PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP / Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: február 10-től 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...6 A3. Rendelkezésre álló forrás...7 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás...7 A5. Támogatás formája...7 A6. Támogatás mértéke...7 A7. Támogatás összege...7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...8 B1. A pályázók körének meghatározása...8 B2. Méret... 8 B3. Székhely...8 B4. Iparág...8 B5. Típus... 9 B6. Kizáró okok...9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...10 C1. Támogatható tevékenységek C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés utólagos elszámolására C1.2. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során C2. Nem támogatható tevékenységek C3. Elszámolható költségek C3.1. Utólag elszámolható projekt-előkészítési költségek C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások C4. Nem elszámolható költségek C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése C12. Egyéb korlátozások, előírások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...22 D1. A saját forrás összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök D3. Biztosítékok köre D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...23 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...28 F1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE...28 F2. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE...28 F3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK..29 2

3 F4. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA (ELJÁRÁSREND)..29 F5. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS, TÁMOGATÁSI OKIRAT...29 F6. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS FOLYAMATA...29 F7. A MONITORING ADATOK SZOLGÁLTATÁSÁNAK RENDJE ÉS ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK...29 F8. HELYSZÍNI SZEMLE ÉS ELLENŐRZÉSEK...29 F9. KIFOGÁS...29 F10. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK INDIKATÍV LISTÁJA...30 F11. FOGALOMJEGYZÉK...31 F12. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA...32 F13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen Pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a tárgyi konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés jelen Pályázati felhívásban nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. A Pályázati felhívás a Kormány által elfogadott as időszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján kerültek kidolgozásra. Jelen Pályázati felhívás hatályba lépésével megszűnik a KEOP esetében a kétfordulós eljárás, szerepét két egyfordulós eljárásrend szerinti konstrukció veszi át: az előkészítési forduló szerepét (projekt előkészítés) összevontan (szennyvíz és ivóvíz területen) a KEOP konstrukció veszi át; a projektek megvalósítása esetében, az eddigiekben alkalmazott kétfordulós eljárás megvalósíthatósági fordulójának szerepét ivóvíz területen jelen KEOP konstrukció veszi át. Ezen konstrukcióra lehetőség van benyújtani: o az ivóvízminőség-javítás tárgyú projektek megvalósítására irányuló pályázatot közvetlenül megvalósításra (ebben az esetben az előkészítés utólag kerül elszámolásra); o o a február 1-jével megnyíló előkészítési konstrukcióban (KEOP ) előkészítési támogatást kapott pályázatot; a korábbi, május 25-től a pályázati konstrukció felfüggesztéséig érvényes kétfordulós eljárás szerinti pályázati kiírás második (megvalósítási) fordulójára előkészített pályázatokat az alábbiak szerint lehet benyújtani: A KEOP támogatási konstrukcióban előkészítés alatt álló pályázatokat a május 25-én megjelent KEOP pályázati felhívás és útmutató, valamint a jelen Pályázati felhívásban előírtak szerint is be lehet nyújtani a kedvezményezett választása szerint április 30-ig; Ezt követően május 1. után a továbbiakban már csak jelen pályázati felhívás (és mellékletei) által előírtak szerint lehet pályázatokat benyújtani; Minden pályázat esetében az új Projekt adatlap kitöltő programját kell használni és az új kommunikációs csomagokban foglalt egyszerűsítéseket át kell vezetni a pályázati dokumentációban. Továbbá lásd Általános pályázati útmutató. A1. Alapvető cél és háttér információ A konstrukció általános célja: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a kormányrendelet szerinti ivóvízminőség-javító programnak megfelelő ütemezéssel. 4

5 Magyarország számos településén az ivóvíz minősége nem felel meg az európai uniós és az ezzel összhangban lévő hazai előírásoknak. Kiemelt fontosságú ivóvízminőségi jellemzők határértékeinek teljesítésére a Csatlakozási Szerződés határidőket is megállapít. A szolgáltatott ivóvíz minősége szempontjából problémás települések eloszlása nem egyenletes az ország területén. Magyarország egyes térségeiben nagy számban és nagy sűrűséggel érintettek a települések. Koncentráltan az Észak-alföldi, a Dél-alföldi, továbbá az Észak-magyarországi és a Dél-dunántúli Régiókban találhatóak olyan települések, amelyek ivóvize nem felel meg a 98/83/EK irányelv vízminőségi határértékeinek. Szórtan minden régióban találhatók nem megfelelő minőségű vizet szolgáltató vízművek. A Dél-Alföldön és Észak-Alföldön már jelentős lépések történtek az EU és a hazai előírások teljesítését szolgáló beruházások előkészítésére. A 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozat alapján folyik az Észak- és Dél-alföldi Régiók Ivóvízminőség-javítási Programjainak előkészítése. A megvalósítás fázisára a két alföldi régiós program kisebb projektekre bontva valósulhat meg. A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás a közműves vízellátás keretében szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására, az előírt vízminőség biztosítására irányuló fejlesztések előkészítését, illetve megvalósítását segíti. A támogatási cél az Új Magyarország Fejlesztési Program környezeti fejlesztéseihez, ezen belül az egészséges, tiszta települések megteremtését szolgáló beavatkozás-csoporthoz kapcsolódik. A pályázati útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes pályázatokra vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza. Az ivóvíz arzén, bór, nitrit és fluorid tartalmának egészségügyi hatásai Az ivóvíz egyfelől alapvető élelmiszer, másfelől elősegíti a tápanyagok, nyomelemek, vitaminok felhasználhatóságát. Ezzel együtt igen nagy azoknak a kémiai anyagoknak, vagy mikroorganizmusoknak a száma, melyek a víz útján az emberi szervezetbe jutva, a körülményektől függően (a fogyasztó egészségi állapota, várandósság, életkor, különösen csecsemő- vagy gyermekkor, használati szokások és időtartam) enyhébb vagy súlyosabb veszélyt jelentenek az egészségre. ARZÉN Az ivóvíz arzén tartalmára vonatkozó, a korábbiakhoz képest szigorított határérték: 10 µg/l. Az arzén az ivóvízben, különböző formákban van jelen. Legjellemzőbb formái az arzenit: As(III) és az arzenát: As(V). Az ivóvíz arzén tartalma a legtöbb esetben természetes eredetű, fő forrása a kőzetekből, ásványokból való kioldódás. Az arzenit forma reaktivitása és toxicitása lényegesen meghaladja, az arzenátét. Az IARC 1 az arzént Group I- humán karcinogén csoportba sorolta be. A WHO és hazai epidemiológiai 2 kutatások egybehangzóan mutattak ki szoros összefüggést a az ivóvíz határérték feletti arzén koncentrációja és egyes rákos megbetegedések kockázatának növekedése között. Különösen nő a tüdő-, és a bőrrák kockázata, de magasabb koncentrációk esetén a vese-, és hólyagrák kockázata is növekszik. A nemzetközi együttműködéssel a közelmúltban befejeződött hazai epidemiológiai kutatások ezen kívül egyértelmű összefüggést mutattak ki az egy vízellátási körzet ivóvizének arzén tartalma és szülési rendellenességek, pl. spontán abortusz gyakorisága között. 1 International Agency for Research on Cancer Nemzetközi Rákkutató Intézet 2 epidemiológia: a betegségek okainak, következményeinek, megelőzési és kezelési lehetőségeinek vizsgálata 5

6 BÓR Az ivóvíz bór tartalmára vonatkozó határérték 1,0 mg/l. Az ivóvízben a bór (metabórsav) többnyire csak igen kis mennyiségben fordul elő. A bór ásványai egyes geológiai rétegekben feldúsultak, az ezekből a rétegekből származó kútvízben határérték feletti mennyiség mutatható ki. A WHO adatai szerint, hosszú- és rövid távú állat kísérletekben (egér, patkány, kutya) az ivóvízben, vagy a táplálékban található bór a hím állatok nemi szerveire, a herékre mutatott toxicitást. A fiatal egyedek fejlődésére gyakorolt negatív hatást ugyancsak kimutattak. Számos genotoxicitás 3 teszt eredményeként ugyanakkor megállapították, hogy a bór nem genotoxikus. FLUORID Magyarországon a fluorid mennyisége az ivóvízben legtöbb vízellátási körzetben az optimálisnál kevesebb. Az ivóvíz megengedett maximális fluorid koncentrációja: 1,5 mg/l. Optimális mennyiségben a fluorid véd a fogszuvasodás ellen, megfelelő mennyisége, főleg gyerekkorban kiemelkedően fontos. Az európai országokban az ivóvíz túl alacsony fluoridtartalma miatt a kritikus korosztályt tablettával látják el, és fluoridos fogkrém használatát szorgalmazzák. Az ivóvíz magas fluorid koncentrációja ezzel szemben enyhébb esetben a fogak elszíneződését okozza, súlyosabb esetben csontrendszeri elváltozásokhoz, illetve súlyos fogzománc sérüléshez vezethet. AMMÓNIUM-NITRIT-NITRÁT Az ammónium, nitrit és nitrát a nitrogén körfolyamat részét képezik. Az ivóvíz ammónium határértéke 0,5 mg/l, a nitrát határérték: 50 mg/l, a nitrit határérték: 0,5 mg/l. A nitrogénformák átalakulása az ivóvízrendszerekben az oxigén ellátottságtól függő mikrobiológiai aktivitás következménye. A határértéknek megfelelő (0,5 mg/l) ammóniumból 1,27 mg/l nitrit halmozódhat fel, vagy 1,72 mg/l nitrát keletkezhet. A nitrát megjelenése nagy koncentrációban (>25mg/l) talajvíz, karsztvíz ivóvízforrásokban tapasztalható, legnagyobb részben emberi tevékenység (különösen az állattenyésztés, műtrágyázás, szennyvízkibocsátás) következménye. A nitrit és nitrát formák határérték feletti jelenléte az ivóvízben (nitrát a gyomorban nitritté redukálódik) csecsemőknél methemoglobinémiát, más néven kékkórt okozhat. A nitrit a hemoglobint methemoglobinná oxidálja, mely ezáltal alkalmatlanná válik az oxigénszállításra. A methemoglobinémia a beteg elkéküléséhez, légzési nehézségekhez, esetenként fulladáshoz vezethet. (Laboratóriumi állatkísérletekben a víz nitrit tartalmával összefüggésben kimutatható volt megnövekedett mellékvesekéreg aktivitás is, illetve hogy bizonyos ételek egyidejű fogyasztásával a szervezetben rákkeltő nitrózaminok is kialakulhatnak). A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők. 3 genotoxicitás: azok az anyagok genotoxikusak, amelyek a DNS-ben tárolt genetikai információt tartósan megváltoztatják és ezáltal az örökölt tulajdonságok megváltoztatását idézhetik elő 6

7 A3. Rendelkezésre álló forrás A konstrukció keretében a projekt megvalósítására a közötti időszakban 141,17 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből december 31-ig 1,57 milliárd forint (előkészítés alatt levő projektekkel 115,5 milliárd Ft) került lekötésre. A konstrukció keretében a projektek megvalósítására a időszakban 139,6 milliárd forint áll rendelkezésre (280 Ft/Euró árfolyamon számolva). A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra (Lásd az Általános pályázati útmutató A4 fejezet b) pontját). A5. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minősülnek a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendeletben szabályozott állami támogatásnak. A6. Támogatás mértéke A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél a támogatási arány számítása a kötelezően alkalmazandó Megvalósíthatósági tanulmány útmutató részeként elkészített és értékelésre benyújtott pénzügyi és gazdasági elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projekt-megvalósítás esetében a támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 90%. A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél a támogatási arány egységesen 90 %. Az összköltségbe az ÁFA összege is beletartozik! Ezeknél a projekteknél a költséghaszon elemzést csak a változatelemzés és a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatának vonatkozásában kell elvégezni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási arány számításánál az előkészítési szakasz költségeit nem szabad figyelembe venni, azonban az utólag elszámolni tervezett előkészítési költségeket a támogatási összegbe bele kell számolni. A7. Támogatás összege Támogatást a minimum Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak. Projekt-előkészítésre utólagosan van lehetőség támogatást igényelni az általános elszámolhatósági feltételek figyelembe vétele mellett - abban az esetben, ha a pályázó előkészítési támogatásban (korábbi KEOP konstrukció előkészítési fordulójában, vagy KEOP konstrukció) nem részesült. Az utólagosan elszámolandó előkészítési támogatás összege legfeljebb a KEOP pályázati konstrukció pályázati űrlapja által meghatározott összeg lehet. 7

8 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. A pályázók körének meghatározása Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 1. Helyi önkormányzatok (321) 4 egyénileg; 2. Helyi önkormányzatok társulásai ( 327 (korábban 322, 382), 951, 326, 328) 5 ; 3. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 4. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt. (114). A társulásban mindazon önkormányzatoknak részt kell venniük, akiknek a tulajdonában lévő vízművön fejlesztés történik, a projekt keretében vagyont szereznek és/vagy részt vesznek a projekt önrészének finanszírozásában. A jelen pályázati kiírás keretében a 3. pontban megjelölt pályázók konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kötelesek kötni (ajánlott elkészítési útmutató a honlapon a Pályázatok menüpont alatt található). Az Észak- és Dél-alföldi régióból a pályázatok a javasolt műszaki tartalomnak megfelelő, és az előkészítést végző Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által meghatározott kedvezményezetti struktúra javaslatnak megfelelő társulásokkal (ld. az útmutatóval egyidejűleg megjelentetett projektstruktúra javaslat térképeket) nyújthatók be. Ettől eltérni csak az Irányító Hatóság egyedi engedélyével lehet, amelyet az MT-nek megfelelő szintű változatelemzéssel alátámasztva lehet kérvényezni. B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B3. Székhely Lásd az Általános pályázati útmutatóban. B4. Iparág Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. 4 Gazdálkodási forma kód, ld. 5 Társulás és társulási megállapodás esetén ld. még a vonatkozó törvényeket (helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv.) 8

9 B5. Típus Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Kizáró okok Támogatásra nem pályázhatnak azok az önkormányzatok, illetve a települést ellátó állami közmű tulajdonosa megbízásából, saját nevében eljáró szervezetek, amelyek projektjére vonatkozóan az alábbi feltételek közül legalább egy nem teljesül: a) a január 1-jén vagy azt követően hatályos 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének A) vagy B) részében szerepel; b) az Országos Környezetegészségügyi Intézet írásos szakvéleményben nyilatkozik arról, hogy a településen (településrészen) szolgáltatott ivóvíz nem felel meg a 201/2001 (X. 25.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének B) pontjában szereplő határértékeknek, illetve C) pontjában megadott ammónium határértékének; c) az a)-b) pontokban felsorolt beruházások megvalósítása érdekében közös műszaki rendszer kialakításában vízátadóként résztvevő települések, amennyiben a közös rendszer kialakítása műszaki-gazdasági szempontból indokolt. Továbbiakat lásd az Általános pályázati útmutatóban. 9

10 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés utólagos elszámolására Projekt-előkészítés tevékenységei A projekt előkészítése kapcsán utólagosan elszámolható költségeket és projektelemeket a C.3.1 fejezet tartalmazza. C1.2. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során Támogatható szakmai tevékenységek köre: 1. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez: Több változat összehasonlító elemzése igazolhatja, hogy a helyi vízbázis és/vagy vízkezelési technológia részbeni, vagy teljes feladása mellett a térségben található más vízműre történő csatlakozás, vagy új térségi vízmű kialakítása a legelőnyösebb megoldás. 2. Más vízbázisra áttérés: Más vízforrásra vagy vízadó rétegre telepített kút létesítése akkor választható megoldás, ha az adott települések, település-csoportok esetében hosszú távon is ez mutatkozik az összességében legelőnyösebbnek. 3. Vízkezelés: Amennyiben vízkezelési technológia alkalmazása (bővítés vagy új technológia létrehozása) bizonyul az összességében legelőnyösebb megoldásnak, akkor a kiemelt paraméterek (bór, fluorid, nitrit, arzén, ammónium) határérték alá csökkentése mellett komplex technológiával biztosítani kell, hogy a beavatkozás eredményeképpen a szolgáltatott ivóvíz minősége minden előírást kielégítő módon feleljen meg az irányelvnek és a kormányrendeletnek. 4. Ivóvízhálózat rekonstrukciója: A meglévő ivóvízhálózat rekonstrukciója olyan mértékben képezheti a beruházások részét, amely szükséges ahhoz, hogy az ivóvíz-minőség javítását közvetlenül szolgáló beavatkozások eredményessége a beruházás megvalósulása után és hosszú távon is biztosított legyen. A hálózatrekonstrukció költsége projekt szinten nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20 %- át. A támogatható szakmai tevékenységekhez kapcsolódóan elszámolható az alábbi kiegészítő tevékenységek költsége: 1. Az eddig el nem látott területek közül a támogatásra jogosult települések különálló belterületi település-részei, belterületeinek peremi részei, külterületeinek nem szórványszerűen lakott helyei, külterületein lévő közintézmények - szociális és gyógyintézmények - bekapcsolása az ivóvízellátásba, de csak abban az esetben, ha annak gazdaságos kiépíthetőségét és üzemeltethetőségét az MT-ben igazolják (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni). 2. Hálózattisztítás szivacsdugós technológiával a projektben fejlesztéssel érintett vízművekhez csatlakozó vezetékrendszereken (az építés befejezését követően egy alkalommal a projekt indítása előtt vízminőségi problémával rendelkező hálózati elemeken). 3. Meglévő kút felújítása, vagy közvetlen melléfúrással történő felújítása támogatható tevékenység és részletes indoklás esetén elszámolható a vízműtelepi létesítmények körében. 10

11 4. A tartalékkutak kizárólag a vízellátás biztonságát célozzák, megvalósításuk a jelenlegi KEOP rendszerből kizárólag akkor támogatható, ha a tartalékkút kiépítése a csúcsvízigény biztosításához elengedhetetlenül szükséges. A csúcsvízigényt meghaladó kapacitások biztosítása érdekében tervezett tartalék kút/kutak esetében a költségek nem elszámolható költségek, ezen költségeket a kedvezményezettnek kell vállalnia. Ez alól kivételt jelent az egykutas vízellátás, ahol a tartalékkút kiépítése minden esetben indokolt és költsége támogatható. 5. Amennyiben a fejlesztés során már üzemelő kút (kutak) kiváltására kerül sor más vízbázisra való áttérés miatt, abban az esetben a felhagyott kút (kutak) lezárásával/megszüntetésével kapcsolatos költségek elszámolhatóak. A használaton kívül helyezett kút tartalékkútként történő átmeneti zárása a 4. pont alatt megfogalmazottak szerint csak a csúcsvízigények biztosításához szükséges mértékben, illetve az egykutas rendszerben (egy üzemelő kút és egy lezárandó kút esetén) támogatható. 6. A vízműtelepi létesítmények nem megfelelő állapotának javítása a program keretében a közvetlen ivóvízminőség-javítási célú beavatkozások mellett állapotfelméréssel alátámasztott indoklás esetén támogatható. Az ivóvíz tároló medence (hálózaton lévő medence is), valamint a víztorony építése, felújítása, rekonstrukciója a vízműtelepi létesítmények körében támogatható tevékenység, amennyiben ezen tevékenységek elmaradása hátrányosan befolyásolhatja a projekt eredményességét, a fogyasztói csapnál kifolyó víz előírásoknak való megfelelőségét. A beavatkozás szükségességét minden esetben indokolni kell. A minimális tartalmi elvárás az állapotfelméréssel, illetve indoklással kapcsolatban a támogató részéről az, hogy legalább az üzemeltető/tulajdonos saját összefoglalója álljon rendelkezésre, amely bemutatja a műszaki, illetve a számviteli főkönyv szerinti állapotot és a beavatkozás szükségszerűségét. 7. Vízbiztonsági terv készítése (Választható elem, részleteiről tájékoztatás a honlapon található.) 8. Hálózatrekonstrukciós intézkedési terv készítése (Amennyiben a hálózati veszteség a kiinduló helyzetben meghaladja a 20 %-ot és a rekonstrukció végrehajtása után sem csökken a 20 %-os mérték alá. A hálózatrekonstrukciós intézkedési terv tartalmi elemeiről tájékoztatás a jelen kiíráshoz kapcsolódó MT útmutató 4. sz. mellékletében található). A fenti szakmai és kiegészítő tevékenységek kombinálhatók. A támogatható tevékenységekre vonatkozó további előírások: Területszerzés a vonalas létesítmények területének kivételével lehetséges. Vonalas létesítményekre szolgalmi jogot kell alapítani. A hálózat részét képező nyomásfokozók területe esetében elfogadható mind a területszerzés, mind a szolgalmi jog alapítása. A helyszín előkészítése csak a beruházáshoz szükséges mértékben lehetséges, részei lehetnek: o Közlekedési, szállítási útvonalak kialakítása; o Közműcsatlakozások kialakítása, esetleg közművezeték kiépítése; o A beruházás megkezdéséhez szükséges egyéb műtárgyak helyszínének kialakítása, felépítése; o A projekt megvalósítása során felmerülő egyéb terület előkészítő munkák (megelőző és mentő régészeti feltárás, régészeti szakfelügyelet, lőszermentesítés). 11

12 A beruházási munkálatokat követő helyreállítási tevékenységek, ennek részeként a megvalósult műtárgyak tájba illesztése a projekt részét kell, hogy képezzék (és az építési soron kell elszámolni). Amennyiben a próbaüzem költségeinek elszámolására támogatást vesznek igénybe, akkor az elszámolás alapjául a hatóság által előírt próbaüzem időtartamát, de legfeljebb 12 hónapot lehet figyelembe venni. (A próbaüzem költségét az építési soron kell megjeleníteni.) A próbaüzem teljesítésigazolásának feltétele a megfelelő vízminősítést igazoló szakvélemény megléte, amelyet az ÁNTSZ, vagy a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve útján kell beszerezni. Az ivóvízminőség javító program egészségügyi szempontból akkor tekinthető eredményesnek, ha a hálózatba vezetett víz és a használat helyén elérhető ivóvízminőség megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rend. 1. sz. melléklet A és B részében foglalt előírásoknak, valamint a C részében a vas, mangán, ammóniumion tekintetében előírt paramétereknek. Mindezek mellett a C részben foglalt egyéb indikátor paraméterek esetén, amennyiben vízkezelés történik, a kezelés után egyik komponens mértéke sem romolhat az eredeti értékhez képest. Továbbá, az ÁNTSZ, ill. a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve elrendelheti bármely olyan, a technológiai kezelés következtében előforduló paraméter vizsgálatát, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, illetőleg koncentrációban van jelen a kezelt vízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot jelenthet (PL. AOX) 6. A határértéket meghaladó bórt tartalmazó vizet szolgáltató települések esetében - a megfizethetőség, fenntarthatóság elve alapján csak más vízellátó rendszerhez való csatlakozás, vagy más vízbázisra való áttérés támogatható. Az ivóvízellátás nyers vizének nátrium-mentesítése (a magas technológiai költségigények miatt) nem tartozik az ivóvízminőség-javítás szempontjából minden áron megvalósítandó elemek közé. Az ivóvíz szolgáltatónak azonban törekedni kell a nátrium határértékének (200 mg/l) betartására, amennyiben az vízátvétellel vagy térségi rendszerhez való csatlakozással gazdaságosan megoldható. A víz bárminemű kezelése nem eredményezheti a szolgáltatott ivóvízben a természetes ingadozás figyelembevételével megállapított eredeti nátrium tartalom növekedését. C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a C.1.1. és C.1.2. pontokban felsorolt tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem. Nem nyújtható támogatás a következő tevékenységekhez: A víziközmű közhálózat részét nem képező vezetékhálózat és műtárgyai kiépítése, beszerzése és rekonstrukciója; Az eddig el nem látott üdülő övezetek bekapcsolása az ivóvízellátásba, valamint az előközművesítés; Régi, felhagyott vízműtelepek és vezetékek bontása, rekultivációja; 6 AOX: adszorbeálható szerves halogénezett vegyületek, az elfogadhatóság (technikai küszöbérték): 50 µ g Cl/L AOX 12

13 A hálózatrekonstrukció (a meglévő hálózaton végzett beavatkozás, beleértve a csőhálózat mechanikus tisztítását lehetővé tevő mosató helyek tisztítóaknák építését, valamint a körvezetékesítést) az elszámolható költségek 20 %- át meghaladó mértékben; Olyan kapacitások és hálózati elemek kiépítése, amelyek későbbi kihasználása, illetve gazdaságos működtethetősége a megvalósíthatósági tanulmányban nincs reálisan alátámasztva, illetve általában a megvalósíthatósági tanulmánynak vagy az engedélyeknek meg nem felelő létesítmények kialakítása; Nem támogatható olyan beruházás, amely esetén a létrejövő víziközmű vagyon nem önkormányzat és/vagy az állam tulajdonába kerül. Vegyes állami/önkományzati tulajdon létrehozása nem megengedett azokat az eseteket kivéve, ahol az érintett eszközök már a projekt benyújtása előtt is vegyes tulajdonban voltak. Felhívjuk figyelmét, hogy a fenntartási időszakon belül (projekt befejezését követő 5 éven belül) a megvalósuló eszközrendszer a Kedvezményezettnél vagy a társulási tag önkormányzatoknál, illetőleg a Magyar Állam képviseletében eljáró pályázó esetén a Magyar Államkincstárnál aktiválásra kell, hogy kerüljön. A víziközmű működtető vagyon elidegenítése esetén a tulajdoni viszonyokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően az elidegenítés előtt rendezni kell. Nem támogatható továbbá a beruházások saját kivitelezésben történő megvalósítása, szolgáltatások saját teljesítésként történő elszámolása (pl. projektmenedzsment). Nem nyújtható támogatás olyan projektekre, melyek az érintett víziközmű rendszer szakszerű karbantartása, üzemeltetése, fenntartása, illetve a használt eszközök megfelelő pótlása esetén nem váltak volna szükségessé. C3. Elszámolható költségek Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek az Általános pályázati útmutatóban találhatóak. Az elszámolható költségek ÁFA-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem. A projekt költségvetését úgy kell megadni, hogy a projekt végrehajtása alatt felmerülő infláció miatt többlet-támogatás nem igényelhető. Projektelemek Projektelemnek a C3.1 és C3.2. fejezetekben jellel megjelölt tételek minősülnek. Azon projektelemekre, melyekre a kedvezményezett utófinanszírozást választott, támogatási előleg vehető igénybe az Ámr ban meghatározottak szerint. C3.1. Utólag elszámolható projekt-előkészítési költségek Az egyes előkészítési költségek utólag kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a pályázat benyújtásakor hatályos előkészítési pályázatra (KEOP ) vonatkozó pályázati útmutató feltételei szerint elszámolhatók. 13

14 A projekt-megvalósítási szakaszban kizárólag a következő C.1.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető utólag támogatás. 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások. (részletesen lásd az általános útmutatóban.) A tárgyi eszközök költségkategórián belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljeskörű, nem bővíthető): Közbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: Közbeszerzési szakértő költsége (csak előkészítési közbeszerzésekre) közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektelőkészítésre vonatkozóan; közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektmegvalósításra vonatkozóan; közbeszerzési eljárási díjak /közzétételi díjak/, amennyiben azok a közbeszerzési dokumentációk elkészítésébe nem kerültek beleszámításra. Tanulmányok /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ kizárólag utófinanszírozás keretében Tanulmányok és vizsgálatok projektelemen belül elszámolható költségek: MT: Megvalósíthatósági tanulmány és annak részeként Költség-haszon elemzés. Tervezés és egyéb tanulmányok /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a tervező feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: elvi engedélyes tervek (amennyiben külön szerződés keretében kerül beszerzésre, akkor kizárólag utófinanszírozás választható); vízjogi létesítési engedélyes tervek; építési engedélyes tervek; kiviteli tervek; tender tervek; engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek; értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/; egyéb hatósági díjak (pl. művelési ág váltás költsége); nyelvi fordítási költség (csak nagyprojektnél); terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok pl.: lőszermentesítés feltáró-előkészítő munkái, régészeti próbafeltárás, illetve örökségvédelmi hatástanulmány, talajmechanikai szakvélemény; 14

15 környezeti hatástanulmány, hatásvizsgálat; NATURA 2000 hatásbecslés; EKHE dokumentáció; egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség (szükség esetén itt számolható el a próbakút fúrás költsége). Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ A további tájékoztatási előírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja. C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során A projekt-megvalósítási szakaszában a következő C.1.2. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető kizárólag támogatás: Költségkategóriák: Jelen konstrukció keretében kizárólag a tárgyi eszközök költségkategórián belül számolhatók el költségek. Egyéb költségkategórián belül nem számolható el költség. A tárgyi eszközök költségkategórián belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljeskörű, nem bővíthető): 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások. (részletesen lásd az általános útmutatóban.) Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése Ha a földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához. Nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át. Itt számolható el: Földvásárlás Kisajátítás, kártalanítás költsége Egyéb ingatlan megszerzési költsége Szolgalmi jog megszerzésének költsége Terület-előkészítés, területrendezés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Itt számolható el: Megelőző mentő régészeti feltárás Lőszermentesítés Irtási munkák Növénytelepítés Talajmunka költségei 15

16 Sajátos technológiai műveletek Sajátos technológiai műveletek egyéb költsége (ivóvíz-vezeték hálózat mechanikai tisztításának költsége számolható itt el) Építési munkák 250 millió Ft fölötti támogatási összegű projekteknél FIDIC rendszerben. Ezen a projektelemen belül számolható el a: Bontás Hozzáférés, védelem (beleértve az időszakos területhasználati díjat is - ha nem a kedvezményezett szedi) Helyreállítás, rekonstrukció Felújítás Átalakítás Bővítés Építés (itt számolhatók el az építési és létesítési engedélyes tervezés, engedélyeztetés, valamint a kiviteli tervezés költségei is, illetve a kútfúrás költsége is, amennyiben az előkészítés keretében nem került elszámolásra és az építési vállalkozó szerződésében benne foglaltatik) Technológiai szerelés költségei (gépészet) Próbaüzem költségei Kapcsolódó infrastruktúra kiépítés Eszközbeszerzés Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában, és szükséges a projekt működtetéséhez. Erre a sorra csak akkor kell összeget beállítani, ha a támogatandó eszköz beszerzése önálló szerződés keretében, és nem valamely építési szerződéshez kapcsolódóan történik! A tervezett vízkezelési technológia kialakítása/felújítása keretében beszerzése kerülő eszközök elszámolása az építési munkák között javasolt. Ezen a projektelemen belül számolható el a: Műszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzése Gépek beszerzése Járművek beszerzése (csak haszonjárművek beszerzése támogatható) Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Ezen a soron a vállalkozói szerződés(ek) /Kbt. szerint/ keretében kialakított menedzsment tevékenységek elszámolására van lehetőség (együttesen is szerződtethető). Az elszámolt projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl az elszámolható költségek maximális összege táblázatban feltüntetett értékeket. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: Általános menedzsment feladatok ellátásának költsége Pénzügyi tevékenység Jogi tevékenység Műszaki tevékenység 16

17 Közbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: Közbeszerzési tanácsadó Tervezés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség (pl. a vízbiztonsági terv ) Mérnöki feladatok /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: Mérnök felügyelet (250 millió Ft fölötti támogatási összegű projekteknél FIDIC rendszerben). Köteles ellátni a műszaki kivitelezés ellenőrzését, költség-hatékonyság felülvizsgálatát. Költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl az alábbi táblázatban feltüntetett értékeket. Tájékoztatás és nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével Költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl az alábbi táblázatban feltüntetett értékeket. Tájékoztatási előírások Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével (lásd az Általános pályázati útmutatóban). Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bővíthető. Egyéb projektelemen belül elszámolható: Engedélyek hatósági díjai (melyek nem képezték részét az előkészítésnek, és amelyek beszerzése a kedvezményezett kötelezettsége) Értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/ (csak a megvásárolandó ingatlan esetében számolható el) Művelési ágból történő kivonás hatósági díja Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/ Egyéb hatósági díjak Dokumentáció angol nyelvre fordításának költsége (csak nagyprojekt esetén) 17

18 Az elszámolható költségek maximális összege A projektmegvalósítás projektelemeinek maximális elszámolható költsége a tervezett elszámolható költségeinek arányában függetlenül az adott tevékenység elszámolási módjától a következő: Projektelem megnevezése Ha a projekt megvalósítása során elszámolható költsége 1 milliárd Ft alatt 1 5 milliárd Ft 5 milliárd Ft felett Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése Projektmenedzsment (utólag elszámolt) 4 % (de max. 30 mft) 10 % 3 % (de max. 75 m Ft) Mérnöki feladatok 4 % Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 0,75 % (de max. 5 mft) 0,5 % (de max. 12,5 mft) 1,5 % (de max. 90 mft) 0,25 % (de max. 50 mft) C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások Közbeszerzés o A megvalósuló fejlesztések esetében a közbeszerzés során úgy kell eljárni, hogy az ajánlattevők körét közvetve vagy közvetlenül ne korlátozzák egyetlen technológia kötelező előírásával. o Valamennyi közbeszerzés esetében biztosítani kell a piaci versenyt. A közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzéseket nyílt eljárással kell lebonyolítani, ettől csak különösen indokolt esetben lehet eltérni. o Objektív ok nélkül korlátozott verseny szabálytalansági eljárást és a támogatás visszafizetését vonhatja maga után. Műszaki tartalékképzés Tartalék csak a(z): Terület előkészítése Építés Eszközbeszerzés projektelemek esetében képezhető, a fenti projektelemek összköltségének maximum 8%-os mértékéig. A létrejövő vagyonnak mindenkor az önkormányzat(ok) és/vagy állam tulajdonába kell kerülnie. A projekt befejezését követően vagyonátadás a társulástól a tag önkormányzatok, valamint a Magyar Állam felhatalmazottjától a Magyar Állam részére megengedett. További előírásokat lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben. 18

19 C4. Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre: Természetbeni hozzájárulás; Visszaigényelhető adók, valamint a visszaigényelhetőség tényétől függetlenül az ÁFA összege; Az eredeti útminőséggel megegyező minőségű sávos úthelyreállításon felüli úthelyreállítási munkák költségei; Tervek szerzői jogának megvásárlása; Beruházások saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei. A további általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) A pályázatnak illeszkednie kell a település fejlesztési koncepciójához, szabályozási tervéhez, valamint a megye, a régió és az ország területfejlesztési koncepciójához. Az e dokumentumoknak való megfelelés biztosítása a pályázó felelőssége. Amennyiben a beruházás védett természeti területet, vagy NATURA 2000 területet érint, a pályázónak gondoskodni kell a projekt beavatkozásai és az adott területre vonatkozó érvényes természetvédelmi kezelési előírások közötti összhangról. Ebben a tekintetben egyeztetni szükséges az adott terület természetvédelmi kezeléséért felelős területileg illetékes nemzeti park igazgatósággal, helyi természetvédelmi terület esetében az illetékes polgármesteri hivatallal. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. C7. Projekt területi korlátozása A projekt megvalósítási területe Magyarország. Az Észak-alföldi Régió, valamint a Dél-alföldi Régió területén elkészített projektek megvalósítására az előkészítés során megállapított műszaki hálózatokhoz illeszkedő területi lehatárolással, társulási rendszerben lehet pályázatot benyújtani (ld. B1. pont). C8. A projekt megkezdése Közbeszerzés megindítható a pályázat benyújtása előtt, azonban az eljárásnak meg kell felelnie a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcímében 19

20 rögzítetteknek, illetve a műszaki dokumentáció KSz általi előzetes jóváhagyása minden esetben szükséges. Közbeszerzési szakértő, Projektmenedzsment és Mérnök szerződések megköthetők a pályázat benyújtását megelőzően. Az építési/kivitelezési szerződések költségei csak akkor számolhatóak el, ha a szerződések a jóváhagyó támogatói döntés után kerültek megkötésre (az Általános Pályázati Útmutatótól eltérő feltétel). Továbbiakat lásd az Általános pályázati útmutatóban. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje Lásd az Általános pályázati útmutatóban C10. Fenntartási kötelezettség Az általános fenntartási kötelezettségeket lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben. C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése Lásd az Általános pályázati útmutatóban. C12. Egyéb korlátozások, előírások a projekt tartalmával kapcsolatban Az általános korlátozásokat az Általános pályázati útmutató, illetve a Támogatási Szerződés Általános Feltételei tartalmazzák. Konstrukció- specifikus korlátozások: Önkormányzati tulajdonú eszközökön állami tulajdonú fejlesztés, illetve állami tulajdonú eszközökön önkormányzati tulajdonú fejlesztés csak a tulajdonos hozzájárulásával kezdeményezhető. 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú ivóvízellátó rendszereken azonban vegyes tulajdon kialakítása nem megengedett. A megvalósuló közmű beruházások üzemeltetőjének és vagyonkezelőjének kiválasztása során a pályázónak alkalmaznia kell a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletnek 47. alcímében a közmű beruházások támogatására vonatkozó speciális szabályait. A 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozaton alapuló projektek esetében - tekintettel a több körben lezajlott, előzetes vizsgálatok részletességére, amelyek alapján a megvalósítandó változat kiválasztásra került, elegendő, ha a projekt nélküli változat mellett csak a kiválasztott változat részletes kidolgozása történik 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás özösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás 1. forduló 2. forduló I. Adminisztratív feltételek I.1. BENYÚJTÁSI FELTÉTELE

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióhoz érvényes: 2014. január 20-tól 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat Gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Jó vízminőséggel a vízbiztonságért.

Jó vízminőséggel a vízbiztonságért. Jó vízminőséggel a vízbiztonságért. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap Degré András Ivóvíz-biztonsági tervrendszer Az ivóvíz-biztonsági tervrendszerek alapja - a fogyasztó egészségének védelme érdekében - a

Részletesebben

FELHÍVÁS. Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására FELHÍVÁS Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok, önkormányzati társulások vízi közmű-tulajdonosok, vízi közmű szolgáltató 1 részére

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Saját forrás biztosítása a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom

Részletesebben

VÍZI KÖZMŰ FEJLESZTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE A HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÉS REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS (CBC) JEGYÉBEN KÖZÉP-KELET EURÓPÁBAN- Magyar Szennyvíztechnikai

VÍZI KÖZMŰ FEJLESZTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE A HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÉS REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS (CBC) JEGYÉBEN KÖZÉP-KELET EURÓPÁBAN- Magyar Szennyvíztechnikai VÍZI KÖZMŰ FEJLESZTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE A HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÉS REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS (CBC) JEGYÉBEN KÖZÉP-KELET EURÓPÁBAN- Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség VÍZI KÖZMŰ FEJLESZTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE A HATÁRON

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban Környezet és Energia Operatív Program Vízbázisvédelem a KEOP-ban Huszár Hajnalka KvVM FI Balatonfüred 2008. március 26. Háttér - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 10-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 10-i rendkívüli ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Saját forrás biztosítása a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító

Részletesebben

Közreműködő szervezeti tapasztalatok a szennyvízkezelési- és elvezetési, valamint az ivóvízminőségjavítási

Közreműködő szervezeti tapasztalatok a szennyvízkezelési- és elvezetési, valamint az ivóvízminőségjavítási Közreműködő szervezeti tapasztalatok a szennyvízkezelési- és elvezetési, valamint az ivóvízminőségjavítási projektek megvalósulása kapcsán Dr. Kiss András osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. VHKA Divízió,

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái

odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái KEOP-2012-4.10.0/A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái BRUNDA GUSZTÁV KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. Befektetési, és fejlesztési igazgató E-mail: brundag@krf.hu

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

KEOP 1. 3. 0. IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS

KEOP 1. 3. 0. IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS Vízi közmű fejlesztése és üzemeltetése A határon átnyúló és regionális együttműködés (CBC) jegyében Közép-Kelet Európában KEOP 1. 3. 0. IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS Aradi vízátvezetés figyelembevételével tervezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása prioritás SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak Érvényes 2010. november 1-től

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása Kis Gergely műszaki tanácsadó

Részletesebben

fejlesztései február 17.

fejlesztései február 17. VTT programhoz kapcsolódó települések belvíz-védelmi védelmi fejlesztései Általános tájékoztató 2011. február 17. Tájékoztató háttere 2004. évi LXVII. VTT. Törvény: hazai és EU forrásokból kell megvalósítani

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP /E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3.

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP /E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP-1.1.1./E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13) Alapvető cél A pályázati kiírás a vállalkozások működési

Részletesebben

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.14.0/15 konstrukció Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben