Hetednapi Adventista Egyház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hetednapi Adventista Egyház"

Átírás

1 Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV

2 Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr. Hangyás László, Ócsai Tamás, Ősz-Farkas Ernő, Szabó László, Szilvási András.

3 Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Pécel, 2006

4 Copyright General Conference of Seventh-day Adventists, 2005 Copyright Hetednapi Adventista Egyház Magyar Unió, 2006 Készült a Generál Konferencia által 17., revideált kiadásként megjelent Seventh-day Adventist Church Manual alapján. Amennyiben másként nem jelöltük, a bibliai igék idézésénél a revideált Károli-féle fordítást használtuk. A könyvön belüli utalások és a melléklet mutatói az eredeti angol oldalszámozást követik, ezért az eredeti oldalszámokat a törzsszövegben a lapszéleken jelöltünk.

5 Tartalomjegyzék Bevezetés A Gyülekezeti kézikönyv történelmi fejlődése A Gyülekezeti kézikönyv tartalma A Gyülekezeti kézikönyvben alkalmazandó módosítások szabályai Értelmezési problémák Különböző kifejezések használata A jelenlegi kiadás FEJEZET Az egyház tekintélye és a Gyülekezeti kézikönyv Az egyház tekintélye a korai egyházban Az egyház tekintélye a Hetednapi Adventista Egyházban FEJEZET Az élő Istennek egyháza Válaszfal nélkül Krisztus megkülönböztetett figyelmének tárgya Az ellenség ellenállása Az egyház tökéletes Krisztusban FEJEZET A Hetednapi Adventista Egyház alapvető hitelvei FEJEZET Isteni alapelvekre épülő szervezet A szervezés bibliai alapjai A szervezés fontossága Isten szándéka a szervezettel FEJEZET A Hetednapi Adventista Egyház szervezeti formája Az egyházvezetés formái A Hetednapi Adventista Egyház szervezetének négy szintje Az egyház intézményei A Generál Konferencia mint a legfelsőbb tekintély

6 6 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV 6. FEJEZET A gyülekezeti tagság A tagság lelki alapja A keresztség evangéliumi követelmény A keresztség az egyháztagság feltétele A keresztség formája Lelkészek a keresztség előtt alapos tanítást adjanak a keresztelendőknek Nyilvános vallástétel Keresztségi szövetség Keresztségi fogadalom és keresztség Keresztségi fogadalom Keresztségi és Elkötelezettségi Bizonyítvány A keresztelendők elfogadása Ismeretlen tagok fogadása A keresztségi szertartás Rendes tagság Gyülekezeti tagság áthelyezése Az áthelyező levél megírásának módja A jegyző írja meg a levelet A gyülekezeti tagság áthelyezésének alternatív módja Tagság az áthelyezés ideje alatt Válsághelyzet miatt zaklatott tagok átvétele Statisztikai bejegyzés Ha a tagot nem fogadja a gyülekezet Gyülekezeti fenyíték alatt lévő tag levelét nem lehet elküldeni Gyülekezeti levél csak rendes tagsággal rendelkezőnek adható A tag beleegyezése nélkül nem lehet elküldeni a gyülekezeti levelet A gyülekezeti bizottság nem adhat ki gyülekezeti levelet Egyházterületi (misszióterület/csatolt terület) gyülekezet Megszervezett szórványok A tagok felvételével és törlésével kapcsolatos kérdések Tagok felvétele hitvallás alapján Nevek törlése A hitben meggyengült tagokról ne vezessünk névsort! Újrakeresztelés

7 TARTALOMJEGYZÉK 7 Más keresztény közösségekből jövő személyek Hitehagyás és újrakeresztelés Nem helyénvaló újrakeresztelés FEJEZET Gyülekezeti tisztségviselők és feladataik Képességek Erkölcsi alkalmasság Vallási alkalmasság Az egyházat őrizni és táplálni kell Megbecsülés és tisztelet illeti a lelkészeket és a gyülekezet tisztségviselőit Az emberek ne kerüljenek túl korán tisztségbe Akik egységellenesek, nem alkalmasak a tisztségre Veszélyes olyan embereket megválasztani, akik nem akarnak együttműködni másokkal A megválasztáshoz szükséges tagság Szolgálati időtartam A felszentelt presbiter (vén) A gyülekezet lelki vezetője Alkalmas az igeszolgálatra Szolgálati időtartam A presbiter felszentelése A gyülekezeti felszentelt presbiterek képzése és szolgálatra való felszerelése A gyülekezet felszentelt presbiterének szolgálati területe A gyülekezeti munka minden ágának gondozása Kapcsolata a gyülekezet felszentelt lelkészével Istentiszteletek vezetése Keresztségi istentisztelet Menyegzői szertartás Együttműködés az egyházterülettel A világszéles mű támogatása A tizedfizetés támogatása A felelősség megosztása Első presbiter A felszentelt presbiter hivatalból nem küldött

8 8 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Hivatali korlátok A gyülekezetvezető A diakónus A tisztség fontossága Diakónusbizottság A diakónusokat fel kell szentelni A diakónusok nem vezethetnek egyházi szertartást A diakónusok feladatai A diakónusnők A diakónusnők feladatai Diakónusnő-bizottság A gyülekezeti jegyző A gyülekezet szavazata nélkül senkit sem lehet a névsorba írni, sem onnan kitörölni Gyülekezeti tagság áthelyezése Levelezés a tagokkal Küldöttek megbízólevele az egyházterületi (misszióterület) konferencia ülésszakára A jelentéseket azonnal el kell küldeni Gyülekezeti feljegyzések A gyülekezeti pénztáros Szent munka A pénztáros minden gyülekezeti pénz őre Egyházterületi pénzalap Szombatiskolai adományok Ifjúsági pénzalapok Gyülekezeti pénzalap Az osztályok pénzalapja Rendeltetésszerű pénzek védelme Személyes irodalom megrendelésére szánt pénz A tagok általi befizetés helyes módja Nyugta gyülekezeti tagoknak Az egyházterületnek szánt átutalás helyes módja Pénzügyi dokumentumok megőrzése A pénztárkönyvet ellenőrizni kell Bizalmi kapcsolat a tagokkal Az érdeklődők koordinátora

9 TARTALOMJEGYZÉK 9 Gyülekezeti tagságától megfosztott gyülekezeti tisztségviselő Beiktatási szertartás Megjegyzések Minden tagot bevonni a szolgálatba Kiscsoportos szolgálatok A gyülekezeti felszentelt presbiterek képzése és felszerelése Menyegzői szertartás Előkészület a keresztségi szertartásra A gyülekezet javainak gondozása és karbantartása Fontos tisztség Levelezés a tagokkal A jelentéseket azonnal el kell küldeni Személyes használatra szánt irodalom megrendelésére gyűjtött pénz FEJEZET Gyülekezeti istentiszteletek és összejövetelek Általános elvek Lélekben való imádás A gyülekezeti istentiszteletek és összejövetelek célja Az imádság háza iránti tisztelet A gyermekeket tiszteletadásra kell nevelni Méltóságteljes viselkedés és csendesség az istentisztelet helyén Gyülekezeti összejövetelek előkészítése Vendégszeretet Megbízással nem rendelkező előadók gyülekezeteinkben A zene helye az istentiszteletben Lélekkel és értelemmel énekelj! A kórusvezetők kiválasztása Akik a gyülekezeti zenéről gondoskodnak Szombati istentiszteletek A szombatiskola Az istentisztelet A szombati istentisztelet szentsége Az istentisztelet formája Hirdetések Nyilvános ima

10 10 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Az úrvacsorai istentisztelet A lábmosás szertartása Kovásztalan kenyér és erjedetlen bor A keresztre feszítés emléke Krisztus második eljövetelének hirdetése Az úrvacsorai istentisztelet időpontjának bejelentése Az úrvacsorai istentisztelet levezetése Ki vehet részt az úrvacsorán? Minden tag részesüljön úrvacsorában Ki vezetheti az úrvacsorai istentiszteletet? Úrvacsora a betegek számára Az imaóra Adventista ifjúsági osztály Az adventista serdülő osztály A cserkészcsapat Kalandozók klubja Gyülekezeti misszióórák Az összejövetelek ideje Könyvek kiosztása szombaton Testvéri óra A gyülekezeti bizottság és ülései Tagjai Tisztviselők Ülések A bizottság munkája Az albizottságok Az iskolabizottság összejövetelei Otthon és iskola egyesület Megjegyzések Az istentisztelet formája (elvek) Az istentiszelet formája Lábmosás Kenyér és must Az adventista ifjúsági osztály Az adventista serdülő osztály Az összejövetel ideje Testvéri óra

11 TARTALOMJEGYZÉK 11 Albizottságok FEJEZET A gyülekezetek osztályai és azok tisztviselői A személyes missziószolgálatok osztálya Személyes missziószolgálatok bizottsága Személyes missziószolgálatok vezetője Személyes missziószolgálatok titkára Társadalmi szolgálatok/tábeaosztály Társadalmi szolgálatok központja Adventista férfiak csoportja A fogyatékkal élőkért végzett szolgálat A bibliaiskola koordinátora A szombatiskolai osztály A szombatiskola-bizottság A szombatiskola-vezető A szombatiskola-vezető helyettes A jegyző Helyettes jegyző A beruházási titkár A szünidei bibliaiskola vezetője A zenefelelős A zongorista és/vagy az orgonista A szombatiskoka ágazatainak vezetői Az otthoni osztály A szombatiskola-tanítók A szombatiskola-tanítók értekezlete A szombatiskolai tanulmányok Szombatiskolai adományok Pénzkiadások A negyedévi jelentés Az adventista ifjúsági osztály Küldetésnyilatkozat Célkitűzések Tagság az adventista ifjúsági osztályban Az adventista ifjúsági szolgálatok bizottsága Az adventista ifjúsági osztály bizottsága

12 12 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Az adventista ifjúsági osztály tisztségviselői Az ifjúságvezető és helyettese A jegyző-pénztáros és helyettese Az adventista ifjúsági osztály tanácsadója Az adventista ifjúság tevékenységei Az adventista serdülő osztály Adventista serdülők fogadalma Adventista serdülő csoportok Adventista serdülő érdemjelek A cserkészcsapat Kalandozók klubja Keresztény nevelés és az egyházi iskola Filozófiája Célok Nevelési titkár Otthon és iskola egyesület Cél Feladatok Tagság Tisztviselők A vezető A jegyző-pénztáros Hivatalos tagság Az egyházi iskola bizottsága Tagság Tisztviselők Az egyesített iskolabizottság kapcsolata a gyülekezetekkel Szolgálati idő Ülések Alkalmasság A tisztviselők feladatai Működés A kommunikációs osztály A hatékony kommunikáció fontossága A szervezés A kommunikációs vezető munkája A kommunikációs bizottság

13 TARTALOMJEGYZÉK 13 Kapcsolata a gyülekezet többi osztályával Nagy adventista központok Alkalmasság Egészségügyi szolgálatok osztálya Az egészségügyi szolgálatok vezetője Az egészségügyi vezető helyettese Az egészségügyi szolgálatok bizottsága Egészségügyi tevékenységek Egészségügyi szolgálatok egyesülete A világszéles egészségügyi szolgálatra gyűjtött szombati adományok Sáfársági osztály A sáfársági vezető A családi szolgálatok osztálya A családi szolgálatok bizottsága A családi szolgálatok vezetője/vezetői A nők szolgálatának osztálya Célkitűzések A nők szolgálatának vezetője A nők szolgálata vezetőjének alkalmassága A nők szolgálatának bizottsága A gyermekszolgálatok osztálya Küldetés Gyermekszolgálatok koordinátora A gyermekszolgálatok bizottsága A vallásszabadsági osztály Vallásszabadsági egyesületek Vallásszabadsági egyesület a helyi gyülekezetben Beiktatási szertartás Iratmissziós szolgálatok osztálya Iratmissziós szolgálatok bizottsága Az iratmissziós szolgálatok koordinátora Megjegyzések Misszióbizottság A misszióosztály jegyzője Adventista férfiak csoportja Társadalmi szolgálatok központja

14 14 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV A bibliaiskolák koordinátora A szombatiskola-vezető feladatai A szombatiskolai jegyző Kiadások Küldetésnyilatkozat Az adventista ifjúsági osztály tagsága A jegyző-pénztáros és helyettese Az adventista serdülő osztály Kalandozók klubja Nevelési titkár Tagság A kommunikációs vezető munkája A kommunikációs bizottság Az egészségügyi szolgálatok vezetője Az egészségügyi szolgálatok bizottsága A sáfársági vezető A családi szolgálatok bizottsága A családi szolgálatok osztályának vezetője/vezetői A nők szolgálatának bizottsága Hetednapi adventista gyermekekért való szolgálat Gyermekszolgálatok koordinátora A helyi gyülekezet vallásszabadsági vezetője Iratmissziós szolgálatok bizottsága Iratmissziós koordinátor FEJEZET Lelkészek és alkalmazottak viszonya a gyülekezethez Isten által kijelölt szolgálat Az egyházterületi elnök A lelkészek és a körzetvezetők nem adminisztratív vezetők Az elnök és a bizottság irányítják az osztálytitkárokat Az osztálytitkárok munkája nem adminisztratív A felszentelt lelkészek viszonya a gyülekezeti munkához A gyülekezetek nem választanak lelkészt Megbízott lelkészek (segédlelkészek) Bibliamunkások Az Adentista Könyvközpontok (könyvesboltok) dolgozói

15 TARTALOMJEGYZÉK 15 A lelkész segítse az evangélizátort! Az egyházi munkásokat az egyházterületi bizottság és az elnök irányítja Igazolványok és megbízások Lejárt igazolványok A lelkész felmentése a szolgálat alól Nyugdíjas munkások Gyülekezeteinkben szolgáló lelkészek, akiknek nincs igazolványuk FEJEZET A gyülekezeti választás A jelölőbizottság Mikor kell megválasztani a jelölőbizottságot? Hogyan kell megválasztani a jelölőbizottságot? Kik legyenek a jelölőbizottság tagjai? A jelölőbizottság munkája A jelölőbizottság kérdezze meg a leendő tisztségviselőket! A tagok megjelenhetnek a jelölőbizottság előtt A jelölőbizottság tárgyalásai bizalmasak Jelentés a gyülekezetnek Ellenvélemény a jelölőbizottság javaslatával szemben Megüresedett tisztségek Küldöttek választása az egyházterületi konferenciára A küldöttek megválasztása A küldöttek kötelessége Egyházterületi tisztségviselők felelőssége Az egyházterületi bizottság tagjai az egész egyházterületet képviselik FEJEZET Az evangéliumi munka pénzügyei Sáfárság A tized Tervszerű jótékonyság és egység A tized felhasználása A tized kezelése

16 16 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Az egyházterület alkalmazottai és a gyülekezeti tisztségviselők mutassanak példát a tizedfizetésben! A tizedfizetés szentírási kötelezettség Adományok Szombatiskolai adományok Egyéb adományok Külön adományok a munkaterületeknek A rászorulók támogatása Gyülekezeti költségvetés helyi kiadásokra Költségvetési minta Általános tanácsok Gyűjtések pénzalapok létesítésére A gyülekezeti pénzalap megteremtésének kétes módszerei A tized és az adományok nem személyes letétek Az adósság elkerülése A gyülekezeti épületek anyagi fedezete A pénzalapok kezelése és könyvelés Könyvvizsgálat FEJEZET A keresztény életmód irányelvei A magasztos isteni elhívás Jézus Krisztusban Bibliatanulmányozás és ima Társadalmi kapcsolatok Szombatünneplés Az istentiszteleti hely iránti tisztelet Egészség és mértékletesség Öltözködés Egyszerűség Olvasmányok Rádió és televízió Üdülés és szórakozás Zene Társas kapcsolatok Felügyelet Udvarlás és házasság Végkövetkeztetés

17 TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET Gyülekezeti fegyelem Általános alapelvek A vétkező tagokkal való bánásmód Keressük a megbékélést! Az egyház hatalma Az egyház felelőssége a bűn kezelésében A megszenteletlenek szembehelyezkednek a gyülekezeti fegyelemmel A szabályok és rendelkezések szükségessége Önjelölt szervezetek Az egyház egységének védelme A tagok közötti nézeteltérés elrendezése Gyülekezeti tagok egyházzal szembeni sérelmeinek rendezése Az egyház gyülekezeti taggal szembeni sérelmének rendezése A gyülekezeti fegyelem A fenyíték A gyülekezeti tagság megszüntetése A tagok gyülekezeti fegyelmezésének okai Időszerűség a fegyelmi folyamatban Óvatosság a fegyelmi intézkedésekben Lelkészek és gyülekezetek nem szabhatják meg a közösséghez tartozás feltételeit Szabályosan összehívott ülés Többségi szavazás A gyülekezeti bizottság nem szüntethet meg tagságot A tagnak joga van saját védelmében beszélni Ügyvédek nem képviselhetnek tagokat A gyülekezet látogatásának elmaradása miatt nem lehet megszüntetni a tagságot Tagok, akik elköltöztek, és ezt nem jelentették Anyagi okok miatt nem lehet egy tag tagságát megszüntetni Tagság megszüntetése saját kérésre Tagság megszüntetésének kiértesítése Tagok visszavétele a tagság megszűnése után A visszavételi kérelem joga Fenyíték alatt lévők gyülekezeti levele

18 18 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV 15. FEJEZET Házasság, válás és újraházasodás A házassággal kapcsolatos bibliai tanítások A házasság eredete A házasság egysége Meddig tart? Nemi kapcsolat a házasságban Társas viszony a házasságban A bűnbeesés hatása a házasságra Helyreállítás és gyógyulás Biblikus tanítások a válásról Isten eredeti szándéka A házasságok tönkremehetnek Isteni kegyelem Okok a válásra A Biblia tanításai az újraházasodásról Az egyház álláspontja a válásról és az újraházasodásról A helyi gyülekezet családszolgálata FEJEZET A gyülekezet megszervezése, összevonása és felosztása A gyülekezet megszervezése Gyülekezetek összevonása Gyülekezetek feloszlatása és kizárása A tagokról való gondoskodás A végrehajtás minden esetben az egyházterületi (misszióterületi) konferencia feladata Gyülekezeti vagyon, pénzalap és feljegyzések FEJEZET A szószék nem vitahely MELLÉKLET A hitelvek vázlata Tárgymutató Felhasznált bibliai idézetek jegyzéke Ellen G. White könyveiből származó idézetek jegyzéke

19 Bevezetés A Generál Konferencia Ülései alkalmával a gyülekezeti rend különféle kérdéseiben is igyekeztek megfelelő szabályokat alkotni a különxix A Hetednapi Adventista Egyház történelmi fejlődése Az isteni terv beteljesítéseként az adventmozgalom 1844-ben kezdte meg profetikus utazását Isten országa felé. A mozgalom úttörői először bizonytalan léptekkel indultak el, alig néhányan, gyakran szomorú emlékeket őrizgetve, hiszen kizárták őket gyülekezeteikből amiatt, hogy elfogadták az adventről szóló tanítást. Az általuk gyakorolt tantételekben biztosak voltak, abban viszont bizonytalanok, hogy milyen szervezeti formát kell felvenniük, ha egyáltalán szükség van erre. Legtöbbjük emlékezetében olyan mély nyomokat hagyott a szervezett egyházak fellépése az adventi igazsággal szemben, hogy ösztönösen féltek minden központosított rendszertől és kormányzattól. Ugyanakkor egyes vezetők világosan kezdték látni, hogy valamiféle irányításra szükség van, ha azt akarják, hogy rend legyen és a mozgalom tovább erősödjön. Meggyőződésüket erősítették Ellen G. White üzenetei. Ennek eredményeképpen 1860-ban a Hetednapi Adventista név felvétele mellett döntöttek, és egy jogi személyiségű testületet hoztak létre az egyházi vagyon kezelésére. Ezt követte 1861-ben az első konferencia megtartása Michiganben. Ennek keretében a tagság aláírt egy közös szerződést, amellyel létrehozták a helyi gyülekezeteket, ill. a különböző gyülekezeteket szervezetekbe tömörítették, egységes területeket hozva létre ahogy a mai egyházterületek is működnek. Ezek mellett azonosító okiratokat kezdtek adni a lelkészeknek, hogy megvédjék a gyülekezeteket a rájuk leselkedő szélhámosoktól ban megszervezték a Generál Konferenciát, amely által egyetlen szervezetbe rendezték a számos helyi egyházterületet, amelyek akkoriban alakultak. Ezekkel a lépésekkel indult a mozgalom koordinált, szervezett szakasza. A Gyülekezeti kézikönyv történelmi fejlődése

20 20 GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV xx böző helyzetekre vonatkozóan. Az 1882-es Generál Konferencián úgy döntöttek, hogy készítenek egy gyülekezeti tisztviselőknek szóló szabálygyűjteményt, amelyet a Review and Herald című lapban vagy szórólapként adnak ki (Review and Herald, december 26.). Ez a lépés világossá tette az egyre erősödő felismerést: ha azt akarják, hogy az egyház hatékonyan működjön, akkor szükség van az egyházi rendre; s hogy ennek egységessége érdekében ki kell adni nyomtatott formában is a vezérelveket. Az említettekkel összhangban meg is jelentek a szabályok cikkekként. Amikor azonban az 1883-as Generál Konferencia alkalmával előterjesztették a javaslatot, hogy a cikkeket jelentessék meg állandó formában, gyülekezeti kézikönyvként is, az ötletet elvetették. A testvérek attól féltek, hogy ez talán formálissá tenné az egyházat, és megfosztaná a lelkészeket attól a szabadságuktól, hogy úgy kezeljék a gyülekezeti rend kérdéseit, ahogy egyénileg szeretnék. A félelem azonban amely kétségtelenül a korábbi ellenállás utóhatása volt, amely már húsz évvel azelőtt is létezett, még az egyházszervezet megléte előtt kezdett gyengülni. Az évenkénti Generál Konferenciai Ülések továbbra is hoztak intézkedéseket a gyülekezetek rendjével kapcsolatosan. Más szóval: lassan, de biztosan szedték össze az anyagot egy leendő gyülekezeti kézikönyvhöz. Időnként néhány vezető testvér kísérletet tett arra, hogy egy-egy könyvbe vagy kis füzetbe összegyűjtse a gyülekezeti élettel kapcsolatban, általánosan elfogadott szabályokat. Talán az egyik legmeggyőzőbb ilyen kiadvány az a 184 oldalas könyv volt, amelyet J. N. Loughborough írt Az egyház, annak szervezete, rendje és fegyelme címmel, amelyet 1907-ben jelentettek meg. Loughborough testvér könyve bár bizonyos értelemben egyéni vállalkozásnak minősült sok témával foglalkozott, amelyet e Gyülekezeti kézikönyv is feldolgoz, és sokáig nagyra becsült helyet foglalt el az egyházban. Közben az egyház gyorsan növekedett az Egyesült Államokban és külföldön egyaránt. Ezért, a rend és az egység érdekében, amely régóta cél volt, az 1931-es Generál Konferencia határozatot hozott egy gyülekezeti kézikönyv kiadására. A kézirat elkészítésére J. L. McElhany-t kérték fel, aki akkor a Generál Konferencia észak-amerikai alelnöke volt; később pedig 14 évig a Generál Konferencia elnöke. A bizottság gondosan megvizsgálta az elkészült kéziratot, majd 1932-ben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Szervezeti változások 2015. évi II. számhoz BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP?

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? Bibliai kritika a hetednapi adventisták tanairól Írta: Dr. Fekete Péter református lelkész Pécel, 2004 Tariska Zoltán, Tariska Zoltánné 2004 Minden jog fenntartva. "All rights

Részletesebben

Amikor minden újjá lesz

Amikor minden újjá lesz 13. tanulmány december 22 28. Amikor minden újjá lesz SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:20-22; 1Korinthus 4:5; 1Thesszalonika 4:16-18; Jelenések 20; 21:3; 21:11-22:5 És az Isten eltöröl minden

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben