Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak!"

Átírás

1 B A L A T O N I XII. ÉFOLYAM 12. SZÁM 2010 DECEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS AI MAGAZINJA 3 Beszélgetés orváth Endre helyettes államtitkárral Új a polgármesterek évi naptár tóparton 25 A nagykövet a Balaton elkötelezettje ellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak! endélet a siófoki mólón

2 2 ATUÁLIS LASZÉL Más karácsonyra vágyom alamikor a nyár végén olvastam egy hírt, amely arról tudósított, hogy Nagy-Britannia egyes áruházaiban megkezdõdött a karácsonyi vásár (innen is látható, mennyire le vagyunk szakadva a nagybetûs Nyugattól!). November közepéig azonban itthon gyötrõdnünk kellett: ugyan mikor láthatunk szaloncukrot, Télapót (nem ám Mikulást!), no meg alloween szörnyeket. Bejött, nem csalódtam! Nem is külön-külön, hanem szinte egyszerre. avalkád itt, kavalkád ott (igaz, kissé visszafogottabb, mint tavaly), kiválóan irányított népbutítás. Ami csak csilloghat, az ragyog is (József Attila után szabadon: gagyog is ). Azaz: mégsem: az öt-hat és még több évesek orra már nem tapad a portálüveghez, bátran belenevetnek a plázában sétáló (mert az a helye ám!) Télapó (még most sem Mikulás) arcába. Tudják jól: ovács Laci bácsi van a maskara alatt. inni már csak az egészen aprók tudnak (mernek?), bennük még élhet valami géneken átörökített áhítat, amit persze rekordgyorsasággal igyekeznek a körében élõk megcáfolni. Ilyentájt csaknem mindenki kalkulál: mire is futja a családi költségvetésbõl. Mert a válság azért csak megtette a hatását ezdõdik a tülekedés a boltokban, jármûveken, csak éppen egyrõl feledkezünk meg: lelkünk ünneplõbe öltöztetésérõl. Ádvent vasárnapjai szürke bevásárló napokká válnak, asszonyok agyondolgozzák magukat a konyhában, aztán holtfáradtan rogynak karácsonyi terített asztalukhoz. özben pedig valaki fázósan fekszik a jászolban. Reá alig gondol valaki a hátralévõ hetekben. Nos, én más karácsonyra vágyom. erény fára, kézzel készített ajándékokra, meleg együttlétre szeretteimmel. Nagy beszélgetésekre, játékra, imádságra. Igaz, vágyam olcsóbb, így nem illik a XXI. század szellemiségébe. agy tán mégis? Én a magam karácsonyának boldogságát kívánom lapunk Olvasóinak. Zatkalik András Elkerülik a gyakorlatozó gépek a Balatont? A honvédelmi miniszterhez fordult epli Lajos, a Jobbik képviselõje az Országgyûlés azonnali kérdések órájában ismagasságú katonai légifolyosók ismét a Balaton felett? címmel. A képviselõ ugyanis úgy értesült, hogy a onvédelmi Minisztérium a honvédség harci- és szállító repülõgépei számára engedélyezni kívánja a jelenleg mezõgazdasági- és sportgépek által használt alacsony légterû folyosók kiképzési célú használatát. Az egyeztetések során kirajzolódó térképek szerint több folyosó a Balaton térségét is keresztezi, amely azonban a Balaton idegenforgalmi szerepe, fejlõdése miatt elfogadhatatlan. - azánk szuverén állam, megvédendõ légtérrel, amihez légierõre van szüksége harci- és szállítógépekkel. Ezek mûködtetéséhez kiválóan képzett pilótákra van szükség. A földfelszíni és a légi célok elleni harci tevékenység, illetve az ellenséges felderítés észlelési magasság alatt olyan nélkülözhetetlen képesség, amire ki kell képezni a pilótákat. Erre csak hazánk területén kerülhet sor. Ezért a hatályos törvények betartása mellett hatástanulmányok készülnek és folyamatosak az egyeztetések minden illetékes civil szervvel. A Balaton térségében évente egy-egy alkalommal kerülhet sor a Balaton térségében kiképzési célú gyakorlatra - nyugtatta meg a képviselõt, illetve a lakosságot válaszában ende aba, amit a Jobbik képviselõje elfogadott, hozzátéve, hogy elismerik az erõs és jól képzett honvédség szükségességét. A Balaton feletti repülési gyakorlatok ügyében Gruber Attila, a Fidesz parlamenti képviselõje is egyeztetett a parlamentben ende aba honvédelmi miniszterrel. Egyeztetésük során a miniszter arra tett ígéretet, hogy bár a Balaton érintettsége teljesen nem szûnhet meg de a korábbi hosszanti gyakorlópálya kikerül a tervbõl. A onvédelmi Minisztérium az elképzelés szerint fokozatosan vezetné be a kismagasságú katonai folyosókat annak érdekében, hogy a Gripen vadászgépek, valamint más katonai repülõgépek 900 méter alatti magasságokban gyakorolhassanak - térképen. Bízom a miniszter adott szavában. Megértem a honvédelem, valamint a kismagasságú repülések gyakorlásának a fontosságát, de az országnak érdeke az is, hogy, ezek a repülések ne érintsék a Balaton fölötti légteret, ne kelljen megszakítani a szabadtéri színházi elõadásokat, amíg a repülõk elhúznak felettük, s a turisták ne érezzék magukat fenyegetve a bombázók láttán - kommentálta a miniszteri ígéretet Gruber Attila. A.A - Gy.L. Ünnep és jótékonyság Ünnep a szárszói református templomban Az ország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája igen sok embert és szervezetet ösztönzött arra, hogy saját lehetõségein belül segítse az iszapkatasztrófa által sújtott embereket. A Balaton déli partján is több településen rendeztek olyan programokat, amelyeknek bevételét az iszapkárosultak részére ajánlották fel. Az egyes ilyen kezdeményezések során nem gyûltek össze milliók, de ha összességében nézzük, mégis komoly segítséget jelenthettek a rászorultaknak. Az alábbiakban csak röviden néhány ilyen jótékonysági rendezvényrõl számolunk be. Zsúfolásig megtelt érdeklõdõkkel november elején a balatonszárszói református templom, ahol a Soli Deo Glória órus megalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte jubileumi koncert keretében. A örneki Anikó énekmûvész által vezetett csoport rendkívül színvonalas és szívet melengetõen családias hangulatot teremtett a templom falai között. Dorogi Sándor polgármester is kiemelte a kórus elévülhetetlen érdemeit a helyi közösségteremtésben, színvonalas mûvészeti tevékenységében. Az esten köszöntötte a résztvevõket absburg György, a Magyar öröskereszt elnöke is, aki azért volt jelen az eseményen, mivel a jubileumi koncert egyben jótékonysági rendezvény is volt, s a résztvevõk adományait a vöröskereszt gyûjtötte a vörösiszap károsultjainak megsegítésére. intén a vörösiszap-katasztrófa által sújtott térségeknek kívánnak segítséget nyújtani Siófokon a agyományos Imre-napi angverseny szervezõi. A Siófoki árosi Gyermekkórus, Siófoki Ifjúsági amarakórus, Siófoki Bányász Nõikar és a Siófoki Férfi Dalkör november közepén tartotta jótékonysági koncertjét a álmán Imre ulturális özpont színháztermében. A hangversenyen vezényelt Suba Nádja, Lovrek ároly, valamint Timár Cecília, közremûködött Bernáthné Fülöp Zsuzsa, ojtkó Ágnes és ersák Edina. Balatonföldváron is szerveztek egy jótékonysági koncertet a Devecseri Zeneiskola megsegítésére. Az esten fellépett a Balatonföldvári Ifjúsági Fúvószenekar és a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Bajor Gizi özösségi áz egyeskara. Gy.L. X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

3 INTERJÚ 3 iemelt helyen az egészségturizmus fejlesztése Beszélgetés orváth Endre helyettes államtitkárral Lapunk hagyományos vezetõ interjújában ezúttal orváth Endrének, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelõs helyettes államtitkárának tettük fel kérdéseinket, aki elsõsorban a turisztikai ágazat kormányzati teendõit koordinálja. - azánk képviseletében Ön is részt vett a Máltán megtartott Európai Turizmus Fórumon. Az itt hallottakat miként összegezné? - A máltai eszmecsere valamennyi elõadásából, elhangzott javaslataiból kitûnt, hogy mindenképpen tovább kell erõsíteni földrészünk, Európa vezetõ szerepét a turizmusban. Ennek számtalan eszköze, lehetõsége közül a fórum többek között támogatandónak ítélte a tematikus utak, így a vallási turizmus keretében például a Mária út fejlesztését. Ez érinti hazánkat is, többek között éppen a Bakonyt, a Balaton-felvidéket, amelynek adottságait már igyekeztünk is számba venni egy zirci idegenforgalmi konferencián. Európa turisztikai szakemberei földrészünk lehetõségei közé sorolták az egészségügyi turizmus fejlesztését, és mindenképpen szükségesnek tartják a turizmusban mûködõ kis- és középvállalkozások informatikai fejlesztését. A fórumon szó esett arról, hogy miként lehetne még jobban bekapcsolni a turizmusba az idõseket, a év közöttieket, valamint a fogyatékkal élõket, ami által növelhetõ lenne a vendégforgalom, illetve oldódhatna a szezonális és területi koncentráltság. Mindez a magyar turizmus számára is kívánatos, amellyel igazodhatunk az európai célkitûzésekhez, a szorgalmazott európai trendekhez. - agyis nem véletlen hogy az Új échenyi-terv kiemelt helyen kezeli az egészségipart, s benne az egészségügyi turizmust. - alóban. Az egészségipar az egyik legígéretesebb ágazat az ÚSZT hét kiemelt programja közül, a gyógy- és termálturizmus már az elsõ échenyi Terv idején is nagy sikereket ért el. Az egészségipar valódi kitörési pontja lehet a magyar gazdaságnak, amennyiben hazánk kihasználja a rendelkezésére álló potenciálokat. Az egészségipar valamennyi nemzetgazdasági prioritásnak megfelel: munkahelyeket teremt, erõsíti a kis- és középvállalkozói szektort, jól képzett szakembereket igényel és ezáltal élénkíti az oktatást-képzést, tartós gazdasági növekedést biztosít, valamint javítja az emberek egészségi állapotát, emellett jövõképet ad az egészségügyi ágazatnak. Az egészségipar terén létezõ és ismert sajátosságaink vannak: gazdag termálvízkinccsel, a gyógyítás terén megfelelõ szakértelemmel, ismerettel és hagyománnyal bírunk, jól képzett szakemberekkel és kiváló kutatási eredményekkel rendelkezünk. Az Új échenyi-terv egészségipari programja erõsségeinkbõl, természeti adottságainkból és speciális tudásunkból stratégiai elõnyt kovácsol. Az egészségipar magába foglalja hazánk kivételesen gazdag termál- és gyógyvízkészletének, geotermikus adottságainak hatékony, sokrétû kiaknázását és hasznosítását, másrészt ezzel összefüggésben az egészség megõrzését és helyreállítását, az egészségtudatos életmódot szolgáló termelõ és szolgáltató iparágakat harmonikus rendszerbe kapcsolja össze. A program sikeres megvalósulása esetén komoly növekedést érhetünk el az ország versenyképessége és foglalkoztatási szintje terén, amely végsõ soron Magyarország nemzeti össztermékének emelkedésével járhat. - Az Új échenyi-terv pályázatai 2011 januárjának közepétõl a tervek szerint folyamatosan ismertté válnak. A turisztikai szakmát érintõen mire fókuszálnak a kiírások, illetve milyen források állnak majd az ágazat rendelkezésére? - A pályázatok elsõsorban nem a mennyiségi, hanem a minõségi fejlesztéseket részesítik majd elõnyben, s a szálláshely-fejlesztések mellett lesznek pályázati lehetõségek a vendéglátás számára is, az egészségipar céljaival összhangban. Az ÚSZT keretében, melynek anyagi hátterét az uniós pénzek jelentik, összességében 120 milliárd forint jut majd turizmusra. Ennek segítségével is szeretnénk hosszú távon, 10 év alatt a turizmus nemzetgazdaságban játszott szerepét és az ágazatban dolgozók létszámát is duplájára növelni, továbbá - a Gyógyító Magyarország koncepció mentén hazánkat Európa gyógyturisztikai központjává fejleszteni. - Az említett források mellett a szakma régóta szorgalmazza a pénzügyi, közgazdasági szabályozás igazítását a jelen lehetõségeihez, kihívásához, egy olyan törvényi háttérnek a megteremtését, amely garanciát biztosít a hosszú távú fejlesztésekhez, befektetésekhez. - Reményeink szerint 2011 végére elkészül az évek óta halogatott és a korábbi kormányzat által csak ígért Turizmus Törvény, amelynek lehetséges tartalmáról már folytattunk tárcán belüli egyeztetéseket. További fontos jogalkotási teendõnk az utazásszervezésrõl és utazásközvetítésrõl szóló rendelet módosítása, vagy az erre hivatott hatósággal együttmûködve a jogosulatlan idegenvezetés visszaszorítása.. Nagy reményeket fûzûnk az Országmárka Tanács tevékenységéhez is, melynek fókuszában az ország márkázása áll, többek között a Gyógyító Magyarország motívum mentén. - A belföldi vendégforgalom dinamikus fellendüléséhez az elmúlt években nagy mértékben hozzájárult az üdülési csekkrendszer. Tagadhatatlan ellentmondásai miatt úgy hírlik idõvel megszûnik, s helyébe egy új forma lép, a échenyipihenõ kártya. Ez mikorra várható? - A jövõ év elején kerül kibocsátásra a célzottabb, s egyúttal nagyobb értékû felhasználást lehetõvé tevõ échenyi pihenõkártya, amelyet a munkaadók 300 ezer forintig adhatnak munkavállalóik számára. A kártya összege 16 százalékos személyi jövedelemadó alá esik majd, ami a munkáltatónak gazdaságos, míg az eddigi üdülési csekk 6 százalékos jutalékánál lényegesen alacsonyabb jutalék terheli. Ez, és az azonnali pénzhez jutás az elfogadók számára mindenképpen kedvezõ. A kártyáról a közeli napokban készül el a kormányrendelet. árhatóan 3 4 hónap szükséges a kibocsátó-elfogadó hálózat kiépítésére. eretném leszögezni, semmiképpen sem célunk az elfogadó kör szûkítése. A kártyára utalt összeget ugyanakkor nem kell egyszerre elkölteni. Így százalékos keresletnövekedés várható a échenyi pihenõkártya bevezetésétõl, miközben kifutásáig természetesen párhuzamosan megmarad az üdülési csekk is. - Az Új échenyi-terv idegenforgalmunk zászlóshajójának az egészségturizmust, pontosabban annak fejlesztését említi. Ez a Balatonnál élõ, tevékenykedõ turisztikai vállalkozásokat némi aggodalommal tölti el, mivel profiljaikkal, szolgáltatásaikkal jobbára a nyár, a Balaton vizének örömeihez igazodtak. Attól tartanak, hogy az elkövetkezõ években hátrányba kerülnek. - Nem hinném, hogy aggódniuk kellene. A magyar tenger értékeinek védelmére, bõvítésére a jövõben is biztosítja a kormány a szükséges forrásokat. A magyar tengernek olyan egyedülálló kínálata van, amely mindenképpen tovább fejleszthetõ, s az egészségipar elõtérbe kerülésével éppen a világszínvonalhoz zárkózhat fel. A gyógyturisztika köré csoportosult szolgáltatások révén bõvíthetõ a szezon, köszönhetõen a Balaton melletti termál- és gyógyvizeknek, vagy a hivatásturizmus keretében az egyre biztatóbb orvos és gyógyszerész kongresszusoknak. Az egészségmegõrzõ projektek, a kapcsolódó szórakoztatási programok is éppen azt teszik lehetõvé, hogy amikor már nem lehet a vízbe menni, akkor is érdemes legyen felkeresni a Balatont. Az Új échenyi-terv semmiképpen sincs ellene a Balatonnak, hiszen azzal, hogy forrásokat biztosít majd a szálláshelyek idõszerûvé vált korszerûsítésének, minõségi fejlesztésének, éppen a Balatonnak kedvez, amely a hazai szálláshelyek meghatározó részével rendelkezik. S vendéglátó hálózatának is, amely az egészséges gasztronómia, az egészséges ételek, alapanyagok, technológiák hasznosításának támogatásával tovább erõsítheti a tó vonzerejét. Az alulról szervezõdõ helyi, majd térségi, regionális TDM szervezetek számára megnyíló sok száz milliós forrásokkal amely szervezetek létrehozásában jeleskedik a Balaton a stabil és hosszabb idejû vendégtartózkodás feltételei teremthetõk meg. Igaz, e szervezetektõl mindenekelõtt azt várjuk el, hogy a helyi gazdaságokra építsenek, hogy helyi márkákat, helyi terméket fejlesszenek, s egységes, összehangolt marketing tevékenységet fejtsenek ki a desztináció ismertté tételében. A különbözõ pályázati kiírásoknak ugyanis csak így lehetnek nyertesei. Egyszóval az Új échenyi-terv révén, reményeim szerint, a Balaton semmiképpen sem kerül hátrányba, csak erõsítheti versenyképességét, helyzetét a hazai és a nemzetközi piacon, amely a korábbi években tagadhatatlanul némiképpen megkopott. Andrássy Antal D E C E M B E R

4 4 ATUÁLIS onatyák az interaktív régiófejlesztésrõl Az elmúlt idõszak jelentõs változásokat hozott özép-dunántúl társadalmi-, gazdasági életében egyaránt, melyet a jövõ fejlesztési tervezésének követnie kell. Ennek érdekében a özép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, er-alkovics András elsõ ízben közös fórumra invitálta Fejér, omárom-esztergom, valamint eszprém megye országgyûlési képviselõit. A székesfehérvári iemer-házban megtartott régiós országgyûlési képviselõi tanácskozáson közel 30 honatya vett részt. E kezdeményezés célja annak a fejlesztéspolitikának a segítése, támogatása, ami ennek a régiónak valóban a legfontosabb feladatait kész és képes is megoldani a fejlesztések területén. Ehhez folyamatos konzultációkra van szükség annak érdekében, hogy mindenki úgy érezze: a fejlesztéspolitika az õ régióján belül a településeket és az ott élõk érdekeit szolgálja fogalmazott a DRFT elnöke. er- alkovics András hangsúlyozta: fõ feladatunk, hogy a fejlesztési tanács és az ügynökség tevékenysége révén a rendelkezésre álló forrásokat szolgáltató jelleggel valóban oda tudjuk juttatni és ott tudjuk közösen felhasználni, ahol az a leghatékonyabban történhet meg a régióban. Ennek eredményeként az elmúlt hetekben már konkrét intézkedéseket is tettünk például a gazdaság élénkítése és fejlesztése érdekében forrásátcsoportosításra kértünk hozzájárulást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtõl. A DRFT elnöke elmondta: ezt a munkát akkor tudjuk hatékonyan végezni, ha folyamatos konzultáció keretében megkapjuk azt az információt, ami helyben, térségek szintjén van meg, akár szakmai és képviselõi közegben. Éppen ezért a mostanihoz hasonló régiós képviselõi konzultációkat rendszeres idõközönként szorgalmazunk és tartunk, hogy eljusson a tanácshoz és az ügynökséghez minden hasznos információ, amivel dolgozni tudunk a régió fejlesztése érdekében. ozzátette: az elmúlt hetekben a civil egyeztetõ fórum, valamint a gazdasági élet szereplõivel is folytatott már konzultációt helyi és régiós szinten a régió vezetése. arlamenti képviselõk a fórumon Interaktív régiófejlesztésben gondolkodunk, vagyis szeretnénk elérni, hogy a régióban meghatározó szervezetek, szereplõk együttmûködésével történjen a régió fejlesztési irányainak meghatározása, illetve azon források elosztásában való közremûködés, amelyeket a régió számára vagy kormányzati, vagy európai uniós támogatások szempontjából meghatároztak fogalmazott a tanácskozáson a özép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ igazgatója. Temesvári Balázs ismertette az országgyûlési képviselõkkel a özép-dunántúli Operatív rogram regionális akciótervének munkaközi tervezetét, amely szerint 2011 és 2013 között 38 milliárd forint európai uniós támogatás áll majd rendelkezésre pályázatok formájában a régió számára. A tervezet szerint gazdaságfejlesztésre 6 milliárd Ft, turizmusfejlesztésre 7,4 milliárd Ft, integrált városfejlesztésre 1,1 milliárd Ft, környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztésre 21 milliárd Ft, valamint humán infrastruktúra fejlesztésre 2,57 milliárd Ft összegû támogatás juthat pályázati úton a régió 3 megyéjének településeire. Az akcióterv tervezetében, ezen belül is a pályázatok keretösszegében még várhatóak módosítások, átcsoportosítások; a regionális akcióterv végleges változatát a kormány várhatóan az év végéig fogadja majd el. A konzultáció keretében a Fejér, omárom-esztergom, valamint eszprém megyei országgyûlési képviselõk egységes igényként fogalmazták meg a pályázati rendszer egyszerûsítését, valamint azt, hogy a pályázati lehetõségek, a kiírásra kerülõ pályázatok az önkormányzatok, gazdasági szervezetek és a potenciális pályázói kör valós igényeit tükrözzék.. B. Informatika a társadalomért Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter és Nyitrai Zsolt infokommunikációért felelõs államtitkár is részt vett a Balatonfüreden megrendezett, kétnapos Informatika a Társadalomért címû konferencián. Az Informatika a Társadalomért Egyesület és az Informatikai állalkozások övetségének közös rendezvényén Fellegi Tamás jelezte, hosszú távú infokommunikációs stratégia készül. A miniszter hangsúlyozta: a digitális megújulás során nagy hangsúlyt kell fektetni egyrészrõl a kínálati oldal fejlesztésére, másrészrõl az informatikai infrastruktúra átalakítására. A közigazgatás informatikai reformja is része ennek a megújulásnak, amelynek során a kormányzati informatika konszolidációhoz és a párhuzamosságok felülvizsgálatához szükséges törvényi hátteret már elõkészítették. Fellegi Tamás elmondta, hogy a kormány nemzeti adatvagyonról szóló törvényjavaslata lehetõvé teszi hamarosan a 23 nevesített adatbázis konszolidációját. A miniszter szerint ugyanis tarthatatlan, hogy nemzetbiztonsági szempontból kényes adatokat magáncégek kezeljenek. Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkár elõadásában jelezte, hogy Fellegi Tamás miniszter a Digitális Magyarország vitairat az elsõ olyan ágazati stratégia, ami teljes körû egyeztetésre került olyan szakterületekkel, mint az egészségügy vagy az oktatásügy. Az államtitkár elmondta, hogy több mint 100 érdemi észrevétel érkezett a vitairathoz, amelyeket beépítettek a koncepcióba. Fõ célokként a digitális írástudatlanság mérséklését és az európai digitális menetrend által megszabott feladatok teljesítését (mint például a 100%-os szélessáv lefedettség). Az állam körében végrehajtandó feladatok közül kiemelte a bürokrácia csökkentését, a szerverek, alkalmazások és hálózatok konszolidációját, amelyben a opint-datorg Zrt. és a közeljövõben létrehozandó, az informatikai infrastruktúra fejlesztését szolgáló ormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség lesz a fõ partner..s. Lobbi lépésrõl lépésre Örvendetesnek nevezte az elmúlt hetek fejleményeit az ifa állami támogatásának növelését, a nemzeti marketingkeret és a TC emelésének biztató jeleit, a échenyi ihenõ ártya közelgõ bevezetését - Erdei János, a Magyar állodaszövetség elnöke a szövetség sümegi közgyûlésén, december elején. A közgyûlésen jelen volt Ujhelyi István, a magyar parlament alelnöke, orváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, orváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. elnök-vezérigazgatója is. A résztvevõket köszöntötte Rátosi Ferenc, Sümeg polgármestere, valamint app Imre, a otel apitány és a árbirtok tulajdonosa, üzemeltetõje, akinek negyedszázados tevékenységét, s családjának munkásságát a szálloda szövetség elnöke külön is nagy elismeréssel méltatta. Erdei János elnöki beszámolójában elmondotta, hogy az MSZSZ jelenleg csaknem 370 szállodát és 110 társult tagot, 25 éttermet és 20 oktatási intézményt, 6 hotelláncot és 4 tiszteletbeli tagot tudhat sorai között. itért a szállodaipar aktuális helyzetére is. Mint mondta, az idei emelkedõ vendégszám sajnos nem járt együtt a bevételnövekedésével. ólt a szövetség lobbizó tevékenységérõl, amelynek során számos javaslatukat befogadták az ágazat irányítói, s néhány örömteli módon már meg is megvalósult. Ám a szállodaipar jövedelmezõségének visszaállításához ennyi sajnos még nem elég. Ezért a szövetség továbbra sem tesz le a lobbizásról az alacsonyabb, versenyképesebb áfa-kulcs, a magasabb OE-finanszírozás és az elfogadható hitelfelvételi lehetõségek - akár Turizmus Bank létrehozásával - eléréséért. A.A. X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

5

6 6 ATUÁLIS olgármesterek, jegyzõk konferenciája Országos szinten is egyedülálló, ami Somogyban immár csaknem két évtizede gyakorlat, mármint, hogy évente összegyûlnek a megye önkormányzatainak vezetõi (polgármesterek, jegyzõk), s közösen vitatják meg közös gondjaikat, valamint hallgatják meg a legfrissebb információkat az adott területen elismert szakemberek elõadásában. Az idei tanácskozásnak novemberben három napig a siófoki otel Azúr adott helyet. A résztvevõket elsõként ezúttal is Somogy megye elsõ embere, Gelencsér Attila közgyûlési elnök köszöntötte, aki megnyitójában többek között kitért arra is, hogy egy évvel ezelõtt az ország népe a Bajnai-csomag miatt bosszankodott, amely pénzt vett el az emberektõl és az önkormányzatoktól. Akkor ezt a megszorítást az IMF-re fogták, az emberek pedig azt hitték, hogy ha a nemzetközi hiánycélt elfogadjuk, azért érdemes lesz áldozatot hozni. Utólag aztán kiderült, hogy az egy évvel ezelõtti megszorítások szinte teljesen hiábavalónak bizonyultak, s a 3,8 százalékos hiánycél így sem tartható. Látva ezt az új kormány egyik legfontosabb döntése az volt, hogy nem az embereket, hanem a multikat, a nagyvállalatokat adóztatja meg. De a kivetett extra adókból arra már nem jut, hogy ebbõl az emberek és az önkormányzatok is kaphassanak. A korábbi nyolc évet fél év alatt nem lehet korrigálni, semmissé tenni. A Balaton közbiztonságáért ét rendõr és egy polgárõr kapta idén A Balaton Régió özbiztonságáért kitüntetést, amelyet a három tóparti megye összefogásában létrejött Balatoni Régió özbiztonsági Tanácsadó Testület ítél oda minden évben. A december eleji siófoki rendezvényen Jamrik éter, a testület elnöke még egy díj odaítélését jelentette be, méghozzá Suchman Tamásnak, a Balaton Fejlesztési Tanács volt elnökének, aki súlyos betegsége miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. A továbbiakban Gelencsér Attila elmondta: az emberekkel való beszélgetés az önkormányzatok vezetõinek, polgármestereknek, jegyzõknek, képviselõknek nem fölösleges idõpocsékolás, hanem politikai szükségszerûség. Az önkormányzatokban különbözõ világnézetû emberek dolgoznak, a cél viszont közös: mindenkinek össze kell fogni az emberek érdekében, s az lesz sikeres településvezetõ, aki részt tud venni a megújulási, megújítási folyamatokban. Tudomásul kell venni, hogy minden változtatás tele van hibával, de ezért nem lehet az a megoldás, hogy akkor nem változtatunk! Úgy kell fokról-fokra elõre haladni és változni, hogy közben korrigáljuk, javítsuk is a hibákat. A hogyanok és a mikéntek megvitatása során a siófoki fórumon a résztvevõk többek között a közrendrõl, közbiztonságról, a közigazgatás átalakításáról, a költségvetésrõl, vízellátásról, az önkormányzatok jövõ évi várható finanszírozásáról, az egyházak és a kisebbségi önkormányzatok helyzetérõl, a Leader jelenérõl és a jövõben várható változásokról, közút- és regionális fejlesztésekrõl tanácskoztak. Gyarmati László Molnár Zoltán rendõr alezredes, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság özbiztonsági Osztályának vezetõje 2005-tõl tevékenyen részt vesz a Balatoni özbiztonsági oordinációs Bizottság munkájában, mint a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság rendészeti összekötõje. Évek óta tervezi-szervezi, és koordinálja a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság Balaton-parti rendõrkapitányságainak idegenforgalmi szezonban végrehajtandó rendészeti feladatait. Elismert tervezõje a rendezvénybiztosításoknak. Részt vett a Balaton-parton megrendezésre kerülõ nagy tömegeket vonzó rendezvények nyílt rendõri biztosításának megszervezésében. abó álmán, a Tihanyi Takaró Mihály olgárõr Egyesület alapítója, elnöke e feladatköre mellett évtõl a balatonfüredi térséget tömörítõ egyesületek régióvezetõjeként is dolgozik évben a Balatoni olgárõr oordinációs Testület munkájában a területi sajátosságoknak megfelelõ módszerek hatékony alkalmazásával vett részt. akszerû tevékenységének köszönhetõen az együttmûködés a Balatonfüredi Rendõrkapitánysággal, a települések önkormányzataival, illetve egyéb - a közterületek védelme érdekében tenni akaró - szervezetekkel mind szorosabbá vált. Újvári Attila rendõrõrnagy, a eszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Igazgatósága Ügyeleti Osztályának vezetõje. A közrendvédelmi szakterületen vezetõi beosztásban immár közel egy évtizede kimagaslóan tevékenykedik. A Balatoni özbiztonsági oordinációs Bizottság megalakulását megelõzõen is, de azt követõen még nagyobb aktivitással, sikeresen szervezte és koordinálta a Balatonalmádi Rendõrkapitányság, majd a fõkapitányságra történõ kinevezését követõen, a fõkapitányság idegenforgalmi szezonnal kapcsolatos rendõri feladatait. A bizottság tevékenységében évek óta a rendészeti szakterület koordinátoraként tevékenykedik attól függetlenül, hogy jelenlegi beosztása más jellegû. Tevékenységével nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a fõkapitányság évrõl évre jobb eredményeket ért el a turisztikai szezon rendõri biztosításában, a Balatonhoz érkezõ vendégek és az ott élõ állampolgárok részérõl elvárt stabil közbiztonság fenntartásában. Gy.L. Magyarország interkontinentális logisztikai központtá válhat Fónagy János parlamenti államtitkár elõadása nyitotta meg a Magyar Logisztikai, Beszerzési és észletezési Társaság 18. alkalommal megrendezett éves konferenciáját Balatonalmádiban. Az államtitkár a kormányzati közlekedési és logisztikai fejlesztéspolitikai elképzeléseket ismertetve kifejtette: a két szektor az Új échenyi-terv kiemelt ágazata. atározott szándék e területeken is a nemzeti érdekek fokozottabb figyelembe vétele, a hazai szolgáltatók helyzetbe hozása. A pénzügyi-gazdasági világválság 2009-ben ezt az ágazatot is érintette: a szektorban mûködõ magyar vállalkozások száma ra csökkent, s ezen belül a közúti fuvarozók száma ezerrel lett kevesebb - tette hozzá az államtitkár. Rámutatott arra is, hogy a szektor száz legnagyobb árbevételû vállalkozásának a forgalma tavaly az elõzõ évihez képest 4,8 százalékkal csökkent, s a 100-ból csupán 35 vállalkozás tudta növelni az árbevételét. Fónagy János szerint az áruszállítás volumene 2009-ben 11,8 százalékkal, a teljesítménye pedig 6,3 százalékkal esett vissza. A legnagyobb mértékben a vasúti A díjazottak: Molnár Zoltán, abó álmán, Újvári Attila (21,6 százalékkal) és a belvízi szállítás (18,6 százalékkal) teljesítménye mérséklõdött. Ennek ellenére Magyarország a területén áthaladó szállítási útvonalaknak köszönhetõen hosszú távon interkontinentális logisztikai centrummá válhat, az észak-déli irányú forgalomban az Adriai-, Balti- és Fekete-tengeri kikötõk hátországaként mûködhet. Az államtitkár szólt arról, hogy Magyarországnak van Európában az egyik legsûrûbb vasúti hálózata - az ugyan régi szakmai vita, hogy ez mennyire teher vagy elõny, s mennyire kell leépíteni -, de tény: Európában is a szállítások jelentõs részét a vasútra tették át. S ez nem csak logisztikai kérdés, de alapvetõen gazdaságpolitikai is; a vasút még mindig az ország legnagyobb foglalkoztatója, és a belsõ piac egyik legstabilabb eleme - jelezte az államtitkár. Fónagy János elmondta azt is, hogy az elkövetkezõ öt évben 650 milliárd forint jut vasúti pályafejlesztésekre, 2011 végéig pedig 95 kilométernyi pályafejlesztési beruházást végeznek el. Emlékeztetett arra, hogy utoljára éppen 10 évvel ezelõtt adtak át új vasúti pályaszakaszt.. S. X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

7 BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS 7 A Balaton, mint egészségturisztikai központ Nem kis feladat elérését tûzte ki célul az a tanácskozás, amelyet novemberben rendeztek Siófokon a Galerius Fürdõ éttermében. A szakmai konferenciát a Balaton Fejlesztési Tanács, a Somogyi ereskedelmi és Iparkamara, Siófok áros Önkormányzata és a Siotour ft. Egészségturizmus az Új échenyi-terv megvalósításáért a Balaton régióban címmel hirdette meg. A szervezõk célja az esemény létrehozásával nem kevesebb volt, minthogy természetesen nem egyik pillanatról a másikra elérjék: Legyen a Balaton régió özép-európa egészségturisztikai központja!. E gondolatkör már évek óta foglalkoztatja a hazai szakembereket, legfõképpen azért, mivel az évek óta üdvözlendõ módon egyre növekvõ belföldi vendégforgalom összességében nem tudja ellensúlyozni a Balatonnál több évtizede tapasztalható turisztikai visszaesést. A romló tendencia megállításához és megfordításához további termékfejlesztésre van szükség a régióban. Ennek egyik meghatározó eleme lehetne az egészségturizmus, melynek fejlesztésére az Új échenyi-terv vitairata kivételes perspektívát kíván nyújtani. A Balaton térsége különösen alkalmas lehet az egészségturisztikai lehetõségek kihasználására, hiszen szálláskapacitása, gyógyvízellátottsága, sportés egészségmegõrzõ mozgásban rejlõ lehetõségei eleve adottak. Egy kicsit nagyobb odafigyeléssel, szervezéssel, tudatosabb propagandával no és természetesen azért a szükséges fejlesztések megvalósításával viszonylag hamar megvalósítható lenne az egészségturizmus lehetõségeinek folyamatos kihasználása és fejlesztése. A rendezõk a konferenciával egy hatékony, és együttgondolkodásra ösztönzõ mûhelymunkát kívánnak elindítani a szakmai közönség számára. Az eseményre a balatoni térség vállalkozóit, szakembereit és szakpolitikusait hívták meg, továbbá a speciális turisztikai szakmai szolgáltatatók, valamint a települési önkormányzatok képviselõit. A konferencia egyben a 2011 az egészségturizmus éve kampányév régiós elõkészítésének része is volt. Gy.L. Nemzetközi konferencia és díj a környezetvédelmi teljesítményrõl/-ért A Balaton érzékeny környezeti rendszerében fontos a fejlesztések összehangolása. Felelõsen gondolkodva a környezeti hatások csökkentése, az elérni kívánt jó környezeti állapot érdekében végzendõ tevékenységeket tervezetten és ellenõrzött módon kell végrehajtani. Ennek egy átfogó megoldási módja a környezeti irányítási rendszer bevezetése. A környezeti irányítási rendszerek kialakítása a helyi közigazgatási egységeknél hozzájárul a települések, egy adott térség környezeti minõségének javításához, a fenntartható fejlõdés megvalósításához azáltal, hogy már meglévõ rendszerek, mint pl. az EMAS (Európai Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere - Eco-Management and Audit Scheme) szabvány által alkalmazott szerkezetet alakít ki. Mindezeket felismerve épült ki a örnyezeti Irányítási Rendszer a Balatoni Integrációs özhasznú Nonprofit ft.-nél 2008-ban, elsõként a magyarországi regionális fejlesztési ügynökségnél. Az EMAS-rendszer eredményes bevezetésének célja a példamutatás, a Balaton iemelt Üdülõkörzetben mûködõ önkormányzatok, intézmények, egyéb irodák részére a rendszerszemléletû környezetvédelem megvalósításában. Úgy tûnik, mára európai szemszögbõl is figyelemre méltó e három év alatt elért környezetvédelmi teljesítmény. A nonprofit kft. képviselõje, Egerszegi Zita meghívást kapott a november 25-én Brüsszelben, az Európai arlamentben szervezett konferenciára, hogy a nemzetközi nagyközönség elõtt mutassa be a szervezet környezetvédelem területén elért eredményeit. A konferencia házigazdái: az Európai Bizottság örnyezetvédelmi Fõigazgatósága és a Belga Elnökség volt. A Nemzetközi EMAS konferencia központi üzenete a hatékony erõforrás felhasználású gazdaság irányába mutatott. A nyersanyag felhasználás csökkentése, a keletkezõ hulladék mennyiségének minimalizálása és a szennyezés megelõzése/ csökkentése, valamint a hatékony energia-gazdálkodás fontos szerepet játszik egy szervezet környezetvédelmi teljesítményének meghatározásánál. A rendezvény nemzetközi elõadói bemutatták tapasztalataikat az elmúlt idõszak területüket érintõ legfõbb történéseirõl és az általuk megvalósított intézkedésekrõl: kezdve a nagyvállalatoktól, mint pl. a franciaországi AIRBUS-tól, a kisebb szervezetekig bezárólag pl. a nonprofit kft.-ig. A rendezvényen elhangzott elõadások letölthetõk és megtekinthetõk az alábbi honlapon: A konferencia lezárásaként az Európai Bizottság örnyezetvédelmi Fõigazgatósága EMAS védjegygyel rendelkezõ vállalatokat, intézményeket jutalmazott egy gálavacsorával egybekötve. A megtisztelõ Európai EMAS Díjat 2005 óta ítélik oda környezetvédelmi teljesítményük alapján arra érdemes szervezeteknek. Jelenleg több mint 7500 telephely rendelkezik EMAS minõsítéssel Európa különbözõ országaiban ben példaértékû, hogy 42 szervezetet jelöltek a díjra 15 uniós országból. A jelöltek között van egyetem, kis-közepes-nagyvállalat, regionális fejlesztési ügynökség, környezetvédelmi hatóság és önkormányzat is. Minden évben különbözõ környezeti szempontok alapján mérettetnek meg a vállalatok, szervezetek. Az ez évi díjátadó ünnepségen a hatékony erõforrás felhasználás területén elért eredmények alapján ítélték oda a díjakat 6 kategóriában. Minden tagország egy szervezetet jelölhetett egy-egy kategóriában. Magyarország részérõl a kis közigazga- A magyar díjazottak, jobb oldalt Egerszegi Zita tási intézmény kategóriában a Balatoni Integrációs özhasznú Nonprofit ft., a nagyvállalat kategóriában az AUDI ungária Motor ft., a közép méretû szervezet kategóriában az Elgoscar 2000 ft. vehetett át elismerõ EU EMAS Díjat. A díjakat avel Misiga, az Európai Bizottság örnyezetvédelmi Fõigazgatóságának vezetõje adta át. E.Z D E C E M B E R

8 8 BALATONI REGIONÁLIS MARETING IGAZGATÓSÁG Ünnepi áhítat a Balaton körül 2010-ben már november végén beköszönt az Advent. Balatonfüred, évíz, Tapolca az adventi, karácsonyi idõszakban is gazdag programkínálattal várja az idelátogatókat. ivilágított belváros, betlehem, adventi vásározók, karácsonyi vásár fogadja az ünnepre készülõket. Adventi gyertyagyújtás lesz onyarcvashegyen és Balatonvilágoson. Betlehemet állítanak örsön, Nagyvázsonyban és Balatonalmádiban is! eszthelyen a sétáló utcában felállított városi betlehem, és az adventi vásározók mellett templomi koncertekkel, játszóházakkal, ünnepi gyertyagyújtással és az ünnepkörhöz kapcsolódó színházi elõadásokkal várják a vendégeket november 27. és december 24. között. Advent idején Siófokon november 27-tõl hangulatos karácsonyi vásár fogadta az ünnepre készülõket a Fõ téren, minden hétvégén kulturális programokkal színesítve. Az Adventre és a arácsonyra való felkészülés jegyében került megrendezésre Tihanyban Adventi Áhitat címmel az Apátsági Templom kórusának hangversenye a Bencés Apátság templomában december 12-én. Ezt követi oloss István karácsonyi hangversenye ugyanitt december 26-án órai kezdettel. Nagyvázsonyban az ismét élõ állatokkal, életnagyságú szalmabábfigurákkal felállított szabadtéri betlehem mellett az ünnepkörhöz kötõdõ kulturális, hagyományõrzõ és szórakoztató programok nyújtanak kikapcsolódást a család minden tagjának november 28. és december 20. között. EDEN-nap a Balaton régióban A Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóságának szervezésében november 3-án került sor az EDEN - iváló Európai Desztinációk 2010/2011-es projektjéhez kapcsolódó Balaton régiós infonapra Siófokon, a 320 kultrális központban. azajáró ét Akcióhetet szervezett október 29-november 7. között a Falusi és Agroturizmus övetsége és a Magyar Turizmus Zrt. a falusi turizmus népszerûsítéséért. A tíznapos programsorozat alatt a falusi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatók akciós ajánlattal várták vendégeiket, s kedvezményes, úgynevezett azajáró kártyát hoztak forgalomba, amely jövõ májusig lesz érvényes. Wellness (és) ünnep a Balatonon A Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatósága (RMI) téli kampányában a wellness lehetõségeket, az ünnep meghitt eltöltését, a Balaton régió kínálta programajánlatokat állítja középpontba - a rendezvényajánlókat több országos lapban és kommunikációs csatornán jelenteti meg az RMI. A Balaton régió egész évben változatos egészségturisztikai kínálattal várja vendégeit, ugyanakkor leginkább az év vége, az ünnepvárás idõszaka a pihentetõ wellness ajánlatok ideje. A régió honlapján önálló microsite-on jelennek meg a balatoni szolgáltatók téli, illetve ünnepi idõszakra szóló ajánlatai, emellett pedig az adventi idõszakban balatoni ajándéktippekkel, programajánló rovattal jelentkezik az RMI a honlap nyitóoldalán. A novemberben Budapesten megrendezett Spa és Wellness kiállításon is népszerûek voltak a régió gyógy-, és wellness ajánlatai, ahol a 12 négyzetméteres Balaton standon kiadványokkal képviseltette magát a évíz Turizmus Marketing Egyesület, illetve a régió társkiállítójaként jelent meg a unguest otel elios. A Balaton régió általános és tematikus kiadványai mellett igen keresett volt a kiállítás idejére kiadott országos gyógy-, és wellness katalógus is - elõbbiben 11, míg utóbbiban 14 balatoni szolgáltató, illetve szervezet jelent meg hirdetésével. A régió turisztikai kínálatáról, wellness ajánlatairól bõvebb információ a weboldalon érhetõ el. Futóhétvégével zárult a Balatoni ecsétgyûjtõ akció Tájékoztatót tart Dani Barbara, a BRMI igazgatója A szakmai rendezvényen ap Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai fõtanácsadója mutatta be a projektet és a pályázati kiírást. A 2010/2011. év témája a Régi értékek új funkciók. Az európai desztinációk sokszínûségének és értékeinek bemutatására hivatott projekt idei célja az európai szinten is versenyképes olyan desztinációk felkutatása, amelyek ipari, mezõgazdasági, közlekedési vagy katonai örökséggel rendelkeznek, és megvalósult ezek turisztikai hasznosítása is. Az értékelés során kiemelt jelentõséggel bír a tudatos termékfejlesztés, az infrastruktúra és a szervezeti háttér megléte és bemutatása - a pályázat alapja a fenntarthatóság és a partnerség kell, hogy legyen. A pályázati dokumentumok megtalálhatóak az weboldalon - a pályázat leadási határideje: 2011.január 31. Az elismerõ címet elnyerõ térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turizmus Zrt Ft értékben járul hozzá. Ezen felül a nyertes régió többek között részt vehet a évi Európai Turizmus Fórumon. A nyertesrõl magyar és angol nyelvû szakmai kiadvány, bemutatkozó film készül, több nemzetközi és hazai portálon is megjelenik, valamint a pályázat kapcsán erõs sajtóvisszhangra számíthat. A további 4 legjobban bemutatkozó desztinációt Ft promóciós eszközzel támogatja az MT Zrt. A november 20-i hétvégén Siófokon megrendezett Balaton Maratonnal zárult a Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóságának a Fesztiválok Éve alkalmából meghirdetett kiemelt fesztiválokat népszerûsítõ, forgalomgeneráló céllal életre hívott pecsétgyûjtõ akciója. A Balaton Maraton az év utolsó nagyszabású futóeseménye volt, amelyen több mint 2500 futó vett részt a siófoki megmérettetésen. A (májusban a Balaton7-tel kezdõdõ és a novemberi futóhétvégével záródó) mintegy 28 rendezvényt érintõ akció során a Balaton régió fesztivállátogatóinak legalább 5 pecsétet kellett összegyûjteniük, így vehettek részt a kéthavonta megtartott sorsolásokon, ahol a szerencsések egy-egy wellness hétvégét nyertek a évízi otel alace, a keszthelyi otel elikon és a évízi unguest otel elios szállodákban. A fõdíj sorsolásra, amelyen minden beküldõ szerepelt, december 10-én került sor, a fõdíjat, egy családi wellness hétvégét a zalakarosi aros Spa szálloda ajánlotta fel. A májustól novemberig tartó akciót, illetve a Balaton, a Fesztiváltenger szlogennel fémjelzett Fesztiválok Éve kommunikációt a sajtómegjelenések, programajánlók és online-megjelenések mellett az M7-es autópálya melletti gigaplakáttal, a Budapesten és a vidéki nagyvárosokban kihelyezetett city-light plakátokkal erõsítette és népszerûsítette a Balatoni RMI 2010-ben. A kiemelt fesztiválokat követõen is érdemes azonban ellátogatni a Balaton régióba, a régió turisztikai kínálatáról, ünnepváró-, és wellness ajánlatairól bõvebb információ a weboldalon érhetõ el. X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

9 BALATONI REGIONÁLIS MARETING IGAZGATÓSÁG 9 Egységes ország-márkával a nemzetközi piacon Beszélgetés a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatójával Az idegenforgalom fejlesztése miután az Új échenyi-tervnek is egyik prioritása az egészségipar részeként nemzetgazdaságunknak továbbra is egyik ígéretes kitörési lehetõsége. A jelentõs uniós források révén lehetõvé váló különbözõ turisztikai fejlesztések mellett az ágazat lehetõségeinek kihasználásában nagy szerepe van a turisztikai nemzeti marketingnek. Ennek gazdája a Magyar Turizmus Zrt, amelynek vezérigazgatójával, orváth Gergellyel a hazai idegenforgalom idei tapasztalatairól, s a jövõ évi marketingterv célkitûzéseirõl beszélgettünk. - A világgazdasági válság multával, - bár egyes szakemberek ezt még korántsem tekintik véglegesnek úgy tûnik, az idegenforgalom is kilábal az elmúlt évek hullámvölgyébõl. Igaz ez hazánk tekintetében is? - annak biztató jelek, a turisztika egyenlegünk például változatlanul pozitív, várhatóan meghaladja az 1500 milliárd forintot, de a békeidõkhöz képest még mindig csökkenõben a vendégek száma, s különösen a vendégéjszakáké. - A Balatonnál is? - ivatalos éves adatokkal természetesen még nem rendelkezhetünk, a háromnegyedévi szerint viszont jobbára az országoshoz hasonló a trend. A balatoni üdülõkörzetben 1,6 millió vendég fordult meg a 9 hónap során, amely 5,2 százalékos csökkenés az elõzõ év azonos idõszakához képest. A 3,5 milliós vendégéjszaka szám 7,5 százalékos csökkenést jelez a tavalyi év elsõ kilenc hónapjához képest. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák 7, míg a külföldiek 8,2 százalékkal mérséklõdtek. Ami rendkívül örvendetes: a vendégek háromnegyede Magyarországról érkezett. A külföldiek között a németek vezetik a sort, de az õ érkezéseik száma drasztikusan, 14 százalékkal csökkent. evesebben jöttek Ausztriából, Dániából, ollandiából, Lengyelországból és az Egyesült Államokból. Nõtt viszont az orosz, ukrán és kínai beutazók száma. A vendégek az egy évvel korábbinál rövidebb idõt töltöttek el a balatoni szálláshelyeken: a belföldiek átlagosan 3, míg a határainkon túlról érkezõk 5 éjszakát. A dán, holland és német vendégek megközelítõleg egy hétre foglaltak szállást, az osztrákok viszont kevesebb, mint négy éjszakára maradtak szeptember végéig a balatoni szálláshelyek összesen 16,6 milliárd forint bruttó szállásdíj-bevételt értek el, ami folyó áron 12 százalékkal kevesebb az elõzõ évinél. Ez az országos szállásdíj-bevételeknek csaknem egyötödét teszi ki. - Megállítható a vendég-, vendégéjszaka szám csökkenés? - Éppen a nemzetközi trendek, és elõrejelzések szerint véleményem szerint feltétlenül. Az ideihez képest 2-3 százalékos külföldi, és 1-2 százalékos belföldi vendég forgalomnövekedéssel mindenképpen számolhatunk. Az utóbbi azért kevesebb, mert az üdülési csekknél nagyobb értékû échenyi pihenõ kártya bevezetése jobbára csak a második félévben kezdi majd éreztetni hatását, miközben persze az elõbbi, ugyan csökkenõ mértékben, de még mindig élénkítheti a belföldi vendégforgalmat. S természetesen azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az átlagkeresetet tekintve a hazai lakosságnak csupán egyharmada engedhet meg magának belföldi utazást - A vendégforgalom tervezett növelését gondolom igencsak elõsegítheti, hogy a Magyar Turizmus Zrt. marketing forrásai az ideihez képest számottevõen bõvülnek 2011-ben. - A parlamenti költségvetési vita során a Turisztikai Célelõirányzat tervezetthez képest történõ megemelése nyomán úgy tûnik: mintegy 6,5 milliárd forintot fordíthatunk marketing tevékenységre. Ez 2 milliárddal több az ideinél, miután olyan jelentõs belsõ átcsoportosításokat is végrehajtottunk, illetve végrehajtunk, amelynek köszönhetõen a mûködési költségünket a költségvetésünk 30 százalékára szorítjuk le. Ez korábban megközelítette az 50 százalékot, amely elfogadhatatlan. - Az elmúlt hónapok széles körû szakmai vitája után összeállt jövõ évi marketingtervükbõl mit emelne ki? - Mindenekelõtt azt a korábbiaktól eltérõ szemléletet, miszerint a Magyar Turizmus Zrt.-nek nem az a feladata, hogy a vállalkozások, vagy szervezetek helyett végezzen marketing munkát, hanem hogy elõsegítse a magyarországi vendégéjszakák és turisztikai bevételek növekedését. Nem elég a magyar turisztikai termékeket bemutatni ország-világ elõtt, a mi teendõnk, mondhatnám kötelezettségünk, hogy a versenytársaktól jól megkülönböztethetõ képet, egységes ország-márkát alkossunk magunkról. Rendezõ elvünk volt az is, hogy a források elaprózása helyett külképviseleteink például idén 1900/!/ különbözõ akciót szerveztek a jövõ évre egyetlen központi marketingtervet készítettünk. - Mi lehet az említett jelkép és az a márka, amivel a jövõben Magyarország a turizmus terén megkülönböztetheti magát versenytársaitól a turisztikai piacon? - Megkülönböztetõ jelzés lehet hazánk tekintetében a földalatti vizek, a rejtett vizek promotálása. Magyarország területének nyolcvan százaléka alatt gyógy-, termál- vagy ásványvizet orváth Gergely vezérigazgató találunk. Ez lehet egy olyan márka, amivel megkülönböztethetjük magunkat Ausztriától, amely a hegyek országa, vagy orvátországtól, amely a tengerek országa. - A stratégiai márkakommunikáció mellett eltûnnek a jól ismert kommunikációs elemek, az akciók, a kampányok? - ó sincs róla. Továbbra is folytatni kell az úgynevezett taktikai kommunikációt az egyes célcsoportokban, népszerûsíteni a fesztiválokat, a kulturális eseményeket, sporteseményeket, de a külföldrõl látható, Magyarországról alkotott turisztikai képet és országmárkát elkerülhetetlenül egységesebbé kell tenni. Nem kívánunk évente változó tematikus évekkel elõállni, hanem turisztikai országmárkát építünk, s olyat, ami az adott országban értelmezhetõ, érthetõ. Minden évnek a magyar turizmus évének kell lennie. Mindeközben idehaza jövõre is lesz Torkos ütörtök, megszervezzük a Múzeumok majálisát, s a különbözõ hazai és nemzetközi kiállításokon, kampányainkban változatlanul kiemelt figyelmet szentelünk Budapest, Balaton, a világörökségi értékeink népszerûsítésére. - A marketingforrások jövõ évi örvendetes bõvülése érinti a balatoni regionális marketing igazgatóságot is? - Bár a évi marketing terv nem az egyes célpiacokra, illetve a régiókra határoz meg költségkereteket, hanem az üzleti prioritások szerint súlyoz, de végrehajtásában meghatározó szerepe van határainkon túl a külképviseleteknek, s belföldön a regionális marketing igazgatóságoknak. A Balatoni RMI-nek, amelynek a magyar tenger turisztikai promotolásában kiemelkedõ feladata és felelõssége van, a jövõben is olyan eszközöket és forrásokat igyekszünk biztosítani, amellyel képes lesz ellátni teendõit. Azt is mondhatnám: nagyságrendileg is több pénze lesz, de nem a különbözõ rendezvények, események pénzügyi támogatására. A régiós programokkal és turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat kell erõsíteniük mind belföldön, mind külföldön. A térség vonzerejét kell erõsíteniük a maguk ötleteivel, kreativitásukkal, miközben aprópénzre kell váltaniuk az MT Zrt. központi marketing tervét. - A Balaton térségében örvendetesen gyarapszik az eléggé szerencsétlen elnevezésû helyi turisztikai menedzsmentek száma. A részükre kiírt pályázatokon elnyert forrásokkal mind hatékonyabban segíthetik elõ az újabb és újabb turisztikai termékek kifejlesztését, s támogatják a turisztikai vállalkozások fejlõdését. Sokaknak azonban úgy tûnik, elõbb vagy utóbb, különösen, ha a térségi és regionális tdm-ek is létrejönnek, kiszorítják a marketing igazgatóságokat, vagy legalábbis ellenfelek. Ön is így látja? - Semmiképpen. Az önkormányzatok, s a turisztikai vállalkozások egymással szövetkezve végre felismerték elsõsorban a települést kell eladni, s majd a vendég kiválasztja a magának megfelelõ szállást, szolgáltatót. A TDM-ek tehát egymással versenyeznek, s ennek szolgálatába állítják marketing tevékenységüket. Az RMI-ik a régiók népszerûsítésével nem ellenfeleik, sokkal inkább partnereik, ezért együttmûködésük, marketingjeik lehetséges összehangolása nagyon is kívánatos. Mi a magunk részérõl ezt most és jövõben egyaránt szorgalmazzuk. Andrássy Antal D E C E M B E R

10 10 TELEÜLÉSE Bemutatjuk a Balaton környékének új polgármestereit Elõzõ számainkban már bemutattunk néhányat a tóparti települések új polgármesterei közül. Most újabbakkal ismertetjük meg olvasóinkat. Balatonakali: oncz Imre A település új polgármestere büszke arra, hogy tõsgyökeres lokálpatriótaként a legtöbb szavazatot kapta az õszi önkormányzati választásokon. Mesébe illõ nagy terveket nem szövögetnek, kis léptékkel kívánnak haladni az elkövetkezendõ négy évben. -orábban egy mûkereskedelmi vállalkozást vezettem, így a polgármesteri tisztség teljesen új kihívást jelent számomra. Igyekszem hamar elsajátítani ezt a mesterséget - vallja õszintén a falu elsõ embere. Grandiózus nagy fejlesztéseket nem ígér, de hagyománytisztelõ ember révén, szeretné megõrizné Balatonakali értékeit. Fontosnak tartja a családbarát strand további fejlesztését, ahol a gyerekek nagyobb teret kaphatnak. Bõvíteni szeretnék a fürdõtelep szolgáltatásait. A hatvanas években a település méltán híres volt mandula nemesítésérõl, de ez az évek múlásával hagyományát vesztette. oncz Imre most azon dolgozik, hogy a Nemzeti Földalapból próbál földet szerezni, ahol majd mandulafákat termeszthetnek, illetve olyan kulturális rendezvényeket szerveznek, melyek szorosan kapcsolódnak a közkedvelt gyümölcshöz. Balatonakali költségvetése mintegy 220 millió forintot tesz ki, így racionális és szigorú koncepciót dolgoznak ki a jövõ évre. Sokat remélnek a minõségi turizmustól, ezért az önkormányzat a helyi szobakiadókat is igyekszik támogatni. A megújuló honlapjukon díjmentesen közzéteszik a szállásadók elérhetõségeit. A populáris programok szervezésében együttmûködnek a szomszédos községgel, Balatonudvarival, és közösen alkalmaznak egy rendezvényszervezõt. endi éter Zalakaros: Novák Ferenc Zalakarost az istenek is kedvelhetik, hiszen folyamatos fejlõdése egyre több halandónak biztosít munkalehetõséget. Mégsem teheti nyugodtan ölbe kezét a település polgármestere, Novák Ferenc, aki egy új szemléletet kíván meghonosítani. Nevezetesen: mi a jó a lakosságnak? erinte ugyanis a vendég is csak akkor érezheti jól magát, ha a helybéliek is. Ehhez pedig nemcsak fejlesztések kellenek, hanem az emberi értékek megbecsülése és elismerése is. Eredetileg pedagógus végzettségû, de jártasságot szerzett egyéb területeken is. Tudja ezeket kamatoztatni városvezetõként? Tanári és népmûvelõi diplomám mellett könyvtárosi és turisztikai végzettségem és gyakorlatom is van. Ennek folytán alaposan megismerhettem Zalakaros lakóit. Bizalmukból két cikluson keresztül képviselõ is lehettem, most pedig polgármester. Részt vehettem különbözõ turisztikai, kulturális és ifjúsági koncepció kidolgozásában. Milyen várost vett át elõdjétõl, irtes Lajostól? Elõdömtõl rendezett anyagiak között vettem át a város irányítását. Nem adósodtunk el, a leendõ pályázatok önrészeire megvan a fedezet. Az új testületnek azonban gondokkal is szembe kell néznie. Mint minden települést, bennünket is súlyosan érintett az idegenforgalmi adó megkurtítása. Ezáltal jelentõsen csökkentek bevételeink, s csak bízni tudunk abban, hogy az új kormányzat valamiképp kompenzálni fogja ezt. Mindemellett elfogyóban van az eladható ingatlanok száma. Nagyon bízunk az idegenforgalomban, ezért a turisztikai egyesületünkre, annak szakembereire bíztuk ennek a fontos ágazatnak a teljes koordinálását. A pénzügyeket is? Igen, önkormányzatunk 45 millió forintot juttat évente a szervezetnek. Milyen tervek mentén kívánja Zalakaros elkövetkezõ négy esztendejét irányítani? olgármesteri programomból kiemelendõ, hogy az elõttünk álló idõszakban minõségi változásokat szeretnék elérni. arosnak lakosság- és vendégbarát politikát kell folytatnia. logenem: legyen jó élni Zalakaroson! Javítanunk kell a fiatalok élethelyzetén, meg kell akadályoznunk az elvándorlást, de gondoskodnunk kell az idõsekrõl is. Igen fontos, hogy jó kapcsolat legyen a civil szervezetek és a városvezetés között. incsünk, a termálvíz hasznosítására új terveket kell elõkészítenünk, meg kell erõsítenünk a turizmus terén kivívott elõkelõ helyünket. A kultúrát ma már egyre többen tekintik befektetési alapnak. Egyetért-e ezzel? Teljes egészében. Új látványosságként tájházat kívánunk létrehozni, s országos hírnevet adó esemény kidolgozásán fáradozunk. íressége a városnak a kannavirág. Talán éppen ez lesz az egyik eleme ismertebbé tételünknek. Fejlesztések, építkezések? Autóbusz állomásunk rövidesen pályázati pénzbõl meg fog újulni, fejlesztjük a kerékpáros szolgáltatásokat, lesz egy méltó rendezvényterünk, megvalósul egy olyan park, amely magán viseli az arborétumok vonásait, de a pihenésre, a sportra vágyakozók is megtalálhatják benne számításukat. Igazi turisztikai attrakcióvá kívánjuk ezt bõvíteni. Z.A. Mencshely: Loványi Robert ecskeméten született Loványi Róbert, Mencshely új polgármestere, az ottani piarista gimnáziumában tanult. Az érettségi után Budapestre költözött, ahol elvégezte az ELTE jogi karát, másrészt közel 10 éven át a Ferencváros vízilabda csapatában játszott óta ügyvéd vagyok, idõközben Európa-jogi szakjogász másoddiplomát is szereztem. Mencshelyre tíz évvel ezelõtt kerültem, és azóta annyira megszerettem az itteni embereket és a környezetet, hogy ma már csak a munka köt Budapesthez ad egy rövid önéletrajzot a polgármester. Fontosnak tartja, hogy az elkövetkezendõ 4 évben sikerüljön egy valódi és jó közösséget kovácsolni, mert az önkormányzatiság lényege, hogy a helyi döntéseket a helyben lakók hozzák meg, de legalábbis legyen ismert a véleményük, amellyel az általuk választott képviselõ-testület munkáját nagymértékben segíteni tudják. - A közösségépítéshez kellenek rendezvények, így a mindössze 270 lakosú, három templommal is rendelkezõ, emiatt háromtornyú falunak is becézett, különbözõ felekezeteinek találkozóitól kezdve nyugdíjas és egyéb klubok szervezéséig igyekszünk erre lehetõségeket biztosítani. A falu elsõ embere szeretné kihasználni a település egyedi földrajzi adottságait, mely közel 400 méterrel a tengerszint felett fekszik. Ráadásul a Balaton, a áli-medence és a ázsonyimedence körülhatárolja, így bõven akad látnivaló. - Mencshely nehéz évek elõtt áll, mert csupán két tétel, az intézmények fenntartása és a szociális támogatások elviszik az önkormányzat éves költségvetésének felét. A fennmaradó összegbõl kénytelenek vagyunk a település üzemeltetését, a közmûvelõdési feladatokat, a falugondnoki szolgáltatást ellátni. Bármilyen beruházás csak pályázati forrásból valósulhat meg, feltéve, hogy az önrész rendelkezésre áll, mely utóbbi jelenleg szintén nehézséget okoz a község számára. A falut nehéz pénzügyi helyzetben vettem át, de szerencsére egy rendkívül jó és szakmailag alapos körjegyzõség, valamint egy közgazdász alpolgármester segítik a munkámat, így jó okom van feltételezni, hogy a helyzet rendezhetõ. endi éter X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

11 TELEÜLÉSE 11 CSALÁDBARÁT BALATONBOGLÁR családbarát fejlesztése és a családbarát örökségvédelem komplex turisztikai termékfejlesztés - szervesen illeszkedik egymáshoz, s megvalósításukat a már megítélt pályázati támogatások segítik. A pályázati rend szerint a vállalkozási jellegû programelemek - például a kalandpark - 50%-os, a nem üzleti jellegû részek 85%-os támogatásban részesülhetnek. A kalandpark részeként felújítják a nevezetes Gömbkilátót, fogadó épületet - pénztár, vendéglátás -, új parkolókat létesítenek, valamint száraz bob pálya, egy fizetõ és egy ingyenesen látogatható játszótér, zorb pálya, íjász pálya, kötélpálya, mászófal, tûzrakóhely, pihenõ padok, szemétgyûjtõk, sétautak, lépcsõk készülhetnek el 2011 júniusáig. A megvalósuló beruházás összköltsége kétszáznyolcvanegy-millió forint, melynek ötven százaléka támogatás. A másik két programot két év alatt kívánja a város megvalósítani, mivel a nyári szezonban a közkedvelt latán strand és környezete nem lehet építési terület. A Balatonboglár városközpont parti területeinek integrált családbarát fejlesztése program összköltsége kétszáznegyvennégy-millió Nevezetes eseményre emlékezhetnek 2011-ben Balatonboglár polgárai: a tihanyi birtokösszeírás szerint a város 800 éves évfordulóját ünnepelheti. A jubileum egyben új fejlesztések kezdetét is jelenti - regionális hatású, balatoni értékmegõrzõ és fejlesztõ, közel 850 milliós turisztikai fejlesztési programokat kívánnak két év alatt megvalósítani. A tervekrõl, a forrásokról kérdeztük Mészáros Miklóst, a város polgármesterét. - árom évvel ezelõtt a város zöldövezeteinek állapotát mérték fel a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói, tanárai. A felmérés a természeti- és az épített örökségre vonatkozó fejlesztési javaslatokat is tartalmazott. Ekkor kezdõdtek meg közösségi munkával a két közismert mûemlék, a ék- és a örös ápolna környezetében a területtisztítási munkák. A ápolna-domb egy részérének tulajdonosával, a római katolikus egyházközséggel egyetértésben ekkor határozta el az önkormányzat, hogy a területen kiépítendõ díszpark Árpád-házi ent Erzsébet emlékpark legyen. A szakmai javaslatokat lakossági fórumokon ismertették meg a bogláriakkal. Egyértelmûvé vált, hogy a árdomb, a ápolna-domb és a latán strand környezetének megújítása szolgálná legjobban az örökségvédelmet és a város turizmusát ban napirendre került a árdombi alandpark program, amelyet egy helyi vállalkozó kíván pályázati támogatással - megvalósítani ben és 2010-ben az önkormányzat elkészítette a település fejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát és figyelemmel az Európai Unió fejlesztési forrásaira az úgynevezett Integrált árosfejlesztési Stratégiát. Az elõzetes tervek készítésébe bevonták a település reprezentatív csoportjait és a terveket részletesen ismertették a lakossággal is. A három program - a árdombi alandpark, a városközpont vízparti területeinek integrált forint, ám ebbõl az önrész nem éri el az ötvenmillió forintot - a szerzõdés megkötése a jövõ év elején várható. Megújulhat a latán sor és a arti sétány, a strandon új közösségi helyszíneket - játszóterek, sportpályák alakítanak ki. A aládbarát örökségvédelem komplex turisztikai vonzerõfejlesztés Balatonbogláron pályázat keretében felújítják a védett Balaton (de Irmaként is ismert) hajót, a strandon kisebb, családias élményfürdõt építenek, a fõ téren turisztikai piac készül el. A ék ápolna felújítása mellett a ápolna dombot, annak környezetét olyan díszparkká formálják, amely méltó lesz ent Erzsébet emlékezetéhez. A turisztikai pályázat összköltsége háromszázhuszonhárom-millió forint közel százhuszonkét-millió forint önerõ vállalása mellett D E C E M B E R

12 12 TELEÜLÉSE Bringaút Földváron is étszáznyolcvanmillió forintos uniós társtámogatással Balatonföldvár is bekapcsolódik a balatoni bringakörútba. A projekt építési munkálataira a tervek szerint január 10. és június 30. között kerül sor. Az önkormányzati fejlesztés keretében a város szántódi határától Balatonszárszó határáig burkolatmegerõsítéssel és szélesítéssel 2200 méter hosszúságban nyitott kerékpársáv kerül kialakításra és további 1298 méteren járdával kapcsolt kerékpárút épül. Ezzel párhuzamosan a teljes szakaszon kiépül a vízelvezetés mûszaki rendszere, mely a biztonságos kerékpározás elengedhetetlen feltétele. A kerékpárút mentén, két frekventált helyen (a vitorláskikötõnél és a Fesztivál térnél) pihenõhellyel kiegészített zárható kerékpártárolókat létesítenek. E helyszíneken információs pontok, valamint családbarát parkolóhelyek is lesznek. állalkozók közremûködésével kerékpár-kölcsönzõ és kerékpár-szervizszolgáltatásokat is igénybe vehetnek a bringások. A.A. Látogatóközpont épül Tihanyban A Tihanyi Apátság A Tihanyi Bencés Apátság komplex turisztikai fejlesztése nyertes DO projektjének nyitórendezvényén ünnepélyes keretek között helyezték el a tihanyi turisztikai központ alapkövét. Tósoki Imre, Tihany polgármestere miközben kiemelte a beruházás fontosságát, annak turisztikai és egyházi meghatározó és kisugárzó szerepét a környékre leszögezte: Tihany a jövõben is támogatni fogja a nem öncélú fejlesztéseket, azokat, amelyek az itt élõ emberek boldogulását elõsegítik - fogalmazott a polgármester. orzenszky Richárd apát, Tósoki Imre polgármester és ál Béla parlamenti képviselõ - Ünnep ez a mai, ent Márton napján, hogy letehetjük az alapkövet, amivel a jövõ számára, utódainknak is útmutatást adhatunk - fogalmazott orzenszky Richárd, az apátság perjele. - Mindemellett öröm a jövõ számára építkezni ebben a csodálatos mûemléki környezetben, itt, ahol a elet és a Nyugat, ahol a víz, a föld és az ég találkozik. A projekthez mintegy millió forintot, vissza nem térítendõ támogatást nyertek el a DRFT pályázatán, amihez 23 milló forint önerõvel járult hozzá a község. A beruházás várhatóan 2011 júniusára készül el. Az új létesítményben színvonalas körülmények között tudják a turistákat fogadni, tájékoztatni. Az apátságról 10 nyelven tájékoztatják majd rövidfilmek segítségével az érdeklõdõket. Az új épület több, mint 70 százaléka a föld alatt épül meg, így a páratlan tihanyi panorámát egyáltalán nem fogja befolyásolni az új létesítmény. A.A. Megújul az autóbusz-pályaudvar eszthelyen eszthelyen és a zalakarosi kistérségben közös pályázat segítésével javul a közösségi közlekedés: 582 millió forintot nyert a négytagú konzorcium az ezzel kapcsolatos infrastrukturális beruházásokra. eszthelyen a projekt keretében teljesen megújul az autóbusz-pályaudvar. A nyertes pályázatot sajtótájékoztatón ismertette Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a támogatást nyújtó Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke. A pályázatot közösen nyújtotta be Zalakaros istérség Többcélú Társulása, a Zala olán Zrt., a MÁ Zrt. és a MÁ-Start Zrt. a Nyugat-dunántúli Operatív rogram özösségi közlekedési infrastrukturális beruházások címû kiírására. A mintegy 612 millió forint összköltségû projekt célja a helyi és helyközi autóbuszos és vasúti közlekedési rendszer fejlesztése eszthelyen, Zalakaroson, Nagykanizsán, Zalakomáron, Zalamerenyén, valamint a zalakarosi kistérség területén. eszthelyen intermodális, több közlekedési módot átfogó csomópont létesül, új autóbusz-pályaudvar épül a jelenlegi helyén és jelentõs fejlesztés valósul meg a szomszédos vasútállomáson. orszerûsödik a forgalomirányítási központ, kölcsönös dinamikus utastájékoztatási rendszer kerül kialakításra, információs pulttal és jegykiadó automatával, mely a nap 24 órájában lehetõvé teszi a jegyvásárlást, a bankkártyás fizetést és az interneten vásárolt menetjegyek átvételét. 14 buszmegálló és buszöböl újul meg a város területén, a hozzájuk kapcsolódó zöldfelülettel együtt. Emellett összehangolják a helyközi autóbusz- és a vasúti menetrendeket is. A projekt eszthelyt érintõ fejlesztései mintegy 242 millió forint értékûek. A zalakarosi kistérség 19 településén kerül sor fejlesztésekre: 46 autóbuszöböl és a zalakarosi pályaudvar újul meg, megállóhelyi kerékpártárolók létesülnek. A zalakarosi és nagykanizsai pályaudvaron dinamikus utastájékoztató rendszert építenek ki, és a olán Zrt. 133 járatán GS fedélzeti eszközt telepít. A térség kiemelkedõ jelentõségû beruházásának munkálatai várhatóan 2011-ben kezdõdnek. Zs. E. Tovább él a Coke Club Azt is mondhatnánk: nyár a télben. Mert hiszen a nyáron oly népszerû siófoki Coke Club egy hétvégére december elsõ szombatján újra kinyitott. Az egész ország területérõl érkeztek fiatalok, hogy kipróbálják, milyen is egy buli fogvacogtató hideg idõben, egy hatalmas, 2000 négyzetméteres sátor alatt, a siófoki Nagystrandon? ogy milyen volt? A résztvevõk szerint fantasztikus, és egyedi! Egy kis ideig kérdéses volt, hogy a 2010-ben lejáró szerzõdést az önkormányzat és a Coke Club között vajon sikerül-e meghosszabbítani, de úgy tûnik, mindkét fél törekszik a megegyezésre, így jövõre továbbra is mûködhet az üdítõitalos cég exkluzív strandja. A felek a jövõbeni együttmûködés alapvetõ paramétereiben meg tudtak egyezni, azok finomításában a helyi vállalkozók bevonásával folynak tovább az egyeztetések. A Coca Cola vállalta, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen színvonalas, exkluzív zenei és kulturális programokat hoz 2011-ben is a siófoki nagystrandra és támogathatónak tartja a sportos, többféle szabadidõs szórakozást nyújtó strand kialakítására törekvõ városi elképzeléseket. A hangtechnikát úgy alakítják át, hogy a szezonban olykor túl nagy hangerõvel mûködõ szórakozóhely ne zavarja a pihenni vágyókat. A nagystrand funkcióbõvítõ átalakítása során hangsúlyos szerepet kapnak a sport- és szabadidõ eltöltését célzó fejlesztések. A sportlehetõségek közül legjelentõsebb a négy új, UEFA- szabványnak megfelelõ strandfoci- illetve strandröplabda-pálya. A Magyar Strandlabdarúgó övetség komoly lehetõséget lát a nemzetközi rendezvények lebonyolítására is alkalmassá váló új létesítményben. A nagystrand rekonstrukciója során több mint nyolchektáros terület új gyepszõnyeget kap, fákkal, cserjékkel ültetik be. A növénytelepítéssel párhuzamosan új sétáló utakat, közlekedõ felületeket, térburkolatokat alakítanak ki, de korszerûsítik a közmûhálózatot is. A strandhoz tartozó hatszáz méteres partszakasz teljes hosszában megerõsítik a partvédõmûvet, új burkolatot kap a parti sétány. A munka májusban kezdõdött a tervezéssel, finanszírozási szerzõdések megkötésével, illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A munkaterület átadása után a burkolatok bontása következett. Négy vendéglátó egységet bontottak el ezek nem illettek a strand új profiljába, emellett gyakori zajproblémákat okoztak. Az elképzelések szerint a vendéglátóhelyeknek a jövõben a etõfi sétányhoz közeli területeken kell maradniuk. A kivitelezés során akadálymentesítik a létesítményeket. A strand keleti partszakaszán kerekes székesek számára is igénybe vehetõ öltözõparavánok, mozgáskorlátozottak vízbejutását segítõ lift, a hallássérültek számára telepített indukciós hurkok teszik komfortosabbá a strandolást, a gyengén látókat taktilis sávok segítik majd a közlekedésben. A forintos beruházáshoz a Dél-dunántúli Operatív rogram keretében benyújtott sikeres pályázat biztosít forrást. Az 50 százalékos önerõt tartaléktõke-emelésként biztosítja a siófoki önkormányzat. A beruházás befejezésének határideje december 31. A fejlesztési program lebonyolításának idõbeli ütemezését úgy alakította ki a beruházó, hogy a munkálatok a strand nyári nyitva tartását ne zavarják. Gyarmati László X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

13 TELEÜLÉSE 13 árosünnep Siófokon Sokan voltak kíváncsiak a város történetét bemutató könyvre Minden év vége felé, advent kezdetén ünnepli Siófok várossá válását. Negyvenkét évvel ezelõtt kapta meg a település a városi rangot, amely alkalomból hagyományosan több kitüntetés átadására is sor kerül. Idén hárman vehettek át Siófokért Érmet a álmán Imre ulturális özpont színháztermében megtartott ünnepi mûsor keretében. ázas József orvos, volt önkormányzati és parlamenti képviselõ, orváth ároly, a BFC Siófok NB-1- es labdarúgó csapatának szakmai vezetõje és Sipos Béla ügyvéd, a helyi választási bizottság volt elnöke. Rajtuk kívül még húszan léphettek fel a színpadra, hogy átvegyék Balázs Árpádtól a olgármesteri Elismerõ Oklevelet. Az est hangulatát igen jól szolgálta a álmán Imre Mûhely csapata, amely korabeli mûsorral tette színesebbé az ünneplést. A hivatalos városnapi ünnepség elõtt két bemelegítõ programra is sor került. A kulturális központ szekciótermében adták át a irágos Magyarországért verseny díjait, majd az aulában mutatták be a SÓFO története 2010-ig címû könyvet, ahol Démuth ál alpolgármester méltatta az új kiadványt. A programok az ünnepség után a Fõ téren folytatódtak, a víztorony lábánál elhelyezett karácsonyfa tövében, a faházikók között. A Bóbita Bábszínház árnyjátéka után gyújtotta meg az elsõ gyertyát a város polgármestere az Adventi udvar karácsonyi színpadán és ekkor gyúltak fel az ünnep fényei is szerte a városban. A civil szervezetek ezen a napon adományokat is gyûjtöttek a jótékonysági vásáron, s a bevételt idén a ent Rita atolikus aritász oport javára ajánlották fel. Gy.L. opakon élnek a legtehetõsebbek A Gf ungária iackutató Intézet közelmúltban megjelent általános vásárlóerõ tanulmányában több tényezõ vizsgálata alapján kialakított listán, az ezer fõt meghaladó lakosságú települések között a legnagyobb vásárlóerõt tekintve opak került az elsõ helyre. A Balaton-parti község a 136,8-es indexszel most a fõvárost is megelõzte. Ambrus Tibor, opak polgármestere szerint ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a csopaki önkormányzat a leggazdagabb, hanem azt, hogy a községben sok tehetõs polgár él, akik a legmagasabb elkölthetõ jövedelemmel rendelkeznek. Mint mondja: a mi szerepünk annyi, teremtsük meg a feltételeit annak, hogy opak a nem itt élõk számára is vonzó, szerethetõ település legyen, és egyre többen válasszák az életvitelszerû csopaki letelepedést. - Az utóbbi idõben számos pályázaton sikerrel szerepeltünk, ezeknek is köszönhetõ, hogy megszépültek közterületeink, uniós támogatással minden korosztály számára a 21. század követelményeinek megfelelõen korszerûsítettük például a strand szolgáltatásait, ahol az idei gyenge idegenforgalom ellenére minden korábbinál több vendég pihent. Az utóbbi néhány évben 30 százalékkal, kétezer fölé nõtt a lakosságunk, egy részük fokozatosan bekapcsolódik a közösségi életbe, a civil szervezetek munkájába. éleményem szerint opaknak szüksége van az ilyen jó hírekre, amelyek erõsítik a település pozitív megítélését, kedvezõen befolyásolják az önkormányzat gazdálkodását is. A Gf oport rendszeresen vizsgálja a vásárlóerõ adatok alakulását Európa valamennyi országára vonatkozóan. A hazai eredményeket a Gf ungária kétévente publikálja Általános ásárlóerõ Index tanulmányában, melynek célja a lakosság és a háztartások rendelkezésre álló, elméletileg elkölthetõ jövedelmének meghatározása. A Gf ungária által számolt általános vásárlóerõ alapjául a bevallott jövedelmekrõl összegyûjtött adatok szolgálnak, ám az összesített mutató kialakítását sok más forrással is így a vonatkozó munkanélküliségi statisztikával, a lakosság és háztartások számával, vendégéjszakák számával, személygépkocsi ellátottságával, vállalkozók és vállalkozások számával, a vezetékes telefonnal való ellátottsággal stb., tartalmazza továbbá a Gf Cenzus adatokat is. A tanulmány a vásárlóerõ alapján sorrendet állapított meg a fõváros és a megyék között is. Ebben 2010-ben Budapest indexe 133,6, eszprém megye a 7. helyen áll 99,4-es, Zala megye a 8-ik 96,9-es, Somogy megye a 17-ik 84-es indexszel. Juhász Ferenc Balatonfenyves: most ismét a víz az úr Az évtized elején országos megdöbbenést keltett, amikor a híradások a balatonfenyvesi képviselõ-testület ülésérõl tudósítottak. A település irányítói ugyanis a kánikulai melegben nem egy légkondicionált teremben, hanem a magyar tengerben elhelyezett asztaloknál foglaltak helyet. A hivatalos dokumentumok sem forogtak veszélyben, ugyanis a parttól száz méterre alig-alig lehetett vizet találni. Napjainkra jelentõsen megfordult a helyzet: most a szárazföldön lehetne tanácskozni némi túlzással csónakokban. Lombár Gábor, a kétezer-kétszáz fõs település polgármestere szerint azonban nem ennyire elkeserítõ helyzet, ám tény, hogy a belvízzel még jócskán meggyûlik a bajuk a közeljövõben. - Fenyves centrumában, a nyaranta tízezrek által látogatott strandon már éppen nyugállományba vonulhatna a partvédõmû - pontosan hatvankét éve építették. Az idõ számtalan sebet, mély barázdát hagyott rajta, rekonstrukciója a közeljövõben elkerülhetetlen. Azt is nyilvánvalónak tartjuk, hogy az alig több mint félmilliárdos költségvetésünk erre nem nyújt anyagi fedezetet, hiszen az éves fejlesztési kiadásokra mindössze százmillió forintot költhetünk. A kedvelt fürdõzõhely korszerûsítésérõl azonban nem mondhatunk le, ezért valamennyi lehetséges pályázati forrást felkutatunk. Ennek köszönhetõen nyolcvanegymillió forintot fordíthatunk a partvédelemre, gyermekmedence építésére és pelenkázó helyiség kialakítására. S bár a bringa körút nem tökéletes, mégis rohamosan nõ azon turisták száma, akik két keréken keresik fel a Balatont õket korszerû kerékpártároló várja már a következõ szezonban. A költségek ötven százalékát pályázaton nyertük el. Balatonfenyves önkormányzata abban bízik, hogy a kistelepülések számára egyre több hasonló lehetõség nyílik, hiszen az infrastruktúra terén is versenyképessé kell tenni a községet. A hatvankét kilométer hosszú úthálózat jelentõs része komoly forgalomnak van kitéve: a négyezer-kétszáz üdülõingatlan tulajdonos mellett turisták ezrei töltenek el itt kellemes napokat, heteket nyaranta. A polgármester természetesen büszke arra, hogy a turisztikai szezonban az állandó lakosok tízszeresérõl kell gondoskodniuk ez azt jelzi, hogy Fenyves változatlanul vonzó úti cél itthon és külföldön egyaránt. - ámunkra meghatározó bevételi forrást jelent az idegenforgalom. Ezért is örülünk, hogy alulról jövõ kezdeményezéssel megalakult a helyi turisztikai egyesület, amely nívós programokkal, szolgáltatásokkal invitálja hozzánk a vendégeket. Sikeres munkájuk nem csak a polgárokat, hanem a közös kasszát is gyarapítja ez pedig garanciát jelent az önkormányzati intézmények állandó fejlesztésére. Süli Ferenc D E C E M B E R

14 A Balaton-felvidéki Nemzeti ark Önt is várja 2011-ben! A Balaton parkjának változatos tájaira hívjuk, ahol bemutatóhelyeink és tanösvényeink segítségével barátságot köthet a tájjal, az itt élõ növényekkel és állatokkal. Január 1 Újév, Fruzsina 2 Ábel, Ákos 3 Genovéva 4 Titusz, Leona 5 Simon 6 Boldizsár 7 Attila, Ramóna 8 Gyöngyvér 9 Marcell 10 Melánia 11 Ágota 12 Ernõ, Cézár 13 eronika 14 Bódog, Félix 15 Lóránt, Lóránd 16 Gusztáv 17 Antal, Antónia 18 iroska 19 Sára, Márió 20 Fábián 21 Ágnes 22 ince, Artúr 23 Zelma 24 Timót, Xénia 25 ál, enrik 26 anda, aula 27 Angelika 28 ároly, arola 29 Adél, Eta 30 Martina, Gerda 31 Marcella Július 1 Tihamér 2 Ottó, Ottokár 3 ornél, Soma 4 Ulrik, Babett 5 Emese, Sarolta 6 aba, Romola 7 Apollónia 8 Ellák, Edgár 9 Lukrécia 10 Amália 11 Nóra, Lili 12 Izabella, Dalma 13 Jenõ 14 Örs, Stella 15 enrik, Roland 16 alter, ármen 17 Endre, Elek 18 Frigyes 19 Emilia 20 Illés, Marina 21 Dániel, Daniella 22 Magdolna 23 Lenke, Borisz 24 inga, incsõ 25 ristóf, Jakab 26 Anna, Anikó 27 Olga, Liliána 28 abolcs 29 Márta, Flóra 30 Judit, Xénia 31 Oszkár, eléna Február 1 Ignác, irginia 2 arolina, Aida 3 Balázs, Oszkár 4 Ráhel, enge 5 Ágota, Ingrid 6 Dorottya, Dóra 7 Tódor, Rómeó 8 Aranka 9 Abigél, Alex 10 Elvira, Ella 11 Bertold 12 Lívia, Lídia 13 Ella, Linda 14 Bálint,alentin 15 olos 16 Julianna, Lilla 17 Donát 18 Bernadett 19 Zsuzsanna 20 Aladár, Álmos 21 Eleonóra 22 Gerzson 23 Alfréd 24 Mátyás 25 Géza 26 Edina, iktor 27 Ákos, Bátor 28 Elemér Augusztus 1 Boglárka 2 Lehel, Özséb 3 ermina 4 Domonkos 5 risztina 6 Berta, Bettina 7 Ibolya 8 László 9 Emõd, Roland 10 Lõrinc, Blanka 11 Zsuzsanna 12 lára, Leticia 13 Ipoly, Gertrúd 14 Marcell 15 Mária 16 Ábrahám 17 Jácint, Arika 18 Ilona, Ilka 19 uba, Lajos 20 Állami ünnep 21 Sámuel, ajna 22 Menyhért 23 Bence 24 Bertalan 25 Lajos, atrícia 26 Izsó, Tália 27 Gáspár, Cézár 28 Ágoston 29 Beatrix, Erna 30 Rózsa 31 Erika, Bella Március 1 Albin 2 Lujza, enrik 3 ornélia, Nelli 4 ázmér, Zorán 5 Adorján 6 Leonóra, Inez 7 Tamás 8 Zoltán, Beáta 9 Franciska 10 Ildikó 11 ilárd 12 Gergely 13 risztián 14 Matild, Tilda 15 Nemzeti ünnep 16 enrietta 17 Gertrúd, atrik 18 Sándor, Ede 19 József, Bánk 20 laudia 21 Benedek 22 Beáta, Izolda 23 Emõke 24 Gábor 25 Irén, Írisz 26 Emánuel 27 ajnalka 28 Gedeon 29 Auguszta 30 Zalán, Gujdó 31 Árpád, Benõ eptember 1 Egyed, Egon 2 Rebeka, Dorina 3 ilda, Gergely 4 Rozália 5 iktor, Lõrinc 6 Zakariás 7 Regina 8 Mária, Adrienn 9 Ádám, éter 10 Nikolett, unor 11 Teodóra 12 Mária, Ibolya 13 ornél, Lujza 14 eréna, Roxána 15 Enikõ, Melitta 16 Edit, Ditta 17 Zsófia 18 Diána, József 19 ilhelmina 20 Friderika 21 Máté, Mirella 22 Móric, Ottó 23 Tekla, Lina 24 Gellért 25 Eufrozina 26 Jusztina 27 Adalbert 28 encel 29 Mihály, Mikes 30 Jeromos Minden partnerünknek kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk

15 FODOR AUTÓ FT SIÓFO, Fõ u Tel.: (06-84) , Fax: (06-84) Április 1 ugó 2 Áron, Mária 3 Buda, Richárd 4 Izidor, erény 5 ince 6 ilmos 7 erman 8 Dénes 9 Erhard 10 Zsolt 11 Leó, aniszló 12 Gyula, Oxána 13 Ida, Norma 14 Tibor, Maxim 15 Anasztázia, Tas 16 ongor 17 Rudolf 18 Andrea, Ilma 19 Emma 20 Tivadar 21 onrád 22 illa, Noémi 23 Béla, Egon 24 úsvét, György 25 úsvét, Márk, Márkus 26 Ervin, Tihamér 27 Zita, Mariann 28 aléria, Nimród 29 éter, Robin 30 atalin, itti Október 1 Malvin 2 etra, Tamás 3 elga, Gertrúd 4 Ferenc, Edvin 5 Aurél, Galina 6 Brúnó, Renáta 7 Amália, Márk 8 oppány 9 Dénes, Andor 10 Gedeon, Leó 11 Brigitta, Gitta 12 Miksa, Rezso 13 álmán, Ede 14 elén, eléna 15 Teréz, Terézia 16 Gál, Aurélia 17 edvig, édi 18 Lukács 19 Nándor 20 endel 21 Orsolya 22 Elod, orinna 23 Nemzeti ünnep 24 Salamon 25 Blanka, Bianka 26 Dömötör 27 abina 28 Simon 29 Nárcisz 30 Alfonz 31 Farkas ellemes ünnepeket, sikerekben gazdag új esztendôt kívánunk minden kedves partnerünknek! Május 1 Munka ünnepe 2 Zsigmond 3 Tímea, Irma 4 Mónika, Flórián 5 Györgyi 6 Ivett, Frida 7 Gizella 8 Mihály 9 Gergely 10 Ármin, álma 11 Ferenc 12 ongrác 13 ervác, Imola 14 Bonifác 15 Zsófia, onja 16 Mózes, Botond 17 aszkál, Andor 18 Erik, Alexandra 19 Ivó, Milán 20 Bernát, Felícia 21 onstantin 22 Júlia, Rita 23 Dezsõ, ilmos 24 Eszter, Eliza 25 Orbán, Márkus 26 Fülöp, Evelin 27 ella 28 Emil 29 Magdolna 30 Janka, Zsanett 31 Angéla November 1 Mindenszentek 2 Achilles 3 Gyõzõ, ubert 4 ároly, arola 5 Imre, Tétény 6 Lénárd 7 Rezsõ 8 Zsombor 9 Tivadar 10 Réka, Ariel 11 Márton, Martin 12 Jónás, Renátó 13 ilvia, Bulcsú 14 Aliz, uba 15 Albert, Lipót 16 Ödön, Edmond 17 ortenzia 18 Jenõ, Román 19 Erzsébet 20 Jolán 21 Olivér 22 Cecília 23 elemen 24 Emma, Flóra 25 atalin 26 irág 27 irgil, Amina 28 Stefánia 29 Taksony 30 András, Andor Június 1 Tünde, Torda 2 ármen, Anita 3 lotild, evin 4 Bulcsú, Fatima 5 Fatime 6 Norbert, Cintia 7 Róbert, Roberta 8 Medárd, Zaránd 9 Félix, Annabella 10 Margit, Gréta 11 Barnabás 12 ünkösd, illõ, Cinnia 13 ünkösd, Antal, Anett 14 azul, erta 15 Jolán, id 16 Jusztin, Arany 17 Laura, Alida 18 Arnold, Levente 19 Gyárfás, Zóra 20 Rafael, Dina 21 Alajos, Leila 22 aulina 23 Zoltán, Edua 24 Iván, éra 25 ilmos, iola 26 János, ál 27 László, Sámson 28 Levente, Irén 29 éter, ál 30 ál, Apostol December 1 Elza, Oszkár 2 Melinda 3 Ferenc, Olívia 4 Borbála 5 ilma, aba 6 Miklós 7 Ambrus 8 Mária, Marion 9 Natália 10 Judit, Loretta 11 Árpád, Dániel 12 Gabriella 13 Luca, Ottília 14 ilárda 15 alér, Dezsõ 16 Etelka, Aletta 17 Lázár, Olimpia 18 Auguszta 19 iola 20 Teofil 21 Tamás, etra 22 Anikó, Zénó 23 iktória, Niké 24 Ádám, Éva 25 arácsony 26 arácsony 27 János 28 amilla 29 Tamás, Tamara 30 Dávid, Zoárd 31 ilveszter

16 16 TELEÜLÉSE arminckilencmilliós beruházás Zánkán A napokban indult útjára hivatalosan a özép-dunántúli Regionális Operatív rogram keretében a zánkai orvosi rendelõ felújításáról szóló project. A község életében igen jelentõs a beruházás mondta a megnyitón Filep Miklós polgármester. A pályázatot az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerûsítése címû felhívásra adta be az önkormányzat. A project összköltsége Ft. A támogatás mértéke Ft. Az ünnepi eseményen részt vett a rendelõt majdan birtokba vevõ háziorvos, valamint a védõnõ is, akiknek igényeit is figyelembe vették a tervezéskor. A munkálatok jó ütemben haladnak, a kivitelezõ tartani tudja a jövõ év januárjának végére kitûzött átadási idõpontot. Az épületen már elvégezték a tetõ cseréjét és a cserepezést, a szigetelést. Folynak a belsõ építészeti, gépészeti munkálatok, igy 2011 februárjától egy jól felszerelt, korszerû rendelõ és védõnõi szolgálat várja a zánkaiakat és a környékbelieket..m. évíz továbblép A zalaegerszegi Ice Stars bemutatójának egy részlete A karácsony elõtti turizmus élénkítése érdekében számos attrakcióval készül évíz. A közelmúltban avatta app Gábor polgármester a piac területén azt a jégpályát, mely várhatóan február végéig várja vendégeit. ezdetét vette a téli vásár is, melynek idõtartamára ingyenessé tették a parkolást a város egész területén. A vásár minden napjára jut egy-egy színvonalas mûsor, mellyel elsõsorban a családosokat szeretnék megcélozni. A programfolyam január 9-ig tart. Ez utóbbi dátum figyelmes gesztus a pravoszláv hívõk miatt, akik várhatóan nagyobb számban érkeznek majd a mienktõl eltérõ datálású karácsonyukra. app Gábor egy sajtótájékoztatón szólt arról is, hogy az adventi programok költségei (melybe a már említett jégpálya mellett az ünnepi kivilágítás is beletartozik) 18 millió forintba kerülnek, ám ez egyéb bevételekbõl meg fog térülni. Sokat várnak a szervezõk a teljesen megújult városi díszkivilágítástól. A belvárosban egységes, ízléses, a magyar hagyományokat figyelembe vevõ lesz az esti fénypompa. Nem az amerikás csicsára törekednek, hanem a meghitt hangulatra. A programok központi helye a évíz Galéria és környéke, s a közelben (a téli fürdõ bejárata elõtt) állítják majd fel város karácsonyfáját is. Az egységesített faházikókban népmûvészek, ajándékkészítõk árulják majd portékáikat, de lesz kürtõskalács, forró tea és gesztenye is. Nem lesznek viszont pecsenye- és kolbászsütõk. Z. A. Siófoki bölcsõ(de)dal Ez a dal nem az a dal, amit a kisgyermekeknek dúdolnak elalvás elõtt a szüleik. Ez a dal az a dal, amit az elmúlt hetekben kivívott az élet, s kiharcoltak a szülõk. Mirõl is van szó? Történt nemrégiben, hogy a siófoki önkormányzat pályázati pénzt nyert a bölcsõde felújítására és bõvítésére. A nagy örömbe azonban üröm is vegyült, szinte egyik napról a másikra ugyanis a szülõknek el kellett (volna) helyezniük gyermekeiket. Reklamáció, felháborodás, tüntetés zajlott pár nap alatt, s a félinformációk valahogy mindig félrevitték a tárgyalásokat. A lényeg azonban az, hogy a siófoki önkormányzat végül is megnyugtatóan megoldotta a gondot tudtuk meg ozma Ani sajtóreferens beszámolójából. A legutolsó döntés értelmében a város óvodái átveszik azokat a gyerekeket, akik elérik a két és fél éves korhatárt. Január végéig 58, április végéig pedig további 20 kisgyermek ellátása oldódik meg ily módon. Az otthon maradókat havi forinttal támogatja a város, a magánbölcsõdék mellett döntõ szülõk költségeit az önkormányzat átvállalja. Az önkormányzat az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan készült a bölcsõde bõvítésére, hiszen ezért is vásárolta meg az intézmény szomszédságában lévõ telkeket. A most 60 fõs intézmény eddig folyamatosan 90 fõ felett látta el a kicsiket. A felújítás után 100 fõs létszámúra bõvülõ intézményben akár másfélszáz kisgyermek gondozása is megoldható. A pályázati lehetõség szinte a 24. órában érkezett. A létesítmény nem túl korszerû konyhája az utóbbi években külön engedéllyel mûködött, a várakozási idõ pedig esetenként elérte az egy évet. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél- Dunántúli Operatív rogramjának jóvoltából 250 millió forintból valósulhat meg a Nyitnikék bölcsõde fejlesztése és kapacitásbõvítése. A beruházáshoz az önkormányzat biztosítja a bekerülési költség 70 százalékát. A korábbi épület két szárnnyal bõvül, itt kap helyet két új csoportszoba a kiegészítõ helyiségekkel, az új épületrészekhez terasz és uniós szabványoknak megfelelõ eszközökkel felszerelt játszóudvar kapcsolódik. Megújul a fõzõkonyha, amelyet modern gázkazánnal szerelnek fel. A tervezõk arra is odafigyeltek, hogy az épületet a mozgáskorlátozott szülõk is használni tudják. Az akadálymentes közlekedést segíti az új fõbejárat mellett kialakítandó rámpa. A kivitelezõ 30 napos elõteljesítéssel vállalta az átadást, ami azt jelenti, hogy szerencsés esetben akár már április elején birtokba vehetik a kicsik az új létesítményt. erzõdéskötéskor kemény biztosítékként napi félmillió forintos kötbért kötött ki az önkormányzat a késedelmes teljesítés esetére, a munkaterület átadásának csúszása azonban már most láthatóan indokolt határidõ-módosítást eredményezhet. Ami biztosnak látszik: a megújult bölcsõdében a bölcsõdal majd 2011 év elsõ felében csendülhet fel újra. Gyarmati László Anyatejes Napot szerveztek Lellén Azokat az anyukákat ünnepelték november 26-án délután Balatonlellén a mûvelõdési házban rendezett Anyatejes Napon, akik legalább fél évig csak anyatejet adtak babáiknak, illetve egy évig szoptatták gyermekeiket. Juhász Erzsébet védõnõ elmondta; harminckilenc anyukát és gyermekét, valamint a város várandós kismamáit hívták meg a kétévente szervezett rendezvényre, ahol rövid elõadás, játékos ismeretszerzés mellett az anyatejet, valamint azzal való táplálást népszerûsítették. M. L. X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

17 TELEÜLÉSE 17 emes merész álmai Takács József Balatonszemesen nem változik semmi. Már ami a polgármester személyét illeti. Takács Józsefet ugyanis a helybéliek a négy polgármester-jelölt közül újra megválasztották. A munka tehát, amit a polgármester az elmúlt években elkezdett, folytatódhat. - Úgy gondolom, a szemesiek többsége tisztában volt azzal, hogy községünk az elmúlt években elindult egy olyan fejlõdési pályán, amit botorság lett volna kockáztatni új polgármester megválasztásával. - Mégis: Ön szerint melyek azok a legfontosabb célok, tervek, lehetõségek, amelyek záros határidõn belül elõbbre vihetik emes fejlõdését? - Több olyan elképzelésünk is van, amelyek megvalósulása reálisnak, elérhetõnek tûnik, s amelyek tényleg alapvetõen segíthetik gazdasági megerõsödésünket. ezdem mindjárt azzal, hogy Balatonszemesnek sikerült egyedül a déli parton 10 hektáros terület logisztikai fejlesztésére engedélyt kapni, valamint 80 hektárt külterületbõl építési övezetbe átminõsíteni, amelyhez ráadásul egy vállalkozás elképzelése megvalósításához már kapott is háromszáz millió forintnyi támogatást. ogy mi készülhet ezen a területen, egyelõre nem nyilvános, de mihelyt azzá válik, azonnal tudatjuk a lakossággal és természetesen a sajtóval is. - Ezt úgy értsük, hogy valami nagy-nagy dolog készül emesen? - Remélem, hogy igen. De, hogy ne csak rébuszokban beszéljünk, örömmel mondhatom el egy másik projektünket. A volt bagódombi (Siotour) kemping 30 hektáros területén európai forrásokból egy nemzetközi színvonalú egészségközpont, magánkórház létesül. A megvalósításhoz szükséges teljes összeg a rendelkezésre áll, s bízom benne, hogy a terveknek megfelelõen felépül a négy mûtõs kórház, ahol például szépségsebészettel, fog-, csípõ-, izületi protézisekkel is foglalkoznak majd, valamint természetesen gyógyszálló része is lesz a komplexumnak komplett rehabilitációval. a még idén sikerülne megkötni a konzorciumi szerzõdéseket, akkor 8-10 hónapig tart majd a konkrét tervezés, s a megvalósítása 1012-ben kezdõdhet el. A kórház az elsõ betegeit a tervek szerint 2014-ben fogadhatja majd. - Ez az elképzelés valóban hatalmasat lendíthet emesen, de mi a helyzet a régóta emlegetett szemesi gyógyvízzel, amelynek hasznosítása még mindig várat magára? - Egy 2,5 hektáros önkormányzati területen szeretnénk megépíttetni egy ötcsillagos szállodát, amelyben fel tudnák használni a termálvizünket. Ez ügyben is folynak bíztató tárgyalásaink, méghozzá egy kínai befektetõ társasággal. A Sárga Folyó torkolatánál található Dongying városka, alig 2,5 millió lakossal. Többször járt már nálunk delegációjuk, többek között a polgármestert is vendégül láthattuk. A szemesi képviselõ-testület most december 1-jén döntött úgy, hogy testvérvárosi kapcsolatot alakítunk ki ezzel a kínai várossal, s velük közösen oldjuk meg a szemesi melegvíz komplex hasznosítását. A kínaiakkal a nagykövetségen keresztül sikerült egy közös kulturális rendezvényt is összehoznunk már, idén õsszel a épkorúak Napja alkalmából lépett fel emesen egy hatvan fõs kínai tánccsoport, s az eseményt megtisztelte jelenlétével a kínai nagykövet helyettese és a kulturális attasé is. - Ezek szerint valóban dinamikus fejlõdés várható a községben - Igen, fõként azért is, mert a Balatonnál legjobb tudomásom szerint nekünk van elsõként olyan elfogadott rendezési tervünk, amely az új Balaton Törvény alapján készült. Így a fejlesztések tekintetében jelentõs helyzeti elõnybe kerülhetünk. Bízom benne, hogy ezt az elõnyünket a következõ években ki is tudjuk majd használni. Gyarmati László ungarikum bormustra eszthelyen Az egyik legismertebb borász szaktekintély emlékére rendezték meg eszthelyen az elsõ ungarikum Bormustrát, melyen közel kilencven borfajta mutatkozott be. A Balaton ínház adott otthont annak a bormustrának, melyrõl Ruzsics Ferenc polgármester így fogalmazott bevezetõjében: Remélem, gasztronómiai rendezvénysorozattá növi ki magát a keszthelyi bormustra. Örülünk, hogy városunk díszpolgára, Bakonyi ároly nevét csatolhatjuk a programhoz. A nemrég elhunyt Bakonyi árolyról (családja engedélyével) kapta nevét a város bora is, melynek címkéjére is felkerült a cserszegi fûszeres atyjának arcképe. A méltó eleganciával berendezett emeleti kiállító teremben hatvan szõlõfajtából kilencvenféle bort mutattak be a termelõk. Jelenlétükben nyújtotta át Ruzsics Ferenc a díszcsomagolású bort Bakonyi ároly egy-egy családtagjának. A annon Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi arának dékánhelyettese, ocsis László hangsúlyozta: ilyen jellegû bormustra nincs több az országban, s az egyedi rendezvényt az teszi még egyedibbé, hogy olyan fajták is palackba kerültek, aminõket már csak egy-egy gazda termel. Ezek között olyan is van, ami régi, már-már elfelejtett fajta, de ott vannak az újak is, melyek helyet követelnek maguknak az egyre bõvülõ választékban. ozzátette: maga Bakonyi ároly is nagyra értékelte a régi fajtákat, de az újak elterjedését is erõsen szorgalmazta. Az elõbbieket erõsítette meg ajdu Edit, a kecskeméti õlészeti és Borászati utató Intézet kertészmérnöke, szõlõnemesítõje, aki elmagyarázta, hogy a árpát-medencében született borokat tekintjük hungarikumnak. A folytatásban röviden vázolta Bakonyi ároly életútját. A szõlõnemesítõ négy generációjára vezethetõ vissza a szõlészet és a borászat, így aztán nem véletlen, hogy jelmondattá vált gondolata A szõlõben születtem, remélem, ott is fogok meghalni is a borhoz fûzõdik. A megnyitót követõen a szõlész-borász szakma legkiválóbb hazai képviselõi (dr. ajdu Edit, ifj. ozma ál, Májer János, ocsis László) tartottak elõadást a legújabb kutatási eredményekrõl. A délután során fajtaismertetõ elõadások váltották egymást, majd este kiváló hazai pincészetek boraival fûszerezett borvacsorát fogyaszthattak az érdeklõdõk. A program része volt a Bakonyi ároly életútját reprezentáló kiállítás, egy pálinka-, sajt- és könyvbemutató, továbbá egy kóstoló a szarvasgombából, mely lassanként a keszthelyi egyetem kulináris jelképe lehet. Zatkalik András Fél évszázados a Siófoki Nõklub Ötven ével ezelõtt alakult, és novemberben ünnepelte születésnapját a Siófoki Nõklub Egyesület. A Siófoki Férfi Dalkör után ez a második olyan egyesület, amely megszakítás nélkül mûködik a városban. Eleinte kézimunka, szabás-varrás volt a fõ tevékenységük, azután kibõvítették különféle elõadásokkal, kirándulásokkal és a tagokat érdeklõ többféle programmal. irándulásaikon autóbusszal, vonattal, hajóval és kerékpárral is utaznak, megtekintik az aktuális helyi nevezetességeket, fesztiválokat. Tartanak Mikulás estet, karácsonyi, nõnapi és anyák napi ünnepséget, nagyszabású jelmezbált ötletes jelmezekkel, amelyre más egyesületek vezetõit is meghívják. Támogatták a régi Öregek Napközi otthonát, segítették a iliti szeretetotthon berendezését. A szórakoztató programok mellett kiveszik részüket a városi rendezvényekben is, segítenek a virágosítási versenyben, a ünkösdi ezonnyitón, a Bor- és enyér Ünnepén is. Jótékonysági rendezvényeken is rendszeresen részt vesznek, ahol a bevétel felét minden esetben helyi szervezeteknek, másik felét rászoruló családoknak ajánlják fel. Segítik az óvodákat (babaruhákat, textil gyümölcsöket, kispárnákat, takarókat varrnak), a hajléktalanokat, a családsegítõ központot (ruhaadományokkal) és beteg klubtársaikat is. lubtagjaiknak különbözõ vetélkedõket szerveznek (i tud többet Siófokról, a Balatonról, Somogy megyérõl, nyelvi vetélkedõk). Részt vesznek a városban tartott ünnepségeken, koszorúzásokon. Muzsinszki Nagy Endre sírját is õk tartják rendben. Az egyesületnek jelenleg 80 tagja van. énzügyi alapjuk az 1200 Ft-os éves tagdíj, ami a városi és régiós pályázati pénzekkel, valamint az adó egyszázalékokkal egészül ki. Az elmúlt évtizedekben az egyesület elnökei voltak: örös Józsefné, Dankó Józsefné, Mangold Istvánné, Tálas Ilona, és Récsei Jánosné. A 2002-es évtõl a csoport vezetõje Böröcfi Jánosné. Gy.L D E C E M B E R

18 18 TELEÜLÉSE Megújul Bõvül a fonyódi rendelõintézet Metz József fõorvos Fonyódi polgárok valamint a környezõ települések vezetõi - elõtt mutatták be azt a projektet, melynek keretében mintegy négyszázmillió forintos egészségügyi beruházás valósul meg a déli part kedvelt üdülõhelyén. idvégi József polgármester köszöntõjében elmondta: a központ rehabilitációjával együtt több mint egymilliárdos fejlesztés történik a városban. Elismeréssel szólt arról, hogy az addig is kiválóan funkcionáló egészségügyi kht ban kétszázmillió forintos korszerûsítést hajtott végre, melynek során nem csak az épületet modernizálták, de új orvosi mûszerek beszerzésére is sor került. A város vezetõje szerint csak folyamatos fejlesztésekkel tudják a Fonyódról kialakult pozitív képet még kedvezõbb irányba fordítani - az intézmények jó mûködése pedig hatással lesz a szûkebb régióra és a település vonzerejére is. Metz József, a rendelõintézet fõorvosa felidézte az orvosi rendelõ több évtizedes történetét: azt az idõszakot, amikor a környezõ települések még téglajegyekkel járultak hozzá az alapintézmény létrehozásához. A korabeli bürokráciának köszönhetõen azonban a szakmai irányítás hol Marcalihoz, hol aposvárhoz, hol Siófokhoz kötötte a fonyódi orvosokat. Erre az áldatlan helyzetre egyedi megoldást találtak az egészségügyi kht. létrehozásával a közhasznú társaságot egyébként 100%-ban a fonyódi önkormányzat birtokolja. A fõorvos elõadásából megtudhattuk: az intézmény hõskorában mindössze négy alapszakma reprezentálta magát, jelenleg pedig huszonhárom orvosi szakterület kiváló doktorai gyógyítják Fonyód és a régió betegeit. A felújítás aktualitását jelzi, hogy az éves orvos-beteg találkozók száma százezer körül van, s nemritkán az ország és a nagyvilág különbözõ pontjairól érkezõ páciensek minõsítik a Balatont: közelebbrõl Fonyód egészségügyi ellátását. A fõorvos elmondta, hogy az idõ és a sors szorosabb összefogásra ösztönzi majd Boglárt és Fonyódot, hiszen mindkét településen hasonló fejlesztések történnek. Metz József felhívta a figyelmet arra,, hogy a jelentõs értékû beruházásnak köszönhetõen sor kerülhet egynapos ellátásra is. Óriási a lemaradásunk ezen a területen, hiszen míg az Egyesült Államokban a mûtétek négyötöde történik ilyen formában, addig ez nálunk mindössze húsz százalék. Ezen a kedvezõtlen trenden kell sürgõsen változtatni, ugyanis az egynapos orvosi kezelés nem csak lakosság közeli, de olcsó is vagyis kevésbé terheli meg az állami büdzsét. egyi Gábor projektfelelõs részletekbe menõen ismertette a beruházás ütemét és anyagi terheit. Elmondta, hogy május végéig befejezõdik az építkezés, szeptember 30-ig pedig lezárul a projekt. Az épület bõvítésével közel ezer négyzetméter új alapterületet hoznak létre, s tizenhat orvosi szakág kerül kedvezõbb körülmények közé. A teljes beruházásból háromszázharminchétmillió az EU támogatás, harminckilencmillió a központi, míg tizenkilencmillió forint a helyi forrás. Süli Ferenc a városközpont Zamárdiban A korábbi ciklus tudatos településfejlesztési politikája tette lehetõvé, hogy Zamárdi elõtt is megnyíljon az út az integrált város-rehabilitációs forrásokhoz. A déli part egyik legkedveltebb üdülõhelyének arculatát látványosan javíthatja az a projekt, melynek keretében teljesen átalakul a centrum. Modern, ám nem hivalkodó köntöst kap a polgármesteri hivatal, s a külsõ, esztétikai változást az épületen belüli átépítések követik remélhetõleg szerencsések és boldogok lesznek azok az ifjú párok, akik már a megújult házasságkötõ teremben fogadhatnak egymásnak örök hûséget. S mint szinte valamennyi tóparti településen, Zamárdiban is kellemes gondot okoz a turisták autóinak elhelyezése - erre is gondolnak a abadság tér rekonstrukciója során, hiszen nem csak férõhelyben, de elrendezésben is modern, XXI. századi körülményeket teremtenek a településre gépjármûvekkel érkezõknek. - Elképzeléseinkben olyan városközpontot fogalmaztunk meg, amely joggal várható el egy dinamikus fejlõdést igénylõ közösségtõl. A központi térbõl kiindulva a Rákóczi utcát is sétáló utcává alakítjuk, de az úttest szélesítésével itt is parkolási lehetõséget biztosítunk. A projekt azonban az elmondottaknál szélesebb területet ölel fel: a komplex városfejlesztés részét képezi a kertmozi felújítása is. A létesítményben korszerû színpadot építünk, de nem mondunk le a tradicionális funkció mûködtetésérõl sem. Abban bízunk, hogy a település egyetlen szabadtéri - az esõtõl mégis védett - intézményeként számtalan kulturális esemény helyszíne lehet a turisztikai szezonban ismerteti a jövõ terveit ákovics Gyula polgármester. Zamárdi neve ugyan jól cseng a fiatalok körében, ám a város vezetõi nem csak a BalatonSound látogatóira gondolnak - ezért a tóparton különbözõ rendezvény helyszíneket alakítanak ki. orszerûsítik a parti sétányokat, parkosítják a vízhez kapcsolódó területet, s természetesen itt is újabb parkolóhelyek létesítésére kerül sor. ákovics Gyula polgármester elmondta azt is, hogy a 350 millió forintos beruházásból mindössze 70 millió a saját forrás, vagyis ennek négyszereséhez jutottak a sikeres pályázatok révén. Ez a pénz pedig elegendõ lesz ahhoz, hogy a közösségi házat is modernizálják. - Ugyancsak sikeresen szerepeltünk a turisztikai vonzerõ növelésére kiírt pályázaton. Az így elnyert forrás lehetõséget biztosít arra, hogy a tóparton új játszóteret, új vizesblokkokat építsünk ez utóbbiakat már napkollektoros melegvíz ellátással -, valamint a mozgáskorlátozottak részére biztosítsuk a víz liftes megközelítését. E beruházás értéke 72 millió forint, melynek fele az önkormányzat által vállalt rész. Erre a projektre még idén meghirdetjük a közbeszerzési eljárást, így remélhetõleg a következõ szezonra már a megújult szabad stranddal várjuk vendégeinket, míg a városközpont rehabilitációs munkálatainak befejezése 2012-ben várható. A polgármester a szép és reális tervek mellett a gondokra is utalást tett: a közelmúltban húszmillió forintos kárt okozott az iskola tornatermében egy tûzeset, ám a biztosító ennek jelentõs részét megtéríti. A szomorú esemény azonban alkalmat ad arra, hogy az egyébként is elodázhatatlan korszerûsítéseket végrehajtsák. Zamárdiban - csakúgy, mint több déli parti településen jelentõs gondot okoz a belvíz. Ennek elvezetését egybekötik az útfelújításokkal, s a beruházásra a jövõ évben forrást is biztosítanak. ákovics Gyula ugyanakkor hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy a helyi ingatlantulajdonosok egy része kényelmi szempontból betemette az árkokat, s ezzel jelentõsen gátolják a víz természetes folyását. A jelenlegi helyzet arra utal, hogy emiatt a tervezettnél jelentõsebb összeget kell fordítani a probléma végleges megoldására. Süli Ferenc X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

19

20 20 GAZDASÁG TDM-ként erõsít a badacsonyi turisztikai egyesület orábbi kezdeményezéseivel már országosan is figyelmet keltett a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület/ BCTE/, amelyeket sokan le is másoltak. Azzal pedig, hogy folyamatosan TDM szervezetté fejlesztik magukat, sikeres pályázatuk révén tovább erõsíthetik turisztikai szolgáltatásaikat, még vonzóbbá tehetik immár a teljes mikrotérségben különbözõ rendezvényeiket, programjaikat. Részletesen is szóltak a projektrõl Meghívottak a projekt ismertetõn A TDM-ként elnyert 48 millió forintos támogatással amelyet Badacsonytomaj és a szomszédos községek, igliget, Badacsonytördemic és Ábrahámhegy önkormányzatai további 13 millió forinttal egészítettek ki projektjük bemutatásakor Nagy Miklós, a BCTE elnöke elmondotta, hogy az elmúlt években számos turisztikai vásáron vettek részt. iadványokat készítettek, sajtószerepléseket, rendezvényeket szerveztek, támogattak. ezdeményezéseik között olyan országosan egyedülálló ötlet megvalósítása is szerepel, mint a turistáknak indított térségi buszjárat. A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, mint balatoni turisztikai desztináció menedzsment szervezet fejlesztése címû projekt megvalósítása során versenyképesebbé szeretnék tenni a térséget, bõvíteni szeretnék a vendégforgalmat, javítani akarják az együttmûködést a turizmus szereplõi között, komplex turisztikai szolgáltatásokat szeretnének kialakítani. égsõ céljuk, hogy fenntartható keretek között a balatoni régió prémium kategóriás desztinációjává fejlesszék a térséget a meglévõ aktív-, gasztronómiai-, kulturális- és incentív turisztikai adottságai révén. A projekt keretén belül elsõként elkészítik a munka megalapozásához szükséges stratégiát. A konkrét tevékenységek között több más mellett menedzseri továbbképzéseket, nyelvi képzéseket, a szolgáltatókra kiterjedõen tanulmányutakat, szakmai tréningeket szerveznek. A szakmai szolgáltatások és kínálat fejlesztéséhez tanulmányt készítenek a két kulcsprojekt, a nordic walking és az animációs tevékenység kialakításához. A fejlesztések körében többek között négy touch info pontot létesítenek, desztinációs térképet, kiadványokat és arculattervet készítenek, irodai bútorokat, szoftvereket vásárolnak, szezonális ügyfélszolgálati irodákat alakítanak ki. Továbbra is tervezik a vásárokon való bemutatkozásokat. risztin N. László polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a térségnek egyetlen fejlõdési lehetõsége a turizmus. Az önkormányzat eddig is kiemelt kérdésként kezelte az idegenforgalmi feladatokat, az elmúlt évtizedekben több modellel próbálkoztak, saját szakembert alkalmaztak, külsõ szakértõket kértek fel, de rá kellett jönniük, hogy legjobb, ha közvetlenül az érintettekre bízzák a munkát. A TDM szervezeti formát már csak az elnyert támogatás miatt is minden korábbinál reménytelibb lehetõségnek minõsítette, miként a projektindítón résztvevõ szakemberek, önkormányzati képviselõk mindegyike. A.A. A vízdrágulás mértéke az önkormányzatokon is múlik A biztonságos szolgáltatás és a víziközmû-vagyonnal való hosszú távú felelõs gazdálkodás megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy az önkormányzatok többet fordítsanak a vízi közmûvek fejlesztésére hangsúlyozta Winkler Tamás a Somogy megyei polgármesterek és jegyzõk siófoki találkozóján. A DR Zrt. vezérigazgatója a vízdíjak emelkedésének mérséklése érdekében a szorosabb partnerség fontosságára hívta fel a polgármesterek figyelmét, kiemelve azt a tényt, hogy az érintett önkormányzatok jó része az eszközhasználati díjakból az utóbbi években semmit nem forgatott vissza a víziközmû-rendszer karbantartására. ázharmincnyolc településbõl száztizenöt: 2009-ben ennyien egyetlen forintot sem költöttek víziközmû-fejlesztésre, derült ki Winkler Tamás elõadásából a Somogy megyei polgármesterek találkozóján. A DR Zrt. júniusban kinevezett új vezérigazgatója aggasztónak tartja azt a kialakult gyakorlatot, hogy a vízi közmûvek fejlesztésére az önkormányzatok jelentõs hányada nem fordított pénzt, miközben az önkormányzati tulajdonú vízmûvekkel ellátott települések csaknem 60 százalékán 2009-ben legalább egy alkalommal kifogásolható minõségû volt a víz. Az elöregedõ hálózatok nem csak a víz minõségén rontanak, de az elavult rendszer miatt drágább üzemeltetési és fenntartási költségek jelentõsen befolyásolják a lakossági vízdíjakat. Ahhoz, hogy mérsékelt áremeléssel tudjunk kalkulálni, elengedhetetlen, hogy az önkormányzatok többet költsenek víziközmû-fejlesztésre jelentette ki Winkler Tamás, hozzátéve, hogy a vízminõség javítása, a biztonságos vízszolgáltatás növelése, a fogyasztói elégedettség, valamint a nyereséges mûködés érdekében a jövõben az önkormányzatok részérõl felelõsebb vízgazdálkodást és hatékonyabb együttmûködést, partnerséget vár. Jankó Gábor A siófoki FGSZ Zrt.: a legjobb munkahely Megismételve tavalyi sikerét, az FGSZ Földgázszállító Zrt. nyerte el a Legjobb Munkahely címet a ilággazdaság-ewitt Legjobb Munkahely felmérés idei versenyében, a fõ létszámú vállalatok kategóriájában. Az elismerést ünnepélyes keretek közt vette át Zsuga János, az FGSZ Zrt. vezérigazgatója, aki elmondta: Nagy öröm és egyúttal meglepetés is számomra, hogy a tavalyi év után idén is az FGSZ Zrt. érdemelte ki a Legjobb Munkahely kitüntetõ címet, különösen azért, mert a tavalyi gyõzelem óta Zsuga János vezérigazgató a társaság teljes szervezeti átalakuláson ment keresztül. öszönöm kollégáimnak az elmúlt évben tanúsított hozzáállását és teljesítményét, amely lehetõvé tette többek között ennek az elismerésnek az elnyerését is. Büszke vagyok arra, hogy tehetséges, elkötelezett, értékes emberekkel dolgozok nap mint nap. A társaság a tavalyi évben mérette meg magát elõször, s nem csak 2009 legjobb munkahelye, de egyúttal az energia szektor iparági gyõztese is lett. Emellett ez év júniusában a regionális versenyben kiérdemelte a özép-elet-európa Legjobb Munkahelye címet is. A MOL-csoporthoz tartozó, siófoki székhelyû FGSZ Földgázszállító Zrt. operatív feladatai ellátására hat regionális üzemet mûködtet, Gellénházán, ajdúszoboszlón, ápolnásnyéken, ecskeméten, Miskolcon és ecsésen, üzemenként fõ munkavállalóval. A felmérés önkéntesen kitöltött munkavállalói kérdõívek komplex kiértékelésén alapszik. Az országos szinten 787 fõt foglalkoztató vállalat elkötelezettségi mutatója idén is 85 százalékos, mely meghaladja a felmérés 10 éve alatt nyertes vállalatok átlagát. A verseny súlyát jelzi, hogy a felmérés során idén 148 vállalat csaknem munkavállalója és több mint 760 felsõvezetõje fogalmazta meg véleményét munkahelyérõl. A Legjobb Munkahely Felmérés ebben az évben a 10. születésnapját ünnepli Magyarországon. Lakatos Edina X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb.

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. Balatoni RMI 2012. évi marketing terve Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. igazgató Helyzetelemzés Balaton régió erősségei: A Balaton régió hazánk legjelentősebb

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei. 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei. 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály 130 Rekordok és kihívások 125 120 Vendégéjszaka % 115 110 105

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

2003 - Az egészségturizmus éve

2003 - Az egészségturizmus éve 2003 - Az egészségturizmus éve Oláh László igazgató Stratégiai Termékek Igazgatósága Magyar Fürdőszövetség Közgyűlése 2003. április Az egészségturizmus nemzetközi trendjei Európaiak összes utazásából (270

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

A turisztikai szervezetek és vállalkozások gazdaságfejlesztő szerepe

A turisztikai szervezetek és vállalkozások gazdaságfejlesztő szerepe A turisztikai szervezetek és vállalkozások gazdaságfejlesztő szerepe 2013. március 1., Budapest Dr. Horváth Viktória Turisztikáért felelős helyettes államtitkár A turizmus fejlődése = a gazdaság fejlődése

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások

Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közgyűlése, Debrecen, 2014. november 13. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 FELFÜGGESZTÉSEK Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 292/2013. (XI.25.) számú közleménye, mely szerint a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján

Részletesebben

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6.

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. Az Új Széchenyi Terv Termál- Egészségipart érintő pályázati lehetőségei. A humán erőforrás fejlesztési irányai egy munkaerő-piaci kutatás eredményei alapján

Részletesebben

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei Master of Art Spa Management Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei (Spa, health, wellness, spring, thermal, medical, clinic, health care) Sun, Sea, Sand, Surgery Termál az ige termel,

Részletesebben

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014.

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014. TURISZTIKAI EGYESÜLET AI 2014. Gyenesdiási Turisztikai Egyesület H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.: +36 83/511-790 gyenesdias@tourinform.hu www.gyenesdias.info.hu Tisztelt Partnerünk! Gyenesdiás mára

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére

Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére MSZÉSZ XXXVII. Közgyűlés 2012. május 10. Maráczi Gábor Stratégiai igazgató Marketing terv 2012 - Egészségturizmus Tények: az egészségmegőrzés

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. Miskolc, 2015. február 18. Soproni Gyula főtanácsos

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. Miskolc, 2015. február 18. Soproni Gyula főtanácsos A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései Miskolc, 2015. február 18. Soproni Gyula főtanácsos A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A turizmusra jellemző ágazatok kibocsátásának aránya a nemzetgazdaságon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BFT 2013. MÁJUS 17-I ÜLÉSÉRE A BALATON RÉGIÓ 2013. ÉVI TURISZTIKAI MARKETING FELADATAI ÉS A 2012. ÉVI TURISZTIKAI EREDMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ A BFT 2013. MÁJUS 17-I ÜLÉSÉRE A BALATON RÉGIÓ 2013. ÉVI TURISZTIKAI MARKETING FELADATAI ÉS A 2012. ÉVI TURISZTIKAI EREDMÉNYEK TÁJÉKOZTATÓ A BFT 2013. MÁJUS 17-I ÜLÉSÉRE A BALATON RÉGIÓ 2013. ÉVI TURISZTIKAI MARKETING FELADATAI ÉS A 2012. ÉVI TURISZTIKAI EREDMÉNYEK 2012. ÉV BALATONI VENDÉGFORGALMA A SZÁMOK TÜKRÉBEN A Központi

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Dél-Alföld. Marketingterv. www.pusztaregion.hu

Dél-Alföld. Marketingterv. www.pusztaregion.hu Dél-Alföld Marketingterv 2009 Dél-Alföld Marketingterv 2009 A régióban Gyula, Szeged, Kecskemét, Kiskunmajsa, Orosháza és Békéscsaba a kereskedelmi szálláshelyeken legtöbb belföldi vendégéjszakát regisztráló

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 POSTAKOCSI PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Gyarmati- Litter Tímea projekt

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

5. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet

5. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet 5. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet 1 1. Környezet és szállodavezetés Vezetés és környezet Makró környezet Gazdasági környezet 2. Turizmus globális környezete Szálloda és Turizmus Turizmus lokális

Részletesebben

Széchenyi Pihenő Kártya

Széchenyi Pihenő Kártya Széchenyi Pihenő Kártya Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége XXXVI. Közgyűlés 2011. November 25. A mai prezentáció témája A Széchenyi Pihenő Kártya főbb jellemzői A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználási

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ikt.sz.: MH: 12-3/100/2007 Melléklet: 1 db együttműködési megállapodás Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A BFT 2011. DECEMBER 9-I ÜLÉSÉRE A BALATONI TURIZMUS 2011. I-IX HAVI EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI

ÖSSZEFOGLALÓ A BFT 2011. DECEMBER 9-I ÜLÉSÉRE A BALATONI TURIZMUS 2011. I-IX HAVI EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI ÖSSZEFOGLALÓ A BFT 2011. DECEMBER 9-I ÜLÉSÉRE A BALATONI TURIZMUS 2011. I-IX HAVI EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI 2011. ÉV ELSŐ KILENC HÓNAPJÁNAK BALATONI VENDÉGFORGALMA A SZÁMOK TÜKRÉBEN 2011. előszezoni időszakában,

Részletesebben

Megújuló fejlesztéspolitika

Megújuló fejlesztéspolitika Megújuló fejlesztéspolitika Megújuló fejlesztéspolitika Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter 2011. január 14. Gyökeresen megújítjuk a fejlesztéspolitika

Részletesebben

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE TDM - Vázlat Fogalom meghatározás TDM szükségessége, jellemzői Jelenlegi szervezeti rendszer TDM rendszer felépítése Feladatai Finanszírozása

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához

Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági 1 Turizmus társadalmigazdasági alapjai 9. téma: Turizmuspolitika és területfejlesztés 2 A turizmuspolitika fogalma A turizmus fejlesztésével kapcsolatos távlati célok összessége; A közösség tevékenysége

Részletesebben

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS III. rész TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS A turisztikai vonzerő-fejlesztésbe azon tevékenységeket soroljuk, amelyek a város idegenforgalmát növelik. A turisztikai vonzerő-fejlesztésnek vagy más szóval turisztikai

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidék

Éltető Balaton-felvidék Éltető Balaton-felvidék 60 település, 40 ezer lakos Kb. 4500 vállalkozás (több mint 90% mikro, ennek közel 80%-a egyéni vállalkozás) Több mint 20 ezer szálláshely (85% Balaton part és Kapolcs) Kiemelkedően

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL Katona Ilona marketing igazgató Magyar Turizmus Rt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság Veszprém, 2005. április 08. Az Észak-alföldi régió kiemelt turisztikai

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716 Híreink címszavakban Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása GINOP pályázathoz Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása (GINOP) pályázathoz Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel

Részletesebben

MSZÉSZ XXXVII.Közgyűlés Elnöki beszámoló Kopócsy Andrea. Danubius Health Spa Resort Hévíz 2012. május 10-11.

MSZÉSZ XXXVII.Közgyűlés Elnöki beszámoló Kopócsy Andrea. Danubius Health Spa Resort Hévíz 2012. május 10-11. 1 MSZÉSZ XXXVII.Közgyűlés Elnöki beszámoló Kopócsy Andrea Danubius Health Spa Resort Hévíz 2012. május 10-11. A magyar szállodaipar teljesítménye 2011 3 Szállodai teljesítmény 2011. január-december KSH

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Print portfolió és médiaajánlat

Print portfolió és médiaajánlat 2014 Print portfolió és médiaajánlat Cégünkről A MIDMAR Nonprofit Közhasznú Kft 2012 szeptemberében jött létre. Miskolc helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezete, amely 2012 októberétől a Nemzetgazdasági

Részletesebben

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2008. június 10. Fejlesztési Térkép céljai Mire irányul? A Balaton

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről

A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről . A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről A makroregionális stratégia célja új projektek és kezdeményezések mozgósítása, amelyek megteremtik a közös felelősség érzését.

Részletesebben

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában 1996 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság 2009 PROMEI Nonprofit Kft. Az Európai Uniós csatlakozás hazai intézményrendszerének részeként feladatai: modernizációs

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Vonzó térségben biztos megélhetés FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG = PAKTUM, A MUNKAERŐPIAC SZEREPLŐI KÖZÖTT a pénzügyi szektor, média képviselői, valamint a hivatalos

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben