I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE"

Átírás

1 I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról (Über die Gründung der christlichen Jugendvereine und Studentenbünde). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, Az evangéliumi keresztyén diákmozgalom (Die evangelische christliche Studentenbewegung). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, Mili és nagybátyja, Le Feuvre, Amy után (Mili und sein Onkel). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, A vér (Das Blut). Budapest: Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, A templomnélküli város (Stadt ohne Kirche). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, Világosság útja vagy napi táplálék keresztyén ifjak számára (Der Weg des Lichts oder die tägliche Nahrung für junge Christen). Bishop, T.B. után Budapest: Londoni Vallásos Traktátus Társulat, Ötven év Kínában (Fünfzig Jahre in China). John Griffith élete Budapest: Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Az élet reggelén (Am Morgen des Lebens). Elmélkedések a serdülő ifjúság számára. Debrecen: Hegedűs-Sándor, Afrika hősei (Afrikas Helden). A magyar ifjúság számára. (Debrecen: Hegedűs- Sándor, 1912). A nagy Heródes utódai (Die Nachkommen des Herodes des Großen). A serdülő ifjúság számára Debrecen: Hegedűs-Sándor, Gyermekek a Bibliában (Kinder in der Bibel). Biblia-magyarázatok serdülő ifjak számára Debrecen: Hegedűs-Sándor, Hogy lehetsz nagy ember? (Wie wirst du ein großer Mensch?). Debrecen: Hegedűs-Sándor, Protestáns Ifjúsági és Népkönyvtár 22. Jeruzsálem pusztulása (Die Zerstörung von Jerusalem). Debrecen: Hegedűs-Sándor, A misszió elmélete (Missionstheologie). Practica theologiai tanulmány, Theologiai magántanári vizsgálatra Pápa: Főiskolai Nyomda, Különlenyomat a Belmisszió és cura pastoralis kézikönyvéből. Rövid emlékezés a nagy reformáció négyszáz éves évfordulója alkalmából (Kurze Erinnerung aus Anlass des vierhundertsten Jahrestages der großen Reformation). Pápa: Főiskolai Nyomda,

2 Várakozás, találkozás (Erwartung und Begegnung). Adventi gondolatok. Kolozsvár: Az Út Traktátus Vállalat, Az Isten tízparancsolatja (Die zehn Gebote Gottes). Budapest: Bethánia Nyomda, Lelki próba. Imák, elmélkedések, tanácsok az úrasztalához járuló református keresztyének számára (Geistesübungen. Gebete, Andachten und Empfehlungen für das Abendmahl empfangende reformierte Christen). Budapest: Szerző A Dunamelléki Református Egyházkerület Belmissziói Bizottságáról. Ismertető füzet (Über den Ausschuss Innere Mission des reformierten Kirchendistrikts des Donaugebietes. Informationsheft). Budapest: Belmissziói Bizottság, A konfirmáció. Útmutató tervezet az úrvacsorázó református egyháztagok előkészítésének és felvételének gyakorlására (Die Konfirmation. Entwurf eines Ratgebers für die Vorbereitung und Annahme des Abendmahls der Mitglieder der reformierten Kirche). Budapest: Bagó Nyomda, Különlenyomat a Reformáció év, 3-9. számaiból; A Reformáció Könyvtára. Útmutatás a gyülekezeti fegyelmezés gyakorlására (Hinweise zur Ausübung der Disziplinierung in der Gemeinde). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Vigasztaló írás. Kis gyermek halálára (Trostschrift. Zum Tod eines kleinen Kindes). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Ágenda és konfirmációi káté. Útmutatás a konfirmációi vallás- és fogadalomtételre készülők számára (Agenda und Konfirmationskatechismus. Hinweise für sich bei der Konfirmation auf das Ablegen des Glaubensbekenntnisses Vorbereitende). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, Jézus élete (Das Leben Jesu). Tahitótfalu: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Vezérkönyv a konfirmációi oktatáshoz. Útmutató tervezet az úrvacsorázó református egyháztagok előkészítésének és felvételének gyakorlására (Leitbuch für den Konfirmandenunterricht. Entwurf eines Ratgebers für die Vorbereitung auf das Abendmahl und dessen Annahme der Mitglieder der reformierten Kirche). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, A belmisszió és cura pastoralis kézikönyve (Handbuch der Inneren Mission und Cura Pastoralis). Pápa: Főiskolai Nyomda, Korunk nagy álmodozói (Große Träumer unserer Zeit). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Konfirmációi olvasókönyv. Útmutató olvasmányok a konfirmációi vallás- és fogadástételre készülők számára (Lesebuch für Konfirmanden. Hinweise für sich bei der Konfirmation auf das Ablegen des Glaubensbekenntnisses Vorbereitende). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, Református konfirmációi káté, melyben keresztyén hitünk főbb igazsága taníttatnak (Reformierter Konfirmationskatechismus, in dem die wichtigsten Wahrheiten unseres christlichen Glaubens gelehrt werden). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, A református gyermekmisszió (Die reformierte Kindermission). Budapest: Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje,

3 Hogyan tudhatod meg, hogy jó református vagy-e? (Wie kannst du erfahren, ob du ein guter Reformierter bist?). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, A protestantizmus lélekrajza (Seelenskizze des Protestantismus). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, A református misszió irányelvei. Különös tekintettel a magyar református egyház jelenlegi helyzetére (Richtlinien der reformierten Mission, besonders unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation der Ungarischen Reformierten Kirche). Sárospatak: Református Főiskolai Nyomda, A lelki templom. (Die seelische Kirche). Elhangzott a Kálvin-téri templomban november 8-án. Budapest: Sylvester Nyomda, A zsidó áttérők figyelmébe! (Den jüdischen Übertretenden zur Beachtung!). Budapest: Sylvester Nyomda, Isten és az atom. Morrison, J. H. után (Gott und das Atom. Nach J.H. Morrison). Budapest: Bethánia Nyomda, Lábnyom a homokban (Spuren im Sand). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Karácsonyi játék 3 részben. (Weihnachsspiel in 3 Akten). Színdarab. Budapest: Sylvester Nyomda, A Budapesti Skót Misszió képekben (Die Budapester Schottische Mission in Bildern). Budapest, o.j. I.2. GEDRUCKTE ARTIKEL A spiritizmus (Der Spiritismus), Hajnal VI/4 [1899], pp , VI/5 [1899], pp Missziói mozgalmak (Missionsbewegungen), Hajnal VI/1 [1899], pp A spiritismus (Der Spiritismus), Ébresztő I/2 [1900], pp , I/3 [1900], , I/4 [1901], pp , I/6 [1901], pp A. B. Davidson, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLV/6 [1902], pp A keresztyén studens világ-szövetség konferencziája Sorőben (Weltkonferenz der christlichen Studenten in Sorö), Ébresztő II/10 [1902], pp Három konferenczia (Drei Konferenzen), Ébresztő III/2 [1902], pp Kövesd Jézust! (Folge Jesu!), Ébresztő II/5 [1902], pp Phildius Keresztély titkári jelentése az ifj. egyletek christiániai világcongressusán (Bericht des Sekretärs Phildius Keresztély auf dem christianischen Weltkongress der Jugendvereine), Ébresztő III/3 [1902], pp A britt és külföldi biblia társulat száz éves jubileumát tartja (Die britische und ausländische Bibelgesellschaft feiert ihr hundertjähriges Jubiläum), Kis Tükör XI/18 [1903], pp A londoni vallásos iratokat terjesztő társaság (Die religiöse Schriften verbreitende Londoner Gesellschaft), Kis Tükör XI/17 [1903], pp A nyári szünidő (Sommerpause), Ébresztő III/9 [1903], pp A skót reformáció (Die schottische Reformation), Ébresztő IV/3 [1903], pp

4 A vízözön (Die Sintflut), Keresztyén Népbarát [Debrecen: Magyar Biblia és Evangyéliomi Iratterjesztő Társaság, 1903], pp Az elhagyott gyermekek gondozásáról (Über die Fürsorge für verlassene Kinder), Kis Tükör XI/7 [1903], pp Biblia és az újabb felfedezések (Die Bibel und die neuesten Entdeckungen), Ébresztő III/7 [1903], pp Határozottság (Entschlossenheit), Kis Tükör XI/32 [1903], pp Sötét kép (Dunkles Bild), Keresztyén Népbarát [Debrecen: Magyar Biblia és Evangyéliomi Iratterjesztő Társaság, 1903], p. 53. Szolgaság (Knechtschaft), Ébresztő III/6 [1903], pp A keresztyén igyekezet (Das Bestreben des Christen), Olajág IV/6 [1904], pp A Kis Tükör olvasóihoz (An die Leser des Kis Tükör ), Kis Tükör XII/7 [1904], p. 49. A magyar egyetemi ifjúság figyelmébe! (Der ungarischen akademischen Jugend zur Beachtung!), Ébresztő IV/10 [1904], pp A magyar protestáns főiskolák figyelmébe (Den ungarischen protestantischen Hochschülern zur Beachtung), Kis Tükör XII/34 [1904], pp A világ legrégibb törvénykönyve (Das älteste Geschichtsbuch der Welt), Ébresztő IV/5 [1904], pp Béke az olvasónak! (Friede den Lesern!), Kis Tükör XII/47 [1904], pp Felhívás (Aufruf), Ébresztő IV/6 [1904], pp Hogyan olvassuk a Bibliát? (Wie soll man die Bibel lesen?), Kis Tükör XII/8 [1904], pp Keresztyén diákszövetség (Christliche Studentenvereinigung), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLVII/10 [1904], pp Maclean úr látogatása (Der Besuch des Herrn Maclean), Ébresztő V/2 [1904], pp Olvassuk a Bibliát! (Das Lesen der Bibel ist wichtig!), Kis Tükör xii/1 [1904], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő IV/4 [1904], pp A keresztyén szövetségek európai gyűlésének első napja és a magyar gyűlés (Erster Tag der europäischen Versammlung der christlichen Verbände und die ungarische Tagung), Kis Tükör XIII/39 [1905], pp Az ifjakhoz! (An die Jugend!), Ébresztő V/10 [1905], pp Egy ígéret (Eine Zusage), Kis Tükör XIII/37 [1905], p Felhívás magyar ker. diákokhoz! (Aufruf an die ungarischen christlichen Studenten!), Ébresztő VI/1 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő V/4 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő V/8 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Kis Tükör XIII/18 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLVIII/ 19 [1905], pp

5 Az evangéliomi keresztyén diákmozgalom (Die evangelistische christliche Studentenbewegung), Protestáns Szemle XVIII/10 [1906], pp A zsidókról (Über die Juden), Mustármag III/5 [1906], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő VI/4 [1906], pp Új kezdet (Neubeginn), Ébresztő VII/1 [1906], pp Verseny (Werrbewerb), Ébresztő VII/1 [1906], pp A Budapesti Ifjúsági Egyesületről (Über den Budapester Jugendverband), Ébresztő VIII/1 [1907], pp VIII/2 [1907], pp Adjátok meg Istennek, ami az Istené! (Gebt Gott, was Gott gehört!), Ébresztő VIII/4 [ ], pp A nagy parancs (Das große Gebot), Ébresztő VII/7 [1907], p. 1. Rómából (Aus Rom!), A Budapesti Bethlen Gábor Kör Emlékkönyve [Budapest: Hornyánszky Nyomda, 1907], pp Az imádság (Das Gebet), Ébresztő VIII/10 [1908], pp Légy az Úr szolgája mind éltig! (Diene dem Herrn, dein Leben lang!), Ébresztő VIII/9 [1908], pp Kálvin és Servet (Calvin und Servet), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap LII/13 [1909], pp Mott János és a diákok evangelizációja (János Mott und die Evangelisation der Studenten), Protestáns Szemle XXIV [1909], pp A Budapesti Skót Misszió ünnepi hete (Festwoche der Budapester Schottischen Mission), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap LIII/38 [1910], pp , LIII/39 [1910], pp A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének első nagygyűlése (Erste Großversammlung des Verbandes der Vereine Christlicher Junger Männer), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap LIII/46 [1910], pp Hazánk és a külmisszió (Unsere Heimat und die Äußere Mission), Élet és Munka II/5 [1910], pp A Skót Misszió történetéből (Aus der Geschichte der Schottischen Mission), Élet és Munka II/6 [1910], p. 45. Első teendőink az ifjúság körül (Die wichtigsten Aufgaben in Verbindung mit der Jugend), Protestáns Szemle XXIII/10 [1911], pp A falusi lelkipásztor (Der Dorfpfarrer), Keresztyén Lelkipásztor I/1 [1915], pp. 2-3., I/2 [1915], pp. 18., I/6 [1916], pp , I/7 [1916], pp , I/8 [1916], pp , I/9 [1916], pp A vasárnapi iskolák és hazánk jövője (Die Zukunft der Sonntagsschulen und unseres Landes), Magyar Keresztyének Naptára az szökőévre [Budapest: Bethánia-Egylet, 1915], pp Temetési beszéd (Bestattungsreden), Keresztyén Lelkipásztor I/1 [1915], p. 16. A bibliaolvasás és imádkozás a lelkipásztor munkájában (Das Bibellesen und das Beten in der Arbeit des Pfarrers), Keresztyén Lelkipásztor II/2 [1916], pp A falu evangelizálása (Die Evangelisierung des Dorfes), Az Út II/1 [1916], pp , II/2 [1916], pp , II/5 [1916], pp

6 Az életerős hit (Der lebenskräftige Glaube), Keresztyén Lelkipásztor I/6 [1916], p. 98. Engedelmesség és szeretet (Gehorsam und Liebe), Keresztyén Lelkipásztor I/9 [1916], p Legyen meg a Te akaratod (Dein Wille geschehe), Keresztyén Lelkipásztor I/9 [1916], pp A bibliai elbeszélésekről (Geschichten aus der Bibel), Az Út III/5-6 [1917], pp A Biblia jelentőségéről (Über die Bedeutung der Bibel), Az Út III/9-10 [1917], pp Általános vezérfonal az egyházi énektanításhoz (Allgemeiner Leitfaden für den Gesangsunterricht in der Kirche), Az Út III/1-2 [1917], pp , III/3-4 [1917], pp , III/11-12 [1917], pp , IV/4-5 [1918], pp A keleti bölcsek ajándéka (Die Gaben der Weisen aus dem Morgenland), Keresztyén Lelkipásztor II/10 [1917], pp A múlt és mi (Die Vergangenheit und wir), Az Út III/11-12 [1917], pp Az igazi hűség (Die wahre Treue), Keresztyén Lelkipásztor II/10 [1917], p Egyházunk és a presbitérium (Unsere Kirche und das Presbyterium), Emlékkönyv a reformáció négyszázados évfordulójára [Budapest: Bethánia Egyesület, 1917], pp Elveszett Bálványok (Verloren gegangene Götzen), Az Út III/1-2 [1917], pp Ének a keresztyén egyházban (Gesang in der christlichen Kirche), Az Út III/11-12 [1917], pp Hogyan bánjunk a szektákkal? (Wie verhalten wir uns gegenüber den Sekten?), Az Út III/5-6 [1917], pp Jézus a világ világossága (Jesus, das Licht der Welt), Az Út III/9-10 [1917], pp Lelkipásztori munkánk programmja a reformáció 400-ados jubileumi évében (Programm unserer Pfarrerarbeit im Jahr des 400. Jahrestages der Reformation), Keresztyén Lelkipásztor II/4 [1917], pp Tíz beszédvázlat a reformáció 400 éves évfordulója alkalmára (Zehn Redemanuskripte aus Anlass des 400. Jahrestages der Reformation), Keresztyén Lelkipásztor II/8-9 [1917], pp Vasárnapi iskolai tanítás a reformációról (Unterricht in der Sonntagsschule über die Reformation), Az Út III/9-10 [1917], pp Mészáros János: Harangszó után (János Mészáros: Nach dem Glockenschlag), Az Út IV/9-10 [1918], pp A keresztyén Ádventje (Das Advent des Christen), Reformáció I/2 [1920], pp A közelben levő Messiás (Der nahe Messias), Reformáció I/3 [1920], pp A legnagyobb baj (Die größte Bedrängnis), Reformáció I/3 [1920], p. 1. A nő a keresztyén gyülekezetben (Die Frau in der christlichen Gemeinde), Olajág XX/8 [1920], pp A péczeli konferencia (Die Péceler Konferenz), Reformáció I/1 [1920], pp A Reformáció (Die Reformation), Reformáció I/1 [1920], pp

7 A törvény (Das Gesetz), Reformáció I/2 [1920], p. 1. Javaslat az egyházi élet megújhodására (Vorschlag zur Erneuerung des Kirchenlebens), Kálvinista Szemle I/16 [1920], pp Kényszertagok (Zwangsmitglieder), Reformáció I/4 [1920], pp Morrison Róbert, Hajnal VI/8 [1920], pp Az amerikai magyar reformátusok (Die amerikanischen ungarischen Reformierten), Bethlen Naptár [Budapest: Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt., 1921], pp A bűnös türelem (Die sträfliche Geduld), Reformáció II/5 [1921], p. 49. Az első évforduló (Der erste Jahrestag), Reformáció II/21 [1921], pp Az élet kenyere (Das Brot des Lebens), Református Igehirdető II/7 [1921], pp Az Isten aratása (Die Ernte Gottes), Reformáció II/13 [1921], pp Az Isten aratása (Die Ernte Gottes), Református Igehirdető 7 [1921], pp A konfirmáció (Die Konfirmation), Reformáció II/3 [1921], pp , II/4 [1921], pp , II/5 [1921], pp , II/6 [1921], pp , II/7 [1921], pp , II/8 [1921], pp , II/9 [1921], p A kúnhegyesi memorandum sorsa (Das Schicksal des Memorandums von Kúnhegyes), Reformáció II/20 [1921], pp A megértés titka (Das Geheimnis des Verstehens), Reformáció II/3 [1921], pp A politika (Die Politik), Reformáció II/4 [1921], pp A törvény és a kegyelem (Das Gesetz und die Gnade), Református Igehirdető II/8 [1921], pp Előmunkálatok a kúnhegyesi konferenciára (Vorarbeiten zur Konferenz in Kúnhegyes), Reformáció II/14 [1921], pp Ében Haézer, Reformáció II/18 [1921], p Esketési beszéd (Trauungsrede), Református Igehirdető II/10 [1921], pp Fegyelmezés a gyülekezetben (Disziplinierung in der Gemeinde), Reformáció II/22 [1921], pp , II/23 [1921], pp , II/24 [1921], pp , III/1 [1922], p. 5., III/2 [1922], pp , III/3 [1922], pp Id. Benkő István (István Benkő sen.), Reformáció II/1 [1921], pp Igehirdetésünk nehézségei (Die Schwierigkeiten unserer Predigt), Református Igehirdető 7 [1921], pp Látogatás Sárospatakon (Besuch in Sárospatak), Reformáció II/10 [1921], pp Miért nincs kellő hatása az evangéliumnak? (Warum hat das Evangelium nicht die richtige Wirkung?), Reformáció II/19 [1921], pp Pünkösd (Pfingsten), Reformáció II/10 [1921], pp Robertson F.V egyházi beszédei (Kirchenansprachen von F.V. Robertson), Reformáció II/4 [1921], pp Tóth Sándor: A csonka törzs jövője (Sándor Tóth: Die Zukunft des verstümmelten Stammes), Reformáció II/1 [1921], pp Új esztendő (Das neue Jahr), Reformáció II/1 [1921], p

8 Agenda, Reformáció III/18 [1922], pp A magyar episcopálisok (Die ungarischen Episkopaten), Reformáció III/18 [1922], pp III/19 [1922], pp A megújulás (Die Erneuerung), Reformáció II/1 [1922], p. 1. Amerikai vendégeink (Unsere amerikanischen Gäste), Reformáció III/17 [1922], pp A vádlottak padja (Anklagebank), Reformáció III/22 [1922], pp Az amerikai episcopalis magyar egyház (Die amerikanische episkopale ungarische Kirche), Reformáció III/7 [1922], pp , III/8 [1922], pp , III/9 [1922], pp Az egyházi tisztviselők fegyelmezése (Disziplinierung der Kirchenvertreter), Reformáció III/7 [1922], pp , III/8 [1922], pp , III/11 [1922], pp Az ORLE kérdései (Fragen der ORLE), Reformáció III/11 [1922], pp , III/12 [1922], pp Egyházunk és a szocializmus (Unsere Kirche und der Sozialismus), Reformáció III/2 [1922], pp Erdős Károly: Az én vallásom (Károly Erdős: Mein Bekenntnis), Reformáció III/8 [1922], p. 64. Feltámadt az Úr bizonnyal (Der Herr ist gewiss auferstanden), Református Igehirdető III/2 [1922], pp Ha feltámadok (Wenn ich auferstehe ), Reformáció III/8 [1922], pp Kényszeradózás (Zwangsbesteuerung), Reformáció III/17 [1922], pp Megmozdulás (Bewegung), Reformáció II/6 [1922], p. 41. Önkéntes adózás (Freiwillige Steuerzahlung), Reformáció III/18 [1922], pp Temetési beszéd (Bestattungsrede), Református Igehirdető III/6 [1922], pp A cél felé! (Dem Ziel entgegen!), Református Igehirdető IV/1 [1923], pp A fegyelem és az anyagiak (Die Disziplin und der Besitz), Reformáció IV/3 [1923], pp A gyülekezet (Die Gemeinde), Keresztyén Család III/11 [1923], pp. 1-2., III/ 12 [1923], pp. 1-2., III/15 [1923], pp. 1-3., III/16 [1923], pp. 1-2., III/24 [1923], pp. 1-2., III/27 [1923], pp A hitvallás rendeltetése (Die Aufgabe des Glaubensbekenntnisses), Reformáció IV/6 [1923], pp A karácsony és a reformáció (Weihnacht und die Reformation), Reformáció IV/12 [1923], pp A magyar episcopalisták (Die ungarischen Episkopaten), Reformáció IV/3 [1923], pp A vallásos estékről (Religiöse Vorkommnisse), Reformáció IV/4 [1923], pp A válaszúton (Auf dem Weg der Entscheidung), Református Igehirdető IV/6 [1923], pp A vasárnapi iskolák ügye (Angelegenheit der Sonntagsschulen), Reformáció IV/12 [1923], pp

9 Az angolnyelvű ref. egyházak alkotmánya (Verfassung der englischsprachigen reformierten Kirchen), Reformáció IV/5 [1923], pp , IV/6 [1923], pp , IV/7 [1923], pp IV/8 [1923], pp , IV/9 [1923], pp Az isteni sorrend (Die göttliche Reihenfolge), Reformáció IV/ [1923], pp Az újév reménysége (Die Hoffnung des Neuen Jahres), Reformáció III/23 [1923], pp Belmissziói bizottság munkarendje a gyülekezetben (Arbeitsordnung des Ausschusses für Innere Mission in der Gemeinde), Reformáció IV/9 [1923], pp Belmisszió (Die innere Mission), Reformáció IV/12 [1923], pp Dunántúl (Transdanubien), Reformáció IV/2 [1923], pp Emlékezés Victor Bernátról (Erinnerung an Bernát Victor), Reformáció IV/12 [1923], pp Felhívás (Aufruf), Lelkészegyesület XVI/24-25 [1923], p. 81.! (Halleluja), Reformáció III/23 [1923], p. 6. Iskoláink és egyházunk jövője (Die Zukunft unserer Schulen und unserer Kirche), Reformáció IV/12 [1923], pp James Macdonald, Kálvinista Szemle IV/40 [1923], pp Kérjétek az aratás Urát! (Bittet den Herrn der Ernte!), Reformáció IV/7 [1923], pp Kötelezővé tegyük-e a belmissziót? (Sollen wir die Innere Mission zur Pflicht machen?), Reformáció IV/1 [1923], pp Szemle (Rundschau), Reformáció IV/4 [1923], pp , IV/5 [1923], pp Tehertételek (Belastungen), Reformáció IV/11 [1923], pp Vezérkönyv a konfirmációi oktatáshoz (Leitbuch für den Konfirmandenunterricht), Reformáció IV/10 [1923], pp Zürich, Reformáció IV/8 [1923], pp A gégényi szabályrendelet (Die Satzung von Gégény), Reformáció V/5 [1924], pp A Parochiális Könyvtár ügye (Die Angelegenheit der parochialen Bibliothek), Reformáció V/4 [1924], pp Apró jegyzetek a Presbiteri Alliance zürichi gyűléséről (Kurznotizen über die Züricher Versammlung der Presbytialalliance), Reformáció V/5 [1924], pp A szakadás kérdéséhez (Zur Frage der Kirchenspaltung), Reformáció V/2 [1924], pp Az önkéntes adózás (Die freiwillige Steuerzahlung), Reformáció V/3 [1924], pp , V/4 [1924], pp , V/5 [1924], pp , V/6-7 [1924], pp Egy ígéret (Ein Versprechen), Keresztyén Család IV/44 [1924], p. 4. Jézus: Úr! (Jesus. Herr!), Reformáció V/6-7 [1924], pp Magyar református egyházunk helyzete (Die Situation unserer Ungarischen Reformierten Kirche), in Keresztyén Család Képes Naptára az évre [Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, 1924], pp Mire kötelez a múlt? (Wozu verpflichtet die Vergangenheit?), Reformáció V/6-7 [1924], pp

10 Missziói feladatok a gyülekezetben (Aufgaben der Mission in der Gemeinde), Reformáció V/8 [1924], pp Missziói nevelés a gyülekezetben (Erziehung zur Mission in der Gemeinde), Reformáció V/9 [1924], pp Új reformáció és szabad egyház (Neue Reformation und freie Kirche), Reformáció V/8 [1924], pp , V/10 [1924], pp Újuljatok meg! (Erneuert euch!), Reformáció V/1 [1924], pp A belmisszió munkája (Die Arbeit der Inneren Mission), Sárospataki Református Lapok XX/30 [1925], p. 131., XX/31 [1925], pp , XX/32 [1925], pp A feltámadás hite (Der Glaube an die Auferstehung), Sárospataki Református Lapok XX/15 [1925], p. 63. A gyökeres megoldás (Die radikale Lösung), Sárospataki Református Lapok XX/43 [1925], pp A millenizmus (Der Millenarismus), Sárospataki Református Lapok XX/6 [1925], pp Az élet és halál küzdelme egyházunkban (Kampf auf Leben und Tod in unserer Kirche), Reformáció VI/6 [1925], pp Az ORLE kongresszusa (Der Kongress der ORLE), Sárospataki Református Lapok XX/33 [1925], p Belmissziói értekezlet a kecskeméti ORLE kongresszuson (Bericht über die Innere Mission auf dem Kongress der ORLE in Kecskemét), Sárospataki Református Lapok XX/36 [1925], pp Legyen meg a Te akaratod (Dein Wille geschehe), Sárospataki Református Lapok XX/1 [1925], p. 1. Nincsen olyan hét Amerikában (In Amerika gibt es keine derartige Woche), Sárospataki Református Lapok XX/29 [1925], p Prófétálj a tetemeknek és a Léleknek! (Prophezei dem Toten und dem Geist), Sárospataki Református Lapok XX/22 [1925], p. 95. Úrvacsoraosztás utáni beszéd (Unterhaltung nach der Einnehmen des Abendmahls), in Legátus prédikációk [Budapest, Soli Deo Gloria kiadás,1925], pp Visszapillantás (Rückblick), Reformáció VI/1 [1925], pp A gyermek lelki gondozása (Seelsorge für Kinder), Reformáció VI/9 [1926], pp A kovász (Der Sauerteig), Református Igehirdető VII/2 [1926], pp A lelkész mint vallástanító (Der Pfarrer als Religionslehrer), Sárospataki Református Lapok XXI/6 [1926], pp A munka (Die Arbeit), Református Igehirdető VII/8 [1926], pp A Tiszáninneni Református Egyházkerület Belmissziói Bizottságának jelentése az évről (Bericht des Ausschusses Innere Mission des reformierten Kirchendistriks rechts der Theiß), Sárospataki Református Lapok XXI/32 [1926], pp , XXI/33 [1926], pp , XXI/34 [1926], pp XXI/35 [1926], pp , XXI/36 [1926], pp Az alsózempléni egyházmegye lelkészi értekezlete (Bericht des Pfarrers der Superintendantur Alsózemplén), Sárospataki Református Lapok XXI/28 [1926], pp

11 Az első kontinentális belmissziói kongresszus Amsterdamban (Erster kontinentaler Kongress der Inneren Mission in Amsterdam), Sárospataki Református Lapok XXI/24 [1926], pp Az első találkozás a feltámadott Úrral (Die erste Begegnung mit dem wiederauferstandenen Herrn), Református Igehirdető VII/3 [1926], p Az evangelizáció (Die Evangelisation), Sárospataki Református Lapok XXI/41 [1926], p Az ORLE és a világiak (Die ORLE und die weltlich Lebenden), Sárospataki Református Lapok XXI/1 [1926], pp Az úri szent vacsoráról (Über das Heilige Abendmahl des Herrn), in Keresztyén Család Képes Naptára az évre [Tahitótfalu: Keresztyén Család Kiadó, 1926], pp Belmissziói munkarend (Arbeitsordnung der Inneren Mission), Reformáció VI/10 [1926], pp Jeruzsálem kőfalai (Die Steinmauern von Jerusalem), Református Igehirdető VII/10 [1926], pp Jézus vére jobbat beszél (Das Blut Jesus verspricht besseres), Református Igehirdető VII/9 [1926], pp Kérjetek Szentlelket! (Bittet den Heiligen Geist!), Református Igehirdető VII/5 (1926), pp Konfirmációi beszéd (Rede zur Konfirmation), Református Igehirdető VII/4 [1926], pp Lelkészi szolgálati napló (Diensttagebuch eines Pfarrers), Sárospataki Református Lapok XXI/4 [1926], p. 19. The Record of the Home and Foreign Mission Work of the United Free Church of Scotland, Theologiai Szemle II/1-2 (1926), pp Törvénytervezet egyháztagok fegyelmezéséről (Gesetzentwurf über die Disziplinierung der Kirchenmitglieder), Sárospataki Református Lapok XXI/17 [1926], pp Válasz Batta Jánosnak (Antwort an János Batta), Sárospataki Református Lapok XXI/40 [1926], pp A fundamentalisták (Die Fundamentalisten), Reformáció VII/11 (1927), pp A Heidelbergi Káté (Der Heidelberger Katechismus), in Keresztyén Család Képes Naptára az évre [Tahitótfalu: Keresztyén Család Kiadó, 1927], pp A Heidelbergi Kátéról (Über den Heidelberger Katechismus), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp A konventi belmissziói bizottság programmja (Programm des Konvents des Ausschusses Innere Mission), Reformáció VII/4 [1927], pp A külmisszió (Die Äußere Mission), Reformáció VII/10 [1927], pp A pogányokról (Über die Heiden), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp

12 A presbiteri világszövetség budapesti gyűlése (Budapester Versammlung des Weltverbandes der Presbiter), Reformáció VII/7 [1927], p. 89. Az Egyetemes Konvent belmissziói határozatai (Beschlüsse des Generalkonvents der Inneren Mission), Reformáció VII/ [1927], pp Az ének (Der Gesang), Sárospataki Református Lapok XXII/3 [1927], pp Az írásmagyarázás kérdéséhez (Zu einer Frage der Bibelerklärung), Sárospataki Református Lapok XXII/10 [1927], pp A zsidókról (Über die Juden), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Bizonyságtétel (Zeugnisablegung), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Egyházunk egysége (Die Einheit unserer Kirche), Reformáció VII/9 [1927], pp Konfirmáció és a lelkiismeret (Konfirmation und das Gewissen), Reformáció VII/5 [1927], pp Noé szivárványa (Der Regenbogen Noahs), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Nyári munka (Sommerarbeit), Reformáció VII/6 [1927], p. 81. Sámuel (Samuel), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Válasz Farkas István szolgatársamnak! (Antwort an meinen Dienstkollegen István Farkas), Sárospataki Református Lapok XXII/16 [1927], pp Vallásos énektanítás (Religiöser Gesangunterricht), Reformáció VII/10 [1927], pp , VII/11 [1927], pp , VII/12 [1927], pp , VIII/1 [1928], pp , VIII/3 [1928], pp A belmisszió és diakonia internationalis szövetsége választmányának 1928 junius Napjain Zürichben tartott üléséről (Über die vom Juni 1928 in Zürich abgehaltene Sitzung des Gremiums des internationalen Verbandes für Innere Mission und Diakonie), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1928], pp A budapesti theologiai akadémia téli konferenciája (Winterkonferenz an der Budapester Theologischen Akademie), Sárospataki Református Lapok XXIII/4 [1928], p. 27. A diakónus-képzésről (Über die Diakonausbildung), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1928], pp A missziói törvénytervezet (Gesetzentwurf über die Mission), Reformáció VIII/5 [1928], pp , VIII/6-7 [1928], pp , VIII/9 [1928], pp A toronyépítés (Der Turmbau), Reformáció VIII/3 [1928], pp A vegyes házasság (Die Mischehe), in Egyházi Híradó Képes Naptára az ik közönséges évre [Budapest: Keresztyén Család, 1928], pp Egy közös egyháztársadalmi hetilap terve (Plan für ein gemeinsames Wochenblatt der Kirchengesellschaft), Reformáció VIII/11 [1928], pp Gyászbeszéd Radácsy György koporsójánál (Grabrede am Sarg von György Radácsy), Sárospataki Református Lapok XXIII/3 [1928], pp

13 Karácsony és újév (Weihnacht und Neujahr), Reformáció VIII/1 [1928], p. 1. Református missziói szövetség (Reformierter Missionsverband), Reformáció VIII/10 [1928], pp Törvénytervezet a magyarországi református egyház missziói munkájáról (Gesetzentwurf über die Missionsarbeit der Ungarischen Reformierten Kirche), Reformáció VIII/4 [1928], pp a misszió újéve (1929, das Neujahr der Mission), Reformáció IX/1 (1929), pp A gyermek-missziói tanfolyamok rendezéséről (Über die Ordnung der Missionslehrgänge für Kinder), Belmissziói útmutató [Budapest, Bethlen Nyomda, 1929], pp A két legnagyobb skót református egyház egyesülése (Die Vereinigung der zwei größten schottischen reformierten Kirchen), Sárospataki Református Lapok XXIV/ 25 [1929], pp Amerikai ellentétek (Amerikanische Widersprüche), Reformáció IX/4 [1929], pp Amerikai testvéreink (Unsere amerikanischen Brüder und Schwestern), Reformáció IX/1 [1929], pp A rómaiakhoz írt levél arany textusai (Die wertvollsten Texte des Briefes an die Römer), Reformáció IX/10 [1929], pp , IX/11 [1929], pp , IX/12 [1929], pp , X/1 [1930], pp A Skót Egyesült Szabad Egyház utolsó nagygyűlése (Letzte Großversammlung der Schottischen Vereinten Freien Kirche), Református Figyelő II/23 [1929], pp A történelmi kálvinizmus (Der historische Calvinismus), Reformáció IX/3 [1929], pp , IX/4 [1929], pp , IX/5 [1929], pp Az ébredés és reformáció (Die Erweckung und die Reformation), Reformáció IX/11 [1929], pp Az egyház és a belmisszió (Die Kirche und die Innere Mission), Református Figyelő II/5 [1929], p. 50. Egyházkerületünk őszi közgyűlése (Herbstversammlung unseres Kirchendistriks), Sárospataki Református Lapok XXIV/45 [1929], pp , XXIV/46 [1929], p Evangelizálás, ébredés, reformáció (Evangelisierung, Erweckung und Reformation), Reformáció IX/12 [1929], pp Gyermekmisszió református egyházunkban (Kindermission in unserer reformierten Kirche), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1929], pp Hiszek egy közönséges anyaszentegyházat (Ich glaube an eine christliche Kirche), Reformáció IX/1 [1929], pp Jónás ébredése (Die Erweckung von Jona), Reformáció IX/2 [1929], pp Józsué könyvéből (Aus dem Buch Josua), Reformáció IX/7 [1929], pp Missziói ügyek az országos zsinat második ülésszakán (Angelegenheiten der Mission im zweiten Sitzungsabschnitt der Landessynode), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1929], pp

14 Missziói ügyek az országos zsinat második ülésszakán (Angelegenheiten der Mission im zweiten Sitzungsabschnitt der Landessynode), Reformáció IX/6 [1929], pp , IX/7 [1929], pp A bibliaiskola rendes anyaga az V. elemi, vagy az I. középiskolában (Ordentliches Lehrmaterial der Bibelschule in der V. Grundschulklasse oder in der I. Mittelschulklasse), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda 1930], pp A csodatevő apostolok (Die wundertätigen Apostel), Reformáció X/6 [1930], p. 89. A könyörgés (Das Flehen), Reformáció X/4 [1930], pp A krisztusi kommunizmus (Der christliche Kommunismus), Reformáció X/9 [1930], pp A missziói egyház (Die Missionskirche), Reformáció X/1 [1930], pp A tanító és a Szentírás (Der Lehrer und die Heilige Schrift), Reformáció X/12 [1930], pp , XI/ [1931], pp A templom és az élet (Die Kirche und das Leben), Reformáció X/10 [1930], pp Az egyház alkotmányáról szóló új törvénycikk és a missziói törvényjavaslat (Neue Gesetzartikel über die Verfassung der Kirche und Gesetzvorschlag über die Mission), Reformáció X/11 [1930], pp , X/12 [1930], pp Az eszmény koronája (Die Krone des Ideals), Reformáció X/11 [1930], p Az ifjúsági munka, mint egyházi feladat (Die Jugendarbeit, als Aufgabe der Kirche), Magvető X/2 [1930], pp. 2-4., X/3 [1930], pp Az országos zsinat III. ülésszaka (Dritter Sitzungsabschnitt der Landessynode), Reformáció X/ 3 [1930], pp Az örök hozsanna (Das ewige Hosianna), Reformáció X/4 [1930], pp Az özvegy papnék sorsa (Das Schicksal der Pfarrerswitwe), Reformáció X/10 [1930], pp Emlékezés Makay Lajosról (Erinnerung an Lajos Makay), Református Figyelő III/45 [1930], p Jézusnál van az igazi öröm (Bei Jesus ist die wahre Freude), Reformáció X/2 [1930], pp Lapunk missziója (Die Mission unserer Zeitschrift), Reformáció X/12 [1930], pp Szívük-lelkük egy vala (Ihr Herz und Seele waren eins), Reformáció X/7-8 [1930], pp Támada pedig félelem (Und sie begannen sich zu fürchten), Reformáció X/5 [1930], pp Útmutatás az évi munkaterv végrehajtására (Anleitung für die Durchführung des Arbeitsplanes des Jahres ), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda1930], pp A kézrátevést el ne hirtelenkedd (Sei nicht schnell beim Handauflegen), Reformáció XI/5 [1931], p. 65. A református misszió irányelvei (Richtlinien der reformierten Mission), Reformáció XI/2 [1931], pp , XI/3 [1931], pp , XI/4 [1931], pp

15 A Református Szeretet-Szövetség (Das Reformierte Liebesbündnis), Reformáció XI/7 [1931], pp Az Ige olvasása és hirdetése (Lesen und Verkünden des Bibelwortes), Reformáció XI/9 [1931], pp , XI/10 [1931], pp Az iskolafenntartás krízise (Die Krise der Unterhaltung der Schule), Reformáció XI/11 [1931], pp A zsinat után (Nach der Synode), Reformáció XI/6 (1931), pp , XI/7. [1931], pp A zsinat utolsó időszaka előtt (Vor dem letzten Zeitabschnitt der Synode), Reformáció XI/5 [1931], pp Egyházunk missziói feladatai (Die Missionsaufgaben unserer Kirche), Reformáció XI/11 [1931], p Lapunk Előfizetőihez és Barátaihoz! (An die Abonnenten und Freunde unserer Zeitschrift), Reformáció XI/12 [1931], p Mindazonáltal a Te parancsodra! (Dessen ungeachtet, auf deinen Befehl), Reformáció XI/1 [1931], p. 1. Református egyházunk és a szekták (Unsere reformierte Kirche und die Sekten ), Reformáció XI/10 [1931], p Térj vissza az Istenhez! (Kehre um zu Gott!), Reformáció XI/9 [1931], p Tiszteld az Urat a te vagyonodból (Ehre deinen Gott aus deinem Vermögen), Reformáció XI/12 [1931], p Utak a templom felé (Zur Kirche führende Wege), Református Figyelő IV/43 [1931], pp Válasz a megjegyzésre (Antwort auf die Anmerkung), Református Figyelő IV/48 [1931], pp Ábrahám szőlőskertje (Abrahams Weinberg), Református Figyelő VI/50 [1933], p A világ reformátusságának szózata (Aufruf der Reformierten der Welt), Református Figyelő VI/46 [1933], pp Ellenség a falakon belül (Der Gegner ist innerhalb der eigenen Wände), Sárospataki Református Lapok XXVIII/3 [1933], pp Jézus Krisztus valóság! (Jesus Christus, die Wahrheit!), Lelkészegyesület XXVI/ 48 [1933], pp Magatartásunk reformációja a zsidósággal szemben! (Die Reformation unseres Verhaltens gegenüber den Juden), Lelkészegyesület XXVI/42 [1933], pp Stólaváltság a gyakorlatban (Stolgebühr in der Praxis), Sárospataki Református Lapok XXVIII/9 [1933], pp A világ vége és a misszió (Das Ende der Welt und die Mission), Református Igehirdető XV/5 [1934], pp Az imádság értéke (Der Wert des Gebets), Hajnal XX/3 (1934), pp Misszionáriusképző kolonia Upper Norwood-ban (Missionarsausbildungskolonie in Upper Norwood), Hajnal XX/8 [1934], pp Teljes szeretet teljes szolgálat (Ganze Liebe - vollkommener Dienst), Hajnal XX/1 [1934], p

16 Zsidómisszió hazánkban (Die Judenmission in unserem Land), in Külmissziói jubileumi emlékkönyv [Budapest: Magyar Református Külmissziói Szövetség, 1934], pp A kereszthordozó élet (Das Kreuz tragende Leben), Igazság és Élet I/6 [1935], pp A zsidók (Die Juden), Hajnal xxi/10 [1935], pp. 4-5., XXI/11 [1935], pp. 5-6., XXI/ 12 [1935], pp. 6-7., XXII/1 [1936], pp , XXII/2 [1936], pp. 7-8., XXII/3 [1936], pp. 5-6., XXII/5 [1936], pp. 6-7., XXII/6 [1936], pp. 6-7., XXII/11 [1936], pp A zsidó világbizottság gyűlése Angliában (Versammlung des Weltrates der Juden in England), Református Élet II/30-31 [1935], p Emlékezés Herzl Tivadarról (Erinnerung an Tivadar Herzl), Hajnal XXI/6 [1935], pp A lelki templom (Die geistliche Kirche), Elhangzott a Kálvin-téri templomban november 8-án in Égő csipkebokor [Budapest: Kálvin-téri Református Egyházközség, 1937], pp A zsidók áttérésének okai (Die Gründe des Übertritts der Juden), Hajnal XXII/2 [1937], pp A zsidókérdés (Die Judenfrage), Református Élet IV/17 [1937], pp Egy új és merész ötlet a zsidókérdés megoldására (Eine neue und gewagte Idee zur Lösung der Judenfrage), Református Élet IV/25 [1937], p Látogatás Skótországban (Besuch in Schottland), in Budapesti Képes Református Naptár az közönséges évre [Budapest: Budapesti Református Egyházmegye, 1937], pp Hogyan kezdődött? (Wie fing es an?), Pro Christo XXIX/1 [1938], pp A német missziói állomások helyzete (Situation der deutschen Missionsstationen), Hajnal XXVI/4 [1940], p. 8. A százéves skót misszió (Die hundertjährige schottische Mission), in És lőn világosság [Budapest: Franklin-Társulat, 1941], pp I. 3. ARCHIVALIEN I Nicht publizierte Artikel und Vorträge, Handschriften (Ráday Sammlung und Archiv in Budapest, Box 3.) 1 Káté pályázat (Katechismusausschreibung), Párbeszéd a kálvinizmusról. (Dialog über den Calvinismus). Elhangzott a Hold utcai teremben tartott szeretetvendégségen, Jézus kérdései és más jegyzetek (Die Fragen von Jesus und andere Aufzeichnungen), Karácsony (Weihnacht), december 25. Igehirdetés terve (Plan der Predigt), július 1. 1 Es sind nur einige der Handschriften datiert, die Mehrheit ist undatiert. 288

17 Ima Halász Sándor temetésén (Gebet auf der Beerdigung von Sándor Halász), július 19. Kossuth-ünnep (Kossuth-Feier), szeptember 4. A reformáció emlékünnepén (Auf der Reformation-Gedächtnisfeier), októberében. Jézus csodái (Die Wunder von Jesus), Bibliakör, Pünkösd Péczelen (Pfingsten in Péczel), Vallásos estélyek (Religiöse Abende). Péczel, Krisztus feltámadása, mint hitünk alapja (Die Auferstehung von Christus, die Grundlage unseres Glaubens), Húsvét. Terem-avatás Kőbányán (Saaleinweihung in Kőbánya). Elhangzott május 4-én. Beszéd Péczelen (Rede in Péczel), március 24. Református egyházunk társadalmi missziója a jelenben. (Die gesellschaftliche Mission unserer reformierten Kirche in der Gegenwart.) Előadás a Budai templomban, március 25-én. Beszéd Nagypénteken (Rede am Karfreitag), Jegyzetek generális vizitáción (Aufzeichnungen über die Generalvisitation), Krisnamurtiról (Über Krisnamurti). Előadás a sárospataki tanítóképzőben, 1929-ben. A Bibliáról (Über die Bibel). Miskolc, szeptember 29. Modern szociális problémák (Aktuelle soziale Probleme). Elhangzott a Budapest- Budahegyvidéki Református Gyülekezetben, december 3-án. Internationális zsidó missziói konferencia Bécsben (Internationale Konferenz über die Judenmission in Wien) június július 2. [Feljegyzések] Hitoktatók gyűlésére (Tagung der Religionslehrer). Elhangzott Budapesten, október 1-jén. Bibliai magyarázat (Bibelerklärung). Elhangzott a Kálvin Szövetség rendezvényén, a Törekvés Kultúrházban, november 7-én. A zsidó misszióról (Über die Judenmission). Elhangzott Sopronban, november 18-án. Vereinswesen und die Äußere Mission in der Ungarischen Reformierten Kirche, für Sigmud Schulze in December A barátság (Die Freundschaft), [o.j.] A Biblia történelméből (Aus der Geschichte der Bibel), [o.j.] A Bibliáról általában (Allgemeines über die Bibel), [o.j.] A férfi és a női diakónia (Männer- und Frauendiakonie), [o.j.] A hamis sáfár (Der unzuverlässige Verwalter), [o.j.] A hit (Der Glaube). Mt 17,20, [o.j.] A hit által való megigazulás (Reinsprechung durch den Glauben). Róma 5,1-2, [o.j.] A kémek (Die Kundschafter), [o.j.] A kétféle evangelizáció (Die zwei verschiedenen Evangelisationen), [o.j.] A kiáltó szó (Das gerufene Wort). Dráma négy felvonásban, [o.j.] Aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga (Wer seine Verfehlungen verheimlichen will, dem gelingt nichts). Préd 28,13, [o.j.] 289

18 A legfőbb próféta (Der höchste Prophet), [o.j.] A magyar protestántizmus lélekrajza (Seelenskizze des ungarischen Protestantismus), [o.j.] A magyar református egyház története (Geschichte der Ungarischen Reformierten Kirche), [o.j.] A magyarországi református egyház missziói munkájának irányelvei (Richtlinien für die Missionsarbeit der Ungarischen Reformierten Kirche), [o.j.] A megszentelődés útjai (Die Wege des Heiligwerdens), [o.j.] A mindenáron való egység kísértése (Versuchung der Einheit um jeden Preis), [o.j.] A rómaiakhoz írt levél hiteles voltáról (Über die Authentizität des Briefes an die Römer), [o.j.] A sárospataki templom története (Geschichte der Kirche in Sárospatak). Előadás a keresztyén leányok nemzeti szövetségén, Sárospatakon. [o.j.] A szeretet fontossága (Die Wichtigkeit der Liebe), [o.j.] A szeretetről (Über die Liebe), [o.j.] A teremtő Isten (Der schaffende Gott). [o.j.] A világ teremtési éneke (Schöpfungsgesang der Welt). Zsolt 90,1, [o.j.] Az Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség és a hazai protestáns egyházak. (Der Evangelistische Christliche Studentenbund und die inländischen protestantischen Kirchen). Előadás a felsőszeli diákgyűlésen, [o.j.] Az ifjúság lelki gondozása falusi gyülekezetekben (Die Seelsorge der Jugend in Dorfgemeinden), [o.j.] Az ifjúság lelki gondozásáról (Über die Seelsorge der Jugend), [o.j.] Az imádkozás akadályai (Hindernisse für das Beten), [o.j.] Az Isten-ismeret lényeges volta (Das Wesentliche des Kennens Gottes), [o.j.] Az ó- és újtestamentumi gyülekezetről (Über die Gemeinden des alten und des neuen Testaments), [o.j.] A zsidó kultúra Európában (Die Kultur der Juden in Europa), [o.j.] A zsidó misszionárius személyes jelleme (Der persönliche Charakter eines jüdischen Missionars),[o.J.] Beszéd a KIE ünnepélyén a volt főrendi házban, az ifjúságról (Rede auf der KIE- Feier im früheren Herrenhaus über die Jugend), [o.j.] Beszédek (Reden). (Ján 3,16), [o.j.] Boldogok az irgalmasok (Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind). Mt 5,7, [o.j.] Bűn és ünnep (Sünde und Feier), [o.j.] Egy egységes egyházi lap terve (Plan einer einheitlichen Kirchenzeitschrift), [o.j.] Egy gyülekezet Jézus nélkül (Eine Gemeinde ohne Jesus), [o.j.] Egy ótestamentumi zarándok (Ein alttestamentlicher Pilger), [o.j.] Én vagyok az élet könyve (Ich bin das Buch des Lebens), [o.j.] Gyászbeszéd Victor Jánosné felett (Grabrede für die Frau von János Victor), [o.j.] Gyermekek a Bibliában (Kinder in der Bibel), [o.j.] Győzelmes élet útja (Der Weg des siegreichen Lebens), [o.j.] Hágár (Hagar), [o.j.] 290

19 Három ítélet (Drei Urteile). (Lk 7,1-10), [o.j.] Hogyan lehetne a munkásság többségét a nemzeti eszmének megnyerni? (Wie kann man die Mehrheit der Arbeiterschaft für den Gedanken der Nation gewinnen?) A Honszeretet pályázatán díjat nyert mű, [o.j.] Homiletikai jegyzetek (Homiletische Notizen), (o.j.) Hűség Isten iránt (Treue gegenüber Gott), [o.j.] Igazság-keresés (Die Wahrheitssuche), [o.j.] Isten szeretetének helyes realizálása (Richtige Ausführung der Liebe Gottes), [o.j.] Jákob (Jakob), [o.j.] Jegyzetek a festészetről (Notizen über die Malerei), [o.j.] Jézus és a háború (Jesus und der Krieg), [o.j.] Jézus feltámadott (Jesus ist auferstanden), [o.j.] Jézus ismertető jelei (Die Kennzeichen von Jesus), [o.j.] Jézus találkozása az emberekkel (Jesus Begegnung mit den Menschen), [o.j.] Kereszthordozás (Das Kreuztragen), [o.j.] Kis énekeskönyv (Kleines Gesangbuch), [o.j.] Knox János a skót nemzeti élet reformátoráról (Über Johannes Knox, den Reformator des schottischen nationalen Lebens), [o.j.] Konfirmációi fogadás (Konfirmationsempfang), [o.j.] Krisztus és a klassicus pogányság hősei (Christus und die Helden des klassischen Heidentums), [o.j.] Krisztus követése (Die Nachfolge Christi). Lk 9,23, [o.j.] Levél a Kálvinista Szemle szerkesztőjéhez (Schreiben an den Redakteur der Kálvinista Szemle ), [o.j.] Madagaszkár (Madagaskar), [o.j.] Megszűnt a Manna (Die eingestellte Manna), [o.j.] Melyik vallás üdvözít? (Welche Religion bringt die Rettung?), [o.j.] Memorandum a sárospataki közigazgatóhoz az ifjúság hitéletére vonatkozólag (Memorandum an den Sárospataker Verwaltungsdirektor bezüglich des Glaubenslebens der Jugend), [o.j.] Miért szükséges ismernünk a belmissziót? (Warum müssen wir die Innere Mission kennen?) [o.j.] Mire rendelte Isten Izrael népét? (Wozu wählte Gott sein Volk Israel aus?), [o.j.] Ne legyenek idegen Isteneid énelőttem (Neben mir gibt es für dich keine anderen Götter!), [o.j.] Négyszemközt a hívekkel (Unter vier Augen mit den Gläubigen). Építő beszélgetések, [o.j.] Néhány szó a keresztyénség őskoráról (Einige Worte über die Anfänge des Christentums), [o.j.] Nem félek a gonosztól (Ich habe keine Angst vor dem Teufel), Zsolt 23,4, [o.j.] Nikodémus (Nikodemus), [o.j.] Pál utazásai (Die Reisen von Paulus), [o.j.] Párbeszéd az ifjúsági egylet életéről (Dialog über das Leben des Jugendvereins), [o.j.] 291

20 Practica theologia, [o.j.] Sáfárkodásunk (Unsere Verwaltung), [o.j.] Szeretet hírnöke (Der Bote der Liebe), [o.j.] Talentumok (Talente), [o.j.] Teljesedjetek be Szentlélekkel (Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen), Ef 5,18, [o.j.] Ti vagytok a világ világosságai (Ihr seid das Licht der Welt), [o.j.] Vagy hideg, vagy hév! (Entweder kalt oder leidenschaftlich!), [o.j.] I Predigte Ráday Sammlung und Archiv in Budapest (Box 3. Num. 1-6.) I Briefe Von Forgács geschrieben: Nr Alle andere hat man ihm geschrieben. 2 Ráday Sammlung und Archiv in Budapest ( Box Nr ) I Protokolle A péczeli ev.ref. egyház közgyűlési és presbyteri gyűlési jegyzőkönyvei (Protokolle der Gemeindeversammlungen und der Presbiterversammlungen der evangelischen reformierten Kirche Péczel), III. kötet 1904 január december 4. Péczeli Református Egyház irattárában. Presbiteri jegyzőkönyv (Protokoll der Presbiterversammlungen), IV. kötet december április 2. A Péczeli Református Egyház adat-tára és naplója (Daten und Tagebuch der Péczeler Reformierten Kirche), október június, Péczeli Református Egyház irattárában. 2 Liste der wichtigsten Personen mit Brief Nummer, die in der Inneren Mission eine Rolle gespielt hatten und ihm zwischen geschrieben hatten. Albert Bereczky: Andor Enyedy: Sándor Béla Nagy: József Pongrácz: László Ravasz: Imre Révész: Jenő Sebestyén: Aladár Szabó: Aladár Szilassy: József Szalay: Géza Takaró: János Victor:

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

Publikationen von Dr. Mónika Solymár

Publikationen von Dr. Mónika Solymár Publikationen von Dr. Mónika Solymár Monographie: Wer ist Jesus Christus? Eine theologisch-didaktische Analyse der Schulbuchreihe Kursbuch Religion. (Arbeiten zur Religionspädagogik, Band 39.), Göttingen:

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

89. fond Draskóczy László iratai. A. Draskóczy László írásai, személyes iratai. 1,35 ifm

89. fond Draskóczy László iratai. A. Draskóczy László írásai, személyes iratai. 1,35 ifm 89. fond Draskóczy László iratai 1923 1974 1,35 ifm Draskóczy László (Huszt, 1905. augusztus 31. Bp.1974. október 27.) református lelkész. Iskoláit Máramarosszigeten kezdte, itt került gimnáziumba, 1921-ben

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf!

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! Lektion 9 / Arbeitsblatt 1 Egy nap Ein Tag 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! 7.00 felkel, reggelizik 7.30 dolgozni megy 16.30-ig a munkahelyén van 12.30 ebédel 17.00

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

Óratervezet (1 óra anyaga)

Óratervezet (1 óra anyaga) Óratervezet (1 óra anyaga) Osztály: Volksschule Oberpullendorf, 1 b osztály Idıpont: 2011. márc. 1., kedd Tanító: Tóth Mária Tantárgy: Környezetismeret Témakör: Közeleg a tavasz Bald ist Frühling Tananyag:

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (SZALAI ZOLTÁN)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (SZALAI ZOLTÁN) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (SZALAI ZOLTÁN) SAJÁT KÖNYV 1. Szalai, Zoltán: Nicht nur der Chef der Gruppe 47. Politische Utopien bei Hans Werner Richter. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008. SZERKESZTETT KÖNYV

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A Luther-énekek teológiája

A Luther-énekek teológiája A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.[1] A nagy reformátor 39 énekérıl tudunk,[2] melyek közül 26 olykor teljes egészében, számos esetben megcsonkítva

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok.

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. Urvacsorai beszéd húsvétkor. Péterfi Dénes 81 A hit virágai. Imák nők számára. RédigerGéza... 258 Szentek egyessége. (Üdvözlő beszéd.) Kelemen Albert.. 265 Keresztény buzgóság.

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA Hungarian Gymnaestrada Team, Tiszaújváros Group Ungarische Gimnastrade, Tiszaújváros Gruppe MAGYAR 1996 óta működik a Tiszaújvárosi Gimnasztráda

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

FELIX MENDELSSOHN-BARHOLDY ELIAS ÉLIÁS

FELIX MENDELSSOHN-BARHOLDY ELIAS ÉLIÁS FELIX MENDELSSOHN-BARHOLDY (1809-1847) ÉLIÁS ORATORIUM NACH WORTEN DES ALTEN TESTAMENTS ORATÓRIUM ÓTESTAMENTUMI SZÖVEGEKRE OP. 70. ERSTER TEIL ELSŐ RÉSZ EINLEITUNG BEVEZETÉS So wahr der Herr, der Gott

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

TARTALOM-JEGYZÉK: 8 3. ABC - - - - ( szeptember) 10 4. Hull a levél - ( október) 12 5. Ave Magister - 24 11: "Tüzes nyelvek" - - ( május) 26

TARTALOM-JEGYZÉK: 8 3. ABC - - - - ( szeptember) 10 4. Hull a levél - ( október) 12 5. Ave Magister - 24 11: Tüzes nyelvek - - ( május) 26 TARTALOMJEGYZÉK: l. [{ öltemények pr6zában. Aratás l. (1922 július) 7 2. Túl a Királyhágón ( augusztus) 8 3. ABC ( szeptember) 10 4. Hull a levél ( október) 12 5. Ave Magister ( november) 13 6. Betlehem

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Wie wir auch selber an nützliche Marktinformationen kommen können? - aufgrund des Handelsregisters

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

S árospataki F üzetek

S árospataki F üzetek Sárospataki Füzetek A KIADVÁNY SZERZŐI/AUTHORS: Barnóczki Anita Tiszáninneni Református Egyházkerület, Sárospatak Bartha Ákos Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen Busch, Eberhard Georg-August-Universität

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Logistik AHM. Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012. Széchenyi István Egyetem, Győr

Logistik AHM. Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012. Széchenyi István Egyetem, Győr Logistik AHM Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012 Szécheyi Istvá Egyetem, Győr Grudprizipie der Logistik ergebe sich aus dem Grudfudamet der Audi AG ud der AHM Die Strategie Audi AG 2020 Visio Missio Audi die

Részletesebben

ORIGINAL EREDETI. Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból

ORIGINAL EREDETI. Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból ORIGINAL EREDETI Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3 4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3 4 m Mölkky ist ein Outdoor Wurfspiel

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram

GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram június 3. egyetemi istentisztelet PROMISSZ Budapest, Gyulai Pál utca 9. www.promissz.hu Június 4. 19 óra Tálentumok- adottságaink

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

1989. november - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban. 1989. december - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK)

1989. november - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban. 1989. december - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK) DIÓHÉJ BIBLIA SZÖVETSÉG 1989-2009. A Biblia Szövetség története Dióhéj -ban 1989.05.01. - megalakul a Biblia Szövetség (BSZ) a Budapest, Kálvin téri ref. gyülekezeti teremben. Elfogadják a szervezet hitvallását

Részletesebben

Curriculum vitae KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus

Curriculum vitae KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus H-1092 Budapest Ráday u. 28. IV. em. 1. Tel.: +36-1-4763220 Mail: gykaszo@gmx.de Curriculum vitae 1976. 03.05. született

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2007/2.

Könyv és Nevelés 2007/2. Könyv és Nevelés 2007/2. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Balogh Mihály: Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2006-ban végzett szakfelügyeleti vizsgálatról 7 Rakonczás Szilvia: A szakfelügyelet

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Kedves Lelkipásztor Testvérem! Programfüzet 2005 Kedves Lelkipásztor Testvérem! Örömünkre szolgála, hogy a 2005. esztendőre új, minden bizonnyal komoly érdeklődésre számot tartó továbbképző tanfolyamokat kínálhatunk a kedves Szolgatársaknak.

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009. SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA I. Szakkönyv, monográfia - - Cicero A végzetrıl (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról.

Részletesebben

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház GYAKORLATI TEOLÓGIA I. A) Homiletika B) Liturgika

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

VI. CÍM. A kisebbségek védelme

VI. CÍM. A kisebbségek védelme 1921. évi XXXIII. törvénycikk az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat.

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat. A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

A Református Pedagógiai Intézet esemény- és rendezvénynaptára a 2011/2012. tanévre

A Református Pedagógiai Intézet esemény- és rendezvénynaptára a 2011/2012. tanévre A Református Pedagógiai Intézet esemény- és rendezvénynaptára a 2011/2012. tanévre A tanév főbb dátumai: A 2012/2013. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2012. szeptember 3. (hétfő), utolsó tanítási

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Am Ende der Geschichte findet ihr einige Ideen.

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Am Ende der Geschichte findet ihr einige Ideen. Liebe Kinder, Katicás történetek 21. oldalhoz ihr habt in der SPATZENPOST Plus auf Seite 21 einiges über die Marienkäfer Kedves Gyerekek! erfahren. Hier findet ihr meine neueste Marienkäfer-Geschichte.

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE RÉVÉSZ IMRE BlRÖ SÁNDOR BUCSAY MIHÁLY írták TÓTH ENDRE VARGA ZOLTÁN Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája SÁROSPATAK, 1995 /Az Egyháztörténeti

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

1990 2015: Egyesületünk 25 éves!

1990 2015: Egyesületünk 25 éves! 1990 2015: Egyesületünk 25 éves! www.f.facebook acebook.com/u.com/ungarischev ngarischever ereinigungber einigungberlin www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de XXI. évfoly olyam 39. szám 2015. tavasz ára:

Részletesebben

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk 44 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 16 Beilage C SZERZŐDÉS a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Hitvallási irataink: Luther Márton Nagy Kátéja. A Miatyánk

Hitvallási irataink: Luther Márton Nagy Kátéja. A Miatyánk XVIII. évfolyam 60.szám 2010. október A Gyönk és környéke evangélikus gyülekezeteinek lapja Más alap Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor3,11) írja Pál a Korinthusiaknak.

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50

Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben