CSR AKTIVITÁS LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSR AKTIVITÁS LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁI"

Átírás

1 CSR AKTIVITÁS LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁI

2 A TANULMÁNY CÉLJA ÉS TARTALMA A tanulmány célja, hogy a nemzetközi és hazai tapasztalatok és gyakorlat alapján javaslatot fogalmazzon meg a cég számára: a CSR stratégia koncepciójára, irányaira és eszközire vonatkozóan, mutassa be a piaci-, gazdasági- és társadalmi szféra más szereplőivel való közös CSR akciók lehetőségeit, a külső irányultságú CSR mellett mutassa be a belső, cégen belüli lehetőségeket, fogalmazza meg a CSR stratégia megvalósításához szükséges feltételeket, s az anyavállalattal való szakmai harmonizálás feladatait, lehetőségeit! 2

3 TARTALOMJEGYZÉK A tanulmány célja és tartalma 2 Jelen javaslati anyag előzménye 4 A Corporate Social Responsibility (CSR) fogalmi kerete 5 A CSR szemlélete, előnyei elvárás és lehetőség 7 A jelenlegi CSR szemlélet és gyakorlat 8 CSR feladata-lehetősége 9 A CSR koncepcionális megfontolásai 10 Stratégiai és operatív javaslatok 11 A CSR tevékenység stratégiája 12 Milyen stratégiai területekre koncentráljon a CSR-stratégia? 13 Stratégiai irányok javasolt súlypontok 15 Stratégiai megoldások 18 Stratégiai programok kialakítása 19 Környezeti felelősség program (Zöld Cargo 2020) elemei Innovációs CSR-program Belső CSR Munkavállalói-dolgozói program Helyi közösség erősítése CSR-program CSR szervezeti-működési realizálása 26 Kooperatív CSR együttműködési lehetőségek 27 A CSR stratégia kialakítás és megvalósítás lépései 28 3

4 JELEN JAVASLATI ANYAG ELŐZMÉNYE A CSR stratégiai javaslat épít a korábban készült, a nemzetközi és hazai gyakorlatot összefoglaló elemzés eredményeire, a legtudatosabb, legsikeresebb megoldások ismeretére, a hasonló ágazatokban tevékenykedők tapasztalatara, valamint a cég üzleti és piaci, társadalmi helyzetének elvárásaira. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vettük a korábbi CSR-típusú tevékenységek, azok eredményeinek tapasztalatait is. 4

5 A CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOGALMI KERETE Napjainkban a CSR terület jelentősége és fontossága folyamatosan növekszik. A koncepció számos területtel bővült kialakulása óta, a jogi felelősségtől kezdve, az etikus magatartáson és a társadalmi tudatosságon át, a fenntarthatóság területéig. A társadalmi felelősségvállalás egy tág, multidiszciplináris terület, laza határokkal és eltérő perspektívákkal. A vállalati társadalmi felelősségvállalás azt az elkötelezettséget jelenti, amely során a vállalat a közösség jólétének érdekében folytat önkéntesen, szabadon választott üzleti gyakorlatot, amit erőforrásaival is támogat. (Kotler-Lee) 5

6 EURÓPAI BIZOTTSÁG MEGHATÁROZÁSA (EUCOMMISSION, 2001): a vállalati társadalmi felelősség (CSR) fogalom jelentése, hogy a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatokban. A Zöld Könyv alapján a CSR 5 fő területe: Emberi erőforrás menedzsment, azaz a munkavállalók iránti felelősség A fogyasztók, ügyfelek Partnervállalatok, beszállítók Környezetvédelem Helyi közösségek erősítése. 6

7 A CSR SZEMLÉLETE, ELŐNYEI ELVÁRÁS ÉS LEHETŐSÉG A CSR napjainkban egyre inkább elvárás a cégek, vállalkozások irányába, ugyanakkor nem lehet csupán áldozat. A jó CSR stratégia egyben javítja az üzleti lehetőségeket is. A felelős vállalati működésnek bele kell ivódnia a felső vezetés, a menedzsment gondolkodásmódjába, stratégiai elemmé kell válnia a fenntartható fejlődés, és nem csupán a fenntartható (gazdasági) növekedés érdekében. A ténylegesen felelős vállalati működésnek gazdasági előnyei is vannak a vállalat számára : azonban Értékesítés és piaci részesedés növekedése. Márkapozícionálás erősödése. Vállalati imázs javulása. Dolgozókra gyakorolt vonzó hatás növekedése, a motiváltság és hűség felerősödése. Működési költségek csökkentése. A vállalat vonzerejének növekedése a befektetők, együttműködő partnerek szemében és a pénzügyi piacokon. az 7

8 CSR FELADATA-LEHETŐSÉGE A cégtevékenységét, annak koncepcióját több tényező figyelembe vételével kell kialakítani, melyek az alábbiak A tulajdonosváltás követően új névvel alakult újjá a cég, mely új identitás építését, új márka megteremtését teszi szükségessé. A gazdasági válság is megnövelte a cég működésében a racionalizálás, a hatékonyság javításának, a költségek csökkentésének, a technikai korszerűsítésnek a kényszerét. A lezajlott és még folyamatban lévő átalakulások, változások érintik a cég dolgozóinak motiváltságát, hűségük, identitásuk mértékét, igénylik annak erősítését. A piaci versenyben, a partnerek megnyerésében egyre nagyobb szerepet játszik a bizalom, az üzleti megbízhatóság, előtérbe kell, hogy kerüljön annak építése. 8

9 A CSR KONCEPCIONÁLIS MEGFONTOLÁSAI Mint a szakmai összefoglaló egyértelműen megerősíti a CSR-tevékenység nem csupán valamilyen külső elvárás, kényszer, hanem a cég immanens érdeke is, hiszen a tevékenység, s annak ismerete, kommunikációja révén jelentős mértékben, közvetlenül és közvetetten, rövid illetve hosszabb távon egyaránt az üzleti érdekek szolgálója. Ebből következően befektetésként célszerű értelmezni a CSR-programot, ahol a források mértékét tudatos tervhez igazodóan, arányosan kell meghatározni. A CSR tevékenységet egy egyetértésen alapuló stratégia mentén kell felépíteni. A CSR tevékenység a cég minden szervezeti egységét érinti, mindegyik magatartásában meg kell, hogy jelenjen. A tevékenység stratégiai és operatív összehangolására egy tervező, szervező koordináló teamet és támogató mechanizmust kell kialakítani. 9

10 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV JAVASLATOK

11 A CSR TEVÉKENYSÉG STRATÉGIÁJA Stratégiai cél: A CSR rendszerszerű, tudatos működésének kialakítása, a koncepcionális alapelvek vezetői elfogadására épülően az egész vállalkozást átfogó, komplex szemléleti és magatartási mód és hatékony tevékenység létrehozása, mely jelentős mértékben képes hozzájárulni a cég piaci és társadalmi pozícióinak, elismertségének növeléséhez. Ez a középtávú két-három év alatt elérendő - cél első lépésben, a kiinduló nem könnyű külső és belső - helyzetben nem lehet más, minthogy egy stratégiailag átgondolt, s a cégen belül ismert, elismert CSR tevékenység-csomag jöjjön létre, mely szervezeten belül sajátos mozgósító szerepet töltsön be, s kívül pedig jelentős pozitív hatást képest elindítani. 11

12 MILYEN STRATÉGIAI TERÜLETEKRE KONCENTRÁLJON A CSR - STRATÉGIAI PROGRAM? A hatékonyság és hatásosság elvárásai alapján célszerű csak néhány társadalmi ügyre, területre koncentrálni. Olyan ügyeket válasszon a cég, mely abban a közegben, ahol mozog, tevékenykedik. Olyan CSR-területeken jelenjen meg, melyeknek szinergiája van a cég küldetésével, értékeivel, szolgáltatásaival. Olyan társadalmi ügyet válasszon, mely elősegítheti az üzleti célok elérését, a marketing fejlesztését, s működés hatékonyságának javítását. Olyan ügyet válasszon, mely érinti, érdekli a főbb csoportokat, az alkalmazottakat, az ügyfeleket, a befektetőket, a partnereket. Hosszabb távú program lehetőségét jelentse, azaz több éven keresztül menedzselhető programot. 12

13 STRATÉGIAI IRÁNYOK JAVASOLT SÚLYPONTOK CSR-dimenziók, területek, ügyek szerint: 1. Elsősorban a környezeti felelősség kérdését célszerű középpontba állítani, ezen belül is a klima-barát magatartást. 2. Innováció - kutatás és oktatás fejlesztésének támogatása, elsősorban a logisztika, közlekedés, s kapcsolódó műszaki, gazdasági, társadalmi területeken. 3. A munkavállalók egészségének, munkafeltételei javításának területe kapjon kiemelt szerepet 4. A társadalmi egyenlőtlenség csökkentése, a rászorultak támogatása. 13

14 INDOKLÁS A környezeti felelősség kérdésének kiemelésének megfontolásai: Kiemelten előtérben álló, fontos terület, A cég üzleti tevékenységében, versenyelőnyei megfogalmazásában fontos tényező, érv a tisztább, környezet-barátabb szállítási mód jellege. A környezettudatosság átfogja, érinti a vállalat egységét, mindenkire kiterjedő program alapja lehet. minden szervezeti Ugyanakkor a témával sokan, szinte mindenki foglalkozik, ezért annak hatékonysága, érdekében célszerű kiemeléseket tenni, pl. (a klímakérdésre súlyozni), illetve stratégiai partnerségek kialakítása. Az innováció s ezen belül a kutatások, az oktatás fejlesztésének támogatása szakmailag és üzletileg is releváns téma, lehetőséget teremt az együttműködések akadémiai, egyetemi kutató és képző, oktatási intézmények felé fejlesztését, s ezáltal a szélesebb társadalmi nyilvánosság elérését. A munkatársi, dolgozói stratégiai irány minden cég esetében elengedhetetlen és célszerű súlypont, mely tartalmában helyes ha kapcsolódik az egyéb kiemelt ügyekhez, területekhez, ezért az egészség téma kiemelése jól összekötheti azokkal. A társadalmi egyenlőtlenségek témájának kiemelése kínál egy, a szélesebb társadalmi közösségek, civil szféra felé irányuló nyitást, hiszen ezen területeken való problémakezelés (szegénység, hátrányos helyzetűek, stb.) csak közvetetten üzleti motiváltságú, hozzájárul a cég identitásának, imázsának erősítéséhez, javításához. 14

15 STRATÉGIAI IRÁNYOK CÉLCSOPORTOK ALAPJÁN: Négy kiemelt érintetti kört határozhatunk meg: 1. Az emberi erőforrás, a munkavállalók, dolgozók iránti felelősség rendszerének kialakítása. 2. Az ügyfelek felé irányuló impulzusok, hatások kiemelt megvalósítása. 3. Partnerek, beszállítók felé irányuló tevékenység 4. A helyi közösségek felé irányuló társadalmi felelősség Az első kettő nem igényel indoklást. A harmadik körben az üzleti partnerek mellett a más szakmai, tudományos, esetleg politikai és civil szférát egyaránt célszerű bekapcsolni. A negyedik esetben a földrajzi szétterítéssel, különösen azon térségekben való aktívabb jelenléttel tervezhetünk, ahol a cégnek kirendeltségei, igazgatóságai, telephelyei vannak. 15

16 STRATÉGIAI MEGOLDÁSOK Stratégiai megoldások alatt azon követendő gyakorlat meghatározását értjük, mely megvalósítja, hogy az egyes eszközök, akciók, kezdeményezések átgondolt rendbe, keretbe illeszkedjenek: 1. STRATÉGIAI PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA Ügyek vagy célcsoportok alapján. Komplex törekvések megfogalmazása, megvalósítás időbeni ütemezésével. 2. STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK KEZDEMÉNYEZÉSE Elsősorban a környezeti és innovációs ügyek tekintetében. 3. A cégen BELÜL KOORDINÁLÓ-IRÁNYÍTÓ SZERVEZET ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MECHANIZMUS KIALAKÍTÁSA A stratégiaként való működés szükségessé teszi az összehangolást, melyhez szorosan kell kapcsolni a tudatos CSR-kommunikációt, mely az eredmények, hatások eléréséhez nélkülözhetetlen. 16

17 STRATÉGIAI PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA 1. Környezeti felelősség program 2020 (Zöld Cargo) A legkomplexebb, legnagyobb volumenű program kell, hogy legyen. Sok elem, törekvés megfogalmazása szükséges. Ugyanakkor ennek költségigénye, megvalósításának összetettsége, szakmai-technológiai követelményei alapján hosszú távú programként, mintegy évtizedre szóló aktivitás-tervezésként definiálható. 2. Innovációs program. A program részben saját kezdeményezéseket, részben olyan keretek, nyitottság létrehozását kell, hogy jelentse, melyhez pályázati stb. úton tudnak kapcsolódni partnerek. 3. Munkavállalói-dolgozói program. Markáns, hosszabb és rövid távon egyaránt ható kezdeményezések kell hogy alkossák. 4. Helyi közösség CSR program. E program keretében jelenhetnek meg a társadalmi egyenlőtlenség kezelését támogató projektek, melyek által a cég társadalmi, közvetlen térségi beágyazottsága erősödhet. 17

18 1. KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG PROGRAM (ZÖLD CARGO 2020) ELEMEI 1. Tisztább, környezet-hatékonyabb szolgáltatás Szennyezés-megelőzés, hulladékminimalizálás Energiafelhasználás racionalizálása, a megújuló erőforrásokra való támaszkodás növelése A fékezési energia visszanyerésére és tárolására alkalmas berendezések alkalmazása Energiafelhasználás-kijelző telepítése a mozdonyokba a takarékosabb mozdonyvezetés támogatása érdekében Minél több hybrid és elektromos meghajtású mozdony üzembe állítása Károsanyag-megkötő szűrőkkel ellátott mozdonyok, másrészt alacsony kibocsátású dízelmotorok alkalmazása A teherszállító vonatok fékeinek, valamint a kerekek és a sínek futó felületének korszerűsítése, amelyeknek köszönhetően a vonatok menetzaja mérsékelhető. A vonatok gördülési zajának mérséklése jobb karbantartás révén A futóművek anyagainak korszerűsítése és a régi vonatok takarékosabbá való átalakítása. Az elavult mozdonyok és kocsik folyamatos leváltása. A leselejtezett vagonok újrahasznosítására A mozdonyvezetők továbbképzési programja keretében az alkalmazottak környezetkímélő, kiszámítható vezetésre taníthatók meg, melyek kapcsán akár takarékossági versenynapok is szervezhetők Jól szervezett közlekedés, amihez jól szervezett együttműködéseket kell kialakítani. A vállalat minden munkavállalója környezetvédelmi oktatáson és tréningen vehet részt. 2. Beszállítói lánc zöldítése A beszállítói kapcsolatokban, a megrendeléseknél a környezeti szempontok közvetlen és arányos megjelenítése a beszerzési döntésekben. 18 Közös környezeti akciók, kezdeményezések megvalósítása

19 3. Környezeti teljesítményértékelés, elemzés Zöld szolgáltatások zöld ügyfeleknek: öko-mérlegek készítése az ügyfelek számára, ami tartalmazza az utakkal járó energiafelhasználást és károsanyag-kibocsátást, valamint egy összehasonlítást a használt útvonalakra, illetve a választott közlekedési eszközökre a többi rendelkezésre álló szállítási lehetőséggel (továbbá a cégek kimutatásaiban jól mutathat a környezettudatosság és jótékonyan befolyásolhatja úgynevezett Klíma-mérlegüket is). Javaslatok készítése a szállítási járműválasztás optimalizálására szoftver segítségével Tanácsadással más vállalatokat zöld tevékenységükben való segítése akár telefonos ügyfélszolgálatán keresztül Vasúti csatlakozást támogató program bevezetése (a program azon gyárüzemek közvetlen csatlakoztatását segíti elő teherautók segítségével, ahol nincs iparvágány) Logisztikai központok kialakítása, amelynek célja a vízi, légi és szárazföldi szállítás összehangolása a környezetbarát vasúti szállítással. Környezettudatos szolgáltatásokkal lépést tarthat az ügyfelek igényeivel, illetve egyben formálhatja azokat. 4. Környezeti termék-címkézés A kialakítandó márkázott termékek egy minősítő, megkülönböztető eleme, versenyelőnye lehet a környezeti értékelésének eredménye, ezáltal sajátos öko-cimkézés valósítható meg. 5. Környezetbarát irodák kialakítása Papírmentes iroda és üzleti folyamatok kialakítása. Takarékos és intelligens megvilágítás (pl. egy automata erőforrás-vezérlő rendszer segítségével) alkalmazása. A környezettudatosan átalakított épületek energiafelhasználás szempontjából történő megfelelő működésének folyamatos ellenőrzése (többek között a központi könyvelésen és a kontrollingon keresztül). Távmunka alkalmazása révén kisebb alapterületű irodaház bérlése és fenntartása is elegendő. Irodai hulladék visszaszorítása, szelektív gyűjtése. 19

20 6. Környezeti jelentések (CSR-en belül) készítése Éves jelentések készítése, publikálása Belső nyilvántartási, értékelési és riport rendszer kialakítása 7. Öko- szponzorálás Az öko-témájú szakmai, tudományos és civil kezdeményezések megvalósításának támogatása, elkülönített, tervezett, pályázati úton elérhető szponzorálással. 8. Környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése - Az Európai Unió ISO e és az EMAS tartozik ide. Lépései: Környezeti politika lefektetése Környezeti hatások kezdeti felmérése Jogszabályok áttekintése és betartása Konkrét környezeti célok kitűzése, az elérésükhöz szükséges intézkedések Feladatok és felelősök kijelölése Minden dolgozóra kiterjedő képzés, a környezettudatosságot javító akciók Megfelelő dokumentáció Mérés, folyamatos figyelés, javítási mechanizmusok Belső és külső felülvizsgálat (audit), tanúsítás Belső és külső tájékoztatás, kommunikáció, nyilvános környezeti jelentés 20

21 2. INNOVÁCIÓS CSR-PROGRAM. 1. A program célja az innováció, az új, tudományos szakmai törekvések, kezdeményezések támogatása, mind a cégen belül, mind kívül, elsősorban azokon a területeken, melyek kapcsolódnak a céghez, erősítik annak korszerűségre, hatékonyságra irányuló pozícionálását. Ezek lehetnek például: Közlekedés, logisztikai, energiaracionalizálás, környezettudatosságot javító termékek, konkrét termék- és szolgáltatásfejlesztés, gazdasági módszerek, piaci innovációk. 2. Az innovációs CSR-program többtípusú tevékenységet foglalhat magába, amelyek az innováció feltételeinek javításában, az oktatás és képzés innováció-orientáltságának növelésében, illetve konkrét projektek megvalósításának támogatásában jelenhetnek meg. Ilyenek: Kutatóhelyek műszerállomány fejlesztésének támogatása, képzőhelyekképzések támogatása, ösztöndíjak és pályázatok kiírása, tőke-részvétel fejlesztési projektben, szakmai konferenciák szervezése, támogatása, együttműködés innovációs klaszterekkel, szakmai szervezetekkel. 3. Az innovációs CSR-program forráshátterét az innovációs és a szakképzési járulék ez irányba csoportosítása növelheti, s így azok programszerűségének erősítése és tudatosabb eredménykommunikációja is megjelenhet. 21

22 3. BELSŐ CSR MUNKAVÁLLALÓI-DOLGOZÓI PROGRAM. A belső CSR-program többelemű kezdeményezés-csomag kell, hogy legyen annak érdekében, hogy a munkavállalóknál erősödjön a céghez kötődés, a teljesítményösztönzés, kezdeményezőkészség, elkötelezettség, mely nélkülözhetetlen a piaci célok eléréséhez. Ilyenek lehetnek: 1. Belső működési nyilvánosság erősítése. 2. Munkavállalók identifikálásának segítése. 3. Munkafeltételek javításának projektje, munkahelybiztonság-növelő és családbarát munkahely projekt. 4. Oktatási-továbbképzési és orientációs tréninget szervezése program (LLLjegyében) és erre épülő karrier-menedzsment. 5. Munkatársak egészségmegőrzését támogató szűrőprogram és sportkezdeményezések. 6. Alkalmazottak jólétét erősítő (cafeteria) programok fejlesztése. 7. Egymásért alapítvány létrehozása, ahol a munkatársak adott esetben támogatást kaphatnak. 8. Közösségi önkéntes tevékenység támogatása munkaidő-kedvezménnyel, kapcsolatépítéssel, anyagi forrásokkal 9. Belső díj, pályázat a környezettudatosság erősítése érdekében 10. Pályázat a munkavállalók felé, hogy tegyenek javaslatokat a CSR-programok eszközeire, területeire, ezáltal biztosítandó, hogy a szemlélet gyorsan elterjedjen, érezzék a személyes érintettséget és lehetőséget annak befolyásolására. 22

23 4. HELYI KÖZÖSSÉG CSR PROGRAM. A helyi közösségi program lényege olyan társadalmi célok elérésének segítése, problémák megoldásában való részvétel, melyek hitelesek a cég oldaláról, s egyben segítik nem csupán az országos nyilvánosság előtti ismertségét, hanem a helyi üzleti, szakmai és civil közösségekbe történő szervesebb részvételét, ezzel az üzleti érdekek közvetett szolgálatát is: A helyi közösségi programok régiónként lehetnek különböző hangsúlyúak. Az ott dolgozó Rail Cargo Hungaria vezetők, munkatársak helyismeretük - tehetnek javaslatokat az éves program tartalmára. A helyi közösségi programok témájukban érinthetik bármely stratégiai program és tématerületet, amennyiben a helyi beágyazottság, a közösségerősítést szolgálják. A helyi kezdeményezések ugyanakkor összekapcsolódhatnak egy-egy ügy kapcsán közös országos programmá is. Helyi közösségi kezdeményezések lehetnek például: Civil szervezetek által pályázható pályázati kiírások Az RCH helyi szervezetei, munkatársai részvételének támogatása helyi szakmai és civil szervezetek, közösségek munkájában, Helyi közösségek felé irányuló önkéntesség, munkatársi részvétel támogatása Futott km-ek arányában bizonyos összegű támogatás nyújtása valamely társadalmi cél felé (egészségügy, oktatás stb.) (ez az üzleti vonatkozásokra is kihathat) 23

24 CSR SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI REALIZÁLÁSA 1. CSR tervező-koordináló team felállítása szükséges. A szervezeti egységek és vezetői közötti kapcsolat szervezését, koordinálását, a CSR stratégia megvalósítását célszerű, ha a Marketing és Kommunikációs igazgató látja el, egyrészt a szervezetközi egyeztetés, másrészt a szükséges hatékony kommunikációs támogatás miatt. A Marketing és Kommunikációs Igazgatóság koordinálásával minden érintett szervezeti egység delegáltját magában foglaló CSR-stratégiai team működtetése szükséges, akik a stratégiai program megvalósításának a tapasztalatai, az új helyzetek, változások, lehetőségek alapján rendszeresen értékelik, s továbbtervezik, fejlesztik, módosítják és szervezik azokat. 2. A stratégiai programok irányítására, összefogására az adott területen leginkább érintett szervezeti egység munkatársai közül - programfelelőst kell kinevezni, aki a programban érintettek munkáját segíti, ösztönzi, ellenőrzi. 3. A CSR-programok jelentős kommunikációs, marketing támogatást igényelnek. Fontos, hogy az egyes programokat, rendezvényeket tudatos kommunikáció, a belső és külső nyilvánosság, média figyelme kísérje. 4. Célul tűzendő ki, hogy már 2011-re készüljön majd CSRjelentés, mely összefoglalja az évben vállalt célok teljesítését. 24

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok Előzmények Fogyasztói elvárások a környezetbarát üzletvitel tekintetében A

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Faragó-Kovách Eszter SOCIAL SEEDS szakmai munkatárs 2016. december 1. I A Mikulás is benchmarkol - 10. I Budapest A társadalmi vállalkozásokról

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége

CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége Putzer Petra, PhD. PTE Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet CSR történeti fejlődése kezdetben: vállalati

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011 1 I. Működési filozófia Továbbra sem változik : Működési, szolgáltatási területünkön mi vagyunk a legnagyobb helyi kompetenciával és a legszorosabb ügyfélkapcsolatokkal rendelkező

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató

GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató A GREENFLOW vezetője: Őri István, vezérigazgató Környezetvédelmi és közigazgatási szakértő, 1980-tól dolgozik a hazai környezetügyben, kezdetben állami

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban

Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban Erdélyi Evelyn intézmény igazgató SZTE TIK Szeged, 2013. március 13. A TIK, mint befogadó intézmény Közös

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások. 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály

EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások. 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály EMAS az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél >> tapasztalatok és kihívások 2014.09.04. Dr. Torma András, G/PT-6 Környezetmenedzsment Osztály Tartalom Audi Hungaria és a környezetvédelem Stratégiai céljaink EMAS

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA KÖZEL A NÉMET PIAC 2014. szeptember 23. Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató A közhasznúság szolgálatában AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? Kutatás-fejlesztés,

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft.

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi hatás logikája Models of Impact by Verynice.co - Termék www.modelsofimpact.co Models of Impact by Verynice.co - Szolgáltatás

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21.

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIA 2011-2015 FŐ CÉLKITŰZÉS, VÍZIÓ, MEGKÖZELÍTÉS

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben