Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum"

Átírás

1

2 Projekt Alapító Dokumentum Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló A pályázat előzményei A projekt összefoglalása A pályázat támogatásának folyamata A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet A pályázó szervezet bemutatása A pályázó szervezet pénzügyi stabilitása A pályázó szervezet referenciái Konzorcium bemutatása A projektmenedzsment szervezet Projektvezető Projektmenedzsment szervezet A projekt menedzsment szervezet szervezeti ábrája A projekt irányítási szintjei, felelősségi körök megjelölése Projekt management eszközök, és dokumentumok A kommunikációs szakember A környezeti nevelési szakember A pénzügyi szakember A projektben résztvevő munkatársak Esélyegyenlőség biztosítása Fenntarthatóság biztosítása Projektterv Helyzetelemzés Az élelmiszerlánc koncepciója Fenntarthatóság és tudatos fogyasztás Illeszkedés az uniós és hazai szakpolitikai dokumentumokhoz A fenntartható élelmiszerfogyasztás piacfelmérések tükrében Illeszkedés a TEKTT listához Célok Hosszú távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Rövid távú célkitűzések Részcélok és üzenetek Célcsoportok célcsoport: Felsőoktatási hallgatók a megcélzott 10 felsőoktatási intézményt befogadó városban Középtávú célok a célcsoport vonatkozásában Elérések bemutatása célcsoport: A megcélzott 10 egyetemi városban és vonzáskörzetében lakó családok

3 Projekt Alapító Dokumentum Középtávú célok a célcsoport vonatkozásában Elérések bemutatása Összesített elérés adatok Az elérés típusok meghatározása A projekt tervezett tevékenységei Tevékenységek bemutatása ÚMFT szintű tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek Esélyegyenlőség biztosítása Fenntarthatóság biztosítása Outputok Ütemterv Közbeszerzési kötelezettség A projekt hatásosságának mérése A mért eredményindikátorok A teljes projekt hatásosságának általános mérése Térségi komplex kampány hatásosságának mérése Rendezvénysorozat hatásosságának mérése Költségvetés A költségek bemutatása és indoklása A támogatás mértékének meghatározása Az elszámolható költségek besorolása Fenntartási kötelezettség Kockázatkezelés Önéletrajzok Projektvezető: Roszík Péter Kommunikációs szakember: Balaton Anita Környezeti nevelési szakember: Márkus Ferenc Pénzügyi szakember: Szeibert Anikó

4 Projekt Alapító Dokumentum 1 Vezetői összefoglaló 1.1 A pályázat előzményei Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET október 25-én pályázatot nyújtott be a KEOP 6.1.0/C támogatási konstrukcióra. A pályázat a KEOP 6.1.0/C/ azonosító számot kapta. A pályázatot december 17-én a Támogató azzal utasította el, hogy a Bíráló Bizottság a projekt alapötletét támogathatónak tartja, és a pályázatot a megadott szempontok alapján történő átdolgozás után újra beadásra javasolta. A Bíráló Bizottság egyúttal azt is javasolta, hogy mivel a KEOP 6.1.0/C konstrukció rövid határidejével és nagyszámú passzív elérésével intenzív médiakampányok támogatására alkalmasabb a pályázatot átdolgozása után a KEOP 6.1.0/B konstrukcióra adjuk be újra. Az Egyesület jelen pályázatával az elutasítás indoklásában megadott szempontok maximális figyelembe vételével, és a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően cselekedett. Az NFÜ honlapján május 3-án megjelent közlemény alapján a pályázati feltételek jelentősen módosultak, május 25-ig azonban lehetséges volt a korábban meghirdetett feltételekkel beadni a pályázatot. Mivel megismételt pályázatunk készítése a közlemény megjelenésének idején már folyamatban volt és magas készültségi fokot ért el, ezért pályázatunkat a korábban meghirdetett feltételekkel összhangban nyújtottuk be. 1.2 A projekt összefoglalása Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET Magyarországon bejegyzett, kiemelten közhasznú egyesület, amely tevékenységét európai és nemzetközi szinten végzi. A speciális négyoldalú (hatóság, vállalkozó, oktatás és tudomány, fogyasztó) kölcsönösségén alapuló élelmiszerláncban felismeri, előmozdítja, katalizálja, népszerűsíti azokat a folyamatokat, amelyek az élelmiszernek, mint stratégiai-bizalmi terméknek az elégséges mennyiségét, biztonságosságát, a jó, sokszor különleges minőségét garantálják, a nyomon követhetőség, a tisztességes piaci magatartás és a fenntarthatóság jegyében. A Foodlawment Egyesület elkötelezte magát, hogy elősegítse a fenntarthatósági alapelvek érvényesülését az élelmiszerlánc termékek előállítása és fogyasztása során. A fenntartható élelmiszerlánc koncepciója, mint a fogyasztási szokásokat meghatározó szemléletmód Magyarországon újdonságnak számít, de európai viszonylatban sem mondható még bevett gyakorlatnak. A piackutatások eredményei alapján levonható következtetések közül a legfontosabb azonban az, hogy az ökotermékek előnyös tulajdonságainak ismeretével egyenes arányban nő az elfogadható felárak szintje, azaz a vásárló elfogadja a magasabb árat, ha tudja, hogy miért kell többet fizetnie. Ezek az eredmények egyértelműen visszaigazolják az olyan kampányok létjogosultságát és fontosságát, amelyek az ismeretek terjesztésével bátorítják az alacsony környezeti terhelésű élelmiszerek fogyasztását. Az elkövetkező évek egyik legfontosabb társadalmi feladata a környezeti problémák iránti érzékenység, illetve a környezettudatos magatartás-formák ismertté tétele. A környezeti nevelés részeként az ökológiai gazdálkodást és az ökoélelmiszerek fogyasztását is ismertté kell tenni, mint a fenntartható viselkedés kedvező alternatíváját. A felnövekvő generációk attitűdjei és viselkedése még könnyen formálható, ezért a bioélelmiszerek iránti kereslet fokozása érdekében érdemes a környezeti nevelés támogatásába invesztálni. A projekt átfogó célkitűzése az észak-magyarországi, észak-alföldi és dél-alföldi régiók egyetemi városaiban tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve családjaik körében olyan pozitív irányú fogyasztói szemléletváltozás elérése, amelynek eredményeképpen fogyasztói 4

5 Projekt Alapító Dokumentum döntéseik meghozatala során figyelembe veszik a megvásárolt élelmiszer-termékek környezeti költségeit és az élelmiszerlánc fenntarthatóságára gyakorolt hatásait. Ezen célkitűzés alábontásaként a projekt specifikus középtávú célokat fogalmaz meg az indokolatlan, pazarló húsfogyasztás csökkentése érdekében (mennyiség helyett minőség) a bio-, ökoélelmiszerek népszerűsítésére a környezetbarát csomagolások népszerűsítésére az élelmiszerlánc rövidítése érdekében. A projekt elsődleges célcsoportját az észak-magyarországi - egri, gyöngyösi, miskolci észak-alföldi- debreceni, nyíregyházi dél-alföldi - kecskeméti, hódmezővásárhelyi, mezőtúri, békéscsabai, szegedi egyetemek és főiskolák hallgatói jelentik. A másodlagos célcsoportot a megcélzott városokban élő családok alkotják, mint az élelmiszerfogyasztás elsődleges egységei. A projekt céljait két, egymást erősítő és kiegészítő tevékenységgel kívánjuk elérni: egy térségi komplex kampánnyal és a kapcsolódó, 10 várost érintő, fiataloknak szóló interaktív rendezvénysorozattal, roadshow-val. A projekt teljes elszámolható költsége Ft, ezzel a költségvetéssel passzív és 2030 aktív elérést biztosít. A projekt Ft összegű támogatásban részesült, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A projekt befejezését követő 5 évben a Foodlawment Egyesület fenntartja a projekt eredményeit a kampánnyal kapcsolatos internetes felület létrehozásával, üzemeltetésével és fenntartásával, az egyesület nemzetközi hálózatán keresztül megosztja a projekt eredményeit és hozzáférhetővé teszi a partnerei számára. 1.3 A pályázat támogatásának folyamata A 2010 májusában benyújtott pályázatot a Közreműködő Szervezet június 23-án befogadta. A pályázat a KEOP-6.1.0/B/ azonosító számot kapta. A pályázattal kapcsolatban a Közreműködő Szervezet július 12-én tisztázó kérdéseket tett fel. Az Egyesület a tisztázó kérdésekre július 21-én adott válaszaiban többek között tovább részletezte a pályázat egyes tevékenységeinek szakmai tartalmát decemberében a pályázatot az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, melyről a Közreműködő Szervezet december 20-án támogató levélben tájékoztatta az Egyesületet. A támogató döntés egyes költségek csökkentéséhez és bizonyos feltételek teljesítéséhez kötötte a Támogatási Szerződés megkötését. Az Egyesület a fenti feltételek elfogadásával a projekt Támogatási Szerződését február 17-én kötötte meg. A projekt tartalmában a fenti folyamat során bekövetkezett változásokat a jelen Projekt Alapító Dokumentum tükrözi. 5

6 Projekt Alapító Dokumentum 2 A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása 2.1 A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet A pályázó szervezet bemutatása Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET Magyarországon bejegyzett, kiemelten közhasznú egyesület, amely tevékenységét európai és nemzetközi szinten végzi. A speciális négyoldalú (hatóság, vállalkozó, oktatás és tudomány, fogyasztó) kölcsönösségén alapuló élelmiszerláncban felismeri, előmozdítja, katalizálja, népszerűsíti azokat a folyamatokat, amelyek az élelmiszernek, mint stratégiai-bizalmi terméknek az elégséges mennyiségét, biztonságosságát, a jó, sokszor különleges minőségét garantálják, a nyomon követhetőség, a tisztességes piaci magatartás és a fenntarthatóság jegyében. A Foodlawment Egyesület elkötelezte magát, hogy az élelmiszerláncot érintő hazai és nemzetközi eseményeket figyelve, eredményes párbeszédet kezdeményez és teremt meg az élelmiszerlánc résztvevői között, annak érdekében, hogy elősegítse a fenntarthatósági alapelvek érvényesülését az élelmiszerlánc termékek előállítása és fogyasztása során. A Foodlawment legfontosabb feladatának az euroatlanti régióban az élelmiszerlánchoz kapcsolódó egészségmegőrzést, betegség-megelőzést, tudományos kutató tevékenységet, nevelést és oktatást, ismeretterjesztést, természet-, állat- és környezetvédelmet, valamint a fogyasztóvédelmet tartja. Az Foodlawment Egyesület alapvető célja, hogy az európai országok fogyasztóit és élelmiszervállalkozóit, valamint ezen szereplők érdekképviseleteit, az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok képviselőit, valamint az élelmiszer-, takarmány-előállítás, forgalmazás és ellenőrzés, illetve az ezekhez kapcsolódó tudományok, továbbá az oktatás terén dolgozókat egy szervezetbe hívja, amely szervezet a tagok közös munkájával a nemzeti és európai jogalkotó szervek számára mintegy döntés-előkészítő munkaként ajánlásokat, állásfoglalásokat fogalmaz meg, a nemzeti és európai jogalkalmazók számára ajánlásokat, állásfoglalásokat, követendő eljárásokat fogalmaz meg, szakmai elemzéseket, illetve felméréseket végez, tájékoztató kiadványokat jelentet meg, illetve ezek tervezetét készíti el. Ezekkel a dokumentumokkal (ajánlások, állásfoglalások, elemzések, tájékoztató kiadványok) az Egyesület aktív segítséget kíván adni Európa, az Európai Unió valamint az egyes országok nemzeti parlamentjei részére, azoknak az élelmiszerláncot érintő döntéseihez. Kiemelt célja, fontos küldetése emellett az érdekelt felek önkéntes (civil) párbeszédének eredményeként létrejött döntésekkel támogatást nyújtani, segítséget adni a fogyasztóknak, vállalkozóknak, hatóságoknak ahhoz, hogy sikerüljön megfogalmazni a hosszútávon fenntartható, megújuló élelmiszerláncot, annak kielégítő felügyeletét, és az ezekhez szükséges kritériumokat. Ennek eléréséhez elfogadott dokumentumaiban javaslatot tesz a vállalkozóktól, a hatóságoktól, a tudományos szervezetektől, oktatási intézményektől nem utolsó sorban a fogyasztóktól elvárható szükséges tevékenységekre, magatartásokra, követendő eljárásokra. Az Európai Élelmiszerlánc Parlament nem politikai, hanem civil szervezet. Működését az jellemzi, hogy bár székhelye Budapesten van - így bejegyzése a magyar jog alapján történt és szervezeti működésére a magyar jogrend szabályai vonatkoznak -, tevékenységét más európai országokban és nemzetközi szinten is végzi. 6

7 Projekt Alapító Dokumentum Az egyesület legfontosabb feladata, hogy az élelmiszerlánc szereplőinek és a közösségi, nemzeti valamint a harmadik országok harmonizációs feladatokat ellátó jogalkotóinak az előzetes egyeztető, akkreditált fórumává, szakértői bázisává váljon. Erre ad felhatalmazást az európai élelmiszerjog is, hiszen azt írja a 2. szakaszban az átláthatóság elveinél a 9. cikkben, az állampolgárokkal folytatott konzultációról, hogy: Az élelmiszerjog egyes jogszabályainak előkészítése, értékelése és felülvizsgálata során közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezeteken keresztül nyitott és átlátható az állampolgárokkal folytatott konzultációra van szükség, kivéve, ha az ügyek sürgőssége ezt nem teszi lehetővé. A Foodlawment (FLM) és valamennyi parlamenter meggyőződéssel vallja, hogy az egyesület az a jogszabályműhely, ahol ez a munka a legátláthatóbban elvégezhető. Az egyesület a harmadik országokba irányuló misszióival, szakemberei segítségével az európai, magas színvonalú élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerlánc fenntarthatósági politika nagykövetévé válik, hiszen a láncot-értő emberekként tisztában vannak azzal, hogy a feladat csakis globálisan oldható, valósítható meg. Az alapszabályban rögzített parlamenti eljárásokra világos és átlátható működési szabályokat dolgoznak ki, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy azt az erőt, amit szakemberei egyesített tudása jelent, minél több európai és nemzetközi szervezet ismerje meg és ismerje el, s közös céljaik megvalósításának eszközeként hasznosíthassák Az egyesület hosszú távú céljai I. Az egységes Európai Fenntartható Élelmiszerlánc Információs Fórum ESFCIF létrehozása, üzemeltetése. a) A hiteles élelmiszerlánc információs hírközlési rendszer felépítése, kommunikációs felület kialakítása, működtetése, világos közérthető stílussal, kiszámítható pontossággal. A fórum küldetése a fogyasztók, a vállalkozók, a hatóság és a tudomány-oktatás szereplőinek magas színvonalú, naprakész, szakmailag hiteles informálása és a szakmai és emberi kapcsolatok ápolása. A fogyasztók, a vállalkozók, a hatóság és a tudomány-oktatás szereplői számára az Ő elvárásuknak megfelelő - azonnal felhasználható és praktikus információk internetes adott esetben nyomtatott - adattára, könyvtára. Különböző hozzáférési lehetőségekkel a látogatóknak, és a tagoknak. A mai kor infokommunikációs lehetőségeit kihasználva (GPS, SMS információs rendszerek, információs pontok, nyomtatott anyagok), mindezt az információt folyamatosan, magas színvonalon elérhetővé, felhasználhatóvá is teszi az egyesület. Mindezekből az adatokból ami, aki az élelmiszerlánc szereplője, szakértője, kereshető, nyilvános, hiteles, szakmai adatbázist, Élelmiszerlánc Kereső Rendszert (Food Chain Search System) alakít ki. Jelen állapotában megtalálható az alábbi web címen: 8 II. Az Európai Élelmiszerlánc Esemény Megelőző és Kezelő Rendszer EFCIP&MS kiépítése, üzemeltetése a) Az Európában jelenleg is létező élelmiszerlánc események, járványok, mérgezések, fertőzések, hamisítások, csalások nyilvántartó, tájékoztató rendszereivel, az azokat üzemeltetőkkel olyan, az adatok gyors, hatékony, hiteles átadásán alapuló együttműködést köt az FLM, amellyel az európai élelmiszerlánc szereplőinek, termékei felhasználóinak egy helyen, egy forrásból, az események jelenleginél sokkal 7

8 Projekt Alapító Dokumentum hatékonyabb, környezet-tudatos kezeléséhez, megelőzéséhez ad információt, iránymutatást, segítséget. - EFCIP&MS b) Az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok részére az egységes közösségi élelmiszerjog alapján informatikai fejlesztést valósít meg pilot projekt formájában Magyarországon, Romániában és Lengyelországban mind eszközökben, mind szoftverekben, egymással kompatibilis, kommunikáló felhasználóbarát programok fejlesztésével, mellyel az európai élelmiszerlánc bármely pontján jelentkező probléma meghatározó adatai, azonnal eljuthatnak a felhasználókhoz, ahol késedelem nélkül el lehet kezdeni a megelőzés, környezet-tudatos kezelés szükséges lépéseit. EFCCsw&hwP. Az európai élelmiszerfogyasztók egészségének magas szintű védelméhez, a szennyezett élelmiszerek, takarmányok fogyasztásának leállításához szükséges időtartam radikális csökkentéséhez, az európai élelmiszerlánc legmagasabb biztonságához, fenntarthatóságához szükséges adatbázis, és kommunikációs valamint riasztási rendszer, továbbá egységes felület létrehozása tovább nem halogatható. Csakis egy hiteles, a négy szereplő együttes felügyeletét bíró, nemzetközi szinten tevékenykedő szervezet lehet képes arra, hogy valamennyi érdeket figyelembe véve, de a demokrácia alapelvei mentén, teremtse meg a világos egységes, európai adatgyűjtés feltételrendszerét, üzemeltesse az ennek eredményeként létrejövő adatbázist, az abban lévő adatokat kösse össze a többi rendszer adataival és időben, hatékonyan, hitelesen adjon információt, ezzel heveny és krónikus egészségkárosodások hadát, felesleges környezetterheléseket megelőzve, a környezeti hatásokat minimalizálva. III. A FOODLAWMENT egy Európai szinten összefogott, a fenntarthatóan fejlődő, mindamellett értékeiben megőrzött, európai élelmiszerláncot szolgáló kutatás-fejlesztésiinnovációs hatékony információs áramláson alapuló tudásközpont-hálózatot EFC- RDICP - hoz létre és üzemeltet. a) A FAIR FOOD-CHAIN PROGRAM EFFCP - alapfilozófiájából adódik, hogy az FLM képes megérteni, megértetni és ennek érdekében nemzetek felett, de az európai nemzetek szakembereivel összefogni azért, hogy az európai infrastruktúrák közös hatásterületén működő élelmiszerlánc, valamint az abban folyó cselekmények a tisztességes, a szóba jöhető hatásokat figyelembe vevő, és ennek alapján fenntarthatóan fejlődő, mégis értékeit megőrző, értékrendek, közös ajánlások, útmutatók alapján működjön, s ehhez alakuljon át. IV. Megvalósítja, és működteti az európai fenntartható élelmiszerlánc parlamentet ESFCP -, mint kontinentális szak-parlamentáris intézményt. a) 1.) A FOODLAWMENT FOOD-CHAIN DIALOGE PROGRAMJA EFCDP az a program, amiért a határokon átnyúló egyesületet létrehozták. Csak az érintett felek folyamatos párbeszéde, valamint az abból eredő közös döntések valósíthatják meg, biztosíthatják, az európai élelmiszerláncban a kölcsönösséget, a legmagasabb színvonalú, legvilágosabb együttélési viszonyokat. V. Világos értékrenden alapuló az európai élelmiszerlánccal kapcsolatos, új szemléletet kialakító, a jelenlegit a helyes irányba formáló programokat - EFCnAFP -valósítunk meg Európában és a harmadik országi misszióinkban. a) Európai Food-Chain Lympia Projekt EFCLP - mert az élelmiszereink, az élelmiszerláncunk termékei nem csak biztonságosak, táplálóak, hanem nagyrészt finomak, különlegesek s szépek is! Ezt az oldalát, ezt az értékét is be kell mutatnunk a láncnak, hiszen az élelmiszerlánc az előzőek mellett a vidék, Európa szebbik, természetes arca is. Ennek bemutatása, megmutatása nélkül nem is tudjuk mit veszíthetünk. Programunkkal vissza kell adnunk a vállalkozók hitét, abban a kivételes hivatásban, amit európai létezésünk mindennapi feltételeinek megteremtésében végeznek. Tájékozott fogyasztókként a minőségi, hosszú, boldog élet reményében 8

9 Projekt Alapító Dokumentum lehetőségünk lesz tudatosan választani a komótos, életvitel a tudatos, fenntartható fogyasztás irányában. b) Olyan, állandó hiteles, szakértőinkre alapozott, média megjelenést alakítunk ki amely az európai fenntartható élelmiszerlánc filozófiánk közvetítésére alkalmas. Ennek részeként elindítjuk, a hiteles ismeretterjesztő programok sorában többek között, a Nagy Élelmiszerlánc Nyomonkövetés BFCTrP - TV produkciót. VI. Létrehozzuk és működtetjük az Európai Élelmiszerlánc Szakmai Rendezvények, oktatás és képzések EFCTP&EC programirodáját. a) Csak és kizárólag az élelmiszerlánc-védelem, és élelmiszerlánc-tudatosság útján járva valósítható meg az a nagy álmunk, hogy egy napon, a mi közös munkánk eredményeként, olyan világban, olyan Európában, olyan országokban fogunk élni, ahol tudatosan gondolkodó, cselekvő emberek párbeszédével, együttműködésével, kölcsönös bizalommal megértjük, és megvédjük legnagyobb kincsünket, létezésünk biológiai értelemben vett legfontosabb alapját, a fenntartható élelmiszerláncot. Ennek jegyében a FOODLAWMENT a benne rejlő, valamint munkájának eredményeként keletkező tudást, szemléletet, az általa szervezett a legkisebb közösségekhez is eljutó rendezvényeken bemutatja, oktatja, a szakembereket képzi, ahhoz stabil nemzetközi szakmai segítséget ad. FCEP. b) Egyesületünk szakértői, szakmai munkabizottságai, együttműködő intézményi, szervezeti partnerei közreműködésével, az európai, a nemzeti és a helyi kritikus infrastruktúrák védelme programokban határozott kommunikációt, és hatékony munkát végez annak érdekében, hogy az európai fenntartható élelmiszerlánc, mint létfontosságú feltételrendszer megfelelő védelemben részesüljön. EFC-CIPP A pályázó szervezet jelenlegi szervezeti struktúrája Az Egyesület alapító tagsága 121 magánszemélyből és szervezetből áll. Az Egyesület ellátja a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Élelmiszerlánc Tagozatának szakértői feladatait, amelyen keresztül az MNVH mintegy 5600 vállalkozást és magánszemélyt tömörítő tagságával van aktív, informális kapcsolatban. Az Egyesületnek jelenleg nincsen alkalmazottja. A pályázati projekt megvalósíthatósága esetén 1 fő felvételét tervezzük. Az Egyesületben demokratikus, több vonalú, funkcionális hierarchia működik, amely lehetővé teszi a döntési jogkörök deklarált rendszer szerinti megoszlását. A döntési hatáskör átruházásának feltétele, hogy az érintett tagok a szervezet megválasztott, vezető tisztségviselői legyenek. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve az elnök által vezetett Elnökség, amelynek tagjai a főtitkár, a régióvezetők és a szekcióvezetők. A szakmai bizottságok munkájának fő irányvonalait, a munkaterveket az elnökség hagyja jóvá. A jóváhagyott munkaterv megvalósításának felelőse ráruházott döntési jogkörrel a szakmai munkabizottság vezetője. A szervezeti struktúra megfelelő szintjén a vezető saját hatáskörben alakítja a feladatkiadás és számonkérés rendszerét, de a felsőbb vezetők a webes feladat-nyilvántartás rendszeren keresztül, az internet használatával is tudják követni a szervezetben végzett munkát. Az Elnökség hagyja jóvá az Egyesület éves munkatervét, amely a szekciók és a munkabizottságok részére jelöl ki feladatokat. A feladatok elvégzésének státusza a webes feladatkiosztó és ellenőrző rendszeren keresztül, jogosultság szerint nyomon követhető. Az elvégzett feladatok ellenőrzése első szinten témától függően munkabizottságok vezetői által történik. A szakmai ellenőrzés második szintje a feladatkiosztás szerint kijelölt szekció vezetője. A munkavégzés felügyeletét minőségirányítási szempontból az Egyesület élelmiszerlánc /minőségirányítási/ referense végzi. 9

10 Projekt Alapító Dokumentum Az ellenőrzések után a jóváhagyás az elnök, illetve az Elnökség kompetenciája. Az Elnökség éves beszámolót készít, amelyet a közgyűlés fogad el. Az Egyesület tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi A pályázó szervezet hosszú távon kiépíteni tervezett struktúrája A Foodlawment egyesület működését elsősorban a szekciók és munkabizottságok határozzák meg. A szakmai tagolódásnak megfelelően a struktúra elemeit mindenhol elnökség irányítja. A hierarchiát úgy határoztuk meg, hogy a nemzeti egységeket régiós szervezetben vontunk össze. A régiók száma 5 (Nyugat-északnyugat Európa, Dél-Európa, Közép-Európa, Kelet- Európa, Magyarország). A régiók koordinálása a központi elnökség feladata, melynek székhelye Magyarországon, Budapesten van. A szisztémából adódóan Magyarországon működik a központi elnökség, a magyar régió elnöksége és a magyar országos elnökség. A nemzeti, a régiós és a központi elnökség szervezeti struktúrájában a szakmai munkát a bizottságok végzik. Az egyes bizottságokat egy mátrixirányítási rendszerben a szekciók koordinálják, vagyis az összes bizottság kapcsolatban van az összes szekcióval. A régiókat elnökhelyettesek irányítják, akik a központi elnökségnek is tagjai. Az egész szervezet irányítását az elnökség végzi, melynek tagjai: az elnök az alelnökök (régiók vezetői), a főtitkár, a központi elnökséghez tartozó négy szekcióelnök. Az egyes országok Foodlawment egyesületeit a központihoz hasonlóan a helyi elnök és főtitkár, valamint a négy helyi szekcióelnök irányítja. Minden országban létre lehet hozni munkabizottságokat, melyek elnökei a régiós munkabizottságokkal tartják a kapcsolatot, de munkájukat a nemzeti szekcióvezetők koordinálják. A munkabizottságok szabadon alakíthatják saját szervezetüket. A régiókat irányító vezető testület szintén elnökből, főtitkárból és szekció elnökökből áll, akik a szakmai munkavégzés céljából munkabizottságokat hoznak létre és rajtuk keresztül fejtik ki tevékenységüket. A központi elnökséget is figyelembe véve a munkát végző szervezet a teljes kiépülés után 1768 szervezeti egységből fog állni. Munkamódszerünk alapja egy webes feladatkiosztó és teljesítést nyilvántartó-igazoló szoftver, melynek használatával projektenként munkalapot nyitunk, így a szervezeti egységek vezetői mindig projekt-szinten át tudják tekinteni az aktuális feladatokat, a határidők betartását és a munkavégzők - a tagság - leterheltségét. A feladatok státusza lekérdezhető, és az egyes feladatok időigényét, átfedettségét projektenként Gantt diagrammal jelenítjük meg. Az Egyesület tagságán kívül bizonyos szakértői, oktatási, szemléletformáló tevékenységek során szerződött partnerekkel is együttműködünk. Ezt a hatékony szervezési módszert szeretnék megtartani a későbbiekben is, és a felvenni tervezett alkalmazottak feladata csak a legszükségesebb központi koordináció lesz. 10

11 Projekt Alapító Dokumentum A Foodlawment hosszú távon kiépíteni tervezett teljes körű szervezeti felépítése Main Board Központi Elnökség Hatósági Tud., okt. Fogyasztói Vállalkozói Szekció Szekció Szekció Szekció Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz Regio Board Kelet-európai régió Nyugat-északnyugat-európai régió Dél-európai régió Közép-európai régió Hatósági Tud., okt. Fogyasztói Vállalkozói Szekció Szekció Szekció Szekció Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz National Board Hatósági Szekció Tud., okt. Szekció Fogyasztói Szekció Vállalkozói Szekció Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz. Biz

12 Projekt Alapító Dokumentum A FOODLAWMENT szervezeti egységek száma Létszámok elnök + titkár = 2fő (ellenőrző bizottságban +1 fő) ország régiók központ Összesen ország régiók központ Összesen Munkabizottságok Munkabizottságok Szekciók Szekciók Elnökség Elnökség Ellenőrző bizottság Ellenőrző bizottság mindösszesen 1782 mindösszesen Állandó bizottságok listája (a bizottság vezetők megnevezésével): Bizottság neve Vezető neve 1. Parazitológiai dr. Sikó Barabási Sándor 2. Népegészségügyi és Egészség megőrzési dr. Hargittai Mária 3. Élelmiszer adalékanyag dr. Sohár Pálné 4. Közétkeztetési Zoltai Anna 5. Tej- és Tejtermék dr. Markus Gabriella 6. Élelmiszerhamisítási dr. Schnur Péter 7. Állatgyógyászati Készítmények dr. Móré Attila 8. Áruk Nemzetközi Forgalma, Importellenőrzés dr. Vajda Lajos 9. Állatjóléti dr. Pallós László 10. GMO-k Élelmiszerekben és Takarmányokban dr. Armin Spök 11. Molekulár-biológiai Kovácsné Bihari Ágnes 12. Élhető Vidék Zöld Mezőgazdaság dr. Seregi János 13. Mikroszkópos Vizsgálatok dr. Büki Etelka 14. Foodeconomy dr. Józwiak Ákos 15. Pályázatok Hajdu Zoltán 16. Foodeducatio dr. Búza László 17. Foodcommunicatio Kasza Gyula 18. Díjak és Közkapcsolatok dr. Pleva László 19. Szakmatörténeti dr. Szieberth István 20. Agrár-vidékfejlesztés - Támogatások Lukács László 21. Minőségirányítási Rendszerek Gyaraky Zoltán 22. Élelmiszerlánc Gazdálkodás Tóth Péter 23. Ökológiai Gazdálkodási dr. Bardócz Zsuzsanna 12

13 Projekt Alapító Dokumentum Bizottság neve Vezető neve 24. Nyomonkövetés az Élelmiszerláncban dr. Naár Zoltán 25. Növényi Szaporítóanyagok Minőségbiztosítása dr. Hunyadi Miklós 26. Talaj- és Agrokémiai, növényegészségügy dr. Pálmai Ottó 27. Élelmiszerek jelölése fogyasztói tájékoztatás Alexa György Régiókhoz tartozó országok listája Régió Nyugat-északnyugat Európai Régió Elnök: Gottfried Brem Dél-Európai Régió Elnök: Horváth József Közép-Európai Régió Elnök: Krzystof Kwiatek Kelet-Európai Régió Elnök: Sikó Barabási Sándor Magyarország Elnök: Bognár Lajos Országok Izland, Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, Egyesült Királyság, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország, Monaco, Svájc, Lichtenstein, Németország; Ausztria Portugália, Spanyolország, Andorra, Olaszország, San Marino, Málta, Ciprus, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegro, Albánia, Kosovo, Macedonia, Görögország, Bulgária, Törökország; Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Moldávia, Ukrajna, Belorusszia, Oroszország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán mint önálló régió Magyarországhoz tartozó szekciók listája: Fogyasztói Vállalkozói Tudományos - Oktatási Hatósági Elnök: Bauer Éva Elnök: Gáti Levente Elnök: dr. Seregi János Elnök: dr. Halmágyi Tibor Minőségbiztosítási rendszer Az Egyesület jelenleg nem rendelkezik minőségbiztosítási rendszerrel, ennek kiépítése azonban folyamatban van. A minőségbiztosítási rendszer bevezetéséért felelős szervezeti egység tagjai: A Foodlawment Egyesület Minőségirányítási Rendszerek Szakmai Bizottság vezetője Élelmiszerlánc Referens, aki németországi ösztöndíja során széleskörű tapasztalatot szerzett minőségbiztosítási rendszerek bevezetésében. Külső felkészítő szakértő, a TÜV BAYER SÜD alkalmazottja A szakmai bizottságok delegáltjai Párhuzamosan megvalósítani tervezett projektek augusztus 17. és 22. között hazai összefogásnak köszönhetően egy nemzetközi rendezvénysorozatot - a Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozót - indítunk útjára. A több éves eseménysorozat évi központi témája a hús, illetve a húskészítmények. Külön megtiszteltetés számunkra, hogy az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretében rendezhetjük meg, a komoly nemzetközi tekintélynek örvendő és több évtizedes múltra visszatekintő Húshigiéniai és Húsvizsgálati Világkongresszus jubileumi, X. eseményeit. Az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó, s annak kiemelt rendezvénye, a X. jubileumi Húshigiéniai és Húsvizsgálati Világkongresszus, az élelmiszerláncban érintett szakmák például az orvostudomány, állatorvostudomány, 13

14 Projekt Alapító Dokumentum vegyészet, biológia, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, közegészségügyi területek egyik legjelentősebb szakmai és társasági eseménye lesz 2010-ben, mely a találkozások, üzleti lehetőségek és a szakma nemzetközi közösségének igazi ünnepe is egyben. A hagyományteremtőnek szánt rendezvény az Európai Élelmiszerlánc Parlament Foodlawment szervezésében, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH), a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBiH), az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ), az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE), a Magyar Zoonózis Társaság (MZT), a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH), a Hungalimentariaközösség, a Szent István Egyetem (SzIE), a SzIE Állatorvos-tudományi Kara (SzIE- ÁoTK), és az Élelmiszer-higiénikusok Társasága (ÉHT), valamint meghatározó hazai és nemzetközi vállalkozások, valamint civil szervezetek szakmai és szervezői támogatásával jön létre A jelen pályázat előzményei Az Egyesület október 25-én pályázatot nyújtott be a KEOP 6.1.0/C támogatási konstrukcióra. A pályázat a KEOP 6.1.0/C/ azonosító számot kapta. A pályázatot december 17-én a Támogató azzal utasította el, hogy a Bíráló Bizottság a projekt alapötletét támogathatónak tartja, és a pályázatot a megadott szempontok alapján történő átdolgozás után újra beadásra javasolta. A Bíráló Bizottság egyúttal azt is javasolta, hogy mivel a KEOP 6.1.0/C konstrukció rövid határidejével és nagyszámú passzív elérésével intenzív médiakampányok támogatására alkalmasabb a pályázatot átdolgozása után a KEOP 6.1.0/B konstrukcióra adjuk be újra. Az Egyesület jelen pályázatával az elutasítás indoklásában megadott szempontok maximális figyelembe vételével, és a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően cselekszik. Az NFÜ honlapján május 3-án megjelent közlemény alapján a pályázati feltételek jelentősen módosultak, május 25-éig azonban lehetséges a korábban meghirdetett feltételekkel beadni a pályázatot. Mivel megismételt pályázatunk készítése a közlemény megjelenésének idején már folyamatban volt és magas készültségi fokot ért el, ezért pályázatunkat a korábban meghirdetett feltételekkel összhangban nyújtjuk be A pályázó szervezet pénzügyi stabilitása Az Egyesület céljai elérésére jelentős forrásokat tudott allokálni tagjaitól és együttműködő partnereitől. A pályázathoz szükséges önrész a számlánkon rendelkezésre áll. A Foodlawment Egyesület a javasolt projekt végrehajtásához megfelelő technikai és pénzügyi kapacitással rendelkezik. 14

15 Projekt Alapító Dokumentum Bevételek Tagdíj Egyéb bevétel Összesen Kiadások Nemzetközi konferenciákon, szakmai rendezvényeken való részvétel támogatása Összesen Egyenleg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Forrás: Az Egyesület évi közhasznú beszámolója Az egyesület tagjai többéves tapasztalattal rendelkeznek az ilyen típusú programok végrehajtásában. Az egyesület technikai kapacitása elsősorban tagjainak szakmai tapasztalatán alapszik; megtalálhatóak köztük a fenntartható élelmiszerlánc területén meghatározó szakemberek, kutatók, oktatók. Az egyesület emellett értékes informatikai és technikai infrastruktúrával rendelkezik, köztük a szükséges irodai felszerelésekkel, számítógépekkel és telekommunikációs eszközökkel, saját angol és magyar nyelvű honlappal, elektronikus levelezőrendszerrel, és egyéb online erőforrásokkal. A projekt megvalósításához szükséges önerő rendelkezésre állásának igazolásához lásd a csatolt mellékletet. A pályázat végrehajtását potenciálisan veszélyeztető körülmények, pl. hosszú lejáratú kötelezettségek vagy vagyonjogi perek nincsenek A pályázó szervezet referenciái A Foodlawment Egyesület referenciái Projektcím Projektben betöltött szerep A projekt célja, fő témája A projekt időszaka (tólig) A projekt teljes költségvetés e (eft) A projekt finanszírozója VISEGRÁDI rendezvény Kárpátok Eurórégió élelmiszerlánc felügyeleti körképe, az Európai Élelmiszerlánc Parlament megalakulása A pályázó szervezet, a Foodlawment Egyesület tagjai a szakmai szervező bizottságot alkották. Összeállították a plenáris előadásokat és a 24 szekcióban zajló programot. Elkészítették a 143 cikkből álló, 1000 példányban sokszorosított kiadványt. A Közép- és Kelet - Európában olyan figyelemfelhívó, gondolatébresztő, négyoldalú /vállalkozáshatóságtudományfogyasztó / szakmai együttműködést ösztönző, kezdeményezések, amelyek elősegítik az élelmiszerlánc globális problémáinak regionális kezelését, az élelmiszerlánc november millió Ft Részben a Nemzetközi Visegrádi Alap- standard pályázata 15

16 Projekt Alapító Dokumentum szakmai szervező bizottság elnöke, Dr Búza László volt, aki az Európai élelmiszerlánc Parlament elnöke biztonsága és a környezeti fenntarthatóság együttes megvalósítását, a magas színvonalú európai élelmiszerek társadalmi elismerését, tudatos fogyasztását A FOODLAWMENT Egyesület november 27. alakulása a Kárpátok Eurorégió Élelmiszerlánc Körképe rendezvény záró eseménye volt. Ezt a négy napos rendezvényt, amelyen 15 európai ország előadói 24 szekcióban tartottak előadásokat, fórumokat, kerekasztal vitákat, az Egyesület elnöke dr Búza László vezetésével a jelenlegi szakmai munkabizottságok szervezték meg. A rendezvény a Nemzetközi Visegrádi Alap standard pályázatát, amely a visegrádi országok együttműködését támogatja, elnyerte. A pályázati támogatás révén a Kárpát-medence országaiból, a hátrányosabb helyzetű térségek egyetemei, kutató helyei, hatóságai szakembereinek részvétele is lehetővé vált. A rendezvény eseményeiről egy 200 oldalas színvonalas, 1000 példányban kiadott könyv készült, amelyet minden résztvevő (350 fő) megkapott Az Egyesület tagjainak referenciái A szervezet tagjai közül többek, a szervezet elnökének szakmai irányítása alatt az általa vezetett intézményben a következő pályázatokon vettek részt sikerrel: GVOP /3.0 számú pályázat, megnevezése: Élelmiszerbiztonsági eredetigazolási, nyomon követési és termék visszahívási módszerek fejlesztése és alkalmazási lehetőségei a vadon élő állatok természetes élőhelyétől a vadhús értékesítéséig 2005/ számú project, megnevezése: Az élelmiszer-biztonság intézményi kapacitásának megerősítése Magyarországon 2006 Alap /06 /OMFB-00618/07/ számú pályázat, megnevezése: Országos szalmonella konferencia szervezése 2006 Alap /06 /OMFB-00618/07/ számú pályázat, megnevezése: Bakteriológiai tanfolyam szervezése Campylobacter fajokról EE/2006-IB/AG/01 számú ikerintézményi /Twinning Light Project/ pályázat; partner/kedvezményezett: az Észt Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Laboratórium, Tallin Észtország A pályázat címe: Strengthening of the official food control system in Estonia related to environmental contaminants in products of animal origin Konzorcium bemutatása Nem releváns; a Foodlawment Egyesület egyedüli pályázóként indul. 16

17 Projekt Alapító Dokumentum 2.2 A projektmenedzsment szervezet Projektvezető A projektvezető dr. Roszík Péter, szakmai gyakorlati éveinek száma 34. A projektvezető menedzsmenttapasztalatai és referenciái: Projektcím Projektgazda A projekt célja A projekt időszaka A projekt teljes költségvetése (eft) A projekt finanszírozója Ökológiai vetőmag minősítési feltételrendszer kidolgozása Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Pályázó Dr. Roszík Péter projektvezető Ökológiai vetőmag minősítési feltételrendszer kidolgozása Nemzeti Kutatás- Fejlesztési Program/ OMFB /04 Organikus Minőségi Kukoricanemesítés - MTA MGKI: pályázó - Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. konzorciumi partner Dr. Roszík péter szakmai vezető Kukorica organikus nemesítési módszereinek kidolgozása és tesztelése, organikus termesztésre alkalmas minőségi kukorica hibridek előállítása és a takarmányérték xéniára alapozott javításának tesztelése hibridkeverékekben GVOP 3.1.1/ GVOP /3.0 Ökológiai gazdálkodó szaktanácsadók képzése on-line oktatási rendszerben BCE Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék: pályázó Biokontroll Hungária On-line oktatási rendszer kifejlesztése Ecologica Leonardo da Vinci Program 17

18 Projekt Alapító Dokumentum Nonprofit Kft.: alvállalkozó Eu-konform ökohúskészítmények őshonos Magyar állatokból Országos Húsipari Kutatóintézet: Pályázó Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.: konzorciumi partner Hungarikum értékű ökohúskészítmények kifejlesztése: az őshonos állatok öko körülmények között történő tartása, majd azokból a legszigorúbb öko követelményeknek megfelelő húskészítmények (szárazáruk és sonkafélék) gyártása GVOP /GVOP /3.0 Opening Channels of Communication between the Associated Candidate Countries and the EU in Ecological Farming BCE Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék: pályázó Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.: konzorciumi partner. Az egyes tagállamok fejlettségi szintjének elemzése és értékelése; különböző szintű kommunikációs csatornák megnyitása az ökológiai gazdálkodás szabályzásának harmonizációs és kiegyensúlyozási folyamatának érdekében ,5 Euro. CHANNEL (EU 6 R&D Framework Programme) Módszerek POP-jellegű talaj-és vízszennyező növényvédő szerekre, ökológiai termesztésben MTA NKI: pályázó Biokontroll Hungária Nonprofit Kft: konzorciumi partner Az ökológiai termesztésre szánt talajok és öntöző vizek növényvédő szeres szennyezettség vizsgálati módszereinek fejlesztése és alkalmazása OMFB /2005, db_pop06 A Biokultúra c. szakfolyóirat megjelentetése Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.: pályázó A Biokultúra c. szakfolyóirat összeállítása és megjelentetése NKTH, Apponyi Albert Program, Mecenatúra pályázat, Biokul_08 18

19 Projekt Alapító Dokumentum Organikus egészségvédő alakor sörfélék kifejlesztése és gyártása -Körös-Maros Biofarm Kft.: pályázó -Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. konzorciumi partner Dr.R.P. meghatározó személy Olyan kutatás-fejlesztési eljárás létrehozása, mely lehetővé teszi nagy értékű egészséges bio alakor sör előállítását TECH_08_A3 (2008), ALKOBEER Környezettudatos kampány a magyar lakosság bioélelmiszer fogyasztásának szemléletformálása jegyében - MBSZ: pályázó - Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. konzorciumi tag Dr. Roszík P. szakmai vezető A négy országos biorendezvény- Biokultúra Találkozó, Kihajtási Ünnep, Országos Bionap, Biokultúra Nap megszervezése és megvalósítása széles körű médiakampány keretében KEOP /B A Hu-Öko-01 minősítési rendszer fejlesztése és az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése a mobil laboratórium kialakításával. Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.: pályázó Dr. Roszík Péter Szakmai felügyelet Mobil laboratórium létrehozása KEOP /B/09/

20 2.2.2 Projektmenedzsment szervezet A projekt menedzsment szervezet szervezeti ábrája A projekt irányítási szintjei, felelősségi körök megjelölése Projekt Irányító Bizottság (PIB) A projekt legmagasabb szintű ellenőrző szerve a Projekt Irányító Bizottság (PIB). A PIB elnöke döntésének megfelelően, az ülés tárgyára tekintettel a PIB állandó tagjai és meghívottai mellett a PIB üléseken meghívott szakemberek is részt vesznek. A PIB elnöke a projektvezető. Fontos, hogy a PIB szavazati joggal rendelkező tagjai a megfelelő információkkal és ismeretekkel rendelkezzenek a projektről, és legyen felhatalmazásuk a saját szervezetüktől az erőforrások fölötti rendelkezésre. A PIB figyelemmel kíséri a projekt megvalósítását, s akkor intézkedik, ha eltérést tapasztal a tervhez képest. A PIB a projekt legfelsőbb operatív ellenőrző és döntéshozatali fóruma, ahol a tagok képviselik az általuk reprezentált területet. A PIB munkáját a döntések előkészítésével a projekt team segíti. A PIB rendszeres üléseit a PIB alakuló ülését követően havonta tartja szükség szerint a PIB elnöke többször is összehívhatja. A PIB határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. A döntések meghozatalában az egyszerű többség elegendő a döntések megszavazására. PIB szavazati joggal rendelkező tagjai: Projektvezető Projektmenedzser Pénzügyi Szakember Kommunikációs Szakember 20

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A FOODLAWMENT EGYESÜLET LEHET SÉGEI A FENNTARTHATÓSÁG GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁBAN. BÚZA László 1, SEREGI János 2

A FOODLAWMENT EGYESÜLET LEHET SÉGEI A FENNTARTHATÓSÁG GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁBAN. BÚZA László 1, SEREGI János 2 A FOODLAWMENT EGYESÜLET LEHET SÉGEI A FENNTARTHATÓSÁG GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁBAN BÚZA László 1, SEREGI János 2 A fenntartható mez gazdaság, azon belül az élelmiszerlánc olyan fejl dés,

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről Hírlevél 3. szám Tartalom Köszöntő Beszámoló a szerződéskötésről Egyéb információk a projektről 1. 2. 3. Bemutatkozik a Projektiroda 4. Kedves Olvasóink! Tisztelettel köszöntjük Önöket hírlevelünk 3. számának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Információs nap célja Pályázati felhívás általános ismertetése; Források hatékony felhasználásának elősegítése; Gyakorlati tanácsadás; Kommunikációs

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 10. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja Első Önkormányzati és Befektetői projektbörze Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja ZÁRT RENDSZERBŐL, HITELES ADATOKKAL! Budapest, 2010. 03. 31. A prezentáció célja: Bemutatni cégünk sikeres,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata

I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata A Helyi Obszervatórium Szervezeti Működési Szabályzata rögzíti a Helyi Obszervatórium belső működési rendjét, szabályozza a Tudományos Stratégiai

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Kis-, és középvállalkozások menedzsmentje részére

Kis-, és középvállalkozások menedzsmentje részére KÉPZÉSI FELHÍVÁS Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott Lehetőségek egyenlősége című projekt keretében Kis-, és középvállalkozások menedzsmentje részére szakmai képzést indítunk. KÉPZÉS

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

TÁMOGATÁSI STRATÉGIA 3) Éves támogatási keret 4.) Támogatási alapelvek: a) Tartalmi alapelvek:

TÁMOGATÁSI STRATÉGIA 3) Éves támogatási keret 4.) Támogatási alapelvek: a) Tartalmi alapelvek: A Tesco Global Áruházak Zrt támogatási stratégiája Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Az alábbiakban olvasható a Tesco Global Áruházak Zrt. által követendő támogatási stratégia, mely vonatkozik a szponzorációs

Részletesebben