Szerkesztette: GYULAI Éva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztette: GYULAI Éva"

Átírás

1 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa, 2015 Szerkesztette: GYULAI Éva Szerzők és fényképészek: BÉKÉSI Gábor (B. G.) GYULAI Éva (Gy. É.) Kulcsár Géza (K. G.) PIRINT Andrea (P. A.) SPÓNER Péter (S. P.) TANNE István (T. I.) VÁMOSI Katalin (V. K.) Grafika: LATES Tamás Exhibition entitled A Miskolc noble in national politics Premier Barthélemy de Szemere's career and political colleagues (2013): Online Catalogue, 2015 Készült a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma támogatásával Herman Ottó Múzeum Miskolc, 2015

2 1 Egy miskolci nemes az országos politikában I.

3 2 Egy miskolci nemes az országos politikában I/1. Benedek Aladár: Szemere Bertalan szülőháza Vattán, 1872 Kőnyomat, újságillusztráció. Herman Ottó Múzeum, Történeti Adattár A Vasárnapi Ujság november 28-i számában (XIX. évfolyam, 47. szám) T e aláírással rövid cikk jelent meg Szemere Bertalan szülő-háza Vattán címmel, amely a pár évvel korábban elhunyt, már-már elfeledett egykori miniszterelnök, Szemere Bertalan ( ) düledezőfélben szülőházát írja le, Benedek Aladár helyszínen készült rajzáról készült kőnyomatos illusztráció kíséretében. A szerző szerint a vattai ház Kazinczy Ferenc (egyébként Szemre távoli rokona) széphalmi kúriájára emlékeztet, amelyet gondjába vett a nemzeti kegyelet (Háza a Kazinczyéra emlékeztet, a Sátorhegy aljában, amint azt Petőfi 1847-ben leírta, s a mint 1859-ben a nemzeti kegyelet találta. Felfogja-e keresni az a Szemere elhagyott szülő-házát is valaha?), míg a Szemere-ház pusztul, de a cikk szerzője szerint: A fészek, melyből ő kikelt, elpusztulhat. De míg a fa, melynek sudarán ringott él és zöldell: addig azok sem veszhetnek el az emlékezetből, amik a fészekből egykor hangzottak. A szőlőházról szóló cikk Szemerének a halálát és a kiegyezést követő recepcióját jelzi, egyébként nem sokkal korábban, 1871-ben hozták haza és helyezték el a város díszsírhelyén Szemere Bertalan hamvait Miskolc és Borsod vármegye polgárai.

4 3 Egy miskolci nemes az országos politikában I/2. Szemere Bertalan: A hajóhoz, melly Napoleon hamvaiért ment. In: EMLÉNY. Karácsoni, névnapi és ujévi ajándék. Heckenast, Pest, 1844 Szemere Bertalan már sárospataki diákévei alatt elkötelezte magát a szépirodalomnak, sőt költőnek, írónak készült, végül azonban a politikát, jogot, közéletet választotta. Apja, Szemere László a napóleoni háborúk alatt katonatiszt a császári-királyi hadseregben, anyai nagybátyja, a Mária Terézia-renddel kitüntetett Karove László ( ) a Splényi-ezred tisztje, Aspernnél esik el, bátyja, ifj. Szemere László ugyancsak a hadseregben szolgál, de fiatalon meghal. Míg apja nemzedéke Napóleon ellen harcol, a fiatal Szemere verset ír az 1821-ben elhunyt Napóleon emlékére.

5 4 Egy miskolci nemes az országos politikában I/3. Josef Kriehuber Johann Höfelich: Katharina von Geymüller bárónő portréja, 1835 Litográfia, Bécs, Jelzése: Kriehuber 835 / gedruckt. bey J. Höfelich Österreichische Nationalbibliothek, Porträtsammlung, Inv. ÖNB PORT I/4. Franz M. Eybl: Vay Miklós báró portréja, 1843 Litográfia. Jelzése: Nyomt. A. Leykum Bécsben / Wagner József tulajdona Pesten / Eybl 843 Österreichische Nationalbibliothek, Porträtsammlung, Inv. ÖNB PORT 70559_01 Vay Miklós báró ( ) és a bécsi zweite Gesellschaft ismert bankárcsaládjából származó Katharina von Geymüller bárónő ( ) 1828-ban házasodott össze, a fiatal arisztokrata pár a férj golopi kastélyában (Zemplén vármegye) rendezte be életét. A művelt, új hazájában Kati bárónőként ismert bécsi hölgy és férje, Vay Miklós, aki között Borsod vármegye adminisztrátora, azaz a főispánt helyettesítő politikus vállalta a keresztszülőséget 1847-ben Szemere Bertalan és a szintén bécsi születésű felesége, Jurkovich Leopoldina első, Miskolcon született gyermekének, Máriának.

6 5 Egy miskolci nemes az országos politikában I/5 6. Moritz Michael Daffinger: Pulszky Ferenc és Theresia von Walter miniatűr arcképe, 1844 körül Elefántcsont, vízfestmény, 9,4x7,7 cm. Jelzés: Daffinger Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok = MTKCs (szerz ben) (MNM felv.) Pulszky Ferenc ( ), aki gyermekkorában a miskolci evangélikus iskolában tanult egy ideig, akárcsak Szemere Bertalan, Szemere barátja és politikustársa volt. Pulszky és Theresia von Walter ( ), a gazdag bécsi bankár és nagykereskedő lánya valódi szerelmi házasságot kötött Bécsben 1844-ben. A fiatalok Szemere későbbi apósa, Jurkovich Mátyás udvari ágens, jogtudós bécsi házibálján ismerkedtek meg, Pulszky Terézia és Jurkovics Leopoldina ugyanis jó barátnők voltak, s barátságuk Magyarországra költözésük után is megmaradt. Moritz Michael Daffinger neves bécsi miniatűrfestő páros arcképe feltehetően házasságkötésük idején ábrázolta a fiatal párt.

7 6 Egy miskolci nemes az országos politikában I/7. Ismeretlen festő: Jurkovich Leopoldina, 1845 körül ZARÁNDY A. Gáspár: Huba vére Szemere. Hornyánszky, Budapest, illusztrációja alapján I/8. Ismeretlen festő: Szemere Bertalan, 1840 körül IZSÁK PÖLÖSKEI ROMSICS URBÁN: Magyar miniszterelnökök Kossuth, Budapest, p. 13. alapján A bécsi Jurkovich Lepoldina ( ) és az ismert fiatal magyar politikus, Szemere Bertalan májusában kötöttek házasságot a bécsi Am Hof-templomban, a menyasszony ugyanis katolikus volt, míg a vőlegény ősi magyar református nemesi család tagja. A fiatal pár nem sokkal az esküvő után érkezett Miskolcra, ahol a reformer miskolci ifjúság fáklyás felvonulással tisztelte meg Borsod vármegye országgyűlési követének és vármegyei politikusát és szép fiatal bécsi feleségét. Egy év sem telt el, és megszületett a lányuk, Mária. A Jurkovich Leopoldináról készült biedermeier festmény a 19. század végén még megvolt a Krúdyt is megihlető Szemere Miklós ( ) politikus, ismert közéleti és társasági személyiség gyűjteményében, amelyet elárvereztek, a festmény mai lelőhelye ismeretlen.

8 7 Egy miskolci nemes az országos politikában II.

9 8 Egy miskolci nemes az országos politikában II/1. Kövy Sándor: Elementa jurisprudentiae hungaricae. Loco manuscripti edita. Nádaskay, Sárospatak, 1814 Kövy Sándor ( ) jogtudós, a sárospataki jogi akadémián, többek között, Kossuth Lajos és Szemere Bertalan tanára. Szemere Sárospatakon (és korábban a késmárki evangélikus líceumban) sajátította el azokat a jogi ismereteket, amelyek alapján ügyvédi vizsgát tett, majd maga is ismert jogász és politikus lett. A reformkori magyar protestáns jogászok bibliája volt Kövy professzor jogi tankönyve.

10 9 Egy miskolci nemes az országos politikában III.

11 10 Egy miskolci nemes az országos politikában IV.

12 11 Egy miskolci nemes az országos politikában IV/1. Palóczy László díszserlege, dísztála és aranytolla, 1840-es évek Díszserleg Méret: m:21,5 cm HOM Iparművészeti Gyűjtemény. Ltsz: Dísztál Méret: átmérő: 27 cm HOM Iparművészeti Gyűjtemény. Ltsz: Aranytoll Méret: h:25.5 cm HOM Iparművészeti Gyűjtemény. Ltsz: (K. G. felv.)

13 12 Egy miskolci nemes az országos politikában A miskolci születésű politikus, Borsod vármegye alispánjaként kezdte meg politikai pályafutását és vállalt kiemelkedő szerepet a reformkori Miskolc politikai-kulturális életében. E mellett azonban 1826 és 1861 között a megye országgyűlési követeként is meghatározó szerepet játszott a haza sorsának alakításában, akit ekkoriban a köznyelvben egyszerűen csak népképviselőnként neveztek és tiszteltek. Reformkori kortársai úgy tartották róla, hogy mint országgyűlési jegyző, Ő volt az első, aki magyarnak magyarul szerkesztetett törvényeket. Korabeli szónoklatairól, memóriájáról legendák keringtek ben az ő elnöklete mellett zajlott lett a szabadságharc utolsó országgyűlése. Kezdeményező szerepet játszott az 1849-es Függetlenségi Nyilatkozat megszerkesztésében is, amely miatt 1851-ben halálra ítélték, de az ítéletet korára való tekintettel végül nem hajtották végre. Palóczy volt az, aki kor- és házelnökként Pozsonyban 1861-ben megnyitotta a forradalom utáni első országgyűlést. Az ekkor már 78 éves politikus azonban már nem tudott résztvenni tevékenyen annak munkájában, mert pár nappal később itt hunyt el. A kortárs Arany János kétsoros verssel emlékezett meg róla: Menj fáradt veterán!egy nemzet látta halálod, / Kézben fegyverrel, harczon elesni dicső!. Szülővárosában, Miskolcon az avasi temetőben helyezték örök nyugalomra. Az avasi templomban 1864-től márványtábla őrzi emlékét. Sírjára 1869-ben a bécsi Wasserburger Antal kófaragó mester által készített szürke emlékkövet helyeztek el, melynek feliratát Vay Miklós szobrászművész készítette el. Tisztelőitől, kortársaitól, illetve a vármegyétől számos emléktárgyat kapott. Borsod vármegye közönsége sikeres jegyzői tevékenységének elismeréseként aranytollal ajándékozta meg. Az aranytollra Borsod aranytollat nyújt ím számodra, Palóczy! Mert szívvel, tollal Hon s Magyar híve valál feliratot vésették rá. Az közötti országgyűlésen követtársai munkájának elismeréseként díszserleget és dísztálat adományoztak. A dísztálon a következő felirat olvasható: Szíved, eszed, tollad: Honnak vala szánva Palóczyak!Érte barátaidnak vedd ezen hála jelét. Mindként ötvöstárgy jelzetlen, bár vélhetően Pesten készültek. A serleg ornamentikája rokon a táléval, de nódusán és kupáján palmettás, szőlőleveles, szalagfonatos aranyozatlan plasztikus, áttört díszítés található. A tányér nyolcszögletű, a szegletekben ezüstkagylókkal. Mindkét tárgy díszítményeiben már az eklektika felé hajlik. Halála után a vármegye saját költségén vásárolta meg a családtól az ereklyéket, majd 1899-ben, a múzeum megalapítása után annak iparművészeti gyűjteményének adományozta. Irodalom: BRESTYÁNSZKY 1977 BRESTYÁNSZKY Ilona: A pest-budai ötvösség. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977 VERES 1999 VERES László: A Herman Ottó műkincsei. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumigazgatóság, Miskolc, 1999 DOBROSSY 1994 DOBROSSY István: Palóczy László emlékezete. In.: Miskolc írásban és képekben (1994)/

14 13 Egy miskolci nemes az országos politikában V.

15 14 Egy miskolci nemes az országos politikában VI.

16 15 Egy miskolci nemes az országos politikában VI/1. Kozina Sándor: Jurkovich Leopoldina, Bécs, 1844 Vászon, olaj. Magyar Nemzeti Galéria (K. G. felv.) VI/2. Kozina Sándor: Szemere Bertalan, Párizs, 1851 Vászon, olaj. 96x70,5 cm. MTKCs (MNM Kardos Judit felv.) Kozina Sándor ( ) festőművész a Jurkovich család közeli ismerőse volt, és 1844 körül, éves korában festett le Bécsben Jurkovich Lepoldinát ( ). Bár Szemere ingóságait a szabadságharc bukása után lefoglalták, Pesten maradt feleségének sikerült sok értéket visszaszerezni az osztrák hatóságoktól, ezek között volt az őt ábrázoló festmény is. Amikor sikerült férjéhez távoznia Magyarországról, még Párizsba érkezése előtt elküldte a festményt Szemerének. Kozina Sándor a párizsi emigrációban is felkereste Szemerééket, és 1851-ben megfestette a bécsi portré párját, amely Szemere Bertalan ábrázolja párizsi emigrációjában. Az elegáns nyugati viseletbe öltözött párizsi úr kezében az 1849-ben Szemere kezdeményezésére indított Respublica c. félhivatalos lap egyik példányát tartja.

17 16 Egy miskolci nemes az országos politikában VI/3. Erwin frères (Paris) műterme: Szemere Attila magyar cifraszűrben, 1863 körül Papír, albumin. HOM HTD VI/4/a b. Erwin Hanfstaengl műterme (Párizs): Szemere Bertalan, 1863 körül Papír, albumin. Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Germ. 1575/67 Szemere Bertalanról és családjáról kevés eredeti fénykép maradt fenn, ezek egy részét a leszármazók, illetve magángyűjtemények őrzik. Ezért nagy kincs az a két, közgyűjteményben őrzött eredeti fotó, amely Párizsban készült az emigráns miniszterelnökről, illetve kisfiáról. Erwin Hanfstaengl ( ) német származású fotográfus 1861-ben nyitotta meg párizsi műtermét a Rue Frochot 4. szám alatt, ahol Erwin frères (= Erwin Fivérek), illetve saját néven szignálta fényképeit. Mind a Párizsban született Szemere Attiláról ( ), mind apjáról ez a műterem készítette a felvételeket. A kis Attila a korabeli párizsi polgári gyermekdivat szerint (rövidnadrág, nyakkendős kabátka, fűzős cipő) van öltözve, feltűnő azonban, hogy a polgári viselethez magyar cifraszűrt visel, amelyet talán magyarországi rokonai vagy apja ismerősei vittek neki Párizsba. Ismert, hogy az emigrációban Teleki Sándor gróf is gyakran viselte magyar cifraszűrét, amelyet még a reformkorban szerzett. Szemere Bertalan elegáns, cilinderrel kiegészített nyugati polgári viseletben ment a fényképész műtermébe, hasonlóan ábrázolta

18 17 Egy miskolci nemes az országos politikában VII.

19 18 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/1. Tompa Mihály miskolci asztaltársaságának pohárkészlete, 1865 k. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (Gömör-Kishonti Múzeum, Rimaszombat, Szlovákia).(GKMR felv.) (B. G.) CSERNÁK Béla: Tizenkét pohár. Miskolci Szemle 1927/3. (november), Lévay József-emlékszám,

20 19 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/2. Szűcs Sámuel kéziratos naplójának két kötete, október augusztus, 186 p.; szeptember szeptember, 206 p Sötétzöld keménykötésű, aranyozott gerincű kötetek, a borítón nyomott indás díszítéssel. Mérete: 12x18,5 cm. HOM HTD VII/3. Szűcs Miklós kéziratos naplója, Sérült gerincű, puhatáblás jegyzetfüzet, 156. p. Mérete: 16,5x20,5 cm. HOM HTD VII/4 5. Szűcs Miklós és Sámuel arcképe, 1870 körül Fényképek keretben, HOM HTD (K. G. felv.) (B. G.)

21 20 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/6. Szemere Attila kéziratos feljegyzései Japánból, Yokohama, 1883 Előre vonalazott jegyzetfüzet fekete viaszos vászon kötésben. Mérete: 19x23 cm. Első rész: Szemere Attila kéziratos francia nyelvű japán nyelvtankönyve és szótára: Grammaire japonaise, Yokohama, 1883, p. Második rész: Cím nélkül [Emlékirat], Uo., A japán kultúra leírása saját használatra, magyar nyelvű kézirat. Mindkét munka befejezetlen (üresen hagyott lapokat tartalmaz). HOM HTD (T. I. felv.) B. G.

22 21 Egy miskolci nemes az országos politikában VII/7. Lévay József dísztolla, 1890 Gravírozott felirata: Borsod vármegye közönsége Lévay Józsefnek 25 éves főjegyzősége emlékéül október 10. Lúdtoll alakú, aranyozott réz(?) tollszár és tollhegy egyben, elkoszolódott szürke díszpárnán. Mérete: 35 cm. Herman Ottó Múzeum Történeti Gyűjteménye (T. I. felv.) (B. G.)

23 22 Egy miskolci nemes az országos politikában VIII.

24 23 Egy miskolci nemes az országos politikában VIII/1. Heilprin és Fraenkel miskolczi könyvárusok kölcsönkönyvtárának jegyzéke. Deutsch Dávid, Miskolc, 1855 Országos Széchenyi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára Heilprin Mihály ( ), a Lengyelországból Miskolcra került zsidó vallású könyvesboltos és intellektuel Szemere Bertalan miskolci hívei közé tartozott, Szemere belügyminiszterként felvette hivatalnokai sorába. Heilprin a párizsi emigrációban is kapcsolatban volt egykori főnökével és miskolci barátjával, fordított a politikai szövegeket megjelentető Szemerének. Heilprin az emigrációból egy időre visszatért Magyarországra, Miskolc folytatta könyvkereskedői üzletét rokonával, a szintén Lengyelországból Miskolcra költözött Fraenkel Bernáttal (Ferenczi Sándor apjával). Boltjuk egyben polgári kölcsönkönyvtár is volt a Bachkorszakban Miskolcon, amelynek jegyzéke is fennmaradt, német és magyar könyvek mellett angol és francia nyelvű regényeket is terjesztettek.

25 24 Egy miskolci nemes az országos politikában IX.

26 25 Egy miskolci nemes az országos politikában X. NEMZETI ARCKÉPCSARNOK

27 26 Egy miskolci nemes az országos politikában X/1. Ismeretlen festő: Andrássy IV. György (Kassa, 1797 Bécs, 1872) gróf portréja, 1863 olaj, vászon, 140x107,5 cm. Jelzés nélkül Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, Ltsz.: Restaurálta: Sztojka Szilárd, 2006 (T. I. felv.) Kiállítva július október 31.: Az Andrássyak és Zemplén című időszaki kiállításon, MNM Rákóczi Múzeuma palotaszárnyának emeleti időszaki termei, Sárospatak november március 5.: Az Andrássyak és Zemplén című időszaki kiállítás, Városi Művelődési Központ kiállítóterme, Királyhelmec (Szlovákia) március május 15.:. Az Andrássyak és Zemplén, Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Nagykapos (Szlovákia) június szeptember 2.: Az Andrássyak és Zemplén, Kossuth Lajos Emlékház, Monok Irodalom Művészet Magyarországon I., Kiállítás a MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja és a MNG közös rendezésében. Budapest, Szvoboda Dománszky Gabriella: A magyar biedermeier. Corvina Kiadó, Gyula, 2011 (Stílusok-korszakok sorozat) Dr. Tamás Edit: Monok. Budapest, (Száz Magyar Falu Könyvesház Sorozat), Andrássy György háromnegyed alakos reprezentatív portréja művészileg magas színvonalon kivitelezett alkotás, bár a korszakban, mivel a befogadó és mű közötti viszony politikai természetű, mint elvárás ez nem fogalmazódott meg, annak ellenére, hogy többnyire megfelelő kvalitású képek születtek. Igaz, ettől a gyakorlattól eltért az Andrássyak szemlélete, akik számára a minőség elsődleges szempont volt. A kor művészei esztétikailag a pompás, gazdag előadásmódot, az anyagszerű, tetszetős ábrázolást és a ruházat dekoratív részleteit előnyben részesítették, de leginkább a méltóság kifejezését és karakteres megjelenítést tartották fontosnak. Az Andrássy kép festője is törekedett a rang eszményítő érzékeltetésére, emelkedett tartalommal párosítva, ugyanakkor meghagyta a képmás természetes hatását is. A gróf kissé jobbra forduló, ünnepi magyar ruhát viselő alakját belső térbe, a háttér drapériája elé állította, a városiasodott főurakra jellemzően az antik oszlopfőre támaszkodva, amint kezében attribútumként kéziratot tart. Másik kezének lendületes gesztusa és testtartása felszólalásának felolvasására utal.

28 27 Egy miskolci nemes az országos politikában Minden bizonnyal az 1835-ös országgyűlés hídépítéssel kapcsolatos indítványát tartalmazza az irat, amelynek napirendre tűzésében a grófnak jelentős szerepe volt. Egy évvel később a 26. törvénycikk rögzítette a Pestet és Budát összekötő Lánchíd megépítését. A főúri portré jobb felső sarkában a családi címer az ábrázolt nemesi származását jelöli, örökletesen a család indentifikálását szolgálva. A festmény előképeként egy kompozíciójában, beállításában teljesen azonos grafika szolgált 1863-ból (1. kép). Gróf csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy Györgyöt, aki Gömör és Sáros megye főispánja volt korábban ebben az évben kérte fel az uralkodó az országbírói tiszt betöltésére, amit elfogadott, de betegsége miatt hamar lemondásra kényszerült. Csík-Szentkirályi s Krasznahorkai Gr. Andrássy György, 1863, ELTE Egyetemi Könyvtár F. Eybl: Andrássy György, litográfia, MNM Kriehuber: Andrássy György, litográfia, MNM Jelenlegi ismereteink alapján a kép szerzőjének kiléte nem azonosítható be, a vászon jelzés nélküli és a hátoldalán sem található felirat után, a Rákóczi Múzeum megalakulását követően a környék kastélyaiból és a sátoraljaújhelyi vármegyeházáról Sárospatakra szállítottak számos bútort és festményt. Valószínűleg egy ilyen szállítmánnyal érkezett és került a múzeum képzőművészeti gyűjteményébe. A leltárkönyvbe az első darabok beleltározásakor, 1954-ben jegyezték be, kitöltetlenül hagyva a származás rubrikát. (V. K.)

29 28 Egy miskolci nemes az országos politikában X/2. Borúth Andor (Sátoraljaújhely, 1873 Tátraszéplak, 1955): Andrássy Gyula portréja, 1896 Olaj, vászon, 150x99,5 cm. J.j.l.: Borúth A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, Ltsz.: (T. I. felv.) Proveniencia: Vármegyeháza, Sátoraljaújhely, 1940-es évek Andrássy Gyula, a zemplénmegyei vármegyeháza nagytermében lévő eredeti festmény után készült fotó. (Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Zemplén vármegye története. A LEGÚJABB KOR Irta Matolay Etele. 448.) Irodalom Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Zemplén vármegye története. A legújabb kor Irta Matolay Etele Kákai Aranyos: Gróf Andrássy Gyula. Politikai élet és jellemrajz. Budapest, 1878 Dr. Somogyi Gábor: Borúth Andor, az ember és a művész. Sátoraljaújhely, 2003 Borúth Andor elismertségét mutatják a századfordulós és az azt követő évek budapesti állami megrendelései, amelyek során nyolc tudós arcképét festette meg a Magyar Tudományos Akadémia számára, valamint másolatot készített Munkácsy Haynald Lajos bíboros portréjáról. Zemplén vármegye felkérésére is több képet festett. Dókus Gyula vármegyei főjegyző bízta meg 1896-ban a budapesti millenniumi díszparádén felvonult zempléni bandérium megörökítésével.

30 29 Egy miskolci nemes az országos politikában Szintén a vármegye megrendelésére készült el báró Vay Miklós arcképe és gróf Andrássy Gyula portréja, melyeket a sátoraljaújhelyi megyeháza dísztermében helyeztek el. Biztonsági okok miatt a festményeket, az 1940-es évek elején Tállyára menekítették, majd feltehetően innen került az Andrássy kép Sárospatakra, a Rákóczi Múzeum képzőművészeti gyűjteményébe az 1950-es évek elején. A reprezentatív portrén a grófot díszmagyarban, méltóságteljes, elegáns tartással ábrázolja a festő. Kompozíciós megoldásában követi Benczúr Gyula ( ) beállítását (Andrássy Gyula portréja, 1884, MTKCS), annyi eltéréssel, hogy a gróf fejét kissé balra fordítja. Borúth minden bizonnyal ismerte az említett festményt és valószínűleg az 1884-ben Koller Károly készítette fotót is, amely feltűnő analógiát mutat a Borúth-festménnyel. Milyen személyiség volt Andrássy Gyula? Egy kortársa szerint:.. a sors, a természet ritka előnyökkel halmozta el. Dús és fürtös fekete haja, és göndör fekete szakálla közt csábítón mosolyog két mélyen fekvő kék szeme. Körüle erő, benne szelídség. Egyike a hét szépségnek, s pedig a legritkább. Arcának szabálytalan vonásai imponáló összhangban olvadnak össze. Termete sudár; alakja daliás; tartása délceg. Megjelenése büszke; társalgása nyájas. Érzi, hogy rendkívüli ember, s ha akarja, nem érezteti senkivel. Egy új Alkibiades, akibe minden asszonya szerelmes. Magyar mágnás, nagyúr, kinek egyedüli passiója, hogy a közügynek éljen. Ez néha annyira absztrakt lénnyé teszi, hogy a kormányzati érdeken kívül minden kivész belőle. Hírneve a világra szól; arcképeit minden világváros kirakataiban megbámulják. Barátja a hatalmasoknak, és mint aranygyapjas vitéz»cousin«-ja saját fejedelmének. Aki közelében volt, csodálta, aki távol volt tőle, közelébe vágyott. Ez volt gróf Andrássy Gyula a nemzet szemében. És csodálható-e, ha ily egyéniséggel gróf Andrássy Gyula ellenállhatatlanná lett, s hogy nem volt ember nagy Magyarországon, akit gróf Andrássy Gyula a kiegyezés korszakában el nem bájolt, meg nem igézett volna? (Kákai Aranyos: Gróf Andrássy Gyula. Politikai élet és jellemrajz, Budapest, 1878) A Rákóczi Múzeum gyűjteményében még egy Andrássy Gyula portré (Ltsz.: ) található, amely ismeretlen festő Benczúr Gyula után készült másolata. Hasonlóképpen a Benczúr Gyula festette képhez (1884, MNM TKCS), a másolaton is a barokk portréfestészet hagyománya érvényesül, azaz az ábrázolt társadalmi státusza kifejező módon jelenítődik meg. A másolat combközépig ábrázolja a gróf alakját, ellentétben Benczúr térdképével vagy Vajda Zsigmond másolatával (4. kép), amely a betléri Andrássy kastély reprezentatív arcképe. Andrássy Gyula portréját sok példányban másolták, maga a festő fejedelem, Benczúr Gyula is többször megfestette és a fentebb említett Vajda Zsigmond úgyszintén. Benczúr Gyula ( ): Andrássy Gyula portréja, 1884, olaj, vászon, MTKCS (V. K.) Koller Károly: Andrássy Gyula fotója, 1884 Vajda Zsigmond: Andrássy Gyula. Olaj, vászon. SNM Múzeum Betliar: kaštieľ Betliar (SZNM Betléri Kastélymúzeum, Szlovákia)

31 30 Egy miskolci nemes az országos politikában X/3. Barabás Miklós ( ): Deák Ferenc képmása, Vászon, olaj, 250x180 cm. J.l.j.:,,Barabás 1877." Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum Borsodvármegye tanácstermében Deák Ferencz arczképének ünnepélyes leleplezése alkalmával, az évi november 5-én tartott közgyűlésen Lévay József főjegyző beszéde. Kinyomatott Borsodvármegye határozatából. Miskolczon, nyomatott Rácz Ádám könyvnyomdájában HOM HTD Ltsz.: Irodalom Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 1. Miskolc, Keresztesy Sándor: Borsod vármegyei székházának építése Miskolc, Márkosfalvi Barabás Miklós: Önéletrajz. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Bíró Béla. Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei, Kolozsvár, (a művész jegyzőkönyve saját munkáiról: sorszámmal) Szvoboda Dománszky Gabriella: Barabás Miklós Budapest, katalógusszám: 125. Az országszerte népszerű politikus, Deák Ferenc ( ) reprezentatív portréjának megfestetésére az ábrázolt halálát követően került sor. A megrendelés Borsod vármegye részéről ugyanúgy kegyeleti gesztus volt, mint Palóczy László és Szemere Bertalan képmásainak elkészíttetése. Deákról halálhíre hallatán a Magyar Tudományos Akadémia is rendelt egy hatalmas képet (Than Mór: Deák Ferenc, (olaj, vászon 280x160 cm) MTA ltsz.: 98.). Úgy tűnik, hogy a Than Mór ( ) által festett akadémiai darab Barabás számára ikonográfiát teremtett, s amikor a következő évben Borsod vármegye Deák-portrét rendelt nála, az ábrázolt alakját, keresetlen testtartását Than kompozíciójáról emelte át. Barabás csupán a jobb kézben tartott szemüveget fordította másképp. A festmény hivatali környezetben ábrázolja a jogtudóst, aki rá jellemző módon polgári ruhát visel. A reprezentatív arcképfestés hagyományait követve, egyik oldalán elegáns ülőbútor, másik oldalán asztal, rajta könyvekkel, iratokkal a közéleti ember attribútumaival. A Vármegyeháza Deák-képe csaknem ötven éven keresztül szolgált kegyeleti és koszorúzási helyül, mígnem a haza bölcsének köztéri szobrát fel nem avatták. A Gárdos Aladár által mintázott Deák-szobor, amely Miskolc harmadik egészalakos köztéri szobra, 1925 októberében került felállításra. (P. A.)

32 31 Egy miskolci nemes az országos politikában X/4. Halász-Hradil Elemér ( ): Horváth Lajos portréja, 1912 Olaj, vászon, 110x80 cm. J.b.l.: Halász Hradil Elemér Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: ( T. I. felv.) Dokumentumok BAZML IV. 1903/a 3. kötet: Miskolc thjf. Város törvényhatósági bizottságának jegyzőkönyve és BAZML IV. 1903/a kötet: Miskolc thjf. Város törvényhatósági bizottságának jegyzőkönyve Emlékbeszéd Horváth Lajos arcképének ünnepélyes leleplezése alkalmával, Miskolcz THJF. város évi október hó 29-én tartott közgyűlésén, elmondotta Dr. Kun József TRVH. Bizottsági Tag. Kinyomtatott Miskolcz város határozatából. Szelényi és társa könyvnyomdája, Miskolcz, Herman Ottó Múzeum Történeti Adattára = HOM HTD Ltsz.: Irodalom Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 1.; 3. Miskolc, 1994., Miskolci Életrajzi Lexikon. Miskolc, , Pfliegler J. Ferencz: ÉLETEM. (Egy miskolci polgár visszaemlékezései: ). Miskolc, , 172. Dr. Tóvári Judit: Az elit Miskolc város társadalmában Nyíregyháza, 1997 = A MTA Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei Az március 30-án tartott rendes közgyűlésen Miskolc város törvényhatósági bizottsága jegyzőkönyvbe vette Szentpáli István polgármester napirend előtti felszólalását, aki a március 12-én elhalálozott Horváth Lajos érdemekben gazdag közéleti működését, politikai pályafutását méltatta, és megemlékezett a város érdekében kifejtett szolgálatáról. Egyúttal indítványozta az elhunyt arcképének megfestését közgyűlési termük számára. A reprezentatív portré elkészítésére a miskolci születésű Halász-Hradil Elemért ( ) kérték föl, aki a Hradil festődinasztia legtehetségesebb tagja volt. A festő müncheni Hollósy Simon magániskolájának hallgatója, majd nagybányai és párizsi tanulmányútjait követően tért haza és telepedett le Kassán. Utóbbit gróf Andrássy Dénes, 1896-ban kiváló tehetségű fiatal festők számára létesített ösztöndíj alapítványa támogatta. A gróf figyelmét az Andrássy család egyik tagjának megfestésével vonta magára a festő. Halász-Hradil Elemér több miskolci megrendelést kapott megyei és városi elöljárók portréinak elkészítésére. Többek között 1905-ben, felkérte a Miskolci Ipartestület, elnökük, Pfliegler J. Ferenc, iparművész, királyi tanácsos térdképének megfestésére, valamint Borsod vármegye 1922-ben, Tisza István gróf megörökítésére. Tájképei főként plein-air, látvány után készültek, de megrendelésre készült valósághű, realista portréinak hátterébe is belopta a látványt. Megnyilvánul ez Horváth Lajos festményén is, ahol a sötét öltönyös, ősz hajú országgyűlési képviselő zöldes falú szobabelsőben áll, kezében könyvvel. A hazafias célok szolgálatába állított közéleti portré jellegzetes darabja született meg ecsetje nyomán. Horváth Lajos arcképének ünnepélyes leleplezésére október 29-én, a közgyűlésen került sor, amely alkalomból Dr. Kun József hosszasan ismertette Miskolc díszpolgárának érdemeit beszédében. (V. K.)

33 32 Egy miskolci nemes az országos politikában X/5. Stetka Gyula ( ): Lévay József képmása, 1912 Vászon, olaj, 144x100 cm. J.l.j.:,,Stetka Gyula 1912." Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum Lévay József arcképe. Ünnepi szónoklat melyet Lévay Józsefnek, koszorus költőnek, Borsodvármegye aranytollu főjegyzőjének, alispánjának a vármegye tanácsterme részére Stetka Gyula festőművész által megfestett arcképe ünnepélyes leleplezése alkalmával Dr. Vadnay Tibor vármegyei főjegyző az évi szeptember hó 10-én tartott évnegyedes rendes közgyűlésen elmondott. Miskolcz, Klein és Ludvig könyvnyomdája II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc. Kolligátum LJB9423. Koll. 8. Irodalom Gyulai Éva: Lévay József ikonográfiája. In: A Lévay és Lévay Tanulmányok a felső-magyarországi református iskolákról és Lévay Józsefről.. vszerk.: ÁBRÁM Tibor GYULAI Éva. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Miskolci Egyetem BTK TTI, Miskolc, pp (Megjelenés alatt) Keresztesy Sándor: Borsod vármegye székházának építése Miskolc, Szentpéteri üres fészek. Lévay József naplója I II. Szerk.: Porkoláb Tibor. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Herman Ottó Múzeum Miskolci Egyetem Textológiai Műhely, Miskolc, II , 197. Az ábrázoltra vonatkozóan: Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 3. Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár közös kiadványa, Miskolc,

34 33 Egy miskolci nemes az országos politikában Lévay Józsefet ( ), akinek neve elsősorban költőként, mű-fordítóként és akadémikusként él a köztudatban, a borsodi közönség a vármegye buzgó közhivatalnokaként is emlékezetében tartja. Joggyakornok korában Szemere Bertalan írnoka volt a pozsonyi országgyűlésen. A megye közéletében tól vállalt stallumot, mikortól is Borsod vármegye aljegyzője, majd 1865-től főjegyző től alispáni minőségben képviselte a vármegye érdekeit. Hivatalából 1896-ban vonult nyugalomba ben nagy irodalmi és kiváló költészeti munkásságára való tekintettel Miskolc közgyűlése a város díszpolgárává választotta. Nevét Miskolcon már 1913 óta utca viseli. A festmény a Lévaynak történő emlékállítás egyik legkorábbi példája. Míg a város részéről mindenekelőtt költői mivoltában érte megtiszteltetés, a vármegye irodalmárként és közhivatalnokként egyaránt ünnepelte. Naplójának bejegyzése szerint 1912 áprilisának első napjaiban Stetka egy fényképésszel kereste fel miskolci otthonában, hogy felvételeket készítsenek róla a vármegye által megrendelt arcképhez. Három ülő és három álló alakban fényképeztek" írja Lévay. (Lévay II. 193.) Egy hónappal később az agg költő utazott Budapestre, hogy személyesen üljön modellt a festő műtermében. A tavasszal kezdődő előkészületek őszre hozták meg gyümölcsüket, s szeptember 10-én, a rendes negyedévi közgyűlés során leplezték le az arcképet. A Vadnay Tibor, Lévay főjegyző-utódja által elmondott díszbeszédben első alkalommal esik hangsúllyal szó a festő, s az általa készített portré művészi kvalitásairól. A reprezentatív arckép melyet Lévay maga is igen dicsér naplójában arany rojtos nyakkendővel kiegészített, jól ismert fekete díszöltözetében,(a Lévay-hagyaték részeként 1922-ben díszöltözete is bekerült a Herman Ottó Múzeumba, a mente kivételével. HOM TGy ltsz.: ) kitüntetéseivel együtt ábrázolja az országosan ünnepelt és elismert költőt ben nyerte el a Vaskorona Rend III. osztályát, amely mellé 1911-ben kapta meg a Szent István-rend kiskeresztjét. Az ábrázolt rangjának tárgyi kellékei között a Lévay-címer is szerepet kap, amelynek megjelenítésével a régi főúri portrék mintáját követte a festő. A közismerten egyszerű életvitelű Lévay természetesen nem a külsőségek ábrázolása miatt értékelte olyan magasra a Stetka által festett portrét. Az ő tetszését a festmény tökéletes kidolgozottsága mellett a férfiasan komoly" tartás és arckifejezés nyerte meg. Ugyanezen jellemzők okán kerül a költő legnívósabb ábrázolásaként értékelésre a Lévay ikonográfiáját feldolgozó tanulmányban. (P. A.)

35 34 Egy miskolci nemes az országos politikában X/6. Barabás Miklós ( ): Palóczy László képmása, 1868 Vászon, olaj, 238x173,5 cm. Jj.l.b.:,,Barabás 1868." Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc, Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum BAZML IV.754/a. 2. köt. 459/1868. Irodalom Keresztesy Sándor: Borsod vármegye székházának építése Miskolc, Márkosfalvi Barabás Miklós: Önéletrajz. Kolozsvár, (a művész jegyzőkönyve saját munkáiról: sorszámmal) Szvoboda D. Gabriella: Barabás Miklós. Budapest, katalógusszám: 119. Az ábrázoltra vonatkozóan: Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 1. Miskolc, Palóczy László ( ), akit egyszerűen csak népképviselőnek neveztek, 1783-ban született Miskolcon. Négy pozsonyi országgyűlésen képviselte Borsod megyét, 1839-től megyei másodalispán, 1848-ban Miskolc országgyűlési képviselője volt. A szabadságharc alatt tanúsított kormánypártisága miatt halálra ítélték, ám korára való tekintettel később kegyelmet kapott ben az idős politikust a város ismét képviselőjének választotta. Az országgyűlést ő nyitotta meg, ám néhány nap múlva elhunyt. A pesti gyászszertartás után kérésének megfelelően koporsóját Miskolcra szállították, és sírboltjának elkészültéig az avasi református templomban helyezték el november 12-én hantolták el az avasi templom keleti végénél fekvő díszsírhelyen. Már ekkor megszületett az elhatározás, hogy sírját emlékmű jelölje, s hogy arcmása a Megyeháza dísztermében függjön. Ezen óhajtások azonban csak a kiegyezést követően teljesültek. A kegyeletes hála kettős megnyilatkozása közül elsőként az arckép készült el, melyet a díszterem centrumában, közvetlenül az elnöki szék mögött helyeztek el június 8-án, a báró Vay Lajos főispán elnöklete alatt tartott közgyűlésen került sor az ünnepélyes leleplezésre, amely után a közgyűlés meghatott érzéssel üdvözlé a művészileg föstett életnagyságú arczképben dicsőült Palóczynknak közöttük ekként megjelent hű képmását, kinek árnyéka, ekként visszavarázsoltatván azon tanács terembe, melynek falai annyiszor viszhangoztak az ő szónoklatától, mely mint egy állandó szállást vett közöttünk s őr szemmel kíséri hazafiui törekvésünket s példájával és emlékével buzdítani, lelkesíteni soha meg nem szűn". (Borsod vármegyei közgyűlés jegyzőkönyvei BAZML IV. 754/a. 2. köt. 459/1868). A következő évben végül az emlékmű is megvalósult. A szürke gránit emlékkövet Wasserburger Antal bécsi kőfaragó készítette, míg Palóczy domborművű arcképét az a Vay Miklós mintázta, aki a dicső bárói család hírnevét szobrászművészként öregbítette, s aki a soros borsodi főispán, Vay Lajos unokaöccse volt. A festmény a reprezentatív egészalakos arcképtípust követi, amely a Friedrich von Amerling-féle 1836-os Széchenyi-képmással kezdődően a magyar hivatali arcképfestészet sajátjává lett. Palóczy országgyűlési követként jelenik meg előttünk, erre utal a pozsonyi várnak a háttérben megjelenített jellegzetes tömege. A kezében tartott iraton a képviselőként mondott beszédeire utaló A KK. és RR. üzenete a M. Főrendekhez - felirat olvasható. A mögötte álló asztalkán paszományban gazdag, magyaros díszöltözetét kiegészítő tollas süvege és a szellemi munkás kellékei (kalamáris, toll, papiros, könyv) fekszenek. (P. A.)

36 35 Egy miskolci nemes az országos politikában X/7. Barabás Miklós ( ): gróf Teleki László képmása, 1861 Olaj, vászon, 253x159 cm. J. l. b.:,,barabás 1861 Dobó István Vármúzeum, Eger, Ltsz.: (T. I. felv.) Proveniencia: Vármegyeháza, Eger, 1949 Kiállítva: Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1981.; Eger Heves Megyei Levéltár (tartós letét) Irodalom Cs. Lengyel Beatrix-Gödölle Mátyás: Teleki ismeretlen arcai. Rubicon 2011/12. (22. évfolyam) Cs. Lengyel Beatrix: Teleki László - az országgyűlés halottja. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. História 2011/8. sz Hatos Géza: A különc halála Teleki László. História 1981/1. sz Debreczeni-Droppán Béla: Gróf Teleki Lászlóról születése és halála kerek évfordulóján. Honismeret, 2011/6. sz Márkusfalvi Barabás Miklós: Önéletrajza (előszót és a jegyzeteket Banner Zoltán írta). Kolozsvár, 1985 Művészet Magyarországon I-II., Kiállítás a Budapest, katalógus Szabó Júlia: A XIX. Század festészete Magyarországon. Corvina, Budapest, kép Szemere Bertalan leveleskönyve Budapest, 1999, Szvoboda D. Gabriella: Barabás Miklós Budapest, katalógus Barabás Miklós önéletrajzában írja, hogy az 1860-as évek elején kevés képet rendeltek tőle, ezért a fotográfusok üzleti sikerén felbuzdulva 1863-ban fényképész műtermet nyitott. Vállalkozása veszteségessége révén efemer jellegűnek bizonyult. Viszont a fotót az élő modell helyettesítésére, segédeszközként alkalmazta továbbra is művei készítésénél. Először 1844-ben festett fénykép után, amely gyakorlat a későbbi évtizedekben is tetten érhető munkásságában, hasonlóképpen a korszak más festőihez (legismertebb példája Munkácsy Mihály életművéből ismert).

37 36 Egy miskolci nemes az országos politikában Barabás Teleki Lászlót ábrázoló nagyméretű reprezentatív portréját Mayer György egész alakos fotója (1861) alapján készítette el a vármegye megrendelésére. Teleki halála után a politikust megörökítő Mayer-fotográfia, mint az utolsó hiteles ábrázolás mintaként szolgált a művészek számára, pl. Marastoni József litográfiájának (1861) is modellje lett. Hasonló testtartásban ábrázolta már Eybl is 1843-as kőnyomatán Telekit és Szemere Bertalant, akiknek beállítása, álló, délceg alakja, karba font kezei, eltérnek az akkoriban szokványosabbnak számító karosszékben ülő, szemből vagy kissé elfordulva beállított személyek portréitól. Teleki László, Barabás festményén, a könyvekkel megrakott íróasztal mellett áll a nyitott oszlopcsarnokban, két karját mellén összefonva, oldalán karddal. Az emigrációban élő forradalmárok fekete díszmagyar viseletét hordja, mint Madarász Viktor önarcképén. A festő nem az egyéniség jellemzésére törekedett közéleti portréján, hanem a gróf méltóságteljes beállításával az eszmény művészi megfogalmazására. A festmény Friedrich von Amerling Széchenyi István portréjának típusát követi. E képtípus Barabás révén honosodott meg hazánkban. Teleki László február és május között, Mayer György felvétele, MNM Történeti Fényképtár Franz Eybl: Teleki László gróf, litográfia, 1843, MNM Történelmi Képcsarnok Friedrich von Amerling: Széchényi István portréja, 1834, olaj, vászon, MTA Művészeti Gyűjteménye A kor szokásainak megfelelően ilyen alkalmakkor többféle beállításban is készült felvétel: jobbra-balra fordulva, szemből, ülve, állva, majd a megrendelő választotta ki a neki tetsző változatot. E sorozatból a híressé vált beállításon kívül, amely a fotográfiai gyakorlatban is ritkának számít, egy Telekit egész alakban, illetve ülve ábrázoló felvétel is ránk maradt, bár ez sokkal ritkább, kevesebb példánya ismert. Teleki a magyaros ruházat darabjaihoz, a mentéhez és csizmához, nyugati viselethez illő nadrágot hord a képen, vagyis hazatérte után alkalmazkodott az itthoni viszonyokhoz, a passzív ellenállás egyik formájának tekintett ruhában járt. (Cs. Lengyel Beatrix Gödölle Mátyás: Teleki ismeretlen arcai. Rubicon 22. (2011)/12. (V. K.)

38 37 Egy miskolci nemes az országos politikában X/8. Barabás Miklós ( ): Báró Vay Miklós képmása, 1892 Olaj, vászon, 144x109 cm. Jelzés nélkül Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Tár, Miskolc. Ltsz.: (T. I. felv.) Dokumentum BAZML IV. 803/a. 22. köt. 68/1893. Irodalom Keresztesy Sándor: Borsod vármegye székházának építése Miskolc, Márkosfalvi Barabás Miklós önéletrajz. Kolozsvár, (a művész jegyzőkönyve saját munkáiról: sorszámmal) Az ábrázoltra vonatkozóan: Dobrossy István Eszenyi Miklós Zahuczky László: Miskolci Életrajzi Lexikon A Szabolcs vármegyei eredetű, s a legősibb családok közé tartozó Vayak leszármazottai, mint nagyműveltségű reformerek, s a helytartótanács felvilágosodott tisztségviselői generációkon keresztül kötődtek mind Zemplénhez, mind Borsodhoz. Az alsózsolcai születésű báró vajai Vay Miklós ( ) 1831-től 1845-ig Borsod vármegye főispáni helytartója, 1865 és 1867 között főispánja volt. Testvérével, Vay Lajossal, annak fiával (Vay Béla) és unokájával (Vay Elemér) mintegy nyolcvan éven keresztül biztosították a nemesi család jelenlétét Borsod vármegye közigazgatásában. Noha az arcképen szignó nem látható, Barabás általi szerzőségéhez kétség sem férhet. A mester feljegyzéseiből biztosan tudható, hogy 1892-ben Vay Miklósról nagy térdképet" készített. Ugyanakkor festői minőségén túl mind beállításában, mind méretében pontosan megegyezik rokonainak Barabás által ugyanezen időben jegyzett képmásaival. A portré készítésekor már igencsak hajlott korú politikust élete teljében, vagyis fénykép alapján örökítette meg a festő ecsetje az örökkévalóság számára. (P. A.)

39 38 Egy miskolci nemes az országos politikában

40 39 Egy miskolci nemes az országos politikában

41 40 Egy miskolci nemes az országos politikában Készült a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma támogatásával Herman Ottó Múzeum Történeti Tár Miskolc, 2015

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1) Beszámoló a KJB 2014. évi munkájáról (Dr. Buzinkay Péter, a KJB titkára) 2) A Kétséges eredetiségű kulturális javak adatbázisának

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.04.13. Kulturális Javak Bizottsága 2015. április 13-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.04.13. 1) Ismeretlen mester, 17. század vége: Allegorikus nőalak

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2010. március 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Csáth Géza [Brenner József] levele Kosztolányi Dezsőhöz. (Földes, 1916. június 13. 4 folio (8 beírt oldal) 214x136 mm. Tintaírás,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium RÉVÉSZ EMESE 1967, Munkács Művészettörténet Tanszék, tanársegéd revart@freemail.hu reveszemese@btk.ppke.hu FOGADÓ ÓRA: hétfő, szerda KUTATÁSI TERÜLET: 19-20. századi magyar festészet; 19. századi sokszorosított

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés KJB / 2015.09.14. Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2015.09.14. 1. Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 Endenich, 1900): Golgota, 1884 (vászon, olaj, 460 x 712 cm,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa.

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929 Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944 Mundszer??-? Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Apa Brandl Ferenc 1895

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. január 20-i ülés A Seuso-kincs nyilvántartásba vétele (2013.12.16.) 1 MTA Könyvtárból ellopott könyv felbukkanása (Jeruzsálem, 2014.01.21.) Az ülés napirendje 1) Beszámoló

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2014. január 20-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2014. január 20-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2014. január 20-i ülés Schönberger-ügy (restitúciós eredmények) 1 Schönberger-ügy (restitúciós eredmények) Schönberger-ügy (restitúciós eredmények) 2 Az ülés napirendje 1. Domenico

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi kitüntetések adományozásáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi kitüntetések adományozásáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700

1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700 1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700 4046 Mikes Kelemen 50 10 1200 4047-4048 Ferenczy testvérek

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Guglizz rá! 1. forduló (október)

Guglizz rá! 1. forduló (október) Jelige:. Guglizz rá! 1. forduló (október) Kérem a kedves játékosokat, hogy minden feladatnál másolják be azt az internetes címet (linket), ahol a megoldást találták. Ennek hiánya pontlevonással jár! Megértésüket

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja Minden jog fenntartva. 2009 Koller Galéria Győjteményfelmérés (Példa István gyüjteménye) Az alábbiakban egy 23 mőtárgyból

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. október 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Dobyaschofsky, Franz Joseph (Bécs, 1818 Bécs, 1867): Jelenet (Egy keresztény mártírnő halála), 1836, Olaj, vászon, 76x100 cm, Jelezve

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik

Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik ám a somogyi dombok elrejtik Zala községet, ahogyan sokan nevezik, Zalafalut. Ebből a több, mint 700 éves, kicsiny, ám

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR REFERENSZ KÉRDÉSEK 6-7. osztályosoknak KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR TÉMAKÖRBEN Tanulói példány 1 1. a) Melyik a helyes írásmód? Széchenyi vagy Széchényi Hogyan kell elválasztani ezt a személynevet?

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Pályázati azonosító: 2306/1627. 1388 Budapest Pf. 82

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Pályázati azonosító: 2306/1627. 1388 Budapest Pf. 82 Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Pályázati azonosító: 2306/1627. 1388 Budapest Pf. 82 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 2306/1627. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata alapján 2.000.000

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát

Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát bemutatja Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát Budapest TAKÁCS FERENC FESTÉSZETE 2001 őszén megkeresett minket egy dél-magyarországi gyűjtő barátunk, és egy festőművészt ajánlott a figyelmünkbe.

Részletesebben

Kéri Katalin: Teleki Blanka és a magyar leánynevelés

Kéri Katalin: Teleki Blanka és a magyar leánynevelés Kéri Katalin: Teleki Blanka és a magyar leánynevelés ...annyi nemes és szép, ami az emberiséget felemeli, a ti nemetek műve. Részlet Széchenyi István Hitel című művének Honunk szebb lelkű asszonyinak írott

Részletesebben

Családfa. Apa Gábor Ignác (szül. Léderer Ignác) 1868 1945. Anya Gábor Ignácné (szül. Raiss Izabella Lucia) 1880 1944

Családfa. Apa Gábor Ignác (szül. Léderer Ignác) 1868 1945. Anya Gábor Ignácné (szül. Raiss Izabella Lucia) 1880 1944 Családfa Apai nagyapa Léderer Gábriel?? Apai nagyanya Léderer Gábrielné (szül.klein Lotti)?? Anyai nagyapa Raiss Moritz 1856? Anyai nagyanya Raiss Moritzné (szül. Rubin Anna) 1858 1892 Apa Gábor Ignác

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920.

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünberg?? 1920-as évek Grünberg?-né (szül. Grünberg Berta)? 1930 Neu Adolf 1830-as évek? Neu Adolfné (szül. Kraut Borbála) 1832 1922 Apa

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Az ülés napirendje 1. Ismeretlen firenzei mester: Szent Sebestyén és Szent Domonkos, 1360-1380 körül (fa, tempera, aranyozott, 91 x 58 cm, jelzés nélkül,

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló,, Magyarország az egyetlen ország, amely önmagával határos. 2015. március 27-én reggel 8 órakor indultunk a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola elől. Első megállóhelyünk

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2008.03.12. Kulturális Javak Bizottsága 2008. március 12-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2008.03.12. 1. Franz Schrotzberg: Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5

Részletesebben