Mrekva László okleveles építőmérnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mrekva László okleveles építőmérnök"

Átírás

1 Mrekva László okleveles építőmérnök

2 Az urbanizációs folyamat Heti egymillió fővel gyarapodik a Föld városainak összesített lakossága a következő negyedszázad folyamán. A világ lakosságának fele már most városokban él. A fejlett országokban a populáció növekedése megállt. A városokban elhelyezkedő lakosság száma a világon (forrás: United Nations, World Urbanization Prospects: The 2005 Revision (2006) and Carl Haub, 2007 World Population Data Sheet.) 2

3 A városi infrastruktúrában jelentkező hatás számos környezeti probléma oka a városi területek gyors terjeszkedése, globális gazdaság, a határokon átnyúló közlekedési hálózatok, a nagy léptékű társadalmi, gazdasági és demográfiai változások, valamint az eltérő nemzeti városfejlesztési jogszabályok, egyre több energiaellátási és közlekedési infrastruktúrát igény, a legfőbb problémák összefüggenek az infrastruktúrával és az urbanizációval. 3

4 A városi infrastruktúrában jelentkező hatás A lakosság kis területekre történő koncentrálódása, párosulva a nem megfelelő szállítási rendszerekkel, a nem megfelelő vízellátással és közegészségüggyel, a szennyezett levegővel és vízzel és persze az árvizekkel. A városok kontrolálatlan növekedése, köszönhetően annak a ténynek, hogy munka reményében a vidéki emberek a városokba vándorolnak. Ezek a területek általában nem rendelkeznek sem közbiztonsággal sem tradicionális infrastruktúrával (víz, szennyvíz- és, csatornahálózat, szemét gyűjtés stb.). Az urbanizáció spontán folyamat, és a városfejlesztés a városoknak csak azon területeire koncentrálódik, ahol a közepes és magas jövedelmű lakosság él. Térbeli tervezés hiányában a lakóházakat is az árvízveszélyes területeken építik. 4

5 Városi infrastruktúrafejlesztés a kezeletlen szennyvíz: a legtöbb városban nincs, vagy elégtelen a szennyvíztisztítás, és kontrolálatlanul folyik a szennyvíz a csapadékcsatornákba, melyek a folyókba ömlenek, a kezeletlen szennyvízcsatornák: gyakori árvizekkel fenyegetik a városokat, az árterek elhelyezkedése, berendezkedése a gyakori áradások oka lehet, a vízminőség romlásnak köszönhetően a kezeletlen kifolyó szennyvíz potenciális kockázati tényező a lakosság minden körülmények közötti vízellátása szempontjából. 5

6 Az áthatolhatatlan felületek és a felszíni lefolyás összefüggése (forrás: Natural Resources Conservation Service, US Department of Agriculture) 6

7 A városi vizek összetevőinek kiértékelése Szennyezési ciklus a városokban (forrás: California Water & Land Use Partnership) kezeletlen szennyvíz folyik a folyókba, szennyezve annak vízminőségét, és csökkentve a folyó öntisztuló képességét; a közegészségügyi rendszerek és a szennyvíztisztítók fejlesztési hiánya (a meglévők szakszerűtlen, eredménytelen használata); a csapadékvíz nagy mennyiségű szerves anyagot szállít a folyókba a csapadékos időszakokban, ez az egyik legjelentősebb a diffúz szennyező források közül; a talajvíz ipari és háztartási szennyvíz (űrgödör) általi szennyeződése valamint a szenny- illetve esővíz csatornarendszerek szivárgásának következtében; a deponált városi szilárd hulladék, mely folyamatos szennyező forrása mind a felszíni, mind a felszín alatti vizeknek; a városi földhasználat, amely nincs tekintettel ezekre a vízrendszerekre 7

8 Csapadékvíz lefolyás A városfejlesztési tervek nem írnak elő korlátozásokat. Folyókhoz közeli, állami tulajdonú területek alacsony jövedelmű lakosság általi betelepülése. A közepes kockázatú területeken történő letelepedés. A lakosságra gyakorolt hatások: anyagi károk és életek elvesztése, az elárasztott területekben folytatott gazdasági tevékenységek kényszerű félbeszakítása, víz által terjesztett fertőzések okozta betegségek. A városi vízkörforgás (forrás: 8

9 Az urbanizáció következtében bekövetkező árvíz áradások kialakulása a burkolatlan felületekről származó hulladékképződés... a felszíni és talajvíz minőségének romlása nem megfelelő városi infrastruktúra Általánosságban a felszíni lefolyás első 25 mm-re szállítja a csapadéktevékenység során képződő szennyezett hordalék legnagyobb részét (Schueller 1987). A csapadékvíz minősége A csapadékcsatornában lévő víz minősége számos tényezőtől függ: a város tisztántartásának típusa és gyakorisága, a csapadék intenzitása és időbeni valamint térbeli eloszlása, az évszaktól, és a városi területek használatától. 9

10 A fejlett és a fejlődő országok összeghasonlítása Városi infrastruktúra Fejlett országok Fejlődő országok vízellátás megoldott, teljes értékű széleskörűen elterjedt, a készletek szennyezettségének köszönhetően méréskelt elérhetőség, vízvezetékekből származó jelentős elfolyás közegészségügy széleskörűen megoldott a gyűjtés és kezelés szennyvízcsatorna rendszerek és szennyvíztisztítók hiánya, a meglévők elégtelenül gyűjtik a tervezett szennyvíz mennyiségét a városok csatornázottsága ellenőrzött szempontok, gazdálkodás mennyiségi vízminőség megoldatlan mennyiségi hatások, a vízminőség következtében azonosítatlan hatások folyami árvizek nem-szerkezeti szabályozó intézkedések, pl. árvízbiztosítás súlyos veszteségek a kormányzati politika hiányában 10

11 Árvízgazdálkodás a városi csatornahálózatban Vízháztartási egyensúly a városi vízgyűjtőn (forrás: STORMCENTER COMMUNICATONS, INC; 11

12 A fenntartható gazdálkodás alapelvei A vízgyűjtő, mint rendszer A teljes vízgyűjtőre vonatkozó szabályozási intézkedések Eszközök, erőforrások A látóhatár kiterjesztése Fenntartható kritériumok Folyamatos szabályozás Oktatás Közigazgatás 12

13 Integrált városi árvízgazdálkodás Az integrált gazdálkodás - komplex és a városi víz összetevőinek interszektorális integrációja értelembenegyfajta nélkülözhetetlen megközelítés az eredmények elérése érdekében, összhangban a fenntartható városi fejlődéssel. 13

14 A gazdálkodás szakaszai A fenntartható városi fejlődés szakaszai a fejlett országokban (forrás: Tucci, 2009) 14

15 A városfejlesztés integrált és fenntartható megközelítése TÖRVÉNYHOZÁS - földhasználat, - környezetvédelem, - vízkészlet TERVEZÉS - városi, - közlekedési, - közegészségügyi, - hulladék elhelyezési.. VÁROSI BELVÍZRENDEZÉSI TERVEK GAZDÁLKODÁS - decentralizált közigazgatás, - helyi, - nemzeti A városrendezési a csapadékvíz-rendezési vagy belvízrendezési tervek közötti kapcsolat (forrás: Tucci, 2009) 15

16 Összefoglalás A városi vízgazdálkodás felelős a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásáért, a városi környezetben keletkező szenny- és csapadékvizek összegyűjtéséért, kezeléséért, a városi területeken történő belvíz-gazdálkodási gyakorlat megvalósulásáért. Az áthatolhatatlan felületek növekedésével megnő a felszínre hulló csapadékvíz lefolyás és csökken a beszivárgás mértéke. Mindent egybevetve az előttünk álló legfontosabb megoldásra váró feladatok közé tartozik: 1. a lefolyás mennyiségi és minőségi szabályozása (csapadékvíz visszatartás, felhasználás), 2. a városi környezetbe előforduló áradások mérséklése, 3. a megnövekedett burkolt felületek és a zöldfelületek arányának megváltoztatása, csökkentve az infrastrukturális költségeket, 4. a városi vízgyűjtők szennyezettségének csökkentése, 5. a városi csatornahálózattal kapcsolatos problémák szabályozása, 6. a városi földhasználat szigorúbb szabályozása. 16

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 17

18 Felhasznált irodalom Andjelkovic I., Guidelines on non-structural measures in urban flood management, ihp-v technical documents in hydrology no. 50 UNESCO, Paris, 2001 Gayer J. Ligetvári F. Települési vízgazdálkodás csapadékvíz-elhelyezés, 2007 WMO/GWP Associated programme on flood management, urban flood risk management, A tool for integrated flood management, associated programme on flood management, March 2008 Nagy L., ÁRVÍZI KOCKÁZAT AZ ÁRVÍZVÉDELMI GÁT TÖNKREMENETELE ALAPJÁN, PhD értekezés tézisei, Nagy L., KOCKÁZAT ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉST JAVASOL AZ EU AZ ÁRVÍZVÉDELEMBEN, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ainun N:, Climate Change, Climate variability and Water Management, Islamabad, January 13-14, 2009 Demographia World Urban Areas & Population Projections, 5 th Comprehensive Edition April 2009 Revision 33/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által november 23-án elfogadva az árvízi kockázatok felméréséről és kezeléséről, Az Európai Unió Hivatalos Lapja Dunai F., Árvíz Irányelv, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/60/EK IRÁNYELVE az árvízi kockázatok felméréséről értékeléséről és kezeléséről Tóth S., Az EU árvízi kockázatkezelési cselekvési programja, feladatok és kihívások, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Web referenciák: 18

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István Az Európai Unió vízgazdálkodásra vonatkozó jogalkotásának egyik fontos újdonsága az Árvízkockázatok Értékeléséről és Kezeléséről

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉNEK ESZKÖZE DARÁNYI VIKTÓRIA 1 - DR. GÁLOSI-KOVÁCS BERNADETT 2 Abstract: Environment-conscious settlement development

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz.

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz. Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőhöz tartozik. Az ország a Kárpát-medence mélyén fekszik, ezért a Zala, Zagyva-Tarna, és a Kapos kivételével folyóink az országhatárokon túlról érkeznek. Felszíni

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

Földtan a társadalomért. 2015. június. További információ: www.foldtan.hu vagy www.geolsoc.org.uk/geology-for-society

Földtan a társadalomért. 2015. június. További információ: www.foldtan.hu vagy www.geolsoc.org.uk/geology-for-society Földtan a társadalomért 2015. június Miért fontos a geológia? A geológia a Föld felépítésével, szerkezetével és történetével foglalkozó tudomány. Ez a szakma tárja fel és kutatja a társadalom és az ipar

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-9 Hevesi-sík TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. A tervezési alegység leírása A tervezési alegységet nyugatról a Zagyva, délről

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

Az EU integráció hatása a magyar környezetvédelmi politikára: A Közép-Magyarországi Régió hulladékgazdálkodásának társadalmi kapcsolatháló elemzése

Az EU integráció hatása a magyar környezetvédelmi politikára: A Közép-Magyarországi Régió hulladékgazdálkodásának társadalmi kapcsolatháló elemzése Az EU integráció hatása a magyar környezetvédelmi politikára: A Közép-Magyarországi Régió hulladékgazdálkodásának társadalmi kapcsolatháló elemzése Futó Péter, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD olyan egyedülálló fórum, ahol 30 demokratikus kormány egymással együttműködve tevékenykedik

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 1. A felmelegedéssel, a szélsőséges meteorológiai eseményekkel és a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi állásfoglalások ENSZ Konferencia, Stockholm, 1972,

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

OECD Environmental Outlook to 2030. OECD környezetvédelmi kilátások 2030-ig. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul

OECD Environmental Outlook to 2030. OECD környezetvédelmi kilátások 2030-ig. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul OECD Environmental Outlook to 2030 Summary in Hungarian OECD környezetvédelmi kilátások 2030-ig Összefoglalás magyarul Hogyan befolyásolják a gazdasági és társadalmi fejlemények a környezeti változásokat

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Budapest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Budapest 2007. december Kabay Sándor Igazgató Ipoly tervezési részegység

Részletesebben