I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE"

Átírás

1 I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról (Über die Gründung der christlichen Jugendvereine und Studentenbünde). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, Az evangéliumi keresztyén diákmozgalom (Die evangelische christliche Studentenbewegung). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, Mili és nagybátyja, Le Feuvre, Amy után (Mili und sein Onkel). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, A vér (Das Blut). Budapest: Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, A templomnélküli város (Stadt ohne Kirche). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, Világosság útja vagy napi táplálék keresztyén ifjak számára (Der Weg des Lichts oder die tägliche Nahrung für junge Christen). Bishop, T.B. után Budapest: Londoni Vallásos Traktátus Társulat, Ötven év Kínában (Fünfzig Jahre in China). John Griffith élete Budapest: Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Az élet reggelén (Am Morgen des Lebens). Elmélkedések a serdülő ifjúság számára. Debrecen: Hegedűs-Sándor, Afrika hősei (Afrikas Helden). A magyar ifjúság számára. (Debrecen: Hegedűs- Sándor, 1912). A nagy Heródes utódai (Die Nachkommen des Herodes des Großen). A serdülő ifjúság számára Debrecen: Hegedűs-Sándor, Gyermekek a Bibliában (Kinder in der Bibel). Biblia-magyarázatok serdülő ifjak számára Debrecen: Hegedűs-Sándor, Hogy lehetsz nagy ember? (Wie wirst du ein großer Mensch?). Debrecen: Hegedűs-Sándor, Protestáns Ifjúsági és Népkönyvtár 22. Jeruzsálem pusztulása (Die Zerstörung von Jerusalem). Debrecen: Hegedűs-Sándor, A misszió elmélete (Missionstheologie). Practica theologiai tanulmány, Theologiai magántanári vizsgálatra Pápa: Főiskolai Nyomda, Különlenyomat a Belmisszió és cura pastoralis kézikönyvéből. Rövid emlékezés a nagy reformáció négyszáz éves évfordulója alkalmából (Kurze Erinnerung aus Anlass des vierhundertsten Jahrestages der großen Reformation). Pápa: Főiskolai Nyomda,

2 Várakozás, találkozás (Erwartung und Begegnung). Adventi gondolatok. Kolozsvár: Az Út Traktátus Vállalat, Az Isten tízparancsolatja (Die zehn Gebote Gottes). Budapest: Bethánia Nyomda, Lelki próba. Imák, elmélkedések, tanácsok az úrasztalához járuló református keresztyének számára (Geistesübungen. Gebete, Andachten und Empfehlungen für das Abendmahl empfangende reformierte Christen). Budapest: Szerző A Dunamelléki Református Egyházkerület Belmissziói Bizottságáról. Ismertető füzet (Über den Ausschuss Innere Mission des reformierten Kirchendistrikts des Donaugebietes. Informationsheft). Budapest: Belmissziói Bizottság, A konfirmáció. Útmutató tervezet az úrvacsorázó református egyháztagok előkészítésének és felvételének gyakorlására (Die Konfirmation. Entwurf eines Ratgebers für die Vorbereitung und Annahme des Abendmahls der Mitglieder der reformierten Kirche). Budapest: Bagó Nyomda, Különlenyomat a Reformáció év, 3-9. számaiból; A Reformáció Könyvtára. Útmutatás a gyülekezeti fegyelmezés gyakorlására (Hinweise zur Ausübung der Disziplinierung in der Gemeinde). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Vigasztaló írás. Kis gyermek halálára (Trostschrift. Zum Tod eines kleinen Kindes). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Ágenda és konfirmációi káté. Útmutatás a konfirmációi vallás- és fogadalomtételre készülők számára (Agenda und Konfirmationskatechismus. Hinweise für sich bei der Konfirmation auf das Ablegen des Glaubensbekenntnisses Vorbereitende). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, Jézus élete (Das Leben Jesu). Tahitótfalu: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Vezérkönyv a konfirmációi oktatáshoz. Útmutató tervezet az úrvacsorázó református egyháztagok előkészítésének és felvételének gyakorlására (Leitbuch für den Konfirmandenunterricht. Entwurf eines Ratgebers für die Vorbereitung auf das Abendmahl und dessen Annahme der Mitglieder der reformierten Kirche). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, A belmisszió és cura pastoralis kézikönyve (Handbuch der Inneren Mission und Cura Pastoralis). Pápa: Főiskolai Nyomda, Korunk nagy álmodozói (Große Träumer unserer Zeit). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Konfirmációi olvasókönyv. Útmutató olvasmányok a konfirmációi vallás- és fogadástételre készülők számára (Lesebuch für Konfirmanden. Hinweise für sich bei der Konfirmation auf das Ablegen des Glaubensbekenntnisses Vorbereitende). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, Református konfirmációi káté, melyben keresztyén hitünk főbb igazsága taníttatnak (Reformierter Konfirmationskatechismus, in dem die wichtigsten Wahrheiten unseres christlichen Glaubens gelehrt werden). Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, A református gyermekmisszió (Die reformierte Kindermission). Budapest: Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje,

3 Hogyan tudhatod meg, hogy jó református vagy-e? (Wie kannst du erfahren, ob du ein guter Reformierter bist?). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, A protestantizmus lélekrajza (Seelenskizze des Protestantismus). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, A református misszió irányelvei. Különös tekintettel a magyar református egyház jelenlegi helyzetére (Richtlinien der reformierten Mission, besonders unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation der Ungarischen Reformierten Kirche). Sárospatak: Református Főiskolai Nyomda, A lelki templom. (Die seelische Kirche). Elhangzott a Kálvin-téri templomban november 8-án. Budapest: Sylvester Nyomda, A zsidó áttérők figyelmébe! (Den jüdischen Übertretenden zur Beachtung!). Budapest: Sylvester Nyomda, Isten és az atom. Morrison, J. H. után (Gott und das Atom. Nach J.H. Morrison). Budapest: Bethánia Nyomda, Lábnyom a homokban (Spuren im Sand). Budapest: Magyar Vallásos Traktátus Társaság, Karácsonyi játék 3 részben. (Weihnachsspiel in 3 Akten). Színdarab. Budapest: Sylvester Nyomda, A Budapesti Skót Misszió képekben (Die Budapester Schottische Mission in Bildern). Budapest, o.j. I.2. GEDRUCKTE ARTIKEL A spiritizmus (Der Spiritismus), Hajnal VI/4 [1899], pp , VI/5 [1899], pp Missziói mozgalmak (Missionsbewegungen), Hajnal VI/1 [1899], pp A spiritismus (Der Spiritismus), Ébresztő I/2 [1900], pp , I/3 [1900], , I/4 [1901], pp , I/6 [1901], pp A. B. Davidson, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLV/6 [1902], pp A keresztyén studens világ-szövetség konferencziája Sorőben (Weltkonferenz der christlichen Studenten in Sorö), Ébresztő II/10 [1902], pp Három konferenczia (Drei Konferenzen), Ébresztő III/2 [1902], pp Kövesd Jézust! (Folge Jesu!), Ébresztő II/5 [1902], pp Phildius Keresztély titkári jelentése az ifj. egyletek christiániai világcongressusán (Bericht des Sekretärs Phildius Keresztély auf dem christianischen Weltkongress der Jugendvereine), Ébresztő III/3 [1902], pp A britt és külföldi biblia társulat száz éves jubileumát tartja (Die britische und ausländische Bibelgesellschaft feiert ihr hundertjähriges Jubiläum), Kis Tükör XI/18 [1903], pp A londoni vallásos iratokat terjesztő társaság (Die religiöse Schriften verbreitende Londoner Gesellschaft), Kis Tükör XI/17 [1903], pp A nyári szünidő (Sommerpause), Ébresztő III/9 [1903], pp A skót reformáció (Die schottische Reformation), Ébresztő IV/3 [1903], pp

4 A vízözön (Die Sintflut), Keresztyén Népbarát [Debrecen: Magyar Biblia és Evangyéliomi Iratterjesztő Társaság, 1903], pp Az elhagyott gyermekek gondozásáról (Über die Fürsorge für verlassene Kinder), Kis Tükör XI/7 [1903], pp Biblia és az újabb felfedezések (Die Bibel und die neuesten Entdeckungen), Ébresztő III/7 [1903], pp Határozottság (Entschlossenheit), Kis Tükör XI/32 [1903], pp Sötét kép (Dunkles Bild), Keresztyén Népbarát [Debrecen: Magyar Biblia és Evangyéliomi Iratterjesztő Társaság, 1903], p. 53. Szolgaság (Knechtschaft), Ébresztő III/6 [1903], pp A keresztyén igyekezet (Das Bestreben des Christen), Olajág IV/6 [1904], pp A Kis Tükör olvasóihoz (An die Leser des Kis Tükör ), Kis Tükör XII/7 [1904], p. 49. A magyar egyetemi ifjúság figyelmébe! (Der ungarischen akademischen Jugend zur Beachtung!), Ébresztő IV/10 [1904], pp A magyar protestáns főiskolák figyelmébe (Den ungarischen protestantischen Hochschülern zur Beachtung), Kis Tükör XII/34 [1904], pp A világ legrégibb törvénykönyve (Das älteste Geschichtsbuch der Welt), Ébresztő IV/5 [1904], pp Béke az olvasónak! (Friede den Lesern!), Kis Tükör XII/47 [1904], pp Felhívás (Aufruf), Ébresztő IV/6 [1904], pp Hogyan olvassuk a Bibliát? (Wie soll man die Bibel lesen?), Kis Tükör XII/8 [1904], pp Keresztyén diákszövetség (Christliche Studentenvereinigung), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLVII/10 [1904], pp Maclean úr látogatása (Der Besuch des Herrn Maclean), Ébresztő V/2 [1904], pp Olvassuk a Bibliát! (Das Lesen der Bibel ist wichtig!), Kis Tükör xii/1 [1904], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő IV/4 [1904], pp A keresztyén szövetségek európai gyűlésének első napja és a magyar gyűlés (Erster Tag der europäischen Versammlung der christlichen Verbände und die ungarische Tagung), Kis Tükör XIII/39 [1905], pp Az ifjakhoz! (An die Jugend!), Ébresztő V/10 [1905], pp Egy ígéret (Eine Zusage), Kis Tükör XIII/37 [1905], p Felhívás magyar ker. diákokhoz! (Aufruf an die ungarischen christlichen Studenten!), Ébresztő VI/1 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő V/4 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő V/8 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Kis Tükör XIII/18 [1905], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XLVIII/ 19 [1905], pp

5 Az evangéliomi keresztyén diákmozgalom (Die evangelistische christliche Studentenbewegung), Protestáns Szemle XVIII/10 [1906], pp A zsidókról (Über die Juden), Mustármag III/5 [1906], pp Titkári jelentés (Bericht des Sekretärs), Ébresztő VI/4 [1906], pp Új kezdet (Neubeginn), Ébresztő VII/1 [1906], pp Verseny (Werrbewerb), Ébresztő VII/1 [1906], pp A Budapesti Ifjúsági Egyesületről (Über den Budapester Jugendverband), Ébresztő VIII/1 [1907], pp VIII/2 [1907], pp Adjátok meg Istennek, ami az Istené! (Gebt Gott, was Gott gehört!), Ébresztő VIII/4 [ ], pp A nagy parancs (Das große Gebot), Ébresztő VII/7 [1907], p. 1. Rómából (Aus Rom!), A Budapesti Bethlen Gábor Kör Emlékkönyve [Budapest: Hornyánszky Nyomda, 1907], pp Az imádság (Das Gebet), Ébresztő VIII/10 [1908], pp Légy az Úr szolgája mind éltig! (Diene dem Herrn, dein Leben lang!), Ébresztő VIII/9 [1908], pp Kálvin és Servet (Calvin und Servet), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap LII/13 [1909], pp Mott János és a diákok evangelizációja (János Mott und die Evangelisation der Studenten), Protestáns Szemle XXIV [1909], pp A Budapesti Skót Misszió ünnepi hete (Festwoche der Budapester Schottischen Mission), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap LIII/38 [1910], pp , LIII/39 [1910], pp A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének első nagygyűlése (Erste Großversammlung des Verbandes der Vereine Christlicher Junger Männer), Protestáns Egyházi és Iskolai Lap LIII/46 [1910], pp Hazánk és a külmisszió (Unsere Heimat und die Äußere Mission), Élet és Munka II/5 [1910], pp A Skót Misszió történetéből (Aus der Geschichte der Schottischen Mission), Élet és Munka II/6 [1910], p. 45. Első teendőink az ifjúság körül (Die wichtigsten Aufgaben in Verbindung mit der Jugend), Protestáns Szemle XXIII/10 [1911], pp A falusi lelkipásztor (Der Dorfpfarrer), Keresztyén Lelkipásztor I/1 [1915], pp. 2-3., I/2 [1915], pp. 18., I/6 [1916], pp , I/7 [1916], pp , I/8 [1916], pp , I/9 [1916], pp A vasárnapi iskolák és hazánk jövője (Die Zukunft der Sonntagsschulen und unseres Landes), Magyar Keresztyének Naptára az szökőévre [Budapest: Bethánia-Egylet, 1915], pp Temetési beszéd (Bestattungsreden), Keresztyén Lelkipásztor I/1 [1915], p. 16. A bibliaolvasás és imádkozás a lelkipásztor munkájában (Das Bibellesen und das Beten in der Arbeit des Pfarrers), Keresztyén Lelkipásztor II/2 [1916], pp A falu evangelizálása (Die Evangelisierung des Dorfes), Az Út II/1 [1916], pp , II/2 [1916], pp , II/5 [1916], pp

6 Az életerős hit (Der lebenskräftige Glaube), Keresztyén Lelkipásztor I/6 [1916], p. 98. Engedelmesség és szeretet (Gehorsam und Liebe), Keresztyén Lelkipásztor I/9 [1916], p Legyen meg a Te akaratod (Dein Wille geschehe), Keresztyén Lelkipásztor I/9 [1916], pp A bibliai elbeszélésekről (Geschichten aus der Bibel), Az Út III/5-6 [1917], pp A Biblia jelentőségéről (Über die Bedeutung der Bibel), Az Út III/9-10 [1917], pp Általános vezérfonal az egyházi énektanításhoz (Allgemeiner Leitfaden für den Gesangsunterricht in der Kirche), Az Út III/1-2 [1917], pp , III/3-4 [1917], pp , III/11-12 [1917], pp , IV/4-5 [1918], pp A keleti bölcsek ajándéka (Die Gaben der Weisen aus dem Morgenland), Keresztyén Lelkipásztor II/10 [1917], pp A múlt és mi (Die Vergangenheit und wir), Az Út III/11-12 [1917], pp Az igazi hűség (Die wahre Treue), Keresztyén Lelkipásztor II/10 [1917], p Egyházunk és a presbitérium (Unsere Kirche und das Presbyterium), Emlékkönyv a reformáció négyszázados évfordulójára [Budapest: Bethánia Egyesület, 1917], pp Elveszett Bálványok (Verloren gegangene Götzen), Az Út III/1-2 [1917], pp Ének a keresztyén egyházban (Gesang in der christlichen Kirche), Az Út III/11-12 [1917], pp Hogyan bánjunk a szektákkal? (Wie verhalten wir uns gegenüber den Sekten?), Az Út III/5-6 [1917], pp Jézus a világ világossága (Jesus, das Licht der Welt), Az Út III/9-10 [1917], pp Lelkipásztori munkánk programmja a reformáció 400-ados jubileumi évében (Programm unserer Pfarrerarbeit im Jahr des 400. Jahrestages der Reformation), Keresztyén Lelkipásztor II/4 [1917], pp Tíz beszédvázlat a reformáció 400 éves évfordulója alkalmára (Zehn Redemanuskripte aus Anlass des 400. Jahrestages der Reformation), Keresztyén Lelkipásztor II/8-9 [1917], pp Vasárnapi iskolai tanítás a reformációról (Unterricht in der Sonntagsschule über die Reformation), Az Út III/9-10 [1917], pp Mészáros János: Harangszó után (János Mészáros: Nach dem Glockenschlag), Az Út IV/9-10 [1918], pp A keresztyén Ádventje (Das Advent des Christen), Reformáció I/2 [1920], pp A közelben levő Messiás (Der nahe Messias), Reformáció I/3 [1920], pp A legnagyobb baj (Die größte Bedrängnis), Reformáció I/3 [1920], p. 1. A nő a keresztyén gyülekezetben (Die Frau in der christlichen Gemeinde), Olajág XX/8 [1920], pp A péczeli konferencia (Die Péceler Konferenz), Reformáció I/1 [1920], pp A Reformáció (Die Reformation), Reformáció I/1 [1920], pp

7 A törvény (Das Gesetz), Reformáció I/2 [1920], p. 1. Javaslat az egyházi élet megújhodására (Vorschlag zur Erneuerung des Kirchenlebens), Kálvinista Szemle I/16 [1920], pp Kényszertagok (Zwangsmitglieder), Reformáció I/4 [1920], pp Morrison Róbert, Hajnal VI/8 [1920], pp Az amerikai magyar reformátusok (Die amerikanischen ungarischen Reformierten), Bethlen Naptár [Budapest: Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt., 1921], pp A bűnös türelem (Die sträfliche Geduld), Reformáció II/5 [1921], p. 49. Az első évforduló (Der erste Jahrestag), Reformáció II/21 [1921], pp Az élet kenyere (Das Brot des Lebens), Református Igehirdető II/7 [1921], pp Az Isten aratása (Die Ernte Gottes), Reformáció II/13 [1921], pp Az Isten aratása (Die Ernte Gottes), Református Igehirdető 7 [1921], pp A konfirmáció (Die Konfirmation), Reformáció II/3 [1921], pp , II/4 [1921], pp , II/5 [1921], pp , II/6 [1921], pp , II/7 [1921], pp , II/8 [1921], pp , II/9 [1921], p A kúnhegyesi memorandum sorsa (Das Schicksal des Memorandums von Kúnhegyes), Reformáció II/20 [1921], pp A megértés titka (Das Geheimnis des Verstehens), Reformáció II/3 [1921], pp A politika (Die Politik), Reformáció II/4 [1921], pp A törvény és a kegyelem (Das Gesetz und die Gnade), Református Igehirdető II/8 [1921], pp Előmunkálatok a kúnhegyesi konferenciára (Vorarbeiten zur Konferenz in Kúnhegyes), Reformáció II/14 [1921], pp Ében Haézer, Reformáció II/18 [1921], p Esketési beszéd (Trauungsrede), Református Igehirdető II/10 [1921], pp Fegyelmezés a gyülekezetben (Disziplinierung in der Gemeinde), Reformáció II/22 [1921], pp , II/23 [1921], pp , II/24 [1921], pp , III/1 [1922], p. 5., III/2 [1922], pp , III/3 [1922], pp Id. Benkő István (István Benkő sen.), Reformáció II/1 [1921], pp Igehirdetésünk nehézségei (Die Schwierigkeiten unserer Predigt), Református Igehirdető 7 [1921], pp Látogatás Sárospatakon (Besuch in Sárospatak), Reformáció II/10 [1921], pp Miért nincs kellő hatása az evangéliumnak? (Warum hat das Evangelium nicht die richtige Wirkung?), Reformáció II/19 [1921], pp Pünkösd (Pfingsten), Reformáció II/10 [1921], pp Robertson F.V egyházi beszédei (Kirchenansprachen von F.V. Robertson), Reformáció II/4 [1921], pp Tóth Sándor: A csonka törzs jövője (Sándor Tóth: Die Zukunft des verstümmelten Stammes), Reformáció II/1 [1921], pp Új esztendő (Das neue Jahr), Reformáció II/1 [1921], p

8 Agenda, Reformáció III/18 [1922], pp A magyar episcopálisok (Die ungarischen Episkopaten), Reformáció III/18 [1922], pp III/19 [1922], pp A megújulás (Die Erneuerung), Reformáció II/1 [1922], p. 1. Amerikai vendégeink (Unsere amerikanischen Gäste), Reformáció III/17 [1922], pp A vádlottak padja (Anklagebank), Reformáció III/22 [1922], pp Az amerikai episcopalis magyar egyház (Die amerikanische episkopale ungarische Kirche), Reformáció III/7 [1922], pp , III/8 [1922], pp , III/9 [1922], pp Az egyházi tisztviselők fegyelmezése (Disziplinierung der Kirchenvertreter), Reformáció III/7 [1922], pp , III/8 [1922], pp , III/11 [1922], pp Az ORLE kérdései (Fragen der ORLE), Reformáció III/11 [1922], pp , III/12 [1922], pp Egyházunk és a szocializmus (Unsere Kirche und der Sozialismus), Reformáció III/2 [1922], pp Erdős Károly: Az én vallásom (Károly Erdős: Mein Bekenntnis), Reformáció III/8 [1922], p. 64. Feltámadt az Úr bizonnyal (Der Herr ist gewiss auferstanden), Református Igehirdető III/2 [1922], pp Ha feltámadok (Wenn ich auferstehe ), Reformáció III/8 [1922], pp Kényszeradózás (Zwangsbesteuerung), Reformáció III/17 [1922], pp Megmozdulás (Bewegung), Reformáció II/6 [1922], p. 41. Önkéntes adózás (Freiwillige Steuerzahlung), Reformáció III/18 [1922], pp Temetési beszéd (Bestattungsrede), Református Igehirdető III/6 [1922], pp A cél felé! (Dem Ziel entgegen!), Református Igehirdető IV/1 [1923], pp A fegyelem és az anyagiak (Die Disziplin und der Besitz), Reformáció IV/3 [1923], pp A gyülekezet (Die Gemeinde), Keresztyén Család III/11 [1923], pp. 1-2., III/ 12 [1923], pp. 1-2., III/15 [1923], pp. 1-3., III/16 [1923], pp. 1-2., III/24 [1923], pp. 1-2., III/27 [1923], pp A hitvallás rendeltetése (Die Aufgabe des Glaubensbekenntnisses), Reformáció IV/6 [1923], pp A karácsony és a reformáció (Weihnacht und die Reformation), Reformáció IV/12 [1923], pp A magyar episcopalisták (Die ungarischen Episkopaten), Reformáció IV/3 [1923], pp A vallásos estékről (Religiöse Vorkommnisse), Reformáció IV/4 [1923], pp A válaszúton (Auf dem Weg der Entscheidung), Református Igehirdető IV/6 [1923], pp A vasárnapi iskolák ügye (Angelegenheit der Sonntagsschulen), Reformáció IV/12 [1923], pp

9 Az angolnyelvű ref. egyházak alkotmánya (Verfassung der englischsprachigen reformierten Kirchen), Reformáció IV/5 [1923], pp , IV/6 [1923], pp , IV/7 [1923], pp IV/8 [1923], pp , IV/9 [1923], pp Az isteni sorrend (Die göttliche Reihenfolge), Reformáció IV/ [1923], pp Az újév reménysége (Die Hoffnung des Neuen Jahres), Reformáció III/23 [1923], pp Belmissziói bizottság munkarendje a gyülekezetben (Arbeitsordnung des Ausschusses für Innere Mission in der Gemeinde), Reformáció IV/9 [1923], pp Belmisszió (Die innere Mission), Reformáció IV/12 [1923], pp Dunántúl (Transdanubien), Reformáció IV/2 [1923], pp Emlékezés Victor Bernátról (Erinnerung an Bernát Victor), Reformáció IV/12 [1923], pp Felhívás (Aufruf), Lelkészegyesület XVI/24-25 [1923], p. 81.! (Halleluja), Reformáció III/23 [1923], p. 6. Iskoláink és egyházunk jövője (Die Zukunft unserer Schulen und unserer Kirche), Reformáció IV/12 [1923], pp James Macdonald, Kálvinista Szemle IV/40 [1923], pp Kérjétek az aratás Urát! (Bittet den Herrn der Ernte!), Reformáció IV/7 [1923], pp Kötelezővé tegyük-e a belmissziót? (Sollen wir die Innere Mission zur Pflicht machen?), Reformáció IV/1 [1923], pp Szemle (Rundschau), Reformáció IV/4 [1923], pp , IV/5 [1923], pp Tehertételek (Belastungen), Reformáció IV/11 [1923], pp Vezérkönyv a konfirmációi oktatáshoz (Leitbuch für den Konfirmandenunterricht), Reformáció IV/10 [1923], pp Zürich, Reformáció IV/8 [1923], pp A gégényi szabályrendelet (Die Satzung von Gégény), Reformáció V/5 [1924], pp A Parochiális Könyvtár ügye (Die Angelegenheit der parochialen Bibliothek), Reformáció V/4 [1924], pp Apró jegyzetek a Presbiteri Alliance zürichi gyűléséről (Kurznotizen über die Züricher Versammlung der Presbytialalliance), Reformáció V/5 [1924], pp A szakadás kérdéséhez (Zur Frage der Kirchenspaltung), Reformáció V/2 [1924], pp Az önkéntes adózás (Die freiwillige Steuerzahlung), Reformáció V/3 [1924], pp , V/4 [1924], pp , V/5 [1924], pp , V/6-7 [1924], pp Egy ígéret (Ein Versprechen), Keresztyén Család IV/44 [1924], p. 4. Jézus: Úr! (Jesus. Herr!), Reformáció V/6-7 [1924], pp Magyar református egyházunk helyzete (Die Situation unserer Ungarischen Reformierten Kirche), in Keresztyén Család Képes Naptára az évre [Tahitótfalu: Sylvester Nyomda, 1924], pp Mire kötelez a múlt? (Wozu verpflichtet die Vergangenheit?), Reformáció V/6-7 [1924], pp

10 Missziói feladatok a gyülekezetben (Aufgaben der Mission in der Gemeinde), Reformáció V/8 [1924], pp Missziói nevelés a gyülekezetben (Erziehung zur Mission in der Gemeinde), Reformáció V/9 [1924], pp Új reformáció és szabad egyház (Neue Reformation und freie Kirche), Reformáció V/8 [1924], pp , V/10 [1924], pp Újuljatok meg! (Erneuert euch!), Reformáció V/1 [1924], pp A belmisszió munkája (Die Arbeit der Inneren Mission), Sárospataki Református Lapok XX/30 [1925], p. 131., XX/31 [1925], pp , XX/32 [1925], pp A feltámadás hite (Der Glaube an die Auferstehung), Sárospataki Református Lapok XX/15 [1925], p. 63. A gyökeres megoldás (Die radikale Lösung), Sárospataki Református Lapok XX/43 [1925], pp A millenizmus (Der Millenarismus), Sárospataki Református Lapok XX/6 [1925], pp Az élet és halál küzdelme egyházunkban (Kampf auf Leben und Tod in unserer Kirche), Reformáció VI/6 [1925], pp Az ORLE kongresszusa (Der Kongress der ORLE), Sárospataki Református Lapok XX/33 [1925], p Belmissziói értekezlet a kecskeméti ORLE kongresszuson (Bericht über die Innere Mission auf dem Kongress der ORLE in Kecskemét), Sárospataki Református Lapok XX/36 [1925], pp Legyen meg a Te akaratod (Dein Wille geschehe), Sárospataki Református Lapok XX/1 [1925], p. 1. Nincsen olyan hét Amerikában (In Amerika gibt es keine derartige Woche), Sárospataki Református Lapok XX/29 [1925], p Prófétálj a tetemeknek és a Léleknek! (Prophezei dem Toten und dem Geist), Sárospataki Református Lapok XX/22 [1925], p. 95. Úrvacsoraosztás utáni beszéd (Unterhaltung nach der Einnehmen des Abendmahls), in Legátus prédikációk [Budapest, Soli Deo Gloria kiadás,1925], pp Visszapillantás (Rückblick), Reformáció VI/1 [1925], pp A gyermek lelki gondozása (Seelsorge für Kinder), Reformáció VI/9 [1926], pp A kovász (Der Sauerteig), Református Igehirdető VII/2 [1926], pp A lelkész mint vallástanító (Der Pfarrer als Religionslehrer), Sárospataki Református Lapok XXI/6 [1926], pp A munka (Die Arbeit), Református Igehirdető VII/8 [1926], pp A Tiszáninneni Református Egyházkerület Belmissziói Bizottságának jelentése az évről (Bericht des Ausschusses Innere Mission des reformierten Kirchendistriks rechts der Theiß), Sárospataki Református Lapok XXI/32 [1926], pp , XXI/33 [1926], pp , XXI/34 [1926], pp XXI/35 [1926], pp , XXI/36 [1926], pp Az alsózempléni egyházmegye lelkészi értekezlete (Bericht des Pfarrers der Superintendantur Alsózemplén), Sárospataki Református Lapok XXI/28 [1926], pp

11 Az első kontinentális belmissziói kongresszus Amsterdamban (Erster kontinentaler Kongress der Inneren Mission in Amsterdam), Sárospataki Református Lapok XXI/24 [1926], pp Az első találkozás a feltámadott Úrral (Die erste Begegnung mit dem wiederauferstandenen Herrn), Református Igehirdető VII/3 [1926], p Az evangelizáció (Die Evangelisation), Sárospataki Református Lapok XXI/41 [1926], p Az ORLE és a világiak (Die ORLE und die weltlich Lebenden), Sárospataki Református Lapok XXI/1 [1926], pp Az úri szent vacsoráról (Über das Heilige Abendmahl des Herrn), in Keresztyén Család Képes Naptára az évre [Tahitótfalu: Keresztyén Család Kiadó, 1926], pp Belmissziói munkarend (Arbeitsordnung der Inneren Mission), Reformáció VI/10 [1926], pp Jeruzsálem kőfalai (Die Steinmauern von Jerusalem), Református Igehirdető VII/10 [1926], pp Jézus vére jobbat beszél (Das Blut Jesus verspricht besseres), Református Igehirdető VII/9 [1926], pp Kérjetek Szentlelket! (Bittet den Heiligen Geist!), Református Igehirdető VII/5 (1926), pp Konfirmációi beszéd (Rede zur Konfirmation), Református Igehirdető VII/4 [1926], pp Lelkészi szolgálati napló (Diensttagebuch eines Pfarrers), Sárospataki Református Lapok XXI/4 [1926], p. 19. The Record of the Home and Foreign Mission Work of the United Free Church of Scotland, Theologiai Szemle II/1-2 (1926), pp Törvénytervezet egyháztagok fegyelmezéséről (Gesetzentwurf über die Disziplinierung der Kirchenmitglieder), Sárospataki Református Lapok XXI/17 [1926], pp Válasz Batta Jánosnak (Antwort an János Batta), Sárospataki Református Lapok XXI/40 [1926], pp A fundamentalisták (Die Fundamentalisten), Reformáció VII/11 (1927), pp A Heidelbergi Káté (Der Heidelberger Katechismus), in Keresztyén Család Képes Naptára az évre [Tahitótfalu: Keresztyén Család Kiadó, 1927], pp A Heidelbergi Kátéról (Über den Heidelberger Katechismus), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp A konventi belmissziói bizottság programmja (Programm des Konvents des Ausschusses Innere Mission), Reformáció VII/4 [1927], pp A külmisszió (Die Äußere Mission), Reformáció VII/10 [1927], pp A pogányokról (Über die Heiden), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp

12 A presbiteri világszövetség budapesti gyűlése (Budapester Versammlung des Weltverbandes der Presbiter), Reformáció VII/7 [1927], p. 89. Az Egyetemes Konvent belmissziói határozatai (Beschlüsse des Generalkonvents der Inneren Mission), Reformáció VII/ [1927], pp Az ének (Der Gesang), Sárospataki Református Lapok XXII/3 [1927], pp Az írásmagyarázás kérdéséhez (Zu einer Frage der Bibelerklärung), Sárospataki Református Lapok XXII/10 [1927], pp A zsidókról (Über die Juden), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Bizonyságtétel (Zeugnisablegung), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Egyházunk egysége (Die Einheit unserer Kirche), Reformáció VII/9 [1927], pp Konfirmáció és a lelkiismeret (Konfirmation und das Gewissen), Reformáció VII/5 [1927], pp Noé szivárványa (Der Regenbogen Noahs), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Nyári munka (Sommerarbeit), Reformáció VII/6 [1927], p. 81. Sámuel (Samuel), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1927], pp Válasz Farkas István szolgatársamnak! (Antwort an meinen Dienstkollegen István Farkas), Sárospataki Református Lapok XXII/16 [1927], pp Vallásos énektanítás (Religiöser Gesangunterricht), Reformáció VII/10 [1927], pp , VII/11 [1927], pp , VII/12 [1927], pp , VIII/1 [1928], pp , VIII/3 [1928], pp A belmisszió és diakonia internationalis szövetsége választmányának 1928 junius Napjain Zürichben tartott üléséről (Über die vom Juni 1928 in Zürich abgehaltene Sitzung des Gremiums des internationalen Verbandes für Innere Mission und Diakonie), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1928], pp A budapesti theologiai akadémia téli konferenciája (Winterkonferenz an der Budapester Theologischen Akademie), Sárospataki Református Lapok XXIII/4 [1928], p. 27. A diakónus-képzésről (Über die Diakonausbildung), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1928], pp A missziói törvénytervezet (Gesetzentwurf über die Mission), Reformáció VIII/5 [1928], pp , VIII/6-7 [1928], pp , VIII/9 [1928], pp A toronyépítés (Der Turmbau), Reformáció VIII/3 [1928], pp A vegyes házasság (Die Mischehe), in Egyházi Híradó Képes Naptára az ik közönséges évre [Budapest: Keresztyén Család, 1928], pp Egy közös egyháztársadalmi hetilap terve (Plan für ein gemeinsames Wochenblatt der Kirchengesellschaft), Reformáció VIII/11 [1928], pp Gyászbeszéd Radácsy György koporsójánál (Grabrede am Sarg von György Radácsy), Sárospataki Református Lapok XXIII/3 [1928], pp

13 Karácsony és újév (Weihnacht und Neujahr), Reformáció VIII/1 [1928], p. 1. Református missziói szövetség (Reformierter Missionsverband), Reformáció VIII/10 [1928], pp Törvénytervezet a magyarországi református egyház missziói munkájáról (Gesetzentwurf über die Missionsarbeit der Ungarischen Reformierten Kirche), Reformáció VIII/4 [1928], pp a misszió újéve (1929, das Neujahr der Mission), Reformáció IX/1 (1929), pp A gyermek-missziói tanfolyamok rendezéséről (Über die Ordnung der Missionslehrgänge für Kinder), Belmissziói útmutató [Budapest, Bethlen Nyomda, 1929], pp A két legnagyobb skót református egyház egyesülése (Die Vereinigung der zwei größten schottischen reformierten Kirchen), Sárospataki Református Lapok XXIV/ 25 [1929], pp Amerikai ellentétek (Amerikanische Widersprüche), Reformáció IX/4 [1929], pp Amerikai testvéreink (Unsere amerikanischen Brüder und Schwestern), Reformáció IX/1 [1929], pp A rómaiakhoz írt levél arany textusai (Die wertvollsten Texte des Briefes an die Römer), Reformáció IX/10 [1929], pp , IX/11 [1929], pp , IX/12 [1929], pp , X/1 [1930], pp A Skót Egyesült Szabad Egyház utolsó nagygyűlése (Letzte Großversammlung der Schottischen Vereinten Freien Kirche), Református Figyelő II/23 [1929], pp A történelmi kálvinizmus (Der historische Calvinismus), Reformáció IX/3 [1929], pp , IX/4 [1929], pp , IX/5 [1929], pp Az ébredés és reformáció (Die Erweckung und die Reformation), Reformáció IX/11 [1929], pp Az egyház és a belmisszió (Die Kirche und die Innere Mission), Református Figyelő II/5 [1929], p. 50. Egyházkerületünk őszi közgyűlése (Herbstversammlung unseres Kirchendistriks), Sárospataki Református Lapok XXIV/45 [1929], pp , XXIV/46 [1929], p Evangelizálás, ébredés, reformáció (Evangelisierung, Erweckung und Reformation), Reformáció IX/12 [1929], pp Gyermekmisszió református egyházunkban (Kindermission in unserer reformierten Kirche), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1929], pp Hiszek egy közönséges anyaszentegyházat (Ich glaube an eine christliche Kirche), Reformáció IX/1 [1929], pp Jónás ébredése (Die Erweckung von Jona), Reformáció IX/2 [1929], pp Józsué könyvéből (Aus dem Buch Josua), Reformáció IX/7 [1929], pp Missziói ügyek az országos zsinat második ülésszakán (Angelegenheiten der Mission im zweiten Sitzungsabschnitt der Landessynode), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda, 1929], pp

14 Missziói ügyek az országos zsinat második ülésszakán (Angelegenheiten der Mission im zweiten Sitzungsabschnitt der Landessynode), Reformáció IX/6 [1929], pp , IX/7 [1929], pp A bibliaiskola rendes anyaga az V. elemi, vagy az I. középiskolában (Ordentliches Lehrmaterial der Bibelschule in der V. Grundschulklasse oder in der I. Mittelschulklasse), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda 1930], pp A csodatevő apostolok (Die wundertätigen Apostel), Reformáció X/6 [1930], p. 89. A könyörgés (Das Flehen), Reformáció X/4 [1930], pp A krisztusi kommunizmus (Der christliche Kommunismus), Reformáció X/9 [1930], pp A missziói egyház (Die Missionskirche), Reformáció X/1 [1930], pp A tanító és a Szentírás (Der Lehrer und die Heilige Schrift), Reformáció X/12 [1930], pp , XI/ [1931], pp A templom és az élet (Die Kirche und das Leben), Reformáció X/10 [1930], pp Az egyház alkotmányáról szóló új törvénycikk és a missziói törvényjavaslat (Neue Gesetzartikel über die Verfassung der Kirche und Gesetzvorschlag über die Mission), Reformáció X/11 [1930], pp , X/12 [1930], pp Az eszmény koronája (Die Krone des Ideals), Reformáció X/11 [1930], p Az ifjúsági munka, mint egyházi feladat (Die Jugendarbeit, als Aufgabe der Kirche), Magvető X/2 [1930], pp. 2-4., X/3 [1930], pp Az országos zsinat III. ülésszaka (Dritter Sitzungsabschnitt der Landessynode), Reformáció X/ 3 [1930], pp Az örök hozsanna (Das ewige Hosianna), Reformáció X/4 [1930], pp Az özvegy papnék sorsa (Das Schicksal der Pfarrerswitwe), Reformáció X/10 [1930], pp Emlékezés Makay Lajosról (Erinnerung an Lajos Makay), Református Figyelő III/45 [1930], p Jézusnál van az igazi öröm (Bei Jesus ist die wahre Freude), Reformáció X/2 [1930], pp Lapunk missziója (Die Mission unserer Zeitschrift), Reformáció X/12 [1930], pp Szívük-lelkük egy vala (Ihr Herz und Seele waren eins), Reformáció X/7-8 [1930], pp Támada pedig félelem (Und sie begannen sich zu fürchten), Reformáció X/5 [1930], pp Útmutatás az évi munkaterv végrehajtására (Anleitung für die Durchführung des Arbeitsplanes des Jahres ), Belmissziói útmutató [Budapest: Bethlen Nyomda1930], pp A kézrátevést el ne hirtelenkedd (Sei nicht schnell beim Handauflegen), Reformáció XI/5 [1931], p. 65. A református misszió irányelvei (Richtlinien der reformierten Mission), Reformáció XI/2 [1931], pp , XI/3 [1931], pp , XI/4 [1931], pp

15 A Református Szeretet-Szövetség (Das Reformierte Liebesbündnis), Reformáció XI/7 [1931], pp Az Ige olvasása és hirdetése (Lesen und Verkünden des Bibelwortes), Reformáció XI/9 [1931], pp , XI/10 [1931], pp Az iskolafenntartás krízise (Die Krise der Unterhaltung der Schule), Reformáció XI/11 [1931], pp A zsinat után (Nach der Synode), Reformáció XI/6 (1931), pp , XI/7. [1931], pp A zsinat utolsó időszaka előtt (Vor dem letzten Zeitabschnitt der Synode), Reformáció XI/5 [1931], pp Egyházunk missziói feladatai (Die Missionsaufgaben unserer Kirche), Reformáció XI/11 [1931], p Lapunk Előfizetőihez és Barátaihoz! (An die Abonnenten und Freunde unserer Zeitschrift), Reformáció XI/12 [1931], p Mindazonáltal a Te parancsodra! (Dessen ungeachtet, auf deinen Befehl), Reformáció XI/1 [1931], p. 1. Református egyházunk és a szekták (Unsere reformierte Kirche und die Sekten ), Reformáció XI/10 [1931], p Térj vissza az Istenhez! (Kehre um zu Gott!), Reformáció XI/9 [1931], p Tiszteld az Urat a te vagyonodból (Ehre deinen Gott aus deinem Vermögen), Reformáció XI/12 [1931], p Utak a templom felé (Zur Kirche führende Wege), Református Figyelő IV/43 [1931], pp Válasz a megjegyzésre (Antwort auf die Anmerkung), Református Figyelő IV/48 [1931], pp Ábrahám szőlőskertje (Abrahams Weinberg), Református Figyelő VI/50 [1933], p A világ reformátusságának szózata (Aufruf der Reformierten der Welt), Református Figyelő VI/46 [1933], pp Ellenség a falakon belül (Der Gegner ist innerhalb der eigenen Wände), Sárospataki Református Lapok XXVIII/3 [1933], pp Jézus Krisztus valóság! (Jesus Christus, die Wahrheit!), Lelkészegyesület XXVI/ 48 [1933], pp Magatartásunk reformációja a zsidósággal szemben! (Die Reformation unseres Verhaltens gegenüber den Juden), Lelkészegyesület XXVI/42 [1933], pp Stólaváltság a gyakorlatban (Stolgebühr in der Praxis), Sárospataki Református Lapok XXVIII/9 [1933], pp A világ vége és a misszió (Das Ende der Welt und die Mission), Református Igehirdető XV/5 [1934], pp Az imádság értéke (Der Wert des Gebets), Hajnal XX/3 (1934), pp Misszionáriusképző kolonia Upper Norwood-ban (Missionarsausbildungskolonie in Upper Norwood), Hajnal XX/8 [1934], pp Teljes szeretet teljes szolgálat (Ganze Liebe - vollkommener Dienst), Hajnal XX/1 [1934], p

16 Zsidómisszió hazánkban (Die Judenmission in unserem Land), in Külmissziói jubileumi emlékkönyv [Budapest: Magyar Református Külmissziói Szövetség, 1934], pp A kereszthordozó élet (Das Kreuz tragende Leben), Igazság és Élet I/6 [1935], pp A zsidók (Die Juden), Hajnal xxi/10 [1935], pp. 4-5., XXI/11 [1935], pp. 5-6., XXI/ 12 [1935], pp. 6-7., XXII/1 [1936], pp , XXII/2 [1936], pp. 7-8., XXII/3 [1936], pp. 5-6., XXII/5 [1936], pp. 6-7., XXII/6 [1936], pp. 6-7., XXII/11 [1936], pp A zsidó világbizottság gyűlése Angliában (Versammlung des Weltrates der Juden in England), Református Élet II/30-31 [1935], p Emlékezés Herzl Tivadarról (Erinnerung an Tivadar Herzl), Hajnal XXI/6 [1935], pp A lelki templom (Die geistliche Kirche), Elhangzott a Kálvin-téri templomban november 8-án in Égő csipkebokor [Budapest: Kálvin-téri Református Egyházközség, 1937], pp A zsidók áttérésének okai (Die Gründe des Übertritts der Juden), Hajnal XXII/2 [1937], pp A zsidókérdés (Die Judenfrage), Református Élet IV/17 [1937], pp Egy új és merész ötlet a zsidókérdés megoldására (Eine neue und gewagte Idee zur Lösung der Judenfrage), Református Élet IV/25 [1937], p Látogatás Skótországban (Besuch in Schottland), in Budapesti Képes Református Naptár az közönséges évre [Budapest: Budapesti Református Egyházmegye, 1937], pp Hogyan kezdődött? (Wie fing es an?), Pro Christo XXIX/1 [1938], pp A német missziói állomások helyzete (Situation der deutschen Missionsstationen), Hajnal XXVI/4 [1940], p. 8. A százéves skót misszió (Die hundertjährige schottische Mission), in És lőn világosság [Budapest: Franklin-Társulat, 1941], pp I. 3. ARCHIVALIEN I Nicht publizierte Artikel und Vorträge, Handschriften (Ráday Sammlung und Archiv in Budapest, Box 3.) 1 Káté pályázat (Katechismusausschreibung), Párbeszéd a kálvinizmusról. (Dialog über den Calvinismus). Elhangzott a Hold utcai teremben tartott szeretetvendégségen, Jézus kérdései és más jegyzetek (Die Fragen von Jesus und andere Aufzeichnungen), Karácsony (Weihnacht), december 25. Igehirdetés terve (Plan der Predigt), július 1. 1 Es sind nur einige der Handschriften datiert, die Mehrheit ist undatiert. 288

17 Ima Halász Sándor temetésén (Gebet auf der Beerdigung von Sándor Halász), július 19. Kossuth-ünnep (Kossuth-Feier), szeptember 4. A reformáció emlékünnepén (Auf der Reformation-Gedächtnisfeier), októberében. Jézus csodái (Die Wunder von Jesus), Bibliakör, Pünkösd Péczelen (Pfingsten in Péczel), Vallásos estélyek (Religiöse Abende). Péczel, Krisztus feltámadása, mint hitünk alapja (Die Auferstehung von Christus, die Grundlage unseres Glaubens), Húsvét. Terem-avatás Kőbányán (Saaleinweihung in Kőbánya). Elhangzott május 4-én. Beszéd Péczelen (Rede in Péczel), március 24. Református egyházunk társadalmi missziója a jelenben. (Die gesellschaftliche Mission unserer reformierten Kirche in der Gegenwart.) Előadás a Budai templomban, március 25-én. Beszéd Nagypénteken (Rede am Karfreitag), Jegyzetek generális vizitáción (Aufzeichnungen über die Generalvisitation), Krisnamurtiról (Über Krisnamurti). Előadás a sárospataki tanítóképzőben, 1929-ben. A Bibliáról (Über die Bibel). Miskolc, szeptember 29. Modern szociális problémák (Aktuelle soziale Probleme). Elhangzott a Budapest- Budahegyvidéki Református Gyülekezetben, december 3-án. Internationális zsidó missziói konferencia Bécsben (Internationale Konferenz über die Judenmission in Wien) június július 2. [Feljegyzések] Hitoktatók gyűlésére (Tagung der Religionslehrer). Elhangzott Budapesten, október 1-jén. Bibliai magyarázat (Bibelerklärung). Elhangzott a Kálvin Szövetség rendezvényén, a Törekvés Kultúrházban, november 7-én. A zsidó misszióról (Über die Judenmission). Elhangzott Sopronban, november 18-án. Vereinswesen und die Äußere Mission in der Ungarischen Reformierten Kirche, für Sigmud Schulze in December A barátság (Die Freundschaft), [o.j.] A Biblia történelméből (Aus der Geschichte der Bibel), [o.j.] A Bibliáról általában (Allgemeines über die Bibel), [o.j.] A férfi és a női diakónia (Männer- und Frauendiakonie), [o.j.] A hamis sáfár (Der unzuverlässige Verwalter), [o.j.] A hit (Der Glaube). Mt 17,20, [o.j.] A hit által való megigazulás (Reinsprechung durch den Glauben). Róma 5,1-2, [o.j.] A kémek (Die Kundschafter), [o.j.] A kétféle evangelizáció (Die zwei verschiedenen Evangelisationen), [o.j.] A kiáltó szó (Das gerufene Wort). Dráma négy felvonásban, [o.j.] Aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga (Wer seine Verfehlungen verheimlichen will, dem gelingt nichts). Préd 28,13, [o.j.] 289

18 A legfőbb próféta (Der höchste Prophet), [o.j.] A magyar protestántizmus lélekrajza (Seelenskizze des ungarischen Protestantismus), [o.j.] A magyar református egyház története (Geschichte der Ungarischen Reformierten Kirche), [o.j.] A magyarországi református egyház missziói munkájának irányelvei (Richtlinien für die Missionsarbeit der Ungarischen Reformierten Kirche), [o.j.] A megszentelődés útjai (Die Wege des Heiligwerdens), [o.j.] A mindenáron való egység kísértése (Versuchung der Einheit um jeden Preis), [o.j.] A rómaiakhoz írt levél hiteles voltáról (Über die Authentizität des Briefes an die Römer), [o.j.] A sárospataki templom története (Geschichte der Kirche in Sárospatak). Előadás a keresztyén leányok nemzeti szövetségén, Sárospatakon. [o.j.] A szeretet fontossága (Die Wichtigkeit der Liebe), [o.j.] A szeretetről (Über die Liebe), [o.j.] A teremtő Isten (Der schaffende Gott). [o.j.] A világ teremtési éneke (Schöpfungsgesang der Welt). Zsolt 90,1, [o.j.] Az Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség és a hazai protestáns egyházak. (Der Evangelistische Christliche Studentenbund und die inländischen protestantischen Kirchen). Előadás a felsőszeli diákgyűlésen, [o.j.] Az ifjúság lelki gondozása falusi gyülekezetekben (Die Seelsorge der Jugend in Dorfgemeinden), [o.j.] Az ifjúság lelki gondozásáról (Über die Seelsorge der Jugend), [o.j.] Az imádkozás akadályai (Hindernisse für das Beten), [o.j.] Az Isten-ismeret lényeges volta (Das Wesentliche des Kennens Gottes), [o.j.] Az ó- és újtestamentumi gyülekezetről (Über die Gemeinden des alten und des neuen Testaments), [o.j.] A zsidó kultúra Európában (Die Kultur der Juden in Europa), [o.j.] A zsidó misszionárius személyes jelleme (Der persönliche Charakter eines jüdischen Missionars),[o.J.] Beszéd a KIE ünnepélyén a volt főrendi házban, az ifjúságról (Rede auf der KIE- Feier im früheren Herrenhaus über die Jugend), [o.j.] Beszédek (Reden). (Ján 3,16), [o.j.] Boldogok az irgalmasok (Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind). Mt 5,7, [o.j.] Bűn és ünnep (Sünde und Feier), [o.j.] Egy egységes egyházi lap terve (Plan einer einheitlichen Kirchenzeitschrift), [o.j.] Egy gyülekezet Jézus nélkül (Eine Gemeinde ohne Jesus), [o.j.] Egy ótestamentumi zarándok (Ein alttestamentlicher Pilger), [o.j.] Én vagyok az élet könyve (Ich bin das Buch des Lebens), [o.j.] Gyászbeszéd Victor Jánosné felett (Grabrede für die Frau von János Victor), [o.j.] Gyermekek a Bibliában (Kinder in der Bibel), [o.j.] Győzelmes élet útja (Der Weg des siegreichen Lebens), [o.j.] Hágár (Hagar), [o.j.] 290

19 Három ítélet (Drei Urteile). (Lk 7,1-10), [o.j.] Hogyan lehetne a munkásság többségét a nemzeti eszmének megnyerni? (Wie kann man die Mehrheit der Arbeiterschaft für den Gedanken der Nation gewinnen?) A Honszeretet pályázatán díjat nyert mű, [o.j.] Homiletikai jegyzetek (Homiletische Notizen), (o.j.) Hűség Isten iránt (Treue gegenüber Gott), [o.j.] Igazság-keresés (Die Wahrheitssuche), [o.j.] Isten szeretetének helyes realizálása (Richtige Ausführung der Liebe Gottes), [o.j.] Jákob (Jakob), [o.j.] Jegyzetek a festészetről (Notizen über die Malerei), [o.j.] Jézus és a háború (Jesus und der Krieg), [o.j.] Jézus feltámadott (Jesus ist auferstanden), [o.j.] Jézus ismertető jelei (Die Kennzeichen von Jesus), [o.j.] Jézus találkozása az emberekkel (Jesus Begegnung mit den Menschen), [o.j.] Kereszthordozás (Das Kreuztragen), [o.j.] Kis énekeskönyv (Kleines Gesangbuch), [o.j.] Knox János a skót nemzeti élet reformátoráról (Über Johannes Knox, den Reformator des schottischen nationalen Lebens), [o.j.] Konfirmációi fogadás (Konfirmationsempfang), [o.j.] Krisztus és a klassicus pogányság hősei (Christus und die Helden des klassischen Heidentums), [o.j.] Krisztus követése (Die Nachfolge Christi). Lk 9,23, [o.j.] Levél a Kálvinista Szemle szerkesztőjéhez (Schreiben an den Redakteur der Kálvinista Szemle ), [o.j.] Madagaszkár (Madagaskar), [o.j.] Megszűnt a Manna (Die eingestellte Manna), [o.j.] Melyik vallás üdvözít? (Welche Religion bringt die Rettung?), [o.j.] Memorandum a sárospataki közigazgatóhoz az ifjúság hitéletére vonatkozólag (Memorandum an den Sárospataker Verwaltungsdirektor bezüglich des Glaubenslebens der Jugend), [o.j.] Miért szükséges ismernünk a belmissziót? (Warum müssen wir die Innere Mission kennen?) [o.j.] Mire rendelte Isten Izrael népét? (Wozu wählte Gott sein Volk Israel aus?), [o.j.] Ne legyenek idegen Isteneid énelőttem (Neben mir gibt es für dich keine anderen Götter!), [o.j.] Négyszemközt a hívekkel (Unter vier Augen mit den Gläubigen). Építő beszélgetések, [o.j.] Néhány szó a keresztyénség őskoráról (Einige Worte über die Anfänge des Christentums), [o.j.] Nem félek a gonosztól (Ich habe keine Angst vor dem Teufel), Zsolt 23,4, [o.j.] Nikodémus (Nikodemus), [o.j.] Pál utazásai (Die Reisen von Paulus), [o.j.] Párbeszéd az ifjúsági egylet életéről (Dialog über das Leben des Jugendvereins), [o.j.] 291

20 Practica theologia, [o.j.] Sáfárkodásunk (Unsere Verwaltung), [o.j.] Szeretet hírnöke (Der Bote der Liebe), [o.j.] Talentumok (Talente), [o.j.] Teljesedjetek be Szentlélekkel (Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen), Ef 5,18, [o.j.] Ti vagytok a világ világosságai (Ihr seid das Licht der Welt), [o.j.] Vagy hideg, vagy hév! (Entweder kalt oder leidenschaftlich!), [o.j.] I Predigte Ráday Sammlung und Archiv in Budapest (Box 3. Num. 1-6.) I Briefe Von Forgács geschrieben: Nr Alle andere hat man ihm geschrieben. 2 Ráday Sammlung und Archiv in Budapest ( Box Nr ) I Protokolle A péczeli ev.ref. egyház közgyűlési és presbyteri gyűlési jegyzőkönyvei (Protokolle der Gemeindeversammlungen und der Presbiterversammlungen der evangelischen reformierten Kirche Péczel), III. kötet 1904 január december 4. Péczeli Református Egyház irattárában. Presbiteri jegyzőkönyv (Protokoll der Presbiterversammlungen), IV. kötet december április 2. A Péczeli Református Egyház adat-tára és naplója (Daten und Tagebuch der Péczeler Reformierten Kirche), október június, Péczeli Református Egyház irattárában. 2 Liste der wichtigsten Personen mit Brief Nummer, die in der Inneren Mission eine Rolle gespielt hatten und ihm zwischen geschrieben hatten. Albert Bereczky: Andor Enyedy: Sándor Béla Nagy: József Pongrácz: László Ravasz: Imre Révész: Jenő Sebestyén: Aladár Szabó: Aladár Szilassy: József Szalay: Géza Takaró: János Victor:

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o.

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o. Vezérfonal Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Kálvin Kiadó: Budapest, 2009. 163 o. Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70.

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD)

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) 1 A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: Földbegyökerezés és égbe fogózás A Tiszántúli

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

2.f. fond Külügyi iratok

2.f. fond Külügyi iratok 2.f. fond Külügyi iratok 1863 1950 22,38 ifm I. Külügyi bizottsági iratok 1. doboz Külföldi akciók 1907 1920 2. doboz Külföldi akciók 1921 1926 3. doboz Külföldi akciók 1927 1935 4. doboz Külföldi akciók,

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2007/3.

Könyv és Nevelés 2007/3. Könyv és Nevelés 2007/3. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Csík Tibor Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról 7 Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak

Részletesebben

TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011. patyi gábor

TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011. patyi gábor patyi gábor az elveszett paradicsom iránti romantikus vágyakozástól a fröbeli gyermekkertekig: egy nevelőintézmény keletkezésének eszmetörténeti gyökereiről Friedrich Fröbel 1840-ben alapította első gyermekkertjét.

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

eins drei vier sieben neun

eins drei vier sieben neun 1 Lerneinheit 1 Ordnen Sie das Gespräch. 2 : Nein, mein Vorname ist Peter. : Guten Tag. Mein Name ist Meier. : Moment! Ich bin Hans Meier. : Guten Tag, Herr Meier. Heißen Sie Hans Meier? t... Guten Tag.

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról?

Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Günter Twardella Wuppertal Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Megjegyzések a Heidelbergi Káté 123. feleletéhez * M elyik a második kérés? Jöjjön el a te országod. Azaz úgy igazgass

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK 1 A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Baráth Béla Levente (PhD) (Utolsó frissítés: 2010. augusztus 9.) KÖNYVEK ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK Földbegyökerezés és égbe fogózás

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Mit G. Hausmann, Auswahlbibliograhie zum Thema Juden in Bayern, Kirche + Kunst 63, 1985, 62-64

Mit G. Hausmann, Auswahlbibliograhie zum Thema Juden in Bayern, Kirche + Kunst 63, 1985, 62-64 Jutta Hausmann Életrajz: Született: 1951 1970 -- érettségi 1970-1975 -- teológiái tanulás Göttingenben, Erlangenben, Neuendettelsauban 1971-1973 -- romanisztikái tanulás Göttingenben és Erlangenben 1975

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

Publikationen von Dr. Mónika Solymár

Publikationen von Dr. Mónika Solymár Publikationen von Dr. Mónika Solymár Monographie: Wer ist Jesus Christus? Eine theologisch-didaktische Analyse der Schulbuchreihe Kursbuch Religion. (Arbeiten zur Religionspädagogik, Band 39.), Göttingen:

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Lead Partner Seminar Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Sopron, 18.04.2012 Projektänderungen / Projekt módosítások Lóránth Kinga Joint Technical Secretariat 18.04.2012 Reporting Seminar

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

2012/1. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

2012/1. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 2012/1 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Tisztelt Klubtagok! Egyesületünk az új esztendôben is igyekszik megfelelni az Önök elvárásainak: hat hangversennyel és nagy borkóstolós vacsorával várjuk majd

Részletesebben

89. fond Draskóczy László iratai. A. Draskóczy László írásai, személyes iratai. 1,35 ifm

89. fond Draskóczy László iratai. A. Draskóczy László írásai, személyes iratai. 1,35 ifm 89. fond Draskóczy László iratai 1923 1974 1,35 ifm Draskóczy László (Huszt, 1905. augusztus 31. Bp.1974. október 27.) református lelkész. Iskoláit Máramarosszigeten kezdte, itt került gimnáziumba, 1921-ben

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben