Melléklet a KvVM/KJKF/1195/ sz. Tervezethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez"

Átírás

1 Melléklet a KvVM/KJKF/1195/ sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló évi konkrét végrehajtási feladatokat tartalmazzák. A feladat száma az NKP-II tematikus akcióprogramjairól szóló 2345/2004. (XII.26.) Korm. határozatban foglalt kódszámok közül azokat jelöli, amelyeknél van évi tervezett tevékenység. Dőlt szám jelöli azokat a feladatokat, amelyeket nem tartalmaz a 2345/2004. (XII.26.) Korm. határozat. A évi tervezett feladat és zárójelben a felelős megnevezése. A feladat végrehajtásáért felelős, abban együttműködő kormányzati szervezetek: EüM Egészségügyi Minisztérium FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium HM Honvédelmi Minisztérium IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség OAH Országos Atomenergia Hivatal OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium A tervezett feladat és (lehetőség szerint) várható eredményének leírása. A évi tervezett ráfordítások tartalmazzák a tárcák fejezetében szereplő költségvetési előirányzatok tervezett felhasználását, az EU támogatásokat és a kapcsolódó hazai társfinanszírozást, valamint esetenként a kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok tervezett ráfordításait. A központi költségvetés előirányzataihoz kapcsolódó ráfordításokat a tárcák adatszolgáltatásai alapján a évi költségvetésről szóló törvénnyel (2006. évi CXXVII tv.) összhangban tüntettük fel. Amennyiben a ráfordítás elkülönítése nem lehetséges, vagy a jelenlegi információk alapján még nem határozható meg, akkor a feladatok leírása melletti oszlopban a tervezett ráfordítás összege nem szerepel. A kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok (önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, háztartások (magánszemélyek és államháztartáson kívüli nonprofit szervezetek)) évi tervezett ráfordításai a minisztériumi adatszolgáltatásokon (támogatási rendszerek adatain) alapulnak. A kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok tervezett ráfordításai tájékoztató jellegűek. A év költségvetési előirányzatainak maradványait terhelő kifizetéseket a évi maradvány megnevezés jelöli. 10. Rövidítésjegyzék 1

2 1. Környezettudatosság növelése akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) Óvodai környezeti nevelési program (OKM, KvVM) A fenntarthatóság pedagógiájának megteremtése céljából folytatódik a Zöld Óvoda program Erdei Iskola Program (OKM, KvVM) Az erdei iskola hálózat új minősítési kritérium rendszerének kidolgozása, infrastrukturális fejlesztése (kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés) KMOP, KEOP támogatás keretében Az alap- és középfokú közoktatás akcióprogramjai (OKM, KvVM) Az ENSI nemzetközi környezeti nevelési hálózat keretében folytatódik az Ökoiskola Hálózat működtetése (2007 szeptembertől már 272 iskola lesz tagja). Az ökoiskolák államilag elismert és ellenőrzött minőségbiztosítási rendszer révén gondoskodnak arról, hogy munkájukban a környezeti nevelés valamennyi műveltségterületen magas színvonalon történjen. Folytatódik a GLOBE program (27 középiskolában), valamint a BISEL program megvalósítása eft OKM (Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg is tartalmazza (KvVM Igazgatás)) eft EU támogatás és hazai eft EU támogatás és hazai (NFT HEFOP) eft OKM eft Önkormányzatok eft OKM eft KvVM Igazgatás (az feladat KvVM ráfordítását is tartalmazza) Környezeti nevelés a közoktatásban, iskolai tehetséggondozás (KvVM) Folytatódik a tanulmányi versenyek szervezése az oktatási intézményekkel, civil és szakmai szervezetekkel együttműködve , 2, 3 A környezeti szempontok megjelenítése a szakképzési programokban (KvVM, érintett tárcák) Folytatódik a szakképzési stratégiai környezetvédelemmel 800 eft KvVM Igazgatás összefüggő ágazati feladatainak megvalósítása, a moduláris képzésekben a környezetvédelem megjelenítése. 43 szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének miniszteri rendelet szintű előkészítése, a tananyag, modulszerkezet, tanmenet kiadása A felsőoktatás tartalmi fejlesztése (OKM, KvVM) A környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése a bolognai folyamatoknak nevezett, felsőoktatást érintő átalakulás során. A felsőoktatási intézmények mesterképzési programjainak kidolgozása a környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembevételével. Felsőoktatásban környezetvédelmi próbakurzus indítása eft KvVM Igazgatás A környezetvédelmi megbízottak továbbképzése (HM) A környezetvédelmi tisztek/megbízottak, a veszélyes hulladék 800 eft HM 1/3 HM háttérintézményei felelősök és az elhelyezési állomány továbbképzése. A környezet- és természetvédelmi szempontok fokozottabb érvényesítése a feladatok tervezése és végrehajtása során Környezet- és természetvédelmi közönségszolgálatok működtetése (KvVM) Folytatódik a környezet- és természetvédelmi közönségszolgálatok működtetése Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás (KvVM) A környezettudatos gondolkodás erősítése, a környezeti oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó programok szervezése. Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg tartalmazza Környezet- és természetvédelmi Zöld ünnepek, Jeles Napok szervezése (KvVM, HM) A környezet- és természetvédelmet népszerűsítő Jeles napok szervezése. Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg tartalmazza A Környezetvédelmi Világnap alkalmából szakmai rendezvény 2

3 szervezése a honvédelmi intézményeknél Az EU öko-címke és a hazai környezetbarát minősítő rendszer működtetése és fejlesztése (KvVM) Folytatódik a környezetbarát termékminősítő rendszerek népszerűsítése, elterjesztése A környezetközpontú irányítási rendszerek ismertségének növelése (GKM) A GOP támogatásával környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése a kis- és középvállalkozásoknál Az integrált szennyezés-megelőzés és szabályozás, valamint az elérhető legjobb technikák végrehajtása (KvVM) Az IPPC irányelvvel kapcsolatos feladatok ellátása, a PRTR eft KvVM Igazgatás adatbázis fejlesztése és szakterületi adatbázisok (LAIR, HIR, VAL- VÉL, FAVI) szükséges módosításai. Az elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos hazai útmutatók készítése és kiadása A felelős társadalmi részvétel erősítése a környezettel és természettel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban (KvVM) Az Espooi egyezmény és a Stratégiai környezeti vizsgálati eft KvVM Igazgatás jegyzőkönyv végrehajtása Helyi és országos civil környezetvédelmi szervezetek programjai (KvVM, NFÜ, SZMM) A Zöld Forrás, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és a Nemzeti eft KvVM (2006. évi maradvány) Civil Alapprogram keretében a környezetvédelmi tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása Környezet- és természetvédelmi kommunikáció fejlesztése (KvVM) Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tájékoztató eft KvVM (2006. évi maradvány) anyagok, műsorok készítése, rendezvények szervezése Környezeti kutatás-fejlesztés (KvVM) A Kormány középtávú Tudomány-, Technológia és Innovációpolitikai stratégiája és a Nemzeti Kutatásfejlesztési Akcióprogram 500 eft KvVM (2006. évi maradvány) (Környezetvédelmi Innovációs-díj kidolgozása során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése. támogatása) Részvétel a Magyar Innovációs Nagydíj - Környezetvédelmi Innovációs-díj szakértői bizottságában. Részvétel az EU 7. kutatási keretprogramjának megvalósításában. Az MTA koordinálásával, KvVM közreműködéssel a Magyar 500 eft KvVM Igazgatás Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat szervezése. Az országos K+F információs rendszer fejlesztése és folyamatos eft KvVM Igazgatás integrálása a Nemzeti Kutatás Nyilvántartási Rendszerbe. Az EU 6. Kutatási Keretprogramja nyertes pályázatainak (CIrcle és eft KvVM Igazgatás BiodivERsa) hazai munkáinak támogatása Nemzetközi környezeti nevelési és fenntarthatóságra nevelési munkákban való részvétel (KvVM, OKM, HM) 19 ország részvételével folytatódik a környezeti és egészségnevelés, valamint a biológia oktatás területén végzett nemzetközi kutatás az eft EU támogatás és hazai EU hatodik kutatási keretprogramjának finanszírozásával (BIOHEAD). Részvétel a NATO Környezetvédelmi Kiképzési Munkacsoport 700 eft HM 1/3 HM háttérintézményei munkájában, hazai NATO szintű környezetvédelmi kiképzések tervezése, megvalósítása a környezetvédelmi tiszti/megbízotti állomány környezettudatossági szintjének növelése céljával. A NATO Iskola által szervezett oktatási rendszerben a hazai tapasztalatok nemzetközi szintű megismertetése. 2. Éghajlatváltozás akcióprogram 3

4 Energiatakarékossági és energiahatékonyság javítási feladatok megvalósítása (GKM, IRM) A NEP keretében lakossági energiatakarékossági és eft GKM 25/2/2 energiahatékonyság javítási beruházások támogatása. Energiafelhasználási hatékonyság javítása A büntetés-végrehajtási szerveknél folytatódik a kazánházak, fűtési rendszerek átalakítása, korszerűsítése eft IRM 5 Büntetés-végrehajtás eft Gazdálkodók A környezetbarát üzemanyag elterjesztése (GKM, FVM, PM, KvVM) A bioüzemanyagok előállításának és közlekedési célú eft EU támogatás és hazai felhasználásának ösztönzése a vonatkozó EU direktíva szerinti 5,75%-os célérték elérése érdekében. Összhangban a jövedéki adó eft GKM szabályozással szabványosításra került és márciustól tankolható az E85-ös zöld üzemanyag (85% bioetanol + 15% 95-ös oktánszámú benzin). Az első félévben három Pest megyei kútnál és országszerte további 4-5 helyen állítanak üzembe E85-ös kutakat. Felfutóban van a biodízel üzemanyag hazai előállítása is - az Öko-Line bábolnai üzemében 2007-ben tonna kapacitás lesz működőképes. A bioüzemanyagok termelésére és használatára vonatkozó tájékoztatás érdekében a Közlekedéstudományi Intézet internetes honlapot működtet. Több beruházás tervezése, engedélyezése és megvalósítása indul meg, illetve folytatódik (részben ÚMVP és KEOP támogatással) A biomassza hasznosítás bővítése (IRM) Büntetés-végrehajtási intézménynél trágya fermentációval előállított eft Gazdálkodók biogázból villamos energia termelő kapacitás létesítése A megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése (GKM, KvVM) Megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása eft KvVM (2006. évi maradvány) Az NFT KIOP támogatásával az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése (kapcsolódik feladathoz). A szennyvíziszap megújuló energiaforrásként történő eft KvVM Igazgatás hasznosításának elősegítése A megújuló energiaforrás felhasználás szabályozási rendszerének fejlesztése (GKM, KvVM, FVM, PM) A megújuló energiaforrások felhasználását támogató szabályozási rendszer fejlesztése az új villamosenergia-törvény keretében. A Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv és a Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv kidolgozása MÁV gördülőállomány rekonstrukció (GKM) A tömegközlekedés személyszállításon belüli részarányának eft EU támogatás és hazai megtartása, jövőbeni növelése, illetve a szolgáltatási színvonal javítása érdekében 10 éves időtávon 255 db új motorvonat, 300 db (EUROFIMA hitel felhasználásával) használt DB vezérlő- és betétkocsi beszerzése, valamint 505 db eft Gazdálkodók felújítása szükséges. Ebből 2007-ben megkezdődik az első 30 db Flirt motorvonat beszállítása. A 2006-ban terven felüli tételként jelentkezett 10 db Talent motorvonat üzembe helyezése első félévében várható A környezetvédelmi felülvizsgálat hatékonyságának javítása (GKM) Az előírt mérési technológiát automatikusan vezérlő, a szabályos végrehajtást biztosító, továbbá a vizsgált gépjármű azonosító adatainak bevitelét követően az értékelést is elvégző mérőrendszerek működtetése, az ellenőrzés hatékonyságának javítása eft GKM eft Gazdálkodók Kombinált közlekedés elterjesztése, logisztikai szolgáltató központok fejlesztése (GKM) Kapcsolódik feladathoz. 4

5 Vasúti fő- és mellékvonalak fejlesztése (GKM) Kohéziós Alap támogatással folytatódik 3 fő vasúti vonalszakasz felújítása: Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza), Budapest-Győr- Hegyeshalom, Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba. TEN folyosók fejlesztésének előkészítése: a Sopron-Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal tervezése, amely a vonatkozó vasútvonal teljes rekonstrukcióját készíti elő, illetve a Győr- Celldömölk vasútvonal engedélyezési- és tenderterveinek összeállítása, amelynek célja a vonatkozó vonalszakasz teljes rekonstrukciójához szükséges tervezési munkák elkészítése. Folytatódik a Szajol-Záhony és a Székesfehérvár-Boba vonalszakaszok engedélyezési terveinek elkészítése TEN-T támogatással A vízi szállítás és a kikötők fejlesztése (GKM) Folytatódik a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő intermodális közlekedési központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése NFT KIOP központi projekt keretében. A Duna hajózhatóságának javítása érdekében, a természeti értékek védelme és az ökológiai rehabilitáció komplex figyelembevételével folytatódik az előzetes tanulmányok és tervek készítése. A munkálatok eredményeként olyan szállítási pálya jön létre, amely a vasúti és közúti szűk keresztmetszetek tehermentesítését segíti elő. A Schengeni Alapból elnyert támogatással folytatódik a Mohácsi határkikötő kiépítése. A bajai szervizkikötő kialakításának befejezése. Folytatódik a bajai hídtól északra egy medencés kikötő fejlesztésének előkészítése. NFT-KIOP támogatással folytatódik a Csepeli Szabadkikötő az ország egyetlen trimodális közlekedési (közút, vasút, vízi út) és áruforgalmi csomópontja fejlesztése, első lépcsőben a Ro-Ro kikötő fejlesztése eft EU támogatás és hazai eft GKM 25/30/9 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása eft EU támogatás és hazai eft EU támogatás és hazai (TEN-T pályázatok) eft EU támogatás és hazai eft GKM 25/1/4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése eft EU támogatás és hazai A nem motorizált közlekedés ösztönzése, Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap szervezése (GKM, KvVM) A túlmotorizált városi közlekedés negatív hatásainak bemutatása eft GKM Ösztönzés a közösségi (tömeg) közlekedési eszközök és nem motorizált közlekedési lehetőségek igénybe vételére. Gyermekek részvételével zajló önkormányzati, iskolai rendezvények támogatása. A nagyvárosok, elővárosok forgalmi terhelésének csökkentése eft GKM érdekében a közlekedési módok közötti átjárhatóság biztosítása, a eft KvVM kerékpározás népszerűsítése, a KRESZ kerékpáros-baráttá tétele, kerékpározást népszerűsítő televíziós klippek készítése és sugárzása, segítség a civil szervezetek számára kerékpáros oktatási segédanyag elkészítésével, kerékpáros-barát munkahely és település pályázati program indítása. Közlekedési környezetvédelmi akció szervezése eft KvVM Igazgatás Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény feladatainak végrehajtása (KvVM) 5

6 A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia elkészítése és az Országgyűlés elé terjesztése, a végrehajtásához kapcsolódó kétéves klímaváltozási program előkészítése. Az EU kibocsátás kereskedelmi rendszer közötti időszakára vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv elkészítése. A kiotói kibocsátási vagyon egységekkel való gazdálkodás jogi hátterének és intézményi rendszerének kialakítása. Az Egyezmény és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény végrehajtási rendeleteinek elkészítése. A JI és CDM projektekre vonatkozó szabályozásról szóló kormányrendelet megalkotása, valamint a pénzügyi addicionalitásról szóló szabályzat és az ezzel kapcsolatos hitelesítési tevékenységről szóló miniszteri rendelet kidolgozása. A nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projektekhez kapcsolódó hitelesítési tevékenység szabályainak kidolgozása. Az uniós üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentési tehermegosztási tárgyalásokra vonatkozó stratégia elkészítése. A nemzetközi és uniós kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatásokra vonatkozó jelentések elkészítése eft KvVM Igazgatás eft KvVM 10/2/9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok eft KvVM (2006. évi maradvány) Halon kezelési program (HM) A Magyar Honvédségnél alkalmazott halonnal üzemelő beépített tűzvédelmi rendszerek jogszerű használatának biztosítása. A kritikus alkalmazási területen történő további felhasználás engedélyezése, illetve annak felügyelete, hogy kizárólag halonnal üzemelő berendezés honvédségi beszerzésére ne kerüljön sor Energiatakarékossággal és a megújuló energiahordozók bővítésével kapcsolatos K+F tevékenység (GKM) A GOP-ban szereplő K+F és innováció a versenyképességért program keretében a környezetbarát energiatermeléssel, felhasználással kapcsolatos K+F tevékenység támogatása. 3. Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) A levegőminőség javítását célzó intézkedési tervek végrehajtása (KvVM) A levegő minőségének javítására kidolgozott területi intézkedési programok végrehajtásának elősegítése, az országos légszennyező anyag kibocsátás csökkentési tervek időarányos megvalósítása Biológiai allergének csökkentése, a parlagfűmentesítés országos programjának megvalósítása (FVM, EÜM, SZMM, ÖTM, HM, GKM, KvVM) Több tárca együttműködésében folytatódik a Parlagfű-mentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság által elfogadott programok végrehajtása, a közérdekű védekezés feladatainak ellátása, a közmunka program finanszírozása (kiemelten a Balaton, Tisza-tó és Velencei-tó mentén), valamint az oktatás, ismeretterjesztés, civil szervezetek támogatása. Az önkormányzatok gyommentesítési feladatainak elősegítésére fűkasza eszközpályázat jelenik meg. Útmutató kidolgozása és eljuttatása az önkormányzatoknak, földtulajdonosoknak a parlagfűmentesítési eljárások ösztönzése és megkönnyítése érdekében ban kerül sor az V. országos gyomfelvételezésre, különös tekintettel a parlagfűre és egyéb allergén gyomfajokra. A eft FVM 10/2/10 Parlagfű elleni védekezés támogatása 6

7 felmérés célja szakhatóságok és külső intézmények, szakértők bevonásával hogy naprakész, átfogó képet adjon Magyarország gyomviszonyairól, különösen az allergén tüneteket kiváltó fajok területi eloszlásáról, gyakoriságáról, borítottságáról. Így lehetővé válik a mentesítési programok célzott, fokozottan veszélyeztetett területeken való kivitelezése. A pollen koncentráció folyamatos megfigyelését az Aerobiológiai Hálózat 19 monitorállomása biztosítja (automata pollenleolvasás). Kiemelt feladat a tavasszal virágzó erősen és közepesen allergén fásszárúak és a nyári igen erősen és erősen allergén lágyszárúak virágzási idejének, valamint a pollenszórás lefutásának előrejelzése. Folytatódik a biológiai allergénekkel szembeni szenzitizáltság felmérése, az országos szenzitizáltsági térkép elkészítése. A HM vagyonkezelésben lévő parlagfűvel erősen és közepesen borított területeken folytatódik a parlagfű mentesítési tevékenység. A vízügyi kezelésben lévő területek parlagfű mentesítése. A biológiai allergének csökkentése érdekében km országos közút melletti terület rendszeres növénygondozása. Az autópályák és gyorsforgalmi utak kezelése során 520 km autópálya, 127 km autóút és főút, valamint 203 km hosszú csomóponti ág, 53 km pihenőhelyi út és 101 pihenőhely gyommentesítése. A MÁV ZRt. kb. 140 millió m 2 földterület parlagfű-mentesítését és kezelését végzi. 900 eft EüM eft HM 1/3 HM háttérintézményei eft KvVM eft GKM 25/29 Útpénztár eft Gazdálkodók (MÁV Zrt.) eft Gazdálkodók (Állami Autópálya Kezelő Zrt.) Egészségügyi szempontok érvényesítése az országos településrendezési és építési követelményekben (ÖTM) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet teljes körű felülvizsgálata, módosítása. Kiemelt szabályozási célkitűzés a homlokzati égéstermék kivezetés lehetőségének szigorítása, illetve erre vonatkozóan építési követelmények meghatározása. Az épületek túlzott nyári felmelegedés elleni védelemére az építészeti megoldások előnyben részesítése, új épületek esetében az egyedi klímaberendezések létesítésének szigorítása. A módosítás részletes szabályokat fog tartalmazni a mindenki számára akadálymentesen használható épített környezet kialakítására A beltéri levegőminőség vizsgálata (EüM) A CEHAPE akcióprogram keretében a gyermekek egészségi állapota és a környezeti hatások közötti összefüggések feltárása a tanítás ideje alatt a gyermekeket ért expozíció és a potenciális források meghatározása céljából. A vizsgálati program során a kiválasztott iskolákban mérik a beltéri levegő CO 2, NO 2, szálló por (PM10), BTX koncentrációját és a fizikai paramétereket (T, RH) eft ÖTM 12/1/4 Építésügyi célelőirányzatok A légszennyezettségi mérőhálózat működtetése, célvizsgálatok végrehajtása (KvVM) Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat működtetése eft KvVM Igazgatás (Légszennyezettségi Adatközpont működtetése, közönségtájékoztatás, adatszolgáltatás, mérőállomásk, emissziós mérőkocsik kalibrálása stb.) A levegőminőségi hazai szabályozás továbbfejlesztése (KvVM) Az EU új levegőminőségi tematikus stratégiája alapján az új szakterületi stratégia kidolgozása. Országos mérési program készítése a felügyelőségek részére a levegőminőségi keretirányelv 4. leányirányelvében (2004/107/EC) foglalt követelmények teljesítése érdekében. Fluorozott üvegházhatású gázokkal kapcsolatos Korm. rendelet megalkotása és a végrehajtásához szükséges intézményi rendszer 7

8 felállítása Gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának vizsgálata (GKM) Folytatódik a 2005-ben indult projekt megvalósítása, melynek célja olyan szoftver kiválasztása és hazai viszonyokra történő gyakorlati alkalmazása, amely képes a gépjármű-közlekedés károsanyagkibocsátásának teljes körű vizsgálatára eft EU támogatás és hazai (GKM 25/31/2/4 IT fejlesztés gépjárműközlekedés légszennyező hatásának számítására) Nemzetközi egyezmények végrehajtása (KvVM) A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról (POP) szóló Stockholmi Egyezményhez kapcsolódó feladatok végrehajtása: az Egyezmény megerősítése és kihirdetése, a jegyzőkönyvben előírt POP Nemzeti Intézkedési Terv elkészítése. A Genfi Egyezményhez kapcsolódó Nehézfém Jegyzőkönyv alapján a nehézfém kibocsátások csökkentését célzó Nemzeti Intézkedési Terv elkészítése Ivóvízminőség-javító program program-előkészítési, program menedzselési feladatai (KvVM) Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. üteme, a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program, a Dél-dunántúli Régió, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések Ivóvízminőség-javító Programjának előkészítése. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása az Európai Bizottság halasztási kérelemmel kapcsolatos döntésének függvényében / 1. Az ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása (KvVM) NFT KIOP támogatással ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítása (Dombóvár, Harsány, Gyöngyöspata, Tiszanána, Füzér). Kohéziós Alap támogatással az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségjavító Program I. Ütemének megvalósítása eft EU támogatás és hazai eft EU támogatás eft Hazai költségvetési társfinanszírozás eft Önkormányzatok eft KvVM 10/1/20 Ivóvízminőségjavító program Az ivóvízminőség-javító program keretében elkezdett beruházások folytatása, új beruházások támogatása / 2. Vezetékes ivóvíz minőségének javítása a büntetés-végrehajtási szerveknél (IRM) Vízellátó hálózatok felújítása, korszerűsítése eft IRM 5 Büntetés-végrehajtás eft Gazdálkodók A vezetékes ivóvíz minőségének értékelése, az emberi egészséget veszélyeztető tényezők felderítése (EüM) Ivóvíz-minőségi vizsgálatok kiterjesztése a legveszélyeztetettebb területeken (Észak-Magyarország, Észak-Alföld) a világszerte komoly járványokat okozó egysejtűek kórokozó parazitákra (Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia). Ezen paraziták előfordulása olyan helyeken várható, ahol az ivóvíz-ellátás közvetlenül a felszíni vizekből vagy karsztos területekről történik és a hagyományos víztisztítási technológiákon keresztül bejuthatnak az ivóvíz-ellátó rendszerbe. A vizsgált területekről térképes weboldal készül eft EüM Egyedi vízellátó rendszerek, kutak vízminőségének felmérése (KvVM) Települési kút vízminősége felmérésének támogatása eft KvVM (2006. évi maradvány) A természetes fürdőhelyek vízminőségvizsgálati és minősítési rendszerének fejlesztése (EüM) A természetes fürdővizekre vonatkozó kormányrendelet és a fürdővízprofil kialakításának előkészítése (2011-re 298 fürdőhelyre 8

9 kell kialakítani.) Az ÁNTSZ dolgozók folyamatos tájékoztatása a változásokról továbbképzések keretében A víz okozta fertőzések felügyeleti rendszerének kialakítása (EüM) Kapcsolódik feladathoz Az élelmiszerbiztonság javítása (FVM) Folytatódik az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztését célzó projekt megvalósítása (az intézmények informatikai fejlesztése, laboreszköz beszerzés, laboratóriumi szakemberek képzése) eft EU támogatás és hazai (Átmeneti programok) Az épületek zajjellemzőinek vizsgálatára vonatkozó nemzeti szabványok korszerűsítése (ÖTM) A korábbi ágazati szabványok felülvizsgálatával az MSZ Épületakusztika. 1. rész: Épületen belüli hangszigetelési követelmények című szabvány, valamint az MSZ Épületakusztika. 2. rész: Homlokzati szerkezetek hangszigetelési követelményei című szabvány elkészítése. Javaslat kidolgozása a 8/2002. (II. 22.) KöM-EüM együttes rendelet módosítására a belső zajterhelés-mérésre vonatkozóan A közlekedési zajjal leginkább terhelt területek felmérése, zajtérképek és erre épülő intézkedési tervek készítése (KvVM, GKM, HM) KIOP központi projektként Budapest és a vonzáskörzetébe tartozó eft EU támogatás és hazai 21 település stratégiai zajtérképének elkészítése. Stratégiai zajtérképek készülnek 540 km nagy-forgalmú közútra, 29 km szerelvénynél többet áteresztő vasútvonalra és a Budapest Ferihegy Airport teljes területére. A zajtérképekre alapozva megkezdődik a zajvédelmi intézkedési tervek kidolgozása. Kiadvány készítése a stratégiai zajtérképekről. A katonai használatú repülőtereken zajmonitoring rendszerek tervezése a közlekedési eredetű, a repülőterek használatából adódó környezeti problémák kiküszöbölése érdekében eft GKM 25/30/36 Közlekedési zajvédelem 400 eft KvVM (2006. maradvány) eft HM 1/3 HM háttérintézményei Zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos szabályozási feladatok (KvVM) Új zajvédelmi jogszabálycsomag elkészítése, amely az eddiginél nagyobb segítséget ad az ügyfelek számára a zajvédelmi ügyeik intézésében, valamint jobban támogatja a környezetvédelmi hatóságok munkáját. Segédlet készítése az új környezeti zaj- és rezgésvédelmi jogszabály 1 000eFt KvVM Igazgatás csomag alkalmazásához Zajjal kapcsolatos további feladatok (KvVM) A közúti közlekedési zaj szezonális ingadozását és az útdíjasítás eft KvVM Igazgatás hatását vizsgáló méréssorozat befejezése Kémiai biztonsággal kapcsolatos feladatok (EüM, KvVM, IRM) A büntetés-végrehajtási intézményeknél a nem használt veszélyes eft Gazdálkodók anyag, készítmény tárolók megszüntetése, az üzemben maradóknál a biztonságos tárolási feltételek megteremtése. Az EU vegyi anyag rendeletének végrehajtása érdekében a hazai eft KvVM Igazgatás jogszabályi környezet megteremtése, az intézményrendszer felkészítése. SAICM nemzeti akcióterv kidolgozása és megvalósításának megkezdése A lakosság tájékoztatása, szemléletformálása (EüM) A Lakás és egészség című ismeretterjesztő kiadvány eft EüM megjelentetése, mely tájékoztatásul szolgál az építmények emberre gyakorolt káros hatásainak elemzéséhez, értékeléséhez és 9

10 csökkentéshez, beleértve a beltéri levegőminőség hatásainak vizsgálatát, a természeti környezetet és az emberi egészséget kevésbé terhelő fűtési módszerek alkalmazását, az építőanyagok egészségügyi és környezeti minősítésének bevezetését. A UVB sugárzás káros hatásainak megelőzésére interaktív rendezvénysorozat (előadások, szóróanyagok, szűrővizsgálatok) szervezése az ÁNTSZ, Vöröskereszt és onkológus szakorvosok közreműködésével Budapesten és a megyeszékhelyeken. 100 eft EüM 4. Városi környezetminőség akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) Városi Területek Rehabilitációja (NFÜ) Terület- és településrehabilitációk az NFT ROP támogatásával A települési közcélú zöldfelületek állapotának fejlesztése (KvVM) Por- és zajterhelés csökkentése céljából őshonos fafajok eft KvVM (2006. évi maradvány) telepítésének támogatása Településeket elkerülő utak építése (GKM) Az EU támogatással megvalósuló településeket elkerülő utak előkészítése, megvalósítása Kerékpárút hálózat fejlesztés (GKM, NFÜ) A Kerékpáros Magyarország program megvalósítása: pályázati rendszer működtetése a kerékpárutak építésének és tervezésnek támogatására, a KÖZOP-ból kerékpárút építésre allokált forrás felhasználásának előkészítése, egységes informatikai adatbázis és honlap létrehozása a kerékpárutak nyilvántartásához, monitoringjához ( KENYA ), a karbantartási és felújítási modell kidolgozása. A tervezett feladatok végrehajtásának eredményeképpen 2008 végére 100 km új kerékpárút épül meg az EuroVelo és az 1-3 számjegyű főutak mentén, elkészül 500 km új kerékpárút engedélyes terve, és 800 km OTRT törzshálózat kerékpárút nyomvonalterve. Kerékpárutak és kiszolgáló létesítmények építése NFT ROP támogatással eft EU támogatás és hazai (KÖZOP, ROP-ok) ( évi tervezett ráfordítás) eft GKM 25/29 Útpénztár eft GKM 25/27 Új kerékpárutak és létesítmények eft Gazdálkodók A vasút fejlesztése a fővárosi, helyi és városkörnyéki tömegközlekedés javítására (GKM) Az elővárosi közlekedés fejlesztése az utasok színvonalasabb eft GKM kiszolgálása, a menetrendszerűség tarthatósága, továbbá a gyors és kultúrált utazási feltételek biztosítása érdekében A városi tömegközlekedés korszerűsítése (KvVM, NFÜ) Szegedi tömegközlekedési eszközök fejlesztésének támogatása: eft KvVM (2006. évi maradvány) sűrített földgázüzemű autóbuszok beszerzése. Városi tömegközlekedési fejlesztések NFT ROP támogatással Közlekedési tarifaközösség működtetése (GKM) A közforgalmú közlekedés részarányának megőrzése érdekében eft GKM 25/30/15 BKSZ folytatódik a tarifaközösség működtetése (budapesti egyesített működtetésének támogatása bérlet) Építészeti és műemléki értékek védelme, állagmegőrzése (ÖTM, NFÜ) Folytatódik a múzeumi rekonstrukciós program, kiemelten a Magyar Természettudományi Múzeum, az egykori Ludovika Akadémia épületegyüttes rekonstrukciójának IV/3 szakasza és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Felföldi-Mezővárosi tájegység utolsó üteme. Műemléki-örökségvédelmi beruházások támogatása eft OKM 11/1/4/1 Múzeumi rekonstrukció eft OKM 11/1/4/5 Örökségvédelmi fejlesztések 10

11 2007. január 1-jén lépett hatályba a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet, amely a múlt évben módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény előírásaival együtt megerősítette a helyi területi és a központi építészeti műszaki tervtanácsok véleményének jogállását, megteremtve ezzel az esztétikai értékeknek a figyelembe vételi lehetőségét a hatósági eljárásokban. Az építészeti örökség helyi védelme területén a példaszerű helyreállítások elismerése céljából idén első ízben jelenik meg A Helyi Építészeti Örökség évi Nívódíj pályázat. A pályázat célja, hogy értékelje és közzétegye a helyi védelemben részesített értékes történeti emlékek megőrzésével, helyreállításával elért kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítményeket. Várrekonstrukciók és turisztikai célú épületfelújítások NFT ROP támogatással eft ÖTM 5 Közigazgatási hivatalok (Területi Főépítészi Irodák) eft ÖTM 12/1/4 Építésügyi célelőirányzatok A települési környezeti ártalmak felszámolása, köztisztaság fejlesztése (KvVM) Települési környezetvédelmi programokban szereplő feladatok (pl eft KvVM (2006. évi maradvány) hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálata, pataktisztítás, közterületen elhagyott hulladék begyűjtése) végrehajtásának támogatása Települési vízrendezés feladatok végrehajtása (KvVM) A települési vízgazdálkodási feltételek javításának, a belterületi eft KvVM (2006. évi maradvány) vízrendezési feladatok megvalósításának támogatása. 5. Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) A védett természeti területek bővítése (KvVM) Folytatódik a természetvédelmi oltalomra javasolt területek védetté nyilvánítása. A védetté nyilvánítási eljárások során térképbeszerzés, földmérési munkák elvégzése Új natúrparkok alapítása (KvVM) Új natúrparkok alapításának támogatása A természetvédelmi kezelési tervek kidolgozása (KvVM) Természetvédelmi kezelési tervek készítése az országos jelentőségű védett és védelemre tervezett természeti területekre A természetvédelmi fenntartás és fejlesztés (KvVM, SZMM, HM) A NP-okban a védendő fajok élőhelyéül szolgáló területek természetvédelmi szempontú kezelése, fenntartása. Folytatódik a 2005-ben indult közmunkaprogram (a nyílt térségek és erdők ápolása, kerítésépítés, csatornák, zsilipek karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása, szemétgyűjtés, tanösvények karbantartása). A katonai használatban lévő területeken a természetvédelmi kezelési feladatok megvalósítása A vagyonkezelői jog megszerzése a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében (KvVM) Földvásárlás a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében eft KvVM 10/2/35 Természetvédelmi kártalanítás eft KvVM (2006. évi maradvány) 11

12 Élőhely- és tájrehabilitáció (KvVM) Élőhely-védelmi programok és rehabilitációs beavatkozások végrehajtása, kiemelten a hazánkban nagy számmal előforduló vizes élőhelyeken és gyepterületeken, részben EU és nemzetközi támogatásokkal. Élőhely-rekonstrukciós fejlesztések előkészítése Gemenc és Béda- Karapancsa vizes élőhelyeinek természetvédelmében, részben nemzetközi támogatásokkal eft KvVM 10/2/40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása eft KvVM (2006. évi maradvány) A genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatos feladatok (FVM, KvVM) Az 53/2006. (XI.29.) OGY határozat végrehajtása érdekében a MON eft KvVM (2006. évi maradvány) 810 géntechnológiával módosított kukorica hibridre vonatkozó moratórium fenntartása, valamint az ezzel kapcsolatos hazai talajbiológiai vizsgálatok további folytatása, finanszírozása. Vizsgálatok szükségesek más, géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatban is, mivel az EU-ban újabb GMO fajták köztermesztésbe vonását tervezik. A kutatások alapvetően a fent említett GMO fajták talajbiológiai hatásainak vizsgálatait teszik lehetővé. Az EU-ban már engedélyezés alatt álló vagy a közeljövőben eft KvVM (2006. évi maradvány) engedélyezésre kerülő GM növényfajták hazai környezeti hatásvizsgálatának elvégzése Pannon ökorégióra releváns független ökológiai hatásvizsgálatának elvégzése. A biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv alapján egy átfogó nyilvántartási rendszer felállítása, amely hozzákapcsolható a nemzeti hatósági eljárásokra vonatkozó adatok nyilvántartása, melyet eddig a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (MBK) végzett. Jogszabály módosítás előkészítése a nyilvántartási rendszer MKB-tól KvVM-hez telepítésére. A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság működtetése. A géntechnológiai tevékenység hatósági ellenőrzése. A géntechnológiával összefüggő jogszabályok módosítása. A kijelölt nemzeti referencia laboratóriumok továbbfejlesztése eft FVM A 1830/2003/EK rendelet végrehajtása és az új élelmiszerbiztonsági szabályok betartása érdekében a forgalmazásra engedélyezett géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követésének biztosítása. A közvélemény széleskörű tájékoztatása a GM növényfajták eft KvVM Igazgatás termesztésének hatásairól. A Pannon biogeográfiai régióban szükséges ökológiai hatásvizsgálatok elvégzésének módszereit tartalmazó protokoll kidolgozása Az erdők természetvédelmi és közjóléti funkcióinak erősítése (KvVM) A körzeti erdőtervek természetvédelmi szempontú felülvizsgálata. A eft KvVM Igazgatás természetvédelmi erdőadattár aktualizálása Kártalanítás (KvVM) A magántulajdonban lévő, illetve a Natura 2000 területeken a kívánt természetvédelmi állapot elérése, az eseti természetvédelmi érdekből Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg tartalmazza elrendelt korlátozások, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igények finanszírozása Az általános tájvédelem és az egyedi tájértékek kataszterezése (KvVM, OKM) Az Európai Táj Egyezmény hazai ratifikálásából fakadó tájvédelmi feladatok elvégzése (a hazai bevezetést szolgáló törvény kidolgozása). Az Európai Táj Díj, illetve a hazai díj adományozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. A tájvédelmi szempontok érvényre juttatása az ágazati és a 12

13 különböző szintű területrendezési tervekben, valamint a beruházások megvalósításában A veszélyeztetett fajok védelmére vonatkozó tervek kidolgozása és megvalósítása (KvVM) A kerecsensólyom, kék vércse, túzok, rákosi vipera, kis lilik, tartós szegfű fajvédelmi programjának végrehajtása EU és nemzetközi támogatással. Tíz állatfaj fajmegőrzési terveinek előkészítése a KvVM, Debreceni Egyetem és a Magyar Természettudományi Múzeum együttműködésében eft KvVM 10/2/40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása A területi védettségtől független fajvédelmi beavatkozások (KvVM) Védett és fokozottan védett, illetve a Natura 2000 alá tartozó növény eft KvVM (2006. évi maradvány) és állatfajok védelmét szolgáló beruházások támogatása A barlangok védelme (KvVM) A Közhiteles Barlangnyilvántartás működtetése, fejlesztése. Még nem a nemzetipark-igazgatóságok vagyonkezelésében lévő mintegy 1000 barlang vagyonkezelői jogának rendezése, egységes vagyonkezelési koncepció kidolgozása. További 50 db fokozottan védett és megkülönböztetett védelmet igénylő barlang kezelési tervének kidolgozása és elfogadtatása. A barlangok ingatlan-nyilvántartási bevezettetése. A barlangok fizikai védelmét biztosító fenntartási, fejlesztési és rekonstrukciós feladatok ellátása A földtani képződmények, mesterséges üregek és más felszínalaktani értékek védetté nyilvánítása (KvVM) A leginkább veszélyeztetett 11 hazai ásványfaj védetté nyilvánítása, a védettségükből adódó feladatok ellátása. A földtani alapszelvények nyilvántartásának fejlesztése, a nemzetközi-globális jelentőségű alapszelvények (30 db) védetté nyilvánításának előkészítése. Az UNESCO Geopark-hálózat kritériumainak megfelelő hazai szabályozás kidolgozása, közreműködés az első hazai geoparkok alapításának előkészítésében. Az ex lege védett források és víznyelők nyilvántartásba vételét megalapozó állapotfelvételek, a nyilvántartásuk fejlesztése. Az ex lege védett kunhalmokra, földvárakra vonatkozó adatok, információk összegyűjtése és rendszerezése. Az adatok helyszíni ellenőrzése. Az érintett ingatlanok helyrajzi számainak meghatározása, miniszteri tájékoztató jegyzék közzététele, az érintett ingatlantulajdonosok egyedi kijelölő határozatokkal történő értesítése, az ex lege védett kunhalmok, földvárak ingatlannyilvántartási bejegyeztetésének kezdeményezése az illetékes földhivatalnál Az állatvédelemmel összefüggő tevékenységek ellátása (KvVM) Az állatvédelmi törvényből adódó KvVM feladatok ellátása, különös tekintettel az állatkertekben tartott állatokra és a veszélyes állatokra A különleges természetmegőrzési területek kijelölése (KvVM) Az egyes közösségi jelentőségű fajokra és élőhelytípusokra kijelölendő új Natura 2000 területek előkészítése, egyeztetése A Natura 2000 területek fenntartása (KvVM, FVM, HM) A Natura 2000 területek támogatási rendszerének kidolgozása. Az NFT KIOP által támogatott Natura 2000 földterületek vásárlása eft EU támogatás és hazai és fenntartása az NPI-k területén. Továbbá élőhely rekonstrukció, szabadvezeték kiváltás, megszüntetés, erdei iskola. 13

14 A fajokra és élőhelyekre vonatkozó Natura 2000 monitorozó rendszer előkészítése és a Natura 2000 területek természetközpontú kezelésének megalapozása. Az élőhelyvédelmi irányelv előírásai alapján jelentés készítése az Európai Bizottság részére a közötti időszakra vonatkozóan a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetéről. A Natura 2000 területek MEPAR blokkokhoz illesztése. A Natura 2000 területek adatbázisának (Standard Data Form) módosítása. 11 megye jegyzői fórumán a jegyzők felkészítése a Natura 2000 hálózathoz és a helyi jelentőségű védett természeti területekhez kapcsolódó feladatok ellátására. A védendő fajok élőhelyéül szolgáló HM vagyonkezelésű területek természetvédelmi szempontú kezelése, fenntartása érdekében, katonai kiképzési szempontokon alapuló természetvédelmi kezelési, Natura 2000 fenntartási tervek kidolgozása, együttműködésben a területileg illetékes NPI-kal. Európai Bizottság által a Pannon Biogeográfiai Szemináriumon hiányos lefedettségűnek ítélt fajok és élőhelytípusok kapcsán új Natura 2000 területek kijelölése A Pannon Biogeográfiai Szemináriumon elfogadott területlista jóváhagyatása a Bizottsággal eft EU támogatás eft Hazai költségvetési társfinanszírozás (Átmeneti támogatás) eft KvVM Igazgatás eft HM 1/3 HM háttérintézményei A washingtoni (CITES) egyezmény végrehajtása (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásából adódó feladatok ellátása, a eft KvVM Igazgatás CITES kampány folytatása Képzés (vámszervek, állat- és növényegészségügy, rendőrség stb.) (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásához szükséges képzési feladatok ellátása, folytatása Mentőközpontok fenntartása (KvVM) A lefoglalt és elkobzott élő állatok elhelyezésére kijelölt mentőközpontok működési költségeihez való hozzájárulás A ramsari egyezmény végrehajtási feladatai (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásából adódó feladatok ellátása A világörökség körébe tartozó területek védelme, bővítése, fejlesztése (OKM, KvVM, NFÜ) A Világörökség helyszínek kezelési terveire vonatkozó szabályozás előkészítése. A Világörökség várományosi listáján szereplő helyszínek (1. Komáromi erődrendszer, 2. Lechner Ödön és kortársai, a magyar szecesszió, 3. Budai termálkarszt barlangjai csatlakozva a Budai panoráma Világörökséghez) Világörökséggé nyilvánításának előkészítése. NFT ROP támogatással turisztikai vonzerőfejlesztés és épületfelújítások megvalósítása világörökség körébe tartozó területeken A bonni egyezmény végrehajtása (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásából adódó feladatok ellátása Az európai denevérfajok populációinak megőrzése (KvVM) A véglegesített mintavételi protokoll megvalósítása Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelme (KvVM) A hazai végrehajtásból adódó feladatok ellátása A berni egyezmény végrehajtása (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásából adódó feladatok ellátása. 14

15 A biológiai sokféleségről szóló egyezmény hazai végrehajtása (KvVM) Az egyezmény munkájában való részvétel és a végrehajtásból adódó feladatok ellátása A bálnavadászat szabályozásáról szóló egyezmény hazai végrehajtása (KvVM) A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság munkájában való részvétel Kárpátok Keretegyezmény hazai végrehajtása (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásából adódó feladatok ellátása A természetvédelmi területi szervek fejlesztése (KvVM) A nemzeti park igazgatóságok működésének fejlesztése a változó e Ft KvVM Igazgatás jogszabályi környezet nyomon követésével Az ökoturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások javítása, a turizmus színvonalának emelése (KvVM) Ökoturisztikai fejlesztések megvalósítása a nemzeti parkokban EU eft KvVM 10/2/40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok (NFT ROP) és nemzetközi támogatással. támogatása A Természetjárás éve turisztikai programcsomag megvalósítása KvVM és a Magyar Turizmus ZRt. együttműködésében. A kampányév során nemzeti parkjainkban gazdag programkínálat várja az érdeklődőket eft KvVM (2006. évi maradvány) eft KvVM Igazgatás Két- és többoldalú nemzetközi együttműködés (KvVM) Folytatódnak a nemzetközi természetvédelmi együttműködések Kapcsolattartás nemzetközi szakmai szervezetekkel (HM) HM együttműködés és tapasztalatcsere az angol Védelmi 600 eft HM 1/3 HM háttérintézményei Minisztériummal a speciális védelmi-természetvédelmi, Natura 2000 kezelési-fenntartási tervek megalapozása érdekében A természetvédelmi információs rendszer fejlesztése (KvVM) TIR adatbázisának építése, szoftver-fejlesztése, rendszer tesztelése, a rendszer átadása. TIR alapszoftver beszerzés (ESRI). A TIR adatbázisok feltöltése. GPS eszközök beszerzése. A KÜVET és ortofotó licensz beszerzése eft EU támogatás eft Hazai költségvetési társfinanszírozás (Átmeneti támogatás) eft KvVM Igazgatás A védett természeti területek bemutatása; ismeretterjesztés (KvVM, NFT ROP IH) A természeti ismeretterjesztést, a védett természeti területek értékeinek bemutatását szolgáló fejlesztések támogatása (pl. oktatóközpont, tanösvény létesítése). Védett természeti területek értékeit bemutató ismeretterjesztő és propagandaanyagok (ismertető füzetek, leporellók, plakátok, könyvek stb.) megjelentetése, terjesztése Természetvédelmi célú nevelés, oktatás, szemléletformálás, PR (KvVM) Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg tartalmazza Természetvédelmi, tájvédelmi, ökológiai szemléletformálás, oktatás, népszerűsítés támogatása. Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg tartalmazza Tájvédelmi Kézikönyv második kiadásának előkészítése. Tájvédelmi kiadványok megjelentetése A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (KvVM) Folyamatos működtetés, az adatgyűjtések előírás szerinti eft KvVM Igazgatás megvalósítása, a jelenleg jelentések formájában őrzött adatok feldolgozása Kapcsolódó monitorozó programok (KvVM) Madárgyűrűzési Központ működtetése, Mindennapi Madaraink eft KvVM Igazgatás Monitoringja, fokozottan védett ragadozó madarak állomány- 15

16 felmérése, vízimadár számlálás, After LIFE program keretében farkas és hiúz országos monitorozó hálózat kiépítése és működtetése. 6. Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) A területfejlesztési, -rendezési szabályozás továbbfejlesztése (ÖTM) Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI eft ÖTM törvény (OTrT törvény), valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény (Balaton-törvény) felülvizsgálata, módosítása a környezeti fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével. Az OTrT törvény módosításával új országos alövezetek bevezetése, melyek természetvédelmi, illetve környezetvédelmi szabályozási tartalmat erősítik: kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete, országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete, együtt tervezendő térségek övezete, magterület övezete, ökológiai és zöldfolyosó övezete, puffer terület alövezete, erdőtelepítésre, fásításra alkalmas terület övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, szélerőművek elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete, világörökség és világörökség-várományos területek övezete, történeti települések övezete. A Balaton-törvény további övezetei: védett természeti területek alövezete, védelemre javasolt természeti területek alövezete, tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek alövezete, térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területek övezete, felszíni vízminőségvédelmi területek alövezete A bányászati tevékenységhez kapcsolódó tájrendezési, rekultivációs feladatok (GKM) A bányászati tevékenységhez kapcsolódó tájrendezési, rekultivációs eft GKM feladatok, beleértve a kőolaj- és földgáz bányászati rekultivációt. A magyarországi uránércbánya bezárása, a károk megszüntetése, rekultivációs feladatok elvégzése (részletesen a feladat tartalmazza) A széntüzelésű erőművek és a hozzájuk kapcsolódó bányák rekultivációja (GKM) A Pécsett található Karolina Külfejtés rekultivációja eft GKM A talajvédelemmel kapcsolatos jogi és programalkotási feladatok végrehajtása (FVM, KvVM) Közreműködés a talajvédelmi stratégia és keretirányelv eft KvVM Igazgatás kidolgozásában. A termőföld védelméről szóló törvény kidolgozása, amely tartalmazza a termőföld hasznosításával, a földvédelemmel és a talaj védelmével kapcsolatos rendelkezéseket A Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer működtetése (FVM) Az előző években vett minták laboratóriumi vizsgálata Talajvédelmi intézkedések és beruházások megvalósítása (FVM) A termőföld rendeltetésszerű hasznosításával, mennyiségi és eft FVM 10/5/1/2 minőségi védelmével, mélylazítás szélesebb körű alkalmazásával, Termőföldvédelem támogatása parlagterületek újrahasznosításával, mezei földutak karbantartásával kapcsolatos feladatok támogatása. 16

17 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási intézkedésének megvalósítása (FVM, KvVM) Agrár-környezetgazdálkodási támogatások nyújtása a termőhelyi eft EU támogatás és hazai adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható tájhasználat kialakításának eléréséért A Nemzeti Erdőprogram végrehajtása (FVM) Az Erdőprogram célprogramjainak megvalósítása (több feladathoz is kapcsolódik) és a megfelelő források hozzárendelésének előkészítése a évi költségvetés tervezésével összhangban Erdőtelepítés (FVM) Az előző években megkezdett erdőtelepítési, erdőszerkezetátalakítási, fásítási munkálatok folytatása és új erdőtelepítések támogatása eft FVM eft EU támogatás és hazai (NVT) eft EU támogatás és hazai (ÚMVP) A természetközeli erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése (FVM, KvVM) Az ÚMVP keretében az erdők állapotát javító beruházások támogatása (kiemelten az erdő-szerkezetátalakítás, mely a rontott erdők természetesebbé alakítását, illetve sarjállományok mageredetűre való cseréjét jelenti). Természetközeli erdőgazdálkodási módok üzemi mértékű alkalmazásának, bemutatóhelyek, információs pontok létesítésének támogatása eft EU támogatás és hazai eft KvVM (2006. évi maradvány) Erdőrezervátum-program (KvVM) 13 terület erdőrezervátummá nyilvánítása, új területek kijelölése a hálózatban alulreprezentált erdőtársulások esetében. Az egységes módszertan szerinti felmérések folytatása különböző intenzitású szinteken: eseménykövetés, monitorozás, célorientált kutatás. A szakmai műhelyek közötti koordináció, rendezvények szervezése Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer működtetése és fejlesztése (FVM) Folytatódik az EMMRE működtetése és fejlesztése az EU Forest Focus szabályozásában meghatározott kritériumok teljesítése érdekében. Az EMMRE legfontosabb elemei: egészségi állapotfelmérés (I szint), növedékmérés, az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálata (II szint), fénycsapda, gazdálkodói kárjelentés, vadállomány okozta élőhely változás megfigyelése eft EU támogatás és hazai (Átmeneti programok) Erdőterületek közjóléti célú védelme és bővítése (FVM) Az erdőterületek közjóléti célú védelmének és bővítésének eft FVM 10/2/26 Erdőterületek támogatása. közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata Belföldi turizmus programokon és alprogramokon keresztül a falusi turizmus fejlesztése (FVM) A falusi turizmus fejlesztése NFT AVOP támogatással A hagyományos kézműipari tevékenységek fejlesztése (FVM) A kézműipari tevékenységek fejlesztése NFT AVOP támogatással. 7. Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) Víz Keretirányelv végrehajtásával összefüggő feladatok (KvVM, érintett tárcák) 17

18 A VKI végrehajtása II fázis keretében a vízhasználat gazdaságielemzési eft EU támogatás rendszerének, módszertanának fejlesztése, tesztelése, a nyilvánosság, társadalmi részvétel támogatása. (Összefügg a vizek mennyiségi és minőségi vizsgálatával.) A vízgyűjtő-gazdálkodási terv ütemtervének és munkaprogramjának eft KvVM Igazgatás társadalmi egyeztetése és véglegesítése. A terv stratégiai környezeti vizsgálatának elkészítése, a jelentős vízgazdálkodási problémák azonosítása Környezetminőségi határértékek meghatározása (KvVM) Módszertan kidolgozása a felszíni vizek terhelhetőségére és a eft KvVM Igazgatás környezetminőségi határértékek meghatározására (II. fázis) Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtása (KvVM) Kohéziós Alap támogatással települési szennyvízelvezető, -tisztító rendszerek fejlesztése (Szeged, Pécs, Sopron, Kecskemét, Debrecen, Szombathely, Budapest, Zalaegerszeg, Veszprém) eft EU támogatás eft Hazai költségvetési társfinanszírozás eft Önkormányzatok KIOP támogatásban részesült szennyvízkezelési projektek eft EU támogatás és hazai befejezése (Gyula, Velencei tó, Hatvan, Elek, Cegléd). Az EU-s adatszolgáltatást biztosító Települési Szennyvíz Információs Rendszer felállítása. A 240/2000 (XII. 23.) Korm. rendelet négyévenként esedékes felülvizsgálatának elkészítése (91/271/EGK Települési Szennyvíz Irányelv szempontjából érzékeny felszíni vízgyűjtők kijelöléséről). A Balaton menti települések szennyvízelvezetési, -tisztítási fejlesztéseinek folytatása és befejezése (pl. Balatonfüred, Kis- Balaton II/1, Balatonmária, Keszthely). (Kapcsolódik feladatjoz). Települések szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásainak támogatása eft KvVM Igazgatás eft KvVM 10/1/9 Balatoni regionális víziközmű hálózat fejlesztése eft KvVM (2006. évi maradvány) eft Helyi Önkormányzatok támogatásai 6 Címzett és céltámogatások (címzett támogatás) eft Helyi Önkormányzatok támogatásai 6 Címzett és céltámogatások (céltámogatás) eft Helyi Önkormányzatok támogatásai (2006. évi maradvány) eft KvVM (2006. évi maradvány (Kövice)) Veszprém szennyvízkezelési beruházásának támogatása eft KvVM (2006. évi maradvány) A közötti időszakra Kohéziós Alap pályázatra eft EU Integráció (a budapesti szennyvízkezelési nagyprojektek előkészítése: Budapest projekt nélkül) csatornázása, Dél-Buda, Békéscsaba, Nyíregyháza, Székesfehérvár és térsége, Makó és térsége, Tápió-menti térség, Dél-balatoni térség, Nagykanizsa Egyéb szennyvízelvezetési és tisztítási fejlesztések (IRM) Büntetés-végrehajtási szerveknél szennyvízcsatorna hálózatok eft IRM 5 Büntetés-végrehajtás felújítása, elválasztott rendszerű hálózatok kialakítása, műtárgyak építése Kis-Balaton (KvVM) Folytatódik a Kis-Balaton élővilágának monitoringja és a Kis- Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütemének előkészítése Balaton (KvVM, ÖTM) A Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával ban megkezdett fejlesztések befejezése, melyek célja a Balaton Ráfordításait a feladatnál feltüntetett összeg tartalmazza eft ÖTM 12/2/1 Balaton integrált fejlesztési térség 18

19 vízminőségének és ökológiai állapotának, valamint a települési környezetminőség javítása (pl. szennyvízkezelés, belterületi zöldfelületek növelése, építészeti és műemléki értékek védelme). A Balatoni Intézkedési Tervben meghatározott feladatok ellátása a Balaton ökológiai állapotának megőrzése és a vízminőség javítása érdekében (pl. monitoring, tájékoztató és információs rendszerek működtetése, vízminőségi és ökológiai állapot-felmérések, szűrőmezőket üzemeltetése, nád-rehabilitációs program folytatása) Nagy tavaink (a Balaton kivételével) (KvVM, ÖTM) A Velencei-tó és a Tisza-tó ökológiai állapotának megőrzése és a vízminőség javítása érdekében szükséges feladatok ellátása. A Velencei-tó és a Tisza-tó menti települések környezetminőségének javítása: a belterületi zöldfelületek védelme, növelése, építészeti és műemléki értékek védelme Felső-Duna szakasz (KvVM, ÖTM) A Szigetközi-térség megfigyelő rendszerének működtetése, fejlesztése. Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése. A korábbi években megkezdett tervezési és kivitelezési munkák folytatásaként további értékes élőhelyek helyreállítása, élővízzel való ellátása, belvízrendezési és tájrehabilitációs feladatok megvalósítása. Kivitelezési munkák: Mosoni-Duna holtág rehabilitációja III. ütem (Rajka Községi Önkormányzat), Mosoni- Duna Leventei mellékág rehabilitációja (Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat) eft KvVM 10/2/12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelmi program eft KvVM (2006. évi maradvány) eft KvVM 10/2/12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelmi program eft ÖTM 12/2/5 Kiemelt térségek területfejlesztése eft KvVM 10/2/6 Szigetköz térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése eft KvVM Igazgatás eft ÖTM 12/2/2 Duna menti integrált fejlesztési térség , Az OKKP általános és országos feladatainak ellátása (KvVM, HM, GKM) Folytatódik a szennyezett területek számbavétele, a prioritási lista eft KvVM Igazgatás aktualizálása, a FAVI-KÁRINFO rendszer fejlesztése. Folytatódik a HM Alprogram végrehajtása: 2 nagyobb és 1 kisebb volumenű kármentesítés, 23 katonai objektumban a monitoring üzemeltetése, valamint a használaton kívüli vízi létesítmények eltömedékelése, megszüntetése. Kiemelt feladat a háztartási tüzelőolaj tartályok állapotfelmérése, szükséges beavatkozások tervezése és az okozott környezeti károk felszámolásának megkezdése. ÚMFT KEOP támogatással 6 helyőrségben aktualizált tényfeltárások elkészíttetése, valamint 3 nagyértékű környezeti kármentesítés megvalósítása. Folytatódik a MÁV Vasúti Alprogram végrehajtása: több mint 40 vasúti telephelyen folyik kármentesítés, mintegy 10 telephelyen jelennek meg további kármentesítési pályázatok (elsősorban a gázolajfeladó rendszerhez kapcsolódó múltban okozott károk felszámolása a cél). A Közúti Alprogram keretében 2007-ben a nagyobb léptékű kármentesítési munkálatok helyszíne a harkányi és a szentlőrinci üzemmérnökség telephelye. Monitoring tevékenység több helyszínen (Gödöllő, Kaposvár, Kisújszállás, Orosháza, Pápa) zajlik és folytatódik a szennyezések felmérése. Az Uránércbánya Alprogram keretében zagytározók rekultivációjára (kiemelten a Pellérd falu határában levő radioaktív zagytározó utolsó szakaszának rekultivációja), valamint folyamatos vízminőségi monitoring és víz-kondicionálási tevékenységre kerül sor eft EU támogatás és hazai eft HM 1/3 HM háttérintézményei eft Gazdálkodók (MÁV Zrt.) eft GKM 25/29 Útpénztár eft GKM 25/1/1 A magyarországi uránércbánya bezárása eft GKM 25/2/20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 19

20 Egyedi feladatok (KvVM) Az Üröm-Csókavár felhagyott mészkőbánya kármentesítésének megkezdése Kohéziós Alap támogatással (közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki kivitelezés megkezdése). A Metallochemia és környezete kármentesítésének folytatása (375 ingatlan szennyezett talajának cseréje, talaj- és erdőrehabilitáció a nagytétényi kiserdő területén), a Budafoki barlanglakások rekultivációjának befejezése eft EU támogatás eft Hazai költségvetési társfinanszírozás eft KvVM 10/2/39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása eft KvVM (2006. évi maradvány) 11 kisebb kármentesítési projekt megvalósítása eft KvVM Igazgatás Egyéb környezetvédelmi kármentesítés (KvVM) Barnamezős beruházások előkészítésének, szennyezett területek kármentesítésének támogatása eFt KvVM (2006. évi maradvány) Kármentesítési beruházások megvalósítása NFT KIOP támogatással eft EU támogatás és hazai (BorsodChem Zrt., Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.) Egységes országos akcióprogram végrehajtása a mezőgazdasági eredetű nitrát terhelések csökkentése érdekében (FVM, KvVM, IRM) Az állattartó telepeken belüli trágyakezelés, a felhalmozódott eft EU támogatás és hazai folyékony és szilárd szerves trágya okozta környezetvédelmi problémák megoldásának támogatása. Trágyatárolók kialakítása, a biztonságos tárolási feltételek eft Gazdálkodók megteremtése a büntetés-végrehajtás intézményeinél Üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése (biztonságban tartása) (KvVM) Üzemelő és távlati vízbázisok védelmével összefüggő feladatok ellátása eft KvVM 10/1/19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai eft KvVM (2006. évi maradvány) A víztakarékos technológiák elterjedtségének növelése (IRM) Fürdők felújítása, víztakarékos berendezések beépítése, szabályozási eft IRM 5 Büntetés-végrehajtás lehetőség kiépítése a büntetés-végrehajtás intézményeinél A VKI előírásainak megfelelő felszíni vízminőségi monitoring rendszer kidolgozása és működtetése (KvVM) A felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi eft EU támogatás fejlesztése. Az új monitoring rendszer keretében gyűjtött mérési eft Hazai költségvetési adatok gyűjtési és értékelési rendszerének kiépítése, valamint a társfinanszírozás vizek pontszerű terhelésére vonatkozó adatgyűjtési rendszer üzembe eft KvVM Igazgatás állítása. Kiegészítő halbiológiai vizsgálatok elvégzése. A VKI szerinti felszíni vízminőségi monitoring programra vonatkozó jelentés elkészítése és megküldése az Európai Bizottság számára Az országos felszín alatti vízminőségi monitoring-hálózat fejlesztése (KvVM) A felszín alatti vizek és talaj védelmével összefüggő monitoring eft KvVM Igazgatás rendszer működtetése, fejlesztése. A VKI szerinti felszín alatti vízminőségi monitoring programra vonatkozó jelentés elkészítése és megküldése az Európai Bizottság számára Nemzetközi vízvédelmi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtása (KvVM) A Duna Védelmi Egyezmény keretében tervezett JDS II. (Közös eft KvVM Igazgatás Duna Vizsgálat) program előkészítése, az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a pontszerű kommunális és ipari terhelésekre vonatkozóan. Részvétel az intézkedési programokra vonatkozó nemzetközi útmutató elkészítésében. Közreműködés a Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság és a Tiszavölgyi Vízügyi Fórum munkájában 20

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított

Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított 1. oldal A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetértékelési munkarészéhez érkezett vélemények összegzése Javaslattevő szervezet Változtatásra javasolt szövegrész Javaslat röviden Fejezet,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése programok és stratégiák elemzése Az elemzésben felhasznált tanulmányok és rövidítések Klíma városi klímavédelmi és levegőtisztaság védelmi akcióterve Környezetvédelmi Program Megyei Jogú Város Környezetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

Beszámoló jelentés. az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott

Beszámoló jelentés. az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Beszámoló jelentés az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM 10 részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programjáról 2013. 2 Bevezetés A levegőtisztaság-védelem

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Vélemény. Sorszám (sorszáma)

Vélemény. Sorszám (sorszáma) ező 1 Székesfehérvár 2 Székesfehérvár 3 Székesfehérvár 4 Székesfehérvár 9. oldal - Fejér megye jövőképe - Indoklás - 3. bekezdés: Székesfehérvár és Dunaújváros azonos rangú kezelése csak a MJV státuszuk

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft. 4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI, MÓDJAI ÉS FELELŐSEI környezet-egészségügyi programot, a vásár, illetve a piac működéséről szóló önkormányzati rendeletet. 4.1. Szervezeti, jogi és személyi feltételek Kistérségi

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben