Csátalja Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csátalja Község Önkormányzata"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése A beavatkozások megvalósítói Jövőképünk Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. Csátalja Község bemutatása Községünk Bács Kiskun megyében, Bajától 20 km re délre, az 51 számú főút mellett található. A Csátalja névvel 1543 ban találkozunk először Bács Bodrog vármegye dézsmajegyzékében. A falu nevét Csatallya formában írták. Bár ez a dátum már a török hódoltság idejére esik, mégis a kalocsai érsekség dézsmajegyzékében találkozunk a helynévvel. A falu neve szerb nyelvből származik: Catalia útkereszteződést, útvillát, villaszerű elágazást jelent. A szájhagyomány hajlamos a nevet Csataalja formából származtatni, de ennek valóságalapja nincsen. Csátalja nagy múltú dél alföldi település. Címere: álló, négyelt reneszánsz pajzs, 1. számú /jobb felső/ vörös mezejében Szent István király teljes alakú figurája látszik, arany övvel összefogott zöld ruhában, arany palásttal, jobbjában jogart tart, balját aranyos markolatú kardján nyugtatja, fején a szent korona. A 2. számú / bal felső/ kék mezőben aranyló szőlőfürt lebeg zöld levéllel részben takarva. A 3. számú / jobb alsó kék mező zöld udvarából aranyos markolatú, ezüst pengéjű kard növekszik, tőle jobbra aranyló Nap, balra ezüstös, fogyó Hold látszik. A 4. számú / bal alsó/ vörös mezőben balra, illetve jobbra villás farkú fecskepár suhan. 1 Gazdasági program, Sportfejlesztési koncepció, Helyi építési szabályzat,településrendezési terv, Településszerkezeti terv 3

4 A pajzs felső élén szembenéző csőrös csatasisak helyezkedik el, rajta rubinokkal ékesített ötágú, nyitott, arany leveles korona. A foszlányok: kék és arany. Csátalja címere beszélő címer /tessera loquens/, ugyanis a település múltját felidéző jelképeket mutat be. Szent István ábrázolása jelképezi, hogy a község betelepülése óta hívő keresztény, egykor templomos hely volt, sőt kolostorral is rendelkezett / tárnokmonostora /, a 18. században újjáépült templomát a szent király tiszteletére szentelték és az 1732 bõl fennmaradt községi pecséten is az õ képe szerepel. A villás farkú fecskék a táj jellegzetes madarai és egyben a település nevére is emlékeztetnek, amely valószínűleg török eredetű /Catal/, jelentése: villa, villa alakú útelágazás. A középkorban valóban két fontos útvonal találkozott a monostornál. A településen a században igen nagy jelentőségűvé vált a szőlőkultúra, amelyet a szőlőfürt és a levél szimbolizál. A világháborús népmozgások során a községbe székelyeket telepítettek, s erre utal a zöld mezőből növekvő Isten kardja, Attila vezér varázslatos fegyvere, s a székelység ősi jelképei, a Nap és Hold. A sisak a település hősi halottainak állít emléket, a korona pedig a községi autonómiát fémjelzi. A község területe 3905 ha. Csátalja állandó népességének jelenlegi száma 1512 fő (14 év alatti 158 fő és 14 év feletti 1354 fő). Községünk színes a népcsoportokat illetően, akik jelentős hagyományőrző szerepet is játszanak. Jelenleg a legnagyobb számú kisebbséget a németek alkotják. Ők rendelkeznek Német Önkormányzattal is. Ezen kívül jelentős még a Bukovinából származó székelység, akiket a 2. világháború végén családostul telepítettek Magyarországra és Csátalján leltek új hazára. Az áramellátás valamint a vezetékes ivóvíz ellátás a település minden háztartása számára biztosított, kiépített szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkezünk. A község úthálózata szilárd burkolatú, aszfaltozott. Kábel tv működtetésével a lakosság tájékoztatása biztosított. A falu parkjának bejáratánál egy kézzel faragott székely kapu áll, melyet Pálffy Béla készített, beljebb egy Trianon emlékmű, melyet a békediktátum 85. évfordulója alkalmából június 4 én avatott fel a falu. A településen található óvoda, általános iskola 1 8. osztályig, könyvtár, művelődési ház, posta. Az egészségügyi alapellátást a háziorvos, fogorvos és a védőnő biztosítják. A községben gyógyszertár is működik valamint az idősek ellátását, gondozását a Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat Csátaljai telephelye biztosítja. A korösszetételt figyelembe véve megállapítható, hogy a lakosság legnagyobb részét a férfiak és nők esetében is a év közötti korcsport alkotja. A nők 55 % a, míg a férfiak 64 % a tartozik ezen 4

5 korcsoportba. A legkisebbek a 0 14 éves korú gyermekek, számuk közel azonos, az állandó népesség 10 illetve 11 % a. A 65 év felettieknél a nők száma 10 % kal meghaladja a férfiak létszámát. A statisztikákat 2007 évtől figyelembe véve megállapítható, hogy a lakónépesség száma Csátalja Községben évente átlagosan 2,1 % kal csökken. Az állandó népességet legnagyobb számban a év közötti férfiak alkotják. Az öregedési index is évről évre emelkedő tendenciát mutat, a halálozások száma minden évben meghaladja a születések számát. Az el illetve a községbe bevándorlók számát vizsgálva sem kapunk kedvező képet a népesség alakulásának tekintetében, a településre az elvándorlás a jellemző, amely 2009 évben volt a legnagyobb arányú. A munkalehetőségek miatti elvándorlás községünkben is jellemző. A fiatalok a külföldön való munkavállalást látják egyetlen kiútnak. Kilátástalan helyzetbe került vagy ezt az állapotot megelőzni kívánó családoknak sok esetben sajnos nincs más lehetőségük. Az alábbi diagramok belföldi vándorlások egyenlegét, az öregedési index változását valamint a természetes szaporodás főbb adatait mutatja. 5

6 Mindezen adatok alapján megállapítható, hogy településünk elöregedő. 6

7 Értékeink, küldetésünk Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Csátalja értékei elsősorban természeti adottságaiban rejlenek. A települést érinti az 51 es számú főút. A község infrastrukturális szempontból kiváló helyen található, természetföldrajzi szempontból Csátalja a Duna Tisza közi hátság Ny i pereméhez közel, a Mohácsi szigetet K ről határoló ún. Baracskai Dunától mintegy 2 km re fekszik. Tengerszint feletti magassága átlagosan 96 méter. A település határának jelentős részét megkötött futóhomok fedi, ahol a szél által kialakított nagyszámú dűne figyelhető meg. Éghajlata jellegzetesen alföldi, mérsékelten szárazföldi. A település földje jól termő, ásványi anyagokban gazdag, földművelésre tökéletesen használható. Szőlő és gabona félék termesztésére egyaránt kiválóan alkalmas. Elsődleges missziónknak tartjuk, hogy környezetünket és értékeinket megőrizzük és a hagyományainkat életben tartsuk az utókor számára. Fontos azonban az is, hogy a településen élők érezzék a gondoskodást, érezzék azt, hogy minden egyes lakos ugyanolyan fontos a falu társadalmában. Az önkormányzat az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei: szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Érvényesítés a községben élők életminőségének javítását szolgálja. Csátalja település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció és szegregációmentesség. Az esélyegyenlőségi programnak a községben élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia. A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 7

8 A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet Magyarország Alaptörvénye XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. (3) A nők és a férfiak egyenjogúak. (4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 8

9 A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 15/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet Helyi építési szabályzat és szabályozási tervről szóló 8/2009.(XII.03.) önkormányzati rendelet 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. a) Képviselő testületének 13/2011.(IV.13.) Kth. számú határozattal elfogadott Gazdasági Programja a helyi esélyegyenlőségek javítására a következő szempontokat részletezi: Infrastruktúra Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúrafejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, megnyitja a továbblépés lehetőségét. Az önkormányzat ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások folyamatos biztosítását. Közfoglalkoztatás A Kormány a közfoglalkoztatás eddigi rendszerét évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programjával váltottal fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. Ennek keretében rövid távú (2 4 hónap) és hosszabb távú (2 12 hónap) közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít nagyarányú állami támogatással (költségek 95% nak, illetve % nak finanszírozásával), melyben természetesen Csátalja Községi Önkormányzat is részt kíván venni Informatika Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az önkormányzat honlapja korszerű és naprakész legyen, melyen az önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható, Az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek száma jelentős (a munkanélküliségi ráta 2010 ben 16,3%). A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: Munkahelyet tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával (72 fő) Aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, Rendszeresen együttműködik a munkahelyi hivatalokkal, Aktívan kíván együttműködni abban, hogy a hosszú évek óta üresen álló, de a 2010 évben új tulajdonosra lelő közel m 2 területű Ganz gyártelepen munkahelyteremtő beruházás valósuljon meg, melynek szándékáról a Naturland Kft. Ügyvezetője is biztosította az önkormányzatot, Minden erővel elő kell segíteni a helyi ipar területek fejlesztési elképzeléseinél ismertetett beruházás beindítását. 9

10 A településfejlesztés széles nyilvánossága A Képviselőtestület fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések: Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját A honlapon biztosítani kell helyet a Képviselő testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, a település intézményeinek, a település megrendezett programoknak A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket. A településrendezési terv Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. A Képviselő testület feladata, hogy a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. Mivel a településrendezési terv felülvizsgálata igen költséges, így törekedni kell, hogy a módosításokat megfelelő tájékozató felvilágosító munka előzze meg. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások A Képviselő testület a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. Az önkormányzat feladata a következő közszolgáltatásokra vonatkozik: Épített és természeti környezet védelme, Lakásgazdálkodás, Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése csatornázás stb Gondoskodás a szociális ellátásról Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, valamint a Képviselő testület által megalkotott helyi szociális rendeletében meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi szociális ellátásokat nyújtja: időskorúak ellátását bérpótló juttatást, rendszeres szociális segélyt lakásfenntartási támogatást ápolási díjat átmeneti segélyt temetési segélyt közgyógyellátást és az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosítja étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgálat 10

11 Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás A Képviselő testület kiemelten kezeli a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat. Az önkormányzat a gyermekvédelmi szolgáltatásokat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Gara, Kossuth L. u. 62.) biztosítja. A nemzetiségek jogai érvényesítésének biztosítása A Képviselő testület a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Jó együttműködést alakít ki a településen megválasztott Német Önkormányzattal. b) A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 15/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet mely a helyi szociális viszonyokat figyelembe véve szabályozza a szociálisan rászoruló személyek támogatásait. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal A helyi esélyegyenlőségi program szorosan kapcsolódik Képviselőtestületének évekre szóló Gazdasági programjához. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Csátalja község helyi esélyegyenlőségi programja nem kapcsolódik térségi, társulási programokkal. A jövőben az esedékességi felülvizsgálatok esetén célként meghatározható egy olyan vizsgálat elkészítése, amely nagyobb betekintést enged a község térségének kapcsolati rendszerébe. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Csátalja Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi programjának elkészítésé során számos akadályba ütköztünk. Legnagyobb problémát az adatok hiánya jelentette. Az önkormányzat nem rendelkezik az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat tartalmazó nyilvántartással. A program elkészítése során az adatokat túlnyomó többségben a TEIR rendszeren keresztül, a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartásából sikerült lekérdezni. A rendszer használata megkönnyítette, felgyorsította a szükséges adatok begyűjtését, azonban egyes témakörökben és években így is adathiány mutatkozott. Adathiányok: A felnőttképzésben való részvételnek számszerű adatai nincsenek Családon belüli erőszakról nem állt rendelkezésünkre hivatalos adat A TEIR rendszerben nem szerepeltek a legfrissebb adatok A mélyszegénységet érintő kérdésekben csupán becsült adatok álltak rendelkezésünkre Az esélyegyenlőségi terv 2 évente történő felülvizsgálata során az adatok hiánya, mint probléma ismét felmerülhet, ezért célként fogalmazható meg, a program célcsoportjait érintő nyilvántartások elkészítése, az adatok bővítése, folyamatos frissítése. 11

12 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén. 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. A mélyszegénység napjainkban egyre gyakrabban használt fogalomkör. A társadalom azon tagjait vehetjük e kategóriába sorolhatónak, akik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, a változtatásra önerőből nem képesek. A gyűjtött adatok alapján elmondható, hogy Csátalján a mélyszegénységben élők száma az elmúlt 5 évben nem változott jelentősen. A vagyoni helyzetük reménytelennek mondhatni. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek. A keresetek nagy százalékát a foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy a rendszeres szociális segély teszi ki. A közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően az álláskeresők többsége foglalkoztatva van. Ez is segít abban, hogy a lakosság ne adósodjon el, legyen önálló jövedelme. A mélyszegénységet fokozza az, hogy alacsony jövedelemmel rendelkezők sokszor hitelt vesznek fel magas kamattal. A településen nincs hajléktalan. A szegényebb családok is próbálják fenntartani otthonaikat. Villany és víz a lakóépületek nagy részében van. 12

13 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő piaci integráció A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. A település fő profilja az agrárgazdálkodás, fő ágazat pedig a növénytermesztés. Csátalja határában működik a Pannon Kft., valamint Pápa Ser Kft. Csátaljai sertéstelepe, melyek néhány fő számára biztosítanak munkalehetőséget. 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 27. a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Tftv. 2. ának b) és c) pontjában meghatározott célok elérése érdekében a következőket rendeli el: 1. A társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékét e rendelet melléklete tartalmazza Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Melléklet a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelethez A társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke Megye Település A társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések Az országos átlagot legalább 1,75 szörösen meghaladó munkanélküliségű települések Bács Kiskun Bácsborsód 1 0 Bácsszentgyörgy 1 1 Bácsszőlős 1 1 Balotaszállás 1 0 Bócsa 1 0 Borota 1 1 Bugac 1 0 Bugacpusztaháza 1 0 Császártöltés 1 0 Csátalja 1 0 a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya A lenti táblázat szerint ben volt a legmagasabb a nyilvántartott munkanélküliek száma ben a számuk 16,19 % kal csökkent. Köszönhető mindez annak, hogy az önkormányzat közmunkaprogramban foglalkoztatja a munkanélkülieket. 13

14 számú táblázat Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség nyilvántartott álláskeresők száma (fő) (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,0% 60 10,7% ,3% ,6% 72 12,9% ,2% ,2% 74 13,4% ,3% ,1% 68 12,3% ,2% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A fenti táblázat és diagram az álláskeresők arányát mutatja Csátalja község esetében, 2008 tól kezdődően. Az álláskeresők aránya ebben az évben 10 % körül volt re jelentős változás mutatkozik az álláskeresők számát és arányát tekintve. Míg 2008 ban a férfiak voltak nagyobb arányban, ez a szám 2009 re megfordult és tekintélyes mértékben megemelkedett. Az álláskereső nők aránya 14 % körül, míg a férfiak 13 % körüli értéket mutatnak ben a nők és férfiak arány kiegyenlítődőtt, számuk közel azonos ben nagymértékben csökkent az álláskereső nők száma. A férfiak számát tekintve is alacsonyabb ez a szám a megelőző évhez képest, mégha csekély mértékű elmozdulásről is beszélhetünk. A korcsoportok szerinti bontás vizsgálatakor megállapítható, hogy a munkanélküliek korcsoportok szerinti összetétele minden évben változott. A közötti időszakban a munkanélküliek legnagyobb számban az alábbi korcsoportokban jelentkeztek: 2008 ban a év közöttiek 18 fő 2009 ben a év közöttiek 29 fő 2010 ben a év közöttiek 23 fő 2011 ben a év közöttiek 24 fő 14

15 A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése a közfoglalkoztatási programok miatt lehetséges. A diagrammon az látszik, hogy a 180 napnál régebben munkanélküliek közül minden évben a nők vannak többségben. Az aktív korú férfiak ritkábban mennek regisztráltatni magukat. 15

16 A pályakezdő álláskeresők száma 2010 ben volt a legmagasabb, 24 fő. A pályakezdő férfiak és nők aránya a vizsgált időszakban közel azonos. A nők létszáma minden évben magasabb számot ér el, mint a férfiaké. b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága Az alacsony iskolai végzettségű, képzetlen személyek helyzete a leghátrányosabb. Ilyen esetben nagy hangsúlyt kell fektetni a különböző képzésekre és annak jellegére. A 8 általános iskolai osztállyal rendelkezők kizárólag segédmunkásként foglalkoztathatók. A fenti diagramm Csátalja községben élő munkanélküliek iskolai végzettségének nyilvántartását mutatja. Jól látszik, hogy a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségű munkanélküliek száma elhanyagolható, a lakosság parányi része nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel. A munkaerőpiacon leginkább a 8 általános iskolai osztállyal rendelkezők tudnak legnehezebben elhelyezkedni. A felnőttoktatásban résztvevők számáról sajnos adatokkal nem rendelkezünk. A 8 általános vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők számára fontos lenne a felnőttoktatásban való részvétel, magasabb szintre képezzék magukat, megfelelve ezzel a munkaerőpiac kihívásainak. c) közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a legnehezebb helyzetben élő családok munkanélküli tagjai foglalkoztatásának elősegítésére. Az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt ez csak a közfoglalkozatás keretein belül lehetséges számú táblázat Közfoglalkoztatásban résztvevők száma év Közfoglalkoztatásban résztvevők száma Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a település aktív korú lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevő romák/cigányok száma Közfoglalkoztatásban résztvevők romák aránya az aktív korú roma/cigány lakossághoz képest % 0 0% % 0 0% % 0 0% Forrás: Önkormányzat adatai Településünkön a közfoglalkoztatásban való részvétel nagy népszerűségnek örvend, sok esetben egyetlen lehetőséget, kiutat jelenthet a sanyarú sorsú, tartósan elhelyezkedni képtelen lakosok között. Az elmúlt három esztendő adatait ( ) vizsgálva láthatjuk, a programban részt vettek száma emelkedő 16

17 tendenciát mutat ben a közfoglalkoztatásban 29 fő vett részt, míg 2011 re létszámuk 86 % kal emelkedett, 54 fő ben is tapasztalható kismértékű pozitív irányú változás, 2 fővel emelkedett a számuk ban a téli közfoglalkoztatással indult a program, kihasználtsága azóta is 100 % os. Sajnos ennek ellenére sincs lehetőség minden nyilvántartott álláskereső foglalkoztatására. Csátalja községben a 2011 es népszámlálás adatai alapján a roma lakosok száma 9 fő. Közfoglalkoztatásban nem vettek részt. d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) törekszik a munkahelyteremtő vállalkozások településünkön történő megjelenésének segítésére. A regisztrált vállalkozások száma településünkön a terjedő időszakban jelentős változást nem mutat. Számuk 2011 ben ugrásszerűen megnövekedett, ám a következő évre ez a szám lecsökkent a megelőző időszakéra. A vállalkozások számának stagnálásának hatására a befizetett iparűzési adóban sem jelentkezik nagyarányú eltérés. A befizetett iparűzési adó 2009 ben volt a legmagasabb. A kiskereskedelmi üzletek száma jelentősen megcsappant, a 2008 as adatok alapján még 23 üzlet, míg 2013 ban már 5 kiskereskedelmi üzlet működik községünkben. A vendéglátóhelyek számát illetően 2009 ben történt zuhanás, számuk 7 ről 2 re esett vissza. Számuk között változatlan volt, majd számuk 2012 ben megemelkedett, a vendéglátóhelyek száma ebben az évben 5. Az állami szektorban dolgozók száma 2008 ra visszatekintve közel 14 % kal csökkent. Betudható ez a válságnak és az önkormányzati szférában dolgozok létszámának csökkentésének is. Csátalja település jó földrajzi és infrastrukturális adottságokkal rendelkezik. A legközelebbi nagyváros Baja, könnyen megközelíthető, az autóbuszjáratok száma megfelelő, az utazási idő átlagosan 35 perc. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük Megoldatlan probléma községünkben az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők képzése. Csátalján a fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő program az elmúlt 5 évben nem volt. A településünk fiataljainak foglalkoztatását községünk minden erejével támogatja. Nagyobb lehetőségeket és reményeket nyújt a vonzáskörzetben található Bajai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség által szervezett képzések és programok. A munkaügyi központ és a családsegítők bevonásával kívánjuk felvenni a kapcsolatot a helyi álláskereső fiatalokkal, felhívni a figyelmüket a tanulás fontosságára, ösztönözni őket a felnőttképzésben való részvételre. 17

18 Csátalja községben 2013 ban a fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok valamint az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok nincsenek. Célunk a programok és képzések széles körben való megismertetése, elérésükhöz a feltételek biztosítása, képzések szervezése helyben. f) munkaerő piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő piaciszolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) A munkaerő piaci integrációt segítő szervezetek a járásközpontban találhatók. A helyi foglalkoztatási program a járási munkaügyi központtal szoros együttműködéssel történik. g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása Az utóbbi években az önkormányzat saját fenntartású intézményiben roma származású alkalmazott foglalkoztatása nem történt. Az önkormányzat intézményeiben üres/betöltetlen álláshelyek nincsenek, a mélyszegények és romák alkalmazására a közfoglalkoztatási program ad lehetőséget. A közfoglalkoztatásban résztvevőkről általában elmondható, hogy alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, akik vagy rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek. Az alacsony iskolai végzettségű alkalmazottakra nagyrészt segédmunkásként számít az önkormányzat, míg a programban résztvevő magasabb iskolai végzettségűek adminisztratív feladatokat látnak el. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén A hátrányos megkülönböztetés elsősorban az alkalmazhatóság jegyében és okán történik meg. Így a testi fogyatékkal, megváltozott munkaképességgel élők esetében nincsen sem a társadalom sem a munkáltatók felkészülve a fogadásukra, így megvalósul a hátrányos megkülönböztetés. Csátalja községben hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás terén nem tapasztaltunk, a település vezetői mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a kedvező tendencia a továbbiakban is megmaradjon. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások Az álláskeresési járadékban részesülők száma között növekedett ben pedig látványosan csökkent. 18

19 A válság kibontakozása a rászorulók számának emelkedését idézte elő, majd 2010 után a szociális és foglalkoztatási rendszer átalakítása, a közfoglalkoztatás valamint munkaerő piaci programok hatására, a jogosultak száma csökkent számú táblázat Álláskeresési segélyben részesülők száma év közötti segélyben részesülők segélyben részesülők év lakónépesség száma fő % ,5% ,6% ,1% ,3% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Az álláskeresési járadékra többen jogosultak, azonban a folyamatok gyakorlatilag ugyanazok mint az álláskeresési segély esetében. A közfoglalkoztatásban résztvevők számának megfelelően változnak a jogosultsági adatok. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2008 tól folyamatosan emelkedik. Az aktív korúak ellátására, azaz rendszeres szociális segélyben, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma és aránya leginkább a jogszabályi környezethez igazodva változik. Jelentős probléma tartós munkanélküliek magas száma. 19

20 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Csátalja községben az összes lakásállomány 2008 ig visszatekintve állandónak tekinthető, változást nem tapasztaltunk, számuk 668 db. A lakásállomány teljes része a központi belterületen található. A település lakállományának szemrevételezése során találkoztunk számos olyan épülettel, mely komfort nélküli és elégtelen lakhatási körülményeket biztosított. Számukat illetően nem áll rendelkezésünkre releváns adat. 20

Nagybaracska Község Önkormányzata

Nagybaracska Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagybaracska Község Önkormányzata Nagybaracska, 2013. június 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrád Község Önkormányzata 2013. június 24. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentkirály Község Önkormányzata 2013. Augusztus 02. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Szentkirály értékei, küldetése... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Kishartyán Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonszabadi Község Önkormányzata K 2013-2018 Balatonszabadi, 2013. július Készítette: Borbélyné Ács Tünde Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vadna Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vadna Község Önkormányzata 2013. Helyi sélyegyenlőségi Program Vadna Község Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi sélyegyenlőségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 11 A Helyi

Részletesebben

Tardos község Önkormányzatának

Tardos község Önkormányzatának ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Tardos község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 2013.november 28 Türr István

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vanyola Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 1.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2015.(VI.08.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2015.(VI.08.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program FÓT Város Önkormányzata Fót, 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben