Putnok város közéleti lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Putnok város közéleti lapja"

Átírás

1 Putnok város közéleti lapja XXIII. évfolyam 6-7. szám június-július Ingyenes NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA PUTNOKON Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd! Tiéd a folyó, a part, el ne add semmiért! Tiéd ez az ország, múltja és jelene, Neked teremtette a Magyarok Istene! Tamás István encián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjét kívánták biztosítani. Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője csak január 16-án fejthette ki a magyar álláspontot, dokumentumok és térképek segítségével mutatva be a népességföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi érveket is han- ben élő magyarság túlnyomó része ismét határai közé került, ám ennek ára a háborúban való részvétel volt a fasiszta Németország oldalán. A világégést és ismételt háborús vereséget követően február 10-én írta alá Magyarország az újabb párizsi békét, amely lényegében a trianoni határokat állította vissza, semmisnek nyilvánítva a két világháború közötti területi változásokat, sőt Csehszlovákia megkapott három Pozsony környéki falut a Duna jobb partján. Forrás: MTI Városunkban június 4-én a Serényi téren lévő Turul szobornál zajlott az ünnepség. Harangszó hallatszott városszerte, az emlékezés harangszava Putnokon és az ország minden területén, majd felhangzott a Himnusz. Ezt követte Nagy Ádám szavalata, aki a putnoki költő Tamás István: Tiéd ez az ország című versét adta elő. Megemlékező beszédet mondott Forray György, a Magyarok Világszövetsége Gömöri Tagozatának Elnöke. Cseh István kanonok és Dérer Zsolt tiszteletes emlékező beszéde következett ezek után, majd a Székelyhimnusz eléneklésével fejeződött be a műsor. Ezt követően a Turul szobornál helyezték el az emlékezés koszorúit a pártok, civil szervezetek, iskolák és az egyházak képviselői. Placskó K. VÁROSI PEDAGÓGUSNAP ÉS SEMMELWEIS NAP Nem siratni, hanem ünnepelni jöttünk. Nem gyászolni, hanem értékelni azt, amit újra megleltünk, s amit alaptörvénybe is foglaltunk: a nemzeti összetartozást - kezdte ünnepi beszédét Kaposváron Kövér László, az országgyűlés elnöke a trianoni békediktátum 92. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésen. Hiszen ami a földrajzi Magyarországból elvétetett, az a szellemi Magyarországnak mindig a része maradt. Az Országgyűlés május 31-én a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét. Az erről szóló törvény kimondta: a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az első világháborút követően a béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az as párizsi békekonfer- goztatva - teljesen hatástalanul. A békefeltételeket májusában adták át a magyar delegációnak, amely ezek olvastán lemondott. A szerződést ezután Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint DrascheLázár Alfréd rendkívüli követ és megbízott június 4-én látta el kézjegyével a versailles-i Nagy Trianon kastélyban, a tiltakozás gesztusaként Benárd állva. Az aláírás percében Magyarországon megkondultak a harangok, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. A trianoni döntés sokkolta a magyar társadalmat, a két világháború közötti években az ország meghatározó külpolitikai célja lett Trianon revíziója. Magyarország az 1938-as első bécsi döntéssel visszakapta Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta déli részét, 1939-ben a Kárpátalját, 1940-ben a második bécsi döntés révén Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, majd Jugoszlávia 1941-es német megszállása után a Délvidéket. A területgyarapodások nyomán Magyarország Trianonban megállapított területe közel kétszeresére nőtt, a Kárpát-medencé- A hagyományoknak megfelelően az idén is a Péczeli iskola aulájában gyűltek össze városunk pedagógusai és az egészségügyben dolgozók június 15-én. A vendégeket házigazdaként Fónagy Istvánné igazgatóasszony köszöntötte kedves szavakkal. Az óvodások kis csoportjának fellépését követően Szaniszló Fanni, a Serényi iskola nyolcadikos tanulója énekelt népdalokat. Ezt követően Horváth Daninak, a Péczeli iskola tanulójának műsora következett, akinek énekét és szintetizátor játékát öccse, Horváth Mózes dobon kísérte. Az ünnepi műsort követően Tamás Barnabás polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta az elismeréseket. Doroginé Iklady Krisztina óvodapedagógus nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át. Az Év Pedagógusa díjban részesült Elek-Nagy Anikó óvodavezető, Nagy Ágota, a Serényi L. Ált. Iskola, és György Józsefné a Péczeli Ált. Isk. pedagógusa. Polgármesteri Dicséretben részesültek: Barabásné Galambosi Edina óvodapedagógus, Szilvási Adrienn, Fehérpataki Borbála pedagógusok, Varga Zsoltné ve- zető házi gondozó, Péter Lászlóné fizioterápiás asszisztens és Bodnár Csabáné családgondozó aszszisztens.

2 2 Gömöri Hírmondó DOROGINÉ IKLADY KRISZTINA - Mesélj magadról! - Nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy én ezt a magas kitüntetést megkaptam. Köszönetet szeretnék mondani érte Putnok város vezetésének, az ó- voda vezetőjének és helyetteseinek. Nagyon meglepődtem és jó érzéssel tölt el, hogy vezetőim így értékelik munkámat januárjában születtem Pásztón, és mivel édesapám a Pogonypusztai Gazdaság főkönyvelője volt, Pogonypusztán laktunk. Olyan családba születtem, ahol nagyapám tanító volt, édesapámnak tanári diplomája volt más diplomával együtt. Én ezt a pályát folytattam, illetve folytatja a két gyerekem is tovább. A nagyobbik lányom tanárképzőt végzett Egerben szociálpedagógia, német nyelv és irodalom szakon. A kisebbik lányom Hajdúböszörményben végzett óvónőként és elvégezte a vezetői szakot is. Én negyven éven keresztül voltam óvónő. Sátán a nevelőotthonban kezdtem a pályámat, majd átkerültem Hódoscsépányba, közben férjhez mentem. Mivel Putnokon laktunk, szerettem volna minél közelebb jönni dolgozni, így kerültem Bánrévére, majd onnan Putnokra. Itt révbe értem. Szeretem ezt a pályát és szeretem a gyerekeket. Ajánlom mindenkinek, aki számára öröm, ha egy kis gyermek fejlődését láthatja. - A pályád során nem zárkóztál el a plusz feladatoktól sem. Elláttad a gyermekvédelmi feladatokat az óvodában, a közalkalmazotti tanácsban is tevékenykedtél. Bábáskodtál az Óvodai Gyermekalapítvány születésénél, illetve sokáig segítetted az ott folyó munkát. Milyennek látod az óvónői munka megbecsülését? - Gond van a szakma elismerésével, nem kapjuk meg azt a megbecsülést, ami megilletne bennünket, holott sokat fáradozunk. Sok szempontból átvettük a család szerepét. Sajnos sok családban keveset törődnek azzal, hogy milyen körülmények között élnek. Az óvónőknek tanítóknak, tanároknak ezt az űrt is pótolni kell. Látszólag nagyon könnyű foglalkozás, mert mi csak játszunk a gyerekekkel. Erről egy idézet jutott az eszembe: Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Így azt hiszi csak játszik. De mi tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domonkos) Kivételek azért akadnak, erre példa a mi óvodánk, a városunk, mert itt a pedagógusok munkáját elismerik. Mi komoly munkát fektetünk látszólag egyszerű tevékenységekbe is, amelyekkel a gyermekek személyiségét fejleszteni tudjuk. - Mivel töltöd majd a nyugdíjas éveidet? - Szeretek kertészkedni és olvasni, amire mostanában nagyon kevés időm jutott. Kedvelem a régi írók: Jókai, Gárdonyi, Mikszáth, Csató, Herczeg Ferenc, Hemingway könyveit. Szeretnék többet olvasni tőlük és a régebbi olvasmányaimat is feleleveníteni. Jó lenne minél több időt tölteni a férjemmel és természetesen az unokákkal, nagyokat mesélni nekik, új élményeket szerezni. ELEK-NAGY ANIKÓ - Kérlek, mutasd be szakmai pályafutásodat! től dolgozom a Soldos Emília óvodában, végigjártam minden ranglétrát, így különösen tudom értékelni,becsülni intézményem, munkahelyem fontosságát! Több, mint harminc éve dolgozom ebben az óvodában, ami a szemem láttára fejlődött, szépült. Mondhatnám, rá sem lehet ismerni! Úgy érzem a megváltozott óvoda tükrözi munkám eredményét és intézményem iránti elkötelezettségemet től a kompetencia alapú óvodai nevelés, hálózatépítő bázis intézmény szerepét tölti be a Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére. Szakmai tanácsokkal látjuk el, segítjük a hozzánk tartozó környék óvodáit. Az idén szakmai nap keretében a MOE elnöke, Fábián Katalin tisztelt meg azzal, hogy felkérésemre előadást tartott a környék óvodapedagógusai, óvodavezetői részére, a törvényi, tanügy igazgatási változásokról. A fenntartó sikeres pályázatainak köszönhetően, óvodánk kívülbelül megszépült, megújult. A XXI. század elvárásainak megfelelő változások, átépítések, felújítások, óvoda- bővítés valósult meg. Ebből is látszik, milyen figyelemmel kíséri intézményeinek megújulását Putnok Város Önkormányzata. Mindezekért köszönettel tartozunk valamennyien, hiszen ezek a változások a gyermekek javát szolgálják, a szülők megelégedésére. A szakmai munka színvonalát pedig a gyermekek és szülők elégedettsége tükrözi. Óvodapedagógusaink, és az ő munkájukat segítő dajkák munkájával akkor szembesülnek, ha betekintést nyernek mindennapi életünkbe. Ezek a szervezett ünnepeink, a nyíltnapok, a kirándulások. Itt látják micsoda odaadással dolgoznak, fáradoznak az intézmény dolgozói azért, hogy minden kisgyerek jól érezze magát, s iskolára felkészült legyen, mikor elhagyja az óvodánkat. Büszke vagyok intézményemre, örülök, hogy ehhez a közösséghez tartozom, valamennyi dolgozójának munkáját nagyra értékelem. - Milyen elismerésekben részesültél már? ben Polgármesteri dicséretet, 2005-ben Putnok Város Közszolgálatáért díjat kaptam. Mindezen elismeréseket nagyon köszönöm, igen kitüntetve érzem magam, hogy munkáltatóm így értékelte eddigi erőfeszítéseimet. Az Év Pedagógusa díj egész mást jelent számomra! Még mindig hihetetlen, felfoghatatlan, nem tudom szavakba önteni, hiszen ez az igazi elismerés egy pedagógusnak, és úgy gondolom elsősorban, pedagógus vagyok. - Terveidről mit árulnál el? - Szeretném fenntartani, illetve tovább erősíteni óvodánknak a térségben kivívott, elismert szakmai szerepét. Ismernek bennünket Budapesten is, és az országban több helyen. Vannak konkrét terveim, de ezekhez elsősorban anyagi feltételek szükségesek. Szeretném, ha függetlenített gyógypedagógus működne az intézményben, mert nagyon indokolt volna ennek a státusznak a megléte az esélyegyenlőség fenntartásának érdekében is, hiszen évről évre egyre több kisgyermek jár fejlesztésre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel /BTMN/ illetve sajátos nevelési igénnyel /SNI/. De ilyen jó dolog az angol nyelv tanítása, amely jelenleg is folyik óvodánkban, illetve a zenei fejlesztés, vagy a vitamin torna. A dolgozók élnek a lehetőséggel, és a továbbképzések tapasztalatait megosztják, de ezt még hatéko nyabbá lehet tenni. A pályázatokat igyekszünk minél jobban kihasználni, a lehetőségekkel úgy élni, hogy az óvodában újat, valami innovatívat, a gyerekek számára különlegeset teremteni július 31-én lejár vezetői megbízatásom. Újra megpályáztam ezt a pozíciót, s szeretném, ha bizalmat kapnék Putnok Város Képviselő-testületétől az óvoda dolgozóitól, s nem utolsó sorban a szülői szervezettől. Hálás vagyok, hogy eddigi munkámat, törekvéseimet segítették, mert csak így, közös erővel tudtam mindezeket elérni, megvalósítani. Ha amit teszel, arra inspirál másokat, hogy többet álmodjanak, többet tanuljanak, többet tegyenek és többé váljanak, akkor vezető vagy. John Quincy Adams, az USA 6. elnöke NAGY ÁGOTA - Kérlek mutatkozzál be! - Három éves koromtól Putnokon lakom. Itt jártam általános iskolába, utána gimnáziumba. Volt osztálytársaimra, tanáraimra mindig szeretettel gondolok. Érettségi után Sárospatakon végeztem nappali tagozaton a tanítóképző főiskolán, majd pedagógusként visszakerültem Putnokra. Férjhez mentem, egy lányunk született, Szerna Ágota. Válásom után lányommal Rudolftelepre költöztünk, ahol három évig tanítottam. Szüleim támogatására szorultam minden tekintetben, - anyagilag is. Ők is pedagógusok voltak. Örültem, mikor lehetőségem nyílt visszajönni Putnokra, a diákotthonban nevelőtanárként dolgozhattam, szolgálati lakást kaptam. Lányom a második osztályt már itt kezdte, s az itteni gimnáziumban tanult tovább. Ez a középiskola sikeresen felkészítette az egye-

3 Gömöri Hírmondó 3 temi felvételire. Jogi diplomát szerzett Miskolcon,jelenleg is ott él, a Munkaügyi Központban dolgozik. Jó emlékeim vannak a diákotthonról. A pedagógus, az egészségügyis és a többi munkatársam úgy érzem hamar elfogadott, én is megszerettem őket. Az állami gondozott, a hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás nem volt könnyű, erősen edzette az ember lelkét, szorongatta a szívét. Egy tanév után a diákotthon megszűnt, bezárták. Az általános iskola akkori igazgatója, Koszta János a keleméri tagiskolába küldött dolgozni. Sok hasznos, jó tanáccsal látott el, - valamikor ő is Kelemérben élt és tanított. Pedagógiai, szakmai útravalója 22 éven át segítette munkámat. A keleméri iskola 17 éven át önálló intézményként működött, majd 5 éve újra tagiskolája lett a Serényi László Általános Iskolának. A tanulói létszám fő között mozgott. A négy évfolyam két tanulócsoportban, tehát öszszevont osztályként működik. Az elsősök együtt tanulnak a harmadikosokkal, a másodikosok a negyedikesekkel. Ez bizony nem könnyű sem a gyereknek, sem a pedagógusnak. Persze nem lehetetlen, hiszen régen voltak helyek, ahol négy osztályt is összevontak. Az iskola valamenynyi tanulója hátrányos helyzetű, 90% felett van a halmozottan hátrányos helyzetűek száma. Kolléganőmmel mindig tudásunk legjavát adva, anyai szeretettel foglalkoztunk velük. Tagiskolaként új lehetőségek tárulnak elénk. Gyerekeink felkészülnek és részt vesznek a putnoki iskola által szervezett versenyeken, vetélkedőkön, tornabemutatókon, rajzpályázatokon, kapcsolódunk évente a különféle projektekhez, témahetekhez. Úgy érzem tanulóink mindig megállták helyüket, igazgató asszonytól, kollégáktól gyakran kaptunk elismerő szavakat. Az anyaiskola vezetőinek pedagógiai, szakmai iránymutatása, segítségadása, adminisztrációs segítsége példaértékű. Köszönet érte. A tantestület, mely befogadott, elfogadott minket - jó kollektíva, nagyszerű csapat. Ha szeptembertől bezár a keleméri iskola, a tanulók mindenképp modernebb iskolába, korszerűbb szervezeti keretek közé kerülnek majd. - Mivel foglalkozol szabadidődben? - Kevés szabadidőmben szívesen kertészkedek, olvasgatok. Barátaimmal szervezünk közös programot. - Hogyan fogadtad az Év Pedagógusa díjat? - Nagyon nagy meglepetésként ért, pár pillanatig fel sem fogtam, aztán elsírtam magam. Óriási megtiszteltetésnek tartom. Köszönöm szépen. - Melyek a jövőbeni terveid, elképzeléseid? - Ha szeptembertől a Serényi iskola pedagógusa leszek szeretném a munkámat úgy ellátni, hogy az megelégedést váltson ki a gyerekek és szüleik körében. Szeretném főnökeim, munkatársaim bizalmát elnyerni. Örömmel babusgatnék egy kis unokát is már. GYÖRGY JÓZSEFNÉ SAJTÓKÖZLEMÉNY Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázati konstrukció keretében putnok város felszíni vízfolyásainak rekonstrukciója elnevezésű émop /f azonosító számú projekt megkezdése április 30. A projekt célja a prevenció, azaz az árvizek levonulását Q3% vízhozamra kialakított mederbe kell tartani és ezáltal újabb elöntéseket meg lehet akadályozni. Átfogó cél a régió gazdasági versenyképességének javítása a társadalmi különbségek mérséklése. Ez megvalósul az elöntések megszüntetésével, mivel azok Putnokon belül a legszegényebb ingatlantulajdonosokat veszélyezteti. Az elmúlt évek során különösen évben Putnok közigazgatási területén lévő vízfolyásoknál több ízben anyagi károkkal is járó kiöntések történtek. Ezek a Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon a MÁV keresztezés és a 26. sz. KM út közötti szakaszon és a Somos patak térségében történtek. A házak között húzódó vízfolyás alámosta a lakóházak alapjait, illetve kárt tettek a kertekben. Több lakó ingatlannál valószínűsíthető, hogy a házak már több kiöntést nem képesek elviselni és a lakhatási feltételek ellehetetlenülnek. Ez az amúgy is hátrányos helyzetben lévő lakosok számára elviselhetetlen terhet jelentene. A projekt keretében a Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon, amelynél elsősorban az Andrássy Dénes úton, illetve a Somos patak vízgyűjtőjén lévő Vásártér térségében történik beavatkozás. A Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon elvégzendő rekonstrukciós munkák: mederkotrás profilozással, meglévő meder burkolatok javítása, új lapburkolatok kialakítása. A Somos patakon elvégzendő munkák: mederkotrás profilozással, új lapburkolat kialakítása, zsilipakna építése. A tervezési terület Putnok belterületét és külterületének egy részét érinti. A Szörnyű-völgyi (Forrás) patak a település súlypontjában ÉD-i irányban húzódik a Sajó folyótól a Mikszáth K. utcáig, továbbá a Somos patak a befogadótól a vasútig terjedő szakaszáig. Célkitűzés a projekt megvalósítása során a Q3%-os előfordulási valószínűségű vízhozamok elvezetésére kiépíteni a Szörnyű-völgyi (Forrás) patak, valamint a Somos patak MÁV keresztezésig terjedő szakaszát, és így megvédeni a lakosságot a vízelöntésektől. A projekt elszámolható összköltsége közel 100 millió forint. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100%-a. Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth u A te pályád pályamódosítással indult, ha jól tudom. - Kazincbarcikán töltöttem a gyermekkoromat, ott jártam zeneiskolába zongora szakra. Először komoly, majd tánczenét tanultam. Elég sok fellépésünk volt, Pilinger Mihály szerettette meg velem a könnyűzenét. Amikor férjhez mentem, ide költöztünk Putnokra, és valahogy a zene kicsit abbamaradt. Kazincbarcikán női szabónak tanultam és elvégeztem a ruhaipari szakközépiskolát. Ebbe az irányba mozdultam, a 112-es szakiskolában voltam szakoktató. A gyerekeim kiskorukban gyakran voltak betegek, és úgy nem lehet oktatni hogy folyamatosan betegen vagyunk, így azt a munkát nem folytattam tovább. Telt- múlt az idő, a zene nagyon hiányzott. A párom egy alkalommal meglepett egy szintetizátorral. Ezután felelevenítettem a tanultakat, majd elmentem magán úton zenetanárhoz Kazincbarcikára, majd dzsesszzongorára Werner Tibi bácsihoz Miskolcra. Amikor már kellő tudást szereztem, szabad szellemi foglakozásúként gyerekekkel kezdtem itthon foglalkozni, zenét tanítani. Polgármester úrnak nagyon megtetszett az, amit hallott tőlem, s meggyőzött arról, hogy ezt zeneiskolai keretek között kellene folytatnom. Így íratkoztam be a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Főiskolára. Elvégeztem a szolfézs-zeneelmélet karvezetői szakot negyvennégy évesen. Párhuzamosan tanítottam és tanultam. Kőkemény volt. Éjszakába nyúló tanulásokkal 2006-ban végeztem, közben az iskolában is elkezdtem tanítani. Szeretem a munkámat, nagyon szeretem látni, hogy a gyerekek is élvezik. Néha szigorúnak kell lenni. Ebben az évben tizenkilenc tanítványom volt, mellette kamaraórák voltak és az énekkart is vezetem. - Milyen eredményeket értetek el? A Horváth Dani idén országos első helyezést ért el a II. Országos Elektroakusztikus-zenei versenyen, melyet háromévente rendeznek meg Nagykanizsán. Az első versenyen három évvel ezelőtt is indultak tanítványaim. Kovács Dalma különdíjat kapott és Farkas Timi is bejutott a döntőbe. Harmadik éve járunk Kazincbarcikára gyermek Ki Mit Tud- ra, ahol minden évben szép eredményeket értünk el. Első, második helyezéseket. - Szabadidődben mivel foglakozol? Varrogatni szoktam, hiszen ez is a szakmám, de elsősorban tehetséggondozással foglalkozom, mert itthon is felkeresnek a tanítványok, és gyakorolok velük szükség esetén. Most főként Danival foglalkoztam, a felvételijére és a versenyre készültünk. Ezen kívül a Dzsungel könyve musical zenei betanítása kitölti az időmet, ugyanis készül egy jótékonysági előadás az iskolánkban a gyerekek, a tanárok, a Daloskör tagjainak közreműködésével. Június 30-án este hatkor lesz az előadás az aulánkban, ahová mindenkit szeretettel várunk. Szeretem a kihívásokat is, amilyen a Dzsungel könyve előadás is, ahol gyerekekkel, kollegákkal dolgozunk együtt. Ez egy hatalmas kihívás. Gyermekkori álmom valósult meg a pályamódosítással. Az édesanyám, akinek gyönyörű szép hangja volt, buzdított mindig engem erre a pályára. Sajnos már nem élhette meg, hogy megszereztem a diplomámat. F. Judit

4 4 RÖVIDEN A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK VÁLTOZÁSAIRÓL 2011 évben módosításra került a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozó szabályozás az új jogszabály a 102/2011. ( VI.29.) Kormány rendelet formájában jelent meg, és igyekezett szabályozni a mozgáskorlátozottság tényéhez kapcsolódó feltételeket. A társadalom részéről nem kis kritikaként fogalmazódott meg a jogalkotók felé azaz igény, hogy a régi úgynevezett 7 pontos szakvélemény nem az igazán rászorultaknak állapít meg kedvezményt. A jogszabály módosítás alap tézise a közlekedési kedvezmény esetén a jogosultak körének pontos meghatározása, amely eddig sajnálatos módon általánosabb elemek alapján történt. A jelenlegi szabályozás konkrétan határozza meg a megállapítás feltétel rendszerét. Megkönnyítve ezzel a jogalkalmazók, és a jogosultság megállapításában részt vevők feladatát - KI IS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT? A Kormányrendelet alkalmazásában a 2. a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy: aa) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fot.) 23. (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy, ab) a 18 életévet be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (továbbiakban Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, ac) a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy. A jogosultak körének pontos meghatározása lehetőséget ad arra, hogy csak a valóban rászorult személyek éljenek ezzel a kedvezménnyel. Amennyiben nem rendelkeznek a fenti szakasz ac) pontja szerinti feltétellel, a szükséges szakvéleményt meg kell kérni. A vizsgálatnak díja nincs. A gépkocsi szerzési illetve átalakítási támogatás összege jelentősen megemelkedett, új jármű vásárlása esetén ,- Ft, míg használt jármű esetén a vételár 60% - a, de legfeljebb ,- Ft. A jármű átalakítását ,- Ft összeggel támogatja az állam. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. ( XII.11.) Korm. rendelet is módosult, meghatározza, hogy amennyiben a kérelmező nem rendelkezik az új feltételek szerinti szakvéleménnyel, azt a hatóság ( jelenleg: okmányiroda) megkéri az egészségügyi dokumentáció becsatolásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól. A hivatal 60 napon belül dönt, és addig felfüggesztésre kerül az eljárás december 31. napjáig a korábbi szakvélemény elfogadható. A jogalkotó előrelátóan kezeli a szakvéleménnyel nem rendelkezőket, és gondoskodik a hatóság általi szakvélemény beszerzéséről. A régóta szükségessé vált módosítást, és új alapjaiban részletes szabályozást elkészítve kíván a rászorulókról gondoskodni az állam. Dobos Józsefné aljegyző Gömöri Hírmondó SZINTETIZÁTOROS VIZSGAKONCERT A PÉCZELIBEN Mint minden évben, ez évben is megrendezte iskolánk szintetizátor tanszaka az év végi vizsgakoncertet. Az iskola aulája megtelt izguló növendékekkel, a fiatalokért szurkoló rokonokkal és a zenét szerető közönséggel. Talán a leginkább György Józsefné, Éva néni szorított diákjaiért. A koncerten egyaránt felléptek a kezdő - és a már nagy, profin zenélő tanulók is. Tudjuk, hogy növendékeit Éva a színpadi éneklésre is felkészíti, így nem volt számomra meglepő, hogy énekes produkciókat is hallhattunk. Egy meghívott vendég, Kostyu Imre is emelte a hangverseny színvonalát. Elképzelhető, hogy pár év múlva jóval jelesebb színpadokon tapsolhatunk neki. A délután folyamán három tanítvány többször is megmutatta tehetségét: Mikó László, Horváth Mózes és Horváth Dániel. Dani már az elmúlt esztendőkben is kitűnt hangszertudásával, nagyszerű hangjával. Ez évben egy országos versenyen első helyezést ért el. Igazi tehetség,akiről reméljük méltán hallunk majd a jövőben is. A putnoki közönség egyre több rendezvényen hallhatta az utóbbi időben játékát. György Józsefné büszke növendékeire, akik mindent elkövettek azért, hogy a közönség jól érezze magát. Sokan a legszívesebben táncra perdültek volna, ám ez egy ilyen eseményen eléggé szokatlannak tűnhetne Majd a vidámságot az elérzékenyülés váltotta fel, hisz sokunk szemébe könnycseppet varázsolt Dani, aki búcsúzott a Péczelitől. Elbúcsúzott az iskolától, megköszönve azt, hogy a tanulója lehetett, Éva nénitől, aki évek óta napi rendszerességgel felügyelte fejlődését úgy a zenében, mint az iskolai tanulmányok terén. Egy csodálatos dalt adott elő búcsúdalként, Groban s: February Song-ját, a már jól ismert magyar szöveggel - Hangokba zárva A tévében sokunk által követett tehetségkutatók zsűritagjai szokták emlegetni, hogy amikor libabőrösek lesznek egy produkciótól, az már azt jelenti, hogy ez megállja a helyét bármelyik színpadon! Én úgy érzem, nem csak én voltam libabőrös Köszönöm György Józsefné tanárnőnek, a fellépőknek, valamint a Péczelinek, hogy részese lehettem ennek a kiemelkedően színvonalas eseménynek. Bóna Istvánné

5 Gömöri Hírmondó 5 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A HOLLÓ LÁSZLÓ GALÉRIÁBAN Az idén ötödik alkalommal kapcsolódott be Putnok a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatba. Helyszín a Holló László Galéria időszakos kiállítóterme és udvara volt. A rendezvény fő szponzora a Putnok Városi Televizió. A további támogatók: Putnok Város Önkormányzata, Városi Kommunális Gondnokság, Agrarius Kft., Markovics Endre, Lezák Zoltán. Nagyon szépen köszönjük a rendezvény sikeréhez nyújtott segítségüket! A rendhagyó múzeumi program már ismerősen cseng Putnokon és környékén. Nagy öröm, hogy egyre többen látogatják a kiállításokat és élvezik az éjszakába nyúló kulturális programokat és az együtt eltöltött időt. Június 16-án szombaton reggel a piacon és a város utcáin kisbíró dobolta ki, régi hagyományokat felelevenítve a délutáni programokat. A kisbíró Balogh Gergely volt, a két hölgy kísérője Bánkúti Sándorné és Gere Miklósné. 16 órakor köszöntőbeszédet mondott Katona Pál alpolgármester úr. A kézműveseket köszöntötte és a Gömöri Népfőiskolai Egyesület tevékenységéről beszélt Balázs Istvánné az egyesület elnöke. A Tóth Ede Alkotó Kör elnöke, Tamás István bemutatta a kört és Bulláné Farkas Beáta énekművésszel elkezdett közös lemezükről beszélt, majd felkonferálta a művésznőt. A Nőklub bemutatkozásával folytatódott a délután. Csongor Lászlóné vezetésével két táncot adtak elő, az első a gömöri nevet kapta, ebből az alkalomból mutatták be először. Az Ének az esőben című táncot már korábban is előadták. Igazán jó volt látni, hogy a legidősebb táncos is milyen fiatalosan, lelkesen járta a nagy melegben. A tehetségét mindjobban megmutató Horváth Dániel következett, akit Fónagy Istvánné, a Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazagtója mutatott be. Nagyon élveztük Dani színvonalas előadását. A zenélés mellett szépen énekelt, igazán kellemes színpadi élményt nyújtott. Jelenlétével megtisztelt bennünket Tamás Barnabás országgyűlési képviselő, polgármester úr és kedves felesége, akik szintén örömmel hallgatták a tehetséges fiatal előadását. 18 órától stílust váltottunk. Bodnár Ildikó és Szurdoki Judit képzőművészek és Madarász Kathy Margit ruhatervező iparművész kiállításának ünnepélyes megnyitására került sor. Kis helytörténet: a képzőművészek szülővárosa Putnok, 13 éves korukig itt éltek. /A déd- és nagyszüleik is a városban laktak a Szurdoki és a Pácza család./ Pácza Sándor nagyapjuknak autó-motor műhelye volt a főutcán. Édesapjuk Szurdoki István kereskedő, bútorbolt vezető, akinek az 1960-as években tánczenekara is volt. Ő szaxofonon játszott és énekelt ban a Kossuth utca egy részét szanálták, ezért költözött el a család Miskolcra. E rövid családtörténet után már biztosan többen emlékeznek rájuk a városban. Kiállításukra is sokan ellátogattak az ismerősök és régi szomszédok közül. A megnyitón először Putnok Város Női Kara lépett fel Szűcs Kornél karnagy úr vezetésével. A húsz éves múlttal rendelkező kar színvonalas, vidám előadásában gyönyörködhettünk. A kiállítást és a művészeket Dr. Laczkovich Katalin főorvos aszszony, a Humán Bizottság elnöke köszöntötte. Megnyitóbeszédet Borsos István, a BAK Képzőművészeti Egyesület elnöke mondott. Először Madarász Kathy Margit művésznőt méltatta, aki Putnokon 17 évvel ezelőtt mutatkozott be férjével Madarász Gyula festőművésszel. Borsos István elnök, szobrászművész úr személyesen ismeri a Szurdoki testvérpárt, akik tagjai a Képzőművészeti Egyesületnek. A különböző művészeti stílust képviselő képzőművészekről baráti hangvételben magas színvonalú művészeti értékelést tartott. A további program az udvaron folytatódott az Irodalmi és Dalos Kör fellépésével. Szűcs Isván, a kör vezetője összefogottan beszélt a tevékenységükről, majd közel egy óra hosszán keresztül kabaré - és operett előadással szórakoztatták az érdeklődőket. Ferenc Veronika hanvai énekes musicaleket adott elő. Korábban egy kiállítás megnyitón csodálhattuk a hangját, most egy fél órán keresztül élvezhette a közönség előadását. Hatalmas sikert aratott. Mire előadásának vége lett, a Dr. Ambedkar Tanoda diavetítéses előadásához eléggé besötétedett. Derdák Tibor igazagtó úr és Hervoly Vanda szakértő a tanoda létrejöttéről és működéséről beszéltek. Ők is már 16 órától foglalkozásokat tartottak az udvaron, hoztak pingpong asztalt, csocsót, és a korongozást is kipróbálhatták az érdeklődők. Kézműves foglalkozást tartott még Francia Tímea művésztanár, valamint Hajdúné Bodrogközi Rozália bemutatta a Gömöri Népfőiskolai Egyesület tagjainak a kézimunkáit. Egész délután kürtőskalács és lángos sült a büfé kocsiban. Voltak olyan érdeklődők, akik a 22 órakor kezdődő táncházra érkeztek. Molnár Gábor a Velezd Néptánc Együttes vezetőjének irányításával először a színpadon páros táncos bemutatókat láthattunk, majd a közönség bekapcsolódott, és egy vidám táncházban érezhettük magunkat. Összegzésként elmondhatjuk, hogy mindenki találhatott kedvére való kikapcsolódást és szórakozást. Bízunk abban, hogy jövőre az ideit nem felejtve, újra lesz lehetőségünk különlegességekkel szolgálni, hiszen a környéken, egészen Miskolcig egyetlen muzeális intézmény a putnoki. Nagyon szépen köszönöm a támogatóknak, a szereplőknek, az érdeklődő közönségnek, a kollégáknak a segítségüket, hogy együtt lehettünk ezen a különleges éjszakán. Zsuponyóné Ujváry Mária a Gömöri Múzeum és a Holló László Galéria igazagtója

6 6 ELISMERÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Beszélgetés Péter Lászlónéval, a putnoki fizioterápia vezető aszisztensével - Mártika, megkérlek, hogy mutasd be magad az olvasóinknak! Ózdon születtem,szüleimmel Borsodbótán laktunk, ott nőttem fel. Putnokon 32 éve élek, 36 éves munkaviszonyom van az egészségügyben. Miskolcon a Szent Péteri Kórház Koraszülött Osztályán kezdtem dolgozni ápolónőként. Hazaköltözésem után a Putnoki hatos körzetben helyezkedtem el, ami tulajdonképpen Királdot, Putnokon a Tompa-, Serényi- és a Zsarnai utat foglalta magába akkoriban. Ennek a körzetnek nem volt állandó orvosa, így több orvossal dolgoztam együtt, többek között Szlavov, Klein, Rózsa doktorokkal és még sorolhatnám. Az Egészségház 21 éve épült, azóta itt, a fizioterápián dolgozom, közben fizioterápiás asszisztensi képesítést is szereztem ben a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Karán diplomáztam ápolás és betegellátás alapszakon. Az elmúlt években természetgyógyász tanfolyamokat végeztem reflexológia, reiki, jóga stb. terén. Jelenleg a fizioterápián dolgozom, én vagyok a vezető aszisztense és az Egészségháznak az infekció kontroll felelőse. A magánéletemről:három gyerekem született. A nagylányom angol-magyar szakos tanár, a fiam vállalkozó, s van egy gimnazista 0-dik évfolyamba járó kislányom a második házasságomból. A fiam, aki már családos ember, egy tündéri kétéves unokával is megörvendeztetett. A férjem, Péter László már nyugdíjas, a helyi Tóth Ede Alkotókör tagja. Nagy sikereket mondhat magáénak mint művész, az öko-ikonjairól híres. Kiállításai voltak már Putnokon kívül az ország más területein, és a határokon túl is. Nagyon büszke vagyok a családomra, mert mindenki megállja a helyét a saját területén! - Mióta készültél egészségügyi pályára? Gyerekkoromtól ez a szakma, illetve hivatás érdekelt. Ha találtam egy törött szárnyú madarat, vagy beteg állatot, mindig megpróbáltam meggyógyítani. Ez a hivatásszeretet a mai napig él bennem. Nem lettem kiégett, elfásult ember! - Mit gondolsz, miért te kaptad az Egészségügyi Kamara elismerését? Tulajdonképpen az ózdi kollégák javasoltak. Biztos megkérdezték a putnokiakat is, de ezt én nem tudom. Nagyon sokat segítek az ózdi kollégáknak, tagja vagyok a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának, ahol az Etikai Bizottságba is beválasztottak. - Mi a dolga ennek a bizottságnak? A betegellátás során, ha a beteg úgy érzi, hogy sérelem érte, akkor hozzánk is fordulhat panaszával. Ugyanígy a szakdolgozók is vélt, vagy valós sérelmeikkel. Ezt követően az ügyeket kivizsgáljuk, a sértettek és a tanúk meghallgatása után döntést hozunk, s meghozzuk a megfelelő szankciókat. - Sok ilyen ügyetek van? Hála Istennek nem. A tavalyi évben összesen két esetünk volt. Reméljük, hogy ebben az évben sem lesz több. - Beszélnél egy kicsit a most kapott díjadról? A Magyar Egészségügyi Kamara részesített Szakmai Díjban. Ezt az elismerést Florence Nightingale születésének az évfordulóján szokták kiosztani. Ő nagyon sokat tett az ápolás terén, a krími háborúban elért eredményeinek hatására nemcsak a brit orvosi ellátást szervezték át, de jelentősen javították a katonák elszállásolását is ban ő lett ez első olyan nő, akit a Királyi Statisztikai Társaság tagjává választottak, és később az Amerikai Statisztikai Társaság is tiszteletbeli tagjává választotta. Az ő elvei ma is érvényesek az ápoltakra: meleg, kellő táplálkozás, fény, higiénia. - Mik a további céljaid? Számomra, mint ápoló számára példamutató a Florence Nightingale-i út, szeretnék a nyomdokaiban járni. Az egészségügy továbbra is központi helyen áll nálam, ebben szeretnék maximálisan tevékenykedni, fejlesztve magamat. Minden újat bevezetni, ami előrevivő az ápolásban és a fizioterápiában. Fontos, hogy a betegek meg legyenek elégedve velem. Magas szinten szeretném végezni az infekció kontrollt az Egészségházban, hogy minél kevesebb fertőzés érje a betegeket és a betegellátást végzőket munkájuk során. A beszélgetésünk után jutott tudomásomra, hogy Mártika Polgármesteri Dicséretben is részesült. Mindkét elismeréshez lapunk nevében gratulálok, a szakmai és magánéletében további sikereket kívánok. Placskó Klára SZÍVMELENGETŐ ESEMÉNY A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN Május 20-án a Református templom felé vezető utakon ünneplőbe öltözött embereket láthattunk, idősebbeket és fiatalokat egyaránt. A gyerekek izgatottak voltak, hiszen Komfirmációra készültek. Miután elfoglaltuk helyünket a templomban, amit a szülők fehér virágokkal feldíszítettek, a felhangzó orgonaszó hangjaira a Tiszteletes úr után vonultak be a komfirmandus gyerekek 18-án. Mindegyiküket egy nála kicsit idősebb fiatal fiú, vagy leány kísért. Az igehirdetés után a Tiszteletes úr megható szavait a fiatalokhoz intézte. A fiatalokban egyre nagyobb lett az izgalom, hiszen ezek után kellett bebizonyítaniuk, hogy megtanulták a KT - t, de az izgalom elmúlt és szép sorban mindegyikük a feltett kérdésekre jól válaszolt. Fogadalomtétel, eskü, majd az első úrvacsora következett. A 18 fiatal olyan szívből mondta az esküt, hogy könnyeket csalt az idősebbek szemébe. Jó érzés volt látni a sok büszke szülőt és nagyszülőt egyaránt, ünnep volt nekik ez a mai nap. Bánkúti Sándorné

7 7 Dr. Sivákné Váncza Alexandra pszichológus válaszol FIATALKORI DOHÁNYZÁS Egy nem dohányzó ember számára mindig szomorú és elkeserítő, ha olyannal találkozik, aki cigarettával a kezében rombolja saját maga és környezete egészségét. Ha a cigarettázó pedig egészen fiatal, vagy netalán gyermekkorú, akkor egészen megdöbbentő a látvány. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermekkorban, fiatalkorban történő dohányzásra, illetve a gyermekeket, fiatalokat érő dohányfüstre. A legtöbb fiatal tinédzser kipróbálja a cigarettát. Gyakran a barátokkal eltöltött idő egyik kelléke lesz a cigaretta, amelyet ismerőseitől kap. A barátok és a testvérek befolyásán kívül nagy szerepet játszik még a szülői bíztatás, vagy tiltás is. Azok a gyerekek, akiknek a családjában, vagy baráti társaságában dohányoznak, gyakrabban válnak dohányossá. A dohányzás szimbolikus lázadásként is funkcionál, amellyel a gyermek érettségét és rátermettségét próbálja bizonyítani. S hogy mi csábítja dohányzásra a fiatalokat, mit tehetünk ellene, mint szülő, mint pedagógus? Nagyon sok szülő saját maga is dohányzik, de nem szeretné, ha gyermeke rászokna erre a káros és nem olcsó szenvedélyre. Mivel a szülő nem tud pozitív példát mutatni, ezeknél a gyerekeknél milyen prevenciós tevékenységet lehet folytatni? Milyen egészségkárosító hatása lehet a füstölgésnek? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ. Segítségemre Dr Sivákné Váncza Alexandra volt, aki Putnok két iskolájának pszichológusa. A dohányzás nem a modern kor újkeletű betegsége. Az emberiség ősidők óta füstölög különböző módokon (pl. aprított levelek, növényi részek fölhasználásával). Az azonban egyértelműen kimutatott, hogy közeledve a jelenhez, egyre inkább elterjedt és mindennapossá vált ez az egészséget károsító szokás. A legújabb kutatások szerint általános elképzelésnek tekinthetjük, hogy a stressz nagy valószínűséggel hozzájárul a dohányzás elkezdéséhez és fenntartásához. Ebből kiindulva megállapíthatjuk, hogy a dohányzás végül is a stresszel és az egyént érő negatív élményekkel való megküzdés egyik módja. A felnőtté válás során mindanynyian elsajátítunk és begyakorlunk olyan megküzdési stratégiákat, amiket szükség esetén alkalmazunk. Ezeket a stratégiákat főként a minket körülvevő személyektől (szülőktől, családtagoktól, barátoktól) úgynevezett modell és mintakövetéssel tanuljuk meg, és formáljuk sajátunkká. Azok az emberek, akik pszichésen erősebbek, többféle hatékony megküzdési móddal rendelkeznek, kevés-bé megterhelő, fenyegető számukra a mindennapi stressz, ezért kevésbé valószínű, hogy a dohányzást fogják választani megoldásként. A vizsgálatokból kiderül, hogy a férfiak inkább az unalom elűzését, az üres percek kitöltését, míg a nők inkább a negatív érzelmek csökkentését illetve a testsúlykontrollt nevezik meg a dohányzás céljának. Elmondhatjuk, hogy minél később kezd el valaki dohányozni, annál kevésbé alakul ki nikotinfüggés és annál kisebb lesz a napi cigaretta mennyiségének elfogyasztása. Ezt az állítást a fiatal serdülők szempontjából is érdemes értelmeznünk. Tehát minél fiatalabb korban találkozik valaki a dohányzással, annál nagyobb a valószínűsége a rászokásnak. Ez nem csak az általánosságban ismert egészségkárosító hatás miatt fontos, de a serdülők idegrendszerére gyakorolt hatás miatt is lényeges. Vagyis ha a fiatal dohányozni kezd, az ő idegrendszerében sokkal erősebben és könnyebb mértékben okoz sérüléseket a dohányzás, mint egy felnőtt idegrendszerében. Ezért is fontos, hogy a gyerekek ne fordulhassanak a cigaretta felé. De ha mégis? Ennek több oka is lehet. Nagyon sok családban láthatjuk, hogy az egyik, de rosszabb esetben mindkét szülő dohányzik. Ekkor meglehetősen nehéz a fiatalt jobb útra bírni, hiszen a mindennapokban folyamatosan szembesül a dohányzással, és mondhatni követendő példaként látja a szüleit. Ilyen esetekben, ha a szülő szeretné, hogy a gyermeke ne dohányozzon, először a saját háza táján kellene rendet tenni, vagyis erőt venni magán és önként, csoportos formában, vagy orvosi segítséggel leszokni a füstölgő szenvedélyéről. Amíg a szülő továbbra is dohányzik, ne várja, hogy a gyermeke esetleg másként tesz majd, ez csak a legritkább esetekben szokott előfordulni. A serdülőkori dohányzás természetesen azokban a családokban is előfordul, ahol a szülőknek nincs kapcsolatuk a cigarettával. Ennek okai a következők lehetnek. A dohányzás (az alkohol és a drog mellett) a leginkább nyilvánvaló módja a társadalmi szabályok elleni lázadásnak, jelképe az újdonság keresésének, és az egyik leginkább alkalmazott tevékenység a társak, barátok közötti státusz megteremtésének, a csoporthoz való tartozás kifejezésének. A dohányzás a fiatalok körében egyfajta közösségi program (de a felnőttek körében is gyakori). Ha a csoportban egy-két személy dohányzik, a többiek is nagyobb késztetést éreznek a füstölgésre. A csoportban való dohányzás egyik formája, amikor a fiatal behódol a többiek akaratának és nyomás hatására (pl. körbekínálás révén) cigaretta után nyúl. Előfordulhat azonban az is, hogy a dohányzással a kamasz főként a dohányzó személyhez szeretne hasonlítani, legyen az családtagja, barátja de akár egy vágyott popsztár vagy televíziós személyiség, netán celeb. Az iskolának és a szülőknek közösen, (fontos hogy több irányból ugyanazt sugalljuk) egyaránt szerepet kell vállalniuk a dohányzás ellenes küzdelemben. Fontos, hogy a fiatalok egyértelmű felvilágosítást kapjanak a dohányzás káros hatásairól (pl. légúti megbetegedések, szív- és érrendszeri problémák stb.) de a korábban ismertetett stressz elleni küzdelemben is fontos, hogy az iskola és a szülők olyan megküzdési stratégiákat, alternatívákat (pl. sport, művészetek) javasoljanak és tanítsanak, hogy a kamaszok a stressz és a negatív érzelmek földolgozásához és csökkentéséhez ne a dohányzást válasszák. Ha a szülő személyesen, vagy mások elmondásából értesül arról, hogy gyermeke kipróbálta, netán rendszeresen (baráti társaságban) használja a cigarettát, akkor elkezdődhet egyfajta küzdelem. Azok a szülők, akik nem dohányoznak, nagyobb munícióval vághatnak bele a csatába (így az esély is nagyobb a pozitív kimenetelre), míg azok, akik önmaguk is dohányoznak, sajnos az a tapasztalatom, nagyon kevés eséllyel tudják meggyőzni csemetéjüket arról, hogy ne dohányozzanak. Ezek a szülők olykor megpróbálják vasszigorral rábírni gyermeküket a helyes irányra, ez azonban nem hatékony, hiszen az első adandó alkalommal, ha szülő nincs jelen, ők is a füstölgők táborába lépnek. Mindezen információk birtokában, minden nehézséggel együtt is meg kell próbálnunk a felnövekvő generációt eléggé magabiztosnak és a hétköznapi stresszt jól kezelő felnőttekké nevelnünk, mert így van esélyük, hogy boldogok legyenek és egészséges életet éljenek. Deczkiné Horváth Ilona

8 8 ISMÉT LENGYELORSZÁGBAN Az idén ismét sor került a lengyel-magyar cserediák programra május 24-től 27-ig.Harmincnégy diák és hat kísérő nevelő indult Lengyelországba, Nowy Zmigródba. Az iskolánál már nagyon vártak bennünket. Finom ebédet kaptunk, ezután megtudhattuk, hogy mely lengyel családokhoz kerülünk. Mindenki kedves és figyelmes családokhoz került. A szállás elfoglalását követően átadtuk az ajándékainkat, ismerkedtünk az új környezettel. Később visszavittek bennünket a művelődési házba, ahol egy műsorral kedveskedtek nekünk. Ebben volt tánc, amiben a legkisebbektől a legnagyobbakig szerepeltek, majd zenés műsor következett. Ezáltal megismertük a lengyel zenéket és táncokat. A műsor végeztével mindenki hazaindult a saját lengyelével. Minket, pár nyolcadikost elvittek a pizzériába, ami az ottani fiataloknak kedvelt szórakozó helye. Itt már egész jól összebarátkoztunk. (Én, személyesen nagyon boldog voltam, hogy sok közös van bennem, és a barátaim lengyelei között, mert mindanynyian ugyanannak a futball klubnak szurkolunk.) A pizza elfogyasztása után mindenki elindult haza. Másnap reggel, a családdal való reggeli után az iskolánál találkoztunk. Innen két busszal indultunk úti célunk felé, a KÁR- PÁTOK TRÓJÁJA turisztikai központba. Ez egy olyan múzeum, ahol feltárták, s rekonstruálták a kő- és bronzkorban ott lévő kis település házait, a falut körülvevő erődítés rendszert. A mozi teremben egy érdekes filmet is láthattunk,amely segítségével visszarepülhettünk az időben a régi korokba. Ugyanitt a játékokat kedvelőknek ki lehetett próbálni az íj lövészetet. Délután a közeli kiránduló helyükön sportversenyeket szerveztek számunkra, a modellezők elhozták legféltettebb kincseiket is, s bemutatták nekünk. Még lovaglásra is lehetőség nyílott. Másnap egy hosszabb kiránduláson vettünk részt. Egy szabadtéri múzeumban végigkövethettük a kőolaj kitermelésének a folyamatát a legkezdetlegesebb kutak megtekintésétől a számítógépes vezérlésű, több ezer méterre lehatoló fúrótornyokig. Ezt követően elvittek minket egy híres lengyel írónő gyönyörű állapotban megmaradt házához, ahol betekintést nyertünk életébe. Legutolsó állomásunk egy vár romjainál volt. Mivel ez egy domb tetején állt, feljutásunk kalandos volt az erdőben. Kövek, és gyökerek tették olykor nehézzé, és néha mulatságossá az utat. Mikor felértünk, körbe vezettek minket, és elmondták a vár történetét. Balassy Bálint családjáé volt egykor. A korábban itt járt magyarok nemzeti szalaggal díszített koszorút helyeztek az oldalára. Gyönyörű volt a kilátás a vár falairól, láthattuk azt a hegyvonulatot is, ahol a régi Magyarország határa húzódott. Még egy kicsit fényképeztük a várat, a tájat, s egymást. A vár közelében egy természeti ritkaságot mutattak meg nekünk. A buszról leszállva mintha óriások országába érkeztünk volna, hatalmas sziklarengetegbe találtuk magunkat. Állítólag a jégkorszak maradványai voltak az itt maradt sziklák, amelyeken zerge módjára szökdeltünk. Visszatérve Nowy Zmigródba a vacsora után még sétáltunk. Ekkor történt, hogy az úton egy riadt kis állat rohant felénk. (A mai napig nem tudjuk biztosan, milyen állat is lehetett) amitől én személy szerint úgy megijedtem, hogy majdnem valakinek a nyakába ugrottam. A negyedik nap programjáról a családok gondoskodtak. Először reggeli,után elvittek templomba, vallásos család lévén. Hazaérkezés után úgy döntöttünk, hogy meglátogatjuk az egyik lengyel diákot. Azt mondták nekünk, nincs messze, maximum 10 perc séta, de ennek ellenére már 40 perce gyalogoltunk, és még mindig nem értük el célunkat. Na, sebaj, egy egészségügyi séta sosem árt. Megérkeztünk, nagyon fáradtan, a hazafelé vezető gyaloglásra nem is bírtunk gondolni, ezért hívtuk a szülőket, s eljöttek értünk autóval. Még sosem örültem annyira az autó előnyeinek, mint akkor. Megérkezés után közös ebéd volt a nagycsaláddal, szülőkkel, és nagyszülőkkel./erre gyakori, hogy több generáció együtt lakik a hatalmas házaikban./ Következett az elválás pillanata. Elbúcsúztam a családtól, ami kicsit szomorú volt, mert ez alatt a 4 nap alatt nagyon közel kerültünk egymáshoz. Az iskolához érve elköszöntünk más lengyel diákoktól is, és nem tudtuk visszatartani az elválás könnyeit. Személy szerint nagyon megszerettem a lengyelemet, Olát, és társaim lengyeleit, Maciekot, Kubát, és Nicolát. Ola megígérte, hogy jövőre találkozunk. Ezzel a mondattal búcsúzott el tőlem. Majd jövőre folytatódik Sokan egyetértünk azzal, hogy ez az út sok élménnyel gazdagított minket, s habár mi jövőre már a gimnázium padjait koptatjuk, akkor is szívesen térünk viszsza általános iskolánkba, hogy fogadhassuk lengyel barátainkat. Megköszönöm társaim nevében nevelőinknek, hogy megszervezték számunkra ezt az

9 9 utat, s elkísértek bennünket Lengyelországba: Fónagy Istvánnénak, Markovicsné Demeter Edinának, Egerszegi Mártának, Pokóné Lődi Mariannak, Kövér Gergelynek, Szendreyné Váraljai Dianának. Köszönöm Putnok Város Önkormányzatának, hogy biztosította a minket szállító busznak és az utasbiztosításnak a költségeit. Kívánom, hogy még sok résztvevője lehessen a jövőben ennek a programnak, s barátokra találjanak Lengyelországban. Magyar Janka SÜVEGES IMRE - EGY KIHALÓFÉLBEN LÉVŐ FOGLALKOZÁS ŐRZŐJE Hogy mennyire érdekes emberek élnek közöttünk, arra talán az egyik legjobb bizonyíték Süveges Imre, aki ugyan a vasútnál dolgozott főállásban és onnan ment nyugdíjba, de máig hű ahhoz a munkához, amit már 11 éves korától gyakorol: a pásztorkodáshoz. Gyűjti ezzel a ritka szakmával kapcsolatos tárgyakat, a pásztorbotokat, amelyek elkészítéséhez maga is ért, terelő kutyák betanításával is foglalkozik, érdeklődik a rovásírás iránt és mellesleg nagyon sok pásztornótát ismer. - Hogyan lett pásztor? - Olyan helyre születtem, ahol ennek múltja van. Amikor én Hajdúnánáson világra jöttem, még a születésnél bába segített. Édesapám csak bizonyos ideig volt pásztor, de ez a rövid időszak elég volt arra, hogy én a pásztorkodást megszeressem. Nagyapáméknál volt 340 juh, ló, pulyka, liba, kacsa. Egyszerűen jószágszerető ember lettem. Tanyasi iskolába jártam, ahol egy tanító tanította összevonva az 1-8. osztályt. És mit csinál a tanyasi gyerek? Hét évesen elmentem bojtárnak, azaz pásztorsegédnek. - Konkrétan milyen tárgyakat gyűjtött össze? - A pásztorsággal kapcsolatosan mindent gyűjtök. Próbálom megmenteni őket. - mutatja és kongatja a különféle csengőket, kolompokat, szerszámokat. - A gyűjtemény 194 darabból áll, vannak darabok az 1800-as évekből is. Valamikor híres volt a csákvári kolomp, a böszörményi csengő. Hódosi Gyula edelényi kisiparos kolompjai, a kecskeméti kolompok, a jósvafői, osváti kolompok. A mintái, az alakja alapján lehet megkülönböztetni őket, a vidék jellege adta meg a szerszám stílusát. Egy jó csengő ára egy anyajuh bárányával együtt volt. Egy csengőt most 40 ezer Ft áron számolok. Vásárokon lehet is kapni, de nem biztos, hogy jó minőségű. - Milyen egy jó minőségű csengő? - Egy jó csengő addig szól, míg egy igaz magyar asszony és egy igaz magyar ember összekoccintja a poharát és megissza a borát, ami igazi szőlőből van - és már csendíti is az egyiket, amely tényleg sokáig zeng. - Manapság talál még magának munkát a pásztorember? - Hát igen, az a probléma, hogy nagyon kevés a lehetőség, oda kell menni, ahol a gulya van. A helyzetet az is mutatja, hogy valamikor Hajdúnánáson 24 gulya volt. Nincs terület a pásztorkodáshoz, a villanypásztorok terjedése és az, hogy meghatározzák a gazdáknak a tartható állatok darabszámát, mindez csökkenti a munkalehetőséget. Vannak családi vállalkozások, de csak ott érdemes juhászt tartani, ahol legalább 400 juh van. Régen reggel kihajtottuk a jószágot, és egyik nap az egyik, másik nap a másik háztól adták az ennivalót, húsvétkor a szárazbabot és egyebet. Én mostanság jobban már marhával foglalkozom, nem juhval, vagyis gulyás vagyok. Április közepe körül hajtjuk ki a gulyát György napja környékén, és hóhullásig kinn vagyunk velük a szabadban. A csordás a marhákat reggel fél hatkor kihajtotta és este vissza. A kondás a disznókat terelgette ami manapság már egyáltalán nincsen. A juhász a juhval kinn volt őszig. Majd Imre a hangulat erősítésére megfújja a kürtjét, mondván: - Így jelzett a gulyás, a kondás, mind másként fújta. Csak az csinálja, aki szereti ezt a munkát. Mesélek valamit. Egyszer kihajtottam reggel a nyájat, 97 db-os csordát, és egyszerre két tehén kezdett elleni. Hát én 11 évesen rásegítettem, a karikás ostorral húztam ki a borjút a tehénből. Azt mondtam, soha nem leszek más, csak pásztor. Nyáron iskola után és iskola mellett is bojtárkodtam. Este kellett tanulni, felmondani a tanítónak a leckét. A hatvanas években gyerekfejjel is mindig volt pénz a zsebemben, bementem a boltba, és vettem egy üdítőt vagy egy sört magamnak, mert a melegben a bojtárgyereknek ez is megengedett volt. Engem tiszteltek a faluban. Oda jutottam, büszke voltam arra, hogy fiatalon a magam gazdája lettem. Jöttem este egy csokor szamócával, Juli néni vagy Mari néni már várt a kapuban és adott morván kalácsot a szamócáért. A morván nagy kerek kalács volt, amit kemencében sütöttek és túróval volt töltve. Sokszor lagziba is készítettek ilyet, gyakran mazsola, meggy volt benne. Nagyobb fejjel az égadta világon mindent megcsináltam. A harmadik ember voltam a rátában - 18 ember között - akikkel együtt kaszáltam. Próbáltam mindig egyenes ember maradni, arra vigyáztam, hogy a számat hazugság el ne hagyja. F. Judit

10 10 VÉGET ÉRT A TANÉV A putnoki oktatási intézmények a 2011/2012-es tanévet sikeresen zárták. Működésükhöz az anyagi feltételeket az önkormányzat biztosította. A két általános iskola január elsejétől kerül állami fenntartás alá, az óvoda önkormányzati igazgatás alatt marad. Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is közöljük az iskolák legsikeresebb tanulóinak névsorát: PÉCZELI ISKOLA 1.a Fecsku Boglárka, Katona Eliza, Kónya Mirabella, Koren Dorka, Molnár Erik, Tóth Panna 1.b Füzék Dzsesszika, Rigó Réka, Solcz Boglárka, Szert Balázs 2.a Szűcs Ákos 2.b Béres Boglárka, Deme Zalán, Dorogi Vivien, Kovács Zoé Katalin, Marin Nikoletta, Molnár Hanna, Pokó Kincső Réka, Schweiczer Patrik, Vadnai Virág, Varga Dávid 2.c Bene Vivien, Gulyás Dániel, Lőrincz Márk 3.a Csikász Zsófia, Javora Dorka, Kovács Boglárka, Németh Nikolett 3.b Bodnár Csaba, Gulyás Klaudia, Tóth Klaudia 4.a Juhász Patrik 4.b Bodon Szabolcs, Kótai Bernadett, Laposán Medárd, Ráki Liliána, Rigó Szabolcs, Sólyom Tamás, Szabó Kriszta 4.c Gál Vencel, Győr Georgina, Simon Árpád, Tamás Bettina 5.a Pokó Csenge, Szalka Nóra 6.b Fecsku Éva, Simon Magdolna 7.a Javora Petra 8.b Deczki Bíbor, Kónya Viktor, Magyar Janka Nyolc éven keresztül kitűnő bizonyítványáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért Polgármesteri Dicséretet kapott: Kónya Viktor. Az Országos Elektroakusztikai- és Szintetizátoros Verseny IV. korcsoportjában elért első helyezéséért Polgármesteri Dicséretet kapott: Horváth Dániel. SERÉNYI ISKOLA KIEMELKEDŐ SZORGALMÁÉRT KÖNYVET ÉS OKLEVE- LET KAPOTT: 1.b Svecz László Patrik 2.a Barabás Zoltán 3.b Hajdú Bence PÉLDAMUTATÓ MAGATARTÁSÁÉRT ÉS KIEMELKEDŐ SZORGALMÁÉRT KÖNYVET ÉS OKLEVELET KAPOTT: 1.a Balogh Kitti, Bartók Brigitta, Ivancsó Patrik, Kótai Margaréta, Poprádi Kitti Mariann, Tóth Fanni 1.b Koszta Levente, Kozár Fanni, Lukács Patrik Attila, Molnár Dorottya, Papp Zoé, Vasas Viktória 2.a Antal Eszter, Dérer Csongor, Farkas Dóra, Fehér Armand Krisztofer, Horváth Patrik, Marinov Lili 2.b Elek Dóra, Szemere Gabriella 3.a Kasza Adél, Kiszely Dávid, Kovács Botond Jutocsa, Mátyás Fanni, Reményi Vivien 3.b Buszán Szonja, Dérer Nándor József, Forray Georgina Zsuzsanna, Hacsi Bernadett, Ruszó Boglárka Kelemér: Vrastyák Bianka Veronika 4.b Apró Anna, Béni Márk, Drótos Ramóna Szerén, Fehér Dominik Florentin, Lakatos Laura, Serfőző Balázs Botond 5.b Bartók-Balog Péter, 6.b Nagy Krisztián Márk, Patvaros Dézi Beatrix, Pécsi Máté, Tóth Hanna 7.b Fehér Mirtill Bettina, Reznek Katalin 8.b Fábián Bence László, Frecskó Tamás, Lőrincz Dalma, Nagy Fruzsina, Ráki Viktória, Susányi Helga, Váradi Réka 8 ÉVEN ÁT TANÚSÍTOTT KITŰNŐ TANULMÁNYI ERED- MÉNYÉÉRT ÉS PÉLDAMUTATÓ MAGATARTÁSÁÉRT KÖNYVET ÉS OKLEVELET KAPOTT: Fábián Bence László, Nagy Fruzsina, Ráki Viktória Gömöri Hírmondó Kiadja:Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft Putnok, Rákóczi út 2. Felelős kiadó: Szendrei Júlia - Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője Fotó: Putnok Városi Televízió HUISSN Főszerkesztő: Egerszegi Márta A szerkesztőbizottsági tagok: Darnyi Béla (tiszteletbeli szerkesztőségi tag), Deczkiné Horváth Ilona, Fábián Judit, Placskó Klára, Szakonyi Zsolt Szedés, tördelés, nyomda: Printer-Partner Kft Sajópálfala, Szabadság u. 20. Tel.: / Az óvodások szerepléssel zárták a tanévet

11 TORNABEMUTATÓ június 9-én nagyszabású rendezvénynek adott otthont Városi Sportcsarnokunk. Telt ház előtt került sor a Serényi László Általános Iskola hagyományos tornabemutatójára, ahol az intézmény emelt szintű testnevelés képzésben részesülő tanulói mellett a környező iskolák csoportjai is bemutatkozhattak. A bemutató tradicionálisan kétévente kerül megrendezésre. A tavalyi utáni ismétléssel a végzős 8. évfolyam előtt tisztelgett az iskolavezetés és a tantestület. - Az emelt szintű képzés 12 éve alatt mostani nyolcadikos tagozatosaink a legjobban teljesítettek, nem csak versenysportágainkban, de a különböző tanórán kívüli sporttevékenységekben is. magyarázza Markovicsné Demeter Edina igazgatónő. Ezek a gyerekek elismerésül mindenképpen megérdemlik, hogy nagy nyilvánosság előtt is bemutassuk őket és méltóképpen búcsúzzunk tőlük. Emellett iskolánk partneri jobbot is nyújtott a bemutatóval a Péczeli ÁMK és a környék alapfokú oktatási intézményei felé, hiszen 4 iskola is meghívást és lehetőséget kapott a vendégszereplésre. Természetesen a rendezvény alkalmával bemutatkoznak majd az iskolánkban tanórán kívüli foglalkozások keretein belül működő csoportok is. Zsúfolásig megtelt lelátók előtt kerülhetett sor a köszöntőre, ezt követően pedig alsós és felsős diákok vehették birtokukba a küzdőteret. A Serényi alakulatai 8 formációval léphettek 11 a nagyérdemű elé, változatos repertoárt kínálva a tapsért cserébe. Elismerésből nem is volt hiány, a különböző produkciókat hangos ovációval és vastapssal értékelte a publikum. Idén is a kéziszeres gyakorlatok mellett a talajtorna és a szekrényugrás vitte a prímet, de a zenés, táncos előadások is sikert arattak. Különleges csemegének számított az akrobatikus rock and roll és karate bemutató, de a bánrévei, keleméri, serényfalvai csoportok és a Péczeli ÁMK alakulatai is varázsoltak az arénában. Utolsó fellépőként az ünnepelt 8. évfolyam legjobbjai léphettek porondra, pörgős produkcióval zárva a gyakorlatok sorát, majd a publikum előtt név szerint is bemutatásra kerültek a diákok országos helyezett megyei bajnokokkal, kiváló képességű atlétákkal, labdarúgókkal, kézilabdázókkal, küzdősportolókkal a sorukban. - Óriási, amit ezek a gyerekek a 8 év során véghezvittek - mondja boldogan Magyar Andrásné igazgatóhelyettes. Kimagaslóan teljesítettek a versenysportágainkban, megállták helyüket a tanulásban és olyan értékekkel lettek gazdagabbak mint az akaraterő, a tisztelet, a sportszerűség vagy a sportszeretet. Biztos vagyok abban, hogy a magyar társadalom hasznos és megbecsült tagokkal bővül majd középiskolai éveik után. Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki elsősorban iskolánk testnevelőinek Bendéné Tóth Erikának, Sápi Józsefnek, Koszta Péternek, Zimányi Adriánnak, Szakonyi Zsoltnak, vezetőjének Markovicsné Demeter Edinának, az egész tantestületnek, felkészítőknek, gyerekeknek, szülőknek és mindazoknak akik részt vállaltak ennek a nagyszerű bemutatónak a megszervezésében és lebonyolításában. A rendezvény utolsó felvonását a zárókép adta, melyet a közelgő londoni ötkarikás játékok ihlették. Az élőkép az összefogást jelképezte, nagyszerű látványt nyújtva a hálás közönségnek, prezentálva sport varázslatos erejét. Koszta Péter Szakonyi Zsolt Kitűnően teljesített a PVSE sakkcsapata a márciusban befejeződött megyei I. osztályú bajnokságban. A pontvadászat végére a gárda a képzeletbeli dobogó 2. helyére léphetett fel, alig lemaradva a bajnok Miskolci Kisbocsok együttesétől. A jól megérdemelt ezüstérmek átadására ünnepélyes keretek közözz június 8-án került sor középiskolánk ebédlőjében. A csapat 6 győzelemmel és mindössze 1 döntetlenül veretlenül zárta az évadot 64%-os teljesítményt produkálva. Az eredménnyel természetesen elégetett Magyar István a szakosztály elnöke is. - Óriási fegyvertény, hogy csapatbajnoki mérkőzésen 3 éve veretlen a gárda. Vezetőként EZÜSTÉRMES A SAKKCSAPAT ez volt az első teljes évadom, nagyon örülök ennek a helyezésnek. Az együttes kiegyensú- lyozott produkciót nyújtott, a 7 mérkőzés alatt jól szerepeltek ifistáink és új játékosaink is szépen termelték a pontokat, gondolok itt Surányi Gyulára és Gaál Miklósra. Köszönet a városvezetésnek és mindenkinek, aki ennek a nagyszerű sikernek az elérésében szerepet vállalt. A csapat háza táján természetesen a bajnoki ezüst után sem áll meg az élet, egyéni versenyeken való részvétellel készülnek majd a csapattagok a nyár folyamán, de a szakvezetés nagy hangsúlyt fordít az elkövetkezendő időszakban az utánpótlásképzésre is. Szeptember végétől újra zajlanak az edzések a Tóth Ede Művelődési Házban, ahová minden érdeklődőt szeretettel vár a vezetőség korhatár nélkül. Szakonyi Zsolt

12 12 BAJNOKCSAPAT 2011/2012 Ezen feliratú pólókban tetszeleghettek felnőtt csapatunk labdarúgói június 2-án a PVSE- Tura bajnoki mérkőzés után a nagyérdemű előtt, mely vastapssal jutalmazta a Koszta legénység évi produkcióját. A tény, hogy a gárda megnyerte az NB III. Mátra csoportjának pontvadászatát, s ez már a bajnokság zárása előtt több fordulóval - Ez az aranyérem az egész városé - mondja boldogan Tamás Barnabás polgármester, országgyűlési képviselő. A bajnoki cím óriási dolog, játékos, edző, szponzor, szakvezető és szurkoló közös öszszefogásának eredménye. Úgy vélem, Putnokon ezzel a titulussal újra sporttörténelmet írt a város és örülök, hogy ennek városvezetőként részese lehettem. nyilvánvalóvá vált, de az ünneplésre a megfelelő alkalmat az utolsó hazai szolgáltatta. Hab a tortán, hogy a Tura elleni rangadó magabiztos putnoki sikerrel zárult, így valóságos fiestává teljesedett ki a bajnokavató. Dicsőségben és pezsgőben egyaránt fürödhetett Koszta Péter mester és alakulata, megköszönve a szurkolók egész éves biztatását, maximálisan kiérdemelve az éljenzést és az elismerést. A hivatalos éremátadásra június 20- án ünnepélyes keretek között a Városháza dísztermében került sor. A ceremóniára az MLSZ- től érkezett vendégek mellett természetesen törzsszurkolók, szponzorok, a klub szakmai vezetésének tagjai, önkormányzati képviselők is meghívást kaptak. A helyi média nyilvánossága előtt zajló díjátadó fénypontját az aranyérmek kiosztása jelentette. Egymás után vonulhattak ki labdarúgóink a jól megérdemelt medálokért, de jutott a kitüntetésekből a klub irányítóinak, a városvezetés fanatikus szurkolóinak, a csapat segítőinek és természetesen városunk első emberének is. - Hasonlóképpen érzek én is - csatlakozik az előtte szólóhoz Negrutz Ágoston a PVSE elnöke. Azt hiszem a csapat semmivel sem hálálhatta volna meg jobban a városvezetés és támogatóink bizalmát, mint ezzel a bajnoki címmel. Köszönjük a putnoki önkormányzat és szponzoraink segítségét, amit a következő évadban egy szinttel magasabban is igyekszünk majd meghálálni. - Én is úgy gondolom, hogy ehhez az eredményhez elsődleges volt a város támogatása - vélekedik Koszta Péter edző. Külön öröm számunkra, hogy a csapat a vezetésem alatt nagyszerű sportsikerekkel öregbíthette Putnok hírnevét. Köszönöm a város és szakosztály vezetésének, a szurkolóknak, az MLSZ jelenlévő képviselőinek a gratulációt, szakmai munkám elismerése jóleső érzéssel tölt el. Végül köszönet játékosaimnak is, úgy érzem igazi egységként funkcionált a gárda, vitathatatlanul a mezőny legjobb csapata nyerte a trófeát, amit remélem bizonyíthatunk majd az NB II-ben is. Szakonyi Zsolt A Péczeli iskola felső tagozatos diákjai lerótták tiszteletüket az I. Világháborús emlékmműnél

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv Verseny helyszíne, időpontja:miskolc Tábori László futófolyosó 0..0. Korcsoport :U Csapat neve: Eger B Kiss Domonkos 00. Kiss András 00. Horváth Kristóf 00. Jancsik Petra 00. Kiss Virág 00.0 Kormos Bence

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Tanulmányi terület: 01-4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Budapest XXI. kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Országos Régiós Felmérő Verseny 2014. február 1. Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda Versenybíróság

Országos Régiós Felmérő Verseny 2014. február 1. Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda Versenybíróság Elnök: Kovács Ottó Titkár: Hölcz Péter Iroda: Ragány Szilvia Telegdy Zoltán Indító: Fridrich László Stílus: Fridrich László, Kovács Ottó Időmérő: Vezető: Dr. Fázold Ádám 1. Szabó Emese 2. Fridrich Ákos

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

CSAPAT DÍJAZOTTAK ORSZÁGOS BAJNOKI CÍMET NYERT CSAPATOK

CSAPAT DÍJAZOTTAK ORSZÁGOS BAJNOKI CÍMET NYERT CSAPATOK CSAPAT DÍJAZOTTAK ORSZÁGOS BAJNOKI CÍMET NYERT CSAPATOK SPORTÁG ATLÉTIKA MISI SC VERSENY (hazai) KORCS. VERSENYSZÁM VERSENYZŐ EDZŐ Ügyességi CSB OB Junior 110 m gát csapat Pál Robin Tompa Zalán Hricz Ádám

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben