A Local Agenda 21 az alábbi három egyenrangú pillér mentén értelmezi a fenntartható fejlődést: Környezet Társadalom Gazdaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Local Agenda 21 az alábbi három egyenrangú pillér mentén értelmezi a fenntartható fejlődést: Környezet Társadalom Gazdaság"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás melynek Püspökladány település is tagja, a KEOP pályázati konstrukcióból támogatott rekultivációs program keretében (KEOP-2.3.0/2F/ pályázatazonosító) vállalta, hogy elkészíti a berettyóújfalui és püspökladányi kistérség helyi fenntarthatósági tervét, a Local Agenda 21-et. A Local Agenda 21 (LA21) olyan települési távlati célkitűzés és néhány éves időszakokra létrehozott akcióprogram-sorozat, amelyet közösségi tervezésben, intézményi elköteleződéssel, és civil részvételben hoznak létre a helyi szereplők a helyi közösség folyamatos javulási folyamata érdekében. A Local Agenda 21 feladata egy adott településre vagy településcsoportra a helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan alakítása, amely a helybeni életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő hasznosítását célozza. Fontos elvárás a részvétel, azaz az, hogy valamennyi helyi, valamint nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi felhasználásban szerepet játszó partner magáénak érezze a Programot, és törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, szokások kialakítására. A közismert meghatározás szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk hasonló igényeinek kielégítését ben, Rióban elfogadott Agenda 21 feladatok a XXI. századra program értékelése kapcsán fogalmazódott meg annak helyi, lokális programja, a Local Agenda 21. Ezzel a modellel - általános receptúrával - a cél az, hogy elveket fogalmazzon meg a helyi önkormányzatok, valamint a helyi lakosok, közösségek számára a fenntarthatóság tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása, megvalósítása érdekében. A Local Agenda 21 című stratégiai dokumentum (a továbbiakban: LA21) az önkormányzat és a civil társadalom dialógusának eredményeként megfogalmazott, generációkon átívelő fenntarthatósági célkitűzéseket és azok eszközeit tartalmazza. A Local Agenda 21 az alábbi három egyenrangú pillér mentén értelmezi a fenntartható fejlődést: Környezet Társadalom Gazdaság

2 2 Az LA21 az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, közösségek széleskörű együttmunkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi a helybeni életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb. hosszútávon is fenntartható, azokat nem kimerítő használatát. További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi felhasználásban szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató és fogyasztó törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési folyamat útján kimunkált dokumentum, az LA21 foglalja rendezett keretbe. A dokumentum elkészítésével az Önkormányzat kezdeményező szerepet vállal fel annak érdekében, hogy ösztönözze a helyi szintű kezdeményezéseket, aktivitást. Kezdeményező szerepe megnyilvánul abban is, hogy az önkormányzatok elfogadják a fenntartható fejlődés helyi programját. A stratégia kialakításának és megvalósításának folyamatában a legfontosabb jellemzők: a párbeszéd, megegyezés, közös cselekvés. Kérem Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztésben ismertetett program alapján a Püspökladányi Kistérségre vonatkozó Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját elfogadni szíveskedjenek. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP pályázati konstrukcióból támogatott rekultivációs program keretében elkészített a Püspökladányi Kistérségre vonatkozó Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester Püspökladány, szeptember 20. D o m b i Imréné polgármester

3 BIHARI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS PÜSPÖKLADÁNYI KISTÉRSÉGBEN LÉVŐ TAGTELEPÜLÉSEINEK LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja május

4 Készítette: Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás megbízásából a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. Elfogadta a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás.. számú jegyzőkönyvével A program készítésében részt vettek, az adatokat, információkat szolgáltatták: A dokumentumot készítették: Barta Zoltán Környezetmérnök KB-T tervező. Megyesi Ibolya Környezetgazdálkodási agrármérnök. Rácz Renáta Környezettechnológiai szakmérnök KB-T tervező. 2 / 184

5 ALÁÍRÓLAP Kiss Sándor polgármester Báránd Község Önkormányzat 4161 Báránd, Kossuth tér 1. Major József polgármester Bihardancsháza Község Önkormányzat 4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17. Szitó Sándor polgármester Biharnagybajom Község Önkormányzat 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5. Módos Imre polgármester Bihartorda Község Önkormányzat 4174 Bihartorda, Kossuth u. 73. Jeneiné Egri Izabella polgármester Földes Nagyközség Önkormányzat 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Gyarmati Sándorné polgármester Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. Dombi Imréné polgármester Püspökladány Város Önkormányzat 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Karacs Imre polgármester Sáp Község Önkormányzat 4176 Sáp, Fő u. 24. Kiss Tibor polgármester Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Győri Balázs polgármester Szerep Község Önkormányzat 4163 Szerep, Nagy u. 53. Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester Tetétlen Község Önkormányzat 4184 Tetétlen, Kossuth u / 184

6 "Ez idő szerint az emberiség kilátásai a jövőre nézvést rendkívül borúsak. Felettébb valószínű, hogy nukleáris fegyvereit önmaga ellen fordítva gyors, de a legkevésbé sem fájdalommentes öngyilkosságot követ majd el. S még ha ez nem történnék is meg, lassú halál fenyegeti, mert megmérgezi, mellesleg pedig megsemmisíti a környezetet, amelyben és amelyből él. Még ha idejekorán megálljt parancsolna is vak és hihetetlenül ostoba ténykedésének, ki van téve annak a veszélynek, hogy fokozatosan elsorvadnak mindazon tulajdonságai, amelyek emberi voltát alkotják. Számos gondolkodó felismerte ezt, és jó néhány könyv tartalmazza azt a felismerést, hogy a környezetpusztítás és a kultúra "hanyatlása" kéz a kézben járnak..." (Konrad Lorenz) 4 / 184

7 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 1. LOCAL AGENDA HELYZETELEMZÉS Földrajzi elhelyezkedés Természeti adottságok Domborzati adatok Éghajlat Vízrajz Talajok Növényzet Állatvilág A kistérség fejlődés története Településhálózat Táji értékek Püspökladányi Kistérség természeti értékei Helyi természeti védelem alatt álló értékek Országos jelentőségű védelem alatt álló területek Védett épületek, építmények Régészeti lelőhelyek Egyedi tájértékek Javaslatok Helyi védelemre javasolt épületek, objektumok Helyi védelemre javasolt területek... Hiba! A könyvjelző nem létezik Társadalmi helyzet Demográfiai viszonyok Oktatás, képzés Művelődés, kultúra Sport, kikapcsolódás Egészségügy Szociális ellátás Közbiztonság Gazdasági helyzet Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás, kereskedelem, civil szervezetek Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus Foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet Infrastrukturális helyzet Ivóvíz-ellátás, vízgazdálkodás Csatornahálózat, szennyvíztisztítás Villamosenergia- és gázellátás Hulladékgazdálkodás Környezeti elemek állapota Levegő Felszíni vizek Felszín alatti vizek Talaj Zaj Zöldfelületi rendszer HELYZETÉRTÉKELÉS Kérdőívek kiértékelése Lakossági kérdőívek kiértékelése / 184

8 Oktatási-nevelési kérdőívek kiértékelése SWOT analízis STRATÉGIA Célállapot Prioritások Várható hatások MEGVALÓSÍTÁS Társadalmi pillér Társadalmi szemléletformálás Intézményi működés hatékonyságának növelése Egészségügyi helyzet fejlesztése Szociális helyzet fejlesztése Oktatás, képzés fejlesztése Közbiztonság fejlesztése Kulturális élet fellendítése Esélyegyenlőségi jogok biztosítása Közösségi közlekedés fellendítése Gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése Környezeti pillér Környezet ismerete, környezettudatosság Települési és épített környezet védelme A lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, víz, zaj) Infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése Energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása Zöldterületek védelme, fenntartása növény és állatvilág fenntartása Hulladékgazdálkodás Gazdasági pillér Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények hatékony működéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtése Ipar fejlesztése Mezőgazdaság fejlesztése Gazdasági szektor (kereskedelem, szolgáltatás) fejlesztése Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése A programok áttekintő táblázata MONITORING ÉS VISSZACSATOLÁS Cselekvési terv Indikátorok / 184

9 ELŐSZÓ A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás megrendelte a nyertes KEOP pályázattal érintett tagtelepülései számára a Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Tervének, Programjának elkészítését. A Társuláshoz tartozó települések LA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Tervét kistérségenként 1-1 terv kidolgozásával készítettük el. A Társuláshoz tartozó 40 település két kistérség részét képezik, melyeket a következő táblázat tartalmaz: Berettyóújfalui kistérség: Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmő, Darvas, Esztár, Furta, Gáborján, Hencida, Kismarja, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Pocsaj, Szentpéterszeg, Tépe, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka Püspökladányi kistérség: Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen Jelen dokumentáció a Püspökladányi kistérség részére elkészített Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Tervét tartalmazza. Ennek megfelelően, valamint a program elkészítésére vonatkozó útmutatókat is figyelembe véve készítettünk a lakosság véleményének megismerésére két kérdőívet, melynek kiértékelésével ismereteket szerezhetünk az érintett települések környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szokásairól, igényeiről és a lakosság településekhez való hozzáállásáról. Ennek lényege, hogy a kérdőívek által megismert adatokból, információkból olyan fenntarthatósági célokat fogalmazzunk meg, melyek elősegítik a Local Agenda 21 3 fő pillérének (társadalmi, gazdasági, környezeti), ezáltal a Fenntarthatósági Fejlődés javítását az érintett településeken a települések és a Társulás vezetőinek javaslatai mellett a lakosság véleményét is figyelembe véve. A program felépítése a következő részekből tevődik össze: 1. Helyzetelemzés: a LA21 program bemutatása, az érintett települések (2 db kistérség) bemutatása (földrajzi, történeti természeti, környezeti, infrastrukturális, társadalmi és gazdasági helyzetének áttekintésével). 2. Helyzetértékelés: a fent ismertetett kérdőívek kiértékelése, SWOT analízis. 3. Stratégia: fenntarthatósági célok, prioritás sorrendjének meghatározása és a várható hatások megfogalmazása. 4. Megvalósítás: a LA21 3 fő pillérét figyelembe véve a célok megvalósítására vonatkozó programok, részprogramok, melyeket a Társulással történt egyeztetéseket követően együttesen határozunk meg. 5. Monitoring: célok és indikátorok meghatározása a fejlesztések tükrében 20 éves időtartamra. 7 / 184

10 A Local Agenda 21 megvalósításának lépései 1. Külföldi és hazai példák feltárása, az LA 21 folyamat eddigi eredményeinek értékelése A Local Agenda 21 lépéseinek, eszközeinek meghatározása 2. Jogi, társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetelemzés Az LA21 jogszabályi hátterének feltárása és más tervekhez, dokumentumokhoz való kapcsolódásának (illeszkedésének) vizsgálata. A település gazdasági, társadalmi és környezeti állapotának, folyamatainak elemzése statisztikai adatok segítségével. A fenntarthatósággal kapcsolatos kérdőíves kutatás elvégzése. A statisztikai indikátorokat kiválasztása a változások követéséhez. 3. Partnerség, bevonás A lakosság, valamint a szakmai és civil szervezetek bevonása a programba, iskolák, közintézmények kérdőíves felkeresése, konzultációk lefolytatása és a kérdőívvel történő információ, adatgyűjtés. 4. Stratégiai csoport felállítása A Társulás döntéshozóiból, az érintett Önkormányzatok vezetőiből, szakmai és civil szervezetek és az oktatási intézmények képviselőiből, valamint a LA 21 folyamatot vezető szervezet tagjaiból álló stratégiai csoport megalakítása. 5. Akciótervezés A stratégiai dokumentum részét képező akciók pontos meghatározása. A tervezés felügyelete, koordinációja. A korábbi ágazati tervek beépítése a LA 21 folyamatba. 6. Kommunikáció Az Interneten, valamint a helyi nyomtatott sajtón keresztül történő kommunikáció. A lakosság valamint a szakmai, civil szervezetek visszajelzésének megfelelő fogadása. 7. Végtermék A gyakorlatban kettős végtermékről beszélhetünk. Egyrészt létrejön egy stratégiai dokumentum, ami a helyzetelemzés mellett tartalmazza a stratégiai akciókat, és konkrét javaslatokat tesz, lépéseket fogalmaz meg a település hosszú távú, fenntarthatóság felé mutató működésére. Másrészt a feljebb ismertetett lépések megfelelő koordináció esetén egy folyamatot indítanak el, ami a környezettudatosság növelésében, a lakossági és intézményi (pl. vállalati, önkormányzati) döntésekben jelenik meg. 8. Monitoring Mivel egy hosszú távú folyamat elindításáról van szó, ezért a LA 21 megalapozását és a stratégiai dokumentum létrejöttét követően is komoly szükség van a Local Agenda 21 folyamat működésének nyomon követésére. A monitoring csoport felállítása a stratégiai csoportban helyet kapó intézményi képviselők feladata. 8 / 184

11 1.LOCAL AGENDA 21 A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés" kifejezés a nemzetközi szakirodalomban ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett. (E huszonkét tagú bizottságnak tagja volt Láng István akadémikus is.) A Bizottság 1987-ben,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő országok nagy részében elhatalmasodó szegénység leküzdésére is. A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". (Forrás: enciklopédia) A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális (társadalmi), a gazdasági és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél "bevonult" a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti kormányok cselekvési programjaiba. 1. ábra: A Fenntartható Fejlődés alappillérei (Forrás: enciklopédia) A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan változásokat. A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." (Átmenet a fenntarthatóság felé; 9 / 184

12 Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000). Mi a fenntartható fejlődés? Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a gazdaság révén szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet minőségét, értékeit megőrizzük. Ettől a rendszertől az ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli esélyeit. A fenntartható fejlődés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása. Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetőségét. A gazdaság a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell használnunk. A fenntartható fejlődés lényege: Olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú távú, egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a természeti erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség folyamatos növelésével. Az EU a tagállamok mellett felkért társult országokat is, hogy az EU stratégiával összhangban készítsék el saját stratégiájukat. A Bizottság a fenntartható fejlődés stratégiáját meghatározó alapelvekről szóló, 2005-ben született deklarációja szerint az Unió elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, amely minden politikáját és cselekedetét meghatározza. Az Unió megújított Fenntartható Fejlődés Stratégiájának jóváhagyása a júniusi Európai Tanács napirendjén szerepelt ben Rio de Janeiróban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián elfogadott Local Agenda 21 program ( LA 21 ) értékelése kapcsán fogalmazódott meg a fenntartható fejlődés helyi, lokális programja. Ezzel a modellel a cél az, hogy elveket (vezérfonalat) fogalmazzon meg a helyi önkormányzat(ok), valamint a helyi lakosok, közösségek számára a fenntarthatóság tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása, megvalósítása érdekében. A LA 21 program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, közösségek széleskörű együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi a helybeni életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását. További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi felhasználásban szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési folyamat útján kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe. 10 / 184

13 A fenntartható fejlődés nemzeti stratégia (FFNS) globális összefüggéseket is tükröző, nemzeti szintű prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a következők: a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása; a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása; környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása. A FF környezeti szempontjainak figyelembe vétele az Európa Unió keretében benyújtott pályázatoknál: Az Európa Uniós projektek tervezésekor javasolt eljárás a környezeti fenntarthatóságra történő hivatkozás és az azt szolgáló tervezett, gyakorlati törekvések bemutatása: ezért a pályázónak a környezeti fenntarthatóság elvének érvényesítését a pályázati dokumentáció egészében (célok, tevékenységek és eredmények stb.) érvényre kell juttatnia. A környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységét összefoglalóan is értékelnie kell a pályázati adatlap megfelelő pontjaiban. A FF reális és ténylegesen érvényesíthető szempontjainak pályázatba történő megfelelő beépítése így versenyelőnyt jelent a pályázat elbírálása során. Az Agenda 21 program fő területei: a helyi közösségi humán és intézményi kapacitások fejlesztése a helyi és a regionális fenntarthatósági programok kidolgozásához és végrehajtásához nyújtott segítség a környezeti döntésekben való lakossági részvétel előmozdítása és ezzel a demokrácia erősítése a helyi és a regionális környezetpolitika számára kedvező jogi és gazdasági környezet kialakítása. Fontos megemlítenünk, hogy a Local Agenda 21 program megvalósulására hatással lesz a most tervezés szintjén álló KLÍMATÖRVÉNY. A magyar háztartások kiadásában az energia költségek közel 20%-ot tesznek ki. A Klímatörvény megalkotását szorgalmazza a Magyar Természetvédők Szövetsége. Számításaik szerint háztartásonként akár negyven százalékkal csökkennének a fenntartási költségek az energiatakarékosságot célzó beruházásokkal. A klímatörvényről szóló javaslat része, hogy hazánk az 1990-es adatokhoz képest 2020-ig negyven százalékkal, 2050-ig nyolcvan százalékkal kívánja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Idén eddig ebből már 34 százalékot teljesítettünk. A törvényjavaslat elfogadásával és bevezetésével csökkenthetőek az ipar és a magánemberek energiaszámlákra fordított kiadásai, javítható a leszakadó, nehéz életkörülmények, esetleg adósságok között élő emberek élete, új és jelentős mennyiségű zöld és helyi munkahely teremthető, növelhető a helyi piacok szerepe, csökkenthető Magyarország import energiaforrásoktól (kőolaj, földgáz) való függése, erősödik a magyar gazdaság versenyképessége és stabilitása, felerősödik a hazai zöld technológiák, fejlesztések szerepe. A Klímatörvény a fenntartható társadalomért törvényjavaslat a fenntarthatóság átfogó elvén működik: szociális, gazdasági és környezeti előnyei egymást erősítik, hiszen eszközeivel az éghajlatvédelmet, a zöld gazdaságélénkítést és a társadalmi igazságosságot egyaránt célozza. 11 / 184

14 A klímatörvény 3 alappillére: Erőforrás kvóta Zöldpiac Visszatérülő alap. A Klímatörvény-javaslat az alábbiakat tartalmazza: A fosszilis energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén) felhasználásának ütemezett csökkentését, a 2010-es szinthez képest 6 százalékkal 2020-ig, a lakosság és az oktatás környezeti tudatosságának javítását, a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiák fejlesztését és elérhetőbbé tételét, zöld beruházásokat támogató információs- és intézményrendszer kialakítását, a hazánkban található zöld területek rekonstrukcióját és növelését az építésszabályozással párhuzamosan, a társadalom termelői és fogyasztói struktúrájának átalakítását. A rendelkezésünkre álló fosszilis energiaforrások mennyisége véges, azonban jelenleg túlfogyasztásuk jellemző világszerte, így Magyarországon is. A klímatörvény ezt mérsékelné, mégpedig egy társadalmilag igazságosan működő erőforrás kvóta alkalmazásával. Az iránymutató kvóta alapján a zöldpiacon, azaz a környezetbarát termékek és szolgáltatások piacán ennek az iránymutató kvótának az alapján foghatunk energiatakarékos, megújuló beruházásokba. Finanszírozásukat a Visszatérülő Alap kamatmentesen teszi lehetővé mindenki számára. Megtakarításaink által csökken az egyéni fogyasztásunk, a beruházásokkal pedig a hazai kis- és középvállalkozásaink is jól járnak, így mindenki számára előnyöket biztosít a zöld gazdaságélénkítés. (Forrás: Magyar Természetvédők Szövetsége: szórólap) 12 / 184

15 2.HELYZETELEMZÉS A Püspökladányi-kistérség az országos átlag alatti fejlettségű terület. Két viszonylag fejlett városa mellett a sárréti települések fejlődése megrekedt, nagy a munkanélküliség, s jellemző a marginalizálódás és az elöregedés is. A Dél-Hajdúság, Kaba és Nádudvar mezőgazdasági tradíciói a fejlett agrárinnovációs fejlődési-kitörési irányt jelenthetik a térség egyik felének, míg a másik felének - a nagyobb sárréti településekben és Püspökladányban - a bedolgozókisegítő ipar fejlődhet. A népesebb településeken jelentős számú munkahely létesülhetne a szolgáltatóiparban is, hiszen a tercier ágazatok - elsősorban az alacsony életszínvonal miatt -ma még fejletlenek. A fenntartható fejlődés elvét követve a kistérségben is a vidékfejlesztés célja a vidéki térségek jólétének fokozása vagy megőrzése; hogy javuljon a vidéki és városi térségek között a közkiadások, az infrastrukturális beruházások, az oktatási, egészségügyi és hírközlési szolgáltatások egyensúlya, hogy a foglalkoztatás serkentése révén növekedjen a vidéken élők esélyegyenlősége; hogy ezzel csökkenjen, sőt megforduljon az elvándorlás. A vidékfejlesztés eszméje komplex és organikus megközelítésen alapul, mely átfogja a szóban forgó térségek társadalmi, gazdasági és kulturális tevékenységének egészét: így a természeti erőforrásokkal való gazdálkodástól és ezzel összefüggésben a táji adottságokhoz alkalmazkodó mezőgazdaság fejlesztésétől a gazdaság diverzifikációján keresztül a természet és a helyi kultúra értékeinek felmutatásáig és a turizmus fejlődésének elősegítéséig. A kistérségben is a vidékfejlesztés záloga az életképes vidéki közösségek tevékeny részvétele, amely a falvak megújításához, a településhálózatban betöltött új funkciókhoz, a falusi és városi terekkel való kapcsolattartásban a partneri viszony kialakításához vezet. A város és vidék fejlődésének elszakadása, a vidékfejlesztés szocialista gyakorlata számos, nehezen korrigálható térszerkezeti nyomot hagyott itt is maga után. Ez nagy nyomatékot ad annak, hogy város és vidéke, Püspökladány és a sárréti falvak fejlesztése együttesen, a méltányosság és partneri viszony talaján történjen. A vidékfejlesztés jövőbeli lehetőségét jelentősen befolyásolják a természeti adottságok, amelyek a kistérség esetében is földrajzilag megragadhatók, tehát táji jellegzetességükben vizsgálhatók: A Dél-hajdúság: a mezőgazdasági területhasznosítás jellemzőbb kultúrái a búza, a kukorica és cukorrépa. A néhol előforduló szikes talajok ellenére a kistáj mezőgazdaságilag igen értékes, 80-85% os a szántó aránya. A kistáj településeinek többsége közúton jól megközelíthető. A világ valamennyi részéről megnyilvánuló kiránduló turizmus helyben fogadására jelenleg csak Hortobágy térségében kínálkoznak megfelelő infrastrukturális feltételek. Az egyre intenzívebbé váló idegenforgalom igényli a fogadókészség színvonalának emelését, de a területfejlesztés során a természetvédelem szempontjainak döntőeknek kell maradniuk. A kistérség légszennyezettsége közlekedési eredetű és kommunális füstből származik. Ez utóbbin sokat javíthat, hogy a kistérség településeinek egy részén megjelent a vezetékes gáz, de felhasználása még nem éri el a kívánt arányokat. A kistérség környezetvédelmi, hulladéktermelési szempontból nem tartozik az ország meghatározó, kiemelt fontosságú területei közé, de a kistérségben keletkező évi több tízezer tonna hulladék a műszaki előírásoknak nem megfelelő módon több évtizeddel ezelőtt kialakított hulladéktárolókba kerül, így jelentős környezetszennyezést, súlyos gondokat okozhat. A szeméttelepek többsége a KEOP pályázatok segítségével rekultiválásra kerül. 13 / 184

16 2.1.Földrajzi elhelyezkedés A püspökladányi kistérség Magyarország Észak-alföldi régiójában helyezkedik el, 13 településből áll. A kistérség az Alföld tiszántúli területén, annak földrajzi közepén helyezkedik el. A terület közigazgatásilag Hajdú-Bihar megyéhez tartozik, annak DNy-i részét foglalja el. 2. ábra: Püspökladányi kistérség elhelyezkedése (Forrás: A Társulás települései elhelyezkedésüket tekintve több természetföldrajzi tájat érintenek. A Püspökladányi kistérség az Alföld szívében, Hajdú-Bihar megye nyugati részén fekszik, három tájegység találkozásában. Megtalálható itt a Hortobágy száraz füves pusztája, a Nagy-Sárrét erekkel, csatornákkal átszőtt nedves rétjei és a Hajdúság löszös termőföldjei. 14 / 184 A térség egésze a Berettyó-Körös vidék és egy kis része a Hajdúság mezotájába tartozik, amelyen belül a régió nyugati pereme a Nagy-Sárrét, a középső része, melyet a Berettyó folyó átszel a Dél- Hajdúság kistájat öleli fel. Összességében a vizsgált Püspökladányi kistérség 11 településéből 25 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területtel (Natura 2000 területtel) érintett település. Az alábbi

17 táblázatban ezek láthatók, illetve jelöltük a településeken található területek megnevezését, valamint azt, ahol a rekultiválandó hulladéklerakók közvetlenül ezeken a területeken helyezkednek el (14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján). 1. Táblázat: NATURA 2000 terület a vizsgált területen Település / Nemzeti Park Igazgatóság (NPI) Különleges madárvédelmi terület (1. számú melléklet a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelethez): Különleges természetmegőrzési terület (2. számú melléklet a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelethez): Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (3. számú melléklet a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelethez): Báránd/ Hortobágyi NPI Bihardancsháza/ Hortobágyi NPI Biharnagybajom/ Hortobágyi NPI Bihartorda/ Hortobágyi NPI Földes/Hortobágyi NPI Nagyrábé/ Hortobágyi NPI Püspökladány/ Hortobágyi NPI Sáp/ Hortobágyi NPI Sárrétudvari/ Hortobágyi NPI Szerep/ Hortobágyi NPI Tetétlen/ Hortobágyi NPI Bihar HUHN10003 Bihar HUHN10003 Bihar HUHN10003 Bihar HUHN10003 Bihar HUHN10003 Bihar HUHN10003 Bihar HUHN10003 Bihar HUHN10003 Bihar HUHN10003 Bihar HUHN10003 Bihar HUHN Dél-ásványi-gyepek HUHN20098 Kaba-földesi gyepek HUHN Dél-ásványi-gyepek HUHN20098 Kaba-földesi gyepek HUHN Dél-ásványi-gyepek HUHN Dél-ásványi-gyepek HUHN Kaba-földesi gyepek HUHN Dél-ásványi-gyepek HUHN20098 Kaba-földesi gyepek HUHN Kaba-földesi gyepek HUHN20093 Hortobágy HUHN10002 Hortobágy HUHN20002 Gatály HUHN Kaba-földesi gyepek HUHN Gatály HUHN Kaba-földesi gyepek HUHN20093 A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetének munkatársai, Marosi Sándor akadémikus és Somogyi Sándor szerkesztésében megjelent Magyarország kistájainak katasztere 2. kiadás című munkájukban a kistérség településeit az Alföldi nagytájhoz, a Hajdúság és a Berettyó-Körös vidék középtájhoz és további 2 kistájhoz sorolják. A kistájkataszter szerint a Hajdúság kistájhoz sorolható Földes, Püspökladány és Tetétlen települések. A Berettyó-Körös-vidék kistájhoz tartozó települések: Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Nagyrábé, Sáp, Sárrétudvari, Szerep települések 15 / 184

18 2.2.Természeti adottságok Dél-hajdúság A kistáj településeinek többsége közúton jól megközelíthető. E településeken, több helyütt megtalálhatók a népi-iparművészeti és a hajdúsági kultúrtörténeti emlékek (Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nádudvar stb.). A kistáj Üdülési-gyógyüdülési természeti adottságai országos, sőt nemzetközi jelentőségűek. A Hajdúszoboszlón feltárt gyógyvízre gyógyfürdőkomplexum települt. Célirányos területfejlesztéssel a kistáj üdülési eltartó képessége még jelentősen növelhető. Mindezek mellett a Keleti-főcsatorna országosan kedvelt horgászvíz. Mérsékelten meleg és száraz éghajlata mellett igen nagy a vízhiánya. Ezt csak a Keletifőcsatorna közeiében enyhíti annak vízhozama. A túlnyomóan nagyobb rész lösztakarós, közepes talajvizű hordalékkúp-síkság, amelyet réti csernozjom fed. A szántóföldi igénybevétel csaknem kizárólagos, ami erős kultúrsztyep jelleggel jár. Ezt csak az utak melletti akácos ligetek, valamint a magasabb talaj vizű szikes laposok legelőnek használt füves foltjai bontják meg hellyel-közzel. A kistáj DNy-i negyede magasabb talajvizű, folyóhátak közé zárt alacsonyéri síkság. Talajai vagy mélyben sós réti csernozjomok, vagy réti és sztyeppesedé réti szolonyecek. Előbbieken a szántóföldi hasznosítás és vele a kultúrsztyepp jelleg általános, míg utóbbiakon a korán kiégő szikes puszták mellett ártéri liget-és láperdő maradványok is feltűnnek, főleg fűzes-nyáras, itt-ott sziki tölgyes állománnyal. Hajdúszoboszló nátrium-kloridos hévizű mélyfúrására nemzetközi hírű gyógyfürdő és üdülőközpont települt. Nagy-sárrét: A kistáj települései alacsonyabb rendű közutak mentén helyezkednek el. A terület üdülési vonzereje, fogadókészsége jelentéktelen. Tájtipológiai összegzés. Mérsékelten meleg és száraz éghajlata miatt igen nagy a vízhiánya, amit csak K-i peremén enyhít a Keleti-főcsatorna vízhozama. A kistáj magja a hajdani Nagy-Sárrét hordalékkúpok és folyóhátak közé zárt, ma is gyenge lefolyású, magas talajvízállású ártéri síksági teknője. Talajai főleg lecsapolt és lelkesített síkláptalajok, amelyeken főleg réteket, legelőket, rétlápokat és láperdő maradványokat találunk. Szántókkal csak a szigetszerűen kiemelkedő hálásabb felszíneket hasznosítják. É-ról és D-ről ehhez holtmedrekkel és csatornákkal sűrűn szabdalt alacsony fekvésű ártéri síkság csatlakozik, amelynek talajai D-ről főleg réti talajok, É-ról pedig réti és mélyben sós réti csernozjomok. Ennek megfelelően utóbbin kizárólagos a szántóföldi hasznosítás, amíg a réti talajokon rét és legelő is előfordul. így a kistáj mindenképpen erősen kultúrsztyep jellegű. Végül Ny-on, a Hortobágy-Berettyó mellékén folyóhátak közé zárt magas talajvizű, rossz lefolyású alacsonyártéri síkság húzódik, amely többnyire elszikesedett. A szántóföldeket a laposok magas talajvizű szikesein típusos szikes növényzetű legelők tarkítják. A kultúrsztyep jelleg itt is általános. 16 / 184

19 2.2.1.Domborzati adatok Dél-hajdúság A kistáj 87 és 114,3 m közötti tszf-i magasságú, löszös iszappal fedett hordalékkúp-síkság. A felszín vertikálisan gyengén szabdalt, a relatív relief mindenütt 10 m/km 2 alatt marad (átlagos értéke 2,5 m/km 2 ). Az orográfíai domborzattípusok szempontjából a legnagyobb részt az alacsony, ármentes síkság foglalja el, az É-i területek az enyhén hullámos síkság kategóriájába sorolhatók. A síkságba változatosságot csak az 1-3 m magas folyóhátak, kunhalmok és a 2-3 m magas, löszös homokkal fedett homokbuckák visznek. A terület D-i részét nagy sűrűségben fedik különböző feltöltődési stádiumban levő egykori folyómedrek (ezekhez parti és övzátonyok kapcsolódnak). A jelentős vastagságú, a magyarországi földgázvagyon kb. 1/8-át rejtő (Hajdúszoboszló, Ebes) pliocén rétegsorokra helyenként 200 m-es pleisztocén folyóvízi üledék települt. Ennek felépítésében a Sajótól a Körösig számos folyó vett részt. A würmtöl kezdődően a különböző folyóvízi rétegekre finomszemű (iszapos, agyagos) üledékek rakódtak, s a periglaciális éghajlaton többnyire lösz-szerkezetet vettek fel, helyenként azonban ártéri, mocsári iszapkém, agyagként maradnak meg. Az alacsonyabb szinteket mindenütt folyóvizek járták be, a képződött üledékek (folyóvízi homok, ártéri lösziszap stb.) és formák is ehhez kötődnek. A felszín közeli üledékekhez kapcsolódó hasznosítható nyersanyagok közül a derecskéi és a hajdúszoboszlói agyag előfordulás emelhető ki. Potenciális szeizmicitás értéke 6-7 MS. Nagy-sárrét A Berettyó-síkság jellegzetes kistája 83,9 és 100 m közötti tszf-i magasságú, a Sebes-Körös hordalékkúpjának Ny-i lábánál alakult ki. É és D felől folyóhátak fogják közre, amelyek csaknem teljesen zárt, rossz lefolyású mélyedést alakítottak ki. A kis relatív relief átlagosan 1,5 m/km 2 ) itt többnyire alacsony ármentes síksághoz kapcsolódik. A típusos felszíni formák folyóvízi (folyóhát, elhagyott medrek, morotvák, stb.) és fluvioeolikus (parti dűne) eredetűek. A kistáj peremein a vízfolyássűrűség értéke többszörösen meghaladja a belső medencerész értékeit. A 1,5-2,5 m mélységben található medencealjzatot átalakult kristályos kőzetek alkotják, s erre késő miocén kőzetek és késő pannon üledékek települtek. A felszín nagy részét ártéri iszap és agyag borítja, amely É-ról és D-ről a folyóhátak szélére is rátelepül. A gyors feltöltődésű medencébe a Berettyón kívül a Kálló-ér is ide szállította hordalékát, sőt a Nagykunságon keresztül a Tisza, az Ér völgyén át a Kraszna árvize is eljutott ide. A felső 10 m- es összletben csak helyenként fordul elő néhány cm vastag iszapos", agyagos tőzegcsík, de az iszapos homokos rétegek helyett gyakran vizet át nem eresztő (vörös) agyag keletkezett. Ezzel kapcsolatos az elmocsarasodás. A felszín Ny-i részén kotufoltok találhatók Éghajlat Dél-hajdúság A kistáj mérsékelten meleg és száraz éghajlatú kistáj. Közel óra évi napsütés várható, ebből nyáron 800 óra körül, télen 180 óra körüli a napfénytartam. A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 9,9-10,1 C ül ,2 C. A 10 C középhőmérsékletet meghaladó napok ápr. 1-3 és okt közé esnek (évente nap). Az 17 / 184

20 ápr és okt közötti időszakban általában már nem csökken a hőmérséklet fagypont alá (évente nap). Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0-34,5 C, a minimumoké -16,5 C. Az évi csapadékösszeg mm (D-n a több), a nyári félévé mm. A 24 órás csapadékmaximum 91 mm és Hajdúszoboszlón esett. A hótakarós napok átlagos száma 36-38, az átlagos maximális hóvastagság cm. Az ariditási indexértéke 1,26 és 1,34 közötti. ÉK-i, É-i és D-i a legnagyobb valószínűséggel előforduló szélirány. Az átlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s közötti. Kifejezetten száraz, de nem túl meleg éghajlatú kistáj, s ez a kevésbé vízigényes növénykultúráknak kedvező. Nagy-sárrét: Mérsékelten meleg és száraz éghajlatú kistáj. A napsütéses órák évi összege körül van; nyáron , télen óra napsütés jut a területre. Az évi középhőmérséklet sokévi átlaga 10,1-10,3 C, a vegetációs időszak átlaghőmérséklete 17,2-17,4 C. A napi középhőmérséklet ápr. 1-2 után 10 C fölé emelkedik és napig - okt. 20-ig - fölötte is marad. Az utolsó tavaszi fagyok ápr én várhatók, míg az első ősziek okt én, s így a fagymentes időszak napig tart. A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek átlaga 34,2-34,6 C (Ny-on a több), a legalacsonyabb téli minimum hőmérsékletek átlaga pedig -16,5 és C közötti. A csapadék évi összege mm, a Ny-i részeken azonban kevéssel alatta marad az 520 mmnek is. Az évi mennyiségből mm a vegetációs időszakban hullik. A 24 órás csapadék maximuma 80 mm (Sáp). A téli időszak hótakarós napjainak átlagos száma 34-35, az átlagos maximális hóvastagság cm. A kistáj ariditási indexe 1,30-1,35, a Ny-i részeken kicsit nagyobb. Uralkodó szélirány az É-i, második helyen a D-i irány áll átlagos szélsebesség 2,5 és 3,0 m/s közötti. Kevés és szeszélyes eloszlású a csapadék: főként a szárazságtűrő növényfajok számára megfelelő az éghajlat Vízrajz Dél-hajdúság Fő vízfolyása a Keleti-főcsatorna, amely 110 km-es hosszából 27 km-t tesz meg a tájon belül. Keresztezik folyását K-ről Ny felé e Kösely (91 km, 777 km 2 ) és a Hamvas-főcsatorna (46 km, 361 km 2 ), DK-en érinti e Sárréti-csatorna (70 km, 386 km 2 ). A Kösely a Kondoros (30 km, 234 km 2 ) és a Tócó (25 km, 131 km 2 ) összefolyásából keletkezik. Vízben szegény, gyér lefolyású, száraz terület. Vízjárási adataink csak a Köselyről vannak. Nádudvarnál a vízállások - 17 és 172 cm, a vízhozamok 0,01 és 28 m 3 /s között váltakoznak. A közepes vízhozam 2 m 3 /s volt. Árhullámok csak tavasszal és ritka nagy csapadékokkal szoktak jelentkezni, míg az év többi részében alig van víz a medrekben. A Kösely vízminőségét Debrecen szennyvizei annyira tönkreteszik, hogy torkolata alatt még a Hortobágy-Berettyó is végig 3. osztályú lesz. A mélyen fekvő belvizes területet 400 km-nél hosszabb csatornahálózat hálózza be. Az állóvizek száma viszonylag nagy, mert sok a mesterséges tározó és a halastó is. A tíz természetes tó együtt 34 ha. Közülük a Nádudvar melletti Kerülő-ér tava (7 ha) a legnagyobb. A 9 tározó együtt meghaladja ez 1400 ha-t. Egyedül a Kaba-Tetétleni több 1100 ha-nál. 18 / 184

21 Jelentős (143 ha) még a nádudvari is. A talajvíz sehol sincs 4 m-nél mélyebben, sőt Földestől DK-re már 2 m körül megtaláljuk. Mennyisége nem számottevő. Kémiai jellege a terület középső harmadában nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége nagyobbrészt 25 nk alatt van, de a települések körzetében tetemesen meghaladja ezt az értéket. A szulfáttartalom mg/1 között van, de Nádudvar térségében 600 mg/l-t is eléri. A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Nagyszámú artézi kútjának az átlagos mélysége meghaladja a 100 m-t. A vízhozamok eléggé jelentékenyek, de nincs összefüggés a mélységgel. Földesnek 66 C. Hajdúszoboszlónak 78 C, Kábának 44 C, Nádudvarnak 45 C, Püspökladánynak 47 C meleg, nátriumkloridos ásványvize van. A hajdúszoboszlói hévíz gyógyvíz minősítésű és nemzetközi hírű gyógyfürdőt üzemeltet. Minden településnek van közüzemi vízellátása, de csak Földes, Hajdúszoboszló, Kába, Nádudvar és Püspökladány csatornázott. A táj felszíni vízkészletét 80%-ban, a felszín alattiét 20%-ban hasznosítják a becslések szerint. A kutak kapacitásának kihasználtsága is eléri a 60%-ot. Nagy-sárrét: Ny-i határa a Hortobágy-Berettyó Bucsa feletti 18 km-es szakasza, míg K-en a Kék-Kállóra vagy Kálló-főcsatornára (30 km, 1278 km 2 ) támaszkodik (utóbbiban egyesül a Derecskéi- és a Konyári-Kálló vízrendszere). A Kalló veszi fel Bakonszegnél a Keleti-főcsatornát is, amely 20 km-es alsó szakaszán a kistájban halad, de Bakonszeg alatt 11 km-en át a Kalló medrében éri el torkolatát, a Berettyót. Ellenkező irányban, a Hortobágy-Berettyóhoz folyik a Makkodi-csatorna (19 km, 124 km 2 ), az Alsófutaki-csatorna (11 km, 47 km 2 ), a Hamvas-csatorna (46 km, 361 km 2 ) és a Sárréti-csatom a (70 km, 386 km 2 ). Gyér lefolyású, száraz, vízhiányos terület. A vízfolyások közül csak Bakonszegtől a Kálló-csatornáról vannak hiányos vízjárási adatok. E szerint az a vízállás cm között váltakozott. A vízhozamokra a Keleti-főcsatornán érkező vízátvezetés a mérvadó, amelyen át változó vízhozam éri el a Kállót, illetve a Körös-vidéket. Az egykori nagy területű mocsár- és lápvidéket sűrű csatornahálózat csapolja le és belvízmentesíti, melynek hossza mintegy 1000 km. A hét átemelő szivattyútelep kapacitása 16 m 3 /s. Működésüknek rendszerint a tavaszi hóolvadás az ideje, máskor alig van víz a csatornákban, kivéve a csapadékos éveket. A vízminőség III. osztályú, de a Keleti-főcsatornáé még tiszta. Az állóvizek száma kevés. Négy kis természetes tava együtt 10 ha. Az Óberettyó egyik kanyarulatának morotvája is él még Biharnagybajom mellett 5 ha felszínnel. Két tározója közül az egyik a Keleti-főcsatornához települt 146 ha területtel, a másik alig a 4 ha-os. A kistáj Ny-i felében 4-6 m, K-en 2-4 m között, sőt a Keleti-föcsatorna mellett 2 m felett található a talajvíz. Kémiai jellegét nagy területen a nátriumos típus előfordulása jellemzi. Keménysége K-en és Ny-on nk között van, de középen a 45 nk -ot is meghaladja. Ugyanígy a szulfáttartalom is a kistáj középső harmadában lépi túl a 300 mg/l-t, míg máshol az alatt marad. A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma nagy. Mélységük átlaga meghaladja a 200 m-t, de vízhozamuk nem éri el átlagosan a 100 1/p-et. Biharnagybajomnak 49 C, Nagyrébénak 46 C, Sárrétudvarinak 47 C meleg vizű kútja van. Valamennyi településnek van közüzemi vízellátása, de csatornázás sehol sincs. A felszíni vízkészletek kihasználtságát 80%-ra, a felszín alattiakét 20%-ra becsülik. A kutak kapacitásának a terhelése is eléri a 60% -ot. 19 / 184

22 2.2.4.Talajok Dél-hajdúság A löszös üledékeken legnagyobb területi kiterjedésben (63%) vályog mechanikai összetételű, nem felszíntől karbonátos kilúgozott), 3-4% szervesanyagot tartalmazó, kedvező termékenységű (int ) réti csernozjomok alakultak ki, melyek 95 %-ban szántóként és legelőként, valamint erdőterületként hasznosíthatók. A Hajdúsággal határos É-i területeken még kedvezőbb termékenységi besorolású (int ) alföldi mészlepedékes csernozjomok találhatók, összesen 11%-nyi területen. Szántóként 95%- ban, valamint legelőként hasznosíthatóak. A szikes talajvíz miatt befolyásolt tulajdonságú réti csernozjomok közül az agyagos vályog fizikai féleségű, a (int.) földminőségi besorolású, mélyben sós réti csernozjomok 6%- nyi területen, a kedvezőtlenebb termékenységi besorolású (int ), melyben szolonyeces réti csernozjomok pedig 3%-nyi területen jelennek meg. a mélyben sós változata 85%-a és a mélyben szolonyeces változat 15%-a hasznosítható szántóként, a fennmaradó rész pedig legelőként és erdőként. A kistáj összterületének jelentős részét (17%-át) teszik ki a szikes talajok. A löszös üledékeken képződött, nehéz mechanikai összetételű (agyag) réti szolonyec talajok 14%-ot foglalnak. A 20 (int.) pontnál is gyengébb földminőségű, agyagos vályog mechanikai összetételű sztyeppesedő réti szolonyec talajok 3%-ot borítanak. A szikes talajok 40, illetve 60%-a legelőként, a fennmaradó rész pedig szántóként hasznosulhat. A szikes talajok jelenlétével együtt a kistáj mezőgazdaságilag értékes. Nagy-sárrét: Valamennyi talajtípus talajvízhatás alatt képződött. A nem közvetlen talajvízhatás alatt álló réti csernozjom talajok a terület 16%-án találhatók. Löszös üledékeken keletkeztek, akárcsak a 16%-nyi területen előforduló, a szikes talajvíz hatása miatt mélyben sós változataik. Mechanikai összetételük vályog, vagy agyagos vályog; nem felszíntől karbonátosak, kémhatásuk gyengén savanyú. Szervesanyag-tartalmúk 2 és 4% közötti, termékenységük kedvező (int ) és igen kedvező (int ) kategóriák között változik. Szántóként 90 %-ban és legelőként vagy erdőként hasznosíthatók. A közvetlen vízhatás alatt álló talajtípusok között a szikes talajok kiterjedtek, az összterület 36%-át borítják. A mezőgazdálkodásra alkalmatlan réti szolonyecek 24%-ot foglalnak el; löszös agyagon képződött vályogos agyag, vagy agyag mechanikai összetételű, nem felszíntől karbonátos talajok. A kisebb mértékben szikes (mélyebb talajvízjárású) sztyeppesedő réti szolonyecek 10%-nyi területre terjednek ki. Mechanikai összetételük agyagos vályog, termékenységük igen gyenge (int. <20). Mezőgazdálkodásra csupán talajjavítás után használhatók. A felső cm-nyi talajrétegben kedvező tulajdonságú (nem szikes) szolonyeces réti talajok csupán 2%-nyi területen fordulnak elő. Mechanikai összetételük agyag; a felszíni talajrétegben kémhatásuk gyengén savanyú. Termékenységi besorolásuk a int. talajminőségi kategória. A felsorolt szikes talajok hasznosíthatósága sorrendben legelőként %, 5-5% erdőként, a fennmaradó rész hasznosítása pedig szántóként lehetséges. A nem szikes, általában agyag fizikai féleségű, nem felszíntől karbonátos, 4% körüli szerves anyagot tartalmazó réti talajok jelentős területen (24%) találhatók. Termékenységi besorolásuk kémhatásuktól és fizikai féleségüktől függően (int) földminőségi kategória. Az erősen savanyú változatok a kedvezőtlenebb termékenységűek. 20 / 184

23 A réti öntéstalajok és a lápos réti talajok a kistáj K-i határa mentén, csupán kis területre terjednek ki (1 és <0,5%). Az alluviális anyagokon kialakult lecsapolt és telkesített síkláp talajok a kistáj D-i részén 7%-nyi területet foglalnak el. Elsősorban, mint sajátos élőhelyek jelentősek mert mezőgazdasági termékenységük gyenge (25-35 int) Növényzet Dél-hajdúság Alapvetően agrársivatag, É-i és D-i peremein nagyobb szikes legelőkkel, utóbbinál sztyeptál eredetű szikes tavakkal. A Hajdúságnak a Hajdúhátnál egyhangúbb felszínén a deráziós völgyek lankásabbak, és szinte mind elszikesedett, a Kösely völgyrendszerében mély vizű mocsarak és nádas-gyékényes úszólápok vannak. Az alkati vegetáció nagyobb pontjait ezek a és a néhány tíztől néhány száz hektáros szolonyec szikes puszták teszik ki, melynek jó részén ma már nem legeltetnek. A lösznövényzet máig elég faj gazdag, noha az egyes mezsgyék területe általában kicsi, és viszonylag zavartak is. a lösznövényzet őrzői ezek és a néhány kurgán, melyek közül egyesek vegetációja meglepően ép. A táj szikes tavainak nagy részét elvesztette, de még mindig sok értékes maradvány van. Florisztikailag fontos fajok: a kopár és a füves sziki élőhelyeken pozsgás zsázsa, erdélyi útifű, magyar sóballa, sziki pitypang, sziki erdőssztepp-maradványokon: fátyolos nőszirom, úszólápokon: villás sás, tőzegpáfrány, üde réteken: csátés sás száraz gyepeken: tavaszi hérics, kék atracél, fehér zanót, hengeres peremizs, festő csülleng, pusztai gyujtoványfű, macskahere, törpemandula, rekenyő, gór habszegfű, karcsú zsombor. A kistérségben található fajok száma , a védett fajok száma kevesebb, mint 20, özönfaj a gyalogakác. A Tiszántúli flótajárásba (Criscicum) tartozó kistáj jellegzetesen mezőségi táj. Minimális területi kiterjedésű potenciális erdőtársulásai e tatárjuharos lösztölgyesek (Acerci tatarici- Queretum), a sziki tölgyesek (Pseudovino-Quercetum roboris) és a tölgy kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum). A rendszeres mezőgazdasági művelés alatt álló területek sűrűbben előforduló nyílt társulásai a bükkönyösök (Consolida orientális Vicia striata) és a fakómuharos tisztes füvesek (Stachyeto Setarietum glaucae). A szikesek gyakoribb növényei a bajuszpázsit (Crypsis aculeatus), a magyar polka (Acorellus pannonicus), az ágas sóballa (Suadea maritima) stb. Az erdőmüvelésbe vont területeken vegyeskorú, zömében keménylombú, kisebb részben fenyőerdők díszlenek. Az összes erdő folyónövedéke sok év átlagában mintegy 3,7-4,5 ha között alakul. A mezőgazdasági területhasznosítás jellemzőbb kultúrái a búza (25-40 q/ha), a kukorica (35-40 q/ha) és a cukorrépa ( q/ha) Nagy-sárrét: A táj potenciálisan ártér, egyes részei padkás szikesekkel, erdőssztyep foltokkal, sziki tölgyesekkel tarkítva. A növényzet szempontjából két részre bontható. Egy része medence jellegű, ahol a mélyebb fekvésű részeken szántókkal és fragmentált természetszerű növényekkel találkozunk. Többi részét a Sárrétet tápláló egykori folyómedrek hátjai és 21 / 184

24 magasabban fekvő térszintek, szigetek növényzete borítja, itt szikes gyepek, mocsarak, a holtmedrekben szántók, mezsgyék mozaikja határozza meg a táj arculatát. Elszórtan telepített erdők (főleg kocsányos tölgy és akác) figyelhetők meg. a gyepek nagy része legeltetett vagy kaszált. Jellemzőek a tavasszal vízzel jól ellátott, nyárra kiszáradó ecsetpázsitos rétek (réti ecsetpázsit, fehér tippan, hernyópázsit, sziki kányafű), a mélyebben fekvő részeken a mocsarak, magassások (mocsári kutyatej, kisfészkű aszat, parti sás). Nagy kiterjedésűek a cickórós füves puszták, az ürmös puszták. A padkás szikesek szép kifejlődésűek (erdélyi és vékony útifű, kígyófark, magyar sóvirág) Kocsordos-őszirózsás sziki magaskórósok (sziki kocsord, réti őszirózsa), néhol sztyeprétfoltok (koloncos legyezőfű, taréjos búzafű). A nagyobb vízfolyások és csatornák növényzetének értékesebb fajai: fehér tündérrózsa, vízitök, sulyom, rucaöröm, nyílfű. A Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozó kistáj jelentősebb potenciális erdőtársulásai között a füz-nyár-égerligetek (Salicetum albae-fragilis hungaricum). a tölgykőris-szil ligeterdők (Querco- Ulmetum hungaricum). a sziki tölgyesek (Pseudo vino-quercetum roboris) és a pusztai tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris) említhetők. A nyílt társulások között az ecsetpázsitos sziki rétek (Artemisieto-Festucetum pseudvinae) és szikes mocsarak (Bulboschoenetum maritimi) is megfigyelhetők. A lágyszárúak közül az adott tájra jellemzőbb a mocsári aszat (Cirsium palustre), a mocsári perje (Poa palustris), a nyári tözike (Leucojum aestivum) stb. Az erdőművelésbe vont területeket fíatal-és középkorú, zömében keménylombos, ritkábban lágylombos erdők borítják. Az erdők átlagos évi folyónövedéke a 4,5 nrvha-t meghaladja. A mezőgazdaságilag hasznosított területek jellemzőbb kultúrái a búza (20-32 q/ha), a rizs (20-30 q/ha), a lucerna (30-50 q/ha) és a napraforgó (10-35q/ha). (Forrás: Magyarország kistájainak katasztere) Püspökladány város határában található a püspökladányi arborétum, melyet az 1924-ben kezdett szikfásítási kutatások keretében létesítettek kötött, illetve szikes talajú és erdősztyepp klímájú termőhelyek erdészeti hasznosítása, az erdők fafaj-választékának bővítése céljából. A Sárréti kistérség területe az Alföld, s ennek következtében Magyarország egyik leggyengébben beerdősült területe. A ha-ból az erdő területe alig haladja meg az 1800 ha-t, ami azt jelenti, hogy nem éri el az összterület 2%-át sem. Püspökladány igazgatási területén 730 ha erdőterület található, mely a földterületek mindössze 4,1 %-át foglalja el. A város legjobb minőségű szántóterületei az igazgatási terület északkelti részén találhatók Állatvilág Az ártéri erdők és a puszta belsejében szórványosan található kisebb kerekerdők fajgazdag géntelepeknek adnak otthont, de ritka ragadozó madaraikról is híresek. A kék vércsék mellett él itt kerecsensólyom, parlagi sas és itt fészkelt először hazánkban a pusztai ölyv. A kurgánok halmain élnek az ürge, fürj, menyét, hermelin. Itt él legnagyobb termetű madarunk, a túzok. Száraz, füves puszták madara a fürj, a fogoly, az ugartyúk, nedves szikfokok fogyatkozó számú madara a székicsér, kopár szikeseken fészkel madárritkaságunk, a szikipacsirta. Rétek féltett madárritkasága a csíkosfejű nádiposzáta. A mocsarak és a halastavak gazdag vízimadárvilágot tartanak el, több mint 330 madárfaj él itt. Tavasszal és ősszel a költöző madarak tízezrei pihennek meg a környéken, ritka ragadozó madarak kíséretében. Hortobágy az ország legnagyobb madárszállója. Az ősszel a darvak, vadludak vonulása figyelhető meg. 22 / 184

25 Nyílt vízfelületei a kárókatonák, barna rétihéja, récék, szárcsák, kormos-, fattyú-, fehérszárnyú szerkők; vörös-, feketenyakú vöcsök számára kedvezőek, a sekélyebb vizű nádasokban bölömbika, nagy kócsag, kanalasgém, az igen ritka batla, nyári lúd és szép számban nádi énekesmadarak költenek. A ligeterdők kincsei voltak régebben a vegyes gémtelepek, ezek mára a nádasokba helyeződtek át. Fészkel itt a fekete gólya, és ragadozó madarak is. A Tisza magas partfalaiban költ gyurgyalag és a jégmadár. Az erdőkben a kidőlt fák helyben korhadnak el, ezzel életfeltételeket biztosítva a cincérfajoknak. Előfordul itt az erdei sikló és az erdei fülesbagoly is. 2.3.A kistérség fejlődés története A Püspökladányi kistérség 13 települése településszerkezet tekintetében magában hordozza az alföldi jellegzetességeket. Alapjában véve a kistérségen belül a településhálózat ritka szövetű, tehát a területhez képest a 13 település alacsony településsűrűségű hálózatot eredményez. Különösen jellemző a nagyhatárú, nagy népességszámú települések jelenléte a kistérség É-i részén. Az É-i területen Nádudvar, Püspökladány, Kaba, Földes jellegzetes alföldi mezővárosoknak tekinthetők. A Nagy-Sárrét vidékén jellegzetes alföldi, mocsári falvak éltek és az előzőekhez képest némileg sűrűbb településhálózat kialakulását eredményezték. A Nagy-Sárrét lecsapolása után váltak nagyobb határú településsé Nagyrábé és Biharnagybajom. A korábbi időszakokban a kistérség területe két vármegye - Szabolcs és Bihar - között osztódott fel. Nádudvar és Püspökladány Szabolcs vármegyéhez tartozott (Nádudvar Szabolcs vármegye déli területeinek közigazgatási központjának is számított). A Nagy-Sárréti területek döntő mértékben Bihar vármegyéhez tartoztak. Közigazgatási téren jelentős változást eredményezett a múlt század második felében Hajdú vármegye megszervezése, melyhez Nádudvaron, Püspökladányon kívül Kabát, Tetétlent, Földest is hozzácsatolták. A vasútépítkezés miatt Püspökladány forgalmi fekvése vált kedvezővé ennek eredményeként a járási székhely is Püspökladány lett. Alapvető közigazgatási változást eredményezett az 1949/50-es tanácsi megyerendszer megszervezése, melynek eredményeként az északi településeket kiegészítették a nagy-sárréti addig Csonka-Bihar vármegyéhez tartozó településekkel. Ekkor lényegében létrejött az a 13 településből álló Püspökladányi járás, amely ma a Püspökladányi statisztikai kistérséget jelenti. Az Önkormányzati Törvény lehetőséget biztosított a jogilag egyenlővé tett települési önkormányzatoknak, hogy alulról szerveződő kistérségi társulásokat hozzanak létre. Az közötti évtizedekben olyan erős települések közötti együttműködés jött létre Püspökladány vonzásában, hogy az alulról szerveződő kistérségi együttműködés - mely lényegében a korábbi Püspökladányi járás reinkarnációjaként értékelhető - az elsők között alakult meg a megyében. A Sárréti Településfejlesztési és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2000-ben jött létre az Önkormányzati törvény alapján a Sárréti Településegyüttes Társulás 1996-ban alakult - jogutódjaként A körzetközpontként funkcionáló Püspökladány kistérségi, regionális szerepköre révén 23 / 184

26 meghatározó tényező a térség településeinek ellátásában. 4 tájegység, a Nagykunság, a Hajdúság, a Hortobágy és a Sárrét találkozásánál fekszik. A városközponti funkciói jól fejlettek, oktatási, kulturális, egészségügyi, közigazgatási stb. intézményei a térség valamennyi településére erőteljes vonzó hatást gyakorolnak. A térség második városi rangú települése - Nádudvar, mely népességszámát tekintve feleakkora, mint Püspökladány. Intézményei kisvárosi színvonalnak felelnek meg, a településnek lényegében nincs település-földrajzi vonzáskörzete. A kistérség harmadik városi ranggal rendelkező települése Kaba. Városi rangját 2003-ban kapta meg. Lakossága alapján elmondható, hogy 1/3-a Püspökladánynak. A települések rövid fejlődéstörténete: Báránd Az előkerült régészeti anyagok alapján arra lehet következtetni, hogy a település a Kr.e óta lakott hely, a megtelepültség ettől kezdve folyamatosan bizonyítható. A község akárcsak a Sárrét többi települése, az egykori vadvizek szabdalta terepen, az áradásoktól biztonságos hátságokon jött létre. A múlt század hatvanas-hetvenes éveiben végzett vízszabályozási munkálatok után a térség erősen kiszáradt, alig maradt kotus, zsombékos hely. A helynév feltételezett szláv vagy török eredetű. Első említése, mint IV László / / egy keltezetlen oklevelének kiadási helye. Feltételezhető, hogy a XIII. század második felétől és az 1552 évi adóösszeírás idején is a váradi püspökség birtoka és 1692 között több földesúr birtoka volt, majd 1692 után a püspökség, mint ősi javát visszaszerezte között rácok dúlták fel, 1796 évi feljegyzések szerint újranépesedett. A XIX században a lakosság száma már közel járt a 4000 főhöz. Nagyközséggé emelkedett, postakocsi állomás volt a Buda-Pest - Kolozsvár főútvonalon. A település végleges szerkezet az 1950-es évekre alakult ki, agrárjellege a második világháború után is megmaradt ben megalakult a községi tanács és szerveződni kezdtek a termelőszövetkezetek is ban egyesült több kis téesz Új Élet néven. Az új gazdasági formában a termelési eredmények egy idő múlva javultak. Különösen feltűnő volt 1967-től a nyolcvanas évek végéig fellendülő lakásépítési kedv. Bihardancsháza Bihardancsháza közelében a Halomszer-dombon már a honfoglalás idején letelepedtek, de csak jóval később 1384-ben említik először írásos emlékek Donchhaza néven. Nevét valószínűleg korabeli földesuráról, Rábéi Danosról kapta. Hamarosan a Bajony család birtokába került, majd a bajomi váruradalom birtokaként szerepel a történelem lapjain. Egészen 1608-ig tartozott a vár vonzáskörzetébe, amikor is Nagy András hajdúgenerális birtokába került, a váruradalom többi részével együtt. Azonban Dancsháza hamarosan földesúr nélkül maradt, mivel az erdélyi fejedelem Nagy Andrást hűtlensége miatt megölette. Ezek után sokáig nem volt ura a településnek, amelyet főleg kuriális nemesek laktak. A 17. század végén a község a Bagossy család birtokába került. A 19. század közepén Dancsházán még nyolcszázan laktak, és ez a szám csak lassan apadt 100 év alatt a felére. Azonban tól drasztikusan megcsappant Bihardancsháza lakossága. A dancsháziak több mint 40%-a hagyta el a községet, így ma a lakók közel fele nyugdíjas korú. Neve egyébként 1954 óta Bihardancsháza. Biharnagybajom Biharnagybajom a hajdani sárréti vízi világ jellegzetes falva. Településszerkezetén a mai napig látható nyomot hagytak a vízfolyások, a mocsár jelenléte. A mocsárvilág meghatározó 24 / 184

27 volt az itt élő emberek életében, hiszen a természet sosem adta könnyen egyébként bőven termő kincseit, a sárréti pákászoknak, nádalóknak, a szigetszántó ősöknek. Első írott emlék a Váradi Regestrumból maradt fenn 1215-ből. Kettős faluként, Nagy-és Kisbajomként szerepel középkori történelmünkben. A nemesi falu, a szabadalmas népek által lakott település, ahol a község első temploma is állott, melyet Szent Andrásnak szenteltek. A másik falut a várnépek (várjobbágyok) lakták. Pusztította a falut a tatár, s a török. A lakosságnak hatékony védelmet nyújtott a terjedelmes mocsár világ. A XIV. században a falu új földbirtokost kapott. Ez a család vette fel a Bajoni nevet. Az elkövetkező évszázadokban a Bajoni család Bihar vármegye egyik legjelentősebb nemesi családja. A település is egyre nagyobb lesz, kiváltságokat szerez, a Bajoni család pallos-jogot kap, 1552-ben Ferdinánd császár mezővárosi rangra emeli. A Bajoni család tagjai megtalálhatók Mátyás király udvarában és hadjárataiban. Egyik tagja, Zrínyi Miklós sógora, Szigetvár védelmében halt hősi halált. A község földvárát a XVIII. század elején pusztították el az osztrák hadak, miután gazdátlanul maradt a Bajoni-család kihaltával. Nagybajom 1890-től 1950-ig Bihar vármegye Sárréti járásának székhelye volt, de az egyéb intézmények, melyeket általában a járási székhelyen helyeztek el (mint a járásbíróság és az adóhivatal) nem itt voltak, hanem Berettyóújfaluban. Érzékeny veszteség volt a településnek Trianon, Várad elvesztése. Mind társadalmi, mind gazdasági életében súlyos visszaesést jelentett. Sárréti járás az 1950-es járásrendezésig során szűnt meg, amikor a járást megszüntették. Az 1950-es megyerendezés során a Sárréti járás az újonnan létrehozott Hajdú-Bihar megye része lett, de pár hónappal később a járásrendezés során meg is szüntették, Biharnagybajomot a Püspökladányi járáshoz csatolták. Az 1950-es évek első felében beindult iparosodás, mely a kőolajbányászatra épült, a 60-es évek elejére megszűnt. Bihartorda Bihartorda neve már a Váradi Regestrumban feltűnt, egyik lakosával kapcsolatban. A hagyomány szerint a község nem mostani helyén, hanem a Pusztakovácsihoz tartozó Sebes tanya körül feküdt egykor, de a török világban elpusztult, s akkor telepedtek le lakosai a falu mostani helyére ben a Torday család volt a birtokosa, mely itt pallosjogot is nyert. A település birtokosai a későbbiekben a Nadányi, Fáy családok, majd a kincstár és Székely Gábor birtoka volt ben a törökök a települést feldúlták, de előző helyétől kissé távolabb újratelepült. Az 1732 évi összeíráskor a faluban a Nadányi, Baranyai, és az Elek családok nevei fordultak elő. A községben a Fáy családnak szép kúriája is épült az 1800-as évek elején. Bihartordához tartozott régen Páldoka puszta is. Földes A rézkortól élnek itt emberek, első írásos említése 1215-ből származik. Egyházát 1438-ban említik először, mely Szent István néven lett felszentelve ra a település elnéptelenedett, majd évszázadokon át jelentős nemesi kedvezményeket birtokolhattak lakói. Nagyrábé A régészeti leletek tanúsága szerint a község helyén már Kr. e ban település létezett. A nádasokból és mocsarakból kiemelkedő gerinceket, földhátakat a honfoglaló magyarok is alkalmasnak találták lakóhelyül. Nagyrábét először a Váradi Regestrum említette 1215-ben, Rábé néven. A helyi hagyomány szerint az első Nagyrábé a Berettyó szigetén épült. 25 / 184

28 A község sokáig a Rábéi család birtoka volt, később rövid ideig itt volt birtokos Werbőczy István is, a 16. században pedig a Bajoniak voltak a birtokosok. A törökök kétszer is elpusztították Rábét templomával együtt, de újraépült. (A vele szinte egybenőtt Rétszentmiklóst és Dancsházát amelyekkel a Rábéiak közösen építettek templomot az 1659-es "Szejdi-dúlás" végképp eltörölte a föld színéről). Még a Rákóczi-szabadságharc idejére sem települt újra teljesen. Püspökladány Püspökladány lakott hely volt már időszámításunk előtt, erről tanúskodnak a város közelében lévő Kincses-dombon végzett ásatások, ahol körülbelül 4000 éves katakomba sírokat tártak fel, melyek Európa-szerte egyedülállóak. Különböző leletek bizonyítják a hely lakottságát a népvándorlás, a honfoglalás és az Árpád-ház korából is. Viszont a település keletkezésének ideje nem határozható meg pontosan, ez feltehetően a századra tehető. Első írásos említése a Váradi Konvent 1351-ből származó oklevele, mely Ladan formában említi a mai név utótagját. A város nevének eredetét szintén homály fedi. Elméletek születtek besenyő, szláv, alán és ősmagyar eredetre, melyek közül legelfogadhatóbb az a tézis, mely Ladányt egy ősi magyar személynévként azonosítja (Vorovszky tézis). A mai név feltehetően birtoktestet jelöl, mégpedig a kisnemesi Bajomi család Ladány nevű birtokát, melyet a váradi püspöknek zálogosított el. A település nevét 1543-ban Pispek Ladan formában említik. A település a Rákócziak birtoka is volt. Rákóczi György idejéből származik a református templomban lévő ún. Rákóczi-harang. A szabadságharc bukása után Püspökladány kincstári birtok lett, majd a 19. század elején az udvar József nádornak adományozta. A települést 1901-ig Püspök-Ladányként említik, a mai névhasználata ezen időponttól él. A középkorban Püspökladány nem volt számottevő település. Népessége évszázadokon át elmaradt a szomszédos Nádudvarétól vagy Kabáétól. A korabeli népességszámlálások szerint 1552-ben 645 fő, 1594-ben 1300 fő, 1725-ben 1190 fő, a II. József korában végzett első magyarországi népszámláláskor pedig 2454 fő lakosa lehetett Püspökladánynak. A város fejlődése a 19. század második feléig igen lassú volt, hiszen a település többször elpusztult és benépesült. Az első lakott részek 1554-ben a tatárok betörésekor elpusztultak. Ennek ellenére 1558-ben már Dél-Szabolcs vármegye legnépesebb települése volt, de újra elpusztult, és csak az 1600-as évek elején népesült be újra. A 17. század végétől a források Ladányt oppidumnak, azaz mezővárosnak nevezik, bár a mezővárosi rangot jelentő vásártartási jogot csak 1847-ben kapta meg. Püspökladány az 1876-os megyerendezésig a nagy kiterjedésű Szabolcs vármegye délnyugati végén feküdt annak utolsó településeként, ekkor átcsatolták az újonnan létrehozott Hajdú vármegyéhez, majd az 1950-es megyerendezés során az akkor létrejött Hajdú-Bihar megyéhez került ban a Hajdú vármegye déli felén fekvő községeket magába foglaló Hajdúszoboszlói járás székhelyét Püspökladányra helyezték és nevét Püspökladányi járásra változtatták, és ez így maradt a járások megszüntetéséig, 1983 végéig. Püspökladányt 1984 január 1-jével városi jogú nagyközséggé, majd 1986-ban várossá nyilvánították. Sáp 1264-ben említik először Sáp települést a korabeli oklevelek. A falu kisnemesi családok birtoka volt, a XIV. században a Sápi család és a földesi Nagy családok voltak a falu birtokosai. Sáp a kiváltságokkal rendelkező falvak sorába tartozott, mely kiváltságait Bethlen Gábor is megerősítette. 26 / 184

29 1689-ben I. Lipót ugyancsak kiváltságokat adott a településnek, mely kiváltságokat egy év múlva hídvámmal egészítette ki. Sárrétudvari A régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy a községünk területén már ie évvel is éltek emberek. Itt hagyták jellegzetes temetkezési helyeiket a rézkor végén (ie. 2000) élő pásztornépek is. Ezeket mi kunhalmoknak és kurgán-oknak nevezzük. Pl: a Tikicséri halom Sárrétudvari és Biharnagybajom között. A korai vaskorból (ie. 500) a szkíták, majd a kelták és az őket követő szarmaták is nyomot hagytak maguk után. Az isz. 4. században gepidák lakták ezt a helyet, akiket 560 körül legyőztek az avarok. A 9. század-ban megjelentek a honfoglaló magyarok. A régészeti ásatások a Hízóföldön arról tanúskodnak, hogy "vagyonos, katonáskodó, fegyverrel bőven felszerelt, asszonyaikat nemesfém ékszerekkel gazdagon ellátó, rangos középréteg, a honfoglalók első nemzedéke telepedett itt le, magukba olvasztva az itt talált gyér szláv és besenyő lakosságot." írta Nepper Ibolya régész. Udvari régi templomának nyomai alapján feltételezhető, hogy már a 11. század második felében állt. A sírokban pogány és keresztény szokás meglétét fedezték fel. Ebben az időszakban kerülhetett a falu királyi adományként a Zovárd nemzetség birtokába. Ekkor már valószínű az "Udvari" nevet viselte a település. A Váradi Regestrum 1214-ben megemlíti Udvarit. Az 1514-es Dózsa felkeléshez az udvariak is csatlakoztak, és együtt dúlták fel a bajomi parasztokkal a Bajoni család udvarházát, égették el irataikat. A Perényi Ferenc váradi püspök által összehívott nemesek Várad alatt verték le őket. A török magyarországi terjeszkedésének következtében 1555-ben Udvari 47 portával török uralom alá került, majd 1556-ban az erdélyi fejedelmi kincstár rendelkezett felette, az un. Partiumhoz (Részekhez) tartozott. Ez azt jelentette, hogy mindhárom magyarországi főhatalomnak (királyi, fejedelmi és török uralom) kiszolgáltatottjává vált. Udvari éppen erre a hármas érintkezési pontra esett, így aztán mindenhonnan sarcolták, és vitték el adóját. A környék lakosságát a sárrét mocsárvilága sokszor megmentette ellenségeitől ben Udvarit Báthory Gábor erdélyi fejedelem Nagy Andrásnak adományozta, majd 1613-tól Kamuti Balázsnak, aki a templomot fedeleztette tól Ebeni István, 1665-től Béldi Pál, 1692-től Wesselényi Pál birtokolta Udvarit.1694-től ismét a váradi püspök birtokolta, dézsmálta a falunkat től Udvari (53 családfővel) ismét a váradi püspökség birtokába került. Az 1700-as évek második felétől Bihar vármegye része lett a település ben járvány következtében a lakosság 90%-a elpusztult. A falu 1785-ben még kétutcás, szalagtelkes település volt. Az es forradalom és szabadságharcban udvari önkéntesek is harcoltak. Az elesett honvédek sírjait az új temetőben találjuk. Az udvari emberek nemzeti érzelmeiről árulkodik az a feljegyzés, hogy szeptember 18-án Kossuth Lajost a 90. születésnapján az udvari elöljárók díszpolgárrá avatták. Kossuth temetésén küldöttséggel képviseltette magát a község, koszorút helyeztek el a ravatalán. Itthon pedig gyászistentiszteletet tartottak ban Jókai Mórt írói munkássága 50. évfordulója alkalmából díszpolgárrá választották és megrendelték műveinek gyűjteményes kiadását a Népkönyvtár számára. Magyarország ezeréves fennállásának emlékére május 9-én a községházán díszgyűlést rendeztek. Kovács Károly helybéli kovácsmester mozsárágyút öntetett saját pénzén a millennium emlékére. Az elöljárók törődtek a falu fejlődésével ben az utak kavicsolását jegyezték le ben már 4 kövesút indul Udvariból a szomszédos helységek felé. Az 1898-ban megnyílt Püspökladány-Szeghalom szárnyvonalon át bekerült Sárrétudvari a vasútforgalomba. 27 / 184

30 1720-ban földesúri tulajdonban Udvari lakosságát 3 szárazmalom látta el liszttel. A század fordulóján gőzhengermalmot építtetett a község ben Göttler Nándor pékmester péküzemet alapított ben említik a bábát, majd 1873-ban orvosi állomás létesítéséről, 1876-ban okleveles szülésznő alkalmazásának elrendeléséről intézkedtek az elöljárók ban orvosi lakást vásároltak. Ez időtájt létesült gyógyszertár is a falunkban Szekér Lajos füzesgyarmati gyógyszerész tulajdonában ban alakult meg a helybéli Tűzoltó Egyesület ban egyesítették az olvasóköröket és a községi könyvtárat, hogy a Község Népkönyvtára kibővüljön. Szerep Anonymus a Gesta Hungarorum 28. részében említ egy Lutum Zerep, vagyis Szerepmocsár nevű helyet, melyet kapcsolatba hoznak a mai településsel, illetve Szerepmonostorral. A Zerep-mocsár, vagy későbbi nevén Sárrét, melynek a község is részét képezi, nevében is mutatja természetét, azt, hogy természetes gyűjtőmedenceként fogadta be az akkor még meg nem zabolázott Berettyó folyó és a Körösök vizét. Ez a gazdag növény- és állatvilágot tápláló terület az első időktől kezdve otthona lett a táplálékot és védelmet kereső embereknek. A korabeli említések a Szerep megnevezés alatt három, jól elhatárolható dolgot értettek: a monostort, a falut és a lápot. Magát a falut név szerint először az 1219-ből való, a Váradi Regestrumban megőrzött oklevél nevezi meg. A monostor első, biztos említése 1283-ból származik amikor a birtokos -talán a monostort is alapító- Zovárd nemzetség tagjai megosztoztak két elhalt rokonuk birtokain. Később a természeti környezet által biztosított védelem lehetővé tette, hogy a korábbi, sűrűbb, de aprófalvas településrendszer megőrződjék, s a tatárok, valamint a törökök dúlását kisebb pusztulással átvészelje. A mohácsi vész után az egyházközség megszűnt a római katolikus egyházhoz tartozni, a hívek a kálvini református vallást vették fel. A török kiűzése után a Bánffy családé lett a birtok. A XVIII. század végén Szerep önálló község, birtokosa Kelemen János. Házainak száma 64, bennük összesen 78 háztartással, 449 lakossal. A katolikus leányegyháza a nagyváradi püspökség sárréti esperességének bárándi egyházához, református temploma a tiszántúli református egyházkerülethez tartozik. A XVIII. század végi gabonakonjunktúra a terület növénytermesztésre való alkalmatlansága miatt elkerülte a községet, lakói jobbára szegények maradtak. Ennek ellenére között új templomot is építettek az áttelepüléskor emelt ideiglenes, vert falú helyett; ez az új, a ma is használt templom bár azóta többször is átépítették. Ugyanebben az időben emeltetett kastélyt a falu déli részén, nagyjából a mai Jókai, Vörösmarty, Csokonai utcák helyén Kelemen János. Ennek és a körülötte lévő parknak a rajzolata világosan kivehető a II. katonai fölmérés szerepi lapján. A Szerepen élők a rétben és a rétből éltek. Épületeikre is ez volt jellemző. Leginkább favázas, tapasztott falú épületekben laktak, ahol az agyagot tartó réteg gyakran nem fűzfavesszőből, hanem nádból készült után gróf Korniss Károly lett az új birtokos. Az ő nevéhez köthető a Püspökladány- Szeghalom közötti vasúti szárnyvonal nyomvonalának Az évi parlamenti választáson kormánypárti jelöltként annyira kiköltekezett, hogy birtokát el kellett adnia os távozásakor búcsúzó gesztusként a tulajdonában lévő kocsmát a községnek adományozta. A birtokot a Római Katolikus Vallásalap vásárolta meg. A kastélyt később lebontották, a parkot pedig kiparcellázták lakótelkeknek. 28 / 184

31 A két világháború pusztítását viszonylag kis károkkal átvészelte a falu, az elsőnek 93, a másodiknak 74 falubeli áldozata volt. Ennél sokkal nagyobb változást jelentett a birtokviszonyok átalakulása. Ez a folyamat az első világháború után, a vitézi telkek kiparcellázásával, földosztással kezdődött, mely minden alkalommal sérelmekkel járt. Az első termelőszövetkezet, a Szabadság 1949-ben, zömében szegényparaszti tagokkal alakult, első elnöke Mester Gyula volt. Ezt három évre rá követte az Alkotmány, mely még alakulása évében egyesült a Szabadsággal. Új nevük Petőfi lett, tagjaik száma 130-ra nőtt. A helyi téeszek a hatvanas évek elején Bocskai néven egyesültek egymással, majd ezt összevonták a járási pártbizottság javaslatára a jóval kevesebb földdel rendelkező ladányi Zöld mező -vel. Tetétlen Tetétlen régi település. Az eddig fellelt iratok közül a legrégebbi 1441-ben említi a falut. Ekkor I. Ulászló Tetétlen helységet Földesi Márton, László és János testvéreknek adományozta. Az idők folyamán Tetétlen község többször is képezte kölcsönök fedezetét, ill. a kölcsönök törlesztése elmulasztása miatt, többször cserélt gazdát. A tatárok kifosztották, a török uralom idején pedig Mahmut agának adózott a település as évektől Tetétlen község önálló közigazgatással rendelkezik június 13-tól Nagy András hajdúgenerális tulajdonát képezi a település a többi bajomi váruradalom tagjával együtt tól gróf Károlyi István lett a birtokos töl Komáromi Györgyé lett Tetétlen. Az új gazda bútorgyárat alapított, számítva a falu ügyes kezű mestereire. A török dúlás idején a falu valószínűleg teljesen elpusztult és csak 1775-ben népesítette be az akkori földesúr Bónis Ferencz. A község széles, egymást keresztező utcái máig mutatják, hogy a porták helyét "inzsellér cirkalmazta ki", vagyis már terv szerint történt a telepítés. Bónis Ferenczcel egyidőben a Komáromiak is tudhattak maguknak birtokot Tetétlenen. Komáromi az ő részét 1841-ben eladta gróf Zichy Ferencnek, hogy megromlott anyagi helyzetén javítson. A Zichy birtokot 1930-ban felparcellázták. Egy részét a kastéllyal együtt Lilian Harvey filmszínésznő vette meg, a többi kisbirtok lett. A község 1567-töl, a református egyházközösség óta mindig református volt augusztus 13-án kelt kötelezvényben Bónis Judit néhai Komáromi Imréné, Tetétlen örökös földesasszonya vállalja, hogy a maga és jobbágyai részére a református templomot és tornyot saját költségén felépítteti. A templom építését Mária - Terézia királynő engedélyezte ben volt a megnyitója a 15 négyszögöles szent építménynek. Községünk október 18-án szabadult fel a német megszállás alól. A háború idején 102 fiát áldozta fel a hazáért. A háború után - itt is, mint bárhol országszerte - semmiből kellett újrakezdeni mindent. Az emberek közösen összefogva próbálták helyreállítani a háború okozta károkat április 25-től december 31-ig Tetétlen közigazgatásilag Kaba nagyközséghez tartozott. Önállóságának kezdetétől igyekezett a község Képviselőtestülete, polgármestere, jegyzője a község fejlesztésén munkálkodni, a hiányosságokat pótolni. (Forrás: és a települések saját honlapja) A évi KSH adatoknak megfelelően a Püspökladányi Kistérség lakásállománya db volt. A lakásállományok közüzemicsatorna-hálózatra kötésének jelenlegi helyzetéről KSH adat nem állt rendelkezésre, 2008-as adatoknak megfelelően csak Földes és Püspökladány településeken volt szennyvízcsatorna hálózat, a két településen a 29 / 184

32 rákötési arány 85% és 77%. A házak 97,5%-ban (14.004) volt vezetékes víz és 68%-ban (9.760) gáz, Szervezett hulladékszállítás (14.331) 100 %-os volt, db lakásban volt elektromos áramellátás, ami 100%-os ellátottságot jelentett. A lakásállományok számához viszonyítva kitűnik, hogy a fogyasztási helyek száma meghaladta azt, ennek oka nagy valószínűséggel, hogy olyan lakóházak esetében ahol pl. egyéni vállalkozás, műhely, bolt, stb működött, vagy pl. 2-3 család is élt egy több generációs házban, több fogyasztási hely került bekötésre. 47%-os volt (6.775) a telefonellátottság (lakossági analóg vonal) és 27 %-os (3.862) a tv ellátottság, Az önkormányzati szilárd burkolatú utak hossza 163,7 km, az állami utak hossza a Kistérség területén 35,6 km, mely az előző évekhez képest az állami utaknál minimális csökkenést kb. 1 %, az önkormányzati utaknál pedig 5-6 %-os növekedést mutatott. (Forrás: KSH 2009 adat) 2.4.Településhálózat Dél-hajdúság: A kistáj ritkásan betelepült, a településsűrűség mindössze 1,2 település/100 km 2, az átlagos településméret viszont 8600 lakos. A 9 településből 5 városi jogállású, közülük elsősorban Hajdúszoboszló és Püspökladány rendelkezik táji szerepkörrel is. a városi népesség aránya (2001-ben 82,6 %) jóval az országos átlag feletti, a kistáj jelentős része azonban falusias jellegű. A néhány falu népes, jórészt 3000 főnél nagyobb település. Nagy-sárrét: A kistáj ritkásan betelepült, a településsűrűség 1,5 település 100 km 2. A 9 helységből egyetlen városi jogállású sincs, a központi helyi funkciókat a területen kívüli városok (Karcag, Püspökladány, Berettyóújfalu) nyújtják. A községek döntően közepes méretűek ( lakos), de akad a törpefaluvá válás felé tartó is. 2.5.Táji értékek A táji értékekhez tartoznak azok a természeti és épített értékek, melyek országos, illetve helyi védettség alatt állnak, valamint az egyedi tájértékek is, melyek jogilag nem védett értékek, de a tájjelleg szempontjából jelentősek, és megőrzésükről gondoskodni kell. Egy település/város, kistérség táji értékeihez hozzátartoznak a helyi kulturális és civil élet sajátosságai is Püspökladányi Kistérség természeti értékei A Püspökladányi Kistérség a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának működési területéhez tartozik. A kistérség közigazgatási területét is érintő, a helyi természeti védelem alatt álló területeken kívül országosan védett természetvédelmi területek is találhatók. A kistérség védett természeti területeit az alábbi fejezetekben és a 3. számú ábrán szemléltetjük. 30 / 184

33 A püspökladányi kistáj területéből ha-t (12%-ot) tesznek ki a természetvédelmi területek. Ennek döntő része Nádudvar és Püspökladány területén összefüggő kiterjedésben jelenik meg. Nádudvaron 30%, Püspökladányban 24%-nyi terület tartozik a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz. A gyenge talajadottságok, a gyakori belvízveszély szinte megkövetelik a Nagy-Sárrét legmélyebb területein vizes élőhely kialakítását, egy nemzeti-európai wet-land program keretében. 31 / 184

34 (Forrás: 3. ábra: A Püspökladányi kistérség természetvédelmi területei

35 Helyi természeti védelem alatt álló értékek A térség termálvizekben gazdag, a négy legnépesebb településen - Püspökladányban, Nádudvaron, Kabán és Földesen - kiépített gyógyfürdők üzemelnek a turisták és a helybéliek örömére. Megtalálható itt a Hortobágy száraz füves pusztája, a Nagy-Sárrét erekkel, csatornákkal átszőtt nedves rétjei és a Hajdúság löszös termőföldjei. Néhol erdősávok, erdőfoltok törik meg az Alföld rónaságát. A püspökladányi Farkas-szigeten található arborétum értékes növényvilágával lenyűgöző látványt nyújt az erdei séták során, melyet 1924-ben elsősorban a szikes talajok fásításával kapcsolatos kutatások szolgálatára alapítottak. Egyedülálló természeti látnivaló a szikkísérleti erdő. BÁRÁND: Református templom Az írásos emlékek szerint a már a XIV. század elején volt a falunak temploma. Ezt a keletelt szentélyű, boltozatos kiképzésű, égetett téglafalú, négyszögű szentélyzáródású templomot használták egészen a XVIII. század közepéig. A török uralom idején a település teljesen elnéptelenedett, majd kiűzésük után a XVIII. század elején újra megtelepültek a faluban ben, akkor még különállóan, a templomtól hat méterre fa harangtornyot építettek. A kis méretű, régi templombelsőt már között is bővíteni kellett. Ekkor a "templomderekat" toldották meg, míg a közötti átépítés során a keleti oldalán bővült a templombelső. Ekkor építették a kőtornyot is az egykori fa harangláb helyett ben nyerte el ma is látható alakját. A barokk templom falait megemelték, régi sisakját és a fióktornyokat lebontották, helyette új sisakot kapott a torony. Tagolt elrendezésű orgonája 1889-ből való, mely Országh Sándor munkáját dicséri. Mennyezetét 1894-ben teljesen felújították. A II. Világháborúban a hajó és a torony több helyen is megsérült, melyet csak jóval később állítottak helyre tól újabb felújítások vették kezdetét Schlauch Lőrinc püspöksége alatt, melyet 1986-ban fejeztek be. A templom 1958 óta védett. Az eklézsia birtokában található régi egyházi edények a gyülekezet gazdag múltját bizonyítják Római katolikus templom A törökök kivonulása után megkezdődött a római katolikus egyház újjászervezése. A bárándi katolikus plébániát 1744-ben, az újjászervezések során állították fel. Először egy parochiális házat építettek, majd 1747-ben Csáky Miklós püspök letette a templom alapkövét is. A barokk tempomot 1752-ben szentelték fel a mennybe felvett Szűz Mária tiszteletére. A zsindelytetős templom tornya 1817-ben két harangnak és a toronyórának is helyet adott. Hat változatú orgonája és gazdag berendezése a váradi püspöknek köszönhető ban a szűkössé vált épületet kibővítették ban védettséget kapott, majd 1972-ben felújításon esett át. BIHARNAGYBAJOM: Szűcs Sándor-emlékház és kovácsműhely-múzeum A bihar szülötte, kitűnő néprajztudósa, Szűcs Sándor ( ) ebben az emlékházzá avatott épületben látta meg egykoron a napvilágot, és itt töltötte életének nagy részét is. Az egykori házat a Nemes család építette, melyet a néprajztudós anyai ágon örökölt. A ház igazi

36 gazdasági központ volt, tartozott hozzá gyümölcsös, szőlő, legelő, kertészet, állatok és méhészet is. A család az 1896-os beköltözéskor előbb a gazdasági épületeket, majd 1906-ban a lakóházat is felújította. Az 1977 óta védett épületet többször is átalakították. Az eredeti ház a népi építészet hagyományait követve háromosztatú volt. Ennek a faoszopos tornácát később befalazták, és egy újabb szobát is toldottak az épülethez. Még ma is látható az a búbos kemence, melyet a ház építésekor emelhettek ban helyreállították, és a híres néprajztudós életét bemutató gyűjtemény kapott benne helyet. Református templom A XVII. században épült templom műemléki védettség alatt áll. A templom mellett találjuk az Elesett katona szobrát, mely a háborúban veszett bajomi katonáknak állít emléket. PÜSPÖKLADÁNY: Hosszúháti mezővédő erdősávok A védett mezővédő erdősávokat a Püspökladányt Hosszúháttal összekötő út mellett, a vasúti átkelőtől 7 km távolságban találjuk. A 25 hektár kiterjedésű, húsz méter széles, alapvetően kocsányos tölgyekből álló sávrendszer 1981-től élvez védelmet. Az erdősávok telepítése erősen megosztotta az erdész és agrár társadalmat, sok érv szólt mellette és ellene is. Az előző század közepén az Országos Erdészeti Főigazgatóság kiadványban ismertette a nem állami tulajdonú, erdőn kívüli területek fásítási feladatait. Ezekben találjuk a mezővédő erdősávok létesítését is. Ennek értelmében a mezőgazdasági földek szélére erdősávot kell telepíteni, hogy a szél, a csapadék és a hó káros hatásai csökkenjenek, illetve az eső és a hó egy részét felfogja. Az elgondolás jó volt, melyet tényekkel egyértelműen igazoltak, mégis néhány vélemény szerint túlságosan sok hasznosítható termőföldet köt le az erdősáv. Később az erdősávok telepítését akáccal végezték, mely a tölgynél lényegesen gyorsabban nő ugyan, de a talajt kizsigerelő jellege miatt az aljnövényzete és madárvilága meg sem közelíti a tölggyel telepített erdősávokét. A hosszúháti mezővédő erdősávok erdészeti és agrártörténeti szempontból is figyelmet és védelmet érdemelnek. A 25,3 ha területen elhelyezkedő természeti érték helyi védettséget élvez. Hamvas-csatorna melletti kocsányos tölgyes Mindössze hat kocsányos tölgyfáról van ugyan szó, de mindegyik körülbelül 120 éves, így életkoruk miatt egyértelműen megérdemlik a védettséget. Egykoron a Gatály nevű tanyához tartozó parkban álltak. Sajnos a parkot mára teljesen kivágták és felszántották, mindössze ez a hat matuzsálem tanúskodik a zöld sziget valamikori létezéséről. A fákat, köszönhetően igen jó állapotuknak, erdészeti magtermő helyként is nyilvántartják. Megközelítése egy kicsit körülményes. Püspökladányból Biharkeresztes felé haladva a 7-es km kőnél kell jobbra, Sárrétudvari felé letérni. Innen 2 kilométerre, az első csatornánál szintén jobbra kell térni, hogy 300 méter után megérkezzünk a tölgyeshez. A tölgyfák helyi védelem alatt állnak. 34 / 184

37 Hosszúháti mezővédő erdősávok A védett mezővédő erdősávokat a Püspökladányt Hosszúháttal összekötő út mellett, a vasúti átkelőtől 7 km távolságban találjuk. A 25 hektár kiterjedésű, húsz méter széles, alapvetően kocsányos tölgyekből álló sávrendszer 1981-től élvez védelmet. Az erdősávok telepítése erősen megosztotta az erdész és agrár társadalmat, sok érv szólt mellette és ellene is. Az előző század közepén az Országos Erdészeti Főigazgatóság kiadványban ismertette a nem állami tulajdonú, erdőn kívüli területek fásítási feladatait. Ezekben találjuk a mezővédő erdősávok létesítését is. Ennek értelmében a mezőgazdasági földek szélére erdősávot kell telepíteni, hogy a szél, a csapadék és a hó káros hatásai csökkenjenek, illetve az eső és a hó egy részét felfogja. Az elgondolás jó volt, melyet tényekkel egyértelműen igazoltak, mégis néhány vélemény szerint túlságosan sok hasznosítható termőföldet köt le az erdősáv. Később az erdősávok telepítését akáccal végezték, mely a tölgynél lényegesen gyorsabban nő ugyan, de a talajt kizsigerelő jellege miatt az aljnövényzete és madárvilága meg sem közelíti a tölggyel telepített erdősávokét. A hosszúháti mezővédő erdősávok erdészeti és agrártörténeti szempontból is figyelmet és védelmet érdemelnek. A 25,3 ha területen elhelyezkedő természeti érték helyi védettséget élvez. (Forrás:www.freeweb.hu) Melyek közül némelyik Országos jelentőségű védelem alatt is áll, ezeket a következő fejezet is bemutatja Országos jelentőségű védelem alatt álló területek TÁJVÉDELMI KÖRZETEK BIHARI-SÍK: Létesítéséről a 4/1998. (II.20.) KTM rendelet rendelkezik. Törzskönyvi adatok: Név: Bihari-sík TK Törzskönyvi szám: 284/TK/98 Megye: Hajdú-Bihar Település: Bakonszeg, Báránd, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmő, Darvas, Derecske, Esztár, Földes, Furta, Hencida, Kismarja, Komádi, Konyár, Körösszegapáti, Létavértes, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, Pocsaj, Sáp, Sáránd, Tépe, Tetétlen, Told, Váncsod, Vekerd, Zsáka Védettségi szint: országos jelentőségű, egyedi Védelmi kategória: TK Kiterjedése: 17140,77 hektár Ebből fokozottan védett: 0 hektár Hatályba lépés éve: 1998 Hrsz-ok: 35 / 184

38 A hazai természetvédelem régi adósságát rendezte, amikor 1998 februárjában létrehozta a Biharisík Tájvédelmi Körzetet. A Berettyó Körös vidéken található természetvédelmi oltalom alá került terület hektár kiterjedésű, s 33 Hajdú-Bihar megyei település közigazgatási területén fekszik. A tájvédelmi körzet védett területei a Püspökladány, Berettyóújfalu, Komádi, és Füzesgyarmat által határolt területen találhatók. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 4/1998. (II.20.) KTM rendeletével védetté nyilvánított a funkcionális és a kapcsolódó térségben hektár kiterjedésű terület Bihari-sík Tájvédelmi Körzet elnevezéssel, melyek a legnagyobb védelmi fokozat alatt állnak. A tájvédelmi körzet több egységből áll: Ölyvös-Barát-ér és környéke, Tépe környéki legelők, Bihari Legelő Természetvédelmi Terület bővítése, Darvasi túzokos telep, Szöcsködi legelő, Zsáka és Mezősas között húzódó szikesek, Furtai Veres-hát, Csátó és Csipszila Furtán, Ásvány-puszta, Pocsaji-kapu, Kismarjai szikes gyep, Bojti rét, Bojti Lányi-legelő,Hencidai Miklós-erdő részlete, Nagykereki Limbus-legelő, Sárándi Szilas-legelő, Derecske-Tépe környéki legelő, Konyári Békarívás és Kerek-szik, Berekböszörményi Szilhát, Földesi szikesek, Esztári Nagyszéksós és környéke. A Bihari-sík tájvédelmi körzet is az utolsó, még többé-kevésbé természetes állapotú területek foltjainak hálózata, amelyeket mezőgazdasági területek választanak el egymástól. Ezek a védett területek jellemzően kisebb-nagyobb gyepfoltok, természetközeli állapotban megmaradt legelők, szikes, mezőgazdaságilag nehezen hasznosítható területek és alacsonyabb fekvésű nedves rétek, mocsárrétek. A védett területek hűen őrzik az Alföld valaha volt tájképének lenyomatát, és igen gyakran a fokozottan védett, értékes fajoknak élőhelyet biztosítva. A védetté nyilvánítás célja a Körös-vidék részét képező sajátos természeti, táji és kulturális arculattal rendelkező kistáj értékeinek védelme. A terület földtani, hidrológiai értékei, az ősgyepek és az egykori természetes erdővegetáció maradványai változatos fajösszetételű növényés állatvilág fennmaradását tették lehetővé. Különösen értékes a terület nemzetközi jelentőségű túzokállománya. (www.wikipedia.hu) TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK NAGYRÁBÉ, FÜSTPUSZTAI-ERDŐ Törzskönyvi szám: 8/113/TT/98 Megye: Hajdú-Bihar Település: Nagyrábé Védettségi szint: helyi jelentőségű Védelmi kategória: TT Kiterjedése: 10,19 hektár Ebből fokozottan védett: 0 hektár Hatályba lépés éve: 1998 Hrsz-ok: 020/11, 020/13, 020/6, 020/8, 020/9 Bemutatását lásd előző fejezet. 36 / 184

39 HAMVAS-CSATORNA MELLETTI KOCSÁNYOS TÖLGYEK Törzskönyvi szám: 8/67/TT/81 Megye: Hajdú-Bihar Település: Püspökladány Védettségi szint: helyi jelentőségű Védelmi kategória: TT Kiterjedése: 0 hektár Ebből fokozottan védett: 0 hektár Hatályba lépés éve: 1981 Hrsz-ok: 0277 Leírás lásd előző pontban. HOSSZÚHÁTI MEZŐVÉDŐ ERDŐSÁVOK Törzskönyvi szám: 8/52/TT/81 Megye: Hajdú-Bihar Település: Püspökladány Védettségi szint: helyi jelentőségű Védelmi kategória: TT Kiterjedése: 25,65 hektár Ebből fokozottan védett: 0 hektár Hatályba lépés éve: 1981 Hrsz: 0452/13, 0452/3, 0452/8-9, 0454/2, 0454/4, 0454/7, 0456/7-9, 0458/6, 0462, 0464/11, 0464/8, 0466/6, 0468/6, 0468/9, 0469/2, 0470/2 Leírás lásd előző pontban. TERMÉSZETI ÉRTÉK: FÜSTI TANYAI KOCSÁNYOS TÖLGY Törzskönyvi szám: 8/79/TE/86 Megye: Hajdú-Bihar Település: Nagyrábé Védettségi szint: helyi jelentőségű Védelmi kategória: TE Kiterjedése: 0 hektár Ebből fokozottan védett: 0 hektár Hatályba lépés éve: 1986 Hrsz: 020/9 37 / 184

40 A Füsti kastély kertjében a múlt tanúfája a éves kocsányos tölgy, országosan védett természeti érték. A fa az ott lévő kastéllyal harmonikusan illeszkedve emlékeztet az egykor angol stílusú parkra, melyet az itt álló erdőből alakítottak ki évvel ezelőtt. Ez az egyed is a legelső dísznövények egyike volt a maga 250 éves életkorával, 480 centiméteres törzskerületével, 22 méteres magasságával, méteres lombkorona-átmérőjével. Szerencsére egészséges állapotban élte túl az elmúlt évtizedeket, mintegy utolsó mohikánja az egykori tölgyerdőknek. Az utóbbi időkben az eredeti állapothoz hasonló flórát próbáltak kialakítani, amikor a kastélyt övező kiserdőt újratelepítették. ÉRZÉKENY TERMÉSZETI TERÜLETEK (ESA TERÜLETEK) A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 53. (5) bekezdésében, valamint a 85. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján elkészített 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet értelmében az Érzékeny Természeti Területek (a továbbiakban: ÉTT) fogalom, valamint a hozzátartozó szabályozás, pályázati-támogatási rendszer bevezetésének célja a természeti (ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését. A rendelet szempontrendszere alapján az ÉTT kijelölése az alábbi kategóriákban történik: a) kiemelten fontos ÉTT: azok a területek, ahol nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása középtávon (5-10 év) is kétséges a természetkímélő gazdálkodás támogatása nélkül; b) fontos ÉTT: ahol országos viszonylatban jelentős természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása vagy állapotának javítása érdekében a természetkímélő gazdálkodás támogatása szükséges; c) tervezett ÉTT: ahol jelentős az extenzív mezőgazdasági hasznosítású földrészleteken található élőhelyek száma, de a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek jelentősége kisebb, illetve olyan területek, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével és támogatásával a terület természeti értéke növelhető, a környezet állapota javítható. A rendelet 1. számú melléklete a kijelölt, kiemelten fontos, fontos és tervezett ÉTT térségek, a 2. számú melléklete pedig az e térségekben lévő települések felsorolását tartalmazza. 1. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelethez Az ÉTT kijelölt térségei kategóriánként Fontos ÉTT-ek térségei Nemzeti Park Igazgatóság ÉTT megnevezése Hortobágyi Nemzeti Park Bihari-sík 38 / 184

41 2. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelethez Fontos természeti területekkel érintett települések felsorolása Tervezett ÉTT térség Bihari-sík Nemzeti Park Igazgatóság Települések neve Hortobágyi Nemzeti Park Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen A fentiek értelmében a kistérség érintett települései közül mind az összes fontos természeti területen fekszenek. RAMSARI EGYEZMÉNY HATÁLYA ALÁ ESŐ TERÜLETEK Nincs a Püspökladányi kistérség területén. NATURA 2000 TERÜLETEK Natura 2000 hálózattal érintett hrsz-ok listája a Püspökladányi kistérség területén Báránd Bihar HUHN /1, 017/2, 017/3, 017/4, 017/5, 017/6, 017/7, 017/8, 018, 021/2, 021/3, 021/4, 021/6, 021/8, 021/9, 021/10, 021/11, 021/12, 021/13, 022, 023, 024, 025, 026, 0110, 0130, 0131/1, 0131/2, 0133, 0139, 0140/4, 0140/5, 0140/6, 0140/7, 0140/8, 0140/9, 0140/10, 0140/11, 0140/12, 0140/13, 0143, 0144/1, 0144/2, 0144/3, 0144/4, 0145/1, 0145/2, 0145/4, 0145/5, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152/1, 0152/2, 0152/5, 0152/6, 0152/7, 0153/1, 0153/2, 0153/3, 0153/4, 0153/6, 0153/7, 0154, 0155/2, 0155/3, 0155/5, 0159/2, 0159/3, 0159/4, 0159/5, 0161, 0174/1, 0181/2, 0181/3, 0181/4, 0181/5, 0181/6, 0181/7, 0181/8, 0181/9, 0181/10, 0181/11, 0181/12, 0181/13, 0181/14, 0181/15, 0181/16, 0181/17, 0181/18, 0181/19, 0181/20, 0181/21, 0181/22, 0181/23, 0181/24, 0181/25, 0181/26, 0181/27, 0181/28, 0181/30, 0181/31, 0181/35, 0181/36, 0181/37, 0181/38, 0181/39, 0181/40, 0181/42, 0181/43, 0181/45, 0181/46, 0181/47, 0181/48, 0181/49, 0181/50, 0181/51, 0181/52, 0182, 0183/1, 0183/3, 0183/4, 0183/5, 0183/6, 0183/7, 0183/9, 0183/10, 0184, 0185/1, 0185/2, 0185/3, 0186, 0187/2, 0187/3, 0187/4, 0187/5, 0188, 0189/1, 0189/2, 0189/3, 0189/4, 0189/5, 0190, 0191/2, 0191/8, 0192, 0212, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5, 0213/6, 0214, 0234, 0235, 0236, 0237/2, 0237/3, 0237/4, 0237/5, 0237/6, 0238, 0239, 0240/1, 0240/2, 0240/3, 0240/4, 0241, 0242/1, 0242/2, 0242/3, 0242/4, 0242/5, 0242/6, 0242/7, 0242/8, 0242/9, 0242/10, 0242/11, 0243/1, 0243/2, 0243/3, 0243/4, 0243/5, 0243/6, 0243/7, 0243/8, 0243/9, 0243/10, 0243/11, 0243/12, 0243/13, 0243/14, 0243/15, 0243/16, 0245/1, 0245/3, 0245/5, 0245/6, 0245/7, 0245/8, 0245/9, 0245/10, 0245/11, 0245/12, 0245/13, 0245/14, 0245/15, 0245/16, 0245/17, 0251/1, 0251/2, 0251/3, 0251/4, 0251/5, 0251/6, 0253/1, 0253/2, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259/2, 0259/3, 0259/4, 0259/5, 0259/6, 0259/7, 0259/9, 0259/10, 0259/11, 0262/3, 0262/4, 0262/5, 0262/6, 0262/7, 0262/8, 0263/1, 0263/2, 0263/3, 0264, 0265/1, 0265/2, 0265/3, 0265/4, 0265/5, 0265/6, 0265/7, 0265/8, 0265/9, 0265/10, 0265/11, 0265/12, 0266, 0272, 0273/2, 0273/3, 0273/4, 0273/5, 0273/6, 0273/7, 0273/8, 0274, 0275/1, 0275/2, 0275/3, 0275/4, 0275/5, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280/1, 0280/2, 0280/3, 0280/4, 0281, 0282/2, 0282/4, 0282/5, 0282/6, 0282/7, 0282/8, 0282/9, 0282/10 Dél-ásványi-gyepek HUHN , 017/8, 018, 021/2, 021/3, 021/8, 021/9, 021/10, 022, 023, 024, 026, 0208/1, 0208/2, 0208/3, 0208/4, 0211/1, 0211/3, 0212, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5, 0213/6, 0214, 0215, 0216/1, 0217/1, 0217/2, 0217/3, 0218, 0219/1, 0219/2, 0220, 0222/1, 0234, 0235, 0237/3, 0237/4b, 0253/1, 0253/2 Kaba-földesi gyepek HUHN , 0130, 0131/1, 0131/2, 0133, 0139, 0144/1, 0144/2, 0144/3, 0144/4, 0145/1, 0145/2, 0145/4, 0145/5, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152/1, 0152/7, 0153/1, 0153/2, 0153/6, 0259/2, 0259/3, 0259/6, 0262/4, 0262/5, 0262/6, 0262/7, 0262/8, 0263/1, 0272, 0273/2, 0273/3, 0276, 0277, 0279, 0282/10 Bihardancsháza Bihar HUHN /1, 02/3, 02/4, 02/5, 02/7, 02/8, 06/1, 07/5, 07/6, 07/8, 07/10, 07/11, 07/13, 07/15, 07/16, 07/19, 07/20, 07/21, 07/22, 07/23, 09, 010/12, 010/13, 010/14, 010/17, 010/18, 010/20, 010/23, 010/24, 010/25, 010/26, 010/27, 010/28, 011, 013, 014/2, 014/3, 014/5, 39 / 184

42 014/6, 014/7, 015, 016/2, 017, 020, 021, 022/3, 022/4, 022/5, 022/6, 022/7, 022/8, 022/10, 022/11, 022/12, 022/13, 022/15, 022/16, 022/17, 022/18, 022/20, 022/21, 023, 024/1, 024/2, 025, 026, 027/2, 028/2, 028/3, 029/1, 030/1, 030/2, 030/3, 031/1, 031/4, 031/5, 031/6, 034, 035/3, 035/4, 035/5, 035/6, 035/7, 036, 037/1, 037/2, 037/6, 037/7, 037/8, 037/9, 037/10, 037/11, 037/12, 037/13, 038/3, 038/12, 038/14, 038/15, 038/16, 039, 040/4, 040/5, 040/8, 040/11, 040/12, 040/13, 040/14, 040/15, 040/16, 040/17, 040/18, 040/19, 040/20, 040/21, 040/22, 040/23, 040/24, 040/25, 040/26, 040/27, 040/28, 040/29, 040/30, 040/31, 040/32, 040/33, 041, 042, 043/1, 043/2, 043/3, 044, 045/2, 046, 047/3, 047/4, 047/5, 048, 049/4, 049/7, 049/8, 049/9, 049/10, 049/11, 049/12, 049/13, 049/14, 049/15, 049/16, 049/17, 049/18, 049/19, 049/20, 050/2, 051/1, 051/2, 051/4, 051/5, 051/6, 052, 053, 054/3, 054/4, 054/5, 054/7, 055, 056, 057, 058, 059, 060/1 Dél-ásványi-gyepek HUHN /1, 07/10, 07/16, 07/17, 07/18, 07/20, 07/21a, 010/12, 010/13, 022/18, 023, 024/1, 024/2, 058, 059, 060/1 Kaba-földesi gyepek HUHN /12, 038/14, 038/16 Biharnagybajom Bihar HUHN /2, 02/3, 02/4, 02/5, 02/6, 02/7, 02/8, 03, 04/1, 04/2, 04/7, 04/8, 04/9, 04/10, 04/11, 04/12, 04/13, 05, 06, 07, 012/1, 012/2, 012/3, 012/4, 012/5, 012/6, 012/8, 012/10, 012/11, 012/12, 012/13, 012/14, 014, 015/1, 015/2, 016/1, 016/2, 016/3, 016/4, 016/5, 016/6, 017, 018/1, 018/3, 018/5, 018/6, 019/1, 019/2, 020, 021/1, 021/2, 022, 023/1, 023/2, 023/3, 024, 025/6, 025/7, 025/8, 025/10, 025/11, 025/12, 025/13, 025/14, 025/16, 025/17, 025/18, 025/21, 025/22, 025/23, 025/24, 025/25, 025/26, 025/27, 025/29, 025/30, 025/38, 025/40, 025/41, 025/42, 025/43, 025/44, 025/45, 025/46, 025/53, 025/54, 025/57, 025/59, 025/60, 025/61, 025/62, 025/65, 025/67, 025/68, 025/69, 025/70, 025/71, 025/72, 025/73, 025/75, 025/76, 025/77, 025/78, 025/79, 025/80, 025/81, 025/82, 025/83, 025/84, 025/85, 025/86, 025/87, 026, 027/7, 027/8, 027/11, 027/12, 027/13, 027/16, 027/20, 027/21, 027/22, 027/23, 027/24, 027/25, 027/26, 027/27, 027/29, 027/31, 027/32, 027/33, 027/34, 027/36, 027/46, 027/47, 027/49, 027/50, 027/51, 027/52, 027/53, 027/55, 027/58, 027/59, 027/60, 027/67, 027/73, 027/75, 027/80, 027/81, 027/82, 027/83, 027/84, 027/86, 027/87, 027/95, 027/96, 027/97, 027/98, 027/99, 027/100, 027/101, 027/105, 027/106, 027/107, 027/108, 027/109, 027/110, 027/111, 027/112, 027/113, 027/114, 027/115, 027/116, 027/119, 027/120, 027/121, 027/122, 027/124, 027/125, 027/126, 027/127, 027/128, 028, 029, 030, 031, 032/4, 032/5, 032/6, 032/7, 032/8, 032/9, 032/10, 032/11, 032/12, 032/13, 032/14, 032/16, 032/17, 032/18, 032/19, 032/20, 032/21, 033, 034/2, 034/4, 034/5, 034/6, 034/7, 034/8, 034/9, 034/10, 034/11, 034/12, 034/13, 034/14, 034/15, 034/16, 035/1, 035/2, 035/3, 036/1, 036/3, 036/4, 036/5, 036/6, 036/7, 036/8, 036/10, 036/11, 036/12, 036/13, 037, 038/1, 038/2, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 038/10, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/18, 038/19, 038/20, 038/21, 038/22, 038/23, 038/24, 039, 040/6, 040/8, 040/9, 040/10, 040/11, 040/12, 040/13, 040/14, 040/15, 040/16, 040/17, 040/18, 040/21, 040/22, 040/23, 041, 042, 043, 044/3, 044/5, 044/6, 044/7, 044/9, 044/10, 044/11, 044/12, 045, 046/2, 046/3, 046/5, 046/6, 046/7, 046/8, 046/11, 046/12, 046/13, 046/14, 046/15, 046/16, 046/17, 046/18, 046/19, 046/20, 046/21, 046/22, 046/23, 046/24, 046/25, 046/26, 046/29, 046/30, 046/31, 046/32, 046/33, 046/34, 046/35, 046/36, 046/37, 046/46, 046/47, 046/54, 046/55, 046/56, 046/57, 046/58, 046/59, 046/60, 046/61, 046/63, 046/65, 046/66, 046/67, 046/68, 046/75, 046/76, 046/77, 046/78, 046/79, 046/80, 046/81, 046/82, 046/85, 046/87, 046/98, 046/99, 046/100, 046/102, 046/103, 046/108, 046/109, 046/110, 046/111, 046/114, 046/115, 046/116, 046/117, 046/118, 046/120, 046/122, 046/123, 046/124, 046/125, 046/126, 046/128, 046/129, 046/130, 046/131, 047, 048, 049/1, 049/4, 049/5, 049/6, 049/7, 049/8, 050/1, 050/2, 050/3, 050/4, 050/5, 050/6, 050/7, 050/8, 051, 052/3, 052/4, 052/5, 052/7, 052/8, 052/9, 052/10, 052/11, 052/12, 052/13, 053, 054/14, 055, 056/1, 056/2, 056/3, 056/4, 056/5, 056/6, 056/7, 056/8, 056/9, 056/10, 056/11, 056/12, 056/13, 056/14, 056/15, 056/16, 056/17, 056/18, 056/19, 056/20, 056/21, 056/22, 056/23, 056/24, 056/25, 056/26, 056/27, 056/28, 056/29, 056/30, 056/31, 056/32, 056/33, 056/34, 056/35, 056/36, 056/37, 056/38, 056/40, 056/41, 056/42, 056/43, 056/44, 056/45, 056/46, 056/47, 056/48, 056/49, 056/50, 056/51, 056/52, 056/53, 056/54, 056/59, 056/60, 056/61, 056/62, 056/63, 056/64, 056/65, 057, 058/1, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5, 059/2, 059/3, 059/4, 060, 061/1, 061/2, 061/3, 061/4, 061/5, 061/6, 061/7, 061/8, 067, 073/1, 073/2, 074, 075, 078/2, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 078/8, 078/9, 078/10, 078/11, 078/12, 078/13, 078/14, 078/15, 078/16, 078/17, 078/18, 078/19, 078/20, 078/21, 078/22, 078/23, 078/24, 078/25, 078/26, 078/27, 078/28, 079, 080/1, 080/2, 080/3, 080/4, 080/5, 080/6, 080/7, 085, 086, 087/1, 087/3, 087/4, 087/5, 087/6, 087/7, 087/8, 087/9, 087/10, 087/11, 087/12, 088, 0273/9, 0310, 0311/2, 0311/4, 0311/6, 0311/7, 0311/10, 0311/11, 0311/14, 0311/15, 0311/16, 0311/17, 0311/18, 0311/19, 0311/20, 0311/21, 0311/22, 0311/23, 0311/24, 0311/25, 0311/26, 0311/27, 0311/30, 0311/31, 0311/32, 0311/33, 0311/34, 0311/35, 0311/36, 0311/37, 0311/38, 0311/40, 0311/41, 0311/42, 0311/43, 0311/44, 0311/45, 0311/46, 0311/47, 0311/48, 0312, 0313/1, 0313/2, 0313/3, 0313/4, 0315/1, 0317/5, 0317/6, 0317/7, 0317/8, 0317/11, 0317/13, 0317/14, 0317/15, 0318, 0319, 0320/3, 0320/4, 0320/5, 0320/6, 0320/8, 0320/9, 0320/10, 0320/11, 0320/12, 0320/13, 0320/14, 0320/15, 0320/16, 0320/17, 0320/18, 0320/19, 0321, 0322/3, 0325 Dél-ásványi-gyepek HUHN /87b, 035/3, 036/13, 080/3, 087/3, 087/4, 087/5 40 / 184

43 Bihartorda Bihar HUHN /1, 016/2, 016/3, 016/4, 017, 018/1, 018/2, 018/3, 018/4, 018/5, 018/6, 018/7, 019/1, 019/3, 019/4, 020, 021, 022/1, 022/2, 022/3, 023, 024/1, 024/2, 024/3, 027, 030, 031, 032, 034/1, 034/2, 034/3, 034/4, 034/5, 034/6, 034/7, 034/8, 034/9, 034/10, 034/11, 034/12, 034/13, 034/14, 034/15, 034/16, 034/17, 035, 036, 037, 038/1, 038/2, 038/3, 039, 040/1, 040/2, 040/3, 040/4, 040/5, 040/6, 041, 042, 043/1, 043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 043/6, 043/7, 043/8, 043/9, 043/10, 044, 045, 046, 047/1, 047/2, 047/3, 047/4, 047/5, 048, 049, 050/2, 050/3, 050/4, 050/5, 050/6, 050/7, 050/8, 050/9, 051, 052/1, 052/2, 052/3, 053, 054, 055, 056, 057/4, 057/5, 057/6, 057/7, 057/9, 057/10, 059, 060/2, 061, 062/1, 062/2, 062/3, 062/4, 062/5, 062/6, 063, 064, 065, 066, 067/1, 067/2, 067/3, 067/4, 067/5, 068, 069/1, 069/3, 069/4, 069/5, 069/6, 069/7, 069/8, 069/9, 070, 071, 072/4, 072/5, 073, 074, 075, 076/1, 076/2, 077, 078/1, 078/2, 079/1, 079/2, 080/1, 080/2, 081, 082, 083, 084/1, 084/2, 084/3, 085, 086/1, 086/3, 086/4, 086/5, 087, 088, 089, 090, 091/1, 091/2, 091/3, 092, 093/1, 093/2, 094, 095, 096/1, 096/3, 096/4, 096/5, 097/1, 097/2, 097/3, 097/4, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112/1, 0112/2, 0112/4, 0112/5, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122/1, 0122/2, 0122/3, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130/1, 0130/2, 0131, 0132/1, 0132/2, 0132/3, 0132/4, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138/1, 0138/2, 0139, 0140, 0141/1, 0141/2, 0141/3, 0141/4, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150/1, 0150/2, 0150/3, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156/1, 0156/3, 0156/4, 0156/5, 0156/6, 0156/7, 0156/8, 0156/9, 0156/10, 0156/11, 0156/12, 0156/13, 0156/14, 0156/15, 0156/16, 0156/17, 0156/18, 0156/19, 0156/20, 0156/21, 0158, 0160, 0161, 0162/1, 0162/2, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171/1, 0171/3, 0171/4, 0172, 0173/1, 0173/2, 0175, 0199, 0200/1, 0200/2, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211/2, 0211/3, 0211/4, 0211/5, 0212, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5, 0214, 0215, 0216, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224/1, 0224/2, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229/1, 0229/2, 0229/3, 0229/4, 0230, 0231/1, 0231/3, 0231/4, 0231/5, 0231/6, 0231/7, 0231/8, 0231/9, 0231/11, 0231/12, 0232 Dél-ásványi-gyepek HUHN /3, 097/1, 097/2, 097/3, 097/4, 098, 099, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0118, 0119, 0121, 0122/3d, 0127, 0128b, 0130/2b, 0130/2c, 0130/2d, 0130/2f, 0130/2g, 0156/3, 0174, 0193c, 0197/1, 0197/2, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0210, 0211/2, 0211/3, 0211/4, 0211/5, 0222, 0224/1, 0224/2, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229/1, 0229/2, 0229/3, 0229/4, 0230, 0237, 0238, 0240/1, 0240/2, 0240/3, 0240/4 Földes Bihar HUHN /1, 02/2, 03, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 05, 07, 08, 09, 010/1, 010/3, 010/4, 010/5, 010/6, 010/7, 010/8, 010/9, 010/11, 010/12, 010/13, 010/14, 010/15, 010/16, 010/17, 010/18, 010/19, 010/20, 010/21, 010/22, 010/23, 010/24, 010/25, 010/26, 016, 019/2, 019/3, 019/4, 019/5, 020, 021, 022, 023, 024/3, 024/6, 024/12, 024/17, 024/19, 024/23, 024/24, 024/25, 024/27, 024/28, 024/29, 024/30, 024/31, 024/32, 024/33, 024/34, 024/35, 024/36, 025/2, 025/4, 025/5, 025/7, 025/8, 025/9, 025/10, 025/11, 026/2, 026/6, 026/12, 026/13, 026/15, 026/17, 026/18, 026/19, 026/21, 026/22, 026/23, 026/24, 026/25, 026/26, 026/27, 026/28, 026/29, 027, 028/1, 028/2, 028/5, 028/6, 028/7, 028/8, 028/9, 028/10, 028/11, 028/12, 028/13, 029, 030/1, 030/2, 030/4, 030/5, 030/6, 030/7, 031, 032/2, 032/3, 032/5, 032/7, 032/8, 032/9, 032/10, 032/11, 032/12, 032/13, 032/14, 032/15, 032/16, 032/17, 032/18, 032/19, 032/20, 032/21, 032/22, 032/23, 032/24, 032/25, 032/26, 034/1, 034/2, 034/3, 034/4, 034/5, 035, 036, 037, 038, 039/2, 039/3, 039/6, 039/10, 039/13, 039/14, 039/15, 039/16, 039/17, 039/18, 039/19, 039/20, 039/21, 039/22, 039/23, 039/24, 039/25, 039/26, 039/27, 039/28, 039/29, 039/30, 039/31, 039/32, 039/33, 039/34, 039/35, 039/36, 039/37, 039/38, 039/39, 039/42, 039/43, 039/44, 039/45, 040/44, 040/45, 040/70, 040/71, 040/72, 042/9, 042/10, 042/12, 042/14, 042/28, 042/29, 042/30, 042/31, 042/32, 042/33, 042/34, 042/35, 042/36, 043/3, 043/4, 043/5, 043/6, 043/7, 043/8, 043/9, 043/10, 043/11, 043/12, 043/13, 043/14, 043/15, 044/1, 044/2, 044/3, 044/4, 044/5, 045, 046, 047, 048/3, 048/5, 048/9, 048/10, 048/20, 048/21, 048/22, 048/23, 048/24, 048/25, 048/26, 048/27, 048/28, 048/29, 048/30, 051, 052, 053, 054/1, 054/2, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/6, 056/1, 056/2, 057, 058, 060/2, 060/3, 060/4, 060/5, 060/6, 061, 062/1, 062/2, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 064, 065, 066/1, 066/2, 066/3, 067, 068, 072/5, 072/6, 072/7, 073, 074, 075, 076/2, 076/7, 076/8, 076/9, 076/10, 076/11, 076/12, 076/13, 076/14, 076/15, 076/16, 076/17, 076/18, 076/19, 076/20, 079/2, 080/3, 080/4, 080/6, 080/7, 080/8, 080/10, 080/11, 080/12, 080/13, 081/1, 081/2, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 081/13, 082, 083, 084, 085, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6, 087, 088, 089/1, 089/2, 089/28, 0102/1, 0102/2, 0102/3, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107/2, 0107/3, 0107/4, 0107/5, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0107/9, 0360/2, 0360/3, 0360/4, 0360/6, 0360/7, 0360/8, 0360/9, 0360/10, 0360/11, 0360/12, 0360/13, 0360/14, 0360/15, 0360/16, 0360/17, 0360/18, 0360/19, 0360/20, 0360/22, 0360/23, 0360/24, 0360/25, 0360/26, 0360/27, 0360/28, 0360/29, 0360/30, 0360/31, 0360/32, 0360/33, 0360/34, 0360/35, 0360/37, 0360/39, 0360/40, 0360/41, 0361/1, 0361/2, 0361/3, 0362, 0364, 0376, 0377/1, 0377/2, 0378, 0391/4, 0391/5, 0391/6, 0391/10, 0393, 0400 Kaba-földesi gyepek HUHN /1, 02/2, 04/2, 04/3, 04/5, 04/6, 026/21, 026/22, 026/27, 026/28, 026/29, 029, 030/1, 030/2, 030/5, 030/6, 030/7, 031, 032/2, 032/3, 032/5, 032/7, 032/8, 032/9, 032/10, 032/11, 032/12, 032/13, 032/14, 032/15, 032/16, 032/17, 032/18, 032/19, 032/20, 032/21, 032/22, 032/23, 032/24, 032/25, 032/26, 034/1, 034/2, 034/3, 034/4, 034/5, 035, 036, 037, 038, 039/2, 039/3, 039/6, 039/10, 039/13, 039/14, 039/15, 039/16, 039/17, 039/18, 039/19, 039/20, 039/21, 039/22, 039/23, 039/24, 039/25, 039/26, 039/27, 039/28, 039/29, 039/30, 039/31, 039/32, 039/33, 039/34, 039/35, 039/36, 039/37, 039/38, 039/39, 039/42, 039/43, 039/44, 039/45, 040/44, 040/45, 040/70, 040/71, 040/72, 042/9, 042/10, 042/12, 042/14, 042/28, 042/29, 042/30, 042/31, 042/32, 042/33, 042/34, 41 / 184

44 042/35, 042/36, 043/3, 043/4, 043/5, 043/6, 043/7, 043/8, 043/9, 043/10, 043/11, 043/12, 043/13, 043/14, 043/15, 044/1, 044/2, 044/3, 044/4, 044/5, 045, 046, 047, 048/3, 048/5, 048/9, 048/10, 048/20, 048/21, 048/22, 048/23, 048/24, 048/25, 048/26, 048/27, 048/28, 048/29, 048/30, 051, 052, 053, 054/2, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/6, 056/1, 056/2, 057, 058, 060/2, 060/3, 060/4, 060/5, 060/6, 062/1, 063/3, 063/5, 063/6, 063/7, 064, 065, 066/1, 066/2, 066/3, 067, 068a, 068b, 068d, 068f, 068g, 068h, 068k, 068l, 068m, 068n, 068p, 068r, 072/5, 072/6, 072/7, 072/8, 072/9, 072/10, 073, 074, 075, 076/2, 076/7, 076/8, 076/9, 076/10, 076/11, 076/12, 076/13, 076/14, 076/15, 076/16, 076/17, 076/18, 076/19, 076/20, 079/2, 080/3, 080/4, 080/6, 080/7, 080/8, 080/10, 080/11, 080/12, 080/13, 081/1, 081/2, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 081/13, 082, 083, 084, 085, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6, 087, 088, 089/1, 089/2, 089/27, 089/28, 0102/1, 0102/2, 0102/3, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107/2, 0107/3, 0107/4, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0107/9, 0360/2, 0361/1, 0369/2, 0388/1b, 0390, 0391/2, 0391/5, 0391/7, 0391/9, 0394, 0395/3, 0395/4, 0397, 0398, 0399, 0400 Nagyrábé Bihar HUHN , 0321, 0322, 0323, 0324, 0325/2, 0325/4, 0325/5, 0325/6, 0325/7, 0325/8, 0325/9, 0325/10, 0325/11, 0326, 0327/2, 0327/3, 0327/4, 0327/5, 0327/7, 0327/8, 0327/11, 0328, 0329/5, 0329/6, 0329/7, 0329/8, 0329/9, 0329/10, 0329/11, 0329/12, 0329/13, 0329/14, 0329/15, 0329/16, 0329/18, 0329/19, 0329/20, 0330, 0331/1, 0331/2, 0332/1, 0332/2, 0333, 0334/2, 0334/3, 0334/4, 0334/5, 0334/6, 0334/7, 0334/8, 0334/9, 0334/10, 0334/11, 0334/12, 0334/13, 0334/14, 0335, 0336/1, 0336/2, 0336/3, 0337, 0338, 0339/1, 0339/2, 0339/3, 0339/4, 0339/5, 0339/6, 0339/7, 0339/8, 0339/10, 0339/11, 0339/12, 0339/13, 0339/14, 0339/15, 0341/2, 0341/5, 0341/6, 0341/7, 0341/8, 0341/9, 0342, 0343/2, 0343/5, 0343/6, 0343/7, 0343/8, 0344, 0345/2, 0345/6, 0345/7, 0345/8, 0345/9, 0345/10, 0345/11, 0345/12, 0345/13, 0345/14, 0345/15, 0345/16, 0346, 0347/1, 0347/2, 0347/3, 0347/4, 0347/5, 0347/6, 0347/7, 0347/8, 0350, 0351/2, 0351/3, 0351/4, 0351/5, 0351/6, 0351/7, 0351/8, 0351/9, 0354, 0355/1, 0355/2, 0355/3, 0355/4, 0355/5, 0355/6, 0355/7, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361/3, 0361/4, 0362/3, 0362/4, 0362/5, 0362/6, 0362/7, 0362/8, 0362/9, 0362/10, 0362/11, 0362/12, 0362/13, 0362/14, 0362/15, 0362/16, 0362/17, 0362/18, 0362/19, 0362/20, 0362/21, 0362/23, 0362/24, 0362/25, 0362/26, 0362/27, 0362/28, 0362/29, 0362/30, 0362/31, 0362/32, 0362/33, 0362/34, 0365/1, 0365/2, 0365/3, 0366/1, 0366/2, 0366/3, 0367, 0368, 0369, 0370/2, 0370/3, 0370/4, 0370/5, 0370/6, 0370/7, 0370/8, 0370/9, 0370/10, 0370/11, 0370/12, 0370/13, 0370/14, 0370/16, 0370/17, 0371/1, 0371/2, 0371/3, 0371/4, 0372, 0373, 0374/1, 0374/3, 0374/4, 0374/5, 0374/6, 0374/7, 0374/8, 0374/9, 0374/10, 0374/11, 0375/1, 0375/3, 0375/4, 0375/5, 0375/7, 0375/8, 0376/1, 0376/2, 0377, 0378/1, 0378/2, 0378/3, 0378/4, 0378/5, 0378/6, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383/1, 0383/2, 0383/3, 0384, 0385/1, 0385/2, 0385/3, 0385/4, 0386, 0387/2, 0387/3, 0387/4, 0387/5, 0387/7, 0387/9, 0387/10, 0387/11, 0387/12, 0388, 0389/2, 0389/3, 0389/4, 0389/5, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397/1, 0397/2, 0398, 0399, 0400/2, 0400/4, 0400/5, 0400/6, 0400/7, 0400/8, 0400/9, 0400/10, 0401, 0402, 0404, 0405/1, 0405/2, 0405/3, 0406, 0407/1, 0407/2, 0407/3, 0407/4, 0407/5, 0407/6, 0408, 0409, 0410, 0411/1, 0411/2, 0411/3, 0411/4, 0411/5, 0411/6, 0411/7, 0411/8, 0411/9, 0411/10, 0411/11, 0412, 0413/1, 0413/2, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421/1, 0421/4, 0421/5, 0421/6, 0421/7, 0421/8, 0421/9, 0421/10, 0421/11, 0422, 0424, 0425/1, 0425/2, 0425/3, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432/1, 0432/2, 0433/1, 0433/2, 0434/1, 0434/2, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439/2, 0439/4, 0439/5, 0439/6, 0439/7, 0439/8, 0439/9, 0440/2, 0441, 0442/3, 0442/4, 0442/5, 0442/6, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449/2, 0450/1, 0450/2, 0450/3, 0450/4, 0450/5, 0450/6, 0450/7, 0450/9, 0450/10, 0450/11, 0452, 0454, 0455, 0456/2, 0456/3, 0456/4, 0456/5, 0456/6, 0456/7, 0456/8, 0457/1, 0457/2, 0458, 0461, 0462, 0463, 0464/2, 0464/3, 0464/4, 0464/5, 0464/6, 0464/7, 0464/8, 0465/1, 0465/2, 0466/1, 0466/2, 0466/3, 0466/4, 0466/5, 0466/7, 0466/8, 0466/9, 0466/10, 0466/11, 0467, 0468/2, 0468/4, 0468/5, 0468/6, 0468/7, 0468/8, 0468/9, 0468/10, 0468/11, 0468/12, 0468/13, 0468/14, 0468/15, 0468/17, 0468/19, 0468/20, 0468/21, 0468/22, 0468/23, 0468/24, 0468/25, 0468/26, 0469, 0470/2, 0470/4, 0470/5, 0470/6, 0470/7, 0470/8, 0470/9, 0470/10, 0470/11, 0470/12, 0470/14, 0470/15, 0470/16, 0470/17, 0470/18, 0471, 0472/1, 0472/2, 0473/1, 0473/2, 0474/1, 0474/2, 0475, 0476/2 Dél-ásványi-gyepek HUHN , 0324, 0325/2, 0325/4, 0325/5, 0325/6, 0325/7, 0325/8, 0325/9, 0325/10, 0325/11, 0327/3, 0327/4, 0327/5, 0327/7, 0327/8, 0327/9, 0327/11, 0336/2, 0336/3, 0337, 0338, 0343/2, 0343/5, 0343/6, 0343/7, 0343/8, 0344, 0345/14, 0358, 0359, 0362/3, 0362/4, 0365/1, 0365/2, 0365/3, 0366/1a, 0370/3, 0385/2, 0456/2, 0456/3, 0456/4, 0456/6, 0456/7, 0456/8, 0468/2, 0468/4, 0468/5, 0468/6, 0468/7, 0468/8, 0468/9, 0468/10, 0468/11, 0468/12, 0468/13, 0468/14, 0468/15, 0468/17, 0468/19, 0468/20, 0468/21, 0468/22, 0468/23, 0468/24, 0468/25, 0468/26 Kaba-földesi gyepek HUHN /7, 0387/9, 0387/10, 0388, 0389/2, 0389/3, 0389/4, 0389/5, 0390, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397/1, 0397/2, 0398, 0399, 0400/2, 0400/4, 0400/6, 0400/10, 0408, 0418, 0419, 0421/1, 0421/4, 0421/6, 0421/7, 0421/8, 0421/9, 0421/10, 0421/11, 0422, 0424, 0425/1, 0425/2, 0425/3, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432/2b, 0433/1, 0433/2, 0434/1, 0435, 0439/4, 0439/6, 0440/2, 0441, 0442/5, 0442/6, 0444, 0445, 0446 Püspökladány Bihar HUHN /6, 0125/8, 0125/9, 0125/10, 0126, 0128/6, 0129, 0204, 0256/10, 0256/11, 0256/12, 0256/15, 0256/16, 0256/17, 0256/18, 0256/19, 0256/20, 0256/22, 0256/23, 0256/28, 0256/29, 0256/30, 0256/34, 0256/35, 0256/36, 0256/37, 0256/38, 0256/39, 0256/41, 0256/42, 0256/46, 0256/47, 0256/51, 0257, 0269/1, 0271/6, 0271/8, 0271/9, 0271/10, 0271/11, 0271/12, 0271/13, 42 / 184

45 0271/14, 0271/15, 0271/16, 0271/17, 0271/18, 0271/19, 0271/20, 0271/21, 0271/22, 0271/23, 0271/24, 0271/25, 0271/26, 0271/27, 0271/28, 0271/29, 0271/30, 0271/31, 0271/33, 0271/34, 0271/35, 0271/36, 0271/37, 0271/38, 0271/39, 0271/40, 0271/41, 0271/42, 0271/43, 0271/44, 0271/45, 0271/46, 0271/47, 0271/48, 0271/49, 0271/50, 0271/51, 0271/52, 0271/53, 0271/54, 0271/55, 0271/56, 0271/57, 0271/58, 0271/59, 0271/60, 0271/61, 0271/62, 0271/64, 0271/65, 0271/66, 0272/3, 0272/4, 0272/5, 0272/7, 0272/8, 0272/9, 0272/10, 0272/11, 0273/1, 0273/2, 0273/3, 0273/4, 0273/5, 0273/6, 0273/7, 0273/8, 0273/9, 0273/10, 0273/11, 0273/12, 0273/13, 0273/14, 0273/15, 0273/16, 0273/17, 0273/18, 0273/19, 0273/20, 0273/21, 0273/22, 0273/23, 0273/24, 0273/25, 0273/26, 0274, 0275/1, 0275/2, 0275/3, 0275/4, 0275/6, 0275/7, 0275/8, 0275/9, 0275/10, 0275/11, 0276/9, 0276/58, 0276/84, 0276/87, 0276/88, 0276/92, 0276/94, 0276/95, 0276/96, 0276/97, 0276/98, 0276/100, 0276/101, 0276/102, 0276/103, 0276/105, 0276/107, 0276/108, 0276/109, 0276/113, 0276/114, 0276/115, 0276/116, 0276/117, 0276/118, 0276/119, 0276/120, 0276/121, 0276/122, 0276/124, 0276/125, 0276/126, 0276/127, 0276/128, 0276/129, 0276/130, 0276/131, 0276/132, 0276/133, 0276/134, 0276/135, 0276/136, 0276/137, 0276/138, 0276/139, 0276/140, 0276/141, 0276/143, 0276/144, 0276/146, 0276/147, 0277, 0278, 0279, 0280/1, 0294, 0296, 0297/8, 0298, 0299, 0300, 0301/1, 0301/3, 0301/4, 0301/5, 0301/6, 0301/7, 0301/8, 0301/9, 0301/10, 0301/11, 0301/12, 0301/13, 0301/14, 0301/15, 0301/16, 0301/17, 0301/18, 0301/19, 0301/20, 0301/21, 0301/22, 0301/23, 0301/24, 0301/25, 0301/26, 0301/27, 0301/28, 0301/29, 0301/30, 0301/31, 0301/32, 0301/33, 0301/34, 0301/35, 0301/36, 0301/37, 0301/38, 0301/39, 0301/40, 0301/41, 0301/42, 0301/43, 0301/44, 0301/45, 0301/46, 0301/47, 0301/48, 0301/49, 0301/50, 0301/51, 0301/52, 0301/53, 0301/54, 0301/55, 0301/56, 0301/57, 0301/58, 0301/59, 0301/60, 0301/61, 0301/62, 0301/63, 0301/64, 0301/65, 0301/66, 0301/67, 0301/68, 0301/69, 0301/70, 0301/71, 0301/72, 0301/73, 0301/74, 0301/75, 0301/76, 0301/77, 0301/78, 0301/79, 0301/80, 0301/81, 0301/82, 0301/83, 0301/84, 0301/85, 0301/86, 0301/87, 0301/88, 0301/89, 0301/90, 0301/91, 0301/92, 0301/93, 0301/94, 0301/95, 0301/96, 0301/97, 0301/98, 0301/99, 0301/100, 0301/101, 0301/102, 0301/103, 0301/104, 0301/105, 0301/106, 0301/107, 0301/108, 0301/109, 0301/110, 0301/111, 0301/112, 0301/113, 0301/114, 0301/115, 0301/116, 0301/117, 0301/118, 0301/119, 0301/120, 0301/121, 0301/122, 0301/123, 0301/124, 0301/125, 0301/126, 0301/127, 0301/128, 0301/129, 0301/130, 0301/131, 0301/132, 0301/133, 0301/134, 0301/135, 0301/136, 0301/137, 0301/138, 0301/139, 0301/140, 0301/141, 0301/142, 0301/143, 0301/144, 0301/145, 0301/146, 0301/147, 0301/148, 0301/149, 0301/150, 0301/151, 0301/152, 0301/153, 0301/154, 0301/155, 0301/156, 0301/157, 0301/158, 0301/159, 0301/160, 0301/161, 0301/162, 0301/163, 0301/164, 0301/165, 0301/166, 0301/167, 0301/168, 0301/169, 0301/170, 0301/171, 0301/172, 0301/173, 0301/174, 0301/175, 0301/176, 0301/177, 0301/178, 0301/179, 0301/180, 0301/181, 0301/182, 0301/183, 0301/184, 0301/185, 0301/186, 0301/187, 0301/188, 0301/189, 0301/190, 0301/191, 0301/192, 0301/193, 0301/194, 0301/195, 0301/196, 0301/197, 0301/198, 0301/199, 0301/200, 0301/201, 0301/202, 0301/203, 0301/204, 0301/205, 0301/206, 0301/207, 0301/208, 0301/209, 0301/210, 0301/211, 0301/212, 0301/213, 0301/214, 0301/215, 0301/216, 0301/217, 0301/218, 0301/219, 0301/220, 0301/221, 0301/222, 0301/223, 0301/224, 0301/225, 0311, 0312, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0329, 0331/4, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336/1, 0336/3, 0336/4, 0336/5, 0337, 0341, 0343, 0344/1, 0344/2, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349/3, 0352, 0353, 0354, 0355/3, 0355/4, 0355/5, 0355/6, 0356, 0357, 0358, 0360, 0361, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371/1, 0371/2, 0371/3, 0371/4, 0371/5, 0372, 0373/1, 0373/2, 0373/3, 0374, 0375, 0376/1, 0376/2, 0377, 0378, 0379, 0380/1, 0380/2, 0380/3, 0383/1, 0383/2, 0383/3, 0383/4, 0383/5, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388/6, 0388/7, 0388/8, 0388/9, 0388/10, 0388/11, 0388/12, 0388/13, 0388/14, 0388/15, 0388/16, 0388/17, 0388/18, 0388/19, 0388/20, 0388/21, 0388/22, 0388/23, 0388/24, 0388/25, 0388/26, 0388/27, 0388/28, 0388/29, 0388/30, 0388/31, 0388/32, 0388/33, 0388/34, 0388/35, 0388/36, 0388/37, 0388/38, 0388/39, 0388/40, 0388/41, 0388/42, 0388/43, 0388/44, 0388/45, 0388/46, 0388/47, 0388/48, 0388/49, 0388/50, 0388/51, 0388/52, 0388/53, 0388/54, 0388/55, 0388/56, 0388/57, 0388/58, 0388/59, 0388/60, 0388/61, 0388/62, 0388/63, 0388/64, 0388/65, 0388/69, 0388/71, 0388/72, 0388/73, 0388/74, 0388/75, 0388/76, 0388/77, 0388/78, 0388/79, 0388/80, 0388/81, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393/1, 0393/2, 0394, 0395/1, 0395/2, 0395/4, 0395/9, 0395/12, 0395/14, 0395/15, 0395/16, 0395/17, 0395/18, 0395/19, 0395/20, 0395/21, 0395/22, 0395/23, 0395/24, 0395/25, 0395/26, 0395/27, 0395/28, 0395/29, 0395/30, 0395/31, 0395/32, 0395/33, 0395/34, 0395/35, 0395/36, 0395/37, 0395/38, 0395/39, 0395/40, 0395/41, 0395/42, 0395/43, 0395/44, 0395/45, 0395/46, 0395/47, 0395/48, 0395/49, 0395/50, 0395/51, 0395/52, 0395/53, 0395/54, 0395/55, 0397, 0398/1, 0398/2, 0398/3, 0398/4, 0399, 0435/1, 0435/2, 0435/3, 0435/4, 0435/5, 0435/6, 0435/18, 0435/19, 0435/20, 0436, 0437, 0440/1, 0440/2, 0442/1, 0442/2, 0443, 0444, 0445, 0447/1, 0447/2, 0448/1, 0448/2, 0449/2, 0449/3, 0449/6, 0449/7, 0449/8, 0449/9, 0449/10, 0449/11, 0449/14, 0449/15, 0449/18, 0449/19, 0449/20, 0449/22, 0449/23, 0449/24, 0449/25, 0449/26, 0450, 0451, 0452/2, 0452/3, 0452/7, 0452/8, 0452/9, 0452/10, 0452/12, 0452/13, 0453, 0454/2, 0454/3, 0454/4, 0454/5, 0454/6, 0454/7, 0455, 0456/3, 0456/6, 0456/7, 0456/8, 0456/9, 0456/10, 0456/11, 0456/12, 0456/13, 0456/14, 0456/15, 0456/16, 0456/17, 0456/18, 0456/19, 0456/20, 0456/21, 0456/22, 0456/23, 0456/24, 0456/25, 0456/26, 0456/27, 0456/28, 0456/29, 0456/30, 0456/31, 0456/32, 0456/33, 0456/34, 0456/35, 0456/36, 0456/37, 0456/38, 0456/39, 0456/40, 0456/41, 0456/42, 0456/43, 0456/44, 0456/45, 0456/46, 0456/47, 0456/48, 0456/49, 0456/50, 0456/51, 0456/52, 0456/53, 0456/54, 0456/55, 0456/56, 0456/57, 0456/58, 0456/59, 0456/60, 0456/61, 0456/62, 0456/63, 0456/64, 0456/65, 0456/66, 0456/67, 0456/68, 0456/69, 0456/70, 0456/71, 0456/72, 0457, 0458/5, 0458/6, 0458/7, 0458/9, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463/1, 0463/2, 0464/3, 0464/6, 0464/8, 0464/9, 0464/11, 0465, 0466/6, 0466/7, 0466/8, 0466/9, 0467, 0468/3, 0468/6, 0468/7, 0468/8, 0468/9, 0469/2, 0470/2, 0470/6, 0470/7, 0471, 0472/1, 0472/2, 0474, 0475, 0476, 0477, 0483/21, 0483/22, 0483/24, 0483/31, 0483/36, 0483/37, 0483/38, 0483/39, 0483/41, 0485/2, 0486/4, 0486/5, 0486/6, 0486/7, 0486/8, 0486/9, 0486/10, 0486/11, 0486/12, 0486/13, 0486/14, 0486/15, 0486/16, 0486/17, 0486/18, 0486/19, 0486/20, 0486/21, 0486/22, 0486/23, 0486/24, 0486/25, 0486/26, 0486/27, 0486/28, 0486/29, 0486/30, 0486/31, 0486/32, 0486/33, 0486/34, 0486/35, 0486/36, 0486/37, 0488/1, 0494/4, 0494/6, 0494/7, 0494/9, 0494/10, 0494/12, 0494/13, 0494/14, 0494/15, 0494/16, 0494/17, 0494/18, 0494/19, 0494/20, 0494/21, 0494/22, 0494/23, 0494/24, 0494/25, 0494/26, 0494/27, 0494/28, 0494/29, 0494/30, 0495, 0497/1, 0497/2, 0497/3, 0497/4, 0497/5, 0497/6, 0497/7, 0497/8, 0497/9, 0497/10, 0497/11, 0497/12, 0497/13, 0497/14, 0497/15, 0497/16, 0497/17, 0497/18, 0497/19, 0497/20, 0497/21, 0497/22, 0497/23, 0497/24, 0497/25, 0497/26, 0497/27, 0497/28, 0497/29, 0497/30, 0497/31, 0497/32, 0497/33, 0497/34, 43 / 184

46 0497/35, 0497/36, 0497/37, 0497/38, 0497/39, 0497/40, 0497/41, 0497/42, 0497/43, 0497/44, 0497/45, 0497/46, 0497/47, 0497/48, 0497/49, 0497/50, 0497/51, 0497/52, 0497/53, 0497/54, 0497/55, 0497/56, 0497/57, 0497/58, 0497/60, 0497/61, 0497/62, 0497/63, 0497/64, 0497/65, 0497/66, 0497/67, 0497/68, 0497/69, 0497/70, 0497/71, 0497/72, 0497/73, 0497/74, 0497/75, 0498/3, 0507, 0513, 0515/1, 0516/11, 0516/12, 0516/14, 0516/15, 0516/16, 0516/17, 0516/18, 0516/19, 0516/20, 0516/21, 0516/22, 0516/23, 0516/24, 0516/25, 0518/5, 0518/6, 0518/7, 0518/8, 0518/9, 0519, 0520/7, 0520/9, 0520/10, 0520/11, 0520/12, 0521, 0522/1, 0522/2, 0523/3, 0524, 0525/7, 0525/8, 0525/9, 0525/20, 0525/24, 0525/25, 0525/26, 0525/27, 0525/28, 0525/29, 0525/30, 0525/31, 0525/32, 0525/34, 0525/35, 0526, 0527/2, 0527/4, 0527/5, 0527/6, 0527/7, 0527/8, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0535/2, 0535/3, 0535/5, 0535/6, 0535/7, 0535/8, 0535/9, 0535/10, 0535/11, 0535/12, 0535/13, 0535/14, 0535/15, 0535/16, 0536, 0537/9, 0537/10, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0545/1, 0545/2, 0545/3, 0545/4, 0546, 0547/1, 0547/3, 0547/4, 0547/5, 0547/6, 0547/7, 0547/8, 0547/9, 0547/10, 0547/42, 0547/43, 0547/44, 0547/45, 0547/48, 0547/49, 0547/51, 0547/52, 0547/53, 0547/54, 0547/56, 0547/57, 0547/58, 0547/59, 0547/60, 0547/63, 0547/64, 0547/65, 0547/66, 0547/67, 0547/68, 0547/69, 0547/70, 0547/73, 0547/74, 0547/75, 0547/76, 0547/77, 0547/78, 0547/79, 0547/80, 0547/81, 0547/82, 0547/83, 0547/84, 0548, 0549/1, 0549/2, 0550/2, 0550/3, 0550/4, 0550/5, 0550/6, 0550/7, 0550/8, 0550/9, 0550/10, 0550/11, 0550/12, 0552/5, 0552/6, 0552/7, 0552/8, 0552/9, 0552/10, 0552/11, 0552/12, 0552/13, 0552/14, 0552/15, 0552/16, 0552/17, 0552/18, 0552/23, 0552/24, 0552/25, 0552/26, 0552/27, 0552/28, 0552/29, 0552/30, 0552/32, 0553/1, 0553/2, 0554, 0555, 0558, 0559, 0560/1, 0560/3, 0560/4, 0560/5, 0561, 0562/1, 0562/2, 0563/1, 0563/2, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568/3, 0568/4, 0570/10, 0570/11, 0571/1, 0571/2, 0572/1, 0572/2, 0572/3, 0572/4, 0573/1, 0573/2, 0573/4, 0573/5, 0573/6, 0573/7, 0573/8, 0573/9, 0573/10, 0573/11, 0573/12, 0573/13, 0573/14, 0573/15, 0575, 0576, 0577/1, 0577/3, 0577/4, 0577/5, 0577/6, 0577/7, 0578, 0579, 0580, 0581/1, 0581/6, 0581/7, 0581/8, 0581/9, 0581/10, 0581/12, 0581/13, 0581/14, 0581/15, 0581/17, 0581/18, 0581/19, 0581/20, 0581/21, 0581/22, 0581/23, 0581/24, 0581/25, 0581/26, 0581/27, 0581/28, 0581/29, 0581/30, 0581/31, 0581/32, 0581/33, 0582, 0583/1, 0583/2, 0583/3, 0585, 0586, 0587/1, 0587/2, 0587/3, 0588, 0589/1, 0589/3, 0590, 0591, 0592/2, 0593, 0594/1, 0594/2, 0595, 0596/2, 0596/34, 0597, 0598/3, 0598/4, 0600/11, 0601, 0602/2, 0603/1, 0603/2, 0603/3, 0603/4, 0603/5, 0603/6, 0604, 0686/2, 0686/3 Hortobágy HUHN /1, 0772/2, 0772/3, 0773/1, 0773/2, 0773/3, 0773/4, 0773/5, 0773/6, 0773/7, 0774, 0775/1, 0775/2, 0775/3, 0775/4, 0775/5, 0775/6, 0775/7, 0776, 0778/2, 0779/1, 0779/2, 0780, 0781/1, 0781/2, 0782/2, 0782/3, 0782/4, 0782/5, 0783/1, 0783/2, 0784, 0785/16, 0785/18, 0785/19, 0785/20, 0785/21, 0785/22, 0785/23, 0785/24, 0785/25, 0785/26, 0785/27, 0785/28, 0785/29, 0785/30, 0785/31, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791/1, 0791/3, 0796/1, 0797/6, 0797/7, 0797/8, 0797/9, 0797/10, 0797/11, 0798/1, 0798/2, 0798/4, 0798/5, 0798/6, 0798/7, 0798/8, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806/2, 0806/3, 0806/5, 0806/6, 0806/8, 0806/9, 0806/10, 0806/11, 0806/12, 0806/13, 0806/14, 0806/15, 0806/16, 0806/17, 0806/18, 0806/19, 0806/20, 0806/21, 0806/22, 0806/23, 0806/24, 0806/25, 0806/26, 0807/4, 0807/5, 0807/6, 0807/7, 0807/8, 0807/9, 0808/1, 0808/2, 0809/1, 0809/5, 0809/6, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833/1, 0833/2, 0836, 0837/1, 0837/2, 0838/1, 0838/2, 0838/3, 0839, 0840, 0841/1, 0841/3, 0841/4, 0842, 0844/4, 0844/5, 0844/6, 0844/8, 0844/9, 0844/10, 0845, 0846, 0848/1, 0848/2, 0848/3, 0848/5, 0848/6, 0848/7, 0848/8, 0848/9, 0848/12, 0848/13, 0848/14, 0848/15, 0848/16, 0848/17, 0848/18, 0848/19, 0848/20, 0848/21, 0848/22, 0848/23, 0848/24, 0848/25, 0848/26, 0848/27, 0848/28, 0848/29, 0848/30, 0848/31, 0848/32, 0848/33, 0848/34, 0848/35, 0848/36, 0851, 0852/1, 0852/3, 0852/4, 0852/5, 0853, 0854/1, 0854/2, 0855, 0856, 0857/6, 0857/7, 0857/8, 0857/9, 0857/10, 0857/11, 0857/12, 0858, 0859/1, 0859/2, 0859/3, 0860, 0861/2, 0861/3, 0861/4, 0861/5, 0861/6, 0862/93, 0868, 0869/2, 0869/3, 0869/4, 0869/5, 0870, 0871/1, 0871/2, 0871/3, 0872, 0873, 0874, 0875/1, 0875/2, 0875/3, 0876, 0877/1, 0877/2, 0877/3, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886/2, 0886/3, 0886/4, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891/1, 0891/2, 0891/3, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897/1, 0897/2, 0897/3, 0898/1, 0898/2, 0898/3, 0899, 0900/2, 0901/1, 0901/2, 0902/1, 0902/2, 0903/1, 0903/2, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0910, 0911/1, 0911/2, 0912, 0913, 0914/1, 0914/2, 0915/4, 0915/5, 0915/6, 0915/7, 0915/8, 0915/9, 0915/10, 0916, 0917, 0918, 0919/1, 0919/2, 0920, 0921/1, 0921/2, 0922/1, 0922/2, 0922/3, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931/1, 0931/2, 0931/4, 0931/5, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955/1, 0955/2, 0955/3, 0955/4, 0959, 0960, 0961, 0962, 0965, 0966, 0967, 0968, 0971, 0972/1, 0972/2, 0973, 0974/1, 0974/2, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981/1, 0981/2, 0981/3, 0981/5, 0981/6, 0981/7, 0982/1, 0982/2, 0983, 0984/1, 0984/2, 0984/3, 0984/4, 0984/5, 0984/6, 0984/7, 0984/8, 0984/9, 0984/10, 0984/11, 0984/12, 0984/13, 0984/14, 0984/15, 0984/16, 0984/17, 0984/18, 0984/19, 0984/20, 0984/21, 0984/22, 0984/23, 0984/24, 0984/25, 0984/26, 0984/27, 0984/28, 0984/29, 0984/30, 0984/31, 0984/32, 0984/33, 0984/34, 0984/35, 0984/36, 0984/37, 0984/38, 0984/39, 0984/40, 0984/41, 0984/42, 0984/43, 0984/44, 0984/45, 0984/46, 0984/47, 0984/48, 0984/49, 0984/50, 0984/51, 0984/52, 0984/53, 0984/54, 0984/55, 0984/56, 0984/57, 0984/58, 0984/59, 0984/60, 0984/61, 0984/62, 0984/63, 0984/64, 0984/65, 0984/66, 0984/67, 0984/68, 0984/69, 0984/70, 0984/71, 0984/72, 0984/73, 0984/74, 0984/75, 0984/76, 0984/77, 0984/78, 0984/79, 0984/80, 0984/81, 0984/82, 0984/83, 0984/84, 0984/85, 0984/86, 0984/87, 0984/88, 0985/1, 0985/2, 0985/3, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992/3, 0992/4, 0992/6, 0992/8, 0992/9, 0992/10, 0992/11, 0992/12, 0992/13, 0992/14, 0992/15, 0992/16, 0992/17, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997/1, 0997/2, 0998, 0999, 01000, 01001, 01002, Gatály HUHN /36, 0256/46, 0256/47, 0276/9, 0276/84, 0276/98, 0276/101, 0276/103, 0276/105, 0276/107, 0276/108, 0276/109, 0276/114, 0276/136, 0276/137, 0276/138, 0276/139, 0276/140, 0276/141, 0278, 0279, 0343, 0344/1, 0344/2, 0345, 0346, 0348, 0354, 0355/5 44 / 184

47 Hortobágy HUHN , 0715, 0716/7, 0716/22, 0716/24, 0716/26, 0716/27, 0716/28, 0716/30, 0716/31, 0716/32, 0716/33, 0716/34, 0716/35, 0716/36, 0716/37, 0716/38, 0717, 0724, 0726/1, 0753/1, 0762, 0763/2, 0763/13, 0763/16, 0763/17, 0763/18, 0763/19, 0763/20, 0764, 0766/2, 0766/4, 0766/6, 0766/9, 0766/10, 0766/11, 0766/12, 0766/13, 0766/14, 0766/15, 0766/16, 0766/17, 0766/18, 0766/19, 0766/20, 0768, 0769/3, 0770/1, 0770/2, 0770/3, 0771/1, 0771/2, 0771/3, 0771/5, 0772/3, 0773/1, 0773/2, 0773/3, 0773/4, 0773/5, 0773/6, 0773/7, 0774, 0775/1, 0775/2, 0775/3, 0775/4, 0775/5, 0775/6, 0775/7, 0776, 0777, 0778/1, 0778/2, 0778/3, 0779/1, 0779/2, 0780, 0781/1, 0781/2, 0782/2, 0782/3, 0782/4, 0782/5, 0783/1, 0783/2, 0784, 0785/16, 0785/18, 0785/19, 0785/20, 0785/21, 0785/22, 0785/23, 0785/24, 0785/25, 0785/26, 0785/27, 0785/28, 0785/29, 0785/30, 0785/31, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791/1, 0791/3, 0796/1, 0797/6, 0797/7, 0797/8, 0797/9, 0797/10, 0797/11, 0798/1, 0798/2, 0798/4, 0798/5, 0798/6, 0798/7, 0798/8, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806/2, 0806/3, 0806/5, 0806/6, 0806/8, 0806/9, 0806/10, 0806/11, 0806/12, 0806/13, 0806/14, 0806/15, 0806/16, 0806/17, 0806/18, 0806/19, 0806/20, 0806/21, 0806/22, 0806/23, 0806/24, 0806/25, 0806/26, 0807/4, 0807/5, 0807/6, 0807/7, 0807/8, 0807/9, 0808/1, 0808/2, 0809/1, 0809/5, 0809/6, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833/1, 0833/2, 0836, 0837/1, 0837/2, 0838/1, 0838/2, 0838/3, 0839, 0840, 0841/1, 0841/3, 0841/4, 0842, 0844/4, 0844/5, 0844/6, 0844/8, 0844/9, 0844/10, 0845, 0846, 0848/1, 0848/2, 0848/3, 0848/5, 0848/6, 0848/7, 0848/8, 0848/9, 0848/12, 0848/13, 0848/14, 0848/15, 0848/16, 0848/17, 0848/18, 0848/19, 0848/20, 0848/21, 0848/22, 0848/23, 0848/24, 0848/25, 0848/26, 0848/27, 0848/28, 0848/29, 0848/30, 0848/31, 0848/32, 0848/33, 0848/34, 0848/35, 0848/36, 0851, 0852/1, 0852/3, 0852/4, 0852/5, 0853, 0854/1, 0854/2, 0855, 0856, 0857/6, 0857/7, 0857/8, 0857/9, 0857/10, 0857/11, 0857/12, 0858, 0859/1, 0859/2, 0859/3, 0860, 0861/2, 0861/3, 0861/4, 0861/5, 0861/6, 0862/93, 0868, 0869/2, 0869/3, 0869/4, 0869/5, 0870, 0871/1, 0871/2, 0871/3, 0872, 0873, 0874, 0875/1, 0875/2, 0875/3, 0876, 0877/1, 0877/2, 0877/3, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886/2, 0886/3, 0886/4, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891/1, 0891/2, 0891/3, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897/1, 0897/2, 0897/3, 0898/1, 0898/2, 0898/3, 0899, 0900/2, 0901/1, 0901/2, 0902/1, 0902/2, 0903/1, 0903/2, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0910, 0911/1, 0911/2, 0912, 0913, 0914/1, 0914/2, 0915/4, 0915/5, 0915/6, 0915/7, 0915/8, 0915/9, 0915/10, 0916, 0917, 0918, 0919/1, 0919/2, 0920, 0921/1, 0921/2, 0922/1, 0922/2, 0922/3, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931/1, 0931/2, 0931/4, 0931/5, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955/1, 0955/2, 0955/3, 0955/4, 0959, 0960, 0961, 0962, 0965, 0966, 0967, 0968, 0971, 0972/1, 0972/2, 0973, 0974/1, 0974/2, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981/1, 0981/2, 0981/3, 0981/5, 0981/6, 0981/7, 0982/1, 0982/2, 0983, 0984/1, 0984/2, 0984/3, 0984/4, 0984/5, 0984/6, 0984/7, 0984/8, 0984/9, 0984/10, 0984/11, 0984/12, 0984/13, 0984/14, 0984/15, 0984/16, 0984/17, 0984/18, 0984/19, 0984/20, 0984/21, 0984/22, 0984/23, 0984/24, 0984/25, 0984/26, 0984/27, 0984/28, 0984/29, 0984/30, 0984/31, 0984/32, 0984/33, 0984/34, 0984/35, 0984/36, 0984/37, 0984/38, 0984/39, 0984/40, 0984/41, 0984/42, 0984/43, 0984/44, 0984/45, 0984/46, 0984/47, 0984/48, 0984/49, 0984/50, 0984/51, 0984/52, 0984/53, 0984/54, 0984/55, 0984/56, 0984/57, 0984/58, 0984/59, 0984/60, 0984/61, 0984/62, 0984/63, 0984/64, 0984/65, 0984/66, 0984/67, 0984/68, 0984/69, 0984/70, 0984/71, 0984/72, 0984/73, 0984/74, 0984/75, 0984/76, 0984/77, 0984/78, 0984/79, 0984/80, 0984/81, 0984/82, 0984/83, 0984/84, 0984/85, 0984/86, 0984/87, 0984/88, 0985/1, 0985/2, 0985/3, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992/3, 0992/4, 0992/6, 0992/8, 0992/9, 0992/10, 0992/11, 0992/12, 0992/13, 0992/14, 0992/15, 0992/16, 0992/17, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997/1, 0997/2, 0998, 0999, 01000, 01001, 01002, Kaba-földesi gyepek HUHN /8, 0125/9, 0126 Sáp Bihar HUHN /1, 02/2, 03, 04/2, 04/4, 04/6, 04/7, 04/8, 04/9, 04/10, 04/11, 04/12, 04/13, 04/14, 04/15, 05/1, 05/2, 06/1, 06/2, 07, 08, 09, 010, 011/1, 011/2, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019/1, 019/2, 020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 020/8, 020/9, 021, 022/1, 022/2, 023/2, 023/3, 023/6, 023/8, 023/9, 023/10, 023/11, 024, 025, 028, 029, 030/1, 030/2, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 038, 039, 040, 041/1, 041/2, 041/3, 041/4, 041/5, 041/6, 041/7, 041/8, 042, 043/1, 043/3, 043/4, 046/1, 046/2, 047, 048, 049, 050/1, 050/2, 050/3, 051, 052, 053/1, 053/2, 053/7, 053/8, 053/9, 054, 055/2, 055/4, 055/5, 055/6, 055/7, 055/8, 055/9, 055/10, 055/11, 055/12, 056, 057, 058, 059, 060/1, 060/2, 060/3, 060/4, 060/5, 060/7, 060/8, 060/9, 060/10, 060/13, 060/14, 060/15, 060/16, 060/17, 060/18, 060/19, 060/21, 060/22, 060/23, 061/1, 061/2, 062, 063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 064, 065/2, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 065/9, 065/10, 065/11, 065/12, 065/13, 065/14, 065/15, 065/16, 069, 071, 073, 074, 075/10, 075/11, 075/12, 075/13, 075/14, 075/15, 075/16, 075/17, 075/18, 078/3, 078/4, 078/5, 079, 080, 081, 082/1, 082/2, 082/4, 082/5, 082/6, 082/7, 082/8, 082/9, 082/10, 082/11, 082/12, 082/13, 082/14, 082/15, 082/16, 082/17, 082/18, 082/19, 082/20, 082/21, 082/22, 082/23, 082/24, 082/25, 082/26, 083/1, 083/2, 084, 085/2, 085/3, 085/4, 085/5, 085/6, 085/7, 085/8, 085/9, 085/10, 085/11, 085/12, 085/13, 085/14, 085/15, 085/16, 088, 090/1, 090/3, 090/4, 090/5, 091, 092/1, 092/2, 092/3, 092/4, 093, 094, 095/1, 095/2, 096, 097, 098/2, 0101, 0102, 0105, 0106/5, 0106/6, 0106/7, 0106/8, 0106/9, 0106/10, 0106/11, 0106/12, 0106/13, 0106/14, 0106/15, 0106/16, 0106/17, 0106/18, 0106/19, 0106/20, 0106/21, 0106/22, 0106/23, 0106/24, 0106/25, 0106/26, 0106/27, 0106/28, 0106/29, 0106/30, 0106/31, 0106/32, 0106/33, 0106/34, 0106/35, 0106/36, 0106/37, 0106/38, 0106/39, 0106/40, 0106/41, 0106/42, 0106/43, 0106/44, 0106/45, 0106/46, 0106/47, 0106/48, 0106/49, 0106/50, 0106/51, 0106/52, 0106/53, 0106/54, 0109, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115/2, 0115/4, 0115/5, 0115/6, 0115/7, 0115/8, 0116, 0117, 0120/1, 0120/2, 0120/3, 0120/4, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137/1, 0137/3, 0137/4, 0137/5, 0137/6, 0138, 0139, 0140, 0141/1, 0141/2, 0142, 0143, 0144, 0145/1, 0145/2, 0146/1, 0146/2, 0148, 0149/1, 0149/2, 0149/3, 0150/1, 0150/2, 0151, 0152/9 45 / 184

48 Kaba-földesi gyepek HUHN /1, 04/4, 04/13, 04/14, 05/1, 05/2, 010, 011/1, 011/2, 012, 013, 014, 015, 020/3, 020/4, 020/8, 020/9, 021, 023/6, 023/8, 023/9, 023/11b, 024, 025, 028, 029, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137/6, 0137/1b, 0138, 0139, 0140, 0149/3, 0152/9 Sárrétudvati Bihar HUHN , 020/3, 020/5, 020/6, 020/7, 021/2, 031, 032/2, 032/3, 032/4, 032/5, 033/2, 037/9, 038, 039/1, 039/2, 039/3, 039/5, 039/6, 039/7, 051/1, 051/2, 051/4, 051/5, 052, 053/1, 053/4, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 053/10, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/15, 053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 053/23, 053/24, 053/25, 053/26, 053/27, 053/28, 053/29, 053/30, 053/31, 053/32, 053/33, 053/34, 054, 055, 056, 062, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/11, 063/12, 063/13, 063/14, 063/15, 063/16, 063/17, 063/18, 063/19, 063/20, 063/21, 063/22, 063/23, 063/24, 063/25, 063/26, 063/27, 063/28, 063/29, 063/30, 063/31, 063/32, 063/33, 063/34, 063/35, 063/36, 066, 067/2, 067/3, 067/4, 067/5, 067/6, 067/7, 067/8, 067/9, 067/10, 067/12, 067/13, 067/14, 067/15, 067/16, 067/17, 067/18, 069, 071/2, 071/4, 071/5, 071/6, 071/7, 071/8, 071/9, 071/10, 071/11, 071/12, 071/13, 071/14, 071/15, 071/16, 071/17, 071/18, 071/19, 071/20, 071/21, 071/22, 071/23, 071/24, 071/25, 071/26, 071/28, 071/29, 072, 073/2, 073/3, 073/5, 073/6, 073/7, 073/8, 073/9, 073/10, 073/11, 073/12, 073/13, 073/14, 073/15, 073/16, 073/17, 073/18, 073/19, 073/20, 073/21, 074, 075/2, 075/3, 075/5, 075/6, 075/7, 075/8, 075/9, 075/10, 075/11, 075/12, 075/13, 075/14, 075/15, 075/16, 075/17, 075/18, 075/19, 075/20, 076, 077, 079/2, 079/3, 079/7, 079/9, 079/10, 079/11, 079/12, 079/13, 079/14, 079/15, 079/16, 079/17, 080, 081/2, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 081/13, 081/14, 081/15, 081/16, 081/17, 081/18, 081/19, 081/20, 081/21, 081/22, 081/23, 082, 083/9, 083/10, 084, 085/1, 085/4, 085/5, 085/6, 085/7, 085/8, 085/9, 085/10, 085/11, 085/12, 085/13, 086/2, 086/5, 086/6, 086/8, 086/10, 086/11, 086/12, 086/13, 086/14, 086/15, 086/16, 086/17, 086/18, 086/19, 086/21, 086/22, 086/24, 086/25, 086/26, 086/27, 086/28, 086/29, 086/30, 086/31, 087/1, 087/2, 087/3, 087/4, 087/5, 087/6, 087/7, 087/8, 087/9, 087/10, 087/11, 087/12, 087/13, 087/14, 087/18, 087/19, 087/20, 087/21, 087/22, 088, 089, 090/4, 090/6, 090/7, 090/8, 090/9, 090/10, 090/11, 090/13, 090/14, 090/15, 090/16, 090/17, 090/18, 090/19, 090/20, 090/21, 090/22, 090/23, 090/24, 090/25, 090/26, 090/27, 090/28, 090/29, 090/31, 090/32, 090/33, 090/35, 090/36, 090/37, 090/38, 090/39, 090/40, 090/41, 090/42, 090/43, 090/44, 090/45, 090/46, 090/47, 090/48, 090/50, 090/51, 090/52, 090/53, 091, 092, 093/1, 093/2, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 093/7, 093/8, 093/9, 093/10, 093/11, 093/12, 093/14, 093/15, 093/16, 093/17, 093/18, 093/19, 093/20, 093/21, 093/22, 093/23, 093/24, 093/25, 093/26, 094, 095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 095/7, 095/8, 095/9, 095/10, 095/11, 095/12, 095/13, 095/14, 095/15, 095/16, 095/17, 095/18, 095/19, 095/20, 095/22, 095/23, 096/1, 097/6, 097/10, 097/11, 097/12, 097/13, 097/14, 097/15, 097/18, 097/19, 098, 099/2, 099/5, 099/8, 099/10, 099/11, 099/12, 099/13, 099/14, 099/15, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104/1, 0104/2, 0105, 0106/3, 0106/6, 0106/7, 0106/8, 0106/9, 0106/10, 0106/12, 0106/13, 0106/14, 0106/15, 0106/16, 0106/17, 0107, 0108/2, 0108/3, 0108/4, 0108/5, 0108/6, 0108/7, 0108/8, 0108/9, 0108/10, 0108/11, 0108/12, 0108/13, 0108/14, 0108/15, 0108/16, 0108/17, 0108/18, 0108/19, 0108/20, 0108/21, 0108/22, 0108/23, 0108/24, 0108/25, 0108/26, 0108/27, 0108/29, 0108/30, 0108/31, 0108/33, 0108/34, 0108/35, 0108/38, 0108/40, 0108/41, 0108/42, 0108/43, 0108/44, 0109, 0110, 0111/2, 0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/6, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/12, 0111/13, 0111/14, 0111/15, 0111/16, 0111/18, 0111/19, 0111/20, 0111/21, 0111/22, 0112, 0113, 0114/2, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 0115/1, 0115/3, 0115/4, 0115/7, 0115/8, 0115/9, 0115/10, 0115/11, 0115/12, 0115/13, 0115/14, 0115/15, 0115/16, 0116/1, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0117/1, 0117/2, 0117/3, 0118, 0119/3, 0119/4, 0119/6, 0119/7, 0119/8, 0119/9, 0119/10, 0119/11, 0119/12, 0120, 0121/1, 0121/2, 0121/3, 0122, 0123/2, 0123/4, 0123/6, 0123/7, 0123/8, 0123/9, 0123/10, 0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14, 0123/15, 0123/16, 0123/17, 0123/18, 0123/19, 0123/20, 0123/21, 0123/22, 0123/23, 0123/24, 0123/25, 0123/26, 0124, 0125, 0126/7, 0126/8, 0126/9, 0126/10, 0126/11, 0126/12, 0126/13, 0126/14, 0126/15, 0126/16, 0126/17, 0126/18, 0126/19, 0126/21, 0126/22, 0126/23, 0126/24, 0126/25, 0126/26, 0126/27, 0126/28, 0127, 0128/1, 0128/2, 0128/3, 0129, 0130/7, 0130/11, 0130/23, 0130/24, 0130/28, 0130/29, 0130/30, 0130/31, 0130/32, 0130/33, 0130/34, 0130/35, 0130/36, 0130/37, 0130/38, 0130/39, 0130/40, 0130/41, 0130/42, 0130/43, 0130/44, 0130/45, 0130/46, 0130/47, 0130/48, 0130/49, 0130/50, 0130/51, 0130/52, 0130/53, 0130/54, 0132/1, 0132/2, 0132/5, 0132/8, 0132/9, 0132/10, 0132/11, 0132/12, 0132/13, 0132/14, 0132/15, 0132/16, 0132/17, 0132/18, 0132/19, 0132/21, 0132/22, 0132/23, 0132/24, 0132/25, 0132/29, 0132/30, 0132/31, 0132/32, 0132/33, 0132/34, 0132/35, 0132/36, 0132/37, 0132/38, 0132/39, 0132/40, 0132/41, 0132/42, 0132/43, 0132/44, 0132/45, 0132/46, 0132/47, 0132/48, 0132/49, 0132/50, 0132/51, 0132/52, 0132/53, 0132/54, 0132/55, 0132/56, 0133, 0134/2, 0134/5, 0134/6, 0134/7, 0134/8, 0134/9, 0134/10, 0134/11, 0134/12, 0134/13, 0134/14, 0134/15, 0134/16, 0134/17, 0134/18, 0134/19, 0134/20, 0134/21, 0134/22, 0134/23, 0134/24, 0134/25, 0134/26, 0134/27, 0135, 0136/10, 0136/12, 0136/14, 0136/16, 0136/17, 0136/18, 0136/19, 0136/20, 0136/21, 0136/22, 0136/23, 0136/24, 0136/25, 0136/26, 0136/27, 0136/28, 0136/29, 0144/2, 0148/2, 0148/4, 0148/7, 0148/15, 0148/17, 0148/18, 0148/19, 0148/20, 0148/21, 0148/22, 0148/23, 0148/24, 0148/25, 0148/26, 0148/27, 0148/28, 0148/29, 0148/30, 0148/31, 0148/32, 0148/33, 0148/34, 0148/35, 0148/36, 0148/37, 0150, 0174/1, 0174/2, 0175/1, 0175/2, 0175/4, 0175/6, 0175/7, 0175/11, 0175/12, 0175/13, 0175/14, 0175/15, 0175/16, 0175/17, 0175/18, 0175/19, 0175/20, 0175/21, 0175/22, 0175/23, 0175/24, 0175/25, 0175/26, 0175/27, 0175/28, 0175/29, 0183, 0184/1, 0184/2, 0184/3, 0185/1, 0185/2, 0185/3, 0186/3, 0186/4, 0186/5, 0186/6, 0186/7, 0186/8, 0186/9, 0186/10, 0186/11, 0186/12, 0186/13, 0186/14, 0187, 0188/2, 0188/3, 0188/4, 0188/5, 0188/6, 0188/7, 0188/8, 0188/10, 0188/11, 0188/12, 0188/13, 0188/14, 0188/15, 0189/1, 0189/2, 0189/3, 0190, 0191/1, 0191/2, 0191/3, 0191/4, 0191/5, 0191/6, 0191/7, 0191/8, 0191/10, 0191/11, 0191/12, 0191/13, 0192, 0193/1, 0193/2, 0193/4, 0193/5, 0193/6, 0194, 0195, 0196, 0197/1, 0197/4, 0197/5, 0197/6, 0197/9, 0197/10, 0197/11, 0197/12, 0197/15, 0197/16, 0197/17, 0197/18, 0197/19, 0197/20, 0197/21, 0197/23, 0197/24, 0197/25, 0197/26, 0197/27, 0197/28, 0197/29, 0197/30, 0197/31, 0197/32, 0197/33, 0197/34, 0197/35, 0197/36, 0197/37, 0197/38, 0197/39, 0197/40, 0197/41, 0197/42, 46 / 184

49 0197/43, 0197/44, 0197/47, 0197/48, 0197/49, 0197/50, 0197/51, 0197/52, 0197/53, 0198/1, 0198/8, 0198/9, 0198/10, 0198/11, 0198/12, 0198/13, 0198/14, 0198/16, 0198/17, 0198/18, 0198/19, 0199, 0200/2, 0200/3, 0200/4, 0200/5, 0200/6, 0200/7, 0201/1, 0201/2, 0201/4, 0201/5, 0201/7, 0201/8, 0201/10, 0201/11, 0202, 0203, 0204/1, 0204/2, 0204/3, 0205, 0206/2, 0206/3, 0206/4, 0206/5, 0206/6, 0206/7, 0206/8, 0206/9, 0206/10, 0206/11, 0207, 0208, 0209/2, 0209/3, 0209/4, 0209/7, 0209/8, 0209/9, 0209/10, 0209/11, 0209/12, 0209/14, 0209/16, 0209/17, 0209/18, 0209/19, 0209/20, 0209/21, 0210, 0211/1, 0211/2, 0211/3, 0211/4, 0211/5, 0211/6, 0211/7, 0211/8, 0211/9, 0211/10, 0211/11, 0211/12, 0211/13, 0211/14, 0211/15, 0211/16, 0211/17, 0211/19, 0211/20, 0211/21, 0211/22, 0211/23, 0211/24, 0211/25, 0211/26, 0211/27, 0211/28, 0211/30, 0211/31, 0211/32, 0211/33, 0211/34, 0211/35, 0211/36, 0211/37, 0211/38, 0211/41, 0211/42, 0211/43, 0211/44, 0211/45, 0211/46, 0211/47, 0212, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5, 0213/6, 0213/7, 0214, 0215/1, 0215/2, 0215/3, 0215/4, 0215/5, 0215/6, 0215/7, 0215/8, 0215/9, 0215/10, 0215/11, 0215/12, 0215/13, 0215/14, 0215/15, 0215/16, 0215/17, 0216, 0217/1, 0217/2, 0217/3, 0218, 0219/1, 0219/2, 0219/3, 0219/4, 0219/5, 0219/6, 0219/7, 0219/8, 0219/9, 0219/11, 0219/12, 0219/13, 0220/1, 0220/2, 0220/3, 0220/4, 0220/5, 0220/6, 0220/7, 0220/8, 0220/9, 0220/10, 0220/11, 0220/12, 0220/13, 0220/14, 0220/15, 0220/16, 0220/17, 0220/18, 0220/19, 0220/20, 0220/21, 0220/22, 0220/23, 0220/24, 0220/25, 0220/26, 0220/27, 0220/28, 0220/29, 0220/30, 0220/31, 0220/32, 0220/33, 0220/34, 0220/35, 0220/36, 0220/37, 0220/38, 0221, 0222/1, 0222/2, 0222/5, 0222/6, 0222/7, 0222/9, 0222/10, 0222/11, 0222/12, 0222/13, 0222/14, 0222/16, 0222/17, 0222/18, 0222/19, 0222/20, 0222/21, 0222/22, 0222/23, 0222/24, 0222/25, 0222/26, 0222/27, 0222/28, 0222/29, 0222/30, 0222/31, 0223, 0224/2, 0224/3, 0224/4, 0224/6, 0224/7, 0224/8, 0224/9, 0225, 0226/3, 0226/4, 0226/5, 0226/6, 0226/7, 0226/8, 0226/9, 0226/11, 0226/12, 0226/13, 0227, 0228/1, 0228/2, 0228/3, 0228/4, 0228/5, 0228/6, 0228/7, 0228/8, 0228/9, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233/4, 0233/5, 0233/6, 0233/7, 0233/8, 0233/9, 0233/10, 0233/11, 0233/12, 0241/2, 0242/2, 0242/3, 0243, 0244, 0245/1, 0245/2, 0248, 0252, 0253, 0254/5, 0254/6, 0254/11, 0254/14, 0254/16, 0254/17, 0254/18, 0254/19, 0254/20, 0254/21, 0254/22, 0254/23, 0254/24, 0254/25, 0254/26, 0254/27, 0254/29, 0254/30, 0254/31, 0254/32, 0254/33, 0254/34, 0254/35, 0254/36, 0254/37, 0254/40, 0254/41, 0254/42, 0254/43, 0254/44, 0254/45, 0254/46, 0254/47, 0254/48, 0254/49, 0254/50, 0254/51, 0254/52, 0254/53, 0254/54, 0254/55, 0254/56, 0254/57, 0254/58, 0254/59, 0254/60, 0254/61, 0254/62, 0254/63, 0254/64, 0255/1, 0255/2, 0255/3, 0255/4, 0256, 0257/2, 0257/3, 0257/5, 0257/7, 0257/8, 0257/9, 0257/10, 0257/11, 0257/12, 0257/13, 0257/14, 0257/15, 0257/16, 0257/17, 0257/18, 0257/19, 0257/20, 0257/21, 0257/22, 0257/23, 0257/24, 0257/25, 0257/26, 0257/27, 0257/28, 0257/29, 0257/30, 0257/31, 0257/32, 0257/33, 0257/34, 0257/35, 0257/36, 0257/37, 0257/38, 0257/39, 0257/40, 0257/41, 0257/42, 0257/43, 0257/44, 0257/45, 0257/46, 0257/47, 0257/48, 0257/49, 0257/50, 0257/51, 0257/52, 0257/53, 0257/54, 0257/55, 0257/56, 0257/57, 0257/58, 0257/59, 0257/60, 0257/61, 0257/62, 0257/63, 0257/64, 0257/65, 0257/66, 0257/67, 0257/68, 0257/69, 0257/70, 0257/71, 0257/72, 0257/73, 0257/74, 0257/75, 0257/76, 0257/77, 0257/78, 0257/79, 0257/80, 0257/81, 0257/82, 0257/83, 0257/84, 0257/85, 0257/86, 0257/87, 0257/88, 0257/89, 0257/90, 0257/91, 0257/92, 0257/93, 0257/94, 0257/95, 0257/96, 0257/97, 0257/98, 0257/99, 0257/100, 0257/101, 0257/102, 0257/103, 0257/104, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262/2, 0262/4, 0262/5, 0262/6, 0262/7, 0262/8, 0262/9, 0262/10, 0262/11, 0262/12, 0262/13, 0262/14, 0262/15, 0262/16, 0262/17, 0262/18, 0262/19, 0262/20, 0262/21, 0262/22, 0262/23, 0262/24, 0262/25, 0262/26, 0262/27, 0262/28, 0262/29, 0262/30, 0262/31, 0262/32, 0262/33, 0262/34, 0262/35, 0262/36, 0262/37, 0262/38, 0262/39, 0262/40, 0262/41, 0262/42, 0262/43, 0262/44, 0262/45, 0262/46, 0262/47, 0267, 0268/2, 0268/4, 0268/5, 0268/6, 0271/1, 0271/2, 0271/3, 0271/4, 0271/5, 0271/6, 0271/7, 0271/8, 0271/9, 0271/10, 0271/11, 0271/12, 0271/13, 0272, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278/1, 0278/2, 0278/3, 0279/2, 0279/4, 0279/5, 0279/6, 0279/7, 0279/9, 0279/11, 0279/12, 0279/13, 0279/14, 0280, 0281/1, 0281/2, 0281/3, 0282, 0283/1, 0283/3, 0283/4, 0283/5, 0283/6, 0283/7, 0283/8, 0283/9, 0283/10 Szerep Bihar HUHN /1, 02/2, 02/3, 02/4, 03/1, 03/2, 04, 05, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9, 07/1, 07/2, 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 09, 010/2, 010/3, 010/4, 011, 012, 013/1, 013/2, 014, 015/1, 015/2, 016/2, 016/3, 016/4, 016/5, 016/6, 017, 018/2, 018/3, 018/4, 018/5, 019/1, 019/2, 020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 020/8, 021, 022, 024/1, 024/2, 024/3, 024/4, 025, 026, 027, 028/1, 028/2, 028/3, 028/4, 028/5, 028/6, 029, 030/1, 030/2, 031/1, 031/3, 031/4, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9, 031/10, 031/11, 031/12, 031/13, 031/14, 031/15, 031/16, 031/17, 031/18, 031/19, 032, 033/2, 033/3, 033/5, 033/6, 033/7, 033/8, 033/9, 033/10, 033/11, 033/12, 033/13, 033/14, 033/15, 033/16, 034/1, 034/2, 034/3, 034/4, 035/1, 035/2, 036, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8, 037/9, 037/10, 037/11, 037/12, 037/13, 037/14, 037/15, 037/16, 037/17, 037/18, 037/19, 037/20, 037/21, 037/22, 037/23, 037/24, 037/25, 037/26, 037/27, 037/28, 037/29, 037/30, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 039, 040, 041, 042, 044, 045/2, 045/3, 045/4, 045/5, 045/6, 045/7, 045/8, 045/9, 045/10, 045/11, 045/12, 045/13, 045/14, 045/15, 045/16, 045/17, 045/18, 045/19, 045/20, 045/21, 045/22, 045/23, 045/24, 045/25, 046, 047/1, 047/3, 047/4, 048, 049/2, 049/3, 049/4, 050/1, 050/2, 051, 052/1, 052/2, 053, 054, 055/1, 055/3, 055/4, 055/5, 055/6, 055/7, 055/8, 055/9, 055/10, 055/11, 055/12, 055/13, 055/14, 055/15, 056, 057, 058/1, 058/2, 058/4, 058/5, 058/6, 058/7, 058/8, 058/9, 058/10, 058/11, 058/12, 058/13, 058/14, 058/15, 058/16, 059, 060, 061/2, 061/3, 061/4, 061/5, 061/6, 061/7, 061/8, 061/9, 061/10, 061/11, 061/12, 061/13, 061/14, 061/15, 061/16, 061/17, 061/18, 061/19, 061/20, 061/21, 061/22, 061/23, 061/24, 061/25, 061/26, 061/27, 061/28, 061/29, 061/30, 061/31, 061/32, 061/33, 061/34, 061/35, 061/36, 061/37, 062, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8, 063/9, 063/10, 063/11, 063/12, 064, 065/1, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 065/9, 065/10, 065/11, 065/12, 065/13, 065/14, 065/15, 065/16, 065/17, 065/18, 065/19, 065/20, 065/21, 065/22, 065/23, 066, 067, 068/2, 068/4, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 068/9, 068/10, 068/11, 068/12, 068/13, 068/14, 068/15, 068/16, 068/17, 068/18, 068/19, 068/20, 068/22, 068/23, 068/24, 068/25, 068/26, 069, 070/1, 070/2, 070/3, 070/4, 070/5, 070/6, 070/7, 070/8, 070/13, 070/14, 070/15, 070/16, 070/17, 070/18, 070/19, 071, 072/1, 072/2, 073/2, 073/4, 073/5, 073/6, 074, 075/1, 075/2, 075/3, 075/4, 075/5, 075/6, 076, 077/1, 077/2, 077/3, 077/4, 077/5, 077/6, 077/7, 077/8, 077/9, 077/10, 077/11, 077/12, 077/13, 077/14, 077/15, 077/17, 077/18, 077/21, 077/22, 077/23, 077/24, 077/25, 077/26, 077/27, 077/28, 077/29, 47 / 184

50 077/30, 077/31, 077/34, 077/35, 077/36, 078, 079, 080/2, 080/4, 080/5, 080/7, 080/8, 080/9, 080/10, 080/11, 080/12, 080/13, 080/14, 080/15, 080/16, 080/17, 080/18, 080/19, 080/20, 080/21, 080/22, 080/23, 080/24, 080/25, 080/26, 080/27, 080/28, 080/29, 080/30, 080/31, 080/32, 080/34, 080/35, 080/36, 081, 082/2, 082/3, 082/4, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 084/1, 084/2, 084/3, 085, 086/1, 086/2, 087, 088, 089/1, 089/2, 090, 091/1, 091/3, 091/4, 091/5, 091/6, 091/7, 091/8, 091/9, 091/10, 091/11, 091/12, 092, 093/1, 093/2, 094, 095, 096/1, 096/2, 096/3, 096/4, 096/5, 096/6, 096/7, 096/8, 096/9, 096/10, 096/11, 097, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 098/7, 098/8, 098/9, 098/10, 099/1, 099/2, 099/3, 099/4, 099/5, 099/6, 099/7, 099/8, 099/9, 099/10, 0100, 0101/1, 0101/2, 0101/3, 0101/4, 0101/5, 0101/6, 0101/7, 0101/8, 0101/9, 0101/10, 0101/11, 0101/12, 0101/13, 0102, 0103, 0104/1, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0105, 0106/1, 0106/2, 0106/3, 0106/4, 0106/5, 0106/6, 0107, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114/1, 0114/2, 0115, 0116/1, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121/2, 0121/3, 0121/4, 0121/5, 0122, 0123, 0124, 0125/2, 0125/3, 0125/4, 0125/5, 0125/6, 0126, 0127/4, 0127/7, 0127/8, 0127/9, 0127/10, 0127/11, 0127/12, 0127/14, 0127/15, 0127/16, 0127/17, 0127/18, 0127/19, 0127/20, 0127/21, 0127/22, 0127/23, 0127/24, 0127/25, 0127/26, 0127/27, 0127/28, 0127/29, 0127/30, 0127/31, 0127/32, 0128, 0129/2, 0129/4, 0129/5, 0129/6, 0129/7, 0129/8, 0130, 0131/2, 0131/3, 0131/4, 0131/5, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0131/9, 0132, 0133, 0134, 0135/1, 0135/2, 0135/3, 0135/4, 0136, 0138, 0139, 0140/2, 0140/4, 0140/5, 0140/6, 0140/7, 0140/8, 0140/10, 0140/11, 0140/12, 0140/13, 0140/14, 0140/15, 0140/16, 0140/17, 0140/18, 0140/19, 0140/20, 0140/21, 0140/22, 0140/23, 0143/1, 0143/2, 0143/3, 0143/4, 0143/5, 0144, 0145/1, 0145/2, 0145/3, 0145/4, 0145/5, 0145/6, 0145/7, 0145/8, 0145/9, 0145/10, 0145/11, 0148/1, 0148/2, 0148/3, 0148/4, 0148/5, 0148/6, 0148/7, 0148/8, 0148/9, 0148/10, 0148/11, 0148/12, 0148/13, 0148/14, 0148/15, 0148/16, 0148/17, 0148/18, 0148/19, 0149/1, 0149/2, 0150/1, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 0150/5, 0150/6, 0150/7, 0150/8, 0150/9, 0150/10, 0150/11, 0150/12, 0150/13, 0150/14, 0150/15, 0150/16, 0150/17, 0150/18, 0151/1, 0151/2, 0154, 0155/1, 0155/2, 0155/3, 0155/4, 0155/5, 0155/6, 0155/7, 0155/8, 0155/9, 0155/10, 0155/11, 0155/12, 0155/13, 0155/14, 0155/15, 0155/16, 0155/17, 0155/18, 0155/19, 0155/20, 0155/21, 0156, 0157, 0158, 0159/2, 0159/3, 0160, 0161/1, 0161/2, 0162, 0164, 0165, 0166, 0170, 0171/1, 0171/2, 0172, 0173, 0176/3, 0176/4, 0176/5, 0176/6, 0176/7, 0176/8, 0176/9, 0176/10, 0176/11, 0176/12, 0176/13, 0176/14, 0176/15, 0177/1, 0177/2, 0178, 0179, 0180/3, 0180/4, 0180/5, 0180/6, 0180/7, 0180/8, 0180/9, 0180/11, 0180/12, 0181, 0182/1, 0182/3, 0182/4, 0182/5, 0182/6, 0183, 0184, 0185/1, 0185/3, 0185/4, 0185/5, 0185/6, 0185/7, 0185/8, 0185/9, 0185/10, 0185/11, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190/1, 0190/3, 0190/4, 0190/5, 0190/6, 0191/1, 0191/2, 0191/4, 0191/5, 0192, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199/1, 0199/2, 0199/3, 0199/4, 0199/5, 0199/6, 0199/7, 0199/8, 0199/9, 0199/10, 0199/11, 0199/12, 0199/13, 0199/14, 0199/15, 0199/16, 0199/17, 0199/18, 0199/19, 0199/20, 0200, 0201, 0202/1, 0202/2, 0202/3, 0202/4, 0202/5, 0202/6, 0202/7, 0202/8, 0202/9, 0202/10, 0202/11, 0202/12, 0202/13, 0202/14, 0202/15, 0202/16, 0202/17, 0202/18, 0202/19, 0202/20, 0202/21, 0202/22, 0202/23, 0202/24, 0202/25, 0202/26, 0202/27, 0202/28, 0202/29, 0202/30, 0202/31, 0202/32, 0202/33, 0202/34, 0202/35, 0202/36, 0203, 0205, 0206/1, 0206/2, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212/1, 0212/2, 0212/3, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5, 0213/6, 0213/7, 0213/8, 0213/9, 0213/10, 0213/11, 0213/12, 0213/13, 0213/14, 0214, 0216, 0217, 0219/1, 0219/2, 0221, 0222, 0223, 0225, 0227, 0229, 0231, 0233, 0234/1, 0234/2, 0235/1, 0235/2, 0237/1, 0237/2, 0238, 0243, 0244/1, 0244/2, 0244/3, 0244/4, 0244/5, 0244/6, 0244/7, 0244/8, 0244/9, 0244/10, 0244/11, 0244/12, 0244/13, 0244/14, 0244/15, 0244/16, 0244/17, 0244/18, 0244/19, 0244/20, 0244/21, 0244/22, 0248/1, 0248/2, 0249, 0250, 0253/1, 0253/2, 0254, 0257, 0258, 0259/1, 0259/2, 0260, 0261/2, 0261/3, 0261/5, 0261/6, 0261/7, 0261/8, 0261/9, 0261/10, 0262, 0263, 0264/1, 0264/2, 0264/3, 0265, 0266/1, 0266/2, 0266/4, 0266/5, 0266/9, 0266/10, 0267, 0268/1, 0268/3, 0268/4, 0268/5, 0268/6, 0268/7, 0268/8, 0268/9, 0268/10, 0268/11, 0268/12, 0268/14, 0268/15, 0268/18, 0268/20, 0268/21, 0268/22, 0268/23, 0268/24, 0268/25, 0268/26, 0268/27, 0268/28, 0268/29, 0268/30, 0268/31, 0269, 0270/1, 0270/2, 0270/4, 0270/5, 0270/6, 0270/7, 0270/8, 0270/9, 0270/10, 0270/11, 0270/12, 0270/13, 0270/14, 0270/15, 0270/17, 0270/18, 0270/19, 0270/20, 0270/21, 0270/22, 0270/23, 0270/24, 0270/25, 0270/26, 0270/27, 0270/28, 0271, 0272/1, 0272/2, 0272/3, 0272/4, 0272/6, 0272/7, 0272/8, 0272/9, 0272/10, 0272/11, 0272/12, 0272/13, 0272/14, 0272/15, 0272/16, 0272/17, 0272/18, 0272/19, 0272/20, 0273, 0274, 0275/2, 0275/3, 0275/5, 0275/6, 0275/8, 0275/9, 0275/11, 0275/12, 0275/13, 0275/14, 0275/15, 0275/16, 0275/17, 0276, 0277, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294/3, 0294/4, 0295/1, 0295/2, 0295/3, 0295/4, 0295/5, 0295/6, 0295/7, 0295/8, 0295/9, 0295/10, 0295/11, 0295/12, 0295/13, 0295/14, 0295/15, 0295/16, 0295/17, 0295/18, 0295/19, 0295/20, 0295/21, 0295/22, 0295/23, 0295/24, 0295/25, 0295/26, 0295/27, 0295/28, 0295/29, 0295/30, 0295/31, 0295/32, 0295/33, 0300, 0301/1, 0301/2, 0302, 0304/2, 0305, 0308/2, 0308/3, 0308/5, 0308/6, 0308/7, 0308/8, 0308/9, 0308/10, 0308/11, 0308/12, 0308/13, 0308/14, 0308/15, 0308/16, 0308/17, 0308/18, 0308/19, 0308/20, 0309, 0310, 0311/1, 0311/2, 0314, 0315/1, 0315/2, 0315/3, 0315/4, 0315/5, 0315/6, 0315/7, 0315/8, 0315/9, 0315/10, 0315/11, 0315/12, 0315/13, 0315/14, 0315/15, 0320/4, 0320/5, 0320/6, 0320/7, 0321/1, 0321/2, 0321/4, 0321/5, 0321/6, 0321/7, 0321/9, 0321/10, 0321/11, 0321/12, 0321/13, 0321/14, 0321/15, 0321/16, 0321/17, 0321/18, 0321/19, 0321/20, 0321/21, 0321/22, 0321/23, 0321/24, 0321/25, 0321/26, 0322, 0323/1, 0323/2, 0323/3, 0323/4, 0323/5, 0323/6, 0323/7, 0323/8, 0323/9, 0324, 0325, 0326, 0327/1, 0327/2, 0327/3, 0327/4, 0327/5, 0328, 0329/2, 0329/3, 0329/4, 0329/5, 0329/6, 0329/7, 0329/8, 0329/9, 0330, 0331, 0332/1, 0332/2, 0332/3, 0332/4, 0332/5, 0332/6, 0332/7, 0332/8, 0332/9, 0332/10, 0332/11, 0332/12, 0332/13, 0332/14, 0332/15, 0332/16, 0332/17, 0332/18, 0332/19, 0332/20, 0332/21, 0332/22, 0334/1, 0334/2, 0334/3, 0334/4, 0334/6, 0334/7, 0334/8, 0334/9, 0334/10, 0335/1, 0335/2, 0335/3, 0335/4, 0335/5, 0335/6, 0335/7, 0335/8, 0335/9, 0336/1, 0336/2, 0336/3, 0336/4, 0336/5, 0336/6, 0336/7, 0336/8, 0337, 0338/1, 0338/2, 0338/3, 0338/4, 0338/5, 0338/6, 0338/7, 0338/8, 0338/9, 0338/10, 0340, 0342/1, 0342/2, 0342/3, 0342/4, 0342/5, 0342/6, 0342/7, 0342/8, 0342/9, 0342/10, 0342/11, 0342/12, 0342/13, 0342/14, 0342/15, 0342/16, 0343/1, 0343/2, 0343/3, 0344/1, 0344/2, 0344/3, 0344/4, 0345 Gatály HUHN /2, 010/3, 010/4, 011, 015/1, 016/3, 019/1, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7b, 030/2, 053, 054, 055/1, 055/3, 056, 059, 072/1, 072/2, 073/2, 073/5, 073/6, 074, 075/1 0143/1, 0143/2, 0143/4, 0143/5, 0334/6, 0334/7, 0334/8, 0334/9, 0334/10, 0340, 0343/2, 0343/3 48 / 184

51 Tetétlen Bihar HUHN /1, 0153/10, 0154/1, 0154/2, 0157/4, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165/1, 0165/2, 0165/3, 0165/4, 0165/5, 0165/6, 0166/1, 0166/2, 0167/2, 0167/3, 0167/5, 0167/7, 0167/8, 0167/10, 0167/11, 0167/12, 0167/13, 0167/14, 0167/15, 0167/16, 0167/17, 0168, 0169/1, 0169/3, 0169/4, 0170/1, 0170/2, 0170/3, 0170/4, 0170/5, 0170/6, 0170/7, 0170/8, 0170/9, 0170/10, 0171/1, 0171/2, 0172, 0173, 0174, 0175/1, 0175/2, 0175/3, 0175/4, 0175/5, 0175/6, 0176/1, 0176/2, 0176/3, 0176/4, 0181/1, 0181/2, 0181/3, 0182/1, 0182/2, 0183/1, 0183/2, 0183/3, 0183/4, 0183/6, 0183/7, 0184/3, 0184/4, 0184/5, 0184/6, 0184/7, 0184/8, 0185, 0186/1, 0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/5, 0187/2, 0187/3, 0188, 0192, 0193/1, 0193/2, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202/2, 0203, 0204, 0205/1, 0205/2, 0205/3, 0207/2, 0207/3, 0207/4, 0212/1, 0212/3, 0213/1, 0213/2, 0214/1, 0214/2, 0215/3, 0215/4, 0215/5, 0215/6, 0216, 0217, 0218/2, 0219/5, 0219/6, 0219/8, 0219/9, 0219/10, 0219/11, 0219/12, 0221 Kaba-földesi gyepek HUHN , 0161, 0165/5, 0165/6, 0167/7, 0168, 0169/1, 0169/3, 0169/4, 0170/1, 0170/2, 0170/3, 0170/4, 0170/5, 0170/6, 0170/7, 0170/8, 0170/9, 0170/10, 0173, 0175/1, 0175/2, 0175/3, 0175/4, 0175/5, 0175/6, 0183/1, 0183/2, 0183/3, 0183/4, 0183/6, 0183/7, 0184/3, 0184/4, 0184/5, 0184/6, 0184/7, 0184/8, 0185, 0186/1, 0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/5, 0193/2 FELSZÍN ALATTI VÍZ SZEMPONTJÁBÓL FOKOZOTTAN ÉRZÉKENY, ÉRZÉKENY, KEVÉSBÉ ÉRZÉKENY, VALAMINT A KIEMELTEN ÉRZÉKENY FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG VÉDELMI TERÜLETEN LÉVŐ TELEPÜLÉSEK A Püspökladányi kistérség települései közül a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet melléklete értelmében érzékeny besorolású felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkednek el: Báránd Biharnagybajom Bihartorda Földes Nagyrábé Püspökladány Sáp Sárrétudvari Szerep Tetétlen Bihardancsháza az egyetlen település mely a kevésbé érzékeny kategóriába tartozik. 49 / 184

52 2.5.2.Védett épületek, építmények Műemlékek a Püspökladányi kistérségben Sorszám Település Műemlék megnevezése Helyrajzi száma Törzsszáma Jogállás 1 Báránd 2 Bihardancsháza 3 Biharnagybajom 4 Bihartorda 5 Földes 6 Nagyrábé 7 Püspökladány Római katolikus templom 2/ Nepomuki Szent János-szobor 1222/ Református templom Lakóház, múzeum Református templom 41/ Csőszház, múzeum Református templom Vasútállomás 2610, Szent Ágota híd Református templom Lakóház Római katolikus templom Műemléki védelem - Műemléki védelem Műemléki védelem Műemléki védelem Műemléki védelem Műemléki védelem 8 Sáp Sárrétudvari Műemléki Református templom védelem 10 Szerep Tetétlen (Forrás:

53 Helyi védelem alatt álló építmények, épületek: Báránd: Béke utca lakóház Kölcsey Ferenc utca lakóház Kölcsey Ferenc utca 23. lakóház TSZ központ melletti üres épület Arany János utca 1. lakóház Rákóczi utca 34. lakóház Arany János utca 19. lakóház Rákóczi utca lakóház Bihardancsháza: Volt iskola épülete Kossuth u. 6. hrsz: 129/1 Templom Kossuth u. 8. hrsz: 128 Lakatos kúria Kossuth u. 24/b hrsz: 54/3 Kőlábas kerítés Kossuth u. 26. hrsz: 52 Biharnagybajom: ÉPÜLETEK Hunyadi utca 4. kontyolt nyeregtetős lakóház 718. Bajcsy-Zs. utca 27. tornácos, nyeregtetős lakóház 808. Rákóczi út 32. (utca hrsz-a 158.) lakóépület, gazdasági épületek, udvar 161. Petőfi utca 10. faragott faoromzatos lakóház 882. Rákóczi út 12. Dózsa Agrár Rt, Irodaépülete 8. Rákóczi út 5. Polgármesteri Hivatal 684. Hunyadi utca 6. kontyolt nyeregtetős épület 719. Széchenyi út 2. kontyolt nyeregtetős épület 689. Széchenyi út 8. kontyolt nyeregtetős, középrizalitos épület 692. Várkert 17. kontyolt nyeregetetős lakóház 47. Zrínyi utca 2. kontyolt nyeregtetős épület 723. Zrínyi utca 13. nyeregtetős, faoromzatos, tornácos lakóház 823. Rákóczi út 22. Templom 1/1. Mátyás király utca 8. lakóépület KERÍTÉSEK Rákóczi út Rákóczi út Bajcsy-Zs. utca 20, 870. Bacsó Béla utca Széchenyi út Bihartorda: Kastélykert, hrsz: 590/1. Mintegy 2 ha területen különösen értékes kocsányos tölgyes található.

54 Földes: Községháza hrsz. Templom 283. hrsz Nagyrábé: Az Önkormányzat nem adott információt. Püspökladány: Hamvas csatorna melletti tölgyfasor (Püspökladányi tölgyek) 0277 hrsz. Hosszúháti erdősávok (mezővédő erdősávok) 0452/3, 0452/8-9, 0452/13, 0454/2, 0454/4, 0454/7, 0456/7-9, 0458/2, 0462, 0466/6, 0468/9, 0468/6, 0469/2, 0470/2, 0464/8, 0464/11 hrsz. Sáp: Református templom Torony u. 2., hrsz. 1. Református parókia Torony u. 2., hrsz: 2. Polgármesteri Hivatal Fő u. 34., hrsz. 331 Bojtor Imre Művelődési Ház Fő u. 24., hrsz Önkormányzati szolgáltató központ Fő u. 24., hrsz 331. Óvoda épülete Fő u. 29., hrsz Általános iskola régi épület szárnya Fő u. 20., hrsz Önkormányzati szolgálati lakás Fő u. 13., hrsz Sárrétudvari: Művelődési Ház, hrsz Szerep: Az Önkormányzat nem adott információt. Tetétlen: Az Önkormányzat nem adott információt Régészeti lelőhelyek A Püspökladányi kistérség területén 153 db régészeti lelőhely található a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján található lelőhelykereső alapján. Báránd: 8 db általános Bihardancsháza: 5 db általános, 1 db területi Biharnagybajom: 31 db általános Bihartorda: 4 db általános Földes: 15 db általános Nagyrábé: 12 db általános Püspökladány: 42 db általános 52 / 184

55 Sáp: 10 db általános Sárrétudvari: 11 db általános, 2 db területi Szerep: 4 db általános, 1 db területi Tetétlen: 7 db általános (Forrás: Egyedi tájértékek A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény (Tvt.) 6. (3), (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. Az egyedi tájértékek típusai: kultúrtörténeti, természeti, tájképi. VÉDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRTÉKEK Báránd: füstpusztai vadászkastély Nepomuki Szent János szobra Községháza Népi lakóház (Rákóczi u. 9.) Református templom Katolikus templom Főtéri szoborpark Kossuth Lajos és Szent István szobor Faragott falukapu és szökőkút Trianon emlékmű Kossuth téri Kossuth szobor Bihardancsháza: A település nem rendelkezik ilyen értékekkel. Biharnagybajom: községháza népi lakóház és kapu (Kossuth u. 14.) felhagyott temetők vasúti temető fáskerti temető 53 / 184

56 Bihartorda: református templom A település központjában található Szent István emlékmű, Győrfi Lajos szobrász művész alkotása, illetve egy bronz Kossuth mellszobor. A utak csatlakozásánál található gyönyörű Székely kapu, melynek mérete is lenyűgöző. Földes: Csőszház, "Balásházy János" kertmúzeum Községháza Népi lakóház és magtár Karácsony Sándor emlékkiállítás Szabadidőközpont református templom Nádudvar: 1848-as emlékmű a katolikus templommal Gyógyfürdő művelődési ház Nagyrábé: református templom neobarokk és romantikus stílusú Echerolles kastély Füsti-kastély és kocsányos tölgy Des Echerolles-kripta Tájház (Rétszentmiklósi u. 2.) Népi lakóház (Nádasrét u. 22.) Püspökladány: Lakóépületek: Kolozsvári u. 16. Dózsa Gy. u. 42. Toldi u. 37. Szondi u. 16. Jókai u. 45. Jókai u. 6. Wesselényi u. 27. Bem u. 10. Szondi u. 8. Báthori fejedelem u. 49. Szondi u. 33. Hajnal u. 22. Ék u. 13. Dorogi u. 8. Nagy Sándor József u / 184

57 Esze Tamás u Keleti sor 18. Helyi értékvédelmi kataszterbe felvett jellegzetes épületek: Dózsa Gy. u. 92. Petőfi S. u. 38. Arany J. u Petri Pál u Mikes K. u. 10. Petri Pál u Petri Pál u Bercsényi u. 35. Dózsa Gy. u. 82. Zrínyi u. 22. Bercsényi u. 19. Báthory fejedelem u. 30. Petri Pál u Vasútállomás Gyógyfürdő Református templom Római katolikus templom es forradalom és szabadságharc emlékmű Parasztház Vasútállomás felvételi épülete Szentágota-híd Városháza Középiskolai kollégium Bank épülete Bíróság épülete Volt polgári iskola Karacs Ferenc kollégium és szobor Katolikus tiszttartói kúria Farkas-szigeti arborétum Püspökladány címerállatát ábrázoló szarvas szökőkút 2 db szoborpark. Sárrétudvari: Szűcs Sándor emlékmúzeum Református templom Kilátóhely és Zagyva emlékszoba Népi lakóház (Bocskai u. 16.) Népi lakóház (Rákóczi u. 41.) Népi lakóház (Vasúti u. 34.) Püspöki kúria Pérei temető Milleniumi emlékpark 55 / 184

58 Sáp: barokk stílusú főtér polgármesteri hivatal állomásépület református templom I. és II. világháborús emlékmű Szerep: Zichy kastély Csonka torony Monostormaradvány Református templom Kornis-kastély és kúria Tetétlen: vasútállomás Zichy kastély és kúria Reformárus templom Tájház (Forrás: és Önkormányzati kérdőív Javaslatok Helyi védelemre javasolt épületek, objektumok, helyek, területek Báránd: Polgármesteri hivatal utcai homlokzat Polgármesteri hivatal udvari homlokzat Református parókia Katolikus parókia Régi raktár a sportpálya D-i részén Bihardancsháza: Az Önkormányzat nem tett javaslatot. Biharnagybajom: Helyi védelemre javasolt fák: Bercsényi körút 940 hrsz. 2 db eperfa Kossuth út 2/B 1568 hrsz. 1 db ecetfa Bihartorda: Régi építésű, jellemzően településre vonatkozó építési stílust hordozó régi parasztház az Ady Endre u. 1. alatt, hrsz: 455. Református templom Kossuth út 41/1 alatt, hrsz: 63. Késő barokk stílusban épült / 184

59 ban. Átalakítva 1890-ben, és 1945 után. Földes: Az Önkormányzat nem tett javaslatot. Nagyrábé: Az Önkormányzat nem adott információt. Püspökladány: Kiemelten helyi védelemre javasolt épületek: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Bajcsy Zs. u Városi Rendőrkapitányság épülete Baross u. 2. Városi Bíróság épülete Kossuth u. 30. Karacs Ferenc gimnázium Hősök tere 2. Városháza Hősök tere 2. Pedagógiai szakszolgálat Bocskai u. 21. Kereskedelmi és Hitelbank épülete Kossuth u. 24. Gólyavár Baross és Vassút utca sarka Eklektikus lakóház Rákóczi u. 39. Lakóház Rákóczi u. 14. Lakóház Kossuth u. 19. Lakóház Petőfi S. u. 24. Karacs Ferenc Múzeum Kossuth u. 28. Helyi védelemre javasolt épületek: Lakóház Rákóczi u. 12. Lakóház Rákóczi u. 41. Civis parasztház Kossuth u. 15. Kálvin téri Általános Iskola Kálvin tér 3-6. Petritelepi Általános Iskola Tagintézmény Karcagi u Lakóház Árpád u. 5. Lakóház Kossuth u. 17. Lakóház Nagy Sándor u. 10 Lakóház Bátori fejedelem u. 1. Lakóház Vörösmarty u. 3. Lelkészi lakás Batthyány u. 27. Egészségügyi utógondozó Bajcsy-Zsilinszky u. 7. Volt polgári iskola Petőfi u. 9 MÁV telephely Helyi területi védettségre javasolt értékek: 2. Századi sírok Szent I. utca Rév-halom Hangács-laponyag (részben elpusztult, elfedett halom) Petritelep (bolygatott elfedett település) 57 / 184

60 Kincses domb (részben elpusztult, részben feltárt halom) Kettős-halom (feltáratlan halom) Dedóföld (feltáratlan temető) Közép-hát (bolygatott, részben elpusztult kincslelet) Szőke-sziget (bolygatott temető) Boldogasszony halma (bolygatott, részben elpusztult, részben feltárt temetőn és templomrom) Köztemető (bolygatott, részben elpusztult, részben elfedett) MOL vezeték 15. lelőhely (feltáratlan, részben elpusztult települések több korból) MOL vezeték 16. lelőhely (feltáratlan, részben elpusztult települések több korból) Farkas-sziget (feltáratlan település) Vasút-dűlő (feltáratlan település) Makkod-halmi dűlő (feltáratlan, részben elfedett település) Mérges-ér hát I. (feltáratlan település) Mérges-ér hát II. (feltáratlan település) Mérges-ér hát III. (feltáratlan település) Mérges-ér hát IV. (feltáratlan település) Mérges-ér hát V. (feltáratlan település) Mérges-ér hát VI. (feltáratlan település) Mérges-ér hát VII. (feltáratlan település) Kettős-ér sziget (feltáratlan település) Alsó-kővágói-csatorna-part 1. (feltáratlan település különböző korokból) Alsó-kővágói-csatorna-part 2. (feltáratlan település különböző korokból) Közép-hát (feltáratlan település különböző korokból) Szőke-sziget 1. (feltáratlan település) Szőke-sziget 2. (feltáratlan település különböző korokból) Nagy-tőke dűlő (feltáratlan település különböző korokból) Gatály (feltáratlan település különböző korokból) Mogyorós-dűlő (feltáratlan település különböző korokból) 4-es főút lekötő (feltáratlan település különböző korokból) Vasút-köz (feltáratlan település különböző korokból) Vasút dél (feltáratlan település) Kistag II. (feltáratlan település különböző korokból) Kisfenék (feltáratlan település) Nádas-kert (feltáratlan település különböző korokból) Tüzép dél (feltáratlan település) Papp-tanya (feltáratlan település különböző korokból) Sáp: Nincs javaslat. Sárrétudvari: Az Önkormányzat nem tett javaslatot. 58 / 184

61 Szerep: Az Önkormányzat nem adott információt. Tetétlen: Az Önkormányzat nem adott információt. 2.6.Társadalmi helyzet A társadalmi adottságok ismertetése fontos elem egy településre/városra, kistérségre vonatkozóan. A népességszám alakulása, az oktatási és kulturális helyzet, a sportolási, kikapcsolódási, szórakozási lehetőségek, az egészségügyi ellátás színvonala, a közbiztonság helyzete az évek során bekövetkezett változások tendenciája szorosan összefügg az életszínvonallal, a település népességmegtartó erejével és a jövőbeni fejlődési lehetőségekkel. Ezek alapján lehet következtetni arra, hogy a helyi lakosság milyen módon tud bekapcsolódni a közösségi életbe, milyen helyi kötődések és kapcsolati hálók kiépítésére van lehetőség Demográfiai viszonyok A Püspökladányi Kistérség lakosságát tekintve a vizsgált időszakban fogyás tapasztalható. Az eredmények szerint az elmúlt csaknem 20 évben a kistérség lakónépessége 9%-al csökkent. 2. táblázat: A lakónépesség alakulása (Forrás: KSH 2008.) Év Állandó népesség (fő) ábra: A lakónépesség változásának tendenciája között (Forrás: KSH 2009.) 59 / 184

62 A kistérség lakónépessége 1990 és 2009 évek között megállapítható, hogy mintegy 3,75 ezer fővel, közel 9%-al csökkent. Népessége a rendszerváltást követően folyamatos csökkenést mutat. A demográfiai adatokból kiderül, hogy a - csökkenés mértékét, valamint a vándorlásokat is figyelembe véve - a kistérség viszonylag kedvelt lakóhely volt 2000-ig Hajdú-Bihar megyében. A kistérségben évtől negatív vándorlási egyenleget mutatott. A népmozgalomra vonatkozó adatokat a következő táblázat és diagram szemlélteti. A Püspökladányi kistérség évtizedek óta népességvesztő terület. A vasúti centrumként és járásszékhelyként szereplő Püspökladányt kivéve minden településen a mezőgazdaság szerepe volt a döntő. Ebből adódik, hogy az egyes települések népességszám-maximumukat már több évtizeddel korábban elérték. Így például Bihartordán 1900-ban, Bárándon és Bihardancsházán 1920-ban éltek legtöbben. A települések döntő többségében - így Nádudvaron is ben írták össze a legmagasabb népességet. Mindössze Szerep és Püspökladány az a település, ahol a népességszám-maximum 1960-ban volt. Az évtizedek óta tartó népességszám csökkenés azt eredményezte, hogy például Nagyrábén, Bihardancsházán ma majdcsak feleannyian élnek, mint ötven évvel ezelőtt, de Szerepen, Biharnagybajomban és Bihartordán is csaknem megfeleződött a népességszám. Sárrétudvariban több mint ezer fős a csökkenés a legmagasabb népességszámhoz viszonyítva. Lényegében csak Püspökladány népességszáma volt stabil, ezeken a településeken a népesség száma az elmúlt években mindvégig azonos szinten stabilizálódott. 5. ábra: Természetes szaporodás és fogyás tendenciája (Forrás: ) 60 / 184

63 3. táblázat: Az állandó népesség korosztály szerinti megoszlása (Forrás: KSH 2009.) Mutatók\Év Állandó népességből 0-2 évesek száma (fő) Állandó népességből 3-5 évesek száma (fő) Állandó népességből 6-13 évesek száma (fő) Állandó népességből 14 évesek száma (fő) Állandó népességből évesek száma (fő) Állandó népességből évesek száma (fő) Állandó népességből 60-x évesek száma (fő) Az és KSH adatokat összehasonlítva jól látható, hogy a kistérségben az állandó népesség kor szerinti változása változatos képet mutat, attól függetlenül, hogy a kistérség népesség száma csökkent. Az adatok alapján 2,5%-os volt a növekedés a 60-x évesek körében, míg a évesek körében 4%-os csökkenés figyelhető meg. A legfiatalabb korosztályok esetében a 0-2 éveseknél volt a legnagyobb 38%-os csökkenés, majd a 3-5 éveseknél volt második legnagyobb 34%-os csökkenés, őket követték a 14 évesek, ahol 27,3%-os volt a csökkenés, ezt követte a évesek, ahol 26,5%-os, majd a 6-13 évesek, ahol megközelítőleg 25%-os volt a csökkenés. Ez egyrészt adódhat abból, hogy a fiatalabb generáció a középiskolai tanulmányait a környező nagyvárosokban, illetve a megyeszékhelyen (Debrecen) végzi, melynek oka lehet a későbbi továbbtanulási lehetőségek felmérése is. 61 / 184

64 4. táblázat: A népmozgalom alakulása a Püspökladányi kistérségben (Forrás: ) Mutatók\Év Élve születések száma (fő) Halálozások száma (fő) Állandó odavándorlások (eset) Állandó elvándorlások (eset) Ideiglenes odavándorlások (eset) Ideiglenes elvándorlások (eset) ábra: Oda és elvándorlások változásának tendenciája (Forrás: ) A fenti táblázatból és diagramból kitűnik, hogy a kistérség kedvelt lakókörnyezet volt évig. Jelenleg azonban a fenti diagram is megerősíti azt a tényt, hogy az állandó elvándorlások magasabb számot képviselnek, mint az odavándorlások, melyre arra engednek következtetni, hogy a kistérségben élők inkább a nagyobb városokba próbálnak elhelyezkedni mind munkahely, mind lakókörnyezet szempontjából. Az ideiglenes vándorlásokat figyelembe véve hasonló tendenciát mutatnak, mint az állandó vándorlások, kivétel a év ahol jelentősen lecsökkent az oda és az elvándorlások száma is. Az el- és az odavándorlások arányát nézve fokozatos képet mutatnak, mondhatni egyenletes csökkenés vagy növekedés figyelhető meg a vizsgált időszakban. A vándorlási egyenleg legnagyobb pozitív értéket 1994-ben mutatott. Ezt követően már inkább a 62 / 184

65 falvakon belüli népességmozgás határozta meg a vándorlási különbözet alakulását. Ezen migrációban alapvető szerepet kap az üresen álló, eladásra kerülő olcsó lakóházaknak a megléte. A megürülő olcsó lakóházak marginalizálódott csoportok betelepülését eredményezi. Ennek eredményeként néhol viszonylag jelentős pozitív vándorlási egyenleg figyelhető meg (Nádudvar, Sárrétudvari, Szerep és Tetétlen). Jelentős negatív vándorlási egyenleg jelentkezik a Sáp, Báránd és Püspökladány településen. A Püspökladányi kistérségben a lakónépesség változása az utóbbi években negatív előjelű. Pozitív előjelű a természetes szaporodás: Sáp, Biharnagybajom és Sárrétudvari településeken. Negatív előjelű: Tetétlen, Nagyrábé, Báránd és Bihartorda településeken. Többi településen bár negatív, de az országos átlag körüli. Összességében elmondható, hogy a több évtizede tartó elvándorlás, s a csökkenő természetes szaporodás eredményeként a települések többségében jelentős elöregedési tendencia figyelhető meg. Gyorsan csökken a gyermekkorúak aránya az össznépességből. Sáp, Biharnagybajom és Szerep településeken haladja meg a 22%-ot. A legtöbb településen 20% körül alakul a 15 év alattiak aránya, csak Bihardancsházán, Bárándon, Földesen és Bihartordán élnek kisebb arányban gyermekkorúak. A 60 év felettiek aránya több településen meghaladja a 20%-ot, ugyanakkor pedig Bihartordán 24,2%, Báránd 22% Bihardancsházán 34% fölött van az öregkorúak aránya. (Ez azt jelenti, hogy Bihardancsházán minden harmadik ember 60 évnél idősebb.) A fiatalosabb korstruktúrájú településeken (Püspökladány, Sáp, Szerep, Nádudvar és Kaba) éppen csak meghaladja a 17%-ot a 60 év felettiek aránya. Legkevesebb időskorú él Püspökladányban és Sápon ahol arányuk mindössze 17% körüli Oktatás, képzés A kistérségben a közoktatási feladatot ellátó intézmények száma 30, ebből 7 intézmény Püspökladányban működik: 13 óvoda, 14 általános iskola, 1 szakiskola, 1 gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, 1 önálló és 5 tagintézményként működő alapfokú művészetoktatási intézmény. A térségben működik több felnőttoktatási és egy sajátos nevelési igényű óvodásokat ellátó és egy művészetoktatási alternatív fenntartású intézmény is. A településes kistérség jellemzője, hogy Bihardancsháza kivételével az óvodai és az általános iskolai oktatást a helyi önkormányzatok megvalósítják. A térség középiskolai igényét a Püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, illetve a nádudvari ÁMK Kézműves Kismesterségek Szakiskolája valósítja meg. Önként vállalt feladatként Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nádudvar, Püspökladány és Tetétlen működtet alapfokú művészetoktatást. 63 / 184

66 A pedagógiai szakellátás jelenleg megyei feladatellátásban valósul meg, a püspökladányi székhelyű Nevelési Tanácsadó. Az elmúlt évben néhány esetben még a berettyóújfalui Nevelési Tanácsadó szakemberei is közreműködtek Bihartorda, Földes és Sáp szakellátásában. 5. táblázat: A közoktatási intézményekben ellátottak, foglalkoztatottak száma a kistérségben (Forrás: KSH 2009.) Időszak év év év év év Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő) Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) A napközis tanulók száma a nappali oktatásban az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) (fő) Általános iskolai főállású pedagógusok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) Más településről bejáró általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) Számítógépek száma az általános iskolai feladatellátási helyeken (db) Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) / 184

67 7. ábra: Az általános és középiskolai tanulók számának alakulása a kistérségben (Forrás: KSH 2009.) Képzettségi színvonala a települések esetében az elvégzett évfolyamok számával, megszerzett érettségi bizonyítvánnyal és egyetemi- és főiskolai oklevéllel lehet meghatározni. Az általános iskola kötelezővé tétele után is igen magas a kistérség egyes településein Sáp, Báránd, Biharnagybajom, Bihartorda az iskolába nem járó, illetve az első évfolyamot sem elvégző emberek száma. Szerepen 12,4% -országos szinten is kimagasló arány találunk. Ők természetesen analfabétának tekinthetők, de az analfabéták számát jóval meghaladja a funkcionálisan analfabéták száma 1-2 osztályt elvégzők -, így e számok ijesztően hatnak. A felnőtt lakosság 75%-a elvégezte az általános iskolát. Legmagasabb az arányuk: Püspökladányban, Nádudvaron és Kabán, míg legalacsonyabb Szerepen és Bihardancsházán. A 18 évesnél idősebb korosztály esetében alacsony a kistérségben a középiskolai végzettséggel rendelkezők száma a kistérségben. Arányuk csak Püspökladányban és Kabán haladja meg a 20%- ot, míg 15% alatti az arányuk Tetétlenen, Sápon és Bihartordán, 10%-ot nem éri el Bihardancsházán és Szerepen. Diplomával rendelkezők kétharmada a három városban él. Bihardancsháza 220 fős lakossága között a 2001-es népszámláláskor nem élt diplomás. Diplomások aránya Püspökladányban és Kabán a legmagasabb, míg Szerepen és Sápon ez az arány a 2%-ot sem éri el. Humán erőforrás alapvető szerepet játszik a kistérség fejlesztésében, a művelt-képzett ember a legfontosabb tőkevonzó tényező. Ebben a tekintettben a Sárréti kistérség nagyon rossz helyzetben van. Középiskolát és diplomát végzettek aránya alacsony. A három városban arányuk a vidéki Magyarország kisvárosaihoz viszonyítva jó. A sárréti falvak elmaradása tekintélyes. Óvodák Megoldódott az óvodai ellátás. A munkahelyek megszűnésével egyre több óvodás korú gyermek marad otthon. Az önkormányzatoknak komoly gondot jelent az, hogy az állami költségvetésből az óvodák üzemeltetéséhez biztosított normatíva csak a költségek töredékét fedezi. A kis létszámú iskolák (és ilyen a térségben igen sok van) a normatív finanszírozásból szintén nem tudnak kijönni. Az utóbbi néhány évben az óvodás és kisiskolás korú gyerekek száma nőtt Sáp, 65 / 184

68 Szerep és Biharnagybajom településeken. Ezeken a településeken várhatóan az óvodák és az iskolák bővítésre szorulnak. Általános iskolák A demográfiai feltételeket és igényeket figyelembe véve az általános iskolai oktatás alapvető tárgyi és személyi feltételei adottak. Több településen 10 éven belül épültek új iskolák (Szerep, Biharnagybajom, Sáp), vagy bővítették a régi iskolaépületeket (Sárrétudvari, Nádudvar, Báránd, Püspökladány). Alapfokú oktatási intézményekkel való ellátottság teljesnek tekinthető a térség településein. Általános iskolai képzés Bihardancsháza kivételével minden településen van. Középiskolák Középfokú tanintézetek - gimnázium és ruhaipari szakközépiskola, szakmunkásképző és mezőgazdasági gépszerelő szakközépiskola - Püspökladányban, és - szakiskola - Nádudvaron működnek. Előbbi kollégiumi ellátást is tud biztosítani. A közlekedési költségek növekedése miatt a - napi bejárást kiváltó - kollégiumi férőhelyek bővítése indokoltnak látszik. Földesen és Kabán esti tagozatos gimnázium működik. Püspökladányban lehetőség van felsőfokú képzés elindításra. A szakmunkásképzés - a gyakorlati oktatást biztosító vállalatok megszűnése miatt - igen sok nehézséggel küzd Püspökladányban. Az önkormányzat saját tanműhely biztosításával kívánja megteremteni a térség jövőbeni szakemberei képzéséhez szükséges feltételeket. Nádudvaron - a művelődési ház keretében ben indult be a népi kismesterségek, szolgáltató mesterségek szakiskolája. Az érdeklődés az ország határain túlra is kiterjed. A kollégiumi ellátás megteremtése (100 férőhely) szükségszerű igény. Biharnagybajomban - éppen az átalakuló mezőgazdaságra tekintettel - elképzelések születtek a népfőiskolai képzésre. A település rendelkezik egy 40 férőhelyes kollégiummal, hozzátartozó képzési és tanműhelyi lehetőségekkel. Püspökladányban hosszú idő óta működik szakmunkásképző, ahol szakmában képeznek szakembereket. Az itt képzett pályakezdő szakemberek a helyi gazdálkodó egységekben nem tudnak elhelyezkedni, jelentős részük munkanélküli ben A Kistérségi Támogatási Alap forrására térségi Foglakoztatás és Képzés Összehangolása címmel humánpolitikai marketingmunka révén feltérképezésre került, a várható igényeket, s a szakképzést ennek megfelelően átszervezése Művelődés, kultúra A közművelődési szervezetek rendezvényeinek kulturális sokszínűsége a hagyományápolásra és új értékek teremtésére épül, felnőttképzési programjaik az egyének munkaerőpiaci ismereteinek bővítéséhez járulnak hozzá. A programok szervezésével, valamint közösségek létrehozásával céljuk a helyi társadalom kapcsolatrendszerének építése, a civil szervezetek és egyéni kezdeményezések fogadása, támogatása, s az együttműködés révén az információ áramlásának biztosítása. 66 / 184

69 A kistérség számos településén csodálhatjuk az ott élők néprajzi és helytörténeti gyűjteményeket, a még ma is látogatott, különböző korú, különleges építészeti és egyházi értékeket magukba foglaló templomok számos látnivalót kínálnak az érdeklődőknek. A szép számban előforduló műemlékek, és végül, de nem utolsó sorban a térségre jellemző rekreációs szolgáltatások (lovaglás, vadászat, horgászat, túrázás, strandolás) is hozzájárulnak a Kistérség kulturális életéhez. Az idelátogató vendégek kellemes élményekkel távozhatnak, a kistérség településein megrendezésre kerülő különböző gasztronómiai, kulturális és sportrendezvényekről. A kistérség kulturális örökségének rangját óriási mértékben emeli az, hogy az UNESCO a Hortobágyi Nemzeti Parkot - a kultúrtáj kategóriában - a világörökség részévé emelte. Ez az elismerés tehát elsődlegesen nem a természeti értékeket hangsúlyozza, hanem a sajátos pusztai kultúrát, az ember kultúrtáj alakító értékalkotását. Fokozott figyelem irányul tehát a pásztorélet, a népi mesterségek, s a népi kultúra sajátos hortobágyi jellegzetességei iránt, s egyben jelenti a sajátosnak és tipikusnak ítélt (de valójában csak a múlt század második felében véglegesült) hortobágyi tájkép megőrzését. Minden településen működnek civil szervezet, s tíz fölött van a számuk Püspökladányban (52), Kabán (17), Földesen (13), Biharnagybajomban (12), Sárrétudvariban (11), és 10 NGO (nonprofit szervezet) működik Nádudvaron. A fiatalok helyi kulturális közösségi élete is sokszínű, sok non-profit szervezetet ők hoztak létre. Több településen igyekeznek visszacsábítani az egyetemet-főiskolát végzett fiatalokat, például Továbbtanulásért Alapítvány működtetésével. Nagyrábén működik Próbálkozó Fiatalok Klubja, akik önmegvalósító programokat szerveznek, környezet- és természetvédelmi mozgalmakat irányítanak, szervezik a szüreti felvonulást és a helyi kulturális szórakozás lehetőségeit bővítik, vitakört működtetnek. Földesen működik Földes Községért és Tanulóifjúságért Alapítvány, jelentős a település fejlődésében. A kistérség kulturális örökségének rangját óriási mértékben emeli az, hogy az UNESCO a Hortobágyi Nemzeti Parkot - a kultúrtáj kategóriában - a világörökség részévé emelte. Ez az elismerés tehát elsődlegesen nem a természeti értékeket hangsúlyozza, hanem a sajátos pusztai kultúrát, az ember kultúrtáj alakító értékalkotását. Fokozott figyelem irányul tehát a pásztorélet, a népi mesterségek, s a népi kultúra sajátos hortobágyi jellegzetességei iránt, s egyben jelenti a sajátosnak és tipikusnak ítélt (de valójában csak a múlt század második felében véglegesült) hortobágyi tájkép megőrzését. Rendszeresen megrendezésre kerülő ismétlődő események: Településenkénti bontásban kerül felsorolásra a rendszeresen megrendezésre kerülő nagyobb, térségi jelentőségű rendezvények, amelyek kapcsán sok civil résztvevőt, közreműködőt vonnak be a szervezők. Ezek a programok látogatottság, nézőszám tekintetében is nagy érdeklődésre tartanak számot. Nagyrábé: - Nagyrábéi Szent György napi vigasságok április VI. Nagyrábéi Művésztelep-alkotótábor június / 184

70 - Szünidei Ifi Party augusztus Szüreti mulatság október 7. Sáp: - Challange Day május utolsó szerdája - Falunap június szüreti felvonulás, mulatság szeptember vége Bihartorda: - hagyományőrző Lovasnap július közepe - Falunap augusztus Idősek napja október Szerep: - Egészségmegőrző Nap március 1. - nyugdíjas klubok találkozója április Majális május 1. - Falunap augusztus 20. Kaba: - Kabai Szóló Népdaléneklési Verseny március közepe - Majális május 1. - Kabai Nyári Színház előadása augusztus Kabai Ősz Művészeti és Hagyományőrző Napok (Kettes fogathajtó verseny, Épített örökségünk képzőművészeti pályázat, szüreti mulatság) augusztus 26- szeptember 17. Nádudvar: - Tél Szépe választás február közepe - Pásztortalálkozó április második hétvégéje - Városi ünnepség május 1. - Gyereknap május a Népi Kismesterségek Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájának Vizsgakiállítása június-július - Zene Világnapja október 1. - Idősek világnapja október - Megyei Amatőr Tánctalálkozó október - Szülőföldünk Öröksége és Jövője Alapítvány születésnapi gálaműsora és kiállítás november Szilveszteri Mulatság december 31. Püspökladány: - Művészetoktatás Napja április Civil Majális május 1. - Sárrétmenti Népzene, Néptánc és Mesemondó Fesztivál május utolsó előtti hétvégéje - ÁFÉSZ Énekkar évzáró hangversenye, Véradók juniálisa június közepe - Boszorkánytúra július / 184

71 - Sárréti Napok augusztus Rock-Film-Disco (nosztalgia est sztárvendéggel) - augusztus első péntekje - Hagyományőrző Nap, Lovasnap augusztus első szombatja - Zöld Nap Zöldenergia Egyesület szervezésében augusztus első vasárnapja - Strand-party, Fürdő Szépe választás, Fürdőbál augusztus második szombatja - Szent István ünnepe augusztus Ladány Találkozó (Ladány nevű községek találkozója) szeptember Idősek Napja október 7. - kórustalálkozó november 4. - aranyvasárnapi ünnepség a város karácsonyfájánál december 17. Földes: - Község napja április Majális május 1. - Művészeti Iskola bemutatója június 2. - Idősek napja szeptember András napi hagyományőrző program, Vőfélytalálkozó november Biharnagybajom: - Lovas Falunap augusztus utolsó hétvégéje Településenkénti felsorolás a tárgyi és szellemi értékekről: Település Természeti Kulturális, épített Történelmi, néprajzi Püspökladány Hortobágy NP, Farkas-szigeti Arbotétum, Erdészeti Tudományos Intézet, Gyógyászati Központ és Strandfürdő, Hamvas-csatorna kocsányos tölgyei Ágotapusztai Fahíd, Református templom, Katolikus templom, Vasútállomás, Petőfi utcai lakóház, Köztéri Alkotásai Báránd Bihari Sík TK, Barokk településközpont Református és Katolikus templommal, Nepumuki Szent János szobra, Bihardancsháza Bihari Sík TK Református templom, Kőoszlopos kerítés, Biharnagybajom Szilvás kertek, Kocsányos tölgyerdő Bihartorda Református templom, Főtere és köztéri alkotásai, Református templom, Köztéri szobrai, Karacs Ferenc Múzeum, Köztéri alkotásai, Sárréti Népi Együttes Csimpolya és Tádé néptánc-csoportok Sárrét-menti Néptánc Fesztivál, Néptánccsoport, népfőiskola, Harangi Kúria, Gyékény- és vesszőfonás, Szűcs Sándor emlékház és Kovács múzeum, Néptánccsoport, Harmati Lovasegyesület, Népfőiskola mozgalom 69 / 184

72 Földes Nagyrábé Bihari Sík TK, Szabadidő Központ és Termálfürdő, Bihari Sík TK, 250 éves kocsányos tölgy matuzsálem, Horgászási lehetőség, Polgármesteri Hivatal, köztéri szobrai, Református templom, Református templom, Echerolles kastély, Füsti kastély, Köztéri szobrai, Sáp Bihari Sík TK, Református templom, Motoros találkozó Sárrétudvari Gatálypuszta, Református templom, Pihenőközpont Főtere és köztéri alkotásai, Egyesület horgásztava, Szerep Hosszúháti mezővédő erdősáv Református templom, Tájmúzeum, Karácsony Sándor Emlékkiállítás, Bihari Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Néptánccsoport, Tájház, Székely kapu, Gyapjúfonó kisüzem, Sárrét első teleháza, Szüreti Bál, Néptánccsoport, kézművesek. Műemlék vasútállomás, Népi iparművészei, Költő-Nagy Imre, Cséri László emlékkiállítás, Zagyva László karnyagy emlékszobája 130 éves parasztkórus, néptánccsoport, Helytörténeti múzeum, 100 éves Gazdakör és aratóverseny Csonkatorony maradványa Tetétlen Református templom, Zichy-kastély Faluház, Sport, kikapcsolódás Csaknem minden településen működik önkéntes tűzoltó egyesület, horgász-klub, kertbarátokköre és nyugdíjas-klub. A nagyobb településeken széles spektrumú sportegyesületek működnek. Több településen létesült önkormányzati énekkar, műkedvelő népi zenekar, cigány kulturális egyesület. Három településen működik nagycsaládosok egyesülete, hagyományőrző kör, a saját községük fejlesztéséért tevékenykedő (pl. Tetétlen Községért, Nagyrábéért) alapítvány. A kistérségben működnek pávakörök, községszépítő baráti körök, természetvédő és környezetvédő egyesületek, ifjúsági klubok. A Kistérségi önkormányzatok fő feladata, hogy az oktatási intézményekben is biztosítsák a tárgyi feltételeket (tornaterem, kommunális helységek, szabadtéri pályák, sporteszközök), azok folyamatos karbantartását, bővítését. A kikapcsolódással kapcsolatosan a pontban is bemutatásra kerültek többek között azok az események, melyek a kistérségben évente megrendezésre kerülnek. 70 / 184

73 2.6.5.Egészségügy Népesség egészségügyi helyzete Észak-Alföld lakosságának egészségi állapota az egyik legkedvezőtlenebb az országban, hiszen csaknem minden vizsgált mutató tekintetében (születéskor várható élettartam, halálozások száma, öngyilkosságok száma, tbc-s betegek aránya) az utolsók között áll a régiók között. Az Északalföldi régióban jut a legtöbb lakos egy háziorvosra és házi gyermekorvosra az országban (1624 fő/házi- és gyermekorvos), emellett a 10 ezer lakosra jutó kórházi ágyszám (71,8 db/10 ezer lakos) tekintetében az utolsó helyen állt a régió. Háziorvosi ellátás A Püspökladányi Kistérségben a KSH adatok szerint 11 településen működik háziorvosi ellátás, a 11 településen összesen 20 db háziorvos praktizál, melyek közül 4 db gyermek háziorvos és 16 db felnőtt háziorvos található. A háziorvosnak folyamatos orvosi ellátást kell biztosítania egyrészt a rendelési időben, másrészt a rendelkezésre állási időben, melynek együttes időtartama egyenlő a munkaidővel, az ezen kívüli időszakban pedig az ügyelet működik. A rendelési idők úgy lettek meghatározva, hogy a lakosság számára munkaidőn túl is elérhetőek legyenek. Ezek, valamint a helyettesítés rendje a működési engedélyben rögzítettek. Védőnői ellátás A Püspökladányi Kistérség 11 települése közül 10 rendelkezik önálló védőnői szolgálattal (Bihardancsházát Nagyrábé látja el). A térségben a legnagyobb problémát a tartósan üres állások jelentik elsősorban Szerepen, Sápon (napi 4 órában) és Biharnagybajomban. A tartós helyettesítések tovább nehezítik a folyamatos munkát. A tanácsadók, a védőnői munkaszobák korszerűsítését ütemezni kell, biztosítani kell a működőképes számítógépet, nyomtatót, internetes elérhetőséget. A Területi Védőnői Szolgálat az új jogszabály értelmében a várandós anyák és a 0-6 éves korúak preventív ellátását végzi, de bekapcsolódik az oktatási intézmények egészségügyi ellátásába is. A védőnői szakfelügyeletet az ÁNTSZ Városi Intézete kirendeltségének városi vezető védőnője látja el. A szakmai munka kiegyensúlyozottnak, jó minőségűnek tekinthető a nehézségek ellenére. Járóbeteg szakellátás, szakorvosi rendelő intézet, orvosi ügyelet Püspökladány szakorvosi rendelőintézete a város és a környező települések egészségügyi ellátásában lát el fontos szerepet. A rendelőintézetben fogászat, gyermekorvosi ellátás, háziorvosi ellátás, valamint sebészet, belgyógyászat, bőrgyógyászat, szemészet, nőgyógyászat, EKG, fül- orr- gégészet és ideggyógyászat működik. A rendelőintézetben körzeti ügyelet működik, a városban mentőállomás. Püspökladány városban központi ügyelet működik 6 háziorvos bevonásával a teljes körű lakosságot érintően. Szombati napokon a házi gyermekorvosok összevont rendelést tartanak. Az ügyelet működése jelenleg sem zavartalan, helyettesítések, nyugdíjazások miatt az ellátás időnként nehézséget okoz, ezért az ügyelet zökkenőmentes működése is veszélyben van. Az ügyelet épületének felújítása lepusztult állapota miatt feltétlenül szükséges lenne. 71 / 184

74 Kaba (Kaba, Tetétlen, Báránd) és Nádudvar településeken összevont állandó telephelyű ügyelet működik, a többi településen készenléttel biztosítják a folyamatos betegellátást, egyes esetekben hétvégi összevonásokkal (Földes, Sárrétudvari, Szerep, Sáp, Bihartorda, Bihardancsháza, Nagyrábé, Biharnagybajom). A jogszabály alapján a készenlétek csak december 31-ig működhettek. Közegészségügyi ellátás A közegészségügy területén az ÁNTSZ Püspökladányi Városi Intézete az illetékes. Állategészségügyi ellátás A megyében Biharkeresztesen növény- és állategészségügyi intézmény működik. Berettyóújfaluban a RÉ-VET Állatgyógyászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint a Kerületi Állategészségügyi Állomás végez állategészségügyi ellátást. A Berettyóújfalui Állomás a Kistérség egészét lefedi, mint illetékességi terület. Kórházi ellátás A kistérség kórházi ellátása a Gróf Tisza István Kórházban történik Berettyóújfaluban. A kórház október végétől működik. A térségben meghatározó egészségügyi intézményként törekszik az alapellátással, a szakmai szervezetekkel, az egészségügyi szolgáltatókkal, az ott élők minél magasabb színvonalú és kényelmesebb betegellátását biztosítani. Az elmúlt évtizedekben több szakaszban lezajló bővítéssel és rekonstrukció után jelenleg (2010) 688 ággyal, 12 klinikai és 3 diagnosztikus osztállyal, vérellátó-állomással, 37 szakrendelővel szolgálja a bihari-sárréti területen élő és ellátási kötelezettséggel az intézethez tartozó lakosságot. Püspökladányban működik a Berettyóújfalui Kórház Belgyógyászati Utókezelő részlege, amely a város és vonzáskörzete lakosságát látja el. Gyógyszertárak A kistérségben jelenleg 9 működő gyógyszertár látja el a lakosok kiszolgálását. 6. táblázat: Egészségügyi statisztikák összefoglaló táblázata évre vonatkozóan (Forrás: KSH 2009.) Megnevezés év Működő háziorvosok száma én (fő) 20 Működő házi gyermekorvosok száma én (fő) 4 Háziorvosi szolgálathoz tartozó körzeti ápolónők száma (fő) 22 A háziorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat) 21 A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat) 4 Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma (szolgálat) 9 A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (eset) A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (eset) A házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma (eset) A házi gyermekorvosi ellátásban a látogatások száma összesen (eset) 547 A háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma (eset) A háziorvosi ellátásban a lakáson történt beteglátogatás (eset) Megjelenési esetek száma a járóbeteg szakellátásban (székhely szerinti adat (eset) Beavatkozások száma a járóbeteg szakellátásban (székhely szerinti adatok) (db) Összes működő kórházi ágyak száma (db) 40 Gyógyszertárak száma (humán) (db) 9 72 / 184

75 2.6.6.Szociális ellátás A szociális szolgáltatások lehetséges alanyai általában a kedvezőtlen életkörülmények között élők közül kerülnek ki, közülük is elsősorban az idősek, a betegek, a fogyatékosok és a hajléktalanok. A statisztikai adatok felhívják a figyelmet arra, hogy csökken a születések száma, növekszik a születéskor várható életkor, ezáltal a gyermekkorúak aránya fokozatosan csökken, az idős (60 éven felüli) korosztályé emelkedik. A szociális ellátó rendszer legnagyobb célcsoportját az idős korosztály adja. A 60 évesek és idősebbek aránya 2009-ban elérte a 20-21%-ot. A lakosság korösszetétele, öregedése, az aktív népesség társadalmon belüli csökkenő aránya, jövedelmi viszonyai meghatározzák a szociális szolgáltatások iránti keresletet. 7. táblázat: A szociális ellátásra vonatkozó adatok (Forrás: KSH 2009.) Megnevezés év A működő állami és önkormányzati szociális otthonok férőhelyeinek száma (db) 0 Az önkormányzati szociális otthonok férőhelyeinek száma (db) 0 A szociális otthonokban gondozottak száma (fő) 0 Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő férőhelyeinek száma (db) 289 Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeinek gondozottak száma (fő) 285 Az időskorúak otthonainak száma (db) 0 Időseket (is) ellátó nappali intézmények száma (db) 13 A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények száma (db) 3 Az önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények száma (db) 1 Az önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő férőhelyeinek száma (db) 19 Az önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben a gondozottak száma (fő) 20 Szociális étkeztetésben részesülők száma (fő) 696 Házi segitségnyújtásban részesülők száma (fő) 798 Idősek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek száma (db) 420 Idősek nappali ellátásában részesülők száma (fő) 411 Szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban foglalkoztatottak száma összesen (fő) 304 Fogyatékosokat (is) ellátó nappali intézmények száma (db) 2 Fogyatékosok nappali ellátásában részesülők száma (fő) 59 Pszichiátriai betegeket (is) ellátó nappali intézmények száma (db) 0 Pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők száma (fő) 0 Szenvedélybetegeket (is) ellátó nappali intézmények száma (db) 1 Szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők száma (fő) 42 Népkonyhák száma (db) 0 Hajléktalanok nappali intézményeinek száma (db) 0 Hajléktalanok nappali intézményeinek napi átlagos forgalma (fő) 0 73 / 184

76 Családsegítő szolgálatok száma (db) 11 A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma (fő) 4836 Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma ig (fő) 0 Lakásfenntartási támogatás esetei (pénzbeni és természetbeni) (eset) 0 Ámeneti segélyezés esetei (pénzbeni és természetbeni) (eset) 5266 Átmeneti segélyezésben részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) (fő) 4160 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) (fő) 641 Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma től (fő) 0 Időskorúak járadékában részesítettek évi átlagos száma (fő) 34 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (fő) 4637 Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (2) (fő) táblázat: Nyugdíjba, árvaellátásban, megváltozott munkaképességűek járadékában részesülők (Forrás: KSH 2009) Megnevezés év Öregségi nyugdíjban részesülő férfiak száma (fő) 2088 Korbetöltött rokkantsági nyugdíjban részesülő férfiak száma (fő) 794 Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülő férfiak száma (fő) 766 Árvaellátásban részesülő férfiak száma (fő) 238 Egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesülő férfiak száma (fő) 411 Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma (fő) 4468 Öregségi nyugdíjban részesülő nők száma (fő) 2402 Korbetöltött rokkantsági nyugdíjban részesülő nők száma (fő) 742 Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülő nők száma (fő) 625 Árvaellátásban részesülő nők száma (fő) 249 Egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesülő nők száma (fő) 788 Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma (fő) Közbiztonság A közbiztonsággal sok problémájuk van az itt lakóknak. Elmondásuk szerint rendszeresen történik lopás, betörés. Számtalan betörésről van tudomásuk, gyakorta saját tapasztalattal rendelkeznek róluk. A lakók elégedetlenek a rendőrséggel, hiányolják a járőrök jelenlétét, és nem tartják kielégítőnek a működésüket. A legtöbb településen Polgárőrség működik. Sáp, Bihartorda és Báránd településen a polgárőrség mellett egy rendőrségi körzeti megbízott is szolgálatot teljesít. Püspökladány Városban működik rendőrkapitányság, melyhez tartozik Közlekedésrendészeti Osztály, Bűnügyi Osztály Nyomozó és Vizsgálati Alosztályokkal, Közrendvédelmi Osztály, a Kaba és Biharnagybajom Rendőrőrsök és az Igazságrendészeti Osztály. Ezeken kívül Püspökladányban polgárőrség és településőrök is találhatóak. Sárrétudvari településen polgárőrség működik. A Biharnagybajomban található Rendőrőrs a Püspökladányi Rendőrkapitányság kirendeltsége. Állományában 11 fő járőr, 3 fő nyomozó, 1 fő őrsparancsnok 74 / 184

77 teljesít szolgálatot. A Biharnagybajomi Polgárőrség 48 fő taglétszámmal lát el közrend-, közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat a településen. Településőrség Bihardancsházán is működik polgárőrség. A cél, hogy a lakosság bevonásával, a helyi társadalmi viszonyok figyelembe vételével körvonalazódjon egy olyan rendőrségi stratégia, amely biztosítja azt, hogy a rendőrség rövid időn belül, hatékonyan felléphessen minden olyan jogsértő cselekménnyel szemben annak súlyától függetlenül - amely sérti vagy veszélyezteti a lakók nyugalmát, személy- és vagyonbiztonságát. 2.7.Gazdasági helyzet A kistérség gazdaságának struktúrája ma már sokszínű. Még a 90-es évek végén is a néhány állami vállalat, s csekély létszámú magánvállalkozó mellett elsöprő volt a szövetkezetek szerepe. Az utóbbi években alapvető szerkezeti és tulajdonosi váltás következett be a kistérségben is. A magánosítás, a kárpótlás, a vállalkozás-élénkítés, s természetesen a munkanélküliség és az elhelyezkedési problémák a vállalkozások gyors gyarapodását eredményezték. Ma 2297 vállalkozás működik a kistérségben, s ezeknek jelentős része agrár-, vagy élelmiszeripari vállalkozás. A vállalkozások döntő része természetesen egyéni vállalkozás (1614). Működik ma is 34 átalakult szövetkezet, a döntően újabban keletkezett 253 korlátolt felelősségű társaság és 374 betéti társaság mellett. A működő vállalkozások közül legtöbb Püspökladányban működik, s a 850 vállalkozás jelentős része városi jellegű szolgáltatásokat végez. A körzetközponton kívül Földesen (216) és Sárrétudvari (134) működik a legtöbb vállalkozás, s ez a kép jellemző a Bt-k és a Kft-k földrajzi megoszlására is. Nagyon kevés vállalkozás működik Bihartordán, Nagyrábén, Sápon, Szerepen és Tetétlenen. Ezekben a településekben az ezer lakosra eső működő vállalkozások száma 30 alatt van. Biharnagybajomban 37, Kabán 44, Püspökladányban 51, Földesen 49, míg Bárándon 30, Bihardancsháza 32, Sárrétudvari 42 vállalkozás jut ezer lakosra. Ez az arányszám jól kifejezi az egyes települések gazdasági aktivitását és a modernizálódott gazdasági szerkezetét is Mezőgazdaság A mezőgazdasági egyéni vállalkozók száma magas Bárándon, Bihardancsházán, Biharnagybajomban, Földesen, Sárrétudvariban. Nagyon alacsony az ezer lakosra jutó egyéni mezőgazdasági vállalkozók aránya Püspökladányban, Bihartordán, Nagyrábén, Sápon, Tetétlenen és Sárrétudvariban. A regisztrált gazdaságok száma településenként nagyon változó. Egyrészt az 1 hektárnál kisebb földterülettel rendelkező gazdaságok nem regisztráltathatták magukat (ez alól csak intenzívebb zöldség-gyümölcs kultúrát művelők mentesülhettek), másrészt igen egyenetlen volt az előkészítőfelvilágosító tevékenység. Nagyon alacsony az ezer lakosra jutó regisztrált gazdaságok száma Sápon, Bihartordán, Bihardancsházán és Szerepen, természetesen a nagyobb népességszámú városokban is viszonylag alacsony az arányuk (Püspökladány 33). Magas viszont az arányuk és a számuk a regisztrált gazdaságoknak Biharnagybajomban (102) és Sárrétudvariban (120). 75 / 184

78 Igen sok lakos váltott ki őstermelői igazolványt. Legtöbb őstermelő Püspökladányban (2773 fő), Földesen (1011 fő) és Sárrétudvariban (1013 fő) él. Az ezer főre jutó őstermelők száma ugyanakkor Bihardancsházán és Bihartordán a legmagasabb, de magas az arány Bárándon (341), Nagyrábén (358) és Sárrétudvariban (327) is. A mezőgazdaság tehát - a nem agrárkeresők számára is - jelentős jövedelem kiegészítési, s fontos önellátási szerepet játszik. A Püspökladányi kistérség agrárstruktúrájára alapvetően a földművelés magas aránya a jellemző, az állattenyésztés szerepe tehát másodlagos. Az uralkodó földhasznosítási forma a szántóföldi hasznosítás. A termőterületből a szántó részesedése kiugróan magas ( ha), mellette eltörpül a rét (700 ha), az erdő (1.800 ha) és a gyümölcsös (700 ha) kiterjedése. Alapjában véve alacsony a legelő ( ha) területe is, s ez különösen akkor tűnik furcsának, ha figyelembe vesszük azt, hogy nagy a szikes területek (Hortobágy, Nagy-Sárrét) kiterjedése a kistérségben. A szántókon uralkodó növény a kukorica, a búza, a cukorrépa, a napraforgó és a burgonya. Elsősorban a jelentős szemestakarmány termesztés alapozza meg a sertés és a baromfi tenyésztését. A lehetőségekhez képest kisebb jelentőségű a szarvasmarha és a juhtenyésztés. Ugyanakkor a kistérségben jelentős tartalékai vannak a rétgazdálkodás kiterjesztésének, a gyepesítés megvalósításának Ipar A Püspökladányi kistérség nagy volumenű növénytermesztésére és állattenyésztésére jelentős élelmiszeripar települt. Az élelmiszeripari kapacitások szempontjából legjelentősebb telephelyek Földesen és Püspökladányban találhatók, de élelmiszeripari tevékenységgel csaknem minden településen foglalkoztak. Püspökladány élelmiszeriparából a malomipar takarmány-alapanyag - jelentősége emelkedik ki. Biharnagybajomban kisüzemi konzervipari kapacitás, vágóhíd és erre épülő fedolgozás jelentős. Iparvágánnyal rendelkező szövetkezeti telephely nincs hasznosítva. Bárándon terményszárító, takarmány előállítás, 24 fővel dolgozó tésztaüzem, pékség, Erdős tanyai szarvasmarhatartó telep. Bihartordán a szövetkezet működtet sertés, és szarvasmarha telepet, valamint egy vállalkozó gazdálkodó foglalkozik sertéstenyésztéssel, mely országosan elismert. Földesen ez a TERM-CO Rt. konzervgyár terméke számos külföldi piacon jelenik meg, ezen kívül jelentős szintre kívánják fejleszteni a tej-sajt feldolgozást. Sárrétudvariban malomipari tevékenység folyik, a vágóhidat kapacitás kihasználatlan. Szerepen tejipari feldolgozás elképzelés. 76 / 184

79 Nagyrábén édesipari ostya - tevékenység folyik, savanyító üzem szervezésével próbálkoztak. Sáp településen nem található ipari vagy mezőgazdasági jellegű vállalkozás Szolgáltatás, kereskedelem, civil szervezetek A kistérségiben szolgáltatások és intézményellátottság jellemz i, meghatározóak a lakosság életmin ségének biztosítása érdekében. Az el-, illetve bevándorlás is függ attól milyen, lakáson kívüli életkörülmények, szolgáltatások várják az itt él ket. A térségben településein belül a szolgáltatások száma és minősége szegényes, igaz ez folyamatosan fejlődik, gyarapodik. A min ségi változás az utóbbi években megállapítható. Egyes szolgáltatások azonban még nem érhet k el minden sárréti településen. A gazdasági beruházások, az idegenforgalom és természetesen a lakosság is megfelel bankokat, biztosítókat, benzinkutakat, kölcsönz ket, éttermeket igényel. Fontos a megfelel egészségügyi ellátás és a közbiztonság kérdése. A szórakozási lehet ségekhez uszodákra, sporttelepre, könyvtárra, rendszeres napi sajtóra, rendezvények szervezésére alkalmas közösségi házra, esetleg mozira, színházra volna szükség. Püspökladányban az alábbi térségi szolgáltatások, intézmények találhatók meg: Bíróság, Ügyészség, Földhivatal, Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége, Kórház belgyógyászati utókezelő járó-beteg szakellátás és mentőállomás - a térség egy részére kiterjedően, a további szakorvosi, ill. kórházi ellátása Karcagon, Berettyóújfaluban, Debrecenben történik -, Múzeum, Középiskola. Püspökladányban számtalan kereskedelmi és mezőgazdasági vállalkozás látja el az ott élők igényeit a nagy áruházláncokon, drogériákon keresztül a pékségekig mindennel ellátott a város. Az alapvető szolgáltatások: A kistérségben alapvető háziorvosi-járóbeteg és fogorvosi ellátás feltételei adottak. Térségben Bihardancsházán nincs háziorvos. Gyógyszertár Püspökladány, Báránd, Biharnagybajom, Földes, Nagyrábé és Sárrétudvari - és fiókgyógyszertár Bihartorda, Sáp, Szerep és Tetétlen - Bihardancsháza kivételével minden településen fellelhető. Alapfokú oktatási intézményekkel való ellátottság is teljesnek tekinthető a térség településein. Óvoda minden településen található. Általános iskolai képzés Bihardancsháza kivételével minden településen van. Az alapfokú közigazgatási ügyintézést a minden településen megtalálható Polgármesteri Hivatalok ügyintézői végzik. Bihardancsháza és Nagyrábé önkormányzatai nagyrábéi székhellyel 77 / 184

80 körjegyzőséget tartanak fent. Többi településnek önálló jegyzője van. A két városban okmányiroda működik. A püspökladányi térségi hatókörű. A szociális ellátás: a lakosság gyorsuló elöregedése miatt nő a házi gondoskodás és a falugondnoki rendszer kiépítése iránti igény. Térségi szinten bentlakásos szociális otthon létesítése elképzelés. Nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja van: Püspökladány, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Nagyrábé és Sárrétudvari településeken. Szociális földprogramot működtet Nagyrábé, Bihardancsháza és Sáp települése. Az önkormányzatok nem rendelkeznek elegendő földterületekkel, hogy a földprogramot más településeken is elindítsák. Humán szolgáltatások közül Könyvtár és Posta minden településen megtalálható. Mozit tartanak fenn Püspökladány és Biharnagybajom településein. Legtöbb település jól működő Művelődési Házzal Püspökladány, Sárrétudvari, Biharnagybajom, Nagyrábé, Földes és Tetétlen - rendelkezik. A lakosság által igénybe vehető elektronikus szolgáltatást nyújtanak a Nagyrábé, Bihartorda, Sárrétudvari és Bihardancsháza települések civil szervezetei által létrehozott teleházai és a Püspökladányi térségi Információs Központ. Pénzügyi szolgáltatás: Takarékszövetkezet hálózata minden településen megtalálható. Nagyobb részben Kaba és Vidéke kisebb részben Bajom és vidéke rendszerhez tartoznak. OTP és K&H bankfiók található Püspökladányban. Térségi mezőgazdasági termelést segítő, helyi jövedelemszerzést generáló helyi piac működik: Püspökladányban, Sárrétudvariban, Biharnagybajomban, Nagyrábén, Földesen és Bárándon. Minden településen működik civil szervezet, s tíz fölött van a számuk Püspökladányban (52), Kabán (17), Földesen (13), Biharnagybajomban (12), Sárrétudvariban (11), és 10 NGO (nonprofit szervezet) működik Nádudvaron. (Forrás: Helyi vidékfejlesztési terv) Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus A Püspökladányi kistérség számos természeti és épített értéket tudhat magáénak, ugyanakkor ezek többsége nem kellőképpen ismert a kistérségbe látogatók, és az átutazók számára. Azok számára, akik a kistérség területén kívánnak megszállni több szálláslehetőség (szálloda, panzió és kemping) közül választhatják ki a számukra legmegfelelőbbet. A kistérség legfőbb turisztikai látványosságai közé tartoznak a terv korábbi pontjaiban is bemutatott helyi természeti védelem és országos jelentőségű védelem alatt álló területek, a védett épületek és építmények, valamint az egyedi tájértékek. Turizmushoz szükséges szolgáltatások hiányosak a kistérségben. Minden településen található 78 / 184

81 kiskereskedelmi üzlet és vendéglátóhely, de ezek turisztikai hasznosítása csekély. Minőségének színvonala e célnak megfelelő kívánalmat nem éri el, így a minőségi vendéglátó hálózat gyakorlatilag kiépítetlen. A Püspökladányi kistérségben jelen lévő falusi szálláshelyek többsége (62,5%) nincs minősítve, mely legfőképpen anyagi okokra vezethető vissza illetve a minősítési eljárás nem kielégítő térségi működésére. A minősített szálláshelyek 3 és 2 napraforgósak, a nem minősített szálláshelyek a jogszabály figyelembevételével, zömmel a 3 napraforgós kategóriába tehetők. A nyolc megkérdezett falusi szállásadónak összesen 31 kiadható szobája és 68 férőhelye van, ami átlagban 4 szobát és 8,5 férőhelyet jelent, igen magas szórás mellett (1,6 ill. 2,8) Foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet Az Észak-alföldi Régió a munkanélküliség szempontjából a hét régió közül a harmadik legkedvezőtlenebb helyzetű. Az álláskeresők (regisztrált munkanélküliek) mintegy ötöde itt él. A régió munkanélküliségi rátája a három megye átlagában 16,5% volt 2001-ben. Azóta a régión belül a legkisebb mértékben és arányban Hajdú-Bihar megyében mérséklődött a regisztrált munkanélküliek száma. A kistérségben a munkanélküliség 1993-ban volt a legmagasabb. Ekkor a Bihari térségben a munkanélküliség szintje (17,5%) 1997 novemberében országos szinten a 4. legnagyobb volt, mely a Hajdu- Bihar megyei átlagot is meghaladta (14,7%). Ma a térségben az állas keresők aranya 10-13%, a tartós munkanélküliek aranya 4,03% a munkavállaló korú népességhez viszonyítva. A kistérségen belül megfigyelhető ellentét, hogy a 29 településből 21 településen a mutató meghaladja a kistérségi átlagot, és ezen településekből tizenkettőben túllépi a 20%-ot. Legrosszabb a helyzet Bojton es Toldon, ahol 30%-on felüli az arany. A munkanélküliségi mutató relatíve alacsonyabb értéke, abból is adódik, hogy sokan oly régóta munkanélküliek, hogy kikerültek a Munkaügyi Központ regisztrációjából is. Az ipari, szolgáltatói szektor fejletlenséget jelzi az is, hogy a munkanélküliek negyede-ötöde szellemi foglalkozású. A legmagasabb munkanélküliségi arany a év közötti népességre jellemző (50,9%) azaz, éppen a legaktívabb korosztály van a legrosszabb helyzetben. A munkanélküliek arányának időnkénti javulása azonban nem elsősorban a munkakereslet növekedésének köszönhető, hanem a szociális ellátórendszerben végbement módosulások, a közmunkaprogramok, illetve az elvándorlás következménye. Sok esetben a korhatár előtti nyugdíjazás és a háztartásokba visszavonulás figyelembe vételével a gazdasági szerkezetváltás következtében lényegesen több munkahely szűnt meg, mint amennyit a munkanélküliek száma jelez. Az aktív korú népesség megoszlása alátámasztja a fentebbi megállapítást. Ugyanis a gazdaságilag inaktív része a kereső népességnek minden településen nagyobb, mint a munkanélküliek száma, és ezeknek egy része így próbálja hosszabbítani a munkahely hiányából eredő munkanélküliséget. A munkanélküliek ellátási rendszerében a munkanélküli járadék, a rendszeres szociális segély, amely a járadékra való jogosultság időtartalmának lejártát követően lép életbe, illetve a képzési programokban való részvétel eseten járó átképzési támogatás jelenik meg. Mindeközben csökkentek azok a lehetőségek, amelyek a második gazdaság keretei között korábban a lakosság 79 / 184

82 számottevő része számára nyitva álltak. A háztáji, vagy a kistermelés lehetőségei beszűkültek, csökkent a piaci kereslet es felbomlottak a mezőgazdasági kistermelés hátteréül szolgáló nagyüzemek. A humán erőforrások helyzetét vizsgálva a kistérség hátrányos térszerkezeti és gazdasági jellemvonásai itt is egyértelműen megmutatkoznak. Az állas keresők legnagyobb része a Püspökladányi kistérségben, mintegy 40%-a csak általános iskolai tanulmányait fejezte be, a továbbtanulók döntő többsége, 51%-a is csak a szakmunkás végzettség eléréséig jut el. A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása lassan változik, melyet alátámaszt az a tény, hogy míg az összes regisztrált álláskereső 1,8%-a, addig a pályakezdő munkanélküliek 16%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az álláskeresés nemek közötti megoszlására jellemző, hogy jelenleg 55-45% (férfi-nő). Főleg a kistelepülések esetében magyarázható ez azzal, hogy kevés vállalkozással rendelkeznek, s a falvak fő munkáltatói a polgármesteri hivatalok, általános iskolák, melyekben jellemzőbb a női munkaerő foglalkoztatása. A munkakereslet és kínálat alakulását tekintve kedvező változás tapasztalható a munkahelyek számában, azonban ezek a lehetőségek messze elmaradnak a rendelkezésre álló munkaerő kínálattal szemben. Az egyenlőtlenségek enyhítésében nagy szerepe van az önkormányzatok közhasznú és közcélú programjainak, azonban ezek csak rövidtávon jelentenek, átmenti megoldást a tartósan munkanélküli személyek számára. Az egyes eszközök mellett a bértámogatás és a munkatapasztalat szerző programok, a pályakezdők foglalkoztatásának támogatása, a mobilitási támogatás, és a vállalkozóvá válás támogatását célzó programok jelentek meg a munkanélküliség kezelésében. A többszörösen hátrányos helyzetűek tekintetében a Munkanélküli Központ együttműködik a helyi Családsegítő Szolgálattal, az ő esetükben az utógondozói munka kiemelt jelentőségű. 9. táblázat: Álláskeresőkre vonatkozó adatok (Forrás: KSH 2009.) Megnevezés év Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő) 3746 Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkező nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 303 Általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 1513 Szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 1137 Szakiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 98 Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 626 Főiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 54 Egyetemi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 15 Fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 3311 Szellemi foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 435 Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (fő) 421 Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő) Infrastrukturális helyzet 80 / 184

83 A Kistérség egyik legégetőbb infrastrukturális feladata a közműellátás javítása, ezen belül a szennyvízgyűjtő hálózat és a tisztító mű megfelelő állapotba hozatala, valamint a burkolt utak arányának növelése. A közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma igen gyérnek mondható, a legtöbb településről nem található KSH adat. Két település esetében találtunk adatot, ezek Püspökladány és Földes, e településeken a rákötések aránya a évben átlagon felülinek mondható, 77% és 86%. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 88% ami az országos viszonylathoz képest (97,5%) jónak mondható. A villamos energia hálózat kiépítettsége teljes körnek mondható. A hulladékgazdálkodás terén elmondható, hogy a Kistérség lakásállományának csaknem 100%-ától közszolgáltató szállítja el a települési kommunális hulladékot. Megnevezés 10. táblázat: Infrastrukturális kiépítettség (Forrás: KSH 2009.) Lakásállomány (db) Üzemelő közkifolyók száma (db) Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (km) 256,7 257,4 258,1 258,1 258,1 255,4 255,4 255,8 Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db) Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza (km) 51,9 65,7 96,5 108,5 122,5 122,9 122,9 121 Háztartási villamosenergia fogyasztók száma (db) Villamosenergia-fogyasztók száma (db) Háztartási gázfogyasztók száma (db) Az összes gázcsőhálózat hossza (km) 329,1 333,6 336,2 338,5 339,3 340,1 340,7 340,8 Összes gázfogyasztók száma (db) A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók száma (db) Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db) Összes zöldterület (m2) Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma (db) Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek területe (m2) táblázat: Infrastrukturális ellátottság (Forrás: KSH 2009.) Megnevezés év év év év év év év év Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) 975, ,7 988,4 1138,7 972,7 997,3 Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) 1199,9 1314,3 1166, ,7 1223,1 1174,8 1209,6 Közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyisége (1000 m3) 481,1 535,9 721, ,8 782,1 841,8 810,6 Háztartásokból közcsatornán elvezetett szennyvíz mennyisége (1000 m3) 24,1 23,9 68,7 728,1 691, ,8 483,1 A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége (1000 kwh) Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége (1000 kwh) Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) (1000 m3) , , év év év év év év év év 81 / 184

84 Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége (átszámítás nélkül) (1000 m3) ,7 Összes elszállított települési szilárd hulladék (tonna) 8580, ,5 6928,2 7440,6 7591,5 A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék (tonna) ,5 5710,3 6944,5 6978, Ivóvíz-ellátás, vízgazdálkodás A közüzemi ivóvízellátás minden településen megoldódott, s a vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya mindenütt meghaladja a 96%-ot. Azonban az ivóvíz vasat, mangánt és arzént tartalmaz. A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Vízmű Rt.-je több településen a szolgáltató: Sárrétudvari, Biharnagybajom, Nagyrábé, Bihartorda, Bihardancsháza, Báránd, Sáp. Püspökladányban az ivóvizet a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. szolgáltatja. Szerepen nincs fúrt ivóvíz kút, Sárrétudvariból a megyei Vízmű Rt.-től illetve a településhez tartozó Hosszúhát pedig a Kösely Rt.-n keresztül kap ivóvizet. Püspökladány, Nádudvar, Kaba és Földes települések önkormányzatukon keresztül látják el a lakosságot ivóvízzel. Tetétlen a kabai Városgondnokságról kapja a vizet. Az ivóvíz minősége a térség összes településén vasat, mangán és arzént tartalmaz. Régiós programon keresztül a bihartordai vízmű felújítására sor kerül ezzel négy település Bihartorda, Bihardancsháza, Nagyrábé és Sáp - ivóvize egészségessé válik. Földes településen a Földes Közmű Kft. szolgáltatja az ivóvizet. Sárrétudvari, Bihardancsháza és Biharnagybajom településeken az ivóvizet a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. biztosítja. Belterületi vízelvezető árkok kezelése önkormányzati feladat, állag megóvása forrás hiányában nem megoldott, megoldásként jelentkezett árkok tisztítására köz- és közhasznú munkások alkalmazása, erre az utóbbi években sor kerül, munkájukkal 50% felújítás elérhető. A térségben a külterületi vízelvezetők karbantartása önkormányzati illetve a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulás feladata forráshiány ennek a megoldása is akadályba ütközik. A kistérségben a vízhálózat kiépítettsége majdnem teljes körűnek mondható, az összes szolgáltatott víz mennyisége évről évre változó hol növekszik, hol csökken, mely a népesség változásának arányára vezethető vissza. A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége az elmúlt öt év alatt ( ) 2%-kal csökkent, a vízhálózat hossza ugyanebben az időszakban 1%-kal csökkent, a bekötések száma mindezek ellenére 2%-al bővült, amelyet döntően a település beépítési arányának növekedése eredményezett. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 98%. A kiépített vízvezeték hálózat hossza 255,8 km, a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás száma (2009. KSH adat), a közterületi kifolyók száma 321, az összes szolgáltatott víz évben 1209,6 em 3 volt, az egy lakosra jutó évi vízfogyasztás 33,34 m Csatornahálózat, szennyvíztisztítás Közegészségügyi szempontból kiemelt szerepet játszik a csatornahálózat fejlesztésének szükségessége, amely évről évre egyre nagyobb arányt képvisel a kistérségben. Az adatokból jól 82 / 184

85 látható, hogy a közcsatornában elvezetett szennyvíz mennyisége csaknem 95%-al nőtt a évhez képest, a legtöbb közcsatornában elvezetett szennyvíz a évben keletkezett, ezt követően folyamatos csökkenés volt tapasztalható, mely 2009-ben elérte a 34%-ot. A csatornahálózat bekötés szabályairól és a közműcsatlakozásról, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtható támogatási rendszerről a Települési Önkormányzatok saját rendeleteikben rendelkeznek. A szennyvízhálózat kiépítettsége Püspökladányban (90%), és Földesen (100%), de a hálózatba bekapcsolt lakások arányán kell javítani. A térségben települések összefogásával közös szennyvíz-elhelyezési és kezelési megoldást kell találni. Égető probléma, hogy a Nagysárrét 9 településén nincs vezetékes szennyvízelvezetés. Nagyrábé, Bihartorda, Sáp és Bihardancsháza, Kaba, Báránd és Tetétlen illetve Sárrétudvari, Biharnagybajom és Szerep települések önkormányzatai évek óta próbálják közös szennyvízelhelyezési elképzeléseiket megvalósítani, mely hol anyagi, hol műszaki akadályokba ütközik. Földes, Báránd, Sárrétudvari, Biharnagybajom a szippantott szennyvízkezelő teleppel együtt szemétlerakó-telepet is létesített az utóbbi években. A csatornahálózatra nem csatlakozott lakásoktól közszolgáltatás keretében az Önkormányzatok saját autóival -, vagy engedéllyel rendelkező Társaság szállítja el az egyedi szennyvízgyűjtőkből a folyékony települési hulladékot. Minél előbb tájékoztatni kell a lakosságot a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések előnyéről. A települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az Önkormányzatok önkormányzati rendeletben rendelkeznek Villamosenergia- és gázellátás A lakosság villamos energia szükségletének növekedése, míg a gáz igény csökkenése érzékelhető a térségben megvizsgálva a statisztikai adatok eredményeit. A szolgáltatott gáz mennyiségében a évi adatokhoz képest közel 10%-kal kevesebb gázt szolgáltattak, a villamos energia tekintetében ezzel szemben közel 6%-os növekedés volt megfigyelhető. A háztartási villamos energia fogyasztók száma a 2002 és 2009 év közötti időszakot figyelembe véve kis mértékű csökkenést mutat, mely a 3,5%-ot éri el. A gázfogyasztók száma azonban növekedést mutat, mely a 2002 évhez viszonyítva 16%-al több fogyasztót jelent, mely a fogyasztásokat figyelembe véve annak pont az ellenkezője tapasztalható Hulladékgazdálkodás Hulladékkezelési közszolgáltatás végzésével megbízott társaság a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft., aki a keletkezett települési szilárd hulladékot a 47. sz. főút km szelvénye között található regionális hulladéklerakó telepre szállítja. 83 / 184

86 A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft november 20-án alakult, tulajdonosai az 51% tulajdoni hányaddal rendelkező Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u ), valamint a 49% tulajdoni hányaddal rendelkező debreceni székhelyű A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út 136. sz.). A Kft. a bihari és a sárréti települések települési szilárd hulladékainak korszerű, minden környezetvédelmi előírásnak megfelelő szintű kezelésére jött létre. A tevékenységükhöz szükséges alapinfrastruktúra: szigetelt hulladéklerakó, válogatómű, komposztálómű, mérlegház, melynek kiépítése az Európai Unió finanszírozásával az ISPA előcsatlakozási alap által valósult meg, a szakmai hátteret a több évtizedes múlttal rendelkező A.K.S.D Kft. biztosította. A Kft. heti rendszerességgel biztosítja a kommunális és szelektív hulladékgyűjtést, szállítást, a beszállított hulladék lerakással történő ártalmatlanítását, a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatását, bálázását és a szerves hulladékok komposztálását. Az egyes önkormányzatok a közszolgáltatásra vonatkozó helyi rendeleteikben szabályozták le az önkormányzat, a lakosság és a közszolgáltató kötelezettségeit, lehetőségeit, valamint a szolgáltatás díját. Nem kell szerződést kötni a szolgáltatóval, mivel a helyi rendelet alapján ezen közszolgáltatást a lakosságnak kötelezően kell igénybe vennie. A közszolgáltatásban jelenleg a lakosság csaknem 100%-a vesz részt a évi KSH adatoknak megfelelően. A kistérség területén a kommunális hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása tehát megoldott. Ebbe a gyűjtőedények és a konténerek heti rendszerességgel, lakótelepeken heti kétszeri, a szelektív gyűjtőszigetek heti többszöri ürítése tartozik bele. Alkalmazott hulladékgyűjtő edényzetek: A gyűjtés eszközei vegyesek, 60, 110, 240, 1100 l-es hulladékgyűjtő edényzet (műanyag, fém vegyesen), ezek az önkormányzat és a lakosok tulajdonában vannak. Rendelkezésre áll a többlethulladék elszállítására szolgáló zsák. Ha a lakosság plusz szemetet kíván elszállíttatni, azt ezekben a Bihari Kft. feliratú zsákokban teheti meg. A 120 literes zsák árait a települési önkormányzati rendeletekben szabályozzák. A szilárd kommunális hulladékot befogadó lerakóhely a Berettyóújfalui Regionális Hulladékkezelő Telep. A lomtalanítás évente az Önkormányzatok erre vonatkozó rendeletei szerint történik. A szolgáltató az illetékes önkormányzat megrendelése alapján végez lomtalanítást. Ennek időpontjáról az önkormányzat dönt, és értesíti a lakosságot. A begyűjtött hulladék teljes egészében a Berettyóújfalui kommunális hulladéklerakóba kerül válogatásra, majd ártalmatlanításra. 2.9.Környezeti elemek állapota Levegő 84 / 184

87 A levegő minőségét a természeti tényezők mellett (talajviszonyok, uralkodó szélirány, csapadék, stb.) elsősorban a mezőgazdálkodás, a szolgáltatóipar, a közlekedés, valamint a lakossági tüzelés határozza meg. A mezőgazdaság főleg a gyér növény borítottságú időszakokban zajló kiporzással és az állattartó telepek szag- és bűzhatásával szennyezi a levegőt. A Püspökladányi kistérség területén levegőtisztaság-védelmi szempontból lényeges emisszió és imisszió források a legmeghatározóbbtól a legjelentéktelenebb hatásúig sorrendben: Közlekedés Lakossági fűtés Ipar Mezőgazdaság Allergén porok Állattartás. Az önkormányzatok feladata a levegőtisztaság védelemben: környezetvédelmi hatósági hatáskörben eljár a háztartási berendezések forrásainak, valamint a 140 kw névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaival kapcsolatos levegőtisztaságvédelmi ügyekben, ellenőrzi a háztartási berendezések légszennyező forrásaira, valamint a 140 kw névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira megállapított levegővédelmi követelmények betartását, hatáskörén belül a levegőtisztaság-védelmi előírások, tilalmak megszegőivel szemben a vonatkozó rendelet 8. sz. mellékletének megfelelően bírságot szabhat ki és hatósági intézkedést kezdeményezhet, a hatósági intézkedést más hatóságnál és szervnél kezdeményezhet a levegőtisztaságvédelem érdekében, közreműködik azon esetekben ahol a légszennyezettség meghaladja a határértéket a környezetvédelmi hatóság az érdekelt közegészségügyi és közlekedési hatóságok és települési önkormányzatok jegyzőjenek szakhatósági közreműködésével intézkedési programot készít, a hatáskörébe tartozó légszennyezők levegőterheléséről kérésre adatokat szolgáltat a környezetvédelmi felügyelőségnek, a környezetvédelmi felügyelőséggel, a közegészségügyi és közlekedési hatósággal együttműködve rendszeresen értékeli az illetékességi területének légszennyezetségi állapotát, arról lakossági tájékoztatót tart. Az önkormányzatok rendeletben szabályozzák az állattartást, az avar és kerti hulladékok égetését, a háztartási tevékenységekkel okozott légszennyezettséget, tevékenységi korlátozások és felfüggesztések kritériumait, az ellenőrzések módját és gyakoriságát, a közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében teendő intézkedéseket (fásítás, forgalomterelés, szabályozás, korlátozás, stb.), gaztalanítás (parlagfű irtás), egyedi védelmet, engedélyezési előírásokat, kérelmeket, stb. 85 / 184

88 A fő utak közvetlen környezetét kivéve nincs jelentős légszennyezés. A szennyezések elsősorban közlekedési eredetűek, ennek csak negyede származik háztartási fűtésből, nyolcada iparból. Levegőtisztaság-védelmi követelmények: Levegőtisztaság-védelmi szempontból, a Kistérség egész területére a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM- FVM együttes rendelet által megengedett imissziós határértékek vonatkoznak. Levegőszennyezettségi zóna: A Kistérség településein imisszió mérő állomás az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat nem működik. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet szerinti légszennyezettségi zónákat a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet hirdette ki. Ez alapján a Kistérség települései közül az alábbiak tartoznak az alábbi zónacsoportokba, szennyezőanyag szerint: A kistérség települései a fenti rendeletnek megfelelően nem tartoznak külön zónacsoportba, így a rendelet 1. számú melléklete szerint: Zónacsoport szennyezőanyagok szerint Kén- Nitrogén Szénmonoxid Szilárd Benzol dioxid -dioxid (PM10) Debrecen és környéke F C F D E Ökológiailag sérülékeny területek: A vizsgált területen levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny terület nem található. Fűtésből származó légszennyezés: A Kistérség településeinek a többségében a gázvezeték hálózat kiépítése megtörtént. A kiépítettség kistérségi szinten 100 %-os, a lakások 73 %-a (2009. évben) csatlakozott a rendszerre. A településeken a lakások kisebb-nagyobb százalékában vegyes tüzelésű kazánnal, fával és szénnel is fűtenek. A gáztüzelés kizárólagos használata a fűtésből származó szennyezettség csökkenését eredményezné, mellyel a hagyományos tüzelésből származó SO2, NO2 és szilárd szennyezőanyag terhelés csökkenne. Közlekedés által okozott légszennyezés A térség fő közúti közlekedéshálózatának gerincét az E60-as számú nemzetközi főközlekedési folyosó adja, a kistérség települései közül Földes, Báránd és Püspökladány településeket érinti. A főközlekedési folyosó a nemzeti forgalom egyik legnagyobb részét bonyolítja le a térségben. A térség összeköttetését egy másik, elsősorban regionális szerepet betöltő közút, a 48. sz. főút biztosítja, amely Debrecentől halad Nyírábrány határátkelőig, majd onnan 190 sz. útként csatlakozik Érmihályfalvánál a 19 sz. romániai országút. A nemzetközi utakon kívül számos jelentős főútvonal biztosítja az egyes megyék elérhetőségét. Hajdú-Bihar megye 1511 km-es állami közúthálózatában az első- és a másodrendű utak hossza 396 km, az összekötő, bekötő-, vasútállomási és egyéb utaké 1115 km. Az utakon 122 híd található, amelyek hossza az országos átlagtól több, a szerkezeti hosszak, az áthidalások nagyok. 86 / 184

89 A térség közúthálózata centrális, a megye úthálózatának tengelyét a 4. sz. főút adja, mely a fővárost köti össze Debrecennel, majd az ukrán határral. Ez az út a megye egyetlen első rendű főútja. A másodrendű főutak a 42. sz. út kivételével Debrecenből indulnak: a 35. sz. Miskolccal, a 33. sz. Egerrel, illetve az M3 autópályával, a 47. sz. Békéscsabával és Szegeddel, míg a 471. sz. főút Mátészalkával köti össze a megyeszékhelyet. A forgalomszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy a 4-es főút (Püspökladány), a 42-es (Püspökladány, Báránd, Földes, Berettyóújfalu, Mezőpeterd, Biharkeresztes, Ártánd), és a 47-es utak (Tépe, Berettyóújfalu, Furta, Zsáka, Darvas, Csökmő) mentén legmagasabb a forgalom, a magas tranzitforgalom miatt. A többi településen átmenő másod és harmadrendű mellékutak forgalma alacsonyabb, leginkább a mezőgazdasági szezonban magasabb ezen utak forgalma. A közlekedési eredetű levegőszennyezés az egyik meghatározó elem, jelentősnek mondható, hiszen a fentiekben is bemutatottak szerint azok hatása befolyásolhatja a települések levegőtisztaságát. Gazdasági tevékenységből származó légszennyezés: Az üzemi és szolgáltató létesítmények légszennyező tevékenységeire és a légszennyező forrásokra 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet vonatkozik, az általuk kibocsátható légszennyező anyagok határértékeit a 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet állapítja meg. Ipari jellegű légszennyező forrás főleg Püspökladány területén található. A Kistérség közigazgatási területén az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) adatai szerint a évben a következő táblázatban felsorolt vállalkozások és az általuk kibocsátott légszennyező anyagok és mennyiségek voltak jelen. 12. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi szempontból fontos vállalkozások és kibocsátásaik Rangsor Telephely Szennyezőanyag Mennyiség [kg/év] BIHARNAGYBAJOM Nagisz Zrt. telep (4172 Biharnagybajom Nagyrábéi útfél) SZÉN-DIOXID Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO Szén-monoxid 3 Hungaro-Progest Kft telep 2 - Szén-monoxid 8 (4172 Biharnagybajom Deák F. u. 33) 3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint 2 NO2 9 Biharnagybajomi "Dózsa" Agrár Zrt. üzem ( Biharnagybajom) 7 - Szilárd anyag 331 Agrimpex Kft. terménytároló (4172 Biharnagybajom 4 Füzesgyarmati út) 7 - Szilárd anyag / 184

90 BIHARTORDA Módos Imre Sertéstenyésztelep 1 (4174 Bihartorda Kossuth u. 35) 7 - Szilárd anyag 91 FÖLDES 1 2 Bobájka Kereskedelmi És Szolgáltatási Kft Egyetértés Coop Zrt 15 Kenyérbolt (4177 Földes Piac) Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft Jércenevelő (4177 Földes Tanya 0335) Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft Keverőszárító (4177 Földes Kabai útfél) SZÉN-DIOXID Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO Szén-monoxid SZÉN-DIOXID Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO Szén-monoxid SZÉN-DIOXID Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft Központi Iroda (4177 Földes Deák F. u. 2) Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft műhely (4177 Földes Szováti útfél) Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft Szarvasmarha telep (4177 Földes Derecskei útfél) Nagy Ferencné Gyógynövény Szárító (4177 Földes Fő u. 17) PÜSPÖKLADÁNY Fém- És Müanyagfeldolgozo Kft /F M F Kft/ telep (4150 Püspökladány Kolozsvári u. 2) Szilárd anyag SZÉN-DIOXID Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO Szilárd anyag Szén-monoxid Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO SZÉN-DIOXID Szén-monoxid Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO Szén-monoxid Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO Szilárd anyag Szén-monoxid Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 7 - Szilárd anyag 3 Hungarocontrol-Magyar SZÉN-DIOXID / 184

91 Légiforgalmi Szolgálat üzem (4150 Püspökladány) 3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 2 - Szén-monoxid Intakt-Art Ipari És Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság üzem (4150 Püspökladány Táncsics u. 27) Klorid Zrt. Központi telep (4150 Püspökladány Községdűlő 1.) Izo-butil-acetát Butil-acetát / ecetsav-butil-észter / Xilolok Izo-propil-alkohol Toluol Aceton Etil-benzol Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etilészter / Etil-alkohol / etanol / Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 / Metil-izobutil-keton / 4-metil-2- pentanon; izobutil-metil-keton / Szilárd anyag Metil-etil-keton / 2-butanon / Butil-alkoholok Ciklohexanon Metil-acetát / ecetsav-metil-észter / ,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol) Propil-benzol Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO Szén-monoxid Szilárd anyag 8 MÁV Zrt. Állomás Forgalmi SZÉN-DIOXID csomópont (4150 Püspökladány 3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint Vasút u. 1.) NO Szén-monoxid 81 Nagisz Zrt. telephely ( SZÉN-DIOXID Püspökladány Kabai útfél) 7 - Szilárd anyag Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO Szén-monoxid 3 7 Püspökladányi Gyógyfürdő SZÉN-DIOXID / 184

92 8 Kft. Gyógyfürdő ( Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint Püspökladány Petőfi u. 62) NO Szén-monoxid 17 Püspökladányi SZÉN-DIOXID Városüzemeltető Kft. Városi 3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint Fűtőmű (4150 Püspökladány NO2 927 Damjanich u. 4.) 2 - Szén-monoxid SÁRRÉTUDVARI SZEREP Rally-Team Bt. Karosszéria Butil-acetát / ecetsav-butil-észter / 4 javító műhely (Rally-Team Bt.) Xilolok 4 (4150 Püspökladány Táncsics u Izo-butil-acetát 1 27.) Etil-benzol 1 Terményfeltáro Kft, Püspökladány Gabonatároló telep Terményfeltáro Kft, 7 - Szilárd anyag Püspökladány (4150 Püspökladány I. dülő) Hangás-Rét Kft. telep (4171 Sárrétudvari Központi major) 7 - Szilárd anyag 44 Kösely Mezőgazdasági Rt II. számú termelési egység (4163 Szerep Hosszúháti major) Zm-Tej Zöldmezö Tejtermelö Kft szarvasmarha telep Zm- Nagisz Kft (4163 Szerep Középér) SZÉN-DIOXID Szén-monoxid Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 7 - Szilárd anyag SZÉN-DIOXID Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO Szén-monoxid 14 TETÉTLEN SZÉN-DIOXID MOL Magyar Olaj- és 3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 156 Gázipari Nyrt. Kutatás 1-Kén-dioxid (SO2 és SO3) mint SO2 Termelési Divizió Kaba-Dél 13 1 gyűjtőállomás (4184 Tetétlen) 2 - Szén-monoxid 7 Ant-Ker Termelő, Kereskedelmi És Szolgáltató Kft Állattartó telep ( Szilárd anyag 2 Tetétlen Új Élet Major) 67 (Forrás: okir.kvvm.hu) Gazdasági tevékenységek közül meg kell említeni a mezőgazdaságból származó légszennyezettséget is. A kistérség közigazgatási területének 69%-át (43637,9167 ha) a szántók teszik ki. A 90 /

93 mezőgazdasági eredetű kibocsátással elsősorban a talajmunkálatok idején lehet számolni, amikor a kiporzás révén por kerülhet a levegőbe. Kora tavasszal, illetve ősszel a természetvédelmi szempontból értékes területeket súlyosan érintő hatás az égetés (tarlóégetés). Tapasztalataink szerint tavasszal a gyepterületek igen jelentős része (némely esetben megközelíti a gyepterületek 60-70%-át is) lesz a lángok martaléka Állattartásból származó, zavaró bűzterhelés egyik településen sincs a belterületen csak önellátás szintjén van állattartás. Néhány sertés, baromfi található a településeken. A települések külterületén található állattartó telepek bűzhatása nem befolyásolja azok légszennyezettségét, annak távolsága a lakott területektől jelentős. A hazai levegőtisztaság védelmi szabályozás a környezeti levegő bűzzel történő terhelését tiltja, de légszennyezési határértékeket nem állapít meg. Ezen szabályozásoknak megfelelően legfontosabb környezetvédelmi szempontú intézkedésnek tekinthetők a bűzszennyezés megakadályozása, csökkentése érdekében tett intézkedések. A kistérség valamennyi települése saját Önkormányzati rendeletben rendelkezik a gazdasági haszonállatok tartásáról, valamint az állatok elhelyezésére szolgáló épületek, trágyatárolók elhelyezésére vonatkozó védőtávolságokról, esetenként az ebek, macskák és a kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról Felszíni vizek A múlt századi árvíz- és belvíz-mentesítési munkák megváltoztatták a táj arculatát, időszakos állóvizekben bővelkedő tája volt. Jelenleg nagyon kevés állóvíz található, és ami van az is kis kiterjedésű, mesterségesen kialakított. Természetvédelmi szempontból a halastavaknak nagy jelentősége van. A térség legjelentősebb természetes vízfolyásai: A Dél-Hajdúság tájegység vízfolyásai: fő vízfolyása a Keleti-főcsatorna, 27 km-en érinti a Dél- Hajdúságot. Keresztezik folyását a Kösely, a Hamvas-főcsatorna, a Sárréti-főcsatorna. Vízben szegény, gyér lefolyású, száraz terület. A vízfolyásokon árhullámok csak tavasszal jellemzőek, az év többi részében alig van víz a medrekben. Vízminősége Debrecen szennyvizének köszönhetően III. osztályú. Mivel a terület mélyen fekvő, belvizes terület, a csatornahálózat hossza 400km. Az állóvizek száma viszonylag nagy, sok a mesterséges tározó, halastó (Kaba, Nádudvar, Tetétlen mellett a legnagyobbak.) A Nagy-Sárrét tájegység vízfolyásai: a Hortobágy-Berettyó, Makkodi-csatorna, Alsófutakicsatorna, Hamvas-csatorna és a Sárréti-csatorna. A terület sűrű csatornahálózat (öntöző- és belvíz) fedi. A Keleti-főcsatorna ivóvíz-, öntöző- és iparivíz-bázis. Vizének minősége hasonló a Tisza vízminőségéhez, mely a múlt években III. osztályúról IV. illetve V. osztályúvá vált. Vize az öntöző csatornákon keresztül eljut a térség mezőgazdasági földjeire. Említésre méltó még a Hamvas és a Sárréti főcsatorna. A Köselynek és a Hortobágy-Berettyónak is szennyezet a vize, mivel Debrecen, Hajdúszoboszló, Nádudvar - részben tisztított - szennyvizeit is szállítja. 91 / 184

94 A területeken gyakoriak a belvizek, ennek oka a magas talajvízszint és a kedvezőtlen vízgazdálkodási adottságok. A talajvíz a szennyezést leginkább hordozó és közvetítő közeg, továbbítja a szennyezést a védendő ivóvízbázis felé. Az ivóvízbázisok a térségben védettnek tekinthetők. Veszélyezettek a 100 méternél sekélyebb mélységű kutak (Nádudvar). A vízadó réteg mélysége a területen általában m között található. Az ivóvizek minősége II. osztályba tartozik. Magas az ivóvíz hőmérséklete - ami baktériumok szaporodásának kedvez -, alacsony az összes keménysége, jelentős a metántartalma, nagy a vasés mangántartalma, illetve egyes területeken az arzéntartalma. A mélyebb, tengeri rétegek üledékeiből termálvíz tör elő, a meglévő kutak jelenleg kihasználatlanok. Problémát okoz a magas sótartalmú vizek élővízbe való vezetése Felszín alatti vizek A talajvíz sehol sincs 4 m-nél mélyebben, sőt Földestől DK-re már 2 m alatt megtaláljuk. Nagyszámú artézi kútjának az átlagos mélysége meghaladja a 200 m-t. A vízhozamok eléggé jelentékenyek, de nincs összefüggés a mélységgel. Földesnek 66 C, Püspökladánynak 47 C meleg, nátrium-kloridos termálvize van. Biharnagybajomnak 49 C, Nagyrábénak 46 C, Sárrétudvarinak 47 C meleg vizű kútja van. Az Alföldön az első kifolyó vizet adó kutat ben, Püspökladányban fúrta Zsigmondy Béla a Magyar Államvasutak (MÁV) részére. Ez a fúrás jelentős mérföldkő az Alföld hidrogeológiai viszonyainak megismerésében. A Dél-Hajdúság kistáj területén a talajvíz sehol nincs 4 m-nél mélyebben, DK-en már 2m-nél találunk. Mennyisége nem számottevő, kémiai jellege szerint nátriumos és kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. A szulfáttartalom közepes. A rétegvíz mennyisége 1-1,5 l/s km2, nagyszámú 100 m-nél mélyebb ártézi kútja van a kistájnak. Vízhozamuk jelentékeny. Földesen, Püspökladányban, Hajdúszoboszlón és Kabán gyógyvíz található. A táj felszíni vízkészletének 80%-a, felszín alattié 20%, a kutak kapacitása eléri a 60%-ot. A Nagy-sárrét kistájon 4-6m a talajvíz, a Keleti-főcsatorna mentén 2 m felett van. Mennyisége kicsi, kémiai összetétele nátriumos, szulfáttartalma közepes. A rétegvíz mennyisége 1l/s km2, az ártézi kutak száma nagy, mélységük 200 m-nél nagyobb, hozamuk közepes. Biharnagybajomnak, Nagyrábénak és Sárrétudvarinak van melegvizű kútja. A felszíni vízkészlet kihasználtsága 80, a felszín alattiaké 20%. Hévíz A püspökladányi gyógyvizet 1920-ban fedezték fel. Hamar fölismerték a fürdőben rejlő lehetőségeket, így immáron négy évtizedes múltra tekinthet vissza az itteni fürdőélet. Az itt rejlő 45ºC-os termálvíz 1068 méteres mélységből tör a felszínre. Nátrium-klorid, hidrogén-karbonát, 92 / 184

95 jód és bróm tartalma által bizonyítottan alkalmas idült izületi gyulladások, idegfájdalmak, izomfájdalmak gyógyítására, degeneratív gerinc- és izületi elváltozások, érszűkületek egyes formáinak kezelésére, reumás betegségek enyhítésére illetve balestei sérülések utókezelésére. A rendelkezésre álló két gyógymedence hőfoka 32ºC-34ºC illetve 34ºC-36ºC-os. A víz minőségének elismeréseként 1987-ben az Országos Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságtól gyógyvíz minősítést kapott Talaj Uralkodó talajtípus a réti csernozjom és a réti szolonyec, amelynek a nagy része vályog, illetve agyagos vályog. Püspökladány és Nádudvar térségében jelentős nagyságú szikes területek vannak, más területeken a talajok kémhatására gyengén savanyú. A talajok vízgazdálkodási tulajdonságai kedvezőtlenek, művelhetőségei az időjárástól függ. A nádudvari határ keleti részén - Kabán, Földesen és Tetétlenen illetve Püspökladány és Báránd határánál találunk jó mezőgazdasági adottságú talajokat. A talaj, termőföld védelme kiemelt jelentőséggel bír. A táblásítás és a talajszerkezeti adottságok miatt veszélyes a szélerózió, ezt szakszerű talajműveléssel, mezővédő erdősávokkal, szélfogókkal, fasorokkal, utak, árkok, visszaállításával lehet korlátozni. A privatizáció után megnőtt a talajzsarolás veszélye. A nedves területek lecsapolása, a szakszerűtlen öntözés is problémát okoz. Műtrágyázás általi talajszennyezés napjainkban nincs. Az állattartótelepeken keletkező hígtrágya kihelyezése, hasznosítása megoldatlan. Szennyező-források a volt szovjet gyakorlóterek, repülőterek, a MÁV telephelyei és a szemétlerakó-telepek. Számon tartott telephelyek: a püspökladányi MÁV-FAVÉD Kft, a MÁVjárműjavító, a HEVEDER Kft, a Kabai Cukorgyár Rt iszaptárolói, a HAGE Rt Holt-Kösely melletti hígtrágya-tárolója. fekvés 13. táblázat: Földrészlet statisztika adatok fekvésenként és művelési áganként földrészletek száma egyéb önálló épületek száma egyéb önálló lakások száma összes terület (m2) 93 / 184 legkisebb földrészlet terület (m2) legnagyobb földrészlet terület (m2) átlagos földrészlet terület (m2) belterület külterület zártkert ÖSSZESEN művelési ág összes legkisebb legnagyobb átlagos földrészletek alrészletek alrészlet alrészlet alrészlet terület alrészlet száma száma terület (m2) terület (m2) (m2) terület (m2) erdő fásított terület

96 gyep (legelő) gyep (rét) gyümölcsös kert kivett nádas szántó szőlő Az adatok alapján megállapítható, hogy a külterület hasznosítás döntő típusa a szántó 28% és a kert 15%, az erdősültség csekély méretű. Az összes területet figyelembe véve megállapítható, hogy a kivett területek aránya 48%-os. A tápanyag-gazdálkodásra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, mert a felhasznált műtrágyáról nem kötelező az adatszolgáltatás. A talajterhelő források közül a hulladéklerakók, kezelt területek, állattartó telepek, szennyvíz oxidációs tavak, trágya/kemikália raktárak elsődlegesnek tekinthetők. Másodlagos források a felszínen, a felszín közeli rétegekben elhelyezett vezetékek, tárolótartályok, átfejtő-helyek stb. A harmadlagos források egyéb közvetítő közeg (talajvíz, levegő, élővilág, művi környezet, település stb.) útján hatnak. Ide sorolható, pl. a légszennyező anyagok kiülepedése, a talaj-, talajvízmozgással kapcsolatos terhelések Zaj A települések zajhelyzetét, az akusztikai komfortfokozatát döntő módon a közlekedés határozza meg. Ezen belül is a legnagyobb részarányt a közúti közlekedés képviseli. Számolni kell továbbá egyes településeken a vasút, és az ott lévő állomás zajterhelő hatásával is. Az üzemi vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja lokálisan hat, általában csak a közvetlen környezetben érzékelhető, vagy okoz problémát. Ezzel szemben a közlekedés az egész település szükséglete, így kisebb nagyobb mértékben minden közlekedési létesítmény környezetében kell zajterheléssel számolni. Közlekedésből származó zajterhelés: A zaj és rezgés egyik fő okozója a közlekedés és jelentős az érintettek száma. A 42-es számú főút településeken átmenő szakasza és a Püspökladány területén a Budapest- Záhony vasútvonal okoz a lakosságnak különösen problémát. A környezeti zaj vizsgálatát, lakossági panaszbejelentések alapján a TIKÖFE végzi, rendszeres vizsgálat nincs. A forgalomsűrűség növekedése, a gépjárművek műszaki állapotának romlása, az úthálózat károsodása a zajkibocsátás fokozódásához vezet. 94 / 184

97 Az önkormányzatok hatósági feladata a szolgáltatási tevékenységek és a szórakoztatási intézmények zajterhelésének szabályozása. Az ehhez szükséges feltételek jelenleg hiányoznak. Ipari és szórakoztató zaj: Az ipari létesítmények zajhatása helyi problémát okoz. Jelentős zajterhelés az adott területen intézkedést igényel, de a teljes település zajhelyzetét nem befolyásolja döntő mértékben. Időnként problémát okozhatnak a kulturális, szórakoztató létesítmények, rendezvények. A helyi sajátosságokat elemezve megállapítható, hogy a kistérség zajhelyzetét döntő módon a közúti közlekedés határozza meg. Mindezek ellenére, információink szerint a településeken jelentős zajvédelmi problémáról, határértéket meghaladó zajkibocsátású üzemi létesítményről nincs tudomásunk. Az ipar és szolgáltató egységek általi zajkibocsátás szabályait Önkormányzati rendeletekkel kell szabályozni Zöldfelületi rendszer A Püspökladányi kistérség területén a zöldterületek aránya a beépült környezethez viszonyítva jónak mondható, jelentős zöld övezeti részei vannak év Megnevezés Játszóterek, Játszóterek, tornapályák, Összes zöldterület tornapályák, pihenőhelyek területe ( m2) pihenőhelyek száma ( m2) (db) Báránd Bihardancsháza Biharnagybajom Bihartorda Földes Nagyrábé Püspökladány Sáp Sárrétudvari Szerep Tetétlen ÖSSZESEN A kistérség településein a problémát nem a zöldfelületek arányának csekélysége jelenti, hanem a meglévő zöld felületek állagának megóvása. 95 / 184

98 3.HELYZETÉRTÉKELÉS 3.1.Kérdőívek kiértékelése A LOCAL AGENDA 21 program a lakosság részvételén is alapszik. A Püspökladányi kistérség környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi helyzetének felméréséhez és a helyzetértékelés elkészítéséhez kérdőíveket készítettünk, melyet a lakosság és a fiatalabb populációt is megközelítve a középiskolák számára küldtünk meg a Társulás segítségével. A kérdőívek kiértékelésének eredményei rávilágítanak a lakosság által megfogalmazott megoldandó feladatok körére és a lakosság a kistérségről és az érintett településekhez való véleményére. A lakossági kérdőíveknél a kitöltők száma 220 fő volt, melyből 24 db volt kiértékelhetetlen. Azokat a kérdőíveket vettük kiértékelhetetlennek, melyekben több kérdés nem került megválaszolásra. Az oktatási intézményekben kitöltött kérdőívek száma 171 db, melyekből a fenti okok miatt nem minősítettünk kiértékelhetetlennek egy darabot sem Lakossági kérdőívek kiértékelése A lakossági kérdőívet kitöltők között 32 % volt a férfiak aránya és 68 % a nők aránya. Koreloszlás szerint a válaszadók 26 %-a volt 30 év alatti, 29 %-a 31 és 40 év közötti, 31 %-a 41 és 54 év közötti és 14 %-a 55 év feletti. Iskolai végzettségnek megfelelően 9 % aki általános iskolát végzett, 41 % érettségivel, 25% szakmunkás képesítéssel rendelkező és 23 %-a főiskolát, egyetemet végzett lakos. A válaszadók többsége 92 %-a 1 vagy több évtizede is a Kistérségben él. A válaszadók 84%-a él szívesen a kistérségben és kb. ugyanennyi (86%) saját lakókörzetében, a válaszadók %-a gondolja úgy, hogy szívesen elköltözne a Kistérségből, illetve közvetlen lakókörnyezetéből. A jövő generációira vonatkozóan ugyanezt a kérdést már többen bizonytalanra tippelték, vagyis a válaszadók 63%-a mondta azt, hogy a Kistérségben élő jelenlegi fiatal generáció közül mire felnőtté válnak, van, aki elköltözik és van, aki marad. Arra a kérdésre, hogy a lakók mit szeretnek legjobban a lakókörnyezetükben a válaszok eléggé megoszlottak. A lakosság 29% válaszolta azt, hogy a lakóközösséget, 26%-a, hogy a zöldterületeket és 18%-a a munkahelyek közelségét szereti a legjobban. 96 / 184

99 8. ábra: A megkérdezettek milyen arányban szeretnek a Kistérségben és a saját településükön élni Szívesen él a településen? Szívesen él közvetlen lakókörnyezetében? % % 90% 90% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% Igen 14% Nem 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Igen 84% Nem 16% A megkérdezettek többsége (46%) jóleső érzéssel lakókörnyezetére, míg 25%-a gyűlölettel és csupán 22%-a válaszolta azt, hogy szeretettel. A válaszok nem hasonulnak az előző kérdéssel, miszerint a 86 % válaszolt úgy, hogy szívesen él a lakókörnyezetében és 84%-a, hogy szívesen él a Kistérségben. A válaszok arányát a 9. számú ábra szemlélteti. 9. ábra: A megkérdezettek érzései, gondolatai a Kistérség és a lakókörnyezetük iránt Milyen érzéssel gondol településére? 46% 22% 1% 1% 1% 4% 25% rajongással sz eretettel jóleső érz éssel gyűlölettel kellemetlen érz éssel nehez teléssel köz ömbösen A kapott eredmény szerint a jelenlegi lakosok közül sokan szeretnek a Kistérség településein élni, azonban nem mindenki gondol rá szeretettel, sőt néhányukban kellemetlen negatív érzéseket kelt, melynek oka a Kistérség megélhetési viszonyaiban is keresendő véleményünk és a lakossági kérdőívekben adott válaszok alapján is. Ezt tükrözi a települések hangulatáról feltett kérdésünk is, melyre a válaszok ugyan megoszlanak, de a legtöbben mégis az osztályozás folyamán közepesnek ítélték. A települések és egyben a kistérség hangulatára az unalmas, a feszült, és a szomorú a legjellemzőbb három tulajdonság, melyet a legtöbben választottak. 97 / 184

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1436-4/2011. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Bihari Szilárd

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Local Agenda 21 (2016-2019) A dokumentumot Csongrád Város Önkormányzata.. határozati számmal 2016 n elfogadta. Jegyző Készítette: Csongrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

1.3.1. Demográfiai adatok... 16

1.3.1. Demográfiai adatok... 16 ÁRTÁND, BAKONSZEG, BÁRÁND, BEDŐ, BEREKBÖSZÖRMÉNY, BERETTYÓÚJFALU, BIHARDANCSHÁZA, BIHARKERESZTES, BIHARNAGYBAJOM, BIHARTORDA, BOJT, CSÖKMŐ, DARVAS, ESZTÁR, FÖLDES, FURTA, GÁBORJÁN, HENCIDA, KOMÁDI, KÖRÖSSZAKÁL,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen HAJDÚ-BIHAR MEGYE Gyorsadatok a 008. évi könyvtári munkáról VÁROSOK Sorszám száma gyar. n dolgozók. 406 Megyei Könyvtár Bem tér 9. 947 5 98 99 59 0 9 9 57 00 Városi Könyvtár Piac u. 68. 5 0 9 9 5 705 585

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

2014. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére

2014. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 214. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: November hónap időjárását a sokévi átlagtól kevesebb csapadékmennyiségű,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette: LanFarm Kft.

DÉVAVÁNYA VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette: LanFarm Kft. Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, amit lehelyez, a világot építi tovább. Antoine de Saint-Exupéry DÉVAVÁNYA VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés

Részletesebben

2011. június havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés

2011. június havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 2011. június havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: Június hónap időjárását kevesebb csapadék, hőmérsékletben a sokéves átlagnál melegebb

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Soltvadkert Város Fenntartható Fejlődésének Lokális Programja (Local Agenda 21) - Soltvadkerti LA21 -

Soltvadkert Város Fenntartható Fejlődésének Lokális Programja (Local Agenda 21) - Soltvadkerti LA21 - Soltvadkert Város Fenntartható Fejlődésének Lokális Programja (Local Agenda 21) - Soltvadkerti LA21 - Készítette: Soltvadkert Város Önkormányzatának megbízásából: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bihari

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május 1 Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. január kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

SOLTVADKERT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos, iszapos. 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Homokos, és gyepszőnyeggel borított. 3. A víz elérhetősége:

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2009. május

Ráckeve Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2009. május Ráckeve Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. május 2 1. Bevezető... 5 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1. A környezeti elemek állapota... 7 2.1.1. Levegő...

Részletesebben

2014-2015 ÖKO munkaterv

2014-2015 ÖKO munkaterv Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 2014-2015 ÖKO munkaterv Isaszeg, 2014. szeptember 7. Balázs Judit ÖKO mk. vezetője A jövő nem fogja jóvátenni,, amit te a jelenben elmulasztasz. (Albert Schweitzer)

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 53/2011. (V. 2.) TKt határozat a Biharkeresztes Város Önkormányzat Körjegyzőségi feladatok ellátásához

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 574-3/2010. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a jelzőrendszeres

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A Tápió vidék környezetiállapot

A Tápió vidék környezetiállapot A Tápióvidék környezetiállapot értékelése Készítette: Baranyi Sándor (környezettanföldrajz) Témavezető: Dr. Szabó Mária (egyetemi tanár) Konzulens tanár: Kardos Levente (PhD hallgató) 1 Bevezetés A vizes

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

2011. július havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés

2011. július havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 2011. július havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: Július hónap időjárását a sokéves átlagnál jóval több csapadék, hőmérsékletben a sokéves

Részletesebben

2015. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére

2015. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 215. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: November hónap időjárását a sokévi átlagnak megfelelő csapadékmennyiség

Részletesebben

Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése

Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése Hervai Anrdrás - PTE Kutatás háttere mezőgazdaság helyzete Magyarországon 8442 gazdasági szervezet 485 ezer egyéni gazdaság 9,3 millió

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. március - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

2012. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés TIVIZIG

2012. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés TIVIZIG 212. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés TIVIZIG 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: November hónap időjárását a sokévi átlagnál jóval kevesebb csapadék, hőmérsékletben

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. december Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulattól érkezett kérelmek elbírálására

a Képviselő-testülethez a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulattól érkezett kérelmek elbírálására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2396-5/2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Hamvas-Sárréti

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. február - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. július Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben