A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 1 A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZEPTEMBER 1.

2 2 Intézményünk Pedagógiai Programját a TÁMOP / Óvodafejlesztési pályázat keretén belül készítettük. A program kidolgozói: Bartáné Tóth Mária Bódiné Vági Klára Huszkáné Pék Erzsébet Kocsisné Prónai Márta Rajné Simon Krisztina Rákosné Szilágyi Éva Rozgonyi Rita Szamosszegi Edit Szitás Eszter Vasas Tamásné Vörös Lászlóné A munkacsoportok tagjai: Biténé Harmat Erika Dukic Stanic Natalia Fábiánné Magyari Éva Geyer Mária Kalapács Ágnes Kispálné Fődi Ildikó Koczka Gabriella Kónyáné Zsombó Gabriella Kristófné Urbán Szabó Irén Pécsváradi Katalin Szabóné Agócs Andrea Szenczi Csabáné Stuber Tímea Szokol Szilvia Vargáné Baranyai Erika

3 3 BEVEZETŐ... 5 I. HELYZETKÉP... 6 I.1. INTÉZMÉNYÜNK ADATAI... 6 I.2. AZ INTÉZMÉNYI PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 I.3. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 7 I.4. SZAKMAI MÉRFÖLDKÖVEK II. KÜLDETÉSNYILATKOZAT...25 III. INTÉZMÉNYI TÜKÖR...26 III.1. INTÉZMÉNYKÉP III.2. PEDAGÓGUSKÉP III.3. A PEDAGÓGIAI MUNKÁT TÁMOGATÓK KÉPE III.4. GYERMEKKÉP IV. INTÉZMÉNYI ALAPELVEINK, ÉRTÉKEINK, CÉLJAINK ÉS FELADATAINK...28 V. AZ ÓVODAI ÉLET FELADATAI...31 V.1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA V.2. AZ ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS V.3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA VI. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI...36 VI.1. NAPIREND, HETIREND VI.2. SZOKÁS- ÉS NORMARENDSZER VI.3. ÜNNEPEK VI.4. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI VII. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI...41 VII.1. JÁTÉK VII.2. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS VII.3. VERSELÉS, MESÉLÉS VII.4. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC VII.5. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA VII.6. MOZGÁS VII.7. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE VII.8. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK VIII. A NEMZETISÉGI NEVELÉS...52 IX. PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE, MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE...54 IX.1. A TERVEZŐ MUNKA ÉS A CSOPORTNAPLÓ IX.2. A MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA X. AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ SZÜKSÉGES ÉRETTSÉG JELLEMZŐI...58 XI. A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK...60 XII. GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK...64 XIII. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE...67 XIV. ÓVODÁINK PEDAGÓGIAI GYAKORLATA...78 XIV/1. Baross László Utcai Óvoda XIV/2. Bem Tábornok Utcai Óvoda XIV/3. Bérkert Utcai Óvoda XIV/4. Bölcs Utcai Óvoda... 91

4 4 XIV/5. Cső Utcai Óvoda XVI/6. Dr. Boros József Utcai Óvoda XIV/7. Építő Utcai Óvoda XIV/8. Felsővárosi Óvoda XIV/9. Fő Fasori Óvoda XIV/10. Földmíves Utcai Óvoda XIV/11. Gábor Áron Utcai Óvoda XIV/12. Garam Utcai Óvoda XIV/13. Gáspár Zoltán Utcai Óvoda XIV/14. Gedói Óvoda XIV/15. Gyálaréti Óvoda XIV/16. Gyertyámos utcai Óvoda XIV/17. Gyöngyvirág Óvoda XIV/18. Hajnóczy Utcai Óvoda XIV/19. Hétvezér Utcai Óvoda XIV/20. Honfoglalás Utcai Óvoda XIV/21. Hunyadi Téri Óvoda XIV/22. Jerney Utcai Óvoda XIV/23. Katona József Utcai Óvoda XIV/24. Kemes Utcai Óvoda XIV/25. Klebelsberg Telepi Óvoda XIV/26. Magyar Utcai Óvoda XIV/27. Majakovszkij Téri Óvoda XIV/28. Makkosházi Óvoda XIV/29. Mars Téri Óvoda XIV/30. Nádor Utcai Óvoda XIV/31. Napsugár Óvoda XIV/32. Negyvennyolcas Utcai Óvoda XIV/33. Petőfi Telepi Óvoda XIV/34. Rókás Óvoda XIV/35. Sás Utcai Óvoda XIV/36. Széksósi Úti Óvoda XIV/37. Szentmihályi Óvoda XIV/38. Szerb Utcai Óvoda XIV/39. Tabán Utcai Óvoda XIV/40. Tarjáni Óvoda XIV/41. Teréz Utcai Óvoda XIV/42. Tisza-parti Óvoda XIV/43. Toldy Utcai Óvoda XIV/44. Tünde Téri Óvoda XIV/45. Újvidéki Utcai Óvoda XIV/46. Vedres Utcai Óvoda XIV/47;48;49;50. Béke Telepi Óvoda, Petresi Utcai Művészeti Bázisóvoda, Rókusi Körúti Óvoda, Temesvári Körúti Óvoda XV. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT XVI. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK FELHASZNÁLT IRODALOM

5 5 BEVEZETŐ A szegedi családok, mind ugyanazt szeretnék az óvodától: a lehető leggondosabban járjon el gyermekeik sikeres felnőtté válásának folyamatában, mindezt úgy, hogy a gyermekek biztonságban legyenek és szeressenek óvodába járni. A gondosság, mint minőségi nevelési környezet jellemzi intézményünket, a lehető leghatékonyabban hasznosítjuk költségvetési, tárgyi és humán erőforrásainkat az óvodai élet szervezése, és a gyermekek nevelésének folyamata során, hogy a pedagógiai haszon, a gyermekek óvodás évei alatt, és iskolába lépéskor is a család és a pedagógus részére eredményeket mutasson és ez, a szegedi óvodákba járó valamennyi gyermekre érvényes legyen. Feladatunk a gyermekkor örömeinek és lehetőségeinek minél teljesebb és intenzívebb átélésének segítése. Intézményünk pedagógusai és dolgozói részére a tudás öröme, az óvodás korú gyermekek nevelésének szépsége és feladatai mellett, értéket jelent egymás megbecsülése és az összetartozás. Pedagógiai programunk irányt mutat az óvodapedagógusok részére, ezzel egyenlő működési esélyt biztosítva az 50 tagóvoda számára, hogy minden óvodáinkba járó gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Szeged város óvodáinak óvodapedagógusai széleskörű pedagógiai felkészültséggel, a tagóvodák közösségei által kialakított hagyományok és elfogadott értékrend alapján nevelik, fejlesztik a gyermekeket. Intézményünkben a tagóvodai nevelőközösségek szélsőségektől mentes pedagógiai nézeteik, értékrendjük, előnyös különbözőségük megtartásának és erősítésének lehetőségével színesítik Szeged város óvodaképét, amelyben a nevelés minden résztvevője fontos és megbecsült! Az óvodapedagógus feladata, hogy figyelembe vegye a gyermek egyéni képességét, fejlettségének ütemét, hogy segítséget nyújtson a gyermek személyiségének, képességének, tehetségének kibontakoztatásához. E pedagógiai feladat megvalósítása során a pedagógusnak mindig a lehető legjobb megoldást kell választania azért, hogy érvényesüljön a gyermek mindenek felett álló érdeke. Rákosné Szilágyi Éva Igazgató

6 6 I. Helyzetkép I.1. INTÉZMÉNYÜNK ADATAI Intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága Intézmény címe: 6723 Szeged, Sólyom u. 6 Telefon: 62/ Fax: 62/ Az intézmény fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Alapító okirat szám: 559/2013 (XII.20) sz. Közgyűlési határozat OM azonosító: Intézmény székhelye 6723 Szeged, Sólyom u. 6 Tagintézmények száma 50 Óvodai csoportok száma 202 Felvehető maximális gyermeklétszám 4865 fő I.2. AZ INTÉZMÉNYI PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE Dokumentumok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 149/1997. (IX: 10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, szeptember 2-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 363/2012. kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

7 7 I.3. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA A szegedi önkormányzati fenntartásban működő ötven óvoda, a jelenlegi szervezeti struktúrában óta működik. Az intézmény magas színvonalú, hatékony és törvényes működését az óvodaigazgatóság koordinálja. Az ötven óvoda Szeged város egész területén biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. Pedagógiai programunk hangsúlyozza azokat az értékeket, melyek jellemzik a tagóvodák nevelő-oktató munkáját, és lehetőséget ad a nevelőtestületek számára a helyi hagyományok, az értékes különbözőségek, és a tagóvodai sajátosságok gyakorlására. Mindezeket a sajátosságokat mutatja be az 1. számú táblázat. 1. sz. táblázat Tagóvodák bemutatkozása - Egyéni arculata Tagóvodák bemutatkozása - Egyéni arculata Baross László Utcai Óvoda Béke Telepi Óvoda Bem Tábornok Utcai Óvoda Bérkert Utcai Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Zöldövezeti, lakótelep jellegű környezet - Újszegeden Programrész címe: Játék, Egészség, Környezetvédelem Kiemelt nevelési terület: A bennünket körülvevő élő természet megismerésére, megszerettetésére, védelmének lehetőségeire neveljük a gyerekeket, sok-sok játékkal. Csoportok száma:4 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged város északi részén, a körtöltésen kívül található Béke Telep. Könnyen megközelíthető. Jellegzetes családi házas településrész. Programrész címe: "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel". Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma:2 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged - Alsóváros kertes családi házak közé illeszkedő, különleges atmoszférájú környezetben helyezkedik el. Programrész címe: " A tevékenység öröme" Kiemelt nevelési terület: A komplexitás jegyében tevékeny, tettre kész, nyitott, kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségek nevelése biztonságos környezetben. Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Újszeged szívében kertvárosi környezetben, nagy árnyas udvarral Programrész címe: Szeresd a környezeted, hogy óvd a világot. Kiemelt nevelési terület: Nevelőmunkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek környezetükhöz fűződő, pozitív viszonyának kialakítására. Csoportok száma: 3

8 8 Bölcs Utcai Óvoda Cső Utcai Óvoda Dr. Boross József Utcai Óvoda Építő Utcai Óvoda Felsővárosi Óvoda Fő Fasori Óvoda Földmíves Utcai Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Körtöltésen kívül Kiskundorozsmán, családi házas környezetben. Programrész címe: Körbe körbe Pedagógiai Gyakorlat. Kiemelt nevelési terület: Hagyományápolás és a természetvédelem Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Modern technológiával épült kétszintes óvoda, mely az Északi városrészben található. Programrész címe: Kacagó Kocogó Kölyökbirodalom" Kiemelt nevelési terület: A mozgás és az anyanyelvi nevelés, kommunikáció fejlesztése. Csoportok száma: 8 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk 1900 óta működik a belváros és kertváros határán, több átalakítást és korszerűsítést végeztek az épületen. Programrész címe: Tarka-Barka Kiemelt nevelési terület: Fontosnak tartjuk olyan tevékenységek biztosítását, amelyben lehetővé válik a siker orientált, szorongástól mentes, a környezetben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő gyermekek nevelése. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szegeden, Tarján lakótelepi részén helyezkedik el. A házakkal, fákkal körülvett épület távol esik a forgalom zajától. Programrész címe: "Mozgás örömmel az egészséges gyermekekért" Kiemelt nevelési terület: Helyi nevelési gyakorlatunk kiemelt feladata a gyermekek természetes mozgáskedvének fenntartása, mozgástapasztalataik bővítése, mozgáskultúrájuk fejlesztése, mozgásigényük kielégítése. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Az óvodánk 1981-ben épült, Felsőváros lakótelepi részén helyezkedik el, a közúti forgalomtól távol, zöldövezetben. Programrész címe: Együtt-egymásért Kiemelt nevelési terület: Környezettudatosságra nevelés Csoportok száma: 5 Az óvoda elhelyezkedése: Zöldövezetben, a Holt-Maros közvetlen környezetében helyezkedik el. Programrész címe: "Varázs Vár" Kiemelt nevelési terület: Jeles napok, néphagyományőrzés a játékos tanulás eszközeivel, a helyi szokások megjelenítésével, és a külső világ tevékeny megismerése. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged - Alsóváros családi házas környezetben helyezkedik el óvodánk Programrész címe: " Szivárvány környezetvédő Kiemelt nevelési terület: Nevelésünk középpontjában a környezeti kultúra kialakítása és a környezetvédelem áll. Csoportok száma: 6

9 9 Gábor Áron Utcai Óvoda Garam Utcai Óvoda Gáspár Zoltán Utcai Óvoda Gedói Óvoda Gyálaréti Óvoda Gyertyámos Utcai Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hajnóczy Utcai Óvoda Hétvezér Utcai Óvoda Honfoglalás Utcai Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Petőfi telepen található, 1932 óta működik kertvárosi környezetben. Programrész címe: Fészek Kiemelt nevelési terület: Óvodai életünk tevékenység rendszerében központi szerepe a játéknak van, ezt egészíti ki az epochális rendszerű tanulás szervezés és a magyar néphagyományok ápolása. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Újrókus városrészben, zöld övezetben helyezkedik el Programrész címe: Hétszínvirág Kiemelt nevelési terület: Mozgás- mozgásfejlesztés, kommunikáció fejlesztése. Csoportok száma: 6 Az óvoda elhelyezkedése: Az Óvoda, mint egy zöld sziget helyezkedik el az Északi városrész peremén. Programrész címe: Vidám Kölyökbirodalom Kiemelt nevelési terület: A mozgás Csoportok száma: 6 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk az Északi városrészben 1980 óta működik. Programrész címe: "Lila varázs" Kiemelt nevelési terület: A teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. Csoportok száma: 8 Az óvoda elhelyezkedése: A "város peremén"- Gyálaréten, falusias jellegű, családi házas környezetben. Programrész címe: "Rétikék" Kiemelt nevelési terület: A külső világ tevékeny megismerése, környezetvédelem Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: A belváros szívében, csendes helyen működik. Programrész címe: " Mindennapok csodái" Kiemelt nevelési terület: Egészséges életmód, mozgásfejlesztés. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Csendes, nyugodt kertvárosi környezetben fekszik Programrész címe: Mozgásra hívogató Kiemelt nevelési terület: Mozgásfejlesztés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a belváros szívében, családi házból kialakított, több mint százéves épületben található. Programrész címe: Ficánkoló Kiemelt nevelési terület: Mozgásos fejlesztés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a belváros peremén, családias légkört biztosító régi épületben működik. Programrész címe: Mozgással és zenével Kiemelt nevelési terület: A mozgás és ének, zene, énekes játék, gyermektánc Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged külterületén a Tisza-part közelében fekszik Programrész címe: Hónapsoroló

10 10 Óvoda Hunyadi Téri Óvoda Jerney Utcai Óvoda Katona József Utcai Óvoda Kemes Utcai Óvoda Klebelsberg Telepi Óvoda Magyar Utcai Óvoda Majakovszkij Téri Óvoda Makkosházi Óvoda Kiemelt nevelési terület: környezeti nevelés, környezetvédelem és hagyományápolás Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Rókus városrész - kertváros Programrész címe: " Együtt EgyMásért " Kiemelt nevelési terület: Egy közösségben Más nemzetiségű (magyar, német, szerb) a környezet megismerésére törekvő, a természet megóvásáért, gondozásáért aktívan tenni vágyó gyermekek nevelése. Csoportok száma: 5 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged- Kiskundorozsmán, lakótelepi környezetben, nagy parkszerű telken működik. Programrész címe: Napsugár Kiemelt nevelési terület: Óvodánkban minden tevékenységi terület egyforma hangsúlyt kap. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Móravárosban, nyugodt kertvárosi környezetben működik. Programrész címe: Összhangban a természettel - Zöld hajtás" Kiemelt nevelési terület: Környezet megismerésére nevelés környezetvédelem, mely óvodai nevelésünk sajátos, integráló területe, tartalmilag jelen van minden gyermeki tevékenységformában. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Felsővároson, panel lakókörnyezetben, mint "zöld sziget" helyezkedik el. Programrész címe: " Izgő - Mozgó - Mocorgó" Kiemelt nevelési terület: Mozgás Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Körtöltésen kívüli, Klebelsberg - telepen zöldövezetben, családi házak között. Programrész címe: Fogd a kezem-lépj velem" Kiemelt nevelési terület: Inkluzív nevelés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Családias hangulatú óvodánk, Szőregen található, kertvárosi, ideálisnak mondható természeti környezetben. Pedagógiai gyakorlatunk címe: "Velünk élnek!" Kiemelt nevelési terület: külső világ tevékeny megismerése - környezetvédelem, környezettudatos magatartás alakítása Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Tápén, tiszta levegőjű, csendes kertvárosi jellegű környezetben működik. Programrész címe: "HÓNAPSOROLÓ" - Kiemelt nevelési terület: Környezeti nevelés, hagyományápolás Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Makkosház városrészben épült. Programrész címe: Hét színvirág Kiemelt nevelési terület: Mozgásfejlesztés, környezettudatos szemléletmód kialakítása.

11 11 Csoportok száma: 4 Mars Téri Óvoda Nádor Utcai Óvoda Napsugár Óvoda Negyvennyolcas Utcai Óvoda Petőfi Telepi Óvoda Petresi Utcai Óvoda Rókás Óvoda Rókusi Körúti Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Belvárosi, zárt udvarban, a forgalomtól távol, emeletes épület Programrész címe: "Játssz, mozogj, ügyesedj!" Kiemelt nevelési terület: Mozgás és a játék Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged belvárosában helyezkedik el. Pedagógiai gyakorlatunk címe: "Játékosan, tevékenyen minden nap..." Kiemelt nevelési terület: Természetes kíváncsisággal vegyenek részt a sokszínű tevékenységekben. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Móraváros területén helyezkedik el dinamikusan fejlődő kertvárosi övezetben. Programrész címe: Zöldpont Kiemelt nevelési terület: természet- és környezetvédelem Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged külterületén, jól megközelíthető helyen, Kiskundorozsmán kertvárosi környezetben található. Programrész címe: Varázslatos természet Kiemelt nevelési terület: A természet megismerése, az élővilág megszerettetése, környezetünk megóvására nevelés és a környezetben való tájékozódás. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: A Körtöltésen kívül Petőfi-telep központjában, jól megközelíthető kertvárosi környezetben található. Programrész címe: Napraforgó Kiemelt nevelési terület: Mozgás, környezeti nevelés Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Szegeden a Harmadik körutat behálózó lakótelepen helyezkedik el földszintes, hangulatos óvodánk. Programrész címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Tarján városrészben, lakótelepi övezetben található. Programrész címe: Mozgásra hívogató Kiemelt nevelési terület: Tevékenységrendszerünk központi pillére a mozgás, néphagyományok ápolása. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a Rókusi krt. és a Kossuth Lajos sgt. kereszteződésének közelében helyezkedik el. Programrész címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel " Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a

12 12 gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma: 2 Sás Utcai Óvoda Széksósi Úti Óvoda Szentmihályi Óvoda Szerb Utcai Óvoda Tabán Utcai Óvoda Tarjáni Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk csendes, forgalomtól elzárt, panel környezetben épült, Tarján városrészben fekvő óvoda. Programrész címe: Napra-forgó Kiemelt nevelési terület: Környezeti nevelés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Kiskundorozsma központjában könnyen megközelíthető főutcán helyezkedik el. Programrész címe: "Csiribiri" Kreatív Ovi Kiemelt nevelési terület: Vizuális nevelés, színes ötletekkel az ábrázolás technikáival. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk csendes, tiszta levegőjű kertvárosi környezetben helyezkedik el. Programrész címe: Fürkésző Kiemelt nevelési terület: A külső világ tevékeny megismerése. Csoportok száma: 2 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk Szeged külvárosában, Szőregen, ideális, szinte zajmentes környezetben, családi házak ölébe ágyazottan működő óvoda. Programrész címe: Ép testben ép lélek Kiemelt nevelési terület: Mozgás, és egészség megőrzés a Magyar Vöröskereszt bázis óvodájaként. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk lakótelepen, Felsőváros szívében nagy zöld játszóudvarral várja a gyermekeket. Programrész címe: Nyuszi fészek Kiemelt nevelési terület: Mozgás, környezeti nevelés Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Az emeletes házaktól körülölelt, de a forgalmas autóutaktól védett, csendes környezetben található az óvoda. Programrész címe: "Mozgásra Hívogató" Kiemelt nevelési terület: mozgásfejlesztés, mozgás Csoportok száma: 4

13 13 Temesvári Körúti Óvoda Teréz Utcai Óvoda Tiszaparti Óvoda Toldy Utcai Óvoda Tünde téri Óvoda Újvidéki Utcai Óvoda Vedres Utcai Óvoda Az óvoda elhelyezkedése: Újszeged frekventált helyén, zöldövezetben, a Liget tőszomszédságában található az óvoda. Programrész címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Kiemelt nevelési terület: A művészetek közvetítésén keresztül biztosítjuk a gyermekek tudatos, hagyományokra építő erkölcsi, intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelését. Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Szegeden, Rókus városrész szélén, a főútvonalhoz közel található. Pedagógiai gyakorlatunk címe: Cini, cini muzsika Kiemelt nevelési terület: Zenei nevelés néphagyomány ápolás Csoportok száma: 4 Az óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a Belvárosi Híd újszegedi hídfőjénél a Tisza és a jó levegőjű Erzsébet liget szomszédságában helyezkedik el. Programrész címe: "Víz,víz tiszta víz.. Mozgással az egészségért Kiemelt nevelési terület: Egészséges életmód kialakítása a mozgáson keresztül. Egészségmegőrzés és fejlesztés környezettudatos szemlélettel. Csoportok száma: 10 Az óvoda elhelyezkedése: A belváros szívében helyezkedik el. Programrész címe: Kerek Világ Kiemelt nevelési terület: Óvodánkban minden tevékenységi területet egyformán hangsúlyosan kezelünk. Csoportok száma: 6 Az óvoda elhelyezkedése: A Csillag tér közelében, közlekedés szempontjából nagyon jó helyen lévő, de a közlekedés zajától elzártan helyezkedik el. Programrész címe: Tündérkerti Tudorkák Kiemelt nevelési terület: Külső világ tevékeny megismerése, természeti, társadalmi környezet sokoldalú, tevékeny, természetes környezetben történő megismertetése. Csoportok száma: 5 Az óvoda elhelyezkedése: Szeged déli részén, Kecskés telepen, családi házakkal körülvett környezetben Programrész címe: Egymás mellett, egy úton Kiemelt nevelési terület: Komplex tevékenységekkel a gyermekek teljes személyiségének kibontakoztatása. Csoportok száma: 3 Az óvoda elhelyezkedése: Lakótelepi Óvoda, Újszeged városrészen a Tisza, Liget, Sportcsarnok közelében. Programrész címe: Tiszavirág Kiemelt nevelési terület: Alapértéknek tekintjük az egészségfejlesztést és a környezettudatos magatartásra nevelést. Csoportok száma: 8

14 14 Személyi feltételek Intézményünkben jóváhagyott álláshelyek számát az alábbi, 2. számú táblázattal mutatjuk be. 2. sz. táblázat Álláshelyek száma Álláshelyek száma 746,75 Pedagógus álláshelyek száma 425,5 Pedagógiai munkát közvetlen segítők száma 305,75 Személyi feltételeink részletes bemutatása a 3. számú táblázattal történik. 3. sz. táblázat Részletes személyi feltételek Igazgató 1 Igazgató helyettesek 4 Igazgatósági gazdasági és adminisztrációs 13,5 apparátus Rendszergazda 1 Oktatástechnikus 1 Pszichológus 4,5 Óvodapedagógus 407 Utazó fejlesztő óvodapedagógus 6 Gyógypedagógus 2 Konduktor 1 Óvodatitkár 26 Pedagógiai asszisztens 77,75 Dajka 202

15 15 Pedagógusaink szakmai rátermettségét végzettségük szintje mutatja leginkább. Büszkék vagyunk arra, hogy az összes pedagógus létszám 39%-a rendelkezik legalább egy szakvizsgával, ami azt jelenti, hogy pedagógiai munkájuk egy-egy kiemelt területén kimagasló szintű tudás birtokában vannak. Az 1. számú ábra mutatja pedagógus állományunk képzettségének megoszlását. 1. sz. ábra Pedagógusaink végzettség szerinti megoszlása Pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettsége 54% 39% szakvizsgázottak száma további felsőfokú képzettséget szerzettek száma egyéb szakmai megújító képzésben részt vettek száma 7%

16 16 Fontosnak tartjuk a pedagógiai munkát segítők bevonását a tényleges nevelési folyamatokba, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az ő megfelelő képesítésükre is. Végzettségüket a 2. számú ábra mutatja. 2. sz. ábra A pedagógiai munkát segítők végzettsége Pedagógiai asszisztens és dajkai munkakörben alkalmazottak végzettsége 40% Középfokú szakirányú képzettséggel rendelkezők száma Felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezők száma 57% Egyéb végzettségű 3%

17 17 Tárgyi feltételek Az óvodák épületeinek állagmegóvása és felújítása a fenntartó önkormányzat anyagi lehetőségétől, és ráfordításától függ. Az épületek korszerűsítése csak apró lépésekben valósul meg, ezért a tagintézmények épületeinek állapota nagyon eltérő a városban. Korszerűsítések, felújítások minden évben történnek pl. mosdó, tálaló konyha, nyílászáró csere, fűtés és világítás korszerűsítés. Az óvodák udvarának parkosítása, az udvari játszó eszközök beszerzése és EU-s szabványnak való megfeleltetése a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával együttműködve folyamatosan megtörténik. A tárgyi feltételek korszerűsítését és fejlesztését szem előtt tartjuk, a biztonságos, korszerű, és a pedagógiai gyakorlat megvalósítását szolgáló bútorzat és eszközök beszerzésével. Ennek lehetőségét elsősorban a pályázatok és alapítványi támogatások biztosítják. A tagintézmények belső tereinek alakításánál esztétikus, praktikus, a gyermekek magas színvonalú ellátását szolgáló környezetet alakítanak ki az óvodai dolgozók. A feladatellátáshoz az alapvető eszközökkel az óvodák rendelkeznek. A tagintézményekben az alaptevékenység - óvodai nevelés ellátásához szükséges eszközök Rendelkezésre állnak. A kommunikációt és korszerű adminisztrációt segítő eszközök meglétét a 4. számú táblázat mutatja. 4. sz. táblázat IKT-eszközök Eszköz megnevezése Darabszám asztali számítógép 72 Lap-top 85 nyomtató 42 fénymásoló 13 multi funkciós gép 51 mobil telefon 109 FAX 11 SCANNER 5 Az óvodák speciális helyiségeit az 5. számú táblázat összesíti. 5. sz. táblázat Óvodai speciális helyiségek Helyiség megnevezése Száma Tornaszoba 27 Fejlesztőszoba 47 Sószoba 16

18 18 I.4. SZAKMAI MÉRFÖLDKÖVEK Szakmai fejlődésünk mérföldköveit az intézményi innováció elemeivel mutatjuk be. Innováció az intézményünkben Az innováció azért fontos számunkra, mert a körülöttünk változó, fejlődő világ mindig új kihívások elé állít és új ismeretek megtanulására sarkall minket, hiszen a reánk bízott gyermekek nevelésében csak így őrizhetjük meg eredményességünket. Intézményünkben a kreatív, alkotó kedvű pedagógusok, nyitottak a megújulásra, az új pedagógiai módszerek megismerésére, alkalmazására, és terjesztésére. Szakmai munkaközösségek A megújulás és az új pedagógiai módszerek megismerésének elsődleges színterei az intézményünkben működő szakmai munkaközösségek. A pedagógusok 63% szakmai munkaközösségi tag. A közös munkával erősödik az egymástól tanulás és a tudás átadás képessége, és a megszerzett tudást mindennapi munkájuk során a gyermekek egyre magasabb színvonalú nevelése érdekében hasznosítják. Cél - Fejlessze a nevelői munkát. - Intézményen belül és regionális szinten is terjessze és gondozza a tagintézményi jó gyakorlatokat. - Támogassa eljárásaival, hogy minél szakszerűbb és hatékonyabb óvodai nevelés valósuljon meg az intézményben. - Segítse elő és támogassa a szakmai innovációt. Feladat - Részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében. - Szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére. - A munkaközösség az óvoda pedagógusok közötti munkakapcsolatot fejleszti. - Fejleszti specifikus szakmai területének módszertanát. - Segíti az újszerű pedagógiai eljárások intézményen belüli terjesztését. - A szakterületre vonatkozóan szaktanácsod ad a pedagógusok és az intézmény vezetése részére. - Az intézményi pályázatok megvalósításában és a szakmai rendezvények lebonyolításában aktívan részt vesz. Őszi, Tavaszi Pedagógiai Napok Intézményünkben a pedagógiai munka innovációját segíti a 2005 óta hagyományosan megrendezésre kerülő Tavaszi és Őszi Pedagógiai napok. A szakmai napok keretében az elméleti és a gyakorlati ismeretek megszerzésére, felidézésére egyaránt lehetőség nyílik. Elméleti előadásokat a külső szakemberek mellett jól képzett óvodapedagógusaink és pszichológusaink is tartanak. A tagóvodákban zajló gyakorlati bemutatók minden foglalkozási ágban a legújabb módszertani ismereteket közvetítik. A több száz résztvevő óvodapedagógus

19 19 lehetőséget kap arra, hogy betekintsenek egymás óvodájába, szakmai konzultációkban vegyenek részt. A horizontális tanulás folyamata is biztosított azáltal, hogy a résztvevők megszerzett ismereteiket kollégáiknak átadják. Az óvodai programok mellett a külső kapcsolatainkat is ápoljuk, amikor iskolai óralátogatáson, zenei koncerteken, színházlátogatáson veszünk részt. E rendezvénysorozat egyik kiemelkedő programja a tavasszal megrendezésre kerülő szakmai konferencia, ahol a teljes alkalmazotti kör vesz részt. Minden évben kiváló szakemberek tartanak előadásokat változatos témakörben. Fontos célja a rendezvénynek az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők közös továbbképzése. A másik sikeres rendezvényünk a tehetségfesztivál, melynek gálaműsora a pedagógiai napok záró rendezvénye. A tehetség ígéretes gyermekek mese, vers, ének, hangszer, tánc kategóriában szerepelnek a szülők és a meghívott vendégek előtt. A legügyesebben rajzolók munkáiból kiállítást rendezünk. A nyilvánosságot a rádió és a helyi sajtó is biztosítja. Pályázataink Az intézmény vezetése és a pedagógusok fejlesztésekhez való hozzáállása, a közös munka összehangoltsága teszi lehetővé, hogy a személyi és tárgyi feltételek a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával folyamatosan fejlesztés alatt álljanak. Intézményünk szakmai fejlődésének mérföldköveit az alábbi, sikeres pályázatok jelentik, amelyeket a 6. számú táblázat mutat be. 6. sz. táblázat Intézményünk sikeres pályázatai Címe Időszak Tartalma Részvevők HEFOP / /1.0 Kompetencia-alapú óvodai nevelés Szeged városban Teljesítménymotivációs pályázat I. Teljesítménymotivációs pályázat II. Teljesítménymotivációs pályázat III. HEFOP-3.1.3/B-09/ /1.0 A kompetencia alapú óvodai nevelés megvalósításához szükséges eszközök biztosítása Új típusú pedagógiai kompetencia alapú nevelési tartalmakat és korszerű módszertani eljárások eredményes alkalmazása Az IMIP tartalmának és működésének minisztériumi minősítése jól megfelelt kategória A pedagógusok teljesítmény értékelésének szakértői vizsgálata jól megfelelt kategória A közalkalmazottak teljesítmény értékelésének szakértői vizsgálata jól megfelelt kategória A kompetencia alapú óvodai nevelés új eljárásaihoz szükséges eszközök beszerzése Katona József Utcai Óvoda Kemes Utcai Óvoda Gáspár Z. Utcai Óvoda SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága

20 20 Szeged Városban TÁMOP / "Óvodától az érettségi-ig - a kompetencia -alapú oktatás Szegeden" Az egész életen tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek, készségek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás módszertanának elterjesztése Tisza-parti óvoda Címe Időszak Tartalma Részvevők TÁMOP / "Ügyi Manók Hálózat" Tehetséggondozó szakmai műhely kialakítása Szeged Város óvodáiban" A tehetséges és a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekekkel való integrált foglalkozás tehetség gondozás és egyéni fejlesztés módszereivel, amely hozzájárul az óvodai nevelés minőségének és hatékonyságának javításához Gyálaréti Óvoda Gyöngyvirág óvoda Gyertyámos Utcai Óvoda Cső Utcai Óvoda Gábor Áron Utcai Óvoda Klebelsberg Telepi Óvoda Rókusi Körúti Óvoda Mars Téri Óvoda Makkosházi Óvoda Kemes Utcai Óvoda Nádor Utcai Óvoda Petőfi Telepi Óvoda Jerney Utcai Óvoda Rókás Óvoda Garam Utcai Óvoda Építő Utcai Óvoda Szerb Utcai Óvoda Fő Fasori Óvoda Toldy Utcai Óvoda Tisza-parti Óvoda Petresi Utcai Óvoda Gáspár Zoltán Utcai Óvoda Béke Telepi Óvoda Temesvári Körúti Óvoda Hétvezér Utcai Óvoda Dr Boros József Utcai Óvoda Teréz Utcai Óvoda

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága A.../2005. (..) Kgy. sz. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága ALAPÍTÓ OKIRAT A /2007. (.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. A 2015/2016. óvodai nevelési év előkészítése. Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. A 2015/2016. óvodai nevelési év előkészítése. Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály. E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai Alpolgármester Tárgy: A 2015/2016. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 15098-4/2015. Melléklet: 1 db

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2014/2015. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2014/2015. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2014/2015. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 28716-1/2014. Melléklet:

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014.június.06. Ne félj a változástól, az állandóságtól félj! (Lao

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;'

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;' ", :j ',i'i SZOLNOK VAROSI OVODAK PEDAGOGIAI PROGRAM 5000 Szolnok. Baross u. 1. Az int6zm6ny OM azonosit6ja: 201071 \,! L"giti-e.iXtffdgfgY leleky Eva luitrful 1l aldirds Nevel6testiileti elfogadds hat{rozatsz6ma:

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat 1. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012.( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetője Tárgy: A 2016/2017. óvodai nevelési év előkészítése és fejlesztési

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben