FORRÁSOK. I. Törvények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORRÁSOK. I. Törvények"

Átírás

1 FORRÁSOK I. Törvények Allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt für das Kaisertum, Österreich, Jahrgang 1-949, Seite évi XXXII. t. c évi IX., XVI. és XLV. t. c évi XXIII. t. c évi XXI. t. c éci VIII. t. c évi II., III. és LXXI. t. c évi X. t. c évi XXVII. t. c évi XXXVI. t. c évi XXIX. t.c évi VII. t. c évi VII. t. c. II. Rendeletek, hivatalos közlemények Az amerikai hadsereg 491. tüzérezred parancsnokának 1945 augusztus 4-én kelt rendelkezése az Egyesített Csendőrtáborról. Barsvármegye pandúrságának eljárási szabályai, 2.393/1867. szám. Tisza Miksa, Magyarország rendőrségének története. Igló:Szepesi Lapok nyomdája, Belügyi népbiztos 1.B.N. számú rendelete. Tanácsköztársaság, márdus 30,5. szám. Belügyminiszter 1944 december 7-én kelt /1944. VII. számú rendelete alapján kz"adott intézkedés. Budapesti I. csendőrkerületz" parancsnokság 1842/kt. számú rendelete a parancsnokságok és őrsök hátravonásárói. Csendőrség Felügyelőjének 1945 február 14-én kiadott hivatalos jelentése a Testület háborús veszteségeiről. Folkusházy Lajos Irattár-ának 282/1952, 340/1952, 557/1952, 199/1953,418/1953 és 150/1954 számú ügyiratai. Forradalmi Kormányzótanács 1919 március 26-án kiadott IV. számú rendelete. Kormányzói kabinetiroda 1943 december 16-án kelt "EmIékeztető"-je. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete: Magyarország és a másodz'k vz"lágháború. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány /1945. sz. rendelet "A Csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről." Magyar Közlöny, Budapest, 1945 május. Magyar kir. belügyminisztérium VI-b/1930. sz. körrendelet, "A balatonfüredi m. kir. csendőrségi gyógyház szabály,zata." Csendőrségi Közlöny, Budapest, XV. évfolyam, 10. szám. Magyar kir. belügyminisztérium. "Csendőrnap." Közlöny, Budapest, XVIII. évfolyam, 3. szám. Csendőrségi Magyar kir. belügyminiszter /1916 számú rendelet a hadifoglyok életmódjáról. Magyar kir. belügyminiszter /1916 V-a számú körrendelet a munkára kiadott hadifoglyok tekintetében szükséges államrendészeti és közbiztonsági teendőkről. Magyar kir. belügyminisztérium ein. VII c számú körrendelet. Csendőrségi Közlöny, XVIII. évfolyam, 3. szám. Magyar kir. belügyminiszter. Szervezett' és Szolgálatz' Utasítás a m. kir. Csendőrség számára. Budapest: Stádium sajtóvállalat,

2 r Magyar kir. belügy- és honvédelmi minisztérium. Utasítás a m. kz r. Csendőrség számára. Budapest: Pesti Könyvnyomda, Magyar kir. honvédelmi minisztérium eln. szab. szerk.' szám, Tábori rendészeti szolgálat. Budapest: Stádium sajtóvállalat, Magyar kir. honvédelmi miniszter /eln számú rendelet a karhatalmi szolgálatról. Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának Tájékoztató Hivatala. Az ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. Budapest: nyomda hiányzik, Népbírósági Közlöny. "Ítélet." Egyesületi Értesítő, 41. szám. Országgyűlés Képviselőházának naplója június 10, XVI. kötet. Stomm tábornok. "Csendőrök dicsérete." Törzsszállás, 1941 május 21, 260/14 dd. hdm. I a 41, 19. szám. III. Könyvek Adonyi Ferenc, A magyar katona a másodz k vz"lágháborúban. Klagenfurt; Ferd. Kleinmayr, Benoschofsky Ilona és Karsai Elek, V ádz rat a nácizmus ellen. Budapest: A magyar izraeliták országos képviselete kiadása, Berzeviczy Albert, Az abszolutizmus kora Magyarországon. Budapest: Franklin társulat, Breit József, A magyarországz 1918/19. évi forradalmz mozgalmak és a vörösháború története. Budapest: Grill Károly könyvkiadó,1929. Buzási János, Az újvz dékz" razzz a. könyvkiadó,1963. Budapest: Kossuth CensuratJ. Gamma, Borzalmas vallomások, hiteles rendőri adatok. Hely, nyomda és évszám hiányzik: Csendőrségi Zsebkönyv Szerkesztő Bizottsága, Zsebkönyv a m. kir. Csendőrség számára. Budapest: nyomda hiányzik, Dálnoki Veress Lajos, Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt, München; Danubza Druckerei, Esső Sándor, Bárdossy László a nemzet védelmében. Svájc: Duna könyvkiadó vállalat, Fiala Ferenc és Marschalkó Lajos. Vádló bz"tófák. London: SüliJ. kiadása, Győri Imre és Kázméri Kázmér, Kun Béláék 131 napos rémuralma. Budapest: Helios Sajtóipari Üzem, évszám hiányzik. Himler Márton, Így néztek kz" a magyar nemzet sírásói. New York: St. MarksPrintingCorp., Hollós Ervin, Rendőrség, Csendőrség, VKF 2. Budapest: Kossuthkönyvkiadó, Hóman Bálint és Szekfű Gyula, Magyar történet. Budapest: nyomda és évszám hiányzik. Horthy Miklós, Emlékirataim. Buenos Aires: Talleres Gráficos Cagnasso, Horváthjózsef, Nemesjános, Pintér István és Szabó László, Az utolsófelvonás. Budapest: Zrinyi kiadó, Ismeretlen. Magyar kz"r. Honvédség és Csendőrség névkönyve az évre. Budapest: Pallas nyomda, Ismeretlen. Magyar kz r. Csendőrség évkönyve, Hely hiányzik, S tein János nyomdája, Ismeretlen. Magyar kir. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat nyomdája, Ismeretlen. Magyar kir. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat nyomdája, Ismeretlen. Magyar kir. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat nyomdája, I! I tr 371

3 Ismeretlen. Magyar Mr. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Csendőrségi Lapok kiadása, Ismeretlen. Magyar Tájékoztató Zsebkönyv. Budapest: Societas Carpatho-Danubia, Juhász Nagy Sándor. A magyar októberi forradalom története. Budapest: Szikra lapkiadó, Karsai Elek. A budaz" Sándor-palotában történt. Budapest: Táncsics kiadó, Karsai Elek. A budaz" vártól a gyepüz"g. Budapest: Táncsics kiadó, Karsai Elek. Országgyarapítás - országvesztés. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Kelemen Béla, Adatok a szegedz' ellenforradalom és a szegedz' kormány történetéhez.~szeged: nyomda hiányzik, Kozma Miklós, A maz' magyar közzgazgatás. Budapest: M. kir. állami nyomda, Kövendy Károly, Csendőrök a Kárpátokon. Hely hiányzik: szerző kiadása, Kövendy Károly, Magyar kz'rályz" Csendőrség. Kanada: Sovereign Press, Toronto, Kőszegi Imre, Budavár ostroma 1945-ben. Budapest: Müller Károly könyykiadóvállalat, Kun Béláné, Kun Béla. Budapest: Magvető, László Jenő, A forradalom története Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhely: nyomda hiányzik, Lévai Jenő, Szürke könyv. Budapest: Officiana, évszám mncs. Lévaijenő, Fekete könyv. Budapest: Officiana, Magyar kir. Csendőrségi Zsebköny Szerkesztő Bizottsága. Zsebkönyvam. kzr. Csendőrség számára. Budapest: nyomda hiányzik, Magyar kir. Csendőrségi Zsebkönyv Szerkesztő Bizottsága. A m. kz"r. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat, Magyar kir. honvédelmi minisztérium. A honvédség és csendőrség névkönyve évre. Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Magyar kir. minisztérium, IV. Károly msszatérész" kísérletez". Budapest: Budapesti Hírlap nyomdája, évszám hiányzik. Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. A magyar forradalmz" munkásmozgalom története. Hely hiányzik: Kossuth könyvkiadó, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Magyarország és a másodz"k vüágháború. Budapest: Kossuth könyvkiadó, 196!. Markovits György, Magyar pokol. Budapest: Magvető, Michener, James, A., Az andauz" híd. Buenos Aires, Argentína: Danubia könyvkiadó vállalat, Molnár János, Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban. Budapest: Akadémiai kiadó, Móricz Zsigmond, Rózsa Sándor. Budapest: Atheneum kiadása, 194!. Nagybaczoni Nagy Vilmos, Végzetes esztendők. Körmendy Lajos kiadása, Kispest: Osváth Pál, Közbz"ztonságunk múltja és pandur korom emlékez". Budapest: nyomda hiányzik, Pintér István, Így lett végre rend. Budapest: Táncsics könyvkiadó, Pintér István és Szabó László, A hóhérok nyz"latkoznak. Budapest: Kossuth könyvkiadó Pogány József, A fehér terror Magyarországon. Bécs: nyomda hiányzik,

4 Pór Dezső és Zsadányi Oszkár. Te vagy a tanú. Budapest: Szikra irodalmi és lapkiadó vállalat, Preszly Lóránd, A Csendőrség úttörői. Budapest: Budapesti Hírlap nyomdája, Preszly Lóránd, A m. kz'r. Csendőrség története. Igló: Szepesi Lapok nyomdavállalata, Rákosy Zoltán, A magyar nemzet története. Budapest: Kir. m. Egyetemi Nyomda, Ráth-Végh István, Hatalom és pénz. Budapest: Gondolat kiadó, Ridegh Rajmond és. Olcsváry-Milvius Attila, Búnügyz' nyomozástan. Budapest: Hornyánszky Viktor R.T., évszám hiányzik. Saly Dezső, Szzgorúan bzzalmas, Fekete könyv, Budapest: Anonymus, Simontsits Attila és Kövendy Károly, Harcunk Oakville, Ontario, Kanada: Sovereign Press, Schön Dezső, A jeruzsálemi per. Tel-Aviv: Új Kelet kiadás, Szabó Ágnes és Pamlényi Ervin, A határban a halál kaszál: Fejezetek Prónay Pál naplóy'ából. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Szabó László, A bolsevzzmus Magyarországon. Budapest: Atheneum Irodalmi R.T., Szamuely Tiborné Szilágyi Jolán, Emlékeim. Budapest: Zrinyi katonai kiadó, Szerkesztő és Kiadó. Bizottság, A m. kz'r. honvéd Ludovz'ka Akadémz'a története. Budapest: Stádium Sajtóvállalat, Szigethy György, Szemtanúja voltam Titó délvz'dékz' vérengzésének. Cleveland, Ohio: Katolikus Magyarok Vasárnapja nyomdája, Sziklay János és Borovszky Samu, Vasvármegye. Budapest: Apolló Irodalmi és Nyomdai Rt., Szilágyi Sándor, A magyar nemzet története. Budapest: nyomda hiányzik, Szinai Miklós és Szücs László, Horthy Mz'klós titkos iratai. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Tisza Miksa, Magyarország rendőrségének története. Igló: Szepesi Lapok Nyomdavállalata, Tóth Sándor, A szovjet hadsereg felszabadító harcai Magyarországon. Budapest: Zrinyi katonai kiadó, V áry Albert, A vörös uralom áldozatai Magyarországon. Vác: Az Országos Fegyintézet könyvnyomdája, évszám hiányzik. Veér Imre, Ma Magyarország, holnap a szabad vz lág. Minnesota, USA: Pannónia könyvkiadó vállalat, Weltner Jakab, Az egység okmányai. Budapest: A közoktatásügyi népbiztosság kiadása, Zákonyi Ferenc, A gyöngyösi csárda. A Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának kiadványa, IV. Folyóiratok és újságok Balabán Péter, "Zsidótanács az igazolóbizottság előtt." A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Közleményez', Zürich, Svájc: 1945, szám. Balló István, "Ötven éve történt." Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: 29. szám. Beőthy Kálmán, Csendőrségi Lapok, Budapest: évi XXIX. évfolyam, számok. Baranchi Tamáska Endre, "Csendőrnap Szibériában. " Bajtársz' Levél, Toronto, Kanada: XVIII. évfolyam, 3-4. szám. Borsányi Julián, "Az 1941 es hadüzenet casus bellije." Hadak Útján, Nyugat-Németország: XXIV. évfolyam, szám. 375

5 Eckhardt Tibor, "A magyar nemzeti hadsereg 50 éve történt megalakulásáról." Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio; 29. szám. E. H., "Székelyföld védelme." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. Farkas-Pusztay Ödön, "Partizánharcok amuraközben. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. Ferenczy Márton, "Csendőrök, honvédek harca szovjet ejtőernyős csoportokkal Magyarországon. " Magyar Kz'rályi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Folkusházy Lajos, "T~jékoztató." Bajtársi Levél, Graz, Ausztria: IV. évfolyam, 2. szám, melléklet. Folkusházy Lajos, "A MKCSBK vezetői bizottságának felállitása. " Bajtársi Levél, Utrecht, Hollandia: VIII. évfolyam, 7. szám. Gál Zoltán, "Húsz éve történt." Ország- Világ, Budapest: VII. évfolyam, 39. szám. H., "Adatok a magyar nép szeretetének, bizalmának - a Csendőrség és egyes csendőrök iránti - megnyilatkozásairól. " Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: 19. szám. Ismeretlen, "Albánia 150 magyar csendőre. " KatoHkus Magyarok Vasárnap ja, Cleveland, Ohio: január 24. Ismeretlen, "Csendőralakulatok a nyugati hadseregek szolgálatában." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfolyam, szám. Ismeretlen, "A Csendőrségről alkotott szovjet katonai vélemény." Bajtársz' Levél, Toronto, Kanada: XXVI. évfolyam, szám. Ismeretlen, "Csendőrzászlók az emigrációban." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XVIII. évfolyam, 3-9. szám és XX. évfolyam, 7. szám. Ismeretlen, "Élesd, 1904 április 24." Élet és Tudomány, Budapest: nyomda hiányzik, május l. Ismeretlen, "Folkusházy Lajos altábornagy." Bajtársi Levél, XXV. évfolyam, l. szám. Ismeretlen, "L aktanya, múzeum, levéltár." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVII. évfolyam, l-6. szám. Ismeretlen, "NATO konferencia." Virrasztó, Long Island City, New York: június. Ismeretlen, "November 4." Magyar Királyz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Ismeretlen, "52 napos budapesti csata." Magyar Királyz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Ismeretlen, "Testületünk Története." Egyesületz' Értesítő, Cleveland, Ohio: 3. szám. Ismeretlen, "Vitéz Temesváry Endre." Egyesületz' Értesítő, Cleveland, Ohio: ll. szám. K. Gy., "A kaposvári csendőrzászlóalj története." Magyar Kz'rályz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "Csendőrnap." Magyar Szabadúig, Cleveland, Ohio: február 28. Kövendy Károly, "Az emigráns m. kir. Csendőrlaktanya szabályai." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVII. évfolyam, l. szám. Kövendy Károly, "A délvidéki partizánharcok. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. Kövendy Károly, "Egy arany vitézségi érem és egy lovagkereszt története." Magyar Kz'rályz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "Emlékezés a budai harcokra." Magyar Kz'rályz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "A hadtörténelemre tartozik annak megörökítése." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfolyam, l. szám. Kövendy Károly, "Ismeretlen adatok, parancsok az Ungvári

6 Tanzászlóalj harcaiból. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfolyam, 1. szám. Kövendy Károly, "Kanadai kir. csendőrség." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXIV. évfolyam, 7. szám. Kövendy Károly, "Kárpáti emlék." Magyar Kzrályz Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "A martinkai ütközet." Magyar Kzrályz Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kultsár Lajos, "Hadifogoly visszaemlékezés. " Magyar Királyi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kultsár Lajos, "Udvari ebéd Gödöllőn. " Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Kultsár Lajos, "Adatok a soresendőr zászlóaljak történetéhez. " Egyesületz" Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Kun Imre, "La Légion Éntragére, Légio Patria Nostra." Magyar Királyz Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kun Imre, "Hat év szolgálatom a francia idegenlégióban. " BajtársiLevél, Toronto, Kanada: XXIV. évfolyam, 7. szám. Marssó Lőrinc, "Egyesületi beszámoló." Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: l. és 2. szám. MKCSBK Központ, "A MKCSBK felügyelőségének szervezése." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXI. évfolyam, 9. szám. Molnár Károly, "Kakastollas közbiztonság. " Magyarország, évi 31. szám. Németh Pál, "Különleges szolgálat." Egyesületz" Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Ország-Világ budapesti hetilap, "KiJátszott a kakastoll." Egyesületz"Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Panajott Sándor, "Bevezetés." A Csendőrség úttörői, Budapest: Budapesti Hírlap Nyomdája, Pintér Aladár, "Csendőr-históriák." Cleveland, Ohio: szám. Egyesületz" Értesítő, Szkv. m. kir. zászlós, "Harmincan." Magyar Királyi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press! Tompa Miklós, "Adassék tisztelet a kaposvári csendőrzászlóaljnak. " Bajtársz Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfoiyam, 1. szám. Török Bertalan, "A nagyváradi tanzászlóalj a Hadak Útján." Magyar Kzrályi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Cleve Újlaky László, "Csendőrsors. " Egyesületi Értesítő, land, Ohio: szám. Újlaky László, "A galántai zászlóalj és a vörös Csepel." EgyesületiÉrtesítő, Cleveland, Ohio: 19. szám. Veszeli, "A Csendőrség egysége és függetlensége az emigrációban." Bajtársz Levél, Bregenz, Ausztria: VII. évfolyam, 3. szám. Végh József, "Csáktornyai partizánkalandok. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. V. L, "Csendőrségi sportversenyek. " Egyesületz Értesítő, Cleveland, Ohio: 35. szám. X. Y., "A kanadai szabadságlégió hírei." Magyar Királyi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, V NaPlók, leírások, élmények, levelek Baranchi Tamáska Endre, "Csendőrök szovjet hadifogságban." Visszaemlékezés, Baranchi Tamáska Endre, "Vitézi Rend." Tanulmány, Baranchi Tamáska Endre, "Kazincbarcikai emlékek." Leirás, évszám nincs

7 Bátky Kázmér, "Közlekedési alakulatok." Leírás, B. Sz., Nyomozás és csomag-átvizsgálás Korosztenyben. Jelentés, évszám nincs. Csergő András, "Emlékek." Nyugat-Németország, évszám runcs. Deme Lajos, "A Magyar Nemzeti Bank csendőrkülönítménye. " Leírás, Kanada: évszám nincs. Fogarasy József, "Vasúti őrsök. " Leírás, F. K. csendőr alezredes május 29-én kelt levele a szerzőhöz. Folkusházy Lajos, "EmIékeim." Leírás, Salzburg, Ausztria: évszám nincs. Horthy Miklós, Magyarország volt kormányzója. Levél dr. Balló István csendőr őrnagyhoz. Jankovics László (a Magyar Nemzeti Bank volt igazgatóhelyettese). Levél a Bajtársi Levél szerkesztőségéhez, Jegenyés Pál, "Emigrációban." Emlékirat. Évszám nincs. Józsefkir. herceg. Levél dr. Balló István csendőr őrnagyhoz. Király Gyula, "Adatok a m. kir. Csendőrség történetéhez. " Leírások, Brazília, Király Gyula, "Német alibi a zsidók elhurcolásáról. " Visszaemlékezés, évszám nincs. Király Gyula. Levél a szerzőhöz, Körmendijános, "A víziőrsök. " Leírás, L. S. O. és L. E., "Visszaemlékezés az NSZK-ra." Leírás, hely nincs, Marssó Lőrinc. Levelek, élmények, elbeszélések. Nagyiványi Ödön, "Bácska végnapjai." Bárányosjózsef és a bácskai partizánharcokban hősi vagy mártírhalált halt csendőrök emlékének ajánlott "történelmi tényleírás, " Argentína, Nagy János, "Napló." Cleveland, Ohio: évszám nincs. Nemzeti Bank igazgatója. Levél Deme Lajos csendőr századoshoz, Ny. P., "A recskei internálótábor. " Visszaemlékezés, SZ. B. Személyes élmények, leírások, Szilasy László, "A II. világháború tapasztalatai." Kézirat, Szombathy Lajos, "Nagyváradi emlékek." Leírás, Vattay Ferenc, "Feljegyzések." Argentína: évszám nincs, XI. rész. Vattay Ferenc. Levelek, élmények, leírások. Zámbory Árpád, "Délbácska csendőri megszállása ben." Napló, Nyugat-Németország: Zámbory Árpád, "Emlékirat az amerikai szolgálatban töltött időről." Leírás, Grossgmain, Nyugat-Németország: VI. Idegen nyelvű munkák Becker, Harold K. Police Systems of Europe. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Bopp, WilliamJ. - Schultz, Donald O. A S~ort. History of American Law Enforcement. Springfield, IllmOIs: Charles Thomas Publisher, Brooks-Shepherd, Gordon. The Last Habsburg. New York: Weybright and Talley, Cramer, James. The World's Police. London: Cassel, Churchill, Winston S. Closing the Ring. Cambridge, Massachusetts: Houghton Mifflin Co., Direction General de la Guardia Civil. La Guardia Civil. Madrid: Taller-Escuela de Artes Gráficas de Huérfanos de la Guardia Civil,

8 I I Dusseigneur, M. F. Garde RépubNcaz'ne de Paris. Paris, Franciaország: nyomda és évszám hiányzik. Ehrenstein, Friedrich. Österreichischer Gendarmerz'e Almanach. Wien, Austria: Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, Fenyő, D. Mario. Hitler, Horthy and Hungary. New Haven, USA: Yale University Press, Foreign Area Studies, Division of the American University. US. Army Area Handbook for Cyprus. Washington, D.C.: Government Printing Office, Foreign Area Studies, Division of the American University. Area Handbook for the 80viet Unz on. Washington, D.C.: Government Prin ting Office, Fosdick, Raymond. European PoNce Systems. New York, USA: The Century Co., Hamman, Averell W. and Abel, Elie. Spedal Envoy to Churchill and StaNrL New York, USA: Random House, Hewitt, William H. B1'z"tish PoNce Administratz"on. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Howard, Payne. The PoNce State of Napoleon Bonaparte. Seattle, USA: University of Washington Press, Kállay, Nicholas. Hungarian Premier. New York, Columbia University Press, Kertész, Stephen D. Dzplomacy in a Whz"rlpool, Hungary between Nazz' Germany and Soviet Russia. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, évszám nincs. Kosáry, Dominic. A History of Hungary. Cleveland, Ohio: The Benjamin Franklin Bibliophile Society, Kosáry, Dominic and Várdy, Béla Steven, History of the Hungarian Natz on. Astor Park, Florida: Danubian Press, Macartney, C. Aylmer. Hungary, A Short History. Chicago, Illinois: Aldine Publishing Co Macartney, C. Aylmer. October Jzfteenth. New York, USA: Thomas Nelson and Sons, évszám nincs. Moriarty, Cecil. PoNce Procedures and Administration. London, England: Butterworth and Co., Musée de la Gendarmerie. Maréchaussée at Gendarmerie. Paris, France: Hotel des Invalides, Neubauer, Franz. Die G~ndarmerz'e in Österrez"ch. Graz, Österreich: Steiermarkische Landesdruckerei, Pardoe, Miss. Hungary and Her Institutions. London, England: nyomda hiányzik, Penaat, Edward, F. "The German Police. " The PoNce Chz"ej, XXVI. évfolyam, áprilisi szám. President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice. Task Force Report; The Polzá. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, Realisations et les Institutions Prestigieuses de la France. La Gendarmene Natz onale. Valence-Paris: Société Nouvelle des Editions de La Tour de Guet, évszám nincs. Report of the British Joint Labour Delegation to Hungary. "The White Terror in Hungary," május. Robertson, Priscilla. Revolutz"on of 1948; A Sodal History. NewYork, USA: HarperandBrothersCompany, Rohr, Donald G. Europe Since Waterloo. Boston, USA: Heath and Company, Schwarzenberg, Adolf. Prznze FeNx zu Schwarzenberg. New Y ork, USA: Columbia University Press, Smith, Bruce. PoNce Systems zn the United States. New York, USA: Harper and Brothers Publishers, Squire, P. S. The Third Department. London, England: Cambridge University Press, Tissot, Victor. Unknown Hungary. London, England: Richard Bentley and Son,

9 Unknown. Almanach of World Military Power. Hely és nyomda hiányzik, Vollmer, August. The Police and Modern Society. Berkeley,' CalifornÍa: University of CalifornÍa Press, MELLÉKLETEK I il il

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

NÉVJEGYZÉK. azokról, akik a m. kir. Csendőrség vagy az emigrációs csendőrök tevékenységét lényegesen befolyásolták.

NÉVJEGYZÉK. azokról, akik a m. kir. Csendőrség vagy az emigrációs csendőrök tevékenységét lényegesen befolyásolták. száz-száztíz csendőrrel rendelkező - tanszázad is. Ezek szerint a teljes létszám alig haladta mega kétezer főt. A Csendőrség nem "Óbudán állomásozott, minden akcióra készen", ahogyan ezt az író állítja.

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás ( 111 ) 115.855 ( 732 ) OSRAM AG, München (DE) ( 111 ) 118.168 ( 732 ) OSRAM AG, München (DE) ( 111 ) 121.154 ( 732 ) Pernod Ricard USA, LLC ( Delaware Államban bejegyzett

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement)

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) An international history of newspaper design Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) i.e. -1400s 1500s 1600 1300-as évek: Képes Krónika könyv. 1600s, Kolozsvár, Misztótfalusi Kis Miklós. Könyv. / latin

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5 Tervezett forgalom 2015 1/5 Jelmagyarázat: A forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület I. Clark Ádám tér 19

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

Hungarian. Continuers Level. Resources COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA

Hungarian. Continuers Level. Resources COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Hungarian Continuers Level Resources COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA General Resources Printed Materials Course and General Background Bánhidi, Z., Jókai, Z. &

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

A legkedvezıbb ár-érték arányt képviselı junior tanfolyamaink az USA-ban és Kanadában 2014-ben

A legkedvezıbb ár-érték arányt képviselı junior tanfolyamaink az USA-ban és Kanadában 2014-ben A legkedvezıbb ár-érték arányt képviselı junior tanfolyamaink az USA-ban és Kanadában 2014-ben NEW YORK MANHATTAN családnál 16-21 éveseknek, (2014.06.29 és 09.06 között hetente) kollégiumban 16-21 éveseknek,

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

www.tejfalussy.com HAZAÁRULÓKAT ÉS BŰNSEGÉDEIKET AZONOSÍTÓ KÉRDÉS MEHNAM-info Kód: hazarulokat-es-bunsegedeiket-leleplezo-modszer-130611

www.tejfalussy.com HAZAÁRULÓKAT ÉS BŰNSEGÉDEIKET AZONOSÍTÓ KÉRDÉS MEHNAM-info Kód: hazarulokat-es-bunsegedeiket-leleplezo-modszer-130611 MEHNAM-info Kód: hazarulokat-es-bunsegedeiket-leleplezo-modszer-130611 HAZAÁRULÓKAT ÉS BŰNSEGÉDEIKET AZONOSÍTÓ KÉRDÉS Ki veszi semmibe az mellékelt címlista szereplői közül, ki nem segít a magyar lakossághoz

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. január 20-i ülés A Seuso-kincs nyilvántartásba vétele (2013.12.16.) 1 MTA Könyvtárból ellopott könyv felbukkanása (Jeruzsálem, 2014.01.21.) Az ülés napirendje 1) Beszámoló

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben

A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben Az elmúlt évi konferencián már elhangzott egy előadás a csendőrségről a második világháború éveiben. A múlt évi előadás elsősorban az 1941-1945

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 115.194 ( 732 ) Universal City Studios LLC, Universal City, California (US) ( 111 ) 123.858 ( 732 ) Akzo Nobel Surface Chemistry Aktiebolag, Stenungsund (SE) ( 111 ) 133.487

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [3] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [4] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16. Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 117.109 ( 732 ) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények Jogutódlás ( 111 ) 133.486 ( 111 ) 133.489 ( 111 ) 133.496 ( 111 ) 139.725 ( 111 ) 139.877 ( 732 ) ARAMARK Organizational Services,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Vegyes szabadalmi közlemények. Jogutódlás

Vegyes szabadalmi közlemények. Jogutódlás Jogutódlás 225.710 P 04 01061 NABI Bus, LLC, Anniston (US) 226.281 P 02 03598 Kennametal Inc., Latrobe, Pennsylvania (US) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1143 Budapest, Gizella út 42-44. (HU) 226.595

Részletesebben

IPARI LÉTESITMÉNYI T ZOLTÓSÁGOK 7. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA

IPARI LÉTESITMÉNYI T ZOLTÓSÁGOK 7. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA 1. nap Plenáris ülés 8:00 Regisztráció 9:00 A résztvevők üdvözlése, a rendezvény megnyitása, nyitóelőadás Dr. Bakondi György, tű. altábornagy, főigazgató, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Budapest. Nyitva tartás. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap. Posta 8.00-20.00 8.00-14.00 ZÁRVA. Inmedio újságos 8.00-20.00 8.00-20.00 9.00-18.

Budapest. Nyitva tartás. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap. Posta 8.00-20.00 8.00-14.00 ZÁRVA. Inmedio újságos 8.00-20.00 8.00-20.00 9.00-18. Budapest XII. kerület Alkotás utca 53. MOM Park Alkotás utca 53. MOM Park 8.00-20.00 8.00-14.00 Inmedio újságos 8.00-20.00 8.00-20.00 9.00-18.00 Apor Vilmos tér 11-12. Inmedio újságos 8.00-20.00 8.00-20.00

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül című kiállítás kalauzának MELLÉKLETE Murai és köröstarcsai

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 09.00-11.00 Bp. XI. ker. Nagyszőlős u. szombat 09.00-13.00 Bp. XV. Ker. Régi Fóti út 10.00-12.00 M1

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Az árak 2011. október 31-ig érvényesek, kivéve ha a terméknél más dátum szerepel. Az árak forintban értendők. A változtatás joga fenntartva.

Az árak 2011. október 31-ig érvényesek, kivéve ha a terméknél más dátum szerepel. Az árak forintban értendők. A változtatás joga fenntartva. AMSTERDAM/ VÁROSKÁRTYA Amsterdam Card PT MS CT VR 24H 12 300 AMSZTERDAM 48H 14 870 72H 17 730 LÁTVÁNYOSSÁG Madame Tussaud's MS AD 6 010 CH 5-15 4 580 LÁTVÁNYOSSÁG The Dungeon MS AD 5 860 CH 8-15 4 430

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények Jogutódlás ( 111 ) 114.810 ( 732 ) MTD PRODUCTS INC., Valley City, Ohio (US) ( 111 ) 117.533 ( 732 ) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

ó ľ ü ľ ó ľ ö í ü ü ü ľ ó ď ó í ý ü ľ ľ í ö É ÍľÓ ľ É ł É Á ľ É Íľ Á Ą É Ü É É Á ą ľ ł É É É Í ą ľ ľ ü ź É ü ö ź ľ ź ú ö ľ ú ú ó ó ö ľ ľ ľ ü ü ű ö ľ ó ó ľ ö ö ź ť ó ľ ó í ö í ü ú ú ó í ó ó ľ ó í ó í ó

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben