A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 1 A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZEPTEMBER 1.

2 2 Intézményünk Pedagógiai Programját a TÁMOP / Óvodafejlesztési pályázat keretén belül készítettük. A program kidolgozói: Bartáné Tóth Mária Bódiné Vági Klára Huszkáné Pék Erzsébet Kocsisné Prónai Márta Rajné Simon Krisztina Rákosné Szilágyi Éva Rozgonyi Rita Szamosszegi Edit Szitás Eszter Vasas Tamásné Vörös Lászlóné A munkacsoportok tagjai: Biténé Harmat Erika Dukic Stanic Natalia Fábiánné Magyari Éva Geyer Mária Kalapács Ágnes Kispálné Fődi Ildikó Koczka Gabriella Kónyáné Zsombó Gabriella Kristófné Urbán Szabó Irén Pécsváradi Katalin Szabóné Agócs Andrea Szenczi Csabáné Stuber Tímea Szokol Szilvia Vargáné Baranyai Erika

3 3 BEVEZETŐ... 5 I. HELYZETKÉP... 6 I.1. INTÉZMÉNYÜNK ADATAI... 6 I.2. AZ INTÉZMÉNYI PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 I.3. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 7 I.4. SZAKMAI MÉRFÖLDKÖVEK II. KÜLDETÉSNYILATKOZAT...25 III. INTÉZMÉNYI TÜKÖR...26 III.1. INTÉZMÉNYKÉP III.2. PEDAGÓGUSKÉP III.3. A PEDAGÓGIAI MUNKÁT TÁMOGATÓK KÉPE III.4. GYERMEKKÉP IV. INTÉZMÉNYI ALAPELVEINK, ÉRTÉKEINK, CÉLJAINK ÉS FELADATAINK...28 V. AZ ÓVODAI ÉLET FELADATAI...31 V.1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA V.2. AZ ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS V.3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA VI. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI...36 VI.1. NAPIREND, HETIREND VI.2. SZOKÁS- ÉS NORMARENDSZER VI.3. ÜNNEPEK VI.4. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI VII. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI...41 VII.1. JÁTÉK VII.2. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS VII.3. VERSELÉS, MESÉLÉS VII.4. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC VII.5. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA VII.6. MOZGÁS VII.7. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE VII.8. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK VIII. A NEMZETISÉGI NEVELÉS...52 IX. PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE, MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE...54 IX.1. A TERVEZŐ MUNKA ÉS A CSOPORTNAPLÓ IX.2. A MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA X. AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ SZÜKSÉGES ÉRETTSÉG JELLEMZŐI...58 XI. A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK...60 XII. GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK...64 XIII. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE...67 XIV. ÓVODÁINK PEDAGÓGIAI GYAKORLATA...78 XIV/1. Baross László Utcai Óvoda XIV/2. Bem Tábornok Utcai Óvoda XIV/3. Bérkert Utcai Óvoda XIV/4. Bölcs Utcai Óvoda... 91

4 4 XIV/5. Cső Utcai Óvoda XVI/6. Dr. Boros József Utcai Óvoda XIV/7. Építő Utcai Óvoda XIV/8. Felsővárosi Óvoda XIV/9. Fő Fasori Óvoda XIV/10. Földmíves Utcai Óvoda XIV/11. Gábor Áron Utcai Óvoda XIV/12. Garam Utcai Óvoda XIV/13. Gáspár Zoltán Utcai Óvoda XIV/14. Gedói Óvoda XIV/15. Gyálaréti Óvoda XIV/16. Gyertyámos utcai Óvoda XIV/17. Gyöngyvirág Óvoda XIV/18. Hajnóczy Utcai Óvoda XIV/19. Hétvezér Utcai Óvoda XIV/20. Honfoglalás Utcai Óvoda XIV/21. Hunyadi Téri Óvoda XIV/22. Jerney Utcai Óvoda XIV/23. Katona József Utcai Óvoda XIV/24. Kemes Utcai Óvoda XIV/25. Klebelsberg Telepi Óvoda XIV/26. Magyar Utcai Óvoda XIV/27. Majakovszkij Téri Óvoda XIV/28. Makkosházi Óvoda XIV/29. Mars Téri Óvoda XIV/30. Nádor Utcai Óvoda XIV/31. Napsugár Óvoda XIV/32. Negyvennyolcas Utcai Óvoda XIV/33. Petőfi Telepi Óvoda XIV/34. Rókás Óvoda XIV/35. Sás Utcai Óvoda XIV/36. Széksósi Úti Óvoda XIV/37. Szentmihályi Óvoda XIV/38. Szerb Utcai Óvoda XIV/39. Tabán Utcai Óvoda XIV/40. Tarjáni Óvoda XIV/41. Teréz Utcai Óvoda XIV/42. Tisza-parti Óvoda XIV/43. Toldy Utcai Óvoda XIV/44. Tünde Téri Óvoda XIV/45. Újvidéki Utcai Óvoda XIV/46. Vedres Utcai Óvoda XIV/47;48;49;50. Béke Telepi Óvoda, Petresi Utcai Művészeti Bázisóvoda, Rókusi Körúti Óvoda, Temesvári Körúti Óvoda XV. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT XVI. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK FELHASZNÁLT IRODALOM

5 5 BEVEZETŐ A szegedi családok, mind ugyanazt szeretnék az óvodától: a lehető leggondosabban járjon el gyermekeik sikeres felnőtté válásának folyamatában, mindezt úgy, hogy a gyermekek biztonságban legyenek és szeressenek óvodába járni. A gondosság, mint minőségi nevelési környezet jellemzi intézményünket, a lehető leghatékonyabban hasznosítjuk költségvetési, tárgyi és humán erőforrásainkat az óvodai élet szervezése, és a gyermekek nevelésének folyamata során, hogy a pedagógiai haszon, a gyermekek óvodás évei alatt, és iskolába lépéskor is a család és a pedagógus részére eredményeket mutasson és ez, a szegedi óvodákba járó valamennyi gyermekre érvényes legyen. Feladatunk a gyermekkor örömeinek és lehetőségeinek minél teljesebb és intenzívebb átélésének segítése. Intézményünk pedagógusai és dolgozói részére a tudás öröme, az óvodás korú gyermekek nevelésének szépsége és feladatai mellett, értéket jelent egymás megbecsülése és az összetartozás. Pedagógiai programunk irányt mutat az óvodapedagógusok részére, ezzel egyenlő működési esélyt biztosítva az 50 tagóvoda számára, hogy minden óvodáinkba járó gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Szeged város óvodáinak óvodapedagógusai széleskörű pedagógiai felkészültséggel, a tagóvodák közösségei által kialakított hagyományok és elfogadott értékrend alapján nevelik, fejlesztik a gyermekeket. Intézményünkben a tagóvodai nevelőközösségek szélsőségektől mentes pedagógiai nézeteik, értékrendjük, előnyös különbözőségük megtartásának és erősítésének lehetőségével színesítik Szeged város óvodaképét, amelyben a nevelés minden résztvevője fontos és megbecsült! Az óvodapedagógus feladata, hogy figyelembe vegye a gyermek egyéni képességét, fejlettségének ütemét, hogy segítséget nyújtson a gyermek személyiségének, képességének, tehetségének kibontakoztatásához. E pedagógiai feladat megvalósítása során a pedagógusnak mindig a lehető legjobb megoldást kell választania azért, hogy érvényesüljön a gyermek mindenek felett álló érdeke. Rákosné Szilágyi Éva Igazgató

6 6 I. Helyzetkép I.1. INTÉZMÉNYÜNK ADATAI Intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága Intézmény címe: 6723 Szeged, Sólyom u. 6 Telefon: 62/ Fax: 62/ Az intézmény fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Alapító okirat szám: 559/2013 (XII.20) sz. Közgyűlési határozat OM azonosító: Intézmény székhelye 6723 Szeged, Sólyom u. 6 Tagintézmények száma 50 Óvodai csoportok száma 202 Felvehető maximális gyermeklétszám 4865 fő I.2. AZ INTÉZMÉNYI PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE Dokumentumok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 149/1997. (IX: 10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, szeptember 2-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 363/2012. kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

7 7 I.3. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA A szegedi önkormányzati fenntartásban működő ötven óvoda, a jelenlegi szervezeti struktúrában óta működik. Az intézmény magas színvonalú, hatékony és törvényes működését az óvodaigazgatóság koordinálja. Az ötven óvoda Szeged város egész területén biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. Pedagógiai programunk hangsúlyozza azokat az értékeket, melyek jellemzik a tagóvodák nevelő-oktató munkáját, és lehetőséget ad a nevelőtestületek számára a helyi hagyományok, az értékes különbözőségek, és a tagóvodai sajátosságok gyakorlására. Mindezeket a sajátosságokat mutatja be az 1. számú táblázat. 1. sz. táblázat Tagóvodák bemutatkozása - Egyéni arculata Tagóvodák bemutatkozása - Egyéni arculata Baross László Utcai Óvoda Béke Telepi Óvoda Bem Tábornok Utcai Óvoda Bérkert Utcai Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Zöldövezeti, lakótelep jellegű környezet - Újszegeden Programrész címe: Játék, Egészség, Környezetvédelem Kiemelt nevelési terület: A bennünket körülvevő élő természet megismerésére, megszerettetésére, védelmének lehetőségeire neveljük a gyerekeket, sok-sok játékkal. Csoportok száma:4 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged város északi részén, a körtöltésen kívül található Béke Telep. Könnyen megközelíthető. Jellegzetes családi házas településrész. Programrész címe: "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel". Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma:2 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged - Alsóváros kertes családi házak közé illeszkedő, különleges atmoszférájú környezetben helyezkedik el. Programrész címe: " A tevékenység öröme" Kiemelt nevelési terület: A komplexitás jegyében tevékeny, tettre kész, nyitott, kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségek nevelése biztonságos környezetben. Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Újszeged szívében kertvárosi környezetben, nagy árnyas udvarral Programrész címe: Szeresd a környezeted, hogy óvd a világot. Kiemelt nevelési terület: Nevelőmunkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek környezetükhöz fűződő, pozitív viszonyának kialakítására. Csoportok száma: 3

8 8 Bölcs Utcai Óvoda Cső Utcai Óvoda Dr. Boross József Utcai Óvoda Építő Utcai Óvoda Felsővárosi Óvoda Fő Fasori Óvoda Földmíves Utcai Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Körtöltésen kívül Kiskundorozsmán, családi házas környezetben. Programrész címe: Körbe körbe Pedagógiai Gyakorlat. Kiemelt nevelési terület: Hagyományápolás és a természetvédelem Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Modern technológiával épült kétszintes óvoda, mely az Északi városrészben található. Programrész címe: Kacagó Kocogó Kölyökbirodalom" Kiemelt nevelési terület: A mozgás és az anyanyelvi nevelés, kommunikáció fejlesztése. Csoportok száma: 8 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk 1900 óta működik a belváros és kertváros határán, több átalakítást és korszerűsítést végeztek az épületen. Programrész címe: Tarka-Barka Kiemelt nevelési terület: Fontosnak tartjuk olyan tevékenységek biztosítását, amelyben lehetővé válik a siker orientált, szorongástól mentes, a környezetben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő gyermekek nevelése. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szegeden, Tarján lakótelepi részén helyezkedik el. A házakkal, fákkal körülvett épület távol esik a forgalom zajától. Programrész címe: "Mozgás örömmel az egészséges gyermekekért" Kiemelt nevelési terület: Helyi nevelési gyakorlatunk kiemelt feladata a gyermekek természetes mozgáskedvének fenntartása, mozgástapasztalataik bővítése, mozgáskultúrájuk fejlesztése, mozgásigényük kielégítése. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Az óvodánk 1981-ben épült, Felsőváros lakótelepi részén helyezkedik el, a közúti forgalomtól távol, zöldövezetben. Programrész címe: Együtt-egymásért Kiemelt nevelési terület: Környezettudatosságra nevelés Csoportok száma: 5 Az óvoda elhelyezkedése: Zöldövezetben, a Holt-Maros közvetlen környezetében helyezkedik el. Programrész címe: "Varázs Vár" Kiemelt nevelési terület: Jeles napok, néphagyományőrzés a játékos tanulás eszközeivel, a helyi szokások megjelenítésével, és a külső világ tevékeny megismerése. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged - Alsóváros családi házas környezetben helyezkedik el óvodánk Programrész címe: " Szivárvány környezetvédő Kiemelt nevelési terület: Nevelésünk középpontjában a környezeti kultúra kialakítása és a környezetvédelem áll. Csoportok száma: 6

9 9 Gábor Áron Utcai Óvoda Garam Utcai Óvoda Gáspár Zoltán Utcai Óvoda Gedói Óvoda Gyálaréti Óvoda Gyertyámos Utcai Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hajnóczy Utcai Óvoda Hétvezér Utcai Óvoda Honfoglalás Utcai Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Petőfi telepen található, 1932 óta működik kertvárosi környezetben. Programrész címe: Fészek Kiemelt nevelési terület: Óvodai életünk tevékenység rendszerében központi szerepe a játéknak van, ezt egészíti ki az epochális rendszerű tanulás szervezés és a magyar néphagyományok ápolása. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Újrókus városrészben, zöld övezetben helyezkedik el Programrész címe: Hétszínvirág Kiemelt nevelési terület: Mozgás- mozgásfejlesztés, kommunikáció fejlesztése. Csoportok száma: 6 Az óvoda elhelyezkedése: Az Óvoda, mint egy zöld sziget helyezkedik el az Északi városrész peremén. Programrész címe: Vidám Kölyökbirodalom Kiemelt nevelési terület: A mozgás Csoportok száma: 6 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk az Északi városrészben 1980 óta működik. Programrész címe: "Lila varázs" Kiemelt nevelési terület: A teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. Csoportok száma: 8 Az óvoda elhelyezkedése: A "város peremén"- Gyálaréten, falusias jellegű, családi házas környezetben. Programrész címe: "Rétikék" Kiemelt nevelési terület: A külső világ tevékeny megismerése, környezetvédelem Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: A belváros szívében, csendes helyen működik. Programrész címe: " Mindennapok csodái" Kiemelt nevelési terület: Egészséges életmód, mozgásfejlesztés. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Csendes, nyugodt kertvárosi környezetben fekszik Programrész címe: Mozgásra hívogató Kiemelt nevelési terület: Mozgásfejlesztés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a belváros szívében, családi házból kialakított, több mint százéves épületben található. Programrész címe: Ficánkoló Kiemelt nevelési terület: Mozgásos fejlesztés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a belváros peremén, családias légkört biztosító régi épületben működik. Programrész címe: Mozgással és zenével Kiemelt nevelési terület: A mozgás és ének, zene, énekes játék, gyermektánc Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged külterületén a Tisza-part közelében fekszik Programrész címe: Hónapsoroló

10 10 Óvoda Hunyadi Téri Óvoda Jerney Utcai Óvoda Katona József Utcai Óvoda Kemes Utcai Óvoda Klebelsberg Telepi Óvoda Magyar Utcai Óvoda Majakovszkij Téri Óvoda Makkosházi Óvoda Kiemelt nevelési terület: környezeti nevelés, környezetvédelem és hagyományápolás Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Rókus városrész - kertváros Programrész címe: " Együtt EgyMásért " Kiemelt nevelési terület: Egy közösségben Más nemzetiségű (magyar, német, szerb) a környezet megismerésére törekvő, a természet megóvásáért, gondozásáért aktívan tenni vágyó gyermekek nevelése. Csoportok száma: 5 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged- Kiskundorozsmán, lakótelepi környezetben, nagy parkszerű telken működik. Programrész címe: Napsugár Kiemelt nevelési terület: Óvodánkban minden tevékenységi terület egyforma hangsúlyt kap. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Móravárosban, nyugodt kertvárosi környezetben működik. Programrész címe: Összhangban a természettel - Zöld hajtás" Kiemelt nevelési terület: Környezet megismerésére nevelés környezetvédelem, mely óvodai nevelésünk sajátos, integráló területe, tartalmilag jelen van minden gyermeki tevékenységformában. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Felsővároson, panel lakókörnyezetben, mint "zöld sziget" helyezkedik el. Programrész címe: " Izgő - Mozgó - Mocorgó" Kiemelt nevelési terület: Mozgás Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Körtöltésen kívüli, Klebelsberg - telepen zöldövezetben, családi házak között. Programrész címe: Fogd a kezem-lépj velem" Kiemelt nevelési terület: Inkluzív nevelés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Családias hangulatú óvodánk, Szőregen található, kertvárosi, ideálisnak mondható természeti környezetben. Pedagógiai gyakorlatunk címe: "Velünk élnek!" Kiemelt nevelési terület: külső világ tevékeny megismerése - környezetvédelem, környezettudatos magatartás alakítása Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Tápén, tiszta levegőjű, csendes kertvárosi jellegű környezetben működik. Programrész címe: "HÓNAPSOROLÓ" - Kiemelt nevelési terület: Környezeti nevelés, hagyományápolás Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Makkosház városrészben épült. Programrész címe: Hét színvirág Kiemelt nevelési terület: Mozgásfejlesztés, környezettudatos szemléletmód kialakítása.

11 11 Csoportok száma: 4 Mars Téri Óvoda Nádor Utcai Óvoda Napsugár Óvoda Negyvennyolcas Utcai Óvoda Petőfi Telepi Óvoda Petresi Utcai Óvoda Rókás Óvoda Rókusi Körúti Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Belvárosi, zárt udvarban, a forgalomtól távol, emeletes épület Programrész címe: "Játssz, mozogj, ügyesedj!" Kiemelt nevelési terület: Mozgás és a játék Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged belvárosában helyezkedik el. Pedagógiai gyakorlatunk címe: "Játékosan, tevékenyen minden nap..." Kiemelt nevelési terület: Természetes kíváncsisággal vegyenek részt a sokszínű tevékenységekben. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Móraváros területén helyezkedik el dinamikusan fejlődő kertvárosi övezetben. Programrész címe: Zöldpont Kiemelt nevelési terület: természet- és környezetvédelem Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged külterületén, jól megközelíthető helyen, Kiskundorozsmán kertvárosi környezetben található. Programrész címe: Varázslatos természet Kiemelt nevelési terület: A természet megismerése, az élővilág megszerettetése, környezetünk megóvására nevelés és a környezetben való tájékozódás. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: A Körtöltésen kívül Petőfi-telep központjában, jól megközelíthető kertvárosi környezetben található. Programrész címe: Napraforgó Kiemelt nevelési terület: Mozgás, környezeti nevelés Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Szegeden a Harmadik körutat behálózó lakótelepen helyezkedik el földszintes, hangulatos óvodánk. Programrész címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Tarján városrészben, lakótelepi övezetben található. Programrész címe: Mozgásra hívogató Kiemelt nevelési terület: Tevékenységrendszerünk központi pillére a mozgás, néphagyományok ápolása. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a Rókusi krt. és a Kossuth Lajos sgt. kereszteződésének közelében helyezkedik el. Programrész címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel " Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a

12 12 gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma: 2 Sás Utcai Óvoda Széksósi Úti Óvoda Szentmihályi Óvoda Szerb Utcai Óvoda Tabán Utcai Óvoda Tarjáni Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk csendes, forgalomtól elzárt, panel környezetben épült, Tarján városrészben fekvő óvoda. Programrész címe: Napra-forgó Kiemelt nevelési terület: Környezeti nevelés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Kiskundorozsma központjában könnyen megközelíthető főutcán helyezkedik el. Programrész címe: "Csiribiri" Kreatív Ovi Kiemelt nevelési terület: Vizuális nevelés, színes ötletekkel az ábrázolás technikáival. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk csendes, tiszta levegőjű kertvárosi környezetben helyezkedik el. Programrész címe: Fürkésző Kiemelt nevelési terület: A külső világ tevékeny megismerése. Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged külvárosában, Szőregen, ideális, szinte zajmentes környezetben, családi házak ölébe ágyazottan működő óvoda. Programrész címe: Ép testben ép lélek Kiemelt nevelési terület: Mozgás, és egészség megőrzés a Magyar Vöröskereszt bázis óvodájaként. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk lakótelepen, Felsőváros szívében nagy zöld játszóudvarral várja a gyermekeket. Programrész címe: Nyuszi fészek Kiemelt nevelési terület: Mozgás, környezeti nevelés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Az emeletes házaktól körülölelt, de a forgalmas autóutaktól védett, csendes környezetben található az óvoda. Programrész címe: "Mozgásra Hívogató" Kiemelt nevelési terület: mozgásfejlesztés, mozgás Csoportok száma: 4

13 13 Temesvári Körúti Óvoda Teréz Utcai Óvoda Tiszaparti Óvoda Toldy Utcai Óvoda Tünde téri Óvoda Újvidéki Utcai Óvoda Vedres Utcai Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Újszeged frekventált helyén, zöldövezetben, a Liget tőszomszédságában található az óvoda. Programrész címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Szegeden, Rókus városrész szélén, a főútvonalhoz közel található. Pedagógiai gyakorlatunk címe: Cini, cini muzsika Kiemelt nevelési terület: Zenei nevelés néphagyomány ápolás Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a Belvárosi Híd újszegedi hídfőjénél a Tisza és a jó levegőjű Erzsébet liget szomszédságában helyezkedik el. Programrész címe: "Víz,víz tiszta víz.. Mozgással az egészségért Kiemelt nevelési terület: Egészséges életmód kialakítása a mozgáson keresztül. Egészségmegőrzés és fejlesztés környezettudatos szemlélettel. Csoportok száma: 10 Az óvoda elhelyezkedése: A belváros szívében helyezkedik el. Programrész címe: Kerek Világ Kiemelt nevelési terület: Óvodánkban minden tevékenységi területet egyformán hangsúlyosan kezelünk. Csoportok száma: 6 Az óvoda elhelyezkedése: A Csillag tér közelében, közlekedés szempontjából nagyon jó helyen lévő, de a közlekedés zajától elzártan helyezkedik el. Programrész címe: Tündérkerti Tudorkák Kiemelt nevelési terület: Külső világ tevékeny megismerése, természeti, társadalmi környezet sokoldalú, tevékeny, természetes környezetben történő megismertetése. Csoportok száma: 5 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged déli részén, Kecskés telepen, családi házakkal körülvett környezetben Programrész címe: Egymás mellett, egy úton Kiemelt nevelési terület: Komplex tevékenységekkel a gyermekek teljes személyiségének kibontakoztatása. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Lakótelepi Óvoda, Újszeged városrészen a Tisza, Liget, Sportcsarnok közelében. Programrész címe: Tiszavirág Kiemelt nevelési terület: Alapértéknek tekintjük az egészségfejlesztést és a környezettudatos magatartásra nevelést. Csoportok száma: 8

14 14 Személyi feltételek Intézményünkben jóváhagyott álláshelyek számát az alábbi, 2. számú táblázattal mutatjuk be. 2. sz. táblázat Álláshelyek száma Álláshelyek száma 746,75 Pedagógus álláshelyek száma 425,5 Pedagógiai munkát közvetlen segítők száma 305,75 Személyi feltételeink részletes bemutatása a 3. számú táblázattal történik. 3. sz. táblázat Részletes személyi feltételek Igazgató 1 Igazgató helyettesek 4 Igazgatósági gazdasági és adminisztrációs 13,5 apparátus Rendszergazda 1 Oktatástechnikus 1 Pszichológus 4,5 Óvodapedagógus 407 Utazó fejlesztő óvodapedagógus 6 Gyógypedagógus 2 Konduktor 1 Óvodatitkár 26 Pedagógiai asszisztens 77,75 Dajka 202

15 15 Pedagógusaink szakmai rátermettségét végzettségük szintje mutatja leginkább. Büszkék vagyunk arra, hogy az összes pedagógus létszám 39%-a rendelkezik legalább egy szakvizsgával, ami azt jelenti, hogy pedagógiai munkájuk egy-egy kiemelt területén kimagasló szintű tudás birtokában vannak. Az 1. számú ábra mutatja pedagógus állományunk képzettségének megoszlását. 1. sz. ábra Pedagógusaink végzettség szerinti megoszlása Pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettsége 54% 39% szakvizsgázottak száma további felsőfokú képzettséget szerzettek száma egyéb szakmai megújító képzésben részt vettek száma 7%

16 16 Fontosnak tartjuk a pedagógiai munkát segítők bevonását a tényleges nevelési folyamatokba, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az ő megfelelő képesítésükre is. Végzettségüket a 2. számú ábra mutatja. 2. sz. ábra A pedagógiai munkát segítők végzettsége Pedagógiai asszisztens és dajkai munkakörben alkalmazottak végzettsége 40% Középfokú szakirányú képzettséggel rendelkezők száma Felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezők száma 57% Egyéb végzettségű 3%

17 17 Tárgyi feltételek Az óvodák épületeinek állagmegóvása és felújítása a fenntartó önkormányzat anyagi lehetőségétől, és ráfordításától függ. Az épületek korszerűsítése csak apró lépésekben valósul meg, ezért a tagintézmények épületeinek állapota nagyon eltérő a városban. Korszerűsítések, felújítások minden évben történnek pl. mosdó, tálaló konyha, nyílászáró csere, fűtés és világítás korszerűsítés. Az óvodák udvarának parkosítása, az udvari játszó eszközök beszerzése és EU-s szabványnak való megfeleltetése a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával együttműködve folyamatosan megtörténik. A tárgyi feltételek korszerűsítését és fejlesztését szem előtt tartjuk, a biztonságos, korszerű, és a pedagógiai gyakorlat megvalósítását szolgáló bútorzat és eszközök beszerzésével. Ennek lehetőségét elsősorban a pályázatok és alapítványi támogatások biztosítják. A tagintézmények belső tereinek alakításánál esztétikus, praktikus, a gyermekek magas színvonalú ellátását szolgáló környezetet alakítanak ki az óvodai dolgozók. A feladatellátáshoz az alapvető eszközökkel az óvodák rendelkeznek. A tagintézményekben az alaptevékenység - óvodai nevelés ellátásához szükséges eszközök Rendelkezésre állnak. A kommunikációt és korszerű adminisztrációt segítő eszközök meglétét a 4. számú táblázat mutatja. 4. sz. táblázat IKT-eszközök Eszköz megnevezése Darabszám asztali számítógép 72 Lap-top 85 nyomtató 42 fénymásoló 13 multi funkciós gép 51 mobil telefon 109 FAX 11 SCANNER 5 Az óvodák speciális helyiségeit az 5. számú táblázat összesíti. 5. sz. táblázat Óvodai speciális helyiségek Helyiség megnevezése Száma Tornaszoba 27 Fejlesztőszoba 47 Sószoba 16

18 18 I.4. SZAKMAI MÉRFÖLDKÖVEK Szakmai fejlődésünk mérföldköveit az intézményi innováció elemeivel mutatjuk be. Innováció az intézményünkben Az innováció azért fontos számunkra, mert a körülöttünk változó, fejlődő világ mindig új kihívások elé állít és új ismeretek megtanulására sarkall minket, hiszen a reánk bízott gyermekek nevelésében csak így őrizhetjük meg eredményességünket. Intézményünkben a kreatív, alkotó kedvű pedagógusok, nyitottak a megújulásra, az új pedagógiai módszerek megismerésére, alkalmazására, és terjesztésére. Szakmai munkaközösségek A megújulás és az új pedagógiai módszerek megismerésének elsődleges színterei az intézményünkben működő szakmai munkaközösségek. A pedagógusok 63% szakmai munkaközösségi tag. A közös munkával erősödik az egymástól tanulás és a tudás átadás képessége, és a megszerzett tudást mindennapi munkájuk során a gyermekek egyre magasabb színvonalú nevelése érdekében hasznosítják. Cél - Fejlessze a nevelői munkát. - Intézményen belül és regionális szinten is terjessze és gondozza a tagintézményi jó gyakorlatokat. - Támogassa eljárásaival, hogy minél szakszerűbb és hatékonyabb óvodai nevelés valósuljon meg az intézményben. - Segítse elő és támogassa a szakmai innovációt. Feladat - Részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében. - Szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére. - A munkaközösség az óvoda pedagógusok közötti munkakapcsolatot fejleszti. - Fejleszti specifikus szakmai területének módszertanát. - Segíti az újszerű pedagógiai eljárások intézményen belüli terjesztését. - A szakterületre vonatkozóan szaktanácsod ad a pedagógusok és az intézmény vezetése részére. - Az intézményi pályázatok megvalósításában és a szakmai rendezvények lebonyolításában aktívan részt vesz. Őszi, Tavaszi Pedagógiai Napok Intézményünkben a pedagógiai munka innovációját segíti a 2005 óta hagyományosan megrendezésre kerülő Tavaszi és Őszi Pedagógiai napok. A szakmai napok keretében az elméleti és a gyakorlati ismeretek megszerzésére, felidézésére egyaránt lehetőség nyílik. Elméleti előadásokat a külső szakemberek mellett jól képzett óvodapedagógusaink és pszichológusaink is tartanak. A tagóvodákban zajló gyakorlati bemutatók minden foglalkozási ágban a legújabb módszertani ismereteket közvetítik. A több száz résztvevő óvodapedagógus

19 19 lehetőséget kap arra, hogy betekintsenek egymás óvodájába, szakmai konzultációkban vegyenek részt. A horizontális tanulás folyamata is biztosított azáltal, hogy a résztvevők megszerzett ismereteiket kollégáiknak átadják. Az óvodai programok mellett a külső kapcsolatainkat is ápoljuk, amikor iskolai óralátogatáson, zenei koncerteken, színházlátogatáson veszünk részt. E rendezvénysorozat egyik kiemelkedő programja a tavasszal megrendezésre kerülő szakmai konferencia, ahol a teljes alkalmazotti kör vesz részt. Minden évben kiváló szakemberek tartanak előadásokat változatos témakörben. Fontos célja a rendezvénynek az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők közös továbbképzése. A másik sikeres rendezvényünk a tehetségfesztivál, melynek gálaműsora a pedagógiai napok záró rendezvénye. A tehetség ígéretes gyermekek mese, vers, ének, hangszer, tánc kategóriában szerepelnek a szülők és a meghívott vendégek előtt. A legügyesebben rajzolók munkáiból kiállítást rendezünk. A nyilvánosságot a rádió és a helyi sajtó is biztosítja. Pályázataink Az intézmény vezetése és a pedagógusok fejlesztésekhez való hozzáállása, a közös munka összehangoltsága teszi lehetővé, hogy a személyi és tárgyi feltételek a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával folyamatosan fejlesztés alatt álljanak. Intézményünk szakmai fejlődésének mérföldköveit az alábbi, sikeres pályázatok jelentik, amelyeket a 6. számú táblázat mutat be. 6. sz. táblázat Intézményünk sikeres pályázatai Címe Időszak Tartalma Részvevők HEFOP / /1.0 Kompetencia-alapú óvodai nevelés Szeged városban Teljesítménymotivációs pályázat I. Teljesítménymotivációs pályázat II. Teljesítménymotivációs pályázat III. HEFOP-3.1.3/B-09/ /1.0 A kompetencia alapú óvodai nevelés megvalósításához szükséges eszközök biztosítása Új típusú pedagógiai kompetencia alapú nevelési tartalmakat és korszerű módszertani eljárások eredményes alkalmazása Az IMIP tartalmának és működésének minisztériumi minősítése jól megfelelt kategória A pedagógusok teljesítmény értékelésének szakértői vizsgálata jól megfelelt kategória A közalkalmazottak teljesítmény értékelésének szakértői vizsgálata jól megfelelt kategória A kompetencia alapú óvodai nevelés új eljárásaihoz szükséges eszközök beszerzése Katona József Utcai Óvoda Kemes Utcai Óvoda Gáspár Z. Utcai Óvoda SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága

20 20 Szeged Városban TÁMOP / "Óvodától az érettségi-ig - a kompetencia -alapú oktatás Szegeden" Az egész életen tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek, készségek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás módszertanának elterjesztése Tisza-parti óvoda Címe Időszak Tartalma Részvevők TÁMOP / "Ügyi Manók Hálózat" Tehetséggondozó szakmai műhely kialakítása Szeged Város óvodáiban" A tehetséges és a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekekkel való integrált foglalkozás tehetség gondozás és egyéni fejlesztés módszereivel, amely hozzájárul az óvodai nevelés minőségének és hatékonyságának javításához Gyálaréti Óvoda Gyöngyvirág óvoda Gyertyámos Utcai Óvoda Cső Utcai Óvoda Gábor Áron Utcai Óvoda Klebelsberg Telepi Óvoda Rókusi Körúti Óvoda Mars Téri Óvoda Makkosházi Óvoda Kemes Utcai Óvoda Nádor Utcai Óvoda Petőfi Telepi Óvoda Jerney Utcai Óvoda Rókás Óvoda Garam Utcai Óvoda Építő Utcai Óvoda Szerb Utcai Óvoda Fő Fasori Óvoda Toldy Utcai Óvoda Tisza-parti Óvoda Petresi Utcai Óvoda Gáspár Zoltán Utcai Óvoda Béke Telepi Óvoda Temesvári Körúti Óvoda Hétvezér Utcai Óvoda Dr Boros József Utcai Óvoda Teréz Utcai Óvoda

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KISKAKAS ÓVODA 1104 BUDAPEST, MÁDI UTCA 86/94. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 1 1. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Az Egervári Óvoda nevelőtestülete 8913 Egervár, József Attila utca 13. JELIGE: VADGESZTENYE Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, ha egy évtizeddel

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. 2013. 1 I. ÓVODÁNK... 3 1. AZ APRÓK HÁZA ÓVODA BEMUTATÁSA... 3 2. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 4 3. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben