125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár"

Átírás

1 125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár Összeállította: Németh Lászlóné ÓMI Városi Múzeum, XI. 24. A régi iskola épületében 31 fővel megalakult a Rimamurány Munkásszemélyzet Olvasó Egylete, vagyis röviden az Ózdi Gyári Olvasó Egylet. Vezetőség: elnök Veith Béla, alelnök Kablay István, igazgató Bernard János, jegyző Weinling Ferenc, pénztárnok Czentner Ignác, könyvtárnok Kupcsák András. XII. Az Olvasó Egylet az Élelmezési Intézetben (Kaszinó) kapott helyet. Létszáma ekkor 59 fő. Felvételi díj 2 korona, havi tagsági díj 6o fillér A Magyar Királyi Belügyminiszter jóváhagyta az Egylet alapszabályát Bevezették az Egylet jegyzőkönyvének vezetését. Az első jegyzőkönyvvezető Szikorszky Béla volt, 6 éven át A Gyári Önkéntes Tűzoltó Testületet átvette a gyár. A testület saját pénztárát jótékonyságra szánta. Ebből az Olvasó Egylet Könyvtára 1600 koronát kapott könyvtárbővítésre. A könyvtár neve ekkor Népkönyvtár 1902-ig. I. 20. A tagsági díjat 60 fillérről 40 fillérre szállítja le a közgyűlés. A könyvtár állományáról -853db - könyvjegyzéket készített Vass Imre tanító, könyvtárnok, melyet az Egylet 104 tagja között osztott szét. A könyvtárnok tiszteletdíja a heti kétszeri kölcsönzés és a könyvtár rendben tartásáért 120 korona volt évente Az Egylet elindította a jótékonyság gyakorlását. Jól tanuló iskolások megjutalmazására évi 24 koronát adományozott Veith Béla elnök helyett Tetmajer László, gyári igazgatót választották meg. A jegyzőnek 40 korona tiszteletdíjat szavaztak meg. Beszereztek egy gyászlobogót. Az Egylet költségén kijavították a Tűzoltó Testület díszzászlóját Az Ózdi Vasgyár pályázatot hirdetett fúvószenekar létesítése érdekében, karmesteri állás betöltésére. A választás Schuch Ferencre esett, aki a Fővárosi Orfeum zenekarának volt karmestere Megalakult a Gyári Zenekar, amelyet a gyár finanszírozott, azaz fizette a felszereléseket, a tagok fellépés és próba alatti bérét, a karmester fizetését stb. Ezáltal a gyár egy részének és nem az Olvasó Egylet részlegének tekintették.

2 1896. III. 8. Tetmajer László négy éves elnökség után lemondott, mert távozott Ózdról, helyette Lázár Zoltán gyári gondnokot kérték fel elnöknek. V. 9. Ezredéves emlékünnepséget rendezett az Egylet: hálaadó Istentisztelet, Majális Hétesvölgyben, a jól tanuló iskolás gyermekek a szokásos 24 korona helyett - kivételesen - 50 koronát kaptak. Az Egylet nemzeti színű zászlót szereztetett be. VIII. 9. Az egyleti könyvtár gyarapítására táncmulatságot rendeztek. Ekkor játszott először Schuch Ferenc karmester vezetésével szervezett gyári zenekar. Megalakult az első színjátszó csoport. Bemutatták A Nótás Kata c. népszínművet a Kaszinóban, rendezte Schweizbacher Gusztáv. XII. 31. A gyári kapu előtt lévő, két főmesteri lakot átalakítva az Olvasó Egylet önálló épületbe költözött, amit szilveszteri táncmulatsággal nyitottak meg. A helyiség 17 x 5,2 m + játékterem + ivószoba. Ezzel együtt sétakert és nyári tánchely is létesült taggal megalakult az egyleti dalárda Scherffel Lajos gyártelepi tanító vezetésével. Az egyleti választmányi tagok létszámát 6-ról 12 főre emelték. A vén bakancsos és a fia, a huszár c. népszínművet mutatták be a színjátszók II. 20. IX. 8. Először szerepelt nyilvános hangversenyen a Dalkör. Ezzel együtt táncmulattságot is rendeztek, melynek bevételét Ft-ot -Domaházának adományozták. Kegyelettel emlékeztek meg a meggyilkolt Erzsébet királynéról. A gyárvezetőség ekkor alakította ki a Kiserdőalja mögötti hegyoldalt sétaligetté, melyet fenyőkkel, bokrokkal telepítettek be. A gyászünnepségen kapta a terület az Erzsébet-liget elnevezést. X. Az Egylet 200 fővel vett részt Tompa Mihály sírjának koszorúzási ünnepségén, melyen a Dalárda és a Gyári Zenekar is szerepelt Az Egylet a Dalkör részére harmóniumot szereztet be, a könyvtár gyarapítására 400 koronát fordít. Ebben az évben tartottak először népies felolvasást Dr. Csepela Lajos r.k. káplán kezdeményezésére, akit munkája elismeréséül III. 3-án tiszteletbeli taggá választanak. Később a felolvasásokat Kablay István vezetésével a gyári tantestület vállalta el. IV. 16. Jótékony célú műkedvelő színelőadást tartottak a Tiszti Kaszinó dísztermében. Bemutatta a Gyimesi vadvirág c. népszínművet az acélgyár ifjúsága. A bevételt a katolikus egyház javára fordították. IX. 17. XI. 1. Az Olvasó Egylet Ifjúsága műkedvelő előadást tartott a Tiszti Kaszinóban. Bemutatták a Kósza Jutka c. népszínművet. A bevételt az evangélikus templom építésére fordították. Mindenszentek estéjén először - fáklyafény mellett - emlékeztek meg a balesetben elhunytakról és a gyár által vett koszorúkkal koszorúzták meg a sírokat. Ettől kezdve minden évben hasonló módon történt a megemlékezés.

3 1900. Az Egylet helyiségét renoválták és ellátták szellőztetővel Az Egylet igazgatóvá választja Zsarnay Mihályt. Ő léptette életbe és szabályzatban is rögzítette a haláleseti segélyt, valamint azt, hogy az olyan egyleti tag, aki nyugdíjba megy a gyárból a továbbiakban befizetés nélkül az Egylet tagja maradt és részesült a tagok jogaiban. Halász karnagy távozása után Hanuszik Antal gyártelepi tanító vette át a Dalárda vezetését. Ekkor a létszám 32 fő volt. Az 1896-ban kapott helyiséghez hozzáépítettek egy tánctermet a zenealap terhére, amelyet később folyamatosan törlesztettek. XII. 26. A táncteremben először a Peleskei Nótárius került színre, rendezte Schwarzbacher Gusztáv. A bevételt a színpadi díszletre fordították Az Egylet évi rendes közgyűlésén a haláleseti segélyt 160 koronában állapították meg, melyet az elhunyt örököse a gyászhír napján megkapott. A könyvtár vezetését Klein Gyula vette át. IV. 5. Az Olvasókör Vigadó Nagytermében az evangélikus templom javára műkedvelő színelőadást tartottak. Az ózdi tiszti műkedvelő társaság bemutatta Csiky Gergely: Buborékok c. vígjátékát I. 11. Népies felolvasás a Gyári Zenekar és a Dalárda közreműködésével. Felolvasás A fertőzésről, tartotta Dr. Rudnay Imre. IV. 12. Táncvigalommal egybekötött színi előadás: A Milimári bemutatása, rendezte Hanuszik Antal. A jótékony célú előadás bevételét a ref. templom építésére szánták. Az Egylet Alapszabályát kinyomtatták és a tagoknak kiosztották. A jól tanuló iskolás gyerekek jutalmát 40 koronáról évi 80 koronára emelték. Zászlóalap címén 200 koronát helyeztek el betétkönyvbe az egyleti zászlóra II. 28. Népies felolvasás a Gyári Zenekar és a Dalkör közreműködésével. Magyarosítás címmel felolvasást tartott Kablay István. Az Ózd-Gyártelepi Olvasóegyleti Dalárda Estélye az Egylet nagytermében. Közreműködött a Gyári zenekar és a Dalárda. Bemutatták a Közügyek c. vígjátékot. Budapesten elhunyt Tetmajer László, aki között volt az Olvasó Egylet elnöke. Az Egylet tiszteletből arcképét megfesttette és az Egyleti Tanácsteremben helyezte el. Az Egylet belépett a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület -be 120 koronával. (Ennek központja Nyitra, szerk.) X. 6. Öt tagú küldöttség megkoszorúzta a 13 aradi vértanú sírját. Az ezüst koszorú 200 koronába került. A küldöttek id. Czentner Ignác, id. Dóbisz János, Hlavács Sámuel, Varga Ferenc, Wiletel István. A hazafias tettről az országos lapok is írtak. A Rima igazgató, Borbély Lajos méltányolva a tettet 500 koronát adományozott az Egyletnek. A Dalárda belépett az Országos Magyar Dalosszövetségbe.

4 1905. I. 29. Népies felolvasás az eperjesi Széchenyi Kör közreműködésével az Olvasó Egylet nagytermében, amelyen a Gyári zenekar és a Dalárda is szerepelt. II III. 18. XII. 25. Bolondos estvély a Dalárda rendezésében. Lázár Zoltán a részvénytársaság központi igazgatója lett, ezért leköszönt az elnöki tisztségről. Helyette Zorkóczy Samu lett a gyárigazgató, s egyben az Olvasó Egylet elnöke. Az Egylet belépett a József királyi herceg Szanatórium Egyesület -be és az Uránia Magyar Tudományos Egyesület -be. A haláleseti segélyt 160-ról 200 koronára emelték. Hazafias ünnepély az Olvasó Egylet nagytermében a Gyári zenekar és a Dalárda közreműködésével. Elhangzott Meghalt Kossuth apánk c. dal, melyet vegyeskarra írt Hanuszik Antal. Ünnepi beszédet mondott Boskó Ferenc, tanító. Új választmány, új programmal lép elő. Módosítják az alapszabályt. A színpad új dekorációt kap, a könyvtár új könyvszekrényt. A Tiszti Kaszinó 25 éves ünnepségén képviseltette magát az egylet. Borbély Lajos, a társulat vezérigazgató állásában eltöltött 25 év jubileuma alkalmából az egylet díszalbumot küld Hódoló felirattal. Ezt megköszönve az igazgató 1000 koronát adományozott az egyletnek. A II. Rákóczi Ferenc hamvait Kassára vivő vonatot a Gyári zenekar és a Dalkör várta Miskolcon. Egyúttal Miskolcon megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát is. A Gyártelepi dalárda rendezésében: Házasodjunk c. bohózat bemutatása három felvonásban, rendezte Hanuszik Antal, karnagy. A bevételt zongora beszerzésére gyűjtik I. 13. Az Ózdi Gyermeksegélyező Nőegylet a saját pénztára gyarapítására Zeneestélyt rendezett, közreműködött a Gyári zenekar és a Dalárda. II. 24. A vezetőség a közgyűlésen elhatározta, hogy a Borbély igazgató által adományozott összeget a zászló alapba teszik. Ezzel lehetővé vált az egyleti zászló elkészíttetése, melynek jelszava Hazaszeretet és becsületes munka, ez került a zászlóra. VI fős képviselet utazik Dobsinára, Kossuth Lajos szobrának felavatására külön vonattal, melyen részt vesz a Gyári zenekar és a Dalkör is. A szoborra koszorút helyezett és beszédet mondott Hlavács Samu. VII. 8. Az új alapszabályt /V.a szám alatt a miniszter jóváhagyta. X. 15. Új épületrésszel bővült az Egylet, a régi helyiségeket felújítják, az összes helyiség gőzfűtést kapott. Ekkor a taglétszám 600 fő. Új felszereléseket vásároltak 3000 korona értékben. (Zongora, könyvtár bővítés, 800 db egyleti jelvény készült, amelyet a tagok között szétosztottak.)

5 1908. Az Egylet tánctermében megalakult a Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egyletének Ózdi fiókja 816 taggal. VI A Dalárda Rozsnyó és vidékére tett kirándulást, megkoszorúzták a Kossuth- szobrot, a városi fürdőben hangversenyt adtak. X. 11. Az aradi vértanúk emlékére Hazafias ünnepély a Dalárda és a Gyári Zenekar közreműködésével, beszédet tartott Osváth Zoltán. A Dalárda ettől az évtől viselt egyenruhát: fekete bocskai atilla, aranyrojtos nyakkendő és bocskai sapka I. 31. Tisztújító egyleti közgyűlés - igazgató Schuch Ferenc, jegyző Hlavács Samu lett. V. 16. Gyermekestélyt rendeztek a Tanítók Háza javára az Olvasó Egylet dísztermében, a Gyári Zenekar közreműködésével. Bemutatták Az öreg vándor c. két felvonásos színművet. V. 30. A 25 éves Olvasó Egylet fennállásának ünneplése, egyleti zászló avatásával. VIII Kecskeméti Országos Dalversenyen szerepelt a Dalárda, ahol II. díjat kapott. (Egy ezüst vázát ) X. 10. Hazafias ünnepély a Gyári Zenekar és a Dalárda közreműködésével. Színes, vetített képek bemutatása az 1848/49-es szabadságharcról a Rokkant Egyesület által. Az ünnepi beszédet Zoltán Emil evangélikus lelkész mondta II. 6. Farsangi Hangverseny - Gyári Zenekar, Dalárda, Balla Ignác: A kirakat c. zenés egyfelvonásosát mutatták be. V. 15. Az Olvasó Egylet dísztermében a Tanítói Testület rendezésében Gyermekestély A Tanítók Háza javára. A nagypapa pohara c. vígjáték bemutatása. Átalakította Benedek Béla tanító. Közreműködött a Gyári Zenekar és a tanítók, tanulók vegyeskara. X. 8. Műkedvelő előadás a Tiszti Kaszinó rendezésében az Olvasó Egylet színháztermében a saját könyvtára gyarapítására, A börze c. bohózat bemutatásával. X. 9. Hazafias ünnepély az Egylet rendezésében. Emlékezés október 6-ra, a Gyári Zenekar és a Dalárda közreműködésével. XI. 13. Népies felolvasás a Dalárda és a Gyári Zenekar közreműködésével Védekezés a kolera ellen c. felolvasás, tartotta Dr. Ursziny Gyula II. 12. Megjelent a Farsangi Újság a Dalárda hivatalos lapja, felelős szerkesztő Hanuszik Antal. IV. 16. A doktor úr c. bohózat előadása, rendezte Héthy Gusztáv. Az Ózdi Aczél- és Kohógyár Ifjúsága rendezésében az Olvasó Egylet helyiségeiben a Rokkant- Egylet Ózdi Fiókpénztár külön alapjának gyarapítására.

6 VI. 23. XI. 25. Országos Dalszövetség által rendezett program a budai várban, lampionos szerenád I. Ferenc József tiszteletére, az 52 dalárda között ott van az ózdi is. Az Egylet 6 készlet sakkot szerez be. A kártya mellett sakkoztak is a tagok, akiket Flachbart Frigyes és Schuch Ferenc tanított sakkozni. A játékért óránkén 4 fillér pinkapénzt szedtek. Az Ózdi Gyári Tűzoltó Testület saját pénztára javára estélyt rendezett az Olvasó Egylet nagytermében. A műsorban a Gyári Zenekar és a Dalárda is szerepelt. Bemutatták a Beszéljen a mamával c. vígjátékot. A Gyári Zenekar műsorán szerepelt Schuch Ferenc: A tűzoltó galopp V. 5. Tiszti Kaszinó és az Olvasó Egylet közös Hangverseny műsora. A vonós négyes tagjai: Schuch Ferenc, Fülöp József, Bückert Miklós, Dr. Placskó Lajos. A Búcsú dalt Lehár: Drótos tót c. operettjéből Scwendtner Ilonka énekelte. Chopin szonáták Szendy Árpád zongoraművész előadásában. Magánjelenet A szobacica, előadta Bűdy Juliska, Gyári Zenekar: Szerenád. Magyar dalok, énekelt Joób Sándor. VI. 9. XI. 10. XII. 15. Olvasó Egylet nagytermében Gyermekestély a Tanítók Háza javára. Közreműködött a Gyári Zenekar, a tanulók zenekara, négyszólamú gyermekkar. Bemutatják Az Ördög fia c. vígjátékot. A Tiszti Kaszinó és az Olvasó Egylet közös hangversenye: Dalárda, Gyári Zenekar, Rosthy Annie énekművész, Flige József zongoraművész részvételével. A helybeli árvák segélyezésére, és a könyvtár alap javára műkedvelő eladást tartottak: Ami fönntart minket, karácsonyi életkép az iparos világból. Rendező Grúsz István, közreműködött a Gyári Zenekar. Az előadást Az ózdi Vasgyári ifjúsági Mária-kongregáció rendezte az Olvasó Egylet nagytermében. XII. 17. Az Ózdi Vasgyári Ifjúsági Egyesület az Olvasó Egylet nagytermében könyvtáralap javára Műkedvelő előadást tartott. Színre került a Kis madaram c. népszínmű, rendezte Hanuszik Antal. Ebben az évben Zorkóczy Samu Budapestre költözött, helyette az egylet elnöke Faragó Gyula lett. Megkezdte működését a filmszínház az Olvasó Egylet Színháztermében. Két-három hetente vetítettek egy-egy filmet, 1913-tól hetenként. Az első világháborútól már hétköznap is volt előadás. A néma filmek vetítése alatt a Gyári Zenekar tagjaiból alakult hattagú vonós kamarazenekar szolgáltatta a zenét (A néma zenekar tagjai Sárik István, Hercsik Géza, Pollák Lajos, Albert Ferenc, Parizek Ferenc.) A gyár új igazgatója Faragó Gyula, aki kisebb megszakításokkal az Olvasó Egylet elnöke is.

7 1913. III. 15. Március idusát ünnepelték az Olvasó Egylet nagytermében. Ez alkalomból az Egylet választmánya nemzeti színű plakáton jelentette meg a programot. A műsorban a Gyári Zenekar és a Dalárda is szerepelt. Az ünnepi beszédet Boskó Ferenc, gyártelepi tanító tartotta. V. 11. A Művezetők Országos Szövetségének ózdi XII. számú Nőegyesülete az Olvasó Egylet nagytermében a szövetség özvegyeinek és árváinak segélyezésére jótékony célú nagy hangversenyt rendezett. A műsorban szerepelt a Gyári Zenekar, a Dalárda, a Vonós négyes és Bunkó Rudi zenekara, aki a tánchoz szolgáltatta a zenét III. 7. A Dalárda élére Becht Ernő Gyulát választották. A társulati tanító 1916-ig volt a Dalárda karnagya I. 21. Sztrájk a gyárban. A futball pályán 7 ezres munkásgyűlés. Szónok Misztrik István. A gyülekezés helyszínét Lenin-tér -nek nevezik el, ekkor neveznek el Leninről először teret a világon. (Velence telep északi sarka.) II II. 19. III. 21. Az Egylet igazgatói feladatát a Dalárda vezető karnagya, Becht E. Gyula vette át. Nagygyűlést tartott az ózdi munkásság. Tanácsköztársaság kikiáltása. A gyár a munkásság vezetése alá került. Az Olvasó Egylet ügyeit Becht E. Gyula intézte. Betanította a Dalárdával az Internacionálét és a Marseillest. A Gyári Zenekar, Schuch Ferenc vezényletével szintén játszott a felvonulásokon. VIII. 16. Carol román trónörökös Ózdra érkezett a csapatai élén. A kommunista vezetőket üldözték. Becht. E. Gyula önként jelentkezik. A gyár vezetősége gimnáziumi előkészítő tanfolyamot indított tisztviselők gyermekei részére, majd később munkásgyerekeket is felvettek. Első két évben a Kaszinóban, majd a gyári iskolában oktattak. Ez a tanfolyam 1925-ben megszűnt. Tánctanár Sziklai Ferenc, aki magánvállalkozásban végezte az oktatást. Az Olvasó Egylet csekély bérleti díjat kért, az egyleti tagok gyermekei a tánctanfolyamok díjaiból kedvezményt kaptak. X. 19. Becht E. Gyula egyleti tisztségei megszűntek.

8 1920. V. 9. A Tanácsköztársaság bukása utáni első rendes évi közgyűlés, tisztújítás-elnök Faragó Gyula, igazgató Hlavács Samu, jegyző Hovanecz József, pénztáros Sturmann Pál, könyvtárosok Óbert István és Simon Lajos, karnagy Hanuszik Antal. Tagdíj 1 korona, felvételi díj 10 korona, haláleseti segély 1000 korona lett, figyelembe véve a pénzromlást. Ózdi Gyári Háborús Jótékony Alapra 2000 koronát, a hősi emlékmű létesítésének alapjára 1000 koronát szavaztak meg. VII. 12. VII XI. 13. Miniszteri átirat az Egylet vezetőségéhez, mely szerint minden egyleti taggal szemben igazoló eljárást kell lefolytatni a proletárdiktatúra idején végzett tevékenységéről. A vezetőség humánusan járt el. Táncmulatságot rendeztek a könyvtár állományának gyarapítására. (A kommunista szellemű műveket selejtezték, a könyvállomány 2972 db.) Az Olvasó Egylet keretében a Dalárda mellékcsoportjaként Ifjúsági Egylet alakult- vezetője: Czangár Lajos, társulati tanító. Tagjaiból ifjúsági énekkart alakítottak -vezetője Szedlák Gábor, tanító. Az Olvasó Egyleti Dalárda tagjaiból alakították az első Vigalmi Bizottságot 12 taggal. Feladatuk táncmulatság és nyilvános előadások rendezése, rend, fegyelem biztosítása, öltözék ellenőrzése. Az Egylet vezetősége Petris Józseffel kötött szerződést táncoktatásra. Műkedvelő előadás az Olvasó Egylet nagytermében, a könyvtáralap javára. Bemutatták Géczy István: Gyimesi vadvirág c. népszínművét I. 26. A Dalárda a putnoki dalosversenyen I. díjat, aranyérmet nyert. A Rimaművek szakiskolát indított az Olvasó Egyletben. A tanítás délután zajlott. A szakiskolásoknak a tanulási időt is fizette a gyár. Rövid időn belül áthelyezték a gyári iskolába, mert az Egylet rendezvényei zavarták a tanítást. IX. 16. Közös hangverseny Ózdon a Dalárda és az Egri Polgári Kör Dalköre részvételével V. 20. Térzenét adott a Dalárda és a Gyári Zenekar a Ligetben, abból az alkalomból, hogy a régi egyleti székház részleges lebontását elkezdték IX A Dalárda kétnapos kiránduláson vett részt Egerben, az Egri Polgári Dalkör fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték, ekkor vezényelt utoljára Hanuszik Antal, mint karnagy.

9 X. 19. Rendkívüli közgyűlés tiszteletbeli karnaggyá választja Hanuszik Antalt, a székházavató díszelőadáson a Dalárdát már Szedlák Gábor vezényelte. Az Olvasó Egylet új, impozáns székházának megnyitója. Az ben épült székház terveit a Műszaki Igazgatóság készítette Zorkóczy Samu vezetésével. A terveket az építész Marschalkó Béla, a főmérnök Dr. Finály István, valamint Nahlik Béla és ifj. Finály Lajos mérnökök készítették. Az építési munkálatokat Melczer és Wensky építészek, építőmesterek végezték. A kivitelező vállalat a Pittel és Brausewetter nevű budapesti építő vállalat volt. Az építkezés költségeit a Rima fizette. Megnyitó ünnepély: Hálaadó istentisztelet a római katolikus templomban, Olvasó Egylet a Gyári Tűzoltótestület, zenekari kísérettel vonult a templomba. De. 11-kor a színházteremben díszközgyűlés. Este 8-kor díszelőadás: Rákóczi nyitány, Keller Bélától. Ea: Gyári zenekar, Ünnepi óda: írta Winkler Elemér. Ea.: Hayer László, Édes hazám, Lányi Ernőtől. Ea.: az Olvasó Egyleti Dalárda, Sarasate: Zigeunerweisen, Schubert: Ave Maria, Hubay: Orgonabokor, Ea.: Dullien Klára, Zongorán kísér: Tarnay Alajos a zeneakadémia tanára, Liszt: Nocturne, Palotási: Magyar tánc, Zongorán ea.: Tarnay Alajos, Szólóének: Basilides Mária, a m. kir. Operaház tagja. Kisér: Tarnay Alajos, Tátra alján c. színmű. Írta: Deák József. Ünnepi dal, Szentgály Gy. -tól. Ea.: Dalárda, Rákóczi induló a Gyári zenekar előadásában. A Rokkant Egylettől megvásárolt vetítőgéppel, saját üzemeltetésben vette át az Egylet a mozit tavaszán a táncoktatást Hulik Lajos vette át. Utána Marittyák Béla volt évtizedekig a társastánc oktatója III. 4. VIII. 2. XI. 15. Egyleti Választmányi ülés. Határoztak a könyvtári könyvek védelméről: Aki a könyvet piszkolja, annak fizetéséből bírság vonassék le. A könyvtár az új székházban is a régi módon kölcsönözte a könyveket. Új könyvjegyzéket nyomtattak, abból választottak az olvasók, és a könyvtárosok (Óbert István, Simon Lajos ) szedték le a polcról. Soproni Országos Dalosversenyen vett részt a Dalárda. Az Ózdi Gyári Zenekar fennállásának 30. évfordulójára díszelőadást rendeztek. Ez alkalomból bemutatták Strauss: Legénybúcsú c. operettjét, melyet Szedlák Gábor rendezett. A táncokat Marittyák Béla tanította be. A jubiláló zenekar Orpheus az alvilágban c. nyitányt adta elő, Schuch Ferenc karnagy vezényletével. A tánchoz a zenét Magyari Géza zenekara szolgáltatta. Borbély Lajos Alapítvány -t hoztak létre 5000 pengő alaptőkével, melynek kamataiból nyugdíjasokat támogattak. Az Olvasó Egylet a 248. Vas cserkészcsapattal közösen jótékony célú díszelőadást rendezett Ferenc József királyi főherceg tiszteletére, melyen a Gyári Zenekar, a Cserkész Dalárda, és az egyleti Dalárda szerepelt Új vetítőgépet vásároltak a mozi részére. Megjelent Az ózdi Vasgyári Dalárda Húsvéti Ünnepi Meghívó újságja A farsangi előadást tervezte és betanította Szedlák Gábor. A műsorban szerepelt a Dalárda és a Gyári Zenekar, bemutatták a Királyidill c. egyfelvonásost, majd a Hamupipőkét. Utána tánc, muzsikált Magyari Géza és zenekara.

10 1927 VIII. 13. Szegedi Országos Dalosversenyen és kiránduláson vett részt a Dalárda IV. 4. Dr.Bíró Pálné, sz. Weiss Mária Alapítvány megalakulása. Célja a jól tanuló és jó magaviseletű szakmunkások támogatása ösztöndíjjal. Évente 3 tanulót küldtek más vállalatokhoz gyakorlatra. Az ösztöndíjat az Olvasó Egylethez befutott kérelmek alapján választmányi gyűlésen ítélte oda - a vélemények meghallgatása után - a gyár igazgatója. VI Az Olvasó Egyleti Dalárda fennállásának 30. évi jubileumi ünnepélye. Program: június 9. este lampionos szerenád Faragó Gyula m.kir. kormányfőtanácsos, gyárigazgató, egyleti elnök tiszteletére. Június 10. de. Istentisztelet, Hősök szobrának megkoszorúzása, Vasárnap esti hangverseny a Dalárda és a Gyári Zenekar közreműködésével. A Dalárdát Szedlák Gábor, a Gyári Zenekart Schuch Ferenc vezényelte. A hangverseny után tánc, a zenét Magyari Géza cigányzenekara szolgáltatta IV III. 21. IV. 6. XII VII. 13. XII. 25. Bemutatták: Gárdonyi Géza: Ida regénye c. színművét, rendezte Schmoll János. Színre került József Egyiptomban c. mű, rendezte Szedlák Gábor. II. Ózdvidéki Dalosverseny, 12 környékbeli dalárda részvételével. A színjátszók bemutatták Csiky Gergely: Nagymama c. darabját. A Magyar Rádió először adott helyszíni közvetítést az ózdi gyárból. Ennek nagy része kulturális műsor volt a Dalárda részvételével. Hlavács Samu helyett Czangár Lajos lett az Egylet igazgatója. Hangosfilm-vetítő vásárlása után megkezdték az Olvasó Színháztermében a saját hangos mozi működtetését. A mozi-ügyvezetője Csuhrán József lett az egylet feloszlatásáig. Őt követte Felkai Lajos, rövid ideig Falusi bohémek c. vígjáték bemutatása, rendező Chura József. XIII. Országos Dalosversenyen a Dalárda a könnyű műdal kategóriában II. helyezést ért el III III. 24. III. 25. Az Országos Magyar Dalosszövetség XII. miskolci kerülete az ózdi Olvasó Egylet Színháztermében dalosversenyt rendezett. Itt 24 dalárda versenyzett mintegy 1200 dalossal. Jairus lánya c. bibliai történet bemutatása, rendezte Szedlák Gábor. Megalakult a sakkszakkör Kochelka István vezetésével.

11 1944. A harapós férj c. komédia bemutatása. IX. Gyűléstilalom volt. Az Olvasó Színháztermében és egyéb helyiségeiben is a nyilasok gyűléseztek, mintegy ezer fő. XII. 13. XII. 20. XII. 22. A Kárpátalja Kormányzóság elhagyta az Olvasó Egylet helyiségeit. Az orosz hadsereg reggel megszállta Ózdot. A Kaszinót ért találat az Egylet székháza ablakait majdnem mind kitörte. XII I. 2. Az Olvasó helyiségeit - kivéve Színházterem - a várost irányító szovjet parancsnokság hadikórházként használta I. 20. Borsovai Lengyel László színész, Gyári Színházat alapított, amiben hivatásos és műkedvelő színészek is szerepeltek. Sajnos ez a vállalkozás rövid ideig élt, 1945.július 23-án meg is szűnt. II. II. 9. Leltár az egyleti könyvtárban. A könyvállomány 7692 db. Popkow főhadnagy orosz gyárparancsnok engedélyezi, hogy az egylet helyiségeit az ideiglenes kórházhasználat után rendbe hozzák. II. 11. Jótékonysági előadást tartottak a színházteremben, a szociális és kulturális bizottság rendezésében az ózdi szegények segélyezésére. III. 4. Az Olvasó Egylet vezetőségválasztó közgyűlése: ügyvezető Valkó László, jegyző Kiszely Gyula. IX III. 19. A Szociáldemokrata Párt Ifjúsági mozgalom bemutatta a Fityfiritty c. három felvonásos nagyoperettet az Olvasó Színháztermében, rendező Sivák Gyula, karmester Mahner István. Első szabadtéri előadás: A Szociáldemokrata Párt Kúnfi Színjátszó Csoportja a Gyári Iskola udvarán bemutatta Márai Sándor: Kassai polgárok c. történelmi drámáját. Főrendező Dorazil Emil, súgó Juhász Pálné, díszlettervező Taliga István. Az Egyleti Választmány Riszner Zoltánt bízta meg a Dalárda vezetésével, aki a losonci dalárda karnagya volt. Májusban megalakította a Vegyeskart 75 taggal. Kisegítő karnagy lett Korényi Lajos társulati tanító. V. 5. Egyleti közgyűlés. Az egyleti ügyvezető beszámolt a könyvtárban folyó fasiszta, szovjetellenes irodalom selejtezéséről, amely az 530/1945 M.E. kormányrendelet szerint kötelező volt. Ez év december 31-én 5575 db volt a könyvállomány

12 1947. IV V. 3. A Nehézipari Központ dolgozóinak képzőművészeti kiállítása Csepelen. Főrendezők Izsépy Gyula, Bánhidi Alajos, a Csepeli Munkásképzőművészek elnöke és alelnöke. Védnökök Nagy Ferenc, miniszterelnök, Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád miniszterelnök helyettesek, stb. megnyitotta Tildy Zoltán, köztársasági elnök. A Rima Kulturális Ügyosztálya 20 amatőr képzőművészt nevezett be. Megalakult a Derkovits Képzőművészeti Kör Znak Károly, Kovács D. József, Lőw József és Nagymengyi András kezdeményezésére. Tagjai gyári dolgozók voltak 20 taggal. Két tagozat jött létre. Felnőtt, melynek vezetője Kunt Ernő, és ifjúsági, melynek vezetője Szabó Sándor volt. A filmszínházat Kossuth Filmszínháznak nevezik el. Megalakult a néptánccsoport Adorján Lajos vezetésével. Alapítók Bodrogi Zoltán, Csizi Gyula, Csizi Béla, Érsek Sándor, Léka Géza, Szépfalvi Zoltán, Szőllősi Miklós és Vincze Béla. Megkezdte tevékenységét a Színjátszó Csoport Dorazil Emil vezetésével II. 14. A képzőművészeti kör két tagozatának első közös kiállítása az Olvasó Egylet Tánctermében. VI Az Ózdi Vasgyári Olvasóegyleti Dalárda 50. jubileumi ünnepélye. Fővédnökök Mirosnyicsenkó Mihály, orosz felügyelő, Tetmajer László vezérigazgató, Ivócs Béla Ü. B. elnök, Mauks Miklós a Nemzeti Bizottság elnöke, Prieszol József országgyűlési képviselő, Valkó Márton gyárigazgató, Lányi Lajos százados, az Államrendőrség parancsnoka. A Díszhangversenyen szerepeltek férfi összkar, vezényelt Gránát József, Olvasó Egyleti Dalárda, vezényelt Riszner Zoltán. Sátai Kossuth Munkás Dalárda, vezényelt Dornbach Gyula. Miskolci Acéldrót-kötélgyár Szabadság Dalkara, vezényelt Ungváry Gyula. Bolyoki Munkásdalárda, vezényelt Felföldi Antal. Miskolci Vasutasok Ének-és Zenetársasága, Farkaslyuki Bányászdalárda, vezényelt Vilimszky Béla. Sátai Petőfi Énekkar, vezényelt Dornbach Gyula. Ózdi Acélhang Dalárda, vezényelt Dóbisz István. Diósgyőri Vasgyári Vasas Énekkar, vezényelt Gránát József. MDP Diósgyőri Szabadság Énekkar, vezényelt Palcsó Sándor. Miskolci VAOSZ Vegyeskar, vezényelt Gránát József. Miskolci Általános Dal-és Önképzőkör, vezényelt Forrai István. Az Olvasó Könyvtára, mint a Vas-és Fémipari Dolgozók Szakszervezetének Könyvtára kezdte meg működését. Társadalmi aktívák közreműködésével óriási selejtezés történt, a kb.12 ezer kötet könyvből kb.1200 maradt VI. 26. Az Olvasó Egylet záró közgyűlése. 65 évi működés után megszűnt az Olvasó Egylet. Ezt követően Szakszervezeti Munkásotthon, Vasas Kultúrotthon az elnevezése, és tevékenységét a Szakszervezeti Bizottság irányította. (1956-tól Liszt Ferenc Művelődési Ház.)

13 IX. XII. 21. Munkásírók a szocializmusért jelszóval Irodalmi kör alakult. Vezetője Holló Gyula ben átszervezték, új neve Ózdi Vasas Irodalmi Kör, vezetője Vincze Zoltán. Tagjai voltak Dr. Boskó Sándor, Báthory József, Csobod Árpád, Vincze Zoltán, Pollák Dénes, Soós Zoltán, Szakács Albert, stb. A Népművelési Minisztérium és a SZOT kezdeményezésére megindult a műhelykönyvtárak szervezése. A szakszervezeti könyvtár erre az időpontra (Sztálin születésnapja) már15 mhelykönyvtárat alakított ki kötettel. Az MDP Dalárda és az Olvasó Egyleti Vegyeskar Acélhang néven egyesült, majd a Barátság Énekkar is beleolvadt, így jött létre a Vasas Kultúrház Énekkara. A szakszervezeti könyvtár 2400 db könyvet vásárolt. A Művelődési Ház Kossuth Filmszínházának üzemvezetője Kovács Józsefné lett, aki ezt a feladatát 1963-ig végezte. Ebben az évben indult a kultúrházban a balett oktatás. Balett oktató Gellért Gitta III. 20. IV. 30. A szakszervezeti könyvtár élére függetlenített könyvtárfelelőst állítanak Nagy József személyében. Megkezdődtek a könyvismertető ankétok szervezései. Ekkor nyílt meg az Olvasóterem, helyben olvasás céljára. Az első könyvismertető ankétot Illés Béla: Fegyvert s vitézt éneklek c. könyvéről Gyárfás Miklós tartotta. Ezzel megkezdődött az új magyar írók szereplése Ózdon. V. 14. Könyvankét - Azsajev: Távol Moszkvától c. regényét ismertette Somlyó György, a Kultúrotthon tánctermében. A könyvtár állománya 8523 db., a műhelykönyvtárak száma 30. Megalakult a fotó szakosztály Feldmann Pál vezetésével. Feladatuk a művelődési ház rendezvényeinek fotózása is. A kör vezetője 1958-tól Polyák Vilmos, segítője Luczák Géza volt. Évente egyszer rendeztek fotókiállítást. VI Vidéki Könyvnapok Könyvárusítás társadalmi aktívákkal. Ózd területén 12 könyvsátrat állítottak fel, 15-én minden sátornál műsorral egybekötött ünnepélyes megnyitó volt. A Vasas Szakszervezeti Székház (Olvasó) előtti sátorban a könyvnapokat Fehér László, a Nagyüzemi Pártbizottság tagja nyitotta meg. Vendégek voltak, akik a saját könyveiket dedikálták: Balázs Anna, Déry Tibor, Kónya Lajos.16-án az Irodalmi Kör szervezésében az Olvasóteremben nyilvános vita volt Kónya Lajos három verséről a szerző részvételével. VI X. 1. A Központi Könyvtárban új társadalmi aktívák bevonásával új leltárkönyvet fektettek fel, a könyveket kölcsönző cédulával szerelték fel. Bevezették az ún. egykártyás kölcsönzési rendszert. Új raktározási rendet is bevezettek, ekkortól kezdték alkalmazni az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozási) rendszer 0-9 főosztályát. Újraindul a rendszeres könyvkölcsönzés. IX. 17. Ekkor nyílt meg a Kultúrotthon. Ebből az alkalomból a könyvtár könyvkiállítást rendezett A jó könyv fegyver a békéért vívott harcban címmel. Első igazgató Kucs István, 1951-ig.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE MOZGÓ VILÁG Tisztelettel meghívjuk az ÜNNEPI KÖNYVHÉT rendezvényeire 1980. május 30 - június 6. AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZOLNOKI RENDEZVÉNYEI Könyvárusitás 9-18 óráig a Könyvtéren

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Példány adatok: CD6132 A 34 Fz (HÍRES OPERETTEK) 3

Példány adatok: CD6132 A 34 Fz (HÍRES OPERETTEK) 3 A 34 Albert Mária Eisemann Mihály : Bástyasétány 77 / [a kötetet írta Albert Mária]. 1 CD (47 perc) + Könyv: 170971. (Híres operettek). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979 ; 17.) 9789630974752 : 1690,-

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Ózd, 2008 AZ ÓZDI MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna igazgató, Ózdi Mûvelõdési Intézmények

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Újra indul a Teleház! Folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket a Mûvelõdési Központban. Szolgáltatások:

Újra indul a Teleház! Folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket a Mûvelõdési Központban. Szolgáltatások: Tervezett program: 1530 Március idusára - Ünnepi mûsor Elõadják: A Bocskai István Általános Iskola és AMI 8.a osztályos tanulói Felkészítõ tanár: Váradiné Szabó Katalin Helyszín: Templomkert 1550 Koszorúzás

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Művészetek Háza októberi programjai 2009 szeptember 24., csütörtök 23:14

Művészetek Háza októberi programjai 2009 szeptember 24., csütörtök 23:14 KLAZZ koncert A hazai jazzélet sztárjai Babos Gyula, Borbély Mihály, Berki Tamás, Balázs Elemér, Barcza Horváth József, Dés László, Fekete-Kovács Kornél, Horváth Kornél, Kaltenecker Zsolt, Lantos Zoltán,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető Január Január 1. Újévköszöntő ünnepség. Szerencsejegy- és városbögre árusítás.

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város évi rendezvénynaptárja

Szigetszentmiklós Város évi rendezvénynaptárja Szigetszentmiklós Város 2009. évi rendezvénynaptárja Id pont Megnevezés Helyszín Szervez neve Kapcsolattartó elérhet sége Május 2008. május 01. 09.00-23.00 Miklósi Majális Kéktó Szabadid park 2009. május

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése Szentes Város Alpolgármesterétől 6601. Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Ikt.sz.: 02-11411/2006. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar

jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar A kórust 1862-ben alapította iparosokból, zenekedvelő polgárokból Palotásy János. A Jász Múzeumban található dokumentumok, díszes serlegek tanúskodnak

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium Vegyeskara

1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium Vegyeskara 1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium a A kórus alapítója - Zámbó István, Liszt-díjas karnagy, aki ekkor még maga is diák volt - ezzel az énekkarral kezdte sikerekben gazdag karnagyi pályáját.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A MAGYAR NÉPHADSEREG SZOLNOK HELYŐRSÉGI KLUBJÁNAK MŰSORA OKT. 3-TÓL OKT, 3 MG. TELEFON; Iroda: Étterem :

A MAGYAR NÉPHADSEREG SZOLNOK HELYŐRSÉGI KLUBJÁNAK MŰSORA OKT. 3-TÓL OKT, 3 MG. TELEFON; Iroda: Étterem : fi A MAGYAR NÉPHADSEREG SZOLNOK HELYŐRSÉGI KLUBJÁNAK MŰSORA 1961. OKT. 3-TÓL 1961. OKT, 3 MG TELEFON; Iroda: 22-67. Étterem : 22 68. Október 3.* kedd,.. TIMÚE -ÉS - CSAPATA ' című szovjet filmet.... És

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral December másodikán megkezdődött a Szegedi Karácsonyi Ünnepek rendezvénysorozata. A Széchenyi és a Dugonics téri vásárokon és ünnepi előadásokon kívül a város idén óriási koszorúval és díszkivilágítással

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület Helyezés Név / Felnıtt/ 1977-1997 Szül. év Egyesület Nıi Kallus Edit 1980 Team 3K, Miskolc 125 125 125 125 375 Kovács Piroska 1989 Kazincbarcika 100 100 100 80 300 Németh Réka 1981 Bükkszentkereszt 70

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben