LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA!"

Átírás

1 LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! A könyvtárra adott pénz mindig megtérül. (Czine Mihály) A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény a város és a kisrégió legnagyobb kulturális intézménye. A lakosság valamennyi szegmensének biztosítja az esélyegyenlıségre törekedve a könyvtári szolgáltatásokat. Mint automatizált könyvtár, a könyvtári munkafolyamatokat számítógépesítve végzi, de a könyvtári dokumentumok elsısorban papíralapúak. A dokumentum állomány nagysága könyvtári egység. A könyvtár a városi könyvtárak számára elıírt valamennyi részleggel rendelkezik: felnıtt részleg, zenei és médiatár, olvasóterem, gyermekkönyvtár és helyismereti győjtemény várja az olvasókat. A könyvtárhasználót az évi CXL. tv. 56. (2) bekezdése alapján ingyenesen megilletı alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvtár részlegeiben könyvek, periodikák, hanglemezek, hangkazetták, videofilmek, CD-k, DVD-k, az alapszolgáltatáshoz tartozó CD-ROM-ok helyben használata, állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata, információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól. A könyvtárhasználóknak az ingyenes használat elsı alkalmával és a könyvtárba történı beiratkozáskor a személyes adatait kell közölnie és igazolnia. A könyvtári anyagok kölcsönzése az erre a célra kijelölt helyiségekben történik. Beiratkozási díj: Könyvkölcsönzés esetén, ha törvény vagy korm. rendelet kedvezményt nem biztosít felnıtteknek: 1000,- Ft/év, diákigazolvánnyal rendelkezıknek 500,-Ft/év, nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezıknek: 600,- Ft/év. Nem kell beiratkozási díjat fizetni a 16 éven aluliaknak, a 70 éven felülieknek, a 67%-os vagy annál nagyobb %-ot kapott rokkantak. Zenei és médiatárból történı kölcsönzés esetén, ha törvény, vagy korm. rendelet kedvezményt nem biztosít akkor felnıtteknek: 3000,- Ft/év (ez tartalmazza a számítógépes hálózati szolgáltatás használati díját is) v. féléves díj: 1800,- Ft diákoknak, 70 éven felülieknek és rokkantaknak: 1500,- Ft/év vagy féléves díj: 900,- Ft A zenei és médiatárba nem beiratkozottak számára a számítógépes hálózati szolgáltatás használati díja 200,-Ft/óra. Kölcsönzési idı a.) - könyvek: egy hónap, amely a könyv keresettségétıl függıen legfeljebb kétszer meghosszabbítható, /elıjegyzésben lévı könyvek kölcsönzési határideje nem hosszabbítható/, b.) - videó, CD és DVD 7 nap, amely a dokumentum keresettségétıl függıen legfeljebb kétszer meghosszabbítható. c.) - A könyvtár hétvégi zárva tartási idejére egy alkalommal legfeljebb kettı kézikönyv kölcsönözhetı, a könyv eszmei értékének megfelelı ,-Ft/könyv letéti díj ellenében. A könyvtárhasználó a kölcsönzött könyvtári anyagot a meghatározott idın belül köteles olyan állapotában a könyvtárba visszavinni, amilyen állapotában azt a könyvtártól kapta. A kölcsönzési idı túllépése esetén késedelmi díj fizetendı. A kölcsönzési határidı telefonon is meghosszabbítható! Jöjjön el, legyen az olvasónk! Szeretettel várjuk Önt is! (Szabó Ferencné) VIHAR BÉLA, JÓZSEF ATTILA-DÍJAS KÖLTİ SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA 1908-ban született Vihar Béla, aki kamaszkorának néhány szép évét városunkban töltötte. A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó költı versei közül talán a legismertebb az Egy katona megy a hóban, melyet Sinkovits Imre felejthetetlen tolmácsolásában ismerhetünk a legtöbben. Intézményünk a Pro Bibliotheca Alapítvánnyal és a Könyvbarát körrel közösen az Ünnepi Könyvhét nyitó rendezvényeként június 5-én kíván megemlékezni az évfordulóról. Ebbıl az alkalomból egy kiadványt jelentetünk meg a költı életérıl, a miklósi évekrıl, mely tanulmány megírását a költı lánya dr. Vihar Judit vállalta el. A könyvbemutatót kiállítás kíséri, melyet a Petıfi Irodalmi Múzeumban ırzött dokumentumokból állítunk össze. A könyvbemutatón jelen lesz a költı lánya, dr. Vihar Judit és a költı unokája, Mártonfi Attila, aki Vihar Béla verseit tolmácsolja. (Szabó Ferencné)

2 BEMUTATKOZIK A KÉZMŐVES ÖRÖKSÉG EGYESÜLET A szájról szájra ránk hagyott szellemi kincsek gyakran válnak a múlandóság martalékává. Szemünk láttára merül el a régi falusi hagyományvilág. Új életmód, új szokások alakulnak ki. Nemsokára már alig lesz fogalma a városba k ö l t ö z ö t t fiataloknak, vagy a falun felnıtt új nemzedéknek, hogyan éltek a nagyszüleik, vagy hogyan ünnepeltek még néhány évtizeddel ezelıtt. A néphagyományból azokra az értékekre van szükség, amelyek a mai életet is szebbé teszik, valamint magasabb szintre emelik a fejlettebb formában megvalósuló közösségi szellemet. A Kézmőves Örökség Egyesület ezeket az értékeket szeretné megmutatni. Egyesületünkkel, mely 2005-ben alakult törökszentmiklósi kézmővesek kezdeményezésére, célul tőztük ki a népi kézmővesség felélesztését a mai kor igénye szerint, de az értékek megırzésével. Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár hozzájárult, hogy székhelyünknek a Helytörténeti Győjteményt válasszuk. Itt találkozunk minden hónapban és együtt beszéljük meg a ránk váró feladatokat. Tagjaink között található: hímzı, szövı, kosárfonó, fonott bútorkészítı, fegyverkovács, díszmőkovács, tojásíró, szalmagyékény- csuhéfonó, kemenceépítı, fazekas, keramikus, porcelánfestı. Többen népi játék és kismesterség oktatói végzettséggel rendelkeznek. A Helytörténeti Győjteményben rendszeresen tartunk kézmőves foglalkozásokat ünnepkörökhöz kapcsolódva. Minden évben megszervezzük a Mesterségrıl-mesterségre kézmőves tábort ban június ig várjuk a 6-14 éves korú gyermekeket a táborba, ahol többféle mesterséggel ismerkedhetnek meg. Reméljük, a kezünk között felnı majd egy nemzedék, akik felnıtt korukban is szívesen nyúlnak az agyaghoz, a fonalhoz, a csuhéhoz, a vesszıhöz, az anyag szeretete, az alkotás öröme, a mesterek tisztelete miatt. Munkánk eredménye következtében továbbviszik a hagyományt, a kézmőves örökséget. A téli idıszakra négy részbıl álló elıadássorozatot tervezünk, melyhez a szolnoki Damjanich János Múzeumból kértünk fel elıadókat. Mőködésünkkel színesítjük városunk kulturális életét. Rendezvényeinkre a város lakosságán kívül a hozzánk látogató vendégeket is szívesen látjuk, ahol ki is próbálhatják kézügyességüket, de termékeinkbıl vásárolva népszerősíthetik alkotóinkat, városunkat. Városunkon kívül is vállalunk részvételt falunapokon, népmővészeti vásárokon, vállalati rendezvényeken. Bízom benne, hogy felkeltettem érdeklıdésüket egyesületünk iránt. A továbbiakban az egyesületünk alkotói mutatkoznak be és mesélnek mesterségükrıl. (Molnárné Kóródi Borbála, a Kézmőves Örökség Egyesület elnöke) 2 A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA PUSKÁS FERENC ÉLETÚTJA KIÁLLÍTÁS-AJÁNLÓ Puskás Ferenc ( ) kispesti sváb családba született Purczeld Ferencként. A világ egyik legjobb labdarúgójaként, az egyik legismertebb magyarként tartjuk számon. Gyermekkorában mindig a grundon focizott, sok más gyerekkel együtt. Ragyogó tehetsége, tudása korán megmutatkozott: 16 évesen a Kispestben, 18 évesen a magyar felnıtt válogatottban is bemutatkozhatott. Balfedezetként játszott, kiváló labdakezelés, rendkívüli játékintelligencia, pontos átadások és lövések jellemezték. Rendkívül eredményes volt, fantasztikus mérkızés/gól mutatóval rendelkezik: klubszinten 721 mérkızésen/682 gólt, a válogatottban 85 mérkızésen/ 84 gólt ért el. A magyar labdarúgó válogatott egyik legszebb idıszakában, az Aranycsapatban kiváló társak voltak mellette, akik közül ı viselhette a csapatkapitányi karszalagot. Klubcsapatában, a Honvédban is ı volt a csapatkapitány. Magyarországon csak egy klubcsapatban játszott, bár ennek neve változott: Kispest, Bp. Honvéd. Ez lett a honvédelmi minisztérium csapata, így ı is katonai rangban szolgált : a legmagasabb rangja után kapta a Száguldó İrnagy becenevet is ben a magyar válogatott tagjaként olimpiai bajnok lett. Az évszázad mérkızésén, november 25-én Angliában a Wembley-stadionban a magyar csapat megverte az addig otthonában veretlen angol válogatottat 6:3-ra. A visszavágón is óriási sikert aratva 7:1-re gyızték le a világ egyik legjobb válogatottját. Az Aranycsapat 1950 és 1954 között 32 meccsen nem talált legyızıre (28 gyızelem, 4 döntetlen), csak a berni világbajnoki döntın kapott ki az NSZK-tól ben egy nyugati túráról nem tért haza, majd 18 hónapos eltiltást követıen a Real Madrid futballistája lett. A királyi gárdával három BEK trófeát nyert meg úgy, hogy az 1960-as döntıben négy gólt rúgott, s ez azóta is fennálló rekord a legrangosabb európai kupasorozatban. A spanyol válogatottban 4 alkalommal szerepelt. Legnagyobb edzıi sikere volt, hogy a görög Panathianikosszal kétszer nyert görög bajnokságot, 1971-ben pedig a BEK-döntıig menetelt csapata. Ez a siker máig a görög labdarúgás legnagyobb eredménye klubszinten ben költözhetett haza, s az egykori vagány kispesti srác, Öcsi, a fiatalabb generációknak Öcsi bácsi, 2006-ban fejezte be földi pályafutását április 20-án Törökszentmiklóson utcát neveztek el Puskás Ferencrıl. Errıl a rendkívüli pályafutásról egy képekben gazdag kiállítással emlékezünk meg a Helytörténeti Győjteményben május 9-ig. (Csıke Tibor) Felnõtt olvasószolgálat Gyermekkönyvtár Olvasóterem Zenei és médiatár Hétfö zárva zárva zárva zárva Kedd 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szerda 8,30-18,00 8,30-12,00 12,30-17,00 8,30-17,00 8,30-12,00 13,00-17,00 Csütörtök 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Péntek 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szombat 8,30-12,00 8,30-12,00 8,30-12,00 zárva

3 GYŐJTEMÉNYÜNK RITKASÁGAI: Vasúti kézihajtány 1900-ból Fodor Sándor nyugdíjas vasutas ajándékozta múzeumunknak ezt a háromkerekő vasúti jármővet, amelyet Brassóban készítettek. Elsısorban a pályaszakaszok ellenırzésére használták, amelyeket akár naponta is bejárhatott így a kijelölt munkás. Legfeljebb két személy utazhatott rajta. Egy elıre-hátra mozgatható karral lehetett hajtani a jármővet. Anyaga jórészt fa, a merevítések, a kerekek a lánc és még pár kisebb alkatrész van vasból. Ez szükségszerő volt, hiszen mikor a vasúton jött egy szerelvény a hajtányt a kezelıjének aki többnyire egyedül volt le kellett venni a sínrıl. Ehhez a támasztó kereket be kellett hajtani, s utána már könnyebben lehetett boldogulni vele. Adományozója ezzel a hajtánnyal jött haza. Törökszentmiklósra, a második világháború végén az erdélyi Háromszékbıl. ABA-NOVÁK KIÁLLÍTÁS A DEBRECENI MODEMBEN 2008 április 21-tıl július 6-ig látható ez a tárlat. Aba-Novák Vilmos a XX. századi magyar festészet egyik legjelentısebb alakja. Mővészi pályája a két világháború közé ékelıdött. Fényes Adolf tanítványa is volt, s haláláig szorosan kötıdött a szolnoki mővésztelephez. Az ünnepés hétköznapok kettıs arcát sajátos élénk színvilágú, realista festıi stílusában mutatta meg, melyet tömören jellemez egy mondata: Életet csinálj a vásznon!. A kiállítás alcíme: Egy barbár zseni - Picasso-tól származik, aki az éppen elıtte kicsomagolt festmények láttán kiáltott így fel, rögtön felfogva Aba-Novák zsenialitását. NEMZETI EREKLYÉNK, A JÁSZKÜRT (LEHEL-KÜRTJE) Dr. Selmeczi László régész, etnográfus, a szolnoki Damjanich és a debreceni Déri Múzeum volt igazgatója tartott elıadást a Helytörténeti Győjteményben április 23-án. Az alapos és érdekes elıadásban a nemrégen megjelent hasonló címő könyvének eredményeit foglalta össze a szerzı. A kutatástörténeti és mővelıdéstörténeti elızmények bemutatása után az elıadó a kürtön ábrázolt motívumokat elemezve kimutatta azok bizánci és kelet-európai párhuzamait. Akik végighallgatták Selmeczi László számos képpel illusztrált, tudományos igényő elıadását, vélhetıleg értékes másfél órát töltöttek el múzeumunkban, s jövıbeli hasonló rendezvényeinkre is szívesen jönnek el. A BIBLIA ÉS A KÖLTÉSZET Viski-Latorné Dögei Edit lelkészasszonynak a fenti címet viselı élvezetes és elgondolkoztató elıadása április 10-én hangzott el a Helytörténeti Győjteményben. Köztudott, hogy 2008 a magyarországi három nagy keresztény felekezet elhatározása okán a Biblia éve lett. E mellett április 11. a Költészet napja. Az elıadás témája tehát mindkét eseményhez kötıdött. Elıadása kezdetén a lelkészasszony beszélt a bibliafordítás és a magyar irodalom viszonyáról. Valószínőleg senkinek nem kell bizonygatni, bibliafordítóink egyúttal a magyar nyelv és a magyar irodalom kiemelkedı személyiségei is. Munkásságuk termékenyítı példaként állt a késıbbi korok írói, költıi elıtt is, amint azt Németh László idézett sorai is bizonyították. Bemutatta hogyan épült be a költık munkáiba a Biblia, Balassitól Ady Endrén át Pilinszkyig. Végül József Attila Istenes verseit tekintette át a lelkészasszony, melyben a költı hol Istennel dacoló, hol meghitten hozzá forduló, az önnönmaga kétségeivel vívódó s abból kiutat és bizonyosságot a hitben keresı személyiségének küzdelmeit mutatja be. A HELYTÖRTÉNETI GYŐJTEMÉNY /MÚZEUM / NYITVA TARTÁSA Hétfö Kedd Szerda Csütörtök Péntek zárva 9-13, óráig 9-13, óráig 9-13, óráig 9-13, óráig MÁJUS 1. Báthory Istvánt lengyel királlyá koronázzák Krakkóban. Ettıl kezdve az erdélyi fejedelemséget külön felállított kancellárián keresztül igazgatta. A törökök ellen indítandó nagyszabású hadjáratot halála megakadályozta MÁJUS 6. A bécsi udvar és Bethlen Gábor követei megkötik a Nagyszombati egyezményt. Ennek értelmében Bécs elismeri Bethlent Erdély fejedelmének és eláll egyesítési szándékától MÁJUS 8. XXII. János pápa I. Károly kérésére utasítja a magyar püspököket, hogy a kunokat ne rettentsék el a megtéréstıl a tized követelésével MÁJUS 15. Kálti Márk elkezdi írni a Képes Krónikát. A Képes Krónika bevezetıje pontosan elárulja a mő megkezdésének idıpontját. A fennmaradt Képes Krónikát magasan kivitelezett miniatúrák díszítik, amelyek a magyar mővelıdéstörténet fontos kútfıit jelentik MÁJUS 29. II. Pál pápa felhatalmazza Vitéz János esztergomi érseket és Janus Pannonius pécsi püspököt, hogy I. Mátyás kívánságának megfelelıen egyetemet létesítsenek Magyarországon. Szombat, Vasárnap zárva (Héja László) 3

4 NYÁRI TÁBOROK A KÖNYVTÁRBAN JÚNIUS MESTERSÉGRİL-MESTERSÉGRE TÁBOR a Helytörténeti Győjteményben Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 20 fı. A foglalkozást a Kézmőves Örökség Egyesület tagjai tartják JÚNIUS SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET TÁBOR az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 10 fı JÚNIUS KINCSKERESİ Játékról-Játékra az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 20 fı JÚNIUS 30 - JÚLIUS 4. SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET TÁBOR az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 10 fı JÚNIUS 30 JÚLIUS 4. MÁTYÁS UDVARÁBAN az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 20 fı JÚLIUS SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET TÁBOR az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban Általános iskolai tanulóknak 1-8. osztály. Felvehetı 10 fı JÚLIUS CSAK JÁTÉK!!!- Doboz-ház, doboz-család. az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában Általános iskolai tanulóknak 1-4. osztály. Felvehetı 20 fı. -A kézmőves tábor Túrkevére, a június 23 és július 11. közé esı táborok pedig minden szerdán Cserkeszılıre mennek egész napos kirándulásra, strandolásra. Minden tábor reggel 7.30 órától délután óráig tart. Ebédet, folyadékot biztosítunk a gyerekek számára. Minden táborunk heti ,-Ft/fı, amely tartalmazza az ebédet és a kirándulást. Jelentkezés folyamatosan bármelyik táborra 5.000,- Ft elıleg befizetésével lehet. /A fennmaradó összeg igény szerint részletekben fizethetı./ FIGYELEM! Felvétel szigorúan jelentkezési sorrendben! MARATONI VERSOLVASÁS A KÖNYVTÁRBAN Április 11. József Attila születésnapja, 1964 óta a Magyar Költészet Napja. Ezen a napon könyvtárunk maratoni versolvasást tartott, csatlakozva a KÉSZ helyi szervezetének kezdeményezéséhez. Az idei alkalommal is számos érdeklıdı részvételével zajlott rendezvényünk, ahol a jelenlévık kedvenc verseik felolvasásával tisztelegtek József Attila emléke elıtt. (Pákozdi Lajosné) VÁROSISMERETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDİ DÖNTİJE ÁPRILIS 29. Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény, a Pro Bibliotheca Alapítvány és a Törökszentmiklósi Városvédı és -Szépítı Egyesület városismereti és környezetvédelmi vetélkedıt hirdetett. Az izgalmas vetélkedı helyezettjei: I. 78 ponttal a S. Á. L. nevő csapat. Tagjai: Szecsei Dániel, Libor Annamária, Ábrahám Attila II. 76 ponttal a Pókmalacok nevő csapat. Tagjai: Papp Dorina, Korom Lídia, Fehér Ádám Mindkét csapat a Hunyadi Mátyás Ált. és Magyar-Angol Két Tanítás Nyelvő Iskola tanulói. III. 73 ponttal a Helytörténeti nyomozók nevő csapat. Tagjai: Annus Virág, Telek Cintia, Földi Nikolett, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákjai. A nemes versengéshez gratulálunk! 4 KEDVES OLVASÓK! Elnézésüket, megértésüket kérjük mindazoktól, akik a felnıtt részleg két és fél hetes zárva tartása miatt kellemetlen helyzetbe kerültek, nem jutottak megfelelı irodalomhoz, vagy lépcsızni kellett a folyóiratok, újságok átnézéséhez, könyv kölcsönzéséhez. Ez ma már a múlté, mert a felnıtt részleg kifestve, megszépülve, megújulva várja továbbra is régi olvasóit és azokat is, akik még nem jártak nálunk, de szeretnek olvasni. A könyveken kívül a hírlapolvasóban száz féle napilap, képes hetilap és folyóirat várja az érdeklıdı olvasókat. Ha van ideje feltétlenül látogasson el hozzánk e megújult szép könyvtárba! (Boda Imre)

5 ISMERJE MEG ÉS OLVASSA AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNYT! Az idén már a 63. évfolyama jelenik meg a Tudományos Ismeretterjesztı Társulat hetilapjának. Ennek megfelelıen a lap témái kapcsolódnak a tudomány, a technika legújabb eredményeihez. Különösen a középiskolás diákok számára lehet nagyon hasznos az Élet és Tudomány, mert a csillagászat, biológia, természetvédelem, történelem stb. egy-egy területét érintve olvasmányos és közérthetı formában megírt cikkeken keresztül friss ismereteket közöl. Ezen ismeretek lehetıségeket teremtenek arra, hogy tovább kutassuk az itt feltárt témákat. A hetilap megkapta a Magyar Örökség-díjat is. Tanácsadó testületében a tudomány, a magyar szellemi élet nagyjai találhatók, Almás István, Csányi Vilmos, Grétsy László, Hámori József, Pléh Csaba, R. Várkonyi Ágnes és még sokan mások. A hetilap legújabb száma a könyvtár hírolvasójában olvasható, a régebbi számok kölcsönözhetıek. (Boda Imre) XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR FESTÉSZET szerk., szöveg Ibos Éva E könyv a XIX-XX. század magyar mővészetét mutatja be, a festészet legérdekesebb száz évén keresztül egyszerre magyar, német és angol nyelven. Átfogó képet ad a stílusok, irányzatok, áramlatok és törekvések váltakozásáról. Az album kézikönyvként is hasznosítható a legjelentısebb alkotókat bemutató képanyag és a hozzájuk tartozó rövid szöveg segítségével. A könyv a nemzeti mővészet megteremtésének idıszakától a hazai impresszionizmuson keresztül az avantgárd törekvésekig, a kollázsokig és montázsokig mutatja be a magyar festık mőveit. Ez a százéves kalandozás Székely Bertalan egri nıitıl Vajda Lajos ikonfestészetet felidézı önarcképéig tart. Egyaránt ajánlott kezdı és haladó mőkedvelık számára. (Fási Mónika) A REMÉNY RABJAI (THE SHAWSHANK REDEMPTION, USA 1994) Színes, szinkronizált amerikai filmdráma, 142 perc. Andy Dufresne banki alkalmazottat kétszeres életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéli a bíróság. A férfit azzal vádolják, hogy megölte feleségét és az asszony szeretıjét. Andy hiába bizonygatja ártatlanságát, a bizonyítékok mind ellene szólnak, és a börtönben sem adja fel a küzdelmet. Andy végtelen türelme és töretlen hite végül meghozza gyümölcsét és megcsillan a lehetıség, hogy elhagyhassa a börtönt... ha nem is a leghivatalosabb formában., terve briliáns és vakmerı, és arra is gondol bosszút álljon mindenkin, aki ártott neki... A film Stephen King novellája alapján készült. A filmben olyan zseniális színészek játszanak fıszerepet, mint Morgan Freeman és Tim Robbins, kik hibátlan alakítást nyújtva hozzájárultak a film nagyszerőségéhez. A film sajnos nem került elismerésre, hiszen 1995-ben négy Oscar-díj jelölésbıl egyet sem szerzett meg. A könyvtár felnıtt részlegében megtalálható és kölcsönözhetı a novella, amely alapjául szolgált a filmnek, a könyvtár zenei és médiatárában pedig megtalálható a film videokazettán, valamint a tavalyi évben megjelent DVD 3 lemezes extra változat is kölcsönözhetı, csak ajánlani tudom mindenkinek. (Deák Erzsébet) 2007 év végén jelent meg Halász Judit új CD-je, Szeresd a testvéred címmel. Mint ahogy azt már korábban Halász Judittól megszokhattuk, ez a korong is meghitt, bensıséges hangulatú lett. Az album borítóján a mővésznı unokáival látható, mivel az CD anyagát is ık ihlették, hiszen gyakran elıfordult, hogy a gyermekek összekaptak valamin, s ezért a testvérek viaskodása, háborúja ellen szól a CD dalai közül néhány. A zenei anyag fı üzenete az lehet, hogy a testvérek egymást segítve sokkal erısebbek lesznek, és lesz kire támaszkodniuk a késıbbiekben is. A korongra az ismert versek mellett (mint pl. Petıfi S. Füstbe ment terv), Bródy János, Bódi László (Cipı) és Tolcsvay László szerzeményei is felkerültek. A mővésznı kellemes hangja, a vidám ritmusok, bohókás rímek biztos sikerre számíthatnak a kicsik és a nagyok körében egyaránt. A zenei és médiatárban kölcsönözhetı a CD, melyet mindenkinek sok szeretettel ajánlok. (Deák Erzsébet) Könyv- Színház ajánló: SZABÓ MAGDA AZ AJTÓ Valahányszor, amikor regény feldolgozását nézem meg színházban, elıtte vagy utána elolvasom újra. Igen érdekes összehasonlítások tehetık így a két mő között. Legutóbb Szabó Magda: Az ajtó c. mővét láttam a budapesti Magyar Színházban Pinczés István rendezésében. Emerenc: Csernus Mariann, Molnár Anna írónı: Moór Marianna voltak a fıszereplık, de játszott Avar István, Fülöp Zsigmond, Huszár István és még sok neves színész. Szeredás Emerenc, a mitológiai személyiségő söprögetı öregasszony titkokat rejtı ajtaja mögé egyetlen embernek enged betekintést. Molnár Anna írónı és Emerenc kapcsolatának története ez a kettıs gyónás. Elgondolkoztató és egyben szórakoztató elıadás. Mindenkinek ajánlom Szabó Magda regényét, illetve a színdarabot! (Szabó Ferenc Lajos, a Könyvbarát Klub tagja) 5

6 TUDJA-E, HOGY KÖNYVTÁRUNKBAN ÖNÁLLÓ HELYISMERETI RÉSZLEG MŐKÖDIK Az elmúlt idıszakban megnıtt az érdeklıdés a lokális információk, dokumentumok iránt. Ez nemcsak a napi, a közelmúltbéli, hanem korábbi, a város és az itt élı emberek, n a g y a n y á i n k, nagyapáink, ıseink m i n d e n n a p j a i v a l, életükkel kapcsolatos d o l go k ra i s i ga z. F e l a d a t u n k a Töröks ze ntmiklóssal (Balaszentmiklós) és a hozzá t a r t o z ó kistelepülésekkel (kistérség) foglalkozó dokumentumok, a helyi szerzık mővei, a helyi kiadók és nyomdák termékei, a helyi személyekrıl szóló irodalom győjtése, rendszerezése és szolgáltatása kutatók, érdeklıdık számára. A nyomtatott dokumentumok (könyvek, újságok, térképek) mellett egyéb i nformáció ho rdo zók (mikrofil me k, CD-RO M-ok, videofilmek, DVD-k) anyaga is megtalálható nálunk. Mikrofilmállomá nyunk segítségével beleolvashat régi töröksze ntmiklósi folyóiratokba, ill. kutathat egyhá zi felekezeti anyakönyvekben. Segítséget tudunk adni családfakutatáshoz. Részlegünk segíti a kutatók, szakdolgozatírók, általános és középiskolai tanulók, felsıoktatásban tanulók kutatómunkáját, illetve mindenkit, aki városunk múltja és jelene iránt érdeklıdik. Támogatjuk helyismereti kiadványok megjelentetését. A helyismereti győjtemény anyaga, értéke és a korlátozott példányszáma miatt csak helyben használható, a szerzıi jogi törvé ny re ndelke zéseinek betartásával a dokumentum e gy részérıl másolatot tudunk készíteni. A megyei könyvtárban, ill. múzeumban, az Országos Széchényi Könyvtárban meglévı dokumentumokról adunk tájékoztatást, beszerezzük a kért anyagok másolatait. Kiemelt feladatunk könyvtárunk névadója, Ipolyi Arnold munkáinak és a róla szóló irodalomnak teljes körő győjtése. (Csıke Tibor) 6 A "Reneszánsz Év 2008" január 22-én indult a Kultúra Napján és 2009-ben ugyanezen a napon ér véget. Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából különbözı rendezvények, köztük számos kiállítás, tudományos konferencia, gasztronómiai esemény várja országszerte az érdeklıdıket. A Reneszánsz Év 2008 célja, hogy minden kultúra megmutathassa magát. A megszokottól eltérı programok egyrészt visszatekintenek a reneszánsz hagyományokra, másrészt bemutatják a modern reneszánszot, azt, hogy mit jelent az újjászületés a modern ember számára. A Reneszánsz Év programjait az Oktatási és Kulturális Minisztérium keretében mőködı iroda koordinálja. (Szabó Ferencné) MI AZ ODR? Az Országos Dokumentum-ellátási rendszer. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma hozta létre 1997-ben a könyvtárak stratégiai fejlesztése érdekében és ezt törvényben is rögzítették. Erre azért volt szükség, hogy az ország minden állampolgára számára biztosítsa az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutást lakóhelyétıl függetlenül. A rendszer mőködéséhez megteremtették az anyagi és technikai hátteret. Jelenleg 52 könyvtár biztosítja a rendszer hatékony mőködését. Ezek az egyetemi könyvtárak, a szakkönyvtárak, a nemzeti könyvtár és a megyei könyvtárak. Állományuk az interneten a címen érhetı el. Ebben a közös katalógusban bárki kutathat, kereshet. Miért is jó az ODR? Ha az olvasónak tanuláshoz, szakmájához vagy bármilyen dologhoz szüksége van könyvre vagy más ismerethordozóra és a lakóhelye szerinti könyvtárban nem található meg, akkor könyvtárközi kölcsönzéssel az ODR-en keresztül a könyvtáros segítségével megkérheti a szükséges dokumentumot abból a könyvtárból, ahonnan ez kölcsönözhetı. Az elektronikus úton küldött kérés gyors feldolgozásával a kért dokumentum kb. másfél hét múlva már az olvasó kezében lehet, a kölcsönzési idı 2-3 hét ig ez teljesen ingyenes volt az olvasó számára, de január 1-tıl a visszaküldés postai díját az olvasónak kell megtéríteni. (Boda Imre) KÖNYVTÁRUNKBAN TÖBB MINT SZÁZFÉLE NAPI-HETI-HAVILAP, FOLYÓIRAT ÉS IDİSZAKI KIADVÁNY TALÁLHATÓ. A friss számok beiratkozás nélkül olvashatóak a hírlapolvasóban. A régebbi számok a könyvtár adott részlegeiben kölcsönözhetıek. - pl: Új Néplap, Blikk, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, Nemzeti Sport, Irányár, Chip, PC Guru, Gamestar, Rockinform, Popcorn, IM, 100xSzép, Bravo, 13 Magazin, Dörmögı Dömötör, Buci Maci, Garfield, National Geographic, HVG, ÉS, Burda, Fürge Ujjak, Családi Lap, Best, Story, Kiskegyed, Nık Lapja, Autó-Motor, Praktika, Ötlet Mozaik, Príma Konyha, különbözı pedagógiai és irodalmi folyóiratok stb. Tudja-e Ön, hogy könyvtárunkban a könyvtári alapszolgáltatásokon kívül lehetısége van: fax küldésére és fogadására, fénymásolásra-nyomtatásra, szkennelésre, spirálozásra, laminálásra, hıkötésre, videokazettára felvett családi eseményeinek DVD-re történı másolására? (Pákozdi Lajosné)

7 7 Ezen az oldalon rendszeresen olvashattok a gyerekkönyvtár életérıl, új könyveirıl, vetélkedıirıl, versenyeirıl. DINOSZAURUSZOK ÉS MÁS İSI HÜLLİK Ez a szép, nagyalakú kiadvány sokmillió éves idıutazásra, a történelem elıtti világba csábít Benneteket. A földi élet keletkezésének körülményeit leíró néhány oldal után a karbon, a perm, a triász, a jura és a kréta földtörténeti korszakok állatainak részletes, de egyszerő ismertetésével találkozhattok. Az egyes fajok bemutatása az ısi hüllık színes ábrázolása mellett az állat méretére, jellegzetességeire, biológiai besorolására, lelıhelyére, sıt nevének kiejtésére is kitér. Az ıslények rajza mellett sokszor megtalálható, körvonalazottan ábrázolt emberalak a fajok egymáshoz mért arányait szemlélteti. A látásmódjában friss, szakmai szempontból helytálló képeskönyvben való könnyebb eligazodást közérthetı szómagyarázat, név- és tárgymutató segíti. Izgalmas barangolást kívánok a dínók világában! (Dr. Szecsei Istvánné) LIZZIE MCGUIRE: DIVATÖTLETEK Szeretnél egész pontosan úgy kinézni, mint Lizzie McGuire, egy amerikai diák-szappanopera tinédzserkorú fıszereplıje? Nos, akkor nem is kell mást tenned, mint pontról pontra követni a jelen kiadvány utasításait, elıállítani a benne leírt "cuki rucikat" és - alkalomtól függıen - valamennyit magadra ölteni. A választék gyakorlatilag lefedi egy ifjú hölgy ruhatárának minden egyes elemét: van köztük mintás farmer, virágos póló, "menı" varrott öv, gyöngyös szandálkák, hippisapkák, fonalkarkötık, illetve speciális "buli rucik" és "suli rucik". Színes fotók segítségével felturbózhatod a ruhásszekrényed tartalmát! (Dr. Szecsei Istvánné) BARBIE A SZIGET HERCEGNİJE Barbie ebben a történetben mint a Sziget Hercegnıje tőnik fel. A rég eltőnt Rosella hercegnı gyerekkorában hajótörést szenvedett egy trópusi szigeten. A családja most már a szigeten élı állatsereglet. Együtt játszanak, énekelnek. Egy nap azonban egy jóképő herceg érkezik a szigetre. Arra kérik Rosellát, tartson vele az ı birodalmába. Vajon szeretni fogják ebben az idegen világban? Ha tudni szeretnéd, a választ megtalálod ebben a csodálatos mesekönyvben. (Markót Péterné) Sven Nordqvist: A kandúr szülinapi tortája Az öreg Pettson kandúrjának, Findusznak kalandjai tovább folytatódnak. Születésnapján - amely háromszor fordul elı egy évben - palacsintatortával köszöntötte fel imádott gazdája. A nevezetes napon ez alkalommal is nekilátott az elıkészületeknek, ám nem talált lisztet az éléskamrában és amikor be akart menni a faluba vásárolni, hirtelen a feje tetejére állt minden. A bicikli kereke kilyukadt, a szerszámos fészer kulcsa elveszett, az egyetlen létrát a szomszéd bikája használta párnának és így tovább... Ilyen izgalmas kalandok várnak rátok ebben szép rajzokkal teli könyvben. (Markót Péterné) Kedves Internetezı Gyerekek! Mire használhatjátok ingyen a gyerekkönyvtár internetes számítógépét? Íme egy lehetıség a sok közül: Olimpiai láz Peking elıtt címmel internetes játékot hirdet a megyei könyvtár! A XXIX. Nyári Olimpiai Játékok rendezési jogát Földünk egyik legısibb városa, Peking nyerte el. Ezen esemény tiszteletére, háromfordulós fejtörıt indít a megyei könyvtár. Ha bekapcsolódtok a játékba, honlapjukon három héten át, szerdánként kérdéseket találtok híres olimpikonokról, az elért eredményeikrıl, olimpiai történetekkel főszerezve. A megfejtésekhez a könyvek mellett természetesen a világhálót is használhatjátok. Az elsı kérdéssort április 30-án találjátok meg a honlapon. A válaszaitokat mindig a következı hét szerdáig, vagy a három fordulót együtt, a játék végén juttassátok el a következı címre: A versenyen való részvétel feltétele, hogy érvényes könyvtári tagsággal rendelkezzetek, amit a helybeli könyvtáros igazol. A három forduló helyes megfejtıi között könyvjutalmat sorsolnak ki, melyeket postán küldenek el a nyerteseknek. Honlap címe: Sok sikert kívánunk a játékhoz!

8 Március 11-tıl április 16-ig. A Biblia éve Bibliák, Zsoltárok, Prédikációk Válogatás a Helytörténeti Győjtemény vallási jellegő könyveibıl. Április óra A Biblia éve Viski-Latorné Dögei Edit: A Biblia és a költészet címő elıadására került sor a Helytörténeti Győjteményben. Április 10. Könyvtárunkba látogattak a megye gyerekkönyvtárosai. A megbeszélés után visszaléptünk majd 1000 évet az idıben, és egy honfoglaláskori jurtába ültünk be a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 3. osztályosaival. A gyerekek a könyvek segítségével megismerkedtek ıseink életével. A foglalkozás végén a 7 vezér, Álmos fia, Árpád, a Táltos és a lányok ismertették, hogy nézett ki egy jurta, hogyan harcoltak ıseink; hogy lettek ilyen jó harcosok a fiúk, mit játszottak a lányok, stb. Április óráig Ipolyi Arnold Városi Könyvtár gyermekrészlegében Maratoni versmondás a költészet napján. Április óra Selmeczi László régész Nemzeti ereklyénk, a Jászkürt (Lehel-kürtje) címő elıadására került sor. A szerzı e témában nemrég megjelent könyvébıl is vásárolhattak. Április óra - Pódiumterem Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény, a Pro Bibliotheca Alapítvány és a Törökszentmiklósi Városvédı és Szépítı Egyesület városismereti és környezetvédelmi vetélkedıjének döntıjére került sor. Április 17 - május 9. Ahogy én láttam Puskás Öcsit képek a Száguldó İrnagy életérıl. A kiállítás április 17. és május 9. között tekinthetı meg a Helytörténeti Győjteményben (Almásy út 20.) Május 15 június 2. Azok a régi nyarak Válogatás Molnár Imre nyugdíjas pedagógus nyári kerékpártúrák során készült fotóiból. Helyszín: Helytörténeti Győjtemény (Almásy út 20.) A kiállítás megnyitója: május 15. (csütörtök) 17 óra. Május óra Megyei mesemondó verseny 3-6. osztályos tanulóknak a reneszánsz évében. Szolnok, Hild Viktor Városi Könyvtár Május 25. GYERMEKNAPI JÁTSZÓHÁZ május 25-én (vasárnap) óráig a Kézmőves Örökség Egyesülettel a Helytörténeti Győjteményben (Almásy út 20.) Mindenkit szeretettel várunk! Májusban... Elsısök köszöntése a könyvtárban. Májusra az elsı osztályosok már megtanulnak olvasni, így már igazi olvasókként köszöntjük ıket egy gyerekfoglalkozáson. Tisztelt Adófizetı! Önnek lehetısége van arra, hogy a évben befizetett adója 1%-a felett rendelkezzen. Kérjük amennyiben úgy gondolja, támogassa alapítványunkat! A Pro Bibliotheca Alapítvány fı tevékenysége a könyvtár, az olvasási kultúra népszerősítése, támogatása. Támogatását köszönjük! A kedvezményezett adószáma: TEGYE IDİRENDBE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS EGYES ESEMÉNYEIT! Megfejtéseket kérjük a könyvtár felnıtt részlegébe beadni, vagy a következı címre elküldeni: Felavatták a Szolnok-Törökszentmiklós-Debrecen vasútvonalat. Lábassy János megnyitotta ekéket, boronákat, győrőshengereket gyártó mőhelyét, mely a modern gyáripar kezdete volt. A város mezıvárosi rangot kapott. Aba Sámuel hadainak egy része Szentmiklóson keresztül vonult a Dunántúlra. Örökváltságot ajánlott a város az Almásy-családnak. Leadási határidı: május 20. A helyes választ beküldık között 3 darab könyvet sorsolunk ki I./I.szám helyes megfejtése: Darvasi László, Szabó István, Szélpál Árpád, Takács Erika, Vihar Béla. Könyvjutalmat nyertek: Nagy Nóra, Tarjányi Alexandra, Zsigmond Adrienn A könyvek átvehetıek a könyvtár 18-as irodájában. Gratulálunk nyerteseinknek! 8 Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. Pf.:48. Telefon: 56/ Felelıs kiadó: Szabó Ferencné, az intézmény igazgatója, technikai szerkesztı: Michel M. Charkawi Terjedelem: 2 A/3 kiadói ív, megjelenik évente 10 alkalommal, egy szám ára: 50,-Ft.

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-jétıl Tartalomjegyzék: 1. Általános szabályok 2. Fogadótér 3. Gyermek- és ifjúsági részleg 4. Felnıtt

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár 1. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2006 A Békés Városi Könyvtár nyilvános közmővelıdési könyvtár, amelynek szolgáltatásait minden magyar állampolgár igénybe veheti, az

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1) Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelıen az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más jogi normák keretei között minden érdeklıdı számára nyitott. 2) A könyvtárhasználót

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2091 Etyek, Alcsúti út 1. (22) 353-618 e-mail: konyvtar@etyek.hu Könyvtárhasználati Szabályzat I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

2012. ÉVI MUNKÁNK ÉRTÉKELÉSE. Városi Könyvtár

2012. ÉVI MUNKÁNK ÉRTÉKELÉSE. Városi Könyvtár Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. sz. 2012. ÉVI MUNKÁNK ÉRTÉKELÉSE Városi Könyvtár Készítette: Ferenczné Fajta Mária könyvtáros 1. Személyi és tárgyi feltételek A

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012.

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Kossuth Lajos 1802-1894 Kossuthról és koráról minden évben városi vetélkedőt szervezünk Iskolánk

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus).

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus). Könyvtárhasználati szabályzat 2011 Az Anóka Eszter Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Könyvtárhasználati Szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat

Részletesebben

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai JANUÁR január 20. kedd 18:00 Ünnepi est a Magyar Kultúra Napja alkalmából Árny az árnyban versszínházi előadás Radnóti Miklós életéről és költészetéről

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG 2014-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtár által NKA-hoz benyújtott támogatásból ismét részesült könyvtárunk. A kapott támogatást jutalmazásra, meghívó plakátkészítésre

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

A sajtó közönsége 2008-ban

A sajtó közönsége 2008-ban What do we see? A sajtó közönsége 2008-ban Nobody s Unpredictable Az egyes médiatípusok közönségének nagysága 2008. II. félévében (ezer fı, 15 évnél idısebbek) 9000 8000 7000 7650 7049 6800 6000 5000 4000

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől Hatvan 2014. 2 1. Bevezető Az Ady Endre Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására 13. Tisztelt Közgyőlés Az 1997. évi CXL. törvény a települési önkormányzatok kötelezı feladatává tette a könyvtári és közmővelıdési

Részletesebben

Áprilisi jeles napok

Áprilisi jeles napok Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 3. szám Áprilisi jeles napok Április 12. Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a nagytakarítás,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ

Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ A Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ a fıiskola A épületének földszintjén helyezkedik el. Három fı részre oszlik:

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5. 3. A vizsgálat... 12. 3.1 A könyvtár bemutatása... 12

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5. 3. A vizsgálat... 12. 3.1 A könyvtár bemutatása... 12 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetı... 3 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5 3. A vizsgálat... 12 3.1 A könyvtár bemutatása... 12 3.1.1 A könyvtár története... 12 3.1.2 A könyvtár jelenlegi

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesületnek, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedı Mővészeti Egyesületének 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum. Fotószolgáltatási ártáblázat

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum. Fotószolgáltatási ártáblázat Önköltségszámítási szabályzat 2.sz. melléklete A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Fotószolgáltatási ártáblázat Fekete-fehér és színes fényképek, dia, tárgyfelvételek, illetve reprodukciós felvételek árai külsı

Részletesebben

2. A könyvtári szolgáltatások igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok

2. A könyvtári szolgáltatások igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja 1. Bevezetı 1.1. A bajai Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény.

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein október 13. (hétfő) Kinyílik a mesesarok A könyvtáros meséi Időpont: 10.30 óra Alap Kezdjük mesével a hetet!- Mesedélután Böde Péter mesemondóval

Részletesebben

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015.

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Tartalomjegyzék 1. A könyvtár szolgáltatásai 2 1.1. A könyvtár alapszolgáltatásai 2 1.2. A könyvtár további szolgáltatásai

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújváros 0 Könyvtár címe: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Címe: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1. sz. Honlap: www.lmvk.hu Email: balmpublib@gmail.com

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT. Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja. Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár

GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT. Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja. Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár Típusa: nyilvános közmővelıdési könyvtár Alapfunkciói Az információkat szabadon,

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben