A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban"

Átírás

1 A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

2 A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói ún. soft készségket és ismereteket, melyek elengedhetetlenek a társadalmi párbeszéd alapelvei mentén történő működés, projektműködtetés és munkaerő alkalmazás szempontjából. Szerző: IQ ConsultinG Kft., Készült a MAT támogatásával, az FSzH közreműködésével, 2009 ben. 2/2

3 Tartalom 1 Általános munkaadói készségek, kompetenciák és a társadalmi párbeszéd Bevezetés Pre inkubáció és inkubáció a cégvezetésben, a projektindítás során Munkaadói készségek és kompetenciák 9 2 Üzleti tervezés és működés a társadalmi párbeszéd tükrében A munkaviszony jogi háttere és a társadalmi párbeszéd Szupranacionális Működési formák Az európai gazdasági egyesülés (EGE) Az európai részvénytársaság (SE: Societas Europea) Az Európai Szövetkezet (SCE) 28 3 Általános pénzügyi, számviteli és adózási ismeretek Beszámolási és Adózási Kötelezettség Társadalombiztosítási kötelezettségek Adójogi szabályozás jövője az Európai Unióban 36 4 Értékesítés, marketing és piac A marketing fejlődési szakaszai és a társadalmi párbeszéd A szegmentált piac és a munkaerőpiaci szegmentumok értékelése Árpolitika, Termékpolitika Külső PR és a munkaügyi kérdések közönségkapcsolatok 52 5 Személyügy és Igazgatás A munkaügyi kérdések alapja és a társadalmi párbeszéd elve A munkavállalói szerződés A munkaviszony megszűntetése Alapvető munkaadói kötelezettségek HR menedzsment és munkáltatás mi a különbség? 58 6 Működtetés és kommunikáció Információmenedzsment A fogyasztók védelme Minőségmenedzsment és üzleti etika a munkaadói oldalon 72 3/3

4 6.4 Tőkeműveletek és etikus működés Felszámolás, megszűnés, átalakulás 74 7 Összegzés 77 8 Felhasznált irodalom 78 4/4

5 1 Általános munkaadói készségek, kompetenciák és a társadalmi párbeszéd Bevezetés A társadalmi párbeszéd a 21. században már úgynevezett tripartit módon működik tehát hárompólusú párbeszéd, melyben a munkaügyi jogalkotási folyamat úgy megy végbe, hogy az összes érintettet érdekcsoportot, ha úgy tetszik a döntések mögött tudhat. (Az eredeti, bipartit párbeszédre gyakran használták az autonóm szociális párbeszéd kifejezést.) A tripartit párbeszédben tehát a munkavállalói érdekek képviseletét az érdekcsoportok láthatják el, és ebben a folyamatban a felek egyenrangúak. Nem csoda hát, hogy az érdekek hiteles képviseletéhez vagy a társadalmi párbeszéd munkáltatói oldalának szempontjából a munkavállalói érdekek helyén kezeléséhez nem elegendő a hatályos jogi szabályozás ismerete. A társadalmi párbeszéd történetében munkásmozgalmak százai és sztrájkok ezrei bizonyították azt, hogy elegendő jogi szabályozás nélkül (vagy a hatályos jogi háttérismeret hiányában) milyen hiányosságokkal kell megküzdeniük a tárgyaló feleknek. Általánosságban véve tehát azt, hogy bizonyos mind a munkáltatói és munkavállalói oldalon ismeretek hiányában az érdekképviselet és az érdekek sérülésének elkerülése nehezen biztosítható. A nacionális és szupranacionális munkaügyviteli jogrend figyelemmel követése a vállalati stratégiaalkotás mellett a gyakori munkaügyi döntések meghozatalában is fontos szerepet játszik. Ezen felül az esetleges jogviták kezelésében az elérhető jogszabályi környezet mellett, a precedens értékkel bíró korábbi jogviták is értékes információk az egyes tagvállalatok számára, ezért ezen esetek anyagai is kiemelt fontosságúak. Mégis, a kis és középvállalatok életében nem elegendő pusztán a jogszabályi környezet ismerete; egyéb olyan munkaadói készségekre is szükség van a munkavállalók helyes és jogsérelem nélkül értendő kezeléséhez, melyeket pusztán jogi adatbázisokból nehezen nyerhet ki a munkaadó, vagy annak képviselője. Kis és középvállalatok életében a szakszervezeti érdekképviselet is több áttétellel vívhatja ki igazát, ezért egy nem nagyvállalati rétegben működő munkáltató számára olyan alapvető ismeretek megléte is szükséges, mely túlmutat a hatályos adó és munkaügyi szabályozás ismeretén. 5/5

6 A továbbiakban tehát azon alapvető munkáltatói információk, és munkáltatói készségek kerülnek bemutatásra, melyek elengedhetetlenek a sikeres működéshez és a hatékony cégvezetéshez, a társadalmi párbeszéd tekintetében hisz a társadalmi párbeszéd alapdefiníciójához hozzátartozik, hogy a hosszú távon fenntartható sikeresség feltétele a munkavállalói érdekképviselet tiszteletben tartása és a tripartit társadalmi párbeszéd gyümölcseinek alkalmazása a mindennapi működésben. 6/6

7 1.1 Pre inkubáció és inkubáció a cégvezetésben, a projektindítás során Egy új működési irány, új vezetés szervezési elv és/vagy projekt úgynevezett inkubációja segíthet a személyes és társas, társasági döntések meghozatalában. Az adott projekt, feladat, szervezési elv ugyanis új munkáltatói szerepet, ezzel egyetembe új kihívásokat rejthet magában. Pre inkubációról akkor beszélünk, ha a tervezett projekt (rendkívül) jól használhatja ki a piaci réseket, új igényeket elégít ki, illetve új igényeket, további üzleti (termelési, szolgáltatási) lehetőséget gerjeszt, régi igényeket elégít ki újszerűen, hatékonyan, technikai, tudományos eredetisége jelentős, jelentős hatású lehet mind eredmény, mind műszaki, piaci érvényesülés szempontjából, de a működési irány, vagy a projekt nagyon kezdetleges, korai fázisban van, még hosszú út vezet a tartalmi, formai követelmények teljesítéséig, vagy a találmány, az üzleti ötlet piacra érettségéig. A pre inkubáció során kell megválaszolni a projekt indíthatóságának kérdéseit, és a rendelkezésre álló munkaerő alkalmasságát, valamint a munkavállalók számára is megfelelő orientációt kell biztosítani. Mindezekkel kapcsolatban meggyőzően szükséges bemutatni, ha kell szembesíteni az egyént az igényekkel, lehetőségekkel. A pre inkubációs fázisban a vezetői szándékról és a jövőbeli vállalati formáról kell megnyugtatóan döntést hozzon a vezetőség. Ezt más csak segítheti, helyette döntés nem hozható. Az inkubációs szolgáltatónak, tanácsadónak kutatási, szakmai együttműködő partnereket kell keresni és közvetíteni, nemzetközi és hazai kapcsolatrendszeren keresztül elérhető stratégiai partnereket kell kiválasztani esetleg a projekthez, az együttműködés feltételrendszerének kidolgozásában, üzletkialakítási stratégia megalkotásában kell segíteni. Tanácsadóként közre kell működni a pályázati stratégia kialakításában, folyamatosan monitorozni kell a hazai és EU pályázati lehetőségeket az adott projekt adottságainak figyelembe vételével, tárgyalásokat kell folytatni a háttérintézményekkel, elő kell készíteni 7/7

8 megállapodásokat, meg kell vizsgálni a szellemi termék tulajdonviszonyait az egyetemi illetve akadémiai környezetben. A fejlesztés előrehaladása mentén a hasznosítási stratégiákat és a projekt összes jellemzőjét figyelembe véve kell meghatározni, hogy mikor, milyen szabadalom, védjegy megszerzése szükséges, segíteni kell a projekt folyamatos értékelésében, a mindenkori következő lépések meghatározásában a feltalálókkal és érintett szabadalmi ügyvivőkkel közösen. Ki kell alakítani a megfelelő gazdasági jogi hátteret, elő kell készíteni a cégalapítást. Az úgynevezett munkaerőpiaci inkubációs tevékenység az induló projekt életképességét, túlélési esélyeit sokszorozza meg. Ennek keretében a nagy növekedési potenciállal rendelkező, ugyanakkor jelentős kockázatot hordozó innovatív projektek nemzetközi üzletté formálása is fontos feladat. Az inkubációhoz sok esetben szükséges, hogy a projekt már vállalat formában működjön, de a találmánynak ilyenkor sokszor csak a prototípusa létezik, azaz még nem piacra érett. A kezdeti kritikus időszakban összehangolt szakmai és pénzügyi szolgáltatáscsomagra van szükség, amely megosztja mind a kockázatot, mind a sikert. Inkubációs tevékenységek alatt olyan komplex szolgáltatáscsomagot értünk, amelynek nem minden elemét veszi igénybe minden munkáltató. A szolgáltatáscsomag a vállalt teljes működését átfoghatja, és a menedzsmentszolgáltatásokon kívül pályázati, pénzügyi, üzletfejlesztési, partnerkeresési, illetve szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújthat. A létrejövő részleg vagy vállalati elem számára ez azzal az előnnyel jár, hogy K+F tevékenységére összpontosíthat. A cég részére forrásokat teremt (pályázati és pénzügyi lehetőségeket keres és vizsgál), részt vesz a cég működésében, befektetőket keres, üzletfejlesztési és más menedzsment funkciókat lát el, stratégiai, tudományos és üzleti partnereket kutat fel. Az inkubáció célja az, hogy a 2 3 éves időszak után a projekt piacra érett termékkel, szolgáltatással rendelkezzen, illetve képessé váljon a további növekedés kezelésére. A globális (információs) gazdaság korában a munkáltatói, üzleti információs ismeretek megszerzése már elemi szükségszerűség és feldolgozásuk elengedhetetlen napi feladat. A munkáltató, üzleti információs ismeretek elsajátításához a következő kulcsterületek megismerése szükséges: Üzleti ismeretek: A piacgazdaság működési mechanizmusának megismertetése országos és nemzetközi szinten. Vállalati formák, jogi ismeretek, pénzügyi, számviteli alapfogalmak, gazdasági intézményrendszer bemutatása. 8/8

9 Információtechnológiai ismeretek: Számítástechnikai ismeretektől az adatbázisok kezeléséig, építéséig. Információforrások: A vállalati, üzleti információforrások típusok, illetve hordozók szerinti részletes megismertetése, számbavétele, kategorizálása, tipizálása. Kommunikációs ismeretek: Az írásbeli és szóbeli kommunikáció legfontosabb formáinak begyakorlása. Pályázatírás, tárgyalástechnika stb. 1.2 Munkaadói készségek és kompetenciák A munkaerőpiac a munkavállalói készségek szegmentálásával osztható szegmentumokra. Ez, annak ellenére, hogy a gyakorlatban kevésbé szembetűnő módon, a munkaadókra, munkáltatókra is igaz. Amint a működéshez, a projektindításhoz elegendő információval rendelkezik az adott munkaadó a piacról, a projektvezető, vállalatvezető tehát a munkáltató képviselőjének általános készségeit is felül kell vizsgálja a siker és a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. A működés során feltétel nélkül tiszteletben tartandó értékek között szerepelnek az emberi szabadságjogok, az ökológiai normák és a társadalmi igazságosság elvei, a magyar gazdaság számára kívánatos "versenyképességi pálya" ebben az irányban keresendő. Egy gazdaság versenyképessége társadalmilag konstruálódik, tehát végső soron társadalmi termék, az összhatékonyság az allokatív hatékonyság és a társadalmilag meghatározott emberi motiváció együttes eredője. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Kialakításuk, fejlesztésük az egyén, a család, az iskola feladata is. Az iskolai és otthoni gazdasági nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy: a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, ezen keresztül is rátekintéssel legyenek a gazdaság életére, mérlegelni tudják a szakma, pályaválasztással kapcsolatos döntéssel járó kockázatot, hasznot, költséget, 9/9

10 hozzájáruljon annak a képességnek a kialakításához, hogy egyensúlyt találjanak a rövidebb és hosszabb távú előnyök között, elősegítse, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzel való bánni tudást is, döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról, felhasználásukról van szó, tehát fontos, hogy az iskolai nevelés során is kellő figyelem fordítódjék a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekre, és a személyiségnevelés fontos része legyen a gazdálkodás képességének a kialakítása A társadalmi párbeszéd elvei olykor ideális állapotot irányoznak elő. Egy ilyen kontextust figyelembe véve, az ideális munkáltató, mint személyiség önálló kitartó fegyelmezett jó az önismerete, van önbizalma, de önmagával szemben is tud kritikus lenni kíváncsi, szüntelenül tanulni és fejlődni akar megfelel saját belső értékeinek (jó esetben etikus másokkal szemben is) érzelmileg stabil jól kezeli a stresszt. A munkaadó képviselője, mint gondolkodó: szakmájában jártas, elismert nyitott az újdonságokra problémakereső (kritikus) problémamegoldó (e célból kreatív) meglátja az összefüggéseket képes a tényektől elvonatkoztatni (mégis gyakorlatias) képes felelősséget vállalni tetteiért munkavállalói előtt (is). A munkaadó képviselője, mint menedzser: célközpontú piacorientált 10/10

11 tud bánni a hatalommal jó szervező jól tűri a bizonytalanságot (kockázatvállaló) képes alkalmazkodni a változó környezethez megérzi/felismeri a változásokat, előrelátó jól kommunikál, kiváló diplomáciai érzékkel bír, de nem feltétlenül konfliktuskerülő. A menedzser tulajdonságok elengedhetetlenek mind a kisvállalatok, mind a nagyvállalatok életében. A legfontosabb menedzseri tulajdonságok között van a hosszú távú gondolkodás, a mások munkájának megszervezésére való alkalmasság és az előrelátás képessége. Az üzleti sikerhez gyakran elég egy ötlet, vagy az előrelátás, hogy merre mozdul a piac, hogyan fognak viselkedni a fogyasztók, vagy a versenytársak. Sikeres azonban csak az lesz és ez nem feltétlenül esik egybe az ötlet gazdájával, aki ebből az ötletből, előrelátásból tőkét tud kovácsolni, azaz előre megtervezi a szükséges lépéseket a lehetőség kiaknázására, és meg is valósítja azokat úgy, hogy mindeközben munkavállalói érdekei sem sérülnek, sőt. Ebből a sikerből a munkavállalók is előnyt kovácsolnak. A vezetés elvállalása a fentiek alapján tehát személyes döntés, nem kötelezettség. A jó vezető fontos ismérve, hogy az általa irányított munkatársaknál eléri azt, hogy teljesítsék feladataikat mind mennyiségben, mind minőségben megfelelő szinten. A tulajdonos vagy vezetőtársakkal kapcsolatban is felmerülhet a meggyőződés, az elkötelezettsége hiánya, amit mindenesetben kezelni kell. Más emberek vezetése igen nehéz feladat. A különböző egyének eltérő módon értelmezhetnek egy vezetői szándékot, egy vállalati eseményt. Minden információt saját személyiségük szűrőjén keresztül érzékelnek, ezzel pedig torzulhat számukra a valóság (már ha nem éppen Ön látja torzítva azt). Mindenkiben a saját valósága szerint alakul ki a válasz, ezért sosem számítható ki pontosan az összes reakció. Ha a menedzsmentnek és beosztottaknak egységesek a vállalattal kapcsolatos nézetei, normái, akkor a szervezetben lényegesen kevesebb a konfliktus. Így az erőfeszítések a közös célok elérésére irányulnak, nem pedig esetleg egymás ellen. Hogyan aktivizálhatóak a munkatársak? 1) Az egyéni erőfeszítések elismerésével. Ehhez nyújt segítséget a rendszeres teljesítményértékelés. 11/11

12 2) Megfelelő szervezeti kultúrával. Mondják, azokat a munkatársakat, akik kiemelkedően teljesítenének, visszafogják az átlagosan vagy az alatt teljesítő munkatársak. Hiszen senki sem akarja, hogy a kiemelkedő teljesítmény legyen az elvárás. Egy ilyen szervezeti kultúra nem hasznos a vállalat szempontjából. Sokkal jobb, ha a munkatársak elfogadják a kiemelkedő teljesítményt, mert tudják, hogy számukra is meg van a jutalom abban az esetben, ha hasonlóan extra teljesítményt nyújtanak. Sőt nem kell attól félniük, hogy ennek nem következménye az, hogy elvárássá válik ez a szintű erőfeszítés. 3) Jó a munkahelyi légkörrel, megfelelő munkakörnyezettel. 4) Az anyagi elismerésen túl nem anyagi ösztönzőkkel. Státusz; hatalom; nyilvános elismerés; képzési és karrierlehetőségek; izgalmas feladatok; a munkakör színesítése, gazdagítása stb. A sikeres munkáltató integratív, kreatív gazdálkodó. A kreativitás nem igényel olyan különleges tehetséget, amely a világújdonságok létrehozásához szükséges, de önmegvalósító kreativitásra szükség van. Az önmegvalósító kreativitás a személyiségből fakad, és az élet köznapi területein realizálódik. A tehetséget, kivéve néhány különleges zsenit (Taylor, Ford, Iaccoca) önmegvalósító kreativitás jellemzi. Küszöbön áll egy átfogó kompetenciaváltás, és ennek keretében növekvő mértékben tulajdonítanak fokozott jelentőséget a továbbképzésnek. A továbbképzés jelentősen hozzájárul a vállalat sikeréhez, nem költségként, hanem befektetésként kell értelmezni. Sajnálatos módon a továbbképzés után a mindennapok gyakorlatába történő tudástranszfer üteme még nem kielégítő. A stratégiai kompetencia menedzsment tekintetében nyitott a kérdés: milyen konkrét kompetenciákat kell fejleszteni, hogy a vállalatok a jövőben többletértéket érjenek el úgy, hogy a munkavállalói terhek mindeközben csökkennek. Ezek tükrében az alábbi kompetenciák bizonyos köre csoportosítható aszerint, hogy a jövőben növekszik vagy csökken e jelentőségük a fenntarthatóság szempontjából. Kompetenciák növekvő jelentőséggel: flexibilitás, tanulási készség, változásmenedzsment, kapcsolatmenedzsment /hálózatépítés, 12/12

13 idegen nyelvek ismerete, interkulturális menedzsment, személyzetfejlesztés, csoportmunka menedzsment. Kompetenciák csökkenő jelentőséggel: kommunikáció, klasszikus vezetési módszerek, szervezeti egységek felépítése, projektmenedzsment, kontrolling /számvitel. A vállalatvezetők elsősorban a növekvő flexibilitás és az egyéni tanulási készség növekedése révén remélnek mozgásteret a jövő bizonytalanságai elleni felkészülésre. A változásmenedzsment és a kapcsolat menedzsment várakozásuk szerint a struktúrákat és a folyamatokat is jobban a jövő szükségleteihez igazítja majd. Az értékelési rangsorban az idegen nyelvtudás és az interkulturális kompetencia együtt akár a második helyre is kerülhetett volna, ez fokozza a menedzsment nemzetközivé válásának jelentőségét. Növekszik a személyzetfejlesztés és a csoportmunka menedzsment jelentősége is, csaknem kompenzálva a hagyományos vezetési módszerek csökkenő súlyát. Ez egyúttal jelzi a részvételen, a dolgozók bevonásán, a hatáskörök delegálásán alapuló vezetési stílus felé való eltolódást. A csökkenő jelentőségű kompetenciák sorát kissé meglepően a kommunikáció és a hagyományos vezetési módszerek vezetik. Mindkettő kiemelkedően jelentősnek számított korábban, a jövőben azonban az értékelésben helyet cserélnek a flexibilitással és a tanulási készséggel. Ez a szerepcsere várhatóan számos dinamikusan fejlődő cégnél stratégiai problémákat okozhat. Jelentőség csökkenés állapítható meg a projektmenedzsment és a számvitel vonatkozásában is, ami az operatív átalakulás kompetencia csökkenésére utal. Ilyen tendenciák közepette az operatív ügyek elhanyagolása számottevő vezetési gondokkal járhat. A munkáltató és munkavállaló közötti tényleges munka és felelősség megosztás kompromisszumként kell, hogy kialakuljon. A projekt indítása előtt ezért a leendő tagoknak meg kell ismerniük egymást, és mérlegelni, hogy a befektetett energiáért megfelelő hasznot remélhetnek e. 13/13

14 Az üzleti élet olyan tevékenységekből áll, amely ismétlődik, (a kérdésekre is folyamatosan, kisebb nagyobb időszakok utáni újragondolással), az üzleti szereplők fennmaradásának feltétele, hogy termékeit, szolgáltatásait olyan áron vásárolják meg, amely ár hosszú távon nyereséget biztosít a vállalat számára. Tehát folyamatos piaci alkalmazkodással, tervezési és visszacsatolási lépésekkel halad előre. Az üzleti vállalat önálló, döntésében közvetlenül külső fél nem befolyásolja. Minden döntés előtt, azonban sokoldalúan tájékozódnia, mérlegelnie kell a befolyásoló tényezőket (piac, árak, hitelek, adók, jogszabályok, stb.). A vállalati tevékenység kockázattal (bizonytalansági tényezőkkel) jár, amely magában foglalja a károk és a veszteségek lehetőségét is. A munkáltató, munkaadó általános készségei mellett, nem árt rögzíteni a működéshez szükséges minimális ismereteket sem. A továbbiakban ezeket próbáljuk összefoglalni. A munkáltató kompetencia, általános értelemben tehát egyszerre jelenti a: szakértelmet, felkészültséget, szakavatottságot, beavatottságot. 14/14

15 2 Üzleti tervezés és működés a társadalmi párbeszéd tükrében Minden üzleti vállalat számára szükség van valamilyen tervezési tevékenységre, amely előrelátáson és a tevékenységek megszervezésén alapszik. Az üzleti tervezés (általános fogalom) nem azonos a stratégiai tervezéssel (nagyvállalati kategória). A stratégiai tervezés nagyobb szervezetek esetében jelent módszertani lehetőséget a vállalat irányítására. A stratégiai tervezés feladatai: a stratégia tartalmi elemeinek rendszerbe foglalása, a szükséges elemzések elvégzése, a szervezet számára lényeges és hosszabb távra kiható kérdések eldöntése, a döntések tartós hatásainak sokoldalú, következetes elemzése. A stratégiai tervezési folyamat szakaszai: 1) vállalati filozófia meghatározása, 2) vállalati célok kialakítása, 3) az eszközök, a lehetőségek és a kockázatok számbavétele, 4) a stratégia kialakítása, 5) a taktika kidolgozása stratégia végrehajtása, 6) a végrehajtás ellenőrzése, karbantartás. Az üzleti terv írásbeli összefoglaló arról, hogy a vállalat mit szeretne elérni és ennek eléréséhez, hogyan kívánja felhasználni a különböző erőforrásokat. Az üzleti terv a vállalati előrelátás legfontosabb kerete, eszköze. Az üzleti terv a vállalat rendelkezésre álló működési adataira épül, számba veszi az ismert és várható gazdasági folyamatokat. Ezek alapján jelzi előre a jövőbeni működést, bemutatja a tervezett lépéseket, és azok várható következményeit. Az üzleti terv az elérni kívánt jövőre vonatkozik (jövőkép megfogalmazása), amit szöveges és számszerű adatokkal támaszt alá. Rendeltetését figyelembe véve az üzleti terv készülhet az alábbi célokból: A vállalat beindulása előtt előkészítés, a források megtérülésének vizsgálatára. A folyamatos működés megalapozására, ellenőrzésre: segít a vállalat hibáit feltárni. Finanszírozási források (hitel igénybevétele, új tulajdonos bevonása, pályázati pénzek elnyerésének előkészítése) megszerzése érdekében. 15/15

16 Fejlesztés, átalakítás, nagyobb beruházás hatásának bemutatásra. Válsághelyzetbe jutott vállalatoknak az új, megoldási stratégia bemutatására. Átszervezés hatásának bemutatásakor alkalmazható. 16/16

17 Vizsgálhatjuk, hogy az üzleti terv kik számára készül: A vállalat saját tulajdonosai számára: érdemes e a vállalatot tovább működtetni, megtérülnek e a befektetéseik. A vállalat külső finanszírozóinak, hitelezőinek, bankároknak, potenciális új tulajdonosoknak: megéri e a finanszírozási forrás biztosítása, van e reális esélye a hitelek visszafizetésének, a befektetett tőke megtérülésének. Egyéb partnereknek, vevőknek, beszállítóknak: segíthet a bizalom megteremtésében, az érdeklődés felkeltésében. Alkalmazottaknak: perspektívát jelenthet, az anyagi ösztönzés alapja lehet, növelheti a szociális biztonságukat. Az üzleti terv készítésének menete A szükséges és a rendelkezésre álló eszközök és források áttekintése. A terv felépítésének és a tervkészítés menetének előzetes bemutatása. A tervezett lépéseket követve összeállítani az üzleti tervet. Az elkészült terv áttekintése, következtetések ellenőrzése, előterjesztése előtti egyeztetése, esetleges pontosítások átvezetése. Követelmények az üzleti tervvel szemben: Realitás: a múltra vonatkozóan a valós adatokat kell tartalmaznia, a jövőre vonatkozóan pedig figyelembe kell venni a környezeti, gazdasági, társadalmi és piaci folyamatokat. Az üzleti tervezés így készíthet fel a kockázatok kezelésére. Érthetőség: ne sok idegen kifejezéssel, ne műszaki nyelven készüljön. Áttekinthetőség: ismétlésektől mentesen, de mindenre kiterjedően készüljön. Programszerűség: konkrétan, számszerűen, egymásra épülően mutassa be a törekvéseket, azok megvalósíthatóságát. Ütemezés: tartalmazza az egyes részcélok teljesülésének a határidejét. Konzisztencia: az egyes fejezetek ne mondjanak egymásnak ellent, egészítsék ki egymást. Az üzleti terv fejezetei általában: Többfajta felépítést lehet alkalmazni a céloknak, körülményeknek megfelelően. A terv felépítésére, fejezeteire vonatkozóan merev szabályok nincsenek. Az alábbi szerkezethez 17/17

18 képest egyes fejezetek sorrendje eltérhet, illetve néhány fejezet, a vállalat speciális volta miatt ki is maradhat (pl. a szervezeti terv a néhány személyes vállalatoknál értelmetlen). Amikor pl.: a célszervezet, (bank, pályázat elbírálója, stb.) kiegészítő információt kér az üzleti tervhez, akkor gyakorlatilag a saját szempontjai szerinti üzleti tervhez keresheti a megfelelő információkat, fejezeteket. (Adott esetben az induló vállalat tulajdonosainak a vagyoni helyzete, fedezet vállalási képessége is külön fejezet lehet a bank igényei szerint.) 18/18

19 Módszertani problémák, megoldási javaslatok a tervezés során A vezetői összefoglaló az üzleti terv rövid összefoglalását tartalmazza. Az összefoglaló ugyan az első fejezet, valójában ezt csupán az üzleti terv többi fejezetének elkészítése után lehet összeállítani. Bemutatja az üzleti terv készítésének célját, az üzleti terv legfőbb pontjait, a piac felvevőképességét, a szükséges finanszírozást, valamint annak indoklását, hogy a projekt miért számíthat sikerre, a vezetés mennyire elkötelezett a siker mellett, milyen kedvezőtlen tényezők hatásait, hogyan fogják kivédeni. A vállalat bemutatása Az üzleti terv a potenciális befektető számára külön részben ad átfogó tájékoztatást a működés jellegéről, tevékenységeiről. Az üzleti tervnek ez a része elsősorban a következő legfontosabb kérdésekre kell, hogy jó választ adjon: Mit nyújt a cég ügyfeleinek, és hogyan teszi azt? Termékeinek, szolgáltatásainak melyek a jellemző tulajdonságai, amelyek tartósan vonzóak? A piaci tevékenység földrajzilag, fogyasztói réteg szempontjából mely területekre terjed ki? Kik a tulajdonosok, és milyen munkavállalói csoport segíti a vállalat sikerét? A munkatársak előélete, tudása és jelenlegi együttműködésük hogyan biztosítja a hatékony működést? A cég bemutatása mellett fontos a külső szemlélő számára, hogy a vállalat hogyan látja magát a piaci folyamatokban. A verseny tekintetében a vezetés mennyire reális, előremutató, aktív szemléletű. Egy potenciális befektető valószínűleg jól ismeri a számára lényeges szakágazatokat. Tudja, hogy ezeken a területeken hogyan alakul a gazdasági növekedés, az átlagos jövedelmezőség, a piaci versenyszituáció. A vállalatnak be kell mutatnia, hogy milyen szerepet tölt be az adott szakágazatban (konkurenciaelemzéssel, kockázatbecsléssel stb.), és meg kell győznie a befektetőt arról, hogy ebbe a vállalatba érdemes befektetnie. Marketingterv A marketingtervben foglalják össze, hogy a cég milyen módon szándékozik a piacot befolyásolni, illetve hogyan kíván reagálni a piaci viszonyok alakulására. A marketingterv tartalma, eszköztára erősen eltérő lehet attól függően, hogy milyen piacokon működik. A marketingterv főbb elemeinél koncentrálni kell arra, hogy a tervezett értékesítési árbevétele és a piaci részesedés tervezett alakulása között összhang legyen. 19/19

20 A marketingtervhez olyan szakmai anyagokat is csatolni kell, amelyek alátámasztják az értékesítési előirányzatokat. Ilyenek lehetnek a piackutatási eredmények, szakágazati tanulmányok, vagy fontosabb vevői szándéknyilatkozatok, megrendelések. Termelési működési terv Termékfejlesztés esetén be kell mutatni, hogy milyen az egyes fő termékek és szolgáltatások életgöbéje, korszerűsége, műszaki színvonala, továbbá, hogy e területen milyen konkrét kutatási és fejlesztési eredményekkel, tervekkel rendelkeznek. Ki kell térni arra is, hogy a célok elérését milyen technológiai, gyártásfejlesztési megoldásokkal fogja a cég megvalósítani. Az erőforrásokkal való gazdálkodás terén be kell mutatni a munkaerővel, a tárgyi eszközökkel és a forgóeszközökkel való gazdálkodás jellemzőit, az e területeken tervezett intézkedéseket. Vezetési rendszer Vezetőség, tisztségviselők, azok a személyek, akik lényeges szerepet töltenek be a vállalat vezetésében, valamint azokat, akik a lehetséges külső partner szemében hitelessé tehetik a vállalatot. A szervezeti felépítés, a szervezeti séma csatolása mellett célszerű bemutatni, hogy milyen a döntési hatáskörök megosztása a szervezetben, továbbá, hogy a szervezeten belül a koordináció milyen alapvető formáit és módszereit alkalmazzák. Ki kell térni arra is, hogy e területen milyen korszerűsítéseket terveznek. A humánpolitika keretében be kell mutatni, hogy a vállalat milyen elveket és módszereket alkalmaz a munkavállalók kiválasztása, képzése és javadalmazása terén. Tőkeszerkezet és a pénzügyi terv Az üzleti tervnek ebben a fejezetében először is összeállítást kell készíteni a cég vagyoni, pénzügyi helyzetéről, forrásairól. Ki kell mutatni, hogy a) milyen a tőkeszerkezet, kik rendelkeznek jelentősebb tulajdoni hányaddal, b) a vállalat milyen nagyságú hitelekkel működik, és milyen egyéb pénzügyi forrásokat használ fel. Részletesen ismertetni kell, hogy a vállalatnak a tervezett fejlesztésekhez milyen további pénzügyi forrásokra van szüksége, és a tőkebevonás milyen formáit tervezik alkalmazni. 20/20

21 A pénzügyi terv a vállalat tervezett pénzügyi teljesítményéről ad képet. Az érdeklődő befektetők ebből kaphatnak információt arról, hogy a vállalatnál milyen tőke hozadékra, megtérülésre lehet számítani. A hitelintézetek is az üzleti terv pénzügyi fejezetéből informálódhatnak arról, hogy a kölcsönfelvevő cég milyen adós lehet, milyen visszafizetési képességekkel, biztosítékokkal rendelkezik. Stratégia készítésének fontossága Az üzleti életben nagy jelentősége van annak, hogy a stratégia megalkotása során alakul ki a vállalat jövőképe. Jobb, ha nem az üzleti körülmények, hanem egy belső kényszer miatt kell átgondolni a hosszabb távú célokat, a hosszú távú piaci lehetőségeket, a fogyasztói igényekben bekövetkező várható változásokat, a versenytársak helyzetét, a hosszú távú elvárásokat. Az üzleti környezet gyorsan változik. Ahhoz, hogy a vállalat hosszú távon fennmaradjon, alkalmazkodnia kell a környezetben bekövetkezett változásokhoz. A vállalat, ha tartósan sikereket akar elérni, akkor a vezetésében, irányításában stratégiai gondolkodást és stratégiai tervezést kell alkalmaznia úgy, hogy a társadalmi párbeszéd elveit, és a munkajogi előírásokat is figyelembe veszi. 21/21

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON 1. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! Eredménytartalék: Befektetett eszköz Immateriális javak A vállalkozás vagyona: Fedezetmutató A vagyonmérleg:

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2015 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2016.02.15. Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány bemutatása

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

(beleértve a hiteligénylőt) II.

(beleértve a hiteligénylőt) II. Hiteligénylő lap Egyéni vállalkozók, illetve vállakozói igazolvánnyal nem rendelkező gazdálkodók (őstermelők forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez 1 A hiteligénylő : (születési név 2 Székhelye:

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet Tanár: Czupi Tilda Osztály: 10A Tantárgy: Üzleti tevékenység gyakorlata Témakör: Adók, járulékok és egyéb közterhek Az óra témája: Összefoglalás, gyakorlás Oktatási cél: A tanulók képesek legyenek önállóan

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Németországi cégalapítás Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Általános EU szabadságelvek Letelepedési jog szabadsága Szolgáltatásnyújtás szabadsága Tőke szabad áramlásának szabadsága Áruk szabad áramlásának

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN 2016 www.glosz.hu IGÉNYFELMÉRÉS Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24.

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24. ÜZLETI TERVEZÉS Csepregi László 2011. március 24. Csepregi László Közgazdász A szakértőről Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ PhD (doktorandusz) hallgató

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben