Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, május Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárságának megbízásából és támogatásával. Szakmai témafelelős (NFGM): Szakmai témafelelős (VÁTI): Szerzők (NFGM és VÁTI): Botka Mónika, közreműködött: Hajek Dóra, Virág Álmos, Kovács-Nagy Rita, Sára János Péti Márton, közreműködött: Salamin Géza, Szilágyi Györgyi, Horkay Nándor Botka Mónika, Hajek Dóra, Virág Álmos, Szilágyi Györgyi, Péti Márton, Salamin Géza, Sütő Attila, Horkay Nándor, Prokai Réka

2 I. BEVEZETŐ... 3 II. TERÜLETI KOHÉZIÓ FOGALMA, JELENTŐSÉGE A területi kohézió jelentése A területi kohéziót megalapozó hazai és uniós dokumentumok A területi kohézió főbb területei... 6 a) Területi hatás... 7 b) Területi szinergia... 9 c) Fizikai térhasználat d) Területi céloknak való megfelelés A területi kohézió alkalmazásának korlátai III. A TERÜLETI KOHÉZIÓ KÖVETELMÉNYRENDSZERE Területi kohéziót szolgáló jogosultsági kritériumok a) Általános, valamennyi fejlesztési cél esetében alkalmazható jogosultsági kritériumok 18 b) Specifikus, bizonyos fejlesztéstípusnál alkalmazható jogosultsági kritériumok Területi kohéziót szolgáló szakmai értékelési kritériumok a) Általános, valamennyi operatív program valamennyi fejlesztési célja esetében alkalmazható szakmai értékelési kritériumok b) Specifikus, bizonyos fejlesztéstípusnál alkalmazható szakmai értékelési kritériumok. 25 c) OP-specifikus szakmai értékelési kritériumok IV. MELLÉKLETEK számú melléklet: Fogalomjegyzék számú melléklet: Térképek: A hazai fejlesztéspolitika országos térkategóriái

3 I. BEVEZETŐ A kiegyensúlyozott, harmonikus és fenntartható területi fejlődés kiemelt cél az Európai Unió számára is, melynek fontosságát, valamint integrált megközelítésének szükségességét az Európai Bizottság hangsúlyosan jeleníti meg a területi kohézióról szóló Zöld Könyvében. Ez a gyakorlatban a területi kohézió szempontjainak egyes fejlesztésekbe és pályázatokba való beépítését kívánja meg nemcsak térségi, hanem települési szinten is. Magyarországot európai összehasonlításban is kiemelkedően változatos földrajzi, gazdasági, társadalmi adottságú térségek alkotják. Ugyanakkor az egyes területek társadalmi és gazdasági teljesítményei között nagy különbségek tapasztalhatók, melyek társadalmi feszültségekhez vezetnek. Sajnálatosan ezek a fejlettségbeli különbségek folyamatosan tovább növekednek. E tendencia erősödését vetíti előre, hogy számos térség és település saját erőből képtelen a megújulásra, az anyagi lehetőségeik szűkösek, és az érdekérvényesítő képességük is nagyon gyenge. Szintén probléma a fejlesztések területi összehangoltságának hiánya, mely csökkenti az egyes beruházások hatékonyságát, és gyakran egymással ellentétes hatásokat eredményez. Ezért a as fejlesztési ciklus során a területi kohézió hangsúlyosabb kezelése válik szükségessé. Mindez természetesen nem előzmény nélküli törekvés, már az előző fejlesztési ciklusban is történtek rá kezdeményezések. A os I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT) keretében a Regionális Operatív Program (ROP) és az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) segítették elő a területfejlesztési célok érvényesítését. Bár nem tudták megjeleníteni a területfejlesztési célok összességét, de határozott felzárkóztatási törekvéseik voltak. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv időszakában ad hoc módon jelentek meg a területi kohézió szempontjai. Kialakult viszont az előző ciklusban a horizontális politikák érvényesítésének technikája, az EU hagyományosnak mondható horizontális politikái, a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség esetében. Ezt lehet alkalmazni a as fejlesztési ciklus során, a területi kohézió érvényesítésében is. Magyarország számára történelmi jelentőségű a közötti fejlesztési időszak, amely során az Európai Unió által biztosított források várhatóan minden eddiginél nagyobb lehetőséget teremtenek az ország megújítására, fejlődésének és versenyképességének ösztönzésére. Ahhoz, hogy a forrásokat hatékonyan tudjuk felhasználni, elengedhetetlen a fejlesztések területi adottságokhoz igazítása és területi összehangolása, valamint a régiók, kistérségek, kiemelt térségek és városok szerepvállalásának fokozása. A területi kohézió elősegítése érdekében Magyarország már eddig is jelentős lépéseket tett a közötti időszakra vonatkozóan, és élen jár a többi tagállamhoz képest: - A strukturális és kohéziós alapok forrásainak felhasználását lehetővé tevő Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) a területi kohéziót minden operatív programban általánosan érvényesítendő szempontként, azaz horizontális politikaként határozza meg az esélyegyenlőség és fenntarthatóság mellett. Az agrár- és vidékfejlesztést elősegítő Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervben (ÚMVST) is ugyanez a felfogás érvényesül. - Az ország hét régiója külön regionális operatív programokat dolgozott ki, melyek között a hétéves periódusra vonatkozó források elosztása az egyes régiók fejlettsége alapján történt meg. Emellett a régiók szerepet vállalnak a programjaik végrehajtásában, továbbá a régiójukban megjelenő, de nem a regionális, hanem ágazati operatív programból finanszírozott fejlesztési igények támogatásával kapcsolatos döntéshozatalban is aktívan közreműködnek. - Az ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségének a felzárkóztatására került kidolgozásra az Új Magyarország Felzárkóztatási Program, melynek keretében az érintett kistérségek önkormányzatai kizárólag számukra elkülönített uniós pályázatok segítségével, valamint a többi pályázóhoz képest kedvezményes feltételekkel igénybe vehető forrásokkal valósíthatják meg a legszükségesebb fejlesztéseiket. 3

4 - A településfejlesztési célú pályázatokhoz bizonyos lakosságszám felett a városoknak integrált városfejlesztési stratégiát (IVS) kell készíteniük, mely települési szinten hét évre előre prognosztizálja a beruházások átgondolt, összehangolt megvalósítását. A jövőben az Étv. 1 módosítása révén minden városi rangú településnek kötelező lesz majd IVS-t készítenie. - A forrásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása, az elmaradott térségek forrásabszorpciójának javítása, valamint a fejlesztések területi összehangolása érdekében több tanácsadó hálózat is működik, melyeknek helyben elérhető munkatársai közvetlenül segítik a projektgazdákat a projekt generálásban és a nyertes pályázatok végrehajtásában. A területi kohézió horizontális értelmezése újdonságot jelent Magyarországon és az EU többi tagállamában is, a jelen útmutatóban bemutatásra kerülő javaslatok pedig kiegészítik és tovább erősítik az eddig megtett intézkedéseket. Emiatt alapvető fontosságú, hogy az uniós pályázatokat készítő tervező kollégák, valamint a pályázatokat benyújtó projektgazdák a területi kohézió érvényesítéséhez kapcsolódó fogalmakat és eljárásokat megértsék és a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Az útmutató a tervezők, valamint a programirányításban, programok végrehajtásában részt vevő szakértők számára segítséget nyújt abban, hogy a pályázati kiírásokba olyan feltételeket tudjanak beépíteni, melyekkel lehetővé válik térségbe ágyazott projektek kidolgozása, valamint bizonyos térségekben a források fokozottabb felhasználása, és ezen keresztül az ott tipikusnak mondható folyamatok, problémák kezelése. A projektgazdáknak az útmutató abban ad iránymutatást, hogy egy adott pályázathoz kapcsolódóan hogyan készítsék elő, és miként mutassák be a fejlesztéseik területi kohéziót erősítő elemeit. Az útmutató felépítése: 1. Elsőként egy elméleti bevezetőben igyekszünk minél érthetőbbé tenni a területi kohézió fogalmát, legfontosabb területeit és alkalmazhatóságának korlátait, lehetőség szerint példákkal és mérési lehetőségekkel alátámasztva. Ahol szükséges, ott lábjegyzetben további magyarázatokat adunk, illetőleg az útmutató mellékleteiben található külön fogalomjegyzékkel és térképekkel segítjük elő a jobb megértést. 2. Ezt követően a területi kohézió pályázatokban való konkrét megjelenítési lehetőségeire adunk javaslatokat, pályázatokba beépülő jogosultsági és szakmai értékelési kritériumok formájában. Különbséget teszünk az általánosan alkalmazható, illetőleg a csak egy adott fejlesztési célhoz vagy operatív programhoz rendelhető szakmai értékelési kritériumok között. Joggal tehető fel a kérdés: Miért hasznos a területi kohézió szempontjainak figyelembe vétele a pályázatokban és projektekben? - A területi szemlélet a projekttervezés és előkészítés során segíti a fejlesztések helyi társadalmi, gazdasági és környezeti adottságokhoz való igazítását. Ez növeli a projektek végrehajtásának hatékonyságát, és versenyelőnyöket is eredményezhet. - A területiség érvényesítése a pályázók számára azt az előnyt is hordozza, hogy a projektjük elfogadottsága a saját térségükben vagy magasabb szinteken is szélesebb körű lesz. - Megvalósítást korlátozó tényezők kisebb eséllyel fordulnak elő, ha a helyi szereplők (önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók, lakosság, stb.) is támogatják a fejlesztést. - A szakmai előnyök mellett a pályázatok sikerességében is tetten érhető a területiség érvényesítésének előnyei. - A területi kohézió érvényesítése egyáltalán nem, vagy csak jelentéktelen többlet erőforrásokat igényel a pályázótól számára, főleg ha már a projekttervezés kezdetén gondol rá. Az esetlegesen felmerülő többletköltségeket pedig bőségesen ellensúlyozzák az érvényesítés jótékony hatásai a fejlesztések hatékonyságára és eredményességére. 1 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 4

5 II. TERÜLETI KOHÉZIÓ FOGALMA, JELENTŐSÉGE 1. A területi kohézió jelentése A területi kohézió egy olyan cél, melynek eredménye a harmonikus, kiegyenlített társadalmi, gazdasági, környezeti, területi fejlődés. Alapeleme a területi alapú ( place-based ) szemlélet és a decentralizáció, mely figyelembe veszi az egyes térségek közötti és a térségen belüli különbségeket, valamint azok kapacitásait és fejlődési potenciáljait. Ösztönzi a területek belső erőforrásainak feltárását, valamint a versenyképesség feltételeinek kialakítását és fenntartását. A területi kohézió ezért nem merül ki az elmaradott térségek felzárkóztatásában, és nem azonosítható kizárólag a regionális politikával sem. A területi szemléletnek valamennyi ágazati szakpolitikát át kell hatnia, melyben az egyes szakpolitikák térképen való tervezése alapigényként jelenik meg. Megvalósításában többszintű és többszereplős kormányzati tevékenységet tesz szükségessé, horizontális és vertikális koordinációval. A vertikális koordináció a központi és különböző helyi (pl.: regionális, megyei, kistérségi, egyéb tájegységi) szintek közötti együttműködést jelenti. A horizontális koordináció pedig az egyes szintek szereplőinek összekapcsolódását, kooperációját és partnerségét (pl.: települési szinten az önkormányzat, helyi vállalkozók, civil szervezetek párbeszédét, valamint a célcsoportok fokozott bevonását). A helyi szereplők együttműködésének a szorgalmazásával az EU egyik legfontosabb alapelvére, a szubszidiaritásra való törekvés jelenik markánsan meg. A területi kohézió nem valósítható meg befelé forduló politikával, az intézkedéseknek szükség szerint át kell nyúlniuk az egyes földrajzi, közigazgatási térségek, régiók vagy az ország határain is. 2. A területi kohéziót megalapozó hazai és uniós dokumentumok Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) és Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervben (ÚMVST) horizontális célként meghatározott területi kohézió a különböző uniós és hazai politikai nyilatkozatokban és koncepcionális szintű tervdokumentumokban már korábban is megfogalmazódott: - Az területfejlesztésért felelős miniszterek által elfogadott Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP - European Spatial Development Concept) már 1999-ben megemlíti a fejlesztések területi hatásvizsgálatának szükségességét. - A Közösségi Stratégia Irányelvek (CSG - Community Strategic Guidelines, 2006.) legfontosabb fejezetei a területi kohézióról szólnak. Megjelenítik az ÚMFT és ÚMVST területi kohézió horizontális céljában és területfejlesztési prioritásában jelen levő alapvető térkategóriákat: a városokat és a vidékies térségeket május 23-án Lipcsében a területfejlesztésért felelős miniszterek elfogadták az Európai Unió Területi Menetrendje (Területi Agenda Territorial Agenda) című dokumentumot, majd november 23-án az ennek végrehajtását szolgáló Első Akcióprogramot. A Területi Agenda kifejezetten a területpolitika horizontális felfogását, valamint az egyes ágazati szakpolitikákban és a fejlesztéspolitikában megjelenő területi gondolkodásmódot sürgeti. A területi kohéziót a fenntartható gazdasági növekedés, illetve a gazdasági és társadalmi kohézió előfeltételként értelmezi. Ugyanakkor a Területi Menetrend nem ad egységes európai értelmezést a területi kohézió fogalmára. - A december 13-án aláírt Lisszaboni Szerződés a gazdasági és társadalmi kohéziót kiegészíti a harmadik dimenzióval, a területi kohézióval, és a területi kohéziót a tagállamok, illetve az Európai Bizottság közös kompetenciájává teszi. - Az Európai Bizottság október 6-án tette közzé COM(2008) 616 számú közleményét: Zöld könyv a területi kohézióról - Előnyt kovácsolni a területi sokféleségből (Green Paper on Territorial Cohesion Turning Territorial Diversity into Strenght) címmel. A Zöld Könyv eredményeként indult el egy európai szintű társadalmi vita a területi kohézió kérdéséről, egységes és közös értelmezéséről, valamint a szakpolitikákban való megjelenésének fontosságáról. 5

6 - Az Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK) az Országgyűlés a 35/1998. számú határozattal fogadta el, mint Magyarország rendszerváltozás utáni első, európai uniós elveken alapuló átfogó hosszú távú területfejlesztési dokumentumát. Ezt követően 2005-ben felülvizsgálatra került, és az új dokumentum már egy átfogóbb területpolitika alapjait fekteti le. A koncepció közép- és hosszútávra határozza meg a területfejlesztési alapelveket és célokat, részletezi azokat a területi célkitűzéseket, amelyeket az ágazati fejlesztési politikákban érvényesíteni kíván, valamint fejlesztési irányok kijelölésével segíti a régiók tervezését. Ezzel megteremti a területi szempontok következetes érvényesítésének lehetőségét mind az ágazati szakpolitikákban, mind pedig az országos és területi programokban, és megadja a nemzeti fejlesztési tervezés területi vetületét is. A dokumentummal megújuló területpolitika jövőképe, alapvető funkciója az ország területileg harmonikus és hatékony működésének, valamint kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődésének megteremtése, és egyúttal a területi leszakadás mérséklése. Ennek érdekében az új politika hosszú távú céljait a térségi versenyképesség, a területi felzárkózás, a fenntartható térségfejlődés és az európai térségbe való fokozottabb integráció és együttműködés erősítése jelenti. Ezt egészíti ki a decentralizáció célja, amely a versenyképesség és fenntarthatóság egyik legfontosabb feltétele. Az alábbi ábrán a területi kohézió szempontjából kulcsfontosságú hazai és uniós dokumentumok rendszere, valamint egymáshoz való kapcsolódásuk látható: Regionális Operatív Programok (7 db) Hazai stratégiák és koncepciók (pl.: OFK, OTK) Új Magyarország Fejlesztési Terv (Nemzeti Stratégiai Referencia Keret) Ágazati Operatív Programok (8 db) EU stratégiák és koncepciók (pl.: Területi Agenda, Zöld Könyv, ESDP, CSG) Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Hazai finanszírozású pályázati rendszerek Policy szint (Po) Stratégiai szint (St) A területi különbségek csökkentésére, a kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítésére, ill. az elmaradott térségek felzárkóztatására irányuló intézkedések megtétele az Európai Bizottság elvárása is az uniós társfinanszírozással megvalósuló pályázati rendszerekkel kapcsolatban, melyet több alkalommal is kért a tervezőktől az operatív programokkal kapcsolatos egyeztető tárgyalások során, valamint a programok végrehajtása során is. 3. A területi kohézió főbb területei A területi kohézió az Új Magyarország Fejlesztési Tervben gyűjtőfogalomként jelenik meg. Négy egymással kapcsolatban álló, de önálló tématerülete, szempontcsoportja van, melyeknek a megvalósítását a projekteknél vizsgálni érdemes: 6

7 Területi kohézió főbb területei Területi hatás Területi szinergia Fizikai térhasználat Országos területpolitikai céloknak való megfelelés A területi kohézió főbb szempontjait a pályázatokban szakmai értékelési kritériumokként lehet figyelembe venni. Ezeknek a kritériumoknak a konkrét beépítési lehetőségeiről, ill. a pontozásukról az útmutató második felében lesz bővebben szó. a) Területi hatás A projektek hatásait nemcsak globális értelemben kell megvizsgálni, hanem meg kell nézni azt is, hogy az a szűkebben vett térségben (településrész, település, kistérség, egyéb tájegység) milyen hatásokat gyakorol. Ezt teszi lehetővé a területi hatás kritériuma. Egy fejlesztés területi hatásai több szinten is mérhetők. A helyi hatások települési szinten, míg a térségi hatások a települési határokon túl terjednek: kistérség, megye, régió, kiemelt térség, egyéb földrajzi tájegység. A beruházások jellegétől is függ, hogy mekkora területre gyakorolnak hatást. Pl.: egy általános iskolai fejlesztés egy települést, vagy településrészt érinthet, míg egy középiskolai beruházás több települést vagy kistérséget. A területi hatásokat aszerint is meg lehet különböztetni, hogy az élet mely szegmensét érinti. Ennek megfelelően megkülönböztethetünk: 1. társadalmi hatást (pl.: helyi közbiztonság javulása, a település egyes lakónegyedeiből való elvándorlás csökkenése, odavándorlás növekedése), 2. gazdasági hatást (pl.: munkahelyteremtés a helyi lakosság számára), 3. környezeti hatást (pl.: adott térség vagy településrész mikroklímájának kedvezőtlen, az éghajlatváltozási folyamatokhoz nem alkalmazkodó megváltoztatása a beépített, burkolt területek nagymértékű növelésével, mely már rövidtávon fokozott energiafelhasználást és vízfelhasználást okoz). Egy fejlesztés akkor járul hozzá eredményesen a területi kohézió érvényesüléséhez, ha vannak pozitív területi hatásai, vagy ha területi hatásai túlnyomórészt pozitívak. Hiszen csak ekkor képes kiszolgálni a település, kistérség, régió, kiemelt térség, egyéb földrajzi tájegység fejlődését, valamint az ÚMFT-ben és ÚMVST-ben megfogalmazott célok elérését. A hatások kapcsán meg kell különböztetni - a mennyiségi változásokat (pl.: szennyvízcsatorna hálózat építése nyomán a közcsatornán elvezetett települési folyékony hulladék mennyiségének növekedése a keletkezett szennyvízmennyiségén belül), - és a minőségi változásokat (pl.: a szennyvízelvezetés megvalósítása révén a helyi környezetterhelés csökkenése, ennek eredményeként az életkörülmények javulása). Területi hatás vizsgálati szempontjai: - A projekt hatása a helyi, térségi foglalkoztatásra Példák: Egy vállalat a fejlesztéséhez 10 fő, a projekt megvalósításának településén lakó helyi lakos tartós foglalkoztatását 2 prognosztizálja, és Ft vissza nem térítendő támogatásra pályázik. A támogatási összeghez képest ennek a projektnek a foglalkoztatási hatása kicsi, több lenne elvárható. Egy másik pályázó az építési projektje megvalósításához pályázatot nyújt be. A pályázat keretében 100 helyi munkavállaló nem tartós (idényjellegű) foglalkoztatását vállalja. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés nem eredményez tartós foglalkoztatást, a területi hatása ennek a projektnek nem jelentős. Mérési, vizsgálati lehetőség: 2 Tartós foglalkoztatás: nem idényjellegű, szezonális foglalkoztatás; tartós foglalkoztatás alatt a hosszú távú, legalább, 1 évre vonatkozóan stabil munkalehetőséget biztosító foglalkoztatást értünk. 7

8 a projekt eredményeképp a helyi munkavállalók számára létrehozott tartós munkahelyek száma, képzettségi szintek szerint (felsőfokú végzettségű, szakmunkás, betanított munkaerővel betölthető munkahelyek) (db) a projekt eredményeképp létrehozott munkahelyeken a fenntartási időszakban a munkavállalók lakóhely szerinti megoszlása (településen belül, kistérségben, kistérségen kívül lakó. foglalkoztatottak száma) (fő) - A projekt hatása a helyi, térségi gazdasági aktivitásra, belső piacaira, a helyi, térségen belüli és határon átnyúló gazdasági kapcsolatokra Példák: Egy fejlesztés esetében szükséges vizsgálni, hogy a megvalósításba bevonásra kerülnek-e helyi, térségi gazdasági szereplők, illetőleg a kedvezményezettnek a projekt eredményeként kialakulnak-e tartós alvállalkozói kapcsolatai 3 a régióból, vagy olyan beszerzései, amelyeket a megvalósítás helyszínéül szolgáló régió vállalkozói, szolgáltatói elégítenek ki. Egy hűtőházépítés jelentős befolyással lehet a helyi gazdasági aktivitásra, ha helyi vállalkozókat vonnak be az építésbe, a térség mezőgazdasági termelőitől vásárolnak alapanyagot, helyi munkavállalókat alkalmaznak, továbbá az üzemet őrző biztonsági szolgálatot, az üzem takarítását, karbantartását, a dolgozók étkeztetését helyi vállalkozók bevonásával látják el 4. Mérési, vizsgálati lehetőség: Hatások a térség gazdasági eredményeire: egy főre eső beruházások értéke a térségben (Ft/fő állandó lakos) Kapcsolati hatások: kedvezményezett helyi, térségi (régiós, kistérségi, települési), határon túli beszállítói, alvállalkozói, ügyfelei száma, számának változása (db, %) a projekt eredményeképp helyi, térségi, határon átnyúló gazdasági, vállalkozói együttműködések, az együttműködő szervezetek száma és számának változása (db, %) Egyéb hatások a gazdasági környezetre: a projektbe konzorciumi partnerként bevont térségi vállalkozások, ipari parkok, ill. klaszterek tagjai együttes pénzügyi eredményeinek (pl.: nettó árbevétel) változása, bruttó hozzáadott értékük a projekt eredményeként (Ft) a projektgazdával üzleti kapcsolatban álló, helyi, térségi vállalkozásokra, befektetésekre gyakorolt egyéb ösztönző hatások, pl.: ügyfélszám (db, fő), kereslet (Ft, %) a helyi vállalkozás(ok) határon átnyúló gazdasági kapcsolatainak eredményeként a helyi gazdasági környezetre gyakorolt hatás, pl.: ügyfélszám (db, fő), kereslet (Ft, %) - A projekt hatása az elérhetőségre és az infrastrukturális ellátottságra Példák: Egy 10 kilométeres útszakasz megépítése révén egyértelműen megadható, hogy melyek azok a települések, amelyekről az új úton hamarabb érhető el a térségközponti város, autópálya, a főváros, a határátkelőhely (vagy egyéb feltételezhető célterület). Pontosan meghatározható, hogy e javulás utazási időben mérve mely települést (településrészt) milyen mértékben érint. Ugyanez érvényes egy tömegközlekedési fejlesztés (új járat, megálló stb.) esetében is. Egy létező útszakasz támogatásból történő felújítása, bővítése egyrészt gyorsabban megközelíthetővé tesz egyes településeket (mennyiségi hatás), másrészt csökkenti annak kockázatát, hogy az út minőségéből adódóan ezen a szakaszon balesetek vagy műszaki meghibásodások történjenek (minőségi hatás). Egy településen kívüli kerékpárútszakasz megépítésével összekapcsolható két turisztikai vonzerő. Szennyvízcsatorna beruházás esetében egyértelműen meghatározható a fejlesztéssel érintett felhasználók száma, lakó-, ill. telephelye és a területi elhelyezkedésük. Mérési, vizsgálati lehetőség: Elérhetőségi viszonyok változása a projekt eredményeként: a fejlesztéssel érintett település elérési idejének változása a legközelebbi (kis)térségi központtól (óra, perc) új út építése esetén: a fejlesztéssel érintett település elérési távolságának változása a legközelebbi (kis)térségi központtól (km, m) a projekt hatásterületének kiterjedése (m2) a projekt hatásterületén élők száma (fő) Infrastrukturális ellátottságban bekövetkezett változások: új vagy felújított közösségi, kulturális célú infrastruktúra elemek száma, kiterjedése, pl.: közterületek, közterek, művelődési intézmények (db, m2) 3 Tartós alvállalkozói kapcsolat: az alvállalkozó vagy beszállító és a megrendelő között hosszútávra kötött, rendszeres alvállalkozói szolgáltatás igénybevételét tartalmazó együttműködési szerződéssel alátámasztott beszállítói, alvállalkozói jogviszony. 4 A helyi vállalkozások előnyben részesítése csak a közbeszerzési szabályok által megengedett módon alkalmazható. 8

9 - A projekt hatása az életminőségre és a projekt eredményeként a térségben, településen megjelenő új szolgáltatásokra illetve funkciókra, a projekt hatása az intézményi és szolgáltatási ellátottságra Példa: Az állampolgárok életminőségét 5 javítja, így az elbíráláskor előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztéseket, melyek eredményeképpen pl.: megszépül a lakókörnyezet, javul a közterületek állapota, nő a településen belüli zöldterületek és nyilvánosan hozzáférhető pihenő területek (pl.: parkerdő) száma, ill. kiterjedése. Az intézményi ellátottság javul, ha pl.: új szolgáltatásokat telepítenek a településre, fejlesztik a meglévő szakrendelő eszközfelszereltségét, bővítik a könyvtárat, stb. Mérési, vizsgálati lehetőség: helyben elérhető új szolgáltatások, funkciók száma (db) a fejlesztés pozitív hatásai az életminőség javítására (pl.: milyen módon javítja az ellátottságot: mennyiségi (ellátottak száma) (fő), minőségi változások (szolgáltatás színvonala) az érintett lakosság területi lehatárolása (lakosság száma) az új szolgáltatás, funkció hatásterülete, mekkora területen fejti ki a hatását (érintett települések, településrészek száma) b) Területi szinergia Az indokolatlan és párhuzamos beruházások elkerülése végett fontos, hogy a pályázók elhelyezzék a fejlesztésüket a helyi gazdasági, társadalmi környezetben, megvizsgálják, hogy hogyan illeszkedik a beruházásuk más projektgazdák, a térség, vagy egy szakágazat (pl.: egészségügy) adott térségre vonatkozó fejlesztési céljaihoz. Ezt mutatja be a területi szinergia szempontja. A területi szinergia vizsgálata különösen fontos az egyedi, nagyobb volumenű és költségvetésű, ill. a térségi ellátási, közszolgáltatási kötelezettségek teljesítését szolgáló beruházások esetében (pl.: egy egészségügyi szakellátó központ vagy egy szennyvíz agglomeráció esetében). A közszolgáltatási fejlesztések esetében általában a hatósági és szakhatósági engedélyezés révén kizártak a párhuzamos fejlesztések (és a párhuzamos szolgáltatások), illetve kötelező a kapcsolódó szolgáltatások és infrastruktúrák megfelelőségének biztosítása (pl.: megfelelő számú parkolóhely egy közművelődési intézménynél, vagy szennyvízkezelő nyilatkozata az új telephelyen keletkező szennyvíz befogadásáról). A kisebb összegű, ún. tömeges pályázatok esetében csak bizonyos egyedi esetekben lehet szükséges a területi szinergia vizsgálata (pl.: KKV technológiai fejlesztések). A területi szinergia érvényesülését közvetve szolgálja a fejlesztések kötelező pénzügyi fenntarthatósági vizsgálata (mivel csak az ellátandó szükséglettel, ill. kielégítendő kereslettel arányos fejlesztések fenntarthatók pénzügyi szempontból), ill. nagyobb volumenű fejlesztések esetén a költség-haszon elemzés, amely szintén a fejlesztés számszerűen megalapozott szükségességét vizsgálja, és ezen keresztül kizárja az indokolatlan vagy párhuzamos fejlesztéseket. Területi szinergia vizsgálati szempontjai: - Illeszkedés a releváns regionális, és a projekt területére (is) vonatkozó szakágazati fejlesztési stratégiákhoz, koncepciókhoz, az érintett országos jelentőségű kiemelt térség programjához, az érintett település(ek), kistérségi társulás(ok) elfogadott fejlesztési tervdokumentumaiban rögzített stratégiai célokhoz, prioritásokhoz, fejlesztési elképzelésekhez (pl.: területfejlesztési koncepció, településfejlesztési koncepció, települési gazdasági program), a település integrált városfejlesztési stratégiájához, vagy annak fejlesztéseihez Példa: Amennyiben egy önkormányzat egy belterületi útfejlesztést, vagy közösségi közlekedésfejlesztést kíván a területén megvalósítani, javasolt bemutatni a település közlekedésfejlesztési stratégiájával, vagy amennyiben a város készített integrált városfejlesztési stratégiát az IVS-ével való összhangot. Egy turisztikai attrakciófejlesztés vagy vállalkozásfejlesztés esetében célszerű építeni a város által korábban elfogadott IVS-re, azzal összhangban és az antiszegregációs céloknak megfelelő helyszínen és módon fejleszteni. Mérési, vizsgálati lehetőség: a fejlesztésnek a kapcsolódó ágazati, térség- vagy településfejlesztési program, koncepció vagy stratégia meghatározott pontjához való igazodásának mértéke (nagy mértékben / elfogadhatóan / nem épít ilyenre, vagy nincs vele összhangban) 5 Az életminőségnek csak a területi kohéziót érintő aspektusai kerülnek itt felsorolásra. Jellegénél fogva ez a legnehezebben megfogható szempont, mivel mennyiségi mutatókkal nem, ill. csak kismértékben lehet mérni. 9

10 - A fejlesztés jogszabályi és egyéb kötelezettségen kívüli helyi társadalmi / szakmai / jogi legitimitása (pl.: lakossági fórum, előzetes igényfelmérés, szakmai egyeztetések helyi közszereplőkkel) Példa: Egy több önkormányzat együttműködésével megvalósítani kívánt térségi hulladéklerakó esetében előzetesen célszerű széleskörű partnerséget folytatni. Ebbe beletartozik a különböző szakpolitikai területekkel, helyi civil szervezetekkel, érintett lakossággal, valamint szomszédos településekkel való szakmai egyeztetetések lebonyolítása. A lakossággal való egyeztetés általánosan elfogadott formája a lakossági fórum. Egy útépítést megelőzően, a szakhatósági engedélyezés során szükséges konzultálni a helyi környezeti értékeket ismerő és védő környezetvédelmi civil szervezetekkel. Mérési, vizsgálati lehetőség: a projekthez kapcsolódóan megtartott lakossági fórumok száma a térségben (db) a projekthez kapcsolódóan készített előzetes igényfelmérésbe (pl.: kérdőív) bevont lakosok száma, ebből a fejlesztést támogatók száma (fő) a projekthez kapcsolódóan helyi újságban, önkormányzat honlapján stb. közzétett publikációk száma (db) projekttel kapcsolatban (pl.: költségvetési szervekkel) megtartott szakmai egyeztetések száma (db) - Térségen belüli önkormányzatokkal / kisebbségi önkormányzatokkal történő fejlesztéshez kapcsolódó, jogszabályi és egyéb kötelezettségen túlmenő együttműködés Példa: Egy térségi jelentőségű turisztikai beruházás esetében a beruházónak célszerű egyeztetnie a térség önkormányzataival, valamint kistérségi társulással a fejlesztés támogatottságáról, az önkormányzati szerepvállalás lehetőségeiről (pl.: promóciós munkák), a beruházás várható munkaerőigényéről stb. Egy közmű-, oktatási, szociális vagy egészségügyi fejlesztés esetében mely egy egész kistérség lakosságát kiszolgálja az érintett önkormányzatoknak mindenképpen egyeztetniük kell egymással, hogy ne legyenek ellátatlan területek, vagy fölösleges párhuzamos szolgáltatások. Egy romák által nagyarányban lakott területen megvalósítani kívánt, halmozottan hátrányos helyzetűeket érintő foglalkoztatási, vagy munkaerőpiaci alkalmazkodóképességet javító projekt esetében, a célcsoport hatékony bevonása érdekében fel kell venni a kapcsolatot a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal. Mérési, vizsgálati lehetőség: a projektbe bevont térségi önkormányzatok / kisebbségi önkormányzatok / részönkormányzatok száma (db) a projekthez kapcsolódóan térségi önkormányzatokkal / kisebbségi önkormányzatokkal / részönkormányzatokkal megtartott egyeztetések száma (db) - Fejlesztéshez kapcsolódóan jogszabályi és egyéb kötelezettségen kívül régiós és egyéb térségi szereplők bevonása a megvalósításba (pl.: helyi társadalmi szervezetek, vállalkozások stb.) Példa: Egy fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő önkormányzati mintaprojektbe javasolt bevonni egy környezetvédelemmel foglalkozó helyi civil szervezetet. Egy térségi / helyi jelentőségű ipari vagy kereskedelmi terület kialakításba be kell vonni a helyi vállalkozásokat vagy vállalkozói érdekképviseleti szerveket. Mérési, vizsgálati lehetőség: a projektbe bevont helyi civil szervezetek száma (db) a projekthez kapcsolódóan helyi civil szervezetekkel megtartott egyeztetések száma (db) a fejlesztést támogató civil szervezetek száma (db) a projektbe bevont helyi érdekképviseleti szervek száma (db) a projekthez kapcsolódóan helyi érdekképviseleti szervekkel megtartott egyeztetések száma (db) a fejlesztést támogató érdekképviseleti szervezetek száma (db) a projektbe bevont helyi vállalkozások száma (db) a projekthez kapcsolódóan bevont helyi vállalkozásokkal megtartott egyeztetések száma (db) a projektpartnerség komplexitása (egyszférás, kétszférás stb.) - Kközelmúltban megvalósított, vagy jelenleg megvalósítás / előkészítés alatt álló kiegészítő projektek a térségben, amelyek egymást feltételezik 6, kiegészítik vagy erősítik a fejlesztések/projektek érvényesülését és hatásait Példák: 6 valamely projekt megvalósítása előfeltétele egy másik projekt megvalósításának 10

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Vélemény. Sorszám (sorszáma)

Vélemény. Sorszám (sorszáma) ező 1 Székesfehérvár 2 Székesfehérvár 3 Székesfehérvár 4 Székesfehérvár 9. oldal - Fejér megye jövőképe - Indoklás - 3. bekezdés: Székesfehérvár és Dunaújváros azonos rangú kezelése csak a MJV státuszuk

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5.

VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5. VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 3. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a kulturális élet szabályozására

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben