Mi is ott voltunk november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,"

Átírás

1 2011. NOVEMBER november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások, tüntetések, útlezárások, csírájában elfojtott sztrájk-kezdeményezések ellenére az október 26-án törvényhozás elé terjesztett kormányzati javaslat rontja a munkavállalók helyzetét. Az eddig is meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók sorsa tovább súlyosbodik. Országos szakszervezeti konföderációnk, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége az alábbiak szerint fejezte ki tiltakozását: T I L T A K O Z Á S Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége tiltakozik az új Munkatörvénykönyv tervezete ellen, amit a kormány érdemi egyeztetés nélkül terjesztett a törvényhozás elé október 26-án. TILTAKOZIK, mert a rugalmasság álszentsége szabad kezet ad a munkáltatóknak a foglalkoztatásban, alávetett és megalázó helyzetbe hozva a munkavállalókat. TILTAKOZIK, mert törvényi úton csökkenti a kereseteket a műszakpótlékok átírásával, a túlmunka díjazásának meg nem fi zetésével és az átlagkereset távolléti díjjal való helyettesítésével. TILTAKOZIK, mert a jogellenes munkáltatói felmondás esetén, az elhúzódó peres eljárások után nem köteles a munkáltató a teljes kárt megtéríteni. TILTAKOZIK, mert önkényes munkáltatói döntésekre ad lehetőséget az éves szabadság kiadásánál. TILTAKOZIK, mert érdekvédelem nélküli helyzetbe akarja kényszeríteni a munkavállalókat a szakszervezeti munka feltételeinek lenullázásával. TILTAKOZIK, mert a javaslat durván támadja a kollektív szerződéseket, melyek alappillérei a munkavállalói érdekvédelemnek és jogvédelemnek. Az új Munkatörvénykönyv tervezetét nem merte vállalni a kormányzat nyílt tárgyalásokon, aminek meg is lett az eredménye. A zárt ajtók mögötti látszattárgyalások nem vezettek eredményre, hiszen a résztvevők egymásnak is ellentmondva értékelték az eredményét. A találkozók lezárása után egy héten át, még az ott jelenlévők sem tudták mit tartalmaz a tervezet, csak találgatások és bizonytalan nyilatkozatok láttak napvilágot. Egy új, a munka világát szabályozó törvénynek - mivel több millió ember sorsát határozza meg - rendelkeznie kellene társadalmi támogatottsággal. DE EZ, MOST, NINCS! Már eddig is számos tiltakozás zajlott az országban. Az új Munkatörvénykönyv újabb és újabb tiltakozásokat válthat ki, amelyek túlléphetnek a munka világának határain és akár társadalmi békétlenséghez is vezethetnek. Mindezért csakis a kormányt terheli a felelősség. Budapest, október 28. Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Felvetődik a kérdés, hogy mik a munkavállalói érdekképviseletek további lehetőségei. Minden eddiginél erősebb tiltakozások, aláírásgyűjtés, népszavazási kezdeményezés, nemzetközi szervezetekhez fordulás vetődött fel. Mindezek mellett a szakszervezetek feladata az is, hogy tételesen megfogalmazzák a benyújtott törvénytervezethez azokat a módosító indítványokat, melyek - benyújtását sajnos főleg ellenzéki képviselők vállalják némiképp javítják a helyzetet. Szakszervezetünk bizonyítottnak látja, hogy a szétforgácsolt szakszervezeti akciók csekély hatást váltanak ki a munkáltatói oldalra állt hatalomgyakorlókból. Továbbra is dolgozunk a szakszervezetek hatékonyabb együttműködéséért, és ennek jegyében támogatunk akár tevőlegesen is - minden szakszervezeti kezdeményezést, akciót. Enzsöl Róbert Mi is ott voltunk Több vasutas és nem vasutas szakszervezethez hasonlóan a PVDSz tagjai is kifejezésre juttatták véleményüket, s részvételükkel megerősítették azt, hogy a várható új Munka Törvénykönyv tartalma a munkavállalók többségére nézve elfogadhatatlan és hátrányos a jelenleg élő szabályozáshoz képest. Országos szinten, többek között Pécs és Siófok térségében is a PVDSz szervezett formában is részt vett a tiltakozó útlezárásban és a rendezvény keretén belül tartott fórumon, sajtótájékoztatón. A demonstráció egyik fő gondolata a munkavállalók elemi érdekeinek egy egységként való megjelenítése, s az egyén, egyének véleményének, érdekeinek figyelembe vétele a kormányzat, a politikai és gazdasági vezetők részéről is. Bihary Ferenc

2 2 VÉT HÍREK Konzultációt kezdeményeztünk MÁV Zrt., Vezérigazgatóság Zsoldos Marianna humánerőforrás igazgató 1087 Budapest Könyves Kálmán krt Tisztelt Igazgató Asszony! Tájékoztatom, hogy a munkavállalók részéről számos észrevétel, panasz érkezett szakszervezetünkhöz a vágányzári munkáltatás anomáliáival, szakmai utasítások ellentmondásos rendelkezéseivel, a lebonyolítás gyakorlatával kapcsolatosan. A nézeteltérések tisztázása, egyes gyakorlati rendelkezések végrehajtásának megkönnyítése, valamint a munkaidővel (készenléttel) összefüggő szabályok betartásának elősegítése érdekében a PVDSz az Mt. 22. (1) bek. értelmében konzultációt kezdeményez az érintettek (TEB, Pálya, Forgalom) bevonásával. Kérjük a konzultáció helyének és időpontjának meghatározásával a konzultáció összehívását! Intézkedését ezúton és előre is megköszönöm! Budapest, november 4. Tisztelettel: Dr Laboda József elnök Személyre szólóan! A gyorsabb kommunikáció érdekében lehetőség van közvetlenül, tisztségviselőink részére névre szólóan is t küldeni. A konkrét címek megtalálhatóak a hív6sz! című cikkünkben, lapunk 8. oldalán. A hatékonyabb ügyintézés érdekében további üzenet küldése lehetséges az alábbi szolgáltatásaink körében: Telefon: Biztosítás: Alapítvány: Jogsegély: PML szakág: TEB szakág: Forgalmi szakág: Szakági Tanács: Felügyelő Bizottság: Arra kérünk minden tagtársunkat, partnerünket, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. - a szerk NOVEMBER Jövőre kilenc hosszú hétvége lesz Jövőre nem nyolc, hanem kilenc hosszú hétvége lesz. A dolgok jelenlegi állása szerint a legutolsó pihenőnapot csak 2013-ban fogjuk ledolgozni. A napokban megjelent a Magyar Közlönyben a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete a 2012-es munkaszüneti napok körüli munkarendről. Eszerint jövőre öt pihenőnappal nyújtják meg az ünnepi hétvégéket. A nemzetgazdasági miniszter rendelete a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 125. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére. 2. A évi munkaszüneti napok körüli a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend a következő: a) március 24., szombat munkanap d) november 10., szombat munkanap március 16., péntek pihenőnap november 2., péntek pihenőnap b) május 5., szombat munkanap április 30., hétfő pihenőnap c) október 27., szombat munkanap október 22. hétfő pihenőnap e) december 15., szombat munkanap december 24., hétfő pihenőnap 3. Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 118. (1) bekezdése alapján a 2. -tól eltérően is meghatározható. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. dr. Matolcsy György Az idei, hétköznapra eső ünnepnapokban szűkölködő esztendő után igazi felüdülés, hogy 2012-ben csak egy olyan ünnep lesz (január 1-je), amelyik hétvégére esik majd. Így pihenéssel tölthetünk nyolc hosszú hétvégét is: húsvét- és pünkösdhétfő mellett március 15-ét, május 1-jét, augusztus 20-át, október 23-át, november 1-jét és a - hétköznapra eső, de a hétvégével együtt öt napos- karácsonyt is. Várhatóan a 2012-ben szintén hétfői napra eső december 31-e is pihenőnapként lesz majd elkönyvelve. A rendeletben ami egyébként december 31-ig hatályos ez a nap még nem szerepel. A nemzetgazdasági tárca kommunikációs titkársága azt közölte, hogy 2012-ben december 31. azért nem szerepel a munkaszüneti napok között, mert cserébe a következő szombatot kellene ledolgozni. Mivel az már 2013-ra esik, nincs lehetőség róla rendelkezni a 2012-es rendeletben. Ha a fenti forgatókönyv valósul meg, akkor az azt jelentheti, hogy 2012-ben nem nyolc, hanem kilenc hosszú hétvége is lesz, a legutolsó, azaz a december 31-i pihenőnapot pedig majd csak 2013-ban kell ledolgoznunk. Ráadásul a karácsony és újév között, azaz a két ünnep közötti időszakban mindössze két munkanap lesz: december , csütörtök és péntek. erobi

3 2011. NOVEMBER 3 Új vezetők a MÁV-Start, a MÁV-Trakció és a MÁV-Gépészet élén November 7-től Kővári Zsolt a MÁV- Start Zrt. vezérigazgatója, ugyanettől az időponttól Rácz Imre látja el a MÁV-Trakció vezérigazgatói teendőit, december elsejétől pedig Csépke András tölti be a MÁV-Gépészet vezérigazgatói posztját. A MÁV közleménye szerint Kővári Zsolt feladata a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatójaként az egységes személyszállítási értéklánc lehetséges folyamatainak, alternatíváinak kidolgozása lesz 2011 végéig, majd az ehhez kapcsolódó döntéseket követően a legkedvezőbb megoldás megvalósítása. A személyszállítási értéklánc folyamatainak racionalizálásával az elnök-vezérigazgató célja, hogy évente legalább 3 milliárd forint megtakarítása legyen elérhető - áll a közleményben. A közlemény szerint a döntések célja a szolgáltatási színvonal és a költséghatékonyság növelése, valamint felkészülés a közlekedési holding keretében betöltendő feladatokra. A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint Szarvas Ferenc elismerve a MÁV-Start, a MÁV-Trakció, és a MÁV-Gépészet jelenlegi vezérigazgatóinak teljesítményét, új megbízásokat ajánlott fel számukra. A felajánlott feladatkört Monszpart Zsolt, a MÁV-Start vezérigazgatója nem fogadta el. Márkus Imre, a MÁV-Trakció jelenlegi vezérigazgatója várhatóan Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgatói kabinetjének tanácsadójaként, Zaránd György, a MÁV-Gépészet vezérigazgatója pedig a tárgyalások eredményétől függően a MÁV-Start Zrt.-ben folytatja majd szakmai pályafutását olvasható a közleményben. Az elnök-vezérigazgató döntése nyomán Koncz Zoltán, a MÁV Zrt. Beruházási és Szolgáltató Egység jelenlegi igazgatója, a MÁV Zrt. általános vezérigazgató-helyetteseként dolgozik tovább november 7-től. Fő feladata a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág működési folyamatainak már megkezdett optimalizálása, egyúttal a szükséges szervezeti változtatásra korábban indított projektek vezetése, tekintettel a tervezett közösségi közlekedési holding és a független pályavasút várható feladataira. A közlemény idézi Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgatót, aki hangsúlyozta: a meglévő tartalékok lehető legteljesebb kiaknázása szükséges a szolgáltatási színvonal növeléséhez és a költséghatékonyság egyidejű erősítéséhez. Ezért kezdeményeztem, hogy egységes személyszállítási értéklánc jöjjön létre. A MÁV emlékeztet: tekintettel a közösségi közlekedési holding tervezett megalakítására, a MÁV Zrt. igazgatósága az elmúlt hetekben úgy döntött, hogy a MÁV- Start Zrt. számára részleges tulajdonosi joggyakorlást tesz lehetővé a MÁV-Trakció Zrt., a MÁV-Gépészet Zrt. illetve a MÁV- Vagon Kft. felett. Döntés született arról is, hogy a MÁV csoportnál 2011 végéig egyes területeken el kell végezni a működési és technológiai folyamatok racionalizálását és felülvizsgálatát, köztük a belső elszámolási árakat és díjakat, a személyszállításhoz kapcsolódó vontatási és gépészeti szolgáltatások költségeit, a járműpark kihasználtságát növelni kell, valamint ki kell alakítani egy egységes jármű- és személyzet menedzsment koncepciót. - a szerk. - Változhat a béren kívüli juttatások rendszere A béren kívüli juttatás elég népszerű módszer a dolgozók ösztönzésére. Az állami intézményeknél bevett gyakorlat a cafeteria, de a versenyszférában is előszeretettel alkalmazzák a munkáltatók. Az Adótükör összegyűjtötte, milyen tervek alakultak ki a juttatások tekintetében, illetve, hogy ezek alapján milyen változások állhatnak be a jövő évtől. Az Adótükör szerint a juttatások egészségügyi hozzájárulásmentes értékét konkrét összegben tervezik meghatározni, ami 500 ezer forint lesz személyenként. Változatlanul megmaradó juttatások lesznek a következők: Az iskolakezdési támogatás évente a minimálbér 30%-áig. A helyi utazási bérlet juttatása. Az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége évente a minimálbér két és félszereséig. A szövetkezet közösségi alapjából nem pénzben juttatott jövedelem évente a minimálbér 50%-áig. A munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba havonta a minimálbér 50%-áig. A munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, illetve önsegélyező pénztárba havonta a minimálbér 30%-áig. A foglalkoztatói hozzájárulás a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe havonta a minimálbér 50%-áig. A személyi jövedelemadó megfizetése mellett, de egészségügyi hozzájárulás-mentesen új formában adható béren kívüli juttatások a következők lesznek a tervek szerint: Étkezési támogatás utalvány - meghatározott forgalmazó cég utalványa - formájában adható 5000 forintig, felette csak eho-kötelezettséggel. Melegkonyhás vendéglátó helyeken felhasználható étkezési hozzájárulást legfeljebb évi 150 ezer forintig a Széchenyi Pihenő Kártya - SZÉP-kártya - számlára utalt támogatás formájában lehet juttatni. A SZÉP-kártya támogatás évi 450 ezer forintra növekszik úgy, hogy abból az étkezésre felhasználható kereten túl 225 ezer forintot csak szálláshelyre, 75 ezer forintot pedig csak szabadidős, rekreációs, egészségmegőrzési szolgáltatásokra lehet majd felhasználni. Megszűnik az internetjuttatás értékhatára, de azonos feltétellel - eho-kötelezettség mellett - akár ezen túl is adható korlátozás nélkül. A SZÉP-kártyára utalt háromféle támogatás felhasználhatóságának részletes szabályait kormányrendelet tartalmazza majd. A 19,04% szja megfizetése mellett adható béren kívüli juttatások együttes értékének a személyenként 500 ezer forint keretösszeg feletti része után kell a munkáltatónak egészségügyi hozzájárulást is fizetnie. A 27% ehót minden egyes munkavállaló esetében az együttes érték keretösszeget meghaladó részének 1,19-szerese után kell majd megállapítani, azaz erre a részre a közteher összesen 51,17% lesz. A hírlevélből kiderül, a munkáltatónak mindenképpen megnövekszik a cafeteriajuttatásokkal kapcsolatos adminisztrációja akkor is, ha nem ad többet az eho-mentes keretnél. Emellett a változások újabb feladatot adnak a munkáltatóknak: egyrészt a cafeteria-szabályzat elkészítésével, másrészt a munkavállalókkal történő egyeztetések lebonyolításával. Amihez akár hozzá is szokhatnak, hiszen minden évben alapvető változások történtek, és várhatóan történnek is. adótükör.hu Kíván olyan házban lakni ahol a költségek kevésbé emelkednek? Ehhez keresek munkatársakat. Rövid önéletrajzát a várom. Telefon: Köszönöm előre is. Sziklási Vince

4 4 A kormány január elsejével megszünteti a korhatár alatti nyugdíjakat, azokat a jövőben járandóságként vagy szociális ellátásként folyósítják. A parlament elé terjesztett törvények azt is kimondják, hogy a jövőben nem lesz reálnyugdíj emelés. Korhatár előtti öregségi nyugdíj december 31-től nem állapítható meg, az azt megelőzően megállapított ilyen öregségi nyugdíjakra a nyugdíj kezdő napján hatályos szabályokat kell alkalmazni. Jövő év január 1-jétől - a januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben - öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani az 1949-ben vagy azt megelőzően született személyeknek egyebek között az előrehozott öregségi nyugdíját, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíját, a korkedvezményes nyugdíját, a bányásznyugdíjat, továbbá a korengedményes nyugdíjat. Az 1954-ben vagy azt megelőzően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíj csökkentések nélkül, teljes összegében jár továbbra is. Nyugdíjak, amik már nem úgy viselkednek, mint eddig Nyugdíj A kormány elképzelése szerint a következő ellátások szűnnek meg nyugdíjként viselkedni: az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, a művésznyugdíj, a polgármesterek korhatár előtti öregségi nyugdíja, az országgyűlési és európai parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, a korengedményes nyugdíj, valamint a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományának (a továbbiakban együtt: fegyveresek) szolgálati nyugdíja. Ezek az ellátások január 1-jétől megszűnnek, a már megállapított ellátásokat korhatár előtti ellátásként, föld alatt végzett bányászati tevékenység esetén átmeneti bányászjáradékként, illetve fegyveresek esetében szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani, és a jövő évtől ugyanilyen ellátást kell megállapítani azoknak is, akik az ellátásra a jogot már megszerezték. A törvényjavaslat a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezményét nem érinti, azt továbbra is öregségi nyugdíjként kell folyósítani. Ezt a kedvezmény idén januárban épp a Fidesz vezette be - ezért tesznek kivételt ezen korhatár alatti nyugdíjakkal NOVEMBER A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék társadalombiztosítási szempontból nem minősül nyugellátásnak, de sok esetben osztja annak sorsát: az ilyen ellátásban részesülő személyek egészségügyi szolgáltatásra jogosultak lesznek. Vége a reálnyugdíj-emeléseknek is A rendes öregségi nyugdíjak emelése megváltozik januártól: míg jelenleg a gazdasági növekedés függvényében a reálkeresetek és az infláció mértékében emelkednek a nyugellátások, a jövőben azt kizárólag az inflációval korrigálják vagyis reálértéküket megőrzik, de reál-értelemben a jövőben az ellátások nem emelkedhetnek. Jelenlegi szabály szerint, ha a gazdasági növekedés meghaladja a három százalékot, akkor van lehetőség a nyugdíjak reálértékének emelésére ez most megszűnik A kormány épp most vett vissza növekedési prognózisából: a jövő évre tervezett 1,5 százalék után 2013-ra 2,9, 2014-re 3,1, 2015-re 3 százalékos növekedést vetít előre. Ez azt jelenti, hogy legkorábban 2014-ben emelkedhetett volna a nyugdíjak reálértéke a most megszűnő szabályok szerint feltéve persze, hogy bejön a kabinet jóslata. Enzsöl MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL OKTÓBER Közzéteszi: Káré István KÜT. tag Soros KÜT ülés október 6. Az első napirend keretében jóléti ingatlanok hasznosításáról döntött együtt a KÜT és a munkáltató képviseletében az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság. Az IGI részéről dr. Zich Szilvia szakértő valamint Gyenes Tibor igazgató a MÁV Vagyonkezelő részről indokolta az értékesítés szükségességét. Az elmúlt években több esetben született döntés az üresen álló társasági üdülőingatlanok bérbeadásának meghirdetéséről. A bérbeadási eljárásokon a rossz műszaki állapotban lévő üdülőingatlanra érdeklődés nem érkezett. A további állagromlás megelőzése érdekében arról született közös döntés, hogy ezen üdülők árverés útján kerüljenek értékesítésre. Az első körben a rendezett ingatlanok közül öt ingatlan kerül majd kalapács alá. Az árverési hirdetmények alapján a tervezett árverési időpontok a következők: Kunfehértó: november óra; Mátraderecske, Szalonna: november óra; Hajdúszoboszló: november óra; Hévíz: november óra. Minden esetben az árverések helyszíne az illetékes MÁV Vagyonkezelő Zrt. Területi Központja. Az árverési bizottságok munkájában a KÜT egy-egy tagja részt vesz. Arról is megállapodás született, hogy a szakszervezeteket is tájékoztatni kell az árverésről. Második napirendi témaként a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások kiutalására tett a munkáltató előterjesztést tárgyalta a testület. A Humánerőforrás Igazgatóság részéről Dorozsmai Éva Béren-kívüli, Jóléti és Szociális Javadalmazás vezető és Vincze Brigitta szakértő, elmondták, hogy az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság besorolása alapján az előterjesztés azon lakáskérelmek foglalkoztatáspolitikai elbírálását és javaslatát tartalmazza, melyek I. negyedévben, II. félévben üres kiutalható lakások hiányában nem kerültek előterjesztésre, valamint a november 25- e után beérkezett igényeket. Nem tartalmazza azon igényeket, amelyek Budapest és vonzáskörzetére vonatkoznak, mivel a gázszolgáltatás lezárása miatt a Baross téri MÁV lakások kiürítése jelenleg is folyamatban van. A lakók teljes körű elhelyezése még nem zárult le. Az ülésen 36 db lakás kiutalásáról született döntés. Több munkavállalói kérelem elbíráláshoz kiegészítő adatokat kért a KÜT. A napirenden belül tájékoztató és megoldási javaslat hangzott el még a Miskolc, MÁV telep lakóinak elhelyezésére. Az önkormányzattal való kapcsolatfelvételig a telepen élők panaszos leveleire, az ott uralkodó tarthatatlan állapotokra, az ügy rendezésének megkezdésére koncepciót dolgoztak ki. Ennek lényege, hogy azok a bérlők, akik az elmúlt időszakban a lakás komfortfokozatát növelték, felújításokat eszközöltek saját költségükön ABC sorrendben Miskolcon és környékén lévő kiutalható állapotba hozott lakásokba helyezhetők át. Erről értesítést és nyilatkozati lapot kapnak, ebben nyilatkozhatnak arról vállalják-e az átköltözést. Az általuk felszabadított lakásokba pedig olyan tömbökből történik az újabb átköltöztetés, amelyben már csak egyegy lakás lakott. A felszabadított tömböket ezt követően lebontják növelve így a terület értékét. A KÜT a javaslatot támogatta. Soros KÜT ülés október 25. Elsőként a MÁV Zrt. ingatlanvagyonának rendezése című előterjesztéshez tett rövid szóbeli kiegészítést Lebovits Gábor ingatlangazdálkodási igazgató. Elmondta, hogy az évtizedek óta megoldatlan ingatlan-tulajdonlási helyzet rendezésének kiemelkedő jelentőségű lépéséhez kéri a KÜT együttdöntését. A MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanácsának az üdülő ingatlanok hasznosításával kapcsolatosan együttdöntési joga van, mivel az ingatlanok a MÁV és a MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanácsa között október 6-i dátummal létrejött 1956/T/2006.sz. Megállapodás hatálya alá tartoznak. A KÜT tagjai által írásban feltett kérdésekre dr. Kurucz Ildikó osztályvezető válaszolt. A szakmai válaszokat a testület tagjai tudomásul vették, azonban az ingatlangazdálkodási területet döntési hatáskörét meghaladó, de azt érintő kérdésekre nem kaptak megnyugtató válaszokat. Ezért az a javaslat született, hogy a konzultációt tovább kell folytatni az következő témakörökben: 1.) Az átadott jóléti ingatlan lista pontosítása. 2.) Az 1956/T/2006.sz. megállapodás javasolt módosításának előkészítésé. 3.) A jóléti ingatlanok között szereplő szakszervezeti tulajdonviszony esetében, a rendezés érdekében szülessen megállapodás. Bodnár József MÁV Zrt. KÜT Sajtóreferens

5 2011. NOVEMBER 5 OLVASÓI LEVÉL Tisztelt Pvdsz! Tisztelt Nagy Miklós Főszerkesztő Úr! Az alábbi kéréssel fordulok hozzátok! A vasút nyilvánosságra hozta az esélyegyenlőségi tervét. Ez a terv nagyon szépen megfogalmazza a dolgokat, de sajnos egy dolog /számomra fontos / hiányzik belőle. Konkrétan a pótszabadság azon munkavállalóknak, akik tartósan beteg családtagot (pl gyerek) nevelnek a családban. Ez az első dolog amit egyéb munkáltató tervei tartalmaznak. Első kérésem az lenne, hogy a pvdsz nyílt vonal kiadványában néhány mondatban felhívást kellene intézni a tagsághoz, ami a következőket tartalmazná: Kérni kellene azokat a munkavállalókat, akik tartósan beteg családtagot nevelnek, hogy sürgősen jelentkezzenek a pvdsz szakszervezetnél. A következő megoldásra váró feladat e pótszabadság érdemi jelzése a munkáltató felé, immár számadatokkal alátámasztva. Nagy segítség lenne ez azoknak a családoknak, akik hasonló problémával küzdenek. Körülbelül ennyi lenne a kérésem, elnézést a kicsit nehézkes fogalmazásért. Telefonon már kerestelek benneteket, de nem sikerült konkrétan beszélnünk a dologról. Elég komoly a téma és nem sok időnk van. A továbbiakban szíves segítségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel: Kocsis Attila, pvdsz tag Kedves Attila! A VÁLASZ: Kétségtelen, hogy a lelki terhen túl, súlyos gyakorlati problémát is jelent, ha a családban tartósan beteg gyermek neveléséről kell gondoskodni. A hatályos munkajog kötelezően írja elő a munkáltató számára, hogy a beteg gyermek (12 éves korig) ápolása céljára a munkavállalónak kérelmére fizetés nélküli szabadságot biztosítson. Ebben az esetben az első évre járó rendes szabadságot (fizetett) is biztosítani kell. Az esélyegyenlőségi tervben valóban van elvi lehetőség az általad javasoltakra, de nem hiszem, hogy néhány nap pótszabadság érdemben lenne képes a probléma enyhítésére. Ennek ellenére az esélyegyenlőségi terv napirendre kerülésekor a PVDSz a javaslatot megteszi. Addig is szíves engedelmeddel írásodat a Nyílt Vonal soron következő számában, figyelem felkeltő céllal, közzé tesszük! Üdvözlettel: Enzsöl R. érdekvédelmi alelnök Segítség kérés Mottó: Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógyulásba vetett hitre igen. Egy ajkai forgalmi szolgálattevő kollégánk, Kamondi Miklós kisfia, Máté súlyos daganatos megbetegedésben szenved. Máté a következő felhívással fordul a vasutasok nagy családjához: Kedves Segítőkész Emberek! Egy évvel ezelőtt segítséget kértem Önöktől, hogy egy súlyos betegségemmel szembeni küzdelmemben támogassanak engem és a családomat. Az akkori csatát sikeresen megvívtam. Sajnos a betegség ismét kiújult, egy újbóli bécsi műtétre lesz szükségem ahhoz, hogy a gyógyulásban ismét előrelépjek. A műtétet ugyan továbbra is támogatja az OEP, de a családom kint tartózkodása jelentős költséggel jár. Szeretném kérni szíves segítségüket, hogy a műtét alatt és a lábadozás idején a családom is mellettem lehessen, segítve a gyógyulásom. Támogatásukat a következő számlaszámra szíveskedjenek utalni: Ajka városért Alapítvány: Adószám: A közlemény rovatba írják be: Kamondi Máté gyógyulására. Nagyon szépen köszönöm: Kamondi Máté Szakszervezetünk természetesen mindkét beteg gyógykezelésének elõmozdításához anyagilag hozzájárult.

6 NOVEMBER Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek A vasút értékei eszköz és fenntarthatóság Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a Nemzeti Közlekedési Napok Értékeink védelmében című siófoki előadásában elmondta, hogy a magyar vasút jelentős értékei közt első helyen szerepelnek a tárgyi eszközök, a hozzájárulás a gazdasági versenyképességhez, valamint a társadalmi szerepvállalás. A vasúti tárgyi eszközökkel kapcsolatban Szarvas Ferenc kifejtette, hogy a pályahálózat mára igen jelentős fejlesztési deficitet halmozott fel. A magyar infrastruktúra megújításának alapeleme egy lassújel-felszámolási program, amely segít megszüntetni a mintegy 7400 kmnyi pályahálózat 45%-án fennálló lassújeleket. Ezeket a vasúttársaság a biztonságos közlekedés érdekében kénytelen fenntartani. A saját erőből végzett pályarekonstrukciós munkák közül kiemelkedik a 100C vonalon végzett átfogó megújítás, amelynek nyomán a Mezőzombor-Nyíregyháza közötti 46 km-es szakaszon jelentősen javult az eljutási idő, ezzel együtt a menetrendszerűség. A felújítás mintegy 1,5 Mrd forintot tett ki. Fontos a gördülőállomány átfogó megújítása: erre leginkább az elővárosi és a távolsági IC forgalomban van szükség, így az előkészített pályázatokon keresztül ezekre a területekre koncentrál elsősorban a MÁV vezetése. A tárgyi eszközök tekintetében reális kilátás van az ingatlanvagyon jogi konszolidációjára is, amely amellett, hogy átfogóan rendezi az ingatlanvagyon helyzetét, lehetővé teszi, hogy a vasúttársaság a vasútüzemhez szükséges ingatlanokra, az utasforgalom szempontjából kiemelt területekre koncentráljon. Szarvas Ferenc kiemelte, hogy a 120A vonalon a MÁV egy olyan pilot-projektet indított, amelynek keretében lépésről-lépésre valamennyi állomást és megállóhelyet felújít a MÁV Zrt. Hosszabb távon, valamennyi (mintegy 1500 db) állomás és megállóhely esetében priorizálva azokat elindulnak a fejlesztések, kiemelt helyet kapva az elővárosi és a fővárosi fejpályaudvarok. A gazdasági versenyképességhez való hozzájárulás egyik legfontosabb eleme a hivatásforgalom biztosítása, illetve a Budapesti régió ellátása. Az elnök-vezérigazgató kiemelte, hogy a MÁV Csoport egyrészt több mint 38 ezer főt foglalkoztat, másrészt további 100 ezer munkavállaló megélhetését biztosítja a vasúti szektor. A beszállítói kapcsolatokat fémjelzi, hogy több mint nettó 120 milliárd forintnyi anyagot és energiát vesz igénybe a MÁV a beszállítói piacról, több mint 2000 partnertől. A beszállítói bázis kiszélesítése elemi fontosságú, ezért is működik együtt a vasúttársaság a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központtal, valamint folyamatos párbeszédet folytat a vállalkozásokkal. Cél, hogy a partnerek köre tovább szélesedjen. Mindemellett a MÁV vezetése saját erőforrásaival is hozzájárul a versenyképes működéshez, és feltárja a belső hatékonysági tartalékait. Ennek egyik legfontosabb eleme az egységes személyszállítási értéklánc megvalósítása, és a független pályavasút létrehozásának előkészítése. A társadalmi értékekhez való hozzájárulásra kitérve Szarvas Ferenc szólt arról is, hogy a vasúti közlekedés rendelkezik a legalacsonyabb externális hatásokkal. Ezért fontos célja a MÁV vezetésének, hogy a 37%-os villamosítottsági arányt, uniós források igénybevételével növelje. Az új, energia visszatáplálásra képes járművek milliárdos nagyságrendben takaríthatnak majd meg energiát a közeljövőben. A takarékosabb működéshez a lassújelek felszámolása is hozzájárul. A nemrégiben elvégzett felmérés arra világított rá, hogy például az 1-es vonalon mintegy 1 milliárd forintnyi, a meglévő lassújelekből adódó többlet energiafelhasználást mértek évente a győri egyetem kutatói. Mindezek alapján, belátható, hogy különös jelentőségű az átmeneti sebességkorlátozások felszámolása, amely jelentősen javítja az eljutási időket, ezzel együtt pedig a személyszállítás versenyképességét az egyéni közlekedéssel szemben. Mindez szükséges ahhoz, hogy a társadalmi mobilitás növelésében a vasút még jelentősebb szerepet töltsön be. A cél az, hogy a fejlesztéseken keresztül elérhető eljutási idő-csökkenéssel a vidéki munkavállalók esetében a mobilitási küszöb a jelenlegi kilométeres nagyságrendről, kilométerre nőjön, hozzájárulva a vidék fejlesztéséhez és lakosság megtartó képességéhez. A szabályozásokat illetően az átterelés kulcsfontosságú. Szarvas Ferenc szerint árufuvarozás helyzete és szerepe jelentős a vasúti versenyképesség alakításában: tekintettel arra, hogy míg a 30 ezer kilométernyi közúthálózatból csak mintegy ezer kilométer díjköteles, a vasúti hálózat teljes egészében az. Ezért az átterelő szabályozás életbelépése és eredményessége esetén, a jelenleg vasúton szállított mintegy 42 millió árutonna megduplázása következne be. Ez, az így realizálódó pályahasználati díj által, már önmagában is eltüntetné a MÁV jelenlegi mérleg szerinti veszteségét. Keleti pályaudvar: új helyen a nemzetközi jegypénztár Új helyre költöztette a MÁV-Start Zrt. a Keleti pályaudvaron a legnagyobb utasforgalmú, folyamatosan nyitva tartó, nemzetközi pénztárát. Az új egység amely várhatóan évente félmillió utast szolgál ki a Thököly út felőli oldalon, a főbejárattól 50 méterre, a 6. vágány mellett található. A kétszáz négyzetméteres helyiségben hét pénztárablak és egy információs pult áll az utazóközönség rendelkezésére, két utastájékoztató monitoron látható az indulási menetrend. A menetjegyek forintban készpénzzel, bankkártyával, illetve euróval is megvásárolhatók, akár 60 nappal az indulás előtt is. A pénztár megnyitását követő pár hétben az utasok tájékozódását idegen nyelveket beszélő munkatársak is segítik. (Remélhetőleg a pénztárosok is beszélik a világnyelveket.) A MÁV-Start Zrt. nemzetközi utasforgalma évente kétmillió vonattal érkező, induló és átutazó, aki csaknem 250 millió km-t tesznek meg a vasúttársaság nemzetközi vonatain. Az idén augusztus végéig a tavalyi hasonló időszakhoz képest csaknem 120 ezerrel többen utaztak a nemzetközi vonatokon, ami 9%-os növekedés. Hasonló utasforgalom-bővülés tapasztalható az ausztriai, a szlovákiai és a romániai úti célok esetében, köszönhetően a versenyképes menetidőnek, a komfortos szolgáltatásoknak, az éjszakai járatoknak és a kedvező árú jegyeknek; Bécsbe már 13, Münchenbe 29 euróért lehet vonaton utazni, az oda-vissza út Linzbe 35, Salzburgba 39 euróba kerül. Az EuroNight járatokat választók az esti indulással és reggeli érkezéssel még az éjszakai szállás árát is megspórolhatják, további előny, hogy a vonatok a városközpontokba érkeznek. Az idei újdonság a prágai kirándulójegy: oda-vissza útra 49 euróba kerül. Elutasították a MÁV kártérítési igényét a Mal ellen indított perben A Fővárosi Ítélőtábla a pénteken kézbesített végzésével jogerősen elutasította a MÁV Zrt. ideiglenes intézkedés iránt előterjesztett kérelmét, amelynek alapján a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt.-nek 100 millió forintot kellett volna a fizetnie a vasúttársaság részére közölte Ruttner György, a Mal Zrt. jogi képviselője. A MÁV a kamatokkal együtt majdnem 400 millió forintot követel kártérítésként a tavaly októberi iszapömlés során bekövetkezett kára miatt. Ez a per még nem zárult le. A Fővárosi Bíróság májusban, első fokon ideiglenes intézkedésként 100 millió forint megfizetésére kötelezte a Mal Zrt.-t a MÁV Zrt. által indított perben. A Mal Zrt. az első fokú döntés ellen fellebbezést terjesztett elő, ennek a Fővárosi Ítélőtábla helyt adott, így a társaság jogerősen mentesült az ideiglenes intézkedésben elrendelt összeg megfizetésének kötelezettsége alól. A felperes MÁV Zrt. a per első fokú tárgyalásán arra hivatkozott, hogy a kiömlő vörösiszap megrongálta a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal Ajka és Devecser közötti szakaszát, megrongálódtak a vágányok és a technikai berendezések is. Emiatt a vasúttársaságnak számlával igazolhatóan 353 millió forint kára keletkezett, ennek megtérítésére kérte kötelezni az alperes Mal Zrt.-t. A Mal Zrt. a felperes keresetének elutasítását kérte a bíróságtól. Szerinte a káreseménnyel kapcsolatos költségek fedezetét a magyar állam biztosította, a követelés megfizetésére nincs jogalap. Vitatta, hogy az eseményt jogellenesen okozta, és hogy fokozott veszéllyel járó tevékenységet végzett volna. Azt is vitatta, hogy az ideiglenes intézkedés iránti kérelem feltételei fennállnának. A Mal Zrt. szerint az összegek kifizetése ellehetetlenítené a működését, és ha a bíróság mégis azt állapítaná meg, hogy a tevékenysége fokozott veszéllyel jár, akkor a cég kimentésre hivatkozik, vagyis a katasztrófában olyan elháríthatatlan külső okok játszottak közre, amelyek a társaság tevékenységi körén kívül estek. Ilyen volt a szerintük szélsőséges időjárás, vagyis hogy a sok eső megváltoztatta a talaj szerkezetét. Emellett egy résfal megépítése és szeizmikus mozgások is közrejátszottak a gát átszakadásában. A Mal Zrt. Ajka melletti iszaptározójának gátja tavaly október 4-én szakadt át. A vörösiszap három települést öntött el, Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A katasztrófa következtében tíz ember vesztette életét.

7 2011. NOVEMBER 7 Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Saját tehervágányt kapott a kecskeméti Mercedes-gyár Bár még javában dübörög a világgazdasági válság és a recesszió az autóipart sem kíméli, azért jó tudni, hogy mindezek ellenére is van olyan vállalat a szegmensen belül, amely ilyen körülmények között is hajlandó pénzt áldozni a fejlesztésekre. Ilyen a Mercedes-Benz is, amely a MÁV Zrt.-vel, illetve a MÁVGÉP Kft.-vel közösen adta át a kecskeméti szerelőcsarnokhoz épített új tehervágányt. Az üzemhez vezető 906 méter hosszú vágány jelentőségét az adja, hogy kapcsolatot teremt a Cegléd Szeged vasútvonal és a manufaktúra belső vasúthálózata között, így az alkatrészek közvetlenül, köztes megálló beiktatása nélkül érkezhetnek a termelési csarnokokba. A megvalósítás hoz szükséges 450 millió forintos forrást a MÁV Zrt. és a Mercedes Benz Manufacturing Hungary (MBMH) Kft. között létrejött Vasútfejlesztési Együttműködési Megállapodás értelmében Vasútfejlesztési Hozzájárulás formájában az MBMH Kft. biztosította. A német autógyár környezettudatosan végzi tevékenységét, és fontosnak tartja, hogy a gyártáshoz szükséges nyersanyagok és a gyártott termékek nagy részét közvetlenül vasúton szállítsák. A most átadott összekötővágány épp ezt teszi lehetővé, valamint azt, hogy a későbbiekben Kecskeméten gyártott gépjárművek egy része is gördülő országúton hagyja el a telepet. A szűkebb és távolabbi környezetére tudatosan figyelő, arra tekintettel lévő gyár ugyanis be- és kiszállításainak minél nagyobb részét a környezetkímélő vasútra kívánta alapozni. A zöldmezős beruházás a régió gazdasági fellendülését mozdítja előre. Továbbá a környezetkímélő vasúti infrastruktúra ezen projekthez kapcsolódó, későbbi fejlesztéseivel a környezeti szempontból is élhetőbb környezet megteremtését támogatja. A közel 800 millió euró volumenű és mintegy új munkahely megteremtésével járó beruházás sikeréhez, a 2012 első negyedévére prognosztizált gyártás megkezdéséhez és a gyár kiszolgálásához számos további fejlesztésre van szükség egyrészt a gyár környezetében, másrészt pedig a közeli állomáson mondta el ünnepi beszédében a MÁV Zrt. infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettese. Dr. Mosóczi László részletesen kifejtette, hogy a vágányhoz kapcsolódóan új, Mercedes elágazás nevű szolgálati helyet kell létesíteni, melynek működtetése a mintegy 7 km-re lévő Kecskemét állomásról fog történni. Az új elágazás a kiágazó kitérő beépítésén kívül az érintett szakaszon a vonali biztosítóberendezési és felső vezetéki rendszeren is kisebb átalakításokat kell végezni. A gyár kiszolgálása Kecskemét állomáson is szükségessé tesz fejlesztéseket. Ennek mintegy 1 milliárd forint értékű első ütemében a gyárba érkező, illetve onnan induló irányvonatok kezelése, a szükségszerű vontatási nem váltás (villamos/dízel) érdekében átépül két tehervonati vonatfogadó vágány, a csatlakozó kitérőkkel. Az elkészült létesítmény közforgalmú vasútként a Magyar Állam tulajdonába kerül, s kezelője a Magyar Államvasutak Zrt. lesz. Az átadási ceremónián beszédet mondott Dr. Zombor Gábor Kecskemét polgármestere, Stefan Putzlocher a Mercedes-Benz logisztikai igazgatója és Dr. Mosóczi László a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettese, sor került a 900 méter hosszú vágányszakasz ünnepélyes átadására, illetve Puzlocher és Mosóczi úr ünnepélyes keretek között meghúzták az iparvágány két utolsó sínrögzítő csavarját négyzetméteres P+R parkoló épül Gödöllőn A parkoló-fejlesztési projekt keretében újabb parkolók és kerékpártárolók létesülnek Gödöllő vasútállomásán, az Állomás utca mellett fellelhető közösségi közlekedési csomópontban, a vasútállomás és a HÉV végállomás közvetlen szomszédságában. Az állomás környezete rendezettebbé és biztonságosabbá válik az 1800 négyzetméteren kialakított zöldfelületnek, valamint a térfigyelő kameráknak és közvilágításnak köszönhetően. A közösségi közlekedés szerepének erősítése, fejlesztése mind Gödöllő, mind a Kistérség, mind a vonatkozó Operatív Programok egyik kiemelt fejlesztési iránya. Ennek egyik módja P+R, illetve B+R parkolók kialakítása közösségi közlekedési csomópontokban. A P+R (park and ride - parkolj és utazz), valamint B+R (bike and ride) elvének gyakorlati megvalósítása kiemelt helyen szerepel mind az Európai Unió fejlesztési és támogatási politikájában, mind pedig az Új Széchenyi Terv Közlekedésfejlesztési Programjában, amely a vasúti közösségi közlekedés fejlesztésének egyik legfontosabb elemei között említi. A kialakításra kerülő parkoló kapacitása növeli a vasúton és a HÉV-en utazók számát, ezáltal a környezeti terhelés, illetve közúti balesetek számának csökkenése várható. Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere a sajtótájékoztatón reményét fejezte ki, hogy az időjárás az építkezés szempontjából kedvezően alakul, így a projekt még ebben az évben lezárulhat. Szarka László, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója elmondta: Ahhoz, hogy a vasút minden szempontból versenyképes és vonzó alternatívát nyújtson az egyéni közlekedéssel szemben, a korábban elmaradt fejlesztések pótlására lesz szükség. E téren a MÁV vezetése a forrásokat elsősorban az utaskiszolgáláshoz fűződő értékláncra, így a gördülő állomány minőségére, az eljutási idők csökkentésére és az állomási szolgáltatások fejlesztésére koncentrálja. A helyi önkormányzatok és a MÁV Zrt. együttműködésésében, Uniós forrásokból megvalósuló agglomerációs P+R és B+R szolgáltatások sok ezer család életminőségének javításához járulnak hozzá. A kényelmes és biztonságos parkolási lehetőség megteremtése, az első lépése, a belépő feltétele annak, hogy minél többen választhassák a vonatot mindennapi, vagy akár hosszabb, alkalmi utazásuk eszközeként. Bízunk benne, hogy a hamarosan elkészülő, korszerű P+R és B+R parkolók, egyre több autóst csábítanak majd át hozzánk. Ezzel nem csak a vasút, hanem a főváros és környéke légszennyezettségének, zsúfoltságának enyhítése mellett is leteszik voksukat, hiszen mindazok, akik autójukat itt hagyják majd, célállomásukra megérkezve, a közösségi közlekedés egyéb formáit, vagy akár a gyaloglást választva, már biztosan nem szennyezik tovább Budapest levegőjét mondta el a P+R és B+R létesítmények építésének kezdetéről tájékoztató sajtóeseményen Monszpart Zsolt, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója. A P+R parkoló 3770 négyzetméteres területén 109 személygépkocsi parkoló, ebből 4 akadálymentes parkoló létesül. A parkoló teljes területén kiépítik a térvilágítási rendszert és a 24 órás őrzés-védelmet egységes térfigyelési rendszer biztosítja majd. A B+R parkoló egy régi, használaton kívüli raktárépület felújításával és részbeni átépítésével valósul meg 104 férőhelyes kerékpártároló kialakításával. Az épület teljes alapterülete mintegy 243 négyzetméter, a férőhelyek közül 6 akadálymentesített lesz, 12 hely pedig speciális igények kielégítésére alkalmas pl. gyerek utánfutós, tandem stb. Az épületben helyet kap egy pihenő-teakonyha-mosdó egység is. A beruházás Gödöllő Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. együttműködésének, valamint az Európai Unió költségtámogatásának köszönhető. A projekt a Közép-magyarországi Operatív Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg. A projekt összköltsége 49 millió forint, amelynek 90%-át az Európai Unió biztosította. A projekt beruházási feladatait a MÁV Zrt. végzi, a parkolók 10 éves kötelező fenntartását és üzemeltetését az önkormányzat vállalta. A létesítmény főbb paraméterei: - P + R férőhelyek száma: 109 db (4 db mozgássérült parkolóhellyel) - B + R férőhelyek száma: 104 db (6 db parkoló akadálymentesített, 12 db speciális igények kielégítésére alkalmas pl.: gyerek utánfutós, tandem stb.) - Biztonsági beruházás: közvilágítás, térfigyelő kamerarendszer - Összköltség: 130 millió forint Mi minden lett drágább november 1-jétől? Nőtt a gázolaj, a pálinka és a dohánytermékek jövedéki adója, az erdőgazdálkodók viszont pályázhatnak uniós támogatásra - többek között ezek a változások hatályosak november 1-jétől. Literenként 13 forinttal, tehát 97,35 forintról 110,35 forintra emelkedett a gázolaj jövedéki adója november 1-jével a jövedéki adótörvény (folytatás a 8. oldalon...)

8 8 Rövid hírek Rövid hírek módosítása miatt. Ezzel egy időben persze az arra jogosult fuvarozók üzemanyag visszatérítése ugyanennyivel, tehát 13 forinttal emelkedett így jelenleg 19,5 forint. A párlatok jövedéki adója tiszta szeszre vetítve, hektoliterenként - az eddigi forintról a gyümölcs alapú, továbbá a mézzel és természetes aromával ízesített termékeknél forintra, minden más párlatnál forintra emelkedett. Magánfőzet esetében 50 liter alatt továbbra is adómentes maradt a pálinkafőzés, a fölött pedig az alacsonyabb adót kell fizetni. A dohánytermékek jövedéki adója is emelkedett november 1-jével, azzal a megkötéssel, hogy 01-től számított 60-adik napon túl már csak a magasabb árat tartalmazó zárjeggyel lehet árusítani e termékeket. A cigaretta esetében kiskereskedelmi eladási árra vetítve ezer darabonként forintról forintra, cigaretta- és a pipadohány esetében pedig kilogrammonként forintról forintra emelkedett a jövedéki adó. A szivar adója továbbra is az eladási ár 28,5 százaléka maradt. A játéktermekben működő pénznyerő automaták adója az eddigi havi 100 ezer forintról ötszörösére, tehát fél millió forintra emelkedett, ám a kaszinóknak november 1-től 900 ezer forint feletti negyedéves bevételük 20 százalékát is be kell fizetniük. Az erdőgazdálkodóknak azonban jó hír, hogy ebben a hónapban hektáronként maximum 250 ezer forintos támogatást igényelhetnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, ha az általuk kezelt erdőben természeti kár keletkezett. hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: NOVEMBER Dr. Laboda József elnök cím: Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök cím: Nagy Miklós szervezési alelnök cím: Járási Kinga PÖKKÖP irodavezetõ Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üz.rögz.) cím: Hegedűs István TEB alelnök és Káré István a Szakági Tanács elnöke cím: Tislér Gábor forgalmi alelnök Bátori István forgalmi referens cím: Kanzler Ferenc szervezési referens Fehérné Ragcsák Andrea irodavezető (üzemi tel./fax/üz.rögz.) cím: Matáv automata fax: városi fax/üzenetrögzítõ: TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI A hó-nap vicce Az ötéves kislányt megkérdezi a mamája, mit szeretne kapni karácsonyra. - Fogamzásgátló tablettát válaszolja a kicsike. - Minek az neked? - Már van négy babám és nem szeretnék még egyet. A hó-nap esete A bíró lefúj egy vitatható szabálytalanságot, mire az egyik játékos dühösen odakiált: - Bíró úr, maga teljesen vak? - Mit mondott? kérdez vissza a bíró mérgesen. Erre a játékos: - Jézusom, ráadásul még süket is! Budapest Fajka János (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Káré István (TEB) fax/üz.rögz: Pintér Miklós (Forg.) 06-22/ fax: 06-22/ Debrecen Papp Zoltán (PML) fax/üz.rögz: mobil:30/ Horváth Imre (TEB) 06-30/ fax/üz.rögz: Dobos Bertalan (Forg.) fax: Miskolc Kolozsvári Sándor (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Szemán Dénes (TEB) fax.: Szuromi Jánosné (Forg.) fax.: Pécs Rulek Csaba (Forg.) fax: mobil: 30/ Bihary Ferenc (TEB) fax: Karafiát Csilla (PML) fax: Szeged Kapitány András (Forg) fax: mobil: 30/ Darányi Zoltán (PML) fax: Seprenyi József (TEB) fax: Szombathely Hanzmann Károly (GySEV) fax/üz.rögz: Németh Csaba (TEB) fax: Kamondi Miklós (Forg.) fax: cím: vagy

9 2011. NOVEMBER 9 SZAKMAI HÍREINK ZAVAROS HELYZET Továbbra sem tapasztalható a biztosítóberendezések egységesítése, szervezett, rendszerszintű fejlesztése és telepítése. A berendezések sokfélesége, azok működési különbségei, s egymáshoz való viszonyuk biztonságtechnikai, ellenőrzési és gazdasági kérdéseket szülnek. Különösen élesen vetítődik ez a helyzet az elektronikus biztosítóberendezések esetében, mikor egy adott vonalrészen egymás mellett különböző típusú és felépítésű, s természetesen különböző működési elvet megvalósító berendezések találhatóak. A berendezések különbözőségének növekvő gyakorisága, különösen a meghibásodási állapot idején, az adott biztonsági állapot csökkenését és bizonyos fokú funkcióvesztést is eredményezhet. KI TUDJA HOL VAN?! Közeleg az év vége, elég vészesen, összekuszált viszonyok és állapotok közt. Menetrend szempontjából is zavaros valóság várható, mert a nem létező MÁV stratégiához hasonlóan, titokként kezelik a ki tudja hányadik variációt tartalmazó, éppen aktuális menetrendtervezetet. Mondván, azért nem teszik közzé az aktuális tervezetet, mert az még változni fog, változhat. De, vajon kinek, kiknek a javaslata alapján? Október vége óta mennyire véglegesek azok a menetrendtervezetek, melyek alapján előzetes egyeztetések folynak a menetrendváltást követő időszak munkaidő kezdete és vége kérdéskörben, kiemelten a munkába járás lehetőségeire is? Ki tudja, hol vannak azok a vizsgálati eredmények, ha egyáltalán valóban voltak ilyenek, melyek alapján összehangolásra kerülne a busz és vasúti közlekedés? BUDAPEST, BUDAPEST, DE CSODÁS!! Vajon folytatódik-e, s meddig tart a fővároshoz nagyon szorosan köthető tendencia, melynek alapján az elővárosi közlekedés, s maga a BKV, vagy a létrejövő új szervezet, kapja az elsődleges anyagi és erkölcsi támogatást? A kirakatvonal, a folyamatos ráfordítás ellenére is, szép lassan kezd leépülni, s a zömmel elővárosi vonalakat érintő felújítások sem éreztetnek pozitív változást a vasutat igénybe vevők körében. A módszeres megelőző karbantartás és felújítás hiánya a fővárostól távolodva egyre jobban látszik és érezteti hatását. A vasúti közlekedésben, beleértve az elővárosi közlekedési koncepciót is, körvonalazódik, érzékelhetővé válik a maradék elv érvényesülése a vidék vonatkozásában. Sajnos! Bihary Ferenc A hó-nap bölcsessége Az ősi kínai bölcsesség szerint nem az számít, mi történik veled, hanem az, hogyan éled meg. KMVB hírek OKTÓBER A MÁV Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottsága október 13.-i ülésén több, a munkáltató által véleményezésre átadott utasítás tervezetet tárgyalt meg. Az F.1. Jelzési utasítás 2. sz., az F.2. Forgalmi Utasítás 3. sz., és a F.2. Forgalmi Utasítás Függelékei 2. sz. tervezett módosításai több esetben jelentősen és lényegi módon változtatják meg a jelenlegi szabályokat, ezért csak alapos előkészítő munka és megfelelő oktatás után javasoljuk a módosítások bevezetését. November hónapban megkezdődik, a munkavédelmi képviselők képzése, illetve továbbképzése. A korábbi évektől eltérően az oktatások nem egy központi helyszínen, hanem régiónként kerülnek megtartásra. A munkáltatónak a következő témaköröket javasoltuk az oktatási tematikába felvenni: Egészségvédelmi és biztonsági jelzések 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről Hegesztés biztonságtechnikája - vasúti hegesztések esetében (143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról) Munkaeszközök biztonságtechnikája 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Kémiai Biztonság 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, REACH Érintésvédelmi felülvizsgálatok Létesítmények műszaki átadás előtti (használatba vétel előtti) felülvizsgálata. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat Villamos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat Villámvédelem szabványossági felülvizsgálata Villamos kéziszerszámok szabványossági felülvizsgálata és szigetelésmérése A KMVB tagjai október hónapban munkavédelmi bejárást tartottak a szerencsi Szakaszmérnökségen. A megállapításokat, amelyeket a bejárt szolgálati helyen tapasztaltunk továbbítottuk a munkáltatónak, s egyben felhívtuk a figyelmét azokra a munkabiztonságot veszélyeztető körülményekre, amelyeknek megszüntetése a munkáltató feladata. A közelgő tél, és a várhatóan beköszöntő zord időjárással összefüggésben tájékoztatást kértünk a munkáltatótól, hogy milyen munkáltatói intézkedések történtek: A szilárd tüzelőanyagok folyamatos ellátása, megfelelő készletek rendelkezésre állása, a beszerzés zavartalansága, Téli védőital ellátása, a védőital megfelelő hőmérsékleten tartásához szükséges eszközök (termosz) biztosítása, A téli hideg időjárás ellen védelmet nyújtó védő és munkaruházati ellátás zavartalansága (ruházat és lábbeli), A munkahelyek, közlekedési útvonalak csúszásmentesítéséhez szükséges anyagok biztosítása, a munkahelyek, közlekedési útvonalak, üzemi közlekedési terek és tolatási padkák csúszásmentesítése érdekében. Kérem továbbra is a Tisztelt Tagságot, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal és véleményükkel segítsék munkánkat. Bármilyen a munkavédelmet érintő témában keressenek meg a címen. Tisztelettel: Tislér Gábor PVDSz KMVB tag

10 NOVEMBER KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOKNAK! Akarsz a PVDSz több ezres hívócsoportján belül ingyen telefonálni? Vagy kedvezményesen mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen - és még nem vagy tagunk - akkor lépj be a PVDSz-be és mindez teljesül! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésrõl és vásárlásról kötött szerzõdést. A havidíjas elõfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hûségnyilatkozat aláírása szükséges. Egy tag maximum 5 db elõfizetést igényelhet, akár a családtagjainak is! A havi elõfizetési díj (SIM kártyánként) mindössze Ft (ez nettó ár!) és ez teljes mértékben le is beszélhetõ. Ez a lebeszélhetõség a hálózaton belüli, és más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok elõfizetõi felé indított hívásokra használható fel. Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni. A PVDSz hívócsoport egy olyan egységes szolgáltatást valósít meg, melyet minden tagja ingyenesen vehet igénybe a hívócsoport összes tagjával történõ kapcsolattartás keretén belül. A PVDSz hívócsoport -on belüli szolgáltatás havidíja kötelezõen 300 Ft (ez nettó ár!), ami csak az elõfizetéssel együtt rendelhetõ meg. Tehát aki tagja a PVDSz hívócsoport - nak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). A szolgáltatás kizárólag belföldön vehetõ igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a Partner 3 díjcsomag szerint történik. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó árak): Hívásirányok Percdíjak A percdíjak például dominó esetén átlagosan. Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 20,00 Ft 35,00 Ft munkanapokon 12,00 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) Aki szeret SMS-t írni az havonta, 0 Ft-ért kap 30 db SMS-t, de ezt csak a hálózaton belül lehet felhasználni. Kedvezményes belföldi vezetékes hálózatba ami hívás esetén a percdíj 9,00 Ft. Ehhez a szolgáltatáshoz a PVDSz még kedvezményes mobil telefonkészülék vásárlást is biztosít, akár kamatmentes részletfizetésre is. A készülékek a szolgáltató honlapján az akciós árlista Előfizetés (24 hónap) oszlopaiból válaszhatóak ki, igény szerint. Az előfizetések ( SIM kártyák ), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bővebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, a es vasútüzemi telefonszámon, illetve a címre üzenetet, megrendelést lehet küldeni, a telefonon történő rendelés felvétele kizárólag minden hétfőn között lehetséges. szemisa hu.morzsák - Azt mondják egyesek, hogy a csend is beszél, csak érteni kell szavát. - Ahol fény van, ott szükségszerűen mindig lesz árnyék is. - Néha vannak olyan harcok, amikből ki kell maradnunk. - A tapasztalat tesz minket erőssé. - Ne felejtsd el, hogy senki sem jobb nálad. S ne felejtsd azt sem, hogy senki sem rosszabb. Közlemény Mottó: Nem azért adok, mert gazdag vagyok, hanem azért vagyok gazdag, mert adhatok! Az Alapítvány a Pályavasutasokért (Budapest, Teleki Blanka u , adószám: ) ezúton értesíti az adományozókat, a személyi jövedelem meghatározott részének (1 %) az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló többször módosított évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében előírtak értelmében a évi felajánlásból az Alapítvány évben Ft azaz hatszáznégyezer-hetvenhét forintot kapott, amelyet tisztelettel megköszön. Az Alapítvány a teljes összeget az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került pályázók segélyezésére fordította. Budapest, október 31. az Alapítvány Kuratóriuma A hó-nap kérdése Mi az, öt lába van és abból kettő szőrös? Kislány a zongoránál PÖKKÖP az interneten:

11 2011. NOVEMBER 11 Pávai Panzió Áraink Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló hazánk egyik legkedveltebb és egyben legnagyobb termálvizű fürdőhelye. Sokszor a reumások Mekkájaként is emlegetett Hajdúszoboszlót legtöbben csodálatos gyógyvize miatt keresik fel. Nemcsak gyógyulni lehet itt, hanem a különféle betegségek megelőzésére is érdemes néhány napot eltölteni ezen a csodálatos helyen. De, hogy hol töltsük el ezt a néhány napot? A válasz roppant egyszerű: a PÁVAI PANZIÓBAN, amely mindössze néhány percnyi sétára található Európa legnagyobb fürdőkomplexumától. Egyedülálló környezetben elfelejtheti a mindennapok gondjait a Pávai Panzióban, melynek szolgáltatásait néhány sorban ezúton szeretném ismertetni. Európa legnagyobb fürdőkomplexumához és a városközponthoz mindössze néhány percnyi sétára található A panzióban 9 db kétágyas, 2 db háromágyas, valamint 2 db 2+3 ágyas szoba található, melyek egy része igény esetén pótágyazható Valamennyi szobánkhoz zuhanyfülkés fürdőszoba tartozik, minden szobában található TV és hűtőszekrény is A kedves vendégek részére félpanziós ellátást (napi kétszeri étkezést) biztosítunk Ingyenes parkolási lehetőség a panzió udvarában Ingyenes WIFI használat ÚJ! Wellness- és természetgyógyász szakrendelés, állapotfelmérés Üdülési csekket elfogadunk! Pótágyas elhelyezéssel a fenti árakból 30%-os kedvezményt biztosítunk! A fenti árak az idegenforgalmi adót (IFA) nem tartalmazzák. (410 Ft / fő / nap, 18. életév alatt nem fizetendő) Aktuális csomagajánlatok Gyógykezelést igénylő vendégeink részére csomag Ft/fő 8nap/7éjszaka, félpanziós ellátás, üdvözlőital, 300m-re a Béke gyógyfürdő, zárt parkoló, szalonnasütési lehetőség, WIFI használat (feltétlenül hozza magával TAJ kártyáját) Találd meg Önmagad Ft/fő 7nap/6 éjszaka, teljes ellátás, üdvözlőital, selfness programok felsőfokon, szalonnasütési lehetőség, WIFI használat, zárt parkoló Fogyjon együtt a holddal Ft/fő 8 nap/7 éjszaka, egészséges étrend, üdvözlő ital, WIFI használat, zárt parkoló Wellness a Pávai Panzióban Ft/fő 8 nap/7 éjszaka, 5 napos fürdőbelépő, félpanziós ellátás, WIFI használat, 1 alk. 20 masszázs Pávai Panzió 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 5. Tel.: (0036) 52/ , (0036) 30/ Web: Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Tel.: 06-20/

12 12 Alapítvány a Pályavasutasokért NOVEMBER Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt , Adószám: Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: Szakszervezetünk alapítványa a Munka törvénykönyve a alapján a MÁV Csoport és GyE- SEV Zrt. munkavállalói esetében a szándékos károkozás kivételével maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszereséig megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK RÁADÁS! A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó ÉLETBIZTOSÍTÁS bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft BALESETI HALÁL esetén plusz! Ft Ft BALESETI ROKKANTSÁG már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft KÖZLEKEDÉSI BALESETI maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft BALESETI CSONTTÖRÉS csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft BALESETI ÉGÉS legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft BALESETI MÚLÉKONY SÉRÜLÉS 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft BALESETI KÓRHÁZI NAPI TÉRÍTÉS legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft BETEGSÉGI KÓRHÁZI ÁPOLÁS legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft BALESETI MÛTÉT esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft BETEGSÉGI MÛTÉTI térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft KRITIKUS BETEGSÉGEK BEKÖVETKEZÉSE szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 12 szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Dr. Laboda József, elnök (tel.: ), Fõszerkesztõ: Nagy Miklós, alelnök: (tel.: ), Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: Pannónia-Print Kft., 1139 Budapest, Frangepán u Tel.:

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3.

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3. 2011. évi CLXVII. Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Tájékoztató Főszabály: cél a profiltisztítás, ennek fényében

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről * (Egységes

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: A MÁV sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása,

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján S o d e x o A k aé dm i a 2 0 1 0 B é r e n ív k ü l i m o tá ic vió B u k o l y i T aá ms, ájn o s s y G y u l a Témák: Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011.

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4326/7/2008. az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 2/2008. (II. 18.) GKM rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain. Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt.

Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain. Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt. Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt. Hogyan gondoljuk a GYSEV-nél a valódi intermodalitás közlekedési feltételeit Infrastrukturális

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből Előadó: Puskelyné Király Ágnes Okleveles adószakértő Top Cafeteria Kft Cafeteria 2014 Adómentes juttatások Távolsági

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3517/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA

BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA DÁVID ILONA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA 1 TARTALOM I. ÁTALAKULÁS II. EREDMÉNYEK III. STRATÉGIAI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA 2 I. ÁTALAKULÁS 3 I.1. A MÁV

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A közösségi közlekedés helyzete országos szinten

A közösségi közlekedés helyzete országos szinten A közösségi közlekedés helyzete országos szinten Aba Botond személyközlekedési igazgató KTI nonprofit KFT Balatonföldvár 28. május 15. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatóság

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól, valamint a köztisztviselők munkaidejéről szóló 23/2003.(IX.22.)Kt. számú rendelet

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben