Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak!"

Átírás

1 B A L A T O N I XII. ÉFOLYAM 12. SZÁM 2010 DECEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS AI MAGAZINJA 3 Beszélgetés orváth Endre helyettes államtitkárral Új a polgármesterek évi naptár tóparton 25 A nagykövet a Balaton elkötelezettje ellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak! endélet a siófoki mólón

2 2 ATUÁLIS LASZÉL Más karácsonyra vágyom alamikor a nyár végén olvastam egy hírt, amely arról tudósított, hogy Nagy-Britannia egyes áruházaiban megkezdõdött a karácsonyi vásár (innen is látható, mennyire le vagyunk szakadva a nagybetûs Nyugattól!). November közepéig azonban itthon gyötrõdnünk kellett: ugyan mikor láthatunk szaloncukrot, Télapót (nem ám Mikulást!), no meg alloween szörnyeket. Bejött, nem csalódtam! Nem is külön-külön, hanem szinte egyszerre. avalkád itt, kavalkád ott (igaz, kissé visszafogottabb, mint tavaly), kiválóan irányított népbutítás. Ami csak csilloghat, az ragyog is (József Attila után szabadon: gagyog is ). Azaz: mégsem: az öt-hat és még több évesek orra már nem tapad a portálüveghez, bátran belenevetnek a plázában sétáló (mert az a helye ám!) Télapó (még most sem Mikulás) arcába. Tudják jól: ovács Laci bácsi van a maskara alatt. inni már csak az egészen aprók tudnak (mernek?), bennük még élhet valami géneken átörökített áhítat, amit persze rekordgyorsasággal igyekeznek a körében élõk megcáfolni. Ilyentájt csaknem mindenki kalkulál: mire is futja a családi költségvetésbõl. Mert a válság azért csak megtette a hatását ezdõdik a tülekedés a boltokban, jármûveken, csak éppen egyrõl feledkezünk meg: lelkünk ünneplõbe öltöztetésérõl. Ádvent vasárnapjai szürke bevásárló napokká válnak, asszonyok agyondolgozzák magukat a konyhában, aztán holtfáradtan rogynak karácsonyi terített asztalukhoz. özben pedig valaki fázósan fekszik a jászolban. Reá alig gondol valaki a hátralévõ hetekben. Nos, én más karácsonyra vágyom. erény fára, kézzel készített ajándékokra, meleg együttlétre szeretteimmel. Nagy beszélgetésekre, játékra, imádságra. Igaz, vágyam olcsóbb, így nem illik a XXI. század szellemiségébe. agy tán mégis? Én a magam karácsonyának boldogságát kívánom lapunk Olvasóinak. Zatkalik András Elkerülik a gyakorlatozó gépek a Balatont? A honvédelmi miniszterhez fordult epli Lajos, a Jobbik képviselõje az Országgyûlés azonnali kérdések órájában ismagasságú katonai légifolyosók ismét a Balaton felett? címmel. A képviselõ ugyanis úgy értesült, hogy a onvédelmi Minisztérium a honvédség harci- és szállító repülõgépei számára engedélyezni kívánja a jelenleg mezõgazdasági- és sportgépek által használt alacsony légterû folyosók kiképzési célú használatát. Az egyeztetések során kirajzolódó térképek szerint több folyosó a Balaton térségét is keresztezi, amely azonban a Balaton idegenforgalmi szerepe, fejlõdése miatt elfogadhatatlan. - azánk szuverén állam, megvédendõ légtérrel, amihez légierõre van szüksége harci- és szállítógépekkel. Ezek mûködtetéséhez kiválóan képzett pilótákra van szükség. A földfelszíni és a légi célok elleni harci tevékenység, illetve az ellenséges felderítés észlelési magasság alatt olyan nélkülözhetetlen képesség, amire ki kell képezni a pilótákat. Erre csak hazánk területén kerülhet sor. Ezért a hatályos törvények betartása mellett hatástanulmányok készülnek és folyamatosak az egyeztetések minden illetékes civil szervvel. A Balaton térségében évente egy-egy alkalommal kerülhet sor a Balaton térségében kiképzési célú gyakorlatra - nyugtatta meg a képviselõt, illetve a lakosságot válaszában ende aba, amit a Jobbik képviselõje elfogadott, hozzátéve, hogy elismerik az erõs és jól képzett honvédség szükségességét. A Balaton feletti repülési gyakorlatok ügyében Gruber Attila, a Fidesz parlamenti képviselõje is egyeztetett a parlamentben ende aba honvédelmi miniszterrel. Egyeztetésük során a miniszter arra tett ígéretet, hogy bár a Balaton érintettsége teljesen nem szûnhet meg de a korábbi hosszanti gyakorlópálya kikerül a tervbõl. A onvédelmi Minisztérium az elképzelés szerint fokozatosan vezetné be a kismagasságú katonai folyosókat annak érdekében, hogy a Gripen vadászgépek, valamint más katonai repülõgépek 900 méter alatti magasságokban gyakorolhassanak - térképen. Bízom a miniszter adott szavában. Megértem a honvédelem, valamint a kismagasságú repülések gyakorlásának a fontosságát, de az országnak érdeke az is, hogy, ezek a repülések ne érintsék a Balaton fölötti légteret, ne kelljen megszakítani a szabadtéri színházi elõadásokat, amíg a repülõk elhúznak felettük, s a turisták ne érezzék magukat fenyegetve a bombázók láttán - kommentálta a miniszteri ígéretet Gruber Attila. A.A - Gy.L. Ünnep és jótékonyság Ünnep a szárszói református templomban Az ország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája igen sok embert és szervezetet ösztönzött arra, hogy saját lehetõségein belül segítse az iszapkatasztrófa által sújtott embereket. A Balaton déli partján is több településen rendeztek olyan programokat, amelyeknek bevételét az iszapkárosultak részére ajánlották fel. Az egyes ilyen kezdeményezések során nem gyûltek össze milliók, de ha összességében nézzük, mégis komoly segítséget jelenthettek a rászorultaknak. Az alábbiakban csak röviden néhány ilyen jótékonysági rendezvényrõl számolunk be. Zsúfolásig megtelt érdeklõdõkkel november elején a balatonszárszói református templom, ahol a Soli Deo Glória órus megalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte jubileumi koncert keretében. A örneki Anikó énekmûvész által vezetett csoport rendkívül színvonalas és szívet melengetõen családias hangulatot teremtett a templom falai között. Dorogi Sándor polgármester is kiemelte a kórus elévülhetetlen érdemeit a helyi közösségteremtésben, színvonalas mûvészeti tevékenységében. Az esten köszöntötte a résztvevõket absburg György, a Magyar öröskereszt elnöke is, aki azért volt jelen az eseményen, mivel a jubileumi koncert egyben jótékonysági rendezvény is volt, s a résztvevõk adományait a vöröskereszt gyûjtötte a vörösiszap károsultjainak megsegítésére. intén a vörösiszap-katasztrófa által sújtott térségeknek kívánnak segítséget nyújtani Siófokon a agyományos Imre-napi angverseny szervezõi. A Siófoki árosi Gyermekkórus, Siófoki Ifjúsági amarakórus, Siófoki Bányász Nõikar és a Siófoki Férfi Dalkör november közepén tartotta jótékonysági koncertjét a álmán Imre ulturális özpont színháztermében. A hangversenyen vezényelt Suba Nádja, Lovrek ároly, valamint Timár Cecília, közremûködött Bernáthné Fülöp Zsuzsa, ojtkó Ágnes és ersák Edina. Balatonföldváron is szerveztek egy jótékonysági koncertet a Devecseri Zeneiskola megsegítésére. Az esten fellépett a Balatonföldvári Ifjúsági Fúvószenekar és a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Bajor Gizi özösségi áz egyeskara. Gy.L. X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

3 INTERJÚ 3 iemelt helyen az egészségturizmus fejlesztése Beszélgetés orváth Endre helyettes államtitkárral Lapunk hagyományos vezetõ interjújában ezúttal orváth Endrének, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelõs helyettes államtitkárának tettük fel kérdéseinket, aki elsõsorban a turisztikai ágazat kormányzati teendõit koordinálja. - azánk képviseletében Ön is részt vett a Máltán megtartott Európai Turizmus Fórumon. Az itt hallottakat miként összegezné? - A máltai eszmecsere valamennyi elõadásából, elhangzott javaslataiból kitûnt, hogy mindenképpen tovább kell erõsíteni földrészünk, Európa vezetõ szerepét a turizmusban. Ennek számtalan eszköze, lehetõsége közül a fórum többek között támogatandónak ítélte a tematikus utak, így a vallási turizmus keretében például a Mária út fejlesztését. Ez érinti hazánkat is, többek között éppen a Bakonyt, a Balaton-felvidéket, amelynek adottságait már igyekeztünk is számba venni egy zirci idegenforgalmi konferencián. Európa turisztikai szakemberei földrészünk lehetõségei közé sorolták az egészségügyi turizmus fejlesztését, és mindenképpen szükségesnek tartják a turizmusban mûködõ kis- és középvállalkozások informatikai fejlesztését. A fórumon szó esett arról, hogy miként lehetne még jobban bekapcsolni a turizmusba az idõseket, a év közöttieket, valamint a fogyatékkal élõket, ami által növelhetõ lenne a vendégforgalom, illetve oldódhatna a szezonális és területi koncentráltság. Mindez a magyar turizmus számára is kívánatos, amellyel igazodhatunk az európai célkitûzésekhez, a szorgalmazott európai trendekhez. - agyis nem véletlen hogy az Új échenyi-terv kiemelt helyen kezeli az egészségipart, s benne az egészségügyi turizmust. - alóban. Az egészségipar az egyik legígéretesebb ágazat az ÚSZT hét kiemelt programja közül, a gyógy- és termálturizmus már az elsõ échenyi Terv idején is nagy sikereket ért el. Az egészségipar valódi kitörési pontja lehet a magyar gazdaságnak, amennyiben hazánk kihasználja a rendelkezésére álló potenciálokat. Az egészségipar valamennyi nemzetgazdasági prioritásnak megfelel: munkahelyeket teremt, erõsíti a kis- és középvállalkozói szektort, jól képzett szakembereket igényel és ezáltal élénkíti az oktatást-képzést, tartós gazdasági növekedést biztosít, valamint javítja az emberek egészségi állapotát, emellett jövõképet ad az egészségügyi ágazatnak. Az egészségipar terén létezõ és ismert sajátosságaink vannak: gazdag termálvízkinccsel, a gyógyítás terén megfelelõ szakértelemmel, ismerettel és hagyománnyal bírunk, jól képzett szakemberekkel és kiváló kutatási eredményekkel rendelkezünk. Az Új échenyi-terv egészségipari programja erõsségeinkbõl, természeti adottságainkból és speciális tudásunkból stratégiai elõnyt kovácsol. Az egészségipar magába foglalja hazánk kivételesen gazdag termál- és gyógyvízkészletének, geotermikus adottságainak hatékony, sokrétû kiaknázását és hasznosítását, másrészt ezzel összefüggésben az egészség megõrzését és helyreállítását, az egészségtudatos életmódot szolgáló termelõ és szolgáltató iparágakat harmonikus rendszerbe kapcsolja össze. A program sikeres megvalósulása esetén komoly növekedést érhetünk el az ország versenyképessége és foglalkoztatási szintje terén, amely végsõ soron Magyarország nemzeti össztermékének emelkedésével járhat. - Az Új échenyi-terv pályázatai 2011 januárjának közepétõl a tervek szerint folyamatosan ismertté válnak. A turisztikai szakmát érintõen mire fókuszálnak a kiírások, illetve milyen források állnak majd az ágazat rendelkezésére? - A pályázatok elsõsorban nem a mennyiségi, hanem a minõségi fejlesztéseket részesítik majd elõnyben, s a szálláshely-fejlesztések mellett lesznek pályázati lehetõségek a vendéglátás számára is, az egészségipar céljaival összhangban. Az ÚSZT keretében, melynek anyagi hátterét az uniós pénzek jelentik, összességében 120 milliárd forint jut majd turizmusra. Ennek segítségével is szeretnénk hosszú távon, 10 év alatt a turizmus nemzetgazdaságban játszott szerepét és az ágazatban dolgozók létszámát is duplájára növelni, továbbá - a Gyógyító Magyarország koncepció mentén hazánkat Európa gyógyturisztikai központjává fejleszteni. - Az említett források mellett a szakma régóta szorgalmazza a pénzügyi, közgazdasági szabályozás igazítását a jelen lehetõségeihez, kihívásához, egy olyan törvényi háttérnek a megteremtését, amely garanciát biztosít a hosszú távú fejlesztésekhez, befektetésekhez. - Reményeink szerint 2011 végére elkészül az évek óta halogatott és a korábbi kormányzat által csak ígért Turizmus Törvény, amelynek lehetséges tartalmáról már folytattunk tárcán belüli egyeztetéseket. További fontos jogalkotási teendõnk az utazásszervezésrõl és utazásközvetítésrõl szóló rendelet módosítása, vagy az erre hivatott hatósággal együttmûködve a jogosulatlan idegenvezetés visszaszorítása.. Nagy reményeket fûzûnk az Országmárka Tanács tevékenységéhez is, melynek fókuszában az ország márkázása áll, többek között a Gyógyító Magyarország motívum mentén. - A belföldi vendégforgalom dinamikus fellendüléséhez az elmúlt években nagy mértékben hozzájárult az üdülési csekkrendszer. Tagadhatatlan ellentmondásai miatt úgy hírlik idõvel megszûnik, s helyébe egy új forma lép, a échenyipihenõ kártya. Ez mikorra várható? - A jövõ év elején kerül kibocsátásra a célzottabb, s egyúttal nagyobb értékû felhasználást lehetõvé tevõ échenyi pihenõkártya, amelyet a munkaadók 300 ezer forintig adhatnak munkavállalóik számára. A kártya összege 16 százalékos személyi jövedelemadó alá esik majd, ami a munkáltatónak gazdaságos, míg az eddigi üdülési csekk 6 százalékos jutalékánál lényegesen alacsonyabb jutalék terheli. Ez, és az azonnali pénzhez jutás az elfogadók számára mindenképpen kedvezõ. A kártyáról a közeli napokban készül el a kormányrendelet. árhatóan 3 4 hónap szükséges a kibocsátó-elfogadó hálózat kiépítésére. eretném leszögezni, semmiképpen sem célunk az elfogadó kör szûkítése. A kártyára utalt összeget ugyanakkor nem kell egyszerre elkölteni. Így százalékos keresletnövekedés várható a échenyi pihenõkártya bevezetésétõl, miközben kifutásáig természetesen párhuzamosan megmarad az üdülési csekk is. - Az Új échenyi-terv idegenforgalmunk zászlóshajójának az egészségturizmust, pontosabban annak fejlesztését említi. Ez a Balatonnál élõ, tevékenykedõ turisztikai vállalkozásokat némi aggodalommal tölti el, mivel profiljaikkal, szolgáltatásaikkal jobbára a nyár, a Balaton vizének örömeihez igazodtak. Attól tartanak, hogy az elkövetkezõ években hátrányba kerülnek. - Nem hinném, hogy aggódniuk kellene. A magyar tenger értékeinek védelmére, bõvítésére a jövõben is biztosítja a kormány a szükséges forrásokat. A magyar tengernek olyan egyedülálló kínálata van, amely mindenképpen tovább fejleszthetõ, s az egészségipar elõtérbe kerülésével éppen a világszínvonalhoz zárkózhat fel. A gyógyturisztika köré csoportosult szolgáltatások révén bõvíthetõ a szezon, köszönhetõen a Balaton melletti termál- és gyógyvizeknek, vagy a hivatásturizmus keretében az egyre biztatóbb orvos és gyógyszerész kongresszusoknak. Az egészségmegõrzõ projektek, a kapcsolódó szórakoztatási programok is éppen azt teszik lehetõvé, hogy amikor már nem lehet a vízbe menni, akkor is érdemes legyen felkeresni a Balatont. Az Új échenyi-terv semmiképpen sincs ellene a Balatonnak, hiszen azzal, hogy forrásokat biztosít majd a szálláshelyek idõszerûvé vált korszerûsítésének, minõségi fejlesztésének, éppen a Balatonnak kedvez, amely a hazai szálláshelyek meghatározó részével rendelkezik. S vendéglátó hálózatának is, amely az egészséges gasztronómia, az egészséges ételek, alapanyagok, technológiák hasznosításának támogatásával tovább erõsítheti a tó vonzerejét. Az alulról szervezõdõ helyi, majd térségi, regionális TDM szervezetek számára megnyíló sok száz milliós forrásokkal amely szervezetek létrehozásában jeleskedik a Balaton a stabil és hosszabb idejû vendégtartózkodás feltételei teremthetõk meg. Igaz, e szervezetektõl mindenekelõtt azt várjuk el, hogy a helyi gazdaságokra építsenek, hogy helyi márkákat, helyi terméket fejlesszenek, s egységes, összehangolt marketing tevékenységet fejtsenek ki a desztináció ismertté tételében. A különbözõ pályázati kiírásoknak ugyanis csak így lehetnek nyertesei. Egyszóval az Új échenyi-terv révén, reményeim szerint, a Balaton semmiképpen sem kerül hátrányba, csak erõsítheti versenyképességét, helyzetét a hazai és a nemzetközi piacon, amely a korábbi években tagadhatatlanul némiképpen megkopott. Andrássy Antal D E C E M B E R

4 4 ATUÁLIS onatyák az interaktív régiófejlesztésrõl Az elmúlt idõszak jelentõs változásokat hozott özép-dunántúl társadalmi-, gazdasági életében egyaránt, melyet a jövõ fejlesztési tervezésének követnie kell. Ennek érdekében a özép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, er-alkovics András elsõ ízben közös fórumra invitálta Fejér, omárom-esztergom, valamint eszprém megye országgyûlési képviselõit. A székesfehérvári iemer-házban megtartott régiós országgyûlési képviselõi tanácskozáson közel 30 honatya vett részt. E kezdeményezés célja annak a fejlesztéspolitikának a segítése, támogatása, ami ennek a régiónak valóban a legfontosabb feladatait kész és képes is megoldani a fejlesztések területén. Ehhez folyamatos konzultációkra van szükség annak érdekében, hogy mindenki úgy érezze: a fejlesztéspolitika az õ régióján belül a településeket és az ott élõk érdekeit szolgálja fogalmazott a DRFT elnöke. er- alkovics András hangsúlyozta: fõ feladatunk, hogy a fejlesztési tanács és az ügynökség tevékenysége révén a rendelkezésre álló forrásokat szolgáltató jelleggel valóban oda tudjuk juttatni és ott tudjuk közösen felhasználni, ahol az a leghatékonyabban történhet meg a régióban. Ennek eredményeként az elmúlt hetekben már konkrét intézkedéseket is tettünk például a gazdaság élénkítése és fejlesztése érdekében forrásátcsoportosításra kértünk hozzájárulást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtõl. A DRFT elnöke elmondta: ezt a munkát akkor tudjuk hatékonyan végezni, ha folyamatos konzultáció keretében megkapjuk azt az információt, ami helyben, térségek szintjén van meg, akár szakmai és képviselõi közegben. Éppen ezért a mostanihoz hasonló régiós képviselõi konzultációkat rendszeres idõközönként szorgalmazunk és tartunk, hogy eljusson a tanácshoz és az ügynökséghez minden hasznos információ, amivel dolgozni tudunk a régió fejlesztése érdekében. ozzátette: az elmúlt hetekben a civil egyeztetõ fórum, valamint a gazdasági élet szereplõivel is folytatott már konzultációt helyi és régiós szinten a régió vezetése. arlamenti képviselõk a fórumon Interaktív régiófejlesztésben gondolkodunk, vagyis szeretnénk elérni, hogy a régióban meghatározó szervezetek, szereplõk együttmûködésével történjen a régió fejlesztési irányainak meghatározása, illetve azon források elosztásában való közremûködés, amelyeket a régió számára vagy kormányzati, vagy európai uniós támogatások szempontjából meghatároztak fogalmazott a tanácskozáson a özép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ igazgatója. Temesvári Balázs ismertette az országgyûlési képviselõkkel a özép-dunántúli Operatív rogram regionális akciótervének munkaközi tervezetét, amely szerint 2011 és 2013 között 38 milliárd forint európai uniós támogatás áll majd rendelkezésre pályázatok formájában a régió számára. A tervezet szerint gazdaságfejlesztésre 6 milliárd Ft, turizmusfejlesztésre 7,4 milliárd Ft, integrált városfejlesztésre 1,1 milliárd Ft, környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztésre 21 milliárd Ft, valamint humán infrastruktúra fejlesztésre 2,57 milliárd Ft összegû támogatás juthat pályázati úton a régió 3 megyéjének településeire. Az akcióterv tervezetében, ezen belül is a pályázatok keretösszegében még várhatóak módosítások, átcsoportosítások; a regionális akcióterv végleges változatát a kormány várhatóan az év végéig fogadja majd el. A konzultáció keretében a Fejér, omárom-esztergom, valamint eszprém megyei országgyûlési képviselõk egységes igényként fogalmazták meg a pályázati rendszer egyszerûsítését, valamint azt, hogy a pályázati lehetõségek, a kiírásra kerülõ pályázatok az önkormányzatok, gazdasági szervezetek és a potenciális pályázói kör valós igényeit tükrözzék.. B. Informatika a társadalomért Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter és Nyitrai Zsolt infokommunikációért felelõs államtitkár is részt vett a Balatonfüreden megrendezett, kétnapos Informatika a Társadalomért címû konferencián. Az Informatika a Társadalomért Egyesület és az Informatikai állalkozások övetségének közös rendezvényén Fellegi Tamás jelezte, hosszú távú infokommunikációs stratégia készül. A miniszter hangsúlyozta: a digitális megújulás során nagy hangsúlyt kell fektetni egyrészrõl a kínálati oldal fejlesztésére, másrészrõl az informatikai infrastruktúra átalakítására. A közigazgatás informatikai reformja is része ennek a megújulásnak, amelynek során a kormányzati informatika konszolidációhoz és a párhuzamosságok felülvizsgálatához szükséges törvényi hátteret már elõkészítették. Fellegi Tamás elmondta, hogy a kormány nemzeti adatvagyonról szóló törvényjavaslata lehetõvé teszi hamarosan a 23 nevesített adatbázis konszolidációját. A miniszter szerint ugyanis tarthatatlan, hogy nemzetbiztonsági szempontból kényes adatokat magáncégek kezeljenek. Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkár elõadásában jelezte, hogy Fellegi Tamás miniszter a Digitális Magyarország vitairat az elsõ olyan ágazati stratégia, ami teljes körû egyeztetésre került olyan szakterületekkel, mint az egészségügy vagy az oktatásügy. Az államtitkár elmondta, hogy több mint 100 érdemi észrevétel érkezett a vitairathoz, amelyeket beépítettek a koncepcióba. Fõ célokként a digitális írástudatlanság mérséklését és az európai digitális menetrend által megszabott feladatok teljesítését (mint például a 100%-os szélessáv lefedettség). Az állam körében végrehajtandó feladatok közül kiemelte a bürokrácia csökkentését, a szerverek, alkalmazások és hálózatok konszolidációját, amelyben a opint-datorg Zrt. és a közeljövõben létrehozandó, az informatikai infrastruktúra fejlesztését szolgáló ormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség lesz a fõ partner..s. Lobbi lépésrõl lépésre Örvendetesnek nevezte az elmúlt hetek fejleményeit az ifa állami támogatásának növelését, a nemzeti marketingkeret és a TC emelésének biztató jeleit, a échenyi ihenõ ártya közelgõ bevezetését - Erdei János, a Magyar állodaszövetség elnöke a szövetség sümegi közgyûlésén, december elején. A közgyûlésen jelen volt Ujhelyi István, a magyar parlament alelnöke, orváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, orváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. elnök-vezérigazgatója is. A résztvevõket köszöntötte Rátosi Ferenc, Sümeg polgármestere, valamint app Imre, a otel apitány és a árbirtok tulajdonosa, üzemeltetõje, akinek negyedszázados tevékenységét, s családjának munkásságát a szálloda szövetség elnöke külön is nagy elismeréssel méltatta. Erdei János elnöki beszámolójában elmondotta, hogy az MSZSZ jelenleg csaknem 370 szállodát és 110 társult tagot, 25 éttermet és 20 oktatási intézményt, 6 hotelláncot és 4 tiszteletbeli tagot tudhat sorai között. itért a szállodaipar aktuális helyzetére is. Mint mondta, az idei emelkedõ vendégszám sajnos nem járt együtt a bevételnövekedésével. ólt a szövetség lobbizó tevékenységérõl, amelynek során számos javaslatukat befogadták az ágazat irányítói, s néhány örömteli módon már meg is megvalósult. Ám a szállodaipar jövedelmezõségének visszaállításához ennyi sajnos még nem elég. Ezért a szövetség továbbra sem tesz le a lobbizásról az alacsonyabb, versenyképesebb áfa-kulcs, a magasabb OE-finanszírozás és az elfogadható hitelfelvételi lehetõségek - akár Turizmus Bank létrehozásával - eléréséért. A.A. X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

5

6 6 ATUÁLIS olgármesterek, jegyzõk konferenciája Országos szinten is egyedülálló, ami Somogyban immár csaknem két évtizede gyakorlat, mármint, hogy évente összegyûlnek a megye önkormányzatainak vezetõi (polgármesterek, jegyzõk), s közösen vitatják meg közös gondjaikat, valamint hallgatják meg a legfrissebb információkat az adott területen elismert szakemberek elõadásában. Az idei tanácskozásnak novemberben három napig a siófoki otel Azúr adott helyet. A résztvevõket elsõként ezúttal is Somogy megye elsõ embere, Gelencsér Attila közgyûlési elnök köszöntötte, aki megnyitójában többek között kitért arra is, hogy egy évvel ezelõtt az ország népe a Bajnai-csomag miatt bosszankodott, amely pénzt vett el az emberektõl és az önkormányzatoktól. Akkor ezt a megszorítást az IMF-re fogták, az emberek pedig azt hitték, hogy ha a nemzetközi hiánycélt elfogadjuk, azért érdemes lesz áldozatot hozni. Utólag aztán kiderült, hogy az egy évvel ezelõtti megszorítások szinte teljesen hiábavalónak bizonyultak, s a 3,8 százalékos hiánycél így sem tartható. Látva ezt az új kormány egyik legfontosabb döntése az volt, hogy nem az embereket, hanem a multikat, a nagyvállalatokat adóztatja meg. De a kivetett extra adókból arra már nem jut, hogy ebbõl az emberek és az önkormányzatok is kaphassanak. A korábbi nyolc évet fél év alatt nem lehet korrigálni, semmissé tenni. A Balaton közbiztonságáért ét rendõr és egy polgárõr kapta idén A Balaton Régió özbiztonságáért kitüntetést, amelyet a három tóparti megye összefogásában létrejött Balatoni Régió özbiztonsági Tanácsadó Testület ítél oda minden évben. A december eleji siófoki rendezvényen Jamrik éter, a testület elnöke még egy díj odaítélését jelentette be, méghozzá Suchman Tamásnak, a Balaton Fejlesztési Tanács volt elnökének, aki súlyos betegsége miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. A továbbiakban Gelencsér Attila elmondta: az emberekkel való beszélgetés az önkormányzatok vezetõinek, polgármestereknek, jegyzõknek, képviselõknek nem fölösleges idõpocsékolás, hanem politikai szükségszerûség. Az önkormányzatokban különbözõ világnézetû emberek dolgoznak, a cél viszont közös: mindenkinek össze kell fogni az emberek érdekében, s az lesz sikeres településvezetõ, aki részt tud venni a megújulási, megújítási folyamatokban. Tudomásul kell venni, hogy minden változtatás tele van hibával, de ezért nem lehet az a megoldás, hogy akkor nem változtatunk! Úgy kell fokról-fokra elõre haladni és változni, hogy közben korrigáljuk, javítsuk is a hibákat. A hogyanok és a mikéntek megvitatása során a siófoki fórumon a résztvevõk többek között a közrendrõl, közbiztonságról, a közigazgatás átalakításáról, a költségvetésrõl, vízellátásról, az önkormányzatok jövõ évi várható finanszírozásáról, az egyházak és a kisebbségi önkormányzatok helyzetérõl, a Leader jelenérõl és a jövõben várható változásokról, közút- és regionális fejlesztésekrõl tanácskoztak. Gyarmati László Molnár Zoltán rendõr alezredes, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság özbiztonsági Osztályának vezetõje 2005-tõl tevékenyen részt vesz a Balatoni özbiztonsági oordinációs Bizottság munkájában, mint a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság rendészeti összekötõje. Évek óta tervezi-szervezi, és koordinálja a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság Balaton-parti rendõrkapitányságainak idegenforgalmi szezonban végrehajtandó rendészeti feladatait. Elismert tervezõje a rendezvénybiztosításoknak. Részt vett a Balaton-parton megrendezésre kerülõ nagy tömegeket vonzó rendezvények nyílt rendõri biztosításának megszervezésében. abó álmán, a Tihanyi Takaró Mihály olgárõr Egyesület alapítója, elnöke e feladatköre mellett évtõl a balatonfüredi térséget tömörítõ egyesületek régióvezetõjeként is dolgozik évben a Balatoni olgárõr oordinációs Testület munkájában a területi sajátosságoknak megfelelõ módszerek hatékony alkalmazásával vett részt. akszerû tevékenységének köszönhetõen az együttmûködés a Balatonfüredi Rendõrkapitánysággal, a települések önkormányzataival, illetve egyéb - a közterületek védelme érdekében tenni akaró - szervezetekkel mind szorosabbá vált. Újvári Attila rendõrõrnagy, a eszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Igazgatósága Ügyeleti Osztályának vezetõje. A közrendvédelmi szakterületen vezetõi beosztásban immár közel egy évtizede kimagaslóan tevékenykedik. A Balatoni özbiztonsági oordinációs Bizottság megalakulását megelõzõen is, de azt követõen még nagyobb aktivitással, sikeresen szervezte és koordinálta a Balatonalmádi Rendõrkapitányság, majd a fõkapitányságra történõ kinevezését követõen, a fõkapitányság idegenforgalmi szezonnal kapcsolatos rendõri feladatait. A bizottság tevékenységében évek óta a rendészeti szakterület koordinátoraként tevékenykedik attól függetlenül, hogy jelenlegi beosztása más jellegû. Tevékenységével nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a fõkapitányság évrõl évre jobb eredményeket ért el a turisztikai szezon rendõri biztosításában, a Balatonhoz érkezõ vendégek és az ott élõ állampolgárok részérõl elvárt stabil közbiztonság fenntartásában. Gy.L. Magyarország interkontinentális logisztikai központtá válhat Fónagy János parlamenti államtitkár elõadása nyitotta meg a Magyar Logisztikai, Beszerzési és észletezési Társaság 18. alkalommal megrendezett éves konferenciáját Balatonalmádiban. Az államtitkár a kormányzati közlekedési és logisztikai fejlesztéspolitikai elképzeléseket ismertetve kifejtette: a két szektor az Új échenyi-terv kiemelt ágazata. atározott szándék e területeken is a nemzeti érdekek fokozottabb figyelembe vétele, a hazai szolgáltatók helyzetbe hozása. A pénzügyi-gazdasági világválság 2009-ben ezt az ágazatot is érintette: a szektorban mûködõ magyar vállalkozások száma ra csökkent, s ezen belül a közúti fuvarozók száma ezerrel lett kevesebb - tette hozzá az államtitkár. Rámutatott arra is, hogy a szektor száz legnagyobb árbevételû vállalkozásának a forgalma tavaly az elõzõ évihez képest 4,8 százalékkal csökkent, s a 100-ból csupán 35 vállalkozás tudta növelni az árbevételét. Fónagy János szerint az áruszállítás volumene 2009-ben 11,8 százalékkal, a teljesítménye pedig 6,3 százalékkal esett vissza. A legnagyobb mértékben a vasúti A díjazottak: Molnár Zoltán, abó álmán, Újvári Attila (21,6 százalékkal) és a belvízi szállítás (18,6 százalékkal) teljesítménye mérséklõdött. Ennek ellenére Magyarország a területén áthaladó szállítási útvonalaknak köszönhetõen hosszú távon interkontinentális logisztikai centrummá válhat, az észak-déli irányú forgalomban az Adriai-, Balti- és Fekete-tengeri kikötõk hátországaként mûködhet. Az államtitkár szólt arról, hogy Magyarországnak van Európában az egyik legsûrûbb vasúti hálózata - az ugyan régi szakmai vita, hogy ez mennyire teher vagy elõny, s mennyire kell leépíteni -, de tény: Európában is a szállítások jelentõs részét a vasútra tették át. S ez nem csak logisztikai kérdés, de alapvetõen gazdaságpolitikai is; a vasút még mindig az ország legnagyobb foglalkoztatója, és a belsõ piac egyik legstabilabb eleme - jelezte az államtitkár. Fónagy János elmondta azt is, hogy az elkövetkezõ öt évben 650 milliárd forint jut vasúti pályafejlesztésekre, 2011 végéig pedig 95 kilométernyi pályafejlesztési beruházást végeznek el. Emlékeztetett arra, hogy utoljára éppen 10 évvel ezelõtt adtak át új vasúti pályaszakaszt.. S. X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

7 BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS 7 A Balaton, mint egészségturisztikai központ Nem kis feladat elérését tûzte ki célul az a tanácskozás, amelyet novemberben rendeztek Siófokon a Galerius Fürdõ éttermében. A szakmai konferenciát a Balaton Fejlesztési Tanács, a Somogyi ereskedelmi és Iparkamara, Siófok áros Önkormányzata és a Siotour ft. Egészségturizmus az Új échenyi-terv megvalósításáért a Balaton régióban címmel hirdette meg. A szervezõk célja az esemény létrehozásával nem kevesebb volt, minthogy természetesen nem egyik pillanatról a másikra elérjék: Legyen a Balaton régió özép-európa egészségturisztikai központja!. E gondolatkör már évek óta foglalkoztatja a hazai szakembereket, legfõképpen azért, mivel az évek óta üdvözlendõ módon egyre növekvõ belföldi vendégforgalom összességében nem tudja ellensúlyozni a Balatonnál több évtizede tapasztalható turisztikai visszaesést. A romló tendencia megállításához és megfordításához további termékfejlesztésre van szükség a régióban. Ennek egyik meghatározó eleme lehetne az egészségturizmus, melynek fejlesztésére az Új échenyi-terv vitairata kivételes perspektívát kíván nyújtani. A Balaton térsége különösen alkalmas lehet az egészségturisztikai lehetõségek kihasználására, hiszen szálláskapacitása, gyógyvízellátottsága, sportés egészségmegõrzõ mozgásban rejlõ lehetõségei eleve adottak. Egy kicsit nagyobb odafigyeléssel, szervezéssel, tudatosabb propagandával no és természetesen azért a szükséges fejlesztések megvalósításával viszonylag hamar megvalósítható lenne az egészségturizmus lehetõségeinek folyamatos kihasználása és fejlesztése. A rendezõk a konferenciával egy hatékony, és együttgondolkodásra ösztönzõ mûhelymunkát kívánnak elindítani a szakmai közönség számára. Az eseményre a balatoni térség vállalkozóit, szakembereit és szakpolitikusait hívták meg, továbbá a speciális turisztikai szakmai szolgáltatatók, valamint a települési önkormányzatok képviselõit. A konferencia egyben a 2011 az egészségturizmus éve kampányév régiós elõkészítésének része is volt. Gy.L. Nemzetközi konferencia és díj a környezetvédelmi teljesítményrõl/-ért A Balaton érzékeny környezeti rendszerében fontos a fejlesztések összehangolása. Felelõsen gondolkodva a környezeti hatások csökkentése, az elérni kívánt jó környezeti állapot érdekében végzendõ tevékenységeket tervezetten és ellenõrzött módon kell végrehajtani. Ennek egy átfogó megoldási módja a környezeti irányítási rendszer bevezetése. A környezeti irányítási rendszerek kialakítása a helyi közigazgatási egységeknél hozzájárul a települések, egy adott térség környezeti minõségének javításához, a fenntartható fejlõdés megvalósításához azáltal, hogy már meglévõ rendszerek, mint pl. az EMAS (Európai Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere - Eco-Management and Audit Scheme) szabvány által alkalmazott szerkezetet alakít ki. Mindezeket felismerve épült ki a örnyezeti Irányítási Rendszer a Balatoni Integrációs özhasznú Nonprofit ft.-nél 2008-ban, elsõként a magyarországi regionális fejlesztési ügynökségnél. Az EMAS-rendszer eredményes bevezetésének célja a példamutatás, a Balaton iemelt Üdülõkörzetben mûködõ önkormányzatok, intézmények, egyéb irodák részére a rendszerszemléletû környezetvédelem megvalósításában. Úgy tûnik, mára európai szemszögbõl is figyelemre méltó e három év alatt elért környezetvédelmi teljesítmény. A nonprofit kft. képviselõje, Egerszegi Zita meghívást kapott a november 25-én Brüsszelben, az Európai arlamentben szervezett konferenciára, hogy a nemzetközi nagyközönség elõtt mutassa be a szervezet környezetvédelem területén elért eredményeit. A konferencia házigazdái: az Európai Bizottság örnyezetvédelmi Fõigazgatósága és a Belga Elnökség volt. A Nemzetközi EMAS konferencia központi üzenete a hatékony erõforrás felhasználású gazdaság irányába mutatott. A nyersanyag felhasználás csökkentése, a keletkezõ hulladék mennyiségének minimalizálása és a szennyezés megelõzése/ csökkentése, valamint a hatékony energia-gazdálkodás fontos szerepet játszik egy szervezet környezetvédelmi teljesítményének meghatározásánál. A rendezvény nemzetközi elõadói bemutatták tapasztalataikat az elmúlt idõszak területüket érintõ legfõbb történéseirõl és az általuk megvalósított intézkedésekrõl: kezdve a nagyvállalatoktól, mint pl. a franciaországi AIRBUS-tól, a kisebb szervezetekig bezárólag pl. a nonprofit kft.-ig. A rendezvényen elhangzott elõadások letölthetõk és megtekinthetõk az alábbi honlapon: A konferencia lezárásaként az Európai Bizottság örnyezetvédelmi Fõigazgatósága EMAS védjegygyel rendelkezõ vállalatokat, intézményeket jutalmazott egy gálavacsorával egybekötve. A megtisztelõ Európai EMAS Díjat 2005 óta ítélik oda környezetvédelmi teljesítményük alapján arra érdemes szervezeteknek. Jelenleg több mint 7500 telephely rendelkezik EMAS minõsítéssel Európa különbözõ országaiban ben példaértékû, hogy 42 szervezetet jelöltek a díjra 15 uniós országból. A jelöltek között van egyetem, kis-közepes-nagyvállalat, regionális fejlesztési ügynökség, környezetvédelmi hatóság és önkormányzat is. Minden évben különbözõ környezeti szempontok alapján mérettetnek meg a vállalatok, szervezetek. Az ez évi díjátadó ünnepségen a hatékony erõforrás felhasználás területén elért eredmények alapján ítélték oda a díjakat 6 kategóriában. Minden tagország egy szervezetet jelölhetett egy-egy kategóriában. Magyarország részérõl a kis közigazga- A magyar díjazottak, jobb oldalt Egerszegi Zita tási intézmény kategóriában a Balatoni Integrációs özhasznú Nonprofit ft., a nagyvállalat kategóriában az AUDI ungária Motor ft., a közép méretû szervezet kategóriában az Elgoscar 2000 ft. vehetett át elismerõ EU EMAS Díjat. A díjakat avel Misiga, az Európai Bizottság örnyezetvédelmi Fõigazgatóságának vezetõje adta át. E.Z D E C E M B E R

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit XVI. évfolyam 2014. 1. szám január Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit Tabu 1. 2010 előtt a

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/1. szám Tájékoztató a FATOSZ nemzetközi kapcsolatairól A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

közéleti lap monitor 2009. szeptember 9. Becsengettek FlyBalaton: Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz A város meghatározó arca a Fő tér xvii/15.

közéleti lap monitor 2009. szeptember 9. Becsengettek FlyBalaton: Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz A város meghatározó arca a Fő tér xvii/15. Magyar Termék Nagydíj a hévízi Carbonának 5. oldal Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz 2. oldal monitor 2009. szeptember 9. közéleti lap xvii/15. www.monitormagazin.hu Becsengettek 8. oldal A város

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Megyei elismerés a sajtónak

Megyei elismerés a sajtónak Megyei Itthon, Tolnában Napló 2009. március TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3 szám Megjelenik havonta Tolna megye minden településén, 90 000 példányban A láthatatlan Gemenc Szép idõben, különleges

Részletesebben

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése A hazai szállodaipar helyzetének értékelése 2007 2012 A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének helyzetértékelése és javaslatai a magyar szállodák válságból való kilábalására 2012 október 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. márciusi Szivárvány. jövő év márciusára előreláthatóan elkészül a szivárvány óvoda felújítása. a város 3.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. márciusi Szivárvány. jövő év márciusára előreláthatóan elkészül a szivárvány óvoda felújítása. a város 3. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban kórház, FejleSztéSek tiba sándor, a Misek nonprofit kft. főigazgatója fejlesztésekben gondolkodik. a város 4. oldal

Részletesebben

2015. április. Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések

2015. április. Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések Épül a déli vasút Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések Fotó: Gyarmati László 2 Aktuális Párhuzamos interjúk - azonos témában Sajnos, mindenki elfelejtette, hogy a rendszerváltást

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám Idén is lesz Prima-díj Idén is támogatja a VOSZ megyei szervezete a Príma-díjat, és ez évben is megválasztják

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

A Városházáról jelentjük

A Városházáról jelentjük ÚJHELYI 2013. XXII. ÉVFOLYAM 3. SZ. SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖZÉLETI LAPJA Bűnügyi helyzet A város bűnügyi helyzetéről számolt be a dr. Dsupin Róbert r. alezredes kapitányságvezető. A beszámolóból megtudhattuk,

Részletesebben