Szerkesztette: GYULAI Éva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztette: GYULAI Éva"

Átírás

1 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa, 2015 Szerkesztette: GYULAI Éva Szerzők és fényképészek: BÉKÉSI Gábor (B. G.) GYULAI Éva (Gy. É.) Kulcsár Géza (K. G.) PIRINT Andrea (P. A.) SPÓNER Péter (S. P.) TANNE István (T. I.) VÁMOSI Katalin (V. K.) Grafika: LATES Tamás Exhibition entitled A Miskolc noble in national politics Premier Barthélemy de Szemere's career and political colleagues (2013): Online Catalogue, 2015 Készült a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma támogatásával Herman Ottó Múzeum Miskolc, 2015

2 1 Egy miskolci nemes az országos politikában I.

3 2 Egy miskolci nemes az országos politikában I/1. Benedek Aladár: Szemere Bertalan szülőháza Vattán, 1872 Kőnyomat, újságillusztráció. Herman Ottó Múzeum, Történeti Adattár A Vasárnapi Ujság november 28-i számában (XIX. évfolyam, 47. szám) T e aláírással rövid cikk jelent meg Szemere Bertalan szülő-háza Vattán címmel, amely a pár évvel korábban elhunyt, már-már elfeledett egykori miniszterelnök, Szemere Bertalan ( ) düledezőfélben szülőházát írja le, Benedek Aladár helyszínen készült rajzáról készült kőnyomatos illusztráció kíséretében. A szerző szerint a vattai ház Kazinczy Ferenc (egyébként Szemre távoli rokona) széphalmi kúriájára emlékeztet, amelyet gondjába vett a nemzeti kegyelet (Háza a Kazinczyéra emlékeztet, a Sátorhegy aljában, amint azt Petőfi 1847-ben leírta, s a mint 1859-ben a nemzeti kegyelet találta. Felfogja-e keresni az a Szemere elhagyott szülő-házát is valaha?), míg a Szemere-ház pusztul, de a cikk szerzője szerint: A fészek, melyből ő kikelt, elpusztulhat. De míg a fa, melynek sudarán ringott él és zöldell: addig azok sem veszhetnek el az emlékezetből, amik a fészekből egykor hangzottak. A szőlőházról szóló cikk Szemerének a halálát és a kiegyezést követő recepcióját jelzi, egyébként nem sokkal korábban, 1871-ben hozták haza és helyezték el a város díszsírhelyén Szemere Bertalan hamvait Miskolc és Borsod vármegye polgárai.

4 3 Egy miskolci nemes az országos politikában I/2. Szemere Bertalan: A hajóhoz, melly Napoleon hamvaiért ment. In: EMLÉNY. Karácsoni, névnapi és ujévi ajándék. Heckenast, Pest, 1844 Szemere Bertalan már sárospataki diákévei alatt elkötelezte magát a szépirodalomnak, sőt költőnek, írónak készült, végül azonban a politikát, jogot, közéletet választotta. Apja, Szemere László a napóleoni háborúk alatt katonatiszt a császári-királyi hadseregben, anyai nagybátyja, a Mária Terézia-renddel kitüntetett Karove László ( ) a Splényi-ezred tisztje, Aspernnél esik el, bátyja, ifj. Szemere László ugyancsak a hadseregben szolgál, de fiatalon meghal. Míg apja nemzedéke Napóleon ellen harcol, a fiatal Szemere verset ír az 1821-ben elhunyt Napóleon emlékére.

5 4 Egy miskolci nemes az országos politikában I/3. Josef Kriehuber Johann Höfelich: Katharina von Geymüller bárónő portréja, 1835 Litográfia, Bécs, Jelzése: Kriehuber 835 / gedruckt. bey J. Höfelich Österreichische Nationalbibliothek, Porträtsammlung, Inv. ÖNB PORT I/4. Franz M. Eybl: Vay Miklós báró portréja, 1843 Litográfia. Jelzése: Nyomt. A. Leykum Bécsben / Wagner József tulajdona Pesten / Eybl 843 Österreichische Nationalbibliothek, Porträtsammlung, Inv. ÖNB PORT 70559_01 Vay Miklós báró ( ) és a bécsi zweite Gesellschaft ismert bankárcsaládjából származó Katharina von Geymüller bárónő ( ) 1828-ban házasodott össze, a fiatal arisztokrata pár a férj golopi kastélyában (Zemplén vármegye) rendezte be életét. A művelt, új hazájában Kati bárónőként ismert bécsi hölgy és férje, Vay Miklós, aki között Borsod vármegye adminisztrátora, azaz a főispánt helyettesítő politikus vállalta a keresztszülőséget 1847-ben Szemere Bertalan és a szintén bécsi születésű felesége, Jurkovich Leopoldina első, Miskolcon született gyermekének, Máriának.

6 5 Egy miskolci nemes az országos politikában I/5 6. Moritz Michael Daffinger: Pulszky Ferenc és Theresia von Walter miniatűr arcképe, 1844 körül Elefántcsont, vízfestmény, 9,4x7,7 cm. Jelzés: Daffinger Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok = MTKCs (szerz ben) (MNM felv.) Pulszky Ferenc ( ), aki gyermekkorában a miskolci evangélikus iskolában tanult egy ideig, akárcsak Szemere Bertalan, Szemere barátja és politikustársa volt. Pulszky és Theresia von Walter ( ), a gazdag bécsi bankár és nagykereskedő lánya valódi szerelmi házasságot kötött Bécsben 1844-ben. A fiatalok Szemere későbbi apósa, Jurkovich Mátyás udvari ágens, jogtudós bécsi házibálján ismerkedtek meg, Pulszky Terézia és Jurkovics Leopoldina ugyanis jó barátnők voltak, s barátságuk Magyarországra költözésük után is megmaradt. Moritz Michael Daffinger neves bécsi miniatűrfestő páros arcképe feltehetően házasságkötésük idején ábrázolta a fiatal párt.

7 6 Egy miskolci nemes az országos politikában I/7. Ismeretlen festő: Jurkovich Leopoldina, 1845 körül ZARÁNDY A. Gáspár: Huba vére Szemere. Hornyánszky, Budapest, illusztrációja alapján I/8. Ismeretlen festő: Szemere Bertalan, 1840 körül IZSÁK PÖLÖSKEI ROMSICS URBÁN: Magyar miniszterelnökök Kossuth, Budapest, p. 13. alapján A bécsi Jurkovich Lepoldina ( ) és az ismert fiatal magyar politikus, Szemere Bertalan májusában kötöttek házasságot a bécsi Am Hof-templomban, a menyasszony ugyanis katolikus volt, míg a vőlegény ősi magyar református nemesi család tagja. A fiatal pár nem sokkal az esküvő után érkezett Miskolcra, ahol a reformer miskolci ifjúság fáklyás felvonulással tisztelte meg Borsod vármegye országgyűlési követének és vármegyei politikusát és szép fiatal bécsi feleségét. Egy év sem telt el, és megszületett a lányuk, Mária. A Jurkovich Leopoldináról készült biedermeier festmény a 19. század végén még megvolt a Krúdyt is megihlető Szemere Miklós ( ) politikus, ismert közéleti és társasági személyiség gyűjteményében, amelyet elárvereztek, a festmény mai lelőhelye ismeretlen.

8 7 Egy miskolci nemes az országos politikában II.

9 8 Egy miskolci nemes az országos politikában II/1. Kövy Sándor: Elementa jurisprudentiae hungaricae. Loco manuscripti edita. Nádaskay, Sárospatak, 1814 Kövy Sándor ( ) jogtudós, a sárospataki jogi akadémián, többek között, Kossuth Lajos és Szemere Bertalan tanára. Szemere Sárospatakon (és korábban a késmárki evangélikus líceumban) sajátította el azokat a jogi ismereteket, amelyek alapján ügyvédi vizsgát tett, majd maga is ismert jogász és politikus lett. A reformkori magyar protestáns jogászok bibliája volt Kövy professzor jogi tankönyve.

10 9 Egy miskolci nemes az országos politikában III.

11 10 Egy miskolci nemes az országos politikában IV.

12 11 Egy miskolci nemes az országos politikában IV/1. Palóczy László díszserlege, dísztála és aranytolla, 1840-es évek Díszserleg Méret: m:21,5 cm HOM Iparművészeti Gyűjtemény. Ltsz: Dísztál Méret: átmérő: 27 cm HOM Iparművészeti Gyűjtemény. Ltsz: Aranytoll Méret: h:25.5 cm HOM Iparművészeti Gyűjtemény. Ltsz: (K. G. felv.)

13 12 Egy miskolci nemes az országos politikában A miskolci születésű politikus, Borsod vármegye alispánjaként kezdte meg politikai pályafutását és vállalt kiemelkedő szerepet a reformkori Miskolc politikai-kulturális életében. E mellett azonban 1826 és 1861 között a megye országgyűlési követeként is meghatározó szerepet játszott a haza sorsának alakításában, akit ekkoriban a köznyelvben egyszerűen csak népképviselőnként neveztek és tiszteltek. Reformkori kortársai úgy tartották róla, hogy mint országgyűlési jegyző, Ő volt az első, aki magyarnak magyarul szerkesztetett törvényeket. Korabeli szónoklatairól, memóriájáról legendák keringtek ben az ő elnöklete mellett zajlott lett a szabadságharc utolsó országgyűlése. Kezdeményező szerepet játszott az 1849-es Függetlenségi Nyilatkozat megszerkesztésében is, amely miatt 1851-ben halálra ítélték, de az ítéletet korára való tekintettel végül nem hajtották végre. Palóczy volt az, aki kor- és házelnökként Pozsonyban 1861-ben megnyitotta a forradalom utáni első országgyűlést. Az ekkor már 78 éves politikus azonban már nem tudott résztvenni tevékenyen annak munkájában, mert pár nappal később itt hunyt el. A kortárs Arany János kétsoros verssel emlékezett meg róla: Menj fáradt veterán!egy nemzet látta halálod, / Kézben fegyverrel, harczon elesni dicső!. Szülővárosában, Miskolcon az avasi temetőben helyezték örök nyugalomra. Az avasi templomban 1864-től márványtábla őrzi emlékét. Sírjára 1869-ben a bécsi Wasserburger Antal kófaragó mester által készített szürke emlékkövet helyeztek el, melynek feliratát Vay Miklós szobrászművész készítette el. Tisztelőitől, kortársaitól, illetve a vármegyétől számos emléktárgyat kapott. Borsod vármegye közönsége sikeres jegyzői tevékenységének elismeréseként aranytollal ajándékozta meg. Az aranytollra Borsod aranytollat nyújt ím számodra, Palóczy! Mert szívvel, tollal Hon s Magyar híve valál feliratot vésették rá. Az közötti országgyűlésen követtársai munkájának elismeréseként díszserleget és dísztálat adományoztak. A dísztálon a következő felirat olvasható: Szíved, eszed, tollad: Honnak vala szánva Palóczyak!Érte barátaidnak vedd ezen hála jelét. Mindként ötvöstárgy jelzetlen, bár vélhetően Pesten készültek. A serleg ornamentikája rokon a táléval, de nódusán és kupáján palmettás, szőlőleveles, szalagfonatos aranyozatlan plasztikus, áttört díszítés található. A tányér nyolcszögletű, a szegletekben ezüstkagylókkal. Mindkét tárgy díszítményeiben már az eklektika felé hajlik. Halála után a vármegye saját költségén vásárolta meg a családtól az ereklyéket, majd 1899-ben, a múzeum megalapítása után annak iparművészeti gyűjteményének adományozta. Irodalom: BRESTYÁNSZKY 1977 BRESTYÁNSZKY Ilona: A pest-budai ötvösség. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977 VERES 1999 VERES László: A Herman Ottó műkincsei. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumigazgatóság, Miskolc, 1999 DOBROSSY 1994 DOBROSSY István: Palóczy László emlékezete. In.: Miskolc írásban és képekben (1994)/

14 13 Egy miskolci nemes az országos politikában V.

15 14 Egy miskolci nemes az országos politikában VI.

16 15 Egy miskolci nemes az országos politikában VI/1. Kozina Sándor: Jurkovich Leopoldina, Bécs, 1844 Vászon, olaj. Magyar Nemzeti Galéria (K. G. felv.) VI/2. Kozina Sándor: Szemere Bertalan, Párizs, 1851 Vászon, olaj. 96x70,5 cm. MTKCs (MNM Kardos Judit felv.) Kozina Sándor ( ) festőművész a Jurkovich család közeli ismerőse volt, és 1844 körül, éves korában festett le Bécsben Jurkovich Lepoldinát ( ). Bár Szemere ingóságait a szabadságharc bukása után lefoglalták, Pesten maradt feleségének sikerült sok értéket visszaszerezni az osztrák hatóságoktól, ezek között volt az őt ábrázoló festmény is. Amikor sikerült férjéhez távoznia Magyarországról, még Párizsba érkezése előtt elküldte a festményt Szemerének. Kozina Sándor a párizsi emigrációban is felkereste Szemerééket, és 1851-ben megfestette a bécsi portré párját, amely Szemere Bertalan ábrázolja párizsi emigrációjában. Az elegáns nyugati viseletbe öltözött párizsi úr kezében az 1849-ben Szemere kezdeményezésére indított Respublica c. félhivatalos lap egyik példányát tartja.

17 16 Egy miskolci nemes az országos politikában VI/3. Erwin frères (Paris) műterme: Szemere Attila magyar cifraszűrben, 1863 körül Papír, albumin. HOM HTD VI/4/a b. Erwin Hanfstaengl műterme (Párizs): Szemere Bertalan, 1863 körül Papír, albumin. Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Germ. 1575/67 Szemere Bertalanról és családjáról kevés eredeti fénykép maradt fenn, ezek egy részét a leszármazók, illetve magángyűjtemények őrzik. Ezért nagy kincs az a két, közgyűjteményben őrzött eredeti fotó, amely Párizsban készült az emigráns miniszterelnökről, illetve kisfiáról. Erwin Hanfstaengl ( ) német származású fotográfus 1861-ben nyitotta meg párizsi műtermét a Rue Frochot 4. szám alatt, ahol Erwin frères (= Erwin Fivérek), illetve saját néven szignálta fényképeit. Mind a Párizsban született Szemere Attiláról ( ), mind apjáról ez a műterem készítette a felvételeket. A kis Attila a korabeli párizsi polgári gyermekdivat szerint (rövidnadrág, nyakkendős kabátka, fűzős cipő) van öltözve, feltűnő azonban, hogy a polgári viselethez magyar cifraszűrt visel, amelyet talán magyarországi rokonai vagy apja ismerősei vittek neki Párizsba. Ismert, hogy az emigrációban Teleki Sándor gróf is gyakran viselte magyar cifraszűrét, amelyet még a reformkorban szerzett. Szemere Bertalan elegáns, cilinderrel kiegészített nyugati polgári viseletben ment a fényképész műtermébe, hasonlóan ábrázolta

18 17 Egy miskolci nemes az országos politikában VII.

19 18 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/1. Tompa Mihály miskolci asztaltársaságának pohárkészlete, 1865 k. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (Gömör-Kishonti Múzeum, Rimaszombat, Szlovákia).(GKMR felv.) (B. G.) CSERNÁK Béla: Tizenkét pohár. Miskolci Szemle 1927/3. (november), Lévay József-emlékszám,

20 19 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/2. Szűcs Sámuel kéziratos naplójának két kötete, október augusztus, 186 p.; szeptember szeptember, 206 p Sötétzöld keménykötésű, aranyozott gerincű kötetek, a borítón nyomott indás díszítéssel. Mérete: 12x18,5 cm. HOM HTD VII/3. Szűcs Miklós kéziratos naplója, Sérült gerincű, puhatáblás jegyzetfüzet, 156. p. Mérete: 16,5x20,5 cm. HOM HTD VII/4 5. Szűcs Miklós és Sámuel arcképe, 1870 körül Fényképek keretben, HOM HTD (K. G. felv.) (B. G.)

21 20 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/6. Szemere Attila kéziratos feljegyzései Japánból, Yokohama, 1883 Előre vonalazott jegyzetfüzet fekete viaszos vászon kötésben. Mérete: 19x23 cm. Első rész: Szemere Attila kéziratos francia nyelvű japán nyelvtankönyve és szótára: Grammaire japonaise, Yokohama, 1883, p. Második rész: Cím nélkül [Emlékirat], Uo., A japán kultúra leírása saját használatra, magyar nyelvű kézirat. Mindkét munka befejezetlen (üresen hagyott lapokat tartalmaz). HOM HTD (T. I. felv.) B. G.

22 21 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/7. Lévay József dísztolla, 1890 Gravírozott felirata: Borsod vármegye közönsége Lévay Józsefnek 25 éves főjegyzősége emlékéül október 10. Lúdtoll alakú, aranyozott réz(?) tollszár és tollhegy egyben, elkoszolódott szürke díszpárnán. Mérete: 35 cm. Herman Ottó Múzeum Történeti Gyűjteménye (T. I. felv.) (B. G.)

23 22 Egy miskolci nemes az országos politikában VIII.

24 23 Egy miskolci nemes az országos politikában VIII/1. Heilprin és Fraenkel miskolczi könyvárusok kölcsönkönyvtárának jegyzéke. Deutsch Dávid, Miskolc, 1855 Országos Széchenyi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára Heilprin Mihály ( ), a Lengyelországból Miskolcra került zsidó vallású könyvesboltos és intellektuel Szemere Bertalan miskolci hívei közé tartozott, Szemere belügyminiszterként felvette hivatalnokai sorába. Heilprin a párizsi emigrációban is kapcsolatban volt egykori főnökével és miskolci barátjával, fordított a politikai szövegeket megjelentető Szemerének. Heilprin az emigrációból egy időre visszatért Magyarországra, Miskolc folytatta könyvkereskedői üzletét rokonával, a szintén Lengyelországból Miskolcra költözött Fraenkel Bernáttal (Ferenczi Sándor apjával). Boltjuk egyben polgári kölcsönkönyvtár is volt a Bachkorszakban Miskolcon, amelynek jegyzéke is fennmaradt, német és magyar könyvek mellett angol és francia nyelvű regényeket is terjesztettek.

25 24 Egy miskolci nemes az országos politikában IX.

26 25 Egy miskolci nemes az országos politikában X. NEMZETI ARCKÉPCSARNOK

27 26 Egy miskolci nemes az országos politikában X/1. Ismeretlen festő: Andrássy IV. György (Kassa, 1797 Bécs, 1872) gróf portréja, 1863 olaj, vászon, 140x107,5 cm. Jelzés nélkül Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, Ltsz.: Restaurálta: Sztojka Szilárd, 2006 (T. I. felv.) Kiállítva július október 31.: Az Andrássyak és Zemplén című időszaki kiállításon, MNM Rákóczi Múzeuma palotaszárnyának emeleti időszaki termei, Sárospatak november március 5.: Az Andrássyak és Zemplén című időszaki kiállítás, Városi Művelődési Központ kiállítóterme, Királyhelmec (Szlovákia) március május 15.:. Az Andrássyak és Zemplén, Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Nagykapos (Szlovákia) június szeptember 2.: Az Andrássyak és Zemplén, Kossuth Lajos Emlékház, Monok Irodalom Művészet Magyarországon I., Kiállítás a MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja és a MNG közös rendezésében. Budapest, Szvoboda Dománszky Gabriella: A magyar biedermeier. Corvina Kiadó, Gyula, 2011 (Stílusok-korszakok sorozat) Dr. Tamás Edit: Monok. Budapest, (Száz Magyar Falu Könyvesház Sorozat), Andrássy György háromnegyed alakos reprezentatív portréja művészileg magas színvonalon kivitelezett alkotás, bár a korszakban, mivel a befogadó és mű közötti viszony politikai természetű, mint elvárás ez nem fogalmazódott meg, annak ellenére, hogy többnyire megfelelő kvalitású képek születtek. Igaz, ettől a gyakorlattól eltért az Andrássyak szemlélete, akik számára a minőség elsődleges szempont volt. A kor művészei esztétikailag a pompás, gazdag előadásmódot, az anyagszerű, tetszetős ábrázolást és a ruházat dekoratív részleteit előnyben részesítették, de leginkább a méltóság kifejezését és karakteres megjelenítést tartották fontosnak. Az Andrássy kép festője is törekedett a rang eszményítő érzékeltetésére, emelkedett tartalommal párosítva, ugyanakkor meghagyta a képmás természetes hatását is. A gróf kissé jobbra forduló, ünnepi magyar ruhát viselő alakját belső térbe, a háttér drapériája elé állította, a városiasodott főurakra jellemzően az antik oszlopfőre támaszkodva, amint kezében attribútumként kéziratot tart. Másik kezének lendületes gesztusa és testtartása felszólalásának felolvasására utal.

28 27 Egy miskolci nemes az országos politikában Minden bizonnyal az 1835-ös országgyűlés hídépítéssel kapcsolatos indítványát tartalmazza az irat, amelynek napirendre tűzésében a grófnak jelentős szerepe volt. Egy évvel később a 26. törvénycikk rögzítette a Pestet és Budát összekötő Lánchíd megépítését. A főúri portré jobb felső sarkában a családi címer az ábrázolt nemesi származását jelöli, örökletesen a család indentifikálását szolgálva. A festmény előképeként egy kompozíciójában, beállításában teljesen azonos grafika szolgált 1863-ból (1. kép). Gróf csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy Györgyöt, aki Gömör és Sáros megye főispánja volt korábban ebben az évben kérte fel az uralkodó az országbírói tiszt betöltésére, amit elfogadott, de betegsége miatt hamar lemondásra kényszerült. Csík-Szentkirályi s Krasznahorkai Gr. Andrássy György, 1863, ELTE Egyetemi Könyvtár F. Eybl: Andrássy György, litográfia, MNM Kriehuber: Andrássy György, litográfia, MNM Jelenlegi ismereteink alapján a kép szerzőjének kiléte nem azonosítható be, a vászon jelzés nélküli és a hátoldalán sem található felirat után, a Rákóczi Múzeum megalakulását követően a környék kastélyaiból és a sátoraljaújhelyi vármegyeházáról Sárospatakra szállítottak számos bútort és festményt. Valószínűleg egy ilyen szállítmánnyal érkezett és került a múzeum képzőművészeti gyűjteményébe. A leltárkönyvbe az első darabok beleltározásakor, 1954-ben jegyezték be, kitöltetlenül hagyva a származás rubrikát. (V. K.)

29 28 Egy miskolci nemes az országos politikában X/2. Borúth Andor (Sátoraljaújhely, 1873 Tátraszéplak, 1955): Andrássy Gyula portréja, 1896 Olaj, vászon, 150x99,5 cm. J.j.l.: Borúth A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, Ltsz.: (T. I. felv.) Proveniencia: Vármegyeháza, Sátoraljaújhely, 1940-es évek Andrássy Gyula, a zemplénmegyei vármegyeháza nagytermében lévő eredeti festmény után készült fotó. (Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Zemplén vármegye története. A LEGÚJABB KOR Irta Matolay Etele. 448.) Irodalom Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Zemplén vármegye története. A legújabb kor Irta Matolay Etele Kákai Aranyos: Gróf Andrássy Gyula. Politikai élet és jellemrajz. Budapest, 1878 Dr. Somogyi Gábor: Borúth Andor, az ember és a művész. Sátoraljaújhely, 2003 Borúth Andor elismertségét mutatják a századfordulós és az azt követő évek budapesti állami megrendelései, amelyek során nyolc tudós arcképét festette meg a Magyar Tudományos Akadémia számára, valamint másolatot készített Munkácsy Haynald Lajos bíboros portréjáról. Zemplén vármegye felkérésére is több képet festett. Dókus Gyula vármegyei főjegyző bízta meg 1896-ban a budapesti millenniumi díszparádén felvonult zempléni bandérium megörökítésével.

30 29 Egy miskolci nemes az országos politikában Szintén a vármegye megrendelésére készült el báró Vay Miklós arcképe és gróf Andrássy Gyula portréja, melyeket a sátoraljaújhelyi megyeháza dísztermében helyeztek el. Biztonsági okok miatt a festményeket, az 1940-es évek elején Tállyára menekítették, majd feltehetően innen került az Andrássy kép Sárospatakra, a Rákóczi Múzeum képzőművészeti gyűjteményébe az 1950-es évek elején. A reprezentatív portrén a grófot díszmagyarban, méltóságteljes, elegáns tartással ábrázolja a festő. Kompozíciós megoldásában követi Benczúr Gyula ( ) beállítását (Andrássy Gyula portréja, 1884, MTKCS), annyi eltéréssel, hogy a gróf fejét kissé balra fordítja. Borúth minden bizonnyal ismerte az említett festményt és valószínűleg az 1884-ben Koller Károly készítette fotót is, amely feltűnő analógiát mutat a Borúth-festménnyel. Milyen személyiség volt Andrássy Gyula? Egy kortársa szerint:.. a sors, a természet ritka előnyökkel halmozta el. Dús és fürtös fekete haja, és göndör fekete szakálla közt csábítón mosolyog két mélyen fekvő kék szeme. Körüle erő, benne szelídség. Egyike a hét szépségnek, s pedig a legritkább. Arcának szabálytalan vonásai imponáló összhangban olvadnak össze. Termete sudár; alakja daliás; tartása délceg. Megjelenése büszke; társalgása nyájas. Érzi, hogy rendkívüli ember, s ha akarja, nem érezteti senkivel. Egy új Alkibiades, akibe minden asszonya szerelmes. Magyar mágnás, nagyúr, kinek egyedüli passiója, hogy a közügynek éljen. Ez néha annyira absztrakt lénnyé teszi, hogy a kormányzati érdeken kívül minden kivész belőle. Hírneve a világra szól; arcképeit minden világváros kirakataiban megbámulják. Barátja a hatalmasoknak, és mint aranygyapjas vitéz»cousin«-ja saját fejedelmének. Aki közelében volt, csodálta, aki távol volt tőle, közelébe vágyott. Ez volt gróf Andrássy Gyula a nemzet szemében. És csodálható-e, ha ily egyéniséggel gróf Andrássy Gyula ellenállhatatlanná lett, s hogy nem volt ember nagy Magyarországon, akit gróf Andrássy Gyula a kiegyezés korszakában el nem bájolt, meg nem igézett volna? (Kákai Aranyos: Gróf Andrássy Gyula. Politikai élet és jellemrajz, Budapest, 1878) A Rákóczi Múzeum gyűjteményében még egy Andrássy Gyula portré (Ltsz.: ) található, amely ismeretlen festő Benczúr Gyula után készült másolata. Hasonlóképpen a Benczúr Gyula festette képhez (1884, MNM TKCS), a másolaton is a barokk portréfestészet hagyománya érvényesül, azaz az ábrázolt társadalmi státusza kifejező módon jelenítődik meg. A másolat combközépig ábrázolja a gróf alakját, ellentétben Benczúr térdképével vagy Vajda Zsigmond másolatával (4. kép), amely a betléri Andrássy kastély reprezentatív arcképe. Andrássy Gyula portréját sok példányban másolták, maga a festő fejedelem, Benczúr Gyula is többször megfestette és a fentebb említett Vajda Zsigmond úgyszintén. Benczúr Gyula ( ): Andrássy Gyula portréja, 1884, olaj, vászon, MTKCS (V. K.) Koller Károly: Andrássy Gyula fotója, 1884 Vajda Zsigmond: Andrássy Gyula. Olaj, vászon. SNM Múzeum Betliar: kaštieľ Betliar (SZNM Betléri Kastélymúzeum, Szlovákia)

31 30 Egy miskolci nemes az országos politikában X/3. Barabás Miklós ( ): Deák Ferenc képmása, Vászon, olaj, 250x180 cm. J.l.j.:,,Barabás 1877." Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum Borsodvármegye tanácstermében Deák Ferencz arczképének ünnepélyes leleplezése alkalmával, az évi november 5-én tartott közgyűlésen Lévay József főjegyző beszéde. Kinyomatott Borsodvármegye határozatából. Miskolczon, nyomatott Rácz Ádám könyvnyomdájában HOM HTD Ltsz.: Irodalom Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 1. Miskolc, Keresztesy Sándor: Borsod vármegyei székházának építése Miskolc, Márkosfalvi Barabás Miklós: Önéletrajz. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Bíró Béla. Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei, Kolozsvár, (a művész jegyzőkönyve saját munkáiról: sorszámmal) Szvoboda Dománszky Gabriella: Barabás Miklós Budapest, katalógusszám: 125. Az országszerte népszerű politikus, Deák Ferenc ( ) reprezentatív portréjának megfestetésére az ábrázolt halálát követően került sor. A megrendelés Borsod vármegye részéről ugyanúgy kegyeleti gesztus volt, mint Palóczy László és Szemere Bertalan képmásainak elkészíttetése. Deákról halálhíre hallatán a Magyar Tudományos Akadémia is rendelt egy hatalmas képet (Than Mór: Deák Ferenc, (olaj, vászon 280x160 cm) MTA ltsz.: 98.). Úgy tűnik, hogy a Than Mór ( ) által festett akadémiai darab Barabás számára ikonográfiát teremtett, s amikor a következő évben Borsod vármegye Deák-portrét rendelt nála, az ábrázolt alakját, keresetlen testtartását Than kompozíciójáról emelte át. Barabás csupán a jobb kézben tartott szemüveget fordította másképp. A festmény hivatali környezetben ábrázolja a jogtudóst, aki rá jellemző módon polgári ruhát visel. A reprezentatív arcképfestés hagyományait követve, egyik oldalán elegáns ülőbútor, másik oldalán asztal, rajta könyvekkel, iratokkal a közéleti ember attribútumaival. A Vármegyeháza Deák-képe csaknem ötven éven keresztül szolgált kegyeleti és koszorúzási helyül, mígnem a haza bölcsének köztéri szobrát fel nem avatták. A Gárdos Aladár által mintázott Deák-szobor, amely Miskolc harmadik egészalakos köztéri szobra, 1925 októberében került felállításra. (P. A.)

32 31 Egy miskolci nemes az országos politikában X/4. Halász-Hradil Elemér ( ): Horváth Lajos portréja, 1912 Olaj, vászon, 110x80 cm. J.b.l.: Halász Hradil Elemér Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: ( T. I. felv.) Dokumentumok BAZML IV. 1903/a 3. kötet: Miskolc thjf. Város törvényhatósági bizottságának jegyzőkönyve és BAZML IV. 1903/a kötet: Miskolc thjf. Város törvényhatósági bizottságának jegyzőkönyve Emlékbeszéd Horváth Lajos arcképének ünnepélyes leleplezése alkalmával, Miskolcz THJF. város évi október hó 29-én tartott közgyűlésén, elmondotta Dr. Kun József TRVH. Bizottsági Tag. Kinyomtatott Miskolcz város határozatából. Szelényi és társa könyvnyomdája, Miskolcz, Herman Ottó Múzeum Történeti Adattára = HOM HTD Ltsz.: Irodalom Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 1.; 3. Miskolc, 1994., Miskolci Életrajzi Lexikon. Miskolc, , Pfliegler J. Ferencz: ÉLETEM. (Egy miskolci polgár visszaemlékezései: ). Miskolc, , 172. Dr. Tóvári Judit: Az elit Miskolc város társadalmában Nyíregyháza, 1997 = A MTA Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei Az március 30-án tartott rendes közgyűlésen Miskolc város törvényhatósági bizottsága jegyzőkönyvbe vette Szentpáli István polgármester napirend előtti felszólalását, aki a március 12-én elhalálozott Horváth Lajos érdemekben gazdag közéleti működését, politikai pályafutását méltatta, és megemlékezett a város érdekében kifejtett szolgálatáról. Egyúttal indítványozta az elhunyt arcképének megfestését közgyűlési termük számára. A reprezentatív portré elkészítésére a miskolci születésű Halász-Hradil Elemért ( ) kérték föl, aki a Hradil festődinasztia legtehetségesebb tagja volt. A festő müncheni Hollósy Simon magániskolájának hallgatója, majd nagybányai és párizsi tanulmányútjait követően tért haza és telepedett le Kassán. Utóbbit gróf Andrássy Dénes, 1896-ban kiváló tehetségű fiatal festők számára létesített ösztöndíj alapítványa támogatta. A gróf figyelmét az Andrássy család egyik tagjának megfestésével vonta magára a festő. Halász-Hradil Elemér több miskolci megrendelést kapott megyei és városi elöljárók portréinak elkészítésére. Többek között 1905-ben, felkérte a Miskolci Ipartestület, elnökük, Pfliegler J. Ferenc, iparművész, királyi tanácsos térdképének megfestésére, valamint Borsod vármegye 1922-ben, Tisza István gróf megörökítésére. Tájképei főként plein-air, látvány után készültek, de megrendelésre készült valósághű, realista portréinak hátterébe is belopta a látványt. Megnyilvánul ez Horváth Lajos festményén is, ahol a sötét öltönyös, ősz hajú országgyűlési képviselő zöldes falú szobabelsőben áll, kezében könyvvel. A hazafias célok szolgálatába állított közéleti portré jellegzetes darabja született meg ecsetje nyomán. Horváth Lajos arcképének ünnepélyes leleplezésére október 29-én, a közgyűlésen került sor, amely alkalomból Dr. Kun József hosszasan ismertette Miskolc díszpolgárának érdemeit beszédében. (V. K.)

33 32 Egy miskolci nemes az országos politikában X/5. Stetka Gyula ( ): Lévay József képmása, 1912 Vászon, olaj, 144x100 cm. J.l.j.:,,Stetka Gyula 1912." Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum Lévay József arcképe. Ünnepi szónoklat melyet Lévay Józsefnek, koszorus költőnek, Borsodvármegye aranytollu főjegyzőjének, alispánjának a vármegye tanácsterme részére Stetka Gyula festőművész által megfestett arcképe ünnepélyes leleplezése alkalmával Dr. Vadnay Tibor vármegyei főjegyző az évi szeptember hó 10-én tartott évnegyedes rendes közgyűlésen elmondott. Miskolcz, Klein és Ludvig könyvnyomdája II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc. Kolligátum LJB9423. Koll. 8. Irodalom Gyulai Éva: Lévay József ikonográfiája. In: A Lévay és Lévay Tanulmányok a felső-magyarországi református iskolákról és Lévay Józsefről.. vszerk.: ÁBRÁM Tibor GYULAI Éva. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Miskolci Egyetem BTK TTI, Miskolc, pp (Megjelenés alatt) Keresztesy Sándor: Borsod vármegye székházának építése Miskolc, Szentpéteri üres fészek. Lévay József naplója I II. Szerk.: Porkoláb Tibor. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Herman Ottó Múzeum Miskolci Egyetem Textológiai Műhely, Miskolc, II , 197. Az ábrázoltra vonatkozóan: Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 3. Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár közös kiadványa, Miskolc,

34 33 Egy miskolci nemes az országos politikában Lévay Józsefet ( ), akinek neve elsősorban költőként, mű-fordítóként és akadémikusként él a köztudatban, a borsodi közönség a vármegye buzgó közhivatalnokaként is emlékezetében tartja. Joggyakornok korában Szemere Bertalan írnoka volt a pozsonyi országgyűlésen. A megye közéletében tól vállalt stallumot, mikortól is Borsod vármegye aljegyzője, majd 1865-től főjegyző től alispáni minőségben képviselte a vármegye érdekeit. Hivatalából 1896-ban vonult nyugalomba ben nagy irodalmi és kiváló költészeti munkásságára való tekintettel Miskolc közgyűlése a város díszpolgárává választotta. Nevét Miskolcon már 1913 óta utca viseli. A festmény a Lévaynak történő emlékállítás egyik legkorábbi példája. Míg a város részéről mindenekelőtt költői mivoltában érte megtiszteltetés, a vármegye irodalmárként és közhivatalnokként egyaránt ünnepelte. Naplójának bejegyzése szerint 1912 áprilisának első napjaiban Stetka egy fényképésszel kereste fel miskolci otthonában, hogy felvételeket készítsenek róla a vármegye által megrendelt arcképhez. Három ülő és három álló alakban fényképeztek" írja Lévay. (Lévay II. 193.) Egy hónappal később az agg költő utazott Budapestre, hogy személyesen üljön modellt a festő műtermében. A tavasszal kezdődő előkészületek őszre hozták meg gyümölcsüket, s szeptember 10-én, a rendes negyedévi közgyűlés során leplezték le az arcképet. A Vadnay Tibor, Lévay főjegyző-utódja által elmondott díszbeszédben első alkalommal esik hangsúllyal szó a festő, s az általa készített portré művészi kvalitásairól. A reprezentatív arckép melyet Lévay maga is igen dicsér naplójában arany rojtos nyakkendővel kiegészített, jól ismert fekete díszöltözetében,(a Lévay-hagyaték részeként 1922-ben díszöltözete is bekerült a Herman Ottó Múzeumba, a mente kivételével. HOM TGy ltsz.: ) kitüntetéseivel együtt ábrázolja az országosan ünnepelt és elismert költőt ben nyerte el a Vaskorona Rend III. osztályát, amely mellé 1911-ben kapta meg a Szent István-rend kiskeresztjét. Az ábrázolt rangjának tárgyi kellékei között a Lévay-címer is szerepet kap, amelynek megjelenítésével a régi főúri portrék mintáját követte a festő. A közismerten egyszerű életvitelű Lévay természetesen nem a külsőségek ábrázolása miatt értékelte olyan magasra a Stetka által festett portrét. Az ő tetszését a festmény tökéletes kidolgozottsága mellett a férfiasan komoly" tartás és arckifejezés nyerte meg. Ugyanezen jellemzők okán kerül a költő legnívósabb ábrázolásaként értékelésre a Lévay ikonográfiáját feldolgozó tanulmányban. (P. A.)

35 34 Egy miskolci nemes az országos politikában X/6. Barabás Miklós ( ): Palóczy László képmása, 1868 Vászon, olaj, 238x173,5 cm. Jj.l.b.:,,Barabás 1868." Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc, Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum BAZML IV.754/a. 2. köt. 459/1868. Irodalom Keresztesy Sándor: Borsod vármegye székházának építése Miskolc, Márkosfalvi Barabás Miklós: Önéletrajz. Kolozsvár, (a művész jegyzőkönyve saját munkáiról: sorszámmal) Szvoboda D. Gabriella: Barabás Miklós. Budapest, katalógusszám: 119. Az ábrázoltra vonatkozóan: Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 1. Miskolc, Palóczy László ( ), akit egyszerűen csak népképviselőnek neveztek, 1783-ban született Miskolcon. Négy pozsonyi országgyűlésen képviselte Borsod megyét, 1839-től megyei másodalispán, 1848-ban Miskolc országgyűlési képviselője volt. A szabadságharc alatt tanúsított kormánypártisága miatt halálra ítélték, ám korára való tekintettel később kegyelmet kapott ben az idős politikust a város ismét képviselőjének választotta. Az országgyűlést ő nyitotta meg, ám néhány nap múlva elhunyt. A pesti gyászszertartás után kérésének megfelelően koporsóját Miskolcra szállították, és sírboltjának elkészültéig az avasi református templomban helyezték el november 12-én hantolták el az avasi templom keleti végénél fekvő díszsírhelyen. Már ekkor megszületett az elhatározás, hogy sírját emlékmű jelölje, s hogy arcmása a Megyeháza dísztermében függjön. Ezen óhajtások azonban csak a kiegyezést követően teljesültek. A kegyeletes hála kettős megnyilatkozása közül elsőként az arckép készült el, melyet a díszterem centrumában, közvetlenül az elnöki szék mögött helyeztek el június 8-án, a báró Vay Lajos főispán elnöklete alatt tartott közgyűlésen került sor az ünnepélyes leleplezésre, amely után a közgyűlés meghatott érzéssel üdvözlé a művészileg föstett életnagyságú arczképben dicsőült Palóczynknak közöttük ekként megjelent hű képmását, kinek árnyéka, ekként visszavarázsoltatván azon tanács terembe, melynek falai annyiszor viszhangoztak az ő szónoklatától, mely mint egy állandó szállást vett közöttünk s őr szemmel kíséri hazafiui törekvésünket s példájával és emlékével buzdítani, lelkesíteni soha meg nem szűn". (Borsod vármegyei közgyűlés jegyzőkönyvei BAZML IV. 754/a. 2. köt. 459/1868). A következő évben végül az emlékmű is megvalósult. A szürke gránit emlékkövet Wasserburger Antal bécsi kőfaragó készítette, míg Palóczy domborművű arcképét az a Vay Miklós mintázta, aki a dicső bárói család hírnevét szobrászművészként öregbítette, s aki a soros borsodi főispán, Vay Lajos unokaöccse volt. A festmény a reprezentatív egészalakos arcképtípust követi, amely a Friedrich von Amerling-féle 1836-os Széchenyi-képmással kezdődően a magyar hivatali arcképfestészet sajátjává lett. Palóczy országgyűlési követként jelenik meg előttünk, erre utal a pozsonyi várnak a háttérben megjelenített jellegzetes tömege. A kezében tartott iraton a képviselőként mondott beszédeire utaló A KK. és RR. üzenete a M. Főrendekhez - felirat olvasható. A mögötte álló asztalkán paszományban gazdag, magyaros díszöltözetét kiegészítő tollas süvege és a szellemi munkás kellékei (kalamáris, toll, papiros, könyv) fekszenek. (P. A.)

36 35 Egy miskolci nemes az országos politikában X/7. Barabás Miklós ( ): gróf Teleki László képmása, 1861 Olaj, vászon, 253x159 cm. J. l. b.:,,barabás 1861 Dobó István Vármúzeum, Eger, Ltsz.: (T. I. felv.) Proveniencia: Vármegyeháza, Eger, 1949 Kiállítva: Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1981.; Eger Heves Megyei Levéltár (tartós letét) Irodalom Cs. Lengyel Beatrix-Gödölle Mátyás: Teleki ismeretlen arcai. Rubicon 2011/12. (22. évfolyam) Cs. Lengyel Beatrix: Teleki László - az országgyűlés halottja. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. História 2011/8. sz Hatos Géza: A különc halála Teleki László. História 1981/1. sz Debreczeni-Droppán Béla: Gróf Teleki Lászlóról születése és halála kerek évfordulóján. Honismeret, 2011/6. sz Márkusfalvi Barabás Miklós: Önéletrajza (előszót és a jegyzeteket Banner Zoltán írta). Kolozsvár, 1985 Művészet Magyarországon I-II., Kiállítás a Budapest, katalógus Szabó Júlia: A XIX. Század festészete Magyarországon. Corvina, Budapest, kép Szemere Bertalan leveleskönyve Budapest, 1999, Szvoboda D. Gabriella: Barabás Miklós Budapest, katalógus Barabás Miklós önéletrajzában írja, hogy az 1860-as évek elején kevés képet rendeltek tőle, ezért a fotográfusok üzleti sikerén felbuzdulva 1863-ban fényképész műtermet nyitott. Vállalkozása veszteségessége révén efemer jellegűnek bizonyult. Viszont a fotót az élő modell helyettesítésére, segédeszközként alkalmazta továbbra is művei készítésénél. Először 1844-ben festett fénykép után, amely gyakorlat a későbbi évtizedekben is tetten érhető munkásságában, hasonlóképpen a korszak más festőihez (legismertebb példája Munkácsy Mihály életművéből ismert).

37 36 Egy miskolci nemes az országos politikában Barabás Teleki Lászlót ábrázoló nagyméretű reprezentatív portréját Mayer György egész alakos fotója (1861) alapján készítette el a vármegye megrendelésére. Teleki halála után a politikust megörökítő Mayer-fotográfia, mint az utolsó hiteles ábrázolás mintaként szolgált a művészek számára, pl. Marastoni József litográfiájának (1861) is modellje lett. Hasonló testtartásban ábrázolta már Eybl is 1843-as kőnyomatán Telekit és Szemere Bertalant, akiknek beállítása, álló, délceg alakja, karba font kezei, eltérnek az akkoriban szokványosabbnak számító karosszékben ülő, szemből vagy kissé elfordulva beállított személyek portréitól. Teleki László, Barabás festményén, a könyvekkel megrakott íróasztal mellett áll a nyitott oszlopcsarnokban, két karját mellén összefonva, oldalán karddal. Az emigrációban élő forradalmárok fekete díszmagyar viseletét hordja, mint Madarász Viktor önarcképén. A festő nem az egyéniség jellemzésére törekedett közéleti portréján, hanem a gróf méltóságteljes beállításával az eszmény művészi megfogalmazására. A festmény Friedrich von Amerling Széchenyi István portréjának típusát követi. E képtípus Barabás révén honosodott meg hazánkban. Teleki László február és május között, Mayer György felvétele, MNM Történeti Fényképtár Franz Eybl: Teleki László gróf, litográfia, 1843, MNM Történelmi Képcsarnok Friedrich von Amerling: Széchényi István portréja, 1834, olaj, vászon, MTA Művészeti Gyűjteménye A kor szokásainak megfelelően ilyen alkalmakkor többféle beállításban is készült felvétel: jobbra-balra fordulva, szemből, ülve, állva, majd a megrendelő választotta ki a neki tetsző változatot. E sorozatból a híressé vált beállításon kívül, amely a fotográfiai gyakorlatban is ritkának számít, egy Telekit egész alakban, illetve ülve ábrázoló felvétel is ránk maradt, bár ez sokkal ritkább, kevesebb példánya ismert. Teleki a magyaros ruházat darabjaihoz, a mentéhez és csizmához, nyugati viselethez illő nadrágot hord a képen, vagyis hazatérte után alkalmazkodott az itthoni viszonyokhoz, a passzív ellenállás egyik formájának tekintett ruhában járt. (Cs. Lengyel Beatrix Gödölle Mátyás: Teleki ismeretlen arcai. Rubicon 22. (2011)/12. (V. K.)

38 37 Egy miskolci nemes az országos politikában X/8. Barabás Miklós ( ): Báró Vay Miklós képmása, 1892 Olaj, vászon, 144x109 cm. Jelzés nélkül Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum BAZML IV. 803/a. 22. köt. 68/1893. Irodalom Keresztesy Sándor: Borsod vármegye székházának építése Miskolc, Márkosfalvi Barabás Miklós önéletrajz. Kolozsvár, (a művész jegyzőkönyve saját munkáiról: sorszámmal) Az ábrázoltra vonatkozóan: Dobrossy István Eszenyi Miklós Zahuczky László: Miskolci Életrajzi Lexikon A Szabolcs vármegyei eredetű, s a legősibb családok közé tartozó Vayak leszármazottai, mint nagyműveltségű reformerek, s a helytartótanács felvilágosodott tisztségviselői generációkon keresztül kötődtek mind Zemplénhez, mind Borsodhoz. Az alsózsolcai születésű báró vajai Vay Miklós ( ) 1831-től 1845-ig Borsod vármegye főispáni helytartója, 1865 és 1867 között főispánja volt. Testvérével, Vay Lajossal, annak fiával (Vay Béla) és unokájával (Vay Elemér) mintegy nyolcvan éven keresztül biztosították a nemesi család jelenlétét Borsod vármegye közigazgatásában. Noha az arcképen szignó nem látható, Barabás általi szerzőségéhez kétség sem férhet. A mester feljegyzéseiből biztosan tudható, hogy 1892-ben Vay Miklósról nagy térdképet" készített. Ugyanakkor festői minőségén túl mind beállításában, mind méretében pontosan megegyezik rokonainak Barabás által ugyanezen időben jegyzett képmásaival. A portré készítésekor már igencsak hajlott korú politikust élete teljében, vagyis fénykép alapján örökítette meg a festő ecsetje az örökkévalóság számára. (P. A.)

39 38 Egy miskolci nemes az országos politikában

40 39 Egy miskolci nemes az országos politikában

41 40 Egy miskolci nemes az országos politikában Készült a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma támogatásával Herman Ottó Múzeum Történeti Tár Miskolc, 2015

Egy miskolci nemes az országos politikában A Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. történeti kiállítás online katalógusa,

Egy miskolci nemes az országos politikában A Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. történeti kiállítás online katalógusa, Az Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa, 2015 ISBN 978-615 615-5525 5525-12 12-4 Szerkesztette: GYULAI Éva Szerzők és fényképészek:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2011. június 8-i ülés Az ülés napirendje 1. Ismeretlen (Tide jelzéssel): A soborsini kastély látképe, 1816 (vászon, olaj, 71x98 cm, Jelezve balra lent: Tide 816, Sérült, KÖH

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2016. december 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Telepy Károly (Debrecen, 1828 Budapest, 1906): Vihar a pusztán, 1856 (vászon, olaj, 112,5 x 173 cm, jelezve jobbra lent: Telepÿ

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés KJB / 2015.06.01. Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.06.01. 1. Kramer, Samuel Theophilus: Huszár József és felesége,

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1) Beszámoló a KJB 2014. évi munkájáról (Dr. Buzinkay Péter, a KJB titkára) 2) A Kétséges eredetiségű kulturális javak adatbázisának

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2013. július 8-i ülés Az ülés napirendje (vászon, olaj, 55 x 42,5 cm, dublírozott, sérült, kiegészített, restaurálandó, 16. századi velencei díszkeretben, műtárgynyilvántartási

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2012. április 11-i ülés Az ülés napirendje 1. Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 Budapest, 1898): Eötvös József és Trefort Ágoston portréja, 1844. Papír, ceruza, akvarell,

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A személyazonosításhoz használt rabosító képek

A személyazonosításhoz használt rabosító képek A személyazonosításhoz használt rabosító képek Az első rabosító képek A rabosító fotók első említése a Philadelphia Public Ledger, 1841 november 30-i számában történt. A cikk szerint: sok gyanús személy

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről A 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről 1. számú iskola-egészségügyi körzet Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. Miskolci

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

A bíróságok története

A bíróságok története A bíróságok története Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1.) 1871-ben Heves megyében a Törvényszék székhelye Eger, a járásbíróságok székhelye pedig Eger, Heves, Pétervására, Hatvan Gyöngyös és Tiszafüred

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Borúth Andor ( ) festõmûvész pályája és alkotásai

Borúth Andor ( ) festõmûvész pályája és alkotásai Somogyi Gábor Mûvészi életút Zempléntõl a Tátráig Borúth Andor (1873-1955) festõmûvész pályája és alkotásai Sok magyar mûvész neve merül méltatlanul feledésbe. Zemplén szülöttje, Borúth Andor is közéjük

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD. Kapusi Krisztián

Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD. Kapusi Krisztián Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD Kapusi Krisztián Olvasom Axel Hoffer tanulmányában az alábbi sorokat: Gizella (született Altschul) családja közeli

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2010. március 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Csáth Géza [Brenner József] levele Kosztolányi Dezsőhöz. (Földes, 1916. június 13. 4 folio (8 beírt oldal) 214x136 mm. Tintaírás,

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.04.13. Kulturális Javak Bizottsága 2015. április 13-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.04.13. 1) Ismeretlen mester, 17. század vége: Allegorikus nőalak

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. október 3-i ülés Az ülés napirendje címen nyilvántartott képzőművészeti alkotás védettségének megszüntetése, 2. Zanchi, Antonio (Este, 1631 Velence, 1722): Dareiosz holttestének

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

6. Ki volt a Balaton első poétája, aki a tavat elnevezte "Magyar Tenger"-nek? 1. Vályi András 2. Csokonai Vitéz Mihály 3. Pálóczi Horváth Ádám

6. Ki volt a Balaton első poétája, aki a tavat elnevezte Magyar Tenger-nek? 1. Vályi András 2. Csokonai Vitéz Mihály 3. Pálóczi Horváth Ádám 4. forduló HELYTÖRTÉNETI TOTÓ 1. Somogy vármegye címerét és pecsétjét melyik királyunk adományozta? 1. Zsigmond 2. II. Ulászló 3. Mátyás 2. Mi a címeradományozó oklevél kelte? 1. 1405. január 23. 2. 1489.

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2014. május 5-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2014. május 5-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2014. május 5-i ülés Az ülés napirendje 1. Állásfoglalás az egyetemes kultúra emlékeinek magyar kultúrtörténeti vonatkozásairól (a KJB 2014. 04. 07-i ülését követő második tárgyalás),

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. április 8-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. április 8-i ülés KJB / 2013.04.08. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2013. április 8-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2013.04.08. Vízparti város (Traui tájkép

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2012. július 4-i ülés Az ülés napirendje 1) Ismeretlen osztrák (?) festő, 19. század: Erzsébet királyné (vászon, olaj, 142x108 cm, jelzés nélkül) címen nyilvántartott képzőművészeti

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. október 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Dobyaschofsky, Franz Joseph (Bécs, 1818 Bécs, 1867): Jelenet (Egy keresztény mártírnő halála), 1836, Olaj, vászon, 76x100 cm, Jelezve

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városi Tömegközlekedési Múzeum Szentendre, Dózsa Gy. út út 3., 3., nyitva: áprilistól októberig Földalatti Városi Tömegközlekedési Vasúti Múzeum

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30.

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 94/1. Aba Novák Vilmos (1894-1941) Petõfi: A jó öreg kocsmáros

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története 112 História Kiss Erika JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története A rendkívül kiterjedt, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében is jelentős

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben