Mi is ott voltunk november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,"

Átírás

1 2011. NOVEMBER november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások, tüntetések, útlezárások, csírájában elfojtott sztrájk-kezdeményezések ellenére az október 26-án törvényhozás elé terjesztett kormányzati javaslat rontja a munkavállalók helyzetét. Az eddig is meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók sorsa tovább súlyosbodik. Országos szakszervezeti konföderációnk, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége az alábbiak szerint fejezte ki tiltakozását: T I L T A K O Z Á S Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége tiltakozik az új Munkatörvénykönyv tervezete ellen, amit a kormány érdemi egyeztetés nélkül terjesztett a törvényhozás elé október 26-án. TILTAKOZIK, mert a rugalmasság álszentsége szabad kezet ad a munkáltatóknak a foglalkoztatásban, alávetett és megalázó helyzetbe hozva a munkavállalókat. TILTAKOZIK, mert törvényi úton csökkenti a kereseteket a műszakpótlékok átírásával, a túlmunka díjazásának meg nem fi zetésével és az átlagkereset távolléti díjjal való helyettesítésével. TILTAKOZIK, mert a jogellenes munkáltatói felmondás esetén, az elhúzódó peres eljárások után nem köteles a munkáltató a teljes kárt megtéríteni. TILTAKOZIK, mert önkényes munkáltatói döntésekre ad lehetőséget az éves szabadság kiadásánál. TILTAKOZIK, mert érdekvédelem nélküli helyzetbe akarja kényszeríteni a munkavállalókat a szakszervezeti munka feltételeinek lenullázásával. TILTAKOZIK, mert a javaslat durván támadja a kollektív szerződéseket, melyek alappillérei a munkavállalói érdekvédelemnek és jogvédelemnek. Az új Munkatörvénykönyv tervezetét nem merte vállalni a kormányzat nyílt tárgyalásokon, aminek meg is lett az eredménye. A zárt ajtók mögötti látszattárgyalások nem vezettek eredményre, hiszen a résztvevők egymásnak is ellentmondva értékelték az eredményét. A találkozók lezárása után egy héten át, még az ott jelenlévők sem tudták mit tartalmaz a tervezet, csak találgatások és bizonytalan nyilatkozatok láttak napvilágot. Egy új, a munka világát szabályozó törvénynek - mivel több millió ember sorsát határozza meg - rendelkeznie kellene társadalmi támogatottsággal. DE EZ, MOST, NINCS! Már eddig is számos tiltakozás zajlott az országban. Az új Munkatörvénykönyv újabb és újabb tiltakozásokat válthat ki, amelyek túlléphetnek a munka világának határain és akár társadalmi békétlenséghez is vezethetnek. Mindezért csakis a kormányt terheli a felelősség. Budapest, október 28. Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Felvetődik a kérdés, hogy mik a munkavállalói érdekképviseletek további lehetőségei. Minden eddiginél erősebb tiltakozások, aláírásgyűjtés, népszavazási kezdeményezés, nemzetközi szervezetekhez fordulás vetődött fel. Mindezek mellett a szakszervezetek feladata az is, hogy tételesen megfogalmazzák a benyújtott törvénytervezethez azokat a módosító indítványokat, melyek - benyújtását sajnos főleg ellenzéki képviselők vállalják némiképp javítják a helyzetet. Szakszervezetünk bizonyítottnak látja, hogy a szétforgácsolt szakszervezeti akciók csekély hatást váltanak ki a munkáltatói oldalra állt hatalomgyakorlókból. Továbbra is dolgozunk a szakszervezetek hatékonyabb együttműködéséért, és ennek jegyében támogatunk akár tevőlegesen is - minden szakszervezeti kezdeményezést, akciót. Enzsöl Róbert Mi is ott voltunk Több vasutas és nem vasutas szakszervezethez hasonlóan a PVDSz tagjai is kifejezésre juttatták véleményüket, s részvételükkel megerősítették azt, hogy a várható új Munka Törvénykönyv tartalma a munkavállalók többségére nézve elfogadhatatlan és hátrányos a jelenleg élő szabályozáshoz képest. Országos szinten, többek között Pécs és Siófok térségében is a PVDSz szervezett formában is részt vett a tiltakozó útlezárásban és a rendezvény keretén belül tartott fórumon, sajtótájékoztatón. A demonstráció egyik fő gondolata a munkavállalók elemi érdekeinek egy egységként való megjelenítése, s az egyén, egyének véleményének, érdekeinek figyelembe vétele a kormányzat, a politikai és gazdasági vezetők részéről is. Bihary Ferenc

2 2 VÉT HÍREK Konzultációt kezdeményeztünk MÁV Zrt., Vezérigazgatóság Zsoldos Marianna humánerőforrás igazgató 1087 Budapest Könyves Kálmán krt Tisztelt Igazgató Asszony! Tájékoztatom, hogy a munkavállalók részéről számos észrevétel, panasz érkezett szakszervezetünkhöz a vágányzári munkáltatás anomáliáival, szakmai utasítások ellentmondásos rendelkezéseivel, a lebonyolítás gyakorlatával kapcsolatosan. A nézeteltérések tisztázása, egyes gyakorlati rendelkezések végrehajtásának megkönnyítése, valamint a munkaidővel (készenléttel) összefüggő szabályok betartásának elősegítése érdekében a PVDSz az Mt. 22. (1) bek. értelmében konzultációt kezdeményez az érintettek (TEB, Pálya, Forgalom) bevonásával. Kérjük a konzultáció helyének és időpontjának meghatározásával a konzultáció összehívását! Intézkedését ezúton és előre is megköszönöm! Budapest, november 4. Tisztelettel: Dr Laboda József elnök Személyre szólóan! A gyorsabb kommunikáció érdekében lehetőség van közvetlenül, tisztségviselőink részére névre szólóan is t küldeni. A konkrét címek megtalálhatóak a hív6sz! című cikkünkben, lapunk 8. oldalán. A hatékonyabb ügyintézés érdekében további üzenet küldése lehetséges az alábbi szolgáltatásaink körében: Telefon: Biztosítás: Alapítvány: Jogsegély: PML szakág: TEB szakág: Forgalmi szakág: Szakági Tanács: Felügyelő Bizottság: Arra kérünk minden tagtársunkat, partnerünket, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. - a szerk NOVEMBER Jövőre kilenc hosszú hétvége lesz Jövőre nem nyolc, hanem kilenc hosszú hétvége lesz. A dolgok jelenlegi állása szerint a legutolsó pihenőnapot csak 2013-ban fogjuk ledolgozni. A napokban megjelent a Magyar Közlönyben a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete a 2012-es munkaszüneti napok körüli munkarendről. Eszerint jövőre öt pihenőnappal nyújtják meg az ünnepi hétvégéket. A nemzetgazdasági miniszter rendelete a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 125. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére. 2. A évi munkaszüneti napok körüli a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend a következő: a) március 24., szombat munkanap d) november 10., szombat munkanap március 16., péntek pihenőnap november 2., péntek pihenőnap b) május 5., szombat munkanap április 30., hétfő pihenőnap c) október 27., szombat munkanap október 22. hétfő pihenőnap e) december 15., szombat munkanap december 24., hétfő pihenőnap 3. Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 118. (1) bekezdése alapján a 2. -tól eltérően is meghatározható. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. dr. Matolcsy György Az idei, hétköznapra eső ünnepnapokban szűkölködő esztendő után igazi felüdülés, hogy 2012-ben csak egy olyan ünnep lesz (január 1-je), amelyik hétvégére esik majd. Így pihenéssel tölthetünk nyolc hosszú hétvégét is: húsvét- és pünkösdhétfő mellett március 15-ét, május 1-jét, augusztus 20-át, október 23-át, november 1-jét és a - hétköznapra eső, de a hétvégével együtt öt napos- karácsonyt is. Várhatóan a 2012-ben szintén hétfői napra eső december 31-e is pihenőnapként lesz majd elkönyvelve. A rendeletben ami egyébként december 31-ig hatályos ez a nap még nem szerepel. A nemzetgazdasági tárca kommunikációs titkársága azt közölte, hogy 2012-ben december 31. azért nem szerepel a munkaszüneti napok között, mert cserébe a következő szombatot kellene ledolgozni. Mivel az már 2013-ra esik, nincs lehetőség róla rendelkezni a 2012-es rendeletben. Ha a fenti forgatókönyv valósul meg, akkor az azt jelentheti, hogy 2012-ben nem nyolc, hanem kilenc hosszú hétvége is lesz, a legutolsó, azaz a december 31-i pihenőnapot pedig majd csak 2013-ban kell ledolgoznunk. Ráadásul a karácsony és újév között, azaz a két ünnep közötti időszakban mindössze két munkanap lesz: december , csütörtök és péntek. erobi

3 2011. NOVEMBER 3 Új vezetők a MÁV-Start, a MÁV-Trakció és a MÁV-Gépészet élén November 7-től Kővári Zsolt a MÁV- Start Zrt. vezérigazgatója, ugyanettől az időponttól Rácz Imre látja el a MÁV-Trakció vezérigazgatói teendőit, december elsejétől pedig Csépke András tölti be a MÁV-Gépészet vezérigazgatói posztját. A MÁV közleménye szerint Kővári Zsolt feladata a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatójaként az egységes személyszállítási értéklánc lehetséges folyamatainak, alternatíváinak kidolgozása lesz 2011 végéig, majd az ehhez kapcsolódó döntéseket követően a legkedvezőbb megoldás megvalósítása. A személyszállítási értéklánc folyamatainak racionalizálásával az elnök-vezérigazgató célja, hogy évente legalább 3 milliárd forint megtakarítása legyen elérhető - áll a közleményben. A közlemény szerint a döntések célja a szolgáltatási színvonal és a költséghatékonyság növelése, valamint felkészülés a közlekedési holding keretében betöltendő feladatokra. A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint Szarvas Ferenc elismerve a MÁV-Start, a MÁV-Trakció, és a MÁV-Gépészet jelenlegi vezérigazgatóinak teljesítményét, új megbízásokat ajánlott fel számukra. A felajánlott feladatkört Monszpart Zsolt, a MÁV-Start vezérigazgatója nem fogadta el. Márkus Imre, a MÁV-Trakció jelenlegi vezérigazgatója várhatóan Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgatói kabinetjének tanácsadójaként, Zaránd György, a MÁV-Gépészet vezérigazgatója pedig a tárgyalások eredményétől függően a MÁV-Start Zrt.-ben folytatja majd szakmai pályafutását olvasható a közleményben. Az elnök-vezérigazgató döntése nyomán Koncz Zoltán, a MÁV Zrt. Beruházási és Szolgáltató Egység jelenlegi igazgatója, a MÁV Zrt. általános vezérigazgató-helyetteseként dolgozik tovább november 7-től. Fő feladata a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág működési folyamatainak már megkezdett optimalizálása, egyúttal a szükséges szervezeti változtatásra korábban indított projektek vezetése, tekintettel a tervezett közösségi közlekedési holding és a független pályavasút várható feladataira. A közlemény idézi Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgatót, aki hangsúlyozta: a meglévő tartalékok lehető legteljesebb kiaknázása szükséges a szolgáltatási színvonal növeléséhez és a költséghatékonyság egyidejű erősítéséhez. Ezért kezdeményeztem, hogy egységes személyszállítási értéklánc jöjjön létre. A MÁV emlékeztet: tekintettel a közösségi közlekedési holding tervezett megalakítására, a MÁV Zrt. igazgatósága az elmúlt hetekben úgy döntött, hogy a MÁV- Start Zrt. számára részleges tulajdonosi joggyakorlást tesz lehetővé a MÁV-Trakció Zrt., a MÁV-Gépészet Zrt. illetve a MÁV- Vagon Kft. felett. Döntés született arról is, hogy a MÁV csoportnál 2011 végéig egyes területeken el kell végezni a működési és technológiai folyamatok racionalizálását és felülvizsgálatát, köztük a belső elszámolási árakat és díjakat, a személyszállításhoz kapcsolódó vontatási és gépészeti szolgáltatások költségeit, a járműpark kihasználtságát növelni kell, valamint ki kell alakítani egy egységes jármű- és személyzet menedzsment koncepciót. - a szerk. - Változhat a béren kívüli juttatások rendszere A béren kívüli juttatás elég népszerű módszer a dolgozók ösztönzésére. Az állami intézményeknél bevett gyakorlat a cafeteria, de a versenyszférában is előszeretettel alkalmazzák a munkáltatók. Az Adótükör összegyűjtötte, milyen tervek alakultak ki a juttatások tekintetében, illetve, hogy ezek alapján milyen változások állhatnak be a jövő évtől. Az Adótükör szerint a juttatások egészségügyi hozzájárulásmentes értékét konkrét összegben tervezik meghatározni, ami 500 ezer forint lesz személyenként. Változatlanul megmaradó juttatások lesznek a következők: Az iskolakezdési támogatás évente a minimálbér 30%-áig. A helyi utazási bérlet juttatása. Az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége évente a minimálbér két és félszereséig. A szövetkezet közösségi alapjából nem pénzben juttatott jövedelem évente a minimálbér 50%-áig. A munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba havonta a minimálbér 50%-áig. A munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, illetve önsegélyező pénztárba havonta a minimálbér 30%-áig. A foglalkoztatói hozzájárulás a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe havonta a minimálbér 50%-áig. A személyi jövedelemadó megfizetése mellett, de egészségügyi hozzájárulás-mentesen új formában adható béren kívüli juttatások a következők lesznek a tervek szerint: Étkezési támogatás utalvány - meghatározott forgalmazó cég utalványa - formájában adható 5000 forintig, felette csak eho-kötelezettséggel. Melegkonyhás vendéglátó helyeken felhasználható étkezési hozzájárulást legfeljebb évi 150 ezer forintig a Széchenyi Pihenő Kártya - SZÉP-kártya - számlára utalt támogatás formájában lehet juttatni. A SZÉP-kártya támogatás évi 450 ezer forintra növekszik úgy, hogy abból az étkezésre felhasználható kereten túl 225 ezer forintot csak szálláshelyre, 75 ezer forintot pedig csak szabadidős, rekreációs, egészségmegőrzési szolgáltatásokra lehet majd felhasználni. Megszűnik az internetjuttatás értékhatára, de azonos feltétellel - eho-kötelezettség mellett - akár ezen túl is adható korlátozás nélkül. A SZÉP-kártyára utalt háromféle támogatás felhasználhatóságának részletes szabályait kormányrendelet tartalmazza majd. A 19,04% szja megfizetése mellett adható béren kívüli juttatások együttes értékének a személyenként 500 ezer forint keretösszeg feletti része után kell a munkáltatónak egészségügyi hozzájárulást is fizetnie. A 27% ehót minden egyes munkavállaló esetében az együttes érték keretösszeget meghaladó részének 1,19-szerese után kell majd megállapítani, azaz erre a részre a közteher összesen 51,17% lesz. A hírlevélből kiderül, a munkáltatónak mindenképpen megnövekszik a cafeteriajuttatásokkal kapcsolatos adminisztrációja akkor is, ha nem ad többet az eho-mentes keretnél. Emellett a változások újabb feladatot adnak a munkáltatóknak: egyrészt a cafeteria-szabályzat elkészítésével, másrészt a munkavállalókkal történő egyeztetések lebonyolításával. Amihez akár hozzá is szokhatnak, hiszen minden évben alapvető változások történtek, és várhatóan történnek is. adótükör.hu Kíván olyan házban lakni ahol a költségek kevésbé emelkednek? Ehhez keresek munkatársakat. Rövid önéletrajzát a várom. Telefon: Köszönöm előre is. Sziklási Vince

4 4 A kormány január elsejével megszünteti a korhatár alatti nyugdíjakat, azokat a jövőben járandóságként vagy szociális ellátásként folyósítják. A parlament elé terjesztett törvények azt is kimondják, hogy a jövőben nem lesz reálnyugdíj emelés. Korhatár előtti öregségi nyugdíj december 31-től nem állapítható meg, az azt megelőzően megállapított ilyen öregségi nyugdíjakra a nyugdíj kezdő napján hatályos szabályokat kell alkalmazni. Jövő év január 1-jétől - a januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben - öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani az 1949-ben vagy azt megelőzően született személyeknek egyebek között az előrehozott öregségi nyugdíját, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíját, a korkedvezményes nyugdíját, a bányásznyugdíjat, továbbá a korengedményes nyugdíjat. Az 1954-ben vagy azt megelőzően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíj csökkentések nélkül, teljes összegében jár továbbra is. Nyugdíjak, amik már nem úgy viselkednek, mint eddig Nyugdíj A kormány elképzelése szerint a következő ellátások szűnnek meg nyugdíjként viselkedni: az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, a művésznyugdíj, a polgármesterek korhatár előtti öregségi nyugdíja, az országgyűlési és európai parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, a korengedményes nyugdíj, valamint a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományának (a továbbiakban együtt: fegyveresek) szolgálati nyugdíja. Ezek az ellátások január 1-jétől megszűnnek, a már megállapított ellátásokat korhatár előtti ellátásként, föld alatt végzett bányászati tevékenység esetén átmeneti bányászjáradékként, illetve fegyveresek esetében szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani, és a jövő évtől ugyanilyen ellátást kell megállapítani azoknak is, akik az ellátásra a jogot már megszerezték. A törvényjavaslat a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezményét nem érinti, azt továbbra is öregségi nyugdíjként kell folyósítani. Ezt a kedvezmény idén januárban épp a Fidesz vezette be - ezért tesznek kivételt ezen korhatár alatti nyugdíjakkal NOVEMBER A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék társadalombiztosítási szempontból nem minősül nyugellátásnak, de sok esetben osztja annak sorsát: az ilyen ellátásban részesülő személyek egészségügyi szolgáltatásra jogosultak lesznek. Vége a reálnyugdíj-emeléseknek is A rendes öregségi nyugdíjak emelése megváltozik januártól: míg jelenleg a gazdasági növekedés függvényében a reálkeresetek és az infláció mértékében emelkednek a nyugellátások, a jövőben azt kizárólag az inflációval korrigálják vagyis reálértéküket megőrzik, de reál-értelemben a jövőben az ellátások nem emelkedhetnek. Jelenlegi szabály szerint, ha a gazdasági növekedés meghaladja a három százalékot, akkor van lehetőség a nyugdíjak reálértékének emelésére ez most megszűnik A kormány épp most vett vissza növekedési prognózisából: a jövő évre tervezett 1,5 százalék után 2013-ra 2,9, 2014-re 3,1, 2015-re 3 százalékos növekedést vetít előre. Ez azt jelenti, hogy legkorábban 2014-ben emelkedhetett volna a nyugdíjak reálértéke a most megszűnő szabályok szerint feltéve persze, hogy bejön a kabinet jóslata. Enzsöl MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL OKTÓBER Közzéteszi: Káré István KÜT. tag Soros KÜT ülés október 6. Az első napirend keretében jóléti ingatlanok hasznosításáról döntött együtt a KÜT és a munkáltató képviseletében az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság. Az IGI részéről dr. Zich Szilvia szakértő valamint Gyenes Tibor igazgató a MÁV Vagyonkezelő részről indokolta az értékesítés szükségességét. Az elmúlt években több esetben született döntés az üresen álló társasági üdülőingatlanok bérbeadásának meghirdetéséről. A bérbeadási eljárásokon a rossz műszaki állapotban lévő üdülőingatlanra érdeklődés nem érkezett. A további állagromlás megelőzése érdekében arról született közös döntés, hogy ezen üdülők árverés útján kerüljenek értékesítésre. Az első körben a rendezett ingatlanok közül öt ingatlan kerül majd kalapács alá. Az árverési hirdetmények alapján a tervezett árverési időpontok a következők: Kunfehértó: november óra; Mátraderecske, Szalonna: november óra; Hajdúszoboszló: november óra; Hévíz: november óra. Minden esetben az árverések helyszíne az illetékes MÁV Vagyonkezelő Zrt. Területi Központja. Az árverési bizottságok munkájában a KÜT egy-egy tagja részt vesz. Arról is megállapodás született, hogy a szakszervezeteket is tájékoztatni kell az árverésről. Második napirendi témaként a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások kiutalására tett a munkáltató előterjesztést tárgyalta a testület. A Humánerőforrás Igazgatóság részéről Dorozsmai Éva Béren-kívüli, Jóléti és Szociális Javadalmazás vezető és Vincze Brigitta szakértő, elmondták, hogy az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság besorolása alapján az előterjesztés azon lakáskérelmek foglalkoztatáspolitikai elbírálását és javaslatát tartalmazza, melyek I. negyedévben, II. félévben üres kiutalható lakások hiányában nem kerültek előterjesztésre, valamint a november 25- e után beérkezett igényeket. Nem tartalmazza azon igényeket, amelyek Budapest és vonzáskörzetére vonatkoznak, mivel a gázszolgáltatás lezárása miatt a Baross téri MÁV lakások kiürítése jelenleg is folyamatban van. A lakók teljes körű elhelyezése még nem zárult le. Az ülésen 36 db lakás kiutalásáról született döntés. Több munkavállalói kérelem elbíráláshoz kiegészítő adatokat kért a KÜT. A napirenden belül tájékoztató és megoldási javaslat hangzott el még a Miskolc, MÁV telep lakóinak elhelyezésére. Az önkormányzattal való kapcsolatfelvételig a telepen élők panaszos leveleire, az ott uralkodó tarthatatlan állapotokra, az ügy rendezésének megkezdésére koncepciót dolgoztak ki. Ennek lényege, hogy azok a bérlők, akik az elmúlt időszakban a lakás komfortfokozatát növelték, felújításokat eszközöltek saját költségükön ABC sorrendben Miskolcon és környékén lévő kiutalható állapotba hozott lakásokba helyezhetők át. Erről értesítést és nyilatkozati lapot kapnak, ebben nyilatkozhatnak arról vállalják-e az átköltözést. Az általuk felszabadított lakásokba pedig olyan tömbökből történik az újabb átköltöztetés, amelyben már csak egyegy lakás lakott. A felszabadított tömböket ezt követően lebontják növelve így a terület értékét. A KÜT a javaslatot támogatta. Soros KÜT ülés október 25. Elsőként a MÁV Zrt. ingatlanvagyonának rendezése című előterjesztéshez tett rövid szóbeli kiegészítést Lebovits Gábor ingatlangazdálkodási igazgató. Elmondta, hogy az évtizedek óta megoldatlan ingatlan-tulajdonlási helyzet rendezésének kiemelkedő jelentőségű lépéséhez kéri a KÜT együttdöntését. A MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanácsának az üdülő ingatlanok hasznosításával kapcsolatosan együttdöntési joga van, mivel az ingatlanok a MÁV és a MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanácsa között október 6-i dátummal létrejött 1956/T/2006.sz. Megállapodás hatálya alá tartoznak. A KÜT tagjai által írásban feltett kérdésekre dr. Kurucz Ildikó osztályvezető válaszolt. A szakmai válaszokat a testület tagjai tudomásul vették, azonban az ingatlangazdálkodási területet döntési hatáskörét meghaladó, de azt érintő kérdésekre nem kaptak megnyugtató válaszokat. Ezért az a javaslat született, hogy a konzultációt tovább kell folytatni az következő témakörökben: 1.) Az átadott jóléti ingatlan lista pontosítása. 2.) Az 1956/T/2006.sz. megállapodás javasolt módosításának előkészítésé. 3.) A jóléti ingatlanok között szereplő szakszervezeti tulajdonviszony esetében, a rendezés érdekében szülessen megállapodás. Bodnár József MÁV Zrt. KÜT Sajtóreferens

5 2011. NOVEMBER 5 OLVASÓI LEVÉL Tisztelt Pvdsz! Tisztelt Nagy Miklós Főszerkesztő Úr! Az alábbi kéréssel fordulok hozzátok! A vasút nyilvánosságra hozta az esélyegyenlőségi tervét. Ez a terv nagyon szépen megfogalmazza a dolgokat, de sajnos egy dolog /számomra fontos / hiányzik belőle. Konkrétan a pótszabadság azon munkavállalóknak, akik tartósan beteg családtagot (pl gyerek) nevelnek a családban. Ez az első dolog amit egyéb munkáltató tervei tartalmaznak. Első kérésem az lenne, hogy a pvdsz nyílt vonal kiadványában néhány mondatban felhívást kellene intézni a tagsághoz, ami a következőket tartalmazná: Kérni kellene azokat a munkavállalókat, akik tartósan beteg családtagot nevelnek, hogy sürgősen jelentkezzenek a pvdsz szakszervezetnél. A következő megoldásra váró feladat e pótszabadság érdemi jelzése a munkáltató felé, immár számadatokkal alátámasztva. Nagy segítség lenne ez azoknak a családoknak, akik hasonló problémával küzdenek. Körülbelül ennyi lenne a kérésem, elnézést a kicsit nehézkes fogalmazásért. Telefonon már kerestelek benneteket, de nem sikerült konkrétan beszélnünk a dologról. Elég komoly a téma és nem sok időnk van. A továbbiakban szíves segítségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel: Kocsis Attila, pvdsz tag Kedves Attila! A VÁLASZ: Kétségtelen, hogy a lelki terhen túl, súlyos gyakorlati problémát is jelent, ha a családban tartósan beteg gyermek neveléséről kell gondoskodni. A hatályos munkajog kötelezően írja elő a munkáltató számára, hogy a beteg gyermek (12 éves korig) ápolása céljára a munkavállalónak kérelmére fizetés nélküli szabadságot biztosítson. Ebben az esetben az első évre járó rendes szabadságot (fizetett) is biztosítani kell. Az esélyegyenlőségi tervben valóban van elvi lehetőség az általad javasoltakra, de nem hiszem, hogy néhány nap pótszabadság érdemben lenne képes a probléma enyhítésére. Ennek ellenére az esélyegyenlőségi terv napirendre kerülésekor a PVDSz a javaslatot megteszi. Addig is szíves engedelmeddel írásodat a Nyílt Vonal soron következő számában, figyelem felkeltő céllal, közzé tesszük! Üdvözlettel: Enzsöl R. érdekvédelmi alelnök Segítség kérés Mottó: Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógyulásba vetett hitre igen. Egy ajkai forgalmi szolgálattevő kollégánk, Kamondi Miklós kisfia, Máté súlyos daganatos megbetegedésben szenved. Máté a következő felhívással fordul a vasutasok nagy családjához: Kedves Segítőkész Emberek! Egy évvel ezelőtt segítséget kértem Önöktől, hogy egy súlyos betegségemmel szembeni küzdelmemben támogassanak engem és a családomat. Az akkori csatát sikeresen megvívtam. Sajnos a betegség ismét kiújult, egy újbóli bécsi műtétre lesz szükségem ahhoz, hogy a gyógyulásban ismét előrelépjek. A műtétet ugyan továbbra is támogatja az OEP, de a családom kint tartózkodása jelentős költséggel jár. Szeretném kérni szíves segítségüket, hogy a műtét alatt és a lábadozás idején a családom is mellettem lehessen, segítve a gyógyulásom. Támogatásukat a következő számlaszámra szíveskedjenek utalni: Ajka városért Alapítvány: Adószám: A közlemény rovatba írják be: Kamondi Máté gyógyulására. Nagyon szépen köszönöm: Kamondi Máté Szakszervezetünk természetesen mindkét beteg gyógykezelésének elõmozdításához anyagilag hozzájárult.

6 NOVEMBER Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek A vasút értékei eszköz és fenntarthatóság Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a Nemzeti Közlekedési Napok Értékeink védelmében című siófoki előadásában elmondta, hogy a magyar vasút jelentős értékei közt első helyen szerepelnek a tárgyi eszközök, a hozzájárulás a gazdasági versenyképességhez, valamint a társadalmi szerepvállalás. A vasúti tárgyi eszközökkel kapcsolatban Szarvas Ferenc kifejtette, hogy a pályahálózat mára igen jelentős fejlesztési deficitet halmozott fel. A magyar infrastruktúra megújításának alapeleme egy lassújel-felszámolási program, amely segít megszüntetni a mintegy 7400 kmnyi pályahálózat 45%-án fennálló lassújeleket. Ezeket a vasúttársaság a biztonságos közlekedés érdekében kénytelen fenntartani. A saját erőből végzett pályarekonstrukciós munkák közül kiemelkedik a 100C vonalon végzett átfogó megújítás, amelynek nyomán a Mezőzombor-Nyíregyháza közötti 46 km-es szakaszon jelentősen javult az eljutási idő, ezzel együtt a menetrendszerűség. A felújítás mintegy 1,5 Mrd forintot tett ki. Fontos a gördülőállomány átfogó megújítása: erre leginkább az elővárosi és a távolsági IC forgalomban van szükség, így az előkészített pályázatokon keresztül ezekre a területekre koncentrál elsősorban a MÁV vezetése. A tárgyi eszközök tekintetében reális kilátás van az ingatlanvagyon jogi konszolidációjára is, amely amellett, hogy átfogóan rendezi az ingatlanvagyon helyzetét, lehetővé teszi, hogy a vasúttársaság a vasútüzemhez szükséges ingatlanokra, az utasforgalom szempontjából kiemelt területekre koncentráljon. Szarvas Ferenc kiemelte, hogy a 120A vonalon a MÁV egy olyan pilot-projektet indított, amelynek keretében lépésről-lépésre valamennyi állomást és megállóhelyet felújít a MÁV Zrt. Hosszabb távon, valamennyi (mintegy 1500 db) állomás és megállóhely esetében priorizálva azokat elindulnak a fejlesztések, kiemelt helyet kapva az elővárosi és a fővárosi fejpályaudvarok. A gazdasági versenyképességhez való hozzájárulás egyik legfontosabb eleme a hivatásforgalom biztosítása, illetve a Budapesti régió ellátása. Az elnök-vezérigazgató kiemelte, hogy a MÁV Csoport egyrészt több mint 38 ezer főt foglalkoztat, másrészt további 100 ezer munkavállaló megélhetését biztosítja a vasúti szektor. A beszállítói kapcsolatokat fémjelzi, hogy több mint nettó 120 milliárd forintnyi anyagot és energiát vesz igénybe a MÁV a beszállítói piacról, több mint 2000 partnertől. A beszállítói bázis kiszélesítése elemi fontosságú, ezért is működik együtt a vasúttársaság a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központtal, valamint folyamatos párbeszédet folytat a vállalkozásokkal. Cél, hogy a partnerek köre tovább szélesedjen. Mindemellett a MÁV vezetése saját erőforrásaival is hozzájárul a versenyképes működéshez, és feltárja a belső hatékonysági tartalékait. Ennek egyik legfontosabb eleme az egységes személyszállítási értéklánc megvalósítása, és a független pályavasút létrehozásának előkészítése. A társadalmi értékekhez való hozzájárulásra kitérve Szarvas Ferenc szólt arról is, hogy a vasúti közlekedés rendelkezik a legalacsonyabb externális hatásokkal. Ezért fontos célja a MÁV vezetésének, hogy a 37%-os villamosítottsági arányt, uniós források igénybevételével növelje. Az új, energia visszatáplálásra képes járművek milliárdos nagyságrendben takaríthatnak majd meg energiát a közeljövőben. A takarékosabb működéshez a lassújelek felszámolása is hozzájárul. A nemrégiben elvégzett felmérés arra világított rá, hogy például az 1-es vonalon mintegy 1 milliárd forintnyi, a meglévő lassújelekből adódó többlet energiafelhasználást mértek évente a győri egyetem kutatói. Mindezek alapján, belátható, hogy különös jelentőségű az átmeneti sebességkorlátozások felszámolása, amely jelentősen javítja az eljutási időket, ezzel együtt pedig a személyszállítás versenyképességét az egyéni közlekedéssel szemben. Mindez szükséges ahhoz, hogy a társadalmi mobilitás növelésében a vasút még jelentősebb szerepet töltsön be. A cél az, hogy a fejlesztéseken keresztül elérhető eljutási idő-csökkenéssel a vidéki munkavállalók esetében a mobilitási küszöb a jelenlegi kilométeres nagyságrendről, kilométerre nőjön, hozzájárulva a vidék fejlesztéséhez és lakosság megtartó képességéhez. A szabályozásokat illetően az átterelés kulcsfontosságú. Szarvas Ferenc szerint árufuvarozás helyzete és szerepe jelentős a vasúti versenyképesség alakításában: tekintettel arra, hogy míg a 30 ezer kilométernyi közúthálózatból csak mintegy ezer kilométer díjköteles, a vasúti hálózat teljes egészében az. Ezért az átterelő szabályozás életbelépése és eredményessége esetén, a jelenleg vasúton szállított mintegy 42 millió árutonna megduplázása következne be. Ez, az így realizálódó pályahasználati díj által, már önmagában is eltüntetné a MÁV jelenlegi mérleg szerinti veszteségét. Keleti pályaudvar: új helyen a nemzetközi jegypénztár Új helyre költöztette a MÁV-Start Zrt. a Keleti pályaudvaron a legnagyobb utasforgalmú, folyamatosan nyitva tartó, nemzetközi pénztárát. Az új egység amely várhatóan évente félmillió utast szolgál ki a Thököly út felőli oldalon, a főbejárattól 50 méterre, a 6. vágány mellett található. A kétszáz négyzetméteres helyiségben hét pénztárablak és egy információs pult áll az utazóközönség rendelkezésére, két utastájékoztató monitoron látható az indulási menetrend. A menetjegyek forintban készpénzzel, bankkártyával, illetve euróval is megvásárolhatók, akár 60 nappal az indulás előtt is. A pénztár megnyitását követő pár hétben az utasok tájékozódását idegen nyelveket beszélő munkatársak is segítik. (Remélhetőleg a pénztárosok is beszélik a világnyelveket.) A MÁV-Start Zrt. nemzetközi utasforgalma évente kétmillió vonattal érkező, induló és átutazó, aki csaknem 250 millió km-t tesznek meg a vasúttársaság nemzetközi vonatain. Az idén augusztus végéig a tavalyi hasonló időszakhoz képest csaknem 120 ezerrel többen utaztak a nemzetközi vonatokon, ami 9%-os növekedés. Hasonló utasforgalom-bővülés tapasztalható az ausztriai, a szlovákiai és a romániai úti célok esetében, köszönhetően a versenyképes menetidőnek, a komfortos szolgáltatásoknak, az éjszakai járatoknak és a kedvező árú jegyeknek; Bécsbe már 13, Münchenbe 29 euróért lehet vonaton utazni, az oda-vissza út Linzbe 35, Salzburgba 39 euróba kerül. Az EuroNight járatokat választók az esti indulással és reggeli érkezéssel még az éjszakai szállás árát is megspórolhatják, további előny, hogy a vonatok a városközpontokba érkeznek. Az idei újdonság a prágai kirándulójegy: oda-vissza útra 49 euróba kerül. Elutasították a MÁV kártérítési igényét a Mal ellen indított perben A Fővárosi Ítélőtábla a pénteken kézbesített végzésével jogerősen elutasította a MÁV Zrt. ideiglenes intézkedés iránt előterjesztett kérelmét, amelynek alapján a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt.-nek 100 millió forintot kellett volna a fizetnie a vasúttársaság részére közölte Ruttner György, a Mal Zrt. jogi képviselője. A MÁV a kamatokkal együtt majdnem 400 millió forintot követel kártérítésként a tavaly októberi iszapömlés során bekövetkezett kára miatt. Ez a per még nem zárult le. A Fővárosi Bíróság májusban, első fokon ideiglenes intézkedésként 100 millió forint megfizetésére kötelezte a Mal Zrt.-t a MÁV Zrt. által indított perben. A Mal Zrt. az első fokú döntés ellen fellebbezést terjesztett elő, ennek a Fővárosi Ítélőtábla helyt adott, így a társaság jogerősen mentesült az ideiglenes intézkedésben elrendelt összeg megfizetésének kötelezettsége alól. A felperes MÁV Zrt. a per első fokú tárgyalásán arra hivatkozott, hogy a kiömlő vörösiszap megrongálta a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal Ajka és Devecser közötti szakaszát, megrongálódtak a vágányok és a technikai berendezések is. Emiatt a vasúttársaságnak számlával igazolhatóan 353 millió forint kára keletkezett, ennek megtérítésére kérte kötelezni az alperes Mal Zrt.-t. A Mal Zrt. a felperes keresetének elutasítását kérte a bíróságtól. Szerinte a káreseménnyel kapcsolatos költségek fedezetét a magyar állam biztosította, a követelés megfizetésére nincs jogalap. Vitatta, hogy az eseményt jogellenesen okozta, és hogy fokozott veszéllyel járó tevékenységet végzett volna. Azt is vitatta, hogy az ideiglenes intézkedés iránti kérelem feltételei fennállnának. A Mal Zrt. szerint az összegek kifizetése ellehetetlenítené a működését, és ha a bíróság mégis azt állapítaná meg, hogy a tevékenysége fokozott veszéllyel jár, akkor a cég kimentésre hivatkozik, vagyis a katasztrófában olyan elháríthatatlan külső okok játszottak közre, amelyek a társaság tevékenységi körén kívül estek. Ilyen volt a szerintük szélsőséges időjárás, vagyis hogy a sok eső megváltoztatta a talaj szerkezetét. Emellett egy résfal megépítése és szeizmikus mozgások is közrejátszottak a gát átszakadásában. A Mal Zrt. Ajka melletti iszaptározójának gátja tavaly október 4-én szakadt át. A vörösiszap három települést öntött el, Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A katasztrófa következtében tíz ember vesztette életét.

7 2011. NOVEMBER 7 Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Saját tehervágányt kapott a kecskeméti Mercedes-gyár Bár még javában dübörög a világgazdasági válság és a recesszió az autóipart sem kíméli, azért jó tudni, hogy mindezek ellenére is van olyan vállalat a szegmensen belül, amely ilyen körülmények között is hajlandó pénzt áldozni a fejlesztésekre. Ilyen a Mercedes-Benz is, amely a MÁV Zrt.-vel, illetve a MÁVGÉP Kft.-vel közösen adta át a kecskeméti szerelőcsarnokhoz épített új tehervágányt. Az üzemhez vezető 906 méter hosszú vágány jelentőségét az adja, hogy kapcsolatot teremt a Cegléd Szeged vasútvonal és a manufaktúra belső vasúthálózata között, így az alkatrészek közvetlenül, köztes megálló beiktatása nélkül érkezhetnek a termelési csarnokokba. A megvalósítás hoz szükséges 450 millió forintos forrást a MÁV Zrt. és a Mercedes Benz Manufacturing Hungary (MBMH) Kft. között létrejött Vasútfejlesztési Együttműködési Megállapodás értelmében Vasútfejlesztési Hozzájárulás formájában az MBMH Kft. biztosította. A német autógyár környezettudatosan végzi tevékenységét, és fontosnak tartja, hogy a gyártáshoz szükséges nyersanyagok és a gyártott termékek nagy részét közvetlenül vasúton szállítsák. A most átadott összekötővágány épp ezt teszi lehetővé, valamint azt, hogy a későbbiekben Kecskeméten gyártott gépjárművek egy része is gördülő országúton hagyja el a telepet. A szűkebb és távolabbi környezetére tudatosan figyelő, arra tekintettel lévő gyár ugyanis be- és kiszállításainak minél nagyobb részét a környezetkímélő vasútra kívánta alapozni. A zöldmezős beruházás a régió gazdasági fellendülését mozdítja előre. Továbbá a környezetkímélő vasúti infrastruktúra ezen projekthez kapcsolódó, későbbi fejlesztéseivel a környezeti szempontból is élhetőbb környezet megteremtését támogatja. A közel 800 millió euró volumenű és mintegy új munkahely megteremtésével járó beruházás sikeréhez, a 2012 első negyedévére prognosztizált gyártás megkezdéséhez és a gyár kiszolgálásához számos további fejlesztésre van szükség egyrészt a gyár környezetében, másrészt pedig a közeli állomáson mondta el ünnepi beszédében a MÁV Zrt. infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettese. Dr. Mosóczi László részletesen kifejtette, hogy a vágányhoz kapcsolódóan új, Mercedes elágazás nevű szolgálati helyet kell létesíteni, melynek működtetése a mintegy 7 km-re lévő Kecskemét állomásról fog történni. Az új elágazás a kiágazó kitérő beépítésén kívül az érintett szakaszon a vonali biztosítóberendezési és felső vezetéki rendszeren is kisebb átalakításokat kell végezni. A gyár kiszolgálása Kecskemét állomáson is szükségessé tesz fejlesztéseket. Ennek mintegy 1 milliárd forint értékű első ütemében a gyárba érkező, illetve onnan induló irányvonatok kezelése, a szükségszerű vontatási nem váltás (villamos/dízel) érdekében átépül két tehervonati vonatfogadó vágány, a csatlakozó kitérőkkel. Az elkészült létesítmény közforgalmú vasútként a Magyar Állam tulajdonába kerül, s kezelője a Magyar Államvasutak Zrt. lesz. Az átadási ceremónián beszédet mondott Dr. Zombor Gábor Kecskemét polgármestere, Stefan Putzlocher a Mercedes-Benz logisztikai igazgatója és Dr. Mosóczi László a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettese, sor került a 900 méter hosszú vágányszakasz ünnepélyes átadására, illetve Puzlocher és Mosóczi úr ünnepélyes keretek között meghúzták az iparvágány két utolsó sínrögzítő csavarját négyzetméteres P+R parkoló épül Gödöllőn A parkoló-fejlesztési projekt keretében újabb parkolók és kerékpártárolók létesülnek Gödöllő vasútállomásán, az Állomás utca mellett fellelhető közösségi közlekedési csomópontban, a vasútállomás és a HÉV végállomás közvetlen szomszédságában. Az állomás környezete rendezettebbé és biztonságosabbá válik az 1800 négyzetméteren kialakított zöldfelületnek, valamint a térfigyelő kameráknak és közvilágításnak köszönhetően. A közösségi közlekedés szerepének erősítése, fejlesztése mind Gödöllő, mind a Kistérség, mind a vonatkozó Operatív Programok egyik kiemelt fejlesztési iránya. Ennek egyik módja P+R, illetve B+R parkolók kialakítása közösségi közlekedési csomópontokban. A P+R (park and ride - parkolj és utazz), valamint B+R (bike and ride) elvének gyakorlati megvalósítása kiemelt helyen szerepel mind az Európai Unió fejlesztési és támogatási politikájában, mind pedig az Új Széchenyi Terv Közlekedésfejlesztési Programjában, amely a vasúti közösségi közlekedés fejlesztésének egyik legfontosabb elemei között említi. A kialakításra kerülő parkoló kapacitása növeli a vasúton és a HÉV-en utazók számát, ezáltal a környezeti terhelés, illetve közúti balesetek számának csökkenése várható. Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere a sajtótájékoztatón reményét fejezte ki, hogy az időjárás az építkezés szempontjából kedvezően alakul, így a projekt még ebben az évben lezárulhat. Szarka László, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója elmondta: Ahhoz, hogy a vasút minden szempontból versenyképes és vonzó alternatívát nyújtson az egyéni közlekedéssel szemben, a korábban elmaradt fejlesztések pótlására lesz szükség. E téren a MÁV vezetése a forrásokat elsősorban az utaskiszolgáláshoz fűződő értékláncra, így a gördülő állomány minőségére, az eljutási idők csökkentésére és az állomási szolgáltatások fejlesztésére koncentrálja. A helyi önkormányzatok és a MÁV Zrt. együttműködésésében, Uniós forrásokból megvalósuló agglomerációs P+R és B+R szolgáltatások sok ezer család életminőségének javításához járulnak hozzá. A kényelmes és biztonságos parkolási lehetőség megteremtése, az első lépése, a belépő feltétele annak, hogy minél többen választhassák a vonatot mindennapi, vagy akár hosszabb, alkalmi utazásuk eszközeként. Bízunk benne, hogy a hamarosan elkészülő, korszerű P+R és B+R parkolók, egyre több autóst csábítanak majd át hozzánk. Ezzel nem csak a vasút, hanem a főváros és környéke légszennyezettségének, zsúfoltságának enyhítése mellett is leteszik voksukat, hiszen mindazok, akik autójukat itt hagyják majd, célállomásukra megérkezve, a közösségi közlekedés egyéb formáit, vagy akár a gyaloglást választva, már biztosan nem szennyezik tovább Budapest levegőjét mondta el a P+R és B+R létesítmények építésének kezdetéről tájékoztató sajtóeseményen Monszpart Zsolt, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója. A P+R parkoló 3770 négyzetméteres területén 109 személygépkocsi parkoló, ebből 4 akadálymentes parkoló létesül. A parkoló teljes területén kiépítik a térvilágítási rendszert és a 24 órás őrzés-védelmet egységes térfigyelési rendszer biztosítja majd. A B+R parkoló egy régi, használaton kívüli raktárépület felújításával és részbeni átépítésével valósul meg 104 férőhelyes kerékpártároló kialakításával. Az épület teljes alapterülete mintegy 243 négyzetméter, a férőhelyek közül 6 akadálymentesített lesz, 12 hely pedig speciális igények kielégítésére alkalmas pl. gyerek utánfutós, tandem stb. Az épületben helyet kap egy pihenő-teakonyha-mosdó egység is. A beruházás Gödöllő Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. együttműködésének, valamint az Európai Unió költségtámogatásának köszönhető. A projekt a Közép-magyarországi Operatív Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg. A projekt összköltsége 49 millió forint, amelynek 90%-át az Európai Unió biztosította. A projekt beruházási feladatait a MÁV Zrt. végzi, a parkolók 10 éves kötelező fenntartását és üzemeltetését az önkormányzat vállalta. A létesítmény főbb paraméterei: - P + R férőhelyek száma: 109 db (4 db mozgássérült parkolóhellyel) - B + R férőhelyek száma: 104 db (6 db parkoló akadálymentesített, 12 db speciális igények kielégítésére alkalmas pl.: gyerek utánfutós, tandem stb.) - Biztonsági beruházás: közvilágítás, térfigyelő kamerarendszer - Összköltség: 130 millió forint Mi minden lett drágább november 1-jétől? Nőtt a gázolaj, a pálinka és a dohánytermékek jövedéki adója, az erdőgazdálkodók viszont pályázhatnak uniós támogatásra - többek között ezek a változások hatályosak november 1-jétől. Literenként 13 forinttal, tehát 97,35 forintról 110,35 forintra emelkedett a gázolaj jövedéki adója november 1-jével a jövedéki adótörvény (folytatás a 8. oldalon...)

8 8 Rövid hírek Rövid hírek módosítása miatt. Ezzel egy időben persze az arra jogosult fuvarozók üzemanyag visszatérítése ugyanennyivel, tehát 13 forinttal emelkedett így jelenleg 19,5 forint. A párlatok jövedéki adója tiszta szeszre vetítve, hektoliterenként - az eddigi forintról a gyümölcs alapú, továbbá a mézzel és természetes aromával ízesített termékeknél forintra, minden más párlatnál forintra emelkedett. Magánfőzet esetében 50 liter alatt továbbra is adómentes maradt a pálinkafőzés, a fölött pedig az alacsonyabb adót kell fizetni. A dohánytermékek jövedéki adója is emelkedett november 1-jével, azzal a megkötéssel, hogy 01-től számított 60-adik napon túl már csak a magasabb árat tartalmazó zárjeggyel lehet árusítani e termékeket. A cigaretta esetében kiskereskedelmi eladási árra vetítve ezer darabonként forintról forintra, cigaretta- és a pipadohány esetében pedig kilogrammonként forintról forintra emelkedett a jövedéki adó. A szivar adója továbbra is az eladási ár 28,5 százaléka maradt. A játéktermekben működő pénznyerő automaták adója az eddigi havi 100 ezer forintról ötszörösére, tehát fél millió forintra emelkedett, ám a kaszinóknak november 1-től 900 ezer forint feletti negyedéves bevételük 20 százalékát is be kell fizetniük. Az erdőgazdálkodóknak azonban jó hír, hogy ebben a hónapban hektáronként maximum 250 ezer forintos támogatást igényelhetnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, ha az általuk kezelt erdőben természeti kár keletkezett. hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: NOVEMBER Dr. Laboda József elnök cím: Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök cím: Nagy Miklós szervezési alelnök cím: Járási Kinga PÖKKÖP irodavezetõ Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üz.rögz.) cím: Hegedűs István TEB alelnök és Káré István a Szakági Tanács elnöke cím: Tislér Gábor forgalmi alelnök Bátori István forgalmi referens cím: Kanzler Ferenc szervezési referens Fehérné Ragcsák Andrea irodavezető (üzemi tel./fax/üz.rögz.) cím: Matáv automata fax: városi fax/üzenetrögzítõ: TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI A hó-nap vicce Az ötéves kislányt megkérdezi a mamája, mit szeretne kapni karácsonyra. - Fogamzásgátló tablettát válaszolja a kicsike. - Minek az neked? - Már van négy babám és nem szeretnék még egyet. A hó-nap esete A bíró lefúj egy vitatható szabálytalanságot, mire az egyik játékos dühösen odakiált: - Bíró úr, maga teljesen vak? - Mit mondott? kérdez vissza a bíró mérgesen. Erre a játékos: - Jézusom, ráadásul még süket is! Budapest Fajka János (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Káré István (TEB) fax/üz.rögz: Pintér Miklós (Forg.) 06-22/ fax: 06-22/ Debrecen Papp Zoltán (PML) fax/üz.rögz: mobil:30/ Horváth Imre (TEB) 06-30/ fax/üz.rögz: Dobos Bertalan (Forg.) fax: Miskolc Kolozsvári Sándor (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Szemán Dénes (TEB) fax.: Szuromi Jánosné (Forg.) fax.: Pécs Rulek Csaba (Forg.) fax: mobil: 30/ Bihary Ferenc (TEB) fax: Karafiát Csilla (PML) fax: Szeged Kapitány András (Forg) fax: mobil: 30/ Darányi Zoltán (PML) fax: Seprenyi József (TEB) fax: Szombathely Hanzmann Károly (GySEV) fax/üz.rögz: Németh Csaba (TEB) fax: Kamondi Miklós (Forg.) fax: cím: vagy

9 2011. NOVEMBER 9 SZAKMAI HÍREINK ZAVAROS HELYZET Továbbra sem tapasztalható a biztosítóberendezések egységesítése, szervezett, rendszerszintű fejlesztése és telepítése. A berendezések sokfélesége, azok működési különbségei, s egymáshoz való viszonyuk biztonságtechnikai, ellenőrzési és gazdasági kérdéseket szülnek. Különösen élesen vetítődik ez a helyzet az elektronikus biztosítóberendezések esetében, mikor egy adott vonalrészen egymás mellett különböző típusú és felépítésű, s természetesen különböző működési elvet megvalósító berendezések találhatóak. A berendezések különbözőségének növekvő gyakorisága, különösen a meghibásodási állapot idején, az adott biztonsági állapot csökkenését és bizonyos fokú funkcióvesztést is eredményezhet. KI TUDJA HOL VAN?! Közeleg az év vége, elég vészesen, összekuszált viszonyok és állapotok közt. Menetrend szempontjából is zavaros valóság várható, mert a nem létező MÁV stratégiához hasonlóan, titokként kezelik a ki tudja hányadik variációt tartalmazó, éppen aktuális menetrendtervezetet. Mondván, azért nem teszik közzé az aktuális tervezetet, mert az még változni fog, változhat. De, vajon kinek, kiknek a javaslata alapján? Október vége óta mennyire véglegesek azok a menetrendtervezetek, melyek alapján előzetes egyeztetések folynak a menetrendváltást követő időszak munkaidő kezdete és vége kérdéskörben, kiemelten a munkába járás lehetőségeire is? Ki tudja, hol vannak azok a vizsgálati eredmények, ha egyáltalán valóban voltak ilyenek, melyek alapján összehangolásra kerülne a busz és vasúti közlekedés? BUDAPEST, BUDAPEST, DE CSODÁS!! Vajon folytatódik-e, s meddig tart a fővároshoz nagyon szorosan köthető tendencia, melynek alapján az elővárosi közlekedés, s maga a BKV, vagy a létrejövő új szervezet, kapja az elsődleges anyagi és erkölcsi támogatást? A kirakatvonal, a folyamatos ráfordítás ellenére is, szép lassan kezd leépülni, s a zömmel elővárosi vonalakat érintő felújítások sem éreztetnek pozitív változást a vasutat igénybe vevők körében. A módszeres megelőző karbantartás és felújítás hiánya a fővárostól távolodva egyre jobban látszik és érezteti hatását. A vasúti közlekedésben, beleértve az elővárosi közlekedési koncepciót is, körvonalazódik, érzékelhetővé válik a maradék elv érvényesülése a vidék vonatkozásában. Sajnos! Bihary Ferenc A hó-nap bölcsessége Az ősi kínai bölcsesség szerint nem az számít, mi történik veled, hanem az, hogyan éled meg. KMVB hírek OKTÓBER A MÁV Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottsága október 13.-i ülésén több, a munkáltató által véleményezésre átadott utasítás tervezetet tárgyalt meg. Az F.1. Jelzési utasítás 2. sz., az F.2. Forgalmi Utasítás 3. sz., és a F.2. Forgalmi Utasítás Függelékei 2. sz. tervezett módosításai több esetben jelentősen és lényegi módon változtatják meg a jelenlegi szabályokat, ezért csak alapos előkészítő munka és megfelelő oktatás után javasoljuk a módosítások bevezetését. November hónapban megkezdődik, a munkavédelmi képviselők képzése, illetve továbbképzése. A korábbi évektől eltérően az oktatások nem egy központi helyszínen, hanem régiónként kerülnek megtartásra. A munkáltatónak a következő témaköröket javasoltuk az oktatási tematikába felvenni: Egészségvédelmi és biztonsági jelzések 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről Hegesztés biztonságtechnikája - vasúti hegesztések esetében (143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról) Munkaeszközök biztonságtechnikája 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Kémiai Biztonság 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, REACH Érintésvédelmi felülvizsgálatok Létesítmények műszaki átadás előtti (használatba vétel előtti) felülvizsgálata. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat Villamos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat Villámvédelem szabványossági felülvizsgálata Villamos kéziszerszámok szabványossági felülvizsgálata és szigetelésmérése A KMVB tagjai október hónapban munkavédelmi bejárást tartottak a szerencsi Szakaszmérnökségen. A megállapításokat, amelyeket a bejárt szolgálati helyen tapasztaltunk továbbítottuk a munkáltatónak, s egyben felhívtuk a figyelmét azokra a munkabiztonságot veszélyeztető körülményekre, amelyeknek megszüntetése a munkáltató feladata. A közelgő tél, és a várhatóan beköszöntő zord időjárással összefüggésben tájékoztatást kértünk a munkáltatótól, hogy milyen munkáltatói intézkedések történtek: A szilárd tüzelőanyagok folyamatos ellátása, megfelelő készletek rendelkezésre állása, a beszerzés zavartalansága, Téli védőital ellátása, a védőital megfelelő hőmérsékleten tartásához szükséges eszközök (termosz) biztosítása, A téli hideg időjárás ellen védelmet nyújtó védő és munkaruházati ellátás zavartalansága (ruházat és lábbeli), A munkahelyek, közlekedési útvonalak csúszásmentesítéséhez szükséges anyagok biztosítása, a munkahelyek, közlekedési útvonalak, üzemi közlekedési terek és tolatási padkák csúszásmentesítése érdekében. Kérem továbbra is a Tisztelt Tagságot, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal és véleményükkel segítsék munkánkat. Bármilyen a munkavédelmet érintő témában keressenek meg a címen. Tisztelettel: Tislér Gábor PVDSz KMVB tag

10 NOVEMBER KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOKNAK! Akarsz a PVDSz több ezres hívócsoportján belül ingyen telefonálni? Vagy kedvezményesen mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen - és még nem vagy tagunk - akkor lépj be a PVDSz-be és mindez teljesül! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésrõl és vásárlásról kötött szerzõdést. A havidíjas elõfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hûségnyilatkozat aláírása szükséges. Egy tag maximum 5 db elõfizetést igényelhet, akár a családtagjainak is! A havi elõfizetési díj (SIM kártyánként) mindössze Ft (ez nettó ár!) és ez teljes mértékben le is beszélhetõ. Ez a lebeszélhetõség a hálózaton belüli, és más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok elõfizetõi felé indított hívásokra használható fel. Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni. A PVDSz hívócsoport egy olyan egységes szolgáltatást valósít meg, melyet minden tagja ingyenesen vehet igénybe a hívócsoport összes tagjával történõ kapcsolattartás keretén belül. A PVDSz hívócsoport -on belüli szolgáltatás havidíja kötelezõen 300 Ft (ez nettó ár!), ami csak az elõfizetéssel együtt rendelhetõ meg. Tehát aki tagja a PVDSz hívócsoport - nak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). A szolgáltatás kizárólag belföldön vehetõ igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a Partner 3 díjcsomag szerint történik. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó árak): Hívásirányok Percdíjak A percdíjak például dominó esetén átlagosan. Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 20,00 Ft 35,00 Ft munkanapokon 12,00 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) Aki szeret SMS-t írni az havonta, 0 Ft-ért kap 30 db SMS-t, de ezt csak a hálózaton belül lehet felhasználni. Kedvezményes belföldi vezetékes hálózatba ami hívás esetén a percdíj 9,00 Ft. Ehhez a szolgáltatáshoz a PVDSz még kedvezményes mobil telefonkészülék vásárlást is biztosít, akár kamatmentes részletfizetésre is. A készülékek a szolgáltató honlapján az akciós árlista Előfizetés (24 hónap) oszlopaiból válaszhatóak ki, igény szerint. Az előfizetések ( SIM kártyák ), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bővebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, a es vasútüzemi telefonszámon, illetve a címre üzenetet, megrendelést lehet küldeni, a telefonon történő rendelés felvétele kizárólag minden hétfőn között lehetséges. szemisa hu.morzsák - Azt mondják egyesek, hogy a csend is beszél, csak érteni kell szavát. - Ahol fény van, ott szükségszerűen mindig lesz árnyék is. - Néha vannak olyan harcok, amikből ki kell maradnunk. - A tapasztalat tesz minket erőssé. - Ne felejtsd el, hogy senki sem jobb nálad. S ne felejtsd azt sem, hogy senki sem rosszabb. Közlemény Mottó: Nem azért adok, mert gazdag vagyok, hanem azért vagyok gazdag, mert adhatok! Az Alapítvány a Pályavasutasokért (Budapest, Teleki Blanka u , adószám: ) ezúton értesíti az adományozókat, a személyi jövedelem meghatározott részének (1 %) az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló többször módosított évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében előírtak értelmében a évi felajánlásból az Alapítvány évben Ft azaz hatszáznégyezer-hetvenhét forintot kapott, amelyet tisztelettel megköszön. Az Alapítvány a teljes összeget az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került pályázók segélyezésére fordította. Budapest, október 31. az Alapítvány Kuratóriuma A hó-nap kérdése Mi az, öt lába van és abból kettő szőrös? Kislány a zongoránál PÖKKÖP az interneten:

11 2011. NOVEMBER 11 Pávai Panzió Áraink Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló hazánk egyik legkedveltebb és egyben legnagyobb termálvizű fürdőhelye. Sokszor a reumások Mekkájaként is emlegetett Hajdúszoboszlót legtöbben csodálatos gyógyvize miatt keresik fel. Nemcsak gyógyulni lehet itt, hanem a különféle betegségek megelőzésére is érdemes néhány napot eltölteni ezen a csodálatos helyen. De, hogy hol töltsük el ezt a néhány napot? A válasz roppant egyszerű: a PÁVAI PANZIÓBAN, amely mindössze néhány percnyi sétára található Európa legnagyobb fürdőkomplexumától. Egyedülálló környezetben elfelejtheti a mindennapok gondjait a Pávai Panzióban, melynek szolgáltatásait néhány sorban ezúton szeretném ismertetni. Európa legnagyobb fürdőkomplexumához és a városközponthoz mindössze néhány percnyi sétára található A panzióban 9 db kétágyas, 2 db háromágyas, valamint 2 db 2+3 ágyas szoba található, melyek egy része igény esetén pótágyazható Valamennyi szobánkhoz zuhanyfülkés fürdőszoba tartozik, minden szobában található TV és hűtőszekrény is A kedves vendégek részére félpanziós ellátást (napi kétszeri étkezést) biztosítunk Ingyenes parkolási lehetőség a panzió udvarában Ingyenes WIFI használat ÚJ! Wellness- és természetgyógyász szakrendelés, állapotfelmérés Üdülési csekket elfogadunk! Pótágyas elhelyezéssel a fenti árakból 30%-os kedvezményt biztosítunk! A fenti árak az idegenforgalmi adót (IFA) nem tartalmazzák. (410 Ft / fő / nap, 18. életév alatt nem fizetendő) Aktuális csomagajánlatok Gyógykezelést igénylő vendégeink részére csomag Ft/fő 8nap/7éjszaka, félpanziós ellátás, üdvözlőital, 300m-re a Béke gyógyfürdő, zárt parkoló, szalonnasütési lehetőség, WIFI használat (feltétlenül hozza magával TAJ kártyáját) Találd meg Önmagad Ft/fő 7nap/6 éjszaka, teljes ellátás, üdvözlőital, selfness programok felsőfokon, szalonnasütési lehetőség, WIFI használat, zárt parkoló Fogyjon együtt a holddal Ft/fő 8 nap/7 éjszaka, egészséges étrend, üdvözlő ital, WIFI használat, zárt parkoló Wellness a Pávai Panzióban Ft/fő 8 nap/7 éjszaka, 5 napos fürdőbelépő, félpanziós ellátás, WIFI használat, 1 alk. 20 masszázs Pávai Panzió 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 5. Tel.: (0036) 52/ , (0036) 30/ Web: Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Tel.: 06-20/

12 12 Alapítvány a Pályavasutasokért NOVEMBER Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt , Adószám: Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: Szakszervezetünk alapítványa a Munka törvénykönyve a alapján a MÁV Csoport és GyE- SEV Zrt. munkavállalói esetében a szándékos károkozás kivételével maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszereséig megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK RÁADÁS! A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó ÉLETBIZTOSÍTÁS bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft BALESETI HALÁL esetén plusz! Ft Ft BALESETI ROKKANTSÁG már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft KÖZLEKEDÉSI BALESETI maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft BALESETI CSONTTÖRÉS csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft BALESETI ÉGÉS legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft BALESETI MÚLÉKONY SÉRÜLÉS 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft BALESETI KÓRHÁZI NAPI TÉRÍTÉS legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft BETEGSÉGI KÓRHÁZI ÁPOLÁS legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft BALESETI MÛTÉT esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft BETEGSÉGI MÛTÉTI térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft KRITIKUS BETEGSÉGEK BEKÖVETKEZÉSE szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 12 szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Dr. Laboda József, elnök (tel.: ), Fõszerkesztõ: Nagy Miklós, alelnök: (tel.: ), Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: Pannónia-Print Kft., 1139 Budapest, Frangepán u Tel.:

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

2012. december 2012. december

2012. december 2012. december NAPTÁR KÜLÖN FILE 7 8 Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag A hideg munkakörnyezet mint egészségkárosító tényező. Kedves Kollégák! Beköszöntött a hideg évszak. A hideg munkakörnyezet bizonyítottan egészségkárosító

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

VAGYONKEZEL I NYILATKOZAT

VAGYONKEZEL I NYILATKOZAT MEZ HÉK KÖZSÉG 5453 Mez hék Felszabadulás út Fax: +36/56/314-001;+36 / 573-003 Weblap: http://mezohek.hu E-mail: ph@mezohek.hu VAGYONKEZEL I NYILATKOZAT A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és V zügyi

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV ZRT. Elmúlt 3 évének történései Miről is lesz szó A működést

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A

T Á J É K O Z T A T Ó A T Á J É K O Z T A T Ó A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényről (megjelent a Magyar Közlöny 148. számában) Az elfogadott

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben