BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV /2014. POL GARMES TERÉ TŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV /2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Békéscsaba Megyei Jogú V áro s Településfejlesztési Koncepciója és a Békéscsaba Megyei Jogú V áros Integrált Településfejlesztési Stratégiáj a dokumentumok jóváhagyása Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének június 27-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásban részesült a Dél-alföldi Operatív Program keretében a "Békéscsaba Megyei Jogú Város - Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése" CÍmű pályázatával. A projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.l/B-13-20l A DAOP-5.1.l/B-l3 pályázati felhívás egyik fontos célja az integrált területi beruházások megvalósításának előkészítése, a koncepcionális és stratégiai irányok kialakítása városi szinten. Olyan stratégiára van szükség, amely célul tűzi ki a várost érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését. Békéscsaba városában ennek fokozott jelentősége van. A fentiekben foglaltakhoz kapcsolódóan a pályázat célja, hogy a már elkészült - korábban Településfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: TK), illetve az Integrált Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: IVS) elnevezéssel ismert - Integrált Településfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: ITS) figyelembe véve a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzuk meg Békéscsaba Megyei Jogú Város fejlesztési elképzeléseit a 20l as időszakra vonatkozóan.

2 2 Az ITS átdolgozásának további célja, hogy kijelölésre kerültek azok az első olyan - lehetőleg komplex - városfejlesztési projektek, amelyek majd a as programozási időszakban kerülhetnek támogatásra, amennyiben azokra forrás biztosítható. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 28. -ában és 30. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelő Településfejlesztési Koncepciót és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát elkészítette, véleményeztette és átdolgozta. A TK és az ITS dokumentumokat a Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott közigazgatási szervek véleményezték (a beérkezett vélemények összefoglalása jelen előterjesztés mellékletét képezi). A fent nevezett stratégiai dokumentumokat az Első Adosságkezelő Kft. elkészítette. Magyar Önkormányzati Vagyon- és A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja az előterjesztést, ülés jegyzőkönyvi kivonata a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezik. a bizottsági A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és jóváhagyja Békéscsaba Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját a jelen határozat mellékiete szerint. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és jóváhagyja Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a jelen határozat mellékiete szerint. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester július 31. Békéscsaba, június 20. Ellenjegyzés: Jog!: pénzügyi:... d f)~ : ~ ~.J ~/ I

3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Békéscsaba Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Programok előkészítése Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési elj árásának összefoglalása június

4 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Tartalom 1. Osszegzés az előzetes véleményezési eljárás eredményéről Összegzés a Településfejlesztési Koncepció egyeztetési eljárásának eredményéről

5 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása l. Összegzés az előzetes véleményezési eljárás eredményéről A városfejlesztési koncepció készítésének megkezdéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályban előírt módon tájékoztatta és véleményezésre felkérte az arra illetékes közigazgatási szerveket. A megindított eljárás településfejlesztési koncepció illetve integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítésére vonatkozott. A megkeresésre az alábbi közigazgatási szervektől érkezett válasz, vélemény, javaslat vagy olyan egyéb szempont, amit a koncepció alkotás során megfontolásra javasol: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész F orster Központ Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Murony Község polgármestere Nemzeti Környezetügyi Intézet Körös-vidéki kirendeltsége Nemzeti Közlekedési Hatóság (2 válasz érkezett) Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége Az előzetes véleményezési eljárás összegzéseként az állapítható meg, hogyaválaszadók által megfogalmazott javaslatok jelentős része településrendezési típusú észrevétel, vélemény, javaslat volt. Több esetben - téves en - településrendezési tervként is hivatkoznak véleményezésük tárgyára. A településrendezési tartalmú, nem egyszer szabályozási mélységű szempontok, j avaslatok a városfejlesztési koncepció kidolgozása esetében nem tekinthetők relevánsnak. Az alábbi táblázatban azokat a véleményező hatóságokat szerepeltet jük és csak azokat a véleményeket ismertetjük, amelyek relevánsak, és ezért figyelembe vételük indokolt volt a városfejlesztési koncepció készítése során. Az alább ismertetett észrevételek, szempontok sem voltak beépíthetők minden esetben maradéktalanul a koncepció szövegébe, azonban a megadott szempontok, elvárások figyelembe vétele megtörtént a koncepcióalkotás folyamatában. A városfejlesztési koncepció hosszú távon célul tűzi ki az értékek védelmét és megőrzését, továbbfejlesztését, de mélysége, területi, térképi részletezettség hiányában nem alkalmas arra, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányban elvárt mélységet teljesíteni tudja. A településszerkezeti terv készítése kapcsán 2005-ben örökségvédelmi hatástanulmány elkészült. A településszerkezeti terv következő felülvizsgálata és módosítása keretében kerül sor az örökségvédelmi hatástanulmány felülvizsgálatára, mivel a városfejlesztési koncepciónak nem feladata olyan tartalmi és területi mélységben foglalkozni a kérdéssel, ami alapján a hatástanulmány, illetve annak felülvizsgálata elkészíthető. 3

6 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Az előzetes véleményeztetés során érkezett, és a városfejlesztési koncepció kidolgozása során figyelembe vett vélemények Véleményező Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Figyelembe vett vélemény Kéri figyelembe venni egy erdősáv-rendszert és javasolja helyenként a mezőgazdasági területek erdősítését. Fontos stratégiai cél, hogy minden egyes állampolgárnak azonos szintű védelem kerülj ön biztosításra. Törekedni kell a kritikus infrastruktúrák elemeinek fejlesztésére, közülük kiemelve a villamosenergia-ellátás és az egészségesivóvíz-ellátás fejlesztési feladatait. Javasolja fejleszteni a település közúti és vasúti szállításának infrastruktúráját, ezzel elérve alakosságtól, az egyéb védendő területektől, a belterületektől a veszélyforrások távolabbra helyezését. Tájékoztat, hogy régészeti lelőhelyekkel, műemlékekkel, műemléki területekkel kapcsolatos adatszolgáltatás tekintetében a Lechner Lajos Tudáskőzpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft. az illetékes. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldek végleges más célú hasznosítása csak a helyhez kötött igénybevétel esetén engedél yezhető. Beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. Az új ipari, kereskedelmi jellegű beruházások elhelyezésénéllehetőség szerint elsősorban az ún. barnamezős területeket kell igénybe venni, ill. ilyen célra felhasználni. Be kell szerezni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Közlekedési Koordinációs Központ és a Magyar Közút Békés Megyei Igazgatósága véleményét is. J avasolj a, hogy kerülj ön figyelembevételre a készítés alatt álló Békés megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint a Békés megye területrendezés i terve. Magasabb rendű vonatkozó jogszabályok betartására hívja fel a figyelmet. A város fejlesztése során külön figyelmet indokolt fordítani azon elemekre, projektekre, amelyek fejlesztése a radarállomás környezetében, illetve annak védőterületén történik. Csak olyan koncepciót áll módjában támogatni, amely a Magyar Honvédség alaprendeltetéséből adódó feladatai végrehajtása szempontjából kiemelt fontosságú objektum működőképességének folyamatos, korlátozásmentes fenntartásának és fejlesztésének lehetőségét - az objektum funkciójának megfelelően - hosszútávon biztosítják. Figyelembe kell venni anatura 2000 és az ökológiai hálózatra vonatkozó szabályokat. Fejlesztési céljaik között első helyen szerepel a szükségtározók korszerűsítése. Fontosnak tartják a meglévő körtöltések bővítését. Ez azt jelenti, hogyakörtöltés jelenlegi nyomvonalát - új töltésszakaszok építésével - módosítani kell. Az új 4

7 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Nemzeti Környezetügyi Intézet Körösvidéki kirendeltsége Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége nyomvonal kijelölésénéljavasolják figyelembe venni a Békéscsabai elkerülő út és a 44-es út körforgalom-veszely közti szakaszait is. Vízrendezési szempontból beépíthető bármely szabadon lévő terület - kivéve az érhajlatok területe - azzal, hogya belvízérzékeny területek beépítését csak feltöltés és - a térség vízgazdálkodási rendszeréhez illeszkedő - vízrendezés esetén javasolják. A település földtani adottságairól a Magyar Allami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában találhatóak adatok. A Békéscsabán található Arpád Gyógy-és Strandfürdőt két termálkút táplálja, mely kutakat 750 m sugarú körben védőterület vesz körül. Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszél yezteti. A Víz Keretirányelv általános célkitűzései: - a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, - a fenntartható vízhasznált elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével, - a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, - a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkenése, és további szennyezésük megakadályozása, - az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése. Érintett víztestek: - Élővíz csatorna - Békéscsabai téglagyári tavak - Körös-vidék, Sárrét /porózus - Körös-Maros köze (porózus - Délkelet-Alföld /porózus termál - Körös-vidék, Sárrét /sekély porózus - Körös-Maros köze /sekély porózus A békéscsabai repülőtér északi irányú továbbfej lesztésének lehetőségét és az akadálymentes védő területet kéri biztosítani. Ismerteti a közötti, 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat alapján a II. és IV. programciklus szerinti várható vonatkozó fejlesztéseket: - M44 autóút sz. főút T ermészetvédelmi prioritások és célkitűzések: Körösközi erdők A keményfás ligeterdő élőhelytípusba tartozó erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztály-szerkezet kialakítása és fenntartása. Az élőhelytípusba tartozó erdőterületek site-on belüli arányának fokozatos növelése. Gyula-Szabadkígyósi gyepek A síksági pannon lösz gyepek, valamint a pannon szikes 5

8 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása sztyep ek és mocsarak élőhelytípusok állományainak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel. A pannon szikes sztyeppek és mocsarak, valamint a síksági pannon löszgyepek élőhelytípusok területi arányának növelése, különöse a területek koherenciájának növelése, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek vissszagyepesítése. A dobozi pikkelycsiga állományainak fenntartása érdekében többszintű, cserjefajokban gazdag természetszerű keményfás ligeterdők kialakítása. 6

9 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása 2. Összegzés a Településfejlesztési Koncepció egyeztetési eljárásának eredményéről Az előzetes véleményezés i eljárás eredményei figyelembe vételével készült el Békéscsaba Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának tervezete. Ezt a változatot küldte meg Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben rögzített államigazgatási szerveknek, valamint további résztvevőknek. A megkeresésre az alábbi résztvevőktől érkezett válasz, vélemény, javaslat vagy olyan egyéb szempont, amit a koncepció véglegesítése során megfontolásra javasol: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Békés Megyei Rendőr-F őkapitányság Rendészeti Igazgatóság Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész F orster Központ Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Közlekedésfej lesztési Koordinációs Központ Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Nemzeti Kömyezetügyi Intézet Körös-vidéki Kirendeltsége Nemzeti Közlekedési Hatóság Légyügyi Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula Doboz Nagyközség Önkormányzata Polgármestere Murony Község Polgármestere Telekgerendás Község Polgármestere Újkígyós Város Önkormányzata Az alábbi táblázatban összegezzük az egyeztetési partnerek által adott vélemények tartalmi elemeit, valamint az azokra adott tervezői válaszokat. A tervezői válasz minden esetben kitér az elfogadott vélemények nyomán a Koncepcióban történt változtatás módjára és helyére, az el nem fogadott vélemények esetében ennek indokára. 7

10 ! Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása V éleményező szervezet Az észrevétel tartalmi elemeinek összefoglalása Tervezői válasz Bács-Kiskun Megyei A koncepció tervezet 20.,40. és 50. oldalán szerep lő véderdők telepítésével, V álaszt nem igényel. Kormányhivatal zöldfelületfejlesztéssel foglalkozó megállapításokat beidézi, azokkal egyetért, támogatja. Erdészeti Igazgatósága Emellett a fejlesztések mindegyikénél és a mezőgazdaság segítőjeként és környezet- és A 4. stratégiai cél "A egészségvédelmi szempontból is hasznos egy gazdasági, védelmi és közj óléti funkcióknak zöldterületek fejlesztése" alpont ja is megfelelő erdősáv-rendszer. Békéscsaba határában is léteznek olyan mezőgazdasági kiegészítésre került az erdősávterületek, melyeket legcélszerűbben erdősítéssellehet hasznosítani. Az új erdők telepítésére rendszerre vonatkozó j avaslaual. az aktuális VM rendeletnek megfelelően támogatás igényelhető. Békés Megyei A fejlesztések során figyelembe kell venni Békéscsaba település ár- és belvíz A Koncepció kiegészítésre kerül Katasztrófavédelmi veszélyeztetettségét, valamint az ahhoz kapcsolódó védelmi infrastruktúrákat, a egy a továbbtervezési feladatokat Igazgatóság védműveket, az előrejelző rendszereket, a veszélyeztetettségből adódó döntési modellek meghatározó fejezettel. Ennek elkészítését, fejlesztését, ezek mielőbbi megvalósítását Békéscsaba belvízi részét képezi a véleményező által veszélyeztetettséggel bíró lakósságának védelme érdekében: Szorgalmazni kell a felvetett veszélyelhárítási periodikusan visszatérő elöntésekkel fenyegetett területek csapadékelvezető rendszereinek javaslatokat összefoglaló átfogó fej lesztését és kiépítését. koncepció elkészítése. A településfejlesztési koncepcióban törekedni kell a kritikus infrastruktúrák elemi nek fej lesztésére, közülük kiemelve a villamos energia ellátás és az egészséges ivóvíz ellátás fejlesztési feladatait. Javaslom fejleszteni a település közúti és vasúti szállításának infrastruktúráját, ezzel elérve a lakosságtól, az egyéb védendő területektől, a belterületektől a veszélyforrások (veszélyes anyagok szállítása) távolabbra helyezését (elkerülő utak, gyorsforgalmi utak létesítése, vasúti pályák és a vasúti szállítást kiszolgáló infrastruktúrák, csomópontok, átrakóhelyek fejlesztése). Valamennyi állampolgár ingatlanához biztosítani kell a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére alkalmas utakat. A veszélyes üzemek vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióban célszerű átgondolni és megfogalmazni a lakosság súlyos ipari balesetek elleni magas fokú védelme érdekében a veszélyes ipari üzemek környezetében a monitoring és lakossági riasztó rendszerek telepítését. A monitoring és lakosságriasztó rendszerek a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos balesetekről és azok hatásairól adnak korai tájékoztatást a lakosság részére. Kiépülése után a rendszer biztosítaná az esetlegesen bekövetkező súlyos ipari balesetek során a kiszabaduló veszélyes anyagok időbeni jelzését, a terjedési adatok megállapítását, az adatok döntéshozók részére való megjelenítését, a 8

11 I Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása lakosság korai riasztását és a védelmi tervek mielőbbi aktivizálását. A fejlesztési célokat úgy kell elérni, hogy az közben illeszkedjen az iskola-rendszerű képzés fejlesztési feladataihoz, a katasztrófavédelmi felkészítés keretén belül végzett köznevelésben résztvevők (pedagógusok, az óvodai nevelés az alap és középfokú oktatásnevelés szakaszában tanulók) katasztrófavédelmi felkészítéséhez. A katasztrófavédelmi rendszer hatékonyságának növelése, Valamint a település és a megyei járás reagálóképességének és biztonságának érdekében a már megalakult megyei és járási mentőcsoport (Körös Mentőcsoport) fejlesztését szem előtt kell tartani a településfejlesztési koncepció elkészítése során. Békés Megyei Javasolja a Tfvt. szerinti megfogalmazás (átlagosnál gyengébb minőségű termőfóld) A 3. stratégiai cél új gazdasági és Kormányhivatal alkalmazását (vagy annak alkalmazását is) a Koncepcióban. ipari területek kijelölésére Földhivatala vonatkozó része a javasoltak szerint kiegészítésre került. A tervezetben szereplő zöldterületi fejlesztés körében megfogalmazott külterületi fásítást, A 4. stratégiai cél "A erdősítést az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldek esetében látja célszerűnek. Az zöldterületek fejlesztése" alpont ja átlagos és átlagosnál j obb minőségű területeken továbbra is a szántófóldi növénytermesztés kiegészítésre került az észrevétel folytatását javasolja. figyelembe vételével Békés Megyei A tervezés során az országos közúthálózat fejlesztési terveit, valamint a megyei és a Az észrevétel érvényesítésére a Kormányhivatal regionális területfejlesztési tervek közlekedési fejezeteinekjavaslatait figyelembe kell településrendezési terv tervezése Közlekedési venni. keretében lesz lehetőség. F elügyelősége A közlekedési javaslat részeként felül kell vizsgálni a közúthálózat jelenlegi rendszerét. Az egyes utakat a forgalmi vizsgálat alapján, az útszakasz hálózatban betöltött szerepe, az igénybe vehető terület szélessége és a környezet terhelhetősége figyelembevételével osztályba kell sorolni, illetve a jelenlegi besorolást felül kell vizsgálni. Az utak helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell megtervezni, melynek során figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket. (forgalmi sávok, parkolósávok, j árdák, gyalogutak, kerékpársávok illetve kerékpárutak, csomópontok - különösképpen a nagy helyigényű korforgalmú csomópontok - környezetvédelmi berendezések, stb.) Figyelembe kell venni a közlekedési létesítmények tervezésére vonatkozó, érvényes szabványokat, aj ánlásokat, irányelveket. 9

12 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Kerékpárutak tervezésénél hálózati szempontokat is figyelembe kell venni. Rendezési terv szinten is kiemelt feladat a személy és tehergépkocsik várakozási kérdéseinek megoldása, a várakozóhelyek folyamatos fejlesztésének, bővítésének kérdése, a magánfuvarozók teherszállító járműveinek tárolása (közös telephely kijelölése). Közút és vasút szintbeni keresztezése vonatkozásában illetve vasútvonalak melletti közlekedési területek vonatkozásában figyelembe kell venni a csomóponti rálátási háromszögek szabadon tartásának biztosítását, valamint a megfelelő vasúti védőtávolságot. Tervezett új utak esetében előzetes környezetvédelmi vizsgálat elvégzését és környezetvédelmi vélemény beszerzését tartjuk szükségesnek. Békés Megyei A Koncepció Tervezet közegészségügyi szempontból nem kifogásolható. V álaszt nem igényel. Kormányhivatal Népegészségügyi SzakigazgatásiSzerve Békés Megyei Békéscsaba MN Településfejlesztési Koncepciójának tervezetével talajvédelmi V álaszt nem igényel. Kormányhivatal szempontból egyetért. Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Békés Megyei Kéri Békés megye területfejlesztési koncepciója időközben elfogadott változata alapján A szövegrészek összhangba Önkormányzat aktualizálni a vonatkozó szövegrészeket. hozása megtörténik. Közgyűlésének Elnöke SWOT analízis Lehetőségek pontjában több projektötlet szintű megfogalmazás szerepel, melyeket az ITS fejezeteiben javasol szerepeltetni. A SWOT -analízis széleskörű szakmai konszenzus eredménye, a koncepció kidolgozásában résztvevő Munkacsoportok tagjai, az önkormányzat szakemberei és a tervezők közös munkájának eredménye. Javasolja a 17. oldaltól a célok, részcélok struktúrájának nyomonkövethetőségét javítani, a A célrendszer átláthatósága - fogalmi különbségeket tisztázni. változatlan tartalom mellett - 10

13 i Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása j avításra került. Békés Megyei Rendőr- Békéscsaba MN Településfejlesztési Koncepció tervezetének tárgyában észrevétele nincs. V álaszt nem igényel. Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Csongrád Megyei A fej lesztési koncepció j óváhagyását támogatj a. V álaszt nem igényel. Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Forster Központ A területrendezéssel összefüggő törvényi változásokra hívja fel a figyelmet. Az eljárás V álaszt nem igényel. további szakaszában nem kíván részt venni. Honvédelmi A honvédelem érdekei, továbbá a Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott V álaszt nem igényel. Minisztérium Hatósági célkitűzések között ellentmondást - a tervezés jelen fázisában - nem tapasztalt. Hivatal A tervezés későbbi fázisaiban javasolja felvenni a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium A kapcsolatfelvétel a szakembereivel. településrendezési terv tervezése időszakában megtörténik. Javasolja keresni azokat a fejlesztési területeket, amelyeknél a helyi, a regionális és az ágazati fejlesztések összehangolásával, kölcsönös erősítésével szinergiák érhetők el. A koncepció és a párhuzamosan készülő integrált településfejlesztési stratégia (rrs) az egymást erősítő integrált fej lesztések megvalósítására törekszik. Körös-Maros Nemzeti A releváns, természetvédelemmel összefüggő jogszabályi helyekre (Natura 2000 területek, A Koncepció a releváns Park Igazgatóság OTrT törvény) hívja fel a figyelmet, kéri ezek figyelembe vételét a koncepció kidolgozása jogszabályi előírások figyelembe során. vételével készül. Körös-vidéki Vízügyi A fejlesztési elvek és célok nem tartalmaznak ár- és belvízgondok enyhítésére vonatkozó Az 5. stratégiai cél "Az ökológiai Igazgatóság fejlesztési elképzeléseket, illetve a célok között nem szerepel a település vízkár típusú fenntarthatóságot szolgáló célok" veszélyeztetettségének csökkentése. Javasolja, hogy a tervezetet egy olyan fejezettel alpont j a kiegészítésre került. egészítsék ki, amely az ár- és belvízgondok csökkentését szolgáló lehetséges intézkedéseket Továbbá a továbbtervezési foglalja össze. feladatok közé is beépítésre kerül az ár- és belvízvédelem témaköre II

14 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása J avasolj a a "Felszíni és felszín alatti vizek" második bekezdésének javítását. A 42. oldal második bekezdése a javasoltaknak megfelelően módosításra kerül. Közlekedésfejlesztési Békéscsaba várost az alábbi közúthálózati elemek érintik: Az észrevételben felsorolt Koordinációs Központ sz., 47. sz., 470. sz., 441. sz., 444. sz., 446. sz. főutak, fejlesztések ismertek, azokat a j., j., j., j., j., j. összekötő utak és Koncepció tervezete kidolgozása j., j. bekötő utak. során figyelembe vettük. Országos közutakat érintő fejlesztések: Gyorsforgalmi út: A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) társadalmi és szakmai egyeztetést követő verziója javaslatként tartalmazza a M44 autóút Kondoros - Békéscsaba közötti szakaszának (2x2 sáv) projekt jét középtávon (2020-ig). Jelenleg az építési engedélyezési eljárás folyik. Főutak: A 47. sz. főút Békés megyei szakasznak a 11,5 tonnás burkolat-megerősítési munkák előkészítése folyamatban van, me ly a KÖZOP keretében valósul meg, előreláthatólag között. Felhívjuk figyelmét, hogy a közúti közlekedésről szóló többször módosított évi I. A településfej lesztési koncepció törvény 42/ A. -a (1) bekezdése szerint "a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges: esetében nem releváns észrevétel. a. külterület en a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal Az észrevétel ezen részében esetén száz méteren belül építményelhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének foglaltak a településrendezési megváltoztatásához, nyomvonal j ellegű építményelhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, tervezés során vehetők kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút figyelembe. területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint b. belterületen a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a szabályozási tervben szereplő közlekedési, közműépítési területen belül nyomvonal j ellegű építményelhelyezéséhez, bővítéséhez." Magyar Bányászati és Békéscsaba MN Településfejlesztési Koncepciójának tervezetével kapcsolatban javaslatot V álaszt nem igényel. Földtani Hivatal nem tesz, kifogást nem emel. Szolnoki Bányakapitányság Nemzeti Környezetügyi Az anyaghoz korábban megküldött véleménye beépítésre került. További észrevételt nem V álaszt nem igényel. 12

15 I Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Intézet Körös-vidéki kí ván tenni. Kirendeltsége N emzeti Közlekedési A településrendezési eszközök módosításához hozzáj árul. V álaszt nem igényel. Hatóság Légyügyi Hivatal N emzeti Közlekedési A dokumentációban megfogalmazott célokkal, beleértve a közlekedési szakterületet is, V álaszt nem igényel. Hatóság Útügyi, Vasúti egyetért, a koncepció elfogadását támogatj a. és Hajózási Hivatal Nemzeti Média- és Megállapította, hogy a településfejlesztési koncepció tervezete nem tartalmaz hírközlési A - későbbiek során készülő - Hírközlési Hatóság szakági anyagot, így azt nem áll módjában véleményezni. településszerkezeti terv megalapozó munkarészei kitérnek a hírközlés szakágra is. Tiszántúli Hulladékgazdálkodási szemqontból: Koncepcionális szinten ezt a célt Környezetvédelmi és A tervezet nem foglalkozik a város aktuális hulladékgazdálkodási kérdései vel, csak kell, hogy kitűz ze a város. Ennek Természetvédelmi annyiban, hogy korszerű hulladékkezelési rendszerekhez kell csatlakozni, és fokozni kell a a konkrét elérését szolgáló Felügyelőség hulladékok újrahasznosítását. beavatkozások az ágazati Kirendeltsége, Gyula Javaslom, hogya városi hulladéklerakó telep mellett a DAREH Társulás keretében stratégiákban kerülhetnek hamarosan megépülő új, regionális hulladékválogató létesítmény, ill. tervezett működésének meghatározásra. ismertetése konkrétan szerepeljen a koncepcióban. Továbbá a DAREH Társulás kapcsán bevezetésre kerülő új városi hulladékkezelő rendszer (szelektív hull. gyűjtés, zöldhulladékok kezelése, hulladék udvar létesítése, stb.) tervezetét is javaslom ismertetni. Az általánosságban felvetett célok ugyanis ezen fejlesztések keretében fognak várható an megvalósulni. Levegőtisztaság-védelmi szemqontból: A 44. oldalon található levegőtisztaság és levegővédelem fejezet 2. bekezdés átdolgozása indokolt, figyelemmel arra, hogy óta a védett 1. és védett II. levegőminőségi kategóriák nem léteznek. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése szerint: "Magyarország területén a levegőterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgálati küszöbértékek alapj án, légszennyezettségi agglomerációk vagy zónák kerülnek kijelölésre. " Fentiekben említett légszennyezettségi agglomerációkat és zónákat a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) K vvmrendelete, a zónák típusait a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszenny pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza A bekezdés törlésre került. 13

16 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Doboz Nagyközség Önkormányzata Polgármestere Murony Község Polgármestere Telekgerendás Község Polgármestere Természetvédelmi szempontból: A település közigazgatási területére több, a Natura 2000 hálózatba tartozó terület esik. Ezek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (Gyula-Szabadkígyósi gyepek, területkód: HUKM 20010, illetve Körösközi erdők, területkód: HUKM 20011),jellemzően gyep és erdő művelési ágú területek. A dokumentáció ezen területek megj elenítését tartalmazza. Megjegyzendő, hogy a dokumentációval ellentétben a Kígyósi-puszta különleges madárvédelmi terület Békéscsaba közigazgatási területét nem érinti. Ezen túl, nyilvántartásunk szerint a település területén 2 db kunhalom található: Veszei-halom EOV: X Y: Pósteleki-halom EOV: X Y: A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 23. (2) bekezdése szerint országos jelentőségű védelem alatt áll valamennyi kunhalom, valamint 31. -a szerint tilos a védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni. Fentiek értelmében a kunhalmok megőrzéséről gondoskodni szükséges, azt építkezés, bányászati tevékenység, stb. nem érintheti. Kívánatos a kunhalmok esetleges mezőgazdasági művelésének felhagyása. Zaj - és rezgésvédelmi szempontból: Célszerűnek tartom Békéscsaba stratégiai zajtérképének elkészítését és az ehhez kapcsolódó intézkedési tervek kidolgozását. Ez segítené a zajos jellegű ipari (vendéglátó) tevékenység helyszínének kiválasztását, illetve engedélyezését, valamint a megfelelő tájékoztatást. Kifogást nem emel. A Koncepció tervezet Murony Község Onkormányzata érdekeit nem sérti, ezért azzal ellentétes véleményt nem fogalmaz meg. A Koncepció tervezetével egyetért, azzal szemben kifogást nem emel, módosító javaslattal nem él. Kígyósi -puszta törlésre került a felsorolásból. A kunhalmokkal a Koncepció tervezet kiegészítésre került. Az ökológiai fenntartható sági célok kiegészítésre kerültek a stratégiai zajtérkép elkészítésének és az intézkedések kidolgozásánakjavaslatával. A továbbtervezési feladatok című fejezetbe is beépítésre került a témakör. V álaszt nem igényel. V álaszt nem igényel. V álaszt nem igényel. 14

17 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Uj kígyós Város A Koncepció tervezetével szemben kifogást nem emel. V álaszt nem igényel. Önkormányzata 15

18 Békéscsaba Megyei Jogú Város Békéscsaba Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Programok előkészítése Városfejlesztési Koncepció június

19 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció A VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK NÉVSORA: Schuchmann Péter területrendező vezető tervező Károlyi János területrendező vezető tervező szakképesítés: oki. táj- és kertépítész mérnök, oki. városépítési- városgazdasági szakmérnök építészkamarai névjegyzéki szám: tervezői jogosultság: TR, TK szakképesítés: okl. geográfus, oki. szociológus építészkamarai névjegyzéki szám: tervezői jogosultság: TR Közreműködtek: Tóth Anett Krisztina (oki. közgazdász), Molnár László (oki. terület- és településfejlesztő geográfus), Fercsák Ágnes (településmérnök) Békéscsaba MJV Önkormányzata részéről: Opauszki Zoltán (Kabinetvezető), Wittmann László (osztályvezető, Stratégiai-Fejlesztési Osztály), Lukácsi László Kornél (Városi Főépítész), Dr. Sódar Anita (Közbeszerzési és Projektmenedzsment Csoportvezető, Stratégiai-Fejlesztési Osztály), Marik Tibor Márk (Pályázati-Gazdasági Ügyintéző, Stratégiai-Fejlesztési Osztály) A Városfejlesztési Koncepció elkészítésében szóbeli javaslatokkal közreműködtek a Gazdasági, a Humán és a Városfejlesztési Munkacsoport tagjai, valamint az Egyházi illetve a Gazdasági Fórum résztvevői június 2014.június 2

20 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció Tartalom Bevezetés, előzmények... 4 Előzmények... 4 A városfejlesztési koncepció megújítása 2014-ben... 8 Településfejlesztési elvek... 9 A városfejlesztés alapelvei... 9 Horizontális fejlesztési célok Békéscsaba jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan Békéscsaba jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan A város átfogó fejlesztését szolgáló célok Átfogó cél A városfejlesztés stratégiai céljai A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a stratégiai célok kapcsolata Részcélok meghatározása A stratégiai célok megvalósítását szolgáló részcélok, fejlesztési irányok A fejlesztési célok tartalma A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre A fejlesztéspolitikától elvárt eredmények A továbbtervezéshez, a stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása Társadalmi adatok Gazdasági jellemzők Környezeti adatok Javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére Értékvédelem, értékfejlesztés '"fet;nész:ti körny~ze~i é~ékek Epltett kornyezet ertekel Továbbtervezés keretében javasolt feladatok meghatározása június 3

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és rendezési eszközök egyeztetése Eljr. 30. (1) bekezdés

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 282. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 19-I ÜLÉSÉRE VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 19-I ÜLÉSÉRE VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/657-82/2014. TÁRGY: PÉCS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 46/2009. (XII. 21.) ÖNKORMÁNY- ZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: CD LEMEZEN. E L Ő T E

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI.

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI. Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.16.) számú rendelete a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. (XI. 29.) rendelet módosításáról Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyeztetési szakterület Vélemény Tervezői észrevétel, válasz

Egyeztetési szakterület Vélemény Tervezői észrevétel, válasz A településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. (5) szerinti, valamint az integrált településfejlesztési stratégiához kapcsolódó, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/70/2016. Ügyintéző: Virányi István főépítész 12. számú

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONEPCIÓ ÉS ITS KÉSZÍTÉSE 1 NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE SZÉKESFEHÉRVÁR MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 26/2006. (I.28.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, a Székesfehérvár,

Részletesebben

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend HATÁROZATI JAVASLAT Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása Tolmács község településrendezési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

Partneri állásfoglalások Szerv Hivatkozás Állásfoglalás ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt F /2015. Jogszabályok betartását kéri.

Partneri állásfoglalások Szerv Hivatkozás Állásfoglalás ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt F /2015. Jogszabályok betartását kéri. TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ VÉLEMÉNYEI P a r t n e r i e g y e z t e t é s 10/2015.(I.26.) Kt. sz. határozat szerinti partnerek: településfejlesztési koncepció: helyi (választókerületi) országgyőlési képviselı

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

"( ) a mdosítások jóváhagyását javasolja. "

( ) a mdosítások jóváhagyását javasolja. Melléklet a 85/2015. (IV.23.) sz. KGY határozathoz Államigazgatási szervek véleményezésének kiértékelése (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Partnerek állásfoglalásai 21/2013.(I.24.) sz. Kth. határozat szerint településfejlesztési koncepció egyeztetésének résztvevıi helyi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. október 11.. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Iktatószám érkezett szervezet neve 21335-57 2011.10.17 Miskolci Bányakapitányság 21335-58 2011.10.18 Nemzeti Közlekedési Hatóság 21335-62 2011.10.21 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 21335-64 2011.10.24

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben