létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;"

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 155. szám, június Elnökségi ülésünkről jelentjük Munkában az ügyvezetés A MOL Bányász Szakszervezet vezető tisztségviselői (Biri László elnök, Juhász Attila, Kalász Sándor alelnök) a hagyományos vezetői eszmecserén több órán át tárgyaltak aktuális szervezetpolitikai kérdésekről, köztük Szakszervezetünk előtt álló, olyan kiemelt tennivalókról, mint a szervezeti rendszer korszerűsítése, alternatívák kidolgozása. A képen balról jobbra: Biri László, Juhász Attila, Kalász Sándor. Ez évi harmadik ülését tartotta a MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége, amelyre Budapesten, a MOL-székház III. emeleti tanácskozó termében került sor Biri László elnökletével. Napirenden: Fáklyaláng Kht.; Költségvetés; Szervezetpolitika; Elsőként Kovácsné Kakucsi Mónika, a MOL Bányász tulajdonú Fáklyaláng Nonprofit Kht. (Szeged) ügyvezetője (képünkön) számolt be a 2012-es gazdasági évről, miközben a Kht. szigorú költségvetés, takarékos gazdálkodás mellett oldotta meg a sajátos feladatokat, amelyeket nehezítettek a törvényi rendelkezések, járulékok növekedése, az öröklött gondok. - Tevékenységünket a parkgondozás, a takarítási feladatok, a postakezelés és patyolati munkák végzése jelentette döntő mértékben, amelyeket az elfogadott üzleti tervnek megfelelően hajtottunk végre a meghatározott szakterületeken. Munkánk végrehajtása során kedvezően alakult a gazdálkodás, a bevételek és kiadások s így összességében eredményes volt a Kht évi tevékenysége állapította meg az ügyvezető. A Kht ra is növekedést irányzott elő régi-új területek bevonásával, a költségek minimalizálásával, takarékos gazdálkodással. A társasági létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért; elfogadta a évi beszámolót és az idei tervet; úgy határozott, hogy az eredményes tevékenységet folytatni kell, a veszteséges működést meg kell szüntetni. Második napirendként a MOL Bányász Szakszervezet évi költségvetését, a évi tervezetet tárgyalták az elnökségi tagok Biri László elnök előterjesztésében, melynek munkájában a résztvevők nagy alapossággal és felelősséggel vettek részt. Az elnökségi tagok meghallgatták a PEB jelentését, kiemelt figyelmet szenteltek a szak- PEB ülés Szövetségiszervezeti élet A MOL Bányász Szakszervezet Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (PEB) a nyugállományú MOL Bányász alelnök Lukácsi István (képünkön) PEB elnök vezetésével május 13-án tartott ülésén tételesen vizsgálta Szakszervezetünk gazdálkodását, véleményezte a költségvetést, és összegező állásfoglalását megküldte az Elnökségnek. A tartalomból: Elnöki nyílt levél 2. oldal Jubileumi köszöntő 3. oldal ÜT ülésekről jelentjük 4. oldal KSZ a MOL Nyrt-nél 7. oldal KSZ és bértárgyalás 9. oldal Évfordulós történések 10. oldal EBK napok 13. oldal EBK Napok a Dunai Finomítóban 13. oldal Hírcsatorna 13. oldal Lakat alatt az üdülő 14. oldal In memoriam Magyar József 14. oldal Királyháza, Tihany, Fedémes 15. oldal Bonne Change Bázakerettye 16. oldal Következő lapzárta: június 28. MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP június szervezeti működést meghatározó gazdálkodásnak, a bevételek és kiadások alakulásának, az un. központi és alapszervezeti felhasználásnak s az olyan területeknek, mint a tagszervezés-tagtoborzás, a szervezett taglétszám alakulása, tagdíjbevétel fokozása, a tisztségviselők felelőssége, létszámleépítés (hatások és feladatok). Több órán át tartó tartalmas vita után az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadták a Elnöki nyílt levél Kedves Szakszervezeti Tagok! Tisztelt Kollégák! A magyar társadalom jelen politikai, gazdasági körülményei újabb kihívásokat támasztanak az érdekvédelmi szervezetekkel szemben. A magyar szakszervezeteknek válaszlépéseket kell tenni a gazdaságpolitika által generált változásokra. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, az Autonóm Szakszervezetek és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma konföderációk egyesülnek. A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász évi beszámolót és a évi költségvetést. Egyebek tárgykörben Biri László tájékoztatást adott Pataky Péter MSZOSZ elnökkel folytatott tárgyalásról (együttműködés és integráció), kérdésre reagálva beszámolt a MOL-nál működő szakszervezetek közötti együttműködési tárgyalások állásáról, a háttéripari vállalatok (köztük GES, Geoinform, Rotary, KVV, DKG EAST Zrt.) helyzetéről. Szakszervezet minden lehetőségével és eszközével támogatja az integrációt. A folyamathoz azonban a helyi viszonyok figyelembevételével nekünk is alkalmazkodnunk kell. A MOL Bányász Szakszervezet működése gyakorlatilag a szénhidrogénipar teljes egészében jellemző. Az elmúlt időszakban több vállalkozás munkavállalói jelezték csatlakozási szándékukat hozzánk, így szervezetünk működésének, megjelenésének nyitottabbá kell válnia az iparági térben. Ennek első lépése egy iparágat szélesebb körben lefedő szervezeti név. Ezért az elnökség közös döntése alapján a MOL Bányász Szakszervezet arculatot, nevet változtat. A szervezetünk megjelenése a jövőben is a Bányász hagyományok tiszteletben tartásával történhet. Az összetartozás, az összefogás hitvallásként jelenik meg filozófiánkban. Ülésezett az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa Juhász Attila alelnök és Rottenberger Edit munkatárs többek között a tagszervezéssel öszszefüggő tennivalókról tett előterjesztést, de központi téma volt a szakszervezet névváltozásának előkészítése, a tagdíj mértéke (hatásvizsgálatok), az ÜT és a szakszervezet közötti együttműködés (feladatok a létszámleépítés kezelésében). Balogh Antal; Fotó: Szalai Géza A név, melyet a jövőben fog szervezetünk viselni, egy közös alkotó döntés eredményeként fogja megtestesíteni a Gáz- és Olajipar, a Szénhidrogén Bányászat, a Vegyészet, a Feldolgozó- és háttéripar munkavállalóinak érdekvédelmét. Kérek minden szakszervezeti tag kollégát, hogy elképzelésünket támogassa, és segítő munkájával vegyen részt az arculatváltás feladataiban! Nyugodt, biztonságos és sikeres munkát kívánok mindenkinek! Jó szerencsét! Biri László elnök Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet mobil : A Szövetségi Tanács Pataky Péter elnök előterjesztésében napirendként tárgyalta meg a Szövetség évi költségvetésének felhasználásáról készült számszaki beszámolót, valamint a évi tervezett költségvetési előirányzatot. A beszámoló és a tervezet kései beterjesztésének oka az, hogy az Ügyvivő Testület a évi költségvetés tervezetét átdolgozásra viszszaadta és új szempontrendszerek figyelembevételét kérte. *** A Szövetségi Tanács tagjai a évi gazdálkodási beszámolóhoz megkapták a Gazdasági Ellenőrző Bizottság (GEB) jelentését is. A Szövetség évi költségvetésének felhasználásáról szóló beszámolót Szövetségi Tanács egyhangú szavazással fogadta el. *** A Szövetség évre szóló átmeneti költségvetése az MSZOSZ utolsó költségvetése, amennyiben a három nagy konföderáció (MSZOSZ, AUTONÓM, SZEF) egyesülése a tervek szerint halad. Az MSZOSZ tagszervezetei számára kiírt, a taglétszám megtartását és növelését célzó Pályázati Felhívás rövidesen megjelenik. A pályázat jeligés, a pályázatok értékelése június óráig megtörténik. A pályázati keretösszeg: Ft. Bővebb tudnivalókkal a kiadandó Pályázati Felhívás szolgál. *** A szakszervezeti konföderációk egyesülésével kapcsolatban egy sor döntést kell előkészíteni és meghozni az elkövetkezendő hónapokban. Pataky Péter elnök ezek között említette: a rendkívüli kongresszus összehívását; az MSZOSZ ügyeinek lezárását; az új szervezet dokumentumairól való döntést; az új szövetség alakuló kongresszusán résztvevő képviselők megválasztását. *** Szövetségi Tanácsi döntés született arról, hogy az MSZOSZ Kongresszust legkésőbb november 30-ig meg kell tartani, a pontos időpontról szeptember 10-ig dönt a Tanács. Az egyesülést előkészítő Integrációs Bizottságba a Szövetségi Tanács döntése értelmében az MSZOSZ Ügyvivő Testületének tagjai vesznek részt. A Tanács további döntésével az egyesülést előkészítő, a szövetség álláspontját kidolgozó munkabizottságokat hozott létre az Ügyvivő Testület tagjainak vezetésével. Megalakult bizottságok: Alapvetések Bizottsága (Pataky Péter, Kiss Béla); Struktúra Bizottság (Rabi Ferenc, Papp Zoltán); Működési Bizottság (Balogh Béla, Hernádvölgyi Andrea); Vagyon Bizottság (Sáling József, Pataky Péter). A bizottságok nyitottak, a tagszervezeteknek kell feltölteni embereikkel. Kalász Sándor Hívunk! Várunk! Csatlakozz! Jelentkezz a bizalminál!

3 2013. június MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 Jubileumi köszöntő Jubileumi ünnepre, rendhagyó eseményre készül a bányász társadalom, az egykoron népes, nagy család, amely készül a Centenáriumi Emlékülésre, amelyet szeptember 4-én a Vasas Szakszervezeti Szövetség székházában rendeznek meg. Olajipari küldöttek a BDSZ XIX. Kongresszusán Ugyanis 100 évvel ezelőtt, szep - tem ber 4-én jelent meg a Bányamunkás c. újság 1. száma, megalakult a szakmai szakszervezet, a Bányász Szakszervezet. Köszöntjük a jubiláló újság szerkesztőségét, a krónikásokat! Köszöntjük a jubiláló szakszervezet vezetőit, az Országos Tanács és Elnökség tagjait, a szervezett tagságot! Köszöntjük a nagy családot, amelyhez egykoron az olajosok is tartoztak, akik erősítették az egységet! Soha nem feledjük azt a támogatást, az olajosok melletti kiállást, amelyet a BDSZ vezetése, a meghatározó személyiségek részéről tapasztaltunk. A közös harcok és eredmények maradandót alkottak, amelyekre joggal lehetünk büszkék, amelyből profitált a szakma, az olajbányászok, a munkavállalók több mint 40 ezres tábora. Több mint 60 évvel ezelőtt, a BDSZ XV. kongresszusán debütáltak az olajos képviselők, akik közül Hujber Gyula, a területi bányász titkárság vezetője (Nagykanizsa) hozzászólásában tájékoztatta a kongresszust az olajbányászok munkájáról, helytállásáról, a szakszervezeti szervek tevékenységéről, a gazdasági munkát eredményesen segítő Sztahanov-mozgalomról, kiemelten foglalkozott a munkavédelemmel és társadalombiztosítással. Az 1957-től bányász tagsággal és négy évtizedes függetlenített szakszervezeti tisztséggel (szolgálattal) rendelkező szerző különös tisztelettel adózik a második fél évszázadban funkcionáló bányász vezéreknek (testületeknek), köztük Blaha Béla, Simon Antal, Kovács László, Schalkhammer Antal, Rabi Ferenc főtitkároknak/elnököknek, akik meghatározó szerepet játszottak a kőolaj-és földgázbányászat, az olaj-és gázipar korszakos népgazdasági/ nemzetgazdasági tevékenységében, a munkavállalók-tagság érdekképviseletében. Utóbbiak érdekében kiemelkedő többek között a Simon-korszak (40 évvel ezelőtt az olajmunkások bekerültek a korkedvezményes jegyzékbe), Kovács-korszak (hűségjutalom bevezetése az olajiparban), Schalkhammer-korszak (korkedvezmény megtartása, kedvezményes MOL-részvények biztosítása a rotarys dolgozóknak is, ami a türelmes részvényeseknek mintegy nettó 2,5 millió forintot jelentett munkavállalóként), hogy csak néhány kiragadott témát említsünk. Elismerés és köszönet! Jó szerencsét! Balogh Antal a MOL Bányász Hírlap főszerkesztője, a Bányamunkás egykori tudósítója, a BDSZ Országos Tanács és Elnökség egykori tagja, a Rotary ÜT és Szakszervezet nyugalmazott elnöke Köszöntjük a jubiláló Bányamunkást, Bányász Szakszervezetet. Tanulságként közreadjuk a 100 éves Bányamunkás 1. évfolyam, 1. szám (1913. szeptember 4.) ma is aktuális írását Miért kell a bányászoknak szervezkedniök? Az ipari munkások tízezrei már régen tudják, miért kell szervezkedniök. A gyűlések és értekezletek ezrein és a sajtó útján megmagyarázták ezt nekik. Hozzátok bányamunkás testvéreink, csak ritkán juthatunk, nem azért, mert nem akartunk benneteket, felkeresni, vagy ti nem akartatok bennünket meghallgatni, hanem, mert a hatóságok nem engedték, hogy gyülekezzetek, nem engedték, hogy úgy, mint ipari munkástestvéreitek, összeálljatok és beszéljétek meg bajaitokat. Sokszor bejelentettünk bányavidékeken gyűléseket, amelyeken a szervezkedés kérdését tűztük napirendre, de bizony ezeket betiltották és szónokainkat a csendőrök fogadták. Az ipari munkások tízezrei már régen tudják, miért kell szervezkedniök. A gyűlések és értekezletek ezrein és a sajtó útján megmagyarázták ezt nekik. De amit élőszóval nem lehetett, azt sajtó útján tesszük. Miért kell szervezkednetek? Kedves bányamunkástársaim! Sokat, igen sokat lehet erről beszélni, de kevés szavakkal is meg fogjátok érteni. Van-e köztetek csak egy is, aki helyzetével meg volna elégedve! Lehetnek és vannak is olyanok, akik különösen, ha korcsmában ülnek, vagy feljebbvalóik előtt állanak, azt mondják, hogy ők elégedettek. De ne higgyetek ezeknek, mert azok önmagukat ámítják. Gondolkodó és tisztességes bányamunkás, aki átérzi, hogy neki nemcsak önmaga, hanem családja, gyermekei iránt is vannak kötelességei, az nem lehet megelégedve helyzetével. De hiába panaszoljátok egyenként, hogy elégedetlenek vagytok, hiába mentek a főaknászhoz, hogy adjon jobb munkát és jobb keresetet. Egyenként semmik sem vagytok. A főaknász gorombán elutasít benneteket, az igazgatóhoz be sem eresztenek benneteket, és kénytelenek vagytok nyomorúságtokat elviselni. El is viselnétek nyu- Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP június godtan, ha nem bántana az a gondolat, hogy nemcsak ti, hanem gyermekeitekből is elnyomott, éppoly proletárok lesznek, mint ti vagytok. Tehát muszáj ennek így lenni!...dehogy. Nézzétek testvéreiteket, a szervezett ipari munkásokat. Ők is elnyomottak voltak, ők is hosszú munkaidő mellett, nyomorúságos munkabérekért dolgoztak, de összeálltak, szervezkedtek és lassanként rövidítették munkaidejüket és emelték bérüket. Gyakran nem is kellett nekik sztrájkolni, hanem munkáltatóik belátták, hogy a szervezett táborral nem lesz jó kikezdeni, teljesítették a munkások kívánságait. Miért ne tehetnék ezt a bányamunkások is? Miért nem szervezkedhetnének ők is? Sok és keserű: tapasztalatot szereztek már a magyarországi bányamunkások. Szervezetlenségük úton-útfélen megboszszulta magát. Érezték, hogy az egyedül álló munkás védtelen, hogy itathatják, nyúzhatják őket, de felszólalni nem szabad, mert különben, kidobják őket a munkából és ezzel elvesztik a társpénztárnál szerzett jogaikat. Az egyedül álló emberrel könnyen elbánhatnak. De tehetik-e ezt, ha a bányamunkások tízezreinek egy és ugyanazon kívánsága lesz, ha orkánszerűen több munkásvédelmet követelnek, ha a társpénztár középkori intézményének megváltoztatását követelik. Nem és százszor nem! Azt a nagy igazságot, hogy a munkás egyedül semmi, de társaival egyesülve; hatalmat képez, végre minden bányamunkásnak be kell látnia. A bányamunkásoknak példát kell venni az ö munkáltatóiktól. Ezek kevesen vannak, és mégis kitűnően vannak szervezve. Szervezetük nemcsak a szénárak emelését, a fogyasztó közönség megsarcolását, hanem a bányamunkások fokozottabb kizsákmányolását is célozza. Az ő érdekük, hogy a szén minél magasabb árban keljen el és a munkabér minél alacsonyabb legyen. A bányatulajdonosok szervezkedését senki sem gátolja, hanem ellenkezőleg, a hatalom, a szolgabírák és csendőrök még szolgálatukban is állanak. A kapitalisták ilyen szervezett hatalmával szemben a szervezetlen bányamunkások tehetetlenek. Ha néha-néha meg is történt, hogy az egyes bányavidékeken a munkások nem bírván a nyomorúságot tovább tűrni és a közös szenvedés a munka közös beszüntetésére kényszerítette őket, az még nem jelenti a szervezettséget. Sajnos, a bánya bányamunkások sztrájkjai Magyarországon többnyire eredménytelenek maradtak, még pedig azért, mert a bányatulajdonosok kitűnően és a bányamunkások sehogy sem voltak szervezve. De mit is érhet az, ha nyolcvanezer bányamunkás közül, néhány száz abbahagyja a munkát. Ezeket letörik, a legjobbakat földönfutóvá teszik, mert a tőke brutális, ha érdeke megvédéséről van szó, nincsen kímélet. A bányatulajdonosok összetartanak, a munkásoknak ugyanígy kell cselekedniök. Ha csak harmadrésze a bányamunkásoknak szervezve lesz, akkor már nem merik a sztrájkolók feleségeit és gyermekeit télvíz idején a lakásokból kilakoltatni. A sztrájknak nincs értelme addig, még a bányamunkások nincsenek jól szervezve. De a szervezettség igen gyakran feleslegessé teszi a bérharcokat. Szervezkedni kell tehát a magyarországi bányamunkásoknak, hogy embersorba jussanak, -szervezkedniök kell, hogy anyagi és erkölcsi érdekeiket előmozdíthassák; -szervezkedniök kell, hogy rabságukból szabadulhassanak, -szervezkedniök kell a maguk és gyermekeik érdekében. A MOL Nyrt. ÜT üléseiről jelentjük április 23. A Százhalombattán megtartott Üzemi Tanács ülés napirendjén az autonóm karbantartás bevezetése a MOL Nyrt. Finomítás és Logisztika területén,lasztás szerepelt. Az iparági válság kezelésére indított DS program részeként az autonóm karbantartás bevezetéséről Németh János területi karbantartási MOL vezető elmondta, hogy attól széles körű hatékonyság javulást lehet várni a munkavégzés, az alvállalkozói szolgáltatás csökkentése és az adminisztráció terén. A jövőben nagyobb figyelmet fordítanak a szükséges feltételek biztosítására, a teljesítmény növelésére, a szerszámhasználat optimalizálására, a tevékenységi kör bővítésére, az adatbeviteli és riportálási rendszerek fejlesztésére, a tényleges eredmények hónapok múlva lesznek mérhetőek. Kurucz Csaba az autonóm karbantartás munkabiztonsági vonzatairól beszélt: a biztonságos munkafeltételek, munkakörnyezet biztosításáról, az adott munkavégzés kockázatainak értékeléséről és kezeléséről, az érintett dolgozók oktatásáról és vizsgáztatásáról, valamint jól használható karbantartási segédanyagokat mutatott be. Gajda Mihály US termelés MOL vezető ismertette az autonóm karbantartási tapasztalatokat az US-ben, kiemelve, hogy a munkavállalók minőségi munkát végeztek munkaterületükön. A LEAN program bevezetéséről és az eddigi tapasztalatokról Galambos László MOL finomítás kiemelt vezető és Bartakovics Vojtek program manager számolt be. Elmondták a csoportszintű Downstream programról, hogy a világszerte nehézségekkel küzdő finomításban lényeges a felesleges tevékenységek kiszűrése és megszüntetése. Cél a veszteségtípusok felmérése, a komplex teljesítmény növelése. Legfontosabb fókuszterületek az energiafelhasználás, a karbantartás és a termelés. Az alulról építkező programban ahol rendkívül fontos a közreműködők részéről a teljes folyamat megértése tizenöt, a finomító egész területén bevezetésre kerülő ötletet hagyott jóvá a termelésvezetés. A Slovnaftban már három hónapja működő projekt első hullámának eredménye az együttműködés növekedése a területek között. A program fő szempontjai: a vizualizáció segítségével javítható a munkaszervezés és a teljesítmény nyomon követése, megtakarítások technológiai paraméterek változtatásával, azok betartásával, új munkaterületek betanulása a rugalmasság jegyében, az autonóm karbantartási tevékenységi kör kiszélesítése, energia fajlagosok célzott csökkentése, - optimális létszám felhasználás. A tervek szerint 2015-re a DS minden területén be fogják vezetni a programot. Az Esélyegyenlőségi Szabályzat áttekintésének keretében Hadházy Tímea és Taligás Ildikó munkavállalói Együttműködés - részvételi jogok Rovatvezető: Éblné Németh Margit kapcsolatok szakértők az esélyegyenlőségi terv törvényi hátteréről, alapelveiről és a terv tartalmáról beszéltek. Bemutatták a fejlesztési szempontokat és azokat az új akciókat, amelyekre a szabályozók lehetőséget nyitnak. Az Üzemi Tanács a törvény adta jogosítványának megfelelően megválasztotta a MOL-csoport Európai Üzemi Tanácsba a MOL Nyrt. által delegált tagokat a szakszervezetek ajánlásainak figyelembevételével. A testülethez beérkezett jelölések közül az ÜT titkos szavazással Bakos Ernőt, Kis Bálintot, Szabó Csabát és Tóth Andrást választott az EÜT tagjává. Egyebekben az ÜT támogatásokról döntött. Egység, szövetség, szolidaritás!

5 2013. június MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP május 23. Százhalombattán ülésezett a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa. A napirenden a képzési terv, valamint beszámoló szerepelt a VBK jegyzésről, a bérek és juttatások alakulásáról, valamint a vállalati létszám változásai a Glokál átszervezés és a Downstream hatékonyság növelés tükrében. Zsédenyi Magdolna képzés és kompetencia fejlesztés MOL vezető prezentációval ismertette a képzések megvalósulását a évi tényadatokkal és a évi tervet. A képzések alapelve a biztonságos működés és a hoszszú távú versenyképesség biztosítása, a flag - shipek közötti együttműködés, a MOL-csoport belső kultúrájának a megerősítésére. Megtudtuk, hogy 2012-ben ami a szakmai képzés éve volt a dolgozók 70%-a vett részt képzésben. A mérnökök szakmai képzése előtérbe került, valamint a fizikai dolgozók 71%-a vett részt képzésen ban a szervezeti átalakulások miatt a képzések később indultak és mindössze fél év maradt a megvalósításra. A képzések kiterjedtek az elbocsátásra kerülő munkavállalók újrakezdésének támogatására is. Az A MOL Nyrt. ÜT öt évre megválasztott tagjai balról jobbra: Hátsó sor: Vágó Árpád, Bakos Ernő, Kis Bálint, Kurán István, Szabó Csaba, Pénzes Lajos Első sor: Németh Mihály, Tóth András, Papacsek Károly, Petrásné Schmidt Erzsébet, Szabó Péter A képről hiányzik Perjésiné Kovács Katalin és Török Károly Fotó: Darabont Lili outplacementben érintett személyek 80%-a elfogadta a meghívást a képzésre, ténylegesen 50% jelent meg. A személyes konzultációt viszont csak a megjelentek fele igényelte. Több ÜT tag jelezte, hogy felborul a szabadságok kiadása a nagy leterhelés mellett, a képzések miatt is. OKJ-s képzést olyan dolgozóknak is előírtak technikusok és mérnökök, akik már rendelkeznek más végzettségük folytán magasabb képzettséggel és tudással, valamint az oktatási tartalmat gondosabban kell a tényleges üzemi elvárások és igények szerint megválasztani. Azt is felvetették, hogy legyen fix képzési keret minden munkavállalóra a VBK-n felül, mely a kötelezően előírt képzéseken túl még szabadon választott képzést is lehetővé tenne. Zsédenyi Magdolna megerősítette, hogy a képzésnek a vállalat stratégiai céljait kel szolgálni, de rendkívül fontos a vezetői elkötelezettség és munkavállalók bevonása. A képzési koncepciót az átszervezést követő igények szerint fogják átgondolni a régi jó elemek megtartásával és új, korszerű elemek beiktatásával. Fekete László HR igazgató javasolta, hogy egy külön ÜT ülésen vitassák meg a divízióvezetők jelenlétében az US és DS képzési problémáit. A Glocal átszervezésről Fekete László számolt be. Prezentációja szeptembertől áprilisig fogta át a szervezeti átalakítás létszámvonzatainak kérdését, bemutatta a nyitó és záró létszámokat fizikai-szellemi bontásban, a létszámleépítéseket, és a pozíciók betöltésének helyzetét év végére 5044 fő a céllétszám. Ebből cca. 600 fő a csoportszintű állomány. A MOL lokálból jelentős létszám került át a Központba, ahol még néhány tíz betöltetlen pozíció van. Több mint száz főt kívülről vettek fel. DS oldalon a csökkentés 356 főt érintett nyugdíjazással, közös megegyezéssel, és a csoportos létszámcsökkentés keretében. A betöltetlen pozíciók aránya nem jelentős. A külföldiek aránya valamivel több, mint 10%. Csoportszinten a vezetői pozíciók mintegy egynegyedét töltik be külföldiek. Kérdésre válaszolva az igazgató azt mondta, hogy a nemzetközivé tétel nem emeli számottevően a bérköltséget. Az elbocsátottak kor szerinti eloszlása viszonylag egyenletes. A tartós mentesítéseknél vannak idősebb életkorúak, nyugdíj előtt állók. Az igazgató elismeréssel mondta, hogy ez egy unikális MOL-os intézmény, melyhez az érdekképviseletek extra csomagokat harcoltak ki. Kimagaslóan magas arányban éltek vele az éves korosztályból. A nyugdíj előtt álló munkavállalók helyzete a következő öt évre vonatkozóan csoport szinten és funkcionális területen kevés embert érint, az US-ben és DS-ben közel kétszáz főt. Évente ez mintegy negyven főt jelent, a teljes létszám 1%-ánál is kevesebbet. Az átlagéletkor a jelentős fiatalítást követően csoport szinten 37, lokálisan 44 év. Az ÜT tagok szóvátették, hogy a munkavállalói minőségi csere következtében nem lettek gyorsabbak a folyamatok. Az idő drágább, mint a pénz, mert nem reprodukálható. Fekete Szakszervezet nélkül nincs összefogás! László erre úgy reagált, hogy az átmeneti időszakot követően a folyamatok fel fognak gyorsulni, a nyilvánvaló gondok megvitatására pedig a Tabuk Nélkül ülések alkalmasak. Az igazgató részletes tájékoztatást adott a évi eredményekről, valamint a bérek, keresetek alakulásáról is. A szabadságok kiadása a szabályoknak megfelelően történik, nem tapasztalható az elmúlt évek szabadságának felhalmozása. A évi VBK jegyzésről az igazgató megállapította, hogy az egészségpénztári juttatás volt a legnépszerűbb, értékében viszont az Erzsébet kártya az első. 800 fő választotta viszonylag csekély értékben a sport és kultúra utalványt. A biztosítás és internet utalvány igény viszont kevés volt. A Glocal átszervezés kapcsán nőtt a rendkívüli munkavégzés aránya a funkcionális területeken. Több ÜT tag jelezte, hogy az irodákban rendszeresen, a munkaidőn túl is dolgoznak a kollégáink. A szőregi biztonsági tároló operáció kihelyezéséről Fekete László úgy tájékoztatott, hogy zajlanak az állammal a tárgyalások, melyek összetettek a sok élő szerződés, valamint azok logisztikai és humán vonzata miatt. 30 főt érint, akiknek a jövőbeni foglalkoztatásáról nincs döntés és megállapodás. Vannak kapcsolódó kiszolgáló munkavállalók, geológusok, HR-esek, beszerzők, akiket még érint. Az érintetteket esetleg átveszi az állam, vagy bérli az operációt a MOL-tól. A dolgozókat az Mt. szerint fogják tájékoztatni. A tervtár, dokumentumtár, könyvtár kiszervezéséről az igazgató egy későbbi időpontra halasztotta a tájékoztatást (az ÜT júniusban tárgyalja), amikor több információ fog rendelkezésre állni. A testület javasolta, hogy a munkáltató ismerje el a szakmunkás képzés ösztöndíjas szerződés időtartamát a törzsgárda juttatás megítélésénél. Az ÜT a MOL Nyrt.-ből delegált négy EÜT tag póttagjainak megválasztásával foglalkozott. Pénzes Lajos, Tóth Ilona, Molnár Péter és Zilahy Zoltán személyére érkezett javaslat. Az ÜT a jelölteket egyhangúlag megválasztotta. Bakos Ernő elnök tájékoztatott, hogy a LE- AN projekttel kapcsolatban Sztruhár Frantisek konzultációt javasolt, felajánlotta támogatását a program tapasztalatinak átadására a Slovnaftból, az ÜT élni fog a lehetőséggel. Egyebekben az ÜT rendezvénytámogatásról döntött és az elnök ismertette a nyári ÜT ülések tervezett tematikáját.

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP június Együttes ülés a Rotary-nál A Rotary Zrt. Üzemi Tanácsa és a szakszervezetek május 9-ei együttes ülésén számos fontos tájékoztató hangzott el a vállalat vezetői részéről: 1. Az üzleti tervezés tevékenységét dr. Czigányné Bauer Bea, a szervezet vezetője mutatta be. Feladatuk, mint mondta, a csoport szintű elvek alapján az un. navigátori szerep betöltése, megfelelő elemzések, tervek elkészítése a menedzsment számára a döntésekhez, amelyhez megfelelő információszolgáltatás is kapcsolódik. Kapcsolattartás a Crosco, INA, MOL és a saját vállalati szakmai szervekkel. 2. László Zoltán gazdasági igazgató a 2013 évi beruházási-fejlesztési tervről tájékoztatott. Az eredeti terv 2 milliárdos lehetőséggel számolt, ezt azonban az anyavállalat 500 millióval csökkentette. Így összességében 2013-ban 1,492 milliárd forint használható fel, kapacitásnövelés híján elsősorban szintentartó, pótló feladatokra. Ebben a nagyobb tételeket a Kk10- es felújításának, az információ technológiai és a kitörésvédelmi eszközök áthúzódó hatásán kívül az R67, az R68 és a Lyb43 berendezések felújítása adja. Logisztikai beruházás nem szerepel a tervben. A mi jövőnk attól függ döntően, hogy milyen munkákat tudunk megszerezni a piacokon. Csupán a MOL-os megrendelésekből hosszú távon megélni nem tudunk. A Croscoval való együttműködéssel esélyünk nagyobb lehet erre. Most is lenne igény angolul tudó magyar szakemberekre a Crosconál. A probléma az, hogy nincs elég ilyen szakemberünk. Arra az elhangzott javaslatra, hogy a cég ösztönözze az angol nyelv tanulását, a vezérigazgató bejelentette, hogy május végéig kidolgozza a Társaság az ösztönző rendszert az angol tanulásához és meghirdeti a dolgozóknak. 3. Szabóné Cser Kornélia HR vezető részletes felsorolással ismertette a Rotary oktatási-képzési tervét, amelynek összköltsége várhatóan utazás és szállás nélkül 25,241 millió forint lesz. Több oktatással kapcsolatban vita alakult ki arról, hogy mennyire szükségesek, használhatók az egyes tanfolyamok a gyakorlatban. Gozdán Tibor kiemelte, hogy a jövőben a cégnek az előírt kötelező tanfolyamok mellett nagyobb figyelmet kell fordítani a szakmai képzésre, külön kiemelte a kulcs munkatársak képzését. Racionalizálni kell az oktatásainkat mondta. Katona Iván EBK vezető, aki első alkalommal vett részt az Üt ülésen bejelentette, hogy a jövőben az EBK oktatásokat 3 helyszínen, egy napos oktatások keretében tartják, és nem a dolgozók fogják átutazni az országot, hanem az oktatók. Továbbá szólt arról, hogy a Safety advisorok munkavédelmi szakképzését is meg szeretnék oldani. Gozdán Tibor ehhez hozzátette, hogy a Safety-sek feladata a berendezések vezetőinek, dolgozóinak szakmai támogatása, őket a jövőben nem lehet cserélgetni főmesterekkel, fúrómesterekkel. 4. A bérek, keresetek és a foglalkoztatás évi alakulásáról Szabóné Cser Kornélia adott tájékoztatót. Megtudtuk, hogy az Irakban dolgozók nélkül a teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám 714,3 fő volt, amelyből 173,7 fő szellemi, 540, 6 fizikai állományú volt. Az összes létszám (Irakkal) 812 fő, amelyből határozott idejű munkaszerződéssel 193 fő foglalkoztatott, 619 fő pedig határozatlan idejűvel. Egyetemi, főiskolai végzettséggel 130 fő, középiskolával, technikummal 277 fő, szakmunkás képesítéssel 342 fő rendelkezik, 32 fő szakképzetlen. Középfokú angol nyelvvizsgával 59 fő, felsőfokúval mindössze 4 fő rendelkezik. A Társaság átlagéletkora 42,1 év évben 91 fő lépett be, 94 fő pedig távozott. Bérmegállapodás 2012 évben nem volt. Kötelező minimálbéremelésben 53 fő részesült. Elvárt béremelésben év elején 297 fő részesült átlagosan 8626 forint/fő értékben. Augusztus hónapban minden munkavállaló egységesen 108 ezer forint egyszeri juttatásban részesült, ezzel szemben balesetmentes jutalom nem került kifizetésre. A 13. havi kifizetésre került. A besorolási alapbérek átlaga fizikaiaknál , szellemieknél forint volt, az átlagkereset fizikaiaknál forint, a szellemieknél forint volt. A bérköltség összességében millió forint volt, amelyben az alapbérek aránya 57,68%. a pótlékok 15,41%-ot képviselnek, a kiegészítő fizetés 13,1%, a prémium 5,53%, a 13. havi és az évközi együtt 8,29%-ot jelentett. 5. A Jóléti célú pénzeszközöknél - amelyről szintén Szabóné Cser Kornélia számolt be - a kapacitás csökkenéssel párhuzamosan szinte minden tételben csökkentést irányoztak elő a 2013 évre 2012 évhez képest. A tavalyi összes ilyen jellegű költség forint volt, az ez évre tervezett felhasználás forint. Ez felöleli a VBK, a szállás, a munkába járás, az üdültetés, a munkaruha ellátás, az oktatás-képzés, a foglalkoztatásegészségügy összes elemét. Egyedül az életbiztosításokra fordított összeg növekszik, a növekvő iraki létszám miatt. 6. Egyebekben Magyar Gábor műszaki igazgató adott tájékoztatást egy Szegeden történt súlyos, halálos kimenetelű közlekedési balesetről, amely sajnos érinti az algyői szállítási részlegünk egyik gépjárművezetőjét, aki azt a tehergépkocsit vezette, amelynek hátsó kerekei alá került a fiatal elhunyt nő. Az esetet a rendőrség és a vállalat illetékes szervei vizsgálják. Szalai Géza Rotary-s munkahelyi életképek Fotó: Szalai Géza Ismét munkában az Lyb-42-es Fúrósok a munkapadon Hív és vár a MOL Bányász Szakszervezet!

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám HBM HÍRLAP 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Megyetitkári Értekezlet Szolnok 2012.09.11.

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2009. Budapest, 2009. október 15. Egybeszerkesztett változat

VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2009. Budapest, 2009. október 15. Egybeszerkesztett változat VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2009. Budapest, 2009. október 15. Egybeszerkesztett változat 2 /9 VDSZ GYÓGYSZERIPARI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ÉS ROKON SZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ÉS ROKON SZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ÉS ROKON SZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 1068 Budapest, Benczúr u.45. www.vdsz.hu EMLÉKEZTETŐ a VDSZ elnöksége 2011. május 12-i üléséről Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI

MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI AZ MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI Budapest, 2012. október 18. 1 A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének javaslata a korengedmény rendszerének átalakítására:

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 055127/2015. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT. KÖLCSÖN SZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA, ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁ SA, VALAMINT AZ UTAZÁSI FEL TÉTELEK IDŐSZAKOS MEGVÁL TOZTATÁSA MELLÉKLET: 6 DB E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V P O L G Á R I V É D E L M I D O L G O Z Ó K É R D E K V É D E L M I S Z Ö V E T S É G E O R S Z Á G O S E L N Ö K S É G Nyt. sz.: 59-3 /2010 Cím: 1105. Budapest, Ihász utca 13. Levelezési cím : 1903. Budapest,

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (178-180) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész. Általános rendelkezések

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész. Általános rendelkezések KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Balassi Bálint Megyei Könyvtár vezetője (a továbbiakban munkáltató) és az intézmény Közalkalmazotti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő Balatonederics Települési Önkormányzat Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. 8311 Nemesvita, Dózsa u. 4. Telefon: 87 466 133, Telefon:

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Emlékeztető. (Az értekezletről hanganyag készül, az emlékeztető nem szó szerinti, csak a legfontosabb megállapításokat tartalmazza.

Emlékeztető. (Az értekezletről hanganyag készül, az emlékeztető nem szó szerinti, csak a legfontosabb megállapításokat tartalmazza. Emlékeztető amely készült 2015. február 12-én, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. em. 112. sz. tárgyaiója) a 14.00 órakor kezdődő Kerületi Érdekegyeztető Tanács értekezletéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) Jelen vannak: Gömöri Zsolt, Tóth Ildikó, Schiller-Kertész Judit, Pancsa József, Szekeres Pál

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16. HOSZ Czövek János Hosz elnök Balatonkenese 2014. 04. 16. A Honvédszakszervezet: 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 1995. A KÉSZ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) ISMERD MEG A KERESKEDELMI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József.

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József. Budapest, 2012. október 24. Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés 2012. október 24. Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyaló Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint Tervezett napirend: 1. Versenyengedély

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről

OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről 1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói, munkaadói és kormányzati oldala az Európai Unióhoz történő csatlakozással

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben