Háttér any a g a Nyug at- dunántúli Operatív Progr a m turisztikai kiírás ain ak nyerte s proje ktj eirő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háttér any a g a Nyug at- dunántúli Operatív Progr a m turisztikai kiírás ain ak nyerte s proje ktj eirő"

Átírás

1 Háttér any a g a Nyug at- dunántúli Operatív Progr a m turisztikai kiírás ain ak nyerte s proje ktj eirő l Megnev e z é s NYDO P /A,B,C A régió történelmi és kulturális öröksé g é n e k fenntartható haszno sít á s a és termé s z e ti értékek e n alapuló aktív turisztikai progra m o k fejleszt é s e NYDOP-2.2.1/A Meglévő gyógy- és termálfürd ő k minőségi fejlesztése NYDOP-2.2.1/B Történelmi és kulturális örökség értékek fenntartható hasznosítása Befo g a d o tt pályáz a t o k szám a Nyertes pályáz a t o k szám a Befo g a d o tt pályáz a t o k támo g a t á si g é n y e Rendelk e z é s r e álló forrá s Lekötött össz e g Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1

2 NYDOP-2.2.1/C Tájegységi, öko- és aktív turisztikai programok NYDO P /D A balatoni térsé g turisztikai vonzerej én e k növelé s e Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft 2

3 A Nyug at- dunántúli régió nyerte s projektjei Pályázó neve NYDOP-2.2.1/A Meglév ő gyógy- és termálfürd ők minőségi fejlesztése Lipóti Termálfürd ő Üzemeltet ő és Szolgáltató Kft. Projekt megn e v e z é s e Új rekreációs strandmedence építése a Lipóti Termálfürd ő szolgáltatás- és kapacitás bő vítésének érdekében NYDOP-2.2.1/B Történelmi és kulturális örökség értékek fenntartható hasznosítása Kőszeg Város Önkormányzata Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság NYDOP-2.2.1/C Tájegységi, öko- és aktív turisztikai programok Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Lipót Ft Ft Kőszeg Ft Ft Kulturális értékek megőrzése az Őrállók földjén Szalafő Ft Ft A soproni Bencés-Kecske templom és kolostor turisztikai vonzerőfejlesztése Sopron Ft Ft Celldömölk Város Önkormányzata Kemenes Vulkán Park Celldömölk Ft Ft Bakonyszentlászló Község Önkormányzata Bakony Kapuja - a fenntartható és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programcsomag fejlesztés Bakonyszentlászló Ft Ft Lenti Kistérség Többcélú Társulása Barangolás a Kerka mentén Lenti Ft Ft Répcelak Város Önkormányzata Zöld út az Alsó-Répcementén Répcelak Ft Ft Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Fert ő - Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság ÍROTT-K Ő Nyugat-Dunán túli Regionális Érdekképviseleti Egyesület Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság Kerkamenti Települések Szövetsége Rába-parti Fórum Egyesület Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába Szombathely Ft Ft Kerékpárral a Fertő-tó Neuseedlersee kultúrtájon Sarród Ft Ft A dunai vízi sport élet fejlesztése Gönyű Ft Ft Az Őrségtől a Vendvidékig Apátistvánfalva Ft Ft Vizek hátán, dombok ölén, bunkerek mélyén - innovatív aktív turisztikai fejlesztések Zala Zöld Szívében Kerkaszentkirály Ft Ft Kalandos Rába-part, él ő folyó Körmend Ft Ft 3

4 NYDOP-2.2.1/D A balatoni térség turisztikai Pannon Egyetem BÉKAVÁR Keszthely vonzerejének növelése Ft Ft Győr- Moson- Sopron megy e nyerte s projektjei Pályázó neve NYDOP-2.2.1/A Meglév ő gyógy- és termálfürd ők minőségi fejlesztése Lipóti Termálfürd ő Üzemeltet ő és Szolgáltató Kft. Projekt megn e v e z é s e Új rekreációs strandmedence építése a Lipóti Termálfürd ő szolgáltatás- és kapacitás bő vítésének érdekében NYDOP-2.2.1/B Történelmi és kulturális örökség értékek fenntartható hasznosítása Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság NYDOP-2.2.1/C Tájegységi, öko- és aktív turisztikai programok Bakonyszentlászló Község Önkormányzata Fert ő - Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság ÍROTT-K Ő Nyugat-Dunántúli Regionális Érdekképviseleti Egyesület A soproni Bencés-Kecske templom és kolostor turisztikai vonzerőfejlesztése Bakony Kapuja - a fenntartható és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programcsomag fejlesztés Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Lipót Ft Ft Sopron Ft Ft Bakonyszentlászló Ft Ft Kerékpárral a Fertő-tó Neuseedlersee kultúrtájon Sarród Ft Ft A dunai vízi sport élet fejlesztése Gönyű Ft Ft Össz e s e n: Ft Ft 4

5 Vas megye nyerte s projektjei Pályázó neve Projekt megn e v e z é s e NYDOP-2.2.1/B Történelmi és kulturális örökség értékek fenntartható hasznosítása Kőszeg Város Önkormányzata Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság NYDOP-2.2.1/C Tájegységi, öko- és aktív turisztikai programok Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Kőszeg Ft Ft Kulturális értékek megőrzése az Őrállók földjén Szalafő Ft Ft Celldömölk Város Önkormányzata Kemenes Vulkán Park Celldömölk Ft Ft Répcelak Város Önkormányzata Zöld út az Alsó-Répcementén Répcelak Ft Ft Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság Rába-parti Fórum Egyesület Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába Szombathely Ft Ft Az Őrségtől a Vendvidékig Apátistvánfalva Ft Ft Kalandos Rába-part, él ő folyó Körmend Ft Ft Össz e s e n: Ft Ft 5

6 Zala megy e nyerte s projektjei Pályázó neve NYDOP-2.2.1/C Tájegységi, öko- és aktív turisztikai programok Projekt megn e v e z é s e Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Lenti Kistérség Többcélú Társulása Barangolás a Kerka mentén Lenti Ft Ft Kerkamenti Települések Szövetsége Vizek hátán, dombok ölén, bunkerek mélyén - innovatív aktív turisztikai fejlesztések Zala Zöld Szívében NYDOP-2.2.1/D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése Kerkaszentkirály Ft Ft Pannon Egyetem BÉKAVÁR Keszthely Ft Ft Össz e s e n: Ft Ft 6

7 NYDO P /A Meglév ő gyó gy- és termálfürdők minősé gi fejleszt é s e c. komponen s nyerte s projektje Pályázó neve Lipóti Termálfürd ő Üzemeltet ő és Szolgáltató Kft. Projekt megn e v e z é s e Új rekreációs strandmedence építése a Lipóti Termálfürd ő szolgáltatás- és kapacitás bővítésének érdekében Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Lipót Ft Ft Pályázó neve: Lipóti Term álfürd ő Üzem eltet ő és Szolg ált ató Kft. Projekt megn e v e z é s e : Új rekre á c i ó s strandm e d e n c e építé s e a Lipóti Term álfürd ő szolg ált at á s- és kapa cit á s bő vítés én e k érdek é b e n Kapcsolattartó: Turi István (tulajdonos, tel.: 30/ , A Lipóti Termálfürd ő Kft. fejlesztési programja következ ő elemeként új termál strandmedence építését szorgalmazza. A beruházási projekt folytatása a 2001-ben elkezdett fürdőfejlesztési programnak, amelynek eredményeképpen a Lipóti Fürd ő mára Győr-Moson-Sopron megye vezet ő termálfürd ő je lett. A projekt f ő részei a termálmedence felépítése, a hozzá kapcsolódó szerkezeten belüli és szerkezeten kívüli technológiai munkálatok, a vízgépészeti beruházás, eszközbeszerzés és élményelemek beépítése, valamint az új termálmedence biztonságos, akadálymentes megközelíthet őségének, használatának kulturált környezetének biztosítása. A projekt közvetlen célja a Lipóti Termálfürd ő kapacitásainak, turisztikai vonzerejének, attrakciói számának, vízfelületének, látogatószámának növelése a zsúfoltság elkerülésével, a szolgáltatási színvonal és a Fürdő hely vonzerejének megtartása mellett. Közvetett célja pedig gazdálkodásának erősítése, jövedelemtermel ő képességének megőrzése, javítása. A célok számszerűsíthet ő mutatói a vízfelület növekedése, új családbarát rekreációs attrakció megvalósítása, látogatószám növekedése, új munkahelyek teremtése, korszer ű berendezések nyomán a víz- és energiafelhasználás hatékonyabbá válása. A beruházás eredményeként elvárt hatások multiplikatív módon terjednek, további helyi fejlesztéseket indukálnak és érzékelhető k lesznek mind területi, regionális szinten. A projekt a térhasználati elvek figyelembe vételével valósul meg. Zöldterület csökkenést a beruházás nem eredményez. 7

8 NYDO P /B Történelmi és kulturális öröksé g érték ek fenntartható haszno sít á s a c. komponen s nyerte s projektjei Pályázó neve Kőszeg Város Önkormányzata Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Össz e s e n Projekt megn e v e z é s e Kő szegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem Kulturális értékek megőrzése az Ő rállók földjén A soproni Bencés-Kecske templom és kolostor turisztikai vonzerőfejlesztése Pályázó neve: Kősze g Váro s Önkorm ányzata Projekt megn e v e z é s e : Kősze gi Jurisi c s vár turisztikai fejleszt é s e I. ütem Kapcsolattartó: Pócza Zoltán (igazgató, tel.: 94/ , Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Kőszeg Ft Ft Szalafő Ft Ft Sopron Ft Ft Ft Ft A projekt célja a Jurisics-vár turisztikai célú fejlesztésével kiemelked ő turisztikai vonzerőt teremteni Kőszegen, ami hozzájárul a Kő szegre és a kistérségbe látogató turisták számának növekedéséhez, a vár látogatóinak megduplázásához. A Jurisics vár a város kiemelked ő kulturális örökségvédelmi és turisztikai látványossága, kulcsfontosságú, hogy megújulása után a város turisztikai zászlóshajója legyen! A várban látogatóbarát kiállítási tereket és interaktív kiállításokat akarnak létrehozni megfelel ő installációval és modern technikai háttérrel, fejlesztve a kiszolgáló egységeket (lift, akadálymentesítés, ruhatár, kávézó, ajándékbolt, játszóház stb.). Elválasztják a közművelő dési célú helyiségeket a turisták által látogatott területekt ől, és duplájára növelnénk a látogató területeket. Az épület nagy termeit (lovagterem, árkádos pince) mű szakilag és kialakításban a rendezvényturizmus céljaihoz kell kialakítani. Várt eredmények o A vár turisztikai célú bemutatási funkcióinak modernizálása, a kiállítási terület közel duplájára bővítése, építve a vár és Kő szeg történelmi, kulturális értékeire. o A vár, mint létesítménynek az állagmegóvása, energetikai korszerű sítése, az új funkciók befogadására alkalmas terek kialakítása, illetve a vár környezetének megújítása. o Turisztikai célú fejlesztések megvalósításának feltételeként a helyi lakosság számára nyújtott közművelődési szolgáltatások korszerűbb infrastrukturális feltételeink megteremtése. o A felújítási munkák és a bővítések révén kb. 800 fő 8

9 befogadására alkalmas - nagy teremmel és szemináriumtermekkel - konferencia központ létrejötte. A Vár megújítása mellett a város látogatottságának növekedéséhez mindenféleképpen szükséges a jövőben az egyedi hangulatot sugárzó történelmi belváros megújítása (pl. kézmű ves udvarok kialakítása), a rendezvénykínálat folyamatos bővítése, illetve a kistérség természeti értékeinek, kiránduló célpontjainak megő rzése, folyamatos fejlesztése. A kistérség vendégéjszakáinak növeléséhez új, igényes szálláshelyek nyitása is szükséges. 9

10 Pályázó neve: Fertő- Hans á g és Őrsé gi Nemzeti Park Igaz g a t ó s á g Projekt megn e v e z é s e : Kulturális értékek megőrzé s e az Őrállók földjén Kapcsolattartó: Kevy Albert (ökoturisztikai-oktatási osztályvezet ő, tel.: 94/ , A Fertő-Hansági és Őrségi Nemzeti Park Őrségben megvalósuló turisztikai infrastruktúrafejlesztés megcélozza a kulturális örökség még fellelhet ő, bemutatható értékeinek turizmus vérkeringésébe történ ő bevonását. Célja a természeti, táji értékekhez harmonikusan illeszked ő, néprajzi, építészeti értékek megmentése, bemutathatási feltételeinek javítása az Őrségben. A Szalaf ő belterületén védett szeres településforma megő rzéséhez való hozzájárulás az egyedülálló értéket képvisel ő Pityerszeri Népi Mű emlékegyüttes állagmegóvása, kiállítási egységeinek kiegészítése által. Ezen kívül a társult önkormányzatok (Pankasz, Nagyrákos) a műemlék együttest érint ő fejlesztésekhez szervesen illeszkedve szintén közkedvelt, látogatott népi építészeti emlékek megmentését, felújítását, a bemutatási feltételek javítását tűzték ki. A Ő rségi területek 2007-ben elnyert "Magyarország legdinamikusabban fejlő d ő vidéki desztinációja" cím elnyerése ösztönzi a további turisztikai fejlesztéseket a térségben. A projekt hosszútávú céljaként olyan komplex, rendszerspecifikus fejlesztését, további turisztikai attrakciók bekapcsolását tervezi az Ő rségi Nemzeti Park, amellyel kialakítja mind regionális, mind országos turisztikai piacon meghatározott szerepét. A projekt során megvalósuló tevékenységek: - a Pityerszeri Népi Mű emlékegyüttes felújítási, rekonstrukciós munkáinak elvégzése - Pityerszeren egy helytörténeti kiállítási anyag és az Ő rség dalos pacsirtájának tartott Vörös Netti életével kapcsolatos kiállítási anyag kerül bemutatásra (2 kiállítási anyag berendezése) - Felújításra kerül a térségben egydeülálló zsúptetej ű református harangláb - Áthelyezésre és felújításra kerül a Pankaszi kovácsműhely - Nagyrákosi tájház melléképületeinek felújítási munkái, látogathatóvá tétele. A fejlesztések célja a jelenleg gyenge, illetve rossz állapotban lév ő kulturális emlékek megóvása, illetve turisztikai szempontból történ ő bemutathatóvá tétele. Outputok, eredmények: -1 db felújított harangláb - támogatásból fejlesztett épületek száma: 7 db fő épület és 5 db melléképület (765 m2 alapterületen valósul meg a fejlesztés) - 4 db új kiállítás ( 142 m2-en) ről re emelkedik a térségbe érkező k száma - közvetlen munkahelyteremtés nem történik, a közvetetten 5 új munkahely teremtése db kiadvány ( db magyar, db szlovén, 5000 db német nyelv ű) 10

11 Pályázó neve: Magyar Ben c é s Kongre g á c i ó Pannonhalmi Főap át s á g Projekt megn e v e z é s e : A soproni Ben c é s- Ke c s k e templom és kolostor turisztikai vonzerőfejle szt é s e Kapcsolattartó: Komornoki Mihály (projektmenedzser, tel.: 30/ , A projektet megvalósító konzorcium célul tű zte ki a soproni Bencés-Kecske templom és kolostor örökségvédelmi és turisztikai fejlesztését. Ennek érdekében az alábbi két f ő elembő l álló projektet dolgozták ki: I. Az épületegyüttes építészeti értékeinek megóvására irányuló felújítási tevékenységek; II. A templom és a kolostor építészeti és történelmi értékeit bemutató állandó kiállítás megvalósítása, ehhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése. A projekt két, egymást kiegészít ő eleme biztosítja, hogy a fejlesztés eredményeként a város turisztikai kínálatának kiemelt, kihagyhatatlan attrakciója jöjjön létre. A kiállításba bevont tereken (templomhajó, altemplom, kereng ő, sekrestye, ősszentély, Káptalan terem, Iseum) az évi ötezer fő s látogatói létszám a működés harmadik évére a tervek szerint tízezer fő re emelkedik. A látogatók számának megkétszerezését az örökségvédelmi értékek megóvása és az élménydús szórakozást nyújtó kiállítás egyaránt szolgálja. A projekt stratégiai célja a soproni Bencés-Kecske templom és kolostor turisztikai vonzerőfejlesztése. Ezt a kiemelt célkitű zést a fejlesztés két fő komponensére irányuló részcélok kívánják elő mozdítani. A tervezett építési beruházás az épületegyüttes építészeti örökségének megóvását, a templom és kolostor kulturális értékeihez méltó környezet visszaállítását célozza, lehető vé téve és kiegészítve a turisztikai szolgáltatások kialakítását. A második komponens a kiállítás infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, látogatóbarát szolgáltatások fejlesztésére irányul, az örökségvédelmi értékek turisztikai célú bemutathatóvá tétele, a templom és a kolostor magától értetőd ő turisztikai célponttá válása érdekében. A projekt célja a látogatók számának 10 ezer főre növelése, amely hosszú távon elegend ő bevételt termel az önfenntartó és a környezeti fenntarthatóság követelményeinek megfelel ő üzemeltetéshez, további fejlesztések realizálásához, új munkahelyek teremtéséhez. További hosszú távú cél a helyi lakosság kulturális és vallási életének felpezsdítése, illetve hozzájárulás a város idegenforgalmi bevételeinek növeléséhez. Operatív célok: az akadálymentes látogatás feltételeinek kialakítása, a kiállítás hátrányos helyzet ű társadalmi csoportok igényeinek megfelel ő módon történ ő megvalósítása, a szezonalitás csökkentése, az Idősek Háza lakóinak az üzemeltetésbe történ ő bevonása, továbbképzése, interaktív, újszer ű, élményekkel teli bemutatási módszerek alkalmazása, a potenciális fogyasztói csoportok igényeire szabott szolgáltatások kialakítása (pl. a sekrestyében a gyerekek számára kialakított kiállítási tér berendezése), hogy a kiállítás a különböz ő érdeklődés ű, motiváltságú turista számára is élményekben, ismeretekben gazdag időtöltést biztosítson. További cél kulturális együttm ű ködések létesítése a belvárosi múzeumokkal, a templom és a kolostor integrálása a város kulturális életébe, a nyújtott szolgáltatások promóciója a városi idegenforgalmi kiadványokban. 11

12 NYDO P /C Táje g y s é g i, öko- és aktív turisztikai progra m o k c. komponen s nyerte s projektjei Pályázó neve Projekt megn e v e z é s e Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Celldömölk Város Önkormányzata Kemenes Vulkán Park Celldömölk Ft Ft Bakonyszentlászló Község Önkormányzata Bakony Kapuja - a fenntartható és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programcsomag fejlesztés Bakonyszentlászl ó Ft Ft Lenti Kistérség Többcélú Társulása Barangolás a Kerka mentén Lenti Ft Ft Répcelak Város Önkormányzata Zöld út az Alsó-Répcementén Répcelak Ft Ft Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába Szombathely Ft Ft Fert ő - Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság ÍROTT-K Ő Nyugat-Dunántúli Regionális Érdekképviseleti Egyesület Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság Kerkamenti Települések Szövetsége Rába-parti Fórum Egyesület Össz e s e n Kerékpárral a Fertő -tó Neuseedlersee kultúrtájon Sarród Ft Ft A dunai vízi sport élet fejlesztése Gönyű Ft Ft Az Őrségtől a Vendvidékig Apátistvánfalva Ft Ft Vizek hátán, dombok ölén, bunkerek mélyén - innovatív aktív turisztikai fejlesztések Zala Zöld Szívében Kerkaszentkirály Ft Ft Kalandos Rába-part, él ő folyó Körmend Ft Ft Ft Ft 12

13 13

14 Pályázó neve: Celldömölk Váro s Önkorm ányz a t a Projekt megn e v e z é s e : Kemenes Vulkán Park Kapcsolattartó: Burján Szabolcs (projektmenedzser, tel.: 95/ , ) A Kemenes Vulkán Park a Celldömölki kistérségben egy térségi együttm ű ködés keretében megvalósuló innovatív turisztikai fejlesztés, amely Kemenesalja 4-6 millió éves vulkáni természeti értékeire építve magas szint ű, szórakoztató-ismeretterjeszt ő szolgáltatást nyújt, és egyben tudományos-oktatási centrumként is mű ködik. E hazánkban példanélküli elképzelés új dimenziókat nyithat a térség idegenforgalmában, mindemellett szervesen illeszkedik a fejlesztend ő turisztikai attrakciók körébe. A beruházás lehető séget ad az aktív turizmus fellendülésének 21. századi eszközökkel, megteremtheti a kistérségben a gazdasági fellendülés alapjait és kiválthatja a magas elvándorlás arányának csökkenését, esetleges megállítását. A program célcsoportja azonban messze túlmutat a kistérségi kereteken, országos hír ű és jelentő ség ű komplexumot kívánnak létrehozni, amely hazai és külföldi látogatókra egyaránt számít. A Kemenes Vulkán Park elsősorban a kemenesaljai térség egykori bazalt tű zhányóinak különleges természeti értékeire alapoz, azonban az öko- és geoturisztikai szolgáltatáson kívül egy komplex turisztikai programcsomagot kíván nyújtani. A Vulkán Park koncepció lényege, hogy vonzó lehető séget kínáljon az aktív, tematikus és szórakoztató turisztikai kikapcsolódásra, egyben oktatási és ismeretterjesztési központként is mű ködjön. További fontos cél, hogy tanítson az élő- és élettelen természet védelmére. A látogatói érdeklő dés fenntartásához szükséges az interaktivitás, a látványos elemek felhasználása, hogy a látogató át tudja élni a bemutatott természeti folyamatok élményét, mindezt a tudományos hitelesség maximális szem elő tt tartásával kívánják prezentálni. A tervezett fejlesztéseket két ütemben valósítják meg. Cél, hogy már az els ő évben legyen f ő látogató, az 5. esztendő re vonatkozóan évi vendég fogadása az elvárás. A park és a Vulkánfürd ő közös reklámtevékenysége és belépőrendszere révén nagyon szoros együttm ű ködés kialakítása a cél. A kistérség legnagyobb önkormányzatának a turizmus fellendítésével rövid távú célja a vendégek fogadása, hosszú távon a marasztalásuk. Jelenleg csekély vendéglátói kapacitással rendelkeznek, így rövid távon nem számolhatnak jelentő s turisztikai bevételekkel, ám ha a helyi vállalkozói szféra szembesül a megnövekedett turistaforgalommal (park, fürd ő stb. látogatói) úgy támogatásukkal kialakulhat a megfelel ő számú és minőség ű szálláshely és vendégfogadó. E fejlesztések révén a kistérség jelenleg még meglehet ő sen fejletlen szolgáltatói szektora oly mértékben megerő södhet, amely komoly hatással lehet a helyi gazdaság teljesít őképességére. 14

15 Pályázó neve: Bakony sz e ntl á s zló Közsé g Önkorm ányzata Projekt megn e v e z é s e : Bakony Kapuja - a fenntartható és termé s z e ti érték ek e n alapuló aktív turisztikai progra m c s o m a g fejleszt é s Kapcsolattartó: Vaderna Melinda (vezet ő tanácsos, tel.: 88/ , ) A Bakony kapuja projekt révén egységes, komplex és változatos natúr- és aktív turisztikai központ jön létre, négy szomszédos település és számos, a térségben tevékenyked ő civil szervezet, valamint egy, a témában egyedülálló eredményeket felmutatni képes egyetemi tanszék összefogásával. Megvalósul egy erdei akrobatikus akadálypálya Bakonyszentlászlón, egy római korabeli szabadtéri küzdőtér és lelátó Romándon, Fenyőf ő országos jelentőség ű, védett ősfenyvesében kirándulóhelyek és tanösvény fejlesztése, valamint egy helyi hagyományokat őrz ő kreatív programhelyszín a bakonygyiróti pincesoron. A programok közös erénye, amellett, hogy a szórakozva tanulásra és az aktív, tartalmas szabadtéri idő töltésre adnak lehetőséget, az, hogy a természeti és táji értékek megismerését és megbecsülését tű zik ki célul. Illeszkednek a kistérség turisztikai fejlesztéseihez és a Pannonhalmi Főapátság kiemelt projektjéhez. Megvalósulásuk esetén egymást kiegészítve egységes, kistérségi programcsomagot alkothatnak. A projekt hosszú távú célja olyan, a térség természeti adottságaira alapozott, a Bakonyalja értékes, diverz környezetét bemutató turisztikai szolgáltatások létrehozása, amelyek az értékeket a jöv ő nemzedékek számára is megőrzik, így a "Bakony kapujában" a jövő ben is sokak számára nyílik lehetőség aktív-turisztikai élmények átélésére. Cél, hogy a látogatók a változatos programlehet őségeknek köszönhetően hosszabb idő t kívánjanak eltölteni a térségben, növelve ezzel a vendégéjszakák számát, elő segítve a települések gazdasági helyzetének javulását, a turisztikai piacon való magasabb versenyhelyzetüket. A pályázatba foglalt fejlesztések egy országos jelentő ség ű turisztikai célpont, a Pannonhalmi Fő apátság közvetlen szomszédságában, annak kiemelt turisztikai fejlesztéseivel egy időben valósulnak meg. A két helyszín eltér ő turisztikai programjai egymást jól kiegészítik. Együttm ű ködve nagyságrendekkel megnövelhetik a térség turisztikai vonzerejét. Míg a kistérség Pannonhalmához közeli része az elmúlt időszakban a kulturális turizmus központjává vált, a Bakonyhoz közeli területek a jelenleg elfogadott kistérségi fejlesztési tervekben a minő ségi aktív- és öko-turizmus központjaként definiáltak. Cél olyan kulturális és aktív turisztikai centrum létrehozása, amely országosan is egyedülálló programlehet őségeket kínál a régióba érkez ő vendégek számára. A közvetlen cél a jelenlegi turisztikai szolgáltatások összehangolása, egységes koordinálása, fejlesztése, illetve, hogy az ideérkez ő k tájékoztatva és támogatva legyenek. Célunk továbbá, hogy valamennyi helyszínen biztosítsuk a hátrányos helyzet ű, vagy fogyatékossággal él ő személyek aktív szabadid ő eltöltését is, mindezen felül képességfejleszt ő programcsomagokat is kínálunk számukra. Az itt élők számára megélhetést jelent ő turizmus fellendülése, az életszínvonal várható késő bbi növekedése, közvetetten új munkahelyek létrejötte mind az itteni lakosság helyben maradását, helyben boldogulását segítik el ő. 15

16 Pályázó neve: Lenti Kistérsé g Több c élú Társulá s a Projekt megn e v e z é s e : Baran g ol á s a Kerk a mentén Kapcsolattartó: Németh Imre (munkaszervezet igazgató, tel.: 92/ , ) A projekt során a Lenti Kistérség táji elemeinek hálózatba kötése a legfontosabb feladat, az aktív szabadid ő eltöltése érdekében az ide érkez ő turisták számára tartalmas programcsomagok, programelemek kialakítása. A 11 hónapos projekt során kb. 150 km új és régi gyalogos túraútvonal kerül kialakításra, összekötve a különböz ő már meglév ő és most kialakítandó élményelemeket (pl. kilátó, nordic walking pálya, litopunkturás kövek, stb.), valamint cél, hogy megfelel ő információval lássák el nem csak a gyalogos turistákat, hanem a kerékpárral érkező ket és az ország leghosszabb erdei kisvasútját használókat is. Mindezek nem érnének semmit marketing nélkül, ezért információs füzetek, útvonal leírások és térképek készülnek, amik mind-mind a térség nagyobb ismertségét eredményezik. A "Barangolás a Kerka mentén" projekt hosszú távú célja a térségbe érkez ő turisták számának növelése, az itt eltöltött idejük minél tartalmasabb kitöltése. Fontos a meglév ő természeti értékekre alapozni, mivel a térség ezekkel rendelkezik legnagyobb mértékben. Ahhoz, hogy az ideérkez ő turisták visszatér ő vendégek legyenek, a meglév ő természeti turizmussal kapcsolatos értékeken kívül fontos az újabb elemek kialakítása, majd a régi és az új pontok hálózatba kötése. Mindezek eredményeként növekszik a térségben a vendégéjszakák száma, és a további bevételek újabb fejlesztéseket indukálnak. - A legfontosabb és egyben hálózatba szervezett eleme a projektnek új gyalogos túraútvonalak kialakítása, összekapcsolva a már meglév ő kkel (országos kék túra, piros túravonalak, stb.). Új és régi útvonalak: kb. 160 km. - Az útvonalak mentén kialakításra és felújításra kerülnek pihenő helyek, esőbeállók, kiszolgáló helyiségek, szalonnasüt ők, valamint információs táblák. - Új termékként 3 helyen kerül kialakításra egy-egy mellékútvonalhoz kapcsolódva nordic walking pálya. - Fürdőtavak környezetének fejlesztése is megvalósul, amely során területrendezés, parkosítás és kiszolgáló helyiség kialakítása a legfontosabb. - Az útvonalak mentén két helyen kialakításra kerül egy-egy erdei tornapálya és tanösvény. - Kilátó építésével tovább bővül a táji értékek megismerhet ősége. - A térségi kuriózumnak számító erdei kisvasút fejlesztéseként kihelyezésre kerül ő információs táblák a szélesebb kör ű tájékoztatásnak adnak helyet. - Kiadványok (útikalauz, útvonal leírások és térkép) segítségével a térség marketingtevékenysége növekszik. - Túravezet ő alapképzéssel elérhet ő, hogy a helyi, turizmusban érdekelt személyek megfelel ő szolgáltatást és információt nyújtsanak a térségbe érkez ő aktív turistáknak. 16

17 - A kerékpáros turizmus fejlesztéseként kitáblázásra kerülnek a Göcsej-Hetés tájegységhez tartozó útvonalak, a kerékpáros turisták megfelel ő tájékoztatása érdekében. 17

18 Pályázó neve: Rép c e l a k Váro s Önkorm ányz a t a Projekt megn e v e z é s e : Zöld út az Alsó- Rép c e m e n t é n Kapcsolattartó: Dr. Németh Kálmán (polgármester, tel.: 95/ , A Répce folyó az az összeköt ő kapocs, ami történelmileg és turisztikailag is egybeforrasztotta ezt a területet, a 8 település pályázati partnerségét. A projekt célja a térség felzárkóztatása és a turisztikai piacon való egyértelm ű pozícionálása. A most tervezett fejlesztésekben ezért jelennek meg hangsúlyosan a "Zöld út" koncepcióra épül ő elemek. Az akadálymentesítést is figyelembe véve ez két irányban fogalmaz meg beruházásigényeket: egyrészt szolgáltatási pontokat hoz létre valamennyi településen (pihen ő parkok, élményparkok, tanösvények, stb.), másrészt kialakítja azt az ökofolyosót, ami lehetővé teszi, hogy a térség látnivalói hálózattá szerveződjenek. A projekt keretében létrejön: 1 szabadidő központ, 2 játszótér, 2 tanösvény, 1 látogatóközpont, 20 km ökofolyosó a Répce partján, 2 fahíd, 3 pihenő hely, 1 rendezvénytér, 1 tófejlesztés, továbbá mindezeket bemutató információs rendszerek. Stratégiai, átfogó célként a térség megtartó erejének növelését tűzték ki. A települések legtöbb problémája arra az okra vezethet ő vissza, hogy a település nem tudja megtartani a fiatalokat, nem tud munkahelyet teremteni, nem tud jövő képet nyújtani az ott lakóknak. Jelen koncepció egyfajta irányt, egy komplex turizmusfejlesztés jövő képét vizsgálja. Meghatározzák azokat a célokat, feladatokat, amelyek szükségesek a turizmus fejlesztéséhez, és megvizsgálják annak eredményét, hatását. Hosszú távú célok: Helyi életmin őség javul - Társadalmi, gazdasági kohézió erősödik - A közösség innovációs képessége n ő - A térségi identitás erősödik Középtávú célok: 1. Új, turisztikai mikrorégió kialakítása. 2. Vidéki településkép környezetbarát módón történ ő fejlesztése. 3. Természeti és kulturális örökség megőrzése és bemutatása. 4. Együttmű köd ő vidéki élettér kialakítása. A fentiekb ől is kitűnik, hogy a turizmusfejlesztési program elsősorban a természeti értékeken, a kultúrtájon alapul, a Répce folyó összeköt ő szerepén. E lineáris vonal keretet adhat egy zöld útvonal kialakítására, amelyre Európában, sőt már Magyarországon is találunk példákat. A Zöldút kisebb, egy napi járóföldet átfogó tájegységek természeti és kulturális értékeit jelzett úthálózattal összefogó közösségi programja, amely nemcsak bemutatja a helyi és turisztikai ajánlatot, hanem a benne résztvevők összefogásával együttm űködést is jelent a közös táj érdekében. 18

19 Pályázó neve: Szomb a thely Megyei Jo g ú Váro s Önkorm ányz a t a Projekt megn e v e z é s e : Az ismeretlen táj? A Gyöngyö s patak völgyén e k bekap c s ol á s a az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztik ai hálózat á b a Kapcsolattartó: Magyar József (szakért ő, tel.: 94/ , A 3 konzorcium és 8 együttm űköd ő partner stratégiai célja, hogy javítsa Szombathely és a Gyöngyös patak völgye versenyhelyzetét a turisztikai piacon. Konkrét cél, hogy új vonzerők fejlesztésével, meglév ők tematikus összekapcsolásával minő ségi, szolgáltatásfejlesztést hajtsanak végre, kialakítsanak egy széles kör ű partnerségen alapuló komplex, akár egész évben többnapos térségi ökoturisztikai programcsomagot. A túraútvonal és a csomagajánlat bekapcsolódjon az Írottk ő Natúrpark ajánlatai közé és az Alpannonia "élménytúra" útvonalhoz. Eredmények: 2 új attrakció, Látogatóközpont az Arborétumban, szabadidőpark kilátóval a Csömötei hegyen a természeti értékek bemutatására és megfigyel ő helynek. Az arborétumban 3, összesen 5,4 km hosszú tanösvény; 9 vonzerőt összeköt ő 22 km hosszú túraútvonal; 5 programcsomagot és környezeti nevelési programot fejlesztenek ki, 2 új munkahely jön létre. Az arborétum látogatottsága 5 éven belül 40%-kal növekszik, a térségi szolgáltatók forgalma átl. 5 %- kal n ő a projekt hatására. Célkit űzés a keresletnek megfelel ően, a kínálati piachoz kapcsolódva bekapcsolni a Kámoni Arborétumot és a Kő szeg-szombathely közötti, természeti és ember alkotta értékekben gazdag mikrotérséget a régió turisztikai kínálatába. Ez elérhet ő a meglév ő értékek igényeknek megfelel ő fejlesztésével, turisztikai termékké alakításával, a tartózkodás és a szezon meghosszabbítása érdekében új attrakciókat is létrehoznak. A fejlesztési irány a meglévő értékek hasznosításának lehető vé tétele, a komplex kínálat fenntarthatóságának biztosításával. Stratégiai cél: Szombathely és a Gyöngyös patak völgyének versenyhelyzete javítása a turisztikai piacon. Elérését a vendégek és a vendégéjszakák számának emelkedése, a települések és a turisztikai szolgáltatók bevételeinek növekedése fogja megmutatni. Szinergikus projektek: a Kámoni Arborétum természeti értékeinek helyreállítása (KEOP pályázat), a Lukácsházi víztározó kiemelt projekt, Kőszegen a Gyöngyös patak rekreációs fejlesztése. A fejlesztés erő síti a térség versenyképességét, kiaknázza a helyi lehető ségeket, fenntartható módon igyekszik hasznosítani a természeti örökséget (területi célok). Javítja a közkincsekhez való hozzáférést, ösztönzi a gyalogos közlekedést, a helyi táji ismereteket növeli, partnersége és akadálymentesítési megoldásai a közösségi felelősséget (térhasználati elvek) erősítik. 19

20 Pályázó neve: Fertő- Hans á g és Őrsé gi Nemzeti Park Igaz g a t ó s á g Projekt megn e v e z é s e : Kerékp árr al a Fertő- tó Neuse e dl er s e e kultúrtájon Kapcsolattartó: Dr. Jakál Lászlóné (gazdasági vezet ő, tel.: 99/ , Ezen kistérségi projekt egymásra épített elemekb ő l álló, tudatosan tervezett közlekedési és turisztikai program egyik állomása, amely térségi szinten megteremti a kapcsolatot a Hansággal, bekapcsolja a turisztikai fejlesztésekbe az alpokaljai, elmaradott településeket. Cél egy komplex térségi kerékpáros turisztikai rendszer létrehozása, amely az ökoturisztikai vonzerő k fejlesztése mellett, a kiépített, táblázott térségi úthálózatot az országos és regionális rendszerekhez illeszked ően promotálja. Ezzel az országos kerékpáros turisztikai promóciós rendszer els ő pillére lesz. A projekt eredményeként közel 8km kerékpárút megépítése, és közel 30km kitáblázása történik meg az OTRT és a Nyugat-Dunántúl Kerékpáros Turisztikai Marketingstratégiája mentén. "A Fertő-Hanság Nemzeti Parkban, a Fertő-táj Világörökség szívében" elkészül ő majorság, a tanösvény, a madár megfigyel őhely, a térségbe látogató ökoturisták teljes kör ű informálását, elégedettségének és tartózkodási idejének növelését szolgálja. A projekt egy komplex térségi kerékpáros turisztikai rendszert hoz létre, amely az ökoturisztikai vonzerő k fejlesztése mellett, a kiépített, kitáblázott térségi úthálózatot az országos és regionális rendszerekhez illeszked ő promóciót valósít meg. A projekt megvalósításával cél az országos gerinchálózat erősítése, a Fert ő térség mint kerékpáros mintatérség fejlesztése. A fejlesztés következtében kiépül a térség összefügg ő hálózati rendszere, az egyes térségi szereplő k elszigeteltségének problémája megoldódik. Megteremti a biztonságos, akadálymentes kerékpáros közlekedést. A projekt által komplex turisztikai szolgáltatáscsomag (pihenőpark, szabadidőpark, Hanság kiállítás, tanösvény, madármegfigyel ő hely, kerékpárút fejlesztés) áll össze. Outputok, eredmények: Sopron-Fertődi kistérség már meglév ő kerékpárút hálózatának hosszának (44,6 km) további elemekkel való kiépítése az alábbiak szerint: Jelen projekt keretében fejlesztend ő útszakasz hossza: 51,9 km, melybő l kivitelezési szakasz: 8,1 km - tervezési szakasz: 25 km - kerékpárbarát kitáblázás szakaszának hossza: 18,8 km A fentieken felül megvalósulnak az alábbi fejlesztések is: - Kerékpáros pihenőhelyek kialakítása: 420 m2-1 db madármegfigyel ő-szabadidő park kialakítása - 1 db tanösvény kialakítása - Természetvédelmi bemutatómajor létrehozása 553,33 m2 területen db kiadvány, study tour (30 újságíró), zárókonferencia, sajtótájékoztató, 1db honlap - Megvalósul a teljes térségi hálózat, megoldott lesz: rácsatlakozás a Rábaközi-, Burgenlandi-, nemzetköz hálózatra. 20

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

Turizmus operatív program

Turizmus operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Turizmus operatív program Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térségi turizmus szabályozási

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Kivonat TURISZTIKAI VIZSGÁLAT Magyarország February 2010, Budapest I. Turizmus Bevezetés A turizmus

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS TARTALOM PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyar Turizmus Zrt., Piac- és Termékelemzési Iroda Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Meszter László Budapest főváros turisztikai

Részletesebben

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák határrégióban 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 1 2014.09.11. 10:31:09 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 2 2014.09.11.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése PROJEKTDOKUMENTUM Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése Kazincbarcika Város Önkormányzata Tartalomjegyzék I. Indoklás...3 II. Stratégia...7 III. Projektek bemutatása...11 IV. Várható

Részletesebben

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek Nemesbőd község Önkormányzata: Az 1972-ben épült Egészségügyi Intézmény szolgálati lakása 2000. évtől üresen áll. A település nem rendelkezik

Részletesebben

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei 4.1.1. Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 2007-2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Háttér... 3 1. Lehetőségek és adottságok a kerékpározás fejlesztése területén... 5 1.1. Kerékpáros közlekedés...

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója

A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Pannon Egyetem Turizmus Tanszék A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Projektvezető: Dr. Jancsik András Tervezők: Formádi Katalin Mayer Péter Veszprém 2008 Tartalom Tartalom... 2 1 Bevezető...

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben