A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra"

Átírás

1 A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra 2014 December A nyári időszámítás hét március 29-től október 25-ig érvényes. Hétfő A téli időszámítás Kedd március 29-ig és október 25-től érvényes. Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Január Február Március hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Április Május Június hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Július Augusztus Szeptember hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Október November December hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A vastagon szedett számok a munkaszüneti napokat (vasárnapokat), a dőlt betűs, aláhúzott számok a szabadnapokat (szombatokat) jelölik. NYÁRI MENETREND Érvényes: június 16-tól augusztus 31-ig TÉLI MENETREND Érvényes: december 14-től június 15-ig és szeptember 1-től A 2014/2015. tanév rendjére vonatkozó tájékoztatás a menetrend 72. oldalán található. A SZABOLCS VOLÁN Zrt. a menetrend változtatás jogát fenntartja.

2 NYÍREGYHÁZA HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE ÉRVÉNYES: DECEMBER 14-TŐL 2

3 KIVONAT NYÍREGYHÁZA HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIRA VONATKOZÓ UTAZÁSI FELTÉTELEKBŐL ÉS DÍJSZABÁSBÓL I. Általános tudnivalók 11. Az autóbuszjáratokon - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat. a) Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt. b) 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat. 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő gyermekhez legalább 1 fő kísérőt kell biztosítani. A kísérővel utazó gyermek és a magatehetetlen személyek autóbuszba való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő(k)nek kell gondoskodni. 12. Az utas és a VOLÁN ZRT. között a személyszállítási szerződés azzal jön létre, hogy az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő autóbuszra. 13. Az utazásból kizárható (lakott területen, vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen): a) az ittas személy b) aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van c) aki az utazási feltételeket nem tartja meg. 14. A helyi járatok érvényes utazási igazolvánnyal vehetők igénybe. A menetjegyeket - beleértve az autóbuszvezetőnél váltott menetjegyet is - közvetlenül az utazás megkezdésekor az utasnak kell az autóbuszban felszerelt jegyérvényesítő készülékkel érvényesítenie. Az autóbuszvezetőnél váltott menetjegyet csak azon a járaton szabad felhasználni, amelyiken vásárolták. A megváltott, illetve kezelt, kezeltetett utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni. 15. Felszálláskor az autóbuszvezetőnek, ellenőrzéskor az ellenőrnek az utazási igazolványt - felhívás nélkül - fel kell mutatni, vagy át kell adni. Az az utazási igazolvány, mely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, illetve az adatait illetéktelenül megváltoztatták, utazásra érvénytelen. 16. A menetjegyeket az utazás megkezdése után átruházni nem szabad. Az utazás megkezdése után másnak használatra átadott, illetve jogosulatlanul használt utazási igazolványok érvénytelenek. 17. Utasok felszállása a jármű első ajtajánál történik, leszállása a második, illetve a hátsó ajtóknál. Az utasnak leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelző berendezés használatával jeleznie kell. A leszállási szándék jelzésének elmulasztásából származó kárért a Volán nem felelős. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor a járat utasainak az autóbuszt el kell hagyniuk. 18. A helyi autóbuszjáratokon dohányozni nem szabad. 19. Helyi autóbuszjáraton kézipoggyásznak minősül az az egy személy által is könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és egyik irányba sem terjedelmes tárgy, amelyet az utas az autóbuszba magával visz. Kézipoggyászként az autóbuszba egy utas csak 1 db ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit, 1 db legfeljebb 5 kg töltetsúlyú propán-bután gázpalackot vihet magával. 10. Kézipoggyászként nem szállítható: olyan tárgy, amely az utasoknak kényelmetlenséget okozhat, szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti. Nem szabad továbbá töltött lőfegyvert, tűz- és robbanásveszélyes anyagot az autóbuszba bevinni. A kézipoggyász őrzése az utas feladata. 11. Aki valamilyen tárgyat, csomagot az autóbuszban felejtett, vagy elvesztett, a járat végállomásán lévő forgalomirányító helyen érdeklődhet utána. A talált tárgyat a megfelelő azonosítás után visszaszolgáltatjuk. 2

4 II. DÍJSZABÁS Utazási kedvezmények a menetrend szerinti helyi közlekedésben a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet alapján DÍJMENTESEN UTAZHATNAK Kedvezményezettek Felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig 65 évnél idősebb magyar és EU tagállam állampolgára 65 évnél idősebb magyar nyugellátású külföldi A évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó 65 évnél idősebb külföldi állampolgár és 65. életévét betöltött hozzátartozója. 65 évnél idősebb külföldi nemzetközi szerződés alapján Kedvezmények igazolása Személyi igazolvány, vagy bármely más személyazonosításra alkalmas okmány Nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely más személyazonosításra alkalmas okmány Névre szóló Magyar igazolvány illetve Magyar hozzátartozói igazolvány Személyazonosításra alkalmas okmány 65 évnél idősebb menekült A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolás alapján Vak személy Vakok személyi járadékának igazolása, vagy Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványa Hallássérült személy A magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy, valamint az évi XXVI. Törvény szerint súlyosan fogyatékos személy Az előző 3 pontban felsorolt személyek (vakok, siketek, súlyosan fogyatékosok, magasabb összegű családi pótlékban részesülők) 1 fő kísérője. Hadirokkant, hadiözvegy Hadirokkant kísérője Legalább 75 %-os rokkant hadirokkant családtagja TANULÓBÉRLETTEL UTAZHATNAK Kedvezményezettek Nappali és esti tagozatos hallgató, tanuló 6 éven felüli óvodás A Szátv. hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató AZ EU, EGT tagállam állampolgára, aki ezen államok nappali és esti oktatásában részt vevő tanulója, hallgatója Siketek és Nagyothallók Országos szövetségének arcképes igazolványa 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rend. 3. sz. melléklete a súlyos fogyatékosság igazolásáról vagy a Magyar Államkincstár igazolása a megemelt összegű családi pótlékról. A jogosult személy igazolása alapján, a kísérőnek nem kell semmilyen okmány. CSAK A KÍSÉRÉS IDEJÉRE JÁR A KEDVEZMÉNY Hadigondozási igazolvány és személyi igazolvány Hadigondozási igazolványban az Országos Szakértői Intézet szakvéleménye alapján rögzítésre kerül a kísérő szükségessége Személyi igazolvány és jogosultságot megalapozó okmány Kedvezmények igazolása Érvényes diákigazolvány. Az óvoda igazolása alapján részére a szolgáltató által kiállított igazolvány Magyar Igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány e célra rendszeresített melléklete Az érintett államokban kibocsátott diákigazolvány, nemzetközi diákigazolvány, 16 éven aluli külföldi gyermek esetében útlevél vagy személyi igazolvány 3

5 NYUGDÍJAS BÉRLETTEL UTAZHATNAK Kedvezményezettek Kedvezmények igazolása A 65. életévét be nem töltött saját jogú nyugellátásban részesülő és az azzal azonos elbírálás alá eső személyek (1997. évi LXXX. törvény 4. -ának f. pontja alapján) Hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíjban Árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban) részesülő személy Az özvegyi járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban részesülő személy Rendszeres szociális járadékban részesülő személy Rokkantsági járadékban részesülő személy (ha rendelkezik nyugdíjasok utazási utalványával) Nemzeti gondozási díjban, illetve a nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy Külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban Nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy Gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy Az előzőekben felsorolt házastársa, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte Az a személy aki a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll Rokkantsági járadékos (ha nyugdíjasok utazási utalványával NEM RENDELKEZIK) A nyugdíjat, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolvány, igazolás (pl. Nyugdíjasok utazási utalványa) és személyi igazolvány A gyám és gyámolt személyek, valamint gondnok és gondnokolt személyek életkortól függetlenül, megosztva használhatják a GY, GYÁM és GO utazási utalványokat, így nyugdíjas bérletigazolványt a gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy egyaránt kiválthat A nyugdíjas, illetve rokkantsági járadékos igazolványának, igazolásának és a házastárs (élettárs) személyi igazolványának felmutatásával igazolja. Lakóhely szerinti illetékes jegyző igazolása Lakóhely szerinti illetékes jegyző igazolása A MÁRCIUS 1-TŐL ÉRVÉNYES VITELDÍJAK (AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK) MENETJEGY: - Elővételben váltott menetjegy ára (db) 260 Ft - Kedvezményes menetjegy munkanapokon (db) 235 Ft (A kedvezményes menetjegy munkanapokon a 8.00 óra után megkezdett és óráig befejezett utazásra lehet felhasználni. A kedvezmények csak előre váltott menetjeggyel vehető igénybe.) - Az autóbuszvezetőnél váltott belterületi menetjegy ára (db) 340 Ft külterületi menetjegy ára (db) 390 Ft - Napi jegy ára (db) napi jegy (belterületi) 1300 Ft külterületi napijegy 1950 Ft 4

6 BÉRLETJEGYEK ÁRAI: Belterületi Külterületi Arcképes heti bérletjegyek Összvonalas 2160 Ft Egyvonalas 1890 Ft Összvonalas 2760 Ft A heti bérletjegyek a keletbélyegzést követő 6. nap 24. órájáig érvényesek Arcképes havi egyvonalas bérletjegyek egész hónapra (db) 5670 Ft egész hónapra (db) 16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24 óráig érvényes félhavi 4320 Ft 16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5- én 24 óráig érvényes félhavi 3780 Ft Arcképes havi összvonalas bérletjegyek 6480 Ft egész hónapra (db) 8280 Ft 16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5- én 24 óráig érvényes félhavi 5520 Ft Tanuló és nyugdíjas havi bérletjegy Összvonalas 2580 Ft Összvonalas 3350 Ft A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes menetjegy árával. Díjtalanul szállíthatók a segítő- (27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet), a rendőrségi-, valamint a vám- és pénzügyőrségi szolgálati kutyák. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. Az alábbi a menetrendben a H betűvel és vastagon szedett számmal jelölt vonalak teljes hosszára csak külterületi összvonalas bérletjegy érvényes. H 31, H 31Y-X, H 32, H 33, H 35, H 40, H 40L Az így jelölt vonalakon az Autóbuszállomástól a külterületi szakaszhatárig belterületi bérletjegyeket, a külterületi szakaszhatártól a külső végállomásig külterületi egyvonalas bérletjegyet is lehet váltani. A társaságunk által üzemeltetett autóbuszok utasai az utasbiztosítási szerződés feltételei szerint biztosítva vannak. A havi bérletek árának figyelembevételével negyedéves bérlet is váltható (melynek ára a havi bérlet árának háromszorosa). A helyközi bérletjegy a helyi járatokra nem érvényes. A távolsági és helyközi járatokon a helyi utazásra váltott menetjegy és bérletjegy nem érvényes. Amennyiben Ön súlyosan mozgáskorlátozott, vagy kerekesszékkel, illetve gyerekkocsival kíván helyi járaton utazni, utazása megkönnyítése érdekében utazási szándékát lehetőleg 1 órával azt megelőzően szíveskedjen a es telefonszámon bejelenteni! A bérletjegyek érvénytartalma: - A különböző bérletjegyek a naptári hónap, negyedév, első napjától az adott az adott időszakot követő hónap 5-én óráig érvényesek. - A 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható és a kezdőnapon 0 órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24 óráig jogosít utazásra. A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra előre váltható meg. - Az arcképes havi bérletek a tárgyhó 15-én, a 30 napos bérletek az érvényesség első napját követő 15. napon pénztárzárásig 50 %-os árban 145 Ft-os kezelési költség levonása mellett visszaválthatók (a SZABOLCS VOLÁN Zrt. központjában a Nyíregyháza Korányi F. u. 12 szám alatt). - A félhavi bérletek 16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24 óráig érvényesek. - Az érvényesség kezdete előtt visszaadott bármely fajta bérletjegy árát Ftos kezelési költség levonása mellett a SZABOLCS VOLÁN Zrt. a vevőnek visszatéríti. 5

7 PÓTDÍJAK a) 3860 Ft pótdíjat köteles fizetni az, - aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe, ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élőállat bepiszkítja a járművet, - aki a kedvezményes áru menetjegyet a kedvezményezett időszakon kívül használja fel. b) 5510 Ft pótdíjat köteles fizetni, - aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, - olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintával olvashatóan rávezetve, - kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít. c) Ft késedelmi díjat köteles fizetni - a díjon, illetőleg az a.) és b.) alpontokban meghatározott pótdíjon felül - aki a tartozást 30 napon belül nem egyenlíti ki. Amennyiben az utas az ellenőrzés időpontjában érvényes bérlettel rendelkezik, de azt az ellenőrzésnél felmutatni nem tudja, 5 munkanapon belül a SZABOLCS VOLÁN ZRT. Nyíregyháza Korányi Frigyes u. 12. alatt (a fszt. 1-es és 12-es sz. szobában) az ellenőri csoportnál történő bemutatás esetén Ft bérletbemutatási díj megfizetése mellett - mentesül a pótdíj fizetése alól. Az itt fel nem sorolt kérdésekben a VOLÁN menetrend szerinti személyszállítás utazási feltételei és díjszabása a mérvadó. A Szabolcs Volán Zrt. a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja. Aktuális menetrendünket megtalálják a internetes oldalon, vagy érdeklődhetnek a menetrendi információt adó menetjegy és bérletárusító szolgálati helyeinken. A MENETRENDI FELVILÁGOSÍTÁST ADÓ ÉS UTAZÁSI IGAZOLVÁNYOKAT ÁRUSÍTÓ SZOLGÁLATI HELYEINK NYÍREGYHÁZÁN Menetrendi és egyéb információt adó szolgálati helyeink: Telefon: Információ Kék szám Autóbuszállomás Petőfi tér tel: , fax: Forgalomirányító helyek Örökösföld Állomás tér Helyi személyszállítási igazgatóság (Petőfi tér) Menetjegy és bérletárusító helyeink nyitva tartása: Autóbuszállomás, Petőfi tér Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig óráig szombat és munkaszüneti nap óráig Sóstói úti kórház (szerződéses partner) Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig óráig szombat és munkaszüneti nap óráig Bérletigazolványok nem válthatók. Örökösföld (szerződéses partner) Nyitva tartás: naponta óráig Állomás tér Nyitva tartás: naponta óráig helyi és helyközi bérlet naponta óráig VOLBUSZ UTAZÁSI IRODA KFT. (Bercsényi utca 3. szerződéses partner) Hétfőtől csütörtökig munkanapokon és pénteken óráig helyi menetjegyet, helyi és helyközi bérletet lehet váltani. 6

8 1-1A AUTÓBUSZÁLLOMÁS VÁSÁRTÉR REPÜLŐTÉR 1 1A 1 1A 0 0 AUTÓBUSZÁLLOMÁS KONZERVGYÁR BETHLEN G. U ÚJ U EGYHÁZ U. KELET ÁRUHÁZ BÚZA TÉR RÁKÓCZI U RÁKÓCZI U VÁSÁRTÉR 0 13 KOPOGÓ UTCA 2 14 REPÜLŐTÉRI BEJ. U REPÜLŐTÉR (CIPŐGYÁR) 0 MENETREND Érvényes: december 14-től 1 Autóbuszállomásról Repülőtérig indul: M 5.25 M 7.25 M M M Repülőtértől indul: M 5.43 M 7.42 M M M Az 1A jelzésű járatok csak a Vásártéri Piac nyitvatartási napjain közlekednek 1A Autóbuszállomásról Vásártérig indul: S 5.30 S 6.25 S 6.50 S 7.00 bgs 7.10 W 7.20 bgs 7.30 W 7.40 bgs 7.50 S 8.05 Q 8.10 S 8.20 bg 8.30 S 8.35 U 8.40 bgs 8.50 S 9.05 Q 9.15 S 9.25 bgs 9.45 U S M S bgw S M S *11.25 bgu *11.30 bgs *11.45 S X *12.15 bgw *12.30 S S S A Vásártérről indul: S 5.45 S 6.45 S 7.10 S 7.20 bgs 7.30 W 7.40 bgs 7.50 S 8.00 bgw 8.10 S 8.25 Q 8.30 S 8.40 bg 8.50 S 8.55 U 9.00 bgs 9.10 S 9.25 Q 9.35 S 9.45 bgs U S M S bgw S M S bgu bgs S X bgw S S S Jelmagyarázat: M munkanapokon (hétfőtől péntekig) X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) W szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) Q szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap) S szabadnapokon (szombaton) U munkaszüneti napokon (vasárnap) bg keddtől péntekig munkanapokon, de nem közlekedik január 1-től február 28-ig A *-gal jelölt járatok rövidített útvonalon közlekednek a Vásártér felé: Autóbuszállomás Mező utca Rákóczi u. 69. Rákóczi u Vásártér. 7

9 2-2Y AUTÓBUSZÁLLOMÁS BORBÁNYA 2 2Y 0 0 AUTÓBUSZÁLLOMÁS 3 3 MEZŐ U RÁKÓCZI U BÚZA TÉR 8 8 VAY ÁDÁM KRT. 9 9 KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. ISKOLA BUJTOS U LUTHER HÁZ KÓRHÁZ ZIMONY U KÉMÉNYSEPRŐ U LUJZA U TÜNDE U BORBÁNYA, ABC BORBÁNYA, ISKOLA 25 BORBÁNYA, LAKATOS U. 26 BORBÁNYA, CSÁRDA U. FORD. 25 PITYPANG U. 26 ALMA U. ISKOLA TÉLI MENETREND Érvényes: december 14-től június 15-ig szeptember 1-től 2 Autóbuszállomásról Csárda utcáig indul: M 5.10 S 6.05 M 6.37 M 7.15 S 7.30 Q 7.40 X 8.40 X U U X S U M S M S U M W S W W X S Y Autóbuszállomásról Alma utcáig indul: M 5.28 S 5.38 M 6.22 X 7.00 M 7.27 X 8.00 U 9.10 X 9.20 X U M S M M X M Q M M Jelmagyarázat: M munkanapokon (hétfőtől péntekig) X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) Q szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap) S szabadnapokon (szombaton) U munkaszüneti napokon (vasárnap) W szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) 8

10 2-2Y BORBÁNYA AUTÓBUSZÁLLOMÁS 2 2Y 0 ALMA U. ISKOLA 1 PITYPANG U. 0 BORBÁNYA, CSÁRDA U. FORD. 1 BORBÁNYA, LAKATOS U. 2 2 BORBÁNYA, ISKOLA 3 3 BORBÁNYA, ABC 4 4 TÜNDE U. 5 5 LUJZA U. 6 6 KÉMÉNYSEPRŐ U. 8 8 ZIMONY U. 9 9 KÓRHÁZ INCZÉDY SOR BUJTOS U KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. ISKOLA VAY ÁDÁM KRT BÚZA TÉR MEZŐ U KONZERVGYÁR AUTÓBUSZÁLLOMÁS TÉLI MENETREND Érvényes: december 14-től június 15-ig szeptember 1-től 2 Borbánya Csárda utcától indul: M 5.37 M 6.20 S 6.32 M 7.05 M 7.42 S 7.57 Q 8.07 X 9.07 X U U X S U M S M S U M W S W W S M Y Alma utcáról indul: M 5.02 M 5.55 S 6.04 M 6.55 X 7.30 M 7.55 X 8.27 U 9.37 X 9.47 X U M S M M X M Q M M Jelmagyarázat: M munkanapokon (hétfőtől péntekig) X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) Q szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap) S szabadnapokon (szombaton) U munkaszüneti napokon (vasárnap) W szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) 9

11 2-2Y AUTÓBUSZÁLLOMÁS BORBÁNYA 2 2Y 0 0 AUTÓBUSZÁLLOMÁS 3 3 MEZŐ U RÁKÓCZI U BÚZA TÉR 8 8 VAY ÁDÁM KRT. 9 9 KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. ISKOLA BUJTOS U LUTHER HÁZ KÓRHÁZ ZIMONY U KÉMÉNYSEPRŐ U LUJZA U TÜNDE U BORBÁNYA, ABC BORBÁNYA, ISKOLA 25 BORBÁNYA, LAKATOS U. 26 BORBÁNYA, CSÁRDA U. FORD. 25 PITYPANG U. 26 ALMA U. ISKOLA NYÁRI MENETREND Érvényes: június 16-tól augusztus 31-ig 2 Autóbuszállomásról Csárda utcáig indul: M 5.10 M 6.37 X 7.15 M 7.30 U 7.40 M 8.50 S 9.10 X U X S U S X U M W S W X S Y Autóbuszállomásról Alma utcáig indul: M 5.28 S 5.38 M 7.00 X 8.00 Q 9.10 U M M M M M M Jelmagyarázat: a jelzés nélküli járatok naponta közlekednek M munkanapokon (hétfőtől péntekig) X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) Q szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap) S szabadnapokon (szombaton) U munkaszüneti napokon (vasárnap) W szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) 10

12 2-2Y BORBÁNYA AUTÓBUSZÁLLOMÁS 2 2Y 0 ALMA U. ISKOLA 1 PITYPANG U. 0 BORBÁNYA, CSÁRDA U. FORD. 1 BORBÁNYA, LAKATOS U. 2 2 BORBÁNYA, ISKOLA 3 3 BORBÁNYA, ABC 4 4 TÜNDE U. 5 5 LUJZA U. 6 6 KÉMÉNYSEPRŐ U. 8 8 ZIMONY U KÓRHÁZ INCZÉDY SOR BUJTOS U KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. ISKOLA VAY ÁDÁM KRT BÚZA TÉR MEZŐ U KONZERVGYÁR AUTÓBUSZÁLLOMÁS NYÁRI MENETREND Érvényes: június 16-tól augusztus 31-ig 2 Borbánya Csárda utcától indul: M 5.37 M 6.20 M 7.05 X 7.42 M 7.57 U 8.07 M 9.17 S 9.37 X U X S U S X U M W S W S M Y Alma utcáról indul: M 5.02 M 5.55 S 6.04 M 7.30 X 8.27 Q 9.37 U M M M M M M Jelmagyarázat: a jelzés nélküli járatok naponta közlekednek M munkanapokon (hétfőtől péntekig) X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) Q szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap) S szabadnapokon (szombaton) U munkaszüneti napokon (vasárnap) W szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) 11

13 3 AUTÓBUSZÁLLOMÁS ROZSRÉT 0 AUTÓBUSZÁLLOMÁS 25 2 SZABOLCS U ORSZÁGZÁSZLÓ TÉR 21 5 SZARVAS U KÍGYÓ U SZARVAS U MÓRICZ ZS. U TIGÁZ IPARTELEPI ELÁG PALÁNTA U LEJTŐ U SZABADSÁG U TULIPÁN U ROZSRÉT 3 23 FENYŐ U ROZSRÉT AUT. FORD. 0 MENETREND Érvényes: december 14-től Autóbuszállomásról indul: 5.07 M 5.40 S 5.55 M 6.15 W 6.50 M X X X M * M X Rozsrét aut. fordulóról indul: X M 6.05 S 6.20 M 6.45 W 7.20 M 7.26 I * X X X M Jelmagyarázat: a jelzés nélküli járatok naponta közlekednek M munkanapokon (hétfőtől péntekig) X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) W szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) S szabadnapokon (szombaton) I iskolai előadások napján A *-gal jelölt járat Rozsrét megállóból indul az Autóbuszállomásra, vagy az Autóbuszállomásról Rozsrét megállóig közlekedik. 12

14 A Volán társaságok helyközi (távolsági) járatai az induló állomás, az úti cél és az átszálló állomás pontos megadásával a internetes oldalon a belföldi menetrend címszó megjelölésével, az utazás tervezett napjának megjelölésével lekérdezhetők. Az ajánlott járatok az átszállások száma szerint és időrendben sorba rendezve, részletesen is kinyomtathatók. A Nyíregyházán közlekedő helyi járatok érvényes menetrendi oldalai a internetes oldalon a helyi menetrendek címszó megjelölésével megtekinthetők és kinyomtathatók. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága SZABOLCS VOLÁN Zrt. H-4401 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. Pf.: 51 Tel.: 42/ , fax: 42/ Menetrendi információ: Nyíregyháza 42/ Mátészalka 44/ Kisvárda 45/ Különjárati megrendelés: Nyíregyháza 42/ ; 42/ Mátészalka 44/ Kisvárda 45/ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága SZABOLCS VOLÁN Zrt Nyíregyháza, Korányi F. u. 12 Pf.: 51 Telefon: 42/ Fax: 42/

15 4-4Y AUTÓBUSZÁLLOMÁS OROS 4 4Y 0 0 AUTÓBUSZÁLLOMÁS 3 3 MEZŐ U RÁKÓCZI U BÚZA TÉR 8 8 VAY ÁDÁM KRT. 9 9 KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. ISKOLA BUJTOS U RENDELŐINTÉZET SPORT U GOMBA U TUJAFA U NASPOLYA U SZARKALÁB U ÉLET U OROSI ELÁGAZÁS 27 OROS, ISKOLA 28 OROS, ABC 27 OROS, SZÁLLÁSI U. 28 OROS, VEZÉR U OROS, MAGYAR U OROS, MAGYAR U OROS, TEMETŐ TÉLI MENETREND Érvényes: december 14-től június 15-ig szeptember 1-től 4 Autóbuszállomásról Oros, Magyar u. 5-ig indul: U 5.00 X 5.15 M 5.35 X 5.55 I M 6.40 X S 7.55 M 8.20 W X U S M S U X S M S U I S M X M I U X M M M M W M M M W M M Y Autóbuszállomásról Oros, temetőig indul: S 6.45 M 7.40 X 8.50 U 9.00 M X U M U M S M I W M M W M Jelmagyarázat: a jelzés nélküli járatok naponta közlekednek M munkanapokon (hétfőtől péntekig) X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) S szabadnapokon (szombaton) U munkaszüneti napokon (vasárnap) W szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) I iskolai előadások napján 14

16 4-4Y OROS AUTÓBUSZÁLLOMÁS 4 4Y 0 OROS, TEMETŐ 2 OROS, MAGYAR U OROS, MAGYAR U OROS, VEZÉR U. 6 OROS, SZÁLLÁSI U. 0 OROS, TAKARÉK KÖZ 2 OROS, ABC 3 OROS, ISKOLA 5 8 OROSI ELÁGAZÁS 6 9 ÉLET U SZARKALÁB U NASPOLYA U TUJAFA U GOMBA U SPORT U RENDELŐINTÉZET BUJTOS U KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. ISKOLA VAY ÁDÁM KRT BÚZA TÉR MEZŐ U KONZERVGYÁR AUTÓBUSZÁLLOMÁS TÉLI MENETREND Érvényes: december 14-től június 15-ig szeptember 1-től 4 Oros, Takarék közből indul: 4.45 X 5.15 U 5.30 X 5.45 M 6.07 X 6.28 M 6.47 I 6.50 W 6.50 M 6.55 M 7.12 X S 8.30 M 8.55 W X U S M S U X S M U I S M M X I U M M W M M M M W M M M Y Oros, temetőtől indul: M 5.02 X 6.45 W 7.20 M 8.17 X 9.27 U 9.40 M X U M U M S M I W M S Jelmagyarázat: a jelzés nélküli járatok naponta közlekednek M munkanapokon (hétfőtől péntekig) X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) S szabadnapokon (szombaton) U munkaszüneti napokon (vasárnap) I iskolai előadások napján W szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) 15

17 4-4Y AUTÓBUSZÁLLOMÁS OROS 4 4Y 0 0 AUTÓBUSZÁLLOMÁS 3 3 MEZŐ U RÁKÓCZI U BÚZA TÉR 8 8 VAY ÁDÁM KRT. 9 9 KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. ISKOLA BUJTOS U RENDELŐINTÉZET SPORT U GOMBA U TUJAFA U NASPOLYA U SZARKALÁB U ÉLET U OROSI ELÁGAZÁS 27 OROS, ISKOLA 28 OROS, ABC 27 OROS, SZÁLLÁSI U. 28 OROS, VEZÉR U OROS, MAGYAR U OROS, MAGYAR U OROS, TEMETŐ NYÁRI MENETREND Érvényes: június 16-tól augusztus 31-ig 4 Autóbuszállomásról Oros, Magyar u. 5-ig indul: U 5.00 X 5.15 M 5.35 X M 6.40 X X 7.55 M 8.20 W X U S M S U S M S M S U M S M S Q S M M W M M W M M M M Y Autóbuszállomásról Oros, temetőig indul: S 6.45 M 7.40 X 8.50 U 9.00 M X U M U M S M W M M W M Jelmagyarázat: a jelzés nélküli járatok naponta közlekednek M munkanapokon (hétfőtől péntekig) X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) Q szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap) S szabadnapokon (szombaton) U munkaszüneti napokon (vasárnap) W szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) 16

18 4-4Y OROS AUTÓBUSZÁLLOMÁS 4 4Y 0 OROS, TEMETŐ 2 OROS, MAGYAR U OROS, MAGYAR U OROS, VEZÉR U. 6 OROS, SZÁLLÁSI U. 0 OROS, TAKARÉK KÖZ 2 OROS, ABC 3 OROS, ISKOLA 5 8 OROSI ELÁGAZÁS 6 9 ÉLET U SZARKALÁB U NASPOLYA U TUJAFA U GOMBA U SPORT U RENDELŐINTÉZET BUJTOS U KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. ISKOLA VAY ÁDÁM KRT BÚZA TÉR MEZŐ U KONZERVGYÁR AUTÓBUSZÁLLOMÁS NYÁRI MENETREND Érvényes: június 16-tól augusztus 31-ig 4 Oros, Takarék közből indul: 4.45 X 5.15 U 5.30 X 5.45 M 6.07 X M 7.12 X X 8.30 M 8.55 W X U S M S U S M S M U M S M S Q M M W M M W M M Y Oros, temetőtől indul: M 5.02 X 6.45 W 7.20 M 8.17 X 9.27 U 9.40 M X U M U M S M W M S Jelmagyarázat: a jelzés nélküli járatok naponta közlekednek M munkanapokon (hétfőtől péntekig) X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) Q szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap) S szabadnapokon (szombaton) U munkaszüneti napokon (vasárnap) W szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) 17

19 5 ÖRÖKÖSFÖLD SÓSTÓI ÚTI KÓRHÁZ 0 ÖRÖKÖSFÖLD 1 SZALAG U. 3 CSALÁD U CSALÁD U EÜ. SZAKKÖZÉPISKOLA 7 NAGYVÁRAD U. 9 KÓRHÁZ 11 INCZÉDY SOR 13 BUJTOS U. 15 KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. ISKOLA 17 NYÁR U. 19 SZABOLCS VOLÁN ZRT. 21 JÓSAVÁROSI PIAC 22 JÓSAVÁROS 24 CSALÓ KÖZ 25 SCHMIDT M. U. 27 SÓSTÓI ÚTI KÓRHÁZ TÉLI MENETREND Érvényes: december 14-től június 15-ig szeptember 1-től Örökösföldről indul: munkanapokon szabadnapokon munkaszüneti (szombaton) napokon órakor perckor perckor perckor Az Örökösföld Jósaváros megállók közötti utazási szándék esetén kérjük, vegye figyelembe az 5A autóbuszvonal menetrendjét is. 18

20 5A 0 ÖRÖKÖSFÖLD 1 SZALAG U. 3 CSALÁD U CSALÁD U EÜ. SZAKKÖZÉPISKOLA 7 NAGYVÁRAD U. 9 KÓRHÁZ 11 INCZÉDY SOR 13 BUJTOS U. 15 KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. ISKOLA 17 NYÁR U. 19 SZABOLCS VOLÁN ZRT. 21 JÓSAVÁROSI PIAC 22 JÓSAVÁROS TÉLI MENETREND Érvényes: december 14-től június 15-ig szeptember 1-től Örökösföldről indul: ÖRÖKÖSFÖLD JÓSAVÁROS munkanapokon szabadnapokon munkaszüneti (szombaton) napokon órakor perckor perckor perckor A menetrendben dőlt betűvel feltüntetett járatok 5 viszonylatjelzéssel közlekednek. 19

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1 TISZTELT UTASAINK! Szíves figyelmükbe ajánljuk ôszi/tavaszi menetrendi tájékoztatónkat, mely érvényes 2012-tôl kezdôdôen minden év nyári tanszünetét követő elsô tanítási naptól az azt követô év nyári tanszünetét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től I. Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

Old./össz. old.: 1/30 Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre.

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013.

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013. 149 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 1. oldal 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Érvényes: 2013. május

Érvényes: 2013. május PÉNZES GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET 2013. március Érvényes: 2013. május -től

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Budapest Főváros Közgyűlésének 74/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI FELTÉTELEK A FRADIBUSZ ESETENKÉNTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI ORSZÁGOS FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE Az FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2014. október 23-tól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint vasúti

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) /2012. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK (1.

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Felelős kiadó: dr. Veres Gábor

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN Az Üzemeletető (a járatot teljesítő fuvarozó) kötelezi magát az érvényes menetjeggyel rendelkező személyek célállomásba való szállítására,

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok Kérelem családi pótlék megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni!

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e A Kormány.../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a családok támogatásáról

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda 2015. január 1 Emberi

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben