JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete február 27-én megtartott ülésen.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester, dr. Kiss Gábor László, Fűkő Csaba, Nagy Attiláné, Szász Elekné, Szatmári Melinda Meghívottak: Sátor Éva Takta-Szennyvíz Kft. ügyvezetője, Kristófné Tóth Emese intézményvezető, Csorba Jánosné óvodavezető, Vincze István Viziközmű Társulat elnöke, Pereszlényi Ildikó NOE helyi elnöke, Csorba Zoltánné TKBK elnöke, dr. Szemán Ákos Polgárőr Szervezet elnöke, Petróné Vízkeleti Ágota pü. ügyintéző, Hideg Lajosné SZB nem képviselő tagja, Balázs József RNÖ elnöke, dr. Ináncsi Tünde Járási Hivatal vezetője Megjelent meghívottak: Kristófné Tóth Emese intézményvezető, Hidegh Lajosné SzB. nem képviselő tagja Kisné Lovas Ilona intézményvezető, Szabó Anikó Szociális Szolgáltató Központ munkatársa, Petróné Vízkeleti Ágota pénzügyi ügyintéző. Varga László polgármester köszönti a megjelenteket és kéri dr. Kiss Gábor László Jogi és Közbeszerzési. bizottság elnökét, hogy ismertesse a képviselők által leadott vagyonnyilatkozattételi kötelezettség eredményét. dr. Kiss Gábor László bizottság elnöke hivatalosan bejelenti, hogy a jogszabálynak megfelelően minden képviselő időben, szabályosan eleget tett vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének. Varga László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javasolt napirend: 1. Munkaterv évi költségvetés 3. Szociális rendelet 4. Alapító okiratok módosítása 5. Egyebek Jegyzőkönyv hitelesítők Nagy Attiláné és Szatmári Melinda. Kéri a napirendi pontok és a jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadását, illetve a zárt üléssel együtt, mert érkezett egy fellebbezés is. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: A szavazásban valamennyi önkormányzati képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozata Tárgy: napirend és jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadása

2 Elfogadott napirend: 1. Munkaterv évi költségvetés 3. Szociális rendelet 4. Alapító okiratok módosítása 5. Egyebek Jegyzőkönyv hitelesítők Nagy Attiláné és Szatmári Melinda képviselők. Tárgyalt napirend: 1. Munkaterv évi költségvetés 3. Szociális rendelet 4. Alapító okiratok módosítása 5. Egyebek ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi ülésterve Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelete alapján a képviselő-testület üléstervet készít, melynek összeállításánál figyelembe veszi a jogszabályokban meghatározott határidőket. Javaslat: február évi költségvetési rendelet Szociális rendelet megalkotása Alapító Okiratok módosítása Egyéb aktuális feladatok március Gyermekvédelmi rendelet megalkotása április Zárszámadási rendelet megalkotása Tájékoztató a évi adóbevételekről június Közmeghallgatás Képviselő-testületi ülés a fentieken túlmenően szükség esetén a SzMSz-ban foglaltak szerint összehívható. Kérem a képviselő-testület tagjait, egészítsék ki a javaslatot. Határozati javaslat Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete I. félévi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: február évi költségvetési rendelet Szociális rendelet megalkotása Alapító Okiratok módosítása Egyéb aktuális feladatok március Gyermekvédelmi rendelet megalkotása

3 április Zárszámadási rendelet megalkotása Tájékoztató a évi adóbevételekről június Közmeghallgatás Képviselő-testületi ülés a fentieken túlmenően szükség esetén a SzMSz-ban foglaltak szerint összehívható. Taktaharkány, február Készítette: Szabó Jánosné jegyző Varga László polgármester ismerteti az első napirendi pont szerint a I. félévi munkatervét. Kérdezi, hogy van-e kérdés, amennyiben nincs kéri szavazzanak. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: A szavazásban valamennyi önkormányzati képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozata Tárgy: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének I. félévi ülésterve Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete I. félévi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: február évi költségvetési rendelet Szociális rendelet megalkotása Alapító Okiratok módosítása Egyéb aktuális feladatok március Gyermekvédelmi rendelet megalkotása április Zárszámadási rendelet megalkotása Tájékoztató a évi adóbevételekről június Közmeghallgatás Képviselő-testületi ülés a fentieken túlmenően szükség esetén a SzMSz-ban foglaltak szerint összehívható. Felelős: Varga László polgármester Az önkormányzat évi költségvetési előterjesztése a jegyzőkönyv melléklete Varga László polgármester a következő naprend szerint elmondja, hogy a évi költségvetést tárgyalta a pénzügyi bizottság is. Kéri a bizottság elnökét mondja el a pénzügyi bizottság állásfoglalást. Szatmári Melinda képviselő- pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőket, amelyet mindenki tud is, hogy a költségvetést nem lehet hiánnyal tervezni. A bevételnek és a kiadásnak egyensúlyban kell lennie. A bizottság igyekezett a költségvetést és a mellékleteit is végignézi és megbeszélni. Lehet látni, hogy egy rendkívül szűk és szoros költségvetésről van

4 szó. Tartalékok nem nagyon vannak. A bizottság javasolja a költségvetés elfogadását. A másik dolog amiről részletesen tárgyalt a bizottság azaz el nem adósodott önkormányzatok adósságkonszolidációja, konkrétan az a 112 M Ft-ot, melyet a település miden bizonnyal meg is fog kapni. Varga László polgármester elmondja, hogy már tavaly is és ez évben is más a költségvetés szerkezete mint a korábbi években volt. Feladatfinanszírozás van, ez egyúttal szűkítette a mozgásteret is a költségvetés készítésekor. A pénzügyi bizottság elnöke említette a 112 millió forintot is, melyet azzal egészíteni ki, hogy ennek kifizetése négy évre van széthúzva március 6-ig kell erre az igényt benyújtani, valamilyen költségvetéssel együtt. Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy az Általános Iskola tetőfelújítása gyakorlatilag 2 héten alatt elkészült és egyben elektromos munkák kijavítása is megtörtént. Ismerteti a Klébersberg Intézet vezetőjének köszönő levelét ezzel kapcsolatban. Továbbá elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs adóssága, napra készen minden számla ki van fizetve. Ami vitatott kérdés lehet, hogy a napokban megkereste az AVE Miskolc Kft. az önkormányzatok nagy részét, a hulladékgyűjtő edények vásárlásával kapcsolatban. A hulladékgyűjtő edények az AVE Kft. tulajdonában voltak, a lakosság ezt ingyen kapta meg évekkel ezelőtt. Az új hulladékgazdálkodási törvény változása miatt, a Kft. felajánlotta az önkormányzatnak, hogy vásárolja meg a lakosság részére kedvező áron Ft +áfa, vagy a lakos bérleti díjat is fizethet érte. Ha az önkormányzat megvásárolja ez eft-ot jelen. Az önkormányzat jelezte az AVE Kft. felé, hogy egyenlőre nem kívánja megvásárolni várjuk a végleges döntést, hogy ki lesz a végleges szolgáltató. Amennyiben ez tisztázódik, az önkormányzat minden háztartásba meg fogja vásárolni a gyűjtőedényeket, hiszen ha a lakosság bérelné az sokkal több pénzbe kerülne, kiegészítve ezzel az intézmények hulladékgyűjtő edényének megvásárlásával. Amennyiben önkormányzat nem vásárolja meg akkor a lakosság részére kiszámlázza a hulladék gyűjtő edényeket magasabb áron mint az önkormányzatnak. Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetése is elfogadásra került. Sajnos ez az első év amikor a 18 településnek körülbelül 19 millió forintot kell összeadni, hogy a társulás működni tudjon. Ez azt jelenti, hogy szinte valamennyi szakfeladathoz hozzá kell járulni, amennyiben az adott önkormányzat érintett benne, eltérő összegben. A belső ellenőrzéshez eft-ot kell, hogy összeadjon a 18 település. A jelzőszolgálat működtetéshez is, amelyben érintettek vagyunk a 18 önkormányzatnak Ft-ot kell összeadni. Taktaharkány önkormányzatát érinti, hogy körülbelül 1 millió forint körüli összeg, melyet negyedévenként fog a kistérségi tárulás kiszámlázni. Elmondja még, hogy a kistérségi tárulásnak évben 70 millió forint pénzmaradványa volt, 2013-ban 39 millió forint volt. Mivel tavaly már nem volt a társulásnak finanszírozása, ezért be kellett olvadnia a Szerencsi Polgármesteri Hivatalba. Kérdezi van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs kéri, hogy szavazzanak. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: A szavazásban valamennyi önkormányzati képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

5 1/2014.(II.28.) sz. önkormányzati rendelete Tárgy: az önkormányzat évi költségvetéséről ( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) Nagy Attiláné képviselő érdeklődik az önkormányzati köztisztviselők létszámbővítéséről. Kérdezi, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen volt-e róla szó? Tudomása szerint a törvényben előírt létszáma 10 fő, és a hivatalban csak 5 köztisztviselő van. Nagyon sok a munkájuk, szinte minden nap túlóráznak, hogy a munka el legyen végezve. Most jön a szennyvízberuházás, a közmunkaprogram, a lakcímügyeket is az önkormányzatra terhelték. Ő úgy érzi, sok ez a munka erre az 5 főre. A jegyzőasszony is nagyon le van terhelve. Kérdezi, hogy van-e lehetőség létszámbővítésre? Szatmári Melinda pénzügyi bizottság elnöke- elmondja, hogy a bizottsági ülésen is szó volt erről. A jegyzőasszony elmondta, hogy a legnagyobb probléma a közfoglalkoztatás adminisztratív részével van. Nincs műszaki végzettségű szakember a hivatalban, aki segíthetné, ezen pályázatok elszámolását. Tehát szó volt róla, de érdemben megállapodás nem született. Varga László polgármester elmondja, hogy a közmunkaprogram műszaki részére mindenképpen próbál megoldást találni. Sokszor nagyon rövid idő van a pályázat összeállításra illetve módosítására. Létszámmal kapcsolatban továbbá elmondja, hogy mindenki előtt ott van a költségvetés, amely nagyon szűkös. Lehet a létszámot bővíteni, de akkor az csak valaminek a terhére történhet. Nem kötelező feladatok is szerepelnek a költségvetésben, akkor át kell gondolni, hogy mi az amit megszüntetünk vagy nem támogatunk. Szabó Jánosné jegyző elmondja, hogy a mai napon értesült az önkormányzat, hogy március 1-vel újabb közmunkaprogram indul. Le kellett adni a Munkaügyi Központ felé a munkaerőigényt. A létszámot összeg kellett állítani, az embereket ki kellett még a mai napon 37 főt értesíteni. Volt olyan is aki nem vállalta, akkor mást kell helyette keresni. Tehát nagyon rövid határidővel meg megoldani a közmunkaprogramokat. Varga László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy akinek néhány hónap szükséges a 40 éves munkaviszonyhoz, hogy el tudjon mennyi nyugdíjba, természetesen nőkről van szó, a Munkaügyi Központ név szerint értesítette a hivatalt, kik azok a személyek. Ebből a hét főből 3 fő volt, aki vállalta. A program 10 hónapig tart és még utána 2 hónapig az bérköltséggel együtt önkormányzatnak kell foglalkoztatni. Szabó Jánosné jegyző közmunkával kapcsolatban elmondja, hogy nem csak a műszaki részét kellene megoldani létszám szempontjából, hanem az adminisztratív részét is. Mert pályázatonként kell nyilvántartani, elszámolni. Ennek óriási adminisztrációja van és ezt mindenképpen meg kell oldani. Nem tudják a dolgozók kivenni a szabadságot, mindenki nagyon leterhelt, július 1-től elektronikus anyakönyvezés lesz, amely még több többletmunkát fog igényelni.

6 Varga László javasolja, térjenek át a következő napirendi pontra és a jegyzővel a következő hetekben megfogják nézni, mit lehet ebben a létszámügyben tenni. ELŐTERJESZTÉS Tárgy: a pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. módosításai miatt szükséges módosítani a pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló helyi rendeletet. Közgyógyellátást érintő jogszabályváltozás A méltányossági közgyógyellátás december 31-ig a jegyző hatáskörébe tartozott, január 1-től a képviselő-testület gyakorolja e jogot. Javaslom a hatáskör átruházását a Szociális Bizottságnak. Aktív korúak ellátása Az Szt. szerint a rendszeres szociális segély összege a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-a. A bér január 1-jei emelkedése miatt módosult a rendszeres szociális segély összege. Mivel ezt jogszabály írja elő, önkormányzati rendeletben erről rendelkezni nem kell. Önkormányzati segély január 1-től az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszűnik, helyette önkormányzati segély lép életbe. Az önkormányzati segély feletti hatáskört a képviselő-testület gyakorolja, javaslom a hatáskör átruházását a Szociális Bizottságnak, kivéve a temetési célra szóló önkormányzati segélyt. Köztemetés Az Szt. szerint a köztemetés a polgármester hatáskörébe tartozik. A köztemetés költségeit hagyatéki teherként az önkormányzat jelenti be, illetve adhat felmentést a visszafizetés alól. Javaslom a köztemetéssel kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre átruházni. A szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelkezést a rendelet melléklete tartalmazza, a koncepcióban megfogalmazottak szerint nem tartalmaz díjnövekedést az előző évihez képest. Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete../2014.(.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeli ellátásokról (tervezet) Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 32. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

7 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Taktaharkány településen állandó lakóhellyel rendelkező és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. - ában meghatározott személyekre. (2) A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében meg kell tervezni. 2. E rendelet alkalmazásában: 2. Értelmező rendelkezések a) a háztartásban együtt élők: az egy lakásban együtt lakó személyek közössége, b) tisztántartás: a ház, lakás és udvarának szeméttől, hulladéktól való teljes mentesítése, a növények gondozása, ápolása, c) közterület: az ingatlan előtti terület (járda, árok, füves terület stb.), d) rendkívüli élethelyzet: családfenntartó halála, hirtelen fellépő, súlyos betegség. 3. Eljárási rendelkezések 3. A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a Szt. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 4. (1) A szociális ellátás iránti kérelmeket a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani. (2 és 3. melléklet) 5. (1) A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a családjában élők havonta rendszeresen mérhető jövedelméről a kérelem benyújtását megelőző egyhavi nettó, egyéb jövedelemnél pedig a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelemre vonatkozó igazolást, vagy nyilatkozatot. (2) Munkaviszonyban állók a munkáltató által kiállított kereseti igazolást, nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, álláskeresési járadékban, családi pótlékban, tartásdíjban részesülők a kiutalást bizonyító feladóvevényt vagy bankszámlakivonat másolatát csatolják. (3) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. (4) Egyéb forrásból származó jövedelem esetén különösen ingatlan-, üdülő-, lakás hasznosítása, alkalmi munka személyes nyilatkozatot kell mellékelni a kérelemhez. (5) A hivatalból indult eljárásoknál a nyilatkozatokat az ügyféltől, az eljárás megindításától számított 15 napon belül kéri be a Polgármesteri Hivatal. (6) Az önkormányzati segélyként adható gyógyszer támogatási kérelemhez mellékelni kell a gyógyszertár által igazolt havi gyógyszerköltséget. (7) Elemi kár bekövetkezése miatt igényelt önkormányzati segélykérelemhez csatolni kell a biztosítótársaság igazolását, hogy a károsult rendelkezett-e biztosítással és milyen összeg került részére kifizetésre és a kárbecslés, javítás költségeinek előzetes kalkulációját.

8 (8) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, úgy a Polgármesteri hivatal beszerzi az illetékes NAV igazolását a jövedelemadó alapra vonatkozóan. 6. Személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmeket a Szociális Szolgáltató Központhoz (3922 Taktaharkány, Honvéd utca 32.) kell benyújtani, amelyek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. 7. (1) Kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmények fennállása esetén a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. (2) Az (1) bekezdésben rögzített esetben a Polgármesteri Hivatal a határozat kiadását követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozatok valódiságát. A jegyző az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizettetésére 8 napon belül intézkedik. 8. (1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a Polgármesteri Hivatal pénztárából, vagy kérelem alapján bankszámlára történő utalással. (2) A természetben nyújtott ellátások számláit a Polgármesteri Hivatal egyenlíti ki. 4. Hatásköri rendelkezések 9. (1) Jelen önkormányzati rendelet szerinti ellátások elbírálása a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben az alábbiak szerint történik. (2) Polgármester hatáskörébe tartozik: a) az Szt. 48. szerinti köztemetés, b) temetési célra szóló önkormányzati segély. (3) A Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik: a) a méltányossági ápolási díj, b) az önkormányzati segély, c) méltányossági közgyógyellátás. II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Aktív korúak ellátása 10. (1) Aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlanon szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, gyommentesítése, gondozása, c) legalább udvari illemhely létesítése, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, d) a lakás előtti közterület rendben tartása, az árkok folyamatos tisztítása.

9 (2) Az ellátásra való jogosultság megállapítását követően is köteles a kérelmező vagy a jogosult a 10. (1) bekezdésben foglaltakat biztosítani. (3) Amennyiben helyszíni szemle során megállapítást nyer, hogy a 10. (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, a jegyző megfelelő, de legalább 5 napos határidő tűzésével a kérelmezőt, vagy a jogosultat az elvégzendő feladatok konkrét megjelölésével felszólítja a teljesítésre. (4) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki a 10. (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek felszólítás ellenére nem tesz eleget. 2. Együttműködési szabály a rendszeres szociális segély esetében 11. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szerv a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. (2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az egészségkárosodott személy kivételével a segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a 11. (1) bekezdés szerinti együttműködésre kijelölt szervvel. (3) A 11. (2) bekezdésben meghatározott személy az együttműködés keretében köteles a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál megjelenni, b) a Szt.-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni, c) a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával rendszeres kapcsolatot tartani, háromhavonta az általuk előírt időpontban megjelenni, d) a beilleszkedését segítő programban előírtakat teljesíteni. (4) A beilleszkedést segítő programok kötelező tartalmi elemei: a) személyi adatok, b) megvalósítandó célok, c) a jogosult személy feladatai, d) a családgondozó feladatai, e) a személyes megjelenés dokumentálása. (5) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségének teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul személyesen vagy írásban legkésőbb 3 munkanapon belül hitelt érdemlő módon a Szociális Szolgáltató Központban bejelenteni. Az intézmény köteles az igazolás megalapozottságát vizsgálni. (6) A Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a 63/2006.(III.27.) Kormányrendeletben meghatározott feladatain túl írásban tájékoztatja az önkormányzatot: a) a beilleszkedést segítő programról, annak egy példányával, b) a beilleszkedést módosító program módosításáról annak egy példányával. 12. Az együttműködés megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára felróható okból

10 a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg a Szociális Szolgáltató Központnál nyilvántartásba vétele céljából, b) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, c) a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget, d) akadályoztatása okát az előírt időben nem jelenti be, hitelt érdemlő módon nem igazolja, e) a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot nem veszi fel, az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg, vagy f) a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál a kijelölt időpontban ittas vagy bódult állapotban jelenik meg. 3. Önkormányzati segély 13. (1) A Szociális Bizottság a temetési célra szóló önkormányzati segély kivételével önkormányzati segélyben részesítheti a rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyt, családot. (2) Az önkormányzati segély egyszeri összege alkalmanként nem lehet kevesebb Ft-nál és nem haladhatja meg a Ft-ot. (3) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot. (4) Az önkormányzati segély természetbeni ellátás az Szt. 47. (3) bekezdésében foglalt támogatási formákban is biztosítható: a) erre irányuló kérelem esetén vagy b) abban az esetben, ha az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy az önkormányzati segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik. (5) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzati segély természetbeni ellátásként történő biztosítására, a segélyezett részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén kérelmező következő segélykérelme elutasításra kerül. (6) A létfenntartást különösen veszélyeztető élethelyzet a Szt. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl: a) 2 hónapot meghaladó táppénzes állomány, b) tartós betegség, c) 20 napot meghaladó kórházi ápolás, d) temetési költség, e) rendkívüli élethelyzet. 14. Nem jogosult a kérelmező az önkormányzati segélyre, amennyiben a kérelmező az általa lakott lakáson túl vagyonnal rendelkezik, kivéve a 13. (6) bekezdés d), e) pontja esetén. 15. (1) Önkormányzati segélyre jogosult a haláleset időpontjában rendelkező elhunytnak a haláleset időpontjában taktaharkányi állandó lakóhellyel rendelkező hozzátartozója vagy a temetésről gondoskodó más személy, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem éri el egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, családban élő esetén 250 %-át. (2) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemigazolást,

11 b) a temetési számlák eredeti példányát, c) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége Ft. A temetési célra szóló önkormányzati segély összege Ft. (5) Nem állapítható meg temetési célra szóló önkormányzati segély annak, akinek tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése. (6) A temetési célra szóló önkormányzati segély iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani. (7) A temetési célra szóló önkormányzati segélyre vonatkozó kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 4. Ápolási díj 16. (1) A Szociális Bizottság méltányosságból ápolási díjat állapít meg annak a taktaharkányi állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú hozzátartozónak, aki a község területén életvitelszerűen élő, legalább tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú, tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi, azzal a feltétellel, hogy az ápolást végző családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át. (2) Az ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottság gyakorolja. III. Fejezet Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások 1. Köztemetés 17. (1) A polgármester a köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles személy részére maximum tíz havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat, amely a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségénél amely Ft - magasabb nem lehet. (2) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónap 15. napja. (3) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítheti, amennyiben az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem éri el egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, családban élő esetén 100 %-át. 2. Lakásfenntartási támogatás 18. Az Szt. 38. (9) bekezdése alapján az önkormányzat a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához is előírja jelen rendelet 10. (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételeket. 3. Közgyógyellátás

12 19. (1) A Szociális Bizottság méltányosságból közgyógyellátásban részesítheti azt a taktaharkányi állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorult, akinek havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 24 %-át, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át. IV. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 20. (1) Taktaharkány önkormányzata az Szt.-ben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja a Szociális Szolgáltató Központ Taktaharkány, Honvéd utca 32. szám és Taktaharkány, Rákóczi utca 38. szám alatt működő intézménye útján: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) nappali ellátás, d) családsegítés, e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) támogató szolgáltatás. 1. Étkeztetés 21. (1) Étkeztetést biztosít az Szt.-ben meghatározott jogosultak részére az önkormányzat. (2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk miatt. (3) Az étkeztetést a települési önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja a 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 38. sz. alatt a telephelyén. Az ellátás iránti kérelmet a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjéhez vagy vezető gondozójához lehet benyújtani szóban vagy írásban. A szóban bejelentett kérelemről feljegyzést kell készíteni. Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt. (4) Az étkeztetést a napközi konyhája biztosítja az ellátottak számára. (5) Az étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel központi konyháról való elvitelével valósítja meg. (6) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni a figyelembe vehető rendszeres jövedelem függvényében. A térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 2. Házi segítségnyújtás 22. (1) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az önkormányzat: a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek

13 és róluk hozzátartozók nem gondoskodnak, vagy nem tudnak gondoskodni, b) fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. (2) A házi segítségnyújtást a képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 38. sz. alatti telephelye útján biztosítja. (3) Az ellátás iránti írásbeli kérelmet a kérelmező a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjéhez illetve vezető gondozójához nyújthatja be. Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt. (4) A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni a figyelembe vehető rendszeres jövedelem függvényében: naponta az étkeztetésért, az étel kiszállításáért. A gondozásért gondozási díjat kell megfizetnie az ellátottnak. (5) A fizetendő díjat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 3. Nappali ellátás 23. (1) A nappali ellátás során elsősorban a saját otthonukban élő, nagykorú, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes taktaharkányi lakóhellyel rendelkező személyek részére biztosítunk lehetőséget higiéniai szükségleteik kielégítésére, étkeztetésére. (2) A nappali ellátást az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központ telephelyén 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 38. sz., az Idősek Klubjában működteti. Az ellátás iránti kérelmet írásban a kérelmező a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjéhez illetve vezető gondozójához nyújthatja be. Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt. (3) A szolgáltatásért az étkezésért, és a klubban való tartózkodásért - térítési díjat kell fizetni a figyelembe vehető rendszeres jövedelem alapján. (4) A fizetendő díjat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. Családsegítés

14 24. (1) Az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központ 3922 Taktaharkány, Honvéd utca 32. szám alatt működtetett Családsegítő Szolgálatnál családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és egyéb problémái vagy krízishelyzete miatt hozzájuk forduló egyéneknek, családoknak. (2) Az Szt ának (2) bekezdésében meghatározott jelzőrendszert működtet. (3) A Családsegítő Szolgálat az Szt ának (4) bekezdésében meghatározott feladatokat biztosítja. (4) A családsegítés keretén belül a családgondozó az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat. A családsegítés során együtt kell működni az Szt. 64. (4) bekezdésének e) pontja szerinti célcsoportok részére egyéb szolgáltatásokat biztosító - különösen szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási - szolgáltatókkal, intézményekkel. (5) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele esetén az intézményvezető a forgalmi naplóban dokumentálja az igénybe vevő és a családsegítő szolgálat kapcsolat felvételét. (6) A szolgáltatásért díjat nem kell fizetni. 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 25. (1) Az önkormányzat az Szt.-ben meghatározott ellátásokat biztosítja a törvényben meghatározott jogosulti kör vonatkozásában. (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja. A segélyhívásokat fogadó diszpécserközpont a Szerencsi Gondozóházban került kialakításra, ahol a gondozók a nap 24 órájában fogadják a segélyhívásokat. A segítségnyújtást a településen élő 2 fő gondozó végzi. (3) Az ellátás iránti kérelmet a helyi Szociális Szolgáltató Központnál lehet benyújtani az intézmény székhelyén 3922 Taktaharkány, Honvéd utca 32. szám alatt. A kérelmek elbírálását az intézményvezető végzi, mely függ az üzembe helyezett jelzőkészülékek számától. (4) A készülékek kihelyezéséért, használatáért díjat fizetni nem kell. 6. Támogató szolgálat 26. (1) Az önkormányzat az Szt.-ben meghatározott ellátásokat biztosítja a törvényben meghatározott jogosultak részére, a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás útján. (2) A településen élők a szállító szolgálatot, speciális személyi szállítást vehetik igénybe. Az ellátás iránti kérelmet a támogató szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani. 7. Az intézményi jogviszony megszűnése 27. (1) Az intézményi ellátás megszűnik az Szt a és a 101. (1)-(2) bekezdésében foglalt esetekben. (2) Az alapszolgáltatás megszűnik, ha az igénylő:

15 a) a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki, b) a szolgáltatást 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe, c) elhalálozik, d) kéri az ellátás megszüntetését. (3)Az alapellátás keretén belül szolgáltatás megszüntetése az intézményvezető hatásköre. Az ellátás megszűnéséről az intézményvezető írásban értesíti az ellátásban részesülőt. Záró rendelkezések 28. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 9/2011.(IX.13.) sz. önkormányzati rendelet. Taktaharkány, december 31. Varga László polgármester Szabó Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésre került február 28-án. Szabó Jánosné jegyző Varga László polgármester elmondja, hogy a szociális rendelet előterjesztést mindenki megkapta. Véleménye szerint az első oldal az, amely az egész rendeletnek a lényege. A jegyző elfogja mondani, hogy változott a szociális törvény, ezért minden önkormányzatnak meg kell alkotni a saját szociális rendeletét. Kéri a jegyzőt egészítse ki. Szabó Jánosné jegyző ismerteti a képviselőkkel, hogy január 1-vel változott a szociális törvény. Például a közgyógyellátásban január 1-től a képviselő-testület gyakorolja ezt a jogot, ez természetesen a méltányossági közgyógyokra vonatkozik. A korábbi szociális rendeletben szereplő jövedelemhatároktól nem tér el az új rendelet sem. Ami új dolog, az az önkormányzati segély, megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény. Ez a három önkormányzati segély néven egyesül. Az önkormányzati segély elbírálást a képviselő-testület gyakorolja a jogszabály szerint, de javasolj, mint ahogy az előterjesztésben is szerepel, hogy a temetési célra szóló önkormányzati segély hatáskörét a polgármester gyakorolja, mint ahogy ez temetési segély néven eddig is a polgármester hatáskörébe tartozott. Dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester elmondja, hogy vannak olyan közgyógyellátásban részesülő betegek, akiknek nincs érvényes Taj számuk. Javasolja, hogy a méltányossági közgyógyellátási igazolvány kérelemnek feltétele legyen az is, hogy rendelkezzen a kérelmező érvényes TAJ kártyával. Kéri, ha lehetséges ezzel a feltétellel legyen kiegészítve a közgyógy kérelem. Varga László polgármester kérdezi, hogy ezzel a feltétellel kiegészítve, elfogadható-e a szociális rendelet. Kéri, hogy szavazzanak. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet hozza: A szavazásban valamennyi önkormányzati képviselő részt vett.

16 Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014.(II.28.) sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeli ellátásokról ( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Taktaparti Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Társulási Megállapodás módosítása Tisztelt Képviselő-testület! 2013 évben Tiszalúc Nagyközségi Önkormányzat, Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat, Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Taktaparti Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megalakításáról. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a törzskönyvi bejegyzésekben át kell vezettetni a kormányzati funkciókat (1) A január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett költségvetési szervek alapító okiratának a szerv alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolására vonatkozó, január 1-je előtt keletkezett bejegyzései tekintetében a (2)-(5) bekezdés szerint kell eljárni. (2) A költségvetési szerv irányító szerve - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével február 28-ig gondoskodik az (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolására vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatok alapító okiratban történő módosításáról. (3) A (2) bekezdés szerinti adatok módosítása a Kincstár által január 5-ig közzétett formanyomtatványt kitöltve és azt a Kincstárnak megküldve is bejegyezhető a törzskönyvi nyilvántartásba. (4) A (3) bekezdés szerinti esetben alapító okiratot módosító okirat nem készül, valamint az 5. (4) bekezdését nem kell alkalmazni, azzal, hogy az így benyújtott nyomtatványban szereplő módosítás adatait az alapító okirat soron következő módosításakor kell az egységes szerkezetbe foglalt okiraton átvezetni. (5) A költségvetési szerv alapító okiratának a (2)-(4) bekezdés szerinti módosítására vonatkozó törzskönyvi bejegyzések január 1-jétől hatályosak. (6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak az egyéb törzskönyvi jogi személyek tekintetében is alkalmazandók.

17 Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 105. (1) bekezdése értelmében A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Taktaparti Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Taktaparti Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Taktaparti Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosításával. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Társulási Megállapodás módosítását. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Felelős: Varga László polgármester Határidő: február 28. Taktaharkány, február Készítette: Varga László polgármester Melléklet az előterjesztéshez A Taktaparti Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási megállapodás módosítása II. A TÁRSULÁS CÉLJA, A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 2. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskör: a) Felek az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 7/2004.(V.11.) ESZCSM rendelet 15.. (5) bekezdése alapján központi ügyelet útján gondoskodnak a háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátásáról. Alaptevékenység szakágazat szerinti meghatározása: Általános járóbeteg-ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás

18 Helyébe a Következő rendelkezés lép: II. A TÁRSULÁS CÉLJA, A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 2. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskör: a) Felek az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 7/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet 15.. (5) bekezdése alapján központi ügyelet útján gondoskodnak a háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátásáról. Államháztartási szakágazat szerinti besorolás: Általános járóbeteg-ellátás Alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: Háziorvosi ügyeleti ellátás VIII.VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1) Jelen társulási megállapodás november 1-jén lép hatályba. A társulási megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. Helyébe a Következő rendelkezés lép: VIII.VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1) Jelen társulási megállapodás Törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. A társulási megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. Varga László polgármester az orvosi ügyelet társulási megállapodás módosításával kapcsolatban elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Véleménye szerint jól érthetően le van írva. Szakfeladatok miatt kormányzati funkciók léptek hatályba január 1-vel. Kéri, hogy szavazzanak. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: A szavazásban valamennyi képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.27). sz. önkormányzati határozata Tárgy: Taktaparti Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

19 Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Taktaparti Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Taktaparti Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosításával. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Társulási Megállapodás módosítását. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Felelős: Varga László polgármester Határidő: február 28. A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv melléklete. Varga László polgármester ismerteti a évi közbeszerzési tervet, melyet minden képviselő megkapott. Kéri ennek elfogadását és szavazzanak. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: A szavazásban valamennyi önkormányzati képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.27.) sz. önkormányzat határozata Tárgy: évi közbeszerzési terv A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletében szereplő évi közbeszerzési tervet az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa január 31-én módosította a Társulási megállapodás IV. fejezetének 1. pontját az alábbiak szerint: A Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal össze kell hívni. A módosítást valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia. A Társulási megállapodás változásokkal történő egységbe szerkesztéséről Szerencs Város Jegyzője gondoskodik. Határozati javaslat: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyja. A megállapodás IV. fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul: A Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal össze kell hívni. Felelős: Varga László polgármester Határidő: azonnal

20 Taktaharkány, február 24. Készítette: Varga László polgármester Varga László polgármester elmondja, hogy hasonlóan a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásában is szükséges egy mondat módosítása. Ez a mondat az előterjesztésben dőlt betűvel szerepel. A megállapodás módosítását minden tagtelepülésnek el kell fogadni. Kéri, hogy szavazzak. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: A szavazásban valamennyi képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozata Tárgy: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyja. A megállapodás IV. fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul: A Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal össze kell hívni. Felelős: Varga László polgármester Határidő: azonnal ELŐTERJESZTÉS Tárgy: védőnői pályázat kiírása Az egészségügyi alapellátás körében az önkormányzat gondoskodik a védőnői ellátásról. A II. sz. védőnői körzetben szükséges a védőnői közalkalmazotti pályázat kiírása. A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. 20/A. szerint Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. A 83/A. szerint a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Határozati javaslat Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Taktaharkány I. sz. védőnői körzetében védőnői feladatok ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan Foglalkoztatás jellege: Munkavégzés helye: teljes munkaidő Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 5.

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben