létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;"

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 155. szám, június Elnökségi ülésünkről jelentjük Munkában az ügyvezetés A MOL Bányász Szakszervezet vezető tisztségviselői (Biri László elnök, Juhász Attila, Kalász Sándor alelnök) a hagyományos vezetői eszmecserén több órán át tárgyaltak aktuális szervezetpolitikai kérdésekről, köztük Szakszervezetünk előtt álló, olyan kiemelt tennivalókról, mint a szervezeti rendszer korszerűsítése, alternatívák kidolgozása. A képen balról jobbra: Biri László, Juhász Attila, Kalász Sándor. Ez évi harmadik ülését tartotta a MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége, amelyre Budapesten, a MOL-székház III. emeleti tanácskozó termében került sor Biri László elnökletével. Napirenden: Fáklyaláng Kht.; Költségvetés; Szervezetpolitika; Elsőként Kovácsné Kakucsi Mónika, a MOL Bányász tulajdonú Fáklyaláng Nonprofit Kht. (Szeged) ügyvezetője (képünkön) számolt be a 2012-es gazdasági évről, miközben a Kht. szigorú költségvetés, takarékos gazdálkodás mellett oldotta meg a sajátos feladatokat, amelyeket nehezítettek a törvényi rendelkezések, járulékok növekedése, az öröklött gondok. - Tevékenységünket a parkgondozás, a takarítási feladatok, a postakezelés és patyolati munkák végzése jelentette döntő mértékben, amelyeket az elfogadott üzleti tervnek megfelelően hajtottunk végre a meghatározott szakterületeken. Munkánk végrehajtása során kedvezően alakult a gazdálkodás, a bevételek és kiadások s így összességében eredményes volt a Kht évi tevékenysége állapította meg az ügyvezető. A Kht ra is növekedést irányzott elő régi-új területek bevonásával, a költségek minimalizálásával, takarékos gazdálkodással. A társasági létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért; elfogadta a évi beszámolót és az idei tervet; úgy határozott, hogy az eredményes tevékenységet folytatni kell, a veszteséges működést meg kell szüntetni. Második napirendként a MOL Bányász Szakszervezet évi költségvetését, a évi tervezetet tárgyalták az elnökségi tagok Biri László elnök előterjesztésében, melynek munkájában a résztvevők nagy alapossággal és felelősséggel vettek részt. Az elnökségi tagok meghallgatták a PEB jelentését, kiemelt figyelmet szenteltek a szak- PEB ülés Szövetségiszervezeti élet A MOL Bányász Szakszervezet Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (PEB) a nyugállományú MOL Bányász alelnök Lukácsi István (képünkön) PEB elnök vezetésével május 13-án tartott ülésén tételesen vizsgálta Szakszervezetünk gazdálkodását, véleményezte a költségvetést, és összegező állásfoglalását megküldte az Elnökségnek. A tartalomból: Elnöki nyílt levél 2. oldal Jubileumi köszöntő 3. oldal ÜT ülésekről jelentjük 4. oldal KSZ a MOL Nyrt-nél 7. oldal KSZ és bértárgyalás 9. oldal Évfordulós történések 10. oldal EBK napok 13. oldal EBK Napok a Dunai Finomítóban 13. oldal Hírcsatorna 13. oldal Lakat alatt az üdülő 14. oldal In memoriam Magyar József 14. oldal Királyháza, Tihany, Fedémes 15. oldal Bonne Change Bázakerettye 16. oldal Következő lapzárta: június 28. MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP június szervezeti működést meghatározó gazdálkodásnak, a bevételek és kiadások alakulásának, az un. központi és alapszervezeti felhasználásnak s az olyan területeknek, mint a tagszervezés-tagtoborzás, a szervezett taglétszám alakulása, tagdíjbevétel fokozása, a tisztségviselők felelőssége, létszámleépítés (hatások és feladatok). Több órán át tartó tartalmas vita után az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadták a Elnöki nyílt levél Kedves Szakszervezeti Tagok! Tisztelt Kollégák! A magyar társadalom jelen politikai, gazdasági körülményei újabb kihívásokat támasztanak az érdekvédelmi szervezetekkel szemben. A magyar szakszervezeteknek válaszlépéseket kell tenni a gazdaságpolitika által generált változásokra. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, az Autonóm Szakszervezetek és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma konföderációk egyesülnek. A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász évi beszámolót és a évi költségvetést. Egyebek tárgykörben Biri László tájékoztatást adott Pataky Péter MSZOSZ elnökkel folytatott tárgyalásról (együttműködés és integráció), kérdésre reagálva beszámolt a MOL-nál működő szakszervezetek közötti együttműködési tárgyalások állásáról, a háttéripari vállalatok (köztük GES, Geoinform, Rotary, KVV, DKG EAST Zrt.) helyzetéről. Szakszervezet minden lehetőségével és eszközével támogatja az integrációt. A folyamathoz azonban a helyi viszonyok figyelembevételével nekünk is alkalmazkodnunk kell. A MOL Bányász Szakszervezet működése gyakorlatilag a szénhidrogénipar teljes egészében jellemző. Az elmúlt időszakban több vállalkozás munkavállalói jelezték csatlakozási szándékukat hozzánk, így szervezetünk működésének, megjelenésének nyitottabbá kell válnia az iparági térben. Ennek első lépése egy iparágat szélesebb körben lefedő szervezeti név. Ezért az elnökség közös döntése alapján a MOL Bányász Szakszervezet arculatot, nevet változtat. A szervezetünk megjelenése a jövőben is a Bányász hagyományok tiszteletben tartásával történhet. Az összetartozás, az összefogás hitvallásként jelenik meg filozófiánkban. Ülésezett az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa Juhász Attila alelnök és Rottenberger Edit munkatárs többek között a tagszervezéssel öszszefüggő tennivalókról tett előterjesztést, de központi téma volt a szakszervezet névváltozásának előkészítése, a tagdíj mértéke (hatásvizsgálatok), az ÜT és a szakszervezet közötti együttműködés (feladatok a létszámleépítés kezelésében). Balogh Antal; Fotó: Szalai Géza A név, melyet a jövőben fog szervezetünk viselni, egy közös alkotó döntés eredményeként fogja megtestesíteni a Gáz- és Olajipar, a Szénhidrogén Bányászat, a Vegyészet, a Feldolgozó- és háttéripar munkavállalóinak érdekvédelmét. Kérek minden szakszervezeti tag kollégát, hogy elképzelésünket támogassa, és segítő munkájával vegyen részt az arculatváltás feladataiban! Nyugodt, biztonságos és sikeres munkát kívánok mindenkinek! Jó szerencsét! Biri László elnök Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet mobil : A Szövetségi Tanács Pataky Péter elnök előterjesztésében napirendként tárgyalta meg a Szövetség évi költségvetésének felhasználásáról készült számszaki beszámolót, valamint a évi tervezett költségvetési előirányzatot. A beszámoló és a tervezet kései beterjesztésének oka az, hogy az Ügyvivő Testület a évi költségvetés tervezetét átdolgozásra viszszaadta és új szempontrendszerek figyelembevételét kérte. *** A Szövetségi Tanács tagjai a évi gazdálkodási beszámolóhoz megkapták a Gazdasági Ellenőrző Bizottság (GEB) jelentését is. A Szövetség évi költségvetésének felhasználásáról szóló beszámolót Szövetségi Tanács egyhangú szavazással fogadta el. *** A Szövetség évre szóló átmeneti költségvetése az MSZOSZ utolsó költségvetése, amennyiben a három nagy konföderáció (MSZOSZ, AUTONÓM, SZEF) egyesülése a tervek szerint halad. Az MSZOSZ tagszervezetei számára kiírt, a taglétszám megtartását és növelését célzó Pályázati Felhívás rövidesen megjelenik. A pályázat jeligés, a pályázatok értékelése június óráig megtörténik. A pályázati keretösszeg: Ft. Bővebb tudnivalókkal a kiadandó Pályázati Felhívás szolgál. *** A szakszervezeti konföderációk egyesülésével kapcsolatban egy sor döntést kell előkészíteni és meghozni az elkövetkezendő hónapokban. Pataky Péter elnök ezek között említette: a rendkívüli kongresszus összehívását; az MSZOSZ ügyeinek lezárását; az új szervezet dokumentumairól való döntést; az új szövetség alakuló kongresszusán résztvevő képviselők megválasztását. *** Szövetségi Tanácsi döntés született arról, hogy az MSZOSZ Kongresszust legkésőbb november 30-ig meg kell tartani, a pontos időpontról szeptember 10-ig dönt a Tanács. Az egyesülést előkészítő Integrációs Bizottságba a Szövetségi Tanács döntése értelmében az MSZOSZ Ügyvivő Testületének tagjai vesznek részt. A Tanács további döntésével az egyesülést előkészítő, a szövetség álláspontját kidolgozó munkabizottságokat hozott létre az Ügyvivő Testület tagjainak vezetésével. Megalakult bizottságok: Alapvetések Bizottsága (Pataky Péter, Kiss Béla); Struktúra Bizottság (Rabi Ferenc, Papp Zoltán); Működési Bizottság (Balogh Béla, Hernádvölgyi Andrea); Vagyon Bizottság (Sáling József, Pataky Péter). A bizottságok nyitottak, a tagszervezeteknek kell feltölteni embereikkel. Kalász Sándor Hívunk! Várunk! Csatlakozz! Jelentkezz a bizalminál!

3 2013. június MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 Jubileumi köszöntő Jubileumi ünnepre, rendhagyó eseményre készül a bányász társadalom, az egykoron népes, nagy család, amely készül a Centenáriumi Emlékülésre, amelyet szeptember 4-én a Vasas Szakszervezeti Szövetség székházában rendeznek meg. Olajipari küldöttek a BDSZ XIX. Kongresszusán Ugyanis 100 évvel ezelőtt, szep - tem ber 4-én jelent meg a Bányamunkás c. újság 1. száma, megalakult a szakmai szakszervezet, a Bányász Szakszervezet. Köszöntjük a jubiláló újság szerkesztőségét, a krónikásokat! Köszöntjük a jubiláló szakszervezet vezetőit, az Országos Tanács és Elnökség tagjait, a szervezett tagságot! Köszöntjük a nagy családot, amelyhez egykoron az olajosok is tartoztak, akik erősítették az egységet! Soha nem feledjük azt a támogatást, az olajosok melletti kiállást, amelyet a BDSZ vezetése, a meghatározó személyiségek részéről tapasztaltunk. A közös harcok és eredmények maradandót alkottak, amelyekre joggal lehetünk büszkék, amelyből profitált a szakma, az olajbányászok, a munkavállalók több mint 40 ezres tábora. Több mint 60 évvel ezelőtt, a BDSZ XV. kongresszusán debütáltak az olajos képviselők, akik közül Hujber Gyula, a területi bányász titkárság vezetője (Nagykanizsa) hozzászólásában tájékoztatta a kongresszust az olajbányászok munkájáról, helytállásáról, a szakszervezeti szervek tevékenységéről, a gazdasági munkát eredményesen segítő Sztahanov-mozgalomról, kiemelten foglalkozott a munkavédelemmel és társadalombiztosítással. Az 1957-től bányász tagsággal és négy évtizedes függetlenített szakszervezeti tisztséggel (szolgálattal) rendelkező szerző különös tisztelettel adózik a második fél évszázadban funkcionáló bányász vezéreknek (testületeknek), köztük Blaha Béla, Simon Antal, Kovács László, Schalkhammer Antal, Rabi Ferenc főtitkároknak/elnököknek, akik meghatározó szerepet játszottak a kőolaj-és földgázbányászat, az olaj-és gázipar korszakos népgazdasági/ nemzetgazdasági tevékenységében, a munkavállalók-tagság érdekképviseletében. Utóbbiak érdekében kiemelkedő többek között a Simon-korszak (40 évvel ezelőtt az olajmunkások bekerültek a korkedvezményes jegyzékbe), Kovács-korszak (hűségjutalom bevezetése az olajiparban), Schalkhammer-korszak (korkedvezmény megtartása, kedvezményes MOL-részvények biztosítása a rotarys dolgozóknak is, ami a türelmes részvényeseknek mintegy nettó 2,5 millió forintot jelentett munkavállalóként), hogy csak néhány kiragadott témát említsünk. Elismerés és köszönet! Jó szerencsét! Balogh Antal a MOL Bányász Hírlap főszerkesztője, a Bányamunkás egykori tudósítója, a BDSZ Országos Tanács és Elnökség egykori tagja, a Rotary ÜT és Szakszervezet nyugalmazott elnöke Köszöntjük a jubiláló Bányamunkást, Bányász Szakszervezetet. Tanulságként közreadjuk a 100 éves Bányamunkás 1. évfolyam, 1. szám (1913. szeptember 4.) ma is aktuális írását Miért kell a bányászoknak szervezkedniök? Az ipari munkások tízezrei már régen tudják, miért kell szervezkedniök. A gyűlések és értekezletek ezrein és a sajtó útján megmagyarázták ezt nekik. Hozzátok bányamunkás testvéreink, csak ritkán juthatunk, nem azért, mert nem akartunk benneteket, felkeresni, vagy ti nem akartatok bennünket meghallgatni, hanem, mert a hatóságok nem engedték, hogy gyülekezzetek, nem engedték, hogy úgy, mint ipari munkástestvéreitek, összeálljatok és beszéljétek meg bajaitokat. Sokszor bejelentettünk bányavidékeken gyűléseket, amelyeken a szervezkedés kérdését tűztük napirendre, de bizony ezeket betiltották és szónokainkat a csendőrök fogadták. Az ipari munkások tízezrei már régen tudják, miért kell szervezkedniök. A gyűlések és értekezletek ezrein és a sajtó útján megmagyarázták ezt nekik. De amit élőszóval nem lehetett, azt sajtó útján tesszük. Miért kell szervezkednetek? Kedves bányamunkástársaim! Sokat, igen sokat lehet erről beszélni, de kevés szavakkal is meg fogjátok érteni. Van-e köztetek csak egy is, aki helyzetével meg volna elégedve! Lehetnek és vannak is olyanok, akik különösen, ha korcsmában ülnek, vagy feljebbvalóik előtt állanak, azt mondják, hogy ők elégedettek. De ne higgyetek ezeknek, mert azok önmagukat ámítják. Gondolkodó és tisztességes bányamunkás, aki átérzi, hogy neki nemcsak önmaga, hanem családja, gyermekei iránt is vannak kötelességei, az nem lehet megelégedve helyzetével. De hiába panaszoljátok egyenként, hogy elégedetlenek vagytok, hiába mentek a főaknászhoz, hogy adjon jobb munkát és jobb keresetet. Egyenként semmik sem vagytok. A főaknász gorombán elutasít benneteket, az igazgatóhoz be sem eresztenek benneteket, és kénytelenek vagytok nyomorúságtokat elviselni. El is viselnétek nyu- Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP június godtan, ha nem bántana az a gondolat, hogy nemcsak ti, hanem gyermekeitekből is elnyomott, éppoly proletárok lesznek, mint ti vagytok. Tehát muszáj ennek így lenni!...dehogy. Nézzétek testvéreiteket, a szervezett ipari munkásokat. Ők is elnyomottak voltak, ők is hosszú munkaidő mellett, nyomorúságos munkabérekért dolgoztak, de összeálltak, szervezkedtek és lassanként rövidítették munkaidejüket és emelték bérüket. Gyakran nem is kellett nekik sztrájkolni, hanem munkáltatóik belátták, hogy a szervezett táborral nem lesz jó kikezdeni, teljesítették a munkások kívánságait. Miért ne tehetnék ezt a bányamunkások is? Miért nem szervezkedhetnének ők is? Sok és keserű: tapasztalatot szereztek már a magyarországi bányamunkások. Szervezetlenségük úton-útfélen megboszszulta magát. Érezték, hogy az egyedül álló munkás védtelen, hogy itathatják, nyúzhatják őket, de felszólalni nem szabad, mert különben, kidobják őket a munkából és ezzel elvesztik a társpénztárnál szerzett jogaikat. Az egyedül álló emberrel könnyen elbánhatnak. De tehetik-e ezt, ha a bányamunkások tízezreinek egy és ugyanazon kívánsága lesz, ha orkánszerűen több munkásvédelmet követelnek, ha a társpénztár középkori intézményének megváltoztatását követelik. Nem és százszor nem! Azt a nagy igazságot, hogy a munkás egyedül semmi, de társaival egyesülve; hatalmat képez, végre minden bányamunkásnak be kell látnia. A bányamunkásoknak példát kell venni az ö munkáltatóiktól. Ezek kevesen vannak, és mégis kitűnően vannak szervezve. Szervezetük nemcsak a szénárak emelését, a fogyasztó közönség megsarcolását, hanem a bányamunkások fokozottabb kizsákmányolását is célozza. Az ő érdekük, hogy a szén minél magasabb árban keljen el és a munkabér minél alacsonyabb legyen. A bányatulajdonosok szervezkedését senki sem gátolja, hanem ellenkezőleg, a hatalom, a szolgabírák és csendőrök még szolgálatukban is állanak. A kapitalisták ilyen szervezett hatalmával szemben a szervezetlen bányamunkások tehetetlenek. Ha néha-néha meg is történt, hogy az egyes bányavidékeken a munkások nem bírván a nyomorúságot tovább tűrni és a közös szenvedés a munka közös beszüntetésére kényszerítette őket, az még nem jelenti a szervezettséget. Sajnos, a bánya bányamunkások sztrájkjai Magyarországon többnyire eredménytelenek maradtak, még pedig azért, mert a bányatulajdonosok kitűnően és a bányamunkások sehogy sem voltak szervezve. De mit is érhet az, ha nyolcvanezer bányamunkás közül, néhány száz abbahagyja a munkát. Ezeket letörik, a legjobbakat földönfutóvá teszik, mert a tőke brutális, ha érdeke megvédéséről van szó, nincsen kímélet. A bányatulajdonosok összetartanak, a munkásoknak ugyanígy kell cselekedniök. Ha csak harmadrésze a bányamunkásoknak szervezve lesz, akkor már nem merik a sztrájkolók feleségeit és gyermekeit télvíz idején a lakásokból kilakoltatni. A sztrájknak nincs értelme addig, még a bányamunkások nincsenek jól szervezve. De a szervezettség igen gyakran feleslegessé teszi a bérharcokat. Szervezkedni kell tehát a magyarországi bányamunkásoknak, hogy embersorba jussanak, -szervezkedniök kell, hogy anyagi és erkölcsi érdekeiket előmozdíthassák; -szervezkedniök kell, hogy rabságukból szabadulhassanak, -szervezkedniök kell a maguk és gyermekeik érdekében. A MOL Nyrt. ÜT üléseiről jelentjük április 23. A Százhalombattán megtartott Üzemi Tanács ülés napirendjén az autonóm karbantartás bevezetése a MOL Nyrt. Finomítás és Logisztika területén,lasztás szerepelt. Az iparági válság kezelésére indított DS program részeként az autonóm karbantartás bevezetéséről Németh János területi karbantartási MOL vezető elmondta, hogy attól széles körű hatékonyság javulást lehet várni a munkavégzés, az alvállalkozói szolgáltatás csökkentése és az adminisztráció terén. A jövőben nagyobb figyelmet fordítanak a szükséges feltételek biztosítására, a teljesítmény növelésére, a szerszámhasználat optimalizálására, a tevékenységi kör bővítésére, az adatbeviteli és riportálási rendszerek fejlesztésére, a tényleges eredmények hónapok múlva lesznek mérhetőek. Kurucz Csaba az autonóm karbantartás munkabiztonsági vonzatairól beszélt: a biztonságos munkafeltételek, munkakörnyezet biztosításáról, az adott munkavégzés kockázatainak értékeléséről és kezeléséről, az érintett dolgozók oktatásáról és vizsgáztatásáról, valamint jól használható karbantartási segédanyagokat mutatott be. Gajda Mihály US termelés MOL vezető ismertette az autonóm karbantartási tapasztalatokat az US-ben, kiemelve, hogy a munkavállalók minőségi munkát végeztek munkaterületükön. A LEAN program bevezetéséről és az eddigi tapasztalatokról Galambos László MOL finomítás kiemelt vezető és Bartakovics Vojtek program manager számolt be. Elmondták a csoportszintű Downstream programról, hogy a világszerte nehézségekkel küzdő finomításban lényeges a felesleges tevékenységek kiszűrése és megszüntetése. Cél a veszteségtípusok felmérése, a komplex teljesítmény növelése. Legfontosabb fókuszterületek az energiafelhasználás, a karbantartás és a termelés. Az alulról építkező programban ahol rendkívül fontos a közreműködők részéről a teljes folyamat megértése tizenöt, a finomító egész területén bevezetésre kerülő ötletet hagyott jóvá a termelésvezetés. A Slovnaftban már három hónapja működő projekt első hullámának eredménye az együttműködés növekedése a területek között. A program fő szempontjai: a vizualizáció segítségével javítható a munkaszervezés és a teljesítmény nyomon követése, megtakarítások technológiai paraméterek változtatásával, azok betartásával, új munkaterületek betanulása a rugalmasság jegyében, az autonóm karbantartási tevékenységi kör kiszélesítése, energia fajlagosok célzott csökkentése, - optimális létszám felhasználás. A tervek szerint 2015-re a DS minden területén be fogják vezetni a programot. Az Esélyegyenlőségi Szabályzat áttekintésének keretében Hadházy Tímea és Taligás Ildikó munkavállalói Együttműködés - részvételi jogok Rovatvezető: Éblné Németh Margit kapcsolatok szakértők az esélyegyenlőségi terv törvényi hátteréről, alapelveiről és a terv tartalmáról beszéltek. Bemutatták a fejlesztési szempontokat és azokat az új akciókat, amelyekre a szabályozók lehetőséget nyitnak. Az Üzemi Tanács a törvény adta jogosítványának megfelelően megválasztotta a MOL-csoport Európai Üzemi Tanácsba a MOL Nyrt. által delegált tagokat a szakszervezetek ajánlásainak figyelembevételével. A testülethez beérkezett jelölések közül az ÜT titkos szavazással Bakos Ernőt, Kis Bálintot, Szabó Csabát és Tóth Andrást választott az EÜT tagjává. Egyebekben az ÜT támogatásokról döntött. Egység, szövetség, szolidaritás!

5 2013. június MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP május 23. Százhalombattán ülésezett a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa. A napirenden a képzési terv, valamint beszámoló szerepelt a VBK jegyzésről, a bérek és juttatások alakulásáról, valamint a vállalati létszám változásai a Glokál átszervezés és a Downstream hatékonyság növelés tükrében. Zsédenyi Magdolna képzés és kompetencia fejlesztés MOL vezető prezentációval ismertette a képzések megvalósulását a évi tényadatokkal és a évi tervet. A képzések alapelve a biztonságos működés és a hoszszú távú versenyképesség biztosítása, a flag - shipek közötti együttműködés, a MOL-csoport belső kultúrájának a megerősítésére. Megtudtuk, hogy 2012-ben ami a szakmai képzés éve volt a dolgozók 70%-a vett részt képzésben. A mérnökök szakmai képzése előtérbe került, valamint a fizikai dolgozók 71%-a vett részt képzésen ban a szervezeti átalakulások miatt a képzések később indultak és mindössze fél év maradt a megvalósításra. A képzések kiterjedtek az elbocsátásra kerülő munkavállalók újrakezdésének támogatására is. Az A MOL Nyrt. ÜT öt évre megválasztott tagjai balról jobbra: Hátsó sor: Vágó Árpád, Bakos Ernő, Kis Bálint, Kurán István, Szabó Csaba, Pénzes Lajos Első sor: Németh Mihály, Tóth András, Papacsek Károly, Petrásné Schmidt Erzsébet, Szabó Péter A képről hiányzik Perjésiné Kovács Katalin és Török Károly Fotó: Darabont Lili outplacementben érintett személyek 80%-a elfogadta a meghívást a képzésre, ténylegesen 50% jelent meg. A személyes konzultációt viszont csak a megjelentek fele igényelte. Több ÜT tag jelezte, hogy felborul a szabadságok kiadása a nagy leterhelés mellett, a képzések miatt is. OKJ-s képzést olyan dolgozóknak is előírtak technikusok és mérnökök, akik már rendelkeznek más végzettségük folytán magasabb képzettséggel és tudással, valamint az oktatási tartalmat gondosabban kell a tényleges üzemi elvárások és igények szerint megválasztani. Azt is felvetették, hogy legyen fix képzési keret minden munkavállalóra a VBK-n felül, mely a kötelezően előírt képzéseken túl még szabadon választott képzést is lehetővé tenne. Zsédenyi Magdolna megerősítette, hogy a képzésnek a vállalat stratégiai céljait kel szolgálni, de rendkívül fontos a vezetői elkötelezettség és munkavállalók bevonása. A képzési koncepciót az átszervezést követő igények szerint fogják átgondolni a régi jó elemek megtartásával és új, korszerű elemek beiktatásával. Fekete László HR igazgató javasolta, hogy egy külön ÜT ülésen vitassák meg a divízióvezetők jelenlétében az US és DS képzési problémáit. A Glocal átszervezésről Fekete László számolt be. Prezentációja szeptembertől áprilisig fogta át a szervezeti átalakítás létszámvonzatainak kérdését, bemutatta a nyitó és záró létszámokat fizikai-szellemi bontásban, a létszámleépítéseket, és a pozíciók betöltésének helyzetét év végére 5044 fő a céllétszám. Ebből cca. 600 fő a csoportszintű állomány. A MOL lokálból jelentős létszám került át a Központba, ahol még néhány tíz betöltetlen pozíció van. Több mint száz főt kívülről vettek fel. DS oldalon a csökkentés 356 főt érintett nyugdíjazással, közös megegyezéssel, és a csoportos létszámcsökkentés keretében. A betöltetlen pozíciók aránya nem jelentős. A külföldiek aránya valamivel több, mint 10%. Csoportszinten a vezetői pozíciók mintegy egynegyedét töltik be külföldiek. Kérdésre válaszolva az igazgató azt mondta, hogy a nemzetközivé tétel nem emeli számottevően a bérköltséget. Az elbocsátottak kor szerinti eloszlása viszonylag egyenletes. A tartós mentesítéseknél vannak idősebb életkorúak, nyugdíj előtt állók. Az igazgató elismeréssel mondta, hogy ez egy unikális MOL-os intézmény, melyhez az érdekképviseletek extra csomagokat harcoltak ki. Kimagaslóan magas arányban éltek vele az éves korosztályból. A nyugdíj előtt álló munkavállalók helyzete a következő öt évre vonatkozóan csoport szinten és funkcionális területen kevés embert érint, az US-ben és DS-ben közel kétszáz főt. Évente ez mintegy negyven főt jelent, a teljes létszám 1%-ánál is kevesebbet. Az átlagéletkor a jelentős fiatalítást követően csoport szinten 37, lokálisan 44 év. Az ÜT tagok szóvátették, hogy a munkavállalói minőségi csere következtében nem lettek gyorsabbak a folyamatok. Az idő drágább, mint a pénz, mert nem reprodukálható. Fekete Szakszervezet nélkül nincs összefogás! László erre úgy reagált, hogy az átmeneti időszakot követően a folyamatok fel fognak gyorsulni, a nyilvánvaló gondok megvitatására pedig a Tabuk Nélkül ülések alkalmasak. Az igazgató részletes tájékoztatást adott a évi eredményekről, valamint a bérek, keresetek alakulásáról is. A szabadságok kiadása a szabályoknak megfelelően történik, nem tapasztalható az elmúlt évek szabadságának felhalmozása. A évi VBK jegyzésről az igazgató megállapította, hogy az egészségpénztári juttatás volt a legnépszerűbb, értékében viszont az Erzsébet kártya az első. 800 fő választotta viszonylag csekély értékben a sport és kultúra utalványt. A biztosítás és internet utalvány igény viszont kevés volt. A Glocal átszervezés kapcsán nőtt a rendkívüli munkavégzés aránya a funkcionális területeken. Több ÜT tag jelezte, hogy az irodákban rendszeresen, a munkaidőn túl is dolgoznak a kollégáink. A szőregi biztonsági tároló operáció kihelyezéséről Fekete László úgy tájékoztatott, hogy zajlanak az állammal a tárgyalások, melyek összetettek a sok élő szerződés, valamint azok logisztikai és humán vonzata miatt. 30 főt érint, akiknek a jövőbeni foglalkoztatásáról nincs döntés és megállapodás. Vannak kapcsolódó kiszolgáló munkavállalók, geológusok, HR-esek, beszerzők, akiket még érint. Az érintetteket esetleg átveszi az állam, vagy bérli az operációt a MOL-tól. A dolgozókat az Mt. szerint fogják tájékoztatni. A tervtár, dokumentumtár, könyvtár kiszervezéséről az igazgató egy későbbi időpontra halasztotta a tájékoztatást (az ÜT júniusban tárgyalja), amikor több információ fog rendelkezésre állni. A testület javasolta, hogy a munkáltató ismerje el a szakmunkás képzés ösztöndíjas szerződés időtartamát a törzsgárda juttatás megítélésénél. Az ÜT a MOL Nyrt.-ből delegált négy EÜT tag póttagjainak megválasztásával foglalkozott. Pénzes Lajos, Tóth Ilona, Molnár Péter és Zilahy Zoltán személyére érkezett javaslat. Az ÜT a jelölteket egyhangúlag megválasztotta. Bakos Ernő elnök tájékoztatott, hogy a LE- AN projekttel kapcsolatban Sztruhár Frantisek konzultációt javasolt, felajánlotta támogatását a program tapasztalatinak átadására a Slovnaftból, az ÜT élni fog a lehetőséggel. Egyebekben az ÜT rendezvénytámogatásról döntött és az elnök ismertette a nyári ÜT ülések tervezett tematikáját.

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP június Együttes ülés a Rotary-nál A Rotary Zrt. Üzemi Tanácsa és a szakszervezetek május 9-ei együttes ülésén számos fontos tájékoztató hangzott el a vállalat vezetői részéről: 1. Az üzleti tervezés tevékenységét dr. Czigányné Bauer Bea, a szervezet vezetője mutatta be. Feladatuk, mint mondta, a csoport szintű elvek alapján az un. navigátori szerep betöltése, megfelelő elemzések, tervek elkészítése a menedzsment számára a döntésekhez, amelyhez megfelelő információszolgáltatás is kapcsolódik. Kapcsolattartás a Crosco, INA, MOL és a saját vállalati szakmai szervekkel. 2. László Zoltán gazdasági igazgató a 2013 évi beruházási-fejlesztési tervről tájékoztatott. Az eredeti terv 2 milliárdos lehetőséggel számolt, ezt azonban az anyavállalat 500 millióval csökkentette. Így összességében 2013-ban 1,492 milliárd forint használható fel, kapacitásnövelés híján elsősorban szintentartó, pótló feladatokra. Ebben a nagyobb tételeket a Kk10- es felújításának, az információ technológiai és a kitörésvédelmi eszközök áthúzódó hatásán kívül az R67, az R68 és a Lyb43 berendezések felújítása adja. Logisztikai beruházás nem szerepel a tervben. A mi jövőnk attól függ döntően, hogy milyen munkákat tudunk megszerezni a piacokon. Csupán a MOL-os megrendelésekből hosszú távon megélni nem tudunk. A Croscoval való együttműködéssel esélyünk nagyobb lehet erre. Most is lenne igény angolul tudó magyar szakemberekre a Crosconál. A probléma az, hogy nincs elég ilyen szakemberünk. Arra az elhangzott javaslatra, hogy a cég ösztönözze az angol nyelv tanulását, a vezérigazgató bejelentette, hogy május végéig kidolgozza a Társaság az ösztönző rendszert az angol tanulásához és meghirdeti a dolgozóknak. 3. Szabóné Cser Kornélia HR vezető részletes felsorolással ismertette a Rotary oktatási-képzési tervét, amelynek összköltsége várhatóan utazás és szállás nélkül 25,241 millió forint lesz. Több oktatással kapcsolatban vita alakult ki arról, hogy mennyire szükségesek, használhatók az egyes tanfolyamok a gyakorlatban. Gozdán Tibor kiemelte, hogy a jövőben a cégnek az előírt kötelező tanfolyamok mellett nagyobb figyelmet kell fordítani a szakmai képzésre, külön kiemelte a kulcs munkatársak képzését. Racionalizálni kell az oktatásainkat mondta. Katona Iván EBK vezető, aki első alkalommal vett részt az Üt ülésen bejelentette, hogy a jövőben az EBK oktatásokat 3 helyszínen, egy napos oktatások keretében tartják, és nem a dolgozók fogják átutazni az országot, hanem az oktatók. Továbbá szólt arról, hogy a Safety advisorok munkavédelmi szakképzését is meg szeretnék oldani. Gozdán Tibor ehhez hozzátette, hogy a Safety-sek feladata a berendezések vezetőinek, dolgozóinak szakmai támogatása, őket a jövőben nem lehet cserélgetni főmesterekkel, fúrómesterekkel. 4. A bérek, keresetek és a foglalkoztatás évi alakulásáról Szabóné Cser Kornélia adott tájékoztatót. Megtudtuk, hogy az Irakban dolgozók nélkül a teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám 714,3 fő volt, amelyből 173,7 fő szellemi, 540, 6 fizikai állományú volt. Az összes létszám (Irakkal) 812 fő, amelyből határozott idejű munkaszerződéssel 193 fő foglalkoztatott, 619 fő pedig határozatlan idejűvel. Egyetemi, főiskolai végzettséggel 130 fő, középiskolával, technikummal 277 fő, szakmunkás képesítéssel 342 fő rendelkezik, 32 fő szakképzetlen. Középfokú angol nyelvvizsgával 59 fő, felsőfokúval mindössze 4 fő rendelkezik. A Társaság átlagéletkora 42,1 év évben 91 fő lépett be, 94 fő pedig távozott. Bérmegállapodás 2012 évben nem volt. Kötelező minimálbéremelésben 53 fő részesült. Elvárt béremelésben év elején 297 fő részesült átlagosan 8626 forint/fő értékben. Augusztus hónapban minden munkavállaló egységesen 108 ezer forint egyszeri juttatásban részesült, ezzel szemben balesetmentes jutalom nem került kifizetésre. A 13. havi kifizetésre került. A besorolási alapbérek átlaga fizikaiaknál , szellemieknél forint volt, az átlagkereset fizikaiaknál forint, a szellemieknél forint volt. A bérköltség összességében millió forint volt, amelyben az alapbérek aránya 57,68%. a pótlékok 15,41%-ot képviselnek, a kiegészítő fizetés 13,1%, a prémium 5,53%, a 13. havi és az évközi együtt 8,29%-ot jelentett. 5. A Jóléti célú pénzeszközöknél - amelyről szintén Szabóné Cser Kornélia számolt be - a kapacitás csökkenéssel párhuzamosan szinte minden tételben csökkentést irányoztak elő a 2013 évre 2012 évhez képest. A tavalyi összes ilyen jellegű költség forint volt, az ez évre tervezett felhasználás forint. Ez felöleli a VBK, a szállás, a munkába járás, az üdültetés, a munkaruha ellátás, az oktatás-képzés, a foglalkoztatásegészségügy összes elemét. Egyedül az életbiztosításokra fordított összeg növekszik, a növekvő iraki létszám miatt. 6. Egyebekben Magyar Gábor műszaki igazgató adott tájékoztatást egy Szegeden történt súlyos, halálos kimenetelű közlekedési balesetről, amely sajnos érinti az algyői szállítási részlegünk egyik gépjárművezetőjét, aki azt a tehergépkocsit vezette, amelynek hátsó kerekei alá került a fiatal elhunyt nő. Az esetet a rendőrség és a vállalat illetékes szervei vizsgálják. Szalai Géza Rotary-s munkahelyi életképek Fotó: Szalai Géza Ismét munkában az Lyb-42-es Fúrósok a munkapadon Hív és vár a MOL Bányász Szakszervezet!

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Kedves Kollégák! járás megye ország

Kedves Kollégák! járás megye ország 3300 Eger,. Tel.: 36/418-804; Elnök: Balogh Éva/70/375 6355 Kedves Kollégák! Heves megyei és Egri Járási Szervezetünk Intéző Bizottsága (IB) /röviden: Vezetősége/ döntött a 2014/2015-ös tanév értekezleteinek

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

HBM HÍRLAP. 2012. június III. évfolyam 6. szám

HBM HÍRLAP. 2012. június III. évfolyam 6. szám HBM HÍRLAP 2012. június III. évfolyam 6. szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Mérleg alapszervezet, Kihelyezett ülés A

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Beszámoló

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Beszámoló Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók i Szövetsége Beszámoló az EVDSZ VI. Kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról 2010. év 2010. november 19. Beszámoló az EVDSZ VI. kongresszusának

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

Pedagógusok Szakszervezete Heves Megyei Szervezete 3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszhevesmsz@upcmail.hu, pszheves@pedagogusok.

Pedagógusok Szakszervezete Heves Megyei Szervezete 3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszhevesmsz@upcmail.hu, pszheves@pedagogusok. Pedagógusok Szakszervezete Heves Szervezete 3300 Eger,. Tel.: 36/418-804 Kedves Kollégák! Mivel az Egri Járási Szervezetünk Intéző Bizottsága ()/röviden: Vezetősége/ döntött a 2013/2014-es tanév értekezleteinek

Részletesebben

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012.

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Gy J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Önkormányzat Képviselő-testületei 2012. február 27-én,

Részletesebben

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK!

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK! HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. november 4.évfolyam 11.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) MOST AKKOR JÁR? vagy

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

Szállodák személyi ráfordításai

Szállodák személyi ráfordításai Szállodák személyi ráfordításai 1 Személyi ráfordítások 1. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő 5. Személyi ráfordítás mutatószámai

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám HBM HÍRLAP 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Megyetitkári Értekezlet Szolnok 2012.09.11.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben