Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak!"

Átírás

1 B A L A T O N I XII. ÉFOLYAM 12. SZÁM 2010 DECEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS AI MAGAZINJA 3 Beszélgetés orváth Endre helyettes államtitkárral Új a polgármesterek évi naptár tóparton 25 A nagykövet a Balaton elkötelezettje ellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak! endélet a siófoki mólón

2 2 ATUÁLIS LASZÉL Más karácsonyra vágyom alamikor a nyár végén olvastam egy hírt, amely arról tudósított, hogy Nagy-Britannia egyes áruházaiban megkezdõdött a karácsonyi vásár (innen is látható, mennyire le vagyunk szakadva a nagybetûs Nyugattól!). November közepéig azonban itthon gyötrõdnünk kellett: ugyan mikor láthatunk szaloncukrot, Télapót (nem ám Mikulást!), no meg alloween szörnyeket. Bejött, nem csalódtam! Nem is külön-külön, hanem szinte egyszerre. avalkád itt, kavalkád ott (igaz, kissé visszafogottabb, mint tavaly), kiválóan irányított népbutítás. Ami csak csilloghat, az ragyog is (József Attila után szabadon: gagyog is ). Azaz: mégsem: az öt-hat és még több évesek orra már nem tapad a portálüveghez, bátran belenevetnek a plázában sétáló (mert az a helye ám!) Télapó (még most sem Mikulás) arcába. Tudják jól: ovács Laci bácsi van a maskara alatt. inni már csak az egészen aprók tudnak (mernek?), bennük még élhet valami géneken átörökített áhítat, amit persze rekordgyorsasággal igyekeznek a körében élõk megcáfolni. Ilyentájt csaknem mindenki kalkulál: mire is futja a családi költségvetésbõl. Mert a válság azért csak megtette a hatását ezdõdik a tülekedés a boltokban, jármûveken, csak éppen egyrõl feledkezünk meg: lelkünk ünneplõbe öltöztetésérõl. Ádvent vasárnapjai szürke bevásárló napokká válnak, asszonyok agyondolgozzák magukat a konyhában, aztán holtfáradtan rogynak karácsonyi terített asztalukhoz. özben pedig valaki fázósan fekszik a jászolban. Reá alig gondol valaki a hátralévõ hetekben. Nos, én más karácsonyra vágyom. erény fára, kézzel készített ajándékokra, meleg együttlétre szeretteimmel. Nagy beszélgetésekre, játékra, imádságra. Igaz, vágyam olcsóbb, így nem illik a XXI. század szellemiségébe. agy tán mégis? Én a magam karácsonyának boldogságát kívánom lapunk Olvasóinak. Zatkalik András Elkerülik a gyakorlatozó gépek a Balatont? A honvédelmi miniszterhez fordult epli Lajos, a Jobbik képviselõje az Országgyûlés azonnali kérdések órájában ismagasságú katonai légifolyosók ismét a Balaton felett? címmel. A képviselõ ugyanis úgy értesült, hogy a onvédelmi Minisztérium a honvédség harci- és szállító repülõgépei számára engedélyezni kívánja a jelenleg mezõgazdasági- és sportgépek által használt alacsony légterû folyosók kiképzési célú használatát. Az egyeztetések során kirajzolódó térképek szerint több folyosó a Balaton térségét is keresztezi, amely azonban a Balaton idegenforgalmi szerepe, fejlõdése miatt elfogadhatatlan. - azánk szuverén állam, megvédendõ légtérrel, amihez légierõre van szüksége harci- és szállítógépekkel. Ezek mûködtetéséhez kiválóan képzett pilótákra van szükség. A földfelszíni és a légi célok elleni harci tevékenység, illetve az ellenséges felderítés észlelési magasság alatt olyan nélkülözhetetlen képesség, amire ki kell képezni a pilótákat. Erre csak hazánk területén kerülhet sor. Ezért a hatályos törvények betartása mellett hatástanulmányok készülnek és folyamatosak az egyeztetések minden illetékes civil szervvel. A Balaton térségében évente egy-egy alkalommal kerülhet sor a Balaton térségében kiképzési célú gyakorlatra - nyugtatta meg a képviselõt, illetve a lakosságot válaszában ende aba, amit a Jobbik képviselõje elfogadott, hozzátéve, hogy elismerik az erõs és jól képzett honvédség szükségességét. A Balaton feletti repülési gyakorlatok ügyében Gruber Attila, a Fidesz parlamenti képviselõje is egyeztetett a parlamentben ende aba honvédelmi miniszterrel. Egyeztetésük során a miniszter arra tett ígéretet, hogy bár a Balaton érintettsége teljesen nem szûnhet meg de a korábbi hosszanti gyakorlópálya kikerül a tervbõl. A onvédelmi Minisztérium az elképzelés szerint fokozatosan vezetné be a kismagasságú katonai folyosókat annak érdekében, hogy a Gripen vadászgépek, valamint más katonai repülõgépek 900 méter alatti magasságokban gyakorolhassanak - térképen. Bízom a miniszter adott szavában. Megértem a honvédelem, valamint a kismagasságú repülések gyakorlásának a fontosságát, de az országnak érdeke az is, hogy, ezek a repülések ne érintsék a Balaton fölötti légteret, ne kelljen megszakítani a szabadtéri színházi elõadásokat, amíg a repülõk elhúznak felettük, s a turisták ne érezzék magukat fenyegetve a bombázók láttán - kommentálta a miniszteri ígéretet Gruber Attila. A.A - Gy.L. Ünnep és jótékonyság Ünnep a szárszói református templomban Az ország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája igen sok embert és szervezetet ösztönzött arra, hogy saját lehetõségein belül segítse az iszapkatasztrófa által sújtott embereket. A Balaton déli partján is több településen rendeztek olyan programokat, amelyeknek bevételét az iszapkárosultak részére ajánlották fel. Az egyes ilyen kezdeményezések során nem gyûltek össze milliók, de ha összességében nézzük, mégis komoly segítséget jelenthettek a rászorultaknak. Az alábbiakban csak röviden néhány ilyen jótékonysági rendezvényrõl számolunk be. Zsúfolásig megtelt érdeklõdõkkel november elején a balatonszárszói református templom, ahol a Soli Deo Glória órus megalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte jubileumi koncert keretében. A örneki Anikó énekmûvész által vezetett csoport rendkívül színvonalas és szívet melengetõen családias hangulatot teremtett a templom falai között. Dorogi Sándor polgármester is kiemelte a kórus elévülhetetlen érdemeit a helyi közösségteremtésben, színvonalas mûvészeti tevékenységében. Az esten köszöntötte a résztvevõket absburg György, a Magyar öröskereszt elnöke is, aki azért volt jelen az eseményen, mivel a jubileumi koncert egyben jótékonysági rendezvény is volt, s a résztvevõk adományait a vöröskereszt gyûjtötte a vörösiszap károsultjainak megsegítésére. intén a vörösiszap-katasztrófa által sújtott térségeknek kívánnak segítséget nyújtani Siófokon a agyományos Imre-napi angverseny szervezõi. A Siófoki árosi Gyermekkórus, Siófoki Ifjúsági amarakórus, Siófoki Bányász Nõikar és a Siófoki Férfi Dalkör november közepén tartotta jótékonysági koncertjét a álmán Imre ulturális özpont színháztermében. A hangversenyen vezényelt Suba Nádja, Lovrek ároly, valamint Timár Cecília, közremûködött Bernáthné Fülöp Zsuzsa, ojtkó Ágnes és ersák Edina. Balatonföldváron is szerveztek egy jótékonysági koncertet a Devecseri Zeneiskola megsegítésére. Az esten fellépett a Balatonföldvári Ifjúsági Fúvószenekar és a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Bajor Gizi özösségi áz egyeskara. Gy.L. X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

3 INTERJÚ 3 iemelt helyen az egészségturizmus fejlesztése Beszélgetés orváth Endre helyettes államtitkárral Lapunk hagyományos vezetõ interjújában ezúttal orváth Endrének, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelõs helyettes államtitkárának tettük fel kérdéseinket, aki elsõsorban a turisztikai ágazat kormányzati teendõit koordinálja. - azánk képviseletében Ön is részt vett a Máltán megtartott Európai Turizmus Fórumon. Az itt hallottakat miként összegezné? - A máltai eszmecsere valamennyi elõadásából, elhangzott javaslataiból kitûnt, hogy mindenképpen tovább kell erõsíteni földrészünk, Európa vezetõ szerepét a turizmusban. Ennek számtalan eszköze, lehetõsége közül a fórum többek között támogatandónak ítélte a tematikus utak, így a vallási turizmus keretében például a Mária út fejlesztését. Ez érinti hazánkat is, többek között éppen a Bakonyt, a Balaton-felvidéket, amelynek adottságait már igyekeztünk is számba venni egy zirci idegenforgalmi konferencián. Európa turisztikai szakemberei földrészünk lehetõségei közé sorolták az egészségügyi turizmus fejlesztését, és mindenképpen szükségesnek tartják a turizmusban mûködõ kis- és középvállalkozások informatikai fejlesztését. A fórumon szó esett arról, hogy miként lehetne még jobban bekapcsolni a turizmusba az idõseket, a év közöttieket, valamint a fogyatékkal élõket, ami által növelhetõ lenne a vendégforgalom, illetve oldódhatna a szezonális és területi koncentráltság. Mindez a magyar turizmus számára is kívánatos, amellyel igazodhatunk az európai célkitûzésekhez, a szorgalmazott európai trendekhez. - agyis nem véletlen hogy az Új échenyi-terv kiemelt helyen kezeli az egészségipart, s benne az egészségügyi turizmust. - alóban. Az egészségipar az egyik legígéretesebb ágazat az ÚSZT hét kiemelt programja közül, a gyógy- és termálturizmus már az elsõ échenyi Terv idején is nagy sikereket ért el. Az egészségipar valódi kitörési pontja lehet a magyar gazdaságnak, amennyiben hazánk kihasználja a rendelkezésére álló potenciálokat. Az egészségipar valamennyi nemzetgazdasági prioritásnak megfelel: munkahelyeket teremt, erõsíti a kis- és középvállalkozói szektort, jól képzett szakembereket igényel és ezáltal élénkíti az oktatást-képzést, tartós gazdasági növekedést biztosít, valamint javítja az emberek egészségi állapotát, emellett jövõképet ad az egészségügyi ágazatnak. Az egészségipar terén létezõ és ismert sajátosságaink vannak: gazdag termálvízkinccsel, a gyógyítás terén megfelelõ szakértelemmel, ismerettel és hagyománnyal bírunk, jól képzett szakemberekkel és kiváló kutatási eredményekkel rendelkezünk. Az Új échenyi-terv egészségipari programja erõsségeinkbõl, természeti adottságainkból és speciális tudásunkból stratégiai elõnyt kovácsol. Az egészségipar magába foglalja hazánk kivételesen gazdag termál- és gyógyvízkészletének, geotermikus adottságainak hatékony, sokrétû kiaknázását és hasznosítását, másrészt ezzel összefüggésben az egészség megõrzését és helyreállítását, az egészségtudatos életmódot szolgáló termelõ és szolgáltató iparágakat harmonikus rendszerbe kapcsolja össze. A program sikeres megvalósulása esetén komoly növekedést érhetünk el az ország versenyképessége és foglalkoztatási szintje terén, amely végsõ soron Magyarország nemzeti össztermékének emelkedésével járhat. - Az Új échenyi-terv pályázatai 2011 januárjának közepétõl a tervek szerint folyamatosan ismertté válnak. A turisztikai szakmát érintõen mire fókuszálnak a kiírások, illetve milyen források állnak majd az ágazat rendelkezésére? - A pályázatok elsõsorban nem a mennyiségi, hanem a minõségi fejlesztéseket részesítik majd elõnyben, s a szálláshely-fejlesztések mellett lesznek pályázati lehetõségek a vendéglátás számára is, az egészségipar céljaival összhangban. Az ÚSZT keretében, melynek anyagi hátterét az uniós pénzek jelentik, összességében 120 milliárd forint jut majd turizmusra. Ennek segítségével is szeretnénk hosszú távon, 10 év alatt a turizmus nemzetgazdaságban játszott szerepét és az ágazatban dolgozók létszámát is duplájára növelni, továbbá - a Gyógyító Magyarország koncepció mentén hazánkat Európa gyógyturisztikai központjává fejleszteni. - Az említett források mellett a szakma régóta szorgalmazza a pénzügyi, közgazdasági szabályozás igazítását a jelen lehetõségeihez, kihívásához, egy olyan törvényi háttérnek a megteremtését, amely garanciát biztosít a hosszú távú fejlesztésekhez, befektetésekhez. - Reményeink szerint 2011 végére elkészül az évek óta halogatott és a korábbi kormányzat által csak ígért Turizmus Törvény, amelynek lehetséges tartalmáról már folytattunk tárcán belüli egyeztetéseket. További fontos jogalkotási teendõnk az utazásszervezésrõl és utazásközvetítésrõl szóló rendelet módosítása, vagy az erre hivatott hatósággal együttmûködve a jogosulatlan idegenvezetés visszaszorítása.. Nagy reményeket fûzûnk az Országmárka Tanács tevékenységéhez is, melynek fókuszában az ország márkázása áll, többek között a Gyógyító Magyarország motívum mentén. - A belföldi vendégforgalom dinamikus fellendüléséhez az elmúlt években nagy mértékben hozzájárult az üdülési csekkrendszer. Tagadhatatlan ellentmondásai miatt úgy hírlik idõvel megszûnik, s helyébe egy új forma lép, a échenyipihenõ kártya. Ez mikorra várható? - A jövõ év elején kerül kibocsátásra a célzottabb, s egyúttal nagyobb értékû felhasználást lehetõvé tevõ échenyi pihenõkártya, amelyet a munkaadók 300 ezer forintig adhatnak munkavállalóik számára. A kártya összege 16 százalékos személyi jövedelemadó alá esik majd, ami a munkáltatónak gazdaságos, míg az eddigi üdülési csekk 6 százalékos jutalékánál lényegesen alacsonyabb jutalék terheli. Ez, és az azonnali pénzhez jutás az elfogadók számára mindenképpen kedvezõ. A kártyáról a közeli napokban készül el a kormányrendelet. árhatóan 3 4 hónap szükséges a kibocsátó-elfogadó hálózat kiépítésére. eretném leszögezni, semmiképpen sem célunk az elfogadó kör szûkítése. A kártyára utalt összeget ugyanakkor nem kell egyszerre elkölteni. Így százalékos keresletnövekedés várható a échenyi pihenõkártya bevezetésétõl, miközben kifutásáig természetesen párhuzamosan megmarad az üdülési csekk is. - Az Új échenyi-terv idegenforgalmunk zászlóshajójának az egészségturizmust, pontosabban annak fejlesztését említi. Ez a Balatonnál élõ, tevékenykedõ turisztikai vállalkozásokat némi aggodalommal tölti el, mivel profiljaikkal, szolgáltatásaikkal jobbára a nyár, a Balaton vizének örömeihez igazodtak. Attól tartanak, hogy az elkövetkezõ években hátrányba kerülnek. - Nem hinném, hogy aggódniuk kellene. A magyar tenger értékeinek védelmére, bõvítésére a jövõben is biztosítja a kormány a szükséges forrásokat. A magyar tengernek olyan egyedülálló kínálata van, amely mindenképpen tovább fejleszthetõ, s az egészségipar elõtérbe kerülésével éppen a világszínvonalhoz zárkózhat fel. A gyógyturisztika köré csoportosult szolgáltatások révén bõvíthetõ a szezon, köszönhetõen a Balaton melletti termál- és gyógyvizeknek, vagy a hivatásturizmus keretében az egyre biztatóbb orvos és gyógyszerész kongresszusoknak. Az egészségmegõrzõ projektek, a kapcsolódó szórakoztatási programok is éppen azt teszik lehetõvé, hogy amikor már nem lehet a vízbe menni, akkor is érdemes legyen felkeresni a Balatont. Az Új échenyi-terv semmiképpen sincs ellene a Balatonnak, hiszen azzal, hogy forrásokat biztosít majd a szálláshelyek idõszerûvé vált korszerûsítésének, minõségi fejlesztésének, éppen a Balatonnak kedvez, amely a hazai szálláshelyek meghatározó részével rendelkezik. S vendéglátó hálózatának is, amely az egészséges gasztronómia, az egészséges ételek, alapanyagok, technológiák hasznosításának támogatásával tovább erõsítheti a tó vonzerejét. Az alulról szervezõdõ helyi, majd térségi, regionális TDM szervezetek számára megnyíló sok száz milliós forrásokkal amely szervezetek létrehozásában jeleskedik a Balaton a stabil és hosszabb idejû vendégtartózkodás feltételei teremthetõk meg. Igaz, e szervezetektõl mindenekelõtt azt várjuk el, hogy a helyi gazdaságokra építsenek, hogy helyi márkákat, helyi terméket fejlesszenek, s egységes, összehangolt marketing tevékenységet fejtsenek ki a desztináció ismertté tételében. A különbözõ pályázati kiírásoknak ugyanis csak így lehetnek nyertesei. Egyszóval az Új échenyi-terv révén, reményeim szerint, a Balaton semmiképpen sem kerül hátrányba, csak erõsítheti versenyképességét, helyzetét a hazai és a nemzetközi piacon, amely a korábbi években tagadhatatlanul némiképpen megkopott. Andrássy Antal D E C E M B E R

4 4 ATUÁLIS onatyák az interaktív régiófejlesztésrõl Az elmúlt idõszak jelentõs változásokat hozott özép-dunántúl társadalmi-, gazdasági életében egyaránt, melyet a jövõ fejlesztési tervezésének követnie kell. Ennek érdekében a özép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, er-alkovics András elsõ ízben közös fórumra invitálta Fejér, omárom-esztergom, valamint eszprém megye országgyûlési képviselõit. A székesfehérvári iemer-házban megtartott régiós országgyûlési képviselõi tanácskozáson közel 30 honatya vett részt. E kezdeményezés célja annak a fejlesztéspolitikának a segítése, támogatása, ami ennek a régiónak valóban a legfontosabb feladatait kész és képes is megoldani a fejlesztések területén. Ehhez folyamatos konzultációkra van szükség annak érdekében, hogy mindenki úgy érezze: a fejlesztéspolitika az õ régióján belül a településeket és az ott élõk érdekeit szolgálja fogalmazott a DRFT elnöke. er- alkovics András hangsúlyozta: fõ feladatunk, hogy a fejlesztési tanács és az ügynökség tevékenysége révén a rendelkezésre álló forrásokat szolgáltató jelleggel valóban oda tudjuk juttatni és ott tudjuk közösen felhasználni, ahol az a leghatékonyabban történhet meg a régióban. Ennek eredményeként az elmúlt hetekben már konkrét intézkedéseket is tettünk például a gazdaság élénkítése és fejlesztése érdekében forrásátcsoportosításra kértünk hozzájárulást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtõl. A DRFT elnöke elmondta: ezt a munkát akkor tudjuk hatékonyan végezni, ha folyamatos konzultáció keretében megkapjuk azt az információt, ami helyben, térségek szintjén van meg, akár szakmai és képviselõi közegben. Éppen ezért a mostanihoz hasonló régiós képviselõi konzultációkat rendszeres idõközönként szorgalmazunk és tartunk, hogy eljusson a tanácshoz és az ügynökséghez minden hasznos információ, amivel dolgozni tudunk a régió fejlesztése érdekében. ozzátette: az elmúlt hetekben a civil egyeztetõ fórum, valamint a gazdasági élet szereplõivel is folytatott már konzultációt helyi és régiós szinten a régió vezetése. arlamenti képviselõk a fórumon Interaktív régiófejlesztésben gondolkodunk, vagyis szeretnénk elérni, hogy a régióban meghatározó szervezetek, szereplõk együttmûködésével történjen a régió fejlesztési irányainak meghatározása, illetve azon források elosztásában való közremûködés, amelyeket a régió számára vagy kormányzati, vagy európai uniós támogatások szempontjából meghatároztak fogalmazott a tanácskozáson a özép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ igazgatója. Temesvári Balázs ismertette az országgyûlési képviselõkkel a özép-dunántúli Operatív rogram regionális akciótervének munkaközi tervezetét, amely szerint 2011 és 2013 között 38 milliárd forint európai uniós támogatás áll majd rendelkezésre pályázatok formájában a régió számára. A tervezet szerint gazdaságfejlesztésre 6 milliárd Ft, turizmusfejlesztésre 7,4 milliárd Ft, integrált városfejlesztésre 1,1 milliárd Ft, környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztésre 21 milliárd Ft, valamint humán infrastruktúra fejlesztésre 2,57 milliárd Ft összegû támogatás juthat pályázati úton a régió 3 megyéjének településeire. Az akcióterv tervezetében, ezen belül is a pályázatok keretösszegében még várhatóak módosítások, átcsoportosítások; a regionális akcióterv végleges változatát a kormány várhatóan az év végéig fogadja majd el. A konzultáció keretében a Fejér, omárom-esztergom, valamint eszprém megyei országgyûlési képviselõk egységes igényként fogalmazták meg a pályázati rendszer egyszerûsítését, valamint azt, hogy a pályázati lehetõségek, a kiírásra kerülõ pályázatok az önkormányzatok, gazdasági szervezetek és a potenciális pályázói kör valós igényeit tükrözzék.. B. Informatika a társadalomért Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter és Nyitrai Zsolt infokommunikációért felelõs államtitkár is részt vett a Balatonfüreden megrendezett, kétnapos Informatika a Társadalomért címû konferencián. Az Informatika a Társadalomért Egyesület és az Informatikai állalkozások övetségének közös rendezvényén Fellegi Tamás jelezte, hosszú távú infokommunikációs stratégia készül. A miniszter hangsúlyozta: a digitális megújulás során nagy hangsúlyt kell fektetni egyrészrõl a kínálati oldal fejlesztésére, másrészrõl az informatikai infrastruktúra átalakítására. A közigazgatás informatikai reformja is része ennek a megújulásnak, amelynek során a kormányzati informatika konszolidációhoz és a párhuzamosságok felülvizsgálatához szükséges törvényi hátteret már elõkészítették. Fellegi Tamás elmondta, hogy a kormány nemzeti adatvagyonról szóló törvényjavaslata lehetõvé teszi hamarosan a 23 nevesített adatbázis konszolidációját. A miniszter szerint ugyanis tarthatatlan, hogy nemzetbiztonsági szempontból kényes adatokat magáncégek kezeljenek. Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkár elõadásában jelezte, hogy Fellegi Tamás miniszter a Digitális Magyarország vitairat az elsõ olyan ágazati stratégia, ami teljes körû egyeztetésre került olyan szakterületekkel, mint az egészségügy vagy az oktatásügy. Az államtitkár elmondta, hogy több mint 100 érdemi észrevétel érkezett a vitairathoz, amelyeket beépítettek a koncepcióba. Fõ célokként a digitális írástudatlanság mérséklését és az európai digitális menetrend által megszabott feladatok teljesítését (mint például a 100%-os szélessáv lefedettség). Az állam körében végrehajtandó feladatok közül kiemelte a bürokrácia csökkentését, a szerverek, alkalmazások és hálózatok konszolidációját, amelyben a opint-datorg Zrt. és a közeljövõben létrehozandó, az informatikai infrastruktúra fejlesztését szolgáló ormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség lesz a fõ partner..s. Lobbi lépésrõl lépésre Örvendetesnek nevezte az elmúlt hetek fejleményeit az ifa állami támogatásának növelését, a nemzeti marketingkeret és a TC emelésének biztató jeleit, a échenyi ihenõ ártya közelgõ bevezetését - Erdei János, a Magyar állodaszövetség elnöke a szövetség sümegi közgyûlésén, december elején. A közgyûlésen jelen volt Ujhelyi István, a magyar parlament alelnöke, orváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, orváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. elnök-vezérigazgatója is. A résztvevõket köszöntötte Rátosi Ferenc, Sümeg polgármestere, valamint app Imre, a otel apitány és a árbirtok tulajdonosa, üzemeltetõje, akinek negyedszázados tevékenységét, s családjának munkásságát a szálloda szövetség elnöke külön is nagy elismeréssel méltatta. Erdei János elnöki beszámolójában elmondotta, hogy az MSZSZ jelenleg csaknem 370 szállodát és 110 társult tagot, 25 éttermet és 20 oktatási intézményt, 6 hotelláncot és 4 tiszteletbeli tagot tudhat sorai között. itért a szállodaipar aktuális helyzetére is. Mint mondta, az idei emelkedõ vendégszám sajnos nem járt együtt a bevételnövekedésével. ólt a szövetség lobbizó tevékenységérõl, amelynek során számos javaslatukat befogadták az ágazat irányítói, s néhány örömteli módon már meg is megvalósult. Ám a szállodaipar jövedelmezõségének visszaállításához ennyi sajnos még nem elég. Ezért a szövetség továbbra sem tesz le a lobbizásról az alacsonyabb, versenyképesebb áfa-kulcs, a magasabb OE-finanszírozás és az elfogadható hitelfelvételi lehetõségek - akár Turizmus Bank létrehozásával - eléréséért. A.A. X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

5

6 6 ATUÁLIS olgármesterek, jegyzõk konferenciája Országos szinten is egyedülálló, ami Somogyban immár csaknem két évtizede gyakorlat, mármint, hogy évente összegyûlnek a megye önkormányzatainak vezetõi (polgármesterek, jegyzõk), s közösen vitatják meg közös gondjaikat, valamint hallgatják meg a legfrissebb információkat az adott területen elismert szakemberek elõadásában. Az idei tanácskozásnak novemberben három napig a siófoki otel Azúr adott helyet. A résztvevõket elsõként ezúttal is Somogy megye elsõ embere, Gelencsér Attila közgyûlési elnök köszöntötte, aki megnyitójában többek között kitért arra is, hogy egy évvel ezelõtt az ország népe a Bajnai-csomag miatt bosszankodott, amely pénzt vett el az emberektõl és az önkormányzatoktól. Akkor ezt a megszorítást az IMF-re fogták, az emberek pedig azt hitték, hogy ha a nemzetközi hiánycélt elfogadjuk, azért érdemes lesz áldozatot hozni. Utólag aztán kiderült, hogy az egy évvel ezelõtti megszorítások szinte teljesen hiábavalónak bizonyultak, s a 3,8 százalékos hiánycél így sem tartható. Látva ezt az új kormány egyik legfontosabb döntése az volt, hogy nem az embereket, hanem a multikat, a nagyvállalatokat adóztatja meg. De a kivetett extra adókból arra már nem jut, hogy ebbõl az emberek és az önkormányzatok is kaphassanak. A korábbi nyolc évet fél év alatt nem lehet korrigálni, semmissé tenni. A Balaton közbiztonságáért ét rendõr és egy polgárõr kapta idén A Balaton Régió özbiztonságáért kitüntetést, amelyet a három tóparti megye összefogásában létrejött Balatoni Régió özbiztonsági Tanácsadó Testület ítél oda minden évben. A december eleji siófoki rendezvényen Jamrik éter, a testület elnöke még egy díj odaítélését jelentette be, méghozzá Suchman Tamásnak, a Balaton Fejlesztési Tanács volt elnökének, aki súlyos betegsége miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. A továbbiakban Gelencsér Attila elmondta: az emberekkel való beszélgetés az önkormányzatok vezetõinek, polgármestereknek, jegyzõknek, képviselõknek nem fölösleges idõpocsékolás, hanem politikai szükségszerûség. Az önkormányzatokban különbözõ világnézetû emberek dolgoznak, a cél viszont közös: mindenkinek össze kell fogni az emberek érdekében, s az lesz sikeres településvezetõ, aki részt tud venni a megújulási, megújítási folyamatokban. Tudomásul kell venni, hogy minden változtatás tele van hibával, de ezért nem lehet az a megoldás, hogy akkor nem változtatunk! Úgy kell fokról-fokra elõre haladni és változni, hogy közben korrigáljuk, javítsuk is a hibákat. A hogyanok és a mikéntek megvitatása során a siófoki fórumon a résztvevõk többek között a közrendrõl, közbiztonságról, a közigazgatás átalakításáról, a költségvetésrõl, vízellátásról, az önkormányzatok jövõ évi várható finanszírozásáról, az egyházak és a kisebbségi önkormányzatok helyzetérõl, a Leader jelenérõl és a jövõben várható változásokról, közút- és regionális fejlesztésekrõl tanácskoztak. Gyarmati László Molnár Zoltán rendõr alezredes, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság özbiztonsági Osztályának vezetõje 2005-tõl tevékenyen részt vesz a Balatoni özbiztonsági oordinációs Bizottság munkájában, mint a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság rendészeti összekötõje. Évek óta tervezi-szervezi, és koordinálja a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság Balaton-parti rendõrkapitányságainak idegenforgalmi szezonban végrehajtandó rendészeti feladatait. Elismert tervezõje a rendezvénybiztosításoknak. Részt vett a Balaton-parton megrendezésre kerülõ nagy tömegeket vonzó rendezvények nyílt rendõri biztosításának megszervezésében. abó álmán, a Tihanyi Takaró Mihály olgárõr Egyesület alapítója, elnöke e feladatköre mellett évtõl a balatonfüredi térséget tömörítõ egyesületek régióvezetõjeként is dolgozik évben a Balatoni olgárõr oordinációs Testület munkájában a területi sajátosságoknak megfelelõ módszerek hatékony alkalmazásával vett részt. akszerû tevékenységének köszönhetõen az együttmûködés a Balatonfüredi Rendõrkapitánysággal, a települések önkormányzataival, illetve egyéb - a közterületek védelme érdekében tenni akaró - szervezetekkel mind szorosabbá vált. Újvári Attila rendõrõrnagy, a eszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Igazgatósága Ügyeleti Osztályának vezetõje. A közrendvédelmi szakterületen vezetõi beosztásban immár közel egy évtizede kimagaslóan tevékenykedik. A Balatoni özbiztonsági oordinációs Bizottság megalakulását megelõzõen is, de azt követõen még nagyobb aktivitással, sikeresen szervezte és koordinálta a Balatonalmádi Rendõrkapitányság, majd a fõkapitányságra történõ kinevezését követõen, a fõkapitányság idegenforgalmi szezonnal kapcsolatos rendõri feladatait. A bizottság tevékenységében évek óta a rendészeti szakterület koordinátoraként tevékenykedik attól függetlenül, hogy jelenlegi beosztása más jellegû. Tevékenységével nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a fõkapitányság évrõl évre jobb eredményeket ért el a turisztikai szezon rendõri biztosításában, a Balatonhoz érkezõ vendégek és az ott élõ állampolgárok részérõl elvárt stabil közbiztonság fenntartásában. Gy.L. Magyarország interkontinentális logisztikai központtá válhat Fónagy János parlamenti államtitkár elõadása nyitotta meg a Magyar Logisztikai, Beszerzési és észletezési Társaság 18. alkalommal megrendezett éves konferenciáját Balatonalmádiban. Az államtitkár a kormányzati közlekedési és logisztikai fejlesztéspolitikai elképzeléseket ismertetve kifejtette: a két szektor az Új échenyi-terv kiemelt ágazata. atározott szándék e területeken is a nemzeti érdekek fokozottabb figyelembe vétele, a hazai szolgáltatók helyzetbe hozása. A pénzügyi-gazdasági világválság 2009-ben ezt az ágazatot is érintette: a szektorban mûködõ magyar vállalkozások száma ra csökkent, s ezen belül a közúti fuvarozók száma ezerrel lett kevesebb - tette hozzá az államtitkár. Rámutatott arra is, hogy a szektor száz legnagyobb árbevételû vállalkozásának a forgalma tavaly az elõzõ évihez képest 4,8 százalékkal csökkent, s a 100-ból csupán 35 vállalkozás tudta növelni az árbevételét. Fónagy János szerint az áruszállítás volumene 2009-ben 11,8 százalékkal, a teljesítménye pedig 6,3 százalékkal esett vissza. A legnagyobb mértékben a vasúti A díjazottak: Molnár Zoltán, abó álmán, Újvári Attila (21,6 százalékkal) és a belvízi szállítás (18,6 százalékkal) teljesítménye mérséklõdött. Ennek ellenére Magyarország a területén áthaladó szállítási útvonalaknak köszönhetõen hosszú távon interkontinentális logisztikai centrummá válhat, az észak-déli irányú forgalomban az Adriai-, Balti- és Fekete-tengeri kikötõk hátországaként mûködhet. Az államtitkár szólt arról, hogy Magyarországnak van Európában az egyik legsûrûbb vasúti hálózata - az ugyan régi szakmai vita, hogy ez mennyire teher vagy elõny, s mennyire kell leépíteni -, de tény: Európában is a szállítások jelentõs részét a vasútra tették át. S ez nem csak logisztikai kérdés, de alapvetõen gazdaságpolitikai is; a vasút még mindig az ország legnagyobb foglalkoztatója, és a belsõ piac egyik legstabilabb eleme - jelezte az államtitkár. Fónagy János elmondta azt is, hogy az elkövetkezõ öt évben 650 milliárd forint jut vasúti pályafejlesztésekre, 2011 végéig pedig 95 kilométernyi pályafejlesztési beruházást végeznek el. Emlékeztetett arra, hogy utoljára éppen 10 évvel ezelõtt adtak át új vasúti pályaszakaszt.. S. X I I. É F O L Y A M 1 2. S Z Á M

7 BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS 7 A Balaton, mint egészségturisztikai központ Nem kis feladat elérését tûzte ki célul az a tanácskozás, amelyet novemberben rendeztek Siófokon a Galerius Fürdõ éttermében. A szakmai konferenciát a Balaton Fejlesztési Tanács, a Somogyi ereskedelmi és Iparkamara, Siófok áros Önkormányzata és a Siotour ft. Egészségturizmus az Új échenyi-terv megvalósításáért a Balaton régióban címmel hirdette meg. A szervezõk célja az esemény létrehozásával nem kevesebb volt, minthogy természetesen nem egyik pillanatról a másikra elérjék: Legyen a Balaton régió özép-európa egészségturisztikai központja!. E gondolatkör már évek óta foglalkoztatja a hazai szakembereket, legfõképpen azért, mivel az évek óta üdvözlendõ módon egyre növekvõ belföldi vendégforgalom összességében nem tudja ellensúlyozni a Balatonnál több évtizede tapasztalható turisztikai visszaesést. A romló tendencia megállításához és megfordításához további termékfejlesztésre van szükség a régióban. Ennek egyik meghatározó eleme lehetne az egészségturizmus, melynek fejlesztésére az Új échenyi-terv vitairata kivételes perspektívát kíván nyújtani. A Balaton térsége különösen alkalmas lehet az egészségturisztikai lehetõségek kihasználására, hiszen szálláskapacitása, gyógyvízellátottsága, sportés egészségmegõrzõ mozgásban rejlõ lehetõségei eleve adottak. Egy kicsit nagyobb odafigyeléssel, szervezéssel, tudatosabb propagandával no és természetesen azért a szükséges fejlesztések megvalósításával viszonylag hamar megvalósítható lenne az egészségturizmus lehetõségeinek folyamatos kihasználása és fejlesztése. A rendezõk a konferenciával egy hatékony, és együttgondolkodásra ösztönzõ mûhelymunkát kívánnak elindítani a szakmai közönség számára. Az eseményre a balatoni térség vállalkozóit, szakembereit és szakpolitikusait hívták meg, továbbá a speciális turisztikai szakmai szolgáltatatók, valamint a települési önkormányzatok képviselõit. A konferencia egyben a 2011 az egészségturizmus éve kampányév régiós elõkészítésének része is volt. Gy.L. Nemzetközi konferencia és díj a környezetvédelmi teljesítményrõl/-ért A Balaton érzékeny környezeti rendszerében fontos a fejlesztések összehangolása. Felelõsen gondolkodva a környezeti hatások csökkentése, az elérni kívánt jó környezeti állapot érdekében végzendõ tevékenységeket tervezetten és ellenõrzött módon kell végrehajtani. Ennek egy átfogó megoldási módja a környezeti irányítási rendszer bevezetése. A környezeti irányítási rendszerek kialakítása a helyi közigazgatási egységeknél hozzájárul a települések, egy adott térség környezeti minõségének javításához, a fenntartható fejlõdés megvalósításához azáltal, hogy már meglévõ rendszerek, mint pl. az EMAS (Európai Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere - Eco-Management and Audit Scheme) szabvány által alkalmazott szerkezetet alakít ki. Mindezeket felismerve épült ki a örnyezeti Irányítási Rendszer a Balatoni Integrációs özhasznú Nonprofit ft.-nél 2008-ban, elsõként a magyarországi regionális fejlesztési ügynökségnél. Az EMAS-rendszer eredményes bevezetésének célja a példamutatás, a Balaton iemelt Üdülõkörzetben mûködõ önkormányzatok, intézmények, egyéb irodák részére a rendszerszemléletû környezetvédelem megvalósításában. Úgy tûnik, mára európai szemszögbõl is figyelemre méltó e három év alatt elért környezetvédelmi teljesítmény. A nonprofit kft. képviselõje, Egerszegi Zita meghívást kapott a november 25-én Brüsszelben, az Európai arlamentben szervezett konferenciára, hogy a nemzetközi nagyközönség elõtt mutassa be a szervezet környezetvédelem területén elért eredményeit. A konferencia házigazdái: az Európai Bizottság örnyezetvédelmi Fõigazgatósága és a Belga Elnökség volt. A Nemzetközi EMAS konferencia központi üzenete a hatékony erõforrás felhasználású gazdaság irányába mutatott. A nyersanyag felhasználás csökkentése, a keletkezõ hulladék mennyiségének minimalizálása és a szennyezés megelõzése/ csökkentése, valamint a hatékony energia-gazdálkodás fontos szerepet játszik egy szervezet környezetvédelmi teljesítményének meghatározásánál. A rendezvény nemzetközi elõadói bemutatták tapasztalataikat az elmúlt idõszak területüket érintõ legfõbb történéseirõl és az általuk megvalósított intézkedésekrõl: kezdve a nagyvállalatoktól, mint pl. a franciaországi AIRBUS-tól, a kisebb szervezetekig bezárólag pl. a nonprofit kft.-ig. A rendezvényen elhangzott elõadások letölthetõk és megtekinthetõk az alábbi honlapon: A konferencia lezárásaként az Európai Bizottság örnyezetvédelmi Fõigazgatósága EMAS védjegygyel rendelkezõ vállalatokat, intézményeket jutalmazott egy gálavacsorával egybekötve. A megtisztelõ Európai EMAS Díjat 2005 óta ítélik oda környezetvédelmi teljesítményük alapján arra érdemes szervezeteknek. Jelenleg több mint 7500 telephely rendelkezik EMAS minõsítéssel Európa különbözõ országaiban ben példaértékû, hogy 42 szervezetet jelöltek a díjra 15 uniós országból. A jelöltek között van egyetem, kis-közepes-nagyvállalat, regionális fejlesztési ügynökség, környezetvédelmi hatóság és önkormányzat is. Minden évben különbözõ környezeti szempontok alapján mérettetnek meg a vállalatok, szervezetek. Az ez évi díjátadó ünnepségen a hatékony erõforrás felhasználás területén elért eredmények alapján ítélték oda a díjakat 6 kategóriában. Minden tagország egy szervezetet jelölhetett egy-egy kategóriában. Magyarország részérõl a kis közigazga- A magyar díjazottak, jobb oldalt Egerszegi Zita tási intézmény kategóriában a Balatoni Integrációs özhasznú Nonprofit ft., a nagyvállalat kategóriában az AUDI ungária Motor ft., a közép méretû szervezet kategóriában az Elgoscar 2000 ft. vehetett át elismerõ EU EMAS Díjat. A díjakat avel Misiga, az Európai Bizottság örnyezetvédelmi Fõigazgatóságának vezetõje adta át. E.Z D E C E M B E R

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

2003 - Az egészségturizmus éve

2003 - Az egészségturizmus éve 2003 - Az egészségturizmus éve Oláh László igazgató Stratégiai Termékek Igazgatósága Magyar Fürdőszövetség Közgyűlése 2003. április Az egészségturizmus nemzetközi trendjei Európaiak összes utazásából (270

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014.

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014. TURISZTIKAI EGYESÜLET AI 2014. Gyenesdiási Turisztikai Egyesület H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.: +36 83/511-790 gyenesdias@tourinform.hu www.gyenesdias.info.hu Tisztelt Partnerünk! Gyenesdiás mára

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb.

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. Balatoni RMI 2012. évi marketing terve Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. igazgató Helyzetelemzés Balaton régió erősségei: A Balaton régió hazánk legjelentősebb

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28.

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28. KÖZGYŰLÉS Balatonfüred, 2015. november 28. Bejárható Magyarország Program előzménye Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS XIV. ORSZÁGOS TDM KONFERENCIA GYULA 2015. DECEMBER 3-4. GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS Előadó: Komoróczki Aliz Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető TDM menedzser Köszöntő 2015. december 3. A DESZTINÁCIÓ

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Szponzorációs ajánlat

Szponzorációs ajánlat REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal Román-magyar területi együttműködések a gazdaságfejlesztés szolgálatában Szponzorációs ajánlat Debreceni konferencia 2009. június 3. Megjelenési

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Bevezetés Egyesület megalakulása: 2006.február 22. Alapító tagok száma: 37 Jelenlegi tagok száma: 91 Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a kompetens

Részletesebben

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6.

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. Az Új Széchenyi Terv Termál- Egészségipart érintő pályázati lehetőségei. A humán erőforrás fejlesztési irányai egy munkaerő-piaci kutatás eredményei alapján

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása Glózik Klára, az Egyesület elnöke 2010. augusztus 31-én alakult a Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter hosszú távú működtetésére 14 alapító

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások » Mártonné Máthé Kinga HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások A HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA AKTUALITÁSAI HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYAR TURIZMUS 2014.MÁJUS Zrt.» 2013. november 13-14.. 13. Szervezet BELFÖLDI

Részletesebben