Médiatörténet előadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Médiatörténet előadás"

Átírás

1 Időpont: szeptember 19 Budapesti Corvinus Egyetem Heti 1/75 perces előadás Előadó: Szávai Ferenc egyetemi tanár Ismétlés Az első előadásról: Médiatörténet előadás 1. Előadás Bevezetés. A tárgy hetekre lebontott tematikája. Információs forradalmak. Nyelv és beszéd. A kommunikációs formák. A média fogalma, az információ terjedése. A médiatudomány. A média fejlődésének lehetőségei, kereslet és kínálat. Média és politika. A média társadalomtörténeti megközelítése. A médiatörténet. A média történeti ideje. 2. hét A könyvnyomtatás forradalma. Közlési szintek és formák. Cenzúra, titkos kommunikáció. Az olvasás története. Tudás és szórakozás. Zárt piac. Könyvkiadás szabályozása. Európa sajtói. I. Belépés a Gutenberg-Galaxisba I. Mint ahogy minden emberi haladás a könyvnyomtatás társadalmi és pszichikai következményei, hírtelen módosították a korábbi kultúra formáit és hatásait. McLuhan 1964" A Gutenberg-galaxis több mint fél évezrede létezik, és az ezt alkotó írásbeli kommunikációs tevékenységek napjainkban is általánosan használatosak és teljes sikernek örvendenek. Az írásbeliség harmadik nagy forradalma korunkban játszódik le, és a bele tartozó jelenségek kissé leegyszerűsítve az elektronikus írásbeliség néven foglalhatók össze. Ennek a legújabb, harmadik forradalomnak nem olyan könnyű megvonni a mérlegét, mint az előző kettőnek, hiszen még javában zajlik, és így még a legrövidebb történelmi visszatekintésre sincs módunk. Hatása azonban máris egyértelmű, hiszen alapjaiban változtatja meg az írásbeli kommunikáció minden lényeges struktúráját és rendszerét, anélkül azonban, hogy lerombolná vagy akár csak csorbítaná az előző két forradalom vívmányait. Az írásbeli kommunikációs eszközrendszer elektronikus forradalma tehát az, amely elvezet a digitális kultúra és az információs társadalom kialakulásához. Hogyan működik ez az elektronizált eszközrendszer, melyek a legfontosabb elemei és jellemzői? Herbert Marshall McLuhan médiafilozófiai alapon foglakozott a kulturális transzformációval, az utóbbi ötven évet nevezte tipográfiai és mechanikai korszaknak, elektronikus korszak, amiben az ember függőség új formái és rendszerei keletkeztek. The Medium is the message, illetve a kommunikáció teljes mértékben kapcsolódik az anyagi médiákhoz. És ezek teljes mértékben a kultúrtörténetben gyökereznek. A nyomdászat megteremtése A nyomdászat 15. századi eredményei megteremtették a dinamikus intellektuális és kereskedelmi tettvágyat. A nyomdászat kultúrforradalmát gyakran tematizálták, ám mindeddig a médiatörténetben, a médiaarcheológiában hiányzó terület. Az ezzel kapcsolatos, a gondolkodás újrarendezését illetően.

2 Elisabeth Eisenstein tette lehetővé médiatudományos elemzésében (bevezetés a gyorssajtóba), hogy az ezzel kapcsolatos előzményeket differenciáltabban vizsgálják és ezzel a Mc Luhan elméletének alapjait kidolgozza. A jelek törvényesítése, a tudás rendszerezése a nyomtatás hatására a következő hatást fejtette ki: betűrendes betűrend, a regiszterek új rendszere, könyvlista, katalogizálás. Kartotékok (új módszertani súlypontozás) Új tudományipar: tartalom keresése, adatgyűjtés, természetkutatás, adatgyűjtés és korrektúra/errátum, az egységes tudás tárolása. Az adatbiztonság sokoldalú formái. A nyomdászat megállította a nyelv ingadozását. Előkészítette a fontosabb európai nyelvek egységesülését. A nacionalizmus alapjai. A közösségek újraértelmezése: az emberrel kapcsolatos információs alapok széles elterjedése, ami eddig egymás számára zártak voltak, személytelenek. Egyidejű individualizáció, a vezető személyiségek felértékelődése. Új osztály megjelenése, a tollnoké (íróember), a szerző találmánya (kollektív szaktekintély) II. A Gutenberg-Galaxis fogalmát Marshall McLuhan 1962-ben megjelent The Gutenberg Galaxy című könyvében használta és innét vált híressé. Alapvetően a könyvet, mint vezető médiumként tekintette. A publicisztikában és a médiatudományban, egy meghatározott történeti szakaszban? - Középkor, korai újkor röpirat - A 16. századtól - a könyv - A 20. század közepétől - televízió A Gutenberg-féle kort általában robbanás szakaszának írja le a szakirodalom. A Gutenberg-Galaxis VITÁJA Korunk médiateoretikusai, Friedrich Kittler és Norbert Bolz megfogalmazták a betűrendes monopólium fogalmát Kittler taglalta az újkortörténet diskurs hálózat további fejlődését a Feljegyzési formák 1800/1900 című tanulmányában, ahol ő a Gutenberg-Galaxist szexuálisan lezárt szabályzati körnek karakterizálta. A média geneológia McLuhan a média fejlődését négy szakaszra osztotta: 1. A könyvnyomtatás előtti kor, szóbeliség 2. Literális kéziratok, szkriptogramok korszaka 3. Gutenberg könyvnyomtatás 4. Guglielmo Marconi-féle telegráf 1894 A Gutenberg-Galaxis vége McLuhan elektronikus média, háló és ezzel kapcsolatos társadalom. Jóslat: egy változó világ, globális falu (Internet és WEB metaforája) Több galaxist fogalmazhatunk meg, mint ahogy azt a spanyol szociológus Manuel Castells tette a trilógiájában (az információs kor 1996), aki csatlakozott McLuhan érveléséhez, ami a televízió megjelenésével McLuhan-Galaxisnak nevezte, ez jelentette a Gutenberg-Galaxis végét, s egyben átmenetet jelent az Internet-Galaxis felé. 2

3 Norbert Bolz abból indult ki, hogy paradigmaváltásról van szó, nevezetesen Turing-Galaxis fogalmat használja arra a médiageneológiai szakaszra, a könyvnyomtatás mint áttörés jelentkezik és a Gutenberg-Galaxis zárja. III. Könyvnyomtatás a kora újkorban III. A könyvnyomtatás a kora újkorban. Történeti esettanulmány az új információ- és kommunikációs technológia megvalósításáról. A monográfia Michael Gieseke munkája, aki a legjelentősebb német nyelvű könyvet írta a könyvnyomtatásról és a mozgó nyomdabetűről az elmúlt évtizedben. A könyv 957 oldal. Gieseke 1989-ben habilitált Bielefeldben nyelv- és kommunikációtudomány területén, média és kommunikációtörténeti forradalomból Európában a században. A munkán 13 évig dolgozott, amely könyv alakban is napvilágot látott. Munkájának célja az volt, hogy az addig egészében hiányzó könyvnyomtatás jelenségét elméletileg modellizálja, leírja azt az európai társadalmi közösséget, amely ezt az információs és kommunikációs rendszert a században, kulcstechnológiaként alkalmazta és megvalósította. Munkáját úgy tekintette, mint az új információ- és kommunikációtechnológia megvalósulásának prototípusát, ezért lehetőség nyílik a mai új technológiák magyarázata ezen eredmények segítségével is. A könyv szerkezete 1. Bevezetés 2. "Van der boydrucker kunst": Új információs technológia bevezetése. 3. A nyomdai információs technológia egyes bevezetésének elterjesztése, ez Gutenberg haláláig tartott (1468). A régi probléma új eszközökkel történő megoldása és régi törvényi keretek között. 4. A nyomdától a nyomdászati kommunikációs rendszerig. Az új médiumok alkotó felderítése. A 15. század kezdete és a kezdődő 16. század. 5. A társadalmi kommunikáció nyomdászati hálózata a közös nemzet megteremtésében. A német nemzet ( ) kialakulásában. Az új médiumok és rendszerek dimenziója. 6. Szellemi és kulturális nyomdászati termékek a 16. század folyamán. 7. Záró megjegyzések. A tipográfiai háló modern leírásának mai és más, egyéb határai. A bevezetőben Gieseke a kulturális fejlődés katalizátoraként említi a könyvnyomtatást. Megkülönbözteti a szkriptografikus és tipografikus média forradalmat, a témáját pedig társadalmi-, kommunikációs és technológiai rendszerként írja le. A katalizátor funkciót Gieseke kutatásaiból merítette. A második fejezetben olvashatunk a Gutenberg előtti technikákról, néhány technikai innovációról, kézi öntésű eszközök, ólomlapok alkalmazásáról. Ekkor Kelet-Ázsia bemutatására fókuszál, a kínaiak eredményeit mutatja be, fa lapocskák alkalmazása 1314-ben, majd alkalmazták a fa lapocskákat, majd a homoköntési eljárást Dél-Koreában 1495-ben. Közép-Európában társadalmilag ezt még nem tudták megvalósítani, hiányzott ehhez többek között a nyilvános könyvkereskedelem és piac. Bemutatja a különböző nyomdai technikák fejlődését. Azt a meglepő megállapítást teszi, hogy Gutenberg találmánya nem mechanikai sokszorosító volt, hanem egy szép írógép (Schönheitsmaschine) írópálca, palavessző, vagy írótoll nélkül (134. old) Gutenberg törekedett véleménye szerint a reneszánsz csodálatos harmóniájára, a szövegkonstrukció ideális és művészi felosztására. A harmadik fejezetben ( old.) Gieseke azt vizsgálta, hogy Gutenberg mely információs technológiákat és típusokat használt haláláig, melyek hatást gyakoroltak az ember technológiájára. 3

4 Gutenberg életében szakosított között ötféle publikációs formát, amit Gieseke bemutatott: Új oktatási kommunikációs szisztéma, új nevelési programok, az egyházi liturgia standardizálása. A búcsúcédulák nyomtatása, a hit központi információ tárolása (Donate tanulási módszer) A közkommunikáció technicizálása, ez az ún.: Türkenkalender 1454/55-ben történt kiadásával kezdődött. Egyfajta figyelmeztetés s kereszténységnek, reformiratok kiadása. Nyilvános vita a mainzi egyházválasztási vitáról 1461/62. A magán információfeldolgozás műszaki alapra helyezése. Kalendáriumok és kéziratok. A szórakoztató irodalom műszaki alapokra helyezése. Pl.: Albrecht Pfisters szórakoztató irodalom Az antik újbóli felfedezése, a szkriptografikus hosszú távú emlékezet és átiratok, a humanisták értelmezései A negyedik fejezetben ( ) A században bemutatja az új médium alkotó lehetőségeit. Első Bernhard von Breydenbach között szentföldi utazásait, majd Hotus Sanitatis egészségtanát mutatja be. Az ötödik fejezetben ( ) részletesen bemutatja a társadalmi kommunikáció nyomdai hálózatát a német nemzet közös hasznára között. Cenzúra és adatvédelem kérdéseit. A hatodik fejezetben ( ) a 16. századi elterjedéséről és eredményeiről olvashatunk a szellemi és kulturális könyvészetnek. A technikai irodalom keletkezésére (szakpróza) helyezte a hangsúlyt Gieseke. A hetedik fejezetben ( ) a modern nyomdászat és typográfia htárairól olvashatunk. Marshall McLuhan értelmezéséről, arról a törekvésről, hogy minden generáció törekszik az új technika hipnotizálására. Gieseke fő tézise, hogy a nyomdászat egy teljes áttörést jelentett az antik korhoz és a szóbeliséghez viszonyítva. A tudás forradalmasítása volt ez. A magyarországi nyomtatás kezdetei IV. Az első magyarországi nyomtatványok Mátyás uralkodása idején jelentek meg. A tanulók drágállották a könyveket. A szükséglet a sokszorosításban új, gyorsabb, olcsóbb, egyszerre számos példányt előállító módszert kívánt, és a technika fejlődése most már lehetővé is tette az új módszer megteremtését. Mátyás még kamaszkorában volt, amikor aprónyomtatványok előállítására irányuló hosszas kísérletezések után az első nagy nyomtatott könyv, a Gutenberg biblia megjelent. Tizennyolc évvel később királyi székhelyén, Budán is működött nyomda. Tehát a magyar nyomdászat eredete is az ő nevéhez kapcsolódik. További hét év múlva az ő rendeletére nyomattak egyházi szerkönyveink gyönyörű első kiadásai, s utánuk Magyarország törvénykönyve. Az ő idejében terjednek íróink művei először nyomtatásban. Előszók és ajánlások emlékeznek meg kiadásokat elősegítő támogatásáról. A Bibliotheca Corvina a nyomtatott könyveknek is első ismert hazai gyűjtőhelye. Az első, Regiomontanus, Budáról való távozása után, 1471-ben, maga is nyomdát alapít Nürnbergben, ahol kinyomatja Budán írt világhírű csillagászati munkáját, az Ephemeridest. A második, Galeotto, elmegy nyomdai korrektornak Bolognába. A harmadik, Ugoleto, nyomdász öccsének, Angelo, Ugoletónak lektora és korrektora. A negyedik, Bartholomaeus Fontius Budára jövetele előtt a firenzei Ripoli-apácanyomda alkalmazottja volt. 4

5 A budai kiadók előszavaikban hivatkoznak arra, hogy a magyar egyházmegyék szerkönyveit Mátyás rendeletére nyomatják. Egyikük, Theobald Feger neki ajánlja Thuróczi-kiadását, a XV. század leghíresebb és legelterjedtebb magyar vonatkozású könyvét. Mátyásnak szóló dedikációt tartalmaznak továbbá Petrus Niger, Angelus Politianus, Brandolinus és Candidus akkori humanista írók egy-egy művének ősnyomtatványai V. Vilém Flusser: A könyvnyomtatás Amióta az ember feltalálta az írást (mindenekelőtt az alfanumerikusat), azóta tipografizál. Gutenberg tulajdonképpen nem talált fel semmit: már a Krisztus előtti második évezred közepén lehetett volna ebben az értelemben nyomtatni. Ehhez akkor minden technikai feltétel (sajtolók, tinták, lap formájú alátétek, továbbá a negatívok fémbe öntésének művészete is) adva volt. Még nem nyomtattak, mivel nem voltak tudatában annak, hogy típusokkal dolgoznak, amikor írásjeleket rajzolnak. Az írásjeleket karaktereknek tartják. A "tipizáló" gondolkodás akkor még nem tört be a tudatba. Gutenberg nagy tette az alfanumerikus írással feltalált típusok felfedezése volt. A Gutenberg előtti írástudók az írásjeleket olyan karaktereknek tartották, amelyek egy beszélt nyelv karakterisztikus hangját jelenítették meg. E téveteg felfogásból következően minden egyes nyelv rá jellemző ábécét kívánt, mivel a latin "a" más hangot jelent, mint a görög alfa. Ezért akkoriban négy ábécé volt egymás mellett érvényben - nevezetesen a latin, a görög, a héber és az arab -, hogy ezáltal e nyelvek mindegyikének jellegzetessége a maga jellegzetes módján látható legyen. Azt azonban már akkor is sejtették, hogy az írásjelek valójában típusok és nem karakterek, és hogy ebből következően lehetséges a szláv nyelveket görög betűkkel, a germán nyelveket latin betűkkel, és az iráni nyelvet arab betűkkel jelölni. Ennél a sejtésnél azonban nem léptek tovább: A négy "karakterisztikus" nyelv ábécéit szentnek tartották. Az írás során tipizáló gondolkodás világos tudatában azért maradt fenn mégis egymás mellett a négy ábécé, mert a homályos tudat maradványai máig ellenállnak a tipizáló gondolkodásnak. A könyvnyomtatást az ipari forradalom csírájának és modelljének lehet tekinteni: nemcsak könyvekbe kell információkat nyomtatni, hanem mechanikusan textíliákra, fémre, műanyagra. A nyomtatvány tovább terjed, az ipari forradalmon túlnyúlva beleér a posztindusztriális társadalomba. A karakterisztikus tárgyak manapság mutatkozó megvetésének és a tipikus "tiszta" információk nagyrabecsülésének a csírája: a minden munkával összefüggésben álló érték átértékelése jut benne szóhoz, és e probléma tudata a jelenlegi válság egyik forrása. Amikor Gutenberg révén az írástudók számára tudatossá vált, hogy típusokkal manipulálnak, hogy "informatikusok", a tipizáló gondolkodás a kultúra minden egyes területén kibontakozhatott. Típusok feltalálásából, azoknak a világ karaktereihez illesztéséből, folyamatos tökéletesítésébôl, majd pedig világra nyomásából áll. Ez a gondolkodásmód a Kr. e. második évezred közepe táján a Földközi-tenger keleti partvidékén kezdett kibontakozni. A könyvnyomtatás révén tisztán tudatosult, és az újkorban meghódította a földgolyót. A Gutenberg-galaxis messzebbre vezet vissza és tovább terjed, mint ahogy McLuhan véli. Az információs forradalom, a jelek előállítása és elektromágneses mezőkbe helyezése nyilvánvalóan szakítást jelent a könyvnyomtató gondolkodással. A számítógép-monitorokon vagy tévéképernyőkön megjelenő új jelek már nem olyan nyomok, amelyeket egy tárgyban hagytak hátra; már nem "tipografikusak". És az új információkat előállító gondolkodásmód már nem tipografikus, tipizáló gondolkodás. A nyomtatás gesztusa és az abban kifejezésre jutó mentalitás archaikussá válik. A nyugati, történeti, tipizáló gondolkodás válik archaikussá. A "haladás" válik archaikussá, olyannyira, hogy az, aki manapság haladó, reakcióssá válik. Mindenesetre közülünk a legtöbben reakciós gondolkodásra vannak ítélve, mivel a nyomhagyó gondolkodás nyomot hagyott bennünk. Mi továbbra is inkább írunk és nyomtatunk: félelemmel és reszketéssel nézünk az információs forradalom elé. Hozzávetőlegesen egyértelmű, hogy mit veszítünk a gutenbergi kultúrából az elektromágnesesbe történő átmenet során; nevezetesen 5

6 mindazt, ami számunkra a Nyugat örökségéből értékes. Ezzel szemben nem látjuk, hogy mit fogunk nyerni. Ha tudnánk, akkor bizonyára megtettük volna az új gondolkodás felé vezető lépéseket. Amennyiben mégis megkíséreljük a nominalista gondolkodásmód elsajátítását, történetesen az Assisi Ferenc életében és költeményeiben való elmélyülést, megsejthetjük a jövőnket. A könyvnyomtatást, ezt az öntudatossá vált alfabetikus írást úgy is tekinthetjük, mint a nyugati történeti, tudományos, haladó gondolkodás öntudatossá vált kifejeződését. Az információs forradalom fölöslegessé teszi a könyvnyomtatást, az ábécét és ezt a gondolkodást, és egy még be nem látható, bár sejthető gondolkodáshoz vezet. Ez úgy hangzik, mint egy állítás, valójában azonban a jövőhöz intézett, aggódó és reményteli kérdés. V. A könyvnyomtatás forradalma. Forradalom-e vagy csak technikai recepció? VI. Az időszak, amivel foglalkozunk, durván átöleli az közötti időszakot. Feltételezhető, hogy a technikai újítás Gutenberg nevéhez fűződik, aki mainzi illetőségű volt és a szőlőprések ihlették arra, hogy mozgatható fém betűtestekkel működő szerkezetet készítsen. Kínában és Japánban a 8. századtól ismerték a könyvnyomtatást, de más technikát alkalmaztak, a vésett fatáblákat használták. Ez a módszer azoknak felelt meg, akik ideogrammák ezreit használták. Gyakorlatilag oldalszedési technika volt. A képírásjelek ezreit használták, és nem betűből álló készletet. A 15. században Koreában találták fel a mozgatható fémbetűt, ami Henri-Jean Martin leírása szerint szinte megegyezett a Gutenberg által feltaláltakkal. A könyvnyomtatás gyakorlatát vándorló német nyomdászok terjesztették el, 1500-ban már Európa 250 városában működtek, ekkor a nyomdák mintegy kiadást készítettek elő, ha minden kiadásra 500 példányt számítunk, akkor mintegy 13 millió könyv forgott a 100 millió lakosú Európában. A központok: Velence és Párizs, lassan érte el Oroszországot, és általában az ortodox keresztény világba (Románia, Bulgária és Szerbiát). Az iszlám is igen sokáig ellenállt a könyvnyomtatással szemben. Szelim szultán 1515-ben halállal büntette a könyvnyomtatást, a század végén III. Murád engedélyezte a nem vallásos tárgyú arab írásjelekkel kinyomtatott könyvek árusítását. Asa Briggs-Peter Burke: felvetették a könyvnyomtatás forradalmának az újragondolását ben ebben a tárgyban Elisabeth Eisenstein azt állította, hogy a könyvnyomtatás egy el nem ismert forradalom, aminek a változásközvetítőjeként játszott szerepét rendre alábecsülték. E. Eisenstein munkája érdekes szintézis, ám a két szerző túlzónak tartja a könyvnyomtatás feltalálását követő forradalmi változásokat. 1. Az eredmények három évszázad alatt mentek végbe, ami nem jelent forradalmi jellegű változást. Hosszú forradalom 2. A közvetítés kérdése túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a könyvnyomtatásnak az írók, olvasók rovására 3. Eisenstein viszonylagos elszigeteltséggel beszélt a könyvnyomtatásról. A médiát együttesen kell szemlélnünk. 1. Tárgyi kommunikáció Birodalom és kommunikáció Az információ áramlása hagyományosan követte a kereskedelem áramlását. A kereskedők az árukkal egyúttal híreket is közvetítettek. Maga a könyvnyomtatás is a Rajna vízi útján terjedt el Európában. A kormányok nagy hangsúlyt fektettek az úthálózatra. A vízi szállítás költségei olcsóbbak voltak. 6

7 Karl Deutsch politológus szerint a hírek áramlása a kormányzat idegrendszere fontos szerepet töltött be minden kormányzat életében, különösen a szerteágazó birodalmakban. V. Károly német-római császár , birodalmához tartozott Spanyolország, Német-Római Birodalom és Itália nagy része, valamint Mexico és Peru. Úgy próbálta megoldani a kommunikáció kérdéseit, hogy szüntelenül úton volt. Lemondásakor elmondta, hogy uralkodása alatt negyven utazást tett, tízszer látogatott el a Németalföldre, kilenc alkalommal Németországba, hét ízben Itáliába, hatszor Spanyolországba, négyszer Franciaországba, kétszer Angliába és kétszer Észak-Afrikába. Az utazó királyság hagyományos rendszere nem felelt meg, nem felelt meg a kor követelményeinek. - Ezt követte a papírbirodalom, Postautak (posztok), az emberek és lovak állomásoztatására. - A 16. században egyetlen család uralta az európai postai rendszert, a Tessis vagy Taxis család, az ő nevükről több nyelvben használatos használatos a taxi szó a Habsburg császárok postamesterei. A rendszeres futárszolgálat kifejlesztése. Menetrend szerinti működés ez Augsburg Innsbruck, Bologna, Firenze, Róma, Nápoly, 2. Párizs (Franciaország) Toledo Granada V. Károly fia és örököse II. Fülöp (uralk.: ). Egészen más stratégia: Amennyire lehetséges volt, igyekezett egy helyben maradni. Madridban, vagy közelében, naponta több órát íróasztal mellett. Alattvalói papiros királynak nevezték el. Mindenekelőtt a tengeri kereskedelem gyorsabb volt. De az Orosz Birodalomban Katalin idején (uralk.: ) 18 hónap kellett ahhoz, hogy egy parancs eljusson Szentpétervárról Kamcsatkára, és ugyanennyi kellett ahhoz, hogy a válasz visszajusson. 2. Transzatlanti kommunikáció - Mexico, Peru - Változások a 18. században: ezek hatására összezsugorodott az Atlanti óceán, legalábbis a Brit Birodalom számára. - Postahajók - a könyvek súlyosak, a hajók a legközelebb rakták ki őket. Hordóba csomagolt könyvek, lovagregények. 3. A médiumok közötti kölcsönhatások - Ikonotext. Azaz az a kép, amely a benne foglalt szövegek szentek nevei, szereplők szájából kanyargó beszédszalagok vagy képaláírások is befolyásolják. - Sokan elzárkóztak a könyveik publikálásától, abból a szempontból, hogy ezáltal a szerző holmi kereskedővé alacsonyodik le, ha a könyvét a nagyközönség számára árulják. - Kéziratok elterjedése. - Egyszerre léteztek egymással kölcsönhatásban a nyomtatott és írásbeli médiumok a században Itáliában és a 18. században az angol és skót határvidéken. - A példák azt mutatják, hogy a szóbeli és nyomtatott kultúra hosszú ideig élt egymás mellett. - Ennek köszönhetően maradtak fenn Skócia, Anglia és Skandinávia hagyományos balladái. 4. Cenzúra és titkos kommunikáció - Főleg az egyház részéről, az eretnekség, lázadás és erkölcstelenség ellen a kora újkori Európában. 7

8 - A színházi darabokat is. Egy újító bolognai érsek javasolta, hogy készítsenek a képekről jegyzéket. Ez a vállalkozás azonban túl nagy lett volna és meghaladta volna a korabeli írástudók képességeit. - Bizonyos esetekben, mint Michelangelo Utolsó ítélete esetében elrendelték, hogy a megfestett meztelen személyeket lássák el fügefalevelekkel. Illetlen és ruhátlan alakok, gyakorta átfestették a képeket. - A korszak leghíresebb cenzúra rendszerét a katolikus egyház hozta létre a tiltott könyvek jegyzékével (index). Olyan könyvek jegyzéke volt ez, amit a hívőknek tilos volt olvasniuk. Talán ezt a protestantizmus ellenszereként is felfoghatjuk ben kiadott jegyzék három fő típust különböztetett meg: eretnek, erkölcstelen és mágikus irodalmat. A többségük latin nyelven írt protestáns írás, de szerepeltek rajtuk Erasmus szatirikus művei, Machiavelli Il Principe, Boccaccio Dekameronja is. Az utóbbi elítéléséről még a tridenti zsinat is tárgyalt. - Mit értek el vele? Általában felkeltették az érdeklődést a tiltott könyvek iránt. - A titkos kommunikáció: 1. okkult és alkímiával foglalkozó művek, eretnek és felforgató írások. 2. A különböző jelentések kiszivárogtatásának a megakadályoztatására alkalmazták a rejtjeleket és titkosírást a kereskedők., vagy éppen tudományos felfedezések biztosítására. 3. Léteztek titkos kiadványok. A kiadványok szerzői gyakran a névtelenségbe burkolóztak, vagy álnéven írták meg műveiket. Híres eset Christian Huygens 1655-ben felfedezte, hogy a Szaturnusz bolygót gyűrű veszi körül, ennek biztosítására egy latin anagrammába rejtette el felfedezését. 5. A piac kialakulása A könyvnyomtatás veszélyes, mindenféleképpen jól jövedelmező foglalkozás volt. A vállalkozók közvetlenül bekapcsolódtak a tudás terjesztésének folyamatába. Sikerkönyvek: a németalföldi Thomas Kempis (1380- k.-1471) De Imitatio Christi című munkáját 99 alkalommal adták ki. A Biblia ugyanilyen kelendő volt. Az első katalógus 1541-ből származik, a 16. században Frankfurtban és Lipcsében rendeztek könyvvásárokat. A szellemi tulajdon fogalma a könyvnyomtatással együtt bukkant fel, a szerzői tulajdon bizonyos értelemben már a 15. században létezett. Érdekes eset volt a Don Quijote második kötete, ezt 1614-ben adták ki, de nem Cervantes írta, hanem Avallenada. Az első kötet 1605-ben jelent meg. Itt egy karakter plagizálásról volt szó. Angliában 1709-ben adták ki a szerzői jogi törvényt (Copyright Act), ami tizennégy évre biztosította a szerzőt, vagy az általa felhatalmazott személyt a könyvnyomtatásra. Közelkép a média piacáról: 1. Velence 16. század A 15. században itt több könyvet adtak ki, mint Európa bármely más városában. Az európai piac mintegy 20%-át adták itt ki, mintegy 4500 kiadványt, mintegy 2 millió példányban. A kiadás tőkés szerveződést mutatott, egy szűk csoport kezében összpontosult. Becslések szerint a 16. században közel 500 nyomdász és könyvkiadó mintegy kiadást, hozzávetőlegesen 18 millió kiadványt jelentetett meg. Görög és latin klasszikusokat adtak ki. A velenceieket poligráfoknak csúfolták, mert megélhetésük miatt sokat és sokfélét írtak. 2. Amszterdam 17. század Velence szerepét a hollandok vették át, a leghíresebb nyomdászműhely az Elsevir családé volt. Latin, francia, angol és német nyelvű szövegek kiadása. A központ Amszterdam volt között, mintegy 25 évben 270 könyvkereskedő és nyomdász tevékenykedett itt. Ahogy Velencében is a kiadások között szerepeltek térképek, egzotikus utazások is, itt is adtak ki idegen nyelvű könyveket, többek között orosz, jiddis, örmény és grúz nyelven. 3. London 18. század 8

9 Egyes londoni könyvkereskedő - másolás és kalózkodás a velencei és amszterdami gyakorlatnak megfelelően. A szellemi tulajdon megszerzése. Egyes szerzők olyan jövedelmet kaptak, hogy anyagilag függetlenítették magukat patrónusuktól. Szótárak, bértollnokok. A fogyasztói társadalom születése Hangversenyek, kiállítások, színház, kávéházak. 6. Az olvasás története A szabadidő piacosodásának a folyamata. Kereslet és kínálat. A kínálat felől történő megközelítés. - Kritikai jellegű olvasás Tiszteletteljes hódolat övezte a könyveket. - A privát (veszélyes) olvasás Veszedelmes tevékenységnek gondolták, különösen, ha nők, vagy közönséges emberek végezték - A kreatív olvasás - Az extenzív olvasás Rendszeres újraolvasás és vívódás. - Egyéni olvasás Formai segítők: belső tagolás, jegyzetek, tartalomjegyzék, betűrendes mutató. Daniel Lerner: A hagyományos társadalom elmúlása A lelki mozgékonyság kialakulásának része. - Tanítás és szórakoztatás: tréfás történetek, lovagregények. 7. Újra a könyvnyomtatás forradalmáról Az ezzel kapcsolatos nézetek: - Forradalomtézis (dekontextuáló segédeszköz a könyvnyomtatás) - a könyvnyomtatás nem aktív szereplő ágens, hanem eljárás VI. A könyvnyomtatás feltalálásának következményei: A kora újkori Európában a kulturális változások sokkal inkább összeadódtak (additio) VII. - Állandóság és rögzítettség. A könyvnyomtatás megkönnyítette a tudás felhalmozását. Megnehezítette az információ elkallódását, megismertette a legfontosabb felfedezéseket. Ugyanakkor destabilizálta a tudást, ellentmondásos történetek. - A vállalkozók közvetlen bevonása a tudás terjesztésének folyamatába - Pénzveretek, formanyomtatványok, napilapok, folyóiratok megjelenése - A közvélemény fogalma Jürgen Habermas: Nyilvánosság és szerkezetváltás A társadalmi nyilvánosság fogalmát definiálta újra. - Habermas jelentősége az, hogy a fenti műben a médiát rendszerként fogta fel és mutatta be (újság, kávéház, klub és szalon). Az eltérő elemek együttesen működnek. Kiemelten tárgyalja a könyv a nyilvánosság társadalmi struktúrájának változásait Angliában és Franciaországban a 18. század végén. 9

1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás

1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás 1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás A két dolog, a reformáció és a könyvnyomtatás, kölcsönösen hatott egymásra, az az állítás, miszerint

Részletesebben

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje 3. szint Január-február VIII. Henriknek a focira is jutott ideje Néhány felesége lefejeztetése(1), az angol haditengerészet kiépítése és a Rómával való szakítás közben VIII. Henriknek a jelek szerint a

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

ICOLIM 2014. Budapest

ICOLIM 2014. Budapest ICOLIM 2014 Budapest A konferenciáról ICOLIM Témák Célok A konferenciáról Történelmi áttekintés 1992 Keszthely, Magyarország 1994 Mulhouse, Franciaország 1996 Velence, Olaszország 1998 Lisszabon, Portugália

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE Gyermekek ingyen Utazni jó, pláne, ha együtt a család! Hogy semmi jóról ne kelljen lemondani, a Royal Caribbean International és idén már a Celebrity Cruises is kifejezetten a gyermekes családoknak szóló

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás A refrmáció a 16. században a katlikus egyház megújítására indult mzgalm A szó jelentése: helyreállítás Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnymtatás feltalálása A tudmányk és művészetek 15.

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek 5. Mellékletek M1 1. Egy francia mérnök* szerette a környékbeli erdőben, réteken sétáltatni a kutyáját. Nem szerette viszont a sétát követő tisztálkodást, mert a ruhája és a kutya szőre is tele volt undok,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére Kapcsolat: hargitakultura@gmail.com MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR Elindítottuk önkéntes programunkat A

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

A tőzsde Kialakulása, szervezete Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Készítette: Farsang Réka Tartalom Tőzsdéről általában Történeti áttekintés Magyar tőzsde történelme BÉT Szervezeti felépítés Tőzsdetagság

Részletesebben

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen)

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) A) A családról beszélgettünk már. Hogyan tudnánk kibővíteni a család fogalmát? Milyen nagyobb

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 69. Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet 2 A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI Sz a b ó X a v ér Salamon zsoltárai B e v e z e t é s - f o r d ít á s - je g y z e t e k A Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát.

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Kódolás A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Mi az információ? Az információ egy értelmes közlés, amely új ismeretet, új tudást ad. (Úgy is fogalmazhatunk, hogy

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei Projektzáró workshop (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005) Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Az információs társadalom és a digitális

Részletesebben

Az információs társadalom

Az információs társadalom Az információs társadalom Fogalom megjelenése Az információs társadalom szószerkezet, ahogyan ma használjuk, az 1960-as évek elejének japán társadalomtudományában bukkant fel először. Az információs társadalomnak

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul; Teljesítendő: min. 5k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min.

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör . Fenntartható fejlődés szakkör 1. Foglalkozás hulladék fogalma; hulladékok története; legnagyobb hulladéktermelő emberi tevékenységek; hulladékmegsemmisítés módjai 2010.03.01. 1.Mit értünk a hulladék

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

10. A világok összekapcsolódása

10. A világok összekapcsolódása 10. A világok összekapcsolódása 1. Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig Afrikát! 2. Csoportosítsd az alábbi állításokat aszerint, hogy a hódítások okaira

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerzõ: Vira Sándor Alkotó szerkesztõ: dr. Bokor Pál Lektorálta: Sike Olga ISBN 978 963 638 253 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Óbuda Kulturális Központ, 2010. november 26. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Előzmények, avagy a romániai magyar civil

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével Készítette: Takács Margit Networkshop, Debrecen, 2010. április 7-9. Aprónyomtatvány:egyleveles

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL Az OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE)

A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE) 1. oldal A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE) A születési dátumok számtábláiban legalább 7, legfeljebb 15 szám található. A számtábla azonban nem kőbe vésett, a benne

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben