Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum"

Átírás

1

2 Projekt Alapító Dokumentum Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló A pályázat előzményei A projekt összefoglalása A pályázat támogatásának folyamata A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet A pályázó szervezet bemutatása A pályázó szervezet pénzügyi stabilitása A pályázó szervezet referenciái Konzorcium bemutatása A projektmenedzsment szervezet Projektvezető Projektmenedzsment szervezet A projekt menedzsment szervezet szervezeti ábrája A projekt irányítási szintjei, felelősségi körök megjelölése Projekt management eszközök, és dokumentumok A kommunikációs szakember A környezeti nevelési szakember A pénzügyi szakember A projektben résztvevő munkatársak Esélyegyenlőség biztosítása Fenntarthatóság biztosítása Projektterv Helyzetelemzés Az élelmiszerlánc koncepciója Fenntarthatóság és tudatos fogyasztás Illeszkedés az uniós és hazai szakpolitikai dokumentumokhoz A fenntartható élelmiszerfogyasztás piacfelmérések tükrében Illeszkedés a TEKTT listához Célok Hosszú távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Rövid távú célkitűzések Részcélok és üzenetek Célcsoportok célcsoport: Felsőoktatási hallgatók a megcélzott 10 felsőoktatási intézményt befogadó városban Középtávú célok a célcsoport vonatkozásában Elérések bemutatása célcsoport: A megcélzott 10 egyetemi városban és vonzáskörzetében lakó családok

3 Projekt Alapító Dokumentum Középtávú célok a célcsoport vonatkozásában Elérések bemutatása Összesített elérés adatok Az elérés típusok meghatározása A projekt tervezett tevékenységei Tevékenységek bemutatása ÚMFT szintű tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek Esélyegyenlőség biztosítása Fenntarthatóság biztosítása Outputok Ütemterv Közbeszerzési kötelezettség A projekt hatásosságának mérése A mért eredményindikátorok A teljes projekt hatásosságának általános mérése Térségi komplex kampány hatásosságának mérése Rendezvénysorozat hatásosságának mérése Költségvetés A költségek bemutatása és indoklása A támogatás mértékének meghatározása Az elszámolható költségek besorolása Fenntartási kötelezettség Kockázatkezelés Önéletrajzok Projektvezető: Roszík Péter Kommunikációs szakember: Balaton Anita Környezeti nevelési szakember: Márkus Ferenc Pénzügyi szakember: Szeibert Anikó

4 Projekt Alapító Dokumentum 1 Vezetői összefoglaló 1.1 A pályázat előzményei Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET október 25-én pályázatot nyújtott be a KEOP 6.1.0/C támogatási konstrukcióra. A pályázat a KEOP 6.1.0/C/ azonosító számot kapta. A pályázatot december 17-én a Támogató azzal utasította el, hogy a Bíráló Bizottság a projekt alapötletét támogathatónak tartja, és a pályázatot a megadott szempontok alapján történő átdolgozás után újra beadásra javasolta. A Bíráló Bizottság egyúttal azt is javasolta, hogy mivel a KEOP 6.1.0/C konstrukció rövid határidejével és nagyszámú passzív elérésével intenzív médiakampányok támogatására alkalmasabb a pályázatot átdolgozása után a KEOP 6.1.0/B konstrukcióra adjuk be újra. Az Egyesület jelen pályázatával az elutasítás indoklásában megadott szempontok maximális figyelembe vételével, és a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően cselekedett. Az NFÜ honlapján május 3-án megjelent közlemény alapján a pályázati feltételek jelentősen módosultak, május 25-ig azonban lehetséges volt a korábban meghirdetett feltételekkel beadni a pályázatot. Mivel megismételt pályázatunk készítése a közlemény megjelenésének idején már folyamatban volt és magas készültségi fokot ért el, ezért pályázatunkat a korábban meghirdetett feltételekkel összhangban nyújtottuk be. 1.2 A projekt összefoglalása Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET Magyarországon bejegyzett, kiemelten közhasznú egyesület, amely tevékenységét európai és nemzetközi szinten végzi. A speciális négyoldalú (hatóság, vállalkozó, oktatás és tudomány, fogyasztó) kölcsönösségén alapuló élelmiszerláncban felismeri, előmozdítja, katalizálja, népszerűsíti azokat a folyamatokat, amelyek az élelmiszernek, mint stratégiai-bizalmi terméknek az elégséges mennyiségét, biztonságosságát, a jó, sokszor különleges minőségét garantálják, a nyomon követhetőség, a tisztességes piaci magatartás és a fenntarthatóság jegyében. A Foodlawment Egyesület elkötelezte magát, hogy elősegítse a fenntarthatósági alapelvek érvényesülését az élelmiszerlánc termékek előállítása és fogyasztása során. A fenntartható élelmiszerlánc koncepciója, mint a fogyasztási szokásokat meghatározó szemléletmód Magyarországon újdonságnak számít, de európai viszonylatban sem mondható még bevett gyakorlatnak. A piackutatások eredményei alapján levonható következtetések közül a legfontosabb azonban az, hogy az ökotermékek előnyös tulajdonságainak ismeretével egyenes arányban nő az elfogadható felárak szintje, azaz a vásárló elfogadja a magasabb árat, ha tudja, hogy miért kell többet fizetnie. Ezek az eredmények egyértelműen visszaigazolják az olyan kampányok létjogosultságát és fontosságát, amelyek az ismeretek terjesztésével bátorítják az alacsony környezeti terhelésű élelmiszerek fogyasztását. Az elkövetkező évek egyik legfontosabb társadalmi feladata a környezeti problémák iránti érzékenység, illetve a környezettudatos magatartás-formák ismertté tétele. A környezeti nevelés részeként az ökológiai gazdálkodást és az ökoélelmiszerek fogyasztását is ismertté kell tenni, mint a fenntartható viselkedés kedvező alternatíváját. A felnövekvő generációk attitűdjei és viselkedése még könnyen formálható, ezért a bioélelmiszerek iránti kereslet fokozása érdekében érdemes a környezeti nevelés támogatásába invesztálni. A projekt átfogó célkitűzése az észak-magyarországi, észak-alföldi és dél-alföldi régiók egyetemi városaiban tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve családjaik körében olyan pozitív irányú fogyasztói szemléletváltozás elérése, amelynek eredményeképpen fogyasztói 4

5 Projekt Alapító Dokumentum döntéseik meghozatala során figyelembe veszik a megvásárolt élelmiszer-termékek környezeti költségeit és az élelmiszerlánc fenntarthatóságára gyakorolt hatásait. Ezen célkitűzés alábontásaként a projekt specifikus középtávú célokat fogalmaz meg az indokolatlan, pazarló húsfogyasztás csökkentése érdekében (mennyiség helyett minőség) a bio-, ökoélelmiszerek népszerűsítésére a környezetbarát csomagolások népszerűsítésére az élelmiszerlánc rövidítése érdekében. A projekt elsődleges célcsoportját az észak-magyarországi - egri, gyöngyösi, miskolci észak-alföldi- debreceni, nyíregyházi dél-alföldi - kecskeméti, hódmezővásárhelyi, mezőtúri, békéscsabai, szegedi egyetemek és főiskolák hallgatói jelentik. A másodlagos célcsoportot a megcélzott városokban élő családok alkotják, mint az élelmiszerfogyasztás elsődleges egységei. A projekt céljait két, egymást erősítő és kiegészítő tevékenységgel kívánjuk elérni: egy térségi komplex kampánnyal és a kapcsolódó, 10 várost érintő, fiataloknak szóló interaktív rendezvénysorozattal, roadshow-val. A projekt teljes elszámolható költsége Ft, ezzel a költségvetéssel passzív és 2030 aktív elérést biztosít. A projekt Ft összegű támogatásban részesült, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A projekt befejezését követő 5 évben a Foodlawment Egyesület fenntartja a projekt eredményeit a kampánnyal kapcsolatos internetes felület létrehozásával, üzemeltetésével és fenntartásával, az egyesület nemzetközi hálózatán keresztül megosztja a projekt eredményeit és hozzáférhetővé teszi a partnerei számára. 1.3 A pályázat támogatásának folyamata A 2010 májusában benyújtott pályázatot a Közreműködő Szervezet június 23-án befogadta. A pályázat a KEOP-6.1.0/B/ azonosító számot kapta. A pályázattal kapcsolatban a Közreműködő Szervezet július 12-én tisztázó kérdéseket tett fel. Az Egyesület a tisztázó kérdésekre július 21-én adott válaszaiban többek között tovább részletezte a pályázat egyes tevékenységeinek szakmai tartalmát decemberében a pályázatot az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, melyről a Közreműködő Szervezet december 20-án támogató levélben tájékoztatta az Egyesületet. A támogató döntés egyes költségek csökkentéséhez és bizonyos feltételek teljesítéséhez kötötte a Támogatási Szerződés megkötését. Az Egyesület a fenti feltételek elfogadásával a projekt Támogatási Szerződését február 17-én kötötte meg. A projekt tartalmában a fenti folyamat során bekövetkezett változásokat a jelen Projekt Alapító Dokumentum tükrözi. 5

6 Projekt Alapító Dokumentum 2 A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása 2.1 A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet A pályázó szervezet bemutatása Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET Magyarországon bejegyzett, kiemelten közhasznú egyesület, amely tevékenységét európai és nemzetközi szinten végzi. A speciális négyoldalú (hatóság, vállalkozó, oktatás és tudomány, fogyasztó) kölcsönösségén alapuló élelmiszerláncban felismeri, előmozdítja, katalizálja, népszerűsíti azokat a folyamatokat, amelyek az élelmiszernek, mint stratégiai-bizalmi terméknek az elégséges mennyiségét, biztonságosságát, a jó, sokszor különleges minőségét garantálják, a nyomon követhetőség, a tisztességes piaci magatartás és a fenntarthatóság jegyében. A Foodlawment Egyesület elkötelezte magát, hogy az élelmiszerláncot érintő hazai és nemzetközi eseményeket figyelve, eredményes párbeszédet kezdeményez és teremt meg az élelmiszerlánc résztvevői között, annak érdekében, hogy elősegítse a fenntarthatósági alapelvek érvényesülését az élelmiszerlánc termékek előállítása és fogyasztása során. A Foodlawment legfontosabb feladatának az euroatlanti régióban az élelmiszerlánchoz kapcsolódó egészségmegőrzést, betegség-megelőzést, tudományos kutató tevékenységet, nevelést és oktatást, ismeretterjesztést, természet-, állat- és környezetvédelmet, valamint a fogyasztóvédelmet tartja. Az Foodlawment Egyesület alapvető célja, hogy az európai országok fogyasztóit és élelmiszervállalkozóit, valamint ezen szereplők érdekképviseleteit, az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok képviselőit, valamint az élelmiszer-, takarmány-előállítás, forgalmazás és ellenőrzés, illetve az ezekhez kapcsolódó tudományok, továbbá az oktatás terén dolgozókat egy szervezetbe hívja, amely szervezet a tagok közös munkájával a nemzeti és európai jogalkotó szervek számára mintegy döntés-előkészítő munkaként ajánlásokat, állásfoglalásokat fogalmaz meg, a nemzeti és európai jogalkalmazók számára ajánlásokat, állásfoglalásokat, követendő eljárásokat fogalmaz meg, szakmai elemzéseket, illetve felméréseket végez, tájékoztató kiadványokat jelentet meg, illetve ezek tervezetét készíti el. Ezekkel a dokumentumokkal (ajánlások, állásfoglalások, elemzések, tájékoztató kiadványok) az Egyesület aktív segítséget kíván adni Európa, az Európai Unió valamint az egyes országok nemzeti parlamentjei részére, azoknak az élelmiszerláncot érintő döntéseihez. Kiemelt célja, fontos küldetése emellett az érdekelt felek önkéntes (civil) párbeszédének eredményeként létrejött döntésekkel támogatást nyújtani, segítséget adni a fogyasztóknak, vállalkozóknak, hatóságoknak ahhoz, hogy sikerüljön megfogalmazni a hosszútávon fenntartható, megújuló élelmiszerláncot, annak kielégítő felügyeletét, és az ezekhez szükséges kritériumokat. Ennek eléréséhez elfogadott dokumentumaiban javaslatot tesz a vállalkozóktól, a hatóságoktól, a tudományos szervezetektől, oktatási intézményektől nem utolsó sorban a fogyasztóktól elvárható szükséges tevékenységekre, magatartásokra, követendő eljárásokra. Az Európai Élelmiszerlánc Parlament nem politikai, hanem civil szervezet. Működését az jellemzi, hogy bár székhelye Budapesten van - így bejegyzése a magyar jog alapján történt és szervezeti működésére a magyar jogrend szabályai vonatkoznak -, tevékenységét más európai országokban és nemzetközi szinten is végzi. 6

7 Projekt Alapító Dokumentum Az egyesület legfontosabb feladata, hogy az élelmiszerlánc szereplőinek és a közösségi, nemzeti valamint a harmadik országok harmonizációs feladatokat ellátó jogalkotóinak az előzetes egyeztető, akkreditált fórumává, szakértői bázisává váljon. Erre ad felhatalmazást az európai élelmiszerjog is, hiszen azt írja a 2. szakaszban az átláthatóság elveinél a 9. cikkben, az állampolgárokkal folytatott konzultációról, hogy: Az élelmiszerjog egyes jogszabályainak előkészítése, értékelése és felülvizsgálata során közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezeteken keresztül nyitott és átlátható az állampolgárokkal folytatott konzultációra van szükség, kivéve, ha az ügyek sürgőssége ezt nem teszi lehetővé. A Foodlawment (FLM) és valamennyi parlamenter meggyőződéssel vallja, hogy az egyesület az a jogszabályműhely, ahol ez a munka a legátláthatóbban elvégezhető. Az egyesület a harmadik országokba irányuló misszióival, szakemberei segítségével az európai, magas színvonalú élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerlánc fenntarthatósági politika nagykövetévé válik, hiszen a láncot-értő emberekként tisztában vannak azzal, hogy a feladat csakis globálisan oldható, valósítható meg. Az alapszabályban rögzített parlamenti eljárásokra világos és átlátható működési szabályokat dolgoznak ki, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy azt az erőt, amit szakemberei egyesített tudása jelent, minél több európai és nemzetközi szervezet ismerje meg és ismerje el, s közös céljaik megvalósításának eszközeként hasznosíthassák Az egyesület hosszú távú céljai I. Az egységes Európai Fenntartható Élelmiszerlánc Információs Fórum ESFCIF létrehozása, üzemeltetése. a) A hiteles élelmiszerlánc információs hírközlési rendszer felépítése, kommunikációs felület kialakítása, működtetése, világos közérthető stílussal, kiszámítható pontossággal. A fórum küldetése a fogyasztók, a vállalkozók, a hatóság és a tudomány-oktatás szereplőinek magas színvonalú, naprakész, szakmailag hiteles informálása és a szakmai és emberi kapcsolatok ápolása. A fogyasztók, a vállalkozók, a hatóság és a tudomány-oktatás szereplői számára az Ő elvárásuknak megfelelő - azonnal felhasználható és praktikus információk internetes adott esetben nyomtatott - adattára, könyvtára. Különböző hozzáférési lehetőségekkel a látogatóknak, és a tagoknak. A mai kor infokommunikációs lehetőségeit kihasználva (GPS, SMS információs rendszerek, információs pontok, nyomtatott anyagok), mindezt az információt folyamatosan, magas színvonalon elérhetővé, felhasználhatóvá is teszi az egyesület. Mindezekből az adatokból ami, aki az élelmiszerlánc szereplője, szakértője, kereshető, nyilvános, hiteles, szakmai adatbázist, Élelmiszerlánc Kereső Rendszert (Food Chain Search System) alakít ki. Jelen állapotában megtalálható az alábbi web címen: 8 II. Az Európai Élelmiszerlánc Esemény Megelőző és Kezelő Rendszer EFCIP&MS kiépítése, üzemeltetése a) Az Európában jelenleg is létező élelmiszerlánc események, járványok, mérgezések, fertőzések, hamisítások, csalások nyilvántartó, tájékoztató rendszereivel, az azokat üzemeltetőkkel olyan, az adatok gyors, hatékony, hiteles átadásán alapuló együttműködést köt az FLM, amellyel az európai élelmiszerlánc szereplőinek, termékei felhasználóinak egy helyen, egy forrásból, az események jelenleginél sokkal 7

8 Projekt Alapító Dokumentum hatékonyabb, környezet-tudatos kezeléséhez, megelőzéséhez ad információt, iránymutatást, segítséget. - EFCIP&MS b) Az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok részére az egységes közösségi élelmiszerjog alapján informatikai fejlesztést valósít meg pilot projekt formájában Magyarországon, Romániában és Lengyelországban mind eszközökben, mind szoftverekben, egymással kompatibilis, kommunikáló felhasználóbarát programok fejlesztésével, mellyel az európai élelmiszerlánc bármely pontján jelentkező probléma meghatározó adatai, azonnal eljuthatnak a felhasználókhoz, ahol késedelem nélkül el lehet kezdeni a megelőzés, környezet-tudatos kezelés szükséges lépéseit. EFCCsw&hwP. Az európai élelmiszerfogyasztók egészségének magas szintű védelméhez, a szennyezett élelmiszerek, takarmányok fogyasztásának leállításához szükséges időtartam radikális csökkentéséhez, az európai élelmiszerlánc legmagasabb biztonságához, fenntarthatóságához szükséges adatbázis, és kommunikációs valamint riasztási rendszer, továbbá egységes felület létrehozása tovább nem halogatható. Csakis egy hiteles, a négy szereplő együttes felügyeletét bíró, nemzetközi szinten tevékenykedő szervezet lehet képes arra, hogy valamennyi érdeket figyelembe véve, de a demokrácia alapelvei mentén, teremtse meg a világos egységes, európai adatgyűjtés feltételrendszerét, üzemeltesse az ennek eredményeként létrejövő adatbázist, az abban lévő adatokat kösse össze a többi rendszer adataival és időben, hatékonyan, hitelesen adjon információt, ezzel heveny és krónikus egészségkárosodások hadát, felesleges környezetterheléseket megelőzve, a környezeti hatásokat minimalizálva. III. A FOODLAWMENT egy Európai szinten összefogott, a fenntarthatóan fejlődő, mindamellett értékeiben megőrzött, európai élelmiszerláncot szolgáló kutatás-fejlesztésiinnovációs hatékony információs áramláson alapuló tudásközpont-hálózatot EFC- RDICP - hoz létre és üzemeltet. a) A FAIR FOOD-CHAIN PROGRAM EFFCP - alapfilozófiájából adódik, hogy az FLM képes megérteni, megértetni és ennek érdekében nemzetek felett, de az európai nemzetek szakembereivel összefogni azért, hogy az európai infrastruktúrák közös hatásterületén működő élelmiszerlánc, valamint az abban folyó cselekmények a tisztességes, a szóba jöhető hatásokat figyelembe vevő, és ennek alapján fenntarthatóan fejlődő, mégis értékeit megőrző, értékrendek, közös ajánlások, útmutatók alapján működjön, s ehhez alakuljon át. IV. Megvalósítja, és működteti az európai fenntartható élelmiszerlánc parlamentet ESFCP -, mint kontinentális szak-parlamentáris intézményt. a) 1.) A FOODLAWMENT FOOD-CHAIN DIALOGE PROGRAMJA EFCDP az a program, amiért a határokon átnyúló egyesületet létrehozták. Csak az érintett felek folyamatos párbeszéde, valamint az abból eredő közös döntések valósíthatják meg, biztosíthatják, az európai élelmiszerláncban a kölcsönösséget, a legmagasabb színvonalú, legvilágosabb együttélési viszonyokat. V. Világos értékrenden alapuló az európai élelmiszerlánccal kapcsolatos, új szemléletet kialakító, a jelenlegit a helyes irányba formáló programokat - EFCnAFP -valósítunk meg Európában és a harmadik országi misszióinkban. a) Európai Food-Chain Lympia Projekt EFCLP - mert az élelmiszereink, az élelmiszerláncunk termékei nem csak biztonságosak, táplálóak, hanem nagyrészt finomak, különlegesek s szépek is! Ezt az oldalát, ezt az értékét is be kell mutatnunk a láncnak, hiszen az élelmiszerlánc az előzőek mellett a vidék, Európa szebbik, természetes arca is. Ennek bemutatása, megmutatása nélkül nem is tudjuk mit veszíthetünk. Programunkkal vissza kell adnunk a vállalkozók hitét, abban a kivételes hivatásban, amit európai létezésünk mindennapi feltételeinek megteremtésében végeznek. Tájékozott fogyasztókként a minőségi, hosszú, boldog élet reményében 8

9 Projekt Alapító Dokumentum lehetőségünk lesz tudatosan választani a komótos, életvitel a tudatos, fenntartható fogyasztás irányában. b) Olyan, állandó hiteles, szakértőinkre alapozott, média megjelenést alakítunk ki amely az európai fenntartható élelmiszerlánc filozófiánk közvetítésére alkalmas. Ennek részeként elindítjuk, a hiteles ismeretterjesztő programok sorában többek között, a Nagy Élelmiszerlánc Nyomonkövetés BFCTrP - TV produkciót. VI. Létrehozzuk és működtetjük az Európai Élelmiszerlánc Szakmai Rendezvények, oktatás és képzések EFCTP&EC programirodáját. a) Csak és kizárólag az élelmiszerlánc-védelem, és élelmiszerlánc-tudatosság útján járva valósítható meg az a nagy álmunk, hogy egy napon, a mi közös munkánk eredményeként, olyan világban, olyan Európában, olyan országokban fogunk élni, ahol tudatosan gondolkodó, cselekvő emberek párbeszédével, együttműködésével, kölcsönös bizalommal megértjük, és megvédjük legnagyobb kincsünket, létezésünk biológiai értelemben vett legfontosabb alapját, a fenntartható élelmiszerláncot. Ennek jegyében a FOODLAWMENT a benne rejlő, valamint munkájának eredményeként keletkező tudást, szemléletet, az általa szervezett a legkisebb közösségekhez is eljutó rendezvényeken bemutatja, oktatja, a szakembereket képzi, ahhoz stabil nemzetközi szakmai segítséget ad. FCEP. b) Egyesületünk szakértői, szakmai munkabizottságai, együttműködő intézményi, szervezeti partnerei közreműködésével, az európai, a nemzeti és a helyi kritikus infrastruktúrák védelme programokban határozott kommunikációt, és hatékony munkát végez annak érdekében, hogy az európai fenntartható élelmiszerlánc, mint létfontosságú feltételrendszer megfelelő védelemben részesüljön. EFC-CIPP A pályázó szervezet jelenlegi szervezeti struktúrája Az Egyesület alapító tagsága 121 magánszemélyből és szervezetből áll. Az Egyesület ellátja a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Élelmiszerlánc Tagozatának szakértői feladatait, amelyen keresztül az MNVH mintegy 5600 vállalkozást és magánszemélyt tömörítő tagságával van aktív, informális kapcsolatban. Az Egyesületnek jelenleg nincsen alkalmazottja. A pályázati projekt megvalósíthatósága esetén 1 fő felvételét tervezzük. Az Egyesületben demokratikus, több vonalú, funkcionális hierarchia működik, amely lehetővé teszi a döntési jogkörök deklarált rendszer szerinti megoszlását. A döntési hatáskör átruházásának feltétele, hogy az érintett tagok a szervezet megválasztott, vezető tisztségviselői legyenek. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve az elnök által vezetett Elnökség, amelynek tagjai a főtitkár, a régióvezetők és a szekcióvezetők. A szakmai bizottságok munkájának fő irányvonalait, a munkaterveket az elnökség hagyja jóvá. A jóváhagyott munkaterv megvalósításának felelőse ráruházott döntési jogkörrel a szakmai munkabizottság vezetője. A szervezeti struktúra megfelelő szintjén a vezető saját hatáskörben alakítja a feladatkiadás és számonkérés rendszerét, de a felsőbb vezetők a webes feladat-nyilvántartás rendszeren keresztül, az internet használatával is tudják követni a szervezetben végzett munkát. Az Elnökség hagyja jóvá az Egyesület éves munkatervét, amely a szekciók és a munkabizottságok részére jelöl ki feladatokat. A feladatok elvégzésének státusza a webes feladatkiosztó és ellenőrző rendszeren keresztül, jogosultság szerint nyomon követhető. Az elvégzett feladatok ellenőrzése első szinten témától függően munkabizottságok vezetői által történik. A szakmai ellenőrzés második szintje a feladatkiosztás szerint kijelölt szekció vezetője. A munkavégzés felügyeletét minőségirányítási szempontból az Egyesület élelmiszerlánc /minőségirányítási/ referense végzi. 9

10 Projekt Alapító Dokumentum Az ellenőrzések után a jóváhagyás az elnök, illetve az Elnökség kompetenciája. Az Elnökség éves beszámolót készít, amelyet a közgyűlés fogad el. Az Egyesület tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi A pályázó szervezet hosszú távon kiépíteni tervezett struktúrája A Foodlawment egyesület működését elsősorban a szekciók és munkabizottságok határozzák meg. A szakmai tagolódásnak megfelelően a struktúra elemeit mindenhol elnökség irányítja. A hierarchiát úgy határoztuk meg, hogy a nemzeti egységeket régiós szervezetben vontunk össze. A régiók száma 5 (Nyugat-északnyugat Európa, Dél-Európa, Közép-Európa, Kelet- Európa, Magyarország). A régiók koordinálása a központi elnökség feladata, melynek székhelye Magyarországon, Budapesten van. A szisztémából adódóan Magyarországon működik a központi elnökség, a magyar régió elnöksége és a magyar országos elnökség. A nemzeti, a régiós és a központi elnökség szervezeti struktúrájában a szakmai munkát a bizottságok végzik. Az egyes bizottságokat egy mátrixirányítási rendszerben a szekciók koordinálják, vagyis az összes bizottság kapcsolatban van az összes szekcióval. A régiókat elnökhelyettesek irányítják, akik a központi elnökségnek is tagjai. Az egész szervezet irányítását az elnökség végzi, melynek tagjai: az elnök az alelnökök (régiók vezetői), a főtitkár, a központi elnökséghez tartozó négy szekcióelnök. Az egyes országok Foodlawment egyesületeit a központihoz hasonlóan a helyi elnök és főtitkár, valamint a négy helyi szekcióelnök irányítja. Minden országban létre lehet hozni munkabizottságokat, melyek elnökei a régiós munkabizottságokkal tartják a kapcsolatot, de munkájukat a nemzeti szekcióvezetők koordinálják. A munkabizottságok szabadon alakíthatják saját szervezetüket. A régiókat irányító vezető testület szintén elnökből, főtitkárból és szekció elnökökből áll, akik a szakmai munkavégzés céljából munkabizottságokat hoznak létre és rajtuk keresztül fejtik ki tevékenységüket. A központi elnökséget is figyelembe véve a munkát végző szervezet a teljes kiépülés után 1768 szervezeti egységből fog állni. Munkamódszerünk alapja egy webes feladatkiosztó és teljesítést nyilvántartó-igazoló szoftver, melynek használatával projektenként munkalapot nyitunk, így a szervezeti egységek vezetői mindig projekt-szinten át tudják tekinteni az aktuális feladatokat, a határidők betartását és a munkavégzők - a tagság - leterheltségét. A feladatok státusza lekérdezhető, és az egyes feladatok időigényét, átfedettségét projektenként Gantt diagrammal jelenítjük meg. Az Egyesület tagságán kívül bizonyos szakértői, oktatási, szemléletformáló tevékenységek során szerződött partnerekkel is együttműködünk. Ezt a hatékony szervezési módszert szeretnék megtartani a későbbiekben is, és a felvenni tervezett alkalmazottak feladata csak a legszükségesebb központi koordináció lesz. 10

11 Projekt Alapító Dokumentum A Foodlawment hosszú távon kiépíteni tervezett teljes körű szervezeti felépítése Main Board Központi Elnökség Hatósági Tud., okt. Fogyasztói Vállalkozói Szekció Szekció Szekció Szekció Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz Regio Board Kelet-európai régió Nyugat-északnyugat-európai régió Dél-európai régió Közép-európai régió Hatósági Tud., okt. Fogyasztói Vállalkozói Szekció Szekció Szekció Szekció Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz National Board Hatósági Szekció Tud., okt. Szekció Fogyasztói Szekció Vállalkozói Szekció Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz

12 Projekt Alapító Dokumentum A FOODLAWMENT szervezeti egységek száma Létszámok elnök + titkár = 2fő (ellenőrző bizottságban +1 fő) ország régiók központ Összesen ország régiók központ Összesen Munkabizottságok Munkabizottságok Szekciók Szekciók Elnökség Elnökség Ellenőrző bizottság Ellenőrző bizottság mindösszesen 1782 mindösszesen Állandó bizottságok listája (a bizottság vezetők megnevezésével): Bizottság neve Vezető neve 1. Parazitológiai dr. Sikó Barabási Sándor 2. Népegészségügyi és Egészség megőrzési dr. Hargittai Mária 3. Élelmiszer adalékanyag dr. Sohár Pálné 4. Közétkeztetési Zoltai Anna 5. Tej- és Tejtermék dr. Markus Gabriella 6. Élelmiszerhamisítási dr. Schnur Péter 7. Állatgyógyászati Készítmények dr. Móré Attila 8. Áruk Nemzetközi Forgalma, Importellenőrzés dr. Vajda Lajos 9. Állatjóléti dr. Pallós László 10. GMO-k Élelmiszerekben és Takarmányokban dr. Armin Spök 11. Molekulár-biológiai Kovácsné Bihari Ágnes 12. Élhető Vidék Zöld Mezőgazdaság dr. Seregi János 13. Mikroszkópos Vizsgálatok dr. Büki Etelka 14. Foodeconomy dr. Józwiak Ákos 15. Pályázatok Hajdu Zoltán 16. Foodeducatio dr. Búza László 17. Foodcommunicatio Kasza Gyula 18. Díjak és Közkapcsolatok dr. Pleva László 19. Szakmatörténeti dr. Szieberth István 20. Agrár-vidékfejlesztés - Támogatások Lukács László 21. Minőségirányítási Rendszerek Gyaraky Zoltán 22. Élelmiszerlánc Gazdálkodás Tóth Péter 23. Ökológiai Gazdálkodási dr. Bardócz Zsuzsanna 12

13 Projekt Alapító Dokumentum Bizottság neve Vezető neve 24. Nyomonkövetés az Élelmiszerláncban dr. Naár Zoltán 25. Növényi Szaporítóanyagok Minőségbiztosítása dr. Hunyadi Miklós 26. Talaj- és Agrokémiai, növényegészségügy dr. Pálmai Ottó 27. Élelmiszerek jelölése fogyasztói tájékoztatás Alexa György Régiókhoz tartozó országok listája Régió Nyugat-északnyugat Európai Régió Elnök: Gottfried Brem Dél-Európai Régió Elnök: Horváth József Közép-Európai Régió Elnök: Krzystof Kwiatek Kelet-Európai Régió Elnök: Sikó Barabási Sándor Magyarország Elnök: Bognár Lajos Országok Izland, Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, Egyesült Királyság, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország, Monaco, Svájc, Lichtenstein, Németország; Ausztria Portugália, Spanyolország, Andorra, Olaszország, San Marino, Málta, Ciprus, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegro, Albánia, Kosovo, Macedonia, Görögország, Bulgária, Törökország; Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Moldávia, Ukrajna, Belorusszia, Oroszország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán mint önálló régió Magyarországhoz tartozó szekciók listája: Fogyasztói Vállalkozói Tudományos - Oktatási Hatósági Elnök: Bauer Éva Elnök: Gáti Levente Elnök: dr. Seregi János Elnök: dr. Halmágyi Tibor Minőségbiztosítási rendszer Az Egyesület jelenleg nem rendelkezik minőségbiztosítási rendszerrel, ennek kiépítése azonban folyamatban van. A minőségbiztosítási rendszer bevezetéséért felelős szervezeti egység tagjai: A Foodlawment Egyesület Minőségirányítási Rendszerek Szakmai Bizottság vezetője Élelmiszerlánc Referens, aki németországi ösztöndíja során széleskörű tapasztalatot szerzett minőségbiztosítási rendszerek bevezetésében. Külső felkészítő szakértő, a TÜV BAYER SÜD alkalmazottja A szakmai bizottságok delegáltjai Párhuzamosan megvalósítani tervezett projektek augusztus 17. és 22. között hazai összefogásnak köszönhetően egy nemzetközi rendezvénysorozatot - a Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozót - indítunk útjára. A több éves eseménysorozat évi központi témája a hús, illetve a húskészítmények. Külön megtiszteltetés számunkra, hogy az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretében rendezhetjük meg, a komoly nemzetközi tekintélynek örvendő és több évtizedes múltra visszatekintő Húshigiéniai és Húsvizsgálati Világkongresszus jubileumi, X. eseményeit. Az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó, s annak kiemelt rendezvénye, a X. jubileumi Húshigiéniai és Húsvizsgálati Világkongresszus, az élelmiszerláncban érintett szakmák például az orvostudomány, állatorvostudomány, 13

14 Projekt Alapító Dokumentum vegyészet, biológia, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, közegészségügyi területek egyik legjelentősebb szakmai és társasági eseménye lesz 2010-ben, mely a találkozások, üzleti lehetőségek és a szakma nemzetközi közösségének igazi ünnepe is egyben. A hagyományteremtőnek szánt rendezvény az Európai Élelmiszerlánc Parlament Foodlawment szervezésében, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH), a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBiH), az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ), az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE), a Magyar Zoonózis Társaság (MZT), a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH), a Hungalimentariaközösség, a Szent István Egyetem (SzIE), a SzIE Állatorvos-tudományi Kara (SzIE- ÁoTK), és az Élelmiszer-higiénikusok Társasága (ÉHT), valamint meghatározó hazai és nemzetközi vállalkozások, valamint civil szervezetek szakmai és szervezői támogatásával jön létre A jelen pályázat előzményei Az Egyesület október 25-én pályázatot nyújtott be a KEOP 6.1.0/C támogatási konstrukcióra. A pályázat a KEOP 6.1.0/C/ azonosító számot kapta. A pályázatot december 17-én a Támogató azzal utasította el, hogy a Bíráló Bizottság a projekt alapötletét támogathatónak tartja, és a pályázatot a megadott szempontok alapján történő átdolgozás után újra beadásra javasolta. A Bíráló Bizottság egyúttal azt is javasolta, hogy mivel a KEOP 6.1.0/C konstrukció rövid határidejével és nagyszámú passzív elérésével intenzív médiakampányok támogatására alkalmasabb a pályázatot átdolgozása után a KEOP 6.1.0/B konstrukcióra adjuk be újra. Az Egyesület jelen pályázatával az elutasítás indoklásában megadott szempontok maximális figyelembe vételével, és a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően cselekszik. Az NFÜ honlapján május 3-án megjelent közlemény alapján a pályázati feltételek jelentősen módosultak, május 25-éig azonban lehetséges a korábban meghirdetett feltételekkel beadni a pályázatot. Mivel megismételt pályázatunk készítése a közlemény megjelenésének idején már folyamatban volt és magas készültségi fokot ért el, ezért pályázatunkat a korábban meghirdetett feltételekkel összhangban nyújtjuk be A pályázó szervezet pénzügyi stabilitása Az Egyesület céljai elérésére jelentős forrásokat tudott allokálni tagjaitól és együttműködő partnereitől. A pályázathoz szükséges önrész a számlánkon rendelkezésre áll. A Foodlawment Egyesület a javasolt projekt végrehajtásához megfelelő technikai és pénzügyi kapacitással rendelkezik. 14

15 Projekt Alapító Dokumentum Bevételek Tagdíj Egyéb bevétel Összesen Kiadások Nemzetközi konferenciákon, szakmai rendezvényeken való részvétel támogatása Összesen Egyenleg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Forrás: Az Egyesület évi közhasznú beszámolója Az egyesület tagjai többéves tapasztalattal rendelkeznek az ilyen típusú programok végrehajtásában. Az egyesület technikai kapacitása elsősorban tagjainak szakmai tapasztalatán alapszik; megtalálhatóak köztük a fenntartható élelmiszerlánc területén meghatározó szakemberek, kutatók, oktatók. Az egyesület emellett értékes informatikai és technikai infrastruktúrával rendelkezik, köztük a szükséges irodai felszerelésekkel, számítógépekkel és telekommunikációs eszközökkel, saját angol és magyar nyelvű honlappal, elektronikus levelezőrendszerrel, és egyéb online erőforrásokkal. A projekt megvalósításához szükséges önerő rendelkezésre állásának igazolásához lásd a csatolt mellékletet. A pályázat végrehajtását potenciálisan veszélyeztető körülmények, pl. hosszú lejáratú kötelezettségek vagy vagyonjogi perek nincsenek A pályázó szervezet referenciái A Foodlawment Egyesület referenciái Projektcím Projektben betöltött szerep A projekt célja, fő témája A projekt időszaka (tólig) A projekt teljes költségvetés e (eft) A projekt finanszírozója VISEGRÁDI rendezvény Kárpátok Eurórégió élelmiszerlánc felügyeleti körképe, az Európai Élelmiszerlánc Parlament megalakulása A pályázó szervezet, a Foodlawment Egyesület tagjai a szakmai szervező bizottságot alkották. Összeállították a plenáris előadásokat és a 24 szekcióban zajló programot. Elkészítették a 143 cikkből álló, 1000 példányban sokszorosított kiadványt. A Közép- és Kelet - Európában olyan figyelemfelhívó, gondolatébresztő, négyoldalú /vállalkozáshatóságtudományfogyasztó / szakmai együttműködést ösztönző, kezdeményezések, amelyek elősegítik az élelmiszerlánc globális problémáinak regionális kezelését, az élelmiszerlánc november millió Ft Részben a Nemzetközi Visegrádi Alap- standard pályázata 15

16 Projekt Alapító Dokumentum szakmai szervező bizottság elnöke, Dr Búza László volt, aki az Európai élelmiszerlánc Parlament elnöke biztonsága és a környezeti fenntarthatóság együttes megvalósítását, a magas színvonalú európai élelmiszerek társadalmi elismerését, tudatos fogyasztását A FOODLAWMENT Egyesület november 27. alakulása a Kárpátok Eurorégió Élelmiszerlánc Körképe rendezvény záró eseménye volt. Ezt a négy napos rendezvényt, amelyen 15 európai ország előadói 24 szekcióban tartottak előadásokat, fórumokat, kerekasztal vitákat, az Egyesület elnöke dr Búza László vezetésével a jelenlegi szakmai munkabizottságok szervezték meg. A rendezvény a Nemzetközi Visegrádi Alap standard pályázatát, amely a visegrádi országok együttműködését támogatja, elnyerte. A pályázati támogatás révén a Kárpát-medence országaiból, a hátrányosabb helyzetű térségek egyetemei, kutató helyei, hatóságai szakembereinek részvétele is lehetővé vált. A rendezvény eseményeiről egy 200 oldalas színvonalas, 1000 példányban kiadott könyv készült, amelyet minden résztvevő (350 fő) megkapott Az Egyesület tagjainak referenciái A szervezet tagjai közül többek, a szervezet elnökének szakmai irányítása alatt az általa vezetett intézményben a következő pályázatokon vettek részt sikerrel: GVOP /3.0 számú pályázat, megnevezése: Élelmiszerbiztonsági eredetigazolási, nyomon követési és termék visszahívási módszerek fejlesztése és alkalmazási lehetőségei a vadon élő állatok természetes élőhelyétől a vadhús értékesítéséig 2005/ számú project, megnevezése: Az élelmiszer-biztonság intézményi kapacitásának megerősítése Magyarországon 2006 Alap /06 /OMFB-00618/07/ számú pályázat, megnevezése: Országos szalmonella konferencia szervezése 2006 Alap /06 /OMFB-00618/07/ számú pályázat, megnevezése: Bakteriológiai tanfolyam szervezése Campylobacter fajokról EE/2006-IB/AG/01 számú ikerintézményi /Twinning Light Project/ pályázat; partner/kedvezményezett: az Észt Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Laboratórium, Tallin Észtország A pályázat címe: Strengthening of the official food control system in Estonia related to environmental contaminants in products of animal origin Konzorcium bemutatása Nem releváns; a Foodlawment Egyesület egyedüli pályázóként indul. 16

17 Projekt Alapító Dokumentum 2.2 A projektmenedzsment szervezet Projektvezető A projektvezető dr. Roszík Péter, szakmai gyakorlati éveinek száma 34. A projektvezető menedzsmenttapasztalatai és referenciái: Projektcím Projektgazda A projekt célja A projekt időszaka A projekt teljes költségvetése (eft) A projekt finanszírozója Ökológiai vetőmag minősítési feltételrendszer kidolgozása Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Pályázó Dr. Roszík Péter projektvezető Ökológiai vetőmag minősítési feltételrendszer kidolgozása Nemzeti Kutatás- Fejlesztési Program/ OMFB /04 Organikus Minőségi Kukoricanemesítés - MTA MGKI: pályázó - Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. konzorciumi partner Dr. Roszík péter szakmai vezető Kukorica organikus nemesítési módszereinek kidolgozása és tesztelése, organikus termesztésre alkalmas minőségi kukorica hibridek előállítása és a takarmányérték xéniára alapozott javításának tesztelése hibridkeverékekben GVOP 3.1.1/ GVOP /3.0 Ökológiai gazdálkodó szaktanácsadók képzése on-line oktatási rendszerben BCE Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék: pályázó Biokontroll Hungária On-line oktatási rendszer kifejlesztése Ecologica Leonardo da Vinci Program 17

18 Projekt Alapító Dokumentum Nonprofit Kft.: alvállalkozó Eu-konform ökohúskészítmények őshonos Magyar állatokból Országos Húsipari Kutatóintézet: Pályázó Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.: konzorciumi partner Hungarikum értékű ökohúskészítmények kifejlesztése: az őshonos állatok öko körülmények között történő tartása, majd azokból a legszigorúbb öko követelményeknek megfelelő húskészítmények (szárazáruk és sonkafélék) gyártása GVOP /GVOP /3.0 Opening Channels of Communication between the Associated Candidate Countries and the EU in Ecological Farming BCE Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék: pályázó Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.: konzorciumi partner. Az egyes tagállamok fejlettségi szintjének elemzése és értékelése; különböző szintű kommunikációs csatornák megnyitása az ökológiai gazdálkodás szabályzásának harmonizációs és kiegyensúlyozási folyamatának érdekében ,5 Euro. CHANNEL (EU 6 R&D Framework Programme) Módszerek POP-jellegű talaj-és vízszennyező növényvédő szerekre, ökológiai termesztésben MTA NKI: pályázó Biokontroll Hungária Nonprofit Kft: konzorciumi partner Az ökológiai termesztésre szánt talajok és öntöző vizek növényvédő szeres szennyezettség vizsgálati módszereinek fejlesztése és alkalmazása OMFB /2005, db_pop06 A Biokultúra c. szakfolyóirat megjelentetése Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.: pályázó A Biokultúra c. szakfolyóirat összeállítása és megjelentetése NKTH, Apponyi Albert Program, Mecenatúra pályázat, Biokul_08 18

19 Projekt Alapító Dokumentum Organikus egészségvédő alakor sörfélék kifejlesztése és gyártása -Körös-Maros Biofarm Kft.: pályázó -Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. konzorciumi partner Dr.R.P. meghatározó személy Olyan kutatás-fejlesztési eljárás létrehozása, mely lehetővé teszi nagy értékű egészséges bio alakor sör előállítását TECH_08_A3 (2008), ALKOBEER Környezettudatos kampány a magyar lakosság bioélelmiszer fogyasztásának szemléletformálása jegyében - MBSZ: pályázó - Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. konzorciumi tag Dr. Roszík P. szakmai vezető A négy országos biorendezvény- Biokultúra Találkozó, Kihajtási Ünnep, Országos Bionap, Biokultúra Nap megszervezése és megvalósítása széles körű médiakampány keretében KEOP /B A Hu-Öko-01 minősítési rendszer fejlesztése és az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése a mobil laboratórium kialakításával. Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.: pályázó Dr. Roszík Péter Szakmai felügyelet Mobil laboratórium létrehozása KEOP /B/09/

20 2.2.2 Projektmenedzsment szervezet A projekt menedzsment szervezet szervezeti ábrája A projekt irányítási szintjei, felelősségi körök megjelölése Projekt Irányító Bizottság (PIB) A projekt legmagasabb szintű ellenőrző szerve a Projekt Irányító Bizottság (PIB). A PIB elnöke döntésének megfelelően, az ülés tárgyára tekintettel a PIB állandó tagjai és meghívottai mellett a PIB üléseken meghívott szakemberek is részt vesznek. A PIB elnöke a projektvezető. Fontos, hogy a PIB szavazati joggal rendelkező tagjai a megfelelő információkkal és ismeretekkel rendelkezzenek a projektről, és legyen felhatalmazásuk a saját szervezetüktől az erőforrások fölötti rendelkezésre. A PIB figyelemmel kíséri a projekt megvalósítását, s akkor intézkedik, ha eltérést tapasztal a tervhez képest. A PIB a projekt legfelsőbb operatív ellenőrző és döntéshozatali fóruma, ahol a tagok képviselik az általuk reprezentált területet. A PIB munkáját a döntések előkészítésével a projekt team segíti. A PIB rendszeres üléseit a PIB alakuló ülését követően havonta tartja szükség szerint a PIB elnöke többször is összehívhatja. A PIB határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. A döntések meghozatalában az egyszerű többség elegendő a döntések megszavazására. PIB szavazati joggal rendelkező tagjai: Projektvezető Projektmenedzser Pénzügyi Szakember Kommunikációs Szakember 20

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben