Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve 1959.04.01. 30 éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában"

Átírás

1 Név Halálozás ideje Elhunyt kora Vallása Foglalkozása, címe Borosjenői Aczél Istvánné (szül. Szentgyörgyi Hugonay Emilia grófhölgy) Ajkay Elemér ajkai Ajkay Gyula ajkai Ajkay Zoltán ajkai Albrich Józsefné özv. (sz. Beck Franciska) Beck Franciska (lásd: Albrich Józsefné özv.) Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve éves rk. Aradon, Réthy Lipót nyomdájában február éves ev. földbirtokos, Vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja december éves ev. volt országgyűlési képviselő, földbirtokos, Vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Vasvármegye nyugalmazott árvaszéki elnöke, előbb a sárvári korábban a celldömölki járások volt főszolgabírája (1938.) január éves ev. földbirtokos, a volt cs. és kir. 9. Nádasdy huszárezred szkv. főhadnagya, vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja december december 6. Uraiújfalu Vasvármegye nyomdavállalat Sárvár HESZ-Nyomda Sárvár Budapest Turul-nyomda, Celldömölk 81 éves rk. Egyházmegye nyomda 81 éves rk. Egyházmegye nyomda Temetkezési vállalat Kucsera Ádám temtk. váll. Kucsera Ádám temtk. váll. Megjegyzés Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéből Sárvár Nagyközség 309/1938. I. férje Kovács Ferenc I. férje Kovács Ferenc Fond XV. 4. XV. 4.

2 1933. április éves német XI-3/6 Alchenbrenner Marie, geb. Auleithner Alexy Tobiás április éves - k. fogházi orvos Bertalanffy, Savaria vállalat Amberg József éves Rk. Budapest Magyar XV. 4. Ambrózy György június éves - cs. kir. kamarás és Bertalanffy Imre, sédeni báró német Auer Gyula Augusztinovicz Nándorné özv. dr. (szül.: Pintér Gizella) Pintér Gizella (lásd: Augusztinovicz Nándorné özv. dr.) dr. magurai Augusz Zsigmond özv. magurai Augusz Zsigmondné (szül. szentgyörgyi Horváth Paulina) augusztus éves rk. megyei árvaszéki irodatiszt Gabriel Ágoston Utoda október éves rk. Nyomdaipari V október éves rk. Nyomdaipari V június Rk. Földbirtokos Magyar Mérei-nyomda, Keszthely Savaria temetk. vállalat Kucsera Ádám 1945.márc Rk. Gász József vállalat, Keszthely Ávár István október éves - vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, az O.T.I. önkormányzatána k v. rendes tagja, a szombathelyi szakszervezetek titkára Gábriel Á. Utóda, 2 példányban; és német nyelvű Vasmegye ottsága 872/1/1041. Vasmegye ottsága 872/1/1041. XV. 4. XV. 4.

3 Babare Adél május /2 éves rk. az egykori fiúmei m. állami felsőbb leányiskola tanára, majd igazgatója Babos Gézáné (szül.: Koczhanóvszky Teréz kohanóczi és vágujhelyi) Koczhanóvszky Teréz kohanóczi és vágujhelyi (lásd: Babos Gézáné) Babos Kálmán szenttamási augusztus augusztus december 9. Nyomdaipari V. 30 éves rk. Huszár István Könyvnyomdája Nyitrán. 30 éves rk. Huszár István Könyvnyomdája Nyitrán. 76 éves rk. nyug. tábornok, a vaskoronarend tulajdonosa, Vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Körmend nagyközség díszpolgára Körmendi könyvnyomda r.t. utóda Weiner. Babos Kálmánné április 10. rk. Nyom. Katona Imrénél Körmenden. Babos Péter január éves rk. városi hivatalnok Egyházmegye Nyomda, Babos Sándor június éves rk. a Művelődési és Sportház igazgatója, a i Vásárcentrum Kft. ügyvezetője Balassa Gábor augusztus éves rk. szombathelyi megyés püspök, Üdvözitőnkről czímzett kapornaki apát, cs. kir. udvari tanácsos A temetést özv. Köck Istvánné első nyitrai vállalata rendezi. A temetést özv. Köck Istvánné első nyitrai vállalata rendezi. Oszterhuber Zsigmond temetk. vállalata Körmend Háry József temetk. váll. Körmend Bem L. temetk. váll. Vasmegye ottsága 872/1/362. Bertalanffy Imre nyomdája

4 Bálint Elek nemescsói Balla Tibor Ballia Antal Ballia Balogh Antal beődi Balogh Antalné beődi (szül.: Farkas Anna gulácsi) Farkas Anna gulácsi (lásd: Balogh Antalné beődi) Balogh Gyula beődi Banics Ferencné (szül.: Pethely Terézia) január éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél november éves - Szignatúra Nyomda ügyvezető igazgatója március éves - Vasmegye volt táblabírája december éves rk. Vas vármegye törvényszéke helyettes elnökalispánja en. Nyomatott Seiler Henriknél en. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en január éves rk. Ny. Dinkgreve Nándor Celldömölk január éves rk. Ny. Dinkgreve Nándor Celldömölk április főlevéltárnok Vasvármegye Nyomdavállalat január éves rk. Özv. Seiler Henrikné, szecsőd Bárány László június éves rk. kanonok, püspöki tanácsos, plébános, aranymisés áldozópap Pethely Terézia (lásd: Banics Ferencné) Bárdossy Krisztina (férj.: Szabó Ignác) Batthyány Ágnes méltóságos grófnő január éves rk. Özv. Seiler Henrikné,? október éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél szeptember éves rk. csillag keresztes hölgy en. Nyomatott en

5 Batthyány Kálmán németújvári gróf Batthyány Lipolda grófnő Batthyány Strattmann László dr. herceg Batthyány- Strattmann Ödön főméltóságú németújvári herceg németújvári id. gróf Batthyány Zsigmond június éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél október éves rk. csillag-keresztes hölgy január éves rk. Vasvármegye örökös főispánja, törvényhatósági bizottságának örökös tagja október ves rk. valóságos belső titkos tanácsos, cs. és kir. kamarás, a főrendiház örökös jogu tagja, Vasvármegye örökös főispánja, hitbizományi birtokos, az olasz Korona-rend tiszti keresztjének-, a pápai Szt.- Gergely-rend tiszti keresztjének-, a Szentsír-rend nagykeresztjének tulajdonosa március 18. Nagybirtokos, a Magyar országgyűlés felsőházának volt tagja en Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Bécs Martineum Rt. Körmend Slavik Ferenc, Körmend Nova Vasvármegye nyomdavállalat Behofsits, Stefan június éves - német Dr. Berger Máté István január éves ciszt. r. aranymisés áldozópap, ny. tanár és lelkész Szentgotthárd Németh Nyomda Szentgotthárd Savaria vállalat. Kucsera Ádám, 1842/931. alisp. ; 2 példányban XI-3/6 XI-3/6

6 1929. október éves német XI-3/6 Berta Beichsgrafin von Zedtwitz Beck Kazimir január éves rk. a szombathelyi takarékpénztár könyvelője Nyom. özv. Seiler H.-nél en Beck Vince június éves rk. német Gedruckt in Steinamanger Békássy István december békási dr éves rk. Vasvármegye ny. főispánja, that. bizottságának örökös tagja Beke Antal január éves rk. vármegyei h. irodaigazgató Békei Vilmos Antal december éves rk. ciszterci rendi áldozópap, kiérd. főgimn. tanár Budapest Dunántuli Nyomdavállalat Rt. Bertalanffy József Wellisch Béla Szentgotthárd Bencz Lajos temetk. váll. Savaria temetk. váll. (Kucsera Á., ) Kettészakadt. I. 67/26. alisp. Dr. Beliczay Zoltán február éves rk. m. kir. pénzügyi titkár Martineum Rt. Bellák Frigyes április éves - m. főelőadó VSZ 200 pld Bencze Józsefné január 3. - i dr. (szül.: Nyomdaipari Szekeres Klára) Vállalat Szekeres Klára (lásd: Bencze Józsefné dr.) Bendefy László dr. Benyó Ferenc január 3. - i Nyomdaipari Vállalat augusztus november éves - a földtani tudományok doktora, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ ny. tudományos főmunkatársa 63 éves rk. ny. főjegyző, Vasvármegyei T.H.B. tag, a keszthelyi Forgalmi Adóhivatal vezetője XI-3/6 FNYV Mérei-nyomda, Keszthely Csillag Flórián vállalata, Keszthely I /26. alisp.

7 Benyovszky Móric benyói és urbanói gróf február 4. rk. a vármegye szeretett főispánja és törvényhatósági bizottságának örökös tagja Berger Károly id október éves rk. bognármester Nyomdaipari V. Berki József Bernhard Ferenc Bertalan István Bertalanffy Sarolta szeptember augusztus szeptember éves - vármegyei tiszti főügyész 62 éves rk. magánzó Bertalanffy, 47 éves rk. püspöki iskolai Egyházmegyei tanító Nyomda június éves rk. irgalmas rendi nővér, polg. iskolai tanítónő Taizs József, Pécs 2561/1936. alisp. Vasmegye a ottsága 872/11/1045. Roth, Szolnok I /1924. alisp. Pápa Langer K. János Bertha György április éves rk. Bertalanffy Berzsenyi Sándor egyházas berzsenyi Bezerédj István bezerédi dr március éves ev. Pápán, a reform. főtanoda betűivel? május éves rk. a országgyűlés felsőházának tagja, Vas vármegye ny. főispánja és volt alispánja, törvényhatósági bizottságának örökös tagja Bíró István január vármegyei árvaszéki elnök Vasvármegye nyomdavállalat Bertalanffy József Concordia temetk. váll. Savarai temetk. vállalat (Kucsera Ádám)

8 Bíró István dr július éves rk. vármegyei árvaszéki ülnök, emléklapos főhadnagy Pg. Blumauer, december Paul özv. várbogyai Bogyay Jánosné szül. szentgyörgyi Horváth Gizella Pátria Nyomda, nov éves rk. Unger Antal Zalaegerszeg Bokor János id október éves ev. Nyomdaipari V. Bokor Jánosné augusztus 72 éves ev. (szül.: Szigethy 16. Nyomdaipari V. Karolin) Szigethy Karolin (lásd.: Bokor Jánosné) Bonyhády Angela (férj. Nárai Szabó Miklós) Bonyhády Octavia bonyhádi Boros Carolina von Rákos (szül.: Szabó) Boros Károly rákosi Boross Ferenc Boross József dr. zelenei augusztus éves ev. Nyomdaipari V május éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en május éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél február éves rk. von Kisgeszény, k.k. Majors- Wittwe november augusztus éves rk. cs. kir. nyugalmazott őrnagy német en Druck von Bertalanffy Güns 69 éves ev. Nyomdaipari V június 2. - m. kir. egészségügyi főtanácsos, közkórházi igazgató főorvos úr Kegyelet zalaegerszegi dísz váll. XI-3/6 XV. 4. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. ottsága 872/1/649. I. 9474/25. alisp.

9 Bors Viktor Bors Viktorné (szül.: Koncz Erzsébet) Koncz Erzsébet (lásd.: Bors Viktorné) december éves rk. vendéglős, Vasvármegye törvényhatóságán ak és r. t. város képviselőtestületé nek tagja Vasvármegye Nyomdavállalat en május éves rk. Vasvármegye nyomdavállalat Szuombathelyen május éves rk. Vasvármegye nyomdavállalat Szuombathelyen Borsics József március éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél Bozzay Gáspár február éves rk. Vasvármegye nyug. főszolgabírája en Egyházm. nyomda Braun Kálmán február éves izr. műszaki kereskedő Budapest Erzsébet nyomda, Vadász u. 33. Brenner János február éves rk. építőmester Seiler Henrik Utódai Buckowsky Carl november német éves - k.k. Rittmeister im 19. Gendermerie- Regimente, und Belitzer des Militär-Verdient- Kreuzes Bujtor József április éves rk. megyei kőnyomdász Chernel Antal augusztus chernelházi éves ref. Vasvármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagja Druck von Emerich v. Bertalanffy in Steinamanger A. Gabriel Tömörd Vasvármegye nyomdavállalat Savaria vállalat. Tulajd. Kucsera Ádám Savaria vállalat Kucsera Á. Savaria vállalat Kucsera Á. Concordia temetk. váll. Özv. Palkovicsné Concordia első temetk. vállalat Bem Lajos temetk. váll. XI-3/6 2 példány

10 Chernel Kálmán chernelházi április éves rk. Ehrenbürgers der königl. Freistadt Güns, Vicepräsidenten des Waisenstuhles, Präsidenten der Kinderbewahrans talt, des Hilfsvereines für arme Schler, weltlichen Präsidenten des kath. Schulstuhles, Visepräsidenten der Sparkassa, Gründungsmitglie des des ungar. Vereines für Geschichte, und correspondirende n Mitgliedes des kön. preußischen und baierischen Gartenvereines német augusztus 53 éves német XI-3/ Július éves német XI-3/6 Coloman von Sztankovits Cronenberg, Ewald Julius Csapody Pálné december zalalövői özv. 21. (szül.: Szabó Amália) Szabó Amália december (lásd.: Csapody 21. Pálné zalalövői özv.) Csébits Ignác január éves rk. nyug. plébános Peresznye Nyomdaipari V. 79 éves rk. Kőszeg 79 éves rk. Kőszeg ottsága 872/1/90.

11 Csermely Gyula augusztus éves - város polgármestere Cserményi Vajk január éves - Szent István Király Múzeum igazgatóhelyettes e Csillag Márton november éves rk. áldozópap, szerencsi plébános, szentszéki tanácsos, szentszéki bíró Csizmadia Pál október éves ev. ny. ág. ev. tanító, vasvármegyei törv. hatósági bizottsági tag Székesfehérvár? Szabad Vasmegye Nyomda Szerencs Farkas Elemér, Szerencs Nyomt. Buschmann F. utódai IV. Ferenc József rakpart 6-7. Csóka István február éves rk. Vasmegye Nyomda Czapáry Jenőné (szül.: Takáts Irma) Takáts Irma (lásd.: Czapáry Jenőné) június éves rk. Nyomda június éves rk. Nyomda Czelecz Ferenc június 17. Szentgotthárdi Kerületi Munkásbiztosító Pénztár igazgató helyettese Szentgotthárd Németh Vilmos könyvnyomdája Szentgotthárd Községi intézet központi irodája: IV, Kigyó-utca /1945. alisp. I /26. alisp. ottsága 872/1/61. ottsága 872/1/526. ottsága 872/1/526. XI-3/6 XI-3/6

12 Cziff Antal október éves - vármegyei irodafőigazgató, a III. osztályú polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa Czindery Etelka nagy-atádi Dalos Viktorné özv. (szül.: Rácz Vilma) Rácz Vilma (lásd.: Dalos Viktorné özv.) Demetrovits Katalin (ónodvári Ónody Zoltánné) Somogyi Újság Nyomdai Rt. Kaposvár április éves rk. Bertalanffy Imre nyomdájában en október éves rk. ny. tanítónő Nyomdaipari V október éves rk. ny. tanítónő Nyomdaipari V január 21. ev. szentgotthárdi Protestáns Nőegylet alelnöknője Detre Gyula június éves rk. nyug. MÁV főművezető Deutsch Terézia (özv. Friedrich Jakabné) Divicsek Klára (férj. Istóczy Ignác) Doctor Moritz Edler von Hohenlangen grazi klinika Wellisch Béla Szentgotthárd Vasmegye Nyomda október éves izr. Szentgotthárd Németh Nyomda Szentgotthárd október éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél május Mittellangenauer mech. Weberei and Appretur und er ungarische Baumwollindustri e I /24. alisp. ottsága 872/1/1043. ottsága 872/1/1043. ottsága 872/1/402. XI-3/6 en Bécs német 13640/1929. alisp. XI-3/6

13 Dombay Katóka Dominek Ferenc id december 3. 4 éves rk. Vasmegye október éves rk. nyugdíjas Nyomdaipari V. Döbrentey Antal július éves ev. Vasvármegye lb. fő- és járás szolgabírája Dömötör Gusztávné özv. (szül. Udvardy Emma) Udvardy Emma (lásd.: Dömötör Gusztávné özv.) Trakostyányi Gróf Draskovits Rozalia Eggenberger Károly Eggenberger Károlyné (szül. Kijátz Aloyzia) Kijátz Aloyzia (lásd.: Eggenberger Károlyné) Dunántuli Nyomdavállalat Rt október éves rk. Nyomdaipari V október éves rk. Nyomdaipari V ápr éves Csillag Keresztes Dáma március éves rk. püspöki uradalmi tartó szeptember szeptember 10. ottsága 872/1/681. ottsága 872/1/837. ottsága 872/1/1044. ottsága 872/1/1044. Magyar XV. 4. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en 25 éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en 25 éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en

14 Eitner Sándorné eiteritzi (szül. kiskölkedi Szabó Etelka) Szabó Etelka kiskölkedi (lásd.: Eitner Sándorné eiteritzi) január 31. rk. Zrinyi-nyomda rt. nyomása Zalaegerszeg január 31. rk. Zrinyi-nyomda rt. nyomása Zalaegerszeg Dr. Erdélyi Jenő október éves izr. ügyvéd Szentgotthárd Németh Nyomda, Szentgotthárd Erdődy december 64 éves rk. német birodalmi Bécs Gerold Károly fia Ernesztina grófnő 28. bárónő, cs. kir. nyomdájában (szül.: Csillagkeresztes Bécsben Lerchenfeld- és Palota Dáma Prennberg) Erdődy Károly monyorókeréki és monoszlói gróf Erdődy Sándor monyorókeréki és monoszlói gróf január éves rk. Varasd megye örökös főispánja január éves rk. csász. és kir. kamarás, a Magyar Országgyűlés Felsőházának tagja, szolg. kívüli huszárszázados, Varasd vármegye örökös főispánja és várának kapitánya Sieber örökösei nyomd. Vép Vasvármegye nyomdavállalata Siposs Dezső a Kegyelet disz vállalata Zalaegerszeg Siposs Dezső a Kegyelet disz vállalata Zalaegerszeg Ernetz Károly március 2. rk. vármegyei kiadó Népnyomda Bem L. tem. váll. Ernuszt József szeptember 59 éves rk. gerdovcháki 14. Ernuszt Mária november éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Gerdowcháki Ernuszt Kelemen és kéthelyi Kéthelyi Ida kislánya XI-3/6

15 Esterházy Miklós galánthai herceg dr április éves rk. Fraknó örökös ura, Edelstetten fejedelmi grófja, Sopronvármegye örökös főispánja, valóságos belső titkos tanácsos, csász. és kir. kamarás, királyi főpohárnokmeste r, a főrendiház örökös, MTA igazgatósági tagja, szolg. kiv. huszárőrnagy, az aranygyapjas rend vitéze, az I. oszt. vaskorona rend, a karddal ékesített Signum Laudis és a pápai Pius rend nagy keresztjének tulajdonosa, a herceg Eszterházy Pál nádor által alapított elsőszülöttségi hitbizomány birtokosa, Sopron vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja Sopron Tóth Nyomda Sopron

16 Ettingshausen Ödön Fabián Ignác nagy-zsennyei Farkas Istvánné (szül.: Kovács Terézia) Farkas Istvánné (szül.: Kovács Terézia) Kovács Terézia (lásd.: Farkas Istvánné) február 26. Szentgotthárdi Általános Takarékpénztár nyugalmazott ügyvezető igazgatója, Sztgotthárdi Takarékpénztár Rt. felügyelőbizottsá gi tagja január éves rk. nyugalmazott kir. tvszéki Szentgotthárd Németh Vilmos könyvnyomdája Szentgotthárd Egyházmegyei nyomda irodaigazgató március éves rk. Nyomdaipari V március éves rk. Nyomdaipari V március éves rk. Nyomdaipari V. Farkas József június éves rk. Vasmegye Nyomda Farkas Júlia gulácsi özv. (férj. tarótházi báró Mikos Jánosné) december éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Sabaria temetk. vállalat ottsága 872/1/1/144. ottsága 872/1/1/144. ottsága 872/1/1/144. ottsága 872/1/401. XI-3/6

17 Mikos Jánosné tarótházi báró (lásd.: Farkas Júlia gulácsi özv.) Feiszt György veszprémi Fejes Zoltán dr. Eörmenyesi Fiáth Juliánna (férje: Szentgyörgyi Gróf Hugonnai Gustáv) Finta Györgyné özv. Friedrich András december éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél en 25 éves informatikus Budapest november 26. mérnök március éves ref. Szentgotthárdi Áll. Reálgimnázium tanára Szentgotthárd Németh Vilmos nyomdája télutó éves Rk. Kőszeg XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjteményéből) [1954. január] éves rk. Budapest Nyomda szeptember éves - Mitinhaber der Firma Alexander Putsch Friedrich Jakab május éves izr. magánzó, a Szentgotthárdi Takarékpénztár r.t. alelnöke özv. Friedrich Jakabné (szül. Deutsch Terézia) Fülöp Ferencné (sz. Turáni Gabriella) Gabriel Jánosné özv. (szül.: Kranzbauer Anna) Gaiger Ferenc jobbágyi dr. Gaiger Ignác jobbágyi Karlsbad német Friedrich Reisz Oberwarth Szentgotthárd Németh Vilmos könyvnyomdája, Szentgotthárd október éves izr. Szentgotthárd Németh Nyomda Szentgotthárd éves június éves rk. Gabriel Á május éves rk. kir. aljárásbíró Seiler H. Utódai május éves rk. vármegyei árvaszéki elnök, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa Martineum Rt. Savaria temetk. váll. Kucsera Ádám ottsága 872/1/7. I /21. alisp. XI-3/6 XI-3/6 XI-3/6

18 Gaiger Sándor jobbágyi július éves - cs. kir. nyugalmazott huszár-kapitány Nyom. Bertalanfy Imrénél en Garai Lujza március 19. rk. ny. postafőellenőr Nyomdaipari V. Gáspár Imre id. Géfin Gyula dr. Gerencsér Istvánné özv. (szül.: Huszár Krisztina) Huszár Krisztina (lásd.: Gerencsér Istvánné özv.) december november december december éves rk. Szabad Vasmegye Nyomda 85 éves rk. pápai prelátus, nagyprépost, az Egyházmegyei Könyvtár és a Püspöki Levéltár igazgatója 71 éves rk. Nyomdaipari V. ottsága 872/1/180. ottsága 872/1/711. VSZ 71 éves rk. Nyomdaipari V. Gerlits Elek dr május éves rk. Vasvármegye celldömölki járásának főszolgabírája, törvényhatósági bizottságának tagja Gerlits Sándor szeptember éves rk. Vasvármegye árvaházának ny. igazgatója, a koronás aranyérdemkereszt tulajdonosa Celldömölk Vasvármegye nyomdavállalat Langer János Klausz és Stampf vállalat Óperint u. 11. és Paragvár u. 23. ottsága 1065 ottsága 1065

19 Geröly József? éves rk. nyug. megyei főpénztárnok Gerzabeck Béla gerzabinai Gorzó Mihály jóódi Gottmann Józsefné (szül.: Granadir Theresia) Granadir Theresia (lásd.: Gottmann Józsefné) Gömbös Károly jákfai Grimm Károlyné özv. (szül.: Bernhard Emilia) Bernhard Emilia (lásd.: Grimm augusztus éves rk. Vas megyéhez szolgálat tétel végett beosztott r. a. cs. k. országos főtörvényszéki hivatal tiszt Bertalanfy József könyvnyomdája en április éves rk. Bertalanfy Imre nyomdájában en május éves rk. Nyom. Bertalanfy Imrénél en május éves rk. Nyom. Bertalanfy Imrénél en április éves - vármegyei vizsgáló, eml. hadnagy december december 27. Bem Lajos temetk. vállalata Gabriel Á. Utóda 73 éves rk. Egyházmegyei Könyvnyomda 73 éves rk. Egyházmegyei Könyvnyomda Károlyné özv.) Grünwald Lajos október éves - kereskedő és városi képviselő Grynaeus György id. Guary Ernő guari és felsőszelestei és német Druck von Bertalanfy in Steinamanger február éves rk. Vasmegye Nyomda január éves rk. ny. vármegyei levéltárnok Martineum Rt. Concordia Özv. Palkovicsné, Thököly I. u. 5. Concordia Özv. Palkovicsné, Thököly I. u. 5. Concordia első tem. váll. Thököly I. u. 6. ottsága 872/1/110.

20 Gyöngyösy Vilmos dr július éves izr. az összes gyógytudományo knak a bécsi cs. és kir. tud. egyetem diszoklevelével kitüntetett tudora, az 1848-iki bécsi diáklegio tagja, honvédorvos, Vasvármegye tb. főorvosa Haiden József július éves rk. jogtudor, h. ügyvéd s a földhitelintézet jogügyi fogalmazója Seiler Henrik Utódai Könyvnyomdája Nyomatott Bertalanffy Imrénél en Hargitai Zsolt június éves Hauer Tamás november 63 éves Kőszeg Város egykori alpolgármestere Magyar XV. 4. Hederváry Miklós Hegedüs László Béla Hegedüs Loránt dr július éves rk. ny. áll. főhadnagy, pilóta január éves rk. premontrei kanonok, ny. plébános, szentszéki kötelékvédő, az Egyházmegyei Levéltár munkatársa január éves m. kir. titkos tanácsos, v. pénzügyminiszter, felsőházi tag, a TÉBE elnöke, stb. szombathelyi kórház Langer K. János, Concordia első tem. váll. özv. Palkovits Gyuláné jogutóda Palkovits Anna Thököly I. u /1935. alisp. Budapest dr. Koffler Károly XI-3/6

21 Hegyi (Mathiasz) Miklós omoroviczai Heinrich Gábor Hencsey Antal hencsei július éves M. kir. légügyi főellenőr, a pilótaügy éke, büszkesége március 2. okl. építész, a MNB főtanácsosa stb október éves rk. Vasvármegye árvaszéke nyugalmazott ülnöke Henne Antal április éves rk. volt határőrvidéki 2. sz. cs. és kir. gyalogezred zenekarának ezredkarmestere és szombathelyi székeskáptalan karnagya Balaton Németh Vilmos könyvnyomdája Szentgotthárd Budapest Buschmann nyomda Bertalanffy, Egyházm. nyomda, Községi intézet Savaria temetk. váll. Bem Lajos temetk. váll. XI-3/6 XI-3/6

22 Herbst Géza /1938/ 74 éves Vasvármegye nyug. alispánja, udvari tanácsos, törvényhatósági bizottságának örökös, kisgyűlésének és közigazgatási bizottságának tagja, a érdemrend középkeresztjéne k, a vaskorona rend III. oszt., a polgári hadi érdemkereszt 2. oszt., a vöröskereszt 2. oszt. h. é. diszjelvényének tulajdonosa, a szombathelyi községi közigazgatási tanfolyam igazgatója, Németújvár község díszpolgára Hetényi (Dremmel) László december 30. rk. Nyug. dohánygyári ügyelő helyettes Hidasy József Kornél éves rk. szombathelyi püspök Hidasy Kornél október éves rk. i megyés püspök, pápai trónálló, római gróf Hodászy Gábor szeptember 10. Vasvármegye nyomdavállalat Szentgotthárd Németh nyomda Szentgotthárd Egyházmegyei nyomda, 61 éves rk. földbirtokos Dunántúli Nyomdavállalat Rt. Bem Lajos temetk. vállalata Dunántúli Nyomdavállalat Rt. I /1926. alisp. XI-3/6

23 Hodászy István március éves rk. Nyomatott Bertalanffy Imrénél Hoffmann Ferencné (szül. Meixner Mária) Hofman Miklós Holczer Ferenc dr. Holy Jánosné özv. (szül.: Hegyi Lujza) Hegyi Lujza (lásd.: Holy Jánosné özv.) Baron Alexander von Horwath zu Szt György Szentgyörgyi Horváth Antal augusztus augusztus 27. en 39 éves rk. Szentgotthárd Wellisch Béla Szentgotthárd 53 éves - elvtárs, az MSZMP i Városi Bizottságának tagja, a Vas Megyei Nyomdaipari Vállalat igazgatója május éves - Vas Megyei VB Igazgatási Osztályának vezetője október éves rk. Nyomdaipari V október éves rk. Nyomdaipari V október 25. Német H. Onagen, Erste Breslauer Beerdigungs- Anstalt márc Cs. Kir. kamarás és Tekintetes Sopron vármegye főispáni Helytartója + 1 db köszönőlevél (a Vas Megyei Nyomdaipari Vállalat vezetőségétől és dolgozóitól) XI-3/6 VSZ + boríték ottsága 872/1/1042. ottsága 872/1/1042. XV. 4. Magyar

24 Szent-Györgyi báró Horváth Antal özvegy szentgyörgyi Horváth Antalné (szül. Báró Orczy Paulina) Szentgyörgyi Horváth Cecília Szent-Györgyi Horváth Constantia Horváth Dezső Kisasszony havának éves Jeles Mária Theresia Hadi Rendje Keresztes Vitézének, Eö Császári Királyi Apostoli Felsége aranykulcsu Kamarása, és ugyan Eö Felsége dicső Nevét viselő Magyar Lovas Ezredje Ezredese Lengyelország Levél XV febr éves Magyar Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéb ől július éves Rk. Ötvös Magyar Jeiteles H. Kaposvár jan éves Rk. Szentmihály Magyar Fischel F. Szent-Iványi Zoltán gyűjt december - nyug. várm. Seiler 7. főjegyző Horváth Eduard január éves rk. Nyom. Tahy Gy.- nál Zalaegerszegen Emanuel von Horváth von Szent-György október éves Német Beiler Henrik Utódai Könyvnyomdája, XV. 4. Szent-Györgyi Horváth Ernő Horváth Ferencné (szül.: Molnár Mária) Szentgyörgyi Horváth László március éves Rk. Sopron Magyar Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéb ől július éves rk. Nyomdaipari V. ottsága 872/1/ július Rk. Sopron Magyar XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4.

25 hrabovai Hrabovszky László Molnár Mária (lásd.: Horváth Ferencné) Szent-Györgyi Horváth János Szent Györgyi Horváth József Horváth Józsefné özv. (szül.: Darázs Karola) Darázs Karola (lásd.: Horváth Józsefné özv.) Szent-Györgyi Horváth Károlina 1944.? 13. evang. MNB főellenőre szombathelyi fiókintézetének főnökhelyettese Vasvármegye Nyomdavállalat július éves rk. Nyomdaipari V nyárelő hava éves ő császári királyi Felsége aranykulcsos hívének, s több nemes megyék táblabírája ottsága 872/1/469. XI-3/6 Pest Magyar XV ápr éves Cs. Kir. Kamarás Magyar XV augusztus augusztus éves rk. Vasmege Nyomda 65 éves rk. Vasmege Nyomda Október Boldogfa Magyar Nyom. Tahy R.-nál Z.-E. Horváth Károly január éves rk. vármegyei irodatiszt Szent-Györgyi febr éves Magyar Horváth Krisztina (Kiss Ernest, Császári Királyi Fő Hadnagy felesége Pátria Nyomda, ottsága 872/1/474. ottsága 872/1/474. Szent-Iványi Zoltán gyűjteményéb ől XV. 4.

26 Szent-Györgyi Horváth Magdolna vizeki Tallián Pál özvegye Szent-Györgyi Horváth Mária szept éves Rk. Veszprém Magyar XV Boldog Asszony havának 12. Horváth Miklós március éves rk. földbirtokos, Vasvármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja Horváth Miklósné özv. (szül.: jobbágyi Gaiger Mária) Gaiger Mária jobbágyi (lásd.: Horváth Miklósné özv.) Szentgyörgyi Horváth Ottmár Szent-györgyi Horváth Pál szentpéteri Horváth Pál Szent-Györgyi Horváth Sigmond Szent-györgyi Horváth Zsigmond december december 4. Bögöte Dunántúli Nyomdavállalat Rt. 78 éves rk. 78 éves rk aug éves Rk ki országgyűlési képviselő, földbirtokos Magyar Pest, Emich Gusztáv magy. akad. nyomdász nov Rk. Magyar Szt-Iványi Zoltán gyűjt november Szent András havának éves rk. Vasvármegye nyug. főszolgabírája, Muraszombat- Szentgotthárdi járás főszolgabírája 74 éves Rk. Császári, Királyi valóságos kamarás, Belső Titkos os, Tekintetes Békes- Vármegyei Főispán március éves cs. és kir. kamarás Szentgotthárd Vasvármegye nyomdavállalat, Magyar Káptalannak levél Özv. Seiler Henrikné, Szhely XV. 4. XV. 4. XV. 4. Concordia XV. 4.

27 1910. ápr Rk. özv. szentgyörgyi Horváth Zsigmndné szül. köbölkuti Ivánkovich Irma Dr. Hőgye István márc éves Nyugalmazott levéltárigazgató, a zempléni levéltár egykori vezetője, Pauler Gyula díjas főlevéltáros, Sátoraljaújhely város díszpolgára és Pro Urbe díjasa, a Kazinczy Társaság alapító tagja és titkára, több közéleti, tudományos és művészeti Hugonay Ája (férje: Hyros Ignácz) Hugonai Ferencz gróf B. Atzél Istvánné (szül. Szentgyörgyi Hugonay Emilia grófhölgy) Hugonay Serpil szentgyörgyi gróf Gróf Hugonnay Árpád Szentgyörgyi gróf Hugonnai Béla kisasszony hava 7. Magyar B-A-Z Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára társaság tagja. 37 éves Rk. XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjt.-ből) éves Rk. m. k. honvéd kapitány éves Rk. Aradon, Réthy Lipót nyomdájában XV. 4. Magyar XV. 4.? április éves rk. beüi plebános Nyomatott Bertalanffy Imrénél en éves Rk. Magyar Szent-Iványi éves Rk. Ny. m. kir. főispán, a Szent Sir-rend parancsnoka Magyar Buschmann F. Nyomda Községi intézet Zoltán gyűjt. XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjt.-ből) XV. 4.

28 Szentgyörgyi gróf Hugonnai Béláné (szül. felső- és alsókorompai Simontsits Izabella) Szentgyörgyi gróf Hugonnay Gusztáv Szentgyörgyi id. gróf Hugonnai Kálmán Szentgyörgyi Gróf Hugonnai Kálmán Szent-Györgyi gróf Hugonay Serpil Szent-Györgyi Gróf Hugonnai Sigmond Hunyadi Gézáné sz. Író Matild Huszár Anna éves Rk. Magyar Buschmann F. Bp. Nyomda Rk. Magyar Szent-Iványi Zoltán gyűjt január Ref. Ny. törvényszéki bíró Bp. Magyar Nyomt. Buschmann F. utódai IV. Ferencz József rakpart éves Rk. Tétény CONCORDIA Pest-Budai Temetkezésirendező Intézet Április éves Rk. beüi plébános Magyar Bertalanffy Imre, Szhely Rk. Császári Királyi Kamarás, arany Sarkantyús Vitéz július éves rk. Sárvár november 8. XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4. XV. 4. Tétény XV. 4. (Szent- Iványi Zoltán gyűjt.-ből) 55 éves - Nyomdaipari V. ottsága 872/1/648.. Születési helye: Vasalja

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Martinus Kiadó. Szombathely, 2014

Martinus Kiadó. Szombathely, 2014 2014_Layout 1 2014.10.16. 14:56 Page 2 A SzombAthelyi egyházmegye Név- és címtára 2 0 1 4 Martinus Kiadó Szombathely, 2014 2014_Layout 1 2014.10.16. 14:56 Page 3 Főszerkesztő Molnár János András Szerkesztők

Részletesebben

A SzombAthelyi egyházmegye Név- és címtára 2 0 1 0

A SzombAthelyi egyházmegye Név- és címtára 2 0 1 0 A SzombAthelyi egyházmegye Név- és címtára 2 0 1 0 Martinus Kiadó Szombathely, 2010 Főszerkesztő Déri Péter Szerkesztők Mátyás Zsófia Oroszváriné Gyimesi Gabriella Teklits Tamás Kiadja Martinus Könyv-

Részletesebben

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection Magyar Általános Hitelbank Rt. Személyzeti és szervezési osztály (MOL Z 53), 1938 1949 Records of Hungarian General Credit Bank Co. Personnel and Organizational Departments RG 39.020M United States Holocaust

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004

ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004 Kérem, hogy aki az alábbi listán szereplő személyekről további adatokkal rendelkezik, vagy más, a listán nem szereplő És a második világháború áldozatául esett személyről tud, az értesítse a Tomori Pál

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 21., csütörtök Tartalomjegyzék 305/2014. (VIII. 21.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 12204 306/2014. (VIII. 21.) KE határozat

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás.

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

KÖSZÖNET AZ ÉDESANYÁKNAK! INGATLANPIACI KÖRKÉP ANNO: SZOMBATHELY HADIGONDOZÓ ÜNNEPE NYERTES CIVILEK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA

KÖSZÖNET AZ ÉDESANYÁKNAK! INGATLANPIACI KÖRKÉP ANNO: SZOMBATHELY HADIGONDOZÓ ÜNNEPE NYERTES CIVILEK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA 21. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. ÁPRILIS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÖSZÖNET AZ ÉDESANYÁKNAK! INGATLANPIACI KÖRKÉP ANNO: SZOMBATHELY HADIGONDOZÓ ÜNNEPE NYERTES CIVILEK Tudja Ön, hogy min kell változtatnia

Részletesebben

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE 1912 1914 BABITS MIHÁLY MŰVEINEK KRITIKAI KIADÁSA LEVELEZÉS Szerkeszti: SIPOS LAJOS Babits Mihály levelezése 1890 1906. Sajtó alá rendezte Zsoldos Sándor. Bp., Historia Litteraria

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET-

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a figyelemfelkeltést

Részletesebben

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT NEGYEDIK KÖTET FRANKLIN-TÁRSULAT MA6YAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. MEGJEGYZÉSEK. I. Gróf Tisza István

Részletesebben

Sorszám Név Lakcím 1 ÁBRAHÁMFFY GYÖRGY LÁSZLÓ 7300 KOMLÓ KOSSUTH LAJOS UTCA 97. 3.EM. 1.AJTÓ 2 ÁBRI LUKÁCS MIKLÓS 5310 KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI UTCA 26/A. 3 ACQUAVIVA RAPHAEL 4024 DEBRECEN CSAPÓ UTCA 1/B. 2.em.

Részletesebben

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929 1949 között Short history of the

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK szeptember 2007 2007/2008 Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót AMWAY HUNGARIA KFT. FRISSÍT. KÍMÉ LE TES. KÉNYEZTET

Részletesebben

Férőhely. szálloda 14 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 16 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 20 63 Helikon Utazási Iroda.

Férőhely. szálloda 14 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 16 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 20 63 Helikon Utazási Iroda. Sor Nyilvántartási Ügyirat Nyilvántartá sba vétel sz Helység sz Utca-ház sz Elnevezése Típus Szobák a Férőhely Neve Helység Utca-ház Adóazonosító Statisztikai jel 2 Sz.-2/2011 5122 2011.03.16 8360 Keszthely

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképző Főiskola

Nagy Péter Tibor. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképző Főiskola Nagy Péter Tibor Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa Wesley János Lelkészképző Főiskola Nagy Péter Tibor AZ 1929-BEN KIADOTT MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON SZEMÉLYSOROS ADATBÁZISA Wesley János

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben