség szerinti másolását és szétosztását; a telefonok, faxok kezelését, a meg nem valósult - kimenő és érkező - telefonok nyilvántartását, és tájékoztatja erről a vezetőket; 5. kezeli a műszaki igazgatói irattárat; 6. szakmai területet érintő kiküldetések teljes körű intézése; 7. intézi a Titkárság munkájához szükséges eszközök beszerzését; 8. produkciós koordinátori feladatai körében a produkciós koordinátor közreműködésével: 1. előkészíti, tervezi a premier produkciókat, koordinálja a színpadra állítást; 2. üzemelteti a produkciókat nyilvántartó információs adatbázist; 3. nyomon kíséri a repertoár darabok felújítási, javítási igényeit; 4. akapcsolatot tart fesztiválokkal, színházakkal, egyéb intézményekkel; 5. gondoskodik a gálaestek, saját szervezésű házi rendezvények produkciós előkészítéséről; 6. gyártóműhelyenként összesíti, nyilvántartja a tervezett, elrendelt és teljesített rendkívüli munkaidőket; 7. ellátja a produkciós terület adminisztratív feladatait; 8. átadja a színpadi üzemeltetésnek az egyes bemutatókat követően, a külső műszaki közreműködők, eszközök és állat bérlések szerződéseit, megrendeléseit további ügyintézésre. Szcenikai Iroda feladata: 1. ellátja a díszletkészítés operatív feladatait (anyagok, festékek, textíliák, kellékek, stb. kiválasztása, beszerzése, díszletek gyártása, festése, stb.); 2. ellenőrzi a díszletkészítő (Festőműterem, Festő és Szobrász Művészek, Asztalosműhely és Lakatosműhely) munkáját; 3. az alkotók szerződtetéseit követően folyamatosan egyezteti a terveket a díszlet- és világítástervezővel, a tervek megismerése után meghatározza a szükséges és rendelkezésre álló munkaidőt, meghatározza az előadás díszlet- és kellékelemeinek anyagszükségletét; 4. összeállítja a költségvetést a díszlet- és világítástervező bevonásával, az anyagárak, a külső gyártás stb., figyelembevételével, ütemezetten beszerezteti az anyagokat, megrendeli a szolgáltatásokat, a külső gyártásokat, betartja a költségvetést; 5. meghatározza a felújítandó illetve javítandó díszletek, díszletelemek felújítási költségeit; 6. engedélyezteti a felújítási költségeket, ütemezi, megszervezi a díszletek felújításra történő beszállítását, betartja a felújítási-, karbantartási határidőket; 7. összeállítja, elfogadtatja a díszlet- és világítástervező által tervezett díszletek és világítás költségvetését, koordinálja a díszletek, kellékek, stb. előre egyeztetett határidőre (próbák, előadások határidejére) történő legyártását; 8. részt vesz a díszletállító próbákon, felügyeli a jóváhagyott tervek és költségvetés alapján a beszerzések műhelykapacitás szerinti ütemezését; 9. javíttatja, karbantartja, újragyártja a megkopott, javítást, felújítást igénylő díszleteket, kellékeket; 10. gondoskodik a műhelyek gépeinek, berendezéseink, eszközeinek és felszereléseinek rendeltetésszerű használatáról. 14.

15 11. műhelyenként nyilvántartja a beszerzendő anyagokat, eszközöket, kellékeket, műhelyenként követi a költségeket, ellenőrzi a megrendeléseken, készpénzes kiírásokon engedélyezett költségkeretek mértékéig történő felhasználást; 12. anyag- és szolgáltatástípusonként nyilvántartást vezet a költségekről, összesíti, elszámolja az anyagfelhasználásokat. Díszletkészítő műhelyek feladata: 1. elkészíti az új bemutatók díszleteit/kellékeit; 2. szükség szerint javítja a repertoáron lévő darabok díszletelemeit; 3. részt vesz a díszletállító próbákon; 4. elvégzi a díszletszerelés során felmerült korrekciókat, valamint felel az MÁO díszlet-kivitelezéséért; 5. betartja az egyeztetett határidőket, és határidőre elszámolja a költségeket. 6. műhelyeken belül mozgatja a díszlet-kivitelezéshez szükséges anyagokat és díszletelemeket. Jelmez Iroda feladata: 1. ellátja a jelmez-kivitelezés operatív feladatait (anyagok, textíliák, kiegészítők stb. kiválasztása, beszerzése, készruha vásárlások, stb.); 2. az alkotók szerződtetéseit követően folyamatosan egyeztet a jelmeztervezővel az anyagminőség, anyagfajta, szín stb. szempontjából; 3. a szólista, az énekkari, balett, statiszta és egyéb közreműködő létszámok megismerése után a jelmeztervezővel bemintázza a darabot, a műhelyvezetőkkel konzultálva megállapítja a szükséges anyagmennyiséget és munkaórákat; 4. a létszámok, anyagminták és anyagárak, ill. munkaórák ismeretében elkészíti a költségvetést, és felelős annak betartásáért; 5. a költségvetés jóváhagyása után a jelmeztervezővel együtt beszerzi (szállításukról gondoskodik) a jelmeztervező és kivitelező által kiválasztott textíliákat, és egyéb jelmezhez szükséges anyagokat (rövidáru, kellék, stb.), meghatározza, színmintázza a festéseket; 6. állandó kapcsolatot tart a rendezővel, ill. asszisztenssel, énekkari ügyelőkkel, segédszereplők vezetőivel; 7. folyamatosan ellenőrzi a gyártást, fontossági sorrendet állít fel a gyártási folyamatban; 8. a művészeket ruhapróbára hívja egyeztetve a tervezővel; 9. gondoskodik a kiegészítők (harisnya, ékszer, jelmezes kellékek stb.) beszerzéséről; 10. részt vesz a jelmezes próbákon, az ott tapasztalt kéréseket, módosításokat továbbítja a műhelyvezetők felé; 11. az első jelmezes próba előtt tájékoztatja az öltöztetőket a jelmezek mennyiségéről, milyenségéről, az öltözések sorrendjéről. Jelmezkészítő műhelyek feladata: 1. határidőre elkészítik a jelmeztervező által tervezett jelmezeket, színházi fejdíszeket, színházi lábbeliket, parókákat (szakállak, bajuszok), a műhelykapacitás ésszerű kihasználásával (tekintettel a próbák, előadások határidejére), és átadják a Jelmeztárnak, illetve a Balett Jelmeztárnak; 2. az új beállók részére a jelmezeket a jelmeztervezői igényeknek megfelelően méretre alakítják, és az ezzel összefüggően elvégezik az egyéb határidős jelmezkészítési feladatokat; 3. konzultál a külső gyártásban készülő jelmezekkel kapcsolatosan; 4. karbantartja, felújítja a repertoáron lévő darabok jelmezeit. Informatikai Osztály feladata: Az intézmény informatikai rendszerének biztonságos működtetése az alábbiaknak megfelelően: (1) kezeli a telefonközpontot, vezetékes telefonhálózatot, üzemelteti a telefonokat; (2) üzemelteti a MÁO honlapjának szerverét; 15.

16 1. üzemelteti a beléptető rendszert (jogosultság és kártyakezelés); 2. kezeli mobiltelefonokat, ellátja az azokkal kapcsolatos ügyintézést (készülék és tartozékok vásárlása, számlák, előfizetések rendezése); 3. ellenőrzi a vezetékes és mobil telefonszámlák engedélyezett költségtérítéseinek alakulását. Keret túllépés esetén az műszaki igazgatón keresztül értesíti a telefon használót és a Pénzügyi Osztályt a különbözet megtérítéséről. 4. üzemelteti a biztonságikamera-rendszert, valamint a hozzá tartozó szervereket; 5. gondoskodik az informatikai és kommunikációs, valamint hálózati eszközök fejlesztéséről, működtetéséről, ezen eszközök beszerzéséről; 6. működteti, felügyeli az intézményi ügymenetet támogató elektronikus iratkezelő rendszert, illetve támogatás nyújt a felhasználók felé; 7. menti, archiválja az elektronikus formában megjelenő adatokat (megtervezi a mentési stratégiákat, és folyamatosan optimalizálja azokat); 8. biztosítja a MÁO-ban működő elektronikus levelezést, üzemelteti a levelező szervert; 9. üzemelteti, kezeli az intézményi informatikai feladatokat ellátó és segítő szervereket; 10. hostokat telepít, konfigurál, felhasználóra szab (dokumentumok, elektronikus levelezés); 11. az adott szervezeti egység vezetőjének utasítása alapján kezeli és beállítja a felhasználók informatikai jogosultságát; 12. biztosítja a MÁO dolgozóinak ingyenes internet hozzáférését, és kezeli az ezt támogató adatbázist; 13. kapcsolatot tart azokkal a külsős cégekkel, illetve szakemberekkel, akik szerződés alapján látnak el az informatikai és kommunikációs területekkel összefüggő munkákat; 14. lebonyolítja a kellékanyagok beszerzését; 15. közreműködik a MÁO kezelésében levő informatikai és telekommunikációs eszközök használatból történő kivonásában; 16. ellátja a Magyar Államkincstár Illetményszámfejtő Rendszerében (KIR3) a rendszeradminisztrátori feladatokat: felhasználókat vesz fel, jogosultságokat állít be. Színpadi tárak feladata: 1. Díszlettár feladatai körében: 1. részt vesz a díszletek átvételében, díszletezésben, díszletek sérülésmentes szállításában, összeszerelésében, raktározásban, karbantartásban, az Operaházban, Erkel Színházban és a más helyszíneken zajló operaházi előadások, próbák és koncertek lefolytatásában; 2. biztosítja a szükséges díszleteket, díszletelemeket, jelzéseket a rendező, játékmester, rendezőasszisztens, koreográfus, koreográfus asszisztens, díszlettervező, szcenikus igényei szerint. 2. Világítási és Hangtár feladatai körében: 1. a világítás minden szakaszában aktívan közreműködik az előadások, próbák és koncertek megtartásához szükséges karzati, nézőtéri és a híd lámpáinak, fényvetőinek átvételében, szerelésében, beállításában, szállításában, leltározásában, raktározásában, karbantartásában, tisztántartásában, a fejgépek kezelésében az Operaházban, Erkel Színházban és a más helyszíneken zajló intézményi előadásokon, próbákon és koncerteken; 2. aktívan közreműködik az előadások, próbák és koncertek megtartásához szükséges hangosítási, projektor vetítés tevékenységekben, az Operaházban, Erkel Színházban és a más helyszíneken zajló operaházi előadásokon, próbákon és koncerteken; 3. karbantartja, tisztítja a szakmai szcenárium szerinti színpadi próbákhoz, előadásokhoz szükséges erősítő rendszert, hangpáholyt, a kezelésében lévő eszközöket, ügyelőpultot (ügyelői, hívó és kommunikációs rendszer); 4. biztosítja a szükséges világítási, hangosítási eszközöket-kellékeket a rendező, játékmester, segédrendező, koreográfus, koreográfus asszisztens, díszlettervező, szcenikus igényei szerint. 3. Kelléktár feladatai körében: 16.

17 1. részt vesz a kellékek átvételében, szállításában, szcenárium szerinti nyilvántartásában-leltározásában, raktározásában és korlátozott karbantartatásában az Operaházban, Erkel Színházban és a más helyszíneken zajló operaházi előadások, próbák és koncertek lefolytatásában; 2. biztosítja a szükséges kellékeket, bútorokat, a rendező, játékmester, rendezőasszisztens, koreográfus, koreográfus asszisztens, díszlettervező, szcenikus igényei szerint. 4. Jelmeztár feladatai körében: 1. kivitelezi az öltöztetési és gyorsöltöztetési feladatokat a MÁO-ban, Erkel Színházban és a más helyszíneken zajló operaházi előadásokon és próbákon; 2. közreműködik a jelmezek átvételében, szállításában, nyilvántartásában-leltározásában, raktározásában és karbantartatásában (mosás, vasalás, stb.); 3. biztosítja a szükséges jelmezeket, kellékeket a rendező, játékmester, rendezőasszisztens, koreográfus, koreográfus asszisztens, jelmeztervező igényei szerint. 5. Fodrásztár feladatai körében: 1. részt vesz a parókák megfésülésében, szakállak és bajszok benyírásában, parókák, szakállak raktározásában, stb. a férfi- és női szólót, férfi- és női énekkart, férfi és női balettkart, statisztákat és a gyermekkart érintően; 2. közreműködik a parókák és szőrök átvételében, szcenárium szerinti nyilvántartásában, leltározásában, raktározásában és karbantartatásában; 3. tervek alapján kivitelezi a fodrász feladatokat a MÁO-ban, Erkel Színházban és más helyszíneken zajló operaházi előadásokon, próbákon és koncerteken; 4. biztosítja a szükséges parókákat a rendező, játékmester, rendezőasszisztens, koreográfus, koreográfus asszisztens, jelmeztervező igényei szerint. Létesítmény üzemeltetési Osztály feladata: 1. részt vesz az MÁO és a hozzá kapcsolódó létesítmények, bérlemények éves és hosszú távú felújítási, beruházási tervezésében, előkészítésében, a kivitelezési munkák ellenőrzésében, a teljesítési igazolás kibocsátásában; 2. ellenőrzi az épület fenntartási, karbantartási, és beruházási megrendeléseket, a számlák kifizethetőségét, szabályszerűségét; 3. előkészíti, és részt vesz a hatósági szemléken, és intézkedik a feltárt hiányosságok felszámolásáról; 4. folyamatosan ellenőrzi az MÁO és a hozzá kapcsolódó létesítmények, bérlemények rendeltetésszerű használatát, épület-karbantartását; 5. felméri az MÁO és a hozzá kapcsolódó létesítmények, bérlemények műszaki állapotát, a rendeltetésszerű használat kockázatát, kockázatkezelés keretében karbantartási, felújítási, beruházási javaslatot tesz és meghatározza a kockázatkezelés időtartamát; 6. megszervezi az MÁO személy és áruszállítási feladatait, ellátja a gépjárművekkel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet (a behajtási és útvonal engedélyek beszerzését, a gépjárművezetők tevékenységének megszervezését, ellenőrzését); 7. felméri az MÁO szállítással kapcsolatos kockázatait, kockázatkezelés keretében javaslatot tesz az műszaki igazgató részére és meghatározza a kockázatkezelés időtartamát; 8. elvégzi a taxi csekkekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat (igénylés, kiadás, elszámoltatás, a felhasználás ellenőrzése és elszámolás a Pénzügyi Osztállyal). 9. felelős a rábízott anyagok, eszközök, gépek, berendezések, jelmezek, hangszerek, kották biztonságos és rongálódástól mentes szállításáért; 10. elvégzi a gépjárművek kisebbfajta karbantartását, tisztántartását; 11. figyelemmel kíséri a gépjárművek futásteljesítmény, életkor, valamint évszakfüggő karbantartások, felkészítések aktualitását, javasolja azok időben történő elvégeztetését, engedélyezés után elvégezteti a gépjárművek karbantartatását és vizsgáztatását; Épület üzemeltetés feladata: 17.

18 1. Gondnokság (az Operaház, az Erkel Színház és az üdülők vonatkozásában) feladatai körében: 1. megszervezi, koordinálja a gondnokság szakmai és operatív feladatait (portaszolgálat, takarítás, telefonközpont kezelés, karbantartás, stb.); 2. gondoskodik az Operaház és a hozzá tartozó ingatlanok, bérlemények és azok környékének rendszeres takarításáról, tisztántartásáról valamint, az időszakos féregtelenítésről, rágcsálóirtásról; 3. irányítja és ellenőrzi a gondnoksági dolgozók, a külső vállalkozók munkáját, meghatározza a próba- és előadásrendhez igazodva azok munkahelyi és munkaidő beosztását; 4. gondoskodik a közintézményekre vonatkozó rendelet által meghatározott nemzeti zászló épületre történő folyamatos kitűzéséről; 5. elkülönítetten raktározza a selejtezésre leadott eszközöket, épülettartozékokat; 6. megszervezi, és részt vesz a selejtekkel és bontásokkal kapcsolatos értékesítés folyamatában; 7. közreműködik az Operaházzal kapcsolatos sajtótájékoztatók, bemutatók utáni fogadások, lebonyolításában, a rendezvények előtti és utáni területrendezésben; 8. részt vesz az Operaház és a hozzá kapcsolódó ingatlanok, bérlemények, nyaralók karbantartási feladataiban; 9. felügyeli az MÁO és a hozzá kapcsolódó ingatlanok, bérlemények, nyaralók kárpitozott bútorainak, függönyeinek, szőnyegeinek állapotát; 10. megrendeli, raktározza, elszámolja, leltározza a kárpitok, függönyök, szőnyegek karbantartáshoz, felújításhoz szükséges anyagokat; 11. közreműködik a nyitó-, záró- és negyedéves szemléken, intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. 2. Gépészet feladatai körében: 1. megszervezi a gépészet szakmai és operatív feladatait, biztosítja az Operaház és a hozzá kapcsolódó ingatlanok és bérlemények épületgépész üzemeltetését; 2. biztosítja az Operaház és az Erkel Színház épületgépész üzemét; 3. felügyeli az épületgépészeti berendezések, gépészeti vezetékek, vizesblokkok műszaki állapotát, gondoskodik a folyamatos karbantartásról, üzemkészségről, megszervezi és közreműködik az időszakos vizsgálatokon; 4. gondoskodik az előadásoknál a színpadon igényelt gépészeti cselekvések (hatásfüst, hatásgőz, készítés, mobil vízhálózat, hidraulikák, telepítése és működtetése) lebonyolításáról; 5. közreműködik a nyitó-, záró- és negyedéves szemléken, intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. 3. Elektrikusok feladatai körében: 1. megszervezi az elektrikusok szakmai és operatív feladatait (erősáramú, kisfeszültségű és más elektromos hálózatok üzemeltetése); 2. biztosítja a MÁO és a hozzá kapcsolódó ingatlanok és bérlemények erősáramú kisfeszültségű és más elektromos hálózatok üzemét; 3. felügyeli az elektromos hálózatok és berendezések műszaki állapotát, gondoskodik a folyamatos karbantartásról, üzemkészségről és közreműködik az időszakos vizsgálatokon; 4. közreműködik a nyitó-, záró- és negyedéves szemléken, intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. 4. Színpadtechnikai gépészet feladatai körében: 1. részt vesz a színpadgépészeti berendezésekkel kapcsolatos karbantartások, javítások, hibaelhárítások szakmai és operatív feladatainak elvégzésében, az esetleges külső szakvállalkozók munkájának ellenőrzésében, felügyeletében; 2. ellátja az MÁO hivatalos hétköznapi előadásain, meghatározott próbáin és hétvégi előadásain, valamint meghatározott díszletépítések alatt a színpadgépészeti berendezések helyszíni üzemeltetési ügyeletét; 3. elvégzi a napközben felmerülő hibák javítását, ellenőrzi a színpadgépészeti berendezések vezérlését; 4. folyamatosan ellenőrzi az emelőgépeket, elvégzi a vezérlés és a villamos berendezések ellenőrzését; 18.

19 5. szakmai segítséget nyújt a színpadgépészet vezérlés hosszú távú felújítási, beruházási tervezéséhez, előkészítéséhez; 6. részt vesz a színpadgépészet biztonságtechnikai szemléin, és a feltárt hiányosságok felszámolásában; 7. javaslatot tesz a karbantartási, felújítási, beruházási munkák tervezéséhez; 8. az Erkel Színház színpadgépészeti berendezései felügyeletének keretében rendszeresen ellenőrzi azok működését, tervezi, szervezi, ellenőrzi az időszerű karbantartásokat, javításokat, szükség esetén tevékenyen részt vesz benne. VII. A balett-igazgató alá tartozó szervezetek feladata Balett Titkárság feladata: 1. kapcsolatot tart a külföldről érkező vendégművészekkel, a szerződéskötéshez szükséges adatokat beszerzi; 2. előkészíti a külföldről érkező vendégművészek szerződéseit, amennyiben szükséges három nyelven, (angolul, oroszul és magyarul), valamint kapcsolatot tart az érintett osztályokkal; 3. megszervezi és koordinálja a külföldről érkező vendégművészek magyarországi tartózkodását (fogadja a vendégeket, belföldi utaztatását és szállását megszervezi, stb.) 4. a gazdasági igazgató rendelkezésére bocsátja azokat az adatokat, amelyek a vendégművész-keret alakulásának vezetéséhez szükségesek; 5. karban tartja a kiajánlási anyagokat, és egyedi kiajánlásokat készít a jövőben felmerülő vendégszereplésekkel kapcsolatban a balett-igazgató útmutatásai alapján; 6. megtárgyalja a vendégszereplés feltételeit, előkészíti a vendégszereplésekkel kapcsolatos szerződéseket, amennyiben szükséges három nyelven, angolul, oroszul és magyarul, valamint kapcsolatot tart az érintett osztályokkal; 7. elvégzi a vendégszerepléssel kapcsolatos feladatokat (megszervezi az utaztatást és szállást, elkészíti a szobabeosztást, megszervezi a díszletek és jelmezek szállítását, elkészíti az utazási tájékoztatót, megszervezi a balett együttes repülőtérre jutását, kezeli az utazással felmerülő költségeket, intéz a szükséges vízumokat, stb.); 8. megtárgyalja a jogdíjszerződések feltételeit, és megkötésre előkészíti a szerződést; 9. útmutatást ad a külföldi közalkalmazottaknak a munkába lépésükkel kapcsolatban felmerülő kötelező vízum, munkavállalási engedély, egyéb, a magyarországi tartózkodásuk, illetve munkavállalásukhoz szükséges iratok beszerzéséhez. 10. a külföldi közalkalmazottak adatait továbbítja a Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály felé. 11. megszervezi a reprezentációs anyagok rendelkezésre állását (pl.: professzionális kiállítású balett demo dvd szöveges és video részekkel, MÁO témájú kétnyelvű vagy angol könyvek, Hungarian National Ballet feliratú ajándéktárgyak, stb.) 12. aktívan részt vesz az MÁO honlapja balettre vonatkozó részének szerkezeti megtervezésében; 13. szakmai területet érintő kiküldetések teljes körű intézése; 14. teljes körűen megszervezi és koordinálja a próbatáncokat, adatbázisok és hosszú távon használható angol nyelvű levélmintákelkészítésével. 15. koordinálja a külföldről bejövő premiereket: kapcsolattartás, szerződéses, ill. egyéb feltételek megtárgyalása (jogdíjak, közreműködő művészek betanító balettmester, stb.), többnyelvű szerződések és egyéb szükséges dokumentumok elkészítése, 16. ellenőrzi a balett-próbák és előadások kezdetén a berendelt balettművészek jelenlétét, a hiányzásokat adminisztrálja, valamint művészeti szempontok figyelembevételével a helyettesek berendeléséről gondoskodik; 17. szolgálati naplót vezet a balettművészek és a balett-korrepetitorok berendeléseiről, nyilvántartja betegeket, az üzemi balesetek lapjait leadja a munkavédelmi felelősnek, havonta állományjelentést készít, és ezzel kapcsolatban tájékoztatja az érintett osztályokat; 18. összegyűjti a balettművészeknek járó juttatásokra, szakmai felszerelésekre (gyakorló- és spicc-cipő, munkaruha, festék, smink, stb.), munkavédelmi eszközökre, gyógyszerekre és szappanra való igényt, elkészíti az ezzel kapcsolatos megrendeléseket, kiosztja az igénylőknek, elvégzi a kapcsolódó adminisztrációt, karban tartja a számítógépes nyilvántartást; 19. felmerülő javításokat elvégezteti a balett irodákban, az öltözőkben és gyakorlótermekben, illetve az azok berendezéseivel kapcsolatban. 19.

20 Balettmesterek feladata: 1. a balett-igazgató mellett részt vesz a balettegyütes művészi és szakmai munkájának megtervezésében; 2. a balett-igazgató munkáját segítve részt vesz a balettegyüttes aktuális szezonjára tervezett előadásuk megvalósulásához szükséges napi munkamenet részletes, tervszerű kidolgozásában; 3. a balett-igazgatóval való előzetes egyeztetés, megbeszélés szerint, mint próbavezető és betanító balettmester vezeti a számára kijelölt darabok, balettek szóló, illetve karpróbáit és e balettek, darabok ügyeletét is ellátja előadásokon; 4. a balett művészeti koordinátor mellett részt vesz a heti próbarend összeállításában, a balett művészeti koordinátor és próbavezető balettmesterek előzetes egyeztetése, megbeszélése után. 5. a balett-igazgatóval való megbeszélés alapján balett-gyakorlatot, próbát tart a balettegyüttes részére. Balett Hang- és Videotechnikusok feladata: 1. video- és/vagy hangfelvételeket készít és sokszorosít próbákról, operaelőadások balett-betétjeiről, valamint balettelőadásokról; 2. a balett-igazgató hozzájárulásával a marketing és kommunikációs igazgató kérésére az archívumban található operaházi opera- és balett előadások anyagaiból marketing és sajtó célokra összeállításokat készít, előadásokból rövid részleteket rögzít; 3. a balett-igazgató hozzájárulásával a művészeti igazgató és a főzeneigazgató kérésére operaelőadásokról video- és/vagy hangfelvételeket készít, sokszorosít; 4. a felvett opera és balett előadásokat archiválja, digitalizálja, az archívumot frissíti, kezeli; 5. biztosítja a balett-próbákra a szükséges hang- és videotechnikai felszereléseket, és használatra előkészíti; 6. a repertoárdarabok kiírt balett-próbáin ellátja a technikus-korrepetitori munkát, valamint gépzenét biztosít a repertoárdarabok előadásain, hazai és külföldi előadásokon; 7. karban tartja a technikai eszközöket, és folyamatosan biztosítja működésképességüket. Balett Korrepetitorok feladata: betanulja a rábízott balettek, illetve balett-betétek zongorakivonatát, és zongorán kíséri a próbákat a balett-igazgató, a balettmester vagy más próbavezető irányítása szerint. Balettművészek feladata: 1. a rábízott kar- és szólószerepeket, ezen felül bármely általa elvállalt főszerepet és kiemelt főszerepet próbákon betanulja; 2. szakmai tudását folyamatosan fejleszti, melynek érdekében a gyakorlatokon részt vesz. 3. a balettmester utasításait betartja, a betanult szerepeket művészi módon tolmácsolja a balett - és opera előadásokon. VIII. Marketing- és Kommunikációs Igazgatóság feladata: (1) PR tevékenységgel kapcsolatos feladatai körében 1. kiépíti a hazai- és nemzetközi sajtókapcsolatokat; 2. szervezi és lebonyolítja a sajtótájékoztatókat; 3. összeállítja a sajtóanyagokat és folyamatosan tájékoztatja a sajtót; 4. kapcsolatot tart az újságírókkal; 5. interjúkat és PR megjelenéseket szervez; 6. népszerűsíti az előadásokat és előadóművészeket; 7. hírközleményeket, háttéranyagokat ad ki. (2) Szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos feladatai körében 1. kidolgozza a szponzorációs stratégiákat; 20.

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Telefon: 433 81 58 E-mail hivatal@kobanya.hu Honlap: 1 / 6 www.kobanya.hu Személyügyi

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Részszakképesítés: 51 521 02 Színpadmester Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Általános színpadtechnikai feladatok ellátása

Részszakképesítés: 51 521 02 Színpadmester Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Általános színpadtechnikai feladatok ellátása A vizsgafeladat ismertetése: A színház és színpadtechnikai rendszerek ismertetése A díszletek színpadra állításának, szerelésének és biztonságos rögzítésének bemutatása A színpadi munka megszervezése A

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.a. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.a. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.a. sz. melléklete A ELTE GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 791452 1251 01 0008 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1081 Budapest

Részletesebben

III. FEJEZET A MÁO SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS AZOK FELADATAI. 45. A főigazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek

III. FEJEZET A MÁO SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS AZOK FELADATAI. 45. A főigazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek III. FEJEZET A MÁO SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS AZOK FELADATAI 45. A főigazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek 45.1. Főigazgatói Titkárság feladata a) segíti a főigazgató napi operatív munkáját,

Részletesebben

Színháztechnikus, szcenikus Színháztechnikus, szcenikus Színpadmester Színháztechnikus, szcenikus

Színháztechnikus, szcenikus Színháztechnikus, szcenikus Színpadmester Színháztechnikus, szcenikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722975 1051 14 1200 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 12 0600...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 329343 1051 20 1600 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma:

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: A szakképesítés megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés A jelentkezés feltétele:

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Feladatkörök az OTP Bank Bozsik - programban

Feladatkörök az OTP Bank Bozsik - programban Feladatkörök az OTP Bank Bozsik - programban A megyei szakmai igazgatóval szembeni elvárások: Megyei Szakmai Igazgató min. érvényes UEFA A licence jó kapcsolattartó és együttműködési képesség (sportszervezetek

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.d. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Dunaújváros 2016 Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 40-2016/2017. (2016.10.25.) határozatával egységes szerkezetben a kancellár tájékoztatását elfogadta

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 630061 1051 20 1600 035213 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1096 Budapest

Részletesebben

Feladatkörök az OTP Bank Bozsik - programban

Feladatkörök az OTP Bank Bozsik - programban Feladatkörök az OTP Bank Bozsik - programban A megyei szakmai igazgatóval szembeni elvárások: Megyei Szakmai Igazgató min. érvényes UEFA A licence B kategóriás jogosítvány jó kapcsolattartó és együttműködési

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben