Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság"

Átírás

1 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság május 19. napján du. 13,30 órakor kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Napirendi pontok: 1. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosítás II. fordulós vitája 2. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (IV. 30.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája Tájékoztató a Nyomda 3. A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája 4. A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 16/1997. (VI.27. Kt. számú rendeletmódosítás II fordulós vitája 5. Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulattal való használati szerződés kiegészítésének jóváhagyása 6. Csatornák tulajdonjogának kérése az MNV Zrt.-től. 7. Önkormányzati tulajdonú belterületi út felújítása TEUT pályázat 8. Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő út és a Bajcsy Zs. úton 9. A Magyar Államkincstár által végzett évi normatíva ellenőrzésről tájékoztatás 10. Víz- és szennyvízrendszer évi rekonstrukciós tervének elfogadása 11. A Gyomaszolg Ipari Park Kft évi üzleti tervének a jóváhagyása 12. A Gyomaközszolg Ipari Park Kft évi üzleti tervének a jóváhagyása 13. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft évi üzleti tervének a jóváhagyása 14. Semmelweis utcatábla áthelyezés 15. Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról 16. Beszámoló a szemétgyűjtésről 17. Zöldhulladék gyűjtése, hasznosítása 18. Tájékoztató a Déryné Művelődési Házról 19. Tájékoztató az ingatlanhasznosításról 20. Tájékoztató a vasúti beruházásról, és az endrődi híd felújításról 21. Művelődési ház átalakítás, könyvtár kialakítás 22. Tájékoztató a Kner Nyomda Múzeum működtetéséről 23. Bejelentések Az Ötv. 12. /4/ bekezdés b. pontja alapján az alábbi napirendi pontokat javaslom zárt ülés keretében megvitatni: 24. Hulladékszállítási mentesség kérelmek 25. Javaslat Békés Megyéért Kitüntető díjra 26. Iványi Imréné kérelme 27. Szóbeli tájékoztató a Liget Fürdő vezetéséről Megjelenésére számítok! Gyomaendrőd, április 16. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök

2 2 JELENTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság május 19-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 16/2008. (I. 22.) VKMGB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Lászlóné Laurenyecz Éva részletfizetési kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Ft közműfejlesztési hozzájárulást megfizette. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 131/2009. (IV. 21.) VKMGB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tulipános Óvoda kérelme Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Városfenntartó, Környezetvéd. és Mg. Bizottság 139/2009. (IV. 21.) VKMGB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tájékoztató a Nagylaposi autóbuszjáratról Felelős : VÁROSFENNTARTÓ, KÖRNYEZETVÉD. ÉS MG. BIZ. A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. Gyomaendrőd, május 15. Izsó Csaba s. k. bizottsági elnök

3 3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosítás II. fordulós vitája Készítette: Liszkainé Nagy Mária Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosítását és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselő-testületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk Vass Ignác sk Szabó Balázsné sk bizottsági elnök bizottsági elnök bizottsági elnök TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2009. (.) Gye. Kt. rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvényben, az árak megállapításáról szóló módosított évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében foglaltakra, valamint a módosított 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendeletre

4 4 figyelemmel az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. E rendelet július 1-jén lép hatályba. Záró rendelkezés Gyomaendrőd, április Várfi András sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző Melléklet a./2009.(.) Gye. Kt. rendelethez a) Vízszolgáltatási alapdíjak július 1-től Vízmérő mérete Értékesítési irány Alapdíj (Ft/db/hó) Lakossági 520 Nem lakossági Lakossági és nem lakossági b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m 3 ) július 1-től Ivóvízdíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági ,10 248,80 179,80 c) Fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m 3 ) július 1.-től Csatornadíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági ,10 328,70 240,00 d) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz fogadási - díja július 1-től A mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese: 541,70 Ft/m 3 A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

5 5 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet: A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (IV. 30.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (IV. 30.) KT rendeletet és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselőtestületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Szabó Balázsné sk. bizottsági elnök

6 6 TERVEZET./2009. ( ) Gye. Kt. rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló KT rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 2. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) a) szolgáltató: a szennyvízcsatornára történő csatlakozás esetében a Békés Megyei Vízművek Zrt.; a tartályos szállító járművel történő ártalmatlanítás esetében a közszolgáltatás végzésére kötött szerződés alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft.; 2. A Rendelet 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (3) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló pályázat kiírása és elbírálásra tekintetében a 224/2004. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. 3. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A keletkezett települési folyékony hulladékot (kommunális) a Békés Megyei Vízművek Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd város tulajdonát képező (hrsz: 02238/3) városi szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni. 4. A Rendelet 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (3) A szolgáltató az ipari szennyvizek közül csak azokat szállíthatja el, melyeknek a szennyvíztisztító telepre történő beszállításához az igénylő engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt köteles beszerezni mindazon gazdálkodó szervezet, amely közcsatorna bekötéssel nem rendelkezik és e rendelet által meghatározott szolgáltatást igénybe veszi. Az engedélyt a szennyvíztisztító telepet üzemeltető Békés Megyei Vízművek Zrt. adja ki kérelem és helyszíni ellenőrzés alapján. A kérelemhez szükséges: a) nyilatkozat, hogy az ingatlanon milyen tevékenységet végeznek és a tevékenység során keletkezik-e ipari szennyvíz, b) a belső csatornahálózat vázlatos rajza, a tevékenység(ek) technológiai leírása, az ezek során használt segédanyagok megjelölése, melyek a szennyvízbe kerülhetnek 5. A Rendelet 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (4) A közszolgáltatási díj megállapításánál a évi XLIII. törvény a, valamint a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. Záró rendelkezések 6. E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Gyomaendrőd, május 28. Várfi András sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző

7 7 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28. -i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendeletmódosítás II. fordulós vitája Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendelet módosítását és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselő-testületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Szabó Balázsné sk. bizottsági elnök

8 8 TERVEZET./2009. ( ) Gye. Kt. rendelet a hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet III. Fejezete 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Közterületen hirdető-berendezést és hirdetményt elhelyezni az előzőek figyelembevételével a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendeletben meghatározott előírások szerint lehet. 2. A Rendelet III. Fejezete 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. Kerékpártárolóval egybeépített hirdető-berendezés elhelyezésére a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben foglaltak az irányadók, továbbá közterület-használati engedély nélkül díjmentesen folytatható a közterület-használat. 3. E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Gyomaendrőd, május 28. Záró rendelkezések Várfi András sk. Polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző

9 9 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT számú rendeletmódosítás II. fordulós vitája Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.)KT számú rendeletet és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte, egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a májusi Képviselő-testületi ülésre készítse elő. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Mivel az első fordulóban módosító indítvány és az előkészítés során újabb javaslatok nem merültek fel, így a véleményező bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után a következő módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Szabó Balázsné sk. bizottsági elnök

10 10 TERVEZET./2009. ( ) Gye. Kt. rendelet a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet Preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - az évi XX. tv. 85. (1) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rendelkezéseire - a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja: 2. A Rendelet 2. -a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) E rendelet az önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, szórakoztatóipari, kereskedelmi, üdülési, sport és más hasonló létesítményekben, továbbá a helyi hírközlési, vagy hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezések működésére vonatkozó zajvédelmi előírásokat tartalmazza 3. A Rendelet 13. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 13. (4) A zajterhelési határértékek az érvényes településrendezési tervek és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján került meghatározásra a rendelet mellékleteiben. 4. A Rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. Amennyiben a hangosító, vagy egyéb zajkeltő berendezés üzemeltetője az engedélyben foglaltaktól eltérően üzemeltet, 5 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani az engedélytől eltérő állapot megszüntetésére. 5. A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (1) A határértékek betartására irányuló felszólítás utáni túllépés esetén, ellenőrző zajmérés alapján a berendezés üzemeltetője a zajvédelem helyi szabályainak megsértése miatt a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet ban foglalt zaj-és rezgésbírsággal sújtható. A zajmérési vizsgálat költségeit a zajos tevékenység okozója viseli, ha a vizsgálat a túllépést igazolja függetlenül attól, hogy engedélyezett, vagy meglévő hangosító berendezést üzemeltet. 6. A Rendelet 20. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 20. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek és a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvnek megfelel Záró rendelkezések 7. E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Rendelet 5. -a értelmező rendelkezések fejezete, valamint a 13. (2) bekezdése b) pontja hatályát veszti. Gyomaendrőd, május 28. Várfi András sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző

11 11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulattal való használati szerződés kiegészítésének jóváhagyása Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Pénzügyi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 66/2006. (III. 30.) KT sz. határozatával döntött a Német-zugi holtág kezelői jogának ingyenes átadásáról a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat részére, tekintettel a február-március hónapjaiban kialakult belvíz helyzetre és a vízgyűjtőkön, illetve a befogadókon kialakult rendkívüli állapotokra. A kezelői jog átvételének felajánlása a Társulat részére az Önkormányzat részéről, használati szerződés tervezetének mellékelése mellett megtörtént. Az átadás célja a holtág és a szivattyútelep elsődleges kármentesítési és kármegelőzési feladatainak elvégzése és ez által a biztonság növelése. Dr. Bak Sándor, a Körös- Berettyói Vízgazdálkodási Társulat ügyvédje levéllel fordult az Önkormányzathoz. Ezen levél lényege, hogy a Társulat részére korábban felajánlott Német-zugi holtág vagyonkezelői jogának ingyenes átruházásáról szóló szerződés kiegészítésre kerüljön a következő pontokban: 3./ ponthoz: A Használó jogosult a vagyont működtetni,azt fejleszteni és ehhez külső erőforrásokat igénybe venni. Ezt a használatba adó tudomásul veszi és ehhez jóváhagyását a jelen szerződés aláírásával megadja. Az ingatlanok fejlesztésére igénybe veendő külső források esetén, a használó az ingatlanokat jelzáloggal, vagy egyéb joggal nem terhelheti meg. A Használó által akár saját-, akár külső erőforrásból eszközölt fejlesztést, beruházást a Használó tartja nyilván a saját könyvelésében, a számviteli törvénynek és az adójogszabályoknak megfelelően. A szerződés megszűnése esetén a felek ezen nyilvántartások alapján kötelesek elszámolni. 6./ ponthoz: b) a vagyon felhasználása során keletkező haszonnal a használó rendelkezik, úgy hogy a hasznot a vagyon állagának megóvására, működtetésére kell fordítani. 7./ ponthoz: A mondat kiegészülne azzal, hogy a Használó jogosult a vagyont külső eljárásokban, pályáztatás során feltüntetni. 8./ ponthoz: A mondatban a vagyonkezelő helyett használó szerepelne. A szerződés még a következővel egészülne ki: A Felek képviselői külön is kijelentik, hogy a jelen szerződés előkészítése és aláírása során a hatályos jogszabályoknak, a saját előírásaiknak, szabályzatuknak megfelelően jártak el, az adatok valódiságáért felelősséget vállalnak. A Felek a jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A Német-zugi holtág szentély - típusú, belvíztározó holtág. A szentély típusú holtágak esetében a cél a kialakult ökoszisztéma fenntartása.

12 12 Ez gyakorlatilag egyet jelent azzal, hogy meg kell őrizni a holtágat, mint vizes élőhelyet vagy biztosítani kell a tápláló folyóval (vagy a holtág vízgyűjtő területével) azt a kapcsolatot, amely lehetővé teszi az életfeltételek periodikus változását. Az előterjesztést a véleményező bizottságok megtárgyalták és a következő határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatával jóváhagyja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat között létrejövő Használati szerződést az alábbi formában: Használati szerződés vagyonkezelési jog ingyenes átadásáról Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. adószáma: , képviseli: Várfi András polgármester) mint használatba adó; Másrészről név: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulás, székhely:.békés, Szánthó A. u. 20. sz...képviselő neve: adószáma:.. mint használó az alábbi feltételek mellett: 1. A használatba adó a...hrsz-ú ingatlant (természetben, a Német zugban) valamint az azon fekvő vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges berendezéseket; ezek tartozékaival együtt használatba adja a használónak. 2. A használati szerződés határozatlan időre szól. 3. A használó a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a vagyon állagát, és értékét megóvni. A Használó jogosult a vagyont működtetni, azt fejleszteni és ehhez külső erőforrásokat igénybe venni. Ezt a használatba adó tudomásul veszi és ehhez jóváhagyását a jelen szerződés aláírásával megadja. Az ingatlanok fejlesztésére igénybe veendő külső források esetén, a használó az ingatlanokat jelzáloggal, vagy egyéb joggal nem terhelheti meg. A Használó által akár saját-, akár külső erőforrásból eszközölt fejlesztést, beruházást a Használó tartja nyilván a saját könyvelésében, a számviteli törvénynek és az adójogszabályoknak megfelelően. A szerződés megszűnése esetén a felek e nyilvántartások alapján kötelesek elszámolni. Az ingatlan használata ingyenes, használatáért a használatba adó díjat nem követelhet. 4. A használó az ingatlant csak rendeltetésének megfelelően használhatja, tudomásul véve, hogy a Holtág elsődleges rendeltetése szerint szentély -típusú, belvíztározó holtág. Az ingatlan használatának jogát másnak csak a használatba adó hozzájárulásával, általa meghatározott ideig adhatja át. 5. A felek együttműködési kötelezettséget vállalnak az átadott vagyon vízgazdálkodás szerinti rendeltetésének eredményes előmozdítása érdekében. A felek együttműködnek különösen: a) vízszint magasságának optimális szinten tartásában, b) a holtág vizének kártételei elleni védekezésben, c) árvíz és belvízvédekezésben. 6. A használó a használatba adóval történő megállapodása alapján a következők szerint köteles viselni az ingatlan használatával járó költségeket, közüzemi díjakat: a) A vagyon birtoklásával, használatával járó költségek; a karbantartási munkálatok, rendkívüli munkák elvégzése és annak költségei a használót terhelik. A karbantartási és a rendkívüli munkálatok elvégzése a használatba adó egyidejű írásbeli/szóbeli tájokoztatása mellett kell elvégezni. b) a vagyon felhasználása során keletkező haszonnal a használó rendelkezik, úgy hogy a hasznot a vagyon állagának megóvására, működtetésére kell fordítani.

13 13 c) A használat során felmerülő engedélyeztetési, felújítási feladatok elvégzéséért a használatba adó felel. 7. A használót megilleti a birtoklási, használati és hasznosítási jog, de nem illeti meg az ingatlan feletti rendelkezési jog. Ennek megfelelően a szivattyútelepet nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. A Használó jogosult a vagyont külső eljárásokban, pályáztatás során feltüntetni. 8. A Használó szervezet köteles a használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait nyilvántartani. Erről a szerződéskötést követő évtől kezdve minden évben a használatba adónak beszámolni. 9. A használatba adót indokolt esetben a használatba adott ingatlan, helység (ek) állagának megóvása érdekében megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen, melynek keretében a használó tájékoztatót ad a vagyon állagáról, állagsérelem esetén annak elhárítási, vagy megelőzéséről a használó köteles gondoskodni. 10. A szerződő feleket jogai és kötelezettségei a szerződés aláírását követő naptól állnak fenn. 11. A szerződés megszűnik: a szerződés határozott idejének lejártával, felmondással. 12. A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha a használó a rendelkezésére bocsátott helységben nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet végzi a használó a 6. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg, a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti, 12.4, a használó a használt helységeket, a közös használatra szolgáló helységeket, illetőleg az ehhez tartozó területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába adott ingatlannal. 13. A szerződést a használó 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel. 14. A szerződés megszűnésekor a használó köteles elszámolni az ingatlan használatából származó hasznokkal és költséggel. Az elszámolásból eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 15. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdéselvre a Polgári Törvénykönyvben, az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 14/2003. KT rendeletben, valamint, és a vízgazdálkodásról évi VII. törvényben meghatározott rendelkezéseket alkalmazzák. A Felek képviselői külön is kijelentik, hogy a jelen szerződés előkészítése és aláírása során a hatályos jogszabályoknak, a saját előírásaiknak, szabályzatuknak megfelelően jártak el, az adatok valódiságáért felelősséget vállalnak. A Felek a jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kelt: Gyomaendrőd, május Használatba adó Használó Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök Vass Ignác sk. bizottsági elnök

14 14 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet: Csatornák tulajdonjogának kérése az MNV Zrt.-től. Dr. Mihalcsik Sára Várfi András polgármester Pénzügyi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata a külterületi holtágak vízkárelhárítás biztonságának növelése, kapacitás helyreállítása és a jó állapot elérése érdekében a holtágak kotrását, iszapkitermelését és az iszap ideiglenes elhelyezését kívánja megvalósítani. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be több holtág rekonstrukciójára is. A holtágak rekonstrukciójához kapcsolódóan a holtágakat összekötő csatorna kotrása és a csatornák vízkormányzó műveinek felújítása is a beruházás részét képezi. Azonban a holtágakhoz kapcsolódó csatornák a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében van. Ezen a szakaszokon végzendő felújítási, kotrási munkákra nem kapunk támogatást. Ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009 februárjában kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a Templom-zugi és a Sóczó-zugi holtágat összekötő és hrsz számú, valamint a Kecsegési- holtághoz kapcsolódó hrsz.-ú csatornaszakaszok tulajdonjogának megszerzése érdekében. Ennek jogalapja, hogy az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény (Vtv.) , valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X: 4.) Kormányrendelet 50. (2) bekezdés a), b) és c) pontja alapján z Önkormányzat kérheti az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. (2) A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges: a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést, b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését, c) helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás kezdeményezése esetén a képviselőtestület (közgyűlés), illetve a többcélú kistérségi társulás tanácsa határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza. A év decemberi Önkormányzatok Közlönyében foglaltak alapján tartalmaznia kell a kérelemnek a fentieknek megfelelő Képviselő-testületi határozatot, a földhivatali zárjegyes friss tulajdoni lapot és a földhivatali bélyegzővel ellátott helyszínrajzot. Ezek alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hiánypótlásra hívta fel az Önkormányzatot. Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított évi CVI. Törvény 36 (1) bekezdése, valamint a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet a alapján igényt nyújt be, a Gyomaendrőd, külterület hrsz., hrsz és hrsz alatti csatornaszakaszok tulajdonjogának megszerzésére az alábbi feltételekkel: 1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a csatornaszakaszok tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.

15 15 2. A csatornaszakaszokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ban meghatározott vízrendezés, csatornázás fenntartása érdekében kívánja tulajdonába venni és a külterületi holtágak vízkárelhárítás biztonságának növelése, kapacitás helyreállítása és a jó állapot elérése céljára kívánja felhasználni. 3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja a csatornaszakaszok környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését és a csatornaszakaszok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az Önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja az MNV Zrt.-t a csatornaszakaszokkal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a csatornaszakaszok önkormányzati tulajdonban maradása esetén, a csatornaszakaszok tulajdonba adásától számított 5 éven át, évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja az MNV Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a hrsz., hrsz. és a hrsz.-ú csatornaszakaszok tulajdonjogát a rájuk vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az Önkormányzat egyéb fejlesztési programjaival. Gyomaendrőd, május 28. Izsó Csaba sk bizottsági elnök Vass Ignác sk. bizottsági elnök

16 16 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 7. napirendi pont Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi út felújítása TEUT pályázat Készítette: Kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika ügyintézők Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács az egyes évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes évi központi előirányzatok felhasználásnak részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai támogatása elnyerésére. TEUT a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására A pályázat célja: A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak kapacitást nem növelő felújítására, korszerűsítésére. Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggő, kivéve vasúttal vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elemre vonatkozhat. A támogatásra rendelkezésre álló régiós keret ,- Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás A támogatás maximális összege: Ft Támogatási intenzitás: 50% A pályázat beadási határideje június 2. A pályázónak egyszeri pályázati díjat kell fizetnie, mely a támogatási igény 2,5 %-a, de minimum Ft, maximum Ft. A pályázati díj összege a projekt elszámolható költségét képezi. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat az alternatív lehetőségeket, melyek a projekt tárgyát képezhetik. Alternatívák Felújítandó utca Tervezett hossz Terület Előzetes költségbecslés Kapcsolódó saját erő igény 1. Katona József utca 670 m 3800 m eft EFt 2. Hősök útja Kisréti utca- Mikszáth utca 750 m 3600 m eft EFt között 3. Szabadság utca Fő út- temető 800 m 3700 m eft EFt A fenti költségbecslés az elmúlt évben elkészült Lévai-Kálvin utca útfelújítása fajlagos költsége alapján készült. Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az ismertetett alternatívák figyelembevételével tegyen javaslatot, hogy a Képviselő-testület május 28-i ülésére a felsorolt három utca közül melyik változat kerüljön kidolgozásra és azt követően benyújtásra a TEUT pályázat keretei között. Bizottság javaslata:

17 17 A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, évi a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására kiírt pályázati felhívás alapján felújítására nyújtson be pályázatot. Határidő: június 2. Felelős: Várfi András polgármester Várfi András polgármester

18 18 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő úton és a Bajcsy úton Készítette: Weigertné Szilágyi Erika ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: Projektek megvalósíthatósági tanulmányának előkészítését megalapozó dokumentum Tisztelt Képviselő-testület! Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában kihirdetésre került a DAOP /A, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. pályázati felhívás. A konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásfogalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft. Pályázók köre: - települési önkormányzatok - önkormányzati társulások - központi költségvetési szervek és intézményeik Támogatható tevékenységek: egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén; négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai mentén, valamint egyéb nyomvonalon1 a települések belső, helyi közútjai mentén, vagy azokat tehermentesítve vezetett, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárutak kerékpárforgalmi létesítmények építésére. Kizárólag indokolt esetben támogatható keresztező közmű kiváltása, áthelyezése, támfal építése, autóbuszöböl áthelyezése, illetve engedélyezéshez kötötten párhuzamos zárt csapadékvíz-csatorna kiépítése. A kerékpáros létesítményhez szorosan kapcsolódó, annak elválaszthatatlan tartozékát jelentő forgalomtechnikai eszközök (pl.: útvonaljelző táblák, burkolati jelek, táblák), forgalombiztonsági berendezések, létesítmények (pl.: sárga villogó jelzőberendezés, sárrázó burkolat kiépítése legfeljebb 50 méter hosszban) kiépítése, meglévő forgalomtechnikai létesítmény kiegészítése a kerékpáros biztonság szempontjából (újraprogramozás, kiegészítő elemek telepítése). Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és B+R kerékpár tárolók építése, elhelyezése. Pihenőhely kiépítése 5 kilométernél hosszabb külterületi szakaszok esetében. Kerékpárutak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a kerékpáros út és egyéb közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése támogatható. Jogosulatlan ráhajtás, parkolás megakadályozása érdekében szükséges elemek beszerzése, elhelyezése. Indokolt esetben támogatható kerékpáros forgalom számára kialakított, természeti akadály leküzdésére használt műtárgy híd vagy áteresz építése. Lakott területen kívül 1, 2 és 3 számjegyű utak menti kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése (meghatározott feltételek szerint, melyeket az útmutató taglal) Elszámolható költségek: fenti tevékenységekhez kapcsolódó kiadások.

19 19 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, ami teljesítésigazolás alapján, forrásarányosan utólag kerül átutalásra. A támogatás mértéke 90 %. Az igényelhető támogatás összege minimum 30 millió Ft, maximum 200 millió Ft. A pályázatokat május 2-től június 4-ig folyamatosan lehet benyújtani. A pályázatok elbírálása egy szakaszban történik, a döntés meghozatala októberben várható. Gyomaendrőd Város Önkormányzata évben már nyújtott be pályázatot -- szintén a DAOP keretein belül meghirdetett kerékpárút-hálózat fejlesztése érdekében -, akkor a város gyomai részén, a Fő út mentén, a Bajcsy út és a Semmelweis utca közötti szakasz megépítését szerettük volna megvalósítani. A magas fajlagos költségek miatt azonban pályázatunk nem részesült kedvező elbírálásban. Jelen pályázat keretei között szintén tervezzük e szakasz egy részének megvalósítását is. Jelen esetben a tervezendő szakasz kiindulási pontja a Szabadság téren lenne, míg a végpontja a Kazinczy utcánál. A nyomvonal a Fő úton, a járdátlan oldalban vezetne és csatlakozna a Fő út-bajcsy út kereszteződésénél található meglévő kerékpárúthoz, majd a Bajcsy úton folytatódna, szintén a járdátlan oldalban, egészen a Kazinczy utcáig. A tervezett szakasz mindösszesen 2500 fm hosszú. A beruházás költségei az alábbiak: Tevékenységek Nettó (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó (Ft) Kivitelezés Forgalomba helyezés Műszaki ellenőrzés, lebonyolítás Közbeszerzés Összesen A beruházás forrásösszetétele: Összes költség (100%): Igényelhető támogatás (90%): Saját erő (10%): Ft (bruttó) Ft (bruttó) Ft (bruttó) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozat szerint elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására meghirdetett pályázati felhívásra, a Szabadság tér és a Kazinczy utca között kerékpárút építése érdekében. Összes költség (100%): Igényelhető támogatás (90%): Saját erő (10%): Ft (bruttó) Ft (bruttó) Ft (bruttó) Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját erőt, Ft-ot a évi költségvetéséből biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június 4. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, május 12. Várfi András s. k. polgármester

20 PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 1) Összefoglaló a) Projekt megnevezése: Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Fő úton és a Bajcsy úton b) Pályázat megnevezése: DAOP /A, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c) Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata d) Projekt műszaki ismertetése: A Fő úton a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Szabadság tér közötti szakaszon 800 fm hosszban változó szélességgel tervezett kerékpárút. Közös gyalogos- és kerékpáros út 661 m-en a Hősök útjáig, és önálló kerékpárút 142 -en a Hősök útja és a Szabadság tér között. A burkolat 2 3,0 3,6 m széles. A Bajcsy-Zsilinszky utcán a Fő út és a Losonczy utca között 1700 m hosszban, a burkolat 2,7 3,0 m széles. e) A projekt költsége és forrásösszetétele: Összes költség (100%): Igényelhető támogatás (90%): Saját erő (10%): Ft (bruttó) Ft (bruttó) Ft (bruttó) 2) Projektgazda bemutatása a) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában: A város rendezési tervében és a hónapban kelt Kerékpárút-hálózat fejlesztési koncepcióban szerepel a megvalósítani kívánt kerékpárút. b) A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései: Önkormányzatunk a évben pályázatot nyújtott be szintén a DAOP keretei között meghirdetett pályázati felhívás alapján a Bajcsy út és a Semmelweis utca közötti szakasz megvalósítása érdekében. A magas fajlagos költségek miatt azonban pályázatunk nem részesült kedvező elbírálásban. c) Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály. A pályázatot az ADITUS Zrt. készíti el előzetes megállapodás alapján. 3) Projekt háttere a) Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér): Kedvező földrajzi fekvés (főbb közlekedési útvonalak, Hármas-Körös), kedvezőtlen demográfiai mutatók (régiós probléma), jelentős természeti értékek (holtágak). b) Gazdasági besorolás: a projekt nem jövedelemtermelő beruházás 4) Fejlesztési igény megalapozása a) Helyzetértékelés: A településen a szükségletekhez képest nagyon kevés, a város legforgalmasabb, legveszélyesebb szakaszain egyáltalán nincsen kiépített kerékpárút, a közlekedés így nem biztonságos. b) Projekt célkitűzései: Jelen beruházás keretei között megépülő kerékpárút az egyik legforgalmasabb településrészen teremtheti meg a biztonságos közlekedés feltételeit, az érintett útszakaszon nagyon magas a gépjármű/nehézgépjármű forgalom, illetve nagyon sok kisdiák közlekedik kerékpárral, különösen a Bajcsy út-szabadság tér szakaszon. c) Célcsoport bemutatása: Közvetlen haszonélvező a lakosság, a munkába járók mellett sok általános iskolában tanuló diák. Közbetett haszonélvező az önkormányzat, illetve a gépjármű vezetők. 5) Megoldási változatok ismertetése a) Változatok meghatározása: - 0 változat (projekt megvalósítása nélküli változat): Amennyiben nem valósul meg a beruházás, továbbra sem megoldott kerékpárral a biztonságos közlekedés a város egyik legforgalmasabb, legveszélyesebb útszakaszán - A változat:

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás 67/2011.(III.29.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Állami tulajdonban lévő ingatlan megszerzésre irányuló szándéknyilatkozat Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Barna Barbara osztályvezető helyettes Műszaki osztály Sorszám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 171 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 18-i ülésére Tárgy: Pályázat HM inkurrens anyagok ingyenes átruházására Az előterjesztést készítette: Ferencz

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testületnek - EU önerő Alap pályázat benyújtása

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére Tárgy: Megállapodás a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Előterjesztő: Előkészítő: dr. Gál Éva Zsuzsanna

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Galgamácsa Község Polgármestere Napirendi pont: Előterjesztés Galgamácsa Község Önkormányzatának 2015. május 28- i rendkívüli ülésére Pályázat- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben