A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében"

Átírás

1 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Pécs, 2015 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében Tegzes Ferenc Bevezetés Egy katonai vagy civil közösség legfőbb éke az összetartozásukat leginkább kifejező jelképe a zászló. A zászló éke pedig a különböző alkalmakkor ráerősített szalag. Minél több szalag ékesíti a zászlót, annál nagyobb dicsőséget tudhat magáénak az a közösség, legyen az katonai alakulat, vagy a polgári életben szerepet játszó közösség, szerveződés. Kézikönyvi meghatározások Széles szalag, amelyet a csúcsdísz alatt erősítenek a zászlórúdhoz. Megkülönböztetésre szolgál, illetve katonai lobogón kitüntetés is lehet. Általában a nemzeti libériás színeket viseli. Gazdagon van díszítve. (Znamierowski 2002: 7.) Egy hosszú, keskeny szövet-, vagy selyemszalag, amelyet a zászló rúdjának csúcsához kötnek. Főként csapatzászlóknál használják annak jelzésére, hogy a katonai egység milyen kitüntetést, elismerést kapott. (Horváth 1994: 42.) Az első zászlószalagot a zászló felavatásakor, vagy a zászló felszenteléskor (egyházi vagy polgári személy vesz részt) a zászlóanya erősíti fel a zászlórúdra. Ezt a szalagot vagy maga a zászlóanya készítette, vagy mással készítették el, de mindenképpen a zászlóanya nevében készült. A szalagon mindenkor szerepel az adományozó neve, az adományozás éve és az alkalom. Ezen kívül még szerepelhetett rajta valamilyen jelkép is, illetve vagy a nemzeti színek, vagy az adott település színei. Zászlószalagot általában a civil közösség kerek évfordulóin szoktak adományozni, vagy pedig ritka, nem szokványos alkalmakkor. Anyaga általában selyem, a rajta látható feliratok, jelképek vagy hímzéssel, vagy rávarással, vagy festéssel készültek.

2 174 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) A zászló létrejötte 1847-ben megalakult, majd egyéves fennállás után megszűnt a Pécsi Dalárda. (Vargha 1979: 177., 179.) Az 1862-ben újjáalakult dalárda 1864 elején határozta el saját zászlajának létrehozását, mint az együvé tartozás jelképét. 1 A Pécsi Dalárdának már volt egy jelképe, egy jelvény: ezüst lant, a húrjain áthúzott nemzeti színű szalag, a végei ferdén elvágva. A jelvényt Keimberg Vilmos pécsi aranyműves, a Dalárda működő tagja készítette. (Haksch 1902: 14.) Mivel a dalárdának nem volt vagyona, a zászlókészítéshez szükséges összeget társadalmi úton gyűjtötték össze. Hangversenyeket szerveztek, aláírási íveket bocsátottak közre. 2 Az március 9-i választmányi ülésen nyert megállapítást, miszerint összejött annyi pénz, amennyiből a zászlót már el lehet készíttetni. Ekkor állapították meg a zászló milyenségét is: fehér selyem szövet arany bojttal, a nyele fehér és arany, a szalagja nemzeti színű, továbbá a zászló egyfelén az egylet dal jelvénye koszorúval és a jeligével, más felén pedig a város czímere illesztve, úgy szinte a szalag egy részén a zászlóanya neve, más részén pedig az egylet alakulási napja látható legyen. 3 A szalag annyiban módosult, hogy a zászlóanya kívánságára fehér lett. (Haksch 1902: 22.) A zászlót Weber Ferenc pécsi festőművész tervezte, ugyancsak ő festette a zászló két oldalára felkerült két képet. (Haksch 1902: 22.) Az egylet jelmondatát még évi alakulási ülésükön fogadták el. Ezt Schulz József írta: Édes hazánk, kedves dalunk: Érted élünk, érted halunk. Első megzenésítője Szigriszt József volt, majd ezt átkomponálta Hoffer Károly. (Haksch 1902: ) Ezt elénekelték minden nyilvános megjelenésük alkalmával. Ezen az ülésen határozták el, hogy zászlóanyának felkérik gr. Majláth György országbíró, Baranya Vármegye főispánja feleségét, báró Prandau Stefániát, aki ebben az időben Pécsett, a Mária utcában lakott. 4 A dalárda zászlaját az Oberbauer-Zahn pesti cég készítette az április 27-én kelt szerződés alapján. Ugyancsak ez a cég készítette el a zászlóanya által felerősítendő zászlószalagot is. 5 Mivel a zászló egyik oldalán a város címere is szerepelt, ehhez a város engedélyére is szükség volt. Ezt természetesen Pécs város Tanácsa megadta. Ezt az június 22-i választmányi ülésen mutatta be Angyal Pál elnök. 6 A zászlóavatási ünnepségre augusztus 15-én került sor a Fő téren. (Most Széchenyi tér.) A zászlóavatás az egész város ünnepe volt. Itt került fel a zászlóra először zászlószalag, amelyet a zászlóanya kötött fel. 7 Ettől kezdve a zászló mindenhová elkísérte a Pécsi Dalárdát fellépéseiknek dicsőséges útján. Tanúja volt az énekesek minden szereplésének. Ebből, a mindenholt ott volt tényből adódott, hogy amikor 1943 októberében Pécsett, a Dóm téren tartotta az MDEOSZ Dunántúli Daloskerületének 500 dalosa hangversenyét, nemcsak újságírói túlzásként olvashatjuk, miszerint a ma is nagyhírű király- 1 MNL Baranya Megyei Levéltár (továbbiakban MNL BML) X. 56. Pécsi Dalárda választmányi jkv VII.sz. 2 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda választmányi jkv II.sz. 3 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda választmányi jkv március 09. IV.sz. 4 MNL BML X. 56 Pécsi Dalárda bizottmányi jkv március 09. V.sz. 5 MNL BML X. 56 Pécsi Dalárda iratai. Pénzügyi-gazdasági okmányok Tervrajz az iratok közt. 5. doboz. (A fordítás T. Papp Zsófia levéltárosnak köszönhető.) 6 MNL BML IV Pécs város Tanácsa iratai. 1864/ Haksch L ; Vasárnapi Újság, szeptember

3 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében ábra: Csoportkép. A Pécsi Dalárda a budapesti verseny I. díjának ünneplése alkalmával, (Fotó: Zelesny Károly, Pécs, JPM Történeti Osztály, ltsz.: ) 2. ábra: Zászlótartó a Pécsi Dalárda zászlójával. Reprodukció, századforduló. (Haksch Lajos 1902: A negyvenéves Pécsi Dalárda története , Pécs, 252.p.)

4 176 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 3. ábra: A Pécsi Dalárda zászlószalagjai, archív felvétel az 1930-as évekből. (JPM, Történeti Osztály, ltsz.: ) díjas Pécsi Dalárda sok országos és külföldi, dicsőséget sugárzó 100 éves babéros múlt emlékét őrző, foszlányossá ócskult patinás zászlaja alatt jelent meg. Ez, dicsőség idevagy oda, nyilván nagy ellentétben állt a kormányzódíjas Pécsi Szeráfi Kórus még üde színpompájú selyem lobogója mellett. (P.N : 2.) Jubileumok Egy civil szerveződés életében mindig jelentősek azok az események amelyek az alapításhoz, alakuláshoz köthető megemlékezések. Ezek általában kerek, vagy öttel osztható évfordulók. A Pécsi Dalárda esetében sincs másképpen. Ellenben itt azt a speciális esetet tapasztaljuk, miszerint ez a zászló történetében is jelentős eseményt jelentett. 10. évforduló Az első tíz évet május 19. és 20-án ünnepelte meg a dalárda. Az ország dalos egyesületei közül a meghívásnak csak az eszéki és az apatini dalosok tettek eleget. Az első nap hangverseny keretében adott műsort a dalárda, a második nap a székesegyházi misén szerepeltek a dalosok. Az ünnepi ebéd alatt táviratban üdvözölték a zászlóanyát, Majláth Györgynét. (Haksch 1902: 64.) Még a hivatalos ünnepség előtt a dalárda zászlajára új zászlószalag került fel, A lelkes pécsi hölgyektől 1872.V.12. felirattal.8 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda iratai. A Pécsi Dalárda vagyon-leltára március hó 1-én

5 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében évforduló Nagyobb szabású ünnepségre került sor 1886-ban, amikor alakulásuk (újjáalakulásuk) 25. évfordulójára emlékeztek augusztus 11. és 15. között Pécsett volt az országos dalosverseny, illetve az Országos Daláregyesületek Szövetségének közgyűlése. A Pécsi Dalárda jubileumi ünnepségére 15-én került sor. A tulajdonképpeni ünnepség előtt a diadaljelvényekkel elhalmozott díszes zászló alatt, a belvárosi plébánia templomba vonultak a dalosok szentmisére, amely alatt az Egri Dalkör dalosaitól lehetett hallani az énekeket. A mise után a Majláth téren (mostani Kossuth tér) felállított dalcsarnokba vonultak több ezres tömegtől kísérve a jubileumi díszközgyűlésre. A csarnok befogadóképességének korlátolt volta miatt, csak belépőjeggyel rendelkezők részére volt lehetőség bent tartózkodni. Helyet kaptak azok a leányok is, akik az első napon, augusztus 11-én a vendég dalárdák zászlóit megkoszorúzták. A meghívottak között volt a zászlóanyának, özv. Majláth Györgynének a képviseletében lánya, Majláth Etelka, Pallavicini Ede őrgróf felesége is. Az ünnepi üdvözlő és emlékbeszédek elhangzása után került sor a dalárda részére a különböző ajándékok átadására. Az első gyönyörű ajándékot Simon Emma kisasszony nyújtotta át, elefántcsontszínű vastag atlasz szalagot, ezen fölirattal: A pécsi lelkes hölgyektől augusztus 15. A Pécsi Dalárda 25 éves jubileumára. Ezen szalag annál becsesebb, mert mintegy kiegészítését képezi ugyancsak a pécsi lelkes hölgyek által évi május 19-én tartott 10 éves jubileuma alkalmából átnyújtott szalagnak. (Haksch 1902: 171.) Több dalárda koszorút nyújtott át, feliratokkal ellátott szalagokkal, amelyek később mint zászlószalagok kerültek a dalárda 1906-os vagyonleltárába: Budai Dalárda, Egri Dalkör, Kolozsvári Dalkör, Losonci Dalegylet, a rimaszombati dalárdának képviselője szótlanul adta át a nemzeti szín szalaggal ellátott koszorut. (Haksch 1902: 172.) Zászlószalagot hozott a jubileumra a Szentesi Dal és Zeneegylet, a Pécsi Keresztény Polgári Társaskör, a Kecskeméti Dalárda, a Szatmárnémeti Férfi Dalárda és özv. Engeszer Mátyásné is. 9 Az ünnepség tovább folytatódott az üdvözlő beszédekkel és a jókívánságokat tartalmazó táviratok felolvasásával. 30. évforduló A harmincadik évfordulójáról november 7-én ünnepi díszhangversennyel emlékezett meg a dalárda, amely a Hattyú ház és a Nemzeti Kaszinó termeiben zajlott le. A megnagyobbított pódium elején, jobbra-balra kis asztalokon a dalárda eddigi sikereinek bizonyítékait láthatta a közönség. Az egyiken serlegeket és a kiválóbb zászlószalagokat helyezték el, mellette a sok vihart látott zászló volt kitűzve, szintén elhalmozva a legkiválóbb helyekről kapott zászlószalagokkal. A vendégek között ott találhattuk a zászlóanya képviseletében lányát, Pallavicini Ede őrgrófné Majláth Etelka grófnőt. (Haksch 1902: 195.) A pécsi kötődésű, országosan ismert költő, Váradi Antal prológjában a zászlóról is szólt: (Haksch 1902: 196., P.F. 1891: ) [.] A dal amelyet zenge ajkatok, Csodás visszhangra lelt minden kebelben, Zászlótok friss babér borítja mindég, És annyi verseny büszke harcza közt Legyőzhetetlen s mindig diadalmas «Pécsi Dalárda a te lobogód! Fel azt a zászlót, pécsiek, barátaim! [ ] 9 Legalább is az 1906-os dalárdai vagyonleltár könyvben ennyi szerepelt ebből az évből.

6 178 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Az anya-áldás legszebb koszorú, Az anya-csók a legszentebbik díszjel- Ez száll ma zászlótoknak homlokára, November 8-án délelőtt zászlaja alatt vonult a dalárda a belvárosi plébánia templomba szentmisére. Ezen ott volt a zászlóanya, gróf Majláth Györgyné is. Itt a dalárda, oszlopos tagjának, Hoffer Károlynak a vokál-miséjét énekelte el. Este a Hattyú nagytermében volt a jubileumi díszlakoma, ahol a pohárköszöntők sorát a zászlóanyát méltató kezdte meg. Ezután Kardos Kálmán főispán méltató beszéde következett, s a dalárda háromszoros tus ráénekléssel fogadta a köszönetnyilvánításokat. (Haksch 1902: 199.) A jubileumhoz még hozzá tartozik, hogy a dalárda díszes emléklapot adott ki, amely többek között a díszhangverseny műsorát, az akkor működő tagok csoportképét a zászlóval, a zászlóavatási szalaggal és még egy-két másik szalaggal közli évforduló május 10-én és 11-én, hétvégén ünnepelte a dalárda és a város ezt a jeles évfordulót. Szombaton a dalárda azon tagjainak adtak este szerenádot, akik a legrégebbi időktől részt vettek a dalegyletben. Másnap, vasárnap a belvárosi plébánia templomban szentmisén vettek részt a dalárda tagjai és a város minden számottevő személye. A helyi testvér dalegyesületek közül a Pécsi Polgári Daloskör a zászlaja alatt volt jelen, ezzel is kifejezve az esemény jelentőségét, illetve megbecsülésének tényét emelve. A misén a dalárda énekelt. Az ezt követő díszközgyűlés a Vigadó -ban zajlott le. Itt az emelvénytől balra nagy asztalon voltak elhelyezve dalos egyesületünk összes diadal-jelvényei. Ezüst serlegei, ezüst koszorúi, nyert versenydíjai, zászlójára helyezett koszorúk szalagjai, melyeknek tarka színváltozata bizonyítéka annak, hogy különböző nemzetek hajoltak meg énekeseink művészete előtt. A dalárda jobb szárnyán Végh Imre állt a hatalmas, részben már megtépett, de annál tiszteletreméltóbb zászlóval, melyen el se férnek már annak összes pompás és értékes szalagjai, úgy hogy azoknak egy részét külön kellett a falon elhelyezni. (P.N : 5.) Az ünnepi megnyitóbeszéd után Majorossy Imre kétszer is üdvözlő beszéddel fordult a jubiláns egylethez. Először mint a város polgármestere, másodszor, mint a Pécsi Zenekedvelők Egyesületének elnöke. Beszéde után úgy a város és a zenekedvelők nevében egy-egy szalagot kötött fel a dalárda zászlajára. A város közönségének hatalmas, a város színeiben tartott szalagját gazdag arany rojtokkal, művészi aranyhímzéssel látta el Lachinger Mari kisasszony. (P.N. 1902: ) Este ugyancsak a Vigadó -ban volt a bankett. A Dalárda által elénekelt Huber Károly Nemzeti lobogó című szerzeménye után kezdetét vette a társasvacsora. A felköszöntők sorában természetesen sor került a zászlóanyára, özv. Majláth Györgynére ürítendő pohárra is. Ezt Reberits Imre alelnök mondta el. (P.N. 1902: ) A zászlóanya egészségi állapota miatt nem vehetett részt az ünnepségen, de táviratban köszöntötte a jubilánsokat: Szivből jövő üdvözletemet küldöm, s fölöttébb sajnálom, hogy a gyönyörű ünnepen jelen nem lehetek. Erre az eseményre megjelent a dalárda addigi dicsőséges eseményekkel bővelkedő és a kevésbé felemelő hétköznapjait bemutató, dokumentum értékű fényképekkel (a zászlóra, a zászlószalagokra vonatkozóan is) ellátott kiadványa. (Haksch Lajos: A negyvenéves Pécsi Dalárda története , 251 p., készült Taizs József nyomdájában.) A kiadvány ajánlása: Nagyméltóságu özvegy Majláth Györgyné született br. Prandau Stefánia úrasszony őkegyelmességének, a Pécsi Dalárda zászlóanyjának, mély tisztelettel és hódolattal ajánlja a Pécsi Dalárda. 10 MNL BML XIV. 58. Várhalmi Oszkár hagyatéka. Pécs város zenei élete Emléklap a Pécsi Dalárda harmincz éves fennállása alkalmára. Pécs, 1891.

7 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében évforduló Visy László főispán tekintettel a dalárdának Pécs kulturális életében betöltött szerepére szerette volna, ha az egész város részt vesz ezen az ünnepen. A Nemzeti Casinóban lezajlott megbeszélésen a Pécsi Jótékony Nőegyletet felkérte egy díszes zászlószalag elkészíttetésére. (DT. 1912: ) A félévszázados működését december 8-án ünneplő dalárdát Pécs városa több középületre kitűzött trikolorral is köszöntötte! (P.N. 1912: ) Az ünnepi mise a Lyceumi templomban zajlott, ahová a dalárda a zászlója alatt érkezett. (P.N. 1912: ) Innen az egyesületi zászló alatt a résztvevők a Nemzeti Casinóban tartandó ünnepi közgyűlésre vonultak. (P.N. 1912: ) Szuly Jánosnak, a dalárda elnökének és Nendtvich Andor polgármesternek a beszédei után a főispán, Visy László a pécsi hölgyek nevében szólt az egybegyűltekhez, mert ahol a pécsi dal ünnepel, ott el nem maradhatnak a pécsi hölgyek sem, mert ők mindenkoron hálásak voltak, amikor a szépnek, a művészetnek hódoltak kulturális tényezőink. A mai nap emlékezetére szalagot hímeztek a pécsi hölgyek a Pécsi Dalárda dicsőségövezte lobogójára, és kéri a daláda vezetőségét, őrizzék meg azt mindenkoron, mint a pécsi hálájának beszédes jelvényét. A szalagot a főispán lánya, Visy Ilonka kötötte fel a zászlóra lelkes éljenzés közepette, ezt követően a jeligéje eléneklése után a dalárda elnöke köszönte meg a zászlószalagot, melynek reáhimzett aranyszálai kötik majd össze a jövőben is a város közönségét dalárdájával. (P.N. 1912: ) 85. évforduló 1933 júniusában a Pécsi Ünnepi Hét keretében tartotta a dalárda ezt a jeles évfordulót. Az ünnepi szentmise a belvárosi plébánia templomban zajlott le. Az istentisztelet után az Apáca u. 12. számú ház falán elhelyezett emléktáblához vonultak zászlajuk alatt. Ahhoz a házhoz, ahol egykor a szépmúltú és ragyogó jelenű egyesület életre hívatott. Az emléktábla előtt Borsy Jenő ügyvezető elnök mondott költői hangú megemlékezést. (P.N. 1933: ) A díszközgyűlést a Katolikus Kör dísztermében tartották. Az ünnepi beszédek után az üdvözlések hangzottak el, majd a pécsi hölgyek zászlószalagjának átadására került sor, melyet Visy Dóra erősített a dalárda zászlajára. Ezt követően a Pécsi Polgári Daloskör nevében Schmidt Lajos és Enge Ádám a város színeit hordó szalaggal díszítették az ünnepelt egyesület zászlaját. 11 Este díszhangversenyt hallgathatott a Nemzeti Színház közönsége. (DT. 1933: ) Centenárium június 21-én szombaton a 100 éves Pécsi Dalárda több dalosegyesület részvételével a Nemzeti Színházban igen szépen sikerült díszhangversennyel kezdte meg a jubileumi ünnepségsorozatot. (DTi.NSz. 1947: ) Majd a következő év elején megtartott közgyűlésükön elhatározták, és a 100. évfordulón január 25-én díszközgyűlést tartanak a vármegyeházán, és díszhangversenyt január 26-án este a Nemzeti Színházban. (DTi.NSz. 1948: ) A vasárnap tartott díszközgyűlés ünnepi misével kezdődött a Székesegyházban, majd az Apáca u. 12. sz. ház falán lévő emléktáblát koszorúzták meg. A vármegyeház dísztermében került sor a díszközgyűlésre. Megjelent Tolnai József polgármester, Keserű János alispán, Kozma István altábornagy, a katonai kerület parancsnoka, Bárdos Lajos, a Magyar Dalosegyesületek Országos Szövetségének elnöke, Borsy István, a szövetség 11 Pécsi Napló, , MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda iratai. Leltár doboz.

8 180 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) titkára. A Szózat elhangzása után a dalárda elnöke, Korda Alfréd, a Nemzeti Bank igazgatója ismertette a dalárda erkölcsi sikerekben gazdag múltját. Ez után következett a zászlók megkoszorúzása. A sort Tolnai Józsefné kezdte meg, aki zászlóanyai minőségben pár közvetlen szóval helyezte el koszorúját a Pécsi Dalárda zászlaján. Majd ezt követte a társegyesületek zászlainak megkoszorúzása. (DTi.NSz. 1948: ) Bár a sajtó nem írja külön, de biztos, hogy a zászlóanya ekkor kötötte fel azt a zászlószalagot, amelyet az ő nevében a dalárda a centenáriumi ünnepségek lebonyolítására a várostól kapott 700 Ft-ból készíttetett. A dalárda másnap a Nemzeti Színházban megtartotta centenáriumi díszhangversenyét, amely kitűnően sikerült. Trombita fanfárok hangjai mellett vitték be a jubiláló dalárda zászlaját. A polgármester köszöntötte a dalárdát, és külön a román vendégeket. A hangverseny műsorát Beethoven műveiből állították össze. (DTi.NSz. 1948: ) Zászlószalagok mobilizáltan 1898 júniusában meghívót kapott a Dalárda a Pécsi Önkéntes Tűzoltó Testülettől: A pécsi önkéntes tűzoltó testület f. évi július hó 3-án tartja meg [ ]zászlófelavatásának 25 éves évfordulójának ünnepélyét,- melyre is van szerencsénk mély tisztelettel azon kérelemmel meghívni, miszerint azon testületileg az egyleti zászlóval részt venni, s ez által ezen ünnepély fényét emelni szíveskedjék. 12 Gr. Majláth Györgyné mindkét egyesületben betöltötte a zászlóanya tisztet. Az ünnepség a Légszeszgyár szomszédságában felállított tűzoltó gyakorlótoronynál zajlott. Itt állították fel a tábori miséhez berendezett sátrat. Előtte helyezték el a harmóniumot, melylyel szemben a Pécsi Dalárda foglalt állást, melynek zászlaját dicsőséggel vitték szerteszét az országba, hogy szinte megroskadt az arra akasztott emlékszalagok és babérkoszorúk súlya alatt. (P.N. 1898: ) Jótékonyság jutalma 1892 januárjában Villányba látogatott a dalárda, ahol a leendő kisdedóvó javára adott jótékony célú műsort. A zászlójukra itt egy újabb szalagos babérkoszorú került: Az első magyar dalárdának Villány intelligenciája felirattal. (Haksch 1902: 211.) 1909 május első napjaiban Kaposváron a gyermekek részére rendezett jótékony célú hangversenyt adott a dalárda. A pályaudvaron Németh István kaposvári polgármester üdvözölte a 42 tagú küldöttséget. Válaszbeszédében Szulyi János elnök kihangsúlyozta, hogy Mi, akik mindenfelé jártunk kis csapatunkkal, e kedves zászló alatt, terjesztve a magyar dalt, rég vágytunk arra, hogy meglátogassuk Kaposvárt, ezt a kedves szomszédot. Ezt követően a polgármester egy gyönyörű babérkoszorút kötött fel a zászlóra a következő szavak kíséretében: Kaposvár közönsége, hódolata és szeretete jeléül a pécsi dalosoknak. (K.H. 1909: ) A szalag felirata: Kapos város közönsége máj MNL BML X. 56. Pécs Dalárda iratai. Pécsi Dalárda rendezvényei Pécsett doboz. 13 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda iratai. Leltár doboz.

9 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében 181 Irodalom DT. 1912: Dunántúl, p. DT. 1933: Dunántúl, p. DTi.NSz. 1947: Dunántúli Népszava, DTi.NSz. 1948: Dunántúli Népszava, DTi.NSz. 1948: Dunántúli Népszava, DTi.NSz. 1948: Dunántúli Népszava, Haksch L. 1902: A negyvenéves Pécsi Dalárda története. Pécs, pp Horváth Z. 1994: Vexillológiai szómagyarázat. In: Zászlóvilág, 1994/ K.H. 1909: Kaposvári Hírlap, P.F. 1891: Pécsi Figyelő, p. P.N. 1898: Pécsi Napló, p. P.N. 1902: Pécsi Napló pp P.N. 1912: Pécsi Napló pp P.N. 1933: Pécsi Napló, pp P.N. 1943: Pécsi Napló, p. Vargha D. 1979: Adatok a Pécsi Dalárda történetéhez. - In: Szita L. (szerk.): Baranyai Helytörténetírás Pécs, pp. 177., 179. Znamierowski A. 2002: Zászlóenciklopédia. Bp, pp

10 182 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) The choral society of Pécs in light of the flag s ribbons Ferenc Tegzes The study explores the history of Pécs choral society using for documents, reports, public collections. This civil society, which founded in 1847 and re-founded in 1862, operation is the subject of the present studies. Several researchers, publicist has already interested after this important civil association. This study is focusing to this flag s ribbons, which were important in the life of the association. These artefacts together with the archive photos can be found in the Janus Pannonius Museum. These very valuable pieces reviewed by Ilona Millei.

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ Dr. Hadnagy Imre József ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ A zászlók már évezredekkel ezelőtt az együvé tartozás, egy közösség összetartó erejének szimbólumaként jelentek meg. Talán legkorábban a katonák

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár 125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár Összeállította: Németh Lászlóné ÓMI Városi Múzeum, 2009. 1884. XI. 24. A régi iskola épületében 31 fővel megalakult a Rimamurány Munkásszemélyzet Olvasó

Részletesebben

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL 1 oldal Krónika Kiliti 2014. szeptember Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. OLDAL Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó 5. oldal 7. oldal 11. oldal 2 Cyan Magenta

Részletesebben

Bercsényi-huszárok Kassán 1906-ban Miskolc város és Borsod vármegye Rákóczi újratemetésén. GYULAI Éva

Bercsényi-huszárok Kassán 1906-ban Miskolc város és Borsod vármegye Rákóczi újratemetésén. GYULAI Éva 105 Bercsényi-huszárok Kassán 1906-ban Miskolc város és Borsod vármegye Rákóczi újratemetésén GYULAI Éva Bercsényi-Husaren in Kaschau im Jahr 1906 Die Stadt Miskolc und das Komitat Borsod auf der Wiederbestattung

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Kanadai jótékonysági tábor diákoknak. Canadian Charity Camp for Students. Sikeresen zárult a IV. Magyar Világtalálkozó

Kanadai jótékonysági tábor diákoknak. Canadian Charity Camp for Students. Sikeresen zárult a IV. Magyar Világtalálkozó A PANORÁMA AJÁNLATA Kanadai jótékonysági tábor diákoknak Idén is csodálatos élményben volt részük azoknak a határon túli diákoknak, akik ingyenesen vehettek részt a kanadai Rákóczi Alapítvány által, immár

Részletesebben

A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE

A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE Az igaz cserkész tudja jól, Közössége nem juhakol. De szabad lelkek szövetsége, Vállalt rendben termékeny béke. Célja nem hazug szolgaság, De emberséges

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvári Újság Vasvár, 2008. június 19. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvár legrégebbi civil szervezete, a Vasvár

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. MÁJUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 180,- FT Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val Gilbert Marvin, a Franciaországban (Normandia) található Beaumont le

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 24. szám 2014. december 19. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert Radics

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben