Leadási határidő: február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)"

Átírás

1 MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok: A Rendkívüli Szociális támogatás a hirtelen bekövetkezett anyagi károk/nehézségek okozta problémák szociális megsegítésére való. Egyszeri összeg, tehát nem havi rendszerességgel jár. A bekért mellékletek alapját ugyanazok a dokumentumok képezik, mint a Rendszeres szociális támogatásnál, mindössze csak ki kell egészíteni a hirtelen kárt igazoló papírokkal! Azokat a pályázatokat, amelyek dokumentumokkal nincsenek alátámasztva és megfelelően igazolva, azokat nem áll módunkban elfogadni! A hangsúly azonban az egyszeri nehézségeken, illetve annak súlyosságán van. A támogatásra beérkezett pályázatokat a Tanszékvezetők által kijelölt személyek bírálják el. A kiírt leadási határidőket és tájékoztatókat kísérjék figyelemmel a HÖK hivatalos weboldalán: a kepzo.hu-n! I. A pályázat beadásának oka: (Az ok nem lehet a legutóbbi bírálásnál régebbi) Halálozás Születés Komolyabb orvosi beavatkozás Kilakoltatás Hirtelen keletkezett lakhatási probléma Hirtelen munkanélküli lett az eltartója Egyéb: Bővebb leírásra a Kérelem indoklása résznél van lehetőség. Az említett kategóriák a pályázót közvetlenül érintő nehézségeket hivatottak lefedni, tehát: a pályázó, a pályázó szűk családja (szülők, testvérek, nagyszülők) körében bekövetkezett események. 1

2 II. A pályázó adatai: Név: Finanszírozási forma:..... Államilag támogatott (Á) vagy költségtérítéses (K) Évfolyam:.. Szak: Neptun kód:.. Anyja neve: Születési idő:.év hónap.nap Születési hely:. Állampolgárság:. Állandó lakcím:. Tartózkodási cím:. Telefonszám:.. cím: Bp-től való távolság (oda-vissza út összesen): - Jeggyel utazik (MÁV, VOLÁN) 0 km (helyben lakó) 1-50 km km km 251 km felett Csak az egyiket kell beikszelni, vagy jeggyel utazik, vagy pedig tanulói bérlettel jár haza. - Bérlettel utazik (Aki kiegészítő bérletet használ, azoknak kell hozzácsatolni a BKV bérletet, egyéb esetben a BKV bérletet nem kell feltüntetni.) 500 Ft 2000 Ft 2001 Ft 5000 Ft 5001 Ft 8000 Ft 8001 Ft felett III. A hallgató lakhatási körülményei a tanév ideje alatt ÿ Szülőkkel ÿ Saját lakásban ÿ Albérletben ÿ MKE kollégiumában lakik 2

3 ÿmás kollégiumban lakik. IV. A pályázó családi adatai: ÿ Árva (25 év alatt) ÿ Nagycsaládos ÿ Halmozottan hátrányos helyzetű ÿ Fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló ÿ Családfenntartó ÿ Gyermeket vár a pályázó/ házastársa/ élettársa ÿ Félárva ÿ Hátrányos helyzetű ÿ Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg ÿ Állami gondozott volt ÿ Egy eltartója van, mert - a szülők elváltak - a szülők külön élnek - az egyik szülő munkanélküli - házas és a házastársa az eltartó - egyéb:.. (A megfelelőt húzza alá!)) ÿ Két vagy több eltartó van A pályázó az alábbi definíciók értelmében hátrányos helyzetű: az a beiratkozás időpontjában 25. életévét be nem töltött hallgató (jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt, halmozottan hátrányos helyzetű hallgató: az a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező), akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint - legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki a) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy b) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; V. Családi körülmények, jövedelmek: pont Családtagok (eltartók, eltartottak, pályázó): Minden hallgatónak (önellátónak is!) kötelező kitölteni a különélés ellenére is, és önmagával együtt számítva az egy főre jutó jövedelmet. Egy háztartásban élők: - még nem iskolaköteles vagy tanuló testvér.... fő - kollégista/albérletben lakó testvér.....fő - saját gyermek.....fő - regisztrált háztartásbeli szülő.... fő - munkanélküli testvér: segéllyel/segély nélkül fő.. hónapja 3

4 - munkanélküli szülő: segéllyel/segély nélkül fő.....hónapja - munkanélküli házastárs: segéllyel/ segély nélkül.....fő - egy évnél régebben munkanélküli/ háztartásbeli..fő - rokkantnyugdíjas szülő/testvér..fő - fogyatékos szülő/testvér..fő - orvosi kezelés alatt álló családtag..fő név Munka vállaló Segélyben nem részesülő munkanélküli Nyugdíjas, kiskorú, tanuló Rokkantnyugdíjas Egyé b Nettó havi jövedelem Kitöltetlen táblázat a pályázatból való automatikus kizárást jelent! Egyéb adómentes jövedelmek (de az összjövedelembe beleszámító jövedelmek) A támogatás megnevezése Tartásdíj Árvaellátás Családi pótlék Segélyek (pl. munkanélküli segély) Egyéb Az gazolás kiállítási dátuma két hónapnál nem lehet régebbi! havi összege. 1 főre jutó havi nettó jövedelem: összjövedelem = Ft/ fő eltartók + eltartottak + pályázó pont 4

5 VI.A kérelem indoklása: Itt megjelölhető a papírokkal nem igazolható körülmények, egyéb nehézségek, pl.: pont rendszeres egészségügyi kiadás,a pályázót vagy a családot terhelő hitelek, illetve amiről a pályázó említést kíván tenni. A pontozás külön elbírálás alapján történik; kitöltetlen indoklás esetén automatikusan 0 pont jár érte Kijelentem, hogy a fent leírt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát az arra jogosultak ellenőrizhetik és kérésükre további szükséges adatokat biztosítok. Az igénylőlap hiányos kitöltése, valótlan adatok közlése, illetve hiányzó dokumentumok esetén az elbírálásból, illetve a támogatásból való automatikus kizárással jár. A kizárás ellen fellebbezésnek helye nincs. Alulírott pályázó, a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem a személyes adataimat a szociális támogatás szükséges eljáráshoz felhasználja, és azokat nyilvántartásba vegye. 5

6 Jelen hozzájárulási nyilatkozat kiterjesztően nem értelmezhető, a személyes adatokat a Magyar Képzőművészeti Egyetem kizárólag a szociális támogatás elbírálásához veheti igénybe. Bp., hó nap. pályázó aláírása Kitöltési útmutató Késve leadott pályázatokat, illetve igazolásokat nem fogadunk el! Pályázatbeadás a kiírt ügyeleti időben, a HÖK irodában, átvételi elismervény ellenében történik. A pályázatot magyar nyelven kell kitölteni, valamint a csatolt dokumentumokhoz hivatalos magyar nyelvű fordítást kell mellékelni! Az igénylőlap hiányos kitöltése, valótlan adatok közlése, illetve hiányzó dokumentumok esetén a hallgató pályázata a támogatásból való automatikus kizárását jelenti. A kizárás ellen fellebbezni a Tanulmányi Hivatalban van lehetőség! A kitöltéssel kapcsolatosan felmerült problémák tisztázása érdekében a pályázat leadása előtt a Diákjóléti Bizottság által megadott időpontban kérhet segítséget, vagy a címre írhat. Kérjük, hogy a pályázati kiírásban történő esetleges változásokat kövesse a weboldalakon! A pályázatot megpályázhatja: SZMSZ II. 4. (10) f) pont a) Rendszeres szociális ösztöndíjban, rendkívüli szociális ösztöndíjban, lakhatási támogatásban az a hallgató részesülhet, aki az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, valamint doktori képzésben részt vesz; valamint az a hallgató részesülhet, aki tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. (4) A rendkívüli szociális ösztöndíj A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. A rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj odaítélése egyénenként írásos kérelem alapján adható. A rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó kérelmeket a DJB bírálja el. Ez a jogát a Tanulmány Hivatalvezetőre átruházhatja. Egyszeri szociális támogatás adható nagyobb családi eseményre: gyermekszületés, házasság, közeli hozzátartozó halála esetén, rendkívül rossz anyagi helyzetbe kerülők gyorssegélyezésére. (összegét lásd. az 1. sz. mellékletben). A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. 6

7 Szükséges mellékletek: a csatolt igazolások kiadási dátuma két hónapnál régebbiek nem lehetnek! 1. Kategória: a) ÁRVA Szükséges okirat: halotti anyakönyvi kivonatok, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás. (Nyugdíjbiztosító által, az év elején kiküldött zöld színű Tisztelt ügyfelünk kezdetű igazolás, vagy a bankszámlakivonat) b) NAGYCSALÁDOS (Ha legalább hárman vannak testvérek, tehát min. 2 testvére van; Ha legalább három gyermeke van; Ha legalább 2 kiskorú gyermek gyámja.) Szükséges okirat: Önkormányzati igazolás: az egy közös háztartásban élőkről Kiskorú testvér: születési anyakönyvi kivonat; Gyámság esetén a gyámság alá vétel igazolása. Tanuló testvér: iskolalátogatási igazolás/hallgatói jogviszony igazolás (kizárólag nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony testvér számít) Munkanélküli testvér: a Munkaügyi Központ igazolása (Az a testvér számít munkanélkülinek, aki nem részesül munkanélküli ellátásban vagy segélyben, és regisztrált munkanélküli.) / A nyilvántartásunkban álláskeresőként nem szerepel című igazolást nem áll módunkban elfogadni!/ c) CSALÁDFENNTARTÓ Szükséges okirat: Gyermekenként születési anyakönyvi kivonat; Házassági anyakönyvi kivonat; Önkormányzati igazolás: az egy közös háztartásban élőkről (Okmányirodától kell kérni); Hozzátartozója után ápolási díjra jogosult hallgató: ápolási díj megállapításáról szóló határozat. d) GYERMEKET VÁR A PÁLYÁZÓ/ A HÁZASTÁRSA/ AZ ÉLETTÁRSA Szükséges okirat: Terhességi látlelet e) FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTA MIATT RÁSZORULÓ Szükséges okirat: A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás; Amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakorvos, vagy az igazságügyi szakértő igazolása; vagy a Tanulmányi Osztály igazolása arról, hogy a pályázó speciális szükségletű hallgatóként regisztrált. f) HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ Szükséges okirat: A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy a kedvezményekről szóló határozat, vagy a jegyző igazolása a (korábbi tanulmányok alatti) védelembe vétel tényéről, és a szülők (eltartók) két tanú által hitelesített nyilatkozata, hogy tanulmányaikat legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be. Tartós nevelésbe vett: A tartós nevelésbe vett tényéről, vagy a tartós nevelésbe vétel megszűnéséről szóló határozat, vagy a gyámügyi igazolás. 2. Kategória: a) FÉLÁRVA Szükséges okirat: halotti anyakönyvi kivonat, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás. (Nyugdíjbiztosító által, az év elején kiküldött zöld színű Tisztelt ügyfelünk kezdetű igazolás, vagy a bankszámlakivonat) b) HÁTRÁNYOS HELYZETŰ Szükséges okirat: A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy a kedvezményekről szóló határozat, vagy a jegyző igazolása a (korábbi tanulmányok alatti) védelembe vétel tényéről. c) A GYÁMSÁGA, A NAGYKORÚSÁGA MIATT SZŰNT MEG Szükséges okirat: A gyámság megszűnéséről szóló határozat. d) ÁLLAMI GONDOZOTT, GYÁMOLT Szükséges okirat: Gyámhivatal igazolása. 3. Kategória: a) EGY ELTARTÓJA VAN - a szülők elváltak - a szülők külön élnek - az egyik szülő munkanélküli - házas és a házastársa az eltartó 7

8 Szükséges okirat: Bírósági végzés, illetve a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Gyermektartásdíjban részesül: a év átlag havi folyósított összegre vonatkozó igazolás, amiben a tartásdíj összege is fel van tüntetve. Ha a hallgató eltartójának tekinthető személy (szülő vagy házastárs) ténylegesen nem teljesíti ezen kötelezettségét, ezt a tényt két tanú által hitelesített írásbeli nyilatkozat alapján lehet figyelembe venni. Munkáltatói igazolás; Házassági anyakönyvi kivonat; Önkormányzati igazolás: az egy közös háztartásban élőkről (Okmányirodától kell kérni); b) KÉT VAGY TÖBB ELTARTÓJA VAN Szükséges okirat: Önkormányzati igazolás: az egy közös háztartásban élőkről; Munkáltatói igazolás; II. Egyéb szükséges okiratok: - Minden olyan papírt (nyilatkozatot, igazolást), amely nem hivatalos, azt közjegyző által kell hitelesíteni! - Közjegyzői hitelesítés nélküli nyilatkozatot/igazolást nem tudunk elfogadni! - Minden pályázótól önkormányzati igazolás szükséges az egy közös háztartásban élőkről! A pályázó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek (Önkormányzattól/Okmányirodától kell kérni) Ennek az önkormányzati igazolásnak/hatósági Bizonyítványoknak tartalmaznia kell azt, hogy a bizonyítvány a Magyar Képzőművészeti Egyetem szociális támogatása céljából lett kiállítva! - Minden pályázótól és a vele egy közös háztartásban élőktől LAKCÍMKÁRTYA fénymásolata szükséges! - Albérleti lakás esetén, albérleti szerződés! - Szívességi lakhatás esetén, szívességi lakhatási szerződés szükséges! - Vidéki hallgató/aki kollégiumban vagy albérletben lakik/: egy út költségét igazoló jegy / bérlet! VAGY - Ha naponta ingázik a lakóhelye és az intézménye között: 1 hónapra megváltott utazási bérlet! - Amennyiben a hallgató önellátóként van feltüntetve - nem kap utazási támogatást, csak akkor, hogyha saját lakása vagy bejelentett albérlete Budapest területén kívülre esik tehát abban az esetben, hogyha szülei vidéken élnek, viszont önellátóként szerepel, akkor nem jár pont az utazásra. - Idegen nyelvű okiratok esetén kötelesek a hivatalos fordító által fordíttatott - magyar nyelvű fordítást is mellékelni! - Tartósan beteg hozzátartozó esetén: kórházi zárójelentés és kontrollról ambuláns lap, vagy a betegség típusa szerinti szakorvos igazolása, mely tartalmazza a következő felülvizsgálat időpontját, valamint a kezelőorvostól fél évnél nem régebbi igazolás az 1 hónapra jutó gyógyszerköltségekről! - Kollégium esetén: igazolás kollégiumi lakhatásról akkor is, hogyha nem MKE Kollégiumba nyert felvételt! - Sikertelen kollégiumi elhelyezés esetén: igazolás az MKE kollégiumtól! - Háztartásbeli: A Nemzetközi Adó- és Vámhivataltól (NAV) igazolás; Megerősítésképpen a közjegyző által hitelesített igazolás! III. Anyagi helyzetet igazoló dokumentumok (igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről): - Munkabér esetén az utolsó 3 hónap átlag havi nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolás; - Vállalkozók esetén a évi nettó jövedelemről szóló NAV igazolása, valamint a büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat év havi átlag nettó jövedelméről; - Családi pótlék, GYES, GYED, GYET, GYÁS esetén a Magyar Államkincstár, az illetékes kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási szerve vagy a munkáltató igazolása a 2013.évben eddig folyósított ellátás nettó összegéről (Ft/hó). - Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság összesítő igazolása, mely tartalmazza a évre megállapított ellátás összegét. (A Nyugdíjbiztosító által az év elején kiküldött zöld színű Tisztelt Ügyfelünk kezdetű igazolás); Nyugdíjszelvény + Nyugdíjas igazolás/ Bankszámlakivonat; - Munkanélküliség vagy álláskeresés esetén az illetékes kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiadott igazolás a évben folyósított ellátás nettó összegéről (Ft/hó), ha nem részesül ellátásban, akkor az erről szóló igazolás, valamint a büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat év átlag havi nettó jövedelméről. - Rendszeres szociális ellátások esetén (ápolási díj, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, bérpótló juttatás) Önkormányzat által kiadott Hatósági Bizonyítvány évben folyósított ellátás nettó összegéről (Ft/hó) 8

9 - Amennyiben nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, akkor a Nemzetközi Adó- és Vámhivataltól igazolás, hogy hivatalosan nem dolgozik ; A év átlag havi nettó jövedelemről szóló büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat; Munkaügyi Központtól kért igazolás. - Rokkantnyugdíjas szülő esetén: Rokkantsági határozat valamint nyugdíjigazolás (A Nyugdíjbiztosító által az év elején kiküldött zöld színű Tisztelt Ügyfelünk kezdetű igazolás); Nyugdíjszelvény + Nyugdíjas igazolás/ Bankszámlakivonat; IV. Egy főre jutó jövedelembe beletartozó egyéb jövedelmek: - Árvaellátás - Tartásdíj - Háztartási pótlék, szociális támogatások, lakbér hozzájárulás - Családi pótlék - Segélyek - Jogszabály alapján kapott tartásdíj, kapott kártérítés, kárpótlás, kártalanítás - Munkáltató által nyújtott étkeztetési támogatás meleg étel utalvány esetében havi 8000 forintig, hideg étel utalvány esetében havi 4000 forintig. - Munkáltató által nyújtott iskolakezdési támogatás forintig/ gyerek/ év értékhatárig - Visszatérített adó, adóelőleg, ha azt korábban nem érvényesítették - A magánszemélynek adott összegek, amelyekről a magánszemély a juttató részére közvetlenül bizonylatokkal köteles elszámolni V. Nem minősül jövedelemnek: - Temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás - A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. - a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. - ának (4) (5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány - Anyasági támogatás - Tanulmányi ösztöndíj - Pályázatok útján nyert összeg - A 13. havi nyugdíj és a szép korúak jubileumi juttatása - A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás - Diákhitel - A fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás - Annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%- át nem haladja meg - Házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj - Energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás Kijelentem, hogy a kitöltési útmutatóban foglaltakat elolvastam. Tudomásul vettem, hogy amennyiben nem teljesítem a kitöltési útmutatóban foglaltakat, a pályázatom automatikus kizárásra kerül. Bp., hó.nap Pályázó aláírás 9

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazolás lista A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk a figyelmet,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:...

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Személyes adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (hatályos: 2011. január 2-) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel: 579-200, 30/730-0853 vaszar@globonet.hu www.vaszar.hu 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok: K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:. Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:..

Részletesebben

P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002

P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002 P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002 Ügyszám:./2011. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

- - A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

- - A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Csömend, Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal 8706 Nikla, Nikla Berzsenyi Községek Dániel Körjegyzősége utca 51. 8706 Tel/Fax: Nikla, +36-85/536-015 Berzsenyi Igazgatási Dániel és Szociális utca 51.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3.Anyja neve:... 1.1.4.Születési

Részletesebben