FORRÁSOK. I. Törvények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORRÁSOK. I. Törvények"

Átírás

1 FORRÁSOK I. Törvények Allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt für das Kaisertum, Österreich, Jahrgang 1-949, Seite évi XXXII. t. c évi IX., XVI. és XLV. t. c évi XXIII. t. c évi XXI. t. c éci VIII. t. c évi II., III. és LXXI. t. c évi X. t. c évi XXVII. t. c évi XXXVI. t. c évi XXIX. t.c évi VII. t. c évi VII. t. c. II. Rendeletek, hivatalos közlemények Az amerikai hadsereg 491. tüzérezred parancsnokának 1945 augusztus 4-én kelt rendelkezése az Egyesített Csendőrtáborról. Barsvármegye pandúrságának eljárási szabályai, 2.393/1867. szám. Tisza Miksa, Magyarország rendőrségének története. Igló:Szepesi Lapok nyomdája, Belügyi népbiztos 1.B.N. számú rendelete. Tanácsköztársaság, márdus 30,5. szám. Belügyminiszter 1944 december 7-én kelt /1944. VII. számú rendelete alapján kz"adott intézkedés. Budapesti I. csendőrkerületz" parancsnokság 1842/kt. számú rendelete a parancsnokságok és őrsök hátravonásárói. Csendőrség Felügyelőjének 1945 február 14-én kiadott hivatalos jelentése a Testület háborús veszteségeiről. Folkusházy Lajos Irattár-ának 282/1952, 340/1952, 557/1952, 199/1953,418/1953 és 150/1954 számú ügyiratai. Forradalmi Kormányzótanács 1919 március 26-án kiadott IV. számú rendelete. Kormányzói kabinetiroda 1943 december 16-án kelt "EmIékeztető"-je. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete: Magyarország és a másodz'k vz"lágháború. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány /1945. sz. rendelet "A Csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről." Magyar Közlöny, Budapest, 1945 május. Magyar kir. belügyminisztérium VI-b/1930. sz. körrendelet, "A balatonfüredi m. kir. csendőrségi gyógyház szabály,zata." Csendőrségi Közlöny, Budapest, XV. évfolyam, 10. szám. Magyar kir. belügyminisztérium. "Csendőrnap." Közlöny, Budapest, XVIII. évfolyam, 3. szám. Csendőrségi Magyar kir. belügyminiszter /1916 számú rendelet a hadifoglyok életmódjáról. Magyar kir. belügyminiszter /1916 V-a számú körrendelet a munkára kiadott hadifoglyok tekintetében szükséges államrendészeti és közbiztonsági teendőkről. Magyar kir. belügyminisztérium ein. VII c számú körrendelet. Csendőrségi Közlöny, XVIII. évfolyam, 3. szám. Magyar kir. belügyminiszter. Szervezett' és Szolgálatz' Utasítás a m. kir. Csendőrség számára. Budapest: Stádium sajtóvállalat,

2 r Magyar kir. belügy- és honvédelmi minisztérium. Utasítás a m. kz r. Csendőrség számára. Budapest: Pesti Könyvnyomda, Magyar kir. honvédelmi minisztérium eln. szab. szerk.' szám, Tábori rendészeti szolgálat. Budapest: Stádium sajtóvállalat, Magyar kir. honvédelmi miniszter /eln számú rendelet a karhatalmi szolgálatról. Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának Tájékoztató Hivatala. Az ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. Budapest: nyomda hiányzik, Népbírósági Közlöny. "Ítélet." Egyesületi Értesítő, 41. szám. Országgyűlés Képviselőházának naplója június 10, XVI. kötet. Stomm tábornok. "Csendőrök dicsérete." Törzsszállás, 1941 május 21, 260/14 dd. hdm. I a 41, 19. szám. III. Könyvek Adonyi Ferenc, A magyar katona a másodz k vz"lágháborúban. Klagenfurt; Ferd. Kleinmayr, Benoschofsky Ilona és Karsai Elek, V ádz rat a nácizmus ellen. Budapest: A magyar izraeliták országos képviselete kiadása, Berzeviczy Albert, Az abszolutizmus kora Magyarországon. Budapest: Franklin társulat, Breit József, A magyarországz 1918/19. évi forradalmz mozgalmak és a vörösháború története. Budapest: Grill Károly könyvkiadó,1929. Buzási János, Az újvz dékz" razzz a. könyvkiadó,1963. Budapest: Kossuth CensuratJ. Gamma, Borzalmas vallomások, hiteles rendőri adatok. Hely, nyomda és évszám hiányzik: Csendőrségi Zsebkönyv Szerkesztő Bizottsága, Zsebkönyv a m. kir. Csendőrség számára. Budapest: nyomda hiányzik, Dálnoki Veress Lajos, Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt, München; Danubza Druckerei, Esső Sándor, Bárdossy László a nemzet védelmében. Svájc: Duna könyvkiadó vállalat, Fiala Ferenc és Marschalkó Lajos. Vádló bz"tófák. London: SüliJ. kiadása, Győri Imre és Kázméri Kázmér, Kun Béláék 131 napos rémuralma. Budapest: Helios Sajtóipari Üzem, évszám hiányzik. Himler Márton, Így néztek kz" a magyar nemzet sírásói. New York: St. MarksPrintingCorp., Hollós Ervin, Rendőrség, Csendőrség, VKF 2. Budapest: Kossuthkönyvkiadó, Hóman Bálint és Szekfű Gyula, Magyar történet. Budapest: nyomda és évszám hiányzik. Horthy Miklós, Emlékirataim. Buenos Aires: Talleres Gráficos Cagnasso, Horváthjózsef, Nemesjános, Pintér István és Szabó László, Az utolsófelvonás. Budapest: Zrinyi kiadó, Ismeretlen. Magyar kz"r. Honvédség és Csendőrség névkönyve az évre. Budapest: Pallas nyomda, Ismeretlen. Magyar kz r. Csendőrség évkönyve, Hely hiányzik, S tein János nyomdája, Ismeretlen. Magyar kir. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat nyomdája, Ismeretlen. Magyar kir. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat nyomdája, Ismeretlen. Magyar kir. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat nyomdája, I! I tr 371

3 Ismeretlen. Magyar Mr. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Csendőrségi Lapok kiadása, Ismeretlen. Magyar Tájékoztató Zsebkönyv. Budapest: Societas Carpatho-Danubia, Juhász Nagy Sándor. A magyar októberi forradalom története. Budapest: Szikra lapkiadó, Karsai Elek. A budaz" Sándor-palotában történt. Budapest: Táncsics kiadó, Karsai Elek. A budaz" vártól a gyepüz"g. Budapest: Táncsics kiadó, Karsai Elek. Országgyarapítás - országvesztés. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Kelemen Béla, Adatok a szegedz' ellenforradalom és a szegedz' kormány történetéhez.~szeged: nyomda hiányzik, Kozma Miklós, A maz' magyar közzgazgatás. Budapest: M. kir. állami nyomda, Kövendy Károly, Csendőrök a Kárpátokon. Hely hiányzik: szerző kiadása, Kövendy Károly, Magyar kz'rályz" Csendőrség. Kanada: Sovereign Press, Toronto, Kőszegi Imre, Budavár ostroma 1945-ben. Budapest: Müller Károly könyykiadóvállalat, Kun Béláné, Kun Béla. Budapest: Magvető, László Jenő, A forradalom története Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhely: nyomda hiányzik, Lévai Jenő, Szürke könyv. Budapest: Officiana, évszám mncs. Lévaijenő, Fekete könyv. Budapest: Officiana, Magyar kir. Csendőrségi Zsebköny Szerkesztő Bizottsága. Zsebkönyvam. kzr. Csendőrség számára. Budapest: nyomda hiányzik, Magyar kir. Csendőrségi Zsebkönyv Szerkesztő Bizottsága. A m. kz"r. Csendőrség Zsebkönyve, Budapest: Franklin Társulat, Magyar kir. honvédelmi minisztérium. A honvédség és csendőrség névkönyve évre. Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Magyar kir. minisztérium, IV. Károly msszatérész" kísérletez". Budapest: Budapesti Hírlap nyomdája, évszám hiányzik. Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. A magyar forradalmz" munkásmozgalom története. Hely hiányzik: Kossuth könyvkiadó, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Magyarország és a másodz"k vüágháború. Budapest: Kossuth könyvkiadó, 196!. Markovits György, Magyar pokol. Budapest: Magvető, Michener, James, A., Az andauz" híd. Buenos Aires, Argentína: Danubia könyvkiadó vállalat, Molnár János, Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban. Budapest: Akadémiai kiadó, Móricz Zsigmond, Rózsa Sándor. Budapest: Atheneum kiadása, 194!. Nagybaczoni Nagy Vilmos, Végzetes esztendők. Körmendy Lajos kiadása, Kispest: Osváth Pál, Közbz"ztonságunk múltja és pandur korom emlékez". Budapest: nyomda hiányzik, Pintér István, Így lett végre rend. Budapest: Táncsics könyvkiadó, Pintér István és Szabó László, A hóhérok nyz"latkoznak. Budapest: Kossuth könyvkiadó Pogány József, A fehér terror Magyarországon. Bécs: nyomda hiányzik,

4 Pór Dezső és Zsadányi Oszkár. Te vagy a tanú. Budapest: Szikra irodalmi és lapkiadó vállalat, Preszly Lóránd, A Csendőrség úttörői. Budapest: Budapesti Hírlap nyomdája, Preszly Lóránd, A m. kz'r. Csendőrség története. Igló: Szepesi Lapok nyomdavállalata, Rákosy Zoltán, A magyar nemzet története. Budapest: Kir. m. Egyetemi Nyomda, Ráth-Végh István, Hatalom és pénz. Budapest: Gondolat kiadó, Ridegh Rajmond és. Olcsváry-Milvius Attila, Búnügyz' nyomozástan. Budapest: Hornyánszky Viktor R.T., évszám hiányzik. Saly Dezső, Szzgorúan bzzalmas, Fekete könyv, Budapest: Anonymus, Simontsits Attila és Kövendy Károly, Harcunk Oakville, Ontario, Kanada: Sovereign Press, Schön Dezső, A jeruzsálemi per. Tel-Aviv: Új Kelet kiadás, Szabó Ágnes és Pamlényi Ervin, A határban a halál kaszál: Fejezetek Prónay Pál naplóy'ából. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Szabó László, A bolsevzzmus Magyarországon. Budapest: Atheneum Irodalmi R.T., Szamuely Tiborné Szilágyi Jolán, Emlékeim. Budapest: Zrinyi katonai kiadó, Szerkesztő és Kiadó. Bizottság, A m. kz'r. honvéd Ludovz'ka Akadémz'a története. Budapest: Stádium Sajtóvállalat, Szigethy György, Szemtanúja voltam Titó délvz'dékz' vérengzésének. Cleveland, Ohio: Katolikus Magyarok Vasárnapja nyomdája, Sziklay János és Borovszky Samu, Vasvármegye. Budapest: Apolló Irodalmi és Nyomdai Rt., Szilágyi Sándor, A magyar nemzet története. Budapest: nyomda hiányzik, Szinai Miklós és Szücs László, Horthy Mz'klós titkos iratai. Budapest: Kossuth könyvkiadó, Tisza Miksa, Magyarország rendőrségének története. Igló: Szepesi Lapok Nyomdavállalata, Tóth Sándor, A szovjet hadsereg felszabadító harcai Magyarországon. Budapest: Zrinyi katonai kiadó, V áry Albert, A vörös uralom áldozatai Magyarországon. Vác: Az Országos Fegyintézet könyvnyomdája, évszám hiányzik. Veér Imre, Ma Magyarország, holnap a szabad vz lág. Minnesota, USA: Pannónia könyvkiadó vállalat, Weltner Jakab, Az egység okmányai. Budapest: A közoktatásügyi népbiztosság kiadása, Zákonyi Ferenc, A gyöngyösi csárda. A Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának kiadványa, IV. Folyóiratok és újságok Balabán Péter, "Zsidótanács az igazolóbizottság előtt." A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Közleményez', Zürich, Svájc: 1945, szám. Balló István, "Ötven éve történt." Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: 29. szám. Beőthy Kálmán, Csendőrségi Lapok, Budapest: évi XXIX. évfolyam, számok. Baranchi Tamáska Endre, "Csendőrnap Szibériában. " Bajtársz' Levél, Toronto, Kanada: XVIII. évfolyam, 3-4. szám. Borsányi Julián, "Az 1941 es hadüzenet casus bellije." Hadak Útján, Nyugat-Németország: XXIV. évfolyam, szám. 375

5 Eckhardt Tibor, "A magyar nemzeti hadsereg 50 éve történt megalakulásáról." Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio; 29. szám. E. H., "Székelyföld védelme." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. Farkas-Pusztay Ödön, "Partizánharcok amuraközben. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. Ferenczy Márton, "Csendőrök, honvédek harca szovjet ejtőernyős csoportokkal Magyarországon. " Magyar Kz'rályi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Folkusházy Lajos, "T~jékoztató." Bajtársi Levél, Graz, Ausztria: IV. évfolyam, 2. szám, melléklet. Folkusházy Lajos, "A MKCSBK vezetői bizottságának felállitása. " Bajtársi Levél, Utrecht, Hollandia: VIII. évfolyam, 7. szám. Gál Zoltán, "Húsz éve történt." Ország- Világ, Budapest: VII. évfolyam, 39. szám. H., "Adatok a magyar nép szeretetének, bizalmának - a Csendőrség és egyes csendőrök iránti - megnyilatkozásairól. " Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: 19. szám. Ismeretlen, "Albánia 150 magyar csendőre. " KatoHkus Magyarok Vasárnap ja, Cleveland, Ohio: január 24. Ismeretlen, "Csendőralakulatok a nyugati hadseregek szolgálatában." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfolyam, szám. Ismeretlen, "A Csendőrségről alkotott szovjet katonai vélemény." Bajtársz' Levél, Toronto, Kanada: XXVI. évfolyam, szám. Ismeretlen, "Csendőrzászlók az emigrációban." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XVIII. évfolyam, 3-9. szám és XX. évfolyam, 7. szám. Ismeretlen, "Élesd, 1904 április 24." Élet és Tudomány, Budapest: nyomda hiányzik, május l. Ismeretlen, "Folkusházy Lajos altábornagy." Bajtársi Levél, XXV. évfolyam, l. szám. Ismeretlen, "L aktanya, múzeum, levéltár." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVII. évfolyam, l-6. szám. Ismeretlen, "NATO konferencia." Virrasztó, Long Island City, New York: június. Ismeretlen, "November 4." Magyar Királyz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Ismeretlen, "52 napos budapesti csata." Magyar Királyz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Ismeretlen, "Testületünk Története." Egyesületz' Értesítő, Cleveland, Ohio: 3. szám. Ismeretlen, "Vitéz Temesváry Endre." Egyesületz' Értesítő, Cleveland, Ohio: ll. szám. K. Gy., "A kaposvári csendőrzászlóalj története." Magyar Kz'rályz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "Csendőrnap." Magyar Szabadúig, Cleveland, Ohio: február 28. Kövendy Károly, "Az emigráns m. kir. Csendőrlaktanya szabályai." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVII. évfolyam, l. szám. Kövendy Károly, "A délvidéki partizánharcok. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. Kövendy Károly, "Egy arany vitézségi érem és egy lovagkereszt története." Magyar Kz'rályz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "Emlékezés a budai harcokra." Magyar Kz'rályz' Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "A hadtörténelemre tartozik annak megörökítése." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfolyam, l. szám. Kövendy Károly, "Ismeretlen adatok, parancsok az Ungvári

6 Tanzászlóalj harcaiból. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfolyam, 1. szám. Kövendy Károly, "Kanadai kir. csendőrség." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXIV. évfolyam, 7. szám. Kövendy Károly, "Kárpáti emlék." Magyar Kzrályz Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kövendy Károly, "A martinkai ütközet." Magyar Kzrályz Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kultsár Lajos, "Hadifogoly visszaemlékezés. " Magyar Királyi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kultsár Lajos, "Udvari ebéd Gödöllőn. " Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Kultsár Lajos, "Adatok a soresendőr zászlóaljak történetéhez. " Egyesületz" Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Kun Imre, "La Légion Éntragére, Légio Patria Nostra." Magyar Királyz Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Kun Imre, "Hat év szolgálatom a francia idegenlégióban. " BajtársiLevél, Toronto, Kanada: XXIV. évfolyam, 7. szám. Marssó Lőrinc, "Egyesületi beszámoló." Egyesületi Értesítő, Cleveland, Ohio: l. és 2. szám. MKCSBK Központ, "A MKCSBK felügyelőségének szervezése." Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXI. évfolyam, 9. szám. Molnár Károly, "Kakastollas közbiztonság. " Magyarország, évi 31. szám. Németh Pál, "Különleges szolgálat." Egyesületz" Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Ország-Világ budapesti hetilap, "KiJátszott a kakastoll." Egyesületz"Értesítő, Cleveland, Ohio: szám. Panajott Sándor, "Bevezetés." A Csendőrség úttörői, Budapest: Budapesti Hírlap Nyomdája, Pintér Aladár, "Csendőr-históriák." Cleveland, Ohio: szám. Egyesületz" Értesítő, Szkv. m. kir. zászlós, "Harmincan." Magyar Királyi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press! Tompa Miklós, "Adassék tisztelet a kaposvári csendőrzászlóaljnak. " Bajtársz Levél, Toronto, Kanada: XXVIII. évfoiyam, 1. szám. Török Bertalan, "A nagyváradi tanzászlóalj a Hadak Útján." Magyar Kzrályi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, Cleve Újlaky László, "Csendőrsors. " Egyesületi Értesítő, land, Ohio: szám. Újlaky László, "A galántai zászlóalj és a vörös Csepel." EgyesületiÉrtesítő, Cleveland, Ohio: 19. szám. Veszeli, "A Csendőrség egysége és függetlensége az emigrációban." Bajtársz Levél, Bregenz, Ausztria: VII. évfolyam, 3. szám. Végh József, "Csáktornyai partizánkalandok. " Bajtársi Levél, Toronto, Kanada: XXV. évfolyam, 7. szám. V. L, "Csendőrségi sportversenyek. " Egyesületz Értesítő, Cleveland, Ohio: 35. szám. X. Y., "A kanadai szabadságlégió hírei." Magyar Királyi Csendőrség, Toronto, Kanada: Sovereign Press, V NaPlók, leírások, élmények, levelek Baranchi Tamáska Endre, "Csendőrök szovjet hadifogságban." Visszaemlékezés, Baranchi Tamáska Endre, "Vitézi Rend." Tanulmány, Baranchi Tamáska Endre, "Kazincbarcikai emlékek." Leirás, évszám nincs

7 Bátky Kázmér, "Közlekedési alakulatok." Leírás, B. Sz., Nyomozás és csomag-átvizsgálás Korosztenyben. Jelentés, évszám nincs. Csergő András, "Emlékek." Nyugat-Németország, évszám runcs. Deme Lajos, "A Magyar Nemzeti Bank csendőrkülönítménye. " Leírás, Kanada: évszám nincs. Fogarasy József, "Vasúti őrsök. " Leírás, F. K. csendőr alezredes május 29-én kelt levele a szerzőhöz. Folkusházy Lajos, "EmIékeim." Leírás, Salzburg, Ausztria: évszám nincs. Horthy Miklós, Magyarország volt kormányzója. Levél dr. Balló István csendőr őrnagyhoz. Jankovics László (a Magyar Nemzeti Bank volt igazgatóhelyettese). Levél a Bajtársi Levél szerkesztőségéhez, Jegenyés Pál, "Emigrációban." Emlékirat. Évszám nincs. Józsefkir. herceg. Levél dr. Balló István csendőr őrnagyhoz. Király Gyula, "Adatok a m. kir. Csendőrség történetéhez. " Leírások, Brazília, Király Gyula, "Német alibi a zsidók elhurcolásáról. " Visszaemlékezés, évszám nincs. Király Gyula. Levél a szerzőhöz, Körmendijános, "A víziőrsök. " Leírás, L. S. O. és L. E., "Visszaemlékezés az NSZK-ra." Leírás, hely nincs, Marssó Lőrinc. Levelek, élmények, elbeszélések. Nagyiványi Ödön, "Bácska végnapjai." Bárányosjózsef és a bácskai partizánharcokban hősi vagy mártírhalált halt csendőrök emlékének ajánlott "történelmi tényleírás, " Argentína, Nagy János, "Napló." Cleveland, Ohio: évszám nincs. Nemzeti Bank igazgatója. Levél Deme Lajos csendőr századoshoz, Ny. P., "A recskei internálótábor. " Visszaemlékezés, SZ. B. Személyes élmények, leírások, Szilasy László, "A II. világháború tapasztalatai." Kézirat, Szombathy Lajos, "Nagyváradi emlékek." Leírás, Vattay Ferenc, "Feljegyzések." Argentína: évszám nincs, XI. rész. Vattay Ferenc. Levelek, élmények, leírások. Zámbory Árpád, "Délbácska csendőri megszállása ben." Napló, Nyugat-Németország: Zámbory Árpád, "Emlékirat az amerikai szolgálatban töltött időről." Leírás, Grossgmain, Nyugat-Németország: VI. Idegen nyelvű munkák Becker, Harold K. Police Systems of Europe. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Bopp, WilliamJ. - Schultz, Donald O. A S~ort. History of American Law Enforcement. Springfield, IllmOIs: Charles Thomas Publisher, Brooks-Shepherd, Gordon. The Last Habsburg. New York: Weybright and Talley, Cramer, James. The World's Police. London: Cassel, Churchill, Winston S. Closing the Ring. Cambridge, Massachusetts: Houghton Mifflin Co., Direction General de la Guardia Civil. La Guardia Civil. Madrid: Taller-Escuela de Artes Gráficas de Huérfanos de la Guardia Civil,

8 I I Dusseigneur, M. F. Garde RépubNcaz'ne de Paris. Paris, Franciaország: nyomda és évszám hiányzik. Ehrenstein, Friedrich. Österreichischer Gendarmerz'e Almanach. Wien, Austria: Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, Fenyő, D. Mario. Hitler, Horthy and Hungary. New Haven, USA: Yale University Press, Foreign Area Studies, Division of the American University. US. Army Area Handbook for Cyprus. Washington, D.C.: Government Printing Office, Foreign Area Studies, Division of the American University. Area Handbook for the 80viet Unz on. Washington, D.C.: Government Prin ting Office, Fosdick, Raymond. European PoNce Systems. New York, USA: The Century Co., Hamman, Averell W. and Abel, Elie. Spedal Envoy to Churchill and StaNrL New York, USA: Random House, Hewitt, William H. B1'z"tish PoNce Administratz"on. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Howard, Payne. The PoNce State of Napoleon Bonaparte. Seattle, USA: University of Washington Press, Kállay, Nicholas. Hungarian Premier. New York, Columbia University Press, Kertész, Stephen D. Dzplomacy in a Whz"rlpool, Hungary between Nazz' Germany and Soviet Russia. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, évszám nincs. Kosáry, Dominic. A History of Hungary. Cleveland, Ohio: The Benjamin Franklin Bibliophile Society, Kosáry, Dominic and Várdy, Béla Steven, History of the Hungarian Natz on. Astor Park, Florida: Danubian Press, Macartney, C. Aylmer. Hungary, A Short History. Chicago, Illinois: Aldine Publishing Co Macartney, C. Aylmer. October Jzfteenth. New York, USA: Thomas Nelson and Sons, évszám nincs. Moriarty, Cecil. PoNce Procedures and Administration. London, England: Butterworth and Co., Musée de la Gendarmerie. Maréchaussée at Gendarmerie. Paris, France: Hotel des Invalides, Neubauer, Franz. Die G~ndarmerz'e in Österrez"ch. Graz, Österreich: Steiermarkische Landesdruckerei, Pardoe, Miss. Hungary and Her Institutions. London, England: nyomda hiányzik, Penaat, Edward, F. "The German Police. " The PoNce Chz"ej, XXVI. évfolyam, áprilisi szám. President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice. Task Force Report; The Polzá. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, Realisations et les Institutions Prestigieuses de la France. La Gendarmene Natz onale. Valence-Paris: Société Nouvelle des Editions de La Tour de Guet, évszám nincs. Report of the British Joint Labour Delegation to Hungary. "The White Terror in Hungary," május. Robertson, Priscilla. Revolutz"on of 1948; A Sodal History. NewYork, USA: HarperandBrothersCompany, Rohr, Donald G. Europe Since Waterloo. Boston, USA: Heath and Company, Schwarzenberg, Adolf. Prznze FeNx zu Schwarzenberg. New Y ork, USA: Columbia University Press, Smith, Bruce. PoNce Systems zn the United States. New York, USA: Harper and Brothers Publishers, Squire, P. S. The Third Department. London, England: Cambridge University Press, Tissot, Victor. Unknown Hungary. London, England: Richard Bentley and Son,

9 Unknown. Almanach of World Military Power. Hely és nyomda hiányzik, Vollmer, August. The Police and Modern Society. Berkeley,' CalifornÍa: University of CalifornÍa Press, MELLÉKLETEK I il il

Bajtársi Levél. Veterans' Associa'tion of the former Royal Hungarian Gendarmerie ADMINISTRATION CENTRE: 712-54th Ave., S.W., CALGARY, Alberta, CANADA

Bajtársi Levél. Veterans' Associa'tion of the former Royal Hungarian Gendarmerie ADMINISTRATION CENTRE: 712-54th Ave., S.W., CALGARY, Alberta, CANADA Bajtársi Levél XLIV. ÉVFOLYAM 1. szám CALGARY, ALBERTA, CANADA 1991, ÁPRILIS 30. A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG KÖZPONTI TÁJÉKOZTATÓJA világszervezetünk, az MKCsBK alakult: 1949-ben bajtársaink

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Kovács Tamás. A nyilas éra politikai rendészetének felépítése 1

Kovács Tamás. A nyilas éra politikai rendészetének felépítése 1 Kovács Tamás A nyilas éra politikai rendészetének felépítése 1 1 Jelen tanulmány készülő doktori munkámnak - mely az 1920. és 1945. közötti politikai rendészettel foglakozik - egy részproblémáját villantja

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT x. FEJEZET A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1. A KIBONTAKOZÁS Az Arad megyei Csend6rség A proletárdiktatúra 133. napos uralma az elégedetlenség megnyilvánulás ának egész sorozatát váltotta ki a lakossá~ból.

Részletesebben

Apáik nyomdokában a magyarságért. Lesz-e virág az ősi fán? BAJT ÁRSI HÍREK

Apáik nyomdokában a magyarságért. Lesz-e virág az ősi fán? BAJT ÁRSI HÍREK XII. 16-án 2.30-kor a Kanadai Magyar Kultúrközpontban ülést tartott. A tárgysorozatban szerepelt többek között a Magyarok Világszövetsége kiküldötteinek kanadai látogatása. Az 1979. évi rendes közgyűl

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Hírlevél

Rendvédelem-történeti Hírlevél Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 XX. évf. (2011) 35 36. szám Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 XX.

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között. Jelige: Magyar barátaink

Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között. Jelige: Magyar barátaink Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között Jelige: Magyar barátaink Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A brit-magyar kapcsolatok hivatalos szintje... 5 3. Angol barátaink... 7 3.1.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Amerikai Magyar Kulturális Alapítvány

TÁRGYMUTATÓ. Amerikai Magyar Kulturális Alapítvány TÁRGYMUTATÓ Aargaui Magyar Egyesület 108 A Céh 367 ACT Magyar Szövetség 227 Actio Transylvanica 224 Adelaidei Magyar Értesítő 226 Adventista Egyház 139 AFL-CIO 177 A Hét Tükre 235 A Holló 188 A Hónap 235

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World.

PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World. PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr.János

Részletesebben

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection Magyar Általános Hitelbank Rt. Személyzeti és szervezési osztály (MOL Z 53), 1938 1949 Records of Hungarian General Credit Bank Co. Personnel and Organizational Departments RG 39.020M United States Holocaust

Részletesebben

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929 1949 között Short history of the

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei Bicskei Éva ÁMOR ÉS HYMEN A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 2010 A kötet megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint a

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt (A kiadványok megjelenésének időrendjében) Az összeállítás a Magyar

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között Váradi Natália II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, docens A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB

Részletesebben

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --, " t -... -...

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --,  t -... -... EGYESÜLETI I/~~ r --, " t ~ ERTESITO Kiadja: A Magyar Csendő r ök Családi Közössége - Cleveland, Ohio, l;sa. 1966. December - Char/ered July 14,1958. B. 56-940. - 19. és 20-ik Szám -... -... ~~ '\ \ HIVEN

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT NEGYEDIK KÖTET FRANKLIN-TÁRSULAT MA6YAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. MEGJEGYZÉSEK. I. Gróf Tisza István

Részletesebben

ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA

ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Kovács Zoltán András ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA RENDVÉDELEM, ÁLLAMBIZTONSÁG, KÖZIGAZGATÁS A NYILAS KORSZAKBAN TÉZISEK ÉS ALAPVETÉSEK - 1 - A M. KIR.

Részletesebben