Fenntarthatósági Jelentés 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági Jelentés 2007"

Átírás

1 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1

2 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések évi teljesítményünk áttekintése évi célok megvalósulása Díjazottjaink A jövő kihívásai A fenntarthatóság szemlélete mentén A tettek mezején Reflektorban a helyi kihívások Alapelveink Stratégiai célkitűzéseink Az integráció irányítása Fenntartható Fejlődés Menedzsment Rendszer Átláthatóság és közzététel Üzleti modellünk fenntarthatósága Gazdasági és pénzügyi fenntarthatóság Reflektorban a hosszú távú portfolió Nemzetközi fejlesztések Ellátásbiztonság Termékfelelősség Környezetünk védelme Ökológiai lábnyomunk Reflektorban az éghajlatváltozás Levegőtisztaság-védelem Vízgazdálkodás Hulladékgazdálkodás Környezeti kármentesítés Tartalomjegyzék Középpontban az ember Társadalmi felelősségünk Reflektorban az érintettek Munkavédelem Tűzvédelem Egészségvédelem Munkaügyi gyakorlat és munkakörülmények Társadalmi célú befektetések Teljesítményjelzők Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottsága A Felügyelőbizottság álláspontja Tanúsító levél Szószedet

3 Elnöki és Vezérigazgatói levél Kedves Olvasó! Örömmel nyújtjuk át a MOL-csoport, immáron második alkalommal külső fél által hitelesített integrált Fenntarthatósági Jelentését, amely regionális szinten mutatja be gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi teljesítményünket. A 2007-os esztendő nem csupán pénzügyi tekintetben volt sikeres, hanem azért is, mert jelentős lépést tettünk annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés elvei mindennapi működésünk szerves részévé váljanak, mely támogatja hosszú távú stratégiai célkitűzéseinket, és megerősíti folyamatos törekvésünket, hogy kiemelkedő értéket közvetítsünk az érintett felek számára. Elkezdtük működtetni saját Fenntartható Fejlődés Menedzsment Rendszerünket (FFMR), mely hatékony alapot biztosít folyamatos törekvéseinkhez és a jövőbeni célok eléréséhez. Célunk egyrészről, hogy megfeleljünk a nemzetközi legjobb gyakorlatnak és elvárásoknak, valamint hogy hosszú távon megvalósítsuk a fenntartható működést a vállalaton belül. Az FFMR a világosan lefektetett stratégia célkitűzések hatékony teljesítését hivatott biztosítani, emellett ösztönzőleg hat a folyamatos fejlesztési törekvésekre, valamint a tudatosság és az átláthatóság növelésének megerősítésére. A MOL, üzleti stratégiájának mentén, meghatározta a fenntartható fejlődést érintő stratégiai célkitűzéseit a közötti időszakra. A célok megvalósításának biztosítására, egy megközelítőleg 100 feladatot tartalmazó hatékony cselekvési tervet dolgozott ki csoportszinten, mely évente felülvizsgálatra és kiegészítésre kerül. Ez a cselekvési terv olyan témákra koncentrál, mint a megújuló energiaforrások, a termékfelelősség, a környezeti teljesítmény, a munkakörülmények, vagy a vállalat hosszú távú portfóliójának kérdései. A MOL kulcsfontosságú szerepet tölt be a régió gazdasági fejlődésében, nem csupán azért, mert az ellátás biztonsága szempontjából nélkülözhetetlen feladatokat lát el, hanem azért is, mert értéket teremt a társadalom tagjai számára. A MOL a rövid távú pénzügyi célokon túl minden érintett fél számára a hosszú távú értékteremtésre összpontosít, mely szerint a befektetések megtérülésének biztosítása mellett, olyan példamutató működésre törekszik a fenntartható fejlődés elveit szem előtt tartva, mely hozzájárul a társadalmi, környezeti és gazdasági értékek megőrzéséhez és fejlődéséhez. A MOL megragadja a kivételes helyzetéből adódó lehetőséget, hogy közös jövőnk biztosításának valódi mozgatórugójává váljon. Következésképpen, 2007 során is kiemelt figyelmet fordított a termékfelelősségre és az innovációra, az etikus magatartás terjesztésére, és a kiemelkedő kezdeményezések és tehetségek támogatására. Emellett folytatta a hatóságokkal és kormányzati szervekkel kialakított együttműködés megerősítését, mely támogatja őket a társadalmi kérdések és szükségletek kezelésében és kielégítésében. A MOL fenntartható fejlődés témájú beszámolásának szerkezete és tartalma a Global Reporting Initiative G3 Guidelines kézikönyvének ajánlásai alapján készült, és számos új témakörrel bővült, hogy még pontosabb képet adjon működésünkről, sikereinkről és az előttünk álló kihívásokról során a vállalat úgy döntött, hogy megváltoztatja jelentéskészítési folyamatát és megerősíti a MOL-csoport internet oldalán található Vállalati Fenntarthatóság oldalt. Következésképpen a nyomtatott Jelentés az internet oldallal közösen biztosítja a GRI ajánlásainak való megfelelést során a MOL-csoport vezetése úgy döntött, hogy a Jelentés felülvizsgálatára külső, független felet kér fel, valamint a vállalat Felügyelőbizottsága elvállalta, hogy jelentéseinket évente felülvizsgálja, ezzel is növelve azok hitelességét. Mindez hatékonyan hozzájárul közzétételeink megbízhatóságához és jelentéskészítési rendszerünk folyamatos fejlesztéséhez. Ez a Jelentés törekvéseink sikeréhez és a további fejlődés iránti elkötelezettségünkhöz létfontosságú, hosszú együttműködés eredménye. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani tehát mindazoknak, akik mindennapi munkájukkal és szakértelmükkel közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak a fenntartható fejlődés terén elért teljesítményünkhöz, és ezáltal mindazon értékes eredményhez és információhoz, melyet a Jelentésben közzéteszünk. Bízunk abban, hogy Jelentésünk a lehető legteljesebb képet nyújtja az érintett feleknek eddigi közösen elért teljesítményünkről. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató Mosonyi György vezérigazgató 4 5 Elnöki és Vezérigazgatói levél

4 Bemutatkozunk A MOL-csoport hosszú távú jövőképét és értékrendjét követve jól meghatározott politikák és stratégia mentén végzi tevékenységét, biztosítva így a hatékony működést és pénzügyi sikert. A minőség és a kiválóság alapelveit követve szabályozzuk folyamatainkat, egyértelmű célokat, feladatokat és felelősségi köröket határozunk meg, valamint biztosítjuk a szükséges forrásokat és az átláthatóságot. A MOL-csoport Magyarországon és Szlovákiában, valamennyi alaptevékenységében piacvezető és a régió egyik legnagyobb vállalata. A MOL leányvállalataival együtt Közép- és Kelet-Európa egyik vezető integrált olaj- és gázipari vállalata. Több mint főt foglalkoztat és két nagy komplexitású finomítót üzemeltet. A Csoport tagja a MOL Nyrt., a Slovnaft a.s., a TVK Nyrt., és konszolidált leányvállalataik. A vállalat közel töltőállomást felölelő hálózattal rendelkezik a régió 9 országában. A Kutatás-Termelés Divízió tevékenysége a régión belüli működésen kívül a FÁK országaira, a Közel-Keletre, Közép-Ázsiára és Észak-Afrikára összpontosul. A MOL-csoport A MOL-csoport Magyarországon és Szlovákiában, valamennyi alaptevékenységében piacvezető. Fő célkitűzésünk a kimagasló részvényhozam biztosítása piaci lehetőségeink teljes kiaknázásával, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési stratégia megvalósításával és a belső hatékonyság további javításával. A MOL-részvényeket jegyzik a Budapesti, a Varsói és a Luxemburgi Értéktőzsdén, míg értékpapírjai kereskedése a londoni International Order Book és az egyesült államokbeli Pink Sheet rendszerekben folyik. A MOL-csoport fő irányító vállalata, a MOL, nyílt részvénytársasági formában működik. Fő tulajdonosai elsősorban intézményi befektetők a világ minden tájáról, leginkább az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, és a kontinentális Európából. Árbevétele alapján a MOL a térség egyik legnagyobb vállalata. Alaptevékenységei között megtalálható a kőolaj-, földgáz- és gáztermékek kutatása és termelése, kőolajtermékek finomítása, szállítása, tárolása, és forgalmazása a kis- és nagykereskedelmi piacokon egyaránt, a földgáz- és más gáztermékek szállítása, valamint az olefinek és poliolefinek előállítása és értékesítése. A Kutatás-Termelés Divízió (KTD) nemzetközi viszonylatban is hatékonyan végzett kutatási, mezőfejlesztési tevékenységeivel, valamint a meglévő és az új szénhidrogénkészletek megszerzésével és kitermelésével járul hozzá a vállalat jövedelmezőségéhez. 6 7 A MOL-csoport

5 A Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió (TKD) a kőolaj és egyéb finomítói alapanyagok beszerzését, finomítását, szállítását és nagykereskedelmi forgalmazását végzi. Az üzleti szegmens fő célja a hatékonyság és értékesítés növelése, az integrált ellátásilánc menedzsment, a magas termékminőség, a kiváló eszközpark és a régióbeli piacok földrajzi helyzetének kiaknázásával. A Kiskereskedelem Divízió a termékek és szolgáltatások kiskereskedelmi értékesítését végzi a hazai és nemzetközi töltőállomás-hálózat működtetésével. Célja azok hatékonyságának javítása, a vevőkre irányuló figyelem és a vásárlói lojalitás növelése, valamint a hálózat átgondolt bővítése a régióban. A MOL-csoport töltőállomások túlnyomó része CoCa (Társasági tulajdonú, partneri üzemeltetésű), vagy CoDo (Társasági tulajdonú, bérleti üzemeltetésű) formában működik, a többi DoDo (Partneri tulajdonú, partneri üzemeltetésű, más néven franchise) üzemeltetési formában működik. A DoDO (franchise) üzemeltetésű töltőállomások teljesítményét az üzemeltetési forma jellege miatt nem követjük szorosan. A MOL-csoport Kenőanyag Divíziója, 100 éves gyártási tapasztalattal és tribológiai szaktudással, piacvezető Magyarországon és Szlovákiában és jelentős piaci részesedéssel Tulajdonosi szerkezet MOL Nyrt december 31.-i állapot szerint bír Romániában és Csehországban. Szinte valamennyi fontosabb kenőanyagfajtát többek között motorolajokat, ipari olajokat, speciális kenőanyagokat, fémmegmunkálási segédanyagokat, kenőzsírokat, adalékanyagokat és autóápolási termékeket (fagyállók, szélvédőmosók, fékfolyadékok) gyárt és forgalmaz. A FGSZ (földgázszállító) Zrt. biztosítja a földgáz megbízható, folyamatos szállítását a lakosság, a közületek és az ipari fogyasztók részére, az együttműködő földgázrendszer üzemvitelének, egyensúlyának verseny-semleges folyamatos és átlátható működtetése által, a törvényi- és hatósági szabályozások betartása mellett. Aktív szerepet vállalunk a nemzeti gázpiac liberalizációjában, átlátható és diszkriminációmentes működéssel segítjük a földgáz versenypiac kialakulását. Termelőkapacitását tekintve a MOL-csoport Petrolkémia Divíziója a nyolcadik legnagyobb szereplő az európai polietilén- és polipropilén-piacon és a TVK Nyrt. és a Slovnaft Petrochemicals s.r.o. üzleteit foglalja magában. Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát látja el alapanyaggal, és termékeivel, több mint negyven országban van jelen. További információ: _ group Külföldi befektetők (főleg intézményi) (31,7%) OMV Csoport (20,2%) MFB Invest Zrt. (10,0%) OTP Bank Nyrt. (9,2%) MOL Nyrt. saját részvény (8,3%) BNP Paribas Plc. (8,3%) Hazai befektetők (6,8%) Magnolia Finance Ltd. (5,5%) Céljaink megvalósítása A MOL irányítása integrált mátrixmodellen alapul, melyet folyamatalapú szabályozási rendszer támogat. A MOL-csoport jól meghatározott politikák és stratégia mentén végzi tevékenységét, biztosítva így a hatékony működést és pénzügyi sikert. A 2006 és 2010 közötti ötéves időszakot felölelő stratégiánk meghatározza a fő céljainkat, nem csupán a növekedés, hatékonyság és pénzügyi rugalmasság terén, hanem a vállalatirányítás, a munkavállalók, a vevőkapcsolatok és a fenntartható fejlődés tekintetében is. Naprakész politikákkal rendelkezünk, melyek meghatározzák alapelveinket, olyan területeken, mint például az EBK (Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem), az Etikai Kódexünk vagy a Beszállítói politikánk, melyeket minden munkavállalónak, a teljes tevékenységi területünkön be kell tartania. A MOL-csoport vállalatirányítási struktúrája nemzetközi előírásokon alapul és minden egyes irányítási testület (Közgyűlés, Ügyvezető Testület, Igazgatóság, és a Felügyelőbizottság) szerepe és felelőssége gondosan és világosan meghatározott. A vállalat irányítását két párhuzamosan működő, egymás munkáját kiegészítő egység végzi, nevezetesen az üzleti valamint a funkcionális szervezetek. Emellett különféle munkabizottságok felelősek az egyes üzleti tevékenységek összehangolásáért és támogatásáért. Szabályozzuk folyamatainkat, egyértelmű célokat, feladatokat és felelősségi köröket határozunk meg, valamint biztosítjuk a szükséges forrásokat és az átláthatóságot. A MOL irányítása integrált mátrixmodellen alapul, melyet folyamatalapú szabályozási rendszer támogat. A szabályozási rendszer olyan csoportszintű folyamatok hatékony bevezetését támogatja, melyek biztosítják az eredményes üzleti irányítást. Ennek legfontosabb elemei a fő társaságirányítási dokumentumok (Működési és Szervezeti Szabályzat MSZSZ; a Feladat- és Felelősségmegosztási Szabályzat FFSZ; Döntési Hatásköri Lista DHL), a csoportszintű irányelvek, a folyamatszabályozások, és a munkautasítások. A menedzsment rendszerek biztosítják a működéshez, minőséghez és kiválósághoz kapcsolódó egyedi kérdéskörök átfogó kezelését. Integrált, átfogó, 4 pilléren nyugvó csoportszintű kockázatkezelési rendszert 8 9 Céljaink megvalósítása

6 működtetünk, mely a kockázatok széles spektrumát öleli fel (Pénzügyi kockázatkezelés, Biztosítás-kezelés, Egységes Vállalati Kockázatkezelés, Üzletfolytonosság Menedzsment). Az érintett felek bevonását az egyes egységek kezelik, a saját területük legfontosabb érintettjeire összpontosítva, speciális, egyedi igényekre szabott rendszerek mentén. A MOL számos területen működtet menedzsment rendszereket a működési kiválóság és minőség terén, mint például az EFQM Üzleti Kiválóság Modell, vagy a szabványos irányítási rendszerek (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, etc.) a folyamatos fejlődés biztosítására. Azok a menedzsment rendszerek, melyek az érintettek egy csoportjára vonatkoznak, mint például a Beszállítói menedzsment vagy a munkavállalókra vonatkozó Teljesítménymenedzsment Rendszer, biztosítják, hogy a csoport minden egyes tagjára azonos szabályok vonatkozzanak, illetve egyenlő bánásmódban részesüljenek. Politikák és stratégiák Etikai Kódex Az első csoportszintű Etikai Kódex amely felváltotta a tagvállalatok addigi külön etikai kódexeit 2007-ben került bevezetésre. A kódex kialakítása során figyelembe vettük a legjobb nemzetközi gyakorlatot és normákat, hogy jobban tükröződjenek az érintett felek elvárásai, illetve, hogy megerősítsük folyamatainkat és megfelelőségünket. Az Etikai Kódex normák és szabályok gyűjteménye, melynek célja, hogy a benne rögzített elvek útmutatóul szolgáljanak az etikai problémák megoldásában. Az itt megfogalmazott értékek és kapcsolódó szabályok a MOL-csoport minden vállalatára, azok igazgatóságára, a közvetlenül vagy közvetve a MOL-csoport által irányított vagy többségi tulajdonában lévő leányvállalatokra, a vállalatcsoport vezetőire és munkatársaira érvényesek. A Kódex betartása elvárás a Csoport és vállalatai nevében eljáró partnerektől, a velük szerződéses kapcsolatban álló minden egyéntől és szervezettől. A Kódexben megfogalmazott követelmények betartását nemcsak elvárjuk, de ellenőrizzük is. Az Etikai Kódex teszi teljessé a MOL szabályozási piramisát, a három fő társaságirányítási dokumentummal (MSZSZ, DHL, FFSZ) és az irányelvekkel együtt. Ez a három dokumentum adja meg a szervezeti struktúra vázát és adja meg alapvető működési keretrendszert. Az Etikai Kódex ezt a szerkezetet egészíti ki azokkal az alapvető viselkedési normákkal, melyeket a MOLcsoport alkalmazottaival szemben támaszt. EBK Politika és Menedzsment Rendszer A MOL-csoport szabályozási rendszerének keretein belül megkezdtük az új EBK Csoport Irányelv, az Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem Menedzsment Rendszer bevezetését, hogy a vonalbeli vezetők felelősségére és beszámoltathatóságára összpontosítsunk az EBK Politika, illetve tematikus politikák (mint a Közlekedésbiztonsági politika) gyakorlatba történő átültetésével. Ez a csoportszintű irányelv az alapja a MOLcsoporton belül valamennyi szinten működtetett EBK irányítási rendszernek. Az irányelv úgy mutat irányt és ad elvi útmutatást az EBK-t a napi üzletmenetbe beültető vezetők számára, hogy a MOL-csoport konzisztens EBK Irányítási Rendszerét (EBK IR) a feladatok egyértelmű elkülönítésével írja le. Az irányelv leírást ad az EBK irányítási rendszer létfontosságú, minimális 15 eleméről. Vállalatirányítási rendszerek A MOL-csoport 2007-ben megkezdte szabályozási rendszerének felülvizsgálatát, fejlesztését, a működés integráltságának és hatékonyságának növelése érdekében, hogy ezáltal könnyebben valósíthassa meg stratégiai céljait. Ennek a feladatnak a lényege, hogy áttekinthetőbbé, egyszerűbbé tegye az Irányelvek rendszerét és könnyebben érthetővé váljon a működési keretrendszer. A következő szintet képviselő operatív szabályzatok, részletesen leírnak szabályokat, módszereket, melyek a működésre vonatkoznak. Ezekben a szabályzatokban a helyi specifikumok és a lehetséges integrált megoldások is megtalálhatók. Ennek az új szabályozási rendszernek köszönhetően a helyi leányvállalatok, nagyobb mozgásteret, felelősséget kapnak működésük tekintetében, a korábbi működési rendhez képest. A 2007-es évben elkészültek a MOL-csoport Irányítási Alapelvei 11 különböző területre. Ezek a dokumentumok a MOL-csoport vezetői által kinyilvánított alapelvek a vállalat működésével kapcsolatban. Az Irányítási Alapelvek a következő területekre vonatkoznak: Fenntartható fejlődés; Folyamatos fejlesztés; Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem; Védelem; Külső kapcsolatok; Emberek és Vezetés; Változásvezetés; Kockázat menedzsment; Teljesítmény és kontroll; Vevő fókusz; Belső kommunikáció és Tudástranszfer. Végezetül, a fenntartható fejlődés, mint stratégiai cél megerősítésére, az Ügyvezető Testület számára készített előterjesztések írásakor a fenntartható fejlődés megtalálható a választható stratégiai területek között, melyhez a javasolt cselekvés kapcsolható. Menedzsment rendszerek Teljesítmény-menedzsment Rendszer (TMR) Többféle rendszert és folyamatot használunk a teljesítmény menedzselésére, ezek mindegyike speciálisan az adott munkavállalói csoportra szabott. A csoportszintű Teljesítmény-menedzsment Rendszer a Csoport felső hat vezetői szintjére fókuszál (mintegy 400 menedzser és kiemelt szakértő), és egy évre szóló minőségi és mennyiségi célkitűzéseket határoz meg csoportszintű, divizionális és egyéni teljesítmény területén. A célkitűzés-kategóriák eltérő súlyozást kapnak az egyes vezetői szinteken, ez biztosítja, hogy a teljesítmény-ösztönző azon a területen jelentsen ösztönző erőt, amelyre az adott egyénnek a legnagyobb hatása és befolyása van ben egy kiemelt projekt indult egy új IT rendszer megvalósítására, amelynek Céljaink megvalósítása

7 A MOL-csoport integrációjának hatékonysága az üzleti és funkcionális egységek, valamint a leányvállalatok sikeres és összehangolt működésétől függ. célja a folyamat támogatása, az átláthatóság megteremtése és a célkitűzési és visszacsatolási folyamat megkönnyítése. A fenti folyamaton kívül számos divízió és vállalat (pl. Slovnaft és TVK) vagy megújította már létező teljesítmény-menedzsment rendszerét, vagy új rendszert vezetett be, új munkavállalói csoportokat vonva be a formális teljesítménymenedzsment és visszacsatolási folyamatba. Az új rendszerek bevezetését, vagy a meglévők kiterjesztését mindenhol jelentős kommunikációs kampány és képzési támogatás kísérte, elősegítve a hatékony alkalmazást. Munkavállalói Önkiszolgáló Rendszer/ Vezetői Önkiszolgáló Rendszer (ESS/MSS) 2007-ben kifejlesztettük az SAP rendszerünkben az ESS/MSS-t a Csoport egyes tagvállalatai számára, amelyet 2008-ban fogunk bevezetni. Az ESS egy internet-alapú, felhasználóbarát és biztonságos felületet biztosít a munkavállalóknak, amelyen megjeleníthetik a HR és HR dokumentumkezelési rendszerekben (DMS) nyilvántartott adataikat és dokumentumaikat; kezdeményezhetik egyes nyilvántartott saját adataik módosítását (cím, bankszámlaszám, végzettség, stb.); egy helyben hozzáférnek az elektronikus nyilatkozati felületekhez. (pl. VBK béren kívüli juttatás). Az MSS-ben a vezető saját beosztottainak munkáltatói szempontból fontos adatai, illetve a róluk HR DMS-ben tárolt HR dokumentáció megjelenítése mellett fontos tervezési és jelentéskészítési funkciókat talál; pl. az optimális szabadságtervezést lehetővé tevő csoportnaptár-nézet; létszám-, költség-, időadat-, stb. jelentések; munkaerő-igénylés létrehozása és továbbküldése az e-toborzás rendszerbe; beosztott munkavállalók HR dokumentációjának megjelenítése. A fenti két felület alapján kialakításra került egy internet-alapú, felhasználóbarát felület az időadat-rögzítés ellátására (szabadságok kezdeményezése és jóváhagyása, túlmunka elrendelése és kezelése, betegség miatti távollét kezelése). További információ: _ the _ group/ Céljaink megvalósítása

8 Eredmények és célkitűzések évi teljesítményünk áttekintése Az alább felsorolt főbb eredmények alátámasztják azt a tényt, hogy helyes stratégiai irányvonalat jelöltünk ki, és hogy a fenntartható fejlődést érintő feladatok végrehajtása, valamint az elővigyázatosság elvének alkalmazása rövid és hosszabb távon egyaránt jelentős mértékben megtérül. Fenntartható fejlődés stratégiai célkitűzések és cselekvési terv kialakítása a közötti időszakra Az ország-koordinátorok egyben saját országuk tekintetében fenntarható fejlődés képviselőkké váltak Megerősített regionális piaci pozíció és megnövekedett eredményesség A nyugat-szibériai Matjushkinskaya Vertikal LLC 100%-os tulajdonrészének megvásárlása A magyarországi nem-hagyományos szénhidrogén potenciál vizsgálatának megkezdése Hidrokrakk projekt indítása a Dunai Finomítóban a növekvő gázolajkereslet kielégítésére, és a termelés rugalmassá tételére Az IES termékelőállítással és kereskedelemmel foglalkozó olasz vállalat akvizíciója, az integráció megkezdése Stratégiai szövetség kialakítása a CEZ cseh energetikai társasággal gáztüzelésű erőművek építésére A horvát Tifon üzemanyag kis- és nagykereskedelmi vállalat megvásárlása 4,4% biokomponens tartalmú üzemanyag-előállítás és -értékesítés Magyarországon tonna éves kapacitású biokomponens-termelő üzem létesítése a szlovákiai Leopoldovban 10%-os növekedés a visszagyűjtött fáradt olaj mennyiségét tekintve Az olefin üzemek és az új polimer üzemek kapacitásának és kapacitáskihasználásának jelentős növelése A biológiailag lebomló polimerek fejlesztésének és a poliolefin hulladék újrafelhasználásának vizsgálatának elindítása A MOL-csoport Petrolkémiai Divíziója már 11 országban van jelen saját értékesítési irodáin keresztül, miközben megújítja vevő-kiszolgálási rendszerét Az átfogó Folyamatbiztonsági Menedzsment (PSM) rendszer csoportszintű bevezetése A szabályozási rendszer és az irányelvek áttekintésének elindítása Growww2007 Frissdiplomás Program bevezetése IT-alapú program bevezetése a TMR-ben a célkitűzések és visszajelzések folyamatának támogatására Integrált csoportszintű Etikai Kódex bevezetése évi teljesítményünk áttekintése

9 2007. évi célok megvalósulása Gazdasági Cél Eredmény Kiskereskedelmi üzemanyag-portfólió Biokomponens tartalmú üzemanyagok A magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagportfólió megújítása 4,4% biokomponens tartalmú üzemanyagok gyártása és forgalmazása Magyarországon Tempo 98 motorbenzin forgalmazásának megszüntetése. EVO NEO benzin és EVO NEO dízel üzemanyagok bevezetése 4,4% biokomponens tartalmú benzin és a gázolaj gyártása Biokomponens tartalmú benzin piaci bevezetése 2007 júliusától Környezetvédelmi Cél Eredmény Veszélyes hulladék Klímaváltozás Indikátorok Környezetvédelmi kötelezettségek A normál üzemi működés, illetve havária során keletkező veszélyes hulladék teljes mennyisége ne érje el a tonnát A projektalapú szén-dioxidkibocsátás csökkentési lehetőségeinek feltárása a kiosztott kvóta mennyiségéből adódó hiány 20%-os csökkentéséhez Valamennyi üzleti szervezetnek ki kell alakítania és be kell vezetnie legalább egy előrejelző EBK-mutatót A MOL-csoport év végén fennálló környezetvédelmi kötelezettségének csökkentése 5 milliárd forinttal tonna projektlehetőségek azonosításra kerültek 100% 3,23 milliárd forint Társadalmi Cél Eredmény Halálesetek Balesetek Foglalkozási megbetegedések Közlekedés biztonság Eseménykivizsgálás Tűzesetek Társadalmi célú befektetési programok Ne legyenek halálos kimenetelű balestek a MOLcsoportnál, a beszállítók vagy harmadik fél körében A munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek frekvenciája (LTIF) ne haladja meg az 1,8-at Az összes jelentésköteles foglalkozási megbetegedés frekvenciája (TROIF) 0 legyen A közúti járműbalesetek frekvenciája (RAR) ne haladja meg a 2,5-öt Az incident inquiry eseménykivizsgálási arány érje el a 80%-ot A tűzesetek száma ne haladja meg a 15-öt Irányelvek kialakítása a társadalmi célú programokhoz 2 (harmadik fél) 1,52 0 2,4 80% Új szabályozás felülvizsgált alapelvekkel és rendszerrel évi célok megvalósulása

10 A MOL-csoport tagvállalatainak teljesítménye évente értékelésre kerül különböző a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó keretrendszerekben. Zöld Béka Díj A Deloitte Magyarország 2007-ben is meghirdette a Közép-európai Környezeti Jelentés Díjat, népszerű nevén a Zöld Béka Díjat. A díjat azon vállalatok nyerhetik el, amelyek az adott év legjobb fenntarthatósági jelentését készítik ben a MOL-csoport és a TVK Fenntarthatósági Jelentése elismerő oklevelet kapott. A jövő kihívásai évi gazdasági célkitűzések Vezető pozíció megtartása a régióban Modernizációs és hatékonyságnövelő programok folytatása Az ügyfélszolgálat és az ügyfélelégedettség fejlesztése A horvátországi piaci pozíció megerősítése Sikeres integráció megvalósítása az új olasz leányvállalattal a IES-el évi környezetvédelmi célkitűzések Energiahatékonyság növelése Minden üzleti egység hozzon létre vezető mutatót a hulladékgazdálkodás területére A MOL-csoport év végén fennálló, céltartalék-alapját képező környezetvédelmi kötelezettségek csökkentése 6 milliárd forinttal A CO kibocsátás 1%-os csökkentése az üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló törekvések következményeként 2 A csoportszintű édesvíz-felhasználás mértékének 10%-os csökkentése 2009-ig Az olajfűtés gázfűtésre cserélése az érintett töltőállomásokon A veszélyes-hulladék átvevő helyek növelése a töltőállomásokon évi társadalmi célkitűzések Díjazottjaink Egészséges Munkahely AmCham Díj 2007-ben is folytatódott az Amerikai Kereskedelmi Kamara egészséges munkahelyekkel kapcsolatos programja, melynek célja az egészséges munkahelyek megteremtése és a munkáltatók ösztönzése az ezzel kapcsolatos teljesítmény növelésére. A TVK, dolgozói életminőségének javításában kifejtett tevékenységéért, kiérdemelte az Amerikai Kereskedelmi Kamara különdíját. ENWHP elismerés az egészségbarát munkahelyekért A MOL 2007-ben elismerésben részesült egészségbarát munkahelyeiért. A nyerteseket az ENWHP (Európai Hálózat az Egészséges Munkahelyek Előmozdításáért) Move Europe programjába regisztrált munkahelyek közül választották ki, ahol a főbb kritériumok között szerepeltek a szervezet munkahelyi egészségfejlesztési modellje, egészségpolitikája valamint az egészséggel kapcsolatos törekvései. A MOL a munkahelyi egészségfejlesztési programjával, a STEP programmal vívta ki e rangos elismerést, melynek keretében arra törekszik, hogy növelje a dolgozói elkötelezettséget az egészségesebb életmód megvalósítása iránt. Nulla halálos munkabaleset a MOL-csoport munkavégzése során (beleértve a dolgozókat, alvállalkozókat és harmadik feleket) Az összes jelentésköteles foglalkozási megbetegedés frekvenciája (TROIF) legyen egyenlő nullával Minden üzleti egység járuljon hozzá a dolgozók legalább 40%-ának bevonásához a munkahelyi egészségfejlesztés programba A munkaidő-kieséssel járó balesetek frekvenciája (LTIF) ne legyen magasabb, mint 1,0 A közúti balesetek frekvenciája (RAR) ne legyen magasabb, mint 2,3 Az eseménykivizsgálási mutató értéke érje el a 80%-ot A hosszú távú szerződéssel rendelkező (>1 év) alvállalkozók EBK előminősítéssel rendelkezzenek Minden üzleti egység dolgozzon ki és alkalmazzon legalább egy Folyamatbiztonsági előrejelző mutatót Munkavállalók etikai képzése, kiemelt csoportokra összpontosítva (expatrióták, újbelépők, vezetők, beszerzők) Etikai monitoring rendszer bevezetése Töltőállomás-helyiségek akadálymentesítése mozgássérültek részére A jövő kihívásai

11 A fenntarthatóság szemlélete mentén A MOL-csoport elkötelezett a fenntartható fejlődés megvalósítása iránt. Felismertük, hogy szükség van a közös értékek megteremtésére és meglátásunk szerint a fenntartható fejlődés hatalmas előny a társadalom és nagy érték a üzlet számára.

12 Kulcsfontosságú feladataink A fenntarthatósághoz kapcsolódó kockázatkezelés A tettek mezején A MOL és a fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés holisztikus megközelítése a fejlődés hosszú távú modelljévé vált, hiszen ténylegesen integrálja a döntéshozatali folyamatokban a környezeti és társadalmi kérdéseket a gazdasági megfontolásokkal. Felváltja a tradicionális vállalati gondolkodást, és a környezeti és társadalmi tőkéhez kapcsolódó problémákra is választ ad. Az üzleti világnak döntő szerepe van a fenntarthatóság megvalósításának támogatásában. Egyre inkább bizonyossá válik, hogy a vállalatok felelős magatartása a környezetvédelem és a társadalmi kérdések terén hozzájárul hosszú távú üzleti sikerükhöz. Következésképpen alapvető célunk az új rendszerszemlélet bevezetése. Olyan viselkedést kell meghonosítanunk, mely túlmutat a helyi kérdések és feladatok megoldásán, hiszen a fenntartható fejlődés új globális gondolkodást és cselekvést feltételez, a három pillér vállalati stratégiába és mindennapi működésbe illesztése érdekében. Természetesen nincs mindenki számára megfelelő, mindenkire illő recept ezen a téren. Minden terület és vállalat más és más célkitűzésekkel, hagyományokkal és gyakorlattal rendelkezik, ezért egyénileg kell azonosítaniuk és meghatározniuk saját feladataikat és céljaikat. A fenntartható fejlődés gazdasági pillére rendkívül fontos a piacgazdaságban működő MOL számára. A szilárd pénzügyi pozíció és a befektetői bizalom megőrzése a fenntartható üzleti modell létfontosságú összetevői, egyben előfeltételei annak, hogy feladatainkat jó vállalati polgárként láthassuk el. Emellett a hosszú távú üzleti gondolkodás megerősíti az alaptevékenységeinket befolyásoló változásokhoz való alkalmazkodási képességünket. A legfontosabb kihívások, melyekkel szembe kell néznünk termékeink életciklusához kapcsolódnak: környezeti hatásaik csökkentése, a termékek minőségének növelése, biztonságos termékek és termelési folyamatok biztosítása, és a megújulókhoz kapcsolódó hosszú távú portfóliónk növelése. Minden fejlesztésnek tudományos tényeken és a legjobb elérhető technológiákon kell alapulnia. A Föld ökoszisztémája biztosítja számunkra mindazt, amire szükségünk van az alapvető létezéshez és túléléshez. A természeti erőforrások, mint például a víz, ásványkincsek vagy talaj védelme és hatékony használata a MOLcsoport elemi kötelessége. Ebből egyenesen következik a kibocsátások csökkentésének feladata, kiemelt figyelmet szentelve a klímaváltozásra, valamint a hulladékok minimalizálásának vagy a múltból származó környezeti károk kezelésének szükségessége. A fenntartható fejlődés társadalmi pillére az érdekelt feleket érintő területekhez és témákhoz kapcsolódik, azaz a helyi közösségekhez, munkavállalókhoz vagy a lakossághoz, akikre a vállalat működése hatással van. Tartalmazza tehát az emberi jogok és kultúrák tiszteletben tartását, a tudás megosztását, valamint az egyenlő esélyek, a folyamatos képzések és biztonságos munkahelyek bizotsítását, minden egyes alkalmazott számára. Az utóbbi évek nemzetközi tendenciái jelzik, hogy a legnagyobb nemzetközi vállalatok felső vezetése érzékenyebbé vált a környezeti és társadalmi kérdésekre. A klímaváltozás hatásai (pl. extrém időjárási viszonyok, természeti katasztrófák) és a gazdasági vagy politikai feszültségek következményei különösen a kevésbé fejlett országokban (pl. társadalmi nyugtalanság, a munkaerő migrációja, csökkenő vásárlóerő) közvetlenül hatnak a vállalatok jövedelmezőségére, egyrészt növekvő költségek, másrészt csökkenő bevételek révén. Ezen felül a vállalatok sokkal sebezhetőbbek a hírnevüket érintő veszteségekkel kapcsolatban, mint valaha, tehát a hitelesen gondosságot gyakorlók mellett valamennyiüknek foglalkozniuk kell azokkal a kockázatokkal, amelyek például vevőik, befektetőik, munkavállalóik, a helyi közösségek, vagy a szabályozó hatóságok szemében a cég hírnevére jelentős hatással lehetnek. Ezek a kockázatos területek meglehetősen szerteágazóak, a termékek megbízhatóságától kezdve a dolgozók elégedettségén át, a kibocsátási-, átláthatósági- és sok más követelmény teljesítése mellett, a környezeti problémák okozta szabályozási változásokig, vagy akár a CO 2 kibocsátási kvóták piaci árának emelkedéséig terjednek. A MOL-csoportnak az a célja, hogy ezen változatos hosszú távú tényezők mindegyikét figyelembe vegye kockázatkezelési gyakorlatában. Ha a kockázatok valószínű hatása többékevésbé mérhető, akkor közvetlenül integráljuk őket egy átfogó modellbe (Egységes Vállalati Kockázatkezelési (ERM) modell) így ezek a kockázatok a Csoport tőkeallokációs döntéseire akár hatással is lehetnek. A legkevésbé mérhető kockázatokat sem hanyagoljuk el, és megoldást keresünk integrált kockázatkezelési rendszerünkbe foglalásukra A tettek mezején

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk 2012 MOL-csoport éves jelentés Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk Tartalomjegyzék Az Éves jelentés nyomtatóbarát változata szándékosan üres ezen a helyen A MOL-CSOPORT JELENTÉSTÉTELÉRŐL

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

társadalmi felelősségvállalási jelentés

társadalmi felelősségvállalási jelentés társadalmi felelősségvállalási jelentés 2007 1 társadalmi felelősségvállalási jelentés 2007 Tartalom 3 4 5 7 9 11 14 16 17 20 28 30 31 33 37 45 46 46 46 49 50 56 58 61 63 65 Elnöki köszöntô 1. Az OTP

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt.

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt. Fenntarthatósági 2010/2011 jelentés Tesco-Global Áruházak Zrt. 4 Vezérigazgatói köszöntő 6 A Tesco Magyarországon 6 köszöntő Tartalomjegyzék 8 20 12 Vállalati felelősség a Tescónál Vállalati értékeink

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HR- I N N O V Á C I Ó K U T A T Á S I P R O J E K T A M E N N Y I B E N T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K AT I G É N Y E L A K U T A T Á S E R E D M É N Y E I V E L K A P C S O L

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni!

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2011. március Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Velünk jó lesz

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Függetlenség és felelősség

Függetlenség és felelősség Függetlenség és felelősség A Magyar Nemzeti Bank Alapokmánya 2O14. május Tartalo m ELŐSZÓ 9 KÜLDETÉS 12 JÖVŐKÉP 13 ALAPÉRTÉKEK 16 ÖSSZEFOGLALÓ 19 1. A MAGYAR NEMZETI BANK MŰKÖDÉSÉNEK JOGI KERETRENDSZERE

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben