Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve 1959.04.01. 30 éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában"

Átírás

1 Név Halálozás ideje Elhunyt kora Vallása Foglalkozása, címe Borosjenői Aczél Istvánné (szül. Szentgyörgyi Hugonay Emilia grófhölgy) Ajkay Elemér ajkai Ajkay Gyula ajkai Ajkay Zoltán ajkai Albrich Józsefné özv. (sz. Beck Franciska) Beck Franciska (lásd: Albrich Józsefné özv.) Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve éves rk. Aradon, Réthy Lipót nyomdájában február éves ev. földbirtokos, Vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja december éves ev. volt országgyűlési képviselő, földbirtokos, Vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Vasvármegye nyugalmazott árvaszéki elnöke, előbb a sárvári korábban a celldömölki járások volt főszolgabírája (1938.) január éves ev. földbirtokos, a volt cs. és kir. 9. Nádasdy huszárezred szkv. főhadnagya, vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja december december 6. Uraiújfalu Vasvármegye nyomdavállalat Sárvár HESZ-Nyomda Sárvár Budapest Turul-nyomda, Celldömölk 81 éves rk. Egyházmegye nyomda 81 éves rk. Egyházmegye nyomda Temetkezési vállalat Kucsera Ádám temtk. váll. Kucsera Ádám temtk. váll. Megjegyzés Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéből Sárvár Nagyközség 309/1938. I. férje Kovács Ferenc I. férje Kovács Ferenc Fond XV. 4. XV. 4.

2 1933. április éves német XI-3/6 Alchenbrenner Marie, geb. Auleithner Alexy Tobiás április éves - k. fogházi orvos Bertalanffy, Savaria vállalat Amberg József éves Rk. Budapest Magyar XV. 4. Ambrózy György június éves - cs. kir. kamarás és Bertalanffy Imre, sédeni báró német Auer Gyula Augusztinovicz Nándorné özv. dr. (szül.: Pintér Gizella) Pintér Gizella (lásd: Augusztinovicz Nándorné özv. dr.) dr. magurai Augusz Zsigmond özv. magurai Augusz Zsigmondné (szül. szentgyörgyi Horváth Paulina) augusztus éves rk. megyei árvaszéki irodatiszt Gabriel Ágoston Utoda október éves rk. Nyomdaipari V október éves rk. Nyomdaipari V június Rk. Földbirtokos Magyar Mérei-nyomda, Keszthely Savaria temetk. vállalat Kucsera Ádám 1945.márc Rk. Gász József vállalat, Keszthely Ávár István október éves - vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, az O.T.I. önkormányzatána k v. rendes tagja, a szombathelyi szakszervezetek titkára Gábriel Á. Utóda, 2 példányban; és német nyelvű Vasmegye ottsága 872/1/1041. Vasmegye ottsága 872/1/1041. XV. 4. XV. 4.

3 Babare Adél május /2 éves rk. az egykori fiúmei m. állami felsőbb leányiskola tanára, majd igazgatója Babos Gézáné (szül.: Koczhanóvszky Teréz kohanóczi és vágujhelyi) Koczhanóvszky Teréz kohanóczi és vágujhelyi (lásd: Babos Gézáné) Babos Kálmán szenttamási augusztus augusztus december 9. Nyomdaipari V. 30 éves rk. Huszár István Könyvnyomdája Nyitrán. 30 éves rk. Huszár István Könyvnyomdája Nyitrán. 76 éves rk. nyug. tábornok, a vaskoronarend tulajdonosa, Vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Körmend nagyközség díszpolgára Körmendi könyvnyomda r.t. utóda Weiner. Babos Kálmánné április 10. rk. Nyom. Katona Imrénél Körmenden. Babos Péter január éves rk. városi hivatalnok Egyházmegye Nyomda, Babos Sándor június éves rk. a Művelődési és Sportház igazgatója, a i Vásárcentrum Kft. ügyvezetője Balassa Gábor augusztus éves rk. szombathelyi megyés püspök, Üdvözitőnkről czímzett kapornaki apát, cs. kir. udvari tanácsos A temetést özv. Köck Istvánné első nyitrai vállalata rendezi. A temetést özv. Köck Istvánné első nyitrai vállalata rendezi. Oszterhuber Zsigmond temetk. vállalata Körmend Háry József temetk. váll. Körmend Bem L. temetk. váll. Vasmegye ottsága 872/1/362. Bertalanffy Imre nyomdája

4 Bálint Elek nemescsói Balla Tibor Ballia Antal Ballia Balogh Antal beődi Balogh Antalné beődi (szül.: Farkas Anna gulácsi) Farkas Anna gulácsi (lásd: Balogh Antalné beődi) Balogh Gyula beődi Banics Ferencné (szül.: Pethely Terézia) január éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél november éves - Szignatúra Nyomda ügyvezető igazgatója március éves - Vasmegye volt táblabírája december éves rk. Vas vármegye törvényszéke helyettes elnökalispánja en. Nyomatott Seiler Henriknél en. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en január éves rk. Ny. Dinkgreve Nándor Celldömölk január éves rk. Ny. Dinkgreve Nándor Celldömölk április főlevéltárnok Vasvármegye Nyomdavállalat január éves rk. Özv. Seiler Henrikné, szecsőd Bárány László június éves rk. kanonok, püspöki tanácsos, plébános, aranymisés áldozópap Pethely Terézia (lásd: Banics Ferencné) Bárdossy Krisztina (férj.: Szabó Ignác) Batthyány Ágnes méltóságos grófnő január éves rk. Özv. Seiler Henrikné,? október éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél szeptember éves rk. csillag keresztes hölgy en. Nyomatott en

5 Batthyány Kálmán németújvári gróf Batthyány Lipolda grófnő Batthyány Strattmann László dr. herceg Batthyány- Strattmann Ödön főméltóságú németújvári herceg németújvári id. gróf Batthyány Zsigmond június éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél október éves rk. csillag-keresztes hölgy január éves rk. Vasvármegye örökös főispánja, törvényhatósági bizottságának örökös tagja október ves rk. valóságos belső titkos tanácsos, cs. és kir. kamarás, a főrendiház örökös jogu tagja, Vasvármegye örökös főispánja, hitbizományi birtokos, az olasz Korona-rend tiszti keresztjének-, a pápai Szt.- Gergely-rend tiszti keresztjének-, a Szentsír-rend nagykeresztjének tulajdonosa március 18. Nagybirtokos, a Magyar országgyűlés felsőházának volt tagja en Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Bécs Martineum Rt. Körmend Slavik Ferenc, Körmend Nova Vasvármegye nyomdavállalat Behofsits, Stefan június éves - német Dr. Berger Máté István január éves ciszt. r. aranymisés áldozópap, ny. tanár és lelkész Szentgotthárd Németh Nyomda Szentgotthárd Savaria vállalat. Kucsera Ádám, 1842/931. alisp. ; 2 példányban XI-3/6 XI-3/6

6 1929. október éves német XI-3/6 Berta Beichsgrafin von Zedtwitz Beck Kazimir január éves rk. a szombathelyi takarékpénztár könyvelője Nyom. özv. Seiler H.-nél en Beck Vince június éves rk. német Gedruckt in Steinamanger Békássy István december békási dr éves rk. Vasvármegye ny. főispánja, that. bizottságának örökös tagja Beke Antal január éves rk. vármegyei h. irodaigazgató Békei Vilmos Antal december éves rk. ciszterci rendi áldozópap, kiérd. főgimn. tanár Budapest Dunántuli Nyomdavállalat Rt. Bertalanffy József Wellisch Béla Szentgotthárd Bencz Lajos temetk. váll. Savaria temetk. váll. (Kucsera Á., ) Kettészakadt. I. 67/26. alisp. Dr. Beliczay Zoltán február éves rk. m. kir. pénzügyi titkár Martineum Rt. Bellák Frigyes április éves - m. főelőadó VSZ 200 pld Bencze Józsefné január 3. - i dr. (szül.: Nyomdaipari Szekeres Klára) Vállalat Szekeres Klára (lásd: Bencze Józsefné dr.) Bendefy László dr. Benyó Ferenc január 3. - i Nyomdaipari Vállalat augusztus november éves - a földtani tudományok doktora, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ ny. tudományos főmunkatársa 63 éves rk. ny. főjegyző, Vasvármegyei T.H.B. tag, a keszthelyi Forgalmi Adóhivatal vezetője XI-3/6 FNYV Mérei-nyomda, Keszthely Csillag Flórián vállalata, Keszthely I /26. alisp.

7 Benyovszky Móric benyói és urbanói gróf február 4. rk. a vármegye szeretett főispánja és törvényhatósági bizottságának örökös tagja Berger Károly id október éves rk. bognármester Nyomdaipari V. Berki József Bernhard Ferenc Bertalan István Bertalanffy Sarolta szeptember augusztus szeptember éves - vármegyei tiszti főügyész 62 éves rk. magánzó Bertalanffy, 47 éves rk. püspöki iskolai Egyházmegyei tanító Nyomda június éves rk. irgalmas rendi nővér, polg. iskolai tanítónő Taizs József, Pécs 2561/1936. alisp. Vasmegye a ottsága 872/11/1045. Roth, Szolnok I /1924. alisp. Pápa Langer K. János Bertha György április éves rk. Bertalanffy Berzsenyi Sándor egyházas berzsenyi Bezerédj István bezerédi dr március éves ev. Pápán, a reform. főtanoda betűivel? május éves rk. a országgyűlés felsőházának tagja, Vas vármegye ny. főispánja és volt alispánja, törvényhatósági bizottságának örökös tagja Bíró István január vármegyei árvaszéki elnök Vasvármegye nyomdavállalat Bertalanffy József Concordia temetk. váll. Savarai temetk. vállalat (Kucsera Ádám)

8 Bíró István dr július éves rk. vármegyei árvaszéki ülnök, emléklapos főhadnagy Pg. Blumauer, december Paul özv. várbogyai Bogyay Jánosné szül. szentgyörgyi Horváth Gizella Pátria Nyomda, nov éves rk. Unger Antal Zalaegerszeg Bokor János id október éves ev. Nyomdaipari V. Bokor Jánosné augusztus 72 éves ev. (szül.: Szigethy 16. Nyomdaipari V. Karolin) Szigethy Karolin (lásd.: Bokor Jánosné) Bonyhády Angela (férj. Nárai Szabó Miklós) Bonyhády Octavia bonyhádi Boros Carolina von Rákos (szül.: Szabó) Boros Károly rákosi Boross Ferenc Boross József dr. zelenei augusztus éves ev. Nyomdaipari V május éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en május éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél február éves rk. von Kisgeszény, k.k. Majors- Wittwe november augusztus éves rk. cs. kir. nyugalmazott őrnagy német en Druck von Bertalanffy Güns 69 éves ev. Nyomdaipari V június 2. - m. kir. egészségügyi főtanácsos, közkórházi igazgató főorvos úr Kegyelet zalaegerszegi dísz váll. XI-3/6 XV. 4. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. ottsága 872/1/649. I. 9474/25. alisp.

9 Bors Viktor Bors Viktorné (szül.: Koncz Erzsébet) Koncz Erzsébet (lásd.: Bors Viktorné) december éves rk. vendéglős, Vasvármegye törvényhatóságán ak és r. t. város képviselőtestületé nek tagja Vasvármegye Nyomdavállalat en május éves rk. Vasvármegye nyomdavállalat Szuombathelyen május éves rk. Vasvármegye nyomdavállalat Szuombathelyen Borsics József március éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél Bozzay Gáspár február éves rk. Vasvármegye nyug. főszolgabírája en Egyházm. nyomda Braun Kálmán február éves izr. műszaki kereskedő Budapest Erzsébet nyomda, Vadász u. 33. Brenner János február éves rk. építőmester Seiler Henrik Utódai Buckowsky Carl november német éves - k.k. Rittmeister im 19. Gendermerie- Regimente, und Belitzer des Militär-Verdient- Kreuzes Bujtor József április éves rk. megyei kőnyomdász Chernel Antal augusztus chernelházi éves ref. Vasvármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagja Druck von Emerich v. Bertalanffy in Steinamanger A. Gabriel Tömörd Vasvármegye nyomdavállalat Savaria vállalat. Tulajd. Kucsera Ádám Savaria vállalat Kucsera Á. Savaria vállalat Kucsera Á. Concordia temetk. váll. Özv. Palkovicsné Concordia első temetk. vállalat Bem Lajos temetk. váll. XI-3/6 2 példány

10 Chernel Kálmán chernelházi április éves rk. Ehrenbürgers der königl. Freistadt Güns, Vicepräsidenten des Waisenstuhles, Präsidenten der Kinderbewahrans talt, des Hilfsvereines für arme Schler, weltlichen Präsidenten des kath. Schulstuhles, Visepräsidenten der Sparkassa, Gründungsmitglie des des ungar. Vereines für Geschichte, und correspondirende n Mitgliedes des kön. preußischen und baierischen Gartenvereines német augusztus 53 éves német XI-3/ Július éves német XI-3/6 Coloman von Sztankovits Cronenberg, Ewald Julius Csapody Pálné december zalalövői özv. 21. (szül.: Szabó Amália) Szabó Amália december (lásd.: Csapody 21. Pálné zalalövői özv.) Csébits Ignác január éves rk. nyug. plébános Peresznye Nyomdaipari V. 79 éves rk. Kőszeg 79 éves rk. Kőszeg ottsága 872/1/90.

11 Csermely Gyula augusztus éves - város polgármestere Cserményi Vajk január éves - Szent István Király Múzeum igazgatóhelyettes e Csillag Márton november éves rk. áldozópap, szerencsi plébános, szentszéki tanácsos, szentszéki bíró Csizmadia Pál október éves ev. ny. ág. ev. tanító, vasvármegyei törv. hatósági bizottsági tag Székesfehérvár? Szabad Vasmegye Nyomda Szerencs Farkas Elemér, Szerencs Nyomt. Buschmann F. utódai IV. Ferenc József rakpart 6-7. Csóka István február éves rk. Vasmegye Nyomda Czapáry Jenőné (szül.: Takáts Irma) Takáts Irma (lásd.: Czapáry Jenőné) június éves rk. Nyomda június éves rk. Nyomda Czelecz Ferenc június 17. Szentgotthárdi Kerületi Munkásbiztosító Pénztár igazgató helyettese Szentgotthárd Németh Vilmos könyvnyomdája Szentgotthárd Községi intézet központi irodája: IV, Kigyó-utca /1945. alisp. I /26. alisp. ottsága 872/1/61. ottsága 872/1/526. ottsága 872/1/526. XI-3/6 XI-3/6

12 Cziff Antal október éves - vármegyei irodafőigazgató, a III. osztályú polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa Czindery Etelka nagy-atádi Dalos Viktorné özv. (szül.: Rácz Vilma) Rácz Vilma (lásd.: Dalos Viktorné özv.) Demetrovits Katalin (ónodvári Ónody Zoltánné) Somogyi Újság Nyomdai Rt. Kaposvár április éves rk. Bertalanffy Imre nyomdájában en október éves rk. ny. tanítónő Nyomdaipari V október éves rk. ny. tanítónő Nyomdaipari V január 21. ev. szentgotthárdi Protestáns Nőegylet alelnöknője Detre Gyula június éves rk. nyug. MÁV főművezető Deutsch Terézia (özv. Friedrich Jakabné) Divicsek Klára (férj. Istóczy Ignác) Doctor Moritz Edler von Hohenlangen grazi klinika Wellisch Béla Szentgotthárd Vasmegye Nyomda október éves izr. Szentgotthárd Németh Nyomda Szentgotthárd október éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél május Mittellangenauer mech. Weberei and Appretur und er ungarische Baumwollindustri e I /24. alisp. ottsága 872/1/1043. ottsága 872/1/1043. ottsága 872/1/402. XI-3/6 en Bécs német 13640/1929. alisp. XI-3/6

13 Dombay Katóka Dominek Ferenc id december 3. 4 éves rk. Vasmegye október éves rk. nyugdíjas Nyomdaipari V. Döbrentey Antal július éves ev. Vasvármegye lb. fő- és járás szolgabírája Dömötör Gusztávné özv. (szül. Udvardy Emma) Udvardy Emma (lásd.: Dömötör Gusztávné özv.) Trakostyányi Gróf Draskovits Rozalia Eggenberger Károly Eggenberger Károlyné (szül. Kijátz Aloyzia) Kijátz Aloyzia (lásd.: Eggenberger Károlyné) Dunántuli Nyomdavállalat Rt október éves rk. Nyomdaipari V október éves rk. Nyomdaipari V ápr éves Csillag Keresztes Dáma március éves rk. püspöki uradalmi tartó szeptember szeptember 10. ottsága 872/1/681. ottsága 872/1/837. ottsága 872/1/1044. ottsága 872/1/1044. Magyar XV. 4. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en 25 éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en 25 éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en

14 Eitner Sándorné eiteritzi (szül. kiskölkedi Szabó Etelka) Szabó Etelka kiskölkedi (lásd.: Eitner Sándorné eiteritzi) január 31. rk. Zrinyi-nyomda rt. nyomása Zalaegerszeg január 31. rk. Zrinyi-nyomda rt. nyomása Zalaegerszeg Dr. Erdélyi Jenő október éves izr. ügyvéd Szentgotthárd Németh Nyomda, Szentgotthárd Erdődy december 64 éves rk. német birodalmi Bécs Gerold Károly fia Ernesztina grófnő 28. bárónő, cs. kir. nyomdájában (szül.: Csillagkeresztes Bécsben Lerchenfeld- és Palota Dáma Prennberg) Erdődy Károly monyorókeréki és monoszlói gróf Erdődy Sándor monyorókeréki és monoszlói gróf január éves rk. Varasd megye örökös főispánja január éves rk. csász. és kir. kamarás, a Magyar Országgyűlés Felsőházának tagja, szolg. kívüli huszárszázados, Varasd vármegye örökös főispánja és várának kapitánya Sieber örökösei nyomd. Vép Vasvármegye nyomdavállalata Siposs Dezső a Kegyelet disz vállalata Zalaegerszeg Siposs Dezső a Kegyelet disz vállalata Zalaegerszeg Ernetz Károly március 2. rk. vármegyei kiadó Népnyomda Bem L. tem. váll. Ernuszt József szeptember 59 éves rk. gerdovcháki 14. Ernuszt Mária november éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Gerdowcháki Ernuszt Kelemen és kéthelyi Kéthelyi Ida kislánya XI-3/6

15 Esterházy Miklós galánthai herceg dr április éves rk. Fraknó örökös ura, Edelstetten fejedelmi grófja, Sopronvármegye örökös főispánja, valóságos belső titkos tanácsos, csász. és kir. kamarás, királyi főpohárnokmeste r, a főrendiház örökös, MTA igazgatósági tagja, szolg. kiv. huszárőrnagy, az aranygyapjas rend vitéze, az I. oszt. vaskorona rend, a karddal ékesített Signum Laudis és a pápai Pius rend nagy keresztjének tulajdonosa, a herceg Eszterházy Pál nádor által alapított elsőszülöttségi hitbizomány birtokosa, Sopron vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja Sopron Tóth Nyomda Sopron

16 Ettingshausen Ödön Fabián Ignác nagy-zsennyei Farkas Istvánné (szül.: Kovács Terézia) Farkas Istvánné (szül.: Kovács Terézia) Kovács Terézia (lásd.: Farkas Istvánné) február 26. Szentgotthárdi Általános Takarékpénztár nyugalmazott ügyvezető igazgatója, Sztgotthárdi Takarékpénztár Rt. felügyelőbizottsá gi tagja január éves rk. nyugalmazott kir. tvszéki Szentgotthárd Németh Vilmos könyvnyomdája Szentgotthárd Egyházmegyei nyomda irodaigazgató március éves rk. Nyomdaipari V március éves rk. Nyomdaipari V március éves rk. Nyomdaipari V. Farkas József június éves rk. Vasmegye Nyomda Farkas Júlia gulácsi özv. (férj. tarótházi báró Mikos Jánosné) december éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Sabaria temetk. vállalat ottsága 872/1/1/144. ottsága 872/1/1/144. ottsága 872/1/1/144. ottsága 872/1/401. XI-3/6

17 Mikos Jánosné tarótházi báró (lásd.: Farkas Júlia gulácsi özv.) Feiszt György veszprémi Fejes Zoltán dr. Eörmenyesi Fiáth Juliánna (férje: Szentgyörgyi Gróf Hugonnai Gustáv) Finta Györgyné özv. Friedrich András december éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en 25 éves informatikus Budapest november 26. mérnök március éves ref. Szentgotthárdi Áll. Reálgimnázium tanára Szentgotthárd Németh Vilmos nyomdája télutó éves Rk. Kőszeg XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjteményéből) [1954. január] éves rk. Budapest Nyomda szeptember éves - Mitinhaber der Firma Alexander Putsch Friedrich Jakab május éves izr. magánzó, a Szentgotthárdi Takarékpénztár r.t. alelnöke özv. Friedrich Jakabné (szül. Deutsch Terézia) Fülöp Ferencné (sz. Turáni Gabriella) Gabriel Jánosné özv. (szül.: Kranzbauer Anna) Gaiger Ferenc jobbágyi dr. Gaiger Ignác jobbágyi Karlsbad német Friedrich Reisz Oberwarth Szentgotthárd Németh Vilmos könyvnyomdája, Szentgotthárd október éves izr. Szentgotthárd Németh Nyomda Szentgotthárd éves június éves rk. Gabriel Á május éves rk. kir. aljárásbíró Seiler H. Utódai május éves rk. vármegyei árvaszéki elnök, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa Martineum Rt. Savaria temetk. váll. Kucsera Ádám ottsága 872/1/7. I /21. alisp. XI-3/6 XI-3/6 XI-3/6

18 Gaiger Sándor jobbágyi július éves - cs. kir. nyugalmazott huszár-kapitány Nyom. Bertalanfy Imrénél en Garai Lujza március 19. rk. ny. postafőellenőr Nyomdaipari V. Gáspár Imre id. Géfin Gyula dr. Gerencsér Istvánné özv. (szül.: Huszár Krisztina) Huszár Krisztina (lásd.: Gerencsér Istvánné özv.) december november december december éves rk. Szabad Vasmegye Nyomda 85 éves rk. pápai prelátus, nagyprépost, az Egyházmegyei Könyvtár és a Püspöki Levéltár igazgatója 71 éves rk. Nyomdaipari V. ottsága 872/1/180. ottsága 872/1/711. VSZ 71 éves rk. Nyomdaipari V. Gerlits Elek dr május éves rk. Vasvármegye celldömölki járásának főszolgabírája, törvényhatósági bizottságának tagja Gerlits Sándor szeptember éves rk. Vasvármegye árvaházának ny. igazgatója, a koronás aranyérdemkereszt tulajdonosa Celldömölk Vasvármegye nyomdavállalat Langer János Klausz és Stampf vállalat Óperint u. 11. és Paragvár u. 23. ottsága 1065 ottsága 1065

19 Geröly József? éves rk. nyug. megyei főpénztárnok Gerzabeck Béla gerzabinai Gorzó Mihály jóódi Gottmann Józsefné (szül.: Granadir Theresia) Granadir Theresia (lásd.: Gottmann Józsefné) Gömbös Károly jákfai Grimm Károlyné özv. (szül.: Bernhard Emilia) Bernhard Emilia (lásd.: Grimm augusztus éves rk. Vas megyéhez szolgálat tétel végett beosztott r. a. cs. k. országos főtörvényszéki hivatal tiszt Bertalanfy József könyvnyomdája en április éves rk. Bertalanfy Imre nyomdájában en május éves rk. Nyom. Bertalanfy Imrénél en május éves rk. Nyom. Bertalanfy Imrénél en április éves - vármegyei vizsgáló, eml. hadnagy december december 27. Bem Lajos temetk. vállalata Gabriel Á. Utóda 73 éves rk. Egyházmegyei Könyvnyomda 73 éves rk. Egyházmegyei Könyvnyomda Károlyné özv.) Grünwald Lajos október éves - kereskedő és városi képviselő Grynaeus György id. Guary Ernő guari és felsőszelestei és német Druck von Bertalanfy in Steinamanger február éves rk. Vasmegye Nyomda január éves rk. ny. vármegyei levéltárnok Martineum Rt. Concordia Özv. Palkovicsné, Thököly I. u. 5. Concordia Özv. Palkovicsné, Thököly I. u. 5. Concordia első tem. váll. Thököly I. u. 6. ottsága 872/1/110.

20 Gyöngyösy Vilmos dr július éves izr. az összes gyógytudományo knak a bécsi cs. és kir. tud. egyetem diszoklevelével kitüntetett tudora, az 1848-iki bécsi diáklegio tagja, honvédorvos, Vasvármegye tb. főorvosa Haiden József július éves rk. jogtudor, h. ügyvéd s a földhitelintézet jogügyi fogalmazója Seiler Henrik Utódai Könyvnyomdája Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Hargitai Zsolt június éves Hauer Tamás november 63 éves Kőszeg Város egykori alpolgármestere Magyar XV. 4. Hederváry Miklós Hegedüs László Béla Hegedüs Loránt dr július éves rk. ny. áll. főhadnagy, pilóta január éves rk. premontrei kanonok, ny. plébános, szentszéki kötelékvédő, az Egyházmegyei Levéltár munkatársa január éves m. kir. titkos tanácsos, v. pénzügyminiszter, felsőházi tag, a TÉBE elnöke, stb. szombathelyi kórház Langer K. János, Concordia első tem. váll. özv. Palkovits Gyuláné jogutóda Palkovits Anna Thököly I. u /1935. alisp. Budapest dr. Koffler Károly XI-3/6

21 Hegyi (Mathiasz) Miklós omoroviczai Heinrich Gábor Hencsey Antal hencsei július éves M. kir. légügyi főellenőr, a pilótaügy éke, büszkesége március 2. okl. építész, a MNB főtanácsosa stb október éves rk. Vasvármegye árvaszéke nyugalmazott ülnöke Henne Antal április éves rk. volt határőrvidéki 2. sz. cs. és kir. gyalogezred zenekarának ezredkarmestere és szombathelyi székeskáptalan karnagya Balaton Németh Vilmos könyvnyomdája Szentgotthárd Budapest Buschmann nyomda Bertalanffy, Egyházm. nyomda, Községi intézet Savaria temetk. váll. Bem Lajos temetk. váll. XI-3/6 XI-3/6

22 Herbst Géza /1938/ 74 éves Vasvármegye nyug. alispánja, udvari tanácsos, törvényhatósági bizottságának örökös, kisgyűlésének és közigazgatási bizottságának tagja, a érdemrend középkeresztjéne k, a vaskorona rend III. oszt., a polgári hadi érdemkereszt 2. oszt., a vöröskereszt 2. oszt. h. é. diszjelvényének tulajdonosa, a szombathelyi községi közigazgatási tanfolyam igazgatója, Németújvár község díszpolgára Hetényi (Dremmel) László december 30. rk. Nyug. dohánygyári ügyelő helyettes Hidasy József Kornél éves rk. szombathelyi püspök Hidasy Kornél október éves rk. i megyés püspök, pápai trónálló, római gróf Hodászy Gábor szeptember 10. Vasvármegye nyomdavállalat Szentgotthárd Németh nyomda Szentgotthárd Egyházmegyei nyomda, 61 éves rk. földbirtokos Dunántúli Nyomdavállalat Rt. Bem Lajos temetk. vállalata Dunántúli Nyomdavállalat Rt. I /1926. alisp. XI-3/6

23 Hodászy István március éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél Hoffmann Ferencné (szül. Meixner Mária) Hofman Miklós Holczer Ferenc dr. Holy Jánosné özv. (szül.: Hegyi Lujza) Hegyi Lujza (lásd.: Holy Jánosné özv.) Baron Alexander von Horwath zu Szt György Szentgyörgyi Horváth Antal augusztus augusztus 27. en 39 éves rk. Szentgotthárd Wellisch Béla Szentgotthárd 53 éves - elvtárs, az MSZMP i Városi Bizottságának tagja, a Vas Megyei Nyomdaipari Vállalat igazgatója május éves - Vas Megyei VB Igazgatási Osztályának vezetője október éves rk. Nyomdaipari V október éves rk. Nyomdaipari V október 25. Német H. Onagen, Erste Breslauer Beerdigungs- Anstalt márc Cs. Kir. kamarás és Tekintetes Sopron vármegye főispáni Helytartója + 1 db köszönőlevél (a Vas Megyei Nyomdaipari Vállalat vezetőségétől és dolgozóitól) XI-3/6 VSZ + boríték ottsága 872/1/1042. ottsága 872/1/1042. XV. 4. Magyar

24 Szent-Györgyi báró Horváth Antal özvegy szentgyörgyi Horváth Antalné (szül. Báró Orczy Paulina) Szentgyörgyi Horváth Cecília Szent-Györgyi Horváth Constantia Horváth Dezső Kisasszony havának éves Jeles Mária Theresia Hadi Rendje Keresztes Vitézének, Eö Császári Királyi Apostoli Felsége aranykulcsu Kamarása, és ugyan Eö Felsége dicső Nevét viselő Magyar Lovas Ezredje Ezredese Lengyelország Levél XV febr éves Magyar Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéb ől július éves Rk. Ötvös Magyar Jeiteles H. Kaposvár jan éves Rk. Szentmihály Magyar Fischel F. Szent-Iványi Zoltán gyűjt december - nyug. várm. Seiler 7. főjegyző Horváth Eduard január éves rk. Nyom. Tahy Gy.- nál Zalaegerszegen Emanuel von Horváth von Szent-György október éves Német Beiler Henrik Utódai Könyvnyomdája, XV. 4. Szent-Györgyi Horváth Ernő Horváth Ferencné (szül.: Molnár Mária) Szentgyörgyi Horváth László március éves Rk. Sopron Magyar Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéb ől július éves rk. Nyomdaipari V. ottsága 872/1/ július Rk. Sopron Magyar XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4.

25 hrabovai Hrabovszky László Molnár Mária (lásd.: Horváth Ferencné) Szent-Györgyi Horváth János Szent Györgyi Horváth József Horváth Józsefné özv. (szül.: Darázs Karola) Darázs Karola (lásd.: Horváth Józsefné özv.) Szent-Györgyi Horváth Károlina 1944.? 13. evang. MNB főellenőre szombathelyi fiókintézetének főnökhelyettese Vasvármegye Nyomdavállalat július éves rk. Nyomdaipari V nyárelő hava éves ő császári királyi Felsége aranykulcsos hívének, s több nemes megyék táblabírája ottsága 872/1/469. XI-3/6 Pest Magyar XV ápr éves Cs. Kir. Kamarás Magyar XV augusztus augusztus éves rk. Vasmege Nyomda 65 éves rk. Vasmege Nyomda Október Boldogfa Magyar Nyom. Tahy R.-nál Z.-E. Horváth Károly január éves rk. vármegyei irodatiszt Szent-Györgyi febr éves Magyar Horváth Krisztina (Kiss Ernest, Császári Királyi Fő Hadnagy felesége Pátria Nyomda, ottsága 872/1/474. ottsága 872/1/474. Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéb ől XV. 4.

26 Szent-Györgyi Horváth Magdolna vizeki Tallián Pál özvegye Szent-Györgyi Horváth Mária szept éves Rk. Veszprém Magyar XV Boldog Asszony havának 12. Horváth Miklós március éves rk. földbirtokos, Vasvármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja Horváth Miklósné özv. (szül.: jobbágyi Gaiger Mária) Gaiger Mária jobbágyi (lásd.: Horváth Miklósné özv.) Szentgyörgyi Horváth Ottmár Szent-györgyi Horváth Pál szentpéteri Horváth Pál Szent-Györgyi Horváth Sigmond Szent-györgyi Horváth Zsigmond december december 4. Bögöte Dunántúli Nyomdavállalat Rt. 78 éves rk. 78 éves rk aug éves Rk ki országgyűlési képviselő, földbirtokos Magyar Pest, Emich Gusztáv magy. akad. nyomdász nov Rk. Magyar Szt-Iványi Zoltán gyűjt november Szent András havának éves rk. Vasvármegye nyug. főszolgabírája, Muraszombat- Szentgotthárdi járás főszolgabírája 74 éves Rk. Császári, Királyi valóságos kamarás, Belső Titkos os, Tekintetes Békes- Vármegyei Főispán március éves cs. és kir. kamarás Szentgotthárd Vasvármegye nyomdavállalat, Magyar Káptalannak levél Özv. Seiler Henrikné, Szhely XV. 4. XV. 4. XV. 4. Concordia XV. 4.

27 1910. ápr Rk. özv. szentgyörgyi Horváth Zsigmndné szül. köbölkuti Ivánkovich Irma Dr. Hőgye István márc éves Nyugalmazott levéltárigazgató, a zempléni levéltár egykori vezetője, Pauler Gyula díjas főlevéltáros, Sátoraljaújhely város díszpolgára és Pro Urbe díjasa, a Kazinczy Társaság alapító tagja és titkára, több közéleti, tudományos és művészeti Hugonay Ája (férje: Hyros Ignácz) Hugonai Ferencz gróf B. Atzél Istvánné (szül. Szentgyörgyi Hugonay Emilia grófhölgy) Hugonay Serpil szentgyörgyi gróf Gróf Hugonnay Árpád Szentgyörgyi gróf Hugonnai Béla kisasszony hava 7. Magyar B-A-Z Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára társaság tagja. 37 éves Rk. XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjt.-ből) éves Rk. m. k. honvéd kapitány éves Rk. Aradon, Réthy Lipót nyomdájában XV. 4. Magyar XV. 4.? április éves rk. beüi plebános Nyomatott Bertalanffy Imrénél en éves Rk. Magyar Szent-Iványi éves Rk. Ny. m. kir. főispán, a Szent Sir-rend parancsnoka Magyar Buschmann F. Nyomda Községi intézet Zoltán gyűjt. XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjt.-ből) XV. 4.

28 Szentgyörgyi gróf Hugonnai Béláné (szül. felső- és alsókorompai Simontsits Izabella) Szentgyörgyi gróf Hugonnay Gusztáv Szentgyörgyi id. gróf Hugonnai Kálmán Szentgyörgyi Gróf Hugonnai Kálmán Szent-Györgyi gróf Hugonay Serpil Szent-Györgyi Gróf Hugonnai Sigmond Hunyadi Gézáné sz. Író Matild Huszár Anna éves Rk. Magyar Buschmann F. Bp. Nyomda Rk. Magyar Szent-Iványi Zoltán gyűjt január Ref. Ny. törvényszéki bíró Bp. Magyar Nyomt. Buschmann F. utódai IV. Ferencz József rakpart éves Rk. Tétény CONCORDIA Pest-Budai Temetkezésirendező Intézet Április éves Rk. beüi plébános Magyar Bertalanffy Imre, Szhely Rk. Császári Királyi Kamarás, arany Sarkantyús Vitéz július éves rk. Sárvár november 8. XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4. Tétény XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjt.-ből) 55 éves - Nyomdaipari V. ottsága 872/1/648.. Születési helye: Vasalja

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 244/1997. (X.27.) számú h a t á r o z a t a a bírósági ülnökök választásáról A közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV tv. 10. j.)

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok VONALKÓD PARNER PARTNER NÉV SZERVEZET 120010080019012700100005000156576065202008 0000926996 MOHAROS BIZT. ÜGYN. SZOLG. ÉS TAN. KFT. DÉL-PEST ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKSÉG 120010080019012700100005000176086065202008

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó)

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) Férfi Kard Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) 1 KISS Ábel NKESE 2 VARGA Tamás GEAC 3 PÉNZES Zsolt BVSC 3 SZABÓ Tamás SÁRVÁR 5 DOHI Zoltán GEAC 6 KOVÁCS Balázs ZSPOVE 7 BÓDY Kolos GEAC 8 FERKE

Részletesebben

2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY

2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY 2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY Nap április 1. szerda április 2. csütörtök Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06:00-08:00 8639-es sz. út

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80%

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80% Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV Klaus Bernhard Létai Zoltán Ambrus Zoltán Bali Péter Brauer Daniel Hadnagy Gábor Kámán József Gáspár Alex Harsányi Bálint Harsányi Norbert Kovács Szilárd Jáger

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 2014. évi országos döntőjének eredményhirdetése következik.

Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 2014. évi országos döntőjének eredményhirdetése következik. Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 2014. évi országos döntőjének eredményhirdetése következik. Az Anyanyelvápolók Szövetségének könyvjutalmát kapják a következő versenyzők. A díjakat Juhász Judit

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. december 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 LEÁNY EREDMÉNYEK 100 m leány IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m leány 1 ief. 1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 2. Molnár Erzsébet 1999 Ált. Isk. Tüskevár Megye

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2.

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. Női felnőtt kategória 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. 1:38:38 024 Noi 18-39 év Beke Mónika 3. 1:43:39 116 Noi 18-39 év Tasnádi Erika 4. 1:48:53 002 Noi

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1991. Botka Lajosné, igazgató Fejér Mária, tanító Dr.Figus Ilinyi Albert, orvos Szabó András, igazgató Dr.Varga Lajos, pedagógus

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája Pályázó Pályázati kategória Terület Pályázat címe 1 Belső Tűz Legyél Te a Tűz! 2 Belső Tűz Alkossunk együtt! 3 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő 4 Daniló

Részletesebben

Nyilvántartás Balatonederics Települési Önkormányzat területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

Nyilvántartás Balatonederics Települési Önkormányzat területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről szám Kidásánk dátum időbeli korláti A szolgálttó neve, lkcíme, illetve székhely -szolgálttó dószám Nyilvántrtás Bltonederics Települési Önkormányzt területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

Ybl Miklós-díj - Wikipédia

Ybl Miklós-díj - Wikipédia Page 1 of 6 Ybl Miklós-díj A Wikipédiából, a szabad lexikonból. (Ybl-díj szócikkből átirányítva) Az Ybl Miklós-díjat 1953-ban alapította a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa (1069/1953. (XI. 6.) határozat),

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben