A VALLÁSI TURIZMUS SZERVEZÉSÉNEK MÓDSZERTANA I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VALLÁSI TURIZMUS SZERVEZÉSÉNEK MÓDSZERTANA I."

Átírás

1 Utazva kell az embereket megtanítani imádkozni Madari Gyula: A VALLÁSI TURIZMUS SZERVEZÉSÉNEK MÓDSZERTANA I. (jegyzet) 2012

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Fogalmi meghatározások (Kulcsszavak: vallás, turizmus, vallási turizmus, zarándoklatok, búcsú, búcsújárás, kegyhely, kegyeleti hely, zarándoklat, idegenvezető (pilgrim guide), zarándok út, zarándokszállás, zarándok, utazási szokások. 3. Zarándoklatok célja (Kulcsszavak: engesztelő, hálaadás, kérés, imádás, dicsőítés, imádkozás, ünnepi, megélhető keresztény élet, Istenközpontú világnézet, missziós, jubileumi) 4. Zarándok (vallási) turizmus turisztikai elemei (Kulcsszavak: gyaloglás, közlekedési eszközök, gépkocsivezetők, értékarányos szolgáltatások) 5. Zarándok (vallási) turizmus vallási elemei (Kulcsszavak: zarándoklat célja, lelkivezetés, előadás, elmélkedés, ima és énekrend, szentmise, zarándoklat, idegenvezető-pilgrim guide, egyéb ájtatosságok) (Kulcsszavak: szervezés fogalma, szervezési szintek, program, ajánlatok kérése, előkalkuláció, program véglegesítése, forgatókönyv készítés, lebonyolítás, elszámolás, utókalkuláció) 9. Zarándokutak megvalósítása (Kulcsszavak: vallási elemek biztosítása. Lásd. 5. fejezet, közlekedési eszközök, szállás, étkezés, turisztikai és ismeretanyagi információk, egyházközségi, plébániai szervezők) 10. Zarándokutak relációi és értékesítése (Kulcsszavak: belföldi, külföldi, marketing munka, írásos, programfüzet, weblap, írott keresztény sajtó, médiacsatornák, levelezőlista, társirodák) 11. Erkölcs és illem szerepe az idegenforgalomban (Kulcsszavak: alapvető szempontok, magatartás, külön juttatások, etikett, protokoll, étkezési kultúra) 12. Zarándok (vallási) turizmus helye a magyar turizmusban (Kulcsszavak: támogatott turisztikai termék, hitéletben nélkülözhetetlen, jövedelmezőség, munkahelyteremtés, infrastruktúrafejlesztés) 6. Utazási vállalkozások (Kulcsszavak: alapítás, jogi környezet, ügynök, utazási iroda, touroperator) 7. Zarándokutazási iroda speciális követelményrendszere (Kulcsszavak: vezető, munkatársak, saját és idegen gépkocsivezetők) 8. Zarándokutak szervezése

3 1. Fogalmi meghatározások a) A vallás és turizmus általános fogalmai Vallás: A vallás az ember, illetve a közösség kapcsolata Istennel, akitől élete nagy kérdéseinek megoldását reméli. (Tomka, a Turizmus: "A turizmus magába foglalja a személyek lakó-és munkahelyen kívüli szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat." (WTO és az Interparlamentáris évi Hágai Nyilatkozata) Kulturális turizmus: Kulturális motívumok vezérlik az utazót. Műemlékek, történelmi helyek, építészeti remekek, múzeumok meglátogatása, részvétel művészi előadásokon, fesztiválokon, ünnepeken, népszokások, népművészet tanulmányozása, idegen nyelvek tanulása. A vallási turizmus is idesorolható tágabb értelemben. Vallási turizmus: Az idegenforgalom olyan speciális területe, ahol a résztvevők (nem szükségképpen hívő emberek, nem is csak az érintett vallás hívei) adott helyeket, szent helyeket, kegyhelyeket, illetve kegyeleti helyeket önkéntesen, tömegesen, rendszeresen művészet-, kultúrtörténeti érdekességként, látványosságként vagy hitbuzgalmi célból felkeresnek, útközben, valamint ott szolgáltatásokat vesznek igénybe, mellette különböző természeti és ember alkotta szépségeket tekintenek meg. Akkor beszélünk, ha a kegyhelyet művészettörténeti, kultúrtörténeti érdekességként, látványosságként tekintjük. (Pl.: csömöri Úrnapi Körmenet - virágszőnyeg díszéért.) Vallási turizmusról szűkebb értelemben: Ha a kegyhelyet hitbuzgalmi céllal keressük fel. Zarándok turizmus: A vallási turizmust fogalmát helyettesíti. A kegyhelyet, templomot a művészi értékeinek megtekintésén túl elsősorban hitbuzgalmi, hitéleti tevékenység miatt keresi fel. (Ima, szentmise, szentgyónás, litánia stb.) b) Kulturális és vallási turizmus kapcsolata Célját illetően: motiváció, vonzerő) Kulturális Vallási tágabb értelemben (pl.: magyarpolányi Passió, csömöri úrnapi körmenet) szűkebb értelemben zarándoklat (hitbuzgalom) búcsújárás (gyónás, áldozás, szentmise) hitéleti tevékenység Vallási turizmusról tágabb értelemben:

4 Az ember szempontjából: BIOLÓGIAI LÉNY/LÉT értékarányos szolgáltatások SZELLEMI LÉNY/LÉT információ, tudásanyag, művészeti információk, teremtett, épített világ ismertetése LELKI LÉNY/LÉT (ÉLET) szakrális légkör minden út kulturális út 49% zarándok út,51% A Magyar Uniós Elnökség idején Vallási turizmus Magyarországon és az Európai Unióban címmel igazgatói konferenciát tartottak Esztergomban (2011.május ) A konferencián különböző felekezetek, egyházak, szerzetesrendek, civil szervezetek, hazai és nemzetközi, az Unió vezető turisztikai szakemberei vettek részt. Ott Vallási turizmus Magyarországon címmel tartott előadásomban javasoltam, hogy szűnjék meg a vallási turizmus fogalma. A tágabb értelemben vett vallási turizmust, azaz a hitbuzgalmi, hitéleti utakat pedig illeszzük a zarándokturizmus elnevezéssel. Itt idéztem egyik Pannon egyetemista dolgozatából (Katona Balázs Ferenc: A vallási turizmus múltja, jelene és jövője), akinek tisztánlátást adott az általam használt fogalmi meghatározás. Most térjünk ki egy fontos kérdésre, a vallási turizmus és vallási turista meghatározására, csoportosítására. Ebben a kérdéskörben sok bizonytalanság élt bennem az interjú előttig, mivel nem igazán tudtam megbékélni a ténnyel, hogy a szakemberek mindig a kulturális turizmuson belül említik a vallási turizmust. Ez egy elfogadott tény, mivel a kultúra része a vallás, tehát kár is lenne a turizmus vonatkozásában ezt megkérdőjelezni, azonban gondoljunk csak bele, hogy összehasonlítjuke a hitbuzgalmi zarándok motivációját a kulturális körutazóéval? Madari Gyula Úrnak sikerült a kételyeimet, bizonytalanságomat feloldania csoportosításával. A vallási turizmus célját tekintve, tágabb értelemben kapcsolódik a kultúr-turizmushoz. Könyvembe én a vallási turizmust az egyértelműség kedvéért zarándokturizmusnak fogom nevezni. c) Vallási (hitbuzgalmi) fogalmak: Kegyhely: Katolikus zarándokhely, amelynek látogatásával teljes búcsú nyerhető. Búcsú (indulgentia): A bűnért járó ideig tartó büntetés elengedése. A búcsú elnyerése egyházjogi és kegyelemtani feltételekhez van kötve. Zarándoklat: Vallási hely, szent hely, kegyhely, kegyeleti hely hitbuzgalmi céllal történő felkeresése. Búcsújárás: Katolikus hívők zarándoklata, célja a teljes búcsú elnyerése, amennyiben engedélyezett az adott templomban, illetve az adott alkalommal. Ez alkalommal szükség szerint szentgyónáshoz járulnak, áldoznak a szentmisén és a pápa szándékára imádkoznak 1 Hiszek egyet, 1 Miatyánkot, 1 Üdvözlégy Máriát és 3 Dicsőséget. Vallási hely: Bármely vallás által fontosnak tartott hely. Pl.: szentek szülővárosa. Kegyeleti hely:

5 Olyan emlékezési hely, amelyet az adott vallás tiszteletből azzá nyilvánított, vagy a közösség számára (fontos) valamilyen történelmi esemény vagy személyiség miatt azzá vált. Pl. Don-kanyar temetői. Szent helyek: Azok, melyeket a liturgikus könyvekben erre előírt felszenteléssel vagy áldással az istentiszteletre és a hívők temetésére szánnak (1205 kánon). Eucharisztikus kongresszus: Katolikus hívők évenként, 1 hétig tartó, különböző országokban, illetve városokban megrendezett, nagy tömegeket megmozgató az Eucharisztia ünnepe, amely keretében a világ minden részéről a hívők istentiszteleteken, találkozókon, rendezvényeken, konferenciákon vesznek részt. Vallási találkozó: Az egyes vallások, vallási felekezetek tajgainak hitbuzgalmi célból és a vallási közösség összetartozás tudatának az erősítése szervezett hoszszabb, tömeges együttléte. Evangelizáció: Az adott vallás, vallásfelekezetek vezető szónokai és a hívei, illetve a szimpatizánsainak a találkozója, amelyben a szónokok hitalakító és megerősítő beszédeket mondanak, istentiszteleteket tartanak. d) Zarándoklatvezető (pilgrimguide) fogalma, aktív, passzív meghatározása, jogállása Zarándoklatvezető (pilgrimguide): Olyan személyiség, aki rendelkezik általános idegenvezetői képesítéssel, de mellette olyan ismereteket is birtokol, amelyekkel egyéb alkalmassága esetén a zarándoklatot, búcsújárást is vezetni tudja, a látnivalókat a keresztény ember szemüvegén keresztül mutatja be. Ilyen ismeretek: hittan, zarándok földrajz, pasztorál-pszichológia, liturgikus, szakrális művészet, zarándoklatok teológiája. Zarándoklatvezető (pilgrimguide) aktív: Ha vallásilag elkötelezett, hitét gyakorló személyiség, ugyanakkor a zarándoklat folyamán a technikai, ismeretterjesztő dolgokon túl az imát, keresztutat, elmélkedéseket, egyéb hitbuzgalmi gyakorlatokat MAGA IS TUDJA vezetni. Zarándoklatvezető (pilgrimguide) passzív: Közömbös a vallási hovatartozása, de a katolikus tanításoknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznie kell, ebben a kell megszervezni az úton a hitbuzgalmi cselekedeteket, amelyen személyesen is részt kell venni, belekapcsolódni csak a szervezés szintjéig kell. Jogállás: A zarándoklatvezető, tekintettel arra, hogy nem mint egy-egy ország nemzeti kincsét mutatja be a látnivalókat, hanem speciális vonatkozással, nevezetesen az egyetemes katolikus egyház értékrendjének megfelelően. Sok esetben mint hitéletünk helyszínét, szentek életterét, Krisztus földi életének útját, a Boldogságos Szűz Mária jelenési helyeit, közben imádkozik a csoporttal, imára buzdít, így nem minősül hagyományos értelemben vett idegenvezetésnek, hanem zarándoklatvezetésnek, HITÉLETI TEVÉKENYSÉGNEK, így belföldön, külföldön egyaránt a megszerzett engedély birtokában végezhető. Ő a régi búcsújárás vezető modern utódja. A hívek is elvárják, hogy velük templomokba menjen, misén részt vegyen stb. Sőt, igénylik az együtt imádkozást, míg ezt a gépkocsivezetőnél nem várják el. e) Zarándokút Egyéni zarándokok számára, általában gyalogos, max. kerékpárral is megtehető részekkel tudatosan kialakított, egy szent életútját bejáró (pl. Szent Márton út), egy szent ereklye tiszteleti helyére vezető (Szt. Jakab út El Camino) vagy a Boldogságos Szűz Mária kegyhelyeit Via Mariae (Mária út, Gyöngyös útja) felkereső utat nevezünk zarándokútnak. Tágabb értelemben, ha a hívő emberek elutaznak Rómába vagy a Szentföldre, akkor a zarándokutat tesznek meg. Ezek közlekedési esz-

6 közzel, csoportosan bonyolódnak le. Mindennapi fogalom használatban az út megnevezése egyértelműsíti a fogalmat. Pl.: Szent Márton út. Még félelmetesebb, hogy az Európai Uniós vezető turisztikai szakemberek ezeket kulturális útnak tekintik. Az Európai tanács 2005-ben a Szombathelytől Tours-ig vezető útvonalat Európai Kulturális Útvonallá nyilvánította, hogy Európa egyik legnépszerűbb szentjének, Szent Mártonnak életét és kultuszának kiemelkedő emlékeit bemutassa. (http://www.viasancti.hu) f) Zarándokszállás Kápolnával ellátott, a katolikus egyház szentségi és fegyelmi előírásait betartó szálláshely. g) Zarándok Minden ember, aki akár hitéleti, akár hitbuzgalmi, de lehet, hogy csak keresőként, kíváncsi emberként ellátogat egy szent helyre, betartva az általános emberi magatartásformákat. h) Utazási szokás Azt jelzi, mely korosztály, milyen utazási eszközzel, gyakorisággal, és hitbuzgalmi tartalommal keresi fel a kiválasztott szenthelyet. 3. Zarándoklatok célja: a) Hagyományos célok: - engesztelés: jobb lator: Jézus emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uradalmaddal. Erre ő így felelt: Bizony mondom neked: ma velem leszel a paradicsomban. (Lk 23, 42-43) Lourdes-ban a Szűzanya hangsúlyozta: Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Medjugorje-ban az Istenanya szintén imádságra és böjtre szólította fel az emberiséget engesztelésül. Böjtölni lehet ám nyelvvel is. - hálaadás: (Lk 17,11-12) Jézus meggyógyított 10 leprást, és csak egy tért vissza hálát adni. Az is szamaritánus volt. Hol a többi kilenc? kérdezte. Hited meggyógyított téged. Szokás mondani: a hálaadás nem emberi kategória. Ám tudomásul kell vennünk, hogy teremtményi voltunk erre kötelez bennünket, különösen akkor, ha valamely kérésünk még teljesült is. Szent Pál is figyelmeztet minél bővebben árad ugyanis a kegyelem, annál bővebben áradjon túl a hálaadás Isten dicsőségére (2.Kor 4,15) Vagy Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban (1.Tessz 5,17-18) - kérés: Az ember számára ez megy legkönnyebben. Ne aggódjatok semmiért. Minden ügyetekben hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek kéréseteket Isten elé. (Filippi 4,6-7). Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak. Mind az, aki kér, kap. (Mt 7,7) Jézus is így biztat bennünket. - imádás, dicsőítés, imádkozás: Az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Az Atya ilyen imádókat kíván. Lélek az Isten: akik imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. (Jn 4,23-25) Vagy Fatimában azt kérte a Szűzanya: imádkozzák a rózsafüzért a bűnösök megtéréséért, a világ békéjéért. Lourdesben a Szűzanya kérte Bernadettet: imádkozz, imádkozz a bűnösök megtéréséért. - ünnepi: A kegyhely egyedi ünnepnapja vonzza a zarándokokat. Ilyen pl. Pünkösd szombaton a Csíksomlyói búcsú. Bár ez már más tartalommal is megtelt. Ez a nap lett a világ magyarjainak egy nagy találkozója. b) Tematikus célok (Utazva kell az embereket megtanítani imádkozni): Természetesen ez esetben igen fel kell készülni akár a lelkivezetőnek, akár a zarándoklat idegenvezetőnek. Mai rohanó világban több funkciós időtöltésben tudunk kellően ráhangolódni a lelkünkre. Az utazás, kikapcsolódás lenyugtat, a jó közösség, zarándoktársak szeretete, a napi gondok magunk mögött hagyása, befogadóképessé tesz foglalkozni a lelkünkkel, átgondolni életünket, társaink példáján. Megfelelő szintű és

7 elégséges információval bizony képesek leszünk változtatni életünkön. (Ne hagyjuk ki természetesen a Szentlélek működését, a kegyelmet sem!) - megélhető keresztény élet bemutatása. Itt az ima lelki dolgok mellett lehetőség nyílik arra, hogy akik csak fakírságot gondolnak egy hívő magatartás mögött, megláthatják, hogy a hívő ember mindennapjához hozzátartozik a nevetés, egy pohár bor elfogyasztása, figyelmesség a másik iránt. A zarándokok nem szent fazekak, hanem Isten barátságában élő, biztos lábakon álló, mögöttük a Gondviselés biztonságával közlekedő mindennapi emberek. - Istenközpontú világnézet beültetése az emberek lelkébe, tudatába a mai fogyasztás központú gondolkodás helyett. 50 évvel ezelőtt még arról vitatkoztunk, hogy melyik világnézet, a materialista vagy idealista a bizonyítható. Ma pedig arról szól a polémia, hogy sajtburgert együnk vagy pizzát. Meg kell vitatni az ember viszonyát az eszközökkel (számítógép, repülő mobiltelefon stb.), az emberekkel (társ, főnök, családtag stb.), a világ működéséről kell kialakítani koherens nézetet, ahol középpontba helyezzük bele az Istent. Nincs más választás a normális emberi léthez. Egyébként maga alá temet, benyomorít a körülöttünk levő félreismert világ! - missziós v. félzarándokút: Abban az esetben beszélünk missziós útról, amikor a zarándokcsoport többsége vagy nem hívő vallásos, vagy Istenkereső ember. Itt a legfontosabb a példaadás úgy a személyzet, mint a hívő emberek részéről. Az út legyen figyelemkeltő az igazi isteni, és emberi értékek iránt mind tettekben, mind szóban. Természetesen reggeli, esti ima, és útközben szerethető imákat kell mondani, rózsafüzért. - jubileumi, ill. a középpontba állított erény útja. A Szentatya immár hagyományszerűen a különböző években vagy egy jubileum kapcsán (pl. Szent Pál 2000-ik születési jubileumi éve 2007), vagy általa fontosnak ítélt kérdésben hirdet jubileumi évet. Most 2013-ban a hit éve lesz. De volt a 2000-es jubileumi évre készülve Atya, Fiú, Szentlélek éve, és 2000-ben pedig a teljes Szentháromságé. Ezek a felhívások alkalmat adnak egész évben arra, hogy zarándoklatainkban ez legyen a vezető téma, erő. Pl. Szent Pál egy olyan szent, olyan apostol, akit a protestáns világ is tisztel. Levelei még ma is az élet minden kérdésére egzakt választ adnak. Pl.: Ne tartózkodjatok egymástól, legfeljebb közös akaratból egy időre, hogy az imádságnak éljetek, azután legyetek ismét együtt, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket amiatt, hogy nem tudjátok magatokat megtartóztatni. (1 Kor 7,5-6) Vagy: Amilyen bőven részesülünk Krisztus szenvedéseiben, olyan bőven árad ránk Krisztus által a vigasztalás is. (2 Kor 13,13) - kisebbségi hívő létet erősítő Minden lehetséges annak, aki hisz. (Mt 9,23) vagy Vívd meg a hit jó harcát. (1 Tim 6,12). Hiszek, segíts a hűtlenségemen. (Mk 9,24) A hit ugyanis nem mindenkié. (2 Tessz 2) A hit hiánya ugyanis az erkölcs gyöngülésével jár. Az erkölcsi elvek érvényesülésének hiánya pedig a mindennapi életet teszi lehetetlenné. A keresztény hit viszont magasabb szintű és értékesebb embert formál. Ezért felelősségünk, hogy a hitet erősítsük külön zarándoklati keretek között is. Felelősek vagyunk azért is, hogy ne a kiváltságos hívő kevesek közé tartozzunk, hanem másokat is hívőkké tegyünk! - hitigazságokat, keresztény erényeket taglaló A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből (Róm 10.17) Lehet egy busz mozgó bibliaóra is vagy pl. Rómában a Szent Péter bazilika az maga az egyháztörténelem, a dogmatika. Az utazási irodás munkatárs végig olvassa ezeket a célokat, rögtön azt válaszolja: ez nem az én dolgom. Pedig igen. A zarándoklat szervező iroda, munkatársa, idegenvezetője a régi búcsújárás vezető, a szentember, ahogy Bálint Sándor 1942-ben megjelent könyvében nevezte, utóda. Ma már ebben az összetett világ-

8 ban csak egy iroda tudja azt megcsinálni, annak minden jogi előírásainak betartásával. Bizonyítékként álljon itt Varró Ágnes: Horváth György ( ), Székesfehérvár-Felsőváros búcsúvezetőjéről készült leírás egy részlete: A búcsújárás résztvevői nála jelentkeztek, s fizették be a zarándoklat költségeit. A közös pénzből a búcsúvezető fizette ki a teherszállító bugyroskocsikat, valamint a falvakon áthaladó zarándoklat tiszteletére történő harangozást. Minden évi búcsújárásnak külön pénztárkönyve, pontosan vezetett költségvetése volt, amit szintén a búcsúvezető készített el. Az ő feladata volt a zarándoklat technikai zökkenőmentességére való odafigyelés, az éjszakai szálláshelyek kijelölése, az étkezési szünetek betartása. A búcsúvezető szabta meg az énekek és imádságok rendjét. Szigorúan ügyelt a fegyelemre, az éjszakai szállásokon a nemek szerinti elkülönülésre. A nem a zarándoklat lelkületéhez méltó módon viselkedőket a búcsúvezető tekintélyénél fogva az egész búcsús menet előtt megbüntethette. Ez bizony a papság létszámának csökkenésével még egyértelműbben a zarándok iroda feladata lesz, természetesen konzultációs lehetőséggel, egy pappal. 4. Zarándok (vallási) turizmus turisztikai elemei A turizmus fogalmával már megismerkedtünk. 1) Ki a turista? Az a magyar és külföldi látogató, aki egy naptári napnál (24 óra) hosszabb ideig tartózkodik (tehát éjszakázik is) a meglátogatott helységben, országban. Kiránduló: az a magyar és külföldi látogató, aki 24 óránál rövidebb ideig (éjszakázás nélkül) tartózkodik a meglátogatott helyen, és onnan külföldi állampolgár esetében ugyanazon a határszakaszon visszatér kiindulási helyére. Zarándok nem tesz különbséget az egy napnál rövidebb, vagy hosszabb útnál. Fontos viszont, mivel a zarándokút is, ha nemcsak személyszállítás és hitélet van benne, utazási csomagnak minősül. (Utazási csomag: személyszállítás+szállás v. egyéb turisztikai szolgáltatás. 24 óránál hosszabb időszakot érint v. éjszakai szállást is tartalma, és az ár valamennyi szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza!) Jogi szabályozás híján a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal a zarándokutat turisztikai elemei alapján minősíti utazási csomagnak és megköveteli utána a vagyoni biztosítékot!!! 2) Utazási motívumok A turizmus motívumain a turisták azon szándékát értjük, amely arra készteti őket, hogy utazzanak, tovább azokat a célokat, amelyeket az utazás során el kívánnak érni. Se szeri, se száma ezeknek. Legfontosabbak: Hivatás- vagy gazdaság turizmus: - üzleti utazás - kongresszusi részvétel - tanulmányutak - diplomáciai utazások - sportolók útjai - művészek, előadok útjai - vásárokra utazás eladói, látogatói céllal Vakációs turizmus: - fizikai motívumok: üdülés, gyógyulás, sportturizmus (szurkolók), - emberi kapcsolatokból adódó motívumok: családlátogatás, családi események, baráti összejövetelek, találkozók, - kulturális motívumok: városlátogatás, körutazás, rendezvények, fesztiválok látogatása, - pszichikai motívumok: mindennapi elszigeteltségből való kitörés, környezetváltozási igény,

9 - klubturizmus: azonos érdeklődésű emberek találkozása egy-egy üdülőbázison, - hobby-turizmus: régi autósok, motorosok, bármely hobbysok útjai, találkozó, - VALLÁSI (zarándok) turizmus Az utazás motívumának ismerete meghatározza a szervezés irányát, módját, szempontjait, turisztikai elemeit. Tanulmányunk szempontjából a zarándok (vallási) turizmus turisztikai elemei az érdekesek. Zarándokút tartalma: a) Értékarányos szolgáltatások (szállás, étkezés stb.) b) Szellemi igény kielégítése Isten és ember alkotta szépségek megtekintése, bőséges ismeretterjesztő információ c) Mély hitbuzgalmi, hitéleti tevékenység aktuális elmélkedési, ima és énekanyaggal Zarándokút lebonyolítása: Az út elindulásától a hazaérkezésig szakrális légkörben kell, hogy történjék, kell lebonyolítani. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan ragozzák a rózsafüzért, hanem megélhető, keresztény, életszerűen zajlik az út. Elvként tanácsolom: minden ember mindennap eszik, mindennap imádkozik. Vasárnap vagy ünnepen többet, finomabbat eszik, zarándokúton sokat, emelkedettebben imádkozik: de nem zabál be! Magyarra lefordítva kiegyensúlyozott ima, beszélgetés, szentmisén való részvétel, ismeretterjesztés, elmélkedés, nem káromkodnak a gépkocsivezetők, pénteken böjtös étel stb. a) Értékarányos szolgáltatások: Miután egy út bizalomra épül, hallatlan fontos az előzetes, precíz tájékoztatás. Kutyaólat is el lehet adni, de meg kell mondani, hogy erre számítson a kedves vendég. 1. Zarándokház: Kimondottan, illetve elsősorban zarándok részére szolgál kápolnával együtt. Igazán kívánatos az lenne, ha minden esetben zarándokházban szállhatnának meg a zarándokút résztvevői. Erre azonban a házak hiányában csak kb. 10%-ban van esély. Legjobb a helyzet Lengyelországban, a nyugati országokban viszont elég magas az ár. 2. Szálloda Szállás minősége: kedvező árfekvésben, minimum fürdőszobával ellátott 2-3 ágyas elhelyezéssel: 2-3 csillagos, de kulturált és tiszta legyen. Igazi szálloda legyen, és ne adjon helyet szekuláris szolgáltatásoknak. Szállás fekvése: Rendkívül fontos kérdés! Repülős csoportnál belvárosban, jó közlekedési lehetőséggel. Buszos csoportnál részben busszal jól megközelíthető (Pl. Rómában nem a 100 km-es körgyűrű déli, megérkezésünkkel ellentétes oldalon, hiszen drága időket vesztünk az utazással, hanem északi részen.) Másik szempont, hogy a szállás jó helyi közlekedési lehetőséggel bírjon, továbbá ne legyen a szálloda biztonságilag kétes helyen, és vigalmi negyedben. 3. Éttermek: Könnyen elérhető, lehetőleg az ország étkezési hagyományait őrző, viszonylagosan olcsó kategóriájúak legyenek. 4. Programok: a szakrális légkört nem zavaró, kedves, a csoport igényének megfelelő. Még keresztény bál is lehet. b) Szellemi igény kielégítése, Isten és ember alkotta szépségek megtekintése, bőséges ismeretterjesztő információ - természetes igény a látnivalók megtekintése: Zarándok lehet, hogy csak egyszer jut el Rómába, de feltétlen szeretné megnézni a Trevi kutat. - a kulturális kincsek nem rontják a zarándoklat hatékonyságát, hanem inkább lenyűgözik a zarándokot, Isten felé emelik a lelket. - fontos elem a zarándoklat látnivalóinál a bőséges ismeretterjesztő információ adása. A magyar utazók, a zarándokcsoportok szellemi adottságaik figyelembevételével, döntő többségük alanyi jogon igényli a sok információt, ellentétben az amerikai turistával, aki 2 óra városnézés után már a cukrászdát, éttermet keresi.

10 3) Gyaloglás egyéni zarándokutak Ma reneszánszát élik újra a gyalogtúrázás, zarándokutak. Mondom: gyalogtúrás, és nem gyalogos. A városok nyúlketreceiből szívesen megyünk a szabadba. Az El Camino, a Szent Márton út, a Gyöngyök útja Mária út külön értelmed az egyéni gyaloglásnak. Lehet menni hívő lélekkel, keresővel megtérni, és csak egyszerűen kipróbálni fizikai állapotunkat a tiszta, jó levegőn. Gyalogos zarándoklat is előfordul. Pl.: minden nyáron Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra (40-60 fő). Lengyelországban ez nagyon megy. Pl. Warsóból 500 fő, Krakkóból fő megy Czestochowába egy-egy alkalommal. Ezek a zarándoklatok 5-8 napig tartanak. Szívet melengető a Csíksomlyóra igyekvő gyalogos zarándokok keresztjei is. Az egyéni gyalogtúrás zarándoklatoknál a zarándokirodának nem sok dolga van. Csupán informál. Az útba eső zarándokszállásokra iroda nem foglalhat szállást, de még maga a gyalogos zarándok sem. A gyalogos zarándoklatot egyházközségek szervezik, ami azt jelenti, hogy irodák igénybevétele nincs. 4) Közlekedési eszközök: irodai szervezésben általában: - busz - vonat - repülő használatos. Mind a három lehet menetrendszerinti, illetve különjárati. Vonat és repülő utak zömében menetrendszerinti, a buszos utak pedig szinte csak különjárati formában szállítják a zarándokokat. Külön vonat vonatkozásában nagy siker most a Misszió Tours Utazási Iroda által Csíksomlyóra indított Boldogasszony, és Czestochowába a Fekete Madonna zarándokvonat. 5) Gépkocsivezetők különjárati busz Külön kell róluk szólni. Nem megfelelő magatartásukkal megzavarhatják a zarándoklat szakrális légkörét. Követelmények: - tiszta, ápolt, megfelelő öltözet - vendégeket le kell segíteni a megállásoknál. Általában 2 gkv. van, 2 ajtónál kell szolgáltatot teljesíteni - nem lehet trágár szavakat használni, káromkodni - nem lehet intim kapcsolatot létesíteni az úton a legszebb zarándok hölggyel - nem lehet, bármilyen többletet is ad a vendégnek, utalást tenni a borravalóra. (Egyébként, ha önként, befolyásolás nélkül adják, természetesen elfogadható.) Ha az irodának saját buszai vannak, akkor a gkv-buszvezetőket ilyen szellemben kell munkába állítani, ha bérlünk, bele kell írni a megrendelőbe a követelményeket 5. Zarándok (vallási) turizmus vallási elemei a) Zarándoklat célja, úti célja: A 3. fejezetben részletesen tárgyaltuk a lehetőségeket. A program, időpont meghatározásánál ezzel kell kezdeni. Pl. Lourdes, Fatima, Mariazell vagy Mátraverebély- Szentkút mindig vonzerő a zarándoklatra indulóknak. Tetszőleges a szenthelyen túlmenően a cél meghatározása. Viszont pl szeptember 8-án, Mariazell 850 éves jubileumán a kegyhely találkozót hirdetett meg a Szentatyával Közép-Európa népei számára. Itt kötött volt az időpont, hely, adott a lelki program. A zarándokcsoport abban dönthetett, elmegy vagy nem a találkozóra. b) Program, időpont választása: Fatimába szívesen mennek a zarándokok májustól-októberig 13-án, a jelenés napjain. Viszont hatalmas a tömeg. Rómában egyedülállóan szép a Szent Háromnap: nagypéntek, nagyszombat, húsvét vasárnap. Akkor viszont nem lehet lelkivezető papot kapni, mer mindenki a saját, sok esetben 3-5 falujában a nagyheti szertartásokat végzi. Bérmálások, elsőáldozások ideje, papszentelés, mind alkalmatlan időpontok zarándokolásra. c) Zarándok program úti célja: - 3 középkori nagy zarándokcél: Szentföld, Róma, Santiago de Compostela

11 - Legújabb egyházilag elismert Mária jelenések helyszínei: Lourdes (Franciao.), Fatima (Portugália), Banneux (Belgium) - Ősi Mária-kegyhelyek: Csíksomlyó (Erdély), Mariazell (Ausztria), Czestochowa (Lengyelo.), Eisiedeln (Svájc), Loreto (Olaszo.), Máriavölgy (Szlovákia), Guadalupe (Mexico), stb. - Újabb kedvelt Mária-kegyhelyek: Medjugorje (Bosznia- Hercegovina), La Salette (Franciao.), Garabandal (Spanyolo.), Montichiari (Olaszo.), stb. - Kedvelt szentek helyei: Szent Antal (Padova-Olaszo.), Szent Ferenc (Assisi-Olaszo.), Szent Rita (Cascia-Olaszo.), Szent Ignác (Loyola-Spanyolo.), Szent Pió atya (San Giovanni Rotondo-Olaszo.), Kis Szent Teréz (Lisieux- Franciao.), Labouré Szent Katalin (Párizs-Franciao.), Alacoque Szent Margit (Paray-le-Monial-Franciao.), stb. - 3 híres Szent Mihály ősi kegyhely: Monte Sant Angelo (Olaszo.), Sagra San Michele apátság (Olaszo.), le Mont- St.-Michel (Franciao.) - Magyar Mária-kegyhelyek: Máriakéménd, Máriabesnyő, Máriagyűd, Jásd - Magyar nemzeti kegyhelyek: Mátraverebély-Szentkút (katolikus), Máriapócs (görög katolikus) d) Lelkivezetés (pap szerepe) Zarándoklatról elmondhatjuk: - vallási cselekedet, - a hit útja, amelyet áthat a remény, hogy a szeretet folytonos gyakorlása közben érjük el célunkat, - katekézis, a lelki pásztorkodás, a lelkiség kiváltságos pillanata, - az Isten és a testvérek iránti készség pillanata, a nagy megszabadulás mindattól, ami általában akadályozza ezt a készséget, - elkötelezettség arra, hogy újra megtaláljuk az idő helyes dimenzióját, hogy újra a magunk kezébe vegyük életünket, hogy az Evangélium fényében magasabbra és távolabbra lássunk. Tehát: idő az életre idő a megtérésre idő az emlékezésre idő a találkozásra idő a szertartásra és az imára idő a tanúságtételre. (Opera Romana Pelegrinaggi+Pontifica Università) A fentiek alapján egyértelműsíthetjük, hogy miután a zarándoklatok kegyelmi alkalmat jelentenek, a kegyelem közvetítőnek, a papnak jelen kell lennie, és a leírtak szerint lekivezetést kell végeznie. e) A zarándoklat vallási elemei, csúcspontja(i): a szentmise, szentmisék Nagyon fontos a bűnbocsánat szentségének a kiszolgáltatása, Ige liturgia. A liturgia közösségi életünk központja. 79. A közös szentségimádások, zsolozsma, elmélkedések, közös éneklés a kirándulások keretein belül kapjanak helyet. A csend hasznosságát átéljék, és fontosságát megértsék. A paraliturgikus lehetőségek pl. keresztút, nagycsütörtöki, pünkösd éjszakai virrasztás, misztérium játékok előadása, stb. mással nem pótolható. A több napig tartó lelkigyakorlatok és zarándoklatok megszervezése rendkívül hasznos az ifjúsági pasztorációban. A közös élmények összetartó ereje nemcsak egymáshoz, de Istenhez is közelebb viszik a fiatalokat. Adjunk alkalmat különös gonddal a közös lelkiismeret vizsgálatra. Megfelelő lelki tükör kézbeadása a szükséges. Biztosítsuk a szentgyónás lehetőségét megfelelő is és hely megválasztásával. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a bűnbocsánati liturgiák a szentgyónást nem helyettesítik. (Váci Egyházmegye, Zsinati könyv, 79. pont., november )

12 A Magyar Katolikus Egyházmegyék döntő többsége fontosnak tartja a zarándoklatok szervezését, és ajánlásokat ad a lebonyolítás mikéntjére. (Lásd még: a függelékben. Főegyházmegyei, egyházmegyei zsinatok rendelkezései a zarándoklatokról.) A zsinati rendelkezések nemcsak hitbuzgalmi útmutatót adnak számunkra, de arról is tanúskodik, hogy SZÜKSÉGÜK VAN a vallási turizmus szakirány szakembereire. Igaz, akkor még nem volt ilyen oktatás!!! Nagyon fontos a zarándoklat hitéleti forgatókönyvének elkészítése. (Lásd a függelékben: Első nagy magyar engesztelő fatimai zarándoklat LELKI PROGRAMJA aug ) Ebben intézkedés történik az imákról, énekrendről, szentbeszédek témáiról, a prédikátor személyéről. Egyéb ájtatosságok: keresztút, rózsafüzér, imádkozás, körmeneten való részvétel, adoráció, mind-mind a lekivezetővel együtt be kell iktatni a programba. Kérdésként felmerül? Én, zarándokirodás ügyintéző csináljam? Igen, a lelkivezetővel karöltve. f) Zarándoklatvezető (pilgrimguide) fogalmáról, szerepéről, és jogállásáról a 2. fejezetben már szóltunk. A Zarándoklat motorja, szervezője, vezetője. Jelenléte nélkülözhetetlen! Kevés a képzett pilgrimguide még ma Magyarországon, ezért a zarándokiroda sokszor kényszerül általános idegenvezetőt küldeni. Itt szempont az, hogy legalább vallásos legyen. A zarándokok az idegenvezetőben a régi búcsújárás vezetőt látják, és ezért elvárják, hogy bemenjen velük a templomba, részt vegyen a hitbuzgalmi ájtatosságon. 6. Utazási vállalkozások A vallási turizmussal foglalkozó szervezetek kategorizálása lényegében azonos az általános utaztatással foglalkoztató szervezetekkel, csupán vallásfüggőséges is van. A 133/2007.(VI.13.) Kormányrendelet szerint az idegenforgalmi szolgáltatást nyújtó üzleteket, irodákat a következők szerint csoportosíthatjuk: - Utazási iroda: Az iroda közvetlen kapcsolatban áll a vendégekkel, az utazóközönséggel, de lehet közvetlen kapcsolata a szolgáltatókkal. Szolgáltatók termékeit jutalék fejében árusítják. Megfelelő engedély birtokában önállóan is szervez utat, és egyénileg értékesíti. - Utazási ügynökség: Más utazási vállalkozás által szervezett utazásokat és szolgáltatásokat értékesít utasok részére. - Turisztikai szolgáltató iroda: Bármely, az idegenforgalommal összefüggő, utazásszervezésnek, illetve közvetítésnek nem minősülő (rész)tevékenységet végez. Ilyenek: szálláshely, fizetővendég szolgálat, menetjegyértékesítés, vízumbeszerzést stb. A 213/1996.(XII.23.) Kormányrendelet az utazásszervezésről-és közvetítő tevékenységről szóló rendelet szerint az utazásszervezőket a következők szerint csoportosítjuk: Utazásszervező az, aki saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldről belföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít, saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldről külföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít, saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást külföldről belföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít, külföldi utazásszervező Magyarországra történő utazásait belföldön szervezi, külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazásokat értékesít,

13 külföldi utazásszervező által szervezett utazást Magyarországon értékesít vagy abban közreműködik, külföldről külföldre történő utazásokat szervez, továbbá külföldi szálláshelyet belföldön értékesít, ideértve a külföldre szervezett tanfolyamokat. Utazásközvetítő az, aki az utazási szerződést a belföldi utazásszervező megbízottjaként az utazásszervező nevében köti meg. Belföldi utazásszervezés az utazásszervező által szervezett belföldi úticélú utazások szervezése és értékesítése. Nemzetközi utazásszervezés a belföldről külföldre és külföldről külföldre történő utazások szervezése. a külföldi utazásszervező Magyarországra történő utaztatásainak belföldi szervezése. illetőleg külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazások értékesítése, a külföldi szálláshely belföldi értékesítése. Utazási csomag az a szolgáltatás, amely a személyszállítást, szállás és egyéb turisztikai szolgáltatások közül legalább kettőnek az előre meghatározott együttese, feltéve, hogy a kínált ár valamennyi szolgáltatás teljes ellenértékét együttesen tartalmazza és a szolgáltatás 24 óránál hosszabb időszakot érint, vagy éjszakai szállást is tartalmaz. Az utazási csomagra vonatkozó rendelkezéseket a külföldi szálláshely belföldi értékesítése esetén is megfelelően alkalmazni kell. Az utazási csomagra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az utazási csomag egyes szolgáltatásainak (elemeinek) számlázása külön-külön történik. Nem minősül utazásszervezésnek az önállóan (nem utazási csomagban) értékesített: közlekedési szolgáltatás, a menetjegy-kiszolgálás, a szálláshelyi szolgáltatás (szobafoglalás) az a) pontban foglaltak kivételével, a vendéglátó szolgáltatás, a gyógy-és egyéb szolgáltatás, a kulturális programokra és egyéb (például: sport) rendezvényekre jegyárusítás, a helyi programszervezés, az idegenvezetői szolgáltatás, illetve az ezekkel kapcsolatos ügyek intézése, továbbá a más szervezet által teljesítendő, az utazással összefüggő szolgáltatás és az ezekkel kapcsolatos ügyek intézése. Utazás az a szolgáltatás, melyet az utazási vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nyújt. Az utazási vállalkozások működésének feltételei Az utazásszervező és közvetítő tevékenység gyakorlásának feltételeiről először 1992-ben született kormányrendelet, mely azóta többször módosításra került. Jelenleg a 213/1996.(XII.23.) Kormányrendelet többször módosított változata szabályozza az irodák működését. Az utazási vállalkozások hatósági nyilvántartását a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) végzi. Utazásszervező, illetőleg közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, amelyik a hivatkozott rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján a Magyar Keres-

14 kedelmi Hivatal (MKEH) által vezetett közhitelű hatósági nyilvántartásba bejegyezték. Az utazási vállalkozó akkor vehető nyilvántartásba, ha a vállalkozást a Cégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyezték, továbbá az alábbi személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeknek megfelel: Személyi feltételek vezető állású munkavállalója, illetve vezető tisztségviselője büntetlen előéletű, vezető beosztású tisztségviselője nem szerepelt olyan utazási vállalkozásban, melyet a jogszabályok megsértése miatt hivatalból töröltek a kérelem benyújtását megelőző 5 évben, az utazási vállalkozásban legalább egy utazásszervezői szakmai minősítő vizsgával vagy a külön jogszabályban előírt idejű szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező, a tevékenységért felelős személy működik. Tárgyi feltételek ügyfélforgalom lebonyolítására alkalmas üzlethelyiség, amelynek berendezése a rendeltetésszerű használat követelményeihez igazodik, kizárólag a tevékenység céljára szolgál, továbbá önálló vezetékes telefonvonallal, fax készülékkel és megfelelő elektronikus adattovábbításra alkalmas berendezéssel rendelkezik, nyilatkozat arról, hogy milyen jellegű tevékenységet végez (utazásszervező vagy utazásközvetítő tevékenységet). Az utazás iroda a tevékenységére utaló megnevezést köteles valamennyi kiadványán, levélpapírján, stb. szerepeltetni. Az adatokban bekövetkező esetleges változásokat haladéktalanul közölni kell a bejegyzést végző hatóság, azaz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal felé. Pénzügyi, vagyoni feltételek az utazási vállalkozásnak nyilatkoznia kell arról, hogy az utazásszervező tevékenységből az indulás évében milyen árbevételt tervez valamint arról, hogy megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezik: a vagyoni biztosíték lehet: - bankgarancia, - biztosítóval kötött biztosítási szerződés, amely utaslétszámra (közvetlenül az utas javára) is megköthető, - pénzintézetnél lekötött, meghatározott célokra elkülönített és zárolt pénzösszeg (a továbbiakban, pénzbeli letét). Az egyes biztosítékformák külön-külön és együttesen is alkalmazhatók. A vagyoni biztosíték mértéke: a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítéséből, valamint a külföldi szálláshely belföldi értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint; az előző pont szerinti érétkesítésekből tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint, ha az utazási vállalkozó: - az utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet vesz igénybe függetlenül az út kiindulási állomásának helyére, vagy - garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják (garantált szerződéseket köt például külföldi szálláshelyek lekötése érdekében). a belföldről belföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint.

15 Ha a tárgyévre tervezett árbevétel valamilyen rendkívüli körülmény folytán kevesebb, mint az előző évben, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a tárgyévet megelőző év árbevételét kell alapul venni. Ha viszont a tényleges árbevétel várható 25%-ot meghaladó mértékben több lesz a tervezettnél, az utazási vállalkozó köteles május 31-ig a vagyoni biztosíték összegét megfelelően felemelni. A vagyoni biztosíték kizárólag az alábbi esetekben használható fel: - az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl.: hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint - az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére. A vagyoni biztosíték igénybevételéhez a Hivatal írásbeli előzetes hozzájárulása szükséges és esetleges felhasználása esetén 30 napon belül pótolni kell. Nem vehető nyilvántartásba az az utazási iroda, melynek - lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó köztartozása van (adó, illeték, vám, TB és egészségbiztosítási járulék) vagy - az utazásszervező, illetve közvetítő tevékenységet a Hivatal által történt hatósági nyilvántartásba vételt megelőzően megkezdte. Valamennyi feltétel megléte esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az utazási vállalkozást közhitelű hatósági nyilvántartásba bejegyzi. A bejegyzett iroda hivatalos okmányt kap a regisztrációról, melyet irodájában jól látható helyen köteles kifüggeszteni, a regisztrációs számot pedig a cég levélpapírján és valamennyi kiadványán szerepeltetni kell. Az utazási irodák működését a következő szervezetek jogosultak ellenőrizni: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal A területileg illetékes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság A területileg illetékes jegyző. Az utazásszervező és-közvetítő tevékenység gyakorlása bejegyzéséhez szükséges dokumentumok a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapjáról tölthetők le. A fentiekben leírt utazási vállalkozásokat a leírásban szereplő feltételekkel alapíthatnak: - nyereségorientált vállalkozások: magánvállalkozó, Bt., Kft., Zrt. - nonprofit vállalkozás: alapítvány 7. Zarándokutazási iroda speciális követelményrendszere 1) Szolgáltatói alapelvünk: A szolgáltató ember a zarándok irodista nem szolga, nem lakáj, nem megalázkodó alkalmazott, hanem a gazdasági szféra, jelen esetünkben még pluszként az ember lelki életét szolgáló szervezet olyan munkatársa, aki az emberi igények, szükségletek, a lelki élet kérdéseinek közvetlen közvetítésével tölti be értékteremtő gazdasági funkcióját, hitbuzgalmi feladatát. Tehát itt dolgozni pszichológiai ismeret nélkül nem lehetséges, azaz itt dolgozók tudva vagy nem tudva, kissé pszichológusok is Meg kell tanulni a vendéglátó szerepet, ki kell alakítani bennünk a szolgáltatói karaktert: - emberközpontú beállítottság, - humán orientáció, - sikeres emberi kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, - bánásmódbeli jártasság, - a vendégek könnyed, de felelősségteljes kezelése - kiegyensúlyozott, derűs viszonyulás. 2) Pszichológiai attitűd: Hippokratész megfogalmazta: Nem más helyről, mint egyedül az agyból származik az öröm, a gyönyör, a nevetés, a bánat, a gyász és a jajgatás. Ebből merítünk tudást, bölcsességet, és lát-

16 juk, halljuk mi a badarság, mi a tisztesség, érezzük, hogy mi az édes, mi az íztelen. Az agy a lelki tevékenységnek nem forrása, hanem eszköze, szerve: forrás a környezet, amelyben él. A pszichológiai (lélektudomány, lélektan) lelki (szellemi, szubjektív, idegrendszeri) folyamatainak, jelenségeinek törvényszerűségét tárgyaló tudomány. Pszichológia lényegében az emberismeret tudománya. Fontos része a karakteológia = jellemtan. Jellemkülönbségek pszichológiája szerint típusokat ismerünk. Alkati viselkedési vonás szerint 4 féle van: Szangvinikus (vérmes, szalmaláng). Érzelmi reakciói igen gyorsak, könnyen keletkeznek és gyorsan elmúlnak. Könnyen fellelkesül, de hamar lelohad, nem kitartó. Gyorsan megharagszik, de hamar megbocsát. Feladatra gyors, őszinte lelkesedéssel jelentkezik, de vállalásaiban nem kitartó. Figyelme élénk, gondolkodása gyors, de felületes. Legfőbb hátránya az elmélyültség, a kitartás hiánya. Szélsősége jellemzői: indulatosság, ingerlékenység, gyors hangulatváltozások, rapszódikusság. Olykor bőbeszédű, emelkedet hangulatú, sokfélét elkezd, de semmit sem fejez be. A szangvinikus utas (vendég, partner) eleven, érdeklődő, lobbanékony, bőbeszédű, kedélyes. Az utascsoport élénk, érdeklődő, aktív tagja, de érzelmei olykor elragadják. Meggondolatlanul vállalkozik, kapkod, majd újra és újra mást gondol próbára téve az idegenforgalmi ügyintéző idejét, türelmét. Az idegenforgalom szangvinikus munkatársa eleven, kezdeményező; élénk utaskapcsolatokat tart, beszédes, közlékeny, de olykor bizonytalant vagy teljesíthetetlent is ígér, utazási nehézségeket bagatellizálhat, munkastílus nem eléggé precíz. Kolerikus (szívós, epés ). Érzelmi reakciói igen gyorsak, de tartósak, erősek. Haragtartó. Érzelmi életére jellemző a hevesség, az indulatosság, érzelmei erős tettekben nyilvánulnak meg. Elmélyültebb, mint a szangvinikus. Akarata szilárd, céltudatos erőszakosságra hajlamos. Szívesen irányít másokat, uralkodásra termett. Nagy értéke, hogy mint valamely hivatás szolgálója, egész életét alárendelheti egy szakma, egy gondolat szolgálatának. A kolerikus utas (ügyfél, üzleti partner) érdek-ember, szűkszavú, kritizáló, önfejű, erőszakosságra hajlamos, követelőző, hangoskodó, gyakran elégedetlen. Amit vállal, azt teljesíti, fegyelmezett. Ha együttműködését megnyerjük, egy utascsoportban erős támasza lehet a fegyelemnek, az utaskísérő törekvéseinek. Az idegenforgalom kolerikus munkatársa ügyfeleivel szemben erélyes, érezteti szakmai fölényét, olykor lekezelő, kioktató. Kiharcoló típus, energikusan küzd vállalkozása és az utas érdekeiért, félmegoldásokat nem fogad el. Melankolikus (mélabús, búskomor). Érzelmi reakciói lassúk, de tartósak. Odaadó, tartós, áldozatkész emberi kapcsolataiban, igen ragaszkodó. Zárkózott, befelé fordult, bátortalan, határozatlan, nehezen dönt, elmélkedő hajlamú, olykor túlfontoló. A gyors, energikus tettek távol állnak tőle, a cselekvéseket inkább elgondolja, mint végrehajtja. Igen érzékeny, hangulatai uralják, belső érzelmi viharait azonban elrejti. Hajlamos túlzott érzelmeskedésre (szentimentalizmus). A melankolikus utas (vendég, ügyfél) csendes, hallgatag, visszahúzódó, élénkebb társai a háttérbe szorítják, aggályoskodó, bizonytalan, pesszimisztikus, gátlásos, gyakran kisebbrendűségi érzésekkel küzd. Tanácsokat, útbaigazításokat, segítőkészséget, bátorítást igényel, amit igen szívesen fogad. Az idegenforgalom melankolikus munkatársa alapos, vállalatához ragaszkodó, olykor túlzottan empatikus, megesik a szíve, befolyásolható, megtorpanó, nem

17 energikus eléggé, a hangos és határozottan fellépő utassal, partnerrel szemben visszahúzódó, engedékeny. Flegmatikus ( flegma, hidegvérű ). Érzelmi reakciói lassúk és erőtlenek. Egykedvű, józan, nyugodt, semmi sem hozza ki a sodrából. Szereti a kényelmet, saját nyugalmát mindennél fontosabbnak tartja. Érdeklődése, figyelme szűk körű, de a maga szűkre szabott területén eléggé alapos. Nem tevékeny típus, képzeletvilága szürke, szegényes. A flegmatikus utas (vendég, ügyfél) kényelemszerető, csendes, nyugodt, kerüli az erőfeszítéseket. Rábízza magát az idegenforgalomra és elvárja, hogy helyette gondolkodjanak, cselekedjenek. Együttműködésre alkalmas, de ebben nem kezdeményező. Kissé nyárspolgárias, inkább a vegetatív, kényelmi, érzékszervi örömforrásokat keresi a turisztikában. Az idegenforgalom flegmatikus munkatársa csak átmenetileg, jobb, alkalmasabb munkaerő híján lehet munkatárs, mert közönyös, nem kezdeményező, kényelemszerető, aktivitáshiánya van, bár egy-egy, viszonylag nyugodt munkakörben feladatait teljesíti. A tiszta temperamentum-típus igen ritka, a legtöbb ember vérmérséklete a különféle típusjegyek ötvözete. Hatékony figyelem feltétele a még alapos tartós szakmai érdeklődés, elhivatottság. Figyelmesség olyan magatartásmód, amely a puszta ráfigyelés koncentrációja mellett erkölcsi elemek is érvényesülnek, amelyek a segítőkészségben nyilvánulnak meg. Öntudatosság, amikor az ember megfogalmazza önön szerepét, beilleszti magát a közösség rendjébe. Túlzott öntudatosság beilleszkedési zavarokat okoz. 3) A zarándokiroda munkatársaival szembeni követelmények: - Általános idegenforgalmi és naprakész helyi ismeretek, szabály-, ügyvitelismeret, nyelvismeret. - Háttérismeret: általános tájékozottság és műveltség; politikai, földrajzi, történelmi, művészi ismeretek a folklór, a művészet kérdéseiben is, országunkra, egy-egy világrészre, más országokra vonatkoztatva. - Eszmei-erkölcsi elhivatottság: a képviselet felelősségének a belátása, vendégeinkkel szembeni korrektség. Felelősségérzet azért, hogy vendégeink, kiutazóink célja maradéktalanul megvalósuljon, lehetőleg minél kellemesebb közérzettel, komfortérzéssel; a már idézett Customer Care-elv (törődés a partnerrel, fogyasztóval) megvalósítása. - Kapcsolatteremtő képesség: a kulturált viselkedésmód alaphajlamai, ügyfélismeret, bánásmód, fellépés, beszédkultúra. - A szolgáltatói szerepkörből származó viselkedés napi megvalósítása, az udvarias viselkedésmód gyakorlásának készségei, példamutató emberi magatartás a vendégekhez, ügyfelekhez való viszonyban. - Az idegrendszeri működés kiegyensúlyozottsága, alkalmazkodó-s és tűrőképessége, stresszelviselés, lélekjelenlét feszült, kritikus helyzetekben. - Szervezőképesség: előrelátás, a szükséges feltételek időbeli felismerése, biztosító összehangolása, körültekintő programszervezés és megvalósítás, időérzés, pontosság. - Önállóság az intézkedésekben a feladatkör határáig, a rutin és a személyes határozottság adta felelősségérzet alapján. - Kezdeményezőképesség: szakmai aktivitás, ambíció, kreativitás, érzék az újszerűséghez, átgondolt kockázatvállalás az üzletpolitikában. - A szakralitás érvényesítése munkája, utak szervezése, és a vendéggel való foglalkozás során. 4) A vezető menedzseri szemlélete: a) Áttekintő, széles, összefüggéseikben gondolkodó szemléletmód. b) Az átlagosnál fejlettebb, erőteljesebben működő szakmai motiváció (szakmaszeretet, ambíció).

18 c) Az átlagosnál fejlettebb kreativitás (ötletesség, teremtőképesség), követelményül hozzáadva azonban a megvalósítás következetes energiáit. (Pl. új zarándokutak szervezése) d) Átlagosnál fejlettebb kommunikációs képesség, vagyis a sikert szolgáló, kiváló fellépés, az érvelés, a meggyőzés magas foka, a bánásmód művészetének birtoklása. Akár új partner megnyerése, akár egy zarándok reklamáció intézésénél nélkülözhetetlen tulajdonság. e) A változó környezetben érzékelje az állandó jelenségek irányait, és gazdasági előkészületeit ehhez igazítsa, tudja meghatározni a vállalkozás jövőképét. f) Legyen képes mozgósítani az emberi erőforrásait, képes legyen munkatársait folyamatosan tanítani, közösséggé alakítani. g) Legyen képes külső és belső szövetségeseket felkutatni, és e szakmai-üzleti szövetségesekkel folyamatos és korrekt együttműködést tartani. h) A zarándokiroda vezető mélyen hívő, vallási előírásokat jól ismerő, elkötelezett ember lehet. 5) A vezető üzleti tárgyalásainak főbb kritériumai: a) Jellemezze Önt gondos tervmunka, előkészület. Elevenítse fel mindazt, amit a tárgyaló cégről és annak képviselőiről tudnia kell. b) Találkozásról előzetesen egyeztetni kell az időpontot. c) Előzetes bizalom megszerzése. Indító érvelésmódja legyen tárgyszerű, szolid és visszafogott. Ha túllihegi az üzletkötésből a partner számára keletkező előnyöket, gyanús lesz. d) Jó ítélőképesség. meg kell ítélni a partner helyzetét, lehetőségeit. Végezzen összehasonlításokat. e) Kellő önbizalom. Az önbizalmat a szakmai tudás, a tapasztaltság alapozza meg, nem pedig a fölény, a hangoskodás. f) Helyzetmegértés és alkalmazkodás a partner érdekeivel kapcsolatban. g) Meghallgatás képessége. A tárgyalási idő 50%-a a partnerünké! h) Az érdeklődő partnert érdeklik a részletek, akit nem érdekel ajánlatunk, az nem foglalkozik a részletekkel. i) Nyitottság más véleménye iránt. j) Egészséges kompromisszum. k) Jó érvelés, meggyőzés l) Halasztáskérés döntésre. Nem szerencsés! Az idegenforgalomban gyors és határozott döntések szükségesek. Veszélyes az áludvariaskodás, vagy ha valaki időhúzással él. 6) Saját és idegen gépkocsivezetők A zarándok (vallási) turizmus vallási elemeinél szóltunk már részben a gépkocsivezetőkkel szembeni követelményekről. (Nem lehet káromkodni, szerelmi viszonyt folytatni, le kell segíteni az utasokat stb.) Most essék szó az általános követelményekről: a) Nem saját, hanem idegen busz megrendelésénél is ezeket a feltételeket ki kell kötni. b) Saját, persze idegen gépkocsivezetőknél vigyázni kell a vezetési időkkel. 4 óránként pihenő, egy buszvezető csak 9 órát vezethet. Meg kell lennie a 9 órás buszállási időnek. Ez a program készítésénél fontos. c) A buszvezetők sem menthetők fel a zarándokutakat meghatározó lelki és vallási elemek ismerete alól, ezért figyelembe kell vennie, hogy az Egyháznak végzendő szolgáltatásról van szó, tehát mindent a hívő szemével kell mérni és megvalósítani. 8. Zarándokutak szervezése Szervezés: egy permanens folyamat, következetes egy irányba ható munka, amihez egy esemény megvalósulásához biztosítjuk az összes feltételt.

19 Vizsgálandó: - az elérendő cél. Pl. egy zarándoklat szervezése Lourdes-be. - résztvevők köre: fiatalok, gyűjtött csoport, egyházközségi zárt csoport, idősek csoportja. - eszközök. Itt elsősorban a személyszállításra kell gondolni (busz, vonat, repülő, de idetartoznak a szállodák is. Szervezés szintjei: - ötletszint - koncepcionális (pl. busz-repülő kombináció) - távlati (éves utak) - programszint (erről akkor beszélünk, amikor már egy konkrét csoportnak készítettünk programot. Itt viszont figyelemmel kell kísérni a szűk keresztmetszeteket. Pl. Lourdes-ben, ha a Grottánál akarnak misézni, jó előre le kell foglalni az időpontot. Rögtön a megrendelésnél. - megvalósítási szint Az az ember, aki elhatározta, hogy zarándokútra megy, eleve hozott egy belső döntést, mely szerint az önfeláldozás és a szeretet jegyében hitélmény akar átélni. Ezért nem fedi igazán azt a fajta élményt az újabban divatba jött, összetákolt vallási turizmus kifejezés, amely csak zavart okoz. (Lateráni Pápai Egyetem, Eccesia Máter, Vallástudományi Főiskola) - napi szint: a különböző szolgáltatások megrendelése, programok lekötése, részvételi díj beszedése stb. - közbeeső szint: ötlettől a megvalósulásig Szervezés feltételei: - személyi (irodai munkatársak) - tárgyi: iroda, távközlési eszközök, számítógép stb. Esemény oldalai: fontos szempont! - fogadó oldal: zarándokhely, plébániatemplom, közösség - résztvevő oldal: plébániai közösség, iroda által szervezett zarándokcsoport, külső szervező által szervezett közösség, egyéni zarándokok - odavezető út: a kiválasztott szállító eszközön (busz, vonat, repülő) hogyan valósíthatók meg a zarándok programok: - Isten igéjének hallgatására szentelt időszakai - az egyéni vagy közösségi ima révén erre adott válasz időszakai - az úti cél körül kialakult lelkiség vagy aszkétika elmélyítésére fordított időszakai Szervezés 7 alapelve: egyszerűsítés részvétel feladatok szétosztása ösztönzés együttműködés szervezetbe épülés elismerés elve Program készítés általános szempontjai: - az úti cél meghatározó első elem az, amellyel az úti cél, mint Istennel való találkozás helye jelent. Kánonjogi Kódex passzus A kegyhelyeken bővebben kínáljuk a híveknek a megváltás eszközeit, azzal, hogy szorgalmasan hirdetjük Isten igéjét, megfelelően bővítjük a liturgikus életet, különösen az Eucharisztia, valamint a Bűnbocsánat szentségének bemutatásával, de a népi jámborság egészséges formáinak a gyakorlásaival is. - teológiai és pasztorációs vonatkozásoknak érvényesülni kell a program során. Pl. a teljes búcsú elnyerésének lehetőségét kell kihasználni.

20 - a programba beleillő művészi, kulturális szempontból is érdekes látnivalókat, beletesszük a programba, de ezek utazásunk másodlagos úti célja. Találkozás a természet szépségeivel, a művészi alkotókészséggel és különféle kultúrákkal, hozzájárul az ember belső növekedéséhez, éréséhez, ezzel érzékenyebbé és nyitottá válik mások tiszteletére és elfogadására. - infrastruktúra megválasztása: szállodák lehetőleg közel legyenek a kegyhelyhez, jó megközelíthetőség. Ajánlatok kérése: Minden szolgáltatásra előzetesen kérni kell ajánlatot, és több szolgáltatótól! Nem elég az első szálloda ajánlatát elfogadni. Árérzékenység. Kegyhely közelség. Stb. Előkalkuláció: - a legjobb ajánlatok birtokában előkalkulációt kell végezni. Részvételi díjat kialakítani, csak korrekt, érvényes ajánlatok birtokában lehet. Lefoglalni opcióval (határidő lekéréssel). - előkalkuláció részletes szempontjait tartalmazza a jegyzet mellékletét képező Kalkuláció zarándokúthoz (1 főre vetítve) című segédlet. Program véglegesítése: csak előkalkuláció, opcionálisan lefoglalt szolgáltató helyek és a megrendelő jóváhagyásával lehet. Forgatókönyv készítése: A forgatókönyv tartalmazza: - a program elnevezését, időpontját, pozíciószámát, időtartamát, - a résztvevők névsorát, létszámát, szobalistát, ültetésrendet, - az utazás pontos útvonalát, - az utazás napra, órára lebontott részletes programját, - az idegenvezető jelentkezésének és az utasokkal való találkozásának helyét és időpontját, - a program lebonyolításához megrendelt közlekedési eszközöket, indulásuk, érkezésük helyét és időpontját, menetrend szerinti közlekedés esetén az indulás pontos helyét és idejét, menetrendjét, külön vonattal szervezett utazás esetén az indulási vágány számát, vágányra állításának idejét, külön autóbusszal szervezett utazás esetén a kiállás helyét és időpontját, a felhasználható kilométer számát, különhajóval szerevezett utazás esetén a kikötőbe állás pontos helyét és időpontját, az illetékes közlekedési vállalat forgalmi szolgálatának címét és telefonszámát, menetrend szerinti közlekedés igénybevétele esetén a menetjegyek felvételének helyét, esetleges idejét, - szentmisék, hitbuzgalmi események helyét, idejét, megrendelési dokumentumait, - a közreműködő vendéglátóipari és idegenforgalmi szolgáltatóktól megrendelt szolgáltatások helyét, idejét, személyenként kalkulált árát, a vonatkozó megrendelések másolatait és a szállodai szobalistákat, az idegenvezető szolgáltatókkal kapcsolatos valamennyi feladatát, - a csoport programjához szükséges készpénz személyenként kalkulált és teljes összegét, elköltésének helyét és indokát (pl. parkolási díja, kompdíj, múzeumi belépők, helyi idegenvezetés díja, stb.), felvételének és elszámolásának helyét, idejét, a bizonylatozás módját (pl. magánygyűjtemények belépődíjának bizonylatolása), - az idegenvezetőnek, gkv-nek a programmal kapcsolatos egyéb tudnivalóit és teendőit, - a forgatókönyv-készítő referens nevét és telefonszámát, - a kiadott mellékletek megnevezését és darabszámát. - az út úgy legyen előkészítve, hogy azt egy teljesen idegen ember, gkv, idegenvezető, lelkivezető meg tudja valósítani. Lebonyolítás: - idegenvezető eligazítása az indulás előtt 1-2 nappal a forgatókönyvvel és mellékleteivel, - indulás előtt minimum 10 nappal meg kell küldeni a mise helyszíneket a lelkivezető atyának, hogy tudjon készülni a prédikációkkal,

20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a

Részletesebben

A vallási turizmus feltételrendszere

A vallási turizmus feltételrendszere A vallási turizmus feltételrendszere alcím: ha valaki elkezdi ringatni a pálosok bölcsőjét a Pilisben, menten megtelik zarándokokkal Madari Gyula MV. Igazgatója előadása 2005. (Makrovilág Zarándok Iroda

Részletesebben

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről A Kormány a belkereskedelemről szóló, többször módosított 1978. évi I. törvény 40. -a alapján a következőket rendeli el:

Részletesebben

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről A Kormány a belkereskedelemről szóló, többször módosított 1978. évi I. törvény 40. -a alapján a következőket rendeli el:

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

Vagyoni biztosíték letétek típusai

Vagyoni biztosíték letétek típusai Vagyoni biztosíték letétek típusai Szerződésben meghatározott vagy határozatlan futamidejű, az engedélyező hatóság javára elkülönítetten kezelt letéti összeg. A Bank elkülönítetten, nem pénzforgalmi típusú

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

a) a (7) bekezdés a) d), f) és g) pontjában meghatározott adatokat,

a) a (7) bekezdés a) d), f) és g) pontjában meghatározott adatokat, 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.07.04 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ Az iskolában indított elágazások: Az iskolában indított ráépülések: PROTOKOLLÜGYINTÉZŐ UTAZÁSÜGYINTÉZŐ RENDEZVÉNY- ÉS KONFERENCIASZERVEZŐ UTAZÁSSZERVEZŐ MENEDZSER 3.1 Rész-szakképesítés

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység:

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység: Utazási vállalkozók kezesi biztosításának feltételei GENERALI PROVIDENCIA Biztosító Rt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási Jelen feltételek alapján kötött

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított kérdéssora az alábbi témaköröket foglalja magában: A turisztikai vállalkozás gazdálkodására vonatkozó szabályok. Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi

Részletesebben

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről Kormányrendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről 2014.09.05.- 2015-09.01. 2013/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig. Üdülési csekk

Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig. Üdülési csekk Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig Üdülési csekk 1982-ben vezették be Franciaországban a dolgozók megvásárolhatták (havi keresetük

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

2012.02.17. A turizmus meghatározása és szereplői. A turizmus meghatározása és szereplői 1 A turizmus meghatározása és szereplői

2012.02.17. A turizmus meghatározása és szereplői. A turizmus meghatározása és szereplői 1 A turizmus meghatározása és szereplői 202.02.7. Bevezetés a turizmusba Formádi Katalin Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék formadi@turizmus.uni-pannon.hu Nyaralás Kikapcsolódás Hegyvidék Síelés Vakáció Tengerpart Kultúrák megismerése Nyelvtanulás

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK A turizmus fogalma A turizmus személyek utazása egy olyan helyre, ahol nincs állandó lakásuk. (Glücksmann, 1988) A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen

Részletesebben

Játékvezető személyisége

Játékvezető személyisége Játékvezető személyisége Személyiség játék irányítási képesség 2013.05.01. CSLSZ JB továbbképzés Kormányos Gábor 1 Történelmi áttekintés abban a pillanatban, amikor az önfeledt játék átalakult tétmérkőzésekké

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

UTAZÁSI IRODA www.missziotours.hu

UTAZÁSI IRODA www.missziotours.hu UTAZÁSI IRODA UTAZÁSI AJÁNLATAINK 2010 2011 ŐSZ I TÉL I és TAVASZ-ELŐZETES I 2 Jót, s jól! ZARÁNDOKLAT CZESTOCHOWABA FELVIDÉK ÉS DÉL-LENGYELORSZÁG NEVEZETESSÉGEIVEL 2010. október 14-17. (4 nap / 3 éj)

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak.

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak. A zarándoklat A házi dolgozat megírása előtt rövid kutatást végeztem az ismerőseim között. Megkérdeztem 15-20 embert, kinek mi jut elsőre eszébe, ha a zarándoklat szót meghallja. A legnépszerűbb válaszok

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. MÁRCIUS 30. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület Önkormányzati Munkatalálkozója

Mária Út Közhasznú Egyesület Önkormányzati Munkatalálkozója Lendvai József önkormányzati koordinátor Mária Út Közhasznú Egyesület Önkormányzati Munkatalálkozója 2015. november 26-27., Esztergom Határokon átívelő kulturális kapcsolat nyomvonalai (történelmi nyomvonalakra

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29.

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. Máriától - Máriáig Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. 2011.április 27.-én szerdán Bemutatkozik:

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Dr. BALOGH Zoltán Nemzetközi Ügyek Csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Civil együttműködési hálózat kialakítása

Részletesebben

Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv és átültetésének feladatai

Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv és átültetésének feladatai Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv és átültetésének feladatai MUISZ közgyűlés, 2015. november 25. dr. Gyenizse Dorottya főosztályvezető Újracsomagolás! A szervezett

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

a) a temetkezési szolgáltatás tekintetében a c) pontban foglaltak kivételével a temetkezési

a) a temetkezési szolgáltatás tekintetében a c) pontban foglaltak kivételével a temetkezési Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése Ügyleírás: A Kormány a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket engedélyező hatóságként, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben