AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539 A KÉRDŐÍV A ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539 A KÉRDŐÍV A 15 74 ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK."

Átírás

1 A/ LAKOS-azonosító L KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma C/ Megye MUNKAERŐ-FELMÉRÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELEI Önkéntes munka D/ Terület E/ A számlálókörzet száma F/ A lakás sorszáma III. negyedév G/ A háztartás sorszáma H/ A kikérdezés dátuma város, község I/ Az összeíró kódja J/ A személy sorszáma a háztartásban K/ A válaszoló sorszáma AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539 A KÉRDŐÍV A ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK. A kérdőív kitöltésének kezdete: óra perc AZ ELŐZŐ KÉRDŐÍVEN JÖVEDELMET BIZTOSÍTÓ MUNKÁVAL KAPCSOLATBAN TETTEM FEL ÖNNEK KÉRDÉSEKET. ENGEDJE MEG, HOGY A TOVÁBBIAKBAN OLYAN MUNKAVÉGZÉSÉVEL, TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN KÉRDEZZEM, AMELYET KÖZVETLENÜL VAGY VALAMILYEN SZERVEZETEN KERESZTÜL ÖNSZÁNTÁBÓL, INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL VÉGZETT HÁZTARTÁSÁN KÍVÜL ÉLŐ SZEMÉLY(EK) JAVÁRA VAGY A TÁRSADALOM HASZNÁRA. A HÁZTARTÁSON KÍVÜL ÉLŐ SZÜLŐ, GYERMEK, ROKON JAVÁRA VÉGZETT MUNKA IS IDEÉRTENDŐ. 1. Végzett Ön az elmúlt 12 hónapban háztartásán kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom hasznára önszántából, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül valamilyen munkát az alábbi területeken? (1) igen, rendszeresen (2) igen, alkalmanként (3) nem 1/ házi- és házkörüli munka (beleértve a javítást, karbantartást is) 1/ 2/ ügyintézés, vásárlás (beleértve az ételkiszállítást is) 2/ 3/ gyermekfelügyelet, gyermekgondozás (beleértve a gyermek kíséretet is) 3/ 4/ betegápolás, idősgondozás 4/ 5/ fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése 5/ 6/ egyéb rászorulók (árvíz, belvíz, iszapkatasztrófa károsultjai, hajléktalanok, menekültek) segítése 6/ 7/ vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység 7/ 8/ környezetvédelmi (utcák, parkok, vizek, erdők stb. gondozása, védelme), állatvédelmi tevékenység 8/ 9/ település- és gazdaságfejlesztés, (rehabilitációs) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos tevékenység 9/ 10/ közbiztonság, közrend védelme 10/ 11/ katasztrófa-elhárítási, mentési munka (beleértve a külföldit is) 11/ 12/ oktatási, képzési, tudományos tevékenység 12/ 13/ kulturális, művészeti tevékenység 13/ 14/ sporttal, szabadidő eltöltésével, pihenéssel, szórakozással kapcsolatos tevékenység 14/ 15/ politikai tevékenység 15/ 16/ jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély és igazságszolgáltatással kapcsolatos MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT! tevékenység 16/ 17/ rendezvényszervezés, rendezvényen segítségnyújtás 17/ 18/ adminisztratív munka, honlap adminisztrációja, tagtoborzás 18/ 19/ egyéb, éspedig:.. 19/ AMENNYIBEN MINDEN KÓDNÉGYZETBEN 3-AS SZEREPEL, VAGYIS A MEGKÉRDEZETT SEMMIFÉLE INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜLI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT, TOVÁBB A 16. KÉRDÉSRE!

2 2. Milyen módon végezte az említett munká(ka)t? (1) közvetlenül (2) szervezete(ke)n keresztül TOVÁBB A 8. KÉRDÉSRE! (3) közvetlenül és szervezete(ke)n keresztül egyaránt KÖZVETLENÜL (NEM SZERVEZETEN KERESZTÜL), INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 3. Mely munká(ka)t végezte közvetlenül (vagyis nem szervezeten keresztül)? Legfeljebb 3 tevékenységet jelöljön, az Ön által legjellemzőbbnek tartottal kezdve! A tevékenységeket az 1-es kérdésnél szereplő sorszámokkal kérjük azonosítani! 1. tevékenyég: 2. tevékenyég: 3. tevékenyég: 4. Kérem adja meg, hogy az elmúlt 12 hónapban kb. mennyi időt dolgozott az említett munkákban? Kérjük, szíveskedjen mind a ledolgozott napok számát, mind pedig a naponta ledolgozott percek átlagos számát megadni! 1. legjellemzőbb közvetlenül végzett tevékenység: kb. napot naponta átlagosan percet 2. legjellemzőbb közvetlenül végzett tevékenység: kb. napot naponta átlagosan percet 3. legjellemzőbb közvetlenül végzett tevékenység: kb. napot naponta átlagosan percet 5. Kinek segített munkájával? A JELÖLT TEVÉKENYSÉG(EK) MINDEN SORÁBA KÉRÜNK VÁLASZT! 1. tevékenységével 2. tevékenységével 3. tevékenységével (1) igen (2) nem (1) igen (2) nem (1) igen (2) nem 1/ háztartásán kívül élő rokonnak 1/ 1/ 1/ 2/ barátnak 2/ 2/ 2/ 3/ ismerősnek 3/ 3/ 3/ 4/ munkatársnak 4/ 4/ 4/ 5/ egyéb személynek 5/ 5/ 5/ 6. Közvetlenül (vagyis nem szervezeten keresztül) a fentieken kívül végzett-e egyéb tevékenysége(ke)t? (Önszántából, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül háztartásán kívül élő személy(ek) javára!) (1) igen (2) nem TOVÁBB A 8. KÉRDÉS ELŐTTI UTASÍTÁSRA! 7. Kérjük becsülje meg, hogy a további közvetlen munkákban kb. hány órát dolgozott az elmúlt 12 hónapban összesen? órát SZERVEZETEN KERESZTÜL, INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG A KÉRDÉSEKET AZOKNAK KELL FELTENNI, AKIK ÖNSZÁNTUKBÓL, INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL, SZERVEZETE(KE)N KERESZTÜL (IS) VÉGEZTEK MUNKÁT HÁZTARTÁSUKON KÍVÜL ÉLŐ SZEMÉLY(EK) JAVÁRA VAGY A TÁRSADALOM HASZNÁRA. EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 15. KÉRDÉSRE. 8. Mely munká(ka)t végezte szervezete(ke)n keresztül? Legfeljebb 3 szervezetet és szervezetenként legfeljebb 3 tevékenységet jelöljön! Amennyiben több szervezeten keresztül, szervezet javára is dolgozott, kérjük azzal kezdje a felsorolást, amelyiket a legfontosabbnak tartja (vagy amelyiknél a legtöbb időt töltötte önkéntes munkával)! A tevékenységeket az 1-es kérdésnél szereplő sorszámokkal kérjük azonosítani! 1. tevékenység 2. tevékenység 3. tevékenység 1. szervezetnél végzett tevékenység: 2. szervezetnél végzett tevékenység: 3. szervezetnél végzett tevékenység:

3 9. Az alábbiak közül mely típusba sorolná a szervezete(ke)t, ahol önszántából, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül dolgozott? (1) nem profitorientált szervezet (nonprofit, civil, társadalmi, vallási, egyéb jótékonysági, illetve szakszervezet) (2) vállalkozás 1. szervezet típusa: (3) költségvetési intézmény (állami, önkormányzati tulajdonú) 2. szervezet típusa: (4) egyéb (közösség, tömörülés stb.), éspedig 3. szervezet típusa: 10. Kérem adja meg a szervezet(ek) fő tevékenységi területé(i)t! 1. szervezet tevékenységének megnevezése: TEÁOR' szervezet tevékenységének megnevezése: TEÁOR' szervezet tevékenységének megnevezése: TEÁOR' Milyen foglalkozásban, munkakörben dolgozott az említett szervezet(ek)nél? Kérjük, hogy az adott szervezetnél végzett munkái közül a legjellemzőbb tevékenységét nevezze meg! 1. szervezetnél foglalkozása/munkaköre:. Munkakörének rövid leírása: szervezetnél foglalkozása/munkaköre:. Munkakörének rövid leírása: szervezetnél foglalkozása/munkaköre:. Munkakörének rövid leírása:.. 3. FEOR'08 FEOR'08 FEOR' Kérem adja meg, hogy az elmúlt 12 hónapban kb. mennyi időt dolgozott az említett szervezet(ek)nél? Kérjük, szíveskedjen mind a ledolgozott napok, mind pedig a naponta ledolgozott percek átlagos számát megadni! 1. szervezetnél: kb. napot naponta átlagosan percet 2. szervezetnél: kb. napot naponta átlagosan percet 3. szervezetnél: kb. napot naponta átlagosan percet 13. A fentiekben említett szervezeteken kívül egyéb szervezet(ek)nél is végzett önszántából, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül valamilyen munkát, tevékenységet? (1) igen (2) nem TOVÁBB A 15. KÉRDÉSRE! 14. Kérjük becsülje meg, hogy ezeknél a további szervezet(ek)nél kb. hány órát dolgozott az elmúlt 12 hónapban összesen? órát

4 AZ INGYEN, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL, SZABAD AKARATBÓL VÉGZETT MUNKA MOTIVÁCIÓI 15. Kérjük négyfokú skálán jelölje, hogy az alábbi állítások mennyire vonatkoznak Önre! (1) nem (2) inkább nem (3) inkább igen (4) igen MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT! Azért végez (végzett) ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, önszántából munkát, mert 1/ fontos az Ön számára, hogy másokon segíthet 1/ 2/ fontos az Ön számára, hogy egy társadalmi ügyet, társadalmi csoportot szolgálhat 2/ 3/ az ilyen tevékenységet nagyra értékeli 3/ 4/ általa jobban és/vagy fontosabbnak érzi magát 4/ 5/ az általa szerezhető ismereteket nagyon fontosnak tartja 5/ 6/ általa a jelenlegi / jövőbeni foglalkozása szempontjából hasznos tapasztalatokat lehet szerezni 6/ 7/ általa új embereket ismerhet meg, új ismeretségeket és barátságokat tud kötni 7/ 8/ az Ön számára fontos emberek (barátok, családtagok, ismerősök) is végeznek ilyen 8/ tevékenységet és ez az Ön számára követendő minta 9/ hite, meggyőződése szerint ez kötelessége 9/ 10/ a közösség, az állam közpénzekből nem tudja finanszírozni bizonyos feladatait, s Ön fontosnak véli, hogy ezeken a területeken önkéntes / társadalmi munkát végezzen 10/ VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK MIÉRT NEM VÉGZETT ÖNKÉNTES MUNKÁT? 16. Az alábbiak közül mely okok játszottak közre abban, hogy Ön nem végzett ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, önszántából semmiféle munkát az elmúlt 12 hónapban? MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT! (1) igen (2) nem 1/ nem volt rá ideje 1/ 2/ nem volt olyan személy, ügy, akinek, aminek a javára végezhette volna 2/ 3/ az ilyen tevékenységet nem igazán értékeli 3/ 4/ nem kíván mások problémájával foglalkozni 4/ 5/ nem kíván új embereket megismerni 5/ 6/ ingyen, ellenszolgáltatás nélkül családján kívül élő javára nem kíván dolgozni 6/ 7/ csak a hívő emberek segítenek ingyen, ellenszolgáltatás nélkül 7/ 8/ az állam / a közösség kötelessége, hogy az ilyen jellegű munkákat finanszírozza 8/ VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK A kérdőív kitöltése befejeződött: óra perc

5 Végzett Ön az elmúlt 12 hónapban háztartásán kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom hasznára önszántából, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül valamilyen munkát az alábbi területeken? 1/ házi- és házkörüli munka (beleértve a javítást, karbantartást is) 2/ ügyintézés, vásárlás (beleértve az ételkiszállítást is) 3/ gyermekfelügyelet, gyermekgondozás (beleértve a gyermek kíséretet is) 4/ betegápolás, idősgondozás 5/ fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése 6/ 7/ vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység 8/ 9/ 10/ közbiztonság, közrend védelme 11/ katasztrófa-elhárítási, mentési munka (beleértve a külföldit is) 12/ oktatási, képzési, tudományos tevékenység 13/ kulturális, művészeti tevékenység 14/ 15/ politikai tevékenység 16/ egyéb rászorulók (árvíz, belvíz, iszapkatasztrófa károsultjai, hajléktalanok, menekültek) segítése környezetvédelmi (utcák, parkok, vizek, erdők stb. gondozása, védelme), állatvédelmi tevékenység település- és gazdaságfejlesztés, (rehabilitációs) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos tevékenység sporttal, szabadidő eltöltésével, pihenéssel, szórakozással kapcsolatos tevékenység jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély és igazságszolgáltatással kapcsolatos tevékenység 17/ rendezvényszervezés, rendezvényen segítségnyújtás 18/ adminisztratív munka, honlap adminisztrációja, tagtoborzás 19/ egyéb, éspedig:

6 ÚTMUTATÓ a Munkaerő-felmérés III. negyedévi Önkéntes munka című kiegészítő felvétel kérdőívének kitöltéséhez 2011 III. negyedévében Önkéntes munka címmel első alkalommal kapcsolódik kiegészítő felvétel a munkaerő-felmérés adatgyűjtéséhez. A felvétel célja, hogy képet adjon az önkéntes munkavégzés gyakoriságáról, mértékéről és jellemzőiről. Ez a fajta nem fizetett, nem kötelező tevékenység, ugyanis mely idő- és munkaráfordítást kíván jelentős értéket képvisel, és nagymértékben járul hozzá az ország gazdasági és társadalmi teljesítményéhez. Az alapfelvételtől eltérően, amelyben a Gazdasági aktivitási kérdőíven a jövedelmet biztosító munka számbavétele történik, az Önkéntes munka című kiegészítő kérdőíven olyan munkavégzéssel, tevékenységgel kapcsolatban kérdezzük a háztartás éves tagjait, amelyet (i) közvetlenül, vagy valamilyen szervezeten keresztül, (ii) önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül végeztek (iii) háztartásukon kívül élő személyek javára vagy a társadalom (csoport, tágabb közösség, állatok vagy a környezet stb.) hasznára. A háztartáson kívül élő szülő, gyermek, rokon javára végzett munkát is figyelembe kell venni! A kérdések az elmúlt 12 hónapban végzett önkéntes munkákra vonatkoznak. A kérdőívet minden éves személyre vonatkozóan ki kell tölteni. Csak abban az esetben nem kerül sor kiegészítő kérdőív kitöltésére, ha egy háztartásnál a munkaerő-felmérés alapfelvétel valamilyen oknál fogva meghiúsul, ill. az alapfelvétel ugyan megvalósul, de a éves korcsoporthoz tartozó referenciaszemély a kiegészítő felvétel témájában nem kíván nyilatkozni. A kiegészítő kérdőív részleges megválaszolása nem lehetséges. A kérdőív kérdéseit és a hozzátartozó válaszlehetőségeket az összeírónak mindenféle magyarázat nélkül kell felolvasnia. A kérdések pontos értelmezéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a kérdéseket követő megjegyzéseket is hangosan felolvassák. További magyarázatot csak abban az esetben fűzhet a kérdéshez, illetve a válaszlehetőségekhez az összeíró, ha egyértelmű számára, hogy a válaszoló a kérdést nem értette meg, vagy félreértette. Azoknál a kérdéseknél, amelyek szöveges választ igényelnek, a választ olvashatóan be kell írni. (Ha a hely nem elég, a szövegbeíráshoz jól felismerhető jelöléssel a margót is igénybe lehet venni.) A kérdőíven vastag betűvel szerepelnek a kérdések, bekeretezve, nagybetűvel az ugrásra vonatkozó utasítások. A kérdést követően dőlt kisbetűvel a kérdezésre, kódolásra vonatkozó egyéb utasítások. Lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy az érintettek saját maguk válaszoljanak a kiegészítő kérdőív kérdéseire! Az összeírói / válaszadói leterheltség vizsgálata érdekében kérjük, hogy a (kérdőív elején) a kikérdezés kezdési és a (kérdőív végén) a kikérdezés befejezési időpontját pontosan szíveskedjenek megadni! A fejrovat azonosítóit (A K) a Gazdasági aktivitási kérdőívről kell pontosan átmásolni.

7 A kérdőív 5 blokkra tagolódik: I. Az 1 2. kérdésekben azt kívánjuk feltérképezni, hogy az elmúlt 12 hónapban a megkérdezett személyek végeztek-e saját döntésük alapján (önszántukból), ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, háztartásukon kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom hasznára valamilyen munkát / tevékenységet, és ha igen, akkor azt milyen formában közvetlenül, vagy szervezeten keresztül tették. II. A 3 7. kérdésekben a közvetlenül (nem szervezeten keresztül), ingyen, ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységekre vonatkozóan kérünk információt. III. IV. A kérdésekben a szervezeten keresztül, ingyen, ellenszolgáltatatás nélkül végzett tevékenységekkel kapcsolatban kérjük a megkérdezettek válaszait. A 15. kérdés az ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, szabad akaratból végzett munka motivációit kívánja feltérképezni. V. A 16. kérdésben annak okát kívánjuk megtudni, miért nem végeztek a megkérdezettek az elmúlt 12 hónap során semmiféle ingyen, ellenszolgáltatás nélküli munkát önszántukból. 1. kérdés: A kérdés a saját döntés alapján (önszántából), ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, háztartáson kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom hasznára végezhető tevékenységek felsorolását tartalmazza (a teljesség igénye nélkül). Azt kívánjuk feltérképezni, hogy az elmúlt 12 hónapban a megkérdezett a felsorolt tevékenységek közül melye(ke)t végezte és milyen rendszerességgel. Kérjük valamennyi tevékenységi forma (1 19 pontok mindegyikének) felolvasását és a kapott válaszok alapján az 1 3 kódok valamelyikének kódnégyzetben történő jelölését. A rendszeresen, alkalmanként, illetve az akár csak egyetlen alkalommal végzett tevékenységeket egyaránt kérjük megadni, abban az esetben is, ha azok mindössze néhány percet igénybe vevő tevékenységek voltak. MINDEN SORBA (KÓDNÉGYZETBE) KÉRÜNK VÁLASZT! A kérdés megválaszolását a válaszadó számára készített VÁLASZKÁRTYA segíti. 2. kérdés: Az (1) közvetlenül választ kell megjelölni, ha a megkérdezett saját szervezésében, közvetítés nélkül végzett önkéntes tevékenységet az 1. kérdésben jelöltek közül. Amennyiben a megkérdezett az önkéntes munkáját egy nonprofit vagy egyéb szervezetnek, vagy azon keresztül végezte, a (2) szervezete(ke)n keresztül választ kell megjelölni, illetve értelemszerűen a 3-as kódot, amennyiben mindkét módon végzett munkát. 3. kérdés: A kérdésre adott válasz(ok)ban az első kérdésnél 1-es, vagy 2-es kóddal jelölt tevékenységek közül azoknak a tevékenységnek (legfeljebb 3) a sorszámát kérjük megadni, amelyeket a megkérdezett közvetlenül (vagyis nem valamilyen szervezetnek vagy szervezeten keresztül) végzett. Kérjük, hogy a tevékenységeket az 1-es kérdésnél szereplő sorszámokkal azonosítsa. Fontos, hogy a 4 5. kérdéseket az itt jelölt tevékenységekre vonatkozóan kell megválaszolni, a jelölt sorrend betartásával!

8 4. kérdés: A kérdésre adott válaszok alapján azt kívánjuk mérni, hogy a közvetlenül végzett önkéntes munka milyen mértékben járul hozzá az ország gazdasági és társadalmi teljesítményéhez. Kérjük, hogy a válaszoló becsülje meg, hogy az elmúlt 12 hónapban a 3. kérdésnél jelölt tevékenység(ek)ben hány napot dolgozott, valamint azt is, hogy egy átlagos napon hány percet fordított a közvetlenül végzett tevékenységre. 5. kérdés: A megkérdezett egyfajta önkéntes tevékenységet több ember javára is végezhetett az elmúlt 12 hónapban (pl. napi perc időráfordítással bevásárolt a külön háztartásban élő szülő számára, illetve a szomszédnak), ezért az egyes tevékenységeknél az (1) igen, illetve a (2) nem válaszlehetőségek alkalmazásával kérjük jelölni, hogy a megkérdezett munkájával ki(k)nek segített. Amennyiben a megkérdezett csak egyfajta önkéntes munkát végzett, értelemszerűen csak az első oszlop minden sorában szerepel kódérték, amennyiben pedig kettő vagy három fajta tevékenységet végzett, a 2., illetve a 3. oszlopok soraiban (is) szerepel kódérték. 6. kérdés: Amennyiben a megkérdezett 3-nál többféle önkéntes tevékenységet végzett közvetlenül, akkor erről a 6. kérdésre adott válaszában tud nyilatkozni. Tehát 1-est kell kódolni, ha az 1. kérdésben háromnál több tevékenységet is megjelölt, és azokat közvetlenül, (vagyis nem szervezeten keresztül) végezte. 2-est kell kódolni, ha legfeljebb három tevékenységet jelölt az 1. kérdésben, amelyet közvetlenül végzett. (Mivel értelemszerűen ebben az esetben már a 3. kérdésnél mindhármat jelölte.) 7. kérdés: A kérdésben kérjük megadni, hogy a megkérdezett a további (3. kérdésben jelölteken kívüli) közvetlen munkákban hány órát dolgozott összesen kérdések: Ezekben a kérdésekben a szervezetek javára, szervezeteken keresztül végzett önkéntes munka számbavétele történik. 8. kérdés: Megkérdezett az elmúlt 12 hónap során több szervezet javára, illetve több szervezeten keresztül is végezhetett önkéntes munkát. A 8. kérdés megválaszolásánál azonban legfeljebb 3 szervezet jelölésére van lehetőség. Amennyiben a megkérdezett több szervezeten keresztül, illetve javára dolgozott, azzal a szervezettel kezdje a felsorolást, amelyiket a legfontosabbnak tartja, vagy amelyiknél a legtöbb időt töltötte önkéntes munkával. A tevékenységek jelölésénél az első kérdésnél 1-es, vagy 2-es kóddal jelölt tevékenységek közül azoknak a tevékenységnek (szervezetenként legfeljebb 3) a sorszámát kérjük megadni, amelyeket a megkérdezett valamilyen szervezetnek vagy szervezeten keresztül végzett. Fontos, hogy a kérdéseket az itt jelölt szervezetekre vonatkozóan kell megválaszolni, a jelölt sorrend betartásával! 9. kérdés: A (legfeljebb 3) szervezet gazdálkodási formájának jelölését kérjük, amely(ek)nek a javára, vagy amely(ek)en keresztül a megkérdezett önkéntes munká(k)ban dolgozott. Ha több szervezet esetében is 4-est kód került beírásra, vagyis egyéb (közösség, tömörülés stb.) típusba sorolta, akkor mindegyik szervezet esetében kérjük a

9 szervezet típusának a megnevezését. A típus megnevezések beírásához a margó is felhasználható. Ebben az esetben kérjük, hogy egyértelműen jelezzék, hogy mely szervezet típusát tűntették fel. 10. kérdés: A szervezet(ek) tevékenységének rövid leírását kérjük szövegesen, rövidítések alkalmazása nélkül, illetve a TEÁOR 08 kódokat 3 számjegy mélységben megadni. 11. kérdés: A szervezetnél végzett foglalkozás megnevezését, illetve a munkakör, tevékenység rövid leírását kérjük szövegesen. Ha a megkérdezett egy jelölt szervezetnek / szervezetnél többféle munkát is végzett, akkor az általa legjellemzőbbnek tartott tevékenységre vonatkozóan kell megválaszolni ezt a kérdést. Figyelem! A megnevezéseket, illetve munkaköri leírásokat kérjük pontosan, rövidítések alkalmazása nélkül felvinni a kérdőívre, ugyanis a foglalkozások FEOR 08 szerinti kódolását (az alapfelvételhez hasonlóan) a központi kódoló csoport végzi. 12. kérdés: Ennél a kérdésnél a válaszok alapján azt kívánjuk mérni, hogy a szervezete(ke)n keresztül, szervezet(ek) javára végzett önkéntes munka milyen mértékben járul hozzá az ország gazdasági és társadalmi teljesítményéhez. Kérjük, hogy a válaszoló becsülje meg, hogy az elmúlt 12 hónapban a 8. kérdésnél jelölt szervezet(ek)nél, szervezet(ek) javára hány napot, valamint azt is, hogy naponta átlagosan hány percet dolgozott. 13. kérdés: Amennyiben a megkérdezett 3-nál több szervezetnél végzett önkéntes tevékenységet, akkor erről a 13. kérdésre adott válaszában tud nyilatkozni. 14. kérdés: Itt kérjük megadni, hogy a megkérdezett a további (a 8. kérdésben nem jelölt) szervezet(ek)nél hány órát dolgozott összesen az elmúlt 12 hónapban. 15. kérdés: Valamennyi kérdést fel kell tenni azoknak a éves személyeknek, akik végeztek önkéntes munkát az elmúlt 12 hónapban. MINDEN SORBA (KÓDNÉGYZETBE) KÉRÜNK VÁLASZT! 16. kérdés: A kérdést azoknak a éves személyeknek kell feltenni, akik az 1. kérdés valamennyi (1 19.) pontjára 3-as választ adtak, vagyis saját döntés alapján (önszántukból), ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, háztartásukon kívül élő személy(ek) javára vagy a társadalom hasznára semmiféle tevékenységet nem végeztek. MINDEN SORBA (KÓDNÉGYZETBE) KÉRÜNK VÁLASZT! KÖSZÖNJÜK FIGYELMÉT ÉS JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

STATISZTIKAI TÜKÖR. Az önkéntes munka jellemzői. Tartalom. Bevezető Az önkéntes munkát végzők jellemzői...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Az önkéntes munka jellemzői. Tartalom. Bevezető Az önkéntes munkát végzők jellemzői...2 Az önkéntes munka jellemzői 2016. szeptember STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezető...2 1. Az önkéntes munkát végzők jellemzői...2 2. Az önkéntes munka értékének becslése...17 További információk, adatok

Részletesebben

A LAKOSAZON L B Munkakörzet sorszáma C Megye D Terület E A számlálókörzet száma F A lakás sorszáma. G A háztartás sorszáma

A LAKOSAZON L B Munkakörzet sorszáma C Megye D Terület E A számlálókörzet száma F A lakás sorszáma. G A háztartás sorszáma KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei MUNKABALESETEK ÉS MUNKÁVAL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGKÁROSODÁSOK 2013. II. negyedév A LAKOSAZON

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2012. I. negyedévi Munkanélküli érintettség, diszkrimináció című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2012. I. negyedévi Munkanélküli érintettség, diszkrimináció című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2012. I. negyedévi Munkanélküli érintettség, diszkrimináció című kiegészítő felvételhez A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság gazdasági

Részletesebben

Módszertani leírás a 2008. I. negyedévi Ingázás és külföldi munkavállalási szándék című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői

Módszertani leírás a 2008. I. negyedévi Ingázás és külföldi munkavállalási szándék című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a 2008. I. negyedévi Ingázás és külföldi munkavállalási szándék című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság gazdasági aktivitásának

Részletesebben

A szabadban dolgozók és ennek egészségügyi kockázata

A szabadban dolgozók és ennek egészségügyi kockázata 2010/81 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 81. szám 2010. július 16. A szabadban dolgozók és ennek egészségügyi kockázata A szabadban dolgozók számára nagy és növekvő

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi Önkéntes munka című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi Önkéntes munka című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi Önkéntes munka című kiegészítő felvételhez A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság gazdasági aktivitásának foglalkoztatottságának

Részletesebben

D/ Terület E/ A számlálókörzet száma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV

D/ Terület E/ A számlálókörzet száma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV A/ LAKOS-azonosító L KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma C/ Megye MUNKAERŐ-FELMÉRÉS D/ Terület E/ A számlálókörzet száma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV F/ A lakás sorszáma 2012 G/ A háztartás

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

AZ 5. KÉRDÉSRE! egyéb (8), éspedig:...

AZ 5. KÉRDÉSRE! egyéb (8), éspedig:... A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2008 F A kikérdezés

Részletesebben

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2006 F A kikérdezés

Részletesebben

A családtag megtagadta az adatszolgáltatást: M

A családtag megtagadta az adatszolgáltatást: M A/ LAKOS-azonosító L KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma C/ Megye: D/ Terület: MUNKAERŐ-FELMÉRÉS E/ A számlálókörzet száma: ADATLAP F/ A lakás sorszáma: 2010 G/ A háztartás sorszáma:

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2011. II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság

Részletesebben

Önkéntes munka Magyarországon (A Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi kiegészítő felvétele)

Önkéntes munka Magyarországon (A Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi kiegészítő felvétele) (A Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi kiegészítő felvétele) Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Bevezető... 2 1. Előzmények... 2 2. Az önkéntesség meghatározása... 3 3. Az önkéntes

Részletesebben

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005 TÁBLÁK JEGYZÉKE 1. A nonprofit szervezetek és megoszlása településtípus szerint, 2005 2. A nonprofit szervezetek és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2005 3. A nonprofit szervezetek és megoszlása

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felméréshez kapcsolódó 2009. II. negyedévi Átmenet az iskolából a munka világába című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felméréshez kapcsolódó 2009. II. negyedévi Átmenet az iskolából a munka világába című kiegészítő felvételhez Módszertani leírás a Munkaerő-felméréshez kapcsolódó 2009. II. negyedévi Átmenet az iskolából a munka világába című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői A Központi Statisztikai Hivatal a magánháztartásokban

Részletesebben

A 16. KÉRDÉSRE! gyeten volt (15) többletmunkaidőt ellentételező távollét miatt (16) egyéb okból (17), éspedig:...

A 16. KÉRDÉSRE! gyeten volt (15) többletmunkaidőt ellentételező távollét miatt (16) egyéb okból (17), éspedig:... A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2005 F A kikérdezés

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia Dr. Tóbiás László Társadalmi cselekvés ahogy egyetemisták gyakorolták és jövőjükben látják Interprofesszionális szemléletű

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő:

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő: Módszertani leírás Bevezetés A Központi Statisztikai Hivatal a magánháztartásokban élők gazdasági aktivitásának foglalkoztatottságának és munkanélküliségének vizsgálatára 1992-ben vezette be a magánháztartásokra

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:...

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:... K É R D Ő Í V 1. Civil szervezet adatai Név:.. Székhely:.. Képviselő neve: Képviselő e-mail címe:. Képviselő telefonszáma:... Civil szervezet honlapja:... 2. Civil szervezet formája Alapítvány Közalapítvány

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2014 2015-ÖS TANÉV Pályázati űrlap Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! 1. Személyes adatok:

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyéni aktív hallgatói kérdőív 2011 I. blokk: motiváció és elégedettség QM01/x Milyen ok(ok) játszottak szerepet, amikor úgy döntött, hogy tanulmányait a ZMNE-n fogja

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz

PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2015. október 31. Csak a pályázati felhívásnak megfelelő, pontosan kitöltött,

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Közintézmények szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009

Közintézmények szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 SORSZÁM*: A kérdezést végzı szervezet kódja*: FOGLALÁS DÁTUMA*: RÖGZÍTÉS HATÁRIDEJE* Közintézmények szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 ALMINTA: 1 önkormányzatok

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Helyettesítő kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Neve Születési neve. Születési idı év Lakóhelye. Tartózkodási helye: Telefon: Email: Bankszámla szám: Kapcsolattartó neve, elérhetısége:

Neve Születési neve. Születési idı év Lakóhelye. Tartózkodási helye: Telefon: Email: Bankszámla szám: Kapcsolattartó neve, elérhetısége: PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Gyıri Lions Alapítvány által kiírt 2014. október havi Pályázati felhívás -hoz BEADÁSI HATÁRIDİ: 2014. október 25. /Csak a pályázati felhívásnak megfelelı, pontosan

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához K É R D Ő Í V Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához Tisztelt polgárok! Komárom városa a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as számú törvény és a vállalkozói 445/1991-es

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal VISSZATÉRÉS A MUNKAERŐPIACRA A GYERMEKVÁLLALÁS UTÁN

Központi Statisztikai Hivatal VISSZATÉRÉS A MUNKAERŐPIACRA A GYERMEKVÁLLALÁS UTÁN Központi Statisztikai Hivatal VISSZATÉRÉS A MUNKAERŐPIACRA A GYERMEKVÁLLALÁS UTÁN Budapest, 2006 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztályának Munkaügy-statisztikai

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus 1 1. Bevezetés Az adatbekérő felület célja, hogy a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a víziközműszolgáltatásról szóló

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

""Juhász Orsolya, Projekt98, 2015.03.30., projektnap értékelése 9. évfolyam 8. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, Projekt98, 2015.03.30., projektnap értékelése 9. évfolyam 8. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, Projekt98, 2015.03.30., projektnap értékelése 9. évfolyam 8. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 6 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő!

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

A nonprofit szervezetek osztályozási rendszere NSZOR NSZOR 16 fordítókulcs

A nonprofit szervezetek osztályozási rendszere NSZOR NSZOR 16 fordítókulcs A nonprofit szervezetek osztályozási rendszere NSZOR NSZOR 16 fordítókulcs Kód Megnevezés NSZOR 16 1. Kultúra (1,2,3) 1 Hírközlés, tömegkommunikáció 11 Országos, regionális közszolgálati hírközlés 0111

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről A közbeszerzési

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes A 2016. évi mikrocenzus, kis népszámlálás Célja, hogy két népszámlálás között

Részletesebben

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2009 JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ! AZ ADATGYJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ! AZ ADATGYJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539 A/ LAKOS-azonosító L KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma C/ Megye: D/ Terület: MUNKAER-FELMÉRÉS E/ A számlálókörzet száma: ADATLAP F/ A lakás sorszáma: 2012 G/ A háztartás sorszáma: H/

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A kérdőív a 15 64 éves népességre vonatkozik.

A kérdőív a 15 64 éves népességre vonatkozik. A/ LAKOS-azonosító: L KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma C/ Megye MUNKAERŐ FELMÉRÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELEI D/ Terület E/ A számlálókörzet száma F/ A lakás sorszáma Megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2006. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/06 BUDAPEST,

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS

MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS European Social Survey R6-2012 MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS A MINTAEGYSÉG CÍME (település) (utca, házszám) (emelet, ajtó) a megkeresések sorszáma 01.. A CÍMET FELKERESŐ KÉRDEZŐ IGAZOLVÁNYSZÁMA A válaszoló megadta

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben