Hetednapi Adventista Egyház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hetednapi Adventista Egyház"

Átírás

1 Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV

2 Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr. Hangyás László, Ócsai Tamás, Ősz-Farkas Ernő, Szabó László, Szilvási András.

3 Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Pécel, 2006

4 Copyright General Conference of Seventh-day Adventists, 2005 Copyright Hetednapi Adventista Egyház Magyar Unió, 2006 Készült a Generál Konferencia által 17., revideált kiadásként megjelent Seventh-day Adventist Church Manual alapján. Amennyiben másként nem jelöltük, a bibliai igék idézésénél a revideált Károli-féle fordítást használtuk. A könyvön belüli utalások és a melléklet mutatói az eredeti angol oldalszámozást követik, ezért az eredeti oldalszámokat a törzsszövegben a lapszéleken jelöltünk.

5 Tartalomjegyzék Bevezetés A Gyülekezeti kézikönyv történelmi fejlődése A Gyülekezeti kézikönyv tartalma A Gyülekezeti kézikönyvben alkalmazandó módosítások szabályai Értelmezési problémák Különböző kifejezések használata A jelenlegi kiadás FEJEZET Az egyház tekintélye és a Gyülekezeti kézikönyv Az egyház tekintélye a korai egyházban Az egyház tekintélye a Hetednapi Adventista Egyházban FEJEZET Az élő Istennek egyháza Válaszfal nélkül Krisztus megkülönböztetett figyelmének tárgya Az ellenség ellenállása Az egyház tökéletes Krisztusban FEJEZET A Hetednapi Adventista Egyház alapvető hitelvei FEJEZET Isteni alapelvekre épülő szervezet A szervezés bibliai alapjai A szervezés fontossága Isten szándéka a szervezettel FEJEZET A Hetednapi Adventista Egyház szervezeti formája Az egyházvezetés formái A Hetednapi Adventista Egyház szervezetének négy szintje Az egyház intézményei A Generál Konferencia mint a legfelsőbb tekintély

6 6 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV 6. FEJEZET A gyülekezeti tagság A tagság lelki alapja A keresztség evangéliumi követelmény A keresztség az egyháztagság feltétele A keresztség formája Lelkészek a keresztség előtt alapos tanítást adjanak a keresztelendőknek Nyilvános vallástétel Keresztségi szövetség Keresztségi fogadalom és keresztség Keresztségi fogadalom Keresztségi és Elkötelezettségi Bizonyítvány A keresztelendők elfogadása Ismeretlen tagok fogadása A keresztségi szertartás Rendes tagság Gyülekezeti tagság áthelyezése Az áthelyező levél megírásának módja A jegyző írja meg a levelet A gyülekezeti tagság áthelyezésének alternatív módja Tagság az áthelyezés ideje alatt Válsághelyzet miatt zaklatott tagok átvétele Statisztikai bejegyzés Ha a tagot nem fogadja a gyülekezet Gyülekezeti fenyíték alatt lévő tag levelét nem lehet elküldeni Gyülekezeti levél csak rendes tagsággal rendelkezőnek adható A tag beleegyezése nélkül nem lehet elküldeni a gyülekezeti levelet A gyülekezeti bizottság nem adhat ki gyülekezeti levelet Egyházterületi (misszióterület/csatolt terület) gyülekezet Megszervezett szórványok A tagok felvételével és törlésével kapcsolatos kérdések Tagok felvétele hitvallás alapján Nevek törlése A hitben meggyengült tagokról ne vezessünk névsort! Újrakeresztelés

7 TARTALOMJEGYZÉK 7 Más keresztény közösségekből jövő személyek Hitehagyás és újrakeresztelés Nem helyénvaló újrakeresztelés FEJEZET Gyülekezeti tisztségviselők és feladataik Képességek Erkölcsi alkalmasság Vallási alkalmasság Az egyházat őrizni és táplálni kell Megbecsülés és tisztelet illeti a lelkészeket és a gyülekezet tisztségviselőit Az emberek ne kerüljenek túl korán tisztségbe Akik egységellenesek, nem alkalmasak a tisztségre Veszélyes olyan embereket megválasztani, akik nem akarnak együttműködni másokkal A megválasztáshoz szükséges tagság Szolgálati időtartam A felszentelt presbiter (vén) A gyülekezet lelki vezetője Alkalmas az igeszolgálatra Szolgálati időtartam A presbiter felszentelése A gyülekezeti felszentelt presbiterek képzése és szolgálatra való felszerelése A gyülekezet felszentelt presbiterének szolgálati területe A gyülekezeti munka minden ágának gondozása Kapcsolata a gyülekezet felszentelt lelkészével Istentiszteletek vezetése Keresztségi istentisztelet Menyegzői szertartás Együttműködés az egyházterülettel A világszéles mű támogatása A tizedfizetés támogatása A felelősség megosztása Első presbiter A felszentelt presbiter hivatalból nem küldött

8 8 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Hivatali korlátok A gyülekezetvezető A diakónus A tisztség fontossága Diakónusbizottság A diakónusokat fel kell szentelni A diakónusok nem vezethetnek egyházi szertartást A diakónusok feladatai A diakónusnők A diakónusnők feladatai Diakónusnő-bizottság A gyülekezeti jegyző A gyülekezet szavazata nélkül senkit sem lehet a névsorba írni, sem onnan kitörölni Gyülekezeti tagság áthelyezése Levelezés a tagokkal Küldöttek megbízólevele az egyházterületi (misszióterület) konferencia ülésszakára A jelentéseket azonnal el kell küldeni Gyülekezeti feljegyzések A gyülekezeti pénztáros Szent munka A pénztáros minden gyülekezeti pénz őre Egyházterületi pénzalap Szombatiskolai adományok Ifjúsági pénzalapok Gyülekezeti pénzalap Az osztályok pénzalapja Rendeltetésszerű pénzek védelme Személyes irodalom megrendelésére szánt pénz A tagok általi befizetés helyes módja Nyugta gyülekezeti tagoknak Az egyházterületnek szánt átutalás helyes módja Pénzügyi dokumentumok megőrzése A pénztárkönyvet ellenőrizni kell Bizalmi kapcsolat a tagokkal Az érdeklődők koordinátora

9 TARTALOMJEGYZÉK 9 Gyülekezeti tagságától megfosztott gyülekezeti tisztségviselő Beiktatási szertartás Megjegyzések Minden tagot bevonni a szolgálatba Kiscsoportos szolgálatok A gyülekezeti felszentelt presbiterek képzése és felszerelése Menyegzői szertartás Előkészület a keresztségi szertartásra A gyülekezet javainak gondozása és karbantartása Fontos tisztség Levelezés a tagokkal A jelentéseket azonnal el kell küldeni Személyes használatra szánt irodalom megrendelésére gyűjtött pénz FEJEZET Gyülekezeti istentiszteletek és összejövetelek Általános elvek Lélekben való imádás A gyülekezeti istentiszteletek és összejövetelek célja Az imádság háza iránti tisztelet A gyermekeket tiszteletadásra kell nevelni Méltóságteljes viselkedés és csendesség az istentisztelet helyén Gyülekezeti összejövetelek előkészítése Vendégszeretet Megbízással nem rendelkező előadók gyülekezeteinkben A zene helye az istentiszteletben Lélekkel és értelemmel énekelj! A kórusvezetők kiválasztása Akik a gyülekezeti zenéről gondoskodnak Szombati istentiszteletek A szombatiskola Az istentisztelet A szombati istentisztelet szentsége Az istentisztelet formája Hirdetések Nyilvános ima

10 10 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Az úrvacsorai istentisztelet A lábmosás szertartása Kovásztalan kenyér és erjedetlen bor A keresztre feszítés emléke Krisztus második eljövetelének hirdetése Az úrvacsorai istentisztelet időpontjának bejelentése Az úrvacsorai istentisztelet levezetése Ki vehet részt az úrvacsorán? Minden tag részesüljön úrvacsorában Ki vezetheti az úrvacsorai istentiszteletet? Úrvacsora a betegek számára Az imaóra Adventista ifjúsági osztály Az adventista serdülő osztály A cserkészcsapat Kalandozók klubja Gyülekezeti misszióórák Az összejövetelek ideje Könyvek kiosztása szombaton Testvéri óra A gyülekezeti bizottság és ülései Tagjai Tisztviselők Ülések A bizottság munkája Az albizottságok Az iskolabizottság összejövetelei Otthon és iskola egyesület Megjegyzések Az istentisztelet formája (elvek) Az istentiszelet formája Lábmosás Kenyér és must Az adventista ifjúsági osztály Az adventista serdülő osztály Az összejövetel ideje Testvéri óra

11 TARTALOMJEGYZÉK 11 Albizottságok FEJEZET A gyülekezetek osztályai és azok tisztviselői A személyes missziószolgálatok osztálya Személyes missziószolgálatok bizottsága Személyes missziószolgálatok vezetője Személyes missziószolgálatok titkára Társadalmi szolgálatok/tábeaosztály Társadalmi szolgálatok központja Adventista férfiak csoportja A fogyatékkal élőkért végzett szolgálat A bibliaiskola koordinátora A szombatiskolai osztály A szombatiskola-bizottság A szombatiskola-vezető A szombatiskola-vezető helyettes A jegyző Helyettes jegyző A beruházási titkár A szünidei bibliaiskola vezetője A zenefelelős A zongorista és/vagy az orgonista A szombatiskoka ágazatainak vezetői Az otthoni osztály A szombatiskola-tanítók A szombatiskola-tanítók értekezlete A szombatiskolai tanulmányok Szombatiskolai adományok Pénzkiadások A negyedévi jelentés Az adventista ifjúsági osztály Küldetésnyilatkozat Célkitűzések Tagság az adventista ifjúsági osztályban Az adventista ifjúsági szolgálatok bizottsága Az adventista ifjúsági osztály bizottsága

12 12 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Az adventista ifjúsági osztály tisztségviselői Az ifjúságvezető és helyettese A jegyző-pénztáros és helyettese Az adventista ifjúsági osztály tanácsadója Az adventista ifjúság tevékenységei Az adventista serdülő osztály Adventista serdülők fogadalma Adventista serdülő csoportok Adventista serdülő érdemjelek A cserkészcsapat Kalandozók klubja Keresztény nevelés és az egyházi iskola Filozófiája Célok Nevelési titkár Otthon és iskola egyesület Cél Feladatok Tagság Tisztviselők A vezető A jegyző-pénztáros Hivatalos tagság Az egyházi iskola bizottsága Tagság Tisztviselők Az egyesített iskolabizottság kapcsolata a gyülekezetekkel Szolgálati idő Ülések Alkalmasság A tisztviselők feladatai Működés A kommunikációs osztály A hatékony kommunikáció fontossága A szervezés A kommunikációs vezető munkája A kommunikációs bizottság

13 TARTALOMJEGYZÉK 13 Kapcsolata a gyülekezet többi osztályával Nagy adventista központok Alkalmasság Egészségügyi szolgálatok osztálya Az egészségügyi szolgálatok vezetője Az egészségügyi vezető helyettese Az egészségügyi szolgálatok bizottsága Egészségügyi tevékenységek Egészségügyi szolgálatok egyesülete A világszéles egészségügyi szolgálatra gyűjtött szombati adományok Sáfársági osztály A sáfársági vezető A családi szolgálatok osztálya A családi szolgálatok bizottsága A családi szolgálatok vezetője/vezetői A nők szolgálatának osztálya Célkitűzések A nők szolgálatának vezetője A nők szolgálata vezetőjének alkalmassága A nők szolgálatának bizottsága A gyermekszolgálatok osztálya Küldetés Gyermekszolgálatok koordinátora A gyermekszolgálatok bizottsága A vallásszabadsági osztály Vallásszabadsági egyesületek Vallásszabadsági egyesület a helyi gyülekezetben Beiktatási szertartás Iratmissziós szolgálatok osztálya Iratmissziós szolgálatok bizottsága Az iratmissziós szolgálatok koordinátora Megjegyzések Misszióbizottság A misszióosztály jegyzője Adventista férfiak csoportja Társadalmi szolgálatok központja

14 14 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV A bibliaiskolák koordinátora A szombatiskola-vezető feladatai A szombatiskolai jegyző Kiadások Küldetésnyilatkozat Az adventista ifjúsági osztály tagsága A jegyző-pénztáros és helyettese Az adventista serdülő osztály Kalandozók klubja Nevelési titkár Tagság A kommunikációs vezető munkája A kommunikációs bizottság Az egészségügyi szolgálatok vezetője Az egészségügyi szolgálatok bizottsága A sáfársági vezető A családi szolgálatok bizottsága A családi szolgálatok osztályának vezetője/vezetői A nők szolgálatának bizottsága Hetednapi adventista gyermekekért való szolgálat Gyermekszolgálatok koordinátora A helyi gyülekezet vallásszabadsági vezetője Iratmissziós szolgálatok bizottsága Iratmissziós koordinátor FEJEZET Lelkészek és alkalmazottak viszonya a gyülekezethez Isten által kijelölt szolgálat Az egyházterületi elnök A lelkészek és a körzetvezetők nem adminisztratív vezetők Az elnök és a bizottság irányítják az osztálytitkárokat Az osztálytitkárok munkája nem adminisztratív A felszentelt lelkészek viszonya a gyülekezeti munkához A gyülekezetek nem választanak lelkészt Megbízott lelkészek (segédlelkészek) Bibliamunkások Az Adentista Könyvközpontok (könyvesboltok) dolgozói

15 TARTALOMJEGYZÉK 15 A lelkész segítse az evangélizátort! Az egyházi munkásokat az egyházterületi bizottság és az elnök irányítja Igazolványok és megbízások Lejárt igazolványok A lelkész felmentése a szolgálat alól Nyugdíjas munkások Gyülekezeteinkben szolgáló lelkészek, akiknek nincs igazolványuk FEJEZET A gyülekezeti választás A jelölőbizottság Mikor kell megválasztani a jelölőbizottságot? Hogyan kell megválasztani a jelölőbizottságot? Kik legyenek a jelölőbizottság tagjai? A jelölőbizottság munkája A jelölőbizottság kérdezze meg a leendő tisztségviselőket! A tagok megjelenhetnek a jelölőbizottság előtt A jelölőbizottság tárgyalásai bizalmasak Jelentés a gyülekezetnek Ellenvélemény a jelölőbizottság javaslatával szemben Megüresedett tisztségek Küldöttek választása az egyházterületi konferenciára A küldöttek megválasztása A küldöttek kötelessége Egyházterületi tisztségviselők felelőssége Az egyházterületi bizottság tagjai az egész egyházterületet képviselik FEJEZET Az evangéliumi munka pénzügyei Sáfárság A tized Tervszerű jótékonyság és egység A tized felhasználása A tized kezelése

16 16 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Az egyházterület alkalmazottai és a gyülekezeti tisztségviselők mutassanak példát a tizedfizetésben! A tizedfizetés szentírási kötelezettség Adományok Szombatiskolai adományok Egyéb adományok Külön adományok a munkaterületeknek A rászorulók támogatása Gyülekezeti költségvetés helyi kiadásokra Költségvetési minta Általános tanácsok Gyűjtések pénzalapok létesítésére A gyülekezeti pénzalap megteremtésének kétes módszerei A tized és az adományok nem személyes letétek Az adósság elkerülése A gyülekezeti épületek anyagi fedezete A pénzalapok kezelése és könyvelés Könyvvizsgálat FEJEZET A keresztény életmód irányelvei A magasztos isteni elhívás Jézus Krisztusban Bibliatanulmányozás és ima Társadalmi kapcsolatok Szombatünneplés Az istentiszteleti hely iránti tisztelet Egészség és mértékletesség Öltözködés Egyszerűség Olvasmányok Rádió és televízió Üdülés és szórakozás Zene Társas kapcsolatok Felügyelet Udvarlás és házasság Végkövetkeztetés

17 TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET Gyülekezeti fegyelem Általános alapelvek A vétkező tagokkal való bánásmód Keressük a megbékélést! Az egyház hatalma Az egyház felelőssége a bűn kezelésében A megszenteletlenek szembehelyezkednek a gyülekezeti fegyelemmel A szabályok és rendelkezések szükségessége Önjelölt szervezetek Az egyház egységének védelme A tagok közötti nézeteltérés elrendezése Gyülekezeti tagok egyházzal szembeni sérelmeinek rendezése Az egyház gyülekezeti taggal szembeni sérelmének rendezése A gyülekezeti fegyelem A fenyíték A gyülekezeti tagság megszüntetése A tagok gyülekezeti fegyelmezésének okai Időszerűség a fegyelmi folyamatban Óvatosság a fegyelmi intézkedésekben Lelkészek és gyülekezetek nem szabhatják meg a közösséghez tartozás feltételeit Szabályosan összehívott ülés Többségi szavazás A gyülekezeti bizottság nem szüntethet meg tagságot A tagnak joga van saját védelmében beszélni Ügyvédek nem képviselhetnek tagokat A gyülekezet látogatásának elmaradása miatt nem lehet megszüntetni a tagságot Tagok, akik elköltöztek, és ezt nem jelentették Anyagi okok miatt nem lehet egy tag tagságát megszüntetni Tagság megszüntetése saját kérésre Tagság megszüntetésének kiértesítése Tagok visszavétele a tagság megszűnése után A visszavételi kérelem joga Fenyíték alatt lévők gyülekezeti levele

18 18 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV 15. FEJEZET Házasság, válás és újraházasodás A házassággal kapcsolatos bibliai tanítások A házasság eredete A házasság egysége Meddig tart? Nemi kapcsolat a házasságban Társas viszony a házasságban A bűnbeesés hatása a házasságra Helyreállítás és gyógyulás Biblikus tanítások a válásról Isten eredeti szándéka A házasságok tönkremehetnek Isteni kegyelem Okok a válásra A Biblia tanításai az újraházasodásról Az egyház álláspontja a válásról és az újraházasodásról A helyi gyülekezet családszolgálata FEJEZET A gyülekezet megszervezése, összevonása és felosztása A gyülekezet megszervezése Gyülekezetek összevonása Gyülekezetek feloszlatása és kizárása A tagokról való gondoskodás A végrehajtás minden esetben az egyházterületi (misszióterületi) konferencia feladata Gyülekezeti vagyon, pénzalap és feljegyzések FEJEZET A szószék nem vitahely MELLÉKLET A hitelvek vázlata Tárgymutató Felhasznált bibliai idézetek jegyzéke Ellen G. White könyveiből származó idézetek jegyzéke

19 Bevezetés A Generál Konferencia Ülései alkalmával a gyülekezeti rend különféle kérdéseiben is igyekeztek megfelelő szabályokat alkotni a különxix A Hetednapi Adventista Egyház történelmi fejlődése Az isteni terv beteljesítéseként az adventmozgalom 1844-ben kezdte meg profetikus utazását Isten országa felé. A mozgalom úttörői először bizonytalan léptekkel indultak el, alig néhányan, gyakran szomorú emlékeket őrizgetve, hiszen kizárták őket gyülekezeteikből amiatt, hogy elfogadták az adventről szóló tanítást. Az általuk gyakorolt tantételekben biztosak voltak, abban viszont bizonytalanok, hogy milyen szervezeti formát kell felvenniük, ha egyáltalán szükség van erre. Legtöbbjük emlékezetében olyan mély nyomokat hagyott a szervezett egyházak fellépése az adventi igazsággal szemben, hogy ösztönösen féltek minden központosított rendszertől és kormányzattól. Ugyanakkor egyes vezetők világosan kezdték látni, hogy valamiféle irányításra szükség van, ha azt akarják, hogy rend legyen és a mozgalom tovább erősödjön. Meggyőződésüket erősítették Ellen G. White üzenetei. Ennek eredményeképpen 1860-ban a Hetednapi Adventista név felvétele mellett döntöttek, és egy jogi személyiségű testületet hoztak létre az egyházi vagyon kezelésére. Ezt követte 1861-ben az első konferencia megtartása Michiganben. Ennek keretében a tagság aláírt egy közös szerződést, amellyel létrehozták a helyi gyülekezeteket, ill. a különböző gyülekezeteket szervezetekbe tömörítették, egységes területeket hozva létre ahogy a mai egyházterületek is működnek. Ezek mellett azonosító okiratokat kezdtek adni a lelkészeknek, hogy megvédjék a gyülekezeteket a rájuk leselkedő szélhámosoktól ban megszervezték a Generál Konferenciát, amely által egyetlen szervezetbe rendezték a számos helyi egyházterületet, amelyek akkoriban alakultak. Ezekkel a lépésekkel indult a mozgalom koordinált, szervezett szakasza. A Gyülekezeti kézikönyv történelmi fejlődése

20 20 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV xx böző helyzetekre vonatkozóan. Az 1882-es Generál Konferencián úgy döntöttek, hogy készítenek egy gyülekezeti tisztviselőknek szóló szabálygyűjteményt, amelyet a Review and Herald című lapban vagy szórólapként adnak ki (Review and Herald, december 26.). Ez a lépés világossá tette az egyre erősödő felismerést: ha azt akarják, hogy az egyház hatékonyan működjön, akkor szükség van az egyházi rendre; s hogy ennek egységessége érdekében ki kell adni nyomtatott formában is a vezérelveket. Az említettekkel összhangban meg is jelentek a szabályok cikkekként. Amikor azonban az 1883-as Generál Konferencia alkalmával előterjesztették a javaslatot, hogy a cikkeket jelentessék meg állandó formában, gyülekezeti kézikönyvként is, az ötletet elvetették. A testvérek attól féltek, hogy ez talán formálissá tenné az egyházat, és megfosztaná a lelkészeket attól a szabadságuktól, hogy úgy kezeljék a gyülekezeti rend kérdéseit, ahogy egyénileg szeretnék. A félelem azonban amely kétségtelenül a korábbi ellenállás utóhatása volt, amely már húsz évvel azelőtt is létezett, még az egyházszervezet megléte előtt kezdett gyengülni. Az évenkénti Generál Konferenciai Ülések továbbra is hoztak intézkedéseket a gyülekezetek rendjével kapcsolatosan. Más szóval: lassan, de biztosan szedték össze az anyagot egy leendő gyülekezeti kézikönyvhöz. Időnként néhány vezető testvér kísérletet tett arra, hogy egy-egy könyvbe vagy kis füzetbe összegyűjtse a gyülekezeti élettel kapcsolatban, általánosan elfogadott szabályokat. Talán az egyik legmeggyőzőbb ilyen kiadvány az a 184 oldalas könyv volt, amelyet J. N. Loughborough írt Az egyház, annak szervezete, rendje és fegyelme címmel, amelyet 1907-ben jelentettek meg. Loughborough testvér könyve bár bizonyos értelemben egyéni vállalkozásnak minősült sok témával foglalkozott, amelyet e Gyülekezeti kézikönyv is feldolgoz, és sokáig nagyra becsült helyet foglalt el az egyházban. Közben az egyház gyorsan növekedett az Egyesült Államokban és külföldön egyaránt. Ezért, a rend és az egység érdekében, amely régóta cél volt, az 1931-es Generál Konferencia határozatot hozott egy gyülekezeti kézikönyv kiadására. A kézirat elkészítésére J. L. McElhany-t kérték fel, aki akkor a Generál Konferencia észak-amerikai alelnöke volt; később pedig 14 évig a Generál Konferencia elnöke. A bizottság gondosan megvizsgálta az elkészült kéziratot, majd 1932-ben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Baptista Hitvallás Tartalomjegyzék 1. A Szentírás

Baptista Hitvallás Tartalomjegyzék 1. A Szentírás Baptista Hitvallás A Baptista Hitvallás szövegét 1967. május 25-én fogadta el a magyarországi baptista gyülekezetek küldötteinek és lelkipásztorainak országos közgyűlése. - A Baptista Hitvallás egyes cikkelyeihez

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék Börtönbreviárium Introitus. Szemeimet a hegyekre emelem, Onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, Aki teremtette az eget és a földet. (Zsolt 121,1.2) Az Isten könyörüljön rajtunk, és

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 1 Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Szerető Mennyei Atyánk

Szerető Mennyei Atyánk 1. tanulmány június 28 július 4. Szerető Mennyei Atyánk SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:25-34; 7:9-11; Lukács 15:11-24; János 14:8-10; Zsidók 9:14 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Kálvin a szabad akaratról

Kálvin a szabad akaratról Kálvin a szabad akaratról Nehézségeink: -Saját gondolatainkat olvassuk ki az igéből, nem azt, ami benne van -Világi, filozófiai fogalmakkal akarunk bibliai igazságokat leírni - mindent egyetlen logikai

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

A ZSIDÓ MENYEGZŐI RENDSZER ÉS A MESSIÁS MENYASSZONYA

A ZSIDÓ MENYEGZŐI RENDSZER ÉS A MESSIÁS MENYASSZONYA ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A ZSIDÓ MENYEGZŐI RENDSZER ÉS A MESSIÁS MENYASSZONYA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

FELNŐTT HITTAN 11-12. TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.)

FELNŐTT HITTAN 11-12. TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.) FELNŐTT HITTAN 11-12. TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.) 1. Egy Egyház: - görög: εκκλησία [ejtsd: ekkleszía] - görög: κύριος [ejtsd: kűriosz] (Úr) + οίκος [ejtsd: ojkosz] (ház) - latin: ecclesia

Részletesebben

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota A pályázati felhívás -------------- Íme, Jézus ott áll az ajtó a szíved, és ütés. Ha meghallod a hangját, és megnyílik a szíved, lélek és Isten Lelke fog jönni, és lakjanak a lelkedet, és akkor lesz egy

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i P R E A M B U L U M Az a jellegzetes karizma, amely másfél évezrede jellemzi azokat, akik Szent Benedek regulája szerint élnek, mára már elterjedt

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben