I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE"

Átírás

1 I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról (Über die Gründung der christlichen Jugendvereine und Studentenbünde). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, Az evangéliumi keresztyén diákmozgalom (Die evangelische christliche Studentenbewegung). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, Mili és nagybátyja, Le Feuvre, Amy után (Mili und sein Onkel). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, A vér (Das Blut). Budapest: Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, A templomnélküli város (Stadt ohne Kirche). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, Világosság útja vagy napi táplálék keresztyén ifjak számára (Der Weg des Lichts oder die tägliche Nahrung für junge Christen). Bishop, T.B. után Budapest: Londoni Vallásos Traktátus Társulat, Ötven év Kínában (Fünfzig Jahre in China). John Griffith élete Budapest: Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Az élet reggelén (Am Morgen des Lebens). Elmélkedések a serdülő ifjúság számára. Debrecen: Hegedűs-Sándor, Afrika hősei (Afrikas Helden). A magyar ifjúság számára. (Debrecen: Hegedűs- Sándor, 1912). A nagy Heródes utódai (Die Nachkommen des Herodes des Großen). A serdülő ifjúság számára Debrecen: Hegedűs-Sándor, Gyermekek a Bibliában (Kinder in der Bibel). Biblia-magyarázatok serdülő ifjak számára Debrecen: Hegedűs-Sándor, Hogy lehetsz nagy ember? (Wie wirst du ein großer Mensch?). Debrecen: Hegedűs-Sándor, Protestáns Ifjúsági és Népkönyvtár 22. Jeruzsálem pusztulása (Die Zerstörung von Jerusalem). Debrecen: Hegedűs-Sándor, A misszió elmélete (Missionstheologie). Practica theologiai tanulmány, Theologiai magántanári vizsgálatra Pápa: Főiskolai Nyomda, Különlenyomat a Belmisszió és cura pastoralis kézikönyvéből. Rövid emlékezés a nagy reformáció négyszáz éves évfordulója alkalmából (Kurze Erinnerung aus Anlass des vierhundertsten Jahrestages der großen Reformation). Pápa: Főiskolai Nyomda,

2 Várakozás, találkozás (Erwartung und Begegnung). Adventi gondolatok. Kolozsvár: Az Út Traktátus Vállalat, Az Isten tízparancsolatja (Die zehn Gebote Gottes). Budapest: Bethánia Nyomda, Lelki próba. Imák, elmélkedések, tanácsok az úrasztalához járuló református keresztyének számára (Geistesübungen. Gebete, Andachten und Empfehlungen für das Abendmahl empfangende reformierte Christen). Budapest: Szerző A Dunamelléki Református Egyházkerület Belmissziói Bizottságáról. Ismertető füzet (Über den Ausschuss Innere Mission des reformierten Kirchendistrikts des Donaugebietes. Informationsheft). Budapest: Belmissziói Bizottság, A konfirmáció. Útmutató tervezet az úrvacsorázó református egyháztagok előkészítésének és felvételének gyakorlására (Die Konfirmation. Entwurf eines Ratgebers für die Vorbereitung und Annahme des Abendmahls der Mitglieder der reformierten Kirche). Budapest: Bagó Nyomda, Különlenyomat a Reformáció év, 3-9. számaiból; A Reformáció Könyvtára. Útmutatás a gyülekezeti fegyelmezés gyakorlására (Hinweise zur Ausübung der Disziplinierung in der Gemeinde). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Vigasztaló írás. Kis gyermek halálára (Trostschrift. Zum Tod eines kleinen Kindes). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Ágenda és konfirmációi káté. Útmutatás a konfirmációi vallás- és fogadalomtételre készülők számára (Agenda und Konfirmationskatechismus. Hinweise für sich bei der Konfirmation auf das Ablegen des Glaubensbekenntnisses Vorbereitende). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, Jézus élete (Das Leben Jesu). Tahitótfalu: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Vezérkönyv a konfirmációi oktatáshoz. Útmutató tervezet az úrvacsorázó református egyháztagok előkészítésének és felvételének gyakorlására (Leitbuch für den Konfirmandenunterricht. Entwurf eines Ratgebers für die Vorbereitung auf das Abendmahl und dessen Annahme der Mitglieder der reformierten Kirche). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, A belmisszió és cura pastoralis kézikönyve (Handbuch der Inneren Mission und Cura Pastoralis). Pápa: Főiskolai Nyomda, Korunk nagy álmodozói (Große Träumer unserer Zeit). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Konfirmációi olvasókönyv. Útmutató olvasmányok a konfirmációi vallás- és fogadástételre készülők számára (Lesebuch für Konfirmanden. Hinweise für sich bei der Konfirmation auf das Ablegen des Glaubensbekenntnisses Vorbereitende). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, Református konfirmációi káté, melyben keresztyén hitünk főbb igazsága taníttatnak (Reformierter Konfirmationskatechismus, in dem die wichtigsten Wahrheiten unseres christlichen Glaubens gelehrt werden). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, A református gyermekmisszió (Die reformierte Kindermission). Budapest: Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje,

3 Hogyan tudhatod meg, hogy jó református vagy-e? (Wie kannst du erfahren, ob du ein guter Reformierter bist?). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, A protestantizmus lélekrajza (Seelenskizze des Protestantismus). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, A református misszió irányelvei. Különös tekintettel a magyar református egyház jelenlegi helyzetére (Richtlinien der reformierten Mission, besonders unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation der Ungarischen Reformierten Kirche). Sárospatak: Református Főiskolai Nyomda, A lelki templom. (Die seelische Kirche). Elhangzott a Kálvin-téri templomban november 8-án. Budapest: Sylvester Nyomda, A zsidó áttérők figyelmébe! (Den jüdischen Übertretenden zur Beachtung!). Budapest: Sylvester Nyomda, Isten és az atom. Morrison, J. H. után (Gott und das Atom. Nach J.H. Morrison). Budapest: Bethánia Nyomda, Lábnyom a homokban (Spuren im Sand). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Karácsonyi játék 3 részben. (Weihnachsspiel in 3 Akten). Színdarab. Budapest: Sylvester Nyomda, A Budapesti Skót Misszió képekben (Die Budapester Schottische Mission in Bildern). Budapest, o.j. I.2. GEDRUCKTE ARTIKEL A spiritizmus (Der Spiritismus), Hajnal VI/4 [1899], pp , VI/5 [1899], pp Missziói mozgalmak (Missionsbewegungen), Hajnal VI/1 [1899], pp A spiritismus (Der Spiritismus), Ébresztő I/2 [1900], pp , I/3 [1900], , I/4 [1901], pp , I/6 [1901], pp A. B. Davidson, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLV/6 [1902], pp A keresztyén studens világ-szövetség konferencziája Sorőben (Weltkonferenz der christlichen Studenten in Sorö), Ébresztő II/10 [1902], pp Három konferenczia (Drei Konferenzen), Ébresztő III/2 [1902], pp Kövesd Jézust! (Folge Jesu!), Ébresztő II/5 [1902], pp Phildius Keresztély titkári jelentése az ifj. egyletek christiániai világcongressusán (Bericht des Sekretärs Phildius Keresztély auf dem christianischen Weltkongress der Jugendvereine), Ébresztő III/3 [1902], pp A britt és külföldi biblia társulat száz éves jubileumát tartja (Die britische und ausländische Bibelgesellschaft feiert ihr hundertjähriges Jubiläum), Kis Tükör XI/18 [1903], pp A londoni vallásos iratokat terjesztő társaság (Die religiöse Schriften verbreitende Londoner Gesellschaft), Kis Tükör XI/17 [1903], pp A nyári szünidő (Sommerpause), Ébresztő III/9 [1903], pp A skót reformáció (Die schottische Reformation), Ébresztő IV/3 [1903], pp

4 A vízözön (Die Sintflut), Keresztyén Népbarát [Debrecen: Magyar Biblia és Evangyéliomi Iratterjesztő Társaság, 1903], pp Az elhagyott gyermekek gondozásáról (Über die Fürsorge für verlassene Kinder), Kis Tükör XI/7 [1903], pp Biblia és az újabb felfedezések (Die Bibel und die neuesten Entdeckungen), Ébresztő III/7 [1903], pp Határozottság (Entschlossenheit), Kis Tükör XI/32 [1903], pp Sötét kép (Dunkles Bild), Keresztyén Népbarát [Debrecen: Magyar Biblia és Evangyéliomi Iratterjesztő Társaság, 1903], p. 53. Szolgaság (Knechtschaft), Ébresztő III/6 [1903], pp A keresztyén igyekezet (Das Bestreben des Christen), Olajág IV/6 [1904], pp A Kis Tükör olvasóihoz (An die Leser des Kis Tükör ), Kis Tükör XII/7 [1904], p. 49. A magyar egyetemi ifjúság figyelmébe! (Der ungarischen akademischen Jugend zur Beachtung!), Ébresztő IV/10 [1904], pp A magyar protestáns főiskolák figyelmébe (Den ungarischen protestantischen Hochschülern zur Beachtung), Kis Tükör XII/34 [1904], pp A világ legrégibb törvénykönyve (Das älteste Geschichtsbuch der Welt), Ébresztő IV/5 [1904], pp Béke az olvasónak! (Friede den Lesern!), Kis Tükör XII/47 [1904], pp Felhívás (Aufruf), Ébresztő IV/6 [1904], pp Hogyan olvassuk a Bibliát? (Wie soll man die Bibel lesen?), Kis Tükör XII/8 [1904], pp Keresztyén diákszövetség (Christliche Studentenvereinigung), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLVII/10 [1904], pp Maclean úr látogatása (Der Besuch des Herrn Maclean), Ébresztő V/2 [1904], pp Olvassuk a Bibliát! (Das Lesen der Bibel ist wichtig!), Kis Tükör xii/1 [1904], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő IV/4 [1904], pp A keresztyén szövetségek európai gyűlésének első napja és a magyar gyűlés (Erster Tag der europäischen Versammlung der christlichen Verbände und die ungarische Tagung), Kis Tükör XIII/39 [1905], pp Az ifjakhoz! (An die Jugend!), Ébresztő V/10 [1905], pp Egy ígéret (Eine Zusage), Kis Tükör XIII/37 [1905], p Felhívás magyar ker. diákokhoz! (Aufruf an die ungarischen christlichen Studenten!), Ébresztő VI/1 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő V/4 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő V/8 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Kis Tükör XIII/18 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLVIII/ 19 [1905], pp

5 Az evangéliomi keresztyén diákmozgalom (Die evangelistische christliche Studentenbewegung), Protestáns Szemle XVIII/10 [1906], pp A zsidókról (Über die Juden), Mustármag III/5 [1906], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő VI/4 [1906], pp Új kezdet (Neubeginn), Ébresztő VII/1 [1906], pp Verseny (Werrbewerb), Ébresztő VII/1 [1906], pp A Budapesti Ifjúsági Egyesületről (Über den Budapester Jugendverband), Ébresztő VIII/1 [1907], pp VIII/2 [1907], pp Adjátok meg Istennek, ami az Istené! (Gebt Gott, was Gott gehört!), Ébresztő VIII/4 [ ], pp A nagy parancs (Das große Gebot), Ébresztő VII/7 [1907], p. 1. Rómából (Aus Rom!), A Budapesti Bethlen Gábor Kör Emlékkönyve [Budapest: Hornyánszky Nyomda, 1907], pp Az imádság (Das Gebet), Ébresztő VIII/10 [1908], pp Légy az Úr szolgája mind éltig! (Diene dem Herrn, dein Leben lang!), Ébresztő VIII/9 [1908], pp Kálvin és Servet (Calvin und Servet), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap LII/13 [1909], pp Mott János és a diákok evangelizációja (János Mott und die Evangelisation der Studenten), Protestáns Szemle XXIV [1909], pp A Budapesti Skót Misszió ünnepi hete (Festwoche der Budapester Schottischen Mission), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap LIII/38 [1910], pp , LIII/39 [1910], pp A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének első nagygyűlése (Erste Großversammlung des Verbandes der Vereine Christlicher Junger Männer), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap LIII/46 [1910], pp Hazánk és a külmisszió (Unsere Heimat und die Äußere Mission), Élet és Munka II/5 [1910], pp A Skót Misszió történetéből (Aus der Geschichte der Schottischen Mission), Élet és Munka II/6 [1910], p. 45. Első teendőink az ifjúság körül (Die wichtigsten Aufgaben in Verbindung mit der Jugend), Protestáns Szemle XXIII/10 [1911], pp A falusi lelkipásztor (Der Dorfpfarrer), Keresztyén Lelkipásztor I/1 [1915], pp. 2-3., I/2 [1915], pp. 18., I/6 [1916], pp , I/7 [1916], pp , I/8 [1916], pp , I/9 [1916], pp A vasárnapi iskolák és hazánk jövője (Die Zukunft der Sonntagsschulen und unseres Landes), Magyar Keresztyének Naptára az szökőévre [Budapest: Bethánia-Egylet, 1915], pp Temetési beszéd (Bestattungsreden), Keresztyén Lelkipásztor I/1 [1915], p. 16. A bibliaolvasás és imádkozás a lelkipásztor munkájában (Das Bibellesen und das Beten in der Arbeit des Pfarrers), Keresztyén Lelkipásztor II/2 [1916], pp A falu evangelizálása (Die Evangelisierung des Dorfes), Az Út II/1 [1916], pp , II/2 [1916], pp , II/5 [1916], pp

6 Az életerős hit (Der lebenskräftige Glaube), Keresztyén Lelkipásztor I/6 [1916], p. 98. Engedelmesség és szeretet (Gehorsam und Liebe), Keresztyén Lelkipásztor I/9 [1916], p Legyen meg a Te akaratod (Dein Wille geschehe), Keresztyén Lelkipásztor I/9 [1916], pp A bibliai elbeszélésekről (Geschichten aus der Bibel), Az Út III/5-6 [1917], pp A Biblia jelentőségéről (Über die Bedeutung der Bibel), Az Út III/9-10 [1917], pp Általános vezérfonal az egyházi énektanításhoz (Allgemeiner Leitfaden für den Gesangsunterricht in der Kirche), Az Út III/1-2 [1917], pp , III/3-4 [1917], pp , III/11-12 [1917], pp , IV/4-5 [1918], pp A keleti bölcsek ajándéka (Die Gaben der Weisen aus dem Morgenland), Keresztyén Lelkipásztor II/10 [1917], pp A múlt és mi (Die Vergangenheit und wir), Az Út III/11-12 [1917], pp Az igazi hűség (Die wahre Treue), Keresztyén Lelkipásztor II/10 [1917], p Egyházunk és a presbitérium (Unsere Kirche und das Presbyterium), Emlékkönyv a reformáció négyszázados évfordulójára [Budapest: Bethánia Egyesület, 1917], pp Elveszett Bálványok (Verloren gegangene Götzen), Az Út III/1-2 [1917], pp Ének a keresztyén egyházban (Gesang in der christlichen Kirche), Az Út III/11-12 [1917], pp Hogyan bánjunk a szektákkal? (Wie verhalten wir uns gegenüber den Sekten?), Az Út III/5-6 [1917], pp Jézus a világ világossága (Jesus, das Licht der Welt), Az Út III/9-10 [1917], pp Lelkipásztori munkánk programmja a reformáció 400-ados jubileumi évében (Programm unserer Pfarrerarbeit im Jahr des 400. Jahrestages der Reformation), Keresztyén Lelkipásztor II/4 [1917], pp Tíz beszédvázlat a reformáció 400 éves évfordulója alkalmára (Zehn Redemanuskripte aus Anlass des 400. Jahrestages der Reformation), Keresztyén Lelkipásztor II/8-9 [1917], pp Vasárnapi iskolai tanítás a reformációról (Unterricht in der Sonntagsschule über die Reformation), Az Út III/9-10 [1917], pp Mészáros János: Harangszó után (János Mészáros: Nach dem Glockenschlag), Az Út IV/9-10 [1918], pp A keresztyén Ádventje (Das Advent des Christen), Reformáció I/2 [1920], pp A közelben levő Messiás (Der nahe Messias), Reformáció I/3 [1920], pp A legnagyobb baj (Die größte Bedrängnis), Reformáció I/3 [1920], p. 1. A nő a keresztyén gyülekezetben (Die Frau in der christlichen Gemeinde), Olajág XX/8 [1920], pp A péczeli konferencia (Die Péceler Konferenz), Reformáció I/1 [1920], pp A Reformáció (Die Reformation), Reformáció I/1 [1920], pp

7 A törvény (Das Gesetz), Reformáció I/2 [1920], p. 1. Javaslat az egyházi élet megújhodására (Vorschlag zur Erneuerung des Kirchenlebens), Kálvinista Szemle I/16 [1920], pp Kényszertagok (Zwangsmitglieder), Reformáció I/4 [1920], pp Morrison Róbert, Hajnal VI/8 [1920], pp Az amerikai magyar reformátusok (Die amerikanischen ungarischen Reformierten), Bethlen Naptár [Budapest: Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt., 1921], pp A bűnös türelem (Die sträfliche Geduld), Reformáció II/5 [1921], p. 49. Az első évforduló (Der erste Jahrestag), Reformáció II/21 [1921], pp Az élet kenyere (Das Brot des Lebens), Református Igehirdető II/7 [1921], pp Az Isten aratása (Die Ernte Gottes), Reformáció II/13 [1921], pp Az Isten aratása (Die Ernte Gottes), Református Igehirdető 7 [1921], pp A konfirmáció (Die Konfirmation), Reformáció II/3 [1921], pp , II/4 [1921], pp , II/5 [1921], pp , II/6 [1921], pp , II/7 [1921], pp , II/8 [1921], pp , II/9 [1921], p A kúnhegyesi memorandum sorsa (Das Schicksal des Memorandums von Kúnhegyes), Reformáció II/20 [1921], pp A megértés titka (Das Geheimnis des Verstehens), Reformáció II/3 [1921], pp A politika (Die Politik), Reformáció II/4 [1921], pp A törvény és a kegyelem (Das Gesetz und die Gnade), Református Igehirdető II/8 [1921], pp Előmunkálatok a kúnhegyesi konferenciára (Vorarbeiten zur Konferenz in Kúnhegyes), Reformáció II/14 [1921], pp Ében Haézer, Reformáció II/18 [1921], p Esketési beszéd (Trauungsrede), Református Igehirdető II/10 [1921], pp Fegyelmezés a gyülekezetben (Disziplinierung in der Gemeinde), Reformáció II/22 [1921], pp , II/23 [1921], pp , II/24 [1921], pp , III/1 [1922], p. 5., III/2 [1922], pp , III/3 [1922], pp Id. Benkő István (István Benkő sen.), Reformáció II/1 [1921], pp Igehirdetésünk nehézségei (Die Schwierigkeiten unserer Predigt), Református Igehirdető 7 [1921], pp Látogatás Sárospatakon (Besuch in Sárospatak), Reformáció II/10 [1921], pp Miért nincs kellő hatása az evangéliumnak? (Warum hat das Evangelium nicht die richtige Wirkung?), Reformáció II/19 [1921], pp Pünkösd (Pfingsten), Reformáció II/10 [1921], pp Robertson F.V egyházi beszédei (Kirchenansprachen von F.V. Robertson), Reformáció II/4 [1921], pp Tóth Sándor: A csonka törzs jövője (Sándor Tóth: Die Zukunft des verstümmelten Stammes), Reformáció II/1 [1921], pp Új esztendő (Das neue Jahr), Reformáció II/1 [1921], p

8 Agenda, Reformáció III/18 [1922], pp A magyar episcopálisok (Die ungarischen Episkopaten), Reformáció III/18 [1922], pp III/19 [1922], pp A megújulás (Die Erneuerung), Reformáció II/1 [1922], p. 1. Amerikai vendégeink (Unsere amerikanischen Gäste), Reformáció III/17 [1922], pp A vádlottak padja (Anklagebank), Reformáció III/22 [1922], pp Az amerikai episcopalis magyar egyház (Die amerikanische episkopale ungarische Kirche), Reformáció III/7 [1922], pp , III/8 [1922], pp , III/9 [1922], pp Az egyházi tisztviselők fegyelmezése (Disziplinierung der Kirchenvertreter), Reformáció III/7 [1922], pp , III/8 [1922], pp , III/11 [1922], pp Az ORLE kérdései (Fragen der ORLE), Reformáció III/11 [1922], pp , III/12 [1922], pp Egyházunk és a szocializmus (Unsere Kirche und der Sozialismus), Reformáció III/2 [1922], pp Erdős Károly: Az én vallásom (Károly Erdős: Mein Bekenntnis), Reformáció III/8 [1922], p. 64. Feltámadt az Úr bizonnyal (Der Herr ist gewiss auferstanden), Református Igehirdető III/2 [1922], pp Ha feltámadok (Wenn ich auferstehe ), Reformáció III/8 [1922], pp Kényszeradózás (Zwangsbesteuerung), Reformáció III/17 [1922], pp Megmozdulás (Bewegung), Reformáció II/6 [1922], p. 41. Önkéntes adózás (Freiwillige Steuerzahlung), Reformáció III/18 [1922], pp Temetési beszéd (Bestattungsrede), Református Igehirdető III/6 [1922], pp A cél felé! (Dem Ziel entgegen!), Református Igehirdető IV/1 [1923], pp A fegyelem és az anyagiak (Die Disziplin und der Besitz), Reformáció IV/3 [1923], pp A gyülekezet (Die Gemeinde), Keresztyén Család III/11 [1923], pp. 1-2., III/ 12 [1923], pp. 1-2., III/15 [1923], pp. 1-3., III/16 [1923], pp. 1-2., III/24 [1923], pp. 1-2., III/27 [1923], pp A hitvallás rendeltetése (Die Aufgabe des Glaubensbekenntnisses), Reformáció IV/6 [1923], pp A karácsony és a reformáció (Weihnacht und die Reformation), Reformáció IV/12 [1923], pp A magyar episcopalisták (Die ungarischen Episkopaten), Reformáció IV/3 [1923], pp A vallásos estékről (Religiöse Vorkommnisse), Reformáció IV/4 [1923], pp A válaszúton (Auf dem Weg der Entscheidung), Református Igehirdető IV/6 [1923], pp A vasárnapi iskolák ügye (Angelegenheit der Sonntagsschulen), Reformáció IV/12 [1923], pp

9 Az angolnyelvű ref. egyházak alkotmánya (Verfassung der englischsprachigen reformierten Kirchen), Reformáció IV/5 [1923], pp , IV/6 [1923], pp , IV/7 [1923], pp IV/8 [1923], pp , IV/9 [1923], pp Az isteni sorrend (Die göttliche Reihenfolge), Reformáció IV/ [1923], pp Az újév reménysége (Die Hoffnung des Neuen Jahres), Reformáció III/23 [1923], pp Belmissziói bizottság munkarendje a gyülekezetben (Arbeitsordnung des Ausschusses für Innere Mission in der Gemeinde), Reformáció IV/9 [1923], pp Belmisszió (Die innere Mission), Reformáció IV/12 [1923], pp Dunántúl (Transdanubien), Reformáció IV/2 [1923], pp Emlékezés Victor Bernátról (Erinnerung an Bernát Victor), Reformáció IV/12 [1923], pp Felhívás (Aufruf), Lelkészegyesület XVI/24-25 [1923], p. 81.! (Halleluja), Reformáció III/23 [1923], p. 6. Iskoláink és egyházunk jövője (Die Zukunft unserer Schulen und unserer Kirche), Reformáció IV/12 [1923], pp James Macdonald, Kálvinista Szemle IV/40 [1923], pp Kérjétek az aratás Urát! (Bittet den Herrn der Ernte!), Reformáció IV/7 [1923], pp Kötelezővé tegyük-e a belmissziót? (Sollen wir die Innere Mission zur Pflicht machen?), Reformáció IV/1 [1923], pp Szemle (Rundschau), Reformáció IV/4 [1923], pp , IV/5 [1923], pp Tehertételek (Belastungen), Reformáció IV/11 [1923], pp Vezérkönyv a konfirmációi oktatáshoz (Leitbuch für den Konfirmandenunterricht), Reformáció IV/10 [1923], pp Zürich, Reformáció IV/8 [1923], pp A gégényi szabályrendelet (Die Satzung von Gégény), Reformáció V/5 [1924], pp A Parochiális Könyvtár ügye (Die Angelegenheit der parochialen Bibliothek), Reformáció V/4 [1924], pp Apró jegyzetek a Presbiteri Alliance zürichi gyűléséről (Kurznotizen über die Züricher Versammlung der Presbytialalliance), Reformáció V/5 [1924], pp A szakadás kérdéséhez (Zur Frage der Kirchenspaltung), Reformáció V/2 [1924], pp Az önkéntes adózás (Die freiwillige Steuerzahlung), Reformáció V/3 [1924], pp , V/4 [1924], pp , V/5 [1924], pp , V/6-7 [1924], pp Egy ígéret (Ein Versprechen), Keresztyén Család IV/44 [1924], p. 4. Jézus: Úr! (Jesus. Herr!), Reformáció V/6-7 [1924], pp Magyar református egyházunk helyzete (Die Situation unserer Ungarischen Reformierten Kirche), in Keresztyén Család Képes Naptára az évre [Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, 1924], pp Mire kötelez a múlt? (Wozu verpflichtet die Vergangenheit?), Reformáció V/6-7 [1924], pp

10 Missziói feladatok a gyülekezetben (Aufgaben der Mission in der Gemeinde), Reformáció V/8 [1924], pp Missziói nevelés a gyülekezetben (Erziehung zur Mission in der Gemeinde), Reformáció V/9 [1924], pp Új reformáció és szabad egyház (Neue Reformation und freie Kirche), Reformáció V/8 [1924], pp , V/10 [1924], pp Újuljatok meg! (Erneuert euch!), Reformáció V/1 [1924], pp A belmisszió munkája (Die Arbeit der Inneren Mission), Sárospataki Református Lapok XX/30 [1925], p. 131., XX/31 [1925], pp , XX/32 [1925], pp A feltámadás hite (Der Glaube an die Auferstehung), Sárospataki Református Lapok XX/15 [1925], p. 63. A gyökeres megoldás (Die radikale Lösung), Sárospataki Református Lapok XX/43 [1925], pp A millenizmus (Der Millenarismus), Sárospataki Református Lapok XX/6 [1925], pp Az élet és halál küzdelme egyházunkban (Kampf auf Leben und Tod in unserer Kirche), Reformáció VI/6 [1925], pp Az ORLE kongresszusa (Der Kongress der ORLE), Sárospataki Református Lapok XX/33 [1925], p Belmissziói értekezlet a kecskeméti ORLE kongresszuson (Bericht über die Innere Mission auf dem Kongress der ORLE in Kecskemét), Sárospataki Református Lapok XX/36 [1925], pp Legyen meg a Te akaratod (Dein Wille geschehe), Sárospataki Református Lapok XX/1 [1925], p. 1. Nincsen olyan hét Amerikában (In Amerika gibt es keine derartige Woche), Sárospataki Református Lapok XX/29 [1925], p Prófétálj a tetemeknek és a Léleknek! (Prophezei dem Toten und dem Geist), Sárospataki Református Lapok XX/22 [1925], p. 95. Úrvacsoraosztás utáni beszéd (Unterhaltung nach der Einnehmen des Abendmahls), in Legátus prédikációk [Budapest, Soli Deo Gloria kiadás,1925], pp Visszapillantás (Rückblick), Reformáció VI/1 [1925], pp A gyermek lelki gondozása (Seelsorge für Kinder), Reformáció VI/9 [1926], pp A kovász (Der Sauerteig), Református Igehirdető VII/2 [1926], pp A lelkész mint vallástanító (Der Pfarrer als Religionslehrer), Sárospataki Református Lapok XXI/6 [1926], pp A munka (Die Arbeit), Református Igehirdető VII/8 [1926], pp A Tiszáninneni Református Egyházkerület Belmissziói Bizottságának jelentése az évről (Bericht des Ausschusses Innere Mission des reformierten Kirchendistriks rechts der Theiß), Sárospataki Református Lapok XXI/32 [1926], pp , XXI/33 [1926], pp , XXI/34 [1926], pp XXI/35 [1926], pp , XXI/36 [1926], pp Az alsózempléni egyházmegye lelkészi értekezlete (Bericht des Pfarrers der Superintendantur Alsózemplén), Sárospataki Református Lapok XXI/28 [1926], pp

11 Az első kontinentális belmissziói kongresszus Amsterdamban (Erster kontinentaler Kongress der Inneren Mission in Amsterdam), Sárospataki Református Lapok XXI/24 [1926], pp Az első találkozás a feltámadott Úrral (Die erste Begegnung mit dem wiederauferstandenen Herrn), Református Igehirdető VII/3 [1926], p Az evangelizáció (Die Evangelisation), Sárospataki Református Lapok XXI/41 [1926], p Az ORLE és a világiak (Die ORLE und die weltlich Lebenden), Sárospataki Református Lapok XXI/1 [1926], pp Az úri szent vacsoráról (Über das Heilige Abendmahl des Herrn), in Keresztyén Család Képes Naptára az évre [Tahitótfalu: Keresztyén Család Kiadó, 1926], pp Belmissziói munkarend (Arbeitsordnung der Inneren Mission), Reformáció VI/10 [1926], pp Jeruzsálem kőfalai (Die Steinmauern von Jerusalem), Református Igehirdető VII/10 [1926], pp Jézus vére jobbat beszél (Das Blut Jesus verspricht besseres), Református Igehirdető VII/9 [1926], pp Kérjetek Szentlelket! (Bittet den Heiligen Geist!), Református Igehirdető VII/5 (1926), pp Konfirmációi beszéd (Rede zur Konfirmation), Református Igehirdető VII/4 [1926], pp Lelkészi szolgálati napló (Diensttagebuch eines Pfarrers), Sárospataki Református Lapok XXI/4 [1926], p. 19. The Record of the Home and Foreign Mission Work of the United Free Church of Scotland, Theologiai Szemle II/1-2 (1926), pp Törvénytervezet egyháztagok fegyelmezéséről (Gesetzentwurf über die Disziplinierung der Kirchenmitglieder), Sárospataki Református Lapok XXI/17 [1926], pp Válasz Batta Jánosnak (Antwort an János Batta), Sárospataki Református Lapok XXI/40 [1926], pp A fundamentalisták (Die Fundamentalisten), Reformáció VII/11 (1927), pp A Heidelbergi Káté (Der Heidelberger Katechismus), in Keresztyén Család Képes Naptára az évre [Tahitótfalu: Keresztyén Család Kiadó, 1927], pp A Heidelbergi Kátéról (Über den Heidelberger Katechismus), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp A konventi belmissziói bizottság programmja (Programm des Konvents des Ausschusses Innere Mission), Reformáció VII/4 [1927], pp A külmisszió (Die Äußere Mission), Reformáció VII/10 [1927], pp A pogányokról (Über die Heiden), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp

12 A presbiteri világszövetség budapesti gyűlése (Budapester Versammlung des Weltverbandes der Presbiter), Reformáció VII/7 [1927], p. 89. Az Egyetemes Konvent belmissziói határozatai (Beschlüsse des Generalkonvents der Inneren Mission), Reformáció VII/ [1927], pp Az ének (Der Gesang), Sárospataki Református Lapok XXII/3 [1927], pp Az írásmagyarázás kérdéséhez (Zu einer Frage der Bibelerklärung), Sárospataki Református Lapok XXII/10 [1927], pp A zsidókról (Über die Juden), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Bizonyságtétel (Zeugnisablegung), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Egyházunk egysége (Die Einheit unserer Kirche), Reformáció VII/9 [1927], pp Konfirmáció és a lelkiismeret (Konfirmation und das Gewissen), Reformáció VII/5 [1927], pp Noé szivárványa (Der Regenbogen Noahs), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Nyári munka (Sommerarbeit), Reformáció VII/6 [1927], p. 81. Sámuel (Samuel), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Válasz Farkas István szolgatársamnak! (Antwort an meinen Dienstkollegen István Farkas), Sárospataki Református Lapok XXII/16 [1927], pp Vallásos énektanítás (Religiöser Gesangunterricht), Reformáció VII/10 [1927], pp , VII/11 [1927], pp , VII/12 [1927], pp , VIII/1 [1928], pp , VIII/3 [1928], pp A belmisszió és diakonia internationalis szövetsége választmányának 1928 junius Napjain Zürichben tartott üléséről (Über die vom Juni 1928 in Zürich abgehaltene Sitzung des Gremiums des internationalen Verbandes für Innere Mission und Diakonie), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1928], pp A budapesti theologiai akadémia téli konferenciája (Winterkonferenz an der Budapester Theologischen Akademie), Sárospataki Református Lapok XXIII/4 [1928], p. 27. A diakónus-képzésről (Über die Diakonausbildung), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1928], pp A missziói törvénytervezet (Gesetzentwurf über die Mission), Reformáció VIII/5 [1928], pp , VIII/6-7 [1928], pp , VIII/9 [1928], pp A toronyépítés (Der Turmbau), Reformáció VIII/3 [1928], pp A vegyes házasság (Die Mischehe), in Egyházi Híradó Képes Naptára az ik közönséges évre [Budapest: Keresztyén Család, 1928], pp Egy közös egyháztársadalmi hetilap terve (Plan für ein gemeinsames Wochenblatt der Kirchengesellschaft), Reformáció VIII/11 [1928], pp Gyászbeszéd Radácsy György koporsójánál (Grabrede am Sarg von György Radácsy), Sárospataki Református Lapok XXIII/3 [1928], pp

13 Karácsony és újév (Weihnacht und Neujahr), Reformáció VIII/1 [1928], p. 1. Református missziói szövetség (Reformierter Missionsverband), Reformáció VIII/10 [1928], pp Törvénytervezet a magyarországi református egyház missziói munkájáról (Gesetzentwurf über die Missionsarbeit der Ungarischen Reformierten Kirche), Reformáció VIII/4 [1928], pp a misszió újéve (1929, das Neujahr der Mission), Reformáció IX/1 (1929), pp A gyermek-missziói tanfolyamok rendezéséről (Über die Ordnung der Missionslehrgänge für Kinder), Belmissziói útmutató [Budapest, Bethlen Nyomda, 1929], pp A két legnagyobb skót református egyház egyesülése (Die Vereinigung der zwei größten schottischen reformierten Kirchen), Sárospataki Református Lapok XXIV/ 25 [1929], pp Amerikai ellentétek (Amerikanische Widersprüche), Reformáció IX/4 [1929], pp Amerikai testvéreink (Unsere amerikanischen Brüder und Schwestern), Reformáció IX/1 [1929], pp A rómaiakhoz írt levél arany textusai (Die wertvollsten Texte des Briefes an die Römer), Reformáció IX/10 [1929], pp , IX/11 [1929], pp , IX/12 [1929], pp , X/1 [1930], pp A Skót Egyesült Szabad Egyház utolsó nagygyűlése (Letzte Großversammlung der Schottischen Vereinten Freien Kirche), Református Figyelő II/23 [1929], pp A történelmi kálvinizmus (Der historische Calvinismus), Reformáció IX/3 [1929], pp , IX/4 [1929], pp , IX/5 [1929], pp Az ébredés és reformáció (Die Erweckung und die Reformation), Reformáció IX/11 [1929], pp Az egyház és a belmisszió (Die Kirche und die Innere Mission), Református Figyelő II/5 [1929], p. 50. Egyházkerületünk őszi közgyűlése (Herbstversammlung unseres Kirchendistriks), Sárospataki Református Lapok XXIV/45 [1929], pp , XXIV/46 [1929], p Evangelizálás, ébredés, reformáció (Evangelisierung, Erweckung und Reformation), Reformáció IX/12 [1929], pp Gyermekmisszió református egyházunkban (Kindermission in unserer reformierten Kirche), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1929], pp Hiszek egy közönséges anyaszentegyházat (Ich glaube an eine christliche Kirche), Reformáció IX/1 [1929], pp Jónás ébredése (Die Erweckung von Jona), Reformáció IX/2 [1929], pp Józsué könyvéből (Aus dem Buch Josua), Reformáció IX/7 [1929], pp Missziói ügyek az országos zsinat második ülésszakán (Angelegenheiten der Mission im zweiten Sitzungsabschnitt der Landessynode), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1929], pp

14 Missziói ügyek az országos zsinat második ülésszakán (Angelegenheiten der Mission im zweiten Sitzungsabschnitt der Landessynode), Reformáció IX/6 [1929], pp , IX/7 [1929], pp A bibliaiskola rendes anyaga az V. elemi, vagy az I. középiskolában (Ordentliches Lehrmaterial der Bibelschule in der V. Grundschulklasse oder in der I. Mittelschulklasse), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda 1930], pp A csodatevő apostolok (Die wundertätigen Apostel), Reformáció X/6 [1930], p. 89. A könyörgés (Das Flehen), Reformáció X/4 [1930], pp A krisztusi kommunizmus (Der christliche Kommunismus), Reformáció X/9 [1930], pp A missziói egyház (Die Missionskirche), Reformáció X/1 [1930], pp A tanító és a Szentírás (Der Lehrer und die Heilige Schrift), Reformáció X/12 [1930], pp , XI/ [1931], pp A templom és az élet (Die Kirche und das Leben), Reformáció X/10 [1930], pp Az egyház alkotmányáról szóló új törvénycikk és a missziói törvényjavaslat (Neue Gesetzartikel über die Verfassung der Kirche und Gesetzvorschlag über die Mission), Reformáció X/11 [1930], pp , X/12 [1930], pp Az eszmény koronája (Die Krone des Ideals), Reformáció X/11 [1930], p Az ifjúsági munka, mint egyházi feladat (Die Jugendarbeit, als Aufgabe der Kirche), Magvető X/2 [1930], pp. 2-4., X/3 [1930], pp Az országos zsinat III. ülésszaka (Dritter Sitzungsabschnitt der Landessynode), Reformáció X/ 3 [1930], pp Az örök hozsanna (Das ewige Hosianna), Reformáció X/4 [1930], pp Az özvegy papnék sorsa (Das Schicksal der Pfarrerswitwe), Reformáció X/10 [1930], pp Emlékezés Makay Lajosról (Erinnerung an Lajos Makay), Református Figyelő III/45 [1930], p Jézusnál van az igazi öröm (Bei Jesus ist die wahre Freude), Reformáció X/2 [1930], pp Lapunk missziója (Die Mission unserer Zeitschrift), Reformáció X/12 [1930], pp Szívük-lelkük egy vala (Ihr Herz und Seele waren eins), Reformáció X/7-8 [1930], pp Támada pedig félelem (Und sie begannen sich zu fürchten), Reformáció X/5 [1930], pp Útmutatás az évi munkaterv végrehajtására (Anleitung für die Durchführung des Arbeitsplanes des Jahres ), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda1930], pp A kézrátevést el ne hirtelenkedd (Sei nicht schnell beim Handauflegen), Reformáció XI/5 [1931], p. 65. A református misszió irányelvei (Richtlinien der reformierten Mission), Reformáció XI/2 [1931], pp , XI/3 [1931], pp , XI/4 [1931], pp

15 A Református Szeretet-Szövetség (Das Reformierte Liebesbündnis), Reformáció XI/7 [1931], pp Az Ige olvasása és hirdetése (Lesen und Verkünden des Bibelwortes), Reformáció XI/9 [1931], pp , XI/10 [1931], pp Az iskolafenntartás krízise (Die Krise der Unterhaltung der Schule), Reformáció XI/11 [1931], pp A zsinat után (Nach der Synode), Reformáció XI/6 (1931), pp , XI/7. [1931], pp A zsinat utolsó időszaka előtt (Vor dem letzten Zeitabschnitt der Synode), Reformáció XI/5 [1931], pp Egyházunk missziói feladatai (Die Missionsaufgaben unserer Kirche), Reformáció XI/11 [1931], p Lapunk Előfizetőihez és Barátaihoz! (An die Abonnenten und Freunde unserer Zeitschrift), Reformáció XI/12 [1931], p Mindazonáltal a Te parancsodra! (Dessen ungeachtet, auf deinen Befehl), Reformáció XI/1 [1931], p. 1. Református egyházunk és a szekták (Unsere reformierte Kirche und die Sekten ), Reformáció XI/10 [1931], p Térj vissza az Istenhez! (Kehre um zu Gott!), Reformáció XI/9 [1931], p Tiszteld az Urat a te vagyonodból (Ehre deinen Gott aus deinem Vermögen), Reformáció XI/12 [1931], p Utak a templom felé (Zur Kirche führende Wege), Református Figyelő IV/43 [1931], pp Válasz a megjegyzésre (Antwort auf die Anmerkung), Református Figyelő IV/48 [1931], pp Ábrahám szőlőskertje (Abrahams Weinberg), Református Figyelő VI/50 [1933], p A világ reformátusságának szózata (Aufruf der Reformierten der Welt), Református Figyelő VI/46 [1933], pp Ellenség a falakon belül (Der Gegner ist innerhalb der eigenen Wände), Sárospataki Református Lapok XXVIII/3 [1933], pp Jézus Krisztus valóság! (Jesus Christus, die Wahrheit!), Lelkészegyesület XXVI/ 48 [1933], pp Magatartásunk reformációja a zsidósággal szemben! (Die Reformation unseres Verhaltens gegenüber den Juden), Lelkészegyesület XXVI/42 [1933], pp Stólaváltság a gyakorlatban (Stolgebühr in der Praxis), Sárospataki Református Lapok XXVIII/9 [1933], pp A világ vége és a misszió (Das Ende der Welt und die Mission), Református Igehirdető XV/5 [1934], pp Az imádság értéke (Der Wert des Gebets), Hajnal XX/3 (1934), pp Misszionáriusképző kolonia Upper Norwood-ban (Missionarsausbildungskolonie in Upper Norwood), Hajnal XX/8 [1934], pp Teljes szeretet teljes szolgálat (Ganze Liebe - vollkommener Dienst), Hajnal XX/1 [1934], p

16 Zsidómisszió hazánkban (Die Judenmission in unserem Land), in Külmissziói jubileumi emlékkönyv [Budapest: Magyar Református Külmissziói Szövetség, 1934], pp A kereszthordozó élet (Das Kreuz tragende Leben), Igazság és Élet I/6 [1935], pp A zsidók (Die Juden), Hajnal xxi/10 [1935], pp. 4-5., XXI/11 [1935], pp. 5-6., XXI/ 12 [1935], pp. 6-7., XXII/1 [1936], pp , XXII/2 [1936], pp. 7-8., XXII/3 [1936], pp. 5-6., XXII/5 [1936], pp. 6-7., XXII/6 [1936], pp. 6-7., XXII/11 [1936], pp A zsidó világbizottság gyűlése Angliában (Versammlung des Weltrates der Juden in England), Református Élet II/30-31 [1935], p Emlékezés Herzl Tivadarról (Erinnerung an Tivadar Herzl), Hajnal XXI/6 [1935], pp A lelki templom (Die geistliche Kirche), Elhangzott a Kálvin-téri templomban november 8-án in Égő csipkebokor [Budapest: Kálvin-téri Református Egyházközség, 1937], pp A zsidók áttérésének okai (Die Gründe des Übertritts der Juden), Hajnal XXII/2 [1937], pp A zsidókérdés (Die Judenfrage), Református Élet IV/17 [1937], pp Egy új és merész ötlet a zsidókérdés megoldására (Eine neue und gewagte Idee zur Lösung der Judenfrage), Református Élet IV/25 [1937], p Látogatás Skótországban (Besuch in Schottland), in Budapesti Képes Református Naptár az közönséges évre [Budapest: Budapesti Református Egyházmegye, 1937], pp Hogyan kezdődött? (Wie fing es an?), Pro Christo XXIX/1 [1938], pp A német missziói állomások helyzete (Situation der deutschen Missionsstationen), Hajnal XXVI/4 [1940], p. 8. A százéves skót misszió (Die hundertjährige schottische Mission), in És lőn világosság [Budapest: Franklin-Társulat, 1941], pp I. 3. ARCHIVALIEN I Nicht publizierte Artikel und Vorträge, Handschriften (Ráday Sammlung und Archiv in Budapest, Box 3.) 1 Káté pályázat (Katechismusausschreibung), Párbeszéd a kálvinizmusról. (Dialog über den Calvinismus). Elhangzott a Hold utcai teremben tartott szeretetvendégségen, Jézus kérdései és más jegyzetek (Die Fragen von Jesus und andere Aufzeichnungen), Karácsony (Weihnacht), december 25. Igehirdetés terve (Plan der Predigt), július 1. 1 Es sind nur einige der Handschriften datiert, die Mehrheit ist undatiert. 288

17 Ima Halász Sándor temetésén (Gebet auf der Beerdigung von Sándor Halász), július 19. Kossuth-ünnep (Kossuth-Feier), szeptember 4. A reformáció emlékünnepén (Auf der Reformation-Gedächtnisfeier), októberében. Jézus csodái (Die Wunder von Jesus), Bibliakör, Pünkösd Péczelen (Pfingsten in Péczel), Vallásos estélyek (Religiöse Abende). Péczel, Krisztus feltámadása, mint hitünk alapja (Die Auferstehung von Christus, die Grundlage unseres Glaubens), Húsvét. Terem-avatás Kőbányán (Saaleinweihung in Kőbánya). Elhangzott május 4-én. Beszéd Péczelen (Rede in Péczel), március 24. Református egyházunk társadalmi missziója a jelenben. (Die gesellschaftliche Mission unserer reformierten Kirche in der Gegenwart.) Előadás a Budai templomban, március 25-én. Beszéd Nagypénteken (Rede am Karfreitag), Jegyzetek generális vizitáción (Aufzeichnungen über die Generalvisitation), Krisnamurtiról (Über Krisnamurti). Előadás a sárospataki tanítóképzőben, 1929-ben. A Bibliáról (Über die Bibel). Miskolc, szeptember 29. Modern szociális problémák (Aktuelle soziale Probleme). Elhangzott a Budapest- Budahegyvidéki Református Gyülekezetben, december 3-án. Internationális zsidó missziói konferencia Bécsben (Internationale Konferenz über die Judenmission in Wien) június július 2. [Feljegyzések] Hitoktatók gyűlésére (Tagung der Religionslehrer). Elhangzott Budapesten, október 1-jén. Bibliai magyarázat (Bibelerklärung). Elhangzott a Kálvin Szövetség rendezvényén, a Törekvés Kultúrházban, november 7-én. A zsidó misszióról (Über die Judenmission). Elhangzott Sopronban, november 18-án. Vereinswesen und die Äußere Mission in der Ungarischen Reformierten Kirche, für Sigmud Schulze in December A barátság (Die Freundschaft), [o.j.] A Biblia történelméből (Aus der Geschichte der Bibel), [o.j.] A Bibliáról általában (Allgemeines über die Bibel), [o.j.] A férfi és a női diakónia (Männer- und Frauendiakonie), [o.j.] A hamis sáfár (Der unzuverlässige Verwalter), [o.j.] A hit (Der Glaube). Mt 17,20, [o.j.] A hit által való megigazulás (Reinsprechung durch den Glauben). Róma 5,1-2, [o.j.] A kémek (Die Kundschafter), [o.j.] A kétféle evangelizáció (Die zwei verschiedenen Evangelisationen), [o.j.] A kiáltó szó (Das gerufene Wort). Dráma négy felvonásban, [o.j.] Aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga (Wer seine Verfehlungen verheimlichen will, dem gelingt nichts). Préd 28,13, [o.j.] 289

18 A legfőbb próféta (Der höchste Prophet), [o.j.] A magyar protestántizmus lélekrajza (Seelenskizze des ungarischen Protestantismus), [o.j.] A magyar református egyház története (Geschichte der Ungarischen Reformierten Kirche), [o.j.] A magyarországi református egyház missziói munkájának irányelvei (Richtlinien für die Missionsarbeit der Ungarischen Reformierten Kirche), [o.j.] A megszentelődés útjai (Die Wege des Heiligwerdens), [o.j.] A mindenáron való egység kísértése (Versuchung der Einheit um jeden Preis), [o.j.] A rómaiakhoz írt levél hiteles voltáról (Über die Authentizität des Briefes an die Römer), [o.j.] A sárospataki templom története (Geschichte der Kirche in Sárospatak). Előadás a keresztyén leányok nemzeti szövetségén, Sárospatakon. [o.j.] A szeretet fontossága (Die Wichtigkeit der Liebe), [o.j.] A szeretetről (Über die Liebe), [o.j.] A teremtő Isten (Der schaffende Gott). [o.j.] A világ teremtési éneke (Schöpfungsgesang der Welt). Zsolt 90,1, [o.j.] Az Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség és a hazai protestáns egyházak. (Der Evangelistische Christliche Studentenbund und die inländischen protestantischen Kirchen). Előadás a felsőszeli diákgyűlésen, [o.j.] Az ifjúság lelki gondozása falusi gyülekezetekben (Die Seelsorge der Jugend in Dorfgemeinden), [o.j.] Az ifjúság lelki gondozásáról (Über die Seelsorge der Jugend), [o.j.] Az imádkozás akadályai (Hindernisse für das Beten), [o.j.] Az Isten-ismeret lényeges volta (Das Wesentliche des Kennens Gottes), [o.j.] Az ó- és újtestamentumi gyülekezetről (Über die Gemeinden des alten und des neuen Testaments), [o.j.] A zsidó kultúra Európában (Die Kultur der Juden in Europa), [o.j.] A zsidó misszionárius személyes jelleme (Der persönliche Charakter eines jüdischen Missionars),[o.J.] Beszéd a KIE ünnepélyén a volt főrendi házban, az ifjúságról (Rede auf der KIE- Feier im früheren Herrenhaus über die Jugend), [o.j.] Beszédek (Reden). (Ján 3,16), [o.j.] Boldogok az irgalmasok (Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind). Mt 5,7, [o.j.] Bűn és ünnep (Sünde und Feier), [o.j.] Egy egységes egyházi lap terve (Plan einer einheitlichen Kirchenzeitschrift), [o.j.] Egy gyülekezet Jézus nélkül (Eine Gemeinde ohne Jesus), [o.j.] Egy ótestamentumi zarándok (Ein alttestamentlicher Pilger), [o.j.] Én vagyok az élet könyve (Ich bin das Buch des Lebens), [o.j.] Gyászbeszéd Victor Jánosné felett (Grabrede für die Frau von János Victor), [o.j.] Gyermekek a Bibliában (Kinder in der Bibel), [o.j.] Győzelmes élet útja (Der Weg des siegreichen Lebens), [o.j.] Hágár (Hagar), [o.j.] 290

19 Három ítélet (Drei Urteile). (Lk 7,1-10), [o.j.] Hogyan lehetne a munkásság többségét a nemzeti eszmének megnyerni? (Wie kann man die Mehrheit der Arbeiterschaft für den Gedanken der Nation gewinnen?) A Honszeretet pályázatán díjat nyert mű, [o.j.] Homiletikai jegyzetek (Homiletische Notizen), (o.j.) Hűség Isten iránt (Treue gegenüber Gott), [o.j.] Igazság-keresés (Die Wahrheitssuche), [o.j.] Isten szeretetének helyes realizálása (Richtige Ausführung der Liebe Gottes), [o.j.] Jákob (Jakob), [o.j.] Jegyzetek a festészetről (Notizen über die Malerei), [o.j.] Jézus és a háború (Jesus und der Krieg), [o.j.] Jézus feltámadott (Jesus ist auferstanden), [o.j.] Jézus ismertető jelei (Die Kennzeichen von Jesus), [o.j.] Jézus találkozása az emberekkel (Jesus Begegnung mit den Menschen), [o.j.] Kereszthordozás (Das Kreuztragen), [o.j.] Kis énekeskönyv (Kleines Gesangbuch), [o.j.] Knox János a skót nemzeti élet reformátoráról (Über Johannes Knox, den Reformator des schottischen nationalen Lebens), [o.j.] Konfirmációi fogadás (Konfirmationsempfang), [o.j.] Krisztus és a klassicus pogányság hősei (Christus und die Helden des klassischen Heidentums), [o.j.] Krisztus követése (Die Nachfolge Christi). Lk 9,23, [o.j.] Levél a Kálvinista Szemle szerkesztőjéhez (Schreiben an den Redakteur der Kálvinista Szemle ), [o.j.] Madagaszkár (Madagaskar), [o.j.] Megszűnt a Manna (Die eingestellte Manna), [o.j.] Melyik vallás üdvözít? (Welche Religion bringt die Rettung?), [o.j.] Memorandum a sárospataki közigazgatóhoz az ifjúság hitéletére vonatkozólag (Memorandum an den Sárospataker Verwaltungsdirektor bezüglich des Glaubenslebens der Jugend), [o.j.] Miért szükséges ismernünk a belmissziót? (Warum müssen wir die Innere Mission kennen?) [o.j.] Mire rendelte Isten Izrael népét? (Wozu wählte Gott sein Volk Israel aus?), [o.j.] Ne legyenek idegen Isteneid énelőttem (Neben mir gibt es für dich keine anderen Götter!), [o.j.] Négyszemközt a hívekkel (Unter vier Augen mit den Gläubigen). Építő beszélgetések, [o.j.] Néhány szó a keresztyénség őskoráról (Einige Worte über die Anfänge des Christentums), [o.j.] Nem félek a gonosztól (Ich habe keine Angst vor dem Teufel), Zsolt 23,4, [o.j.] Nikodémus (Nikodemus), [o.j.] Pál utazásai (Die Reisen von Paulus), [o.j.] Párbeszéd az ifjúsági egylet életéről (Dialog über das Leben des Jugendvereins), [o.j.] 291

20 Practica theologia, [o.j.] Sáfárkodásunk (Unsere Verwaltung), [o.j.] Szeretet hírnöke (Der Bote der Liebe), [o.j.] Talentumok (Talente), [o.j.] Teljesedjetek be Szentlélekkel (Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen), Ef 5,18, [o.j.] Ti vagytok a világ világosságai (Ihr seid das Licht der Welt), [o.j.] Vagy hideg, vagy hév! (Entweder kalt oder leidenschaftlich!), [o.j.] I Predigte Ráday Sammlung und Archiv in Budapest (Box 3. Num. 1-6.) I Briefe Von Forgács geschrieben: Nr Alle andere hat man ihm geschrieben. 2 Ráday Sammlung und Archiv in Budapest ( Box Nr ) I Protokolle A péczeli ev.ref. egyház közgyűlési és presbyteri gyűlési jegyzőkönyvei (Protokolle der Gemeindeversammlungen und der Presbiterversammlungen der evangelischen reformierten Kirche Péczel), III. kötet 1904 január december 4. Péczeli Református Egyház irattárában. Presbiteri jegyzőkönyv (Protokoll der Presbiterversammlungen), IV. kötet december április 2. A Péczeli Református Egyház adat-tára és naplója (Daten und Tagebuch der Péczeler Reformierten Kirche), október június, Péczeli Református Egyház irattárában. 2 Liste der wichtigsten Personen mit Brief Nummer, die in der Inneren Mission eine Rolle gespielt hatten und ihm zwischen geschrieben hatten. Albert Bereczky: Andor Enyedy: Sándor Béla Nagy: József Pongrácz: László Ravasz: Imre Révész: Jenő Sebestyén: Aladár Szabó: Aladár Szilassy: József Szalay: Géza Takaró: János Victor:

Nagy Gyula Életrajzi adatok

Nagy Gyula Életrajzi adatok Nagy Gyula Életrajzi adatok 1918 1924 1928 1936 Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött (1924-1928). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban (1928-1956)

Részletesebben

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik MAGYAR REFORMÁTUS GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN 165 Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik században Bevezetés A példázat szerint az egyszeri koldus húsz éven

Részletesebben

1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása *

1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása * Márkus Mihály Pápa 1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása * Akönyv eredeti címe: Catechismus oder Christlicher Underricht, wie der in Kirchen und Schulen der Churfürstlichen Pfalz getrieben wird. 1

Részletesebben

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban Hegyi Ádám Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban A reformáció óta Bázel jelentős szerepet játszott a magyarországi művelődéstörténet

Részletesebben

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve PPEK 201 Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve Adriányi Gábor Az egyháztörténet kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP?

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? Bibliai kritika a hetednapi adventisták tanairól Írta: Dr. Fekete Péter református lelkész Pécel, 2004 Tariska Zoltán, Tariska Zoltánné 2004 Minden jog fenntartva. "All rights

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSÖNE HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms 4612 -Ms 4649) SÁFRÁN GYÖRGYI Kosztolányi Dezső hagyatéka Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A.

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÚJKORTÖRTÉNETI PROGRAM A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK KERESZTÉNY MAGVETŐ 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM A Köztársaság Napja 209 Dr. Kovács Lajos: Az egyház szolgálatában 211 TANULMANYOK Fred Ken worthy: Jézus 220 Dr. Erdő János: Mikor

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger A tér az emberi élet alapvető dimenziója. A legtöbb emlék térhez

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt (A kiadványok megjelenésének időrendjében) Az összeállítás a Magyar

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

Die Madonna von Toppertz, um 1320-30, in der Ungarischen Nationalgalerie und das Phänomen der beweglichen Christkindköpfe

Die Madonna von Toppertz, um 1320-30, in der Ungarischen Nationalgalerie und das Phänomen der beweglichen Christkindköpfe GYÖNGYI TÖRÖK Die Madonna von Toppertz, um 1320-30, in der Ungarischen Nationalgalerie und das Phänomen der beweglichen Christkindköpfe Die sog. Erste Madonna aus Toppertz (Toporc, Toporec), um 1320-30,

Részletesebben