FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN ZEMLJOPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN ZEMLJOPIS"

Átírás

1 Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA október 25. FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN ZEMLJOPIS október :00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PISMENI ISPIT SREDNJEG STUPNJA I. Időtartam: 20 perc Trajanje ispita: 20 minuta Pótlapok száma / Broj dodatnih listova Tisztázati / Redovnih Piszkozati / Za skicu OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE Földrajz horvát nyelven középszint írásbeli vizsga I. összetevő

2 Važne informacije Tijekom pismenog ispita morate riješiti dva testa. Za rješenje zadataka I. dijela imate na raspolaganju 20 minuta, u tom dijelu ispita se ne smiju koristiti srednjoškolski atlas ili neka druga pomagala. Nakon isteka vremena, popunjeni test predajte profesoru koji nadzire ispit! Zadatke možete rješavati po proizvoljnom redoslijedu. Prvo pozorno pročitajte pitanja formulirana zadacima, zatim promislite o odgovoru te ga kemijskom olovkom upišite na odgovarajuće mjesto. Ako je potrebno, rješenje možete ispravljati, ali za nejasna precrtavanja, ispravljanja i pisanja olovkom, za dati dio zadatka, ne možete dobiti bodove. O mogućem maksimalnom broju bodova za rješavanje pojedinih zadataka, odnosno o parcijalnim bodovima informiraju vas bodovi koji su naznačeni pored/iza zadataka. Molimo vas da u siva polja kvadrata ne upisujete ništa! írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / október 25.

3 I. dio Pri rješavanju zadataka ovoga dijela testa se ne smije koristiti atlas! 1. Riješite zadatke na osnovi skice zemljovida! a) Imenujte koja zemljopisna mjesta (pojmove) označavaju brojevi upisani u skicu zemljovida! more (otok) (gorje) (glavni grad) (kontinent) 5 bodova b) U koji veliki strukturalni tip spada gorje označeno brojem 3? Podcrtajte odgovarajući! Označavanje više mogućnosti tretira se pogreškom. gromadno gorje borano gorje pramasiv c) Imenujte poluotok u čijem se susjedstvu nalazi otok označen brojem 2!... 7 bodova írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / október 25.

4 2. Dopunite tabelu i odgovorite na pitanja! a) U tabelu smo upisali imena rijeka. Naveli smo gradove koji se prostiru na obalama rijeka. Uz ime rijeke upišite ime onoga grada koji joj leži uz obale! Nećete moći upisati u tabelu sve gradove. Varšava, Linz, Frankfurt, Köln, Pariz, Prag, London Rijeka Grad 1. Dunav 2. Rajna 3. Seina 4. Temza 5. Vistula 5 bodova b) Koja se rijeka od gore navedenih ulijeva u Baltičko more?... c) Navedite takve dvije rijeke koje protječu kroz više zemalja! bodova 2 boda írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / október 25.

5 3. Riješite zadatke na osnovi skice zemljovida! d) Navedite županije koje su na skici zemljovida označene brojevima! boda e) Imenujte županijska sjedišta koja su označena velikim slovima! A.... B.... C.... D boda f) Osjenčite (šatirajte) na karti područje regije srednje Mađarske! g) Kojoj regiji pripada županija označena brojem 4? bodova Mogući broj bodova za rješenje zadataka I. dijela testa: 25 bodova írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / október 25.

6 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / október 25.

7 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / október 25.

8 Feladat sorszáma Broj zadatka maximális pontszám Maksimalni broj bodova ÖSSZESEN / UKUPNO 25 elért pontszám Broj postignutih bodova javító tanár / Strukovni profesor koji je ispravio radnju Dátum/Datum:... I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor I. Topografske spoznaje, spretnost niz zadataka elért pontszám Broj postignutih bodova programba beírt pontszám Broj bodova upisan u program javító tanár / Strukovni profesor koji je ispravio radnju jegyző / Bilježnik Dátum/Datum:... Dátum/Datum:... Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! Primjedbe: 1. Ukoliko je pristupnik započeo rješavati zadatke II. dijela testa, onda tabela i dio s potpisima ostaju prazni! 2. Ako ispit tijekom rješavanja zadataka I. dijela biva prekinut, odnosno ne nastavi se rješavanjem zadataka II. dijela testa, tabela i dio s potpisima se moraju popuniti! írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / október 25.

9 Név:... osztály:... É RETTSÉGI VIZSGA október 25. FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN ZEMLJOPIS október :00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PISMENI ISPIT SREDNJEG STUPNJA II. Időtartam: 100 perc Trajanje ispita: 100 minuta Pótlapok száma / Broj dodatnih listova Tisztázati / Redovnih Piszkozati / Za skicu OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE Földrajz horvát nyelven középszint írásbeli vizsga II. összetevő

10 Važne informacije Tijekom pismenog ispita morate riješiti dva testa. Za rješenje zadataka II. dijela imate na raspolaganju 100 minuta. U tom dijelu ispita se smije koristiti srednjoškolski atlas. Ukoliko je nužno, koristite džepni kalkulator ali u testu navedite i postupak rješavanja. Ako je potrebno možete koristiti šestar i ravnalo. Zadatke možete rješavati po proizvoljnom redoslijedu. Prvo pozorno pročitajte pitanja formulirana zadacima, zatim promislite o odgovoru te ga kemijskom olovkom upišite na odgovarajuće mjesto. Ako je potrebno, rješenje možete ispravljati, ali za nejasna precrtavanja, ispravljanja i pisanja olovkom, za dati dio zadatka, ne možete dobiti bodove. Na svako postavljeno pitanje odgovorite sukladno pitanju! Za davanje više odgovora (npr. umjesto dva primjera navedete tri) ne možete dobiti bod. O mogućem maksimalnom broju bodova za rješavanje pojedinih zadataka, odnosno o parcijalnim bodovima informiraju vas bodovi koji su naznačeni pored/iza zadataka. Molimo vas da u siva polja kvadrata ne upisujete ništa! írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / október 25.

11 II. dio Pri rješavanju zadataka II. dijela testa smije se koristiti atlas! 1. Pozorno pročitajte sljedeći putopis i odgovorite na pitanja! Pri rješavanju koristite atlas! Iz najprometnije luke svijeta, s 1 o sjev.šir. i 103 o 30 ist.duž. kreće jedan brod. a) Kako se zove luka odakle kreće brod?... Ploveći u smjeru SI stiže do 105. stupnja ist.duž., zatim kreće prema S i dostigne južne točke jedne države. b) Imenujte tu državu i njen glavni grad! država:..., glavni grad:... 2 boda Na kraju brod uplovljava u luku grada koji se nalazi na 22,5 0 sjev.šir. i ist.duž.. c) U luku kojeg grada je uplovio brod?... 4 boda 2. Odlučite na koje se konstatacije odnose tvrdnje. Slovni znak upišite ispred rednog broja odgovarajuće tvrdnje! A Usporednica B Podnevnica C Odnosi se na oboje D Ne odnosi se ni na jedno...1. Prolaze paralelno jedno s drugim Jedna njena istaknuta kružnica Zemlju dijeli na istočnu i zapadnu polutku Potrebita za definiranje zemljopisnog položaja jedne točke Njegova/njena najveća vrijednost može biti 90º Jednake su dužine. 5 bodova írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / október 25.

12 3. Riješite zadatak u svezi s računanjem vremena! a) U Budimpešti sat pokazuje 13 sati kada kreće jedan zrakoplov u tursku Ankaru (400 sjev.šir., 330 ist.duž.). Vrijeme leta iznosi 2 sata i 15 minuta. Koliko će biti sati na satu zračne luke u Ankari kada se tamo spusti zrakoplov? Računajte ovdje! Vrijeme što ga pokazuje sat u zračnoj luci u Ankari:... Koje vrijeme pokazuju satovi u zračnoj luci? Podcrtajte odgovarajuće! lokalno vrijeme zonsko vrijeme astronomsko vrijeme 3 boda b) Izaberite ona dva grada od navedenih u kojima se lokalna vremena podudaraju! Koristite svoj atlas! Cape Town, Athena, Budimpešta, Moskva Obrazložite svoj odgovor! bodova 3 boda írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / október 25.

13 4. Proučite crteže u svezi s nastankom i smještajem ugljikovodika, a zatim odgovorite na pitanja! a) Kakvi su slojevi smješteni jedan iznad drugog u skladišnoj stijeni? boda b) Podcrtajte ono geološko doba u kojem su u Mađarskoj nastali ugljikovodici! staro doba novo doba srednje doba c) Zemljovid prikazuje podjelu svjetskih rezervi sirove nafte (milijardi barela). Koje područje raspolaže najvećim rezervama? Koliko je to puta više od onoga s koliko raspolaže područje s najmanje rezerve sirove nafte?... 2 boda 6 bodova írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / október 25.

14 5. Odgovorite na pitanja u svezi s Dunavom! a) U kojoj državi izvire Dunav?... Na području koje države je najveći dio deltastog ušća Dunava?... 2 boda b) Na crtežu je prikazana rijeka Dunav od izvora do ušća, s naznakom protjecaja i pritokama. Odgovorite na sljedeća pitanja pomoću crteža! Lech Lech, Isar - Isar, Bécs Beč, Morva Morava, Rába Raba, Vág Vág, Garam Garam, Budapest Budimpešta, Ipoly Ipel, Dráva Drava, Száva Sava, Tisza Tisa, Morava Morava, Pancsova Pančevo, Temes Temeš, Zsil Žil, Iszker Isker, Corabia Corabia, Olt Olt, Brălia Brălia, Szeret Szeret, Sulinai-ág rukavac Suline, Prut Prut, Kilijai-ág rukavac Kilija, Szent György-ág rukavac Sv. Jurja, torkolat - ušće 1. Koja pritoka ima najveći protjecaj vode? Koliko puta se povećava protjecaj vode Dunava između Beča i ušća? Računajte ovdje! Povećanje protjecaja vode Dunava je:... struko. Koja grana ušća ima najveći protjecaj vode? Imenujte jednu sporednu rijeku lijeve obale koja ima veći protjecaj vode od 100 m 3 /s!... 4 boda 6 bodova írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / október 25.

15 6. Na dvije su slike prikazane dvije atmosferske pojave. Odgovorite na pitanja u svezi s njima! a) Imenujte prikazane pojave! boda b) Na slici br. 1 označite tlak zračnih masa! U polja krugova za označavanje tlaka zračnih masa upišite slovo A za niži, a slovo M za viši tlak! 2 boda c) U polja pravokutnika na slici br. 2 upišite koja je zračna masa toplija, a koja hladnija! d) U slučaju koje pojave su padaline intenzivnije (silovitije)?... 2 boda e) Uz koju bi se atmosfersku pojavu mogle vezivati dvije gore navedene pojave? Podcrtajte odgovarajuće! anticiklona ciklona 8 bodova írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / október 25.

16 7. Riješite zadatke u svezi s klimatskim pojasevima! a) Nabrojenim tvrdnjama predstavljene su različite klime i karakteristične crte njihovih područja. Od nabrojenih klima izaberite onu s kojom se može dovesti u vezu data tvrdnja! Njeno ime napišite na točkastu crtu iza tvdrnje! Ne možete svaku pojavu upisati. stalna mrzla klima, klima savane, monsunska klima umjerenog pojasa, oceanska klima, tropska pustinjska klima, klima tundre, klima tajge, mediteranska klima, ekvatorska klima, vlažna kontinentalna klima 1. Tijekom cijele godine na njenom području vlada silazna grana sustava pasatnih vjetrova Srednja godišnja amplituda temperature je jako velika kojoj se najviše prilagodio biljni svijet šuma četinara. Zima je duga i surova, prijelazna godišnja doba su kratka, ljeto je kratko, toplo s padalinama Zima je blaga s padalinama, ljeto je žarko i suho. Među ostalima, na sjevernoj morskoj obali Afrike susrećemo takve klimatske prilike Unutar datoga pojasa na tim je područjima klima najuravnoteženija: cijele je godine puno padalina, amplituda temperature je unutar pojasa tu najmanja. Prirodni biljni pokrivač joj je listopadna šuma.. 5. Pod utjecajem puno padalina se sadržaj hranjivih sastojaka tla za kratko vrijeme ispere. Zbog stalne visoke temperature organizmi brzo rastvaraju i pretvaraju organske tvari. Stoga na tim područjima u vodi teško rastvarajući spojevi s nagomilanim željezom oboje tlo na crveno. 6. Godišnja količina padalina je veća nego u pustinjama, ali je malo isparavanje i zbog smrznute mrtvice je propusnost tla neznatna. Stoga se po ljeti formiraju velika područja močvara. 6 bodova b) U koji zemljopisni pojas spadaju sljedeće dvije klime? Napišite naziv pojasa iza imena klime! klima tajge:... pojas klima savane:... pojas 2 boda 8 bodova írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / október 25.

17 8. Proučite sljedeći dijagram, a zatim odgovorite na pitanja! A népesség megoszlása Magyarországon településtípusok szerint 2004-ben (ezer fő) A népesség megoszlása Magyarországon településtípusok szerint 2004-ben (ezer fő) Raspored pučanstva u Mađarskoj po tipovima naselja godine (tisuća osoba) a) Na koje tipove naselja se odnose podaci kružnog dijagrama? Stvarni broj stanovnika upišite na mjesto uz odgovarajući tip naselja! A) selo (gradić):... B) grad:... C) glavni grad:... 3 boda b) Na osnovi podataka dijagrama izračunajte koliki je bio broj stanovnika naše domovine godine! Računajte ovdje! Broj stanovnika naše domovine:... osoba. c) Koliki postotak stanovnika je živio u gradovima? Računajte ovdje! Omjer žitelja gradova u postocima:... % 2 boda írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / október 25.

18 d) Sljedeće tvrdnje se odnose na naselja Mađarske. Među tvrdnje upišite odgovarajuće relacijske znakove (<, >, = )! Broj naših sela Broj naših gradova Broj naših naselja čije je pučanstvo brojnije od 100 tisuća stanovnika Broj naših županijskih sjedišta Broj domaćih regionalnih središta Broj naših županijskih sjedišta 9 bodova 3 boda 9. Sistematizirajte sljedeće podatke, pojmove sukladno zadanim kriterijima! Ne možete upisati svaki podatak, pojam! Bombay, USD, Hongkong, carevina, milijuna osoba, Osaka, milijuna osoba, Peking, 50 milijuna osoba, narodna republika, 127 milijuna osoba, Now Delhi, USD, Tokio, kraljevina, 700 USD Indija Japan Kina Pučanstvo Državno ustrojstvo Gospodarski učinak GDP/osoba Glavni grad bodova írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / október 25.

19 10. U stupcu A možete pročitati pojmove, u stupcu B njihove definicije. Uz pojedine pojmove potražite odgovarajuće definicije! Slovne znakove definicija upišite ispred rednih brojeva pojmova! Nećete moći uz svaku definiciju pridružiti pojavu! A stupac kamata kvota inflacija devize vrijednosni papiri dug dionica valuta carina B stupac a) Količinsko ograničenje uvoza/importa nekog prozivoda. b) Porez koji opterećuje uvoz/import. c) Pored novčanog potraživanja osigurava i vlasnička prava. d) Posljedica podizanja kredita. e) Cijena kredita. f) Njen vlasnik može nastupiti s novčanim potraživanjima u odnosu na izdavača. g) Platežno sredstvo koje se koristi u međunarodnom obračunu. h) Zakonsko platežno sredstvo neke države u platnom prometu. i) Opadanje kupovne vrijednosti novca. j) Usporedna vrijednost valuta. k) Središte joj je u jednoj datoj državi, ali su joj podružnice u drugim, inozemnim državama. 9 bodova írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / október 25.

20 11. Na sljedećim slikama vidite afričko Čadsko jezero u različitim terminima. Proučite skice zemljovida i odgovorite na pitanja!. a) Kakve promjene možete očitati sa zemljovida?... b) Imenujte područje koje se bori s problemom zaštite okoliša, u kojem se nalazi jezero!... c) Imenujte jedan čimbenik koji je odigrao ulogu u formiranju prikazanog problema zaštite okoliša!... d) Koje je azijsko jezero doživjelo sličnu sudbinu?... 4 boda Ukupni mogući broj bodova za rješenje drugog dijela testa: 75 bodova Ukupni mogući broj bodova za rješenje testa: 100 bodova írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / október 25.

21 írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / október 25.

22 írásbeli vizsga, II. összetevő 14 / október 25.

23 írásbeli vizsga, II. összetevő 15 / október 25.

24 Feladat sorszáma Broj zadatka Topográfiai ismeretek feladatsor Topografske spoznaje niz zadataka maximális pontszám Maksimalni broj bodova ÖSSZESEN / UKUPNO 100 elért pontszám Broj postignutih bodova javító tanár / Strukovni profesor koji je ispravio radnju Dátum/Datum: (I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor II. Földrajzi ismeretek, képességek feladatsor) I. Topografske spoznaje, spretnost niz zadataka II. Zemljopisne spoznaje, sposobnosti niz zadataka) Írásbeli vizsgarész pontszáma Bodovi dijela pismenog ispita elért pontszám Broj postignutih bodova programba beírt pontszám Broj bodova upisan u program javító tanár / Strukovni profesor koji je ispravio radnju Jegyző / Bilježnik Dátum/Datum:... Dátum/Datum:... írásbeli vizsga, II. összetevő 16 / október 25.

FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN

FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 14. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN ZEMLJOPIS

FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN ZEMLJOPIS Földrajz horvát nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN ZEMLJOPIS KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PISMENI MATURALNI ISPIT SREDNJEG STUPNJA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MATEMATIKA HORVÁT NYELVEN

MATEMATIKA HORVÁT NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 5. MATEMATIKA HORVÁT NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 5. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA HORVÁT NYELVEN MATEMATIKA

MATEMATIKA HORVÁT NYELVEN MATEMATIKA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA HORVÁT NYELVEN MATEMATIKA 2006. május 9. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PISMENI ISTIT SREDNJEG STUPNJA I. Időtartam: 45 perc Trajanje ispita:

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA HORVÁT NYELVEN

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA HORVÁT NYELVEN Rajz és vizuális kultúra horvát nyelven középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA HORVÁT NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

tapasztalatokról Melicz Zoltán Viša škola Eötvös József, Baja

tapasztalatokról Melicz Zoltán Viša škola Eötvös József, Baja Az arzén eltávolításában szerzett hazai tapasztalatokról Iskustva iz Mađarske u uklanjanju arsena (Experienceswitharsenicremoval removal inhungary) Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola Baja Viša škola

Részletesebben

Moguća pitanja prilikom intervjua. i predaje dokumentacije, ili u Konzulatu prilikom zakletve:

Moguća pitanja prilikom intervjua. i predaje dokumentacije, ili u Konzulatu prilikom zakletve: Moguća pitanja prilikom intervjua i predaje dokumentacije, ili u Konzulatu prilikom zakletve: 1. Foglaljon helyet. - Izvolite sedite. - Köszönöm szépen. Hvala lepo. 2. Mi az Ön lakcíme? - Koja je vaša

Részletesebben

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. H Fűthető párnák Használati utasítás

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. H Fűthető párnák Használati utasítás HK 25, 35 40, 63 H HK 25 HK 35 HK 40 HK 63 H Fűthető párnák Használati utasítás Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 7 31 / 39 89-255 www.beurer.de

Részletesebben

Podešavanje Suse linuxa (verzije 10.1) za PPTP VPN konekciju A Suse 10.1 es linux beállítása a PPTP VPN kapcsolatra

Podešavanje Suse linuxa (verzije 10.1) za PPTP VPN konekciju A Suse 10.1 es linux beállítása a PPTP VPN kapcsolatra Podešavanje Suse linuxa (verzije 10.1) za PPTP VPN konekciju A Suse 10.1 es linux beállítása a PPTP VPN kapcsolatra 1. Podešavanje vršimo preko grafičkog interfejsa. Treba pokenuti YAST: Applications System

Részletesebben

INFORMATIKA HORVÁT NYELVEN

INFORMATIKA HORVÁT NYELVEN Informatika horvát nyelven középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. INFORMATIKA HORVÁT NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓ

Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓ Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági

Részletesebben

JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018

JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica 07.09.2017. godine Broj: 01-295/2017 JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Faipari alapismeretek

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 27. 14:00 I. Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 19. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 19. 14:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A magyar népzene

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közlekedési alapismeretek középszint

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 27. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A magyar népzene alapjai emelt szint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Prezentacija istraživačko-razvojnog i acijskog projekta u prehrambenom sekt

Prezentacija istraživačko-razvojnog i acijskog projekta u prehrambenom sekt Élelmiszeripari szektorhoz tartozó KFI projekt bemutatása Prezentacija istraživačko-razvojnog i acijskog projekta u prehrambenom sekt Előadás vázlata: dasági társaság bemutatása K+F projekt ismertetése

Részletesebben

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN POVIJEST

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN POVIJEST ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN POVIJEST 2006. május 10. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PISMENI ISPIT VIŠEG STUPNJA I. Időtartam: 90 perc Vrijeme trajanja: 90 minuta Pótlapok

Részletesebben

Dr. Sokcsevits Dénes Egyetemi docens PTE BTK Horvát Tanszék PUBLIKÁCIÓS LISTA. PhD fokozat megszerzése előtt megjelent munkák.

Dr. Sokcsevits Dénes Egyetemi docens PTE BTK Horvát Tanszék PUBLIKÁCIÓS LISTA. PhD fokozat megszerzése előtt megjelent munkák. Dr. Sokcsevits Dénes Egyetemi docens PTE BTK Horvát Tanszék PUBLIKÁCIÓS LISTA PhD fokozat megszerzése előtt megjelent munkák Könyvek: - Sokcsevits Dénes-Szilágyi Imre-Szilágyi Károly: Déli szomszédaink

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANjU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SUBOTICA ODRŽANIH 24. APRILA 2016.

ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANjU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SUBOTICA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANjU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SUBOTICA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE 1. Sednica Komisije počela je u 18,30 časova dana 25. aprila 2016.

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 FEBRUARY 2014 (as amended by the Supplement No 1 dated 2 April 2014 and the Supplement No 2 dated

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Faipari

Részletesebben

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN

TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM HORVÁT NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

POWX027 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX027 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

7.1 Légtelenítése a szivattyút használat előtt... 4 7.2 Az úszókapcsoló be- és kikapcsolási helyzetének beállítása... 4

7.1 Légtelenítése a szivattyút használat előtt... 4 7.2 Az úszókapcsoló be- és kikapcsolási helyzetének beállítása... 4 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 5 INDÍTÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG A KÖVETKEZŐKRŐL!... 3 6 FELSZERELÉS... 3 7 ELINDÍTÁS... 4 7.1 Légtelenítése

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Horvátok letelepedése

Horvátok letelepedése Horvátok letelepedése írta:ingrid Klemenšič (2006) 1533- Koljnof Muzika: Vangelis 1492 Čarobnjak: Tisuču petsto trideset tri. Sad sam na takvom mjestu kade su nekada živili ljudi. Ovo mjesto je napušteno.

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Zenefelismerés Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

6 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 7 A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT... 6

6 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 7 A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT... 6 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Faipari

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 FEBRUARY 2015 (as amended by the Supplement No 1 dated 1 April 2015 and the Supplement No 2 dated

Részletesebben

Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 FEBRUARY 2015 (as amended by the Supplement No 1 dated 1 April 2015) page Croatian Translation of

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

10. A NEMZETI JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK ÉS A NEMZETI ÜNNEPEKRŐL VALÓ MEGEMLÉKEZÉSNEK A JOGA

10. A NEMZETI JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK ÉS A NEMZETI ÜNNEPEKRŐL VALÓ MEGEMLÉKEZÉSNEK A JOGA 10. A NEMZETI JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK ÉS A NEMZETI ÜNNEPEKRŐL VALÓ MEGEMLÉKEZÉSNEK A JOGA A nemzeti jelképek használatának és a nemzeti ünnepekről való megemlékezésnek a joga 243 A szerb alkotmány (79.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. ZENEFELISMERÉS Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Prekogranična regija - gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju

Prekogranična regija - gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju ju Mure, Drave i Dunava Turizam u podru Prekogranična regija - gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju Međunarodni biciklistički koridor Balaton-Jadran Dionica Balatonszemes-Križevci Balaton-Adria nemzetközi

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 009. május 5. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK E TTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Fordítás. Időtartam: 120 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Fordítás. Időtartam: 120 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Fordítás Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Latin nyelv emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Srednje Podunavlje. Prirodne i kulturne vrijednosti kao temelj održivog razvoja. Közép-Duna mente

Srednje Podunavlje. Prirodne i kulturne vrijednosti kao temelj održivog razvoja. Közép-Duna mente Srednje Podunavlje Prirodne i kulturne vrijednosti kao temelj održivog razvoja Természeti és kulturális értékek, mint a fenntartható fejlődés alapjai Közép-Duna mente Srednje Podunavlje SADRŽAJ Opis projekta

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

TH 345 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UPUTE ZA RUKOVANJE NAVODILA ZA UPORABO SLO

TH 345 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UPUTE ZA RUKOVANJE NAVODILA ZA UPORABO SLO H HR SLO THERMOPROGRAM PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT TERMOSTATS MOGUĆNOŠĆU PROGRAMIRANJA THERMOPROGRAM THERMOSTAT PROGRAMMABLE THERMOPROGRAM TH 345 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ H 1 2 3 4 5 6 7 UPUTE ZA RUKOVANJE

Részletesebben

Hódi Sándor A SZÜKSÉGLETI PERSZISZTENCIA ÉS AZ EMBERI AKTIVITÁS

Hódi Sándor A SZÜKSÉGLETI PERSZISZTENCIA ÉS AZ EMBERI AKTIVITÁS Hódi Sándor A SZÜKSÉGLETI PERSZISZTENCIA ÉS AZ EMBERI AKTIVITÁS A motivált viselkedés, vagy cselekvés mindig valamilyen cél elérésére irányul. Előbb-utóbb azonban mindannyian szembe találjuk magunkat olyan

Részletesebben

Matematika középszint Név:... osztály:... MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 5. 8:00. Időtartam: 45 perc

Matematika középszint Név:... osztály:... MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 5. 8:00. Időtartam: 45 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. összetevő 1

Részletesebben

Kivonat az OM-HBT 2008. évi munkatervéből Izvadak iz radnog plana ZdM-hp 2008. godine

Kivonat az OM-HBT 2008. évi munkatervéből Izvadak iz radnog plana ZdM-hp 2008. godine Kivonat az OM-HBT 2008. évi munkatervéből Izvadak iz radnog plana ZdM-hp 2008. godine Programok, rendezvények: / Programi i manifestacije: 1. Február 22-én Pošteni varalica (Tisztességes csaló) színházi

Részletesebben

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 25. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Nyomdaipari alapismeretek

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 29. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 29. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 29. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Azonosító jel: HORVÁT NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: HORVÁT NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. HORVÁT NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Rajz és vizuális

Részletesebben

INTEGRÁLT FÜRDŐFEJLESZTÉSI STRATÉGIA A MAGYAR-SZERB HATÁR MENTI RÉGIÓN ÁTMENŐ FŐ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONAL TÉRSÉGÉBEN ELHELYEZKEDŐ FÜRDŐHELYEK SZÁMÁRA

INTEGRÁLT FÜRDŐFEJLESZTÉSI STRATÉGIA A MAGYAR-SZERB HATÁR MENTI RÉGIÓN ÁTMENŐ FŐ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONAL TÉRSÉGÉBEN ELHELYEZKEDŐ FÜRDŐHELYEK SZÁMÁRA INTEGRÁLT FÜRDŐFEJLESZTÉSI STRATÉGIA A MAGYAR-SZERB HATÁR MENTI RÉGIÓN ÁTMENŐ FŐ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONAL TÉRSÉGÉBEN ELHELYEZKEDŐ FÜRDŐHELYEK SZÁMÁRA A projekt címe: Integrált fürdőfejlesztési stratégia a magyar-szerb

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló HORVÁT NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló HORVÁT NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP Oktatási Hivatal kódszám: Munkaidő: 60 perc Elérhető pontszám: 30 pont A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló HORVÁT NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP

Részletesebben

O sličnostima tipova prikaza* A tárgy- és képtípusok hasonlóságairól

O sličnostima tipova prikaza* A tárgy- és képtípusok hasonlóságairól O sličnostima tipova prikaza* A tárgy- és képtípusok hasonlóságairól Izvorni znanstveni rad Srednjovjekovna arheologija Original scientific paper Mediaeval archaeology UDK/UDC 904(4-191.2):739.048 904(4-11):739.048

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 13. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 13. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

Godina XII. broj 12. prosinac 2008. HUNGARY / ALBANIA / BOSNIA AND HERZEGOVINA / CROATIA / MONTENEGRO / SERBIA / SLOVENIA. Sretne božićne blagdane!

Godina XII. broj 12. prosinac 2008. HUNGARY / ALBANIA / BOSNIA AND HERZEGOVINA / CROATIA / MONTENEGRO / SERBIA / SLOVENIA. Sretne božićne blagdane! Godina XII. broj 12. prosinac 2008. NIJE ZA PRODAJU HUNGARY / ALBANIA / BOSNIA AND HERZEGOVINA / CROATIA / MONTENEGRO / SERBIA / SLOVENIA Sretne božićne blagdane! Želim svima sretne blagdane! Uskoro nam

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. HORVÁT NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 %

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 % [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *001J3111* 001 Osnovna raven MADŽAR[^INA Izpitna pola 1 Bralno razumevanje / 30 minut Dele` pri oceni: 20 % Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese

Részletesebben

Međunarodno poglavlje

Međunarodno poglavlje MVM PAKS II. ZRT. IZGRADNJA NOVIH BLOKOVA NUKLEARNE ELEKTRANE NA LOKACIJI PAKS STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ 27881#Kornyezeti_hatastanulmány-Nemzetkozi_fejezet 1/39 27881#Kornyezeti_hatastanulmány-Nemzetkozi_fejezet

Részletesebben

Heritage of the Guardians HUHR/1101/1.2.3/0028. Magyar-horvát szótár /Mađarsko-hrvatski riječnik

Heritage of the Guardians HUHR/1101/1.2.3/0028. Magyar-horvát szótár /Mađarsko-hrvatski riječnik Heritage of the Guardians HUHR/1101/1.2.3/0028. Magyar-horvát szótár /Mađarsko-hrvatski riječnik Jó reggelt! - Dobrojutro. Jó napot (kívánok)! - Dobardan. Jó estét! - Dobra večer. Jó éjszakát! - Laku noć.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Wastewaters treatment plants on Mura river PODTUREN and TÓTSZERDAHELY MURA

Wastewaters treatment plants on Mura river PODTUREN and TÓTSZERDAHELY MURA Wastewaters treatment plants on Mura river PODTUREN and TÓTSZERDAHELY Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda na rijeci Muri PODTUREN i TÓTSZERDAHELY Szennyvíztisztító telepek a Mura folyó mentén «PODTUREN

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. Nazca-lemez 2. Atacama-sivatag

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben