Putnok város közéleti lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Putnok város közéleti lapja"

Átírás

1 Putnok város közéleti lapja XXIII. évfolyam 6-7. szám június-július Ingyenes NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA PUTNOKON Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd! Tiéd a folyó, a part, el ne add semmiért! Tiéd ez az ország, múltja és jelene, Neked teremtette a Magyarok Istene! Tamás István encián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjét kívánták biztosítani. Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője csak január 16-án fejthette ki a magyar álláspontot, dokumentumok és térképek segítségével mutatva be a népességföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi érveket is han- ben élő magyarság túlnyomó része ismét határai közé került, ám ennek ára a háborúban való részvétel volt a fasiszta Németország oldalán. A világégést és ismételt háborús vereséget követően február 10-én írta alá Magyarország az újabb párizsi békét, amely lényegében a trianoni határokat állította vissza, semmisnek nyilvánítva a két világháború közötti területi változásokat, sőt Csehszlovákia megkapott három Pozsony környéki falut a Duna jobb partján. Forrás: MTI Városunkban június 4-én a Serényi téren lévő Turul szobornál zajlott az ünnepség. Harangszó hallatszott városszerte, az emlékezés harangszava Putnokon és az ország minden területén, majd felhangzott a Himnusz. Ezt követte Nagy Ádám szavalata, aki a putnoki költő Tamás István: Tiéd ez az ország című versét adta elő. Megemlékező beszédet mondott Forray György, a Magyarok Világszövetsége Gömöri Tagozatának Elnöke. Cseh István kanonok és Dérer Zsolt tiszteletes emlékező beszéde következett ezek után, majd a Székelyhimnusz eléneklésével fejeződött be a műsor. Ezt követően a Turul szobornál helyezték el az emlékezés koszorúit a pártok, civil szervezetek, iskolák és az egyházak képviselői. Placskó K. VÁROSI PEDAGÓGUSNAP ÉS SEMMELWEIS NAP Nem siratni, hanem ünnepelni jöttünk. Nem gyászolni, hanem értékelni azt, amit újra megleltünk, s amit alaptörvénybe is foglaltunk: a nemzeti összetartozást - kezdte ünnepi beszédét Kaposváron Kövér László, az országgyűlés elnöke a trianoni békediktátum 92. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésen. Hiszen ami a földrajzi Magyarországból elvétetett, az a szellemi Magyarországnak mindig a része maradt. Az Országgyűlés május 31-én a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét. Az erről szóló törvény kimondta: a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az első világháborút követően a béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az as párizsi békekonfer- goztatva - teljesen hatástalanul. A békefeltételeket májusában adták át a magyar delegációnak, amely ezek olvastán lemondott. A szerződést ezután Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint DrascheLázár Alfréd rendkívüli követ és megbízott június 4-én látta el kézjegyével a versailles-i Nagy Trianon kastélyban, a tiltakozás gesztusaként Benárd állva. Az aláírás percében Magyarországon megkondultak a harangok, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. A trianoni döntés sokkolta a magyar társadalmat, a két világháború közötti években az ország meghatározó külpolitikai célja lett Trianon revíziója. Magyarország az 1938-as első bécsi döntéssel visszakapta Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta déli részét, 1939-ben a Kárpátalját, 1940-ben a második bécsi döntés révén Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, majd Jugoszlávia 1941-es német megszállása után a Délvidéket. A területgyarapodások nyomán Magyarország Trianonban megállapított területe közel kétszeresére nőtt, a Kárpát-medencé- A hagyományoknak megfelelően az idén is a Péczeli iskola aulájában gyűltek össze városunk pedagógusai és az egészségügyben dolgozók június 15-én. A vendégeket házigazdaként Fónagy Istvánné igazgatóasszony köszöntötte kedves szavakkal. Az óvodások kis csoportjának fellépését követően Szaniszló Fanni, a Serényi iskola nyolcadikos tanulója énekelt népdalokat. Ezt követően Horváth Daninak, a Péczeli iskola tanulójának műsora következett, akinek énekét és szintetizátor játékát öccse, Horváth Mózes dobon kísérte. Az ünnepi műsort követően Tamás Barnabás polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta az elismeréseket. Doroginé Iklady Krisztina óvodapedagógus nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át. Az Év Pedagógusa díjban részesült Elek-Nagy Anikó óvodavezető, Nagy Ágota, a Serényi L. Ált. Iskola, és György Józsefné a Péczeli Ált. Isk. pedagógusa. Polgármesteri Dicséretben részesültek: Barabásné Galambosi Edina óvodapedagógus, Szilvási Adrienn, Fehérpataki Borbála pedagógusok, Varga Zsoltné ve- zető házi gondozó, Péter Lászlóné fizioterápiás asszisztens és Bodnár Csabáné családgondozó aszszisztens.

2 2 Gömöri Hírmondó DOROGINÉ IKLADY KRISZTINA - Mesélj magadról! - Nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy én ezt a magas kitüntetést megkaptam. Köszönetet szeretnék mondani érte Putnok város vezetésének, az ó- voda vezetőjének és helyetteseinek. Nagyon meglepődtem és jó érzéssel tölt el, hogy vezetőim így értékelik munkámat januárjában születtem Pásztón, és mivel édesapám a Pogonypusztai Gazdaság főkönyvelője volt, Pogonypusztán laktunk. Olyan családba születtem, ahol nagyapám tanító volt, édesapámnak tanári diplomája volt más diplomával együtt. Én ezt a pályát folytattam, illetve folytatja a két gyerekem is tovább. A nagyobbik lányom tanárképzőt végzett Egerben szociálpedagógia, német nyelv és irodalom szakon. A kisebbik lányom Hajdúböszörményben végzett óvónőként és elvégezte a vezetői szakot is. Én negyven éven keresztül voltam óvónő. Sátán a nevelőotthonban kezdtem a pályámat, majd átkerültem Hódoscsépányba, közben férjhez mentem. Mivel Putnokon laktunk, szerettem volna minél közelebb jönni dolgozni, így kerültem Bánrévére, majd onnan Putnokra. Itt révbe értem. Szeretem ezt a pályát és szeretem a gyerekeket. Ajánlom mindenkinek, aki számára öröm, ha egy kis gyermek fejlődését láthatja. - A pályád során nem zárkóztál el a plusz feladatoktól sem. Elláttad a gyermekvédelmi feladatokat az óvodában, a közalkalmazotti tanácsban is tevékenykedtél. Bábáskodtál az Óvodai Gyermekalapítvány születésénél, illetve sokáig segítetted az ott folyó munkát. Milyennek látod az óvónői munka megbecsülését? - Gond van a szakma elismerésével, nem kapjuk meg azt a megbecsülést, ami megilletne bennünket, holott sokat fáradozunk. Sok szempontból átvettük a család szerepét. Sajnos sok családban keveset törődnek azzal, hogy milyen körülmények között élnek. Az óvónőknek tanítóknak, tanároknak ezt az űrt is pótolni kell. Látszólag nagyon könnyű foglalkozás, mert mi csak játszunk a gyerekekkel. Erről egy idézet jutott az eszembe: Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Így azt hiszi csak játszik. De mi tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domonkos) Kivételek azért akadnak, erre példa a mi óvodánk, a városunk, mert itt a pedagógusok munkáját elismerik. Mi komoly munkát fektetünk látszólag egyszerű tevékenységekbe is, amelyekkel a gyermekek személyiségét fejleszteni tudjuk. - Mivel töltöd majd a nyugdíjas éveidet? - Szeretek kertészkedni és olvasni, amire mostanában nagyon kevés időm jutott. Kedvelem a régi írók: Jókai, Gárdonyi, Mikszáth, Csató, Herczeg Ferenc, Hemingway könyveit. Szeretnék többet olvasni tőlük és a régebbi olvasmányaimat is feleleveníteni. Jó lenne minél több időt tölteni a férjemmel és természetesen az unokákkal, nagyokat mesélni nekik, új élményeket szerezni. ELEK-NAGY ANIKÓ - Kérlek, mutasd be szakmai pályafutásodat! től dolgozom a Soldos Emília óvodában, végigjártam minden ranglétrát, így különösen tudom értékelni,becsülni intézményem, munkahelyem fontosságát! Több, mint harminc éve dolgozom ebben az óvodában, ami a szemem láttára fejlődött, szépült. Mondhatnám, rá sem lehet ismerni! Úgy érzem a megváltozott óvoda tükrözi munkám eredményét és intézményem iránti elkötelezettségemet től a kompetencia alapú óvodai nevelés, hálózatépítő bázis intézmény szerepét tölti be a Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére. Szakmai tanácsokkal látjuk el, segítjük a hozzánk tartozó környék óvodáit. Az idén szakmai nap keretében a MOE elnöke, Fábián Katalin tisztelt meg azzal, hogy felkérésemre előadást tartott a környék óvodapedagógusai, óvodavezetői részére, a törvényi, tanügy igazgatási változásokról. A fenntartó sikeres pályázatainak köszönhetően, óvodánk kívülbelül megszépült, megújult. A XXI. század elvárásainak megfelelő változások, átépítések, felújítások, óvoda- bővítés valósult meg. Ebből is látszik, milyen figyelemmel kíséri intézményeinek megújulását Putnok Város Önkormányzata. Mindezekért köszönettel tartozunk valamennyien, hiszen ezek a változások a gyermekek javát szolgálják, a szülők megelégedésére. A szakmai munka színvonalát pedig a gyermekek és szülők elégedettsége tükrözi. Óvodapedagógusaink, és az ő munkájukat segítő dajkák munkájával akkor szembesülnek, ha betekintést nyernek mindennapi életünkbe. Ezek a szervezett ünnepeink, a nyíltnapok, a kirándulások. Itt látják micsoda odaadással dolgoznak, fáradoznak az intézmény dolgozói azért, hogy minden kisgyerek jól érezze magát, s iskolára felkészült legyen, mikor elhagyja az óvodánkat. Büszke vagyok intézményemre, örülök, hogy ehhez a közösséghez tartozom, valamennyi dolgozójának munkáját nagyra értékelem. - Milyen elismerésekben részesültél már? ben Polgármesteri dicséretet, 2005-ben Putnok Város Közszolgálatáért díjat kaptam. Mindezen elismeréseket nagyon köszönöm, igen kitüntetve érzem magam, hogy munkáltatóm így értékelte eddigi erőfeszítéseimet. Az Év Pedagógusa díj egész mást jelent számomra! Még mindig hihetetlen, felfoghatatlan, nem tudom szavakba önteni, hiszen ez az igazi elismerés egy pedagógusnak, és úgy gondolom elsősorban, pedagógus vagyok. - Terveidről mit árulnál el? - Szeretném fenntartani, illetve tovább erősíteni óvodánknak a térségben kivívott, elismert szakmai szerepét. Ismernek bennünket Budapesten is, és az országban több helyen. Vannak konkrét terveim, de ezekhez elsősorban anyagi feltételek szükségesek. Szeretném, ha függetlenített gyógypedagógus működne az intézményben, mert nagyon indokolt volna ennek a státusznak a megléte az esélyegyenlőség fenntartásának érdekében is, hiszen évről évre egyre több kisgyermek jár fejlesztésre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel /BTMN/ illetve sajátos nevelési igénnyel /SNI/. De ilyen jó dolog az angol nyelv tanítása, amely jelenleg is folyik óvodánkban, illetve a zenei fejlesztés, vagy a vitamin torna. A dolgozók élnek a lehetőséggel, és a továbbképzések tapasztalatait megosztják, de ezt még hatéko nyabbá lehet tenni. A pályázatokat igyekszünk minél jobban kihasználni, a lehetőségekkel úgy élni, hogy az óvodában újat, valami innovatívat, a gyerekek számára különlegeset teremteni július 31-én lejár vezetői megbízatásom. Újra megpályáztam ezt a pozíciót, s szeretném, ha bizalmat kapnék Putnok Város Képviselő-testületétől az óvoda dolgozóitól, s nem utolsó sorban a szülői szervezettől. Hálás vagyok, hogy eddigi munkámat, törekvéseimet segítették, mert csak így, közös erővel tudtam mindezeket elérni, megvalósítani. Ha amit teszel, arra inspirál másokat, hogy többet álmodjanak, többet tanuljanak, többet tegyenek és többé váljanak, akkor vezető vagy. John Quincy Adams, az USA 6. elnöke NAGY ÁGOTA - Kérlek mutatkozzál be! - Három éves koromtól Putnokon lakom. Itt jártam általános iskolába, utána gimnáziumba. Volt osztálytársaimra, tanáraimra mindig szeretettel gondolok. Érettségi után Sárospatakon végeztem nappali tagozaton a tanítóképző főiskolán, majd pedagógusként visszakerültem Putnokra. Férjhez mentem, egy lányunk született, Szerna Ágota. Válásom után lányommal Rudolftelepre költöztünk, ahol három évig tanítottam. Szüleim támogatására szorultam minden tekintetben, - anyagilag is. Ők is pedagógusok voltak. Örültem, mikor lehetőségem nyílt visszajönni Putnokra, a diákotthonban nevelőtanárként dolgozhattam, szolgálati lakást kaptam. Lányom a második osztályt már itt kezdte, s az itteni gimnáziumban tanult tovább. Ez a középiskola sikeresen felkészítette az egye-

3 Gömöri Hírmondó 3 temi felvételire. Jogi diplomát szerzett Miskolcon,jelenleg is ott él, a Munkaügyi Központban dolgozik. Jó emlékeim vannak a diákotthonról. A pedagógus, az egészségügyis és a többi munkatársam úgy érzem hamar elfogadott, én is megszerettem őket. Az állami gondozott, a hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás nem volt könnyű, erősen edzette az ember lelkét, szorongatta a szívét. Egy tanév után a diákotthon megszűnt, bezárták. Az általános iskola akkori igazgatója, Koszta János a keleméri tagiskolába küldött dolgozni. Sok hasznos, jó tanáccsal látott el, - valamikor ő is Kelemérben élt és tanított. Pedagógiai, szakmai útravalója 22 éven át segítette munkámat. A keleméri iskola 17 éven át önálló intézményként működött, majd 5 éve újra tagiskolája lett a Serényi László Általános Iskolának. A tanulói létszám fő között mozgott. A négy évfolyam két tanulócsoportban, tehát öszszevont osztályként működik. Az elsősök együtt tanulnak a harmadikosokkal, a másodikosok a negyedikesekkel. Ez bizony nem könnyű sem a gyereknek, sem a pedagógusnak. Persze nem lehetetlen, hiszen régen voltak helyek, ahol négy osztályt is összevontak. Az iskola valamenynyi tanulója hátrányos helyzetű, 90% felett van a halmozottan hátrányos helyzetűek száma. Kolléganőmmel mindig tudásunk legjavát adva, anyai szeretettel foglalkoztunk velük. Tagiskolaként új lehetőségek tárulnak elénk. Gyerekeink felkészülnek és részt vesznek a putnoki iskola által szervezett versenyeken, vetélkedőkön, tornabemutatókon, rajzpályázatokon, kapcsolódunk évente a különféle projektekhez, témahetekhez. Úgy érzem tanulóink mindig megállták helyüket, igazgató asszonytól, kollégáktól gyakran kaptunk elismerő szavakat. Az anyaiskola vezetőinek pedagógiai, szakmai iránymutatása, segítségadása, adminisztrációs segítsége példaértékű. Köszönet érte. A tantestület, mely befogadott, elfogadott minket - jó kollektíva, nagyszerű csapat. Ha szeptembertől bezár a keleméri iskola, a tanulók mindenképp modernebb iskolába, korszerűbb szervezeti keretek közé kerülnek majd. - Mivel foglalkozol szabadidődben? - Kevés szabadidőmben szívesen kertészkedek, olvasgatok. Barátaimmal szervezünk közös programot. - Hogyan fogadtad az Év Pedagógusa díjat? - Nagyon nagy meglepetésként ért, pár pillanatig fel sem fogtam, aztán elsírtam magam. Óriási megtiszteltetésnek tartom. Köszönöm szépen. - Melyek a jövőbeni terveid, elképzeléseid? - Ha szeptembertől a Serényi iskola pedagógusa leszek szeretném a munkámat úgy ellátni, hogy az megelégedést váltson ki a gyerekek és szüleik körében. Szeretném főnökeim, munkatársaim bizalmát elnyerni. Örömmel babusgatnék egy kis unokát is már. GYÖRGY JÓZSEFNÉ SAJTÓKÖZLEMÉNY Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázati konstrukció keretében putnok város felszíni vízfolyásainak rekonstrukciója elnevezésű émop /f azonosító számú projekt megkezdése április 30. A projekt célja a prevenció, azaz az árvizek levonulását Q3% vízhozamra kialakított mederbe kell tartani és ezáltal újabb elöntéseket meg lehet akadályozni. Átfogó cél a régió gazdasági versenyképességének javítása a társadalmi különbségek mérséklése. Ez megvalósul az elöntések megszüntetésével, mivel azok Putnokon belül a legszegényebb ingatlantulajdonosokat veszélyezteti. Az elmúlt évek során különösen évben Putnok közigazgatási területén lévő vízfolyásoknál több ízben anyagi károkkal is járó kiöntések történtek. Ezek a Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon a MÁV keresztezés és a 26. sz. KM út közötti szakaszon és a Somos patak térségében történtek. A házak között húzódó vízfolyás alámosta a lakóházak alapjait, illetve kárt tettek a kertekben. Több lakó ingatlannál valószínűsíthető, hogy a házak már több kiöntést nem képesek elviselni és a lakhatási feltételek ellehetetlenülnek. Ez az amúgy is hátrányos helyzetben lévő lakosok számára elviselhetetlen terhet jelentene. A projekt keretében a Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon, amelynél elsősorban az Andrássy Dénes úton, illetve a Somos patak vízgyűjtőjén lévő Vásártér térségében történik beavatkozás. A Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon elvégzendő rekonstrukciós munkák: mederkotrás profilozással, meglévő meder burkolatok javítása, új lapburkolatok kialakítása. A Somos patakon elvégzendő munkák: mederkotrás profilozással, új lapburkolat kialakítása, zsilipakna építése. A tervezési terület Putnok belterületét és külterületének egy részét érinti. A Szörnyű-völgyi (Forrás) patak a település súlypontjában ÉD-i irányban húzódik a Sajó folyótól a Mikszáth K. utcáig, továbbá a Somos patak a befogadótól a vasútig terjedő szakaszáig. Célkitűzés a projekt megvalósítása során a Q3%-os előfordulási valószínűségű vízhozamok elvezetésére kiépíteni a Szörnyű-völgyi (Forrás) patak, valamint a Somos patak MÁV keresztezésig terjedő szakaszát, és így megvédeni a lakosságot a vízelöntésektől. A projekt elszámolható összköltsége közel 100 millió forint. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100%-a. Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth u A te pályád pályamódosítással indult, ha jól tudom. - Kazincbarcikán töltöttem a gyermekkoromat, ott jártam zeneiskolába zongora szakra. Először komoly, majd tánczenét tanultam. Elég sok fellépésünk volt, Pilinger Mihály szerettette meg velem a könnyűzenét. Amikor férjhez mentem, ide költöztünk Putnokra, és valahogy a zene kicsit abbamaradt. Kazincbarcikán női szabónak tanultam és elvégeztem a ruhaipari szakközépiskolát. Ebbe az irányba mozdultam, a 112-es szakiskolában voltam szakoktató. A gyerekeim kiskorukban gyakran voltak betegek, és úgy nem lehet oktatni hogy folyamatosan betegen vagyunk, így azt a munkát nem folytattam tovább. Telt- múlt az idő, a zene nagyon hiányzott. A párom egy alkalommal meglepett egy szintetizátorral. Ezután felelevenítettem a tanultakat, majd elmentem magán úton zenetanárhoz Kazincbarcikára, majd dzsesszzongorára Werner Tibi bácsihoz Miskolcra. Amikor már kellő tudást szereztem, szabad szellemi foglakozásúként gyerekekkel kezdtem itthon foglalkozni, zenét tanítani. Polgármester úrnak nagyon megtetszett az, amit hallott tőlem, s meggyőzött arról, hogy ezt zeneiskolai keretek között kellene folytatnom. Így íratkoztam be a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Főiskolára. Elvégeztem a szolfézs-zeneelmélet karvezetői szakot negyvennégy évesen. Párhuzamosan tanítottam és tanultam. Kőkemény volt. Éjszakába nyúló tanulásokkal 2006-ban végeztem, közben az iskolában is elkezdtem tanítani. Szeretem a munkámat, nagyon szeretem látni, hogy a gyerekek is élvezik. Néha szigorúnak kell lenni. Ebben az évben tizenkilenc tanítványom volt, mellette kamaraórák voltak és az énekkart is vezetem. - Milyen eredményeket értetek el? A Horváth Dani idén országos első helyezést ért el a II. Országos Elektroakusztikus-zenei versenyen, melyet háromévente rendeznek meg Nagykanizsán. Az első versenyen három évvel ezelőtt is indultak tanítványaim. Kovács Dalma különdíjat kapott és Farkas Timi is bejutott a döntőbe. Harmadik éve járunk Kazincbarcikára gyermek Ki Mit Tud- ra, ahol minden évben szép eredményeket értünk el. Első, második helyezéseket. - Szabadidődben mivel foglakozol? Varrogatni szoktam, hiszen ez is a szakmám, de elsősorban tehetséggondozással foglalkozom, mert itthon is felkeresnek a tanítványok, és gyakorolok velük szükség esetén. Most főként Danival foglalkoztam, a felvételijére és a versenyre készültünk. Ezen kívül a Dzsungel könyve musical zenei betanítása kitölti az időmet, ugyanis készül egy jótékonysági előadás az iskolánkban a gyerekek, a tanárok, a Daloskör tagjainak közreműködésével. Június 30-án este hatkor lesz az előadás az aulánkban, ahová mindenkit szeretettel várunk. Szeretem a kihívásokat is, amilyen a Dzsungel könyve előadás is, ahol gyerekekkel, kollegákkal dolgozunk együtt. Ez egy hatalmas kihívás. Gyermekkori álmom valósult meg a pályamódosítással. Az édesanyám, akinek gyönyörű szép hangja volt, buzdított mindig engem erre a pályára. Sajnos már nem élhette meg, hogy megszereztem a diplomámat. F. Judit

4 4 RÖVIDEN A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK VÁLTOZÁSAIRÓL 2011 évben módosításra került a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozó szabályozás az új jogszabály a 102/2011. ( VI.29.) Kormány rendelet formájában jelent meg, és igyekezett szabályozni a mozgáskorlátozottság tényéhez kapcsolódó feltételeket. A társadalom részéről nem kis kritikaként fogalmazódott meg a jogalkotók felé azaz igény, hogy a régi úgynevezett 7 pontos szakvélemény nem az igazán rászorultaknak állapít meg kedvezményt. A jogszabály módosítás alap tézise a közlekedési kedvezmény esetén a jogosultak körének pontos meghatározása, amely eddig sajnálatos módon általánosabb elemek alapján történt. A jelenlegi szabályozás konkrétan határozza meg a megállapítás feltétel rendszerét. Megkönnyítve ezzel a jogalkalmazók, és a jogosultság megállapításában részt vevők feladatát - KI IS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT? A Kormányrendelet alkalmazásában a 2. a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy: aa) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fot.) 23. (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy, ab) a 18 életévet be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (továbbiakban Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, ac) a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy. A jogosultak körének pontos meghatározása lehetőséget ad arra, hogy csak a valóban rászorult személyek éljenek ezzel a kedvezménnyel. Amennyiben nem rendelkeznek a fenti szakasz ac) pontja szerinti feltétellel, a szükséges szakvéleményt meg kell kérni. A vizsgálatnak díja nincs. A gépkocsi szerzési illetve átalakítási támogatás összege jelentősen megemelkedett, új jármű vásárlása esetén ,- Ft, míg használt jármű esetén a vételár 60% - a, de legfeljebb ,- Ft. A jármű átalakítását ,- Ft összeggel támogatja az állam. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. ( XII.11.) Korm. rendelet is módosult, meghatározza, hogy amennyiben a kérelmező nem rendelkezik az új feltételek szerinti szakvéleménnyel, azt a hatóság ( jelenleg: okmányiroda) megkéri az egészségügyi dokumentáció becsatolásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól. A hivatal 60 napon belül dönt, és addig felfüggesztésre kerül az eljárás december 31. napjáig a korábbi szakvélemény elfogadható. A jogalkotó előrelátóan kezeli a szakvéleménnyel nem rendelkezőket, és gondoskodik a hatóság általi szakvélemény beszerzéséről. A régóta szükségessé vált módosítást, és új alapjaiban részletes szabályozást elkészítve kíván a rászorulókról gondoskodni az állam. Dobos Józsefné aljegyző Gömöri Hírmondó SZINTETIZÁTOROS VIZSGAKONCERT A PÉCZELIBEN Mint minden évben, ez évben is megrendezte iskolánk szintetizátor tanszaka az év végi vizsgakoncertet. Az iskola aulája megtelt izguló növendékekkel, a fiatalokért szurkoló rokonokkal és a zenét szerető közönséggel. Talán a leginkább György Józsefné, Éva néni szorított diákjaiért. A koncerten egyaránt felléptek a kezdő - és a már nagy, profin zenélő tanulók is. Tudjuk, hogy növendékeit Éva a színpadi éneklésre is felkészíti, így nem volt számomra meglepő, hogy énekes produkciókat is hallhattunk. Egy meghívott vendég, Kostyu Imre is emelte a hangverseny színvonalát. Elképzelhető, hogy pár év múlva jóval jelesebb színpadokon tapsolhatunk neki. A délután folyamán három tanítvány többször is megmutatta tehetségét: Mikó László, Horváth Mózes és Horváth Dániel. Dani már az elmúlt esztendőkben is kitűnt hangszertudásával, nagyszerű hangjával. Ez évben egy országos versenyen első helyezést ért el. Igazi tehetség,akiről reméljük méltán hallunk majd a jövőben is. A putnoki közönség egyre több rendezvényen hallhatta az utóbbi időben játékát. György Józsefné büszke növendékeire, akik mindent elkövettek azért, hogy a közönség jól érezze magát. Sokan a legszívesebben táncra perdültek volna, ám ez egy ilyen eseményen eléggé szokatlannak tűnhetne Majd a vidámságot az elérzékenyülés váltotta fel, hisz sokunk szemébe könnycseppet varázsolt Dani, aki búcsúzott a Péczelitől. Elbúcsúzott az iskolától, megköszönve azt, hogy a tanulója lehetett, Éva nénitől, aki évek óta napi rendszerességgel felügyelte fejlődését úgy a zenében, mint az iskolai tanulmányok terén. Egy csodálatos dalt adott elő búcsúdalként, Groban s: February Song-ját, a már jól ismert magyar szöveggel - Hangokba zárva A tévében sokunk által követett tehetségkutatók zsűritagjai szokták emlegetni, hogy amikor libabőrösek lesznek egy produkciótól, az már azt jelenti, hogy ez megállja a helyét bármelyik színpadon! Én úgy érzem, nem csak én voltam libabőrös Köszönöm György Józsefné tanárnőnek, a fellépőknek, valamint a Péczelinek, hogy részese lehettem ennek a kiemelkedően színvonalas eseménynek. Bóna Istvánné

5 Gömöri Hírmondó 5 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A HOLLÓ LÁSZLÓ GALÉRIÁBAN Az idén ötödik alkalommal kapcsolódott be Putnok a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatba. Helyszín a Holló László Galéria időszakos kiállítóterme és udvara volt. A rendezvény fő szponzora a Putnok Városi Televizió. A további támogatók: Putnok Város Önkormányzata, Városi Kommunális Gondnokság, Agrarius Kft., Markovics Endre, Lezák Zoltán. Nagyon szépen köszönjük a rendezvény sikeréhez nyújtott segítségüket! A rendhagyó múzeumi program már ismerősen cseng Putnokon és környékén. Nagy öröm, hogy egyre többen látogatják a kiállításokat és élvezik az éjszakába nyúló kulturális programokat és az együtt eltöltött időt. Június 16-án szombaton reggel a piacon és a város utcáin kisbíró dobolta ki, régi hagyományokat felelevenítve a délutáni programokat. A kisbíró Balogh Gergely volt, a két hölgy kísérője Bánkúti Sándorné és Gere Miklósné. 16 órakor köszöntőbeszédet mondott Katona Pál alpolgármester úr. A kézműveseket köszöntötte és a Gömöri Népfőiskolai Egyesület tevékenységéről beszélt Balázs Istvánné az egyesület elnöke. A Tóth Ede Alkotó Kör elnöke, Tamás István bemutatta a kört és Bulláné Farkas Beáta énekművésszel elkezdett közös lemezükről beszélt, majd felkonferálta a művésznőt. A Nőklub bemutatkozásával folytatódott a délután. Csongor Lászlóné vezetésével két táncot adtak elő, az első a gömöri nevet kapta, ebből az alkalomból mutatták be először. Az Ének az esőben című táncot már korábban is előadták. Igazán jó volt látni, hogy a legidősebb táncos is milyen fiatalosan, lelkesen járta a nagy melegben. A tehetségét mindjobban megmutató Horváth Dániel következett, akit Fónagy Istvánné, a Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazagtója mutatott be. Nagyon élveztük Dani színvonalas előadását. A zenélés mellett szépen énekelt, igazán kellemes színpadi élményt nyújtott. Jelenlétével megtisztelt bennünket Tamás Barnabás országgyűlési képviselő, polgármester úr és kedves felesége, akik szintén örömmel hallgatták a tehetséges fiatal előadását. 18 órától stílust váltottunk. Bodnár Ildikó és Szurdoki Judit képzőművészek és Madarász Kathy Margit ruhatervező iparművész kiállításának ünnepélyes megnyitására került sor. Kis helytörténet: a képzőművészek szülővárosa Putnok, 13 éves korukig itt éltek. /A déd- és nagyszüleik is a városban laktak a Szurdoki és a Pácza család./ Pácza Sándor nagyapjuknak autó-motor műhelye volt a főutcán. Édesapjuk Szurdoki István kereskedő, bútorbolt vezető, akinek az 1960-as években tánczenekara is volt. Ő szaxofonon játszott és énekelt ban a Kossuth utca egy részét szanálták, ezért költözött el a család Miskolcra. E rövid családtörténet után már biztosan többen emlékeznek rájuk a városban. Kiállításukra is sokan ellátogattak az ismerősök és régi szomszédok közül. A megnyitón először Putnok Város Női Kara lépett fel Szűcs Kornél karnagy úr vezetésével. A húsz éves múlttal rendelkező kar színvonalas, vidám előadásában gyönyörködhettünk. A kiállítást és a művészeket Dr. Laczkovich Katalin főorvos aszszony, a Humán Bizottság elnöke köszöntötte. Megnyitóbeszédet Borsos István, a BAK Képzőművészeti Egyesület elnöke mondott. Először Madarász Kathy Margit művésznőt méltatta, aki Putnokon 17 évvel ezelőtt mutatkozott be férjével Madarász Gyula festőművésszel. Borsos István elnök, szobrászművész úr személyesen ismeri a Szurdoki testvérpárt, akik tagjai a Képzőművészeti Egyesületnek. A különböző művészeti stílust képviselő képzőművészekről baráti hangvételben magas színvonalú művészeti értékelést tartott. A további program az udvaron folytatódott az Irodalmi és Dalos Kör fellépésével. Szűcs Isván, a kör vezetője összefogottan beszélt a tevékenységükről, majd közel egy óra hosszán keresztül kabaré - és operett előadással szórakoztatták az érdeklődőket. Ferenc Veronika hanvai énekes musicaleket adott elő. Korábban egy kiállítás megnyitón csodálhattuk a hangját, most egy fél órán keresztül élvezhette a közönség előadását. Hatalmas sikert aratott. Mire előadásának vége lett, a Dr. Ambedkar Tanoda diavetítéses előadásához eléggé besötétedett. Derdák Tibor igazagtó úr és Hervoly Vanda szakértő a tanoda létrejöttéről és működéséről beszéltek. Ők is már 16 órától foglalkozásokat tartottak az udvaron, hoztak pingpong asztalt, csocsót, és a korongozást is kipróbálhatták az érdeklődők. Kézműves foglalkozást tartott még Francia Tímea művésztanár, valamint Hajdúné Bodrogközi Rozália bemutatta a Gömöri Népfőiskolai Egyesület tagjainak a kézimunkáit. Egész délután kürtőskalács és lángos sült a büfé kocsiban. Voltak olyan érdeklődők, akik a 22 órakor kezdődő táncházra érkeztek. Molnár Gábor a Velezd Néptánc Együttes vezetőjének irányításával először a színpadon páros táncos bemutatókat láthattunk, majd a közönség bekapcsolódott, és egy vidám táncházban érezhettük magunkat. Összegzésként elmondhatjuk, hogy mindenki találhatott kedvére való kikapcsolódást és szórakozást. Bízunk abban, hogy jövőre az ideit nem felejtve, újra lesz lehetőségünk különlegességekkel szolgálni, hiszen a környéken, egészen Miskolcig egyetlen muzeális intézmény a putnoki. Nagyon szépen köszönöm a támogatóknak, a szereplőknek, az érdeklődő közönségnek, a kollégáknak a segítségüket, hogy együtt lehettünk ezen a különleges éjszakán. Zsuponyóné Ujváry Mária a Gömöri Múzeum és a Holló László Galéria igazagtója

6 6 ELISMERÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Beszélgetés Péter Lászlónéval, a putnoki fizioterápia vezető aszisztensével - Mártika, megkérlek, hogy mutasd be magad az olvasóinknak! Ózdon születtem,szüleimmel Borsodbótán laktunk, ott nőttem fel. Putnokon 32 éve élek, 36 éves munkaviszonyom van az egészségügyben. Miskolcon a Szent Péteri Kórház Koraszülött Osztályán kezdtem dolgozni ápolónőként. Hazaköltözésem után a Putnoki hatos körzetben helyezkedtem el, ami tulajdonképpen Királdot, Putnokon a Tompa-, Serényi- és a Zsarnai utat foglalta magába akkoriban. Ennek a körzetnek nem volt állandó orvosa, így több orvossal dolgoztam együtt, többek között Szlavov, Klein, Rózsa doktorokkal és még sorolhatnám. Az Egészségház 21 éve épült, azóta itt, a fizioterápián dolgozom, közben fizioterápiás asszisztensi képesítést is szereztem ben a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Karán diplomáztam ápolás és betegellátás alapszakon. Az elmúlt években természetgyógyász tanfolyamokat végeztem reflexológia, reiki, jóga stb. terén. Jelenleg a fizioterápián dolgozom, én vagyok a vezető aszisztense és az Egészségháznak az infekció kontroll felelőse. A magánéletemről:három gyerekem született. A nagylányom angol-magyar szakos tanár, a fiam vállalkozó, s van egy gimnazista 0-dik évfolyamba járó kislányom a második házasságomból. A fiam, aki már családos ember, egy tündéri kétéves unokával is megörvendeztetett. A férjem, Péter László már nyugdíjas, a helyi Tóth Ede Alkotókör tagja. Nagy sikereket mondhat magáénak mint művész, az öko-ikonjairól híres. Kiállításai voltak már Putnokon kívül az ország más területein, és a határokon túl is. Nagyon büszke vagyok a családomra, mert mindenki megállja a helyét a saját területén! - Mióta készültél egészségügyi pályára? Gyerekkoromtól ez a szakma, illetve hivatás érdekelt. Ha találtam egy törött szárnyú madarat, vagy beteg állatot, mindig megpróbáltam meggyógyítani. Ez a hivatásszeretet a mai napig él bennem. Nem lettem kiégett, elfásult ember! - Mit gondolsz, miért te kaptad az Egészségügyi Kamara elismerését? Tulajdonképpen az ózdi kollégák javasoltak. Biztos megkérdezték a putnokiakat is, de ezt én nem tudom. Nagyon sokat segítek az ózdi kollégáknak, tagja vagyok a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának, ahol az Etikai Bizottságba is beválasztottak. - Mi a dolga ennek a bizottságnak? A betegellátás során, ha a beteg úgy érzi, hogy sérelem érte, akkor hozzánk is fordulhat panaszával. Ugyanígy a szakdolgozók is vélt, vagy valós sérelmeikkel. Ezt követően az ügyeket kivizsgáljuk, a sértettek és a tanúk meghallgatása után döntést hozunk, s meghozzuk a megfelelő szankciókat. - Sok ilyen ügyetek van? Hála Istennek nem. A tavalyi évben összesen két esetünk volt. Reméljük, hogy ebben az évben sem lesz több. - Beszélnél egy kicsit a most kapott díjadról? A Magyar Egészségügyi Kamara részesített Szakmai Díjban. Ezt az elismerést Florence Nightingale születésének az évfordulóján szokták kiosztani. Ő nagyon sokat tett az ápolás terén, a krími háborúban elért eredményeinek hatására nemcsak a brit orvosi ellátást szervezték át, de jelentősen javították a katonák elszállásolását is ban ő lett ez első olyan nő, akit a Királyi Statisztikai Társaság tagjává választottak, és később az Amerikai Statisztikai Társaság is tiszteletbeli tagjává választotta. Az ő elvei ma is érvényesek az ápoltakra: meleg, kellő táplálkozás, fény, higiénia. - Mik a további céljaid? Számomra, mint ápoló számára példamutató a Florence Nightingale-i út, szeretnék a nyomdokaiban járni. Az egészségügy továbbra is központi helyen áll nálam, ebben szeretnék maximálisan tevékenykedni, fejlesztve magamat. Minden újat bevezetni, ami előrevivő az ápolásban és a fizioterápiában. Fontos, hogy a betegek meg legyenek elégedve velem. Magas szinten szeretném végezni az infekció kontrollt az Egészségházban, hogy minél kevesebb fertőzés érje a betegeket és a betegellátást végzőket munkájuk során. A beszélgetésünk után jutott tudomásomra, hogy Mártika Polgármesteri Dicséretben is részesült. Mindkét elismeréshez lapunk nevében gratulálok, a szakmai és magánéletében további sikereket kívánok. Placskó Klára SZÍVMELENGETŐ ESEMÉNY A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN Május 20-án a Református templom felé vezető utakon ünneplőbe öltözött embereket láthattunk, idősebbeket és fiatalokat egyaránt. A gyerekek izgatottak voltak, hiszen Komfirmációra készültek. Miután elfoglaltuk helyünket a templomban, amit a szülők fehér virágokkal feldíszítettek, a felhangzó orgonaszó hangjaira a Tiszteletes úr után vonultak be a komfirmandus gyerekek 18-án. Mindegyiküket egy nála kicsit idősebb fiatal fiú, vagy leány kísért. Az igehirdetés után a Tiszteletes úr megható szavait a fiatalokhoz intézte. A fiatalokban egyre nagyobb lett az izgalom, hiszen ezek után kellett bebizonyítaniuk, hogy megtanulták a KT - t, de az izgalom elmúlt és szép sorban mindegyikük a feltett kérdésekre jól válaszolt. Fogadalomtétel, eskü, majd az első úrvacsora következett. A 18 fiatal olyan szívből mondta az esküt, hogy könnyeket csalt az idősebbek szemébe. Jó érzés volt látni a sok büszke szülőt és nagyszülőt egyaránt, ünnep volt nekik ez a mai nap. Bánkúti Sándorné

7 7 Dr. Sivákné Váncza Alexandra pszichológus válaszol FIATALKORI DOHÁNYZÁS Egy nem dohányzó ember számára mindig szomorú és elkeserítő, ha olyannal találkozik, aki cigarettával a kezében rombolja saját maga és környezete egészségét. Ha a cigarettázó pedig egészen fiatal, vagy netalán gyermekkorú, akkor egészen megdöbbentő a látvány. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermekkorban, fiatalkorban történő dohányzásra, illetve a gyermekeket, fiatalokat érő dohányfüstre. A legtöbb fiatal tinédzser kipróbálja a cigarettát. Gyakran a barátokkal eltöltött idő egyik kelléke lesz a cigaretta, amelyet ismerőseitől kap. A barátok és a testvérek befolyásán kívül nagy szerepet játszik még a szülői bíztatás, vagy tiltás is. Azok a gyerekek, akiknek a családjában, vagy baráti társaságában dohányoznak, gyakrabban válnak dohányossá. A dohányzás szimbolikus lázadásként is funkcionál, amellyel a gyermek érettségét és rátermettségét próbálja bizonyítani. S hogy mi csábítja dohányzásra a fiatalokat, mit tehetünk ellene, mint szülő, mint pedagógus? Nagyon sok szülő saját maga is dohányzik, de nem szeretné, ha gyermeke rászokna erre a káros és nem olcsó szenvedélyre. Mivel a szülő nem tud pozitív példát mutatni, ezeknél a gyerekeknél milyen prevenciós tevékenységet lehet folytatni? Milyen egészségkárosító hatása lehet a füstölgésnek? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ. Segítségemre Dr Sivákné Váncza Alexandra volt, aki Putnok két iskolájának pszichológusa. A dohányzás nem a modern kor újkeletű betegsége. Az emberiség ősidők óta füstölög különböző módokon (pl. aprított levelek, növényi részek fölhasználásával). Az azonban egyértelműen kimutatott, hogy közeledve a jelenhez, egyre inkább elterjedt és mindennapossá vált ez az egészséget károsító szokás. A legújabb kutatások szerint általános elképzelésnek tekinthetjük, hogy a stressz nagy valószínűséggel hozzájárul a dohányzás elkezdéséhez és fenntartásához. Ebből kiindulva megállapíthatjuk, hogy a dohányzás végül is a stresszel és az egyént érő negatív élményekkel való megküzdés egyik módja. A felnőtté válás során mindanynyian elsajátítunk és begyakorlunk olyan megküzdési stratégiákat, amiket szükség esetén alkalmazunk. Ezeket a stratégiákat főként a minket körülvevő személyektől (szülőktől, családtagoktól, barátoktól) úgynevezett modell és mintakövetéssel tanuljuk meg, és formáljuk sajátunkká. Azok az emberek, akik pszichésen erősebbek, többféle hatékony megküzdési móddal rendelkeznek, kevés-bé megterhelő, fenyegető számukra a mindennapi stressz, ezért kevésbé valószínű, hogy a dohányzást fogják választani megoldásként. A vizsgálatokból kiderül, hogy a férfiak inkább az unalom elűzését, az üres percek kitöltését, míg a nők inkább a negatív érzelmek csökkentését illetve a testsúlykontrollt nevezik meg a dohányzás céljának. Elmondhatjuk, hogy minél később kezd el valaki dohányozni, annál kevésbé alakul ki nikotinfüggés és annál kisebb lesz a napi cigaretta mennyiségének elfogyasztása. Ezt az állítást a fiatal serdülők szempontjából is érdemes értelmeznünk. Tehát minél fiatalabb korban találkozik valaki a dohányzással, annál nagyobb a valószínűsége a rászokásnak. Ez nem csak az általánosságban ismert egészségkárosító hatás miatt fontos, de a serdülők idegrendszerére gyakorolt hatás miatt is lényeges. Vagyis ha a fiatal dohányozni kezd, az ő idegrendszerében sokkal erősebben és könnyebb mértékben okoz sérüléseket a dohányzás, mint egy felnőtt idegrendszerében. Ezért is fontos, hogy a gyerekek ne fordulhassanak a cigaretta felé. De ha mégis? Ennek több oka is lehet. Nagyon sok családban láthatjuk, hogy az egyik, de rosszabb esetben mindkét szülő dohányzik. Ekkor meglehetősen nehéz a fiatalt jobb útra bírni, hiszen a mindennapokban folyamatosan szembesül a dohányzással, és mondhatni követendő példaként látja a szüleit. Ilyen esetekben, ha a szülő szeretné, hogy a gyermeke ne dohányozzon, először a saját háza táján kellene rendet tenni, vagyis erőt venni magán és önként, csoportos formában, vagy orvosi segítséggel leszokni a füstölgő szenvedélyéről. Amíg a szülő továbbra is dohányzik, ne várja, hogy a gyermeke esetleg másként tesz majd, ez csak a legritkább esetekben szokott előfordulni. A serdülőkori dohányzás természetesen azokban a családokban is előfordul, ahol a szülőknek nincs kapcsolatuk a cigarettával. Ennek okai a következők lehetnek. A dohányzás (az alkohol és a drog mellett) a leginkább nyilvánvaló módja a társadalmi szabályok elleni lázadásnak, jelképe az újdonság keresésének, és az egyik leginkább alkalmazott tevékenység a társak, barátok közötti státusz megteremtésének, a csoporthoz való tartozás kifejezésének. A dohányzás a fiatalok körében egyfajta közösségi program (de a felnőttek körében is gyakori). Ha a csoportban egy-két személy dohányzik, a többiek is nagyobb késztetést éreznek a füstölgésre. A csoportban való dohányzás egyik formája, amikor a fiatal behódol a többiek akaratának és nyomás hatására (pl. körbekínálás révén) cigaretta után nyúl. Előfordulhat azonban az is, hogy a dohányzással a kamasz főként a dohányzó személyhez szeretne hasonlítani, legyen az családtagja, barátja de akár egy vágyott popsztár vagy televíziós személyiség, netán celeb. Az iskolának és a szülőknek közösen, (fontos hogy több irányból ugyanazt sugalljuk) egyaránt szerepet kell vállalniuk a dohányzás ellenes küzdelemben. Fontos, hogy a fiatalok egyértelmű felvilágosítást kapjanak a dohányzás káros hatásairól (pl. légúti megbetegedések, szív- és érrendszeri problémák stb.) de a korábban ismertetett stressz elleni küzdelemben is fontos, hogy az iskola és a szülők olyan megküzdési stratégiákat, alternatívákat (pl. sport, művészetek) javasoljanak és tanítsanak, hogy a kamaszok a stressz és a negatív érzelmek földolgozásához és csökkentéséhez ne a dohányzást válasszák. Ha a szülő személyesen, vagy mások elmondásából értesül arról, hogy gyermeke kipróbálta, netán rendszeresen (baráti társaságban) használja a cigarettát, akkor elkezdődhet egyfajta küzdelem. Azok a szülők, akik nem dohányoznak, nagyobb munícióval vághatnak bele a csatába (így az esély is nagyobb a pozitív kimenetelre), míg azok, akik önmaguk is dohányoznak, sajnos az a tapasztalatom, nagyon kevés eséllyel tudják meggyőzni csemetéjüket arról, hogy ne dohányozzanak. Ezek a szülők olykor megpróbálják vasszigorral rábírni gyermeküket a helyes irányra, ez azonban nem hatékony, hiszen az első adandó alkalommal, ha szülő nincs jelen, ők is a füstölgők táborába lépnek. Mindezen információk birtokában, minden nehézséggel együtt is meg kell próbálnunk a felnövekvő generációt eléggé magabiztosnak és a hétköznapi stresszt jól kezelő felnőttekké nevelnünk, mert így van esélyük, hogy boldogok legyenek és egészséges életet éljenek. Deczkiné Horváth Ilona

8 8 ISMÉT LENGYELORSZÁGBAN Az idén ismét sor került a lengyel-magyar cserediák programra május 24-től 27-ig.Harmincnégy diák és hat kísérő nevelő indult Lengyelországba, Nowy Zmigródba. Az iskolánál már nagyon vártak bennünket. Finom ebédet kaptunk, ezután megtudhattuk, hogy mely lengyel családokhoz kerülünk. Mindenki kedves és figyelmes családokhoz került. A szállás elfoglalását követően átadtuk az ajándékainkat, ismerkedtünk az új környezettel. Később visszavittek bennünket a művelődési házba, ahol egy műsorral kedveskedtek nekünk. Ebben volt tánc, amiben a legkisebbektől a legnagyobbakig szerepeltek, majd zenés műsor következett. Ezáltal megismertük a lengyel zenéket és táncokat. A műsor végeztével mindenki hazaindult a saját lengyelével. Minket, pár nyolcadikost elvittek a pizzériába, ami az ottani fiataloknak kedvelt szórakozó helye. Itt már egész jól összebarátkoztunk. (Én, személyesen nagyon boldog voltam, hogy sok közös van bennem, és a barátaim lengyelei között, mert mindanynyian ugyanannak a futball klubnak szurkolunk.) A pizza elfogyasztása után mindenki elindult haza. Másnap reggel, a családdal való reggeli után az iskolánál találkoztunk. Innen két busszal indultunk úti célunk felé, a KÁR- PÁTOK TRÓJÁJA turisztikai központba. Ez egy olyan múzeum, ahol feltárták, s rekonstruálták a kő- és bronzkorban ott lévő kis település házait, a falut körülvevő erődítés rendszert. A mozi teremben egy érdekes filmet is láthattunk,amely segítségével visszarepülhettünk az időben a régi korokba. Ugyanitt a játékokat kedvelőknek ki lehetett próbálni az íj lövészetet. Délután a közeli kiránduló helyükön sportversenyeket szerveztek számunkra, a modellezők elhozták legféltettebb kincseiket is, s bemutatták nekünk. Még lovaglásra is lehetőség nyílott. Másnap egy hosszabb kiránduláson vettünk részt. Egy szabadtéri múzeumban végigkövethettük a kőolaj kitermelésének a folyamatát a legkezdetlegesebb kutak megtekintésétől a számítógépes vezérlésű, több ezer méterre lehatoló fúrótornyokig. Ezt követően elvittek minket egy híres lengyel írónő gyönyörű állapotban megmaradt házához, ahol betekintést nyertünk életébe. Legutolsó állomásunk egy vár romjainál volt. Mivel ez egy domb tetején állt, feljutásunk kalandos volt az erdőben. Kövek, és gyökerek tették olykor nehézzé, és néha mulatságossá az utat. Mikor felértünk, körbe vezettek minket, és elmondták a vár történetét. Balassy Bálint családjáé volt egykor. A korábban itt járt magyarok nemzeti szalaggal díszített koszorút helyeztek az oldalára. Gyönyörű volt a kilátás a vár falairól, láthattuk azt a hegyvonulatot is, ahol a régi Magyarország határa húzódott. Még egy kicsit fényképeztük a várat, a tájat, s egymást. A vár közelében egy természeti ritkaságot mutattak meg nekünk. A buszról leszállva mintha óriások országába érkeztünk volna, hatalmas sziklarengetegbe találtuk magunkat. Állítólag a jégkorszak maradványai voltak az itt maradt sziklák, amelyeken zerge módjára szökdeltünk. Visszatérve Nowy Zmigródba a vacsora után még sétáltunk. Ekkor történt, hogy az úton egy riadt kis állat rohant felénk. (A mai napig nem tudjuk biztosan, milyen állat is lehetett) amitől én személy szerint úgy megijedtem, hogy majdnem valakinek a nyakába ugrottam. A negyedik nap programjáról a családok gondoskodtak. Először reggeli,után elvittek templomba, vallásos család lévén. Hazaérkezés után úgy döntöttünk, hogy meglátogatjuk az egyik lengyel diákot. Azt mondták nekünk, nincs messze, maximum 10 perc séta, de ennek ellenére már 40 perce gyalogoltunk, és még mindig nem értük el célunkat. Na, sebaj, egy egészségügyi séta sosem árt. Megérkeztünk, nagyon fáradtan, a hazafelé vezető gyaloglásra nem is bírtunk gondolni, ezért hívtuk a szülőket, s eljöttek értünk autóval. Még sosem örültem annyira az autó előnyeinek, mint akkor. Megérkezés után közös ebéd volt a nagycsaláddal, szülőkkel, és nagyszülőkkel./erre gyakori, hogy több generáció együtt lakik a hatalmas házaikban./ Következett az elválás pillanata. Elbúcsúztam a családtól, ami kicsit szomorú volt, mert ez alatt a 4 nap alatt nagyon közel kerültünk egymáshoz. Az iskolához érve elköszöntünk más lengyel diákoktól is, és nem tudtuk visszatartani az elválás könnyeit. Személy szerint nagyon megszerettem a lengyelemet, Olát, és társaim lengyeleit, Maciekot, Kubát, és Nicolát. Ola megígérte, hogy jövőre találkozunk. Ezzel a mondattal búcsúzott el tőlem. Majd jövőre folytatódik Sokan egyetértünk azzal, hogy ez az út sok élménnyel gazdagított minket, s habár mi jövőre már a gimnázium padjait koptatjuk, akkor is szívesen térünk viszsza általános iskolánkba, hogy fogadhassuk lengyel barátainkat. Megköszönöm társaim nevében nevelőinknek, hogy megszervezték számunkra ezt az

9 9 utat, s elkísértek bennünket Lengyelországba: Fónagy Istvánnénak, Markovicsné Demeter Edinának, Egerszegi Mártának, Pokóné Lődi Mariannak, Kövér Gergelynek, Szendreyné Váraljai Dianának. Köszönöm Putnok Város Önkormányzatának, hogy biztosította a minket szállító busznak és az utasbiztosításnak a költségeit. Kívánom, hogy még sok résztvevője lehessen a jövőben ennek a programnak, s barátokra találjanak Lengyelországban. Magyar Janka SÜVEGES IMRE - EGY KIHALÓFÉLBEN LÉVŐ FOGLALKOZÁS ŐRZŐJE Hogy mennyire érdekes emberek élnek közöttünk, arra talán az egyik legjobb bizonyíték Süveges Imre, aki ugyan a vasútnál dolgozott főállásban és onnan ment nyugdíjba, de máig hű ahhoz a munkához, amit már 11 éves korától gyakorol: a pásztorkodáshoz. Gyűjti ezzel a ritka szakmával kapcsolatos tárgyakat, a pásztorbotokat, amelyek elkészítéséhez maga is ért, terelő kutyák betanításával is foglalkozik, érdeklődik a rovásírás iránt és mellesleg nagyon sok pásztornótát ismer. - Hogyan lett pásztor? - Olyan helyre születtem, ahol ennek múltja van. Amikor én Hajdúnánáson világra jöttem, még a születésnél bába segített. Édesapám csak bizonyos ideig volt pásztor, de ez a rövid időszak elég volt arra, hogy én a pásztorkodást megszeressem. Nagyapáméknál volt 340 juh, ló, pulyka, liba, kacsa. Egyszerűen jószágszerető ember lettem. Tanyasi iskolába jártam, ahol egy tanító tanította összevonva az 1-8. osztályt. És mit csinál a tanyasi gyerek? Hét évesen elmentem bojtárnak, azaz pásztorsegédnek. - Konkrétan milyen tárgyakat gyűjtött össze? - A pásztorsággal kapcsolatosan mindent gyűjtök. Próbálom megmenteni őket. - mutatja és kongatja a különféle csengőket, kolompokat, szerszámokat. - A gyűjtemény 194 darabból áll, vannak darabok az 1800-as évekből is. Valamikor híres volt a csákvári kolomp, a böszörményi csengő. Hódosi Gyula edelényi kisiparos kolompjai, a kecskeméti kolompok, a jósvafői, osváti kolompok. A mintái, az alakja alapján lehet megkülönböztetni őket, a vidék jellege adta meg a szerszám stílusát. Egy jó csengő ára egy anyajuh bárányával együtt volt. Egy csengőt most 40 ezer Ft áron számolok. Vásárokon lehet is kapni, de nem biztos, hogy jó minőségű. - Milyen egy jó minőségű csengő? - Egy jó csengő addig szól, míg egy igaz magyar asszony és egy igaz magyar ember összekoccintja a poharát és megissza a borát, ami igazi szőlőből van - és már csendíti is az egyiket, amely tényleg sokáig zeng. - Manapság talál még magának munkát a pásztorember? - Hát igen, az a probléma, hogy nagyon kevés a lehetőség, oda kell menni, ahol a gulya van. A helyzetet az is mutatja, hogy valamikor Hajdúnánáson 24 gulya volt. Nincs terület a pásztorkodáshoz, a villanypásztorok terjedése és az, hogy meghatározzák a gazdáknak a tartható állatok darabszámát, mindez csökkenti a munkalehetőséget. Vannak családi vállalkozások, de csak ott érdemes juhászt tartani, ahol legalább 400 juh van. Régen reggel kihajtottuk a jószágot, és egyik nap az egyik, másik nap a másik háztól adták az ennivalót, húsvétkor a szárazbabot és egyebet. Én mostanság jobban már marhával foglalkozom, nem juhval, vagyis gulyás vagyok. Április közepe körül hajtjuk ki a gulyát György napja környékén, és hóhullásig kinn vagyunk velük a szabadban. A csordás a marhákat reggel fél hatkor kihajtotta és este vissza. A kondás a disznókat terelgette ami manapság már egyáltalán nincsen. A juhász a juhval kinn volt őszig. Majd Imre a hangulat erősítésére megfújja a kürtjét, mondván: - Így jelzett a gulyás, a kondás, mind másként fújta. Csak az csinálja, aki szereti ezt a munkát. Mesélek valamit. Egyszer kihajtottam reggel a nyájat, 97 db-os csordát, és egyszerre két tehén kezdett elleni. Hát én 11 évesen rásegítettem, a karikás ostorral húztam ki a borjút a tehénből. Azt mondtam, soha nem leszek más, csak pásztor. Nyáron iskola után és iskola mellett is bojtárkodtam. Este kellett tanulni, felmondani a tanítónak a leckét. A hatvanas években gyerekfejjel is mindig volt pénz a zsebemben, bementem a boltba, és vettem egy üdítőt vagy egy sört magamnak, mert a melegben a bojtárgyereknek ez is megengedett volt. Engem tiszteltek a faluban. Oda jutottam, büszke voltam arra, hogy fiatalon a magam gazdája lettem. Jöttem este egy csokor szamócával, Juli néni vagy Mari néni már várt a kapuban és adott morván kalácsot a szamócáért. A morván nagy kerek kalács volt, amit kemencében sütöttek és túróval volt töltve. Sokszor lagziba is készítettek ilyet, gyakran mazsola, meggy volt benne. Nagyobb fejjel az égadta világon mindent megcsináltam. A harmadik ember voltam a rátában - 18 ember között - akikkel együtt kaszáltam. Próbáltam mindig egyenes ember maradni, arra vigyáztam, hogy a számat hazugság el ne hagyja. F. Judit

10 10 VÉGET ÉRT A TANÉV A putnoki oktatási intézmények a 2011/2012-es tanévet sikeresen zárták. Működésükhöz az anyagi feltételeket az önkormányzat biztosította. A két általános iskola január elsejétől kerül állami fenntartás alá, az óvoda önkormányzati igazgatás alatt marad. Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is közöljük az iskolák legsikeresebb tanulóinak névsorát: PÉCZELI ISKOLA 1.a Fecsku Boglárka, Katona Eliza, Kónya Mirabella, Koren Dorka, Molnár Erik, Tóth Panna 1.b Füzék Dzsesszika, Rigó Réka, Solcz Boglárka, Szert Balázs 2.a Szűcs Ákos 2.b Béres Boglárka, Deme Zalán, Dorogi Vivien, Kovács Zoé Katalin, Marin Nikoletta, Molnár Hanna, Pokó Kincső Réka, Schweiczer Patrik, Vadnai Virág, Varga Dávid 2.c Bene Vivien, Gulyás Dániel, Lőrincz Márk 3.a Csikász Zsófia, Javora Dorka, Kovács Boglárka, Németh Nikolett 3.b Bodnár Csaba, Gulyás Klaudia, Tóth Klaudia 4.a Juhász Patrik 4.b Bodon Szabolcs, Kótai Bernadett, Laposán Medárd, Ráki Liliána, Rigó Szabolcs, Sólyom Tamás, Szabó Kriszta 4.c Gál Vencel, Győr Georgina, Simon Árpád, Tamás Bettina 5.a Pokó Csenge, Szalka Nóra 6.b Fecsku Éva, Simon Magdolna 7.a Javora Petra 8.b Deczki Bíbor, Kónya Viktor, Magyar Janka Nyolc éven keresztül kitűnő bizonyítványáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért Polgármesteri Dicséretet kapott: Kónya Viktor. Az Országos Elektroakusztikai- és Szintetizátoros Verseny IV. korcsoportjában elért első helyezéséért Polgármesteri Dicséretet kapott: Horváth Dániel. SERÉNYI ISKOLA KIEMELKEDŐ SZORGALMÁÉRT KÖNYVET ÉS OKLEVE- LET KAPOTT: 1.b Svecz László Patrik 2.a Barabás Zoltán 3.b Hajdú Bence PÉLDAMUTATÓ MAGATARTÁSÁÉRT ÉS KIEMELKEDŐ SZORGALMÁÉRT KÖNYVET ÉS OKLEVELET KAPOTT: 1.a Balogh Kitti, Bartók Brigitta, Ivancsó Patrik, Kótai Margaréta, Poprádi Kitti Mariann, Tóth Fanni 1.b Koszta Levente, Kozár Fanni, Lukács Patrik Attila, Molnár Dorottya, Papp Zoé, Vasas Viktória 2.a Antal Eszter, Dérer Csongor, Farkas Dóra, Fehér Armand Krisztofer, Horváth Patrik, Marinov Lili 2.b Elek Dóra, Szemere Gabriella 3.a Kasza Adél, Kiszely Dávid, Kovács Botond Jutocsa, Mátyás Fanni, Reményi Vivien 3.b Buszán Szonja, Dérer Nándor József, Forray Georgina Zsuzsanna, Hacsi Bernadett, Ruszó Boglárka Kelemér: Vrastyák Bianka Veronika 4.b Apró Anna, Béni Márk, Drótos Ramóna Szerén, Fehér Dominik Florentin, Lakatos Laura, Serfőző Balázs Botond 5.b Bartók-Balog Péter, 6.b Nagy Krisztián Márk, Patvaros Dézi Beatrix, Pécsi Máté, Tóth Hanna 7.b Fehér Mirtill Bettina, Reznek Katalin 8.b Fábián Bence László, Frecskó Tamás, Lőrincz Dalma, Nagy Fruzsina, Ráki Viktória, Susányi Helga, Váradi Réka 8 ÉVEN ÁT TANÚSÍTOTT KITŰNŐ TANULMÁNYI ERED- MÉNYÉÉRT ÉS PÉLDAMUTATÓ MAGATARTÁSÁÉRT KÖNYVET ÉS OKLEVELET KAPOTT: Fábián Bence László, Nagy Fruzsina, Ráki Viktória Gömöri Hírmondó Kiadja:Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft Putnok, Rákóczi út 2. Felelős kiadó: Szendrei Júlia - Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője Fotó: Putnok Városi Televízió HUISSN Főszerkesztő: Egerszegi Márta A szerkesztőbizottsági tagok: Darnyi Béla (tiszteletbeli szerkesztőségi tag), Deczkiné Horváth Ilona, Fábián Judit, Placskó Klára, Szakonyi Zsolt Szedés, tördelés, nyomda: Printer-Partner Kft Sajópálfala, Szabadság u. 20. Tel.: / Az óvodások szerepléssel zárták a tanévet

11 TORNABEMUTATÓ június 9-én nagyszabású rendezvénynek adott otthont Városi Sportcsarnokunk. Telt ház előtt került sor a Serényi László Általános Iskola hagyományos tornabemutatójára, ahol az intézmény emelt szintű testnevelés képzésben részesülő tanulói mellett a környező iskolák csoportjai is bemutatkozhattak. A bemutató tradicionálisan kétévente kerül megrendezésre. A tavalyi utáni ismétléssel a végzős 8. évfolyam előtt tisztelgett az iskolavezetés és a tantestület. - Az emelt szintű képzés 12 éve alatt mostani nyolcadikos tagozatosaink a legjobban teljesítettek, nem csak versenysportágainkban, de a különböző tanórán kívüli sporttevékenységekben is. magyarázza Markovicsné Demeter Edina igazgatónő. Ezek a gyerekek elismerésül mindenképpen megérdemlik, hogy nagy nyilvánosság előtt is bemutassuk őket és méltóképpen búcsúzzunk tőlük. Emellett iskolánk partneri jobbot is nyújtott a bemutatóval a Péczeli ÁMK és a környék alapfokú oktatási intézményei felé, hiszen 4 iskola is meghívást és lehetőséget kapott a vendégszereplésre. Természetesen a rendezvény alkalmával bemutatkoznak majd az iskolánkban tanórán kívüli foglalkozások keretein belül működő csoportok is. Zsúfolásig megtelt lelátók előtt kerülhetett sor a köszöntőre, ezt követően pedig alsós és felsős diákok vehették birtokukba a küzdőteret. A Serényi alakulatai 8 formációval léphettek 11 a nagyérdemű elé, változatos repertoárt kínálva a tapsért cserébe. Elismerésből nem is volt hiány, a különböző produkciókat hangos ovációval és vastapssal értékelte a publikum. Idén is a kéziszeres gyakorlatok mellett a talajtorna és a szekrényugrás vitte a prímet, de a zenés, táncos előadások is sikert arattak. Különleges csemegének számított az akrobatikus rock and roll és karate bemutató, de a bánrévei, keleméri, serényfalvai csoportok és a Péczeli ÁMK alakulatai is varázsoltak az arénában. Utolsó fellépőként az ünnepelt 8. évfolyam legjobbjai léphettek porondra, pörgős produkcióval zárva a gyakorlatok sorát, majd a publikum előtt név szerint is bemutatásra kerültek a diákok országos helyezett megyei bajnokokkal, kiváló képességű atlétákkal, labdarúgókkal, kézilabdázókkal, küzdősportolókkal a sorukban. - Óriási, amit ezek a gyerekek a 8 év során véghezvittek - mondja boldogan Magyar Andrásné igazgatóhelyettes. Kimagaslóan teljesítettek a versenysportágainkban, megállták helyüket a tanulásban és olyan értékekkel lettek gazdagabbak mint az akaraterő, a tisztelet, a sportszerűség vagy a sportszeretet. Biztos vagyok abban, hogy a magyar társadalom hasznos és megbecsült tagokkal bővül majd középiskolai éveik után. Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki elsősorban iskolánk testnevelőinek Bendéné Tóth Erikának, Sápi Józsefnek, Koszta Péternek, Zimányi Adriánnak, Szakonyi Zsoltnak, vezetőjének Markovicsné Demeter Edinának, az egész tantestületnek, felkészítőknek, gyerekeknek, szülőknek és mindazoknak akik részt vállaltak ennek a nagyszerű bemutatónak a megszervezésében és lebonyolításában. A rendezvény utolsó felvonását a zárókép adta, melyet a közelgő londoni ötkarikás játékok ihlették. Az élőkép az összefogást jelképezte, nagyszerű látványt nyújtva a hálás közönségnek, prezentálva sport varázslatos erejét. Koszta Péter Szakonyi Zsolt Kitűnően teljesített a PVSE sakkcsapata a márciusban befejeződött megyei I. osztályú bajnokságban. A pontvadászat végére a gárda a képzeletbeli dobogó 2. helyére léphetett fel, alig lemaradva a bajnok Miskolci Kisbocsok együttesétől. A jól megérdemelt ezüstérmek átadására ünnepélyes keretek közözz június 8-án került sor középiskolánk ebédlőjében. A csapat 6 győzelemmel és mindössze 1 döntetlenül veretlenül zárta az évadot 64%-os teljesítményt produkálva. Az eredménnyel természetesen elégetett Magyar István a szakosztály elnöke is. - Óriási fegyvertény, hogy csapatbajnoki mérkőzésen 3 éve veretlen a gárda. Vezetőként EZÜSTÉRMES A SAKKCSAPAT ez volt az első teljes évadom, nagyon örülök ennek a helyezésnek. Az együttes kiegyensú- lyozott produkciót nyújtott, a 7 mérkőzés alatt jól szerepeltek ifistáink és új játékosaink is szépen termelték a pontokat, gondolok itt Surányi Gyulára és Gaál Miklósra. Köszönet a városvezetésnek és mindenkinek, aki ennek a nagyszerű sikernek az elérésében szerepet vállalt. A csapat háza táján természetesen a bajnoki ezüst után sem áll meg az élet, egyéni versenyeken való részvétellel készülnek majd a csapattagok a nyár folyamán, de a szakvezetés nagy hangsúlyt fordít az elkövetkezendő időszakban az utánpótlásképzésre is. Szeptember végétől újra zajlanak az edzések a Tóth Ede Művelődési Házban, ahová minden érdeklődőt szeretettel vár a vezetőség korhatár nélkül. Szakonyi Zsolt

12 12 BAJNOKCSAPAT 2011/2012 Ezen feliratú pólókban tetszeleghettek felnőtt csapatunk labdarúgói június 2-án a PVSE- Tura bajnoki mérkőzés után a nagyérdemű előtt, mely vastapssal jutalmazta a Koszta legénység évi produkcióját. A tény, hogy a gárda megnyerte az NB III. Mátra csoportjának pontvadászatát, s ez már a bajnokság zárása előtt több fordulóval - Ez az aranyérem az egész városé - mondja boldogan Tamás Barnabás polgármester, országgyűlési képviselő. A bajnoki cím óriási dolog, játékos, edző, szponzor, szakvezető és szurkoló közös öszszefogásának eredménye. Úgy vélem, Putnokon ezzel a titulussal újra sporttörténelmet írt a város és örülök, hogy ennek városvezetőként részese lehettem. nyilvánvalóvá vált, de az ünneplésre a megfelelő alkalmat az utolsó hazai szolgáltatta. Hab a tortán, hogy a Tura elleni rangadó magabiztos putnoki sikerrel zárult, így valóságos fiestává teljesedett ki a bajnokavató. Dicsőségben és pezsgőben egyaránt fürödhetett Koszta Péter mester és alakulata, megköszönve a szurkolók egész éves biztatását, maximálisan kiérdemelve az éljenzést és az elismerést. A hivatalos éremátadásra június 20- án ünnepélyes keretek között a Városháza dísztermében került sor. A ceremóniára az MLSZ- től érkezett vendégek mellett természetesen törzsszurkolók, szponzorok, a klub szakmai vezetésének tagjai, önkormányzati képviselők is meghívást kaptak. A helyi média nyilvánossága előtt zajló díjátadó fénypontját az aranyérmek kiosztása jelentette. Egymás után vonulhattak ki labdarúgóink a jól megérdemelt medálokért, de jutott a kitüntetésekből a klub irányítóinak, a városvezetés fanatikus szurkolóinak, a csapat segítőinek és természetesen városunk első emberének is. - Hasonlóképpen érzek én is - csatlakozik az előtte szólóhoz Negrutz Ágoston a PVSE elnöke. Azt hiszem a csapat semmivel sem hálálhatta volna meg jobban a városvezetés és támogatóink bizalmát, mint ezzel a bajnoki címmel. Köszönjük a putnoki önkormányzat és szponzoraink segítségét, amit a következő évadban egy szinttel magasabban is igyekszünk majd meghálálni. - Én is úgy gondolom, hogy ehhez az eredményhez elsődleges volt a város támogatása - vélekedik Koszta Péter edző. Külön öröm számunkra, hogy a csapat a vezetésem alatt nagyszerű sportsikerekkel öregbíthette Putnok hírnevét. Köszönöm a város és szakosztály vezetésének, a szurkolóknak, az MLSZ jelenlévő képviselőinek a gratulációt, szakmai munkám elismerése jóleső érzéssel tölt el. Végül köszönet játékosaimnak is, úgy érzem igazi egységként funkcionált a gárda, vitathatatlanul a mezőny legjobb csapata nyerte a trófeát, amit remélem bizonyíthatunk majd az NB II-ben is. Szakonyi Zsolt A Péczeli iskola felső tagozatos diákjai lerótták tiszteletüket az I. Világháborús emlékmműnél

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny Lány 50 m (2000-2001) 2013.03.07. Eredmények Név Szül. év Egyesület/Iskola Eredmény 1. Király Adél 2000 BEAC 7,31 2. Endrész Klaudia 2001 Vasvári Pál Ált.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: PROJEKTNAPLÓ Együtt egymásért a zene és a tánc világában Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: A testvériskolának választott Premier Művészeti Szakközépiskola

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Végeredmény: 1. Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 244 pont 2. Pécs, Janus Pannonius Gimnázium 240 pont

Végeredmény: 1. Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 244 pont 2. Pécs, Janus Pannonius Gimnázium 240 pont Végeredmény: 1. Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 244 pont Busai Franciska 1996, Deme Bálint Zoltán 1998, Deme Zsófia 1995, Tomcsányi Katinka 1997 Felkészítő: Tömösvári Sándor 2. Pécs,

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Szombathely 2015. április 20 hétfő

Szombathely 2015. április 20 hétfő Szombathely 2015. április 20 hétfő Tavaszi Csótó-pótló Hegyifutó A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Szombathelyi Egyetemi SE és a NYME Sporttudományi Intézete közösen rendezte meg a major s papír

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 1 TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 2 Egyesületünk

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb Varga Anna a Rózsás Márta Matematikaverseny 3. Varga Pongrác a Rózsás Márta Matematikaverseny Vásárhelyi Szabolcs

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) név születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 Herczku Minka 2009 2 Boldog Eszter 2009 3 Birinyi Nóra 2009 4 Kovács-Etessy Csenge 2009 5 Boros Brúnó 2009

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben