Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, szeptember. (nem lektorált)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)"

Átírás

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, szeptember (nem lektorált) 1

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, szeptember 2

3 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME TAGÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSI RÉGIÓ A program által érintett földrajzi térség A Konvergencia célkitűzés alá sorolt régiók HELYZETELEMZÉS AZ ERŐSSÉGEK ÉS GYENGÉK SZEMPONTJÁBÓL, AZ ELÉRÉSÜKHÖZ VÁLASZTOTT STRATÉGIA, ELŐZETES ÉRTÉKELÉS Általános helyzetelemzés, erősségek, gyengeségek A földrajzi terület általános társadalmi-gazdasági háttere és jellemzői A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszer-feldolgozás teljesítménye Környezetgazdálkodás és földhasználat A vidéki gazdaság és az életminőség LEADER Az erősségek és gyengeségek kezelésére kiválasztott stratégia Nemzeti prioritások és fő intézkedések Az intézkedéscsoportok közötti indikatív forrásmegosztás Előzetes értékelés és a Stratégiai Környezeti Vizsgálat Az előzetes értékelés Stratégiai Környezeti Vizsgálat A korábbi programozási időszak hatása és egyéb információk: A PHARE-program A SAPARD program Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) A KIVÁLASZTOTT PRIORITÁSOK INDOKOLÁSA AZ UNIÓS STRATÉGIAI IRÁNYMUTATÁSOK ÉS A NEMZETI STRATÉGIA SZEMPONTJÁBÓL, VALAMINT AZ ELŐZETES ÉRTÉKELÉS SZERINTI VÁRT HATÁS A kiválasztott prioritások indoklása az uniós stratégiai iránymutatások és a nemzeti stratégia szempontjából Mezőgazdaság, erdészet és élelmiszer-feldolgozás Környezeti adottságok; Vidéki gazdaság; INFORMÁCIÓ AZ INTÉZKEDÉSCSOPORTOKRÓL (TENGELYEKRŐL), AZ ALÁJUK TARTOZÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL, VALAMINT EZEK LEÍRÁSA Általános követelmények Az összes vagy több intézkedésre vonatkozó követelmények Az előző időszakból folytatott műveletek Kompatibilitás az állami támogatásokra vonatkozó eljárásokkal és kritériumokkal A keresztmegfeleléssel kapcsolatos előírások megerősítése A beruházási intézkedések támogatási céljai

4 Annak biztosítása, hogy a vidékfejlesztési támogatásból támogatott műveletek nem kapnak támogatást a KAP egyéb vonatkozó eszközeiből A számítások következetessége és elfogadhatósága Pénzügyi tervezési akciók Az intézkedéscsoportokra és az egyes intézkedésekre vonatkozóan szükséges információk I. intézkedéscsoport: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása A humán tőke fejlesztését és a tudás támogatását célzó intézkedések Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (korai nyugdíjba vonulás) Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele A fizikai erőforrások szerkezetváltását és fejlesztését célzó intézkedések és az innováció elősegítése A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése Az erdők gazdasági értékének javítása A mezőgazdasági termékek értéknövelése A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra Átmeneti intézkedések A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása Termelői csoportok létrehozásának támogatása II. intézkedéscsoport: A környezet és a vidék fejlesztése A mezőgazdasági területek fenntartható használatára irányuló intézkedések A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken A. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések B. Őshonos és veszélyeztetettmezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése C. Genetikai erőforrások megőrzése Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás Az erdősített területek fenntartható használatára irányuló intézkedések A mezőgazdasági földterület első erdősítése Agrár-erdészeti rendszerek első kialakítása mezőgazdasági földterületeken Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése Erdő-környezetvédelmi kifizetések Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése Erdőterületeket érintő, nem termelő jellegű beruházások III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása A turisztikai tevékenységek ösztönzése A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások Falumegújítás és -fejlesztés A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése A A kulturális örökség megőrzése B. Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése Képzés és tájékoztatás Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás A LEADER-megközelítés megvalósítása A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Térségek közötti és nemzetközi együttműködések A helyi akciócsoport működtetése, készségek elsajátítása, a térség élénkítése FINANSZÍROZÁSI TERV Az EMVA-ból való éves hozzájárulás (euróban)

5 6.2. Pénzügyi terv intézkedéscsoportonként (euróban teljes időszakra) INDIKATÍV BONTÁS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSENKÉNT (FORINTBAN A TELJES IDŐSZAKRA) INTÉZKEDÉSCSOPORTONKÉNTI KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI FINANSZÍROZÁS A VERSENYSZABÁLYOK SZERINTI ÉRTÉKELÉSHEZ SZÜKSÉGES ELEMEK ÉS ADOTT ESETBEN A SZERZŐDÉS 87., 88. ÉS 89. CIKKE SZERINT ENGEDÉLYEZETT, A PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁHOZ ALKALMAZANDÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK FELSOROLÁSA INFORMÁCIÓK A MÁS KÖZÖS AGRÁRPOLITIKAI ESZKÖZÖK, A KOHÉZIÓS POLITIKA, VALAMINT AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZKEDÉSEKKEL VALÓ KOMPLEMENTARITÁSRÓL Kapcsolat a közösségi politikákkal és prioritásokkal Lehatárolási kritériumok azon intézkedésekre vonatkozóan, melyek más közösségi támogatási eszközből, különösen a strukturális alapokból és a Halászati Alapból támogatásban részesülhetnek Lehatárolási kritériumok a helyi fejlesztési stratégiákra vonatkozóan, melyek a IV. intézkedéscsoport hatálya alá tartoznak az EHA keretében a Csoportok által támogatott helyi fejlesztési stratégiákkal és az Együttműködési Alapoknak a Strukturális Alapok keretében való együttműködésével kapcsolatban Információk a más közösségi pénzügyi eszközökkel meglévő kapcsolatról A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGOK ÉS SZERVEK KIJELÖLÉSE Az Igazoló Szerv Az Irányító Hatóság A Kifizető Ügynökség A MONITORING- ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZEREK LEÍRÁSA, VALAMINT A MONITORING BIZOTTSÁG TERVEZETT ÖSSZETÉTELE A monitoring és értékelési rendszer, illetve a kapcsolódó tevékenységek leírása Monitoring Értékelés Monitoring- és értékelő jelentések rendszere Az ÚMVP Monitoring Bizottság tervezett összetétele A PROGRAM NYILVÁNOSSÁGÁT BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

6 13.1. Információ nyújtása potenciális kedvezményezetteknek, szakmai szervezeteknek, gazdasági és szociális partnereknek, az egyenlő bánásmód előmozdításában közreműködő testületeknek és az érintett, nem kormányzati szervezeteknek a program által kínált lehetőségekről és a támogatásokhoz való hozzájutás szabályairól A kedvezményezettek tájékoztatása a Közösségi hozzájárulásról A közvélemény tájékoztatása a Közösség a programokban betöltött szerepéről és a programok eredményéről A kommunikáció főbb szakaszai Az információs és tájékoztató tevékenység műszaki jellemzői A kommunikáció végrehajtásáért felelős szervezetek Az információnyújtás hatékonyságának és hatásának értékeléséhez a nyilvánosság, a vidékfejlesztési programok ismertsége és a Közösség szerepe szempontjából az alábbi kritériumok figyelembevétele szükséges A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS PARTNEREK KIJELÖLÉSE ÉS A PARTNEREKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK EREDMÉNYE A társadalmi egyeztetésben résztvevő szervezetek Alapelvek A társadalmi egyeztetés folyamata A konzultáció eredményei Javaslatok intézkedéscsoportok szerint EGYENLŐSÉG FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTT, A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA A férfiak és nők közötti egyenlőség elősegítése, valamint a program megvalósításának horizontális szempontjai a különböző fázisokban A megkülönböztetés megakadályozása a program végrehajtásának különböző szakaszaiban TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI MŰVELETEK A programok támogatásának a technikai segítségnyújtásból finanszírozott előkészítési, vezetési, monitoring-, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek ismertetése A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) létrehozása

7 AKII AKR MVH FÖVÉT AVF AVOP BAT KAP CMEF KA EMVA EEA EMGA EMOGA EK KEOP EiC EMVA ÉTT ESZA EUME EU AK GDP MTA KSH MTvSZ MNVH MTÉT HUF IIER ICT VKSZI HACS LEADER KAT MePAR HVK Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII), Agrár-környezetgazdálkodási Rendszer Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanács Agrár-vidékfejlesztési Főosztály Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Elérhető Legjobb Technológia (Best Available Technology) Közös Agrárpolitika Közös Monitoring és Értékelési Keret Kohéziós Alap Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap Európai Környezetvédelmi Ügynökség Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Európai Közösség Környezet és Energia Operatív Program Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Érzékeny Természeti Terület Európai Szociális Alap Európai Méretegység Európai Unió Aranykorona Bruttó Hazai Termék Magyar Tudományos Akadémia Központi Statisztikai Hivatal, Magyar Természetvédők Szövetsége Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magas Természeti Értékű Területek magyar forint Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Infokommunikációs Technológia (IT) Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet Helyi akciócsoport LEADER-program a vidéki gazdaság fejlődése érdekében tett intézkedések összekapcsolása Kedvezőtlen adottságú területek Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer Helyi Vidékfejlesztési Közösség 7

8 HVI ÁE IH FVM KvVM MB NAKP NAKVP NFT NFÜ OFK OKT NKP II NEA NGO ÚMFT ÚMVP ÚMVST OKTVF OTK NVT MTvSz OHT TSZ TÉSZ BÉSZ PWC K+F ROP AVHGA VKSZI SAPARD SKV SA KKV SPS SRC TÁMOP TIOP Helyi Vidékfejlesztési Iroda Állategység Irányító hatóság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Monitoring Bizottság Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program Nemzeti Fejlesztési Terv I Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Országos Környezetvédelmi Tanács Második Nemzeti Környezetvédelmi Program Országos Erdészeti Adatbázis civil szervezetek, Új Magyarország Fejlesztési Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Országos Területfejlesztési Koncepció Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Magyar Természetvédők Szövetsége, Országos Hulladékgazdálkodási Terv Termelői szerveződések Termelői Értékesítő Szervezet Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Kutatás fejlesztés Regionális Operatív Program Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Vidékfejlesztési, Képzési lés Szaktanácsadási Intézet Különleges Segélyprogram a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés Számára Stratégiai Környezeti Vizsgálat Strukturális Alapok Kis és Középvállakozás Egyszerűsített Közvetlen Kifizetések rövid vágásfordulójú ültetvények Társadalmi Megújulás Operatív Program Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 8

9 TS MTÉT ERFA VÁTI VTT VKI Technikai Segítségnyújtás Magas Természeti Értékű Mezőgazdasági Területek Európai Regionális Fejlesztési Alap Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése Víz Keretirányelv Az egyes Operatív Programok elnevezése KDOP KMOP EKOP GOP KEOP VOP ÉMOP ÉAOP DAOP TIOP TÁMOP TÁMOP DDOP KÖZOP NYDOP Közép-dunántúli Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Gazdaságfejlesztés Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Végrehajtás Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program Államreform Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Közlekedés Operatív Program Nyugat-dunántúli Operatív Program 9

10 1. A Vidékfejlesztési Program címe A Vidékfejlesztési Program címe Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a as időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 15. (1) bekezdése alapján készült, s melyet Magyarország a Kormány jóváhagyását követően hivatalosan benyújt az Európai Bizottság részére. 10

11 2. Tagállam és közigazgatási régió 2.1. A program által érintett földrajzi térség Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program t (a továbbiakban a Program ) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 1698/2005. sz. Tanácsi Rendelet 15. cikk (2.) Bekezdésével összhangban, Magyarországra vonatkozó, átfogó programként készítette el úgy, hogy az az ország teljes területére vonatkozik, azaz a NUTS 2 szintjén mind a 7 adminisztratív régiót lefedi A Konvergencia célkitűzés alá sorolt régiók A 2006/595/EK sz. Bizottsági Határozat értelmében a Konvergencia célkitűzés keretében a as időszakban finanszírozásra jogosult régiók az alábbiak: Közép-Dunántúl, HU21, 2.) Nyugat-Dunántúl, HU22, 3.) Dél-Dunántúl, HU23, 4.) Észak-Magyarország, HU31, 5.) Észak-Alföld, HU32, 6.) Dél-Alföld, HU33, 7.) Közép-Magyarország, HU11, 1 A Közép-Magyarország, HU11 1. régió, mely meghaladja az EU-25-ök GDP-jének 75%-át a regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés hatálya alá esik, és a 2006/597/EK sz. Bizottsági Határozatnak megfelelően átmeneti és egyedi alapon ( bevezető időszak) jogosult támogatásra. 11

12 12

13 3. Helyzetelemzés az erősségek és gyengék szempontjából, az elérésükhöz választott stratégia, előzetes értékelés 3.1. Általános helyzetelemzés, erősségek, gyengeségek A földrajzi terület általános társadalmi-gazdasági háttere és jellemzői Fizikai jellemzők és a vidéki területek lehatárolása Magyarország területe km 2, népessége tartós csökkenést mutatva január 1-én ezer fő, 2006 hasonló időpontjában pedig, ezer fő volt. A népesség létszáma között 146 ezer fővel lett kevesebb ban az átlagos népsűrűség 108,5 fő/km 2 volt. Magyarország éghajlata mérsékelt, és földrajzi fekvésének valamint elhanyagolható szintbeli különbségeinek köszönhetően mentes minden időjárási szélsőségtől. Az ország területének több, mint felét alföldek alkotják. A csapadékmennyiség a vízigény mérsékelt kielégítését teszi lehetővé. Az éves csapadékmennyiség mm, melynek zöme a nyári hónapokban hullik le. A napsütéses órák száma viszonylag magas, óra. Az ország topográfiai kitettség jellemzői nagyon kedveznek a gyümölcs- és zöldségtermesztésnek, és pozitív hatással vannak a termékek ízére, aromájára és különleges minőségére. Ezek a jellemzők kedvező körülményeket biztosítanak a mezőgazdaság számára. A vidéki térségek korábbi programokban is alkalmazott lehatárolási kritériumai szerint (kedvezőtlen demográfiai helyzet és korstruktúra, gazdasági- infrastrukturális elmaradottság) 2004-ban Magyarország területének 88%-a vidéki térségnek minősült, ahol a települések 96%-ához tartozóan a népesség 47%-a él. A korábbi vidékfejlesztési programok megvalósítása során nyert tapasztalatok alapján a lehatárolás javult között a 120 fő/km2 népsűrűséget meg nem haladó, vagy nél kevesebb lakosú településeket tekintik vidéki területnek, kivéve a Budapest agglomerátum településeit, de beleértve a nem vidéki települések külterületeit, ha a teljes népesség több mint 2%-a él a külterületeken. Ez az ország településeinek 95%- át, területének 87%-át és a népesség 45%-át fedi le A vidéki térségek azt a sajátos térségtípust foglalják magukba, ahol alacsonyabb a népsűrűség, jellemző a mezőgazdasági tájhasználat, valamint általános a nem urbánus jellegű (falusi, kisvárosi, egyes régiókban pedig a tanyás) településszerkezet. A vidéki térségek magukban foglalják azon jelentős lélekszámú, ezért nem jogosult települések külterületeit is, ahol a külterületek lakossága meghaladja a település lélekszámának 2%-át. Összesen 33 ilyen település van, a külterületi térségekben 71 ezer lakossal. A vidéki területek lehatárolása a III. intézkedéscsoport egyes intézkedései esetében, a specifikus célcsoportok, illetve intézkedések jellegzetességeinek megfelelően változik. 13

14 A helyzetelemzés kiinduló adatai és a kitűzött célok, valamint hatások megfelelnek a IV. intézkedéscsoport tágabb vidékitérség-fogalmának. Mind a Vidékfejlesztési Alap, mind pedig a Strukturális Alapok beavatkoznak a térségekben. Demográfiai helyzet A vidéki térségek demográfiai viszonyaira régiónként eltérő mértékben alacsony népszaporulat, és a népesség igen kedvezőtlen, elöregedést jelző korösszetétele jellemző. A fiatalabb korcsoportok csökkenő mérete és aránya és a várható élettartam - egyébként örvendetes növekedése - a szociális rendszerek finanszírozásában kiegyensúlyozatlanságot eredményezett. A nemek közti kiegyensúlyozatlanság szintén állandóvá válik, a év alatti korcsoportban még a férfiak, az ennél idősebb korcsoportokban már a nők vannak többségben. Az utóbbi évtizedben egyre intenzívebb a vidéki területekről történő elvándorlás. Az önfenntartási lehetőségek hiányában a legtöbb ember feltehetően munkahely és egy jobb élet reményében távozik. Pozitív változás csak a közép- magyarországi, valamint a közép- és nyugat-dunántúli régiókban történt, az észak-magyarországi és az északalföldi régióban a legkedvezőtlenebb a vándorlási egyenleg. A jelenlegi tendenciák változatlansága esetén Magyarországon valamennyi régióban a népesség korösszetételének kedvezőtlen alakulására, az aktív korú népesség létszámának folyamatos csökkenésére és ezzel az inaktívak arányának növekedésére kell számítani. Gazdasági hajtóerők, termelékenység és növekedés A gazdasági teljesítményt jelző GDP (bruttó hazai termék) változásában a nemzetgazdasági ágak között jelentős különbség figyelhető meg. Az ipar és a szolgáltatási szektor gazdasági teljesítménye meghaladja a nemzetgazdaság átlagában mérhető növekedési ütemet, a mezőgazdaság GDP termelése viszont arányaiban és a változás irányát tekintve is elmarad attól. Ennek eredményeként a GDP növekedés ágazati szinten tükrözi a mezőgazdaság fokozatos elmozdulásával jellemzett gazdasági átszerveződést. Továbbá a fejlődés földrajzilag nem volt egyenletes, és elsősorban a dinamikus régiókra és régióközpontokra összpontosult. Ez az elsősorban mezőgazdaságon alapuló vidéki területek hátrányához vezetett. A vidéki területek gazdaságának szerkezetében jellegzetes különbség a nemzeti átlaghoz viszonyítva, hogy a mezőgazdaságnak, beleértve az erdészetet, vad- és halgazdaságokat jelentősen nagyobb az aránya. Bár a mezőgazdaságban működik a legkevesebb vállalkozás, ugyanakkor a mezőgazdaság ennél nagyobb súlyt képvisel a vidéki lakosság megélhetésében, sőt sok településen a megélhetés szinte egyetlen lehetőségének tekinthető. A mezőgazdasági tevékenység vidéki térségekben mérhető, érzékelhető gazdasági-társadalmi-szociális súlya jelentősebb, mint a bruttó hazai termékkel mérhető gazdasági teljesítménye. Itt a vállalkozás-sűrűség elmarad az országos átlagtól. A vidéki de különösen a hátrányos helyzetű térségekben magas a kényszervállalkozások aránya is, ami a szűk foglalkoztatási lehetőségekre utal. A vidéki térségek hátránya rajzolódik ki a vidéki lakosság vállalkozási készsége, valamint a vidéki települések vállalkozás-, és tőke- vonzó képessége tekintetében is. A 14

15 szolgáltatások az országos adatokhoz képest mintegy 10 százalékponttal kisebb arányt képviselnek a vidéki térségekben. A mezőgazdaság szerepének csökkenésével tehát nem tartott lépést a tercier szektor térnyerése, ami jelentős jövedelmi és foglalkoztatási problémát okoz. A gazdasági szerkezet változása lassan, de folytatódik a vidéki területeken.a hagyományos termelési ágazatok ipar és mezőgazdaság megtartották fontosságukat, bár ez lassan csökken. A nem-mezőgazdasági tevékenységek terjedése a vidéki területeken viszonylag kismértékű. Munkaerőpiaci tendenciák A mezőgazdaság, mint fő foglalkoztatási forrás szerepvesztése minden régióban megfigyelhető. Minél kevesebb egy falu népessége, annál szűkebbek a helyi munkalehetőségek. Az lakosnál kisebb falvakban a szociális vagy családtámogatásra szoruló inaktív lakosok aránya gyakran több, mint a helyi lakosság 70%-a. Vannak viszont olyan területek, ahol a mezőgazdasági termelés a kedvező adottságok, a termelési hagyományok és a viszonylagos gazdasági előnyök miatt még napjainkban is jelentős. Mezőgazdasági szempontból ezek a területek a Dél-Alföldet, Dél-Dunántúlt és az Észak-Alföldet foglalják magukba, ahol a megyék általában a mérsékelt iparosodás nagyon eltérő mértékét mutatják. A gazdasági szempontból hátrányos helyzetű észak-magyarországi térségekben a kritikus foglalkoztatási helyzet és a munkahelyek hiánya miatt a mezőgazdasági termelésnek az önellátó jellege, illetve szociális szerepe is felértékelődik. Összességében a falvak kapcsolódása a mezőgazdasághoz háromszor vagy négyszer erősebb, mint a városi területeké. A népesség megélhetéséért a mezőgazdaságra támaszkodó részét két csoportra lehet osztani, melyek nagysága és összetétele jelentősen eltér. Az egyik csoportot a termeléshez lazábban, igen változatos céllal kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységet végző népesség alkotja. A másik, sokkal kisebb csoportot az ágazat valódi munkavállalói alkotják, akik élethivatásszerűen foglalkoznak a mezőgazdasággal. A mezőgazdasághoz különböző céllal kötődő népesség aránya között több mint a felére csökkent. Mezőgazdasági termeléssel 2003-ban a (15 éven felüli) népesség 15,7%-a (1,34 millió fő) foglalkozott, arányuk 1991-ben még 32,8% (2,7 millió fő) volt. A mezőgazdasági tevékenységet végző népesség között jelentősen (1,98 millióról 1,34 millió főre), mintegy 32%-kal csökkent. A főhivatású mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya 2005 évi adatokat figyelembe véve az utóbbi évtizedben 9,0 %-ról 5,0 %-ra csökkent. A gazdasági szerkezetváltás egyik fő akadálya, hogy a gazdaság igényei és a képzés, szakképzés szerkezete nem esnek egybe. A vidéki térségekben, döntően az elvándorlás miatt kevés a prosperáló gazdasági ágakhoz szükséges végzettséggel, szaktudással rendelkező munkaerő. A vidéki térségekben lényegesen kevesebb az egyetemi és főiskolai végzettséggel, de még a középiskolai érettségivel rendelkező munkavállaló, és ennek megfelelően több a szakmunkás végzettségű vagy az általános iskolát végzett munkaerő. 15

16 Földhasználat és a földtulajdon szerkezete A mezőgazdasági termelés adottságai (földminőség, éghajlati és domborzati viszonyok) nemzetközi összehasonlításban is kedvezőek. A talaj termékenységétől függően az ország területének 89%-a, durván 9,3 millió hektár alkalmas különböző mezőgazdasági és erdészeti használatra. Ezért a megművelhető föld életvágóan fontos forrást képvisel az országban és így a termelés egyik alapvető tényezője. Az ország összes területének 2006-ban 62,5%-a mezőgazdasági hasznosítású, 48,5%-a szántó, 10,9%-a gyep, 3,1%-a pedig kert, szőlő, és gyümölcsös. Az ország területének 21,4 %-a (1,98 millió hektár) erdészeti hasznosítású, ebből a tényleges erdősültség 19,1% (1,85 millió hektár). A földhasználat módjában, a művelési ágak szerkezetében között lényeges változás nem történt. A mezőgazdaságra és erdészetre használt területek megoszlása jelentősen különbözik a régiókban. Az Északés Dél-Alföldön a legnagyobb arányú a mezőgazdasági területek aránya (22-23%), míg ez az arány csak 7% Közép-Magyarországon. Az elmúlt tizenöt év legszembetűnőbb változása a privatizáció és kárpótlás eredményeként az, hogy a magántulajdonú mezőgazdasági földek aránya nagyobb lett (83%) 2005-re, míg az állami és szövetkezeti földtulajdonlás (és földhasználat) jelentősen csökkent. A földprivatizációt követően egy birtoktest átlagos mérete 2,3 hektár, amely ültetvény, vagy intenzív kertészet kivételével nem nyújt fedezetet egy család biztonságos megélhetéséhez. A magyarországi gazdasági-szociális változások után a mezőgazdaságban vannak nagyobb és kisméretű gazdaságok, azonban a középméretű gazdaságok száma és aránya elmarad a kívánatostól. A földbirtokos gazdaságok között a gazdasági szervezetek (több részvényessel rendelkező vállalkozások) tipikusan nagy mennyiségű földet birtokolnak, bár átlagos méretük csökkent között, az egyszemélyes gazdaságok pedig általában kisebb, elaprózott és földrajzilag független földdarabokból állnak ben a gazdasági szervezetek átlagos területe 486 hektár volt, ami hez képest 35%-os csökkenést jelent. Az egyes gazdaságok által használt mezőgazdasági földek átlagos területe több mint hétszeresére nőtt Magyarországon 1991 és 2005 között (0,5 hektárról 3,4 hektárra). Az ország összes gazdaságát véve alapul a mezőgazdasági földek átlagos mérete 8,6 hektár. Könnyen belátható, hogy az egyes gazdaságok nagy többsége kiegészítő bevételi forrásként szolgál, a földhasználat további koncentrálása szükséges a gazdaságilag kifizetődő termeléshez. A földszerkezet jellemző megjelenése a bipoláris gazdasági szerkezet. Az egyedi gazdaságok nagy többsége (93.4%)10 hektár alatti, és ezek adják a megművelt földek negyedét. A 10 hektár alatti gazdaságok csoportjában a gazdaságok többsége (70%) egy hektár alatti. A gazdasági szervezetek méret szerinti megoszlása (a gazdaságok számát véve figyelembe) kiegyensúlyozottabb, azonban a földhasználat aránya szélsőséges. Ebben az ágazatban a 100 hektár feletti gazdaságok használták az ebbe a csoportba tartozó földek 96,6%-át 2005-ben. A hektár közötti és 300 hektár feletti nagy gazdaságok együttesen az összes terület 72,2%-át használják, míg mindössze a gazdaságok egy százalékát jelentik. 16

17 A földek megoszlása a gazdaságok mérete szerint, ,5% 10,1% 13,1% 7,6% 10 ha alatti ha ha ha 300 ha felett 14,7% A gazdaság-szerkezet egyenlőtlen eloszlását a gazdasági szerkezet felmérésének gazdasági teljesítmény (EUME) szerinti felosztása is tükrözi. A gazdaságok többsége a 2 EUME alatti méretcsoportba tartozik, 9,5% mezőgazdasági földdel, a nagyméretű gazdaságok (40 EUME felett) viszont az összes gazdaság 0,6%-át jelentik, és a mezőgazdasági földek több mint felét (55,1%) használják. Az agrárvállalkozások 82,4%-a (mintegy 6000 cég) a 4 EUME-s küszöb felett található. A magánvállalkozások 6%-a (mintegy cég) van a 4 EUME-s szint felett. Ez azt jelenti, hogy az összes birtok 6,6%-a van a 4 EUME-s szint felett, amely a teljes mezőgazdasági terület 84,6%-a. A növénytermesztésre specializálódott mezőgazdasági vállalkozások 83,8%-a a 4 EUME-s küszöb felett van, 41,2%-a a 40 EUME-s küszöböt is meghaladja. Az állattenyésztésre specializálódott mezőgazdasági vállalkozások 74%-a a 4 EUME-s küszöb felett van, míg a vegyes jellegű mezőgazdasági vállalkozások 89,6%-a haladja meg a 4 EUME-s küszöböt. A növénytermesztésre specializálódott magánbirtokok 13,2%-a a 4 EUME-s szint felett van. Az állattenyésztésre specializálódott magánbirtokok 2,2%-a a 4 EUME-s küszöb felett van. A vegyes gazdálkodási tevékenységet folytató magánbirtokok 2,9%- a van a 4 EUME-s szint felett. A birtokszerkezetről részletesebb adatok és információk az 1. függelékben találhatók. A gazdaság kulcságazatainak bevételtermelő képessége jelentős (mint fent, bipoláris) különbséget mutat minden gazdálkodási módszer esetében. A gazdasági szervezetek többsége minden ágazatban a gazdaságos méret felső határához közelebbi tartományban van. A növénytermesztő gazdaságok háromnegyede (74,8%) a középső (8-40 EUME) és nagy (40 EUME feletti) méretkategóriába tartozik. A tejtermelő és takarmány-fogyasztó fajok (sertés, baromfi) tenyésztésével foglalkozó gazdasági szervezetek nagy többsége (85-90%) szintén közepes vagy 17

18 nagyméretű. Az egyedi gazdaságok elaprózottságát és nagyobbrészt mérsékelt teljesítményét tükrözi a tény, hogy az ilyen gazdaságok 88,8%-ának gazdasági teljesítménye 2 EUME alatti, és egytizedük a kis kategóriába sorolható. Világosan látható, hogy majdnem minden állattartással foglalkozó egyéni gazdaság gazdasági teljesítménye 2 EUME alatt marad, tekintet nélkül az állatfajra. Az egyetlen kivétel a tejtermelés, ahol a szakosodott gazdaságok 57,1%-a 2-8 EUME között van. A szélsőségek ellenére a gazdaságok átszervezésére között a nagyobb gazdaságok fokozatos előretörése volt jellemző. Az elaprózott földtulajdonlási szerkezet következményeként leginkább a magángazdaságokban nehéz versenyképes gazdaság-méretet elérni, a korszerű agrártechnológia alkalmazásának és a termelési kapacitás teljes kihasználásának lehetőségei szintén korlátozottak. Az egyedi gazdaságok száma között folyamatosan csökkent, 26,2 százalékponttal, és a működő egyéni gazdaságok száma volt 2005-ben. Az egyéni gazdaságok termelési célja szintén kissé megváltozott ez alatt az öt év alatt között a gazdaságok 60%-a kizárólag saját fogyasztásra termelt, míg ez a szám 9 százalékponttal csökkent 2005-re. Az elsősorban eladásra termelő gazdaságok aránya 8%-ról 16%-ra nőtt között, míg a saját fogyasztáson felüli termékeket értékesítő gazdaságok száma csak kis mértékben nőtt meg, mindössze 1,5%-kal 2005-re. Magyarországon a mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban még mindig jelentős, a teljes gazdaságban való részesedésének csökkenése ellenére. Ez főként a vidéki életforma részeként is jelenlévő mezőgazdasági termelés átlagosnál jóval kedvezőbb adottságaira, a termelési hagyományokra, valamint az ágazat EU átlagot jóval meghaladó arányaira vezethető vissza (a mezőgazdasági hasznosítású terület aránya, a kedvező éghajlati viszonyok és a mezőgazdasági tevékenységet végzők száma miatt). Ezzel párhuzamosan a mezőgazdasági tevékenység nem ritkán a megélhetés szinte egyetlen forrásaként a kritikus gazdasági helyzetű térségekben is mindinkább felértékelődik. Ez a jelenség a vidék, és ezen belül a mezőgazdasági tevékenység eddig döntően termelésközpontú szerepét, jelentőségét alapvetően átértékeli, és multifunkcionális jellegét erősíti. A évi Gazdaságszerkezeti összeírás szerint mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó népességnek közel 45%-a vesz részt, különböző mértékben a piacon megjelenő mezőgazdasági termékek előállításában. A nagyobb csoport (750 ezer ember), a termelők 55,7%-a csak a saját szükségleteire termel. Az önellátáson felüli felesleget értékesítő termelők aránya 31,2%, a kifejezetten árutermeléssel a családi munkaerő 13,1%-a foglalkozik. A főként árutermeléssel foglalkozó családi munkaerő létszáma 177 ezer fő, akik mintegy 90 ezer gazdaságban tevékenykednek. A gazdasági szolgáltatást végző gazdaságok és a hozzájuk tartozó családi munkaerő aránya nem számottevő (0,1%). Pozitív irányú változás, hogy a főként árutermeléssel foglalkozó gazdaságok száma és munkaerő-lekötése növekedett, miközben a többi gazdaságcsoport adataiban visszaesés figyelhető meg. Az önellátásra termelő családi munkaerő igen népes (750 ezer fős) csoportja lazán kötődik a mezőgazdasághoz, jelentős részük a vidéki életforma részeként, a termelés hagyományai, kiadást kímélő önellátás, kiegészítő jövedelemszerzés miatt foglalkozik mezőgazdasági termeléssel. A mezőgazdasági termelők jellemzőinek (gazdaság mérete, koreloszlás, mezőgazdasági képzettség) elemzései arra a következtetésre vezetnek, hogy a félig önellátó 18

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette: A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás írója, szakmai tervezője:

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Tanács 35/1999. (IV. 27.) sz. határozatával. 1999. MÁJUS A Közép-Dunántúl

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO004 2007-2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETÉS...4 A ROP ELKÉSZÍTÉSÉNEK HÁTTERE...4 HELYZETELEMZÉS...5 A RÉGIÓ

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben