Putnok város közéleti lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Putnok város közéleti lapja"

Átírás

1 Putnok város közéleti lapja XXIII. évfolyam 6-7. szám június-július Ingyenes NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA PUTNOKON Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd! Tiéd a folyó, a part, el ne add semmiért! Tiéd ez az ország, múltja és jelene, Neked teremtette a Magyarok Istene! Tamás István encián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjét kívánták biztosítani. Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője csak január 16-án fejthette ki a magyar álláspontot, dokumentumok és térképek segítségével mutatva be a népességföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi érveket is han- ben élő magyarság túlnyomó része ismét határai közé került, ám ennek ára a háborúban való részvétel volt a fasiszta Németország oldalán. A világégést és ismételt háborús vereséget követően február 10-én írta alá Magyarország az újabb párizsi békét, amely lényegében a trianoni határokat állította vissza, semmisnek nyilvánítva a két világháború közötti területi változásokat, sőt Csehszlovákia megkapott három Pozsony környéki falut a Duna jobb partján. Forrás: MTI Városunkban június 4-én a Serényi téren lévő Turul szobornál zajlott az ünnepség. Harangszó hallatszott városszerte, az emlékezés harangszava Putnokon és az ország minden területén, majd felhangzott a Himnusz. Ezt követte Nagy Ádám szavalata, aki a putnoki költő Tamás István: Tiéd ez az ország című versét adta elő. Megemlékező beszédet mondott Forray György, a Magyarok Világszövetsége Gömöri Tagozatának Elnöke. Cseh István kanonok és Dérer Zsolt tiszteletes emlékező beszéde következett ezek után, majd a Székelyhimnusz eléneklésével fejeződött be a műsor. Ezt követően a Turul szobornál helyezték el az emlékezés koszorúit a pártok, civil szervezetek, iskolák és az egyházak képviselői. Placskó K. VÁROSI PEDAGÓGUSNAP ÉS SEMMELWEIS NAP Nem siratni, hanem ünnepelni jöttünk. Nem gyászolni, hanem értékelni azt, amit újra megleltünk, s amit alaptörvénybe is foglaltunk: a nemzeti összetartozást - kezdte ünnepi beszédét Kaposváron Kövér László, az országgyűlés elnöke a trianoni békediktátum 92. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésen. Hiszen ami a földrajzi Magyarországból elvétetett, az a szellemi Magyarországnak mindig a része maradt. Az Országgyűlés május 31-én a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét. Az erről szóló törvény kimondta: a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az első világháborút követően a béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az as párizsi békekonfer- goztatva - teljesen hatástalanul. A békefeltételeket májusában adták át a magyar delegációnak, amely ezek olvastán lemondott. A szerződést ezután Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint DrascheLázár Alfréd rendkívüli követ és megbízott június 4-én látta el kézjegyével a versailles-i Nagy Trianon kastélyban, a tiltakozás gesztusaként Benárd állva. Az aláírás percében Magyarországon megkondultak a harangok, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. A trianoni döntés sokkolta a magyar társadalmat, a két világháború közötti években az ország meghatározó külpolitikai célja lett Trianon revíziója. Magyarország az 1938-as első bécsi döntéssel visszakapta Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta déli részét, 1939-ben a Kárpátalját, 1940-ben a második bécsi döntés révén Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, majd Jugoszlávia 1941-es német megszállása után a Délvidéket. A területgyarapodások nyomán Magyarország Trianonban megállapított területe közel kétszeresére nőtt, a Kárpát-medencé- A hagyományoknak megfelelően az idén is a Péczeli iskola aulájában gyűltek össze városunk pedagógusai és az egészségügyben dolgozók június 15-én. A vendégeket házigazdaként Fónagy Istvánné igazgatóasszony köszöntötte kedves szavakkal. Az óvodások kis csoportjának fellépését követően Szaniszló Fanni, a Serényi iskola nyolcadikos tanulója énekelt népdalokat. Ezt követően Horváth Daninak, a Péczeli iskola tanulójának műsora következett, akinek énekét és szintetizátor játékát öccse, Horváth Mózes dobon kísérte. Az ünnepi műsort követően Tamás Barnabás polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta az elismeréseket. Doroginé Iklady Krisztina óvodapedagógus nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át. Az Év Pedagógusa díjban részesült Elek-Nagy Anikó óvodavezető, Nagy Ágota, a Serényi L. Ált. Iskola, és György Józsefné a Péczeli Ált. Isk. pedagógusa. Polgármesteri Dicséretben részesültek: Barabásné Galambosi Edina óvodapedagógus, Szilvási Adrienn, Fehérpataki Borbála pedagógusok, Varga Zsoltné ve- zető házi gondozó, Péter Lászlóné fizioterápiás asszisztens és Bodnár Csabáné családgondozó aszszisztens.

2 2 Gömöri Hírmondó DOROGINÉ IKLADY KRISZTINA - Mesélj magadról! - Nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy én ezt a magas kitüntetést megkaptam. Köszönetet szeretnék mondani érte Putnok város vezetésének, az ó- voda vezetőjének és helyetteseinek. Nagyon meglepődtem és jó érzéssel tölt el, hogy vezetőim így értékelik munkámat januárjában születtem Pásztón, és mivel édesapám a Pogonypusztai Gazdaság főkönyvelője volt, Pogonypusztán laktunk. Olyan családba születtem, ahol nagyapám tanító volt, édesapámnak tanári diplomája volt más diplomával együtt. Én ezt a pályát folytattam, illetve folytatja a két gyerekem is tovább. A nagyobbik lányom tanárképzőt végzett Egerben szociálpedagógia, német nyelv és irodalom szakon. A kisebbik lányom Hajdúböszörményben végzett óvónőként és elvégezte a vezetői szakot is. Én negyven éven keresztül voltam óvónő. Sátán a nevelőotthonban kezdtem a pályámat, majd átkerültem Hódoscsépányba, közben férjhez mentem. Mivel Putnokon laktunk, szerettem volna minél közelebb jönni dolgozni, így kerültem Bánrévére, majd onnan Putnokra. Itt révbe értem. Szeretem ezt a pályát és szeretem a gyerekeket. Ajánlom mindenkinek, aki számára öröm, ha egy kis gyermek fejlődését láthatja. - A pályád során nem zárkóztál el a plusz feladatoktól sem. Elláttad a gyermekvédelmi feladatokat az óvodában, a közalkalmazotti tanácsban is tevékenykedtél. Bábáskodtál az Óvodai Gyermekalapítvány születésénél, illetve sokáig segítetted az ott folyó munkát. Milyennek látod az óvónői munka megbecsülését? - Gond van a szakma elismerésével, nem kapjuk meg azt a megbecsülést, ami megilletne bennünket, holott sokat fáradozunk. Sok szempontból átvettük a család szerepét. Sajnos sok családban keveset törődnek azzal, hogy milyen körülmények között élnek. Az óvónőknek tanítóknak, tanároknak ezt az űrt is pótolni kell. Látszólag nagyon könnyű foglalkozás, mert mi csak játszunk a gyerekekkel. Erről egy idézet jutott az eszembe: Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Így azt hiszi csak játszik. De mi tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domonkos) Kivételek azért akadnak, erre példa a mi óvodánk, a városunk, mert itt a pedagógusok munkáját elismerik. Mi komoly munkát fektetünk látszólag egyszerű tevékenységekbe is, amelyekkel a gyermekek személyiségét fejleszteni tudjuk. - Mivel töltöd majd a nyugdíjas éveidet? - Szeretek kertészkedni és olvasni, amire mostanában nagyon kevés időm jutott. Kedvelem a régi írók: Jókai, Gárdonyi, Mikszáth, Csató, Herczeg Ferenc, Hemingway könyveit. Szeretnék többet olvasni tőlük és a régebbi olvasmányaimat is feleleveníteni. Jó lenne minél több időt tölteni a férjemmel és természetesen az unokákkal, nagyokat mesélni nekik, új élményeket szerezni. ELEK-NAGY ANIKÓ - Kérlek, mutasd be szakmai pályafutásodat! től dolgozom a Soldos Emília óvodában, végigjártam minden ranglétrát, így különösen tudom értékelni,becsülni intézményem, munkahelyem fontosságát! Több, mint harminc éve dolgozom ebben az óvodában, ami a szemem láttára fejlődött, szépült. Mondhatnám, rá sem lehet ismerni! Úgy érzem a megváltozott óvoda tükrözi munkám eredményét és intézményem iránti elkötelezettségemet től a kompetencia alapú óvodai nevelés, hálózatépítő bázis intézmény szerepét tölti be a Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére. Szakmai tanácsokkal látjuk el, segítjük a hozzánk tartozó környék óvodáit. Az idén szakmai nap keretében a MOE elnöke, Fábián Katalin tisztelt meg azzal, hogy felkérésemre előadást tartott a környék óvodapedagógusai, óvodavezetői részére, a törvényi, tanügy igazgatási változásokról. A fenntartó sikeres pályázatainak köszönhetően, óvodánk kívülbelül megszépült, megújult. A XXI. század elvárásainak megfelelő változások, átépítések, felújítások, óvoda- bővítés valósult meg. Ebből is látszik, milyen figyelemmel kíséri intézményeinek megújulását Putnok Város Önkormányzata. Mindezekért köszönettel tartozunk valamennyien, hiszen ezek a változások a gyermekek javát szolgálják, a szülők megelégedésére. A szakmai munka színvonalát pedig a gyermekek és szülők elégedettsége tükrözi. Óvodapedagógusaink, és az ő munkájukat segítő dajkák munkájával akkor szembesülnek, ha betekintést nyernek mindennapi életünkbe. Ezek a szervezett ünnepeink, a nyíltnapok, a kirándulások. Itt látják micsoda odaadással dolgoznak, fáradoznak az intézmény dolgozói azért, hogy minden kisgyerek jól érezze magát, s iskolára felkészült legyen, mikor elhagyja az óvodánkat. Büszke vagyok intézményemre, örülök, hogy ehhez a közösséghez tartozom, valamennyi dolgozójának munkáját nagyra értékelem. - Milyen elismerésekben részesültél már? ben Polgármesteri dicséretet, 2005-ben Putnok Város Közszolgálatáért díjat kaptam. Mindezen elismeréseket nagyon köszönöm, igen kitüntetve érzem magam, hogy munkáltatóm így értékelte eddigi erőfeszítéseimet. Az Év Pedagógusa díj egész mást jelent számomra! Még mindig hihetetlen, felfoghatatlan, nem tudom szavakba önteni, hiszen ez az igazi elismerés egy pedagógusnak, és úgy gondolom elsősorban, pedagógus vagyok. - Terveidről mit árulnál el? - Szeretném fenntartani, illetve tovább erősíteni óvodánknak a térségben kivívott, elismert szakmai szerepét. Ismernek bennünket Budapesten is, és az országban több helyen. Vannak konkrét terveim, de ezekhez elsősorban anyagi feltételek szükségesek. Szeretném, ha függetlenített gyógypedagógus működne az intézményben, mert nagyon indokolt volna ennek a státusznak a megléte az esélyegyenlőség fenntartásának érdekében is, hiszen évről évre egyre több kisgyermek jár fejlesztésre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel /BTMN/ illetve sajátos nevelési igénnyel /SNI/. De ilyen jó dolog az angol nyelv tanítása, amely jelenleg is folyik óvodánkban, illetve a zenei fejlesztés, vagy a vitamin torna. A dolgozók élnek a lehetőséggel, és a továbbképzések tapasztalatait megosztják, de ezt még hatéko nyabbá lehet tenni. A pályázatokat igyekszünk minél jobban kihasználni, a lehetőségekkel úgy élni, hogy az óvodában újat, valami innovatívat, a gyerekek számára különlegeset teremteni július 31-én lejár vezetői megbízatásom. Újra megpályáztam ezt a pozíciót, s szeretném, ha bizalmat kapnék Putnok Város Képviselő-testületétől az óvoda dolgozóitól, s nem utolsó sorban a szülői szervezettől. Hálás vagyok, hogy eddigi munkámat, törekvéseimet segítették, mert csak így, közös erővel tudtam mindezeket elérni, megvalósítani. Ha amit teszel, arra inspirál másokat, hogy többet álmodjanak, többet tanuljanak, többet tegyenek és többé váljanak, akkor vezető vagy. John Quincy Adams, az USA 6. elnöke NAGY ÁGOTA - Kérlek mutatkozzál be! - Három éves koromtól Putnokon lakom. Itt jártam általános iskolába, utána gimnáziumba. Volt osztálytársaimra, tanáraimra mindig szeretettel gondolok. Érettségi után Sárospatakon végeztem nappali tagozaton a tanítóképző főiskolán, majd pedagógusként visszakerültem Putnokra. Férjhez mentem, egy lányunk született, Szerna Ágota. Válásom után lányommal Rudolftelepre költöztünk, ahol három évig tanítottam. Szüleim támogatására szorultam minden tekintetben, - anyagilag is. Ők is pedagógusok voltak. Örültem, mikor lehetőségem nyílt visszajönni Putnokra, a diákotthonban nevelőtanárként dolgozhattam, szolgálati lakást kaptam. Lányom a második osztályt már itt kezdte, s az itteni gimnáziumban tanult tovább. Ez a középiskola sikeresen felkészítette az egye-

3 Gömöri Hírmondó 3 temi felvételire. Jogi diplomát szerzett Miskolcon,jelenleg is ott él, a Munkaügyi Központban dolgozik. Jó emlékeim vannak a diákotthonról. A pedagógus, az egészségügyis és a többi munkatársam úgy érzem hamar elfogadott, én is megszerettem őket. Az állami gondozott, a hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás nem volt könnyű, erősen edzette az ember lelkét, szorongatta a szívét. Egy tanév után a diákotthon megszűnt, bezárták. Az általános iskola akkori igazgatója, Koszta János a keleméri tagiskolába küldött dolgozni. Sok hasznos, jó tanáccsal látott el, - valamikor ő is Kelemérben élt és tanított. Pedagógiai, szakmai útravalója 22 éven át segítette munkámat. A keleméri iskola 17 éven át önálló intézményként működött, majd 5 éve újra tagiskolája lett a Serényi László Általános Iskolának. A tanulói létszám fő között mozgott. A négy évfolyam két tanulócsoportban, tehát öszszevont osztályként működik. Az elsősök együtt tanulnak a harmadikosokkal, a másodikosok a negyedikesekkel. Ez bizony nem könnyű sem a gyereknek, sem a pedagógusnak. Persze nem lehetetlen, hiszen régen voltak helyek, ahol négy osztályt is összevontak. Az iskola valamenynyi tanulója hátrányos helyzetű, 90% felett van a halmozottan hátrányos helyzetűek száma. Kolléganőmmel mindig tudásunk legjavát adva, anyai szeretettel foglalkoztunk velük. Tagiskolaként új lehetőségek tárulnak elénk. Gyerekeink felkészülnek és részt vesznek a putnoki iskola által szervezett versenyeken, vetélkedőkön, tornabemutatókon, rajzpályázatokon, kapcsolódunk évente a különféle projektekhez, témahetekhez. Úgy érzem tanulóink mindig megállták helyüket, igazgató asszonytól, kollégáktól gyakran kaptunk elismerő szavakat. Az anyaiskola vezetőinek pedagógiai, szakmai iránymutatása, segítségadása, adminisztrációs segítsége példaértékű. Köszönet érte. A tantestület, mely befogadott, elfogadott minket - jó kollektíva, nagyszerű csapat. Ha szeptembertől bezár a keleméri iskola, a tanulók mindenképp modernebb iskolába, korszerűbb szervezeti keretek közé kerülnek majd. - Mivel foglalkozol szabadidődben? - Kevés szabadidőmben szívesen kertészkedek, olvasgatok. Barátaimmal szervezünk közös programot. - Hogyan fogadtad az Év Pedagógusa díjat? - Nagyon nagy meglepetésként ért, pár pillanatig fel sem fogtam, aztán elsírtam magam. Óriási megtiszteltetésnek tartom. Köszönöm szépen. - Melyek a jövőbeni terveid, elképzeléseid? - Ha szeptembertől a Serényi iskola pedagógusa leszek szeretném a munkámat úgy ellátni, hogy az megelégedést váltson ki a gyerekek és szüleik körében. Szeretném főnökeim, munkatársaim bizalmát elnyerni. Örömmel babusgatnék egy kis unokát is már. GYÖRGY JÓZSEFNÉ SAJTÓKÖZLEMÉNY Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázati konstrukció keretében putnok város felszíni vízfolyásainak rekonstrukciója elnevezésű émop /f azonosító számú projekt megkezdése április 30. A projekt célja a prevenció, azaz az árvizek levonulását Q3% vízhozamra kialakított mederbe kell tartani és ezáltal újabb elöntéseket meg lehet akadályozni. Átfogó cél a régió gazdasági versenyképességének javítása a társadalmi különbségek mérséklése. Ez megvalósul az elöntések megszüntetésével, mivel azok Putnokon belül a legszegényebb ingatlantulajdonosokat veszélyezteti. Az elmúlt évek során különösen évben Putnok közigazgatási területén lévő vízfolyásoknál több ízben anyagi károkkal is járó kiöntések történtek. Ezek a Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon a MÁV keresztezés és a 26. sz. KM út közötti szakaszon és a Somos patak térségében történtek. A házak között húzódó vízfolyás alámosta a lakóházak alapjait, illetve kárt tettek a kertekben. Több lakó ingatlannál valószínűsíthető, hogy a házak már több kiöntést nem képesek elviselni és a lakhatási feltételek ellehetetlenülnek. Ez az amúgy is hátrányos helyzetben lévő lakosok számára elviselhetetlen terhet jelentene. A projekt keretében a Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon, amelynél elsősorban az Andrássy Dénes úton, illetve a Somos patak vízgyűjtőjén lévő Vásártér térségében történik beavatkozás. A Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon elvégzendő rekonstrukciós munkák: mederkotrás profilozással, meglévő meder burkolatok javítása, új lapburkolatok kialakítása. A Somos patakon elvégzendő munkák: mederkotrás profilozással, új lapburkolat kialakítása, zsilipakna építése. A tervezési terület Putnok belterületét és külterületének egy részét érinti. A Szörnyű-völgyi (Forrás) patak a település súlypontjában ÉD-i irányban húzódik a Sajó folyótól a Mikszáth K. utcáig, továbbá a Somos patak a befogadótól a vasútig terjedő szakaszáig. Célkitűzés a projekt megvalósítása során a Q3%-os előfordulási valószínűségű vízhozamok elvezetésére kiépíteni a Szörnyű-völgyi (Forrás) patak, valamint a Somos patak MÁV keresztezésig terjedő szakaszát, és így megvédeni a lakosságot a vízelöntésektől. A projekt elszámolható összköltsége közel 100 millió forint. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100%-a. Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth u A te pályád pályamódosítással indult, ha jól tudom. - Kazincbarcikán töltöttem a gyermekkoromat, ott jártam zeneiskolába zongora szakra. Először komoly, majd tánczenét tanultam. Elég sok fellépésünk volt, Pilinger Mihály szerettette meg velem a könnyűzenét. Amikor férjhez mentem, ide költöztünk Putnokra, és valahogy a zene kicsit abbamaradt. Kazincbarcikán női szabónak tanultam és elvégeztem a ruhaipari szakközépiskolát. Ebbe az irányba mozdultam, a 112-es szakiskolában voltam szakoktató. A gyerekeim kiskorukban gyakran voltak betegek, és úgy nem lehet oktatni hogy folyamatosan betegen vagyunk, így azt a munkát nem folytattam tovább. Telt- múlt az idő, a zene nagyon hiányzott. A párom egy alkalommal meglepett egy szintetizátorral. Ezután felelevenítettem a tanultakat, majd elmentem magán úton zenetanárhoz Kazincbarcikára, majd dzsesszzongorára Werner Tibi bácsihoz Miskolcra. Amikor már kellő tudást szereztem, szabad szellemi foglakozásúként gyerekekkel kezdtem itthon foglalkozni, zenét tanítani. Polgármester úrnak nagyon megtetszett az, amit hallott tőlem, s meggyőzött arról, hogy ezt zeneiskolai keretek között kellene folytatnom. Így íratkoztam be a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Főiskolára. Elvégeztem a szolfézs-zeneelmélet karvezetői szakot negyvennégy évesen. Párhuzamosan tanítottam és tanultam. Kőkemény volt. Éjszakába nyúló tanulásokkal 2006-ban végeztem, közben az iskolában is elkezdtem tanítani. Szeretem a munkámat, nagyon szeretem látni, hogy a gyerekek is élvezik. Néha szigorúnak kell lenni. Ebben az évben tizenkilenc tanítványom volt, mellette kamaraórák voltak és az énekkart is vezetem. - Milyen eredményeket értetek el? A Horváth Dani idén országos első helyezést ért el a II. Országos Elektroakusztikus-zenei versenyen, melyet háromévente rendeznek meg Nagykanizsán. Az első versenyen három évvel ezelőtt is indultak tanítványaim. Kovács Dalma különdíjat kapott és Farkas Timi is bejutott a döntőbe. Harmadik éve járunk Kazincbarcikára gyermek Ki Mit Tud- ra, ahol minden évben szép eredményeket értünk el. Első, második helyezéseket. - Szabadidődben mivel foglakozol? Varrogatni szoktam, hiszen ez is a szakmám, de elsősorban tehetséggondozással foglalkozom, mert itthon is felkeresnek a tanítványok, és gyakorolok velük szükség esetén. Most főként Danival foglalkoztam, a felvételijére és a versenyre készültünk. Ezen kívül a Dzsungel könyve musical zenei betanítása kitölti az időmet, ugyanis készül egy jótékonysági előadás az iskolánkban a gyerekek, a tanárok, a Daloskör tagjainak közreműködésével. Június 30-án este hatkor lesz az előadás az aulánkban, ahová mindenkit szeretettel várunk. Szeretem a kihívásokat is, amilyen a Dzsungel könyve előadás is, ahol gyerekekkel, kollegákkal dolgozunk együtt. Ez egy hatalmas kihívás. Gyermekkori álmom valósult meg a pályamódosítással. Az édesanyám, akinek gyönyörű szép hangja volt, buzdított mindig engem erre a pályára. Sajnos már nem élhette meg, hogy megszereztem a diplomámat. F. Judit

4 4 RÖVIDEN A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK VÁLTOZÁSAIRÓL 2011 évben módosításra került a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozó szabályozás az új jogszabály a 102/2011. ( VI.29.) Kormány rendelet formájában jelent meg, és igyekezett szabályozni a mozgáskorlátozottság tényéhez kapcsolódó feltételeket. A társadalom részéről nem kis kritikaként fogalmazódott meg a jogalkotók felé azaz igény, hogy a régi úgynevezett 7 pontos szakvélemény nem az igazán rászorultaknak állapít meg kedvezményt. A jogszabály módosítás alap tézise a közlekedési kedvezmény esetén a jogosultak körének pontos meghatározása, amely eddig sajnálatos módon általánosabb elemek alapján történt. A jelenlegi szabályozás konkrétan határozza meg a megállapítás feltétel rendszerét. Megkönnyítve ezzel a jogalkalmazók, és a jogosultság megállapításában részt vevők feladatát - KI IS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT? A Kormányrendelet alkalmazásában a 2. a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy: aa) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fot.) 23. (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy, ab) a 18 életévet be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (továbbiakban Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, ac) a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy. A jogosultak körének pontos meghatározása lehetőséget ad arra, hogy csak a valóban rászorult személyek éljenek ezzel a kedvezménnyel. Amennyiben nem rendelkeznek a fenti szakasz ac) pontja szerinti feltétellel, a szükséges szakvéleményt meg kell kérni. A vizsgálatnak díja nincs. A gépkocsi szerzési illetve átalakítási támogatás összege jelentősen megemelkedett, új jármű vásárlása esetén ,- Ft, míg használt jármű esetén a vételár 60% - a, de legfeljebb ,- Ft. A jármű átalakítását ,- Ft összeggel támogatja az állam. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. ( XII.11.) Korm. rendelet is módosult, meghatározza, hogy amennyiben a kérelmező nem rendelkezik az új feltételek szerinti szakvéleménnyel, azt a hatóság ( jelenleg: okmányiroda) megkéri az egészségügyi dokumentáció becsatolásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól. A hivatal 60 napon belül dönt, és addig felfüggesztésre kerül az eljárás december 31. napjáig a korábbi szakvélemény elfogadható. A jogalkotó előrelátóan kezeli a szakvéleménnyel nem rendelkezőket, és gondoskodik a hatóság általi szakvélemény beszerzéséről. A régóta szükségessé vált módosítást, és új alapjaiban részletes szabályozást elkészítve kíván a rászorulókról gondoskodni az állam. Dobos Józsefné aljegyző Gömöri Hírmondó SZINTETIZÁTOROS VIZSGAKONCERT A PÉCZELIBEN Mint minden évben, ez évben is megrendezte iskolánk szintetizátor tanszaka az év végi vizsgakoncertet. Az iskola aulája megtelt izguló növendékekkel, a fiatalokért szurkoló rokonokkal és a zenét szerető közönséggel. Talán a leginkább György Józsefné, Éva néni szorított diákjaiért. A koncerten egyaránt felléptek a kezdő - és a már nagy, profin zenélő tanulók is. Tudjuk, hogy növendékeit Éva a színpadi éneklésre is felkészíti, így nem volt számomra meglepő, hogy énekes produkciókat is hallhattunk. Egy meghívott vendég, Kostyu Imre is emelte a hangverseny színvonalát. Elképzelhető, hogy pár év múlva jóval jelesebb színpadokon tapsolhatunk neki. A délután folyamán három tanítvány többször is megmutatta tehetségét: Mikó László, Horváth Mózes és Horváth Dániel. Dani már az elmúlt esztendőkben is kitűnt hangszertudásával, nagyszerű hangjával. Ez évben egy országos versenyen első helyezést ért el. Igazi tehetség,akiről reméljük méltán hallunk majd a jövőben is. A putnoki közönség egyre több rendezvényen hallhatta az utóbbi időben játékát. György Józsefné büszke növendékeire, akik mindent elkövettek azért, hogy a közönség jól érezze magát. Sokan a legszívesebben táncra perdültek volna, ám ez egy ilyen eseményen eléggé szokatlannak tűnhetne Majd a vidámságot az elérzékenyülés váltotta fel, hisz sokunk szemébe könnycseppet varázsolt Dani, aki búcsúzott a Péczelitől. Elbúcsúzott az iskolától, megköszönve azt, hogy a tanulója lehetett, Éva nénitől, aki évek óta napi rendszerességgel felügyelte fejlődését úgy a zenében, mint az iskolai tanulmányok terén. Egy csodálatos dalt adott elő búcsúdalként, Groban s: February Song-ját, a már jól ismert magyar szöveggel - Hangokba zárva A tévében sokunk által követett tehetségkutatók zsűritagjai szokták emlegetni, hogy amikor libabőrösek lesznek egy produkciótól, az már azt jelenti, hogy ez megállja a helyét bármelyik színpadon! Én úgy érzem, nem csak én voltam libabőrös Köszönöm György Józsefné tanárnőnek, a fellépőknek, valamint a Péczelinek, hogy részese lehettem ennek a kiemelkedően színvonalas eseménynek. Bóna Istvánné

5 Gömöri Hírmondó 5 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A HOLLÓ LÁSZLÓ GALÉRIÁBAN Az idén ötödik alkalommal kapcsolódott be Putnok a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatba. Helyszín a Holló László Galéria időszakos kiállítóterme és udvara volt. A rendezvény fő szponzora a Putnok Városi Televizió. A további támogatók: Putnok Város Önkormányzata, Városi Kommunális Gondnokság, Agrarius Kft., Markovics Endre, Lezák Zoltán. Nagyon szépen köszönjük a rendezvény sikeréhez nyújtott segítségüket! A rendhagyó múzeumi program már ismerősen cseng Putnokon és környékén. Nagy öröm, hogy egyre többen látogatják a kiállításokat és élvezik az éjszakába nyúló kulturális programokat és az együtt eltöltött időt. Június 16-án szombaton reggel a piacon és a város utcáin kisbíró dobolta ki, régi hagyományokat felelevenítve a délutáni programokat. A kisbíró Balogh Gergely volt, a két hölgy kísérője Bánkúti Sándorné és Gere Miklósné. 16 órakor köszöntőbeszédet mondott Katona Pál alpolgármester úr. A kézműveseket köszöntötte és a Gömöri Népfőiskolai Egyesület tevékenységéről beszélt Balázs Istvánné az egyesület elnöke. A Tóth Ede Alkotó Kör elnöke, Tamás István bemutatta a kört és Bulláné Farkas Beáta énekművésszel elkezdett közös lemezükről beszélt, majd felkonferálta a művésznőt. A Nőklub bemutatkozásával folytatódott a délután. Csongor Lászlóné vezetésével két táncot adtak elő, az első a gömöri nevet kapta, ebből az alkalomból mutatták be először. Az Ének az esőben című táncot már korábban is előadták. Igazán jó volt látni, hogy a legidősebb táncos is milyen fiatalosan, lelkesen járta a nagy melegben. A tehetségét mindjobban megmutató Horváth Dániel következett, akit Fónagy Istvánné, a Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazagtója mutatott be. Nagyon élveztük Dani színvonalas előadását. A zenélés mellett szépen énekelt, igazán kellemes színpadi élményt nyújtott. Jelenlétével megtisztelt bennünket Tamás Barnabás országgyűlési képviselő, polgármester úr és kedves felesége, akik szintén örömmel hallgatták a tehetséges fiatal előadását. 18 órától stílust váltottunk. Bodnár Ildikó és Szurdoki Judit képzőművészek és Madarász Kathy Margit ruhatervező iparművész kiállításának ünnepélyes megnyitására került sor. Kis helytörténet: a képzőművészek szülővárosa Putnok, 13 éves korukig itt éltek. /A déd- és nagyszüleik is a városban laktak a Szurdoki és a Pácza család./ Pácza Sándor nagyapjuknak autó-motor műhelye volt a főutcán. Édesapjuk Szurdoki István kereskedő, bútorbolt vezető, akinek az 1960-as években tánczenekara is volt. Ő szaxofonon játszott és énekelt ban a Kossuth utca egy részét szanálták, ezért költözött el a család Miskolcra. E rövid családtörténet után már biztosan többen emlékeznek rájuk a városban. Kiállításukra is sokan ellátogattak az ismerősök és régi szomszédok közül. A megnyitón először Putnok Város Női Kara lépett fel Szűcs Kornél karnagy úr vezetésével. A húsz éves múlttal rendelkező kar színvonalas, vidám előadásában gyönyörködhettünk. A kiállítást és a művészeket Dr. Laczkovich Katalin főorvos aszszony, a Humán Bizottság elnöke köszöntötte. Megnyitóbeszédet Borsos István, a BAK Képzőművészeti Egyesület elnöke mondott. Először Madarász Kathy Margit művésznőt méltatta, aki Putnokon 17 évvel ezelőtt mutatkozott be férjével Madarász Gyula festőművésszel. Borsos István elnök, szobrászművész úr személyesen ismeri a Szurdoki testvérpárt, akik tagjai a Képzőművészeti Egyesületnek. A különböző művészeti stílust képviselő képzőművészekről baráti hangvételben magas színvonalú művészeti értékelést tartott. A további program az udvaron folytatódott az Irodalmi és Dalos Kör fellépésével. Szűcs Isván, a kör vezetője összefogottan beszélt a tevékenységükről, majd közel egy óra hosszán keresztül kabaré - és operett előadással szórakoztatták az érdeklődőket. Ferenc Veronika hanvai énekes musicaleket adott elő. Korábban egy kiállítás megnyitón csodálhattuk a hangját, most egy fél órán keresztül élvezhette a közönség előadását. Hatalmas sikert aratott. Mire előadásának vége lett, a Dr. Ambedkar Tanoda diavetítéses előadásához eléggé besötétedett. Derdák Tibor igazagtó úr és Hervoly Vanda szakértő a tanoda létrejöttéről és működéséről beszéltek. Ők is már 16 órától foglalkozásokat tartottak az udvaron, hoztak pingpong asztalt, csocsót, és a korongozást is kipróbálhatták az érdeklődők. Kézműves foglalkozást tartott még Francia Tímea művésztanár, valamint Hajdúné Bodrogközi Rozália bemutatta a Gömöri Népfőiskolai Egyesület tagjainak a kézimunkáit. Egész délután kürtőskalács és lángos sült a büfé kocsiban. Voltak olyan érdeklődők, akik a 22 órakor kezdődő táncházra érkeztek. Molnár Gábor a Velezd Néptánc Együttes vezetőjének irányításával először a színpadon páros táncos bemutatókat láthattunk, majd a közönség bekapcsolódott, és egy vidám táncházban érezhettük magunkat. Összegzésként elmondhatjuk, hogy mindenki találhatott kedvére való kikapcsolódást és szórakozást. Bízunk abban, hogy jövőre az ideit nem felejtve, újra lesz lehetőségünk különlegességekkel szolgálni, hiszen a környéken, egészen Miskolcig egyetlen muzeális intézmény a putnoki. Nagyon szépen köszönöm a támogatóknak, a szereplőknek, az érdeklődő közönségnek, a kollégáknak a segítségüket, hogy együtt lehettünk ezen a különleges éjszakán. Zsuponyóné Ujváry Mária a Gömöri Múzeum és a Holló László Galéria igazagtója

6 6 ELISMERÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Beszélgetés Péter Lászlónéval, a putnoki fizioterápia vezető aszisztensével - Mártika, megkérlek, hogy mutasd be magad az olvasóinknak! Ózdon születtem,szüleimmel Borsodbótán laktunk, ott nőttem fel. Putnokon 32 éve élek, 36 éves munkaviszonyom van az egészségügyben. Miskolcon a Szent Péteri Kórház Koraszülött Osztályán kezdtem dolgozni ápolónőként. Hazaköltözésem után a Putnoki hatos körzetben helyezkedtem el, ami tulajdonképpen Királdot, Putnokon a Tompa-, Serényi- és a Zsarnai utat foglalta magába akkoriban. Ennek a körzetnek nem volt állandó orvosa, így több orvossal dolgoztam együtt, többek között Szlavov, Klein, Rózsa doktorokkal és még sorolhatnám. Az Egészségház 21 éve épült, azóta itt, a fizioterápián dolgozom, közben fizioterápiás asszisztensi képesítést is szereztem ben a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Karán diplomáztam ápolás és betegellátás alapszakon. Az elmúlt években természetgyógyász tanfolyamokat végeztem reflexológia, reiki, jóga stb. terén. Jelenleg a fizioterápián dolgozom, én vagyok a vezető aszisztense és az Egészségháznak az infekció kontroll felelőse. A magánéletemről:három gyerekem született. A nagylányom angol-magyar szakos tanár, a fiam vállalkozó, s van egy gimnazista 0-dik évfolyamba járó kislányom a második házasságomból. A fiam, aki már családos ember, egy tündéri kétéves unokával is megörvendeztetett. A férjem, Péter László már nyugdíjas, a helyi Tóth Ede Alkotókör tagja. Nagy sikereket mondhat magáénak mint művész, az öko-ikonjairól híres. Kiállításai voltak már Putnokon kívül az ország más területein, és a határokon túl is. Nagyon büszke vagyok a családomra, mert mindenki megállja a helyét a saját területén! - Mióta készültél egészségügyi pályára? Gyerekkoromtól ez a szakma, illetve hivatás érdekelt. Ha találtam egy törött szárnyú madarat, vagy beteg állatot, mindig megpróbáltam meggyógyítani. Ez a hivatásszeretet a mai napig él bennem. Nem lettem kiégett, elfásult ember! - Mit gondolsz, miért te kaptad az Egészségügyi Kamara elismerését? Tulajdonképpen az ózdi kollégák javasoltak. Biztos megkérdezték a putnokiakat is, de ezt én nem tudom. Nagyon sokat segítek az ózdi kollégáknak, tagja vagyok a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának, ahol az Etikai Bizottságba is beválasztottak. - Mi a dolga ennek a bizottságnak? A betegellátás során, ha a beteg úgy érzi, hogy sérelem érte, akkor hozzánk is fordulhat panaszával. Ugyanígy a szakdolgozók is vélt, vagy valós sérelmeikkel. Ezt követően az ügyeket kivizsgáljuk, a sértettek és a tanúk meghallgatása után döntést hozunk, s meghozzuk a megfelelő szankciókat. - Sok ilyen ügyetek van? Hála Istennek nem. A tavalyi évben összesen két esetünk volt. Reméljük, hogy ebben az évben sem lesz több. - Beszélnél egy kicsit a most kapott díjadról? A Magyar Egészségügyi Kamara részesített Szakmai Díjban. Ezt az elismerést Florence Nightingale születésének az évfordulóján szokták kiosztani. Ő nagyon sokat tett az ápolás terén, a krími háborúban elért eredményeinek hatására nemcsak a brit orvosi ellátást szervezték át, de jelentősen javították a katonák elszállásolását is ban ő lett ez első olyan nő, akit a Királyi Statisztikai Társaság tagjává választottak, és később az Amerikai Statisztikai Társaság is tiszteletbeli tagjává választotta. Az ő elvei ma is érvényesek az ápoltakra: meleg, kellő táplálkozás, fény, higiénia. - Mik a további céljaid? Számomra, mint ápoló számára példamutató a Florence Nightingale-i út, szeretnék a nyomdokaiban járni. Az egészségügy továbbra is központi helyen áll nálam, ebben szeretnék maximálisan tevékenykedni, fejlesztve magamat. Minden újat bevezetni, ami előrevivő az ápolásban és a fizioterápiában. Fontos, hogy a betegek meg legyenek elégedve velem. Magas szinten szeretném végezni az infekció kontrollt az Egészségházban, hogy minél kevesebb fertőzés érje a betegeket és a betegellátást végzőket munkájuk során. A beszélgetésünk után jutott tudomásomra, hogy Mártika Polgármesteri Dicséretben is részesült. Mindkét elismeréshez lapunk nevében gratulálok, a szakmai és magánéletében további sikereket kívánok. Placskó Klára SZÍVMELENGETŐ ESEMÉNY A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN Május 20-án a Református templom felé vezető utakon ünneplőbe öltözött embereket láthattunk, idősebbeket és fiatalokat egyaránt. A gyerekek izgatottak voltak, hiszen Komfirmációra készültek. Miután elfoglaltuk helyünket a templomban, amit a szülők fehér virágokkal feldíszítettek, a felhangzó orgonaszó hangjaira a Tiszteletes úr után vonultak be a komfirmandus gyerekek 18-án. Mindegyiküket egy nála kicsit idősebb fiatal fiú, vagy leány kísért. Az igehirdetés után a Tiszteletes úr megható szavait a fiatalokhoz intézte. A fiatalokban egyre nagyobb lett az izgalom, hiszen ezek után kellett bebizonyítaniuk, hogy megtanulták a KT - t, de az izgalom elmúlt és szép sorban mindegyikük a feltett kérdésekre jól válaszolt. Fogadalomtétel, eskü, majd az első úrvacsora következett. A 18 fiatal olyan szívből mondta az esküt, hogy könnyeket csalt az idősebbek szemébe. Jó érzés volt látni a sok büszke szülőt és nagyszülőt egyaránt, ünnep volt nekik ez a mai nap. Bánkúti Sándorné

7 7 Dr. Sivákné Váncza Alexandra pszichológus válaszol FIATALKORI DOHÁNYZÁS Egy nem dohányzó ember számára mindig szomorú és elkeserítő, ha olyannal találkozik, aki cigarettával a kezében rombolja saját maga és környezete egészségét. Ha a cigarettázó pedig egészen fiatal, vagy netalán gyermekkorú, akkor egészen megdöbbentő a látvány. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermekkorban, fiatalkorban történő dohányzásra, illetve a gyermekeket, fiatalokat érő dohányfüstre. A legtöbb fiatal tinédzser kipróbálja a cigarettát. Gyakran a barátokkal eltöltött idő egyik kelléke lesz a cigaretta, amelyet ismerőseitől kap. A barátok és a testvérek befolyásán kívül nagy szerepet játszik még a szülői bíztatás, vagy tiltás is. Azok a gyerekek, akiknek a családjában, vagy baráti társaságában dohányoznak, gyakrabban válnak dohányossá. A dohányzás szimbolikus lázadásként is funkcionál, amellyel a gyermek érettségét és rátermettségét próbálja bizonyítani. S hogy mi csábítja dohányzásra a fiatalokat, mit tehetünk ellene, mint szülő, mint pedagógus? Nagyon sok szülő saját maga is dohányzik, de nem szeretné, ha gyermeke rászokna erre a káros és nem olcsó szenvedélyre. Mivel a szülő nem tud pozitív példát mutatni, ezeknél a gyerekeknél milyen prevenciós tevékenységet lehet folytatni? Milyen egészségkárosító hatása lehet a füstölgésnek? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ. Segítségemre Dr Sivákné Váncza Alexandra volt, aki Putnok két iskolájának pszichológusa. A dohányzás nem a modern kor újkeletű betegsége. Az emberiség ősidők óta füstölög különböző módokon (pl. aprított levelek, növényi részek fölhasználásával). Az azonban egyértelműen kimutatott, hogy közeledve a jelenhez, egyre inkább elterjedt és mindennapossá vált ez az egészséget károsító szokás. A legújabb kutatások szerint általános elképzelésnek tekinthetjük, hogy a stressz nagy valószínűséggel hozzájárul a dohányzás elkezdéséhez és fenntartásához. Ebből kiindulva megállapíthatjuk, hogy a dohányzás végül is a stresszel és az egyént érő negatív élményekkel való megküzdés egyik módja. A felnőtté válás során mindanynyian elsajátítunk és begyakorlunk olyan megküzdési stratégiákat, amiket szükség esetén alkalmazunk. Ezeket a stratégiákat főként a minket körülvevő személyektől (szülőktől, családtagoktól, barátoktól) úgynevezett modell és mintakövetéssel tanuljuk meg, és formáljuk sajátunkká. Azok az emberek, akik pszichésen erősebbek, többféle hatékony megküzdési móddal rendelkeznek, kevés-bé megterhelő, fenyegető számukra a mindennapi stressz, ezért kevésbé valószínű, hogy a dohányzást fogják választani megoldásként. A vizsgálatokból kiderül, hogy a férfiak inkább az unalom elűzését, az üres percek kitöltését, míg a nők inkább a negatív érzelmek csökkentését illetve a testsúlykontrollt nevezik meg a dohányzás céljának. Elmondhatjuk, hogy minél később kezd el valaki dohányozni, annál kevésbé alakul ki nikotinfüggés és annál kisebb lesz a napi cigaretta mennyiségének elfogyasztása. Ezt az állítást a fiatal serdülők szempontjából is érdemes értelmeznünk. Tehát minél fiatalabb korban találkozik valaki a dohányzással, annál nagyobb a valószínűsége a rászokásnak. Ez nem csak az általánosságban ismert egészségkárosító hatás miatt fontos, de a serdülők idegrendszerére gyakorolt hatás miatt is lényeges. Vagyis ha a fiatal dohányozni kezd, az ő idegrendszerében sokkal erősebben és könnyebb mértékben okoz sérüléseket a dohányzás, mint egy felnőtt idegrendszerében. Ezért is fontos, hogy a gyerekek ne fordulhassanak a cigaretta felé. De ha mégis? Ennek több oka is lehet. Nagyon sok családban láthatjuk, hogy az egyik, de rosszabb esetben mindkét szülő dohányzik. Ekkor meglehetősen nehéz a fiatalt jobb útra bírni, hiszen a mindennapokban folyamatosan szembesül a dohányzással, és mondhatni követendő példaként látja a szüleit. Ilyen esetekben, ha a szülő szeretné, hogy a gyermeke ne dohányozzon, először a saját háza táján kellene rendet tenni, vagyis erőt venni magán és önként, csoportos formában, vagy orvosi segítséggel leszokni a füstölgő szenvedélyéről. Amíg a szülő továbbra is dohányzik, ne várja, hogy a gyermeke esetleg másként tesz majd, ez csak a legritkább esetekben szokott előfordulni. A serdülőkori dohányzás természetesen azokban a családokban is előfordul, ahol a szülőknek nincs kapcsolatuk a cigarettával. Ennek okai a következők lehetnek. A dohányzás (az alkohol és a drog mellett) a leginkább nyilvánvaló módja a társadalmi szabályok elleni lázadásnak, jelképe az újdonság keresésének, és az egyik leginkább alkalmazott tevékenység a társak, barátok közötti státusz megteremtésének, a csoporthoz való tartozás kifejezésének. A dohányzás a fiatalok körében egyfajta közösségi program (de a felnőttek körében is gyakori). Ha a csoportban egy-két személy dohányzik, a többiek is nagyobb késztetést éreznek a füstölgésre. A csoportban való dohányzás egyik formája, amikor a fiatal behódol a többiek akaratának és nyomás hatására (pl. körbekínálás révén) cigaretta után nyúl. Előfordulhat azonban az is, hogy a dohányzással a kamasz főként a dohányzó személyhez szeretne hasonlítani, legyen az családtagja, barátja de akár egy vágyott popsztár vagy televíziós személyiség, netán celeb. Az iskolának és a szülőknek közösen, (fontos hogy több irányból ugyanazt sugalljuk) egyaránt szerepet kell vállalniuk a dohányzás ellenes küzdelemben. Fontos, hogy a fiatalok egyértelmű felvilágosítást kapjanak a dohányzás káros hatásairól (pl. légúti megbetegedések, szív- és érrendszeri problémák stb.) de a korábban ismertetett stressz elleni küzdelemben is fontos, hogy az iskola és a szülők olyan megküzdési stratégiákat, alternatívákat (pl. sport, művészetek) javasoljanak és tanítsanak, hogy a kamaszok a stressz és a negatív érzelmek földolgozásához és csökkentéséhez ne a dohányzást válasszák. Ha a szülő személyesen, vagy mások elmondásából értesül arról, hogy gyermeke kipróbálta, netán rendszeresen (baráti társaságban) használja a cigarettát, akkor elkezdődhet egyfajta küzdelem. Azok a szülők, akik nem dohányoznak, nagyobb munícióval vághatnak bele a csatába (így az esély is nagyobb a pozitív kimenetelre), míg azok, akik önmaguk is dohányoznak, sajnos az a tapasztalatom, nagyon kevés eséllyel tudják meggyőzni csemetéjüket arról, hogy ne dohányozzanak. Ezek a szülők olykor megpróbálják vasszigorral rábírni gyermeküket a helyes irányra, ez azonban nem hatékony, hiszen az első adandó alkalommal, ha szülő nincs jelen, ők is a füstölgők táborába lépnek. Mindezen információk birtokában, minden nehézséggel együtt is meg kell próbálnunk a felnövekvő generációt eléggé magabiztosnak és a hétköznapi stresszt jól kezelő felnőttekké nevelnünk, mert így van esélyük, hogy boldogok legyenek és egészséges életet éljenek. Deczkiné Horváth Ilona

8 8 ISMÉT LENGYELORSZÁGBAN Az idén ismét sor került a lengyel-magyar cserediák programra május 24-től 27-ig.Harmincnégy diák és hat kísérő nevelő indult Lengyelországba, Nowy Zmigródba. Az iskolánál már nagyon vártak bennünket. Finom ebédet kaptunk, ezután megtudhattuk, hogy mely lengyel családokhoz kerülünk. Mindenki kedves és figyelmes családokhoz került. A szállás elfoglalását követően átadtuk az ajándékainkat, ismerkedtünk az új környezettel. Később visszavittek bennünket a művelődési házba, ahol egy műsorral kedveskedtek nekünk. Ebben volt tánc, amiben a legkisebbektől a legnagyobbakig szerepeltek, majd zenés műsor következett. Ezáltal megismertük a lengyel zenéket és táncokat. A műsor végeztével mindenki hazaindult a saját lengyelével. Minket, pár nyolcadikost elvittek a pizzériába, ami az ottani fiataloknak kedvelt szórakozó helye. Itt már egész jól összebarátkoztunk. (Én, személyesen nagyon boldog voltam, hogy sok közös van bennem, és a barátaim lengyelei között, mert mindanynyian ugyanannak a futball klubnak szurkolunk.) A pizza elfogyasztása után mindenki elindult haza. Másnap reggel, a családdal való reggeli után az iskolánál találkoztunk. Innen két busszal indultunk úti célunk felé, a KÁR- PÁTOK TRÓJÁJA turisztikai központba. Ez egy olyan múzeum, ahol feltárták, s rekonstruálták a kő- és bronzkorban ott lévő kis település házait, a falut körülvevő erődítés rendszert. A mozi teremben egy érdekes filmet is láthattunk,amely segítségével visszarepülhettünk az időben a régi korokba. Ugyanitt a játékokat kedvelőknek ki lehetett próbálni az íj lövészetet. Délután a közeli kiránduló helyükön sportversenyeket szerveztek számunkra, a modellezők elhozták legféltettebb kincseiket is, s bemutatták nekünk. Még lovaglásra is lehetőség nyílott. Másnap egy hosszabb kiránduláson vettünk részt. Egy szabadtéri múzeumban végigkövethettük a kőolaj kitermelésének a folyamatát a legkezdetlegesebb kutak megtekintésétől a számítógépes vezérlésű, több ezer méterre lehatoló fúrótornyokig. Ezt követően elvittek minket egy híres lengyel írónő gyönyörű állapotban megmaradt házához, ahol betekintést nyertünk életébe. Legutolsó állomásunk egy vár romjainál volt. Mivel ez egy domb tetején állt, feljutásunk kalandos volt az erdőben. Kövek, és gyökerek tették olykor nehézzé, és néha mulatságossá az utat. Mikor felértünk, körbe vezettek minket, és elmondták a vár történetét. Balassy Bálint családjáé volt egykor. A korábban itt járt magyarok nemzeti szalaggal díszített koszorút helyeztek az oldalára. Gyönyörű volt a kilátás a vár falairól, láthattuk azt a hegyvonulatot is, ahol a régi Magyarország határa húzódott. Még egy kicsit fényképeztük a várat, a tájat, s egymást. A vár közelében egy természeti ritkaságot mutattak meg nekünk. A buszról leszállva mintha óriások országába érkeztünk volna, hatalmas sziklarengetegbe találtuk magunkat. Állítólag a jégkorszak maradványai voltak az itt maradt sziklák, amelyeken zerge módjára szökdeltünk. Visszatérve Nowy Zmigródba a vacsora után még sétáltunk. Ekkor történt, hogy az úton egy riadt kis állat rohant felénk. (A mai napig nem tudjuk biztosan, milyen állat is lehetett) amitől én személy szerint úgy megijedtem, hogy majdnem valakinek a nyakába ugrottam. A negyedik nap programjáról a családok gondoskodtak. Először reggeli,után elvittek templomba, vallásos család lévén. Hazaérkezés után úgy döntöttünk, hogy meglátogatjuk az egyik lengyel diákot. Azt mondták nekünk, nincs messze, maximum 10 perc séta, de ennek ellenére már 40 perce gyalogoltunk, és még mindig nem értük el célunkat. Na, sebaj, egy egészségügyi séta sosem árt. Megérkeztünk, nagyon fáradtan, a hazafelé vezető gyaloglásra nem is bírtunk gondolni, ezért hívtuk a szülőket, s eljöttek értünk autóval. Még sosem örültem annyira az autó előnyeinek, mint akkor. Megérkezés után közös ebéd volt a nagycsaláddal, szülőkkel, és nagyszülőkkel./erre gyakori, hogy több generáció együtt lakik a hatalmas házaikban./ Következett az elválás pillanata. Elbúcsúztam a családtól, ami kicsit szomorú volt, mert ez alatt a 4 nap alatt nagyon közel kerültünk egymáshoz. Az iskolához érve elköszöntünk más lengyel diákoktól is, és nem tudtuk visszatartani az elválás könnyeit. Személy szerint nagyon megszerettem a lengyelemet, Olát, és társaim lengyeleit, Maciekot, Kubát, és Nicolát. Ola megígérte, hogy jövőre találkozunk. Ezzel a mondattal búcsúzott el tőlem. Majd jövőre folytatódik Sokan egyetértünk azzal, hogy ez az út sok élménnyel gazdagított minket, s habár mi jövőre már a gimnázium padjait koptatjuk, akkor is szívesen térünk viszsza általános iskolánkba, hogy fogadhassuk lengyel barátainkat. Megköszönöm társaim nevében nevelőinknek, hogy megszervezték számunkra ezt az

9 9 utat, s elkísértek bennünket Lengyelországba: Fónagy Istvánnénak, Markovicsné Demeter Edinának, Egerszegi Mártának, Pokóné Lődi Mariannak, Kövér Gergelynek, Szendreyné Váraljai Dianának. Köszönöm Putnok Város Önkormányzatának, hogy biztosította a minket szállító busznak és az utasbiztosításnak a költségeit. Kívánom, hogy még sok résztvevője lehessen a jövőben ennek a programnak, s barátokra találjanak Lengyelországban. Magyar Janka SÜVEGES IMRE - EGY KIHALÓFÉLBEN LÉVŐ FOGLALKOZÁS ŐRZŐJE Hogy mennyire érdekes emberek élnek közöttünk, arra talán az egyik legjobb bizonyíték Süveges Imre, aki ugyan a vasútnál dolgozott főállásban és onnan ment nyugdíjba, de máig hű ahhoz a munkához, amit már 11 éves korától gyakorol: a pásztorkodáshoz. Gyűjti ezzel a ritka szakmával kapcsolatos tárgyakat, a pásztorbotokat, amelyek elkészítéséhez maga is ért, terelő kutyák betanításával is foglalkozik, érdeklődik a rovásírás iránt és mellesleg nagyon sok pásztornótát ismer. - Hogyan lett pásztor? - Olyan helyre születtem, ahol ennek múltja van. Amikor én Hajdúnánáson világra jöttem, még a születésnél bába segített. Édesapám csak bizonyos ideig volt pásztor, de ez a rövid időszak elég volt arra, hogy én a pásztorkodást megszeressem. Nagyapáméknál volt 340 juh, ló, pulyka, liba, kacsa. Egyszerűen jószágszerető ember lettem. Tanyasi iskolába jártam, ahol egy tanító tanította összevonva az 1-8. osztályt. És mit csinál a tanyasi gyerek? Hét évesen elmentem bojtárnak, azaz pásztorsegédnek. - Konkrétan milyen tárgyakat gyűjtött össze? - A pásztorsággal kapcsolatosan mindent gyűjtök. Próbálom megmenteni őket. - mutatja és kongatja a különféle csengőket, kolompokat, szerszámokat. - A gyűjtemény 194 darabból áll, vannak darabok az 1800-as évekből is. Valamikor híres volt a csákvári kolomp, a böszörményi csengő. Hódosi Gyula edelényi kisiparos kolompjai, a kecskeméti kolompok, a jósvafői, osváti kolompok. A mintái, az alakja alapján lehet megkülönböztetni őket, a vidék jellege adta meg a szerszám stílusát. Egy jó csengő ára egy anyajuh bárányával együtt volt. Egy csengőt most 40 ezer Ft áron számolok. Vásárokon lehet is kapni, de nem biztos, hogy jó minőségű. - Milyen egy jó minőségű csengő? - Egy jó csengő addig szól, míg egy igaz magyar asszony és egy igaz magyar ember összekoccintja a poharát és megissza a borát, ami igazi szőlőből van - és már csendíti is az egyiket, amely tényleg sokáig zeng. - Manapság talál még magának munkát a pásztorember? - Hát igen, az a probléma, hogy nagyon kevés a lehetőség, oda kell menni, ahol a gulya van. A helyzetet az is mutatja, hogy valamikor Hajdúnánáson 24 gulya volt. Nincs terület a pásztorkodáshoz, a villanypásztorok terjedése és az, hogy meghatározzák a gazdáknak a tartható állatok darabszámát, mindez csökkenti a munkalehetőséget. Vannak családi vállalkozások, de csak ott érdemes juhászt tartani, ahol legalább 400 juh van. Régen reggel kihajtottuk a jószágot, és egyik nap az egyik, másik nap a másik háztól adták az ennivalót, húsvétkor a szárazbabot és egyebet. Én mostanság jobban már marhával foglalkozom, nem juhval, vagyis gulyás vagyok. Április közepe körül hajtjuk ki a gulyát György napja környékén, és hóhullásig kinn vagyunk velük a szabadban. A csordás a marhákat reggel fél hatkor kihajtotta és este vissza. A kondás a disznókat terelgette ami manapság már egyáltalán nincsen. A juhász a juhval kinn volt őszig. Majd Imre a hangulat erősítésére megfújja a kürtjét, mondván: - Így jelzett a gulyás, a kondás, mind másként fújta. Csak az csinálja, aki szereti ezt a munkát. Mesélek valamit. Egyszer kihajtottam reggel a nyájat, 97 db-os csordát, és egyszerre két tehén kezdett elleni. Hát én 11 évesen rásegítettem, a karikás ostorral húztam ki a borjút a tehénből. Azt mondtam, soha nem leszek más, csak pásztor. Nyáron iskola után és iskola mellett is bojtárkodtam. Este kellett tanulni, felmondani a tanítónak a leckét. A hatvanas években gyerekfejjel is mindig volt pénz a zsebemben, bementem a boltba, és vettem egy üdítőt vagy egy sört magamnak, mert a melegben a bojtárgyereknek ez is megengedett volt. Engem tiszteltek a faluban. Oda jutottam, büszke voltam arra, hogy fiatalon a magam gazdája lettem. Jöttem este egy csokor szamócával, Juli néni vagy Mari néni már várt a kapuban és adott morván kalácsot a szamócáért. A morván nagy kerek kalács volt, amit kemencében sütöttek és túróval volt töltve. Sokszor lagziba is készítettek ilyet, gyakran mazsola, meggy volt benne. Nagyobb fejjel az égadta világon mindent megcsináltam. A harmadik ember voltam a rátában - 18 ember között - akikkel együtt kaszáltam. Próbáltam mindig egyenes ember maradni, arra vigyáztam, hogy a számat hazugság el ne hagyja. F. Judit

10 10 VÉGET ÉRT A TANÉV A putnoki oktatási intézmények a 2011/2012-es tanévet sikeresen zárták. Működésükhöz az anyagi feltételeket az önkormányzat biztosította. A két általános iskola január elsejétől kerül állami fenntartás alá, az óvoda önkormányzati igazgatás alatt marad. Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is közöljük az iskolák legsikeresebb tanulóinak névsorát: PÉCZELI ISKOLA 1.a Fecsku Boglárka, Katona Eliza, Kónya Mirabella, Koren Dorka, Molnár Erik, Tóth Panna 1.b Füzék Dzsesszika, Rigó Réka, Solcz Boglárka, Szert Balázs 2.a Szűcs Ákos 2.b Béres Boglárka, Deme Zalán, Dorogi Vivien, Kovács Zoé Katalin, Marin Nikoletta, Molnár Hanna, Pokó Kincső Réka, Schweiczer Patrik, Vadnai Virág, Varga Dávid 2.c Bene Vivien, Gulyás Dániel, Lőrincz Márk 3.a Csikász Zsófia, Javora Dorka, Kovács Boglárka, Németh Nikolett 3.b Bodnár Csaba, Gulyás Klaudia, Tóth Klaudia 4.a Juhász Patrik 4.b Bodon Szabolcs, Kótai Bernadett, Laposán Medárd, Ráki Liliána, Rigó Szabolcs, Sólyom Tamás, Szabó Kriszta 4.c Gál Vencel, Győr Georgina, Simon Árpád, Tamás Bettina 5.a Pokó Csenge, Szalka Nóra 6.b Fecsku Éva, Simon Magdolna 7.a Javora Petra 8.b Deczki Bíbor, Kónya Viktor, Magyar Janka Nyolc éven keresztül kitűnő bizonyítványáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért Polgármesteri Dicséretet kapott: Kónya Viktor. Az Országos Elektroakusztikai- és Szintetizátoros Verseny IV. korcsoportjában elért első helyezéséért Polgármesteri Dicséretet kapott: Horváth Dániel. SERÉNYI ISKOLA KIEMELKEDŐ SZORGALMÁÉRT KÖNYVET ÉS OKLEVE- LET KAPOTT: 1.b Svecz László Patrik 2.a Barabás Zoltán 3.b Hajdú Bence PÉLDAMUTATÓ MAGATARTÁSÁÉRT ÉS KIEMELKEDŐ SZORGALMÁÉRT KÖNYVET ÉS OKLEVELET KAPOTT: 1.a Balogh Kitti, Bartók Brigitta, Ivancsó Patrik, Kótai Margaréta, Poprádi Kitti Mariann, Tóth Fanni 1.b Koszta Levente, Kozár Fanni, Lukács Patrik Attila, Molnár Dorottya, Papp Zoé, Vasas Viktória 2.a Antal Eszter, Dérer Csongor, Farkas Dóra, Fehér Armand Krisztofer, Horváth Patrik, Marinov Lili 2.b Elek Dóra, Szemere Gabriella 3.a Kasza Adél, Kiszely Dávid, Kovács Botond Jutocsa, Mátyás Fanni, Reményi Vivien 3.b Buszán Szonja, Dérer Nándor József, Forray Georgina Zsuzsanna, Hacsi Bernadett, Ruszó Boglárka Kelemér: Vrastyák Bianka Veronika 4.b Apró Anna, Béni Márk, Drótos Ramóna Szerén, Fehér Dominik Florentin, Lakatos Laura, Serfőző Balázs Botond 5.b Bartók-Balog Péter, 6.b Nagy Krisztián Márk, Patvaros Dézi Beatrix, Pécsi Máté, Tóth Hanna 7.b Fehér Mirtill Bettina, Reznek Katalin 8.b Fábián Bence László, Frecskó Tamás, Lőrincz Dalma, Nagy Fruzsina, Ráki Viktória, Susányi Helga, Váradi Réka 8 ÉVEN ÁT TANÚSÍTOTT KITŰNŐ TANULMÁNYI ERED- MÉNYÉÉRT ÉS PÉLDAMUTATÓ MAGATARTÁSÁÉRT KÖNYVET ÉS OKLEVELET KAPOTT: Fábián Bence László, Nagy Fruzsina, Ráki Viktória Gömöri Hírmondó Kiadja:Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft Putnok, Rákóczi út 2. Felelős kiadó: Szendrei Júlia - Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője Fotó: Putnok Városi Televízió HUISSN Főszerkesztő: Egerszegi Márta A szerkesztőbizottsági tagok: Darnyi Béla (tiszteletbeli szerkesztőségi tag), Deczkiné Horváth Ilona, Fábián Judit, Placskó Klára, Szakonyi Zsolt Szedés, tördelés, nyomda: Printer-Partner Kft Sajópálfala, Szabadság u. 20. Tel.: / Az óvodások szerepléssel zárták a tanévet

11 TORNABEMUTATÓ június 9-én nagyszabású rendezvénynek adott otthont Városi Sportcsarnokunk. Telt ház előtt került sor a Serényi László Általános Iskola hagyományos tornabemutatójára, ahol az intézmény emelt szintű testnevelés képzésben részesülő tanulói mellett a környező iskolák csoportjai is bemutatkozhattak. A bemutató tradicionálisan kétévente kerül megrendezésre. A tavalyi utáni ismétléssel a végzős 8. évfolyam előtt tisztelgett az iskolavezetés és a tantestület. - Az emelt szintű képzés 12 éve alatt mostani nyolcadikos tagozatosaink a legjobban teljesítettek, nem csak versenysportágainkban, de a különböző tanórán kívüli sporttevékenységekben is. magyarázza Markovicsné Demeter Edina igazgatónő. Ezek a gyerekek elismerésül mindenképpen megérdemlik, hogy nagy nyilvánosság előtt is bemutassuk őket és méltóképpen búcsúzzunk tőlük. Emellett iskolánk partneri jobbot is nyújtott a bemutatóval a Péczeli ÁMK és a környék alapfokú oktatási intézményei felé, hiszen 4 iskola is meghívást és lehetőséget kapott a vendégszereplésre. Természetesen a rendezvény alkalmával bemutatkoznak majd az iskolánkban tanórán kívüli foglalkozások keretein belül működő csoportok is. Zsúfolásig megtelt lelátók előtt kerülhetett sor a köszöntőre, ezt követően pedig alsós és felsős diákok vehették birtokukba a küzdőteret. A Serényi alakulatai 8 formációval léphettek 11 a nagyérdemű elé, változatos repertoárt kínálva a tapsért cserébe. Elismerésből nem is volt hiány, a különböző produkciókat hangos ovációval és vastapssal értékelte a publikum. Idén is a kéziszeres gyakorlatok mellett a talajtorna és a szekrényugrás vitte a prímet, de a zenés, táncos előadások is sikert arattak. Különleges csemegének számított az akrobatikus rock and roll és karate bemutató, de a bánrévei, keleméri, serényfalvai csoportok és a Péczeli ÁMK alakulatai is varázsoltak az arénában. Utolsó fellépőként az ünnepelt 8. évfolyam legjobbjai léphettek porondra, pörgős produkcióval zárva a gyakorlatok sorát, majd a publikum előtt név szerint is bemutatásra kerültek a diákok országos helyezett megyei bajnokokkal, kiváló képességű atlétákkal, labdarúgókkal, kézilabdázókkal, küzdősportolókkal a sorukban. - Óriási, amit ezek a gyerekek a 8 év során véghezvittek - mondja boldogan Magyar Andrásné igazgatóhelyettes. Kimagaslóan teljesítettek a versenysportágainkban, megállták helyüket a tanulásban és olyan értékekkel lettek gazdagabbak mint az akaraterő, a tisztelet, a sportszerűség vagy a sportszeretet. Biztos vagyok abban, hogy a magyar társadalom hasznos és megbecsült tagokkal bővül majd középiskolai éveik után. Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki elsősorban iskolánk testnevelőinek Bendéné Tóth Erikának, Sápi Józsefnek, Koszta Péternek, Zimányi Adriánnak, Szakonyi Zsoltnak, vezetőjének Markovicsné Demeter Edinának, az egész tantestületnek, felkészítőknek, gyerekeknek, szülőknek és mindazoknak akik részt vállaltak ennek a nagyszerű bemutatónak a megszervezésében és lebonyolításában. A rendezvény utolsó felvonását a zárókép adta, melyet a közelgő londoni ötkarikás játékok ihlették. Az élőkép az összefogást jelképezte, nagyszerű látványt nyújtva a hálás közönségnek, prezentálva sport varázslatos erejét. Koszta Péter Szakonyi Zsolt Kitűnően teljesített a PVSE sakkcsapata a márciusban befejeződött megyei I. osztályú bajnokságban. A pontvadászat végére a gárda a képzeletbeli dobogó 2. helyére léphetett fel, alig lemaradva a bajnok Miskolci Kisbocsok együttesétől. A jól megérdemelt ezüstérmek átadására ünnepélyes keretek közözz június 8-án került sor középiskolánk ebédlőjében. A csapat 6 győzelemmel és mindössze 1 döntetlenül veretlenül zárta az évadot 64%-os teljesítményt produkálva. Az eredménnyel természetesen elégetett Magyar István a szakosztály elnöke is. - Óriási fegyvertény, hogy csapatbajnoki mérkőzésen 3 éve veretlen a gárda. Vezetőként EZÜSTÉRMES A SAKKCSAPAT ez volt az első teljes évadom, nagyon örülök ennek a helyezésnek. Az együttes kiegyensú- lyozott produkciót nyújtott, a 7 mérkőzés alatt jól szerepeltek ifistáink és új játékosaink is szépen termelték a pontokat, gondolok itt Surányi Gyulára és Gaál Miklósra. Köszönet a városvezetésnek és mindenkinek, aki ennek a nagyszerű sikernek az elérésében szerepet vállalt. A csapat háza táján természetesen a bajnoki ezüst után sem áll meg az élet, egyéni versenyeken való részvétellel készülnek majd a csapattagok a nyár folyamán, de a szakvezetés nagy hangsúlyt fordít az elkövetkezendő időszakban az utánpótlásképzésre is. Szeptember végétől újra zajlanak az edzések a Tóth Ede Művelődési Házban, ahová minden érdeklődőt szeretettel vár a vezetőség korhatár nélkül. Szakonyi Zsolt

12 12 BAJNOKCSAPAT 2011/2012 Ezen feliratú pólókban tetszeleghettek felnőtt csapatunk labdarúgói június 2-án a PVSE- Tura bajnoki mérkőzés után a nagyérdemű előtt, mely vastapssal jutalmazta a Koszta legénység évi produkcióját. A tény, hogy a gárda megnyerte az NB III. Mátra csoportjának pontvadászatát, s ez már a bajnokság zárása előtt több fordulóval - Ez az aranyérem az egész városé - mondja boldogan Tamás Barnabás polgármester, országgyűlési képviselő. A bajnoki cím óriási dolog, játékos, edző, szponzor, szakvezető és szurkoló közös öszszefogásának eredménye. Úgy vélem, Putnokon ezzel a titulussal újra sporttörténelmet írt a város és örülök, hogy ennek városvezetőként részese lehettem. nyilvánvalóvá vált, de az ünneplésre a megfelelő alkalmat az utolsó hazai szolgáltatta. Hab a tortán, hogy a Tura elleni rangadó magabiztos putnoki sikerrel zárult, így valóságos fiestává teljesedett ki a bajnokavató. Dicsőségben és pezsgőben egyaránt fürödhetett Koszta Péter mester és alakulata, megköszönve a szurkolók egész éves biztatását, maximálisan kiérdemelve az éljenzést és az elismerést. A hivatalos éremátadásra június 20- án ünnepélyes keretek között a Városháza dísztermében került sor. A ceremóniára az MLSZ- től érkezett vendégek mellett természetesen törzsszurkolók, szponzorok, a klub szakmai vezetésének tagjai, önkormányzati képviselők is meghívást kaptak. A helyi média nyilvánossága előtt zajló díjátadó fénypontját az aranyérmek kiosztása jelentette. Egymás után vonulhattak ki labdarúgóink a jól megérdemelt medálokért, de jutott a kitüntetésekből a klub irányítóinak, a városvezetés fanatikus szurkolóinak, a csapat segítőinek és természetesen városunk első emberének is. - Hasonlóképpen érzek én is - csatlakozik az előtte szólóhoz Negrutz Ágoston a PVSE elnöke. Azt hiszem a csapat semmivel sem hálálhatta volna meg jobban a városvezetés és támogatóink bizalmát, mint ezzel a bajnoki címmel. Köszönjük a putnoki önkormányzat és szponzoraink segítségét, amit a következő évadban egy szinttel magasabban is igyekszünk majd meghálálni. - Én is úgy gondolom, hogy ehhez az eredményhez elsődleges volt a város támogatása - vélekedik Koszta Péter edző. Külön öröm számunkra, hogy a csapat a vezetésem alatt nagyszerű sportsikerekkel öregbíthette Putnok hírnevét. Köszönöm a város és szakosztály vezetésének, a szurkolóknak, az MLSZ jelenlévő képviselőinek a gratulációt, szakmai munkám elismerése jóleső érzéssel tölt el. Végül köszönet játékosaimnak is, úgy érzem igazi egységként funkcionált a gárda, vitathatatlanul a mezőny legjobb csapata nyerte a trófeát, amit remélem bizonyíthatunk majd az NB II-ben is. Szakonyi Zsolt A Péczeli iskola felső tagozatos diákjai lerótták tiszteletüket az I. Világháborús emlékmműnél

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja Sokan szívünkön viseljük a város fejlődését, szépülését. A mikéntjét esetleg eltérő módon képzeljük, de akinek kedves településünk, az örül minden apró eredménynek.

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 5. szám 2013. szeptember-október Ingyenes MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. - A sírban. S majd jön ideje a

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap III. Évfolyam 29. szám-2009 szeptember HU ISSN 1789-8153 (Online) Ajánló: old. - Falunap 2009.... 4 - Falunap képekben... 7 - Közérdekű infó... 11 - Iskola...

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Közéleti HETILAP III. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2015. június 13. VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Önkormányzati hírek 2 2015. június 13. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»» BALASSA

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA X X V. é v f o l y a m megjelenik havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában 2015. JÚLIUS GYERMEKKOROMTÓL KEZDVE SZINTE NAP

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Nyári zenés esték / 11. oldal /

Nyári zenés esték / 11. oldal / 2007. szeptember 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 9. szám 2007. szeptember Ára: 150 Ft 50 éves a Gyulai ének-zenei tagozata Mágnás Miska / 2. oldal / Nyári zenés esték / 11. oldal / Idősek

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Gyermeknap Migrain Project Az Európai Unió által szervezett migrációs projekt keretén belül idén másodszorra került sor a résztvevők

Részletesebben

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban.

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban. XXI. évfolyam 6. szám 2011. június A Nagykállói Hírmondó következő száma 2011 szeptemberében jelenik meg! A pedagógus munkája olyan, mint a csendes eső Így nevezte a tanárok és tanítók munkáját Juhász

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről...

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Mozaik Perbáli Ünnep Karácsonyi összeállítás Óvodai hírek Iskolai hírek A Közösségi

Részletesebben