125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár"

Átírás

1 125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár Összeállította: Németh Lászlóné ÓMI Városi Múzeum, XI. 24. A régi iskola épületében 31 fővel megalakult a Rimamurány Munkásszemélyzet Olvasó Egylete, vagyis röviden az Ózdi Gyári Olvasó Egylet. Vezetőség: elnök Veith Béla, alelnök Kablay István, igazgató Bernard János, jegyző Weinling Ferenc, pénztárnok Czentner Ignác, könyvtárnok Kupcsák András. XII. Az Olvasó Egylet az Élelmezési Intézetben (Kaszinó) kapott helyet. Létszáma ekkor 59 fő. Felvételi díj 2 korona, havi tagsági díj 6o fillér A Magyar Királyi Belügyminiszter jóváhagyta az Egylet alapszabályát Bevezették az Egylet jegyzőkönyvének vezetését. Az első jegyzőkönyvvezető Szikorszky Béla volt, 6 éven át A Gyári Önkéntes Tűzoltó Testületet átvette a gyár. A testület saját pénztárát jótékonyságra szánta. Ebből az Olvasó Egylet Könyvtára 1600 koronát kapott könyvtárbővítésre. A könyvtár neve ekkor Népkönyvtár 1902-ig. I. 20. A tagsági díjat 60 fillérről 40 fillérre szállítja le a közgyűlés. A könyvtár állományáról -853db - könyvjegyzéket készített Vass Imre tanító, könyvtárnok, melyet az Egylet 104 tagja között osztott szét. A könyvtárnok tiszteletdíja a heti kétszeri kölcsönzés és a könyvtár rendben tartásáért 120 korona volt évente Az Egylet elindította a jótékonyság gyakorlását. Jól tanuló iskolások megjutalmazására évi 24 koronát adományozott Veith Béla elnök helyett Tetmajer László, gyári igazgatót választották meg. A jegyzőnek 40 korona tiszteletdíjat szavaztak meg. Beszereztek egy gyászlobogót. Az Egylet költségén kijavították a Tűzoltó Testület díszzászlóját Az Ózdi Vasgyár pályázatot hirdetett fúvószenekar létesítése érdekében, karmesteri állás betöltésére. A választás Schuch Ferencre esett, aki a Fővárosi Orfeum zenekarának volt karmestere Megalakult a Gyári Zenekar, amelyet a gyár finanszírozott, azaz fizette a felszereléseket, a tagok fellépés és próba alatti bérét, a karmester fizetését stb. Ezáltal a gyár egy részének és nem az Olvasó Egylet részlegének tekintették.

2 1896. III. 8. Tetmajer László négy éves elnökség után lemondott, mert távozott Ózdról, helyette Lázár Zoltán gyári gondnokot kérték fel elnöknek. V. 9. Ezredéves emlékünnepséget rendezett az Egylet: hálaadó Istentisztelet, Majális Hétesvölgyben, a jól tanuló iskolás gyermekek a szokásos 24 korona helyett - kivételesen - 50 koronát kaptak. Az Egylet nemzeti színű zászlót szereztetett be. VIII. 9. Az egyleti könyvtár gyarapítására táncmulatságot rendeztek. Ekkor játszott először Schuch Ferenc karmester vezetésével szervezett gyári zenekar. Megalakult az első színjátszó csoport. Bemutatták A Nótás Kata c. népszínművet a Kaszinóban, rendezte Schweizbacher Gusztáv. XII. 31. A gyári kapu előtt lévő, két főmesteri lakot átalakítva az Olvasó Egylet önálló épületbe költözött, amit szilveszteri táncmulatsággal nyitottak meg. A helyiség 17 x 5,2 m + játékterem + ivószoba. Ezzel együtt sétakert és nyári tánchely is létesült taggal megalakult az egyleti dalárda Scherffel Lajos gyártelepi tanító vezetésével. Az egyleti választmányi tagok létszámát 6-ról 12 főre emelték. A vén bakancsos és a fia, a huszár c. népszínművet mutatták be a színjátszók II. 20. IX. 8. Először szerepelt nyilvános hangversenyen a Dalkör. Ezzel együtt táncmulattságot is rendeztek, melynek bevételét Ft-ot -Domaházának adományozták. Kegyelettel emlékeztek meg a meggyilkolt Erzsébet királynéról. A gyárvezetőség ekkor alakította ki a Kiserdőalja mögötti hegyoldalt sétaligetté, melyet fenyőkkel, bokrokkal telepítettek be. A gyászünnepségen kapta a terület az Erzsébet-liget elnevezést. X. Az Egylet 200 fővel vett részt Tompa Mihály sírjának koszorúzási ünnepségén, melyen a Dalárda és a Gyári Zenekar is szerepelt Az Egylet a Dalkör részére harmóniumot szereztet be, a könyvtár gyarapítására 400 koronát fordít. Ebben az évben tartottak először népies felolvasást Dr. Csepela Lajos r.k. káplán kezdeményezésére, akit munkája elismeréséül III. 3-án tiszteletbeli taggá választanak. Később a felolvasásokat Kablay István vezetésével a gyári tantestület vállalta el. IV. 16. Jótékony célú műkedvelő színelőadást tartottak a Tiszti Kaszinó dísztermében. Bemutatta a Gyimesi vadvirág c. népszínművet az acélgyár ifjúsága. A bevételt a katolikus egyház javára fordították. IX. 17. XI. 1. Az Olvasó Egylet Ifjúsága műkedvelő előadást tartott a Tiszti Kaszinóban. Bemutatták a Kósza Jutka c. népszínművet. A bevételt az evangélikus templom építésére fordították. Mindenszentek estéjén először - fáklyafény mellett - emlékeztek meg a balesetben elhunytakról és a gyár által vett koszorúkkal koszorúzták meg a sírokat. Ettől kezdve minden évben hasonló módon történt a megemlékezés.

3 1900. Az Egylet helyiségét renoválták és ellátták szellőztetővel Az Egylet igazgatóvá választja Zsarnay Mihályt. Ő léptette életbe és szabályzatban is rögzítette a haláleseti segélyt, valamint azt, hogy az olyan egyleti tag, aki nyugdíjba megy a gyárból a továbbiakban befizetés nélkül az Egylet tagja maradt és részesült a tagok jogaiban. Halász karnagy távozása után Hanuszik Antal gyártelepi tanító vette át a Dalárda vezetését. Ekkor a létszám 32 fő volt. Az 1896-ban kapott helyiséghez hozzáépítettek egy tánctermet a zenealap terhére, amelyet később folyamatosan törlesztettek. XII. 26. A táncteremben először a Peleskei Nótárius került színre, rendezte Schwarzbacher Gusztáv. A bevételt a színpadi díszletre fordították Az Egylet évi rendes közgyűlésén a haláleseti segélyt 160 koronában állapították meg, melyet az elhunyt örököse a gyászhír napján megkapott. A könyvtár vezetését Klein Gyula vette át. IV. 5. Az Olvasókör Vigadó Nagytermében az evangélikus templom javára műkedvelő színelőadást tartottak. Az ózdi tiszti műkedvelő társaság bemutatta Csiky Gergely: Buborékok c. vígjátékát I. 11. Népies felolvasás a Gyári Zenekar és a Dalárda közreműködésével. Felolvasás A fertőzésről, tartotta Dr. Rudnay Imre. IV. 12. Táncvigalommal egybekötött színi előadás: A Milimári bemutatása, rendezte Hanuszik Antal. A jótékony célú előadás bevételét a ref. templom építésére szánták. Az Egylet Alapszabályát kinyomtatták és a tagoknak kiosztották. A jól tanuló iskolás gyerekek jutalmát 40 koronáról évi 80 koronára emelték. Zászlóalap címén 200 koronát helyeztek el betétkönyvbe az egyleti zászlóra II. 28. Népies felolvasás a Gyári Zenekar és a Dalkör közreműködésével. Magyarosítás címmel felolvasást tartott Kablay István. Az Ózd-Gyártelepi Olvasóegyleti Dalárda Estélye az Egylet nagytermében. Közreműködött a Gyári zenekar és a Dalárda. Bemutatták a Közügyek c. vígjátékot. Budapesten elhunyt Tetmajer László, aki között volt az Olvasó Egylet elnöke. Az Egylet tiszteletből arcképét megfesttette és az Egyleti Tanácsteremben helyezte el. Az Egylet belépett a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület -be 120 koronával. (Ennek központja Nyitra, szerk.) X. 6. Öt tagú küldöttség megkoszorúzta a 13 aradi vértanú sírját. Az ezüst koszorú 200 koronába került. A küldöttek id. Czentner Ignác, id. Dóbisz János, Hlavács Sámuel, Varga Ferenc, Wiletel István. A hazafias tettről az országos lapok is írtak. A Rima igazgató, Borbély Lajos méltányolva a tettet 500 koronát adományozott az Egyletnek. A Dalárda belépett az Országos Magyar Dalosszövetségbe.

4 1905. I. 29. Népies felolvasás az eperjesi Széchenyi Kör közreműködésével az Olvasó Egylet nagytermében, amelyen a Gyári zenekar és a Dalárda is szerepelt. II III. 18. XII. 25. Bolondos estvély a Dalárda rendezésében. Lázár Zoltán a részvénytársaság központi igazgatója lett, ezért leköszönt az elnöki tisztségről. Helyette Zorkóczy Samu lett a gyárigazgató, s egyben az Olvasó Egylet elnöke. Az Egylet belépett a József királyi herceg Szanatórium Egyesület -be és az Uránia Magyar Tudományos Egyesület -be. A haláleseti segélyt 160-ról 200 koronára emelték. Hazafias ünnepély az Olvasó Egylet nagytermében a Gyári zenekar és a Dalárda közreműködésével. Elhangzott Meghalt Kossuth apánk c. dal, melyet vegyeskarra írt Hanuszik Antal. Ünnepi beszédet mondott Boskó Ferenc, tanító. Új választmány, új programmal lép elő. Módosítják az alapszabályt. A színpad új dekorációt kap, a könyvtár új könyvszekrényt. A Tiszti Kaszinó 25 éves ünnepségén képviseltette magát az egylet. Borbély Lajos, a társulat vezérigazgató állásában eltöltött 25 év jubileuma alkalmából az egylet díszalbumot küld Hódoló felirattal. Ezt megköszönve az igazgató 1000 koronát adományozott az egyletnek. A II. Rákóczi Ferenc hamvait Kassára vivő vonatot a Gyári zenekar és a Dalkör várta Miskolcon. Egyúttal Miskolcon megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát is. A Gyártelepi dalárda rendezésében: Házasodjunk c. bohózat bemutatása három felvonásban, rendezte Hanuszik Antal, karnagy. A bevételt zongora beszerzésére gyűjtik I. 13. Az Ózdi Gyermeksegélyező Nőegylet a saját pénztára gyarapítására Zeneestélyt rendezett, közreműködött a Gyári zenekar és a Dalárda. II. 24. A vezetőség a közgyűlésen elhatározta, hogy a Borbély igazgató által adományozott összeget a zászló alapba teszik. Ezzel lehetővé vált az egyleti zászló elkészíttetése, melynek jelszava Hazaszeretet és becsületes munka, ez került a zászlóra. VI fős képviselet utazik Dobsinára, Kossuth Lajos szobrának felavatására külön vonattal, melyen részt vesz a Gyári zenekar és a Dalkör is. A szoborra koszorút helyezett és beszédet mondott Hlavács Samu. VII. 8. Az új alapszabályt /V.a szám alatt a miniszter jóváhagyta. X. 15. Új épületrésszel bővült az Egylet, a régi helyiségeket felújítják, az összes helyiség gőzfűtést kapott. Ekkor a taglétszám 600 fő. Új felszereléseket vásároltak 3000 korona értékben. (Zongora, könyvtár bővítés, 800 db egyleti jelvény készült, amelyet a tagok között szétosztottak.)

5 1908. Az Egylet tánctermében megalakult a Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egyletének Ózdi fiókja 816 taggal. VI A Dalárda Rozsnyó és vidékére tett kirándulást, megkoszorúzták a Kossuth- szobrot, a városi fürdőben hangversenyt adtak. X. 11. Az aradi vértanúk emlékére Hazafias ünnepély a Dalárda és a Gyári Zenekar közreműködésével, beszédet tartott Osváth Zoltán. A Dalárda ettől az évtől viselt egyenruhát: fekete bocskai atilla, aranyrojtos nyakkendő és bocskai sapka I. 31. Tisztújító egyleti közgyűlés - igazgató Schuch Ferenc, jegyző Hlavács Samu lett. V. 16. Gyermekestélyt rendeztek a Tanítók Háza javára az Olvasó Egylet dísztermében, a Gyári Zenekar közreműködésével. Bemutatták Az öreg vándor c. két felvonásos színművet. V. 30. A 25 éves Olvasó Egylet fennállásának ünneplése, egyleti zászló avatásával. VIII Kecskeméti Országos Dalversenyen szerepelt a Dalárda, ahol II. díjat kapott. (Egy ezüst vázát ) X. 10. Hazafias ünnepély a Gyári Zenekar és a Dalárda közreműködésével. Színes, vetített képek bemutatása az 1848/49-es szabadságharcról a Rokkant Egyesület által. Az ünnepi beszédet Zoltán Emil evangélikus lelkész mondta II. 6. Farsangi Hangverseny - Gyári Zenekar, Dalárda, Balla Ignác: A kirakat c. zenés egyfelvonásosát mutatták be. V. 15. Az Olvasó Egylet dísztermében a Tanítói Testület rendezésében Gyermekestély A Tanítók Háza javára. A nagypapa pohara c. vígjáték bemutatása. Átalakította Benedek Béla tanító. Közreműködött a Gyári Zenekar és a tanítók, tanulók vegyeskara. X. 8. Műkedvelő előadás a Tiszti Kaszinó rendezésében az Olvasó Egylet színháztermében a saját könyvtára gyarapítására, A börze c. bohózat bemutatásával. X. 9. Hazafias ünnepély az Egylet rendezésében. Emlékezés október 6-ra, a Gyári Zenekar és a Dalárda közreműködésével. XI. 13. Népies felolvasás a Dalárda és a Gyári Zenekar közreműködésével Védekezés a kolera ellen c. felolvasás, tartotta Dr. Ursziny Gyula II. 12. Megjelent a Farsangi Újság a Dalárda hivatalos lapja, felelős szerkesztő Hanuszik Antal. IV. 16. A doktor úr c. bohózat előadása, rendezte Héthy Gusztáv. Az Ózdi Aczél- és Kohógyár Ifjúsága rendezésében az Olvasó Egylet helyiségeiben a Rokkant- Egylet Ózdi Fiókpénztár külön alapjának gyarapítására.

6 VI. 23. XI. 25. Országos Dalszövetség által rendezett program a budai várban, lampionos szerenád I. Ferenc József tiszteletére, az 52 dalárda között ott van az ózdi is. Az Egylet 6 készlet sakkot szerez be. A kártya mellett sakkoztak is a tagok, akiket Flachbart Frigyes és Schuch Ferenc tanított sakkozni. A játékért óránkén 4 fillér pinkapénzt szedtek. Az Ózdi Gyári Tűzoltó Testület saját pénztára javára estélyt rendezett az Olvasó Egylet nagytermében. A műsorban a Gyári Zenekar és a Dalárda is szerepelt. Bemutatták a Beszéljen a mamával c. vígjátékot. A Gyári Zenekar műsorán szerepelt Schuch Ferenc: A tűzoltó galopp V. 5. Tiszti Kaszinó és az Olvasó Egylet közös Hangverseny műsora. A vonós négyes tagjai: Schuch Ferenc, Fülöp József, Bückert Miklós, Dr. Placskó Lajos. A Búcsú dalt Lehár: Drótos tót c. operettjéből Scwendtner Ilonka énekelte. Chopin szonáták Szendy Árpád zongoraművész előadásában. Magánjelenet A szobacica, előadta Bűdy Juliska, Gyári Zenekar: Szerenád. Magyar dalok, énekelt Joób Sándor. VI. 9. XI. 10. XII. 15. Olvasó Egylet nagytermében Gyermekestély a Tanítók Háza javára. Közreműködött a Gyári Zenekar, a tanulók zenekara, négyszólamú gyermekkar. Bemutatják Az Ördög fia c. vígjátékot. A Tiszti Kaszinó és az Olvasó Egylet közös hangversenye: Dalárda, Gyári Zenekar, Rosthy Annie énekművész, Flige József zongoraművész részvételével. A helybeli árvák segélyezésére, és a könyvtár alap javára műkedvelő eladást tartottak: Ami fönntart minket, karácsonyi életkép az iparos világból. Rendező Grúsz István, közreműködött a Gyári Zenekar. Az előadást Az ózdi Vasgyári ifjúsági Mária-kongregáció rendezte az Olvasó Egylet nagytermében. XII. 17. Az Ózdi Vasgyári Ifjúsági Egyesület az Olvasó Egylet nagytermében könyvtáralap javára Műkedvelő előadást tartott. Színre került a Kis madaram c. népszínmű, rendezte Hanuszik Antal. Ebben az évben Zorkóczy Samu Budapestre költözött, helyette az egylet elnöke Faragó Gyula lett. Megkezdte működését a filmszínház az Olvasó Egylet Színháztermében. Két-három hetente vetítettek egy-egy filmet, 1913-tól hetenként. Az első világháborútól már hétköznap is volt előadás. A néma filmek vetítése alatt a Gyári Zenekar tagjaiból alakult hattagú vonós kamarazenekar szolgáltatta a zenét (A néma zenekar tagjai Sárik István, Hercsik Géza, Pollák Lajos, Albert Ferenc, Parizek Ferenc.) A gyár új igazgatója Faragó Gyula, aki kisebb megszakításokkal az Olvasó Egylet elnöke is.

7 1913. III. 15. Március idusát ünnepelték az Olvasó Egylet nagytermében. Ez alkalomból az Egylet választmánya nemzeti színű plakáton jelentette meg a programot. A műsorban a Gyári Zenekar és a Dalárda is szerepelt. Az ünnepi beszédet Boskó Ferenc, gyártelepi tanító tartotta. V. 11. A Művezetők Országos Szövetségének ózdi XII. számú Nőegyesülete az Olvasó Egylet nagytermében a szövetség özvegyeinek és árváinak segélyezésére jótékony célú nagy hangversenyt rendezett. A műsorban szerepelt a Gyári Zenekar, a Dalárda, a Vonós négyes és Bunkó Rudi zenekara, aki a tánchoz szolgáltatta a zenét III. 7. A Dalárda élére Becht Ernő Gyulát választották. A társulati tanító 1916-ig volt a Dalárda karnagya I. 21. Sztrájk a gyárban. A futball pályán 7 ezres munkásgyűlés. Szónok Misztrik István. A gyülekezés helyszínét Lenin-tér -nek nevezik el, ekkor neveznek el Leninről először teret a világon. (Velence telep északi sarka.) II II. 19. III. 21. Az Egylet igazgatói feladatát a Dalárda vezető karnagya, Becht E. Gyula vette át. Nagygyűlést tartott az ózdi munkásság. Tanácsköztársaság kikiáltása. A gyár a munkásság vezetése alá került. Az Olvasó Egylet ügyeit Becht E. Gyula intézte. Betanította a Dalárdával az Internacionálét és a Marseillest. A Gyári Zenekar, Schuch Ferenc vezényletével szintén játszott a felvonulásokon. VIII. 16. Carol román trónörökös Ózdra érkezett a csapatai élén. A kommunista vezetőket üldözték. Becht. E. Gyula önként jelentkezik. A gyár vezetősége gimnáziumi előkészítő tanfolyamot indított tisztviselők gyermekei részére, majd később munkásgyerekeket is felvettek. Első két évben a Kaszinóban, majd a gyári iskolában oktattak. Ez a tanfolyam 1925-ben megszűnt. Tánctanár Sziklai Ferenc, aki magánvállalkozásban végezte az oktatást. Az Olvasó Egylet csekély bérleti díjat kért, az egyleti tagok gyermekei a tánctanfolyamok díjaiból kedvezményt kaptak. X. 19. Becht E. Gyula egyleti tisztségei megszűntek.

8 1920. V. 9. A Tanácsköztársaság bukása utáni első rendes évi közgyűlés, tisztújítás-elnök Faragó Gyula, igazgató Hlavács Samu, jegyző Hovanecz József, pénztáros Sturmann Pál, könyvtárosok Óbert István és Simon Lajos, karnagy Hanuszik Antal. Tagdíj 1 korona, felvételi díj 10 korona, haláleseti segély 1000 korona lett, figyelembe véve a pénzromlást. Ózdi Gyári Háborús Jótékony Alapra 2000 koronát, a hősi emlékmű létesítésének alapjára 1000 koronát szavaztak meg. VII. 12. VII XI. 13. Miniszteri átirat az Egylet vezetőségéhez, mely szerint minden egyleti taggal szemben igazoló eljárást kell lefolytatni a proletárdiktatúra idején végzett tevékenységéről. A vezetőség humánusan járt el. Táncmulatságot rendeztek a könyvtár állományának gyarapítására. (A kommunista szellemű műveket selejtezték, a könyvállomány 2972 db.) Az Olvasó Egylet keretében a Dalárda mellékcsoportjaként Ifjúsági Egylet alakult- vezetője: Czangár Lajos, társulati tanító. Tagjaiból ifjúsági énekkart alakítottak -vezetője Szedlák Gábor, tanító. Az Olvasó Egyleti Dalárda tagjaiból alakították az első Vigalmi Bizottságot 12 taggal. Feladatuk táncmulatság és nyilvános előadások rendezése, rend, fegyelem biztosítása, öltözék ellenőrzése. Az Egylet vezetősége Petris Józseffel kötött szerződést táncoktatásra. Műkedvelő előadás az Olvasó Egylet nagytermében, a könyvtáralap javára. Bemutatták Géczy István: Gyimesi vadvirág c. népszínművét I. 26. A Dalárda a putnoki dalosversenyen I. díjat, aranyérmet nyert. A Rimaművek szakiskolát indított az Olvasó Egyletben. A tanítás délután zajlott. A szakiskolásoknak a tanulási időt is fizette a gyár. Rövid időn belül áthelyezték a gyári iskolába, mert az Egylet rendezvényei zavarták a tanítást. IX. 16. Közös hangverseny Ózdon a Dalárda és az Egri Polgári Kör Dalköre részvételével V. 20. Térzenét adott a Dalárda és a Gyári Zenekar a Ligetben, abból az alkalomból, hogy a régi egyleti székház részleges lebontását elkezdték IX A Dalárda kétnapos kiránduláson vett részt Egerben, az Egri Polgári Dalkör fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték, ekkor vezényelt utoljára Hanuszik Antal, mint karnagy.

9 X. 19. Rendkívüli közgyűlés tiszteletbeli karnaggyá választja Hanuszik Antalt, a székházavató díszelőadáson a Dalárdát már Szedlák Gábor vezényelte. Az Olvasó Egylet új, impozáns székházának megnyitója. Az ben épült székház terveit a Műszaki Igazgatóság készítette Zorkóczy Samu vezetésével. A terveket az építész Marschalkó Béla, a főmérnök Dr. Finály István, valamint Nahlik Béla és ifj. Finály Lajos mérnökök készítették. Az építési munkálatokat Melczer és Wensky építészek, építőmesterek végezték. A kivitelező vállalat a Pittel és Brausewetter nevű budapesti építő vállalat volt. Az építkezés költségeit a Rima fizette. Megnyitó ünnepély: Hálaadó istentisztelet a római katolikus templomban, Olvasó Egylet a Gyári Tűzoltótestület, zenekari kísérettel vonult a templomba. De. 11-kor a színházteremben díszközgyűlés. Este 8-kor díszelőadás: Rákóczi nyitány, Keller Bélától. Ea: Gyári zenekar, Ünnepi óda: írta Winkler Elemér. Ea.: Hayer László, Édes hazám, Lányi Ernőtől. Ea.: az Olvasó Egyleti Dalárda, Sarasate: Zigeunerweisen, Schubert: Ave Maria, Hubay: Orgonabokor, Ea.: Dullien Klára, Zongorán kísér: Tarnay Alajos a zeneakadémia tanára, Liszt: Nocturne, Palotási: Magyar tánc, Zongorán ea.: Tarnay Alajos, Szólóének: Basilides Mária, a m. kir. Operaház tagja. Kisér: Tarnay Alajos, Tátra alján c. színmű. Írta: Deák József. Ünnepi dal, Szentgály Gy. -tól. Ea.: Dalárda, Rákóczi induló a Gyári zenekar előadásában. A Rokkant Egylettől megvásárolt vetítőgéppel, saját üzemeltetésben vette át az Egylet a mozit tavaszán a táncoktatást Hulik Lajos vette át. Utána Marittyák Béla volt évtizedekig a társastánc oktatója III. 4. VIII. 2. XI. 15. Egyleti Választmányi ülés. Határoztak a könyvtári könyvek védelméről: Aki a könyvet piszkolja, annak fizetéséből bírság vonassék le. A könyvtár az új székházban is a régi módon kölcsönözte a könyveket. Új könyvjegyzéket nyomtattak, abból választottak az olvasók, és a könyvtárosok (Óbert István, Simon Lajos ) szedték le a polcról. Soproni Országos Dalosversenyen vett részt a Dalárda. Az Ózdi Gyári Zenekar fennállásának 30. évfordulójára díszelőadást rendeztek. Ez alkalomból bemutatták Strauss: Legénybúcsú c. operettjét, melyet Szedlák Gábor rendezett. A táncokat Marittyák Béla tanította be. A jubiláló zenekar Orpheus az alvilágban c. nyitányt adta elő, Schuch Ferenc karnagy vezényletével. A tánchoz a zenét Magyari Géza zenekara szolgáltatta. Borbély Lajos Alapítvány -t hoztak létre 5000 pengő alaptőkével, melynek kamataiból nyugdíjasokat támogattak. Az Olvasó Egylet a 248. Vas cserkészcsapattal közösen jótékony célú díszelőadást rendezett Ferenc József királyi főherceg tiszteletére, melyen a Gyári Zenekar, a Cserkész Dalárda, és az egyleti Dalárda szerepelt Új vetítőgépet vásároltak a mozi részére. Megjelent Az ózdi Vasgyári Dalárda Húsvéti Ünnepi Meghívó újságja A farsangi előadást tervezte és betanította Szedlák Gábor. A műsorban szerepelt a Dalárda és a Gyári Zenekar, bemutatták a Királyidill c. egyfelvonásost, majd a Hamupipőkét. Utána tánc, muzsikált Magyari Géza és zenekara.

10 1927 VIII. 13. Szegedi Országos Dalosversenyen és kiránduláson vett részt a Dalárda IV. 4. Dr.Bíró Pálné, sz. Weiss Mária Alapítvány megalakulása. Célja a jól tanuló és jó magaviseletű szakmunkások támogatása ösztöndíjjal. Évente 3 tanulót küldtek más vállalatokhoz gyakorlatra. Az ösztöndíjat az Olvasó Egylethez befutott kérelmek alapján választmányi gyűlésen ítélte oda - a vélemények meghallgatása után - a gyár igazgatója. VI Az Olvasó Egyleti Dalárda fennállásának 30. évi jubileumi ünnepélye. Program: június 9. este lampionos szerenád Faragó Gyula m.kir. kormányfőtanácsos, gyárigazgató, egyleti elnök tiszteletére. Június 10. de. Istentisztelet, Hősök szobrának megkoszorúzása, Vasárnap esti hangverseny a Dalárda és a Gyári Zenekar közreműködésével. A Dalárdát Szedlák Gábor, a Gyári Zenekart Schuch Ferenc vezényelte. A hangverseny után tánc, a zenét Magyari Géza cigányzenekara szolgáltatta IV III. 21. IV. 6. XII VII. 13. XII. 25. Bemutatták: Gárdonyi Géza: Ida regénye c. színművét, rendezte Schmoll János. Színre került József Egyiptomban c. mű, rendezte Szedlák Gábor. II. Ózdvidéki Dalosverseny, 12 környékbeli dalárda részvételével. A színjátszók bemutatták Csiky Gergely: Nagymama c. darabját. A Magyar Rádió először adott helyszíni közvetítést az ózdi gyárból. Ennek nagy része kulturális műsor volt a Dalárda részvételével. Hlavács Samu helyett Czangár Lajos lett az Egylet igazgatója. Hangosfilm-vetítő vásárlása után megkezdték az Olvasó Színháztermében a saját hangos mozi működtetését. A mozi-ügyvezetője Csuhrán József lett az egylet feloszlatásáig. Őt követte Felkai Lajos, rövid ideig Falusi bohémek c. vígjáték bemutatása, rendező Chura József. XIII. Országos Dalosversenyen a Dalárda a könnyű műdal kategóriában II. helyezést ért el III III. 24. III. 25. Az Országos Magyar Dalosszövetség XII. miskolci kerülete az ózdi Olvasó Egylet Színháztermében dalosversenyt rendezett. Itt 24 dalárda versenyzett mintegy 1200 dalossal. Jairus lánya c. bibliai történet bemutatása, rendezte Szedlák Gábor. Megalakult a sakkszakkör Kochelka István vezetésével.

11 1944. A harapós férj c. komédia bemutatása. IX. Gyűléstilalom volt. Az Olvasó Színháztermében és egyéb helyiségeiben is a nyilasok gyűléseztek, mintegy ezer fő. XII. 13. XII. 20. XII. 22. A Kárpátalja Kormányzóság elhagyta az Olvasó Egylet helyiségeit. Az orosz hadsereg reggel megszállta Ózdot. A Kaszinót ért találat az Egylet székháza ablakait majdnem mind kitörte. XII I. 2. Az Olvasó helyiségeit - kivéve Színházterem - a várost irányító szovjet parancsnokság hadikórházként használta I. 20. Borsovai Lengyel László színész, Gyári Színházat alapított, amiben hivatásos és műkedvelő színészek is szerepeltek. Sajnos ez a vállalkozás rövid ideig élt, 1945.július 23-án meg is szűnt. II. II. 9. Leltár az egyleti könyvtárban. A könyvállomány 7692 db. Popkow főhadnagy orosz gyárparancsnok engedélyezi, hogy az egylet helyiségeit az ideiglenes kórházhasználat után rendbe hozzák. II. 11. Jótékonysági előadást tartottak a színházteremben, a szociális és kulturális bizottság rendezésében az ózdi szegények segélyezésére. III. 4. Az Olvasó Egylet vezetőségválasztó közgyűlése: ügyvezető Valkó László, jegyző Kiszely Gyula. IX III. 19. A Szociáldemokrata Párt Ifjúsági mozgalom bemutatta a Fityfiritty c. három felvonásos nagyoperettet az Olvasó Színháztermében, rendező Sivák Gyula, karmester Mahner István. Első szabadtéri előadás: A Szociáldemokrata Párt Kúnfi Színjátszó Csoportja a Gyári Iskola udvarán bemutatta Márai Sándor: Kassai polgárok c. történelmi drámáját. Főrendező Dorazil Emil, súgó Juhász Pálné, díszlettervező Taliga István. Az Egyleti Választmány Riszner Zoltánt bízta meg a Dalárda vezetésével, aki a losonci dalárda karnagya volt. Májusban megalakította a Vegyeskart 75 taggal. Kisegítő karnagy lett Korényi Lajos társulati tanító. V. 5. Egyleti közgyűlés. Az egyleti ügyvezető beszámolt a könyvtárban folyó fasiszta, szovjetellenes irodalom selejtezéséről, amely az 530/1945 M.E. kormányrendelet szerint kötelező volt. Ez év december 31-én 5575 db volt a könyvállomány

12 1947. IV V. 3. A Nehézipari Központ dolgozóinak képzőművészeti kiállítása Csepelen. Főrendezők Izsépy Gyula, Bánhidi Alajos, a Csepeli Munkásképzőművészek elnöke és alelnöke. Védnökök Nagy Ferenc, miniszterelnök, Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád miniszterelnök helyettesek, stb. megnyitotta Tildy Zoltán, köztársasági elnök. A Rima Kulturális Ügyosztálya 20 amatőr képzőművészt nevezett be. Megalakult a Derkovits Képzőművészeti Kör Znak Károly, Kovács D. József, Lőw József és Nagymengyi András kezdeményezésére. Tagjai gyári dolgozók voltak 20 taggal. Két tagozat jött létre. Felnőtt, melynek vezetője Kunt Ernő, és ifjúsági, melynek vezetője Szabó Sándor volt. A filmszínházat Kossuth Filmszínháznak nevezik el. Megalakult a néptánccsoport Adorján Lajos vezetésével. Alapítók Bodrogi Zoltán, Csizi Gyula, Csizi Béla, Érsek Sándor, Léka Géza, Szépfalvi Zoltán, Szőllősi Miklós és Vincze Béla. Megkezdte tevékenységét a Színjátszó Csoport Dorazil Emil vezetésével II. 14. A képzőművészeti kör két tagozatának első közös kiállítása az Olvasó Egylet Tánctermében. VI Az Ózdi Vasgyári Olvasóegyleti Dalárda 50. jubileumi ünnepélye. Fővédnökök Mirosnyicsenkó Mihály, orosz felügyelő, Tetmajer László vezérigazgató, Ivócs Béla Ü. B. elnök, Mauks Miklós a Nemzeti Bizottság elnöke, Prieszol József országgyűlési képviselő, Valkó Márton gyárigazgató, Lányi Lajos százados, az Államrendőrség parancsnoka. A Díszhangversenyen szerepeltek férfi összkar, vezényelt Gránát József, Olvasó Egyleti Dalárda, vezényelt Riszner Zoltán. Sátai Kossuth Munkás Dalárda, vezényelt Dornbach Gyula. Miskolci Acéldrót-kötélgyár Szabadság Dalkara, vezényelt Ungváry Gyula. Bolyoki Munkásdalárda, vezényelt Felföldi Antal. Miskolci Vasutasok Ének-és Zenetársasága, Farkaslyuki Bányászdalárda, vezényelt Vilimszky Béla. Sátai Petőfi Énekkar, vezényelt Dornbach Gyula. Ózdi Acélhang Dalárda, vezényelt Dóbisz István. Diósgyőri Vasgyári Vasas Énekkar, vezényelt Gránát József. MDP Diósgyőri Szabadság Énekkar, vezényelt Palcsó Sándor. Miskolci VAOSZ Vegyeskar, vezényelt Gránát József. Miskolci Általános Dal-és Önképzőkör, vezényelt Forrai István. Az Olvasó Könyvtára, mint a Vas-és Fémipari Dolgozók Szakszervezetének Könyvtára kezdte meg működését. Társadalmi aktívák közreműködésével óriási selejtezés történt, a kb.12 ezer kötet könyvből kb.1200 maradt VI. 26. Az Olvasó Egylet záró közgyűlése. 65 évi működés után megszűnt az Olvasó Egylet. Ezt követően Szakszervezeti Munkásotthon, Vasas Kultúrotthon az elnevezése, és tevékenységét a Szakszervezeti Bizottság irányította. (1956-tól Liszt Ferenc Művelődési Ház.)

13 IX. XII. 21. Munkásírók a szocializmusért jelszóval Irodalmi kör alakult. Vezetője Holló Gyula ben átszervezték, új neve Ózdi Vasas Irodalmi Kör, vezetője Vincze Zoltán. Tagjai voltak Dr. Boskó Sándor, Báthory József, Csobod Árpád, Vincze Zoltán, Pollák Dénes, Soós Zoltán, Szakács Albert, stb. A Népművelési Minisztérium és a SZOT kezdeményezésére megindult a műhelykönyvtárak szervezése. A szakszervezeti könyvtár erre az időpontra (Sztálin születésnapja) már15 mhelykönyvtárat alakított ki kötettel. Az MDP Dalárda és az Olvasó Egyleti Vegyeskar Acélhang néven egyesült, majd a Barátság Énekkar is beleolvadt, így jött létre a Vasas Kultúrház Énekkara. A szakszervezeti könyvtár 2400 db könyvet vásárolt. A Művelődési Ház Kossuth Filmszínházának üzemvezetője Kovács Józsefné lett, aki ezt a feladatát 1963-ig végezte. Ebben az évben indult a kultúrházban a balett oktatás. Balett oktató Gellért Gitta III. 20. IV. 30. A szakszervezeti könyvtár élére függetlenített könyvtárfelelőst állítanak Nagy József személyében. Megkezdődtek a könyvismertető ankétok szervezései. Ekkor nyílt meg az Olvasóterem, helyben olvasás céljára. Az első könyvismertető ankétot Illés Béla: Fegyvert s vitézt éneklek c. könyvéről Gyárfás Miklós tartotta. Ezzel megkezdődött az új magyar írók szereplése Ózdon. V. 14. Könyvankét - Azsajev: Távol Moszkvától c. regényét ismertette Somlyó György, a Kultúrotthon tánctermében. A könyvtár állománya 8523 db., a műhelykönyvtárak száma 30. Megalakult a fotó szakosztály Feldmann Pál vezetésével. Feladatuk a művelődési ház rendezvényeinek fotózása is. A kör vezetője 1958-tól Polyák Vilmos, segítője Luczák Géza volt. Évente egyszer rendeztek fotókiállítást. VI Vidéki Könyvnapok Könyvárusítás társadalmi aktívákkal. Ózd területén 12 könyvsátrat állítottak fel, 15-én minden sátornál műsorral egybekötött ünnepélyes megnyitó volt. A Vasas Szakszervezeti Székház (Olvasó) előtti sátorban a könyvnapokat Fehér László, a Nagyüzemi Pártbizottság tagja nyitotta meg. Vendégek voltak, akik a saját könyveiket dedikálták: Balázs Anna, Déry Tibor, Kónya Lajos.16-án az Irodalmi Kör szervezésében az Olvasóteremben nyilvános vita volt Kónya Lajos három verséről a szerző részvételével. VI X. 1. A Központi Könyvtárban új társadalmi aktívák bevonásával új leltárkönyvet fektettek fel, a könyveket kölcsönző cédulával szerelték fel. Bevezették az ún. egykártyás kölcsönzési rendszert. Új raktározási rendet is bevezettek, ekkortól kezdték alkalmazni az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozási) rendszer 0-9 főosztályát. Újraindul a rendszeres könyvkölcsönzés. IX. 17. Ekkor nyílt meg a Kultúrotthon. Ebből az alkalomból a könyvtár könyvkiállítást rendezett A jó könyv fegyver a békéért vívott harcban címmel. Első igazgató Kucs István, 1951-ig.

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Nyári vasárnapokon úgy tódultak az újpestiek a Népszigetre, mint a budaiak a Normafához. Jöttek családostól, hiszen a fûszerpaprikás, fafüstös halászlé illata és a szabadság érzete egyszerre töltötte be

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

hírlevél Majdnem készen vannak a medencék Öltözőket avattak az Atlétikai Centrumban Aparhanti utak Závodi járda Gyakorlat Hollandiában A parlagfűről

hírlevél Majdnem készen vannak a medencék Öltözőket avattak az Atlétikai Centrumban Aparhanti utak Závodi járda Gyakorlat Hollandiában A parlagfűről völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 8. szám 2011. október Majdnem készen vannak a medencék Már többször hírt adtunk az áprilisban megkezdett Bonyhádi Strandfürdő építési

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET-

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a figyelemfelkeltést

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 7. szám 2011. szeptember Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve i y Szeptember 18-án avatták föl Bonyhádon a Magyar-Lengyel Barátság Emlékművét,

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Papp Ferenc ezredes 1 Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Az előzményekről röviden Ahogy azt már az 1930-as évek második felétől megfigyelhettük, az Országos Tiszti Kaszinó működése folyamatosan

Részletesebben

Közlöny. Trianon emlékezete

Közlöny. Trianon emlékezete Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2011. június 9. XX. évfolyam 11. szám Közlöny Trianon emlékezete Fejlesztésére

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Gyermeknap. Városi. Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. aktuális Kistérségi Pedagógus Nap. mozaik Mozi a Közösségi Házban

Gyermeknap. Városi. Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. aktuális Kistérségi Pedagógus Nap. mozaik Mozi a Közösségi Házban Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. Városi Gyermeknap aktuális Kistérségi Pedagógus Nap mozaik Mozi a Közösségi Házban sportkalauz Benczés Miklós a kispadon mezőkövesdi újság 2015/12 1

Részletesebben

Ujra a Fidesz győzöt.t

Ujra a Fidesz győzöt.t ÁRPÁDFÖLD. CINKOTA. MÁTYÁSFÖLD. RÁKOSSZENTMIHÁLY' SASHALOM, Ujra a Fidesz győzöt.t Történelmi gyozelmet aratott a Fidesz-KDNP október 3-án az önkormányzati választásokon: 400 ezerrel több szavazatot gyúltött

Részletesebben

KALOCSA 1990-1997. Képes várostörténeti kronológia. (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 1998-ban Kalocsa Város Önkormányzata kiadásában)

KALOCSA 1990-1997. Képes várostörténeti kronológia. (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 1998-ban Kalocsa Város Önkormányzata kiadásában) KALOCSA 1990-1997 Képes várostörténeti kronológia (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 1998-ban Kalocsa Város Önkormányzata kiadásában) A kronológiát összeállította és a bevezető részt (Kalocsai

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok...

Részletesebben

Magas kerületi részvétel az országgyűlési választáson. 1-49-es szavazókör. Fidesz KDNP 46,9 % Jobbik 5,4% LMP 8,3%

Magas kerületi részvétel az országgyűlési választáson. 1-49-es szavazókör. Fidesz KDNP 46,9 % Jobbik 5,4% LMP 8,3% ADYLIGET BUDAKESZI-ERDŐ BUDALIGET CSATÁRKA ERZSÉBETLIGET ERZSÉBETTELEK FELHÉVIZ GERCSE HÁRSAKALJA HÁRSHEGY HŰVÖSVÖLGY KŐVÁR KURUCLES LIPÓTMEZŐ MÁRIAREMETE NYÉK ORSZÁGÚT PÁLVÖLGY PASARÉT PESTHIDEGKÚT-ÓFALU

Részletesebben

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI BÁRSONY PÉTER A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2010 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténetitudományok besorolású doktori iskola A VÉSZKORSZAK

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Gyermeknap Migrain Project Az Európai Unió által szervezett migrációs projekt keretén belül idén másodszorra került sor a résztvevők

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni Szentesi Élet XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Másodszorra sikerült megtartani a közgyûlést A szentesi polgárõr egyesület két héttel korábbi közgyûlésére

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket!

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket! 2005. május Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Babits Mihály Ritmus a könyvrôl részlet Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: mert a Könyv is Élet, és él,

Részletesebben

F A I R. ANYÁK NAPJA alkalmából, az alábbi verssel köszöntök szeretettel minden édesanyát. 2014 újszülöttjei. Hálaadás. Hajdú Zoltán.

F A I R. ANYÁK NAPJA alkalmából, az alábbi verssel köszöntök szeretettel minden édesanyát. 2014 újszülöttjei. Hálaadás. Hajdú Zoltán. F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató Till Dorina 2014 újszülöttjei Hajdú Zoltán XXVI. évfolyam 3-4. szám 2014. március-április ANYÁK NAPJA alkalmából, az alábbi verssel köszöntök

Részletesebben