Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve 1959.04.01. 30 éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában"

Átírás

1 Név Halálozás ideje Elhunyt kora Vallása Foglalkozása, címe Borosjenői Aczél Istvánné (szül. Szentgyörgyi Hugonay Emilia grófhölgy) Ajkay Elemér ajkai Ajkay Gyula ajkai Ajkay Zoltán ajkai Albrich Józsefné özv. (sz. Beck Franciska) Beck Franciska (lásd: Albrich Józsefné özv.) Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve éves rk. Aradon, Réthy Lipót nyomdájában február éves ev. földbirtokos, Vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja december éves ev. volt országgyűlési képviselő, földbirtokos, Vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Vasvármegye nyugalmazott árvaszéki elnöke, előbb a sárvári korábban a celldömölki járások volt főszolgabírája (1938.) január éves ev. földbirtokos, a volt cs. és kir. 9. Nádasdy huszárezred szkv. főhadnagya, vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja december december 6. Uraiújfalu Vasvármegye nyomdavállalat Sárvár HESZ-Nyomda Sárvár Budapest Turul-nyomda, Celldömölk 81 éves rk. Egyházmegye nyomda 81 éves rk. Egyházmegye nyomda Temetkezési vállalat Kucsera Ádám temtk. váll. Kucsera Ádám temtk. váll. Megjegyzés Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéből Sárvár Nagyközség 309/1938. I. férje Kovács Ferenc I. férje Kovács Ferenc Fond XV. 4. XV. 4.

2 1933. április éves német XI-3/6 Alchenbrenner Marie, geb. Auleithner Alexy Tobiás április éves - k. fogházi orvos Bertalanffy, Savaria vállalat Amberg József éves Rk. Budapest Magyar XV. 4. Ambrózy György június éves - cs. kir. kamarás és Bertalanffy Imre, sédeni báró német Auer Gyula Augusztinovicz Nándorné özv. dr. (szül.: Pintér Gizella) Pintér Gizella (lásd: Augusztinovicz Nándorné özv. dr.) dr. magurai Augusz Zsigmond özv. magurai Augusz Zsigmondné (szül. szentgyörgyi Horváth Paulina) augusztus éves rk. megyei árvaszéki irodatiszt Gabriel Ágoston Utoda október éves rk. Nyomdaipari V október éves rk. Nyomdaipari V június Rk. Földbirtokos Magyar Mérei-nyomda, Keszthely Savaria temetk. vállalat Kucsera Ádám 1945.márc Rk. Gász József vállalat, Keszthely Ávár István október éves - vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, az O.T.I. önkormányzatána k v. rendes tagja, a szombathelyi szakszervezetek titkára Gábriel Á. Utóda, 2 példányban; és német nyelvű Vasmegye ottsága 872/1/1041. Vasmegye ottsága 872/1/1041. XV. 4. XV. 4.

3 Babare Adél május /2 éves rk. az egykori fiúmei m. állami felsőbb leányiskola tanára, majd igazgatója Babos Gézáné (szül.: Koczhanóvszky Teréz kohanóczi és vágujhelyi) Koczhanóvszky Teréz kohanóczi és vágujhelyi (lásd: Babos Gézáné) Babos Kálmán szenttamási augusztus augusztus december 9. Nyomdaipari V. 30 éves rk. Huszár István Könyvnyomdája Nyitrán. 30 éves rk. Huszár István Könyvnyomdája Nyitrán. 76 éves rk. nyug. tábornok, a vaskoronarend tulajdonosa, Vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Körmend nagyközség díszpolgára Körmendi könyvnyomda r.t. utóda Weiner. Babos Kálmánné április 10. rk. Nyom. Katona Imrénél Körmenden. Babos Péter január éves rk. városi hivatalnok Egyházmegye Nyomda, Babos Sándor június éves rk. a Művelődési és Sportház igazgatója, a i Vásárcentrum Kft. ügyvezetője Balassa Gábor augusztus éves rk. szombathelyi megyés püspök, Üdvözitőnkről czímzett kapornaki apát, cs. kir. udvari tanácsos A temetést özv. Köck Istvánné első nyitrai vállalata rendezi. A temetést özv. Köck Istvánné első nyitrai vállalata rendezi. Oszterhuber Zsigmond temetk. vállalata Körmend Háry József temetk. váll. Körmend Bem L. temetk. váll. Vasmegye ottsága 872/1/362. Bertalanffy Imre nyomdája

4 Bálint Elek nemescsói Balla Tibor Ballia Antal Ballia Balogh Antal beődi Balogh Antalné beődi (szül.: Farkas Anna gulácsi) Farkas Anna gulácsi (lásd: Balogh Antalné beődi) Balogh Gyula beődi Banics Ferencné (szül.: Pethely Terézia) január éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél november éves - Szignatúra Nyomda ügyvezető igazgatója március éves - Vasmegye volt táblabírája december éves rk. Vas vármegye törvényszéke helyettes elnökalispánja en. Nyomatott Seiler Henriknél en. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en január éves rk. Ny. Dinkgreve Nándor Celldömölk január éves rk. Ny. Dinkgreve Nándor Celldömölk április főlevéltárnok Vasvármegye Nyomdavállalat január éves rk. Özv. Seiler Henrikné, szecsőd Bárány László június éves rk. kanonok, püspöki tanácsos, plébános, aranymisés áldozópap Pethely Terézia (lásd: Banics Ferencné) Bárdossy Krisztina (férj.: Szabó Ignác) Batthyány Ágnes méltóságos grófnő január éves rk. Özv. Seiler Henrikné,? október éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél szeptember éves rk. csillag keresztes hölgy en. Nyomatott en

5 Batthyány Kálmán németújvári gróf Batthyány Lipolda grófnő Batthyány Strattmann László dr. herceg Batthyány- Strattmann Ödön főméltóságú németújvári herceg németújvári id. gróf Batthyány Zsigmond június éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél október éves rk. csillag-keresztes hölgy január éves rk. Vasvármegye örökös főispánja, törvényhatósági bizottságának örökös tagja október ves rk. valóságos belső titkos tanácsos, cs. és kir. kamarás, a főrendiház örökös jogu tagja, Vasvármegye örökös főispánja, hitbizományi birtokos, az olasz Korona-rend tiszti keresztjének-, a pápai Szt.- Gergely-rend tiszti keresztjének-, a Szentsír-rend nagykeresztjének tulajdonosa március 18. Nagybirtokos, a Magyar országgyűlés felsőházának volt tagja en Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Bécs Martineum Rt. Körmend Slavik Ferenc, Körmend Nova Vasvármegye nyomdavállalat Behofsits, Stefan június éves - német Dr. Berger Máté István január éves ciszt. r. aranymisés áldozópap, ny. tanár és lelkész Szentgotthárd Németh Nyomda Szentgotthárd Savaria vállalat. Kucsera Ádám, 1842/931. alisp. ; 2 példányban XI-3/6 XI-3/6

6 1929. október éves német XI-3/6 Berta Beichsgrafin von Zedtwitz Beck Kazimir január éves rk. a szombathelyi takarékpénztár könyvelője Nyom. özv. Seiler H.-nél en Beck Vince június éves rk. német Gedruckt in Steinamanger Békássy István december békási dr éves rk. Vasvármegye ny. főispánja, that. bizottságának örökös tagja Beke Antal január éves rk. vármegyei h. irodaigazgató Békei Vilmos Antal december éves rk. ciszterci rendi áldozópap, kiérd. főgimn. tanár Budapest Dunántuli Nyomdavállalat Rt. Bertalanffy József Wellisch Béla Szentgotthárd Bencz Lajos temetk. váll. Savaria temetk. váll. (Kucsera Á., ) Kettészakadt. I. 67/26. alisp. Dr. Beliczay Zoltán február éves rk. m. kir. pénzügyi titkár Martineum Rt. Bellák Frigyes április éves - m. főelőadó VSZ 200 pld Bencze Józsefné január 3. - i dr. (szül.: Nyomdaipari Szekeres Klára) Vállalat Szekeres Klára (lásd: Bencze Józsefné dr.) Bendefy László dr. Benyó Ferenc január 3. - i Nyomdaipari Vállalat augusztus november éves - a földtani tudományok doktora, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ ny. tudományos főmunkatársa 63 éves rk. ny. főjegyző, Vasvármegyei T.H.B. tag, a keszthelyi Forgalmi Adóhivatal vezetője XI-3/6 FNYV Mérei-nyomda, Keszthely Csillag Flórián vállalata, Keszthely I /26. alisp.

7 Benyovszky Móric benyói és urbanói gróf február 4. rk. a vármegye szeretett főispánja és törvényhatósági bizottságának örökös tagja Berger Károly id október éves rk. bognármester Nyomdaipari V. Berki József Bernhard Ferenc Bertalan István Bertalanffy Sarolta szeptember augusztus szeptember éves - vármegyei tiszti főügyész 62 éves rk. magánzó Bertalanffy, 47 éves rk. püspöki iskolai Egyházmegyei tanító Nyomda június éves rk. irgalmas rendi nővér, polg. iskolai tanítónő Taizs József, Pécs 2561/1936. alisp. Vasmegye a ottsága 872/11/1045. Roth, Szolnok I /1924. alisp. Pápa Langer K. János Bertha György április éves rk. Bertalanffy Berzsenyi Sándor egyházas berzsenyi Bezerédj István bezerédi dr március éves ev. Pápán, a reform. főtanoda betűivel? május éves rk. a országgyűlés felsőházának tagja, Vas vármegye ny. főispánja és volt alispánja, törvényhatósági bizottságának örökös tagja Bíró István január vármegyei árvaszéki elnök Vasvármegye nyomdavállalat Bertalanffy József Concordia temetk. váll. Savarai temetk. vállalat (Kucsera Ádám)

8 Bíró István dr július éves rk. vármegyei árvaszéki ülnök, emléklapos főhadnagy Pg. Blumauer, december Paul özv. várbogyai Bogyay Jánosné szül. szentgyörgyi Horváth Gizella Pátria Nyomda, nov éves rk. Unger Antal Zalaegerszeg Bokor János id október éves ev. Nyomdaipari V. Bokor Jánosné augusztus 72 éves ev. (szül.: Szigethy 16. Nyomdaipari V. Karolin) Szigethy Karolin (lásd.: Bokor Jánosné) Bonyhády Angela (férj. Nárai Szabó Miklós) Bonyhády Octavia bonyhádi Boros Carolina von Rákos (szül.: Szabó) Boros Károly rákosi Boross Ferenc Boross József dr. zelenei augusztus éves ev. Nyomdaipari V május éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en május éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél február éves rk. von Kisgeszény, k.k. Majors- Wittwe november augusztus éves rk. cs. kir. nyugalmazott őrnagy német en Druck von Bertalanffy Güns 69 éves ev. Nyomdaipari V június 2. - m. kir. egészségügyi főtanácsos, közkórházi igazgató főorvos úr Kegyelet zalaegerszegi dísz váll. XI-3/6 XV. 4. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. ottsága 872/1/649. I. 9474/25. alisp.

9 Bors Viktor Bors Viktorné (szül.: Koncz Erzsébet) Koncz Erzsébet (lásd.: Bors Viktorné) december éves rk. vendéglős, Vasvármegye törvényhatóságán ak és r. t. város képviselőtestületé nek tagja Vasvármegye Nyomdavállalat en május éves rk. Vasvármegye nyomdavállalat Szuombathelyen május éves rk. Vasvármegye nyomdavállalat Szuombathelyen Borsics József március éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél Bozzay Gáspár február éves rk. Vasvármegye nyug. főszolgabírája en Egyházm. nyomda Braun Kálmán február éves izr. műszaki kereskedő Budapest Erzsébet nyomda, Vadász u. 33. Brenner János február éves rk. építőmester Seiler Henrik Utódai Buckowsky Carl november német éves - k.k. Rittmeister im 19. Gendermerie- Regimente, und Belitzer des Militär-Verdient- Kreuzes Bujtor József április éves rk. megyei kőnyomdász Chernel Antal augusztus chernelházi éves ref. Vasvármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagja Druck von Emerich v. Bertalanffy in Steinamanger A. Gabriel Tömörd Vasvármegye nyomdavállalat Savaria vállalat. Tulajd. Kucsera Ádám Savaria vállalat Kucsera Á. Savaria vállalat Kucsera Á. Concordia temetk. váll. Özv. Palkovicsné Concordia első temetk. vállalat Bem Lajos temetk. váll. XI-3/6 2 példány

10 Chernel Kálmán chernelházi április éves rk. Ehrenbürgers der königl. Freistadt Güns, Vicepräsidenten des Waisenstuhles, Präsidenten der Kinderbewahrans talt, des Hilfsvereines für arme Schler, weltlichen Präsidenten des kath. Schulstuhles, Visepräsidenten der Sparkassa, Gründungsmitglie des des ungar. Vereines für Geschichte, und correspondirende n Mitgliedes des kön. preußischen und baierischen Gartenvereines német augusztus 53 éves német XI-3/ Július éves német XI-3/6 Coloman von Sztankovits Cronenberg, Ewald Julius Csapody Pálné december zalalövői özv. 21. (szül.: Szabó Amália) Szabó Amália december (lásd.: Csapody 21. Pálné zalalövői özv.) Csébits Ignác január éves rk. nyug. plébános Peresznye Nyomdaipari V. 79 éves rk. Kőszeg 79 éves rk. Kőszeg ottsága 872/1/90.

11 Csermely Gyula augusztus éves - város polgármestere Cserményi Vajk január éves - Szent István Király Múzeum igazgatóhelyettes e Csillag Márton november éves rk. áldozópap, szerencsi plébános, szentszéki tanácsos, szentszéki bíró Csizmadia Pál október éves ev. ny. ág. ev. tanító, vasvármegyei törv. hatósági bizottsági tag Székesfehérvár? Szabad Vasmegye Nyomda Szerencs Farkas Elemér, Szerencs Nyomt. Buschmann F. utódai IV. Ferenc József rakpart 6-7. Csóka István február éves rk. Vasmegye Nyomda Czapáry Jenőné (szül.: Takáts Irma) Takáts Irma (lásd.: Czapáry Jenőné) június éves rk. Nyomda június éves rk. Nyomda Czelecz Ferenc június 17. Szentgotthárdi Kerületi Munkásbiztosító Pénztár igazgató helyettese Szentgotthárd Németh Vilmos könyvnyomdája Szentgotthárd Községi intézet központi irodája: IV, Kigyó-utca /1945. alisp. I /26. alisp. ottsága 872/1/61. ottsága 872/1/526. ottsága 872/1/526. XI-3/6 XI-3/6

12 Cziff Antal október éves - vármegyei irodafőigazgató, a III. osztályú polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa Czindery Etelka nagy-atádi Dalos Viktorné özv. (szül.: Rácz Vilma) Rácz Vilma (lásd.: Dalos Viktorné özv.) Demetrovits Katalin (ónodvári Ónody Zoltánné) Somogyi Újság Nyomdai Rt. Kaposvár április éves rk. Bertalanffy Imre nyomdájában en október éves rk. ny. tanítónő Nyomdaipari V október éves rk. ny. tanítónő Nyomdaipari V január 21. ev. szentgotthárdi Protestáns Nőegylet alelnöknője Detre Gyula június éves rk. nyug. MÁV főművezető Deutsch Terézia (özv. Friedrich Jakabné) Divicsek Klára (férj. Istóczy Ignác) Doctor Moritz Edler von Hohenlangen grazi klinika Wellisch Béla Szentgotthárd Vasmegye Nyomda október éves izr. Szentgotthárd Németh Nyomda Szentgotthárd október éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél május Mittellangenauer mech. Weberei and Appretur und er ungarische Baumwollindustri e I /24. alisp. ottsága 872/1/1043. ottsága 872/1/1043. ottsága 872/1/402. XI-3/6 en Bécs német 13640/1929. alisp. XI-3/6

13 Dombay Katóka Dominek Ferenc id december 3. 4 éves rk. Vasmegye október éves rk. nyugdíjas Nyomdaipari V. Döbrentey Antal július éves ev. Vasvármegye lb. fő- és járás szolgabírája Dömötör Gusztávné özv. (szül. Udvardy Emma) Udvardy Emma (lásd.: Dömötör Gusztávné özv.) Trakostyányi Gróf Draskovits Rozalia Eggenberger Károly Eggenberger Károlyné (szül. Kijátz Aloyzia) Kijátz Aloyzia (lásd.: Eggenberger Károlyné) Dunántuli Nyomdavállalat Rt október éves rk. Nyomdaipari V október éves rk. Nyomdaipari V ápr éves Csillag Keresztes Dáma március éves rk. püspöki uradalmi tartó szeptember szeptember 10. ottsága 872/1/681. ottsága 872/1/837. ottsága 872/1/1044. ottsága 872/1/1044. Magyar XV. 4. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en 25 éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en 25 éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en

14 Eitner Sándorné eiteritzi (szül. kiskölkedi Szabó Etelka) Szabó Etelka kiskölkedi (lásd.: Eitner Sándorné eiteritzi) január 31. rk. Zrinyi-nyomda rt. nyomása Zalaegerszeg január 31. rk. Zrinyi-nyomda rt. nyomása Zalaegerszeg Dr. Erdélyi Jenő október éves izr. ügyvéd Szentgotthárd Németh Nyomda, Szentgotthárd Erdődy december 64 éves rk. német birodalmi Bécs Gerold Károly fia Ernesztina grófnő 28. bárónő, cs. kir. nyomdájában (szül.: Csillagkeresztes Bécsben Lerchenfeld- és Palota Dáma Prennberg) Erdődy Károly monyorókeréki és monoszlói gróf Erdődy Sándor monyorókeréki és monoszlói gróf január éves rk. Varasd megye örökös főispánja január éves rk. csász. és kir. kamarás, a Magyar Országgyűlés Felsőházának tagja, szolg. kívüli huszárszázados, Varasd vármegye örökös főispánja és várának kapitánya Sieber örökösei nyomd. Vép Vasvármegye nyomdavállalata Siposs Dezső a Kegyelet disz vállalata Zalaegerszeg Siposs Dezső a Kegyelet disz vállalata Zalaegerszeg Ernetz Károly március 2. rk. vármegyei kiadó Népnyomda Bem L. tem. váll. Ernuszt József szeptember 59 éves rk. gerdovcháki 14. Ernuszt Mária november éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Gerdowcháki Ernuszt Kelemen és kéthelyi Kéthelyi Ida kislánya XI-3/6

15 Esterházy Miklós galánthai herceg dr április éves rk. Fraknó örökös ura, Edelstetten fejedelmi grófja, Sopronvármegye örökös főispánja, valóságos belső titkos tanácsos, csász. és kir. kamarás, királyi főpohárnokmeste r, a főrendiház örökös, MTA igazgatósági tagja, szolg. kiv. huszárőrnagy, az aranygyapjas rend vitéze, az I. oszt. vaskorona rend, a karddal ékesített Signum Laudis és a pápai Pius rend nagy keresztjének tulajdonosa, a herceg Eszterházy Pál nádor által alapított elsőszülöttségi hitbizomány birtokosa, Sopron vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja Sopron Tóth Nyomda Sopron

16 Ettingshausen Ödön Fabián Ignác nagy-zsennyei Farkas Istvánné (szül.: Kovács Terézia) Farkas Istvánné (szül.: Kovács Terézia) Kovács Terézia (lásd.: Farkas Istvánné) február 26. Szentgotthárdi Általános Takarékpénztár nyugalmazott ügyvezető igazgatója, Sztgotthárdi Takarékpénztár Rt. felügyelőbizottsá gi tagja január éves rk. nyugalmazott kir. tvszéki Szentgotthárd Németh Vilmos könyvnyomdája Szentgotthárd Egyházmegyei nyomda irodaigazgató március éves rk. Nyomdaipari V március éves rk. Nyomdaipari V március éves rk. Nyomdaipari V. Farkas József június éves rk. Vasmegye Nyomda Farkas Júlia gulácsi özv. (férj. tarótházi báró Mikos Jánosné) december éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Sabaria temetk. vállalat ottsága 872/1/1/144. ottsága 872/1/1/144. ottsága 872/1/1/144. ottsága 872/1/401. XI-3/6

17 Mikos Jánosné tarótházi báró (lásd.: Farkas Júlia gulácsi özv.) Feiszt György veszprémi Fejes Zoltán dr. Eörmenyesi Fiáth Juliánna (férje: Szentgyörgyi Gróf Hugonnai Gustáv) Finta Györgyné özv. Friedrich András december éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en 25 éves informatikus Budapest november 26. mérnök március éves ref. Szentgotthárdi Áll. Reálgimnázium tanára Szentgotthárd Németh Vilmos nyomdája télutó éves Rk. Kőszeg XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjteményéből) [1954. január] éves rk. Budapest Nyomda szeptember éves - Mitinhaber der Firma Alexander Putsch Friedrich Jakab május éves izr. magánzó, a Szentgotthárdi Takarékpénztár r.t. alelnöke özv. Friedrich Jakabné (szül. Deutsch Terézia) Fülöp Ferencné (sz. Turáni Gabriella) Gabriel Jánosné özv. (szül.: Kranzbauer Anna) Gaiger Ferenc jobbágyi dr. Gaiger Ignác jobbágyi Karlsbad német Friedrich Reisz Oberwarth Szentgotthárd Németh Vilmos könyvnyomdája, Szentgotthárd október éves izr. Szentgotthárd Németh Nyomda Szentgotthárd éves június éves rk. Gabriel Á május éves rk. kir. aljárásbíró Seiler H. Utódai május éves rk. vármegyei árvaszéki elnök, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa Martineum Rt. Savaria temetk. váll. Kucsera Ádám ottsága 872/1/7. I /21. alisp. XI-3/6 XI-3/6 XI-3/6

18 Gaiger Sándor jobbágyi július éves - cs. kir. nyugalmazott huszár-kapitány Nyom. Bertalanfy Imrénél en Garai Lujza március 19. rk. ny. postafőellenőr Nyomdaipari V. Gáspár Imre id. Géfin Gyula dr. Gerencsér Istvánné özv. (szül.: Huszár Krisztina) Huszár Krisztina (lásd.: Gerencsér Istvánné özv.) december november december december éves rk. Szabad Vasmegye Nyomda 85 éves rk. pápai prelátus, nagyprépost, az Egyházmegyei Könyvtár és a Püspöki Levéltár igazgatója 71 éves rk. Nyomdaipari V. ottsága 872/1/180. ottsága 872/1/711. VSZ 71 éves rk. Nyomdaipari V. Gerlits Elek dr május éves rk. Vasvármegye celldömölki járásának főszolgabírája, törvényhatósági bizottságának tagja Gerlits Sándor szeptember éves rk. Vasvármegye árvaházának ny. igazgatója, a koronás aranyérdemkereszt tulajdonosa Celldömölk Vasvármegye nyomdavállalat Langer János Klausz és Stampf vállalat Óperint u. 11. és Paragvár u. 23. ottsága 1065 ottsága 1065

19 Geröly József? éves rk. nyug. megyei főpénztárnok Gerzabeck Béla gerzabinai Gorzó Mihály jóódi Gottmann Józsefné (szül.: Granadir Theresia) Granadir Theresia (lásd.: Gottmann Józsefné) Gömbös Károly jákfai Grimm Károlyné özv. (szül.: Bernhard Emilia) Bernhard Emilia (lásd.: Grimm augusztus éves rk. Vas megyéhez szolgálat tétel végett beosztott r. a. cs. k. országos főtörvényszéki hivatal tiszt Bertalanfy József könyvnyomdája en április éves rk. Bertalanfy Imre nyomdájában en május éves rk. Nyom. Bertalanfy Imrénél en május éves rk. Nyom. Bertalanfy Imrénél en április éves - vármegyei vizsgáló, eml. hadnagy december december 27. Bem Lajos temetk. vállalata Gabriel Á. Utóda 73 éves rk. Egyházmegyei Könyvnyomda 73 éves rk. Egyházmegyei Könyvnyomda Károlyné özv.) Grünwald Lajos október éves - kereskedő és városi képviselő Grynaeus György id. Guary Ernő guari és felsőszelestei és német Druck von Bertalanfy in Steinamanger február éves rk. Vasmegye Nyomda január éves rk. ny. vármegyei levéltárnok Martineum Rt. Concordia Özv. Palkovicsné, Thököly I. u. 5. Concordia Özv. Palkovicsné, Thököly I. u. 5. Concordia első tem. váll. Thököly I. u. 6. ottsága 872/1/110.

20 Gyöngyösy Vilmos dr július éves izr. az összes gyógytudományo knak a bécsi cs. és kir. tud. egyetem diszoklevelével kitüntetett tudora, az 1848-iki bécsi diáklegio tagja, honvédorvos, Vasvármegye tb. főorvosa Haiden József július éves rk. jogtudor, h. ügyvéd s a földhitelintézet jogügyi fogalmazója Seiler Henrik Utódai Könyvnyomdája Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Hargitai Zsolt június éves Hauer Tamás november 63 éves Kőszeg Város egykori alpolgármestere Magyar XV. 4. Hederváry Miklós Hegedüs László Béla Hegedüs Loránt dr július éves rk. ny. áll. főhadnagy, pilóta január éves rk. premontrei kanonok, ny. plébános, szentszéki kötelékvédő, az Egyházmegyei Levéltár munkatársa január éves m. kir. titkos tanácsos, v. pénzügyminiszter, felsőházi tag, a TÉBE elnöke, stb. szombathelyi kórház Langer K. János, Concordia első tem. váll. özv. Palkovits Gyuláné jogutóda Palkovits Anna Thököly I. u /1935. alisp. Budapest dr. Koffler Károly XI-3/6

21 Hegyi (Mathiasz) Miklós omoroviczai Heinrich Gábor Hencsey Antal hencsei július éves M. kir. légügyi főellenőr, a pilótaügy éke, büszkesége március 2. okl. építész, a MNB főtanácsosa stb október éves rk. Vasvármegye árvaszéke nyugalmazott ülnöke Henne Antal április éves rk. volt határőrvidéki 2. sz. cs. és kir. gyalogezred zenekarának ezredkarmestere és szombathelyi székeskáptalan karnagya Balaton Németh Vilmos könyvnyomdája Szentgotthárd Budapest Buschmann nyomda Bertalanffy, Egyházm. nyomda, Községi intézet Savaria temetk. váll. Bem Lajos temetk. váll. XI-3/6 XI-3/6

22 Herbst Géza /1938/ 74 éves Vasvármegye nyug. alispánja, udvari tanácsos, törvényhatósági bizottságának örökös, kisgyűlésének és közigazgatási bizottságának tagja, a érdemrend középkeresztjéne k, a vaskorona rend III. oszt., a polgári hadi érdemkereszt 2. oszt., a vöröskereszt 2. oszt. h. é. diszjelvényének tulajdonosa, a szombathelyi községi közigazgatási tanfolyam igazgatója, Németújvár község díszpolgára Hetényi (Dremmel) László december 30. rk. Nyug. dohánygyári ügyelő helyettes Hidasy József Kornél éves rk. szombathelyi püspök Hidasy Kornél október éves rk. i megyés püspök, pápai trónálló, római gróf Hodászy Gábor szeptember 10. Vasvármegye nyomdavállalat Szentgotthárd Németh nyomda Szentgotthárd Egyházmegyei nyomda, 61 éves rk. földbirtokos Dunántúli Nyomdavállalat Rt. Bem Lajos temetk. vállalata Dunántúli Nyomdavállalat Rt. I /1926. alisp. XI-3/6

23 Hodászy István március éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél Hoffmann Ferencné (szül. Meixner Mária) Hofman Miklós Holczer Ferenc dr. Holy Jánosné özv. (szül.: Hegyi Lujza) Hegyi Lujza (lásd.: Holy Jánosné özv.) Baron Alexander von Horwath zu Szt György Szentgyörgyi Horváth Antal augusztus augusztus 27. en 39 éves rk. Szentgotthárd Wellisch Béla Szentgotthárd 53 éves - elvtárs, az MSZMP i Városi Bizottságának tagja, a Vas Megyei Nyomdaipari Vállalat igazgatója május éves - Vas Megyei VB Igazgatási Osztályának vezetője október éves rk. Nyomdaipari V október éves rk. Nyomdaipari V október 25. Német H. Onagen, Erste Breslauer Beerdigungs- Anstalt márc Cs. Kir. kamarás és Tekintetes Sopron vármegye főispáni Helytartója + 1 db köszönőlevél (a Vas Megyei Nyomdaipari Vállalat vezetőségétől és dolgozóitól) XI-3/6 VSZ + boríték ottsága 872/1/1042. ottsága 872/1/1042. XV. 4. Magyar

24 Szent-Györgyi báró Horváth Antal özvegy szentgyörgyi Horváth Antalné (szül. Báró Orczy Paulina) Szentgyörgyi Horváth Cecília Szent-Györgyi Horváth Constantia Horváth Dezső Kisasszony havának éves Jeles Mária Theresia Hadi Rendje Keresztes Vitézének, Eö Császári Királyi Apostoli Felsége aranykulcsu Kamarása, és ugyan Eö Felsége dicső Nevét viselő Magyar Lovas Ezredje Ezredese Lengyelország Levél XV febr éves Magyar Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéb ől július éves Rk. Ötvös Magyar Jeiteles H. Kaposvár jan éves Rk. Szentmihály Magyar Fischel F. Szent-Iványi Zoltán gyűjt december - nyug. várm. Seiler 7. főjegyző Horváth Eduard január éves rk. Nyom. Tahy Gy.- nál Zalaegerszegen Emanuel von Horváth von Szent-György október éves Német Beiler Henrik Utódai Könyvnyomdája, XV. 4. Szent-Györgyi Horváth Ernő Horváth Ferencné (szül.: Molnár Mária) Szentgyörgyi Horváth László március éves Rk. Sopron Magyar Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéb ől július éves rk. Nyomdaipari V. ottsága 872/1/ július Rk. Sopron Magyar XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4.

25 hrabovai Hrabovszky László Molnár Mária (lásd.: Horváth Ferencné) Szent-Györgyi Horváth János Szent Györgyi Horváth József Horváth Józsefné özv. (szül.: Darázs Karola) Darázs Karola (lásd.: Horváth Józsefné özv.) Szent-Györgyi Horváth Károlina 1944.? 13. evang. MNB főellenőre szombathelyi fiókintézetének főnökhelyettese Vasvármegye Nyomdavállalat július éves rk. Nyomdaipari V nyárelő hava éves ő császári királyi Felsége aranykulcsos hívének, s több nemes megyék táblabírája ottsága 872/1/469. XI-3/6 Pest Magyar XV ápr éves Cs. Kir. Kamarás Magyar XV augusztus augusztus éves rk. Vasmege Nyomda 65 éves rk. Vasmege Nyomda Október Boldogfa Magyar Nyom. Tahy R.-nál Z.-E. Horváth Károly január éves rk. vármegyei irodatiszt Szent-Györgyi febr éves Magyar Horváth Krisztina (Kiss Ernest, Császári Királyi Fő Hadnagy felesége Pátria Nyomda, ottsága 872/1/474. ottsága 872/1/474. Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéb ől XV. 4.

26 Szent-Györgyi Horváth Magdolna vizeki Tallián Pál özvegye Szent-Györgyi Horváth Mária szept éves Rk. Veszprém Magyar XV Boldog Asszony havának 12. Horváth Miklós március éves rk. földbirtokos, Vasvármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja Horváth Miklósné özv. (szül.: jobbágyi Gaiger Mária) Gaiger Mária jobbágyi (lásd.: Horváth Miklósné özv.) Szentgyörgyi Horváth Ottmár Szent-györgyi Horváth Pál szentpéteri Horváth Pál Szent-Györgyi Horváth Sigmond Szent-györgyi Horváth Zsigmond december december 4. Bögöte Dunántúli Nyomdavállalat Rt. 78 éves rk. 78 éves rk aug éves Rk ki országgyűlési képviselő, földbirtokos Magyar Pest, Emich Gusztáv magy. akad. nyomdász nov Rk. Magyar Szt-Iványi Zoltán gyűjt november Szent András havának éves rk. Vasvármegye nyug. főszolgabírája, Muraszombat- Szentgotthárdi járás főszolgabírája 74 éves Rk. Császári, Királyi valóságos kamarás, Belső Titkos os, Tekintetes Békes- Vármegyei Főispán március éves cs. és kir. kamarás Szentgotthárd Vasvármegye nyomdavállalat, Magyar Káptalannak levél Özv. Seiler Henrikné, Szhely XV. 4. XV. 4. XV. 4. Concordia XV. 4.

27 1910. ápr Rk. özv. szentgyörgyi Horváth Zsigmndné szül. köbölkuti Ivánkovich Irma Dr. Hőgye István márc éves Nyugalmazott levéltárigazgató, a zempléni levéltár egykori vezetője, Pauler Gyula díjas főlevéltáros, Sátoraljaújhely város díszpolgára és Pro Urbe díjasa, a Kazinczy Társaság alapító tagja és titkára, több közéleti, tudományos és művészeti Hugonay Ája (férje: Hyros Ignácz) Hugonai Ferencz gróf B. Atzél Istvánné (szül. Szentgyörgyi Hugonay Emilia grófhölgy) Hugonay Serpil szentgyörgyi gróf Gróf Hugonnay Árpád Szentgyörgyi gróf Hugonnai Béla kisasszony hava 7. Magyar B-A-Z Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára társaság tagja. 37 éves Rk. XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjt.-ből) éves Rk. m. k. honvéd kapitány éves Rk. Aradon, Réthy Lipót nyomdájában XV. 4. Magyar XV. 4.? április éves rk. beüi plebános Nyomatott Bertalanffy Imrénél en éves Rk. Magyar Szent-Iványi éves Rk. Ny. m. kir. főispán, a Szent Sir-rend parancsnoka Magyar Buschmann F. Nyomda Községi intézet Zoltán gyűjt. XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjt.-ből) XV. 4.

28 Szentgyörgyi gróf Hugonnai Béláné (szül. felső- és alsókorompai Simontsits Izabella) Szentgyörgyi gróf Hugonnay Gusztáv Szentgyörgyi id. gróf Hugonnai Kálmán Szentgyörgyi Gróf Hugonnai Kálmán Szent-Györgyi gróf Hugonay Serpil Szent-Györgyi Gróf Hugonnai Sigmond Hunyadi Gézáné sz. Író Matild Huszár Anna éves Rk. Magyar Buschmann F. Bp. Nyomda Rk. Magyar Szent-Iványi Zoltán gyűjt január Ref. Ny. törvényszéki bíró Bp. Magyar Nyomt. Buschmann F. utódai IV. Ferencz József rakpart éves Rk. Tétény CONCORDIA Pest-Budai Temetkezésirendező Intézet Április éves Rk. beüi plébános Magyar Bertalanffy Imre, Szhely Rk. Császári Királyi Kamarás, arany Sarkantyús Vitéz július éves rk. Sárvár november 8. XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4. Tétény XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjt.-ből) 55 éves - Nyomdaipari V. ottsága 872/1/648.. Születési helye: Vasalja

Foglalkozása, címe Halálozás helye Gyászjelen -tés nyelve. 1959.04.01. 30 éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában

Foglalkozása, címe Halálozás helye Gyászjelen -tés nyelve. 1959.04.01. 30 éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában Név Halálozás ideje Elhunyt kora Vallás a Borosjenıi Aczél Istvánné (szül. Szentgyörgyi Hugonay Emilia grófhölgy) Ajkay Elemér ajkai Ajkay Gyula ajkai Ajkay Zoltán ajkai Albrich Józsefné özv. (sz. Beck

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21.

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21. Balatonudvari község területén nyílvántartott ek a szolgáltató a befogadóképessége engedély száma engedély kiadásának dátuma neve székhelye adószáma címe elnevezése típusa szobák száma ágyak száma ideiglenes

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM. Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. IV. 14r. Zala Vármegye Törvényszékének iratai. Kőszegi Tábla előtti perek 1819-1849

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM. Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. IV. 14r. Zala Vármegye Törvényszékének iratai. Kőszegi Tábla előtti perek 1819-1849 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM IV. 14r. Zala Vármegye Törvényszékének iratai Kőszegi Tábla előtti perek 1819-1849 Raktári száma, neve, terjedelme: 5 doboz = 0,55 ifm Összes

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA (Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása) 2014. október 12.

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA (Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása) 2014. október 12. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA (Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása) 2014. október 12. 1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (ISKOLA, BICSKEI U. 2.) Jegyzőkönyvvezető: Sulyok Erika Tóthné

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 1. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 1. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen 1. helyen pontszáma 1. helyen pályázatának benyújtási ideje 2. helyen 2. helyen pontszáma 2. helyen

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

2013.05.11 9. Budapest Classic Grand Prix VÉGEREDMÉNY

2013.05.11 9. Budapest Classic Grand Prix VÉGEREDMÉNY 1 5 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Csilla Jaguar 420 Sovereign 1968 Old. 1 0 0 152 152 Szakaszeredmények: 1: 16(19.) 2: 8(16.) 3: 9(7.) 4: 9(11.) 5: 13(14.) 6: 28(16.) 7: 8(3.) 8: 21(9.) 9: 19(4.) 10:

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: BIOLÓGIA BIOLÓGIA 1 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok VONALKÓD PARNER PARTNER NÉV SZERVEZET 120010080019012700100005000156576065202008 0000926996 MOHAROS BIZT. ÜGYN. SZOLG. ÉS TAN. KFT. DÉL-PEST ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKSÉG 120010080019012700100005000176086065202008

Részletesebben

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80%

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80% Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV Klaus Bernhard Létai Zoltán Ambrus Zoltán Bali Péter Brauer Daniel Hadnagy Gábor Kámán József Gáspár Alex Harsányi Bálint Harsányi Norbert Kovács Szilárd Jáger

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

Vác Város Díszpolgárai

Vác Város Díszpolgárai Vác Város Díszpolgárai Adományozás éve NÉV 1881 Kanonok, kartali plébános, a piarista gimnázium VII-VIII. osztálya elhunyt Petróczy László kiépítésére 40 ezer forintot adományozott 1886 Váci orvos, a homeopátia

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

Soós gyökerek kutatása

Soós gyökerek kutatása Soós gyökerek kutatása Lezárva: 2008. szeptember 8. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Bakonyszentlászlói temet0 SOÓS PÁLNÉ szül: KOVÁCS MÁRIA született: 1862. dec.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1998. Juhász Lászlóné, iskola Dr. Pataki Mihály, iskola Tóth Vendelné, pedagógus Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben