125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár"

Átírás

1 125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár Összeállította: Németh Lászlóné ÓMI Városi Múzeum, XI. 24. A régi iskola épületében 31 fővel megalakult a Rimamurány Munkásszemélyzet Olvasó Egylete, vagyis röviden az Ózdi Gyári Olvasó Egylet. Vezetőség: elnök Veith Béla, alelnök Kablay István, igazgató Bernard János, jegyző Weinling Ferenc, pénztárnok Czentner Ignác, könyvtárnok Kupcsák András. XII. Az Olvasó Egylet az Élelmezési Intézetben (Kaszinó) kapott helyet. Létszáma ekkor 59 fő. Felvételi díj 2 korona, havi tagsági díj 6o fillér A Magyar Királyi Belügyminiszter jóváhagyta az Egylet alapszabályát Bevezették az Egylet jegyzőkönyvének vezetését. Az első jegyzőkönyvvezető Szikorszky Béla volt, 6 éven át A Gyári Önkéntes Tűzoltó Testületet átvette a gyár. A testület saját pénztárát jótékonyságra szánta. Ebből az Olvasó Egylet Könyvtára 1600 koronát kapott könyvtárbővítésre. A könyvtár neve ekkor Népkönyvtár 1902-ig. I. 20. A tagsági díjat 60 fillérről 40 fillérre szállítja le a közgyűlés. A könyvtár állományáról -853db - könyvjegyzéket készített Vass Imre tanító, könyvtárnok, melyet az Egylet 104 tagja között osztott szét. A könyvtárnok tiszteletdíja a heti kétszeri kölcsönzés és a könyvtár rendben tartásáért 120 korona volt évente Az Egylet elindította a jótékonyság gyakorlását. Jól tanuló iskolások megjutalmazására évi 24 koronát adományozott Veith Béla elnök helyett Tetmajer László, gyári igazgatót választották meg. A jegyzőnek 40 korona tiszteletdíjat szavaztak meg. Beszereztek egy gyászlobogót. Az Egylet költségén kijavították a Tűzoltó Testület díszzászlóját Az Ózdi Vasgyár pályázatot hirdetett fúvószenekar létesítése érdekében, karmesteri állás betöltésére. A választás Schuch Ferencre esett, aki a Fővárosi Orfeum zenekarának volt karmestere Megalakult a Gyári Zenekar, amelyet a gyár finanszírozott, azaz fizette a felszereléseket, a tagok fellépés és próba alatti bérét, a karmester fizetését stb. Ezáltal a gyár egy részének és nem az Olvasó Egylet részlegének tekintették.

2 1896. III. 8. Tetmajer László négy éves elnökség után lemondott, mert távozott Ózdról, helyette Lázár Zoltán gyári gondnokot kérték fel elnöknek. V. 9. Ezredéves emlékünnepséget rendezett az Egylet: hálaadó Istentisztelet, Majális Hétesvölgyben, a jól tanuló iskolás gyermekek a szokásos 24 korona helyett - kivételesen - 50 koronát kaptak. Az Egylet nemzeti színű zászlót szereztetett be. VIII. 9. Az egyleti könyvtár gyarapítására táncmulatságot rendeztek. Ekkor játszott először Schuch Ferenc karmester vezetésével szervezett gyári zenekar. Megalakult az első színjátszó csoport. Bemutatták A Nótás Kata c. népszínművet a Kaszinóban, rendezte Schweizbacher Gusztáv. XII. 31. A gyári kapu előtt lévő, két főmesteri lakot átalakítva az Olvasó Egylet önálló épületbe költözött, amit szilveszteri táncmulatsággal nyitottak meg. A helyiség 17 x 5,2 m + játékterem + ivószoba. Ezzel együtt sétakert és nyári tánchely is létesült taggal megalakult az egyleti dalárda Scherffel Lajos gyártelepi tanító vezetésével. Az egyleti választmányi tagok létszámát 6-ról 12 főre emelték. A vén bakancsos és a fia, a huszár c. népszínművet mutatták be a színjátszók II. 20. IX. 8. Először szerepelt nyilvános hangversenyen a Dalkör. Ezzel együtt táncmulattságot is rendeztek, melynek bevételét Ft-ot -Domaházának adományozták. Kegyelettel emlékeztek meg a meggyilkolt Erzsébet királynéról. A gyárvezetőség ekkor alakította ki a Kiserdőalja mögötti hegyoldalt sétaligetté, melyet fenyőkkel, bokrokkal telepítettek be. A gyászünnepségen kapta a terület az Erzsébet-liget elnevezést. X. Az Egylet 200 fővel vett részt Tompa Mihály sírjának koszorúzási ünnepségén, melyen a Dalárda és a Gyári Zenekar is szerepelt Az Egylet a Dalkör részére harmóniumot szereztet be, a könyvtár gyarapítására 400 koronát fordít. Ebben az évben tartottak először népies felolvasást Dr. Csepela Lajos r.k. káplán kezdeményezésére, akit munkája elismeréséül III. 3-án tiszteletbeli taggá választanak. Később a felolvasásokat Kablay István vezetésével a gyári tantestület vállalta el. IV. 16. Jótékony célú műkedvelő színelőadást tartottak a Tiszti Kaszinó dísztermében. Bemutatta a Gyimesi vadvirág c. népszínművet az acélgyár ifjúsága. A bevételt a katolikus egyház javára fordították. IX. 17. XI. 1. Az Olvasó Egylet Ifjúsága műkedvelő előadást tartott a Tiszti Kaszinóban. Bemutatták a Kósza Jutka c. népszínművet. A bevételt az evangélikus templom építésére fordították. Mindenszentek estéjén először - fáklyafény mellett - emlékeztek meg a balesetben elhunytakról és a gyár által vett koszorúkkal koszorúzták meg a sírokat. Ettől kezdve minden évben hasonló módon történt a megemlékezés.

3 1900. Az Egylet helyiségét renoválták és ellátták szellőztetővel Az Egylet igazgatóvá választja Zsarnay Mihályt. Ő léptette életbe és szabályzatban is rögzítette a haláleseti segélyt, valamint azt, hogy az olyan egyleti tag, aki nyugdíjba megy a gyárból a továbbiakban befizetés nélkül az Egylet tagja maradt és részesült a tagok jogaiban. Halász karnagy távozása után Hanuszik Antal gyártelepi tanító vette át a Dalárda vezetését. Ekkor a létszám 32 fő volt. Az 1896-ban kapott helyiséghez hozzáépítettek egy tánctermet a zenealap terhére, amelyet később folyamatosan törlesztettek. XII. 26. A táncteremben először a Peleskei Nótárius került színre, rendezte Schwarzbacher Gusztáv. A bevételt a színpadi díszletre fordították Az Egylet évi rendes közgyűlésén a haláleseti segélyt 160 koronában állapították meg, melyet az elhunyt örököse a gyászhír napján megkapott. A könyvtár vezetését Klein Gyula vette át. IV. 5. Az Olvasókör Vigadó Nagytermében az evangélikus templom javára műkedvelő színelőadást tartottak. Az ózdi tiszti műkedvelő társaság bemutatta Csiky Gergely: Buborékok c. vígjátékát I. 11. Népies felolvasás a Gyári Zenekar és a Dalárda közreműködésével. Felolvasás A fertőzésről, tartotta Dr. Rudnay Imre. IV. 12. Táncvigalommal egybekötött színi előadás: A Milimári bemutatása, rendezte Hanuszik Antal. A jótékony célú előadás bevételét a ref. templom építésére szánták. Az Egylet Alapszabályát kinyomtatták és a tagoknak kiosztották. A jól tanuló iskolás gyerekek jutalmát 40 koronáról évi 80 koronára emelték. Zászlóalap címén 200 koronát helyeztek el betétkönyvbe az egyleti zászlóra II. 28. Népies felolvasás a Gyári Zenekar és a Dalkör közreműködésével. Magyarosítás címmel felolvasást tartott Kablay István. Az Ózd-Gyártelepi Olvasóegyleti Dalárda Estélye az Egylet nagytermében. Közreműködött a Gyári zenekar és a Dalárda. Bemutatták a Közügyek c. vígjátékot. Budapesten elhunyt Tetmajer László, aki között volt az Olvasó Egylet elnöke. Az Egylet tiszteletből arcképét megfesttette és az Egyleti Tanácsteremben helyezte el. Az Egylet belépett a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület -be 120 koronával. (Ennek központja Nyitra, szerk.) X. 6. Öt tagú küldöttség megkoszorúzta a 13 aradi vértanú sírját. Az ezüst koszorú 200 koronába került. A küldöttek id. Czentner Ignác, id. Dóbisz János, Hlavács Sámuel, Varga Ferenc, Wiletel István. A hazafias tettről az országos lapok is írtak. A Rima igazgató, Borbély Lajos méltányolva a tettet 500 koronát adományozott az Egyletnek. A Dalárda belépett az Országos Magyar Dalosszövetségbe.

4 1905. I. 29. Népies felolvasás az eperjesi Széchenyi Kör közreműködésével az Olvasó Egylet nagytermében, amelyen a Gyári zenekar és a Dalárda is szerepelt. II III. 18. XII. 25. Bolondos estvély a Dalárda rendezésében. Lázár Zoltán a részvénytársaság központi igazgatója lett, ezért leköszönt az elnöki tisztségről. Helyette Zorkóczy Samu lett a gyárigazgató, s egyben az Olvasó Egylet elnöke. Az Egylet belépett a József királyi herceg Szanatórium Egyesület -be és az Uránia Magyar Tudományos Egyesület -be. A haláleseti segélyt 160-ról 200 koronára emelték. Hazafias ünnepély az Olvasó Egylet nagytermében a Gyári zenekar és a Dalárda közreműködésével. Elhangzott Meghalt Kossuth apánk c. dal, melyet vegyeskarra írt Hanuszik Antal. Ünnepi beszédet mondott Boskó Ferenc, tanító. Új választmány, új programmal lép elő. Módosítják az alapszabályt. A színpad új dekorációt kap, a könyvtár új könyvszekrényt. A Tiszti Kaszinó 25 éves ünnepségén képviseltette magát az egylet. Borbély Lajos, a társulat vezérigazgató állásában eltöltött 25 év jubileuma alkalmából az egylet díszalbumot küld Hódoló felirattal. Ezt megköszönve az igazgató 1000 koronát adományozott az egyletnek. A II. Rákóczi Ferenc hamvait Kassára vivő vonatot a Gyári zenekar és a Dalkör várta Miskolcon. Egyúttal Miskolcon megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát is. A Gyártelepi dalárda rendezésében: Házasodjunk c. bohózat bemutatása három felvonásban, rendezte Hanuszik Antal, karnagy. A bevételt zongora beszerzésére gyűjtik I. 13. Az Ózdi Gyermeksegélyező Nőegylet a saját pénztára gyarapítására Zeneestélyt rendezett, közreműködött a Gyári zenekar és a Dalárda. II. 24. A vezetőség a közgyűlésen elhatározta, hogy a Borbély igazgató által adományozott összeget a zászló alapba teszik. Ezzel lehetővé vált az egyleti zászló elkészíttetése, melynek jelszava Hazaszeretet és becsületes munka, ez került a zászlóra. VI fős képviselet utazik Dobsinára, Kossuth Lajos szobrának felavatására külön vonattal, melyen részt vesz a Gyári zenekar és a Dalkör is. A szoborra koszorút helyezett és beszédet mondott Hlavács Samu. VII. 8. Az új alapszabályt /V.a szám alatt a miniszter jóváhagyta. X. 15. Új épületrésszel bővült az Egylet, a régi helyiségeket felújítják, az összes helyiség gőzfűtést kapott. Ekkor a taglétszám 600 fő. Új felszereléseket vásároltak 3000 korona értékben. (Zongora, könyvtár bővítés, 800 db egyleti jelvény készült, amelyet a tagok között szétosztottak.)

5 1908. Az Egylet tánctermében megalakult a Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egyletének Ózdi fiókja 816 taggal. VI A Dalárda Rozsnyó és vidékére tett kirándulást, megkoszorúzták a Kossuth- szobrot, a városi fürdőben hangversenyt adtak. X. 11. Az aradi vértanúk emlékére Hazafias ünnepély a Dalárda és a Gyári Zenekar közreműködésével, beszédet tartott Osváth Zoltán. A Dalárda ettől az évtől viselt egyenruhát: fekete bocskai atilla, aranyrojtos nyakkendő és bocskai sapka I. 31. Tisztújító egyleti közgyűlés - igazgató Schuch Ferenc, jegyző Hlavács Samu lett. V. 16. Gyermekestélyt rendeztek a Tanítók Háza javára az Olvasó Egylet dísztermében, a Gyári Zenekar közreműködésével. Bemutatták Az öreg vándor c. két felvonásos színművet. V. 30. A 25 éves Olvasó Egylet fennállásának ünneplése, egyleti zászló avatásával. VIII Kecskeméti Országos Dalversenyen szerepelt a Dalárda, ahol II. díjat kapott. (Egy ezüst vázát ) X. 10. Hazafias ünnepély a Gyári Zenekar és a Dalárda közreműködésével. Színes, vetített képek bemutatása az 1848/49-es szabadságharcról a Rokkant Egyesület által. Az ünnepi beszédet Zoltán Emil evangélikus lelkész mondta II. 6. Farsangi Hangverseny - Gyári Zenekar, Dalárda, Balla Ignác: A kirakat c. zenés egyfelvonásosát mutatták be. V. 15. Az Olvasó Egylet dísztermében a Tanítói Testület rendezésében Gyermekestély A Tanítók Háza javára. A nagypapa pohara c. vígjáték bemutatása. Átalakította Benedek Béla tanító. Közreműködött a Gyári Zenekar és a tanítók, tanulók vegyeskara. X. 8. Műkedvelő előadás a Tiszti Kaszinó rendezésében az Olvasó Egylet színháztermében a saját könyvtára gyarapítására, A börze c. bohózat bemutatásával. X. 9. Hazafias ünnepély az Egylet rendezésében. Emlékezés október 6-ra, a Gyári Zenekar és a Dalárda közreműködésével. XI. 13. Népies felolvasás a Dalárda és a Gyári Zenekar közreműködésével Védekezés a kolera ellen c. felolvasás, tartotta Dr. Ursziny Gyula II. 12. Megjelent a Farsangi Újság a Dalárda hivatalos lapja, felelős szerkesztő Hanuszik Antal. IV. 16. A doktor úr c. bohózat előadása, rendezte Héthy Gusztáv. Az Ózdi Aczél- és Kohógyár Ifjúsága rendezésében az Olvasó Egylet helyiségeiben a Rokkant- Egylet Ózdi Fiókpénztár külön alapjának gyarapítására.

6 VI. 23. XI. 25. Országos Dalszövetség által rendezett program a budai várban, lampionos szerenád I. Ferenc József tiszteletére, az 52 dalárda között ott van az ózdi is. Az Egylet 6 készlet sakkot szerez be. A kártya mellett sakkoztak is a tagok, akiket Flachbart Frigyes és Schuch Ferenc tanított sakkozni. A játékért óránkén 4 fillér pinkapénzt szedtek. Az Ózdi Gyári Tűzoltó Testület saját pénztára javára estélyt rendezett az Olvasó Egylet nagytermében. A műsorban a Gyári Zenekar és a Dalárda is szerepelt. Bemutatták a Beszéljen a mamával c. vígjátékot. A Gyári Zenekar műsorán szerepelt Schuch Ferenc: A tűzoltó galopp V. 5. Tiszti Kaszinó és az Olvasó Egylet közös Hangverseny műsora. A vonós négyes tagjai: Schuch Ferenc, Fülöp József, Bückert Miklós, Dr. Placskó Lajos. A Búcsú dalt Lehár: Drótos tót c. operettjéből Scwendtner Ilonka énekelte. Chopin szonáták Szendy Árpád zongoraművész előadásában. Magánjelenet A szobacica, előadta Bűdy Juliska, Gyári Zenekar: Szerenád. Magyar dalok, énekelt Joób Sándor. VI. 9. XI. 10. XII. 15. Olvasó Egylet nagytermében Gyermekestély a Tanítók Háza javára. Közreműködött a Gyári Zenekar, a tanulók zenekara, négyszólamú gyermekkar. Bemutatják Az Ördög fia c. vígjátékot. A Tiszti Kaszinó és az Olvasó Egylet közös hangversenye: Dalárda, Gyári Zenekar, Rosthy Annie énekművész, Flige József zongoraművész részvételével. A helybeli árvák segélyezésére, és a könyvtár alap javára műkedvelő eladást tartottak: Ami fönntart minket, karácsonyi életkép az iparos világból. Rendező Grúsz István, közreműködött a Gyári Zenekar. Az előadást Az ózdi Vasgyári ifjúsági Mária-kongregáció rendezte az Olvasó Egylet nagytermében. XII. 17. Az Ózdi Vasgyári Ifjúsági Egyesület az Olvasó Egylet nagytermében könyvtáralap javára Műkedvelő előadást tartott. Színre került a Kis madaram c. népszínmű, rendezte Hanuszik Antal. Ebben az évben Zorkóczy Samu Budapestre költözött, helyette az egylet elnöke Faragó Gyula lett. Megkezdte működését a filmszínház az Olvasó Egylet Színháztermében. Két-három hetente vetítettek egy-egy filmet, 1913-tól hetenként. Az első világháborútól már hétköznap is volt előadás. A néma filmek vetítése alatt a Gyári Zenekar tagjaiból alakult hattagú vonós kamarazenekar szolgáltatta a zenét (A néma zenekar tagjai Sárik István, Hercsik Géza, Pollák Lajos, Albert Ferenc, Parizek Ferenc.) A gyár új igazgatója Faragó Gyula, aki kisebb megszakításokkal az Olvasó Egylet elnöke is.

7 1913. III. 15. Március idusát ünnepelték az Olvasó Egylet nagytermében. Ez alkalomból az Egylet választmánya nemzeti színű plakáton jelentette meg a programot. A műsorban a Gyári Zenekar és a Dalárda is szerepelt. Az ünnepi beszédet Boskó Ferenc, gyártelepi tanító tartotta. V. 11. A Művezetők Országos Szövetségének ózdi XII. számú Nőegyesülete az Olvasó Egylet nagytermében a szövetség özvegyeinek és árváinak segélyezésére jótékony célú nagy hangversenyt rendezett. A műsorban szerepelt a Gyári Zenekar, a Dalárda, a Vonós négyes és Bunkó Rudi zenekara, aki a tánchoz szolgáltatta a zenét III. 7. A Dalárda élére Becht Ernő Gyulát választották. A társulati tanító 1916-ig volt a Dalárda karnagya I. 21. Sztrájk a gyárban. A futball pályán 7 ezres munkásgyűlés. Szónok Misztrik István. A gyülekezés helyszínét Lenin-tér -nek nevezik el, ekkor neveznek el Leninről először teret a világon. (Velence telep északi sarka.) II II. 19. III. 21. Az Egylet igazgatói feladatát a Dalárda vezető karnagya, Becht E. Gyula vette át. Nagygyűlést tartott az ózdi munkásság. Tanácsköztársaság kikiáltása. A gyár a munkásság vezetése alá került. Az Olvasó Egylet ügyeit Becht E. Gyula intézte. Betanította a Dalárdával az Internacionálét és a Marseillest. A Gyári Zenekar, Schuch Ferenc vezényletével szintén játszott a felvonulásokon. VIII. 16. Carol román trónörökös Ózdra érkezett a csapatai élén. A kommunista vezetőket üldözték. Becht. E. Gyula önként jelentkezik. A gyár vezetősége gimnáziumi előkészítő tanfolyamot indított tisztviselők gyermekei részére, majd később munkásgyerekeket is felvettek. Első két évben a Kaszinóban, majd a gyári iskolában oktattak. Ez a tanfolyam 1925-ben megszűnt. Tánctanár Sziklai Ferenc, aki magánvállalkozásban végezte az oktatást. Az Olvasó Egylet csekély bérleti díjat kért, az egyleti tagok gyermekei a tánctanfolyamok díjaiból kedvezményt kaptak. X. 19. Becht E. Gyula egyleti tisztségei megszűntek.

8 1920. V. 9. A Tanácsköztársaság bukása utáni első rendes évi közgyűlés, tisztújítás-elnök Faragó Gyula, igazgató Hlavács Samu, jegyző Hovanecz József, pénztáros Sturmann Pál, könyvtárosok Óbert István és Simon Lajos, karnagy Hanuszik Antal. Tagdíj 1 korona, felvételi díj 10 korona, haláleseti segély 1000 korona lett, figyelembe véve a pénzromlást. Ózdi Gyári Háborús Jótékony Alapra 2000 koronát, a hősi emlékmű létesítésének alapjára 1000 koronát szavaztak meg. VII. 12. VII XI. 13. Miniszteri átirat az Egylet vezetőségéhez, mely szerint minden egyleti taggal szemben igazoló eljárást kell lefolytatni a proletárdiktatúra idején végzett tevékenységéről. A vezetőség humánusan járt el. Táncmulatságot rendeztek a könyvtár állományának gyarapítására. (A kommunista szellemű műveket selejtezték, a könyvállomány 2972 db.) Az Olvasó Egylet keretében a Dalárda mellékcsoportjaként Ifjúsági Egylet alakult- vezetője: Czangár Lajos, társulati tanító. Tagjaiból ifjúsági énekkart alakítottak -vezetője Szedlák Gábor, tanító. Az Olvasó Egyleti Dalárda tagjaiból alakították az első Vigalmi Bizottságot 12 taggal. Feladatuk táncmulatság és nyilvános előadások rendezése, rend, fegyelem biztosítása, öltözék ellenőrzése. Az Egylet vezetősége Petris Józseffel kötött szerződést táncoktatásra. Műkedvelő előadás az Olvasó Egylet nagytermében, a könyvtáralap javára. Bemutatták Géczy István: Gyimesi vadvirág c. népszínművét I. 26. A Dalárda a putnoki dalosversenyen I. díjat, aranyérmet nyert. A Rimaművek szakiskolát indított az Olvasó Egyletben. A tanítás délután zajlott. A szakiskolásoknak a tanulási időt is fizette a gyár. Rövid időn belül áthelyezték a gyári iskolába, mert az Egylet rendezvényei zavarták a tanítást. IX. 16. Közös hangverseny Ózdon a Dalárda és az Egri Polgári Kör Dalköre részvételével V. 20. Térzenét adott a Dalárda és a Gyári Zenekar a Ligetben, abból az alkalomból, hogy a régi egyleti székház részleges lebontását elkezdték IX A Dalárda kétnapos kiránduláson vett részt Egerben, az Egri Polgári Dalkör fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték, ekkor vezényelt utoljára Hanuszik Antal, mint karnagy.

9 X. 19. Rendkívüli közgyűlés tiszteletbeli karnaggyá választja Hanuszik Antalt, a székházavató díszelőadáson a Dalárdát már Szedlák Gábor vezényelte. Az Olvasó Egylet új, impozáns székházának megnyitója. Az ben épült székház terveit a Műszaki Igazgatóság készítette Zorkóczy Samu vezetésével. A terveket az építész Marschalkó Béla, a főmérnök Dr. Finály István, valamint Nahlik Béla és ifj. Finály Lajos mérnökök készítették. Az építési munkálatokat Melczer és Wensky építészek, építőmesterek végezték. A kivitelező vállalat a Pittel és Brausewetter nevű budapesti építő vállalat volt. Az építkezés költségeit a Rima fizette. Megnyitó ünnepély: Hálaadó istentisztelet a római katolikus templomban, Olvasó Egylet a Gyári Tűzoltótestület, zenekari kísérettel vonult a templomba. De. 11-kor a színházteremben díszközgyűlés. Este 8-kor díszelőadás: Rákóczi nyitány, Keller Bélától. Ea: Gyári zenekar, Ünnepi óda: írta Winkler Elemér. Ea.: Hayer László, Édes hazám, Lányi Ernőtől. Ea.: az Olvasó Egyleti Dalárda, Sarasate: Zigeunerweisen, Schubert: Ave Maria, Hubay: Orgonabokor, Ea.: Dullien Klára, Zongorán kísér: Tarnay Alajos a zeneakadémia tanára, Liszt: Nocturne, Palotási: Magyar tánc, Zongorán ea.: Tarnay Alajos, Szólóének: Basilides Mária, a m. kir. Operaház tagja. Kisér: Tarnay Alajos, Tátra alján c. színmű. Írta: Deák József. Ünnepi dal, Szentgály Gy. -tól. Ea.: Dalárda, Rákóczi induló a Gyári zenekar előadásában. A Rokkant Egylettől megvásárolt vetítőgéppel, saját üzemeltetésben vette át az Egylet a mozit tavaszán a táncoktatást Hulik Lajos vette át. Utána Marittyák Béla volt évtizedekig a társastánc oktatója III. 4. VIII. 2. XI. 15. Egyleti Választmányi ülés. Határoztak a könyvtári könyvek védelméről: Aki a könyvet piszkolja, annak fizetéséből bírság vonassék le. A könyvtár az új székházban is a régi módon kölcsönözte a könyveket. Új könyvjegyzéket nyomtattak, abból választottak az olvasók, és a könyvtárosok (Óbert István, Simon Lajos ) szedték le a polcról. Soproni Országos Dalosversenyen vett részt a Dalárda. Az Ózdi Gyári Zenekar fennállásának 30. évfordulójára díszelőadást rendeztek. Ez alkalomból bemutatták Strauss: Legénybúcsú c. operettjét, melyet Szedlák Gábor rendezett. A táncokat Marittyák Béla tanította be. A jubiláló zenekar Orpheus az alvilágban c. nyitányt adta elő, Schuch Ferenc karnagy vezényletével. A tánchoz a zenét Magyari Géza zenekara szolgáltatta. Borbély Lajos Alapítvány -t hoztak létre 5000 pengő alaptőkével, melynek kamataiból nyugdíjasokat támogattak. Az Olvasó Egylet a 248. Vas cserkészcsapattal közösen jótékony célú díszelőadást rendezett Ferenc József királyi főherceg tiszteletére, melyen a Gyári Zenekar, a Cserkész Dalárda, és az egyleti Dalárda szerepelt Új vetítőgépet vásároltak a mozi részére. Megjelent Az ózdi Vasgyári Dalárda Húsvéti Ünnepi Meghívó újságja A farsangi előadást tervezte és betanította Szedlák Gábor. A műsorban szerepelt a Dalárda és a Gyári Zenekar, bemutatták a Királyidill c. egyfelvonásost, majd a Hamupipőkét. Utána tánc, muzsikált Magyari Géza és zenekara.

10 1927 VIII. 13. Szegedi Országos Dalosversenyen és kiránduláson vett részt a Dalárda IV. 4. Dr.Bíró Pálné, sz. Weiss Mária Alapítvány megalakulása. Célja a jól tanuló és jó magaviseletű szakmunkások támogatása ösztöndíjjal. Évente 3 tanulót küldtek más vállalatokhoz gyakorlatra. Az ösztöndíjat az Olvasó Egylethez befutott kérelmek alapján választmányi gyűlésen ítélte oda - a vélemények meghallgatása után - a gyár igazgatója. VI Az Olvasó Egyleti Dalárda fennállásának 30. évi jubileumi ünnepélye. Program: június 9. este lampionos szerenád Faragó Gyula m.kir. kormányfőtanácsos, gyárigazgató, egyleti elnök tiszteletére. Június 10. de. Istentisztelet, Hősök szobrának megkoszorúzása, Vasárnap esti hangverseny a Dalárda és a Gyári Zenekar közreműködésével. A Dalárdát Szedlák Gábor, a Gyári Zenekart Schuch Ferenc vezényelte. A hangverseny után tánc, a zenét Magyari Géza cigányzenekara szolgáltatta IV III. 21. IV. 6. XII VII. 13. XII. 25. Bemutatták: Gárdonyi Géza: Ida regénye c. színművét, rendezte Schmoll János. Színre került József Egyiptomban c. mű, rendezte Szedlák Gábor. II. Ózdvidéki Dalosverseny, 12 környékbeli dalárda részvételével. A színjátszók bemutatták Csiky Gergely: Nagymama c. darabját. A Magyar Rádió először adott helyszíni közvetítést az ózdi gyárból. Ennek nagy része kulturális műsor volt a Dalárda részvételével. Hlavács Samu helyett Czangár Lajos lett az Egylet igazgatója. Hangosfilm-vetítő vásárlása után megkezdték az Olvasó Színháztermében a saját hangos mozi működtetését. A mozi-ügyvezetője Csuhrán József lett az egylet feloszlatásáig. Őt követte Felkai Lajos, rövid ideig Falusi bohémek c. vígjáték bemutatása, rendező Chura József. XIII. Országos Dalosversenyen a Dalárda a könnyű műdal kategóriában II. helyezést ért el III III. 24. III. 25. Az Országos Magyar Dalosszövetség XII. miskolci kerülete az ózdi Olvasó Egylet Színháztermében dalosversenyt rendezett. Itt 24 dalárda versenyzett mintegy 1200 dalossal. Jairus lánya c. bibliai történet bemutatása, rendezte Szedlák Gábor. Megalakult a sakkszakkör Kochelka István vezetésével.

11 1944. A harapós férj c. komédia bemutatása. IX. Gyűléstilalom volt. Az Olvasó Színháztermében és egyéb helyiségeiben is a nyilasok gyűléseztek, mintegy ezer fő. XII. 13. XII. 20. XII. 22. A Kárpátalja Kormányzóság elhagyta az Olvasó Egylet helyiségeit. Az orosz hadsereg reggel megszállta Ózdot. A Kaszinót ért találat az Egylet székháza ablakait majdnem mind kitörte. XII I. 2. Az Olvasó helyiségeit - kivéve Színházterem - a várost irányító szovjet parancsnokság hadikórházként használta I. 20. Borsovai Lengyel László színész, Gyári Színházat alapított, amiben hivatásos és műkedvelő színészek is szerepeltek. Sajnos ez a vállalkozás rövid ideig élt, 1945.július 23-án meg is szűnt. II. II. 9. Leltár az egyleti könyvtárban. A könyvállomány 7692 db. Popkow főhadnagy orosz gyárparancsnok engedélyezi, hogy az egylet helyiségeit az ideiglenes kórházhasználat után rendbe hozzák. II. 11. Jótékonysági előadást tartottak a színházteremben, a szociális és kulturális bizottság rendezésében az ózdi szegények segélyezésére. III. 4. Az Olvasó Egylet vezetőségválasztó közgyűlése: ügyvezető Valkó László, jegyző Kiszely Gyula. IX III. 19. A Szociáldemokrata Párt Ifjúsági mozgalom bemutatta a Fityfiritty c. három felvonásos nagyoperettet az Olvasó Színháztermében, rendező Sivák Gyula, karmester Mahner István. Első szabadtéri előadás: A Szociáldemokrata Párt Kúnfi Színjátszó Csoportja a Gyári Iskola udvarán bemutatta Márai Sándor: Kassai polgárok c. történelmi drámáját. Főrendező Dorazil Emil, súgó Juhász Pálné, díszlettervező Taliga István. Az Egyleti Választmány Riszner Zoltánt bízta meg a Dalárda vezetésével, aki a losonci dalárda karnagya volt. Májusban megalakította a Vegyeskart 75 taggal. Kisegítő karnagy lett Korényi Lajos társulati tanító. V. 5. Egyleti közgyűlés. Az egyleti ügyvezető beszámolt a könyvtárban folyó fasiszta, szovjetellenes irodalom selejtezéséről, amely az 530/1945 M.E. kormányrendelet szerint kötelező volt. Ez év december 31-én 5575 db volt a könyvállomány

12 1947. IV V. 3. A Nehézipari Központ dolgozóinak képzőművészeti kiállítása Csepelen. Főrendezők Izsépy Gyula, Bánhidi Alajos, a Csepeli Munkásképzőművészek elnöke és alelnöke. Védnökök Nagy Ferenc, miniszterelnök, Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád miniszterelnök helyettesek, stb. megnyitotta Tildy Zoltán, köztársasági elnök. A Rima Kulturális Ügyosztálya 20 amatőr képzőművészt nevezett be. Megalakult a Derkovits Képzőművészeti Kör Znak Károly, Kovács D. József, Lőw József és Nagymengyi András kezdeményezésére. Tagjai gyári dolgozók voltak 20 taggal. Két tagozat jött létre. Felnőtt, melynek vezetője Kunt Ernő, és ifjúsági, melynek vezetője Szabó Sándor volt. A filmszínházat Kossuth Filmszínháznak nevezik el. Megalakult a néptánccsoport Adorján Lajos vezetésével. Alapítók Bodrogi Zoltán, Csizi Gyula, Csizi Béla, Érsek Sándor, Léka Géza, Szépfalvi Zoltán, Szőllősi Miklós és Vincze Béla. Megkezdte tevékenységét a Színjátszó Csoport Dorazil Emil vezetésével II. 14. A képzőművészeti kör két tagozatának első közös kiállítása az Olvasó Egylet Tánctermében. VI Az Ózdi Vasgyári Olvasóegyleti Dalárda 50. jubileumi ünnepélye. Fővédnökök Mirosnyicsenkó Mihály, orosz felügyelő, Tetmajer László vezérigazgató, Ivócs Béla Ü. B. elnök, Mauks Miklós a Nemzeti Bizottság elnöke, Prieszol József országgyűlési képviselő, Valkó Márton gyárigazgató, Lányi Lajos százados, az Államrendőrség parancsnoka. A Díszhangversenyen szerepeltek férfi összkar, vezényelt Gránát József, Olvasó Egyleti Dalárda, vezényelt Riszner Zoltán. Sátai Kossuth Munkás Dalárda, vezényelt Dornbach Gyula. Miskolci Acéldrót-kötélgyár Szabadság Dalkara, vezényelt Ungváry Gyula. Bolyoki Munkásdalárda, vezényelt Felföldi Antal. Miskolci Vasutasok Ének-és Zenetársasága, Farkaslyuki Bányászdalárda, vezényelt Vilimszky Béla. Sátai Petőfi Énekkar, vezényelt Dornbach Gyula. Ózdi Acélhang Dalárda, vezényelt Dóbisz István. Diósgyőri Vasgyári Vasas Énekkar, vezényelt Gránát József. MDP Diósgyőri Szabadság Énekkar, vezényelt Palcsó Sándor. Miskolci VAOSZ Vegyeskar, vezényelt Gránát József. Miskolci Általános Dal-és Önképzőkör, vezényelt Forrai István. Az Olvasó Könyvtára, mint a Vas-és Fémipari Dolgozók Szakszervezetének Könyvtára kezdte meg működését. Társadalmi aktívák közreműködésével óriási selejtezés történt, a kb.12 ezer kötet könyvből kb.1200 maradt VI. 26. Az Olvasó Egylet záró közgyűlése. 65 évi működés után megszűnt az Olvasó Egylet. Ezt követően Szakszervezeti Munkásotthon, Vasas Kultúrotthon az elnevezése, és tevékenységét a Szakszervezeti Bizottság irányította. (1956-tól Liszt Ferenc Művelődési Ház.)

13 IX. XII. 21. Munkásírók a szocializmusért jelszóval Irodalmi kör alakult. Vezetője Holló Gyula ben átszervezték, új neve Ózdi Vasas Irodalmi Kör, vezetője Vincze Zoltán. Tagjai voltak Dr. Boskó Sándor, Báthory József, Csobod Árpád, Vincze Zoltán, Pollák Dénes, Soós Zoltán, Szakács Albert, stb. A Népművelési Minisztérium és a SZOT kezdeményezésére megindult a műhelykönyvtárak szervezése. A szakszervezeti könyvtár erre az időpontra (Sztálin születésnapja) már15 mhelykönyvtárat alakított ki kötettel. Az MDP Dalárda és az Olvasó Egyleti Vegyeskar Acélhang néven egyesült, majd a Barátság Énekkar is beleolvadt, így jött létre a Vasas Kultúrház Énekkara. A szakszervezeti könyvtár 2400 db könyvet vásárolt. A Művelődési Ház Kossuth Filmszínházának üzemvezetője Kovács Józsefné lett, aki ezt a feladatát 1963-ig végezte. Ebben az évben indult a kultúrházban a balett oktatás. Balett oktató Gellért Gitta III. 20. IV. 30. A szakszervezeti könyvtár élére függetlenített könyvtárfelelőst állítanak Nagy József személyében. Megkezdődtek a könyvismertető ankétok szervezései. Ekkor nyílt meg az Olvasóterem, helyben olvasás céljára. Az első könyvismertető ankétot Illés Béla: Fegyvert s vitézt éneklek c. könyvéről Gyárfás Miklós tartotta. Ezzel megkezdődött az új magyar írók szereplése Ózdon. V. 14. Könyvankét - Azsajev: Távol Moszkvától c. regényét ismertette Somlyó György, a Kultúrotthon tánctermében. A könyvtár állománya 8523 db., a műhelykönyvtárak száma 30. Megalakult a fotó szakosztály Feldmann Pál vezetésével. Feladatuk a művelődési ház rendezvényeinek fotózása is. A kör vezetője 1958-tól Polyák Vilmos, segítője Luczák Géza volt. Évente egyszer rendeztek fotókiállítást. VI Vidéki Könyvnapok Könyvárusítás társadalmi aktívákkal. Ózd területén 12 könyvsátrat állítottak fel, 15-én minden sátornál műsorral egybekötött ünnepélyes megnyitó volt. A Vasas Szakszervezeti Székház (Olvasó) előtti sátorban a könyvnapokat Fehér László, a Nagyüzemi Pártbizottság tagja nyitotta meg. Vendégek voltak, akik a saját könyveiket dedikálták: Balázs Anna, Déry Tibor, Kónya Lajos.16-án az Irodalmi Kör szervezésében az Olvasóteremben nyilvános vita volt Kónya Lajos három verséről a szerző részvételével. VI X. 1. A Központi Könyvtárban új társadalmi aktívák bevonásával új leltárkönyvet fektettek fel, a könyveket kölcsönző cédulával szerelték fel. Bevezették az ún. egykártyás kölcsönzési rendszert. Új raktározási rendet is bevezettek, ekkortól kezdték alkalmazni az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozási) rendszer 0-9 főosztályát. Újraindul a rendszeres könyvkölcsönzés. IX. 17. Ekkor nyílt meg a Kultúrotthon. Ebből az alkalomból a könyvtár könyvkiállítást rendezett A jó könyv fegyver a békéért vívott harcban címmel. Első igazgató Kucs István, 1951-ig.

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok:

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: 2011. május 14. szombat: XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: Időpont Helyszínek Színpad Liget- Piactér Egyéb helyszínek Kísérő rendezvények, programok 8.00- Népművészeti-,kézműves-

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-510; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: ALPOLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Január. 03. szombat 17 óra 11. vasárnap 8 óra 22. csütörtök 18 óra 24. szombat 19 óra 28. szerda 17 óra

Január. 03. szombat 17 óra 11. vasárnap 8 óra 22. csütörtök 18 óra 24. szombat 19 óra 28. szerda 17 óra Január 03. 11. 8 óra 22. 24. 19 óra 28. szerda 31. 15 óra 31. 19 óra VIII. Újévi Koncert Wennesz József 20/4358431 Megemlékezés a doni áttörés 72. évfordulója alkalmából H: Mosonszentpéteri templom Jánó

Részletesebben

A Győri Fotóklub Egyesület 2012 es aktivitása A 2013-as esztendőben 55 éves Győri Fotóklub Egyesület a 2012-es évben szép sikereket ért el hazai és nemzetközi pályázatokon. A 2012-es esztendőben 4 klubkiállításunk

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok 2014. október 15 19. (szerda vasárnap) október 15. (szerda) 12.05 13.15 Versenyfilmek vetítése 13.30 15.00 Versenyfilmek vetítése 15.15 16.45 Versenyfilmek

Részletesebben

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral December másodikán megkezdődött a Szegedi Karácsonyi Ünnepek rendezvénysorozata. A Széchenyi és a Dugonics téri vásárokon és ünnepi előadásokon kívül a város idén óriási koszorúval és díszkivilágítással

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta.

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta. 1/2011. (01.11.) EMT határozat hogy a Szentendre Város Önkormányzata által alapított Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírandó pályázat szakmai bizottságába

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda)

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 22. 02:02:11 - HunSI Test Version 1.0 Sulyok SportSoftware 2015 Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Hosszú bozótos 1. Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS Sarvar varos RENDEZVENYNAPTARA PROGRAMME CALENDAR 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS w marcius 1 15. 1. (pé), 17:00, Nádasdy-vár, könyvtár (95/320-122) Katonatörténet az I. világháborútól napjainkig kiállítás

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája Pályázó Pályázati kategória Terület Pályázat címe 1 Belső Tűz Legyél Te a Tűz! 2 Belső Tűz Alkossunk együtt! 3 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő 4 Daniló

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Kortalanul XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Szeptember 29., 14.00 KORTALANUL XIV. IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA Október 1., 13.00-14.00

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

2011. évi városi programterv

2011. évi városi programterv évi városi programterv Összeállította: J.G. Tajovsky Általános Művelődési Központ RENDEZVÉNY IDŐPONTJA január RENDEZVÉNY NEVE Nézz körül a Marosháton! HELYSZÍN LEBONYOLÍTÓ ELÉRHETŐSÉG Marosháti Kistérség

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Dátum Helyszín Esemény

Dátum Helyszín Esemény Igazságomat, azt, ami vagyok Meg kell őriznem s meg kell adnotok. Szabó Lőrinc (1900 1957) 1 Történeti visszatekintés Dátum Helyszín Esemény 1994. március 5. Budapest Ünnepélyes alakuló ülés a költő emlékszobájában,

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban már az 1930-as években létezett televíziós műsorközvetítés.

Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban már az 1930-as években létezett televíziós műsorközvetítés. Nagy-Britanniában, Franciarszágban, Németrszágban már az 1930-as években létezett televíziós műsrközvetítés. A televíziós képátviteli technika kifejlesztésében száms magyar tudós, pl. Mihály Dénes, Barta

Részletesebben

Határozat kivonat a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság 2010. április 12.-i üléséről

Határozat kivonat a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság 2010. április 12.-i üléséről 26/2010. (04. 12.) Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Biz. határozat A Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság mai ülésének napirendi pontjai és azok sorrendje a következő: 1. A 2010. évi kisebbségi

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben