MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című komponenshez Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D3-12 Mátészalka belterületi bel-és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése. Mátészalka Város Önkormányzata október 31. 1

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA A PÁLYÁZÓ SZERVEZET Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása A PROJEKT IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA A projekt menedzsment szervezeti felépítése A projektmenedzsment szervezet működése HÁTTÉR, KÖRNYEZET ÉRINTETT FÖLDRAJZI TERÜLET BEMUTATÁSA A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek A terület természeti környezete JOGSZABÁLYI, SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR DEMOGRÁFIAI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS ELŐREJELZÉS A FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGSZERŰSÉG ( PROBLÉMA ) MEGHATÁROZÁSA, MEGFOGALMAZÁSA CÉLKITŰZÉSEK Célkitűzések meghatározása Indikátorok VÁLTOZATELEMZÉS ELEMZÉSEK A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT MEGHATÁROZÁSA ÉRDEKÉBEN A PROJEKT NÉLKÜLI ESET BEMUTATÁSA Műszaki leírás Tevékenység, működtetés, gazdasági életképesség bemutatása Intézményi kérdések Hatások Pénzügyi költségbecslés A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT RÉSZLETES ISMERTETÉSE A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT RÉSZLETES MŰSZAKI ISMERTETÉSE INTÉZMÉNYI, MŰKÖDTETÉSI, ÜZEMELTETÉSI ELEMZÉS (ÜZLETI MODELL) A PROJEKT HATÁSAI A megvalósítandó fejlesztés egyéb hatásai A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZÜGYI ELEMZÉSE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEZÉSEI PÉNZÜGYI ELEMZÉS Pénzügyi költségek becslése A megítélhető támogatási összeg meghatározása A projekt pénzügyi fenntarthatósága

3 8 CSELEKVÉSI TERV LEBONYOLÍTÁSI TERV Előkészítettség bemutatása Közbeszerzési/beszerzési terv Ütemterv MELLÉKLETEK FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A PÁLYÁZATI ADATLAPON MEGJELÖLT ÖNKORMÁNYZATI MUNKATÁRSAK ÖNÉLETRAJZAI A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETI ÁBRÁJA

4 1 Vezetői összefoglaló A projekt megvalósításának szükségessége A Tisza mente fejlődése szempontjából meghatározó körülmény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program közérdekűségéről és megvalósításáról szóló évi LXVII. törvény, amely meghatározza a VTT keretében elvégzendő feladatokat, az eljárás elveit, a földhasználati változásokat, és az árvízi beavatkozások ellentételezésének rendjét. A projekt célja a Tisza völgy árvízi biztonságának növelését szolgáló Vásárhelyi terv továbbfejlesztése program keretén belül megépülő Szamos-Kraszna-közi tározó által érintett települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a térségben található és érintett felszíni vizeink megfelelő minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Mátészalka Város Önkormányzata a bel- és csapadékvíz elvezetési projektjének megvalósítására az Észak Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP-5.1.2/D3-12 komponensen belül pályázatot nyújt be. A belvízi veszélyeztetettség szempontjából a településre vonatkozó Pálfai-index a belvízzel mérsékelten veszélyeztetett 2-es kategória. A 147/2010 (IV.29.) Kormányrendelet pontja szerint magas talajvízállású területnek minősül a terület. A projekt megvalósításának alátámasztása Az akcióterületen a fejlesztés közvetlenül ingatlant és főt érint, a belvízmentesített terület mérete 331 ha. A projekt Mátészalka Város következő részterületeit érinti: 1._Keleti városrész (4-0-0, 4-1-0, 4-1-1, jelű csapadékvíz elvezető csatorna) Az érintett utcák a Dobó, Táncsics, Szamos, Kraszna utcák, Széchenyi utcaköz, Kézi L, Lajos, Balassi B, Szokolay Ö. utcák, Hajdú utca-köz, Csokonai utcaköz, Mátyás király utca. 2._Dél-keleti városrész csapadékvíz főgyűjtője (5-0-0, 5-1-0, jelű csatorna) 3._Déli városrész (9-0-0, 9-1-0, 9-1-1,, 9-1-2, 9-1-3, ) Ecsedi köz, Ecsedi, Szegfű, Viola, és a Dankó utcák 4._Déli városrész - Dózsa György út (6-0-0, 6-1-0, 7-0-0, 7-1-0, 7-2-0, 7-3-0, 8-0-0, 8-1-0, 8-2-0, 8-3-0, 8-4-0) 5._Baross László utca (11-0-0) 6._Hodászi út és környezete (12-0-0, , ) 7._Ipari út, a kerékpárút és a szilárd burkolatú út környezete 8._Erkel Ferenc utca 9._Északi körút 10._Vittória u. Kalmár u. összekötő út és a Tél-, Búza-, Délibáb-, Nyírjes-, Zevenaar utcák A korábbi évek üzemelési tapasztalataiból kiindulva több városrészben van szükség mielőbbi beavatkozásra a belterületi vízrendezést illetően. A tervezési területeken jelentős gondokat okoznak a hírtelen lezúduló nagy intenzitású csapadékok. Ehhez párosul, hogy az elmúlt évben jelentősen megnövekedtek az érintett csatornák vízgyűjtőén a burkolt felületek. Ez jelentősen megnövelte a lefolyás gyorsaságát és mennyiségét. A 4

5 felületek minőségi arányának megváltozása indokolja a tervezett beavatkozások szükségességét. Nagyon fontos tényező az is, hogy város fejlődését nem minden esetben követte a csapadékvíz elvezető rendszer kapacitásának bővítése. Jelenleg kb. 980 fő él olyan területen, ahol az intenzív esőzések esetén a megfelelő csapadékvíz elvezetés hiányában az ürítőgödrös árnyékszékek megtelnek esővízzel, ami jelentős egészségügyi kockázatot jelent. A fejlesztés elmaradásával nem szűnik meg a rendkívüli árvíz és belvíz együttes megjelenésekor a belterületet is fenyegető belvízelöntés veszélye, az esetleges épületkárosodással is járó kártalanítási költség, valamint a belvíz védekezési költség. A napjainkban egyre gyakrabban előforduló heves záporok ( mm/óra) okozta anyagi és esetenkénti személyi károk keletkeznek a nem megfelelően kiépített csapadékcsatorna rendszer miatt. A nagyobb esőzéseknél a csapadékcsatornákban megáll a víz, egyre gyakrabban elöntések is előfordulnak. A csatornákban felgyülemlett víz elfolyás hiányában kikezdi a rézsűket, ami által beomlások keletkeznek (példa erre a Dózsa György utca alatti Bordáncs csatorna). Ezek a beomlások a jelenleg még jónak mondható csapadékelvezető árkok gyors minőségromlásához, funkcióvesztéséhez vezetnek. Az esetenkénti szivattyúzások és a kárelhárítás pedig egyéb anyagi jellegű terhet jelent az önkormányzatnak. A projekt célkitűzéseinek és tervezett eredményeinek, hatásainak leírása, indokoltságának tömör alátámasztása A megvalósítani kívánt projekt elsődleges célja a bel- és csapadékvizek belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető, belvízelvezető infrastruktúra fejlesztése, a csapadékvíz okozta károk enyhítése, illetve megszüntetése, a biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése. A fejlesztés megvalósulásával bekövetkező hatások mértéke csak becsülhető, iránya viszont mindenképpen kedvező. A hatások az alábbiakkal jellemezhetők: - Csökken a település környezetszennyezése, ami javítja a talaj, a víz és a levegő állapotát egyaránt. - A felbecsülhetetlen értékű felszín alatti vízkészleteinkre alapozott vízbázisok vízminősége megóvásra kerülhet a beruházások megvalósulásával. - A lakosság egészségügyi állapota javulhat. - Az érintett városrészeken a gazdasági körülmények kedvező hatásai (vállalkozások élénkülése, munkahelyteremtés) érvényesülhet a fejlesztés megvalósulásával. - Az Európai Uniós elvárások, illetve a jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítésre kerülhetnek. Ha a jelen állapotban marad fenn a belvízelvezető rendszer, abban az esetben a 2010-es mértéket megközelítő, vagy azt meghaladó belvízhelyzetben a településen jelentős károkkal kell számolni. 5

6 A projekt keretében megvalósuló létrehozandó kapacitások, a fejlesztéssel lehetővé tett tevékenységek/szolgáltatások leírása és a projekt által megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása A tervezett beavatkozások egy része meglévő művek felújításából - átépítéséből áll. Az újonnan tervezésre kerülő vonalas létesítmények esetében meghatározó a meglévő befogadó helye és a terület domborzati viszonyai. Fontos szempont, hogy az új létesítményeknél rendezettek legyenek a tulajdonviszonyok. A művekkel érintett területek nagyobb részben az építtető tulajdonában vannak. Az érintett befogadók az Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat és a FETI- VÍZIG kezelésében vannak. A hozzájáruló nyilatkozatokat beszereztük. Szintén lényeges szempont volt a tervezésnél a minél kisebb költségvonzatú megoldás megvalósulása. A belvízcsatorna-hálózat tervezett főbb paraméterei a létesítmény jegyzék alapján: Klf. közműcsatorna, elvezető építés: m Támfal építés: 137 db Akna építés: 158 db Homok- olajfogó műtárgy: 11 db Mobil szivattyú: 2 db A megvalósítás tervezett ütemezése augusztus - október: Tervezés, MT és KHE, pályázat készítés október: Pályázat benyújtása február: TSZ előkészítés, aláírás március: Projektmenedzsment szervezet felállítása február május: Közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása július május: Kivitelezés június: Projektzárás, elszámolás A végrehajtó szervezet bemutatása A projektgazda a projekt lebonyolításának megszervezésére külső PIU szervezetet bíz meg. Ennek során tapasztalt, több hasonló projektet sikeresen lebonyolított szakterületi szakértők és tanácsadók végzik el a feladatokat. A projektgazda a projekt irányításához, a 1 fő saját munkatársat, projekt adminisztrátort delegál a rendelkezésre álló szakemberei közül. A projektmenedzsment szervezettel való kapcsolattartás a városüzemeltetésért felelős szervezet vezetőjének a feladat lesz. A projektgazda a projekt lebonyolítása során az alábbi feladatokra von be szakterületi szakértőket, tanácsadókat, közreműködőket: Általános projektmenedzsment szolgáltatások Projektmenedzsment szervezet vezető Műszaki terület felelőse Pénzügyi terület felelőse Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Műszaki ellenőr, a beruházás mérnöki szakértője Nyilvánosságot biztosító PR szolgáltató szervezet 6

7 Jogi szakértő Könyvvizsgáló. Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása A meglévő és a projektben kialakított létesítmények tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyai várhatóan nem változnak. A csapadék és belvízelvezető rendszer kezelése, fenntartása jelenleg is az Önkormányzat feladata. A tervezett vízi művek kiépítésére igénybeveendő területek nagyobb része önkormányzati terület, illetve a beruházásra tulajdonosi hozzájárulással kerül sor. A rendszer állapotának ellenőrzése folyamatosan történik. A feladatok ütemezése az elvégzendő feladatok volumene, illetve a kárelhárítás szükséges mértéke szerint történik. A működtetéshez szükséges költségeket az önkormányzat éves költségvetéseiben betervezte és a jövőben is betervezi. Rendkívüli belvízi események esetén a polgármester törvényben szabályozott módon belvízvédelmi készültséget rendelhet el, abban az esetben a védekezési munkák irányításáért és szervezéséért ő a felelős. A kármegelőzés, kárelhárítás és a kármentesítés az önkormányzat feladata, amihez vis major keretből igényelhet támogatást. A fejlesztés tervezett pénzügyi kereteinek összefoglalása A támogatás mértéke jelen konstrukció keretében 100 %. Beruházási költségek Összesen Projekt előkészítés Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Projekt menedzsment Projekt megvalósításához igénybevett szakmai szolgáltatások Projekt megvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatások Építés, átalakítás, felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összes elszámolható költség Nettó nem elszámolható költség és a nettó nem elszámolható költség vissza nem igényelhető ÁFA-ja Összes költség Igényelt támogatás Saját forrás

8 2 A projektgazda bemutatása 2.1 A pályázó szervezet Projektgazda, kedvezményezett neve: Mátészalka Város Önkormányzata Jogi státusza: Települési önkormányzat Címe: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. Hivatalos képviselője: Szabó István polgármester Telefonszáma: / Fax száma: / címe: Honlap: A pályázó projektgazda megfelel a Pályázati Felhívás B. Pályázók köre pontjában foglaltaknak, valamint az adott jogi, műszaki, pénzügyi környezetben a pályázati felhívás és útmutató szerint jogosult és alkalmas a projekt megvalósítására. Az önkormányzatok vízgazdálkodási feladatai közül a védekezési tervben is rögzített helyi vízkárelhárítás nagyon fontos, mely az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni védekezést, továbbá, az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a csatornákba, vízfolyásokba való visszavezetését jelenti. Az önkormányzatok kötelező ellátandó feladatainál az Önkormányzati törvény szerint csak az egészséges ivóvízellátásról való gondoskodás szerepel, azonban a Vízgazdálkodásról szóló törvény a települési önkormányzat feladatává teszi (1995. évi LVII. Tv. 4..(1) bek. f.) a helyi vízrendezést és belvízelvezetést. A Vízgazdálkodási törvény végrehajtására kiadott Kormányrendelet pedig utal arra, hogy az önkormányzatok a tulajdonukban álló vizeket és közcélú vízi létesítmények fenntartásáról olyan színvonalon és olyan mértékben kötelesek gondoskodni, amely lehetővé teszi a Vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott vízgazdálkodási közfeladatai ellátását. A projektgazda a projekttel kapcsolatos döntéseit a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló, többszörösen módosított 15/2003. (VI.12.) Ök. számú rendelete szerint készíti elő és hozza meg. A kedvezményezett jelen projektben az ÁFA levonására a évi CXXVII. törvény alapján nem jogosult. 8

9 A projekt csak a Felső Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság illetékességi területét érinti Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása A projektgazda Mátészalka Város Önkormányzat önállóan valósítja meg a projektet, együttműködés az esetünkben nem releváns. 2.2 A projekt irányítási struktúrája A projekt menedzsment szervezeti felépítése A projektmenedzsment szervezet formájára vonatkozóan az utóbbi évek tapasztalata alapján többféle változat alakult ki. A projektgazda a projekt lebonyolításának megszervezésére külső PIU szervezetet bíz meg. Ennek során tapasztalt, több hasonló projektet sikeresen lebonyolított szakterületi szakértők és tanácsadók végzik el a feladatokat. A projektgazda a projekt irányításához, a 1 fő saját munkatársat, projekt adminisztrátort delegál a rendelkezésre álló szakemberei közül. A projektmenedzsment szervezettel való kapcsolattartás a városüzemeltetésért felelős szervezet vezetőjének a feladat lesz. A projektgazda a projekt lebonyolítása során az alábbi feladatokra von be szakterületi szakértőket, tanácsadókat, közreműködőket: Általános projektmenedzsment szolgáltatások Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Műszaki ellenőr, a beruházás mérnöki szolgáltatója Nyilvánosságot biztosító PR szolgáltató szervezet Jogi szakértő Könyvvizsgáló Az általános projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a projektgazda szakértő, tapasztalt külső szervezetet kíván megbízni. A szervezet minimálisan a következő szakértelemmel bíró tagokkal kell rendelkezzen: Projektmenedzsment szervezet vezető (projektmenedzser): 1 fő Műszaki terület felelőse: 1 fő Pénzügyi terület felelőse: 1 fő Projektmenedzser: - A projekt menedzsment szervezet feladatainak kijelölése, feladatok ellátásának szakmai irányítása, azok teljesülésének ellenőrzése. - Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, - Projekttel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásának megszervezése. - Projekt munkafolyamatok koordinációja, a projekt előrehaladás ellenőrzése. 9

10 - Negyedévente projekttel kapcsolatos költségkimutatások, összesítők készítése; egyeztetése a pénzügyi felelőssel. - Zárójelentés készítése. Műszaki terület felelőse: - Feladatát a projektmenedzserrel egyeztetett módon látja el, képviselve az üzemeltetési kritériumok szakmai követelményeit, - Közreműködik a műszaki tervek elkészítésében, javaslatokat ad a biztonságos és gazdaságos üzemeltetési feltételek betervezéséhez, - Kapcsolatot tart fenn a műszaki ellenőrrel - mérnökkel, a változtatási kérelmeket üzemeltetési szempontból véleményezi, - Ellenőrzi a kivitelezési munkákat, észrevételeit jelzi a projektmenedzsernek, - Közreműködik a szennyvíztisztító telep próbaüzemeltetésében, javaslatokat tesz. Pénzügyi terület felelőse: - finanszírozás tervezése, a források összehangolásának biztosítása, - szerződések, számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének kialakítása, - szállítói számlák továbbítása támogató felé, - elszámolási kötelezettségek teljesítése, - beszámolás az önkormányzati képviselő testület felé. Projekt adminisztrátor - feladata a projekt elektronikus és papír alapú dokumentációinak, levelezésének egységes módon történő kezelése, nyilvántartása és archiválása, - Lakossági panaszok, észrevételek fogadása, kezelése. - Előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek összeállítása, megküldése. - Nyilvántartások vezetése (szerződések, ütemezés, kifizetések, stb.). A jogi terület felelőse, jogi szakértő a TSZ aláírásáig kerül kiválasztásra és megbízásra. Feladata a projekt jogi vonatkozású feladatainak ellátása. Mivel a projektgazda nincs felkészülve ilyen jellegű közbeszerzési feladatok elvégzésre, ezért a projekt közbeszerzési eljárásainak előkészítésére és lebonyolítására Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadót kíván megbízni. A beruházás megvalósítása során kötelezően alkalmazni kell megfelelő jogosultságú műszaki ellenőrt, mérnök tanácsadót. Feladata a kivitelezés (beruházás) lebonyolításának megszervezése a jogszabályokban előírt műszaki ellenőri tevékenység elvégzése. A projekt PR feladatainak elvégzésre, az ÚSZT Arculati kézikönyvében meghatározott feladatokra, a nyilvánosságot biztosító szolgáltatásokra a projektgazda külső szakértő PR szolgáltató szervezetet kíván megbízni. Könyvvizsgáló alkalmazását a pályázati útmutató előírja, feladata a projekt szabályszerű pénzügyi műveleteinek, számviteli nyilvántartásának felügyelete és auditja. 10

11 2.2.2 A projektmenedzsment szervezet működése A tanulmány mellékleteként csatoljuk a teljes projektmenedzsment szervezetet személtető szervezeti ábrát. A szervezet munkájával összefüggő operatív döntéseket a projekt menedzsment szervezet vezetője hozza meg. A projekt menedzser ellátja a projekt szakmai felügyeletét és a szakérők munkájának harmonizálását. A projekt menedzsernek közvetlen utasítási és ellenőrzési joga van a projekt tevékenységekben résztvevőkkel szemben. A projekt megvalósításáért a menedzsment tagjai egyetemlegesen felelnek. Általános feladatuk a projekt történéseinek dokumentálása. Ellenőrzésük eszköze a testületi üléseken való részvételi és beszámolási kötelezettség. Feladatkörük ellátása érdekében irányítási ellenőrzési és utasításadási hatáskörrel rendelkeznek a kivitelezők és a közreműködő szolgáltatók felé. Figyelemmel kell kísérniük a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, teljesíteniük kell a támogatási szerződésben a kedvezményezett részére előírt kötelezettségeket. Hivatalos Közbeszerzési tanácsadó, szakértő részletes feladatai Mivel az önkormányzat nem rendelkezik szabad kapacitásokkal bíró szakemberekkel a projekt lebonyolításához szükséges feladatok ellátására, ezért azokat megfelelő felkészültséggel és szakértelemmel rendelkező külső szervezetekre bízza. Ezen szervezetek kiválasztása során a hatályos jogszabályok szerint kíván eljárni. Ennek biztosítása a közbeszerzési szakértő feladata. Mint a projektgazda képviseletében eljáró, megfelelő szakmaisággal rendelkező személy a projekt során felmerülő beszerzéseket teljes körűen bonyolítja, melyek során teljes mértékben figyelembe veszi a hatályos jogszabályokat. - Előkészíti a beszerzésekhez szükséges dokumentumokat, a beszerzési közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. - Az általa lefolytatott eljárások törvényességéért teljes felelősséggel tartozik, helyettesítője nincs. - Sikeres eljárások esetében előkészíti a projektgazda és a nyertes ajánlattevő közötti szerződést, azt beterjeszti a projektgazdának aláírásra. A HKT-val kapcsolatos elvárások: - Az ajánlattevő szervezetnek, vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek rendelkeznie kell a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében, szolgáltatásra és építési beruházásra szóló jogosultsággal. - Az ajánlattevő szervezetnek, vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek rendelkeznie kell hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosítására vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (IX.8.) IMPM együttes rendelet 1. (4) bekezdésében meghatározott mértékű felelősségbiztosítással. PR szolgáltató szervezet feladatai, a szervezettel kapcsolatos elvárások 11

12 A szervezet feladata a projekt nyilvánosságának a hatályos ÚSZT útmutatóban előírt, teljes körű megszervezése és biztosítása. - A szervezetnek rendelkeznie kell mindazon technikai feltételekkel, amelyek az adott feladatok ellátását a nyilvánosság számára közvetíthető módon, megfelelő színvonalon biztosítani tudják. - A szervezetnek munkaviszonyban, vagy megbízási illetve egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban rendelkeznie kell legalább 1 fő középfokú végzettségű, aki legalább 3 év gyakorlattal rendelkezik honlapok szerkesztésében és üzemeltetésében. - A PR szervezetnek a számlázási és kifizetési ütemezés szerinti első részszámlája kiegyenlítéséig a feladatokkal járó költségeket előlegeznie kell, ezért olyan pénzügyi-gazdasági feltételekkel kell rendelkeznie, amelyek ezt biztosítják. Általános menedzsment szervezet feladatai, tevékenységei A munkaszervezet alapvető feladata a projektgazda részére a szervezési, tanácsadási, koordinációs és adminisztrációs munkák teljes körű ellátása a projekt teljes folyamatában. Ezen belül: a - A projekt előkészítésének és megvalósításának teljes lebonyolítását végzi, a Támogatási Szerződés és annak mellékletei szerint, illetve a Támogatási Szerződés aláírásáig a pályázati útmutató, valamint a pályázat befogadásáról szóló értesítés követelményei szerint. - Folyamatosan kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel, annak kijelölt kapcsolattartójával. - Előkészíti a beruházó döntéseit kivéve azokat, amelyekre önálló szerződés van, (közbeszerzési tanácsadó, PR szervezet, mérnök, kivitelező) - szervezi és koordinálja azok végrehajtását. - A projektfejlesztéssel kapcsolatos teljes körű szakmai tanácsadást biztosít. - Vezeti/irányítja a beruházó részére a projekttel kapcsolatos ügyekben a teljes adminisztrációt, iktatást, irattárolást. - Gyűjti, elemzi a projekttel kapcsolatos információkat, gondoskodik a KSZ illetve más szervezetek felé szükséges jelentések, információk összeállításáról és továbbításáról. - Folyamatosan együttműködik a projekt fejlesztésében, megvalósításában önálló szerződés alapján közreműködő szervezetekkel: a harmadik bekezdésben felsoroltakon kívül a tervezővel valamint a polgármesteri hivatal kijelölt, a projektben közreműködő részlegeivel, illetve a jegyzővel. Részükre utasítást nem adhat, azonban a projektmenedzser részére elvégzi a közös feladatok koordinálását, megszervezését és ellenőrzését. - Műszaki tervezés, engedélyeztetés koordinációja Feladatait a projektgazda által megbízott kapcsolattartó közvetlen utasítása alapján végzi. Könyvvizsgáló feladatai, tevékenységei A projekt előírt könyvvizsgálatának biztosítása az erre vonatkozó sztenderdek alapján. A támogató szervezet és a beruházó irányában a hitelesség, megbízhatóság, valós kép biztosítása. 12

13 - A beruházó könyvelésének szakmai támogatása a projekt megvalósítását érintő könyvvitelében, költségvetés és költségvetési beszámoló készítésében. - Könyvvizsgáló jelentés elkészítése a hatályos útmutatók alapján. Feladatát a projektgazda közvetlen utasítása alapján végzi. Műszaki ellenőr, mérnök tanácsadó feladatai A beruházás műszaki ellenőri feladatainak teljes körű ellátása, mérnöki tanácsadás, bonyolítás a projekthez kapcsolódó műszaki jogszabályoknak megfelelően történő megvalósításában. - vízjogi létesítési engedély szerinti megvalósítás biztosítása érdekében koordinációk megszervezése a beruházó, a kivitelező és az érintett szakterületek közreműködésével - ütemezés szervezése - beszámolás a projektgazda felé, - Műszaki monitoring teljesítése, - Projekt műszaki dokumentálása, - Akadályok elhárítása érdekében intézkedések megtétele. Feladatát a projektgazda közvetlen utasítása alapján végzi. 13

14 3 Háttér, környezet 3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek A terület közigazgatási lehatárolása: Régió: Megye: Kistérség: Település: Lakosság száma (2010): Érintett Vízügyi Felügyelőség: Érintett Vízügyi Igazgatóság: Észak-Alföldi Régió Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mátészalkai kistérség Mátészalka Város fő Felső Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza) Felső Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Nyíregyháza) A projekt által érintett helyszíneket, ingatlanokat az elektronikusan mellékelt 04_vízrendezés_ktg_tábla excel állományban a Projekt helyszínei 1 és 2 munkalapok segédtáblázataiban mutatjuk be. Területi érintettség A projekt Mátészalka Város következő részterületeit érinti: 1._Keleti városrész (4-0-0, 4-1-0, 4-1-1, jelű csapadékvíz elvezető csatorna) Az érintett utcák a Dobó, Táncsics, Szamos, Kraszna utcák, Széchenyi utca-köz, Kézi L, Lajos, Balassi B, Szokolay Ö. utcák, Hajdú utcaköz, Csokonai utca-köz, Mátyás király utca. 2._Dél-keleti városrész csapadékvíz főgyűjtője (5-0-0, 5-1-0, jelű csatorna) 3._Déli városrész (9-0-0, 9-1-0, 9-1-1,, 9-1-2, 9-1-3, ) Ecsedi köz, Ecsedi, Szegfű, Viola, és a Dankó utcák 4._Déli városrész - Dózsa György út (6-0-0, 6-1-0, 7-0-0, 7-1-0, 7-2-0, 7-3-0, 8-0-0, 8-1-0, 8-2-0, 8-3-0, 8-4-0) 5._Baross László utca (11-0-0) 6._Hodászi út és környezete (12-0-0, , ) 7._Ipari út, a kerékpárút és a szilárd burkolatú út környezete 8._Erkel Ferenc utca 9._Északi körút 10._Vittória u. Kalmár u. összekötő út és a Tél-, Búza-, Délibáb-, Nyírjes-, Zevenaar utcák Részletesen lásd a vízjogi engedélyes terv helyszínrajza. 14

15 3.1.2 A terület természeti környezete A tervezési területre és a város környezetére jellemező elemzéseket a KÖZMŰ- TERV M-93 Kft által készített vízjogi engedélyes terv [4] összefoglalója alapján mutatjuk be. Emellett felhasználtuk a VTT-hez készült [3] tanulmányban szereplő megállapításokat, elemzéseket is. Mátészalka város a Szatmár-Beregi síkság és a Nyírség tájegység találkozásánál helyezkedik el. A területre azonban a Nyírség tájegység talajviszonyai és éghajlata a jellemző. Hazánk második legnagyobb futóhomok területe a Nyírség. A Tiszántúl síkjából mintegy méter magasra kiemelkedő felszínű terület. A környezetétől szigetszerűen elkülönülő terület É-i és D-i pontja között mintegy 120 km a távolság szélessége pedig mintegy 65 km. Leginkább Nyíradony, Nyírlugos és Nyírbogát között emelkedik ki a legjobban. Valójában a Nyírség annak a hatalmas pleisztocén hordalékkúpnak a maradványa, melyet az Északkeleti-Kárpátokból és az Erdély É-i részéből lefutó folyók építettek fel. Az új pleisztocén folyamán hagyták el a hordalékkúpot építő folyók véglegesen a Nyírség területét, így mindenütt fiatal és laza üledéket találunk a felszínen. A Nyírség kialakulásában pleisztocén rétegsorának felépítésében az Alföld északkeleti részének valamennyi folyója részt vett. Ezek közül a Tisza és a Szamos hordaléképítő tevékenysége a legjelentősebb. A Nyírség északi részének építésében azonban szerepe van más folyóknak is, mint a Tapolynak, Ungnak, Latorcának, stb. Az új pleisztocén folyamán azonban a Tisza és a Szamos az Ér-völgyben folyt le, így elhagyták a Nyírségi hordalékkúpot. A Nyírség északi részén a folyók hordalékkúp építő tevékenysége az új pleisztocénban is folyt és csak a pleisztocén vége felé szűnt meg. A pleisztocén folyamán a Nyírségen áthaladó folyók méter vastag folyóvízi hordalékot halmoztak fel a pannóniai rétegekre. A pleisztocénban a felszín kialakításában a folyóvíz mellett fontos szerepe volt a szélnek is. A folyómedrek közötti felszíneket az új pleisztocén kori szelek megtámadták, és futóhomokot fújtak ki belőlük. A szelek hatására az új pleisztocén végére a Nyírség az eolikus felszínalakító folyamatok hatása alá került. Az erős északias szelek a Nyírség északi részén szélbarázdákat, garmadákat, maradék gerinceket és deflációs mélyedéseket alakítottak ki. A Déli részen viszont aszimmetrikus parabolák és szegélybuckák keletkeztek. Az új pleisztocén második felében a Nyírség nagy kiterjedésű területein löszös homok és lösztakaró alakult ki a buckás felszínen, főként a Ny-i ÉNy-i területeken. Ahol megfelelő vastagságot ért el a lösztakaró, ott a későbbiekben megvédte a felszínt a széleróziótól, és ezeken a területeken a pleisztocén végi formákat konzerválta. Mivel a pleisztocén végétől az Alföld ÉK-i részének folyói nem folyhattak át a Nyírségen, az élővíz nélkül maradt Nyírségi felszínen,- ott ahol növényzet, vagy löszös üledék nem védte a felszínt,- azokon a helyeken a szél hatására mozgásba lendült a futóhomok. Új formák képződtek különösen a szélbarázdákkal, garmadákkal és maradék gerincekkel tagolt terülteken. 15

16 A mainál melegebb éghajlatú, csapadékos tölgyfázisban a Nyírség erdős sztyeppé alakult, majd pedig a bükkfázisra a Nyírségi erdők záródtak, így a homokmozgás meglehetősen szűk térre korlátozódott. A XVIII. és a XIX. században, hogy a földművelés számára újabb területeket nyerjenek a tölgy és bükkfázisban kialakult erdők jelentős részét kiirtották. A kevés humuszt tartalmazó erdőtalajok hamar kimerültek és a szél áldozatául estek. A kötetlen homok mozgásnak indult és különböző vastagságú és mélységű szélbarázdák alakultak ki. A mozgásba lendült futóhomok megfékezése érdekében, mivel ezek veszélyt jelentettek a délebbi termőföldekre, nagyarányú erdősítés indult meg a Nyírségben. A Nyírség ÉK-i része a Nyírség legidősebb területe. Az új pleisztocén második felében a folyók már nem folytak keresztül rajta, és a hosszantartó eolikus időszak alatt a futóhomokok hatalmas akkumulációs mezőkbe rendeződtek. A folyóvölgyeket a pleisztocén végi homokmozgás teljesen eltüntette, minden felé az eolikus formák figyelhetők meg. Mátészalkától Ny-ra, ÉNy-ra ellaposodik a felszín a laza futóhomok kevesebb, legtöbb helyen barnaföldet takart gyenge relief energiájú szélbarázdás felszínek sorakoznak. A Nyírség ÉK-i részén található barnaföldek a legértékesebbek. A Nyírség DK-i és D-i részén futóhomok az uralkodó, löszös homok, vagy barnaföld csak kisebb foltokon fordul elő. Az itt kialakult buckás felszíneknek azonban más az arculata, mint a Nyírség középső vagy ÉK-i részében. A területen uralkodóak a parabola alakú buckák, melynek magassága elérheti a 2-15 métert. A Nyírség éghajlatára a meleg, mérsékelten száraz, hideg telű éghajlat a jellemző. Felhőzete 50% alatt marad, a napsütés évi összege óra. A tél hideg, a januári középhőmérséklet -3 C alatt marad. Gyakori a késő tavaszi fagyveszély. A nyári meleg mérsékeltebb, mint az Alföld többi táján, a július középhőmérséklet C. Uralkodó szél DNy ÉK. Csapadék éves mennyisége mm között változik. A csapadékjárás egyik jellemző vonása a tavasz eleji szárazság és a júniusi maximum. A hótakarós napok száma nap évente. A szeles és napsütéses időjárás következtében gyakori a hóréteg többszöri eltűnése és újraképződése. A Nyírség vízrajzában a tájra jellemző a sajátos centrifugális vízhálózat, ahol a vízfolyások sugarasan a peremterületek felé irányulnak. A Nyírség vízválasztója Hajdúhadház-Nyíradony-Nyírbátor-Nyírmada-Záhony vonalán húzódik. A befogadók körkörösen helyezkednek el. A vízfolyások eróziós tevékenysége minimális, az időszakos jellegük miatt. A vízfolyások egy jelentős része mesterséges csatorna, melyekkel az egykori völgyek pangóvizeit igyekeznek lecsapolni. A vízfolyások közül jelentős a Lónyai-csatorna és a Bódva-patak. A múlt század végi belvízmentesítések során IX.-ig sorszámozott főcsatornákat létesítettek. Állóvizeire jellemző, hogy hajdan az elgátolt völgyek lefolyástalan medencéket alkottak, azonban csatornákkal sorra felfűzték és levezették őket. Természetes eredetű állóvizei közül jelentős a Vajai-tó, Bátorligeti-síkláp, Kállósemjéni-Nagy- Mohos. A felszín alatti vizekre jellemző, hogy a talajvíz tükör fekvése nem egyenletes, a magasabban fekvő pannon rögök felett mélyebben helyezkedik el, mint ahol a pannon aljzat hiányzik. A vizsgált területen elég sok artézi kút található. A vizsgált területen természetes vízfolyás nem található. 16

17 Nyírség talajai esetében a domborzat a homok szemcsenagyság szerinti eloszlása, és a hidrológiai viszonyok jelentős mértékben hatottak a Nyírség talajképződésére. A Nyírségbe előforduló buckák homokja általában durvább szemű, míg a laposok alapkőzete inkább iszapos homok. A kialakult talajok több fő csoportba sorolhatók. Legelterjedtebb földtani képződmény a Nyírségben a futóhomok, melyet az új pleisztocén iszapos folyóvízi homokjából a pleisztocén végi szelek fújták ki. A futóhomok vastagsága méter között változik. A futóhomok talajok jellegtelen váztalajok, melyekben a szél hatására a gyakori homokmozgás következtében talajképződés nem figyelhető meg. Azon területeken, ahol emberi beavatkozás hatására futóhomok megkötése megtörtént, a rövid talajképződési idő nem tette lehetővé, hogy számottevő humuszosodás legyen megfigyelhető benne. A futóhomokok inkább a Nyírség déli részén fordulnak elő, de az északi részen is számottevőek a buckás helyeken. Kovárványos barna erdőtalajok azon területeken alakultak ki, melyek huzamosabb ideig erdőborítás alatt álltak. Szelvényükben különböző mélységben és vastagságban felhalmozódási szint figyelhető meg, ezeket kovárványcsíkoknak nevezzük. Ezen vasas szintek vagy kovárványcsíkok cm-re követik egymást, vastagságuk 1-3 cm. A csíkokra jellemző, hogy fentről lefelé haladva vastagodnak a szelvény közepéig, majd pedig ismét vékonyodnak. A réti homoktalajok a Nyírségben a homokbuckák és a vonulatok közötti laposokban, általában iszapos homokon alakultak ki réti növényzet alatt. A vízbőség és a réti növényzet hatására humuszban és tápanyagban gazdagok, humuszos réteg vastagságuk cm között változik és a felszínhez közel mész és vaskiválások figyelhetők meg bennük. A Nyírségben előfordulnak még lápos réti- és szoloncsák szikestalajok is, a réti talajoktól mélyebb fekvésű részeken. Azonban ezek elterjedése nem jelentős. A vizsgált területen homokon kialakult réti talaj figyelhető meg, melynek egy része feltöltött. A talajok felső műveleti rétegének mechanikai összetételét talajmechanikai vizsgálat során állapítottuk meg. A feltárt talajrétegződés változatos. A fúrásokban túlnyomórészt barna-szürke iszapos homok illetve homok talajokat tártak fel, néhol iszap valamint közepes és kövér agyag réteg településsel. A talajrétegződést a talajmechanikai szakvéleményhez mellékelt rétegszelvény a talajfizikai jellemzőket a fúrásszelvények tartalmazzák. Alapozási szempontból kedvezőtlen rétegek és jellemzőik: homok és iszapos homok rétegek meredek szemeloszlásúak, folyásra hajlamosak. A vizsgált terület talajvízviszonyaira jellemző, hogy a vizsgált területeken a megütött (aktuális) talajvízszint a közel hasonló felszíni magasság következtében azonos mélységben található. A talajvíz ingadozása október és május között emelkedik, azonban nyáron mélyre húzódik vissza. [4] Mátészalka térségéről is elmondható, hogy a jó, és a kedvező vízgazdálkodású természetes rendszerek jellemzően hiányoznak. A gazdálkodás és a biológiai vízszükséglet szempontjait figyelembe véve a terület felhasznált vízmennyisége kevesebb, a területre ténylegesen jutó vízmennyiségnél, tehát a térség nem gazdálkodik megfelelően az ide érkező vízzel. A felhasznált vízmennyiség és a területre 17

18 ténylegesen jutó vízmennyiség közötti különbözetet kisebb részben a párolgás, elszivárgás (természetes folyamatok) nagyobb részben a belvízvezetés (emberi beavatkozások) miatti veszteség adja. [3] A tervezett projekt terület jellemzői, besorolásuk, érintettségük A VKI szerinti vízgyűjtő besorolás: Duna vízgyűjtőkerület; Tisza részvízgyűjtő; 2-2 Szamos-Kraszna alegységben, az érintett víztest: sp.2.3.1, p.2.3.1, Nyírség keleti perem. A projekt tervezésénél nagy figyelmet szenteltünk arra, hogy maximálisan illeszkedjen a VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-2 Szamos-Kraszna területre vonatkozó részéhez, amelyet a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adott közre áprilisában. [5] A projekt helyszínei nem érintenek Natura 2000 területet, csak határosak azokkal; A projekt helyszínei nincsenek ökológia folyosó(k) területén; A projekt helyszínei nincsenek Nemzeti Park (NP) területén; A projekt helyszínei nincsenek Tájvédelmi Körzet (TK) területén; A projekt helyszínei nincsenek Természetvédelmi Területen (TT); A projekt helyszínei nem folyik Kulturális Örökségvédelmi-régészeti kutatás, feltárás; A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. A belvízi veszélyeztetettség szempontjából a település Pálfaiindexe a belvízzel mérsékelten veszélyeztetett 2-es kategória; A projekt helyszíne Mátészalka Városa, amely a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik. 3.2 Jogszabályi, szakpolitikai háttér A fejlesztés szükségszerűségét alátámasztó hatályos alábbi jogszabályi vonatkozások. Az EU-s szabályozás átvételéből eredő fejlesztési kötelezettségeket az alábbi jogszabályok tartalmazzák: - A 2000/60/EK számú Víz Keretirányelv, amelynek célja a vízi környezet fenntartása és javítása a Közösségben, valamint az, hogy hozzájáruljon a veszélyes anyagok vízbe történő kibocsátásának fokozatos csökkentéséhez 2015-ig, mellyel biztosítható a vizek jó állapotának elérése. - A 80/778/EGK számú irányelv, amely az emberi fogyasztásra szánt víz minőségi előírásait, azzal szembeni elvárásokat tartalmazza. Az irányelv célja az emberi fogyasztásra szánt víz esetében olyan minőségi feltételek meghatározása, amely feltételeknek az ilyen vizeknek meg kell felelniük (kelt, július 15.). 18

19 - A 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, amely a felszín alatti vizek védelmét szabályozza. A rendelet célja a felszín alatti vizek jó állapotának biztosításával és annak fenntartásával, a szennyezésének fokozatos csökkentésével és megelőzésével, a hasznosítható készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználattal, a földtani közeg kármentesítésével összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek megállapítása (hatályos: augusztus 05.-től). - A 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, amely a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályait tartalmazza. A rendelet célja a felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása, a vízi és vízközeli, továbbá a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradásához szükséges feltételek biztosítása, a vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzése érdekében a szennyezések megelőzése és csökkentése (hatályos: 2004.augusztus 05.-től). A fejlesztés környezeti, környezetvédelmi szempontoknak való megfelelőségének érdekében: - Fokozottan szem előtt tartottuk a megelőzés elvének érvényesítését, a vizek helyben tartására való törekvés, a megfelelő méretezés érvényesítése a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján lásd a vízjogi létesítési engedélyes tervben [1] szereplő mértezés, valamint - Mérlegeltük és figyelembe vettük a 30/2008 (XII. 31.) KvVM rendelet 3.. (1)-ja szerint: - a) az országos, regionális és helyi vízgazdálkodási, az országos, kiemelt térségi és megyei környezetvédelmi, területrendezési, területfejlesztési, gazdaságfejlesztési terveket, koncepciókat és programokat, továbbá a helyi építési szabályzatot, a településrendezési tervet és a településfejlesztési koncepciót. - b) a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket és az ezekhez kapcsolódó intézkedési programokat. A figyelembe vett hazai jogi szabályozások a fejlesztéssel összefüggésben: - Az évi LVII. törvény, amely a vízgazdálkodásról szól. Tartalmazza a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek meghatározását (hatályos: 1996.január 01.-től). - Az évi LXV. törvény az önkormányzatokról. A törvény szabályozza az önkormányzatok jogait, feladatait, hatáskörét és szerveit (a kihirdetés napja: augusztus 14., hatályos: január 01.-től). - A 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályait tartalmazza. A rendelet célja, hogy a felszíni víztest állapotának védelméhez, javításához, a jó állapot, a jó ökológiai állapot, illetve potenciál eléréséhez az állapot rendszeresen ellenőrzésre és értékelésre kerüljön. Ezzel biztosításra kerül a felszíni víztest állapotváltozásának nyomon követése, valamint szükség esetén a korai beavatkozás és vízvédelmi intézkedés lehetősége. az Európai Tanács és Parlament által december 22-én hatályba lépett 2000/ 60/EK Víz Keretirányelv (VKI). 19

20 A vizek helyben tartása a projektben megvalósul, mert a projektben lévő műszaki tartalom csak az útról és járdáról lefolyó káros víztöbbletet vezeti ki a lakott területről a külső befogadóba. A fejlesztés érintettsége az országos szakpolitika által preferált területeken: Sérülékeny vízbázisok védőterületeit nem érint a fejlesztés (123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapján) Felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken nincs a település (27/2004 (XII.25.) Korm. rendelet alapján) A 6/2005. (II. 22.) KvVM-BM együttes rendelettel módosított, a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján a település Pálfaiindexe a belvízzel mérsékelten veszélyeztetett 2-es kategória, Magas talajvízállású területen valósul meg a fejlesztés (147/2010. (IV. 29.) Korm. r pont.) 3.3 Demográfiai, társadalmi környezet bemutatása A főbb demográfiai paramétereinek alakulását a következő források és módszerek alapján mutatjuk be: Az állandó lakosok száma 2010-ben, az adat elsődleges forrása: Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának Gazdasági programjáról, június [6] Az utóbbi 10 év demográfiai folyamatainak (természetes szaporodás és vándorlási egyenleg) átlaga alapján várható lakosságszám 2020-ban (forrás KSH); Az ideiglenes lakosság számának forrása: Mátészalka Város területfejlesztési Koncepciója, június [1] Az üdülő népesség számának forrása: Mátészalka Város területfejlesztési Koncepciója, június [1] A vendégéjszakák számának forrása: Mátészalka Város területfejlesztési Koncepciója, június [1]. 1. táblázat: A demográfiai helyzet alakulása Sor szá m Település neve Állandó lakosok száma (fő) Várható állandó lakosságszám 2020-ban 1 Ideiglenes lakosok száma 2 (fő) Ideiglenes lakosok várható száma 2020-ban Üdülő népesség 1. Mátészalka Vendégéjszakák száma 1 Az utóbbi 10 év demográfiai folyamatainak (természetes szaporodás és vándorlási egyenleg) átlaga alapján várható lakosságszám 2020-ban (forrás KSH). 2 Becsléssel összesítetten megadva az oda ingázó munkavállalók, az üdülőnépesség és a vendégéjszakák számát. Egy ideiglenes lakos évi átlagban legalább napi 1 órát tölt a településen. 20

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 I. Helyzetfeltárás Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Attala Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Attala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Attala Község Önkormányzata 2013 2018 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben