AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539 A KÉRDŐÍV A ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539 A KÉRDŐÍV A 15 74 ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK."

Átírás

1 A/ LAKOS-azonosító L KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma C/ Megye MUNKAERŐ-FELMÉRÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELEI Önkéntes munka D/ Terület E/ A számlálókörzet száma F/ A lakás sorszáma III. negyedév G/ A háztartás sorszáma H/ A kikérdezés dátuma város, község I/ Az összeíró kódja J/ A személy sorszáma a háztartásban K/ A válaszoló sorszáma AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539 A KÉRDŐÍV A ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK. A kérdőív kitöltésének kezdete: óra perc AZ ELŐZŐ KÉRDŐÍVEN JÖVEDELMET BIZTOSÍTÓ MUNKÁVAL KAPCSOLATBAN TETTEM FEL ÖNNEK KÉRDÉSEKET. ENGEDJE MEG, HOGY A TOVÁBBIAKBAN OLYAN MUNKAVÉGZÉSÉVEL, TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN KÉRDEZZEM, AMELYET KÖZVETLENÜL VAGY VALAMILYEN SZERVEZETEN KERESZTÜL ÖNSZÁNTÁBÓL, INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL VÉGZETT HÁZTARTÁSÁN KÍVÜL ÉLŐ SZEMÉLY(EK) JAVÁRA VAGY A TÁRSADALOM HASZNÁRA. A HÁZTARTÁSON KÍVÜL ÉLŐ SZÜLŐ, GYERMEK, ROKON JAVÁRA VÉGZETT MUNKA IS IDEÉRTENDŐ. 1. Végzett Ön az elmúlt 12 hónapban háztartásán kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom hasznára önszántából, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül valamilyen munkát az alábbi területeken? (1) igen, rendszeresen (2) igen, alkalmanként (3) nem 1/ házi- és házkörüli munka (beleértve a javítást, karbantartást is) 1/ 2/ ügyintézés, vásárlás (beleértve az ételkiszállítást is) 2/ 3/ gyermekfelügyelet, gyermekgondozás (beleértve a gyermek kíséretet is) 3/ 4/ betegápolás, idősgondozás 4/ 5/ fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése 5/ 6/ egyéb rászorulók (árvíz, belvíz, iszapkatasztrófa károsultjai, hajléktalanok, menekültek) segítése 6/ 7/ vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység 7/ 8/ környezetvédelmi (utcák, parkok, vizek, erdők stb. gondozása, védelme), állatvédelmi tevékenység 8/ 9/ település- és gazdaságfejlesztés, (rehabilitációs) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos tevékenység 9/ 10/ közbiztonság, közrend védelme 10/ 11/ katasztrófa-elhárítási, mentési munka (beleértve a külföldit is) 11/ 12/ oktatási, képzési, tudományos tevékenység 12/ 13/ kulturális, művészeti tevékenység 13/ 14/ sporttal, szabadidő eltöltésével, pihenéssel, szórakozással kapcsolatos tevékenység 14/ 15/ politikai tevékenység 15/ 16/ jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély és igazságszolgáltatással kapcsolatos MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT! tevékenység 16/ 17/ rendezvényszervezés, rendezvényen segítségnyújtás 17/ 18/ adminisztratív munka, honlap adminisztrációja, tagtoborzás 18/ 19/ egyéb, éspedig:.. 19/ AMENNYIBEN MINDEN KÓDNÉGYZETBEN 3-AS SZEREPEL, VAGYIS A MEGKÉRDEZETT SEMMIFÉLE INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜLI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT, TOVÁBB A 16. KÉRDÉSRE!

2 2. Milyen módon végezte az említett munká(ka)t? (1) közvetlenül (2) szervezete(ke)n keresztül TOVÁBB A 8. KÉRDÉSRE! (3) közvetlenül és szervezete(ke)n keresztül egyaránt KÖZVETLENÜL (NEM SZERVEZETEN KERESZTÜL), INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 3. Mely munká(ka)t végezte közvetlenül (vagyis nem szervezeten keresztül)? Legfeljebb 3 tevékenységet jelöljön, az Ön által legjellemzőbbnek tartottal kezdve! A tevékenységeket az 1-es kérdésnél szereplő sorszámokkal kérjük azonosítani! 1. tevékenyég: 2. tevékenyég: 3. tevékenyég: 4. Kérem adja meg, hogy az elmúlt 12 hónapban kb. mennyi időt dolgozott az említett munkákban? Kérjük, szíveskedjen mind a ledolgozott napok számát, mind pedig a naponta ledolgozott percek átlagos számát megadni! 1. legjellemzőbb közvetlenül végzett tevékenység: kb. napot naponta átlagosan percet 2. legjellemzőbb közvetlenül végzett tevékenység: kb. napot naponta átlagosan percet 3. legjellemzőbb közvetlenül végzett tevékenység: kb. napot naponta átlagosan percet 5. Kinek segített munkájával? A JELÖLT TEVÉKENYSÉG(EK) MINDEN SORÁBA KÉRÜNK VÁLASZT! 1. tevékenységével 2. tevékenységével 3. tevékenységével (1) igen (2) nem (1) igen (2) nem (1) igen (2) nem 1/ háztartásán kívül élő rokonnak 1/ 1/ 1/ 2/ barátnak 2/ 2/ 2/ 3/ ismerősnek 3/ 3/ 3/ 4/ munkatársnak 4/ 4/ 4/ 5/ egyéb személynek 5/ 5/ 5/ 6. Közvetlenül (vagyis nem szervezeten keresztül) a fentieken kívül végzett-e egyéb tevékenysége(ke)t? (Önszántából, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül háztartásán kívül élő személy(ek) javára!) (1) igen (2) nem TOVÁBB A 8. KÉRDÉS ELŐTTI UTASÍTÁSRA! 7. Kérjük becsülje meg, hogy a további közvetlen munkákban kb. hány órát dolgozott az elmúlt 12 hónapban összesen? órát SZERVEZETEN KERESZTÜL, INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG A KÉRDÉSEKET AZOKNAK KELL FELTENNI, AKIK ÖNSZÁNTUKBÓL, INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL, SZERVEZETE(KE)N KERESZTÜL (IS) VÉGEZTEK MUNKÁT HÁZTARTÁSUKON KÍVÜL ÉLŐ SZEMÉLY(EK) JAVÁRA VAGY A TÁRSADALOM HASZNÁRA. EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 15. KÉRDÉSRE. 8. Mely munká(ka)t végezte szervezete(ke)n keresztül? Legfeljebb 3 szervezetet és szervezetenként legfeljebb 3 tevékenységet jelöljön! Amennyiben több szervezeten keresztül, szervezet javára is dolgozott, kérjük azzal kezdje a felsorolást, amelyiket a legfontosabbnak tartja (vagy amelyiknél a legtöbb időt töltötte önkéntes munkával)! A tevékenységeket az 1-es kérdésnél szereplő sorszámokkal kérjük azonosítani! 1. tevékenység 2. tevékenység 3. tevékenység 1. szervezetnél végzett tevékenység: 2. szervezetnél végzett tevékenység: 3. szervezetnél végzett tevékenység:

3 9. Az alábbiak közül mely típusba sorolná a szervezete(ke)t, ahol önszántából, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül dolgozott? (1) nem profitorientált szervezet (nonprofit, civil, társadalmi, vallási, egyéb jótékonysági, illetve szakszervezet) (2) vállalkozás 1. szervezet típusa: (3) költségvetési intézmény (állami, önkormányzati tulajdonú) 2. szervezet típusa: (4) egyéb (közösség, tömörülés stb.), éspedig 3. szervezet típusa: 10. Kérem adja meg a szervezet(ek) fő tevékenységi területé(i)t! 1. szervezet tevékenységének megnevezése: TEÁOR' szervezet tevékenységének megnevezése: TEÁOR' szervezet tevékenységének megnevezése: TEÁOR' Milyen foglalkozásban, munkakörben dolgozott az említett szervezet(ek)nél? Kérjük, hogy az adott szervezetnél végzett munkái közül a legjellemzőbb tevékenységét nevezze meg! 1. szervezetnél foglalkozása/munkaköre:. Munkakörének rövid leírása: szervezetnél foglalkozása/munkaköre:. Munkakörének rövid leírása: szervezetnél foglalkozása/munkaköre:. Munkakörének rövid leírása:.. 3. FEOR'08 FEOR'08 FEOR' Kérem adja meg, hogy az elmúlt 12 hónapban kb. mennyi időt dolgozott az említett szervezet(ek)nél? Kérjük, szíveskedjen mind a ledolgozott napok, mind pedig a naponta ledolgozott percek átlagos számát megadni! 1. szervezetnél: kb. napot naponta átlagosan percet 2. szervezetnél: kb. napot naponta átlagosan percet 3. szervezetnél: kb. napot naponta átlagosan percet 13. A fentiekben említett szervezeteken kívül egyéb szervezet(ek)nél is végzett önszántából, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül valamilyen munkát, tevékenységet? (1) igen (2) nem TOVÁBB A 15. KÉRDÉSRE! 14. Kérjük becsülje meg, hogy ezeknél a további szervezet(ek)nél kb. hány órát dolgozott az elmúlt 12 hónapban összesen? órát

4 AZ INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL, SZABAD AKARATBÓL VÉGZETT MUNKA MOTIVÁCIÓI 15. Kérjük négyfokú skálán jelölje, hogy az alábbi állítások mennyire vonatkoznak Önre! (1) nem (2) inkább nem (3) inkább igen (4) igen MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT! Azért végez (végzett) ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, önszántából munkát, mert 1/ fontos az Ön számára, hogy másokon segíthet 1/ 2/ fontos az Ön számára, hogy egy társadalmi ügyet, társadalmi csoportot szolgálhat 2/ 3/ az ilyen tevékenységet nagyra értékeli 3/ 4/ általa jobban és/vagy fontosabbnak érzi magát 4/ 5/ az általa szerezhető ismereteket nagyon fontosnak tartja 5/ 6/ általa a jelenlegi / jövőbeni foglalkozása szempontjából hasznos tapasztalatokat lehet szerezni 6/ 7/ általa új embereket ismerhet meg, új ismeretségeket és barátságokat tud kötni 7/ 8/ az Ön számára fontos emberek (barátok, családtagok, ismerősök) is végeznek ilyen 8/ tevékenységet és ez az Ön számára követendő minta 9/ hite, meggyőződése szerint ez kötelessége 9/ 10/ a közösség, az állam közpénzekből nem tudja finanszírozni bizonyos feladatait, s Ön fontosnak véli, hogy ezeken a területeken önkéntes / társadalmi munkát végezzen 10/ VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK MIÉRT NEM VÉGZETT ÖNKÉNTES MUNKÁT? 16. Az alábbiak közül mely okok játszottak közre abban, hogy Ön nem végzett ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, önszántából semmiféle munkát az elmúlt 12 hónapban? MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT! (1) igen (2) nem 1/ nem volt rá ideje 1/ 2/ nem volt olyan személy, ügy, akinek, aminek a javára végezhette volna 2/ 3/ az ilyen tevékenységet nem igazán értékeli 3/ 4/ nem kíván mások problémájával foglalkozni 4/ 5/ nem kíván új embereket megismerni 5/ 6/ ingyen, ellenszolgáltatás nélkül családján kívül élő javára nem kíván dolgozni 6/ 7/ csak a hívő emberek segítenek ingyen, ellenszolgáltatás nélkül 7/ 8/ az állam / a közösség kötelessége, hogy az ilyen jellegű munkákat finanszírozza 8/ VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK A kérdőív kitöltése befejeződött: óra perc

5 Végzett Ön az elmúlt 12 hónapban háztartásán kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom hasznára önszántából, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül valamilyen munkát az alábbi területeken? 1/ házi- és házkörüli munka (beleértve a javítást, karbantartást is) 2/ ügyintézés, vásárlás (beleértve az ételkiszállítást is) 3/ gyermekfelügyelet, gyermekgondozás (beleértve a gyermek kíséretet is) 4/ betegápolás, idősgondozás 5/ fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése 6/ 7/ vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység 8/ 9/ 10/ közbiztonság, közrend védelme 11/ katasztrófa-elhárítási, mentési munka (beleértve a külföldit is) 12/ oktatási, képzési, tudományos tevékenység 13/ kulturális, művészeti tevékenység 14/ 15/ politikai tevékenység 16/ egyéb rászorulók (árvíz, belvíz, iszapkatasztrófa károsultjai, hajléktalanok, menekültek) segítése környezetvédelmi (utcák, parkok, vizek, erdők stb. gondozása, védelme), állatvédelmi tevékenység település- és gazdaságfejlesztés, (rehabilitációs) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos tevékenység sporttal, szabadidő eltöltésével, pihenéssel, szórakozással kapcsolatos tevékenység jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély és igazságszolgáltatással kapcsolatos tevékenység 17/ rendezvényszervezés, rendezvényen segítségnyújtás 18/ adminisztratív munka, honlap adminisztrációja, tagtoborzás 19/ egyéb, éspedig:

6 ÚTMUTATÓ a Munkaerő-felmérés III. negyedévi Önkéntes munka című kiegészítő felvétel kérdőívének kitöltéséhez 2011 III. negyedévében Önkéntes munka címmel első alkalommal kapcsolódik kiegészítő felvétel a munkaerő-felmérés adatgyűjtéséhez. A felvétel célja, hogy képet adjon az önkéntes munkavégzés gyakoriságáról, mértékéről és jellemzőiről. Ez a fajta nem fizetett, nem kötelező tevékenység, ugyanis mely idő- és munkaráfordítást kíván jelentős értéket képvisel, és nagymértékben járul hozzá az ország gazdasági és társadalmi teljesítményéhez. Az alapfelvételtől eltérően, amelyben a Gazdasági aktivitási kérdőíven a jövedelmet biztosító munka számbavétele történik, az Önkéntes munka című kiegészítő kérdőíven olyan munkavégzéssel, tevékenységgel kapcsolatban kérdezzük a háztartás éves tagjait, amelyet (i) közvetlenül, vagy valamilyen szervezeten keresztül, (ii) önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül végeztek (iii) háztartásukon kívül élő személyek javára vagy a társadalom (csoport, tágabb közösség, állatok vagy a környezet stb.) hasznára. A háztartáson kívül élő szülő, gyermek, rokon javára végzett munkát is figyelembe kell venni! A kérdések az elmúlt 12 hónapban végzett önkéntes munkákra vonatkoznak. A kérdőívet minden éves személyre vonatkozóan ki kell tölteni. Csak abban az esetben nem kerül sor kiegészítő kérdőív kitöltésére, ha egy háztartásnál a munkaerő-felmérés alapfelvétel valamilyen oknál fogva meghiúsul, ill. az alapfelvétel ugyan megvalósul, de a éves korcsoporthoz tartozó referenciaszemély a kiegészítő felvétel témájában nem kíván nyilatkozni. A kiegészítő kérdőív részleges megválaszolása nem lehetséges. A kérdőív kérdéseit és a hozzátartozó válaszlehetőségeket az összeírónak mindenféle magyarázat nélkül kell felolvasnia. A kérdések pontos értelmezéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a kérdéseket követő megjegyzéseket is hangosan felolvassák. További magyarázatot csak abban az esetben fűzhet a kérdéshez, illetve a válaszlehetőségekhez az összeíró, ha egyértelmű számára, hogy a válaszoló a kérdést nem értette meg, vagy félreértette. Azoknál a kérdéseknél, amelyek szöveges választ igényelnek, a választ olvashatóan be kell írni. (Ha a hely nem elég, a szövegbeíráshoz jól felismerhető jelöléssel a margót is igénybe lehet venni.) A kérdőíven vastag betűvel szerepelnek a kérdések, bekeretezve, nagybetűvel az ugrásra vonatkozó utasítások. A kérdést követően dőlt kisbetűvel a kérdezésre, kódolásra vonatkozó egyéb utasítások. Lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy az érintettek saját maguk válaszoljanak a kiegészítő kérdőív kérdéseire! Az összeírói / válaszadói leterheltség vizsgálata érdekében kérjük, hogy a (kérdőív elején) a kikérdezés kezdési és a (kérdőív végén) a kikérdezés befejezési időpontját pontosan szíveskedjenek megadni! A fejrovat azonosítóit (A K) a Gazdasági aktivitási kérdőívről kell pontosan átmásolni.

7 A kérdőív 5 blokkra tagolódik: I. Az 1 2. kérdésekben azt kívánjuk feltérképezni, hogy az elmúlt 12 hónapban a megkérdezett személyek végeztek-e saját döntésük alapján (önszántukból), ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, háztartásukon kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom hasznára valamilyen munkát / tevékenységet, és ha igen, akkor azt milyen formában közvetlenül, vagy szervezeten keresztül tették. II. A 3 7. kérdésekben a közvetlenül (nem szervezeten keresztül), ingyen, ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységekre vonatkozóan kérünk információt. III. IV. A kérdésekben a szervezeten keresztül, ingyen, ellenszolgáltatatás nélkül végzett tevékenységekkel kapcsolatban kérjük a megkérdezettek válaszait. A 15. kérdés az ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, szabad akaratból végzett munka motivációit kívánja feltérképezni. V. A 16. kérdésben annak okát kívánjuk megtudni, miért nem végeztek a megkérdezettek az elmúlt 12 hónap során semmiféle ingyen, ellenszolgáltatás nélküli munkát önszántukból. 1. kérdés: A kérdés a saját döntés alapján (önszántából), ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, háztartáson kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom hasznára végezhető tevékenységek felsorolását tartalmazza (a teljesség igénye nélkül). Azt kívánjuk feltérképezni, hogy az elmúlt 12 hónapban a megkérdezett a felsorolt tevékenységek közül melye(ke)t végezte és milyen rendszerességgel. Kérjük valamennyi tevékenységi forma (1 19 pontok mindegyikének) felolvasását és a kapott válaszok alapján az 1 3 kódok valamelyikének kódnégyzetben történő jelölését. A rendszeresen, alkalmanként, illetve az akár csak egyetlen alkalommal végzett tevékenységeket egyaránt kérjük megadni, abban az esetben is, ha azok mindössze néhány percet igénybe vevő tevékenységek voltak. MINDEN SORBA (KÓDNÉGYZETBE) KÉRÜNK VÁLASZT! A kérdés megválaszolását a válaszadó számára készített VÁLASZKÁRTYA segíti. 2. kérdés: Az (1) közvetlenül választ kell megjelölni, ha a megkérdezett saját szervezésében, közvetítés nélkül végzett önkéntes tevékenységet az 1. kérdésben jelöltek közül. Amennyiben a megkérdezett az önkéntes munkáját egy nonprofit vagy egyéb szervezetnek, vagy azon keresztül végezte, a (2) szervezete(ke)n keresztül választ kell megjelölni, illetve értelemszerűen a 3-as kódot, amennyiben mindkét módon végzett munkát. 3. kérdés: A kérdésre adott válasz(ok)ban az első kérdésnél 1-es, vagy 2-es kóddal jelölt tevékenységek közül azoknak a tevékenységnek (legfeljebb 3) a sorszámát kérjük megadni, amelyeket a megkérdezett közvetlenül (vagyis nem valamilyen szervezetnek vagy szervezeten keresztül) végzett. Kérjük, hogy a tevékenységeket az 1-es kérdésnél szereplő sorszámokkal azonosítsa. Fontos, hogy a 4 5. kérdéseket az itt jelölt tevékenységekre vonatkozóan kell megválaszolni, a jelölt sorrend betartásával!

8 4. kérdés: A kérdésre adott válaszok alapján azt kívánjuk mérni, hogy a közvetlenül végzett önkéntes munka milyen mértékben járul hozzá az ország gazdasági és társadalmi teljesítményéhez. Kérjük, hogy a válaszoló becsülje meg, hogy az elmúlt 12 hónapban a 3. kérdésnél jelölt tevékenység(ek)ben hány napot dolgozott, valamint azt is, hogy egy átlagos napon hány percet fordított a közvetlenül végzett tevékenységre. 5. kérdés: A megkérdezett egyfajta önkéntes tevékenységet több ember javára is végezhetett az elmúlt 12 hónapban (pl. napi perc időráfordítással bevásárolt a külön háztartásban élő szülő számára, illetve a szomszédnak), ezért az egyes tevékenységeknél az (1) igen, illetve a (2) nem válaszlehetőségek alkalmazásával kérjük jelölni, hogy a megkérdezett munkájával ki(k)nek segített. Amennyiben a megkérdezett csak egyfajta önkéntes munkát végzett, értelemszerűen csak az első oszlop minden sorában szerepel kódérték, amennyiben pedig kettő vagy három fajta tevékenységet végzett, a 2., illetve a 3. oszlopok soraiban (is) szerepel kódérték. 6. kérdés: Amennyiben a megkérdezett 3-nál többféle önkéntes tevékenységet végzett közvetlenül, akkor erről a 6. kérdésre adott válaszában tud nyilatkozni. Tehát 1-est kell kódolni, ha az 1. kérdésben háromnál több tevékenységet is megjelölt, és azokat közvetlenül, (vagyis nem szervezeten keresztül) végezte. 2-est kell kódolni, ha legfeljebb három tevékenységet jelölt az 1. kérdésben, amelyet közvetlenül végzett. (Mivel értelemszerűen ebben az esetben már a 3. kérdésnél mindhármat jelölte.) 7. kérdés: A kérdésben kérjük megadni, hogy a megkérdezett a további (3. kérdésben jelölteken kívüli) közvetlen munkákban hány órát dolgozott összesen kérdések: Ezekben a kérdésekben a szervezetek javára, szervezeteken keresztül végzett önkéntes munka számbavétele történik. 8. kérdés: Megkérdezett az elmúlt 12 hónap során több szervezet javára, illetve több szervezeten keresztül is végezhetett önkéntes munkát. A 8. kérdés megválaszolásánál azonban legfeljebb 3 szervezet jelölésére van lehetőség. Amennyiben a megkérdezett több szervezeten keresztül, illetve javára dolgozott, azzal a szervezettel kezdje a felsorolást, amelyiket a legfontosabbnak tartja, vagy amelyiknél a legtöbb időt töltötte önkéntes munkával. A tevékenységek jelölésénél az első kérdésnél 1-es, vagy 2-es kóddal jelölt tevékenységek közül azoknak a tevékenységnek (szervezetenként legfeljebb 3) a sorszámát kérjük megadni, amelyeket a megkérdezett valamilyen szervezetnek vagy szervezeten keresztül végzett. Fontos, hogy a kérdéseket az itt jelölt szervezetekre vonatkozóan kell megválaszolni, a jelölt sorrend betartásával! 9. kérdés: A (legfeljebb 3) szervezet gazdálkodási formájának jelölését kérjük, amely(ek)nek a javára, vagy amely(ek)en keresztül a megkérdezett önkéntes munká(k)ban dolgozott. Ha több szervezet esetében is 4-est kód került beírásra, vagyis egyéb (közösség, tömörülés stb.) típusba sorolta, akkor mindegyik szervezet esetében kérjük a

9 szervezet típusának a megnevezését. A típus megnevezések beírásához a margó is felhasználható. Ebben az esetben kérjük, hogy egyértelműen jelezzék, hogy mely szervezet típusát tűntették fel. 10. kérdés: A szervezet(ek) tevékenységének rövid leírását kérjük szövegesen, rövidítések alkalmazása nélkül, illetve a TEÁOR 08 kódokat 3 számjegy mélységben megadni. 11. kérdés: A szervezetnél végzett foglalkozás megnevezését, illetve a munkakör, tevékenység rövid leírását kérjük szövegesen. Ha a megkérdezett egy jelölt szervezetnek / szervezetnél többféle munkát is végzett, akkor az általa legjellemzőbbnek tartott tevékenységre vonatkozóan kell megválaszolni ezt a kérdést. Figyelem! A megnevezéseket, illetve munkaköri leírásokat kérjük pontosan, rövidítések alkalmazása nélkül felvinni a kérdőívre, ugyanis a foglalkozások FEOR 08 szerinti kódolását (az alapfelvételhez hasonlóan) a központi kódoló csoport végzi. 12. kérdés: Ennél a kérdésnél a válaszok alapján azt kívánjuk mérni, hogy a szervezete(ke)n keresztül, szervezet(ek) javára végzett önkéntes munka milyen mértékben járul hozzá az ország gazdasági és társadalmi teljesítményéhez. Kérjük, hogy a válaszoló becsülje meg, hogy az elmúlt 12 hónapban a 8. kérdésnél jelölt szervezet(ek)nél, szervezet(ek) javára hány napot, valamint azt is, hogy naponta átlagosan hány percet dolgozott. 13. kérdés: Amennyiben a megkérdezett 3-nál több szervezetnél végzett önkéntes tevékenységet, akkor erről a 13. kérdésre adott válaszában tud nyilatkozni. 14. kérdés: Itt kérjük megadni, hogy a megkérdezett a további (a 8. kérdésben nem jelölt) szervezet(ek)nél hány órát dolgozott összesen az elmúlt 12 hónapban. 15. kérdés: Valamennyi kérdést fel kell tenni azoknak a éves személyeknek, akik végeztek önkéntes munkát az elmúlt 12 hónapban. MINDEN SORBA (KÓDNÉGYZETBE) KÉRÜNK VÁLASZT! 16. kérdés: A kérdést azoknak a éves személyeknek kell feltenni, akik az 1. kérdés valamennyi (1 19.) pontjára 3-as választ adtak, vagyis saját döntés alapján (önszántukból), ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, háztartásukon kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom hasznára semmiféle tevékenységet nem végeztek. MINDEN SORBA (KÓDNÉGYZETBE) KÉRÜNK VÁLASZT! KÖSZÖNJÜK FIGYELMÉT ÉS JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

A kérdőív a 15 64 éves népességre vonatkozik.

A kérdőív a 15 64 éves népességre vonatkozik. A/ LAKOS-azonosító: L KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma C/ Megye MUNKAERŐ FELMÉRÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELEI D/ Terület E/ A számlálókörzet száma F/ A lakás sorszáma Megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN Központi Statisztikai Hivatal Tankönyvsorozat összeíróknak, 2015 Módszertani főosztály AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN 3. rész: Tudnivalók a Központi Statisztikai Hivatalról és az összeírók közreműködésével zajló

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

European Social Survey R6-2012 K É R D Ő Í V A KÉRDŐÍV FŐ BLOKKJAI A KÉRDŐÍV KIEMELT KÉRDÉSEI

European Social Survey R6-2012 K É R D Ő Í V A KÉRDŐÍV FŐ BLOKKJAI A KÉRDŐÍV KIEMELT KÉRDÉSEI European Social Survey R6-2012 K É R D Ő Í V A KÉRDŐÍV FŐ BLOKKJAI A1 A5 B1 B34 C1 C28 D1-D39 E1-E45 F1 F60 H I J N TV nézés, társadalmi bizalom Politika Szubjektív jólét, társadalmi kirekesztés, vallás,

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN avagy, aki önkéntes az nagyobb valószínűseggel boldogabb és elégedettebb? 1 Bartal Anna Mária Bevezetés Az önkéntességgel

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével A TÖBBGYERMEKES

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Kedves Olvasó! A mellékelt piramis csúcsán a vágyott állás, és munkaszerződés áll. Ide az alsóbb régiókon keresztül lehet eljutni.

Kedves Olvasó! A mellékelt piramis csúcsán a vágyott állás, és munkaszerződés áll. Ide az alsóbb régiókon keresztül lehet eljutni. Kedves Olvasó! Egy olyan kiadványt tart a kezében, amely hasznos, gyakorlatias tanácsokat ad ahhoz, hogy sikeresebb legyen az álláskeresésben, állásra jelentkezésben, felvételiben és az állása megtartásában.

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Civil szervezetek az önkéntességről - kutatási jelentés -

Civil szervezetek az önkéntességről - kutatási jelentés - Civil szervezetek az önkéntességről - kutatási jelentés - A kutatási jelentést írta: Domokos Tamás 1. PROLÓGUS A közép-kelet-európai non-profit szektor fejlődésének, történetének, működési jellemzőinek

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben?

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben? Társadalomtudományi Intézet Kérdőív Kedves Megkérdezett! Intézetünk kutatást folytat arról, hogy néhány társadalmi problémával kapcsolatban milyen a hazai közvélemény. Kérjük, segítse elő munkánkat azzal,

Részletesebben

Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről

Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről Kérdezőbiztos:. Interjú időpontja: Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről I Bevezetés (Nyugat-dunántúli régió) A felmérés célja, hogy megtudjuk, az Önök cége hogyan képes megtartani/megszerezni

Részletesebben

ERDÉLYI MENEKÜLTEK MAGYARORSZÁGON

ERDÉLYI MENEKÜLTEK MAGYARORSZÁGON (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Sik Endre (1990): Erdélyi menekültek Magyarországon in: Társadalmi riport 1996, Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén Jelige: Falugondnokság 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 430 fős kistelepülésen élek. Érettségi után úgy döntöttem, hogy szociális

Részletesebben

FEOR-08. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere. Központi Statisztikai Hivatal

FEOR-08. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere. Központi Statisztikai Hivatal FEOR-08 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FEOR-08 FOGLALKOZÁSOK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE BUDAPEST, 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétől Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

A REJTETT GAZDASÁG LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE* DR. BELYÓ PÁL

A REJTETT GAZDASÁG LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE* DR. BELYÓ PÁL STATISZTIKAI ELEMZÉSEK A REJTETT GAZDASÁG LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE* A rejtett gazdasággal kapcsolatban 2002-ben kérdőíves közvélemény-kutatásra került sor az aktív magyarországi háztartások körében. Az elsődleges

Részletesebben