A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében"

Átírás

1 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Pécs, 2015 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében Tegzes Ferenc Bevezetés Egy katonai vagy civil közösség legfőbb éke az összetartozásukat leginkább kifejező jelképe a zászló. A zászló éke pedig a különböző alkalmakkor ráerősített szalag. Minél több szalag ékesíti a zászlót, annál nagyobb dicsőséget tudhat magáénak az a közösség, legyen az katonai alakulat, vagy a polgári életben szerepet játszó közösség, szerveződés. Kézikönyvi meghatározások Széles szalag, amelyet a csúcsdísz alatt erősítenek a zászlórúdhoz. Megkülönböztetésre szolgál, illetve katonai lobogón kitüntetés is lehet. Általában a nemzeti libériás színeket viseli. Gazdagon van díszítve. (Znamierowski 2002: 7.) Egy hosszú, keskeny szövet-, vagy selyemszalag, amelyet a zászló rúdjának csúcsához kötnek. Főként csapatzászlóknál használják annak jelzésére, hogy a katonai egység milyen kitüntetést, elismerést kapott. (Horváth 1994: 42.) Az első zászlószalagot a zászló felavatásakor, vagy a zászló felszenteléskor (egyházi vagy polgári személy vesz részt) a zászlóanya erősíti fel a zászlórúdra. Ezt a szalagot vagy maga a zászlóanya készítette, vagy mással készítették el, de mindenképpen a zászlóanya nevében készült. A szalagon mindenkor szerepel az adományozó neve, az adományozás éve és az alkalom. Ezen kívül még szerepelhetett rajta valamilyen jelkép is, illetve vagy a nemzeti színek, vagy az adott település színei. Zászlószalagot általában a civil közösség kerek évfordulóin szoktak adományozni, vagy pedig ritka, nem szokványos alkalmakkor. Anyaga általában selyem, a rajta látható feliratok, jelképek vagy hímzéssel, vagy rávarással, vagy festéssel készültek.

2 174 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) A zászló létrejötte 1847-ben megalakult, majd egyéves fennállás után megszűnt a Pécsi Dalárda. (Vargha 1979: 177., 179.) Az 1862-ben újjáalakult dalárda 1864 elején határozta el saját zászlajának létrehozását, mint az együvé tartozás jelképét. 1 A Pécsi Dalárdának már volt egy jelképe, egy jelvény: ezüst lant, a húrjain áthúzott nemzeti színű szalag, a végei ferdén elvágva. A jelvényt Keimberg Vilmos pécsi aranyműves, a Dalárda működő tagja készítette. (Haksch 1902: 14.) Mivel a dalárdának nem volt vagyona, a zászlókészítéshez szükséges összeget társadalmi úton gyűjtötték össze. Hangversenyeket szerveztek, aláírási íveket bocsátottak közre. 2 Az március 9-i választmányi ülésen nyert megállapítást, miszerint összejött annyi pénz, amennyiből a zászlót már el lehet készíttetni. Ekkor állapították meg a zászló milyenségét is: fehér selyem szövet arany bojttal, a nyele fehér és arany, a szalagja nemzeti színű, továbbá a zászló egyfelén az egylet dal jelvénye koszorúval és a jeligével, más felén pedig a város czímere illesztve, úgy szinte a szalag egy részén a zászlóanya neve, más részén pedig az egylet alakulási napja látható legyen. 3 A szalag annyiban módosult, hogy a zászlóanya kívánságára fehér lett. (Haksch 1902: 22.) A zászlót Weber Ferenc pécsi festőművész tervezte, ugyancsak ő festette a zászló két oldalára felkerült két képet. (Haksch 1902: 22.) Az egylet jelmondatát még évi alakulási ülésükön fogadták el. Ezt Schulz József írta: Édes hazánk, kedves dalunk: Érted élünk, érted halunk. Első megzenésítője Szigriszt József volt, majd ezt átkomponálta Hoffer Károly. (Haksch 1902: ) Ezt elénekelték minden nyilvános megjelenésük alkalmával. Ezen az ülésen határozták el, hogy zászlóanyának felkérik gr. Majláth György országbíró, Baranya Vármegye főispánja feleségét, báró Prandau Stefániát, aki ebben az időben Pécsett, a Mária utcában lakott. 4 A dalárda zászlaját az Oberbauer-Zahn pesti cég készítette az április 27-én kelt szerződés alapján. Ugyancsak ez a cég készítette el a zászlóanya által felerősítendő zászlószalagot is. 5 Mivel a zászló egyik oldalán a város címere is szerepelt, ehhez a város engedélyére is szükség volt. Ezt természetesen Pécs város Tanácsa megadta. Ezt az június 22-i választmányi ülésen mutatta be Angyal Pál elnök. 6 A zászlóavatási ünnepségre augusztus 15-én került sor a Fő téren. (Most Széchenyi tér.) A zászlóavatás az egész város ünnepe volt. Itt került fel a zászlóra először zászlószalag, amelyet a zászlóanya kötött fel. 7 Ettől kezdve a zászló mindenhová elkísérte a Pécsi Dalárdát fellépéseiknek dicsőséges útján. Tanúja volt az énekesek minden szereplésének. Ebből, a mindenholt ott volt tényből adódott, hogy amikor 1943 októberében Pécsett, a Dóm téren tartotta az MDEOSZ Dunántúli Daloskerületének 500 dalosa hangversenyét, nemcsak újságírói túlzásként olvashatjuk, miszerint a ma is nagyhírű király- 1 MNL Baranya Megyei Levéltár (továbbiakban MNL BML) X. 56. Pécsi Dalárda választmányi jkv VII.sz. 2 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda választmányi jkv II.sz. 3 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda választmányi jkv március 09. IV.sz. 4 MNL BML X. 56 Pécsi Dalárda bizottmányi jkv március 09. V.sz. 5 MNL BML X. 56 Pécsi Dalárda iratai. Pénzügyi-gazdasági okmányok Tervrajz az iratok közt. 5. doboz. (A fordítás T. Papp Zsófia levéltárosnak köszönhető.) 6 MNL BML IV Pécs város Tanácsa iratai. 1864/ Haksch L ; Vasárnapi Újság, szeptember

3 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében ábra: Csoportkép. A Pécsi Dalárda a budapesti verseny I. díjának ünneplése alkalmával, (Fotó: Zelesny Károly, Pécs, JPM Történeti Osztály, ltsz.: ) 2. ábra: Zászlótartó a Pécsi Dalárda zászlójával. Reprodukció, századforduló. (Haksch Lajos 1902: A negyvenéves Pécsi Dalárda története , Pécs, 252.p.)

4 176 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 3. ábra: A Pécsi Dalárda zászlószalagjai, archív felvétel az 1930-as évekből. (JPM, Történeti Osztály, ltsz.: ) díjas Pécsi Dalárda sok országos és külföldi, dicsőséget sugárzó 100 éves babéros múlt emlékét őrző, foszlányossá ócskult patinás zászlaja alatt jelent meg. Ez, dicsőség idevagy oda, nyilván nagy ellentétben állt a kormányzódíjas Pécsi Szeráfi Kórus még üde színpompájú selyem lobogója mellett. (P.N : 2.) Jubileumok Egy civil szerveződés életében mindig jelentősek azok az események amelyek az alapításhoz, alakuláshoz köthető megemlékezések. Ezek általában kerek, vagy öttel osztható évfordulók. A Pécsi Dalárda esetében sincs másképpen. Ellenben itt azt a speciális esetet tapasztaljuk, miszerint ez a zászló történetében is jelentős eseményt jelentett. 10. évforduló Az első tíz évet május 19. és 20-án ünnepelte meg a dalárda. Az ország dalos egyesületei közül a meghívásnak csak az eszéki és az apatini dalosok tettek eleget. Az első nap hangverseny keretében adott műsort a dalárda, a második nap a székesegyházi misén szerepeltek a dalosok. Az ünnepi ebéd alatt táviratban üdvözölték a zászlóanyát, Majláth Györgynét. (Haksch 1902: 64.) Még a hivatalos ünnepség előtt a dalárda zászlajára új zászlószalag került fel, A lelkes pécsi hölgyektől 1872.V.12. felirattal.8 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda iratai. A Pécsi Dalárda vagyon-leltára március hó 1-én

5 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében évforduló Nagyobb szabású ünnepségre került sor 1886-ban, amikor alakulásuk (újjáalakulásuk) 25. évfordulójára emlékeztek augusztus 11. és 15. között Pécsett volt az országos dalosverseny, illetve az Országos Daláregyesületek Szövetségének közgyűlése. A Pécsi Dalárda jubileumi ünnepségére 15-én került sor. A tulajdonképpeni ünnepség előtt a diadaljelvényekkel elhalmozott díszes zászló alatt, a belvárosi plébánia templomba vonultak a dalosok szentmisére, amely alatt az Egri Dalkör dalosaitól lehetett hallani az énekeket. A mise után a Majláth téren (mostani Kossuth tér) felállított dalcsarnokba vonultak több ezres tömegtől kísérve a jubileumi díszközgyűlésre. A csarnok befogadóképességének korlátolt volta miatt, csak belépőjeggyel rendelkezők részére volt lehetőség bent tartózkodni. Helyet kaptak azok a leányok is, akik az első napon, augusztus 11-én a vendég dalárdák zászlóit megkoszorúzták. A meghívottak között volt a zászlóanyának, özv. Majláth Györgynének a képviseletében lánya, Majláth Etelka, Pallavicini Ede őrgróf felesége is. Az ünnepi üdvözlő és emlékbeszédek elhangzása után került sor a dalárda részére a különböző ajándékok átadására. Az első gyönyörű ajándékot Simon Emma kisasszony nyújtotta át, elefántcsontszínű vastag atlasz szalagot, ezen fölirattal: A pécsi lelkes hölgyektől augusztus 15. A Pécsi Dalárda 25 éves jubileumára. Ezen szalag annál becsesebb, mert mintegy kiegészítését képezi ugyancsak a pécsi lelkes hölgyek által évi május 19-én tartott 10 éves jubileuma alkalmából átnyújtott szalagnak. (Haksch 1902: 171.) Több dalárda koszorút nyújtott át, feliratokkal ellátott szalagokkal, amelyek később mint zászlószalagok kerültek a dalárda 1906-os vagyonleltárába: Budai Dalárda, Egri Dalkör, Kolozsvári Dalkör, Losonci Dalegylet, a rimaszombati dalárdának képviselője szótlanul adta át a nemzeti szín szalaggal ellátott koszorut. (Haksch 1902: 172.) Zászlószalagot hozott a jubileumra a Szentesi Dal és Zeneegylet, a Pécsi Keresztény Polgári Társaskör, a Kecskeméti Dalárda, a Szatmárnémeti Férfi Dalárda és özv. Engeszer Mátyásné is. 9 Az ünnepség tovább folytatódott az üdvözlő beszédekkel és a jókívánságokat tartalmazó táviratok felolvasásával. 30. évforduló A harmincadik évfordulójáról november 7-én ünnepi díszhangversennyel emlékezett meg a dalárda, amely a Hattyú ház és a Nemzeti Kaszinó termeiben zajlott le. A megnagyobbított pódium elején, jobbra-balra kis asztalokon a dalárda eddigi sikereinek bizonyítékait láthatta a közönség. Az egyiken serlegeket és a kiválóbb zászlószalagokat helyezték el, mellette a sok vihart látott zászló volt kitűzve, szintén elhalmozva a legkiválóbb helyekről kapott zászlószalagokkal. A vendégek között ott találhattuk a zászlóanya képviseletében lányát, Pallavicini Ede őrgrófné Majláth Etelka grófnőt. (Haksch 1902: 195.) A pécsi kötődésű, országosan ismert költő, Váradi Antal prológjában a zászlóról is szólt: (Haksch 1902: 196., P.F. 1891: ) [.] A dal amelyet zenge ajkatok, Csodás visszhangra lelt minden kebelben, Zászlótok friss babér borítja mindég, És annyi verseny büszke harcza közt Legyőzhetetlen s mindig diadalmas «Pécsi Dalárda a te lobogód! Fel azt a zászlót, pécsiek, barátaim! [ ] 9 Legalább is az 1906-os dalárdai vagyonleltár könyvben ennyi szerepelt ebből az évből.

6 178 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Az anya-áldás legszebb koszorú, Az anya-csók a legszentebbik díszjel- Ez száll ma zászlótoknak homlokára, November 8-án délelőtt zászlaja alatt vonult a dalárda a belvárosi plébánia templomba szentmisére. Ezen ott volt a zászlóanya, gróf Majláth Györgyné is. Itt a dalárda, oszlopos tagjának, Hoffer Károlynak a vokál-miséjét énekelte el. Este a Hattyú nagytermében volt a jubileumi díszlakoma, ahol a pohárköszöntők sorát a zászlóanyát méltató kezdte meg. Ezután Kardos Kálmán főispán méltató beszéde következett, s a dalárda háromszoros tus ráénekléssel fogadta a köszönetnyilvánításokat. (Haksch 1902: 199.) A jubileumhoz még hozzá tartozik, hogy a dalárda díszes emléklapot adott ki, amely többek között a díszhangverseny műsorát, az akkor működő tagok csoportképét a zászlóval, a zászlóavatási szalaggal és még egy-két másik szalaggal közli évforduló május 10-én és 11-én, hétvégén ünnepelte a dalárda és a város ezt a jeles évfordulót. Szombaton a dalárda azon tagjainak adtak este szerenádot, akik a legrégebbi időktől részt vettek a dalegyletben. Másnap, vasárnap a belvárosi plébánia templomban szentmisén vettek részt a dalárda tagjai és a város minden számottevő személye. A helyi testvér dalegyesületek közül a Pécsi Polgári Daloskör a zászlaja alatt volt jelen, ezzel is kifejezve az esemény jelentőségét, illetve megbecsülésének tényét emelve. A misén a dalárda énekelt. Az ezt követő díszközgyűlés a Vigadó -ban zajlott le. Itt az emelvénytől balra nagy asztalon voltak elhelyezve dalos egyesületünk összes diadal-jelvényei. Ezüst serlegei, ezüst koszorúi, nyert versenydíjai, zászlójára helyezett koszorúk szalagjai, melyeknek tarka színváltozata bizonyítéka annak, hogy különböző nemzetek hajoltak meg énekeseink művészete előtt. A dalárda jobb szárnyán Végh Imre állt a hatalmas, részben már megtépett, de annál tiszteletreméltóbb zászlóval, melyen el se férnek már annak összes pompás és értékes szalagjai, úgy hogy azoknak egy részét külön kellett a falon elhelyezni. (P.N : 5.) Az ünnepi megnyitóbeszéd után Majorossy Imre kétszer is üdvözlő beszéddel fordult a jubiláns egylethez. Először mint a város polgármestere, másodszor, mint a Pécsi Zenekedvelők Egyesületének elnöke. Beszéde után úgy a város és a zenekedvelők nevében egy-egy szalagot kötött fel a dalárda zászlajára. A város közönségének hatalmas, a város színeiben tartott szalagját gazdag arany rojtokkal, művészi aranyhímzéssel látta el Lachinger Mari kisasszony. (P.N. 1902: ) Este ugyancsak a Vigadó -ban volt a bankett. A Dalárda által elénekelt Huber Károly Nemzeti lobogó című szerzeménye után kezdetét vette a társasvacsora. A felköszöntők sorában természetesen sor került a zászlóanyára, özv. Majláth Györgynére ürítendő pohárra is. Ezt Reberits Imre alelnök mondta el. (P.N. 1902: ) A zászlóanya egészségi állapota miatt nem vehetett részt az ünnepségen, de táviratban köszöntötte a jubilánsokat: Szivből jövő üdvözletemet küldöm, s fölöttébb sajnálom, hogy a gyönyörű ünnepen jelen nem lehetek. Erre az eseményre megjelent a dalárda addigi dicsőséges eseményekkel bővelkedő és a kevésbé felemelő hétköznapjait bemutató, dokumentum értékű fényképekkel (a zászlóra, a zászlószalagokra vonatkozóan is) ellátott kiadványa. (Haksch Lajos: A negyvenéves Pécsi Dalárda története , 251 p., készült Taizs József nyomdájában.) A kiadvány ajánlása: Nagyméltóságu özvegy Majláth Györgyné született br. Prandau Stefánia úrasszony őkegyelmességének, a Pécsi Dalárda zászlóanyjának, mély tisztelettel és hódolattal ajánlja a Pécsi Dalárda. 10 MNL BML XIV. 58. Várhalmi Oszkár hagyatéka. Pécs város zenei élete Emléklap a Pécsi Dalárda harmincz éves fennállása alkalmára. Pécs, 1891.

7 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében évforduló Visy László főispán tekintettel a dalárdának Pécs kulturális életében betöltött szerepére szerette volna, ha az egész város részt vesz ezen az ünnepen. A Nemzeti Casinóban lezajlott megbeszélésen a Pécsi Jótékony Nőegyletet felkérte egy díszes zászlószalag elkészíttetésére. (DT. 1912: ) A félévszázados működését december 8-án ünneplő dalárdát Pécs városa több középületre kitűzött trikolorral is köszöntötte! (P.N. 1912: ) Az ünnepi mise a Lyceumi templomban zajlott, ahová a dalárda a zászlója alatt érkezett. (P.N. 1912: ) Innen az egyesületi zászló alatt a résztvevők a Nemzeti Casinóban tartandó ünnepi közgyűlésre vonultak. (P.N. 1912: ) Szuly Jánosnak, a dalárda elnökének és Nendtvich Andor polgármesternek a beszédei után a főispán, Visy László a pécsi hölgyek nevében szólt az egybegyűltekhez, mert ahol a pécsi dal ünnepel, ott el nem maradhatnak a pécsi hölgyek sem, mert ők mindenkoron hálásak voltak, amikor a szépnek, a művészetnek hódoltak kulturális tényezőink. A mai nap emlékezetére szalagot hímeztek a pécsi hölgyek a Pécsi Dalárda dicsőségövezte lobogójára, és kéri a daláda vezetőségét, őrizzék meg azt mindenkoron, mint a pécsi hálájának beszédes jelvényét. A szalagot a főispán lánya, Visy Ilonka kötötte fel a zászlóra lelkes éljenzés közepette, ezt követően a jeligéje eléneklése után a dalárda elnöke köszönte meg a zászlószalagot, melynek reáhimzett aranyszálai kötik majd össze a jövőben is a város közönségét dalárdájával. (P.N. 1912: ) 85. évforduló 1933 júniusában a Pécsi Ünnepi Hét keretében tartotta a dalárda ezt a jeles évfordulót. Az ünnepi szentmise a belvárosi plébánia templomban zajlott le. Az istentisztelet után az Apáca u. 12. számú ház falán elhelyezett emléktáblához vonultak zászlajuk alatt. Ahhoz a házhoz, ahol egykor a szépmúltú és ragyogó jelenű egyesület életre hívatott. Az emléktábla előtt Borsy Jenő ügyvezető elnök mondott költői hangú megemlékezést. (P.N. 1933: ) A díszközgyűlést a Katolikus Kör dísztermében tartották. Az ünnepi beszédek után az üdvözlések hangzottak el, majd a pécsi hölgyek zászlószalagjának átadására került sor, melyet Visy Dóra erősített a dalárda zászlajára. Ezt követően a Pécsi Polgári Daloskör nevében Schmidt Lajos és Enge Ádám a város színeit hordó szalaggal díszítették az ünnepelt egyesület zászlaját. 11 Este díszhangversenyt hallgathatott a Nemzeti Színház közönsége. (DT. 1933: ) Centenárium június 21-én szombaton a 100 éves Pécsi Dalárda több dalosegyesület részvételével a Nemzeti Színházban igen szépen sikerült díszhangversennyel kezdte meg a jubileumi ünnepségsorozatot. (DTi.NSz. 1947: ) Majd a következő év elején megtartott közgyűlésükön elhatározták, és a 100. évfordulón január 25-én díszközgyűlést tartanak a vármegyeházán, és díszhangversenyt január 26-án este a Nemzeti Színházban. (DTi.NSz. 1948: ) A vasárnap tartott díszközgyűlés ünnepi misével kezdődött a Székesegyházban, majd az Apáca u. 12. sz. ház falán lévő emléktáblát koszorúzták meg. A vármegyeház dísztermében került sor a díszközgyűlésre. Megjelent Tolnai József polgármester, Keserű János alispán, Kozma István altábornagy, a katonai kerület parancsnoka, Bárdos Lajos, a Magyar Dalosegyesületek Országos Szövetségének elnöke, Borsy István, a szövetség 11 Pécsi Napló, , MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda iratai. Leltár doboz.

8 180 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) titkára. A Szózat elhangzása után a dalárda elnöke, Korda Alfréd, a Nemzeti Bank igazgatója ismertette a dalárda erkölcsi sikerekben gazdag múltját. Ez után következett a zászlók megkoszorúzása. A sort Tolnai Józsefné kezdte meg, aki zászlóanyai minőségben pár közvetlen szóval helyezte el koszorúját a Pécsi Dalárda zászlaján. Majd ezt követte a társegyesületek zászlainak megkoszorúzása. (DTi.NSz. 1948: ) Bár a sajtó nem írja külön, de biztos, hogy a zászlóanya ekkor kötötte fel azt a zászlószalagot, amelyet az ő nevében a dalárda a centenáriumi ünnepségek lebonyolítására a várostól kapott 700 Ft-ból készíttetett. A dalárda másnap a Nemzeti Színházban megtartotta centenáriumi díszhangversenyét, amely kitűnően sikerült. Trombita fanfárok hangjai mellett vitték be a jubiláló dalárda zászlaját. A polgármester köszöntötte a dalárdát, és külön a román vendégeket. A hangverseny műsorát Beethoven műveiből állították össze. (DTi.NSz. 1948: ) Zászlószalagok mobilizáltan 1898 júniusában meghívót kapott a Dalárda a Pécsi Önkéntes Tűzoltó Testülettől: A pécsi önkéntes tűzoltó testület f. évi július hó 3-án tartja meg [ ]zászlófelavatásának 25 éves évfordulójának ünnepélyét,- melyre is van szerencsénk mély tisztelettel azon kérelemmel meghívni, miszerint azon testületileg az egyleti zászlóval részt venni, s ez által ezen ünnepély fényét emelni szíveskedjék. 12 Gr. Majláth Györgyné mindkét egyesületben betöltötte a zászlóanya tisztet. Az ünnepség a Légszeszgyár szomszédságában felállított tűzoltó gyakorlótoronynál zajlott. Itt állították fel a tábori miséhez berendezett sátrat. Előtte helyezték el a harmóniumot, melylyel szemben a Pécsi Dalárda foglalt állást, melynek zászlaját dicsőséggel vitték szerteszét az országba, hogy szinte megroskadt az arra akasztott emlékszalagok és babérkoszorúk súlya alatt. (P.N. 1898: ) Jótékonyság jutalma 1892 januárjában Villányba látogatott a dalárda, ahol a leendő kisdedóvó javára adott jótékony célú műsort. A zászlójukra itt egy újabb szalagos babérkoszorú került: Az első magyar dalárdának Villány intelligenciája felirattal. (Haksch 1902: 211.) 1909 május első napjaiban Kaposváron a gyermekek részére rendezett jótékony célú hangversenyt adott a dalárda. A pályaudvaron Németh István kaposvári polgármester üdvözölte a 42 tagú küldöttséget. Válaszbeszédében Szulyi János elnök kihangsúlyozta, hogy Mi, akik mindenfelé jártunk kis csapatunkkal, e kedves zászló alatt, terjesztve a magyar dalt, rég vágytunk arra, hogy meglátogassuk Kaposvárt, ezt a kedves szomszédot. Ezt követően a polgármester egy gyönyörű babérkoszorút kötött fel a zászlóra a következő szavak kíséretében: Kaposvár közönsége, hódolata és szeretete jeléül a pécsi dalosoknak. (K.H. 1909: ) A szalag felirata: Kapos város közönsége máj MNL BML X. 56. Pécs Dalárda iratai. Pécsi Dalárda rendezvényei Pécsett doboz. 13 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda iratai. Leltár doboz.

9 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében 181 Irodalom DT. 1912: Dunántúl, p. DT. 1933: Dunántúl, p. DTi.NSz. 1947: Dunántúli Népszava, DTi.NSz. 1948: Dunántúli Népszava, DTi.NSz. 1948: Dunántúli Népszava, DTi.NSz. 1948: Dunántúli Népszava, Haksch L. 1902: A negyvenéves Pécsi Dalárda története. Pécs, pp Horváth Z. 1994: Vexillológiai szómagyarázat. In: Zászlóvilág, 1994/ K.H. 1909: Kaposvári Hírlap, P.F. 1891: Pécsi Figyelő, p. P.N. 1898: Pécsi Napló, p. P.N. 1902: Pécsi Napló pp P.N. 1912: Pécsi Napló pp P.N. 1933: Pécsi Napló, pp P.N. 1943: Pécsi Napló, p. Vargha D. 1979: Adatok a Pécsi Dalárda történetéhez. - In: Szita L. (szerk.): Baranyai Helytörténetírás Pécs, pp. 177., 179. Znamierowski A. 2002: Zászlóenciklopédia. Bp, pp

10 182 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) The choral society of Pécs in light of the flag s ribbons Ferenc Tegzes The study explores the history of Pécs choral society using for documents, reports, public collections. This civil society, which founded in 1847 and re-founded in 1862, operation is the subject of the present studies. Several researchers, publicist has already interested after this important civil association. This study is focusing to this flag s ribbons, which were important in the life of the association. These artefacts together with the archive photos can be found in the Janus Pannonius Museum. These very valuable pieces reviewed by Ilona Millei.

A Pécsi Dalárda zászlója, zászlószalagjai a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében

A Pécsi Dalárda zászlója, zászlószalagjai a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 183-194 Pécs, 2015 A Pécsi Dalárda zászlója, zászlószalagjai a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében Millei Ilona Janus Pannonius Múzeum H-7621 Pécs, Felsőmalom u.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete. a település jelképeiről és a jelképek használatáról I. FEJEZET.

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete. a település jelképeiről és a jelképek használatáról I. FEJEZET. SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete a település jelképeiről és a jelképek használatáról Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

I. fejezet A község címerének leírása és használata 1..

I. fejezet A község címerének leírása és használata 1.. Nemeske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000.(IX.15.) sz. önkormánvzati rendelete a község jelképeiről és a jelképek használatáról. Nemeske Község Önkormányzatának Képviselö-testülete a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Október 22. Művelődési Ház 15.00 Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel üdvözlök mindenkit Tótkomlós

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja:

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT JJELKÉPEIIRÖL SSZÓLÓ 4/11995..((IIIIII.. 011..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 16/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés!

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés! BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL VAROS Ikt. sz.: Előadó: Mell: Hiv. SZ.: Ah. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYÍL VANOS ULES napirendje

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Módosította: 33/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2002. (III. 15.) rendelete Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Majnay Gábor Osztályvezető úr részére Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről

Majnay Gábor Osztályvezető úr részére Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről SZEKSZÁRD MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Szekszárd Béla tér Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről Kérésére az alábbiakban beszámolok a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Kiemelkedő Művészeti Együttes

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.), 16/2012.(V.31.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

4/1997. (VII.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. a címer és zászló alapításról és használatának rendjéről

4/1997. (VII.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. a címer és zászló alapításról és használatának rendjéről Mány község képviselő testületének 4/1997(VII.11.) 4/1997. (VII.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a címer és zászló alapításról és használatának rendjéről egységes szerkezetben a 16/2005. (X.28.) számú,

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Schola Catholica Kamarakórus

Schola Catholica Kamarakórus SÁROGÁRD VÁROSI KATOLIKUS KÓRUS Schola Catholica Kamarakórus Alapszabályzat Írta kórus vezetősége 2009.05.20. napján. Az alapszabály pontokban összefoglalja a tagok és a vezetőség feladatát, jogait, a

Részletesebben

Nyúl Község évi kulturális program tervezete

Nyúl Község évi kulturális program tervezete Nyúl Község 2017. évi kulturális program tervezete Január: 06.-án: Gyermekkórus-szentmisén énekel? Szülői értekezletek-fogadó órák: Aranykapu Óvoda 19.-én: Magyar Kultúra Napja : Ált. Isk. program-előadás,kiállítás/

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) Paks Város Önkormányzata címert alkot. A város címere: I. FEJEZET

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2000. (VII.07.) szám. r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG. község címer és zászló alapításáról és használatáról

RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2000. (VII.07.) szám. r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG. község címer és zászló alapításáról és használatáról RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (VII.07.) szám r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG község címer és zászló alapításáról és használatáról Rábahídvég község Önkormányzat az 1990. évi LXV. Törvény 1..

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

A címer, a zászló és a pecsét leírása

A címer, a zászló és a pecsét leírása Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/l999./VI.l./K.t. r e n d e l e t e Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról. 1. A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Részlet Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részlet Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Részlet Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetések alapításáról, azok használatának rendjéről szóló 24/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeletéből

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról Decs nagyközség képviselő-testületének 19/1993. (XII.01.) KT. számú r e n d e l e t e A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról (egységes szerkezetbe foglalva a 24/2009. (XI.26.), a 11/2012.

Részletesebben

VÁRhely 2002/4. HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza

VÁRhely 2002/4. HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza VÁRhely 2002/4 HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza Többen visszafojtott lélegzettel figyeltük drámai csúcspontokon, hogy a védőháló mögött hulló vakolattal együtt nem verik- e le a betűket a Kaszinó homlokzatáról.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A város jelképei és leírásuk

1. A város jelképei és leírásuk Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete Vecsés Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 42. NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről /A módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ Nagymányok

Részletesebben

Iskolai zenei életünk története

Iskolai zenei életünk története Iskolai zenei életünk története Az iskolai kórus Iskolánk első kórusa, az Ifjúsági Dalkör 1879-ben jött létre Harrach József tanár vezetésével. Nemcsak az ifjúság éneklését tette lehetővé, hanem gyűjtéseket

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005.(VII.1.) rendelete a helyi címer zászló alapításáról és használatának rendjéről.

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005.(VII.1.) rendelete a helyi címer zászló alapításáról és használatának rendjéről. Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005.(VII.1.) rendelete a helyi címer zászló alapításáról és használatának rendjéről. (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A cs. és kir. 68. gyalogezred zászlóaljai külön zászlóaljzászlóval rendelkeztek. Az I. zászlóaljé 1837 M. festett sárga zászló volt, amelynek mindkét oldalán a császári

Részletesebben

jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar

jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar A kórust 1862-ben alapította iparosokból, zenekedvelő polgárokból Palotásy János. A Jász Múzeumban található dokumentumok, díszes serlegek tanúskodnak

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei 1.. A címer leírása 2..

Az önkormányzat jelképei 1.. A címer leírása 2.. KONDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1995. évi 18. (XII.18.) számú r e n d e l e t e A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Kondoros Nagyközség Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE 1 Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE A települési címer és zászló alkotásáról, engedélyezéséről és módjáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Önkormányzat jelképei 1.. Az önkormányzat

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005.(X.31.) számú rendelete a helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetben)

(A módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1997. (V. 29.)önkormányzati rendelete a helyi címer, és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei. A címer leírása. A címer használatának köre és szabályai

Az önkormányzat jelképei. A címer leírása. A címer használatának köre és szabályai Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (XI. 01.) KT. számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 6/1995. (III. 20.) KT. számú rendeletének

Részletesebben

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/1995.(VI.15.) sz. RENDELETE

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével.

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/1991. (V.23.) önkormányzati rendelete a város címerének és zászlójának megállapításáról és használatának rendjéről A városi címer és zászló leírása

Részletesebben

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom.

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom. Zsámbék Város Képviselő-testületének 10/2006. (VI.28.) Ö.K. számú R E N D E L E T E * Zsámbék Város címerérő1, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 42/2000. (XI. 30.) sz. RENDELETE Dabas Város címeréről, zászlajáról és lobogójáról 1

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 42/2000. (XI. 30.) sz. RENDELETE Dabas Város címeréről, zászlajáról és lobogójáról 1 DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 42/2000. (XI. 30.) sz. RENDELETE Dabas Város címeréről, zászlajáról és lobogójáról 1 Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 1.. (6) bek. a) pontjában

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről.

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor Községi Önkormányzat 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor község címere: A községi címer és zászló leírása 1. Kék

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2)

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/1994.(V.26.),

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1 UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1 Uzsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VI.3.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VI.3.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VI.3.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről Szőc 2016 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2016. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

6. (1) A közterületeket legkésőbb a nemzeti ünnepeket megelőző munkanapon fel kell lobogózni.

6. (1) A közterületeket legkésőbb a nemzeti ünnepeket megelőző munkanapon fel kell lobogózni. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város címeréről és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról Balatonboglár Város

Részletesebben

2 / (I. 26.) RENDELETE HELYI JELKÉPEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATUK RENDJÉRŐL

2 / (I. 26.) RENDELETE HELYI JELKÉPEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATUK RENDJÉRŐL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 / 1994. (I. 26.) RENDELETE HELYI JELKÉPEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATUK RENDJÉRŐL Balatonszemes község Önkormányzatának 2/1994. (I.26.) számú

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai A Mecsek Egyesület 120 éves Baronek Jenő 1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótára című művében: Pécs igen régi nevezetes királyi város Baranya megyében a szőlőkkel,

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(VIII. 24.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(VIII. 24.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(VIII. 24.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata jelképeiről és azok használatáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/1996. /VI.5/ számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/1996. /VI.5/ számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/1996. /VI.5/ számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről (A 2000. évi módosításokkal egybeszerkesztve) Zalaszentgyörgy Község

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Zalaszentgrót Városi Önkormányzat. 1 /1992. /I. 31. / számú. r e n d e l e t e

Zalaszentgrót Városi Önkormányzat. 1 /1992. /I. 31. / számú. r e n d e l e t e Zalaszentgrót Városi Önkormányzat 1 /1992. /I. 31. / számú r e n d e l e t e a város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) Zalaszentgrót városi önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. A módosítására kiadott 14/2012 (VI. 01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete

Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A város címere. (1) A város címerének leírása:

I. fejezet. A város címere. (1) A város címerének leírása: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a város önkormányzata jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁRCIUS 23.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁRCIUS 23. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1372-2/2011. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen

Részletesebben

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2000. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Döntés a 2012. évi Zirc Város Díszpolgára cím és kitüntetések adományozására szóló javaslattételi

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben