Szerkesztette: GYULAI Éva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztette: GYULAI Éva"

Átírás

1 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa, 2015 Szerkesztette: GYULAI Éva Szerzők és fényképészek: BÉKÉSI Gábor (B. G.) GYULAI Éva (Gy. É.) Kulcsár Géza (K. G.) PIRINT Andrea (P. A.) SPÓNER Péter (S. P.) TANNE István (T. I.) VÁMOSI Katalin (V. K.) Grafika: LATES Tamás Exhibition entitled A Miskolc noble in national politics Premier Barthélemy de Szemere's career and political colleagues (2013): Online Catalogue, 2015 Készült a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma támogatásával Herman Ottó Múzeum Miskolc, 2015

2 1 Egy miskolci nemes az országos politikában I.

3 2 Egy miskolci nemes az országos politikában I/1. Benedek Aladár: Szemere Bertalan szülőháza Vattán, 1872 Kőnyomat, újságillusztráció. Herman Ottó Múzeum, Történeti Adattár A Vasárnapi Ujság november 28-i számában (XIX. évfolyam, 47. szám) T e aláírással rövid cikk jelent meg Szemere Bertalan szülő-háza Vattán címmel, amely a pár évvel korábban elhunyt, már-már elfeledett egykori miniszterelnök, Szemere Bertalan ( ) düledezőfélben szülőházát írja le, Benedek Aladár helyszínen készült rajzáról készült kőnyomatos illusztráció kíséretében. A szerző szerint a vattai ház Kazinczy Ferenc (egyébként Szemre távoli rokona) széphalmi kúriájára emlékeztet, amelyet gondjába vett a nemzeti kegyelet (Háza a Kazinczyéra emlékeztet, a Sátorhegy aljában, amint azt Petőfi 1847-ben leírta, s a mint 1859-ben a nemzeti kegyelet találta. Felfogja-e keresni az a Szemere elhagyott szülő-házát is valaha?), míg a Szemere-ház pusztul, de a cikk szerzője szerint: A fészek, melyből ő kikelt, elpusztulhat. De míg a fa, melynek sudarán ringott él és zöldell: addig azok sem veszhetnek el az emlékezetből, amik a fészekből egykor hangzottak. A szőlőházról szóló cikk Szemerének a halálát és a kiegyezést követő recepcióját jelzi, egyébként nem sokkal korábban, 1871-ben hozták haza és helyezték el a város díszsírhelyén Szemere Bertalan hamvait Miskolc és Borsod vármegye polgárai.

4 3 Egy miskolci nemes az országos politikában I/2. Szemere Bertalan: A hajóhoz, melly Napoleon hamvaiért ment. In: EMLÉNY. Karácsoni, névnapi és ujévi ajándék. Heckenast, Pest, 1844 Szemere Bertalan már sárospataki diákévei alatt elkötelezte magát a szépirodalomnak, sőt költőnek, írónak készült, végül azonban a politikát, jogot, közéletet választotta. Apja, Szemere László a napóleoni háborúk alatt katonatiszt a császári-királyi hadseregben, anyai nagybátyja, a Mária Terézia-renddel kitüntetett Karove László ( ) a Splényi-ezred tisztje, Aspernnél esik el, bátyja, ifj. Szemere László ugyancsak a hadseregben szolgál, de fiatalon meghal. Míg apja nemzedéke Napóleon ellen harcol, a fiatal Szemere verset ír az 1821-ben elhunyt Napóleon emlékére.

5 4 Egy miskolci nemes az országos politikában I/3. Josef Kriehuber Johann Höfelich: Katharina von Geymüller bárónő portréja, 1835 Litográfia, Bécs, Jelzése: Kriehuber 835 / gedruckt. bey J. Höfelich Österreichische Nationalbibliothek, Porträtsammlung, Inv. ÖNB PORT I/4. Franz M. Eybl: Vay Miklós báró portréja, 1843 Litográfia. Jelzése: Nyomt. A. Leykum Bécsben / Wagner József tulajdona Pesten / Eybl 843 Österreichische Nationalbibliothek, Porträtsammlung, Inv. ÖNB PORT 70559_01 Vay Miklós báró ( ) és a bécsi zweite Gesellschaft ismert bankárcsaládjából származó Katharina von Geymüller bárónő ( ) 1828-ban házasodott össze, a fiatal arisztokrata pár a férj golopi kastélyában (Zemplén vármegye) rendezte be életét. A művelt, új hazájában Kati bárónőként ismert bécsi hölgy és férje, Vay Miklós, aki között Borsod vármegye adminisztrátora, azaz a főispánt helyettesítő politikus vállalta a keresztszülőséget 1847-ben Szemere Bertalan és a szintén bécsi születésű felesége, Jurkovich Leopoldina első, Miskolcon született gyermekének, Máriának.

6 5 Egy miskolci nemes az országos politikában I/5 6. Moritz Michael Daffinger: Pulszky Ferenc és Theresia von Walter miniatűr arcképe, 1844 körül Elefántcsont, vízfestmény, 9,4x7,7 cm. Jelzés: Daffinger Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok = MTKCs (szerz ben) (MNM felv.) Pulszky Ferenc ( ), aki gyermekkorában a miskolci evangélikus iskolában tanult egy ideig, akárcsak Szemere Bertalan, Szemere barátja és politikustársa volt. Pulszky és Theresia von Walter ( ), a gazdag bécsi bankár és nagykereskedő lánya valódi szerelmi házasságot kötött Bécsben 1844-ben. A fiatalok Szemere későbbi apósa, Jurkovich Mátyás udvari ágens, jogtudós bécsi házibálján ismerkedtek meg, Pulszky Terézia és Jurkovics Leopoldina ugyanis jó barátnők voltak, s barátságuk Magyarországra költözésük után is megmaradt. Moritz Michael Daffinger neves bécsi miniatűrfestő páros arcképe feltehetően házasságkötésük idején ábrázolta a fiatal párt.

7 6 Egy miskolci nemes az országos politikában I/7. Ismeretlen festő: Jurkovich Leopoldina, 1845 körül ZARÁNDY A. Gáspár: Huba vére Szemere. Hornyánszky, Budapest, illusztrációja alapján I/8. Ismeretlen festő: Szemere Bertalan, 1840 körül IZSÁK PÖLÖSKEI ROMSICS URBÁN: Magyar miniszterelnökök Kossuth, Budapest, p. 13. alapján A bécsi Jurkovich Lepoldina ( ) és az ismert fiatal magyar politikus, Szemere Bertalan májusában kötöttek házasságot a bécsi Am Hof-templomban, a menyasszony ugyanis katolikus volt, míg a vőlegény ősi magyar református nemesi család tagja. A fiatal pár nem sokkal az esküvő után érkezett Miskolcra, ahol a reformer miskolci ifjúság fáklyás felvonulással tisztelte meg Borsod vármegye országgyűlési követének és vármegyei politikusát és szép fiatal bécsi feleségét. Egy év sem telt el, és megszületett a lányuk, Mária. A Jurkovich Leopoldináról készült biedermeier festmény a 19. század végén még megvolt a Krúdyt is megihlető Szemere Miklós ( ) politikus, ismert közéleti és társasági személyiség gyűjteményében, amelyet elárvereztek, a festmény mai lelőhelye ismeretlen.

8 7 Egy miskolci nemes az országos politikában II.

9 8 Egy miskolci nemes az országos politikában II/1. Kövy Sándor: Elementa jurisprudentiae hungaricae. Loco manuscripti edita. Nádaskay, Sárospatak, 1814 Kövy Sándor ( ) jogtudós, a sárospataki jogi akadémián, többek között, Kossuth Lajos és Szemere Bertalan tanára. Szemere Sárospatakon (és korábban a késmárki evangélikus líceumban) sajátította el azokat a jogi ismereteket, amelyek alapján ügyvédi vizsgát tett, majd maga is ismert jogász és politikus lett. A reformkori magyar protestáns jogászok bibliája volt Kövy professzor jogi tankönyve.

10 9 Egy miskolci nemes az országos politikában III.

11 10 Egy miskolci nemes az országos politikában IV.

12 11 Egy miskolci nemes az országos politikában IV/1. Palóczy László díszserlege, dísztála és aranytolla, 1840-es évek Díszserleg Méret: m:21,5 cm HOM Iparművészeti Gyűjtemény. Ltsz: Dísztál Méret: átmérő: 27 cm HOM Iparművészeti Gyűjtemény. Ltsz: Aranytoll Méret: h:25.5 cm HOM Iparművészeti Gyűjtemény. Ltsz: (K. G. felv.)

13 12 Egy miskolci nemes az országos politikában A miskolci születésű politikus, Borsod vármegye alispánjaként kezdte meg politikai pályafutását és vállalt kiemelkedő szerepet a reformkori Miskolc politikai-kulturális életében. E mellett azonban 1826 és 1861 között a megye országgyűlési követeként is meghatározó szerepet játszott a haza sorsának alakításában, akit ekkoriban a köznyelvben egyszerűen csak népképviselőnként neveztek és tiszteltek. Reformkori kortársai úgy tartották róla, hogy mint országgyűlési jegyző, Ő volt az első, aki magyarnak magyarul szerkesztetett törvényeket. Korabeli szónoklatairól, memóriájáról legendák keringtek ben az ő elnöklete mellett zajlott lett a szabadságharc utolsó országgyűlése. Kezdeményező szerepet játszott az 1849-es Függetlenségi Nyilatkozat megszerkesztésében is, amely miatt 1851-ben halálra ítélték, de az ítéletet korára való tekintettel végül nem hajtották végre. Palóczy volt az, aki kor- és házelnökként Pozsonyban 1861-ben megnyitotta a forradalom utáni első országgyűlést. Az ekkor már 78 éves politikus azonban már nem tudott résztvenni tevékenyen annak munkájában, mert pár nappal később itt hunyt el. A kortárs Arany János kétsoros verssel emlékezett meg róla: Menj fáradt veterán!egy nemzet látta halálod, / Kézben fegyverrel, harczon elesni dicső!. Szülővárosában, Miskolcon az avasi temetőben helyezték örök nyugalomra. Az avasi templomban 1864-től márványtábla őrzi emlékét. Sírjára 1869-ben a bécsi Wasserburger Antal kófaragó mester által készített szürke emlékkövet helyeztek el, melynek feliratát Vay Miklós szobrászművész készítette el. Tisztelőitől, kortársaitól, illetve a vármegyétől számos emléktárgyat kapott. Borsod vármegye közönsége sikeres jegyzői tevékenységének elismeréseként aranytollal ajándékozta meg. Az aranytollra Borsod aranytollat nyújt ím számodra, Palóczy! Mert szívvel, tollal Hon s Magyar híve valál feliratot vésették rá. Az közötti országgyűlésen követtársai munkájának elismeréseként díszserleget és dísztálat adományoztak. A dísztálon a következő felirat olvasható: Szíved, eszed, tollad: Honnak vala szánva Palóczyak!Érte barátaidnak vedd ezen hála jelét. Mindként ötvöstárgy jelzetlen, bár vélhetően Pesten készültek. A serleg ornamentikája rokon a táléval, de nódusán és kupáján palmettás, szőlőleveles, szalagfonatos aranyozatlan plasztikus, áttört díszítés található. A tányér nyolcszögletű, a szegletekben ezüstkagylókkal. Mindkét tárgy díszítményeiben már az eklektika felé hajlik. Halála után a vármegye saját költségén vásárolta meg a családtól az ereklyéket, majd 1899-ben, a múzeum megalapítása után annak iparművészeti gyűjteményének adományozta. Irodalom: BRESTYÁNSZKY 1977 BRESTYÁNSZKY Ilona: A pest-budai ötvösség. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977 VERES 1999 VERES László: A Herman Ottó műkincsei. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumigazgatóság, Miskolc, 1999 DOBROSSY 1994 DOBROSSY István: Palóczy László emlékezete. In.: Miskolc írásban és képekben (1994)/

14 13 Egy miskolci nemes az országos politikában V.

15 14 Egy miskolci nemes az országos politikában VI.

16 15 Egy miskolci nemes az országos politikában VI/1. Kozina Sándor: Jurkovich Leopoldina, Bécs, 1844 Vászon, olaj. Magyar Nemzeti Galéria (K. G. felv.) VI/2. Kozina Sándor: Szemere Bertalan, Párizs, 1851 Vászon, olaj. 96x70,5 cm. MTKCs (MNM Kardos Judit felv.) Kozina Sándor ( ) festőművész a Jurkovich család közeli ismerőse volt, és 1844 körül, éves korában festett le Bécsben Jurkovich Lepoldinát ( ). Bár Szemere ingóságait a szabadságharc bukása után lefoglalták, Pesten maradt feleségének sikerült sok értéket visszaszerezni az osztrák hatóságoktól, ezek között volt az őt ábrázoló festmény is. Amikor sikerült férjéhez távoznia Magyarországról, még Párizsba érkezése előtt elküldte a festményt Szemerének. Kozina Sándor a párizsi emigrációban is felkereste Szemerééket, és 1851-ben megfestette a bécsi portré párját, amely Szemere Bertalan ábrázolja párizsi emigrációjában. Az elegáns nyugati viseletbe öltözött párizsi úr kezében az 1849-ben Szemere kezdeményezésére indított Respublica c. félhivatalos lap egyik példányát tartja.

17 16 Egy miskolci nemes az országos politikában VI/3. Erwin frères (Paris) műterme: Szemere Attila magyar cifraszűrben, 1863 körül Papír, albumin. HOM HTD VI/4/a b. Erwin Hanfstaengl műterme (Párizs): Szemere Bertalan, 1863 körül Papír, albumin. Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Germ. 1575/67 Szemere Bertalanról és családjáról kevés eredeti fénykép maradt fenn, ezek egy részét a leszármazók, illetve magángyűjtemények őrzik. Ezért nagy kincs az a két, közgyűjteményben őrzött eredeti fotó, amely Párizsban készült az emigráns miniszterelnökről, illetve kisfiáról. Erwin Hanfstaengl ( ) német származású fotográfus 1861-ben nyitotta meg párizsi műtermét a Rue Frochot 4. szám alatt, ahol Erwin frères (= Erwin Fivérek), illetve saját néven szignálta fényképeit. Mind a Párizsban született Szemere Attiláról ( ), mind apjáról ez a műterem készítette a felvételeket. A kis Attila a korabeli párizsi polgári gyermekdivat szerint (rövidnadrág, nyakkendős kabátka, fűzős cipő) van öltözve, feltűnő azonban, hogy a polgári viselethez magyar cifraszűrt visel, amelyet talán magyarországi rokonai vagy apja ismerősei vittek neki Párizsba. Ismert, hogy az emigrációban Teleki Sándor gróf is gyakran viselte magyar cifraszűrét, amelyet még a reformkorban szerzett. Szemere Bertalan elegáns, cilinderrel kiegészített nyugati polgári viseletben ment a fényképész műtermébe, hasonlóan ábrázolta

18 17 Egy miskolci nemes az országos politikában VII.

19 18 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/1. Tompa Mihály miskolci asztaltársaságának pohárkészlete, 1865 k. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (Gömör-Kishonti Múzeum, Rimaszombat, Szlovákia).(GKMR felv.) (B. G.) CSERNÁK Béla: Tizenkét pohár. Miskolci Szemle 1927/3. (november), Lévay József-emlékszám,

20 19 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/2. Szűcs Sámuel kéziratos naplójának két kötete, október augusztus, 186 p.; szeptember szeptember, 206 p Sötétzöld keménykötésű, aranyozott gerincű kötetek, a borítón nyomott indás díszítéssel. Mérete: 12x18,5 cm. HOM HTD VII/3. Szűcs Miklós kéziratos naplója, Sérült gerincű, puhatáblás jegyzetfüzet, 156. p. Mérete: 16,5x20,5 cm. HOM HTD VII/4 5. Szűcs Miklós és Sámuel arcképe, 1870 körül Fényképek keretben, HOM HTD (K. G. felv.) (B. G.)

21 20 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/6. Szemere Attila kéziratos feljegyzései Japánból, Yokohama, 1883 Előre vonalazott jegyzetfüzet fekete viaszos vászon kötésben. Mérete: 19x23 cm. Első rész: Szemere Attila kéziratos francia nyelvű japán nyelvtankönyve és szótára: Grammaire japonaise, Yokohama, 1883, p. Második rész: Cím nélkül [Emlékirat], Uo., A japán kultúra leírása saját használatra, magyar nyelvű kézirat. Mindkét munka befejezetlen (üresen hagyott lapokat tartalmaz). HOM HTD (T. I. felv.) B. G.

22 21 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/7. Lévay József dísztolla, 1890 Gravírozott felirata: Borsod vármegye közönsége Lévay Józsefnek 25 éves főjegyzősége emlékéül október 10. Lúdtoll alakú, aranyozott réz(?) tollszár és tollhegy egyben, elkoszolódott szürke díszpárnán. Mérete: 35 cm. Herman Ottó Múzeum Történeti Gyűjteménye (T. I. felv.) (B. G.)

23 22 Egy miskolci nemes az országos politikában VIII.

24 23 Egy miskolci nemes az országos politikában VIII/1. Heilprin és Fraenkel miskolczi könyvárusok kölcsönkönyvtárának jegyzéke. Deutsch Dávid, Miskolc, 1855 Országos Széchenyi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára Heilprin Mihály ( ), a Lengyelországból Miskolcra került zsidó vallású könyvesboltos és intellektuel Szemere Bertalan miskolci hívei közé tartozott, Szemere belügyminiszterként felvette hivatalnokai sorába. Heilprin a párizsi emigrációban is kapcsolatban volt egykori főnökével és miskolci barátjával, fordított a politikai szövegeket megjelentető Szemerének. Heilprin az emigrációból egy időre visszatért Magyarországra, Miskolc folytatta könyvkereskedői üzletét rokonával, a szintén Lengyelországból Miskolcra költözött Fraenkel Bernáttal (Ferenczi Sándor apjával). Boltjuk egyben polgári kölcsönkönyvtár is volt a Bachkorszakban Miskolcon, amelynek jegyzéke is fennmaradt, német és magyar könyvek mellett angol és francia nyelvű regényeket is terjesztettek.

25 24 Egy miskolci nemes az országos politikában IX.

26 25 Egy miskolci nemes az országos politikában X. NEMZETI ARCKÉPCSARNOK

27 26 Egy miskolci nemes az országos politikában X/1. Ismeretlen festő: Andrássy IV. György (Kassa, 1797 Bécs, 1872) gróf portréja, 1863 olaj, vászon, 140x107,5 cm. Jelzés nélkül Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, Ltsz.: Restaurálta: Sztojka Szilárd, 2006 (T. I. felv.) Kiállítva július október 31.: Az Andrássyak és Zemplén című időszaki kiállításon, MNM Rákóczi Múzeuma palotaszárnyának emeleti időszaki termei, Sárospatak november március 5.: Az Andrássyak és Zemplén című időszaki kiállítás, Városi Művelődési Központ kiállítóterme, Királyhelmec (Szlovákia) március május 15.:. Az Andrássyak és Zemplén, Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Nagykapos (Szlovákia) június szeptember 2.: Az Andrássyak és Zemplén, Kossuth Lajos Emlékház, Monok Irodalom Művészet Magyarországon I., Kiállítás a MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja és a MNG közös rendezésében. Budapest, Szvoboda Dománszky Gabriella: A magyar biedermeier. Corvina Kiadó, Gyula, 2011 (Stílusok-korszakok sorozat) Dr. Tamás Edit: Monok. Budapest, (Száz Magyar Falu Könyvesház Sorozat), Andrássy György háromnegyed alakos reprezentatív portréja művészileg magas színvonalon kivitelezett alkotás, bár a korszakban, mivel a befogadó és mű közötti viszony politikai természetű, mint elvárás ez nem fogalmazódott meg, annak ellenére, hogy többnyire megfelelő kvalitású képek születtek. Igaz, ettől a gyakorlattól eltért az Andrássyak szemlélete, akik számára a minőség elsődleges szempont volt. A kor művészei esztétikailag a pompás, gazdag előadásmódot, az anyagszerű, tetszetős ábrázolást és a ruházat dekoratív részleteit előnyben részesítették, de leginkább a méltóság kifejezését és karakteres megjelenítést tartották fontosnak. Az Andrássy kép festője is törekedett a rang eszményítő érzékeltetésére, emelkedett tartalommal párosítva, ugyanakkor meghagyta a képmás természetes hatását is. A gróf kissé jobbra forduló, ünnepi magyar ruhát viselő alakját belső térbe, a háttér drapériája elé állította, a városiasodott főurakra jellemzően az antik oszlopfőre támaszkodva, amint kezében attribútumként kéziratot tart. Másik kezének lendületes gesztusa és testtartása felszólalásának felolvasására utal.

28 27 Egy miskolci nemes az országos politikában Minden bizonnyal az 1835-ös országgyűlés hídépítéssel kapcsolatos indítványát tartalmazza az irat, amelynek napirendre tűzésében a grófnak jelentős szerepe volt. Egy évvel később a 26. törvénycikk rögzítette a Pestet és Budát összekötő Lánchíd megépítését. A főúri portré jobb felső sarkában a családi címer az ábrázolt nemesi származását jelöli, örökletesen a család indentifikálását szolgálva. A festmény előképeként egy kompozíciójában, beállításában teljesen azonos grafika szolgált 1863-ból (1. kép). Gróf csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy Györgyöt, aki Gömör és Sáros megye főispánja volt korábban ebben az évben kérte fel az uralkodó az országbírói tiszt betöltésére, amit elfogadott, de betegsége miatt hamar lemondásra kényszerült. Csík-Szentkirályi s Krasznahorkai Gr. Andrássy György, 1863, ELTE Egyetemi Könyvtár F. Eybl: Andrássy György, litográfia, MNM Kriehuber: Andrássy György, litográfia, MNM Jelenlegi ismereteink alapján a kép szerzőjének kiléte nem azonosítható be, a vászon jelzés nélküli és a hátoldalán sem található felirat után, a Rákóczi Múzeum megalakulását követően a környék kastélyaiból és a sátoraljaújhelyi vármegyeházáról Sárospatakra szállítottak számos bútort és festményt. Valószínűleg egy ilyen szállítmánnyal érkezett és került a múzeum képzőművészeti gyűjteményébe. A leltárkönyvbe az első darabok beleltározásakor, 1954-ben jegyezték be, kitöltetlenül hagyva a származás rubrikát. (V. K.)

29 28 Egy miskolci nemes az országos politikában X/2. Borúth Andor (Sátoraljaújhely, 1873 Tátraszéplak, 1955): Andrássy Gyula portréja, 1896 Olaj, vászon, 150x99,5 cm. J.j.l.: Borúth A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, Ltsz.: (T. I. felv.) Proveniencia: Vármegyeháza, Sátoraljaújhely, 1940-es évek Andrássy Gyula, a zemplénmegyei vármegyeháza nagytermében lévő eredeti festmény után készült fotó. (Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Zemplén vármegye története. A LEGÚJABB KOR Irta Matolay Etele. 448.) Irodalom Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Zemplén vármegye története. A legújabb kor Irta Matolay Etele Kákai Aranyos: Gróf Andrássy Gyula. Politikai élet és jellemrajz. Budapest, 1878 Dr. Somogyi Gábor: Borúth Andor, az ember és a művész. Sátoraljaújhely, 2003 Borúth Andor elismertségét mutatják a századfordulós és az azt követő évek budapesti állami megrendelései, amelyek során nyolc tudós arcképét festette meg a Magyar Tudományos Akadémia számára, valamint másolatot készített Munkácsy Haynald Lajos bíboros portréjáról. Zemplén vármegye felkérésére is több képet festett. Dókus Gyula vármegyei főjegyző bízta meg 1896-ban a budapesti millenniumi díszparádén felvonult zempléni bandérium megörökítésével.

30 29 Egy miskolci nemes az országos politikában Szintén a vármegye megrendelésére készült el báró Vay Miklós arcképe és gróf Andrássy Gyula portréja, melyeket a sátoraljaújhelyi megyeháza dísztermében helyeztek el. Biztonsági okok miatt a festményeket, az 1940-es évek elején Tállyára menekítették, majd feltehetően innen került az Andrássy kép Sárospatakra, a Rákóczi Múzeum képzőművészeti gyűjteményébe az 1950-es évek elején. A reprezentatív portrén a grófot díszmagyarban, méltóságteljes, elegáns tartással ábrázolja a festő. Kompozíciós megoldásában követi Benczúr Gyula ( ) beállítását (Andrássy Gyula portréja, 1884, MTKCS), annyi eltéréssel, hogy a gróf fejét kissé balra fordítja. Borúth minden bizonnyal ismerte az említett festményt és valószínűleg az 1884-ben Koller Károly készítette fotót is, amely feltűnő analógiát mutat a Borúth-festménnyel. Milyen személyiség volt Andrássy Gyula? Egy kortársa szerint:.. a sors, a természet ritka előnyökkel halmozta el. Dús és fürtös fekete haja, és göndör fekete szakálla közt csábítón mosolyog két mélyen fekvő kék szeme. Körüle erő, benne szelídség. Egyike a hét szépségnek, s pedig a legritkább. Arcának szabálytalan vonásai imponáló összhangban olvadnak össze. Termete sudár; alakja daliás; tartása délceg. Megjelenése büszke; társalgása nyájas. Érzi, hogy rendkívüli ember, s ha akarja, nem érezteti senkivel. Egy új Alkibiades, akibe minden asszonya szerelmes. Magyar mágnás, nagyúr, kinek egyedüli passiója, hogy a közügynek éljen. Ez néha annyira absztrakt lénnyé teszi, hogy a kormányzati érdeken kívül minden kivész belőle. Hírneve a világra szól; arcképeit minden világváros kirakataiban megbámulják. Barátja a hatalmasoknak, és mint aranygyapjas vitéz»cousin«-ja saját fejedelmének. Aki közelében volt, csodálta, aki távol volt tőle, közelébe vágyott. Ez volt gróf Andrássy Gyula a nemzet szemében. És csodálható-e, ha ily egyéniséggel gróf Andrássy Gyula ellenállhatatlanná lett, s hogy nem volt ember nagy Magyarországon, akit gróf Andrássy Gyula a kiegyezés korszakában el nem bájolt, meg nem igézett volna? (Kákai Aranyos: Gróf Andrássy Gyula. Politikai élet és jellemrajz, Budapest, 1878) A Rákóczi Múzeum gyűjteményében még egy Andrássy Gyula portré (Ltsz.: ) található, amely ismeretlen festő Benczúr Gyula után készült másolata. Hasonlóképpen a Benczúr Gyula festette képhez (1884, MNM TKCS), a másolaton is a barokk portréfestészet hagyománya érvényesül, azaz az ábrázolt társadalmi státusza kifejező módon jelenítődik meg. A másolat combközépig ábrázolja a gróf alakját, ellentétben Benczúr térdképével vagy Vajda Zsigmond másolatával (4. kép), amely a betléri Andrássy kastély reprezentatív arcképe. Andrássy Gyula portréját sok példányban másolták, maga a festő fejedelem, Benczúr Gyula is többször megfestette és a fentebb említett Vajda Zsigmond úgyszintén. Benczúr Gyula ( ): Andrássy Gyula portréja, 1884, olaj, vászon, MTKCS (V. K.) Koller Károly: Andrássy Gyula fotója, 1884 Vajda Zsigmond: Andrássy Gyula. Olaj, vászon. SNM Múzeum Betliar: kaštieľ Betliar (SZNM Betléri Kastélymúzeum, Szlovákia)

31 30 Egy miskolci nemes az országos politikában X/3. Barabás Miklós ( ): Deák Ferenc képmása, Vászon, olaj, 250x180 cm. J.l.j.:,,Barabás 1877." Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum Borsodvármegye tanácstermében Deák Ferencz arczképének ünnepélyes leleplezése alkalmával, az évi november 5-én tartott közgyűlésen Lévay József főjegyző beszéde. Kinyomatott Borsodvármegye határozatából. Miskolczon, nyomatott Rácz Ádám könyvnyomdájában HOM HTD Ltsz.: Irodalom Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 1. Miskolc, Keresztesy Sándor: Borsod vármegyei székházának építése Miskolc, Márkosfalvi Barabás Miklós: Önéletrajz. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Bíró Béla. Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei, Kolozsvár, (a művész jegyzőkönyve saját munkáiról: sorszámmal) Szvoboda Dománszky Gabriella: Barabás Miklós Budapest, katalógusszám: 125. Az országszerte népszerű politikus, Deák Ferenc ( ) reprezentatív portréjának megfestetésére az ábrázolt halálát követően került sor. A megrendelés Borsod vármegye részéről ugyanúgy kegyeleti gesztus volt, mint Palóczy László és Szemere Bertalan képmásainak elkészíttetése. Deákról halálhíre hallatán a Magyar Tudományos Akadémia is rendelt egy hatalmas képet (Than Mór: Deák Ferenc, (olaj, vászon 280x160 cm) MTA ltsz.: 98.). Úgy tűnik, hogy a Than Mór ( ) által festett akadémiai darab Barabás számára ikonográfiát teremtett, s amikor a következő évben Borsod vármegye Deák-portrét rendelt nála, az ábrázolt alakját, keresetlen testtartását Than kompozíciójáról emelte át. Barabás csupán a jobb kézben tartott szemüveget fordította másképp. A festmény hivatali környezetben ábrázolja a jogtudóst, aki rá jellemző módon polgári ruhát visel. A reprezentatív arcképfestés hagyományait követve, egyik oldalán elegáns ülőbútor, másik oldalán asztal, rajta könyvekkel, iratokkal a közéleti ember attribútumaival. A Vármegyeháza Deák-képe csaknem ötven éven keresztül szolgált kegyeleti és koszorúzási helyül, mígnem a haza bölcsének köztéri szobrát fel nem avatták. A Gárdos Aladár által mintázott Deák-szobor, amely Miskolc harmadik egészalakos köztéri szobra, 1925 októberében került felállításra. (P. A.)

32 31 Egy miskolci nemes az országos politikában X/4. Halász-Hradil Elemér ( ): Horváth Lajos portréja, 1912 Olaj, vászon, 110x80 cm. J.b.l.: Halász Hradil Elemér Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: ( T. I. felv.) Dokumentumok BAZML IV. 1903/a 3. kötet: Miskolc thjf. Város törvényhatósági bizottságának jegyzőkönyve és BAZML IV. 1903/a kötet: Miskolc thjf. Város törvényhatósági bizottságának jegyzőkönyve Emlékbeszéd Horváth Lajos arcképének ünnepélyes leleplezése alkalmával, Miskolcz THJF. város évi október hó 29-én tartott közgyűlésén, elmondotta Dr. Kun József TRVH. Bizottsági Tag. Kinyomtatott Miskolcz város határozatából. Szelényi és társa könyvnyomdája, Miskolcz, Herman Ottó Múzeum Történeti Adattára = HOM HTD Ltsz.: Irodalom Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 1.; 3. Miskolc, 1994., Miskolci Életrajzi Lexikon. Miskolc, , Pfliegler J. Ferencz: ÉLETEM. (Egy miskolci polgár visszaemlékezései: ). Miskolc, , 172. Dr. Tóvári Judit: Az elit Miskolc város társadalmában Nyíregyháza, 1997 = A MTA Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei Az március 30-án tartott rendes közgyűlésen Miskolc város törvényhatósági bizottsága jegyzőkönyvbe vette Szentpáli István polgármester napirend előtti felszólalását, aki a március 12-én elhalálozott Horváth Lajos érdemekben gazdag közéleti működését, politikai pályafutását méltatta, és megemlékezett a város érdekében kifejtett szolgálatáról. Egyúttal indítványozta az elhunyt arcképének megfestését közgyűlési termük számára. A reprezentatív portré elkészítésére a miskolci születésű Halász-Hradil Elemért ( ) kérték föl, aki a Hradil festődinasztia legtehetségesebb tagja volt. A festő müncheni Hollósy Simon magániskolájának hallgatója, majd nagybányai és párizsi tanulmányútjait követően tért haza és telepedett le Kassán. Utóbbit gróf Andrássy Dénes, 1896-ban kiváló tehetségű fiatal festők számára létesített ösztöndíj alapítványa támogatta. A gróf figyelmét az Andrássy család egyik tagjának megfestésével vonta magára a festő. Halász-Hradil Elemér több miskolci megrendelést kapott megyei és városi elöljárók portréinak elkészítésére. Többek között 1905-ben, felkérte a Miskolci Ipartestület, elnökük, Pfliegler J. Ferenc, iparművész, királyi tanácsos térdképének megfestésére, valamint Borsod vármegye 1922-ben, Tisza István gróf megörökítésére. Tájképei főként plein-air, látvány után készültek, de megrendelésre készült valósághű, realista portréinak hátterébe is belopta a látványt. Megnyilvánul ez Horváth Lajos festményén is, ahol a sötét öltönyös, ősz hajú országgyűlési képviselő zöldes falú szobabelsőben áll, kezében könyvvel. A hazafias célok szolgálatába állított közéleti portré jellegzetes darabja született meg ecsetje nyomán. Horváth Lajos arcképének ünnepélyes leleplezésére október 29-én, a közgyűlésen került sor, amely alkalomból Dr. Kun József hosszasan ismertette Miskolc díszpolgárának érdemeit beszédében. (V. K.)

33 32 Egy miskolci nemes az országos politikában X/5. Stetka Gyula ( ): Lévay József képmása, 1912 Vászon, olaj, 144x100 cm. J.l.j.:,,Stetka Gyula 1912." Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum Lévay József arcképe. Ünnepi szónoklat melyet Lévay Józsefnek, koszorus költőnek, Borsodvármegye aranytollu főjegyzőjének, alispánjának a vármegye tanácsterme részére Stetka Gyula festőművész által megfestett arcképe ünnepélyes leleplezése alkalmával Dr. Vadnay Tibor vármegyei főjegyző az évi szeptember hó 10-én tartott évnegyedes rendes közgyűlésen elmondott. Miskolcz, Klein és Ludvig könyvnyomdája II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc. Kolligátum LJB9423. Koll. 8. Irodalom Gyulai Éva: Lévay József ikonográfiája. In: A Lévay és Lévay Tanulmányok a felső-magyarországi református iskolákról és Lévay Józsefről.. vszerk.: ÁBRÁM Tibor GYULAI Éva. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Miskolci Egyetem BTK TTI, Miskolc, pp (Megjelenés alatt) Keresztesy Sándor: Borsod vármegye székházának építése Miskolc, Szentpéteri üres fészek. Lévay József naplója I II. Szerk.: Porkoláb Tibor. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Herman Ottó Múzeum Miskolci Egyetem Textológiai Műhely, Miskolc, II , 197. Az ábrázoltra vonatkozóan: Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 3. Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár közös kiadványa, Miskolc,

34 33 Egy miskolci nemes az országos politikában Lévay Józsefet ( ), akinek neve elsősorban költőként, mű-fordítóként és akadémikusként él a köztudatban, a borsodi közönség a vármegye buzgó közhivatalnokaként is emlékezetében tartja. Joggyakornok korában Szemere Bertalan írnoka volt a pozsonyi országgyűlésen. A megye közéletében tól vállalt stallumot, mikortól is Borsod vármegye aljegyzője, majd 1865-től főjegyző től alispáni minőségben képviselte a vármegye érdekeit. Hivatalából 1896-ban vonult nyugalomba ben nagy irodalmi és kiváló költészeti munkásságára való tekintettel Miskolc közgyűlése a város díszpolgárává választotta. Nevét Miskolcon már 1913 óta utca viseli. A festmény a Lévaynak történő emlékállítás egyik legkorábbi példája. Míg a város részéről mindenekelőtt költői mivoltában érte megtiszteltetés, a vármegye irodalmárként és közhivatalnokként egyaránt ünnepelte. Naplójának bejegyzése szerint 1912 áprilisának első napjaiban Stetka egy fényképésszel kereste fel miskolci otthonában, hogy felvételeket készítsenek róla a vármegye által megrendelt arcképhez. Három ülő és három álló alakban fényképeztek" írja Lévay. (Lévay II. 193.) Egy hónappal később az agg költő utazott Budapestre, hogy személyesen üljön modellt a festő műtermében. A tavasszal kezdődő előkészületek őszre hozták meg gyümölcsüket, s szeptember 10-én, a rendes negyedévi közgyűlés során leplezték le az arcképet. A Vadnay Tibor, Lévay főjegyző-utódja által elmondott díszbeszédben első alkalommal esik hangsúllyal szó a festő, s az általa készített portré művészi kvalitásairól. A reprezentatív arckép melyet Lévay maga is igen dicsér naplójában arany rojtos nyakkendővel kiegészített, jól ismert fekete díszöltözetében,(a Lévay-hagyaték részeként 1922-ben díszöltözete is bekerült a Herman Ottó Múzeumba, a mente kivételével. HOM TGy ltsz.: ) kitüntetéseivel együtt ábrázolja az országosan ünnepelt és elismert költőt ben nyerte el a Vaskorona Rend III. osztályát, amely mellé 1911-ben kapta meg a Szent István-rend kiskeresztjét. Az ábrázolt rangjának tárgyi kellékei között a Lévay-címer is szerepet kap, amelynek megjelenítésével a régi főúri portrék mintáját követte a festő. A közismerten egyszerű életvitelű Lévay természetesen nem a külsőségek ábrázolása miatt értékelte olyan magasra a Stetka által festett portrét. Az ő tetszését a festmény tökéletes kidolgozottsága mellett a férfiasan komoly" tartás és arckifejezés nyerte meg. Ugyanezen jellemzők okán kerül a költő legnívósabb ábrázolásaként értékelésre a Lévay ikonográfiáját feldolgozó tanulmányban. (P. A.)

35 34 Egy miskolci nemes az országos politikában X/6. Barabás Miklós ( ): Palóczy László képmása, 1868 Vászon, olaj, 238x173,5 cm. Jj.l.b.:,,Barabás 1868." Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc, Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum BAZML IV.754/a. 2. köt. 459/1868. Irodalom Keresztesy Sándor: Borsod vármegye székházának építése Miskolc, Márkosfalvi Barabás Miklós: Önéletrajz. Kolozsvár, (a művész jegyzőkönyve saját munkáiról: sorszámmal) Szvoboda D. Gabriella: Barabás Miklós. Budapest, katalógusszám: 119. Az ábrázoltra vonatkozóan: Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 1. Miskolc, Palóczy László ( ), akit egyszerűen csak népképviselőnek neveztek, 1783-ban született Miskolcon. Négy pozsonyi országgyűlésen képviselte Borsod megyét, 1839-től megyei másodalispán, 1848-ban Miskolc országgyűlési képviselője volt. A szabadságharc alatt tanúsított kormánypártisága miatt halálra ítélték, ám korára való tekintettel később kegyelmet kapott ben az idős politikust a város ismét képviselőjének választotta. Az országgyűlést ő nyitotta meg, ám néhány nap múlva elhunyt. A pesti gyászszertartás után kérésének megfelelően koporsóját Miskolcra szállították, és sírboltjának elkészültéig az avasi református templomban helyezték el november 12-én hantolták el az avasi templom keleti végénél fekvő díszsírhelyen. Már ekkor megszületett az elhatározás, hogy sírját emlékmű jelölje, s hogy arcmása a Megyeháza dísztermében függjön. Ezen óhajtások azonban csak a kiegyezést követően teljesültek. A kegyeletes hála kettős megnyilatkozása közül elsőként az arckép készült el, melyet a díszterem centrumában, közvetlenül az elnöki szék mögött helyeztek el június 8-án, a báró Vay Lajos főispán elnöklete alatt tartott közgyűlésen került sor az ünnepélyes leleplezésre, amely után a közgyűlés meghatott érzéssel üdvözlé a művészileg föstett életnagyságú arczképben dicsőült Palóczynknak közöttük ekként megjelent hű képmását, kinek árnyéka, ekként visszavarázsoltatván azon tanács terembe, melynek falai annyiszor viszhangoztak az ő szónoklatától, mely mint egy állandó szállást vett közöttünk s őr szemmel kíséri hazafiui törekvésünket s példájával és emlékével buzdítani, lelkesíteni soha meg nem szűn". (Borsod vármegyei közgyűlés jegyzőkönyvei BAZML IV. 754/a. 2. köt. 459/1868). A következő évben végül az emlékmű is megvalósult. A szürke gránit emlékkövet Wasserburger Antal bécsi kőfaragó készítette, míg Palóczy domborművű arcképét az a Vay Miklós mintázta, aki a dicső bárói család hírnevét szobrászművészként öregbítette, s aki a soros borsodi főispán, Vay Lajos unokaöccse volt. A festmény a reprezentatív egészalakos arcképtípust követi, amely a Friedrich von Amerling-féle 1836-os Széchenyi-képmással kezdődően a magyar hivatali arcképfestészet sajátjává lett. Palóczy országgyűlési követként jelenik meg előttünk, erre utal a pozsonyi várnak a háttérben megjelenített jellegzetes tömege. A kezében tartott iraton a képviselőként mondott beszédeire utaló A KK. és RR. üzenete a M. Főrendekhez - felirat olvasható. A mögötte álló asztalkán paszományban gazdag, magyaros díszöltözetét kiegészítő tollas süvege és a szellemi munkás kellékei (kalamáris, toll, papiros, könyv) fekszenek. (P. A.)

36 35 Egy miskolci nemes az országos politikában X/7. Barabás Miklós ( ): gróf Teleki László képmása, 1861 Olaj, vászon, 253x159 cm. J. l. b.:,,barabás 1861 Dobó István Vármúzeum, Eger, Ltsz.: (T. I. felv.) Proveniencia: Vármegyeháza, Eger, 1949 Kiállítva: Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1981.; Eger Heves Megyei Levéltár (tartós letét) Irodalom Cs. Lengyel Beatrix-Gödölle Mátyás: Teleki ismeretlen arcai. Rubicon 2011/12. (22. évfolyam) Cs. Lengyel Beatrix: Teleki László - az országgyűlés halottja. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. História 2011/8. sz Hatos Géza: A különc halála Teleki László. História 1981/1. sz Debreczeni-Droppán Béla: Gróf Teleki Lászlóról születése és halála kerek évfordulóján. Honismeret, 2011/6. sz Márkusfalvi Barabás Miklós: Önéletrajza (előszót és a jegyzeteket Banner Zoltán írta). Kolozsvár, 1985 Művészet Magyarországon I-II., Kiállítás a Budapest, katalógus Szabó Júlia: A XIX. Század festészete Magyarországon. Corvina, Budapest, kép Szemere Bertalan leveleskönyve Budapest, 1999, Szvoboda D. Gabriella: Barabás Miklós Budapest, katalógus Barabás Miklós önéletrajzában írja, hogy az 1860-as évek elején kevés képet rendeltek tőle, ezért a fotográfusok üzleti sikerén felbuzdulva 1863-ban fényképész műtermet nyitott. Vállalkozása veszteségessége révén efemer jellegűnek bizonyult. Viszont a fotót az élő modell helyettesítésére, segédeszközként alkalmazta továbbra is művei készítésénél. Először 1844-ben festett fénykép után, amely gyakorlat a későbbi évtizedekben is tetten érhető munkásságában, hasonlóképpen a korszak más festőihez (legismertebb példája Munkácsy Mihály életművéből ismert).

37 36 Egy miskolci nemes az országos politikában Barabás Teleki Lászlót ábrázoló nagyméretű reprezentatív portréját Mayer György egész alakos fotója (1861) alapján készítette el a vármegye megrendelésére. Teleki halála után a politikust megörökítő Mayer-fotográfia, mint az utolsó hiteles ábrázolás mintaként szolgált a művészek számára, pl. Marastoni József litográfiájának (1861) is modellje lett. Hasonló testtartásban ábrázolta már Eybl is 1843-as kőnyomatán Telekit és Szemere Bertalant, akiknek beállítása, álló, délceg alakja, karba font kezei, eltérnek az akkoriban szokványosabbnak számító karosszékben ülő, szemből vagy kissé elfordulva beállított személyek portréitól. Teleki László, Barabás festményén, a könyvekkel megrakott íróasztal mellett áll a nyitott oszlopcsarnokban, két karját mellén összefonva, oldalán karddal. Az emigrációban élő forradalmárok fekete díszmagyar viseletét hordja, mint Madarász Viktor önarcképén. A festő nem az egyéniség jellemzésére törekedett közéleti portréján, hanem a gróf méltóságteljes beállításával az eszmény művészi megfogalmazására. A festmény Friedrich von Amerling Széchenyi István portréjának típusát követi. E képtípus Barabás révén honosodott meg hazánkban. Teleki László február és május között, Mayer György felvétele, MNM Történeti Fényképtár Franz Eybl: Teleki László gróf, litográfia, 1843, MNM Történelmi Képcsarnok Friedrich von Amerling: Széchényi István portréja, 1834, olaj, vászon, MTA Művészeti Gyűjteménye A kor szokásainak megfelelően ilyen alkalmakkor többféle beállításban is készült felvétel: jobbra-balra fordulva, szemből, ülve, állva, majd a megrendelő választotta ki a neki tetsző változatot. E sorozatból a híressé vált beállításon kívül, amely a fotográfiai gyakorlatban is ritkának számít, egy Telekit egész alakban, illetve ülve ábrázoló felvétel is ránk maradt, bár ez sokkal ritkább, kevesebb példánya ismert. Teleki a magyaros ruházat darabjaihoz, a mentéhez és csizmához, nyugati viselethez illő nadrágot hord a képen, vagyis hazatérte után alkalmazkodott az itthoni viszonyokhoz, a passzív ellenállás egyik formájának tekintett ruhában járt. (Cs. Lengyel Beatrix Gödölle Mátyás: Teleki ismeretlen arcai. Rubicon 22. (2011)/12. (V. K.)

38 37 Egy miskolci nemes az országos politikában X/8. Barabás Miklós ( ): Báró Vay Miklós képmása, 1892 Olaj, vászon, 144x109 cm. Jelzés nélkül Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum BAZML IV. 803/a. 22. köt. 68/1893. Irodalom Keresztesy Sándor: Borsod vármegye székházának építése Miskolc, Márkosfalvi Barabás Miklós önéletrajz. Kolozsvár, (a művész jegyzőkönyve saját munkáiról: sorszámmal) Az ábrázoltra vonatkozóan: Dobrossy István Eszenyi Miklós Zahuczky László: Miskolci Életrajzi Lexikon A Szabolcs vármegyei eredetű, s a legősibb családok közé tartozó Vayak leszármazottai, mint nagyműveltségű reformerek, s a helytartótanács felvilágosodott tisztségviselői generációkon keresztül kötődtek mind Zemplénhez, mind Borsodhoz. Az alsózsolcai születésű báró vajai Vay Miklós ( ) 1831-től 1845-ig Borsod vármegye főispáni helytartója, 1865 és 1867 között főispánja volt. Testvérével, Vay Lajossal, annak fiával (Vay Béla) és unokájával (Vay Elemér) mintegy nyolcvan éven keresztül biztosították a nemesi család jelenlétét Borsod vármegye közigazgatásában. Noha az arcképen szignó nem látható, Barabás általi szerzőségéhez kétség sem férhet. A mester feljegyzéseiből biztosan tudható, hogy 1892-ben Vay Miklósról nagy térdképet" készített. Ugyanakkor festői minőségén túl mind beállításában, mind méretében pontosan megegyezik rokonainak Barabás által ugyanezen időben jegyzett képmásaival. A portré készítésekor már igencsak hajlott korú politikust élete teljében, vagyis fénykép alapján örökítette meg a festő ecsetje az örökkévalóság számára. (P. A.)

39 38 Egy miskolci nemes az országos politikában

40 39 Egy miskolci nemes az országos politikában

41 40 Egy miskolci nemes az országos politikában Készült a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma támogatásával Herman Ottó Múzeum Történeti Tár Miskolc, 2015

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách élete Sófalvi Krisztinának 2. (javított) kiadás

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Öt nemzedék: a Mannó család története

Öt nemzedék: a Mannó család története 123 Bácskai Vera Öt nemzedék: a Mannó család története Kevés pesti család története követhető nyomon több mint két évszázadon keresztül. A ritka kivételek közé tartozik a Mannó család, köszönhetően annak,

Részletesebben

Bercsényi-huszárok Kassán 1906-ban Miskolc város és Borsod vármegye Rákóczi újratemetésén. GYULAI Éva

Bercsényi-huszárok Kassán 1906-ban Miskolc város és Borsod vármegye Rákóczi újratemetésén. GYULAI Éva 105 Bercsényi-huszárok Kassán 1906-ban Miskolc város és Borsod vármegye Rákóczi újratemetésén GYULAI Éva Bercsényi-Husaren in Kaschau im Jahr 1906 Die Stadt Miskolc und das Komitat Borsod auf der Wiederbestattung

Részletesebben

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 2006 2006 Edelényi Füzetek 36. Összeállította és szerkesztette: Hadobás Pál Szöveggondozás, korrektúra: dr. M. Takács Lajos Technikai munkatárs: Slezsák Zsolt A borítón:

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk. 2013. november 15-én az erdélyi fejedelem születésének és

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám Ügyelet Hol kapunk gyógyszert, ha gyorsan kell? Váltva tartanak éjszakai ügyeletet ez egri patikák. Július

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

Szeged fotótörténete 1859-1913 forgatókönyv. Tartalomjegyzék. Bevezetőszöveg 1 tabló Szöveges tablók 23 db Fényképes tablók 57 db

Szeged fotótörténete 1859-1913 forgatókönyv. Tartalomjegyzék. Bevezetőszöveg 1 tabló Szöveges tablók 23 db Fényképes tablók 57 db 1 Szeged fotótörténete 1859-1913 forgatókönyv Tartalomjegyzék Bevezetőszöveg 1 tabló Szöveges tablók 23 db Fényképes tablók 57 db 2 Szeged fotótörténete 1859-1913 A nagyobb vidéki városokban az 1860-as

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE IV. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2011. május Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert A dunakeszi paradicsom Megjelenik

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a 19-20. században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011. Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007)

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007) TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK I évfolyam 3 szám (2007) Ópusztaszeri harangszentelés székelyföldi résztvevőkkel A nándorfehérvári győzelem 551 évfordulója alkalmával, 2007 július 22-én Ópusztaszeren,

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben