Háttér any a g a Nyug at- dunántúli Operatív Progr a m turisztikai kiírás ain ak nyerte s proje ktj eirő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háttér any a g a Nyug at- dunántúli Operatív Progr a m turisztikai kiírás ain ak nyerte s proje ktj eirő"

Átírás

1 Háttér any a g a Nyug at- dunántúli Operatív Progr a m turisztikai kiírás ain ak nyerte s proje ktj eirő l Megnev e z é s NYDO P /A,B,C A régió történelmi és kulturális öröksé g é n e k fenntartható haszno sít á s a és termé s z e ti értékek e n alapuló aktív turisztikai progra m o k fejleszt é s e NYDOP-2.2.1/A Meglévő gyógy- és termálfürd ő k minőségi fejlesztése NYDOP-2.2.1/B Történelmi és kulturális örökség értékek fenntartható hasznosítása Befo g a d o tt pályáz a t o k szám a Nyertes pályáz a t o k szám a Befo g a d o tt pályáz a t o k támo g a t á si g é n y e Rendelk e z é s r e álló forrá s Lekötött össz e g Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1

2 NYDOP-2.2.1/C Tájegységi, öko- és aktív turisztikai programok NYDO P /D A balatoni térsé g turisztikai vonzerej én e k növelé s e Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft 2

3 A Nyug at- dunántúli régió nyerte s projektjei Pályázó neve NYDOP-2.2.1/A Meglév ő gyógy- és termálfürd ők minőségi fejlesztése Lipóti Termálfürd ő Üzemeltet ő és Szolgáltató Kft. Projekt megn e v e z é s e Új rekreációs strandmedence építése a Lipóti Termálfürd ő szolgáltatás- és kapacitás bő vítésének érdekében NYDOP-2.2.1/B Történelmi és kulturális örökség értékek fenntartható hasznosítása Kőszeg Város Önkormányzata Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság NYDOP-2.2.1/C Tájegységi, öko- és aktív turisztikai programok Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Lipót Ft Ft Kőszeg Ft Ft Kulturális értékek megőrzése az Őrállók földjén Szalafő Ft Ft A soproni Bencés-Kecske templom és kolostor turisztikai vonzerőfejlesztése Sopron Ft Ft Celldömölk Város Önkormányzata Kemenes Vulkán Park Celldömölk Ft Ft Bakonyszentlászló Község Önkormányzata Bakony Kapuja - a fenntartható és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programcsomag fejlesztés Bakonyszentlászló Ft Ft Lenti Kistérség Többcélú Társulása Barangolás a Kerka mentén Lenti Ft Ft Répcelak Város Önkormányzata Zöld út az Alsó-Répcementén Répcelak Ft Ft Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Fert ő - Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság ÍROTT-K Ő Nyugat-Dunán túli Regionális Érdekképviseleti Egyesület Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság Kerkamenti Települések Szövetsége Rába-parti Fórum Egyesület Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába Szombathely Ft Ft Kerékpárral a Fertő-tó Neuseedlersee kultúrtájon Sarród Ft Ft A dunai vízi sport élet fejlesztése Gönyű Ft Ft Az Őrségtől a Vendvidékig Apátistvánfalva Ft Ft Vizek hátán, dombok ölén, bunkerek mélyén - innovatív aktív turisztikai fejlesztések Zala Zöld Szívében Kerkaszentkirály Ft Ft Kalandos Rába-part, él ő folyó Körmend Ft Ft 3

4 NYDOP-2.2.1/D A balatoni térség turisztikai Pannon Egyetem BÉKAVÁR Keszthely vonzerejének növelése Ft Ft Győr- Moson- Sopron megy e nyerte s projektjei Pályázó neve NYDOP-2.2.1/A Meglév ő gyógy- és termálfürd ők minőségi fejlesztése Lipóti Termálfürd ő Üzemeltet ő és Szolgáltató Kft. Projekt megn e v e z é s e Új rekreációs strandmedence építése a Lipóti Termálfürd ő szolgáltatás- és kapacitás bő vítésének érdekében NYDOP-2.2.1/B Történelmi és kulturális örökség értékek fenntartható hasznosítása Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság NYDOP-2.2.1/C Tájegységi, öko- és aktív turisztikai programok Bakonyszentlászló Község Önkormányzata Fert ő - Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság ÍROTT-K Ő Nyugat-Dunántúli Regionális Érdekképviseleti Egyesület A soproni Bencés-Kecske templom és kolostor turisztikai vonzerőfejlesztése Bakony Kapuja - a fenntartható és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programcsomag fejlesztés Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Lipót Ft Ft Sopron Ft Ft Bakonyszentlászló Ft Ft Kerékpárral a Fertő-tó Neuseedlersee kultúrtájon Sarród Ft Ft A dunai vízi sport élet fejlesztése Gönyű Ft Ft Össz e s e n: Ft Ft 4

5 Vas megye nyerte s projektjei Pályázó neve Projekt megn e v e z é s e NYDOP-2.2.1/B Történelmi és kulturális örökség értékek fenntartható hasznosítása Kőszeg Város Önkormányzata Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság NYDOP-2.2.1/C Tájegységi, öko- és aktív turisztikai programok Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Kőszeg Ft Ft Kulturális értékek megőrzése az Őrállók földjén Szalafő Ft Ft Celldömölk Város Önkormányzata Kemenes Vulkán Park Celldömölk Ft Ft Répcelak Város Önkormányzata Zöld út az Alsó-Répcementén Répcelak Ft Ft Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság Rába-parti Fórum Egyesület Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába Szombathely Ft Ft Az Őrségtől a Vendvidékig Apátistvánfalva Ft Ft Kalandos Rába-part, él ő folyó Körmend Ft Ft Össz e s e n: Ft Ft 5

6 Zala megy e nyerte s projektjei Pályázó neve NYDOP-2.2.1/C Tájegységi, öko- és aktív turisztikai programok Projekt megn e v e z é s e Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Lenti Kistérség Többcélú Társulása Barangolás a Kerka mentén Lenti Ft Ft Kerkamenti Települések Szövetsége Vizek hátán, dombok ölén, bunkerek mélyén - innovatív aktív turisztikai fejlesztések Zala Zöld Szívében NYDOP-2.2.1/D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése Kerkaszentkirály Ft Ft Pannon Egyetem BÉKAVÁR Keszthely Ft Ft Össz e s e n: Ft Ft 6

7 NYDO P /A Meglév ő gyó gy- és termálfürdők minősé gi fejleszt é s e c. komponen s nyerte s projektje Pályázó neve Lipóti Termálfürd ő Üzemeltet ő és Szolgáltató Kft. Projekt megn e v e z é s e Új rekreációs strandmedence építése a Lipóti Termálfürd ő szolgáltatás- és kapacitás bővítésének érdekében Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Lipót Ft Ft Pályázó neve: Lipóti Term álfürd ő Üzem eltet ő és Szolg ált ató Kft. Projekt megn e v e z é s e : Új rekre á c i ó s strandm e d e n c e építé s e a Lipóti Term álfürd ő szolg ált at á s- és kapa cit á s bő vítés én e k érdek é b e n Kapcsolattartó: Turi István (tulajdonos, tel.: 30/ , A Lipóti Termálfürd ő Kft. fejlesztési programja következ ő elemeként új termál strandmedence építését szorgalmazza. A beruházási projekt folytatása a 2001-ben elkezdett fürdőfejlesztési programnak, amelynek eredményeképpen a Lipóti Fürd ő mára Győr-Moson-Sopron megye vezet ő termálfürd ő je lett. A projekt f ő részei a termálmedence felépítése, a hozzá kapcsolódó szerkezeten belüli és szerkezeten kívüli technológiai munkálatok, a vízgépészeti beruházás, eszközbeszerzés és élményelemek beépítése, valamint az új termálmedence biztonságos, akadálymentes megközelíthet őségének, használatának kulturált környezetének biztosítása. A projekt közvetlen célja a Lipóti Termálfürd ő kapacitásainak, turisztikai vonzerejének, attrakciói számának, vízfelületének, látogatószámának növelése a zsúfoltság elkerülésével, a szolgáltatási színvonal és a Fürdő hely vonzerejének megtartása mellett. Közvetett célja pedig gazdálkodásának erősítése, jövedelemtermel ő képességének megőrzése, javítása. A célok számszerűsíthet ő mutatói a vízfelület növekedése, új családbarát rekreációs attrakció megvalósítása, látogatószám növekedése, új munkahelyek teremtése, korszer ű berendezések nyomán a víz- és energiafelhasználás hatékonyabbá válása. A beruházás eredményeként elvárt hatások multiplikatív módon terjednek, további helyi fejlesztéseket indukálnak és érzékelhető k lesznek mind területi, regionális szinten. A projekt a térhasználati elvek figyelembe vételével valósul meg. Zöldterület csökkenést a beruházás nem eredményez. 7

8 NYDO P /B Történelmi és kulturális öröksé g érték ek fenntartható haszno sít á s a c. komponen s nyerte s projektjei Pályázó neve Kőszeg Város Önkormányzata Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Össz e s e n Projekt megn e v e z é s e Kő szegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem Kulturális értékek megőrzése az Ő rállók földjén A soproni Bencés-Kecske templom és kolostor turisztikai vonzerőfejlesztése Pályázó neve: Kősze g Váro s Önkorm ányzata Projekt megn e v e z é s e : Kősze gi Jurisi c s vár turisztikai fejleszt é s e I. ütem Kapcsolattartó: Pócza Zoltán (igazgató, tel.: 94/ , Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Kőszeg Ft Ft Szalafő Ft Ft Sopron Ft Ft Ft Ft A projekt célja a Jurisics-vár turisztikai célú fejlesztésével kiemelked ő turisztikai vonzerőt teremteni Kőszegen, ami hozzájárul a Kő szegre és a kistérségbe látogató turisták számának növekedéséhez, a vár látogatóinak megduplázásához. A Jurisics vár a város kiemelked ő kulturális örökségvédelmi és turisztikai látványossága, kulcsfontosságú, hogy megújulása után a város turisztikai zászlóshajója legyen! A várban látogatóbarát kiállítási tereket és interaktív kiállításokat akarnak létrehozni megfelel ő installációval és modern technikai háttérrel, fejlesztve a kiszolgáló egységeket (lift, akadálymentesítés, ruhatár, kávézó, ajándékbolt, játszóház stb.). Elválasztják a közművelő dési célú helyiségeket a turisták által látogatott területekt ől, és duplájára növelnénk a látogató területeket. Az épület nagy termeit (lovagterem, árkádos pince) mű szakilag és kialakításban a rendezvényturizmus céljaihoz kell kialakítani. Várt eredmények o A vár turisztikai célú bemutatási funkcióinak modernizálása, a kiállítási terület közel duplájára bővítése, építve a vár és Kő szeg történelmi, kulturális értékeire. o A vár, mint létesítménynek az állagmegóvása, energetikai korszerű sítése, az új funkciók befogadására alkalmas terek kialakítása, illetve a vár környezetének megújítása. o Turisztikai célú fejlesztések megvalósításának feltételeként a helyi lakosság számára nyújtott közművelődési szolgáltatások korszerűbb infrastrukturális feltételeink megteremtése. o A felújítási munkák és a bővítések révén kb. 800 fő 8

9 befogadására alkalmas - nagy teremmel és szemináriumtermekkel - konferencia központ létrejötte. A Vár megújítása mellett a város látogatottságának növekedéséhez mindenféleképpen szükséges a jövőben az egyedi hangulatot sugárzó történelmi belváros megújítása (pl. kézmű ves udvarok kialakítása), a rendezvénykínálat folyamatos bővítése, illetve a kistérség természeti értékeinek, kiránduló célpontjainak megő rzése, folyamatos fejlesztése. A kistérség vendégéjszakáinak növeléséhez új, igényes szálláshelyek nyitása is szükséges. 9

10 Pályázó neve: Fertő- Hans á g és Őrsé gi Nemzeti Park Igaz g a t ó s á g Projekt megn e v e z é s e : Kulturális értékek megőrzé s e az Őrállók földjén Kapcsolattartó: Kevy Albert (ökoturisztikai-oktatási osztályvezet ő, tel.: 94/ , A Fertő-Hansági és Őrségi Nemzeti Park Őrségben megvalósuló turisztikai infrastruktúrafejlesztés megcélozza a kulturális örökség még fellelhet ő, bemutatható értékeinek turizmus vérkeringésébe történ ő bevonását. Célja a természeti, táji értékekhez harmonikusan illeszked ő, néprajzi, építészeti értékek megmentése, bemutathatási feltételeinek javítása az Őrségben. A Szalaf ő belterületén védett szeres településforma megő rzéséhez való hozzájárulás az egyedülálló értéket képvisel ő Pityerszeri Népi Mű emlékegyüttes állagmegóvása, kiállítási egységeinek kiegészítése által. Ezen kívül a társult önkormányzatok (Pankasz, Nagyrákos) a műemlék együttest érint ő fejlesztésekhez szervesen illeszkedve szintén közkedvelt, látogatott népi építészeti emlékek megmentését, felújítását, a bemutatási feltételek javítását tűzték ki. A Ő rségi területek 2007-ben elnyert "Magyarország legdinamikusabban fejlő d ő vidéki desztinációja" cím elnyerése ösztönzi a további turisztikai fejlesztéseket a térségben. A projekt hosszútávú céljaként olyan komplex, rendszerspecifikus fejlesztését, további turisztikai attrakciók bekapcsolását tervezi az Ő rségi Nemzeti Park, amellyel kialakítja mind regionális, mind országos turisztikai piacon meghatározott szerepét. A projekt során megvalósuló tevékenységek: - a Pityerszeri Népi Mű emlékegyüttes felújítási, rekonstrukciós munkáinak elvégzése - Pityerszeren egy helytörténeti kiállítási anyag és az Ő rség dalos pacsirtájának tartott Vörös Netti életével kapcsolatos kiállítási anyag kerül bemutatásra (2 kiállítási anyag berendezése) - Felújításra kerül a térségben egydeülálló zsúptetej ű református harangláb - Áthelyezésre és felújításra kerül a Pankaszi kovácsműhely - Nagyrákosi tájház melléképületeinek felújítási munkái, látogathatóvá tétele. A fejlesztések célja a jelenleg gyenge, illetve rossz állapotban lév ő kulturális emlékek megóvása, illetve turisztikai szempontból történ ő bemutathatóvá tétele. Outputok, eredmények: -1 db felújított harangláb - támogatásból fejlesztett épületek száma: 7 db fő épület és 5 db melléképület (765 m2 alapterületen valósul meg a fejlesztés) - 4 db új kiállítás ( 142 m2-en) ről re emelkedik a térségbe érkező k száma - közvetlen munkahelyteremtés nem történik, a közvetetten 5 új munkahely teremtése db kiadvány ( db magyar, db szlovén, 5000 db német nyelv ű) 10

11 Pályázó neve: Magyar Ben c é s Kongre g á c i ó Pannonhalmi Főap át s á g Projekt megn e v e z é s e : A soproni Ben c é s- Ke c s k e templom és kolostor turisztikai vonzerőfejle szt é s e Kapcsolattartó: Komornoki Mihály (projektmenedzser, tel.: 30/ , A projektet megvalósító konzorcium célul tű zte ki a soproni Bencés-Kecske templom és kolostor örökségvédelmi és turisztikai fejlesztését. Ennek érdekében az alábbi két f ő elembő l álló projektet dolgozták ki: I. Az épületegyüttes építészeti értékeinek megóvására irányuló felújítási tevékenységek; II. A templom és a kolostor építészeti és történelmi értékeit bemutató állandó kiállítás megvalósítása, ehhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése. A projekt két, egymást kiegészít ő eleme biztosítja, hogy a fejlesztés eredményeként a város turisztikai kínálatának kiemelt, kihagyhatatlan attrakciója jöjjön létre. A kiállításba bevont tereken (templomhajó, altemplom, kereng ő, sekrestye, ősszentély, Káptalan terem, Iseum) az évi ötezer fő s látogatói létszám a működés harmadik évére a tervek szerint tízezer fő re emelkedik. A látogatók számának megkétszerezését az örökségvédelmi értékek megóvása és az élménydús szórakozást nyújtó kiállítás egyaránt szolgálja. A projekt stratégiai célja a soproni Bencés-Kecske templom és kolostor turisztikai vonzerőfejlesztése. Ezt a kiemelt célkitű zést a fejlesztés két fő komponensére irányuló részcélok kívánják elő mozdítani. A tervezett építési beruházás az épületegyüttes építészeti örökségének megóvását, a templom és kolostor kulturális értékeihez méltó környezet visszaállítását célozza, lehető vé téve és kiegészítve a turisztikai szolgáltatások kialakítását. A második komponens a kiállítás infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, látogatóbarát szolgáltatások fejlesztésére irányul, az örökségvédelmi értékek turisztikai célú bemutathatóvá tétele, a templom és a kolostor magától értetőd ő turisztikai célponttá válása érdekében. A projekt célja a látogatók számának 10 ezer főre növelése, amely hosszú távon elegend ő bevételt termel az önfenntartó és a környezeti fenntarthatóság követelményeinek megfelel ő üzemeltetéshez, további fejlesztések realizálásához, új munkahelyek teremtéséhez. További hosszú távú cél a helyi lakosság kulturális és vallási életének felpezsdítése, illetve hozzájárulás a város idegenforgalmi bevételeinek növeléséhez. Operatív célok: az akadálymentes látogatás feltételeinek kialakítása, a kiállítás hátrányos helyzet ű társadalmi csoportok igényeinek megfelel ő módon történ ő megvalósítása, a szezonalitás csökkentése, az Idősek Háza lakóinak az üzemeltetésbe történ ő bevonása, továbbképzése, interaktív, újszer ű, élményekkel teli bemutatási módszerek alkalmazása, a potenciális fogyasztói csoportok igényeire szabott szolgáltatások kialakítása (pl. a sekrestyében a gyerekek számára kialakított kiállítási tér berendezése), hogy a kiállítás a különböz ő érdeklődés ű, motiváltságú turista számára is élményekben, ismeretekben gazdag időtöltést biztosítson. További cél kulturális együttm ű ködések létesítése a belvárosi múzeumokkal, a templom és a kolostor integrálása a város kulturális életébe, a nyújtott szolgáltatások promóciója a városi idegenforgalmi kiadványokban. 11

12 NYDO P /C Táje g y s é g i, öko- és aktív turisztikai progra m o k c. komponen s nyerte s projektjei Pályázó neve Projekt megn e v e z é s e Beruházá s helye Megítélt támo g a t á s Elfog a dott összkölts é g Celldömölk Város Önkormányzata Kemenes Vulkán Park Celldömölk Ft Ft Bakonyszentlászló Község Önkormányzata Bakony Kapuja - a fenntartható és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programcsomag fejlesztés Bakonyszentlászl ó Ft Ft Lenti Kistérség Többcélú Társulása Barangolás a Kerka mentén Lenti Ft Ft Répcelak Város Önkormányzata Zöld út az Alsó-Répcementén Répcelak Ft Ft Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába Szombathely Ft Ft Fert ő - Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság ÍROTT-K Ő Nyugat-Dunántúli Regionális Érdekképviseleti Egyesület Fertő-Hanság és Ő rségi Nemzeti Park Igazgatóság Kerkamenti Települések Szövetsége Rába-parti Fórum Egyesület Össz e s e n Kerékpárral a Fertő -tó Neuseedlersee kultúrtájon Sarród Ft Ft A dunai vízi sport élet fejlesztése Gönyű Ft Ft Az Őrségtől a Vendvidékig Apátistvánfalva Ft Ft Vizek hátán, dombok ölén, bunkerek mélyén - innovatív aktív turisztikai fejlesztések Zala Zöld Szívében Kerkaszentkirály Ft Ft Kalandos Rába-part, él ő folyó Körmend Ft Ft Ft Ft 12

13 13

14 Pályázó neve: Celldömölk Váro s Önkorm ányz a t a Projekt megn e v e z é s e : Kemenes Vulkán Park Kapcsolattartó: Burján Szabolcs (projektmenedzser, tel.: 95/ , ) A Kemenes Vulkán Park a Celldömölki kistérségben egy térségi együttm ű ködés keretében megvalósuló innovatív turisztikai fejlesztés, amely Kemenesalja 4-6 millió éves vulkáni természeti értékeire építve magas szint ű, szórakoztató-ismeretterjeszt ő szolgáltatást nyújt, és egyben tudományos-oktatási centrumként is mű ködik. E hazánkban példanélküli elképzelés új dimenziókat nyithat a térség idegenforgalmában, mindemellett szervesen illeszkedik a fejlesztend ő turisztikai attrakciók körébe. A beruházás lehető séget ad az aktív turizmus fellendülésének 21. századi eszközökkel, megteremtheti a kistérségben a gazdasági fellendülés alapjait és kiválthatja a magas elvándorlás arányának csökkenését, esetleges megállítását. A program célcsoportja azonban messze túlmutat a kistérségi kereteken, országos hír ű és jelentő ség ű komplexumot kívánnak létrehozni, amely hazai és külföldi látogatókra egyaránt számít. A Kemenes Vulkán Park elsősorban a kemenesaljai térség egykori bazalt tű zhányóinak különleges természeti értékeire alapoz, azonban az öko- és geoturisztikai szolgáltatáson kívül egy komplex turisztikai programcsomagot kíván nyújtani. A Vulkán Park koncepció lényege, hogy vonzó lehető séget kínáljon az aktív, tematikus és szórakoztató turisztikai kikapcsolódásra, egyben oktatási és ismeretterjesztési központként is mű ködjön. További fontos cél, hogy tanítson az élő- és élettelen természet védelmére. A látogatói érdeklő dés fenntartásához szükséges az interaktivitás, a látványos elemek felhasználása, hogy a látogató át tudja élni a bemutatott természeti folyamatok élményét, mindezt a tudományos hitelesség maximális szem elő tt tartásával kívánják prezentálni. A tervezett fejlesztéseket két ütemben valósítják meg. Cél, hogy már az els ő évben legyen f ő látogató, az 5. esztendő re vonatkozóan évi vendég fogadása az elvárás. A park és a Vulkánfürd ő közös reklámtevékenysége és belépőrendszere révén nagyon szoros együttm ű ködés kialakítása a cél. A kistérség legnagyobb önkormányzatának a turizmus fellendítésével rövid távú célja a vendégek fogadása, hosszú távon a marasztalásuk. Jelenleg csekély vendéglátói kapacitással rendelkeznek, így rövid távon nem számolhatnak jelentő s turisztikai bevételekkel, ám ha a helyi vállalkozói szféra szembesül a megnövekedett turistaforgalommal (park, fürd ő stb. látogatói) úgy támogatásukkal kialakulhat a megfelel ő számú és minőség ű szálláshely és vendégfogadó. E fejlesztések révén a kistérség jelenleg még meglehet ő sen fejletlen szolgáltatói szektora oly mértékben megerő södhet, amely komoly hatással lehet a helyi gazdaság teljesít őképességére. 14

15 Pályázó neve: Bakony sz e ntl á s zló Közsé g Önkorm ányzata Projekt megn e v e z é s e : Bakony Kapuja - a fenntartható és termé s z e ti érték ek e n alapuló aktív turisztikai progra m c s o m a g fejleszt é s Kapcsolattartó: Vaderna Melinda (vezet ő tanácsos, tel.: 88/ , ) A Bakony kapuja projekt révén egységes, komplex és változatos natúr- és aktív turisztikai központ jön létre, négy szomszédos település és számos, a térségben tevékenyked ő civil szervezet, valamint egy, a témában egyedülálló eredményeket felmutatni képes egyetemi tanszék összefogásával. Megvalósul egy erdei akrobatikus akadálypálya Bakonyszentlászlón, egy római korabeli szabadtéri küzdőtér és lelátó Romándon, Fenyőf ő országos jelentőség ű, védett ősfenyvesében kirándulóhelyek és tanösvény fejlesztése, valamint egy helyi hagyományokat őrz ő kreatív programhelyszín a bakonygyiróti pincesoron. A programok közös erénye, amellett, hogy a szórakozva tanulásra és az aktív, tartalmas szabadtéri idő töltésre adnak lehetőséget, az, hogy a természeti és táji értékek megismerését és megbecsülését tű zik ki célul. Illeszkednek a kistérség turisztikai fejlesztéseihez és a Pannonhalmi Főapátság kiemelt projektjéhez. Megvalósulásuk esetén egymást kiegészítve egységes, kistérségi programcsomagot alkothatnak. A projekt hosszú távú célja olyan, a térség természeti adottságaira alapozott, a Bakonyalja értékes, diverz környezetét bemutató turisztikai szolgáltatások létrehozása, amelyek az értékeket a jöv ő nemzedékek számára is megőrzik, így a "Bakony kapujában" a jövő ben is sokak számára nyílik lehetőség aktív-turisztikai élmények átélésére. Cél, hogy a látogatók a változatos programlehet őségeknek köszönhetően hosszabb idő t kívánjanak eltölteni a térségben, növelve ezzel a vendégéjszakák számát, elő segítve a települések gazdasági helyzetének javulását, a turisztikai piacon való magasabb versenyhelyzetüket. A pályázatba foglalt fejlesztések egy országos jelentő ség ű turisztikai célpont, a Pannonhalmi Fő apátság közvetlen szomszédságában, annak kiemelt turisztikai fejlesztéseivel egy időben valósulnak meg. A két helyszín eltér ő turisztikai programjai egymást jól kiegészítik. Együttm ű ködve nagyságrendekkel megnövelhetik a térség turisztikai vonzerejét. Míg a kistérség Pannonhalmához közeli része az elmúlt időszakban a kulturális turizmus központjává vált, a Bakonyhoz közeli területek a jelenleg elfogadott kistérségi fejlesztési tervekben a minő ségi aktív- és öko-turizmus központjaként definiáltak. Cél olyan kulturális és aktív turisztikai centrum létrehozása, amely országosan is egyedülálló programlehet őségeket kínál a régióba érkez ő vendégek számára. A közvetlen cél a jelenlegi turisztikai szolgáltatások összehangolása, egységes koordinálása, fejlesztése, illetve, hogy az ideérkez ő k tájékoztatva és támogatva legyenek. Célunk továbbá, hogy valamennyi helyszínen biztosítsuk a hátrányos helyzet ű, vagy fogyatékossággal él ő személyek aktív szabadid ő eltöltését is, mindezen felül képességfejleszt ő programcsomagokat is kínálunk számukra. Az itt élők számára megélhetést jelent ő turizmus fellendülése, az életszínvonal várható késő bbi növekedése, közvetetten új munkahelyek létrejötte mind az itteni lakosság helyben maradását, helyben boldogulását segítik el ő. 15

16 Pályázó neve: Lenti Kistérsé g Több c élú Társulá s a Projekt megn e v e z é s e : Baran g ol á s a Kerk a mentén Kapcsolattartó: Németh Imre (munkaszervezet igazgató, tel.: 92/ , ) A projekt során a Lenti Kistérség táji elemeinek hálózatba kötése a legfontosabb feladat, az aktív szabadid ő eltöltése érdekében az ide érkez ő turisták számára tartalmas programcsomagok, programelemek kialakítása. A 11 hónapos projekt során kb. 150 km új és régi gyalogos túraútvonal kerül kialakításra, összekötve a különböz ő már meglév ő és most kialakítandó élményelemeket (pl. kilátó, nordic walking pálya, litopunkturás kövek, stb.), valamint cél, hogy megfelel ő információval lássák el nem csak a gyalogos turistákat, hanem a kerékpárral érkező ket és az ország leghosszabb erdei kisvasútját használókat is. Mindezek nem érnének semmit marketing nélkül, ezért információs füzetek, útvonal leírások és térképek készülnek, amik mind-mind a térség nagyobb ismertségét eredményezik. A "Barangolás a Kerka mentén" projekt hosszú távú célja a térségbe érkez ő turisták számának növelése, az itt eltöltött idejük minél tartalmasabb kitöltése. Fontos a meglév ő természeti értékekre alapozni, mivel a térség ezekkel rendelkezik legnagyobb mértékben. Ahhoz, hogy az ideérkez ő turisták visszatér ő vendégek legyenek, a meglév ő természeti turizmussal kapcsolatos értékeken kívül fontos az újabb elemek kialakítása, majd a régi és az új pontok hálózatba kötése. Mindezek eredményeként növekszik a térségben a vendégéjszakák száma, és a további bevételek újabb fejlesztéseket indukálnak. - A legfontosabb és egyben hálózatba szervezett eleme a projektnek új gyalogos túraútvonalak kialakítása, összekapcsolva a már meglév ő kkel (országos kék túra, piros túravonalak, stb.). Új és régi útvonalak: kb. 160 km. - Az útvonalak mentén kialakításra és felújításra kerülnek pihenő helyek, esőbeállók, kiszolgáló helyiségek, szalonnasüt ők, valamint információs táblák. - Új termékként 3 helyen kerül kialakításra egy-egy mellékútvonalhoz kapcsolódva nordic walking pálya. - Fürdőtavak környezetének fejlesztése is megvalósul, amely során területrendezés, parkosítás és kiszolgáló helyiség kialakítása a legfontosabb. - Az útvonalak mentén két helyen kialakításra kerül egy-egy erdei tornapálya és tanösvény. - Kilátó építésével tovább bővül a táji értékek megismerhet ősége. - A térségi kuriózumnak számító erdei kisvasút fejlesztéseként kihelyezésre kerül ő információs táblák a szélesebb kör ű tájékoztatásnak adnak helyet. - Kiadványok (útikalauz, útvonal leírások és térkép) segítségével a térség marketingtevékenysége növekszik. - Túravezet ő alapképzéssel elérhet ő, hogy a helyi, turizmusban érdekelt személyek megfelel ő szolgáltatást és információt nyújtsanak a térségbe érkez ő aktív turistáknak. 16

17 - A kerékpáros turizmus fejlesztéseként kitáblázásra kerülnek a Göcsej-Hetés tájegységhez tartozó útvonalak, a kerékpáros turisták megfelel ő tájékoztatása érdekében. 17

18 Pályázó neve: Rép c e l a k Váro s Önkorm ányz a t a Projekt megn e v e z é s e : Zöld út az Alsó- Rép c e m e n t é n Kapcsolattartó: Dr. Németh Kálmán (polgármester, tel.: 95/ , A Répce folyó az az összeköt ő kapocs, ami történelmileg és turisztikailag is egybeforrasztotta ezt a területet, a 8 település pályázati partnerségét. A projekt célja a térség felzárkóztatása és a turisztikai piacon való egyértelm ű pozícionálása. A most tervezett fejlesztésekben ezért jelennek meg hangsúlyosan a "Zöld út" koncepcióra épül ő elemek. Az akadálymentesítést is figyelembe véve ez két irányban fogalmaz meg beruházásigényeket: egyrészt szolgáltatási pontokat hoz létre valamennyi településen (pihen ő parkok, élményparkok, tanösvények, stb.), másrészt kialakítja azt az ökofolyosót, ami lehetővé teszi, hogy a térség látnivalói hálózattá szerveződjenek. A projekt keretében létrejön: 1 szabadidő központ, 2 játszótér, 2 tanösvény, 1 látogatóközpont, 20 km ökofolyosó a Répce partján, 2 fahíd, 3 pihenő hely, 1 rendezvénytér, 1 tófejlesztés, továbbá mindezeket bemutató információs rendszerek. Stratégiai, átfogó célként a térség megtartó erejének növelését tűzték ki. A települések legtöbb problémája arra az okra vezethet ő vissza, hogy a település nem tudja megtartani a fiatalokat, nem tud munkahelyet teremteni, nem tud jövő képet nyújtani az ott lakóknak. Jelen koncepció egyfajta irányt, egy komplex turizmusfejlesztés jövő képét vizsgálja. Meghatározzák azokat a célokat, feladatokat, amelyek szükségesek a turizmus fejlesztéséhez, és megvizsgálják annak eredményét, hatását. Hosszú távú célok: Helyi életmin őség javul - Társadalmi, gazdasági kohézió erősödik - A közösség innovációs képessége n ő - A térségi identitás erősödik Középtávú célok: 1. Új, turisztikai mikrorégió kialakítása. 2. Vidéki településkép környezetbarát módón történ ő fejlesztése. 3. Természeti és kulturális örökség megőrzése és bemutatása. 4. Együttmű köd ő vidéki élettér kialakítása. A fentiekb ől is kitűnik, hogy a turizmusfejlesztési program elsősorban a természeti értékeken, a kultúrtájon alapul, a Répce folyó összeköt ő szerepén. E lineáris vonal keretet adhat egy zöld útvonal kialakítására, amelyre Európában, sőt már Magyarországon is találunk példákat. A Zöldút kisebb, egy napi járóföldet átfogó tájegységek természeti és kulturális értékeit jelzett úthálózattal összefogó közösségi programja, amely nemcsak bemutatja a helyi és turisztikai ajánlatot, hanem a benne résztvevők összefogásával együttm űködést is jelent a közös táj érdekében. 18

19 Pályázó neve: Szomb a thely Megyei Jo g ú Váro s Önkorm ányz a t a Projekt megn e v e z é s e : Az ismeretlen táj? A Gyöngyö s patak völgyén e k bekap c s ol á s a az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztik ai hálózat á b a Kapcsolattartó: Magyar József (szakért ő, tel.: 94/ , A 3 konzorcium és 8 együttm űköd ő partner stratégiai célja, hogy javítsa Szombathely és a Gyöngyös patak völgye versenyhelyzetét a turisztikai piacon. Konkrét cél, hogy új vonzerők fejlesztésével, meglév ők tematikus összekapcsolásával minő ségi, szolgáltatásfejlesztést hajtsanak végre, kialakítsanak egy széles kör ű partnerségen alapuló komplex, akár egész évben többnapos térségi ökoturisztikai programcsomagot. A túraútvonal és a csomagajánlat bekapcsolódjon az Írottk ő Natúrpark ajánlatai közé és az Alpannonia "élménytúra" útvonalhoz. Eredmények: 2 új attrakció, Látogatóközpont az Arborétumban, szabadidőpark kilátóval a Csömötei hegyen a természeti értékek bemutatására és megfigyel ő helynek. Az arborétumban 3, összesen 5,4 km hosszú tanösvény; 9 vonzerőt összeköt ő 22 km hosszú túraútvonal; 5 programcsomagot és környezeti nevelési programot fejlesztenek ki, 2 új munkahely jön létre. Az arborétum látogatottsága 5 éven belül 40%-kal növekszik, a térségi szolgáltatók forgalma átl. 5 %- kal n ő a projekt hatására. Célkit űzés a keresletnek megfelel ően, a kínálati piachoz kapcsolódva bekapcsolni a Kámoni Arborétumot és a Kő szeg-szombathely közötti, természeti és ember alkotta értékekben gazdag mikrotérséget a régió turisztikai kínálatába. Ez elérhet ő a meglév ő értékek igényeknek megfelel ő fejlesztésével, turisztikai termékké alakításával, a tartózkodás és a szezon meghosszabbítása érdekében új attrakciókat is létrehoznak. A fejlesztési irány a meglévő értékek hasznosításának lehető vé tétele, a komplex kínálat fenntarthatóságának biztosításával. Stratégiai cél: Szombathely és a Gyöngyös patak völgyének versenyhelyzete javítása a turisztikai piacon. Elérését a vendégek és a vendégéjszakák számának emelkedése, a települések és a turisztikai szolgáltatók bevételeinek növekedése fogja megmutatni. Szinergikus projektek: a Kámoni Arborétum természeti értékeinek helyreállítása (KEOP pályázat), a Lukácsházi víztározó kiemelt projekt, Kőszegen a Gyöngyös patak rekreációs fejlesztése. A fejlesztés erő síti a térség versenyképességét, kiaknázza a helyi lehető ségeket, fenntartható módon igyekszik hasznosítani a természeti örökséget (területi célok). Javítja a közkincsekhez való hozzáférést, ösztönzi a gyalogos közlekedést, a helyi táji ismereteket növeli, partnersége és akadálymentesítési megoldásai a közösségi felelősséget (térhasználati elvek) erősítik. 19

20 Pályázó neve: Fertő- Hans á g és Őrsé gi Nemzeti Park Igaz g a t ó s á g Projekt megn e v e z é s e : Kerékp árr al a Fertő- tó Neuse e dl er s e e kultúrtájon Kapcsolattartó: Dr. Jakál Lászlóné (gazdasági vezet ő, tel.: 99/ , Ezen kistérségi projekt egymásra épített elemekb ő l álló, tudatosan tervezett közlekedési és turisztikai program egyik állomása, amely térségi szinten megteremti a kapcsolatot a Hansággal, bekapcsolja a turisztikai fejlesztésekbe az alpokaljai, elmaradott településeket. Cél egy komplex térségi kerékpáros turisztikai rendszer létrehozása, amely az ökoturisztikai vonzerő k fejlesztése mellett, a kiépített, táblázott térségi úthálózatot az országos és regionális rendszerekhez illeszked ően promotálja. Ezzel az országos kerékpáros turisztikai promóciós rendszer els ő pillére lesz. A projekt eredményeként közel 8km kerékpárút megépítése, és közel 30km kitáblázása történik meg az OTRT és a Nyugat-Dunántúl Kerékpáros Turisztikai Marketingstratégiája mentén. "A Fertő-Hanság Nemzeti Parkban, a Fertő-táj Világörökség szívében" elkészül ő majorság, a tanösvény, a madár megfigyel őhely, a térségbe látogató ökoturisták teljes kör ű informálását, elégedettségének és tartózkodási idejének növelését szolgálja. A projekt egy komplex térségi kerékpáros turisztikai rendszert hoz létre, amely az ökoturisztikai vonzerő k fejlesztése mellett, a kiépített, kitáblázott térségi úthálózatot az országos és regionális rendszerekhez illeszked ő promóciót valósít meg. A projekt megvalósításával cél az országos gerinchálózat erősítése, a Fert ő térség mint kerékpáros mintatérség fejlesztése. A fejlesztés következtében kiépül a térség összefügg ő hálózati rendszere, az egyes térségi szereplő k elszigeteltségének problémája megoldódik. Megteremti a biztonságos, akadálymentes kerékpáros közlekedést. A projekt által komplex turisztikai szolgáltatáscsomag (pihenőpark, szabadidőpark, Hanság kiállítás, tanösvény, madármegfigyel ő hely, kerékpárút fejlesztés) áll össze. Outputok, eredmények: Sopron-Fertődi kistérség már meglév ő kerékpárút hálózatának hosszának (44,6 km) további elemekkel való kiépítése az alábbiak szerint: Jelen projekt keretében fejlesztend ő útszakasz hossza: 51,9 km, melybő l kivitelezési szakasz: 8,1 km - tervezési szakasz: 25 km - kerékpárbarát kitáblázás szakaszának hossza: 18,8 km A fentieken felül megvalósulnak az alábbi fejlesztések is: - Kerékpáros pihenőhelyek kialakítása: 420 m2-1 db madármegfigyel ő-szabadidő park kialakítása - 1 db tanösvény kialakítása - Természetvédelmi bemutatómajor létrehozása 553,33 m2 területen db kiadvány, study tour (30 újságíró), zárókonferencia, sajtótájékoztató, 1db honlap - Megvalósul a teljes térségi hálózat, megoldott lesz: rácsatlakozás a Rábaközi-, Burgenlandi-, nemzetköz hálózatra. 20

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011. Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény

NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011. Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011 Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény KÜLDETÉS TRADÍCIÓ 114 éve a Balaton és az Önök szolgálatában Projektportfólió ALFA program Balatoni Múzeum Fejlesztendő

Részletesebben

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálata, kiemelkedő vonzerők Szendy Mónika MT Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda Marketing menedzser Veszprém, 2006. április 7. A TISZA-TÓ ALTERNATÍV ÜDÜLÉSI

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

Magyar Kajak Kenu Szövetség

Magyar Kajak Kenu Szövetség Forrásszerzési lehetőségek Százhalombatta, Sáhl 2011.11.25 25 Magyar Kajak Kenu Szövetség Általános tennivalók: Önerő lehetséges maximális mértékéről Kötelezővállalások lehetséges tartalmáról pl. állományi

Részletesebben

Ökoturizmus és természetvédelem 2013

Ökoturizmus és természetvédelem 2013 Magyar Nemzeti Parkok Hete 2013 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Ökoturizmus és természetvédelem 2013 Dr. Rácz András Környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár A

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28.

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28. KÖZGYŰLÉS Balatonfüred, 2015. november 28. Bejárható Magyarország Program előzménye Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG Az Őrség fő turisztikai jellemzői A térség Vas megye délnyugati sarkában található, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete Hajdúböszörmény Bocskai István tér 1. PROJEKT ADATLAP

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete Hajdúböszörmény Bocskai István tér 1. PROJEKT ADATLAP PROJEKT ADATLAP A LEADER Helyi Akciócsoporthoz (HACS) a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Képviseletre jogosult

Részletesebben

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 POSTAKOCSI PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Gyarmati- Litter Tímea projekt

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása Csongrád megyei turisztikai pályázatok bemutatása, aktuális Lorem ipsum kérdések megvitatása Turisztikai kiírások az Új Széchenyi Terv keretében a Dél-alföldön Kód Pályázat címe Beadott Nyert Cs. M-ben

Részletesebben

Kalandos Rába-part, élő folyó. pályázat Magyarlak Körmend Püspökmolnári települések turisztikai fejlesztésére

Kalandos Rába-part, élő folyó. pályázat Magyarlak Körmend Püspökmolnári települések turisztikai fejlesztésére Kalandos Rába-part, élő folyó pályázat Magyarlak Körmend Püspökmolnári települések turisztikai fejlesztésére 2007 tavaszán a Rába-parti Fórum Egyesület a Felső Rába-menti Turisztikai Régió alapokmányába

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON Készítette: TKK-Pannonvelo Konzorcium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központ Taschnerwin Bt. 2001. TARTALOMJEGYZÉK 1./A. SWOT

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Domjánné Nyizsalovszki Rita 1 -Kovács Gyöngyi 1 - Szűcs Csaba 1 -Dávid Lóránt 2 1 Károly Róbert Főiskola, Turizmus, Területfejlesztési

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja. dr. Horváth Alpár

A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja. dr. Horváth Alpár ? A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja dr. Horváth Alpár Kontextus Sóvidék-Hegyalja HACS 41-313.-as intézkedés, Falusi turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázati kiírás Sóvidék-Hegyalja

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Pályázati

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Alapvető cél A konstrukció versenyképes turisztikai attrakciók és szolgáltatások kialakítását és fejlesztését támogatja. A létrehozandó szolgáltatások

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor. Patkós Gábor patkosstudio.hu

Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor. Patkós Gábor patkosstudio.hu Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor Patkós Gábor patkosstudio.hu Mitől látogatóbarát? A megérkezés alapfeltételei (parkolók, mosdók, pihenőhelyek..) Információs

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449

Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449 1. Általános információk Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449 Projekt címe: Túra utak a Szatmár-Beregben Megvalósulás helyszíne: Szatmár-Bereg, Fehérgyarmat Kedvezményezett(ek) bemutatása: Szabolcs-Szatmár-Beregi

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

Partnerség az ökoturizmusban 2014

Partnerség az ökoturizmusban 2014 Magyar Nemzeti Parkok Hete 2014 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Partnerség az ökoturizmusban 2014 Dr. Rácz András helyettes államtitkár Az ökoturizmus és a természetvédelem kapcsolata

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 25. napján tartandó nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 25. napján tartandó nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25. napján tartandó nyílt ülésére Tárgy: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség. Ipolydamásd, 2015. november 16.

Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség. Ipolydamásd, 2015. november 16. Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség Ipolydamásd, 2015. november 16. Javasolt napirend (1) A projektötletek bemutatása (2) A további munka megtervezése (partnerség és munkaszervezés) (3) Javaslat az

Részletesebben

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft.

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Érdekek Egyszerűen összegezve: Nemzeti érdek, hogy minél több külföldi turista jöjjön

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához

Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása

Részletesebben

Mire jó a Mária Út? GINOP dél pályázat előkészítése.

Mire jó a Mária Út? GINOP dél pályázat előkészítése. Mire jó a Mária Út? GINOP dél pályázat előkészítése. Munkakonferencia Csurgó, 2016. február 3.. Isten hozott mindenkit! Ami leginkább kell az embernek, azt adja a zarándoklás: Hitelesség Értékek Egészség

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

Ökoturizmus természetvédelem világörökség

Ökoturizmus természetvédelem világörökség Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Ökoturizmus természetvédelem világörökség Dr. Rácz András Környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében. Bad Sauerbrunn 2010. november 19.

Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében. Bad Sauerbrunn 2010. november 19. Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében Bad Sauerbrunn 2010. november 19. A Fertő-Hanság Nemzeti park és a Nationalpark Neusiedler See- Seewinkel védett területei Fertő-tó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Új irányok, fejlesztési lehetőségek az ökoturisztikai létesítmények kialakításánál

Új irányok, fejlesztési lehetőségek az ökoturisztikai létesítmények kialakításánál Magyar Nemzeti Parkok Hete 2015 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Új irányok, fejlesztési lehetőségek az ökoturisztikai létesítmények kialakításánál Dr. Rácz András helyettes államtitkár

Részletesebben

Élmény? Természetesen! A Magyar Nemzeti Parkok bemutatási infrastruktúrájának fejlesztése ( ) Dr. Kiss Gábor

Élmény? Természetesen! A Magyar Nemzeti Parkok bemutatási infrastruktúrájának fejlesztése ( ) Dr. Kiss Gábor Élmény? Természetesen! A Magyar Nemzeti Parkok bemutatási infrastruktúrájának fejlesztése (2014-2020) Dr. Kiss Gábor A Magyar Nemzeti Parkok ökoturisztikai kínálata Fejlett bemutatási hálózat: 319 bemutatóhely

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

TOP ÉS VEKOP FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA KÖZGYŰJTEMÉNYEK RÉSZÉRE NOVÁK KITTI NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT

TOP ÉS VEKOP FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA KÖZGYŰJTEMÉNYEK RÉSZÉRE NOVÁK KITTI NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT TOP ÉS VEKOP FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA KÖZGYŰJTEMÉNYEK RÉSZÉRE NOVÁK KITTI PROGRAMIRÁNYÍTÓ REFERENS NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

A kezdeményezések régiója

A kezdeményezések régiója A kezdeményezések régiója 1 2 Köszöntő A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 12 éve látja el a hazai és uniós fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt években tett erőfeszítéseink

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/10. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése Vasúti felüljáró híd építése 10,3 milliárd Ft átadás: 2015. nyár Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben