LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA!"

Átírás

1 LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! A könyvtárra adott pénz mindig megtérül. (Czine Mihály) A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény a város és a kisrégió legnagyobb kulturális intézménye. A lakosság valamennyi szegmensének biztosítja az esélyegyenlıségre törekedve a könyvtári szolgáltatásokat. Mint automatizált könyvtár, a könyvtári munkafolyamatokat számítógépesítve végzi, de a könyvtári dokumentumok elsısorban papíralapúak. A dokumentum állomány nagysága könyvtári egység. A könyvtár a városi könyvtárak számára elıírt valamennyi részleggel rendelkezik: felnıtt részleg, zenei és médiatár, olvasóterem, gyermekkönyvtár és helyismereti győjtemény várja az olvasókat. A könyvtárhasználót az évi CXL. tv. 56. (2) bekezdése alapján ingyenesen megilletı alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvtár részlegeiben könyvek, periodikák, hanglemezek, hangkazetták, videofilmek, CD-k, DVD-k, az alapszolgáltatáshoz tartozó CD-ROM-ok helyben használata, állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata, információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól. A könyvtárhasználóknak az ingyenes használat elsı alkalmával és a könyvtárba történı beiratkozáskor a személyes adatait kell közölnie és igazolnia. A könyvtári anyagok kölcsönzése az erre a célra kijelölt helyiségekben történik. Beiratkozási díj: Könyvkölcsönzés esetén, ha törvény vagy korm. rendelet kedvezményt nem biztosít felnıtteknek: 1000,- Ft/év, diákigazolvánnyal rendelkezıknek 500,-Ft/év, nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezıknek: 600,- Ft/év. Nem kell beiratkozási díjat fizetni a 16 éven aluliaknak, a 70 éven felülieknek, a 67%-os vagy annál nagyobb %-ot kapott rokkantak. Zenei és médiatárból történı kölcsönzés esetén, ha törvény, vagy korm. rendelet kedvezményt nem biztosít akkor felnıtteknek: 3000,- Ft/év (ez tartalmazza a számítógépes hálózati szolgáltatás használati díját is) v. féléves díj: 1800,- Ft diákoknak, 70 éven felülieknek és rokkantaknak: 1500,- Ft/év vagy féléves díj: 900,- Ft A zenei és médiatárba nem beiratkozottak számára a számítógépes hálózati szolgáltatás használati díja 200,-Ft/óra. Kölcsönzési idı a.) - könyvek: egy hónap, amely a könyv keresettségétıl függıen legfeljebb kétszer meghosszabbítható, /elıjegyzésben lévı könyvek kölcsönzési határideje nem hosszabbítható/, b.) - videó, CD és DVD 7 nap, amely a dokumentum keresettségétıl függıen legfeljebb kétszer meghosszabbítható. c.) - A könyvtár hétvégi zárva tartási idejére egy alkalommal legfeljebb kettı kézikönyv kölcsönözhetı, a könyv eszmei értékének megfelelı ,-Ft/könyv letéti díj ellenében. A könyvtárhasználó a kölcsönzött könyvtári anyagot a meghatározott idın belül köteles olyan állapotában a könyvtárba visszavinni, amilyen állapotában azt a könyvtártól kapta. A kölcsönzési idı túllépése esetén késedelmi díj fizetendı. A kölcsönzési határidı telefonon is meghosszabbítható! Jöjjön el, legyen az olvasónk! Szeretettel várjuk Önt is! (Szabó Ferencné) VIHAR BÉLA, JÓZSEF ATTILA-DÍJAS KÖLTİ SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA 1908-ban született Vihar Béla, aki kamaszkorának néhány szép évét városunkban töltötte. A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó költı versei közül talán a legismertebb az Egy katona megy a hóban, melyet Sinkovits Imre felejthetetlen tolmácsolásában ismerhetünk a legtöbben. Intézményünk a Pro Bibliotheca Alapítvánnyal és a Könyvbarát körrel közösen az Ünnepi Könyvhét nyitó rendezvényeként június 5-én kíván megemlékezni az évfordulóról. Ebbıl az alkalomból egy kiadványt jelentetünk meg a költı életérıl, a miklósi évekrıl, mely tanulmány megírását a költı lánya dr. Vihar Judit vállalta el. A könyvbemutatót kiállítás kíséri, melyet a Petıfi Irodalmi Múzeumban ırzött dokumentumokból állítunk össze. A könyvbemutatón jelen lesz a költı lánya, dr. Vihar Judit és a költı unokája, Mártonfi Attila, aki Vihar Béla verseit tolmácsolja. (Szabó Ferencné)

2 BEMUTATKOZIK A KÉZMŐVES ÖRÖKSÉG EGYESÜLET A szájról szájra ránk hagyott szellemi kincsek gyakran válnak a múlandóság martalékává. Szemünk láttára merül el a régi falusi hagyományvilág. Új életmód, új szokások alakulnak ki. Nemsokára már alig lesz fogalma a városba k ö l t ö z ö t t fiataloknak, vagy a falun felnıtt új nemzedéknek, hogyan éltek a nagyszüleik, vagy hogyan ünnepeltek még néhány évtizeddel ezelıtt. A néphagyományból azokra az értékekre van szükség, amelyek a mai életet is szebbé teszik, valamint magasabb szintre emelik a fejlettebb formában megvalósuló közösségi szellemet. A Kézmőves Örökség Egyesület ezeket az értékeket szeretné megmutatni. Egyesületünkkel, mely 2005-ben alakult törökszentmiklósi kézmővesek kezdeményezésére, célul tőztük ki a népi kézmővesség felélesztését a mai kor igénye szerint, de az értékek megırzésével. Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár hozzájárult, hogy székhelyünknek a Helytörténeti Győjteményt válasszuk. Itt találkozunk minden hónapban és együtt beszéljük meg a ránk váró feladatokat. Tagjaink között található: hímzı, szövı, kosárfonó, fonott bútorkészítı, fegyverkovács, díszmőkovács, tojásíró, szalmagyékény- csuhéfonó, kemenceépítı, fazekas, keramikus, porcelánfestı. Többen népi játék és kismesterség oktatói végzettséggel rendelkeznek. A Helytörténeti Győjteményben rendszeresen tartunk kézmőves foglalkozásokat ünnepkörökhöz kapcsolódva. Minden évben megszervezzük a Mesterségrıl-mesterségre kézmőves tábort ban június ig várjuk a 6-14 éves korú gyermekeket a táborba, ahol többféle mesterséggel ismerkedhetnek meg. Reméljük, a kezünk között felnı majd egy nemzedék, akik felnıtt korukban is szívesen nyúlnak az agyaghoz, a fonalhoz, a csuhéhoz, a vesszıhöz, az anyag szeretete, az alkotás öröme, a mesterek tisztelete miatt. Munkánk eredménye következtében továbbviszik a hagyományt, a kézmőves örökséget. A téli idıszakra négy részbıl álló elıadássorozatot tervezünk, melyhez a szolnoki Damjanich János Múzeumból kértünk fel elıadókat. Mőködésünkkel színesítjük városunk kulturális életét. Rendezvényeinkre a város lakosságán kívül a hozzánk látogató vendégeket is szívesen látjuk, ahol ki is próbálhatják kézügyességüket, de termékeinkbıl vásárolva népszerősíthetik alkotóinkat, városunkat. Városunkon kívül is vállalunk részvételt falunapokon, népmővészeti vásárokon, vállalati rendezvényeken. Bízom benne, hogy felkeltettem érdeklıdésüket egyesületünk iránt. A továbbiakban az egyesületünk alkotói mutatkoznak be és mesélnek mesterségükrıl. (Molnárné Kóródi Borbála, a Kézmőves Örökség Egyesület elnöke) 2 A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA PUSKÁS FERENC ÉLETÚTJA KIÁLLÍTÁS-AJÁNLÓ Puskás Ferenc ( ) kispesti sváb családba született Purczeld Ferencként. A világ egyik legjobb labdarúgójaként, az egyik legismertebb magyarként tartjuk számon. Gyermekkorában mindig a grundon focizott, sok más gyerekkel együtt. Ragyogó tehetsége, tudása korán megmutatkozott: 16 évesen a Kispestben, 18 évesen a magyar felnıtt válogatottban is bemutatkozhatott. Balfedezetként játszott, kiváló labdakezelés, rendkívüli játékintelligencia, pontos átadások és lövések jellemezték. Rendkívül eredményes volt, fantasztikus mérkızés/gól mutatóval rendelkezik: klubszinten 721 mérkızésen/682 gólt, a válogatottban 85 mérkızésen/ 84 gólt ért el. A magyar labdarúgó válogatott egyik legszebb idıszakában, az Aranycsapatban kiváló társak voltak mellette, akik közül ı viselhette a csapatkapitányi karszalagot. Klubcsapatában, a Honvédban is ı volt a csapatkapitány. Magyarországon csak egy klubcsapatban játszott, bár ennek neve változott: Kispest, Bp. Honvéd. Ez lett a honvédelmi minisztérium csapata, így ı is katonai rangban szolgált : a legmagasabb rangja után kapta a Száguldó İrnagy becenevet is ben a magyar válogatott tagjaként olimpiai bajnok lett. Az évszázad mérkızésén, november 25-én Angliában a Wembley-stadionban a magyar csapat megverte az addig otthonában veretlen angol válogatottat 6:3-ra. A visszavágón is óriási sikert aratva 7:1-re gyızték le a világ egyik legjobb válogatottját. Az Aranycsapat 1950 és 1954 között 32 meccsen nem talált legyızıre (28 gyızelem, 4 döntetlen), csak a berni világbajnoki döntın kapott ki az NSZK-tól ben egy nyugati túráról nem tért haza, majd 18 hónapos eltiltást követıen a Real Madrid futballistája lett. A királyi gárdával három BEK trófeát nyert meg úgy, hogy az 1960-as döntıben négy gólt rúgott, s ez azóta is fennálló rekord a legrangosabb európai kupasorozatban. A spanyol válogatottban 4 alkalommal szerepelt. Legnagyobb edzıi sikere volt, hogy a görög Panathianikosszal kétszer nyert görög bajnokságot, 1971-ben pedig a BEK-döntıig menetelt csapata. Ez a siker máig a görög labdarúgás legnagyobb eredménye klubszinten ben költözhetett haza, s az egykori vagány kispesti srác, Öcsi, a fiatalabb generációknak Öcsi bácsi, 2006-ban fejezte be földi pályafutását április 20-án Törökszentmiklóson utcát neveztek el Puskás Ferencrıl. Errıl a rendkívüli pályafutásról egy képekben gazdag kiállítással emlékezünk meg a Helytörténeti Győjteményben május 9-ig. (Csıke Tibor) Felnõtt olvasószolgálat Gyermekkönyvtár Olvasóterem Zenei és médiatár Hétfö zárva zárva zárva zárva Kedd 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szerda 8,30-18,00 8,30-12,00 12,30-17,00 8,30-17,00 8,30-12,00 13,00-17,00 Csütörtök 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Péntek 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szombat 8,30-12,00 8,30-12,00 8,30-12,00 zárva

3 GYŐJTEMÉNYÜNK RITKASÁGAI: Vasúti kézihajtány 1900-ból Fodor Sándor nyugdíjas vasutas ajándékozta múzeumunknak ezt a háromkerekő vasúti jármővet, amelyet Brassóban készítettek. Elsısorban a pályaszakaszok ellenırzésére használták, amelyeket akár naponta is bejárhatott így a kijelölt munkás. Legfeljebb két személy utazhatott rajta. Egy elıre-hátra mozgatható karral lehetett hajtani a jármővet. Anyaga jórészt fa, a merevítések, a kerekek a lánc és még pár kisebb alkatrész van vasból. Ez szükségszerő volt, hiszen mikor a vasúton jött egy szerelvény a hajtányt a kezelıjének aki többnyire egyedül volt le kellett venni a sínrıl. Ehhez a támasztó kereket be kellett hajtani, s utána már könnyebben lehetett boldogulni vele. Adományozója ezzel a hajtánnyal jött haza. Törökszentmiklósra, a második világháború végén az erdélyi Háromszékbıl. ABA-NOVÁK KIÁLLÍTÁS A DEBRECENI MODEMBEN 2008 április 21-tıl július 6-ig látható ez a tárlat. Aba-Novák Vilmos a XX. századi magyar festészet egyik legjelentısebb alakja. Mővészi pályája a két világháború közé ékelıdött. Fényes Adolf tanítványa is volt, s haláláig szorosan kötıdött a szolnoki mővésztelephez. Az ünnepés hétköznapok kettıs arcát sajátos élénk színvilágú, realista festıi stílusában mutatta meg, melyet tömören jellemez egy mondata: Életet csinálj a vásznon!. A kiállítás alcíme: Egy barbár zseni - Picasso-tól származik, aki az éppen elıtte kicsomagolt festmények láttán kiáltott így fel, rögtön felfogva Aba-Novák zsenialitását. NEMZETI EREKLYÉNK, A JÁSZKÜRT (LEHEL-KÜRTJE) Dr. Selmeczi László régész, etnográfus, a szolnoki Damjanich és a debreceni Déri Múzeum volt igazgatója tartott elıadást a Helytörténeti Győjteményben április 23-án. Az alapos és érdekes elıadásban a nemrégen megjelent hasonló címő könyvének eredményeit foglalta össze a szerzı. A kutatástörténeti és mővelıdéstörténeti elızmények bemutatása után az elıadó a kürtön ábrázolt motívumokat elemezve kimutatta azok bizánci és kelet-európai párhuzamait. Akik végighallgatták Selmeczi László számos képpel illusztrált, tudományos igényő elıadását, vélhetıleg értékes másfél órát töltöttek el múzeumunkban, s jövıbeli hasonló rendezvényeinkre is szívesen jönnek el. A BIBLIA ÉS A KÖLTÉSZET Viski-Latorné Dögei Edit lelkészasszonynak a fenti címet viselı élvezetes és elgondolkoztató elıadása április 10-én hangzott el a Helytörténeti Győjteményben. Köztudott, hogy 2008 a magyarországi három nagy keresztény felekezet elhatározása okán a Biblia éve lett. E mellett április 11. a Költészet napja. Az elıadás témája tehát mindkét eseményhez kötıdött. Elıadása kezdetén a lelkészasszony beszélt a bibliafordítás és a magyar irodalom viszonyáról. Valószínőleg senkinek nem kell bizonygatni, bibliafordítóink egyúttal a magyar nyelv és a magyar irodalom kiemelkedı személyiségei is. Munkásságuk termékenyítı példaként állt a késıbbi korok írói, költıi elıtt is, amint azt Németh László idézett sorai is bizonyították. Bemutatta hogyan épült be a költık munkáiba a Biblia, Balassitól Ady Endrén át Pilinszkyig. Végül József Attila Istenes verseit tekintette át a lelkészasszony, melyben a költı hol Istennel dacoló, hol meghitten hozzá forduló, az önnönmaga kétségeivel vívódó s abból kiutat és bizonyosságot a hitben keresı személyiségének küzdelmeit mutatja be. A HELYTÖRTÉNETI GYŐJTEMÉNY /MÚZEUM / NYITVA TARTÁSA Hétfö Kedd Szerda Csütörtök Péntek zárva 9-13, óráig 9-13, óráig 9-13, óráig 9-13, óráig MÁJUS 1. Báthory Istvánt lengyel királlyá koronázzák Krakkóban. Ettıl kezdve az erdélyi fejedelemséget külön felállított kancellárián keresztül igazgatta. A törökök ellen indítandó nagyszabású hadjáratot halála megakadályozta MÁJUS 6. A bécsi udvar és Bethlen Gábor követei megkötik a Nagyszombati egyezményt. Ennek értelmében Bécs elismeri Bethlent Erdély fejedelmének és eláll egyesítési szándékától MÁJUS 8. XXII. János pápa I. Károly kérésére utasítja a magyar püspököket, hogy a kunokat ne rettentsék el a megtéréstıl a tized követelésével MÁJUS 15. Kálti Márk elkezdi írni a Képes Krónikát. A Képes Krónika bevezetıje pontosan elárulja a mő megkezdésének idıpontját. A fennmaradt Képes Krónikát magasan kivitelezett miniatúrák díszítik, amelyek a magyar mővelıdéstörténet fontos kútfıit jelentik MÁJUS 29. II. Pál pápa felhatalmazza Vitéz János esztergomi érseket és Janus Pannonius pécsi püspököt, hogy I. Mátyás kívánságának megfelelıen egyetemet létesítsenek Magyarországon. Szombat, Vasárnap zárva (Héja László) 3

4 NYÁRI TÁBOROK A KÖNYVTÁRBAN JÚNIUS MESTERSÉGRİL-MESTERSÉGRE TÁBOR a Helytörténeti Győjteményben Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 20 fı. A foglalkozást a Kézmőves Örökség Egyesület tagjai tartják JÚNIUS SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET TÁBOR az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 10 fı JÚNIUS KINCSKERESİ Játékról-Játékra az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 20 fı JÚNIUS 30 - JÚLIUS 4. SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET TÁBOR az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 10 fı JÚNIUS 30 JÚLIUS 4. MÁTYÁS UDVARÁBAN az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 20 fı JÚLIUS SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET TÁBOR az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 10 fı JÚLIUS CSAK JÁTÉK!!!- Doboz-ház, doboz-család. az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában Általános iskolai tanulóknak 1-4. osztály. Felvehetı 20 fı. -A kézmőves tábor Túrkevére, a június 23 és július 11. közé esı táborok pedig minden szerdán Cserkeszılıre mennek egész napos kirándulásra, strandolásra. Minden tábor reggel 7.30 órától délután óráig tart. Ebédet, folyadékot biztosítunk a gyerekek számára. Minden táborunk heti ,-Ft/fı, amely tartalmazza az ebédet és a kirándulást. Jelentkezés folyamatosan bármelyik táborra 5.000,- Ft elıleg befizetésével lehet. /A fennmaradó összeg igény szerint részletekben fizethetı./ FIGYELEM! Felvétel szigorúan jelentkezési sorrendben! MARATONI VERSOLVASÁS A KÖNYVTÁRBAN Április 11. József Attila születésnapja, 1964 óta a Magyar Költészet Napja. Ezen a napon könyvtárunk maratoni versolvasást tartott, csatlakozva a KÉSZ helyi szervezetének kezdeményezéséhez. Az idei alkalommal is számos érdeklıdı részvételével zajlott rendezvényünk, ahol a jelenlévık kedvenc verseik felolvasásával tisztelegtek József Attila emléke elıtt. (Pákozdi Lajosné) VÁROSISMERETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDİ DÖNTİJE ÁPRILIS 29. Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény, a Pro Bibliotheca Alapítvány és a Törökszentmiklósi Városvédı és -Szépítı Egyesület városismereti és környezetvédelmi vetélkedıt hirdetett. Az izgalmas vetélkedı helyezettjei: I. 78 ponttal a S. Á. L. nevő csapat. Tagjai: Szecsei Dániel, Libor Annamária, Ábrahám Attila II. 76 ponttal a Pókmalacok nevő csapat. Tagjai: Papp Dorina, Korom Lídia, Fehér Ádám Mindkét csapat a Hunyadi Mátyás Ált. és Magyar-Angol Két Tanítás Nyelvő Iskola tanulói. III. 73 ponttal a Helytörténeti nyomozók nevő csapat. Tagjai: Annus Virág, Telek Cintia, Földi Nikolett, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákjai. A nemes versengéshez gratulálunk! 4 KEDVES OLVASÓK! Elnézésüket, megértésüket kérjük mindazoktól, akik a felnıtt részleg két és fél hetes zárva tartása miatt kellemetlen helyzetbe kerültek, nem jutottak megfelelı irodalomhoz, vagy lépcsızni kellett a folyóiratok, újságok átnézéséhez, könyv kölcsönzéséhez. Ez ma már a múlté, mert a felnıtt részleg kifestve, megszépülve, megújulva várja továbbra is régi olvasóit és azokat is, akik még nem jártak nálunk, de szeretnek olvasni. A könyveken kívül a hírlapolvasóban száz féle napilap, képes hetilap és folyóirat várja az érdeklıdı olvasókat. Ha van ideje feltétlenül látogasson el hozzánk e megújult szép könyvtárba! (Boda Imre)

5 ISMERJE MEG ÉS OLVASSA AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNYT! Az idén már a 63. évfolyama jelenik meg a Tudományos Ismeretterjesztı Társulat hetilapjának. Ennek megfelelıen a lap témái kapcsolódnak a tudomány, a technika legújabb eredményeihez. Különösen a középiskolás diákok számára lehet nagyon hasznos az Élet és Tudomány, mert a csillagászat, biológia, természetvédelem, történelem stb. egy-egy területét érintve olvasmányos és közérthetı formában megírt cikkeken keresztül friss ismereteket közöl. Ezen ismeretek lehetıségeket teremtenek arra, hogy tovább kutassuk az itt feltárt témákat. A hetilap megkapta a Magyar Örökség-díjat is. Tanácsadó testületében a tudomány, a magyar szellemi élet nagyjai találhatók, Almás István, Csányi Vilmos, Grétsy László, Hámori József, Pléh Csaba, R. Várkonyi Ágnes és még sokan mások. A hetilap legújabb száma a könyvtár hírolvasójában olvasható, a régebbi számok kölcsönözhetıek. (Boda Imre) XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR FESTÉSZET szerk., szöveg Ibos Éva E könyv a XIX-XX. század magyar mővészetét mutatja be, a festészet legérdekesebb száz évén keresztül egyszerre magyar, német és angol nyelven. Átfogó képet ad a stílusok, irányzatok, áramlatok és törekvések váltakozásáról. Az album kézikönyvként is hasznosítható a legjelentısebb alkotókat bemutató képanyag és a hozzájuk tartozó rövid szöveg segítségével. A könyv a nemzeti mővészet megteremtésének idıszakától a hazai impresszionizmuson keresztül az avantgárd törekvésekig, a kollázsokig és montázsokig mutatja be a magyar festık mőveit. Ez a százéves kalandozás Székely Bertalan egri nıitıl Vajda Lajos ikonfestészetet felidézı önarcképéig tart. Egyaránt ajánlott kezdı és haladó mőkedvelık számára. (Fási Mónika) A REMÉNY RABJAI (THE SHAWSHANK REDEMPTION, USA 1994) Színes, szinkronizált amerikai filmdráma, 142 perc. Andy Dufresne banki alkalmazottat kétszeres életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéli a bíróság. A férfit azzal vádolják, hogy megölte feleségét és az asszony szeretıjét. Andy hiába bizonygatja ártatlanságát, a bizonyítékok mind ellene szólnak, és a börtönben sem adja fel a küzdelmet. Andy végtelen türelme és töretlen hite végül meghozza gyümölcsét és megcsillan a lehetıség, hogy elhagyhassa a börtönt... ha nem is a leghivatalosabb formában., terve briliáns és vakmerı, és arra is gondol bosszút álljon mindenkin, aki ártott neki... A film Stephen King novellája alapján készült. A filmben olyan zseniális színészek játszanak fıszerepet, mint Morgan Freeman és Tim Robbins, kik hibátlan alakítást nyújtva hozzájárultak a film nagyszerőségéhez. A film sajnos nem került elismerésre, hiszen 1995-ben négy Oscar-díj jelölésbıl egyet sem szerzett meg. A könyvtár felnıtt részlegében megtalálható és kölcsönözhetı a novella, amely alapjául szolgált a filmnek, a könyvtár zenei és médiatárában pedig megtalálható a film videokazettán, valamint a tavalyi évben megjelent DVD 3 lemezes extra változat is kölcsönözhetı, csak ajánlani tudom mindenkinek. (Deák Erzsébet) 2007 év végén jelent meg Halász Judit új CD-je, Szeresd a testvéred címmel. Mint ahogy azt már korábban Halász Judittól megszokhattuk, ez a korong is meghitt, bensıséges hangulatú lett. Az album borítóján a mővésznı unokáival látható, mivel az CD anyagát is ık ihlették, hiszen gyakran elıfordult, hogy a gyermekek összekaptak valamin, s ezért a testvérek viaskodása, háborúja ellen szól a CD dalai közül néhány. A zenei anyag fı üzenete az lehet, hogy a testvérek egymást segítve sokkal erısebbek lesznek, és lesz kire támaszkodniuk a késıbbiekben is. A korongra az ismert versek mellett (mint pl. Petıfi S. Füstbe ment terv), Bródy János, Bódi László (Cipı) és Tolcsvay László szerzeményei is felkerültek. A mővésznı kellemes hangja, a vidám ritmusok, bohókás rímek biztos sikerre számíthatnak a kicsik és a nagyok körében egyaránt. A zenei és médiatárban kölcsönözhetı a CD, melyet mindenkinek sok szeretettel ajánlok. (Deák Erzsébet) Könyv- Színház ajánló: SZABÓ MAGDA AZ AJTÓ Valahányszor, amikor regény feldolgozását nézem meg színházban, elıtte vagy utána elolvasom újra. Igen érdekes összehasonlítások tehetık így a két mő között. Legutóbb Szabó Magda: Az ajtó c. mővét láttam a budapesti Magyar Színházban Pinczés István rendezésében. Emerenc: Csernus Mariann, Molnár Anna írónı: Moór Marianna voltak a fıszereplık, de játszott Avar István, Fülöp Zsigmond, Huszár István és még sok neves színész. Szeredás Emerenc, a mitológiai személyiségő söprögetı öregasszony titkokat rejtı ajtaja mögé egyetlen embernek enged betekintést. Molnár Anna írónı és Emerenc kapcsolatának története ez a kettıs gyónás. Elgondolkoztató és egyben szórakoztató elıadás. Mindenkinek ajánlom Szabó Magda regényét, illetve a színdarabot! (Szabó Ferenc Lajos, a Könyvbarát Klub tagja) 5

6 TUDJA-E, HOGY KÖNYVTÁRUNKBAN ÖNÁLLÓ HELYISMERETI RÉSZLEG MŐKÖDIK Az elmúlt idıszakban megnıtt az érdeklıdés a lokális információk, dokumentumok iránt. Ez nemcsak a napi, a közelmúltbéli, hanem korábbi, a város és az itt élı emberek, n a g y a n y á i n k, nagyapáink, ıseink m i n d e n n a p j a i v a l, életükkel kapcsolatos d o l go k ra i s i ga z. F e l a d a t u n k a Töröks ze ntmiklóssal (Balaszentmiklós) és a hozzá t a r t o z ó kistelepülésekkel (kistérség) foglalkozó dokumentumok, a helyi szerzık mővei, a helyi kiadók és nyomdák termékei, a helyi személyekrıl szóló irodalom győjtése, rendszerezése és szolgáltatása kutatók, érdeklıdık számára. A nyomtatott dokumentumok (könyvek, újságok, térképek) mellett egyéb i nformáció ho rdo zók (mikrofil me k, CD-RO M-ok, videofilmek, DVD-k) anyaga is megtalálható nálunk. Mikrofilmállomá nyunk segítségével beleolvashat régi töröksze ntmiklósi folyóiratokba, ill. kutathat egyhá zi felekezeti anyakönyvekben. Segítséget tudunk adni családfakutatáshoz. Részlegünk segíti a kutatók, szakdolgozatírók, általános és középiskolai tanulók, felsıoktatásban tanulók kutatómunkáját, illetve mindenkit, aki városunk múltja és jelene iránt érdeklıdik. Támogatjuk helyismereti kiadványok megjelentetését. A helyismereti győjtemény anyaga, értéke és a korlátozott példányszáma miatt csak helyben használható, a szerzıi jogi törvé ny re ndelke zéseinek betartásával a dokumentum e gy részérıl másolatot tudunk készíteni. A megyei könyvtárban, ill. múzeumban, az Országos Széchényi Könyvtárban meglévı dokumentumokról adunk tájékoztatást, beszerezzük a kért anyagok másolatait. Kiemelt feladatunk könyvtárunk névadója, Ipolyi Arnold munkáinak és a róla szóló irodalomnak teljes körő győjtése. (Csıke Tibor) 6 A "Reneszánsz Év 2008" január 22-én indult a Kultúra Napján és 2009-ben ugyanezen a napon ér véget. Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából különbözı rendezvények, köztük számos kiállítás, tudományos konferencia, gasztronómiai esemény várja országszerte az érdeklıdıket. A Reneszánsz Év 2008 célja, hogy minden kultúra megmutathassa magát. A megszokottól eltérı programok egyrészt visszatekintenek a reneszánsz hagyományokra, másrészt bemutatják a modern reneszánszot, azt, hogy mit jelent az újjászületés a modern ember számára. A Reneszánsz Év programjait az Oktatási és Kulturális Minisztérium keretében mőködı iroda koordinálja. (Szabó Ferencné) MI AZ ODR? Az Országos Dokumentum-ellátási rendszer. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma hozta létre 1997-ben a könyvtárak stratégiai fejlesztése érdekében és ezt törvényben is rögzítették. Erre azért volt szükség, hogy az ország minden állampolgára számára biztosítsa az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutást lakóhelyétıl függetlenül. A rendszer mőködéséhez megteremtették az anyagi és technikai hátteret. Jelenleg 52 könyvtár biztosítja a rendszer hatékony mőködését. Ezek az egyetemi könyvtárak, a szakkönyvtárak, a nemzeti könyvtár és a megyei könyvtárak. Állományuk az interneten a címen érhetı el. Ebben a közös katalógusban bárki kutathat, kereshet. Miért is jó az ODR? Ha az olvasónak tanuláshoz, szakmájához vagy bármilyen dologhoz szüksége van könyvre vagy más ismerethordozóra és a lakóhelye szerinti könyvtárban nem található meg, akkor könyvtárközi kölcsönzéssel az ODR-en keresztül a könyvtáros segítségével megkérheti a szükséges dokumentumot abból a könyvtárból, ahonnan ez kölcsönözhetı. Az elektronikus úton küldött kérés gyors feldolgozásával a kért dokumentum kb. másfél hét múlva már az olvasó kezében lehet, a kölcsönzési idı 2-3 hét ig ez teljesen ingyenes volt az olvasó számára, de január 1-tıl a visszaküldés postai díját az olvasónak kell megtéríteni. (Boda Imre) KÖNYVTÁRUNKBAN TÖBB MINT SZÁZFÉLE NAPI-HETI-HAVILAP, FOLYÓIRAT ÉS IDİSZAKI KIADVÁNY TALÁLHATÓ. A friss számok beiratkozás nélkül olvashatóak a hírlapolvasóban. A régebbi számok a könyvtár adott részlegeiben kölcsönözhetıek. - pl: Új Néplap, Blikk, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, Nemzeti Sport, Irányár, Chip, PC Guru, Gamestar, Rockinform, Popcorn, IM, 100xSzép, Bravo, 13 Magazin, Dörmögı Dömötör, Buci Maci, Garfield, National Geographic, HVG, ÉS, Burda, Fürge Ujjak, Családi Lap, Best, Story, Kiskegyed, Nık Lapja, Autó-Motor, Praktika, Ötlet Mozaik, Príma Konyha, különbözı pedagógiai és irodalmi folyóiratok stb. Tudja-e Ön, hogy könyvtárunkban a könyvtári alapszolgáltatásokon kívül lehetısége van: fax küldésére és fogadására, fénymásolásra-nyomtatásra, szkennelésre, spirálozásra, laminálásra, hıkötésre, videokazettára felvett családi eseményeinek DVD-re történı másolására? (Pákozdi Lajosné)

7 7 Ezen az oldalon rendszeresen olvashattok a gyerekkönyvtár életérıl, új könyveirıl, vetélkedıirıl, versenyeirıl. DINOSZAURUSZOK ÉS MÁS İSI HÜLLİK Ez a szép, nagyalakú kiadvány sokmillió éves idıutazásra, a történelem elıtti világba csábít Benneteket. A földi élet keletkezésének körülményeit leíró néhány oldal után a karbon, a perm, a triász, a jura és a kréta földtörténeti korszakok állatainak részletes, de egyszerő ismertetésével találkozhattok. Az egyes fajok bemutatása az ısi hüllık színes ábrázolása mellett az állat méretére, jellegzetességeire, biológiai besorolására, lelıhelyére, sıt nevének kiejtésére is kitér. Az ıslények rajza mellett sokszor megtalálható, körvonalazottan ábrázolt emberalak a fajok egymáshoz mért arányait szemlélteti. A látásmódjában friss, szakmai szempontból helytálló képeskönyvben való könnyebb eligazodást közérthetı szómagyarázat, név- és tárgymutató segíti. Izgalmas barangolást kívánok a dínók világában! (Dr. Szecsei Istvánné) LIZZIE MCGUIRE: DIVATÖTLETEK Szeretnél egész pontosan úgy kinézni, mint Lizzie McGuire, egy amerikai diák-szappanopera tinédzserkorú fıszereplıje? Nos, akkor nem is kell mást tenned, mint pontról pontra követni a jelen kiadvány utasításait, elıállítani a benne leírt "cuki rucikat" és - alkalomtól függıen - valamennyit magadra ölteni. A választék gyakorlatilag lefedi egy ifjú hölgy ruhatárának minden egyes elemét: van köztük mintás farmer, virágos póló, "menı" varrott öv, gyöngyös szandálkák, hippisapkák, fonalkarkötık, illetve speciális "buli rucik" és "suli rucik". Színes fotók segítségével felturbózhatod a ruhásszekrényed tartalmát! (Dr. Szecsei Istvánné) BARBIE A SZIGET HERCEGNİJE Barbie ebben a történetben mint a Sziget Hercegnıje tőnik fel. A rég eltőnt Rosella hercegnı gyerekkorában hajótörést szenvedett egy trópusi szigeten. A családja most már a szigeten élı állatsereglet. Együtt játszanak, énekelnek. Egy nap azonban egy jóképő herceg érkezik a szigetre. Arra kérik Rosellát, tartson vele az ı birodalmába. Vajon szeretni fogják ebben az idegen világban? Ha tudni szeretnéd, a választ megtalálod ebben a csodálatos mesekönyvben. (Markót Péterné) Sven Nordqvist: A kandúr szülinapi tortája Az öreg Pettson kandúrjának, Findusznak kalandjai tovább folytatódnak. Születésnapján - amely háromszor fordul elı egy évben - palacsintatortával köszöntötte fel imádott gazdája. A nevezetes napon ez alkalommal is nekilátott az elıkészületeknek, ám nem talált lisztet az éléskamrában és amikor be akart menni a faluba vásárolni, hirtelen a feje tetejére állt minden. A bicikli kereke kilyukadt, a szerszámos fészer kulcsa elveszett, az egyetlen létrát a szomszéd bikája használta párnának és így tovább... Ilyen izgalmas kalandok várnak rátok ebben szép rajzokkal teli könyvben. (Markót Péterné) Kedves Internetezı Gyerekek! Mire használhatjátok ingyen a gyerekkönyvtár internetes számítógépét? Íme egy lehetıség a sok közül: Olimpiai láz Peking elıtt címmel internetes játékot hirdet a megyei könyvtár! A XXIX. Nyári Olimpiai Játékok rendezési jogát Földünk egyik legısibb városa, Peking nyerte el. Ezen esemény tiszteletére, háromfordulós fejtörıt indít a megyei könyvtár. Ha bekapcsolódtok a játékba, honlapjukon három héten át, szerdánként kérdéseket találtok híres olimpikonokról, az elért eredményeikrıl, olimpiai történetekkel főszerezve. A megfejtésekhez a könyvek mellett természetesen a világhálót is használhatjátok. Az elsı kérdéssort április 30-án találjátok meg a honlapon. A válaszaitokat mindig a következı hét szerdáig, vagy a három fordulót együtt, a játék végén juttassátok el a következı címre: A versenyen való részvétel feltétele, hogy érvényes könyvtári tagsággal rendelkezzetek, amit a helybeli könyvtáros igazol. A három forduló helyes megfejtıi között könyvjutalmat sorsolnak ki, melyeket postán küldenek el a nyerteseknek. Honlap címe: Sok sikert kívánunk a játékhoz!

8 Március 11-tıl április 16-ig. A Biblia éve Bibliák, Zsoltárok, Prédikációk Válogatás a Helytörténeti Győjtemény vallási jellegő könyveibıl. Április óra A Biblia éve Viski-Latorné Dögei Edit: A Biblia és a költészet címő elıadására került sor a Helytörténeti Győjteményben. Április 10. Könyvtárunkba látogattak a megye gyerekkönyvtárosai. A megbeszélés után visszaléptünk majd 1000 évet az idıben, és egy honfoglaláskori jurtába ültünk be a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 3. osztályosaival. A gyerekek a könyvek segítségével megismerkedtek ıseink életével. A foglalkozás végén a 7 vezér, Álmos fia, Árpád, a Táltos és a lányok ismertették, hogy nézett ki egy jurta, hogyan harcoltak ıseink; hogy lettek ilyen jó harcosok a fiúk, mit játszottak a lányok, stb. Április óráig Ipolyi Arnold Városi Könyvtár gyermekrészlegében Maratoni versmondás a költészet napján. Április óra Selmeczi László régész Nemzeti ereklyénk, a Jászkürt (Lehel-kürtje) címő elıadására került sor. A szerzı e témában nemrég megjelent könyvébıl is vásárolhattak. Április óra - Pódiumterem Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény, a Pro Bibliotheca Alapítvány és a Törökszentmiklósi Városvédı és Szépítı Egyesület városismereti és környezetvédelmi vetélkedıjének döntıjére került sor. Április 17 - május 9. Ahogy én láttam Puskás Öcsit képek a Száguldó İrnagy életérıl. A kiállítás április 17. és május 9. között tekinthetı meg a Helytörténeti Győjteményben (Almásy út 20.) Május 15 június 2. Azok a régi nyarak Válogatás Molnár Imre nyugdíjas pedagógus nyári kerékpártúrák során készült fotóiból. Helyszín: Helytörténeti Győjtemény (Almásy út 20.) A kiállítás megnyitója: május 15. (csütörtök) 17 óra. Május óra Megyei mesemondó verseny 3-6. osztályos tanulóknak a reneszánsz évében. Szolnok, Hild Viktor Városi Könyvtár Május 25. GYERMEKNAPI JÁTSZÓHÁZ május 25-én (vasárnap) óráig a Kézmőves Örökség Egyesülettel a Helytörténeti Győjteményben (Almásy út 20.) Mindenkit szeretettel várunk! Májusban... Elsısök köszöntése a könyvtárban. Májusra az elsı osztályosok már megtanulnak olvasni, így már igazi olvasókként köszöntjük ıket egy gyerekfoglalkozáson. Tisztelt Adófizetı! Önnek lehetısége van arra, hogy a évben befizetett adója 1%-a felett rendelkezzen. Kérjük amennyiben úgy gondolja, támogassa alapítványunkat! A Pro Bibliotheca Alapítvány fı tevékenysége a könyvtár, az olvasási kultúra népszerősítése, támogatása. Támogatását köszönjük! A kedvezményezett adószáma: TEGYE IDİRENDBE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS EGYES ESEMÉNYEIT! Megfejtéseket kérjük a könyvtár felnıtt részlegébe beadni, vagy a következı címre elküldeni: Felavatták a Szolnok-Törökszentmiklós-Debrecen vasútvonalat. Lábassy János megnyitotta ekéket, boronákat, győrőshengereket gyártó mőhelyét, mely a modern gyáripar kezdete volt. A város mezıvárosi rangot kapott. Aba Sámuel hadainak egy része Szentmiklóson keresztül vonult a Dunántúlra. Örökváltságot ajánlott a város az Almásy-családnak. Leadási határidı: május 20. A helyes választ beküldık között 3 darab könyvet sorsolunk ki I./I.szám helyes megfejtése: Darvasi László, Szabó István, Szélpál Árpád, Takács Erika, Vihar Béla. Könyvjutalmat nyertek: Nagy Nóra, Tarjányi Alexandra, Zsigmond Adrienn A könyvek átvehetıek a könyvtár 18-as irodájában. Gratulálunk nyerteseinknek! 8 Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. Pf.:48. Telefon: 56/ Felelıs kiadó: Szabó Ferencné, az intézmény igazgatója, technikai szerkesztı: Michel M. Charkawi Terjedelem: 2 A/3 kiadói ív, megjelenik évente 10 alkalommal, egy szám ára: 50,-Ft.

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2091 Etyek, Alcsúti út 1. (22) 353-618 e-mail: konyvtar@etyek.hu Könyvtárhasználati Szabályzat I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus).

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus). Könyvtárhasználati szabályzat 2011 Az Anóka Eszter Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

2. A könyvtári szolgáltatások igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok

2. A könyvtári szolgáltatások igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja 1. Bevezetı 1.1. A bajai Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2009. szeptember 10-én Némethné Fülöp Terézia a bizottság

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től)

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) A Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár városi könyvtára nyilvános könyvtár. A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti, aki a használat feltételeit

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2010/2011. tanév Országos szóbeli döntı I. kategória Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. napirendi pont E - 172 Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester Előterjesztést készítette: dr. Halmosi-Rokaj Odett Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: terembérleti

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület! Az intézmény kulturális tevékenysége:

Tisztelt Képviselı-testület! Az intézmény kulturális tevékenysége: OM azonosító: 10 24 02 Tárgy: Tájékoztató a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet utóbbi 5 évben végzett kulturális tevékenységérıl és az elért eredményekrıl. Tisztelt Képviselı-testület! A Pesterzsébeti Pedagógiai

Részletesebben

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG 1. sz. melléklet Kedves Olvasó! Örömmel látjuk, hogy ön is a Csuka Zoltán Könyvtár olvasója, látogatója szeretne lenni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati szabályzatot, amely tulajdonképpen

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Városi Könyvtár NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 24. Tel./fax: (36) 42/281-698. http//www.vknyirbator.hu E-mail: siposf@nyf.hu A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2 A könyvtár elérhetőségei: Városi

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

2. Ingyenes alapszolgáltatások:

2. Ingyenes alapszolgáltatások: 1. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, s ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Általános szabályok. 3. A könyvtári dokumentumok használatakor ügyelni kell azok épségére, tisztaságára.

Általános szabályok. 3. A könyvtári dokumentumok használatakor ügyelni kell azok épségére, tisztaságára. Általános szabályok 1. A Szigetvári Városi Könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) nyilvános könyvtár: szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait betartja. 2. E szabályzat a könyvtár

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

TISZTELT TÖRÖKSZENTMIKLÓSIAK!

TISZTELT TÖRÖKSZENTMIKLÓSIAK! 2008. október I. évf. 5. szám Hírek a könyvtárról, helytörténeti győjteményrıl 50,- Ft Érc, márvány és könyv nem hagy enyészni soha /Bonfini/ 2008 160 ÉVES A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI LÁBASSY -FÉLE MEZİGAZDASÁGI

Részletesebben

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság 2. sz. melléklet Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a 1. Könyvtári tagság (1) A könyvtár alaptevékenységéből fakadóan - amely a főiskolai és szakkönyvtári feladatok

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. (3) bekezdés

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvtárhasználati szabályzat 2014. 2 BEVEZETŐ A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési ellátást végző nyilvános

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

A Kárpát-medence idegenforgalma Nemzetközi földrajzverseny az alapiskolák és a középiskolás diákok részére

A Kárpát-medence idegenforgalma Nemzetközi földrajzverseny az alapiskolák és a középiskolás diákok részére A Kárpát-medence idegenforgalma Nemzetközi földrajzverseny az alapiskolák és a középiskolás diákok részére A Kárpát-medence földtörténeti, természet- és társadalomföldrajzi értékeinek megismerése, a magyarságtudat

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2011/2012. tanév. Országos szóbeli döntı. II. korcsoport. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2011/2012. tanév. Országos szóbeli döntı. II. korcsoport. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2011/2012. tanév Országos szóbeli döntı II. korcsoport Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag A Magyar Közlöny 154. számában jelenet meg a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Kulturális Bizottság rendkívüli ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Kulturális Bizottság rendkívüli ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. április 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Kulturális Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Hajdu Imre a bizottság elnöke Lendák

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/598-888 Fax : 42/404-107, www.mzsk.hu e- mail : info@mzsk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Kiadás: Verzió: Hatályos:

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 01.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 01.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 01.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ használati szabályzatáról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V.

H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V. H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V. Kedves Barátaink, legutóbb a tagság nagyobbik részével igen régen - 2008 november

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben