A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban"

Átírás

1 A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

2 A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói ún. soft készségket és ismereteket, melyek elengedhetetlenek a társadalmi párbeszéd alapelvei mentén történő működés, projektműködtetés és munkaerő alkalmazás szempontjából. Szerző: IQ ConsultinG Kft., Készült a MAT támogatásával, az FSzH közreműködésével, 2009 ben. 2/2

3 Tartalom 1 Általános munkaadói készségek, kompetenciák és a társadalmi párbeszéd Bevezetés Pre inkubáció és inkubáció a cégvezetésben, a projektindítás során Munkaadói készségek és kompetenciák 9 2 Üzleti tervezés és működés a társadalmi párbeszéd tükrében A munkaviszony jogi háttere és a társadalmi párbeszéd Szupranacionális Működési formák Az európai gazdasági egyesülés (EGE) Az európai részvénytársaság (SE: Societas Europea) Az Európai Szövetkezet (SCE) 28 3 Általános pénzügyi, számviteli és adózási ismeretek Beszámolási és Adózási Kötelezettség Társadalombiztosítási kötelezettségek Adójogi szabályozás jövője az Európai Unióban 36 4 Értékesítés, marketing és piac A marketing fejlődési szakaszai és a társadalmi párbeszéd A szegmentált piac és a munkaerőpiaci szegmentumok értékelése Árpolitika, Termékpolitika Külső PR és a munkaügyi kérdések közönségkapcsolatok 52 5 Személyügy és Igazgatás A munkaügyi kérdések alapja és a társadalmi párbeszéd elve A munkavállalói szerződés A munkaviszony megszűntetése Alapvető munkaadói kötelezettségek HR menedzsment és munkáltatás mi a különbség? 58 6 Működtetés és kommunikáció Információmenedzsment A fogyasztók védelme Minőségmenedzsment és üzleti etika a munkaadói oldalon 72 3/3

4 6.4 Tőkeműveletek és etikus működés Felszámolás, megszűnés, átalakulás 74 7 Összegzés 77 8 Felhasznált irodalom 78 4/4

5 1 Általános munkaadói készségek, kompetenciák és a társadalmi párbeszéd Bevezetés A társadalmi párbeszéd a 21. században már úgynevezett tripartit módon működik tehát hárompólusú párbeszéd, melyben a munkaügyi jogalkotási folyamat úgy megy végbe, hogy az összes érintettet érdekcsoportot, ha úgy tetszik a döntések mögött tudhat. (Az eredeti, bipartit párbeszédre gyakran használták az autonóm szociális párbeszéd kifejezést.) A tripartit párbeszédben tehát a munkavállalói érdekek képviseletét az érdekcsoportok láthatják el, és ebben a folyamatban a felek egyenrangúak. Nem csoda hát, hogy az érdekek hiteles képviseletéhez vagy a társadalmi párbeszéd munkáltatói oldalának szempontjából a munkavállalói érdekek helyén kezeléséhez nem elegendő a hatályos jogi szabályozás ismerete. A társadalmi párbeszéd történetében munkásmozgalmak százai és sztrájkok ezrei bizonyították azt, hogy elegendő jogi szabályozás nélkül (vagy a hatályos jogi háttérismeret hiányában) milyen hiányosságokkal kell megküzdeniük a tárgyaló feleknek. Általánosságban véve tehát azt, hogy bizonyos mind a munkáltatói és munkavállalói oldalon ismeretek hiányában az érdekképviselet és az érdekek sérülésének elkerülése nehezen biztosítható. A nacionális és szupranacionális munkaügyviteli jogrend figyelemmel követése a vállalati stratégiaalkotás mellett a gyakori munkaügyi döntések meghozatalában is fontos szerepet játszik. Ezen felül az esetleges jogviták kezelésében az elérhető jogszabályi környezet mellett, a precedens értékkel bíró korábbi jogviták is értékes információk az egyes tagvállalatok számára, ezért ezen esetek anyagai is kiemelt fontosságúak. Mégis, a kis és középvállalatok életében nem elegendő pusztán a jogszabályi környezet ismerete; egyéb olyan munkaadói készségekre is szükség van a munkavállalók helyes és jogsérelem nélkül értendő kezeléséhez, melyeket pusztán jogi adatbázisokból nehezen nyerhet ki a munkaadó, vagy annak képviselője. Kis és középvállalatok életében a szakszervezeti érdekképviselet is több áttétellel vívhatja ki igazát, ezért egy nem nagyvállalati rétegben működő munkáltató számára olyan alapvető ismeretek megléte is szükséges, mely túlmutat a hatályos adó és munkaügyi szabályozás ismeretén. 5/5

6 A továbbiakban tehát azon alapvető munkáltatói információk, és munkáltatói készségek kerülnek bemutatásra, melyek elengedhetetlenek a sikeres működéshez és a hatékony cégvezetéshez, a társadalmi párbeszéd tekintetében hisz a társadalmi párbeszéd alapdefiníciójához hozzátartozik, hogy a hosszú távon fenntartható sikeresség feltétele a munkavállalói érdekképviselet tiszteletben tartása és a tripartit társadalmi párbeszéd gyümölcseinek alkalmazása a mindennapi működésben. 6/6

7 1.1 Pre inkubáció és inkubáció a cégvezetésben, a projektindítás során Egy új működési irány, új vezetés szervezési elv és/vagy projekt úgynevezett inkubációja segíthet a személyes és társas, társasági döntések meghozatalában. Az adott projekt, feladat, szervezési elv ugyanis új munkáltatói szerepet, ezzel egyetembe új kihívásokat rejthet magában. Pre inkubációról akkor beszélünk, ha a tervezett projekt (rendkívül) jól használhatja ki a piaci réseket, új igényeket elégít ki, illetve új igényeket, további üzleti (termelési, szolgáltatási) lehetőséget gerjeszt, régi igényeket elégít ki újszerűen, hatékonyan, technikai, tudományos eredetisége jelentős, jelentős hatású lehet mind eredmény, mind műszaki, piaci érvényesülés szempontjából, de a működési irány, vagy a projekt nagyon kezdetleges, korai fázisban van, még hosszú út vezet a tartalmi, formai követelmények teljesítéséig, vagy a találmány, az üzleti ötlet piacra érettségéig. A pre inkubáció során kell megválaszolni a projekt indíthatóságának kérdéseit, és a rendelkezésre álló munkaerő alkalmasságát, valamint a munkavállalók számára is megfelelő orientációt kell biztosítani. Mindezekkel kapcsolatban meggyőzően szükséges bemutatni, ha kell szembesíteni az egyént az igényekkel, lehetőségekkel. A pre inkubációs fázisban a vezetői szándékról és a jövőbeli vállalati formáról kell megnyugtatóan döntést hozzon a vezetőség. Ezt más csak segítheti, helyette döntés nem hozható. Az inkubációs szolgáltatónak, tanácsadónak kutatási, szakmai együttműködő partnereket kell keresni és közvetíteni, nemzetközi és hazai kapcsolatrendszeren keresztül elérhető stratégiai partnereket kell kiválasztani esetleg a projekthez, az együttműködés feltételrendszerének kidolgozásában, üzletkialakítási stratégia megalkotásában kell segíteni. Tanácsadóként közre kell működni a pályázati stratégia kialakításában, folyamatosan monitorozni kell a hazai és EU pályázati lehetőségeket az adott projekt adottságainak figyelembe vételével, tárgyalásokat kell folytatni a háttérintézményekkel, elő kell készíteni 7/7

8 megállapodásokat, meg kell vizsgálni a szellemi termék tulajdonviszonyait az egyetemi illetve akadémiai környezetben. A fejlesztés előrehaladása mentén a hasznosítási stratégiákat és a projekt összes jellemzőjét figyelembe véve kell meghatározni, hogy mikor, milyen szabadalom, védjegy megszerzése szükséges, segíteni kell a projekt folyamatos értékelésében, a mindenkori következő lépések meghatározásában a feltalálókkal és érintett szabadalmi ügyvivőkkel közösen. Ki kell alakítani a megfelelő gazdasági jogi hátteret, elő kell készíteni a cégalapítást. Az úgynevezett munkaerőpiaci inkubációs tevékenység az induló projekt életképességét, túlélési esélyeit sokszorozza meg. Ennek keretében a nagy növekedési potenciállal rendelkező, ugyanakkor jelentős kockázatot hordozó innovatív projektek nemzetközi üzletté formálása is fontos feladat. Az inkubációhoz sok esetben szükséges, hogy a projekt már vállalat formában működjön, de a találmánynak ilyenkor sokszor csak a prototípusa létezik, azaz még nem piacra érett. A kezdeti kritikus időszakban összehangolt szakmai és pénzügyi szolgáltatáscsomagra van szükség, amely megosztja mind a kockázatot, mind a sikert. Inkubációs tevékenységek alatt olyan komplex szolgáltatáscsomagot értünk, amelynek nem minden elemét veszi igénybe minden munkáltató. A szolgáltatáscsomag a vállalt teljes működését átfoghatja, és a menedzsmentszolgáltatásokon kívül pályázati, pénzügyi, üzletfejlesztési, partnerkeresési, illetve szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújthat. A létrejövő részleg vagy vállalati elem számára ez azzal az előnnyel jár, hogy K+F tevékenységére összpontosíthat. A cég részére forrásokat teremt (pályázati és pénzügyi lehetőségeket keres és vizsgál), részt vesz a cég működésében, befektetőket keres, üzletfejlesztési és más menedzsment funkciókat lát el, stratégiai, tudományos és üzleti partnereket kutat fel. Az inkubáció célja az, hogy a 2 3 éves időszak után a projekt piacra érett termékkel, szolgáltatással rendelkezzen, illetve képessé váljon a további növekedés kezelésére. A globális (információs) gazdaság korában a munkáltatói, üzleti információs ismeretek megszerzése már elemi szükségszerűség és feldolgozásuk elengedhetetlen napi feladat. A munkáltató, üzleti információs ismeretek elsajátításához a következő kulcsterületek megismerése szükséges: Üzleti ismeretek: A piacgazdaság működési mechanizmusának megismertetése országos és nemzetközi szinten. Vállalati formák, jogi ismeretek, pénzügyi, számviteli alapfogalmak, gazdasági intézményrendszer bemutatása. 8/8

9 Információtechnológiai ismeretek: Számítástechnikai ismeretektől az adatbázisok kezeléséig, építéséig. Információforrások: A vállalati, üzleti információforrások típusok, illetve hordozók szerinti részletes megismertetése, számbavétele, kategorizálása, tipizálása. Kommunikációs ismeretek: Az írásbeli és szóbeli kommunikáció legfontosabb formáinak begyakorlása. Pályázatírás, tárgyalástechnika stb. 1.2 Munkaadói készségek és kompetenciák A munkaerőpiac a munkavállalói készségek szegmentálásával osztható szegmentumokra. Ez, annak ellenére, hogy a gyakorlatban kevésbé szembetűnő módon, a munkaadókra, munkáltatókra is igaz. Amint a működéshez, a projektindításhoz elegendő információval rendelkezik az adott munkaadó a piacról, a projektvezető, vállalatvezető tehát a munkáltató képviselőjének általános készségeit is felül kell vizsgálja a siker és a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. A működés során feltétel nélkül tiszteletben tartandó értékek között szerepelnek az emberi szabadságjogok, az ökológiai normák és a társadalmi igazságosság elvei, a magyar gazdaság számára kívánatos "versenyképességi pálya" ebben az irányban keresendő. Egy gazdaság versenyképessége társadalmilag konstruálódik, tehát végső soron társadalmi termék, az összhatékonyság az allokatív hatékonyság és a társadalmilag meghatározott emberi motiváció együttes eredője. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Kialakításuk, fejlesztésük az egyén, a család, az iskola feladata is. Az iskolai és otthoni gazdasági nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy: a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, ezen keresztül is rátekintéssel legyenek a gazdaság életére, mérlegelni tudják a szakma, pályaválasztással kapcsolatos döntéssel járó kockázatot, hasznot, költséget, 9/9

10 hozzájáruljon annak a képességnek a kialakításához, hogy egyensúlyt találjanak a rövidebb és hosszabb távú előnyök között, elősegítse, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzel való bánni tudást is, döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról, felhasználásukról van szó, tehát fontos, hogy az iskolai nevelés során is kellő figyelem fordítódjék a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekre, és a személyiségnevelés fontos része legyen a gazdálkodás képességének a kialakítása A társadalmi párbeszéd elvei olykor ideális állapotot irányoznak elő. Egy ilyen kontextust figyelembe véve, az ideális munkáltató, mint személyiség önálló kitartó fegyelmezett jó az önismerete, van önbizalma, de önmagával szemben is tud kritikus lenni kíváncsi, szüntelenül tanulni és fejlődni akar megfelel saját belső értékeinek (jó esetben etikus másokkal szemben is) érzelmileg stabil jól kezeli a stresszt. A munkaadó képviselője, mint gondolkodó: szakmájában jártas, elismert nyitott az újdonságokra problémakereső (kritikus) problémamegoldó (e célból kreatív) meglátja az összefüggéseket képes a tényektől elvonatkoztatni (mégis gyakorlatias) képes felelősséget vállalni tetteiért munkavállalói előtt (is). A munkaadó képviselője, mint menedzser: célközpontú piacorientált 10/10

11 tud bánni a hatalommal jó szervező jól tűri a bizonytalanságot (kockázatvállaló) képes alkalmazkodni a változó környezethez megérzi/felismeri a változásokat, előrelátó jól kommunikál, kiváló diplomáciai érzékkel bír, de nem feltétlenül konfliktuskerülő. A menedzser tulajdonságok elengedhetetlenek mind a kisvállalatok, mind a nagyvállalatok életében. A legfontosabb menedzseri tulajdonságok között van a hosszú távú gondolkodás, a mások munkájának megszervezésére való alkalmasság és az előrelátás képessége. Az üzleti sikerhez gyakran elég egy ötlet, vagy az előrelátás, hogy merre mozdul a piac, hogyan fognak viselkedni a fogyasztók, vagy a versenytársak. Sikeres azonban csak az lesz és ez nem feltétlenül esik egybe az ötlet gazdájával, aki ebből az ötletből, előrelátásból tőkét tud kovácsolni, azaz előre megtervezi a szükséges lépéseket a lehetőség kiaknázására, és meg is valósítja azokat úgy, hogy mindeközben munkavállalói érdekei sem sérülnek, sőt. Ebből a sikerből a munkavállalók is előnyt kovácsolnak. A vezetés elvállalása a fentiek alapján tehát személyes döntés, nem kötelezettség. A jó vezető fontos ismérve, hogy az általa irányított munkatársaknál eléri azt, hogy teljesítsék feladataikat mind mennyiségben, mind minőségben megfelelő szinten. A tulajdonos vagy vezetőtársakkal kapcsolatban is felmerülhet a meggyőződés, az elkötelezettsége hiánya, amit mindenesetben kezelni kell. Más emberek vezetése igen nehéz feladat. A különböző egyének eltérő módon értelmezhetnek egy vezetői szándékot, egy vállalati eseményt. Minden információt saját személyiségük szűrőjén keresztül érzékelnek, ezzel pedig torzulhat számukra a valóság (már ha nem éppen Ön látja torzítva azt). Mindenkiben a saját valósága szerint alakul ki a válasz, ezért sosem számítható ki pontosan az összes reakció. Ha a menedzsmentnek és beosztottaknak egységesek a vállalattal kapcsolatos nézetei, normái, akkor a szervezetben lényegesen kevesebb a konfliktus. Így az erőfeszítések a közös célok elérésére irányulnak, nem pedig esetleg egymás ellen. Hogyan aktivizálhatóak a munkatársak? 1) Az egyéni erőfeszítések elismerésével. Ehhez nyújt segítséget a rendszeres teljesítményértékelés. 11/11

12 2) Megfelelő szervezeti kultúrával. Mondják, azokat a munkatársakat, akik kiemelkedően teljesítenének, visszafogják az átlagosan vagy az alatt teljesítő munkatársak. Hiszen senki sem akarja, hogy a kiemelkedő teljesítmény legyen az elvárás. Egy ilyen szervezeti kultúra nem hasznos a vállalat szempontjából. Sokkal jobb, ha a munkatársak elfogadják a kiemelkedő teljesítményt, mert tudják, hogy számukra is meg van a jutalom abban az esetben, ha hasonlóan extra teljesítményt nyújtanak. Sőt nem kell attól félniük, hogy ennek nem következménye az, hogy elvárássá válik ez a szintű erőfeszítés. 3) Jó a munkahelyi légkörrel, megfelelő munkakörnyezettel. 4) Az anyagi elismerésen túl nem anyagi ösztönzőkkel. Státusz; hatalom; nyilvános elismerés; képzési és karrierlehetőségek; izgalmas feladatok; a munkakör színesítése, gazdagítása stb. A sikeres munkáltató integratív, kreatív gazdálkodó. A kreativitás nem igényel olyan különleges tehetséget, amely a világújdonságok létrehozásához szükséges, de önmegvalósító kreativitásra szükség van. Az önmegvalósító kreativitás a személyiségből fakad, és az élet köznapi területein realizálódik. A tehetséget, kivéve néhány különleges zsenit (Taylor, Ford, Iaccoca) önmegvalósító kreativitás jellemzi. Küszöbön áll egy átfogó kompetenciaváltás, és ennek keretében növekvő mértékben tulajdonítanak fokozott jelentőséget a továbbképzésnek. A továbbképzés jelentősen hozzájárul a vállalat sikeréhez, nem költségként, hanem befektetésként kell értelmezni. Sajnálatos módon a továbbképzés után a mindennapok gyakorlatába történő tudástranszfer üteme még nem kielégítő. A stratégiai kompetencia menedzsment tekintetében nyitott a kérdés: milyen konkrét kompetenciákat kell fejleszteni, hogy a vállalatok a jövőben többletértéket érjenek el úgy, hogy a munkavállalói terhek mindeközben csökkennek. Ezek tükrében az alábbi kompetenciák bizonyos köre csoportosítható aszerint, hogy a jövőben növekszik vagy csökken e jelentőségük a fenntarthatóság szempontjából. Kompetenciák növekvő jelentőséggel: flexibilitás, tanulási készség, változásmenedzsment, kapcsolatmenedzsment /hálózatépítés, 12/12

13 idegen nyelvek ismerete, interkulturális menedzsment, személyzetfejlesztés, csoportmunka menedzsment. Kompetenciák csökkenő jelentőséggel: kommunikáció, klasszikus vezetési módszerek, szervezeti egységek felépítése, projektmenedzsment, kontrolling /számvitel. A vállalatvezetők elsősorban a növekvő flexibilitás és az egyéni tanulási készség növekedése révén remélnek mozgásteret a jövő bizonytalanságai elleni felkészülésre. A változásmenedzsment és a kapcsolat menedzsment várakozásuk szerint a struktúrákat és a folyamatokat is jobban a jövő szükségleteihez igazítja majd. Az értékelési rangsorban az idegen nyelvtudás és az interkulturális kompetencia együtt akár a második helyre is kerülhetett volna, ez fokozza a menedzsment nemzetközivé válásának jelentőségét. Növekszik a személyzetfejlesztés és a csoportmunka menedzsment jelentősége is, csaknem kompenzálva a hagyományos vezetési módszerek csökkenő súlyát. Ez egyúttal jelzi a részvételen, a dolgozók bevonásán, a hatáskörök delegálásán alapuló vezetési stílus felé való eltolódást. A csökkenő jelentőségű kompetenciák sorát kissé meglepően a kommunikáció és a hagyományos vezetési módszerek vezetik. Mindkettő kiemelkedően jelentősnek számított korábban, a jövőben azonban az értékelésben helyet cserélnek a flexibilitással és a tanulási készséggel. Ez a szerepcsere várhatóan számos dinamikusan fejlődő cégnél stratégiai problémákat okozhat. Jelentőség csökkenés állapítható meg a projektmenedzsment és a számvitel vonatkozásában is, ami az operatív átalakulás kompetencia csökkenésére utal. Ilyen tendenciák közepette az operatív ügyek elhanyagolása számottevő vezetési gondokkal járhat. A munkáltató és munkavállaló közötti tényleges munka és felelősség megosztás kompromisszumként kell, hogy kialakuljon. A projekt indítása előtt ezért a leendő tagoknak meg kell ismerniük egymást, és mérlegelni, hogy a befektetett energiáért megfelelő hasznot remélhetnek e. 13/13

14 Az üzleti élet olyan tevékenységekből áll, amely ismétlődik, (a kérdésekre is folyamatosan, kisebb nagyobb időszakok utáni újragondolással), az üzleti szereplők fennmaradásának feltétele, hogy termékeit, szolgáltatásait olyan áron vásárolják meg, amely ár hosszú távon nyereséget biztosít a vállalat számára. Tehát folyamatos piaci alkalmazkodással, tervezési és visszacsatolási lépésekkel halad előre. Az üzleti vállalat önálló, döntésében közvetlenül külső fél nem befolyásolja. Minden döntés előtt, azonban sokoldalúan tájékozódnia, mérlegelnie kell a befolyásoló tényezőket (piac, árak, hitelek, adók, jogszabályok, stb.). A vállalati tevékenység kockázattal (bizonytalansági tényezőkkel) jár, amely magában foglalja a károk és a veszteségek lehetőségét is. A munkáltató, munkaadó általános készségei mellett, nem árt rögzíteni a működéshez szükséges minimális ismereteket sem. A továbbiakban ezeket próbáljuk összefoglalni. A munkáltató kompetencia, általános értelemben tehát egyszerre jelenti a: szakértelmet, felkészültséget, szakavatottságot, beavatottságot. 14/14

15 2 Üzleti tervezés és működés a társadalmi párbeszéd tükrében Minden üzleti vállalat számára szükség van valamilyen tervezési tevékenységre, amely előrelátáson és a tevékenységek megszervezésén alapszik. Az üzleti tervezés (általános fogalom) nem azonos a stratégiai tervezéssel (nagyvállalati kategória). A stratégiai tervezés nagyobb szervezetek esetében jelent módszertani lehetőséget a vállalat irányítására. A stratégiai tervezés feladatai: a stratégia tartalmi elemeinek rendszerbe foglalása, a szükséges elemzések elvégzése, a szervezet számára lényeges és hosszabb távra kiható kérdések eldöntése, a döntések tartós hatásainak sokoldalú, következetes elemzése. A stratégiai tervezési folyamat szakaszai: 1) vállalati filozófia meghatározása, 2) vállalati célok kialakítása, 3) az eszközök, a lehetőségek és a kockázatok számbavétele, 4) a stratégia kialakítása, 5) a taktika kidolgozása stratégia végrehajtása, 6) a végrehajtás ellenőrzése, karbantartás. Az üzleti terv írásbeli összefoglaló arról, hogy a vállalat mit szeretne elérni és ennek eléréséhez, hogyan kívánja felhasználni a különböző erőforrásokat. Az üzleti terv a vállalati előrelátás legfontosabb kerete, eszköze. Az üzleti terv a vállalat rendelkezésre álló működési adataira épül, számba veszi az ismert és várható gazdasági folyamatokat. Ezek alapján jelzi előre a jövőbeni működést, bemutatja a tervezett lépéseket, és azok várható következményeit. Az üzleti terv az elérni kívánt jövőre vonatkozik (jövőkép megfogalmazása), amit szöveges és számszerű adatokkal támaszt alá. Rendeltetését figyelembe véve az üzleti terv készülhet az alábbi célokból: A vállalat beindulása előtt előkészítés, a források megtérülésének vizsgálatára. A folyamatos működés megalapozására, ellenőrzésre: segít a vállalat hibáit feltárni. Finanszírozási források (hitel igénybevétele, új tulajdonos bevonása, pályázati pénzek elnyerésének előkészítése) megszerzése érdekében. 15/15

16 Fejlesztés, átalakítás, nagyobb beruházás hatásának bemutatásra. Válsághelyzetbe jutott vállalatoknak az új, megoldási stratégia bemutatására. Átszervezés hatásának bemutatásakor alkalmazható. 16/16

17 Vizsgálhatjuk, hogy az üzleti terv kik számára készül: A vállalat saját tulajdonosai számára: érdemes e a vállalatot tovább működtetni, megtérülnek e a befektetéseik. A vállalat külső finanszírozóinak, hitelezőinek, bankároknak, potenciális új tulajdonosoknak: megéri e a finanszírozási forrás biztosítása, van e reális esélye a hitelek visszafizetésének, a befektetett tőke megtérülésének. Egyéb partnereknek, vevőknek, beszállítóknak: segíthet a bizalom megteremtésében, az érdeklődés felkeltésében. Alkalmazottaknak: perspektívát jelenthet, az anyagi ösztönzés alapja lehet, növelheti a szociális biztonságukat. Az üzleti terv készítésének menete A szükséges és a rendelkezésre álló eszközök és források áttekintése. A terv felépítésének és a tervkészítés menetének előzetes bemutatása. A tervezett lépéseket követve összeállítani az üzleti tervet. Az elkészült terv áttekintése, következtetések ellenőrzése, előterjesztése előtti egyeztetése, esetleges pontosítások átvezetése. Követelmények az üzleti tervvel szemben: Realitás: a múltra vonatkozóan a valós adatokat kell tartalmaznia, a jövőre vonatkozóan pedig figyelembe kell venni a környezeti, gazdasági, társadalmi és piaci folyamatokat. Az üzleti tervezés így készíthet fel a kockázatok kezelésére. Érthetőség: ne sok idegen kifejezéssel, ne műszaki nyelven készüljön. Áttekinthetőség: ismétlésektől mentesen, de mindenre kiterjedően készüljön. Programszerűség: konkrétan, számszerűen, egymásra épülően mutassa be a törekvéseket, azok megvalósíthatóságát. Ütemezés: tartalmazza az egyes részcélok teljesülésének a határidejét. Konzisztencia: az egyes fejezetek ne mondjanak egymásnak ellent, egészítsék ki egymást. Az üzleti terv fejezetei általában: Többfajta felépítést lehet alkalmazni a céloknak, körülményeknek megfelelően. A terv felépítésére, fejezeteire vonatkozóan merev szabályok nincsenek. Az alábbi szerkezethez 17/17

18 képest egyes fejezetek sorrendje eltérhet, illetve néhány fejezet, a vállalat speciális volta miatt ki is maradhat (pl. a szervezeti terv a néhány személyes vállalatoknál értelmetlen). Amikor pl.: a célszervezet, (bank, pályázat elbírálója, stb.) kiegészítő információt kér az üzleti tervhez, akkor gyakorlatilag a saját szempontjai szerinti üzleti tervhez keresheti a megfelelő információkat, fejezeteket. (Adott esetben az induló vállalat tulajdonosainak a vagyoni helyzete, fedezet vállalási képessége is külön fejezet lehet a bank igényei szerint.) 18/18

19 Módszertani problémák, megoldási javaslatok a tervezés során A vezetői összefoglaló az üzleti terv rövid összefoglalását tartalmazza. Az összefoglaló ugyan az első fejezet, valójában ezt csupán az üzleti terv többi fejezetének elkészítése után lehet összeállítani. Bemutatja az üzleti terv készítésének célját, az üzleti terv legfőbb pontjait, a piac felvevőképességét, a szükséges finanszírozást, valamint annak indoklását, hogy a projekt miért számíthat sikerre, a vezetés mennyire elkötelezett a siker mellett, milyen kedvezőtlen tényezők hatásait, hogyan fogják kivédeni. A vállalat bemutatása Az üzleti terv a potenciális befektető számára külön részben ad átfogó tájékoztatást a működés jellegéről, tevékenységeiről. Az üzleti tervnek ez a része elsősorban a következő legfontosabb kérdésekre kell, hogy jó választ adjon: Mit nyújt a cég ügyfeleinek, és hogyan teszi azt? Termékeinek, szolgáltatásainak melyek a jellemző tulajdonságai, amelyek tartósan vonzóak? A piaci tevékenység földrajzilag, fogyasztói réteg szempontjából mely területekre terjed ki? Kik a tulajdonosok, és milyen munkavállalói csoport segíti a vállalat sikerét? A munkatársak előélete, tudása és jelenlegi együttműködésük hogyan biztosítja a hatékony működést? A cég bemutatása mellett fontos a külső szemlélő számára, hogy a vállalat hogyan látja magát a piaci folyamatokban. A verseny tekintetében a vezetés mennyire reális, előremutató, aktív szemléletű. Egy potenciális befektető valószínűleg jól ismeri a számára lényeges szakágazatokat. Tudja, hogy ezeken a területeken hogyan alakul a gazdasági növekedés, az átlagos jövedelmezőség, a piaci versenyszituáció. A vállalatnak be kell mutatnia, hogy milyen szerepet tölt be az adott szakágazatban (konkurenciaelemzéssel, kockázatbecsléssel stb.), és meg kell győznie a befektetőt arról, hogy ebbe a vállalatba érdemes befektetnie. Marketingterv A marketingtervben foglalják össze, hogy a cég milyen módon szándékozik a piacot befolyásolni, illetve hogyan kíván reagálni a piaci viszonyok alakulására. A marketingterv tartalma, eszköztára erősen eltérő lehet attól függően, hogy milyen piacokon működik. A marketingterv főbb elemeinél koncentrálni kell arra, hogy a tervezett értékesítési árbevétele és a piaci részesedés tervezett alakulása között összhang legyen. 19/19

20 A marketingtervhez olyan szakmai anyagokat is csatolni kell, amelyek alátámasztják az értékesítési előirányzatokat. Ilyenek lehetnek a piackutatási eredmények, szakágazati tanulmányok, vagy fontosabb vevői szándéknyilatkozatok, megrendelések. Termelési működési terv Termékfejlesztés esetén be kell mutatni, hogy milyen az egyes fő termékek és szolgáltatások életgöbéje, korszerűsége, műszaki színvonala, továbbá, hogy e területen milyen konkrét kutatási és fejlesztési eredményekkel, tervekkel rendelkeznek. Ki kell térni arra is, hogy a célok elérését milyen technológiai, gyártásfejlesztési megoldásokkal fogja a cég megvalósítani. Az erőforrásokkal való gazdálkodás terén be kell mutatni a munkaerővel, a tárgyi eszközökkel és a forgóeszközökkel való gazdálkodás jellemzőit, az e területeken tervezett intézkedéseket. Vezetési rendszer Vezetőség, tisztségviselők, azok a személyek, akik lényeges szerepet töltenek be a vállalat vezetésében, valamint azokat, akik a lehetséges külső partner szemében hitelessé tehetik a vállalatot. A szervezeti felépítés, a szervezeti séma csatolása mellett célszerű bemutatni, hogy milyen a döntési hatáskörök megosztása a szervezetben, továbbá, hogy a szervezeten belül a koordináció milyen alapvető formáit és módszereit alkalmazzák. Ki kell térni arra is, hogy e területen milyen korszerűsítéseket terveznek. A humánpolitika keretében be kell mutatni, hogy a vállalat milyen elveket és módszereket alkalmaz a munkavállalók kiválasztása, képzése és javadalmazása terén. Tőkeszerkezet és a pénzügyi terv Az üzleti tervnek ebben a fejezetében először is összeállítást kell készíteni a cég vagyoni, pénzügyi helyzetéről, forrásairól. Ki kell mutatni, hogy a) milyen a tőkeszerkezet, kik rendelkeznek jelentősebb tulajdoni hányaddal, b) a vállalat milyen nagyságú hitelekkel működik, és milyen egyéb pénzügyi forrásokat használ fel. Részletesen ismertetni kell, hogy a vállalatnak a tervezett fejlesztésekhez milyen további pénzügyi forrásokra van szüksége, és a tőkebevonás milyen formáit tervezik alkalmazni. 20/20

21 A pénzügyi terv a vállalat tervezett pénzügyi teljesítményéről ad képet. Az érdeklődő befektetők ebből kaphatnak információt arról, hogy a vállalatnál milyen tőke hozadékra, megtérülésre lehet számítani. A hitelintézetek is az üzleti terv pénzügyi fejezetéből informálódhatnak arról, hogy a kölcsönfelvevő cég milyen adós lehet, milyen visszafizetési képességekkel, biztosítékokkal rendelkezik. Stratégia készítésének fontossága Az üzleti életben nagy jelentősége van annak, hogy a stratégia megalkotása során alakul ki a vállalat jövőképe. Jobb, ha nem az üzleti körülmények, hanem egy belső kényszer miatt kell átgondolni a hosszabb távú célokat, a hosszú távú piaci lehetőségeket, a fogyasztói igényekben bekövetkező várható változásokat, a versenytársak helyzetét, a hosszú távú elvárásokat. Az üzleti környezet gyorsan változik. Ahhoz, hogy a vállalat hosszú távon fennmaradjon, alkalmazkodnia kell a környezetben bekövetkezett változásokhoz. A vállalat, ha tartósan sikereket akar elérni, akkor a vezetésében, irányításában stratégiai gondolkodást és stratégiai tervezést kell alkalmaznia úgy, hogy a társadalmi párbeszéd elveit, és a munkajogi előírásokat is figyelembe veszi. 21/21

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS Igényelt hitelkeret összege Hitel devizae HUF EUR A hitelkerethez kapcsolódó bankszámla száma Az igényelt hitelkeret

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0886-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Hitelkérelem (A1) A vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2) Fedezeti dokumentumok Egyéb: Amennyiben a társasági szerződés/alapszabály

Részletesebben

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 31-én megjelentette a Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak.

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak. Átalakuló civil világ Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben, a civil szervezetek működési rendjének, a közhasznú jogállás megszerzés feltételeinek, a beszámolók elkészítésének és közzétételének módjának

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A vállalkozás alapdokumentumai Alapító Okirat, Társasági Szerződés és módosításai, apportlista, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégkivonaton még nem szereplő

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TEMATIKA

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TEMATIKA VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK Alternatív programmodul a hátrányos helyzetű, GYES/GYED/GYET-ről a munkaerőpiac visszatérni szándékozó és nontradícionális szakmákba egyéni vállalkozást indító nők számára TEMATIKA

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2) A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A téma

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Fióktelepeket érintő aktualitások. Hír-ADÓ

Fióktelepeket érintő aktualitások. Hír-ADÓ Fióktelepeket érintő aktualitások Hír-ADÓ Tekintettel a társasági adóbevallás elkészítésének közeledő határidejére jelen hírlevelünk célja, hogy felhívja a figyelmet az egyes, fióktelepeket érintő társasági

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója,

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása 570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása Célok 9. A könyvvizsgáló célja, hogy: (a) (b) elegendő és megfelelő könyvvizsgálati

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben