Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság"

Átírás

1 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság május 19. napján du. 13,30 órakor kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Napirendi pontok: 1. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosítás II. fordulós vitája 2. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (IV. 30.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája Tájékoztató a Nyomda 3. A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája 4. A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 16/1997. (VI.27. Kt. számú rendeletmódosítás II fordulós vitája 5. Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulattal való használati szerződés kiegészítésének jóváhagyása 6. Csatornák tulajdonjogának kérése az MNV Zrt.-től. 7. Önkormányzati tulajdonú belterületi út felújítása TEUT pályázat 8. Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő út és a Bajcsy Zs. úton 9. A Magyar Államkincstár által végzett évi normatíva ellenőrzésről tájékoztatás 10. Víz- és szennyvízrendszer évi rekonstrukciós tervének elfogadása 11. A Gyomaszolg Ipari Park Kft évi üzleti tervének a jóváhagyása 12. A Gyomaközszolg Ipari Park Kft évi üzleti tervének a jóváhagyása 13. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft évi üzleti tervének a jóváhagyása 14. Semmelweis utcatábla áthelyezés 15. Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról 16. Beszámoló a szemétgyűjtésről 17. Zöldhulladék gyűjtése, hasznosítása 18. Tájékoztató a Déryné Művelődési Házról 19. Tájékoztató az ingatlanhasznosításról 20. Tájékoztató a vasúti beruházásról, és az endrődi híd felújításról 21. Művelődési ház átalakítás, könyvtár kialakítás 22. Tájékoztató a Kner Nyomda Múzeum működtetéséről 23. Bejelentések Az Ötv. 12. /4/ bekezdés b. pontja alapján az alábbi napirendi pontokat javaslom zárt ülés keretében megvitatni: 24. Hulladékszállítási mentesség kérelmek 25. Javaslat Békés Megyéért Kitüntető díjra 26. Iványi Imréné kérelme 27. Szóbeli tájékoztató a Liget Fürdő vezetéséről Megjelenésére számítok! Gyomaendrőd, április 16. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök

2 2 JELENTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság május 19-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 16/2008. (I. 22.) VKMGB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Lászlóné Laurenyecz Éva részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 131/2009. (IV. 21.) VKMGB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tulipános Óvoda kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 139/2009. (IV. 21.) VKMGB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tájékoztató a Nagylaposi autóbuszjáratról Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Gyomaendrőd, május 15. Izsó Csaba s. k. bizottsági elnök

3 3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosítás II. fordulós vitája Készítette: Liszkainé Nagy Mária Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosítását és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselő-testületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk Vass Ignác sk Szabó Balázsné sk bizottsági elnök bizottsági elnök bizottsági elnök TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2009. (.) Gye. Kt. rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvényben, az árak megállapításáról szóló módosított évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében foglaltakra, valamint a módosított 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendeletre

4 4 figyelemmel az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. E rendelet július 1-jén lép hatályba. Záró rendelkezés Gyomaendrőd, április Várfi András sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző Melléklet a./2009.(.) Gye. Kt. rendelethez a) Vízszolgáltatási alapdíjak július 1-től Vízmérő mérete Értékesítési irány Alapdíj (Ft/db/hó) Lakossági 520 Nem lakossági Lakossági és nem lakossági b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m 3 ) július 1-től Ivóvízdíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági ,10 248,80 179,80 c) Fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m 3 ) július 1.-től Csatornadíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági ,10 328,70 240,00 d) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz fogadási - díja július 1-től A mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese: 541,70 Ft/m 3 A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

5 5 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet: A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (IV. 30.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (IV. 30.) KT rendeletet és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselőtestületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Szabó Balázsné sk. bizottsági elnök

6 6 TERVEZET./2009. ( ) Gye. Kt. rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló KT rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 2. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) a) szolgáltató: a szennyvízcsatornára történő csatlakozás esetében a Békés Megyei Vízművek Zrt.; a tartályos szállító járművel történő ártalmatlanítás esetében a közszolgáltatás végzésére kötött szerződés alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft.; 2. A Rendelet 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (3) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló pályázat kiírása és elbírálásra tekintetében a 224/2004. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. 3. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A keletkezett települési folyékony hulladékot (kommunális) a Békés Megyei Vízművek Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd város tulajdonát képező (hrsz: 02238/3) városi szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni. 4. A Rendelet 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (3) A szolgáltató az ipari szennyvizek közül csak azokat szállíthatja el, melyeknek a szennyvíztisztító telepre történő beszállításához az igénylő engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt köteles beszerezni mindazon gazdálkodó szervezet, amely közcsatorna bekötéssel nem rendelkezik és e rendelet által meghatározott szolgáltatást igénybe veszi. Az engedélyt a szennyvíztisztító telepet üzemeltető Békés Megyei Vízművek Zrt. adja ki kérelem és helyszíni ellenőrzés alapján. A kérelemhez szükséges: a) nyilatkozat, hogy az ingatlanon milyen tevékenységet végeznek és a tevékenység során keletkezik-e ipari szennyvíz, b) a belső csatornahálózat vázlatos rajza, a tevékenység(ek) technológiai leírása, az ezek során használt segédanyagok megjelölése, melyek a szennyvízbe kerülhetnek 5. A Rendelet 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (4) A közszolgáltatási díj megállapításánál a évi XLIII. törvény a, valamint a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. Záró rendelkezések 6. E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Gyomaendrőd, május 28. Várfi András sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző

7 7 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28. -i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendelet módosítását és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselő-testületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Szabó Balázsné sk. bizottsági elnök

8 8 TERVEZET./2009. ( ) Gye. Kt. rendelet a hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet III. Fejezete 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Közterületen hirdető-berendezést és hirdetményt elhelyezni az előzőek figyelembevételével a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendeletben meghatározott előírások szerint lehet. 2. A Rendelet III. Fejezete 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. Kerékpártárolóval egybeépített hirdető-berendezés elhelyezésére a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben foglaltak az irányadók, továbbá közterület-használati engedély nélkül díjmentesen folytatható a közterület-használat. 3. E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Gyomaendrőd, május 28. Záró rendelkezések Várfi András sk. Polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző

9 9 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT számú rendeletmódosítás II. fordulós vitája Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.)KT számú rendeletet és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselő-testületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Szabó Balázsné sk. bizottsági elnök

10 10 TERVEZET./2009. ( ) Gye. Kt. rendelet a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet Preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - az évi XX. tv. 85. (1) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rendelkezéseire - a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja: 2. A Rendelet 2. -a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) E rendelet az önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, szórakoztatóipari, kereskedelmi, üdülési, sport és más hasonló létesítményekben, továbbá a helyi hírközlési, vagy hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezések működésére vonatkozó zajvédelmi előírásokat tartalmazza 3. A Rendelet 13. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 13. (4) A zajterhelési határértékek az érvényes településrendezési tervek és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján került meghatározásra a rendelet mellékleteiben. 4. A Rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. Amennyiben a hangosító, vagy egyéb zajkeltő berendezés üzemeltetője az engedélyben foglaltaktól eltérően üzemeltet, 5 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani az engedélytől eltérő állapot megszüntetésére. 5. A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (1) A határértékek betartására irányuló felszólítás utáni túllépés esetén, ellenőrző zajmérés alapján a berendezés üzemeltetője a zajvédelem helyi szabályainak megsértése miatt a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet ban foglalt zaj-és rezgésbírsággal sújtható. A zajmérési vizsgálat költségeit a zajos tevékenység okozója viseli, ha a vizsgálat a túllépést igazolja függetlenül attól, hogy engedélyezett, vagy meglévő hangosító berendezést üzemeltet. 6. A Rendelet 20. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 20. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek és a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvnek megfelel Záró rendelkezések 7. E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Rendelet 5. -a értelmező rendelkezések fejezete, valamint a 13. (2) bekezdése b) pontja hatályát veszti. Gyomaendrőd, május 28. Várfi András sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző

11 11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulattal való használati szerződés kiegészítésének jóváhagyása Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Pénzügyi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 66/2006. (III. 30.) KT sz. határozatával döntött a Német-zugi holtág kezelői jogának ingyenes átadásáról a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat részére, tekintettel a február-március hónapjaiban kialakult belvíz helyzetre és a vízgyűjtőkön, illetve a befogadókon kialakult rendkívüli állapotokra. A kezelői jog átvételének felajánlása a Társulat részére az Önkormányzat részéről, használati szerződés tervezetének mellékelése mellett megtörtént. Az átadás célja a holtág és a szivattyútelep elsődleges kármentesítési és kármegelőzési feladatainak elvégzése és ez által a biztonság növelése. Dr. Bak Sándor, a Körös- Berettyói Vízgazdálkodási Társulat ügyvédje levéllel fordult az Önkormányzathoz. Ezen levél lényege, hogy a Társulat részére korábban felajánlott Német-zugi holtág vagyonkezelői jogának ingyenes átruházásáról szóló szerződés kiegészítésre kerüljön a következő pontokban: 3./ ponthoz: A Használó jogosult a vagyont működtetni,azt fejleszteni és ehhez külső erőforrásokat igénybe venni. Ezt a használatba adó tudomásul veszi és ehhez jóváhagyását a jelen szerződés aláírásával megadja. Az ingatlanok fejlesztésére igénybe veendő külső források esetén, a használó az ingatlanokat jelzáloggal, vagy egyéb joggal nem terhelheti meg. A Használó által akár saját-, akár külső erőforrásból eszközölt fejlesztést, beruházást a Használó tartja nyilván a saját könyvelésében, a számviteli törvénynek és az adójogszabályoknak megfelelően. A szerződés megszűnése esetén a felek ezen nyilvántartások alapján kötelesek elszámolni. 6./ ponthoz: b) a vagyon felhasználása során keletkező haszonnal a használó rendelkezik, úgy hogy a hasznot a vagyon állagának megóvására, működtetésére kell fordítani. 7./ ponthoz: A mondat kiegészülne azzal, hogy a Használó jogosult a vagyont külső eljárásokban, pályáztatás során feltüntetni. 8./ ponthoz: A mondatban a vagyonkezelő helyett használó szerepelne. A szerződés még a következővel egészülne ki: A Felek képviselői külön is kijelentik, hogy a jelen szerződés előkészítése és aláírása során a hatályos jogszabályoknak, a saját előírásaiknak, szabályzatuknak megfelelően jártak el, az adatok valódiságáért felelősséget vállalnak. A Felek a jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A Német-zugi holtág szentély - típusú, belvíztározó holtág. A szentély típusú holtágak esetében a cél a kialakult ökoszisztéma fenntartása.

12 12 Ez gyakorlatilag egyet jelent azzal, hogy meg kell őrizni a holtágat, mint vizes élőhelyet vagy biztosítani kell a tápláló folyóval (vagy a holtág vízgyűjtő területével) azt a kapcsolatot, amely lehetővé teszi az életfeltételek periodikus változását. Az előterjesztést a véleményező bizottságok megtárgyalták és a következő határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatával jóváhagyja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat között létrejövő Használati szerződést az alábbi formában: Használati szerződés vagyonkezelési jog ingyenes átadásáról Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. adószáma: , képviseli: Várfi András polgármester) mint használatba adó; Másrészről név: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulás, székhely:.békés, Szánthó A. u. 20. sz...képviselő neve: adószáma:.. mint használó az alábbi feltételek mellett: 1. A használatba adó a...hrsz-ú ingatlant (természetben, a Német zugban) valamint az azon fekvő vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges berendezéseket; ezek tartozékaival együtt használatba adja a használónak. 2. A használati szerződés határozatlan időre szól. 3. A használó a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a vagyon állagát, és értékét megóvni. A Használó jogosult a vagyont működtetni, azt fejleszteni és ehhez külső erőforrásokat igénybe venni. Ezt a használatba adó tudomásul veszi és ehhez jóváhagyását a jelen szerződés aláírásával megadja. Az ingatlanok fejlesztésére igénybe veendő külső források esetén, a használó az ingatlanokat jelzáloggal, vagy egyéb joggal nem terhelheti meg. A Használó által akár saját-, akár külső erőforrásból eszközölt fejlesztést, beruházást a Használó tartja nyilván a saját könyvelésében, a számviteli törvénynek és az adójogszabályoknak megfelelően. A szerződés megszűnése esetén a felek e nyilvántartások alapján kötelesek elszámolni. Az ingatlan használata ingyenes, használatáért a használatba adó díjat nem követelhet. 4. A használó az ingatlant csak rendeltetésének megfelelően használhatja, tudomásul véve, hogy a Holtág elsődleges rendeltetése szerint szentély -típusú, belvíztározó holtág. Az ingatlan használatának jogát másnak csak a használatba adó hozzájárulásával, általa meghatározott ideig adhatja át. 5. A felek együttműködési kötelezettséget vállalnak az átadott vagyon vízgazdálkodás szerinti rendeltetésének eredményes előmozdítása érdekében. A felek együttműködnek különösen: a) vízszint magasságának optimális szinten tartásában, b) a holtág vizének kártételei elleni védekezésben, c) árvíz és belvízvédekezésben. 6. A használó a használatba adóval történő megállapodása alapján a következők szerint köteles viselni az ingatlan használatával járó költségeket, közüzemi díjakat: a) A vagyon birtoklásával, használatával járó költségek; a karbantartási munkálatok, rendkívüli munkák elvégzése és annak költségei a használót terhelik. A karbantartási és a rendkívüli munkálatok elvégzése a használatba adó egyidejű írásbeli/szóbeli tájokoztatása mellett kell elvégezni. b) a vagyon felhasználása során keletkező haszonnal a használó rendelkezik, úgy hogy a hasznot a vagyon állagának megóvására, működtetésére kell fordítani.

13 13 c) A használat során felmerülő engedélyeztetési, felújítási feladatok elvégzéséért a használatba adó felel. 7. A használót megilleti a birtoklási, használati és hasznosítási jog, de nem illeti meg az ingatlan feletti rendelkezési jog. Ennek megfelelően a szivattyútelepet nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. A Használó jogosult a vagyont külső eljárásokban, pályáztatás során feltüntetni. 8. A Használó szervezet köteles a használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait nyilvántartani. Erről a szerződéskötést követő évtől kezdve minden évben a használatba adónak beszámolni. 9. A használatba adót indokolt esetben a használatba adott ingatlan, helység (ek) állagának megóvása érdekében megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen, melynek keretében a használó tájékoztatót ad a vagyon állagáról, állagsérelem esetén annak elhárítási, vagy megelőzéséről a használó köteles gondoskodni. 10. A szerződő feleket jogai és kötelezettségei a szerződés aláírását követő naptól állnak fenn. 11. A szerződés megszűnik: a szerződés határozott idejének lejártával, felmondással. 12. A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha a használó a rendelkezésére bocsátott helységben nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet végzi a használó a 6. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg, a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti, 12.4, a használó a használt helységeket, a közös használatra szolgáló helységeket, illetőleg az ehhez tartozó területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába adott ingatlannal. 13. A szerződést a használó 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel. 14. A szerződés megszűnésekor a használó köteles elszámolni az ingatlan használatából származó hasznokkal és költséggel. Az elszámolásból eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 15. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdéselvre a Polgári Törvénykönyvben, az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 14/2003. KT rendeletben, valamint, és a vízgazdálkodásról évi VII. törvényben meghatározott rendelkezéseket alkalmazzák. A Felek képviselői külön is kijelentik, hogy a jelen szerződés előkészítése és aláírása során a hatályos jogszabályoknak, a saját előírásaiknak, szabályzatuknak megfelelően jártak el, az adatok valódiságáért felelősséget vállalnak. A Felek a jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kelt: Gyomaendrőd, május Használatba adó Használó Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Vass Ignác sk. bizottsági elnök

14 14 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet: Csatornák tulajdonjogának kérése az MNV Zrt.-től. Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Pénzügyi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata a külterületi holtágak vízkárelhárítás biztonságának növelése, kapacitás helyreállítása és a jó állapot elérése érdekében a holtágak kotrását, iszapkitermelését és az iszap ideiglenes elhelyezését kívánja megvalósítani. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be több holtág rekonstrukciójára is. A holtágak rekonstrukciójához kapcsolódóan a holtágakat összekötő csatorna kotrása és a csatornák vízkormányzó műveinek felújítása is a beruházás részét képezi. Azonban a holtágakhoz kapcsolódó csatornák a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében van. Ezen a szakaszokon végzendő felújítási, kotrási munkákra nem kapunk támogatást. Ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009 februárjában kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a Templom-zugi és a Sóczó-zugi holtágat összekötő és hrsz számú, valamint a Kecsegési- holtághoz kapcsolódó hrsz.-ú csatornaszakaszok tulajdonjogának megszerzése érdekében. Ennek jogalapja, hogy az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény (Vtv.) , valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X: 4.) Kormányrendelet 50. (2) bekezdés a), b) és c) pontja alapján z Önkormányzat kérheti az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. (2) A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges: a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést, b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését, c) helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás kezdeményezése esetén a képviselőtestület (közgyűlés), illetve a többcélú kistérségi társulás tanácsa határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza. A év decemberi Önkormányzatok Közlönyében foglaltak alapján tartalmaznia kell a kérelemnek a fentieknek megfelelő Képviselő-testületi határozatot, a földhivatali zárjegyes friss tulajdoni lapot és a földhivatali bélyegzővel ellátott helyszínrajzot. Ezek alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hiánypótlásra hívta fel az Önkormányzatot. Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított évi CVI. Törvény 36 (1) bekezdése, valamint a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet a alapján igényt nyújt be, a Gyomaendrőd, külterület hrsz., hrsz és hrsz alatti csatornaszakaszok tulajdonjogának megszerzésére az alábbi feltételekkel: 1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a csatornaszakaszok tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.

15 15 2. A csatornaszakaszokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ban meghatározott vízrendezés, csatornázás fenntartása érdekében kívánja tulajdonába venni és a külterületi holtágak vízkárelhárítás biztonságának növelése, kapacitás helyreállítása és a jó állapot elérése céljára kívánja felhasználni. 3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja a csatornaszakaszok környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését és a csatornaszakaszok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az Önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja az MNV Zrt.-t a csatornaszakaszokkal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a csatornaszakaszok önkormányzati tulajdonban maradása esetén, a csatornaszakaszok tulajdonba adásától számított 5 éven át, évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja az MNV Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a hrsz., hrsz. és a hrsz.-ú csatornaszakaszok tulajdonjogát a rájuk vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az Önkormányzat egyéb fejlesztési programjaival. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk bizottsági elnök Vass Ignác sk. bizottsági elnök

16 16 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 7. napirendi pont Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi út felújítása TEUT pályázat Készítette: Kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika ügyintézők Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács az egyes évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes évi központi előirányzatok felhasználásnak részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai támogatása elnyerésére. TEUT a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására A pályázat célja: A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak kapacitást nem növelő felújítására, korszerűsítésére. Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggő, kivéve vasúttal vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elemre vonatkozhat. A támogatásra rendelkezésre álló régiós keret ,- Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás A támogatás maximális összege: Ft Támogatási intenzitás: 50% A pályázat beadási határideje június 2. A pályázónak egyszeri pályázati díjat kell fizetnie, mely a támogatási igény 2,5 %-a, de minimum Ft, maximum Ft. A pályázati díj összege a projekt elszámolható költségét képezi. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat az alternatív lehetőségeket, melyek a projekt tárgyát képezhetik. Alternatívák Felújítandó utca Tervezett hossz Terület Előzetes költségbecslés Kapcsolódó saját erő igény 1. Katona József utca 670 m 3800 m eft EFt 2. Hősök útja Kisréti utca- Mikszáth utca 750 m 3600 m eft EFt között 3. Szabadság utca Fő út- temető 800 m 3700 m eft EFt A fenti költségbecslés az elmúlt évben elkészült Lévai-Kálvin utca útfelújítása fajlagos költsége alapján készült. Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az ismertetett alternatívák figyelembevételével tegyen javaslatot, hogy a Képviselő-testület május 28-i ülésére a felsorolt három utca közül melyik változat kerüljön kidolgozásra és azt követően benyújtásra a TEUT pályázat keretei között. Bizottság javaslata:

17 17 A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, évi a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására kiírt pályázati felhívás alapján felújítására nyújtson be pályázatot. Határidő: június 2. Felelős: Várfi András polgármester Várfi András polgármester

18 18 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő úton és a Bajcsy úton Készítette: Weigertné Szilágyi Erika ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: Projektek megvalósíthatósági tanulmányának előkészítését megalapozó dokumentum Tisztelt Képviselő-testület! Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában kihirdetésre került a DAOP /A, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. pályázati felhívás. A konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásfogalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft. Pályázók köre: - települési önkormányzatok - önkormányzati társulások - központi költségvetési szervek és intézményeik Támogatható tevékenységek: egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén; négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai mentén, valamint egyéb nyomvonalon1 a települések belső, helyi közútjai mentén, vagy azokat tehermentesítve vezetett, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárutak kerékpárforgalmi létesítmények építésére. Kizárólag indokolt esetben támogatható keresztező közmű kiváltása, áthelyezése, támfal építése, autóbuszöböl áthelyezése, illetve engedélyezéshez kötötten párhuzamos zárt csapadékvíz-csatorna kiépítése. A kerékpáros létesítményhez szorosan kapcsolódó, annak elválaszthatatlan tartozékát jelentő forgalomtechnikai eszközök (pl.: útvonaljelző táblák, burkolati jelek, táblák), forgalombiztonsági berendezések, létesítmények (pl.: sárga villogó jelzőberendezés, sárrázó burkolat kiépítése legfeljebb 50 méter hosszban) kiépítése, meglévő forgalomtechnikai létesítmény kiegészítése a kerékpáros biztonság szempontjából (újraprogramozás, kiegészítő elemek telepítése). Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és B+R kerékpár tárolók építése, elhelyezése. Pihenőhely kiépítése 5 kilométernél hosszabb külterületi szakaszok esetében. Kerékpárutak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a kerékpáros út és egyéb közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése támogatható. Jogosulatlan ráhajtás, parkolás megakadályozása érdekében szükséges elemek beszerzése, elhelyezése. Indokolt esetben támogatható kerékpáros forgalom számára kialakított, természeti akadály leküzdésére használt műtárgy híd vagy áteresz építése. Lakott területen kívül 1, 2 és 3 számjegyű utak menti kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése (meghatározott feltételek szerint, melyeket az útmutató taglal) Elszámolható költségek: fenti tevékenységekhez kapcsolódó kiadások.

19 19 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, ami teljesítésigazolás alapján, forrásarányosan utólag kerül átutalásra. A támogatás mértéke 90 %. Az igényelhető támogatás összege minimum 30 millió Ft, maximum 200 millió Ft. A pályázatokat május 2-től június 4-ig folyamatosan lehet benyújtani. A pályázatok elbírálása egy szakaszban történik, a döntés meghozatala októberben várható. Gyomaendrőd Város Önkormányzata évben már nyújtott be pályázatot -- szintén a DAOP keretein belül meghirdetett kerékpárút-hálózat fejlesztése érdekében -, akkor a város gyomai részén, a Fő út mentén, a Bajcsy út és a Semmelweis utca közötti szakasz megépítését szerettük volna megvalósítani. A magas fajlagos költségek miatt azonban pályázatunk nem részesült kedvező elbírálásban. Jelen pályázat keretei között szintén tervezzük e szakasz egy részének megvalósítását is. Jelen esetben a tervezendő szakasz kiindulási pontja a Szabadság téren lenne, míg a végpontja a Kazinczy utcánál. A nyomvonal a Fő úton, a járdátlan oldalban vezetne és csatlakozna a Fő út-bajcsy út kereszteződésénél található meglévő kerékpárúthoz, majd a Bajcsy úton folytatódna, szintén a járdátlan oldalban, egészen a Kazinczy utcáig. A tervezett szakasz mindösszesen 2500 fm hosszú. A beruházás költségei az alábbiak: Tevékenységek Nettó (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó (Ft) Kivitelezés Forgalomba helyezés Műszaki ellenőrzés, lebonyolítás Közbeszerzés Összesen A beruházás forrásösszetétele: Összes költség (100%): Igényelhető támogatás (90%): Saját erő (10%): Ft (bruttó) Ft (bruttó) Ft (bruttó) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozat szerint elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására meghirdetett pályázati felhívásra, a Szabadság tér és a Kazinczy utca között kerékpárút építése érdekében. Összes költség (100%): Igényelhető támogatás (90%): Saját erő (10%): Ft (bruttó) Ft (bruttó) Ft (bruttó) Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját erőt, Ft-ot a évi költségvetéséből biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június 4. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, május 12. Várfi András s. k. polgármester

20 PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 1) Összefoglaló a) Projekt megnevezése: Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő úton és a Bajcsy úton b) Pályázat megnevezése: DAOP /A, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c) Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata d) Projekt műszaki ismertetése: A Fő úton a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Szabadság tér közötti szakaszon 800 fm hosszban változó szélességgel tervezett kerékpárút. Közös gyalogos- és kerékpáros út 661 m-en a Hősök útjáig, és önálló kerékpárút 142 -en a Hősök útja és a Szabadság tér között. A burkolat 2 3,0 3,6 m széles. A Bajcsy-Zsilinszky utcán a Fő út és a Losonczy utca között 1700 m hosszban, a burkolat 2,7 3,0 m széles. e) A projekt költsége és forrásösszetétele: Összes költség (100%): Igényelhető támogatás (90%): Saját erő (10%): Ft (bruttó) Ft (bruttó) Ft (bruttó) 2) Projektgazda bemutatása a) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában: A város rendezési tervében és a hónapban kelt Kerékpárút-hálózat fejlesztési koncepcióban szerepel a megvalósítani kívánt kerékpárút. b) A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései: Önkormányzatunk a évben pályázatot nyújtott be szintén a DAOP keretei között meghirdetett pályázati felhívás alapján a Bajcsy út és a Semmelweis utca közötti szakasz megvalósítása érdekében. A magas fajlagos költségek miatt azonban pályázatunk nem részesült kedvező elbírálásban. c) Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály. A pályázatot az ADITUS Zrt. készíti el előzetes megállapodás alapján. 3) Projekt háttere a) Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér): Kedvező földrajzi fekvés (főbb közlekedési útvonalak, Hármas-Körös), kedvezőtlen demográfiai mutatók (régiós probléma), jelentős természeti értékek (holtágak). b) Gazdasági besorolás: a projekt nem jövedelemtermelő beruházás 4) Fejlesztési igény megalapozása a) Helyzetértékelés: A településen a szükségletekhez képest nagyon kevés, a város legforgalmasabb, legveszélyesebb szakaszain egyáltalán nincsen kiépített kerékpárút, a közlekedés így nem biztonságos. b) Projekt célkitűzései: Jelen beruházás keretei között megépülő kerékpárút az egyik legforgalmasabb településrészen teremtheti meg a biztonságos közlekedés feltételeit, az érintett útszakaszon nagyon magas a gépjármű/nehézgépjármű forgalom, illetve nagyon sok kisdiák közlekedik kerékpárral, különösen a Bajcsy út-szabadság tér szakaszon. c) Célcsoport bemutatása: Közvetlen haszonélvező a lakosság, a munkába járók mellett sok általános iskolában tanuló diák. Közbetett haszonélvező az önkormányzat, illetve a gépjármű vezetők. 5) Megoldási változatok ismertetése a) Változatok meghatározása: - 0 változat (projekt megvalósítása nélküli változat): Amennyiben nem valósul meg a beruházás, továbbra sem megoldott kerékpárral a biztonságos közlekedés a város egyik legforgalmasabb, legveszélyesebb útszakaszán - A változat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben