PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP / Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: február 10-től 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...6 A3. Rendelkezésre álló forrás...7 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás...7 A5. Támogatás formája...7 A6. Támogatás mértéke...7 A7. Támogatás összege...7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...8 B1. A pályázók körének meghatározása...8 B2. Méret... 8 B3. Székhely...8 B4. Iparág...8 B5. Típus... 9 B6. Kizáró okok...9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...10 C1. Támogatható tevékenységek C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés utólagos elszámolására C1.2. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során C2. Nem támogatható tevékenységek C3. Elszámolható költségek C3.1. Utólag elszámolható projekt-előkészítési költségek C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások C4. Nem elszámolható költségek C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése C12. Egyéb korlátozások, előírások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...22 D1. A saját forrás összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök D3. Biztosítékok köre D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...23 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...28 F1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE...28 F2. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE...28 F3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK..29 2

3 F4. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA (ELJÁRÁSREND)..29 F5. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS, TÁMOGATÁSI OKIRAT...29 F6. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS FOLYAMATA...29 F7. A MONITORING ADATOK SZOLGÁLTATÁSÁNAK RENDJE ÉS ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK...29 F8. HELYSZÍNI SZEMLE ÉS ELLENŐRZÉSEK...29 F9. KIFOGÁS...29 F10. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK INDIKATÍV LISTÁJA...30 F11. FOGALOMJEGYZÉK...31 F12. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA...32 F13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen Pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a tárgyi konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés jelen Pályázati felhívásban nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. A Pályázati felhívás a Kormány által elfogadott as időszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján kerültek kidolgozásra. Jelen Pályázati felhívás hatályba lépésével megszűnik a KEOP esetében a kétfordulós eljárás, szerepét két egyfordulós eljárásrend szerinti konstrukció veszi át: az előkészítési forduló szerepét (projekt előkészítés) összevontan (szennyvíz és ivóvíz területen) a KEOP konstrukció veszi át; a projektek megvalósítása esetében, az eddigiekben alkalmazott kétfordulós eljárás megvalósíthatósági fordulójának szerepét ivóvíz területen jelen KEOP konstrukció veszi át. Ezen konstrukcióra lehetőség van benyújtani: o az ivóvízminőség-javítás tárgyú projektek megvalósítására irányuló pályázatot közvetlenül megvalósításra (ebben az esetben az előkészítés utólag kerül elszámolásra); o o a február 1-jével megnyíló előkészítési konstrukcióban (KEOP ) előkészítési támogatást kapott pályázatot; a korábbi, május 25-től a pályázati konstrukció felfüggesztéséig érvényes kétfordulós eljárás szerinti pályázati kiírás második (megvalósítási) fordulójára előkészített pályázatokat az alábbiak szerint lehet benyújtani: A KEOP támogatási konstrukcióban előkészítés alatt álló pályázatokat a május 25-én megjelent KEOP pályázati felhívás és útmutató, valamint a jelen Pályázati felhívásban előírtak szerint is be lehet nyújtani a kedvezményezett választása szerint április 30-ig; Ezt követően május 1. után a továbbiakban már csak jelen pályázati felhívás (és mellékletei) által előírtak szerint lehet pályázatokat benyújtani; Minden pályázat esetében az új Projekt adatlap kitöltő programját kell használni és az új kommunikációs csomagokban foglalt egyszerűsítéseket át kell vezetni a pályázati dokumentációban. Továbbá lásd Általános pályázati útmutató. A1. Alapvető cél és háttér információ A konstrukció általános célja: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a kormányrendelet szerinti ivóvízminőség-javító programnak megfelelő ütemezéssel. 4

5 Magyarország számos településén az ivóvíz minősége nem felel meg az európai uniós és az ezzel összhangban lévő hazai előírásoknak. Kiemelt fontosságú ivóvízminőségi jellemzők határértékeinek teljesítésére a Csatlakozási Szerződés határidőket is megállapít. A szolgáltatott ivóvíz minősége szempontjából problémás települések eloszlása nem egyenletes az ország területén. Magyarország egyes térségeiben nagy számban és nagy sűrűséggel érintettek a települések. Koncentráltan az Észak-alföldi, a Dél-alföldi, továbbá az Észak-magyarországi és a Dél-dunántúli Régiókban találhatóak olyan települések, amelyek ivóvize nem felel meg a 98/83/EK irányelv vízminőségi határértékeinek. Szórtan minden régióban találhatók nem megfelelő minőségű vizet szolgáltató vízművek. A Dél-Alföldön és Észak-Alföldön már jelentős lépések történtek az EU és a hazai előírások teljesítését szolgáló beruházások előkészítésére. A 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozat alapján folyik az Észak- és Dél-alföldi Régiók Ivóvízminőség-javítási Programjainak előkészítése. A megvalósítás fázisára a két alföldi régiós program kisebb projektekre bontva valósulhat meg. A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás a közműves vízellátás keretében szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására, az előírt vízminőség biztosítására irányuló fejlesztések előkészítését, illetve megvalósítását segíti. A támogatási cél az Új Magyarország Fejlesztési Program környezeti fejlesztéseihez, ezen belül az egészséges, tiszta települések megteremtését szolgáló beavatkozás-csoporthoz kapcsolódik. A pályázati útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes pályázatokra vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza. Az ivóvíz arzén, bór, nitrit és fluorid tartalmának egészségügyi hatásai Az ivóvíz egyfelől alapvető élelmiszer, másfelől elősegíti a tápanyagok, nyomelemek, vitaminok felhasználhatóságát. Ezzel együtt igen nagy azoknak a kémiai anyagoknak, vagy mikroorganizmusoknak a száma, melyek a víz útján az emberi szervezetbe jutva, a körülményektől függően (a fogyasztó egészségi állapota, várandósság, életkor, különösen csecsemő- vagy gyermekkor, használati szokások és időtartam) enyhébb vagy súlyosabb veszélyt jelentenek az egészségre. ARZÉN Az ivóvíz arzén tartalmára vonatkozó, a korábbiakhoz képest szigorított határérték: 10 µg/l. Az arzén az ivóvízben, különböző formákban van jelen. Legjellemzőbb formái az arzenit: As(III) és az arzenát: As(V). Az ivóvíz arzén tartalma a legtöbb esetben természetes eredetű, fő forrása a kőzetekből, ásványokból való kioldódás. Az arzenit forma reaktivitása és toxicitása lényegesen meghaladja, az arzenátét. Az IARC 1 az arzént Group I- humán karcinogén csoportba sorolta be. A WHO és hazai epidemiológiai 2 kutatások egybehangzóan mutattak ki szoros összefüggést a az ivóvíz határérték feletti arzén koncentrációja és egyes rákos megbetegedések kockázatának növekedése között. Különösen nő a tüdő-, és a bőrrák kockázata, de magasabb koncentrációk esetén a vese-, és hólyagrák kockázata is növekszik. A nemzetközi együttműködéssel a közelmúltban befejeződött hazai epidemiológiai kutatások ezen kívül egyértelmű összefüggést mutattak ki az egy vízellátási körzet ivóvizének arzén tartalma és szülési rendellenességek, pl. spontán abortusz gyakorisága között. 1 International Agency for Research on Cancer Nemzetközi Rákkutató Intézet 2 epidemiológia: a betegségek okainak, következményeinek, megelőzési és kezelési lehetőségeinek vizsgálata 5

6 BÓR Az ivóvíz bór tartalmára vonatkozó határérték 1,0 mg/l. Az ivóvízben a bór (metabórsav) többnyire csak igen kis mennyiségben fordul elő. A bór ásványai egyes geológiai rétegekben feldúsultak, az ezekből a rétegekből származó kútvízben határérték feletti mennyiség mutatható ki. A WHO adatai szerint, hosszú- és rövid távú állat kísérletekben (egér, patkány, kutya) az ivóvízben, vagy a táplálékban található bór a hím állatok nemi szerveire, a herékre mutatott toxicitást. A fiatal egyedek fejlődésére gyakorolt negatív hatást ugyancsak kimutattak. Számos genotoxicitás 3 teszt eredményeként ugyanakkor megállapították, hogy a bór nem genotoxikus. FLUORID Magyarországon a fluorid mennyisége az ivóvízben legtöbb vízellátási körzetben az optimálisnál kevesebb. Az ivóvíz megengedett maximális fluorid koncentrációja: 1,5 mg/l. Optimális mennyiségben a fluorid véd a fogszuvasodás ellen, megfelelő mennyisége, főleg gyerekkorban kiemelkedően fontos. Az európai országokban az ivóvíz túl alacsony fluoridtartalma miatt a kritikus korosztályt tablettával látják el, és fluoridos fogkrém használatát szorgalmazzák. Az ivóvíz magas fluorid koncentrációja ezzel szemben enyhébb esetben a fogak elszíneződését okozza, súlyosabb esetben csontrendszeri elváltozásokhoz, illetve súlyos fogzománc sérüléshez vezethet. AMMÓNIUM-NITRIT-NITRÁT Az ammónium, nitrit és nitrát a nitrogén körfolyamat részét képezik. Az ivóvíz ammónium határértéke 0,5 mg/l, a nitrát határérték: 50 mg/l, a nitrit határérték: 0,5 mg/l. A nitrogénformák átalakulása az ivóvízrendszerekben az oxigén ellátottságtól függő mikrobiológiai aktivitás következménye. A határértéknek megfelelő (0,5 mg/l) ammóniumból 1,27 mg/l nitrit halmozódhat fel, vagy 1,72 mg/l nitrát keletkezhet. A nitrát megjelenése nagy koncentrációban (>25mg/l) talajvíz, karsztvíz ivóvízforrásokban tapasztalható, legnagyobb részben emberi tevékenység (különösen az állattenyésztés, műtrágyázás, szennyvízkibocsátás) következménye. A nitrit és nitrát formák határérték feletti jelenléte az ivóvízben (nitrát a gyomorban nitritté redukálódik) csecsemőknél methemoglobinémiát, más néven kékkórt okozhat. A nitrit a hemoglobint methemoglobinná oxidálja, mely ezáltal alkalmatlanná válik az oxigénszállításra. A methemoglobinémia a beteg elkéküléséhez, légzési nehézségekhez, esetenként fulladáshoz vezethet. (Laboratóriumi állatkísérletekben a víz nitrit tartalmával összefüggésben kimutatható volt megnövekedett mellékvesekéreg aktivitás is, illetve hogy bizonyos ételek egyidejű fogyasztásával a szervezetben rákkeltő nitrózaminok is kialakulhatnak). A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők. 3 genotoxicitás: azok az anyagok genotoxikusak, amelyek a DNS-ben tárolt genetikai információt tartósan megváltoztatják és ezáltal az örökölt tulajdonságok megváltoztatását idézhetik elő 6

7 A3. Rendelkezésre álló forrás A konstrukció keretében a projekt megvalósítására a közötti időszakban 141,17 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből december 31-ig 1,57 milliárd forint (előkészítés alatt levő projektekkel 115,5 milliárd Ft) került lekötésre. A konstrukció keretében a projektek megvalósítására a időszakban 139,6 milliárd forint áll rendelkezésre (280 Ft/Euró árfolyamon számolva). A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra (Lásd az Általános pályázati útmutató A4 fejezet b) pontját). A5. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minősülnek a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendeletben szabályozott állami támogatásnak. A6. Támogatás mértéke A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél a támogatási arány számítása a kötelezően alkalmazandó Megvalósíthatósági tanulmány útmutató részeként elkészített és értékelésre benyújtott pénzügyi és gazdasági elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projekt-megvalósítás esetében a támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 90%. A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél a támogatási arány egységesen 90 %. Az összköltségbe az ÁFA összege is beletartozik! Ezeknél a projekteknél a költséghaszon elemzést csak a változatelemzés és a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatának vonatkozásában kell elvégezni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási arány számításánál az előkészítési szakasz költségeit nem szabad figyelembe venni, azonban az utólag elszámolni tervezett előkészítési költségeket a támogatási összegbe bele kell számolni. A7. Támogatás összege Támogatást a minimum Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak. Projekt-előkészítésre utólagosan van lehetőség támogatást igényelni az általános elszámolhatósági feltételek figyelembe vétele mellett - abban az esetben, ha a pályázó előkészítési támogatásban (korábbi KEOP konstrukció előkészítési fordulójában, vagy KEOP konstrukció) nem részesült. Az utólagosan elszámolandó előkészítési támogatás összege legfeljebb a KEOP pályázati konstrukció pályázati űrlapja által meghatározott összeg lehet. 7

8 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. A pályázók körének meghatározása Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 1. Helyi önkormányzatok (321) 4 egyénileg; 2. Helyi önkormányzatok társulásai ( 327 (korábban 322, 382), 951, 326, 328) 5 ; 3. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 4. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt. (114). A társulásban mindazon önkormányzatoknak részt kell venniük, akiknek a tulajdonában lévő vízművön fejlesztés történik, a projekt keretében vagyont szereznek és/vagy részt vesznek a projekt önrészének finanszírozásában. A jelen pályázati kiírás keretében a 3. pontban megjelölt pályázók konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kötelesek kötni (ajánlott elkészítési útmutató a honlapon a Pályázatok menüpont alatt található). Az Észak- és Dél-alföldi régióból a pályázatok a javasolt műszaki tartalomnak megfelelő, és az előkészítést végző Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által meghatározott kedvezményezetti struktúra javaslatnak megfelelő társulásokkal (ld. az útmutatóval egyidejűleg megjelentetett projektstruktúra javaslat térképeket) nyújthatók be. Ettől eltérni csak az Irányító Hatóság egyedi engedélyével lehet, amelyet az MT-nek megfelelő szintű változatelemzéssel alátámasztva lehet kérvényezni. B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B3. Székhely Lásd az Általános pályázati útmutatóban. B4. Iparág Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. 4 Gazdálkodási forma kód, ld. 5 Társulás és társulási megállapodás esetén ld. még a vonatkozó törvényeket (helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv.) 8

9 B5. Típus Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Kizáró okok Támogatásra nem pályázhatnak azok az önkormányzatok, illetve a települést ellátó állami közmű tulajdonosa megbízásából, saját nevében eljáró szervezetek, amelyek projektjére vonatkozóan az alábbi feltételek közül legalább egy nem teljesül: a) a január 1-jén vagy azt követően hatályos 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének A) vagy B) részében szerepel; b) az Országos Környezetegészségügyi Intézet írásos szakvéleményben nyilatkozik arról, hogy a településen (településrészen) szolgáltatott ivóvíz nem felel meg a 201/2001 (X. 25.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének B) pontjában szereplő határértékeknek, illetve C) pontjában megadott ammónium határértékének; c) az a)-b) pontokban felsorolt beruházások megvalósítása érdekében közös műszaki rendszer kialakításában vízátadóként résztvevő települések, amennyiben a közös rendszer kialakítása műszaki-gazdasági szempontból indokolt. Továbbiakat lásd az Általános pályázati útmutatóban. 9

10 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés utólagos elszámolására Projekt-előkészítés tevékenységei A projekt előkészítése kapcsán utólagosan elszámolható költségeket és projektelemeket a C.3.1 fejezet tartalmazza. C1.2. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során Támogatható szakmai tevékenységek köre: 1. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez: Több változat összehasonlító elemzése igazolhatja, hogy a helyi vízbázis és/vagy vízkezelési technológia részbeni, vagy teljes feladása mellett a térségben található más vízműre történő csatlakozás, vagy új térségi vízmű kialakítása a legelőnyösebb megoldás. 2. Más vízbázisra áttérés: Más vízforrásra vagy vízadó rétegre telepített kút létesítése akkor választható megoldás, ha az adott települések, település-csoportok esetében hosszú távon is ez mutatkozik az összességében legelőnyösebbnek. 3. Vízkezelés: Amennyiben vízkezelési technológia alkalmazása (bővítés vagy új technológia létrehozása) bizonyul az összességében legelőnyösebb megoldásnak, akkor a kiemelt paraméterek (bór, fluorid, nitrit, arzén, ammónium) határérték alá csökkentése mellett komplex technológiával biztosítani kell, hogy a beavatkozás eredményeképpen a szolgáltatott ivóvíz minősége minden előírást kielégítő módon feleljen meg az irányelvnek és a kormányrendeletnek. 4. Ivóvízhálózat rekonstrukciója: A meglévő ivóvízhálózat rekonstrukciója olyan mértékben képezheti a beruházások részét, amely szükséges ahhoz, hogy az ivóvíz-minőség javítását közvetlenül szolgáló beavatkozások eredményessége a beruházás megvalósulása után és hosszú távon is biztosított legyen. A hálózatrekonstrukció költsége projekt szinten nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20 %- át. A támogatható szakmai tevékenységekhez kapcsolódóan elszámolható az alábbi kiegészítő tevékenységek költsége: 1. Az eddig el nem látott területek közül a támogatásra jogosult települések különálló belterületi település-részei, belterületeinek peremi részei, külterületeinek nem szórványszerűen lakott helyei, külterületein lévő közintézmények - szociális és gyógyintézmények - bekapcsolása az ivóvízellátásba, de csak abban az esetben, ha annak gazdaságos kiépíthetőségét és üzemeltethetőségét az MT-ben igazolják (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni). 2. Hálózattisztítás szivacsdugós technológiával a projektben fejlesztéssel érintett vízművekhez csatlakozó vezetékrendszereken (az építés befejezését követően egy alkalommal a projekt indítása előtt vízminőségi problémával rendelkező hálózati elemeken). 3. Meglévő kút felújítása, vagy közvetlen melléfúrással történő felújítása támogatható tevékenység és részletes indoklás esetén elszámolható a vízműtelepi létesítmények körében. 10

11 4. A tartalékkutak kizárólag a vízellátás biztonságát célozzák, megvalósításuk a jelenlegi KEOP rendszerből kizárólag akkor támogatható, ha a tartalékkút kiépítése a csúcsvízigény biztosításához elengedhetetlenül szükséges. A csúcsvízigényt meghaladó kapacitások biztosítása érdekében tervezett tartalék kút/kutak esetében a költségek nem elszámolható költségek, ezen költségeket a kedvezményezettnek kell vállalnia. Ez alól kivételt jelent az egykutas vízellátás, ahol a tartalékkút kiépítése minden esetben indokolt és költsége támogatható. 5. Amennyiben a fejlesztés során már üzemelő kút (kutak) kiváltására kerül sor más vízbázisra való áttérés miatt, abban az esetben a felhagyott kút (kutak) lezárásával/megszüntetésével kapcsolatos költségek elszámolhatóak. A használaton kívül helyezett kút tartalékkútként történő átmeneti zárása a 4. pont alatt megfogalmazottak szerint csak a csúcsvízigények biztosításához szükséges mértékben, illetve az egykutas rendszerben (egy üzemelő kút és egy lezárandó kút esetén) támogatható. 6. A vízműtelepi létesítmények nem megfelelő állapotának javítása a program keretében a közvetlen ivóvízminőség-javítási célú beavatkozások mellett állapotfelméréssel alátámasztott indoklás esetén támogatható. Az ivóvíz tároló medence (hálózaton lévő medence is), valamint a víztorony építése, felújítása, rekonstrukciója a vízműtelepi létesítmények körében támogatható tevékenység, amennyiben ezen tevékenységek elmaradása hátrányosan befolyásolhatja a projekt eredményességét, a fogyasztói csapnál kifolyó víz előírásoknak való megfelelőségét. A beavatkozás szükségességét minden esetben indokolni kell. A minimális tartalmi elvárás az állapotfelméréssel, illetve indoklással kapcsolatban a támogató részéről az, hogy legalább az üzemeltető/tulajdonos saját összefoglalója álljon rendelkezésre, amely bemutatja a műszaki, illetve a számviteli főkönyv szerinti állapotot és a beavatkozás szükségszerűségét. 7. Vízbiztonsági terv készítése (Választható elem, részleteiről tájékoztatás a honlapon található.) 8. Hálózatrekonstrukciós intézkedési terv készítése (Amennyiben a hálózati veszteség a kiinduló helyzetben meghaladja a 20 %-ot és a rekonstrukció végrehajtása után sem csökken a 20 %-os mérték alá. A hálózatrekonstrukciós intézkedési terv tartalmi elemeiről tájékoztatás a jelen kiíráshoz kapcsolódó MT útmutató 4. sz. mellékletében található). A fenti szakmai és kiegészítő tevékenységek kombinálhatók. A támogatható tevékenységekre vonatkozó további előírások: Területszerzés a vonalas létesítmények területének kivételével lehetséges. Vonalas létesítményekre szolgalmi jogot kell alapítani. A hálózat részét képező nyomásfokozók területe esetében elfogadható mind a területszerzés, mind a szolgalmi jog alapítása. A helyszín előkészítése csak a beruházáshoz szükséges mértékben lehetséges, részei lehetnek: o Közlekedési, szállítási útvonalak kialakítása; o Közműcsatlakozások kialakítása, esetleg közművezeték kiépítése; o A beruházás megkezdéséhez szükséges egyéb műtárgyak helyszínének kialakítása, felépítése; o A projekt megvalósítása során felmerülő egyéb terület előkészítő munkák (megelőző és mentő régészeti feltárás, régészeti szakfelügyelet, lőszermentesítés). 11

12 A beruházási munkálatokat követő helyreállítási tevékenységek, ennek részeként a megvalósult műtárgyak tájba illesztése a projekt részét kell, hogy képezzék (és az építési soron kell elszámolni). Amennyiben a próbaüzem költségeinek elszámolására támogatást vesznek igénybe, akkor az elszámolás alapjául a hatóság által előírt próbaüzem időtartamát, de legfeljebb 12 hónapot lehet figyelembe venni. (A próbaüzem költségét az építési soron kell megjeleníteni.) A próbaüzem teljesítésigazolásának feltétele a megfelelő vízminősítést igazoló szakvélemény megléte, amelyet az ÁNTSZ, vagy a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve útján kell beszerezni. Az ivóvízminőség javító program egészségügyi szempontból akkor tekinthető eredményesnek, ha a hálózatba vezetett víz és a használat helyén elérhető ivóvízminőség megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rend. 1. sz. melléklet A és B részében foglalt előírásoknak, valamint a C részében a vas, mangán, ammóniumion tekintetében előírt paramétereknek. Mindezek mellett a C részben foglalt egyéb indikátor paraméterek esetén, amennyiben vízkezelés történik, a kezelés után egyik komponens mértéke sem romolhat az eredeti értékhez képest. Továbbá, az ÁNTSZ, ill. a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve elrendelheti bármely olyan, a technológiai kezelés következtében előforduló paraméter vizsgálatát, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, illetőleg koncentrációban van jelen a kezelt vízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot jelenthet (PL. AOX) 6. A határértéket meghaladó bórt tartalmazó vizet szolgáltató települések esetében - a megfizethetőség, fenntarthatóság elve alapján csak más vízellátó rendszerhez való csatlakozás, vagy más vízbázisra való áttérés támogatható. Az ivóvízellátás nyers vizének nátrium-mentesítése (a magas technológiai költségigények miatt) nem tartozik az ivóvízminőség-javítás szempontjából minden áron megvalósítandó elemek közé. Az ivóvíz szolgáltatónak azonban törekedni kell a nátrium határértékének (200 mg/l) betartására, amennyiben az vízátvétellel vagy térségi rendszerhez való csatlakozással gazdaságosan megoldható. A víz bárminemű kezelése nem eredményezheti a szolgáltatott ivóvízben a természetes ingadozás figyelembevételével megállapított eredeti nátrium tartalom növekedését. C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a C.1.1. és C.1.2. pontokban felsorolt tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem. Nem nyújtható támogatás a következő tevékenységekhez: A víziközmű közhálózat részét nem képező vezetékhálózat és műtárgyai kiépítése, beszerzése és rekonstrukciója; Az eddig el nem látott üdülő övezetek bekapcsolása az ivóvízellátásba, valamint az előközművesítés; Régi, felhagyott vízműtelepek és vezetékek bontása, rekultivációja; 6 AOX: adszorbeálható szerves halogénezett vegyületek, az elfogadhatóság (technikai küszöbérték): 50 µ g Cl/L AOX 12

13 A hálózatrekonstrukció (a meglévő hálózaton végzett beavatkozás, beleértve a csőhálózat mechanikus tisztítását lehetővé tevő mosató helyek tisztítóaknák építését, valamint a körvezetékesítést) az elszámolható költségek 20 %- át meghaladó mértékben; Olyan kapacitások és hálózati elemek kiépítése, amelyek későbbi kihasználása, illetve gazdaságos működtethetősége a megvalósíthatósági tanulmányban nincs reálisan alátámasztva, illetve általában a megvalósíthatósági tanulmánynak vagy az engedélyeknek meg nem felelő létesítmények kialakítása; Nem támogatható olyan beruházás, amely esetén a létrejövő víziközmű vagyon nem önkormányzat és/vagy az állam tulajdonába kerül. Vegyes állami/önkományzati tulajdon létrehozása nem megengedett azokat az eseteket kivéve, ahol az érintett eszközök már a projekt benyújtása előtt is vegyes tulajdonban voltak. Felhívjuk figyelmét, hogy a fenntartási időszakon belül (projekt befejezését követő 5 éven belül) a megvalósuló eszközrendszer a Kedvezményezettnél vagy a társulási tag önkormányzatoknál, illetőleg a Magyar Állam képviseletében eljáró pályázó esetén a Magyar Államkincstárnál aktiválásra kell, hogy kerüljön. A víziközmű működtető vagyon elidegenítése esetén a tulajdoni viszonyokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően az elidegenítés előtt rendezni kell. Nem támogatható továbbá a beruházások saját kivitelezésben történő megvalósítása, szolgáltatások saját teljesítésként történő elszámolása (pl. projektmenedzsment). Nem nyújtható támogatás olyan projektekre, melyek az érintett víziközmű rendszer szakszerű karbantartása, üzemeltetése, fenntartása, illetve a használt eszközök megfelelő pótlása esetén nem váltak volna szükségessé. C3. Elszámolható költségek Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek az Általános pályázati útmutatóban találhatóak. Az elszámolható költségek ÁFA-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem. A projekt költségvetését úgy kell megadni, hogy a projekt végrehajtása alatt felmerülő infláció miatt többlet-támogatás nem igényelhető. Projektelemek Projektelemnek a C3.1 és C3.2. fejezetekben jellel megjelölt tételek minősülnek. Azon projektelemekre, melyekre a kedvezményezett utófinanszírozást választott, támogatási előleg vehető igénybe az Ámr ban meghatározottak szerint. C3.1. Utólag elszámolható projekt-előkészítési költségek Az egyes előkészítési költségek utólag kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a pályázat benyújtásakor hatályos előkészítési pályázatra (KEOP ) vonatkozó pályázati útmutató feltételei szerint elszámolhatók. 13

14 A projekt-megvalósítási szakaszban kizárólag a következő C.1.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető utólag támogatás. 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások. (részletesen lásd az általános útmutatóban.) A tárgyi eszközök költségkategórián belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljeskörű, nem bővíthető): Közbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: Közbeszerzési szakértő költsége (csak előkészítési közbeszerzésekre) közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektelőkészítésre vonatkozóan; közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektmegvalósításra vonatkozóan; közbeszerzési eljárási díjak /közzétételi díjak/, amennyiben azok a közbeszerzési dokumentációk elkészítésébe nem kerültek beleszámításra. Tanulmányok /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ kizárólag utófinanszírozás keretében Tanulmányok és vizsgálatok projektelemen belül elszámolható költségek: MT: Megvalósíthatósági tanulmány és annak részeként Költség-haszon elemzés. Tervezés és egyéb tanulmányok /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a tervező feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: elvi engedélyes tervek (amennyiben külön szerződés keretében kerül beszerzésre, akkor kizárólag utófinanszírozás választható); vízjogi létesítési engedélyes tervek; építési engedélyes tervek; kiviteli tervek; tender tervek; engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek; értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/; egyéb hatósági díjak (pl. művelési ág váltás költsége); nyelvi fordítási költség (csak nagyprojektnél); terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok pl.: lőszermentesítés feltáró-előkészítő munkái, régészeti próbafeltárás, illetve örökségvédelmi hatástanulmány, talajmechanikai szakvélemény; 14

15 környezeti hatástanulmány, hatásvizsgálat; NATURA 2000 hatásbecslés; EKHE dokumentáció; egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség (szükség esetén itt számolható el a próbakút fúrás költsége). Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ A további tájékoztatási előírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja. C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során A projekt-megvalósítási szakaszában a következő C.1.2. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető kizárólag támogatás: Költségkategóriák: Jelen konstrukció keretében kizárólag a tárgyi eszközök költségkategórián belül számolhatók el költségek. Egyéb költségkategórián belül nem számolható el költség. A tárgyi eszközök költségkategórián belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljeskörű, nem bővíthető): 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások. (részletesen lásd az általános útmutatóban.) Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése Ha a földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához. Nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át. Itt számolható el: Földvásárlás Kisajátítás, kártalanítás költsége Egyéb ingatlan megszerzési költsége Szolgalmi jog megszerzésének költsége Terület-előkészítés, területrendezés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Itt számolható el: Megelőző mentő régészeti feltárás Lőszermentesítés Irtási munkák Növénytelepítés Talajmunka költségei 15

16 Sajátos technológiai műveletek Sajátos technológiai műveletek egyéb költsége (ivóvíz-vezeték hálózat mechanikai tisztításának költsége számolható itt el) Építési munkák 250 millió Ft fölötti támogatási összegű projekteknél FIDIC rendszerben. Ezen a projektelemen belül számolható el a: Bontás Hozzáférés, védelem (beleértve az időszakos területhasználati díjat is - ha nem a kedvezményezett szedi) Helyreállítás, rekonstrukció Felújítás Átalakítás Bővítés Építés (itt számolhatók el az építési és létesítési engedélyes tervezés, engedélyeztetés, valamint a kiviteli tervezés költségei is, illetve a kútfúrás költsége is, amennyiben az előkészítés keretében nem került elszámolásra és az építési vállalkozó szerződésében benne foglaltatik) Technológiai szerelés költségei (gépészet) Próbaüzem költségei Kapcsolódó infrastruktúra kiépítés Eszközbeszerzés Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában, és szükséges a projekt működtetéséhez. Erre a sorra csak akkor kell összeget beállítani, ha a támogatandó eszköz beszerzése önálló szerződés keretében, és nem valamely építési szerződéshez kapcsolódóan történik! A tervezett vízkezelési technológia kialakítása/felújítása keretében beszerzése kerülő eszközök elszámolása az építési munkák között javasolt. Ezen a projektelemen belül számolható el a: Műszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzése Gépek beszerzése Járművek beszerzése (csak haszonjárművek beszerzése támogatható) Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Ezen a soron a vállalkozói szerződés(ek) /Kbt. szerint/ keretében kialakított menedzsment tevékenységek elszámolására van lehetőség (együttesen is szerződtethető). Az elszámolt projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl az elszámolható költségek maximális összege táblázatban feltüntetett értékeket. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: Általános menedzsment feladatok ellátásának költsége Pénzügyi tevékenység Jogi tevékenység Műszaki tevékenység 16

17 Közbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: Közbeszerzési tanácsadó Tervezés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség (pl. a vízbiztonsági terv ) Mérnöki feladatok /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: Mérnök felügyelet (250 millió Ft fölötti támogatási összegű projekteknél FIDIC rendszerben). Köteles ellátni a műszaki kivitelezés ellenőrzését, költség-hatékonyság felülvizsgálatát. Költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl az alábbi táblázatban feltüntetett értékeket. Tájékoztatás és nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével Költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl az alábbi táblázatban feltüntetett értékeket. Tájékoztatási előírások Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével (lásd az Általános pályázati útmutatóban). Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bővíthető. Egyéb projektelemen belül elszámolható: Engedélyek hatósági díjai (melyek nem képezték részét az előkészítésnek, és amelyek beszerzése a kedvezményezett kötelezettsége) Értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/ (csak a megvásárolandó ingatlan esetében számolható el) Művelési ágból történő kivonás hatósági díja Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/ Egyéb hatósági díjak Dokumentáció angol nyelvre fordításának költsége (csak nagyprojekt esetén) 17

18 Az elszámolható költségek maximális összege A projektmegvalósítás projektelemeinek maximális elszámolható költsége a tervezett elszámolható költségeinek arányában függetlenül az adott tevékenység elszámolási módjától a következő: Projektelem megnevezése Ha a projekt megvalósítása során elszámolható költsége 1 milliárd Ft alatt 1 5 milliárd Ft 5 milliárd Ft felett Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése Projektmenedzsment (utólag elszámolt) 4 % (de max. 30 mft) 10 % 3 % (de max. 75 m Ft) Mérnöki feladatok 4 % Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 0,75 % (de max. 5 mft) 0,5 % (de max. 12,5 mft) 1,5 % (de max. 90 mft) 0,25 % (de max. 50 mft) C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások Közbeszerzés o A megvalósuló fejlesztések esetében a közbeszerzés során úgy kell eljárni, hogy az ajánlattevők körét közvetve vagy közvetlenül ne korlátozzák egyetlen technológia kötelező előírásával. o Valamennyi közbeszerzés esetében biztosítani kell a piaci versenyt. A közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzéseket nyílt eljárással kell lebonyolítani, ettől csak különösen indokolt esetben lehet eltérni. o Objektív ok nélkül korlátozott verseny szabálytalansági eljárást és a támogatás visszafizetését vonhatja maga után. Műszaki tartalékképzés Tartalék csak a(z): Terület előkészítése Építés Eszközbeszerzés projektelemek esetében képezhető, a fenti projektelemek összköltségének maximum 8%-os mértékéig. A létrejövő vagyonnak mindenkor az önkormányzat(ok) és/vagy állam tulajdonába kell kerülnie. A projekt befejezését követően vagyonátadás a társulástól a tag önkormányzatok, valamint a Magyar Állam felhatalmazottjától a Magyar Állam részére megengedett. További előírásokat lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben. 18

19 C4. Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre: Természetbeni hozzájárulás; Visszaigényelhető adók, valamint a visszaigényelhetőség tényétől függetlenül az ÁFA összege; Az eredeti útminőséggel megegyező minőségű sávos úthelyreállításon felüli úthelyreállítási munkák költségei; Tervek szerzői jogának megvásárlása; Beruházások saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei. A további általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) A pályázatnak illeszkednie kell a település fejlesztési koncepciójához, szabályozási tervéhez, valamint a megye, a régió és az ország területfejlesztési koncepciójához. Az e dokumentumoknak való megfelelés biztosítása a pályázó felelőssége. Amennyiben a beruházás védett természeti területet, vagy NATURA 2000 területet érint, a pályázónak gondoskodni kell a projekt beavatkozásai és az adott területre vonatkozó érvényes természetvédelmi kezelési előírások közötti összhangról. Ebben a tekintetben egyeztetni szükséges az adott terület természetvédelmi kezeléséért felelős területileg illetékes nemzeti park igazgatósággal, helyi természetvédelmi terület esetében az illetékes polgármesteri hivatallal. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. C7. Projekt területi korlátozása A projekt megvalósítási területe Magyarország. Az Észak-alföldi Régió, valamint a Dél-alföldi Régió területén elkészített projektek megvalósítására az előkészítés során megállapított műszaki hálózatokhoz illeszkedő területi lehatárolással, társulási rendszerben lehet pályázatot benyújtani (ld. B1. pont). C8. A projekt megkezdése Közbeszerzés megindítható a pályázat benyújtása előtt, azonban az eljárásnak meg kell felelnie a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcímében 19

20 rögzítetteknek, illetve a műszaki dokumentáció KSz általi előzetes jóváhagyása minden esetben szükséges. Közbeszerzési szakértő, Projektmenedzsment és Mérnök szerződések megköthetők a pályázat benyújtását megelőzően. Az építési/kivitelezési szerződések költségei csak akkor számolhatóak el, ha a szerződések a jóváhagyó támogatói döntés után kerültek megkötésre (az Általános Pályázati Útmutatótól eltérő feltétel). Továbbiakat lásd az Általános pályázati útmutatóban. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje Lásd az Általános pályázati útmutatóban C10. Fenntartási kötelezettség Az általános fenntartási kötelezettségeket lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben. C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése Lásd az Általános pályázati útmutatóban. C12. Egyéb korlátozások, előírások a projekt tartalmával kapcsolatban Az általános korlátozásokat az Általános pályázati útmutató, illetve a Támogatási Szerződés Általános Feltételei tartalmazzák. Konstrukció- specifikus korlátozások: Önkormányzati tulajdonú eszközökön állami tulajdonú fejlesztés, illetve állami tulajdonú eszközökön önkormányzati tulajdonú fejlesztés csak a tulajdonos hozzájárulásával kezdeményezhető. 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú ivóvízellátó rendszereken azonban vegyes tulajdon kialakítása nem megengedett. A megvalósuló közmű beruházások üzemeltetőjének és vagyonkezelőjének kiválasztása során a pályázónak alkalmaznia kell a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletnek 47. alcímében a közmű beruházások támogatására vonatkozó speciális szabályait. A 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozaton alapuló projektek esetében - tekintettel a több körben lezajlott, előzetes vizsgálatok részletességére, amelyek alapján a megvalósítandó változat kiválasztásra került, elegendő, ha a projekt nélküli változat mellett csak a kiválasztott változat részletes kidolgozása történik 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 1. Országos összesítés Az ivóvízellátás az ország egész területén megfelelő, tartós vízhiány 2011-ben sehol nem lépett fel. Az ország valamennyi településen van

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben