A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében"

Átírás

1 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Pécs, 2015 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében Tegzes Ferenc Bevezetés Egy katonai vagy civil közösség legfőbb éke az összetartozásukat leginkább kifejező jelképe a zászló. A zászló éke pedig a különböző alkalmakkor ráerősített szalag. Minél több szalag ékesíti a zászlót, annál nagyobb dicsőséget tudhat magáénak az a közösség, legyen az katonai alakulat, vagy a polgári életben szerepet játszó közösség, szerveződés. Kézikönyvi meghatározások Széles szalag, amelyet a csúcsdísz alatt erősítenek a zászlórúdhoz. Megkülönböztetésre szolgál, illetve katonai lobogón kitüntetés is lehet. Általában a nemzeti libériás színeket viseli. Gazdagon van díszítve. (Znamierowski 2002: 7.) Egy hosszú, keskeny szövet-, vagy selyemszalag, amelyet a zászló rúdjának csúcsához kötnek. Főként csapatzászlóknál használják annak jelzésére, hogy a katonai egység milyen kitüntetést, elismerést kapott. (Horváth 1994: 42.) Az első zászlószalagot a zászló felavatásakor, vagy a zászló felszenteléskor (egyházi vagy polgári személy vesz részt) a zászlóanya erősíti fel a zászlórúdra. Ezt a szalagot vagy maga a zászlóanya készítette, vagy mással készítették el, de mindenképpen a zászlóanya nevében készült. A szalagon mindenkor szerepel az adományozó neve, az adományozás éve és az alkalom. Ezen kívül még szerepelhetett rajta valamilyen jelkép is, illetve vagy a nemzeti színek, vagy az adott település színei. Zászlószalagot általában a civil közösség kerek évfordulóin szoktak adományozni, vagy pedig ritka, nem szokványos alkalmakkor. Anyaga általában selyem, a rajta látható feliratok, jelképek vagy hímzéssel, vagy rávarással, vagy festéssel készültek.

2 174 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) A zászló létrejötte 1847-ben megalakult, majd egyéves fennállás után megszűnt a Pécsi Dalárda. (Vargha 1979: 177., 179.) Az 1862-ben újjáalakult dalárda 1864 elején határozta el saját zászlajának létrehozását, mint az együvé tartozás jelképét. 1 A Pécsi Dalárdának már volt egy jelképe, egy jelvény: ezüst lant, a húrjain áthúzott nemzeti színű szalag, a végei ferdén elvágva. A jelvényt Keimberg Vilmos pécsi aranyműves, a Dalárda működő tagja készítette. (Haksch 1902: 14.) Mivel a dalárdának nem volt vagyona, a zászlókészítéshez szükséges összeget társadalmi úton gyűjtötték össze. Hangversenyeket szerveztek, aláírási íveket bocsátottak közre. 2 Az március 9-i választmányi ülésen nyert megállapítást, miszerint összejött annyi pénz, amennyiből a zászlót már el lehet készíttetni. Ekkor állapították meg a zászló milyenségét is: fehér selyem szövet arany bojttal, a nyele fehér és arany, a szalagja nemzeti színű, továbbá a zászló egyfelén az egylet dal jelvénye koszorúval és a jeligével, más felén pedig a város czímere illesztve, úgy szinte a szalag egy részén a zászlóanya neve, más részén pedig az egylet alakulási napja látható legyen. 3 A szalag annyiban módosult, hogy a zászlóanya kívánságára fehér lett. (Haksch 1902: 22.) A zászlót Weber Ferenc pécsi festőművész tervezte, ugyancsak ő festette a zászló két oldalára felkerült két képet. (Haksch 1902: 22.) Az egylet jelmondatát még évi alakulási ülésükön fogadták el. Ezt Schulz József írta: Édes hazánk, kedves dalunk: Érted élünk, érted halunk. Első megzenésítője Szigriszt József volt, majd ezt átkomponálta Hoffer Károly. (Haksch 1902: ) Ezt elénekelték minden nyilvános megjelenésük alkalmával. Ezen az ülésen határozták el, hogy zászlóanyának felkérik gr. Majláth György országbíró, Baranya Vármegye főispánja feleségét, báró Prandau Stefániát, aki ebben az időben Pécsett, a Mária utcában lakott. 4 A dalárda zászlaját az Oberbauer-Zahn pesti cég készítette az április 27-én kelt szerződés alapján. Ugyancsak ez a cég készítette el a zászlóanya által felerősítendő zászlószalagot is. 5 Mivel a zászló egyik oldalán a város címere is szerepelt, ehhez a város engedélyére is szükség volt. Ezt természetesen Pécs város Tanácsa megadta. Ezt az június 22-i választmányi ülésen mutatta be Angyal Pál elnök. 6 A zászlóavatási ünnepségre augusztus 15-én került sor a Fő téren. (Most Széchenyi tér.) A zászlóavatás az egész város ünnepe volt. Itt került fel a zászlóra először zászlószalag, amelyet a zászlóanya kötött fel. 7 Ettől kezdve a zászló mindenhová elkísérte a Pécsi Dalárdát fellépéseiknek dicsőséges útján. Tanúja volt az énekesek minden szereplésének. Ebből, a mindenholt ott volt tényből adódott, hogy amikor 1943 októberében Pécsett, a Dóm téren tartotta az MDEOSZ Dunántúli Daloskerületének 500 dalosa hangversenyét, nemcsak újságírói túlzásként olvashatjuk, miszerint a ma is nagyhírű király- 1 MNL Baranya Megyei Levéltár (továbbiakban MNL BML) X. 56. Pécsi Dalárda választmányi jkv VII.sz. 2 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda választmányi jkv II.sz. 3 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda választmányi jkv március 09. IV.sz. 4 MNL BML X. 56 Pécsi Dalárda bizottmányi jkv március 09. V.sz. 5 MNL BML X. 56 Pécsi Dalárda iratai. Pénzügyi-gazdasági okmányok Tervrajz az iratok közt. 5. doboz. (A fordítás T. Papp Zsófia levéltárosnak köszönhető.) 6 MNL BML IV Pécs város Tanácsa iratai. 1864/ Haksch L ; Vasárnapi Újság, szeptember

3 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében ábra: Csoportkép. A Pécsi Dalárda a budapesti verseny I. díjának ünneplése alkalmával, (Fotó: Zelesny Károly, Pécs, JPM Történeti Osztály, ltsz.: ) 2. ábra: Zászlótartó a Pécsi Dalárda zászlójával. Reprodukció, századforduló. (Haksch Lajos 1902: A negyvenéves Pécsi Dalárda története , Pécs, 252.p.)

4 176 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 3. ábra: A Pécsi Dalárda zászlószalagjai, archív felvétel az 1930-as évekből. (JPM, Történeti Osztály, ltsz.: ) díjas Pécsi Dalárda sok országos és külföldi, dicsőséget sugárzó 100 éves babéros múlt emlékét őrző, foszlányossá ócskult patinás zászlaja alatt jelent meg. Ez, dicsőség idevagy oda, nyilván nagy ellentétben állt a kormányzódíjas Pécsi Szeráfi Kórus még üde színpompájú selyem lobogója mellett. (P.N : 2.) Jubileumok Egy civil szerveződés életében mindig jelentősek azok az események amelyek az alapításhoz, alakuláshoz köthető megemlékezések. Ezek általában kerek, vagy öttel osztható évfordulók. A Pécsi Dalárda esetében sincs másképpen. Ellenben itt azt a speciális esetet tapasztaljuk, miszerint ez a zászló történetében is jelentős eseményt jelentett. 10. évforduló Az első tíz évet május 19. és 20-án ünnepelte meg a dalárda. Az ország dalos egyesületei közül a meghívásnak csak az eszéki és az apatini dalosok tettek eleget. Az első nap hangverseny keretében adott műsort a dalárda, a második nap a székesegyházi misén szerepeltek a dalosok. Az ünnepi ebéd alatt táviratban üdvözölték a zászlóanyát, Majláth Györgynét. (Haksch 1902: 64.) Még a hivatalos ünnepség előtt a dalárda zászlajára új zászlószalag került fel, A lelkes pécsi hölgyektől 1872.V.12. felirattal.8 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda iratai. A Pécsi Dalárda vagyon-leltára március hó 1-én

5 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében évforduló Nagyobb szabású ünnepségre került sor 1886-ban, amikor alakulásuk (újjáalakulásuk) 25. évfordulójára emlékeztek augusztus 11. és 15. között Pécsett volt az országos dalosverseny, illetve az Országos Daláregyesületek Szövetségének közgyűlése. A Pécsi Dalárda jubileumi ünnepségére 15-én került sor. A tulajdonképpeni ünnepség előtt a diadaljelvényekkel elhalmozott díszes zászló alatt, a belvárosi plébánia templomba vonultak a dalosok szentmisére, amely alatt az Egri Dalkör dalosaitól lehetett hallani az énekeket. A mise után a Majláth téren (mostani Kossuth tér) felállított dalcsarnokba vonultak több ezres tömegtől kísérve a jubileumi díszközgyűlésre. A csarnok befogadóképességének korlátolt volta miatt, csak belépőjeggyel rendelkezők részére volt lehetőség bent tartózkodni. Helyet kaptak azok a leányok is, akik az első napon, augusztus 11-én a vendég dalárdák zászlóit megkoszorúzták. A meghívottak között volt a zászlóanyának, özv. Majláth Györgynének a képviseletében lánya, Majláth Etelka, Pallavicini Ede őrgróf felesége is. Az ünnepi üdvözlő és emlékbeszédek elhangzása után került sor a dalárda részére a különböző ajándékok átadására. Az első gyönyörű ajándékot Simon Emma kisasszony nyújtotta át, elefántcsontszínű vastag atlasz szalagot, ezen fölirattal: A pécsi lelkes hölgyektől augusztus 15. A Pécsi Dalárda 25 éves jubileumára. Ezen szalag annál becsesebb, mert mintegy kiegészítését képezi ugyancsak a pécsi lelkes hölgyek által évi május 19-én tartott 10 éves jubileuma alkalmából átnyújtott szalagnak. (Haksch 1902: 171.) Több dalárda koszorút nyújtott át, feliratokkal ellátott szalagokkal, amelyek később mint zászlószalagok kerültek a dalárda 1906-os vagyonleltárába: Budai Dalárda, Egri Dalkör, Kolozsvári Dalkör, Losonci Dalegylet, a rimaszombati dalárdának képviselője szótlanul adta át a nemzeti szín szalaggal ellátott koszorut. (Haksch 1902: 172.) Zászlószalagot hozott a jubileumra a Szentesi Dal és Zeneegylet, a Pécsi Keresztény Polgári Társaskör, a Kecskeméti Dalárda, a Szatmárnémeti Férfi Dalárda és özv. Engeszer Mátyásné is. 9 Az ünnepség tovább folytatódott az üdvözlő beszédekkel és a jókívánságokat tartalmazó táviratok felolvasásával. 30. évforduló A harmincadik évfordulójáról november 7-én ünnepi díszhangversennyel emlékezett meg a dalárda, amely a Hattyú ház és a Nemzeti Kaszinó termeiben zajlott le. A megnagyobbított pódium elején, jobbra-balra kis asztalokon a dalárda eddigi sikereinek bizonyítékait láthatta a közönség. Az egyiken serlegeket és a kiválóbb zászlószalagokat helyezték el, mellette a sok vihart látott zászló volt kitűzve, szintén elhalmozva a legkiválóbb helyekről kapott zászlószalagokkal. A vendégek között ott találhattuk a zászlóanya képviseletében lányát, Pallavicini Ede őrgrófné Majláth Etelka grófnőt. (Haksch 1902: 195.) A pécsi kötődésű, országosan ismert költő, Váradi Antal prológjában a zászlóról is szólt: (Haksch 1902: 196., P.F. 1891: ) [.] A dal amelyet zenge ajkatok, Csodás visszhangra lelt minden kebelben, Zászlótok friss babér borítja mindég, És annyi verseny büszke harcza közt Legyőzhetetlen s mindig diadalmas «Pécsi Dalárda a te lobogód! Fel azt a zászlót, pécsiek, barátaim! [ ] 9 Legalább is az 1906-os dalárdai vagyonleltár könyvben ennyi szerepelt ebből az évből.

6 178 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Az anya-áldás legszebb koszorú, Az anya-csók a legszentebbik díszjel- Ez száll ma zászlótoknak homlokára, November 8-án délelőtt zászlaja alatt vonult a dalárda a belvárosi plébánia templomba szentmisére. Ezen ott volt a zászlóanya, gróf Majláth Györgyné is. Itt a dalárda, oszlopos tagjának, Hoffer Károlynak a vokál-miséjét énekelte el. Este a Hattyú nagytermében volt a jubileumi díszlakoma, ahol a pohárköszöntők sorát a zászlóanyát méltató kezdte meg. Ezután Kardos Kálmán főispán méltató beszéde következett, s a dalárda háromszoros tus ráénekléssel fogadta a köszönetnyilvánításokat. (Haksch 1902: 199.) A jubileumhoz még hozzá tartozik, hogy a dalárda díszes emléklapot adott ki, amely többek között a díszhangverseny műsorát, az akkor működő tagok csoportképét a zászlóval, a zászlóavatási szalaggal és még egy-két másik szalaggal közli évforduló május 10-én és 11-én, hétvégén ünnepelte a dalárda és a város ezt a jeles évfordulót. Szombaton a dalárda azon tagjainak adtak este szerenádot, akik a legrégebbi időktől részt vettek a dalegyletben. Másnap, vasárnap a belvárosi plébánia templomban szentmisén vettek részt a dalárda tagjai és a város minden számottevő személye. A helyi testvér dalegyesületek közül a Pécsi Polgári Daloskör a zászlaja alatt volt jelen, ezzel is kifejezve az esemény jelentőségét, illetve megbecsülésének tényét emelve. A misén a dalárda énekelt. Az ezt követő díszközgyűlés a Vigadó -ban zajlott le. Itt az emelvénytől balra nagy asztalon voltak elhelyezve dalos egyesületünk összes diadal-jelvényei. Ezüst serlegei, ezüst koszorúi, nyert versenydíjai, zászlójára helyezett koszorúk szalagjai, melyeknek tarka színváltozata bizonyítéka annak, hogy különböző nemzetek hajoltak meg énekeseink művészete előtt. A dalárda jobb szárnyán Végh Imre állt a hatalmas, részben már megtépett, de annál tiszteletreméltóbb zászlóval, melyen el se férnek már annak összes pompás és értékes szalagjai, úgy hogy azoknak egy részét külön kellett a falon elhelyezni. (P.N : 5.) Az ünnepi megnyitóbeszéd után Majorossy Imre kétszer is üdvözlő beszéddel fordult a jubiláns egylethez. Először mint a város polgármestere, másodszor, mint a Pécsi Zenekedvelők Egyesületének elnöke. Beszéde után úgy a város és a zenekedvelők nevében egy-egy szalagot kötött fel a dalárda zászlajára. A város közönségének hatalmas, a város színeiben tartott szalagját gazdag arany rojtokkal, művészi aranyhímzéssel látta el Lachinger Mari kisasszony. (P.N. 1902: ) Este ugyancsak a Vigadó -ban volt a bankett. A Dalárda által elénekelt Huber Károly Nemzeti lobogó című szerzeménye után kezdetét vette a társasvacsora. A felköszöntők sorában természetesen sor került a zászlóanyára, özv. Majláth Györgynére ürítendő pohárra is. Ezt Reberits Imre alelnök mondta el. (P.N. 1902: ) A zászlóanya egészségi állapota miatt nem vehetett részt az ünnepségen, de táviratban köszöntötte a jubilánsokat: Szivből jövő üdvözletemet küldöm, s fölöttébb sajnálom, hogy a gyönyörű ünnepen jelen nem lehetek. Erre az eseményre megjelent a dalárda addigi dicsőséges eseményekkel bővelkedő és a kevésbé felemelő hétköznapjait bemutató, dokumentum értékű fényképekkel (a zászlóra, a zászlószalagokra vonatkozóan is) ellátott kiadványa. (Haksch Lajos: A negyvenéves Pécsi Dalárda története , 251 p., készült Taizs József nyomdájában.) A kiadvány ajánlása: Nagyméltóságu özvegy Majláth Györgyné született br. Prandau Stefánia úrasszony őkegyelmességének, a Pécsi Dalárda zászlóanyjának, mély tisztelettel és hódolattal ajánlja a Pécsi Dalárda. 10 MNL BML XIV. 58. Várhalmi Oszkár hagyatéka. Pécs város zenei élete Emléklap a Pécsi Dalárda harmincz éves fennállása alkalmára. Pécs, 1891.

7 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében évforduló Visy László főispán tekintettel a dalárdának Pécs kulturális életében betöltött szerepére szerette volna, ha az egész város részt vesz ezen az ünnepen. A Nemzeti Casinóban lezajlott megbeszélésen a Pécsi Jótékony Nőegyletet felkérte egy díszes zászlószalag elkészíttetésére. (DT. 1912: ) A félévszázados működését december 8-án ünneplő dalárdát Pécs városa több középületre kitűzött trikolorral is köszöntötte! (P.N. 1912: ) Az ünnepi mise a Lyceumi templomban zajlott, ahová a dalárda a zászlója alatt érkezett. (P.N. 1912: ) Innen az egyesületi zászló alatt a résztvevők a Nemzeti Casinóban tartandó ünnepi közgyűlésre vonultak. (P.N. 1912: ) Szuly Jánosnak, a dalárda elnökének és Nendtvich Andor polgármesternek a beszédei után a főispán, Visy László a pécsi hölgyek nevében szólt az egybegyűltekhez, mert ahol a pécsi dal ünnepel, ott el nem maradhatnak a pécsi hölgyek sem, mert ők mindenkoron hálásak voltak, amikor a szépnek, a művészetnek hódoltak kulturális tényezőink. A mai nap emlékezetére szalagot hímeztek a pécsi hölgyek a Pécsi Dalárda dicsőségövezte lobogójára, és kéri a daláda vezetőségét, őrizzék meg azt mindenkoron, mint a pécsi hálájának beszédes jelvényét. A szalagot a főispán lánya, Visy Ilonka kötötte fel a zászlóra lelkes éljenzés közepette, ezt követően a jeligéje eléneklése után a dalárda elnöke köszönte meg a zászlószalagot, melynek reáhimzett aranyszálai kötik majd össze a jövőben is a város közönségét dalárdájával. (P.N. 1912: ) 85. évforduló 1933 júniusában a Pécsi Ünnepi Hét keretében tartotta a dalárda ezt a jeles évfordulót. Az ünnepi szentmise a belvárosi plébánia templomban zajlott le. Az istentisztelet után az Apáca u. 12. számú ház falán elhelyezett emléktáblához vonultak zászlajuk alatt. Ahhoz a házhoz, ahol egykor a szépmúltú és ragyogó jelenű egyesület életre hívatott. Az emléktábla előtt Borsy Jenő ügyvezető elnök mondott költői hangú megemlékezést. (P.N. 1933: ) A díszközgyűlést a Katolikus Kör dísztermében tartották. Az ünnepi beszédek után az üdvözlések hangzottak el, majd a pécsi hölgyek zászlószalagjának átadására került sor, melyet Visy Dóra erősített a dalárda zászlajára. Ezt követően a Pécsi Polgári Daloskör nevében Schmidt Lajos és Enge Ádám a város színeit hordó szalaggal díszítették az ünnepelt egyesület zászlaját. 11 Este díszhangversenyt hallgathatott a Nemzeti Színház közönsége. (DT. 1933: ) Centenárium június 21-én szombaton a 100 éves Pécsi Dalárda több dalosegyesület részvételével a Nemzeti Színházban igen szépen sikerült díszhangversennyel kezdte meg a jubileumi ünnepségsorozatot. (DTi.NSz. 1947: ) Majd a következő év elején megtartott közgyűlésükön elhatározták, és a 100. évfordulón január 25-én díszközgyűlést tartanak a vármegyeházán, és díszhangversenyt január 26-án este a Nemzeti Színházban. (DTi.NSz. 1948: ) A vasárnap tartott díszközgyűlés ünnepi misével kezdődött a Székesegyházban, majd az Apáca u. 12. sz. ház falán lévő emléktáblát koszorúzták meg. A vármegyeház dísztermében került sor a díszközgyűlésre. Megjelent Tolnai József polgármester, Keserű János alispán, Kozma István altábornagy, a katonai kerület parancsnoka, Bárdos Lajos, a Magyar Dalosegyesületek Országos Szövetségének elnöke, Borsy István, a szövetség 11 Pécsi Napló, , MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda iratai. Leltár doboz.

8 180 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) titkára. A Szózat elhangzása után a dalárda elnöke, Korda Alfréd, a Nemzeti Bank igazgatója ismertette a dalárda erkölcsi sikerekben gazdag múltját. Ez után következett a zászlók megkoszorúzása. A sort Tolnai Józsefné kezdte meg, aki zászlóanyai minőségben pár közvetlen szóval helyezte el koszorúját a Pécsi Dalárda zászlaján. Majd ezt követte a társegyesületek zászlainak megkoszorúzása. (DTi.NSz. 1948: ) Bár a sajtó nem írja külön, de biztos, hogy a zászlóanya ekkor kötötte fel azt a zászlószalagot, amelyet az ő nevében a dalárda a centenáriumi ünnepségek lebonyolítására a várostól kapott 700 Ft-ból készíttetett. A dalárda másnap a Nemzeti Színházban megtartotta centenáriumi díszhangversenyét, amely kitűnően sikerült. Trombita fanfárok hangjai mellett vitték be a jubiláló dalárda zászlaját. A polgármester köszöntötte a dalárdát, és külön a román vendégeket. A hangverseny műsorát Beethoven műveiből állították össze. (DTi.NSz. 1948: ) Zászlószalagok mobilizáltan 1898 júniusában meghívót kapott a Dalárda a Pécsi Önkéntes Tűzoltó Testülettől: A pécsi önkéntes tűzoltó testület f. évi július hó 3-án tartja meg [ ]zászlófelavatásának 25 éves évfordulójának ünnepélyét,- melyre is van szerencsénk mély tisztelettel azon kérelemmel meghívni, miszerint azon testületileg az egyleti zászlóval részt venni, s ez által ezen ünnepély fényét emelni szíveskedjék. 12 Gr. Majláth Györgyné mindkét egyesületben betöltötte a zászlóanya tisztet. Az ünnepség a Légszeszgyár szomszédságában felállított tűzoltó gyakorlótoronynál zajlott. Itt állították fel a tábori miséhez berendezett sátrat. Előtte helyezték el a harmóniumot, melylyel szemben a Pécsi Dalárda foglalt állást, melynek zászlaját dicsőséggel vitték szerteszét az országba, hogy szinte megroskadt az arra akasztott emlékszalagok és babérkoszorúk súlya alatt. (P.N. 1898: ) Jótékonyság jutalma 1892 januárjában Villányba látogatott a dalárda, ahol a leendő kisdedóvó javára adott jótékony célú műsort. A zászlójukra itt egy újabb szalagos babérkoszorú került: Az első magyar dalárdának Villány intelligenciája felirattal. (Haksch 1902: 211.) 1909 május első napjaiban Kaposváron a gyermekek részére rendezett jótékony célú hangversenyt adott a dalárda. A pályaudvaron Németh István kaposvári polgármester üdvözölte a 42 tagú küldöttséget. Válaszbeszédében Szulyi János elnök kihangsúlyozta, hogy Mi, akik mindenfelé jártunk kis csapatunkkal, e kedves zászló alatt, terjesztve a magyar dalt, rég vágytunk arra, hogy meglátogassuk Kaposvárt, ezt a kedves szomszédot. Ezt követően a polgármester egy gyönyörű babérkoszorút kötött fel a zászlóra a következő szavak kíséretében: Kaposvár közönsége, hódolata és szeretete jeléül a pécsi dalosoknak. (K.H. 1909: ) A szalag felirata: Kapos város közönsége máj MNL BML X. 56. Pécs Dalárda iratai. Pécsi Dalárda rendezvényei Pécsett doboz. 13 MNL BML X. 56. Pécsi Dalárda iratai. Leltár doboz.

9 A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében 181 Irodalom DT. 1912: Dunántúl, p. DT. 1933: Dunántúl, p. DTi.NSz. 1947: Dunántúli Népszava, DTi.NSz. 1948: Dunántúli Népszava, DTi.NSz. 1948: Dunántúli Népszava, DTi.NSz. 1948: Dunántúli Népszava, Haksch L. 1902: A negyvenéves Pécsi Dalárda története. Pécs, pp Horváth Z. 1994: Vexillológiai szómagyarázat. In: Zászlóvilág, 1994/ K.H. 1909: Kaposvári Hírlap, P.F. 1891: Pécsi Figyelő, p. P.N. 1898: Pécsi Napló, p. P.N. 1902: Pécsi Napló pp P.N. 1912: Pécsi Napló pp P.N. 1933: Pécsi Napló, pp P.N. 1943: Pécsi Napló, p. Vargha D. 1979: Adatok a Pécsi Dalárda történetéhez. - In: Szita L. (szerk.): Baranyai Helytörténetírás Pécs, pp. 177., 179. Znamierowski A. 2002: Zászlóenciklopédia. Bp, pp

10 182 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) The choral society of Pécs in light of the flag s ribbons Ferenc Tegzes The study explores the history of Pécs choral society using for documents, reports, public collections. This civil society, which founded in 1847 and re-founded in 1862, operation is the subject of the present studies. Several researchers, publicist has already interested after this important civil association. This study is focusing to this flag s ribbons, which were important in the life of the association. These artefacts together with the archive photos can be found in the Janus Pannonius Museum. These very valuable pieces reviewed by Ilona Millei.

A Pécsi Dalárda zászlója, zászlószalagjai a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében

A Pécsi Dalárda zászlója, zászlószalagjai a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 183-194 Pécs, 2015 A Pécsi Dalárda zászlója, zászlószalagjai a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében Millei Ilona Janus Pannonius Múzeum H-7621 Pécs, Felsőmalom u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A cs. és kir. 68. gyalogezred zászlóaljai külön zászlóaljzászlóval rendelkeztek. Az I. zászlóaljé 1837 M. festett sárga zászló volt, amelynek mindkét oldalán a császári

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(VIII. 24.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(VIII. 24.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(VIII. 24.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata jelképeiről és azok használatáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.), 16/2012.(V.31.)

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról Decs nagyközség képviselő-testületének 19/1993. (XII.01.) KT. számú r e n d e l e t e A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról (egységes szerkezetbe foglalva a 24/2009. (XI.26.), a 11/2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Nagycenk, Kiscenki u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I/A. Mérleg I/B. Közhasznú eredmény kimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete Nyírbátor város címerének, zászlajának és pecsétjének használatáról Az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdésében foglalt

Részletesebben

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Önkormányzat jelképei 1.. Az önkormányzat

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-510; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: ALPOLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével a következő napirendek megtárgyalását fogadja el:

képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével a következő napirendek megtárgyalását fogadja el: Iktatószám: Sz-89-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: A 2014. február 18-án, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) épületében, 18 00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának. 22/2007.(IV.26.) ÖK. sz. RENDELETE

Mezőkövesd Város Önkormányzatának. 22/2007.(IV.26.) ÖK. sz. RENDELETE Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2007.(IV.26.) ÖK. sz. RENDELETE Mezõkövesd város címerének, logójának, pecsétjének és zászlajának használata, a zászlózás rendjéről Mezõkövesd város Képviselõ-testülete

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive.

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive.hu T.: pályázati beszámoló Ikt. sz.: S-163-3/1.20/2013. NKA

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ I. 2-309/2005. Tárgy: dr. Siket István alpolgármester Üi.: Nagy Bertilla tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város

Részletesebben

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak á z h i y g e k e r e D Hírek szám. 1 am y l o vf X. é ár janu. 9 2 00 vont a h k i len Megje a! A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Iskolások előadása

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom.

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom. Zsámbék Város Képviselő-testületének 10/2006. (VI.28.) Ö.K. számú R E N D E L E T E * Zsámbék Város címerérő1, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGIÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. lk/o sz.: I. 341-812008. E/oodó: Opauszki Zoltán Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Nürnberg és Gyula kapcsolata

Nürnberg és Gyula kapcsolata Nürnberg és Gyula kapcsolata Gyula város története Gyula, a pannóniai Alföld tipikus kisvárosa (34.000 lakos) a Román Magyar határ mellett található. Ez a kolostorból kialakult Fehér-Körös parti település

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/1993. (V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/1993. (V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/1993. (V.1.) számú r e n d e l e t e a 20/1992. (VII.1.) sz. az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról szóló rendelet kiegészítéséről, és Nyíregyháza város

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Tisztelt Osztályvezető Úr! SZMJV Önkormányzata Művelődési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezető Úr részére Tisztelt Osztályvezető Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 2009.szeptember 10- én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 2009.szeptember 10- én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 2009.szeptember 10- én megtartott soros ülésének könyvéből. JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 23/2009.(IX. 11.) rendelete

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 12:00 A szervezők zöld műtős köpenyben gyülekeznek a Jászai Mari téren, izzítjuk a molinókat, a zászlókat, a kémcsöveket a Kossuth

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

Kedves Kollégák! Címe: A felemelő 19. század. A magyar dualizmus kori városfejlődés sajátosságai múzeumi források, relikviák és kiállítások tükrében

Kedves Kollégák! Címe: A felemelő 19. század. A magyar dualizmus kori városfejlődés sajátosságai múzeumi források, relikviák és kiállítások tükrében Tárgy: Történész muzeológusok szakági szakmai továbbképzése Ügyintéző: dr. Varga Éva Kedves Kollégák! A történész muzeológusok 2010. évi szakmai továbbképzésére a Magyar Múzeumi Történész Társulat, az

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Reklám feliratozás. Ajándéktárgyak készítése és beszerzése. Szeretné, ha cégének logója mindig a középpontban lenne?

Reklám feliratozás. Ajándéktárgyak készítése és beszerzése. Szeretné, ha cégének logója mindig a középpontban lenne? Reklám feliratozás Ajándéktárgyak készítése és beszerzése Szeretné, ha cégének logója mindig a középpontban lenne? Megoldások, amelyek segítik Önt abban, hogy ez megvalósuljon! Amit a Denis Kft.-ről tudni

Részletesebben

2013/3. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

2013/3. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 2013/3 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Lectori salutem! Új élményeket ígér a 2013/2014-es szezon is az Akadémiai Klub tagjai és vendégei számára. Az ismert szereplôk különleges programokkal lépnek

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati. rendeletével módosított

Hantos Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati. rendeletével módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeletével módosított 8 / 1996. (VII.09.) önkormányzati rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA I. FEJEZET A "DÍSZPOLGÁRI CÍM" ADOMÁNYOZÁSA "TISZACSEGE VÁROS DÍSZPOLGÁRA"

A RENDELET CÉLJA I. FEJEZET A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSA TISZACSEGE VÁROS DÍSZPOLGÁRA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT ÉS ADOMÁNYOZOTT ELISMERÖ CÍMRÖL, KITÜNTETÉSEKRÖL ÉS DÍJAKRÓL SZÓLÓ 3/2001.(II. 01.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 4/2002.(I.

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30. elnök Antall József Emlékbizottság

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről

Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1998. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1998. (VIII.18.) önkormányzati rendelete Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1998. (VIII.18.) önkormányzati rendelete Nagybaracska község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról a módosító

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére. Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22.

Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére. Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22. Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22. Az 1800-ban a jászkunokból toborzott Nádor huszárok emlékére alakult a Nagykun Nádor Huszár Bandérium

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben