SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020"

Átírás

1 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai tervezéséért felelős miniszteri jóváhagyás száma és dátuma: Érintett földrajzi terület: Szombathely Megyei Jogú Város tervezett ágazati i [határozat száma és ] [dokumentum hivatkozási száma, tárgya, dátuma] Szombathely Megyei Jogú Város Tervezésért felelős szervezet: Tervezésért felelős szervezet kapcsolattartó: Tervezésért felelős szervezet címe: Szombathely Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, ITP munkacsoport Szakály Szabolcs, Városfejlesztési Osztályvezető ] 9700 Szombathely, Kossuth L. u Szombathely, október 31. 1

2 Operatív program : Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 1. A tervezett ágazati k illeszkedése az ágazati és megyei célkitűzésekhez 1.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési célkitűzésekhez Vas megye fejlesztési célrendszere Átfogó célok 1. Foglalkoztatás bővítése 2. A gazdaság teljesítőképességének javítása 3. Munkaerő képzettségi szintjének növekedése 4. Természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása 5. Belső periférián lévő kistelepülések teljes leszakadásának megakadályozása Stratégiai célok 1. A térségi versenyképesség javítása 4. Megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése 2. Természeti erőforrások fenntartható hasznosítása 3. Kistelepülések életképességének javítása Horizontális célok Fenntartható környezet- és tájhasználat Barnamezős területek hasznosítása Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása (esélyegyenlőség) a kbe Korszerű információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból tervezett, a lentiekben bemutatott k a megyei területfejlesztési koncepció következő átfogó céljainak megvalósulását szolgálják: - Foglalkoztatás bővítése - A gazdaság versenyképességének javítása - Munkaerő képzettségi szintjének növekedése Stratégiai célokhoz való illeszkedés: - A térségi versenyképesség javítása - Megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése - Kistelepülések életképességének javítása A megye stratégiai programjában megfogalmazódott prioritásokhoz történő illeszkedés: - Vállalkozás Fókuszú Gazdaságfejlesztés - Turizmus - Emberi Erőforrás Fejlesztés 1.2. Kapcsolódás a megyei/megyei jogú városi integrált területi programokhoz A projektcsomag az ITS alábbi stratégiai céljait szolgálja: 1.1 Versenyképes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és mikro vállalkozások 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság 1.3 Jelentős K+F és innovációs aktivitás 1.4 Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommunikációs technológiák 3.1. A befektetők és a lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet 3.2. A természeti erőforrások kiegyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság 3.3. Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer 3.4. Az éghajlat-változáshoz alkalmazkodó városi környezet 2

3 A tervezett fejlesztés az ITS célrendszerében megnevezett prioritás 1.3. Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez A k a GINOP célkitűzéseihez illeszkednek. A Szent Márton Terv kulturális örökségünk integrált védelmét szolgálja, szorosan illeszkedve a GINOP 6. Turizmus prioritásában megfogalmazódott célokhoz: országos és nemzetközi jelentőségű kulturális örökség védelme és megóvása, nemzetközi jelentőségű attrakció, műemlék kulturális örökség, vallási turizmus (vallási emlék- és zarándokhely). A zöldmezős iparterület-fejlesztés a GINOP 1. prioritásában foglalt KKV fejlesztést, valamint az 5. prioritásként megfogalmazott Foglalkoztatás és képzés tengelyt szolgálja. Az Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításához szükséges eszközigény biztosítása a GINOP kutatás-fejlesztési prioritásához és a foglalkoztatás, képzés prioritásához egyaránt szorosan illeszkedik. 2. Projekt(csomagok) bemutatása 2.1. SZENT MÁRTON TERV Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Finanszírozó alap : ERFA Projekt(csomag) célja A 2000 éves Szombathely-Savaria kulturális örökségének integrált védelme. A határon átnyúló gazdasági-ipari növekedési központot alkotó kompakt város kialakulásának előmozdítása érdekében a Belváros és ezáltal az egész város vonzerejének növelése a belvárosi sétálóövezet bővítésével, a Belváros emblematikus jelentőségű közterületeinek és műemlék épületeinek komplex megújításával Projekt(csomag) rövid tartalma Mindszenty tér és Berzsenyi tér megújítása Székesegyház felújítása és tornyainak látogathatóvá tétele Püspöki Palota felújítása, bővítése, látogatóközpont kialakítása Smidt Múzeum megújítása Savaria Múzeum és környezete megújítása Szent Márton Útjának megújítása Szent Márton Templom és a domonkos rendi kolostor Szent Márton Intézet létrehozása Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város 3

4 Magyar Katolikus Egyház Magyar Tudományos Akadémia 2.2. ZÖLDMEZŐS IPARTERÜLET-FEJLESZTÉS AZ ÉSZAKI IPARI TERÜLETEN A NYUGAT- PANNON JÁRMŰIPARI ÉS MECHATRONIKAI KÖZPONT INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Finanszírozó alap : ERFA Projekt(csomag) célja Helyi infrastruktúra fejlesztés az északi ipari terület alapinfrastruktúrájának kiépítése érdekében abból a célból, hogy a foglalkoztatási szint növelését és a helyi gazdaság tartós fejlődését szolgáló, befektetők által megvalósításra kerülő ipari munkahelyteremtő beruházások infrastrukturális, műszaki-fizikai és építési jogi előfeltételei biztosítottak legyenek Projekt(csomag) rövid tartalma Iparterület kialakítása, üzleti infrastruktúra Szombathely-Söpte-Gencsapáti közös közigazgatási területén: megyei és települési rendezési tervek módosítása, telekalakítás, telekrendezés, közművesítés, egyéb vonalas infrastruktúra kialakítása, akcióterületi terv készítése. Közművek tekintetében kiépítésre kerülnek: - a terület környezeti kármentesítése a katonai gyakorlótéri használatból adódó lőszermaradványoktól - elektromos energiaellátás hálózata az ipari területig - elektromos alállomás létesítése az ipari terület elektromos energiaellátása érdekében - gázellátás hálózata az ipari területig - vízellátás (ivóvíz, tűzivíz, ipari víz) hálózata az ipari területig - szennyvízelvezetés hálózata az ipari területről - elektromos energiaellátás hálózata az ipari területen belül az építési telkekig - gázellátás hálózata az ipari területen belül az építési telkekig - vízellátás (ivóvíz, tűzivíz, ipari víz) hálózata az ipari területen belül az építési telkekig - szennyvízelvezetés hálózata az ipari területen belül az építési telkekig. Söptei út rekonstrukciója és megújítása az ipari terület megközelíthetősége érdekében. Csapadékvíz elvezetés rendszerének kiépítése. Az ipari területen belüli úthálózat és rendezett közterületek kialakítása. Az ipari területen belül a rendezett közterületek és utak által közrezárt telektömbökben építési telkek, építési lehetőségek kialakítása. A fenti tevékenységek műszaki és pénzügyi megtervezése az akcióterületi terv, a településrendezési terv és az említett építési munkák döntés előkészítő, építési engedélyezési, kiviteli terveinek kidolgozása keretében Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása 4

5 2.3. INTEGRÁLT KUTATÓ-ÉS KONFERENCIAKÖZPONT KIALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZIGÉNY BIZTOSÍTÁSA Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Finanszírozó alap : ERFA Projekt(csomag) célja Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása a volt EPCOS telephely barnamezős rehabilitációjával, ehhez kapcsolódóan egy Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ létrehozása, a szombathelyi duális felsőfokú mérnökképzés további - a szükséges eszközigény biztosítása (laborok, eszközök, az oktatáshoz szükséges speciális infrastruktúra stb.) Projekt(csomag) rövid tartalma Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításának keretében egy Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ létrehozása, a szombathelyi duális felsőfokú mérnökképzéshez szükséges laborok és gyakorlati helyszínek, továbbá eszközigény biztosítása. Cél a duális képzésben résztvevő vállalatokkal közösen szervezett kutatás-fejlesztési tevékenységek lebonyolítása. E területen olyan, a cégek igényeihez illeszkedő laboratóriumi háttér kialakítása (anyagvizsgálati és szilárdságtani laboratórium, jármű- és motortechnikai laboratórium, hidraulika és pneumatika laboratórium, Irányítás- és méréstechnikai laboratórium stb.), melynek rendelkezésre állását követően első lépcsőben legfontosabb feladata a térségben működő vállalatok K+F jellegű szakmai problémáinak megoldása az egyetemi oktatók és a duális képzésben résztvevő hallgatók bevonásával, tudományos diákköri dolgozatok, diplomamunkák formájában. Kialakítandó továbbá az oktatói infrastruktúra, oktatói helyiségek, számítógépes termek stb. Többségében a meglévő épületegyüttesen belül kialakíthatóak a jelzett funkcióknak megfelelő terek. A funkció gazdája a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. A működtetésben fontos szerepet játszanak a Mechatronikai- és Járműipari együttműködésben részt vevő cégek (laborok- és gyakorlati terek funkcionális- és technológiai kialakítása, oktatók biztosítása, hallgatók bevonása a vállalkozások munkájába részben EFOP forrásból, a soft jellegű elemek tekintetében). A volt EPCOS telephely barnamezős rehabilitációja TOP forrásból valósul meg. E területen hosszú távú cél a duális képzésekben együttműködő vállalatokkal közös technológiák és szabadalmak ki, mely aztán a képzések terén is szorosabbra fonja a duális együttműködést, mivel a vállalatok érdekelté vállnak a felsőoktatásban történő befektetésben. Ennek keretében megtörténik a Nyugat-Pannon kiemelt járműipari térségben egy a duális felsőoktatást támogató módszertani központ kialakítása, melyben a magyar duális felsőoktatás számára felhasználható jó gyakorlat -ok (best practice) és know-how -k kerülnek kifejlesztésre Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása Savaria Egyetemi Központ 5

6 Operatív program : Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. A tervezett ágazati k illeszkedése az ágazati és megyei célkitűzésekhez 1.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési célkitűzésekhez A projektcsomag a megyei területfejlesztési koncepció következő céljait szolgálja: Átfogó célok: - foglalkoztatás bővítése - belső periférián lévő kistelepülések teljes leszakadásának megakadályozása Stratégiai célok: - a térségi versenyképesség javítása - megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése - kistelepülések életképességének javítása A megyei stratégiai programhoz való illeszkedés: - Közlekedés-fejlesztés prioritás: a megye elérhetőségének javítása, közösségi közlekedés 1.2. Kapcsolódás a megyei/megyei jogú városi integrált területi programokhoz A projektcsomag az ITS alábbi stratégiai céljait szolgálja: 1.1 Versenyképes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és mikro vállalkozások 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság 1.3 Jelentős K+F és innovációs aktivitás 1.4 Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommuni-kációs technológiák 3.1. A befektetők és a lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet 3.2. A természeti erőforrások kiegyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság 3.3. Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer 3.4. Az éghajlat-változáshoz alkalmazkodó városi környezet A tervezett fejlesztés az ITS célrendszerében megnevezett prioritás 1.3. Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez A projektek az IKOP 3. Fenntartható városi közlekedés, elővárosi vasúti elérhetőség javítása című prioritásához illeszkednek. A prioritás egyedi célkitűzései: Elővárosi vasúton utazók számának megőrzése, a városi közösségi közlekedési utazási idő csökkentése, az intermodális személyszállítási kapcsolatok javítása. jelen IKOP projektcsomag mindhárom célkitűzéshez hozzájárul. 6

7 2. Projekt(csomagok) bemutatása 2.1. INTERMODÁLIS CSOMÓPONT Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : ERFA Projekt(csomag) célja A vonzáskörzet kötöttpályás közösségi közlekedési rendszere, a tervezett Szombathely- Kőszeg villamosított elővárosi vasút, valamint a helyi közösségi közlekedési rendszer összekapcsolása és összehangolása P+R, B+R parkoló kialakításával Projekt(csomag) rövid tartalma A projekt keretében megvalósulnak a szombathelyi Intermodális Csomópont kötöttpályás közösségi közlekedéshez kapcsolódó elemei, illetve az IMCS buszos közösségi közlekedési rendszeréhez tartozó elemei - buszpályaudvar, felvevőépület. Az új összevont helyi- helyközi autóbusz pályaudvar és épülete a Vasút utca, Szelestey László utca, Nádasdy Ferenc utca, Semmelweis Ignác utca által határolt tömbbe kerülne. A tömbön belül az önkormányzati és Vasi volán tulajdonú ingatlanok felhasználásával létesül az autóbusz pályaudvar. A vasútállomási előtértől elnyúló új pályaudvaron az átszállók fedetten kis átszállási távolságokon keresztül, komfortosan érhetik el az összes közlekedési eszközt. A jelenlegi Éhen Gyula téri buszpályaudvaron csak leszállóhelyek kerülnek kialakításra. A tér többi részén a lakóingatlanokhoz tartózó parkolók és a vasúthoz tartozó akadálymentes megállóhelyek, K+R és taxi állomások épülhetnek. A meglévő gyalogos aluljáró meghosszabbításával közvetlen kapcsolatot teremt a vágányok túloldalán található Sas utcával, összekötve ezzel a vasúti pálya által elválasztott városrészeket. Az új aluljáróban lévő liftek biztosíthatják akadálymentes közlekedést mind a peronok mind a két városrész között. Az Intermodális Csomópont integráns részeként az Éhen Gyula téren kialakítandó mélygarázs (P+R, B+R, K+R parkolók), és a tér zöldfelületi megújítása TOP forrásából tervezett. A város térségi viszonylatban jelentős munkaerőpiacot jelent, mivel a helyi lakosok közül mintegy 30 ezer főnek nyújt megélhetési lehetőséget, továbbá a vonzáskörzetéből 16 ezer főnek van állása a településen. A projekt nagy mértékben hozzájárul a mintegy 46 ezer fős foglalkoztatotti létszám megőrzéséhez és növekedési feltételeinek megteremtéséhez Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város 7

8 2.2. SZOMBATHELY-KŐSZEG ELŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : KA Projekt(csomag) célja Elővárosi kötöttpályás közlekedési k Szombathely-Kőszeg között Projekt(csomag) rövid tartalma Pályarekonstrukció, forgalmi kitérők beépítése, elővárosi szolgáltatási színvonal emelése. További cél az utaskiszolgálási szint emelése, amely menetrendi optimalizálás és az utastájékoztatási rendszerek összekapcsolása által valósulhat meg. A Szombathely-Kőszeg vasúti összeköttetés kötöttpályás elővárosi közösségi közlekedési rendszeri alapvető fontosságú annak érdekében, hogy Szombathely Funkcionális Várostérségének a vasútvonallal elérhető települései és Kőszeg népessége a mainál jobban integrálódhasson Szombathely és térsége társadalmi-gazdasági fejlesztési folyamataiba. A fejlesztés megvalósulásával a szombathelyi ipari-gazdasági fejlesztési területek a mainál rövidebb idő alatt és környezetbarát módon válnak elérhetővé a térség népessége számára. Ezáltal a szombathelyi gazdaságfejlesztés építhet a térség munkaerő tartalékára, illetve a jelenleg is meglévő és személygépkocsi használatával történő hivatásforgalom számottevő része átkerülhet a kötöttpályás közlekedési rendszerre, ami nagyban elősegíti a várostérség fejlesztésével kapcsolatos környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülését. A város térségi viszonylatban jelentős munkaerőpiacot jelent, mivel a helyi lakosok közül mintegy 30 ezer főnek nyújt megélhetési lehetőséget, továbbá a vonzáskörzetéből 16 ezer főnek van állása a településen. A projekt nagy mértékben hozzájárul a mintegy 46 ezer fős foglalkoztatotti létszám megőrzéséhez és növekedési feltételeinek megteremtéséhez. Ugyanakkor a fejlesztés megvalósulása Kőszeg nemzetközi jelentőségű építészeti és kulturális örökségének kulturális turizmus keretében történő hasznosítását és ezáltal integrált védelmét is elősegíti Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei GYSEV 8

9 Operatív program : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 1. A tervezett ágazati k illeszkedése az ágazati és megyei célkitűzésekhez 1.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési célkitűzésekhez A projektek a Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programjának stratégiai céljai közül legerőteljesebben a következőkhöz illeszkednek: - Foglalkoztatás szinten tartása és bővítése, hogy növekedjen a foglalkoztatottak száma, különösen a képzett munkaerő körében, mely kapcsán csökken a megyéből való elvándorlás, illetve további új munkavállalókat vonzanak a megyébe, - A gazdaság teljesítőképességének javítása, hogy növekedjen a megyében elérhető lakossági és vállalati jövedelmek nagysága, ami vonzóvá teszi a megyében történő munkavégzést, illetve az életet, - Munkaerő képzettségi szintjének javulása, hogy mind többen megfelelő képzettséggel magasabb értékű munkát nagyobb jövedelemért végezzenek el. További kapcsolódási pontot jelent a Belső periférián lévő kistelepülések teljes társadalmigazdasági leszakadásának megakadályozása, a népességmegtartás feltételeinek javítása, hogy ne legyenek elnéptelenedett települések a megyében elnevezésű célhoz való illeszkedés (különös tekintettel a Markusovszky Kórház esetében), habár gyengébben, mint a fentiekben felsorolt három cél esetében. A stratégiai célokhoz rendelt célrendszer tekintetében az alábbi prioritásokhoz / intézkedésekhez illeszthetőek a projektek: 5. Emberi Erőforrás Fejlesztési Program - az egészséges életmód és a tehetségek vonzásának programja / intézkedés: Egészségügyi, szociális, közoktatási ellátás, valamint intézkedés: Közösségi terek kialakítása, egyházi k 1.2. Kapcsolódás a megyei/megyei jogú városi integrált területi programokhoz A projektcsomagok a Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának alábbi stratégiai céljait szolgálják: Széleskörű és magas színvonalú közösségi szolgáltatások és hatékony közigazgatás a helyi közösséggel partnerségben Képzett, vállalkozásra és munkavállalásra alkalmas, dinamikusan növekvő számú népesség Ugyancsak az integrált településfejlesztési stratégiában kerültek meghatározásra a as időszakra meghatározott prioritások, melyek tekintetében a projektcsomagok a következőkhöz illeszthetők: - Az aktív és egészséges életet szolgáló jól-léti közösségi szolgáltatások. Az idős korosztály társadalmi aktivitásának megőrzése, és a szegénység által leginkább érintettek életesélyeinek növelése. - Közösségvezérelt, CLLD típusú k megvalósítása 1.3. Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez 9

10 A projektek témáját tekintve az EFOP célkitűzéseihez illeszkednek, az alábbi területek kapcsán: - 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében (prioritás) / 2.B Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen (tematikus cél) - 1. Együttműködő társadalom (prioritás) / 1.G A lakosság egészségtudatosságának növelése ÉS 1.H Közszolgáltatások minőségének egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen (tematikus célok) - 5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések (prioritás) / 5.B A társadalmi innováció javítása (tematikus cél) A Markusovszky Kórház tekintetében a projektcélok egyrészt arra irányulnak, hogy megteremtődjenek a 21. századi követelményeknek megfelelő egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételei, melyek megyei szinten és akár határon túlról is elérhetők, másrészt arra, hogy minél több, az egészséget megőrző és a betegségek kialakulását megelőző akciók szerveződhessenek az egészséges életmód népszerűsítése érdekében. A Markusovszky Kórház a városhiányos határon átnyúló térség egészségügyi ellátásának, a határon átnyúló térségben és a Funkcionális Várostérségben az egészségtudatos életmód terjesztésének központja, magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásaival Szombathely Megyei Jogú Város tőke- és lakosságvonzó fejlesztésének, az ehhez szükséges urbanizációs háttér szolgáltatási oldalának kulcsfontosságú tényezője, ezért a kórház fejlesztésének az MJV integrált településfejlesztésébe illeszkedő a városfejlesztés egyik kulcsfontosságú fejlesztési projektje. A volt Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ hasznosítása kettős eredménnyel járhat: - elkerülhető egy központi helyen lévő közösségi épület és környezete leromlásának (szlömösödésének) veszélye, valamint - kialakulhat egy, a közösséget aktivizáló és összefogó, új ötletek és akciók helyszínére alkalmassá váló terep. 2. Projekt(csomagok) bemutatása 2.1. A SEGÍTÉS VÁROSA TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ PROJEKTCSOMAG: Markusovszky Kórház integrált Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA) Projekt(csomag) célja - Az intézmény infrastrukturális épület- és energetikai korszerűsítésekkel, valamint a betegellátáshoz szükséges eszközbeszerzésekkel; - A prevenciós és az egészséges életmódot népszerűsítő tevékenység kiszélesítése és az ehhez szükséges feltételek megteremtése; 10

11 Projekt(csomag) rövid tartalma a) Kórházi épületek felújítása belső átalakítással, az orvos-technológiai k miatt szükséges építészeti kialakítással, energetikai korszerűsítéssel, ezen belül: központi telephely, sebészeti épület, műtőblokk, komplex tömb, sárga belgyógyászati épület, kórbonctan (régi épület bontása, új épület létesítése), onkoradiológia 11-es Huszár úti telephely, krónikus osztály, pszichiátria, addiktológia épületének rekonstrukciója, kazánház felújítása, az amortizálódott kórházi eszközpark cseréje, új eljárásokhoz szükséges eszközök telepítése. b) Egészségtudatos szabadidős és közösségi tevékenységek, az egészséges életmód terjesztése, ezen belül: A fiatalok, idősek valamint a legyengült egészségi állapotú, anyagilag rászoruló vagy mozgásában illetve érzékelésében korlátozott célcsoportok tagjait előnyben részesítve állapotfelmérési, tanácsadási és motivációs akciók, programok megvalósítása Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt A SEGÍTÉS VÁROSA TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ PROJEKTCSOMAG: Közösségi Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozása a volt MMIK épület hasznosításával Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : Európai Szociális Alap (ESZA) Projekt(csomag) célja 1. Közösségi/civil/önkéntes hálózatfejlesztési központ kialakítása és működtetése a benne tevékenységükhöz teret nyerő közösségek, ill. közösségek tevékenységét megújító, fejlesztő szolgáltatást végző szervezetek hatékony együttműködésével. 2. A szakmai és különféle társadalmi csoportok/rétegek tevékenységét, életvitelét, életminőségét segítő és/vagy szolgáló szellemi kapacitások koncentrálása. 3. Egy nagyváros lakosságát szolgáló, ugyanakkor a város határait messze meghaladó (kistérségi, megyei, regionális, nemzetközi) környezetben hasznosítható ellátó rendszerek, szolgáltatások együttes megjelenése. 4. A közösségi művelődés szolgálatában jelenleg kialakulóban lévő hálózatok megyei szintű integrálódása, természetes együttműködésükből fakadó szinergia megjelenése: a. integrált szolgáltató terek hálózatba szerveződésének módszertani központjaként b. a népfőiskolai hálózat kialakulását segítő tevékenységek/szervezetek összekapcsolódásával c. a közösségi művelődés kialakuló hálózatának módszertani központjaként (benne a kulturális közmunkás hálózat szakmai-módszertani irányításával) 11

12 d. vidékfejlesztéshez kapcsolódó hálózati kezdeményezések centrumaként (intenzív együttműködésben a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal), e. ifjúságsegítés, tehetséggondozás, munkaerőpiaci esélyteremtés területén működő és újonnan elinduló innovatív kezdeményezések hordozójaként, f. A fenti irányokat az európai térbe is közvetlenül beágyazó nemzetközi hálózati koordinációs központként. 5. Közösségi inkubátorházként a vállalkozni vágyók, a kezdő és/vagy kicsi vállalkozók, civil szervezetek, természetes személyek hivatalos ügyeinek intézési helye, beleértve a technikai segítségnyújtás lehetőségét is Projekt(csomag) rövid tartalma A projekt két komponensből áll: A. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásai által finanszírozható beruházási projektelemek: o a fenti funkcióknak megfelelő meglevő épület felújítása, beleértve a berendezés és technikai felszerelés felújítását is, o a környező közterület szükséges rendezési munkái és az új funkcióknak megfelelő eszközbeszerzés, o az épület akadálymentesítése mellett a pénzügyi és környezeti fenntarthatóság érdekében az energia-hatékony megoldások alkalmazása. B. Az Európai Szociális alap forrásai által finanszírozható projektelemek: A kialakításra kerülő Közösségi Innovációs és Szolgáltató Központ ad helyet a Szombathely, a segítés városa Önkéntességi programcsomagnak. Az ESZA projektelemek szervezeti alapja a Szombathely Megyei Jogú Város és a Vas Megyei Önkéntes Centrum gesztorszervezeti feladatait ellátó Hegypásztor Kör együttműködési megállapodása lehet, melynek fő célja, hogy Szombathely városában az önkéntesség szerepe és elismertsége növekedjen, a város fejlődésében egyre hangsúlyosabb szerepet kapjanak a helyi közösségek önkéntességen alapuló kezdeményezései, az ebből adódó erőforrások beépüljenek az egészségügyi és szociális ellátás, környezetvédelem, oktatás, kultúra, turizmus és egyéb területek fejlesztésébe. A megállapodás az alábbi területeken tűz ki feladatokat a fenti cél elérése érdekében: I. Információnyújtás, toborzás és közvetítés (Ennek keretében Önkéntes Pont nyitása a polgármesteri hivatal földszinti ügyfélszolgálatán), II. Önkéntességre épülő kezdeményezések elindítása ( a partnerek vállalják, hogy Szombathely fejlődése érdekévben közösen készítenek elő és valósítanak meg az önkéntességre, illetőleg a közösségi- civil erőforrások bevonására épülő kezdeményezéseket ), III. Hálózatépítés, népszerűsítés (együttműködés az önkéntesség népszerűsítésében, valamint az önkéntes programok érdekében rendelkezésre álló szakmai, pénzügyi és humán erőforrások megszerzésében), IV. Technikai és humán erőforrás szolgáltatás (a civil szervezetek, természetes személyek és kisvállalkozások hivatalos ügyeihez, adminisztrációjának ellátásához eszközök, hely illetve akár személyzet biztosítása is). 12

13 A kezdeményezések lehetséges területei: Természet- és környezetvédelem (pl. közterületek, parkok rendbetétele, szemétszedési akciók, környezeti-nevelési programok a városban élő gyerekek számára, állatvédelemmel kapcsolatos kezdeményezések, stb.) Kulturális és turisztikai programok megvalósítása (pl. a városi rendezvények megszervezése önkéntesek bevonásával, helyi túravezetők bevonása, kulturális örökség megőrzését célzó programok, stb.), Szociális ellátás, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása (pl. bérpótló juttatásra jogosult hátrányos helyzetű emberek számára önkéntes munka biztosítása, rászorulók segítésébe önkéntesek bevonása, közösségi kertek elindítása, stb.) Egészségügyi ellátás, lakossági egészségmegőrzés, karitatív tevékenységek (pl. kórházi beteglátogatás, egészségmegőrző fórumok, előadások szervezése, újraélesztést népszerűsítő programok, stb.) Oktatás (pl. érettségi előtt álló iskoláskorú gyermekek számára városi szintű fogadó programok meghirdetése, tehetséggondozó programok indítása, intézmények egymásért program, stb.) Városmarketing, városfejlesztés (pl. városból elszármazott szakemberek önkéntesként való bevonása) Vállalkozásösztönzés (a vállalkozni vágyók vagy már aktív gazdálkodók vagy civilek adminisztrációs terheinek csökkentése helyszín, eszközök, személyzet biztosításával) Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet, valamint a Hegypásztor Kör (mint a Vas Megyei Önkéntes Centrum és a Vas Megyei Civil Centrum gesztorszervezete) konzorciuma 2.3. INTEGRÁLT KUTATÓ-ÉS KONFERENCIAKÖZPONT KIALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SOFT ELEMEK BIZTOSÍTÁSA Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : Európai Szociális Alap (ESZA) Projekt(csomag) célja Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása a volt EPCOS telephely barnamezős rehabilitációjával, ehhez kapcsolódóan egy Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ létrehozása, a szombathelyi duális felsőfokú mérnökképzés további soft elemek biztosítása (oktatás bázis, tananyagfejlesztés, hallgatók bevonásának támogatása stb.) Projekt(csomag) rövid tartalma Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításának keretében egy Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ létrehozása, a szombathelyi duális felsőfokú mérnökképzéshez szükséges soft elemek biztosítása: - Oktatói bázis ; 13

14 - A duális képzéshez kapcsolódó oktatásfejlesztési, módszertani és tananyag-fejlesztési feladatok ellátása, vállalati tananyag-fejlesztési sztenderdek kidolgozása, a duális képzésben a vállalati oldalon résztvevő oktatók módszertani felkészítése; - A képzési rugalmasság növelése; - A duális képzéssel kapcsolatos visszacsatolási folyamatok működtetésére, a képzéssel kapcsolatos tapasztalatok rendszerezésére, megosztására, a duális képzéshez kapcsolódó egyeztető fórumok, képzési konferenciák, hallgatói szakkollégiumok szervezésére, a szakmai és tudományos tartalmakhoz való hozzáférés bővítése; - N nemzetközi kapcsolatok erősödésének elősegítésére, és a hallgatói mobilitás eszközeinek gyarapítása; - Az intézményen belül szükség szerint szervezetfejlesztési és hatékonyságnövelő intézkedések megtétele; E területen hosszú távú cél a duális képzésekben együttműködő vállalatokkal közös technológiák és szabadalmak ki, mely aztán a képzések terén is szorosabbra fonja a duális együttműködést, mivel a vállalatok érdekelté vállnak a felsőoktatásban történő befektetésben. Ennek keretében megtörténik a Nyugat-Pannon kiemelt járműipari térségben egy a duális felsőoktatást támogató módszertani központ kialakítása, melyben a magyar duális felsőoktatás számára felhasználható jó gyakorlat -ok (best practice) és know-how -k kerülnek kifejlesztésre. A fejlesztés a volt EPCOS telephely barnamezős rehabilitációjaként valósul meg TOP forrásból, míg a GINOP-ból megtörténik a mérnökképzéshez szükséges laborok és gyakorlati helyszínek létrehozása Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet A SEGÍTÉS VÁROSA PROGRAM SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ELEMEI Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : Európai Szociális Alap (ESZA) Projekt(csomag) célja A Szombathely Járási Esélyteremtő Programtervben a várost érintően kidolgozandó tevékenységek megvalósítása, összhangban a járási és megyei együttműködési megállapodásokkal Projekt(csomag) rövid tartalma A Szombathely Járási Esélyteremtő Programtervből a következő tevékenységek tartoznak ide: - Egészségműveltségi program (óvodáskortól nyugdíjas korig az egészséges lakosságért, a társadalom versenyképességének növeléséért) 14

15 - Információs akadálymentesítési és szolgáltatás hozzáférési program (a célcsoportok szükséglete szerinti információk nyújtása többek között az egészségügyi ellátásról, valamint az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférést segítő elérhetőség javítása) - Érzékenyítési programok (a gyenge egészségi állapotban lévők és a fogyatékkal élők elfogadását, társadalmi integrációját célzó különböző tevékenységek) Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet, valamint az érintett civil szervezetek 15

16 Operatív program : Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 1. A tervezett ágazati k illeszkedése az ágazati és megyei célkitűzésekhez 1.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési célkitűzésekhez Vas Megye következő hét évének fejlesztési célrendszerét a megyei koncepció alapján határozta meg a Program. Az alábbi öt terület alkotja az átfogó célok rendszerét: Foglalkoztatás A gazdaság Munkaerő Természeti és Belső periférián lévő bővítése teljesítő- képzettségi kulturális kistelepülések teljes képességének javítása szintjének növelése erőforrások fenntartható leszakadásának megakadályozása hasznosítása Hét prioritás terület került kijelölésre. Egy prioritás terület megvalósulása ún. intézkedéseken keresztül történik, mely projekt-csomagokból épül fel. A megvalósítás során határozott törekvés, hogy a hátrányos helyzetű településekre minél több fejlesztési elem koncentrálódjon. A következő prioritás területek szolgálják az átfogó célok elérését a gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódóan: 1. Vállalkozás-fejlesztési program a hozzáadott érték növeléséért 2. Élelmiszer-termelés a helyi élelmiszer-ellátás és agrárvállalkozás ösztönzésére 3. Turizmus a magasabb költési értékért és hosszabb tartózkodási időért 4. Energia-hatékonyság a fenntartható működésért és energia-tudatosságért Az energia-hatékonysági célú k hozzájárulnak ahhoz, hogy a megye intézményei környezetileg fenntarthatóbban legyenek üzemeltethetőek. Ugyanakkor olyan egyedi tevékenységek is megvalósulnak intelligens várostervezés, zöld távhő melyek a megye egyediségét hivatottak támogatni. 5. Emberi erőforrás program a tehetségek megtartásáért, vonzásáért 6. Egészséges környezet a magas életminőség segítéséért Az egészséges környezet program megvalósítása fontos a gazdasági természeti értékek megőrzése, illetve a környezeti biztonság javítása, ami hozzájárul egy kedvező életminőség kialakításához, illetve fenntartásához. 7. Közlekedés a külső és belső elérhetőségért A közlekedés-fejlesztés a külső és belső elérhetőségek javítását szolgáló beavatkozásokra fókuszál. 16

17 ITP Városi szintű CO3 kibocsátás-csökkentő projektcsomag ágazati elemei a fenti prioritások közül a 4., 6. és 7. prioritás céljai megvalósulását elősegítik, azokhoz szervesen illeszkednek Kapcsolódás a megyei/megyei jogú városi integrált területi programokhoz A projektcsomag az ITS alábbi stratégiai céljait szolgálja: 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság 1.3 Jelentős K+F és innovációs aktivitás 1.4 Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommunikációs technológiák 3.1. A befektetők és a lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet 3.2. A természeti erőforrások kiegyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság 3.3. Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer 3.4. Az éghajlat-változáshoz alkalmazkodó városi környezet A tervezett fejlesztés az ITS célrendszerében megnevezett prioritás 1.3. Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez A KEHOP tervezett céljai közül az érintett projektcsomag az alábbiak megvalósulását támogatja: Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás ( Energiahatékonyság növelése (KEHOP V. 2., 3.) Megújuló energiaforrások alkalmazása (KEHOP V.1., 2., 3.,) Egyben ezek nemzeti és EU vállalási célok teljesülését is támogatják, különösen az EU célokét, miszerint az EU 2020-ra 20 %-kal csökkentse energiafelhasználását, 20 %-ra emelje a megújulók arányát és 20 %-kal csökkentse CO2 kibocsátását. Az ezen célt szolgáló, nemzeti szinten pontosított Széchenyi2020 program a megújulókra 14,65 % arányt, az energiaigény csökkentésére (a 2008-as válság miatt már bekövetkezett szinten felül) 10 %-os csökkentést és a már teljesített CO2 kibocsátás csökkentés további erősítését szolgálja. Ezek a Partnerségi Megállapodás releváns céljai is, amit az alább ismertetett projektcsomag támogat. A Partnerségi Megállapodás azonosítja azt az öt nemzeti fejlesztési prioritást, amelyek együttes megvalósítása lehetővé teszi az átfogó fejlesztési cél elérését. Ezek közül a KEHOP elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság növeléséhez járul hozzá. Ahogy fentebb bemutattuk, a célzott intézkedések ezen célok megvalósulását támogatják: 17

18 (4) Az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban KA rendelet 4. cikk (a) i): megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása KA rendelet 4. cikk a) iii.: az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is KA rendelet 4. cikk a) iv.: intelligens alacsony és közepes feszültségen működő elosztórendszerek és kialakítása Magyarország jelentős energiaimportja miatt a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése az ellátásbiztonságra irányuló nemzeti és EU 2020 célkitűzések megvalósításának egyik legfontosabb tényezője, valamint a dekarbonizációs törekvések egyik sarokköve. Ennek szellemében az ország Nemzeti Reform Programjában (NRP) 2020-ig 14,65%-os megújuló részarány elérését tűzte ki célul, amelynek elérésének ösztönzésére a KEHOP vonatkozó intézkedései is kiemelt hangsúlyt fektetnek. Az energiafüggőség csökkentésére és klímavédelemre irányuló célok elérését számottevően hátráltatja az alacsony energiahatékonyság, amely jelentős mértékben javítható a meglévő épületek és távhőrendszerek energiatakarékos felújítása révén. Ezért a KEHOPon belül kiemelt szempontként jelenik meg az épület- és távhő szektorban rejlő energiatakarékossági potenciál széles körű kiaknázása, hozzájárulva egyúttal az NRP-ben 2020-ig deklarált 18%-os teljes energia megtakarítás eléréshez is. A fenntartható energiafogyasztás alapja, hogy a szükséges energia előállítása és szállítása a leghatékonyabb módon valósuljon meg. Ehhez a jövőben elengedhetetlen az intelligens hálózatok és mérők, illetve a fogyasztó-oldali válaszintézkedések elterjedésének ösztönzése, alkalmazásának támogatása, melyek az OP 5. prioritástengelyének vonatkozó intézkedésében is megjelennek. (5) Az éghajlat-változáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása KA rendelet 4. cikk b) i.:az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, többek között az ökoszisztémán alapuló megközelítéseket célzó beruházások támogatása Magyarország a klímaváltozás szempontjából fokozottan sérülékeny. Előrejelzések szerint a szárazodási tendenciáknak kitett térségek aránya növekedni fog. A heves lefutású árhullámok mérete és gyakorisága növekszik. A hazánkban előforduló jelentősebb árhullámok tartóssága más európai folyókra nem jellemző. Az ország területének 23%-a árvizek, közel 50%-a pedig ár- és belvizek által veszélyeztetett terület. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó beavatkozások közvetlenül a lakosság életfeltételeit, közvetve a gazdaság ellenálló képességét javítják. 18

19 KA rendelet 4. cikk b) ii.: egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére irányuló beruházások elősegítése Tekintettel arra, hogy Magyarország fokozottan kitett az éghajlatváltozással járó természeti katasztrófáknak, megoldásokat követel a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség fokozása, a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése, a katasztrófakezelési rendszerek, amelyeket az OP kapcsolódó intézkedései szolgálnak. 2. Projekt(csomagok) bemutatása 2.1. Városi szintű CO2 kibocsátás-csökkentő projektcsomag: PANELPROGRAM III MEGVALÓSÍTÁSA, ZÖLD TÁVHŐRENDSZER FEJLESZTÉSE, FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁS, ELMOZDULÁS A VÁROSI ENERGIA-ÖNELLÁTÁS IRÁNYÁBA Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Finanszírozó alap : KA, ERFA Projekt(csomag) célja A cél, hogy a karbonkibocsátás csökkentése projektcsomag Szombathely számára olyan, integrált megoldásokat kínáljon, amelyek megvalósulása esetén egyidejűleg csökken a lakosság és vállalkozások környezetének terhelése, és a város CO2 kibocsátása, csökken a város működtetési költsége, egyidejűleg jelentős beruházások, azok révén pedig tartós munkahelyteremtés, továbbá vásárlóerő-növekedés valósul meg. Társadalmi szempontból javul a város közfeladatai ellátásának feltételrendszere, csökken a munkanélküliség, és a város megvalósuló beruházásai, azok sikeres, hatékony működése eredményeként erősödik a lakosság és a vállalkozói kör környezettudatossága, zöld k iránti elkötelezettsége Projekt(csomag) rövid tartalma A város jelentős iparosított ingatlan-állományának felújításához a város a korábbiakhoz hasonlóan ösztönzést és a kiírásoknak megfelelő pénzügyi támogatást biztosít, aminek részeként csökken az energiaigény, jelentős rezsicsökkentés valósul meg és javul a lakások komfortja, megjelenése. A zöld távhőrendszer megvalósításával csökkenteni kívánjuk a szállítási veszteséget, javítani az ellátásbiztonságot, növelni a megújuló energiaforrások felhasználásának arányát, csökkenteni a városi CO2 és egyéb kibocsátást. Az elmozdulás a városi energia-önellátás irányába céllal növelni kívánjuk Szombathely energiatermelését, elsősorban a napenergia hasznosításával, de a megfelelő konszenzus és környezetvédelmi elvárások teljesülése esetén a biomassza hasznosítása terén is. Az energia-önellátás során Szombathely célja, hogy csökkentse energia-függőségét. A fenntartható vízgazdálkodás célja, hogy csökkentse a lehulló csapadék lefolyási sebességét, ezzel tehermentesítve a csapadékvíz-elvezető rendszer, egyben növelve az aszályos időkre megtartott vízkészleteket Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 19

20 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK Ágazati OP-nként kell kitölteni, Excel formátumban, külön munkalapokon (táblázatokban). Ágazati OP : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Projektcsomag sorszáma, Projekt sorszáma, Kapcsoló ágazati OP prioritása (OP rövidítése, prioritás száma és ) Finanszírozó alap Kapcsolódó uniós tematikus cél (ágazati OP-ban rögzített) Kapcsolódó uniós beruházási prioritás (ágazati OP-ban rögzített) Projektgazda Projekt partnerek Megvalósítás helyszíne (település) Projekt előkészítettsége (projektötlet, projekt koncepció, MT készül, MT kész) Tulajdonviszonyok (milyen feladatok szükségesek a rendezett tulajdonviszonyok eléréséhez) Projekt tervezett indítása év/negyedév Projekt tervezett befejezése év/negyedév A projekt becsült támogatási igénye Ft Kapcsolódó megyei terület-fejlesztési cél Területfejlesztési koncepció cél száma, Kapcsolódó megyei/mjv integrált területi program projekt/csomag szám, megnevezés A segítés városa Társadalmi integráció projektcsomag: Markusovszky Kórház integrált 1. Markusovszky Kórház integrált EFOP; 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 1. Együttműködő társadalom ERFA / ESZA 2.B Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen 1.G A lakosság egészségtudatosságának növelése 1.H Közszolgáltatások minőségének egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen 2/1. A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás 1/3. A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. városi / megyei egészségügyi intézmények, civil szervezetek intézkedés: Szombathely projekt-koncepció nr IV.negyedév IV. negyedév Egészségügyi, szociális, Ft közoktatási ellátás 4. A segítés városa Társadalmi integráció projektcsomag 2.2 A segítés városa Társadalmi integráció projektcsomag: Közösségi Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozása a volt MMIK épület hasznosításával 1. Közösségi Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozása a volt MMIK épület hasznosításával EFOP / 5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések ESZA / ERFA 5.B A társadalmi innováció javítása 2. Az együttműködő társadalom és a gyarapodó tudástőke elnevezésű prioritási tengelyek által lefedett beruházási prioritások Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet, valamint a Hegypásztor Kör (mint a Vas Megyei Önkéntes Centrum és a Vas Megyei Civil Centrum gesztorszervezete) konzorciuma civil szervezetek, MJV önkormányzata Szombathely projekt-koncepció mivel az ingatlan nem önkormányzati és civil tulajdonban van, a beruházás megvalósításához és a helyszín működtetéséhez szükség van a a tulajdonviszonyok és hasznosítási jogok rendezésére Emberi Erőforrás Fejlesztési Prioritás / III. negyedév IV. negyedév intézkedés: Ft Közösségi terek kialakítása, egyházi k 4. A segítés városa Társadalmi integráció projektcsomag 2.3 Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításához szükséges soft elemek biztosítása 1. Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításához szükséges soft elemek biztosítása EFOP / 3. Gyarapodó tudástőke ESZA 3.B Felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése 2. A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára (10.ii), továbbá kiegészítő jelleggel a 10. tematikus célkitűzésen keresztül az 1. tematikus célkitűzés támogatása az ESZA rendelet 3. cikk, 2. bekezdés, c) pont szerinti A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése posztgraduális képzések és a vállalkozói képességek, kutatói képzési programok, valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok és vállalkozások közötti hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet. A GINOP forrásból megvalósítandó projektelemek kedvezményezettjei intézkedés: Szombathely projekt-koncepció önkormányzati tulajdon III.negyedév IV. negyedév Egészségügyi, szociális, Ft közoktatási ellátás 7. Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása 2.4 A Segítés Városa Program szolgáltatásfejlesztés elemei 1. A Segítés Városa Program szolgáltatásfejlesztés elemei EFOP / 1. Együttműködő társadalom ESZA 1.H Közszolgáltatások minőségének egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen 3. A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet, civil szervezetek civil szervezetek Szombathely projekt-koncepció nr II. negyedév IV. negyedév egyeztetés szükséges intézkedés: Egészségügyi, szociális, közoktatási ellátás 47. Egészségügyi alapellátás

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei 4.1.1. Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben