Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság"

Átírás

1 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság május 19. napján du. 13,30 órakor kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Napirendi pontok: 1. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosítás II. fordulós vitája 2. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (IV. 30.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája Tájékoztató a Nyomda 3. A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája 4. A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 16/1997. (VI.27. Kt. számú rendeletmódosítás II fordulós vitája 5. Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulattal való használati szerződés kiegészítésének jóváhagyása 6. Csatornák tulajdonjogának kérése az MNV Zrt.-től. 7. Önkormányzati tulajdonú belterületi út felújítása TEUT pályázat 8. Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő út és a Bajcsy Zs. úton 9. A Magyar Államkincstár által végzett évi normatíva ellenőrzésről tájékoztatás 10. Víz- és szennyvízrendszer évi rekonstrukciós tervének elfogadása 11. A Gyomaszolg Ipari Park Kft évi üzleti tervének a jóváhagyása 12. A Gyomaközszolg Ipari Park Kft évi üzleti tervének a jóváhagyása 13. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft évi üzleti tervének a jóváhagyása 14. Semmelweis utcatábla áthelyezés 15. Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról 16. Beszámoló a szemétgyűjtésről 17. Zöldhulladék gyűjtése, hasznosítása 18. Tájékoztató a Déryné Művelődési Házról 19. Tájékoztató az ingatlanhasznosításról 20. Tájékoztató a vasúti beruházásról, és az endrődi híd felújításról 21. Művelődési ház átalakítás, könyvtár kialakítás 22. Tájékoztató a Kner Nyomda Múzeum működtetéséről 23. Bejelentések Az Ötv. 12. /4/ bekezdés b. pontja alapján az alábbi napirendi pontokat javaslom zárt ülés keretében megvitatni: 24. Hulladékszállítási mentesség kérelmek 25. Javaslat Békés Megyéért Kitüntető díjra 26. Iványi Imréné kérelme 27. Szóbeli tájékoztató a Liget Fürdő vezetéséről Megjelenésére számítok! Gyomaendrőd, április 16. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök

2 2 JELENTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság május 19-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 16/2008. (I. 22.) VKMGB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Lászlóné Laurenyecz Éva részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 131/2009. (IV. 21.) VKMGB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tulipános Óvoda kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 139/2009. (IV. 21.) VKMGB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tájékoztató a Nagylaposi autóbuszjáratról Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Gyomaendrőd, május 15. Izsó Csaba s. k. bizottsági elnök

3 3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosítás II. fordulós vitája Készítette: Liszkainé Nagy Mária Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosítását és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselő-testületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk Vass Ignác sk Szabó Balázsné sk bizottsági elnök bizottsági elnök bizottsági elnök TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2009. (.) Gye. Kt. rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvényben, az árak megállapításáról szóló módosított évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében foglaltakra, valamint a módosított 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendeletre

4 4 figyelemmel az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. E rendelet július 1-jén lép hatályba. Záró rendelkezés Gyomaendrőd, április Várfi András sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző Melléklet a./2009.(.) Gye. Kt. rendelethez a) Vízszolgáltatási alapdíjak július 1-től Vízmérő mérete Értékesítési irány Alapdíj (Ft/db/hó) Lakossági 520 Nem lakossági Lakossági és nem lakossági b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m 3 ) július 1-től Ivóvízdíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági ,10 248,80 179,80 c) Fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m 3 ) július 1.-től Csatornadíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági ,10 328,70 240,00 d) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz fogadási - díja július 1-től A mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese: 541,70 Ft/m 3 A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

5 5 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet: A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (IV. 30.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (IV. 30.) KT rendeletet és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselőtestületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Szabó Balázsné sk. bizottsági elnök

6 6 TERVEZET./2009. ( ) Gye. Kt. rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló KT rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 2. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) a) szolgáltató: a szennyvízcsatornára történő csatlakozás esetében a Békés Megyei Vízművek Zrt.; a tartályos szállító járművel történő ártalmatlanítás esetében a közszolgáltatás végzésére kötött szerződés alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft.; 2. A Rendelet 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (3) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló pályázat kiírása és elbírálásra tekintetében a 224/2004. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. 3. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A keletkezett települési folyékony hulladékot (kommunális) a Békés Megyei Vízművek Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd város tulajdonát képező (hrsz: 02238/3) városi szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni. 4. A Rendelet 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (3) A szolgáltató az ipari szennyvizek közül csak azokat szállíthatja el, melyeknek a szennyvíztisztító telepre történő beszállításához az igénylő engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt köteles beszerezni mindazon gazdálkodó szervezet, amely közcsatorna bekötéssel nem rendelkezik és e rendelet által meghatározott szolgáltatást igénybe veszi. Az engedélyt a szennyvíztisztító telepet üzemeltető Békés Megyei Vízművek Zrt. adja ki kérelem és helyszíni ellenőrzés alapján. A kérelemhez szükséges: a) nyilatkozat, hogy az ingatlanon milyen tevékenységet végeznek és a tevékenység során keletkezik-e ipari szennyvíz, b) a belső csatornahálózat vázlatos rajza, a tevékenység(ek) technológiai leírása, az ezek során használt segédanyagok megjelölése, melyek a szennyvízbe kerülhetnek 5. A Rendelet 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (4) A közszolgáltatási díj megállapításánál a évi XLIII. törvény a, valamint a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. Záró rendelkezések 6. E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Gyomaendrőd, május 28. Várfi András sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző

7 7 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28. -i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendelet módosítását és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselő-testületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Szabó Balázsné sk. bizottsági elnök

8 8 TERVEZET./2009. ( ) Gye. Kt. rendelet a hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet III. Fejezete 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Közterületen hirdető-berendezést és hirdetményt elhelyezni az előzőek figyelembevételével a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendeletben meghatározott előírások szerint lehet. 2. A Rendelet III. Fejezete 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. Kerékpártárolóval egybeépített hirdető-berendezés elhelyezésére a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben foglaltak az irányadók, továbbá közterület-használati engedély nélkül díjmentesen folytatható a közterület-használat. 3. E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Gyomaendrőd, május 28. Záró rendelkezések Várfi András sk. Polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző

9 9 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT számú rendeletmódosítás II. fordulós vitája Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.)KT számú rendeletet és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselő-testületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Szabó Balázsné sk. bizottsági elnök

10 10 TERVEZET./2009. ( ) Gye. Kt. rendelet a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet Preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - az évi XX. tv. 85. (1) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rendelkezéseire - a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja: 2. A Rendelet 2. -a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) E rendelet az önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, szórakoztatóipari, kereskedelmi, üdülési, sport és más hasonló létesítményekben, továbbá a helyi hírközlési, vagy hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezések működésére vonatkozó zajvédelmi előírásokat tartalmazza 3. A Rendelet 13. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 13. (4) A zajterhelési határértékek az érvényes településrendezési tervek és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján került meghatározásra a rendelet mellékleteiben. 4. A Rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. Amennyiben a hangosító, vagy egyéb zajkeltő berendezés üzemeltetője az engedélyben foglaltaktól eltérően üzemeltet, 5 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani az engedélytől eltérő állapot megszüntetésére. 5. A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (1) A határértékek betartására irányuló felszólítás utáni túllépés esetén, ellenőrző zajmérés alapján a berendezés üzemeltetője a zajvédelem helyi szabályainak megsértése miatt a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet ban foglalt zaj-és rezgésbírsággal sújtható. A zajmérési vizsgálat költségeit a zajos tevékenység okozója viseli, ha a vizsgálat a túllépést igazolja függetlenül attól, hogy engedélyezett, vagy meglévő hangosító berendezést üzemeltet. 6. A Rendelet 20. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 20. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek és a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvnek megfelel Záró rendelkezések 7. E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Rendelet 5. -a értelmező rendelkezések fejezete, valamint a 13. (2) bekezdése b) pontja hatályát veszti. Gyomaendrőd, május 28. Várfi András sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző

11 11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulattal való használati szerződés kiegészítésének jóváhagyása Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Pénzügyi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 66/2006. (III. 30.) KT sz. határozatával döntött a Német-zugi holtág kezelői jogának ingyenes átadásáról a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat részére, tekintettel a február-március hónapjaiban kialakult belvíz helyzetre és a vízgyűjtőkön, illetve a befogadókon kialakult rendkívüli állapotokra. A kezelői jog átvételének felajánlása a Társulat részére az Önkormányzat részéről, használati szerződés tervezetének mellékelése mellett megtörtént. Az átadás célja a holtág és a szivattyútelep elsődleges kármentesítési és kármegelőzési feladatainak elvégzése és ez által a biztonság növelése. Dr. Bak Sándor, a Körös- Berettyói Vízgazdálkodási Társulat ügyvédje levéllel fordult az Önkormányzathoz. Ezen levél lényege, hogy a Társulat részére korábban felajánlott Német-zugi holtág vagyonkezelői jogának ingyenes átruházásáról szóló szerződés kiegészítésre kerüljön a következő pontokban: 3./ ponthoz: A Használó jogosult a vagyont működtetni,azt fejleszteni és ehhez külső erőforrásokat igénybe venni. Ezt a használatba adó tudomásul veszi és ehhez jóváhagyását a jelen szerződés aláírásával megadja. Az ingatlanok fejlesztésére igénybe veendő külső források esetén, a használó az ingatlanokat jelzáloggal, vagy egyéb joggal nem terhelheti meg. A Használó által akár saját-, akár külső erőforrásból eszközölt fejlesztést, beruházást a Használó tartja nyilván a saját könyvelésében, a számviteli törvénynek és az adójogszabályoknak megfelelően. A szerződés megszűnése esetén a felek ezen nyilvántartások alapján kötelesek elszámolni. 6./ ponthoz: b) a vagyon felhasználása során keletkező haszonnal a használó rendelkezik, úgy hogy a hasznot a vagyon állagának megóvására, működtetésére kell fordítani. 7./ ponthoz: A mondat kiegészülne azzal, hogy a Használó jogosult a vagyont külső eljárásokban, pályáztatás során feltüntetni. 8./ ponthoz: A mondatban a vagyonkezelő helyett használó szerepelne. A szerződés még a következővel egészülne ki: A Felek képviselői külön is kijelentik, hogy a jelen szerződés előkészítése és aláírása során a hatályos jogszabályoknak, a saját előírásaiknak, szabályzatuknak megfelelően jártak el, az adatok valódiságáért felelősséget vállalnak. A Felek a jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A Német-zugi holtág szentély - típusú, belvíztározó holtág. A szentély típusú holtágak esetében a cél a kialakult ökoszisztéma fenntartása.

12 12 Ez gyakorlatilag egyet jelent azzal, hogy meg kell őrizni a holtágat, mint vizes élőhelyet vagy biztosítani kell a tápláló folyóval (vagy a holtág vízgyűjtő területével) azt a kapcsolatot, amely lehetővé teszi az életfeltételek periodikus változását. Az előterjesztést a véleményező bizottságok megtárgyalták és a következő határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatával jóváhagyja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat között létrejövő Használati szerződést az alábbi formában: Használati szerződés vagyonkezelési jog ingyenes átadásáról Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. adószáma: , képviseli: Várfi András polgármester) mint használatba adó; Másrészről név: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulás, székhely:.békés, Szánthó A. u. 20. sz...képviselő neve: adószáma:.. mint használó az alábbi feltételek mellett: 1. A használatba adó a...hrsz-ú ingatlant (természetben, a Német zugban) valamint az azon fekvő vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges berendezéseket; ezek tartozékaival együtt használatba adja a használónak. 2. A használati szerződés határozatlan időre szól. 3. A használó a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a vagyon állagát, és értékét megóvni. A Használó jogosult a vagyont működtetni, azt fejleszteni és ehhez külső erőforrásokat igénybe venni. Ezt a használatba adó tudomásul veszi és ehhez jóváhagyását a jelen szerződés aláírásával megadja. Az ingatlanok fejlesztésére igénybe veendő külső források esetén, a használó az ingatlanokat jelzáloggal, vagy egyéb joggal nem terhelheti meg. A Használó által akár saját-, akár külső erőforrásból eszközölt fejlesztést, beruházást a Használó tartja nyilván a saját könyvelésében, a számviteli törvénynek és az adójogszabályoknak megfelelően. A szerződés megszűnése esetén a felek e nyilvántartások alapján kötelesek elszámolni. Az ingatlan használata ingyenes, használatáért a használatba adó díjat nem követelhet. 4. A használó az ingatlant csak rendeltetésének megfelelően használhatja, tudomásul véve, hogy a Holtág elsődleges rendeltetése szerint szentély -típusú, belvíztározó holtág. Az ingatlan használatának jogát másnak csak a használatba adó hozzájárulásával, általa meghatározott ideig adhatja át. 5. A felek együttműködési kötelezettséget vállalnak az átadott vagyon vízgazdálkodás szerinti rendeltetésének eredményes előmozdítása érdekében. A felek együttműködnek különösen: a) vízszint magasságának optimális szinten tartásában, b) a holtág vizének kártételei elleni védekezésben, c) árvíz és belvízvédekezésben. 6. A használó a használatba adóval történő megállapodása alapján a következők szerint köteles viselni az ingatlan használatával járó költségeket, közüzemi díjakat: a) A vagyon birtoklásával, használatával járó költségek; a karbantartási munkálatok, rendkívüli munkák elvégzése és annak költségei a használót terhelik. A karbantartási és a rendkívüli munkálatok elvégzése a használatba adó egyidejű írásbeli/szóbeli tájokoztatása mellett kell elvégezni. b) a vagyon felhasználása során keletkező haszonnal a használó rendelkezik, úgy hogy a hasznot a vagyon állagának megóvására, működtetésére kell fordítani.

13 13 c) A használat során felmerülő engedélyeztetési, felújítási feladatok elvégzéséért a használatba adó felel. 7. A használót megilleti a birtoklási, használati és hasznosítási jog, de nem illeti meg az ingatlan feletti rendelkezési jog. Ennek megfelelően a szivattyútelepet nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. A Használó jogosult a vagyont külső eljárásokban, pályáztatás során feltüntetni. 8. A Használó szervezet köteles a használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait nyilvántartani. Erről a szerződéskötést követő évtől kezdve minden évben a használatba adónak beszámolni. 9. A használatba adót indokolt esetben a használatba adott ingatlan, helység (ek) állagának megóvása érdekében megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen, melynek keretében a használó tájékoztatót ad a vagyon állagáról, állagsérelem esetén annak elhárítási, vagy megelőzéséről a használó köteles gondoskodni. 10. A szerződő feleket jogai és kötelezettségei a szerződés aláírását követő naptól állnak fenn. 11. A szerződés megszűnik: a szerződés határozott idejének lejártával, felmondással. 12. A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha a használó a rendelkezésére bocsátott helységben nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet végzi a használó a 6. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg, a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti, 12.4, a használó a használt helységeket, a közös használatra szolgáló helységeket, illetőleg az ehhez tartozó területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába adott ingatlannal. 13. A szerződést a használó 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel. 14. A szerződés megszűnésekor a használó köteles elszámolni az ingatlan használatából származó hasznokkal és költséggel. Az elszámolásból eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 15. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdéselvre a Polgári Törvénykönyvben, az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 14/2003. KT rendeletben, valamint, és a vízgazdálkodásról évi VII. törvényben meghatározott rendelkezéseket alkalmazzák. A Felek képviselői külön is kijelentik, hogy a jelen szerződés előkészítése és aláírása során a hatályos jogszabályoknak, a saját előírásaiknak, szabályzatuknak megfelelően jártak el, az adatok valódiságáért felelősséget vállalnak. A Felek a jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kelt: Gyomaendrőd, május Használatba adó Használó Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Vass Ignác sk. bizottsági elnök

14 14 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet: Csatornák tulajdonjogának kérése az MNV Zrt.-től. Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Pénzügyi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata a külterületi holtágak vízkárelhárítás biztonságának növelése, kapacitás helyreállítása és a jó állapot elérése érdekében a holtágak kotrását, iszapkitermelését és az iszap ideiglenes elhelyezését kívánja megvalósítani. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be több holtág rekonstrukciójára is. A holtágak rekonstrukciójához kapcsolódóan a holtágakat összekötő csatorna kotrása és a csatornák vízkormányzó műveinek felújítása is a beruházás részét képezi. Azonban a holtágakhoz kapcsolódó csatornák a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében van. Ezen a szakaszokon végzendő felújítási, kotrási munkákra nem kapunk támogatást. Ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009 februárjában kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a Templom-zugi és a Sóczó-zugi holtágat összekötő és hrsz számú, valamint a Kecsegési- holtághoz kapcsolódó hrsz.-ú csatornaszakaszok tulajdonjogának megszerzése érdekében. Ennek jogalapja, hogy az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény (Vtv.) , valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X: 4.) Kormányrendelet 50. (2) bekezdés a), b) és c) pontja alapján z Önkormányzat kérheti az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. (2) A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges: a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést, b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését, c) helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás kezdeményezése esetén a képviselőtestület (közgyűlés), illetve a többcélú kistérségi társulás tanácsa határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza. A év decemberi Önkormányzatok Közlönyében foglaltak alapján tartalmaznia kell a kérelemnek a fentieknek megfelelő Képviselő-testületi határozatot, a földhivatali zárjegyes friss tulajdoni lapot és a földhivatali bélyegzővel ellátott helyszínrajzot. Ezek alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hiánypótlásra hívta fel az Önkormányzatot. Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított évi CVI. Törvény 36 (1) bekezdése, valamint a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet a alapján igényt nyújt be, a Gyomaendrőd, külterület hrsz., hrsz és hrsz alatti csatornaszakaszok tulajdonjogának megszerzésére az alábbi feltételekkel: 1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a csatornaszakaszok tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.

15 15 2. A csatornaszakaszokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ban meghatározott vízrendezés, csatornázás fenntartása érdekében kívánja tulajdonába venni és a külterületi holtágak vízkárelhárítás biztonságának növelése, kapacitás helyreállítása és a jó állapot elérése céljára kívánja felhasználni. 3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja a csatornaszakaszok környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését és a csatornaszakaszok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az Önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja az MNV Zrt.-t a csatornaszakaszokkal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a csatornaszakaszok önkormányzati tulajdonban maradása esetén, a csatornaszakaszok tulajdonba adásától számított 5 éven át, évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja az MNV Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a hrsz., hrsz. és a hrsz.-ú csatornaszakaszok tulajdonjogát a rájuk vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az Önkormányzat egyéb fejlesztési programjaival. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk bizottsági elnök Vass Ignác sk. bizottsági elnök

16 16 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 7. napirendi pont Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi út felújítása TEUT pályázat Készítette: Kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika ügyintézők Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács az egyes évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes évi központi előirányzatok felhasználásnak részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai támogatása elnyerésére. TEUT a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására A pályázat célja: A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak kapacitást nem növelő felújítására, korszerűsítésére. Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggő, kivéve vasúttal vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elemre vonatkozhat. A támogatásra rendelkezésre álló régiós keret ,- Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás A támogatás maximális összege: Ft Támogatási intenzitás: 50% A pályázat beadási határideje június 2. A pályázónak egyszeri pályázati díjat kell fizetnie, mely a támogatási igény 2,5 %-a, de minimum Ft, maximum Ft. A pályázati díj összege a projekt elszámolható költségét képezi. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat az alternatív lehetőségeket, melyek a projekt tárgyát képezhetik. Alternatívák Felújítandó utca Tervezett hossz Terület Előzetes költségbecslés Kapcsolódó saját erő igény 1. Katona József utca 670 m 3800 m eft EFt 2. Hősök útja Kisréti utca- Mikszáth utca 750 m 3600 m eft EFt között 3. Szabadság utca Fő út- temető 800 m 3700 m eft EFt A fenti költségbecslés az elmúlt évben elkészült Lévai-Kálvin utca útfelújítása fajlagos költsége alapján készült. Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az ismertetett alternatívák figyelembevételével tegyen javaslatot, hogy a Képviselő-testület május 28-i ülésére a felsorolt három utca közül melyik változat kerüljön kidolgozásra és azt követően benyújtásra a TEUT pályázat keretei között. Bizottság javaslata:

17 17 A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, évi a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására kiírt pályázati felhívás alapján felújítására nyújtson be pályázatot. Határidő: június 2. Felelős: Várfi András polgármester Várfi András polgármester

18 18 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő úton és a Bajcsy úton Készítette: Weigertné Szilágyi Erika ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: Projektek megvalósíthatósági tanulmányának előkészítését megalapozó dokumentum Tisztelt Képviselő-testület! Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában kihirdetésre került a DAOP /A, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. pályázati felhívás. A konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásfogalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft. Pályázók köre: - települési önkormányzatok - önkormányzati társulások - központi költségvetési szervek és intézményeik Támogatható tevékenységek: egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén; négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai mentén, valamint egyéb nyomvonalon1 a települések belső, helyi közútjai mentén, vagy azokat tehermentesítve vezetett, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárutak kerékpárforgalmi létesítmények építésére. Kizárólag indokolt esetben támogatható keresztező közmű kiváltása, áthelyezése, támfal építése, autóbuszöböl áthelyezése, illetve engedélyezéshez kötötten párhuzamos zárt csapadékvíz-csatorna kiépítése. A kerékpáros létesítményhez szorosan kapcsolódó, annak elválaszthatatlan tartozékát jelentő forgalomtechnikai eszközök (pl.: útvonaljelző táblák, burkolati jelek, táblák), forgalombiztonsági berendezések, létesítmények (pl.: sárga villogó jelzőberendezés, sárrázó burkolat kiépítése legfeljebb 50 méter hosszban) kiépítése, meglévő forgalomtechnikai létesítmény kiegészítése a kerékpáros biztonság szempontjából (újraprogramozás, kiegészítő elemek telepítése). Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és B+R kerékpár tárolók építése, elhelyezése. Pihenőhely kiépítése 5 kilométernél hosszabb külterületi szakaszok esetében. Kerékpárutak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a kerékpáros út és egyéb közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése támogatható. Jogosulatlan ráhajtás, parkolás megakadályozása érdekében szükséges elemek beszerzése, elhelyezése. Indokolt esetben támogatható kerékpáros forgalom számára kialakított, természeti akadály leküzdésére használt műtárgy híd vagy áteresz építése. Lakott területen kívül 1, 2 és 3 számjegyű utak menti kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése (meghatározott feltételek szerint, melyeket az útmutató taglal) Elszámolható költségek: fenti tevékenységekhez kapcsolódó kiadások.

19 19 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, ami teljesítésigazolás alapján, forrásarányosan utólag kerül átutalásra. A támogatás mértéke 90 %. Az igényelhető támogatás összege minimum 30 millió Ft, maximum 200 millió Ft. A pályázatokat május 2-től június 4-ig folyamatosan lehet benyújtani. A pályázatok elbírálása egy szakaszban történik, a döntés meghozatala októberben várható. Gyomaendrőd Város Önkormányzata évben már nyújtott be pályázatot -- szintén a DAOP keretein belül meghirdetett kerékpárút-hálózat fejlesztése érdekében -, akkor a város gyomai részén, a Fő út mentén, a Bajcsy út és a Semmelweis utca közötti szakasz megépítését szerettük volna megvalósítani. A magas fajlagos költségek miatt azonban pályázatunk nem részesült kedvező elbírálásban. Jelen pályázat keretei között szintén tervezzük e szakasz egy részének megvalósítását is. Jelen esetben a tervezendő szakasz kiindulási pontja a Szabadság téren lenne, míg a végpontja a Kazinczy utcánál. A nyomvonal a Fő úton, a járdátlan oldalban vezetne és csatlakozna a Fő út-bajcsy út kereszteződésénél található meglévő kerékpárúthoz, majd a Bajcsy úton folytatódna, szintén a járdátlan oldalban, egészen a Kazinczy utcáig. A tervezett szakasz mindösszesen 2500 fm hosszú. A beruházás költségei az alábbiak: Tevékenységek Nettó (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó (Ft) Kivitelezés Forgalomba helyezés Műszaki ellenőrzés, lebonyolítás Közbeszerzés Összesen A beruházás forrásösszetétele: Összes költség (100%): Igényelhető támogatás (90%): Saját erő (10%): Ft (bruttó) Ft (bruttó) Ft (bruttó) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozat szerint elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására meghirdetett pályázati felhívásra, a Szabadság tér és a Kazinczy utca között kerékpárút építése érdekében. Összes költség (100%): Igényelhető támogatás (90%): Saját erő (10%): Ft (bruttó) Ft (bruttó) Ft (bruttó) Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját erőt, Ft-ot a évi költségvetéséből biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június 4. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, május 12. Várfi András s. k. polgármester

20 PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 1) Összefoglaló a) Projekt megnevezése: Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő úton és a Bajcsy úton b) Pályázat megnevezése: DAOP /A, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c) Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata d) Projekt műszaki ismertetése: A Fő úton a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Szabadság tér közötti szakaszon 800 fm hosszban változó szélességgel tervezett kerékpárút. Közös gyalogos- és kerékpáros út 661 m-en a Hősök útjáig, és önálló kerékpárút 142 -en a Hősök útja és a Szabadság tér között. A burkolat 2 3,0 3,6 m széles. A Bajcsy-Zsilinszky utcán a Fő út és a Losonczy utca között 1700 m hosszban, a burkolat 2,7 3,0 m széles. e) A projekt költsége és forrásösszetétele: Összes költség (100%): Igényelhető támogatás (90%): Saját erő (10%): Ft (bruttó) Ft (bruttó) Ft (bruttó) 2) Projektgazda bemutatása a) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában: A város rendezési tervében és a hónapban kelt Kerékpárút-hálózat fejlesztési koncepcióban szerepel a megvalósítani kívánt kerékpárút. b) A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései: Önkormányzatunk a évben pályázatot nyújtott be szintén a DAOP keretei között meghirdetett pályázati felhívás alapján a Bajcsy út és a Semmelweis utca közötti szakasz megvalósítása érdekében. A magas fajlagos költségek miatt azonban pályázatunk nem részesült kedvező elbírálásban. c) Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály. A pályázatot az ADITUS Zrt. készíti el előzetes megállapodás alapján. 3) Projekt háttere a) Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér): Kedvező földrajzi fekvés (főbb közlekedési útvonalak, Hármas-Körös), kedvezőtlen demográfiai mutatók (régiós probléma), jelentős természeti értékek (holtágak). b) Gazdasági besorolás: a projekt nem jövedelemtermelő beruházás 4) Fejlesztési igény megalapozása a) Helyzetértékelés: A településen a szükségletekhez képest nagyon kevés, a város legforgalmasabb, legveszélyesebb szakaszain egyáltalán nincsen kiépített kerékpárút, a közlekedés így nem biztonságos. b) Projekt célkitűzései: Jelen beruházás keretei között megépülő kerékpárút az egyik legforgalmasabb településrészen teremtheti meg a biztonságos közlekedés feltételeit, az érintett útszakaszon nagyon magas a gépjármű/nehézgépjármű forgalom, illetve nagyon sok kisdiák közlekedik kerékpárral, különösen a Bajcsy út-szabadság tér szakaszon. c) Célcsoport bemutatása: Közvetlen haszonélvező a lakosság, a munkába járók mellett sok általános iskolában tanuló diák. Közbetett haszonélvező az önkormányzat, illetve a gépjármű vezetők. 5) Megoldási változatok ismertetése a) Változatok meghatározása: - 0 változat (projekt megvalósítása nélküli változat): Amennyiben nem valósul meg a beruházás, továbbra sem megoldott kerékpárral a biztonságos közlekedés a város egyik legforgalmasabb, legveszélyesebb útszakaszán - A változat:

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről * (Egységes

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 171 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester E l ő t e r j e s z t é s Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 385/2008. (IX. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2008.12.31) Tárgy: Liget Fürdő hőcserélő

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 3/2012. (I.20.) sz. Kt. határozat:

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 3/2012. (I.20.) sz. Kt. határozat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Előzetes döntés a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/465-1/2015/I. Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club Üi.: Darabos Orsolya Katalin támogatási kérelmének elbírálása Melléklet: együttműködési

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Kihirdetve: 2013. augusztus 29. Kifüggesztve:

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013 (XII. 30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a társulási megállapodás módosítása Előkészítette: dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja: minősített

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: A) Döntés 2015-ben induló pályázatokon

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat kiírása Zirc város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/182-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 08. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben