Médiatörténet előadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Médiatörténet előadás"

Átírás

1 Időpont: szeptember 19 Budapesti Corvinus Egyetem Heti 1/75 perces előadás Előadó: Szávai Ferenc egyetemi tanár Ismétlés Az első előadásról: Médiatörténet előadás 1. Előadás Bevezetés. A tárgy hetekre lebontott tematikája. Információs forradalmak. Nyelv és beszéd. A kommunikációs formák. A média fogalma, az információ terjedése. A médiatudomány. A média fejlődésének lehetőségei, kereslet és kínálat. Média és politika. A média társadalomtörténeti megközelítése. A médiatörténet. A média történeti ideje. 2. hét A könyvnyomtatás forradalma. Közlési szintek és formák. Cenzúra, titkos kommunikáció. Az olvasás története. Tudás és szórakozás. Zárt piac. Könyvkiadás szabályozása. Európa sajtói. I. Belépés a Gutenberg-Galaxisba I. Mint ahogy minden emberi haladás a könyvnyomtatás társadalmi és pszichikai következményei, hírtelen módosították a korábbi kultúra formáit és hatásait. McLuhan 1964" A Gutenberg-galaxis több mint fél évezrede létezik, és az ezt alkotó írásbeli kommunikációs tevékenységek napjainkban is általánosan használatosak és teljes sikernek örvendenek. Az írásbeliség harmadik nagy forradalma korunkban játszódik le, és a bele tartozó jelenségek kissé leegyszerűsítve az elektronikus írásbeliség néven foglalhatók össze. Ennek a legújabb, harmadik forradalomnak nem olyan könnyű megvonni a mérlegét, mint az előző kettőnek, hiszen még javában zajlik, és így még a legrövidebb történelmi visszatekintésre sincs módunk. Hatása azonban máris egyértelmű, hiszen alapjaiban változtatja meg az írásbeli kommunikáció minden lényeges struktúráját és rendszerét, anélkül azonban, hogy lerombolná vagy akár csak csorbítaná az előző két forradalom vívmányait. Az írásbeli kommunikációs eszközrendszer elektronikus forradalma tehát az, amely elvezet a digitális kultúra és az információs társadalom kialakulásához. Hogyan működik ez az elektronizált eszközrendszer, melyek a legfontosabb elemei és jellemzői? Herbert Marshall McLuhan médiafilozófiai alapon foglakozott a kulturális transzformációval, az utóbbi ötven évet nevezte tipográfiai és mechanikai korszaknak, elektronikus korszak, amiben az ember függőség új formái és rendszerei keletkeztek. The Medium is the message, illetve a kommunikáció teljes mértékben kapcsolódik az anyagi médiákhoz. És ezek teljes mértékben a kultúrtörténetben gyökereznek. A nyomdászat megteremtése A nyomdászat 15. századi eredményei megteremtették a dinamikus intellektuális és kereskedelmi tettvágyat. A nyomdászat kultúrforradalmát gyakran tematizálták, ám mindeddig a médiatörténetben, a médiaarcheológiában hiányzó terület. Az ezzel kapcsolatos, a gondolkodás újrarendezését illetően.

2 Elisabeth Eisenstein tette lehetővé médiatudományos elemzésében (bevezetés a gyorssajtóba), hogy az ezzel kapcsolatos előzményeket differenciáltabban vizsgálják és ezzel a Mc Luhan elméletének alapjait kidolgozza. A jelek törvényesítése, a tudás rendszerezése a nyomtatás hatására a következő hatást fejtette ki: betűrendes betűrend, a regiszterek új rendszere, könyvlista, katalogizálás. Kartotékok (új módszertani súlypontozás) Új tudományipar: tartalom keresése, adatgyűjtés, természetkutatás, adatgyűjtés és korrektúra/errátum, az egységes tudás tárolása. Az adatbiztonság sokoldalú formái. A nyomdászat megállította a nyelv ingadozását. Előkészítette a fontosabb európai nyelvek egységesülését. A nacionalizmus alapjai. A közösségek újraértelmezése: az emberrel kapcsolatos információs alapok széles elterjedése, ami eddig egymás számára zártak voltak, személytelenek. Egyidejű individualizáció, a vezető személyiségek felértékelődése. Új osztály megjelenése, a tollnoké (íróember), a szerző találmánya (kollektív szaktekintély) II. A Gutenberg-Galaxis fogalmát Marshall McLuhan 1962-ben megjelent The Gutenberg Galaxy című könyvében használta és innét vált híressé. Alapvetően a könyvet, mint vezető médiumként tekintette. A publicisztikában és a médiatudományban, egy meghatározott történeti szakaszban? - Középkor, korai újkor röpirat - A 16. századtól - a könyv - A 20. század közepétől - televízió A Gutenberg-féle kort általában robbanás szakaszának írja le a szakirodalom. A Gutenberg-Galaxis VITÁJA Korunk médiateoretikusai, Friedrich Kittler és Norbert Bolz megfogalmazták a betűrendes monopólium fogalmát Kittler taglalta az újkortörténet diskurs hálózat további fejlődését a Feljegyzési formák 1800/1900 című tanulmányában, ahol ő a Gutenberg-Galaxist szexuálisan lezárt szabályzati körnek karakterizálta. A média geneológia McLuhan a média fejlődését négy szakaszra osztotta: 1. A könyvnyomtatás előtti kor, szóbeliség 2. Literális kéziratok, szkriptogramok korszaka 3. Gutenberg könyvnyomtatás 4. Guglielmo Marconi-féle telegráf 1894 A Gutenberg-Galaxis vége McLuhan elektronikus média, háló és ezzel kapcsolatos társadalom. Jóslat: egy változó világ, globális falu (Internet és WEB metaforája) Több galaxist fogalmazhatunk meg, mint ahogy azt a spanyol szociológus Manuel Castells tette a trilógiájában (az információs kor 1996), aki csatlakozott McLuhan érveléséhez, ami a televízió megjelenésével McLuhan-Galaxisnak nevezte, ez jelentette a Gutenberg-Galaxis végét, s egyben átmenetet jelent az Internet-Galaxis felé. 2

3 Norbert Bolz abból indult ki, hogy paradigmaváltásról van szó, nevezetesen Turing-Galaxis fogalmat használja arra a médiageneológiai szakaszra, a könyvnyomtatás mint áttörés jelentkezik és a Gutenberg-Galaxis zárja. III. Könyvnyomtatás a kora újkorban III. A könyvnyomtatás a kora újkorban. Történeti esettanulmány az új információ- és kommunikációs technológia megvalósításáról. A monográfia Michael Gieseke munkája, aki a legjelentősebb német nyelvű könyvet írta a könyvnyomtatásról és a mozgó nyomdabetűről az elmúlt évtizedben. A könyv 957 oldal. Gieseke 1989-ben habilitált Bielefeldben nyelv- és kommunikációtudomány területén, média és kommunikációtörténeti forradalomból Európában a században. A munkán 13 évig dolgozott, amely könyv alakban is napvilágot látott. Munkájának célja az volt, hogy az addig egészében hiányzó könyvnyomtatás jelenségét elméletileg modellizálja, leírja azt az európai társadalmi közösséget, amely ezt az információs és kommunikációs rendszert a században, kulcstechnológiaként alkalmazta és megvalósította. Munkáját úgy tekintette, mint az új információ- és kommunikációtechnológia megvalósulásának prototípusát, ezért lehetőség nyílik a mai új technológiák magyarázata ezen eredmények segítségével is. A könyv szerkezete 1. Bevezetés 2. "Van der boydrucker kunst": Új információs technológia bevezetése. 3. A nyomdai információs technológia egyes bevezetésének elterjesztése, ez Gutenberg haláláig tartott (1468). A régi probléma új eszközökkel történő megoldása és régi törvényi keretek között. 4. A nyomdától a nyomdászati kommunikációs rendszerig. Az új médiumok alkotó felderítése. A 15. század kezdete és a kezdődő 16. század. 5. A társadalmi kommunikáció nyomdászati hálózata a közös nemzet megteremtésében. A német nemzet ( ) kialakulásában. Az új médiumok és rendszerek dimenziója. 6. Szellemi és kulturális nyomdászati termékek a 16. század folyamán. 7. Záró megjegyzések. A tipográfiai háló modern leírásának mai és más, egyéb határai. A bevezetőben Gieseke a kulturális fejlődés katalizátoraként említi a könyvnyomtatást. Megkülönbözteti a szkriptografikus és tipografikus média forradalmat, a témáját pedig társadalmi-, kommunikációs és technológiai rendszerként írja le. A katalizátor funkciót Gieseke kutatásaiból merítette. A második fejezetben olvashatunk a Gutenberg előtti technikákról, néhány technikai innovációról, kézi öntésű eszközök, ólomlapok alkalmazásáról. Ekkor Kelet-Ázsia bemutatására fókuszál, a kínaiak eredményeit mutatja be, fa lapocskák alkalmazása 1314-ben, majd alkalmazták a fa lapocskákat, majd a homoköntési eljárást Dél-Koreában 1495-ben. Közép-Európában társadalmilag ezt még nem tudták megvalósítani, hiányzott ehhez többek között a nyilvános könyvkereskedelem és piac. Bemutatja a különböző nyomdai technikák fejlődését. Azt a meglepő megállapítást teszi, hogy Gutenberg találmánya nem mechanikai sokszorosító volt, hanem egy szép írógép (Schönheitsmaschine) írópálca, palavessző, vagy írótoll nélkül (134. old) Gutenberg törekedett véleménye szerint a reneszánsz csodálatos harmóniájára, a szövegkonstrukció ideális és művészi felosztására. A harmadik fejezetben ( old.) Gieseke azt vizsgálta, hogy Gutenberg mely információs technológiákat és típusokat használt haláláig, melyek hatást gyakoroltak az ember technológiájára. 3

4 Gutenberg életében szakosított között ötféle publikációs formát, amit Gieseke bemutatott: Új oktatási kommunikációs szisztéma, új nevelési programok, az egyházi liturgia standardizálása. A búcsúcédulák nyomtatása, a hit központi információ tárolása (Donate tanulási módszer) A közkommunikáció technicizálása, ez az ún.: Türkenkalender 1454/55-ben történt kiadásával kezdődött. Egyfajta figyelmeztetés s kereszténységnek, reformiratok kiadása. Nyilvános vita a mainzi egyházválasztási vitáról 1461/62. A magán információfeldolgozás műszaki alapra helyezése. Kalendáriumok és kéziratok. A szórakoztató irodalom műszaki alapokra helyezése. Pl.: Albrecht Pfisters szórakoztató irodalom Az antik újbóli felfedezése, a szkriptografikus hosszú távú emlékezet és átiratok, a humanisták értelmezései A negyedik fejezetben ( ) A században bemutatja az új médium alkotó lehetőségeit. Első Bernhard von Breydenbach között szentföldi utazásait, majd Hotus Sanitatis egészségtanát mutatja be. Az ötödik fejezetben ( ) részletesen bemutatja a társadalmi kommunikáció nyomdai hálózatát a német nemzet közös hasznára között. Cenzúra és adatvédelem kérdéseit. A hatodik fejezetben ( ) a 16. századi elterjedéséről és eredményeiről olvashatunk a szellemi és kulturális könyvészetnek. A technikai irodalom keletkezésére (szakpróza) helyezte a hangsúlyt Gieseke. A hetedik fejezetben ( ) a modern nyomdászat és typográfia htárairól olvashatunk. Marshall McLuhan értelmezéséről, arról a törekvésről, hogy minden generáció törekszik az új technika hipnotizálására. Gieseke fő tézise, hogy a nyomdászat egy teljes áttörést jelentett az antik korhoz és a szóbeliséghez viszonyítva. A tudás forradalmasítása volt ez. A magyarországi nyomtatás kezdetei IV. Az első magyarországi nyomtatványok Mátyás uralkodása idején jelentek meg. A tanulók drágállották a könyveket. A szükséglet a sokszorosításban új, gyorsabb, olcsóbb, egyszerre számos példányt előállító módszert kívánt, és a technika fejlődése most már lehetővé is tette az új módszer megteremtését. Mátyás még kamaszkorában volt, amikor aprónyomtatványok előállítására irányuló hosszas kísérletezések után az első nagy nyomtatott könyv, a Gutenberg biblia megjelent. Tizennyolc évvel később királyi székhelyén, Budán is működött nyomda. Tehát a magyar nyomdászat eredete is az ő nevéhez kapcsolódik. További hét év múlva az ő rendeletére nyomattak egyházi szerkönyveink gyönyörű első kiadásai, s utánuk Magyarország törvénykönyve. Az ő idejében terjednek íróink művei először nyomtatásban. Előszók és ajánlások emlékeznek meg kiadásokat elősegítő támogatásáról. A Bibliotheca Corvina a nyomtatott könyveknek is első ismert hazai gyűjtőhelye. Az első, Regiomontanus, Budáról való távozása után, 1471-ben, maga is nyomdát alapít Nürnbergben, ahol kinyomatja Budán írt világhírű csillagászati munkáját, az Ephemeridest. A második, Galeotto, elmegy nyomdai korrektornak Bolognába. A harmadik, Ugoleto, nyomdász öccsének, Angelo, Ugoletónak lektora és korrektora. A negyedik, Bartholomaeus Fontius Budára jövetele előtt a firenzei Ripoli-apácanyomda alkalmazottja volt. 4

5 A budai kiadók előszavaikban hivatkoznak arra, hogy a magyar egyházmegyék szerkönyveit Mátyás rendeletére nyomatják. Egyikük, Theobald Feger neki ajánlja Thuróczi-kiadását, a XV. század leghíresebb és legelterjedtebb magyar vonatkozású könyvét. Mátyásnak szóló dedikációt tartalmaznak továbbá Petrus Niger, Angelus Politianus, Brandolinus és Candidus akkori humanista írók egy-egy művének ősnyomtatványai V. Vilém Flusser: A könyvnyomtatás Amióta az ember feltalálta az írást (mindenekelőtt az alfanumerikusat), azóta tipografizál. Gutenberg tulajdonképpen nem talált fel semmit: már a Krisztus előtti második évezred közepén lehetett volna ebben az értelemben nyomtatni. Ehhez akkor minden technikai feltétel (sajtolók, tinták, lap formájú alátétek, továbbá a negatívok fémbe öntésének művészete is) adva volt. Még nem nyomtattak, mivel nem voltak tudatában annak, hogy típusokkal dolgoznak, amikor írásjeleket rajzolnak. Az írásjeleket karaktereknek tartják. A "tipizáló" gondolkodás akkor még nem tört be a tudatba. Gutenberg nagy tette az alfanumerikus írással feltalált típusok felfedezése volt. A Gutenberg előtti írástudók az írásjeleket olyan karaktereknek tartották, amelyek egy beszélt nyelv karakterisztikus hangját jelenítették meg. E téveteg felfogásból következően minden egyes nyelv rá jellemző ábécét kívánt, mivel a latin "a" más hangot jelent, mint a görög alfa. Ezért akkoriban négy ábécé volt egymás mellett érvényben - nevezetesen a latin, a görög, a héber és az arab -, hogy ezáltal e nyelvek mindegyikének jellegzetessége a maga jellegzetes módján látható legyen. Azt azonban már akkor is sejtették, hogy az írásjelek valójában típusok és nem karakterek, és hogy ebből következően lehetséges a szláv nyelveket görög betűkkel, a germán nyelveket latin betűkkel, és az iráni nyelvet arab betűkkel jelölni. Ennél a sejtésnél azonban nem léptek tovább: A négy "karakterisztikus" nyelv ábécéit szentnek tartották. Az írás során tipizáló gondolkodás világos tudatában azért maradt fenn mégis egymás mellett a négy ábécé, mert a homályos tudat maradványai máig ellenállnak a tipizáló gondolkodásnak. A könyvnyomtatást az ipari forradalom csírájának és modelljének lehet tekinteni: nemcsak könyvekbe kell információkat nyomtatni, hanem mechanikusan textíliákra, fémre, műanyagra. A nyomtatvány tovább terjed, az ipari forradalmon túlnyúlva beleér a posztindusztriális társadalomba. A karakterisztikus tárgyak manapság mutatkozó megvetésének és a tipikus "tiszta" információk nagyrabecsülésének a csírája: a minden munkával összefüggésben álló érték átértékelése jut benne szóhoz, és e probléma tudata a jelenlegi válság egyik forrása. Amikor Gutenberg révén az írástudók számára tudatossá vált, hogy típusokkal manipulálnak, hogy "informatikusok", a tipizáló gondolkodás a kultúra minden egyes területén kibontakozhatott. Típusok feltalálásából, azoknak a világ karaktereihez illesztéséből, folyamatos tökéletesítésébôl, majd pedig világra nyomásából áll. Ez a gondolkodásmód a Kr. e. második évezred közepe táján a Földközi-tenger keleti partvidékén kezdett kibontakozni. A könyvnyomtatás révén tisztán tudatosult, és az újkorban meghódította a földgolyót. A Gutenberg-galaxis messzebbre vezet vissza és tovább terjed, mint ahogy McLuhan véli. Az információs forradalom, a jelek előállítása és elektromágneses mezőkbe helyezése nyilvánvalóan szakítást jelent a könyvnyomtató gondolkodással. A számítógép-monitorokon vagy tévéképernyőkön megjelenő új jelek már nem olyan nyomok, amelyeket egy tárgyban hagytak hátra; már nem "tipografikusak". És az új információkat előállító gondolkodásmód már nem tipografikus, tipizáló gondolkodás. A nyomtatás gesztusa és az abban kifejezésre jutó mentalitás archaikussá válik. A nyugati, történeti, tipizáló gondolkodás válik archaikussá. A "haladás" válik archaikussá, olyannyira, hogy az, aki manapság haladó, reakcióssá válik. Mindenesetre közülünk a legtöbben reakciós gondolkodásra vannak ítélve, mivel a nyomhagyó gondolkodás nyomot hagyott bennünk. Mi továbbra is inkább írunk és nyomtatunk: félelemmel és reszketéssel nézünk az információs forradalom elé. Hozzávetőlegesen egyértelmű, hogy mit veszítünk a gutenbergi kultúrából az elektromágnesesbe történő átmenet során; nevezetesen 5

6 mindazt, ami számunkra a Nyugat örökségéből értékes. Ezzel szemben nem látjuk, hogy mit fogunk nyerni. Ha tudnánk, akkor bizonyára megtettük volna az új gondolkodás felé vezető lépéseket. Amennyiben mégis megkíséreljük a nominalista gondolkodásmód elsajátítását, történetesen az Assisi Ferenc életében és költeményeiben való elmélyülést, megsejthetjük a jövőnket. A könyvnyomtatást, ezt az öntudatossá vált alfabetikus írást úgy is tekinthetjük, mint a nyugati történeti, tudományos, haladó gondolkodás öntudatossá vált kifejeződését. Az információs forradalom fölöslegessé teszi a könyvnyomtatást, az ábécét és ezt a gondolkodást, és egy még be nem látható, bár sejthető gondolkodáshoz vezet. Ez úgy hangzik, mint egy állítás, valójában azonban a jövőhöz intézett, aggódó és reményteli kérdés. V. A könyvnyomtatás forradalma. Forradalom-e vagy csak technikai recepció? VI. Az időszak, amivel foglalkozunk, durván átöleli az közötti időszakot. Feltételezhető, hogy a technikai újítás Gutenberg nevéhez fűződik, aki mainzi illetőségű volt és a szőlőprések ihlették arra, hogy mozgatható fém betűtestekkel működő szerkezetet készítsen. Kínában és Japánban a 8. századtól ismerték a könyvnyomtatást, de más technikát alkalmaztak, a vésett fatáblákat használták. Ez a módszer azoknak felelt meg, akik ideogrammák ezreit használták. Gyakorlatilag oldalszedési technika volt. A képírásjelek ezreit használták, és nem betűből álló készletet. A 15. században Koreában találták fel a mozgatható fémbetűt, ami Henri-Jean Martin leírása szerint szinte megegyezett a Gutenberg által feltaláltakkal. A könyvnyomtatás gyakorlatát vándorló német nyomdászok terjesztették el, 1500-ban már Európa 250 városában működtek, ekkor a nyomdák mintegy kiadást készítettek elő, ha minden kiadásra 500 példányt számítunk, akkor mintegy 13 millió könyv forgott a 100 millió lakosú Európában. A központok: Velence és Párizs, lassan érte el Oroszországot, és általában az ortodox keresztény világba (Románia, Bulgária és Szerbiát). Az iszlám is igen sokáig ellenállt a könyvnyomtatással szemben. Szelim szultán 1515-ben halállal büntette a könyvnyomtatást, a század végén III. Murád engedélyezte a nem vallásos tárgyú arab írásjelekkel kinyomtatott könyvek árusítását. Asa Briggs-Peter Burke: felvetették a könyvnyomtatás forradalmának az újragondolását ben ebben a tárgyban Elisabeth Eisenstein azt állította, hogy a könyvnyomtatás egy el nem ismert forradalom, aminek a változásközvetítőjeként játszott szerepét rendre alábecsülték. E. Eisenstein munkája érdekes szintézis, ám a két szerző túlzónak tartja a könyvnyomtatás feltalálását követő forradalmi változásokat. 1. Az eredmények három évszázad alatt mentek végbe, ami nem jelent forradalmi jellegű változást. Hosszú forradalom 2. A közvetítés kérdése túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a könyvnyomtatásnak az írók, olvasók rovására 3. Eisenstein viszonylagos elszigeteltséggel beszélt a könyvnyomtatásról. A médiát együttesen kell szemlélnünk. 1. Tárgyi kommunikáció Birodalom és kommunikáció Az információ áramlása hagyományosan követte a kereskedelem áramlását. A kereskedők az árukkal egyúttal híreket is közvetítettek. Maga a könyvnyomtatás is a Rajna vízi útján terjedt el Európában. A kormányok nagy hangsúlyt fektettek az úthálózatra. A vízi szállítás költségei olcsóbbak voltak. 6

7 Karl Deutsch politológus szerint a hírek áramlása a kormányzat idegrendszere fontos szerepet töltött be minden kormányzat életében, különösen a szerteágazó birodalmakban. V. Károly német-római császár , birodalmához tartozott Spanyolország, Német-Római Birodalom és Itália nagy része, valamint Mexico és Peru. Úgy próbálta megoldani a kommunikáció kérdéseit, hogy szüntelenül úton volt. Lemondásakor elmondta, hogy uralkodása alatt negyven utazást tett, tízszer látogatott el a Németalföldre, kilenc alkalommal Németországba, hét ízben Itáliába, hatszor Spanyolországba, négyszer Franciaországba, kétszer Angliába és kétszer Észak-Afrikába. Az utazó királyság hagyományos rendszere nem felelt meg, nem felelt meg a kor követelményeinek. - Ezt követte a papírbirodalom, Postautak (posztok), az emberek és lovak állomásoztatására. - A 16. században egyetlen család uralta az európai postai rendszert, a Tessis vagy Taxis család, az ő nevükről több nyelvben használatos használatos a taxi szó a Habsburg császárok postamesterei. A rendszeres futárszolgálat kifejlesztése. Menetrend szerinti működés ez Augsburg Innsbruck, Bologna, Firenze, Róma, Nápoly, 2. Párizs (Franciaország) Toledo Granada V. Károly fia és örököse II. Fülöp (uralk.: ). Egészen más stratégia: Amennyire lehetséges volt, igyekezett egy helyben maradni. Madridban, vagy közelében, naponta több órát íróasztal mellett. Alattvalói papiros királynak nevezték el. Mindenekelőtt a tengeri kereskedelem gyorsabb volt. De az Orosz Birodalomban Katalin idején (uralk.: ) 18 hónap kellett ahhoz, hogy egy parancs eljusson Szentpétervárról Kamcsatkára, és ugyanennyi kellett ahhoz, hogy a válasz visszajusson. 2. Transzatlanti kommunikáció - Mexico, Peru - Változások a 18. században: ezek hatására összezsugorodott az Atlanti óceán, legalábbis a Brit Birodalom számára. - Postahajók - a könyvek súlyosak, a hajók a legközelebb rakták ki őket. Hordóba csomagolt könyvek, lovagregények. 3. A médiumok közötti kölcsönhatások - Ikonotext. Azaz az a kép, amely a benne foglalt szövegek szentek nevei, szereplők szájából kanyargó beszédszalagok vagy képaláírások is befolyásolják. - Sokan elzárkóztak a könyveik publikálásától, abból a szempontból, hogy ezáltal a szerző holmi kereskedővé alacsonyodik le, ha a könyvét a nagyközönség számára árulják. - Kéziratok elterjedése. - Egyszerre léteztek egymással kölcsönhatásban a nyomtatott és írásbeli médiumok a században Itáliában és a 18. században az angol és skót határvidéken. - A példák azt mutatják, hogy a szóbeli és nyomtatott kultúra hosszú ideig élt egymás mellett. - Ennek köszönhetően maradtak fenn Skócia, Anglia és Skandinávia hagyományos balladái. 4. Cenzúra és titkos kommunikáció - Főleg az egyház részéről, az eretnekség, lázadás és erkölcstelenség ellen a kora újkori Európában. 7

8 - A színházi darabokat is. Egy újító bolognai érsek javasolta, hogy készítsenek a képekről jegyzéket. Ez a vállalkozás azonban túl nagy lett volna és meghaladta volna a korabeli írástudók képességeit. - Bizonyos esetekben, mint Michelangelo Utolsó ítélete esetében elrendelték, hogy a megfestett meztelen személyeket lássák el fügefalevelekkel. Illetlen és ruhátlan alakok, gyakorta átfestették a képeket. - A korszak leghíresebb cenzúra rendszerét a katolikus egyház hozta létre a tiltott könyvek jegyzékével (index). Olyan könyvek jegyzéke volt ez, amit a hívőknek tilos volt olvasniuk. Talán ezt a protestantizmus ellenszereként is felfoghatjuk ben kiadott jegyzék három fő típust különböztetett meg: eretnek, erkölcstelen és mágikus irodalmat. A többségük latin nyelven írt protestáns írás, de szerepeltek rajtuk Erasmus szatirikus művei, Machiavelli Il Principe, Boccaccio Dekameronja is. Az utóbbi elítéléséről még a tridenti zsinat is tárgyalt. - Mit értek el vele? Általában felkeltették az érdeklődést a tiltott könyvek iránt. - A titkos kommunikáció: 1. okkult és alkímiával foglalkozó művek, eretnek és felforgató írások. 2. A különböző jelentések kiszivárogtatásának a megakadályoztatására alkalmazták a rejtjeleket és titkosírást a kereskedők., vagy éppen tudományos felfedezések biztosítására. 3. Léteztek titkos kiadványok. A kiadványok szerzői gyakran a névtelenségbe burkolóztak, vagy álnéven írták meg műveiket. Híres eset Christian Huygens 1655-ben felfedezte, hogy a Szaturnusz bolygót gyűrű veszi körül, ennek biztosítására egy latin anagrammába rejtette el felfedezését. 5. A piac kialakulása A könyvnyomtatás veszélyes, mindenféleképpen jól jövedelmező foglalkozás volt. A vállalkozók közvetlenül bekapcsolódtak a tudás terjesztésének folyamatába. Sikerkönyvek: a németalföldi Thomas Kempis (1380- k.-1471) De Imitatio Christi című munkáját 99 alkalommal adták ki. A Biblia ugyanilyen kelendő volt. Az első katalógus 1541-ből származik, a 16. században Frankfurtban és Lipcsében rendeztek könyvvásárokat. A szellemi tulajdon fogalma a könyvnyomtatással együtt bukkant fel, a szerzői tulajdon bizonyos értelemben már a 15. században létezett. Érdekes eset volt a Don Quijote második kötete, ezt 1614-ben adták ki, de nem Cervantes írta, hanem Avallenada. Az első kötet 1605-ben jelent meg. Itt egy karakter plagizálásról volt szó. Angliában 1709-ben adták ki a szerzői jogi törvényt (Copyright Act), ami tizennégy évre biztosította a szerzőt, vagy az általa felhatalmazott személyt a könyvnyomtatásra. Közelkép a média piacáról: 1. Velence 16. század A 15. században itt több könyvet adtak ki, mint Európa bármely más városában. Az európai piac mintegy 20%-át adták itt ki, mintegy 4500 kiadványt, mintegy 2 millió példányban. A kiadás tőkés szerveződést mutatott, egy szűk csoport kezében összpontosult. Becslések szerint a 16. században közel 500 nyomdász és könyvkiadó mintegy kiadást, hozzávetőlegesen 18 millió kiadványt jelentetett meg. Görög és latin klasszikusokat adtak ki. A velenceieket poligráfoknak csúfolták, mert megélhetésük miatt sokat és sokfélét írtak. 2. Amszterdam 17. század Velence szerepét a hollandok vették át, a leghíresebb nyomdászműhely az Elsevir családé volt. Latin, francia, angol és német nyelvű szövegek kiadása. A központ Amszterdam volt között, mintegy 25 évben 270 könyvkereskedő és nyomdász tevékenykedett itt. Ahogy Velencében is a kiadások között szerepeltek térképek, egzotikus utazások is, itt is adtak ki idegen nyelvű könyveket, többek között orosz, jiddis, örmény és grúz nyelven. 3. London 18. század 8

9 Egyes londoni könyvkereskedő - másolás és kalózkodás a velencei és amszterdami gyakorlatnak megfelelően. A szellemi tulajdon megszerzése. Egyes szerzők olyan jövedelmet kaptak, hogy anyagilag függetlenítették magukat patrónusuktól. Szótárak, bértollnokok. A fogyasztói társadalom születése Hangversenyek, kiállítások, színház, kávéházak. 6. Az olvasás története A szabadidő piacosodásának a folyamata. Kereslet és kínálat. A kínálat felől történő megközelítés. - Kritikai jellegű olvasás Tiszteletteljes hódolat övezte a könyveket. - A privát (veszélyes) olvasás Veszedelmes tevékenységnek gondolták, különösen, ha nők, vagy közönséges emberek végezték - A kreatív olvasás - Az extenzív olvasás Rendszeres újraolvasás és vívódás. - Egyéni olvasás Formai segítők: belső tagolás, jegyzetek, tartalomjegyzék, betűrendes mutató. Daniel Lerner: A hagyományos társadalom elmúlása A lelki mozgékonyság kialakulásának része. - Tanítás és szórakoztatás: tréfás történetek, lovagregények. 7. Újra a könyvnyomtatás forradalmáról Az ezzel kapcsolatos nézetek: - Forradalomtézis (dekontextuáló segédeszköz a könyvnyomtatás) - a könyvnyomtatás nem aktív szereplő ágens, hanem eljárás VI. A könyvnyomtatás feltalálásának következményei: A kora újkori Európában a kulturális változások sokkal inkább összeadódtak (additio) VII. - Állandóság és rögzítettség. A könyvnyomtatás megkönnyítette a tudás felhalmozását. Megnehezítette az információ elkallódását, megismertette a legfontosabb felfedezéseket. Ugyanakkor destabilizálta a tudást, ellentmondásos történetek. - A vállalkozók közvetlen bevonása a tudás terjesztésének folyamatába - Pénzveretek, formanyomtatványok, napilapok, folyóiratok megjelenése - A közvélemény fogalma Jürgen Habermas: Nyilvánosság és szerkezetváltás A társadalmi nyilvánosság fogalmát definiálta újra. - Habermas jelentősége az, hogy a fenti műben a médiát rendszerként fogta fel és mutatta be (újság, kávéház, klub és szalon). Az eltérő elemek együttesen működnek. Kiemelten tárgyalja a könyv a nyilvánosság társadalmi struktúrájának változásait Angliában és Franciaországban a 18. század végén. 9

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Benczik Vilmos: A médium és az üzenet - néhány gondolat. korunk kommunikációs technológiaváltásáról

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Benczik Vilmos: A médium és az üzenet - néhány gondolat. korunk kommunikációs technológiaváltásáról INNOVATÍV TUDOMÁNY A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács tudományos tanácskozása nemzetközi részvétellel Színhely: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, I. emeleti díszterem, Szabadka, Strossmayer u. 11. Időpont:

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Jelentése. codex = fatábla (latin)

Jelentése. codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Kézzel írott középkori könyv, amely a 4. században jelent meg. Ám a 11. századig nem volt papír! Csak pergamenre írták, mert papirusz

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2.

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2. G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 302 old. A fiatalabb történészgenerációhoz tartozó G. Etényi

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM I. (iskolai) forduló 2012. február 9. Intézmény neve (bélyegző) Versenyző Pontszám Neve Megye Elérhető Elért 60 Felkészítő tanár

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás

1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás 1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás A két dolog, a reformáció és a könyvnyomtatás, kölcsönösen hatott egymásra, az az állítás, miszerint

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje 3. szint Január-február VIII. Henriknek a focira is jutott ideje Néhány felesége lefejeztetése(1), az angol haditengerészet kiépítése és a Rómával való szakítás közben VIII. Henriknek a jelek szerint a

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Barokk formák a nyomdászatban

Barokk formák a nyomdászatban Barokk formák a nyomdászatban Németalföldön a 16. század második felétől a burgundi hercegek uralkodtak, egészen 1556-ig. Ekkor örökösödés útján azonban tizenhét tartományban spanyolok lettek az urak.

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan. Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan.  Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing Marketing Kis híján két évtizede, hogy a médiagazdaságtan tárgykörben megjelent az első magyar nyelvű könyv, amelyhez az elméleti bevezetőt követő lapkiadás fejezetet én lektoráltam. Azóta sok víz lefolyt

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE

SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE GAZDÁLKODÁSI KÉZIKÖNYVEK SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE II. KÖTET Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit Nagyné Véber Györgyi Buránszkiné Alföldy Zita Sorozatszerkesztő: Kökényesiné

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005 Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KÉZIKÖNYVEK Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2005 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsõoktatási Pályázatok Irodája

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban 2012. szeptember24. Budapest Fogalmi meghatározás és tétel E-könyv, elektronikus könyv Az e-könyv az elektronikus formában

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

ICOLIM 2014. Budapest

ICOLIM 2014. Budapest ICOLIM 2014 Budapest A konferenciáról ICOLIM Témák Célok A konferenciáról Történelmi áttekintés 1992 Keszthely, Magyarország 1994 Mulhouse, Franciaország 1996 Velence, Olaszország 1998 Lisszabon, Portugália

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Közlekedés és környezet

Közlekedés és környezet Közlekedés és környezet Közlekedés és környezete A közlekedés története az emberiség történetével kezdődött. A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök. vidéken. Csótó Mihály

Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök. vidéken. Csótó Mihály Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök iránt a magyar vidéken Csótó Mihály BME - Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 2010. április 9. Információtechnológia - innováció disszemináció

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

Építészettörténet. Építészettörténet. Örökségvédelem. II. Korok, stílusok, fogalmak. Dr. Déry Attila II. előadás 01

Építészettörténet. Építészettörténet. Örökségvédelem. II. Korok, stílusok, fogalmak. Dr. Déry Attila II. előadás 01 Örökségvédelem II. Korok, stílusok, fogalmak Dr. Déry Attila II. előadás 01 II. 1. 1. A klasszikus és az antik. A klasszikus eltérő jelentései korunkban. Az antik felosztása: archaikus kor (Kr. e. 700-500),

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON Készítette: Bárdosi Mónika Lakatos Gyuláné Varga Alajosné Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által, az MTA Szociológiai Kutatóintézetnél

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 69. Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet 2 A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2012. február 9. MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS Kedves Kolléga! A feladatok megoldására 60 perc állt rendelkezésére. A

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS KÁKONYI LUCIA TÉMAVEZETŐ Információs vagy tudásalapú

Részletesebben

Jelölje a helyes választ! A Kultúra Európai Fővárosa kezdeményezés első kiválasztottja 1985-ben Kép Válasz Róma HIBAS Válasz Athén HELYES

Jelölje a helyes választ! A Kultúra Európai Fővárosa kezdeményezés első kiválasztottja 1985-ben Kép Válasz Róma HIBAS Válasz Athén HELYES Jelölje, hogy melyik a hibás válasz! A célt, hogy az EU 2010-re a világ legversenyképesebb gazdasága legyen a Lisszaboni stratégia fogalmazta meg HIBAS az eeurope 2005 program fogalmazta meg Jelölje, hogy

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Menj be a kiállítótérbe! A bal oldali teremben (ahol a nyomdagép van) kezdd el a megtekintést!

Menj be a kiállítótérbe! A bal oldali teremben (ahol a nyomdagép van) kezdd el a megtekintést! VÁLLALKOZÁS, KULTÚRA, POLGÁROSODÁS Heckenast Gusztáv (1811 1878) emlékkiállítás Múzeumpedagógiai feladatlap 15 18 éveseknek A következő feladatokat megoldhatjátok kiscsoportokban, párokban, vagy egyedül

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról.

Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról. Fodor István Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról. Korok és jellemzőik 55-70 éve: szegénység, újjáépítés, diktatúra

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

RETORIKA Gyakorlati útmutató

RETORIKA Gyakorlati útmutató RETORIKA Gyakorlati útmutató A szónokság szabad nép körében támadt, s szabad nép életéhez tartozik. Ének hangja szelidíté meg a vad csoportokat; a mívelt nemzet tömegét szónoklat vezérli, s ennélfogva

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Szerkesztette: Vágner Mátyás

Szerkesztette: Vágner Mátyás Szerkesztette: Vágner Mátyás Itáliai a középkorban Itália területei a középkorban sem politikailag, sem kulturálisan nem voltak egységesek. A Német-római Birodalom és az egyház egymással kibékíthetetlen

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA 5. Tervezés-Kutatás A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz

Részletesebben

A tőzsde Kialakulása, szervezete Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Készítette: Farsang Réka Tartalom Tőzsdéről általában Történeti áttekintés Magyar tőzsde történelme BÉT Szervezeti felépítés Tőzsdetagság

Részletesebben