Fenntarthatósági Jelentés 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági Jelentés 2007"

Átírás

1 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1

2 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések évi teljesítményünk áttekintése évi célok megvalósulása Díjazottjaink A jövő kihívásai A fenntarthatóság szemlélete mentén A tettek mezején Reflektorban a helyi kihívások Alapelveink Stratégiai célkitűzéseink Az integráció irányítása Fenntartható Fejlődés Menedzsment Rendszer Átláthatóság és közzététel Üzleti modellünk fenntarthatósága Gazdasági és pénzügyi fenntarthatóság Reflektorban a hosszú távú portfolió Nemzetközi fejlesztések Ellátásbiztonság Termékfelelősség Környezetünk védelme Ökológiai lábnyomunk Reflektorban az éghajlatváltozás Levegőtisztaság-védelem Vízgazdálkodás Hulladékgazdálkodás Környezeti kármentesítés Tartalomjegyzék Középpontban az ember Társadalmi felelősségünk Reflektorban az érintettek Munkavédelem Tűzvédelem Egészségvédelem Munkaügyi gyakorlat és munkakörülmények Társadalmi célú befektetések Teljesítményjelzők Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottsága A Felügyelőbizottság álláspontja Tanúsító levél Szószedet

3 Elnöki és Vezérigazgatói levél Kedves Olvasó! Örömmel nyújtjuk át a MOL-csoport, immáron második alkalommal külső fél által hitelesített integrált Fenntarthatósági Jelentését, amely regionális szinten mutatja be gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi teljesítményünket. A 2007-os esztendő nem csupán pénzügyi tekintetben volt sikeres, hanem azért is, mert jelentős lépést tettünk annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés elvei mindennapi működésünk szerves részévé váljanak, mely támogatja hosszú távú stratégiai célkitűzéseinket, és megerősíti folyamatos törekvésünket, hogy kiemelkedő értéket közvetítsünk az érintett felek számára. Elkezdtük működtetni saját Fenntartható Fejlődés Menedzsment Rendszerünket (FFMR), mely hatékony alapot biztosít folyamatos törekvéseinkhez és a jövőbeni célok eléréséhez. Célunk egyrészről, hogy megfeleljünk a nemzetközi legjobb gyakorlatnak és elvárásoknak, valamint hogy hosszú távon megvalósítsuk a fenntartható működést a vállalaton belül. Az FFMR a világosan lefektetett stratégia célkitűzések hatékony teljesítését hivatott biztosítani, emellett ösztönzőleg hat a folyamatos fejlesztési törekvésekre, valamint a tudatosság és az átláthatóság növelésének megerősítésére. A MOL, üzleti stratégiájának mentén, meghatározta a fenntartható fejlődést érintő stratégiai célkitűzéseit a közötti időszakra. A célok megvalósításának biztosítására, egy megközelítőleg 100 feladatot tartalmazó hatékony cselekvési tervet dolgozott ki csoportszinten, mely évente felülvizsgálatra és kiegészítésre kerül. Ez a cselekvési terv olyan témákra koncentrál, mint a megújuló energiaforrások, a termékfelelősség, a környezeti teljesítmény, a munkakörülmények, vagy a vállalat hosszú távú portfóliójának kérdései. A MOL kulcsfontosságú szerepet tölt be a régió gazdasági fejlődésében, nem csupán azért, mert az ellátás biztonsága szempontjából nélkülözhetetlen feladatokat lát el, hanem azért is, mert értéket teremt a társadalom tagjai számára. A MOL a rövid távú pénzügyi célokon túl minden érintett fél számára a hosszú távú értékteremtésre összpontosít, mely szerint a befektetések megtérülésének biztosítása mellett, olyan példamutató működésre törekszik a fenntartható fejlődés elveit szem előtt tartva, mely hozzájárul a társadalmi, környezeti és gazdasági értékek megőrzéséhez és fejlődéséhez. A MOL megragadja a kivételes helyzetéből adódó lehetőséget, hogy közös jövőnk biztosításának valódi mozgatórugójává váljon. Következésképpen, 2007 során is kiemelt figyelmet fordított a termékfelelősségre és az innovációra, az etikus magatartás terjesztésére, és a kiemelkedő kezdeményezések és tehetségek támogatására. Emellett folytatta a hatóságokkal és kormányzati szervekkel kialakított együttműködés megerősítését, mely támogatja őket a társadalmi kérdések és szükségletek kezelésében és kielégítésében. A MOL fenntartható fejlődés témájú beszámolásának szerkezete és tartalma a Global Reporting Initiative G3 Guidelines kézikönyvének ajánlásai alapján készült, és számos új témakörrel bővült, hogy még pontosabb képet adjon működésünkről, sikereinkről és az előttünk álló kihívásokról során a vállalat úgy döntött, hogy megváltoztatja jelentéskészítési folyamatát és megerősíti a MOL-csoport internet oldalán található Vállalati Fenntarthatóság oldalt. Következésképpen a nyomtatott Jelentés az internet oldallal közösen biztosítja a GRI ajánlásainak való megfelelést során a MOL-csoport vezetése úgy döntött, hogy a Jelentés felülvizsgálatára külső, független felet kér fel, valamint a vállalat Felügyelőbizottsága elvállalta, hogy jelentéseinket évente felülvizsgálja, ezzel is növelve azok hitelességét. Mindez hatékonyan hozzájárul közzétételeink megbízhatóságához és jelentéskészítési rendszerünk folyamatos fejlesztéséhez. Ez a Jelentés törekvéseink sikeréhez és a további fejlődés iránti elkötelezettségünkhöz létfontosságú, hosszú együttműködés eredménye. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani tehát mindazoknak, akik mindennapi munkájukkal és szakértelmükkel közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak a fenntartható fejlődés terén elért teljesítményünkhöz, és ezáltal mindazon értékes eredményhez és információhoz, melyet a Jelentésben közzéteszünk. Bízunk abban, hogy Jelentésünk a lehető legteljesebb képet nyújtja az érintett feleknek eddigi közösen elért teljesítményünkről. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató Mosonyi György vezérigazgató 4 5 Elnöki és Vezérigazgatói levél

4 Bemutatkozunk A MOL-csoport hosszú távú jövőképét és értékrendjét követve jól meghatározott politikák és stratégia mentén végzi tevékenységét, biztosítva így a hatékony működést és pénzügyi sikert. A minőség és a kiválóság alapelveit követve szabályozzuk folyamatainkat, egyértelmű célokat, feladatokat és felelősségi köröket határozunk meg, valamint biztosítjuk a szükséges forrásokat és az átláthatóságot. A MOL-csoport Magyarországon és Szlovákiában, valamennyi alaptevékenységében piacvezető és a régió egyik legnagyobb vállalata. A MOL leányvállalataival együtt Közép- és Kelet-Európa egyik vezető integrált olaj- és gázipari vállalata. Több mint főt foglalkoztat és két nagy komplexitású finomítót üzemeltet. A Csoport tagja a MOL Nyrt., a Slovnaft a.s., a TVK Nyrt., és konszolidált leányvállalataik. A vállalat közel töltőállomást felölelő hálózattal rendelkezik a régió 9 országában. A Kutatás-Termelés Divízió tevékenysége a régión belüli működésen kívül a FÁK országaira, a Közel-Keletre, Közép-Ázsiára és Észak-Afrikára összpontosul. A MOL-csoport A MOL-csoport Magyarországon és Szlovákiában, valamennyi alaptevékenységében piacvezető. Fő célkitűzésünk a kimagasló részvényhozam biztosítása piaci lehetőségeink teljes kiaknázásával, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési stratégia megvalósításával és a belső hatékonyság további javításával. A MOL-részvényeket jegyzik a Budapesti, a Varsói és a Luxemburgi Értéktőzsdén, míg értékpapírjai kereskedése a londoni International Order Book és az egyesült államokbeli Pink Sheet rendszerekben folyik. A MOL-csoport fő irányító vállalata, a MOL, nyílt részvénytársasági formában működik. Fő tulajdonosai elsősorban intézményi befektetők a világ minden tájáról, leginkább az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, és a kontinentális Európából. Árbevétele alapján a MOL a térség egyik legnagyobb vállalata. Alaptevékenységei között megtalálható a kőolaj-, földgáz- és gáztermékek kutatása és termelése, kőolajtermékek finomítása, szállítása, tárolása, és forgalmazása a kis- és nagykereskedelmi piacokon egyaránt, a földgáz- és más gáztermékek szállítása, valamint az olefinek és poliolefinek előállítása és értékesítése. A Kutatás-Termelés Divízió (KTD) nemzetközi viszonylatban is hatékonyan végzett kutatási, mezőfejlesztési tevékenységeivel, valamint a meglévő és az új szénhidrogénkészletek megszerzésével és kitermelésével járul hozzá a vállalat jövedelmezőségéhez. 6 7 A MOL-csoport

5 A Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió (TKD) a kőolaj és egyéb finomítói alapanyagok beszerzését, finomítását, szállítását és nagykereskedelmi forgalmazását végzi. Az üzleti szegmens fő célja a hatékonyság és értékesítés növelése, az integrált ellátásilánc menedzsment, a magas termékminőség, a kiváló eszközpark és a régióbeli piacok földrajzi helyzetének kiaknázásával. A Kiskereskedelem Divízió a termékek és szolgáltatások kiskereskedelmi értékesítését végzi a hazai és nemzetközi töltőállomás-hálózat működtetésével. Célja azok hatékonyságának javítása, a vevőkre irányuló figyelem és a vásárlói lojalitás növelése, valamint a hálózat átgondolt bővítése a régióban. A MOL-csoport töltőállomások túlnyomó része CoCa (Társasági tulajdonú, partneri üzemeltetésű), vagy CoDo (Társasági tulajdonú, bérleti üzemeltetésű) formában működik, a többi DoDo (Partneri tulajdonú, partneri üzemeltetésű, más néven franchise) üzemeltetési formában működik. A DoDO (franchise) üzemeltetésű töltőállomások teljesítményét az üzemeltetési forma jellege miatt nem követjük szorosan. A MOL-csoport Kenőanyag Divíziója, 100 éves gyártási tapasztalattal és tribológiai szaktudással, piacvezető Magyarországon és Szlovákiában és jelentős piaci részesedéssel Tulajdonosi szerkezet MOL Nyrt december 31.-i állapot szerint bír Romániában és Csehországban. Szinte valamennyi fontosabb kenőanyagfajtát többek között motorolajokat, ipari olajokat, speciális kenőanyagokat, fémmegmunkálási segédanyagokat, kenőzsírokat, adalékanyagokat és autóápolási termékeket (fagyállók, szélvédőmosók, fékfolyadékok) gyárt és forgalmaz. A FGSZ (földgázszállító) Zrt. biztosítja a földgáz megbízható, folyamatos szállítását a lakosság, a közületek és az ipari fogyasztók részére, az együttműködő földgázrendszer üzemvitelének, egyensúlyának verseny-semleges folyamatos és átlátható működtetése által, a törvényi- és hatósági szabályozások betartása mellett. Aktív szerepet vállalunk a nemzeti gázpiac liberalizációjában, átlátható és diszkriminációmentes működéssel segítjük a földgáz versenypiac kialakulását. Termelőkapacitását tekintve a MOL-csoport Petrolkémia Divíziója a nyolcadik legnagyobb szereplő az európai polietilén- és polipropilén-piacon és a TVK Nyrt. és a Slovnaft Petrochemicals s.r.o. üzleteit foglalja magában. Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát látja el alapanyaggal, és termékeivel, több mint negyven országban van jelen. További információ: _ group Külföldi befektetők (főleg intézményi) (31,7%) OMV Csoport (20,2%) MFB Invest Zrt. (10,0%) OTP Bank Nyrt. (9,2%) MOL Nyrt. saját részvény (8,3%) BNP Paribas Plc. (8,3%) Hazai befektetők (6,8%) Magnolia Finance Ltd. (5,5%) Céljaink megvalósítása A MOL irányítása integrált mátrixmodellen alapul, melyet folyamatalapú szabályozási rendszer támogat. A MOL-csoport jól meghatározott politikák és stratégia mentén végzi tevékenységét, biztosítva így a hatékony működést és pénzügyi sikert. A 2006 és 2010 közötti ötéves időszakot felölelő stratégiánk meghatározza a fő céljainkat, nem csupán a növekedés, hatékonyság és pénzügyi rugalmasság terén, hanem a vállalatirányítás, a munkavállalók, a vevőkapcsolatok és a fenntartható fejlődés tekintetében is. Naprakész politikákkal rendelkezünk, melyek meghatározzák alapelveinket, olyan területeken, mint például az EBK (Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem), az Etikai Kódexünk vagy a Beszállítói politikánk, melyeket minden munkavállalónak, a teljes tevékenységi területünkön be kell tartania. A MOL-csoport vállalatirányítási struktúrája nemzetközi előírásokon alapul és minden egyes irányítási testület (Közgyűlés, Ügyvezető Testület, Igazgatóság, és a Felügyelőbizottság) szerepe és felelőssége gondosan és világosan meghatározott. A vállalat irányítását két párhuzamosan működő, egymás munkáját kiegészítő egység végzi, nevezetesen az üzleti valamint a funkcionális szervezetek. Emellett különféle munkabizottságok felelősek az egyes üzleti tevékenységek összehangolásáért és támogatásáért. Szabályozzuk folyamatainkat, egyértelmű célokat, feladatokat és felelősségi köröket határozunk meg, valamint biztosítjuk a szükséges forrásokat és az átláthatóságot. A MOL irányítása integrált mátrixmodellen alapul, melyet folyamatalapú szabályozási rendszer támogat. A szabályozási rendszer olyan csoportszintű folyamatok hatékony bevezetését támogatja, melyek biztosítják az eredményes üzleti irányítást. Ennek legfontosabb elemei a fő társaságirányítási dokumentumok (Működési és Szervezeti Szabályzat MSZSZ; a Feladat- és Felelősségmegosztási Szabályzat FFSZ; Döntési Hatásköri Lista DHL), a csoportszintű irányelvek, a folyamatszabályozások, és a munkautasítások. A menedzsment rendszerek biztosítják a működéshez, minőséghez és kiválósághoz kapcsolódó egyedi kérdéskörök átfogó kezelését. Integrált, átfogó, 4 pilléren nyugvó csoportszintű kockázatkezelési rendszert 8 9 Céljaink megvalósítása

6 működtetünk, mely a kockázatok széles spektrumát öleli fel (Pénzügyi kockázatkezelés, Biztosítás-kezelés, Egységes Vállalati Kockázatkezelés, Üzletfolytonosság Menedzsment). Az érintett felek bevonását az egyes egységek kezelik, a saját területük legfontosabb érintettjeire összpontosítva, speciális, egyedi igényekre szabott rendszerek mentén. A MOL számos területen működtet menedzsment rendszereket a működési kiválóság és minőség terén, mint például az EFQM Üzleti Kiválóság Modell, vagy a szabványos irányítási rendszerek (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, etc.) a folyamatos fejlődés biztosítására. Azok a menedzsment rendszerek, melyek az érintettek egy csoportjára vonatkoznak, mint például a Beszállítói menedzsment vagy a munkavállalókra vonatkozó Teljesítménymenedzsment Rendszer, biztosítják, hogy a csoport minden egyes tagjára azonos szabályok vonatkozzanak, illetve egyenlő bánásmódban részesüljenek. Politikák és stratégiák Etikai Kódex Az első csoportszintű Etikai Kódex amely felváltotta a tagvállalatok addigi külön etikai kódexeit 2007-ben került bevezetésre. A kódex kialakítása során figyelembe vettük a legjobb nemzetközi gyakorlatot és normákat, hogy jobban tükröződjenek az érintett felek elvárásai, illetve, hogy megerősítsük folyamatainkat és megfelelőségünket. Az Etikai Kódex normák és szabályok gyűjteménye, melynek célja, hogy a benne rögzített elvek útmutatóul szolgáljanak az etikai problémák megoldásában. Az itt megfogalmazott értékek és kapcsolódó szabályok a MOL-csoport minden vállalatára, azok igazgatóságára, a közvetlenül vagy közvetve a MOL-csoport által irányított vagy többségi tulajdonában lévő leányvállalatokra, a vállalatcsoport vezetőire és munkatársaira érvényesek. A Kódex betartása elvárás a Csoport és vállalatai nevében eljáró partnerektől, a velük szerződéses kapcsolatban álló minden egyéntől és szervezettől. A Kódexben megfogalmazott követelmények betartását nemcsak elvárjuk, de ellenőrizzük is. Az Etikai Kódex teszi teljessé a MOL szabályozási piramisát, a három fő társaságirányítási dokumentummal (MSZSZ, DHL, FFSZ) és az irányelvekkel együtt. Ez a három dokumentum adja meg a szervezeti struktúra vázát és adja meg alapvető működési keretrendszert. Az Etikai Kódex ezt a szerkezetet egészíti ki azokkal az alapvető viselkedési normákkal, melyeket a MOLcsoport alkalmazottaival szemben támaszt. EBK Politika és Menedzsment Rendszer A MOL-csoport szabályozási rendszerének keretein belül megkezdtük az új EBK Csoport Irányelv, az Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem Menedzsment Rendszer bevezetését, hogy a vonalbeli vezetők felelősségére és beszámoltathatóságára összpontosítsunk az EBK Politika, illetve tematikus politikák (mint a Közlekedésbiztonsági politika) gyakorlatba történő átültetésével. Ez a csoportszintű irányelv az alapja a MOLcsoporton belül valamennyi szinten működtetett EBK irányítási rendszernek. Az irányelv úgy mutat irányt és ad elvi útmutatást az EBK-t a napi üzletmenetbe beültető vezetők számára, hogy a MOL-csoport konzisztens EBK Irányítási Rendszerét (EBK IR) a feladatok egyértelmű elkülönítésével írja le. Az irányelv leírást ad az EBK irányítási rendszer létfontosságú, minimális 15 eleméről. Vállalatirányítási rendszerek A MOL-csoport 2007-ben megkezdte szabályozási rendszerének felülvizsgálatát, fejlesztését, a működés integráltságának és hatékonyságának növelése érdekében, hogy ezáltal könnyebben valósíthassa meg stratégiai céljait. Ennek a feladatnak a lényege, hogy áttekinthetőbbé, egyszerűbbé tegye az Irányelvek rendszerét és könnyebben érthetővé váljon a működési keretrendszer. A következő szintet képviselő operatív szabályzatok, részletesen leírnak szabályokat, módszereket, melyek a működésre vonatkoznak. Ezekben a szabályzatokban a helyi specifikumok és a lehetséges integrált megoldások is megtalálhatók. Ennek az új szabályozási rendszernek köszönhetően a helyi leányvállalatok, nagyobb mozgásteret, felelősséget kapnak működésük tekintetében, a korábbi működési rendhez képest. A 2007-es évben elkészültek a MOL-csoport Irányítási Alapelvei 11 különböző területre. Ezek a dokumentumok a MOL-csoport vezetői által kinyilvánított alapelvek a vállalat működésével kapcsolatban. Az Irányítási Alapelvek a következő területekre vonatkoznak: Fenntartható fejlődés; Folyamatos fejlesztés; Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem; Védelem; Külső kapcsolatok; Emberek és Vezetés; Változásvezetés; Kockázat menedzsment; Teljesítmény és kontroll; Vevő fókusz; Belső kommunikáció és Tudástranszfer. Végezetül, a fenntartható fejlődés, mint stratégiai cél megerősítésére, az Ügyvezető Testület számára készített előterjesztések írásakor a fenntartható fejlődés megtalálható a választható stratégiai területek között, melyhez a javasolt cselekvés kapcsolható. Menedzsment rendszerek Teljesítmény-menedzsment Rendszer (TMR) Többféle rendszert és folyamatot használunk a teljesítmény menedzselésére, ezek mindegyike speciálisan az adott munkavállalói csoportra szabott. A csoportszintű Teljesítmény-menedzsment Rendszer a Csoport felső hat vezetői szintjére fókuszál (mintegy 400 menedzser és kiemelt szakértő), és egy évre szóló minőségi és mennyiségi célkitűzéseket határoz meg csoportszintű, divizionális és egyéni teljesítmény területén. A célkitűzés-kategóriák eltérő súlyozást kapnak az egyes vezetői szinteken, ez biztosítja, hogy a teljesítmény-ösztönző azon a területen jelentsen ösztönző erőt, amelyre az adott egyénnek a legnagyobb hatása és befolyása van ben egy kiemelt projekt indult egy új IT rendszer megvalósítására, amelynek Céljaink megvalósítása

7 A MOL-csoport integrációjának hatékonysága az üzleti és funkcionális egységek, valamint a leányvállalatok sikeres és összehangolt működésétől függ. célja a folyamat támogatása, az átláthatóság megteremtése és a célkitűzési és visszacsatolási folyamat megkönnyítése. A fenti folyamaton kívül számos divízió és vállalat (pl. Slovnaft és TVK) vagy megújította már létező teljesítmény-menedzsment rendszerét, vagy új rendszert vezetett be, új munkavállalói csoportokat vonva be a formális teljesítménymenedzsment és visszacsatolási folyamatba. Az új rendszerek bevezetését, vagy a meglévők kiterjesztését mindenhol jelentős kommunikációs kampány és képzési támogatás kísérte, elősegítve a hatékony alkalmazást. Munkavállalói Önkiszolgáló Rendszer/ Vezetői Önkiszolgáló Rendszer (ESS/MSS) 2007-ben kifejlesztettük az SAP rendszerünkben az ESS/MSS-t a Csoport egyes tagvállalatai számára, amelyet 2008-ban fogunk bevezetni. Az ESS egy internet-alapú, felhasználóbarát és biztonságos felületet biztosít a munkavállalóknak, amelyen megjeleníthetik a HR és HR dokumentumkezelési rendszerekben (DMS) nyilvántartott adataikat és dokumentumaikat; kezdeményezhetik egyes nyilvántartott saját adataik módosítását (cím, bankszámlaszám, végzettség, stb.); egy helyben hozzáférnek az elektronikus nyilatkozati felületekhez. (pl. VBK béren kívüli juttatás). Az MSS-ben a vezető saját beosztottainak munkáltatói szempontból fontos adatai, illetve a róluk HR DMS-ben tárolt HR dokumentáció megjelenítése mellett fontos tervezési és jelentéskészítési funkciókat talál; pl. az optimális szabadságtervezést lehetővé tevő csoportnaptár-nézet; létszám-, költség-, időadat-, stb. jelentések; munkaerő-igénylés létrehozása és továbbküldése az e-toborzás rendszerbe; beosztott munkavállalók HR dokumentációjának megjelenítése. A fenti két felület alapján kialakításra került egy internet-alapú, felhasználóbarát felület az időadat-rögzítés ellátására (szabadságok kezdeményezése és jóváhagyása, túlmunka elrendelése és kezelése, betegség miatti távollét kezelése). További információ: _ the _ group/ Céljaink megvalósítása

8 Eredmények és célkitűzések évi teljesítményünk áttekintése Az alább felsorolt főbb eredmények alátámasztják azt a tényt, hogy helyes stratégiai irányvonalat jelöltünk ki, és hogy a fenntartható fejlődést érintő feladatok végrehajtása, valamint az elővigyázatosság elvének alkalmazása rövid és hosszabb távon egyaránt jelentős mértékben megtérül. Fenntartható fejlődés stratégiai célkitűzések és cselekvési terv kialakítása a közötti időszakra Az ország-koordinátorok egyben saját országuk tekintetében fenntarható fejlődés képviselőkké váltak Megerősített regionális piaci pozíció és megnövekedett eredményesség A nyugat-szibériai Matjushkinskaya Vertikal LLC 100%-os tulajdonrészének megvásárlása A magyarországi nem-hagyományos szénhidrogén potenciál vizsgálatának megkezdése Hidrokrakk projekt indítása a Dunai Finomítóban a növekvő gázolajkereslet kielégítésére, és a termelés rugalmassá tételére Az IES termékelőállítással és kereskedelemmel foglalkozó olasz vállalat akvizíciója, az integráció megkezdése Stratégiai szövetség kialakítása a CEZ cseh energetikai társasággal gáztüzelésű erőművek építésére A horvát Tifon üzemanyag kis- és nagykereskedelmi vállalat megvásárlása 4,4% biokomponens tartalmú üzemanyag-előállítás és -értékesítés Magyarországon tonna éves kapacitású biokomponens-termelő üzem létesítése a szlovákiai Leopoldovban 10%-os növekedés a visszagyűjtött fáradt olaj mennyiségét tekintve Az olefin üzemek és az új polimer üzemek kapacitásának és kapacitáskihasználásának jelentős növelése A biológiailag lebomló polimerek fejlesztésének és a poliolefin hulladék újrafelhasználásának vizsgálatának elindítása A MOL-csoport Petrolkémiai Divíziója már 11 országban van jelen saját értékesítési irodáin keresztül, miközben megújítja vevő-kiszolgálási rendszerét Az átfogó Folyamatbiztonsági Menedzsment (PSM) rendszer csoportszintű bevezetése A szabályozási rendszer és az irányelvek áttekintésének elindítása Growww2007 Frissdiplomás Program bevezetése IT-alapú program bevezetése a TMR-ben a célkitűzések és visszajelzések folyamatának támogatására Integrált csoportszintű Etikai Kódex bevezetése évi teljesítményünk áttekintése

9 2007. évi célok megvalósulása Gazdasági Cél Eredmény Kiskereskedelmi üzemanyag-portfólió Biokomponens tartalmú üzemanyagok A magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagportfólió megújítása 4,4% biokomponens tartalmú üzemanyagok gyártása és forgalmazása Magyarországon Tempo 98 motorbenzin forgalmazásának megszüntetése. EVO NEO benzin és EVO NEO dízel üzemanyagok bevezetése 4,4% biokomponens tartalmú benzin és a gázolaj gyártása Biokomponens tartalmú benzin piaci bevezetése 2007 júliusától Környezetvédelmi Cél Eredmény Veszélyes hulladék Klímaváltozás Indikátorok Környezetvédelmi kötelezettségek A normál üzemi működés, illetve havária során keletkező veszélyes hulladék teljes mennyisége ne érje el a tonnát A projektalapú szén-dioxidkibocsátás csökkentési lehetőségeinek feltárása a kiosztott kvóta mennyiségéből adódó hiány 20%-os csökkentéséhez Valamennyi üzleti szervezetnek ki kell alakítania és be kell vezetnie legalább egy előrejelző EBK-mutatót A MOL-csoport év végén fennálló környezetvédelmi kötelezettségének csökkentése 5 milliárd forinttal tonna projektlehetőségek azonosításra kerültek 100% 3,23 milliárd forint Társadalmi Cél Eredmény Halálesetek Balesetek Foglalkozási megbetegedések Közlekedés biztonság Eseménykivizsgálás Tűzesetek Társadalmi célú befektetési programok Ne legyenek halálos kimenetelű balestek a MOLcsoportnál, a beszállítók vagy harmadik fél körében A munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek frekvenciája (LTIF) ne haladja meg az 1,8-at Az összes jelentésköteles foglalkozási megbetegedés frekvenciája (TROIF) 0 legyen A közúti járműbalesetek frekvenciája (RAR) ne haladja meg a 2,5-öt Az incident inquiry eseménykivizsgálási arány érje el a 80%-ot A tűzesetek száma ne haladja meg a 15-öt Irányelvek kialakítása a társadalmi célú programokhoz 2 (harmadik fél) 1,52 0 2,4 80% Új szabályozás felülvizsgált alapelvekkel és rendszerrel évi célok megvalósulása

10 A MOL-csoport tagvállalatainak teljesítménye évente értékelésre kerül különböző a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó keretrendszerekben. Zöld Béka Díj A Deloitte Magyarország 2007-ben is meghirdette a Közép-európai Környezeti Jelentés Díjat, népszerű nevén a Zöld Béka Díjat. A díjat azon vállalatok nyerhetik el, amelyek az adott év legjobb fenntarthatósági jelentését készítik ben a MOL-csoport és a TVK Fenntarthatósági Jelentése elismerő oklevelet kapott. A jövő kihívásai évi gazdasági célkitűzések Vezető pozíció megtartása a régióban Modernizációs és hatékonyságnövelő programok folytatása Az ügyfélszolgálat és az ügyfélelégedettség fejlesztése A horvátországi piaci pozíció megerősítése Sikeres integráció megvalósítása az új olasz leányvállalattal a IES-el évi környezetvédelmi célkitűzések Energiahatékonyság növelése Minden üzleti egység hozzon létre vezető mutatót a hulladékgazdálkodás területére A MOL-csoport év végén fennálló, céltartalék-alapját képező környezetvédelmi kötelezettségek csökkentése 6 milliárd forinttal A CO kibocsátás 1%-os csökkentése az üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló törekvések következményeként 2 A csoportszintű édesvíz-felhasználás mértékének 10%-os csökkentése 2009-ig Az olajfűtés gázfűtésre cserélése az érintett töltőállomásokon A veszélyes-hulladék átvevő helyek növelése a töltőállomásokon évi társadalmi célkitűzések Díjazottjaink Egészséges Munkahely AmCham Díj 2007-ben is folytatódott az Amerikai Kereskedelmi Kamara egészséges munkahelyekkel kapcsolatos programja, melynek célja az egészséges munkahelyek megteremtése és a munkáltatók ösztönzése az ezzel kapcsolatos teljesítmény növelésére. A TVK, dolgozói életminőségének javításában kifejtett tevékenységéért, kiérdemelte az Amerikai Kereskedelmi Kamara különdíját. ENWHP elismerés az egészségbarát munkahelyekért A MOL 2007-ben elismerésben részesült egészségbarát munkahelyeiért. A nyerteseket az ENWHP (Európai Hálózat az Egészséges Munkahelyek Előmozdításáért) Move Europe programjába regisztrált munkahelyek közül választották ki, ahol a főbb kritériumok között szerepeltek a szervezet munkahelyi egészségfejlesztési modellje, egészségpolitikája valamint az egészséggel kapcsolatos törekvései. A MOL a munkahelyi egészségfejlesztési programjával, a STEP programmal vívta ki e rangos elismerést, melynek keretében arra törekszik, hogy növelje a dolgozói elkötelezettséget az egészségesebb életmód megvalósítása iránt. Nulla halálos munkabaleset a MOL-csoport munkavégzése során (beleértve a dolgozókat, alvállalkozókat és harmadik feleket) Az összes jelentésköteles foglalkozási megbetegedés frekvenciája (TROIF) legyen egyenlő nullával Minden üzleti egység járuljon hozzá a dolgozók legalább 40%-ának bevonásához a munkahelyi egészségfejlesztés programba A munkaidő-kieséssel járó balesetek frekvenciája (LTIF) ne legyen magasabb, mint 1,0 A közúti balesetek frekvenciája (RAR) ne legyen magasabb, mint 2,3 Az eseménykivizsgálási mutató értéke érje el a 80%-ot A hosszú távú szerződéssel rendelkező (>1 év) alvállalkozók EBK előminősítéssel rendelkezzenek Minden üzleti egység dolgozzon ki és alkalmazzon legalább egy Folyamatbiztonsági előrejelző mutatót Munkavállalók etikai képzése, kiemelt csoportokra összpontosítva (expatrióták, újbelépők, vezetők, beszerzők) Etikai monitoring rendszer bevezetése Töltőállomás-helyiségek akadálymentesítése mozgássérültek részére A jövő kihívásai

11 A fenntarthatóság szemlélete mentén A MOL-csoport elkötelezett a fenntartható fejlődés megvalósítása iránt. Felismertük, hogy szükség van a közös értékek megteremtésére és meglátásunk szerint a fenntartható fejlődés hatalmas előny a társadalom és nagy érték a üzlet számára.

12 Kulcsfontosságú feladataink A fenntarthatósághoz kapcsolódó kockázatkezelés A tettek mezején A MOL és a fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés holisztikus megközelítése a fejlődés hosszú távú modelljévé vált, hiszen ténylegesen integrálja a döntéshozatali folyamatokban a környezeti és társadalmi kérdéseket a gazdasági megfontolásokkal. Felváltja a tradicionális vállalati gondolkodást, és a környezeti és társadalmi tőkéhez kapcsolódó problémákra is választ ad. Az üzleti világnak döntő szerepe van a fenntarthatóság megvalósításának támogatásában. Egyre inkább bizonyossá válik, hogy a vállalatok felelős magatartása a környezetvédelem és a társadalmi kérdések terén hozzájárul hosszú távú üzleti sikerükhöz. Következésképpen alapvető célunk az új rendszerszemlélet bevezetése. Olyan viselkedést kell meghonosítanunk, mely túlmutat a helyi kérdések és feladatok megoldásán, hiszen a fenntartható fejlődés új globális gondolkodást és cselekvést feltételez, a három pillér vállalati stratégiába és mindennapi működésbe illesztése érdekében. Természetesen nincs mindenki számára megfelelő, mindenkire illő recept ezen a téren. Minden terület és vállalat más és más célkitűzésekkel, hagyományokkal és gyakorlattal rendelkezik, ezért egyénileg kell azonosítaniuk és meghatározniuk saját feladataikat és céljaikat. A fenntartható fejlődés gazdasági pillére rendkívül fontos a piacgazdaságban működő MOL számára. A szilárd pénzügyi pozíció és a befektetői bizalom megőrzése a fenntartható üzleti modell létfontosságú összetevői, egyben előfeltételei annak, hogy feladatainkat jó vállalati polgárként láthassuk el. Emellett a hosszú távú üzleti gondolkodás megerősíti az alaptevékenységeinket befolyásoló változásokhoz való alkalmazkodási képességünket. A legfontosabb kihívások, melyekkel szembe kell néznünk termékeink életciklusához kapcsolódnak: környezeti hatásaik csökkentése, a termékek minőségének növelése, biztonságos termékek és termelési folyamatok biztosítása, és a megújulókhoz kapcsolódó hosszú távú portfóliónk növelése. Minden fejlesztésnek tudományos tényeken és a legjobb elérhető technológiákon kell alapulnia. A Föld ökoszisztémája biztosítja számunkra mindazt, amire szükségünk van az alapvető létezéshez és túléléshez. A természeti erőforrások, mint például a víz, ásványkincsek vagy talaj védelme és hatékony használata a MOLcsoport elemi kötelessége. Ebből egyenesen következik a kibocsátások csökkentésének feladata, kiemelt figyelmet szentelve a klímaváltozásra, valamint a hulladékok minimalizálásának vagy a múltból származó környezeti károk kezelésének szükségessége. A fenntartható fejlődés társadalmi pillére az érdekelt feleket érintő területekhez és témákhoz kapcsolódik, azaz a helyi közösségekhez, munkavállalókhoz vagy a lakossághoz, akikre a vállalat működése hatással van. Tartalmazza tehát az emberi jogok és kultúrák tiszteletben tartását, a tudás megosztását, valamint az egyenlő esélyek, a folyamatos képzések és biztonságos munkahelyek bizotsítását, minden egyes alkalmazott számára. Az utóbbi évek nemzetközi tendenciái jelzik, hogy a legnagyobb nemzetközi vállalatok felső vezetése érzékenyebbé vált a környezeti és társadalmi kérdésekre. A klímaváltozás hatásai (pl. extrém időjárási viszonyok, természeti katasztrófák) és a gazdasági vagy politikai feszültségek következményei különösen a kevésbé fejlett országokban (pl. társadalmi nyugtalanság, a munkaerő migrációja, csökkenő vásárlóerő) közvetlenül hatnak a vállalatok jövedelmezőségére, egyrészt növekvő költségek, másrészt csökkenő bevételek révén. Ezen felül a vállalatok sokkal sebezhetőbbek a hírnevüket érintő veszteségekkel kapcsolatban, mint valaha, tehát a hitelesen gondosságot gyakorlók mellett valamennyiüknek foglalkozniuk kell azokkal a kockázatokkal, amelyek például vevőik, befektetőik, munkavállalóik, a helyi közösségek, vagy a szabályozó hatóságok szemében a cég hírnevére jelentős hatással lehetnek. Ezek a kockázatos területek meglehetősen szerteágazóak, a termékek megbízhatóságától kezdve a dolgozók elégedettségén át, a kibocsátási-, átláthatósági- és sok más követelmény teljesítése mellett, a környezeti problémák okozta szabályozási változásokig, vagy akár a CO 2 kibocsátási kvóták piaci árának emelkedéséig terjednek. A MOL-csoportnak az a célja, hogy ezen változatos hosszú távú tényezők mindegyikét figyelembe vegye kockázatkezelési gyakorlatában. Ha a kockázatok valószínű hatása többékevésbé mérhető, akkor közvetlenül integráljuk őket egy átfogó modellbe (Egységes Vállalati Kockázatkezelési (ERM) modell) így ezek a kockázatok a Csoport tőkeallokációs döntéseire akár hatással is lehetnek. A legkevésbé mérhető kockázatokat sem hanyagoljuk el, és megoldást keresünk integrált kockázatkezelési rendszerünkbe foglalásukra A tettek mezején

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20.

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. Vállalatokkal szembeni percepciók 2 OK, de túl kell élni 3 TARTALOM 1. Percepciók 2. Túlélés 3. Keretek, amik között

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2005. természetesen szólva

Fenntarthatósági jelentés 2005. természetesen szólva Fenntarthatósági jelentés 2005 természetesen szólva Elnöki és vezérigazgatói levél Kedves Olvasó! Örömmel nyújtjuk át a MOL-csoport harmadik integrált fenn tarthatósági jelentését, mely lefedi regionális

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 31-én megjelentette a Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Küldetésünk Cost Consulting: megtakarítások az eredményre ható összes költséggel kapcsolatban A COST CONSULTING ALAPELVEI Megtakarítások azonosítása és realizálása

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Legfontosabb adataink (2014)

Legfontosabb adataink (2014) 2015 A _ TÉNYEK ÉS A D AT O K AZ UNION BIZTOSÍTÓRÓL z UNION Biztosító a magyar biztosítási piac dinamikusan fejlődő cége, mely kompozit kínálata révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni.

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 XV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL -BESZÉLGETÉS SZOMOLÁNYI KATALIN BUDAPEST, 2014. SZEPTEMBER 3. MAGYAR TELEKOM ÜGYFÉLSZÁMAI ~ ~ Energia 175 000 TV 900 000 ~ Internet 850

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés 2012 RSM DTM AUDIT Átláthatósági jelentés 2012 Tartalomjegyzék Gazdálkodási forma és tulajdonosi struktúra 2 Cégcsoport bemutatása 3 RSMi hálózat 3 Irányító struktúra leírása 4 Belső

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika 1. Bevezetés: célok és alapelvek... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. Az arányosság elve... 3 4. A Banknál alkalmazott javadalmazási formák... 4 4.1 Szerződésben

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

és s a fenntarthatóság

és s a fenntarthatóság Vállalatok társadalmi t felel ss sségvállalása és s a fenntarthatóság EOQ 55. Kongresszusa 15. szekció 1 Nyikos Györgyi: Fenntartható fejl dés A fejl dést hagyományosan a GDP-vel szokták mérni: gazdasági

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

SOA Start.... és összeáll, ami összetett

SOA Start.... és összeáll, ami összetett Start... és összeáll, ami összetett Start szolgáltatások A egy olyan IT-stratégia, mely a teljes vállalat mûködésére hatással van. A stratégia támogatására már több eszköz ESB, BPM, Registry is rendelkezésre

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Az Igazgatóság munkájának önértékelése 2013

Az Igazgatóság munkájának önértékelése 2013 Az Igazgatóság munkájának önértékelése 2013 Az Igazgatóság szerepe, tagjai A Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban Magyar Telekom vagy Társaság ) Igazgatósága ügyvezetésért felelős testületként képviseli

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben