Melléklet a KvVM/KJKF/1195/ sz. Tervezethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez"

Átírás

1 Melléklet a KvVM/KJKF/1195/ sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló évi konkrét végrehajtási feladatokat tartalmazzák. A feladat száma az NKP-II tematikus akcióprogramjairól szóló 2345/2004. (XII.26.) Korm. határozatban foglalt kódszámok közül azokat jelöli, amelyeknél van évi tervezett tevékenység. Dőlt szám jelöli azokat a feladatokat, amelyeket nem tartalmaz a 2345/2004. (XII.26.) Korm. határozat. A évi tervezett feladat és zárójelben a felelős megnevezése. A feladat végrehajtásáért felelős, abban együttműködő kormányzati szervezetek: EüM Egészségügyi Minisztérium FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium HM Honvédelmi Minisztérium IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség OAH Országos Atomenergia Hivatal OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium A tervezett feladat és (lehetőség szerint) várható eredményének leírása. A évi tervezett ráfordítások tartalmazzák a tárcák fejezetében szereplő költségvetési előirányzatok tervezett felhasználását, az EU támogatásokat és a kapcsolódó hazai társfinanszírozást, valamint esetenként a kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok tervezett ráfordításait. A központi költségvetés előirányzataihoz kapcsolódó ráfordításokat a tárcák adatszolgáltatásai alapján a évi költségvetésről szóló törvénnyel (2006. évi CXXVII tv.) összhangban tüntettük fel. Amennyiben a ráfordítás elkülönítése nem lehetséges, vagy a jelenlegi információk alapján még nem határozható meg, akkor a feladatok leírása melletti oszlopban a tervezett ráfordítás összege nem szerepel. A kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok (önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, háztartások (magánszemélyek és államháztartáson kívüli nonprofit szervezetek)) évi tervezett ráfordításai a minisztériumi adatszolgáltatásokon (támogatási rendszerek adatain) alapulnak. A kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok tervezett ráfordításai tájékoztató jellegűek. A év költségvetési előirányzatainak maradványait terhelő kifizetéseket a évi maradvány megnevezés jelöli. 10. Rövidítésjegyzék 1

2 1. Környezettudatosság növelése akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) Óvodai környezeti nevelési program (OKM, KvVM) A fenntarthatóság pedagógiájának megteremtése céljából folytatódik a Zöld Óvoda program Erdei Iskola Program (OKM, KvVM) Az erdei iskola hálózat új minősítési kritérium rendszerének kidolgozása, infrastrukturális fejlesztése (kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés) KMOP, KEOP támogatás keretében Az alap- és középfokú közoktatás akcióprogramjai (OKM, KvVM) Az ENSI nemzetközi környezeti nevelési hálózat keretében folytatódik az Ökoiskola Hálózat működtetése (2007 szeptembertől már 272 iskola lesz tagja). Az ökoiskolák államilag elismert és ellenőrzött minőségbiztosítási rendszer révén gondoskodnak arról, hogy munkájukban a környezeti nevelés valamennyi műveltségterületen magas színvonalon történjen. Folytatódik a GLOBE program (27 középiskolában), valamint a BISEL program megvalósítása eft OKM (Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg is tartalmazza (KvVM Igazgatás)) eft EU támogatás és hazai eft EU támogatás és hazai (NFT HEFOP) eft OKM eft Önkormányzatok eft OKM eft KvVM Igazgatás (az feladat KvVM ráfordítását is tartalmazza) Környezeti nevelés a közoktatásban, iskolai tehetséggondozás (KvVM) Folytatódik a tanulmányi versenyek szervezése az oktatási intézményekkel, civil és szakmai szervezetekkel együttműködve , 2, 3 A környezeti szempontok megjelenítése a szakképzési programokban (KvVM, érintett tárcák) Folytatódik a szakképzési stratégiai környezetvédelemmel 800 eft KvVM Igazgatás összefüggő ágazati feladatainak megvalósítása, a moduláris képzésekben a környezetvédelem megjelenítése. 43 szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének miniszteri rendelet szintű előkészítése, a tananyag, modulszerkezet, tanmenet kiadása A felsőoktatás tartalmi fejlesztése (OKM, KvVM) A környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése a bolognai folyamatoknak nevezett, felsőoktatást érintő átalakulás során. A felsőoktatási intézmények mesterképzési programjainak kidolgozása a környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembevételével. Felsőoktatásban környezetvédelmi próbakurzus indítása eft KvVM Igazgatás A környezetvédelmi megbízottak továbbképzése (HM) A környezetvédelmi tisztek/megbízottak, a veszélyes hulladék 800 eft HM 1/3 HM háttérintézményei felelősök és az elhelyezési állomány továbbképzése. A környezet- és természetvédelmi szempontok fokozottabb érvényesítése a feladatok tervezése és végrehajtása során Környezet- és természetvédelmi közönségszolgálatok működtetése (KvVM) Folytatódik a környezet- és természetvédelmi közönségszolgálatok működtetése Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás (KvVM) A környezettudatos gondolkodás erősítése, a környezeti oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó programok szervezése. Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg tartalmazza Környezet- és természetvédelmi Zöld ünnepek, Jeles Napok szervezése (KvVM, HM) A környezet- és természetvédelmet népszerűsítő Jeles napok szervezése. Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg tartalmazza A Környezetvédelmi Világnap alkalmából szakmai rendezvény 2

3 szervezése a honvédelmi intézményeknél Az EU öko-címke és a hazai környezetbarát minősítő rendszer működtetése és fejlesztése (KvVM) Folytatódik a környezetbarát termékminősítő rendszerek népszerűsítése, elterjesztése A környezetközpontú irányítási rendszerek ismertségének növelése (GKM) A GOP támogatásával környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése a kis- és középvállalkozásoknál Az integrált szennyezés-megelőzés és szabályozás, valamint az elérhető legjobb technikák végrehajtása (KvVM) Az IPPC irányelvvel kapcsolatos feladatok ellátása, a PRTR eft KvVM Igazgatás adatbázis fejlesztése és szakterületi adatbázisok (LAIR, HIR, VAL- VÉL, FAVI) szükséges módosításai. Az elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos hazai útmutatók készítése és kiadása A felelős társadalmi részvétel erősítése a környezettel és természettel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban (KvVM) Az Espooi egyezmény és a Stratégiai környezeti vizsgálati eft KvVM Igazgatás jegyzőkönyv végrehajtása Helyi és országos civil környezetvédelmi szervezetek programjai (KvVM, NFÜ, SZMM) A Zöld Forrás, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és a Nemzeti eft KvVM (2006. évi maradvány) Civil Alapprogram keretében a környezetvédelmi tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása Környezet- és természetvédelmi kommunikáció fejlesztése (KvVM) Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tájékoztató eft KvVM (2006. évi maradvány) anyagok, műsorok készítése, rendezvények szervezése Környezeti kutatás-fejlesztés (KvVM) A Kormány középtávú Tudomány-, Technológia és Innovációpolitikai stratégiája és a Nemzeti Kutatásfejlesztési Akcióprogram 500 eft KvVM (2006. évi maradvány) (Környezetvédelmi Innovációs-díj kidolgozása során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése. támogatása) Részvétel a Magyar Innovációs Nagydíj - Környezetvédelmi Innovációs-díj szakértői bizottságában. Részvétel az EU 7. kutatási keretprogramjának megvalósításában. Az MTA koordinálásával, KvVM közreműködéssel a Magyar 500 eft KvVM Igazgatás Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat szervezése. Az országos K+F információs rendszer fejlesztése és folyamatos eft KvVM Igazgatás integrálása a Nemzeti Kutatás Nyilvántartási Rendszerbe. Az EU 6. Kutatási Keretprogramja nyertes pályázatainak (CIrcle és eft KvVM Igazgatás BiodivERsa) hazai munkáinak támogatása Nemzetközi környezeti nevelési és fenntarthatóságra nevelési munkákban való részvétel (KvVM, OKM, HM) 19 ország részvételével folytatódik a környezeti és egészségnevelés, valamint a biológia oktatás területén végzett nemzetközi kutatás az eft EU támogatás és hazai EU hatodik kutatási keretprogramjának finanszírozásával (BIOHEAD). Részvétel a NATO Környezetvédelmi Kiképzési Munkacsoport 700 eft HM 1/3 HM háttérintézményei munkájában, hazai NATO szintű környezetvédelmi kiképzések tervezése, megvalósítása a környezetvédelmi tiszti/megbízotti állomány környezettudatossági szintjének növelése céljával. A NATO Iskola által szervezett oktatási rendszerben a hazai tapasztalatok nemzetközi szintű megismertetése. 2. Éghajlatváltozás akcióprogram 3

4 Energiatakarékossági és energiahatékonyság javítási feladatok megvalósítása (GKM, IRM) A NEP keretében lakossági energiatakarékossági és eft GKM 25/2/2 energiahatékonyság javítási beruházások támogatása. Energiafelhasználási hatékonyság javítása A büntetés-végrehajtási szerveknél folytatódik a kazánházak, fűtési rendszerek átalakítása, korszerűsítése eft IRM 5 Büntetés-végrehajtás eft Gazdálkodók A környezetbarát üzemanyag elterjesztése (GKM, FVM, PM, KvVM) A bioüzemanyagok előállításának és közlekedési célú eft EU támogatás és hazai felhasználásának ösztönzése a vonatkozó EU direktíva szerinti 5,75%-os célérték elérése érdekében. Összhangban a jövedéki adó eft GKM szabályozással szabványosításra került és márciustól tankolható az E85-ös zöld üzemanyag (85% bioetanol + 15% 95-ös oktánszámú benzin). Az első félévben három Pest megyei kútnál és országszerte további 4-5 helyen állítanak üzembe E85-ös kutakat. Felfutóban van a biodízel üzemanyag hazai előállítása is - az Öko-Line bábolnai üzemében 2007-ben tonna kapacitás lesz működőképes. A bioüzemanyagok termelésére és használatára vonatkozó tájékoztatás érdekében a Közlekedéstudományi Intézet internetes honlapot működtet. Több beruházás tervezése, engedélyezése és megvalósítása indul meg, illetve folytatódik (részben ÚMVP és KEOP támogatással) A biomassza hasznosítás bővítése (IRM) Büntetés-végrehajtási intézménynél trágya fermentációval előállított eft Gazdálkodók biogázból villamos energia termelő kapacitás létesítése A megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése (GKM, KvVM) Megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása eft KvVM (2006. évi maradvány) Az NFT KIOP támogatásával az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése (kapcsolódik feladathoz). A szennyvíziszap megújuló energiaforrásként történő eft KvVM Igazgatás hasznosításának elősegítése A megújuló energiaforrás felhasználás szabályozási rendszerének fejlesztése (GKM, KvVM, FVM, PM) A megújuló energiaforrások felhasználását támogató szabályozási rendszer fejlesztése az új villamosenergia-törvény keretében. A Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv és a Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv kidolgozása MÁV gördülőállomány rekonstrukció (GKM) A tömegközlekedés személyszállításon belüli részarányának eft EU támogatás és hazai megtartása, jövőbeni növelése, illetve a szolgáltatási színvonal javítása érdekében 10 éves időtávon 255 db új motorvonat, 300 db (EUROFIMA hitel felhasználásával) használt DB vezérlő- és betétkocsi beszerzése, valamint 505 db eft Gazdálkodók felújítása szükséges. Ebből 2007-ben megkezdődik az első 30 db Flirt motorvonat beszállítása. A 2006-ban terven felüli tételként jelentkezett 10 db Talent motorvonat üzembe helyezése első félévében várható A környezetvédelmi felülvizsgálat hatékonyságának javítása (GKM) Az előírt mérési technológiát automatikusan vezérlő, a szabályos végrehajtást biztosító, továbbá a vizsgált gépjármű azonosító adatainak bevitelét követően az értékelést is elvégző mérőrendszerek működtetése, az ellenőrzés hatékonyságának javítása eft GKM eft Gazdálkodók Kombinált közlekedés elterjesztése, logisztikai szolgáltató központok fejlesztése (GKM) Kapcsolódik feladathoz. 4

5 Vasúti fő- és mellékvonalak fejlesztése (GKM) Kohéziós Alap támogatással folytatódik 3 fő vasúti vonalszakasz felújítása: Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza), Budapest-Győr- Hegyeshalom, Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba. TEN folyosók fejlesztésének előkészítése: a Sopron-Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal tervezése, amely a vonatkozó vasútvonal teljes rekonstrukcióját készíti elő, illetve a Győr- Celldömölk vasútvonal engedélyezési- és tenderterveinek összeállítása, amelynek célja a vonatkozó vonalszakasz teljes rekonstrukciójához szükséges tervezési munkák elkészítése. Folytatódik a Szajol-Záhony és a Székesfehérvár-Boba vonalszakaszok engedélyezési terveinek elkészítése TEN-T támogatással A vízi szállítás és a kikötők fejlesztése (GKM) Folytatódik a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő intermodális közlekedési központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése NFT KIOP központi projekt keretében. A Duna hajózhatóságának javítása érdekében, a természeti értékek védelme és az ökológiai rehabilitáció komplex figyelembevételével folytatódik az előzetes tanulmányok és tervek készítése. A munkálatok eredményeként olyan szállítási pálya jön létre, amely a vasúti és közúti szűk keresztmetszetek tehermentesítését segíti elő. A Schengeni Alapból elnyert támogatással folytatódik a Mohácsi határkikötő kiépítése. A bajai szervizkikötő kialakításának befejezése. Folytatódik a bajai hídtól északra egy medencés kikötő fejlesztésének előkészítése. NFT-KIOP támogatással folytatódik a Csepeli Szabadkikötő az ország egyetlen trimodális közlekedési (közút, vasút, vízi út) és áruforgalmi csomópontja fejlesztése, első lépcsőben a Ro-Ro kikötő fejlesztése eft EU támogatás és hazai eft GKM 25/30/9 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása eft EU támogatás és hazai eft EU támogatás és hazai (TEN-T pályázatok) eft EU támogatás és hazai eft GKM 25/1/4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése eft EU támogatás és hazai A nem motorizált közlekedés ösztönzése, Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap szervezése (GKM, KvVM) A túlmotorizált városi közlekedés negatív hatásainak bemutatása eft GKM Ösztönzés a közösségi (tömeg) közlekedési eszközök és nem motorizált közlekedési lehetőségek igénybe vételére. Gyermekek részvételével zajló önkormányzati, iskolai rendezvények támogatása. A nagyvárosok, elővárosok forgalmi terhelésének csökkentése eft GKM érdekében a közlekedési módok közötti átjárhatóság biztosítása, a eft KvVM kerékpározás népszerűsítése, a KRESZ kerékpáros-baráttá tétele, kerékpározást népszerűsítő televíziós klippek készítése és sugárzása, segítség a civil szervezetek számára kerékpáros oktatási segédanyag elkészítésével, kerékpáros-barát munkahely és település pályázati program indítása. Közlekedési környezetvédelmi akció szervezése eft KvVM Igazgatás Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény feladatainak végrehajtása (KvVM) 5

6 A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia elkészítése és az Országgyűlés elé terjesztése, a végrehajtásához kapcsolódó kétéves klímaváltozási program előkészítése. Az EU kibocsátás kereskedelmi rendszer közötti időszakára vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv elkészítése. A kiotói kibocsátási vagyon egységekkel való gazdálkodás jogi hátterének és intézményi rendszerének kialakítása. Az Egyezmény és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény végrehajtási rendeleteinek elkészítése. A JI és CDM projektekre vonatkozó szabályozásról szóló kormányrendelet megalkotása, valamint a pénzügyi addicionalitásról szóló szabályzat és az ezzel kapcsolatos hitelesítési tevékenységről szóló miniszteri rendelet kidolgozása. A nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projektekhez kapcsolódó hitelesítési tevékenység szabályainak kidolgozása. Az uniós üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentési tehermegosztási tárgyalásokra vonatkozó stratégia elkészítése. A nemzetközi és uniós kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatásokra vonatkozó jelentések elkészítése eft KvVM Igazgatás eft KvVM 10/2/9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok eft KvVM (2006. évi maradvány) Halon kezelési program (HM) A Magyar Honvédségnél alkalmazott halonnal üzemelő beépített tűzvédelmi rendszerek jogszerű használatának biztosítása. A kritikus alkalmazási területen történő további felhasználás engedélyezése, illetve annak felügyelete, hogy kizárólag halonnal üzemelő berendezés honvédségi beszerzésére ne kerüljön sor Energiatakarékossággal és a megújuló energiahordozók bővítésével kapcsolatos K+F tevékenység (GKM) A GOP-ban szereplő K+F és innováció a versenyképességért program keretében a környezetbarát energiatermeléssel, felhasználással kapcsolatos K+F tevékenység támogatása. 3. Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) A levegőminőség javítását célzó intézkedési tervek végrehajtása (KvVM) A levegő minőségének javítására kidolgozott területi intézkedési programok végrehajtásának elősegítése, az országos légszennyező anyag kibocsátás csökkentési tervek időarányos megvalósítása Biológiai allergének csökkentése, a parlagfűmentesítés országos programjának megvalósítása (FVM, EÜM, SZMM, ÖTM, HM, GKM, KvVM) Több tárca együttműködésében folytatódik a Parlagfű-mentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság által elfogadott programok végrehajtása, a közérdekű védekezés feladatainak ellátása, a közmunka program finanszírozása (kiemelten a Balaton, Tisza-tó és Velencei-tó mentén), valamint az oktatás, ismeretterjesztés, civil szervezetek támogatása. Az önkormányzatok gyommentesítési feladatainak elősegítésére fűkasza eszközpályázat jelenik meg. Útmutató kidolgozása és eljuttatása az önkormányzatoknak, földtulajdonosoknak a parlagfűmentesítési eljárások ösztönzése és megkönnyítése érdekében ban kerül sor az V. országos gyomfelvételezésre, különös tekintettel a parlagfűre és egyéb allergén gyomfajokra. A eft FVM 10/2/10 Parlagfű elleni védekezés támogatása 6

7 felmérés célja szakhatóságok és külső intézmények, szakértők bevonásával hogy naprakész, átfogó képet adjon Magyarország gyomviszonyairól, különösen az allergén tüneteket kiváltó fajok területi eloszlásáról, gyakoriságáról, borítottságáról. Így lehetővé válik a mentesítési programok célzott, fokozottan veszélyeztetett területeken való kivitelezése. A pollen koncentráció folyamatos megfigyelését az Aerobiológiai Hálózat 19 monitorállomása biztosítja (automata pollenleolvasás). Kiemelt feladat a tavasszal virágzó erősen és közepesen allergén fásszárúak és a nyári igen erősen és erősen allergén lágyszárúak virágzási idejének, valamint a pollenszórás lefutásának előrejelzése. Folytatódik a biológiai allergénekkel szembeni szenzitizáltság felmérése, az országos szenzitizáltsági térkép elkészítése. A HM vagyonkezelésben lévő parlagfűvel erősen és közepesen borított területeken folytatódik a parlagfű mentesítési tevékenység. A vízügyi kezelésben lévő területek parlagfű mentesítése. A biológiai allergének csökkentése érdekében km országos közút melletti terület rendszeres növénygondozása. Az autópályák és gyorsforgalmi utak kezelése során 520 km autópálya, 127 km autóút és főút, valamint 203 km hosszú csomóponti ág, 53 km pihenőhelyi út és 101 pihenőhely gyommentesítése. A MÁV ZRt. kb. 140 millió m 2 földterület parlagfű-mentesítését és kezelését végzi. 900 eft EüM eft HM 1/3 HM háttérintézményei eft KvVM eft GKM 25/29 Útpénztár eft Gazdálkodók (MÁV Zrt.) eft Gazdálkodók (Állami Autópálya Kezelő Zrt.) Egészségügyi szempontok érvényesítése az országos településrendezési és építési követelményekben (ÖTM) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet teljes körű felülvizsgálata, módosítása. Kiemelt szabályozási célkitűzés a homlokzati égéstermék kivezetés lehetőségének szigorítása, illetve erre vonatkozóan építési követelmények meghatározása. Az épületek túlzott nyári felmelegedés elleni védelemére az építészeti megoldások előnyben részesítése, új épületek esetében az egyedi klímaberendezések létesítésének szigorítása. A módosítás részletes szabályokat fog tartalmazni a mindenki számára akadálymentesen használható épített környezet kialakítására A beltéri levegőminőség vizsgálata (EüM) A CEHAPE akcióprogram keretében a gyermekek egészségi állapota és a környezeti hatások közötti összefüggések feltárása a tanítás ideje alatt a gyermekeket ért expozíció és a potenciális források meghatározása céljából. A vizsgálati program során a kiválasztott iskolákban mérik a beltéri levegő CO 2, NO 2, szálló por (PM10), BTX koncentrációját és a fizikai paramétereket (T, RH) eft ÖTM 12/1/4 Építésügyi célelőirányzatok A légszennyezettségi mérőhálózat működtetése, célvizsgálatok végrehajtása (KvVM) Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat működtetése eft KvVM Igazgatás (Légszennyezettségi Adatközpont működtetése, közönségtájékoztatás, adatszolgáltatás, mérőállomásk, emissziós mérőkocsik kalibrálása stb.) A levegőminőségi hazai szabályozás továbbfejlesztése (KvVM) Az EU új levegőminőségi tematikus stratégiája alapján az új szakterületi stratégia kidolgozása. Országos mérési program készítése a felügyelőségek részére a levegőminőségi keretirányelv 4. leányirányelvében (2004/107/EC) foglalt követelmények teljesítése érdekében. Fluorozott üvegházhatású gázokkal kapcsolatos Korm. rendelet megalkotása és a végrehajtásához szükséges intézményi rendszer 7

8 felállítása Gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának vizsgálata (GKM) Folytatódik a 2005-ben indult projekt megvalósítása, melynek célja olyan szoftver kiválasztása és hazai viszonyokra történő gyakorlati alkalmazása, amely képes a gépjármű-közlekedés károsanyagkibocsátásának teljes körű vizsgálatára eft EU támogatás és hazai (GKM 25/31/2/4 IT fejlesztés gépjárműközlekedés légszennyező hatásának számítására) Nemzetközi egyezmények végrehajtása (KvVM) A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról (POP) szóló Stockholmi Egyezményhez kapcsolódó feladatok végrehajtása: az Egyezmény megerősítése és kihirdetése, a jegyzőkönyvben előírt POP Nemzeti Intézkedési Terv elkészítése. A Genfi Egyezményhez kapcsolódó Nehézfém Jegyzőkönyv alapján a nehézfém kibocsátások csökkentését célzó Nemzeti Intézkedési Terv elkészítése Ivóvízminőség-javító program program-előkészítési, program menedzselési feladatai (KvVM) Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. üteme, a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program, a Dél-dunántúli Régió, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések Ivóvízminőség-javító Programjának előkészítése. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása az Európai Bizottság halasztási kérelemmel kapcsolatos döntésének függvényében / 1. Az ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása (KvVM) NFT KIOP támogatással ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítása (Dombóvár, Harsány, Gyöngyöspata, Tiszanána, Füzér). Kohéziós Alap támogatással az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségjavító Program I. Ütemének megvalósítása eft EU támogatás és hazai eft EU támogatás eft Hazai költségvetési társfinanszírozás eft Önkormányzatok eft KvVM 10/1/20 Ivóvízminőségjavító program Az ivóvízminőség-javító program keretében elkezdett beruházások folytatása, új beruházások támogatása / 2. Vezetékes ivóvíz minőségének javítása a büntetés-végrehajtási szerveknél (IRM) Vízellátó hálózatok felújítása, korszerűsítése eft IRM 5 Büntetés-végrehajtás eft Gazdálkodók A vezetékes ivóvíz minőségének értékelése, az emberi egészséget veszélyeztető tényezők felderítése (EüM) Ivóvíz-minőségi vizsgálatok kiterjesztése a legveszélyeztetettebb területeken (Észak-Magyarország, Észak-Alföld) a világszerte komoly járványokat okozó egysejtűek kórokozó parazitákra (Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia). Ezen paraziták előfordulása olyan helyeken várható, ahol az ivóvíz-ellátás közvetlenül a felszíni vizekből vagy karsztos területekről történik és a hagyományos víztisztítási technológiákon keresztül bejuthatnak az ivóvíz-ellátó rendszerbe. A vizsgált területekről térképes weboldal készül eft EüM Egyedi vízellátó rendszerek, kutak vízminőségének felmérése (KvVM) Települési kút vízminősége felmérésének támogatása eft KvVM (2006. évi maradvány) A természetes fürdőhelyek vízminőségvizsgálati és minősítési rendszerének fejlesztése (EüM) A természetes fürdővizekre vonatkozó kormányrendelet és a fürdővízprofil kialakításának előkészítése (2011-re 298 fürdőhelyre 8

9 kell kialakítani.) Az ÁNTSZ dolgozók folyamatos tájékoztatása a változásokról továbbképzések keretében A víz okozta fertőzések felügyeleti rendszerének kialakítása (EüM) Kapcsolódik feladathoz Az élelmiszerbiztonság javítása (FVM) Folytatódik az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztését célzó projekt megvalósítása (az intézmények informatikai fejlesztése, laboreszköz beszerzés, laboratóriumi szakemberek képzése) eft EU támogatás és hazai (Átmeneti programok) Az épületek zajjellemzőinek vizsgálatára vonatkozó nemzeti szabványok korszerűsítése (ÖTM) A korábbi ágazati szabványok felülvizsgálatával az MSZ Épületakusztika. 1. rész: Épületen belüli hangszigetelési követelmények című szabvány, valamint az MSZ Épületakusztika. 2. rész: Homlokzati szerkezetek hangszigetelési követelményei című szabvány elkészítése. Javaslat kidolgozása a 8/2002. (II. 22.) KöM-EüM együttes rendelet módosítására a belső zajterhelés-mérésre vonatkozóan A közlekedési zajjal leginkább terhelt területek felmérése, zajtérképek és erre épülő intézkedési tervek készítése (KvVM, GKM, HM) KIOP központi projektként Budapest és a vonzáskörzetébe tartozó eft EU támogatás és hazai 21 település stratégiai zajtérképének elkészítése. Stratégiai zajtérképek készülnek 540 km nagy-forgalmú közútra, 29 km szerelvénynél többet áteresztő vasútvonalra és a Budapest Ferihegy Airport teljes területére. A zajtérképekre alapozva megkezdődik a zajvédelmi intézkedési tervek kidolgozása. Kiadvány készítése a stratégiai zajtérképekről. A katonai használatú repülőtereken zajmonitoring rendszerek tervezése a közlekedési eredetű, a repülőterek használatából adódó környezeti problémák kiküszöbölése érdekében eft GKM 25/30/36 Közlekedési zajvédelem 400 eft KvVM (2006. maradvány) eft HM 1/3 HM háttérintézményei Zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos szabályozási feladatok (KvVM) Új zajvédelmi jogszabálycsomag elkészítése, amely az eddiginél nagyobb segítséget ad az ügyfelek számára a zajvédelmi ügyeik intézésében, valamint jobban támogatja a környezetvédelmi hatóságok munkáját. Segédlet készítése az új környezeti zaj- és rezgésvédelmi jogszabály 1 000eFt KvVM Igazgatás csomag alkalmazásához Zajjal kapcsolatos további feladatok (KvVM) A közúti közlekedési zaj szezonális ingadozását és az útdíjasítás eft KvVM Igazgatás hatását vizsgáló méréssorozat befejezése Kémiai biztonsággal kapcsolatos feladatok (EüM, KvVM, IRM) A büntetés-végrehajtási intézményeknél a nem használt veszélyes eft Gazdálkodók anyag, készítmény tárolók megszüntetése, az üzemben maradóknál a biztonságos tárolási feltételek megteremtése. Az EU vegyi anyag rendeletének végrehajtása érdekében a hazai eft KvVM Igazgatás jogszabályi környezet megteremtése, az intézményrendszer felkészítése. SAICM nemzeti akcióterv kidolgozása és megvalósításának megkezdése A lakosság tájékoztatása, szemléletformálása (EüM) A Lakás és egészség című ismeretterjesztő kiadvány eft EüM megjelentetése, mely tájékoztatásul szolgál az építmények emberre gyakorolt káros hatásainak elemzéséhez, értékeléséhez és 9

10 csökkentéshez, beleértve a beltéri levegőminőség hatásainak vizsgálatát, a természeti környezetet és az emberi egészséget kevésbé terhelő fűtési módszerek alkalmazását, az építőanyagok egészségügyi és környezeti minősítésének bevezetését. A UVB sugárzás káros hatásainak megelőzésére interaktív rendezvénysorozat (előadások, szóróanyagok, szűrővizsgálatok) szervezése az ÁNTSZ, Vöröskereszt és onkológus szakorvosok közreműködésével Budapesten és a megyeszékhelyeken. 100 eft EüM 4. Városi környezetminőség akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) Városi Területek Rehabilitációja (NFÜ) Terület- és településrehabilitációk az NFT ROP támogatásával A települési közcélú zöldfelületek állapotának fejlesztése (KvVM) Por- és zajterhelés csökkentése céljából őshonos fafajok eft KvVM (2006. évi maradvány) telepítésének támogatása Településeket elkerülő utak építése (GKM) Az EU támogatással megvalósuló településeket elkerülő utak előkészítése, megvalósítása Kerékpárút hálózat fejlesztés (GKM, NFÜ) A Kerékpáros Magyarország program megvalósítása: pályázati rendszer működtetése a kerékpárutak építésének és tervezésnek támogatására, a KÖZOP-ból kerékpárút építésre allokált forrás felhasználásának előkészítése, egységes informatikai adatbázis és honlap létrehozása a kerékpárutak nyilvántartásához, monitoringjához ( KENYA ), a karbantartási és felújítási modell kidolgozása. A tervezett feladatok végrehajtásának eredményeképpen 2008 végére 100 km új kerékpárút épül meg az EuroVelo és az 1-3 számjegyű főutak mentén, elkészül 500 km új kerékpárút engedélyes terve, és 800 km OTRT törzshálózat kerékpárút nyomvonalterve. Kerékpárutak és kiszolgáló létesítmények építése NFT ROP támogatással eft EU támogatás és hazai (KÖZOP, ROP-ok) ( évi tervezett ráfordítás) eft GKM 25/29 Útpénztár eft GKM 25/27 Új kerékpárutak és létesítmények eft Gazdálkodók A vasút fejlesztése a fővárosi, helyi és városkörnyéki tömegközlekedés javítására (GKM) Az elővárosi közlekedés fejlesztése az utasok színvonalasabb eft GKM kiszolgálása, a menetrendszerűség tarthatósága, továbbá a gyors és kultúrált utazási feltételek biztosítása érdekében A városi tömegközlekedés korszerűsítése (KvVM, NFÜ) Szegedi tömegközlekedési eszközök fejlesztésének támogatása: eft KvVM (2006. évi maradvány) sűrített földgázüzemű autóbuszok beszerzése. Városi tömegközlekedési fejlesztések NFT ROP támogatással Közlekedési tarifaközösség működtetése (GKM) A közforgalmú közlekedés részarányának megőrzése érdekében eft GKM 25/30/15 BKSZ folytatódik a tarifaközösség működtetése (budapesti egyesített működtetésének támogatása bérlet) Építészeti és műemléki értékek védelme, állagmegőrzése (ÖTM, NFÜ) Folytatódik a múzeumi rekonstrukciós program, kiemelten a Magyar Természettudományi Múzeum, az egykori Ludovika Akadémia épületegyüttes rekonstrukciójának IV/3 szakasza és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Felföldi-Mezővárosi tájegység utolsó üteme. Műemléki-örökségvédelmi beruházások támogatása eft OKM 11/1/4/1 Múzeumi rekonstrukció eft OKM 11/1/4/5 Örökségvédelmi fejlesztések 10

11 2007. január 1-jén lépett hatályba a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet, amely a múlt évben módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény előírásaival együtt megerősítette a helyi területi és a központi építészeti műszaki tervtanácsok véleményének jogállását, megteremtve ezzel az esztétikai értékeknek a figyelembe vételi lehetőségét a hatósági eljárásokban. Az építészeti örökség helyi védelme területén a példaszerű helyreállítások elismerése céljából idén első ízben jelenik meg A Helyi Építészeti Örökség évi Nívódíj pályázat. A pályázat célja, hogy értékelje és közzétegye a helyi védelemben részesített értékes történeti emlékek megőrzésével, helyreállításával elért kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítményeket. Várrekonstrukciók és turisztikai célú épületfelújítások NFT ROP támogatással eft ÖTM 5 Közigazgatási hivatalok (Területi Főépítészi Irodák) eft ÖTM 12/1/4 Építésügyi célelőirányzatok A települési környezeti ártalmak felszámolása, köztisztaság fejlesztése (KvVM) Települési környezetvédelmi programokban szereplő feladatok (pl eft KvVM (2006. évi maradvány) hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálata, pataktisztítás, közterületen elhagyott hulladék begyűjtése) végrehajtásának támogatása Települési vízrendezés feladatok végrehajtása (KvVM) A települési vízgazdálkodási feltételek javításának, a belterületi eft KvVM (2006. évi maradvány) vízrendezési feladatok megvalósításának támogatása. 5. Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) A védett természeti területek bővítése (KvVM) Folytatódik a természetvédelmi oltalomra javasolt területek védetté nyilvánítása. A védetté nyilvánítási eljárások során térképbeszerzés, földmérési munkák elvégzése Új natúrparkok alapítása (KvVM) Új natúrparkok alapításának támogatása A természetvédelmi kezelési tervek kidolgozása (KvVM) Természetvédelmi kezelési tervek készítése az országos jelentőségű védett és védelemre tervezett természeti területekre A természetvédelmi fenntartás és fejlesztés (KvVM, SZMM, HM) A NP-okban a védendő fajok élőhelyéül szolgáló területek természetvédelmi szempontú kezelése, fenntartása. Folytatódik a 2005-ben indult közmunkaprogram (a nyílt térségek és erdők ápolása, kerítésépítés, csatornák, zsilipek karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása, szemétgyűjtés, tanösvények karbantartása). A katonai használatban lévő területeken a természetvédelmi kezelési feladatok megvalósítása A vagyonkezelői jog megszerzése a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében (KvVM) Földvásárlás a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében eft KvVM 10/2/35 Természetvédelmi kártalanítás eft KvVM (2006. évi maradvány) 11

12 Élőhely- és tájrehabilitáció (KvVM) Élőhely-védelmi programok és rehabilitációs beavatkozások végrehajtása, kiemelten a hazánkban nagy számmal előforduló vizes élőhelyeken és gyepterületeken, részben EU és nemzetközi támogatásokkal. Élőhely-rekonstrukciós fejlesztések előkészítése Gemenc és Béda- Karapancsa vizes élőhelyeinek természetvédelmében, részben nemzetközi támogatásokkal eft KvVM 10/2/40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása eft KvVM (2006. évi maradvány) A genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatos feladatok (FVM, KvVM) Az 53/2006. (XI.29.) OGY határozat végrehajtása érdekében a MON eft KvVM (2006. évi maradvány) 810 géntechnológiával módosított kukorica hibridre vonatkozó moratórium fenntartása, valamint az ezzel kapcsolatos hazai talajbiológiai vizsgálatok további folytatása, finanszírozása. Vizsgálatok szükségesek más, géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatban is, mivel az EU-ban újabb GMO fajták köztermesztésbe vonását tervezik. A kutatások alapvetően a fent említett GMO fajták talajbiológiai hatásainak vizsgálatait teszik lehetővé. Az EU-ban már engedélyezés alatt álló vagy a közeljövőben eft KvVM (2006. évi maradvány) engedélyezésre kerülő GM növényfajták hazai környezeti hatásvizsgálatának elvégzése Pannon ökorégióra releváns független ökológiai hatásvizsgálatának elvégzése. A biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv alapján egy átfogó nyilvántartási rendszer felállítása, amely hozzákapcsolható a nemzeti hatósági eljárásokra vonatkozó adatok nyilvántartása, melyet eddig a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (MBK) végzett. Jogszabály módosítás előkészítése a nyilvántartási rendszer MKB-tól KvVM-hez telepítésére. A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság működtetése. A géntechnológiai tevékenység hatósági ellenőrzése. A géntechnológiával összefüggő jogszabályok módosítása. A kijelölt nemzeti referencia laboratóriumok továbbfejlesztése eft FVM A 1830/2003/EK rendelet végrehajtása és az új élelmiszerbiztonsági szabályok betartása érdekében a forgalmazásra engedélyezett géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követésének biztosítása. A közvélemény széleskörű tájékoztatása a GM növényfajták eft KvVM Igazgatás termesztésének hatásairól. A Pannon biogeográfiai régióban szükséges ökológiai hatásvizsgálatok elvégzésének módszereit tartalmazó protokoll kidolgozása Az erdők természetvédelmi és közjóléti funkcióinak erősítése (KvVM) A körzeti erdőtervek természetvédelmi szempontú felülvizsgálata. A eft KvVM Igazgatás természetvédelmi erdőadattár aktualizálása Kártalanítás (KvVM) A magántulajdonban lévő, illetve a Natura 2000 területeken a kívánt természetvédelmi állapot elérése, az eseti természetvédelmi érdekből Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg tartalmazza elrendelt korlátozások, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igények finanszírozása Az általános tájvédelem és az egyedi tájértékek kataszterezése (KvVM, OKM) Az Európai Táj Egyezmény hazai ratifikálásából fakadó tájvédelmi feladatok elvégzése (a hazai bevezetést szolgáló törvény kidolgozása). Az Európai Táj Díj, illetve a hazai díj adományozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. A tájvédelmi szempontok érvényre juttatása az ágazati és a 12

13 különböző szintű területrendezési tervekben, valamint a beruházások megvalósításában A veszélyeztetett fajok védelmére vonatkozó tervek kidolgozása és megvalósítása (KvVM) A kerecsensólyom, kék vércse, túzok, rákosi vipera, kis lilik, tartós szegfű fajvédelmi programjának végrehajtása EU és nemzetközi támogatással. Tíz állatfaj fajmegőrzési terveinek előkészítése a KvVM, Debreceni Egyetem és a Magyar Természettudományi Múzeum együttműködésében eft KvVM 10/2/40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása A területi védettségtől független fajvédelmi beavatkozások (KvVM) Védett és fokozottan védett, illetve a Natura 2000 alá tartozó növény eft KvVM (2006. évi maradvány) és állatfajok védelmét szolgáló beruházások támogatása A barlangok védelme (KvVM) A Közhiteles Barlangnyilvántartás működtetése, fejlesztése. Még nem a nemzetipark-igazgatóságok vagyonkezelésében lévő mintegy 1000 barlang vagyonkezelői jogának rendezése, egységes vagyonkezelési koncepció kidolgozása. További 50 db fokozottan védett és megkülönböztetett védelmet igénylő barlang kezelési tervének kidolgozása és elfogadtatása. A barlangok ingatlan-nyilvántartási bevezettetése. A barlangok fizikai védelmét biztosító fenntartási, fejlesztési és rekonstrukciós feladatok ellátása A földtani képződmények, mesterséges üregek és más felszínalaktani értékek védetté nyilvánítása (KvVM) A leginkább veszélyeztetett 11 hazai ásványfaj védetté nyilvánítása, a védettségükből adódó feladatok ellátása. A földtani alapszelvények nyilvántartásának fejlesztése, a nemzetközi-globális jelentőségű alapszelvények (30 db) védetté nyilvánításának előkészítése. Az UNESCO Geopark-hálózat kritériumainak megfelelő hazai szabályozás kidolgozása, közreműködés az első hazai geoparkok alapításának előkészítésében. Az ex lege védett források és víznyelők nyilvántartásba vételét megalapozó állapotfelvételek, a nyilvántartásuk fejlesztése. Az ex lege védett kunhalmokra, földvárakra vonatkozó adatok, információk összegyűjtése és rendszerezése. Az adatok helyszíni ellenőrzése. Az érintett ingatlanok helyrajzi számainak meghatározása, miniszteri tájékoztató jegyzék közzététele, az érintett ingatlantulajdonosok egyedi kijelölő határozatokkal történő értesítése, az ex lege védett kunhalmok, földvárak ingatlannyilvántartási bejegyeztetésének kezdeményezése az illetékes földhivatalnál Az állatvédelemmel összefüggő tevékenységek ellátása (KvVM) Az állatvédelmi törvényből adódó KvVM feladatok ellátása, különös tekintettel az állatkertekben tartott állatokra és a veszélyes állatokra A különleges természetmegőrzési területek kijelölése (KvVM) Az egyes közösségi jelentőségű fajokra és élőhelytípusokra kijelölendő új Natura 2000 területek előkészítése, egyeztetése A Natura 2000 területek fenntartása (KvVM, FVM, HM) A Natura 2000 területek támogatási rendszerének kidolgozása. Az NFT KIOP által támogatott Natura 2000 földterületek vásárlása eft EU támogatás és hazai és fenntartása az NPI-k területén. Továbbá élőhely rekonstrukció, szabadvezeték kiváltás, megszüntetés, erdei iskola. 13

14 A fajokra és élőhelyekre vonatkozó Natura 2000 monitorozó rendszer előkészítése és a Natura 2000 területek természetközpontú kezelésének megalapozása. Az élőhelyvédelmi irányelv előírásai alapján jelentés készítése az Európai Bizottság részére a közötti időszakra vonatkozóan a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetéről. A Natura 2000 területek MEPAR blokkokhoz illesztése. A Natura 2000 területek adatbázisának (Standard Data Form) módosítása. 11 megye jegyzői fórumán a jegyzők felkészítése a Natura 2000 hálózathoz és a helyi jelentőségű védett természeti területekhez kapcsolódó feladatok ellátására. A védendő fajok élőhelyéül szolgáló HM vagyonkezelésű területek természetvédelmi szempontú kezelése, fenntartása érdekében, katonai kiképzési szempontokon alapuló természetvédelmi kezelési, Natura 2000 fenntartási tervek kidolgozása, együttműködésben a területileg illetékes NPI-kal. Európai Bizottság által a Pannon Biogeográfiai Szemináriumon hiányos lefedettségűnek ítélt fajok és élőhelytípusok kapcsán új Natura 2000 területek kijelölése A Pannon Biogeográfiai Szemináriumon elfogadott területlista jóváhagyatása a Bizottsággal eft EU támogatás eft Hazai költségvetési társfinanszírozás (Átmeneti támogatás) eft KvVM Igazgatás eft HM 1/3 HM háttérintézményei A washingtoni (CITES) egyezmény végrehajtása (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásából adódó feladatok ellátása, a eft KvVM Igazgatás CITES kampány folytatása Képzés (vámszervek, állat- és növényegészségügy, rendőrség stb.) (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásához szükséges képzési feladatok ellátása, folytatása Mentőközpontok fenntartása (KvVM) A lefoglalt és elkobzott élő állatok elhelyezésére kijelölt mentőközpontok működési költségeihez való hozzájárulás A ramsari egyezmény végrehajtási feladatai (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásából adódó feladatok ellátása A világörökség körébe tartozó területek védelme, bővítése, fejlesztése (OKM, KvVM, NFÜ) A Világörökség helyszínek kezelési terveire vonatkozó szabályozás előkészítése. A Világörökség várományosi listáján szereplő helyszínek (1. Komáromi erődrendszer, 2. Lechner Ödön és kortársai, a magyar szecesszió, 3. Budai termálkarszt barlangjai csatlakozva a Budai panoráma Világörökséghez) Világörökséggé nyilvánításának előkészítése. NFT ROP támogatással turisztikai vonzerőfejlesztés és épületfelújítások megvalósítása világörökség körébe tartozó területeken A bonni egyezmény végrehajtása (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásából adódó feladatok ellátása Az európai denevérfajok populációinak megőrzése (KvVM) A véglegesített mintavételi protokoll megvalósítása Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelme (KvVM) A hazai végrehajtásból adódó feladatok ellátása A berni egyezmény végrehajtása (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásából adódó feladatok ellátása. 14

15 A biológiai sokféleségről szóló egyezmény hazai végrehajtása (KvVM) Az egyezmény munkájában való részvétel és a végrehajtásból adódó feladatok ellátása A bálnavadászat szabályozásáról szóló egyezmény hazai végrehajtása (KvVM) A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság munkájában való részvétel Kárpátok Keretegyezmény hazai végrehajtása (KvVM) Az egyezmény hazai végrehajtásából adódó feladatok ellátása A természetvédelmi területi szervek fejlesztése (KvVM) A nemzeti park igazgatóságok működésének fejlesztése a változó e Ft KvVM Igazgatás jogszabályi környezet nyomon követésével Az ökoturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások javítása, a turizmus színvonalának emelése (KvVM) Ökoturisztikai fejlesztések megvalósítása a nemzeti parkokban EU eft KvVM 10/2/40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok (NFT ROP) és nemzetközi támogatással. támogatása A Természetjárás éve turisztikai programcsomag megvalósítása KvVM és a Magyar Turizmus ZRt. együttműködésében. A kampányév során nemzeti parkjainkban gazdag programkínálat várja az érdeklődőket eft KvVM (2006. évi maradvány) eft KvVM Igazgatás Két- és többoldalú nemzetközi együttműködés (KvVM) Folytatódnak a nemzetközi természetvédelmi együttműködések Kapcsolattartás nemzetközi szakmai szervezetekkel (HM) HM együttműködés és tapasztalatcsere az angol Védelmi 600 eft HM 1/3 HM háttérintézményei Minisztériummal a speciális védelmi-természetvédelmi, Natura 2000 kezelési-fenntartási tervek megalapozása érdekében A természetvédelmi információs rendszer fejlesztése (KvVM) TIR adatbázisának építése, szoftver-fejlesztése, rendszer tesztelése, a rendszer átadása. TIR alapszoftver beszerzés (ESRI). A TIR adatbázisok feltöltése. GPS eszközök beszerzése. A KÜVET és ortofotó licensz beszerzése eft EU támogatás eft Hazai költségvetési társfinanszírozás (Átmeneti támogatás) eft KvVM Igazgatás A védett természeti területek bemutatása; ismeretterjesztés (KvVM, NFT ROP IH) A természeti ismeretterjesztést, a védett természeti területek értékeinek bemutatását szolgáló fejlesztések támogatása (pl. oktatóközpont, tanösvény létesítése). Védett természeti területek értékeit bemutató ismeretterjesztő és propagandaanyagok (ismertető füzetek, leporellók, plakátok, könyvek stb.) megjelentetése, terjesztése Természetvédelmi célú nevelés, oktatás, szemléletformálás, PR (KvVM) Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg tartalmazza Természetvédelmi, tájvédelmi, ökológiai szemléletformálás, oktatás, népszerűsítés támogatása. Ráfordításait az feladatnál szereplő összeg tartalmazza Tájvédelmi Kézikönyv második kiadásának előkészítése. Tájvédelmi kiadványok megjelentetése A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (KvVM) Folyamatos működtetés, az adatgyűjtések előírás szerinti eft KvVM Igazgatás megvalósítása, a jelenleg jelentések formájában őrzött adatok feldolgozása Kapcsolódó monitorozó programok (KvVM) Madárgyűrűzési Központ működtetése, Mindennapi Madaraink eft KvVM Igazgatás Monitoringja, fokozottan védett ragadozó madarak állomány- 15

16 felmérése, vízimadár számlálás, After LIFE program keretében farkas és hiúz országos monitorozó hálózat kiépítése és működtetése. 6. Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) A területfejlesztési, -rendezési szabályozás továbbfejlesztése (ÖTM) Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI eft ÖTM törvény (OTrT törvény), valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény (Balaton-törvény) felülvizsgálata, módosítása a környezeti fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével. Az OTrT törvény módosításával új országos alövezetek bevezetése, melyek természetvédelmi, illetve környezetvédelmi szabályozási tartalmat erősítik: kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete, országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete, együtt tervezendő térségek övezete, magterület övezete, ökológiai és zöldfolyosó övezete, puffer terület alövezete, erdőtelepítésre, fásításra alkalmas terület övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, szélerőművek elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete, világörökség és világörökség-várományos területek övezete, történeti települések övezete. A Balaton-törvény további övezetei: védett természeti területek alövezete, védelemre javasolt természeti területek alövezete, tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek alövezete, térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területek övezete, felszíni vízminőségvédelmi területek alövezete A bányászati tevékenységhez kapcsolódó tájrendezési, rekultivációs feladatok (GKM) A bányászati tevékenységhez kapcsolódó tájrendezési, rekultivációs eft GKM feladatok, beleértve a kőolaj- és földgáz bányászati rekultivációt. A magyarországi uránércbánya bezárása, a károk megszüntetése, rekultivációs feladatok elvégzése (részletesen a feladat tartalmazza) A széntüzelésű erőművek és a hozzájuk kapcsolódó bányák rekultivációja (GKM) A Pécsett található Karolina Külfejtés rekultivációja eft GKM A talajvédelemmel kapcsolatos jogi és programalkotási feladatok végrehajtása (FVM, KvVM) Közreműködés a talajvédelmi stratégia és keretirányelv eft KvVM Igazgatás kidolgozásában. A termőföld védelméről szóló törvény kidolgozása, amely tartalmazza a termőföld hasznosításával, a földvédelemmel és a talaj védelmével kapcsolatos rendelkezéseket A Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer működtetése (FVM) Az előző években vett minták laboratóriumi vizsgálata Talajvédelmi intézkedések és beruházások megvalósítása (FVM) A termőföld rendeltetésszerű hasznosításával, mennyiségi és eft FVM 10/5/1/2 minőségi védelmével, mélylazítás szélesebb körű alkalmazásával, Termőföldvédelem támogatása parlagterületek újrahasznosításával, mezei földutak karbantartásával kapcsolatos feladatok támogatása. 16

17 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási intézkedésének megvalósítása (FVM, KvVM) Agrár-környezetgazdálkodási támogatások nyújtása a termőhelyi eft EU támogatás és hazai adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható tájhasználat kialakításának eléréséért A Nemzeti Erdőprogram végrehajtása (FVM) Az Erdőprogram célprogramjainak megvalósítása (több feladathoz is kapcsolódik) és a megfelelő források hozzárendelésének előkészítése a évi költségvetés tervezésével összhangban Erdőtelepítés (FVM) Az előző években megkezdett erdőtelepítési, erdőszerkezetátalakítási, fásítási munkálatok folytatása és új erdőtelepítések támogatása eft FVM eft EU támogatás és hazai (NVT) eft EU támogatás és hazai (ÚMVP) A természetközeli erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése (FVM, KvVM) Az ÚMVP keretében az erdők állapotát javító beruházások támogatása (kiemelten az erdő-szerkezetátalakítás, mely a rontott erdők természetesebbé alakítását, illetve sarjállományok mageredetűre való cseréjét jelenti). Természetközeli erdőgazdálkodási módok üzemi mértékű alkalmazásának, bemutatóhelyek, információs pontok létesítésének támogatása eft EU támogatás és hazai eft KvVM (2006. évi maradvány) Erdőrezervátum-program (KvVM) 13 terület erdőrezervátummá nyilvánítása, új területek kijelölése a hálózatban alulreprezentált erdőtársulások esetében. Az egységes módszertan szerinti felmérések folytatása különböző intenzitású szinteken: eseménykövetés, monitorozás, célorientált kutatás. A szakmai műhelyek közötti koordináció, rendezvények szervezése Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer működtetése és fejlesztése (FVM) Folytatódik az EMMRE működtetése és fejlesztése az EU Forest Focus szabályozásában meghatározott kritériumok teljesítése érdekében. Az EMMRE legfontosabb elemei: egészségi állapotfelmérés (I szint), növedékmérés, az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálata (II szint), fénycsapda, gazdálkodói kárjelentés, vadállomány okozta élőhely változás megfigyelése eft EU támogatás és hazai (Átmeneti programok) Erdőterületek közjóléti célú védelme és bővítése (FVM) Az erdőterületek közjóléti célú védelmének és bővítésének eft FVM 10/2/26 Erdőterületek támogatása. közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata Belföldi turizmus programokon és alprogramokon keresztül a falusi turizmus fejlesztése (FVM) A falusi turizmus fejlesztése NFT AVOP támogatással A hagyományos kézműipari tevékenységek fejlesztése (FVM) A kézműipari tevékenységek fejlesztése NFT AVOP támogatással. 7. Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram ÉVI TERVEZETT FELADAT (FELELŐS) Víz Keretirányelv végrehajtásával összefüggő feladatok (KvVM, érintett tárcák) 17

18 A VKI végrehajtása II fázis keretében a vízhasználat gazdaságielemzési eft EU támogatás rendszerének, módszertanának fejlesztése, tesztelése, a nyilvánosság, társadalmi részvétel támogatása. (Összefügg a vizek mennyiségi és minőségi vizsgálatával.) A vízgyűjtő-gazdálkodási terv ütemtervének és munkaprogramjának eft KvVM Igazgatás társadalmi egyeztetése és véglegesítése. A terv stratégiai környezeti vizsgálatának elkészítése, a jelentős vízgazdálkodási problémák azonosítása Környezetminőségi határértékek meghatározása (KvVM) Módszertan kidolgozása a felszíni vizek terhelhetőségére és a eft KvVM Igazgatás környezetminőségi határértékek meghatározására (II. fázis) Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtása (KvVM) Kohéziós Alap támogatással települési szennyvízelvezető, -tisztító rendszerek fejlesztése (Szeged, Pécs, Sopron, Kecskemét, Debrecen, Szombathely, Budapest, Zalaegerszeg, Veszprém) eft EU támogatás eft Hazai költségvetési társfinanszírozás eft Önkormányzatok KIOP támogatásban részesült szennyvízkezelési projektek eft EU támogatás és hazai befejezése (Gyula, Velencei tó, Hatvan, Elek, Cegléd). Az EU-s adatszolgáltatást biztosító Települési Szennyvíz Információs Rendszer felállítása. A 240/2000 (XII. 23.) Korm. rendelet négyévenként esedékes felülvizsgálatának elkészítése (91/271/EGK Települési Szennyvíz Irányelv szempontjából érzékeny felszíni vízgyűjtők kijelöléséről). A Balaton menti települések szennyvízelvezetési, -tisztítási fejlesztéseinek folytatása és befejezése (pl. Balatonfüred, Kis- Balaton II/1, Balatonmária, Keszthely). (Kapcsolódik feladatjoz). Települések szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásainak támogatása eft KvVM Igazgatás eft KvVM 10/1/9 Balatoni regionális víziközmű hálózat fejlesztése eft KvVM (2006. évi maradvány) eft Helyi Önkormányzatok támogatásai 6 Címzett és céltámogatások (címzett támogatás) eft Helyi Önkormányzatok támogatásai 6 Címzett és céltámogatások (céltámogatás) eft Helyi Önkormányzatok támogatásai (2006. évi maradvány) eft KvVM (2006. évi maradvány (Kövice)) Veszprém szennyvízkezelési beruházásának támogatása eft KvVM (2006. évi maradvány) A közötti időszakra Kohéziós Alap pályázatra eft EU Integráció (a budapesti szennyvízkezelési nagyprojektek előkészítése: Budapest projekt nélkül) csatornázása, Dél-Buda, Békéscsaba, Nyíregyháza, Székesfehérvár és térsége, Makó és térsége, Tápió-menti térség, Dél-balatoni térség, Nagykanizsa Egyéb szennyvízelvezetési és tisztítási fejlesztések (IRM) Büntetés-végrehajtási szerveknél szennyvízcsatorna hálózatok eft IRM 5 Büntetés-végrehajtás felújítása, elválasztott rendszerű hálózatok kialakítása, műtárgyak építése Kis-Balaton (KvVM) Folytatódik a Kis-Balaton élővilágának monitoringja és a Kis- Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütemének előkészítése Balaton (KvVM, ÖTM) A Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával ban megkezdett fejlesztések befejezése, melyek célja a Balaton Ráfordításait a feladatnál feltüntetett összeg tartalmazza eft ÖTM 12/2/1 Balaton integrált fejlesztési térség 18

19 vízminőségének és ökológiai állapotának, valamint a települési környezetminőség javítása (pl. szennyvízkezelés, belterületi zöldfelületek növelése, építészeti és műemléki értékek védelme). A Balatoni Intézkedési Tervben meghatározott feladatok ellátása a Balaton ökológiai állapotának megőrzése és a vízminőség javítása érdekében (pl. monitoring, tájékoztató és információs rendszerek működtetése, vízminőségi és ökológiai állapot-felmérések, szűrőmezőket üzemeltetése, nád-rehabilitációs program folytatása) Nagy tavaink (a Balaton kivételével) (KvVM, ÖTM) A Velencei-tó és a Tisza-tó ökológiai állapotának megőrzése és a vízminőség javítása érdekében szükséges feladatok ellátása. A Velencei-tó és a Tisza-tó menti települések környezetminőségének javítása: a belterületi zöldfelületek védelme, növelése, építészeti és műemléki értékek védelme Felső-Duna szakasz (KvVM, ÖTM) A Szigetközi-térség megfigyelő rendszerének működtetése, fejlesztése. Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése. A korábbi években megkezdett tervezési és kivitelezési munkák folytatásaként további értékes élőhelyek helyreállítása, élővízzel való ellátása, belvízrendezési és tájrehabilitációs feladatok megvalósítása. Kivitelezési munkák: Mosoni-Duna holtág rehabilitációja III. ütem (Rajka Községi Önkormányzat), Mosoni- Duna Leventei mellékág rehabilitációja (Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat) eft KvVM 10/2/12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelmi program eft KvVM (2006. évi maradvány) eft KvVM 10/2/12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelmi program eft ÖTM 12/2/5 Kiemelt térségek területfejlesztése eft KvVM 10/2/6 Szigetköz térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése eft KvVM Igazgatás eft ÖTM 12/2/2 Duna menti integrált fejlesztési térség , Az OKKP általános és országos feladatainak ellátása (KvVM, HM, GKM) Folytatódik a szennyezett területek számbavétele, a prioritási lista eft KvVM Igazgatás aktualizálása, a FAVI-KÁRINFO rendszer fejlesztése. Folytatódik a HM Alprogram végrehajtása: 2 nagyobb és 1 kisebb volumenű kármentesítés, 23 katonai objektumban a monitoring üzemeltetése, valamint a használaton kívüli vízi létesítmények eltömedékelése, megszüntetése. Kiemelt feladat a háztartási tüzelőolaj tartályok állapotfelmérése, szükséges beavatkozások tervezése és az okozott környezeti károk felszámolásának megkezdése. ÚMFT KEOP támogatással 6 helyőrségben aktualizált tényfeltárások elkészíttetése, valamint 3 nagyértékű környezeti kármentesítés megvalósítása. Folytatódik a MÁV Vasúti Alprogram végrehajtása: több mint 40 vasúti telephelyen folyik kármentesítés, mintegy 10 telephelyen jelennek meg további kármentesítési pályázatok (elsősorban a gázolajfeladó rendszerhez kapcsolódó múltban okozott károk felszámolása a cél). A Közúti Alprogram keretében 2007-ben a nagyobb léptékű kármentesítési munkálatok helyszíne a harkányi és a szentlőrinci üzemmérnökség telephelye. Monitoring tevékenység több helyszínen (Gödöllő, Kaposvár, Kisújszállás, Orosháza, Pápa) zajlik és folytatódik a szennyezések felmérése. Az Uránércbánya Alprogram keretében zagytározók rekultivációjára (kiemelten a Pellérd falu határában levő radioaktív zagytározó utolsó szakaszának rekultivációja), valamint folyamatos vízminőségi monitoring és víz-kondicionálási tevékenységre kerül sor eft EU támogatás és hazai eft HM 1/3 HM háttérintézményei eft Gazdálkodók (MÁV Zrt.) eft GKM 25/29 Útpénztár eft GKM 25/1/1 A magyarországi uránércbánya bezárása eft GKM 25/2/20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 19

20 Egyedi feladatok (KvVM) Az Üröm-Csókavár felhagyott mészkőbánya kármentesítésének megkezdése Kohéziós Alap támogatással (közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki kivitelezés megkezdése). A Metallochemia és környezete kármentesítésének folytatása (375 ingatlan szennyezett talajának cseréje, talaj- és erdőrehabilitáció a nagytétényi kiserdő területén), a Budafoki barlanglakások rekultivációjának befejezése eft EU támogatás eft Hazai költségvetési társfinanszírozás eft KvVM 10/2/39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása eft KvVM (2006. évi maradvány) 11 kisebb kármentesítési projekt megvalósítása eft KvVM Igazgatás Egyéb környezetvédelmi kármentesítés (KvVM) Barnamezős beruházások előkészítésének, szennyezett területek kármentesítésének támogatása eFt KvVM (2006. évi maradvány) Kármentesítési beruházások megvalósítása NFT KIOP támogatással eft EU támogatás és hazai (BorsodChem Zrt., Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.) Egységes országos akcióprogram végrehajtása a mezőgazdasági eredetű nitrát terhelések csökkentése érdekében (FVM, KvVM, IRM) Az állattartó telepeken belüli trágyakezelés, a felhalmozódott eft EU támogatás és hazai folyékony és szilárd szerves trágya okozta környezetvédelmi problémák megoldásának támogatása. Trágyatárolók kialakítása, a biztonságos tárolási feltételek eft Gazdálkodók megteremtése a büntetés-végrehajtás intézményeinél Üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése (biztonságban tartása) (KvVM) Üzemelő és távlati vízbázisok védelmével összefüggő feladatok ellátása eft KvVM 10/1/19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai eft KvVM (2006. évi maradvány) A víztakarékos technológiák elterjedtségének növelése (IRM) Fürdők felújítása, víztakarékos berendezések beépítése, szabályozási eft IRM 5 Büntetés-végrehajtás lehetőség kiépítése a büntetés-végrehajtás intézményeinél A VKI előírásainak megfelelő felszíni vízminőségi monitoring rendszer kidolgozása és működtetése (KvVM) A felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi eft EU támogatás fejlesztése. Az új monitoring rendszer keretében gyűjtött mérési eft Hazai költségvetési adatok gyűjtési és értékelési rendszerének kiépítése, valamint a társfinanszírozás vizek pontszerű terhelésére vonatkozó adatgyűjtési rendszer üzembe eft KvVM Igazgatás állítása. Kiegészítő halbiológiai vizsgálatok elvégzése. A VKI szerinti felszíni vízminőségi monitoring programra vonatkozó jelentés elkészítése és megküldése az Európai Bizottság számára Az országos felszín alatti vízminőségi monitoring-hálózat fejlesztése (KvVM) A felszín alatti vizek és talaj védelmével összefüggő monitoring eft KvVM Igazgatás rendszer működtetése, fejlesztése. A VKI szerinti felszín alatti vízminőségi monitoring programra vonatkozó jelentés elkészítése és megküldése az Európai Bizottság számára Nemzetközi vízvédelmi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtása (KvVM) A Duna Védelmi Egyezmény keretében tervezett JDS II. (Közös eft KvVM Igazgatás Duna Vizsgálat) program előkészítése, az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a pontszerű kommunális és ipari terhelésekre vonatkozóan. Részvétel az intézkedési programokra vonatkozó nemzetközi útmutató elkészítésében. Közreműködés a Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság és a Tiszavölgyi Vízügyi Fórum munkájában 20

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1195/2007. Tervezet a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről Budapest, 2007. június VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása Kis Gergely műszaki tanácsadó

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Dr. Biczó Imre László főigazgató Kálóczy Mihály környezetügyi szakértő. Nemzeti Környezetügyi Intézet

Dr. Biczó Imre László főigazgató Kálóczy Mihály környezetügyi szakértő. Nemzeti Környezetügyi Intézet Dr. Biczó Imre László főigazgató Kálóczy Mihály környezetügyi szakértő Nemzeti Környezetügyi Intézet Fenntartható építészet? Milyen céllal jöttünk? Pár kép FF építési irányzatok Pár szó - NeKI, miért a

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

és s Energetika Operatív v Program (KEOP) Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) 2007-2013 2013 közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, 2007.

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem Vízminőségvédelem A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelem

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében 2015.06.03. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Klímaadaptáció Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Bihar megyében

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér A szentkirályszabadjai repülőtér előzetes vizsgálati eljárásában másodfokon is elutasította a környezetvédelmi hatóság a Buda West Airport Zrt. engedélykérelmét

Részletesebben

Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem. Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem. Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Az ökoturizmus és a természetvédelem kapcsolata A védett természeti területek bemutatásában

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Súlypontváltás a városfejlesztés világában

Súlypontváltás a városfejlesztés világában Súlypontváltás a városfejlesztés világában dr. Szaló Péter helyettes államtitkár 2014. május. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között Lipcsei

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A vidékfejlesztés lehetőségei az ban Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele 136/2008. (X.18.) FVM rendelet szerint Támogatás célja: A vidéki térségekben

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Tervezet. a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról. /közigazgatási egyeztetés/

Tervezet. a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról. /közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/377/2009. Tervezet a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról /közigazgatási egyeztetés/ Budapest, 2009. március I. VEZETŐI

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve TÁJÉKOZTATÓ Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008 évben közös pályázatot nyújtott be három hazai önkormányzattal (Szentgotthárd, Szombathely és Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Tartalom 1. KEOP determinációk - Belső tényezők - EU-s és hazai fejlesztéspolitikán innen -Külső tényezők - a fejlesztéspolitikán túl (?)

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 TÁMOP - 3.3.14.B-12/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 TÁMOP - 3.3.14.B-12/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 TÁMOP - 3.3.14.B-12/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása Pályázók köre: általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola Együttműködési terület kiválasztása,

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben