A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 1 A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZEPTEMBER 1.

2 2 Intézményünk Pedagógiai Programját a TÁMOP / Óvodafejlesztési pályázat keretén belül készítettük. A program kidolgozói: Bartáné Tóth Mária Bódiné Vági Klára Huszkáné Pék Erzsébet Kocsisné Prónai Márta Rajné Simon Krisztina Rákosné Szilágyi Éva Rozgonyi Rita Szamosszegi Edit Szitás Eszter Vasas Tamásné Vörös Lászlóné A munkacsoportok tagjai: Biténé Harmat Erika Dukic Stanic Natalia Fábiánné Magyari Éva Geyer Mária Kalapács Ágnes Kispálné Fődi Ildikó Koczka Gabriella Kónyáné Zsombó Gabriella Kristófné Urbán Szabó Irén Pécsváradi Katalin Szabóné Agócs Andrea Szenczi Csabáné Stuber Tímea Szokol Szilvia Vargáné Baranyai Erika

3 3 BEVEZETŐ... 5 I. HELYZETKÉP... 6 I.1. INTÉZMÉNYÜNK ADATAI... 6 I.2. AZ INTÉZMÉNYI PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 I.3. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 7 I.4. SZAKMAI MÉRFÖLDKÖVEK II. KÜLDETÉSNYILATKOZAT...25 III. INTÉZMÉNYI TÜKÖR...26 III.1. INTÉZMÉNYKÉP III.2. PEDAGÓGUSKÉP III.3. A PEDAGÓGIAI MUNKÁT TÁMOGATÓK KÉPE III.4. GYERMEKKÉP IV. INTÉZMÉNYI ALAPELVEINK, ÉRTÉKEINK, CÉLJAINK ÉS FELADATAINK...28 V. AZ ÓVODAI ÉLET FELADATAI...31 V.1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA V.2. AZ ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS V.3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA VI. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI...36 VI.1. NAPIREND, HETIREND VI.2. SZOKÁS- ÉS NORMARENDSZER VI.3. ÜNNEPEK VI.4. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI VII. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI...41 VII.1. JÁTÉK VII.2. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS VII.3. VERSELÉS, MESÉLÉS VII.4. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC VII.5. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA VII.6. MOZGÁS VII.7. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE VII.8. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK VIII. A NEMZETISÉGI NEVELÉS...52 IX. PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE, MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE...54 IX.1. A TERVEZŐ MUNKA ÉS A CSOPORTNAPLÓ IX.2. A MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA X. AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ SZÜKSÉGES ÉRETTSÉG JELLEMZŐI...58 XI. A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK...60 XII. GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK...64 XIII. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE...67 XIV. ÓVODÁINK PEDAGÓGIAI GYAKORLATA...78 XIV/1. Baross László Utcai Óvoda XIV/2. Bem Tábornok Utcai Óvoda XIV/3. Bérkert Utcai Óvoda XIV/4. Bölcs Utcai Óvoda... 91

4 4 XIV/5. Cső Utcai Óvoda XVI/6. Dr. Boros József Utcai Óvoda XIV/7. Építő Utcai Óvoda XIV/8. Felsővárosi Óvoda XIV/9. Fő Fasori Óvoda XIV/10. Földmíves Utcai Óvoda XIV/11. Gábor Áron Utcai Óvoda XIV/12. Garam Utcai Óvoda XIV/13. Gáspár Zoltán Utcai Óvoda XIV/14. Gedói Óvoda XIV/15. Gyálaréti Óvoda XIV/16. Gyertyámos utcai Óvoda XIV/17. Gyöngyvirág Óvoda XIV/18. Hajnóczy Utcai Óvoda XIV/19. Hétvezér Utcai Óvoda XIV/20. Honfoglalás Utcai Óvoda XIV/21. Hunyadi Téri Óvoda XIV/22. Jerney Utcai Óvoda XIV/23. Katona József Utcai Óvoda XIV/24. Kemes Utcai Óvoda XIV/25. Klebelsberg Telepi Óvoda XIV/26. Magyar Utcai Óvoda XIV/27. Majakovszkij Téri Óvoda XIV/28. Makkosházi Óvoda XIV/29. Mars Téri Óvoda XIV/30. Nádor Utcai Óvoda XIV/31. Napsugár Óvoda XIV/32. Negyvennyolcas Utcai Óvoda XIV/33. Petőfi Telepi Óvoda XIV/34. Rókás Óvoda XIV/35. Sás Utcai Óvoda XIV/36. Széksósi Úti Óvoda XIV/37. Szentmihályi Óvoda XIV/38. Szerb Utcai Óvoda XIV/39. Tabán Utcai Óvoda XIV/40. Tarjáni Óvoda XIV/41. Teréz Utcai Óvoda XIV/42. Tisza-parti Óvoda XIV/43. Toldy Utcai Óvoda XIV/44. Tünde Téri Óvoda XIV/45. Újvidéki Utcai Óvoda XIV/46. Vedres Utcai Óvoda XIV/47;48;49;50. Béke Telepi Óvoda, Petresi Utcai Művészeti Bázisóvoda, Rókusi Körúti Óvoda, Temesvári Körúti Óvoda XV. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT XVI. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK FELHASZNÁLT IRODALOM

5 5 BEVEZETŐ A szegedi családok, mind ugyanazt szeretnék az óvodától: a lehető leggondosabban járjon el gyermekeik sikeres felnőtté válásának folyamatában, mindezt úgy, hogy a gyermekek biztonságban legyenek és szeressenek óvodába járni. A gondosság, mint minőségi nevelési környezet jellemzi intézményünket, a lehető leghatékonyabban hasznosítjuk költségvetési, tárgyi és humán erőforrásainkat az óvodai élet szervezése, és a gyermekek nevelésének folyamata során, hogy a pedagógiai haszon, a gyermekek óvodás évei alatt, és iskolába lépéskor is a család és a pedagógus részére eredményeket mutasson és ez, a szegedi óvodákba járó valamennyi gyermekre érvényes legyen. Feladatunk a gyermekkor örömeinek és lehetőségeinek minél teljesebb és intenzívebb átélésének segítése. Intézményünk pedagógusai és dolgozói részére a tudás öröme, az óvodás korú gyermekek nevelésének szépsége és feladatai mellett, értéket jelent egymás megbecsülése és az összetartozás. Pedagógiai programunk irányt mutat az óvodapedagógusok részére, ezzel egyenlő működési esélyt biztosítva az 50 tagóvoda számára, hogy minden óvodáinkba járó gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Szeged város óvodáinak óvodapedagógusai széleskörű pedagógiai felkészültséggel, a tagóvodák közösségei által kialakított hagyományok és elfogadott értékrend alapján nevelik, fejlesztik a gyermekeket. Intézményünkben a tagóvodai nevelőközösségek szélsőségektől mentes pedagógiai nézeteik, értékrendjük, előnyös különbözőségük megtartásának és erősítésének lehetőségével színesítik Szeged város óvodaképét, amelyben a nevelés minden résztvevője fontos és megbecsült! Az óvodapedagógus feladata, hogy figyelembe vegye a gyermek egyéni képességét, fejlettségének ütemét, hogy segítséget nyújtson a gyermek személyiségének, képességének, tehetségének kibontakoztatásához. E pedagógiai feladat megvalósítása során a pedagógusnak mindig a lehető legjobb megoldást kell választania azért, hogy érvényesüljön a gyermek mindenek felett álló érdeke. Rákosné Szilágyi Éva Igazgató

6 6 I. Helyzetkép I.1. INTÉZMÉNYÜNK ADATAI Intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága Intézmény címe: 6723 Szeged, Sólyom u. 6 Telefon: 62/ Fax: 62/ Az intézmény fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Alapító okirat szám: 559/2013 (XII.20) sz. Közgyűlési határozat OM azonosító: Intézmény székhelye 6723 Szeged, Sólyom u. 6 Tagintézmények száma 50 Óvodai csoportok száma 202 Felvehető maximális gyermeklétszám 4865 fő I.2. AZ INTÉZMÉNYI PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE Dokumentumok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 149/1997. (IX: 10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, szeptember 2-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 363/2012. kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

7 7 I.3. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA A szegedi önkormányzati fenntartásban működő ötven óvoda, a jelenlegi szervezeti struktúrában óta működik. Az intézmény magas színvonalú, hatékony és törvényes működését az óvodaigazgatóság koordinálja. Az ötven óvoda Szeged város egész területén biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. Pedagógiai programunk hangsúlyozza azokat az értékeket, melyek jellemzik a tagóvodák nevelő-oktató munkáját, és lehetőséget ad a nevelőtestületek számára a helyi hagyományok, az értékes különbözőségek, és a tagóvodai sajátosságok gyakorlására. Mindezeket a sajátosságokat mutatja be az 1. számú táblázat. 1. sz. táblázat Tagóvodák bemutatkozása - Egyéni arculata Tagóvodák bemutatkozása - Egyéni arculata Baross László Utcai Óvoda Béke Telepi Óvoda Bem Tábornok Utcai Óvoda Bérkert Utcai Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Zöldövezeti, lakótelep jellegű környezet - Újszegeden Programrész címe: Játék, Egészség, Környezetvédelem Kiemelt nevelési terület: A bennünket körülvevő élő természet megismerésére, megszerettetésére, védelmének lehetőségeire neveljük a gyerekeket, sok-sok játékkal. Csoportok száma:4 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged város északi részén, a körtöltésen kívül található Béke Telep. Könnyen megközelíthető. Jellegzetes családi házas településrész. Programrész címe: "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel". Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma:2 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged - Alsóváros kertes családi házak közé illeszkedő, különleges atmoszférájú környezetben helyezkedik el. Programrész címe: " A tevékenység öröme" Kiemelt nevelési terület: A komplexitás jegyében tevékeny, tettre kész, nyitott, kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségek nevelése biztonságos környezetben. Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Újszeged szívében kertvárosi környezetben, nagy árnyas udvarral Programrész címe: Szeresd a környezeted, hogy óvd a világot. Kiemelt nevelési terület: Nevelőmunkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek környezetükhöz fűződő, pozitív viszonyának kialakítására. Csoportok száma: 3

8 8 Bölcs Utcai Óvoda Cső Utcai Óvoda Dr. Boross József Utcai Óvoda Építő Utcai Óvoda Felsővárosi Óvoda Fő Fasori Óvoda Földmíves Utcai Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Körtöltésen kívül Kiskundorozsmán, családi házas környezetben. Programrész címe: Körbe körbe Pedagógiai Gyakorlat. Kiemelt nevelési terület: Hagyományápolás és a természetvédelem Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Modern technológiával épült kétszintes óvoda, mely az Északi városrészben található. Programrész címe: Kacagó Kocogó Kölyökbirodalom" Kiemelt nevelési terület: A mozgás és az anyanyelvi nevelés, kommunikáció fejlesztése. Csoportok száma: 8 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk 1900 óta működik a belváros és kertváros határán, több átalakítást és korszerűsítést végeztek az épületen. Programrész címe: Tarka-Barka Kiemelt nevelési terület: Fontosnak tartjuk olyan tevékenységek biztosítását, amelyben lehetővé válik a siker orientált, szorongástól mentes, a környezetben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő gyermekek nevelése. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szegeden, Tarján lakótelepi részén helyezkedik el. A házakkal, fákkal körülvett épület távol esik a forgalom zajától. Programrész címe: "Mozgás örömmel az egészséges gyermekekért" Kiemelt nevelési terület: Helyi nevelési gyakorlatunk kiemelt feladata a gyermekek természetes mozgáskedvének fenntartása, mozgástapasztalataik bővítése, mozgáskultúrájuk fejlesztése, mozgásigényük kielégítése. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Az óvodánk 1981-ben épült, Felsőváros lakótelepi részén helyezkedik el, a közúti forgalomtól távol, zöldövezetben. Programrész címe: Együtt-egymásért Kiemelt nevelési terület: Környezettudatosságra nevelés Csoportok száma: 5 Az óvoda elhelyezkedése: Zöldövezetben, a Holt-Maros közvetlen környezetében helyezkedik el. Programrész címe: "Varázs Vár" Kiemelt nevelési terület: Jeles napok, néphagyományőrzés a játékos tanulás eszközeivel, a helyi szokások megjelenítésével, és a külső világ tevékeny megismerése. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged - Alsóváros családi házas környezetben helyezkedik el óvodánk Programrész címe: " Szivárvány környezetvédő Kiemelt nevelési terület: Nevelésünk középpontjában a környezeti kultúra kialakítása és a környezetvédelem áll. Csoportok száma: 6

9 9 Gábor Áron Utcai Óvoda Garam Utcai Óvoda Gáspár Zoltán Utcai Óvoda Gedói Óvoda Gyálaréti Óvoda Gyertyámos Utcai Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hajnóczy Utcai Óvoda Hétvezér Utcai Óvoda Honfoglalás Utcai Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Petőfi telepen található, 1932 óta működik kertvárosi környezetben. Programrész címe: Fészek Kiemelt nevelési terület: Óvodai életünk tevékenység rendszerében központi szerepe a játéknak van, ezt egészíti ki az epochális rendszerű tanulás szervezés és a magyar néphagyományok ápolása. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Újrókus városrészben, zöld övezetben helyezkedik el Programrész címe: Hétszínvirág Kiemelt nevelési terület: Mozgás- mozgásfejlesztés, kommunikáció fejlesztése. Csoportok száma: 6 Az óvoda elhelyezkedése: Az Óvoda, mint egy zöld sziget helyezkedik el az Északi városrész peremén. Programrész címe: Vidám Kölyökbirodalom Kiemelt nevelési terület: A mozgás Csoportok száma: 6 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk az Északi városrészben 1980 óta működik. Programrész címe: "Lila varázs" Kiemelt nevelési terület: A teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. Csoportok száma: 8 Az óvoda elhelyezkedése: A "város peremén"- Gyálaréten, falusias jellegű, családi házas környezetben. Programrész címe: "Rétikék" Kiemelt nevelési terület: A külső világ tevékeny megismerése, környezetvédelem Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: A belváros szívében, csendes helyen működik. Programrész címe: " Mindennapok csodái" Kiemelt nevelési terület: Egészséges életmód, mozgásfejlesztés. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Csendes, nyugodt kertvárosi környezetben fekszik Programrész címe: Mozgásra hívogató Kiemelt nevelési terület: Mozgásfejlesztés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a belváros szívében, családi házból kialakított, több mint százéves épületben található. Programrész címe: Ficánkoló Kiemelt nevelési terület: Mozgásos fejlesztés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a belváros peremén, családias légkört biztosító régi épületben működik. Programrész címe: Mozgással és zenével Kiemelt nevelési terület: A mozgás és ének, zene, énekes játék, gyermektánc Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged külterületén a Tisza-part közelében fekszik Programrész címe: Hónapsoroló

10 10 Óvoda Hunyadi Téri Óvoda Jerney Utcai Óvoda Katona József Utcai Óvoda Kemes Utcai Óvoda Klebelsberg Telepi Óvoda Magyar Utcai Óvoda Majakovszkij Téri Óvoda Makkosházi Óvoda Kiemelt nevelési terület: környezeti nevelés, környezetvédelem és hagyományápolás Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Rókus városrész - kertváros Programrész címe: " Együtt EgyMásért " Kiemelt nevelési terület: Egy közösségben Más nemzetiségű (magyar, német, szerb) a környezet megismerésére törekvő, a természet megóvásáért, gondozásáért aktívan tenni vágyó gyermekek nevelése. Csoportok száma: 5 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged- Kiskundorozsmán, lakótelepi környezetben, nagy parkszerű telken működik. Programrész címe: Napsugár Kiemelt nevelési terület: Óvodánkban minden tevékenységi terület egyforma hangsúlyt kap. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Móravárosban, nyugodt kertvárosi környezetben működik. Programrész címe: Összhangban a természettel - Zöld hajtás" Kiemelt nevelési terület: Környezet megismerésére nevelés környezetvédelem, mely óvodai nevelésünk sajátos, integráló területe, tartalmilag jelen van minden gyermeki tevékenységformában. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Felsővároson, panel lakókörnyezetben, mint "zöld sziget" helyezkedik el. Programrész címe: " Izgő - Mozgó - Mocorgó" Kiemelt nevelési terület: Mozgás Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Körtöltésen kívüli, Klebelsberg - telepen zöldövezetben, családi házak között. Programrész címe: Fogd a kezem-lépj velem" Kiemelt nevelési terület: Inkluzív nevelés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Családias hangulatú óvodánk, Szőregen található, kertvárosi, ideálisnak mondható természeti környezetben. Pedagógiai gyakorlatunk címe: "Velünk élnek!" Kiemelt nevelési terület: külső világ tevékeny megismerése - környezetvédelem, környezettudatos magatartás alakítása Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Tápén, tiszta levegőjű, csendes kertvárosi jellegű környezetben működik. Programrész címe: "HÓNAPSOROLÓ" - Kiemelt nevelési terület: Környezeti nevelés, hagyományápolás Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Makkosház városrészben épült. Programrész címe: Hét színvirág Kiemelt nevelési terület: Mozgásfejlesztés, környezettudatos szemléletmód kialakítása.

11 11 Csoportok száma: 4 Mars Téri Óvoda Nádor Utcai Óvoda Napsugár Óvoda Negyvennyolcas Utcai Óvoda Petőfi Telepi Óvoda Petresi Utcai Óvoda Rókás Óvoda Rókusi Körúti Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Belvárosi, zárt udvarban, a forgalomtól távol, emeletes épület Programrész címe: "Játssz, mozogj, ügyesedj!" Kiemelt nevelési terület: Mozgás és a játék Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged belvárosában helyezkedik el. Pedagógiai gyakorlatunk címe: "Játékosan, tevékenyen minden nap..." Kiemelt nevelési terület: Természetes kíváncsisággal vegyenek részt a sokszínű tevékenységekben. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Móraváros területén helyezkedik el dinamikusan fejlődő kertvárosi övezetben. Programrész címe: Zöldpont Kiemelt nevelési terület: természet- és környezetvédelem Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged külterületén, jól megközelíthető helyen, Kiskundorozsmán kertvárosi környezetben található. Programrész címe: Varázslatos természet Kiemelt nevelési terület: A természet megismerése, az élővilág megszerettetése, környezetünk megóvására nevelés és a környezetben való tájékozódás. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: A Körtöltésen kívül Petőfi-telep központjában, jól megközelíthető kertvárosi környezetben található. Programrész címe: Napraforgó Kiemelt nevelési terület: Mozgás, környezeti nevelés Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Szegeden a Harmadik körutat behálózó lakótelepen helyezkedik el földszintes, hangulatos óvodánk. Programrész címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Tarján városrészben, lakótelepi övezetben található. Programrész címe: Mozgásra hívogató Kiemelt nevelési terület: Tevékenységrendszerünk központi pillére a mozgás, néphagyományok ápolása. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a Rókusi krt. és a Kossuth Lajos sgt. kereszteződésének közelében helyezkedik el. Programrész címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel " Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a

12 12 gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma: 2 Sás Utcai Óvoda Széksósi Úti Óvoda Szentmihályi Óvoda Szerb Utcai Óvoda Tabán Utcai Óvoda Tarjáni Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk csendes, forgalomtól elzárt, panel környezetben épült, Tarján városrészben fekvő óvoda. Programrész címe: Napra-forgó Kiemelt nevelési terület: Környezeti nevelés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Kiskundorozsma központjában könnyen megközelíthető főutcán helyezkedik el. Programrész címe: "Csiribiri" Kreatív Ovi Kiemelt nevelési terület: Vizuális nevelés, színes ötletekkel az ábrázolás technikáival. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk csendes, tiszta levegőjű kertvárosi környezetben helyezkedik el. Programrész címe: Fürkésző Kiemelt nevelési terület: A külső világ tevékeny megismerése. Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged külvárosában, Szőregen, ideális, szinte zajmentes környezetben, családi házak ölébe ágyazottan működő óvoda. Programrész címe: Ép testben ép lélek Kiemelt nevelési terület: Mozgás, és egészség megőrzés a Magyar Vöröskereszt bázis óvodájaként. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk lakótelepen, Felsőváros szívében nagy zöld játszóudvarral várja a gyermekeket. Programrész címe: Nyuszi fészek Kiemelt nevelési terület: Mozgás, környezeti nevelés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Az emeletes házaktól körülölelt, de a forgalmas autóutaktól védett, csendes környezetben található az óvoda. Programrész címe: "Mozgásra Hívogató" Kiemelt nevelési terület: mozgásfejlesztés, mozgás Csoportok száma: 4

13 13 Temesvári Körúti Óvoda Teréz Utcai Óvoda Tiszaparti Óvoda Toldy Utcai Óvoda Tünde téri Óvoda Újvidéki Utcai Óvoda Vedres Utcai Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Újszeged frekventált helyén, zöldövezetben, a Liget tőszomszédságában található az óvoda. Programrész címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Szegeden, Rókus városrész szélén, a főútvonalhoz közel található. Pedagógiai gyakorlatunk címe: Cini, cini muzsika Kiemelt nevelési terület: Zenei nevelés néphagyomány ápolás Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a Belvárosi Híd újszegedi hídfőjénél a Tisza és a jó levegőjű Erzsébet liget szomszédságában helyezkedik el. Programrész címe: "Víz,víz tiszta víz.. Mozgással az egészségért Kiemelt nevelési terület: Egészséges életmód kialakítása a mozgáson keresztül. Egészségmegőrzés és fejlesztés környezettudatos szemlélettel. Csoportok száma: 10 Az óvoda elhelyezkedése: A belváros szívében helyezkedik el. Programrész címe: Kerek Világ Kiemelt nevelési terület: Óvodánkban minden tevékenységi területet egyformán hangsúlyosan kezelünk. Csoportok száma: 6 Az óvoda elhelyezkedése: A Csillag tér közelében, közlekedés szempontjából nagyon jó helyen lévő, de a közlekedés zajától elzártan helyezkedik el. Programrész címe: Tündérkerti Tudorkák Kiemelt nevelési terület: Külső világ tevékeny megismerése, természeti, társadalmi környezet sokoldalú, tevékeny, természetes környezetben történő megismertetése. Csoportok száma: 5 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged déli részén, Kecskés telepen, családi házakkal körülvett környezetben Programrész címe: Egymás mellett, egy úton Kiemelt nevelési terület: Komplex tevékenységekkel a gyermekek teljes személyiségének kibontakoztatása. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Lakótelepi Óvoda, Újszeged városrészen a Tisza, Liget, Sportcsarnok közelében. Programrész címe: Tiszavirág Kiemelt nevelési terület: Alapértéknek tekintjük az egészségfejlesztést és a környezettudatos magatartásra nevelést. Csoportok száma: 8

14 14 Személyi feltételek Intézményünkben jóváhagyott álláshelyek számát az alábbi, 2. számú táblázattal mutatjuk be. 2. sz. táblázat Álláshelyek száma Álláshelyek száma 746,75 Pedagógus álláshelyek száma 425,5 Pedagógiai munkát közvetlen segítők száma 305,75 Személyi feltételeink részletes bemutatása a 3. számú táblázattal történik. 3. sz. táblázat Részletes személyi feltételek Igazgató 1 Igazgató helyettesek 4 Igazgatósági gazdasági és adminisztrációs 13,5 apparátus Rendszergazda 1 Oktatástechnikus 1 Pszichológus 4,5 Óvodapedagógus 407 Utazó fejlesztő óvodapedagógus 6 Gyógypedagógus 2 Konduktor 1 Óvodatitkár 26 Pedagógiai asszisztens 77,75 Dajka 202

15 15 Pedagógusaink szakmai rátermettségét végzettségük szintje mutatja leginkább. Büszkék vagyunk arra, hogy az összes pedagógus létszám 39%-a rendelkezik legalább egy szakvizsgával, ami azt jelenti, hogy pedagógiai munkájuk egy-egy kiemelt területén kimagasló szintű tudás birtokában vannak. Az 1. számú ábra mutatja pedagógus állományunk képzettségének megoszlását. 1. sz. ábra Pedagógusaink végzettség szerinti megoszlása Pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettsége 54% 39% szakvizsgázottak száma további felsőfokú képzettséget szerzettek száma egyéb szakmai megújító képzésben részt vettek száma 7%

16 16 Fontosnak tartjuk a pedagógiai munkát segítők bevonását a tényleges nevelési folyamatokba, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az ő megfelelő képesítésükre is. Végzettségüket a 2. számú ábra mutatja. 2. sz. ábra A pedagógiai munkát segítők végzettsége Pedagógiai asszisztens és dajkai munkakörben alkalmazottak végzettsége 40% Középfokú szakirányú képzettséggel rendelkezők száma Felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezők száma 57% Egyéb végzettségű 3%

17 17 Tárgyi feltételek Az óvodák épületeinek állagmegóvása és felújítása a fenntartó önkormányzat anyagi lehetőségétől, és ráfordításától függ. Az épületek korszerűsítése csak apró lépésekben valósul meg, ezért a tagintézmények épületeinek állapota nagyon eltérő a városban. Korszerűsítések, felújítások minden évben történnek pl. mosdó, tálaló konyha, nyílászáró csere, fűtés és világítás korszerűsítés. Az óvodák udvarának parkosítása, az udvari játszó eszközök beszerzése és EU-s szabványnak való megfeleltetése a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával együttműködve folyamatosan megtörténik. A tárgyi feltételek korszerűsítését és fejlesztését szem előtt tartjuk, a biztonságos, korszerű, és a pedagógiai gyakorlat megvalósítását szolgáló bútorzat és eszközök beszerzésével. Ennek lehetőségét elsősorban a pályázatok és alapítványi támogatások biztosítják. A tagintézmények belső tereinek alakításánál esztétikus, praktikus, a gyermekek magas színvonalú ellátását szolgáló környezetet alakítanak ki az óvodai dolgozók. A feladatellátáshoz az alapvető eszközökkel az óvodák rendelkeznek. A tagintézményekben az alaptevékenység - óvodai nevelés ellátásához szükséges eszközök Rendelkezésre állnak. A kommunikációt és korszerű adminisztrációt segítő eszközök meglétét a 4. számú táblázat mutatja. 4. sz. táblázat IKT-eszközök Eszköz megnevezése Darabszám asztali számítógép 72 Lap-top 85 nyomtató 42 fénymásoló 13 multi funkciós gép 51 mobil telefon 109 FAX 11 SCANNER 5 Az óvodák speciális helyiségeit az 5. számú táblázat összesíti. 5. sz. táblázat Óvodai speciális helyiségek Helyiség megnevezése Száma Tornaszoba 27 Fejlesztőszoba 47 Sószoba 16

18 18 I.4. SZAKMAI MÉRFÖLDKÖVEK Szakmai fejlődésünk mérföldköveit az intézményi innováció elemeivel mutatjuk be. Innováció az intézményünkben Az innováció azért fontos számunkra, mert a körülöttünk változó, fejlődő világ mindig új kihívások elé állít és új ismeretek megtanulására sarkall minket, hiszen a reánk bízott gyermekek nevelésében csak így őrizhetjük meg eredményességünket. Intézményünkben a kreatív, alkotó kedvű pedagógusok, nyitottak a megújulásra, az új pedagógiai módszerek megismerésére, alkalmazására, és terjesztésére. Szakmai munkaközösségek A megújulás és az új pedagógiai módszerek megismerésének elsődleges színterei az intézményünkben működő szakmai munkaközösségek. A pedagógusok 63% szakmai munkaközösségi tag. A közös munkával erősödik az egymástól tanulás és a tudás átadás képessége, és a megszerzett tudást mindennapi munkájuk során a gyermekek egyre magasabb színvonalú nevelése érdekében hasznosítják. Cél - Fejlessze a nevelői munkát. - Intézményen belül és regionális szinten is terjessze és gondozza a tagintézményi jó gyakorlatokat. - Támogassa eljárásaival, hogy minél szakszerűbb és hatékonyabb óvodai nevelés valósuljon meg az intézményben. - Segítse elő és támogassa a szakmai innovációt. Feladat - Részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében. - Szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére. - A munkaközösség az óvoda pedagógusok közötti munkakapcsolatot fejleszti. - Fejleszti specifikus szakmai területének módszertanát. - Segíti az újszerű pedagógiai eljárások intézményen belüli terjesztését. - A szakterületre vonatkozóan szaktanácsod ad a pedagógusok és az intézmény vezetése részére. - Az intézményi pályázatok megvalósításában és a szakmai rendezvények lebonyolításában aktívan részt vesz. Őszi, Tavaszi Pedagógiai Napok Intézményünkben a pedagógiai munka innovációját segíti a 2005 óta hagyományosan megrendezésre kerülő Tavaszi és Őszi Pedagógiai napok. A szakmai napok keretében az elméleti és a gyakorlati ismeretek megszerzésére, felidézésére egyaránt lehetőség nyílik. Elméleti előadásokat a külső szakemberek mellett jól képzett óvodapedagógusaink és pszichológusaink is tartanak. A tagóvodákban zajló gyakorlati bemutatók minden foglalkozási ágban a legújabb módszertani ismereteket közvetítik. A több száz résztvevő óvodapedagógus

19 19 lehetőséget kap arra, hogy betekintsenek egymás óvodájába, szakmai konzultációkban vegyenek részt. A horizontális tanulás folyamata is biztosított azáltal, hogy a résztvevők megszerzett ismereteiket kollégáiknak átadják. Az óvodai programok mellett a külső kapcsolatainkat is ápoljuk, amikor iskolai óralátogatáson, zenei koncerteken, színházlátogatáson veszünk részt. E rendezvénysorozat egyik kiemelkedő programja a tavasszal megrendezésre kerülő szakmai konferencia, ahol a teljes alkalmazotti kör vesz részt. Minden évben kiváló szakemberek tartanak előadásokat változatos témakörben. Fontos célja a rendezvénynek az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők közös továbbképzése. A másik sikeres rendezvényünk a tehetségfesztivál, melynek gálaműsora a pedagógiai napok záró rendezvénye. A tehetség ígéretes gyermekek mese, vers, ének, hangszer, tánc kategóriában szerepelnek a szülők és a meghívott vendégek előtt. A legügyesebben rajzolók munkáiból kiállítást rendezünk. A nyilvánosságot a rádió és a helyi sajtó is biztosítja. Pályázataink Az intézmény vezetése és a pedagógusok fejlesztésekhez való hozzáállása, a közös munka összehangoltsága teszi lehetővé, hogy a személyi és tárgyi feltételek a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával folyamatosan fejlesztés alatt álljanak. Intézményünk szakmai fejlődésének mérföldköveit az alábbi, sikeres pályázatok jelentik, amelyeket a 6. számú táblázat mutat be. 6. sz. táblázat Intézményünk sikeres pályázatai Címe Időszak Tartalma Részvevők HEFOP / /1.0 Kompetencia-alapú óvodai nevelés Szeged városban Teljesítménymotivációs pályázat I. Teljesítménymotivációs pályázat II. Teljesítménymotivációs pályázat III. HEFOP-3.1.3/B-09/ /1.0 A kompetencia alapú óvodai nevelés megvalósításához szükséges eszközök biztosítása Új típusú pedagógiai kompetencia alapú nevelési tartalmakat és korszerű módszertani eljárások eredményes alkalmazása Az IMIP tartalmának és működésének minisztériumi minősítése jól megfelelt kategória A pedagógusok teljesítmény értékelésének szakértői vizsgálata jól megfelelt kategória A közalkalmazottak teljesítmény értékelésének szakértői vizsgálata jól megfelelt kategória A kompetencia alapú óvodai nevelés új eljárásaihoz szükséges eszközök beszerzése Katona József Utcai Óvoda Kemes Utcai Óvoda Gáspár Z. Utcai Óvoda SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága

20 20 Szeged Városban TÁMOP / "Óvodától az érettségi-ig - a kompetencia -alapú oktatás Szegeden" Az egész életen tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek, készségek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás módszertanának elterjesztése Tisza-parti óvoda Címe Időszak Tartalma Részvevők TÁMOP / "Ügyi Manók Hálózat" Tehetséggondozó szakmai műhely kialakítása Szeged Város óvodáiban" A tehetséges és a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekekkel való integrált foglalkozás tehetség gondozás és egyéni fejlesztés módszereivel, amely hozzájárul az óvodai nevelés minőségének és hatékonyságának javításához Gyálaréti Óvoda Gyöngyvirág óvoda Gyertyámos Utcai Óvoda Cső Utcai Óvoda Gábor Áron Utcai Óvoda Klebelsberg Telepi Óvoda Rókusi Körúti Óvoda Mars Téri Óvoda Makkosházi Óvoda Kemes Utcai Óvoda Nádor Utcai Óvoda Petőfi Telepi Óvoda Jerney Utcai Óvoda Rókás Óvoda Garam Utcai Óvoda Építő Utcai Óvoda Szerb Utcai Óvoda Fő Fasori Óvoda Toldy Utcai Óvoda Tisza-parti Óvoda Petresi Utcai Óvoda Gáspár Zoltán Utcai Óvoda Béke Telepi Óvoda Temesvári Körúti Óvoda Hétvezér Utcai Óvoda Dr Boros József Utcai Óvoda Teréz Utcai Óvoda

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága ALAPÍTÓ OKIRAT A /2007. (.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága A.../2005. (..) Kgy. sz. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

SZMJVÖ ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA HÁZIREND. Házirend. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága 6723 Szeged Sólyom utca 6.

SZMJVÖ ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA HÁZIREND. Házirend. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága 6723 Szeged Sólyom utca 6. cs Házirend Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága 6723 Szeged Sólyom utca 6. 1 1. Általános információk 1.1 Az intézmény neve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012.

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. 1. Referencia intézményi működés stratégiájának meghatározása 1.1 Stratégiai célok: Fő célkitűzés: Hatékonyan

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM

PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Pestszentimrei Vackor Óvoda Pestszentimrei Kindergarten Vackor Címe: 1188 Budapest, Csolt u. 4.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Vackor Óvoda Kindergarten Vackor Címe: 1188 Budapest, Csolt u. 4. Telefon: 295-50-73 Fax: 297-51-23 Email: csolt@vackorovi18.hu

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Radicsné Pintér Ilona közoktatási szakértő Szakértői igazolvány száma: 007007 02 3152 Nemti, Kossuth út 148. Telefon:

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-425/2011. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda helyi nevelési programja módosításának

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Az óvodai nevelés országos alapprogramjának legfontosabb változásai az óvodák és fenntartók feladatai

Az óvodai nevelés országos alapprogramjának legfontosabb változásai az óvodák és fenntartók feladatai Az óvodai nevelés országos alapprogramjának legfontosabb változásai az óvodák és fenntartók feladatai Közoktatási Főosztály Közoktatás-szakmai Fejlesztési Osztály Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Hatvan : 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. titkárság: 37/341-455, 37/540-103; TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Óvodafejlesztés című pályázat támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben