MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című komponenshez Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D3-12 Mátészalka belterületi bel-és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése. Mátészalka Város Önkormányzata október 31. 1

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA A PÁLYÁZÓ SZERVEZET Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása A PROJEKT IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA A projekt menedzsment szervezeti felépítése A projektmenedzsment szervezet működése HÁTTÉR, KÖRNYEZET ÉRINTETT FÖLDRAJZI TERÜLET BEMUTATÁSA A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek A terület természeti környezete JOGSZABÁLYI, SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR DEMOGRÁFIAI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS ELŐREJELZÉS A FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGSZERŰSÉG ( PROBLÉMA ) MEGHATÁROZÁSA, MEGFOGALMAZÁSA CÉLKITŰZÉSEK Célkitűzések meghatározása Indikátorok VÁLTOZATELEMZÉS ELEMZÉSEK A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT MEGHATÁROZÁSA ÉRDEKÉBEN A PROJEKT NÉLKÜLI ESET BEMUTATÁSA Műszaki leírás Tevékenység, működtetés, gazdasági életképesség bemutatása Intézményi kérdések Hatások Pénzügyi költségbecslés A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT RÉSZLETES ISMERTETÉSE A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT RÉSZLETES MŰSZAKI ISMERTETÉSE INTÉZMÉNYI, MŰKÖDTETÉSI, ÜZEMELTETÉSI ELEMZÉS (ÜZLETI MODELL) A PROJEKT HATÁSAI A megvalósítandó fejlesztés egyéb hatásai A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZÜGYI ELEMZÉSE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEZÉSEI PÉNZÜGYI ELEMZÉS Pénzügyi költségek becslése A megítélhető támogatási összeg meghatározása A projekt pénzügyi fenntarthatósága

3 8 CSELEKVÉSI TERV LEBONYOLÍTÁSI TERV Előkészítettség bemutatása Közbeszerzési/beszerzési terv Ütemterv MELLÉKLETEK FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A PÁLYÁZATI ADATLAPON MEGJELÖLT ÖNKORMÁNYZATI MUNKATÁRSAK ÖNÉLETRAJZAI A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETI ÁBRÁJA

4 1 Vezetői összefoglaló A projekt megvalósításának szükségessége A Tisza mente fejlődése szempontjából meghatározó körülmény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program közérdekűségéről és megvalósításáról szóló évi LXVII. törvény, amely meghatározza a VTT keretében elvégzendő feladatokat, az eljárás elveit, a földhasználati változásokat, és az árvízi beavatkozások ellentételezésének rendjét. A projekt célja a Tisza völgy árvízi biztonságának növelését szolgáló Vásárhelyi terv továbbfejlesztése program keretén belül megépülő Szamos-Kraszna-közi tározó által érintett települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a térségben található és érintett felszíni vizeink megfelelő minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Mátészalka Város Önkormányzata a bel- és csapadékvíz elvezetési projektjének megvalósítására az Észak Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP-5.1.2/D3-12 komponensen belül pályázatot nyújt be. A belvízi veszélyeztetettség szempontjából a településre vonatkozó Pálfai-index a belvízzel mérsékelten veszélyeztetett 2-es kategória. A 147/2010 (IV.29.) Kormányrendelet pontja szerint magas talajvízállású területnek minősül a terület. A projekt megvalósításának alátámasztása Az akcióterületen a fejlesztés közvetlenül ingatlant és főt érint, a belvízmentesített terület mérete 331 ha. A projekt Mátészalka Város következő részterületeit érinti: 1._Keleti városrész (4-0-0, 4-1-0, 4-1-1, jelű csapadékvíz elvezető csatorna) Az érintett utcák a Dobó, Táncsics, Szamos, Kraszna utcák, Széchenyi utcaköz, Kézi L, Lajos, Balassi B, Szokolay Ö. utcák, Hajdú utca-köz, Csokonai utcaköz, Mátyás király utca. 2._Dél-keleti városrész csapadékvíz főgyűjtője (5-0-0, 5-1-0, jelű csatorna) 3._Déli városrész (9-0-0, 9-1-0, 9-1-1,, 9-1-2, 9-1-3, ) Ecsedi köz, Ecsedi, Szegfű, Viola, és a Dankó utcák 4._Déli városrész - Dózsa György út (6-0-0, 6-1-0, 7-0-0, 7-1-0, 7-2-0, 7-3-0, 8-0-0, 8-1-0, 8-2-0, 8-3-0, 8-4-0) 5._Baross László utca (11-0-0) 6._Hodászi út és környezete (12-0-0, , ) 7._Ipari út, a kerékpárút és a szilárd burkolatú út környezete 8._Erkel Ferenc utca 9._Északi körút 10._Vittória u. Kalmár u. összekötő út és a Tél-, Búza-, Délibáb-, Nyírjes-, Zevenaar utcák A korábbi évek üzemelési tapasztalataiból kiindulva több városrészben van szükség mielőbbi beavatkozásra a belterületi vízrendezést illetően. A tervezési területeken jelentős gondokat okoznak a hírtelen lezúduló nagy intenzitású csapadékok. Ehhez párosul, hogy az elmúlt évben jelentősen megnövekedtek az érintett csatornák vízgyűjtőén a burkolt felületek. Ez jelentősen megnövelte a lefolyás gyorsaságát és mennyiségét. A 4

5 felületek minőségi arányának megváltozása indokolja a tervezett beavatkozások szükségességét. Nagyon fontos tényező az is, hogy város fejlődését nem minden esetben követte a csapadékvíz elvezető rendszer kapacitásának bővítése. Jelenleg kb. 980 fő él olyan területen, ahol az intenzív esőzések esetén a megfelelő csapadékvíz elvezetés hiányában az ürítőgödrös árnyékszékek megtelnek esővízzel, ami jelentős egészségügyi kockázatot jelent. A fejlesztés elmaradásával nem szűnik meg a rendkívüli árvíz és belvíz együttes megjelenésekor a belterületet is fenyegető belvízelöntés veszélye, az esetleges épületkárosodással is járó kártalanítási költség, valamint a belvíz védekezési költség. A napjainkban egyre gyakrabban előforduló heves záporok ( mm/óra) okozta anyagi és esetenkénti személyi károk keletkeznek a nem megfelelően kiépített csapadékcsatorna rendszer miatt. A nagyobb esőzéseknél a csapadékcsatornákban megáll a víz, egyre gyakrabban elöntések is előfordulnak. A csatornákban felgyülemlett víz elfolyás hiányában kikezdi a rézsűket, ami által beomlások keletkeznek (példa erre a Dózsa György utca alatti Bordáncs csatorna). Ezek a beomlások a jelenleg még jónak mondható csapadékelvezető árkok gyors minőségromlásához, funkcióvesztéséhez vezetnek. Az esetenkénti szivattyúzások és a kárelhárítás pedig egyéb anyagi jellegű terhet jelent az önkormányzatnak. A projekt célkitűzéseinek és tervezett eredményeinek, hatásainak leírása, indokoltságának tömör alátámasztása A megvalósítani kívánt projekt elsődleges célja a bel- és csapadékvizek belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető, belvízelvezető infrastruktúra fejlesztése, a csapadékvíz okozta károk enyhítése, illetve megszüntetése, a biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése. A fejlesztés megvalósulásával bekövetkező hatások mértéke csak becsülhető, iránya viszont mindenképpen kedvező. A hatások az alábbiakkal jellemezhetők: - Csökken a település környezetszennyezése, ami javítja a talaj, a víz és a levegő állapotát egyaránt. - A felbecsülhetetlen értékű felszín alatti vízkészleteinkre alapozott vízbázisok vízminősége megóvásra kerülhet a beruházások megvalósulásával. - A lakosság egészségügyi állapota javulhat. - Az érintett városrészeken a gazdasági körülmények kedvező hatásai (vállalkozások élénkülése, munkahelyteremtés) érvényesülhet a fejlesztés megvalósulásával. - Az Európai Uniós elvárások, illetve a jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítésre kerülhetnek. Ha a jelen állapotban marad fenn a belvízelvezető rendszer, abban az esetben a 2010-es mértéket megközelítő, vagy azt meghaladó belvízhelyzetben a településen jelentős károkkal kell számolni. 5

6 A projekt keretében megvalósuló létrehozandó kapacitások, a fejlesztéssel lehetővé tett tevékenységek/szolgáltatások leírása és a projekt által megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása A tervezett beavatkozások egy része meglévő művek felújításából - átépítéséből áll. Az újonnan tervezésre kerülő vonalas létesítmények esetében meghatározó a meglévő befogadó helye és a terület domborzati viszonyai. Fontos szempont, hogy az új létesítményeknél rendezettek legyenek a tulajdonviszonyok. A művekkel érintett területek nagyobb részben az építtető tulajdonában vannak. Az érintett befogadók az Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat és a FETI- VÍZIG kezelésében vannak. A hozzájáruló nyilatkozatokat beszereztük. Szintén lényeges szempont volt a tervezésnél a minél kisebb költségvonzatú megoldás megvalósulása. A belvízcsatorna-hálózat tervezett főbb paraméterei a létesítmény jegyzék alapján: Klf. közműcsatorna, elvezető építés: m Támfal építés: 137 db Akna építés: 158 db Homok- olajfogó műtárgy: 11 db Mobil szivattyú: 2 db A megvalósítás tervezett ütemezése augusztus - október: Tervezés, MT és KHE, pályázat készítés október: Pályázat benyújtása február: TSZ előkészítés, aláírás március: Projektmenedzsment szervezet felállítása február május: Közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása július május: Kivitelezés június: Projektzárás, elszámolás A végrehajtó szervezet bemutatása A projektgazda a projekt lebonyolításának megszervezésére külső PIU szervezetet bíz meg. Ennek során tapasztalt, több hasonló projektet sikeresen lebonyolított szakterületi szakértők és tanácsadók végzik el a feladatokat. A projektgazda a projekt irányításához, a 1 fő saját munkatársat, projekt adminisztrátort delegál a rendelkezésre álló szakemberei közül. A projektmenedzsment szervezettel való kapcsolattartás a városüzemeltetésért felelős szervezet vezetőjének a feladat lesz. A projektgazda a projekt lebonyolítása során az alábbi feladatokra von be szakterületi szakértőket, tanácsadókat, közreműködőket: Általános projektmenedzsment szolgáltatások Projektmenedzsment szervezet vezető Műszaki terület felelőse Pénzügyi terület felelőse Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Műszaki ellenőr, a beruházás mérnöki szakértője Nyilvánosságot biztosító PR szolgáltató szervezet 6

7 Jogi szakértő Könyvvizsgáló. Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása A meglévő és a projektben kialakított létesítmények tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyai várhatóan nem változnak. A csapadék és belvízelvezető rendszer kezelése, fenntartása jelenleg is az Önkormányzat feladata. A tervezett vízi művek kiépítésére igénybeveendő területek nagyobb része önkormányzati terület, illetve a beruházásra tulajdonosi hozzájárulással kerül sor. A rendszer állapotának ellenőrzése folyamatosan történik. A feladatok ütemezése az elvégzendő feladatok volumene, illetve a kárelhárítás szükséges mértéke szerint történik. A működtetéshez szükséges költségeket az önkormányzat éves költségvetéseiben betervezte és a jövőben is betervezi. Rendkívüli belvízi események esetén a polgármester törvényben szabályozott módon belvízvédelmi készültséget rendelhet el, abban az esetben a védekezési munkák irányításáért és szervezéséért ő a felelős. A kármegelőzés, kárelhárítás és a kármentesítés az önkormányzat feladata, amihez vis major keretből igényelhet támogatást. A fejlesztés tervezett pénzügyi kereteinek összefoglalása A támogatás mértéke jelen konstrukció keretében 100 %. Beruházási költségek Összesen Projekt előkészítés Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Projekt menedzsment Projekt megvalósításához igénybevett szakmai szolgáltatások Projekt megvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatások Építés, átalakítás, felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összes elszámolható költség Nettó nem elszámolható költség és a nettó nem elszámolható költség vissza nem igényelhető ÁFA-ja Összes költség Igényelt támogatás Saját forrás

8 2 A projektgazda bemutatása 2.1 A pályázó szervezet Projektgazda, kedvezményezett neve: Mátészalka Város Önkormányzata Jogi státusza: Települési önkormányzat Címe: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. Hivatalos képviselője: Szabó István polgármester Telefonszáma: / Fax száma: / címe: Honlap: A pályázó projektgazda megfelel a Pályázati Felhívás B. Pályázók köre pontjában foglaltaknak, valamint az adott jogi, műszaki, pénzügyi környezetben a pályázati felhívás és útmutató szerint jogosult és alkalmas a projekt megvalósítására. Az önkormányzatok vízgazdálkodási feladatai közül a védekezési tervben is rögzített helyi vízkárelhárítás nagyon fontos, mely az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni védekezést, továbbá, az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a csatornákba, vízfolyásokba való visszavezetését jelenti. Az önkormányzatok kötelező ellátandó feladatainál az Önkormányzati törvény szerint csak az egészséges ivóvízellátásról való gondoskodás szerepel, azonban a Vízgazdálkodásról szóló törvény a települési önkormányzat feladatává teszi (1995. évi LVII. Tv. 4..(1) bek. f.) a helyi vízrendezést és belvízelvezetést. A Vízgazdálkodási törvény végrehajtására kiadott Kormányrendelet pedig utal arra, hogy az önkormányzatok a tulajdonukban álló vizeket és közcélú vízi létesítmények fenntartásáról olyan színvonalon és olyan mértékben kötelesek gondoskodni, amely lehetővé teszi a Vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott vízgazdálkodási közfeladatai ellátását. A projektgazda a projekttel kapcsolatos döntéseit a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló, többszörösen módosított 15/2003. (VI.12.) Ök. számú rendelete szerint készíti elő és hozza meg. A kedvezményezett jelen projektben az ÁFA levonására a évi CXXVII. törvény alapján nem jogosult. 8

9 A projekt csak a Felső Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság illetékességi területét érinti Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása A projektgazda Mátészalka Város Önkormányzat önállóan valósítja meg a projektet, együttműködés az esetünkben nem releváns. 2.2 A projekt irányítási struktúrája A projekt menedzsment szervezeti felépítése A projektmenedzsment szervezet formájára vonatkozóan az utóbbi évek tapasztalata alapján többféle változat alakult ki. A projektgazda a projekt lebonyolításának megszervezésére külső PIU szervezetet bíz meg. Ennek során tapasztalt, több hasonló projektet sikeresen lebonyolított szakterületi szakértők és tanácsadók végzik el a feladatokat. A projektgazda a projekt irányításához, a 1 fő saját munkatársat, projekt adminisztrátort delegál a rendelkezésre álló szakemberei közül. A projektmenedzsment szervezettel való kapcsolattartás a városüzemeltetésért felelős szervezet vezetőjének a feladat lesz. A projektgazda a projekt lebonyolítása során az alábbi feladatokra von be szakterületi szakértőket, tanácsadókat, közreműködőket: Általános projektmenedzsment szolgáltatások Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Műszaki ellenőr, a beruházás mérnöki szolgáltatója Nyilvánosságot biztosító PR szolgáltató szervezet Jogi szakértő Könyvvizsgáló Az általános projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a projektgazda szakértő, tapasztalt külső szervezetet kíván megbízni. A szervezet minimálisan a következő szakértelemmel bíró tagokkal kell rendelkezzen: Projektmenedzsment szervezet vezető (projektmenedzser): 1 fő Műszaki terület felelőse: 1 fő Pénzügyi terület felelőse: 1 fő Projektmenedzser: - A projekt menedzsment szervezet feladatainak kijelölése, feladatok ellátásának szakmai irányítása, azok teljesülésének ellenőrzése. - Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, - Projekttel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásának megszervezése. - Projekt munkafolyamatok koordinációja, a projekt előrehaladás ellenőrzése. 9

10 - Negyedévente projekttel kapcsolatos költségkimutatások, összesítők készítése; egyeztetése a pénzügyi felelőssel. - Zárójelentés készítése. Műszaki terület felelőse: - Feladatát a projektmenedzserrel egyeztetett módon látja el, képviselve az üzemeltetési kritériumok szakmai követelményeit, - Közreműködik a műszaki tervek elkészítésében, javaslatokat ad a biztonságos és gazdaságos üzemeltetési feltételek betervezéséhez, - Kapcsolatot tart fenn a műszaki ellenőrrel - mérnökkel, a változtatási kérelmeket üzemeltetési szempontból véleményezi, - Ellenőrzi a kivitelezési munkákat, észrevételeit jelzi a projektmenedzsernek, - Közreműködik a szennyvíztisztító telep próbaüzemeltetésében, javaslatokat tesz. Pénzügyi terület felelőse: - finanszírozás tervezése, a források összehangolásának biztosítása, - szerződések, számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének kialakítása, - szállítói számlák továbbítása támogató felé, - elszámolási kötelezettségek teljesítése, - beszámolás az önkormányzati képviselő testület felé. Projekt adminisztrátor - feladata a projekt elektronikus és papír alapú dokumentációinak, levelezésének egységes módon történő kezelése, nyilvántartása és archiválása, - Lakossági panaszok, észrevételek fogadása, kezelése. - Előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek összeállítása, megküldése. - Nyilvántartások vezetése (szerződések, ütemezés, kifizetések, stb.). A jogi terület felelőse, jogi szakértő a TSZ aláírásáig kerül kiválasztásra és megbízásra. Feladata a projekt jogi vonatkozású feladatainak ellátása. Mivel a projektgazda nincs felkészülve ilyen jellegű közbeszerzési feladatok elvégzésre, ezért a projekt közbeszerzési eljárásainak előkészítésére és lebonyolítására Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadót kíván megbízni. A beruházás megvalósítása során kötelezően alkalmazni kell megfelelő jogosultságú műszaki ellenőrt, mérnök tanácsadót. Feladata a kivitelezés (beruházás) lebonyolításának megszervezése a jogszabályokban előírt műszaki ellenőri tevékenység elvégzése. A projekt PR feladatainak elvégzésre, az ÚSZT Arculati kézikönyvében meghatározott feladatokra, a nyilvánosságot biztosító szolgáltatásokra a projektgazda külső szakértő PR szolgáltató szervezetet kíván megbízni. Könyvvizsgáló alkalmazását a pályázati útmutató előírja, feladata a projekt szabályszerű pénzügyi műveleteinek, számviteli nyilvántartásának felügyelete és auditja. 10

11 2.2.2 A projektmenedzsment szervezet működése A tanulmány mellékleteként csatoljuk a teljes projektmenedzsment szervezetet személtető szervezeti ábrát. A szervezet munkájával összefüggő operatív döntéseket a projekt menedzsment szervezet vezetője hozza meg. A projekt menedzser ellátja a projekt szakmai felügyeletét és a szakérők munkájának harmonizálását. A projekt menedzsernek közvetlen utasítási és ellenőrzési joga van a projekt tevékenységekben résztvevőkkel szemben. A projekt megvalósításáért a menedzsment tagjai egyetemlegesen felelnek. Általános feladatuk a projekt történéseinek dokumentálása. Ellenőrzésük eszköze a testületi üléseken való részvételi és beszámolási kötelezettség. Feladatkörük ellátása érdekében irányítási ellenőrzési és utasításadási hatáskörrel rendelkeznek a kivitelezők és a közreműködő szolgáltatók felé. Figyelemmel kell kísérniük a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, teljesíteniük kell a támogatási szerződésben a kedvezményezett részére előírt kötelezettségeket. Hivatalos Közbeszerzési tanácsadó, szakértő részletes feladatai Mivel az önkormányzat nem rendelkezik szabad kapacitásokkal bíró szakemberekkel a projekt lebonyolításához szükséges feladatok ellátására, ezért azokat megfelelő felkészültséggel és szakértelemmel rendelkező külső szervezetekre bízza. Ezen szervezetek kiválasztása során a hatályos jogszabályok szerint kíván eljárni. Ennek biztosítása a közbeszerzési szakértő feladata. Mint a projektgazda képviseletében eljáró, megfelelő szakmaisággal rendelkező személy a projekt során felmerülő beszerzéseket teljes körűen bonyolítja, melyek során teljes mértékben figyelembe veszi a hatályos jogszabályokat. - Előkészíti a beszerzésekhez szükséges dokumentumokat, a beszerzési közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. - Az általa lefolytatott eljárások törvényességéért teljes felelősséggel tartozik, helyettesítője nincs. - Sikeres eljárások esetében előkészíti a projektgazda és a nyertes ajánlattevő közötti szerződést, azt beterjeszti a projektgazdának aláírásra. A HKT-val kapcsolatos elvárások: - Az ajánlattevő szervezetnek, vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek rendelkeznie kell a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében, szolgáltatásra és építési beruházásra szóló jogosultsággal. - Az ajánlattevő szervezetnek, vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek rendelkeznie kell hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosítására vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX.8.) IMPM együttes rendelet 1. (4) bekezdésében meghatározott mértékű felelősségbiztosítással. PR szolgáltató szervezet feladatai, a szervezettel kapcsolatos elvárások 11

12 A szervezet feladata a projekt nyilvánosságának a hatályos ÚSZT útmutatóban előírt, teljes körű megszervezése és biztosítása. - A szervezetnek rendelkeznie kell mindazon technikai feltételekkel, amelyek az adott feladatok ellátását a nyilvánosság számára közvetíthető módon, megfelelő színvonalon biztosítani tudják. - A szervezetnek munkaviszonyban, vagy megbízási illetve egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban rendelkeznie kell legalább 1 fő középfokú végzettségű, aki legalább 3 év gyakorlattal rendelkezik honlapok szerkesztésében és üzemeltetésében. - A PR szervezetnek a számlázási és kifizetési ütemezés szerinti első részszámlája kiegyenlítéséig a feladatokkal járó költségeket előlegeznie kell, ezért olyan pénzügyi-gazdasági feltételekkel kell rendelkeznie, amelyek ezt biztosítják. Általános menedzsment szervezet feladatai, tevékenységei A munkaszervezet alapvető feladata a projektgazda részére a szervezési, tanácsadási, koordinációs és adminisztrációs munkák teljes körű ellátása a projekt teljes folyamatában. Ezen belül: a - A projekt előkészítésének és megvalósításának teljes lebonyolítását végzi, a Támogatási Szerződés és annak mellékletei szerint, illetve a Támogatási Szerződés aláírásáig a pályázati útmutató, valamint a pályázat befogadásáról szóló értesítés követelményei szerint. - Folyamatosan kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel, annak kijelölt kapcsolattartójával. - Előkészíti a beruházó döntéseit kivéve azokat, amelyekre önálló szerződés van, (közbeszerzési tanácsadó, PR szervezet, mérnök, kivitelező) - szervezi és koordinálja azok végrehajtását. - A projektfejlesztéssel kapcsolatos teljes körű szakmai tanácsadást biztosít. - Vezeti/irányítja a beruházó részére a projekttel kapcsolatos ügyekben a teljes adminisztrációt, iktatást, irattárolást. - Gyűjti, elemzi a projekttel kapcsolatos információkat, gondoskodik a KSZ illetve más szervezetek felé szükséges jelentések, információk összeállításáról és továbbításáról. - Folyamatosan együttműködik a projekt fejlesztésében, megvalósításában önálló szerződés alapján közreműködő szervezetekkel: a harmadik bekezdésben felsoroltakon kívül a tervezővel valamint a polgármesteri hivatal kijelölt, a projektben közreműködő részlegeivel, illetve a jegyzővel. Részükre utasítást nem adhat, azonban a projektmenedzser részére elvégzi a közös feladatok koordinálását, megszervezését és ellenőrzését. - Műszaki tervezés, engedélyeztetés koordinációja Feladatait a projektgazda által megbízott kapcsolattartó közvetlen utasítása alapján végzi. Könyvvizsgáló feladatai, tevékenységei A projekt előírt könyvvizsgálatának biztosítása az erre vonatkozó sztenderdek alapján. A támogató szervezet és a beruházó irányában a hitelesség, megbízhatóság, valós kép biztosítása. 12

13 - A beruházó könyvelésének szakmai támogatása a projekt megvalósítását érintő könyvvitelében, költségvetés és költségvetési beszámoló készítésében. - Könyvvizsgáló jelentés elkészítése a hatályos útmutatók alapján. Feladatát a projektgazda közvetlen utasítása alapján végzi. Műszaki ellenőr, mérnök tanácsadó feladatai A beruházás műszaki ellenőri feladatainak teljes körű ellátása, mérnöki tanácsadás, bonyolítás a projekthez kapcsolódó műszaki jogszabályoknak megfelelően történő megvalósításában. - vízjogi létesítési engedély szerinti megvalósítás biztosítása érdekében koordinációk megszervezése a beruházó, a kivitelező és az érintett szakterületek közreműködésével - ütemezés szervezése - beszámolás a projektgazda felé, - Műszaki monitoring teljesítése, - Projekt műszaki dokumentálása, - Akadályok elhárítása érdekében intézkedések megtétele. Feladatát a projektgazda közvetlen utasítása alapján végzi. 13

14 3 Háttér, környezet 3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek A terület közigazgatási lehatárolása: Régió: Megye: Kistérség: Település: Lakosság száma (2010): Érintett Vízügyi Felügyelőség: Érintett Vízügyi Igazgatóság: Észak-Alföldi Régió Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mátészalkai kistérség Mátészalka Város fő Felső Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza) Felső Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Nyíregyháza) A projekt által érintett helyszíneket, ingatlanokat az elektronikusan mellékelt 04_vízrendezés_ktg_tábla excel állományban a Projekt helyszínei 1 és 2 munkalapok segédtáblázataiban mutatjuk be. Területi érintettség A projekt Mátészalka Város következő részterületeit érinti: 1._Keleti városrész (4-0-0, 4-1-0, 4-1-1, jelű csapadékvíz elvezető csatorna) Az érintett utcák a Dobó, Táncsics, Szamos, Kraszna utcák, Széchenyi utca-köz, Kézi L, Lajos, Balassi B, Szokolay Ö. utcák, Hajdú utcaköz, Csokonai utca-köz, Mátyás király utca. 2._Dél-keleti városrész csapadékvíz főgyűjtője (5-0-0, 5-1-0, jelű csatorna) 3._Déli városrész (9-0-0, 9-1-0, 9-1-1,, 9-1-2, 9-1-3, ) Ecsedi köz, Ecsedi, Szegfű, Viola, és a Dankó utcák 4._Déli városrész - Dózsa György út (6-0-0, 6-1-0, 7-0-0, 7-1-0, 7-2-0, 7-3-0, 8-0-0, 8-1-0, 8-2-0, 8-3-0, 8-4-0) 5._Baross László utca (11-0-0) 6._Hodászi út és környezete (12-0-0, , ) 7._Ipari út, a kerékpárút és a szilárd burkolatú út környezete 8._Erkel Ferenc utca 9._Északi körút 10._Vittória u. Kalmár u. összekötő út és a Tél-, Búza-, Délibáb-, Nyírjes-, Zevenaar utcák Részletesen lásd a vízjogi engedélyes terv helyszínrajza. 14

15 3.1.2 A terület természeti környezete A tervezési területre és a város környezetére jellemező elemzéseket a KÖZMŰ- TERV M-93 Kft által készített vízjogi engedélyes terv [4] összefoglalója alapján mutatjuk be. Emellett felhasználtuk a VTT-hez készült [3] tanulmányban szereplő megállapításokat, elemzéseket is. Mátészalka város a Szatmár-Beregi síkság és a Nyírség tájegység találkozásánál helyezkedik el. A területre azonban a Nyírség tájegység talajviszonyai és éghajlata a jellemző. Hazánk második legnagyobb futóhomok területe a Nyírség. A Tiszántúl síkjából mintegy méter magasra kiemelkedő felszínű terület. A környezetétől szigetszerűen elkülönülő terület É-i és D-i pontja között mintegy 120 km a távolság szélessége pedig mintegy 65 km. Leginkább Nyíradony, Nyírlugos és Nyírbogát között emelkedik ki a legjobban. Valójában a Nyírség annak a hatalmas pleisztocén hordalékkúpnak a maradványa, melyet az Északkeleti-Kárpátokból és az Erdély É-i részéből lefutó folyók építettek fel. Az új pleisztocén folyamán hagyták el a hordalékkúpot építő folyók véglegesen a Nyírség területét, így mindenütt fiatal és laza üledéket találunk a felszínen. A Nyírség kialakulásában pleisztocén rétegsorának felépítésében az Alföld északkeleti részének valamennyi folyója részt vett. Ezek közül a Tisza és a Szamos hordaléképítő tevékenysége a legjelentősebb. A Nyírség északi részének építésében azonban szerepe van más folyóknak is, mint a Tapolynak, Ungnak, Latorcának, stb. Az új pleisztocén folyamán azonban a Tisza és a Szamos az Ér-völgyben folyt le, így elhagyták a Nyírségi hordalékkúpot. A Nyírség északi részén a folyók hordalékkúp építő tevékenysége az új pleisztocénban is folyt és csak a pleisztocén vége felé szűnt meg. A pleisztocén folyamán a Nyírségen áthaladó folyók méter vastag folyóvízi hordalékot halmoztak fel a pannóniai rétegekre. A pleisztocénban a felszín kialakításában a folyóvíz mellett fontos szerepe volt a szélnek is. A folyómedrek közötti felszíneket az új pleisztocén kori szelek megtámadták, és futóhomokot fújtak ki belőlük. A szelek hatására az új pleisztocén végére a Nyírség az eolikus felszínalakító folyamatok hatása alá került. Az erős északias szelek a Nyírség északi részén szélbarázdákat, garmadákat, maradék gerinceket és deflációs mélyedéseket alakítottak ki. A Déli részen viszont aszimmetrikus parabolák és szegélybuckák keletkeztek. Az új pleisztocén második felében a Nyírség nagy kiterjedésű területein löszös homok és lösztakaró alakult ki a buckás felszínen, főként a Ny-i ÉNy-i területeken. Ahol megfelelő vastagságot ért el a lösztakaró, ott a későbbiekben megvédte a felszínt a széleróziótól, és ezeken a területeken a pleisztocén végi formákat konzerválta. Mivel a pleisztocén végétől az Alföld ÉK-i részének folyói nem folyhattak át a Nyírségen, az élővíz nélkül maradt Nyírségi felszínen,- ott ahol növényzet, vagy löszös üledék nem védte a felszínt,- azokon a helyeken a szél hatására mozgásba lendült a futóhomok. Új formák képződtek különösen a szélbarázdákkal, garmadákkal és maradék gerincekkel tagolt terülteken. 15

16 A mainál melegebb éghajlatú, csapadékos tölgyfázisban a Nyírség erdős sztyeppé alakult, majd pedig a bükkfázisra a Nyírségi erdők záródtak, így a homokmozgás meglehetősen szűk térre korlátozódott. A XVIII. és a XIX. században, hogy a földművelés számára újabb területeket nyerjenek a tölgy és bükkfázisban kialakult erdők jelentős részét kiirtották. A kevés humuszt tartalmazó erdőtalajok hamar kimerültek és a szél áldozatául estek. A kötetlen homok mozgásnak indult és különböző vastagságú és mélységű szélbarázdák alakultak ki. A mozgásba lendült futóhomok megfékezése érdekében, mivel ezek veszélyt jelentettek a délebbi termőföldekre, nagyarányú erdősítés indult meg a Nyírségben. A Nyírség ÉK-i része a Nyírség legidősebb területe. Az új pleisztocén második felében a folyók már nem folytak keresztül rajta, és a hosszantartó eolikus időszak alatt a futóhomokok hatalmas akkumulációs mezőkbe rendeződtek. A folyóvölgyeket a pleisztocén végi homokmozgás teljesen eltüntette, minden felé az eolikus formák figyelhetők meg. Mátészalkától Ny-ra, ÉNy-ra ellaposodik a felszín a laza futóhomok kevesebb, legtöbb helyen barnaföldet takart gyenge relief energiájú szélbarázdás felszínek sorakoznak. A Nyírség ÉK-i részén található barnaföldek a legértékesebbek. A Nyírség DK-i és D-i részén futóhomok az uralkodó, löszös homok, vagy barnaföld csak kisebb foltokon fordul elő. Az itt kialakult buckás felszíneknek azonban más az arculata, mint a Nyírség középső vagy ÉK-i részében. A területen uralkodóak a parabola alakú buckák, melynek magassága elérheti a 2-15 métert. A Nyírség éghajlatára a meleg, mérsékelten száraz, hideg telű éghajlat a jellemző. Felhőzete 50% alatt marad, a napsütés évi összege óra. A tél hideg, a januári középhőmérséklet -3 C alatt marad. Gyakori a késő tavaszi fagyveszély. A nyári meleg mérsékeltebb, mint az Alföld többi táján, a július középhőmérséklet C. Uralkodó szél DNy ÉK. Csapadék éves mennyisége mm között változik. A csapadékjárás egyik jellemző vonása a tavasz eleji szárazság és a júniusi maximum. A hótakarós napok száma nap évente. A szeles és napsütéses időjárás következtében gyakori a hóréteg többszöri eltűnése és újraképződése. A Nyírség vízrajzában a tájra jellemző a sajátos centrifugális vízhálózat, ahol a vízfolyások sugarasan a peremterületek felé irányulnak. A Nyírség vízválasztója Hajdúhadház-Nyíradony-Nyírbátor-Nyírmada-Záhony vonalán húzódik. A befogadók körkörösen helyezkednek el. A vízfolyások eróziós tevékenysége minimális, az időszakos jellegük miatt. A vízfolyások egy jelentős része mesterséges csatorna, melyekkel az egykori völgyek pangóvizeit igyekeznek lecsapolni. A vízfolyások közül jelentős a Lónyai-csatorna és a Bódva-patak. A múlt század végi belvízmentesítések során IX.-ig sorszámozott főcsatornákat létesítettek. Állóvizeire jellemző, hogy hajdan az elgátolt völgyek lefolyástalan medencéket alkottak, azonban csatornákkal sorra felfűzték és levezették őket. Természetes eredetű állóvizei közül jelentős a Vajai-tó, Bátorligeti-síkláp, Kállósemjéni-Nagy- Mohos. A felszín alatti vizekre jellemző, hogy a talajvíz tükör fekvése nem egyenletes, a magasabban fekvő pannon rögök felett mélyebben helyezkedik el, mint ahol a pannon aljzat hiányzik. A vizsgált területen elég sok artézi kút található. A vizsgált területen természetes vízfolyás nem található. 16

17 Nyírség talajai esetében a domborzat a homok szemcsenagyság szerinti eloszlása, és a hidrológiai viszonyok jelentős mértékben hatottak a Nyírség talajképződésére. A Nyírségbe előforduló buckák homokja általában durvább szemű, míg a laposok alapkőzete inkább iszapos homok. A kialakult talajok több fő csoportba sorolhatók. Legelterjedtebb földtani képződmény a Nyírségben a futóhomok, melyet az új pleisztocén iszapos folyóvízi homokjából a pleisztocén végi szelek fújták ki. A futóhomok vastagsága méter között változik. A futóhomok talajok jellegtelen váztalajok, melyekben a szél hatására a gyakori homokmozgás következtében talajképződés nem figyelhető meg. Azon területeken, ahol emberi beavatkozás hatására futóhomok megkötése megtörtént, a rövid talajképződési idő nem tette lehetővé, hogy számottevő humuszosodás legyen megfigyelhető benne. A futóhomokok inkább a Nyírség déli részén fordulnak elő, de az északi részen is számottevőek a buckás helyeken. Kovárványos barna erdőtalajok azon területeken alakultak ki, melyek huzamosabb ideig erdőborítás alatt álltak. Szelvényükben különböző mélységben és vastagságban felhalmozódási szint figyelhető meg, ezeket kovárványcsíkoknak nevezzük. Ezen vasas szintek vagy kovárványcsíkok cm-re követik egymást, vastagságuk 1-3 cm. A csíkokra jellemző, hogy fentről lefelé haladva vastagodnak a szelvény közepéig, majd pedig ismét vékonyodnak. A réti homoktalajok a Nyírségben a homokbuckák és a vonulatok közötti laposokban, általában iszapos homokon alakultak ki réti növényzet alatt. A vízbőség és a réti növényzet hatására humuszban és tápanyagban gazdagok, humuszos réteg vastagságuk cm között változik és a felszínhez közel mész és vaskiválások figyelhetők meg bennük. A Nyírségben előfordulnak még lápos réti- és szoloncsák szikestalajok is, a réti talajoktól mélyebb fekvésű részeken. Azonban ezek elterjedése nem jelentős. A vizsgált területen homokon kialakult réti talaj figyelhető meg, melynek egy része feltöltött. A talajok felső műveleti rétegének mechanikai összetételét talajmechanikai vizsgálat során állapítottuk meg. A feltárt talajrétegződés változatos. A fúrásokban túlnyomórészt barna-szürke iszapos homok illetve homok talajokat tártak fel, néhol iszap valamint közepes és kövér agyag réteg településsel. A talajrétegződést a talajmechanikai szakvéleményhez mellékelt rétegszelvény a talajfizikai jellemzőket a fúrásszelvények tartalmazzák. Alapozási szempontból kedvezőtlen rétegek és jellemzőik: homok és iszapos homok rétegek meredek szemeloszlásúak, folyásra hajlamosak. A vizsgált terület talajvízviszonyaira jellemző, hogy a vizsgált területeken a megütött (aktuális) talajvízszint a közel hasonló felszíni magasság következtében azonos mélységben található. A talajvíz ingadozása október és május között emelkedik, azonban nyáron mélyre húzódik vissza. [4] Mátészalka térségéről is elmondható, hogy a jó, és a kedvező vízgazdálkodású természetes rendszerek jellemzően hiányoznak. A gazdálkodás és a biológiai vízszükséglet szempontjait figyelembe véve a terület felhasznált vízmennyisége kevesebb, a területre ténylegesen jutó vízmennyiségnél, tehát a térség nem gazdálkodik megfelelően az ide érkező vízzel. A felhasznált vízmennyiség és a területre 17

18 ténylegesen jutó vízmennyiség közötti különbözetet kisebb részben a párolgás, elszivárgás (természetes folyamatok) nagyobb részben a belvízvezetés (emberi beavatkozások) miatti veszteség adja. [3] A tervezett projekt terület jellemzői, besorolásuk, érintettségük A VKI szerinti vízgyűjtő besorolás: Duna vízgyűjtőkerület; Tisza részvízgyűjtő; 2-2 Szamos-Kraszna alegységben, az érintett víztest: sp.2.3.1, p.2.3.1, Nyírség keleti perem. A projekt tervezésénél nagy figyelmet szenteltünk arra, hogy maximálisan illeszkedjen a VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-2 Szamos-Kraszna területre vonatkozó részéhez, amelyet a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adott közre áprilisában. [5] A projekt helyszínei nem érintenek Natura 2000 területet, csak határosak azokkal; A projekt helyszínei nincsenek ökológia folyosó(k) területén; A projekt helyszínei nincsenek Nemzeti Park (NP) területén; A projekt helyszínei nincsenek Tájvédelmi Körzet (TK) területén; A projekt helyszínei nincsenek Természetvédelmi Területen (TT); A projekt helyszínei nem folyik Kulturális Örökségvédelmi-régészeti kutatás, feltárás; A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. A belvízi veszélyeztetettség szempontjából a település Pálfaiindexe a belvízzel mérsékelten veszélyeztetett 2-es kategória; A projekt helyszíne Mátészalka Városa, amely a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik. 3.2 Jogszabályi, szakpolitikai háttér A fejlesztés szükségszerűségét alátámasztó hatályos alábbi jogszabályi vonatkozások. Az EU-s szabályozás átvételéből eredő fejlesztési kötelezettségeket az alábbi jogszabályok tartalmazzák: - A 2000/60/EK számú Víz Keretirányelv, amelynek célja a vízi környezet fenntartása és javítása a Közösségben, valamint az, hogy hozzájáruljon a veszélyes anyagok vízbe történő kibocsátásának fokozatos csökkentéséhez 2015-ig, mellyel biztosítható a vizek jó állapotának elérése. - A 80/778/EGK számú irányelv, amely az emberi fogyasztásra szánt víz minőségi előírásait, azzal szembeni elvárásokat tartalmazza. Az irányelv célja az emberi fogyasztásra szánt víz esetében olyan minőségi feltételek meghatározása, amely feltételeknek az ilyen vizeknek meg kell felelniük (kelt, július 15.). 18

19 - A 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, amely a felszín alatti vizek védelmét szabályozza. A rendelet célja a felszín alatti vizek jó állapotának biztosításával és annak fenntartásával, a szennyezésének fokozatos csökkentésével és megelőzésével, a hasznosítható készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználattal, a földtani közeg kármentesítésével összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek megállapítása (hatályos: augusztus 05.-től). - A 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, amely a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályait tartalmazza. A rendelet célja a felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása, a vízi és vízközeli, továbbá a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradásához szükséges feltételek biztosítása, a vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzése érdekében a szennyezések megelőzése és csökkentése (hatályos: 2004.augusztus 05.-től). A fejlesztés környezeti, környezetvédelmi szempontoknak való megfelelőségének érdekében: - Fokozottan szem előtt tartottuk a megelőzés elvének érvényesítését, a vizek helyben tartására való törekvés, a megfelelő méretezés érvényesítése a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján lásd a vízjogi létesítési engedélyes tervben [1] szereplő mértezés, valamint - Mérlegeltük és figyelembe vettük a 30/2008 (XII. 31.) KvVM rendelet 3.. (1)-ja szerint: - a) az országos, regionális és helyi vízgazdálkodási, az országos, kiemelt térségi és megyei környezetvédelmi, területrendezési, területfejlesztési, gazdaságfejlesztési terveket, koncepciókat és programokat, továbbá a helyi építési szabályzatot, a településrendezési tervet és a településfejlesztési koncepciót. - b) a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket és az ezekhez kapcsolódó intézkedési programokat. A figyelembe vett hazai jogi szabályozások a fejlesztéssel összefüggésben: - Az évi LVII. törvény, amely a vízgazdálkodásról szól. Tartalmazza a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek meghatározását (hatályos: 1996.január 01.-től). - Az évi LXV. törvény az önkormányzatokról. A törvény szabályozza az önkormányzatok jogait, feladatait, hatáskörét és szerveit (a kihirdetés napja: augusztus 14., hatályos: január 01.-től). - A 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályait tartalmazza. A rendelet célja, hogy a felszíni víztest állapotának védelméhez, javításához, a jó állapot, a jó ökológiai állapot, illetve potenciál eléréséhez az állapot rendszeresen ellenőrzésre és értékelésre kerüljön. Ezzel biztosításra kerül a felszíni víztest állapotváltozásának nyomon követése, valamint szükség esetén a korai beavatkozás és vízvédelmi intézkedés lehetősége. az Európai Tanács és Parlament által december 22-én hatályba lépett 2000/ 60/EK Víz Keretirányelv (VKI). 19

20 A vizek helyben tartása a projektben megvalósul, mert a projektben lévő műszaki tartalom csak az útról és járdáról lefolyó káros víztöbbletet vezeti ki a lakott területről a külső befogadóba. A fejlesztés érintettsége az országos szakpolitika által preferált területeken: Sérülékeny vízbázisok védőterületeit nem érint a fejlesztés (123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapján) Felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken nincs a település (27/2004 (XII.25.) Korm. rendelet alapján) A 6/2005. (II. 22.) KvVM-BM együttes rendelettel módosított, a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján a település Pálfaiindexe a belvízzel mérsékelten veszélyeztetett 2-es kategória, Magas talajvízállású területen valósul meg a fejlesztés (147/2010. (IV. 29.) Korm. r pont.) 3.3 Demográfiai, társadalmi környezet bemutatása A főbb demográfiai paramétereinek alakulását a következő források és módszerek alapján mutatjuk be: Az állandó lakosok száma 2010-ben, az adat elsődleges forrása: Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának Gazdasági programjáról, június [6] Az utóbbi 10 év demográfiai folyamatainak (természetes szaporodás és vándorlási egyenleg) átlaga alapján várható lakosságszám 2020-ban (forrás KSH); Az ideiglenes lakosság számának forrása: Mátészalka Város területfejlesztési Koncepciója, június [1] Az üdülő népesség számának forrása: Mátészalka Város területfejlesztési Koncepciója, június [1] A vendégéjszakák számának forrása: Mátészalka Város területfejlesztési Koncepciója, június [1]. 1. táblázat: A demográfiai helyzet alakulása Sor szá m Település neve Állandó lakosok száma (fő) Várható állandó lakosságszám 2020-ban 1 Ideiglenes lakosok száma 2 (fő) Ideiglenes lakosok várható száma 2020-ban Üdülő népesség 1. Mátészalka Vendégéjszakák száma 1 Az utóbbi 10 év demográfiai folyamatainak (természetes szaporodás és vándorlási egyenleg) átlaga alapján várható lakosságszám 2020-ban (forrás KSH). 2 Becsléssel összesítetten megadva az oda ingázó munkavállalók, az üdülőnépesség és a vendégéjszakák számát. Egy ideiglenes lakos évi átlagban legalább napi 1 órát tölt a településen. 20

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. Tel: 44/501-361. Fax. 44/501-358. e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 507 /2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez TELEPÜLÉSI BEL- ÉS

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV Újhartyán Község Önkormányzata 2367 Újhartyán, Fő utca 21.sz. Telefon:29/372-133.Fax:372-025 E-mail cím: Nyilvántartási szám: Jóváhagyom Újhartyán, 2008.szeptember 20. Egyetértek: Budapest, 2008 Schulcz

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. január - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007.

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó ekről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel Energiafórum 2010. Balatonfüred Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel (KEOP 4-es, 5-ös prioritások) Tirpák Tamás Épületgépész mérnök Bemutatkozás Fő tevékenységeink:

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a külterületi

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással Sorszám: IV/8 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Juhász Csilla jogász Véleményező bizottság:

Részletesebben

Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd. Jogi vélemény

Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd. Jogi vélemény Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd Iroda: 5900 Orosháza, Táncsics u. 18. Tel/fax: 68/411-770 Mobil: 70/943-94-91 e-mail: drkocsiszsolt@globonet.hu Jogi vélemény I./ A megbízás tárgya Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. december Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben