ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó"

Átírás

1 Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, május 28-án (csütörtök), 18 órakor tartandó rendes, nyílt képviselő-testületi ülésére. Az ülés helye: Óbarok, Iskola u. 3, Nagyterem Napirend előtt: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról. Napirendi pontok: 1. A Bicskei Rendőrkapitány beszámolója a 2014-ben végzett munkáról 2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2001. (II.9.) számú rendelet módosítása 3. Az Óbarki Kisvakond Óvoda alapító okiratának módosítása 4. A jegyző beszámolója Mányi Közös Önkormányzati Hivatal által, évben végzett adóztatásról 5. Beszámoló a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a Könytárellátási Szolgáltató Rendszeren keresztül, 2014-ben végezett munkáról 6. Beszámoló Óbarok Község Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 7. Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény évi beszámolója 8. Döntés a helyi civil szervezetek támogatásáról 9. Óbarok Nagyegyháza településrészen élő lakosok beadványa játszótér létesítése érdekében 10. Az Óbarki Kisvakond Óvoda belső átalakítási munkáira érkezett árajánlatok 11. Döntés zajmérési árajánlatokról 12. Bejelentések Óbarok, május 21. Tisztelettel: Borbíró Mihály polgármester

2 Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ A döntéshez egyszerű többség szükséges! 1. napirendi pont Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó, jegyző ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitány beszámolója a 2014-ben végzett munkáról Előterjesztő: Borbíró Mihály, polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Balázs Sándor r.als., Bicskei Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésétől eltelt idő óta érezhető javulás mutatkozik településünk lakosai részéről a rendőrség munkájának megítélésében. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény szerint: 8. (4) A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A megyei (fővárosi) önkormányzat felkérésére évente a rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese számol be. A rendőrség tevékenységéről szóló éves beszámolót dr. Balázs Sándor r.als., a Bicskei Rendőrkapitányság kapitányságvezetője megküldte, amelyet az előterjesztéshez csatolok. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitány beszámolója a 2014-ben végzett munkáról Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Balázs Sándor r.alezredes, kapitányságvezető beszámolóját, a bicskei rendőrség évi tevékenységéről elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Óbarok, május 19. Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: Józsefi Dániel, igazgatási ügyintéző. Borbíró Mihály polgármester

3 Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ A döntéshez egyszerű többség szükséges! 2. napirendi pont Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó, jegyző ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2001. (II.9.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: Borbíró Mihály, polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Óbarok Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2001. (II.9.) számú rendelete 1. számú mellékletébe foglal temetési helyek, temető fenntartási, megváltási díjak nagyon alacsonyak a környező településekhez képest is. Ezért javasolom a megváltási díjak módosítását az alábbiak szerint: A temetési hely megváltási, újraváltási díját ,- forintra, a kettős temetési hely megváltási, újraváltási díját pedig ,- forintra javaslom megemelni. Az állandó óbarki lakóhellyel rendelkezett elhunytak temetési hely megváltási és újraváltási díjához javasolom továbbá kedvezmény nyújtását úgy, hogy az egyes temetési helyek megváltási, újraváltási díjához ,- Ft, a kettős temetési hely megváltási, újraváltási díjához ,- forint kedvezményt biztosítsunk. A rendelet 17. -a tartalmazza a szabálysértési tényállást, mely szerint a jogellenes magatartás szabálysértési cselekményt valósít meg, ennek megfelelően pedig szabálysértési eljárást kell kezdeményezni és lefolytatni. A helyi rendeletekben alkalmazható szabálysértési tényállások jogszabályi felhatalmazás hiányában már korábban sem alkalmazhatók, ezért ennek a paragrafusnak a hatályon kívül helyezését javasolom. Kérem, hogy a fentiek alapján szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni. HATÁSVIZSGÁLAT előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

4 2 A rendelet-tervezet megnevezése Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2001. (II.9.) számú rendelete módosításáról Társadalmi hatás Gazdasági hatás Költségvetési hatás Az alaprendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő temetőben a sírhelyek árát és újraváltási árát. Ezáltal mindenki számára ismertté válik az az összeg, amelyet meg kell fizetni, ha az adott temető szolgáltatásait kívánja igénybe venni. Egyben jogharmonizációs célt is szolgál a rendeletmódosítás, mert magasabb szintű jogszabályhoz igazítja azzal az önkormányzati rendeletet, hogy törli a benne foglalt szabálysértési tényállást. Az önkormányzat gazdálkodására csak kismértékben hat, bevételei kismértékű növekedésével jár. Költségvetési hatása csekély, a költségvetési rendelet módosítására nincs szükség Környezeti következmények Egészségi következmények Adminisztrációs terhek A rendelet megalkotásának szükségessége Nincs. Nincs. A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre kis mértékben van csak hatása, ezeket a feladatokat korában is ellátta az önkormányzat hivatala. az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás A jogalkotás elmaradásának várható következményei Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet. A rendelet alkalmazásához szükséges - személyi feltételek Rendelkezésre állnak - szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak - tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak - pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak Javaslat: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja /2015. ( ) önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2001. (II.9.) számú rendelete 2

5 3 Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2001. (II.9.) számú rendelete módosításáról Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2001. (II.9.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti. 3. Hatályát veszti a rendelet 13. (2) bekezdése. Borbíró Mihály polgármester dr. Majoros Ildikó jegyző 1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez I. Temetési helyek, temető fenntartási hozzájárulási díjak 1. Egyes temetési hely megváltási, újraváltási díj ,- Ft 2. Kettős temetési hely megváltási, újraváltási díj ,- Ft II. Temetési helyek, temető fenntartási hozzájárulási díj-kedvezmények 1. állandó óbarki lakóhellyel rendelkezett elhunyt részére nyújtott kedvezmény mértéke egyes temetési hely megváltási, újraváltási díjához: ,- Ft, 2. állandó óbarki lakóhellyel rendelkezett elhunyt részére nyújtott kedvezmény mértéke kettős temetési hely megváltási, újraváltási díjához: ,- Ft. 3

6 4 INDOKOLÁS Az alaprendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő temetőben a sírhelyek árát és újraváltási árát. Ezáltal mindenki számára ismertté válik az az összeg, amelyet meg kell fizetni, ha az adott temető szolgáltatásait kívánja igénybe venni. Egyben jogharmonizációs célt is szolgál a rendeletmódosítás, mert magasabb szintű jogszabály előírásaihoz igazítja azzal az önkormányzati rendeletet, hogy törli a benne foglalt szabálysértési tényállást. Óbarok, május 19. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: Józsefi Dániel, igazgatási ügyintéző. 4

7 1 Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ A döntéshez egyszerű többség szükséges! 3. napirendi pont Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó, jegyző ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: Az Óbarki Kisvakond Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Borbíró Mihály, polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Óbarki Kisvakond Óvoda az alábbi figyelem felhívással és kéréssel keresett meg: Az Óbarki Kisvakond Óvoda, alapító okirata 9. pontjában meghatározottak szerint, szakmai alaptevékenységként látja el a sajátos nevelési igényű gyermekek (integrált) óvodai nevelését. Az ellátás szakmai feladatai a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja szerint kerültek meghatározásra: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. E rendelkezést a évi CV. tv pontjával módosította a jogalkotó: 25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi, vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 47. (4) bekezdése a következőkről rendelkezik: (4) 169 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek szükségesek: a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus,

8 2 konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet, b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelésoktatáshoz, fejlesztő neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus), a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök, c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. Fentiek szerint, szükség esetén, ha az alapító okirat a sajátos nevelési igényű gyermek valamennyi típusát tartalmazza, a fenntartónak a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő személyi és tárgyi feltételt biztosítania kell az integrált nevelés ellátása érdekében. A feladat ellátás személyi feltételének lehetséges módja: 47. (10) 173 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az állami intézményfenntartó központ feladata. A feladatellátáshoz szükséges speciális eszközök biztosítása ebben az esetben is a fenntartót terheli. Fentiekben leírtak szerint indokolt átgondolni a sajátos nevelési igény egyes típusainak biztonsággal (szakember, speciális eszközök) ellátható típusait! A beszédhibás gyermekek számának növekedése indokolja, a jelenleg is ingyenes szolgáltatásként működő logopédus által végzett beszédjavítás pedig lehetővé teszi a beszédfogyatékos gyermek időben történő kiszűrését, mielőbbi szakszerű ellátásának megkezdését. Az óvodavezető szerint a sajátos nevelési igény típusai közül: csak a beszédfogyatékosság alaptevékenységként való ellátása vállalható biztonsággal. Mivel az alapító okirat módosításának technikai folyamata teljesen átalakult és megváltozott az alapító okirat formája, ez bonyolult módosítási folyamatot eredményezett. Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (Továbbiakban: Áht.) 8/A. (2) bekezdése és 11. (7) bekezdése január 1-jétől formanyomtatványok használatát írja elő az alapító, megszüntető és módosító okiratok tekintetében. Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht.) 8/A. (1) Az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapításáról jogszabályban, más alapító szerv által alapított költségvetési szerv esetén alapító okiratban kell rendelkezni. Jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén a jogszabályban megjelölt alapítási időpontot megelőzően a költségvetési szerv alapításáról alapító okiratot is ki kell adni. (2) Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapító okiratát és annak módosítását az irányító szerv, a minisztériumét és a kormányhivatalét a miniszterelnök adja ki a 2

9 3 kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az Áht (26) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának a Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény hatálybalépését követő módosításánál az alapító okiratot a kincstár által közzétett formanyomtatványnak megfelelően kell módosítani. Figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1) (4) bekezdésében foglaltakra, az alapító okiratnak a következőket kell tartalmaznia: (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv a) megnevezését magyar nyelven és idegen nyelven, továbbá rövidített nevét, b) székhelyét, telephelyeit, c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett, d) irányító szervének vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét, e) illetékességét, működési területét, f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását, g) vezetőjének megbízási rendjét, és h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését. (2) Az alapító okirat az (1) bekezdésben foglaltakon túl az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési szerv a) jogelődjének megnevezését, székhelyét, b) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha a költségvetési szerv határozott időre vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig jön létre. (3) Ha az Áht. 9. a) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására jogosult és az irányító szerv személye nem azonos, az alapító okiratban mindkettőt meg kell jelölni. (4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is. Ezért a jegyző asszony megkereste az alapító okiratok készítésében specialista, dr. Szekerczés Anna ügyvéd asszonyt, aki az alapító okirat módosítást és az egységes szerkezetű alapító okiratot a Kincstár előírásainak és formanyomtatványának megfelelő elkészítette. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi alapító okirat módosítást és az egységes szerkezetbe foglalt okiratot elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: Tárgy: Az Óbarki Kisvakond Óvoda alapító okiratának módosítása Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az Óbarki Kisvakond Óvoda Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatokat. I. 3

10 4 Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Óbarki Kisvakond Óvoda Alapító Okiratát Módosító Okirat tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg: Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete által 69/2014./VII.3/ számú határozattal elfogadott Alapító Okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011, (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következők szerint módosítom: 1. Az Alapító Okirat valamennyi pontjában az intézmény megnevezése helyébe költségvetési szerv szöveg lép. 2. Az Alapító Okirat 2. pontjában: a Feladatellátás helye: 2063 Óbarok, Vázsony u. 20. Csoportjainak száma: 1 vegyes életkorú csoport Férőhelyeinek száma: 25 szövegezés elhagyásra kerül. 3. Az Alapító Okirat 2. pontjában mely a módosított okirat 6.3. pontja a felvehető maximális gyermeklétszám 30 helyébe 25 szám lép. 4. Az Alapító Okirat új sorszámozás szerinti 2. alcíme kiegészül az alábbi 2.1. ponttal: 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: július Az Alapító Okirat 3., 4/A és 7. pontja elhagyásra kerül. 6. Az Alapító Okirat 6. pontjából mely a módosított okirat 4.5. pontja - az Önkormányzata szöveg elhagyásra kerül. 7. Az Alapító Okirat 8. pontjában mely a módosított okirat pontjában szerepel - Fajtája: napközi otthonos óvoda szöveg helyébe típusa: óvoda szöveg lép, a Típus szerinti besorolása, továbbá a pénzügyi gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése: Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.) szöveg helyébe az alábbi és pont lép: alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai ellátás gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Előirányzatai tekintetben részjogkörrel önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló bankszámlával rendelkezik. Pénzügyi gazdálkodási feladatait a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.- látja el 8. Az Alapító Okirat 9. pontja Közfeladata: Óvodai nevelés szöveg helyébe mely a módosított okirat 4.1. pontja az alábbi rendelkezés lép: 4

11 5 A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, s a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv a) pontja és 8. -a szerinti óvodai nevelési feladatok ellátása. 9. Az Alapító Okirat 9. pontja szakmai alaptevékenysége szövegezés helyébe - mely a módosított okirat 4.3. pontja az alábbi rendelkezés lép: 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: működési területén gondoskodik az óvodás korú gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, a beszédfogyatékos speciális nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról. 10. Az Alapító Okirat 9. pontjában meghatározott Kormányzati funkciók szerinti tevékenységek felsorolása mely a módosított okirat 4.4. pontja - kiegészül az alábbi rendelkezéssel: Gyermekétkeztetés köznevelési 8 intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési 9 intézményben. 11. Az Alapító Okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 12. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe mely a módosított okirat 6.4. pontja az alábbi rendelkezés lép: 6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: ingatlan címe ingatlan helyrajzi száma ingatlan hasznos alapterülete (m 2 ) Óbarok, Vázsonyi utca 20. vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga 9233/ térítésmentes használat 13. Az Alapító Okirat 12., 13., 14., pontja elhagyásra kerül. az ingatlan funkciója, célja óvoda 14. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe mely a módosított okirat 5.1. pontja az alábbi rendelkezés lép: 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezetőt nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete bízza meg, s gyakorolja tekintetében a 5

12 6 közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv.-ben meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört. Az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. 15. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe mely a módosított okirat 5.2. és 5.3. pontja az alábbi rendelkezés lép: 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabály jogviszony közalkalmazotti a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi 1 XXXIII. tv. 2 munkaviszony a Munkatörvénykönyvéről szóló évi I. tv. polgári jogi a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. tv. 3 jogviszony 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 16. Az Alapító Okirat 17. pontja és a záradék szövegezése elhagyásra kerül. II. A Képviselőtestület az Óbarki Kisvakond Óvoda Alapító Okiratát a határozat 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal egységes szerkezetbe foglaltan elfogadja s felhatalmazza a polgármestert annak aláírásával. III. A Képviselőtestület utasítja a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalt vezető Jegyzőt, hogy az Óbarki Kisvakond Óvoda vezetője részére a módosított és egységes szerkezetben foglalt Alapító Okiratot küldje meg, továbbá a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a változásbejegyzési kérelmet készítse elő, melynek benyújtására felkéri a polgármestert. Felelős: Határidő: Borbíró Mihály, polgármester Dr. Majoros Ildikó, jegyző döntést követő 8 napon belül. Óbarok, május 19. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: Józsefi Dániel, igazgatási ügyintéző. 6

13 Okirat száma: / Határozati Javaslat 1. számú melléklete Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján a Óbarki Kisvakond Óvoda Alapító Okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Óbarki Kisvakond Óvoda 1.2. A költségvetési szerv székhelye: 2063 Óbarok, Vázsony utca A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: július A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének megnevezése: Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete székhelye: 2063 Óbarok. Iskola utca 3.

14 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, s a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv a) pontja és 8. -a szerinti óvodai nevelési feladatok ellátása A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Óvodai nevelés 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: működési területén gondoskodik az óvodás korú gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, a beszédfogyatékos speciális nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben A költségvetési szerv működési területe: Óbarok Község közigazgatási területe. 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezetőt nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete bízza meg, s gyakorolja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv.-ben meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört. Az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 közalkalmazotti a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 2 munkaviszony a Munkatörvénykönyvéről szóló évi I. tv. 3 polgári jogi jogviszony a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. tv A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 2

15 6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának megnevezése: Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete székhelye: 2063 Óbarok, Iskola utca A köznevelési intézmény típusa: óvoda alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai ellátás gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Előirányzatai tekintetében részjogkörrel önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló bankszámlával rendelkezik. Pénzügyi gazdálkodási feladatait a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.- látja el A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény székhelyén: 25 fő 6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 1 ingatlan címe ingatlan helyrajzi száma ingatlan hasznos alapterülete (m 2 ) vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga 2065 Óbarok, Vázsonyi utca / térítésmentes használat az ingatlan funkciója, célja óvoda 7. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot július 1.-napjától kell alkalmazni. Kelt: Óbarok május. P.H. /: Borbíró Mihály :/ polgármester 3

16 1 Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ A döntéshez egyszerű többség szükséges! 4. napirendi pont Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó, jegyző ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 28-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója Mányi Közös Önkormányzati Hivatal által, évben végzett adóztatásról Előterjesztő: Borbíró Mihály, polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (3) bekezdése g) pontja szerint: 138. (3) A települési önkormányzat képviselőtestülete: a) helyi adókat vezethet be; b) meghatározza a helyi adó illetékességi területén történő bevezetésének időpontját és időtartamát határozott vagy határozatlan időre; c) megállapítja - a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő-képességéhez igazodóan a helyi adókról szóló törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel - a működési területén bevezetett helyi adók mértékét; d) döntése szerint bővíti a helyi adókról szóló törvényben megfogalmazott mentességi és kedvezményi szabályokat; e) meghatározza - a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló törvények keretei között - illetékességi területén a helyi adózás részletes szabályait; f) építmény- és telekadó bevezetése esetén meghatározza az adóalap megállapításának módját; g) a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást; h) tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről. i) 75

17 2 A Hivatal elkészítette az adóztatásról szóló beszámolót, amelyet az előterjesztéshez csatolok, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: Tárgy: A jegyző beszámolója a évben végzett adóztatásról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jegyző évi adóztatásról szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Óbarok, május 19. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: Józsefi Dániel, igazgatási ügyintéző. Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról A Mányi Közös Önkormányzati Hivatalnál az Óbarki iktató rendszerben a évben iktatott ügyiratok száma összesen 1841 db volt, melyből 1326 db, adóügyben keletkezett. A hivatal összes ügyiratforgalmának 72 %-a az adóval kapcsolatos. Az adók megfizetése összefügg a magánszemélyek és vállalkozások gazdasági helyzetével és fizetőképességével. A gazdasági válság kihatott az önkormányzati adóbevételekre is. Az önkormányzatok számára helyi adóztatási jogot, valamint a helyi adópolitika kialakítását a helyi adókról szóló évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény biztosítja. Önkormányzatunk e törvényekben kapott felhatalmazás alapján

18 3 alkotta meg a helyi adókról szóló 12/2009. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendeletet a helyi adókról, amely azóta több alkalommal került módosításra. Óbarok Község Önkormányzatának illetékességi területén a következő adónemekből származott évben bevétel: 1) Vagyoni típusú adók: Építményadó Telekadó 2) Helyi iparűzési adó 3) Átengedett központi adó: Gépjárműadó 4) Késedelmi pótlék Az ezen adónemekhez kapcsolódó számlákon kívül, adóügyben érkezik bevétel még az, idegenforgalmi adó, bírság, egyéb bevételek, idegen bevételek, és illeték bevételek számlákra is. A kivetések száma: Építményadó: 157 Telekadó: 32 Helyi iparűzési adó: 39 Gépjármű: 292 db van, 210 adózónál Az egyes adónemekből származó bevételek megoszlása pótlék 1% éptményadó 5% gépjárműadó 9% telekadó 2% éptményadó telekadó iparűzési adó gépjárműadó pótlék iparűzési adó 83% I. A helyi adók rendszere 1. Vagyoni típusú adók: Az építményadó mértéke Az adó évi mértéke: (1) lakás esetén 150,-Ft/nm/év. (2) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén a)nem üzleti célt szolgáló épület, épületrész esetében 150,-Ft/nm/év b)üzleti célt szolgáló épület, épületrész esetében: 500,-Ft/nm/év.

19 A törvényben maximalizált építményadó mérték 1 100,- forint/négyzetméter. A telekadó mértéke Óbarok Község belterületén 10,- forint/négyzetméter 2014-ben, 0,- forint/négyzetméter ben. A törvényben maximalizált telekadó mérték 200,- forint /négyzetméter. 4 Az építmény és telekadó kivetése az adózók bevallásának megtétele alapján történik, illetve szűnik meg. E bevallások alapján az adóhatóság határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, vagy módosítja az adóztatást. Jelentős többletmunkát igényel, hogy az adózók bevallási kötelezettségüket sok esetben csak felszólításra teljesítik, illetve jelentős késéssel adják be. Általános tapasztalat, hogy az ingatlan elidegenítése során az új tulajdonos ritkán tesz eleget bevallási kötelezettségének. Az adóügyi ügyintézőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az ingatlantulajdonosok személyében bekövetkezett változásokat, és fel kell szólítani az új tulajdonosokat bevallási kötelezettségük teljesítésére. 158 Építményadó kivetések alakulása Adatsor év 2013 év 2014 év Adatsor évben megkezdődött az elhunyt adózók adóügyeinek rendezése. Jelenleg a nyilvántartásban az adóügyi ügyintéző tudomása szerint, 5 elhunyt személy nevére szerepel kivetés az építményadóban/telekadóban. Az augusztusi fizetési értesítők mellé, az elhunyt adózók örökösei részére, nyomtatványok kerülnek kiküldésre, melyek benyújtásával tisztázható az adófizetésre kötelezett személyek kiléte, illetőleg ily módon megszüntethető az elhunyt személyek fizetési kötelezettsége. Annak érdekében, hogy a későbbiekben ilyen ne forduljon elő, a közös szerveren létrehozásra került, egy adatbázis, amelybe a hagyatéki ügyekkel foglalkozó kollégák be tudják rögzíteni az elhunytak adatait, így az adóügyben a tulajdonjog átvezetése után fel tudjuk szólítani az új tulajdonost, a régi tulajdonost pedig ki lehet vezetni az adózói törzsből. 2. Helyi iparűzési adó Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 12/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelete, alapján az iparűzési adó mértéke, az állandó jelleggel

20 5 végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a, amely megfelel a törvényben előírt maximumnak. Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatók esetében, naptári naponként 1 000,- forint, az egyéb tevékenységet folytató adóalanyok esetén 5 000,- forint. Ideiglenes tevékenység esetében a törvény szerinti maximum érték naptári naponként 5 000,- forint évben befolyt bevételeket figyelembe véve a költségvetésben tervezett ,- Ft-tal szemben, ,- Ft folyt be. Általános tapasztalat, hogy az évente benyújtott bevallások %-a hibás, melyet az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény értelmében, az ügyintéző javít, és arról az adózót értesíti évben 39 darab éves bevallás és 2 záró bevallás érkezett hatóságunkhoz. 3. Gépjármű adó: átengedett központi adó A gépjárműadó nem minősül helyi adónak, ennek megfelelően az adóalanyok nem a helyi rendelet, hanem a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvényben meghatározott szabályok szerint kerülnek adóztatásra. Az önkormányzati adóhatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától kapott havi adatszolgáltatás alapján állapítja meg az adófizetési kötelezettséget. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján 2013-tól megosztott bevétellé vált a beszedett gépjárműadó. E törvény szerint a gépjárműadótörvény szerinti belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg, míg a fennmaradó 60% a központi költségvetés bevételét képezi. A kivetett gépjárműadó összege: Adóztatott gépjárművek száma: 292. Gépjárművek fajtáinak megoszlása évben Vontató; 11; 4% Tehergépjármű; 32; 11% Motorkerékpár; 3; 1% Pótkocsi; 20; 7% Lakókocsi; 1; 0% Személygépjármű; 225; 77% Személygépjármű Tehergépjármű Vontató Motorkerékpár Pótkocsi Lakókocsi Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében, azon adózók esetében, akiknek tartozása az egy évi adóterhet meghaladja, kezdeményezhető a gépjármű(vek) forgalomból történő

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

OLTALOM SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 8086,FELCSÚT FŐ U.75 Tisztelt Képviselő-testület!

OLTALOM SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 8086,FELCSÚT FŐ U.75 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményünk 2013. 01. 01. től kezdte meg működését. 2012 évben a családsegítő gyermekjóléti szolgáltatás étkeztetési és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben