MK 2013/ /2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról"

Átírás

1 Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) november 15. (189. szám) és március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek ismerete fontos lehet az egészségügy legkülönbözőbb területein dolgozó szakemberek számára. Titkárság MK 2013/ /2013. (XI. 15.) Korm. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. módosításáról E hatálya az emberi fogyasztásra szánt víz minőségi követelményeire és a vízminőség-ellenőrzés rendjére terjed ki. Az ivóvízellátó rendszereket üzemeltetőnek minden intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az ivóvíz előállítása (beszerzése, kezelése, tárolása, elosztása) során a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek, a vízkezelési eljárások ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre, az élelmiszerbiztonságra és hatásukra ne történjen vízminőségromlás. 68/2013. (XI. 15.) EMMI egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról Az alábbi jogszabályokat módosítja: A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM Az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000. (X. 30.) EüM A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM FVM KvVM együttes A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM

2 2 A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM együttes Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM MK 2013/190 51/2013. (XI. 18.) NGM a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM módosításáról Többek között a következő módosításokat tartalmazza: Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés a gázfelhasználó technológia kivételével műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a 2/A. -ban meghatározott kivétellel a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni. Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az e bekezdésben meghatározott időszakban elvégeztette. Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles elvégeztetni. A társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A társasházban található helyiségekben üzembe helyezett felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a csatlakozóvezetékek esedékes felülvizsgálatával egyidejűleg kell elvégeztetni. A helyszíni vizsgálatot a társasház általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes a bejelentéstől számított 1 éven belül köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri

3 3 szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján. MK 2013/ /2013. (XI. 19.) Korm. a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. módosításáról A jogszabály a közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén és a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén a foglalkoztathatóság szakvéleményezésének díját 1900 Ftban határozza meg, egyéb esetekben a díj 3300 Ft. 435/2013. (XI. 19.) Korm. egyes tűzvédelmi tárgyú kormányek módosításáról A módosítás lényege az első fokú tűzvédelmi hatóságok kijelölése. A következő jogszabályokat módosítja: A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. 70/2013. (XI. 19.) EMMI egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri ek jogharmonizációs célú módosításáról Gyógyszer EGT tagállamon kívülről történő beszerzése esetén a nagykereskedő kizárólag olyan személytől vehet át gyógyszert, aki az érintett harmadik ország alkalmazandó jogi és közigazgatási rendelkezéseinek megfelelően a gyógyszer részére történő átadására engedéllyel rendelkezik vagy arra jogosult. MK 2013/192 71/2013. (XI. 20.) EMMI az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról Tilos olyan élelmiszert forgalomba hozni - ide nem értve a nem magyarországi forgalomba hozatal céljából történő készentartást -, amelyben a végső fogyasztó számára átadott vagy értékesített élelmiszer összes zsírtartalmának 100 grammjában a transz-zsírsavak mennyisége meghaladja a 2 grammot.

4 4 MK 2013/ évi CXCI. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény módosításáról A Kormány a vállalkozások összefonódását közérdekből így különösen a munkahelyek megőrzése, az ellátás biztonsága érdekében nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítheti. Az ilyen összefonódáshoz nem kell a Gazdasági Versenyhivatal 24. szerinti engedélyét kérni. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a vállalkozások összefonódását tel közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítse. MK 2013/195 52/2013. (XI. 25.) NGM a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM módosításáról A módosítás lényege: A szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek az e alapján elszámolható költségekkel történő csökkentése a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény 23. (1) bekezdés c) pontja alapján állami támogatásnak minősül, amelyre a 800/2008/EK bizottsági I. fejezetében, illetve a II. fejezet 8. szakaszában foglaltak megfelelően irányadóak. MK 2013/ /2013. (XI. 27.) Korm. a fémkereskedelmi tevékenységről A a fémkereskedelemre vonatkozó részletes szabályozás, amely az alábbi elemekből tevődik össze: A fémkereskedelmi hatóság kijelölése A fémkereskedőnek nem minősülő személyekre vonatkozó részletszabályok A fémkereskedő telephely működésének feltételei A tevékenységi biztosítékra vonatkozó részletes szabályok A fémkereskedő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályok A tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes feltételei A hatósági ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályok A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag azonosítását, nyomon követését biztosító rendelkezések Az írásbeli megállapodás A hasznosító által teljesítendő adatszolgáltatás A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag felvásárlására vonatkozó részletszabályok

5 5 Eltulajdonított fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításához szükséges szabályozás A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedőre vonatkozó részletszabályok A november 27-én, illetve az eltulajdonított fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok vonatkozásában január 1-ején lépett hatályba. MK 2013/ évi CXCIX. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló évi LII. törvény módosításáról A törvénymódosítás elsősorban a vetőmag előállítására vonatkozó védőtávolságra, illetve a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag termesztésbe bocsátására vonatkozóan fogalmaz meg részletes szabályozást. 445/2013. (XI. 28.) Korm. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről A Kormány átfogó szabályozást tartalmaz a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatban. Többek között érinti az alábbiakat: a munkavállalási engedély kiadása mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély kiadása munkavállalási engedély munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül eljárási szabályok a munkavállalási engedéllyel kapcsolatosan harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatását érintő engedélyezési kötelezettség alóli mentesség szabályai a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó szabályok a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának a harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és meghosszabbításával kapcsolatos szakhatósági közreműködésre vonatkozó szabályok a munkabér megtérítésére vonatkozó szabályok Hatályos január 1-ejétől. A mellékletek a kérvények benyújtásához szükséges nyomtatványokat tartalmazzák.

6 6 446/2013. (XI. 28.) Korm. az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányek jogharmonizációs célú módosításáról Az alábbi jogszabályokat módosítja: A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. A menedékjogról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. Ez a a menedékkérők befogadása minimumszabályairól szóló, január 27-i, 2003/9/EK tanácsi irányelvnek, a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, május 25-i, 2009/50/EK tanácsi irányelvnek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja január 1-ejétől hatályos. MK 2013/ /2013. (XI. 29.) Korm. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól Részletes szabályozás, amely többek között a következőket tartalmazza: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység tekintetében a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóság jár el a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként. Az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik. Meghatározza továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeit a közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályait a közszolgáltatási bírság megállapításának módját.

7 7 MK 2013/200 73/2013. (XII. 2.) EMMI az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri eknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel összefüggő módosításáról Az alábbi jogszabályokat módosítja: Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM 5. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: amennyiben a ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztikai és terápiás ellátását végző más, ritka betegségeket ellátó járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal együttműködik, a betegutak megszervezését biztosítja, speciális, multidiszciplináris szolgáltatást nyújt, a betegellátási tevékenységen túl kutatási és oktatási tevékenységet végez, valamint a ritka betegségben szenvedő betegek és az elérhető szolgáltatások regisztrációját végzi, az egészségügyért felelős miniszter kijelölése alapján a Ritka Betegségek Szakértői Központ elnevezés használatára jogosult. A terjedelmes melléklet tartalmazza ez egyes szakterületek tárgyi és személyi feltételeit. Ez utóbbi könnyítéseket tartalmaz. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az engedélyező hatóság az egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben és a 4. -ban meghatározott adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat rögzíti az egészségügyi szolgáltatók országos nyilvántartásában. MK 2013/201 64/2013. (XII. 4.) BM a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri ek módosításáról A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 9. (5) és (6) bekezdésében meghatározott kötelezettség vonatkozásában bármely, Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, az Európai Unió másik tagállamában vagy Törökországban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított vagy forgalomba hozott, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes az előbbiektől eltérő államban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított szén-monoxid érzékelő berendezés alkalmazása elfogadható.

8 8 A a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 55/2013. (XII. 4.) NGM egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri ek módosításáról A fontosságára való tekintettel a módosító szöveget szó szerint közöljük. Az alábbi jogszabályokat módosítja: A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM 1. (1) 4. (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki: (A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi) k) az álláskeresők beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő, valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálatát. 5. (1) bekezdés c)és g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében (fővárosban): c) az álláskeresők beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő, valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálata; g) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott foglalkoztathatóság szakvéleményezése; A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM 1. l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: l) foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy az álláskereső vizsgált személy megváltozott munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzést különböző foglalkozásokban, vagy annak megállapítása, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka és alkalmi munka, továbbá a közfoglalkoztatás esetében a munkavállaló, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka esetében az elkövető, a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka esetében az elítélt mely foglalkoztatási korlátozás, illetve kizárás mellett folytathat tevékenységet; (2) 2. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: E hatálya (2) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed c) a foglalkoztathatóság szakvéleményezése tekintetében a munkaügyi központra, valamint a munkaügyi kirendeltségre és a megváltozott munkaképességű álláskeresőre, a közfoglalkoztatható személyre és a közfoglalkoztatottra (a továbbiakban: közfoglalkoztatott), a közfoglalkoztatást felajánlóra, az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunkára vagy alkalmi munkára munkaviszonyt létesítő munkáltatóra és elhelyezkedni kívánó személyre, továbbá közérdekű munka esetén az elkövetőre, az elítéltre és a pártfogó felügyelői szolgálatra; (3) 16/B. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt a) foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, vagy

9 9 b) önkormányzati közfoglalkoztatás esetén a munkaügyi központ telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely, más közfoglalkoztatás esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes szakellátó hely szakorvosa állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon. (4) a következő 16/C. -sal és azt megelőzően a következő alcímmel, valamint a következő 16/D. -sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki: A szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munkához kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény 16/C. (1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezését a szabálysértési közérdekű munkára jelentkező elkövető kezdeményezi a közérdekű munka megkezdése előtt. (2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt a) a közérdekű munkára jelentkező elkövető által választott, foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, vagy b) a munkaügyi kirendeltség telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon. (3) A szakvélemény a közérdekű munka megkezdésének kötelező feltétele. (4) A szakvélemény kiadására a 16/A. (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni. A büntető ügyben kiszabott közérdekű munkához kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény 16/D. (1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezését a közérdekű munka esetén a pártfogó felügyelői szolgálat kezdeményezi a közérdekű munkahely kijelölése előtt az elítélt nevének és a közérdekű munkaként végezhető munkakör megnevezésének a megadásával. (2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt a) a pártfogó felügyelő által választott, foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, b) a pártfogó felügyelői szolgálat székhelye vagy telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa, vagy c) a feladatra szerződött foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon. (3) A szakvélemény a közérdekű munka megkezdésének kötelező feltétele. (4) A szakvélemény kiadásának díját a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal viseli. (5) A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes. 110/2013. (XII. 4.) VM az 50 MW th és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről A a következő területeken fogalmaz meg részletes szabályozást: A tüzelőberendezések működésének általános szabályai Az engedélyezéssel kapcsolatos előírások Kibocsátási határértékek A kibocsátási határértékektől való rendkívüli eltérés A korlátozott élettartalmú tüzelőberendezések mentessége A távhőt előállító tüzelőberendezések mentessége Kéntelenítési arány

10 10 A kibocsátás-csökkentő berendezések működési hibáira és meghibásodásaira vonatkozó előírások A szén-dioxid geológiai tárolása A tüzelőberendezés üzemeltetőjének mérési kötelezettsége A kibocsátásmérések eredményeinek értékelése Az adatszolgáltatás sajátos szabályai Az átmeneti rendelkezések részletesen szabályozzák, mely berendezések esetében alkalmazandó a december 31-ig, és melyeknél lép január 1- ején hatályba. MK 2013/205 76/2013. (XII. 10.) EMMI egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról Az alábbi jogszabályokat módosítja: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI MK 2013/ évi CCVIII. törvény az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Európa Tanács Egyezmény kötelező hatályának elismerésére. MK 2013/ /2013. (XII. 16.) VM a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével,

11 11 értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM módosításáról A a határértékek figyelembevételével kapcsolatban tartalmaz apróbb módosításokat, valamint a 6/2011. (I. 14.) VM 13. mellékletét módosítja. 120/2013. (XII. 16.) VM a titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról E hatálya a titán-dioxidot előállító létesítményekben képződött hulladék kezelésére, valamint a gyártásból eredő környezetet veszélyeztető hatások elleni védelemre terjed ki. MK 2013/ /2013. (XII. 17.) Korm. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. módosításáról A apróbb módosításokat tartalmaz, pontosítja az értelmező rendelkezéseket, a határidőkre vonatkozó változásokat vezeti át, a mellékletekben pedig egyes határértékeket módosít. 480/2013. (XII. 17.) Korm. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm., valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. módosításáról Érinti többek között az alábbiakat: Az alapállapot-jelentésre vonatkozó előírások A próbaüzemre, az ellenőrzésre és a monitoringra vonatkozó előírások Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek Az egységes környezethasználati engedély tartalmi követelményei Az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek környezeti kockázatértékelésének szempontrendszere Az alapállapot-jelentés tartalma Az alábbi jogszabályokat módosítja: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. MK 2013/212 63/2013. (XII. 17.) NGM a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM módosításáról Többek között a következő módosítást tartalmazza:

12 12 6. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A munkáltatónak a munkaképtelenséget okozó munkabalesetet az arról történő tudomásszerzését követően haladéktalanul ki kell vizsgálnia. A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni többek között tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. A munkabaleset kivizsgálásának szempontjait a 3. számú melléklet tartalmazza. Módosul továbbá a munkabaleset jegyzőkönyvének nyomtatványa, amelyet a 4/a sz. melléklet tartalmaz. MK 2013/ évi CCXIX. törvény az évi 25. törvényerejű tel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről A Kábítószerügyi Bizottság március 13-án megtartott 3. ülésén, az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján, 41 igen és 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a gamma-hidroxi-vajsavat (GHB) a Pszichotróp anyagokról szóló évi egyezmény IV. jegyzékéből a II. jegyzékbe helyezi át évi CCXXIV. törvény egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, illetve gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint - az e törvényben foglalt kivételekkel - csak az egyik ellátást veheti igénybe évi CCXXV. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény módosításáról Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, az eddiginél rövidebb biztosítási viszony esetén is jogosult ellátásra. MK 2013/ évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

13 13 Ez a salátatörvény az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladataitól a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazásról szóló törvényig számos módosítást tartalmaz. Az alábbi jogszabályokat módosítja: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló évi XXV. törvény Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló évi XX. törvény Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXVI. törvény A honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény 82/2013. (XII. 23.) BM egyes tűzvédelmi és tűzmegelőzési miniszteri ek, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM módosításáról A a tűzvédelmi szakértői tevékenységgel kapcsolatban a létszámmal, szakhatósági engedélyezéssel, vizsgálatok végzésével kapcsolatban tartalmaz módosításokat. Az alábbi jogszabályokat módosítja: A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM MK 2013/ /2013. (XII. 30.) Korm. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. módosításáról

14 14 A módosításokat tartalmaz többek között a várólistás nyilvántartásokkal kapcsolatban, a külföldi gyógykezelések vonatkozásában, a TVK nyilvántartás változásáról. A mellékletek tartalmazzák az adatokat a évi előirányzatról, a évre vonatkozó TVK-ról, az egyes ellátási formák évre vonatkozó országos szezonális indexéről, az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók évre vonatkozó TVK mennyiségéről, a TVK megállapítása alóli kivételekről. 520/2013. (XII. 30.) Korm. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányek módosításáról A 20 kormány kisebb-nagyobb mértékű módosítását tartalmazza. A módosuló jogszabályok közül a felsoroláson túl kiemelném a következőt: A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. módosítása (11) Ha gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg a lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való orvosi alkalmassági vizsgálatára is sor kerül, akkor csak a gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatra vonatkozó a 2. számú melléklet szerinti díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni. Az alábbi jogszabályokat módosítja még: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm.

15 15 Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. 521/2013. (XII. 30.) Korm. az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról A részletes szabályozást tartalmaz az egészségügyi válsághelyzethez kapcsolódóan a következő területeken: válsághelyzetté minősítés általános szabályai ellátásra történő felkészülés részletes szabályai válsághelyzet kezelésének részletes szabályai egészségügyi dolgozó kirendelésének részletes szabályai egészségügyi válsághelyzetben MK 2013/ /2013. (XII. 31.) Korm. a szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény 110/A. (1) bekezdése szerinti regisztrációt a regisztrációra kötelezettnek a vámhatóság honlapjáról letölthető, elektronikus regisztrációs adatlap kitöltésével a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, legkésőbb a szárított dohánnyal és a fermentált dohánnyal kapcsolatos tevékenység megkezdését megelőző 15. napig kell kérelmezni. A regisztrációs adatlap adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

16 16 MK 2014/2 4/2014. (I. 10.) Korm. a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről Az alábbi részletes szabályozást tartalmazza: 2. A rendvédelmi tisztifőorvosi, a helyettes rendvéd elmi tisztifőorvosi és a rendvédelmi tisztiorvosi feladat ellátására az a személy bízható meg, aki megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsgával vagy közegészségtanjárványtan szakvizsgával rendelkezik, vagy írásban vállalja a megbízást követő 5 éven belül a megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga letételét és rendelkezik legalább 10 éves rendvédelmi gyakorlattal. 3. (1) A Kormány a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok, a határrendészeti kirendeltségek és a Kormány által egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el. (2) A Kormány az Országos Rendőr-főkapitányság vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját jelöli ki, aki hatósági jogkörét a Terrorelhárítási Központ rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el. 4. (1) A Kormány a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki, aki hatósági jogkörét a büntetés-végrehajtási szervezet rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el. (2) A Kormány a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatóját jelöli ki, aki hatósági jogkörét a BM OKF rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el. 5. (1) A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi jogállású, valamint helyi szervei vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyijárványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a BM OKF főigazgatóját jelöli ki, aki hatósági jogkörét a BM OKF rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el. (2) A Kormány a BM OKF vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyijárványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el. 6. (1) A Kormány a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a büntetés-

17 17 végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki, aki hatósági jogkörét a büntetésvégrehajtási szervezet rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el. (2) A Kormány az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját jelöli ki, aki hatósági jogkörét a Terrorelhárítási Központ rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el. 7. A Kormány az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el. 8. A Kormány a ban meghatározott szervek vonatkozásában a másodfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a belügyminisztert jelöli ki, aki hatósági jogkörét a rendvédelmi tisztifőorvos útján látja el. 9. (1) A Kormány a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat vezetőjét jelöli ki. (2) A Kormány az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek vonatkozásában a másodfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a honvédelmi minisztert jelöli ki. 1/2014. (I. 10.) BM a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről Többek között az alábbi területek szabályozására terjed ki: A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat szervezeti elemei Közegészségügyi-járványügyi hatósági tevékenység A közegészségügyi feladatok A járványügyi feladatok Az egészségfejlesztési feladatok A szakmai együttműködésekre irányadó szabályok Megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltások Munkaköri, illetve szolgálati feladatokhoz kapcsolódó kötelező védőoltások Szolgálati célból külföldre történő kiutazás esetén fennálló védőoltási kötelezettség Védőoltásokkal történő ellátás rendje A védőoltás igénybevétele, elhalasztása és a védőoltás alóli mentesítés rendje MK 2014/3 1/2014. (I. 16.) EMMI a fertőző betegségek jelentésének rendjéről A jelentési kötelezettség, a jelentés módja, sürgős jelentések, a fertőző betegek nyilvántartása a járványok adatainak kezelése, összefoglaló és nemzetközi jelentések szabályozása szerepel a változásokban.

18 18 Hatályos: február 1-jétől. 2/2014. (I. 16.) EMMI az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól A humánerőforrás-monitoringrendszerbe történő adatszolgáltatás, adatfeldolgozás, beszámoló az egészségügyi humánerőforrás helyzetéről szerepel a ben. A humánerőforrás-monitoringrendszerbe (HMR) történő adatszolgáltatás részletesen meghatározza azon adatok körét és a szolgáltatás gyakoriságát, melyet az adatszolgáltató egyetemeknek, GYEMSZI-nek, az EEKH-nak, a KSH-nak stb. kell megküldeni. 3/2014. (I. 16.) EMMI egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri ek módosításáról Ez a a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv 11. cikkének való megfelelést szolgálja. Az alábbi jogszabályokat módosítja: Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) EüM Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM

19 19 Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM 3/2014. (I. 16.) VM a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről A részletes szabályozást tartalmaz a következő területek vonatkozásában: Mentesség Fertőzött állomány Az állományok PRRS-re vonatkozó minősítése A mentesség ellenőrzése Eljárás fertőzöttség megállapítása esetén Az állatforgalmazás szabályai Sertés beszállítása az Európai Unió más tagállamából Sertés beszállítása harmadik országokból Az állományt ellátó állatorvos feladatai A hatósági állatorvos feladatai A járási állategészségügyi hivatal feladatai Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság feladatai Vizsgálati anyag küldése, a laboratóriumok feladatai A megfigyelési és a helyi zárlat szabályai A zárlati intézkedések feloldása, a fertőzöttség megszűntté nyilvánítása Sertéstelepek újratelepítése Vakcinázás MK 2014/6 4/2014. (I. 20.) EMMI egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról A következő jogszabályokat módosítja: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM A módosítások egy része október 1-jén lép hatályba. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI MK 2014/13

20 20 8/2014. (I. 31.) BM a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről A jogszabály a víz- és csatornaszolgáltatás támogatását és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezését határozza meg. MK 2014/26 40/2014. (II. 24.) Korm. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányek módosításáról Módosulnak többek között az alábbi jogszabályok: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. A módosítás lényege: a háziorvosi szolgáltató havonta - szakdolgozónként fix összegű kiegészítő díjazásra jogosult Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetményvagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. 11/2014. (II. 24.) EMMI egyes egészségügyi tárgyú miniszteri ek módosításáról A következő jogszabályokat módosítja: A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM Az egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről szóló 24/1999. (VII. 6.) EüM A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 -

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - 2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - Tartalom: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 177 376. OLDAL 2012. január 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 Tartalom: hatályos: 2014.07.19-2014.07.20 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.03.31-2015.03.31 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés zs) pontjában

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben