A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban"

Átírás

1 A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

2 A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói ún. soft készségket és ismereteket, melyek elengedhetetlenek a társadalmi párbeszéd alapelvei mentén történő működés, projektműködtetés és munkaerő alkalmazás szempontjából. Szerző: IQ ConsultinG Kft., Készült a MAT támogatásával, az FSzH közreműködésével, 2009 ben. 2/2

3 Tartalom 1 Általános munkaadói készségek, kompetenciák és a társadalmi párbeszéd Bevezetés Pre inkubáció és inkubáció a cégvezetésben, a projektindítás során Munkaadói készségek és kompetenciák 9 2 Üzleti tervezés és működés a társadalmi párbeszéd tükrében A munkaviszony jogi háttere és a társadalmi párbeszéd Szupranacionális Működési formák Az európai gazdasági egyesülés (EGE) Az európai részvénytársaság (SE: Societas Europea) Az Európai Szövetkezet (SCE) 28 3 Általános pénzügyi, számviteli és adózási ismeretek Beszámolási és Adózási Kötelezettség Társadalombiztosítási kötelezettségek Adójogi szabályozás jövője az Európai Unióban 36 4 Értékesítés, marketing és piac A marketing fejlődési szakaszai és a társadalmi párbeszéd A szegmentált piac és a munkaerőpiaci szegmentumok értékelése Árpolitika, Termékpolitika Külső PR és a munkaügyi kérdések közönségkapcsolatok 52 5 Személyügy és Igazgatás A munkaügyi kérdések alapja és a társadalmi párbeszéd elve A munkavállalói szerződés A munkaviszony megszűntetése Alapvető munkaadói kötelezettségek HR menedzsment és munkáltatás mi a különbség? 58 6 Működtetés és kommunikáció Információmenedzsment A fogyasztók védelme Minőségmenedzsment és üzleti etika a munkaadói oldalon 72 3/3

4 6.4 Tőkeműveletek és etikus működés Felszámolás, megszűnés, átalakulás 74 7 Összegzés 77 8 Felhasznált irodalom 78 4/4

5 1 Általános munkaadói készségek, kompetenciák és a társadalmi párbeszéd Bevezetés A társadalmi párbeszéd a 21. században már úgynevezett tripartit módon működik tehát hárompólusú párbeszéd, melyben a munkaügyi jogalkotási folyamat úgy megy végbe, hogy az összes érintettet érdekcsoportot, ha úgy tetszik a döntések mögött tudhat. (Az eredeti, bipartit párbeszédre gyakran használták az autonóm szociális párbeszéd kifejezést.) A tripartit párbeszédben tehát a munkavállalói érdekek képviseletét az érdekcsoportok láthatják el, és ebben a folyamatban a felek egyenrangúak. Nem csoda hát, hogy az érdekek hiteles képviseletéhez vagy a társadalmi párbeszéd munkáltatói oldalának szempontjából a munkavállalói érdekek helyén kezeléséhez nem elegendő a hatályos jogi szabályozás ismerete. A társadalmi párbeszéd történetében munkásmozgalmak százai és sztrájkok ezrei bizonyították azt, hogy elegendő jogi szabályozás nélkül (vagy a hatályos jogi háttérismeret hiányában) milyen hiányosságokkal kell megküzdeniük a tárgyaló feleknek. Általánosságban véve tehát azt, hogy bizonyos mind a munkáltatói és munkavállalói oldalon ismeretek hiányában az érdekképviselet és az érdekek sérülésének elkerülése nehezen biztosítható. A nacionális és szupranacionális munkaügyviteli jogrend figyelemmel követése a vállalati stratégiaalkotás mellett a gyakori munkaügyi döntések meghozatalában is fontos szerepet játszik. Ezen felül az esetleges jogviták kezelésében az elérhető jogszabályi környezet mellett, a precedens értékkel bíró korábbi jogviták is értékes információk az egyes tagvállalatok számára, ezért ezen esetek anyagai is kiemelt fontosságúak. Mégis, a kis és középvállalatok életében nem elegendő pusztán a jogszabályi környezet ismerete; egyéb olyan munkaadói készségekre is szükség van a munkavállalók helyes és jogsérelem nélkül értendő kezeléséhez, melyeket pusztán jogi adatbázisokból nehezen nyerhet ki a munkaadó, vagy annak képviselője. Kis és középvállalatok életében a szakszervezeti érdekképviselet is több áttétellel vívhatja ki igazát, ezért egy nem nagyvállalati rétegben működő munkáltató számára olyan alapvető ismeretek megléte is szükséges, mely túlmutat a hatályos adó és munkaügyi szabályozás ismeretén. 5/5

6 A továbbiakban tehát azon alapvető munkáltatói információk, és munkáltatói készségek kerülnek bemutatásra, melyek elengedhetetlenek a sikeres működéshez és a hatékony cégvezetéshez, a társadalmi párbeszéd tekintetében hisz a társadalmi párbeszéd alapdefiníciójához hozzátartozik, hogy a hosszú távon fenntartható sikeresség feltétele a munkavállalói érdekképviselet tiszteletben tartása és a tripartit társadalmi párbeszéd gyümölcseinek alkalmazása a mindennapi működésben. 6/6

7 1.1 Pre inkubáció és inkubáció a cégvezetésben, a projektindítás során Egy új működési irány, új vezetés szervezési elv és/vagy projekt úgynevezett inkubációja segíthet a személyes és társas, társasági döntések meghozatalában. Az adott projekt, feladat, szervezési elv ugyanis új munkáltatói szerepet, ezzel egyetembe új kihívásokat rejthet magában. Pre inkubációról akkor beszélünk, ha a tervezett projekt (rendkívül) jól használhatja ki a piaci réseket, új igényeket elégít ki, illetve új igényeket, további üzleti (termelési, szolgáltatási) lehetőséget gerjeszt, régi igényeket elégít ki újszerűen, hatékonyan, technikai, tudományos eredetisége jelentős, jelentős hatású lehet mind eredmény, mind műszaki, piaci érvényesülés szempontjából, de a működési irány, vagy a projekt nagyon kezdetleges, korai fázisban van, még hosszú út vezet a tartalmi, formai követelmények teljesítéséig, vagy a találmány, az üzleti ötlet piacra érettségéig. A pre inkubáció során kell megválaszolni a projekt indíthatóságának kérdéseit, és a rendelkezésre álló munkaerő alkalmasságát, valamint a munkavállalók számára is megfelelő orientációt kell biztosítani. Mindezekkel kapcsolatban meggyőzően szükséges bemutatni, ha kell szembesíteni az egyént az igényekkel, lehetőségekkel. A pre inkubációs fázisban a vezetői szándékról és a jövőbeli vállalati formáról kell megnyugtatóan döntést hozzon a vezetőség. Ezt más csak segítheti, helyette döntés nem hozható. Az inkubációs szolgáltatónak, tanácsadónak kutatási, szakmai együttműködő partnereket kell keresni és közvetíteni, nemzetközi és hazai kapcsolatrendszeren keresztül elérhető stratégiai partnereket kell kiválasztani esetleg a projekthez, az együttműködés feltételrendszerének kidolgozásában, üzletkialakítási stratégia megalkotásában kell segíteni. Tanácsadóként közre kell működni a pályázati stratégia kialakításában, folyamatosan monitorozni kell a hazai és EU pályázati lehetőségeket az adott projekt adottságainak figyelembe vételével, tárgyalásokat kell folytatni a háttérintézményekkel, elő kell készíteni 7/7

8 megállapodásokat, meg kell vizsgálni a szellemi termék tulajdonviszonyait az egyetemi illetve akadémiai környezetben. A fejlesztés előrehaladása mentén a hasznosítási stratégiákat és a projekt összes jellemzőjét figyelembe véve kell meghatározni, hogy mikor, milyen szabadalom, védjegy megszerzése szükséges, segíteni kell a projekt folyamatos értékelésében, a mindenkori következő lépések meghatározásában a feltalálókkal és érintett szabadalmi ügyvivőkkel közösen. Ki kell alakítani a megfelelő gazdasági jogi hátteret, elő kell készíteni a cégalapítást. Az úgynevezett munkaerőpiaci inkubációs tevékenység az induló projekt életképességét, túlélési esélyeit sokszorozza meg. Ennek keretében a nagy növekedési potenciállal rendelkező, ugyanakkor jelentős kockázatot hordozó innovatív projektek nemzetközi üzletté formálása is fontos feladat. Az inkubációhoz sok esetben szükséges, hogy a projekt már vállalat formában működjön, de a találmánynak ilyenkor sokszor csak a prototípusa létezik, azaz még nem piacra érett. A kezdeti kritikus időszakban összehangolt szakmai és pénzügyi szolgáltatáscsomagra van szükség, amely megosztja mind a kockázatot, mind a sikert. Inkubációs tevékenységek alatt olyan komplex szolgáltatáscsomagot értünk, amelynek nem minden elemét veszi igénybe minden munkáltató. A szolgáltatáscsomag a vállalt teljes működését átfoghatja, és a menedzsmentszolgáltatásokon kívül pályázati, pénzügyi, üzletfejlesztési, partnerkeresési, illetve szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújthat. A létrejövő részleg vagy vállalati elem számára ez azzal az előnnyel jár, hogy K+F tevékenységére összpontosíthat. A cég részére forrásokat teremt (pályázati és pénzügyi lehetőségeket keres és vizsgál), részt vesz a cég működésében, befektetőket keres, üzletfejlesztési és más menedzsment funkciókat lát el, stratégiai, tudományos és üzleti partnereket kutat fel. Az inkubáció célja az, hogy a 2 3 éves időszak után a projekt piacra érett termékkel, szolgáltatással rendelkezzen, illetve képessé váljon a további növekedés kezelésére. A globális (információs) gazdaság korában a munkáltatói, üzleti információs ismeretek megszerzése már elemi szükségszerűség és feldolgozásuk elengedhetetlen napi feladat. A munkáltató, üzleti információs ismeretek elsajátításához a következő kulcsterületek megismerése szükséges: Üzleti ismeretek: A piacgazdaság működési mechanizmusának megismertetése országos és nemzetközi szinten. Vállalati formák, jogi ismeretek, pénzügyi, számviteli alapfogalmak, gazdasági intézményrendszer bemutatása. 8/8

9 Információtechnológiai ismeretek: Számítástechnikai ismeretektől az adatbázisok kezeléséig, építéséig. Információforrások: A vállalati, üzleti információforrások típusok, illetve hordozók szerinti részletes megismertetése, számbavétele, kategorizálása, tipizálása. Kommunikációs ismeretek: Az írásbeli és szóbeli kommunikáció legfontosabb formáinak begyakorlása. Pályázatírás, tárgyalástechnika stb. 1.2 Munkaadói készségek és kompetenciák A munkaerőpiac a munkavállalói készségek szegmentálásával osztható szegmentumokra. Ez, annak ellenére, hogy a gyakorlatban kevésbé szembetűnő módon, a munkaadókra, munkáltatókra is igaz. Amint a működéshez, a projektindításhoz elegendő információval rendelkezik az adott munkaadó a piacról, a projektvezető, vállalatvezető tehát a munkáltató képviselőjének általános készségeit is felül kell vizsgálja a siker és a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. A működés során feltétel nélkül tiszteletben tartandó értékek között szerepelnek az emberi szabadságjogok, az ökológiai normák és a társadalmi igazságosság elvei, a magyar gazdaság számára kívánatos "versenyképességi pálya" ebben az irányban keresendő. Egy gazdaság versenyképessége társadalmilag konstruálódik, tehát végső soron társadalmi termék, az összhatékonyság az allokatív hatékonyság és a társadalmilag meghatározott emberi motiváció együttes eredője. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Kialakításuk, fejlesztésük az egyén, a család, az iskola feladata is. Az iskolai és otthoni gazdasági nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy: a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, ezen keresztül is rátekintéssel legyenek a gazdaság életére, mérlegelni tudják a szakma, pályaválasztással kapcsolatos döntéssel járó kockázatot, hasznot, költséget, 9/9

10 hozzájáruljon annak a képességnek a kialakításához, hogy egyensúlyt találjanak a rövidebb és hosszabb távú előnyök között, elősegítse, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzel való bánni tudást is, döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról, felhasználásukról van szó, tehát fontos, hogy az iskolai nevelés során is kellő figyelem fordítódjék a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekre, és a személyiségnevelés fontos része legyen a gazdálkodás képességének a kialakítása A társadalmi párbeszéd elvei olykor ideális állapotot irányoznak elő. Egy ilyen kontextust figyelembe véve, az ideális munkáltató, mint személyiség önálló kitartó fegyelmezett jó az önismerete, van önbizalma, de önmagával szemben is tud kritikus lenni kíváncsi, szüntelenül tanulni és fejlődni akar megfelel saját belső értékeinek (jó esetben etikus másokkal szemben is) érzelmileg stabil jól kezeli a stresszt. A munkaadó képviselője, mint gondolkodó: szakmájában jártas, elismert nyitott az újdonságokra problémakereső (kritikus) problémamegoldó (e célból kreatív) meglátja az összefüggéseket képes a tényektől elvonatkoztatni (mégis gyakorlatias) képes felelősséget vállalni tetteiért munkavállalói előtt (is). A munkaadó képviselője, mint menedzser: célközpontú piacorientált 10/10

11 tud bánni a hatalommal jó szervező jól tűri a bizonytalanságot (kockázatvállaló) képes alkalmazkodni a változó környezethez megérzi/felismeri a változásokat, előrelátó jól kommunikál, kiváló diplomáciai érzékkel bír, de nem feltétlenül konfliktuskerülő. A menedzser tulajdonságok elengedhetetlenek mind a kisvállalatok, mind a nagyvállalatok életében. A legfontosabb menedzseri tulajdonságok között van a hosszú távú gondolkodás, a mások munkájának megszervezésére való alkalmasság és az előrelátás képessége. Az üzleti sikerhez gyakran elég egy ötlet, vagy az előrelátás, hogy merre mozdul a piac, hogyan fognak viselkedni a fogyasztók, vagy a versenytársak. Sikeres azonban csak az lesz és ez nem feltétlenül esik egybe az ötlet gazdájával, aki ebből az ötletből, előrelátásból tőkét tud kovácsolni, azaz előre megtervezi a szükséges lépéseket a lehetőség kiaknázására, és meg is valósítja azokat úgy, hogy mindeközben munkavállalói érdekei sem sérülnek, sőt. Ebből a sikerből a munkavállalók is előnyt kovácsolnak. A vezetés elvállalása a fentiek alapján tehát személyes döntés, nem kötelezettség. A jó vezető fontos ismérve, hogy az általa irányított munkatársaknál eléri azt, hogy teljesítsék feladataikat mind mennyiségben, mind minőségben megfelelő szinten. A tulajdonos vagy vezetőtársakkal kapcsolatban is felmerülhet a meggyőződés, az elkötelezettsége hiánya, amit mindenesetben kezelni kell. Más emberek vezetése igen nehéz feladat. A különböző egyének eltérő módon értelmezhetnek egy vezetői szándékot, egy vállalati eseményt. Minden információt saját személyiségük szűrőjén keresztül érzékelnek, ezzel pedig torzulhat számukra a valóság (már ha nem éppen Ön látja torzítva azt). Mindenkiben a saját valósága szerint alakul ki a válasz, ezért sosem számítható ki pontosan az összes reakció. Ha a menedzsmentnek és beosztottaknak egységesek a vállalattal kapcsolatos nézetei, normái, akkor a szervezetben lényegesen kevesebb a konfliktus. Így az erőfeszítések a közös célok elérésére irányulnak, nem pedig esetleg egymás ellen. Hogyan aktivizálhatóak a munkatársak? 1) Az egyéni erőfeszítések elismerésével. Ehhez nyújt segítséget a rendszeres teljesítményértékelés. 11/11

12 2) Megfelelő szervezeti kultúrával. Mondják, azokat a munkatársakat, akik kiemelkedően teljesítenének, visszafogják az átlagosan vagy az alatt teljesítő munkatársak. Hiszen senki sem akarja, hogy a kiemelkedő teljesítmény legyen az elvárás. Egy ilyen szervezeti kultúra nem hasznos a vállalat szempontjából. Sokkal jobb, ha a munkatársak elfogadják a kiemelkedő teljesítményt, mert tudják, hogy számukra is meg van a jutalom abban az esetben, ha hasonlóan extra teljesítményt nyújtanak. Sőt nem kell attól félniük, hogy ennek nem következménye az, hogy elvárássá válik ez a szintű erőfeszítés. 3) Jó a munkahelyi légkörrel, megfelelő munkakörnyezettel. 4) Az anyagi elismerésen túl nem anyagi ösztönzőkkel. Státusz; hatalom; nyilvános elismerés; képzési és karrierlehetőségek; izgalmas feladatok; a munkakör színesítése, gazdagítása stb. A sikeres munkáltató integratív, kreatív gazdálkodó. A kreativitás nem igényel olyan különleges tehetséget, amely a világújdonságok létrehozásához szükséges, de önmegvalósító kreativitásra szükség van. Az önmegvalósító kreativitás a személyiségből fakad, és az élet köznapi területein realizálódik. A tehetséget, kivéve néhány különleges zsenit (Taylor, Ford, Iaccoca) önmegvalósító kreativitás jellemzi. Küszöbön áll egy átfogó kompetenciaváltás, és ennek keretében növekvő mértékben tulajdonítanak fokozott jelentőséget a továbbképzésnek. A továbbképzés jelentősen hozzájárul a vállalat sikeréhez, nem költségként, hanem befektetésként kell értelmezni. Sajnálatos módon a továbbképzés után a mindennapok gyakorlatába történő tudástranszfer üteme még nem kielégítő. A stratégiai kompetencia menedzsment tekintetében nyitott a kérdés: milyen konkrét kompetenciákat kell fejleszteni, hogy a vállalatok a jövőben többletértéket érjenek el úgy, hogy a munkavállalói terhek mindeközben csökkennek. Ezek tükrében az alábbi kompetenciák bizonyos köre csoportosítható aszerint, hogy a jövőben növekszik vagy csökken e jelentőségük a fenntarthatóság szempontjából. Kompetenciák növekvő jelentőséggel: flexibilitás, tanulási készség, változásmenedzsment, kapcsolatmenedzsment /hálózatépítés, 12/12

13 idegen nyelvek ismerete, interkulturális menedzsment, személyzetfejlesztés, csoportmunka menedzsment. Kompetenciák csökkenő jelentőséggel: kommunikáció, klasszikus vezetési módszerek, szervezeti egységek felépítése, projektmenedzsment, kontrolling /számvitel. A vállalatvezetők elsősorban a növekvő flexibilitás és az egyéni tanulási készség növekedése révén remélnek mozgásteret a jövő bizonytalanságai elleni felkészülésre. A változásmenedzsment és a kapcsolat menedzsment várakozásuk szerint a struktúrákat és a folyamatokat is jobban a jövő szükségleteihez igazítja majd. Az értékelési rangsorban az idegen nyelvtudás és az interkulturális kompetencia együtt akár a második helyre is kerülhetett volna, ez fokozza a menedzsment nemzetközivé válásának jelentőségét. Növekszik a személyzetfejlesztés és a csoportmunka menedzsment jelentősége is, csaknem kompenzálva a hagyományos vezetési módszerek csökkenő súlyát. Ez egyúttal jelzi a részvételen, a dolgozók bevonásán, a hatáskörök delegálásán alapuló vezetési stílus felé való eltolódást. A csökkenő jelentőségű kompetenciák sorát kissé meglepően a kommunikáció és a hagyományos vezetési módszerek vezetik. Mindkettő kiemelkedően jelentősnek számított korábban, a jövőben azonban az értékelésben helyet cserélnek a flexibilitással és a tanulási készséggel. Ez a szerepcsere várhatóan számos dinamikusan fejlődő cégnél stratégiai problémákat okozhat. Jelentőség csökkenés állapítható meg a projektmenedzsment és a számvitel vonatkozásában is, ami az operatív átalakulás kompetencia csökkenésére utal. Ilyen tendenciák közepette az operatív ügyek elhanyagolása számottevő vezetési gondokkal járhat. A munkáltató és munkavállaló közötti tényleges munka és felelősség megosztás kompromisszumként kell, hogy kialakuljon. A projekt indítása előtt ezért a leendő tagoknak meg kell ismerniük egymást, és mérlegelni, hogy a befektetett energiáért megfelelő hasznot remélhetnek e. 13/13

14 Az üzleti élet olyan tevékenységekből áll, amely ismétlődik, (a kérdésekre is folyamatosan, kisebb nagyobb időszakok utáni újragondolással), az üzleti szereplők fennmaradásának feltétele, hogy termékeit, szolgáltatásait olyan áron vásárolják meg, amely ár hosszú távon nyereséget biztosít a vállalat számára. Tehát folyamatos piaci alkalmazkodással, tervezési és visszacsatolási lépésekkel halad előre. Az üzleti vállalat önálló, döntésében közvetlenül külső fél nem befolyásolja. Minden döntés előtt, azonban sokoldalúan tájékozódnia, mérlegelnie kell a befolyásoló tényezőket (piac, árak, hitelek, adók, jogszabályok, stb.). A vállalati tevékenység kockázattal (bizonytalansági tényezőkkel) jár, amely magában foglalja a károk és a veszteségek lehetőségét is. A munkáltató, munkaadó általános készségei mellett, nem árt rögzíteni a működéshez szükséges minimális ismereteket sem. A továbbiakban ezeket próbáljuk összefoglalni. A munkáltató kompetencia, általános értelemben tehát egyszerre jelenti a: szakértelmet, felkészültséget, szakavatottságot, beavatottságot. 14/14

15 2 Üzleti tervezés és működés a társadalmi párbeszéd tükrében Minden üzleti vállalat számára szükség van valamilyen tervezési tevékenységre, amely előrelátáson és a tevékenységek megszervezésén alapszik. Az üzleti tervezés (általános fogalom) nem azonos a stratégiai tervezéssel (nagyvállalati kategória). A stratégiai tervezés nagyobb szervezetek esetében jelent módszertani lehetőséget a vállalat irányítására. A stratégiai tervezés feladatai: a stratégia tartalmi elemeinek rendszerbe foglalása, a szükséges elemzések elvégzése, a szervezet számára lényeges és hosszabb távra kiható kérdések eldöntése, a döntések tartós hatásainak sokoldalú, következetes elemzése. A stratégiai tervezési folyamat szakaszai: 1) vállalati filozófia meghatározása, 2) vállalati célok kialakítása, 3) az eszközök, a lehetőségek és a kockázatok számbavétele, 4) a stratégia kialakítása, 5) a taktika kidolgozása stratégia végrehajtása, 6) a végrehajtás ellenőrzése, karbantartás. Az üzleti terv írásbeli összefoglaló arról, hogy a vállalat mit szeretne elérni és ennek eléréséhez, hogyan kívánja felhasználni a különböző erőforrásokat. Az üzleti terv a vállalati előrelátás legfontosabb kerete, eszköze. Az üzleti terv a vállalat rendelkezésre álló működési adataira épül, számba veszi az ismert és várható gazdasági folyamatokat. Ezek alapján jelzi előre a jövőbeni működést, bemutatja a tervezett lépéseket, és azok várható következményeit. Az üzleti terv az elérni kívánt jövőre vonatkozik (jövőkép megfogalmazása), amit szöveges és számszerű adatokkal támaszt alá. Rendeltetését figyelembe véve az üzleti terv készülhet az alábbi célokból: A vállalat beindulása előtt előkészítés, a források megtérülésének vizsgálatára. A folyamatos működés megalapozására, ellenőrzésre: segít a vállalat hibáit feltárni. Finanszírozási források (hitel igénybevétele, új tulajdonos bevonása, pályázati pénzek elnyerésének előkészítése) megszerzése érdekében. 15/15

16 Fejlesztés, átalakítás, nagyobb beruházás hatásának bemutatásra. Válsághelyzetbe jutott vállalatoknak az új, megoldási stratégia bemutatására. Átszervezés hatásának bemutatásakor alkalmazható. 16/16

17 Vizsgálhatjuk, hogy az üzleti terv kik számára készül: A vállalat saját tulajdonosai számára: érdemes e a vállalatot tovább működtetni, megtérülnek e a befektetéseik. A vállalat külső finanszírozóinak, hitelezőinek, bankároknak, potenciális új tulajdonosoknak: megéri e a finanszírozási forrás biztosítása, van e reális esélye a hitelek visszafizetésének, a befektetett tőke megtérülésének. Egyéb partnereknek, vevőknek, beszállítóknak: segíthet a bizalom megteremtésében, az érdeklődés felkeltésében. Alkalmazottaknak: perspektívát jelenthet, az anyagi ösztönzés alapja lehet, növelheti a szociális biztonságukat. Az üzleti terv készítésének menete A szükséges és a rendelkezésre álló eszközök és források áttekintése. A terv felépítésének és a tervkészítés menetének előzetes bemutatása. A tervezett lépéseket követve összeállítani az üzleti tervet. Az elkészült terv áttekintése, következtetések ellenőrzése, előterjesztése előtti egyeztetése, esetleges pontosítások átvezetése. Követelmények az üzleti tervvel szemben: Realitás: a múltra vonatkozóan a valós adatokat kell tartalmaznia, a jövőre vonatkozóan pedig figyelembe kell venni a környezeti, gazdasági, társadalmi és piaci folyamatokat. Az üzleti tervezés így készíthet fel a kockázatok kezelésére. Érthetőség: ne sok idegen kifejezéssel, ne műszaki nyelven készüljön. Áttekinthetőség: ismétlésektől mentesen, de mindenre kiterjedően készüljön. Programszerűség: konkrétan, számszerűen, egymásra épülően mutassa be a törekvéseket, azok megvalósíthatóságát. Ütemezés: tartalmazza az egyes részcélok teljesülésének a határidejét. Konzisztencia: az egyes fejezetek ne mondjanak egymásnak ellent, egészítsék ki egymást. Az üzleti terv fejezetei általában: Többfajta felépítést lehet alkalmazni a céloknak, körülményeknek megfelelően. A terv felépítésére, fejezeteire vonatkozóan merev szabályok nincsenek. Az alábbi szerkezethez 17/17

18 képest egyes fejezetek sorrendje eltérhet, illetve néhány fejezet, a vállalat speciális volta miatt ki is maradhat (pl. a szervezeti terv a néhány személyes vállalatoknál értelmetlen). Amikor pl.: a célszervezet, (bank, pályázat elbírálója, stb.) kiegészítő információt kér az üzleti tervhez, akkor gyakorlatilag a saját szempontjai szerinti üzleti tervhez keresheti a megfelelő információkat, fejezeteket. (Adott esetben az induló vállalat tulajdonosainak a vagyoni helyzete, fedezet vállalási képessége is külön fejezet lehet a bank igényei szerint.) 18/18

19 Módszertani problémák, megoldási javaslatok a tervezés során A vezetői összefoglaló az üzleti terv rövid összefoglalását tartalmazza. Az összefoglaló ugyan az első fejezet, valójában ezt csupán az üzleti terv többi fejezetének elkészítése után lehet összeállítani. Bemutatja az üzleti terv készítésének célját, az üzleti terv legfőbb pontjait, a piac felvevőképességét, a szükséges finanszírozást, valamint annak indoklását, hogy a projekt miért számíthat sikerre, a vezetés mennyire elkötelezett a siker mellett, milyen kedvezőtlen tényezők hatásait, hogyan fogják kivédeni. A vállalat bemutatása Az üzleti terv a potenciális befektető számára külön részben ad átfogó tájékoztatást a működés jellegéről, tevékenységeiről. Az üzleti tervnek ez a része elsősorban a következő legfontosabb kérdésekre kell, hogy jó választ adjon: Mit nyújt a cég ügyfeleinek, és hogyan teszi azt? Termékeinek, szolgáltatásainak melyek a jellemző tulajdonságai, amelyek tartósan vonzóak? A piaci tevékenység földrajzilag, fogyasztói réteg szempontjából mely területekre terjed ki? Kik a tulajdonosok, és milyen munkavállalói csoport segíti a vállalat sikerét? A munkatársak előélete, tudása és jelenlegi együttműködésük hogyan biztosítja a hatékony működést? A cég bemutatása mellett fontos a külső szemlélő számára, hogy a vállalat hogyan látja magát a piaci folyamatokban. A verseny tekintetében a vezetés mennyire reális, előremutató, aktív szemléletű. Egy potenciális befektető valószínűleg jól ismeri a számára lényeges szakágazatokat. Tudja, hogy ezeken a területeken hogyan alakul a gazdasági növekedés, az átlagos jövedelmezőség, a piaci versenyszituáció. A vállalatnak be kell mutatnia, hogy milyen szerepet tölt be az adott szakágazatban (konkurenciaelemzéssel, kockázatbecsléssel stb.), és meg kell győznie a befektetőt arról, hogy ebbe a vállalatba érdemes befektetnie. Marketingterv A marketingtervben foglalják össze, hogy a cég milyen módon szándékozik a piacot befolyásolni, illetve hogyan kíván reagálni a piaci viszonyok alakulására. A marketingterv tartalma, eszköztára erősen eltérő lehet attól függően, hogy milyen piacokon működik. A marketingterv főbb elemeinél koncentrálni kell arra, hogy a tervezett értékesítési árbevétele és a piaci részesedés tervezett alakulása között összhang legyen. 19/19

20 A marketingtervhez olyan szakmai anyagokat is csatolni kell, amelyek alátámasztják az értékesítési előirányzatokat. Ilyenek lehetnek a piackutatási eredmények, szakágazati tanulmányok, vagy fontosabb vevői szándéknyilatkozatok, megrendelések. Termelési működési terv Termékfejlesztés esetén be kell mutatni, hogy milyen az egyes fő termékek és szolgáltatások életgöbéje, korszerűsége, műszaki színvonala, továbbá, hogy e területen milyen konkrét kutatási és fejlesztési eredményekkel, tervekkel rendelkeznek. Ki kell térni arra is, hogy a célok elérését milyen technológiai, gyártásfejlesztési megoldásokkal fogja a cég megvalósítani. Az erőforrásokkal való gazdálkodás terén be kell mutatni a munkaerővel, a tárgyi eszközökkel és a forgóeszközökkel való gazdálkodás jellemzőit, az e területeken tervezett intézkedéseket. Vezetési rendszer Vezetőség, tisztségviselők, azok a személyek, akik lényeges szerepet töltenek be a vállalat vezetésében, valamint azokat, akik a lehetséges külső partner szemében hitelessé tehetik a vállalatot. A szervezeti felépítés, a szervezeti séma csatolása mellett célszerű bemutatni, hogy milyen a döntési hatáskörök megosztása a szervezetben, továbbá, hogy a szervezeten belül a koordináció milyen alapvető formáit és módszereit alkalmazzák. Ki kell térni arra is, hogy e területen milyen korszerűsítéseket terveznek. A humánpolitika keretében be kell mutatni, hogy a vállalat milyen elveket és módszereket alkalmaz a munkavállalók kiválasztása, képzése és javadalmazása terén. Tőkeszerkezet és a pénzügyi terv Az üzleti tervnek ebben a fejezetében először is összeállítást kell készíteni a cég vagyoni, pénzügyi helyzetéről, forrásairól. Ki kell mutatni, hogy a) milyen a tőkeszerkezet, kik rendelkeznek jelentősebb tulajdoni hányaddal, b) a vállalat milyen nagyságú hitelekkel működik, és milyen egyéb pénzügyi forrásokat használ fel. Részletesen ismertetni kell, hogy a vállalatnak a tervezett fejlesztésekhez milyen további pénzügyi forrásokra van szüksége, és a tőkebevonás milyen formáit tervezik alkalmazni. 20/20

21 A pénzügyi terv a vállalat tervezett pénzügyi teljesítményéről ad képet. Az érdeklődő befektetők ebből kaphatnak információt arról, hogy a vállalatnál milyen tőke hozadékra, megtérülésre lehet számítani. A hitelintézetek is az üzleti terv pénzügyi fejezetéből informálódhatnak arról, hogy a kölcsönfelvevő cég milyen adós lehet, milyen visszafizetési képességekkel, biztosítékokkal rendelkezik. Stratégia készítésének fontossága Az üzleti életben nagy jelentősége van annak, hogy a stratégia megalkotása során alakul ki a vállalat jövőképe. Jobb, ha nem az üzleti körülmények, hanem egy belső kényszer miatt kell átgondolni a hosszabb távú célokat, a hosszú távú piaci lehetőségeket, a fogyasztói igényekben bekövetkező várható változásokat, a versenytársak helyzetét, a hosszú távú elvárásokat. Az üzleti környezet gyorsan változik. Ahhoz, hogy a vállalat hosszú távon fennmaradjon, alkalmazkodnia kell a környezetben bekövetkezett változásokhoz. A vállalat, ha tartósan sikereket akar elérni, akkor a vezetésében, irányításában stratégiai gondolkodást és stratégiai tervezést kell alkalmaznia úgy, hogy a társadalmi párbeszéd elveit, és a munkajogi előírásokat is figyelembe veszi. 21/21

Vállalkozók Európában 3. Tartalomjegyzék

Vállalkozók Európában 3. Tartalomjegyzék Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1 Vállalkozásindítás és vállalkozásalapítás...5 1.1 A stratégia kérdései...7 1.2 Globális kihívások...8 1.3 A vállalkozás jogi megalapítása...9 1.4 Magyar vállalkozások

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet. Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke

Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet. Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke Vállalkozás start Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke Felelős kiadó: Bodor László Szerkesztő:

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS

A MODUL TANANYAGA VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben