FORRÁSOK. I. Törvények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORRÁSOK. I. Törvények"

Átírás

1 FORRÁSOK I. Törvények Allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt für das Kaisertum, Österreich, Jahrgang 1-949, Seite évi XXXII. t. c évi IX., XVI. és XLV. t. c évi XXIII. t. c évi XXI. t. c éci VIII. t. c évi II., III. és LXXI. t. c évi X. t. c évi XXVII. t. c évi XXXVI. t. c évi XXIX. t.c évi VII. t. c évi VII. t. c. II. Rendeletek, hivatalos közlemények Az amerikai hadsereg 491. tüzérezred parancsnokának 1945 augusztus 4-én kelt rendelkezése az Egyesített Csendőrtáborról. Barsvármegye pandúrságának eljárási szabályai, 2.393/1867. szám. Tisza Miksa, Magyarország rendőrségének története. Igló:Szepesi Lapok nyomdája, Belügyi népbiztos 1.B.N. számú rendelete. Tanácsköztársaság, márdus 30,5. szám. Belügyminiszter 1944 december 7-én kelt /1944. VII. számú rendelete alapján kz"adott intézkedés. Budapesti I. csendőrkerületz" parancsnokság 1842/kt. számú rendelete a parancsnokságok és őrsök hátravonásárói. Csendőrség Felügyelőjének 1945 február 14-én kiadott hivatalos jelentése a Testület háborús veszteségeiről. Folkusházy Lajos Irattár-ának 282/1952, 340/1952, 557/1952, 199/1953,418/1953 és 150/1954 számú ügyiratai. Forradalmi Kormányzótanács 1919 március 26-án kiadott IV. számú rendelete. Kormányzói kabinetiroda 1943 december 16-án kelt "EmIékeztető"-je. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete: Magyarország és a másodz'k vz"lágháború. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány /1945. sz. rendelet "A Csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről." Magyar Közlöny, Budapest, 1945 május. Magyar kir. belügyminisztérium VI-b/1930. sz. körrendelet, "A balatonfüredi m. kir. csendőrségi gyógyház szabály,zata." Csendőrségi Közlöny, Budapest, XV. évfolyam, 10. szám. Magyar kir. belügyminisztérium. "Csendőrnap." Közlöny, Budapest, XVIII. évfolyam, 3. szám. Csendőrségi Magyar kir. belügyminiszter /1916 számú rendelet a hadifoglyok életmódjáról. Magyar kir. belügyminiszter /1916 V-a számú körrendelet a munkára kiadott hadifoglyok tekintetében szükséges államrendészeti és közbiztonsági teendőkről. Magyar kir. belügyminisztérium ein. VII c számú körrendelet. Csendőrségi Közlöny, XVIII. évfolyam, 3. szám. Magyar kir. belügyminiszter. Szervezett' és Szolgálatz' Utasítás a m. kir. Csendőrség számára. Budapest: Stádium sajtóvállalat,

2 r Magyar kir. belügy- és honvédelmi minisztérium. Utasítás a m. kz r. Csendőrség számára. Budapest: Pesti Könyvnyomda, Magyar kir. honvédelmi minisztérium eln. szab. szerk.' szám, Tábori rendészeti szolgálat. Budapest: Stádium sajtóvállalat, Magyar kir. honvédelmi miniszter /eln számú rendelet a karhatalmi szolgálatról. Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának Tájékoztató Hivatala. Az ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. Budapest: nyomda hiányzik, Népbírósági Közlöny. "Ítélet." Egyesületi Értesítő, 41. szám. Országgyűlés Képviselőházának naplója június 10, XVI. kötet. Stomm tábornok. "Csendőrök dicsérete." Törzsszállás, 1941 május 21, 260/14 dd. hdm. I a 41, 19. szám. III. Könyvek Adonyi Ferenc, A magyar katona a másodz k vz"lágháborúban. Klagenfurt; Ferd. Kleinmayr, Benoschofsky Ilona és Karsai Elek, V ádz rat a nácizmus ellen. Budapest: A magyar izraeliták országos képviselete kiadása, Berzeviczy Albert, Az abszolutizmus kora Magyarországon. Budapest: Franklin társulat, Breit József, A magyarországz 1918/19. évi forradalmz mozgalmak és a vörösháború története. Budapest: Grill Károly könyvkiadó,1929. Buzási János, Az újvz dékz" razzz a. könyvkiadó,1963. Budapest: Kossuth CensuratJ. Gamma, Borzalmas vallomások, hiteles rendőri adatok. Hely, nyomda és évszám hiányzik: Csendőrségi Zsebkönyv Szerkesztő Bizottsága, Zsebkönyv a m. kir. Csendőrség számára. Budapest: nyomda hiányzik, Dálnoki Veress Lajos, Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt, München; Danubza Druckerei, Esső Sándor, Bárdossy László a nemzet védelmében. Svájc: Duna könyvkiadó vállalat, Fiala Ferenc és Marschalkó Lajos. Vádló bz"tófák. London: SüliJ. kiadása, Győri Imre és Kázméri Kázmér, Kun Béláék 131 napos rémuralma. Budapest: Helios Sajtóipari Üzem, évszám hiányzik. Himler Márton, Így néztek kz" a magyar nemzet sírásói. New York: St. MarksPrintingCorp., Hollós Ervin, Rendőrség, Csendőrség, VKF 2. Budapest: Kossuthkönyvkiadó, Hóman Bálint és Szekfű Gyula, Magyar történet. Budapest: nyomda és évszám hiányzik. Horthy Miklós, Emlékirataim. Buenos Aires: Talleres Gráficos Cagnasso, Horváthjózsef, Nemesjános, Pintér István és Szabó László, Az utolsófelvonás. Budapest: Zrinyi kiadó, Ismeretlen. Magyar kz"r. Honvédség és Csendőrség névkönyve az évre. Budapest: Pallas nyomda, Ismeretlen. Magyar kz r. Csendőrség évkönyve, Hely hiányzik, S tein János nyomdája, Ismeretlen. Magyar kir. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat nyomdája, Ismeretlen. Magyar kir. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat nyomdája, Ismeretlen. Magyar kir. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat nyomdája, I! I tr 371

3 Ismeretlen. Magyar Mr. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Csendőrségi Lapok kiadása, Ismeretlen. Magyar Tájékoztató Zsebkönyv. Budapest: Societas Carpatho-Danubia, Juhász Nagy Sándor. A magyar októberi forradalom története. Budapest: Szikra lapkiadó, Karsai Elek. A budaz" Sándor-palotában történt. Budapest: Táncsics kiadó, Karsai Elek. A budaz" vártól a gyepüz"g. Budapest: Táncsics kiadó, Karsai Elek. Országgyarapítás - országvesztés. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Kelemen Béla, Adatok a szegedz' ellenforradalom és a szegedz' kormány történetéhez.~szeged: nyomda hiányzik, Kozma Miklós, A maz' magyar közzgazgatás. Budapest: M. kir. állami nyomda, Kövendy Károly, Csendőrök a Kárpátokon. Hely hiányzik: szerző kiadása, Kövendy Károly, Magyar kz'rályz" Csendőrség. Kanada: Sovereign Press, Toronto, Kőszegi Imre, Budavár ostroma 1945-ben. Budapest: Müller Károly könyykiadóvállalat, Kun Béláné, Kun Béla. Budapest: Magvető, László Jenő, A forradalom története Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhely: nyomda hiányzik, Lévai Jenő, Szürke könyv. Budapest: Officiana, évszám mncs. Lévaijenő, Fekete könyv. Budapest: Officiana, Magyar kir. Csendőrségi Zsebköny Szerkesztő Bizottsága. Zsebkönyvam. kzr. Csendőrség számára. Budapest: nyomda hiányzik, Magyar kir. Csendőrségi Zsebkönyv Szerkesztő Bizottsága. A m. kz"r. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat, Magyar kir. honvédelmi minisztérium. A honvédség és csendőrség névkönyve évre. Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Magyar kir. minisztérium, IV. Károly msszatérész" kísérletez". Budapest: Budapesti Hírlap nyomdája, évszám hiányzik. Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. A magyar forradalmz" munkásmozgalom története. Hely hiányzik: Kossuth könyvkiadó, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Magyarország és a másodz"k vüágháború. Budapest: Kossuth könyvkiadó, 196!. Markovits György, Magyar pokol. Budapest: Magvető, Michener, James, A., Az andauz" híd. Buenos Aires, Argentína: Danubia könyvkiadó vállalat, Molnár János, Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban. Budapest: Akadémiai kiadó, Móricz Zsigmond, Rózsa Sándor. Budapest: Atheneum kiadása, 194!. Nagybaczoni Nagy Vilmos, Végzetes esztendők. Körmendy Lajos kiadása, Kispest: Osváth Pál, Közbz"ztonságunk múltja és pandur korom emlékez". Budapest: nyomda hiányzik, Pintér István, Így lett végre rend. Budapest: Táncsics könyvkiadó, Pintér István és Szabó László, A hóhérok nyz"latkoznak. Budapest: Kossuth könyvkiadó Pogány József, A fehér terror Magyarországon. Bécs: nyomda hiányzik,

4 Pór Dezső és Zsadányi Oszkár. Te vagy a tanú. Budapest: Szikra irodalmi és lapkiadó vállalat, Preszly Lóránd, A Csendőrség úttörői. Budapest: Budapesti Hírlap nyomdája, Preszly Lóránd, A m. kz'r. Csendőrség története. Igló: Szepesi Lapok nyomdavállalata, Rákosy Zoltán, A magyar nemzet története. Budapest: Kir. m. Egyetemi Nyomda, Ráth-Végh István, Hatalom és pénz. Budapest: Gondolat kiadó, Ridegh Rajmond és. Olcsváry-Milvius Attila, Búnügyz' nyomozástan. Budapest: Hornyánszky Viktor R.T., évszám hiányzik. Saly Dezső, Szzgorúan bzzalmas, Fekete könyv, Budapest: Anonymus, Simontsits Attila és Kövendy Károly, Harcunk Oakville, Ontario, Kanada: Sovereign Press, Schön Dezső, A jeruzsálemi per. Tel-Aviv: Új Kelet kiadás, Szabó Ágnes és Pamlényi Ervin, A határban a halál kaszál: Fejezetek Prónay Pál naplóy'ából. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Szabó László, A bolsevzzmus Magyarországon. Budapest: Atheneum Irodalmi R.T., Szamuely Tiborné Szilágyi Jolán, Emlékeim. Budapest: Zrinyi katonai kiadó, Szerkesztő és Kiadó. Bizottság, A m. kz'r. honvéd Ludovz'ka Akadémz'a története. Budapest: Stádium Sajtóvállalat, Szigethy György, Szemtanúja voltam Titó délvz'dékz' vérengzésének. Cleveland, Ohio: Katolikus Magyarok Vasárnapja nyomdája, Sziklay János és Borovszky Samu, Vasvármegye. Budapest: Apolló Irodalmi és Nyomdai Rt., Szilágyi Sándor, A magyar nemzet története. Budapest: nyomda hiányzik, Szinai Miklós és Szücs László, Horthy Mz'klós titkos iratai. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Tisza Miksa, Magyarország rendőrségének története. Igló: Szepesi Lapok Nyomdavállalata, Tóth Sándor, A szovjet hadsereg felszabadító harcai Magyarországon. Budapest: Zrinyi katonai kiadó, V áry Albert, A vörös uralom áldozatai Magyarországon. Vác: Az Országos Fegyintézet könyvnyomdája, évszám hiányzik. Veér Imre, Ma Magyarország, holnap a szabad vz lág. Minnesota, USA: Pannónia könyvkiadó vállalat, Weltner Jakab, Az egység okmányai. Budapest: A közoktatásügyi népbiztosság kiadása, Zákonyi Ferenc, A gyöngyösi csárda. A Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának kiadványa, IV. Folyóiratok és újságok Balabán Péter, "Zsidótanács az igazolóbizottság előtt." A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Közleményez', Zürich, Svájc: 1945, szám. Balló István, "Ötven éve történt." Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: 29. szám. Beőthy Kálmán, Csendőrségi Lapok, Budapest: évi XXIX. évfolyam, számok. Baranchi Tamáska Endre, "Csendőrnap Szibériában. " Bajtársz' Levél, Toronto, Kanada: XVIII. évfolyam, 3-4. szám. Borsányi Julián, "Az 1941 es hadüzenet casus bellije." Hadak Útján, Nyugat-Németország: XXIV. évfolyam, szám. 375

5 Eckhardt Tibor, "A magyar nemzeti hadsereg 50 éve történt megalakulásáról." Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio; 29. szám. E. H., "Székelyföld védelme." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. Farkas-Pusztay Ödön, "Partizánharcok amuraközben. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. Ferenczy Márton, "Csendőrök, honvédek harca szovjet ejtőernyős csoportokkal Magyarországon. " Magyar Kz'rályi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Folkusházy Lajos, "T~jékoztató." Bajtársi Levél, Graz, Ausztria: IV. évfolyam, 2. szám, melléklet. Folkusházy Lajos, "A MKCSBK vezetői bizottságának felállitása. " Bajtársi Levél, Utrecht, Hollandia: VIII. évfolyam, 7. szám. Gál Zoltán, "Húsz éve történt." Ország- Világ, Budapest: VII. évfolyam, 39. szám. H., "Adatok a magyar nép szeretetének, bizalmának - a Csendőrség és egyes csendőrök iránti - megnyilatkozásairól. " Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: 19. szám. Ismeretlen, "Albánia 150 magyar csendőre. " KatoHkus Magyarok Vasárnap ja, Cleveland, Ohio: január 24. Ismeretlen, "Csendőralakulatok a nyugati hadseregek szolgálatában." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfolyam, szám. Ismeretlen, "A Csendőrségről alkotott szovjet katonai vélemény." Bajtársz' Levél, Toronto, Kanada: XXVI. évfolyam, szám. Ismeretlen, "Csendőrzászlók az emigrációban." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XVIII. évfolyam, 3-9. szám és XX. évfolyam, 7. szám. Ismeretlen, "Élesd, 1904 április 24." Élet és Tudomány, Budapest: nyomda hiányzik, május l. Ismeretlen, "Folkusházy Lajos altábornagy." Bajtársi Levél, XXV. évfolyam, l. szám. Ismeretlen, "L aktanya, múzeum, levéltár." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVII. évfolyam, l-6. szám. Ismeretlen, "NATO konferencia." Virrasztó, Long Island City, New York: június. Ismeretlen, "November 4." Magyar Királyz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Ismeretlen, "52 napos budapesti csata." Magyar Királyz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Ismeretlen, "Testületünk Története." Egyesületz' Értesítő, Cleveland, Ohio: 3. szám. Ismeretlen, "Vitéz Temesváry Endre." Egyesületz' Értesítő, Cleveland, Ohio: ll. szám. K. Gy., "A kaposvári csendőrzászlóalj története." Magyar Kz'rályz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "Csendőrnap." Magyar Szabadúig, Cleveland, Ohio: február 28. Kövendy Károly, "Az emigráns m. kir. Csendőrlaktanya szabályai." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVII. évfolyam, l. szám. Kövendy Károly, "A délvidéki partizánharcok. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. Kövendy Károly, "Egy arany vitézségi érem és egy lovagkereszt története." Magyar Kz'rályz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "Emlékezés a budai harcokra." Magyar Kz'rályz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "A hadtörténelemre tartozik annak megörökítése." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfolyam, l. szám. Kövendy Károly, "Ismeretlen adatok, parancsok az Ungvári

6 Tanzászlóalj harcaiból. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfolyam, 1. szám. Kövendy Károly, "Kanadai kir. csendőrség." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXIV. évfolyam, 7. szám. Kövendy Károly, "Kárpáti emlék." Magyar Kzrályz Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "A martinkai ütközet." Magyar Kzrályz Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kultsár Lajos, "Hadifogoly visszaemlékezés. " Magyar Királyi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kultsár Lajos, "Udvari ebéd Gödöllőn. " Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Kultsár Lajos, "Adatok a soresendőr zászlóaljak történetéhez. " Egyesületz" Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Kun Imre, "La Légion Éntragére, Légio Patria Nostra." Magyar Királyz Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kun Imre, "Hat év szolgálatom a francia idegenlégióban. " BajtársiLevél, Toronto, Kanada: XXIV. évfolyam, 7. szám. Marssó Lőrinc, "Egyesületi beszámoló." Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: l. és 2. szám. MKCSBK Központ, "A MKCSBK felügyelőségének szervezése." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXI. évfolyam, 9. szám. Molnár Károly, "Kakastollas közbiztonság. " Magyarország, évi 31. szám. Németh Pál, "Különleges szolgálat." Egyesületz" Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Ország-Világ budapesti hetilap, "KiJátszott a kakastoll." Egyesületz"Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Panajott Sándor, "Bevezetés." A Csendőrség úttörői, Budapest: Budapesti Hírlap Nyomdája, Pintér Aladár, "Csendőr-históriák." Cleveland, Ohio: szám. Egyesületz" Értesítő, Szkv. m. kir. zászlós, "Harmincan." Magyar Királyi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press! Tompa Miklós, "Adassék tisztelet a kaposvári csendőrzászlóaljnak. " Bajtársz Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfoiyam, 1. szám. Török Bertalan, "A nagyváradi tanzászlóalj a Hadak Útján." Magyar Kzrályi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Cleve Újlaky László, "Csendőrsors. " Egyesületi Értesítő, land, Ohio: szám. Újlaky László, "A galántai zászlóalj és a vörös Csepel." EgyesületiÉrtesítő, Cleveland, Ohio: 19. szám. Veszeli, "A Csendőrség egysége és függetlensége az emigrációban." Bajtársz Levél, Bregenz, Ausztria: VII. évfolyam, 3. szám. Végh József, "Csáktornyai partizánkalandok. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. V. L, "Csendőrségi sportversenyek. " Egyesületz Értesítő, Cleveland, Ohio: 35. szám. X. Y., "A kanadai szabadságlégió hírei." Magyar Királyi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, V NaPlók, leírások, élmények, levelek Baranchi Tamáska Endre, "Csendőrök szovjet hadifogságban." Visszaemlékezés, Baranchi Tamáska Endre, "Vitézi Rend." Tanulmány, Baranchi Tamáska Endre, "Kazincbarcikai emlékek." Leirás, évszám nincs

7 Bátky Kázmér, "Közlekedési alakulatok." Leírás, B. Sz., Nyomozás és csomag-átvizsgálás Korosztenyben. Jelentés, évszám nincs. Csergő András, "Emlékek." Nyugat-Németország, évszám runcs. Deme Lajos, "A Magyar Nemzeti Bank csendőrkülönítménye. " Leírás, Kanada: évszám nincs. Fogarasy József, "Vasúti őrsök. " Leírás, F. K. csendőr alezredes május 29-én kelt levele a szerzőhöz. Folkusházy Lajos, "EmIékeim." Leírás, Salzburg, Ausztria: évszám nincs. Horthy Miklós, Magyarország volt kormányzója. Levél dr. Balló István csendőr őrnagyhoz. Jankovics László (a Magyar Nemzeti Bank volt igazgatóhelyettese). Levél a Bajtársi Levél szerkesztőségéhez, Jegenyés Pál, "Emigrációban." Emlékirat. Évszám nincs. Józsefkir. herceg. Levél dr. Balló István csendőr őrnagyhoz. Király Gyula, "Adatok a m. kir. Csendőrség történetéhez. " Leírások, Brazília, Király Gyula, "Német alibi a zsidók elhurcolásáról. " Visszaemlékezés, évszám nincs. Király Gyula. Levél a szerzőhöz, Körmendijános, "A víziőrsök. " Leírás, L. S. O. és L. E., "Visszaemlékezés az NSZK-ra." Leírás, hely nincs, Marssó Lőrinc. Levelek, élmények, elbeszélések. Nagyiványi Ödön, "Bácska végnapjai." Bárányosjózsef és a bácskai partizánharcokban hősi vagy mártírhalált halt csendőrök emlékének ajánlott "történelmi tényleírás, " Argentína, Nagy János, "Napló." Cleveland, Ohio: évszám nincs. Nemzeti Bank igazgatója. Levél Deme Lajos csendőr századoshoz, Ny. P., "A recskei internálótábor. " Visszaemlékezés, SZ. B. Személyes élmények, leírások, Szilasy László, "A II. világháború tapasztalatai." Kézirat, Szombathy Lajos, "Nagyváradi emlékek." Leírás, Vattay Ferenc, "Feljegyzések." Argentína: évszám nincs, XI. rész. Vattay Ferenc. Levelek, élmények, leírások. Zámbory Árpád, "Délbácska csendőri megszállása ben." Napló, Nyugat-Németország: Zámbory Árpád, "Emlékirat az amerikai szolgálatban töltött időről." Leírás, Grossgmain, Nyugat-Németország: VI. Idegen nyelvű munkák Becker, Harold K. Police Systems of Europe. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Bopp, WilliamJ. - Schultz, Donald O. A S~ort. History of American Law Enforcement. Springfield, IllmOIs: Charles Thomas Publisher, Brooks-Shepherd, Gordon. The Last Habsburg. New York: Weybright and Talley, Cramer, James. The World's Police. London: Cassel, Churchill, Winston S. Closing the Ring. Cambridge, Massachusetts: Houghton Mifflin Co., Direction General de la Guardia Civil. La Guardia Civil. Madrid: Taller-Escuela de Artes Gráficas de Huérfanos de la Guardia Civil,

8 I I Dusseigneur, M. F. Garde RépubNcaz'ne de Paris. Paris, Franciaország: nyomda és évszám hiányzik. Ehrenstein, Friedrich. Österreichischer Gendarmerz'e Almanach. Wien, Austria: Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, Fenyő, D. Mario. Hitler, Horthy and Hungary. New Haven, USA: Yale University Press, Foreign Area Studies, Division of the American University. US. Army Area Handbook for Cyprus. Washington, D.C.: Government Printing Office, Foreign Area Studies, Division of the American University. Area Handbook for the 80viet Unz on. Washington, D.C.: Government Prin ting Office, Fosdick, Raymond. European PoNce Systems. New York, USA: The Century Co., Hamman, Averell W. and Abel, Elie. Spedal Envoy to Churchill and StaNrL New York, USA: Random House, Hewitt, William H. B1'z"tish PoNce Administratz"on. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Howard, Payne. The PoNce State of Napoleon Bonaparte. Seattle, USA: University of Washington Press, Kállay, Nicholas. Hungarian Premier. New York, Columbia University Press, Kertész, Stephen D. Dzplomacy in a Whz"rlpool, Hungary between Nazz' Germany and Soviet Russia. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, évszám nincs. Kosáry, Dominic. A History of Hungary. Cleveland, Ohio: The Benjamin Franklin Bibliophile Society, Kosáry, Dominic and Várdy, Béla Steven, History of the Hungarian Natz on. Astor Park, Florida: Danubian Press, Macartney, C. Aylmer. Hungary, A Short History. Chicago, Illinois: Aldine Publishing Co Macartney, C. Aylmer. October Jzfteenth. New York, USA: Thomas Nelson and Sons, évszám nincs. Moriarty, Cecil. PoNce Procedures and Administration. London, England: Butterworth and Co., Musée de la Gendarmerie. Maréchaussée at Gendarmerie. Paris, France: Hotel des Invalides, Neubauer, Franz. Die G~ndarmerz'e in Österrez"ch. Graz, Österreich: Steiermarkische Landesdruckerei, Pardoe, Miss. Hungary and Her Institutions. London, England: nyomda hiányzik, Penaat, Edward, F. "The German Police. " The PoNce Chz"ej, XXVI. évfolyam, áprilisi szám. President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice. Task Force Report; The Polzá. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, Realisations et les Institutions Prestigieuses de la France. La Gendarmene Natz onale. Valence-Paris: Société Nouvelle des Editions de La Tour de Guet, évszám nincs. Report of the British Joint Labour Delegation to Hungary. "The White Terror in Hungary," május. Robertson, Priscilla. Revolutz"on of 1948; A Sodal History. NewYork, USA: HarperandBrothersCompany, Rohr, Donald G. Europe Since Waterloo. Boston, USA: Heath and Company, Schwarzenberg, Adolf. Prznze FeNx zu Schwarzenberg. New Y ork, USA: Columbia University Press, Smith, Bruce. PoNce Systems zn the United States. New York, USA: Harper and Brothers Publishers, Squire, P. S. The Third Department. London, England: Cambridge University Press, Tissot, Victor. Unknown Hungary. London, England: Richard Bentley and Son,

9 Unknown. Almanach of World Military Power. Hely és nyomda hiányzik, Vollmer, August. The Police and Modern Society. Berkeley,' CalifornÍa: University of CalifornÍa Press, MELLÉKLETEK I il il

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, Ohio, USA., 1980, Árpád Könyvkiadó. 552 p. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ

REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, Ohio, USA., 1980, Árpád Könyvkiadó. 552 p. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, Ohio, USA., 1980, Árpád Könyvkiadó. 552 p. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ (A zárójelben levő szám azt az oldalt mutatja, amelyiken a megjelölt

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

NÉVJEGYZÉK. azokról, akik a m. kir. Csendőrség vagy az emigrációs csendőrök tevékenységét lényegesen befolyásolták.

NÉVJEGYZÉK. azokról, akik a m. kir. Csendőrség vagy az emigrációs csendőrök tevékenységét lényegesen befolyásolták. száz-száztíz csendőrrel rendelkező - tanszázad is. Ezek szerint a teljes létszám alig haladta mega kétezer főt. A Csendőrség nem "Óbudán állomásozott, minden akcióra készen", ahogyan ezt az író állítja.

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MELLÉKLETEI 2. számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: főszám: alszám: összesen: Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 19 -ig:

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 7. évfolyam 2006 1. Kik kezdték felfedezni kezdetben az amerikai földrész északi területeit? A. spanyolok C. németek B. angolok D. amerikaiak 2. Honnan

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) A MKCsBK gyökere: a Magyar Királyi Csendőrség

Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) A MKCsBK gyökere: a Magyar Királyi Csendőrség Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) A MKCsBK gyökere: a Magyar Királyi Csendőrség Az MKCsBK a volt magyar királyi csendőrség egyedüli letéteményese, 1 a m. kir. csendőrség szerepének és hivatása

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

Statisztikák a 2014-es HÓDításról

Statisztikák a 2014-es HÓDításról Statisztikák a 2014-es HÓDításról Iskolák (abc sorrendben) Résztvevők száma Átlagpont Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 90 85,58 benjamin 40 99,08 junior 14 63,14 kadét 36 79,31 Apáczai Csere János

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról Budapest főváros díszvilágításáról Jelenleg hatályos szöveg Melléklet a 67/2012. (IX. 28.)

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Dr. bodafalvi Boda József csendőr őrnagy

Dr. bodafalvi Boda József csendőr őrnagy Dr. bodafalvi Boda József csendőr őrnagy Dr. Boda József csendőr százados, a Dési szárny parancsnoka. Az erdélyi Vármezőn (ma Buciumi, Románia) született 1904. január 21-én. Apja, bodafalvi Boda József

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38.

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38. 2017. január Nap Időpont Helyszín 1 00.00-01.00 Bp. XVII. Péceli út 235. 1 00.30-03.30 Bp. XXII. Gádor utca 66. 1 03.00-04.00 Bp. XVII. Zrínyi utca 84. 1 07.00-10.00 Bp. XIX. Hunyadi utca 75. 1 07.30-10.30

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, "D" épület Szombathely Berzsenyi tér 2.

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, D épület Szombathely Berzsenyi tér 2. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 20évi rendezvények ( az események még hiányosak, az időpontok változhatnak, érdeklődjenek a központi irodában és a csoportoknál) Hó Nap, óra Csoport Program Helyszín Elérhetőség

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás ( 111 ) 115.855 ( 732 ) OSRAM AG, München (DE) ( 111 ) 118.168 ( 732 ) OSRAM AG, München (DE) ( 111 ) 121.154 ( 732 ) Pernod Ricard USA, LLC ( Delaware Államban bejegyzett

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement)

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) An international history of newspaper design Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) i.e. -1400s 1500s 1600 1300-as évek: Képes Krónika könyv. 1600s, Kolozsvár, Misztótfalusi Kis Miklós. Könyv. / latin

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Egyed István élete és munkái

Egyed István élete és munkái 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN 2498-5627 www.allamtudomany.hu Koi Gyula 1 Egyed István élete

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

NeoPhone ClassIP árlista NeoPhone ClassIP price list

NeoPhone ClassIP árlista NeoPhone ClassIP price list NeoPhone ClassIP árlista NeoPhone ClassIP price list Érvényes 2008.10.01-tıl. Az árak az áfát tartalmazzák Valid from 01.10.2008. Prices include VAT Másodperc alapú számlázás Nincs kapcsolási díj Second

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. január 20-i ülés A Seuso-kincs nyilvántartásba vétele (2013.12.16.) 1 MTA Könyvtárból ellopott könyv felbukkanása (Jeruzsálem, 2014.01.21.) Az ülés napirendje 1) Beszámoló

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig A Magyar Köztársaság külügyminiszterei 1848. IV. 7- től napjainkig Esterházy Pál herceg, a király személye körüli miniszter (külügyminiszter) (1848. IV. 7.-1848. IX. 9.) Pulszky Ferenc államtitkár, a király

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 45,950 1 47,350 1 47,450 1 140,750 2 Tatabánya Váci Mihály Ált. Isk. 45,650 2 46,550 4 46,550 2 138,750 3 Budapest Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 45,450 3 46,650

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog Prugberger Tamás Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog $sj,.complex Wolters Ktuwer csoport TARTALOM Előszó 19 I. RÉSZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS EREDETE, RENDSZERE ÉS ALAPELVEI 23 I.

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Batthyány tér (HÉV-állomás aluljáró) RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben