STESSER GYÖRGY, Rfljn8i és köl'ös]8dónyi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STESSER GYÖRGY, Rfljn8i és köl'ös]8dónyi"

Átírás

1

2 Rfjn8i és kö'ös]8dónyi STESSER GYÖRGY, cs és kir vczé'ii"nn~y, J oz vn\koronarcnd és n Fercncz Józsefrc< o,"ngjn, n wonni ércjcmérc njconosn ; : m :'g)':' Ji:or{)U oj'szúg:ihoz n'ozú ( ~pn(crs(!g' ',, ii~~'('j) (' rc' ('S',

3 ZEGLER KÁROLY, nc:zrcdf's, f FerCHez ;zscf'cnd oyngjn, f kij' V ~7únn cscn(őr,c'iic pnrnncsnow

4 HAUSENBLASZ KÁROLY, aezredes, a d V SZÚ csendií kerüc par3csno,a

5 TARTALOM Lap Napár 90 évre (A feséges urakodóház N évnapmuaó ába) 33 A magyar kir és a magyar kir horvászavon csendőrség czím és névára 3 (Rangsorozai ajsrom Jevényes kiüneésse biró aiszek és csendőrök Eheyezés) Cs kir csendőrség 0 Csendőrség Boszniában és Herczegovinában 09 Törénei és saisikai adaok az 900 évrő: (Visszapianás az 900ik évre Adaok az 900ik évrő Összes áomány Tiszikar Legénység) Kiüneések : r Jevényes kiüneés nyerek 2 Ha kiünee aisz éeeirása és arczképe 37 A juamazási aapbó juama nyerek 2 V Miniseri dicsérő okiraa eáoak 9 *

6 Lap V Parancsnoksági dicsérő okiraa eáoak V Nyivánosan megdicsérek 7 Vegyes közemények: Ember küzdj és bízva bízzá» A nyomozásná femerüő és megodandó kérdések, ekinee a nyomozás irányára s a bűncseekmények minősüésére (A esi sérés) Tevékenységi kimuaás Tábáza a nyugdijakró Tábáza a végkieégíésekrő Kivona a posa és ávirdaarifákb F: M kir beügyminiserium Törvényhaságok: aj Megyék hj Városok M kir pénzügyminiserinm Kereskedeemügyi m kir miniserium Födmiveésügyi m kir miniserium Vaás és közokaásügyi m_ kir miniserium Lap M kir igazságügyminiserium 29 (Birságok Ügyészségek Orsz fegyinézeek) M kir honvédemi miniserium 279 M kir áami számvevőszék 28 Horvszavdam országos kormány 28 HorváSzavonország közigazgaási beoszása _ 28 FÚGGELÉK Országos (kaonai és pogári) czim és névár Kaonai czimár : Os és kir közös hadsereg Gs és kir hadiengerésze M kir honvédség Cs kir honvédség (Landwehr) Pogári czimár: Gs és kir közös miniseriumok 23 M kir miniserenökség 23 Ö Fesége szeméye kör:ii m kir miniserium 23 Horvszavdam miniserium 23

7 JANUÁR (örög oroszok Nap Bonfáczv 73 2 SzCB BZ könyv 9220gnácz sz ián 7 Árpád 2 Kréai 0v SzP TiTeuseszforpk v TiSimusz,eon,zabe án Eugénia Szeverin apá 89 HKSz Rajmund ezer 33 0 CsP HiJugiiánn pk PáJuán remee Több Bzenek Frukuz! Sz Taozián Emő, ErneBz 30Anizia F Vidor HK HiF0vér Páárremee egyhko Mr S iv Báser 'i28'9 7 BzCB Marcze Marcze 3'i70Maaki 8 BzP Kanu Piroska sz i PiSáraroBka TeonaapoBo F2 Fáb, Seb 8 ván 7 22 ''i!7 2 HKSz BoÁgneBd ABBZ j Ágnes Vinczes, Emer 09 NiBBZ Gerg 2 30'9 pkába Pázaiáfordn 2 PCB PáTim fordu Taczi Teodzán ap 'i 3 S Poikárp PoyKrzosz kárp ása 23 Szraoni k 7 9,8 37 Rai i k Apo Kaib áncjános 7 29!iSHSz Máronka S niaencbz Máronka JNagy e K nároy 7 NagY'Anh Péer 3 CB N P 8 NagY'Aanáz 2 p kor Jan pe negyed ko!i!o án p9 kóraor Tebe, Jerus obr Mj negyed '7 én, 0 ra Seba Ch peroz "uárb" BodogAssz hava K 3 ' K Kar UjéV Ujfv napja Makár apá A v Genovéva Genovéva ' 7 FVizk,wes:d hv v VimOB pp 2 Je'zszn v Vincze v e 27 V K o A Poieuk z éer regge 29, 8 a a 9 2 za Tebe, Seba 2 Sab Semo Eső 22 déuán Sab VaJechi 9 Sab VaeJ'a déeő Napho én: 8!!9 nap! poze nő ZAEL''A :NAP'' Á ({: Uo a'én, 38 roz r déuán 3 3 Uhod 3 G Virgi én! perkor 7 33 '!0 uv n i Hod fény váozásai Hodöe Tim F3 SzCsn Ji 3 Fer 7 G BaziBsza v za 33 Epiphani< dr A Meánia Jan Ujév z e z R 33 Ana Ana remee 2!! a Anaszázia 29 Apr pp Nap ny p, Ju F Há,' k;" 2 A Arh, Me ia 2 NagyKa' Szevrin 2 sensz 27 sván föd!is BódOJ! 9 Nap kee p 23 3 ' 20 V! Téhó 3 nap Sah Bo R

8 Böjeő hava FEBRUÁR Téuó 28 nap Nap P 2 j", 3 V Hevenvas FBahíos 2 Tr;Odimk H j: András Ver Veronika 22 Anaszáz \ 8 9 K Agoa sz Ágoa 23 Keemen v _ 0 Sz Doroea sz Doroya Xene 7 Cs Romuad ap Rikárd 2 Naz_ Gergey P Máh Ján08 Saamon 2 Xenofon!! 9 Sz Aex Czirne Apoonia 27 Kriz ereky Havvas! FGabriea 28 GHevvas! 9 8 H Dezső pk Dezső 29 gnácz ereky 7 O 2 K Euáia 8Z Euáia 30 Hn"Qm p 'i 3 So Rico Kaain Benignu8z 3 Czir é8 Ján08 M B Báin vér Báin Febr Trifon 2 P Fauszin v Fauszin, J ov 2 (fj/szba Sz J uiánna 8Z J uiánna 3 zidor V 8 H 9 K Fa, svas FPoix, Don Q Hs 20 So v 7 " 9 Simeon pk Simeon Agoa 8Z 0 Húsh Komád ZSUZ8, Konr Buko H! Hamv serda Aadár 7 ifj Lukác8 2 2 C8 Szevérián v Eeonóra 8 Tódor vér 22 P Jézus 8Z őv Didim 9 Nicoefor Sz 2 Dam Péer Dömjén 0 Karaiamp 3 9 V F Máyá8 ap' ff Myá8 Vajh"fJYóv 3!w 2 H Géoa v Géoa a Meé pk K Sándor pk Sándor 3 Zoe 3 27 Sz Leander K Leánder Mró, Auxen 29 2 S C8 Román ap Győzö Román Oneoim V Cs Nap Nap Kahoiku80k Proe8án80k Görögor08zok ke ny Ó p Ó p gnácz pk gnácz 9 Makár, Arzén 7 2 GyszBA Gyersz BA!w Euim 0 A Hod Hodöe Bán, Óra 30 p kor déuán (f Uo8ó negyed én, 7 Óra a 'erczkor déuán " Ujhod 9én, 3 Óra p kor déeö E8ő negyed 2én, 7 óra 38 percokor déuán Napho88oa én: 9ra 33 peroz Februárban a nap a 27 pero' osa nö ZRAELTA NAPTÁR Ad, Febr 2 Sab Besmach Fk iinnepe 9 Bab Jihro Bab Mispaim 9 R08 Ohode8 20 Adar Roa Obode8 23 Sab Tm'<ma

9 Nap Kahoikusok Prosánsok 7 Pamfi "'"; ézjándz Abin Szimpicz Ti Tódor 2 PSz JSzimpicz AdorjKunián gunda 209 Lo Arkppk KSz KoJKázmér Özébéa hv Frdo Özséb i n 2 Timó TamemKá Fecziá!2 Jenői Jéz s János, z' 23 Po i k árp PCSz Aqu Franczka FrancziAikaa JánTaráz fej mg 7 3 Rozna 27 Prokóp Porir K SziGrgárdy ea Sziárd, Grge y pk Rodri Vazu Eud 2 3 S Niczefor MaiJdg Hzi k Jézd zkir Heriber, Krisóf SzPC Mai Hen 3 Enróp PariEdek,Ger KononGrazim 3 23 Sándor, Ede Rándor, 89 K József Amori is 2 vk Jzsf 7 Vazu Hubr m SzC Joaki 8 Teofi a kv 3 9 Bnedek a> Bnedek Okáv, Kázm 9 Szeb 0 PS Okávián 0 Kodrá és 2 Frumencz Frumncz Szofrn 370 Gábor Teofánesz Gyo rma B A 23 Niczefor Manó, pk 3 Manó K 27 CsSz Ruper Ruper Benedek pk Agáp Szixuzmppsz Gedeon Szabinusz Augusza PSz KviFájda 97 7 Eek Körény 27 0 r i n vér FG ÁmoBz,Bn!S Czhi pk 9!ií MÁRCZUS Böjmás hava Tavas eő 3 nap e + Y 3 F2 Remin H v gy H F30cU ' V H JN Lacfm'e hv 20 'i 22 '!3 'i!b V 3 'i v F Pam" 0 v :J eze nö a 3!! 33 G; O i ZBABL''A Ji'AP''ÁB > Ada, Nismn negyd G F negyed aán, EBö G3 F' Hod fényváozás& 38 O 8 Máro koruoó 'én, óra perez óra MArcz perczkor regge Ezer bőj Ujho Purim déuánd!!o án, '!7óra én, póra kor Sugan 0 prezkor déö! Ohodes Napho MArcziuban aén:nap óraóra perez perez A (f Hodöe déei 3 37 F Judica Gyo BA 3 2 G2 F3 30!! 3 U 2 V 9!ií H M Heriber Leó pp v! S G 0 V + F2 ' + z 2 Sah Tecza"e, Purim 9 Bab Ki Tisza Bab VaiJake, Pemde Niszán BOB 2 '? Bab Vaji", 3Q Bab Oza"

10 ÁPRLS Tavaszhó 30 nap Nap Nap Proesán8ok Görög oro8zok Nap kee ny H Hug 2 K Pauai Fer Hug p Teodzia 9 Krz8án, D zidor Rikárd 20 2 Szabbei fj Jakab érk!!3 3 3 Sz Rikárd pk 2 'C8 Nagyc8üör 9 P Nagypének 2 7 Sz Nagy8zomba 23 Nikon Vazu vér! 7 Na(JypéJiek Ozőeszin 9 2 Zakariá8 hv 20 7 V FHUSJévas' HUSJévas 2 G" o BA! 'i 2 8 H HU8féh':fő HWJv':u;fí 9 K Dömöör v Dömöör 27 2 Marona Gábor öan 0 7 'S M 08z C8 Ezékie Leo pápa prm e Leo Ezékie 2 'i P Gyua pápa Gyua 29 Márk 8ván pk '! 30 NU(Jypének '! 3 8z Hermenegid da, Hermen 3 Hipácz O 29 V F Quas T F Tibor 30 H Ana8záza Nesze Á U<svév, 8 2 H<svééfí K Lamber v Áron, Lamber 3 Husveked 7 Sz Rez8ő, An 8 C8 A'on pp Rezsö, Apon Anozé Józ8e 3 9 P Timon vér 'io Sz Tivadar hv Tivadar Anónia Kaudiu8z 0 38 Euik 8 7 György pk V F2Jis!!3 22 H Anz' F2 Anzem 2 K 2 Sz Béa Szér é8 Káj Szér CB György pk Béa v! P Kii,Marcze Márk ev 'i78o Márk György 8 G HerMion, 9 Eup8zik 8 0 Terencz 2 Anipa Zia 8Z Zia Kii 3 2 Vazu Máron pk 39 pápa Ari8zark 8 28 V' F3JÓZSefo\ }'3 Vaéria G KreBzczencz, 3 29 H Péer v Szibia Agape K 8zien Kaain Zfa, Kaain 7 ÁkOB 29 3 Ó p 3 3 '9 A fén;vváozásai! ZRAEA NAP''ÁR Hodöe ' én, 2 kor regge ra '!O p' Niszá n, j""' <r UoB negyed 2'én, óra Ápri Passzah, Fu8ve Passzah 2 napja Sab 7 perookor déeő Uj kor hod déuán 8 án, 0 óra 37 peroz' EBő perozkor negyed déuán 2'dikén, óra NaphoBza én : 2ra 0 Áprban a nap óra perez 3, percz' en n! i Cha hamoed (Féünnep) 0 Pusszah 7 n"pja P szaf 8 napja 8 Snb Seni" ; 9 ROB CbodeB 20,já, S Tas", Ueczorn Sab chari :o

11 a P o s á o G r o 8zerze é Jakab és, Aanáz Jaka 8 János Pafnucz 3 OsP 8z megzsigm Zsigm feaáása, 2920 Január Teodór hv 22 9 Kocsárd S c Teodor 9 János H Gizeafő, SzaJánn Dam Szaba Szan, Gi z ea Márk fő ym Arzén 2 Vazu 7 Gerge 9 PO NMiháy [27 Si m, J éz pk x, Mam 289 vérbnu Sz Mamer Po BeariPongrácz 89 Jázon Szervá ap 9 O ze á 30 JakabJerem 3 H ni cz r n;'p, Bonifácz ha 8 3 Mózes, Zsófia NTimAanáz Sz BZdor és Maura sz Pas á z Peágia 7 P Paská hvbódog Vená réne v Jób vó,p Sára, 7 Sz emegj János evpró 3 9 9i Juiárda, Janka és on 89 zoaiáo TimBernardi óa sz Ben SziBerná 2 H SzJui 87 3 z PSzOs Dezső r án p a Orbán 2 pgáiczeri 72 vér 278 vér Emi, Vimos zidor Pakóm Teodór Maxim z0 Emi Jun 3029 Péer ésés árs Peronekira B Nándor 78 Andr 3 P Nándor óra 9 38 perczkar dé ánén, óra 7 ag b m r kornapfogyakozás, déeö mey 9 Ros óra é a ' 7 Májusban MÁJUS Pünkösd hava p N Füöp s ABnáz, V FCanae Oajb 7 K 8 8z Fórián v Anonin 2 V FRog fác z n F 8 rv Cs Ádoz,) csü 9 V F Ex 8 Sz 20 K Sz V 27 H 8 K 23 György 2 v 2 evang pk rak v, vó F n, Pinkvas Pkvas Nn,héfő P"nkhéfő Peronea, An A Hod fényváozásai f) Hodöe 3án, 7 kor déuán ( Uosó negyed Ujhod u 3 p 8án, óra 38 p Tejes unk nem esz áhaó : Eoa negyed 2 én, perozkor d eö ná 0 Naphossa én: a ór peroz anap ó 2pozenö ' 3 Máj G8z n 'i! ,fdoz csü Mócz v E if n 3 G 7 7 ;, ' 3, 7 0 De oő pk Mária, ker s + Eszer O b áp K+ Maxim pk 29 G ez Ádozó cs" k nc Erik, k!! 22 G zi F Anonin pk ap Nap N kee ny p Ó p Ö ögoros k ': Fórián Gergey 0 K e ns k Füöp 8z_ 8z r Kahoikusok Tavasznó 3 nap 3 7 O ' ' ' ijj ZUL''A NAP''ÁB jw &iván Május Sab f}mor L eo e Sab Behar 8 Sab BamidbaT Siván, Ohade 2 Sabuo, Pünkösd 2 Sab,w 2 napja

12 Sz JU NUS Nap Kahoikusok Proesánsok GörögoroBzok N&PNP 9[20 pa=; ; k=é= s==á=r;=c33='{;0[ Sz Pamf vér i Juszin Szen ui " ' "en h á, kir Koid, Korn 2 BaP"ni <_ztéfő HKS Koid Kerény Bonifáczpkpk Kerény Boni fáoz Miháy pksi 99 3 Norber Róber Kván ufejeindv Sz F2Pri Medárdmapá hvuszvróber Medárd 27 G 0HK Barnabás Margi kirap Barnabás Margi 2829 Teodózi Euik a Cs Páduai ÉkeBb Ana János Anonina 30 zúoz ap Herma Tóbi á s 7 22 P Vid szmodesz szive Vazu 2 NiczeforJuszin par 7 Vi d, Auré R Ferencz[ :<'2 Juszina G2 Paua /37'73 }: e::::!: v ii :;: '! és Pro 7Hiárion 3 3 7, Todó pk PCsSz G,GSziárAajoshv véréspápapro Gyárf SziOga,vérLujza 8 Teodór erek 7 7, 33 Czi r i, Aan Sz''/ PauinEdirudk': EdiAko8 rud 0 Beraan Sándor 377 Kermos,JánosFebrsz ván 2 8) 22 HKSz ViJános Vi m os és Páv' Hnos és Pá \ izeuspróf 0«9«Lászó ren EÁmosz 2827P Lász reneuszó kir Laura, Pá Ti k on pk 30 Manue 37 Ho e2 án, 0 ra 3p' Szi'J,in, Tajnusz ko' ddéöeő Nasszaoec" Uoperozkor só negyeddéuán9 én, óra S Sab Beha Ujhod án, Óra 33p kor Sab SachLeeT", déuán Eső negyed 3 án, 0óra p' 78Ros Chode, Ro Chod déuán 22 Sab KO"ach Naphosza ién: napnő s aznán 8 g perozoz mégrapperoz ogy oz 29 Bab O'Uka ván hava Nyáreó 30 kee nap ny pp H\! 2 V F Ur Up}" Os P z i k 3 Simeon Arp sz L" FeUozián R9 Sz 3!i!i: i 9 V pü,,' vas Sz V Téz Jun F3 3 :ián Pauin, pk 22 2 F,! F3 G' Cs 29 Sz V Péer és FPá emék{cpá emék Pée' é Pá' \ 0 ZRAELTA NAPTÁR Jun O Sub!i O A, 7 G, A Hod fényváozásai < 8 Onuriu8z 3 Aquiina jnn Tamu

13 bava J U L US Nap Kahoikusok Görögoroszok, "' ' 3 TeodoriBkAssz hiv TiSarbo <B, Assz 98 Leone Sar Judás aposo 23 HKSz Jáczi 3 23 Jáczi n, Soma 20 Med pk n Kor 2 Juián PCs Uri k p, Bera rma, U r i k Czir ésnikme Sz Domi a sz Czizairái!é8 Med222 Özsébppipkna 2 Erzsébe kir Cziri, Kián Ludov 2 Dávid Febrnirema és ói a sz 908 HSz Ana a sz Paczi Amáiad, Rách 27 Sámson Cs Amá PiGuab us ipápa Czirer éspapján P János Henri k 3 Jenő pk Jenő,Karoa Margi 2 aposo 8 37 Bona en H Karme AposohokBoszA_ Aposook osz 23 BJáczi'Asszn vmeze Ru 78 Bz_Cs Kami Eek hv, Endre Eek András 333 FriAfrédgyes Kréai Mára özv J9 SzP Pau Vi n cze N Szi z oesz é prf_ é 7 Ma!' Tami Dán" Pau 9 Pankrácz NProkp Magdona 'i2 K Apo MáriinMagdo! ára pkj, KriApoiszinnára 0 Leonez v Kri zi n Sz 2 Cs Jakabasszony ap Kri Jakab Prok sz éh 22 Anna eon 32 Jz8ef Gáb ufőangya 272 PSz Panaeon Paná P_ ncze, Sám ncze PáPa? S Kiri k s J' 7 Aenogén 2930HK \'Abdon ára szé Szen! Mára Judi Marina! 3 Sz L gn'cz Ern Germán 8 Emii'n 2 8 Hodregge öe 2án, ra 8 p Uos negyed 9én, ra 20 Ju Temp efog_ bi>j perc"kor déeö Ujkorhoddéuán én, ra p negyeddéuán 23án, 2 ra 8 7 R Chodes perczkor Hoperczkor döedéeő 3én, ra 2 Jeru epubz_ bőj NaphoBsza óra perez Juiusban aén: nap perc,cze fogy 3 nap Nap Nap Nyárhó Sz Jabb kee ny ó p ó, p, Proesánsok, 23 Agri J 7 V K Ján Sz F()Jézsz,V' FViib,E 0 0 K ' 28 9 Jeer éf P(i 30 Bz V Juius JP() F7 O G () K 20 J/S Le(fsz 9 V H_ 23 2 U ir; Eufémia v Anna v GS A «: Hod fényváozásai O T,m'usz, Ab Sub 3 Sa,b E ső PÚc7ui',; "b,o Ab 3 23 ZBAELTA NAPTÁB O a F9 2& V 30 8 Gi 20 Sab Debar';;m 2i S roechanon

14 Kisasszony hava AUGUSZTUS Nyáruó 3 nap Nap KahoikuBak ProesánBok GörögoroBzok kee ny Ó p Ó p CB VaB8s SZ Péer Vasas Péer 9 Diuz u 'i P Liguo Afonz Guszáv 2Q /és ))' 3 Sz sván v meg Eeázár, Lydia 2 Simon B Ján r '! V F 0 Dom hv F9Domonkos 22G9MáriaMag H Havi B Assz Oszvad K!3 2 Fók z v Urunk Bzinev Urunk szin ev 7 sz / Kriszina Kajeán hv Kaj eán, Urik '! Anna 0 \ Cs Czirjék Bzerp Czirjék '? HermoouRz 9 :'i P Román v Román 27 Pane em on 0 33 Sz Lőrincz v,b Lörincz, Lór 28 Nikánor 30/ 3 3 V FL Zsnzsan FO Tibor 29 G 0 Kaiinik\ 3 7 H! H Assz Kára Kára 3 K 30 Sz, 3 KaBBzián Sz Ő'Béb ád 9 g;oy 3 Eudoczim 38 8 zbéb, Angya Aug f kormo 0 Cs N_BÁssz NBodAsBz 2 Bván erek á, P Jáczin hv 7 Sz Anaszáz RókuB 3 ZBácz hv \ 3 Lberá Ef 7 gyermek 3 8 V F2Joákim F ona G FábinBz 9 H Tu LajoB 20( S'Wfín Tn íj 2 9 Szebad fi r!, s'/v'; 8 sván m k 7,,';n, k 7 Sz Berná e Sámne, Adof 22 CB, Timó v 23 P Ben Füöp Sz Beraan ap 8 Emiián 8 3 Fiiber 9 MáyáB apos' 0 2 FarkaB O Lőrincz v 2 0 Beraan Eupusz v r F3 02 Lajoskir' F2 LajoB 2 G Anicze H 27 K 'i8 3 Zefirin p, S Zefirin, Samu H Maxim 3 KaaBZ JózBe Gebhárd Mikeás pró 32 Sz Ágoson ea ÁgoBon / NBAssz CB, Ker Ján fev JánoB ejv Dioméd v 30 O 29 P Limai Róza Róza, Rebeka 7 Mron v 27 3 Sz Rajmund hv Rajmund 8 Fór és Lanr 2 '! Nap Nap 23 A Hod fényváozása : Uosó negyed 7én, 9 óra 2 perczkor déeö Ujhod én, 9 óra 'S perczkor déeö Esö negyed 22én, 8 óra 2 perczkor déeő \J Hodöe 29én, 9 óra 'i p kor déuin Naphossza én, óra percz Angn8znsban a nap óra 3 p cee fogy Z&AEL''A!'AP''ÁB A>, Eu Aug 3 Sa> Ekev 0 Sab Reeh ROB Chodes Eu, R Ch 7 Sab Sofim 2 Sa> Ki Tecze 3 Sab Ki Thova

15 Sz Miháy hava Nap F 3 Egyed V N Ö/ an ' H Epid ap 3 K Manszvé pk Sz, Rozáia sz Cs Jusz Lőrincz P Zakariás pr + 7 Sz Regina sz 8 V 9 H 0 K Sz H Cs 3 P Sz, V H 7 K 8 Sz 9 Cs 20 P 2 Sz 2 Y '3 H ' K 2 Sz 2 Cs 27 P 28 Sz 29 30H A Proesánsok F Ki assz Cav Péer Toen Mikós Jáczin v Guido hv AmA pk, Sz femag, Juszusz Hidegrd Rozáia Herkues Zakariás Regina FKorbinián Gorgon Jodok Teodóra Guido, Tóbiás Amá Sz, em g a_ Fá n'"jnikoméd' Enfémia,Kom Euém,Ludm Lamber pk KupJÓzseK Január v Euszák v Máé ap F7ViTam' Linpp, Teka Geér pk Keofás Juszina, C"p Kozma és D Vencze kir Lamber Tiusz Sziárd Euszák Máé p Hod fényváozásai 27 perczkor d u Ujhod 'i!én, 0 óra 9 percz kor d u Esö negyed 2én, 'i! óra perczkor regge 33 Hodöe 28án, óra 3 p Naphossza én: 3 óra 9 perez Sepember hóban a nap óra 39 percze fogy [ 9 0:J Andr s 20 Sámue P'ó 2 Tádé ap Zoik és Aga, 8 Farkas v 9 2 Euik 0 2 Beran ap 2 23 F8 MiháYf F7 Miháy Je'omos Jeromos kor d e ie Ószeö 30 nap Görögoroszok 2 G Ad'ián '7 Poemén 28 \ózes rem 29 rwin fejv 30 Sándor pk 3 BA öveé Szep_ É vk, 2 O Mamán! 3 Anim pk Babiasz érsek Zakariá prf' (j Miháy csod 7 Szoczon 8 Kisassz n F Móricz 9 0 Joákim Teka 0 Menodóra Geér, Poix Teodóra Keofás 'i! Auonóm Juszina 3 Föemp av Koz, Dömjén (e z [d Adof, Vencze Nikéa ([ Uosó negyed én, 'i! óra [ SZEPTE MBER Kahoikusok [ p ' 8 7!i 8 O '0 9 2 '! ' i 3 38 [ 39 0, '! G7 EUfémia [ 2 2 ' 7 Zsófi _ 23 ZBAEL''A NAP''ÁR Eu, 2 7 i", i Szep 7 Sab NeczaJim Ts"i, Ujév 2 Ro Ha ana h Gedajaböj 2 Sab Haazinu 23 JomKip)W' 28 S/okoh, Sáom 29 Sh/wh 2 n(p}n ::

16 Mmdszen hava OKTÓBER Ószhó 3 nap! Nap \ Nap Nap Kahoikusok K! Sz c C8 P Sz V 7 H 8 K 9 Sz 0 CB P a Sz 8 V H K Sz 7 CB 8 P 9 Sz 20 V 'i n 22 K 23 S Remig pk Leodegar pk Kandid vér AFiBZ Ferencz Paczid vér Proesánsok GÖrőg oro8zok kee nv Ó p Ó p Remig J8 Ariadne LeoJegar J g Trm v Kandid 20 EU8ák é8 T Ferenc 2 : odrá Paczid, Auré!' Fka pk v nou 'i (r F9 RÓzs(f! F8 Brun 23 O /8 ván fog i Ágos hv Amáia 2 Teka sz ' 9 Brigia as8z Brigia '! Eufrozina Areop Dénes DéneB 2 János hi Borg Ferencz Gedeon '7 KaiBrá / 7 Gnmmár hv Paozida '!8 Baruoh 8! Miksa pk Miksa 29 Kriak O 0 F20MNA FO Kámán 3009 Gergpk r Kaisz pp Kaisz Oki BAv a Terézia sz Teréz 2 Czipriáu pk Gau apá Gá 3 Areop DéneB 3 Hedvig ab8z Hedvig Her 7 Lukáo ev LukácB Kariina BZ 9 8 Ak Péer hv Luezián Tamás ap 0 F2KJánoB /20 réne SerguB! Orsoya sz Orsoya 8 Pehígi H 3 Kordua sz Kordu 9 Jakab ap Kap János hv Kapiszrán 0 Euamp v 0! CB Ráfae öangy Ráfae, Náhán Füöp dak '! P MargiKrisp Krzáu 2 Prbu B' ' Sz Dömöör v Dömöör aodr 2" V '!8H 29K 30 Sz 3 Cs Jj'22 Szabina Sim és Judap Narozsz pk R Ai, Koos Farkas pk F2 Szabina 02 Paraszk!!' 33 Simon é8 JUda/ fi Luozián v 23 3 Narozisz Longn v!!:; 30 Ko08 7 Ozeás prm '7 '!8 Ref!in 8 Lukács ev A Hod fényvá OáSai Uo s negyed én, 9 ra! perezkor d u Ujhod a én,! ra p kor d u ]J Eső negyed 20 án, 8 p' kor Hodöe!7 én, ; ra p' kor d u Naphossza ón ra 37 percz Okberben a nap ra 39 percz' cze fogy ZBAELTA NAPTÁB 2 Tsi, Ma cju'8j Ok Hosana rab bah ó Sen',in'Í azeresz SmcJuí h0'u 2 Sab Beresih 3 Ro Chode Marhsván :9 Sa Non 2 Seni'böj! Chamsiböj 2 Sab LechLecJa '!8 Senböj

17 Sz András hava NOVEMBER Őszuó 30 nap Nap Kahoikusok Proesánsok Görögoroszok Nap Nap kee ny Ó p P O p Mindszen Mindszen 9 Joe pró ': 8z Haoak em Vikorin 3 Y F23Hub, daj 30!iO Arémiusz 3 F22 Pirmin 2 G2 Hiárion 33 2 H Borrom Károy Károy,Ookár 2'i Abercz 3 O K_ mre herczeg mre!!' Jakab, Jéz r 3 9 8z Lénárd hv 7 Cs Lénár 2 Aréasz 37 8 Engeber v Engeber 8 P Gofr, 8zev "'' 2 Marczián 39 Gofried 9 8z Tivadar v Tivadar " 2 Demeer vér 27 Neszor v Y F9 BA HB o F23L Már 'S 23 ';"m' ' Máron pk Máron 29 Abrahám rem 0 2 K Jozaf pk, Em Jónás 30 Zenób é árs 9 H Sz K Szaniszó Árkád 3 Epimak 8 8 Cs Jukund pk Ab Nov Kozmaz P :f:ipb hv,jen 0 7 Lipó 2 Aczindin Sz Odon pk Ödön, Omár 3 Aezepszim 2 7 Y 8 H 9 K 'io 8z 2 Cs 22 P 23 Sz 2 Y 2 H!i K!!7 Sz!!8 Cs 29 P 30 Sz F2 C Gerg F2 Afeus G2 N'Joan' 3 Odo apá Oó, Joán Gaakion 3 Erzsébe assz Erzsébe Pá pk 7 2 Va Bódog Emiia 7 Hieron é árs 8 BA bemu BA bemu S MiháZ y na p 9 3 O 2 Czeeziia Cziczee 9 Onezifor 7 9 Keemen pp Keemen 0 Oresz vér i: 8 F2 K JánoB F2 Krizogón G2 Menna Kaain BZ Kaain 2 Aam János 7 Konrád pk Konrád 3 Ar sz János 7 Virgi pk Virgi Fiiöp aposo 8 Rufusz vér Fóra, Piroska GmiBsz 0 8zaurnin pk 8zaurnin Máé aposo András ap András 7 NeocGergey 2 23 A Hod fényváoz'sai : UoBó negyed 3án, 8 óra! perczkor d e Uj hod én, 8 óra 3 p kor d e Gyürüaaku napfogyakozár, mey náunk csak részben áhaó : Eső negyed 9 én, 9 óra 23 pereokor d e '" Hodöe 2 án, 2 ra 8 p kor d e ZBAEL''A NAP''ÁB 2 Mwrchesv, Ki /ev Nov 2 Bab 'Yadm'e 9 Sab Ohaje Szá'/'u 3 Kis,ev, Ros Chode Bab Todo 23 Sab Ya}ecze 30 SUb YaJisach Naphossza én: 9 r p Novemberben nap óra 3 p' eze fogy

18 KarÍOs9ny hava Nap \ DE CZEMBER Kahoikusok Ji' Eig pk Bibána sz Xavér Ferenez Borbáa sz Szabbas ap_ Mikós pk_ 7 Sz Ambrus ea V ' H 3 K Sz Cs P_ 8 V 9 H 0 K Sz ' Cs 3 P Sz V H H 7 K 8 Sz 9 Cs O P 2 Sz 22 V_ '!3 H_ 2 K '; Sz 'W Cs '27 P 28 Sz V H 3 K A \ Téeö 3 nap Görögoroszok Proesánsok Nap, N&p kee ny Ó p Ó p 8 G2 Páó v F Oszkár Aranka Ferencz BorbÍa Abigae,Szabb Mikós Ambrus 9 Abdia"z 20 Dekap Gerg 2 BA, fe/aj 3 2!! 2 J Mw' szf' Kaain "720'3 ' Aranka BA fog /2 2 2 Joákim 2 Aip!i!! '7 Perzs Jakab!! Mekiadesz pp Judi Damáz pápa 9 Damáz Lázár pk Gráczán K NemézuBz Ammon, Toof Tamás aposo Ji' Zeno vér 8: G27 ' Oia Lueza Nikáz Lázár Gráczián Ábrahám Teofi TamáB!i! Uj sván Paramon András ap Dec_ Nahum! SzofonáBz Borbáa sz SzabaBZ 7 AmbmB 8 Paáp Vikória JánoB ap_ JánoB pró szenek Apró Bzenek F TamáB pk " Tamás AniBz, Dávid D("id, Anizia Sziveszer pp Szi,oBzer Hod fényváozásai ([ Uosó negyed 2án, 0 óra 0 perczkor déuán Uj hod Jén, 3 óra 3 p_ku' déeő_ ] EBÓ n'gyed 8án,!J ó_:n p kor déuán / Hodöe 2én, óra p kor déuán Napho a én: 8 óra 0 perc A nap decz 20 ig még 8 p cze fogy, azuán pcze nö_ Legrövidebb nap 20án: 8 Ó!i p '! M G2J BAfog 7 3! 3 r 32 :; 0 Eugrá <'Z 3' Ádám és Éva Dánie Bi_ ü,, i '2 Szpiridion Lva J /( a' u 3 EUBzrá éb N"f!J(U'" fió pic, G28 Habakuk F3 Vaér v F3 Vaér Ö éb pk, Eo Eeka, Abina yikória s Adám é Eva 7 J/2 F2 v_ Szinesz Luczia sz Nikáz pk!!'2 Fémon 2 Keemen pp Amfok 33 TirzuB v_ Ani J; G Aggé próf 7 Dánie pr 8 SebeByén '; ' 3 9 M O 3 ZRAELTA NAPTÁR 2 Kisz/ev, ''ebe Deoz Chanukka kezdee 7 Sab JTajesev Tebe R Ch 3 Chanukka vége Sa Miee", 20 JeruB obr, bőj 2 Sab Yajiyas 28 Sab Vajeehi

19 A feséges urakodóház, Legfesbb hadur : Ferencz József Ő császári és aposoi kiráyi Fe sége ; szül Schönbrunnban 830 aug 8án Trónra épe nagybáyj a V Ferdinánd kiráy eköszönése uán 88 deczember 2án, magyar kiráyyá koronázao 87 junius 8án Feséges neje : Erzsébe, Miksa bajor herczeg eánya, szü Possenhof ban 837 decz 2én, megh 898 szep oén, egybeke ' 8Mben ápr 2én, megkoronázao 87 jun 8án Budán Budán Fenséges gyermekeik : a) Gizea, szü 8 ju 2én, egybeke Lipó bajor herczegge 873 ápr 20án b) Rudof rónörökös, Magyarország kiráyi herczege sb szü Laxenburgban 88 auguszus 2, megh 889 jan 30, házasságra épe 88 május oén Sefánia, Lipó bega kiráy eányáva, szüee 8 május 2én Gyermekök : Erzsébe, szü 883 szep 2án cj Mária Vaéria, szü 88 ápri 22én Budán, egybe ke Ferencz Savaor főherczegge 890 ju 3én Az urakodóháznak a hadseregbe beoszo agjai Ferencz Fe'dinánd, esei herczeg, ovassági ábornok, 9 gy, a 7 uánus és a hades üzérezred uaj donosa, szül 8i! decz 8án Gráczban Frigyes bsz, az sz hades parancsnoka, az 2 sz gy ezred szül 8 jun én GrossSeeowizon Jzsef, ovassági ábornok, m kir honvéd főparancsnok, a 37 sz gy uajdonosa, szü 833 márcz 2án Pozsonyban a uajdonosa, ezred

20 32 s o, bsz sz agy au jd alandwebr fő ara bsz, a ezred ajd a ü a gy ezred jd o sz a ezr sz és o r Ti hades a s o araa r a ezr j z s r az uan e aj n ab r áa orna 'éna buu dona b a a ezred u ajzrd d az sz ez dhadosz ag ajd a o sz dragonyosaugezredben, a sz dbens a r sz a zr B d g gb s, az 9 sz gygezrg b zszázado bu szgbadragonyos ezredben, aug s o cs vadászezred burgban z Sa é ben, szü f dn gygb sz dragonyosezredben, n p cs kir, Rainer, á or ern gy ezred a on os, szü 827 jan ka az 9 nc H én Névnapmuaó ába Mianban onos, s z u gy Lajos Vikor, J 8!! máj én B é csben V Ferdinand, oskanai nagyherczeg, aáb, sz ua on sa, szü 83 JUD Qén Forenczben uajd, gy Jenő, aábornagy, a és Vorarberg honvédeimi ncsnoka, p par nc n k, szü 83 máj ' én GrosSeeowizon u a d, 8 sz gy Károy sván, e enenge nagy, szü 80 szep én G o s See owi on 0 ov hadosz par, Oo, aá o nagy, Gráczban u do os, szü 8 ápr 2 sz gy gy, Lipó Savaor, a b, szü 83 ok én A 8 gy re gy 8 Lajos Savaor, e e es, szü 87 u éu Forenczben Ferencz Savaor, ezredes, huszárezred u on sa, szü 8 Amünserben par, nz u an os, aj ' én, iroi cs vadász ez e Ferdinánd, e edes, 3 éc ben 27én decz 88 szü a, s ono aj u 8 y ezred ed en, szü Lipó Fe'dinánd aezredes, a sz gya o an bm Sa án ' decz 88 ezredbeu, ao Józse! Ferdinánd, n szü 872 máj 2én Saz r sü József Ágos, százados, a 'én Ae uh n 872 Péer Ferdinánd, százado s, a sz iroi 87 máj H n enrik Ferdinand, őha a, a szü 878 febr H im Ra zbm an idof goson aug j juu ber And'áuss Adám decz i Adé decz 20 junius 7 gnes január 2 8 kos máj 7, un! 2J Aajos Aoisia j uu 30 apriis 7 A Aadár ok J Amáia ápriis 2 ápr, decz 7 Ambr nov 30 Anna juius 2 Aua ( paduai) jun X Ana (remee) jan 7 An n i> május 8 }ranka decz 2 Arpád nov '<7 Auré dec> ' Baázs febrnár 3 Báin á d fe>r 2 B a jan Beujáminm j Beraau Bdog Brigia febr Czecziia ja é 2, ápriis 2X Bene<ek márczius 2 múrczius : Berná á n s :20 aug 2 jan, ok 8 nov 22 Crispin ok 2 Dánie n 3 Dezső máj 2!'! Déne o 9r Eeonm febr9',decz k Dömöör áp i is 9 Eduárd (Ede) mhez J 8 Eek juius 7 Eeka márcz Emma ipriis J 9 Emi ok, nov Ernő "L jan ' j:rz"ébe nov 9 Evn uecz 2 J 2 Farkas ok 3 Ferdinánd májj nus n er u májz Xavus nov mrjmr us g uj jau GGyőrgyike őrgy febr 30 Feren, ' z sa a ::9 Fere cz assisi ok Ferencz pauai ápr 2 uecz 3 F e c '<8 F ra Francziska rm márez 9 Frigyes má czi Füöp Gábor márcz '< Ger ey márcz 2 Gizen á us 7 Gidó márcz 28 márcz 23 éz máj" 3 áp ri i _ 2 G) Gyua ápriis 2 2 Győző Heén aug 8 Henrik j n ins B 3

21 Henriee má'cz Hermin ápriis 7 Herman áp'iis 7 Hugó ápriis da szep gnácz Loy juius 3L gncz febr ona aug 8, május 2'! mre nov rén szep 8 sván aug 20, <eez 2 ván jun 2 zabea jan Jakab máj, juius 2 János decz 27 János aranyrz jan 27 János fej vé aug 29 János keresz nov 2 Janka május 2 Jenő ju 3, nov 8 Jeromos szep 30 Joán ju 2, nov 8 József márczius 9 Jónás nov 2 Judi decz 0 Juianna febr Juszin jun Kámán ok 3 Kázmér márcz 2!! Károy nov, jan!!8 Kaain ápr 30, nov 2 Karoina ju Keemen nov 23 Kára aug 2 Koid junius 3 Konrád nov 2, feb 9 Kornéia jun 3 Krisóf márcz Kriszina ju 2 3 LÍszó jun!!7 Leander febr '8 Lenke május 22 Lujza febr 9 Leoua ápriis 22 Leó ápriis Lénárd nov Lidia febr!! Jiró nov Lőrincz aug 0 Lucza decz 3 Lukács ok 8 Manó mnrcz 2 Marcze jan, jun 8 Mnrgi jan!!8, ju 3 Mária Magdona ju 22 MárÍ! nevenapja szep kisassz uáni eső vas Márk ápriis 2 Márha juiu!!9 Máron püspök nov Máé szep 2 Maid márcz Máyás febr 2 Medárd jun 8 Mikós febr!!3, decz Miháy szep 29 Miksa ok 2 Mó'Ícz szep 3, 22 Nándor máj 30, ok 9 N eszor ie br 27 Nicodém szep, jun Norber jun Oga priis 2L Orbán május 2 Or,oya ok 2 OS'kár decz Oo nov 8 Oiia cecz 3 Özséb decz Pá aposo jun 30 Pá forduása jan 2 Pá 'emee jan 0 Pá vór jun Piroska jan 8 Pan>eon ju 27 Paská május 7 PauinuR jun 22 Peregrin ápri 27 Pée' és Pá jun 29 Péer gonz ápr Péer pápa május 9 Péer ÜSZÖgÖH febr 22 Péer vér pr 29 Peronea május 3 Pius május Poikárp jan 2 Pongrácz május ' Porciunima aug 2 Primus jun 9 Prosper jun 2 Rafae ok 2 Rajmond aug 3 Rezső ápriis 7 Regina szep 7 Rikárd febr 7, ápriis 3 Róber jun 7 Rókus aug Román febr 29 aug 9 Rozáia szep Rozina márcz Rózsa aug 30 Ruper márcz '!!7 Sámue aug Sára január 9 Sándor márcz 8 Sebesyén jan 20 Szervácz május 3 Szeverin jan 8 Simon febr S Simpicius márcz 2 Sziveszer decz 3 Sziárd má cz Szevér ok 3 Szaniszó nov, máj 7 Szörény jan 8 Szidónia jun 23 Tamás aposo decz 2 Tamás aquinói márcz i 'ferézia ok Theka szep 23 Tiborcz ápriis Tius jan Tivadar nov 9 Tóbiás szep 2 Tódor nov 9 Urik junius Vaér jmuár :!9 Vazu juu :!3 Veude ok '!0 Vencze szep 28 Veronika febr, jan Virgi jan 3 Vicor febr 2 Vicoria decz 2 Vima juius Vidor január 3 Vimos május '!8, ju Vincze vér január 22 Vincze ferreri ápr Vincze pauai juius 9 Virgi nov 27 Vius jun Zoán márcz 8 Zsigmond május ' Zsófia május Zsuzsánna febr 9, aug Lajos kiráy aug!! Lajos püspök aug 9 Örzsébe nov 9, ju 8 Ödön nov 3*

22 : A magyar kiráyi és a m kir horvá szavon csendőrség czíd és névára vember 899 V Zieger Károy, a F J r vg, 0, Sz", csendőr ' ker parancsnok V Hausenbasz Károy, 0), Sz3, csend ke par h sz Goubovié Károy, 0, SZ8, par heyees no A magym' korona országaihoz m ozó csendőrsq feügyő heye ese : Rajn>i és kőröiudáyi Sesser György, cs és kir vezérőrnagy, a 3 ORZ V k r és a F J r vg, 0, SZ2 november Édere' Nándor, 0, Szs, csend ker par heyees 89 V Ezredesek : Aezredesek : her Dombrádi Nagy Gyua, 0, Sz', csend ker par hey V Enyeer Ferencz, 0, SZ3, m örzs R98 uovemb r V Groze Győző 0, SZ3, csen< ker par hey V Panaj oh Jó z s e f,, 0, m örzs Ő rnagyok : 897 Rangsorozai ajsrom h sz pobjeniki Bedekovié Károy, a 3 o V k r 0, sza, csen! par 89 nov Panajo Sándor a 3 osz V k r vg, 0, SZ8, crend ker par a csend póovazó bizoság enöke 898 nov 23 Babocsav Károy, F J r 0, &8, csend ker p" rancsnok 900 jun 3 Kubass Miháy, k é k Q ': 0, SZ3, csend ker par 900 ju 9 Kowiczi ovag Zgórski Lászó, a F J r 0, sza, csend ker par heyees 897 május 898 november Szeesey Károy, 0, Szs, csend ker par V Császár János, k é,, 0, SZ3, csend ker par hey Pusupiczi Koska Pá, k é k, CD, SZ, csend ker par hey V Szakoczai Koresk a Vimos a F J r vg, 0, a JOuv min X V iigyoszáyának vezeője Szengyörgyi Jabánczy Sándor, cs és kir aábornagy, a 3 osz v k r 0, 0, SZ2 ker november A orj ai Aorjay mre, 0, csend ker par hey 900 A magyar korona országaihoz arozó csendőrség feügyeője : C,nd 37 h novem sz Dudukovié Tódor, k é O SZ3, m örzs V Tocsvai Nagy Gábor, k é k, {j,cd,sz3,m örzs 899 november v e Lászó Aber, (D Sz:,, Jn örs V Maékovis Laj o s, {j, 0, SZ8, m örzs oszáyu s z áz ado s ok : L 900 n o e m b r Baskovió Márk, {j, O L Gömann Bódog, k é k {j, 0, h RZ 890 máj us SZ3 Saymann József, k é k, kor e é k, 0, 893 ve m ber V Szőcs Miháy, {j, 0, SZ3 V Várbogyai Bogyay Vincze, CD Baó Rezső, 0, Sz" naz Quinz Károy, {j, május no SZa_

23 hsz Mich Pá, 0 sz Peras Baázs, (D SZ3 V «(Nemes) Szabó József, k é k, 0 89 november oszáyu századoso k : J 897 november V Verebéyi Marsó Lörincz, 0 «(Nemes) ) Perás Kammerer Gyua, 0 (D, (a honv minis XV ügyoszáyába beoszva f v) Loránh Dénes, 0, (a m kir csend feügyeő segédiszje f v) V Dumbovics Emi, 0 n Sepsiszengyörgyi Sziágyi Gergey, (J ) nr H J 89 május V Ty Lászó Ö 0 Lénárd Pá, Ö, 0, (E, Gödöőn kiküönive hsz,, (Nemes))) Lovincié Sándor, Ö, _0, segédisz V Roek Lászó, 0) Reschner Dánie, kor e é 0), SZ3 U VereJéyi Marsó Gy örgy, 0 V Somyói Sziágyi Odön, 0 hsz Kuns Ferencz 0, okaóis7 Serédy Géza, 0, 0 TV Dobos Gyua, 0 Demény Béa, (D Sárpy György, 0 V Fery Oszkár, k é k, 0 89 november 89 májs L Rákosi Ferencz, 0, SZ3 hsz Lavrnja 0 «(Nemes) Oáh Ödön, 0 V b9 novemher Szepesi Gábor, 0 n Várady Ede, 0 hsz! Schwarz János, 0 V V (Nemes) CzakóDiósgyöry Barnabás, 0) V Szaay Béa 0, SZ2 V Csikszen imrei Csaó Ferencz, 0 Török Sándor, 0 V Tyrman József, 0, SZ3, (a honv mini s 897 május XV ügyos9áyába beoszva f v) 897 november Körner Károy, Ö, 0 hsz Begié Mikós 0 V T Bányai Aber, 0 Szahmáry József, V V V V V Kinis sván, k e é k, 0 89!S május 898 novem ber Rómay Béa 0 Monos Kámán, 0 Bencze Báin, 0 «(Nemes) Szányi Árpád, Q Boronkay Ákos, november Móricz György, 0 Kiss Lászó, 0 V 900 május J 900 no ve mb er J Paakfavi Ferenczi József, Q Tordai Sándor Lászó, k é c, 0 hsz Forschüz Nándor, 0 Spaa Auré, Ö, 0, Sz" Báró Gyua, 0 Főhadnagyok : hsz Miosavjevié György, 0 89 novembe' 89 május Bariss Árpád, Ö ' 0 Pfeiffer Károy, 0 V Reschner György, 0 V Schachovszky Guszáv, 0, Sz" Neumayer Sziárd, 0 hrz Cár sván, 0 SZ2 V BudayUner Gyua, k é k, 0 Kőrösszeghi és adorjáni grfcsáky Zsigmond,Q) V 89 november J

24 0 Némehy Ferencz, 0, (a honv minis XV ügyosz beoszva, f v) Pá Lajos, 0 hsz Adiija Ana, 0 Burján Endre, CD, 8egédjz V Körvéyessy Arpád 0 \' mreh Ferencz (D Jakab Sándor!L sz Mize' mi, CD Záray Odön, CD Amássy Zsigmond, Q) V Farkas Károy, 0 Virág Lászó, 0) r Czibere sván Q; Bodizsár András, Q) segé,isz \' «(Nemes) Endes Ana 0 V AJoboyi Rákosy Gyua, 0 Egyed József 0 (v i sz) V Lőrmcz gnácz,!l J b!ö WájU8 V Mayer József, 0 Si monyi és varsányi Simonyi József 0) 89 novemhpr V Csiszár Gyua 0, shgé,is, V L Jurcsek Géza, a, 0 hhi JJáH, Gömöry Lászó,!L L Nyiszor Sándor, 0 eső segé,isz V Török Kámán, 0 Borhy Sándor, 0 V Rafain mre, S 897 novem bor J Proch József, 0 Nagy Vimos, Q), második segédisz V Abu Pá 0), okarisz V Geyer János, 0 r Végh Ferencz 0 Varga Guszáv, 0) Sebesa Ookár, (), okaóisz V Nagy Béa, 0, okaóisz V Poser Kámán, 0 V Fuxhoffer Gyua, 0 V Mészáros János, 0 L Zieger Emi, 0 V Sigmond Lázár, 0) 898 május U Naygyőri Szőcs Aadár,0,csend póióker par V Edvei és Béa, (J) Gencsy Arnod, 0, ok,óisz! 898 november Hauer Jenő, 0 V Ere karcsai Lukács Ákos (J) V Kricsfausy Ferencz, Q:' Ádámosi Béa, 0 V Lázár Jenő, Q, 89!) május J V Goreczky Gyua, Q 899 november Raih Ernő Q: ft Vrábik Máyás, (J V Lipcsey András, CJ 900 május T Krausz Ana, 0, m Jencs Árpád 0 V Rozsnyai Béa, 0, 900 november, Pasy Vincze, 0 Keiner Gyua, 0]) Pero\'inai Pekri JÓzsef, i) Kovács Károy, 0 Hadnagyok : 89 november, Doroghy József, 0 Domby Sándor, 0

25 ,, "'d Wachsmann Vimos, 0 Menkina János, 0, okói87 Szőke Béa 0 V Övös József, (D 8!) má j us Karobecz Géza, 0 V Neczpái Jush A,drás, 0 L Baó Lajos 0, okóisz Feső eőri Cseresnyés Emi, 0 V Simon Baázs, 0 V Szij Géza, 0 Boronkai sván, 0 Kricsfusi Kricsfaussy Jenő, 0 89 november h sz Car Péer 0 V Ambrózy Gyua, 0, spgédisz 897 máj us Kunis József, 0 Hunyez Károy 0 V Hamza Gyua, (J) V Hegedüs Gyua, (D Deák Gyua, novembe V Hiberh Rezső, 0 V Neveis Kámán, 0 Sikorszky Zsigmond, 0 r Fonyó Jenő, 0 V erb ói Szuha mre, 0 Barssy Guszáv, 0 V Szenmiháyi Laj os, 0 r:irs Ba, 0 Agh Béa, 0 Kovács Ödön, 0 Lukovics Gyua, 0 V Czékus Lászó, 0 segéciz Bezsia Kámán 0 hsz Sek Gvőző, 0 V V r 8!)8 máj us Soész Sándor, 0 V Csikszenmiháyi Sándor V Kenedi Nándor, 0 mre m Vinyédy József (i' 898 november ' Rik Dezső (J) V Goreczky Vimos 0 ( Nemes) Szombahy svá, V Mánó József, 0 Y Fanc:,ai és p ró z ék i JoóbFancsa Gyozo, (D 89!) mjus V Senszky Lajos, CD V Fischer J zsef, 0 Hubaf'y Miháy, 0V Herkéy Gyua, 0 V Gaá Jenő, 0 89!) november V Kukányi sván, 0 Herczeg Gyua, 0 Eibe Árpád, (D Léner József, május Th sván, 0 V Rusz János, 0 «(Nemes) Szegedi s'án, (J' V Soész mre 0 Hajdu Gyua, 0 V Lábady Kámán, (D 900 november V Sáfáry Lászó, CD h s z Senz Vadimir, (D V Egyed András, 0 V Schönherr Károy, 0 Zseyonka József, 0J ":ayr Károy, ) V «(Nemes) s n

26 Hadapródok : V Szojka Gyua 899 s7ep Pifá Oszkár 899 szep h sz Seak Károy 899 Rze p V Árksi Miháy Károy 899 Rzep h sz Perusié Rezső ):;99 7ep V Nedekovich Győző 899 szep V Gidófavy Eemér 899 ok 9 f Zekó Henrik R!J9 ok B h V Toveh Károy 899 ok 9 h Szádeczky Zoán 899 ok 22 V Mráz Henrik 899 ok 20 h V Krauwurs János!JOO jan 2 h V Nem esszeghi Nemesszeghy Lászó 900 szep Brokés Lorán 900 szep 9 Lózsa Jenő 900 ok U Máraaky m re (3 honv gy ezr ar) Rasche Lamber (cs és kir 72 gy ezr ar) V Baog Lászó (cs és ki r gy ez" ar ) V Koba Oszkár (cs és kir 8 gy e7r ar) Eg\ há7pakai Andrássy J ózsef( cs és k 7gye) V Sándor Dénes (cs és kir 82 gy eyr ar) V Hajdó Máron (cs és kir 82 gy ez!" fw) Monár Károy (cs é s kir 3 gy ezr ar) sz Mize' Mikós (cs és kir 79 gy ez" ar ) V Herod Gyua (cs és kir gy ezr ar) Treyák Lajos (cs és kir 7 gy ezr ar ) Számvivők oszáya századosszádvivők ; 887 november em esszeghi Nemesszeghy Lászó, k a é k,0 89 máj us Borbéy Ferencz, k a é 0, SZ2 Sozenberg János, k a é k, 0, Sz" V 897 november Misnay Jenő, 0 V V h sz Főhadnagyszámvivők : J 8" májs Suba Laj os, 0, SZ2 Lázár Sandor, (D 898 november Fenesi József, () 899 május Haramina József,!J) 899 novem ber Maéka János, 0, Sz" Hadnagyszámvivők : 89 nuvemher 898 november Borhás Béa, 0, Sz" V Kocsis György, 0, Si" 897 november 899 november Tas i Dánie, O V Binder Frigyes, 0, Sz" 900 május L V Kuhn Oó, O N em akamazo csendőrezredesek : Bach Aajos, (czimz) <, 0, SZ3 (Zágráb) Szendemeeri Haa Nándor, 3 osz V k r [vg, é, 0, SZ3 (Zágráb) Neugeboren Guszáv, 3 osz V k r és F J r vg, 0, SZ2 ( M Vásárhey) Kézdivásárheyi Pap Miháy, é, 0, SZ3 (Koozsvár i Reine Gábor, 3 o V k r vg, 3, 0, SZ3 ( Budapes i oszáyu örzsőrmeserek : V Haamka Ferencz V Tamás Gergey hsz V V Leső Jenő Baogh Emi T oszáyu örzörmeserek : Preid Gábor h sz Orsanié Ana Ziveié János Kováes Sándor Rosenauer Péer V Major János Szenpéery Sándo Huber Ferencz

27 V Horoviz Sámue Bezdán Kámán V Fórián János V Szöösy Ferencz Kooszár József V Szugyiczky György \' Mencsik Nándor Kocsis Sándor Winer Ana Riesz József Jaroch Vimos V_ Gonda Ferencz L Viosz Báin V Babér Gyöző V Fener Henrik hsz Draginié János Orbán sván V Monár Saamon Weher Miháy V Wagner János Békefi Jakab V Barha Pá V Graef Vimos Lukács Miháy Csoma Sámue V Farkas Lajos Ringer Aaj os V Győri Sámue V Erdéyi Sándo Laj Abos Ferencz h sz Kezié József Csekme Károy Józsa Ana Garner György Schwarcz Mózes Wekerdi Benjámin V Poák Ferencz V Kárász János V Fischer Jakab Kiss Péer V Moncsek Ágoson Romhányi sván V Karenszky János V Páfi Móricz Dánie Gusz Ad V Fodor Sándor hsz Supu Gedeon V Bajarus József Bacsinszky Zsigm V Horváh Gyua Benczédy József V Törzsök Pá Szász Peer Kereszéy Mózes Romosán Vazu V Seiger Ana Ambrus József V Geszesy András Székey Sándor V Béres Guszáv hsz Brajkovic Mikós V Szabó Ana Ágya József Lászó Péer V Mencsik Emi V Bayer József V Lukács Tivadar Y Chiyi sván hsz Cacié György V Födvári Károy Arner Aber V Szigei Kámán V Heer Áron V Csapó Lászó Páj ános Nándor Schönsein Frigyes V Seffkó Ferencz V Szempák sván V Schaffer Jakab V Lamos Árpád V Gaik Tamás V Kaiser Máyás í Aáaorvos : Schwarzkopf Ferencz, 0 Rövidíések : V Omeisz Gyua V Boksányi sván Monár Ferencz L = Lip ; k e é k = koroná e7üs V k = vaskorona ; érdemkeresz ; F J = Ferencz hadi érem ; k é k = kaonai érdem 0 bronz jubieumi emékkeresz3 = kaonai érdem érem a fegyveres haa om számára ; érem piros szaagon ; C: ezüs jubieumi udvari Qr = rendű viézségi érem ; ezüs érem ; 0 jubieumi emékérem k = koronás ; pogári áamszogáavg = ovagja ; ban evők számára ; h = iszheyees ; SZ (2, 3) oszáyu iszi sz f = észámfee ; kaonai szogáai je ; V i sz = várakozási ie SZ2 oszáyu egénységi ékke s!abadságova ; k a ó k = koronás arany érdemkeresz ; kaonai szogáai je

28 9 Jevényes kiűneésse biró aiszek és csendőrök * Aseean Si m o n őri ( sz ) k e é k ( 898) Baogh M ih á y őrm ( \' sz) e é k ( 88) Ba?'ab8 g n ác z őrm ( sz ) k e é k ( 8\7) Bauer A n/ őnj (V, sz,) e é k ( 88 ) B erns c hiiz Jozsef őrm ( V s z ) k, e é k ( 882) Bedne's JáWS crendőr ( sz) e é k ( 898), Boár Mi háy őrm ( sz) k e é k ( 900) Buday Ján os őrm ( sz) k e é k ( 89 ) Ozi" iák Mi há y őrm (V sz ) e é k ( 880) OS()a SÍmue o Ö'zsőrm ( sz) k e é k ( 898) F;i'sier Ana csendőr ( V sz) e é k R\J8 Gai Gyua őrm ( sz ) k e é k ( 899) Gábrie A /ajo' őr \' 8,) k e é k ( :;93 Godhammer Ede őrj sz ) k e é k 898) Gros8 Fr ig! es őrm ( HZ) k e é k ( 89) Hambach Ernő őrm ( z) 0 ' ( 89 Bayn Já n os Ő'i ( sz) k e é k ( 898), Heffner Jakab őri ( S7) k e é k ( 89 ) Hon' úh Fer en, z c z, őnn (V sz) e é k ( 900) Ho, Jnnos őr (V HZ) O 2 ' / 878 ), Huber Ferencz n örzsőrm r sz) k e é k 897) Hunyad i Sandor őrm ( V sz ) k e é k 893 Huberh Gyua őrm ( s z ) O ' / 89), Jencsa György cz Ő'ffi V, sz ) e é k ( 89) Jeszenszk' András örsv ( sz) O 2 ' ( 89), Kereszéy ózes o örzsőrd ( sz k e é k ( 89) Kooszá?' Jo zs ef o önsőnn ( sz) k e é k ( 898) KOö'Ícs JÍnos cz őrm (V sz) e é k ( 890) Kovács Já/OS őrm (V sz) k e é k ( 89) Kovács Gergey cz őrm ( f sz) e é k ( 890) A magyar kir csendőrségné : * K e é k ko'onás ezüs érdemkeresz ; e é k = ezüs érdemkeremz ; O r = rendű vié?ségi e7iis éru ; ( zárje] közöi rómni "?ám e,endőrke'ü]e R?Íma Kiss Gergey őrm ( sz) k e é k ( 88) Leine' Frigyes őrm (V sz) e é k 899) Kiss József őrm (V sz) k e é k ( 898) Marscha F'igyes Ő'm ( sz) k e é k (!JOO) Mikós P éer ez őrm (V sz) k e é k ( 89 Mis ek Ana ez őrm (V sz) e é k ( 89 ) Mwrá nyi gnácz ez őrm (V sz) e é k ( 88U) Nagy Miháy L ajos őrm ( sz) k e é k ( 900) Nemes Sándor őrm ( sz) k e é k ( 897) Némeh Gábor ez őrm (V sz) e é k ( 89) Pauer Frigyes őrm ( sz) k e é k ( 898) Rácz Fórián cz őrm ( sz) O r 88<\ Rady Jó z e f őrm ( sz) k e é k ( RU8) Szigei GyU'gy őrm V sz) 0 2 r ( 878) Teuschiinder Hugó őrm (V sz) k e é k H!J8) Tó h Ferencz ez örsv (V sz) e é k ( 89! Várheyi Már on őrm ( sz) k e é k / 892) Vioa Má on őrm ( sz) k e é k ( 900) Von a József őrm (V sz) k e é k ( 8\)8 Vörös svún csendőr (V sz) e é k ( SfHJ, Wagner Jn nos o örzsőrm (V 7 ) k e é k, ( H9;) Wassurer Róber ( sz) k e é k ( 898), Wof Mó z es ez őrm (V sz) e é k ( 9) Bebié A m kir horvszav csendőrségné : Ja nos őrm k e é k ( 897) Daié Bude örsv e é k ( 888) Dragiéemc Boio csend e é k ( 89) Kisejak A ajos őrm k e é k ( 89 i ) Krnié Péer őrm k e é k ( 8R,\, Lju sina Lázár csen ( e é k ( 89) Lonéarié m'e cz őrm k e é k ( 897 ) Perié Mikós őrm k e é k ( 8 ) Pesun Miháy őrm k e é k ( :'8) Pin ár János ez őrm k e é k ( 89 2 ) Popovié Sava csendőr e é k ( 898) Srecec András ez őrm k e é k (892 Vujnomé L ázár őrm k e é k ( 89) Wof János őrm e é k ( 88)

29 0 A magyar kir csendőrség eheyezése számu csendőrkerüe Törzs : KoozsvÍr Parancsnok : Babocsay Károy ezredes Parancsnokheyees : Éder er Nándor aezredes_ od örzrisz : a rjai Aorjay mre a d s Segéd isz : Burján Endre főhadnagy Oka Genc8y Arnod főhadnagy Számvivők : Borbéy Ferencz osz századosszám vivő és Tasi Dánie hadnagyszámvivő Hadbir : Morvay Béa honvéd százados hadbiró, a m kir koozsvári V honvker _ par beoszva o isz: ezre e Megn e ezése Gyaog i3 a örsnek örs parancsnokának! v ső szakasz Koozsvár Popi cdzkaferencz Keemenörsvőrm 3 23 KoJózsiozsvár Dávi KereszesBenjJzsef cz őrm Egereskaeep Nay á min örsv Csucsa sván őrmörs:v 9 Péerfi Mi k s Hídamás Knya őrm Borsa zsák Máron cz 90 SzNagyMiAhámyáseke EKovács Péer örsv s György cz őrm '<ik szakasz McBonhadnagy Parancsnok: McsÖrményes S0s SzéyesDomokos Mzes czörsvőrm MUzdiyés Füöp örsv Teke SzPéer Onodi LMr Gábor őrm Bád JzsefSándorcz cz őrmőrm Koozs Debreczeni Farag Szőcs Tivadar örsv z '3, i az '0 E '0, " so szarny,' Koozs var Parancsnok : Sárpy Gyhrgy osz százados ",, '0 c Parancsnok : Gö'möry Lászó főhadnagy Gyau BánffyHunyad Szabó 8 Sámue 8 őrm Fonyó Jenő 3 Gyaog Megnevezése az örsnek az örs parancsnokának 3ik szakasz főhadnagy Parancsnok: Buday JDomokos áos őrmörsv 7 9 MiTordakes Gyéres Apáhy 209 Arany András cz őrm 7 Kovács örsv 222 FeMarosLudas in Ferencz czörsvőrm 7 András AsvinczJára BáFerencz 232 MezőKapUB sván czörsvőrm \ Máj e r Mi h á y 22 Várfa MezőNvaCsán Nagy Csorj a János Örsv i k szakasz: Parancsnok: r hadnagy :: G!:r;Öe::' 29 A :;: V S Ö n Konsáni Vád ák b Skerisora ViHerrágicskaAndrásVenczecz őrm 303 Toroczk 32 AsPodsága Bordos Ferencz Örsvcz őrm ső szakasz MarosVásárhe y Parancsnok: főhadnagy ez őrm 2 \ 9 2 vmii Miháháyyörsv MVásárhey \ Paakfa Forgács 33 Hodos Bera aern Jzsef Miháyorsv őrm 7 NySzSzereda EMezőBGyörgy Bi r h ánd Baázs Ferencz örsv v, örsorsv 'jiezősámsond 39 Akosfa v a Vi n cze sván cz Crisán SzászRörsv Szováa 2ik szakasz égenben hadnagy 'm \ \ \ 7 9 ő ef s 7 J Porumba \ 2 \ GÖjSzász grszégenparancsnok: rbv y há h : Eekes mre Füöp János cz őrm 3 Déda Tordán Hajdu Gyua 8 Tamás {) Laj os Topánfaván :seyanka Józse! 2 ik szárny,' Maros Vásárhey Parancsnok : Törö'k Sándor L osz százados Virág Lászó Grs? Herman Simon Ágh Béa o * {)

30 2 Megneveése a :i az örs parancsnokának az örsnek 'o i Gyaog 'o " '0 7 Paoaiya OáhTopicza Gernyeszeg MarosVécs ik szakasz DicsöSzenMáronban Parancsnok : Cse7'esnyés Emi hadnagy DSzMáron Horváh József cz örm Zsidve Ba{zs Dénes örsv Radnóh Marián Mikós örsv SzszBonyha Kiyén Ferencz örsv SzászNádas Gombás Dánie ez örm Erzsébeváros Tóh mre ez örm Hosszuaszó Gergey Sándor ez örm Kereszes Sámue örm Benedek Péer cz örm Barabás Miháy cz örm Kereszes János örsv : > 3ik szárny : Brassóban " " '" " o " " " )c) 8 8 g 8 Parancsnok : Ferenczi József oszáyu századop sö szakasz Brassóban Parancsnok : gróf Csáky Zsigmond főhadnagy Grósz Frigyes örm '! 2 Brassó Faka Ferenez ez örm Vokány Szoyori Lajos örm 2 7 Hosszufau Dornik Rezsö örsv 8 ÓSáncz 9 Predeá Wihem ván örm Biró Miháy cz ö m 0 Prázsmár 2ik szakasz SepsiSzGyörgyön Parancsnok : Bezsi Kámán hadnagy SSzGyörgy Szamosi Lászó örm Pap Mikós örm 2 Hidvég Benedek Füöp örsv 3 NagyAja Némeh József örm Baróh Vargyas Máron örsv Bükszád Magyari András cz örm Uzon 7 NBorosnyó Marosi János cz örm Sif Miháy örsv SziaBodza 8 9 Bodzavám Kurkó József örsv Soós György cz örm 70 Oszem Eöpaak küönimény M : az örsnek 8 egne vezé s e az Örs parancsnokának Gyaog '! i j i8 (} ) ro, 3ik szakasz KézdiVásárhey Parancsnok : Szombahy sván hadnagy Bordás Lázár örm KVásárhey Eszenek Bereczk Sósmezö Geencze KovRszna Gyuafava Dánok Zágon Sas gnácz örsv Miháy sván örsv Bodor sván ez örm Bosuacu Ján's örm Jenáki János cz örm Bokor Jakab örsv Keemen sván Ö SV Tamás Eek ez örm 'j ! ik szárny : NagySzebenben Parancsnok : Súndor Lászó oszáyu százados sö szakasz NagySzebenben Parancsnok : Proch József főhadnagy 2 a 80 NagySzeben Farkas János cz örm 8 Ujegyház Szurgyi Ferenez örs 82 Feek Kovács György örv 83 Veresorony Orács Ana örm 8 8 NagyDisznód Kaesó József örsv J ózref ez örm Péer 8 Resinár 8 P Veresorony Vass sván ez örm 87 Horobágyfava Rancz Lajos ez Ör8V 2ik szakasz S7ászSebesen Paranesnok : RW, E"ő föhodn,' gy LŐ'inczi Ferenez örm 88 SzászSebes Kibédi Sándor örm 89 Szerdahey 90 Sugág Máhé T" más cz örsv nyári örs 9 Dns, nyári örs 92 PiáraAba Ana Károy örsv 93 Szeisye 9 Poyán Ambrus sván örsv 9 9 3ik szakasz Fog!rBson Parancsnok: Deák Gyua hadnagy Foaras Jakcs Sámue örm VOa Szorád Dénes ez örsv 8 8 8

31 Megnevezése az örs par\ncsnokának az örsnek Gyaog i i H 2 3 i H j o 0 Pái András örsv A/óÁrpás A Porumbák Füzi András örsv Kosza József örsv eáza Br Orovicz mre cz Ö SV Sárkány Gohárd János ez örm Vedény Kiss Béa ez örsv Uj' Sinka Braeán Ferencz cz örm Z e nes mre Dénes cz örm To rcsvár, Fes ötörcsvár Szabó sván örsv Monár Lajos örsv Sebes Jik s,árn y,' Déván Parancsnok : Baó RezúJ L o s z százados i ső szakhrz Déván Parancsnok : Schachovszky Gszáv föhadnagy Déva Munyán Jánus ez örm 2 Pauer Frigyes örm Piski eep vaj dahunyad Krisze György örsv Biai Tamás örm S7ászváros Kudzsir Kovács Ferencz czörm Agygy Madarosi János cz örm Fábián Ferencz cz örm Harr Mininges Máron ez örsv Van udobri AsVárosviz Friedrich Vimos örsv Barok Ferencz ez örsv Kiid Akenyér Bajka Sándor örsv 2ik szakasz : Perozsényben Parancsnok : Varga Guszáv föhadnagy yés János örm Perozsény Mikós Ana örsv Vukán Lupény Keiseh Gofried örsv Kimpuujnyág Bende Lajos örsv Puj Györfi András örsv Hászeg Baczoni György örm ANyiresfava Cseh János örsv Várhey Miks Ferenez brsv Henning Kereszéy örsv Bukova András Ferencz örsv Merisor Szurduk szoros Huszár András örsv i " '0 [) ó 9 ó : 7 9 i o () ii! :\[ e g n e v e z é s e az örsnek az örs parancsnokának 79 ()()7 ()() Sik zakasz Pnnmcönuk : Szőke Brádon Béa hadnagy Nagy Mikós Ő'! Drád Gáspár József örv Körösánva Temérdek András örsv Riskuic7a Kroner Miháy örm Boicza Bagoy András őrm Mnrosy" Kiss Károy cz örm Zám Kovács Báin cz őn! Dobra Tóh Vincze örm Bucses,! Deák Sámne örsv Viszka Bárza kü ö n i Kein Gyua cz őrm!) 3 () () () ik szárny,' Deésen Pamuc,uok : Reschner Dánie L osz százados 3 3& Y 0 i2 sö szakaq z : Deésen Pa)'f\ucsnok : PfeiD'er Károy főhadnagy Deá" Kovács Korné örm 3 Reeg Juhász Miháy örs" Behen Kreeza Lász örm HoUezö Hegedü József örsv Kékes Vida Aber örsv H7nmosUjvÍ Csiki Ana ez örm Pánczécseh Becze Jzsef örm Aparé Ambrus Péer ez Ö'm Szák Magyarosi mre ez örm : BávVáraja Jakab sván örsv )endilona Kiria Miháy ez örsv Arokaja Jeromos gnáez örsv!ik szakasz : MagyarLáposon Parancsnok : KmLsz A / a föhadnagy MagyarLápos Boná András őrm Oáh Lápos Derner Ferenez örm Nagyonda Kovács Jzsef ez Ö SV FesöSzöcs Szöe; Lajos örsv spánmező Csomafái Lász örs" 9 () ()7 3 ö ö () () () ó ó 7 () 7 ()9 () ()

32 Gya: Oog M e g in e v e z =j: / az örsnek ' az parancsnokának,, Sánkn svándánieez ezörsvőrm, Benczédi Szász Dénesmreörsvörs S7, u rkos 3ik szakasz Beszerczén,hadnagy Parancsnok: Beszereze Gergey sván Sándorörsvőrm 7 9 Te cs Kaufmesz NégyQsi / QNaszód Micz,háyörsvörm 7 ORSza<inaGyörgy V,Ráczszi János sví György n cz örm Pojosfava RonndR Bera örsv LajKosna Sza a i sván örsv Pászor Mimhánáyrzzörmő'm, Mag, C a ui Máé Ká BorgóPrund VaKereszes ádi JánosZigörsv NagySajó mondőrm NagyLekencze Mü e r János ez Tva Kovács József Gyua ezez örsv őrm MFöNdraemegye Bar h a Ferenez ez, örsv z 8ő szakasz: CsikS z, r edán főhrdnagy CsiCsikkParancsnok: Szereda Sehu"er Máron ez " 'm : 9, G yi m es György ez örm GyiCsimkSKözép őrm zépvizok CsiBari KbbaiczTamás Máron örsv József örsv Csűgés PriRakoyás eskeő Dressnáni Páörsvez Paj o r János CsCsSSzzDomok OrbánKároJánosy ezez őrmőrm : j Máron Kari Kőker Adorj Debreczián János Józsefezörsvő m KászonUj Á _, _ 'S Ö'S E :o v '" s ;; g ;: '" Q : ' Kafrobecz Géza , 8 9 no Ö'SV : ' Kiní y ;, Ö'S, ik szárny : Osic Szeredán Parancsno k : Demény B,,), os százados Amássy Zigmod 2, 3 n Kozma,/ Ö SV fan ' 7 J 3 Megnevezé se az örsnek az parancsnokának CsCsikSRzákossimoni Kádár JánosJánosez ez,őrmőrm Sehenker a AberSezzenőM'mik óson KászonA iz SzogGyergyÓ2Parancsnok: ik szakasz: főhadnagy, 7 9 GyGyergyóSzMikó3 Szöcs Mi h á y örm Diró Fekee György ezczörmörm, Héj j a Domokos Borszék Bébo ' Keemen ez örm bnaronpéerörsvez őnn Tösedány gyes paak Dobri Szabó 9 AsóDomukHo/ Szőes ÁnrJánosrás örsv ez örm GyergYÓBabos Gyergyó3Aifkaszakasz: u KáuokiSzékeyMzes Uörsv dvarhe y Parancsnok: hadnagy SzUdva hey Rusz JánosZsiőrmgm cz őrm 7 Szen Zsi g mond éek Horváh Vinczecz ör"v / Korond Zee a ka Juga András őrm i Gergeörsv y ör,v OáhfaOukánd Kenesi Hom Boér György SZKányád Kereszur Pap B(\derJózsef Józseförsv,őrJ Eéd Simon Miháyezőrmörm PfMagyrajdZsákod Kui Sándor GáKonrádLajoAna s őrmez őrm Hom Sz M ár Bf'dócz Simon Sándor örsv z s ő szakasz: NagyE nyeden Parancsnok: főőrmhadnagy 2 Gyu NagyaEfehérvár nyed Agaha A b er cz Magyargen Török Biga sván mre örsvörm Pekri Józ,ef U , , József 7 7 :c Tóh ván # ', ez i ' 8ik szárny : Nag y Enyeden Parancsnok : SaymaLL Jizsef os százados Végh Ferencz

33 eg ev zés Gya'og, az örsnek az örs parancsnokának Jakabgnácz Eek örsv Meesd Kósa czőrmő'm ZaAbrudbmya ana Rádu y József GyörgyÖriVcz, őrm Ve'esspaak PaSzikveszer Sándor Tövi Remee Papszakasz: JánosBaczázsfa örsvván i k Sipos 'JánosJózsefőrmczhaörsvnagy BaSzászázsfaCParancsnok: vsanáda Marosán Grósz őrm ViAnvgárd Tövisi Guszáv György czczezőrm incz Lénárd Sándor őrm ViDrassó zakna Kancsag János örsv Asszonynépe Zorger Jánosörsvörsv Magy Bükkös Tóh János MarosUj vári Beraan Sándor Ö'SV küönimény 3ik szakasz: Segesvárhadnagy Parancsnok: Segesvár MiHorvá kós PáGézaőrmőrm Kőha o m si GáborGyörgycz örsv Hévi HégenzS,ink Arus Tövi )omokos örsv József ez, őrm NagySzenAgoa Medgyesfa Szigehi József ÖrRVörsv Boya v i József NagySeyk Tiera Borsos János Pá örsvőrm Medgyes Varga József örsv örsv SzAmKakerék ereszur Korodi Csiki József Lemnek sván örsv :\ J e ' E cn " 0 N 0, ' fayr Károy d C 'g E o Boronkai sván S :J : 2 > J Törzsbei segédmunkások : i 7 Szenpéery Sándor, Schwarz Mózes,; Szász Péer és Ambrus József osz Ö ' z sőrmeserek Kereszéy Mózes és Giirner Györ,'Y osz örzsőrmesrek; Sehöusei n FrigJózsef ye ésezlász ó Péer oz örzsőrmeserek és Grsz őrmpser Komae örsdénes őrmeser, Szabó József, Paoesai Dáni vezeők és T a ga Lőri n ez ez örs vezeő 8 Lnkáes Sámue Miháy o örzsőrm,, Csoma örzső m Dánioszár e Guszáv o örzső' örzső'm,, KoCsekme József Károy oo örzsőrm,, Romosán Vazu örzsőrm Székey Sándor m, Benczédy zsef oo örzsö örzsőrm_ örzsszárny,, főisszakasz, z, őrmeser,örs, örsvezeő, csendőr, mény kiomeer; a akosok száma A kerüáeandóerüküegyeeönicsendőrre kiomeer és akos esik ehá a ugédiui irodában : n a csendőrbirsági irodában : a 8zámviröi irodában : segédokaók : ez Szárnyszámvivők : (Z a 2 a 3 a az zárny " á : a a 7 a 8 ci csvndíírkeriie áománya : 3 2J J ' 7 O 2,2 398 o o T :7 7 2 áag :3 O 238

34 (i (jo számu osendőrkerüe Kubass Miháy e e es Parancsnokheyees : Nagy Gyua őrn gy od örzsisz : Lászó Aber őrnagy Parancsnok : Segéd isz Törzs : Szeueden dombrádizr d : a Bodizsár Andor fihadnagy Okaisz : Baó Lajos hadnagy záwvivők : Suba L ajo8 főhadnagyszámvivő, Borbás Béa h a na y sz mvivő Had bir : Tukác8 Sándor L osz g d á százador ó hadbir, a m kir szegedi honvéd ker par Le o az örsnek parancsnokának Parancsnok: 8Ő szakasz Szegeden osz százados Parancsnok: hadnag 8 0 Szeged Ká m án J őrm 2 Csóka F a rk a JÍnos ez örsv ' ' 3 Vakány JánAőrmez őrm 8 0 Mokrin Tordai eszenszky Horgos J ez {hm Szőregh 7 ';'Kanizsa Soós mre orsv Ta ó si Sánd!' örsv übéba 8 9 N SzMikós Kiefer Péer Oőrm 0 Egres János ez örsv Pm' j á mo8 ' ZeJk János örsv sv 2 Dorozsm' rgaszakaz GUBz Szenesen a 3 ' Szene8 Némeh L ez örm S7engvár Deszpóh, e7őrm őrm ' 7 Mi nszen Papp Sándor HMVásárh Funár Vazu,Közpon Kuas Kovács Czifra JGyörgy örsv >0 L7 ön:; / ső szárny : Szegeden PerásKa"merer Gyua Kricfassy Jenő ez S J rzmnsz 7 8 Szabó ' H y V ::!ik Pamncsnok : Hunyez Károy h dnagy r p O 0 8 i ez őnn J Ö S\ 7 M e g n e v e z ése i az örs az örsnek parancsnokának J Báhori János örsv 9 opánes 8 20 ágocs Máron F ' Bogdán cz Őroo ' 2 CBongrád 7 Keemen S n dor örsv 22 Csany i 23 Kiseek 2 Sándorfava Gremi nger őrm 3i k szakasz Makón Pa'8nesnok: főhadna::' y Ri er Géza ez őrrn 2 Makó 2 Kis Zombor mre Fer örsv 27 Apáfava Kerekes Sándo Ör8\' 28 NagyLak Födesi ez őrm 29 CsanádPaoa Tánczos Lajos Ö V 30 Pivaros svánfi Péer örsv 3 Me ő es Busz L cz őrm 32 Baonya Hambach E őrm 33 Keverm s Gyurik L ez őrm ', ' Papp L cz őrm 3 Kunágoa 3 pácza MeznerKáro y örsv ': '! U ' 3 MKOVáesháza'' FÜ'ediF ez őrm 37 Födeák Bakos A őrm o százados ső szakasz Zomborban Parancsnok:Szabó Rván őrm főhadnagy 8 38 Zombor 39 Bezdán Paaki Fer ez örsv DáZihch vid Sándor cz őrm ' ÓSzi v áez!'j z ani s i Pá örsv 2 ü S apár Máhé József ez Ő m :' Bi'aasván n J czezőrmőrm 3 Szona Gombos Táyai Apain Mrákovi es Gáborörsvőrm ' 9 7 ód ágh Ba o gh Ferencz 7 BácsKua Schuer üó ez ő m '0 J i >0 eo o ŐW j 7 ' 7, 'S e i 0Z 2ik szárny : Zomborban Parancsnok : Bányai Abe sz Simon?/i József H z s o Bauer Jenő 0 eo eo = " :i " " " " " '" :,,g :,,g :,,g :, 7 A z hegy! 0 '0 K M '"!; '0 2 O 7

35 f:i2 örsnek örs arancsnokának az '" " " f M e g n o v e z é se ijiij i] i] '_ e," ' ' i ik szakasz Szabadkán Paranesn"k : Pd Lajos fő hadnagy Lovas Báin őrm Noé Máyás őrm Á dám mre örsv io Méyku i Fazekas F ez őrm i BácsAmás 2 Bikiy Nyiri Sándor örsv H>Ljdu Gábor őrm 3, Baja Bodó sván cz őrm, M Gara i BácsMadams Gruiy And'ás ez őrm Szenkereszi Gy Ö SV J;ajmok OMoravicza Schwind Jakab örsv 7 Reiner Lip ez őrm Szánova 3ik szakasz Ó Beesén Parancsnok : Zeko Hem'ik hadapródiszh Ó Becse Páfy Gergey ez ő m B Perovosze!ó Amb'Us András örsv Deáky gnácz Ö SV Moho, Vörös mre ez örsv 2 Ada S haner Fr ez őrm ena Pa svan orsv OKanizsa BFekeehegy Sziágyi János ez örsv Kiss Ferenez oz őrm Csanavér BácsTopoya Nyika Péer örsv BSzTamás Szé József örsv 90 BáesFödvár Tamás P örsv 8 Szabadka 9 Jankovácz i8 ' 9 {j0 3 b 8 : ik szakasz Uj vidéken Parancsnok : Tirs Béa hadnagy Bir Jzsef ez őrm Uj vidék 0 FesőKovi Pinér Sándo ÖTSV ' őrm Guán Máron Tie 2 sabya Kozma Ana örsv Jakabos sván örsv 3 OKér Frank Mr CZ őrm 'J,'emerin 0Fuak Hodoyi sván örsv Bardcz Sa örsv Perovácz 9 7,! e 9 Szakács Gy örsv Gémes J ózsef cz örsv Nagy M Lajos őrm o j '0'00 r o '" " " Báes 8 Pivnieza NPaánkn Q gj az örs p!u'mcsnokának az örsnek '" oro' CG > as as CG > ce > : 2 [;) 2!;,3 8ik szárny : Xagybecscereken 7 8 (; 7 Parancsnok : Vdrady Ede r oszáyu százados ', ' ső szakasz Nagybecskereken Parancsnok : Czibere sván főhadnagy 80 NBeeskerek 8 SzerbEemér 82 RSzárcsa 9 BSzGyörgy 8 Szerbebe 8 Párdány 8 UjPécs PMka János őrm Baogh János örsv Pkay sván őrm Bene Lajos őrm Farka Ana órm Omoráz An! örsv Puz Gofréd örsv Ladányi A örsv Kaó Péer örsv Kusza Benedek czörsv Szües János oz őrm Baa K ez őrm Waher Győző örsv 8 Módos 88i Kanak Bának TörökBecse Meencze Torda ik szakasz Panesován : : * 8, ' i 9! : : : Parancsnok : Léner Józse! hadna Pancsova Baogh mre őrm Gogon Luesios János cz örsv Oppova Bárh Károy ez örsv Anafava Sojáne S cz őrm Ozora Monár János oz őrm ToronáSzige Gion Pá örsv 9 8 Dobrieza Hoó János örsv 99 Aibnnár Lőrinczi A örov RévaUj fau Sána József örsv Homoicz K'ieh sván ez őrm Zichyfava Burbach J;ak ez őrm Perasz!'ridrieh Adám örsv 0 NagyGáj Ozsváh Ferenez örsv \,, '

36 Megnevezése s 3ik szakasz NagyKikindán Parancsnok : Domby Sándor hadnagy 0NagyKikinda Oáh Miháy örm 0: NSzPéer Kumi József ez örsv, i 3 MagyarPádé Guyás sván ö:rsv, 07Vinga Szánh J ez Ö m ' 08 NagyKomós Dnies Ber ez örsv 09 BiUéd Odri Dánie ez örm : 0 Zsomboya Bokor Gy ö m ÓHorváCsene Jeskó sván ez örm 83 Teek Czifra János J 2 Mczernya Székey Auaezezörsv örsv : i 3 Beodm Röszer Ede örsv, H UjArad Bohár Mibáy örm Beregszó Kuhojeza J ez i : i Ö SV ik szárny : Temesvár, Parancsnok : Serédy Géza oszáyn százados sö szakasz Temesvár !i= az örs parancsnokának az örsnek ' Parancsuok : Kovács Károy főhadnagy Temesvár Kovács B József örm 2 Bruckenau Hupuj Gy ez örsv Aios Pópa Tdfon örsv Lippa?arha József örm Labasincz Urmösi József cz örsv Aga Laki János 'SV Kiszeó J;>áfi örsv TemesRéxás Károy János ez örm NagyKövéres PUveges iroska K ez örm Buziás Lenner J ez örm Liebing Gombás Fer cz örsv Csákova Gá Lajos ez örm Végvár Kámán Ana örsv TemesRemeeSzöösi Lajos ez Örm / Ö j i i i,,, M e g n e v e z é s e Ei ", az ors z örsnek parancsnokanak : ÖS' ",a c _ szakasz VerSBczen!ik Parancsnok : Kov/c, Ö,iin hadnagy 8 30 Versecz Rayn János Örm HaekJános cz örsv 3 Dea Kocsis József cz ör 32 Gaaja Geiger Miháy ez örsv 33 NagyZsám Ring Vimos örsv ö 3 Kuséy 9jházi János ez őrm" 7 3 Jaszenova Oregh Miháy ez örsv 3 Deibá szöes Ana ez örm :' 37 TKubin \ Kicsi János ez örm 38 Bavanise Szánó József örsv 39 TSzige 0 Varadia Forgó sván Fehérempom Ehrmqnn Máyás örm 2 Károyfava Kara Miháy ez örm ik szárny : LUJ(J oson Parancsnok : Sziágyi Gergey osz százados ső szakh8z Lugoson Parancsnok : Lukovis Gy, hadnagy 3 Lugos KiSeh József örm, 2 8 : Báinez Forró Sándor ez örm \ 7 \ Zabáez Lőrinez s!vánörsv Biró Dénes örsv \ Birkis Füöp ez örmi Marosi Facse Gaaez sván ez örsv 8 Bozsur 9 Rumunyes Bene Sándor örsv ' Laes János 0 Pojén j Lunkány Dregies Vazu ez örm' Somogyi Adof ezörm 2 Nadrág Radaries J cz örm 3 Száku 7 GiringJános ez örsv Dueó 2ik szakaaz K!ránsebesen Parancsnok : He'czeg Gyua hadna gy i\ Karánsebes Be'ényi D cz ö m \ \, \ 7' n Ohábabiszra Gaea Miháy örsv \, '" '0 'Ji 0 oc \ Ö SV '\ \ ÖrdV ' ' i,

37 7 M e g n e v e z é s e az örs parancsnokának az örsnek <S '" Poaesek Mr örsv Gáspár János ez örav Th Ferenez ez örsv Bies János örsv Gerod Gerg ez őrm Kiss Jzsef örsv Müer MáyáR cz őrm Kiria nks örsv Herge' Mayer ez őrm Margán zsák örsv Szabó Gábor örsv " '" :: '0 '" E '0 '" oo<> '" " '" o OD 7 Ruszkabánya 8 NZorenez 9 Zsidovin 0 Bogsánbánya Resiezabánya 2 Ferenezfa va 3 Dognácska Krassova Vercserova, 'f Szina 7 Teregova '", ; 0 : " i 2!;c 9 J : ik szárny : Ó Orsován Parancsnok : Bd'Ó Gyua osz százados ső szakasz Ó Orsován b o " O<>! Parancsook : jeine Gyua főhadnagy 8 Orsova 9 Topecz Barabás gnácz őrm 2 Adorjáni L örsv 70 Herkuesfürdő Hoho József őrm 7 Mehádia Rakocza J c, őrm 9 Penik Csaa Kámán örsv Komann Vazu Örsv 72 Kornyaréva 7 3 Kornya Orbán Mikós cz örsv 7 Mehádika Herseh Saamon örsv 7 Pwisevicza Tóh J"ános cz <'rdv ' 7 Szvinieza Sáfrán Péer örsv 7 Berzázka Hegyi József örsv 78 Szikevicza Lacs János örsv 8 : '!: : : h! :i: ri! Parancsnok : Sikor8zky Z8igmond hadnagy 2ik szakasz Oraviczabányán 80 oraviczabánya TábOrosi S, őrm 8 Seyerak Bruckner Gyna örsv 82 Anina Deusch H CZ Ő'm 83 Kákova i Laezkovics örsv '" o Megne v e z é s e : " ö,mok az örh parancsnokának 8 Jám Szudá' Marin Ö SV Gózner Máy cz örsv 8n Báziás yés svim örsv 79 Uj\odova Bereczky S cz őrm 8 Beobreszka 87 Najdás Srója Lászb örsv 88 Szászkabánya Máhé János örsv Orbán Jzsef C, őrm 89 Dabosecz 90 Bozovics Veih József cz őrm 7 Törzsbei segédmunkások : a segédiszi irodában : Kovács Sándor, Jzsa Ana Bezdán ' Kámán osz örzsörmeerk és Meneze János ez őrmeser ; a számvivőségni[ : Orbán sván, Riesz Jzsef, Kocsis Sándor osz örzsörmeserek ; a csendőrbírósági irodában : Abos Ferenez osz örzs őrm Lázár János és Baázs Sándor örs vezeők ; segédoka ók : Bodonyi Károy, Bohn János örmeserek, Szaki Pá ez őrmeser és Sipos Ana örsv r Szá ny szám vivö k : az szá'nyná : Fischer Jakab L o,z Ö'zsőrmeser, a 2, Haasi Miháy cz, örmeser, a 3 Krajcsovies János őrmeser, Jaroch Vimos osz örzsirmeser, a az Winer Ana a Bacsinszky Zsigmond L o örzsőrmeser i csendőrkerüe áománya : a örzs, főisz ; 30 gyaog, 3 9 ovas őrmeser ; /(yaog, ;28 ova örvezö : gyaog, 2 3 ovas erendőr ; szárny ; szakasz ; gyaog, 28 ovas, vegyes, összesen 9 örs A kerüe e'üee : 293'00 km; a akosok szama : 2,8!7 Egy csendőrre áag 33':!!!) O km és 989,kos esik!)*

38 8 zádu csendőrkerüe Parancsnok : Pan ajo Sándor ezredes Parheyeesek : kowiczi ovag Zgórski LÁszó aezr és pos 'iei Koska Pá aezredes Segédsz : Nyiszor SáruO' főhadnagy Segész : Nagy Vimos főhadnagy Okaó hsz : Sebesa Oioir főhadnagy, Szamvv?k : ;emesszgi Nemesszeghy Lász százados SZáVVŐ es Maeka János főhadnagy számvivő Hadbuó : dr ZandegiacomoMarzer Kámán osz századoshadbir, a budapesi kir r honvker prancsnokságó beoszva Törzs: Bu(pese 08endőrsegi povaz bizoság: Budape8e/ Enök : Panajo Sándor ezredes Bizosági agok : nagygyőri SZŐC8 Aadár főhadnagy, &hwarczkopf Ferencz ajáaorv 08endőrségi pkere : J udape8en Parancsnok : nagygyőri SZŐC8 A adí?' főh adnagy Tiszi küönímény : GÚdJő/ Parancsnok : Lénárd Pá os százados :\ e g n e v e z é s e OS '" ", ", "", ", a! az örs ö,m,' parancsnokának " n '" N '0 2" 2" '0 o 0 a o so szarny ' Budapesen Parancsnok : Odh Ödiin L OR7áyu százado s sö szaka sz B uapesen Parancsnok : Dornqhy József hannagy Budapes Def 7 3 k ajos Ö'J Pom'z Oah Jan? s ez ő m V?rosvár Sm ag a Ba 8 9 Ráczkeve 0 S o r ok sár Budafok ar Fer czörm 9 Koezka M ihá y ör"v Koy ács Sándo e z őj m Oah József ez örsv Famm Bera n őrm a ' :! 'j ' :!+ S,,, OS" '", i" " ei az örs '" '" o '" o, paranesnokának " ';; : > 2 s "'!!2 s : :\f e g n e v e z é s e az örsnek N 2", Lepái J ózssf örm Navrai Lászó őrm M Kisknaezháza Dékány B en örsv Járfás Júnos ez ő m K i s p e s no Erzsébefava Waeher J áno s Ő'w Raffai F e enez örsv 8 Bun akesz i 90 Budaörs Papp Eizeus ez őrm Gödöő [onor ' ' \N \ 3 Váez 2!'ó Kóka 9 '! a Gyömrő (, ' f J ' \ ': \ ' ' KJimen Jáno8 rön Auré örsv ez őrm a, i7 Too'án Szendrei Lj 7 ' szárny ', radon Parancsok : Spa// AU?'e L Kz százados fe ie Parancsn k : Jaka b c 3 Arad 3 Kur i 3 MáriaRadna Be'ZOVá főhadnagy Ső szak sz A radun Gm'g ez őrm Baranyi Bái n c z örm (hugya \ 8<ndor Khi Sándo' őrm Egri Sándor örs\' Viágos Várheyi Máron őrm Némeh Sámue ö)'sv 0 s z enann a MagyarPécska S OÓ3 Ferenez örm Simon Lajos (,'SV 8 S obo rs in 9 MarosSzaina Hohágyi János örs v Fodor sv{m örsv Szemak Borbéy József iirsv 0' Gyo'ok 2 o Parauek : Zif get Emi főhadnagy Marseha Frib'y csőrm B Kiss Miháy ez őrm 3 Péez( j , r! i T Mán y József Ö W 3 ASZÓd Grusz sváu őrn Ma)'gineá János őrd agy káa Pü"pökhavan Kiss Sándor (;),8\' Rák o skj rjz Juhász Gábor örsv i]'án D J i iu C őrm ' 2 Aag Weisz Simon örsv V isegrád 9 N '0 ik szak/sz Váezo!X > ce p O; : ; :!; E s s, 2 i! " \7 \ 0' ' \ ',

39 70 Megnevezése : pr n az örsnek i 80 Per s 9 Simánd az örs a ancs okának c) ; " j ' '" '0 S Saai József örsv Monár Károy örs v 0 > :/ : ce " o> ce <i " o> '0 " <i '!;!; > Sarkadii L Sándo örőrmv j ' j ' j " 7j Bihari Zsihgm, / ' /, Sándo' Csucs Dezsőfi J örsvsv, /, ' / 3ik 7 S hd e czörsv 7 Lipóöczv () Uj Kigyós Sáriőki József őrörm 7 7 9, ' ' 3 j 3 77 <!ik Rzakasz B O'O s Jen őn Parancsnok : 2 BorosJenő 3 BorosSebes Dézna Gurahoncz 7 NagyHamágy 0 Ternova Taucz Bokszeg 8 Madrizes 82 Nádas * Menyháza Csermő Soész Sándor hadnagy HegedÜ8 János örm cz Gyó ászó CZ s örsv Mn ór M i áy ÖrRV " Kiss Lajos cz örsv Máyás Simon ez örm Némehi örsv Simon József cz ános ez örsv Vizkeei Ján ez ör Beregszászi G ezöj'bv a szárny összees észámábó szakasz Gyuán Parancsnok : 2 Gyua 3 BékésCsaba Békés MezőBerény 0 Vadász 3 MegyesEgyh 0 Kerüős 7 Kéegyháza 7 2 KisJenő 3 Eek Paósy Vincze főhaunagy Hoffmann Kris örm Barna Lajos őrm Babuiez Pá örsv Erdei József örsv zórá áni Boros Kámán ezörm Gy r örsv Kiss József rs cz m Kereszesi Gy cz Aradi János cz örsv Orosháza 8 Szarvas Szegedi s/ván Kemény Soma őrm Mészáros Pá cz \rm * Fürdöküönímény ik szakasz : Orosházán Parancsfok : 8 hadnagy! J f 8 7\ r e e M gn e v z ése i "B iir { fi örm \ 7 án ez S e h m LiZekeauszkiJ R o Laj 7 K nladány j s Körösác ö Va'ga örsv Paádii\fiháy az örsnek 0 TóKomós Cso'vás z g ao 7 Gyoma 7 N o doros 8 8 B nfava i7 Ö s d 97 Vészö 98 F Gyarma : :ának a a p ran f,, o, Zies János CZ Fekee Báin CZ őrm Ö SV Ö "V H!\ mann CZ ö'm Csösz J án o ez ÖJ'SV' Zsigm ez ;; a o ü (; Kereszesi Zak örsv CZ örbv' Pesi Ferencz Ö SV,, J 7 8 ö 7 7 3ik szárn y : N(g! f'índ o/ 7 ' ő 2\ \ s MezöTeegd Resch Miháy ör \ ' ns czmre"ván?rsv ' \,'j \ e U Lőri Ser Vezér SBihar ;Püspöki Móm József j 'P\ r Szainka smihrjvá y ör \ J \;, Paranc snok : Kiss Lászó ORZ o;zámdos s R7aka<z NagvY árauon Parancsnok : Zámy Odön föain agy Péer Lajos /írm : NagyVárad, G Nagy vim 0'!D' Kiszán ö, ez m Berczi sván örsv 7 Remeez Csáki Lajos örsv 8 É esd Maoezinger Gy Ö S V 9 NagyBáród 70 MKeresze Nagy Géza örm 7 Ber yó if cz ő m 8 Vircsoog Ba'ezf Máyás O'SV 8 KisMarja : József ( rav 9 Taaros * z Lászfürd a zárny összees észámabó ÖSV 2 : Fekee József orsv 2 ""agyurögd 'iik szakasz Be)ényesben Parancsnok : Eibe A'Jád hadnag y Bokor Mikós örm 82 Beényes 83 Magya' Cséke Szabó gnácz ez (j m Pá cz O SV 8 Hoód Godhamme' E örm 8 Dombrovány m Orbán Sándor 87 Vaskoh Huba n Örsv 3 Kebesd ez ö m Nagy RézbánYf\ * F Ü'dökü önmé ny 8 J " (\ 7

40 si OO : n M eg e v e z é s e az örsn ek n 7 Taádfő 83 He keres 8 Budurásza 8 Papmező 8B * BiharFüred s az ör pamuesnokának Pá Répási Miháy örsv Piszárszki örsv Sehauer Berná örsv Puese György Végh örs a " z ny összees, " m S :S "" o '" 'S " bd' '" o '" '" Ci > '0 o '" i " "" '" '" " '0 '" D' C cc!" x ce!;) J örsv Sóyom Sándor ez v,, " ár Jészámábó 3ik szakasz NagySznonán Parancsnok : S:u7w mre hadnagy [ 92 NagySzaona GudOr sváu őrm 7 7 Zsáka Tan ai Pá ez őrm ' J 7 B ihartorda Tóh József ez őrm, 88 eé Kövér Pá örsv ' 89 Okrös Kaina János ez örs\' 90 C séffa Nagy SándO' örsv ' 9 Tenke r Szabó Lajos őr m, 93 Sarkad Rziár Miháy őrm 9 Ugra Haris Miháy ez őrm, 7 9 Komádi Vámdy Sánuor őrm ; Okány Baa igmond örs v 7 Szerep Nagy And ní s Ö HV 7 Qsökmö Fodor Miháy örsv 87 AgriS Csernyik Ján os örs' :,! : 207 FekeeB áor Csapó János örsv, ik szárny,' Deb / 'eczenben Parancsnok : Gömann Bódog oszáyu s záz ad os ső szakasz Deurecz en hen Parancsnok : Borhy Sdnd"r főhadnagy 0 Debreczen Sziuicz Ferencz őrm,, ö 8 07 VámosPércs Kee Jó sef ez örsv 08 HBöszörm Jj'aj J ak ab cz őrm 09 aj dunán ás J án os cz őrm, " 0 BamazUjv Bodnár András Ö SV H Nádudvar Bangó J(z ef őrsv Szikay Ar p ád ez örsv '2 Teéen J 99r Csege Asi eán Simon őrm ' : 3 Egy ek Hudáes Györ;:y örsv, j Z, ',' 'j ' ' C7 i z H Anik * Fürdőküőnímén,',, 3 Megne v pzése az örsnek ; HSzoboszó f Püsp Ladány Hb HajdHadh9z 200 Szova 2 Hajdu Dorog 22 ab a 2 3 H, Sámson K ;,D n ó n 7 Tisza Ve zse y H8 TiszaFödvár 9 Tisza Ug 20 K SzMáron 29 JázApái 208, Kőeek 30 Jász Lndány 3 JásjBerény 32 JArokszáás Aayán 202 T za ür ez Parancsnok : Barsn Guszhiu Kisujszáá, Barha Mór őr Bedő Ana örsv n Paukovis József örsv Karczag Meser János ez ő'n Maczek Ján os őrm 2 Kunhegyes i\adovics J ózs e f őrm 27 TiszaRoff Schmnck sván ö rs\' Pogár György örsv Kuzs JÓ7sef őrm, L Baogh József örsv Heiing Jsv örsv ez, i f " 8 : ' \, ' János örs,' őrm, F n 23 2 MezőTúr 22: Fegyver ek 2 Dévaványa 2 á T JFénysza' Barauyi András r o Jz ö is K Srasser Adof 3 ik s«akmz Künjszááson, 28/ T SzMikós Kun Madaras 93 A h d Sz a ó k Turkeve "", ", ' " ;) főhadnagy Horváh Gyuj Ö'SV Baogh JÓ7,sef Ör3V Csicsai Brha Máyí,s H rváh ere cz örsv' Mihu Pée' örsv Haas Lázár e z, (inn Zing"y Gyua ő'n Derkovis Józs örsv ö sv B a ó s e f rs v CJ örsv, o ) '! ik szkas! S,wnokon, Parancsnok : Á dámosi B,a Erdős :\ih ('z őrm Szonok S: :i 0 "" :i "" :i "" :i s! Ba c i :i m Si ger Jóni,s ő 'mo K s" mre őrm: BereznA Mik! or 'v, Kovács F őr Nyo (' z a s [s cz O'S\ = u o, ) ' ', á az öre para n csnok na k á J, r '3 ":', Q, Ei c!i ' " ' ö ö ö,, ', ' ' : H, : í ' had n a gy, J ' ' \ 7 ' ' ' ö 7

41 :M : egn e, v és e z e az örs parancsnokának ö '" ik i '3 " r, S : oc 00 sö aa s z k sz Kcskeméen o rsa NagyKőrös e zász UjUjsKécske 2dik szakasy KRocsán Parancsnok : Hubaffy Mihiy K cs zsák 2 a o a 20 2 K SzMiks 22 DnnaVecse 23 2 Dnsnok 2 Sükösd 2 DnnaPaaj io a Máron :i ro Kis Kőrös Tázár! hadnagy ' 7 LO'n z c ormo Schmid e Kámán örsv s cz Boros Károy Morc7 Jzsef őrm 28 KisKunHaas Nemes Sándor őrm 29 KisKnnMajsa Knpás i\áon 3 Ana Ö SV 39 Szabadszáás Th mre Ö'sv i9 S7ereme Födesi DAnes o fi z:'7ados ' ' H, M e g n a, ParancsJok : Jen cs Árpád főhadnagy 8 Kecskemé Seri Herman Kovács My ő m JsDabas Th András őrm 2 Ocsa Dob Máron 9 LajosMizse Kokavecz János 30 KKFéegyh i:iimon á'on örsv 3 32 Czegéd Várhegyi S 33 Tápi Sze ö s 3 Abony S'i svin Szabó F ez 3 PnszaVacs 2 Th 2 TSzGyörgy őrm : 2 03 Apár Aszaos S örsv, 0 2 TSzMáron Thier sv JázKarajenő i o ódi Zsigm ö s ' ezőrm őrsv őrm Pá gnácz őrm ez őrm Oáh mre r v őrmőrm Gézaezczőrmőrm Péer Kecz Rácz Frián cz B zs András cz rörv őrm: őrm NVvák c sván ez Lázár GyH n zcz őri Lengye örsvőrm KapáR ör, ez őrm! i ií ee : " '" Q} 'e :!:i!:i <!:i szárny : Kecskeméen György L osz Parancsnok : verebéyi Ma rsú í:j ' [ s r;j ", az é vezése az örs s od " " '0 " ; 00 ; örsv Rácz K ár cz örsv : ik szárny : Ziaho n_ örsnek 2 09 Császáröés 2r So parancsnokának Varga S ez oy i S o ",;, " >0 o<> bo '" o '" 00 o '" r;j 00 " '0 '" bo 00, '" '"!:i!:i sz sz osz száza s Havács Jzse Ő mőrm 0 ' ' 9' rcsv rrsv Vármező Aber sván örsv Ján ez örsv s z v g Komósi Lánczi Sándor örsőv ' czl őrm Hamose örsv Miháőrmy őrmrsv sván örsv r cz őrm András Gásp örsv svánl j öörsv őrm P r örsv Parancsnok : Kinis svún do BŐ aka Ziahon Parancsnok : V'ábik Máyás főhadnagy 9 Ziah Kiss Gergey őrm 2 9 Zsib C" 9 ii)ziágycseh Herbsz J z Berczik Fer C ő m 98 Egerhá 00 H"dad Sebesyén S ö 0 Kraszna Fuehs Kámán zö 0 38 Náprád Sziágyi 8 Boján Sándor Lászó cz rm 9 Fe ős i á y 89 MagyEgregy sván örsv 20 Diósad Menő Fer 2 0 Varg' Jzsef 2ik szakabz Margián Parancsnok : Kunis Józ8e! hadnagy 9 Margia Schwarcz M NagyLéa Bagossy 2 Derecske Horváh Miháy ö 3 Szaárd Bicsák Mieske Szekán Fe en örsv 8 Szépak Kereszesi M 0 8 Székeyhid Nagy őrm 8 ÉrMiiáyfava Szeeczki 20 BiiarDiszeg Hirscber a o s örsv 92 Szaacs Mriez 7 99 TasnádSzánó Simon Lajos rsv 0 AsSzopor Rácz Miks örsv 02 SzSomy 7 Sanez György 03 SzNagYfaU Bir Jzsef örsv 37 Pee Gyökös ée 88 Sarmaság Némeh Fer ez örm

42 7fi Segédmunkások : Ferenez Pájános vnándor fvezeők o örzsőrmeser e < Szí i e s s"án ( ' s Sánh:ds án örs és Szősi mrekupeezörs"zcő: G, Máro ő'meser és Máhé MikLeső ós ezjenőő'meser;osz örzsőrmesel Vpkerdi BSRnjamonm és Babani osz örzsőnneser, Dnkon cs Lajos ez őrmeserok BékefKis,i k b osz örzsőrmese, örzsőrmeser, Á g ya osz örzsőnneser, : sván osz örzsőrmeser, Arner Aber osz örzsőrmeser, Bodonyi Gábor ez őrmeser Somogyi LajTóhos Török Sándor, Szmarek Pá őrme f J r ek é Cs Sándor örsvezeő : Fodor Józ"ef ez őrmeser, Szécsi Sándor örsvezeő, Péer és ];'erenez cz örsv Haamka Ferencz és TamásVioszGerge y ér Rinsger AÖa'jZoS s őrmesarek, Prei d Gábor, Bhin osz Ö zsőrmeserek Babér Győző osz örzőrmeser ör7osg,, 300 főiovassz, 3ör7sgyavezeőog,; gyaogőrmeser; 9 gya gszárny, gyaog, és i\8sozivasoávasésandó\csendőr; és ideiösszesen enes kü\öniörsszakasz, mény ; AEgyk rüesendőrre e erüeáe ag 3'90 kim; km aésakosok >39 akos esi::k0,20 a srgédi'i i'odáb n : H o bo' a csendórbirósági a ez irodáh"n : sz,ú d,ósé,q/:/ : e á in (, Lajos Farkfs Szárny számvivök : 8zámyná : Ja a H 2 szá'nyná : Pé er n osz 3 szárnyná : T ó:sef szárnyná Romhányi n az szfí'nyná/ : a Bzárnyná : A a n08záyná se/é/okaókkén beo<zv< : az a a a A póáa frf né beoszr A k i, Szabó beiigyiniszeriw Kocsis s<ímveviségéné vezénye ve : o z A i ki cse'tdő 8éyi feii!!e/ő"':fné rednyeve : n A cse/dörkerüe áománya : :! ovas pó ókere, 0 e vegyes,,9 D D száma V szamu csendőrkerüe 'arancsno k : Ha s en basz Károy aezre(e ParheyeLes : Császár János aezreces örzsisz : E n y e er Ferencz őrnagy 8egédisz : Amb'Jzy Gyna h,\unogy Okaó isz : Abn Pá fő uuagy SZáVivők : Lúzúr Sai do r fóhadnagyszámvivő és Bind e' F'igyes hadnagy számvivő Hadbiró : Ámán Béa honvéd száz3(oshaujiró, a m kir ho V ker parancnoksúgó beoszva 'Ü,z" : Üs,f óu u kassim e g e e é s e Gyaog az örsnek az örs parancsnokának yl,,, ső szakasz Kassá! Kasi Hoics Lajos őőrm'm 9 ESzepsiy ae k Kovács Hndák ATosaMezenzéf Vágási KerényiMiJÓ7sef Füháöyp ező'mőm! ' sók háy ör v S Kraszn MojszaMiGyörgy sván ez örsv SeSzikyszóeb Vajda Mészáros BaFodoroghmre Jzsefez;)rm Encs AbeujeSzánó Kerekes MenyhérJános Jánosőrmez, őrm Sámue János iezrmőrm PáGöncz háza VaNarrSzabó'gyaGyörgy Zsadány Szaáncz FüFodOep' János Lajos őrörsv NngyBöőd SemseFüred fürdő WeiszerkiiJános örsv ö ni mény Ranksza a Lőcsén Lőcse Lászó őrm 7 Káposzafau Gaamszögisván, v z,; ső szárny : Kassán osz 'a'ocsnok : Benrze Jain 2 3 [) százados 'amncsnok : Lőri n cz g /ácz főhadna'y n i z e Jimos Ö SV i " rn zn s Ö'8V H ej z 3 á ' örsv Ö'sv j9 :!ik k sz PHrancsDok : Egyed Andr/8 hadna!!:y S7ubados Ő S V

43 7'<' M e g n e vezée Gyaog,; i e az orsnek " az örs )Jaranesnokának 'g, á, i J 2 gó Bnehsabirer F örm 2 Merény Brém József ez őrm 22 SzepesRemee Kopooviee Ká'oyez örm (; 23 Göiezbánya Ráduy And'ás ez örm 2 Krompaeh Kocsis Sáncor ez őrm 2 SzepesO<\SZ i Bodnár János ez örm 2 SzepesVáraja Baogh Károy örsv 3ik szakasz Késmárkon Parancsno k : esikszenpi háyi Sándor mre hadnagy 2 Késmárk Fodor Füöp örmese' 28 Podoin Doák Máron örsv, Ó Lubó 29 Kovács János ez, örm 30 SzepesOfau Hoósi gnáez örm 3 Fridman Lászó János Örsv 32 Javorina Bodnár József rsv 33 'r Ba'!angige Buz,asáu Aud'ág őrm 3 OTáraFüred ZaLorY J Ö'SV, 3 Pop'ád M8 ksein eő Beraa n Ö S V TáraLomniez fürdő küönimény Virágvögy a > 'o, 7 2 ik szárny : Sáuraja UJheyen Parancsnok : VOb08 Gy ua L oszáyu százados ső szakasz SáorjaUjhey!n 3 S:AUjheY zavia JáOS ez ör,;v 3 hháy Nagy János Örsv 38, KÜ He meez GrOBzmann Vim Ő'm 39 Zéény Varga svá örsv 0 Agárd Paádi J ózspf ez, örm KisCzigánd Kukura József ez örm 2 Karád Nagy Dávid 3 Páezin Kádár János örsv Sárospaak Gyönös Jánosezőrmörm OaszJJiszka Lebó sván ez őrm Szernes Jm'semszky Károy TokaJ Paóezi Miháy ő őrm m 8 Táya Báez sván ez ezőrm 9 :: 8 Parancsnok : Baris8 A rpad főhadnagy 2 J \ J J 79 Gyaog g e v e z é s az örs parancsnokának E Tóh József ez örm Baer Miksa ez örm fürdö küönimény 2ik szakarz Eperjesen Parancsnok : Hannza Gy7a hadnagy Kovács Füöp őrm Eperjes KeezerPekén Fm'in János ez örm Borus Béni ez örm Lemes Pievara András ez örm Beró KisSzeben Vadár Dánie örsv Szommer Gusz, ez őrm Béhárs Berzevieze Bencze János ez, örm Luboin m Lukács János örsv TRaszavieza, Dobos József ez, örs Kurima Nagy sván ez örm Rigán János e őrm Girá FesőSzvidnik Neme Kn'oy ez, í rm Zboró Szaszák Beraan örsv Bárfa Magyar János 0rm M az örsnek TiszaLuez Geszey Erdőbénye E 9 0 OO n 'o 0 \ 8 3ik szárny : J/árabarOiJSzigeen Parancsnok : Móricz Gyi)rg! osz száados sö szakasz MramarosSzigeen 2 Máram,Szige Száva György örm \ Bárdfau Bm'ényi Abrahám örsv AknaSugaag Frik Ana ez örsv 8 NagyBocskó Gombás Károy ez örm 9 KabPoyána ';agy hvim örsv 0 Rónaszék Aes Géza ez őrm Aknaszaina Szabó Sándor örm i Mészáros Lászó örsv 2 AsóApsa 3 Taraezköz Aiender Mór ez őrm Szaponeza Fáyo isván örm, Ráez "per ez, örm b Técső rhoez Páos Demeer örsv Nagy 7 Dombó András ez örsv 78 Kiráymező Biró György Ö SV ' Parancsnok : Mayer Joz8 ef főhadnagy 9 \ j

44 So egnevezése Gyaog,:, J ; az örrnek, örs paracsnokának 'ij 2ik szakasz Fesö_V són János czez_örm FesöViysánasó Koncsag örm Heriyésng\fFerencz 80i9 ' uszpo örm z? y á h i Perova orsvez örm Gyorgy Tre usn Gna 838 RaM mond g Zsi os ' Ba Bogdán Csengeri Kozma JánosAndrásez ezörsvőrm Borkú őrm 8 0 szky Péer Gyuae7ezörsv Ko Siozsvári u Rép Barczánfa 87 Ror,Körösmező őrm János on m a y v á 8990 DBorsa'gomérfau Papp őrm eán János MargiuGerge örm y ez örsv TamásHuszon 9 Prisopeő 3ikRiszszakasz 9293 Huz örm 7 ezy örsv ay Füöp Káro Vandra Ugya ige KáBerki '99 AKöves Sándorörsörsvezv örm anjános nagyörgy snóka evéroesa GáCsiHorvá 997 HziÖkörmezö ezörsvőrm Ferenez 9899 Majszkadánka Bakó Sándo' örsv HázidnerJánosJakabez örsv Uo Kereczke Doha Benkö Józsefó ezcz őrm örm Sebesi Lász 002 Berezna Parancsnok: ső szakasz Miskoczonosz százauos örmez örm MiSajsókoSzezPéer PáBaoPéer János gh Edeény LiNagygeiBáJánosin ezörsvö m Szendrö 0007 Rudóbánya ber Mózes 08 SajóKaza, AFarkas ez őrm gáezörsv ):! Parancsnok : 3 S2 i ; az BU8z Jáno8 hadnagy 7! 8 88 Parancsnok : Eik Jező hadnagy OD ik szárny : Miskoczon Dumbov s Emi Parancsnok : Lipcsey A ndri8 főhadnagy_ ):! e g n e v e z é s e " " "",;,,,, örs az örsnek az parancsnokának Promayer Jzscz 9zd 009Járdánháza örsvo Ferencz Csépány váscsány Grmf Miháésy Öez SVőrm dán o G 23 Szi;>Tapo Kámán Józseförmörsv 7 sgyőr Th DiOnodióósgyőr mokényasz Egerben gyár kü2iköniszpéer H Eger ezczörmörs György Mauz Báor sván Baázs Péenásár Sa'SzanikadiszóLajLajos czö Sörm V 897 Parád Maczonka rm 0 ö cz ' And Czuczor Kozma Miháy czörsv 202 Pász o József czoörmörsv! sván Havan TaÍ K0s VámosGyörk 2223 Gyöngyös : őrm sván ér n Pi 7 8 üged F 22 Nagyörsv Jzsef Csőke Kaá J ezcörm SzabóAndro őrm L, J' zörsvo Verpeé JDonová 282 Recsk L Szengyörgyi 3ik szakasz TiszaFüredeno örmő'm kós András 2728 TiTisszazaÖFrsüred MiHosszu cz János óána Erdős őrmőrm ' ' János 29,30 TiPorosz ez Ber N Gönczi zas Károezy örsv_ő m Széásisván Kömö Varga 3 Heves örsv ' 7 Ferencz Rákosi bony A 33323'' Füzesörm János Kováes MezöKövesd Miháyczörsvörsvo! "' ' \ o BogácsKeresz KiyssésSándor 33 MezőSána svánlajoezs örsvörsv! boddarócz Vakóezi 37 TiEmőd 39 MezöCsáh Jandrk Márk ez őrm 8 '0f ai >,, a ; os > os > L, ''o o o os, os > " 0, os Parancsnok : Oviis Józse! hadnagy 8 ij : Parancsnok : Neveis Kimán! hadnagy J7 a8, >!;!;!;!; _

45 sa 82 ; Megn evezése Gyaog Megnevezése az örsnek az örs parancsnokának Parancsnok : Sigmond Lázár főhadnagy 2 Th János őrm NagyKároy Szanisz Mikoa Szam Némei Csenger Porcsama F Gyarma Sonkád NagyAr NagyDobos MáéSzaka KánorJánosi Fábiánháza Kor'!ány Lajos őrm Maron Gyua ez örm Teusohiinder Hug örm Szövérfi Lajos ez őrm Harsányi Máy örsv Ványos Ferenez ezö sv Paaki Lajos örsv Nagy Lász örsv Lang Lajos örsv Huira Laj os ez őrm Sarkadi Sándor örsv Kovács Ferenez ez örm 2ik szakasz NagyBányán Parancsnok : Wachsmann Vimos hadnagy örm NagyBánya Miován Mián KrasznBéek Fehér Náhán örsv Erdőd Miks János örsv AsHomorM Domahidi András cz örm Remeemező Sipos Gábor örsv NagySomku Duay Sándor cz örm Madarasi J zsef örsv Szakáosfau RapnikBánya Fucz Frigyes örm FesőBánya Fáng János örsv 8zinyVáraja Baizai Péer örm SárközUjak Lingvai Tamás cz örm AvasUjváros Lukács Gyua cz örm Komorzán DguS Jzsef cz örm AvasFesöfau Papp Károy ez örm Mzsa Lász cz örm Bikszád i ' az örsnek az örs parancsnokának i &!g ;; L " ik szárny : Nag y KároLy ban Parancsnok : verebéyi Marsó Lőrincz r osz százados ső szakasz Nagy Károyban Gyaog 8 7 ) ::: 0 ik szárny : Beregszászban Parancsnok : Szanyi A rpád osz százados ső szakas? Bé cgszázban Parancsnok : Poser Ka um főhadnagy Beregszász Eek Benjámin cz őrm 2 0 Gá Kovács Miháy ez örm Koms Bongár János örsv Gaá József örm Mező Vári MezöTarpa Csaroda Gergeyi TiszaSzaka MezőKaszony Báyu NagyLucska 2ik Baogh sván őrm Bodonovics sván örsv Maj oros Dpzső 07 örov Kóay Pe'enez ez őrm Czirom Sándor ez örm Darczy Endre örm Csik Mikós ez örsv szakasz Asó Vereezkén Parancsnok : Gaa 8 / svereezke 9 Ki samás 80 Munkács 8 BeregSárré 82 Asó Viznieze 83 Szoyva 8 Poena 8 Voez 3ik Nagy zöös Ham Turez NgyTrna TszaUJak Saánk?sva Bke Hámeg Jenő hadnagy Sárosi Lász örm Th Aber ez örsv Báúri Fe'enez ez őrm Péer Gáspár örsv 'rh svan örm Hincze M örm Jurcsuk J /sef örsv Sinka András M örsv szakasz NagySzőösön Parancsnok : Labad őrm ő'm Kamnn hadnagy Szenyey A'pád örm Hoss János Me"er Miháy ez Mudrány sván ez örm Ujakv Lászó örm Vidi János örm Sehreiner Ambrus örsv Seemba András örsv Dorcsák sván örsv 7 ' *

46 : Megnevezése G aog ; az örsnek az OTS paranesnokának, ;,, 2) ső szakasz Ungvá on \ Ungvár Baum József őrmez őrm 2 7 Szerednye Barna Sándor sap Kapos TeMisekikiz;Zsisiggmond ezez örm Nagymond őrm Páóez KrasznaiAnaJánosez őrm örsv Papp Szobránez nnaembankaasgy No,aySzabóPáMiörsvháy ez őtm ViSzobránezfür2ik küöni szakaszmény agy Be eznán NagyBerezna Huszár György József ezörsvörm, 7 Szoya KriAngya Szavna zsán József ozez örm_ Györgyei Péer örm Uzsok Lyua ova HoSzépovkaaki Ferenez Csornoho János ezörsvezörmötsv Pereeseny Sza Ferenez TurioroskóaRemee Magyar LászJános ó ezörsvö'm Hornyák 3ik szakasz Homonnán József örm 7 HomonnaRadv Szoboczky zbugyacsorba Aaj o s örsv e ezezörmö SV Teseh Dáni MezöLaborez Ferencz Kázmér Szropkó Bodnár Józse NaVarannó obr Baa György örsvö SV Öez mörsv, Sándor szécs Nagy GáTkeTerebes y Mihá Szabó MáezaMiháy Koresmáros Lengye GyuMi\hezáy örsvm Nagy z C :F R,v Parancsnok ; Herkéy Gyua hadnagy bó P Parancsnok ; Vinyédy Józ8ef hadnagy gy D a f &i 7 ik szárny : Ungváron Parancsnok ; Fery Oszkár osz százados Parancsnok ; Törik Kamán főhadnagy Megneve zése, J % örsnek pa'a:sának ; i: ; 'i Szinnana KiKomvácpáns JánSándo; ezez rm ' s ' : ' Szari ]bya Magagáy Györgyez örsv örsvrm é' ', ' 0 &: az Űrmezö i " '( i N ' y Endre ' s szakasz Nyiregyházán Nyiregyháza Vona József örsv örm Apagy Nagy József NagyBaa János ezez örm 7 NyirrBBKéek áoráó Mayer Mézga Már ' m NyiNyíra ezörsvörm 7 Sas FereGyu n ezsván BaUjFkehéró ányacsád Ványa ó BsekoyereRezi Ján zjózsefső ezezezö SVörmörmrm ''/ '! iszszmlihökáy PiLénár TiszaPogár 2SziikgRzakaz ei JózsefKiezsVőrm árdán KiDombrád svárd Gyarma Őszi Rezsőy sörmv örsv ' ' brány Pánika Káro rm Gáva Andri Jánosyezezörsvöörsv Rakamaz Mudri György SZÍvuj sv őrm, ' NyiKemeese r B aka Sehneider Gezezörm NyiKarászrMada Gaá KopesSándor GyÖ'györsv ez 'm '\ Gyüredok Szanyi, Mán sordásbéfera ezez őr 8 ik szárny : Ny iregyházán Parancsnok : Szej'esi Gábo' L ORZ százados Parancsnok : Kric8fau8bY Fe'encz í'őhadnagy T a ; 20, Parancsnok : GO'8czcy Vimos hadnagy f ' ' C örsv m 7 8

47 R7 8(j V Paran cs nok : Parh eye es Törzsbei segédmunkások : a segédújzi irodában : Major Jáno, Horoviz Sámue, Men esik Nándor és Fisehe' Jakab örzsőrmeserek ; a csendőrbirósági irodában : Mencsik Emi örzsőrmeser és Themák Auré ez, ő'meser, a számvivőségné Szempák sván örzsőrmeser, Szemere Ge'ő ez őrmeser és Tarczay János irnok, : az ő szá'nyná : a 2ik a 3ik a ik az ik a ik a 7i a 8ik Szárnyszámvivők : Barha Pá Ö'zsőrmeser ; Fodor Sándor örzsőrmeser ; Szabó Ana örzsőrmese' ; Lamos Árpád örzsőrmeser ; Szugyiezky György örzsőrmeser ; PáHi Mór örzsőrmeser ; Karenszky János örzső, meser ; Baga'Us József Ö'zsőrmeser, Segédokaók : ykovies rén őrmeser az SZárny " Rajdos János ez_ őrmesm' a 8, az J Unoka Pá ez, őrmeser Ternai Mikós a ö,, ) áományából csendő,kerue áománya : 3 örzs, 33 főisz ; 70 gyaog, 3 ovas őrmeser ; 0 gyaog, 3 ovas örsvezeő ; gyaog, 77 ovas csendőr ; 8 szárny, szakasz ;!3 gyaog, ovas örs_ A kerüe erüee: 070'9 D km; akosainak száma : 'i88, 29 Egy csendőrre áag 3 D km és 82 akos esik_ A! zájau osendrkerüe Törzs : Po:zsonyan Zieger Károy aezredes_ Groze Győző őrnagy od örzsisz : Panajoh József őr nagy Czékus Lá8zó hadnagy Seg édi sz : Nagy Béa főhadn agy Okaó isz : Fere8i Jozsef főhadnagyszámvivő Számvivők : Kuhn Oó had nagy számvivő dr Aczé Béa o századoshadbiró Hadbiró : : Gyaog Megn evezése :J ",e az örsnek ső szárny: Pozsony ban Parancsnok : csikszenimrei Csaó Fe'encz o százados Parancsnok : Geyer JánoB főhadnagy 'i Jankó Károy őrm Pozsony ső szakasz Pozsonyban, Vrbovszky sván örsv, Thomásy sván ő'm Rosenha gnáez őrm Nagy János örsv Bua György őrm Nagy Sándor ez őrm Lády Gyua ez örsv Modrodszky Károy örsv Minyik sván örbv 'iik szakasz NagySzombaban 2 Somfa 3 Maaezka Gajár M SzenJános Csekész KisMagyar 8 Somorja 9 D Szerdahey 0 Böös Bauer Ana őrm Braezinyik György őrm Majezik Józse örsv Horváh János L őrm Ladiezky János örsv, Erdőfi Ferenez örsv 'áborszky sván ez őrm Harcsa m'e örsv Leiner Frigyes őrm Eiás Ferenez örsv nyári küönimény J J Parancsnok : SoeBz mre hadnagy szomba N 2 N as 3 Csesze Bazin Cziffer Szered Gaána 8 Pered 9 Jóka 20 Szempez Modor 8 J fi

48 89 88 Megnevezése Gyaog az örsnek az örs parancsnokának 3ik szakasz Komáromban Föodai LajPáoőrm }omárom 8 örsv s GyaUa ViGyümö OUdvard örsv csösmihjózsef örsv y á Radványi, Gua örsv HranyaiMr,vánez örsv NemesOesa Jank ÁcsNagyörsv i Máron Losoc7Káro y czörsvőrm KisBőérdgmánd Mahr Köm e Dáni Varga TaTaaján PaKeampainuszzsefJánosörsvörm FesőGaa Szadek Miháy cz örm ső szakasz Trencsénben Trencsén őrm Kázméra MiBenő Baán örm háyy e7,eez örsv Peka Káro Onah Beezk siez ViSzabnczeGábor MeNemsova János örsv örsv,anaörsvcz őrm 7 GriBeUángeyAbe ava Pueh János örsv Mocsán sván Vág BBeszereze örsv ise Jánoska Nagy7 a n Zso m ' Ő György s e Köe RajVárnaeez Mo örsv Gábor cz e örsvö'sv i [, ay Géza Csef z e oesi M F a Gyu omek f ' 'freneséntep2ikiezszakasz fürdőküaösnikmény ubinban ezö'svőrm / Banosay György nja Sza skubi ArvaSándor ára V Pá dörsvez örsv ZámbóDávi Turdosi Trszenan Varga ' 7 Parancsnok : Kukányi sván hadnagy f J 7!!ik szárny: Trencsénben, Parancsnok : Boronkay Akos osz százados Parancsnok : Re8cJmer Gyiirgy föhadnagy 7 Parancsnok : Hibm'fh Rezső hadnagy, Megnevezésp Gyaog az örsnek / az örs pamuí'snokáunk ; onkapohora Buday ab Kőrösi MiJÍnhosáyezezördvörsv ArvaNámesz Juhász sván Kraován Kin Horváh örmőrm Jánosinezörsv 7 ZakameneBá Hegedüs Ujhey Sehwarez J?:OiBsueza, Jánosörsve őrm eszercze Jzsef r e Sad Csaeza BaLanriázsneczJzsefMihörsv áy örsv Turzovka s ső szakasz BaassaGyarmaon BKékGkőyarma GaRheiénh János Máyásörsvőrmőrm 2 7 u mre er d n Si ény Széc Kiss JánosGyörgyoz őrm, őrm, ez FüSaSzakágek Tarján Jencsa n Vazuőrmörm 7 KimpiáJzsef Deák KiSzisrTák8'enne Fükő őrm PMJimosez örsv Bercze k Baj cs örm ez s o Laj Vank n Női Györgyőrmörsv Mészáros Réság Lász Karancsság János 2ik szakasz RimaSzombaban örsv / 8 Ferenezörsv Beniezky Ferenez RimaSazomba Horváh Nyusy Jzsefez ezőrmörm Kokov zsef J Göőz TiFeszoed eaz Ludányi András Mausek örsvörsvez örm Baázs PáJzsef nácskő Horváh AjLOBonez háy ezörsvőrm Gács kua Misván MiSproek F,DivTiényszovnyik Péervá' y örsvez örsv Vámosfava Tabi Károi sván , fi ", ;;; g J z C JJ i 3ik szárny : Baassa Gyarmaon Parancsnok : Szaay Béa o z százados Parancsnok : Edvei é8 Béa főhadnagy s 9 Parancsnok : JoóbFanc8ai Győző h'ldnagy fi J '"

49 no 9 Gyaog ) e g u e v e z é s e az örsnek az örs paranesno<ának Némedi Ján os örsv áandó küönimény 3ik szakasz Rozsnyón Parancsno k : Múnó Józse! hadnagy Juhász András örm i 9 Rozsnyó Demeer Ferenez örm 80 Dobsina örsv József 8 Pohorea(vgy) Paencsár Hódossy Mikós örm 82 NagyRöeze Károyi GYÖ'gy örsv 83 Pesöez Varga sván ez örsv 8 Csenek W Kroy ez örm 8 Rakó SzágY Janos ez örm 8 Ragáy Kiss sván ez örm 8 Tornaja Kovács sván ez 88 Punok VárheY Máron ez orm 89 Rimaszécs Mánapaak Abeova ör ik szárny : Eszergomban Parancsnok : Szabó Józse! L osz százanos, 8 Parancsnok : KörvéyesBY A'pád főha(nagy sö szakasz Eszergomban 2 Rom Miháy ez örm Mázy sván ez örm Ravasz Ferenez örsv Tóh György ez örm Kéga Pá örsv Tury János örsv Csizmarik Pá ez örm Pauik János ez örm Bogner Ferenez szakasz poyságon Parancsnok : Schönhe'r Károy hadnagy 7 Takács Vende ez örm 98 poyság Hunyadi József örsv 99 Hegybánya 00 Dömöki János örsv Korpona Thurzó Vimos örsv 0 Báh Simon András ez örm 02 Teszér Gibm' Miháy ez örsv 03 Szénavár Hideg József ez örm 0 Csáb 90 Eszergom 9 NyergesUifau 92 Bajna 93 Muzsa 9 Bar 9 Szob 9 VámosMikoa 9 Magyarád 9 NagyMaros 2ik \ örm Megnevezése 9 az örsnek i Gyaog az örs parancsnokának '0 : "" " 0 Haris József örsv SzenAna áandó küönimény 3ik szakasz ArnnyosMaróon Parancsnok : J h A ndrrs hadnagy 0 AranyosMaró Horváh Máron örm Baráh sván örsv 0 NagySaUó Bakos Ferenez ö m 08 Léva 09 Verebéy Szudy János örsv fio K Tapoesány Lödy sván ez örsv, Ujbánya Paainus Annrás örm Nagy sván 2 Zsarnóeza 3 Gr SzKeresz Tánczos Mikós ez örsv Körmöezbánya Uhrik Gyua ez örm 3 Kiszefau Horváh József ez örsv Oszány Sziágyi mre örsv 0 Asópoynék örsv szárny : Nyirán >0 8, Parancsnok : Eoek LáBz r osz százados Parancsnok : mreh Ferencz főhadnagy sö szakasz Nyirán Nyira 7 Ghymes 8 NémePróna 9 Privigye 20 Rudnó 2 NTapoesány 22 NagyAppony 2 Ny sámbokr 2 yiraujak 2 UrmÁny 2 Komjáh 2 NagySurány 28 Tornóez 29 ÉrsekUjvár Z 2 Reeker János örm Szaai Miyás örsv Kozák vánkovics G yörgy örm Priekob János ez örsv Szaai Károy örsv Tóh Sándor örsv Székey sván ez örsv Mészáros Mái on örsv Paaky János örsv Hegyi Jakab ez örm O " bán J zsef örsv Berkes József ez örsv Marsek sván örm '!ik szakasz \fiavím Károy ez örsv, Fazekas Lajos örm Mészáros And'ás örsv 9 8 Parancsnok : Fuxhoffer Gyua főhadnagy 30 >;iava 3 O Tura :,

50 92 93 Megnevezése az örsnek az parancnokánk Mod'náróezkyGézaJózseförsvörsv " VágUjhey Mo Verbó Bogdán skyvtiánvörsvőrm " " Viencz Zungovs7 Pösyén 78 QagóczRippény KoRácheár Miháczy örsv ő m Nagy" Boó József örsv Verbócz ' Lábodi mre cz örm Szeni c z Va i e Káro y cz őrm Hoics Porubcsán Gábor cz Ö SV : Broczkó karin MiJózsef Sasvár cz ViNémeh háy czcz örsv őrm i " Jaboni ső szakasz Beszerczebáuyán őrmeser Beszerczebánya Kohn János rö SV ÓHháegyyeek Krajcsi MiBreznóbánya János Szaká sván rs örsv Pogány Laj o s ez ZóyomB rezó Haraia PáTamásörsvörsv ZZóyomSzALndrás i p cse \ B ZóyomBaogh ZáiMikorioczifiBéabáyörsvcz_ örm " FekeeSziács ik szakaszfü'dőkü Tróc;,öniSmény Má'onban TSzMáron \ BoZaoygbkó "igyörghm,' őrm 7 '" Ro"k " ZnióVáraja Modrovics Bakó JÓzsMi f höá'syv Mosőcz \ Subny Sock János őrm TóNagySzaa e fürdőa Nagy Kovács A b er ő m " Má on örsv ' Horhá Pi _ kő Ede Ö S V Gyeva gy Gogoyák Má'ess Józsefcz_örsv ö'm Herencsvö Megnevezése Gyaog az az örs pamncsnokának 3ik szakasz: LipSzenMikson, LSzMikós Kinn János cz ő'm_ 8 LiSzipeniUcjzvár Csö e sandrás örsv Szabó v án örsv LipóTepa Dobroa György Ö őrm SV " Rzsahegy Kovács Barnabás \ Fenyöháza örsv ada LipcsenyáriSziküasiöniGyörgy OszNéme mény KO'inieza fürdő Csorba Frián János, Heer ArO, Chiyi svín és Födvári Károy Ö ' z sőrmeserek; Seffkó Ferencz és KárászEmiJános osz örzsőrmeserek; örzsőuneser és Schiiz ffer Jakab obaogh örzsőrmeser Monár SaaGriimonf ViésmWágne ' ÖJános zsőrm éso örzsőrm; os o Oerik Józsefés czgrecuőrmdávid ; őrm; Béres GnszávGonda o örzsőrm Ferencz és Gi i k Tamás o örzsőrm ; Seiger Ana Farkas o ö zlajos sőrm és Keszerörzsőrmeser Mór cz örsvés Guhicza GyuaPaebmaj örsv er Rber, Szabó Lajos Koms Miezhörsv áy ez ö'm, Csörnyi Jzsef örsv és Varga 3csendőr; örzs, 27 szárny; főisz; sza meser; o ' s vezeü; kasz; 7 erüee: örs 883' km; akosainak száma: kerü e esi:0k77, 03 Egy esendőrre áag ' 73 0 km és akos Pá n szárny : Besr:erczebányán Parancsnok : Sziágyi Odön, osz százados Parancsnok : Endes Ana főhadnagy Ö'S Kéri János Ö 8V ö v [8 9 0 M, P s ő c z C7 Timos Ö SV " " " " " ;; S 8 " " " Parancsnok : Lázár Jenő főadnagy,= " s 8, Parancsnok : Lukács Ákos főhadnagy 2 3 Vazsecz Sziár András örsv 7 8 Törzsbei segédmunkások : a seyédiszi irodában : o a csen őrbirósági Í'odában : a sza mvivőségné : a a o S árny3zámvivők : 2 szá'nyná : a 3 szám '/ná : a szárnynd : a 8ziÍmyá : az szá'nyná : szárnyná : ; osz Segédokaók : A csendő'h Pre áománya : HO " A fi Kovács sván Ö'SV n n ;; sván őr O í!0í! '

51 9 V szádu csen dőrkerüe Törzs : Sz':'cesFeh'Já, u Szeesey Károy aezredes : ocsvai Nagy Gábor őrnagy és Maékovics Lajos őrnagy Segéd isz : Osiszár Gyua fő d gy isz : Menkina János hadnagy Számvivők : Misnay Jenő osz századosszámvivő és Kocsis György d gy mv ő Ha,biró : Dr Pridafka Józse! osz honv Parancsnok : örzsiszek Ok" ha na ha na szá iv Meg evez é s e Gyaog a az orsne k paranazcsnörsokának!:: sö szakasz SzékesFejérvár Horváh' a Omár Károy ezez örm VeSzékenezeFejérv Mészáros Vade örsv Maronvásár János örsvezörsv Hegedüs sván VáASóskú Schi e der János ezez őrm ebicsuh Nagy Sándor ö ' m ske Horváh Némeh Dávi dörsv örm Csákvár Péer Lo\asbe' Jánosezörsvörm Mór Léadny Márkus Csepi József NádasdCsányiJános Józseförsv örsv Pogárdi Füsh szakasz Sárbogárdon a na Sárbogárd Mo Pereszeghi Czeeze ' MikLósezörsv örsvörm EHerezegfa őszáás va KuVargacnsáráJános sván ez eörsv örm DunaPene e Kovács Sándor NagyPerkáa Egresi Lajos örsv százfdoshadbir, a m kir V számu honvédker parancsnokság örzséő beoszva n '0 ső szárny : SzékesFejérvár Parancsnok : Róma: Bea osz százaros i Parancsnok : Neumayer Sziárd főhadnagy! Parancsnok : Kenedi Nándor h d 2dik r z gy 9, 7 8 Gyaog M_e_gr_n,,_v_e_z az örsnek prancsaz örsoknnak J \ DunaAdony Makkos SzedmayeLő'' Ínezezezörm Ercsi örm Turbéki Pá örsv KáSeregé oz yes Füri János 3ik szakasz Szegzárdon hadnagy ÁgosonJánosJózsef örm Nagy Szegzárd örsv Zomba CzegédyGábor Ana ezezörmörm ', Bonyhád Némeh Báaszék Sára FerFerenezez örsv az ösbzészámbó Báa Decs Bea ez örsv, Horváh József ez ö rm Fadd Paks Födvár Marosi BozsingJózsef Jzsefezőrmőrm DunaNagyDorogh Göndör György örsv Parancsnok: osz százados sö szakasz Sopronbanfőhadnagy Máé ezezörmörm SopronCzenk Jakab Me ' k sz János NagySezák sván ezörsvörm Fües Lövö Cserpán NémeJános ván örsv CsepregPuya Horváh VNagyasisGyörgy János ez örm Feső Józseförsvez örm Lakompak Püspök Ana Váradi Ferenez ezez örm János örsv LLajNagySzaMUMaron ijfakuós Tre=e Süö Jakabgnáezez örsv őrm Kismaron Bognár Fekeeváros Rudof Richárd örsv Brennberg (küönimény) Grubies János örsv _ ée e 9+::_ i 32 N f '" '" '" '0 '0 'o K Ö'SV Parancsnok : Szenmiháyi Lajos cz i [) 2ik szárny : Sopro nban CzakóDiósgyőri Barnabás r Parancsnok : Jurcsek Géza! i 9, [) r 'i 3

52 "" M eg'neve z se Gyaog az örs,! az örsnek szakasz:parancsnokának MagyarÓvár Ferenez örm MagyarHMer János örsv SzenJánosÓvár Th Szabó János örsv Csorna Pakó János örsv Szany Horváh Vende ez örm BeKapuvár ed Szi v a GYÖ' g y örm FBodogasszony SzMikós Móser Misek Ana czezörmörm Jzsef ezörmörm Nezsi Spisáksz János András BruekderUjfau Prei Pööskei Ana örsvőrm / Gáa Sándor ez RajLébeny ka ViKokas ncze János ez őrm ső szakasz: Pécse OEz Pécs UgrayFerencz Lrinczörm 2 Egerág Nagy Ö S V Baksa örsv VaiSesyzeó Magyar Gu!:> oamjózsef János cz örmy örsv J oachi sha Káro SzenLőri n cz J; a umho c zer Dáv czörm Bakcza Odor Gyu a örsv Sásd MiSámson kós Péer cz őrm Mágocs mre örsv Rzászvár NiGeszKovácssvánGycZezörmörm Pécsvárad Szabocs 2ikBerényi örsv szakasz:svánmoháeson Mohács Pajor sván Gézaörsv örm! MohácsSzige Kardos é ; :!' '" '0 i '" '", 'o '0 Parancsnok : Sen8zky Lajo8 hadnagy 'iik 8 / 7 i 3ik szárny : Pécse Parancsnok : várbogyai Bogyay Vincze 97 9 (; százados Parancsnok : Farka8 Károy főhadnagy \) Parancsnok : Roz8nyay Béa főhadnagy Megnevezése Gyaog az örs az örsnek parancsnokának Ba o gh Vi n cze örsv DunaS zekesö NémeBo Dénes svánlajosórsvörsv ViSik ósány y Fodor Mányoki Miháyyórsv örm Beremend WuhyKáro Kácsfa u Gerge Gyórgy örm Wo f Mózes ez örm i Dárda Herezegszöös Orbán János örsv KisKöszegak 'fompek József ez örm örm Föherezeg Horváh Pá cz 3ik szakasz: ÓDombováron Hevesi BéaGyörgy örm ezörm Tamási ÓDombovár Szakcs Kerecsenyi SchróesiJános nmre ger örsv gnáez Ö'SV FeOzorasöreg BiHerner ez őrm János Vö örsv m Simnczehe onornya Némeh sván PiGyönk y Kovács Czompó Józseförsvcz örm Köesd Sziá'Gábor József örsv KisVejke Sern osz százados s szakasz Szombaheyen Szombahey Habe e's Ján Miháyörmörm ' / Köszeg Pa s ovi Lék, Kovács Ferencz CZcz,örm örsv Kiszing Sámne Borosyánkö Czuppongnáez GyörgyCZörsvörm Rohoncz Berényi Pornó sván Acsád Kódi KovácsásJózsef Józseförsv örsv ez örm Répczeak Varga Kenyeri MagyarGencs Magasi Ana örsv a : \ '" '0 'o '0!!i :i "" f> (}>> / > ' > rarancsnok : Sáfá'y La8zó hadnagy 'o f) f) () 7 ik szárny : Szombai eyen Parancsnok : Ráko8i Ferencz r Parancsnok : Rufain mre főhadnagy 9 > 7 ::

53 Megnevezése Gyaog az örs az örsnek parancsnokának \' \ Péc,i mre cz őrm KiJánosháza scze Jakab Miaháörsvy örsv KáSárvárd Vas Gyu y cz őrm 2kKardos szakaszkárokormenden Parancsnok: had"p'd iszh 8 Körmend Prei d Mi h á y ő rm Vasvár Sáskadák AMiLajakjoosss czöj'sőrm v BaQsákány avár ViNemes OriTi:K:!zereszur Péer Hauzer MészárosJánosAnaörsvez őrm MurasőLendva Szomba Hunyadi Sándor örsvőrm FeSzGohárd Bognár Emő Cserép János czezőrm őrm Bai e r Jzsef Gyanafa v a NémeUjvár Nagy VinerGuszávörsv ncze örsv SzenE e k Sehrei őeőr KiHerge' mre örsvö SV ' PiFenNikafő ss mrejózsef, NRadafa Sz vmaiháy PFarkas örsv e yer Guszáv ez őrm Bodhegy Horváh Ferenez örsv szakasz: Kap08vár m ;;: di;{{ r;ez;:: ry Andocs Béres Ferenez őrm ga Szekrényes K ez őrm Baéosfa Mészá' BársonyosJJános zsef örsv GáNagySza a i Já n os örsv ez őrm Hzárságy Zse i c E Ja u d Mi s z a i hván Kadarkuy PiMoné'nárPágnáezörsv örsv Csökö NagyBajom Némeh svm Vezőrm!!: :: a 'c ii P <muv!'s János : rg" '"! '" J " Ö SV szárny : Kaposvár Parancsnok : Ty Lászó L osz százados :ro k : a i Ö SV : f ad O" ' 99 Megnevezése Gyaog az örs i, örsnek parancsnokának N ', \ Vörös Laj o s ez őrm NagyA ád y örsviban ' Görgeeg 2ik Vass szakasz:mihámarcza BognárDáni Jakabe őrm Mareza i id Lovas NemesV ez őrm RBerény CziHajesk riák MiGhezáyőrmőrm 77 Bog á r Pereszegi J ezezőrmőrm Kőröshegy Réi Sa a mon Ádánd svánörsvez őrm Tab Karád MiRozmann ényijzsefjzsef Lengye i H Ksa őrmeser Somogyvár Horváh Ana ez őrm Fajsz Feenczez őrm ez őrm 7 Fonyód Vi3iBera nk szakasz czeanjános Csurgn f'zigeiáhgyörgy őrmörsv Csurg Pá Lörsv Zákány SnkeSzMiks RHO'V N agy sván Si m on J zsef Ö' S V 'éd Kásván 'Oy őrmörsv FeBerzeneze aősegesd Seh Sehnbd Vizvár TiBanihanyiez György Kiss Gábörsvez őnn Babócsa Bares AuguszGyöző Sándorezőrmőrm Szuok Magyar Fábos Mi háy Ö'ezSVőrm Darány Hi d eez János Lakcsa Szigevár Maron Gyua ez örm s ső szakasz ZaaEgerszegen e Aajos ő örsvm 9 Za Egerszeg KiGábriss Jzsef ZaaaLövő 3 :;] az j '0 0 '" '" " " " '" 0 (} 0 Parancsnok : Simon Baáz8 hadnagy 7 7 Parancsnok : Fische'" József hadnagy szárny : ZaLaEgerszegen :Parancsnok : Szőcs Miháy r o z százados Parancsnok : Mészüro8 Jáno8 főhadnagy, 7*

54 00 = Megnevezése Gyaog az örs j örsnek parancsnokának Cseszreg Némeh sván örm Turniseha Gáos Lajos Jzsef örsvez örm AsLendva Pap Nagy Páka György czczörsvörm Nova Názer sván NagyLengye Haász Dénes örsv Söjör Kajsza Némeh mre Fe'enczezczörmörm 'ik szakasz NagyKanizsán KiNagyKani Jzsef örm sgesekomáromzsa Bernschüz Geencsér Pá örsv BaoghJános J czörsvörm AsD omboru )Jber Perak BaAg sván Csákornya azsijzsef cs örsv Józseförsvez örm Sri d Toma MLeenye Szerdahey Némeh Torma Ferenez örsvcz örm sv BánokSzGy Szakonyi Dánie örsv 3ik szakasz Keszheyen Takács Ana ez örmörm Keszhe ZaZaaavárCsányy Kapesándi Szán sván svánö mörsv ZaaS zg r Ki s s J zsef Sümeg Kovács ZaTapo asezánó NémehEekSándor sván Vezörsvörsv za Máhé NyiKöveská rád a KiLisza Jzsef ezcz örm örm s s Lukács BBaaonTomajFüred Varga Bognársván Báinörsvez örm az ' Pacsa 9 0 f Parancsnok : Hegedüs Gyua hadnagy Parancsnok : Goreozky Gyua főhadnagy r őrm " 'c> ", '" Q : " >o Gyaog Megnevezése az örs = örsnek parancsnokának i " 'o ': ii ii Jj 0 JO ii a '" '"N, (f < () a 0 7 ik szárny : Győrö Parancsnok : Kö'ne' Károy r osz százados sö szakasz Györö Moguj JáFernos ezezörmörm Györony Horváh BaHédervár Nemes János czörmörsv Meeseri e s F cz Encse Simon Károy Örm Téhár Magyar András örsv KajGyörSzMá Sámson Lász örsvörm Bocskor János cz Böny Vinyédy sván ez örm Réde Dénes Veneze Ö SV Csesznek rosapéer cz örm örm Cseény Némeh b er ez ZiBakonybé rcz Mészá Seiner PiL örsv 'ik szakasz Veszprémben ' Veszprém Várpaof\ \ Markó Szaay József Jzsefezcz örm czörmörm } \ : Anafi József Kenese Mi h á y örm SiEnyiófokng Szöcs KomósiPáKároörsvy cz örsv SziNagyasVBázsony ahás Murányi Farkas gnáczez örsv cz örm Kapus József Herend Zsubrics sván örsvoz örm Ajka Somogyi sván Devecser \ NagyA á sony Szauner János ezörmörm Némeh sván Pápa SzénásiPásvánez örm örsv Ugod LovászPaona Fenős Parancsnok : Buday Unge' Gyua főhadnagy Parancsnok : SZj Géza hadnagy ' ' 7 7

55 02 Törzsbei segédmunkások : Lukás Tivadar, Törzsök Pá, Geszesi András o örzsőrmeserek és Farkas és cz őrm a csendö7'birósági irodában : Csapó Lászó osz örzs örm és Varga sván V cz őrmeser a számvivöségné : Poák Ferencz és Győri Sámue, osz örzsőrmeserek a segédiszi irodában : Szárnyszámvivők : az 8zárnyná : a 2 a U 3 a a 7 a Horváh Gyua osz örzsőrmeser ; Rosenauer Péer Erdéyi Sándor Szigei Kámán Femer Henrik Moncsek Ágoson Baye' József A anobzáyná segédokaói minőségben beoszva : Babcsák sván őrmese', VÖ'ÖS sván, Oáh Ferencz és Feni mre ez őrmeserek A csendötketüe áománya : 3 örzs, 29 főisz ; őrmes er, 20 örsvezeő ; 98 csendőr ; 7 szruny ; 8 szakasz ; 29 örs és áandó küönimény Breunbergen A kerüe erüee : 00'3 O kioméer ; akosainak száma : 299,02 Egy esendőrre áag 32 '77 O km és 2 03 akos esik Magyar kiráyi horvászavon csendőrparancsnokság TÖ'ZS : Z'((Jrábban Parancsnúk : pojjeniki Bedehorié úíroy ez'edes, Par, hey, : Gnborié ](á'oy aezrenes, Másod örzsirz : Dcwvié Tódor őmugy Segédisz : Lov, néié Sándor százados, Okaóisz : KU7s Ferencz százados, Számvivő : H0"07ina Józ8 f főhadnagy, Hudbü'ó : Dr, Radosadjevié ](o,a századoshndbü'ó, a m, kir, zágrábi ho"v,hzavon VT, honv, ker, pa', beoszva szárny Zág rábban, P\rancsnok : Quinz Károy százados, szakasz : Zágrábba n, Pamncsnok : AdUja Ana főhadnagy, Örsö : Zágráb ( ), Sesvee Bnovcc (), Samobor (), Odra (), RakoVJook ()" Sv, van Zi na (), Podsused (), Sisak (), Ve Gonca (), Gsce (), Jska (), Pisarovia (), Krasié (), Pokupsko (:'i) Kosan)ovae (), Lasinja (), Bozjakovina (), Kpinci (), (), 2, szakasz : Be/ovÍ7' Parancsnok : Mizer Emi főhadnagy, Örök : Beovár (7), Ga'esnica (), Grubisnopoje (), Pio maca (), Gjurgjevc ), Gor, Kovaéica (), Vn)s (), Krizevac (), Sv, van Zabno (), Vrbovc (), Kr (), Popovaéa (), Kuinja (), Cazma (), Ko,\' vac (), Gu (), Kapronca (), Novigrod (), Sevenn (), Sokoovac (), 3, szakasz : Varasdon, Parancsnok : Seak Károy hadapród iszheyees, Örsök : Varasd (7), Vinica (), vanee ()" Novmaov (),, Bednja (), Subica (), Zaar (), Man) a BSnca ),, Zabok (), Krnpina (), Pregrada (), Kan)ec (), Dese (), Ludbreg (), Rieka gor, (), Za)ezdo (), ;g, szárny : Eszéken, Pamncsnok : Mich Pá százados,

56 0 0 szakasz : Eszéken?arancsnok : Lavrnja János százados Orsök : Ezék (3), Vpovo (), Doj Mihojac (), Mosavina (), Koiíka (), Jepin (), Tenje (), Dája (), Sjivoiíevci (), Bizovac (), Naiíice (), Orahovica (), Podgoraé (), Saina (), Sopje (), Suhopoje (), Viroviica (), Vo cin (), Drenovac (), Teresinovopoje (), Crnac () 2_ szakasz : Vukovár arancsnok : Car sván főhadnagy Orsök : Vukovár (), S Mikanovci (), Ook (), Nemci (), Zupanja (), Babinagreda (), Drenovci (), Vrpoje (), Lev Varoií (), Djakovár (), Vuka (), Vinkovce (), Ma'kuiíica (), ok (), Qerevié (), Erdővég (), Sid (), Opaovac (), Boboa (), Moravié (), Nusar (), Jamina() 3 szakasz : Miroviczán J?arancsnok : Schwarz Járws százados Orsök : Mirovic (), Marinci (), Kenak (), Hrkovci (), K Ó upinovo (), 0jevci (), Zimqny (), Simanovci (), Pazua (), OBanovci (), OSankamen (), Kar cza (), <ama (), Ruma (), Dobrinci (), rig (), Kamenica (), ndjija (), Gregurevci (), Vrdnik () 3 szárny,' Perindán Parancsnok : Peras Baázs százados szakasz : Perinján?arancsnok : Begié Mi kós százados Orsök : Perinja (3), Bednik (), Sunja (), Meéenéani (), Crkvenibok (), Dubica (), Kosajnica (), Jasenovac (), Dvor (), Rujevac (), Zirovac (), Kaiínié (), Maigradac (), Krajevcani (), Gina (), Obaj (), Novska (), Lipovjnni (), DivuRa () 2 smka3z : Pvzsegá?arancsnok : Ca' Péer hadnagy Orsök : Pozsega (), Begez (), Kamensko (), Rusevo (), Peernica (), Biskupec (), Daruvár (), B(gorodovac (), Pakrac (), Kukunjevac (), Okuéani (), OGradiska (), UjGradiska () Oriovac (), Sibinj (), Gjuovac ), Perovoseo (), Brod (), Garéin (), Uj Kapea () 3 szakasz : Ká royvárosban :'J\rancmok : Miosa'Ue,ié György főhadnagy Or;;k : Károyváros (), Dugaresa (), Topnsko (), Paunovac (), Vrginmos (), Bovié (), Vukmanié (), Vojnié (), Perjasica (), Bariovic (), Sun ([i), VaiSseo (), Krsinja (), Vejun (), Primisje (), Modruspoak (), Moéia (), Rakovica (), NovoK'sje () szárny,' 0rTUJinban Parancsnok : Baikovié Márk százados szakasz : Oguinban Parancsnok : Forschüz Nándor százados Örs;;k : Oguin (), Generaskiso (),Jasenak (),Modrus (), Josipdo (), Paiíki (), Denice (), Óabar (), Fnzine (), Novi (), Krajevica (), Susak (7), Severin (), V'bovsko () 2 szakasz : Oocsáczon Parancsnok : Senü Vadimir hadnagy Örsök : Oocsácz (), Dabar (), Vrhovine (), Vranik (), Senj (), Jezerane (), Brinj (), Zavaje (), Priboj (), KO'enica (), Bunié (), Perusié (), G Kosinj (), Janjée (), Perovoseoiéko () 3 szakasz : GospiCon Parancsnok : Sek Győző hadnagy Örsök : Gospics (), Medak (), B'uiíani (), Kua (), Karopago (), Podapac (), Udbina (), Don Lapac (), Srb (), Vreo (), Graéac (), Bruvno (), Lovinac (), v Popma (), Nebue (), Poca () d nagyar kiráy; horvászavon csendőrség áománya : 3 örzs, 9 főisz, 7 örzsőrmeser, 29 őrmeser, 203 örsvezeö, 79 csendőr ; 'szárny, 2 szakasz, 2i örs A parancsnokság erüee : 2'3 D km ; a akosok száma : 237,2 E csendőrre áag '72 D km és 239 akor esik

57 07 J O i 3 8Z or8zágo8 csendőrparanc8nokság Par : Schuschnigg A ajos, ezredes 3 o V k r vg F J r vg Osz par : nnsbruck, 2 Trien, 3 Bozen, nns bruck, Bregenz, Bruneck, 7 Rovereo TÖ'ZS: n'u,sb,'uck Császári kiráyi csendőrség Feügyeő: Horrák János, aábornagy L vg, k é k r Segédisz : k k 3 Az V k r O, Grzywa Emi, szíza(os K é k K é é A cs kir bonvédemi miniserinm csendőrségi ügy' oszáyának főnöke : Geicherwú8eni báró Bibra Afréd, 3 o V k r vg orzáyanácsos Szogáaéere Leoszva : Rehn Oó, ezreder, k é é észámfee a orsz csend par ná ; Zapper Sándor, oazáyanácsos ; Payer Henrik, százados, k é é ; Tizer Károy, sázados, k é é és Kosky Wencze, százados BZ O'BZágoB c8endűrparanc8nok8y Parancsnok : Jeinek VV, nze őrnagy, F J r vg Oszag parancsnokságok : Bees, 2 Bécs, 3 Krems, S P öen, BécsUjhey, Korneuburg, 7 Misebach Tö'pzs : Bécs 2 sz o/'8zigos c8endőparancsnok8ág Tihozs: P á"a Par : Weienhor,i Weienwebe' Ede, F J r vg aezredes ; heyeese : Pi'inger Tivadar örnagy, F J r vg másodörzsisz : Weinmann A ajo8 őrnagy Oszpar : Prága, 2 Leimf'riz, 3 3udweis, Jiiíin, Pisen, Csaszau, 7 Eger, 8 Reicbenberg, 9 König graz, 0 Chrudim, Tábor, 2 Pisek, 3 Komoau, Kadno, Cseh Leipa, naau, 7 PHbram, 8 Trauenau 8Z or8zágo8 csendőparanc8noksag Par : Poak Ferencz ezreces F J r vg, kék (bd) Oszpar : Brünn, 2 Omüz, 3 Znaim, Brünn, gau, MorvaSchönberg, 7 Morva Osrau, 8 MagyarHradiscb Tm'zs: Brii un sz orazago8 c8endőrparanc8nokság Par : Janai Manowarda Ebeda'd, ezredes F J r_ ova!!,j a ; heyeese : KOBchak Füöp örnagy, Ghr oph rná őrnagy, kiküöníve Przemysben, Epp/ch LaJOS ornagy, F J r vg, kiküöníve Krakkóban, Binowez Józse}' örna!'y Oszpar : Lemberg, 2 K rakkó, 3 Rzeszów TÖ'ZS : LeWe," PrzemyiH, Tarnopo, Sanisau, 7 Samobor 8 Tarnow, 9 Uj Sandec, 0 Buczacz, Koo mea, 2 Wadovice, 3 Ja'osau, Zaeszczyki Bawa rmkn, Sryj, 7Tarnobrzeg, 8 Brody 9 Brzezany, 20 Biaa, 2 Bocbnia, 22 Jaso 23 Kobuszova, 2 Sanok, 2 Soka, 2 Husayn : 8Z o'szágos csendőparanc8nokság Par : Smoe A dof, aezredes, F J r vg, k é é Oszpar : Grácz, 2 Grácz, 3 L eib niz Leoben Marburg, Cii Tih'zs: o ÚCZ, 7 sz or8zágos CsendŐ'Pa ancsnok8ág Par : Miier Ede aezreces, F J r vg Oszpar : Tries, 2 Görz, 3 Poa Ki\önímény a engerészei 8zerárná Poában Törzs: Tries

58 0í 09 8 sz országos csendőrparancsnok8ág Par : Riegger Zdenko aezredes, F J r vg Oszpar : Linz, 2 Linz, 3 Ried 9 az országos csendőrparancanokság Tm'zs : Za' a Par : Króisenau;, Supanéié Józ8ef aezredes, F J r vg Oszpar : Z ara, 2 Spaao, 3 Caaro, Sebenico, Ragusa, Casenuovo 0 sz o 8zágo8 caendőrpm anc8nokság Tö,'zs: Troppau Par : Haidseei Rawe Henrik ezredes, F J r vg Oszpar : Troppau, 2 Troppau sz országos csendőrparancsnokság Tö,'zs : SaZWWf/ Par : Adam Ernő ezredes, F J r vg Oszpar : Sazburg 2 sz országos csendű'parancanokság Törzs: La'ibach Par : Ridinger Rudof aezredes, F J r vg k é é Oszpar : Laibach, 2 Laibach, 3 Rudofswerh 3 sz országos caendőrpwrancsnoksúg Törzs: OzernO'Viz Par : Caargi György, aezredes F, J, r vg k é k ORz par : Czernoviz 2 Raiauz, 3 Suczawa, Kimpoung, Wizniz sz országos caendőrpwrancsnokság Tö,'zs: Oaf/enf ''' Par : Konschegg Lamber aezredes, F J r vg, k ék Oszpar : Kagenfur, 2 Viach Csendőrség Bosznia és Herczegovinában Törz8 : Sarajevo Parancsnok : Cvjeicanin Manó, vezérőrnagy F J r k k 3 osz V k r vg k é k (hd) k é 0, Sz' Heyeese : Ecker Józse! aezredes, F J r vg, k é k, k é é (a k é k szaagján), k é é (piros Másodörzsisz : Deskovié Dénes őrnagy, F J r 0, SZ3 és Meriéek Károy őrnagy, F J r vg, k é k, k é é (a k é k 0, SzS Segédisz : Movei Jadann Ferencz, százados 0 Okaóisz : Markovié Ana, százados 0 Szárnypwrancanokságok : Sarajevo, Travnik, Banjauka, Bihaé, DTuza, Mosar, Biek és Gorazda Bzakaazparanc8nokságok : Sarajevo, Visoko, Rogaica ; Travnik, Bugojno, Livno ; Banjauka, Derven, BosnDubica, Teiíanj ; Bihaé, Perovac, Krupa; DTuza, Brcka, Bjeina, Srebrenica, Zwornik; Mosar,Konjica, Nevesinje ; Biek, Soac, Gacko, Trebinje ; Gorazda, Foca, Viiíegrád Rend8zere8íe áomány: vezérőrnagy, 3 örzrisz, és osz százados, 2 főhadnagy és hadnagy, százados és 9 hadnagykezeőisz, 3 számvivő őrmeser, kerüei őrmeser, 2 őrmeser, 2 örsvezeő, 2030 és osz csendőr és próbacsendőr Összesen 2 isz, és230 egénység, 8 szárny, 28 szakasz és 22 örs: A feügyeei köre erüee : 0 ' 27 D Myriameer, a akosság száma,8092 Egy csendőn'e áag 22'089 D kioméer és 78 akos esik

59 A cs ':,ir csendőrség áományánéee Országos csendőrparancsnokság szám p+" ' i!39 f parancsnok 'o ságok :3 Q)! ed '< Örsök Törz8iBze : i e N!'i < " oszáyu 'O századosok, " " '0!, N 00 '0, Legénység 's " : i;; 'O '0 '" " : o i;] o ö '" : ! ' " ' ; :i2 7 8 i9 7 / / / i! o n Föiszek Küiinímény PósíhRD 90 _ Összesen Megjegyzés ' Ehhez Pgy ezredes é s egy százados a cs kir honvédemi minifoerinmban jzázado, min segé(isz a cs kjr csendőrség feügyeöjéné ovbbá egy r osz

60 Törénei és saiszikai adaok az 900 évrő smé gy haárkövéhez érünk a ünő időknek ; igen haamas haárkövéhez, mey emu évszázadunka zárja e, heye adva újabb reményeknek s egymás foyonosan váó újabb eseményeknek jú inézményünk a eiin századnak csak ké uosó évizedére ekinhe vissza, de annú nagyobb megnyugvássa, önérzee és benső örömme A kis ded inézménynek szüeésekor rögös s nehezen ekiizdheő akadáyokka kijeö páyája, mos már részben befuva, egy foyonosan erősbödő ragyogóan fényes páyá mua, eredményé a ankadaan munkának s örheeen szorgaomnak és bizos jeé az eérendő ökéyesbüésnek N em ehe czéunk, hogy e fonos örénemi mozzana akamábó inézményünk örénemé részeezziik, mer megeiik az a megengedheő részeességge óvrőévrő megjeen zsebkönyviinkben, de ha végig ekinünk az éveknek a foyonos fej ődés és erősbödés fényes gyöngyeibő akoo e fiizérén, nem forduhaunk e őe a nékü, hogy háá ne rebegjünk a mindenek Urának, megköszönve eddigi segedemé s erő kérve a jövő küzdemeire Min eddig minden évben, úgy ezua is öbb oy mozzanaró ke megemékezniink, mey inézményiink beéeében s fejődésében rendkivüi haadás jeez A mu év január ve éebeépee új bűnvádi perrendarás a szogáaunka eddig szabáyozo «Szogáai uasíásnak» úgyszóván ejes ádogo

61 2 zásá köveee s vona is _maga uán Ezen uj < Szogáai uasíás A Aaanos 'ész» czímü szogáai könyv rövidde a bűnvádi perrendarás éebeépeése uán ki is adao, a mikén az jogga e is várhaó vo, daczára a ényeges s bizonyos irányokban gyökeres váozásoknak, minden nagyobb rázkódaás nékü ovad bee szogáai rendünkbe Ezek uán esőso'ban ke megemékezn ünk Ö császári és aposoi kiráyi Feségének f évi május hó én Gödöőn ke egfesőbb ehaározásáró, meyye a Szervi haározványoffa a csendőr 8zúmvivőiszek és a csendőriirz8őrmeserek számúra» egkegyemesebben jóváhagyni s ez áa a csendőr örzsőrmeseri áásoka egkegyemesebben rendszeresíeni méózao Megérdeme megjuamazása ez a minden ekineben megbízhaó, kiváóan hasznáhaó aisz jeinknek, kik áhava fenséges hivaásunkó, páyájuka inézményünk kebeében óhajoák feaáni Mikén az a rangsorozai ajsrombó is kiveheő, a örzsőrmeserek kinevezése 900évi auguszus hó ve már megis örén A efoy évben a esüe áományának ervszerű fejődése is ovább haad, a mennyiben a kerüeek örsháózaai a mennyire az az áamházarás viszonyai engedék ovábbi kiegészíés nyerek, úgy hogy a észámnak és az örsöknek a szükség köveee szaporíása áa immár eérkeze azon időpon, mey egyes a szogáai kezeés rovására ha!masan meggyaporodo kerüjeeknek a keé oszásá köveei A fesőbb haóságok eőreáó és böcs inézkedésének egy új abb mozzana:akén ke fejegyeznünk Honvédemi \iniser Ur O Nagyméóságának azon inézkedésé, meynek éremében, mikén az a cs és kir közös hadsereg részérő már régóa fenná, ezenu a m kir honvéd gyaogság részérő, a m kir és a m kir horvászavon csendőrség egénységi áományának kiegésziésére évenkén auguszus hó ve ezredenkin főnyi, ehá összesen 2 3 főnyi egénység esz rendekezésre bocsáandó Minden esere oy juaék, me y a közös hadsereg gyaog és ovas ezredeiő évenkén rendekezésre bocsájandó 20 főnyi egénységge együ ényeoesen eősegíi az évenkén beáó hiány fe dezésé V égezeü oy szeméyi váozásró ke megemékeznünk, mey a esüe öréneében mindenesere emékezees jeenőségge bír Ó császári és ap_ kiráyi Fesége 900_ évi november hó 7 én Gödöőn ke egfesőbb ehaározásáva Reine Gábor ezredes úrnak, a m kir_ honvédemi miniserium XV ügyoszáya vezeőjének, sajá kéremére, nyugáományba heyezésé egkegyemesebben erendeni és rnegparanr,soni méózao, hogy ezen akaombó neki a egfesőbb megeégedés kifejezése udu adassék A csencőrségi inézmény egy oszopos agjának a ényeges szogáaó megváásá jezi e pár sor befejezésé egy eredményekben gazdag, soha ne ankadó ügyszereee, szivós kiarássa s önfeádozássa párosu munkásságnak * Mindezek uán áér ünk a mu év váozásainak részees ismereéséhez A csendőrségi aapo< jeen áása a mu évben ismeree vagyoni méregge szemben, az aapíványszeríí kiadások eszközése mee, a kövekező : év végén gyarapodás Csendö'ségi jevénypódij kor kor kor aap 909'8 98' 8'2 2 Csend őrségi juamazási aap D'2 08' 2'2 3 Domb'ádiNagyGyuaésneje szü Bernd ionka aapíványa :7'8H G98 7 Török Ferenczfée aapivány(899és900szepvégéu ,08'93 388'9 8 "

62 Az 899/900 év foyamán a kövekező ó"'8ó"k áiaak fe, és pedig: a számu C8pndórkerüeben : Közponon 8 főve, 900 jnius hó ve Kuason 8 hó ve Kopancson 8 hó ve a Bzamu csendőrkerüeben : Bibar?üspökin NayUrögJön _ főve, 900 okóber hó hó «hó ve ve ve Kabáu HajduSámson { akaya hiínya mia mü,ödésé késöbb kezdi meg a V 8zámu csendőrkerüeében : VámosGyörköL_ főve, 900 auguszus hó ve Recsken szepember hó va az V számu csendőrke'ü'eben: FesőGaán főve, 8!J9 szepember hó ve a V 8zámu cbendő'kerüeben : Fonyódon _ főve, 900 május hó 20va BadacsonyTomajon junius hó 2va Racafu,ván «szepember hó ve Bodóhegyen «okóber hó ve Örsók észáma feemeee : a számu osendörkeriieben : HódmezőVásárhey : főve Mezőhegyes a számu csendőrkerüeben : HajduHadház } főve TörökSzMikós a V_ 8zámu csendő'kerüeben : AbaujSzánó } _ főve TiszaLök Eszergom Szered Kőröshegy Bogár BaaonBerény Fonyód Keszhey KövesKáa Baaon Füred BadacsonyTomaj Siófok Kenese az V 8zámu csendőrkm'üeben : a V, 8zamu csendő'ke'üeben: Ör8ök észáma Zeszáiao: a számu csendö'kerüeben : 3 főve 2 22 főve Mezőkovácsháza főve Tiszafödvár Szová Teéen Kőeek Egyek Jászberény Szepes á Fau Rahó a számu c8endőrkeriieben : a V, Bzamu csendő'kemzeben: főve főve 8*

63 Hi Áheyezefek : az számu csendőrkerüeben : az asebesi örsporc8e8dvereso'ronyra 900 máj3ve a szurduki «CsokmánY'a 900 szepember h ve a számu csendőrkerüeben : a kunhegyesi ovas öra Kunmada?'asra 900 juius ve f kunmadarasi (( Kunhegyesre (( (( ve a gyapjui Cséfúra ve a bihari (( KisSzánóra ve az V számb csendőrkerüeben : a nagycsaomiai örs Asópoynyékre 899 ok 3ve azani vasgyári«a pohoreai vasgyá?? e900 juve a szikai (( FekeeBaoghra 900 ju ve Csendőrküönimények miikiidek : az számu csendő?'kerüeben : Meregyn főve, 898 deczember 22ő kezdve Gyaáron ) 899 ok 7ő 900 máj 27ig RiuVadunjon márczius h 3 Tusnádon 2 } Eőpaakon 3 a fürdőidény aramán á Mánáson 2 a számu c8endő?! erüeben : Mariavögyben főve, a fürdőidény aramán á a 8zámu csendőrkerüeben : Trojáson főve, 900 auguszus 27ve SzLászFürdőn BiharFüreden } fürdőidény aramán á Menyházán 2 7 Kerepesen Szadán főve a egmagasabb udvar Domonyban gödöői arzkodása idején á Vakn saszegen a V számu csendő?'kerüeben : a rankfüredi a virágvögyi füriő és nyara eepeken a bárfai 22 főve a fürdőidény aa az erdőbényei a szobránczi E?zomonokHuán 3 főve, 899 szepember ő OFehérn f 900áprO ő szepig az V számu csendőrkerúeben : ) Abeován főve, 899 ápriis 20 kezdve sziácsi fürdőn 2 főve, csoj'bai fürdőn 2 a fürdőidény ara Korinicza fürdőn 3 mán á TrencsénTepicz fürdőn «SzenAnaon 3 főve, egész éven á Modoron 2 főve, 900 junius ő okber ig Fenyőházán 2 ő szep ig a V számu cse ndő'keriieben: KővágÖrsön 3 főve, 900 május ő kezdve Gyaogo8iaak i kövekező ih'sök : a számu csendőrke'üeben: a vámo spércsi } főbő á ovas örsök és a csegei a eéeni főbő á ovas örs

64 !) Csendór kerüe V V V A mag; ar kir csendőrség rendszeresie Számvivö Őrmeser Örsvezeö : : : : ': : : j: ::::,,:: 8 J 8 összesen\ 28: 3 9 J8 20 +_+_, Horvá Bzavon FöösBzeg!i! 3 3 [ 2 ' : : :: :: B : 'io Ehhez a m kir horv szav csendőrsg Megjegyzés A ha m kir csendőrkerüené osz és 9 osz örzsőrmeser a részükre rendszeresie ieékekke, ezenkivü 37 osz örzsőrmeser, őrmese"i ieékekke, ovábbá a m kir horvászavon csendőrparancsnoks!gná 7 osz örzsőrmeser Ő' meseri ieékekke, a rendszeresie örmeseri áomány rovására vannak kinevezve Tiszikar A esüe kebeében ez évben eőfordu egyéb váozások röviden a kövekezők: Ö csász és ap kir Fesége 900 évi okóber áománya 900 évi november hó ve Ciennór }"r " > : 0 Föösszeg Legénység ér mspö :f :;;; '" "" d > r:n ] " N í=i 0 cn cn ''' "" ",",j ",, 200 i G, o '" :s! cn 'a '0 '" ;;j " J j:3:' 3 ' :7! 9Q8 ': , i n i 8 '0 p< O r S " o _ N o " >, o 2 :! ",!:i :8 2:8 \ (\ Rf 2c m 77 9# 9S 3223 a 7 no 8 ' 82:7iH s79iö 703 i ideigenesen rendszeresíe áománya O: O:3, 2: 22 'i2 'i :77'i!2!R'i!70 708S97870, H uo 809H9 Pogári akam "" 'o :;J oe '" 2 i '!! Lészám fee: aj m kir honv miiierium XV ügyo ;záyában: ezredes ' osz Fzázados és főhadn!y; b) f m ki esendörségi feügyeőrégné : aíbornagy, vezérőrnagy, osz százados és osz örzsörmeshr hó 9én Bécsben ke egfesőbb ehaározásáva: 8zkoczai [{ors]{:' Vimos őrnagynak az V számu c sen dőrkerüe parancsnok he yeesén e k, küönfée akamazásokban hosszabb icő á anusío feee köeességhü, érdemd ús s kimagasó működése egfe '!! '!!

65 20 :2 sőbb eismeréseü, a Ferencz Józ8efrend ovagkm'e8z Jé egkegyemesebb en adományozni méózao Ő császári és ap kiráyi Fesége 899 évi okóber hó 2én Gödöőn ke egfesőbb ehaározásáva egkegyemesebben erendeni méózao, hogy ocsvai Nagy G:'bor, a m kir V számu csendőrkerüené, a másodörzsisz eendőive megbizo századosnak, szárnyparancsnoki minőségben éven á ejesíe kiünő és eredményes szogáaai eismeréseü, a egfebőbb megeégedés kifejezése udu adassék Geyer János V számu csendőrkerüebei főhadnagyo, árvízveszéy akamáva a védemi munkák eőmozdíása és a közgának ávágás eeni megvédése körü ej esíe kiünő szogáaaiér, a m kir honvédemi miniszer okiraiag megdicsére Ő császári és ap kiráyi Fesége 900 évi okóber hó 2én Budapesen ko egfesőbb ehaározásáva szakoczai Koreska Vinos aezredes, az V számu csendőrkerüené észám fee vaó vezeése mee, a m kir honvédemi miniszerium X V ügyoszáynak vezeőjévé egkegyemesebben kinevezni méózao Eőépeések : 900 évi május hó jéve A m kir csendőr8égné: ezredesekké : Baboc:say {ároy aezredes, az és Kubass Miháy aezredes, a számu csendőrkerüe parancsnoka ; oszáyu századossá : Szaay Béa, az V számu csendőrkerüe áományába arozó oszáyu százados oszáyu századossá : Báró Gyua, számu csendőrkerüebei főhadnagy ; főhadnagyokká : K'abSZ Ana L, Jencs A'pád ésrozsnyai Béa V sz csendőrkerüebei hadnagyok; hadnagyokká : Tóh svfn, L, Rusz J,ínoB, V, Szegedi sván,, SOéBz m'e, V, H,jdu Gyua, és Lábady Kámún, V sz csendőrkerüebei hadapród iszheyeesek ; oszáyu százados számvivővé : Soczenberg János, a sz csendőrkerüe áományába arozó osz századosszámvivő ; hadnagyszámvivővé : Kdm Oó, V sz csendőrkerüebei vizsgázo számvivőőrmeser 900 óvi november h éve A m kir csendőrségné : aezredesekké : aorjai Aorj ay re,, Császár János, V, posnpici KOi'ka Pá, és szakoczai!{oreska Vibuos, V sz csendőrkerüebei őrnagyok ; őrnagyokká : Lászó Aber, és Maékovis Laj os, V számu csendőrkerüebei oszáyu századosok ; oszáyu századosokká : csíkszenimrei CBaó Ferencz, V, T'Jrök S"ndor,, Tyrman József, V, a honvédemi miniszerium XV ü o beoszva és L f v_ és Kömer Károy, V sz csendőrkerüe áományába arozó osz századosok; oszáyu századosokká : paakfavi Fe'enczy Józ8ef, L, ordai SandoT L/szió, és Spaa A ure, V sz csendőrkerüebeji főhadnagyok ; főhadnagy okká : Paó By Vincze,, Keiner Gyua,, perovinai Peki Józ8ef, és Kovác8 Ká'oy, sz csendőrkerüebei hadnagyok; hadnagyokká : Sáfáy Lászó, V, Egyed Andrús,, S(,hó'nherr Kiiroy, V, Zseyonka József, és Mayr KÚToy sz csendőrkerüebei hadapródok ; oszáyu századosszámvivővé: MiBay Jenő, oszáyu századosszámvivő A m ki' horvászavo> csendőrségné : oszáyu századossá : Begié Mikós, oszáyu százados ;

66 2;{ 22 L oszáyu századossá: For8Chiiz NúndOJ', fő hadnagy ; hadnagygyá SeJzp Vadimir, hadapród Nyugdíjazaak 899/ 900 évben : Enf7'esz Km'né százados számvivő, kinek ez akaombó, hosszu időn á anusío, mindenkor köeességü, kiváóan ügy buzgó és eredményes müködéseér, a egfesőbb megeégedés kifejezése udu adao, ovábbá som yói és óvári SziáVyi Be7 aan aezredes és Reine Gábor ezredes Megha : Peé7' MfíyÍS és Kovassy Kamán nyug százados és Gergey Ferencz százacos Legénység A egénységi áomány kiegésziési viszonyai az 899/900 évben is eéggé kedvezők voak A beáo hiány fedezésé, min minden évben, nagyban eősegíee, hogy a cs és kir közös had ügyminiser úr ez évhen is a közös hadsereg gya og és ovas magyar ezredeiő ápriis hó ve ezre enkén, összesen 20 ényeg szogáó önkén Jeenkező engede á a csendőrségnek : A fogyaék vo : Csendörkerüené és pedig Év és hó 8D9 évi Okóber November Deczember 900 évi Január Február árcziub Apriis Május JuniuB Juius Auguszus Szepember Ös BzS n sz T sz ffi8z V sz V sz S!!! 'q 8 2!i a ;!!3!i, 30 3!!i!i 08 'i! !i 2! i!!! 8 Összes Vsz se 8 3 Azon fogyaék, mey a egényóég áomínyában 899 ok ő HOO szep 30ig eőfordu, szímszerin a kövekező: Csendőrkerüe száma O; ib " ::<! o ' : gj, " ); V v V Összesen " Z 0 2 ' \ i; :> 8 " = 'd_ :8 '" <:'3 í8 8 'i! 8 23! o c n :; 3! ops ' 8 'Q) o "''',, «'" !i:'! 2 :'! O == '" 80; ' " :: 37 08! : "'" : "'ws ii' 'd" : Szogáai köeezeségének beöése uán kiépe: Év és hó i Ok! :::r 900 évi Csendörkerü]ené, ; sz V sz Összesen r J ;::Ar Márczius Ápriis sz 9!iZ J szv sz v 0!i g ii : 2 3 Május 0 Junius Juius 3 Auguszus Szepember 8, ÖsszesP, bo s \ \ \ \ :!! i ffi i o; "' o !i! ! " j c 2 2, 9 7M 9 0 O O "'" n

67 2 A magya' ki'áyi csendő'ség egénységi egyéneiné : évi szepember hó 30án vo: 900 Csendör kerüe száma r U rv V V Összesen :h s, ;if!j,!: Q)'Q),as, ",i 7 7:: : : ; rij 03 "g '0 "'";i "' S " g a o :c;c 00co_ a :W f N'<:!: ;<J '" :O 2:a H ",Q) H?i 00'0 g fa, 3' : : E 8!i 2 'i 7 ff i i " 229' 7 0!! ' a 'i! V9 337 Si! " Z 7 7f i, C Kiiineések az 899 okber j sej éő 900 szepember 30áig erjedő időszakban Jevényes kiüneés nyerek: Modován Tivadar örsvezeő, a m kir sz csendőrkerüe áományában Modován Tódor örsvezeő 82 márczius bó 29én a cs és kir sz gyaogezredhez feavaaván, ényeges kaonai szogáai ideje aa az 8 évi hadjáraban rész ve, 87 évi j anuár bó én min szakaszvezeő a araékba heyezee, de már a kövekező hó én a fönnáo cs kir 0 sz (erdéyi) országos cse ndőrparancsnoksághoz áépe és ez idő ó ebá mmár összesen 37 éven feü szogá, mbő a csendőrségné öbb min 28 éve és pedig 3 éve mm asz, szakadaanu öö Neveze aisz ezen, a egénységi áományban jdnem páraanu áó hosszú szogáai idő aa, mmug ernyedeen buzgaom, hű köeességejesíés és minaszerű maga,isee áa ün ki Már min fiaa csendőr a közbizonsági zavarok kideriése és a rendes viszonyok megeremése körü annyi és oy nagy érdemeke szerze, hogy ezekér öbb izben nyivánosan megdcséree és dcs rő okiraa is e e áya ; 879ben pedg a Kapmk Bányán eőfordu ázadás akamáva, annak meg fékezése és efojása körü oy kiváó magaarás anusío, hogy Ö cs és ap kir Feségének 882 évi szepember 2 ón GÖdöőn k e egfesőbh ehaározásáva a osz ezüs 'ézség éremme üneee ki Uóbbi években azza eéze jzen (erék aisz árde mé, hogy a reá bizo örsköreekben eőfi)rdu ya kori ökör, serés és j uhopások, nemku onben bb rendbei rabás és rabó gyikosság eese, hosszu és ügyes nyomozássa kideríee é őke a örvény kezére juava, örsköreé ezen rhe( és reege egyének garázdákodásai megs:abadoa Ezek aapján Ö cs és ap kir Fesége 899, év ehaaro egfesőbb ke Gödöőn ok<íber hó 28án zásáva ő a ko'oná8 ezüs érdemkereaze egkegyeme ebben küneni méózao " 2 Gaai Gyua őrmeser, a cs ku sz csendor kerüe áományib an Gaái Gyua őrmeser 870 évi j anuár hó Dén, min önkénes a cs és ár 2 sz gyaogezredhez feavaaván, onnan 873 évi január hó Dén min szakaszvezeő a araékba heyezee 878 évi márczius hó 8án a cs kir erdéyi csendőrparancs noksághoz épe á és ez idő óa ehá immár 22 éven feü szakadaanu a csencőrségné szogá 880 évben, az aiszi iskoának sikeres ehégzése uán czimzees örsvezeővé épee e eő, mey minőségben éerevaóságának és minden o dau kiünő hasznáhaóságának az áa ada anujeié, hogy a reája bizo prázsmári örsköreben az eha nyago k zbizonságo heyreáo, nevezees?n,a gyakori oopásoka cz,éboz vez ő mézkedése e fáradhaan őrködése aa meggaoa Akovekező

68 2G 27 éy vegeve, már in móságos örsyezeő a sz csendőrkerüehez heṿezee á, ho ügybuzgama, ügyossége es éremessegéne fogva a fonosabb örsparancsnokságokka bizao meg, majd őrmeseri rendokozaban min szakaszparancsnok heyees is eőjárói ejes megeégedesere akamazao Az ezen kerüenéj eer számos, öbbékevésbbé fonos szogáai eredmenyei közü küönösen kieweendő, hogy az 88, 887 és 89 éve,ben feügyeei köreében ekövee rabógyikosságo, 893 és 897ben gyikosságo s ugyancsak 897 ben egy rabás deríe ki és ezen bünények eesei szeméyesen kézrekeríee, ovábbá hogy űzeseekné es vfzáradásná, eréyes feépése és ejárása áa a akosságo nagy veszedemekő sza>adíoa meg Ő cs és ap kir Fesége egkegyemesebbeu éányo va ezen fárachaan és buzgó aisz ered ménydús szogáaai, meyeker ár eddig három izben nyivánosan megdicséree, ö izben pedig csendőrkerüei s egy izben honvédemi miniszeri dicsérő okiraa üneee ki í99 évi deczember hó én Bécsben ke egfesőbb ehaározásáva, neki a km'onás ezü8 érdemkcre8ze egkegyemesebben adományozni méózao 3 Horváh Ferencz őrmeser a m kir V sz csendőrkerüe áományában A győrmegyei Baony községben 899 évi szep hó 22én d u 2/ órakor Paasi Jánosnak, a ker jében eheyeze szamakaza kigyuad, meyrő a űz a nagy sze áa éesz ve, oy rohamosan eerjed, hogy <:sakbamar hé szomszedos baonyi akosnak egyegy szamakazaja, vaamin nevezenek ovábbá Horváh Rudof es Csicsey Andrásnak akóházai is ángba boruak Uóbbi, ki a űz hire re a mezei munkáró rohan haza, az vée, hogy hon hagyo Gábor nevü kis fia még a már ejesen ángokban áó házban van, annak megmenése vege ehá oda behao; de i az ij edség okoza izgaom, vaamin a nagy hőség és ojó füső ekábuva, eszméeen ü összerogyo A űzvész szinhéyén szogáao ejesiő Horváh Ferencz őrmeser akkor még örsvezeő éresüvén arró, hogy Csicsey az időközben megkerü gyermeke keresése vége a házba rohan, de onnan az oássa efoga egyének öbbszöri sürgeő fehivására ki nem jö, baj sejve, gyors és haározo eszánságga, miuán az aj má, megközeiheő nem,o, a már szinén egő uczai abakon á a szobába hao, miközben a ízoók áa, hogy ruhája a reája huó zsaránokó üze ne fogj on, egy fecskendőve önözee Horváh őrmeser a forró hise o szobában eszméeenü eerü ve vo Osicsey fekaván, ő ányaáboa és erejének ejes megfesziéséve, az imén jeze mos már még veszéyesebb uon épen még az uosó pianaban kihoza Ezen menés uán, midőn Horváh őrmeser a megmenee aig vo meg nehány épésnyire a házó, az égő házeő és pedig nagy részben epen az uczai abak eé zuhan, úgy hogy a kijára mos már ejesen ezámo, ehá csak egy piananyi Msedeem és a derék aisz az áaa megmene éee együ menheenü a gyikos eem bizos maraéka e vona! Ezek aapján Ő cs és ap dr Fesége 899 évi deczember hó 7 én Bécsben ke egfesőbb ehaározásáva Horváh Ferencz őrmesernek az ezü8 é'demkere8ze egkegyemesebben adományozni méózao Leiner Frigyes örsvezeő czimzees őrmerer és Vörös sván csendőr, mindkeen a m kir V sz csendőrkerüe áományában Pozsonymegye Jóka községeben 898 évi junius hó 29én Reichenha Saamon korcsmárosnak nádda fe de háza kigyuadván, eő csakhamar a csak 3 épés ávoságban épü szomszédos Gubi gnácz mészáros szamafedeü háza is üze fogo

69 29 A községben épp akkor heyi járőrsogáao ejesiő Lukács sván és Vörös sván csendőrök, a vész szinheyén megérkezve az isáóban ehén bőgés és egy kecskének mekegésé haoák, mire Vörös csendőr a már kivü és beü ejesen ángban áo isáóba hao és onnan a már öbb hey megpörkö ehene, majd a kecské is köeéküke kardjáva, evágva nagynehezen kieree A míg neveze ekkén ejár : addig az égő kórómennyeze darabokban huo az isáóba, úgy hogy az ajó feé igyekvő Vörös csendőr a fojó füs és hőségő mármár ekábu, ső kardj á is eejee, azon pianaban pedig, midőn az ajón kiépe, az égő eőze egy rérze ép a fejére ese, úgy hogy kaapjá is eveszive, összerogyo; de bár suyos égési sebekke boríva, az égő zsaránok aó mégis sikerü kimenekünie Mig ezen derék csendőr, a köeességhűség sugaa erköcsi erőve és ekesüségge 's szerencsére a végveszéy ekerüéséve, a vagyonmenés fejeze be sikeresen, azaa Leiner Frigyes czimz őrmeser a szomszédos égő házná fee meg fényesen azon köveeményeknek, meyek az igazi csendőr áásához a reenheen báorságo és önfeádozás is fűzik Gubics gnácz mészáros ugyanis nejéve a rendkivü gyorsan ángba boru házábó idejekorán kimenekü s csakis midőn már ovai is bizonságba heyeze: vee észre, hogy a nagy sieségben és 7Bvarban éves, Róza nevü gyermeké az égő házban feede Á mde ekkor a heyze már oy vesz é yessé vá, hogy nemcsak a jeenvo emberek közü senki, de maga Gubics sem mere gyermeke kimenésé megkiséreni, bizos epuszuásnak arván a ángok közé vaó rohanás Ezen vásáaos perczben érkeze a űzhöz Leiner Frigyes czimees őrmeser is, ki beáván az, hogy a egcsekéyebb késedeem is a szerencséen gyermek haáá okozhaja, minden habozás nékü, vakmerőségge haáros eszánságga az égő és igen aacsony ereszaj aa meghajova a szinén égő aj ón á a konyhába, onnan pedig a szobába hao, a ho a füs mia mi sem áván, csak úgy apogaódzva haad eőre, a mig végre az ágyig ejuo, onnan a gyermeke kiemee és ugyanazon az úon apogaódzva igyekeze ki a szabadba, a hova szerencsésen ki is ér, a megmene gye' meke pedig, a ömeg éjenzése közö, a késégbeese szüőknek áada Leiner Frigyes cz ormeser PS Vörös sván csendőr ezen az ée, ieve a,'agyoduenés körü, hősies báorságga és önfeádozássa kifeje derék magaarásukér Ö cs és ap kir Fesége 899 évi deczember hó 8án Bécsben ke egfesőbb ehaározásáva az ezü8 é'demkere8zeegkegyemesebben kiüneni méózao Vioa Máron őrmeser, a m kir sámn csendőrkerüe áományában Vioa Máron őrmeser 87 évi február hó 28fn a cs és kir 39 gyaogezredhez feavaaván, 3 évi ényeges szogáai idő uán, min szakaszvezeő a araék ba heyezee á 879 évi szep hó ':Dén a esenoőrséghez áépvén, immár összesen 23 éven feü és pedig 20 éve a cson<őrségné, e közü 8 éve min aisz, szakaoaanu szogá Ezen derék aisz már esendőrségi szogáaának kezdeéő fogva, a egjobb igyekezee és fáradhaan buzgaomma ejesiee a erhes közbizonsági szogáao, a meyben mindinkább sikerü is neki szép eredményeke eérni, a mennyiben igazán pédás evékenységge és nem rikán hosszabb ideig aró és öbb vármegye erüeére is kierjesze nyomozássa, rendkivüi kiarás és igazi sakéreem kifejéséve, még a egszövevényesebb és egsúyosabb büncseekményeke is kiderfee és 20 évi csendőrségi szogáai ideje aa ezrekre menő bűncseekmény és kihágás deríe ki és ezeknek eesei vaamin az orgazdáka, nemküönben a bünjeek 9

70 UH nagyobb részé az igazságszogáaásnak kezeibe juaa Ezen odaadó evékenységéve sikerü is neki nemcsak a sajá, hanem aszomszédos örskör eeke is, a közbizonságra küönösen veszéyes gonoszevőkő annyira megisziani, hogy a egrendezeebb viszonyok áoak be De nem csupán a közbizonsági szogáaban érvényesüek ezen derék aisznek kiünő szogáaai, hanem épp úgy kiün ő aárende jeinek fegyemezése, okaása és neveése ekineében, nemküönben min szakaszparancsnokheyees, vaamin a akosságga és a haóságokka szemben anusio minaszerű magaarásáva is, úgy hogy ezen aisz nemcsak eőjárói feéen eismerésének és bizamána, hanem áaános köziszeenek és becsüésnek 8 örvend és ennek foyományakén eddigeé 9 izben dicsérő eismerésben és :) izben périzbei juaomban is részesü "" Ő cs és ap kir Fesége 899 évi deczember hó 23án Bécsben ke egfesőbb ehaározásáva ezen küönben is jó minősíe aisznek a közbizonsági szogáa erén hosszabb időn á szerze érdemeinek eismeréseü, a koronás ezüs érdemkeresze eg kegyem ese b ben adományozni méózao 7 Trainsky mre őrmeser, a m kir horvá szavon csendőrparancsnokság áományában Triíinsky őrmese', az 7 évi január hó 30án a cs és kir 3 számu gyaogezred áa a varasdi méneep oszáy számára feavaaván, sor hadi szogáai köeezeségének ejesíése uán az 878 évi okóber hó én a m kir_ horvázavon csendőrséghez örén közveen áépése, ehá immár öbb min 2 év óa és pedig 9 éven feü min aisz 3 csendőrségné, összesen pedig 2 éven á szakadaanu szogá Ezen idő aa neveze a egfesőbb szogáa köveeményeinek fáradhaaan buzgaomma és ernyedeen szorgaomma e eege és minden éren a egejesebb eredménynye működö Kiváó képes ség8 küönösen az odaás erén érvényesüek a ennyiben ő az aiszi anonczok és próbacsendő;ök kiképzés, neveése é s fegyemezése körü ejes 7 éven a a egszebb Skerre működö de e mee iőszakon kén min szakaszparancsnokheyees közb onság szogáao is ejesive, e éren szinén eismerésre méó evékenysége feje ki Az uosó években küönösen a Zsupanje mee eőfordu árvízveszéyné, majd a Sojanecen örén ázadás akamáva ün ki Mindezekhez hozzájáru még azon körümény is?ogy TriíinskY őr?eser hosszú páyafuásában négy zben részesu dcséreben, de fegyemi fenyíés aá egyszer sem kerü, mi ő; a bccsüeessé"nek s a hű köességejesiésnek rika minaképeü b ünei fe Ő cs és ap kir: Fesége egfesőbb figyemére méava ezen Jees aisznek hosszas önfeádozó és kiváó szogáaejesiésé, 900 évi ' január hó 8 á Mürzsegben ke egfesőbb ehaározásáva nek a koroná8 ezü8 frdemkera8ze eg kegyemesebben adományozni méózao 8 Bohár Miháy őrmesernek, a kir számu csendőrkerüe áományában Bohár őrmeser az 873 évi okóber hó 2én a cs és kir gyaogezredhez avaao fe és onn'an 878 évi januá' hó 2én, a m kir sz csendőrkerüehez épe á ; ehá immár mindössze 2 éve ebbő 22 éve és pedig 7 éve min aisz _ csendőrségné szakadaanu szogá N e :,eze őrmeser hosszas szogáai ideje aa mmdg ernyedeen szorgaom és hű köeességejesíés áa ün ki és az uóbbi években min az uj arạdi örs ;parancsnok, az o eőfordu gyakori kozbzonság, zavarok kderiése és a rendes viszonyok megeremése körü nagy érdemeke szerze De küönösen kimagasó magaarás anusío ké izbeni nagyobbmérvű árvizveszéy akamábó, az emberée és a vagyonnak megmenéséné vaamin az árvízvédemi munkáaokná 9*

71 32 Ezen derék aisze, ki a haóságo!ka s k?zöség ge szemben anusío magarásaban S m?g minaszerű vo, magának közszee és becsues kivívo és eőjáróinak ejes megeegedésé erdemee, ki, Ö cs és ap kir Fesége 900 év fbruar hó 2én Budapesen ke egfesőbb ehaározasáva a koronás ezü8 érdemkeresze egkegyemesebben kiüneni méózao 9, Turjak Ferencz őrmeser, a m ku horvaszavon csendőrparancsnoksg áomnyában Ezen aisz az 878 év marczus hó Uén a a fennáo m kir 9ik honvédzászóajhoz feaaaván, onnan hó ás 2 napi ényege szogaa uán, 879 évi május hó én a m ku horvaszavon csendőrparancsnoksághoz áépe, eh 2 éven feüi összes szogáaa mee, mma' 20 éven feü és pedig éve rom asz, szakadaanu szogá a csendőrségné Turjak őrmesernek fő és megbecsüheen érdeme, hogy a egnehezebb közbizonság vszoyokka küzdő örsökön, meyeknek vezeséve! rendkivüi ügybuzgóságára, vaam kuono ekmee szakképzeségére és ügyességére, megbzao, hamarabb rendeze áapooka ereme i vamn egyes rendkivüi események szinheyén S mmd' egjobban udo érvényesüni, így egyebek k, ozo z 88 évben a Perkovecen eőfordu ázadas, majd az 888 évben az AsóSzáva meékej? eőfordu árvizveszéy akamáva, szinén egejesebb eremény kisére apinaa párosu eréyes feepése, és éremes inézkedései 89 évi január bó 8án > vrpoje orsparacsnokságga megbizva, a efoy 9 év óa szeeyesen 7 bűnös deríe ki, ieve arózao e es ado á az ieékes biróságoknak, 92:2 örvénysérő ped g fejeene, mi áa im ár ezen örsk,öreben S megnyugaó közbizonsag vszonyok anak fen y érdemdús aisz vaóban méóvá ee maga arra, hogy hosszas és hasznos szogáaában szerze érdemeinek áhaó jevényé viseje, miér is Ü cs és ap kir Fesége 900 évi Bécsben ke egfesőbb ehaározásáva neki a k0'onás ezii8 érdemkeresze egkegyemesebben adományozni méózao 0 Nagy Miháy őrmeset, a m kit sz csendőrkerüe áományában Nagy Miháy őrmeser 87 február hó 8 án a cs és kir 2 sz gyaogezredhez feavaaván, 3 évi ényeges szogáa uán, 879 szepember 8áva, min izedes szabadságoao, de még ugyanazon év deczember hó án, a m dr erdéyi csendőrparancsnoksághoz áheyezee és ez idő óa ehá immár 2 évi örsszogáa mee 2 éven feü és pedig 7 éve min aisz szakadaanu a csendőrségné szogá Neveze aisz ezen idő aa a egfesőbb szogáa köveeményeinek fáradhaaan buzgaomma és ernyedeen szorgaomma fee meg, min örsparancsnok örsé mindenkor minaszerű áapoban aroa, aárendejei heyesen okaa, nevee és fegyemeze, a közbizonsági szogáaban pedig kiváó szakéreemme és a egjobh eredménynye működö Dicsérees evékenysége jeemzéseü eég ha feemíjük, hogy csak az uosó 0 évben számos suyosabb beszámíás aá eső bűncseekménynek szeméyesen örén kidetfése közben a earózao és az igazságszogáaásnak áado, ieve fejeene örvénysérők száma készáza meghaadja és hogy eddig is már izben e meg dicsérve Ó cs és ap kir <'esége egfesőbb figyemére méava ezen derék aisznek hosszas kiváó szogáaai, 900 évi május hó 23án Gödöőn ke egfesőbb ehaározásáva neki a koronás ezüs érdemkeresze egkegyemesebben adornányozni méózao Marscha Frigyes, a m kir sz csendőrkerüe áományába arozó őrmeser, 87 évi

72 3 junius hó 8án a cs és kir 3 gyaogezredhez feavaao Onnan szabadságoaván, 878 deczember hó én a vo cs és kir erdéyi csendőrparancsnoksághoz épe á, ehá 2 éven feüi összes szogáai ideje mee, immár 2 éven feü, és pedig 8 éve min örsparancsnok, megszakiás nékü szogá a csendőrségné Ezen derék aisz, hosszas szogáai ideje aa az annyira erhes csendőrségi szogáanak egyarán fáradhaaan buzgaomma, ejes odaadássa és kiarássa szenee magá, minek kövekezében a közbizonsági szogáa erén vaóban igen szép eredményeke ér e, a mennyiben minaszerű evékenysége, rendkivüi buzgama, kiváó ügyessége és szakismereei révén számos igen bonyou és suyos beszámíás aá eső bűncseekmény deríe ki és azok eesei az igazságszogáaás kezeibe szogáaa Zsebkönyvünk szűkebb kereében nem részeezhojük érdeme szerin azon páraan szorgaomma, kiarássa ső nem egy eseben az önfeádozássa haáros ügybuzgaomma foyao nyomozások árán eér vaóan szép eredményeke, meyek Marscha őrmeser csendőrségi páyájának igazán ékes mozzanaai képezik ; eegendőnek arjuk, ha megemíjük, hogy csak az uóbbi 9 év aa egyén arózao e és 23a jeene fe az ieékes haóságoknak De nemcsak a közbizonsági szogáa erén érvényesüek ezen derék aisz jees uajdonságai, hanem aárendejeinok neveése, fegyemezése és kiképzésében is A haóságok a és a közönségge szemben vaó magaarásában is mindig minaszerű magaarás anusio s miuán 7 év óa min váczi örsparancsnok időszakonkén az oani szakaszparancsnoko is heyeesíeni van hivava, ezen akamazásában is ekiismereessége, ponossága és megbizhaósága áa ünee ki magá Ezen fáradhaaan, eredménydús és vaóban köveésre méó evékenységnek és maradandó érde Nemes Sándor, m kir számu csendőrkerüebei őrmese, örsparancsnok KisKunHaason

73 37 meknek megjuamazásáu Ő cs és ap kir Fesége 900 évi juius én schben ke egfesőbb eha ározásáva Marscha Frigyes őrmeser a koroná8 ezü8 é? demkerebze egkegyemesebb en kiüneni méózao Ő cs és ap kir Fesége 900 évi január hó án Bécsben ke egfesőbb ehaározásáva eg kegyemesebben megengedni méózao, hogy a m kir V sz csendőrkerüe áományába arozó Kosika Lászó örsvezeő a bogár fejedemi o8záyu koronás b? onzérme ; Oear Máron és Gaavics János csendőrök pedig a bogá? fejedemi obzáyu bronzérme efogadhassák és visehessék Ha kiünee aisz éeeirása és arczképe NE}ES SÁNDOR, őrmeser, szüee 8 évben, Torda vármegyei Bagy köz ségben 87 évben besorozao a cs kir 2 huszár ezredhez, ho 872 évi november hó én izedessé épeee eő Min izedes 873 évben az akkor szerveze cs és kir huszárezredhez heyezee á, ho 87 évi okóber 2én szakaszvezemvé e eőépeve Ezen ezredő 877 évi január án az akkori m kir erdéyi csendőrségi parancsnoksághoz épe be s i 88 évi május hó án czimzees örsvezemvé épeee eő s ezen rend fokozaában ugyanez évi szepember án a m kir számu csendőrkerüehez heyezee á a kövekező év május én vaóságos örsvezeővé épeee eő s még az évi okóber hó én a m kir számu csendőrkerüehez heyezee á, a ho azóa szogá Ezen kerüeben 882 deczember éő ehá 8 éve a kiskunhaasi örsön, min önáó örs parancsnok, fáradságo nem ismerő kiarássa, kiváó ügybuzgóságga működik 88 évi junius hó én

74 cz őrmesené és 89 évi február én vaóságos őrrneserré épeee eő A közbizonsági szogáa erén kifeje ügybuzgósága, ankadaan szorgama és eredmény dús evékenysége ké Ízben kerüei, ké Ízben pedig honvédemi miniseri dicsérő okiraa juamazao 23 évi csendőrségi szogáai ideje aa a közbiz onsági szogáa erén kifeje dicsérees és kiváóan eredménydús müködéseér O Csá!\záJ"i és Aposoi Kiráyi Fe!\ég'ének 897 auguszus hó oén Bécsben ke egfesőbb ehaároz" sáva a koronís ezüs rdemkeresze üneee ki SZG",,"}')' GYÖGY, őrmeser, szüee ':2 évben Gyuán Besorozao 87'2 évben a cs és kir 8 gyaogezredhez, honnan 87 évben 0 évi eeges szogáa uán, min szakaszvezeő szabadságoao 878 évben, a boszniai okupáczió akamáva a oszúyü viéz8éqi eziis éremme e kiüneve 883, évben a számu csendőr kerüehez épe be s innen ugyanazon évben a V számu csendőrkerüehez heyezee á s azóa e csendőrkerüeben szogá 883 évi szepember hó 28án cz örsvezeővé, 88 évi ápriis én vaóságos örsvezeővé, 88 évi juius Hén cz őrmeserré, 89, évi juius én pedig vaóságos őrmeerré épeee eő A közbizonsági szogáa erén anusío fáradhaaan szorgama és kiünő eredményeiér öbb Ízben részesü nyivános megdicsérésben s három Ízben kerüei parancsnoksági dicsérő okiraa e eáva Jeeneg örsparancsnok Csurgón Szigei György, m kir V számu csendőrkerüebei őrmeser, örsparancsnok Csurgón

75 Hefnér Jakab, m kir számu csendörkerüebei örmeser örsparancsnok Kiseeken

76 HEFNER JAi:AB, őrmeser, szüee Pancso\ án, 8 évben, 879 évben a cs és kir 78 gyaogezredhez avaao fe s onnan 882 évben min őrmeser a cs és kir 9 huszárezredhez heyezee á és még ugyanazon évben, 3 évi szogáai idő eee uán a araékba heyezee 88, évi november hó 2 án a számu csendőrkerüei parancsnoksághoz véee fe, ho 88 évi junius hó 8án czimzees örsvezeővé épeee eő s a kiseeki örs parancsnokságáva bizao meg 88 évi deczember hó án vaóságos örsvezeővé, 887 évi január hó 2án pedig czimzees és 89 évi junius hó én vaóságos őrmeserré épeee eő A közbizonsági szogáa erén áandóan kiváó és eredménydús evékenysége feje ki, minek mindenesere fényes anujee, hogy öbb ízben nyivánosan is mjgdicsérevén ké ízben honvédemi miniszer úr O nagyméósága áa is dicsérő okiraa áao e, migen 89 évi máj us hó én Ő cs és ap kiráyi Fesége áa a közbizonsági szogáa erén kifej e eredményes működéseér, a kuronás ezüs é'demkeresze üneee ki Jeeneg örsparancsnok a kiseeki örsön KovAcs GEGELY, czimzees őrmeser, szüee 8 évben FesőTófaván, Udvarhey vármegyében 883 évben a cs és kir 82 gyaogezred póaraékába avaao fe, honnan 88 évben 8 hei kiképzés uán szabadságoao 88 évi szepember hó 8 án a magy kir V számu csendőrkerüei parancsnoksághoz beépe, honnan 898 évi május hó én sajá kérése foyán á

77 heyezee a magy kir! számu csendőrkerüe áományába s azóa ezen kerüené szogá 893 évi május hó 2 én czimzees örsvezeővé, 89 évi juius hó 2 én vaóságos örsvezeővé és 897 évi május hó 0 én czimzees őrmeserré ép eee eő 890 évben Abauj Torna vármegye Feső Misye községében dühöngö űzvész akamáva öbb emberéenek, a sajá éee koczkázaásáva a űzhaáó örén megmenése ér Ő császári és aposoi kiráyi Fesége áa az ezü érdem keresze e kiüneve Jeeneg örsparancsuok az offenbányai örsön TEUTSCHLÁNDE HUGÓ, őrmeser, szüee 82 évben N agyszeben ben Feavaao 882 évben a cs és kir 3 gyaogezredhez, honnan 88 évi november hó 9én a m kir! számu csencőrkerüei parancsnoksághoz épe á, onnan pedig 89 évi auguszus hó én a m kir V számu csencőrkerüei parancsnoksághoz heyezee, s azóa ezen parancsnokságná szogá 890 évi ápriis hó án czimzees örsvezeővé, 892 évi január hó én vaóságos örsvezeővé, 89 évi márczius hó én czimzees őrmeserré és 89 évi juius hó éve vaóságos őrmeserré épee e eő 898 évi ápriis hó 8 án Szamármegye Baiz községében puszío űzvész akamáva ké emberéenek sajá éee koczkázaásáv a bizos űzhaáó örén megmenéseér Ő császári és aposoi kiráyi Fesége áa a koronás ezüs érdemkrresze e kiüneve J eeneg örsparancsnok SzamárNémeiben Kovács Gergey, m kir r számu csendőrkerüebei cz őrmeser, örsparancsnok Offenbányán

78 !o* Teuschander Hugó, kir V számu csendőr kerüebei őrmeser, örspa'ancsnok Szamár Némeiben

79 Leiner Frigyes, m kir V számu csendőr kerüebei őrmeser, örsparancsnok Jókán

80 LETNER FRGYES, ő'meser, szüee 80 évben Segesvá'on 880 évben a cs és kir 3 gyaogez'edhez e beso'ozva, honnan 883 évi január hó én a gyaogezredek szaporíása akamáva, min szakaszvezeő a 82 gyaogezredhez e áheyezve, ho 887 évi ápriis hó ig min őrmeser szogá 887 évi ápriis hó 30 án a m kir V számu csendőrkerüei parancsnoksághoz beépe és azóa e parancsnokságná szogál 889 évi márczius hó 2 én ez örsvezeövé, 890 évi május hó én vaóságos örsvezeővé, 9 évi junius hó én cz őrmeserré, 899 évi január hó én pedig vaóságos ő mesené épeee eő A csendőrkerüei parancsnokság áa evékeny és buzgó közbizonsági szogáa ejesfésér három Ízben részesü nyivános megdicsérésben 898 évben Pozsonymegye Jóka községében puszío űzvész akamáva egy em bor éeének sajá éee koczkázaásáva a bizos űzhaáó örén megmenéseér Ő császári és aposoi kiráyi Fesége áa az ezüs édemke ebze e kiüneve Jeeneg örsparancsnok Jókán

81 3 Juamazások a) A m kir és a m kir horvászavon csend őrségi j uamazási aap bó j uaomdija nyerek : A m kir " záml csendőrkerüené : Jakóes Sámue őrmeser 0 korona 0 Kiss Károy őrmpser 0 Kósa gnáez ez őrmeser Gábori Benjamin örs ve ze ő " Vaádi János örsvezeő O «Wid Róber ez örsvezeő 20 Depner Miháy csendőr N émeh János csendőr O A m Jár BZ/nn Ambrus Béa ez őrmeser Szües János ez őrmeser Tóh Károy csendőr Bogdán József ez Ő"eser Sági János csendőr D Nagy JÓ7sef csendőr Lajos Sándor csendőr Vörös Károy esen<ör csendörkeriiené : 0 korona A m kir számu cscndörkeriiené : Keres7esi Zakariás őrmeser 0 korona imon Lajos örsvezeő ico Papp György csendőr 30 Sziniez Ferenez őrmeser 20 Sz Nagy Lajos csendőr 20 Bara Mór őrme,;er 20 Sanez György őrmese' 20 Haváes József ez őrmeser 20 Kovács Sándor örsvezeő 20 Hódossi Ana ez örs\'ezeő 20 A m kir V z,i m n Viski Gyua csendőr Fehérvári Lászó csendőr csendőrkerüeé :,0 korona 0 Ádám Józsf csendőr _ Baogh József őrmeser Pá Péer őrmeser Ligei János önwezeő Sehreiner Ambrus örsvezeő Csorba Aajos örsvezeő A m kir V számu Deák József őrmeser Menyhár sván csendőr Nagy János csendőr Madróezki József örsvezeő Juhász Anch'ás őrmeser _ Paencsár József örsvezeő Károyi György örsvezeő Kovács Aber őrmeser _ csendőrke'iiené : 0 korona :0 A m 0 korona :: ki?' V számu csendő'''ke'üené : Kovács József L ez őrmeser Barasies Kámán csendőr Kondor Lajos csendőr Baazsies J ózsef ez őrmeser Váradi Ferenez örs vezeő Török sván ez őrmeser Lovas Dánie ez őrmeser Máhé Eek ez őrmeser 0 korona :O 20 :o 20 A m kir horvü szavon cse dő']iaranrsnokságná : 0 korona?eobrajdié Pá őrmeser Sepeanz sván ez őrmeser 3D 30 Vrban Vincze e z őrmeser O Rukavina Ana ez őrmeser 20 Vojvodié Baázs ez őrmerer_ Pod mar Tamás ez őrmeser KOBuié sván örsvezeő 20 Mazuran sván örs vezeő P'ebeg János őrsvezeő Krizmanié Anirás örsvezeő

82 0 b) A Török Ferenczfée csendőrségi juamazási és segéyezési aapíványbó juaomban, ieve segéyben részesüek J'uaZom gyanán : a m kir számu csendőtke'üen' : Agoha Aber őrmeser 0 korona KováeR Korné őrmeser 0 Tyés János őrmeser Farkas János ez őrmeser 3 Faka Ferenez ez őrmeer 3 Kereszes Zsigmond örrvezeő 32 Rácz sván efendőr 32 a m kir zámu csendirke'üene : Sehenk József esengő' 0 korona Reiesek Miháy esengőr 30 Lőrineú Gábor csendőr 30 Nagy Miháy Laios őrmeser Czibre Vam csendőr 30 Némeh Dávid erendőr 30 PáHi Károy csendőr _ :)() Kiefer Péer őrmeser _ a m ki?' Bzámu CBedő'kerüene : Reseh Miháy ez őrmeser _ 0 korona Kuzs József őrmeser 3 Juhász Gábor örsvezeő 30 Oáh József ez örsvezeő _ 30 Vizkeei János ez örsvezeő 30 Schmid Henrik ez őrmeser 30 As\!:aos Sándor örsvezeő 30 Berezik Ferenez ez őrmeser 30 a m kir V Bzúmu cbendő'keriiné : Papp Gergey őrmeser 0 korona Garamszögi Lászó őrmeser 3 Azberger János cz örsvezeő 30 Eek Benjamin örsvezeő :io Pinér sván ez őrmeser Kiinczán János csendőr _ Tenke Gyua csendőr Lénár József ez őrmeser_ a m kir V 8zúmu cbendő'kerüené : Bauer Ana őrmeser Horváh János ez őrmeser Szaai Károy örs vezeő _ 30 :O korona korona 30 Rákóczi Gábor csendőr 30 Horváh Miháy cz örsvezeő Péer Lőrinez csendőr 30 Kinn János cz őrmes :r_ 30 Bódi sván csendőr :O :() a m kir V 8zámu cbendő,,je'iiené : Gábrie Aajos őrmeser Sehreiner Guszáv örsvezeő Nagy Lajos ez őrmeser Mognj János ez őrmeser Bocskor János ez őrmeser Gyöpös Lajos csendőr Vidák Aajos ez őrmeser Horváh József ez őrmeser Segéy gyanán : Pápay Á rpád nyug ez őrmeser Sehuer Aám nyug csendőr Fekee Ferenm/: nyug csendőr Forgiarini Károy nyug ez őrmeser Barna Béa nyug ez őrmeser Monár Lajos nyug ez örsvezeő _ 0 korona, : korona e) A dombrádi Nagy Gyua és neje szüee Bernd onkafée aapíványbó juaomban részesüek Az Bzámu cbendőrke'üeben : Kein Gyúa őrmeser, örsparancsnok 80 korona

83 G A számu csendőrkerüeben : Noe Máyás őrmeser, örsparancsnok 80 korona A számu csendő'kerüeben : Gudor sván őrmeser, örsparancsnok _ 80 korona d) A m kir beügyminiszer úr Ő Nagyméóságáó Az számu csendőrkerüeben : Szenpéeri Sándor őrmeser Schwarcz Mózes őrmeser Ambrus József őrmeser Szász Péer őrmeser 0" _ Schönsein Frigyes őrmeser Lászó Péer őrmeser _ Kereszéy Mózes őrmeser Lőrincz Fer'ncz őrmeser Giirner György őrmeser Kooszár József őrmeser Csoma Sámue őrmeser Dánie Adof őrmeser Romosan Vazu őrmeser Benczedy József őrmeser o _ Székey Sándor őrmeser Lukács Miháy őrmeser _ Csekme Károy őrmeser N agy Sándor őrmeser Monár Lajos örsvezeő Drugocs György csendőr 00 korona A szamu csendőr kerüeben : Hayn János őrmeser o 0 korona Sojane Simon örsvezeő _ 00 Tóh mre csendőr _ 0 Bohn János őrmeser _o _ 0 Bodonyi Károy őrmeser _ 0 Nagy Miháy Lajos őrmeser _ 200 Papp Ruffi csendőr o 0 Preid Gábor őrmeser 7 A 8zám csendőrkerüeben : 0 korona Haamka Ferencz őrmeser Viosz Báin őrmeser _o Ringer Aajos őrmeser _ Tamás Gergey őrmeser Huber Ferencz őrmeser o Major János őrmeser _ Pájános N ándor őrmeser _ Kupecz Máron őrmeser Vekerdi Benő őrmeser Hupka János őrmeser Dukon Lajos őrmeser Farkas Saamon őrmeser Ágya J zsef őrmeser Romhányi sván őrmeser Arner Aber őrmeser _ Lányi Jenő őrmeser Somogyi Lajos őrmeser Török Sánnor őrmeser _ Szmarek Pá őrmeser Oáh mre örsvezeő Aszaos Sándor örsvezeő_ Kiss Gergey őrmeser Havács J zsef őrmeser Szeeczki Gáspár örsvezeő Czene József csendőr o Hornyik József csendőr _ Knöpfer Mór csendőr Szenpéeri J zsef csendőr Berika Péer csendőr ' Horovicz Sámue őrmeser Menschik N ánc0r őrmeser Fischer Jakab őrmeser_ Barha Pá őrmeser Menschik Emi őrmeser A V számu csendőrkerii/eben : 00 korona

84 9 Themák Auré őrmeser Szempák sván őrmeser Rajdos János őrmeser Unoka Pá őrmeser Az V számu csendörkeriieben : Gi'gey Ana őrmeser' 00 Fórián János őrmeser 80 Heer Áron őrmeser 80 Sebi/fe' Jakab őrmeser 80 Baogh Emi őrmeser 80 Sefi ' kó Ferenez őrmeser _ 80 Monár Sámue őrmeser 80 Feiseber János őrmeser 80 Recker Ferenez őrmeser 0 Jankó Károy őrmeser 0 Simon Sándor őrmeser 0 Pauik János őrmeser 0 A V számu csendö'keriieben : Vidák Aajos cz, őrmeser _ Pécsi mre cz, őrmeser Jakab Miháy örsvezeő Farkas József csendőr Mészáros Sándor csendőr Kovács Károy eendőr Körmendi Ferencz csendőr Baro" Lajos próba csendőr Kuhn Oó őrmeser Lukács Tivadar őrmeser Poák Ferenez őrmeser Csapó Lászó őrmeser Törzsök Pá őrmeser Geszesi András őrmeser Győri Samu őrmeser Babcsák sván őrmeser _ Nyusá Ambrus őrmeser Farkas iés őrmeser_ Vörös sván őrmeser, _ LOO korona korona korona Oáh Ferenez őrmeser Feai mre örsvezeő Peyer Guszáv ez, őrmeser ÉeDenési dija nyerek : WO korona LOO 00 A számu c_endö'kerüeben : Baa JózRef csendőr bzeméy uán _ 0 koroná Némeh Mór ez őrmeser szeméy uán 0 Az V, számu c!endörkerüeben : Leiner Frigyes őrmeser szeméy nán 0 koroná A V számu csendörkeriieben : Horváh Ferenez ez őrm_ szeméy uán 0 koroná V A magyar kiráyi honvédemi miniser úr Ő Nagyméóságának diosérő eismerésében részesüek : Bajdos J(mo m_ kir V sz, esendőrkere?ei örsvezeő, ezimzees őrmesernek, segédok _ aó mmőségben 89_ évi május hó ő 800 év szep _ ember hó végei összesen 98 próbacsendőrnek kképzése körü anusío mindig egyarán ki váóan ügybuzgó, ponos, ekiismereos és i en eredményes müködése vaamin pédás magaarasáér, a m_ kr honvédei miniszer úr ejes eismerésé fej eze ki 2 Horuah Jó zse! m_ kir n sz csendőrkerüebei őrmesernek a közbizonsági szogáa erén, min ezegédi ü sparancsnok 0 éven, á ausío ügybuzgó, fáradhaaan és eredménydus mükodés, ovábbá aárende jeinek heyes befoyásoása es vezeéseér vaamin örsének áandóan jó rendben arásáér m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fejeze ki 3 Pesun Miháy m kir horvászavon cs ndorparancsnokságbei őrmesernek, a közbizonság szo "

85 0 gáa erén évek so'án á anusío köeességhű kiváóan bzgó és eredményes müködéseér, nyug : áományba heyezése akamábó, a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze ki 3 Gábrie Aajos m kir V sz csendőrkerüebei őrmesernek, a Sai János cseszregi födbirokoson foyó évi november hó 3 án ese 8 órakor ekövee orgyikosság febére eesének és ké bünrészesének igen nehéz körümények közö, fáradhaaan buzgaomma és kiarássa 9 napon á foyao igen ügyes, eeményes és szakavao ejárássa eszközö kézrekerféseér, a m kir honvédemi miniszer úr ej es eismerésé fejeze ki ö Gagóczi András és Seifek ván csendőröknek, mindkeen a m kir V sz csendőrkerüe áományában, az 899 évi november hó én éjje 0 "/, óra ájban Diósjenőn kiüö űz akamáva és pedig eőbbinek egy 0 éves öreg asszony, majd ez köveőeg egy 7 éves eánygyermeknek, uóbbinak pedig egy 0 éves fiugye'meknek, gyors és báor ehaározássa és sajá esi épségüknek veszéyezeéséve, az égő házbó vaó kimenéseér, a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze ki_ 7 Amb'M Józse! m kir sz csendőrkerüebei őrmesernek évek során á úgy a közbizonsági szogáa erén min örsparancsnok, vaamin a szárnyszámveh szogáaban és segédiszi segédmunkási minőségben is, kiváó buzgóságga, ejes szakéreemme és odaadó ekiismereességge, ejes büneenség mee kifeje jees és eredményes működéseér, nemküönben pédás magaviseee és magaarásáér is, a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fejeze ki 8 Szabó József és 9 Béres József m kir sz csendőrkerüebei csendőröknek, ké fegyveres rabónak gyors ehaár 0zássa f ganaba ve üdözése körü kifeje igen ugyes és karó evékenységük, vaamin ezen rabók earózaása akamáva anusío higgad és eszán magaarásukér és a fegyverbecsüe megóvásáér, a m kir honvédemi miniszerúr ejes eismerésé fejeze ki 0 Bikrfavi Nagy Sá/do?', Néme József és 2 RSZ János őrmesereknek, mindhárman am kir sz csendőrkerüe áományában, a közbizönsági szogáa erén évek hosszú során á anusío, mindig köeességhű, kiváóan ügybuzgó és eredményes müködésükér, aárende jeiknek heyes vezeése és befoyásoása, örseiknek kifogásaan rendbenarása, vaamin pédás magaarásukér, a m kir honvédemi miniszer úr ejes oismerésé fejeze ki J 3 Schwarz Mózes, m kir sz csendőrkerüebei őrmesernek sok évi, úgy a közbizonsági szogáa erén min örsparancsnok, vaamin a szárnyszámviei szogáaban és segédmunkási minőségben is, kiváó buzgóságga, ejes szakéreemme és odaadó ekiismereességge kifeje jees és eredményes működéseér, nemküönben pédás magaviseeeér, a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze ki Vidák Aaj os és Pécsi mre czimzees őrmeseromek, mindkeen a m kir V sz csendőrkerüe áományában, Károyi József vönöczki födbirokoson és nején 899 évi deczember hó én ekövee rabógyikosság ké eesének igen nehéz körümények közö, kiváó ügyességge és fáradhaan buzgaomma, napon á foyao óvaos, de eréyes nyomozás során eszközö kideriése és a bünjeek kiséreében az igazságszogáaásnak vaó áadásáér a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fejeze ki Grigey Ana m kir_ V sz csendőrkerüebei örsvezeő, czimz őrmesernek, a vezeésére bizo igen nagy kierjedésií örsköreben, az uosó 3 év

86 ö2 aa eőfordu nagyszámú, küönfée bűncseekménynek kideríése és a ees ek earózaása s fejeenése körü anusío igen buzgó, eeményes és eredménydús evékenységeér, vaamin örsének jó rendben arásáér a m_ kir_ honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze kl 7_ Soé8z mre m kir V sz csendőrkerüebei hadapródiszheyeesnek, Seiner József majényi akoson és nején 899 évi deczember hó 7 én ekövee rabógyikosság eesének kiváó ügyességge párosu szakéreemme és fáradságo nem ismerő buzgaomma, napon á foyao nyomozássa eszközö kideríése és kézrekeríéseér, a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze kl 8 A3Zao8 Sándor m kir sz csendőrkerüebei őrmesernek, kérendbei gyikosság eesének é bárs inak, igen ; emz körümények közö, karo evekenységge es buzgaomma, fáradságos és ügyes, napon á aro nyomozássa eszközö kideríése és kézrekeríéseér, a m kir honvédemi miniszer úr ej es eismerésé fejeze ki 9 hba György őrmesernek és 20 Pachmayer Róber örsvezeő, czimz őrmesernek, mindkeen a m kir V_ számú csendőrkerüe áományában, az «asócsaóközi és csiizközi egyesüe ármenesíő és asócsaóközi beviz evezeő ársua» vonaán, az 899 évi szepember havában a Duna áradása okoza árvízveszéy eeni védekezési munkáaok sikeres kereszüvieének eőmozdiása és bizosíása ; a Gua községben védemü eme és a magánvagyonnak epuszuása mia e keserede és feingerü nép áa ávágni szándéko közgá ávágásának meggáása és ejes bizonságban arása és a feingerü népnek heyes irányú befoyássa örén fékenarása körü, ejes eredménynye 8 napon á ejesíe buzgó, fáradságo nem ismerő kiváó szogáaaiér a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze ki 2 V'kján Józ8e! és 3 2:2 Pesu Maé őrmesereknek, ovábbá 3 Jnricié Józse! és 2 Konié LUrU'8 czimzees őrmesereknek, vaamennyien a magyar kir horv!szavon csendőrparancsnokság áományában, a közbizonsági szogáa erén évek hosszú során á anusío mindig köeességhű, kiváóan ügybuzgó, fáradhaaan és igen eredményes működésükér, a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze á 2 K'marié János m kir horvásza"on csendőrparancsnokság bei örsvezeőnek, ''rgove község haárában a hegyi paakoknak fehőszakadás okoza hireen megáradásábó keekeze árvíz"eszéy akamáva, 899 évi junius hó 2 rő 2 ra menő éjjeén az emberée és vagyonmenés körü sajá esi épségének veszéyezeéséve, báor és eszán módon ejesíe emberbarái és kiünő szogáaaiér a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fe jeze ki 2 Kovác8 Józ8e! m kir V sz csendőrkerüebei örsvezeő, cz őrmesernek, Lichens ider Sándor répczeszengyörgyei akoson és ennek nején 900 évi márezius hó 7 én ekövee rabógyikosság eeseinek nehéz körümények közö, kiváó ügyességge, fáradságo nem ismerő buzgaomma eszközö gyors kideríése és kézrekeríéseér, a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze ki 27 Fod0' Miháy őrmesernek és 28 Tompe7c Józse! örsvezeőnek, mindkeen a m kir V sz csendőrkerüe áományában, a közbizonsági szogáa erén évek óa anusío mindig köeességhü, kiváóan buzgó és eredmónyes miíködésükér, a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fejeze ki 29 Némeh Aber, m kir V sz csendőrkerüebei örsvezeő, cz őrmesernek, egy sok agú és nagyon eágazo pénzhamisíó és csaószövekeze agjainak 3 hó és 2 napon á ankadaan buzgaomma, igen ügyes nyomozássa eszközö kézre *

87 [G keriéseér, a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze ki O Sziva György m ki' V sz csendő'kerüebeh őrmesernek, évek során á, küönfée szogáai akamazásában, min örsparancsnok, segédokaó és szakaszparancsnokheyees anusío mindig eg :y arán k?, e e séghű, ki,, : áóan ügybuzgó ' és eredmenyes mukodese, ovabba aárende jeinek heyes befoyásoása és fegyemezése, örsének jó 'endben a'á a s pédás magaarásáér, a m kir honvédem ms, er u' ejes eismerésé fejeze ki 3 Hodos Ana, m kr sz csendőrkerüe?eh csendőr, ez ör sve, eőnek, egy feee veszéyes, Jó szervez beorő szovekezenek agjai áa, Karczagon, VamosPércsen, de küönösen a Debreczen kör? yékez ő szőők házaiban ekövee 0 rendbei : pasnak 9 n fáraságos, gyes és kiaró nyomo? ssa eszkozo kinyomozasa, a szövekeze ag' anak earózaása és 733 korona érékű opo, mgósagnak, vaamin 3b darab serésnek megkeríése áa eér szép eredményeér, a m kir honvédemi mser úr ejes eismerésé fejeze ki 32 Nagy Miháy Lajos, m kir sz csendőrkerüebei őrmesernek, az 899 év eső feében a némepaánkai örsköreben eőfordu és kideríeen marad közbizonsági zavarok közü 20 súyosabb bes ámíás aá eső bűncseekménynek, nagyrész beorésse párosu opásnak, 9 órán á foyao eréyes nyomozás során örén kideríése, eesnek earózaása és a biróságnak az összeszede 30 kor érékű bűnjeekke vaó áadásaér a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze ki 33 Pá gnicz, m kir sz csendőrkerüebei őrmesernek, NagyKőrösön 898 év óa foyao méh magzaehajási üzemek eeseinek 2 hónapon á, faradhaaan buzgaomma, ügyes és eeményes nyomozássa eszközö kideríése és kézrekeriéseér a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fejeze ki 3 Baács Józse!, J kir sz csendőrkerüebei őrmesernek, a közbizonsági szogáa erén 2 éven é anusío kiváóan köeességhű, fárad haaan, ügybuzgó és igen eredményes működéseér, a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze ki 3 Seffko Ferencz és 3 Kárász János m kir V sz csondőrkerüebei őrmesereknek, öbb éven á bi'ósági segédmunkási minőségben, fáradhaaan odaadó munkásságga és ekiismereességge ejesíe jees és oredménydús működésük, vaamin pédás magaarásnkér, amkir honvédemi miniszer Ú' ejes eismerésé fej eze ki 37 Kfvács Korné, m kir sz csendőrkerüebei őrmesernek, Unguresan Simon kozárvári akoson 899 évi deczembe' hó 9én ekövee gyikosság eeseinek, igen nehéz körümények közö kiaró evékenységge, nagy ügyességge és eeményességge eszközö kideríése és a eeseknek a bűnjeekke együ az igazságszogáaásnak vaó áadása, vaamin egyáaán a közbizonsági szogáa erén min örsparancsnok és szakaszparancsnokheyees is, öbb éven á anusío ügybuzgó, ekiismerees és eredményes műköcéseér, a m kir honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fej eze ki 38 Szaai Károy, m kir V sz csendőrkerüebei örsvezeőnek, a közbizonsági szogáa erén öbb éven á áaában, de küőnöson az uóbbi ié év aa anusío kiváóan köeességhű, fáradhaaan, ügybuzgó, eeményes és erecménydús működése és kiváó magaarásáér, a m kir honvédemi minisze' úr ejes eismerésé foj eze ki 39 Peyer Guziv, m ki' V sz csendő'kerüebei örsvezeő, ez őrmese'nok, azon odaadó fáradhaaan buzgama és eredményes működéseér, meyye 9 napon á, kiváó ügyességge és eeményességge foyao fáraszó nyomozás során, egy kóbor czigányokbó áo beörőbanda áa ekövee, minegy 300 korona kárra jár, 3 rend

88 bei ops kíderie, ees az igazságszogáaás kezbe Juao, 8 orgazdá pedja fejeene és a bűnjeke keyés kívé, ee mekriee a m kir hon"éde m mms er ur e J es esmerésé fejeze ki :0 Meszaros Peer, m kr V sz csendőrkerüebe, orsvezeőn, ek, az 900 évi ápriis hó 23án éjje J? rakor Cseeny kozségben kiüö űzvész akamava eg embernek egy égő házbó gyors és báor ehaározassa orén megeuéseér, vaamin a vagyonmenés körü anusío önfeádozó buzgó és e : redményes működéseér, a m kir hon'védemi mdszer úr ejes eismerésé fejeze ki Anafi József, m kir V sz csendőrkerüebeh Ö sv, zeő,? zi z őrmesernek, ki éjjei időben egy, v, amcsapa o, kgyuad házbó, sajá esi épsegenek koezkazaasava egy ember a megfuadás haááó báo eszán ágga me gmene, a m kir honvédemi mmszer ur ejes esmerésé fejeze ki 2 Sepeanz s van m kir horvá szavon esendőrjj ranesnok ságbei őrmesernek kérendbei gyikossag eesem, k, vaamm egy veszéyes ovaj szövekeze 3 agjanak hosszabb időn á ankadaan kiarássa, igen fáradságos, ügyes és eeményes nyomozássa eszközö kideríése és earózaásáér am m honvédemi miniszer úr ejes eismerésé fejee ki 3 (ovfics Lajos, m kir V sz csendőrkerüebei csendőrnek, árvízveszéy akamáva egy embernek s Já éee koezkázaásáva, a vízbefuás veszéyéői O, rén megmenése és áaában is a védekezési munkaaok kör ü ':'n, usío, kiváó szo gáa i?r, a m kir honvédemi mmszer ur ejes esmerese fejeze ki V A csendőrkerüei parancsnokságok áa dicsérő okiraa áaak e : az számu csendőrkerüeben :, Borby József őrmeser egy rabógyikosság ee, s? nek kvaó buzgaomma és eeményességge ejese nyomozás uán örén kézrekeriéseér G7 Konya Súme őrmeser 888 korona kárra )ár opás eeseinek fáradságos nyomozás uán örén kézrekeriéseér Bordas Lázá' őrmeser egy 98 korona kárra jár pénzopás eesének rendkívüi ügyességge foyao nyomozás uán örén Mzre{eríésér Va'ga János csendőr rendbe! opás eesemek 2 napon á foyao fáradságos nyomozás uán örén kézrekeríéseér Mikós Múzes és Berec"ki Arpad csendőrök egy 2 agbó áo orvadász ársaságnak rendkivüi ügyességge örén kideriéseér Kr('cza Lászó őrmeser egy 3 agbó áó vásán ovaj szövekezenek 207 órán á foyao fárad ságos nyomozás uán örén efogásáér Török sván őrmeser 20 éven á ejesie ugybuzgó és eredményes működéseér,, Török Ferenoz csendőr egy pénzopas eesemek 3 órán á foyao ügyes nyomozns uán örén kézrekeriéseér Gohú?'d János ez őrmeser az évek foyamán az örsköreében eőfordu számos bűne federíése és azok éeseinek efogásáér Paocsai Dánie örsvezeő 89!J évi deczember hó 8án Gombás községben eőfordu eenszegüés, és ennek kövekezében akamazo fegyverhasznaa akamáva anusío báor roagaarásmr s örsének indjkor jó rendben arásáé' RomosLn Vam őrmeser évi csendőrségi szogáaa aa úgy a köz, biz? nsági szogá a erén, mi a deési szárnyná a szamveh és egyéb roda eendok végzése körü anusío kiváó buzgam áér :, FaTkas János ez őrmeser a veresorony haarszéi örsön éven á a közbizonságnak, a vasu épíése akamáva számos idegen nemzeiségű munkások köz vaó zavaraan fenarásáér Kacsó Jzsef örsvezeő a nagydisznói örsne ejes rendbe hozaaáér és a közbizonság szogaaban anusjo kiváó evékenységeér

89 J(jfJ m'(3 Dénes ez őrmeser és Nagy Géza csendőr az 900 ápriis 2 én Breáza községben kiüö üzvész akamáva az emberée és vagyon menése körü anusío fáradságo em ismerő evékenységeér A számu csendőrkerüeben : Amb'"us Béa ez őrmeser rendbei rabás és rendbei opás és eeseinek kideríéseér Hodoyi avín örsvezeő rendbei opás és eeseinek kideríéseér Papp Ruffi csendőr a kideríeenü marad köz bizonsági zavarok körü 20 nagyobb esenek, nagy rész beörésse párosu opásnak, 9G órán á eszközö kideríéseér Szőősi LaJo8 ez őrmeser a közbizonsági szogáa erén anusío eredményes működéseér Kovács B/na Jzsef őrmeser a jeenkezők gyűjése körü kifeje evékenységeér Báin Józsefesendőr öbb rendbei opás eeseinek kideríéseér A számu csendőr/,erijeben : f!zeeczki G<ispár örsvezeő, mive K Varga János hajdu : bagos akoson ekövee rabógyikosság eesé gen nehéz körümények közö hosszabb időn á ejes odaadássa, ankadaan szorgaomma pédaszerű ügybuzgaomma és észszerű apinaosságga vezee nyomozás foyamán kiderienie, efoo'nia és az gazságszogáaásnak áadnia sikerü Szőke Mihfiy csendőr, mer min járőrvezeő a Rágó sván szonoki akos kárára foyó évi juius án ekövee 970 korona érékü ó és koesiopás ügyében 7 órán á észszerű, apinaos és fárad ságo nem smerő ügybuzgaomma vezee nyomozás foyamán, a ees kideríenie, efognia és az összes bűnjeekke együ az igazságszogáaásnak áadnia sikorü D Gyani Gergey csendőr, mive a Rágó sván szonoki akos kárára foyó évi juius án ekövee " f 970 korona érékü ó és kocsiopás ügyében 97 órán á észszerü, apinaos és fáradságo nem ismerő ügybuzgaomma vezee nyomozás foyamán, a ees kézrekeriéséhez járőrvezeőjének ámogaása áa hahaósan hozzájáru Toryai Ferencz ez örs vezeő, mive az ország öbb vidékén, de küönösen MarosVásárhey környékén öbb éven á garázdákodo veszéyes ovajszövekeze agjá és öbb bűnrészesé fáradhaaan kiarássa, pédaszerű ügybuzgaomma és körüekinésse, 23 napon á vezee nyomozás foyamán kézrekeríenie és a bünjeek egy részéve az igazságszogáaásnak áadnia sikerü A V_ számu c8endőrkeriieben : Foge Ana és Szmefana Ferecz csendőrök, egy rabógyikosság eesének kiváóan ügybuzgó, apinaos és ankadaan evékenységge örén kideriéseér Furin János ez őrmeser, öbb rendbei beöréses opás és egy rabás ekövee 7 egyénnek 9 napon á kiváó buzgaomma örén kideríése és efogásáér Binder Miháy ez őrmeser és Wei8z Mayá8 csendőr, egy szarvasmarhaopásoka üzeszerüen foyao ovajszövekezenek rendkivüi fáradságga és kiarássa eszközö nyomozás foyamán örén kideríéseér Hoovka Fe'encz ez örs vezeő, egy nőnek a vizbefuás veszéyéő férfias báorságga és eszánságga örén megmenéseér Kovács Füöp őrmeser, mive a szakasz irodai eendőke a szakaszparancsnok huzamosabb ávoéében kifogásaanu ejesíee, örsé áandóan jó rendben aroa s a közbizonság erén eredményes evékenysége fej e ki Ligei János örsvezeő, Szendrő községben 899 évi junius 29én dühöngö üzyész akamáva az éeés vagyonmenés körü anusio dicsérees? agaarásáér

90 70 Pafy Móricz őrmeser, mive a szárnyszámviei eendőke kiváó buzgaomma, eküsmerees ponosságga és szorgaomma ája e Kovér Géza örsvezeő, egy nagyobb mérvű juhopás eeseinek 22 órán ankadaan buzgaomma s eeményességge eszközö nyomozás uán örén kideriése és efogás áér C80rba Aajo8 örsvezeő, egy rabási kisére és suyos esi sérés eeseinek kiváó buzgaomma és észszerűségge foyao nyomozás uán örén efogásáér Baogh Jonoi! ez őrmeser és Páóczi Miháy örsvezeő, Geszey község haárában ekövee rabógyikosság eeseinek kiváó buzgaomma s kiarássa eszközö kideríés e és efogásáér Marksein Beraan örsvezeő, öbb rendbei váóhamisíás, ovábbá évek óa foyao opások eeseinek kiváó buzgaomma és ügyességge örén kideriéseér FehéTvári Lászó csendőr, egy gyikosság eeseinek kiváó buzgaomma, kiarássa és eeményességge foyao nyomozás uán örén kideríéseér Szenderszki János és Zaf?'ok J/nos csendőrök, egy óopás eeseinek napon á ffradhaaan buzgaomma és kiarássa foyao nyomozás uán örén kideriése és efogásáér Az V 8zúmu c8endőtkerüeben : Trebichov8zky Ján08 csendőr egy ha agu kóbor czigányovaj szövekeze áa évek során á ekövee opások kideríéséné, vaamin a eeseknek és 8 o'gazdának kézrekeríéséné vaó hahaós közreműködéseér Monár GYÖ?'gy és Kui Gábo?' csendőrök, évek foyamán nyoez megye erüeén nagy számban ekövee beörések és egyéb bűneek eesének negyvenha napon á igen fáradságos nyomozássa eszközö kézrekerféséné vaó hahaós közreműködésükér 7 Erdőfi Fe'encz ez őrmeser és Ladiczki J(n : 08 örsvezeő, Seiner József majényi akosnak és nejének séremére 899 évi deczember 7 én ekövee rabógyikosság eesé? ek iváó ügysség, e pársu szakéreemme, faradsago nem sm, ero }>uzgo ságga eszközö kideriése és kézrekerfeséne vao hahaós közreműködéseér Juhász András őrmeser és Sefanovic8 Józ8ef csendőr Nógrád vármegye erüeén uóbbi időb? ekövee öbb rendbei rabás eesemek, orgazda! nak és bűnrészes einek észszerií, fáradságo nem ismerő, buzgó nyomozás uán örén kideri éseé Fo'ei Pá őrmeser, Soós sván és Mnyk sván ez örsvezeő, Sari'f' a Vende, Beé?: Dánie, Kui Gáb0" Poákovics Adám, Mak Pa, Nagy s/ván K?'osák Mikós, Hoós Miháy, Be'i!cz Pá és Zaner 8ván csendőrök, Komós Miháy ezz őrmeser Simon Pá ez örsvezeő, Szabo ' LaJOS ez őrmeer Szabó Kimán, BaraZos József, Máé Mihúy, Bajok Vincze, Vendég h Péer és Végh Pá csendőrök, 899 évi szepember havában a Dun áradása okoza árvizveszéy akamáva a védem munkáaok körü fáradsáo nem ismerő buzgaomma, odaadássa és szép eredménynye ejesíe kiváó szogáaukér ' " Jarm'i8/, a József csendőr, mve, az ongykoag czézaa magá feakaszo Kovacs Máron Joka akos nyakáró a köee idejekorán voíoa s a szakéreemme ejesíe éemenés kséreek áa az ieő a bizos haáó megmenee Recke Ján08, Jan! ó Károy őrmeser és ModrócZ, ki K,Toy örsvezeő 899 évben a csendőr Jeenkezők gyüjése körü anusío kiváó buzgmukér Baazs Józuf örsvezeő az uosó 3 év aa az igen nagy erüeü eseai örs öreében eőfo rd minegy 30 rendbe kuonfée buneseekmény kde'ése a eesek earózaása és fejeenése körü ansío igen buzgó és eredményes evéken;v Laurinecz Miháy örsvezeő az uosó ké ev ségeér aa a

91 7': nagy erüeű urzovkai örsköreben eőfordu minegy 2 rendbei küönfée bűncseekmény kideríése, a eesek earózaása és fejeenése körü anusío igen buzgó, eeményes és eredményes evékenységeér M odróczki Józsf örsyezeő és Lamper Lajos csendőr mu év deczember hóban Vágujhey környékén a közekedő vasui kocsikbó örén 83 korona kárra jár opás kideríéséné a ovaj szöve " keze agjainak fáradságos nyomozássa örén fefedezése és earózaásáér Zádori Miháy ez őrmeser, azon odaadó fáradhaaan, buzgó" és eredményes működéseér, meyye 30 órán á kiváó ügyességge és eeményességge foyao nyomozás során egy veszéyes csavargó áa ekövee 279 korona kárra jár ké rendbei opás kiderienie és a opo árgyaka megszereznie sikerü Bir8amai sván és Csernák Bea csendőrök, mive foyó év ápriis hóban a Miava paak áradása foyán beáo veszéy akamáva Csacsó község haárában és Hrussov erdő közeében áó csőszházban bennreked asszony és gyermeke báor eszán és önfeádozó ejárásuk áa az eseeges haáó megmeneék Deák 8,índor csendőr azon köeesség érzerő anuskodó cseekedeeér, hogy foyó évi február hóban a hidegő már megdermedve vo Soós János eszergomiakos a bizos megfagyásó fáradságo nem ismerő ügyes és észszerű ejárás áa megmenee Hermann Km'oy és Pap Lászó csendőrök, mive 900_ évi május hóban Bernecze községben a ber eczei paak kiáradása foyán egy házban bennreked beeg férfi, asszony és gyermeke báor, eszán és önfeádozó ejárásuk áa az eseeges haáó megmeneék Lichner Gyua csendőr azon odaadó fáradhaaan buzgama és eredményes működóseér, meynek során napon á kiváó ügyességge és e eményességge 73 foyao nyomozás során egy ve zéyes csayargó, ki Menich János rudnói község b'ó meggykoa, ovábbá Turócz, Nyira és Pozsony vármegyék erüeén 3 beöréses opás ekövee, bünársáva együ efoga és a opo árgyak nagyobb részé megszereze Priszách Dánie és Peer Lő'incz csendőrök az uosó 2 év aa a nagy apocsányi örsköreben eőfordu minegy 0 rendbei küönfée bűncseekmény kideriése, a eesek efogása és fejeenése körü kifeje hahaós közreműködésükér A V számu c8endőrkerüeben : Váradi Ferenvz ez örsvezeő, a közbizonsági szogáa erén anusío kiváó szorgam a:, ügybuzgósága, eredményes működése és aárendejemek heyes befoyásoásáér Gergey Gyó"rgy őrmeser, mve gy rejéyes gyikosság eesei bá' hosszabb dőn á ankadaan szorgaom és kiarássa eszközö nyomozássa kideriee, a eeseke észszerű és eeményes ejárássa önbeismerésre bira és az igazságszogáaásnak áada Nagy Lajos ez őrm es? r, 8aródi JÓze:( és Tar Gábor csendőrök, a Sah Janos cseszreg fodb'okoson 899 évi november 3án ekövee gyikosság febére eesének és 2 bünrészesének igen nehéz körümények közö fáradhaaan buzgao,mma és kiarássa eszközö kézrekeriéséné anuso hahaós közreműködésükér Wof Mózes ez őrmeser,! Sch, rekhausz Tamás dárdai akoson ekövee gykossag eesének és bűnrészesének, ügyes, eeményes és szakavao ejárás sa 2 óra aa eszközö gyors kézrekeríéseé' Menyhár Mihay, Tiboy sván és Kqczán mre csendőrök, egy veszéyes fegyve'es rabonak, ne:éz körümények közö örén kipuhaoás a és erős " kuzdeemme Ö'én agyonöveéséné anusio ugyes magaarásukér

92 7 Jakab Miháy ö'svezeő, Fazekas József és Mészáros S,ndor esendőrök, Károyi József vönöezki fö d birokosnak és nejének séremére 899 évi deezember én ekövee rabógyikosság ees einek igen nehéz körümények közö, kiaró evékenységge, buzgaomma és fáradságos nyomozássa eszközö kézre keríéséné anusío hahas közreműködésükér Némeh s ván őrmeser és Podoczánecz Ferencz <!sendőr, míve 8 rendbei, nagyobbrész beöréses opás eesei, 28 ráig aro fáradságo nem ismerő kiarássa, szakéreemme és buzgaomma foyao nyomozássa kideríeék Némeh sván őj"meser, Némeh sván, Jakab Máé, Lovas Dánie, Fenős pú ez őrmeserek, Horváh pú örsvezeő, Nyers Lőrinez, Koa'ic8 sván, Tüán Nándor, Móye' gnácz, Csijndő'r Jó zsef és Baraaics K,ímán esendőrök, a közbizonsági szogáa erén anusío kiváó szorgamuk, buzg evékenységük és eredményes működésükér Szigei Kámán őrmeser, mive 3 év efoyása aa, részin min segédmunkás, részin min szárnyszámvivő, a szárnyirodában ernyedeen szorgama, buzgó evékenysége és megbizhaóságo anusío Vidák Aajos ez őrmeser, Kúdús sván örs vezeő és Bedő János ez örsvezeő, a Lichensader Sándor répczeszengyörgyi akoson és nején 900 márezius h 7én ekövee rabógyikosság ees einek nehéz körümények közö kiváó ügyességge, fáradságo nem ismerő buzgóságga eszközö kideríése és kézrekeriéseér Szaai GYÖ'gy, Szabó Károy ez örsvezeők, Kubinyi Károy, Farkas Gyua, Hegedüs Mikós, Koronczai Sándo', Szabó Péer, Tóh Lajos, Pinér Aber és Meser József esendőrök, egy sok agú és nagyon eágozo pénzhamisíó és csa szövekeze agjainak, ankadaan buzgaomma, igen fáradságos és ügyes nyomozássa eszközö kézrekeríéséné anusío eredményes közreműködésükér Nagy Laio8 ez őrmeser, egy öbb agb á 7 kóbor ezigánybandának napg aro gyes, eeményes és fáradságos nyomozassa eszkozo kezrekeríése az áauk ekövee minegy 2;93 korona éréke ' képvise opásoknak dderíése s számos orgazdának fejeenéseér Mészá'os Ana ez őrmeser, Hauzer Jn08 ors vezeő H0'váh sván, Lakics sván, Divad svá';, MészÍ'os mre és Basa Jáno8 csendőrök, az? odaad fáradhaaan bu:gamuk és eredmnyes muködésükér, meyye 9 nap?n á kvá üg!ességge s eeményességge foyao fáraszo nyomozássa, gy kóbor ezigányokbó áo beör bad;da áa kovee minegy 3,00 korona kárra Jár 3 rendbe opás kiderieek s ees 8 orgazdáva együ az gazságszogáaás kezébe juaak, Hideg Ana, Némeh SÍndor és SZgeh,van csendőrök, az 900 évi ápriis 23án éjje rakor Cseény községben kiüö űzvész akamáva : az ée ; és vagyonmenés körü anusío onfeádozo, buzgo és eredményes működésükr B0'ényi sván, Manyok LJ08 orsvezeők, G!Jarmaczki József, mre sván, Be'nhard Jakab, Habich János, Jánka GYÖ'gy és Tó h Sando' esendőrök, azon fáradhaaan buzgamuk és eredményes működésükér, meyye 2 napon á oyao ügyes és fáradságos nyomozássa, egy CZgánybanda áa ekövee minegy 270 korona ká!ra Jr 20 rendbei opás kiderieek, 3 aes az 9zsagszogáaás kezébe juaak, 2 orgazdá peg f? jeeneek és a bűnjeek nagyrészé megkaneek V A csendőrkerüei parancsnokságok áa nyivánosan megdicséreek : Az számu csendőrkerüeben : Székey János és Csom0 dni Baazs cse ndőrk 888 korona éréke képviseő öbb rendbei opas ees einek kézrekeriésében anusío evékenységükér

93 7G Bords s/ván csendőr egy pénzopás eesének kinyomoẓás a és efogsáná anusío evékeny!égeér Paraz8o Jf'T;0S es Beddercz Kereszéy csendőr rendbe?pas s Dek kinyomozás a és efogása kor : anuso kvao evékenységükér V'Ld,!, ber ö ; syezeő és Szoga Józse! csendőr egy 3 ag bo VS r ovaszövekezenek kinyomozása és efog asa koru anuso evékenységükér P"pwzka Keemen őrmeser, Báin Fe'rencz ez őrmese :, Ngy B;njáin örsvezeő, Bm aan Miháy, B'u8 Lazr? rmeser, Gergey Sándor, Barabá8 M'Lh(y, Pap M'Lks, Jvagyari András, Jenáki János, Dob'bdn Peer, Kan Kárcy és Bardocz András ez őrmeser, Szőke Dénes, Kereoz/es János és Eekes Mịháy' örsvezeők a egénységi észám kiegészíése koru Jeenkezők gyűjése körü anusío sikeres működésükér Kádár András és Fabián Benjámin csendőr egy űzvész akamáva a vaoyonmenés és a űzoás körü anusío evékenyégükér Virág sván és Má/é Pá csendőrök egy gyikosság eeseinek kinyomozása és efogása körü anusío evékenységükér A számu csendőrkerüeben : G'aue' G!Jij'gy őrmeser, Lővenberger Füöp és Varga Ferencz csendőrök, rendbei rabás és rendbei opás eeseinek kideriéseér Ferenczi Sándor csendőr rendbei opás és eeseinek kideríéseér Bodonyi Károy őrmeser, segédoka, az aiszi anonezok okaása körü kifeje buzg és sikeres működéseér Forró Sándor ez őrmeser, H0'váh sván Osibre Vazu és Dósa Ana csendőrök öbb rend : bei opás eeseinek kinyomozásáér ' &aki Pa ez őrmeser az aiszi anonezok sikeres okaásáér 77 A sz/nm csendő'kerüeben : Pogár Gy,h'gy ez örs vezeő, mive a Debreczen haárában, Karczagon és V ámospé'csen ekövee igen számos beöréses és serésopás ügyében vezére nyomozások foyamán járörvezeőjé napon á szakadaanu odaadó ügybuzgaomma és ankadaan szorgaomma ámogava, az eredmény eé'éséhez hahaósan hozzáj áru Heiing sván ez örsvezeő, VOZ/' Miháy, Ba'ocsik bván és BogY/ár Jinos csendőrök, mive a Debreezen haárában, Karczagon és Vámospéresen ekövee igen számos beöréses és serésopás ügyében veze e nyomozások foyamán járőrvezeőj üke szakadaanu napon á odaadó szorgaomwa ámogava, az eredmény eéréséhez jeenékeny részben hozzájáruak Ba'iha Mó,' őrmeser, mivo Döme :\áé kisuj száási akos kárára ekövee ó és kocsiopás eesé 8 napon á szakadaanu, ankadaan szorgaomma és odaadó ügybuzgaomma foyao nyomozás foyamán kideríee G/ JánoB csendőr, mive járőrvezeőjé az eőbb eir opás kideríéséné fáradságo nem ismerő kiarássa ámogaa és ez áa az eredmény eéréséhez jeenékeny mérvben hozzájáru Tonai sván csendőr, mive járőrvezeőjé az ország öbb vidékén, ee küönösen MarosVásárhey környékén öbb éven á garázdákodo veszéyes ovajszövekeze uán is napon á vezee nyomozás foyamán, fáradságo nem ismerő kiarássa és ocaadássa ámogaa s ez áa a ees ek kézrekeríéséhez hahaósan hozzájáru A V 8zúmu csendőrke'üeben : RCZ Péer ez őrmeser és Vajda Báin csendőr, egy rabógyikosság eesének kinyomozása körü anusío fáradhaaan és eredménye R szogáaukér 2

94 7 Mon,i' J'eer, R,' i,józsef Liba Mf/ yás és Nagy József csenuőrök, öbb rendbei beöréses opás és eerv rabás ekö\'ce 7 egyénnek üoerése körü nsio igen buzgó PS eredményes szogáaukér Gyo f!jö,i Aher csendőr, egy szarvasmarha opsoka üzeszerííen foyao szö\'ekezenek khcnése és efogása körü anusío kiváón ügybuzgó és ereo' :ényes mü]{ödéseér, ' Greisin,q 7' M'iy'is örs vezeő és Snauy' [aj os, csen cő', öbb rendbei óopás eesedek ps egy pénzhamisíó szövekeze agj ainak igen ügyes és észzerü nyomozás foamán örén kideríéseér, '['óh Mikó8 C7, őrmeser és U8zkai Pá, örs vezeő, mive min szá'yirodai segédmunkások a reájuk bizo eenuőke an kadaan szorgaoma és ponosságga ejesíik LJ'ori F'e'encz örsvezeő, mi\'e min ör" parancsnok őrsé mindig rendbeu aroa, a fegyeme heyesen kezee s a közbizonsági szogáaban eredményes evékenysége fej e ki, Szigei György csendőr, egy nagyobbmérvű juhopás eeseinek kideríése és efogása körü anusío odaad ó és eredményes közremiíköoéseér Pin/ér,v/n őrmeser és Uj sván csendőr, egy posaopás ees ének ankadaan buzgaomma s ügyességge örén kideríéseér, vaamin az eopo 7200 korona megkeríéseér Kovács J/nos csendőr, egy rabás i kisére és suyos esi sérés eeseinek kideríése és efogása körü anusío eredményes szogáaáér, Lenyó Tivadar, Miskó Gyó'ryr;, Hngi Sá n do7' és B0'Csik Lajos csendőrök, Geszey község haárában ekövee rabógyikosság eeseinek kideríése és efogása körü anusio eredményes szogáaukér, Sp enik Jú nos, Andr'i Ferencz és H ncics(k Miháy csendőrök, évek óa foyao opások eesének kideriése és efogása körü anusío hasznos és ered, ményes müködésükér, í! Baog?, Mihúy csendőr, egy gyikosság eeseinek kiceríése és ejfogás körü ansío igen huzgó ée eredményes szogáaáér Pder J08 örsvezeő, egy csendő" pj'őr efegy "erező kóbor czigánycsapanak fáradhaaban evékenységge és buzgaomma ejosíe nyoo>ás uán örén efogásáér Bi'inyi sván és J(ová Géza öj's\'ezeők, Szend"r8zki JOS,, Nagy }(m'oy és Súgoi G!Júrgy csendőrök, egy gyikosság eeseinek k váóan észszerií és apinaos ejárás sa örén Joderíéseér, Az V szrirm cse d;!r'kctüe ben : Sar'ina Vende és Guass?! József csendő'ök évek foyamán nyocz megye erüeén nagy számban ekö "ee beörés és egyéb bine eesének igen fáradságos nyomozássa eszközö kézre<oríéséné "aó hahaós közremiíködésükér Láner Frigyes őrmeser, Vioa Lajos, Hranyai sván örsvezeő, MahT KÍ7'oy, Farkas Miháy ez, örsvezeő, Horvú h Súndm', Suui svún, Hafyár Vende, Piingf7' Jo zsef, Sh'a8zky May, Sagá! svin, Boc'aszky Pá, Osidei József, Skoda Janos, Jakab Zsigmond, Nym'ad Vinc,,', O,zuka Já nos, Kocsis György, Ohoár Máyús, Nagy Jáno,, OBz7cay Lajos, Lukács Mihúy, Per;ovszky József, Roszina Laszó, Gy> ina János, Oáh Dánie, Bn"si! Dúnie, HabaTa mre, Obe, József, Haia Pa, Sziágyi Ge7'gey, VÖ'ÖS sván, 08ernyicska Fe7'encz, Horecsnyi Mihay, PomsáT FeTencz, Baga Józse!, János Ja nos, Paasi Péer, Dubnicska Gyo'rgy, Lkács sván, G7'ossmann Lajo,, Ospányi Péer, Baskovich Ana, Osebik Miháy, Komaf 8vá n, Lehoai József, Mo/'vai János, Simboch Jozsef, Va nyek Ana, M,kna A na, Gasi József, Ondrisz Má7'on, Kó, ai Lajos Mikuás József, Eheie' Fe'encz, Siand'u Gábor, Nasziczky József, Pavovkin Janos, Pia" AndTas, Bea7covics Jánns, Jepure Vazu, Oservid József, Kovács Baázs, 2*

95 80 Thu'n' Józ8ef csendőrök, BTunczik Józ8ef, Dankó Ana, BL8or GYÜ'gy, Bene8 Jáno8, Perzaka E"!Ő és G'acza SamL próbacsendőrök, And ovics bnre, Beiczai M háy, Bodi8 Lajos, Kincsek Jó zsef, Szabó bnre,,aj o8 Géza, Tóh Jgnácz,,\'e oha Józ8ef, Fedor Adam, Tanió Gyua csendőrök, Borka Ndndor, Orban L/jos próbacsendőrök, Jancsovics Lőri"cz és Hodo88i Benő csendőrök, Schacha János és Bekő 8/ván czimz örsvezeők, Pá sván, Pai Ká TOy, Mikuska Mihay, VánJi Simon, FTis( h Ana, Bakó avan csendőrök, Danihe Ferencz, SipU8 Vincze, Thurzo Szive8ze?' és Bea kovics Vende próba csendőrök, Kuz8e Szaniszó, Fiipcsa Fe'encz, Takác8 Jf Ínos és Zsigmond Ferencz csendőrök az 899 évi szepember havában a Duna áradása okoza árvíz veszéy akamáva avédemi munkáaok körü fá rai!ságo nem ismerő buzgaomma, odaadássa és szép eredménynye ejesíe kiváó szogáaaikér Bauer Ana és F,)di Pa őrmeser, Szaai Károy örsvezeő 899 évben a csendőrjeenkezők gyűjése körü anusío kiváó buzgamukér K'sák Júnos csendőr 30 órán á foyao nyomozás során egy veszéyes csavargó áa ekövee 279 korona kárra jár ké rendbei opás kiceríéséné vaó hahaós közreműködéseér Bauer An(, Ta borszky sván őrmeser, Budai Fe'e/cz örs\"ezeő, Szabó Gyijrgy, Mészá?os Ká'oy, Paasi Péer, Gyu'ina Júno8 csendőrök és KU'inecz Rezső próbacsendőr is napon á foyao nyomozás során egy veszéyes csavargó efogaásáná s áaa ekövee 3 rendbei beöréses 0 v ás kideríéséné és a opo árgyak megszerzéséne vaó hahaós közreműköcésükér A V 8zám csendőrke üeben Baier Józ8ef ez őrmeser és Geiser Mó?' csendőr, mive egy csavargó áa ekövee rendbei, minegy 70 korona érékű opás, 72 órai fáradságos és J8 gyes nyomozássa dderfeek s a megszerze bűn Jeeke a eesse együ a biróságnak áadák CSb g JOZS('f ez örsvezeő, Jordán Fe'encz és V/ kov 8 K em en csendőrök, mive egy rejéyes gykossag kdenéséné, s a ees ek kézrekeriéséné eredményesen közreműködek Sza?ó GYÖ'' qy, Th Gyua és Takács bnre, : csendorok, mve Schrekhausz Tamás dárdai akoson ekövoe gyikosság oosónok s a bünrészeseknek kézrekeríéséné, az eredmény eérésében örsparancsnokuka hahaósan ámoo'aák Kovács Ká "oy, {ii?'mendi Fere,7cz és Baro8 Lajos cse cőrök, a Kár yi József vönöczki ]akoso s nején ekov ee rabgypkossg eeseinek kipuhaoása és, efogasána, ejese JO szogáaaikér Boru,dh Sándor, Reiz Jó z8e! Zsöks Má yás Taián Já /08 Remee ; Jzse!,Bosyák Mihf/y és J(án' sván csendőrok, a kozbzonsági szogáa erén kifeje szorgam uk, evékenyséaük b és eredményes működés ükér g 'O,Y LörifJZ őrmeșer, a egénységi észám kieg ; szése kor,? anuso kiváó buzgama és eredmeny ejes muködéseér Hu yadi Sundor őrmeser és La7bkovics Gyua csendor, a Topak Ferecz zaaivánczai akoson eö ee gyikosság eesének ügyes és apinaos ejarassa eszközö kideríéseér Ka'dos Lajos örs vezeő és Behek Mikó8 csendőr a Repeisz Ferencz besfai akos kárára ekövee 7? korona kárra jár gabona és iszopás eesedek napg aro fáradságos nyomozássa eszközö kideríéseér Basa Jano8 és Lakics 8ván csendőrök mive Horváh Ferencz fegyveres csavargó kiváó figyeem és é?erségge aro esáás akamáva épen akkor, mdon az gy rabás szándéko végrehajani, eszán, magaarassa efogak s efegyverezék K88 JO f! 8ef, Samu sv/, Ma on Sándor és Ka sza Ja nos csendőrök, a Lichensiider 8ándor

96 répczeszgyörgyi akoson s nején ekövee rabógyikosság eeseinek kézrekeríéséné anusío eredményes közreműködésükér Baazsic8 József ez_ őrmeser és Baaskó ván csendőr, mive kiváó éberségük áa s a heyze veszéyes voá feismerve, gyors inézkedésükke eheővé eék, hogy egy szeméyvona, mieő egy feszakad vasui vágányra ér vona megáíassé{, s ez áa a vonao a bizos kirikásó meg meneé, Herczeq Lőrincz _ örsvezeő, Szersa JÍnos és Saj'ódi JJzsef csendörök, mive egy 2893 korona krra Jár opás ekövee kóbor czigánybandának 0 napg foyao nyomozássa örén kézrekeríéséné eredményesen közreműköcuek Kondor Lajos és Bedi Ferencz csendiírök, mive egy 3 korona érék( ó, ósze'szám és kocsiopás eesé ügyes, apinaos és gyors nyomozássa, ()/2 órai szogáa aa kideríeék s efogák, Hpr_czeg Srímue és Szakoczai gnácz csendőrök, egy DO korona pénzopás eesének 9 órai ügyes eeményes és körüekinií nyomoissa ' es7kö ' zö kideríése és efogásáér vd Józse!, Tj'anyek AndrÍs és Mníz sván csemőrök, mive egy kóbor czigányokbó áo berő?anda áa ekövee öbb rendbei opásnak kidenése, a eesek kézrekeríése és a bűnjeek, megszerzésené eredményosen közreműködek NieBz svá" czimzees őrmeser és Takic8 Lajos cs?ndőr, mve egy czigánybanda áa ekövee mgy 2/0 korona kárra jár 20 rendbei opás kcenéséné s a eesek és orgazdák ké"rekeríéséné huzgaomma es eredményesen közreműködek Vegyes közemények «Embe'' kiidj és bijn biá» Min?en egyes embernek, a ki [ küviág egyeen Jeensege mee se haad e gondokodás nékü, hanem mmden, a m körüöe a viágban örénik, megfigye és megbirá, beőe anuságo von e és igy se n ehecse ebb, bnnnke az összes öbbi ények kozo nuneo, acoruanya, az észbei ehesége foyon fehasznáva áandóan hű marad emberi rende ' e éséhez és soha méaanná nem "áik önmaaáboz fe ke veni?,nmaga eő azo kérdés, hogy eyik a nagyobb bun : z ongykossag c, vagy a gyikosság?, Ha j))os ms zen kér?és önmagun knak kiüzzük e8 esznk, vaamm ẹk smereünk szerin egjobb eredmenyre akarunk Jum, akkor a kövekező szemponomak ke bennünke gondokodásunk ban vezeni: z ögyikosság nem egyéh, min közönséges gykosag ' mey ocsmány cseekmény a ees nem emberarsan, hanem Jnmagn kövei e A gyikosigo a örvény haábüneésse sujja, meye avegrehajo, haaod kö!egeive foaanaosia ; az öngyikos is haáa bűnhődik, cs o akho<7y a cseekmény és annak büneésé is önmaga hjja végre A gy, kos enyhő kbrümények fenforgása eseében meg kegyeme S m)ha ; az öngyikos sámára azonbn nm éezik öbbé kegyeem, sem a fom haaom reszerő,, sem sen szen iéőszé{e eő_ Ha ehá ez a ké egundokabb cseekmény az gazság n:é;egéek serpenyőjébe heyezzük, akkor már ezen edg aaanos és összefogaó szemponok is az credenyzk, hogy, az a serpenyő fog ebieni, a mey!, az ong, ykossg cseekményé fogajamagában és egesz haarozosagga és min minden késéoe kizáró igazságo áíhajuk, hogy /Z ögyikossáf a egsuyosbb beszais aá eső biíncseekmény Ezen aiasnnka, azonban a jeze áaános szemponokó eekinve az aábbiakban részeesen is, be fogjuk bizonyíani

97 H<\ A gyikos, a ki cseekmpyé aán eeáhaan érzemek behaása aa, Syos bánamak megorása czéjábó, vagy akár nemeen érzemek és öszönök kifoyásakén kövee e, ha födi éeének uosó pianaában is, midőn szíve uosó dobban, midőn ajkai uosó eheee hagyja e, őszine bűn bánaa emei fe könyörgő ekineé a Mindenhaó feé : nem puszu e vigasz és remény nékü, mer sen kegyemességére és irgamassígíra mindig szfmíha A gyikos még uosó újára is ekiséri a hi kiengeszeő és feemeő szaya, bazsamo csepegeve sajgó sebeire és visszaadva neki önnyugamá A gyikos,ha bűnbánao érez, egyháza nem agadja ki kebeébő, hanem magához emei, vigaszaja, bínei aó feodja és ádásában részesíi, hogy bűne szömyű erhéő megkönnyebbüve, váhasson meg a födi éeő és födönúi üo vössége reméve, jeenhessen meg az Örök Birónak nemcsak igazságo, hanem kegyeme is oszó iéőszéke eő Ezze szemben az öngyikos evágja maga eő az az ua, mey a bűnbocsána egyeen forrásához vezohené Az öngyikos cseekményének eköveése pianaában emond a hi vigaszáró, feadja az üdvözüés Índen reményé és eké önkén iéi örökbs kárhozara De sokan azza szépíik a! iingyi kosságo, mer meneni nem udják hogy az hőse, meyhez férfias ehaározoság és báorság kivánaik! Ez egyszerüen nem igaz Ez egyike ama reenő évedéseknek a meyek épen jeen korunkban megfoghaaan módon befészkeék maguka az emberek gondokodásába, hogy azuán egész söéségükke reá nehezodve agyuua és szívükre, e'egyék őük a éek viágosságá, az éreem nyugod és higgad iéőképességé, az őrüe minden nemébe beé kergessék az így efoguaka és mindig öbb és öbb, nagyobb és nagyobb szerencsénségnek egyenek okozói Nem hog' dicsőíenoő hőse vona az öngyiwsság hanem épen az eenkezője, az öngyikobb(g a képzeheő egnagyobb gyáva8<g, meye nem haa 'Ozo jeem me bi'ó fh:fi, h,em csakis egy gyímoaan, a ée nehézbégeive éb megp'ób,asaiva megküzdeni nem udó vagy nem akato, az ée e'hei eő összeomó ember kijvehe d Mindez á az emberekre áaánosságuan, ekine nékü arra, hogy vaaki a ársadaomban minő áás foga e, minő hivaás ő be De ha már ejuounk odáig, hogy az öngyikosságga kapcso aban a férfias báorságró is beszé j ünk, akkor nem szabad figyemen kívü hagynunk, hogy van egy ársadami áás, egy hivaás, a meynek ekiismerees és fenkö szeemben vaó beöheéséhez épen a férfias báorság, a komoy akaraerő és nemes eerő szükségesek, a mey hivaásban ezen uajdonságoknak az ieő egész jeemének kieg;c\szíő rés,zé ke képezniök 'Jz a kaonai hivaás Es ba már pogári áású egyéné is nemcsak ocsmány bünnek, hanem azonfeü még gyávaságnak is ke minősíenünk az öngyikosságo, mennyive inkább ke ez igaznak aranunk a kaonáná Annak a kaonának, a ki eke egész erejéve, szíve egész hevéve csiigg magaszos hivaásán : a haza és a kiráy üdvé, ha ke fegyverre is, sajá éee árán is megvédemezni, udni és "aani ke, hogy csak az a ka,fona az igazi vie,z a vaudi hős, a ki vaiy everi az diensége va9y pedig haáos Beb, kő vérezve 'o,kad o\sze a csaaére ; de nem az, a ki a eenség eső 'ohamm'" edobja r fegyveré és me9adjf maga Ahhoz nem ke báorság, hogy az ée suyos küzdemeiő gyáván megfssunk, hanem igenis ahhoz, hogy a küzdeme kiarássa ovább foyassuk Az azonban minden esere fe ke éeez nünk, hogy az öngyikos, midőn a borzaszó bre ehaározza magá, eveszíi egékesebb, egbecsesebb uajdonságá : a gondokozási képessége ; az ész és a éek, esünkbe bepáná ez a ké iseni szikra, mey megküönbözei az ember az áaó, megsznik náa normáisan müködni Mer ha nem igy

98 enne, mi,ép vona az eheséges, hogy az ember, a ki éppen emberi érzemeiné fogva, már a hóhér név haaára is össi\eborzad : önkén váakozzék iyen meg vee, uá szerepre és e gyűö mesersége önönmagán végezze? Vaay ha nem vesziené e józan eszé, nem reennee vissza még az öngyikosság eszméjéő is, ha arra a bánara, arra a vjgaszahaan késégbeesésre, arra a szívfacsaró fájdaomra gondona, meye borzamas cseekményéve szüeiné, esvéreiné rokonainá és baráain á eőidéz? Vajjon nem "dndonae arra a szégyenre és gyaázara, meye hozzáarozóinak és bajársainak az öngyikosság eköveéséve okoz,? Józan észsze nem fognae fe, bogy cseekményeve az sennek egremekebb akoásá rombova szé, beekonárkodik az iseni mindenhaóságba és jy az sen sujó haragjá és bosszújá vonj a magára? Nem gondonae önkéneenü is sen szen io'éire, meyek ata aníják, bogy dogozzék, barcojon, egyen üremes és reméjen mindaddig, míg beá ée akonya és eveszi megér em ju ná Csak a kishiű, a örpeekű, a mmden beesuebő kivekőzö isenagadó veszíhei e önbizamá, hié és reményé Mer az a ki senben bisz, a ki udja, hogy sen szeme miden épésünke kiséri ; a á nem éveszi szem eő, bogy a Mindenhaó az, a ki ma esujo, honap már fe is emehei, bogy az sen nemcsak büne, de juamaz is, bogy a gond, a bána, a késégbeesés anyájára már honap örömö és bodogságo áraszba; szóva a ki bisz az sen mindenhaóságáljan, az a egkéségbeejőbb beyzeben is, e mindenhaóságra gondova, nem veszíhei e a remény, banem üreemme és megadássa fog ovább küzdeni, hogy a megpróbáaások nyugod eviseése áa, magá sen emaradhaaan jnamára is érdemessé egye Összegezve az emondoaka, késégeen igazságkén áíhajuk, hogy az öngyikosság sokka nagyobb, bűn a gyikosságná ; hogy az öngyikosság ajas, eveemede, gyáva cseekmény ; hogy az öngyikos kivekőzö minden emberi érzésbő ; vékezik az Akoó, vékezik az emberi á'saság, hozzáarozói, ee vékezik önmaga een is és evei magáró a becsüe és is7esség uosó foszányá is Ezen igazságoka udva, vaóban meg ke eöbbenn ie minden józan gondokozású embernek, ha a napjainkban oőforduó számos öngyikosságró vesz udomás s nekünk csendőröknek még inkább, ba meggondojuk, bogy sorainkban szinén!»kadak öbben, kik megfeedkezek senrő, az O szen aníásairó és sen s minden jobb érzés megagadva, önmaguknak eek birái Ez a szomoru jeenség anná megdöbbenőbb, mer az öngyikosságo e köveő egyén e, egyszersmin kaonák, még pedig ezen bivaás egváogaoabbjai, a kiknek viézség és báorság ekineében pédaképen keene ündököniök em berársaik eő Egy hivaásá szí\e iéyén áérző kaona aig udha fáj damának kifejezés adni, midőn az apaszaja, hogy kaonák, de küönösen csendőrök képesek az összes emberi csee,edeek ezen egajjasabbjá, egmegveendőbbjé, eggyávábbjá eköveni gaz, bogy a kaona és igy a csendőr is, fegyverre évén eáva, áandóan rendekezik az öngyikosság eiöveéséhez akamas eszközze és igy súyos sorscsapások, szerencséenségek, a gyaáza vagy büneéső vaó féeem, esi szenvedések sb okoza eki egyensuy megingásának pianaában, midőn az ée erheiő vaó meneküés gondoaa megvian agyában, a gondoa végrehajásá mi sem akaéáyozza A kaona ezen körümónyné fogva az öngyikosságo mindenkor a késégbeesés pianaában ehá úgyszóván minden megfonoás nékü és így önudaan áapoban kövei e Há néz\'e nem éezik a eki küzdeem, a megfonoás, a késégek közöi aggódás azon hosszú úja, meye az öngyikosság eszméjé,o megbarákozo nem kaonák

99 F8 az ehaározás és annak végrehajása közöi időközben megenni kényeenek Ezen nóbbiakná a gondoa megfogamzása és a e végrehajása k?zö az akamas eszközök és módok keresésének deje kövekezik be és ez eég arra, hogy sokaknak agyá eo'yiágíva azoka még az uosó pianaban viszaarsa ' az örvényvbe vaó rohanásó Sok szerencséen késégbeese ember köszönhee már e kicsiny időköznek becsüeé ér é eé_ Do azér ez a körümény nem eszi kevésbé megbéyegzővé és undoríóvá a kaona és igy a csenőrnek is öngyikosságá, mer a monának, de kuonösen a csendőrnek kékörüményrő soha sem vona szabad megfeedkezni, Egyik az, hogy ő neki az emberi ársadaom azér ada az áandó fegyverviseés jogá, mer megiszeő és feemeő biza:ma heyez beé az irán, hogy ő fegyveréve mdg a megzava' ársadami jorende fogja megvdeni, és visszaáíani, nem pedg, hogy okaan es gyaa romboásra fogja az hasznáni és önmagá fogja vee epuszíani, a ki éppen a ársadaom, bé, kéjének őr évé e kiszemeve Egy csendőr eke eje egnehezebb pianaaiban is ezen hivaás és a ársadaom beéje heyeze bizama feemeő érzeénk keene eöeni A másik körümény pedg a vaas aníása, a meye még a szüőházban szívo magába a meynek mi'nden íro beűje és minden hao eszméje édes emékek áa van megszeneye es a mey aníás úgy szó, hog J: a Mindenhaó se az ő kifürkészheeen és eszunkke fe nem oghao akaraában a szenvedéseke gyakran érdemeenü is küdi az emberre, azér hogy próbára egye eküke, ha vajjon igazi, sen akaraában va meg : nyugvás öie be szivüke, képeseke sen dcsérm és szogáni úgy a bajban, min a jóban és a, mey aníás szerin sen azuán megjuamazza az ahaaosaka és megbünei azoka, a kiknek jámborsága és bizama, akaraa és hie nem vo sziárd Ezek oy érzések, a meyek ha a csendőr ekében énének, megmenen ék ő mindig a piana késégbeeséséw és udna mindig férfiasan hivaásának megfeeni, Kaona, küönösen pedig csendőr csak ép esü és isza ekü ember ehe A szigoru fegyemi szabáyok rendre, ponosságra, mérékeességre és komoy higga ságra neveik és szoka ják A kaonának éek ieenéé, isza áásá és nyugamá még az eenség sorüze eő sem szabad eh'esz!enie Miyen kaona és miyon csendőr ehe ehá az, a ki a sors piananyi megpróbáaásában fejé,'eszive meg szökik, evonj a magá a szogáaó s a gyaázaba rohan? Minden csendőr jó vésse emékozeébe az i emondoaka, és ha vaamikor a végze oyan megpróbú,aásoka mér reá, mey késégbeeji és önkéneenü az öngyikosság feé erei gondoaá : jusson eszébe, hogy mindnyájunk sorsá a böcs és mindenhaó sen arja kezében, ki a föd minden eremményérő, még az uosó bogárka ér féregrő is böcs eőreá,íssa gondoskodik Küönösen szép és nemes feadaá képezi minden örsparancsnoknak, hogy ez irányban csendőrei neveje és okassa Kiváó gondo fordíson arra, hogy aárende csendőrei rendes, mérékees éemódo foyassanak, hogy munkaszereők és akarékosak egyenek Mer az öngyikosság kúforrása rendszerin a könnyemű, kicsapongó éemód, a pazaró köekezés szoko enni Ha vaamey csendőrné feünő eversége, szomorúságo apasza, igyekezzék annak oká kifürkészni és a csendőr szomorú gondoaaió eereni Ha pedig vaameyik csendőrné a késégbeesés, az éeúnság késégeen jeei muakoznak, ez szakaszparancsnokának haadékaanu jeense be és az iyen csendőr áandó figyeemme kisérje, gondoskodjék róa, hogy az soha magára ne maradjon ; akamas pianaban pedig igyekezzék ekére hani, önbizamá feébreszeni, hié és reményé megerősíeni_ Eseeg, ha mindezen kiséreek haásaanok maradnának, vegye igénybe az ieő csendőr

100 r :!,!)() hifeekezeo ekészének segédeé is : de igyekezzék ezon segéde igénybevéeé ú gy rendezni, hogy a csendőr és ekész közöi aákozás ne eőkészíe nek, hanem véeennek Íszassék Küönben pedig i is azon áaános eh hangoz ahaó, hogy eréyes, ekiismerees, köeességud ó, a fegyeme és rende hajhaaan s'zigorra és körü ekinésse kezeő, do e mee aárendejei javáró is ayaiag gondoskodó örsparancsnok örsén aigha fog Öngyi kosság eőfoduni Azér az oyan örsön_ a ho iyen szomorú ese eőadja magá, kivánaos vona az örsparancsnok énykedésé is szigorú úz, gáa árgyává enni A u!om ozásná!öu M üő és meo; odandó ké'dések, eki ee a nyo mozás i''á'h yá''a s a bűncseekmén!ek Jninős üésére Mu é 'i zsebkönyvünkben hason czím aa megkezde czikksoroza foyaásakén aább adjuk azon egfonosabb kérdéseke, meyek " adi Bér és ek eseeinek nyomozásáva áanak összefüggés ben (878: V ez Bkv a b üneek éb véségekrő 3033 ) A, ei ser és ii músnak ebé RzándekoBan, d e busi szándék nékü bánamazza, vagy egészsé gé 8eri, ha az ezáa okozo Bh u/és, beegség vagy emekó' húsz napnr hosszabb ideig a o: a Si yos esi sé rés büneé, ha husz napo nem haado, de nyocz napnu ovább ar/o: a sy08 es i sérés véségé, ha pedig 'yoez napnú fovabb nem _r/ o : a kó"nnyií es i sérés véségé kövei e A cseekmény, a sérüés, beegség vagy eme Bkv 30 "A kór aramához képes vésége vagy bűnee ké pez Ha az onosszakérő yéeménye szerin a! gyógyuás ii nap aa bekövekezik, kiyánjae a sére a bűnvádi ejárás megindíásá? Bk\" 3 ': 2 Mikor, ho örén a z ese? 'rény eg szándékosan köveeee e a cseekmény, azaz ényeg akarae a erhe a esi sérés vagy egészségháboríás eköveni? Ha igen, szándéka neme egyszersmind a megámado szeméy éeé nek kioására vo irányozva? (Emberöés kiséree_) Mi módon és mive köveee o a esi sér és? (Eszköz) Nem e vaamey mu aszás áa? Mi módon köveee e az egészségháboríás? (p vaamey ragáyos beegségnek bánamazás néküi szándékos áviee másnak a esére, p a syphiiicus bajok szándékos áviee ) Neme vaamey muaszás áa köveee e az egészségháboríás? (p a áp áék vagy gyógyszernynjás abbanhagyása ) A beáo sérüés, beegség vagy emekór ény eg a erhe áa ekövee cseonnén:y kö\ ek(> ében áoe be? 7 A könnyű esi sérés nemo a ház i fegyeem gyakoraában e eköveye? Bire a erhe a sér e eenében fegyemi jogga, s ha igen, a bána mazás indoka, czéja, ényeg a házi fegyeem fen arása voe? (Bkv 33 ) 8 A esi sérés neme femenő ágbei'okonon, (szüő, nagyszüő, dédszüő) köveee e? (Bkv 302 q 9 Nem foroge fenn febujás esee? (Bk" (B p Febujó) 0_ Rész vee "aaki a cseekiény eköveésében? A cseekmény eiköveésé szándékosan eőmozdíoa, vagy könnyíeee vaaki? (Bkv 9 2 p_ Bűnsegéd) Neme kényszeríeék a ees az önvédeem, avagy egy bizonyos kényszerheyze a cseekmény eköveésére? (Bkv n, 80 ) Hány éves vo a ees? Mu e már 2 éves? Ha igen ik éeévé úhaadae már? Bi'e a cseek ménye bűnösségének feismerésére szükséges beáás sa? (Bkv 8 Beszámiás kizáró vagy enyhíő okok) 3 Könnyű esi sérés eseében a sé'e fé

101 indíványa idejekorán, ehá i hó eee eő éeee? Bkv :2 Bkv 303 O évig ejedheő bih önne büneendő a esi sb és, ha annak kövekez/ében a sérü esénk vaamey nevezee8ebb agjn, vagy é'zéké: bemeó, haó, áó vagy nemzőehespqé eveszee; ha e agok, érzékek, vagy eheségek vaameyike hasznáha a anná e ; ha a sh'ii nyomoré kí vá ; ha emeje negza arodof; ia eme niha!óag hosszu ideig arfu beegsegbe ese, vagy rende jogakozísúnak joya"sár végkép, vagy eő'e áhaóag hosszu időre kipcenné vá, vagy jeiinően eorzian» Ha pedig e sérések vaameyikeje menő Ígbei rokonon kijv/ee e: büneése ö évig ejedheő fegyház» A cseekmény bűne :2 Ho, mikor Örén a cseekmény? 3 A sérü esének nevezeesebb agja, vagy érzéke, beszéő, haó, áó vagy nemző ehesége azon működésre, meyre a ermésze áa rendeve van, ényeg akamaanná, "agy hasznáhaaanná váe, avagy csak hasznáhaási képessége csökken? A sérü haásá, ieve áásá mindké füére ieve szemére eveszeee? Ha a küső jeek arra muanak, hogy a sérü nyomorékká vá, vajjon az ieő esrészek mozgási, ieve műköaési képessége a ermésze áa rende müködés'e nézve ényeg és arósan megszüne? (Orvosszakérő) Neme ászik fen forogni, hogy a sérü az emezavar csak szinei? 7 «Eőreáhaóag hosszu ideig a ó beegség escen» az orvosszakérő véeménye eri husz napo jóva úhaadó gyógyuási idő igényő egészségháboriás foroge fenn? H A sérü a szenvede sérüés foyán rendes ehá eddig zö fogakozásának űzés ére ényeg vég : kép, eve hosszú időre képeenné váe? (Eekinve ehá aó, hogy más az eddigiő eérő fogakozásraa sérüés dfczára képese, vagy sem?) \/3 9 Tényeg feünően orziaoe e a sérü? Tehá az okozo sérüés a küaakjá ényeg ényeges hárányára és szembeünően eváozaae? Hogyan és miy mérékben O'ziao e a sérü? 0 Hogyan és minő eszközze köveee e a sérüés? A esi sérés ényeg a szándékos cseek ménynek a kövekezményee? Avagy neme forognak fenn vaameyes meékkörümények? 2 Ha a esi sérés erhes áapoban evő nőn köveee e, s a nő ennek foyán méhmagzaá eveszee, vajjon uda e a bánamazó, hogy a nő erhes áapoban van, vagyis a küjeek áa erre figyemezeve voe? (Bkv 30 ) 3 A erhe neme azon 8zándékka kövee e a esi sérés; hogy a sérü a esi sérés kövekezében esének vaamey nevezeesebb agjá beszéő haó, áó, vagy nemző eheségé eveszí ve, vaa : mey nevezeesebb agjá hasznáhaaanná eaye a sérüe nyomorékká egye, sb (303 ), avagy hogy a erhes nő méhmagzaá eveszíse? (30 ) Neme femenő ágb ei 'Okonon köveee e a esi sérés? Ha a suyos esi sérés foyán a megsére haáa kövekeze be, vajjon a erhe szándéka puszán a bánamazás vo e, s csak a bánamazássa egyidejüeg közrejászo meékkörüroények foyán áo be a haá, avagy neme az vo a erhe szándéka, hogy a sérü a bánamazás kövekezében esének vaamey nevezeesebb agjá beszéő, haó áó vagy nemző eheségé eveszíse: vaamey nevezeesebb agjá hasznáhaaanná egye, a megsérüe nyomorékká egye, sb (303 ) avagy, hogy a erhes nő méhmagzaá eveszíse? (30 ) Neme öési szándékka köveee e a cseekmény? (Ez eseben emberöés esee forogna fenn Bkv 27!! ) Hi A erhe neme erős feinduásban, haragjának eső feobbanásában kövee e a haá okozo suyos esi sérés? (Bkv 307 ) 3 "'

102 H 7 A suyos esi sérés foyán megha szeméy a erhee vagy hozzáarozói jogaa ; U ṣuyo, san neme bánamaza, s neme ezen vao fehnduasában és rögön a bánamazás uán kövee e a erhe a haá okozo suyos esi sérés? (Bkv ;J07 ) 8 Rész ve e vaaki a cseekmény eköveésében? A cseekmény eiköveésé szándékosan eőmozdíoa, vagy könnyieee vaaki? (Bkv 9 2 p Bűnsegéd) 9 Miér köveee e a cseekmény? 20 Neme kényszerieék a ees az önvédeem, avagy egy bizonyos kényszerheyze a cseekmény eköveésére? (Bkv 79, 80 ), 2 Hány éves vo a erhe? Mue mar, 2 éves? Ha igen, ik éeévé úhaadae már? Bire a cseekménye bűnösségének feismerésére szükséges beáássa? (Bkv 8 Beszámiás kizáró, vagy enyhíő okok) Bkv 3U8 Ha a 8uyos esi sérés öbbek bánamazásábó szírmazo és ki nem udhaó, hogy ki vagy kik okozák az : mindazok a ki, a bánamazásban szándékosan rész veek : ke emg erjedheő börönne és küönküió"n készáz forinig erjedheő pénzbüneésse ; ha pedl 9, a bán, ama : zá80kbó haá szármzo : három evg er)cdheo bijrj'nne és küönkü'm négyszúz furinig erjedheő pénzbüneés8e büneendők» A cseekmény büne 2 Ho, mikor örén a cseekmény? 3 Az okozo suyos esi sérés ényeg öbb egyén (egaább keő) bánamazásának a kövekezm, énye?, A erheek ényeg szándékosan, eha saja akarauk és ehaá'o"ásukbó veeke rész a bánamazásban, avagy a szeméyek vaameyike csak véeenségbő keverede a ámadók közé? (p ha a bánamazás önvédeembő, a sajá megmeneküése s nem mások bánamazása czéjábó kövei e ; avagy p ha vaaki a megámado egynnek segíségére jön, s a ámadások eháríására uányzo evékenysége áa kövei e a bánamazás)_! :J Mi módon és mive köveee c a suyos esi sérés? (Eszköz, fegyyer) A suyos esi sérés, ayagy a beáo haá ényeg a bánamazások kö\'ekezményee? 7 RÁsz vee a sérü a verekedésben? \hn ámadó, ayagy min magámado? 8 A bánamazás csak egy heyen öréne, s nündig ugyanazon szeméyek áa? 9 Nem e forog fenn febujás esee? (Bkv 9 p Febujó) 0 Hány évesek yoak a eesek? évesek emuake, s ha igen, ik éeévüke úhaadáke már? Birako cseekményik bűnösségének feismerésére szükséges beáássa? (Bkv 8 Beszámiás kizáró vagy enyhíő okok) Bkv 30!) «A ki azon szándékka, hogy má8 nak egé8zugé megronsn, mh'gef vagy mú a'ama8 Bze'! ad be, vagy bármi mí8 módon akamaz: & évig erjedheő bih'önn Nin!eendő ; ha pedig a 8zer éeve8zeyes, de öési 8zandék nekii ad,u be, vagy akamazao : a úiine!é hron! évő ö évig ejedheő fegyhaz eend Ha Z ieve8zéyes 8ze' beadsa va,gy akamazása fu y an a 303 é8 30,ban megha'm,zo köveezények vaameyike, vagy haá ao be : a ee8 íz évő izeno évig erjedheő fegyházza büneendő " A cseekmény mind három esee biíno A házkuaás főeg a méreg és a! ez iráni eveezések uán esz közendő 2 Ho, mikor örén a cseekmény? 3 Bizonyose, bogy az akamazo szer méreg yo? (Orvosszakérő) Ha az akamazo szer nem vo méreg, bizonyos e, hogy az a sérü egészségére ekinee annak úgy esakaára, min egészségi áapoára is áramas voe, vagy ehee? Mi mdon adao be, vagy akamazao a méreg vagy más szer? (''iokban? Erőszakka?) R*

103 9 ű Az ekövee cseekmény áa az ieő egyén nek egészsége ényeg megronaoe, avagy csak kisére forog fenn? 7 Bizonyos e, hogy a haá a beado vagy akamazo méreg kövekezében áo be? (Orvosszakérő) 8 Szándékosan akamaza e a erhe a mérge, vagy má szer, s ha igen, vajjon azon szándékkae, hogy az eő megöje? (Gyikosság vagy ennek kiséree ) 9 Tudaában voe a erhe annak, hogy a kérdéses méreg ieve szer akamazásáva, az ieő egészségé megronhaja? 0 Honnan szereze a erhe a mérge? s vajjon az, kiő a mérge, ieve szereke kapa, udomássa bire az eköveendő cseekményrő? s ingyen ada e a szereke vagy mérge, avagy minő haszon fejében? Neme forog fenn febujás esee? (Bkv D p Febujó) 2 Rész vee vaaki a cseekmény eköveésében? A cseekmény eköveésé szándékosan eőmozdíoa, vagy könnyiee e vaaki? (Bkv 9 2 p Bűnsegéd) 3 Hány éves vo a ees? Mue már 2 éves? Ha igen, ik éeévé úhaadae már? Bir e a cseekmény bűnösségének feismerésére szükséges beáássa? (Bkv 8 Beszámiás kizár vagy enyhíő okok) Bkv 30 «A ki gondaansag áa misnak suyos esi sérés okozo : három hónapig e;jedheő fog haz za, es készáz forinig erjedheő pénzbüneé8se büneendő Ha azonban a suyos esi sb és, az az okozónak saja hivaásában vagy fogakozásában vaó járaanságábó, hanyagságábó vagy azok szabáyainak megszegésébő származo : egy évig erjedheő foghúzza, és öszáz forinig fm;jecheő pénzbüneésse büneendő 97 A 29 nak a fogakozás eiására és ujbó megengedésére vonakozó haározaai, e jeen szakasz eseeiben is akamazandók» A cseekmény véség 2 Ho, mikor örén a cseekmény? 3 Tudhaae a gyanusio, hogy cseekménye vagy muaszása áa esi sérés okozha? (p udhaae a bujakros beeg az érinkezés eő az, hogy ő beeg?) Vajjon a erhe a szokásos avagy eőir gondosság ekineében, vagy feügyee gyakorásában ényeg hanyag vo e? s minő szabáyok köeezék ő a gondos feügyeere? Nemc vaamey évedés foyán köveee e a cseekmény? Ki vo a évedés okozja, s vajjon ekerüheő voe az? Bizonyose, hogy a cseekmény a erhe gondaanságának a kövekezménye, avagy más meékkörümények jászoak közre? 7 Mi mdon s hogyan örén a esi sérés? 8 Minő hivaása vagy fogakozása vo a erhenek s miben nyivánu járaansága, hanyagsága, vagy a szabáyok megszegése? (p ha a boossegéd páinka heye ugodao ad) 9 Részesüe a erhe hivaásának, fogakozásának; (meserségé nek) gyakoraához szükséges okaasban vagy sem? Szer e e már a keő járasságra? 0 Nem e forog fenn febujás esee? (Bkv 9 p Febujó) Rész ve e vaaki a cseekmény eköveésében? A cseekmény eköveés é szándékosan eőmozdíoa, vagy könnyieee vaaki? (Bkv 9 2 p Bűnsegéd) 2 Hány éves vo a erhe? Mue már 2 éves? Ha igen, ik éeévé úhaadae már? Bire a cseekménye bűnösségének feismerésére szükséges beáássa? (Bkv 8 Beszámiás kizár vagy enyhi ö okok)

104 ''e/)ékenyégi M'm'uaá a csendőrkerüeekben az 899 évben ejesie közbizonsági szogáaokró [ ro s o A bűneek és vésé L, m,tv V, V, en_ gek megnevezése számu c"jdűrkcrüebu Feségsérés: eőfordu } kiderio ese earózao}, fejeene egyen A kiráy, a kiráyi há; agjainak bánamazása, a kh'áy megsérése: eőfordu } kiderie ese earózao} fejeene egy é n A hűenség: eőfordu } kideri e ese earózao} fejeene egyén A ázadás: eőfordu } kiderie ese earózao} fejeene egy é n A haóságok, országg)'üési agok, vagy haósági közegek eeni erőszak: eőfordu } kiderie ese e ózao ' fejeene (egyen !i : , j A bűneek és véségek megnevezése számu csendőrkerüeben Az akomány, a örvény, a haóságok vagy haósági közegek eeni erőszak: eőfordu } kiderie earózao} én ese fej eene e gy A magánosok eeni erőszak: eőfordu } kiderie ese earózao} fejeene egy é n A pogárok váaszási joga een ekövee b űneek és véségek: eőfordu } kiderie ese earózao} fejeene egy é n A vaás és annak szabad gyakoraa eeni bűneek és véségek: eőfo'du } kiderie ese earózao} fejeene egyén A szeméyes szabadságnak, a házjognak, ovál bá a evé és ávirdaioknak közhivaanok áai megsérése: eőfordu } kiderie ese earózao } fejeene egyén m TV v V 0:::0 i c 2 7 :3 33 JOO

105 A bűneek és véségek megnevezése A pénzhamisiás: eőfordu kiderie }ese earózao} f>jeene egy é n A hamis anuzás és hamis eskü: "ő fordu kiderie ese earózao fej eene egy én A hamis vád: eőfordu kiderie }ese fejeene earózao} egyén A szemérem eeni bűneek és véségek: eőfo'du } kiderie ese earózao } fejeene egyen Keős házasság: eőfordu } kiderie ese earózao} fejeene egyé A csaádi áásra vonakozó bűneek és véségek: eőfordu kide'íe earózao} }ese fejeené egye éj 200 i V v V ö::, számu csendőr kerüeben J 'i9 J! '! íj '! 3 8 i o 9 30! J : b ' ( '! A bí\neek és véségek megnevezése A rágam azás és becsüesérés eőfordu kiderie }ese ea) ó7ao fejeen" {egy é n Az ember éee eeni bíneek és vé;égek: eőfordu kiderie }ese earózao fejeene } egy én A párviada: eőfordu kiderie earózao} }ese fejeene egye é n A esi sérés : eőfordu kiderie }ese earózao} fejeene egyen A közegészség eeni bűneek és véségek: eőfordu kiderie }ese fejeene earózao} egy éj A szeméyes szabadságnak megsérése magánszeméyek áa : eőfordu kiderie }ese earózao fejeene } egy é n :io i V v V :;: számu csendőrkerüeben 8 8!! '!!i7 3 3 '!88 2(\0 '!8 738 '!9 '! '!83 '! 8 i: '!09 28 :! 97 22C 37 '! '! W 2 if '! :O9 23 'i! J {

106 :202 V A gek bűneek megnevezése vésészámu csendő:rke'üeben A iok evéés egsérése: ávsü'göny kiderie eőfurdu } earózao ese 2 3 A iok fejeene io fefedezése: (egyén eőfordu kiderie } ese fejeene earózao} egyen, A magán ése magánszeméyek akna k megs"' áa eőfordu : kiderie } ese!7 2 7 fi 79 earózao} '! fejeene egyén m 03 A opás: earózao kiderie ese } A rabás eőfo'du és zsaroás: kiderie } ese fejeene earózao} A sikkaszás, zárörés egyén és eőfordu hűen kezeés: kiderie } ese fejeene earózao} A jogaan esajáiás: egyén '! 9 eőfordu kiderie } ese earózao} fejeene egyén v V Ö:: eőfordu } i b H323 3O9 27E 88W fejeene egyén i '!:i! i E i A gek bűneek megnevezése vésé &z pároás: orgazdaság és bűn eőfordu kiderie } ese earózao} fejeen egyén A csaás: kiderie eőfordu earó"ao ese fejeene egy é Okirahamisiás: eőfordu kiderie } earózao ese fejeene } egyén Orvosi bizonyiványok és közbéi hamis ása és hasznáása: kiáí eőfordu kiderie } ese earózao} fejeene egy é n Béyeghamisiás eőfordu : kiderie } ese earózao} fej eene egyén Acsaárd eőfordu és vékes bukás: kiderie } ese fejeene earózno} egyé Más rongáása: vagyonának meg eőfordu kiderie } ese earózao} fejeene egy é 203 m V V V ö::eszámu csendőrkerüeben i2!! 2!H M : { i H 8j i' i

107 20 A büneek PS vésé n V' V ö::: A gyujogaás: eőfordu } kiderie ese 8'', '!!J 9\H02 9\' 839 eaj"ózao S ' Mj een e }egyén ! 98' 72 Víznradás pőfordn okozás: kiderie } ese 9 earózao} fejoene egy é 3 Vaspáyák, irdák megrougáása hajók, áv H és ve3zéyes egyéb cseekmények: közbiz kiderie eőfordu }' ese 3 (; S! ő 0 earózao} fejeene egyen U '!í H 2 A ése fogyok : megszöke 8! kiderie eőfordu } ese earózao} fejeene egy é 3 3 A bűneek fegyveres erő és véségek: eőfordu kiderie eeni } earózao ese ' 33 fejeene } egyé Az sok: áam eeni kihágá 2 kiderie eőfordu earózao ese 7 3, 7 fejeene egy é G , 2 0 gek megnevezése sz!mu csendőr kerüeben, Jő, A gek büneek megnevezése vésé A bűneek hivaai és vésé,ek: ügyvédi kide"íe eőfordu }ese fejeene earózao} egyen A csend haóságok eeni és kihágások: a köz kiderie eőfordu }ese fejeene earózao} egy én A bad vaás gyakoraa és annak eeni sza kihágások: eőfordu kiderie }ese earózao} fejeene egy é n Pénz hamisiására és érékpapirok kozó kihágások: vona kiderie eőfordu } ese earózao} fejeene egy é n A kihágások csaádi áás eeni eőfordu : earózao kiderie }ese } é fejeene egye A kihágások: közbizonság eeni kiderie eőfordu }ese earózao} fejeene egy ér V v V ö:: zámu csendőrkerweben 'Ji, '! J J " ()(: , !! ,

108 , A kihágások megnevezése A közrend és közcsend ' V V V r::,: s,ámu csen dör kerüeben " eeni kihágárok: eőfordu } 20 O920 ' !093 kiderie ese earózao} 0 07!0 :!2;892:!! 0, Szerencsejáék áa e kövee kihágások: kiderie ese i 2 3 earózao} :3 2 ' 9 fejeene egyé / A közegészség és esi épség eeni kihágá, eőfordu } kiderie ese earózao} :;;;:i: ';;::i;;''"; A earóz o } egyén f H , 30 fejeene egyen 332 2::2 3 7iO 37 3\! :23 eőfordu } wk : fejeene ()2 7/ 9!:! 8982 ';07 Az 899 év foyamán ejesie egyéb szogáaok İ V v V ö::e A küönfée szogáaok megnevezése Rendes szogáa '208 Eenőrző szogáa Nyomozó szogáa_ / !80 Heyi já'őrszogáa ó Ui járőrszogáo, 28 i8 888, Taákozási járőrszog Learózaás feszóiás foyán Segéyszogáa 2D; \ Rabkisére és őrize Eővezeés 20 / Egyéb feszóio szo Nemzeközi indóház gáa / Éjjei őrök eenőrzése 220: , /82;83 Vasui és hajóügyee Vásár és bucsuügyee M _ és beépő áomási ügyee 87 0 Foyamákeési ügyee 0 3\ Fürdőheyi ügyee Haárszéi ügyee _ Haárszéi örházszog Posafedeze i Szeméyfedeze Huafedeze Bányaügyee _ Gödöői kiráyi ak körüi ügyee Vasgyá"igyee 3 ; 3

109 XJ ")' Tábáa a m kir, csendőregénység részére a beöö szogáai idő uán esedékes évenkéni nyugdijró (összegek koronaérékben) Beöö Bzogú,ai idó, év ü ig 0 0!iO Csendőr részére h a n a p i ; ;r fiérnyi szogá8li pú a s::: dij!\ évez ;; '& ci Qj, Őrsvezeő részére ha napi fié"nyi szogáai p ; dija évez Ojd800 3b! ' ' ,,J", "" '" "" "" "' "''" : 3737 S 8 0 U MO O " '" ""'" '" oe, '" "Y"',oe ''' '" i 8308'O 990 0! M 7 8% 9;'\ S 98 ;8 '!u " o N "' oó o Őrmeser részére a n a p i 0H fiérnj i szoqáai pó dija évez ;== == i! 80 3E '98!i MO '! s Wi & !! q

110 Tábáza a m kir, csendőregénység részére a beöö szogáai idő uán egyszer s minden, korra szóó végkieégiésekrő (az összegek koronaérékben) Csendőr részére Beöö szogáai idő, év o " '" cc ö E ó ig ""' '" ' a 3 évi csend 'mo,i ai köeezeség ejára eő 8'0 i 0 ha napi fiérnyi szogáai pdija évez 7 0 L :8,!', '';; Ö'svezeő részére oc) " "'!: i Q, ] E : '" 23 ha napi fiérnyi szogáai pódija évez, !!! 23i! ' :a o " '" > i:q) ]!o " '" Őrmeser részére ha napi 00 fiérnyi szogáai pódija évez!82' ,,s g

111 Kivona a posa és a ávitdam i/ákbó Érvényes 900 január ő Díjerüe Beföd Heyi forgaom: L:" C :i:& c o:: N o Q; '> a E o E ;, AJ Levéposai arifák Nyomavány Árumina ' ',d:) QQ fier 20ig 02( 2020 " 2oS( 2000" « «82 Leve ezőap Ü",:"';, Wig 2 0ig E 00 «3 020«C 8 00 " 030 «c 020 «2000 «000ú0 «30 urbkin\ Auszria 0ig 3 20ig!0 (Lich en sein fejedeemségge), 00J!0 «C «9030 «20 nem küdheő Bosznia és 2000 «Herczegorina «0 grkin Noribazári 0 20 pasaik ig 0 [ 0 grkin de egaább nem (maximum (maximum kiidheő 2000 gr) 30 gr) 0ig E 20iu 0 20 ( «0a0 «!20 nem V Némeország 0020«0 "''" kiidheő 2000 «2( 00000«3( + 0 grkin f 0!'r_kin 0 grkin de egaább HJ de egaább 2 V Szerbia grkin 0 (maximum (maximum (maximum 2000 gr) * A heyi forgaomban a posa csak Budapes fő és székvárosban ejesí expresss ogáao "', "'" :r: o!!: "'" "'", fiér min fennebb '" " '" ", '" " Q E ", :2 ", ", "'" '" o '" o E i:: o E QE ",'" ::o gj '" :ac 'o '" " min fennebb min fennebb " " "' o '" o E = c::: > " E nem küdheő =ö,g "": i ' :;: = :g" ié"ekhen "U 0O r ; 20i u (20 + grkin, 30 gr) 2000 gr) 2 92 "rrr

112 Dje'üe V, Rumánia a) áaáhan b ' haá',zéi fo'j!aoba (Erdéy ek a agyar 'ná" haá'ó a) aros foyóig rrj, rés,e, Ursz ''czeaszód és a o ZÖr á''!!)'ék) V, Moneneg'o V, Egyéb küföd L c \' é! /'r '"!! ::Jc : fiér g',ki 2OO} 0 :0 i,',kin L02( N'()a\Úy 0 J'n (aimu 2000 gr) 0 'f'kin (maximum 2000!') 0 grkin (maximum 2000!r,) rr eaább C dc egaább 22j223C (maxmum (maximum 30 p;r,) 2000!!,') 0!,',kin j 0 gr,ki 0!!',kin! de iegaább ( k, ' '( P [ [} ', ' eo",_ 2223C r (maaimu 30!!',) 0 g',ki,0 gr kin de ep;aább de \'(aább 2 23C (maximum (maximum :0 (r,) 2000 gr,), LCHezöap drbkin iéj "

113 :33 :00 B) Posauaványok arifája km i( 0 fi Beföd és Auszria 00 «!io«(az eg)e(y uahányra befizehcő össze( 300 «0 «maximma OOO korona) 00 «0 ú 000 «00 (' 0 kori(!io i " oszna es ereze OYma cs a nov 3 " 0 0 ««pasaik Monenegro' és Szerbia 300 «80 (Az egyegy uaványra hefiznheö összeg GOO «!i0 ( m3xmurna 000 korona) ; 000 «!i00 «fi i Nrn eorszg (egondda!) Luxemburi s a 0 «" 30 «Torokorszagban cvo cs cs kir posafva O «0,( aokhoz 00 «0«(Az eg) egy uahny'a bcizeheö összeg sb 20 koronánkin maximuma 000 korona)!i fiérre ö bb 0 kori!io " B " H g " 'b i' Az amerikai Egyesü Á amok,* Nagy g kor ig : ': Briánnia és rand,* a bri gyarmaok és 7 «7 birokok* páa, UjFoundand k iéeéc) (, (Az egyegy uaványra befizeheö összeg sh 2 kronánk: maxnuma 00 korona) 2 fiérre öbb Egyéb küfödi országba és pedig :,\Z egyegy ua ányra befizeheö összeg maximuma X) 00 kor : Görögo'szág* és némeafödi Keeindia *!i korig 2 fi ) 00 kor: Arg<,ninia,* Hugá'ia, Dánia, Rumánia, 0 0 «Siam,* JjGea* és Apia* (Samoa «7 ( szgeak) néme posahi'aahoz 00 «00 «o) 000 korona: Begium, Chii* Congo* áam, 0 (, 'i! «Egypom, Fra nczi30rsz,( A geriáva,ta nger'e, ''ripoissa és a zanzibm'i* francza posahivaaa),japán sh 0 ko'onánkin 2 fiérre öbb Maa,* Némeaf, Néme véde'ü eek,* Sanghai* és ''iensin* (Chinaban cvii) néme posahivaaokka, :\'orvégia, Oaszors, Porugáia Sájz, Svédország és ''unis * A csiagga megjeö o'szágukba á irai aván npm kiidheő Az uaványforgaom beyreáiása án Exp'esskézbesiés dfja 30 fi A udakoz'ány agy akifizeési i es fvény drja!i fi Kifizeési éresivény nem kérheó az amerikai Egyesii Aamokha, NagyB'iannia és riand ba, vaamin a bri gyarm okha ezrmze aványokró 7

114 2 G) Kocsiposai arifa a befödi, vaauin a Suypor Táv osági fokoza A küdemeny súya és heyi forgaom 7 kioméerig ko', fi ': Auszriáva és NéUeországga vaó forg aouban arifa m V V V J2 2 feii k i o m é e ' i g ", fi! fil ko', ko', ko',, fi ko',, fi kor, ii 7 Penzeseveek 20 grm suyii(: bérmcnesfve bérmenesíeen iii 2 Csomagok: kgm bé'menesive «bérmenesíeenü " bérmenesive vagy bérmenesíeen ü 7 (( ««( (\ 8 ( ( 9 i «««0 " «««és íf!:y ová b 0, ieve (érezpénz a'amazó csomagok ná), kio'ammif!: minden ováb bi kiog'ammé még, 2 a HO H " H H '! ' Terjedemes csomagok: kigmig bé'menesíve «bérmenesicenü _, «bérmenesíc vagy bérmenesieenü ' 7 ««««8 ««««9 { «««0 ««««és így ovább 0 kiogrammig, minden ovábbi kiog'ammér még ' '!

115 b) Érékporóarifo Érékporó zárra feado pénzeseveeker és csomagokér : '" : '" : / Érékporó nyiva (o/vasva) fe/ado pénzes/eve/ekér * '" f _ :0;;, 0) "" :<; b; c"",, JO ""'" "''''' e E 3 3 "* Nyivánio ér/ék " > Nyi/vánio érék > Érék = Erék ::: > :;;; s = c= _ "", "", "' e! 8 kor fi kor ml ko' fi kojfi OOko ig 0 ;Joo39oo kor ig kor i! kori « «8 HOOoo «80000 (' « «DO «oooo « « «9 800':200 «: (, « «O « « « «J « (, « «27ooaooo « « « «20 30u03300 « « «és igy ovább n 3300:HOO «08 és igy Ovább min «0 den 300 koronáer ( J 7 den 300 koronáér «\ agy annak öre «2 \ ay annak őre «7':2 déke uán fié,' «3 déke uán 9 fiérreöbb re öbb * Némeországba a egkisebb érékporó 2 fiéj * Csak a befódi és Au,zriíÍa vaó fo aomba

116 7 D) Kocsiposai arifa a küfödde vao forgaomban Bosznia és Herczegovinába és a novibazári pasaíkba szá fhaók: pénzeseveek 20 gr súyig, 2 csomagok éréknyivánfássa s 000 ko'onáig erjedheő n\éee vagy a nékü 20 kgig, érczpénz aramazó csomagok kg ig Viedfj fejében jár: Pénzes eveekér : egysé!!;es (magyar és boszniai) súyporó : 0 fié' és érékporió: C) a magyar száíási úra a e b) aa ó'ékporóarifa szerin és h) a boszniai száíási úra: 300 koronánkin ió', 2, Csomagokér : a) súyporió: 00 gr,ig egységes (magya' és boszniai) súyporó 0 fil, 00 gron feü kgi!!; egységes (magoya' és boszniai) súyporó kor" kgna súyosabb csomagokér' X) a feadási heyő Száva meei rodig a e a) aai súyporóaifa szerin, ) rodó a r'endeeési heyig kgkin fiér; b) érékporió éréknyi vánfás eseén, min aa (pénzeseveekér), e) uánvéei juaék az uánvée minden kor'onája vagy ennek öredékeér 2 fiér, de egaább 2 fiér' Bugáriába csomagokér 0 kg, súyig és 8,000 korona (;;0,000 fre) é'ékig jár: Súy és érékporó a feadási heyő Zimonyig vagy (Rumanián i va száísná) Orsováig vagy Predeáig a e) aai arifák szerin; 2 Súy és érékporó a) Zimony ó Piroíg szer'b súyporó fejében;; k!(ig 0 il, 0 kgi!!; 00 fi, kg,ig 20 fi, 2 kgig 0 fiér és ff(y ovább, kgkin\ 20 fiérre öbb Szerb érékpo,ó fejében a yiviínío érék minden 90 koronája (000 fr'c) uán ':0 iér, vagy b) Orsováó, ieve Predeáó Kaafaig, ievc Giur\'evoig, rmán súy és érékporó az a:\bbi arifa szerin: 3 Piroó, ieve Kaafaó vagy Giurgevoó a r'endeeési wyig, hugár súy vagy érékporó a szerin, a meyik nagyobb és pedig 2 kg súyig vagy 920 kor (2000 frc) érékig 00 fiér, 3 kgi!!; "agy 8!O korig (3000 f'c) 20 fi, 3 kg,on, ieve 2880 koronan feiiii kg'kin vagy 90 korkin 0 fiérre öbb Rumániába pénzes e'eekér 20 grig s csomagoké' 0 kgig éréknyiyánfissa es 00 korig uánvéee vagy a nékü jár:

117 28 A fad i heyő Orsoái g vagy P"edeáig (ieve Gyimesig,, L,vazény'g, o!yes'g vagy Vorosorony'g) súy és érékporó a Cj aiai arfák szerin; 2 a haárói a "endeeési heyig aj rumán súyporó kgonkin 20 fié,', de C!aább 00 fiér, bj rumán é''ékporó 80 koronáig (00 fre) 20 fié,',!j0 korig (000 fre) 30 fi, 90 koronán feü 900 korig (0,000 fre) 90 korkin 30 fiér'e, 900 koronád feü!)io korkin 20 fiérre öbb Terjedemes csomagokér a rendes súypo, ón feü még annak 00/oa jár 3 UiÍnvéei juaék 20 ko kin 20 fiér V Svájczba pénzese" eekér 20 grig S esomagokér 0 kgig éréknyihánfássa és (000 kkig) uávéee vagy a nékü jár : aj Csomagokér kg súyig, vaamin pénzeseveeké, egységes sú/ydí} 00 fiér, e"jedcmes esomagé, 0 fiér; 2 Órékporó: a magyaroszrák száiási úér a G/b aai és a svájezi száíási, é,' az aábbi sdjezi érékpo'"óarifa szerin; b j csomagokér kgon fei : A feadási heyő Vaduz uehsig súy és érékpo,'ó a Cj aai arifák szerin, 2 Vaduzuehs a rend"eési heyig : ex) súyporó 0 kgig 70 fiér k!ig 00 fiér", 20 hgig 0 fiér, 20 kgon feü kukin; (a svájezi posahivaaok ávosági fokozaai szerin) 30 '0 90 ipve 20 fié",'e öbb Terjedemes kiideményekér a svájczi' Ír küön dfj nrm ji' bj É,ékpo"ó a kövekező arifa szerin : Érék Díj É" ék i k' i! Díj ék Díj É r é k D f j kor i( fi i ko,'onáip; 9f; , ?0 0 72::> 70 ninden ovábbi 90 koro náér (000 fre) i fié"re öbb a vé;összeg föfeé D 80 e oszhaó összegre kikerekfendő 3 Uánvéei jaék 2 korkin : fiér, de egaább 2 ér V Szerbiába, pénzeseceké,' 20 g" ammig és csomauokér :,0 kgig érék nyiváníássa és (000 ko,'onái() uánvéeie','a!y 29 a nékü jár, A feadasi heyő Zimonyig, O,'sováig vagy Kenakig súy és érékporó a Cj aiai arifák szer'in 2, A haárszéi kir posahivaaó a rendeeési heyig : aj pézsewekér csak szerb erékpo,'ó és pedig : RO korig (00 fre) 0 fié,', 90 koronáig (000 fre) 0 /iér, 90 koronán feiiii minden ovábbi 90 korér mg 0 fiér, bj esomagoké,' eg,'ádba, Sabaczba,agy Tekiába ex) súyporó kg,onk in 0 fihér, ) é''ekporó 90 korkin 0 ii, ej eson3gokh Sze,'bia egyéb hryeire ex) súyporó 3 kgig 0 ii, kgig 80 fiér, kgig 00 iér ; kg,on feii! minden ovábbi kgér Hj fiérre öbb, ) erékporó 80 korip; 20 fié,', 20 /iér, 90 korig 30 fié,',!j20 ko" ig 0 fiér, 920 koronán feii 920 koronánkin 0 fie''e öbb 3 Uánvéei jaék ko" k m 2 i, dr egaáb 2 fié,' V, Törökországba száfhaók : Aj ZimonyoD á Konsainripoybc és Saonikibc ( c Message,'ie via Zimony») csomagok 2 kgig, érékn)ivánfássa (200 koronaig) és uanvéee (00 koronaig) "agy a nékü Viedij fejében jár: A feadási heyő Zimonyig súy és érékporó a Cj aaui arifák szerin 2 Zimonyó a rendeeési heyig aj sú ' poró : Konsaninápoyba kgonkin 20 ér, de 3 kg,ig csak 80 fiér, Saonikiba kgonkin 220 ér, de 3 kgi; csak 0 fié,'; b) érékporó 20 kor'onánkin 0 ér, ej uánvéei juaék 20 koronánkin 20 fiér Frankókényszer B j RmÍniún (Consanzan) á, csomagok 0 kg,ig éréknyiváássa és uanveee OOO ko,'onáig vagy a nékii Viedj : A feadási heyő Orsovái!!; vagy Predeái g súy és érékporó a Cj aai arifák sze,'in 2 Rmán súy és érékpo" Consdnzaig az eőző a,'ifa sze,'in 3 Trngeri száfás Consanzóó a rendeeés, heyig aj súypo'ó : Konsaninápoyba,agy Drinápoyba o kgonkin 00 fié", a ''ö,'ökorszúgban évő egyéb cs, és kir posahivaaokhoz kg,ookin '0 fiér, ij é" ékporó (a engeri veszéy eeni bizosfás díjáva együ) 2:\8 koronakin (300 fre) Konsaninápoyba vah Drinápoyba fiér, egyéb cs és kir posahivaaokhoz 9 fiér, ej uán,éei juaék 2 korkin 2 fiér, de egai bb 2 fié,', C) T'iesen á pénzeseveek 20 gr, ig és csomagok oa kg,ig é'ékyivánfássa és nánvéee (000 koronáig) vagy a nékü

118 220 Yiedij : J A feadási heyő Triesig súy és érékporó a e) aai arifák szerin 2 TriesUő a rendeeés heyéif; n) súyporó : pénzeseveekér 0 fiér, csomagokér kgonkin 00 fié,', erjedemesekér 0 fiér; ú) érékporó (a enge" i veszéy eeni bizosfás dfjáva egyii) 2iO koronánkin (20 fre) fiér 3 Uánvéei juaék 2 korkin '2 fiér, dc e7aább 2 fiér E) Küönfée dijak és ieékek EX}J'esskézúesíés dija_pénzes vagy érék eveek ér 30 fiér, csomagokér (befódön,aamin a küir<idde vaó [nemzeközi] forgaomban) 0 iér Közveíési dfj (evé vagy kocsiposai) uán véeek eengedéséoé vagy eszájíisáná 2 fiér A házhozkézbesfésse meg nem bizo posahivaaokni pénzeseveek vagy csomagok (/2 kgig) házhoz kézbeséseér drbonkio fiér kéz/jesféú, más csomagokér szájfóeveeokin fiér é' esíéi dfj jár A házhozkézbesíésse megbfzo posahivaaokná a kéz/jesíhi díj a) uaványokér drbookin fiér (consignaiva kézbesieekér drbonkin 2 fiér, de eonsignaiónkio egaább 20 fié,'), b) ppzesleveekér drbonkio i é', c) csoma,qoah' drbooki 0 iér Vimköees csomagoknak a ''fím/ú'aawz vaó szájfásiér 0 fiér jár Ha a posahivaa az evámoás is közvefi, zér d,'bonkin 20 fiér köz'eíési dfja szed Egyegy (iókér, nem kincsári posahivaa ná ko,', kincsá,'i posabivaaá 2 kor Ja i /JP' jár A rakn'díj BudapesPi havi 0 kor, házhoz kézbesíő vidéki posahivaaná kor egbízásí összegek beszedéseé' okmányonkín, evéuánvéeekné küdeményenkin 00 fiér já' KézbesfheeJen esoma );ok visvzajelenpseb' a díj «Éresfvéyenkin» 2 fié,', ugyanannyi Ludakozv,íJ/, yaamín a é'ii'evény dfja

119 F) É rékeveek, érékdobozok és nemzeközi posai c8omagok Ér/ékeveek és ér/ékdobozok Nemze/kpos/, csomagok' (cois posank) Rende/eisi ország neve és a száiási úirány megjeöése frank fié' fiér, Begium :7iugária io,ooo 0, Dánia x,io wgypom ( SUdánna) V, Francziaország, Anyaorszáf' \oa{'oya 0,000!;'i J0! CO'sica!3 \géria = ko'áan, Az é'ekeé súya nincs koráozva: az érékdobozok sú> maximuma kiogran, A nemzeköz posai csomagok (cois posaok) súyma\uma Bugáriába,,aamin Spanyoországba 3 kg', a feni arifában fesoro ef'yéb (J'szágokba pedig ;) kg' 3 J!"kha a ef'eri veszéy eeni hizosf,ís (fjá (ao hm),

120 és V Görö'gország Az oszrák Loyd ügynökségeihez 2 Görög posahivaaokhoz V Luxemburg 0,000 V Ma/a X Nagybriannia ás rand Hambrgon á 2 Begimon á 3,OOC "!;a id, 2' o 0'0= ::: d X Némeaföd 'i!,ooc X Norvégia L A N Dánián és Svéd i rekieveek 8s 8rBkdobozok' Nemzekposcsomagok2(cois posaok) bizosíbi díj > súyporó súyporó " '" i 9 i o (éré'porn), ;:: c E "" '" '" Rendeeési ország neve s ;3 = os,!d os! o,!< ] 'E Q) N o :) '", e '" '", " ':'>!i,; a '" száíási úirány é" ep " ; e '" '" a ::: ds "' ", S :? 'CE C o:x "d s:: O c " "" '" "' ''' '" :;]: megjeöése "" ;; g 's ii "' 3 e o, > " : '"CJ ", '" ;:!; S "' ::; '" '"',:: ="" 8 i::= '", ;( _ ; = " '" c ", '>' S'd Q) ::: ; > Q) N (J=e '" Q = drbonkin os :Q,"o E " = s " o darab frank fiér fiér fiér szma fiéri '" '" "' '" fi é' ko,' fiér ", i S '20 0 E 3 f" ank fié" 00 (}' 0,000 2 ' 3, ,OUO 2,000 2 c 3 3 CC " : 20 országon á 00 2 ' 20 3n c A N Dánián á 22 3C OC 3 22 X Oaszország (San Marinovai) 0,OOC , X Oroszorsz rfinandda) ,000 0 ' XV Porugnia A Oaszországon á 200 0:> Némeországon á O,OCC c 3 3 XV Rumánía 0, XV Spanyoország 0OCC = X V Svájcz XV Svedország XX zerbia 0,OOQ 0 ro XX Törökország cs és kir posahivaaokhoz Triesen á 00 2 ' (}' 2 2 Hur) Konsaninápoyba mánián és Drinápoyua á b) egyéb kiköőkbe 00 2 ' :: 88 0c S '" 00 = koráan Az érékevé súya nincs koráozva; az érékdobozok súymaximuma kiogramm A nemzeközi posai csomagok (cois posaok) súymaximma Bugáriába, vaamin Spanyoországba 3 kgr, a Ceni aricában Ceso'O egyéb országuk ba pedig i kgr 3 Beeudva a engeri veszéy eeni bizosfás díjá (3U fiér) Érékdoboz nem kiidheő A haárszé i for!:uumban ( A/V aa a b) pono) Hí!:rammonkin 0 fiér Uánvée:i juaék koronánkin 2 iór, de egaább 2 fiér De egaább 2 fiér r,<;,,

121 G) Távirdaarifák Rendeeési ország Szódj fiéj' /) J) Dp á" iraonkin e!(aább M e gj e g y z é s e k fiér Magyarország * hcyi for(aom, azaz u!(yanoyan hey ké Aom ása köz, Oábbá UjvidékPéerá'3d és AradUjArad köz áainos forgaom 0 0:2 0 0 Auszria, Bosznia Herczegovina, Némeország és Szerbia 0 * Oy ávira kézbesiéseér, mey ávirdahi vaaa nem b i J'ó heyre szó, küdönczdij jár A küdönczdja fizehei a czmze va!!y a feadó Ha a feadó kivánja fizeni, a kösé ek fedezésérc a readás a ' amáva mérséke összegű készpénzfedezee kc adnia A eé a rendeeési hivaanak a femerü köségek rő szóó éresése uán egyeníendő k i Az ércsés posán (XPP, ez díj menes) " agy ávirai úon (XPT, drj a : fiér) ké"'cő 0 í 0 fiér aapdójon feü szodój Egyéb küfödi országok és pedig : Ageria " Azori szigeea Begium Bugária és KeeRuméia Canári sigeek (MP k izárva) Dánia _ Franczia ország, Corsika, Monaco és A ndora Gibraár _o Görögország : ) szárazföd, vaajin Ebosa és Parosszieek J) Coridszi!(e c) a öbbi görög szigeek Luxemburg Maa ( U, RO MP kizám) Marokko (áviraia csak Tangeri!(, onnan czímze köségén Monenegro (J, RO, MP k izáj''a) NagyBriánnia és La )anchr csaorua szi!(ci posán) ( R O, P kizárva) kizárva) : Nme?föd (Joandia) _ Norvégia Oaszország: (() haárszéi foj'gaom' fj) áaános «Oroszország európai és Kaukázus Porugáia Rumánia Spanyoország S vájcz (D kizárva) Svédország Törökország pr k izárva) a) európai J) ázsiai és örök szigeek Tanger Tripoi:! Tunis (D, R O, MP fiér A haárszé i forgaomban (Sz/Brod és BBrod, Zavaje és Biha!:, Dubica és BDbica, DVOJ' és BNovi, ÓGradiska, Samac és BSamac, Gnja és Br!:ka,, aajin Haca és H Rara köz) egy szó dja 2 iéj', de ávij'aonkin e!(aáhb i 'M A haárszé i forf(aomba eső oasz áirdahivaauk a omen caureban «e, f vannak meg j eö p

122 Kaonai és pogári Gzimár parancnok : Beche'? Miháy ezredes Aposoi ábori püspöki heynök : dr Beopuoczky Kámán ricaai püspök Szakszámvevőség főnöke : Ki'iz Jrin()s miniszeri anácsos Műszaki kaonai bizoság : Enök : ar<;eni gr Gedern Egmond GU8záv ab Kao,w,i egészségügyi bizoság : Enök ; rohkreuzi ovag dr Nagy Mó vezérörzsorvos, kaonai orvosi esüe főnöke Kaonai födrajzi inéze : gazg : ov Seeb Kereas é y a Kaonai egfőbb örvényszék : Főnö, : ov_ Pireich Ana bsz FÜGGELÉK KATONA CZMTÁR Legfó'bb hadú! : Ö CS és aposo kir Fesége r FERENOZ JÓZSEF Cs és kir közös hadsereg :Fhadsegédek : gróf Paar Ede ov áb, v b ; ahnenburgi Bofras A rhwr bsz v b, a kaonai iroda főnöke Szárnysegédek : örzsy sz ", Az összes fegyveres ero vezer7carl fo noke : báró Beek Frig Jes bsz GsapafőfeLügyeőo: H erczeg WndisehG"aez Lajo ov áb, báró Renande" V",moa bsz es báró Wa dsa en Jánoa bsz Tesőrség : a) Arcier esőrség ; áománya sz; feá 73 b) D kir esőrség ; áománya sz ; feá 70 e) Darabon esőrség ; áománya isz, aisz ; feá 77 d) Lovas esőrszázad ; áo mánya 7 isz, 72 aisz ; feá 89 ej Gyaog esőr század ; áomány a isz, 28 aisz ; feá 802 Gs és ir hadügyminiszer : báró Krieg hammer Odön, ov ábo v b A hadügyminiszerium segédközegei: A ve zérkar főnöke : br Beek Frigyes bsz Hadi evé ári igazaaó : Wezer Leander a Lovassági fe ügyeő : r Paa' AajoB a Tüzésé!"?i feüeő ; ov K opaschek Afréd a Varuzérs?g fe ügyeő : Semrad GUBzáv a Hadmérnoki fe ügyeő : nordenaui Beek Oó a Uászfeügyeő : SZaBzkiewiez Sándor ezr Vonafeügyeő : LaBcher JánoB ab Póovazási feügyeő : br Bohmer Vimo8 a Kaonai neveő és képzőinézeek fe ügyeője : kienfedi Moravez Oó ab Vezér épi észmérnö k : ov Woa MikBa a Egészségügyi csapa _ g Hadesparancsnokságok hade8 : Krakkóban Terüee : Nyugai Gaiczia, Sziézia és ÉjszakMorvaország ; az, 3, 20,,, 7, 93 és 00 sz gya ezr hadkieg erüee Par br Abori Jenő bsz 2 hades : BécBben Terüee : Asó Auszria és Dé Morvaország ; a 3,, 8, 9, 8, és 99 sz gya ezr hadkieg erüee Par : gr Uxkii Gyenband Sándor ov ábo 3 hades : Gráczban Terüee : Sájerország Karinhia, Krajna, Tries, sria, Görz és Gradiska ; a 7, 7, 27, 7, 87 és 97 gyaogezred hadkieg erüee Par : vezzai ov Succovay Ede bsz hadea : B udapesen Terüee : Magyarország ; a, 3, 32, 38,, 2, 8, 9 és 8 sz gya ezr badkieg erüee Par : herczeg Lobkowiz Rezso bsz hade8 : Pozsony ban Terüee : Magyarország ; a 2, 9, 2, 8, 7, 7 2, 7 és 83 sz gya ezf had ki eg erüee Par ; Ö cs és kir Fensége F igyea főherczeg bsz hade8 : Kassán Terüee : Magyarország ; az, 2, 3, 0,,, 7 és 8 sz gya ezr hadkieg erüee Par : Pokorny Hennann a 7 hade8 : Temesvár Terüee : Magyarország ; a 29, 33, 37, 39, 3,, és 0 sz gya ezr badkieg!'i *

123 228 erüee Parancsnok : bayp\'sheimi ovag Schwizer Lajos bsz :i hades : Prágában Terüee : Csehország ; a, 28, 3, 73, 7, 88, 9 é 02 sz gya ezr hadkieg erüee Par : Fabini Lajos bsz 9 hades : JOefsadban Terüee : Csehország ; a J 8, 2, 3, 2, 7, 92, 9 és 98 sz gya ezr hadkieg erüee Par : Kobus Hugó a 0 hades : P zemysben Terüee : KözépGahcza ; e 9, 0, 0,, 77, 89 és 90 sz 'ya ezr hadkieg erüee Par : Gagózy Ana bsz hades : Lembergb'n Terüee : Keeh GahCZR és Bukovina; a, 2 30,,, 8, 80 és 9 sz gyaezrhadkieg erüee Par: Fieder Ferdinand ab 2 hade8 : NaqySzebenben Terüee : Erréy ; L 2, 3, 0,, 2, 3, és 82 sz gya ezr hadkieg erüee Par : ohsorffi Probsz Emi bsz 3 hades : Zágrábban Terüee : Horvá és f'izavonország ; a, 3, 70, 78, 70 és 9 gya ezr hadkieg erüee Par : br Bechosheim Ana ov b hades : nnsbruckban rrerüee : Tiro és Vorarberg, FesőAuszria és Sazburg ; a és 9 gya ezr és a iroi csázár varászok hadkieg erüee Par Ő cs és kir Fensége Jenő fő herczeg aháb hades : Sara}evoban Terüee : Bosznia és Herczegovina ; a boszniaberozegovinai ezredek hadkieg erüee Par : br Appe János ov b Kaonai hadparancsnokság Zá ában Terüee : Damáczia ; a 22 sz gya ezr hadkieg erüee Par : Rhonfedi David Emi bsz Gyaoghadoszáy s dandárparancsnokságok: gy hdosz : Sarajevo ddr : Pevje 2 ddr : Sarajevo 39 ddr : DonjaTuza 7 hegyi ddr : Sarajevo 8 hegyi ddr : Foéa 2 gy hdosz : Jarosau 3 ddr : Rzeszw ddr : Jarosan S gy hdosz: Linz ddr: Linz ddr : Sazurg gy hd osz: Brünn 7 ddr : ZnJom 8 ddr : Brunn 229 gy hauosz : üruiz 9 ddr : Omüz 0 ddr : Troppau gy hdosz : Grácz d' : Gráez 2 d' : Kagenfur 7 gy hdosz : Eszék 3 ddr : Eszék ddr : Péervárad 8 gy hdosz: nnsbruck ddr : nnsbruck ddr : Trien 9_ gy hdosz: Prága 7 ddr és 8 d,r : Prága 0 gy haroszáy: Josefsad 9,d' : Josefsad 20 ddr : Königgraz gy hdosz : Lemberg 2 ddr és 22 ddr : Lemberg 2 gy hdosz : Krakk 23 ddr és 2 ddr : Krakkó is gy h,osz : Bécs 2 ddr és 2 ddr : Bécs: gy hdosz : Pozsony 27ddr : Pozsony 28 ddr Sopron gy hdosz : \Tiskocz 29 edr : Ungvár 30 ddr : Miskocz gy hdosz : NSzeben 3 rdr : Rrass{ 32 ddr : NSzeben 7 gy hdosz : NYárad 33 ddr : KVárad 3 ddr : Arad 8 gy hrofz : Mosár hegyi ddr : Mosár : 2 hegyi ddr: Trebinje 3 hegyi dd' : N evesmje, Jegy ddr Biek 9 gy hdos\ : Pisen 37 ddr : Pisen 38 ddr: Buweis 0 det : Banjaka ( hd) 20, 2, 22 és 23 gy hdobz (csak hadjára akamáva áíanak fe) 2 gy hdosz : Przemys 7 ddr és 8 ddr : Przemys 2 gy h,osz : Bécs 9 ddr és 0 ddr : Bécs 2 gy hd osz (c' sak hadjára akamáva áiaik fe) 27 gy hdorz : Kassa 3 adr Kassa,,d': Eperjes 28 gy hdo8z : Laibacb ddr : Triesz ddr : Laibach

124 gy h,osz : Theresiensad 7 ddr : Theresiensad 8 ddr : Reichenberg 30 gy Jdosz : Lemberg 9 dr: Czernoviz 0 ddr : Lemberg 3 gy hdosz: Budapes ddr és 2 ddr : Budapes 32 gy hdosz : Bpes 3,dr és ddr : Bpes 33 gy hdosz : Komárom ddr : Györ, ddr : Komárom 3 gy hdosz : Temesvár 7 ddr: Temesvár, 8 ddr : Fehérempom 3 gy hdosz : Koozsvár 9 drr : Gyua Fehérvár 70 ddr : KoQZRvár 3 gy hdosz : Zágráb 7 ddr : Fiume 72 ddr : Zágráb Közveen a zárai kaonai hadparancsnokságnak aárendeve : 9 ddr : Caaro 9 ddr : Zam Lovas hadosáyok Lovas hdosz : Lemberg ( hades), 8 ddr : Zoczw 2 ddr: Lemberg Lov hdosz : Sanisau ( hd), 3 ddr : Sanisiau ddr : Tarnopo Lov hdosz : J:rosau (0 hd), ddr: Jarosau, és ddr : Rzezw Lov hdosz : Krakk hades), ddr : Tarnow, 20 ddr : fu akk Lov hdosz : Bécs (2 hd), 8 ddr : Brünn 0 és 7 dandár : Bécs Lovas dandárok Törzsek : és 2 Békében nincsenek feáíva 3 Marburg ; Budapes ; Jarosau ; Miskocz ; 7 Temesvár ; 8 Brünn ; 9 Pardubiz ; 0 Bécs ; Tarnow ; 2 N Szeben ; U Sanisau ; Rzeszw ; Tarnopo ; Pozsony ; 7 Bécs ; 8 Zoczow ; 9 (csak hadjára Rkamáva áíaik fe) ; 20 Krakkó és 2 Lemberg

125 Gyaog eredek (CBákó, Böékék kabá Bima gombokka, viágobkék panaó, ieve magyar nadrág, kékszürke köpeny) Az _ ezred neve ]CSászár 2 Sándor orosz cmr 8 Károy főherczeg _ Roch und Deuschmeiser (Jenő főherczeg) _ Bmumüer Károy, román kiráy 7 gr Khnvenhüer 8 Károy sván főherczeg 9 gr Cerfay O Oszkár Frigyes, svéd és norv kir György, BzáBz herczeg 2 Kovács " 3 JungSarhemberg o Emő Lajos hesseni nhercz Adof, uxemburgi nagyhercz, nass hercz A örzs áomáshejye Troppau NSzeben Brünn Mosar MiBkocz BudapeB Graz BécB Przemys JaroBau Prága Komárom Krakkó Bozen Lemb'g áomásheye A kieg par Troppan BraRBó Kremsier Bécs SzNémei Uj vidék Kagenfur Brünn Sryj Przemys Pisek Komárom Krakkó Linz Tarnopo A hajóka Bzine Böépiros csábzárbárga égbzinkék égszinkék rzbaszin rzsaszin söébarna fizöd amazöd papagájzöd hamuszin söébarna rzsabzin fekee buzérvöröb s B f s s f f B S f s B B B B'

126 :g 00 o m ' Az ezred neve A örzs áomásheye br Gies 703 Beovár Mide 7 Kagenfur Lip Savaor főherczeg 82 OJmüz Ferencz Ferd főherczeg 73 Győr Henrik, porosz herczeg 8 Krakk gr Abensberg és Traun, 7:33 Kuenberg gr Lacy 709 Zam Badeni őrgróf 8 Bécs br Reinander _ 2 Lemberg br Pürcker _ 72 Bécs Miháy, orosz nagyherczeg 77 Bécs Lip, bega kiráy 82 Laibach 98 Budweis br Loudon _ 70 Temesvár Fieder 72 Lemberg Frigyes Vimos, mekenburgsreiczi nagyherezeg 7 Pevje Mária Terézia, csás?árné kiráyné_ 7 Budapes Lip császár _ 7 Arad Vimos, néme császár és porosz kiráy _ 73 Kassa A kieg par A hajka áomásheye szine Beovár kénsárga Laibach vörösbarna Königgraz söévörös f GVŐ" égszinkék f ÚjSandec Czaszau rákvörös engerzöd s S paa o cászársárga f Zorp bor cseresnyevörös f Koromea hamuszin f Losoncz engerzöd f Eszergom fekee s Grácz császársárga s f NBecskerek viágoskék csukaszin s NSzeben császársárga f Budapes Arad égszinkék hamuszin Kassa buzérvörőr f Prága Lemberg f(ízöd s f f f s f,:: br Serneck _ 83 / Pisen gr Browne 83 J osefsad Jzsef főherczeg 7 Nagyvárad br Moinary 8 Budapes Aexis, orosz nagyherczeg 7 Debreczen Schu';?burgLippe herczeg 7:33 J arosau Jeno fojerczeg 70 Czernoviz Ernő Agos, cumberandi, braunchw és üneb hg 8 Königgraz gr Grünne _ 8 Bécs Abrech,főherczeg 7 Budapes Frigyes Agos, szász herczeg!' Ö Przemys br Fejérváry 72 Szeged br Beck 82 Görz Ferdinand főherczeg _ 798 Soprun br Hess 7 Brinn Frigyes Vimos L, badeni nhg 72 Brass Probsz 702 Koozsvár Frigyes főherczeg 7 Pécs Laour _ 7 Zágráb ASarhemberg Teschen br Merk _ 799 Tarnopo 8 Krakk ;:::'u;g:";iijdi ''';''', 89 'f8 now Pisen rákvörös f Jungbnnzau haványvörös s Nagyvárad skarávörös f Kecskemé Debreczen skarávörös f Rzeszw viágo"kék s Czernoviz kénsárga f Theresiensad narancssárga f Karánsebes cseresnyevörös s Kaposvár buzérvörös s Sanok skarávörös Szeged papagájzöd s Marbnrg aczézöd f NKanizsa aczézöd SPöen csnkas7ín f Gyuafehérvár papagájzöd f Koozsvár hamuszin Pécs söévörös Zágráb söévörös f Omüz ama:öd Brzezany vörösbarna s Wadovicze aczézöd Tarnow haványvörö fekee s s s s s f s s

127 "'==oi=== _s Az ezred neve : A örzs áomáshey áomásheye =='r=== A kieg par A hajóka szine 8 Lajos Savaor föherczeg _ 73 Pr;emys SRnisau fekee f 9 Rainer föherczeg 82 Sazburg Sazburg narancssárga s 0 br Appe 798 Eger Eger aczézöd f báró Hod 798 Bród Temesvár fűzöd s 2 Lajos, bajo' herczeg 798 MVásárhey MVásárhey f[\zöd f : Pá Aexandrovics orosz nh 80 Beszercze Beszercze narancssárga f i Károy Sándor, Szásweimareisenachi nagyherczeg _ 80 Marosvásárh Szászváros narancssárga s G Lajos Vikor föherczeg 80 Ungvá' Munkác8 haványvöros 8 V Ferdinand, osk nhg 80 Kassa Ung'vár haványvörös f br Kray 80 Epe'jes Eperjes rákvörös f 8 br Reicher 80 Budapes Szonok vörösbarna s 9 gr Jeaéié 80 Budapes Székesfejérvár csukaszin f 70 br Phiippovié 80 Péervárad Péervárad engerzöd s Gagózy 80 Pozsony Trencsén rákvörös s Dávid o Pozsony J;'ozsony viágoskék s Abrechwürenbergi herczeg :!0 Prága Eger cseresnyevörös s 7 br Bouvard 80 ReichenJerg Jiéin buzérvörös f 7 X Kereszéy, dán kiráy 80 Neuhaus Neuhaus viágoskék f 7 br SaisSogio 80 Eszergom 77 Sopron csukaszin s Füöp, würembergi herczeg 80 Przemys Sambo' cseresnyevörös f ovag GradL 80 Eszék Eszék vörösbarna f 79 gr Jeaéié 80 Oocaé Oocaé amazöd f Arnuf, bajor herczeg 80 Lemberg Zoczów skarávörös f 8 br Wadsaen 883 gau gau karmazsinvör f 82! ovag Schwizer 883 Gyuafehérvár SzUdvarhey karmazsinvör f 883 Trebinye Szombahey söébarnf f 883 Krems Bécs karma7sinvör s 8 ovag Ke es 883 Löcse MármSzige amazöd 8 Forinyák Budapes ovag Sccovay 883 Poa Szabadka s amaranvörös Cii s engerzöd f b< T,""h""""m=" 8fs Prága Beraun bordóvörös 89 b' Abon 8 3 Jarosau Grdeck bordóvörös s 90 WindischGraez herczeg 9 ovag Fröhich _ 883 Rzeszów Jarosau amaranvörös f 883 Prága Budweis s papagájzöd s 9 J' König 883 Theresiensad Komoau fehér 93 br Joeson 9 Kobus 9 ovag Rodakowski 883 Omüz MSchönberg söéba'a f 883 Theresiensad Turnau s fehér s 883 Sanisau Czorkow amaranvörös 9 ovag Cainei Fiume Károyváros amaranvörös f 97 br Wadsiien Tries Tries rózsaszín f Sran sky 883 J osefsad Hohenmauh viágosdrap f 99 r György, görög kiráy 883 KoserbrucJ, Znaim kénsárga 8 OO br Kriegbammer 883 Krakkó Teschen viágosdrap S 0 SergiusAexandrovisch,orosz nagy herczeg 883 Fehérempom Csaba kénsárga f 02 Fabini 883 Trien Beneschfu engerfűzöd S : f:r nf Sc _ om _ rg 98 f, w O

128 23) VadáHzok (Kaap fekee obokréáva, csnkafzini kjá és zubbony fözöd hajkáva, sárga gomb, és pedig a iroi vndász ezredné simán, a ábori vndász zúszajakná számozva, csukaszin(\ panaó m",öc Bzegéyye nz odavarrásokon, kékszürke köpeny) aj Tiroi császár vadászok (83) ezred : nnsbrnck 2 Trien Kiegésziö pa' : nnsbruck, 3 Bécs Brixen, Trien és Ha Lim: b J Tábori vadász zászó a,j ak Törzs Kiegészíö Törzs a3 áomásheye kere J3 ' áomásheye Kiegészíö kere jrawa rnska Thereiens' 7 G'osH Mosy Brünn!Reichenberg Königgriiz 9 Komárom Komárom Nisk Rzeszw!OJudenbnrg Triesz Niepoomice Omüz 2 Tun Bécs Prága Pisen :;!! Prága Eger 7 Brck Mim Laibach 3Koozsvár M Vásárhey 8 Tarvis Kagenfur TremJowa Budapes 9 Viach Grácz! Bécs Ujhey Brünn OSeyr S Pöen!8 Abrndbán)a N Szeben Kőszeg Győ 29 Zae,;zczyki Losoncz 2 Reicbenberg Jungbunzau i30:\brdy Snnisau 3 Bochnia Krakk Perinja Ooéné Jigerndorf Troppan ' 32 Beszerczeb Eperjes Uos:m iahercze!ovinai gya ezredek (Fez, viágoskék kabá aizarinvörös hajkáva é sárga szá mozo gombokka viigoskék panaó, kékszürke köpeny) Száma '" w" OO á o m L s h e y e B écs Sarajevo! GrÁcz Banjanka 3 Budapes Dona'fuzn Bécs Mosru:

129 Lovas eredek aj D r a g o n y o 8 e z r e d e k (;isak, viágoskék kabá sima gombokka, buzérvörös csizmanadrágga, söébarna iöpeuy) ' a E A örzs A kere 'o Az ezred neve A hajóka, 'd O ffi áomásheye szine '" "'"' Ferencz császár / 78 Sanisau Theresiensad söévörös 2 gr Paar n Tarnopo DobÍ'an fekee 3 Aber, szász kiráy 78 Krakkó Bécs söévörös Ferdinand c8ászár 72 BécsUjhey Wes füzöd Mikós, orosz czác 72 Marburg Marburg császársárga Abrech, porosz herczeg 70 Enns Brünn fekee 7 Loharingiai herczeg _ 3 Brandeis Em ABunzau kénsárga 8 gr Monecuccoi 8 Przemys Pardubiz skarávörös 9 Abrech főh 82 Brzezany Koomea fözöd 0 Liechensein herczeg 0 Omüz Kaau kénsárga Császár _ 88 Sockerau Sockerau ' skarávörös 2 Mikós orosz nagyherczeg 79R Krakkó Omü' császársárga 3 Savojai Jenő herczeg,_ 82 LaÍcu Laun buzérvörös WindischGraz hg 7'i Kaau br Bechosheim 89 Brünn BécsUjhey Kaau bujérvörös fehér '" E g o ' O f,, "'" f f s f f s f s s s f s f s s >s ''> '

130 Császár _ Frigyes Lipó porosz hczeg gr Hadik Arhur, connaughi és srahearni herczeg gr Radezky _,: _ Vimos, würembergi kir Vimos, néme császár és porosz kiráy _ gr Páffy _ gr Nádasdy _ Frigyes Vim, porosz kir WindischGraz hg Aber Eduard, waesi herczeg JászKun, Vimos néme és porosz herczeg, rónörökös Vadimir, orosz nagyherczeg FerE!pcz Savaor főherczeg gr Ux<üGyenband b) Huszár ezredek (Osák,!ia, mene, söékék zubbony, buzérvörös magyar nadrág, söébarna köpeny) A örzs 00 '" Az ezred neve A kere Az aia A csákó 'S o 'o bdgj áomásheye szine <i, :,:; ] Brassó Nagyvárad NagySzeben Arad Gyöngyös Lugos Pozsony Kagenfuri Gyöngyös Debreczen Budapes Jarosrm Sopron Szabadka Sop'on Nyireg,vháza Szombahey Lemberg Kassa Kecskemé Czernoviz Nyiregyh Bécs Budapes Deb'eczen söékék söékék s viágoskék fehér s s k fehér s v k buzérvörös f s k buzé'vörös f v k hamuszin s v k s k viágo9kék f buzérvörös s S k fehér f v k viágoskék s s k hamuszin v k fehér f s k söékék f v k buzérvörös s s k hamuszin s vo k hamuszin f f

131 c) Dsidá ezredek o ö Z< (Czapka, viágoskék uhanka és prémes uhanka buzérvörös szegéyezésse, buzérvö'ös Az ezred neve csizmanadrág, söébarna köpeny) Q),ce E o Oo főherczeg 79 Schwa'zenberg herczeg 790 Károy főherczeg 80 Császár 83 Mikós, orosz czár_ 88 József császár 88 Ferencz Ferdinand főherczeg 78 br Ramberg 78 } Fe eek oszava Sándor, orosz czár 8 br Gagern 8 gr Paar 80 A örzs Czorkow Tarnow Grodek Zókiew Varasd Rzeszów G Mos Y Bécs A kere áomásheye Przemys Székesfehérvár Zoczow Krakkó Tarnow Grodek Lemb'g Varasd Przemys Brzezan Sanisau Theresiensad Székesfehérvár Zoczow A czapka szine császársárga söézöd buzérvörös fehér vi ág skk csaszarsarga söézöd buzérvörös cseresnyevörös söékék söékék,q S" o m'n <> '" s s s s s f f s f s f

132 20 Tiiér dandá'oc ő számig f hasonszámú hadesparancnokságok székheyén, kivéve a üzérdandi,r, mey békében a 2 számú hadesparáncsnokság aá van xendeve 2 sad, 2 Theresiensad, 27 Königgriiz, 28 Pxzemys, 29 Jarosau, io Pxzemys, 3 Sanisiau, 32 Lemberg, 33 Sanisiau, 3 Brassó, 3 Koozsvár, 3 Nagy Szeben, 37 Radkersburg, 38 Eszék 39 Varasd, 0 Linz, Sazburg, 2 Bécs c) Tüzérigazgaóságok : Trien nnsbruck, Sarajevo és Zára d) Várüzérigazgaóságok : i Krakkó, Przemys, Trin és Caaro, Poa a) Hades üzérezredek (Csákó ószőrforgóva, söébarna kabá skarávöxös haj ókáva, sárga számozo gombokka, viágoskék csizma ' nadrág, kékszürke köpeny) Fischer, öxzs : Krakkó ; i br Weig, örzs : Bécs ; 3 Vimos főh, öxzs : Grácz ; Kropaschek ov, örzs : Budapes ; Abrech főlerczeg, örzs : Pozsony ; Ferencz Ferdmánd főhexczeg, örzs : Kassa ; 7 Lipó bajor hercz, örz s : Temesvár ; 8 Osászár, örzs : Prága ; 9 he ez Lichensein J Ve / cze örzs : J osefsad ; 0 7 uipod bajor hg, örzs : Pxzemys ; br Smoa, öris: Lemberg ; 2 örzs : NSzeben ; 3 hercz Lobkowiz, örzs : Zágráb ; br Ludwig, örzs : Bécs b) Hadoszáy üzérezredek (Öözék min a hades üzérezredekné) Krakkó, 2 Omiiz, 3 Krakkó, Bécs, Brünn, Bécs, 7 Laibach, 8 Görz, 9 Kagenfur, 0 Buda pes, Budapes, 2 Budapes, 3 Sopron, Somoxja, Komárom, Kassa, 7 Miskocz, 8 Eperjes, 9 NagyVárad, 20 Temesvár, 2 Lugos, 22 Pisen, 23 Prága, 2 Budweis, 2 Josef Hegyi üegoszáy Várüzér ezredek (Öözék min a hades üzérezredekné, de viágoskék szées skarávörös szegéyzeű panaó) Osdszár, örzs : Bécs ; 2 Sponner, örzs : Krakkó ; 3 hercz Kinsky, örzs : przemys ; gr Ooeredo Mes, örzs : Po a ; br ROUV'OY, örzs : Caaro ' Koarz, örzs : Komárom e) Ö náó várüzér zánóajak : (Öözék min a várüzérezredekné) fj Trien ; 2 Gyuafehé"Vár ; 3 Péervárad Műszaki üzérség Tüérségi szergyár és szerár, ávevő bizorág és müszaki üzér század a bécsi arsenában 2 TüzérRégi szerárak : Bergsad, Budapes, Caaro, Graz, nnsbruck, Josefsad, Gyuafehérvár Kassa, Komárom, Krakkó, Lemberg, Mosár, Pée/ vad, Poa, Prága, Przemys, Sarajevo, Temesvár, Tren, Wöersdof 3 Tüzérségi fiókszerárak : Ragusa, Zára, Laibach SVei, Linz, Sazburg, Theresiensad, N agyszeben Beszerczebánya, POzsony, Omüz, Eszék, Károy város, Triesz, Franzensfese, Bozen Lőporgyár : Sein ban és Bumauban Töénygyár : Wöersdorf : fi

133 Uász zászóajak (80) V onszerár : Ko serne uhnrg, Bndapes és Saraievo (Csák ; csukaszin kabá aczézöd hajkáy' a és fehér Bima gombokka ; csukaszin pana aczézod szegéy ye ; kékszürke köpeny) Kaonai rendőrség P oz s ony ; 2 Linz ; 3 Prága ; Peau ; Krems : ' : K os e rne nburg ; 7 BudapeA ; 8 T berere ad, 9 Krakk ; 0 P r z e mys ; P rz emy s ; 2 h aroy város; K omáro m ; Szeged ; Kosernenmrg ( Csákó ; söézöd kabá buzérvörös Ajká,a és srga gombokka : kpksziirke panaó : ékszii'ke köpeny ) Egy egy oszag Üakk, LemLerg ér Przemysben Kaonai őrcsapa a bécsi cs kir vényszé; né Szerár : Koserneumri[ Lóenyészinézeek (Öözék min a uász zászjóajakná csnkhogy a gaéron 8 csiagok mögö egy v! Ám áczikázo 8zrnyas kerék van íevarrva) aj CS kir óenyészinézeec ( Ööék min a vonaezredné, de sárga gombokka) ezred ö rzse : K ornenmrg ; kere : K orne uburg 2 és 3 zj : Korne burg Az Á ami ménas : Radauzban M én eepek : Pisek, Göding, ki ( 89) Aami ménesek : M ezöhegyes,, (Öö",ék min a huszároko, de söébarna aia) K isb ér, Bábo na, Fogaras Méneepek : NKőrös Székes feh érvár, Debreczen, S Sz György, Z ágráb egyegy oszag Vonacsapaok ( 7 7 ) (Csák ' söébama kabá viágoskék hajkáva é febér, Bima ombokka, buzérvörös csizmanadrág ; Boebarna köpeny ) ezred : Bécs 2 oszáy : Bécs, 3 oszáy : Grácz, 3 o száy : Zágráb, osz áy : nns b ruck 2 ez'ed : Budapes, osz áy : Budapes, osz áy : Poz so ny, oszáy : Kassa, 7 os z áy : Temes g vár, 2 oszáy : NagySzeben, ' 3 ezred : L e mbe rg o s z : Krakko, 8 o "z a Prága, H oszáy : Josefs ar, 0 oszáy : Przemy s, oszá y : Lemberg o8z/iy : Sarajevo, Vonao8zú!Jok B08znia é" Herczegovmaban : Sara jevo, Mosar és Piberben Drohowyze, Grácz éi Sadban Lambach mee bj M kir óenyészin ézeec sárga (Csák ; söézöd kabá buzérvörös hajká:va és szegéy Birna gombokka, kékszürke pana buzérvoros ye ; kékszürke köpeny) Minden heyőrségi krb ázná pogári ör (Csákó ; söézöd kabá vioaszinű hajkávn és "{uga gombokka ; kékszii'ke pan vioaszinií Bzegéyye ; kéks7iirke köpeny) Vasui és ávírda ezred 883) Egészségügyi csapao \'ou aszerárfik : Póovazási bizoságok Budapes, 2 Szeged, NagyKanizsa, Biak,, 3 Lemberg, 7 M i sk o ez Hzcszw, Póóeepek NagyDaád Sári, házimarczaő K eczma Don a, Biak, Lábod, H adaprd iskoák : aj gyaogs ági : Béc s, Budapes, Prága, Károyváros, K önigsfec, L o bczow, N S7eben, Tries Liebenau Pozsony nnsbruck, Temesvár, Mar burg, K am enicz ; Srass, L eberg, J o vass ági : Weiss kirchen ( Morva ) ; ej ii z érs égi : Bécs dj u ász : Hainbnrg 2 K ao n ai árvaház : H ire nberg Kaonai neveő és képzőinézeek *

134 2 3 Kaonai areáiskoák : Fischau, SPöen, Kőszeg, Kis Maron, Kassa Kaonai főreáiskoa : Weisskirchen (Morva) Kaonai akadémia : Bécs Ujhey Műszaki kaonai akadémia ; Bécs 7 Hadi iskoa : Bécs 8 Tüzérségi örzsiszi anfoyam : Bécs 9 Magasabb üzérségi anfoyam : Bécs 0 Magasabb hadmérnöki anfoyam : Bécs : Hadbizosi anfoyam : Bécs 2 Éemezési hivaanoki anfoyam : Bécs 3 Törzs je vizsgáó bizosága : Bécs Hadsereg övészisk(}a : Bruck Kaonai ovagóanárképzőinéze : Bécs Kaonai ovagó és hajóanárképző inéze : Schosshof, Ma'chegg mee 7 Kaonai áaorvosi anfoyam : Bécs 8, Kaonai vívó és ornaanári anfoyam : Bécs Ujhey 9 Lovassági áviró anfoyam : TuUn 20 Kaonai éghajózási inéze : Bécs 2 Tiszi eányneveőinéze : Hernas és Sopron 22 Legénységi eányneveőinéze ; Seebensein ér Szamár Némei Kaonai födrajzi inéze Bécsben Heyőrségi kórházak, 2 Bécs, 3 Przemys, Linz, BrÜn, Omüz, 7 Grácz, 8 Laibach, 9 Tries, o nnsbruck, Prága, 2 J osefsad, 3 Theresiensad, Lemberg, Krakkó,, 7 BudapeR, 8 Komárom, 9 Pozsony, 20 Kassa, 2 Temesvár, 22 NSzeben, 23 Zágráb, 2 Ragusa, 2!'i Sarajevo, 2 Mosár Ruházai rakárak Brünn, 2 Budapes, 3 Grácz, KaiserEbersdorf Heyőrségi száíóházak Bécs, Budapes, Bród, Krakkó Lemberg, Omüz, Prága, Przemys, Sarajevo, Tries Kaonai rokkanak háza (Csukaszin kabá skarávörös hajkáva és sárga sima gombokka, viágoskék pana, kékszürke köpeny) Bécs (fiók : Neuerchenfed), 2 Prága, 3 Nagy Szomba, Lemberg Möersdorf Kaonai fegyinéze Várfogházak Aran, Péervárad, Theresiensad és Komárom Kaonai éemezési rakárak Arad, Béc, Budapes, BrÜn, Bród, Bruck a dl, G;vuafehérvar, Caaro, Komárom, Czernoviz, Eszék, Fmme, Franzensfese, Görcz, Gráez, Kagenfur, N agy Vámd, NagySzeben, nns?ruk, Jarosau, Josefsad, Kassa, agenfnr, Koozsvar, Krfkkó, Laibach, Lemberg, Lmz, Marburg, Nyiregyháza, Sopron, Omüz Péervárad, Poa, Prága, Przemys Pisen Pozsony ' Ragusa, Risano, Rzeszów, Sanis u Szé k esfejérvár ' Tarnopo, Tarnow, Temesvár, There d iensad ' Trien ' Tries, Zágráb, Zám, Z:oczów Banjauka, Biek, onjatuza, ' Foea, Gorazda Mosar, PevJe, Travmk és Sarajevo, Trebinje Kaonai ágyrakárak Bécs, Budapes, Krakkó, Lemberg, Przemys és Prága Műszaki igazgaóságok Kmkkó, Przemys, Kagenfur, Poa Komárom Gs:uafehérvár Mosár, TreJinje, Péerv rad, Brixen: Tnen, Caaro, Samjevo, Biek

135 2 Cs és kir hadi en(fe észe Tengeré8zei paranc8nok : a közös hauügyminisz erium engerészei csopor főnöke : br Spawn Hermann engernagy *,:,* Cs és kir haj óhad Vére8 hadihajók : Kronprinz Rudof, Kronprin zessin Sefúnie, Monarcb, Wien, Budapes (orony hajók), Tegehoff, Cusozza, Erzherzog Abrech, Don Jouan d'ausria, Kaiser Max, Prim: Eugen, (case mahajk Ozirkúó hajók : Kaiser Kar V, Kais u Kön Maria Theresia, Kaiseriri Eisabeh, Kaiser Franz Josef (orpedó koshajók) ; Panher, Leopard, Zena, Apern, Tiger, Zara, Spaao, Sebenico, Lussin (or pedó haj ók) ; Meeor, Biz, Kome, Pane, Traban, Saei, Magne (orpedó j árművek) Torpedó na8zádok : Viper, Naer, Oobra, Boa, Pyhon, Kigyó, Ader, Fake, Habich, Sperber, Bussfud, Condor, Uhu, Geier, Kranich, bis, Würger, Reiher, Famingo, Marabu, Weihe, öecreiir, Harpie, Gauker, Eser, Rabe, Krahe, Saa', Kukk, Kibiz (L osz) ; Nr XXXXXXX XXXX és X és X ( osz) ; Nr HV ( osz) V Jező hajók : Miramar, Fanasie V Szerhajók : Peikan, Cycop, Poa, Najade, Gigan, Saamander V Moniorok: Maros, Laiha, Kőrös, Szamos és ' 80 ' V Áomá8i és kiküdeési hajók : Donau, Saida, Zrinyi, Frundsberg, AurJ"a (corve) ; Nauius, Aba ros, Kerka (ágyu naszád) ; Taurus (kerekes gőzös) V Kiköői és engerpa i 8zogáara : Trion, Hippos, Büffe, Dromedar X 8koa hajók : Radeczky, Erzh Ferdinand Max, Apha, Schwarzenoerg, AremÍsia, Oameeon, Möve, Bravo, Spaao, Sansego, Zara, Tegehof X Lakanya hajók : Beona, Bea, Fasana, Grie, N arena 27 Magyar kw' honvédség Magyar kiráyi honvédemi miniszer : Komóskereszesi báró Fej érváry Géza, áborszer nagy, a szogáaon kivüi viszonyban : L r n k, o v k ' 8z L r kp k, M T r g, k é k gyé 0, 0, 0, 0, SZ2, v b,, a ma gyar főremiház agja, a CB és k gy e u : a kaonai Mária TeréZia rend kan czeárja Áamikár : Vajszkai és bogyáni Gromon Dezső, v b, F J r n k, Sz r k k, osz v k r *** Főparancsnok : Ö császári és kiráyi Fensége József (Károy Lajos) főherczeg, OVH ssági ábornok Főparancsnoki adáus : csáford j obbaházi BoHa Kámán aábornagy M k honvédfőparancsnokság Budapesen honvédkerüe : Budapesen Parancsnok : Cse8znúk Benő aábo"nagy 79 honvéd gyaogdandár : Budapesen gyaog ezred : Budapesen és 2 zj : Buda pesen 3 zj : Féegyházán zj : Budapesen 2 gyaog ezred : Gyuán és 2 zj : Gyuán 3 zj : Jászberényben 80 honvéd gyaog dandár : Debreozenben 3 gyaog ezred : Debreczenben, : és 3 zj DeoreczcnLpn zj : Ziahon gyaog ezre d : NagyVáradon és 2 zj : Nagy Váradon 3 zj Boros Jenőn honvéd kerüe : Szegeden Parancsuok : Vaenié Dan ie aábornagy honvéd gyaogdandár : Szegeden gyaog ezred : Szegeden és 2 zj : Szegeaen 3 zj : Ngy Becskereken 7j : S7egeden

136 28 2! gyaog ezred : Szabadkán zj : Szabackán 2 zj Zomborban 3 zj : Ujvidéken honvéd gyaogdandár : Lugoson 7 gyaog ezred : Verseczen zj : Verseczen 2 zj Oraviczán 3 zj : Pancsován 8 gyaog ezred : Lugoson és 2 zj : Lugoson 3 zj : Aradon zj : Orsován honvédkerüe : Kassán Parancsnok : szenmiháyi Oai?' Gyua aábornagy 77 honvéd gyaogdandár : Kassán 9 gyaog ezred : Kassán i és 2 zj : Kassán 3 zj : Eperjesen zj gón O gyaog ezred : i\iskoczon zj : Miskoczon 2 zj : Egerben 3 zj : SAUj hey 78 honvéd g7aogdandár : Szamár Némeiben gyaog ezred : Munkácson ér 2 zj : Munkácson 3 zj : Ungvár 2 gyaog ezred : Szamár zjj : Szamár 2 zj : MármarosSzigeen 3 zj : NagyKároyban V honvédkerüe : Pozsonyban Parancsnok : feső eőd Benedek András aábornagy 73 honvéd gyaogdandár : Pozsonyban 3 gyaog ezred : Pozsonyban, 2 és 3 zj : Pozsonyban zj : Taán gyaog ezred : Trencsénben és 2 zj : Trencsénben, 3 zj : Rózsahegyen 7 honv gyaogdandár : Nyirán gyaog ezred : Nyirán zj : Nyirán 2 zj : Léván 3 zj : Nyirán gyaog ezred : Beszerczebányán zj : Beszerczebányán 2 zj : BaassaGyarmaon 3 zj : J osván V honvéd kerüe : SzékesfehérvÁr Parancsnok : 2aavári ZU'na Károy aábornagy 8 honvéd gyaogdandár : Székesfehérvár 7 gyaog ezred : Székesfehérvár és 2 zj : Székesfehérvár 3 és zj : Veszprémben 8 gyaog ezred : Sopronban zj és 2 zj : Sopronban 3 zj : Kőszegen 82 honvéd gyaogdandá' : Pécse 9 gyaog ezred : Pécse és 2 zj : Pécse 3 és zj : Kaposvár 20 gyaog ezred : NagyKanizsán és 2 zj : Nagy Kanizsán 3 zj : Körmenden Fiumei század V honvédkerüe : KoozsvÁr Parancsnok : Pakovics Józse! aábornagy 7 honvéd gyaogdandár : Koozsvár 2 gyaog ezred : Koozsvár és 3 zj : Koozsvár 2 zj : NagyEnyeden zj : Deésen 22 gyaog ezred : MarosVásárhey zj : MVásárhey 2 zj : Beszerczén és 3 zj : MVásárhey 7 honv gyaogdandár : NagySzebenben 23 gyaog ezred : NagySzebenben zj : NSzebenben 2 zj : Déván 3 zj : Erzsébevárosban 2 gyaog ezred : Brassban zj : Brassban 2 zj : Fogarason 3 zj : Kézdi Vásárhey zj : CsikSzeredán V horv szavon honvkerüe : ZÁgrábban Parancsnok : Bach Józse! aábornagy 83 honv gyaogdandár : Zágrábban 2 gyaog ezred : Zágrábban zj : Zágrábban 2 zj Varasdon 3 zj : Zágrábban

137 2 gyaog ezred : 20 Károyvárosban és 2 zj : Ká royvárosban 3 zj : Goszpicsban 8 honvéd gyaogdandár : Eszéken 27 gyaog ezred : Sziszeken és 2 zj : Sziszeken 3 zj : UjGradiskán 28 gyaog ezred : Eszéken és 2 zj : Eszéken 3 zj : Zimonyban Honv ovassági feügyeő Budapesen Kobuéar Vimos aábornagy honvéd ovasdandár : Szeged Szegeden osz : Aradon osz : Szegeden huszár ezred : Kecskeméen osz : Baján osz : Kecskeméen 3 huszár ezred : honvéd ovasd(ndár : Budapesen huszár ezred : Budapesen osz : Bndapesen osz : Jászberényben huszár ezred : VáCZO r osz : É rseknjvár osz : Váczon 3 honvéd ovasdandár : Pécse Pápán osz : Pápán osz : ZaaEgerszegen 8 huszár ezred : Pécse osz : Pécse osz : Keszheyen 0 huszár ezred : Varasdon L oszáy : Varasdon osz : Verőczén 7 huszár ezred : honvéd ovasdandár: Debreczen 2 huszár ezred : Debreczenben oszáy : N agy váradon U oszáy : Debreczenben huszár ezred : Kassán osz : Kassán osz : 9 N yiregyházán huszár ezred : Maros Vásárhey osz : Szamos Ujvár n osz : Maros Vásárhey 2 M kir honvéd heyi haóság Budapesi m ki7 honv érpa7 anc8noksg M kir honvédf8ö7'vényszék Budapesfen Es8 foyamndásu m kir honvéd biróságok ( A ke rüei bi7 óságok) M kir honvéd biróságok M kir honvédségi inézeek M kir honv Ludovika A kadémia Budapesen Fesőbb iszi anfoya' Budape8en M kir «iizp honv ovas iskoa Budapesfe M kir honv örzsi8zi a?foy{n Budapesen M kir honv kó'zponi 7'u/aár Budapesfen M kir honv közponi fegyverár Budape8en M kir honv ősze?'bizo/ság Pozsonyban M kir honv fő?'eáiskoa Sopronban M kir honv hadaprod iskoa Pécse M kir honv hadapród iskoa N Vá? a do M kir koronaőrség Budapesen CS kij' Landwehj' (Oszrák honvédség) 08 kir Landwehrminisze?': gróf Wesersheimb Zenó bsz Landweh,főparancsnokság : Ö cs és kir Fensége Rainer főherczeg, bsz Adaus : Schmid Mór brz Landweh?'parancsnokságok : (az ieő hades parancsnokságok) Landwehr gyaogság Landwehr ezred Bécs, 2 Linz, 3 Grác7, Ka genfur, Tries, Éger, 7 Pisen, 8 PrÍga, 9 Leimeriz, 0 Jungbunzau, Jicin, 2 Csasz au, 3 Omüz, Brünn, Troppau, Krakkó, 7 Rzeszów, 8 PrzemYR, 9 Lernberg, 20 Sa nisian, 2 SPöen, 22 Csernoviz, ' 23 Zára, 2 Bécs, 28 Pisek, 2 Bunweis, éo Hohenmauh, 3 í\oczów, 3 KoomeL

138 23 22 Landweh r parancsnokság nnsbruckban Parancsnok : a sz hades parancsnoka Orsiágo8 övé8ieiredek : L nnsbruck' Bozen, Trien Lnndwehr ovasság LandJwehr disidás ezredek : sz ezred : Koomea, 2 «Hohenmauh, 3 «Sambor, Omüz, «Sockerau, «Wes Lovasíof Ü'oi orbiágos övésiek Kere : nnabruck L ovabío damá or8zágos övé8iek Kere : Sinj * P O L G Á R C Z M T Á R Köös ninise' i'wfywk Cs és kir közös küügyminisz'erium Miniszer : Go uchowski Ageno r gróf, arany, agyapjas rend vg, a Sz L r n k, L o vaskoron r, F J ' közk, v b, '{o Cs és kir közös pénzügyminiszerium Miniszer : N agykáói KáUay Benjámin, a L r n k, a Sz L r ov, v b, ' Cs és kir közös hadügyminiszerium Miniszer : Br Krieghammer Ede, L r n k, L 0' v, k é k (hm), v b, a 00 gy ezr u ov ábo V k Cs és kir közös egfőbb számszék Enök : Pener Ernő ovag, v b *** :Cagyar kir miniserenökség Miniszerenök : duka és szengyörgyvögyi Sé ' n k ; v b } ; orsz,épviseő Aamikár : Tarkovwh Jozsef, v b K( mán, L Fesége seméye köriih m i' miniseriurn Miniszer : gróf Szechényi Manó Horv szavdam kir niniseriu'n Miniszer: Cseh Ervin

139 2 M ki' beügy'mini::zerium! Knan v b, L M inisz r : duka és r szengyörgyvögyi Szé n k, orsz képv, miniszer enp k, a beugymszerium vezeéséve ruegbizva Akáok : Guner Gyua, Szé gnácz : Enoki obzay : osz vezeő : H0'VÍh Emi os z an Kö jogi főoszáy : osz fő u : dr Bezerédj mm a u, osz vez : dr szend'ői Tii?'ök Ferencz Vkor osz an Vármegyei főoszáy : osz főn : Simonsis Bea mm an, osz vez : Gózony Lászó osz an Városi főoszáy : osz főn : dr F aschó Moys Sándor min an a j Törv ha jogo'a fe' és farek Ede rend an városi ügyoszáy : osz vez : osz an b J " ödehermenesíési ügyoszáy : osz vez : Kereszy Sándor osz ( an V Községi fóoszáy : osz főn : Kaffka Lászw osz an a J Községi közigazgaási ügyoszáy :?sz v e : Koos váry Miks i kár, b) Községi, ugyoszay : osz vez : Saceáry Miháy ieőséf osz an V Rendri főoszáy : osz főn : Dr Séey Sándor mm an aj Kihágási ügyosáy : osz wz : Marhnovwh Ee k osz an bj Aam red é közbizons ügyoszáy : osz vez : Szabó LaszC! J :, osz an Beoszva : dr Kég m'e kn :, Korfi ajos és Pe'óczy Lajos,czimz, károk, Vaarhey Gyua foga m az ó és dr A dssy Jo,zsef segédfoamazó : ej Közrendészei ügyoszáy : o sz vez : L)Jay LaJOS osz a y V Közeészségügyi főoszáy : osz főn : dr f}7yzer!fome mm an aj Kö z e g ész s égi közigazg ugyoszay : osz vez : dr Raisz Gedeon cz osz an,?é z s égügi fe ü gye ö b J KórJázi é gy ó gy 8zerar ugyoszay : osz vez : B u h Kwoy oz au V: Aap ok kezeési ós jóékonysági főo8z : osz kőrösudáuyi Sesser József mi n an, osz vez : }io'ray Ferenrz osz an n fon : rajnm R V Árvaügyi főoszáy : osz fö n : Vajda cz min a n a j Arvaigyi közigazgaási,ügy' osz áy : osz vez : dr Bosn?JÍk ZoJ/ ik b) Arva ügyi haározai ügyoszáy : osz vez : Madách Lászó Oó osz anácsos X Áami any akönyvi ügyoszáy : osz fön : Madarász Eemér cz osz an, auyakönyvi feügyeö gazgaó : A beügyminiszer i s7ámvevőség Payer Béa, igazgaó he yees : CHiLd" Lajo8 Közbiz v nsági ügyoszáy (V ) szárnv főnök osz vez : K'anzer Ján os, számvizsgáó, szám eenőr : Fazekas Já n os és f{önye rm e Szám isz : Huszár A n a Számgyakorn ok : Pos Hugó Ezenkivü beoszva : SoczenbM'Y JW 08 csendőr száza dos számviv ő, k a é k és ö csendőrörzs őrmese r Országos evéár : fő evé árn k Pauer Gyua min anácsos Országo8 közegészségügyi anáos : enöke dr Müer Kmán, min anácso s Fiumei magyar kir engerpari kormányzó : gróf Szápáry Laszó FSvárosi áami rendőrség Rendörfőkapiányság Főkapiány ' rudni és Rud/ay Béa Rendőrfőparancsnok8\g Rendő?' főparancsnok : kán ó i é s ádámfödi Bornemisza Bodizs ár, 0 3 o Vk r és F J r vg Ren dő?! feügyeő ' LÚ'k Geza, F J csicseri r v g, P"vik Fe re ncz Csapasegédisz ' 0'OSZ b vún, r feügye ő Rend8zeresie áofniny : gyaog és ovas őrmeser ; 70 gyaog eenőr ; O'as s zak aszvezeő ; ovas izedes ; 3 eső oszáyu és másod oszáyu gyaog 'enőr ; 3 ovas redőr ; 30 próba idös gyaog r endő r Osszesen 7 fö O rsz o bá k 8záma : divékujfansi 77 Oszúyparancsnoksagok száma : G

140 27 2:) Törvényha óságok + a) Megyék Jbauj Torna m,' fp Péchy Zsigmond, ap Dr Rakovszky Endre, fj ifj Hammersberg Lászó Fszb Cserehái j : Géczy Gy Gönczi j : Dobozy J Füzéri j : Koós Béa Kassai j : Jászay sván Szikszf j : ':áczy Józs Tornai j : GedAon Afréd JsoFeher m : fp Zeyk Dánie, ap Ccaó Ján, fj Gáspár Ján Fszb Avinczi j: Pongrácz Géza Baázsfavi j: Simonfy Aaj Kisenyedi j : Szabó Laj G Magyarigeni j : Csuka Dom Ma'Qsújvári j : öjhe Kám Nagyenyedi j : Szász Józs Verespaaki 7 : Tmre JC Rend an vá" Abrudbánya : pm Boér B rk Képes Fer Gyuafehe?'var : pm Novák Fer, rk Roska Józs Nagy Enyed: pm Kovács Gyua, rk SombO'y Sándor Vizakna : pm Szőcs József, rk Herepei Károy Arad m : fp Fábián Lász, ap dr Dánoki Nagy Lajos, fj Schi József Fszb Aradi j : Péczey Eek Pecskai j : Sen< Ferencz Viágosi j : Párizs Gábor Te rn ov ad j : Káay Kovás Gy Radnai j: Csukay S Nagy hamágyi j : Lengye Sándor Boros8ebesij: dr Baros Fer Borojenői j Borsos Géza Kis je n ői j : Csukay Gyua Eeki j : Jank Ján Árva m: fp Kürhy Lajos, ap ifj Csiaghy Józs, fj ifj CsapiovicH Sim FRzb Kubini j : Zmeska Aadár Vári j : A baffy Auré Trszenai j: Bua Györf(J Nrímeszói j : Szmeanay János BáosBodrog n: fp br bajsai dr Vojuis sván, ap Karácsony Gy, fj Vojnis sv Fszb Zombori j : Tárczay Dezső ;en ai j: dr Mikusevis KanuAmásij : Vojnis Máé Obecsei j : dr Baaon Gyua Topoyai * Rövidiések : p = főispán, ap aispán fj fő jegyző, fszb = főszogabiró, m = megye, iiáás, Rend an vár Rendeze anácbu város, pm pogármeser' rk = rendőrkapiány ' j: Császár p Ujvidékij: : hájois K?rné Kuai j : dr SzécsénY Tam Apahn'/, J : Deak ZSgm Paánkai j : Hipp Dezső Hdsági j : Szemző Kir, Tiei j : Szező János Zsabyai j : Nikoics zidor Bajai j : Laovs Gy Zena rendeze an város : pm Dr Rudai DezRő, rk Madari János Baranya : fp b!' Fejérváry mre, ap TO'mai Károy fj Koszs Kam Fszb Pécsi j : Wanis Sándo Baranyavári j: Senge F, Mohácsi j : Szinkovich Kár Sikó8i j: Kraszuay Mih Pcsváradi j : Jeszenszkv Gyua Hegyha i j : Máhé Ödön Sz őrinczi j : ifj Horváh sván Bar m : fp; Kazy János, ap Simouyi Béa, fj MaJáh svan Fszb Garamszenkereszi i : dr ina Sándo Lévai j : Odódy Endre Aranyos : Oszányi j: Lüey J maro '/,? ; dr Rudnyánszky 'T Verebey J : Nedeczky V Rend an vár KÖT miiczbánya : pm Cbabada József, rk Pakovis Emi Ujbá"} y,! : pm Koiers Emi, rk Koperniczky József Bekes 7'!" : fp dr Lukács György, ap dr Fábri Sándor, fj dr Bod?y Zoán Fszb Gyuai j: Lukác Enre Csaba : Szraka György Békési j : POpOVCS Sz!v Szarvas j : dr Krecsmárik Ján SzeQ hami j: Csánky Jenő Orosházi j: Ambrus Sándör Gyomai j : Rohoska M Rend an vá?' Gyua : pm Dukay B, rk Endrődy Géza Bereg m : fp dr Hagara Vik, ap J obszy Gy, íj Kovács Lajos Fszb Tiszahái f : Ekke Eemér Kászonyi j: Morvay Zo Fevidéki j : Komósy Gy Mun kácsij : PinérJÓzsLaorczai f: Dercsényi Mikós Sz? yvai j: Baajhy Mór Rend an vá?' Bereg szasz : pm Buzáh Karn, rk Baás János Munkács: pm Cseh Laj, rk Fazekas B BeszerozeJVaszód m : fp gr Behen Pá, ap Kuaesz God! fj Takács Károy Fszb Naszdi j : Bodó Kám Óradnai j: dr Hunyadi m Jaádi j : dr Szabó Oresz Besenyői j : Láni Godofréd Rend an vár Besze?'cze : pm Peion Már, rk Gyih'k Zsigmond 7

141 2 29 Bihar m : fp Beöhy Lász, ap Szuuyogh Pé, fj Papp János Fszb Közponi j : dr Miskoczy Fer Szaárdi f : Veiersüz Ján Ée8dij: Bérczy m Mezőkere8zesi j: Ercsey D Bereyóújfauai j: Böönyi Gy Tordaij: szamári Kiráy A Székeyhidij: Kovásznay Marcze De''cc8kei j : Fraer Bar Ma'giai j : Nyiszor A Szaonaij : Nagy M Cséffai j : m Beöhy Pá Tenkei j : Kkus sván Érmiháyfavi j : Dobozy K Beéi j : Eder G Magyarc8ékeij: Szöősi Ferencz Beényesi j: Beiczey Sándor Vaakohi j Rednik G Borsod m : fp br Vay Eem, ap dr Tarnay Gy, fj Monár Beraan Fszb Miskoczij : Buhy Lajos Mezöcaáhi j : Feyér End, Eg'i j : Bónis Ber Szenpée ij : Vadnay sv Szendrei j: Zsóry Gusz Ózdi j : Zsóry György Rend an vár Mi8kocz : pm Soész Nagy Ká, rk Lukács Béa BrCLssó n'b : fp Maurer Mih, ap dr Jeke Fr, fj Pánczé sv Fszb Héfausi j : Zonda János Fevidéki j : Fischer Frigyes Avidéki i : Wend Mór Rend an wir B'as8o : pm Himes Ferencz, rk Fischer Frigyes Csanád m : fp Lonovics Józs, ap dr Meskó Sán, fjdr ifj Návay Lajos Fszb : Kijzponij: Farkas Mór Nagyakij : Szójka Kám Baonyaij : Hervay Ká Kovác8házai j : Kövér Béa Rend an vár Makó: pm, rk Cseresnyés Ján Csik m : fp Mikó Bá, ap Becze An, fj Miháy Fer Fszb Csíkszmáonij : Barais Ágos Csíkszeredai j : Fejér Sándor Gyszmik8i j : N agy Tam Gyögyesi j :,dr Lázár Ján Rend an vár Csík Szereda : pm Ees Jakab, rk Kovács János Csongrád m : fp Vadnay Andor, ap dr Csahó Zsig, fj Cicaricis Laj Tiszáninnenij : Hergoz sv CBongrádi j : Máéffy Kámán TiBzánui j : Tary sván Rend an vár SzeneB : pm dr Lakos [mre, rk Arady Ká Eszergom m " fp Krupaniz Ká, ap Andrássy Ján, fj Szabó Miháy Fszb Eszergomij : Reviczky Győz Pá'kan/i j : dr Perényi Ká Rend ai vm' EBze'gom : pm Vimmer mre, rk Niedermann J0zs Fejér m : fp br Fiáh Pá, ap Huszár Ag, fj Szís Arh Fszb ; Széke fehe'rvari j : :Kámán Vin Moori j : Kovács Sándo!iaróúgardi j : Heay Jen Vaái j : Szűs Jen Adonyi j : Huszár Dezső Foqaras m fp Bausnern Guido, ap Kapocsányi Mór, fj Bee S Fszb S(Í kányij : Benedek Arhur Törc8vá ij : Ordeá György Foga asij: Herszényi L ÁrJiasi j : Biszray, ózef Gömör m : fp Hámos Lász, ap Bornemisza Lász, fj Lukács G Fszb Roz8nyói j : Nagy Eemér Nagyrőczei j : Kuna Am Rim/bszombai j : Máriássy Gyua Rima8zécai j : beöeen Tornayai j : Szenmikóssy Béa Garamvögyi j : Tomory Géza Rend an var Dobsina : pi i::>zon ;agh B, rk Lang Gusz Joava : pm Basiides Gusz, rk Piacqek i NagyRöcze : pm Sefancsok Kár rk LieszkovBzky G Rimaszomba: pm beóeen rk id Badiny Gy ROZ8nyó : pm Szikai G rk Suyán Sándo Győr n : fp gr Lászberg Hezs, ap Goda Béa, íj Némeh Mikós Fszb T08zigefcsiizközi j : i::>zodfried Józs Sokoróajai j : Horváh Bá Puszai j : Szodfried Endre Haidu m fp gr ScOmbergDegenfe Józs, ap Rásó Gyua, fj Veszprémi Z Fszb Bamazujvárosi j : Ferenczy E Nadudva i j : Nábráczky s Rend an vár HajduBöszörmény : pm fioiossy B, rk Paksy Ká' HajdNánás : pm Csohany Lász, rk Csiha Már HajduSzobo8zó : pm Kovács Gy, rk G Tóh János Háro'bszék n'b : fp Pósa Józs, ap Szeniványi Mik fj Vaj na Mik Fszb Sep8ij : Gidófavi Danoki Károy Kézdi j : Cseh Gyna 0'bai j : Hoaki A Mikosvári j : Konya Mik Rend fan var Kézdi Vá8á'hey : pm Barók Ká', rk Bocz József Sepai SzfGyiirgy : pm ifj Gödri Ferencz, rk Sübek Ede Ho n m : fp Horváh Béa, ap Czobor Lászó, fj Sánha Béa Fszb poy8ágij : Marek Károy Szobbi 7*

142 20 f : Jakabffy sv NagY c8aomia:i ) : Horch Oszkár, Ba'/, J : Szávy Pá! en Korponai j : Hamay Lasz Gyua, rk P on gracz G Pachy pm : Korpona vár an Heves : fp Káa;y Zo,, ap He br0':: : fj Majzik Vk Fszb Egn J : saak Gy Gyon['!jos J Biró József Havani j : Zaeczky m Hve8 J ' : r ponay s Tiszafüredi j : Füöp Zo PeervasaT' : Drizsnyei B Rend an var Eger: pm Jankovcs Dezső, rk ' Gaá Béa GJöngyös : pm Baogh Gy, rk y k;'n ad m : fp gróf Behen Mikós, ap Mara Lászó, fj Pogány Béa s zb A gyógi j : Fekee { ár Brádi j : Kr as ay Oy Deva'/, J: Csuay Lajos Há8zegi j : Piesch Sándo Hunyadi : Tör?k Béi a Körösbányai : Lzár Fark!'!aro8YB!: J: : Goro Ede Pe'oz8eny'L J : Buda Karoy PUJ'/, J Török Árp Szá8zváro8i j : Fodor Gy Ren an vár Déva: pm Koncz Domokos, rk Géber K Hazeg: pm Musnai Béa, rk Lenkes József Sza8zVros : pm Acker Frigy, r iháyi B Vajda Hunyad : pm Dania G y :, rk Czma Ab JászNagy KunSzon ok m : fp ppch Gusz, ap Bagosi Kár, fj dr Bek A Fszb Ja88ag feső f : Baog'h S Jász8gi a8ó : r (Js eh J Tsza feső j : dr Beeznay EmrE' T8za'L kozep J: Jancso Géza Tiszai a8ó j : Busa Akos Rend an var Jszberény : pm heyeesie : Czigán János, rk Taposi Máron Karczag : pm Tassy Géza, rk Ba,uó En dre KisUj záá8 : pm Gá Kámán, rk Pehe Gab MezőTur : pm dr Nyiri Kámán, rk Farka Kám Szonok : pm heyeesie : dr Kőrosy LaJOS, rk Amásy Á Turkeve : pm Czihá Kár, rk Zsengeer KisKüküő m : fp Sándor Ján, ap 0:0 Dom, fj Fekee G y Fszb Dicső8Zenmáron J: : Fris R Radnóhi j : Miske Eek H)8szua8zo'L J : Gyárfás Kár Erzsébeváro8i j: Horváh os : Re'!"d an vár Erzsébeváro8 : pm h ey TraJanovs Jan, rk Bokros Emi Koozs m : fp gr Bédi Ak, ap gr Lázár sv, (j 2 Csiszár Gy Fszb Gyau?' f : Bidermann J Bánffy hmyadi f: Kerész Sámue A??!ási j: \ünsermann Gy Náda8meni f : Toczauer O Kooz8vrí'i j : dr Ha nkó Veres Kár McRij : MayrJ Mezőirményeúj : V eszp rémi Ana Tekei j : Pap Zoán Rend an var Kooz8 : pm beöeen, rk Emmering R Komá,om n'b : fp Sárközy Aur, apghyczy Dén, íj Aszaos Béa Fszb Taai j : Pöcze Ján Ge8ze8ij: KonkoyThege L aj 08aóközi j : Emánue Sándo Udvardi j : Baogh mre Kr(/ ssószörény m : fp Pogán y Károy, ap Fiaka Károy, j sseku7 Auré Fszb Lugo8i j: Podhrászky Kor Temesi j: Fogarasi Va Bégai j: Hirschi B Fac8éi j : Schönenfed L Ma o8i f : Popeszku Aur Rfsiczai j : Garner Zo Bog8Ínyi f : Knohy Gy Orviczai j : MoRidovRz;y E' Tami i : KO'kán Pá Modovai f : i fj Biró Bé: Karán8ebe8i 7; Rudeu Gy Teregovai j : id Biró Béa Bozovicsi j : Peczey Ger Orsovai j : Reie' Rez ső Rend an vár Ka'únsebe8 : pm Bnrcia Sziárd, rk Dragomir C or Lugos : pm Marsovszky Béa, rk Prohfs7ka Ana Lipó m : fp Kiirhy Laj, / p Paugyay Gy fefüggeszve, heyees ap Joob Marcze, fj Baó Rucof Fszh L ipóujvári f: heyees Fszb Kiszey Árpád, i(j,tob :\ farcz Lipószenmikó8i j : Joób Gy és Bobrovniczky Ká RÓz8ahegyi} : An daházy Pf Máram aros m : fp dr br Rosner Erv, ap Szabó Sándor, fj J Báya János Fszb Vi8ói j: P!pp Sim Tzavögyij : Schocz B Szigeij : Szap on czay L: Tiszavögyi j: Sz:bó József Tarar'zv zi j : H afaud Sándor T'C8rji j : PogÍuy Zsigmon(] HU8zi j : Toma Je n ő Ö"' fi"mezői j : jeeneg beöeen, iceigenesen G roczk i Ö dön Dohai j : Hafan dy Lász Akna sugaaq j : Rednik sv fszb Rend an vá Marrnu'/'o8 Szige : pm Szerámy György, rk Szöősi Ferencz Maros To rda m : fp \ikó Arp, ap Dázsi Zo án, fj Hajdu Eek Fszb MMo8i fe8ő j: dr Monár G Ma'o8i a8 j : R ozsnyay sv Régeni a8 j : Nagy

143 2'2 Eem Régeni feső j: Farkas Ab Nyárád szeredaij: Nagy József Rend an vá?' SzászRégen: pm From Traugo, rk Göner Sámue Moson m : fp gr PáffyDaun V, ap Pogány J, íj Békeffy J Fszb Magyar óvá ri j: Koós Sán Nezsi deri j : gróf DezaRse Ján Rajkai j : Sőér Ferencz Nagy Küküő m : fp Sándor Lászó, ap Somogyi s, íj Schaser Gyua Fszb Nagy sinki j : mecs Jenő Szenágoa i j : Schreiber Fr Kőhami i : dr Tompa sván Keresdi f : Lendvay Sándor Bóyaberehami f : Fodor Láz Rend an var08 Medgye8 : pm dr Thei Frigyes rk Denge Frigyes Sege8vir : ]m Wabaum Fr, rk Vasváry Arhur Nógrád m : fp szendrői Törö k Zo ap NagyMih, fj Fajner Sándo Fszb B gyarmai j : Bainer Arn Nógrádi j : Nagy Forb Rákóczy sv Sziuíki f : ieigl Pachy sván b fszb Széc8ényi f : Baross Arpád Losonczi f : Csonka Zsig Füeki j : Pachy Józs Gácsij : Szaká An Rend an vár Losoncz : pm Wagner Sán, rk Dr Oohá Ana Nyira m : fp Thuróczy Vi, ap Markóh Gy, fj dr Kosyá M Fszb Ny i raij dr Majhényi G Vág ufheyi j : Langhammer Vin Gagóczi j : Tóh Laj Szeniczij: dr Szaé Laj Nagy apocsányij: Rákóczy Laj P?'iviyyei j : dr Fiberger Gy Érsek,u<vri j : TurcRányi Ou Miavai j : Csenkey Géza Hoicsi i : Friedeczky B Vágseyei j : Csemniczky G Pöyéni f: Machovics Ján Ny zsámbokréhi j : Soóky Odön Rend an vá?' Er8ekujvár : pm Kukán mre, rk Mikóska A Nyira : pm dr Rudnay Sán, rk Rédéky G Szakocza : pm Gernya Lászó, rk Nagy Sándor Pozsony m : fp báró Vay Dénes, ap Kempa Ber, íj Peőcz Jen Ji'szb Pozsonyi f : B é 7 ay Szi Hegyen fu i f : Nagy Ag Nagyszombai j: Kiss Vi! Szempczi j : Burián Pá Fe8őcsaóközi j: D ruga Sándor A8óc8aóközi j : N é meh D Küső j : Uj s Rend an vá r os Bazin : pm Masá Ana, rk Szemann Ján Modo' : pm Borua P,rk Dubovszky JÓzRef NagySzomba: pm Fraucisci Lajos, rk Kraky 23 Fer Somorja : pm Sidó s, rk Donay Öd Szen György :?r!' Ján oska?y, Lederer Lu,jos PesPiLs 8oUKS E:un m : fp Beniczky Ferencz, ap Beniczky Lajos, fj Fazekas Agos Fszb N?,gyküai _ j : Dezseő Em Abon/i f : Teszáry Lsz? KnSzMkos J : Szondy Dénes Féegy haza J : dr Endre Zsigm Mon0'i j : Sárközy Pá A ó Dabasi,: Haász Jenő Ráczkevei j: Sziágyi i J : dr Csap Lorán Biai j: Tahy L aj os POT/UZZ CSkay mre Kaocsai j: ván DmaveCs, :: fi H ee J n K oro8j : SzJa;ssy Eek Váczi j : vánka :, Pa Godoo J : Kapczy Vmos Rend an vá?' O egéd : pm Gubody F, rk dr Aranyi L KisKün _ : pm dr Szereemhegyi Károy rk Póka Fe egyhaza Laj Kis KúnHaas : pm Szabó sv, rk S'zekér Pá Nagy Kő'ijs : pm Ny Szabó Fer, rk Fios Vi Szen Endre : pm Dumsa Jenő, rk Maximovis sván Vacz : pm dr Zádor János, rk Káó Ana, ap ifj Tahy J, 8aros m : fp fj Bánó A Fszb, A sóárczai j : Szakmári G Feső arczai,i :, ánó A Sirokai j : Egerer Fer TopoY j : B rzev Czy Rezs Szekc8ői j : Tóh s Makouiczai j : Wmker A Rend an vár BÚ'fa : pm Rhódy A, rk G effer!;eny Eperjes : pm Mandics Ede) rk Teőrős Józs KsSzeben : pm Eisei An, rk Sándor Béa 8o m,ogy m : fp Taián Gy, ap Maár Gy, íj G bs VCS Kár Fzb: K aposvá?'i j: Sárközy B Sz ige van j : Hegyess Janos Nagyaádi j : Ehn Sándor osu:r,góij: Kacskovics L Ma? czaij dr Paiss M Lengye J : achner S: abij : Bern áh K gai j : Trom bás Mih BarcS J : Fenyőssy O Rend an vm Kaposvá' : pm N éme sv, rk id Leposics g Od, ap dr Baán Endre, Sopr0 'f!' m : fp Simon fj r Bz Zo Fszb Soproni j : Monár sv Nagy maro,,!: : Robcza Enu Kismm oni j : WofT Lajos Pya J : B'ün n B ób Osepregi j : Csonos Fer, Kapuvá'i j : Guáry Béa Osornai j : Hajas Gyua Rend an vár Ki8MaTon : pm rk rk Magyar E " Farías Fer Rusz : pm

144 2 Szabocs m : fp br Feiiseh Berh, ap Mikeez J, ej Mieez Dezső Fszb Bogdányi j : Krasznay Pé Dada asó j : Dabas r Dadai (e8ő j : Oesváry Pá K isvá'dai j : AngyaosRY Pá Nagykáói j : Zoán [sv Nyi'báori j : dr Lövey Eek Tiszaij: Vidovieb Lász Rend an vár Nyiregyháza : pm Bene ász, rk Kerész Beraan Szamár m : fp gr Hugonnay Béa, ap N agy L, osvay Aad Fszb Nagykároyij: Domahidy Em Máészakaij: osvay E Fehérgyarmaij: Jékey S Erdődi j: Damokos Fer Szinyi vá ajaij : Szubányi G NagybánY'ij: Dienes D Nagysomkuij: Thoma Lász Csenger:j : Böszörményi End Szamári j: Csaba Adorján Rend an vá'r Fe8őbánya pm Farkas J, rk Prohászka An Nagybánya : pm Geér End rk Schönherr An NagyKároy : pm Debre czeni sv, rk Demidor gnácz Szeben m : fp Thamann Gusz, ap Reissen berger G, (j Sroja sván Fszb Szászsebe8 j: Dörr Ab Ujegyhazi j: Hanner Gusz Szebeni j : Fabriius Laj Szeisyei f : Dragis Péer Szerdaheyij: Mangesius Hermann Rend an vár Nagy Szeben : pm Droeff József, rk Simonis Rób Szász Sebe8: pm Konrád O, rk Kiseher Rezső Szepes m : fp gr Csáky Zenó, ap Raisz A, CJ dr Neogrády L Fszb Szófavi j: ivayasovszky Bod ó ubói J, Teőke Lász Kesmd'ki j: Wyda Lász Sz szombahi j: Monskó sván [,öcsei j: Merz Máy [qói j: Szavacs Vik Sz'dr ajai j: Görgey Gusz Göniczbdnyai j: Winker P,íL Rend an vár G inizbánya, : pm Menesc0rCer Kár, r Dirner Ab gó : pm Fogens Korn,rk MaocsiJán Kcsmárk: pm dr ; Schwarz K, 'k Oszvád Gy Lőc8e : pm Szőnyey KaL rk Gnncefinger L Pop rad : pm Wagner Vim, rk Gaz Vimos Szepes Oaszi : pm Förszer G, rk Serbmzky B Szepes VÍ'aja : pm dr Szivási And, rk Thurzó Miksa Sz iágy m : fp br Wesseényi Mik, ap dr Keizer György, fj Török s FBZb K'asznai f : Nagy Dom 2 Sziágysomyói j : Nagy Gy Tasnádi j Bööni Bá Szc8ehi j :!(jss Lász Z8ibói f: Péchy mre Ziahi f: drveres Sándo Rend an vár SziágySomyó: pm Gencsy Sán rk Hegedüs S Ziah : pm br Diószeghy Zsigmond, rk SzonokDoboka m : Cp br Bornemisza Kár" ap dr Torma Mik, fj Bándy György Fszb Beheni ) : Gajzágó Vimos Csákigorbói j : Szarvadi József Deé8i j : Vékony Fer Szamosujvá'i j: Nagy Laj Kékesi j: Debreczeni Dénes Nagyiondai j: Veres mre Magyaráp08i j: Vass mre Rend an, vé Dees : pm Sziágyi Ab, rk Singy Zs Szamo8ujvá' : pm Pacsinár Dáv, rk Duba Ján Temes m : fp Monár Vik, ap Kabdebó Gergey, fj Joanovich Sándor Fszb Közponi 7 : Prepeiczay Öd Vingai j : Török Béa Ujaradi j: Schaffer Béa Lippaij: Baroy Ferenez Rékási j: Jeszenszky Ján Buziási } : Unger Józs Csákovári j: Győri mre Deai j: Gabánczy János Veraeczi j : Csapó Géz Fehérempomij: Somogyj Gyua Kubinij : Pongrácz Mikós Rend an vár Fehérempom : pm Fronius Kár, rk Pezrik József Vinga nagyközséggé aaku á Tona m ' fp gr Széchényi Sán, ap Döry Pá, j Simonsis Eemér Fszb Knzponi j: Nunkovie s Frencz Vögyacgi j: Percze Béa Dunafödvá"i i : Rasovzky Ju Simono'nya: f : Peshy E Tamási f : Szévad Mór Dombová i j: Nagy sván To rdaaranyos n ' fp gr Behen Géz, ap dr Beegh Mik,fjN agy Oiv Fszb TO daij : Szemeray Gyua AsójÍrai j : Szős Pé Toroczkói j: Aszaos Gáb Marosudasij: Fefödi Béa Fevinczi j: Mészáros v Topánfavi f: Vásza János ' 'orda: pm Veis Odön, rk Jakab Gergey To roná m ' fp Rónay Jen, ap Deimanich Lajos, fj Boka Béa FBZb Nagybec8ke'eki j : Dánie Fe'encz Töró'kbecsei j : Lóvizer mre Nagy kikindai j : Grób B TÓ''ó'kkanizsai j : Taian Em N8zmikÓsi j : Hadfy Károy Pm':iámosi j: Gyeryánffy Dén Z8omboyai j : Fóris József Cseneii :j :

145 2G Uzbasics Gásp, Párdányij: Hereendy m MódoBi f: dr Gyeryánffy Jen Bánaki j: br Hauzer Kár Aibu nári j : Kajár Jenő Pancsovai j : Jabonszky Mikós Anafavi j : Szávics G erő Rend an vár Nagy Becskerek: pm dr Grandjean József, rk Reier Oszkár NagyKikinda : pm dr Bogdán Zsivkó, rk Wach Leó Trencién m : fp Osz'Onczky Géza, ap Baross Jusz, (j Barényi :Ferencz Fszb Gsaczai j : Szeghy János Kisuczaujheyi j : Hajdin mre Zsonai j : Rudnay sván Bisei j : Domaniozky Lászó Vág beszerczei j: Baross Kár Puchói j : Borcsiczky Lász avai j : Vieoris György_ T'encséni j : Schwerner Ana Baani j : Zamaróczy János Rend an vá?' Trencsén : pm Ucsnai Ernő, rk Boros Samu Turócz m : fp ifj Jush György, ap Beniczky Ká, fj Keviczky s Fszb Szenmaronbaniczaij: Uj heyi Aia Mosóczzniói j : Zorkóczy Tiv Udvarhey m : p kishamágyi,hoaky Arhur, ap dr Domoko! Andor, j gr Lázár Ad Fszb Udvar heyi j: d' Demeer Lőrincz Szkereszurij : Gá ffy Kámán Homoródi j: Benedek id Rend an vár Székey Udvarhey: pm dr Gyarmai D, rk Szomba favy Laj Ung m : fp gr Török Józs, ap Kende Pé, íj Lőrinczy Jenő Fszb Ungvári j : Minay sván Szobmnczi j : Köröskényi E Kaposi j: Kusnyiri Gy Bereznai j : Deák Beraan Rend an vár UnfLvár : pm dr Lüey,Sán, rk Berzeviczy svá? ap Becsky Em; Ugocsa m : p gr Csaky Laszó, íj dr Varga J Fszb Tiszáninneni j : Szabó Sán Tiszánui j : Benyovszky Aadár Vas m ' fp Reiszig K, ap dr Károyi An, fj dr Bezerédj sván Fszb Szombaheyi j : Bozzay Gás KŐiJzegi j : Somogyi Mik Sá?'vári j : Nagy Jz8ef Kiscz!i j : Jakab Bod Vasvári j : Monárfy G KÖ?'mendi j : Rusa Lázár Mura8zombai j : Pósfay Pongrácz Szgohárdij : Papp An Némeujvári j : Dömöör Laj Fesőőri f : Szabó E Rend an 27 vár KŐ8zeg : pm Tipka Fer, rk Kőszegi Józs Szom bahey,' pm Eben GyuAo, rk Kisfaudy JóZRef Veszprém n'b : fp d' enyvessy Ferencz, p Koos_váry Józs, j Koer Sand Fzb Veszprem J: Keczár Fe' Pápai j : Beák Lajos Devecderi f : Noszopy Vik Zi?'czi j : Szőnyegby A Enying i j : Kenessey M Rend an vir Pápa: pm Mészár? s K, rk Szokoy Veszprém : pm Szegehy Gy, rk Fejes A Zaa m " fp d' gróf Jankovis Lász, ap Cserán Kár, fj Árvai Lajos Fszb Tapoczaij : Sz n mikóssy Gy Sümegi j : Füzik Gyua, Keszey J : Tkás m Kanizsai j : Viosz Fer Pacsa! J: Gaá Mkós Zaaeger8zegi f : Thassy Laj Novai j : Maainczki La; Asóendvai j : Szmodics Vik Peraki j: Kovács Rezső, Leenyei j: Merki Ana Osiko'yaij : Kobenschag Béa, Szg'óhi j: Boka Fer Rend an var NagyKanizsa : pm Vécey Zsig, rk Deák Péer Zaaeger8zeg : pm Várbidy Lajos, rk Gaá Károy Zenpén m ' fp Monár s, Maoay E, fj Dokus Gy Fszb SaUJhey J : BrLos J Nagymiháy i j: Füzesséry T SzerenCB J: "Pnér sván Va'annói J : üresedésben Bodrogkoz J Bencsik s Homonnai j: Haraszi Mik Tokaji f : Füzesséry Öd Szfropkói j : Bárczy Ben Gaszicsi j : N emes Sándor Szinnai j : Kossuh E Rmd an vár SA Ujhey : pm Székey Eek, rk Schmid L ' p Répási Zoy om m " fp Máy, íj Weisz Gyua Fszb Breznob(nya J: Bera Géza Bcsz8'czebányai j: Baik Ödön Zóyomi j : Ujheyi Sándo NagY8zaanai j: Szrakoniczky Kám Rend an vár Be8zerczebánya : pm Csesznák Gy, rk Koárik Ján Breznóbánya : pm dr Sramkó A, rk Bruoh János Zóyom : pm Skrovina M, rk Kra János b) Városok Arad (sz kir) : fp Fábián Lász, pm Saacz Gy, rk Saro Dom

146 28 Baja (sz kir) : fp Schmausz Endre, pm dr Hegedüs Aad rk Scheibner Gy Bur{apes székes főváros : fpm Márkus József pm Hamos Ján, ap Mauska Aajos és Rózsavögyi Gyua Debreczen (sz kir) : fp gr DegenfedSchommrg J ózs, p m Simoffy m, rk Boczkó Sám qyjr (sz kr) : fp gr Lászberg R, pm Zeeh meser (ár, rk Angya Arm Hódmező Vásárhey : fp horoczkói báró Thoroezkay Vkor, pm Juhász Miháy, rk dr Hadadi Endre Kassa (sz kir) : fp péchy Zsig, pm Münser Tiv, rk Madarász B Kecskemé (sz kir): fp Beniczky Fr, pm Kada Eek, Feke sván heyees pm, rk Vámos Béa Koo zsvar (sz kir) : fp gr Bédi Ák, pm Szvacsma Géza, rk Deák Pá Ko márom (sz kir): fp Sárközy AUT, pm Domány, Janos, rk Sárkány Fer Maros Vásárhey ( HZ kir) : fp Mikó Árpád pm Geréb Bé, rk Lázár Ben' Nagy Várad : fp Beöhy Lász, pm dr Bu yovszky József, rk Rimer Kár Pancsova, : fp Rónay Jenő, pm Maauovis Ad, rk Lesyánszky János Pécs (sz kir) : fp br FeJérváry m'e, pm Majorosy mre, 'k Vaszary Gyua Pozsony (sz kir) : fp br Vay Dénes, pm Broy Tvadar, rk Kusera sván Semecz és Béabánya (sz kir) : fp Horváh Béa, pm Szinyay József, rk K'ausz Kámán Sopron (sz kir ) : fp Simon Ödön, pm Gebhar J, rk d' Nesse Károy Sza:badka (sz ki") : fp Schmausz End,pmMamu Ss Laz, rk Szaay Máyás SzrdmárNéeí (sz kir) : fp gr Hugonnay Bé, pm Hermann háy, rk d' Korbai Károy Szeged (sz kir ): fpkaaya,pmpáfy F,rkRainer J Székesj'ejérvár (sz kir) : fp br Fiáh Pá, pm avranek J ózs, rk Réh sván TenMsvár (sz kir ) : fp Monár Vik, pm (' Te bisz Kár, rk Band Hezső Ujvidék (sz kir) : fp beöeen, pm Popovioh sv fp hey, kir an, rk dr Demerovis Vadimir Versecz : fp Páffy E,pm Seemayer J, rk Bodó L Zombor (sz kir) : fp báró bajsai dr Vojnis s, pm Hanke mre, rk Thurszky Jenő Magyar kir pén? "Ügyminis?m'ium Miniszer : Lukács Lászó, o v k r és a :y r v, v b Aamikár : G7'anzensein Béa Kereskedeem'iig yimkminis?erium, Miniszer : Hegedüs Sándor, v b Aarnikár : Dr Nagy Ferencz Magya' kir posa és ávirdaigazgaóságok: B,dape8en ; Kassán ; NagySzebenben ; NagyVá radon ; Pozsonyban ; Sopronban ; 'emesváron ; Pécse ; Zágrábban Födmweés ügyi m k minszm iu/f, Miniszer : dr Darányi gnácz, o v e r ov, v b Áamikár : nemeskéri Kiss Pá közokaásügyi m kir m inis?e'rium Miniszer : dr Wassics Gyua, o v k r ov, v b Áamikár : Zsiinszky Miháy Vaás és Magya'" kir 'igazságügymin'í8?e'rium, gazságügyminiszer : dr Pósz Sándor, v b Aamikárok : Vörösmary Béa és dr Bernáh Géza

147 270 7 Az 87 évi Vi ez 3 a szerin ejáró egfőbb feqyemi biróság Enöke : Kir Curia Enök : Szabó Mikós MásoJenök : Ozorda Bodog Koronaügyész: Hammersberg Jenő Budape8i kir íéő ába Ein: V éressy Sándo Budapesi kir főügyész : dr Székey Ferencz Baassagyarma rvszk Ein : dr Kubinyi Lajos ; ügy : dr Miassevis Sándor Járúsbirósúg Baassa Gyarmaon : Zeke Kámán Sagó Tarjánon: Nagy Miks L08onezon : Bogya Ján Szec8enyben: Sziasy Kámán Szirákon : Kun Barnabás Réságon : Dr Lige y Ernő _ Budapesi rvszk Ein : dr Horváh Fer ; ügy dr Séey Barnabás, dr Paaki Gyua JÚ bi' ker: dr Pécs mre V ker : Kiss Károy V ker : Boronkay gnácz V ker : Massanek Rezső V ker : Csery Ká VX ker: Schmőr Gy dr VX ker: bün, Gajzág Man Budapesi k keresked és váórvszk Ein : Nagy Ödön B'udapesi b'ün rvszk Ein : Zsivay Leo Beszerczebányai rvszk Ein : Boeman Laj; ügy : Skuéy sván Járbir Beszerezebányán : Oerini Ján Breznóbányán : Mazanek Rber ; TU'OCZ SzMá onban : Fekee Mik, ZnióVáraián : Éder Ferencz Zóyomban : Marinovich sv Eg ri rvszk Ein : Hunyor Sán ; ügy : Berk Aad Járbir Egerben : Ksa Ká Gyöngyiisön : Ujs7ászy Gyua Havanban : Koossváry Lász Hevesen : Nemcsik Kám Péervásáron : dr Kozma Endre TFiireden : Cserveny sv Fiurne,i rvszk Ein : ovag Thie''y Aajos cur biri czímme és je, ügy : dr Rákosi mre polysági rvszk Ein : Hembacher Nán; ügy : dr Lipcsey Erv Járbir poyságon : Kecskemé y G Korponán: Duk János Semeczbányán : Liba An VámosMikoán : Markovich Jenő Kaocsai rvszk Ein : Bohuniczky Ö ; ügy : dr Kenedi mre Járbir Kaocsá : Hiuuer Káz KisKőriisön : Saamon Mik Kun Haason : dr Ziah Benő Dwna Vecsén : ir Szagmeiszer Lajos Kecscemei rvszk Ein : i::ip Károy ; ügy : Dr Kiss J, Horváh György és Csupai Ferencz aügyészek Já, ásb KecBkeméen : i' Baus Zsigmond Czegéden : Sárkány Gyua Féegyhf/zán : Czajik Kámán KunSzMikóson : dr Magay Sándor Nagy Kőrösön : Járai G Pesvidéki rvsz/c Ein : dr Seyfried J ; ügy : dr Haász Lajos Jrbir Pesvidéki : Muuyánszky Ad Gödiiőn:Téchy Gyua Monoron : Cherier J Nagy Káán : Erny Venj:ze ÓCBán: Gaovis Arhur R/ozkevén: Murraközy Arp SzEnd'én : Rose Gy Váczon: Hecz Fer Ujpesen: Cserba Fer Széesfehérvári 'vszk Ein : Darczy s ; ügy : Ujházi S Já bir Székesfehérvá'on : Gazdy Béa DunaAdonyban: Haassy Szi Moóron: Kámán Laios Sá7'bovárdon : Forser Ana: Vaíon: uosár L Szonok rvsz/c Ein : Örey B ; ugy : dr Aányi Jzsef Járbi' SzonoKon : Barbur Lász Já8zberényben : Becsey Gy Ka'czagon : Simon János Kis Ujszáá8on : Magay Kár Mező ú'on : dr svánfi Gy Já8zapáin : Csah Lajos KnSzenMm on ban : dr Tarcs/,y Gyua AbádSzaókon : Kiráy G Debreczeni kir iéő ába Ein : Bernáhfavi Bernáh Eemér Debreczeni kir főügyész : gyár Sándor Debreczeni rvszk En : dr Szüs Miks ; ügy i' Simonffy Béa Járbir Debreczenben : Kazinczy Gábor, ábabjri cz és je Dereo8kén : Jak Gyua HBöBzörményben : c' Nagy Lász HNánáson : Ochváry Z Pii8pökLadányban : és Sándor H Szob08zón : Lengye mre ábabiri cz és je Márama'osszigei'uszk Ein: Eördögh Virg; ügy : Szép Géza Já bir Mármaro8Szigeen: Benda Beraan Rahón: Geréb Lip!!,esőVisón: Boksay Beraan HU8zon : PerovicB L Ocö'rmezőn: Taninecz Endre ''éo8őn : Bényey Gyua

148 272 Ny ireg y házai rvszk Ein : Megyeri G, curiai bir cz és je ; ügy : Lázár Ká Járbir Nyiregy házán : Nagy Laj Kis Várdán : Vay Pé NagyKáón : Szabó József Nyir Báorban: Farkas Ber Tisza ökön : Somyódy sván Szamárnémeii rvszk Ein : Gaba Laj os ; ügy : Dénes Laj JáTbir SzaimárNémeiben : Ve réczy An E'dődön : Dánie Sándo FehérGywrmaon: Bódy Lász Hamiban : Pcróezy Zo MáfóSsakán: Horváh Gy Nagybányán : Papp Sándor, ábabirói ez és je, NagyKá'oyban : Szabó P Szinyé" Vára ján : Székey Sándor NagySomkuon : Sebe Pá Ziahi rvszk Ein : BEZnkő József; ügy : Gazda Fer Járbir Ziahon : Darvas gn SziágyOsehen: Papp Sán Sziágy Somyón :!ie Mih, ábabir cz és je, Tasnádon : Dercsényi Aadár Zsibón : Szen rnikósy József Győri kir iéő ába Enök : Vági Mór Győ7i kir ioügy ész : Pongrácz Jenő Győri rvszk Ein : Sebő m ; ügy : dr Fischer Gyua Já bir GyŐ Ö : dr FeichingeF Ernő GyőrSzMáronban : Kampis v MagyarOváron : Lepossa Dánie Nezsideren : dr Karsay B Téhen : Gaamb Krisóf Komáromi rvszk Ein : Puay G; ügy : KOBsár Dezs Járbir Komáromban : Gombos Ká Eszer gomban : Magos S Muzsán : dr Gönczy Gy Nagy 9mándon : Kukorey Ká' GJaán : Emanue Józs Taán : Gábe Fer, ábabirói cz és je Soproni rvszk Enök : Takács Dénes ; ügy : Vághy Miháy Járbir Sopronban : Gonzaes Frigy Osepregen : Köninger An Osornán : dr Vajda Józs FesőPuyán: Hanniba Mór Kapuváron : Füeky Endre KisMaronban : Sohár Laj NagyMaronban: Pinér Lipó Szo mbaheyi rvszk Ein: drlaky Kris; ügy: Bárdossy Lászó Járbir Szombaheyen: Csiky Gerg FesőEőrön: Pogány Gusz KiaOzeben: dr Szabó m Körmenden : és An Kőszegen : Korchmáros Gásp 273 Mura' (3z?mbaban : Saári József Néme Ujváron : dr Wph ger Róber Sá'vá'on : d' Hódosy Ernő SzGohardon;: dr Gagóczy E Vasvá"o: Babos Józs, Veszp"em rvs k Ein : Csen k ey G ; ügy : JrbLr Veszp'émb'n : Mórocza K á P/pán : fikovényi Ödön Devecse"ben: Percze Sánd : Enyngen : Mész öy Gy Zirczen : Marik Lászó Baa 'on Fiáeden : dr Segesdy Fer Zaeg('7 :szegi 'vszk Eiu : Sanisa"s"ky Ad ;, ug': S chn e d er Gabor Jm bi ZaaEgerszegen : pb Sz i\ AsóLendvn : K ara bmyos K, ábabiri ez és Je! 8wrnegen : Horvah V Ka ssa kir ié,; Kassa Ee Tapovz(/ n : Bua An ába E n : Berczej J r fo ugyesz : Paksy József Jje! er! sz a:sz rvszk Ein : Arno Sán ; iigy : dr B08zormeny J Ja bir BC'egsziÍszon : Nem es J A Ho Ve'eczkén : Nemes M osvín : Teresenyi Dán M,K/8zonyba n: Szabó Kár Munkácson : R oskovich Jano Napy Bereznán ' eri József NagyKaposon : ; son: Krasznay Vik Sépan Geza Nagy Szoo Szobran czon : K?r os B Ungváron : Kozma Gyua jjper7es rvs,!,7c Ein, : Paugyay Gusz ; ügy : Ep!"Je8Fn : Keczer i Bir G!"OOUSZ G Jarbr fan : Ke ez er Lászó, Giráon : rinyi CS\ba Kis Sze en en : MarhénY Fer Lemesen : Hazsinszky G Szvdnken : Sz e pesh ázi m Lőcsei rvs,,:k, E: : dr Lnpkovics Józs ; ügy : Eserh s Jarbr Locsén : Ráez Lajos Griniczbá nyán : \ayasovszky Gáb gn : Nádas Árpád Kn mm'kon : Lubim : Greseh Gy Szepe Szombaba;n: Rukay Aad Szepes VÍ'ajín : H n 7S 8z y Marcz Faván : dr Borcsányi sván Kassa rvszk Ein : Sziráky Barna ; ügy : dr Baogy György Járbi KaRsán : Nemaha Gyua Szepsm : Oe\'áry E T0"nÍn : Nagy Pé Abauj SZfn on : cbváby Sán Szi, szón : Szenéeki Lászó Z8adn n y on : Szopkó Rób is7coczi rvszk Ein : O vay Miksa, curiai bró CZ és Je ; ügy : Buyovszky Gnsz Jirbir ' 8

149 27 Miskoczon : S'azsek Ján Edeényen,' Baás Eem Mező Csáhon " Bekény Mező KöveBden : Szegbő K Sajo Szen Péeren : dr Rázsó Gyua Rirnasz0nbai 'vszk E in : Kubinyi A ; ügy : dr Hányi Győz Já?'bir Rimaszomb,aban : Len gye György Nagy Rőczén : Desseff'y A'pád Rima Szécsen : Fris Ferencz Rozsnyó!,' Tici Miháy Tornafán " ifj Münser 'Tivadar Sáurajaujhey i 'vszk Eiu : FO'nRzek B ; ügy : Havay Józs, főügy hey cz és je fú bir Sáoraja Uj heyen : Görgey Gyua GáBzécsen : d' Kai Ana Homonnán : Dezső Sándor Kiráyhe meczen : Sépán Lászó Nagy Miháyon : Maya sovszky MSzerenc8en: Z affi ry sv Szropkón : Ma uks ch E Tokajon : dr Pahy Zsigmond Varannón : Anaóczy Ana V Kozsvári kir iéő ába Enök : Fekee Gábor Koozsvári kir főii g f ész,' Gyrí'fiíB Lászó Beszeryzei rvszk Ein : Kendefy Dom ; ügy : g' Lázár Arpád Járbir!3eBzerczén,' ML'seek Béa NaBzódon : Pap Lász O Radnán : Kovássy G Deési rvszk Ein : Baázs Má ; Ügy : gr Lázár Ká Já bir Deésen,' Murá Lászó Behenben,' mreh D"w csáki GorbÓn,' Baok Kár Kékesen : Simay János Magyar Láposon : Váradi sván Nagyon dan,' Pap Em Szamos U/váron " Gajzágó Feren cz Dévai rvszk Ein : dr Papp Domokos ; ügy : Horváh Sim Járbir Déván : Jaszenovich A fjyógyon: Farkas Á'p Hászegen,' ur Borbéy S Körös bányán : Brády Aia MaroBym : dr WiJ József Pujiban " Pászhóby Tib SZá8Zvá'oBon : Baogh Józs f'ajda Hunyadon : Szász ván dr Gyuafehérvári rvszk E n: Nemes Sám; ügy : Bodoa Gáb Járbir Gyuafehérvá'on: Szigehy sv Abrudbányán : Zanahy Gáb Baázsfaván : Enyedy La,Í MaroB' Ujváron : Csegezy Gy Nagy Enyeden : Vinczeni Lajos Vizabán : Gajzágó Tivadar Ko ozsvári rvszk Ein : br Szenkereszy Zsig ; ügy : Csipkés Ká' JÚ bi Kooz8vá vidiki " Végh József Koozsvá' vri'osi : Hf'rczeg Zsigm Bnffy Hunyadon,' Szabó Ö dön Hidamáson : Ű rffiössy Ká mán MO'son : Kovács s Teke n : Gá Gvu a Nagy szebei r vs zk En : Kemény Gyua ; ügy : Csizinszky A Járbi' NagySzebenben : Lászó József SZ8z Sebesen : Kormos Eemér Szeisyén : Eekes Pá Szerdaheyen : \' égh József Ujegyházan : Jankó AncrM Torr ai, rvsz/c Ein : d' Csegf'zy Miháy ; ügy : Szépaky Ö dön Já'bir Tordán: VaJna Vincze Aso Jarun : Virághái F Fevinczen " Veres Zoán Ma'os Ludason : Laufer Laj TO]Jánfavf/L: Nemes Ede V Marosvásárheyi kir iéő ába Enök : Te' 0V8zky Béa Marosvásárheyi kir főürn/ész: Kozma Gyua Brassói rvszk Ein : Weér György; ügy : Wiich Józs J'bi B a8 ón : Skia M ib Fogarason : Ti bad Mib Hosszu/aun : Herszényi Ká Sár7aínyon : N agy Dénes Zernesen,' Czámpa Gusz Usikszeredai rvszk Ein : Pmjésy Mib ; ügy : Páris Frigy Járbir csik8ze'cdán : Szacsvay m cb Sz Máronban : Csia BéJa Gym gyo SzenMik ÓBon : Szász gnácz Erzsébevárosi rvsz/c Ein : Ven Andr ; ügy : Gorove Laj JárbiT En,sebevároson : Giyén Laj DicBő Szen Má!'onban,' Végh Ab Hosszua8zón,' Lokodi Géza Kőhamon,' Szongoh Vim Medgye 8en : dr Hegyesi Győző Nagy8nken,' Bocskor Ana Sege8varrm : Lészay A Sze/Ágohán : Pidner K Kézdivásárheyi rv>zk Ein : Sóyom M ; ügy : J rbi' Kezdi V/surheyen : Fejér Ká' Kovásznán : Séra Lajos Szepsi Szen Gyö'rgyön : Syveser Dén Nagy Ajan : Körvéyfáy József Marosvásárheyi rvszk En : Szenmarj ay Dezső ; ügy : Gyá'ás Laj os Já bir Ma obvásár hey : Hincs M Nyámd SZe'edan : Gyaokay S SZász'égenben : Rozsnyay Fe' 8*

150 27(; 27 7 Székey udvarheyi rvszk En : Menóvich Gyu ; ügy : Diemár Ká' Jarbir Székey Udvar he yen : Csanádi Z Okándon : üresedésben Széke y Kereszúron : Apahy Gy V Nagyváradi kir iéö ába En: Rióok Zs Nagy yárari kir főü;gyész " dr TaRsy Pá Arad/' rvszk En Orubay Kár ; ügy : Parecz Gy Járbir Aradon : Kuger sv és Eabó ván Borosjenön : BiÓJ Kisjenőn: Tabaj di S NagyBb yin ban,' Szer'ss Fer Nagyhamágyon : Fris Laj Pécs kán : Novák sv Radnán: drembry Gyua Viágoson: Aknay Andor Gyuai rvszk En: N ovák Karn, euriai birói ez és je ; ügy: dr Liszy Vik Já'bir Gyuán : Fekee Gyua f3ékés en : dr Degré Mikós Békés Osabá// : See' Ap Orosházán : Sai Ján Szarvason: Mészros G Szeq hamon : Kovács Lajos Nagyváradi rvszk En : Nagy Ferencz ; ügy : d' Nagy Géza Járbir Nagy Vf/radon : (városi) Veyáczky Gy Nagy Váradon,' (vidéki) Kenéz Sán dor Be énycsen : Benedek Lász Be'eyo Ujfaun: dr Csapaky L Éesden : Bőhm Jenő Magyar Oséke : dr ::eemayer Béa Margi/án : d' Csuyok Béa NSzaonin : Kovács Károy Sz ék ey hi don " Fényes Endre Tenkén : d' Toperczer S Va8kohon : Aszaay Sándor V Péosi kir iéő ába: En: Baskovích [sv Pécsi kir főügyész : Sáve Kámán Kaposuan rvszk En : Dorner ZoJ ; ügy : Kuin S Já bir Kaposváron : Herman Man 08brgón : Meicskó Mik gaon : Paaky sv Len gy e /o ib an,' Kögyessy Ká Marczain : Huszár Aad Nagy A/údon : c' Kiszey Lászó Sz igeváron " Baa Béa Tabon : d' Pirovich Ferencz Nag y kanizsai rvszk En : Tóh Lászó ; ügy : dr Orosdy Laj Járbír N KanizRán : Oszer huber Lász Osáko rny á n : Simon Laj Ke8z he yen : Göcz Fe'encz, ábabir cz és je Leenyén:' Fhiippis Ján Perakon ; Horváh Csongor János Pécsi rvszk En : Hardi Sár:cor; ügy : Déván Oó Járbi Pécsen : d' Zánkai Aadár Drí'dán : Baaskó Ján Mohácson : \aerényi Ján Pécsvára dan ; Schi Gyua Sásdon : dr Borsizky mre Sík ósan : Visy Pá Szen LŐTinczen : MLjovszky av Szegzárdi rvszk Ein: Secz József G ; ügy : Krcsmarik P Járbir Szegzúrdon : Kiss Károy Bonyhádon : Osz'ich Mih DunaFiidvá'on : Báhory Géza Gyiinkün : Muraközy Lász Pakson,' Szenpé ery Józs Tamásiban : Várady János X Pozsonyi kir iéő ába : En : Le hóczky Ká m án Pozsonyi kir főigyész : Kray sván «< főügyészi hey : dr Kramoin Vikor Aranyosnarói rvszk Ein : Andrássy Sán dor ; ügy : KovácsSebesyén Laj Já'bú Aranyos Maróon : Paay Lászó KÖ'möczbányrn: H a vas B, kir ábabirói czímme Léván ; Csebi Pogány Viri Ve rebé yen : dr Prónay Nánd Ujbányán : Bocsek Kár Nyirai rvszk Ein : Sándor Géza ; ügy : Chudovszky Géza Járbir Ny irán : J hász Vincze Érsekujv on : dr Szirányi Gy Gagoczon : ii Sándor Géza Mia ván: Jeszenszky B Nagy Tapoc8inyon: dr Girer Aadár Privigyén : Tivadar L Seyén : Rnkay János Sza ko cz án : dr Hamar Gy Szeniczen: Marényi Sán Vag ui hey en : dr Fiyma Sándor Pozsonyi rvszk Ein : Peőcz Gábor ; ügy : Gós Ernő Járbir Pozsonyban : Eremi R, d' Vida Géza Bazinban: S'eihammer Józs D una Szerdaheyen : Kabina Kám Gaánhán: Michnay Jen Ma aczkan: dr Gyursy K Nagy Szo mb a ban : Frankó sván Som orján : Tóh Lajos Rózsahegy i rvszk En : Závody Abin ; ügy : d' Csernyánszky Aadár Já bí Rózsahegyen: Kaminszky Gy AsóKnb'inban: Szonagh Szan Lipó SzMikó8 : Jeszenszky G Lip ó Ujvá'on : Viais K Námeszón : Kudász Endre Trszenán: Homma Józs Trencséni rvszk Ein : Haj du Géza ; ügy : dr

151 27 Brandis Pá JárbiT Trencsénben : Koszeny And BaÍnon : Magede Győző BiiBén : dr Spor70n Gy C8aczán : Reviczky A U é aván: Simonyi E Puchón: VÍg Be zferczén : Linksz sván Z8o nán : Ujjady Béa, ábabirói ez és je X Szegedi kir iéő ába : Enök : dr Csahó Ferencz Szegedi ki,r őügyész : Lobmayer sván N'ugy becskereki rvszk Ein : Zsiros Laj ; ügy : nr Wiedorn Adof Jirbir Nagy Be('skereken: Afödy Ede Módoson : dr Szeőke Kár TÖ'ök Be c8én : J akabffy 'ri us N'a g y kikindai rvszk En : Róh Ger ; ügy : Csarsch Dezs Já bi NagyKikindán : Eidennüer Ad Biiden : Ernusz Gyua C NagySz/ Mikó8on: Juhász József TÖ'ökKaniz8Ín : dr Bernáh Gyua Z8on/boy/ n : cr Korr,onay Sándor Szabadkai, brvszk Ein : Pogár József; ügy : dr Epe'jessy Béa Já bit Szabadkán: dr Dekker Gy Bacs Amson : dr Gajá'Y B Baj/n : Mayer Kár Topoyán : Sarkady Gy Zen/án : Jánossy Miháy Szeoedi rvszk Ein : dr Hodossy L ; ügy : dr Winchder sván J,á rbir Szegeden : Wéber Fer Baonyan dr Simony Ak Csongrádon : dr Szappanos Sándo Ho d mez n Vsárheyen : Kiss Beraan Makón: Máysz Gy Nagyakon : Vára<y Kám Szenesen : Gaá Sándor Ujvir éei, rvszk Ein : Ri nghofer Lajos ; ügy : főügyész heyees Pupovis Aur Járbr Uividé ken : Kovacsics Józs OBecsén : dr Kéer S Pán kan : Tiinger S Józseffaván (zsabyai) : Obaeczky Hugó Tieen : Lesyánszky P Zo mbori rvszk Ein : Gozsdn Eek ; ügy : Ke'ekes János Járbir Zomborban : Dömöör Pá Apa/i/ ban : Dekeva Béa Hódsagon : Ku/ú : [ ederer Gsz ábabir cz és je X Temesvári kír íéő ába Ein : cr Laszi Józs Tem esvári kir főügy ész ' Fehérempom f'vszk Ein : Pász Yi, curiai ::7H birói cz és j e ; ügy : d' Répászky Béa Jarbír Fehéremp/omban : Ornba' Károy Dr/a! : Porniu Em Kúroyfavún : Uj faussy Béb Kubinban : Szu nyogh And Omviczabanyan : YiJ:ányi [sy Szúszka bán!/fii : Anne' Ján Verse'zrn : K(7'ánsebesi r'szk Eiu : Voj i cs Guiró ; ugy : Oszányi Ko' Jar bir Karán8 e b ee n : K ovács B Bozovic()n : dr Loycze Kámán 0 0'sovnn : Tm'egován : Sipos Kámán Lugosi rvszjc : Ein : Péczey F<Jro cz ; ügy : d' Virág Béa Jrir b i LJo on : Juschiz ';: Bog YÍnon : Ana Midós Facse/c : K'Lczegh Gy Pcuwsovni ruszk E :VozáryJán; ügy: i\iassln Kám JÚrbir Pa cs ov a n : FriRch F Aibnm'on : Kövér Ákos AnaZfaván : dr Kohányi Vikor Per aszon : Szikszay Sándor Temesvári 7'vszk EJn : Saacz Béa ; ügy : d' Góh Fereu('z Járbi' Temesvaron : Hofbauer Pé Bziá8on : Benedek G CBáková'; : Bíwyai V Lippán : Bene Gábor Temes RékÍson : Bara,ovich Kámán UjAradon : dr Szokoay Béb Vingán : 'fnovicr sv Országos művogyészei inéze OrBágos mü vegy esz : dr <'eeár Emi gazságügyi orvosi anács Enök : dr Korányi Frigyes U k honvédeni 'Jninise' ium Fei érváry Géza áborszernagy, a szogáaon kivüi viszonyban ; L r n k, L osz va skor ' vg, Sz sv rend kp k, M T r vg, k é k 0, 8, (]) (P\ SZ2, v b, a magyar fö'endihfz agja, a Honvédei miniszer : Komóskereszesi báró cs éh kir gyaogezred uajdouosa ; kaonai \ária Teréziarend kanczeárju Áamikár : Vaj s z k a i és bogyáni Gromon Dezső, k vg, Sz Avr ki,k, (P, v b, F J r n k, 2 O a ovarisovai kerüe országg:viési kép\'ireője Enöki oszáy közveenü az áhmikár aá ren v

152 2'0 28 deve) Ügyköre : A fesőbb haóságokó érkező bead ványok febonáa és az ieő ügyoszáyok számaiva jezése A feségfeerjeszések kiáiása A sajóügyek és a hivaaos nyomaványok kinyomaása körü szükséges inézkedések A Rendeei Közöny szer keszése sb Oszáyvezeő : Terbócz 8ván, oszáy anácsos, a 3 o v k r vg, 0 K aonai eőadó Teendője : A kaonai ügyoszáyok áa einéze és a miniszer vagy áamikár jóvá hagyásának fenaro ügydaraboknak az áamikár eé erjeszése Kaona eőadó beoszva közveenü az 'Lamikár meé) : Beöeen Mini f'zeri parancsőrisz beoszva közveen a minisz er meé) : Yu A fréd, huszárezredbei százados, 0 Enöki segédhivaa Vezeője : Timkó van, segéd hivaai igavgaó (czimme és j e egge, 0, 0 ügyesopor (L,, XX és XX ügyoszáyok) Csoporfőnök : Bihar Perenez, aábornagy, L r és 3 osz V k r vg: 8, 0, SZ3 ügyoszáy Ugyköre : Minden evi jeenőségü ügy, mey a honvédség, ieve népfekeés szervezeé, kiegészíésé, kiképzésé és kaonai közigazgaási ügy vieé érini A honvédörz,iszi és fesőbb iszi an foyamok, vaamin a honvéd közponi ovasiskoa részees 8zervezése és an ügye A vezérkar összes ügyei Hauműveei ügyek áaában, sb Oszáyvezeő : Giinz Ana, vezérk es ezredes, 3 o V k r vg, k é k, hdm,, 0, SZ3 ügyoszáy Ugyköre : A ábornokok, kaonaáo mányú örzs és főiszek, vaamin a hadapródok, ovábbá a honvédekészek és épíészei iszviseők összes szeméyi ügyei ; sb Oszáyvezeő : ok ányi Szavy Béa, gyaogezredbei ezredes, 3 o V k ivg, ii), 0, 0, SZ3 XiX ügy o sz áy Ugyköre : A honvéd ovasrá szer vezeére, kaonai szogáaár é kiképzésére vonakozó összes ügyek Oszáyvezeő : Aqya Sándor, i huszár ezredbei ezredes, k é k, 0, SZ3 xx ügyoszáy Ugyköre : A honvéd haóságok, parancsnokságok, csapaok és heyi haóságok, ovábbá a honvéd ekésze részees szervezésének kidogozása (szervi haározványok, uasíások sb) A honvédség mozgósíási ügyei, sb Oszáyvezeő : Sz/rmay Sún dm', vezérk es őrnagy, k é k, 0 ügycsopor (, V, V és XX ügyoszáyok) Csoporfőnök : Csaány Géza, vezérőrnagy, 3 osz V k r vg, k é, 0, SZ3 ügyoszáy Ugyköre : A magya' áam erüe ének honvédség és hadkiegészíési kerüeekre vaó feoszása és az erre vonakozó hérdések Az összes honvédegénység kiegészíése és nyi vánarása, sb Oszáyvezeő : Wiebe' Ad0'ján, vezérk es aezredes, k é k, 0 V ügyoszáy Ugyköre : A népfökeés szervezésére vonakozó és a népfökeési örvény végrehajásábó kifoyó ügyek sb Oszáyvezeő : Csanfdy Prigye8, vezérk es 8,ezrdes, 0 V ügyoszáy Ugyköre : A honvéd heyőrségi és csapakórházak, vaamin gyengékedőház k szervezése, egyáaában a honvéd egészségügye és gyógyszeré szee érinő összes kérdések Oszáyvezeő : dr haraszi Bernodk JÓz8e} vezérörzsorvos, F J r vg, 0 XX ügyoszáy Ugyköre : A honvéd neveő és képzőinézeek szervezése, vaamin vezepse kaonai, gazdászai és udományos ekineben Oszáyvezeő : nagyváradi Horváh Dénes, vezér" es őrnagy, A, (D ügycsopor (VL, V és XV ügyoszárvok) Csoporfőnök : orsovai Láncr Győző, a'lbornagy, L r vg, 3 o V k r Jvg, hdm, k é 0, Sz" V ügyoszáy Ugyköre : A honvédemi í'cza évi köségveésének megáapíása és az erre vonakozó árgyaások A honvédcsapaok és inézeek gazdászai ügyei, sb Oszáyvezeő : Schmer Perenez, o főhad bi z, F J r vg, 0 V ügyoszáy Ugyköre : A honvédség és népfö keés összes ruházai és feszereési ügyeinek á rgya ása ; rakárügyek, sb Oszáyvezeő : ajnik Béa, osz főhadbizos, F J r vg, Ö, 0

153 XV ügyoszáy Ügyköre : A honvéd csapaok és inézeek eheyezési ügyeinek árgyaása, erményés anyagjárandóságok bizosíása, sb Oszáyvezeő : Gaasy Gyua, osz főhadbizos, 3 osz V k r és F J r vg, (]) V ügycsopor (V/a és V/b ügyoszáyok) Csoporönök : G'/ÍZ Abm, mini sz anácsus, Sz sv r és L r vg, ep'> (0 V/a ügyoszáy Ugyköre : A véderőre és az njonczjuaékok megajánására vonakozó örvényjavasaok árgyaása, szerkeszése és indokoása UjonCozási eőmunkáaok és az ujonczáíási ügyek_ Az egyévi önkénesek ügyei;sb Oszáyvezeő : Szengyörgyi Lajos, min nácsos (czímmo és je), (]), 0 V/b ügyoszáy Ugyköre : A ávoévök és ejesen ismereen hadköeesek ügyei, sb Oszáyvezeő : székeyfödvári, ziúgyi Emi, osz anácsos, (]), 0 V ügycsopor (X és XV ügyoszáyok) Csoporfőnök : Szboris,/Jna, min an, L r vg, (p) X ügyoszáy Ugyköre : Beszáásoás, ószüksége, aiszi igazoványok, sb Oszáyvezeő : "ándai Kan/Bon Lajos, osz an, (]), 0 XV ügyoszáy Ugyköre : Az összes aapíványi ügyek, honvédmenház, sb Oszáyvezeő : Láner Gyua, min an (czímme és je), 0 V ügycsopor (X és XV ügyoszáyok) Csoporfőnök : Biró Pá, mj)} an, 3 ov kr és FJr vg, 0 X ügyoozáy Ugyköre : A hadköeezeség een ekö\ee visszaéések, a honvéd eenőrzési szemékre vonakozó uazási és műköési ervezeek, sb Oszáyvezeő : L080nczy GYÖ:QY, osz an, (p) XV ügyoszáy Űgyköre : A kivéees nősüési engedéyek iráni foyamodványoknak einézése Oszáyvezeő : apoyucskai és kükemezei Búnó Zo f n, oszáy anácsos (czímme és je),, 0 V ügycsopor (X ügyoszáy) Csoporfőnök : ehrenheimi Schyra sván, miniszeri an, L r vg, (]), (P' X ügyosz:y Ugyköre : A csaádfenarók és az örökö mezei gazdaságok uajdonosainak (birokosainak) minden ügyei Csendőregénység közigazgaási úon vaó ebocsáása, méányás érdemő csaádi viszonyok eseén (a XV ügyoszáyya egyeérőeg), sb Oszáyvezeő : Szohne' An", osz an, (]), 0 V ügy csopor (X és X ügyoszáyok) Csoporfőnök : Le'man Józ8ef, min anácsos, a 3 osz V k r vg, 0 X ügyoszáy Űgyköre : Az ujonczáíás (fősorozás, feüvizsgáaok) eredményérő szóó kimnaások hadjuaékok, sb Oszáyvezeő : Sy!dWV8zky Kdroy, oszáy anácsos, 0 X ügyoszáy Ugy köre : Horvá ügyek és fordiások, sb Oszáyvezeő : Toh Tivadar, osz an, 0 Csoporon kivü Közveenü az áamikár aá rendeve (XV és XV ügyoszáyok) XV ügyoszáy Ügyköre : Habirói kar szeméyes ügyei Honvéd és csendőr büneő igazságszogáaásra vonakozó ügyek Havidíjasok nősiiési ügyei Oszáyvezeő : bereznai Hanskar S, ábornokhadbiró, F J r kp k csiagga, 3 osz V k r vg, (]), SZ3 XV Ügyoszáy Ugyköre : A csendőr örzs és főiszek mindennemű szeméyi ügyei, úgymin : a) a iszi kinevezésekre s czímbei rendfokozaok adományozására vonakozó feségfeejeszések ervezeének szerkeszése ; b) feüvizsgáai, nyugdíjazási és kegydíjak iráni ügyek ; e) a iszi, vaamin a egénységi észámhoz arozó csendőrhégi egyének kiüneése és juamazása iráni eőerjeszések ; a) a csendő'iszek, hadaprócok és számvivők minősívényi ábázaainak megőrzése, vaamin ezek időnkini kiegészíésére vonakozó inézkedések ; e) a csendőrhadap'ódok és iszheyeesek kinevezése iráni eőejjeszések ; f) csendőriszek és hacapródok beoszása, áheyezése és vezényése ; g) szabadságoások ; h) iszi 'endfokozaró

154 :28 28 vaó emondások ; ij szogáaon kívüi viszonyba vaó heyezések ; j) csendőrség köeékébő vaó ebocsáás j k) rangmeghaározások j ) iszek és egénység szo gáai idejének megáapíására vonakozó árgyaások j m) pogári áamhivaaba vaó áépések A csendőr iszek és hadapródok rangsorozai és beoszási ajsro mának nyivánarása A csendőriszi áomány ki egészíési ügyei Nemesség és eőnevek Szeméyi és sebesüési pódíjak A csendőrség egénységi és ó áományának rendszeresíése, kiegészíése és nyiván arása A csendőregénység szabadságoási, feüvizs gáaási és nyugdíjazási ügyei A csendöegénység közigazgaási úon vaó eávoi ása A csendőregénység nősüési ügyei Csendőregyéneke ieő aapíványok adományozása Emebeeg csendőrségi egyének ehe yezése Küfödre szóó úeveek megszerzése csendőr ségi egyének részére Fürdők hasznáaának engedé yezése csendőrségi egyének részére Csendőrségi egyének névváozaására vonakozó ügyek A csendőrség iszjei és egénységének kaonai szogáai jee vaó eáása A csendőrség szogáaa és szakszerű kkép zése iráni inézkedések, vaamin a csendőrségi szo gáai könyvek, szabáyok és uasíások kidogozása A csendőrség öözei és feszereési ügyei A csendőr ség szervezésére vonakozó össze munkáaok ; ovábbá a csendőrkerüeek erüei beoszása A csendőrség mozgósiási ügyei A ábori csendőrség ügyei Saisz ikai adaok gyűjése dőszaki beadványok ajsromá nak összeáíása Oszáyvezeő : szakoczai n:oreska Vimos, csendőraezredes, a F J r vg, é,, 0 Beoszva : Tyrman Jozse/, 0, SZ3 és Szah máry Józse/, 0, csendőrszázadosok ; Némehy Ferencz, csendőrfőhadnagy, O Segédhivaaok Főigazgaó : Bogdanffy Ferencz kir anácsos, szog kiv honv őrnagy Honvédszámvevőség Főnök : miháfi Miháfy Győző, osz főhadbizos, é, O }agyar ki'' úuami szám vevőszék Enök : nagy rákói és keemenfavai Rakovszky sván, v b, W"mány HOrJászavondamá o'rszágos Bán : Hédervári gróf KhuenHéderváry Károy Beügyi oszáyvezeő : Krajéovió Oó HO'váSzavonország beoszása közigazgaási BeovárKőrös megye : Beovár (megyeszékhey), Kaproncza és Körös várodokka LikaKrbava megye : Goszpics (megyeszékhey) és Zengg városokka M odrusfiume megye : Oguin (megyeszékhey) és Buccari városokka V Pozsega megye : Pozsega (megyeszékhey) és Bród városokka V Szerém megye : Vukovár (megyeszékhey), Kar ócza, Mirovicza, Péervárad és Zimony váro sokka V Varasd megye : Varasd (megyeszékhey) várossa V Verőcze megye : Eszék (megyeszékhey) varossa V Zágráb megye : Zágráb (megyeszékhey), Károy váror Perinja és Sziszek városokka

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö Ő É Ü Ű Á Ó É Í Á Á ű ó á á ö í á á á í á á ó ú ö á ü ü ü í á ó í ű á á á í á á ú á á ö ó á ö ű ö ő í á á ö ü ű ö ü á í ü ú ő ű ű ö í ü ö ú ű í á á ö ü á ó á ó ű ö ö ö í ü á í á ö á á á á á á ó ó ó ú ú

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő ó ú á á ő é ó ó ó á é é á é ú á Ö á á ú ó é á é ó ö á ö é é é é é é é ő é ő ú á ö ö ű ő é é ó ö á á é é ő é ö é é ö ö ó É é ö á ú á í á é ó é ú Ö ö á á ú é é á é á é ú é é á ö á é ö é é ó á á á ó ö ú ő

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

FERY OSZKÁR, ezredes,... a katonai érdemkereszt tulajclqposa stb. a m. kir. r. számu csendórkerület parancsnoka.

FERY OSZKÁR, ezredes,... a katonai érdemkereszt tulajclqposa stb. a m. kir. r. számu csendórkerület parancsnoka. ZEGLER KÁROLY, cs és kir vezérőrnagy, u o vuskorona r és a F J r ovngju stb, a rnngyar szn korona orszúgaihoz tartozó csendőrség feügyeóje FERY OSZKÁR, ezredes, a katonai érdemkereszt tuajcqposa stb a

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

í á á á í á á á ő í ő ö ö ó ó á á ü á á ö í ó á á ö ű á ú á ü á ö á ő ő ő á á ő ő á á ő ő á ő á í á ó á í ó ó á í ó ö á ö í á í ő ö í ó ö í űö ű ó ö ü

í á á á í á á á ő í ő ö ö ó ó á á ü á á ö í ó á á ö ű á ú á ü á ö á ő ő ő á á ő ő á á ő ő á ő á í á ó á í ó ó á í ó ö á ö í á í ő ö í ó ö í űö ű ó ö ü í á á ó á á ó á ő á ő á ó á ő á á á ú ó á á á ú ó á á ó á á á á á á á á ú á á á á á á ó í á á Á á á Í á ű ö ő á á í á ö í á á á ó Ú á á ö ű ö á á á á á ö ö ó ű ö á ő ó á ó ő á á á ö ó ó í á ü ö á á ű ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

á á ő ö á ő á ő ő őí á á á ő ö í í á ó ő í ó ó ö á á á á ó ö ö í á ő ö á ó í ő á á ű í á á ó á á í ó ó ö ü ö í ő ű í á ő á á á á á ó ö ö á á á ő ö ő ő

á á ő ö á ő á ő ő őí á á á ő ö í í á ó ő í ó ó ö á á á á ó ö ö í á ő ö á ó í ő á á ű í á á ó á á í ó ó ö ü ö í ő ű í á ő á á á á á ó ö ö á á á ő ö ő ő ö ő á ő É ő É Á ő ö ú á ó á á á á á ő á ő Á Ú í ő á á ó á á ú á ó á á á ü ő ő á á ü ő ő ö ö í ő ő á ő ő ö í ő á ő ö ő ő ő ö á á ö á ü ő ö ú ö ő á á ú ú í á á á á á á á ő á ő ő áí á á ő á á ú ő á ő ö á

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

á ü ö ó á ö ó üí á á ö ó á ó á ó Í ö í á ű ö ő á ű á á ó á á á á ű ő á á ó ő á á ű ö í őí ö üí á á ű á öí ó ó í á ö ö ö ö í ő í á Í ü ö ö ő á í ú ö üí

á ü ö ó á ö ó üí á á ö ó á ó á ó Í ö í á ű ö ő á ű á á ó á á á á ű ő á á ó ő á á ű ö í őí ö üí á á ű á öí ó ó í á ö ö ö ö í ő í á Í ü ö ö ő á í ú ö üí Ó á á ű ö ú ö ó ó á á á á ü á á ű ö ö ö á á ű í á á ű á ö ú á ú í ű ö ü ö ö ő ö ű í ű á ű ö ö á ó ö ő á ü ö á ü ö ö ő á á ó üí á ő ö ö á ű ő í Á ő ö ö ú ö ő á ó ó ü ö ö ő ó ó ü ö á á Í Í ü ö ü ö ü ö ő

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö í ö ö ö ö ő Ű ő ó ó Ő í ü ö í ü Ö ö ö ö ő Ö Ü í ú ő ö ő ő ö ö ü Ó Ö

ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö í ö ö ö ö ő Ű ő ó ó Ő í ü ö í ü Ö ö ö ö ő Ö Ü í ú ő ö ő ő ö ö ü Ó Ö ö ö ő ö ő ö Á ö Á ó ö ő ő Ö ő Ö Ü Á Á ó ó É ú Á Á ö í ö ó ö Ü ő í ó í ó ö ó ő ó ö ö í ő ő ő ő ö ö ő ö ő í ü Ö ő ő Ö ő ő ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í ő ő ó ú ő ó í ü í ú ó í ő ö ó ő Ą ö ö ü ź ő ő ö í Ö ó ú ý ú Íř ö ó ý ä ü ú ó ö ő ő í ň ů ú í ú ő ö ö ö Í ö ó ü ó ň ó í í í ć ý í í ý ü ú ü ó ő í ő í ö ä ú í í ü ř ő ő ó Á í ö ő ü í ó Í ó ő ú í í ó ę ú

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á É Ü ó ű ö ó ö ó ü ö ö ó ö ó ú ö ő ó Ó Ó ü ü ó ő ü ő ö ö ö ó Ü ő ó ó ú ű ó ú ü ü ó ó Í ó ó Á ü ó ü ö Í ö

ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á É Ü ó ű ö ó ö ó ü ö ö ó ö ó ú ö ő ó Ó Ó ü ü ó ő ü ő ö ö ö ó Ü ő ó ó ú ű ó ú ü ü ó ó Í ó ó Á ü ó ü ö Í ö ó É ü Ú ó ő ú Í ü Á ó ÜÜ ó É Ö Ü Ü ö Í ö ö Ú Ú Ü Í ö ó ú Í ó ü Í Ü ó ö É ö ő ö Í ó ú É ó Ó É ó ú ú ú ó ó ó ó ú ü ö ő ü ó ö ó ó ü Ü ó É ü ó ü ö ő ó ü ó ö ó ő ó ó ó ő Í ü ö ú ó ó ö ő ű ű ü ó ó ó ü ü É Á

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ö Ö ő Í ú ö ö ö ö ő ó ó Ö ú ó ü ó ö Ö ő ö ö ö ő ő ő ö ó ö ő ö ö ö őö ö őö ü ö ö ö ő ö ö ő ő ó ö ö Í ö ú ő ö ó ö ü ó ö ő ó ú ö őí ó ó ó ű ö ű ö ö ő ő ű

ö Ö ő Í ú ö ö ö ö ő ó ó Ö ú ó ü ó ö Ö ő ö ö ö ő ő ő ö ó ö ő ö ö ö őö ö őö ü ö ö ö ő ö ö ő ő ó ö ö Í ö ú ő ö ó ö ü ó ö ő ó ú ö őí ó ó ó ű ö ű ö ö ő ő ű ö Ö ő ő ö ö ö ő ó ó Ó ú ó ó ő Í ó ö ő Á ő ő ó ó ő ó ő ö ö ú ő ó ó ó ó ó ő ó Í ő ü ö Ö ő Í ú ö ö ö ö ő ó ó Ö ú ó ü ó ö Ö ő ö ö ö ő ő ő ö ó ö ő ö ö ö őö ö őö ü ö ö ö ő ö ö ő ő ó ö ö Í ö ú ő ö ó ö ü ó ö ő

Részletesebben

ü ó í í ö ő ú í ö ő ü ű ö ó ó É ő ó í ö ü ó ő ő í í í í ó ó ó ó ö ú ő üí ő í

ü ó í í ö ő ú í ö ő ü ű ö ó ó É ő ó í ö ü ó ő ő í í í í ó ó ó ó ö ú ő üí ő í Í ó ő ó ő í í ü ó í í ö ő ú í ö ő ü ű ö ó ó É ő ó í ö ü ó ő ő í í í í ó ó ó ó ö ú ő üí ő í ó ó ű ö ő í ó ö ő ó ő ü ő ó í ö ó ó í ö ö í ő Í ü ő ó ú ű ő ü ő ó ö ö í ó í ó ő í í ó í ü ő ő ö ő ó ó ó í ű ö

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á ö á ó á ö Ö á á ő ü ö á ó ó ó ó üá á á á ö ö á á í á á ö í á Á á ö á ö ü ő ó ö ö ó ü ó á ü ü á á á á ó á ü á á á á á ó á ó óá ü áí á ü á ö ü ő á á í á í á ö ü á á ö ü á ü ö ö ú á ö á á ö ö á ú ö ü ü á

Részletesebben

ö ú ö Ö ü ü ü ö Ö ú ü ü ü í í ó ó ö ö ü ö ü ó ó ó ö ó í í í ö í ö ö ö ö í ö ü ö ö í í í ö í ö í í í í ó í í í ö ö ö í í ö í í í í í í í í ó ó í í í ö

ö ú ö Ö ü ü ü ö Ö ú ü ü ü í í ó ó ö ö ü ö ü ó ó ó ö ó í í í ö í ö ö ö ö í ö ü ö ö í í í ö í ö í í í í ó í í í ö ö ö í í ö í í í í í í í í ó ó í í í ö ö Ö ü ü í í ü í ü ö ú ö Ö ü ü ü ö Ö ú ü ü ü í í ó ó ö ö ü ö ü ó ó ó ö ó í í í ö í ö ö ö ö í ö ü ö ö í í í ö í ö í í í í ó í í í ö ö ö í í ö í í í í í í í í ó ó í í í ö ú íö ó ö í í ö í í ű í ó ö ü í í

Részletesebben

ó á á ö ő á ű í ü á ö ű ö ú íű ő á ő á á ő á á í ú ú í ö ö á ű á ö ő ő ü ü í á á ő á á öü á á ü ó ó ü ú á í ű ő ű ó á á ó ó á ö ö ő á ü á ó í ű ó ő ü

ó á á ö ő á ű í ü á ö ű ö ú íű ő á ő á á ő á á í ú ú í ö ö á ű á ö ő ő ü ü í á á ő á á öü á á ü ó ó ü ú á í ű ő ű ó á á ó ó á ö ö ő á ü á ó í ű ó ő ü É ü Ó É á ű ű í á ö á ó ő ü ű á ü ó ő ő í á á ó á á á á á á ó ű í á á ú Á í ö ő ű á á í ú á ö ó ö á á í á á í ú á ö ő á á á ő í ű ő ü ő ö ű ö í ú ö á ő á á ü ő á ó á á í ő á ű á í á í á ű í í ó á í ó á

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

á á á ö ö ü á á á ő á ó á á ő í á í á ú á ö ó á á ó á ó á á ó í á á á á á ó ő á ő ú á á á á ü á í í á ó ü ű ó ó ő á á á ö á á á ü á á ú á á ö ő á á í

á á á ö ö ü á á á ő á ó á á ő í á í á ú á ö ó á á ó á ó á á ó í á á á á á ó ő á ő ú á á á á ü á í í á ó ü ű ó ó ő á á á ö á á á ü á á ú á á ö ő á á í ó Á ó ó ü ü ó á á á á ó á ü ő á ö á ó ó ö á á á ö á á á ó ö á ó á á á á ő ö ö Á á ö ö á á á á ő á ó á á á ő ö á á ü ő á í ö ő á í á ö á á ö á ó ü í á á á á á í á á á á á á á í á ű ő á á ő á á ü á á ő ú

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

é ü ü ő ü ő é ú é é é é é ő í é ő Í ő ü é é í é í é ő í ó é é í é é ő ó í ó é í í é ő Í ú ó ó í é ű í ó é í é ő é é í ó é í í óé í éé ő ó ü é ő úé é ú

é ü ü ő ü ő é ú é é é é é ő í é ő Í ő ü é é í é í é ő í ó é é í é é ő ó í ó é í í é ő Í ú ó ó í é ű í ó é í é ő é é í ó é í í óé í éé ő ó ü é ő úé é ú é é ő ü é í ó é é ő Í Í é é é é óó ó é é Í Á é é í í é ő é é í é é é é é é ü é é ü é é é é ő é ő é é ő ü ü é é é é é é é í ő é é ű é é ü ü ő é é ő é é é ő é é ő ó ó é ő ü é Ú é ü é é ű é é í é í é é í

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

é á áí ő ö é á á á á á á á á é ő ú í á á á é á á ö é é ö é őí á é é í é é ó ö é é ü é é é ő á ű ö é é é é é ű é ö é é á ú á é é í ő ö ö é á ó é é í ő

é á áí ő ö é á á á á á á á á é ő ú í á á á é á á ö é é ö é őí á é é í é é ó ö é é ü é é é ő á ű ö é é é é é ű é ö é é á ú á é é í ő ö ö é á ó é é í ő Ó É ö ó É é ö í á ó á é é é é ü ó á ó ó á ó é í é á ő á ő é ü é ú á á í é á é ő ő ö é á í á ó é ö é ö é ő ó ú é é á á ő é é í á ó ö é é é ó é é ö é á á ő é ö ö á é é í ű ö é á ó é ö é ő é á á é á á ó é

Részletesebben

á ő ü á á ó ó ő ü ő ó ő á í á ó á í ü á á ó á á ö í á ó á ó í á á á á ó á ú ö ó ö ö á ü á á ő á á á ó á á á ó ö ö ö íö í á á ú ö ö á á ó á á á ó ű á ó

á ő ü á á ó ó ő ü ő ó ő á í á ó á í ü á á ó á á ö í á ó á ó í á á á á ó á ú ö ó ö ö á ü á á ő á á á ó á á á ó ö ö ö íö í á á ú ö ö á á ó á á á ó ű á ó É É É Ó ó Á ó Ö á í ő ó á ú á ű ö ő ő á íó á ö ő á É ó í ö í ó á á ő í á í í ö á á á á á ü ö í ö á ó á ó á ö á ő ü ö ö ó ü á á ő ó ó ó ö ű ü ü ó ó ö ő á á á á í ó ö ü ó í á á ö ó ü á ó á í ő á í á á ú

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő ő ł ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó Í Ĺ ő ő ń í ő í öí í ö ő ó ó Í ő ź ö đ ő źę Ĺ ő ő ó ó ö í ű ő ź ő ź Á ő ö ö ö ő ö ö ď í ő ő ő ö í ő ď ő ö ő ę ő í ő í ü ó ó í ö ö ő ő ő ę đ Í í í ő í ő ő ö í ę ő ö í í ö ő ö ő ď

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó í ú ó ó őí Ö í ő ő ö ü ő ó í ö ő ő ő ő ó É Á í É í ü ú í ú ü ó ó ü í ó í í ű ó ű ü í íí ú í ó ü í ü íü í ü É í ü ö í ó íü ü ü í ő ü ü ű í

ú ó ó ó ó ó í ú ó ó őí Ö í ő ő ö ü ő ó í ö ő ő ő ő ó É Á í É í ü ú í ú ü ó ó ü í ó í í ű ó ű ü í íí ú í ó ü í ü íü í ü É í ü ö í ó íü ü ü í ő ü ü ű í Ü ű Ü í Á Ü ü ü ó ó ü í í ű ő ű í ó ó ó ű íí í ó ú í Ü í ő ü ő ó ü Ü í ű ő ű í ó ő ó ő ű ó ó ó í ö ü í ű ö ű í Ö ó ö ó ü ü ö ö ö ö ö ő ü í í ú ó í í ó ö ü ö ó ó ó ú ó ó ó ó ó í ú ó ó őí Ö í ő ő ö ü ő ó

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

ú Ü ú ü ő Á ö ú ö ú Á ő ő Ü ü ő Ö ú ü ő ú ú ő ő Í ö ő ő

ú Ü ú ü ő Á ö ú ö ú Á ő ő Ü ü ő Ö ú ü ő ú ú ő ő Í ö ő ő ű Í ű ú Í Í É Í É Í Í Í Í ő Ö Ó Ó ő É Í ü Ö Ö Í Í ű ő ő Ö Ö ü Í Ö Ö ü Í Í ö Ó Í ú Íö ő ü Í Í Ú ő Í ö ő Ó Í ő Í Ú ő Í ű ő ü Ö ö Ö Á Í ü Í Ö Ö ú Ü ú ü ő Á ö ú ö ú Á ő ő Ü ü ő Ö ú ü ő ú ú ő ő Í ö ő ő ö ű

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

íó ó ü ó ő ö ó í ö ó ő ö ö ó ű ó ó ó ő ő ú ó ó ő ó ú ó ö ő ó ő ó ó ő í ó ó ő ő í ú ú í í ó

íó ó ü ó ő ö ó í ö ó ő ö ö ó ű ó ó ó ő ő ú ó ó ő ó ú ó ö ő ó ő ó ó ő í ó ó ő ő í ú ú í í ó Ó Ö ü ö Ö ó ó ő ü ü ő ö ö ó ő ó ú ó ó ü ő ó í ó ö ö ő ő ű ú ó ó ó ó ő ü ő ű ü ő Á ó ó ő ó ó ó ó ú ó ö ó ü ü ő ü Á ő í ö ő ó ó ú ó í Ö ó ő ö ó Ö ö ó í ó ó ó ö ő ő ő íó ó ü ó ő ö ó í ö ó ő ö ö ó ű ó ó ó

Részletesebben

ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í ö ö Í ő

ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í ö ö Í ő ö ö í í í Ú ÍÖÍ í ö ö í í ü ú Í Í í í ő Í Í ú íü ő ú Í Á í ú Ó ő Á Ü ú ú ő ú í Í É ő í ö ü ö ő ö í ö í ő ö ö Ö ö ö ö í Í ö Í É í ö í ö Í ö ö ö É í ö ö ő ő ú ő ö í í í í ő ő ö í ö ú Í ö ö í í ö ö ú É í

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Á É Í É ó ű ű ü ű ó ü ő ü ű ő í ő ő

Á É Í É ó ű ű ü ű ó ü ő ü ű ő í ő ő ú Á ú Á ó Ö Á É Í É ó ű ű ü ű ó ü ő ü ű ő í ő ő Ú ú ó ó ü ú í í ű ó ü ó ő ú ó ű ü ő ű ű ó ű ü ő ó í ó ü ű ő ó ó ó ó ó ő ü ü ő í ó í ó í ő í ó í ó ü ó ű ő ó ó ó ó í ó ú í ó í í ó í ó ó ű ó ú í ó í ő í ó

Részletesebben

ő óű ü ó ö ő ü ö ö ó ö ő ú ü ö ö ő Í ü ó ö ö ú Í ő ó ö ö ő ö ő ó ő Úő ó ú ő ö ő ó ő ő ő ö ü ő ó ö Í ő ő ö ő ő ú ő Ú ó ó ő ö ő Í ü ő ő ő ó ü ő Í ő ő Í

ő óű ü ó ö ő ü ö ö ó ö ő ú ü ö ö ő Í ü ó ö ö ú Í ő ó ö ö ő ö ő ó ő Úő ó ú ő ö ő ó ő ő ő ö ü ő ó ö Í ő ő ö ő ő ú ő Ú ó ó ő ö ő Í ü ő ő ő ó ü ő Í ő ő Í ö Ö ő ü ö ő ő ő ö Ö ő ó ó ó ó ü ö ö ő ő ő ó ó ö Í ö ö ö ő Á Á É ü ü ő ó ő ű ö ó ö ö ó ó ő ö ö ü ú ö ő ö ő ö ő ő ő ó ö ö ü Í ö ő ő ű ö ő ö ő Ú ő ó Úő ü ü ö ü ü ö ö ü ú ö ő ö ő ó ő ő ö ö ő ó ö ő ü ü ö ö

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

ő ü ő í ő ő ő ő ű í ű ő íí ő ő ő í ú ő úü ö ű ő í ó í ú í ó ö ő ő ü ó ó í ő ő ő í ü ő ő ő í ó ő ó ő í ü ő ü őí ő ö ő ó ö ó ú ő ö ö ö ó ö ő í ö ő ü ő ó

ő ü ő í ő ő ő ő ű í ű ő íí ő ő ő í ú ő úü ö ű ő í ó í ú í ó ö ő ő ü ó ó í ő ő ő í ü ő ő ő í ó ő ó ő í ü ő ü őí ő ö ő ó ö ó ú ő ö ö ö ó ö ő í ö ő ü ő ó É Ó É Ü É ó É É Á í Á ü É É Á ő ü ö ő ű ö ö ö í ö ü ü ö ö í ó ű ű ű ö í ó ú ó ű ö í ö ő ő ö ö ö ű ő í őí ó í ő ö ó ö í ó ő ö ö ő ő ó ö ó ő ő í ó ó ö ó ó ö ő ö í ó ő ó ő ö ő ú ő ú í ő ű ó ő ö ó ó ő ő ő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

ÉÍ ü ő ö ű í ő ö ú í Ö Á ü Í ö ö Ö Ö ü ű í Í í Ö íí Ö Ö ő ő ő í Ő ö Í ö Ú ö ú ö Í Ó ö í í

ÉÍ ü ő ö ű í ő ö ú í Ö Á ü Í ö ö Ö Ö ü ű í Í í Ö íí Ö Ö ő ő ő í Ő ö Í ö Ú ö ú ö Í Ó ö í í ő ö ő ű í ö ú ö ü ü Í ü ü ü ü ő ü Ú Ü Á ő Í ő í ö ÉÍ ü ő ö ű í ő ö ú í Ö Á ü Í ö ö Ö Ö ü ű í Í í Ö íí Ö Ö ő ő ő í Ő ö Í ö Ú ö ú ö Í Ó ö í í ő ö ő ű í ö ú ű í í í í Í í Ü ű í Ü Í Í Í Ö Ú É úí ű ÉÍ Ö í í

Részletesebben

Ó Ó Í ő Ó Í ő Ó ő Ó ő Í Ó ő ő ő

Ó Ó Í ő Ó Í ő Ó ő Ó ő Í Ó ő ő ő Ó Ó Ó Ó ő Í ő ő ő Á Ó ő É Ü Á Ó Ó Í Ő Ó ú Ó Ó Í ő Ó Í ő Ó ő Ó ő Í Ó ő ő ő Í Ó ő Í É Íő ő ő ő Ó ő ö ő ö Ó Ó Í ő ő ö Ő Ó ő ő ö ö Í Í Ó Í ÖÍ Ö ő Ó Ó ő ö Ó ő Ó ő Ó Ó Á Ó ő Ó ő ő Ó ő ő Í ő Í ő ö É ö Ó Ó Ó ő

Részletesebben

í í Í ő ő í ő í ő ő í ő í í í ő ő ő í ü í ú ő ö ö ú í ú í ö ö ö í í í ő í ő í ő í í í ő ő í í ő í ö ő í ő ö ő ő ü ö ú ű í í í í ö ő

í í Í ő ő í ő í ő ő í ő í í í ő ő ő í ü í ú ő ö ö ú í ú í ö ö ö í í í ő í ő í ő í í í ő ő í í ő í ö ő í ő ö ő ő ü ö ú ű í í í í ö ő Á É Á É É É É É Á Á É Ü É Á Á í Í Í ő Í í ú ő í í ö Í ö ü ö í ü í ő Í í ú ú ő í ú ö ö ű ő ő ő ö í ü ö ü ö ö ü ú ö ö ö í í Í ő ő í ő í ő ő í ő í í í ő ő ő í ü í ú ő ö ö ú í ú í ö ö ö í í í ő í ő í ő í í

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

ö É Á É É Ú Ö É Á

ö É Á É É Ú Ö É Á É É Á ö ó ó ó ó ö í ó ö ó í ű ö ó Á Á ó í í ö É Á É É Ú Ö É Á Á Á Á Á í ó Á Á É ő Ö ő ö ő ő ő ő őí ő ö ö Á Ó Ö Ö Ő É ÁÍ Á Ö Á Á Ö ő ö Á ú Á ó Í É í í Ő Í Á Ü ő í Ü ő ö ő ö Ü É Ö Ó É Á Á É Á ü ö ö ü ő ö

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö Ö É Á ľ ŕ ó żą ő ľ Đ Ę Ö ń Í śá ö Í Í ń Ó Á Á Ö ô Ó Á Ô č Ü ó Ü Á Ô Ô ÖÍ ő ő Á ć Í ÔÔ Ô ÔÔ Ť Ś Ú ż Ú ô Á ľ ľ Á Á Í ś ż Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö ó ő ä ő Ü Ô ô Ö Ö Í ó ô ó ś Ö ő Í ľ Á ó ľ ó ô ć Ö Ö Ö Í ą Ö

Részletesebben

Ö É

Ö É Á ű ö ó Ö É Á Á É É ö É É ö Á É Ó Ó Ö í ó ö ű ö ó ö ö ö ő í ő ó ő ö ü í ó ő ő í í ö ü ő ú ö ő ű ö ó í ű ó ö ö ó ó ő ő ű ő ú ó ö í ó ü ú í ú ő ő ó ó ö ö ü ú í í ó ő ó í ó ú ű ö ü ö ó ú ű ő ö ü ő Ó ü ó ü

Részletesebben

ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő

ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő Á ö É ö Á É ű É ö í ü ü ő ö ő Á ú í ö ö í ő ő ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő ő ü

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

ö á á ö á ü á í á ö ü í ö ö ő ö á á ó ö á á á í ó á á á ő ő ú ú á á ó ó ó ő ö ü ö ö ü ö Ö á ő á á Ö á Í á ó á ő ü á ö á á ü ö ö á ö á á ö ó ü ú ő á í

ö á á ö á ü á í á ö ü í ö ö ő ö á á ó ö á á á í ó á á á ő ő ú ú á á ó ó ó ő ö ü ö ö ü ö Ö á ő á á Ö á Í á ó á ő ü á ö á á ü ö ö á ö á á ö ó ü ú ő á í ö á ő ü ó ü ö á á ó ö Ö á á ő ü á ö á ó ó ó ö á í ö á ó ő ó ö á ü í á í á á á ó ó ó á á á ó ó ő ő ö ő ő á ó Á á ü ö á á ö á ü ó á ü ő á á á ő ő á á á ö Ö á Í á Ö á ö á á Í ü á ű á í á á ó ö ő á á í ó ö

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü

í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü Á Ü Ó Á Á í Á ü ü í í ú ű ő ú ő ő ő ü ü í ü ü ü ü í í ü ü ő ú Á í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü ú É ű ő ü ő í í ű ü í í í í ü í ő ü ő í ő ú ü í í ú í ű í ü í í í ü í

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

á ö á Ö á á ő ü á á ö á ó ő ő ö á ö á á á ö á ö á ő í á ű ő ü á ö á ő á á á á ó ó Ó ö ö á ő á ő ö á á ö á ő á ő ö á á á á á á ű ő ö á áá ü ő á Ó á í ü

á ö á Ö á á ő ü á á ö á ó ő ő ö á ö á á á ö á ö á ő í á ű ő ü á ö á ő á á á á ó ó Ó ö ö á ő á ő ö á á ö á ő á ő ö á á á á á á ű ő ö á áá ü ő á Ó á í ü á á á ő ő ö ö á á á ő á ű á á á í É á ő á á á á á á ü á á á á ó ó ó ö á á á ö á ő á ő ö á á á ű á á ö ő ő á á á á ö á ő á ő ö á á á ő ü á á á ű ő ö ö á á á ő á á ü á á á á ö ő á Ö á á ő á Ö á ő ó á ő á

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú ő ľ ó Ĺ ő ń ő É ľ Ĺ Ę ü ľ ő ő ó ő ő ő ő ľ ü ľ ö ü ü ľ Ú ľĺ ź ź đ ő ő ľ ö ú ľ ŕ ľü ź ö ö ő ú ő ľ ö ę Ĺ ź ó ü ú Ĺ ú ö ľ ď ö Ĺ ć ü ö ö ó ź ú ľü ö ö ó ľ ő ľ ő ö ó ű ö ľ ť ö ź ú ö ö ú ľ ó ľ ü ö ľ ő ő ę ľ ó

Részletesebben

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö ö É Á É É í ó Á Á É ó É í ű í é é é í é é ő ó é é ü é ó é í é é í É é é í í é ó ú í öó ó ó é ö ó ő é í ó öó é é é ü é í é ó é é é í é é í í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

ü ö ő ü ú í í ő í ö ő ő í ő ő í ő í ü ő ő í ó í ö úú í í ű í ő ő ö ü ü ó ü ö ö ő ü ő ó ó ü ö Á ü ü ü ő í ő ü ő ú í ú ü ö ő í í ö ő ü í ü ó ú ü ú ü í ő

ü ö ő ü ú í í ő í ö ő ő í ő ő í ő í ü ő ő í ó í ö úú í í ű í ő ő ö ü ü ó ü ö ö ő ü ő ó ó ü ö Á ü ü ü ő í ő ü ő ú í ú ü ö ő í í ö ő ü í ü ó ú ü ú ü í ő ö Ö ő ú ü ő ö Ö ő ö ö í ö í ó ő ő ő ö ö í ó ó ó ö í öé ö ő Á ö í ü í ö í í ü ó ö ö í ü í ü ü ö ő ö ú í ö í ö í ü ö ö őí í ü í ü ó ó ő ő í ü ó ó ó ó í ú í ú ó ő ő í ü í ú ó ó ó ö ü ö í őö í í ő Ö ö í í

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben