létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;"

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 155. szám, június Elnökségi ülésünkről jelentjük Munkában az ügyvezetés A MOL Bányász Szakszervezet vezető tisztségviselői (Biri László elnök, Juhász Attila, Kalász Sándor alelnök) a hagyományos vezetői eszmecserén több órán át tárgyaltak aktuális szervezetpolitikai kérdésekről, köztük Szakszervezetünk előtt álló, olyan kiemelt tennivalókról, mint a szervezeti rendszer korszerűsítése, alternatívák kidolgozása. A képen balról jobbra: Biri László, Juhász Attila, Kalász Sándor. Ez évi harmadik ülését tartotta a MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége, amelyre Budapesten, a MOL-székház III. emeleti tanácskozó termében került sor Biri László elnökletével. Napirenden: Fáklyaláng Kht.; Költségvetés; Szervezetpolitika; Elsőként Kovácsné Kakucsi Mónika, a MOL Bányász tulajdonú Fáklyaláng Nonprofit Kht. (Szeged) ügyvezetője (képünkön) számolt be a 2012-es gazdasági évről, miközben a Kht. szigorú költségvetés, takarékos gazdálkodás mellett oldotta meg a sajátos feladatokat, amelyeket nehezítettek a törvényi rendelkezések, járulékok növekedése, az öröklött gondok. - Tevékenységünket a parkgondozás, a takarítási feladatok, a postakezelés és patyolati munkák végzése jelentette döntő mértékben, amelyeket az elfogadott üzleti tervnek megfelelően hajtottunk végre a meghatározott szakterületeken. Munkánk végrehajtása során kedvezően alakult a gazdálkodás, a bevételek és kiadások s így összességében eredményes volt a Kht évi tevékenysége állapította meg az ügyvezető. A Kht ra is növekedést irányzott elő régi-új területek bevonásával, a költségek minimalizálásával, takarékos gazdálkodással. A társasági létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért; elfogadta a évi beszámolót és az idei tervet; úgy határozott, hogy az eredményes tevékenységet folytatni kell, a veszteséges működést meg kell szüntetni. Második napirendként a MOL Bányász Szakszervezet évi költségvetését, a évi tervezetet tárgyalták az elnökségi tagok Biri László elnök előterjesztésében, melynek munkájában a résztvevők nagy alapossággal és felelősséggel vettek részt. Az elnökségi tagok meghallgatták a PEB jelentését, kiemelt figyelmet szenteltek a szak- PEB ülés Szövetségiszervezeti élet A MOL Bányász Szakszervezet Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (PEB) a nyugállományú MOL Bányász alelnök Lukácsi István (képünkön) PEB elnök vezetésével május 13-án tartott ülésén tételesen vizsgálta Szakszervezetünk gazdálkodását, véleményezte a költségvetést, és összegező állásfoglalását megküldte az Elnökségnek. A tartalomból: Elnöki nyílt levél 2. oldal Jubileumi köszöntő 3. oldal ÜT ülésekről jelentjük 4. oldal KSZ a MOL Nyrt-nél 7. oldal KSZ és bértárgyalás 9. oldal Évfordulós történések 10. oldal EBK napok 13. oldal EBK Napok a Dunai Finomítóban 13. oldal Hírcsatorna 13. oldal Lakat alatt az üdülő 14. oldal In memoriam Magyar József 14. oldal Királyháza, Tihany, Fedémes 15. oldal Bonne Change Bázakerettye 16. oldal Következő lapzárta: június 28. MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP június szervezeti működést meghatározó gazdálkodásnak, a bevételek és kiadások alakulásának, az un. központi és alapszervezeti felhasználásnak s az olyan területeknek, mint a tagszervezés-tagtoborzás, a szervezett taglétszám alakulása, tagdíjbevétel fokozása, a tisztségviselők felelőssége, létszámleépítés (hatások és feladatok). Több órán át tartó tartalmas vita után az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadták a Elnöki nyílt levél Kedves Szakszervezeti Tagok! Tisztelt Kollégák! A magyar társadalom jelen politikai, gazdasági körülményei újabb kihívásokat támasztanak az érdekvédelmi szervezetekkel szemben. A magyar szakszervezeteknek válaszlépéseket kell tenni a gazdaságpolitika által generált változásokra. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, az Autonóm Szakszervezetek és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma konföderációk egyesülnek. A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász évi beszámolót és a évi költségvetést. Egyebek tárgykörben Biri László tájékoztatást adott Pataky Péter MSZOSZ elnökkel folytatott tárgyalásról (együttműködés és integráció), kérdésre reagálva beszámolt a MOL-nál működő szakszervezetek közötti együttműködési tárgyalások állásáról, a háttéripari vállalatok (köztük GES, Geoinform, Rotary, KVV, DKG EAST Zrt.) helyzetéről. Szakszervezet minden lehetőségével és eszközével támogatja az integrációt. A folyamathoz azonban a helyi viszonyok figyelembevételével nekünk is alkalmazkodnunk kell. A MOL Bányász Szakszervezet működése gyakorlatilag a szénhidrogénipar teljes egészében jellemző. Az elmúlt időszakban több vállalkozás munkavállalói jelezték csatlakozási szándékukat hozzánk, így szervezetünk működésének, megjelenésének nyitottabbá kell válnia az iparági térben. Ennek első lépése egy iparágat szélesebb körben lefedő szervezeti név. Ezért az elnökség közös döntése alapján a MOL Bányász Szakszervezet arculatot, nevet változtat. A szervezetünk megjelenése a jövőben is a Bányász hagyományok tiszteletben tartásával történhet. Az összetartozás, az összefogás hitvallásként jelenik meg filozófiánkban. Ülésezett az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa Juhász Attila alelnök és Rottenberger Edit munkatárs többek között a tagszervezéssel öszszefüggő tennivalókról tett előterjesztést, de központi téma volt a szakszervezet névváltozásának előkészítése, a tagdíj mértéke (hatásvizsgálatok), az ÜT és a szakszervezet közötti együttműködés (feladatok a létszámleépítés kezelésében). Balogh Antal; Fotó: Szalai Géza A név, melyet a jövőben fog szervezetünk viselni, egy közös alkotó döntés eredményeként fogja megtestesíteni a Gáz- és Olajipar, a Szénhidrogén Bányászat, a Vegyészet, a Feldolgozó- és háttéripar munkavállalóinak érdekvédelmét. Kérek minden szakszervezeti tag kollégát, hogy elképzelésünket támogassa, és segítő munkájával vegyen részt az arculatváltás feladataiban! Nyugodt, biztonságos és sikeres munkát kívánok mindenkinek! Jó szerencsét! Biri László elnök Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet mobil : A Szövetségi Tanács Pataky Péter elnök előterjesztésében napirendként tárgyalta meg a Szövetség évi költségvetésének felhasználásáról készült számszaki beszámolót, valamint a évi tervezett költségvetési előirányzatot. A beszámoló és a tervezet kései beterjesztésének oka az, hogy az Ügyvivő Testület a évi költségvetés tervezetét átdolgozásra viszszaadta és új szempontrendszerek figyelembevételét kérte. *** A Szövetségi Tanács tagjai a évi gazdálkodási beszámolóhoz megkapták a Gazdasági Ellenőrző Bizottság (GEB) jelentését is. A Szövetség évi költségvetésének felhasználásáról szóló beszámolót Szövetségi Tanács egyhangú szavazással fogadta el. *** A Szövetség évre szóló átmeneti költségvetése az MSZOSZ utolsó költségvetése, amennyiben a három nagy konföderáció (MSZOSZ, AUTONÓM, SZEF) egyesülése a tervek szerint halad. Az MSZOSZ tagszervezetei számára kiírt, a taglétszám megtartását és növelését célzó Pályázati Felhívás rövidesen megjelenik. A pályázat jeligés, a pályázatok értékelése június óráig megtörténik. A pályázati keretösszeg: Ft. Bővebb tudnivalókkal a kiadandó Pályázati Felhívás szolgál. *** A szakszervezeti konföderációk egyesülésével kapcsolatban egy sor döntést kell előkészíteni és meghozni az elkövetkezendő hónapokban. Pataky Péter elnök ezek között említette: a rendkívüli kongresszus összehívását; az MSZOSZ ügyeinek lezárását; az új szervezet dokumentumairól való döntést; az új szövetség alakuló kongresszusán résztvevő képviselők megválasztását. *** Szövetségi Tanácsi döntés született arról, hogy az MSZOSZ Kongresszust legkésőbb november 30-ig meg kell tartani, a pontos időpontról szeptember 10-ig dönt a Tanács. Az egyesülést előkészítő Integrációs Bizottságba a Szövetségi Tanács döntése értelmében az MSZOSZ Ügyvivő Testületének tagjai vesznek részt. A Tanács további döntésével az egyesülést előkészítő, a szövetség álláspontját kidolgozó munkabizottságokat hozott létre az Ügyvivő Testület tagjainak vezetésével. Megalakult bizottságok: Alapvetések Bizottsága (Pataky Péter, Kiss Béla); Struktúra Bizottság (Rabi Ferenc, Papp Zoltán); Működési Bizottság (Balogh Béla, Hernádvölgyi Andrea); Vagyon Bizottság (Sáling József, Pataky Péter). A bizottságok nyitottak, a tagszervezeteknek kell feltölteni embereikkel. Kalász Sándor Hívunk! Várunk! Csatlakozz! Jelentkezz a bizalminál!

3 2013. június MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 Jubileumi köszöntő Jubileumi ünnepre, rendhagyó eseményre készül a bányász társadalom, az egykoron népes, nagy család, amely készül a Centenáriumi Emlékülésre, amelyet szeptember 4-én a Vasas Szakszervezeti Szövetség székházában rendeznek meg. Olajipari küldöttek a BDSZ XIX. Kongresszusán Ugyanis 100 évvel ezelőtt, szep - tem ber 4-én jelent meg a Bányamunkás c. újság 1. száma, megalakult a szakmai szakszervezet, a Bányász Szakszervezet. Köszöntjük a jubiláló újság szerkesztőségét, a krónikásokat! Köszöntjük a jubiláló szakszervezet vezetőit, az Országos Tanács és Elnökség tagjait, a szervezett tagságot! Köszöntjük a nagy családot, amelyhez egykoron az olajosok is tartoztak, akik erősítették az egységet! Soha nem feledjük azt a támogatást, az olajosok melletti kiállást, amelyet a BDSZ vezetése, a meghatározó személyiségek részéről tapasztaltunk. A közös harcok és eredmények maradandót alkottak, amelyekre joggal lehetünk büszkék, amelyből profitált a szakma, az olajbányászok, a munkavállalók több mint 40 ezres tábora. Több mint 60 évvel ezelőtt, a BDSZ XV. kongresszusán debütáltak az olajos képviselők, akik közül Hujber Gyula, a területi bányász titkárság vezetője (Nagykanizsa) hozzászólásában tájékoztatta a kongresszust az olajbányászok munkájáról, helytállásáról, a szakszervezeti szervek tevékenységéről, a gazdasági munkát eredményesen segítő Sztahanov-mozgalomról, kiemelten foglalkozott a munkavédelemmel és társadalombiztosítással. Az 1957-től bányász tagsággal és négy évtizedes függetlenített szakszervezeti tisztséggel (szolgálattal) rendelkező szerző különös tisztelettel adózik a második fél évszázadban funkcionáló bányász vezéreknek (testületeknek), köztük Blaha Béla, Simon Antal, Kovács László, Schalkhammer Antal, Rabi Ferenc főtitkároknak/elnököknek, akik meghatározó szerepet játszottak a kőolaj-és földgázbányászat, az olaj-és gázipar korszakos népgazdasági/ nemzetgazdasági tevékenységében, a munkavállalók-tagság érdekképviseletében. Utóbbiak érdekében kiemelkedő többek között a Simon-korszak (40 évvel ezelőtt az olajmunkások bekerültek a korkedvezményes jegyzékbe), Kovács-korszak (hűségjutalom bevezetése az olajiparban), Schalkhammer-korszak (korkedvezmény megtartása, kedvezményes MOL-részvények biztosítása a rotarys dolgozóknak is, ami a türelmes részvényeseknek mintegy nettó 2,5 millió forintot jelentett munkavállalóként), hogy csak néhány kiragadott témát említsünk. Elismerés és köszönet! Jó szerencsét! Balogh Antal a MOL Bányász Hírlap főszerkesztője, a Bányamunkás egykori tudósítója, a BDSZ Országos Tanács és Elnökség egykori tagja, a Rotary ÜT és Szakszervezet nyugalmazott elnöke Köszöntjük a jubiláló Bányamunkást, Bányász Szakszervezetet. Tanulságként közreadjuk a 100 éves Bányamunkás 1. évfolyam, 1. szám (1913. szeptember 4.) ma is aktuális írását Miért kell a bányászoknak szervezkedniök? Az ipari munkások tízezrei már régen tudják, miért kell szervezkedniök. A gyűlések és értekezletek ezrein és a sajtó útján megmagyarázták ezt nekik. Hozzátok bányamunkás testvéreink, csak ritkán juthatunk, nem azért, mert nem akartunk benneteket, felkeresni, vagy ti nem akartatok bennünket meghallgatni, hanem, mert a hatóságok nem engedték, hogy gyülekezzetek, nem engedték, hogy úgy, mint ipari munkástestvéreitek, összeálljatok és beszéljétek meg bajaitokat. Sokszor bejelentettünk bányavidékeken gyűléseket, amelyeken a szervezkedés kérdését tűztük napirendre, de bizony ezeket betiltották és szónokainkat a csendőrök fogadták. Az ipari munkások tízezrei már régen tudják, miért kell szervezkedniök. A gyűlések és értekezletek ezrein és a sajtó útján megmagyarázták ezt nekik. De amit élőszóval nem lehetett, azt sajtó útján tesszük. Miért kell szervezkednetek? Kedves bányamunkástársaim! Sokat, igen sokat lehet erről beszélni, de kevés szavakkal is meg fogjátok érteni. Van-e köztetek csak egy is, aki helyzetével meg volna elégedve! Lehetnek és vannak is olyanok, akik különösen, ha korcsmában ülnek, vagy feljebbvalóik előtt állanak, azt mondják, hogy ők elégedettek. De ne higgyetek ezeknek, mert azok önmagukat ámítják. Gondolkodó és tisztességes bányamunkás, aki átérzi, hogy neki nemcsak önmaga, hanem családja, gyermekei iránt is vannak kötelességei, az nem lehet megelégedve helyzetével. De hiába panaszoljátok egyenként, hogy elégedetlenek vagytok, hiába mentek a főaknászhoz, hogy adjon jobb munkát és jobb keresetet. Egyenként semmik sem vagytok. A főaknász gorombán elutasít benneteket, az igazgatóhoz be sem eresztenek benneteket, és kénytelenek vagytok nyomorúságtokat elviselni. El is viselnétek nyu- Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP június godtan, ha nem bántana az a gondolat, hogy nemcsak ti, hanem gyermekeitekből is elnyomott, éppoly proletárok lesznek, mint ti vagytok. Tehát muszáj ennek így lenni!...dehogy. Nézzétek testvéreiteket, a szervezett ipari munkásokat. Ők is elnyomottak voltak, ők is hosszú munkaidő mellett, nyomorúságos munkabérekért dolgoztak, de összeálltak, szervezkedtek és lassanként rövidítették munkaidejüket és emelték bérüket. Gyakran nem is kellett nekik sztrájkolni, hanem munkáltatóik belátták, hogy a szervezett táborral nem lesz jó kikezdeni, teljesítették a munkások kívánságait. Miért ne tehetnék ezt a bányamunkások is? Miért nem szervezkedhetnének ők is? Sok és keserű: tapasztalatot szereztek már a magyarországi bányamunkások. Szervezetlenségük úton-útfélen megboszszulta magát. Érezték, hogy az egyedül álló munkás védtelen, hogy itathatják, nyúzhatják őket, de felszólalni nem szabad, mert különben, kidobják őket a munkából és ezzel elvesztik a társpénztárnál szerzett jogaikat. Az egyedül álló emberrel könnyen elbánhatnak. De tehetik-e ezt, ha a bányamunkások tízezreinek egy és ugyanazon kívánsága lesz, ha orkánszerűen több munkásvédelmet követelnek, ha a társpénztár középkori intézményének megváltoztatását követelik. Nem és százszor nem! Azt a nagy igazságot, hogy a munkás egyedül semmi, de társaival egyesülve; hatalmat képez, végre minden bányamunkásnak be kell látnia. A bányamunkásoknak példát kell venni az ö munkáltatóiktól. Ezek kevesen vannak, és mégis kitűnően vannak szervezve. Szervezetük nemcsak a szénárak emelését, a fogyasztó közönség megsarcolását, hanem a bányamunkások fokozottabb kizsákmányolását is célozza. Az ő érdekük, hogy a szén minél magasabb árban keljen el és a munkabér minél alacsonyabb legyen. A bányatulajdonosok szervezkedését senki sem gátolja, hanem ellenkezőleg, a hatalom, a szolgabírák és csendőrök még szolgálatukban is állanak. A kapitalisták ilyen szervezett hatalmával szemben a szervezetlen bányamunkások tehetetlenek. Ha néha-néha meg is történt, hogy az egyes bányavidékeken a munkások nem bírván a nyomorúságot tovább tűrni és a közös szenvedés a munka közös beszüntetésére kényszerítette őket, az még nem jelenti a szervezettséget. Sajnos, a bánya bányamunkások sztrájkjai Magyarországon többnyire eredménytelenek maradtak, még pedig azért, mert a bányatulajdonosok kitűnően és a bányamunkások sehogy sem voltak szervezve. De mit is érhet az, ha nyolcvanezer bányamunkás közül, néhány száz abbahagyja a munkát. Ezeket letörik, a legjobbakat földönfutóvá teszik, mert a tőke brutális, ha érdeke megvédéséről van szó, nincsen kímélet. A bányatulajdonosok összetartanak, a munkásoknak ugyanígy kell cselekedniök. Ha csak harmadrésze a bányamunkásoknak szervezve lesz, akkor már nem merik a sztrájkolók feleségeit és gyermekeit télvíz idején a lakásokból kilakoltatni. A sztrájknak nincs értelme addig, még a bányamunkások nincsenek jól szervezve. De a szervezettség igen gyakran feleslegessé teszi a bérharcokat. Szervezkedni kell tehát a magyarországi bányamunkásoknak, hogy embersorba jussanak, -szervezkedniök kell, hogy anyagi és erkölcsi érdekeiket előmozdíthassák; -szervezkedniök kell, hogy rabságukból szabadulhassanak, -szervezkedniök kell a maguk és gyermekeik érdekében. A MOL Nyrt. ÜT üléseiről jelentjük április 23. A Százhalombattán megtartott Üzemi Tanács ülés napirendjén az autonóm karbantartás bevezetése a MOL Nyrt. Finomítás és Logisztika területén,lasztás szerepelt. Az iparági válság kezelésére indított DS program részeként az autonóm karbantartás bevezetéséről Németh János területi karbantartási MOL vezető elmondta, hogy attól széles körű hatékonyság javulást lehet várni a munkavégzés, az alvállalkozói szolgáltatás csökkentése és az adminisztráció terén. A jövőben nagyobb figyelmet fordítanak a szükséges feltételek biztosítására, a teljesítmény növelésére, a szerszámhasználat optimalizálására, a tevékenységi kör bővítésére, az adatbeviteli és riportálási rendszerek fejlesztésére, a tényleges eredmények hónapok múlva lesznek mérhetőek. Kurucz Csaba az autonóm karbantartás munkabiztonsági vonzatairól beszélt: a biztonságos munkafeltételek, munkakörnyezet biztosításáról, az adott munkavégzés kockázatainak értékeléséről és kezeléséről, az érintett dolgozók oktatásáról és vizsgáztatásáról, valamint jól használható karbantartási segédanyagokat mutatott be. Gajda Mihály US termelés MOL vezető ismertette az autonóm karbantartási tapasztalatokat az US-ben, kiemelve, hogy a munkavállalók minőségi munkát végeztek munkaterületükön. A LEAN program bevezetéséről és az eddigi tapasztalatokról Galambos László MOL finomítás kiemelt vezető és Bartakovics Vojtek program manager számolt be. Elmondták a csoportszintű Downstream programról, hogy a világszerte nehézségekkel küzdő finomításban lényeges a felesleges tevékenységek kiszűrése és megszüntetése. Cél a veszteségtípusok felmérése, a komplex teljesítmény növelése. Legfontosabb fókuszterületek az energiafelhasználás, a karbantartás és a termelés. Az alulról építkező programban ahol rendkívül fontos a közreműködők részéről a teljes folyamat megértése tizenöt, a finomító egész területén bevezetésre kerülő ötletet hagyott jóvá a termelésvezetés. A Slovnaftban már három hónapja működő projekt első hullámának eredménye az együttműködés növekedése a területek között. A program fő szempontjai: a vizualizáció segítségével javítható a munkaszervezés és a teljesítmény nyomon követése, megtakarítások technológiai paraméterek változtatásával, azok betartásával, új munkaterületek betanulása a rugalmasság jegyében, az autonóm karbantartási tevékenységi kör kiszélesítése, energia fajlagosok célzott csökkentése, - optimális létszám felhasználás. A tervek szerint 2015-re a DS minden területén be fogják vezetni a programot. Az Esélyegyenlőségi Szabályzat áttekintésének keretében Hadházy Tímea és Taligás Ildikó munkavállalói Együttműködés - részvételi jogok Rovatvezető: Éblné Németh Margit kapcsolatok szakértők az esélyegyenlőségi terv törvényi hátteréről, alapelveiről és a terv tartalmáról beszéltek. Bemutatták a fejlesztési szempontokat és azokat az új akciókat, amelyekre a szabályozók lehetőséget nyitnak. Az Üzemi Tanács a törvény adta jogosítványának megfelelően megválasztotta a MOL-csoport Európai Üzemi Tanácsba a MOL Nyrt. által delegált tagokat a szakszervezetek ajánlásainak figyelembevételével. A testülethez beérkezett jelölések közül az ÜT titkos szavazással Bakos Ernőt, Kis Bálintot, Szabó Csabát és Tóth Andrást választott az EÜT tagjává. Egyebekben az ÜT támogatásokról döntött. Egység, szövetség, szolidaritás!

5 2013. június MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP május 23. Százhalombattán ülésezett a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa. A napirenden a képzési terv, valamint beszámoló szerepelt a VBK jegyzésről, a bérek és juttatások alakulásáról, valamint a vállalati létszám változásai a Glokál átszervezés és a Downstream hatékonyság növelés tükrében. Zsédenyi Magdolna képzés és kompetencia fejlesztés MOL vezető prezentációval ismertette a képzések megvalósulását a évi tényadatokkal és a évi tervet. A képzések alapelve a biztonságos működés és a hoszszú távú versenyképesség biztosítása, a flag - shipek közötti együttműködés, a MOL-csoport belső kultúrájának a megerősítésére. Megtudtuk, hogy 2012-ben ami a szakmai képzés éve volt a dolgozók 70%-a vett részt képzésben. A mérnökök szakmai képzése előtérbe került, valamint a fizikai dolgozók 71%-a vett részt képzésen ban a szervezeti átalakulások miatt a képzések később indultak és mindössze fél év maradt a megvalósításra. A képzések kiterjedtek az elbocsátásra kerülő munkavállalók újrakezdésének támogatására is. Az A MOL Nyrt. ÜT öt évre megválasztott tagjai balról jobbra: Hátsó sor: Vágó Árpád, Bakos Ernő, Kis Bálint, Kurán István, Szabó Csaba, Pénzes Lajos Első sor: Németh Mihály, Tóth András, Papacsek Károly, Petrásné Schmidt Erzsébet, Szabó Péter A képről hiányzik Perjésiné Kovács Katalin és Török Károly Fotó: Darabont Lili outplacementben érintett személyek 80%-a elfogadta a meghívást a képzésre, ténylegesen 50% jelent meg. A személyes konzultációt viszont csak a megjelentek fele igényelte. Több ÜT tag jelezte, hogy felborul a szabadságok kiadása a nagy leterhelés mellett, a képzések miatt is. OKJ-s képzést olyan dolgozóknak is előírtak technikusok és mérnökök, akik már rendelkeznek más végzettségük folytán magasabb képzettséggel és tudással, valamint az oktatási tartalmat gondosabban kell a tényleges üzemi elvárások és igények szerint megválasztani. Azt is felvetették, hogy legyen fix képzési keret minden munkavállalóra a VBK-n felül, mely a kötelezően előírt képzéseken túl még szabadon választott képzést is lehetővé tenne. Zsédenyi Magdolna megerősítette, hogy a képzésnek a vállalat stratégiai céljait kel szolgálni, de rendkívül fontos a vezetői elkötelezettség és munkavállalók bevonása. A képzési koncepciót az átszervezést követő igények szerint fogják átgondolni a régi jó elemek megtartásával és új, korszerű elemek beiktatásával. Fekete László HR igazgató javasolta, hogy egy külön ÜT ülésen vitassák meg a divízióvezetők jelenlétében az US és DS képzési problémáit. A Glocal átszervezésről Fekete László számolt be. Prezentációja szeptembertől áprilisig fogta át a szervezeti átalakítás létszámvonzatainak kérdését, bemutatta a nyitó és záró létszámokat fizikai-szellemi bontásban, a létszámleépítéseket, és a pozíciók betöltésének helyzetét év végére 5044 fő a céllétszám. Ebből cca. 600 fő a csoportszintű állomány. A MOL lokálból jelentős létszám került át a Központba, ahol még néhány tíz betöltetlen pozíció van. Több mint száz főt kívülről vettek fel. DS oldalon a csökkentés 356 főt érintett nyugdíjazással, közös megegyezéssel, és a csoportos létszámcsökkentés keretében. A betöltetlen pozíciók aránya nem jelentős. A külföldiek aránya valamivel több, mint 10%. Csoportszinten a vezetői pozíciók mintegy egynegyedét töltik be külföldiek. Kérdésre válaszolva az igazgató azt mondta, hogy a nemzetközivé tétel nem emeli számottevően a bérköltséget. Az elbocsátottak kor szerinti eloszlása viszonylag egyenletes. A tartós mentesítéseknél vannak idősebb életkorúak, nyugdíj előtt állók. Az igazgató elismeréssel mondta, hogy ez egy unikális MOL-os intézmény, melyhez az érdekképviseletek extra csomagokat harcoltak ki. Kimagaslóan magas arányban éltek vele az éves korosztályból. A nyugdíj előtt álló munkavállalók helyzete a következő öt évre vonatkozóan csoport szinten és funkcionális területen kevés embert érint, az US-ben és DS-ben közel kétszáz főt. Évente ez mintegy negyven főt jelent, a teljes létszám 1%-ánál is kevesebbet. Az átlagéletkor a jelentős fiatalítást követően csoport szinten 37, lokálisan 44 év. Az ÜT tagok szóvátették, hogy a munkavállalói minőségi csere következtében nem lettek gyorsabbak a folyamatok. Az idő drágább, mint a pénz, mert nem reprodukálható. Fekete Szakszervezet nélkül nincs összefogás! László erre úgy reagált, hogy az átmeneti időszakot követően a folyamatok fel fognak gyorsulni, a nyilvánvaló gondok megvitatására pedig a Tabuk Nélkül ülések alkalmasak. Az igazgató részletes tájékoztatást adott a évi eredményekről, valamint a bérek, keresetek alakulásáról is. A szabadságok kiadása a szabályoknak megfelelően történik, nem tapasztalható az elmúlt évek szabadságának felhalmozása. A évi VBK jegyzésről az igazgató megállapította, hogy az egészségpénztári juttatás volt a legnépszerűbb, értékében viszont az Erzsébet kártya az első. 800 fő választotta viszonylag csekély értékben a sport és kultúra utalványt. A biztosítás és internet utalvány igény viszont kevés volt. A Glocal átszervezés kapcsán nőtt a rendkívüli munkavégzés aránya a funkcionális területeken. Több ÜT tag jelezte, hogy az irodákban rendszeresen, a munkaidőn túl is dolgoznak a kollégáink. A szőregi biztonsági tároló operáció kihelyezéséről Fekete László úgy tájékoztatott, hogy zajlanak az állammal a tárgyalások, melyek összetettek a sok élő szerződés, valamint azok logisztikai és humán vonzata miatt. 30 főt érint, akiknek a jövőbeni foglalkoztatásáról nincs döntés és megállapodás. Vannak kapcsolódó kiszolgáló munkavállalók, geológusok, HR-esek, beszerzők, akiket még érint. Az érintetteket esetleg átveszi az állam, vagy bérli az operációt a MOL-tól. A dolgozókat az Mt. szerint fogják tájékoztatni. A tervtár, dokumentumtár, könyvtár kiszervezéséről az igazgató egy későbbi időpontra halasztotta a tájékoztatást (az ÜT júniusban tárgyalja), amikor több információ fog rendelkezésre állni. A testület javasolta, hogy a munkáltató ismerje el a szakmunkás képzés ösztöndíjas szerződés időtartamát a törzsgárda juttatás megítélésénél. Az ÜT a MOL Nyrt.-ből delegált négy EÜT tag póttagjainak megválasztásával foglalkozott. Pénzes Lajos, Tóth Ilona, Molnár Péter és Zilahy Zoltán személyére érkezett javaslat. Az ÜT a jelölteket egyhangúlag megválasztotta. Bakos Ernő elnök tájékoztatott, hogy a LE- AN projekttel kapcsolatban Sztruhár Frantisek konzultációt javasolt, felajánlotta támogatását a program tapasztalatinak átadására a Slovnaftból, az ÜT élni fog a lehetőséggel. Egyebekben az ÜT rendezvénytámogatásról döntött és az elnök ismertette a nyári ÜT ülések tervezett tematikáját.

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP június Együttes ülés a Rotary-nál A Rotary Zrt. Üzemi Tanácsa és a szakszervezetek május 9-ei együttes ülésén számos fontos tájékoztató hangzott el a vállalat vezetői részéről: 1. Az üzleti tervezés tevékenységét dr. Czigányné Bauer Bea, a szervezet vezetője mutatta be. Feladatuk, mint mondta, a csoport szintű elvek alapján az un. navigátori szerep betöltése, megfelelő elemzések, tervek elkészítése a menedzsment számára a döntésekhez, amelyhez megfelelő információszolgáltatás is kapcsolódik. Kapcsolattartás a Crosco, INA, MOL és a saját vállalati szakmai szervekkel. 2. László Zoltán gazdasági igazgató a 2013 évi beruházási-fejlesztési tervről tájékoztatott. Az eredeti terv 2 milliárdos lehetőséggel számolt, ezt azonban az anyavállalat 500 millióval csökkentette. Így összességében 2013-ban 1,492 milliárd forint használható fel, kapacitásnövelés híján elsősorban szintentartó, pótló feladatokra. Ebben a nagyobb tételeket a Kk10- es felújításának, az információ technológiai és a kitörésvédelmi eszközök áthúzódó hatásán kívül az R67, az R68 és a Lyb43 berendezések felújítása adja. Logisztikai beruházás nem szerepel a tervben. A mi jövőnk attól függ döntően, hogy milyen munkákat tudunk megszerezni a piacokon. Csupán a MOL-os megrendelésekből hosszú távon megélni nem tudunk. A Croscoval való együttműködéssel esélyünk nagyobb lehet erre. Most is lenne igény angolul tudó magyar szakemberekre a Crosconál. A probléma az, hogy nincs elég ilyen szakemberünk. Arra az elhangzott javaslatra, hogy a cég ösztönözze az angol nyelv tanulását, a vezérigazgató bejelentette, hogy május végéig kidolgozza a Társaság az ösztönző rendszert az angol tanulásához és meghirdeti a dolgozóknak. 3. Szabóné Cser Kornélia HR vezető részletes felsorolással ismertette a Rotary oktatási-képzési tervét, amelynek összköltsége várhatóan utazás és szállás nélkül 25,241 millió forint lesz. Több oktatással kapcsolatban vita alakult ki arról, hogy mennyire szükségesek, használhatók az egyes tanfolyamok a gyakorlatban. Gozdán Tibor kiemelte, hogy a jövőben a cégnek az előírt kötelező tanfolyamok mellett nagyobb figyelmet kell fordítani a szakmai képzésre, külön kiemelte a kulcs munkatársak képzését. Racionalizálni kell az oktatásainkat mondta. Katona Iván EBK vezető, aki első alkalommal vett részt az Üt ülésen bejelentette, hogy a jövőben az EBK oktatásokat 3 helyszínen, egy napos oktatások keretében tartják, és nem a dolgozók fogják átutazni az országot, hanem az oktatók. Továbbá szólt arról, hogy a Safety advisorok munkavédelmi szakképzését is meg szeretnék oldani. Gozdán Tibor ehhez hozzátette, hogy a Safety-sek feladata a berendezések vezetőinek, dolgozóinak szakmai támogatása, őket a jövőben nem lehet cserélgetni főmesterekkel, fúrómesterekkel. 4. A bérek, keresetek és a foglalkoztatás évi alakulásáról Szabóné Cser Kornélia adott tájékoztatót. Megtudtuk, hogy az Irakban dolgozók nélkül a teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám 714,3 fő volt, amelyből 173,7 fő szellemi, 540, 6 fizikai állományú volt. Az összes létszám (Irakkal) 812 fő, amelyből határozott idejű munkaszerződéssel 193 fő foglalkoztatott, 619 fő pedig határozatlan idejűvel. Egyetemi, főiskolai végzettséggel 130 fő, középiskolával, technikummal 277 fő, szakmunkás képesítéssel 342 fő rendelkezik, 32 fő szakképzetlen. Középfokú angol nyelvvizsgával 59 fő, felsőfokúval mindössze 4 fő rendelkezik. A Társaság átlagéletkora 42,1 év évben 91 fő lépett be, 94 fő pedig távozott. Bérmegállapodás 2012 évben nem volt. Kötelező minimálbéremelésben 53 fő részesült. Elvárt béremelésben év elején 297 fő részesült átlagosan 8626 forint/fő értékben. Augusztus hónapban minden munkavállaló egységesen 108 ezer forint egyszeri juttatásban részesült, ezzel szemben balesetmentes jutalom nem került kifizetésre. A 13. havi kifizetésre került. A besorolási alapbérek átlaga fizikaiaknál , szellemieknél forint volt, az átlagkereset fizikaiaknál forint, a szellemieknél forint volt. A bérköltség összességében millió forint volt, amelyben az alapbérek aránya 57,68%. a pótlékok 15,41%-ot képviselnek, a kiegészítő fizetés 13,1%, a prémium 5,53%, a 13. havi és az évközi együtt 8,29%-ot jelentett. 5. A Jóléti célú pénzeszközöknél - amelyről szintén Szabóné Cser Kornélia számolt be - a kapacitás csökkenéssel párhuzamosan szinte minden tételben csökkentést irányoztak elő a 2013 évre 2012 évhez képest. A tavalyi összes ilyen jellegű költség forint volt, az ez évre tervezett felhasználás forint. Ez felöleli a VBK, a szállás, a munkába járás, az üdültetés, a munkaruha ellátás, az oktatás-képzés, a foglalkoztatásegészségügy összes elemét. Egyedül az életbiztosításokra fordított összeg növekszik, a növekvő iraki létszám miatt. 6. Egyebekben Magyar Gábor műszaki igazgató adott tájékoztatást egy Szegeden történt súlyos, halálos kimenetelű közlekedési balesetről, amely sajnos érinti az algyői szállítási részlegünk egyik gépjárművezetőjét, aki azt a tehergépkocsit vezette, amelynek hátsó kerekei alá került a fiatal elhunyt nő. Az esetet a rendőrség és a vállalat illetékes szervei vizsgálják. Szalai Géza Rotary-s munkahelyi életképek Fotó: Szalai Géza Ismét munkában az Lyb-42-es Fúrósok a munkapadon Hív és vár a MOL Bányász Szakszervezet!

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. február Az internet nem csak a fiataloké A Vegyipari Dolgozó előző havi számában már beszámoltunk arról, hogy szakszervezetünk honlapja a WWW.VDSZ.HU megújult.

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

Egy csapat vagyunk. Fekete László, Bognár Piroska, Mosonyi György és dr. Gulyásné Hende Bernadett.

Egy csapat vagyunk. Fekete László, Bognár Piroska, Mosonyi György és dr. Gulyásné Hende Bernadett. M O L V E G Y É S Z S Z A K S Z E R V E Z E T hírforrás 2010 március Országos Vegyész-találkozó Nagyatádon Egyénileg sebezhetőbbek vagyunk Aki megpróbál felülkerekedni, szerepet téveszt Vegyész arcok Száz

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Mi lesz veled Mt.? Az új Munka Törvénykönyve-tervezet 293. -ának mintegy fele hátrányosan érintené

Részletesebben

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése III. évfolyam, 2015. március 1. szám (2) Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése A két éven belül rájuk köszöntő piacnyitás miatt

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. ÁPRILIS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN AZ OKTATÁS CSAPDÁI Az iskola célja mindig az kell legyen,

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

Szolidaritás a közszférával

Szolidaritás a közszférával Ne mor go lódj, moz go lódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. december IX. 9. szám 2008. december A 100éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS. III. évfolyam,! szám 2001. január 6.

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS. III. évfolyam,! szám 2001. január 6. 2001.1. hét 1.6. -1.12 Szó 06. Boldizsár V 07. Attila, Ramóna H 08. Gyöngyvér K 09. M arcéi Sze 10. Melánia Cs 11. Ágota P 12. Ernő OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS III. évfolyam,! szám 2001. január 6. A Társaság hosszú

Részletesebben

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége IX. Kongresszusának dokumentumai Budapest, 2014. március 26. Tisztelt Küldöttársak! Kedves Barátaim! Tőlem megszokott módon és szóhasználattal,

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXIV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2008. JÚNIUS 9. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSNAPRA Sztevanovity Dusán ÉLET TANÁR ÚR Szép tanárnők, bús tanárok, kopott

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 1 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 2 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994-2014 A szervezet 1994. október 24-én HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár néven alakult meg, 1998. január

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken Orvosok Lapja A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata Nem értem... Védharc a végeken Interjú Losonczy János szülész-nőgyógyász főorvossal, a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökével köszöntő Nem

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

Dolgozó. Jövôkép a PSZ munkakongresszusán 2. oldal. Hatályba lépett az új Munka Törvénykönyve. Megalakult legújabb tagozatunk

Dolgozó. Jövôkép a PSZ munkakongresszusán 2. oldal. Hatályba lépett az új Munka Törvénykönyve. Megalakult legújabb tagozatunk 2012., 3. SZÁM Postás Dolgozó A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Jövôkép a PSZ munkakongresszusán 2. oldal Hatályba lépett az új Munka Törvénykönyve 6. oldal Megalakult legújabb tagozatunk 11. oldal

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben