PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: október 24-től

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás... 4 A5. Támogatás formája... 5 A6. Támogatás mértéke... 5 A7. Támogatás összege... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. A pályázók körének meghatározása... 6 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus... 6 B6. Kizáró okok... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek... 7 C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés során... 7 C1.2. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 7 C3. Elszámolható költségek... 7 C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés során:... 8 C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során:... 9 C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások: C4. Nem elszámolható költségek C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. AZ ÖNERŐ ÖSSZETÉTELE D2. Egyéb pénzügyi eszközök D3. Biztosítékok köre D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje... 21

3 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F4.1. Érkeztetés F4.2. Befogadás (pályázat támogathatóságának való megfelelés) F4.3. Támogathatóság vizsgálata F4.4. A hiánypótlás rendje F4.5. Tartalmi értékelés F4.6. Bírálat F4.7. Döntés F5. A Támogatási szerződés F5.1. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei F5.2. A Támogatási Szerződés módosítása F6. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F6.1. Támogatási előleg igénylésének lehetősége F7. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések F8. Helyszíni szemle és ellenőrzések F8.1. Projekt-lezáró ellenőrzés F9. Kifogás F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája F11. Fogalomjegyzék F12. Csatolandó mellékletek listája F13. Pályázati Útmutató mellékletei:... 25

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen Pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd Általános pályázati útmutató. A1. Alapvető cél és háttér információ A konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program Vizeink jó kezelése prioritási tengely Komplex vízgyűjtő fejlesztés intézkedéséhez kapcsolódik. Az Európai Közösség víz politikáját megtestesítő Víz Keretirányelv (VKI) szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A víztestek állapotának rendszeres értékeléséhez, valamint az állapotváltozás figyelemmel kíséréséhez többszintű monitoring rendszer kialakítása és működtetése szükséges. Ennek alapján a konstrukció egyik célja a VKI hidromorfológiai monitoring elemeihez kapcsolódik. A konstrukció másik célja az Árvízi Irányelv (2007/60/EK) hazai teljesülésének támogatása, a jelenleg ismert, és a jövőben előrelátható potenciális víztöbbletből eredő kockázatok felmérése és kezelése. Jelen konstrukció célja egy olyan komplex, a Duna magyarországi vízgyűjtő területén alkalmazható monitoring és geoinformatikai adatfogadó, feldolgozó, archiváló és szolgáltató központ létrehozása, amely a vizek kártételei elleni védekezést hatékonyabbá, a potenciális veszélyhelyzeteket kiszámíthatóbbá, a felszíni vízmozgásokat naprakész állapotfelmérés alapján elemezhetővé és modellezhetővé teszi az ország teljes területén. További cél az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) által üzemeltetett vízügyi műszaki adatbázis Vízügyi Adattár (VA) jelenleg rendelkezésre álló adatainak aktualizálása és az elérhető legmodernebb felmérési módszerek alkalmazásával pontosítása, kiegészítése. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők. A3. Rendelkezésre álló forrás A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2013-ban 9,900 milliárd forint áll rendelkezésre. Jelen pályázati kiírás forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás Jelen kiírásban a pályázatok az általános pályázati útmutató A4. fejezet b) pontja szerinti egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

5 Részleteket lásd az Általános pályázati útmutatóban. A5. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minősülnek a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendeletben szabályozott állami támogatásnak. A6. Támogatás mértéke A projekt előkészítésre nyújtható támogatás mértéke: A projekt teljes tervezett igényelt támogatásának a 6 %-a. A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%. A kedvezményezetti saját forrás összege a nem elszámolható költségeket valamint a nem támogatható tevékenységeket tartalmazza. A7. Támogatás összege A projektre nyújtható támogatás összege: Projekt támogatást a maximum 9,900 milliárd Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak.

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. A pályázók körének meghatározása Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: a) A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t és az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (OVF) legalább magában foglaló konzorcium B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett! B3. Székhely A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek kell lennie. B4. Iparág Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett! B5. Típus Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett B6. Kizáró okok 1) Adminisztratív feltételek Lásd az Általános pályázati útmutató B6 fejezetében. 2) Szakmai korlátozó feltételek Nem nyújtható támogatás, ha a projektjavaslat nem egy komplex, a Duna folyam teljes magyarországi vízgyűjtő területén alkalmazható monitoring és geoinformatikai adatfogadó, feldolgozó, archiváló és szolgáltató központ létrehozására irányul. 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés során Projekt-előkészítés (a pályázat támogatása esetén utólagosan elszámolható tevékenység!). C1.2. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során Magyarország teljes területén felszíni információk vételére, tárolására és feldolgozására és ez alapján vizek kártételeinek megelőzése szempontjából lényeges aktuális információk előállítására, jövőbeli állapotok modellezésére alkalmas egységes rendszer megvalósítása. Ennek keretében Vízügyi Információs Rendszer szükséges mértékű továbbfejlesztése o Részletes rendszerterv készítése o a vonalas létesítményekről illetve a vízrendszerről készült, rendelkezésre álló geometriai felméréseiből származó adatok egységes rendszerbe történő integrálása, o hiányzó adatok előállítása, összhangban az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése, illetve A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése projektek keretében előállt adatbázisokkal, a tevékenységek és elszámolt költségek (kettős finanszírozás elkerülése érdekében történő) egyértelmű lehatárolásával pl: az nagypontosságú felszín- és domborzatmodell elkészítése légi lézerszkenner (LIDAR) technológia alkalmazásával o a rendszer validálása, ehhez szükséges mérési feladatok elvégzése A rendszernek alkalmasnak kell lennie a Vízügyi Információs Rendszerrel (VIR) való integrált együttműködésre. Komplex adatfogadó és feldolgozó központ létrehozása, Vizek kártételeinek megelőzéséhez, és elhárításához illetve a Kedvezményezetti felelősségi körbe tartozó más vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges információs rendszer kidolgozása: A védekezési, az előzetes felkészülési feladatokat támogató adatokat és információkat előállító és szolgáltató rendszer megtervezése, kiépítése. C2. Nem támogatható tevékenységek A pályázat keretében kizárólag a C1. pontban felsorolt szakmai tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem. C3. Elszámolható költségek Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek az Általános pályázati útmutatóban találhatóak. Az ÁFA elszámolás tekintetében kizárólag a le nem vonható ÁFA minősül elszámolható költségnek. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetőség! Amennyiben az ÁFA levonható, 7

8 nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Nem egyértelmű helyzetekben célszerű az illetékes NAV Igazgatóság nyilatkozatának előzetes kikérése, mert ebben az esetben a támogató is ez alapján jár el. A következő költségkategóriákra igényelhető támogatás: 1. Immateriális javak / Szellemi termékek (csak a megvalósítás során) 2. Tárgyi eszközök 3. Anyagjellegű ráfordítások 4. Személyi jellegű költségek (csak a megvalósítás során) Egy projektelem csak egy költségkategóriában szerepelhet, vagyis ugyanaz a projektelem nem számolható el tárgyi eszközként, anyagjellegű ráfordításként és projektmenedzsment esetén személyi jellegű ráfordításként. Projektelemek Projektelemnek minősülnek az alábbi felsorolásban jellel jelölt pontok Azon projektelemekre, melyekre a kedvezményezett utófinanszírozást választott, támogatási előleg vehető igénybe az Ámr.-ben meghatározottak szerint. A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljeskörű, nem bővíthető): C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés során: A projekt-előkészítési szakaszban a következő C.1.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető kizárólag támogatás. 2. Tárgyi eszközök Közbeszerzés (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: Közbeszerzési tanácsadó díja; Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-előkészítésre vonatkozóan. Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Tanulmányok és vizsgálatok a projektelemen belül elszámolható költségek: MT: Megvalósíthatósági Tanulmány és annak részeként a pénzügyi elemzés; Egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség. 8

9 Tervezés (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) A műszaki tervek elkészítésének költsége magába foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a tervező feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: Kiviteli tervek (csak abban az esetben, ha a megvalósítás során nem kerül elszámolásra); Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség. Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bővíthető. Egyéb projektelemen belül elszámolható: Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek; Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/; Egyéb hatósági díjak. 3. Anyagjellegű ráfordítások / Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordításként a közbeszerzés, a tanulmányok és vizsgálatok költsége, a tervezés és az egyéb költségek számolhatók el abban az esetben, ha a projekt keretében nem történik olyan beruházás vagy eszközbeszerzés, amelynek ezek a költségek részét képezhetik. Az elszámolható költségek maximális összege A projekt-előkészítés projektelemeinek maximális elszámolható függetlenül az adott tevékenység elszámolási módjától a következő: Projektelem MT és annak részeként költséghaszon elemzés Max. 25 millió Ft Az egyéb projektelemek elszámolható költségeinek nagyságára, százalékára nincs korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe az A6 fejezetben szereplő - a projekt-megvalósításra nyújtható támogatás mértékére vonatkozó - előírásokat. C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során: A projekt-megvalósítási szakaszban a következő C.1.2. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető kizárólag támogatás. 9

10 1. Immateriális javak / Szellemi termékek Az itt elszámolt költségek összege beszámításra kerül az immateriális javak bekerülési értékébe. Szellemi termékek megszerzése Itt számolható el a szellemi termékek beszerzésének, előállításának költsége. Itt kell megjeleníteni a szellemi termék a számviteli törvény szerinti bekerülési - értékében szereplő projektmenedzsment, közbeszerzés, tanulmány, kötelező tájékoztatás és egyéb projektelem költségeit, de azokat az MT-ben részletezni és indokolni kell. Vagyoni értékű jogok megszerzése Itt számolható el a vagyoni értékű jogok beszerzésének, előállításának költsége. Itt kell megjeleníteni a vagyoni értékű jogok a számviteli törvény szerinti bekerülési - értékében szereplő projektmenedzsment, közbeszerzés, tanulmány, kötelező tájékoztatás és egyéb projektelem költségeit, de azokat az MT-ben részletezni és indokolni kell. 2. Tárgyi eszközök Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése Ha a földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához. Nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át. Itt számolható el: Terület-, és ingatlanszerzés (adásvétel, illetve kisajátítás) (amennyiben más módon a létesítmény helyszíne nem kijelölhető, lehetőség van felépítménnyel rendelkező terület megvásárlására, ebben az esetben pontosan alá kell támasztani, hogy a létesítmény kijelölésére más helyszín nem elérhető, és az ingatlan megvásárlása nem okoz indokolatlan többletköltséget). kártérítés egyéb ingatlan megszerzésének költsége és a szolgalmi jog megszerzésének költsége területszerzéssel kapcsolatos ügyvédi díjak Értékbecslés, igazságügyi ingatlan szakértő (abban az esetben, ha az előkészítési forduló során nem került elszámolásra) Terület-előkészítés, területrendezés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Itt számolható el: megelőző régészeti feltárás, régészeti megfigyelés, régészeti megfigyelés során előkerült lelőhely feltárása (mentő feltárás) lőszermentesítés talajmunka költségei A régészeti feltárás költségeinek elszámolása csak örökségvédelmi hatástanulmány vagy előzetes régészeti dokumentáció alapján lehetséges! Építési munkák Ezen a projektelemen belül számolható el a: bontás hozzáférés, védelem helyreállítás, rekonstrukció felújítás 10

11 átalakítás bővítés építés technológiai szerelés (gépészet) próbaüzem időszakos területhasználati díj (ha nem a kedvezményezett szedi) kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei Eszközbeszerzés Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában. Ezen a projektelemen belül számolható el a: Műszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének; Gépek beszerzésének; Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége; Járművek beszerzése. Erre a sorra olyan tételeket állíthat be, amelyek számvitelileg önállóan kerülnek aktiválásra! Projektmenedzsment (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: a feladatokra kötött vállalkozói szerződés(ek) alapján (Kbt. szerint); saját teljesítésben végzett projektmenedzsment költsége (ld. a lenti 4. pont előírásait). A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során projektmérettől függően a lenti táblázatban foglaltak szerint számolható el. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása; pénzügyi tanácsadó; jogi szakértő; műszaki szakértő Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment esetén csak utófinanszírozás választható. Közbeszerzés (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: Közbeszerzési tanácsadó díja; Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektmegvalósításra vonatkozóan. Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Tanulmányok és vizsgálatok a projektelemen belül elszámolható költségek: Egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség. Tervezés (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) 11

12 A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a tervező feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: Kiviteli tervek; Részletes rendszerterv készítése Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség. Geodéziai felmérések elvégzése Mérnöki feladatok (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül) Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: Mérnök felügyelet (műszaki ellenőr) a lenti táblázatban szereplő százalékos korlátozással. Minőségbiztosítást végző informatikai szakértő Köteles ellátni a műszaki kivitelezés ellenőrzését, költség-hatékonyság felülvizsgálatát, költségtúllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítését. Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok költségei számolhatók el a lenti táblázatban szereplő százalékos korlátozás figyelembe vételével. A további tájékoztatási előírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja. Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bővíthető. Egyéb projektelemen belül elszámolható: Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek; Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/; Egyéb hatósági díjak. 3. Anyagjellegű ráfordítások / Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordításként a vállalkozási szerződés keretében végzett projektmenedzsment, a közbeszerzés, a tanulmányok és vizsgálatok költsége, a tervezés, a mérnöki feladatok, a tájékoztatás/nyilvánosság és az egyéb költségek számolhatók el abban az esetben, ha a projekt keretében nem történik olyan beruházás vagy eszközbeszerzés, amelynek ezek a költségek részét képezhetik. 4. Személyi jellegű ráfordítások / bérköltség, személyi jellegű egyéb költség, bérjárulék Ezen a soron a saját szervezeten belül kialakított menedzsment szervezet költsége számolható el akkor, ha az a beruházás értékébe nem kerül bele. Csak a Támogatási döntés után felmerült projekt menedzsment költségek számolhatóak el. 12

13 Személyi jellegű ráfordításként kizárólag a Támogatási Szerződés megkötésekor rögzített projektmenedzsment tagjainak bérköltsége, személyi jellegű egyéb költsége és bérjáruléka számolható el. Új projektmenedzsment tagok személyi jellegű költségének elszámolása csak az erre vonatkozó változás-bejelentés jóváhagyását követetően lehetséges. Költségeinek összege a projekt megvalósítás során nem lépheti túl a lenti táblázatban feltüntetett értékeket. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása; pénzügyi tanácsadó; jogi szakértő; műszaki szakértő. A projektmenedzsment személyi jellegű költségének elszámolása kizárólag utófinanszírozással történhet. A projektmenedzsmenten kívüli szakmai feladatok saját szervezeten belüli ellátására támogatás nem igényelhető. Az elszámolható költségek maximális összege A projektmegvalósítás projektelemeinek maximális elszámolható költsége a megvalósítás tervezett elszámolható költségeinek arányában függetlenül az adott tevékenység elszámolási módjától a következő: Projektelem Projektmenedzsment 2% Mérnöki feladatok 2 % Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok maximum 25 millió Ft Az egyéb projektelemek elszámolható költségeinek nagyságára, százalékára nincs korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe az A6 fejezetben szereplő - a projekt-megvalósításra nyújtható támogatás mértékére vonatkozó - előírásokat. C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások: o Vállalkozói előleg A kedvezményezett által a szállítója részére fizetendő vállalkozói előlegre jutó támogatás igénylésére benyújtott úgynevezett előleg bekérő dokumentumot melynek pénzügyi teljesítését követően a szállító előlegszámlát állít ki, és melyet a kedvezményezett köteles elszámolásra benyújtani az elszámolható számlával azonos módon kell kezelni. Az előleget 4/2011. (I. 28.) a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Korm. rendelet 57 -a és a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kel biztosítani. 13

14 o Műszaki tartalékképzés A költségvetési táblában külön sorban kell megtervezni! Tartalék csak az Eszközbeszerzés és Építési munkák esetére képezhető, a megvalósíthatósági tanulmányban / költség-haszon elemzésben indokolt mértékben, de maximum a projekt elszámolható költségének 8%-os mértékig. A tartalékkeret támogatási szerződésben rögzített, és különálló költségvetési soron tervezett összegének felhasználását a támogatási szerződés szabályozza, de alapvetően a Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásához kötött a felhasználása. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdése és/vagy a vonatkozó hatályos rendelet alapján, a fenti esetekben a független mérnök kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a mérnöknek a fenti szerződések teljesítését kell ellenőriznie és a tervszerű előrehaladást nyilatkozatával igazolnia. Lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben. o Föld és ingatlanvásárlás Létesítményeket tartalmazó földterület megszerzése csak egyedileg indokolt esetekben támogatható, amennyiben a projekt költségvetésében szerepel és indokolt. Saját teljesítés Jelen pályázati konstrukció esetében saját teljesítések a saját szervezetben végzett projektmenedzsment költségeit kivéve nem elszámolhatóak. Saját szervezeten belüli menedzsment keretében csak a projekttel foglalkozó munkatársak személyi jellegű ráfordítása számolható el, dologi költség elszámolására nincs mód. A személyi jellegű költségek olyan arányban számolhatók el, amekkora arányban az egyes dolgozók a munkaköri leírásuk szerint munkaidejükben a projekttel foglalkoznak. C4. Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A további általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) A projekteknek illeszkedniük kell az alábbiakhoz: - a 2000/60/EK Víz Keretirányelv; /60/EK Árvízi Irányelv; - EU Duna Régió Stratégia. 14

15 C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. C7. Projekt területi korlátozása A projekt megvalósítási területe Magyarország. C8. A projekt megkezdése A projekt megkezdésének minősül a projekt bármely olyan tevékenységére vonatkozó beszerzési/közbeszerzési eljárás megindítása, amelyre a pályázó támogatást igényelt. Közbeszerzés megindítható a pályázat benyújtása előtt, azonban az eljárásnak meg kell felelnie a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcím alatt rögzítetteknek, illetve a műszaki dokumentáció KSz általi előzetes jóváhagyása minden esetben szükséges. Közbeszerzési szakértő és Projektmenedzsment szerződések megköthetők a pályázat benyújtását megelőzően. Továbbiakat lásd az Általános pályázati útmutatóban. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projektet legkésőbb június 30-ig be kell fejezni. A megadott maximum határidő betartása mellett minden esetben a projekt befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidők a mérvadóak. A fenti általános feltételektől a projekt sajátosságait figyelembe véve az IH jóváhagyásával a támogatási szerződésben lehet eltérni. Egyéb feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. C10. Fenntartási kötelezettség Az általános fenntartási kötelezettségeket lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben. Jelen konstrukcióra vonatkozó további előírások: A pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállásáig csak az Irányító Hatóság vezetőjének előzetes engedélyével a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe, használatba, haszonélvezetbe, haszonkölcsönbe vagy terhelheti meg, kizárólag indokolt esetben, olyan célból és tartalommal, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg. Nem minősül elidegenítésnek az önkormányzati társulás felől a tag önkormányzatok, valamint a Magyar Állam megbízottjaként eljáró szervezet felől a Magyar Állam részére történő vagyonátadás. A pályázó, mint későbbi kedvezményezett a vevő, bérlő, használó, haszonélvező, vagy haszonkölcsönbe vevő kiválasztása, illetve a jogszabályoknak megfelelően az esetleges terheléssel jogosulttá váló személy kiválasztása során nyílt és diszkriminációmentes eljárást köteles lefolytatni. 15

16 A támogatás igénybevevője jogosult a meghatározott fenntartási időszak alatt a gyors technológiai változások miatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjére, amennyiben a fenntartási időszak alatt a tevékenység, szolgáltatás fenntartása az érintett régióban biztosított. A fenntartási időszakban a kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerűsítésére támogatásban nem részesülhet. A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia a projekttel kapcsolatban: A megvalósíthatósági tanulmányban bemutatandó megfelelő szakmai üzemeltetési koncepciót és kockázatkezelési stratégiát dolgoz ki, valamint a jogszabályoknak megfelelő üzemeltetési környezetet alakít ki a fenntarthatóság érdekében. C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése Lásd az Általános pályázati útmutatóban. C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Az általános korlátozásokat az Általános pályázati útmutató, illetve a Támogatási Szerződés Általános Feltételei tartalmazzák. Egyéb konstrukció specifikus korlátozások: Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per-, teher- és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per-, teher- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. (Lásd még az F12. csatolandó mellékletek fejezetet). A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulnia. Nem nyújtható támogatás, amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány tartalma nem felel meg a releváns útmutatóban megfogalmazott követelményeknek. A pályázathoz csatolni kell mindazon engedélyeket, amelyek alapján a projekt fő tevékenységének kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok) megkezdhetők. (Indokolt esetben az IH engedélyezheti, hogy a fenti feltételnek Kedvezményezett az első kifizetési kérelem benyújtásáig tegyen eleget.) 16

17 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Az önerő összetétele Az Általános pályázati útmutatóban felsoroltak közül az önerő lehet: számlapénz, bankbetét, névre szóló értékpapír, bankhitel, állami finanszírozású forrás. A részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza. D2. Egyéb pénzügyi eszközök D3. Biztosítékok köre D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek 17

18 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Megfelelőség I. Adminisztratív feltételek IGEN/NEM I.1. BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatot a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban nyújtották be. A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást valamint az igényelt támogatási arány nem haladja meg az útmutatóban jelölt maximális támogatási intenzitást A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által megfelelő módon aláírásra került I.2. JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott kedvezményezetti körbe tartozik. A projekt megvalósításának helye megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak. A benyújtott ütemterv megfelel a pályázati felhívásnak és a projekt a megadott határidőn belül végrehajtható. A projekt pénzügyi zárása december 31-ig megtörténik. A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint került kitöltésre (az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változott). A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik. A pályázó nyilatkozatának valamennyi rovata a megadott szempontok szerint került kitöltésre. A kötelező mellékletek az előírt formában rendelkezésre állnak (ld. Kötelezően csatolandó mellékletek). A pályázati csomag mellékletei megfelelően hitelesítettek (a mellékletek a pályázó képviselője által szignálásra kerültek). Az elektronikus és nyomtatott példány megegyezik nyilatkozat alapján (az elektronikus formában benyújtott példányban szerepelnie kell a becsatolt mellékleteknek is). Kötelező esélyegyenlőségi adatokat megadta, valamint vállalja, hogy ezekről évente adatot szolgáltat. A pályázó kiválasztott három esélyegyenlőségi intézkedést. A pályázó szervezetre vonatkozóan a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos adatokat megadta, valamint vállalja, hogy ezekről évente adatot szolgáltat. A pályázó kiválasztott három fenntartható fejlődési szempontot. I.3. SZAKMAI JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK A projekt javaslat tartalma a VKI előírásainak megfelelő monitoring hálózat kialakítására, felújítására, vagy a monitoring működéséhez szükséges háttér megteremtésére szolgál. A projekt javaslat megfelel a hatályos jogszabályoknak. 18

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben