Ellen G. White ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellen G. White ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK"

Átírás

1 ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 6 ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL... 7 FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGHOZ... 7 NEKI KÍVÁNUNK TETSZENI... 9 A SIKER FŐKELLÉKE... 9 A NAGY ALKALMAK IDEJE AZ ELÉRHETŐ MAGASLATOK A MAGASLATOK FÁRADTSÁGOS ELÉRÉSE ISTEN MUNKATÁRSAI KÜZDELEM A BŰNNEL SÁTÁN - HATALMAS ELLENSÉG A HARC JELLEGE A SZENTLÉLEK SEGEDELME SÁTÁN KÜLÖNLEGES TÖREKVÉSE A KÍSÉRTÉS NEM MENTSÉG A BŰNÖZÉSRE BÁTORSÁG A LÉLEK TEMPLOMA LEROMBOLT OLTÁROK ÉRZÉKI LEALJASODÁSOK NEM A MAGATOKÉI VAGYTOK ŐSZINTE MEGTÉRÉS TANÁCS EGY ELKÉNYEZTETETT LEÁNYNAK KÜZDELEMBEN ERŐSÖDIK A JELLEM A BŰN CSALÁRDSÁGA ÓVAKODJUNK A KÉTELKEDÉSTŐL EGYETLEN GYENGE PONT A GYŐZELEM FELÉ ELŐRE ÉS FELFELÉ A JELLEM TÖKÉLETESÍTÉSE A HIT HARCA GYŐZELEM FELÉ HOGYAN LEHETÜNK ERŐSEK? A GYŐZELMES ÉLET ÉLŐ HIT KÖZÖSSÉGBEN KRISZTUSSAL JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN HASONULÁS A VILÁGHOZ ELŐKÉSZÜLET JÉZUS ELJÖVETELÉRE KERESZTÉNYI TAPASZTALATOK MEGMENTŐ KEGYELEM

3 ÖNURALOM ÉLETTAPASZTALAT APRÓ KÖTELESSÉGEK HŰSÉGES TELJESÍTÉSE VILÁGOSSÁGUNKÉRT FELELŐSSÉGGEL TARTOZUNK ELTÖKÉLT SZÁNDÉK AZ AKARATERŐ GYAKORLÁSA ISTEN VEZETÉSE A SZENTLÉLEK CSENDES MUNKÁJA A BENNÜNK ÉLŐ KRISZTUS ÖNMEGTAGADÁS ISTENNEK TETSZŐ JELLEM ELŐKÉSZÜLET AZ ÉLET FELADATAIRA KERESZTÉNY NEVELÉS IGAZI NEVELÉS SZÜKSÉGES A KERESZTÉNY NEVELÉS NEVELÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA CÉLSZERŰ GYAKORLATI KIKÉPZÉS A TANÍTVÁNYI HŰSÉG A TANULÓK ALKALMAI FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLATRA FEJLŐDÉSRE VALÓ TÖREKVÉS IGAZ BÖLCSESSÉG TŰZZ KI MAGAS CÉLT! SZOLGÁLAT AZ IFJÚSÁG ELHÍVATÁSA A MUNKÁRA A LELKEK MEGNYERÉSÉNEK FELELŐSSÉGE TANÚSÁGTÉTEL KRISZTUSÉRT SZEMÉLYES MUNKA AZ IFJÚSÁG LÉLEKNYERŐ MUNKÁJA SOKOLDALÚ SZOLGÁLAT ÖNZETLEN SZOLGÁLAT A SZORGALOM JUTALMA A MUNKA MÉLTÓSÁGA KIK MINDEN VIZEK MELLETT VETNEK A MUNKA KÜLÖNBÖZŐ NEMEI ELFOGADHATÓ SZOLGÁLAT HŰSÉG A SZOLGÁLATBAN ELSŐNEK AZ ELSŐRENDŰT! EGÉSZSÉG ÉS MUNKAKÉPESSÉG AZ ÉLET TUDOMÁNYA AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSE AZ EGÉSZSÉG SZENTSÉGE HARMONIKUS NEVELÉS AZ EGÉSZSÉG ROVÁSÁRA MEGSZERZETT KÉPESSÉG A NEMESSÉG JELEI AZ ÁHITATOS ÉLET

4 AZ IGE VEZET AZ IMÁDSÁG, A MI ERŐSSÉGÜNK AZ IMA HATALMA AZ IMA ALATTI MAGATARTÁSUNK HIT ÉS IMA A BIBLIA TANULMÁNYOZÁSÁNAK ÉRTÉKE KUTASSATOK A SZENTÍRÁSBAN ÖNMAGATOKÉRT! KITARTÓ TÖREKVÉS A BIBLIATANULÁSBAN ELŐÍTÉLETTŐL MENTES LÁTÓKÖR TISZTELETTEL TANULMÁNYOZD A BIBLIÁT! A SZORGALMAS TANULÁS JUTALMA A BIBLIA MINT NEVELŐ ISTENTISZTELET TRÉFÁLKOZÁS VALLÁSI DOLGOKKAL JÓL MEGALAPOZOTT REMÉNY OLVASMÁNYOK ÉS ZENE ÉPÍT VAGY ROMBOL A BIBLIA A LEGÉRDEKESEBB KÖNYV JÓL ŐRIZD A LÉLEK ÚTJAIT! A KERESZTÉNYI JELLEM FELÉPÍTÉSE AZ IRODALOM HATÁSA A ZENE ÁLDÁSAI A ZENE ALKALMAZÁSA A ZENE ROSSZ FELHASZNÁLÁSA SÁFÁRSÁG TANULJ GAZDÁLKODNI! AZ ÁLDOZATOS LELKÜLET A TIZED TISZTELD AZ URAT A TE JAVAIDBÓL EGYÉNI FELELŐSSÉGÜNK ÜNNEPI AJÁNDÉKOK TAKARÉKOSSÁG A RUHÁZATBAN TAKARÉKOSSÁG ÉS JÓTÉKONYSÁG AZ OTTHON A KERESZTÉNY CSALÁD HŰSÉGES KÖTELESSÉGTELJESÍTÉS AZ OTTHONBAN VALLÁSOSSÁG AZ OTTHONBAN AZ OTTHON: GYAKORLATI KÉPZŐISKOLA SZÜLŐK IRÁNTI TISZTELET ÉS SZERETET ÁLDÁS AZ OTTHONBAN JELLEMÉPÍTÉS OTTHON AZ IFJÚSÁG VÁLLALJON FELELŐSSÉGEKET! AZ ÁHÍTAT ÓRÁJA VALLÁSOS VENDÉGSZERETET RUHÁZAT ÉS DÍSZÍTÉS A JELLEMÉPÍTÉS ELEMEI

5 RUHÁZAT ÉS JELLEM ILLŐ ÖLTÖZKÖDÉS AZ ÖLTÖZKÖDÉS BEFOLYÁSA EGYSZERŰSÉG AZ ÖLTÖZKÖDÉSBEN A RUHA BÁLVÁNYOZÁSA AZ IGAZI ÉKESSÉG ÜDÜLÉS ÉS SZÓRAKOZÁS AZ ÜDÜLÉS ÉRTÉKE ÉLVEZETEK SZERETETE TANÁCSOK AZ IFJÚSÁG VESZÉLYES SZÓRAKOZÁSAI PLÁNTÁLJUNK HELYES ELVEKÉT! SZENTSÉGTELEN BEFOLYÁSOK ÖRÖM A VALLÁSBAN KERESZTÉNY ÜDÜLÉS TÁRSAS ÖSSZEJÖVETELEK HOGYAN TÖLTSÜK SZÜNIDŐNKET? TÁNC TÁRSAS ÉRINTKEZÉS A TÁRSAS ÉRINTKEZÉS CÉLJA KERESZTÉNY BARÁTSÁG ÉS UDVARIASSÁG VEZÉRELVEK A TÁRSASÁG BEFOLYÁSA BEFOLYÁS TÁRSAINK MEGVÁLASZTÁSA AZ ARANYSZABÁLY IGAZI NEMESSÉG MAGASZTOS, FELEMELŐ TÁRSALGÁS KONKOLYHINTÉS HITETLEN LÁTOGATÓK UDVARLÁS ÉS HÁZASSÁG ŐSZINTE SZERETET AZ UDVARLÁS HELYTELEN FORMÁI TANÁCS ÉS VEZETÉS SZÜKSÉGES KORAI HÁZASSÁG BÖLCS ÉS OKTALAN HÁZASSÁGOK HÁZASODNAK ÉS FÉRJHEZ MENNEK A HÁZASÉLET FELELŐSSÉGEI HELYES ÖNBÍRÁLAT ÉS ÖNURALOM A HÁZASSÁGBAN IZSÁK PÉLDÁJA

6 ELŐSZÓ Midőn Jeruzsálemet Cyrus rendeletéből elkezdték újraépíteni, a próféta látomást kapott és kiáltást hallott: Fuss, szólj ehhez az ifjúhoz! Ma, midőn nem egy várost, hanem egy egész országot kell megmenteni a pusztulástól és országokat kell romjaikból felépíteni, ma minden ifjúhoz - férfihez és nőhöz - szól e kiáltás: Az Úr akar téged segítőül választani! Ha fiatal férfiak és nők lelki kiképzést nyernek, hogy a megfeszített, feltámadott és újra megjelenő Jézus Krisztust bizonyságul állítsák oda a hitetlenek elé, akkor a világból milliók és milliók nyernek még kegyelmet, mert Isten ezt akaija. Ezt a csodálatos kiképzést az Úr Jézus egy rendkívüli egyéniség - White G. Helén - által akarja megvalósítani. Modern korunk felismerte személyében az Istentől ihletett prófétanőt. A 19. század közepén indul el 17 éves korában olyan munkára, melyhez foghatót - a Biblia szereplőit kivéve - sem férfi, sem nő nem végzett eddig az emberiség javára. Mint hajadon, mint feleség, mint családanya és mint nagymama, végigélte a földi élet küzdelmeinek minden változatát, de kiharcolta a Krisztusban győzedelmes élet diadalát is. Ő az, aki tanítást, intést, bátorítást és jó tanácsokat ad ebben a könyvben. E rendkívüli nő 60 éven keresztül írt az ifjúság számára. Értekezéseinek száma több ezerre tehető. A világ nagy nemzeteinek nyelvén közkincsévé vált millió és millió embernek. Mivel ezen hatalmas anyag értékes örökség a kultúra részére, ezért a Világkongresszus misszióbizottsága úgy határozott, hogy közzétesz egy kötetnyit azokból az üzenetekből, melyek elsősorban a ma ifjúságának problémáira vonatkoznak. Ezt most magyar nyelven nyújtjuk át hazánk ifjúságának. A bennefoglalt igazságok annyira közérdekűek, általános kincsek, hogy minden rendű és rangú ember, gyermekkortól fogva a késő öregségig, testi-lelki boldogsággal fogja élvezni. Üzenetek, - ezen emberi szavakon át Isten Lelke nyilatkozik meg,, hogy a jellem, erkölcsi erő, bátorság, józanság és bölcsesség uralja az életet. Korunk ifjúságának nagy feladat, szent kötelesség jutott osztályrészül: lelkeket menteni meg a pusztulásból, és odavezetni, ahová Isten akarja, hogy minden ember eljusson a boldogság útjára, még - e nemzedék idejében. 6

7 1 - FEJEZET Felhívás az ifjúsághoz ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL Isten azt kívánja, hogy az ifjúság komolyan gondolkozzon, felkészüljön az Úr nemes munkájára és alkalmas legyen felelősségek hordozására. Isten hívja a romlatlan szívű, erős, derék embereket, - kik készek az előttük álló küzdelmet férfiasan megharcolni, hogy Őt dicsőítsék és az emberiség áldására legyenek. Ha az ifjúság tanulmányozná a Bibliát, uralkodni tudna hevességén, s hallgatna Teremtője szavára, nemcsak Istennel élne megbékélten hanem egész lényét nemes érzület töltené el. Fiatal barátaim, örök érdekeiteket szolgálja, ha Isten igéjének tanításait megszívlelitek, mert felmérhetetlenül fontosak számotokra. Nagyon kérlek, legyetek bölcsek, fontoljátok meg, hogy mi az eredménye a Szentlélek által nem irányított zabolátlan életnek: Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is aratja. Aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Saját lelkedért, Krisztusért, aki odaadta önmagát, hogy téged a veszedelemtől megmentsen. Magasztos elhívatás: Vajha az ifjak értékelnék magasztos elhívatásukat! Jól gondoljátok meg útjaitokat! Nemes és szent szándékkal kezdjétek meg munkátokat s határozzátok el, hogy Isten kegyelmének ereje által nem fogtok letérni az egyenesség ösvényéről. Ha rossz irányban indultok el, minden lépésiek rakva lesz veszéllyel és romlással, s minden további lépés csak még jobban eltávolít az igazság, biztonság és siker útjától. Isten ügye igényt tart az ember legnemesebb képességeire s igen sok területen sürgős szükség van tudományos képzettségű fiatalokra. Szükség van megbízható emberekre, kik az aratásra érett óriási területeken munkálkodnak. Olyan átlagos képességű fiatal emberek, kik magukat teljesen átadják Istennek, kiket a bűn és szenny még nem rontott meg, sikeresen dolgozhatnak, s képesek lesznek nagy munkát végezni Istenért. Ifjak, fogadjátok el az intő felhívást s legyetek józanok! Hány fiatal tékozolta el istenadta erejét hiábavalóságokra és balga szórakozásokra! Számtalan ifjú élettörténete elevenedik fel előttem, kikből testi-lelki roncsok lettek, megrögzött bűnös szokásaik miatt. Szervezetük tönkrement, az életben hasznavehetetlenekké válltak, mert tiltott gyönyörök után jártak. Napjaink gondtalan és könnyelmű ifjúsága! Térjetek meg és dolgozzatok együtt Istennel! Legyen életetek célja, hogy mások áldására és megmentésére szolgáljatok. Ha Istentől kértek segítséget, akkor bennetek lakozó ereje miden ellenállást legyőz s az igazság megszenteli életeteket. Napjaink ifjúsága között a bűn 7

8 riasztóan teljed, de főcélotok legyen, hogy mindent megtegyetek lelkek megmentésére. Legyetek világosság hordozói. Bárhová mentek, árasszatok világosságot, mutassátok meg, hogy nem vagytok ingatag jellemüek, kiket a romlott társak könnyen elcsábíthatnak. Ne hallgassatok azok tanácsaira, akik nem tisztelik Istent, hanem reformáljatok, térítsetek és mentsetek lelkeket a Sátán hatalmából. Imádkozzatok, szelíden és alázatosan beszéljetek az ellenszegülőkkel. Ha egy lelket sikerűi a tévelygésből kimenteni s Krisztus zászlaja alá vonni, öröm van a mennyben. Minden megmentett lélek, mennyei befolyás által, másokat fog az üdvösség ismeretére vezetni. Ilymódon gyarapszik művünk, s hatása majd az ítélet napján válik nyilvánvalóvá. Ne vonakodj munkálkodni az Úrért, mert azt hiszed, hogy csak keveset tehetsz. Tedd meg hűen a magad kicsiny részét, s Isten megáldja igyekezetedet. Beírja nevedet az élet könyvébe, mert méltónak talál, hogy bemehess a te Uradnak örömébe. Kérjük komolyan az Urat, hogy ébresszen fel munkásokat, mert a mezők már fehérlenek S beértek az aratásra. "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés..." Törekedjetek széles látókörre! A fiataloknak legyen széles látókörük, tervezzenek bölcsen, hogy alkalmaikat a lehető legjobban kihasználhassák. Az az ihlet és bátorság hassa át őket, mely az apostolokat lelkesítette. János így szólt: "írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok és az Isten igéje megmarad bennetek és meggyőztétek a gonoszt." Magasztos színvonalat tárt az Úr az egész ifjúság elé és meghívja szolgálatába. Tisztaszívű ifjak, akik örvendeznek, hogy Krisztus iskolájában tanulhatnak, nagy dolgokat végezhetnek a Mesterért, csak engedelmeskedniük kell parancsának, mely végigharsog az időkön át: "Legyetek férfiak, legyetek erősek!" Olyan embereknek kell lennetek, akik alázatosan, istenfélelemben jártok, kik Istentől nyert férfiasságotokban tisztán megálltok, mindazon romboló érzékiségtől mentesen, mely korunkat fertőzi. Olyan férfiaknak kell lennetek, kik megvetik a hamisságot és a bűnt, akik igazak, magasra tartják Immánuel véráztatta zászlaját. Képességeitek gyarapodni fognak, ha azokat a Mester szolgálatára szentelitek s az Úr értékelni fogja azokat, mert hiszen végtelen nagy áron vette meg. Ne töltsd idődet munkátlanul, csak azért, mert nem tehetsz valami nagy dolgot. Tedd azt amit megtehetsz, éspedig alaposan és kitartással... Sorakozzatok! Krisztus önkénteseket hív, hogy zászlaja alá sorakozzanak s hordozzák azt a világ előtt. Azért erőtlen a gyülekezet, mert hiányzanak az olyan ifjak, kik égő buzgalmukkal, bátor bizonyságtevésükkel felszítanák Isten népének szunnyadó erőit s így erősítenék a gyülekezetet. Szükségünk van olyan ifjú emberekre, akik ellenállnak a világiasság áradatának s felemelik intő szavukat már az erkölcstelenség és a bűn felé vezető út első lépésénél is. 8

9 De előbb azoknak az ifjaknak, kik Istennek akarnak szolgálni és magukat Isten művének szentelik, meg kell tisztítaniuk lelki' templomaikat minden tisztátalanságtól s Krisztust kell szívük Királyává tenniük. Akkor képesek lesznek keresztényi igyekezetüket életerővel párosítani és lelkes buzgalommal azon fáradozni, hogy az emberek megbéküljenek Krisztussal. Vajon ifjaink eleget tesznek-e Krisztus meghívásának s így válaszolnak-e Neki: "Itt vagyok, küldj engemet!" Ifjak! Álljatok az élre, legyetek Krisztus munkatársai, vegyétek fel a munkát ott, ahol Ő elhagyta s vigyétek előre egészen a befejezésig. (1891 június 16.) A jellem lényeges részei. Isten nem azt parancsolja, hogy az ifjúság kevesebbre igyekezzen. A jellemet kitevő tulajdonságokat, melyek a sikert és megbecsülést az emberek között biztosítják: a jobb után való leküzdhetetlen törekvést, a fékezhetetlen akaratot, a fáradhatatlan kitartást nem lehet és nem is szabad letörni. Neki kívánunk tetszeni Az Úr egyénenként osztja ki részünkre a munkát. Midőn napról-napra látjuk a világ gonoszságát megnyilvánulni a törvényszéki tárgyalások jelentéseiből és a napilapok hasábjain, - közeledjünk Istenhez és ragadjuk meg élő hittel ígéreteit, hogy Krisztus kegyelme a mi életünkben láthatóvá valljon. Lehet befolyásunk, sőt hatalmas befolyásunk a világban. Ha Isten meggyőző ereje munkálkodik bennünk, képesek leszünk lelkeket vezetni a megtérésre. Egyszerűségűnk sokat segíthet ebben a munkában. Ne kísérletezzünk magas állások elfoglalásával s ne áhítozzuk az emberek dicséretét. Ne az legyen célunk, hogy a legnagyobbak legyünk. Minden törekvésünk Isten dicsőségét szolgálja. Dolgozzunk, vessük latba Istentől nyert összes képességeinket, fogadjuk magunkba a világosság sugarait, hogy Isten kegyelme átformálhasson az isteni hasonlatosságra. Az egész menny szinte csak arra vár, hogy áldását árassza azokra, kik e föld történelmének ezen utolsó napjaiban Isten művének szentelik életüket. A siker főkelléke "Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete." Ifjak egy része nem látja szükségesnek, hogy képességeit jól felhasználja s hogy mindenütt és mindenkor a tőle telhető legjobbat tegye. Nincs szívükben Isten félelme, gondolataik nem tiszták s nem nemesek. A menny ismeri gondolatainkat és tudja cselekedeteinket. Bár társaitok nem látják tetteiteket, de látják Isten angyalai. Angyalok kaptak megbízatást, hogy szolgáljanak azoknak, akik törekszenek rossz szokásaikat leküzdeni és megszabadulni Sátán minden befolyásától. 9

10 Érinthetetlen jellem. Apró kis rosszaságoknak, csekély, de hitünkkel össze nem egyeztethető dolgoknak a jellem fejlődésére gyakorolt hatását nem tartjuk annyira fontosnak, mint kellene. Isten igéje elénk tálja a legmagasztosabb és legnemesebb elveket. Jóra való törekvésünk erősítésére adta Isten ezeket. József, Dániel és társai történetéből láthatjuk, hogy az igazság aranylánca hogyan kötheti az ifjúságot Isten trónjához. Nem érhette őket olyan kísértés, mely őszinte hűségüket megingathatta volna. Isten tetszését többre becsülték mint a fejedelmek kegyét és dicséretét. Tiszta jellemükért, hűségükért s nemes elhatározásukért Isten magas tisztségekbe juttatta őket. Ezek az ifjak nem szégyellték meggyőződésüket, hitüket. Még a király udvarában is megvallották szavaikkal, szokásaikkal, életmódjukkal a mennyek Urába, Istenébe vetett hitüket. Volt lelki erejük megvallani, hogy Istenhez tartoznak. Készülj fel arra, hogy ezen nemes ifjak példáját kövesd. Sose szégyelld a közösséget, a zászlót, melyhez tartozol, inkább bontsd ki és lengesd az emberek és angyalok láttára. Ne vezessen sohsem álszerénység, álokosság, mely azt ajánlaná, hogy e tanács ellen cselekedj. Választékos szavaid, állhatatosságod, kellő magatartásod, komoly vallásosságod lesz a te hitvallásod, lesz bizonysága annak, hogy szívedben Krisztus lakozik. Minden képességedet tedd le az Ő lábaihoz, hogy szolgálatára használd fel azokat. Teljes odaadás. Jelen és örök jóvoltod érdekében a leghelyesebb, ha teljesen az igazság oldalára állsz. Sokan nem állnak teljesen Isten ügye mellé. Ingadozó magatartásuk egyrészt önmagában gyengeség forrása, másrészt pedig botránkozás köve. Elvileg szilárd álláspont híján, a kísértések árja lesepri őket a helyes útról. Nem küzdjenek szent kitartással azért, hogy minden rosszat, hibát leküzdjenek és Krisztus által tökéletes igaz jellemet fejlesszenek. A világnak joga van tudnia, hogy mit várhat el minden egyes értelmes emberi lénytől. Aki önmaga is élő megtestesítője a határozott, igaz elveknek, az társaira is élő és ható erő lesz, kereszténysége másokra is kihat. Sokan nincsenek tudatában s nem számolnak azzal, hogy minden egyes ember mind a jóra mind a rosszra hatalmas befolyást áraszthat. Minden ifjúnak tudnia kell, hogy az általa elfogadott elvek, élő és átformáló hatással vannak jellemére. Aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójának, az szeretni fogja Jézust és azokat, kikért Jézus meghalt. Maradéktalanul átadja magát Krisztus uralmának. Érvényesítsd szabadságodat! Legyen életedben törvény, melytől sem kísértés sem egyéb érdek el nem választhat, hogy tiszteld Istent, mert Ő úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne el ne vesszen hanem örök élete legyen. Mint végtelen áron megváltott, szabad erkölcsös lényt. Isten felszólít téged, hogy érvényesítsd szabadságodat s használd fel képességeidet, mint a mennyek országának szabad polgára. Ne élj többé a bűn rabszolgaságában, hanem légy a királyok Királyának hű alattvalója,, s bizonyítsd be Isten iránti hűségedet. 10

11 Tökéletes átadás. Krisztus vallása annyit jelent, hogy' egész lényedet, mindenedet teljesen istennek és a Szentlélek vezetésének rendeld alá. A Lélek adománya által erkölcsi erőt nyersz, s nemcsak a régebben rádbízott tehetségeidet állítod Isten szolgálatába, hanem ezek teljesítőképessége is megsokszorozódik. Ha átadjuk minden erőnket Istennek, ez nagyban egyszerűsíti az élet problémáit. Az érzéki szív szenvedélyeit és ezernyi küzdelmét megoldja, megszünteti. A vallás az az aranyfonál, mely úgy öregek, mint a fiatalok lelkét Krisztushoz köti. A készségeseket és engedelmeseket biztosan vezeti Isten városába meg a sötét, bonyolult ösvényeken is. Minden ember saját sorsának kovácsa. Ó, bárcsak mindenki tudatában volna annak, hogy saját sorsát egyedül maga választja meg! E földi és az eljövendő halhatatlan élet boldogsága saját kezünkben van. Ha úgy akarod, választhatsz olyan társaságot, mely gondolataidat, szavaidat és erkölcsödet zülleszti. Engedheted, hogy étvágyad és szenvedélyeid uraljanak, megvethetsz minden tekintélyt, beszéded lehet durva és lealjasíthatod magad teljesen. Befolyásod másokat is fertőzhet és vesztét okozhatod azoknak, kiket Krisztushoz vezethettél volna. Elvonhatsz embereket Krisztustól, az igazságtól, szentségtől és a mennytől. Az ítélet alkalmával ezek az elveszettek joggal mutathatnak majd rád: Ha befolyásod nem késztetett volna, nem buktam volna el s nem gúnyoltam volna a vallást. Te ismerted a világosságot, ismerted a mennybe vezető útat. Én tudatlan voltam s bekötött szemmel haladtam a pusztulásba. Ó vajon milyen választ adhatunk majd erre a vádra, Milyen fontos, hogy mindenki megfontolja azt, hogy hová vezeti a másikat? Már közel a öröklét világa s milyen szorgalmasan kellene ügyelnünk befolyásunk eredményeire. Ne hagyjuk számításon kivűl az örökkévalóságot, hanem szokjunk hozzá, hogy állandóan ezt kérdezzük magunktól: vajon tetszik-e ez az út Istennek? Vajon eljárásomnak milyen befolyása van azokra, akik kevesebb világosságot és bizonyságot nyertek a helyes út felől? A nagy alkalmak ideje Napjainkban is tanulhatunk azok tapasztalataiból, akik a letűnt nemzedékek idején Isten ügyéért munkálkodtak. Milyen keveset tudunk ezen emberek küzdelmeiről, megpróbáltatásairól és munkájukról, akik felkészültek arra, hogy ellenálljanak Sátán seregeinek. Felvették magukra a Lélek teljes fegyverzetét s így voltak képesek Sátán csábításainak ellenállni. Azok az emberek, akik a múltban Istennek és ügyének szentelték életüket, annyira hűen követték elveiket, mint az iránytű a sarkok vonzását. Ezek az emberek nem botladoztak és nem csüggedtek el, olyanok voltak mint Dániel, telve Isten iránti hódolattal és buzgalommal, telve nemes szándékokkal és igyekezettel. Mint emberek, ugyanolyan gyengék és gyámoltalanok voltak, mint akik ma munkálkodnak, de minden bizalmukat Istenbe vetették. Gazdagok voltak, mert kincsük a müveit lélek és 11

12 az értelem volt. Ezt a kincset mindenki megszerezheti, aki Istent teszi életének első, és legfőbb javává mindenben. Milyen munkásokra van szükség? Ma olyan alkalmaink vannak, melyek elképzelhetetlenek voltak az előző nemzedékek idejében. Nagyobb világosságot nyertünk és ez azon hűséges őrállók munkájának az eredménye, akik alázatosain keresték Istent, erőt nyertek Tőle, hogy a világosságot a világnak eljuttassák. Sokáig fáradoztak azon, hogy a Krisztus iskolájában nyert tanításokat értékesíthessék, de nem is fáradoztak hiába. Kitartó igyekezetük jutalmat nyert. Összeköttetésbe léptek a legnagyobb hatalommal, és mindenkor vágyakoztak az örök valóságok mélységesebb megértése után, hogy az igazság kincseit sikeresen tárhassák az éhező világ elé. Ma is ilyen jellemű munkásokra van szükség. Olyanokra, akiket Isten is férfiaknak tekint s akiket a mennyei könyvekben is ilyeneknek ismernek el. Ők azok, akik Dánielhez hasonlóan minden képességüket továbbfejlesztik, azért, hogy Isten országát még jobban képviselhessék a bűnben fetrengő világban. Mind több ismeretre tenni szert, ez legyen a főcél, de ezt az ismeretet Isten művében, jóra szolgáló hatalomként kell felhasználni. A világnak olyan emberekre van szüksége, akik gondolkodnak, kiélik elveiket, állandóan növekszenek értelemben és ismeretben. A sajtónak is olyan emberekre van szüksége, akik azt a legelőnyösebben fel tudják használni, hogy az igazság, szárnyat kapva, eljuthasson minden néphez, nyelvhez és nemzethez. Alkalmasságunk forrása. Értékelnünk kell azt az ifjúságot, mely becsületesen, szorgalmasan kíván munkálkodni s nem fél feladataitól. Ilyen ifjak mindenütt találnak munkahelyet, mert nem botladoznak. Lelki és szellemi életük a mennyei mintára alakul. Szemüket csakis és egyedül felfelé irányítják s előretörnek a győzelem felé. De nincs hely a tudatlan, gyáva és hitetlen számára, aki nem akarja megtagadni önmagát Krisztus ügyéért, és aki a mű előretörését akadályozza. Isten olyan munkásokat hív el, akik munkatársai akarnak lenni. Ha az emberi természet Krisztussal egyesül, akkor tisztává és igazzá lesz. Krisztus a forrása alkalmasságunknak s így lesz az ember a jó munkálója, eszköze. Az igazságosság és nemes jellem Istentől származó tulajdonság s akiben ez megvan; az legyőzhetetlen hatalom birtokosa. Igazlelkűség próbája. Az életszentségről életmódunk tesz bizonyságot. Akiben él az igazság, az nem lehet keményszívű és érzéketlen, hanem napról-napra alakul át Krisztus képmására és mind; jobban megerősödik. Akit az igazság megszentel, az önfegyelmet gyakorol, Krisztus nyomdokait követi, és így a mennyei kegyelem teljesen átformálja. Az életszentséget Isten kegyelemből nekünk tulajdonítja, a megszentelő igazságnak pedig részesévé leszünk. Az előbbi megadja a mennyek országára való jogcímet, az utóbbi pedig alkalmassá tesz arra. (Review & Herald 1895.) 12

13 Az elérhető magaslatok Mi a célja életeteknek és mit határoztatok? Vajon azért tanultatok, hogy a világban magas állást és nevet szerezzetek? Vannak-e titkon táplált vágyaitok, hogy majd egy szép napon a szellemi nagyság csúcsát eléritek? Vagy esetleg arra vágytok, hogy a nemzet törvényhozó testületének tagjai lehessetek? Ezek a vágyak és elhatározások rendben vannak! Mindannyian tűzhettek magas célokat magatok elé. Ne elégedjetek meg közönséges eredményekkel. Tűzd célodat magasra, s ne kíméld a fáradságot annak elérése érdekében. Az élet alapja: a hit. Minden igazi nagyság alapja az istenfélelem. Tiszta, szilárd, ép jellem legyen alapelved, melyet az élet minden tevékenységébe beleviszel. Élj hitéletet az iskolában, otthonodban és minden foglalkozásodban. A jelenben az a legfontosabb kérdés számodra, hogy úgy válasszad és fejezd be tanulmányaidat, hogy mindenkor megőrizhesd a keresztény jellem érintetlen tisztaságát s rendeld alá minden mulandó földi érdekedet Krisztus evangéliuma magasztosabb követelményeinek. A tőled telhető legjobban kell a jelenben építened s viszonyod a társadalomhoz és az élethez olyan legyen, hogy Isten terveit valósítsa meg. Mint Krisztus tanítványa, foglalkozhatsz az élet földi dolgaival is, de minden vonatkozásban élj hitéletet. Bármi legyen is foglalkozásod, sose hidd azt, hogy sikert csak úgy érhetsz el, ha elveidet feláldozod. Magasztos felelősségek. Hitelveid által vezettetve a magasba törekedhetsz. Örömmel látnánk, ha a nemesség olyan magaslatára emelkednél, amelyen Isten kíván látni. Jézus szereti az értékes ifjakat, fájlalja, ha műveletlenül, tehetségeiket parlagon hagyva növekednek fel. Az ifjú szilárd, elvhű emberré fejlődhet, alkalmassá lehet nagy felelősségek hordozására, aminek elérése céljából jogosan megfeszítheti minden erejét. De sose kövesd el azt a borzasztó bűnt. hogy Isten-adta erőid eltékozold, gonoszt cselekedj s másokat romlásba dönts. Vannak tehetséges emberek. akik képességeiket az erkölcsrombolásra használják fel. de magvetésük aratásával nem fognak büszkélkedni. Rettenetes dolog az istenadta képességeket arra használni, hogy áldás helyett átokká legyenek. Hasonlóan félelmes arra gondolni, hogy a ránkbízott képességeket mintegy kendőbe kötve elássuk a világban, mert ezzel elvetjük magunktól az élet koronáját. Isten jogosan tart igényt szolgálatunkra. Mindenkinek felelősségeket kell hordoznia, életünk nagy misszióját csak úgy teljesíthetjük, ha ezeket a felelősségeket elfogadjuk s azoknak hűen és lelkiismeretesen eleget teszünk. A vallás befolyása. Bölcs Salamon mondja: Emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idején. Azonban egy pillanatra se gondold, hogy a vallás életedet szomorúvá és mélabússá teszi és a siker útját elzárja előled. Krisztus vallása egyetlen 13

14 képességet sem semmisít meg. mégcsak nem is gyengíti. Nem teszi az embert képtelenné arra. hogy a valódi boldogságot élvezhesse, nem az a célja, hogy a dolgok iránti érdeklődést csökkentse, s hogy közömbössé tegyen barátaid és a társadalom igényei iránt. Nem öltözteti az életet zsákruhába. Kifejezői nem a sóhajtások és jajgatások. Nem, nem: ellenkezőleg, kik minden dolgukban Istent tartják az elsőnek és utolsónak és a legfőbbnek, azok a világ legboldogabb emberei. Arcukról sosem hiányzik a mosoly és a napfény. A vallás sosem durvít, aljasít le senkit ellenkezőleg, felemel és nemesít. ízlését javítja, ítélkezését megszenteli s mennyei angyalok társaságára teszi alkalmassá, s arra az otthonra, melyet Jézus készít számára. Sohse feledjük el azt a tényt, hogy Jézus az öröm igazi forrása. Nem gyönyörködik az emberek nyomorúságában, hanem boldogoknak akarja látni őket. Éppen a keresztények birtokosai az örömforrásoknak, s tudatában vannak, hogy mely dolgok a helyesek és megengedettek. Örvendhetnek oly irányú üdüléseknek, mely nem tesz szórakozottá, nem ejt foltot a lelken, nem kél nyomában csalódás és lelkifurdalás, nem rombolja le az önbecsülést s nem zárja cl a hasznavehetőség útját. Ha üdüléseikre Jézussal együtt mehetnek s megőrzik imalelkületüket, akkor biztonságban vannak. Sáfárkodjunk tehetségeinkkel! Fiatal barátaim! Minden haladás alapja az Úr félelme!. Ez a bölcsesség kezdete. Mennyei Atyánk igényt tart rátok. Hiszen kéréstek. vagy érdemeitek nélkül bőségesen eláraszt és gondot visel rólatok. Még ennél sokkal többet tett: odaadta néktek egyetlen ajándékban az egész mennyet: szeretett Fiát. Ezen végtelen ajándéka ellenben jogot formál a ti készséges engedelmességetekre. Miután áron vétettetek meg. Isten Fiának drága vérén. Isten elválja, hogy képességeiteket helyesen használjátok fel. Ezek Isten ajándékai, talentumok. melyeket Ő rátok bízott, hogy bölcsen fejlesszétek. Nem szabad tehát, hogy kellő kiképzés híján ezeket a képességeket parlagon hevertessétek, hogy azok a tétlenség folytán visszafejlődjenek. Teljesen rajtatok áll, s önállóan határoztok afelett, hogy a rátok helyezet súlyos felelősségeknek hűségesen eleget tesztek-e, vagy, hogy' törekvéseitek a ti javatokra helyes irányban haladnak-e? Az utolsó napok veszedelmei közepette élünk. Az egész menny élénken érdeklődik, hogy ti milyen jellemet fejleszttetek ki magatokban. Minden előfeltétel rendelkezéstekre áll. hogy' az isteni természet részeseivé lehessetek, elkerülve a világ romlottságát. Isten nem hagyta cl az embert, hogy gyenge erejével egyedül küzdjön a gonoszság hatalmai ellen. Van segítség, s minden egyes lélek elnyerheti, ha igazán akarja. Miként Jákob látta álmában a mennyet a földdel összekötve, az angyalokat pedig a létrán föl-alá járni, úgy segítenek az angyalok minden egyes léleknek, ha a mennyel akar összeköttetésbe kerülni. Ezek az angyalok védik Isten népét, figyelik minden egyes lépésüket. Azok, akik felfelé törekszenek ezen a fényes úton, jutalmat nyernek. Bemehetnek Uruk örömébe. 14

15 Magasztos eszményeket kell elérnünk! Isten az ő gyermekei részére magasztos eszményt tűzött ki. Őhozzá lenni hasonlóvá, elérni az életszentséget. ez a kitűzött cél. Minden ifjú előtt az állandó előretörés útja nyílik meg. Van elérendő célja, van egy színvonal, melyre eljusson, melyben benne foglaltatik minden, ami jó. tiszta és nemes Gyorsan és magasra fog emelkedni az igazi ismeret minden ágában De törekvései annyival túlszárnyalják a földi és önző érdekek körét, amennyivel magasabbak az egek a földnél. (Nevelés 18,19.) Isten kegyelmének csatornái. Minden léleknek szent kiváltsága, hogy élő csatorna legyen, melyen át Isten kegyelmének kincseit és kifürkészhetetlen gazdagságát a világhoz juttatja. Krisztusnak nincs hőbb vágya, mint olyan embereket látni, kik a világnak az Ő jellemét és lelkületét mutatják be, a világnak pedig semmire sincs égetőbb szüksége, minthogy lássa a Megváltó szeretetét embereken keresztül. Az egész menny élő vezetékekre vágyik, kiken keresztül állandóan folyhat a szent olaj az emberi szívek örömére, áldására. Az ifjúságra komoly felelősség hárul. Isten igen sokat vár el attól az ifjúságtól, mely a felvilágosodottság és tudás mai korában él. Elvárja tőlük, hogy az elnyert isteni világosságot és tudást továbbadják. Isten fel akarja használni őket, hogy a még sokakban élő tévelygést és babonát eloszlassák. Az ifjúságnak arra kell törekednie, hogy a tudás és tapasztalat minden betűjét és pontját értékesítse. Isten felelőssé teszi az ifjúságot mindama alkalmakért és kiváltságokért, melyeket neki juttatott. Az előttük álló nagy munka komoly erőfeszítéseket igényel. Ha az ifjúság szívét és lelkét Isten szolgálatára szenteli, akkor igen eredményes és hasznos munkát fog végezni. Ezt várja el az Úr az ifjúságtól. Ennél kevesebb annyit jelent, mint az alkalmakat kihasználatlanul hagyni. Ez pedig Isten ügye iránti árulás lenne, elmulasztása az emberiségért végzendő munkának Előkészület a szolgálatra. Akik Istenért kívánnak munkálkodni és komolyan törekszenek tudást szerezni, hogy továbbadhassák, azok Istentől állandó világosságot nyernek, hogy annak hordozói lehessenek. Ha, - Dánielhez hasonlóan - fiatal férfiak és nők minden szokásukat, étvágyukat és szenvedélyeiket Isten követelményeihez fogják szabni, akkor magasabb munkára képesítik magukat. Benső világukból ki kell zárniuk minden hiúságot, könnyelműséget és illetlenséget Minden hiábavalóságra és mulatozásra való hajlamot ki kell szorítaniuk életükből, mert ezeknek nincs helye azok életében, akik Isten Fiának hitét élik, testét eszik és vérét isszák. Legyenek tudatában annak, hogy a kiképzés minden lehetősége és előnye mellett mégis híjával maradhatnak éppen annak a nevelésnek, mely az Úr szőlőjében való munkának valamilyen ágára tenné őket alkalmassá. Isten szolgálatában nem dolgozhatnak olyanok, kik nem rendelkeznek a megkívánt lelki műveltséggel. Ha azt az értékes értelmi erőt, melyet Istentől nyertek, élvezetekre és mulatozásokra 15

16 használják, ahelyett, hogy magasztos és nemes szándékokkal erősítenék, akkor ezzel lefokozzák erőiket. Isten bűnösöknek tartja őket, mert elmulasztották képességeiket helyes használat által fejleszteni. Torz, zsugorodott lelkiéletük sérti Istent. Rongálják és beszennyezik társaik gondolatvilágát. Szavaik és eljárásaik a gondtalan könnyelműséget árasztják a szent dolgokkal szemben. Nemcsak saját lelki életüket veszélyeztetik, hanem példájuk rombolóan hat mindazokra, akikkel érintkeznek. Teljesen méltatlanok arra, hogy Krisztust képviseljék. Ezek a bűn szolgái, gondtalanok, vakmerőek és bolondok, kik tékozolják Krisztus javait. Okosság - még nem kegyesség. Vannak ifjú emberek, kik' bizonyos értelemben okosak, s ezért társaik csodálják és elismerik őket, de tehetségük mégsem megszentelt. Nélkülözik az élettapasztalatok és próbák hatását, edzését és erejét, s Isten nem használhatja őket, hogy az emberiség javára és neve dicsőségére szolgáljanak. A kegyesség takarója alatt érőiket arra használják, hogy alacsony életszínvonalat, téves zsinórmértéket állítsanak fel, amit a megtéretlenek arra használnak, hogy saját helytelen útjaikat ezekkel mentegessék. Sátán arra bírja őket, hogy társaikat dőreségekkel szórakoztassák és úgynevezett ötleteikkel. Mindaz, amire vállalkoznak zülleszt, mert a kísértő befolyása alatt állnak, aki őket irányítja és jellemüket alakítja arra, hogy munkáját végezzék. Vannak képességeik, de gyakorlatlanok. Tehetségesek, de nem fejlesztik tovább. Az elnyert képességekkel visszaélnek és lealacsonyítják dőreségeikkel s másokat is saját színvonalukra alacsonyítanak le. Krisztus lefizette váltságuk árát önmegtagadása, önfeláldozása, megalázkodása és az elszenvedett gyalázat és szégyen árán. Ezt azért tette, hogy kimentse őket a bűn rabszolgaságából, annak a mesternek rabságából, akinek csak arra van gondja, hogy miként használhatja fel őket lelkek megrontására. A Megváltó érdekükben megnyilvánuló szeretetét nem hasznosítják saját javukra. Krisztus szomorúan tekint munkájukra. Ezt az ifjúságot örök veszteség éri. Milyennek fogják látni tréfáikat és bolondozásaikat ama napon, melyen az egész föld Bírája mindenkinek kiosztja a jutalmát azok szerint, amiket itt e testben cselekedett? Ők az alapra fát, szalmát és pelyvát raktak s egész életük munkája elveszett. Minő veszteség! Ó, mennyivel jobb helyezetben vannak azok, akik kiveszik részüket Isten szolgálatából, és Jézushoz tekintenek fel elismerésért. Kik naponként felírták naplójukba tévedéseiket, hibáikat, bánataikat s a kísértések felett nyert győzelmeiket, Krisztusban gyökerező örömeiket és békességüket! Ezeknek nem kell majd szégyenkezniük az életüket tartalmazó feljegyzések miatt. Isten választott eszköze. Isten jóságát hirdetve: vallomásunk a menny eszköze. Isten kegyelmét el kell ismernünk úgy, miként azt Isten szent emberei hajdan tudatták velünk. Azonban a legeredményesebb a saját tapasztalataink 16

17 bizonysága. Akkor vagyunk Isten tanúi, ha általunk fentről áradó erő nyilvánul meg. Minden egyes embernek sajátos, s mindenki mástól különböző élete van s a többiekétől lényegesen különböző tapasztalata. Isten elvárja, fogy egyéniségünknek megfelelően imádjuk Őt. A magaslatok fáradtságos elérése A keresztény jellem tökéletesítése útján az igazság cselekvésében a legfontosabb a kitartás. Szeretném az ifjúság lelkére kötni a kitartás fontosságát a jellemképzés munkájában. A legifjabb kortól kezdve szövődjenek bele a jellembe a szilárd, tiszta elvek, hogy az ifjúság az igazi férfiasság és nőiesség legmagasabb színvonalát elérje. Tartsák mindig szemük előtt azt a tényt, hogy áron vétettek meg s dicsőítsék Istent testükben és lelkűkben, mely az Istené. Naponkénti előretörés. Az ifjúság feladata, hogy napról-napra előbbre jusson. Péter apostol mondja: A ti hitetek mellé ragasszatok jócselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hiábavalókká a mi Urunk megismerésére nézve. Midőn elindulsz, nem fordíthatod figyelmedet az egymást követő összes fokozatokra, de ha Jézusra tekintesz s csakis Isten dicsősége fontos előtted, akkor haladásod biztos. Nem juthatsz el egy nap alatt az érett férfikor mértékére, s kétségbeesve kellene összerogynod, ha előre látnád az összes előtted tornyosuló nehézséget. Sátánnal kell küzdened, aki minden fondorlatát felhasználja arra, hogy elvonjon Krisztustól. Győzelem az akadályok felett. A maga idejében meg kell küzdenünk az utunkba kerülő minden akadállyal. Ha leküzdjük az, első akadályt, megerősödünk a második számára. Jézusra tekintve győzhetünk. Ha szemeinket a nehézségekre irányítjuk s visszariadunk az igazságért megvívandó komoly csatáktól, gyengékké és hitetlenekké válunk. Ha azonban fokról-fokra haladunk, elérhetjük a legmagasabb csúcsot, a hegytetőt is. Ne ijedj meg attól a sok- munkától, melyet életed folyamán el kell végezned, mert hiszen nem kell mindent egyszerre intézned. Minden erőddel végezd a minden napra CSŐ munkát, használj ki minden kínálkozó alkalmat, értékeld Isten segítségét s haladj felfelé a létrán fokról-fokra. Gondolj arra, hogy naponként éled életedet, Isten a mai napot adta neked, s a mennyei feljegyzések fogják megmutatni, hogy értékelted kiváltságaidat és alkalmaidat. Bárcsak minden napot úgy használnál fel, hogy végül hallhatnád a Mester szavát: Jól vagyon jó és hű szolgám. 17

18 Isten munkatársai Nem csupán földi erőforrások állnak rendelkezésedre. Az ember Isten gyermeke. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni úgy, amint van. És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Ő is tiszta. Kiváltságtok, hogy elforduljatok mindentől, ami alacsony és aljas, s emelkedjetek magasabb színvonalra, - hogy az emberek tiszteljenek, s Isten előtt kedvesek legyetek. Az a hitmunka, melyet az Úr minden korban az ifjaknak és embereknek ad, mutatja az Ő tiszteletét, becsülését gyermekei iránt. Isten rábízta gyermekeire az önkormányzatot Arra hívja el őket, hogy részesei legyenek a megváltás és nemesbítés nagy munkájának. Miként egy atya fiát beveszi társnak az üzletébe, ugyanígy az Úr is társnak veszi magához gyermekeit. Mi Isten munkatársai vagyunk. Jézus mondja: Amiképpen Te küldtél engem e világra, úgy küldöm én is őket e világba. Vajon nem inkább azt választod-e, hogy Isten gyermeke légy, mint Sátánnak és a bűnnek szolgája s neved úgy szerepeljen, mint Krisztus ellenségéé? Fiatal férfiaknak és nőknek Krisztus kegyelmére van a legnagyobb szükségük, hogy a keresztény életelveket a mindennapi gyakorlatban megvalósítsák. A Krisztus eljövetelére való előkészület annyit jelent, hogy Krisztus Urunk készít bennünket elő legmagasztosabb képességeink használatára. Minden ifjúnak kiváltsága, hogy szép jellemet fejlesszen. De ehhez határozottan szükséges, hogy Jézus közelében legyünk. Ő a mi erősségűnk, alkalmasságunk és hatalmunk. Egyetlen pillanatara sem bízhatunk saját magunkban.. Állandóan felfelé! Bármily nagyok, vagy bármily kicsinyek képességeid, mindig gondolj arra, hogy csak sáfára vagy azoknak. Ezzel vizsgál meg téged az Úr, alkalmat ad, hogy hűséges sáfárnak bizonyulhass. Minden tehetségedről Istennek tartozol számadással. Tested, értelmed és lelked minden ereje Istené, hogy Érte használd fel. Idődért, befolyásodért, képességeidért, ügyességedért számot kell adj Isten előtt, aki mindezek adományozója. Az az ember használja fel legjobban képességeit, aki komolyan törekszik arra, hogy megvalósítsa az Úrnak az emberiség felemelését, nemesbítését szolgáló nagy tervét. A megkezdett munkában tarts ki, míglen győzelemről győzelemre jutsz. Tervszerűen dolgozz és tanulj! Legyen szemed előtt a legmagasabb életszint, hogy mind több és több jót tehess, így sugározd szét Isten dicsőségét. 18

19 2 - FEJEZET KÜZDELEM A BŰNNEL Krisztus példája azt mutatja, hogy a győzelem egyetlen feltétele: a Sátán támadásaival szemben tanúsított állandó ellenállás. Ő, aki győzött a lelkek ellenségén a kísértés küzdelmeiben, jól ismeri Sátán hatalmát az emberiség felett, de éppen a mi érdekünkben győzte le őt. Győzelmének előnyét Jézus javunkra fordítja, hogy amidőn Sátán kísértéseinek ellenállunk, egyesíthetjük gyengeségünket az Ő erejével, érdemtelenségünket az Ő érdemeivel. Sátán - hatalmas ellenség A bűnbeesett ember Sátán foglya. Jézus Krisztus hivatása az volt, hogy az embert kimentse hatalmából. Az ember, elesett természeténél fogva hajlamos arra, hogy Sátán sugallatát kövesse. Saját erejére hagyatva az ilyen rettenetes ellenségnek nem is tud ellenállni, hanem csakis úgy, ha a benne lakó Krisztus, a hatalmas Győző, fékezi kívánságait és erőt ad. Csak Isten korlátozhatja Sátán hatalmát. Sátán ide-oda jár a földön. Egyetlen percig sincs tétlenül, nehogy egyetlen olyan alkalmat is elmulasszon, amely az emberi lelkek megrontására rendelkezésére áll. Nagyon fontos, hogy Isten gyermekei mindezt megértsék és hogy Sátán csapdáit elkerüljék. Sátán leplezi lényét. Sátán úgy előkészíti csalásait, hogy az Isten népe elleni utolsó harcában ne lássák meg, hogy ő a támadó. (2. Kor. 11,14.) Nem is csoda, hisz maga is átváltoztatja magát világosság angyalává. Vannak félrevezetett lelkek, kik amellett kardoskodnak, hogy Sátán nem létezik, s ezalatt foglyul ejti őket s nagyban munkálkodik általuk. Sátán sokkal furfangosabb annál, semhogy nyíltan lépjen fel kísértéseivel, mert akkor a keresztény szunnyadó energiái felébrednének s az erős és hatalmas Szabadítóra bízná magát. Ezért úgy közelít, hogy lénye felismerhetetlen. Leplezetten dolgozik az engedetlenség fiaiban, kik istenfélőknek vallják magukat. Sátán teljes erejével azon dolgozik, hogy kifárassza, kísértse és félrevezesse Isten népét. Aki elég merész volt ahhoz, hogy szembeszálljon, megkísértse, kigúnyolja a mi Urunkat, s akinek volt hatalma arra, hogy a templom oromzatára vigye fel és utána a hegy tetejére, az bizonyára minden erejét meg fogja fesziteni napjainkban, nemzedékünk idejében is. A sikerre annál több reménye van, mert ennek a mai nemzedéknek alig van fogalma Sátán ravaszságáról és erejéről. Harcol minden egyes lélekért. A gonosz angyalok harcolnak a lelkekért és Isten angyalai ellenük állnak. A harc keményen folyik. Gonosz angyalok tolongnak a 19

20 lelkek körül s mérgező befolyásukkal rontják a légkört, tompítják az értelmet. Szent angyalok aggódva figyelik ezeket a lelkeket s arra várnak, hogy Sátán seregét visszaverhessék. De a jó angyaloknak nem feladatuk, hogy befolyásolják az ember értelmi világát az egyén akarata ellenére. Mikor a Sátán egy lélek elvesztésének veszélyét látja, akkor a végsőkig feszíti erejét, hogy az illetőt a maga számára megtartsa. Ha az ember a veszedelem tudatára ébredt és kétségbeesetten és buzgón Jézustól kér erőt, Sátán rögtön fél, hogy elveszti foglyát. Megerősíti seregét, hogy a szegény lélek útját állja és sötét falat formál körülötte, hogy a mennyei világosság ne juthasson el hozzá. De ha a veszélyben levő ember kitart s gyámoltalanságában és gyengeségében Krisztus vérének érdemeire hivatkozik, Jézus meghallgatja a hitből fakadó komoly imákat s újabb, igen erős angyalsereget küld szabadítására. Sátán reszket és fél Krisztus fenségétől. A buzgó ima hangjára egész serege reszket. A nagyhatalmú, mennyei fegyverzetbe öltözött angyalok a bágyadt, üldözött lélek segítségére jönnek és Sátán seregeivel együtt visszavonul, mert jól tudja, hogy a csatát elveszítette. A harc jellege Az emberi akarat állandóan arra törekszik, hogy mindent saját céljai szolgálatába állítson. Ha azonban ez az akarat Isten és az igazság oldalára szegődik, a Lélek gyümölcsei megmutatkoznak életében. Ha Sátán befolyásolja és alakítja az emberi akaratot, akkor azt saját céljaira használja fel. Hitetlen elméletekkel bujtogatja és lázítja az emberi szivet, hogy Isten Igéje ellen harcoljon. Állandó, kitartó igyekezettel akarja saját akaratát az emberekre rákényszeríteni, gyűlöletet, ellenségeskedést szítva Isten ellen. Ellenállásra szervezi őket a menny követelményei, intézményei és a Szentlélek működése ellen. Zászlaja alá gyüjti a gonoszság összes erőit és úgy vezeti őket a jó elleni harcra. Küzdelem a gonosz ereje ellen! Sátán felkavar minden gonosz ösztönt az emberi szívben, felébreszt minden szentségtelen szenvedélyt és nagyravágyást. Kijelenti: mindezt a hatalmat, tisztességet, gazdagságot és bűnös élvezeteket neked adom. Feltételei: a tiszta jellemet add fel, lelkiismeretedet szennyezd be. Isten felszólítja az embereket, hogy a gonosz hatalmaknak ellenálljanak. így szól: Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. A keresztényi élet: harc. De nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Az igazságnak a 20

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

A SZEMÉLYES TISZTASÁG MEGŐRZÉSE ELSŐ RÉSZ A TISZTASÁG RENESZÁNSZA

A SZEMÉLYES TISZTASÁG MEGŐRZÉSE ELSŐ RÉSZ A TISZTASÁG RENESZÁNSZA A SZEMÉLYES TISZTASÁG MEGŐRZÉSE Szeminárium Dr. Jim Cecy-vel ELSŐ RÉSZ A TISZTASÁG RENESZÁNSZA BEVEZETÉS I. A SZEXUÁLIS TISZTASÁG HÁROM PARANCSA (1Thessz 4:3-6a) Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A Biblia Megtalált fordítása. I. könyv: Az Élet Tudása. írta: boroka Copyright (C) boroka, 2012. Publio Kiadó 2013

A Biblia Megtalált fordítása. I. könyv: Az Élet Tudása. írta: boroka Copyright (C) boroka, 2012. Publio Kiadó 2013 A Biblia Megtalált fordítása I. könyv: Az Élet Tudása. írta: boroka Copyright (C) boroka, 2012. Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva a NAHR Kft. részére. Borító és oldaltervet készítette: Papp Norbert,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben