Civil társadalom és média (2009/2010, ősz)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civil társadalom és média (2009/2010, ősz)"

Átírás

1 Civil társadalom és média (2009/2010, ősz)

2 A társadalom felosztása szektorokra Állami szektor (kormányzat, minisztériumok, közhivatalok, elsősorban költségvetési pénzből működő intézmények) For-profit szektor (piaci szereplők; kis- közép- és nagyvállalatok, vállalkozások, elsődleges cél: profitszerzés, profittermelés) Nonprofit szektor (NGO Non-Govermental Organization: nem kormányzati szervezet) alapítványok egyesületek köztestületek baráti társaságok klubok körök stb.

3 A nonprofit szektor definíciója A) Jogi értelmezés: a nonprofit szektorba tartozik minden nem profitcélú szervezet, nem költségvetési gazdálkodást folytató intézmény, melyet a PTK. rendelkezéseivel összhangban önálló jogi személyként jegyeztek be

4

5 A nonprofit szektor definíciója B) Tudományos-statisztikai értelmezés: Azok a szervezetek alkotják amelyekre egyidejűleg jellemző, hogy: nem profitszerzési célok vezérlik őket (az esetlegesen keletkező profitot nem oszthatják fel a tulajdonosok, az alapítók és a tagok között) autonómia van a működésükben (a kormányzati szektortól szervezetileg elkülönülve működnek) működésükre jellemző az önkéntesség, öntevékenység, jótékonyság, civil kezdeményezések valamelyik eleme közvetlenül (pl. adományokat oszt), vagy közvetve (pl. orvosbiológiai kutatásokat végez) a tágabb közösség érdekeit (a közjót) is szolgálják PLUSZ: nem követnek pártpolitikai célokat, nem épülnek be a hatalmi struktúrába

6 A nonprofit szektor definíciója a két megközelítés különbsége 1) A jogi értelmezés valamennyi szervezeti formát magában foglalja (ezek: egyesület, alapítvány, közalapítvány, szakszervezet, szakmai és munkáltatói érdekképviselet, köztestület, közhasznú társaság, önkéntes biztosítópénztár, párt, egyház stb.) jogi személy 2) tudományos/statisztikai nem tekinti nonprofitnak a(z) politikai pártokat (mert céljuk a közhatalom megszerzése) egyházakat, szerzetesrendeket (mert a világi nonprofit szabályozás rájuk nem érvényes) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakat (mert a profitszétosztás tilalma nem érvényesül)

7 A nonprofit szervezetek formái alapítvány klub egyéb társadalmi szervezet egyesület érdekképviselet közalapítvány közhasznú társaság köztestület mozgalom nonprofit szervezet intézmény országos sportszövetség sport célú nonprofit társadalmi egyesület szövetség társadalmi egyesület társadalmi szervezet társaság

8 A nonprofit szervezetek formái Egyesület: személyegyesülésen alapuló társas nonprofit szervezet (pl.: kör, klub, társaság, mozgalom, társadalmi szervezet) Tagjai általában magánszemélyek, de jogi személyek által létrehozott egyesületek sem ritkák (pl.: szövetségek). A vezetőséget a tagság választja, legfőbb döntéshozó szerv a közgyűlés. Happy Bike, Lignit Gyöngyös, Kisvasutak Baráti Köre, Magyarországi prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete

9 A nonprofit szervezetek formái Érdekképviselet: szakmai, munkavállalói, illetve a munkáltatói, gazdasági érdekek védelmét szolgáló, tagsági viszonyon alapuló szervezetek. A szakszervezetek általában magánszemélyekből állnak, a szakmai és munkáltatói érdekek érvényesítésére létrejött szervezetek tagjai között a magán- és jogi személyek egyaránt megtalálhatók. FDSZ, ÉSZT, Liga

10 A nonprofit szervezetek formái Alapítvány: valamilyen vagyon (készpénz, ingatlan, tárgyi eszköz, vagyoni jog stb.) ellenszolgáltatás nélküli, tartós közérdekű célra történő végleges átengedésével jön létre. Tagjai nincsenek, a döntéseket a kuratórium hozza. A vagyonából az alapító által meghatározott célt próbálja elérni, támogatást, segítséget vagy szolgáltatásokat nyújt. Magyar Hospice, Angkor, Parola, Lakner Bácsi

11 A nonprofit szervezetek formái Közalapítvány: speciális alapítvány, amely kizárólag állami és önkormányzati feladatok ellátására hozható létre. Alapítója az Országgyűlés, a kormány, illetve a települési önkormányzat lehet től van törvényi lehetőség ezek a létrehozására QUANGO (Quasi Non-Governmental Organization): félállami/önkormányzati szervezet, funkciója, hogy az állami támogatások egy részét az államháztartás keretein belül, de az érintettekből és szakértőkből álló döntéshozó testületek bevonásával ossza el. Holocaust Dokumentációs Központ, Illyés, Hungária Televízió, Magyar Koraszülött Mentő

12 A nonprofit szervezetek formái Fontos motívum: VIII. A Közalapítvány szervezete A) A Kuratórium 1. A Közalapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő és kezelő szerve a 14 tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait és a Kuratórium tagjai közül annak tisztségviselőit (elnök, alelnök) az Alapító bízza meg a feladat ellátásával. 2. A Kuratóriumot oly módon kell létrehozni, hogy a Kuratóriumban az Alapító, az Alapító képviselője sem közvetlenül, sem közvetve nem gyakorolhat meghatározó befolyást a Közalapítvány vagyonának felhasználására.

13 A nonprofit szervezetek formái Köztestület: törvénnyel létrehozott, tagsági viszonyon alapuló testület, amely közfeladatokat lát el. Hatósági és felügyeleti jogosítvánnyal is rendelkezhet. Klasszikus értelemben nem tekinthető civil szervezetnek MTA Köztestülete

14 A nonprofit szervezetek osztályozása Szervezeti formák szerint alapítványok (magán- és közalapítványok) (41,8%) társas nonprofit szervezetek (egyesületek, érdekképviseletek, közhasznú társaságok) (58,2%) Bevételnagyság szerint 50 ezer Ft vagy kevesebb (17%) 51 és 500 ezer Ft között (31,5%) 501 ezer és 5 millió Ft között (35,2%) 5 millió Ft fölött (16,3%)

15 A nonprofit szervezetek osztályozása Településtípus szerint főváros (26,2%) megyeszékhely (22,4%) többi város (26,1%) község (25,3%) Domináns tevékenység szerint adománygyűjtő adományosztó szolgáltatásokat nyújtó érdekvédelmi önsegélyező jellegű társadalmi érintkezést szolgáló, klubjellegű hatósági feladatokat átvállaló szervezetek

16 A nonprofit szervezetek osztályozása Funkciók szerint szolgáltatások nyújtása érdekképviselet önsegélyezés támogatások és információk közvetítése, koordináció

17 A nonprofit-elméletek 1. Nonprofitok szerepével foglalkozó megközelítés: - Miért vannak jelen? - Milyen gazdasági funkciókat töltenek be? - Melyek az ágazati jelenlétük vagy hiányuk okai? - Mi a piaci részesedésük ágazatonkénti eltérésének okai? Nonprofit szervezetek viselkedésével foglalkozó megközelítés: - Milyen célokat követnek? - Mi motiválja viselkedésüket? - Miben különböznek a forprofit és az állami intézményektől? - Mi a különbség hatékonyságukban? - Mennyiben tulajdoníthatók a tapasztalható különbségek a nonprofit formának?

18 A nonprofit-elméletek 2. Közjavak elmélete: Weisbrod: a nonprofitok funkciója az, hogy a magánszférában állítanak elő közjavakat. A kormányzat a közjavakból csak annyit biztosít, amennyi az átlagos szavazópolgár keresletét kielégíti, az átlagost meghaladó rész kielégítetlen marad. A nonprofit szervezetek ezt a reziduális keresletet hivatottak kielégíteni. Fontos: olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek közjavaknak számítanak. Nem magyarázza, hogy miért a nonprofit szervezetek vállalják fel az átlagost meghaladó kereslet kielégítését. : A magánszférában állítanak elő olyan közjavakat, amelyek reziduális keresletet elégítenek ki.

19 A nonprofit-elméletek 3. Szerződéses kapcsolatok kudarcának elmélete: Hansmann: a nonprofitok tipikusan azokban a helyzetekben jelennek meg, amikor a fogyasztók nem érzik képesnek magukat a kapott szolgáltatás mennyiségének vagy minőségének pontos megítélésére A forprofitoknak lehetőségük van arra, hogy becsapják a fogyasztókat (nem tudják ellenőrizni, pl.: gagyi termékek, színvonaltalan szolgáltatások). A nonprofitnál a hasznot nem oszthatják szét nincs személyes haszon a minőségromlásból a fogyasztónak nyújtott védettség értéke nagyobb lehet. : A nonprofit szervezetek ott jelennek meg, ahol a megszokott szerződéses kapcsolatok nem nyújtanak elegendő védelmet a fogyasztóknak a termelőkkel szemben.

20 A nonprofit-elméletek 4. Az adományokból élő nonprofit szervezetek elmélete: A szerződéses kapcsolatok kudarcának elmélete az adományokból élő nonprofit szervezetekre alkalmazható a leginkább. Az adományozó tkp. szolgáltatások vásárlója, aki csak abban különbözik az üzleti bevételekből élő nonprofit (vagy akár for-profit) szervezetek ügyfeleitől, hogy a szolgáltatásokat vagy: (1) mások számára vásárolja (jótékonyság esetén például a szegények és egyéb rászorulók részére), vagy (2) olyan oszthatatlan közfogyasztási javak közül választja, amelyeknél nemigen különíthető el, hogy mennyi belőlük az egyes fogyasztó vásárlása. Nehezen ellenőrizhető a minőség, ezért választják a nonprofit szervezeteket. (Pl. nonprofit rádiók működtetése; étkeztetési nonprofitok stb.)

21 A nonprofit-elméletek 5. A fogyasztói ellenőrzés elmélete: Bizonyos esetekben nem a szerződéses kapcsolatok kudarca miatt jön létre a nonprofit szervezet, hanem mert tagjai irányításuk, ellenőrzésük alatt akarják tartani a nonprofit szervezetet. Nem érdekelt a profitszerzésben, az árdrágításban. (pl. exkluzív klubok, ahol a tagok képesek megítélni a szolgáltatások minőségét, cél a folyamatos ellenőrzés)

22 A nonprofit-elméletek 6. Benner: a legtöbb nonprofit létrehozásának célja a termelők és a szolgáltatók közötti közvetlen kontroll megteremtése 3 helyzet, mikor előnyös a nonprofitban megvalósuló közvetlen ellenőrzés: 1) szerződéses kapcsolatok csődöt mondanak (megfelelő információk hiányoznak, aszimmetrikus információk) 2) a termelő monopolhelyzetben van a termék csak egyetlen, a termelő által meghatározott minőségben áll rendelkezésre (probléma lehet, hogy nem az általános, hanem a marginális igényeket elégítik ki) 3) kollektív fogyasztási javak előállításánál: a kollektív döntések nagyobb jólétet (minőséget) eredményezhetnek, mint a profitorientált döntések

23 A nonprofit-elméletek 7. Az árdiszkrimináció elmélete: Olyan közjavak előállításakor fordul elő, amelyeket csak bizonyos rétegek, társadalmi csoportok vesznek igénybe. Ilyen pl. egy-egy művészi előadás, múzeumi kiállítás, egészségügyi ellátás, oktatási szolgáltatás stb. Az elmélet lényege: a szokatlan kereslet és költségszerkezet közötti különbség áthidalása, mivel a jegyárakban nem lehet érvényesíteni a szükséges anyagi forrásokat, így a hiányzó részt adományok formájában teremtik elő. (Populáris vs. Művészi produkciók)

24 A nonprofit-elméletek 8. Az opciós kereslet elmélete: A nonprofit szervezeteknek adott adományokban az az igény tükröződik, hogy egy-egy, az adományozó által fontosnak tartott szolgáltatást akkor is fenntartsanak, amikor arra aktuálisan nincs szükség.

25 A nonprofit-elméletek 9. A nonprofit választás elmélete (HANSMANN, 1980): Kérdés: Mikor igénylik a fogyasztók ezt a nonprofit által kínált biztonságot? Nincs megfelelő információ a megfelelő döntés meghozatalához, mert: (a) az adományozók ismeretlen személyek számára (pl. tengerentúli éhezők) vásárolnak szolgáltatásokat; (b) a szolgáltatásokat ismert személyek számára vásárolják ugyan, de ezeket (például gyermekeket, elmebetegeket) nem tartják képesnek a szolgáltatás minőségének megítélésére; (c) az összegyűjtött adományok felhasználása nem ölti konkrét szolgáltatások formáját (például politikai kampányok); vagy (d) a szolgáltatások annyira komplexek, hogy felhasználójuk nem képes minőségük értékelésére, és annyira fontosak, hogy a rossz minőség elfogadhatatlanul nagy kockázatot jelent (például orvosi ellátás).

26 A nonprofit-elméletek 9. A nonprofit szervezetek három osztályáról is beszél: a közjó biztosítására magántőkéből létrehozott közhasznú nonprofit szervezet valójában a kormány alternatívája, mely a szociális ellátás többféleségét hivatott biztosítani az önhasznú szervezetet, mely többé-kevésbé kizárólagosan saját tagjait szolgálja; (pl. autóklubok, golfklubok, szakszervezetek) politikai érdekképviselet, célja a kormányzati döntések befolyásolása

27 A nonprofit-elméletek 9. A nonprofitok előnyei (szerinte): a társadalmi gondoskodás nagyobb változatosságát képes nyújtani, mint amit az állam maga elérhet a kísérletezés lehetősége: kisebb, rugalmasabb könnyebben tud belekezdeni bizonyos feladatokba; kudarc esetén: könnyebben be tudja fejezni az adott tevékenységet állami szektor, az adófizetők pénzét használja; nehezebben ismeri el a kudarcot. mai állami jóléti szolgáltatások zömét eredetileg az öntevékeny szektor látta el kisebb bürokrácia, DE a politikai, hatalmi legitimáció (állami szférába kerül) után megnő az adminisztráció szerepe beszámolási kötelezettség, ellenőrzés

28 Állam és nonprofit viszonya Általános attitűd a civil szervezetek a társadalom minden pontján jelen vannak a különböző társadalompolitikai, adópolitikai, ágazati döntések erőteljesen befolyásolják működésüket Működési kereteiket két dolog adja meg: - a szektorral kapcsolatos politikai szándékok - meghozott intézkedések (nem mindig tartja szem előtt a szektor érdekeit)

29 Politikai hozzáállás 1990 után nincs olyan politikai erő, amely ne ismerné el a civil szféra létjogosultságát: az önkéntes szerveződés alapértékké vált, a demokratikus átalakulás zálogának tekintették Rájönnek, hogy a civil szféra hatással lehet a választók hangulatára, döntéseire meg kell nyerni jóindulatukat, a civil szféra hű és örökös védelmezőjeként kell fellépni

30 Állam NPSZ viszonya Jogi szabályozás jelenleg meghatározza: közfeladatot ellátó civil szervezetnek hogyan kell működnie, milyen nyilvánosság, illetve más ellenőrzöttség mellett hogyan kell elszámolnia, milyen okiratokkal-bizonylatokkal (NCA, 185 Ft-os postaszámla) Nem szól arról, hogy mikor, hol és kit vonnak be milyen közfeladat ellátásába Ma az informálisan létrejött kapcsolatok technikai lebonyolítását és pénzügyi ellenőrzöttségét szabályozzák (formát és kereteket; nem pedig a tartalmat)

31 Ágazati jellemzők (állam-npsz viszonya) 1. A) Gyermekszervezeti ágazat OGY-nél regisztráció kevés szervezet regisztráltatta magát (pl. Úttörők, Gyermekbarátok) szakmai kérdésekben részvételük korlátozott, de képviseltetik magukat pl. az Országos Diákjogi Tanácsban, az Oktatáspolitikai Tanácsban, az oktatási szervezetek költségvetési támogatását odaítélő kuratóriumban kreatív értelmisége igen vékony médiában való megjelenés esetleges, politikai botrányfüggő

32 Ágazati jellemzők (állam-npsz viszonya) 2. B) Ifjúsági ágazat 1998-tól megszűnt az érdekegyeztetés rendszere megszüntették az ifjúsági jogszabályok előzetes civil kontrollját helyébe az ifjúsági párbeszéd beszélgetős intézménye lépett A kormányzati munka egy-egy szintjén az általuk fontosnak tartott ügyekben meghívják az általuk kiválasztott szervezetek képviselőit

33 Ágazati jellemzők (állam-npsz viszonya) 3. C) Környezetvédelmi ágazat környezetvédelmi törvény külön is biztosított részvételi jogokat jellemző a civil szervezetek jogalkotás előkészítésében realizálódó véleményező státusa országosan ezt a feladatot a nagy szervezetek maguk és az OKT-n keresztül fejtik ki helyi szinten a kis helyi szervezetek leginkább a helyi, önkormányzati jogalkotásban vehetnek részt

34 Az állam-civil szervezeti viszony elméleti kérdései A viszony fő meghatározója a tevékenységi kapcsolat formája alapján: közfeladatot vesz át alternatív nonprofit szolgáltatást kínál egy adott problémára a közfeladatoktól független vagy azokhoz csak közvetetten kapcsolódó szolgáltatást nyújt civil-jogon beleszól, ellenőriz, javasol, véleményt nyilvánít, érdeket érvényesít

35 Az állam-civil szervezeti viszony elméleti kérdései Beszélhetünk: beépülő szervezetről (szervezet pozíciója erős, az együttműködés magas szintű, de a viszonyra az erőteljes függés és a civil alkalmazkodás a jellemző) az állami, önkormányzati feladatellátás alternatíváját kínáló konkurens szervezetről (általában helyi-közvetlen szinteken az együttműködés gyenge, viszont a civil autonómia erős) közömbös tevékenységeket végző hobbikörökről (ritkán találkozik elutasítással, de kifejezett és rendszeres támogatása is ritka; civil autonómiája valóságos) állami, önkormányzati működést vizsgáló, elemző kritikai szervezetről (nem szeretik az állami hierarchiában; a szakmai közvélemény, a nyilvánosság és a politikai ellenzék támogatása egyre kevésbé teszi lehetővé kiiktatását)

36 Kormányzati magatartások 1. (Peter Lauritzen, hatféle): 1. A kormány mint szuper-egyesület: összekeveredik a civil társadalommal; a kormány maga vezeti tevékenységeit és a projektjeit, együttműködik a civil szervezetekkel, kirívóan rugalmasan 2. A kormány mint a civil társadalom partnere: intézkedéseket megtárgyalják és közösen fejlesztik; önkéntes szervezetek nagy költségvetéssel rendelkeznek, a kormány kockázatot vállal és megosztja hatalmát 3. Laissez-faire kormány: (a megengedő ahogy esik, úgy puffan) vannak közösségek és az is lehet, hogy vannak speciális problémáik; így vannak ezzel a többiek is, és ezért nincs szükség a közösségek egyenkénti megkülönböztetésére az egész társadalom ellenében (jogi egyenlőség elve)

37 Kormányzati magatartások Beavatkozó kormány: égető problémákba avatkozik be (pl. a fiatalok drogfogyasztása, az erőszak, a fiatalkori bűnözés, a munkanélküliség); folyamatosan a nagyobb költségvetést vetíti előre; de mivel kevés az idő, Így arra szorítkozik, hogy gyorsan látványos eredményeket érjen el tűzoltóbrigád minta nincs hosszú távú stratégia 5. Állambácsi kormány: kormány hivatalánál fogva jótékonykodik; teret ad a kezdeményezéseknek és néha büntet is; a kapcsolat aszimmetrikus; hierarchikus rendszer, amelynek a szabályait be kell tartani 6. Ellenőr kormány: bizonytalan állami felsőbbséget fejez ki; fél a reakcióktól, és folyamatos információt igényel a következő lépésekkel kapcsolatban; elutasítja, hogy minden közösség a társadalom autonóm, kritikus része

38 Az NPSZ funkciói 1. Civil társadalom intézményei: közvetítenek az állam és az állampolgárok között eszközül szolgálnak a különféle komplex társadalmi szükségletek kifejezéséhez és aktív kezeléséhez az embereket arra ösztönzik, hogy a társadalmi élet minden területén állampolgárokként viselkedjenek, ne hajoljanak meg az államhatalom előtt védelmezik és erősítik a pluralizmust és a társadalmi sokszínűséget, így a kulturális, etnikai, vallási, nyelvi (és egyéb) identitástudatot alternatívát kínálnak a központi állami ellátással szemben létrehozzák azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével a kormány és a piac a közösség által ellenőrizhető és felelősségre vonható

39 Az NPSZ funkciói 2. Társadalompolitika formálása A) A kikényszerítés stratégiája egy már meglévő szolgáltatásnál alkalmazható leginkább társadalmi igény egy szolgáltatásra NP által létrehozott, de fenntartani nem képes megfelelően dramatizált kommunikáció kormányzati segítség (pl. egészségügyi ellátás) Veszély: kísérletező jellegű szervezeteknél nincs támogatás megszűnik

40 Az NPSZ funkciói 3. B) Kezdeményező jellegű nyílt érdekérvényesítés ritkábban van jelen, ritkábban sikeres stratégia új kezdeményezések finanszírozása áll a központban nincs megfelelő hazai gyakorlat C) Védekező jellegű nyílt érdekérvényesítés gyakoribb forma kormányzati/önkormányzati döntések ellen szerveződnek a szervezetek nem tudják kellő mértékben befolyásolni a döntéshozókat (kevés információ a döntésekről) a hatékonysághoz állandó kapcsolatban kell lenni a döntéshozókkal, megfelelő időben, megfelelő döntéseket hozni Pl. Zengő radarállomás, autópálya építkezések

41 Az NPSZ funkciói 4. D) Beépülés stratégiája legveszélyesebb stratégia előnyei: közvetlen információszerzés; érdekek magas hatásfokú érvényesítésének a lehetősége veszélyei: nincs szűrő önjelölt képviselők (az NCA létrejöttével új lehetőségek is kialakultak); civil szervezetek közötti rivalizálás FONTOS!! Biztosítja a beleszólást a döntésekbe (főleg helyi szinten), de egyben megkérdőjelezi civil jellegüket is (hatalmi célok kiszolgálója)

42 Az NPSZ funkciói 5. Gazdasági funkció egyszektoros gazdaság problémái: jóléti rendszer működési zavarai, kvázi-fejlettség, krónikus hiányok, elosztási egyenlőtlenségek az állampolgári jogon járó szolgáltatások szűkítése és egy részének fizetővé tétele igen széles rétegeket érintett érzékenyen, és komoly mennyiségű szükségletet hagy kielégítetlenül (pl. napközi leépítése, fizetővé tétele; egészségügyi ellátás) az igények kielégítésére létrejövő NPSZ-ek állami forrásbiztosítás az alapellátás mellett információs és innovatív szolgáltatások is meg jelennek; egyedi problémák hatékonyabb kezelése; ált. kisebb bürokrácia Kérdés: hatékonyabb; jobb minőségű szolgáltatásokat biztosít? nincs egyértelmű válasz: a NPSZ-ek szervezettségén keresztül lehet árnyalni a helyzetet

43 Az NPSZ funkciói 6. Jótékonyság és redisztribúció (újraelosztás) vegyes modell jellemző a gondolkodásra: önként vállalt terhek (adományok, önkéntes munka) + állami ellátás alapítványok és közalapítványok közvetítésével számottevő jövedelemátcsoportosítás zajlik le (1996: 30 milliárd Ft) Összetevői: - a klasszikus magánjótékonyság, - a közszolgáltatások javítását vagy éppen helyettesítését célzó kényszerű áldozatvállalás, - a vállalatok szociális célú és image-javító támogatáspolitikája, - a támogatási döntések egy részének társadalmasítására irányuló kormányzati törekvés

44 Az NPSZ funkciói 7. Társadalomlélektani szerep az igények kielégítése a periférián élőknél (nem fizetőképesek) a piaci szolgáltatókkal nem lehetséges differenciált szükségletek kielégítése önkéntes munka (közösségi kapcsolatok; kreativitás helyszíne; hasznosságtudat; belső indíttatás) 1990 utáni helyzet: széles társadalmi rétegnek ingott meg a helyzete (munkanélküliség; lecsúszás; hajléktalanok) nem képesek a trauma kezelésére társadalmi válaszok szükségessége Cél: bekapcsolni valamilyen közösségbe; ideális esetben az ő választása alapján (esetleg kezdeményezőként tud fellépni aktívan részt vesz a közösségi célok megvalósításában) a legnagyobb kihívás ezen csoportok integrálása

45

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta Non-profit vállalkozások Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta A nonprofit szektor Politikai pártok A szektor statisztikai f ogalma Alapítványok Közalapítványok Egyesületek Köztestületek

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Bevezetés a nonprofit szervezetek gazdálkodásába

Bevezetés a nonprofit szervezetek gazdálkodásába Bevezetés a nonprofit szervezetek gazdálkodásába Nonprofit szektor definiálása A nonprofit szektor politikai szempontból az állam és a polgári (civil) társadalom összefüggésében helyezhető el, gazdasági

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

I. Szervezéstudomány (1)

I. Szervezéstudomány (1) BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség I. Szervezéstudomány (1) Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Február 28 Gál Márk PhD. Közigazgatási tanszék

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Palik Zoltán: Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Mi a civil szervezet? 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 38. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2014. (III. 13.) KIM rendelete a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 N PROF I T N BUDAPEST, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN 1218 7194 Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában : a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában Balás Gábor - A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Áttekintés

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Közösségi kezdeményezések

Közösségi kezdeményezések Közösségi kezdeményezések Város és a nők 2015. március 9. SIMON ILDIKÓ CIVIL NŐI KORMÁNY CROMO ALAPÍTVÁNY SIMON.ILDIKO@CROMO.HU Társadalmi innováció A társadalmi innovációk mind céljukat, mind eszközeiket

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

Szakkollégiumok Magyarországon

Szakkollégiumok Magyarországon Szakkollégiumok Magyarországon Helyzetkép Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás céljai 1. Általános helyzetkép felvázolása A szakkollégiumok típusainak azonosítása A

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1860-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gyakorlatról - szervezési feladat elemzése

Részletesebben

Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban

Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány VII. Diákjogi Szektorkonferencia 2009. november 20-22. FÓT Milicz Ákos Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban Amirl mindenképpen beszélnünk kellene 1. Szektor

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu Mi a társadalom? Általánosan: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége,

Részletesebben

Transzparencia az adományozásban. Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője

Transzparencia az adományozásban. Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője Transzparencia az adományozásban Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője Miért fontos az átláthatóság? A magánadományozók 21%- a azért nem adod pénzbeli adományt, mert nem bízik

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Szociális Szövetkezetek Magyarországon. Kovách Eszter

Szociális Szövetkezetek Magyarországon. Kovách Eszter Szociális Szövetkezetek Magyarországon Kovách Eszter Létrejöttének okai Társadalmi problémák fenntartható kezelése - Neoliberális gazdaság alternatívája: közösségi gazdaság Munkanélküliség - Lokális gazdaság

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Közösségi egészségtervező

Közösségi egészségtervező Az Európai Unió által támogatott Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása című kiemelt projekt alábbi feladatkörére keresünk munkatársat.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: A Szent Flórián Tűzvédelmi Alapítványban való részvétel Az előterjesztést készítette: Bartha Erika

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet Tudás és Szakértelem az ÁFEOSZ kapacitásainak megerősítése az érdekképviseleti tevékenység fejlesztése érdekében című TÁMOP-2.5.1/A-2-10/3-2010-0006 projekt keretében végzett tevékenységről

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 December 22 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben