Hetednapi Adventista Egyház

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hetednapi Adventista Egyház"

Átírás

1 Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV

2 Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr. Hangyás László, Ócsai Tamás, Ősz-Farkas Ernő, Szabó László, Szilvási András.

3 Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Pécel, 2006

4 Copyright General Conference of Seventh-day Adventists, 2005 Copyright Hetednapi Adventista Egyház Magyar Unió, 2006 Készült a Generál Konferencia által 17., revideált kiadásként megjelent Seventh-day Adventist Church Manual alapján. Amennyiben másként nem jelöltük, a bibliai igék idézésénél a revideált Károli-féle fordítást használtuk. A könyvön belüli utalások és a melléklet mutatói az eredeti angol oldalszámozást követik, ezért az eredeti oldalszámokat a törzsszövegben a lapszéleken jelöltünk.

5 Tartalomjegyzék Bevezetés A Gyülekezeti kézikönyv történelmi fejlődése A Gyülekezeti kézikönyv tartalma A Gyülekezeti kézikönyvben alkalmazandó módosítások szabályai Értelmezési problémák Különböző kifejezések használata A jelenlegi kiadás FEJEZET Az egyház tekintélye és a Gyülekezeti kézikönyv Az egyház tekintélye a korai egyházban Az egyház tekintélye a Hetednapi Adventista Egyházban FEJEZET Az élő Istennek egyháza Válaszfal nélkül Krisztus megkülönböztetett figyelmének tárgya Az ellenség ellenállása Az egyház tökéletes Krisztusban FEJEZET A Hetednapi Adventista Egyház alapvető hitelvei FEJEZET Isteni alapelvekre épülő szervezet A szervezés bibliai alapjai A szervezés fontossága Isten szándéka a szervezettel FEJEZET A Hetednapi Adventista Egyház szervezeti formája Az egyházvezetés formái A Hetednapi Adventista Egyház szervezetének négy szintje Az egyház intézményei A Generál Konferencia mint a legfelsőbb tekintély

6 6 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV 6. FEJEZET A gyülekezeti tagság A tagság lelki alapja A keresztség evangéliumi követelmény A keresztség az egyháztagság feltétele A keresztség formája Lelkészek a keresztség előtt alapos tanítást adjanak a keresztelendőknek Nyilvános vallástétel Keresztségi szövetség Keresztségi fogadalom és keresztség Keresztségi fogadalom Keresztségi és Elkötelezettségi Bizonyítvány A keresztelendők elfogadása Ismeretlen tagok fogadása A keresztségi szertartás Rendes tagság Gyülekezeti tagság áthelyezése Az áthelyező levél megírásának módja A jegyző írja meg a levelet A gyülekezeti tagság áthelyezésének alternatív módja Tagság az áthelyezés ideje alatt Válsághelyzet miatt zaklatott tagok átvétele Statisztikai bejegyzés Ha a tagot nem fogadja a gyülekezet Gyülekezeti fenyíték alatt lévő tag levelét nem lehet elküldeni Gyülekezeti levél csak rendes tagsággal rendelkezőnek adható A tag beleegyezése nélkül nem lehet elküldeni a gyülekezeti levelet A gyülekezeti bizottság nem adhat ki gyülekezeti levelet Egyházterületi (misszióterület/csatolt terület) gyülekezet Megszervezett szórványok A tagok felvételével és törlésével kapcsolatos kérdések Tagok felvétele hitvallás alapján Nevek törlése A hitben meggyengült tagokról ne vezessünk névsort! Újrakeresztelés

7 TARTALOMJEGYZÉK 7 Más keresztény közösségekből jövő személyek Hitehagyás és újrakeresztelés Nem helyénvaló újrakeresztelés FEJEZET Gyülekezeti tisztségviselők és feladataik Képességek Erkölcsi alkalmasság Vallási alkalmasság Az egyházat őrizni és táplálni kell Megbecsülés és tisztelet illeti a lelkészeket és a gyülekezet tisztségviselőit Az emberek ne kerüljenek túl korán tisztségbe Akik egységellenesek, nem alkalmasak a tisztségre Veszélyes olyan embereket megválasztani, akik nem akarnak együttműködni másokkal A megválasztáshoz szükséges tagság Szolgálati időtartam A felszentelt presbiter (vén) A gyülekezet lelki vezetője Alkalmas az igeszolgálatra Szolgálati időtartam A presbiter felszentelése A gyülekezeti felszentelt presbiterek képzése és szolgálatra való felszerelése A gyülekezet felszentelt presbiterének szolgálati területe A gyülekezeti munka minden ágának gondozása Kapcsolata a gyülekezet felszentelt lelkészével Istentiszteletek vezetése Keresztségi istentisztelet Menyegzői szertartás Együttműködés az egyházterülettel A világszéles mű támogatása A tizedfizetés támogatása A felelősség megosztása Első presbiter A felszentelt presbiter hivatalból nem küldött

8 8 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Hivatali korlátok A gyülekezetvezető A diakónus A tisztség fontossága Diakónusbizottság A diakónusokat fel kell szentelni A diakónusok nem vezethetnek egyházi szertartást A diakónusok feladatai A diakónusnők A diakónusnők feladatai Diakónusnő-bizottság A gyülekezeti jegyző A gyülekezet szavazata nélkül senkit sem lehet a névsorba írni, sem onnan kitörölni Gyülekezeti tagság áthelyezése Levelezés a tagokkal Küldöttek megbízólevele az egyházterületi (misszióterület) konferencia ülésszakára A jelentéseket azonnal el kell küldeni Gyülekezeti feljegyzések A gyülekezeti pénztáros Szent munka A pénztáros minden gyülekezeti pénz őre Egyházterületi pénzalap Szombatiskolai adományok Ifjúsági pénzalapok Gyülekezeti pénzalap Az osztályok pénzalapja Rendeltetésszerű pénzek védelme Személyes irodalom megrendelésére szánt pénz A tagok általi befizetés helyes módja Nyugta gyülekezeti tagoknak Az egyházterületnek szánt átutalás helyes módja Pénzügyi dokumentumok megőrzése A pénztárkönyvet ellenőrizni kell Bizalmi kapcsolat a tagokkal Az érdeklődők koordinátora

9 TARTALOMJEGYZÉK 9 Gyülekezeti tagságától megfosztott gyülekezeti tisztségviselő Beiktatási szertartás Megjegyzések Minden tagot bevonni a szolgálatba Kiscsoportos szolgálatok A gyülekezeti felszentelt presbiterek képzése és felszerelése Menyegzői szertartás Előkészület a keresztségi szertartásra A gyülekezet javainak gondozása és karbantartása Fontos tisztség Levelezés a tagokkal A jelentéseket azonnal el kell küldeni Személyes használatra szánt irodalom megrendelésére gyűjtött pénz FEJEZET Gyülekezeti istentiszteletek és összejövetelek Általános elvek Lélekben való imádás A gyülekezeti istentiszteletek és összejövetelek célja Az imádság háza iránti tisztelet A gyermekeket tiszteletadásra kell nevelni Méltóságteljes viselkedés és csendesség az istentisztelet helyén Gyülekezeti összejövetelek előkészítése Vendégszeretet Megbízással nem rendelkező előadók gyülekezeteinkben A zene helye az istentiszteletben Lélekkel és értelemmel énekelj! A kórusvezetők kiválasztása Akik a gyülekezeti zenéről gondoskodnak Szombati istentiszteletek A szombatiskola Az istentisztelet A szombati istentisztelet szentsége Az istentisztelet formája Hirdetések Nyilvános ima

10 10 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Az úrvacsorai istentisztelet A lábmosás szertartása Kovásztalan kenyér és erjedetlen bor A keresztre feszítés emléke Krisztus második eljövetelének hirdetése Az úrvacsorai istentisztelet időpontjának bejelentése Az úrvacsorai istentisztelet levezetése Ki vehet részt az úrvacsorán? Minden tag részesüljön úrvacsorában Ki vezetheti az úrvacsorai istentiszteletet? Úrvacsora a betegek számára Az imaóra Adventista ifjúsági osztály Az adventista serdülő osztály A cserkészcsapat Kalandozók klubja Gyülekezeti misszióórák Az összejövetelek ideje Könyvek kiosztása szombaton Testvéri óra A gyülekezeti bizottság és ülései Tagjai Tisztviselők Ülések A bizottság munkája Az albizottságok Az iskolabizottság összejövetelei Otthon és iskola egyesület Megjegyzések Az istentisztelet formája (elvek) Az istentiszelet formája Lábmosás Kenyér és must Az adventista ifjúsági osztály Az adventista serdülő osztály Az összejövetel ideje Testvéri óra

11 TARTALOMJEGYZÉK 11 Albizottságok FEJEZET A gyülekezetek osztályai és azok tisztviselői A személyes missziószolgálatok osztálya Személyes missziószolgálatok bizottsága Személyes missziószolgálatok vezetője Személyes missziószolgálatok titkára Társadalmi szolgálatok/tábeaosztály Társadalmi szolgálatok központja Adventista férfiak csoportja A fogyatékkal élőkért végzett szolgálat A bibliaiskola koordinátora A szombatiskolai osztály A szombatiskola-bizottság A szombatiskola-vezető A szombatiskola-vezető helyettes A jegyző Helyettes jegyző A beruházási titkár A szünidei bibliaiskola vezetője A zenefelelős A zongorista és/vagy az orgonista A szombatiskoka ágazatainak vezetői Az otthoni osztály A szombatiskola-tanítók A szombatiskola-tanítók értekezlete A szombatiskolai tanulmányok Szombatiskolai adományok Pénzkiadások A negyedévi jelentés Az adventista ifjúsági osztály Küldetésnyilatkozat Célkitűzések Tagság az adventista ifjúsági osztályban Az adventista ifjúsági szolgálatok bizottsága Az adventista ifjúsági osztály bizottsága

12 12 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Az adventista ifjúsági osztály tisztségviselői Az ifjúságvezető és helyettese A jegyző-pénztáros és helyettese Az adventista ifjúsági osztály tanácsadója Az adventista ifjúság tevékenységei Az adventista serdülő osztály Adventista serdülők fogadalma Adventista serdülő csoportok Adventista serdülő érdemjelek A cserkészcsapat Kalandozók klubja Keresztény nevelés és az egyházi iskola Filozófiája Célok Nevelési titkár Otthon és iskola egyesület Cél Feladatok Tagság Tisztviselők A vezető A jegyző-pénztáros Hivatalos tagság Az egyházi iskola bizottsága Tagság Tisztviselők Az egyesített iskolabizottság kapcsolata a gyülekezetekkel Szolgálati idő Ülések Alkalmasság A tisztviselők feladatai Működés A kommunikációs osztály A hatékony kommunikáció fontossága A szervezés A kommunikációs vezető munkája A kommunikációs bizottság

13 TARTALOMJEGYZÉK 13 Kapcsolata a gyülekezet többi osztályával Nagy adventista központok Alkalmasság Egészségügyi szolgálatok osztálya Az egészségügyi szolgálatok vezetője Az egészségügyi vezető helyettese Az egészségügyi szolgálatok bizottsága Egészségügyi tevékenységek Egészségügyi szolgálatok egyesülete A világszéles egészségügyi szolgálatra gyűjtött szombati adományok Sáfársági osztály A sáfársági vezető A családi szolgálatok osztálya A családi szolgálatok bizottsága A családi szolgálatok vezetője/vezetői A nők szolgálatának osztálya Célkitűzések A nők szolgálatának vezetője A nők szolgálata vezetőjének alkalmassága A nők szolgálatának bizottsága A gyermekszolgálatok osztálya Küldetés Gyermekszolgálatok koordinátora A gyermekszolgálatok bizottsága A vallásszabadsági osztály Vallásszabadsági egyesületek Vallásszabadsági egyesület a helyi gyülekezetben Beiktatási szertartás Iratmissziós szolgálatok osztálya Iratmissziós szolgálatok bizottsága Az iratmissziós szolgálatok koordinátora Megjegyzések Misszióbizottság A misszióosztály jegyzője Adventista férfiak csoportja Társadalmi szolgálatok központja

14 14 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV A bibliaiskolák koordinátora A szombatiskola-vezető feladatai A szombatiskolai jegyző Kiadások Küldetésnyilatkozat Az adventista ifjúsági osztály tagsága A jegyző-pénztáros és helyettese Az adventista serdülő osztály Kalandozók klubja Nevelési titkár Tagság A kommunikációs vezető munkája A kommunikációs bizottság Az egészségügyi szolgálatok vezetője Az egészségügyi szolgálatok bizottsága A sáfársági vezető A családi szolgálatok bizottsága A családi szolgálatok osztályának vezetője/vezetői A nők szolgálatának bizottsága Hetednapi adventista gyermekekért való szolgálat Gyermekszolgálatok koordinátora A helyi gyülekezet vallásszabadsági vezetője Iratmissziós szolgálatok bizottsága Iratmissziós koordinátor FEJEZET Lelkészek és alkalmazottak viszonya a gyülekezethez Isten által kijelölt szolgálat Az egyházterületi elnök A lelkészek és a körzetvezetők nem adminisztratív vezetők Az elnök és a bizottság irányítják az osztálytitkárokat Az osztálytitkárok munkája nem adminisztratív A felszentelt lelkészek viszonya a gyülekezeti munkához A gyülekezetek nem választanak lelkészt Megbízott lelkészek (segédlelkészek) Bibliamunkások Az Adentista Könyvközpontok (könyvesboltok) dolgozói

15 TARTALOMJEGYZÉK 15 A lelkész segítse az evangélizátort! Az egyházi munkásokat az egyházterületi bizottság és az elnök irányítja Igazolványok és megbízások Lejárt igazolványok A lelkész felmentése a szolgálat alól Nyugdíjas munkások Gyülekezeteinkben szolgáló lelkészek, akiknek nincs igazolványuk FEJEZET A gyülekezeti választás A jelölőbizottság Mikor kell megválasztani a jelölőbizottságot? Hogyan kell megválasztani a jelölőbizottságot? Kik legyenek a jelölőbizottság tagjai? A jelölőbizottság munkája A jelölőbizottság kérdezze meg a leendő tisztségviselőket! A tagok megjelenhetnek a jelölőbizottság előtt A jelölőbizottság tárgyalásai bizalmasak Jelentés a gyülekezetnek Ellenvélemény a jelölőbizottság javaslatával szemben Megüresedett tisztségek Küldöttek választása az egyházterületi konferenciára A küldöttek megválasztása A küldöttek kötelessége Egyházterületi tisztségviselők felelőssége Az egyházterületi bizottság tagjai az egész egyházterületet képviselik FEJEZET Az evangéliumi munka pénzügyei Sáfárság A tized Tervszerű jótékonyság és egység A tized felhasználása A tized kezelése

16 16 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Az egyházterület alkalmazottai és a gyülekezeti tisztségviselők mutassanak példát a tizedfizetésben! A tizedfizetés szentírási kötelezettség Adományok Szombatiskolai adományok Egyéb adományok Külön adományok a munkaterületeknek A rászorulók támogatása Gyülekezeti költségvetés helyi kiadásokra Költségvetési minta Általános tanácsok Gyűjtések pénzalapok létesítésére A gyülekezeti pénzalap megteremtésének kétes módszerei A tized és az adományok nem személyes letétek Az adósság elkerülése A gyülekezeti épületek anyagi fedezete A pénzalapok kezelése és könyvelés Könyvvizsgálat FEJEZET A keresztény életmód irányelvei A magasztos isteni elhívás Jézus Krisztusban Bibliatanulmányozás és ima Társadalmi kapcsolatok Szombatünneplés Az istentiszteleti hely iránti tisztelet Egészség és mértékletesség Öltözködés Egyszerűség Olvasmányok Rádió és televízió Üdülés és szórakozás Zene Társas kapcsolatok Felügyelet Udvarlás és házasság Végkövetkeztetés

17 TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET Gyülekezeti fegyelem Általános alapelvek A vétkező tagokkal való bánásmód Keressük a megbékélést! Az egyház hatalma Az egyház felelőssége a bűn kezelésében A megszenteletlenek szembehelyezkednek a gyülekezeti fegyelemmel A szabályok és rendelkezések szükségessége Önjelölt szervezetek Az egyház egységének védelme A tagok közötti nézeteltérés elrendezése Gyülekezeti tagok egyházzal szembeni sérelmeinek rendezése Az egyház gyülekezeti taggal szembeni sérelmének rendezése A gyülekezeti fegyelem A fenyíték A gyülekezeti tagság megszüntetése A tagok gyülekezeti fegyelmezésének okai Időszerűség a fegyelmi folyamatban Óvatosság a fegyelmi intézkedésekben Lelkészek és gyülekezetek nem szabhatják meg a közösséghez tartozás feltételeit Szabályosan összehívott ülés Többségi szavazás A gyülekezeti bizottság nem szüntethet meg tagságot A tagnak joga van saját védelmében beszélni Ügyvédek nem képviselhetnek tagokat A gyülekezet látogatásának elmaradása miatt nem lehet megszüntetni a tagságot Tagok, akik elköltöztek, és ezt nem jelentették Anyagi okok miatt nem lehet egy tag tagságát megszüntetni Tagság megszüntetése saját kérésre Tagság megszüntetésének kiértesítése Tagok visszavétele a tagság megszűnése után A visszavételi kérelem joga Fenyíték alatt lévők gyülekezeti levele

18 18 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV 15. FEJEZET Házasság, válás és újraházasodás A házassággal kapcsolatos bibliai tanítások A házasság eredete A házasság egysége Meddig tart? Nemi kapcsolat a házasságban Társas viszony a házasságban A bűnbeesés hatása a házasságra Helyreállítás és gyógyulás Biblikus tanítások a válásról Isten eredeti szándéka A házasságok tönkremehetnek Isteni kegyelem Okok a válásra A Biblia tanításai az újraházasodásról Az egyház álláspontja a válásról és az újraházasodásról A helyi gyülekezet családszolgálata FEJEZET A gyülekezet megszervezése, összevonása és felosztása A gyülekezet megszervezése Gyülekezetek összevonása Gyülekezetek feloszlatása és kizárása A tagokról való gondoskodás A végrehajtás minden esetben az egyházterületi (misszióterületi) konferencia feladata Gyülekezeti vagyon, pénzalap és feljegyzések FEJEZET A szószék nem vitahely MELLÉKLET A hitelvek vázlata Tárgymutató Felhasznált bibliai idézetek jegyzéke Ellen G. White könyveiből származó idézetek jegyzéke

19 Bevezetés A Generál Konferencia Ülései alkalmával a gyülekezeti rend különféle kérdéseiben is igyekeztek megfelelő szabályokat alkotni a különxix A Hetednapi Adventista Egyház történelmi fejlődése Az isteni terv beteljesítéseként az adventmozgalom 1844-ben kezdte meg profetikus utazását Isten országa felé. A mozgalom úttörői először bizonytalan léptekkel indultak el, alig néhányan, gyakran szomorú emlékeket őrizgetve, hiszen kizárták őket gyülekezeteikből amiatt, hogy elfogadták az adventről szóló tanítást. Az általuk gyakorolt tantételekben biztosak voltak, abban viszont bizonytalanok, hogy milyen szervezeti formát kell felvenniük, ha egyáltalán szükség van erre. Legtöbbjük emlékezetében olyan mély nyomokat hagyott a szervezett egyházak fellépése az adventi igazsággal szemben, hogy ösztönösen féltek minden központosított rendszertől és kormányzattól. Ugyanakkor egyes vezetők világosan kezdték látni, hogy valamiféle irányításra szükség van, ha azt akarják, hogy rend legyen és a mozgalom tovább erősödjön. Meggyőződésüket erősítették Ellen G. White üzenetei. Ennek eredményeképpen 1860-ban a Hetednapi Adventista név felvétele mellett döntöttek, és egy jogi személyiségű testületet hoztak létre az egyházi vagyon kezelésére. Ezt követte 1861-ben az első konferencia megtartása Michiganben. Ennek keretében a tagság aláírt egy közös szerződést, amellyel létrehozták a helyi gyülekezeteket, ill. a különböző gyülekezeteket szervezetekbe tömörítették, egységes területeket hozva létre ahogy a mai egyházterületek is működnek. Ezek mellett azonosító okiratokat kezdtek adni a lelkészeknek, hogy megvédjék a gyülekezeteket a rájuk leselkedő szélhámosoktól ban megszervezték a Generál Konferenciát, amely által egyetlen szervezetbe rendezték a számos helyi egyházterületet, amelyek akkoriban alakultak. Ezekkel a lépésekkel indult a mozgalom koordinált, szervezett szakasza. A Gyülekezeti kézikönyv történelmi fejlődése

20 20 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV xx böző helyzetekre vonatkozóan. Az 1882-es Generál Konferencián úgy döntöttek, hogy készítenek egy gyülekezeti tisztviselőknek szóló szabálygyűjteményt, amelyet a Review and Herald című lapban vagy szórólapként adnak ki (Review and Herald, december 26.). Ez a lépés világossá tette az egyre erősödő felismerést: ha azt akarják, hogy az egyház hatékonyan működjön, akkor szükség van az egyházi rendre; s hogy ennek egységessége érdekében ki kell adni nyomtatott formában is a vezérelveket. Az említettekkel összhangban meg is jelentek a szabályok cikkekként. Amikor azonban az 1883-as Generál Konferencia alkalmával előterjesztették a javaslatot, hogy a cikkeket jelentessék meg állandó formában, gyülekezeti kézikönyvként is, az ötletet elvetették. A testvérek attól féltek, hogy ez talán formálissá tenné az egyházat, és megfosztaná a lelkészeket attól a szabadságuktól, hogy úgy kezeljék a gyülekezeti rend kérdéseit, ahogy egyénileg szeretnék. A félelem azonban amely kétségtelenül a korábbi ellenállás utóhatása volt, amely már húsz évvel azelőtt is létezett, még az egyházszervezet megléte előtt kezdett gyengülni. Az évenkénti Generál Konferenciai Ülések továbbra is hoztak intézkedéseket a gyülekezetek rendjével kapcsolatosan. Más szóval: lassan, de biztosan szedték össze az anyagot egy leendő gyülekezeti kézikönyvhöz. Időnként néhány vezető testvér kísérletet tett arra, hogy egy-egy könyvbe vagy kis füzetbe összegyűjtse a gyülekezeti élettel kapcsolatban, általánosan elfogadott szabályokat. Talán az egyik legmeggyőzőbb ilyen kiadvány az a 184 oldalas könyv volt, amelyet J. N. Loughborough írt Az egyház, annak szervezete, rendje és fegyelme címmel, amelyet 1907-ben jelentettek meg. Loughborough testvér könyve bár bizonyos értelemben egyéni vállalkozásnak minősült sok témával foglalkozott, amelyet e Gyülekezeti kézikönyv is feldolgoz, és sokáig nagyra becsült helyet foglalt el az egyházban. Közben az egyház gyorsan növekedett az Egyesült Államokban és külföldön egyaránt. Ezért, a rend és az egység érdekében, amely régóta cél volt, az 1931-es Generál Konferencia határozatot hozott egy gyülekezeti kézikönyv kiadására. A kézirat elkészítésére J. L. McElhany-t kérték fel, aki akkor a Generál Konferencia észak-amerikai alelnöke volt; később pedig 14 évig a Generál Konferencia elnöke. A bizottság gondosan megvizsgálta az elkészült kéziratot, majd 1932-ben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hetednapi adventista gyülekezeti kézikönyv

Hetednapi adventista gyülekezeti kézikönyv Hetednapi adventista gyülekezeti kézikönyv 18. kiadás Átdolgozva 2010-ben Kiadja a hetednapi adventisták Generál Konferenciájának titkársága Hetednapi Adventista GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV A mű eredeti címe:

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Elöljáróban. Mérlegelésre. 27. hitelv

Elöljáróban. Mérlegelésre. 27. hitelv hit27.qxd 2007.11.06. 23:28 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 27. hitelv A millennium és a bûn vége Ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halott nem

Részletesebben

Írta: Martin Pröbstle

Írta: Martin Pröbstle Írta: Martin Pröbstle 2013. október, november, december Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2013 Copyright Martin Pröbstle, 2013 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam! (2Móz 25:8).

Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam! (2Móz 25:8). hit24.qxd 2007.11.06. 23:27 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 24. hitelv Krisztus szolgálata a mennyei templomban Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam! (2Móz 25:8). Amikor

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A SZEMÉLYES TISZTASÁG MEGŐRZÉSE ELSŐ RÉSZ A TISZTASÁG RENESZÁNSZA

A SZEMÉLYES TISZTASÁG MEGŐRZÉSE ELSŐ RÉSZ A TISZTASÁG RENESZÁNSZA A SZEMÉLYES TISZTASÁG MEGŐRZÉSE Szeminárium Dr. Jim Cecy-vel ELSŐ RÉSZ A TISZTASÁG RENESZÁNSZA BEVEZETÉS I. A SZEXUÁLIS TISZTASÁG HÁROM PARANCSA (1Thessz 4:3-6a) Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé (Jel 21:1).

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé (Jel 21:1). hit28.qxd 2007.11.06. 23:29 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 28. hitelv Az új föld És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé (Jel

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv hit17.qxd 2007.11.06. 21:44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv Lelki ajándékok és szolgálatok És ő»adott«némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben