SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020"

Átírás

1 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai tervezéséért felelős miniszteri jóváhagyás száma és dátuma: Érintett földrajzi terület: Szombathely Megyei Jogú Város tervezett ágazati i [határozat száma és ] [dokumentum hivatkozási száma, tárgya, dátuma] Szombathely Megyei Jogú Város Tervezésért felelős szervezet: Tervezésért felelős szervezet kapcsolattartó: Tervezésért felelős szervezet címe: Szombathely Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, ITP munkacsoport Szakály Szabolcs, Városfejlesztési Osztályvezető ] 9700 Szombathely, Kossuth L. u Szombathely, október 31. 1

2 Operatív program : Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 1. A tervezett ágazati k illeszkedése az ágazati és megyei célkitűzésekhez 1.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési célkitűzésekhez Vas megye fejlesztési célrendszere Átfogó célok 1. Foglalkoztatás bővítése 2. A gazdaság teljesítőképességének javítása 3. Munkaerő képzettségi szintjének növekedése 4. Természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása 5. Belső periférián lévő kistelepülések teljes leszakadásának megakadályozása Stratégiai célok 1. A térségi versenyképesség javítása 4. Megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése 2. Természeti erőforrások fenntartható hasznosítása 3. Kistelepülések életképességének javítása Horizontális célok Fenntartható környezet- és tájhasználat Barnamezős területek hasznosítása Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása (esélyegyenlőség) a kbe Korszerű információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból tervezett, a lentiekben bemutatott k a megyei területfejlesztési koncepció következő átfogó céljainak megvalósulását szolgálják: - Foglalkoztatás bővítése - A gazdaság versenyképességének javítása - Munkaerő képzettségi szintjének növekedése Stratégiai célokhoz való illeszkedés: - A térségi versenyképesség javítása - Megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése - Kistelepülések életképességének javítása A megye stratégiai programjában megfogalmazódott prioritásokhoz történő illeszkedés: - Vállalkozás Fókuszú Gazdaságfejlesztés - Turizmus - Emberi Erőforrás Fejlesztés 1.2. Kapcsolódás a megyei/megyei jogú városi integrált területi programokhoz A projektcsomag az ITS alábbi stratégiai céljait szolgálja: 1.1 Versenyképes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és mikro vállalkozások 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság 1.3 Jelentős K+F és innovációs aktivitás 1.4 Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommunikációs technológiák 3.1. A befektetők és a lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet 3.2. A természeti erőforrások kiegyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság 3.3. Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer 3.4. Az éghajlat-változáshoz alkalmazkodó városi környezet 2

3 A tervezett fejlesztés az ITS célrendszerében megnevezett prioritás 1.3. Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez A k a GINOP célkitűzéseihez illeszkednek. A Szent Márton Terv kulturális örökségünk integrált védelmét szolgálja, szorosan illeszkedve a GINOP 6. Turizmus prioritásában megfogalmazódott célokhoz: országos és nemzetközi jelentőségű kulturális örökség védelme és megóvása, nemzetközi jelentőségű attrakció, műemlék kulturális örökség, vallási turizmus (vallási emlék- és zarándokhely). A zöldmezős iparterület-fejlesztés a GINOP 1. prioritásában foglalt KKV fejlesztést, valamint az 5. prioritásként megfogalmazott Foglalkoztatás és képzés tengelyt szolgálja. Az Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításához szükséges eszközigény biztosítása a GINOP kutatás-fejlesztési prioritásához és a foglalkoztatás, képzés prioritásához egyaránt szorosan illeszkedik. 2. Projekt(csomagok) bemutatása 2.1. SZENT MÁRTON TERV Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Finanszírozó alap : ERFA Projekt(csomag) célja A 2000 éves Szombathely-Savaria kulturális örökségének integrált védelme. A határon átnyúló gazdasági-ipari növekedési központot alkotó kompakt város kialakulásának előmozdítása érdekében a Belváros és ezáltal az egész város vonzerejének növelése a belvárosi sétálóövezet bővítésével, a Belváros emblematikus jelentőségű közterületeinek és műemlék épületeinek komplex megújításával Projekt(csomag) rövid tartalma Mindszenty tér és Berzsenyi tér megújítása Székesegyház felújítása és tornyainak látogathatóvá tétele Püspöki Palota felújítása, bővítése, látogatóközpont kialakítása Smidt Múzeum megújítása Savaria Múzeum és környezete megújítása Szent Márton Útjának megújítása Szent Márton Templom és a domonkos rendi kolostor Szent Márton Intézet létrehozása Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város 3

4 Magyar Katolikus Egyház Magyar Tudományos Akadémia 2.2. ZÖLDMEZŐS IPARTERÜLET-FEJLESZTÉS AZ ÉSZAKI IPARI TERÜLETEN A NYUGAT- PANNON JÁRMŰIPARI ÉS MECHATRONIKAI KÖZPONT INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Finanszírozó alap : ERFA Projekt(csomag) célja Helyi infrastruktúra fejlesztés az északi ipari terület alapinfrastruktúrájának kiépítése érdekében abból a célból, hogy a foglalkoztatási szint növelését és a helyi gazdaság tartós fejlődését szolgáló, befektetők által megvalósításra kerülő ipari munkahelyteremtő beruházások infrastrukturális, műszaki-fizikai és építési jogi előfeltételei biztosítottak legyenek Projekt(csomag) rövid tartalma Iparterület kialakítása, üzleti infrastruktúra Szombathely-Söpte-Gencsapáti közös közigazgatási területén: megyei és települési rendezési tervek módosítása, telekalakítás, telekrendezés, közművesítés, egyéb vonalas infrastruktúra kialakítása, akcióterületi terv készítése. Közművek tekintetében kiépítésre kerülnek: - a terület környezeti kármentesítése a katonai gyakorlótéri használatból adódó lőszermaradványoktól - elektromos energiaellátás hálózata az ipari területig - elektromos alállomás létesítése az ipari terület elektromos energiaellátása érdekében - gázellátás hálózata az ipari területig - vízellátás (ivóvíz, tűzivíz, ipari víz) hálózata az ipari területig - szennyvízelvezetés hálózata az ipari területről - elektromos energiaellátás hálózata az ipari területen belül az építési telkekig - gázellátás hálózata az ipari területen belül az építési telkekig - vízellátás (ivóvíz, tűzivíz, ipari víz) hálózata az ipari területen belül az építési telkekig - szennyvízelvezetés hálózata az ipari területen belül az építési telkekig. Söptei út rekonstrukciója és megújítása az ipari terület megközelíthetősége érdekében. Csapadékvíz elvezetés rendszerének kiépítése. Az ipari területen belüli úthálózat és rendezett közterületek kialakítása. Az ipari területen belül a rendezett közterületek és utak által közrezárt telektömbökben építési telkek, építési lehetőségek kialakítása. A fenti tevékenységek műszaki és pénzügyi megtervezése az akcióterületi terv, a településrendezési terv és az említett építési munkák döntés előkészítő, építési engedélyezési, kiviteli terveinek kidolgozása keretében Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása 4

5 2.3. INTEGRÁLT KUTATÓ-ÉS KONFERENCIAKÖZPONT KIALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZIGÉNY BIZTOSÍTÁSA Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Finanszírozó alap : ERFA Projekt(csomag) célja Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása a volt EPCOS telephely barnamezős rehabilitációjával, ehhez kapcsolódóan egy Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ létrehozása, a szombathelyi duális felsőfokú mérnökképzés további - a szükséges eszközigény biztosítása (laborok, eszközök, az oktatáshoz szükséges speciális infrastruktúra stb.) Projekt(csomag) rövid tartalma Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításának keretében egy Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ létrehozása, a szombathelyi duális felsőfokú mérnökképzéshez szükséges laborok és gyakorlati helyszínek, továbbá eszközigény biztosítása. Cél a duális képzésben résztvevő vállalatokkal közösen szervezett kutatás-fejlesztési tevékenységek lebonyolítása. E területen olyan, a cégek igényeihez illeszkedő laboratóriumi háttér kialakítása (anyagvizsgálati és szilárdságtani laboratórium, jármű- és motortechnikai laboratórium, hidraulika és pneumatika laboratórium, Irányítás- és méréstechnikai laboratórium stb.), melynek rendelkezésre állását követően első lépcsőben legfontosabb feladata a térségben működő vállalatok K+F jellegű szakmai problémáinak megoldása az egyetemi oktatók és a duális képzésben résztvevő hallgatók bevonásával, tudományos diákköri dolgozatok, diplomamunkák formájában. Kialakítandó továbbá az oktatói infrastruktúra, oktatói helyiségek, számítógépes termek stb. Többségében a meglévő épületegyüttesen belül kialakíthatóak a jelzett funkcióknak megfelelő terek. A funkció gazdája a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. A működtetésben fontos szerepet játszanak a Mechatronikai- és Járműipari együttműködésben részt vevő cégek (laborok- és gyakorlati terek funkcionális- és technológiai kialakítása, oktatók biztosítása, hallgatók bevonása a vállalkozások munkájába részben EFOP forrásból, a soft jellegű elemek tekintetében). A volt EPCOS telephely barnamezős rehabilitációja TOP forrásból valósul meg. E területen hosszú távú cél a duális képzésekben együttműködő vállalatokkal közös technológiák és szabadalmak ki, mely aztán a képzések terén is szorosabbra fonja a duális együttműködést, mivel a vállalatok érdekelté vállnak a felsőoktatásban történő befektetésben. Ennek keretében megtörténik a Nyugat-Pannon kiemelt járműipari térségben egy a duális felsőoktatást támogató módszertani központ kialakítása, melyben a magyar duális felsőoktatás számára felhasználható jó gyakorlat -ok (best practice) és know-how -k kerülnek kifejlesztésre Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása Savaria Egyetemi Központ 5

6 Operatív program : Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. A tervezett ágazati k illeszkedése az ágazati és megyei célkitűzésekhez 1.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési célkitűzésekhez A projektcsomag a megyei területfejlesztési koncepció következő céljait szolgálja: Átfogó célok: - foglalkoztatás bővítése - belső periférián lévő kistelepülések teljes leszakadásának megakadályozása Stratégiai célok: - a térségi versenyképesség javítása - megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése - kistelepülések életképességének javítása A megyei stratégiai programhoz való illeszkedés: - Közlekedés-fejlesztés prioritás: a megye elérhetőségének javítása, közösségi közlekedés 1.2. Kapcsolódás a megyei/megyei jogú városi integrált területi programokhoz A projektcsomag az ITS alábbi stratégiai céljait szolgálja: 1.1 Versenyképes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és mikro vállalkozások 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság 1.3 Jelentős K+F és innovációs aktivitás 1.4 Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommuni-kációs technológiák 3.1. A befektetők és a lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet 3.2. A természeti erőforrások kiegyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság 3.3. Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer 3.4. Az éghajlat-változáshoz alkalmazkodó városi környezet A tervezett fejlesztés az ITS célrendszerében megnevezett prioritás 1.3. Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez A projektek az IKOP 3. Fenntartható városi közlekedés, elővárosi vasúti elérhetőség javítása című prioritásához illeszkednek. A prioritás egyedi célkitűzései: Elővárosi vasúton utazók számának megőrzése, a városi közösségi közlekedési utazási idő csökkentése, az intermodális személyszállítási kapcsolatok javítása. jelen IKOP projektcsomag mindhárom célkitűzéshez hozzájárul. 6

7 2. Projekt(csomagok) bemutatása 2.1. INTERMODÁLIS CSOMÓPONT Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : ERFA Projekt(csomag) célja A vonzáskörzet kötöttpályás közösségi közlekedési rendszere, a tervezett Szombathely- Kőszeg villamosított elővárosi vasút, valamint a helyi közösségi közlekedési rendszer összekapcsolása és összehangolása P+R, B+R parkoló kialakításával Projekt(csomag) rövid tartalma A projekt keretében megvalósulnak a szombathelyi Intermodális Csomópont kötöttpályás közösségi közlekedéshez kapcsolódó elemei, illetve az IMCS buszos közösségi közlekedési rendszeréhez tartozó elemei - buszpályaudvar, felvevőépület. Az új összevont helyi- helyközi autóbusz pályaudvar és épülete a Vasút utca, Szelestey László utca, Nádasdy Ferenc utca, Semmelweis Ignác utca által határolt tömbbe kerülne. A tömbön belül az önkormányzati és Vasi volán tulajdonú ingatlanok felhasználásával létesül az autóbusz pályaudvar. A vasútállomási előtértől elnyúló új pályaudvaron az átszállók fedetten kis átszállási távolságokon keresztül, komfortosan érhetik el az összes közlekedési eszközt. A jelenlegi Éhen Gyula téri buszpályaudvaron csak leszállóhelyek kerülnek kialakításra. A tér többi részén a lakóingatlanokhoz tartózó parkolók és a vasúthoz tartozó akadálymentes megállóhelyek, K+R és taxi állomások épülhetnek. A meglévő gyalogos aluljáró meghosszabbításával közvetlen kapcsolatot teremt a vágányok túloldalán található Sas utcával, összekötve ezzel a vasúti pálya által elválasztott városrészeket. Az új aluljáróban lévő liftek biztosíthatják akadálymentes közlekedést mind a peronok mind a két városrész között. Az Intermodális Csomópont integráns részeként az Éhen Gyula téren kialakítandó mélygarázs (P+R, B+R, K+R parkolók), és a tér zöldfelületi megújítása TOP forrásából tervezett. A város térségi viszonylatban jelentős munkaerőpiacot jelent, mivel a helyi lakosok közül mintegy 30 ezer főnek nyújt megélhetési lehetőséget, továbbá a vonzáskörzetéből 16 ezer főnek van állása a településen. A projekt nagy mértékben hozzájárul a mintegy 46 ezer fős foglalkoztatotti létszám megőrzéséhez és növekedési feltételeinek megteremtéséhez Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város 7

8 2.2. SZOMBATHELY-KŐSZEG ELŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : KA Projekt(csomag) célja Elővárosi kötöttpályás közlekedési k Szombathely-Kőszeg között Projekt(csomag) rövid tartalma Pályarekonstrukció, forgalmi kitérők beépítése, elővárosi szolgáltatási színvonal emelése. További cél az utaskiszolgálási szint emelése, amely menetrendi optimalizálás és az utastájékoztatási rendszerek összekapcsolása által valósulhat meg. A Szombathely-Kőszeg vasúti összeköttetés kötöttpályás elővárosi közösségi közlekedési rendszeri alapvető fontosságú annak érdekében, hogy Szombathely Funkcionális Várostérségének a vasútvonallal elérhető települései és Kőszeg népessége a mainál jobban integrálódhasson Szombathely és térsége társadalmi-gazdasági fejlesztési folyamataiba. A fejlesztés megvalósulásával a szombathelyi ipari-gazdasági fejlesztési területek a mainál rövidebb idő alatt és környezetbarát módon válnak elérhetővé a térség népessége számára. Ezáltal a szombathelyi gazdaságfejlesztés építhet a térség munkaerő tartalékára, illetve a jelenleg is meglévő és személygépkocsi használatával történő hivatásforgalom számottevő része átkerülhet a kötöttpályás közlekedési rendszerre, ami nagyban elősegíti a várostérség fejlesztésével kapcsolatos környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülését. A város térségi viszonylatban jelentős munkaerőpiacot jelent, mivel a helyi lakosok közül mintegy 30 ezer főnek nyújt megélhetési lehetőséget, továbbá a vonzáskörzetéből 16 ezer főnek van állása a településen. A projekt nagy mértékben hozzájárul a mintegy 46 ezer fős foglalkoztatotti létszám megőrzéséhez és növekedési feltételeinek megteremtéséhez. Ugyanakkor a fejlesztés megvalósulása Kőszeg nemzetközi jelentőségű építészeti és kulturális örökségének kulturális turizmus keretében történő hasznosítását és ezáltal integrált védelmét is elősegíti Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei GYSEV 8

9 Operatív program : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 1. A tervezett ágazati k illeszkedése az ágazati és megyei célkitűzésekhez 1.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési célkitűzésekhez A projektek a Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programjának stratégiai céljai közül legerőteljesebben a következőkhöz illeszkednek: - Foglalkoztatás szinten tartása és bővítése, hogy növekedjen a foglalkoztatottak száma, különösen a képzett munkaerő körében, mely kapcsán csökken a megyéből való elvándorlás, illetve további új munkavállalókat vonzanak a megyébe, - A gazdaság teljesítőképességének javítása, hogy növekedjen a megyében elérhető lakossági és vállalati jövedelmek nagysága, ami vonzóvá teszi a megyében történő munkavégzést, illetve az életet, - Munkaerő képzettségi szintjének javulása, hogy mind többen megfelelő képzettséggel magasabb értékű munkát nagyobb jövedelemért végezzenek el. További kapcsolódási pontot jelent a Belső periférián lévő kistelepülések teljes társadalmigazdasági leszakadásának megakadályozása, a népességmegtartás feltételeinek javítása, hogy ne legyenek elnéptelenedett települések a megyében elnevezésű célhoz való illeszkedés (különös tekintettel a Markusovszky Kórház esetében), habár gyengébben, mint a fentiekben felsorolt három cél esetében. A stratégiai célokhoz rendelt célrendszer tekintetében az alábbi prioritásokhoz / intézkedésekhez illeszthetőek a projektek: 5. Emberi Erőforrás Fejlesztési Program - az egészséges életmód és a tehetségek vonzásának programja / intézkedés: Egészségügyi, szociális, közoktatási ellátás, valamint intézkedés: Közösségi terek kialakítása, egyházi k 1.2. Kapcsolódás a megyei/megyei jogú városi integrált területi programokhoz A projektcsomagok a Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának alábbi stratégiai céljait szolgálják: Széleskörű és magas színvonalú közösségi szolgáltatások és hatékony közigazgatás a helyi közösséggel partnerségben Képzett, vállalkozásra és munkavállalásra alkalmas, dinamikusan növekvő számú népesség Ugyancsak az integrált településfejlesztési stratégiában kerültek meghatározásra a as időszakra meghatározott prioritások, melyek tekintetében a projektcsomagok a következőkhöz illeszthetők: - Az aktív és egészséges életet szolgáló jól-léti közösségi szolgáltatások. Az idős korosztály társadalmi aktivitásának megőrzése, és a szegénység által leginkább érintettek életesélyeinek növelése. - Közösségvezérelt, CLLD típusú k megvalósítása 1.3. Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez 9

10 A projektek témáját tekintve az EFOP célkitűzéseihez illeszkednek, az alábbi területek kapcsán: - 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében (prioritás) / 2.B Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen (tematikus cél) - 1. Együttműködő társadalom (prioritás) / 1.G A lakosság egészségtudatosságának növelése ÉS 1.H Közszolgáltatások minőségének egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen (tematikus célok) - 5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések (prioritás) / 5.B A társadalmi innováció javítása (tematikus cél) A Markusovszky Kórház tekintetében a projektcélok egyrészt arra irányulnak, hogy megteremtődjenek a 21. századi követelményeknek megfelelő egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételei, melyek megyei szinten és akár határon túlról is elérhetők, másrészt arra, hogy minél több, az egészséget megőrző és a betegségek kialakulását megelőző akciók szerveződhessenek az egészséges életmód népszerűsítése érdekében. A Markusovszky Kórház a városhiányos határon átnyúló térség egészségügyi ellátásának, a határon átnyúló térségben és a Funkcionális Várostérségben az egészségtudatos életmód terjesztésének központja, magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásaival Szombathely Megyei Jogú Város tőke- és lakosságvonzó fejlesztésének, az ehhez szükséges urbanizációs háttér szolgáltatási oldalának kulcsfontosságú tényezője, ezért a kórház fejlesztésének az MJV integrált településfejlesztésébe illeszkedő a városfejlesztés egyik kulcsfontosságú fejlesztési projektje. A volt Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ hasznosítása kettős eredménnyel járhat: - elkerülhető egy központi helyen lévő közösségi épület és környezete leromlásának (szlömösödésének) veszélye, valamint - kialakulhat egy, a közösséget aktivizáló és összefogó, új ötletek és akciók helyszínére alkalmassá váló terep. 2. Projekt(csomagok) bemutatása 2.1. A SEGÍTÉS VÁROSA TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ PROJEKTCSOMAG: Markusovszky Kórház integrált Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA) Projekt(csomag) célja - Az intézmény infrastrukturális épület- és energetikai korszerűsítésekkel, valamint a betegellátáshoz szükséges eszközbeszerzésekkel; - A prevenciós és az egészséges életmódot népszerűsítő tevékenység kiszélesítése és az ehhez szükséges feltételek megteremtése; 10

11 Projekt(csomag) rövid tartalma a) Kórházi épületek felújítása belső átalakítással, az orvos-technológiai k miatt szükséges építészeti kialakítással, energetikai korszerűsítéssel, ezen belül: központi telephely, sebészeti épület, műtőblokk, komplex tömb, sárga belgyógyászati épület, kórbonctan (régi épület bontása, új épület létesítése), onkoradiológia 11-es Huszár úti telephely, krónikus osztály, pszichiátria, addiktológia épületének rekonstrukciója, kazánház felújítása, az amortizálódott kórházi eszközpark cseréje, új eljárásokhoz szükséges eszközök telepítése. b) Egészségtudatos szabadidős és közösségi tevékenységek, az egészséges életmód terjesztése, ezen belül: A fiatalok, idősek valamint a legyengült egészségi állapotú, anyagilag rászoruló vagy mozgásában illetve érzékelésében korlátozott célcsoportok tagjait előnyben részesítve állapotfelmérési, tanácsadási és motivációs akciók, programok megvalósítása Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt A SEGÍTÉS VÁROSA TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ PROJEKTCSOMAG: Közösségi Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozása a volt MMIK épület hasznosításával Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : Európai Szociális Alap (ESZA) Projekt(csomag) célja 1. Közösségi/civil/önkéntes hálózatfejlesztési központ kialakítása és működtetése a benne tevékenységükhöz teret nyerő közösségek, ill. közösségek tevékenységét megújító, fejlesztő szolgáltatást végző szervezetek hatékony együttműködésével. 2. A szakmai és különféle társadalmi csoportok/rétegek tevékenységét, életvitelét, életminőségét segítő és/vagy szolgáló szellemi kapacitások koncentrálása. 3. Egy nagyváros lakosságát szolgáló, ugyanakkor a város határait messze meghaladó (kistérségi, megyei, regionális, nemzetközi) környezetben hasznosítható ellátó rendszerek, szolgáltatások együttes megjelenése. 4. A közösségi művelődés szolgálatában jelenleg kialakulóban lévő hálózatok megyei szintű integrálódása, természetes együttműködésükből fakadó szinergia megjelenése: a. integrált szolgáltató terek hálózatba szerveződésének módszertani központjaként b. a népfőiskolai hálózat kialakulását segítő tevékenységek/szervezetek összekapcsolódásával c. a közösségi művelődés kialakuló hálózatának módszertani központjaként (benne a kulturális közmunkás hálózat szakmai-módszertani irányításával) 11

12 d. vidékfejlesztéshez kapcsolódó hálózati kezdeményezések centrumaként (intenzív együttműködésben a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal), e. ifjúságsegítés, tehetséggondozás, munkaerőpiaci esélyteremtés területén működő és újonnan elinduló innovatív kezdeményezések hordozójaként, f. A fenti irányokat az európai térbe is közvetlenül beágyazó nemzetközi hálózati koordinációs központként. 5. Közösségi inkubátorházként a vállalkozni vágyók, a kezdő és/vagy kicsi vállalkozók, civil szervezetek, természetes személyek hivatalos ügyeinek intézési helye, beleértve a technikai segítségnyújtás lehetőségét is Projekt(csomag) rövid tartalma A projekt két komponensből áll: A. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásai által finanszírozható beruházási projektelemek: o a fenti funkcióknak megfelelő meglevő épület felújítása, beleértve a berendezés és technikai felszerelés felújítását is, o a környező közterület szükséges rendezési munkái és az új funkcióknak megfelelő eszközbeszerzés, o az épület akadálymentesítése mellett a pénzügyi és környezeti fenntarthatóság érdekében az energia-hatékony megoldások alkalmazása. B. Az Európai Szociális alap forrásai által finanszírozható projektelemek: A kialakításra kerülő Közösségi Innovációs és Szolgáltató Központ ad helyet a Szombathely, a segítés városa Önkéntességi programcsomagnak. Az ESZA projektelemek szervezeti alapja a Szombathely Megyei Jogú Város és a Vas Megyei Önkéntes Centrum gesztorszervezeti feladatait ellátó Hegypásztor Kör együttműködési megállapodása lehet, melynek fő célja, hogy Szombathely városában az önkéntesség szerepe és elismertsége növekedjen, a város fejlődésében egyre hangsúlyosabb szerepet kapjanak a helyi közösségek önkéntességen alapuló kezdeményezései, az ebből adódó erőforrások beépüljenek az egészségügyi és szociális ellátás, környezetvédelem, oktatás, kultúra, turizmus és egyéb területek fejlesztésébe. A megállapodás az alábbi területeken tűz ki feladatokat a fenti cél elérése érdekében: I. Információnyújtás, toborzás és közvetítés (Ennek keretében Önkéntes Pont nyitása a polgármesteri hivatal földszinti ügyfélszolgálatán), II. Önkéntességre épülő kezdeményezések elindítása ( a partnerek vállalják, hogy Szombathely fejlődése érdekévben közösen készítenek elő és valósítanak meg az önkéntességre, illetőleg a közösségi- civil erőforrások bevonására épülő kezdeményezéseket ), III. Hálózatépítés, népszerűsítés (együttműködés az önkéntesség népszerűsítésében, valamint az önkéntes programok érdekében rendelkezésre álló szakmai, pénzügyi és humán erőforrások megszerzésében), IV. Technikai és humán erőforrás szolgáltatás (a civil szervezetek, természetes személyek és kisvállalkozások hivatalos ügyeihez, adminisztrációjának ellátásához eszközök, hely illetve akár személyzet biztosítása is). 12

13 A kezdeményezések lehetséges területei: Természet- és környezetvédelem (pl. közterületek, parkok rendbetétele, szemétszedési akciók, környezeti-nevelési programok a városban élő gyerekek számára, állatvédelemmel kapcsolatos kezdeményezések, stb.) Kulturális és turisztikai programok megvalósítása (pl. a városi rendezvények megszervezése önkéntesek bevonásával, helyi túravezetők bevonása, kulturális örökség megőrzését célzó programok, stb.), Szociális ellátás, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása (pl. bérpótló juttatásra jogosult hátrányos helyzetű emberek számára önkéntes munka biztosítása, rászorulók segítésébe önkéntesek bevonása, közösségi kertek elindítása, stb.) Egészségügyi ellátás, lakossági egészségmegőrzés, karitatív tevékenységek (pl. kórházi beteglátogatás, egészségmegőrző fórumok, előadások szervezése, újraélesztést népszerűsítő programok, stb.) Oktatás (pl. érettségi előtt álló iskoláskorú gyermekek számára városi szintű fogadó programok meghirdetése, tehetséggondozó programok indítása, intézmények egymásért program, stb.) Városmarketing, városfejlesztés (pl. városból elszármazott szakemberek önkéntesként való bevonása) Vállalkozásösztönzés (a vállalkozni vágyók vagy már aktív gazdálkodók vagy civilek adminisztrációs terheinek csökkentése helyszín, eszközök, személyzet biztosításával) Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet, valamint a Hegypásztor Kör (mint a Vas Megyei Önkéntes Centrum és a Vas Megyei Civil Centrum gesztorszervezete) konzorciuma 2.3. INTEGRÁLT KUTATÓ-ÉS KONFERENCIAKÖZPONT KIALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SOFT ELEMEK BIZTOSÍTÁSA Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : Európai Szociális Alap (ESZA) Projekt(csomag) célja Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása a volt EPCOS telephely barnamezős rehabilitációjával, ehhez kapcsolódóan egy Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ létrehozása, a szombathelyi duális felsőfokú mérnökképzés további soft elemek biztosítása (oktatás bázis, tananyagfejlesztés, hallgatók bevonásának támogatása stb.) Projekt(csomag) rövid tartalma Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításának keretében egy Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ létrehozása, a szombathelyi duális felsőfokú mérnökképzéshez szükséges soft elemek biztosítása: - Oktatói bázis ; 13

14 - A duális képzéshez kapcsolódó oktatásfejlesztési, módszertani és tananyag-fejlesztési feladatok ellátása, vállalati tananyag-fejlesztési sztenderdek kidolgozása, a duális képzésben a vállalati oldalon résztvevő oktatók módszertani felkészítése; - A képzési rugalmasság növelése; - A duális képzéssel kapcsolatos visszacsatolási folyamatok működtetésére, a képzéssel kapcsolatos tapasztalatok rendszerezésére, megosztására, a duális képzéshez kapcsolódó egyeztető fórumok, képzési konferenciák, hallgatói szakkollégiumok szervezésére, a szakmai és tudományos tartalmakhoz való hozzáférés bővítése; - N nemzetközi kapcsolatok erősödésének elősegítésére, és a hallgatói mobilitás eszközeinek gyarapítása; - Az intézményen belül szükség szerint szervezetfejlesztési és hatékonyságnövelő intézkedések megtétele; E területen hosszú távú cél a duális képzésekben együttműködő vállalatokkal közös technológiák és szabadalmak ki, mely aztán a képzések terén is szorosabbra fonja a duális együttműködést, mivel a vállalatok érdekelté vállnak a felsőoktatásban történő befektetésben. Ennek keretében megtörténik a Nyugat-Pannon kiemelt járműipari térségben egy a duális felsőoktatást támogató módszertani központ kialakítása, melyben a magyar duális felsőoktatás számára felhasználható jó gyakorlat -ok (best practice) és know-how -k kerülnek kifejlesztésre. A fejlesztés a volt EPCOS telephely barnamezős rehabilitációjaként valósul meg TOP forrásból, míg a GINOP-ból megtörténik a mérnökképzéshez szükséges laborok és gyakorlati helyszínek létrehozása Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet A SEGÍTÉS VÁROSA PROGRAM SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ELEMEI Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Finanszírozó alap : Európai Szociális Alap (ESZA) Projekt(csomag) célja A Szombathely Járási Esélyteremtő Programtervben a várost érintően kidolgozandó tevékenységek megvalósítása, összhangban a járási és megyei együttműködési megállapodásokkal Projekt(csomag) rövid tartalma A Szombathely Járási Esélyteremtő Programtervből a következő tevékenységek tartoznak ide: - Egészségműveltségi program (óvodáskortól nyugdíjas korig az egészséges lakosságért, a társadalom versenyképességének növeléséért) 14

15 - Információs akadálymentesítési és szolgáltatás hozzáférési program (a célcsoportok szükséglete szerinti információk nyújtása többek között az egészségügyi ellátásról, valamint az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférést segítő elérhetőség javítása) - Érzékenyítési programok (a gyenge egészségi állapotban lévők és a fogyatékkal élők elfogadását, társadalmi integrációját célzó különböző tevékenységek) Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet, valamint az érintett civil szervezetek 15

16 Operatív program : Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 1. A tervezett ágazati k illeszkedése az ágazati és megyei célkitűzésekhez 1.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési célkitűzésekhez Vas Megye következő hét évének fejlesztési célrendszerét a megyei koncepció alapján határozta meg a Program. Az alábbi öt terület alkotja az átfogó célok rendszerét: Foglalkoztatás A gazdaság Munkaerő Természeti és Belső periférián lévő bővítése teljesítő- képzettségi kulturális kistelepülések teljes képességének javítása szintjének növelése erőforrások fenntartható leszakadásának megakadályozása hasznosítása Hét prioritás terület került kijelölésre. Egy prioritás terület megvalósulása ún. intézkedéseken keresztül történik, mely projekt-csomagokból épül fel. A megvalósítás során határozott törekvés, hogy a hátrányos helyzetű településekre minél több fejlesztési elem koncentrálódjon. A következő prioritás területek szolgálják az átfogó célok elérését a gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódóan: 1. Vállalkozás-fejlesztési program a hozzáadott érték növeléséért 2. Élelmiszer-termelés a helyi élelmiszer-ellátás és agrárvállalkozás ösztönzésére 3. Turizmus a magasabb költési értékért és hosszabb tartózkodási időért 4. Energia-hatékonyság a fenntartható működésért és energia-tudatosságért Az energia-hatékonysági célú k hozzájárulnak ahhoz, hogy a megye intézményei környezetileg fenntarthatóbban legyenek üzemeltethetőek. Ugyanakkor olyan egyedi tevékenységek is megvalósulnak intelligens várostervezés, zöld távhő melyek a megye egyediségét hivatottak támogatni. 5. Emberi erőforrás program a tehetségek megtartásáért, vonzásáért 6. Egészséges környezet a magas életminőség segítéséért Az egészséges környezet program megvalósítása fontos a gazdasági természeti értékek megőrzése, illetve a környezeti biztonság javítása, ami hozzájárul egy kedvező életminőség kialakításához, illetve fenntartásához. 7. Közlekedés a külső és belső elérhetőségért A közlekedés-fejlesztés a külső és belső elérhetőségek javítását szolgáló beavatkozásokra fókuszál. 16

17 ITP Városi szintű CO3 kibocsátás-csökkentő projektcsomag ágazati elemei a fenti prioritások közül a 4., 6. és 7. prioritás céljai megvalósulását elősegítik, azokhoz szervesen illeszkednek Kapcsolódás a megyei/megyei jogú városi integrált területi programokhoz A projektcsomag az ITS alábbi stratégiai céljait szolgálja: 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság 1.3 Jelentős K+F és innovációs aktivitás 1.4 Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommunikációs technológiák 3.1. A befektetők és a lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet 3.2. A természeti erőforrások kiegyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság 3.3. Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer 3.4. Az éghajlat-változáshoz alkalmazkodó városi környezet A tervezett fejlesztés az ITS célrendszerében megnevezett prioritás 1.3. Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez A KEHOP tervezett céljai közül az érintett projektcsomag az alábbiak megvalósulását támogatja: Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás ( Energiahatékonyság növelése (KEHOP V. 2., 3.) Megújuló energiaforrások alkalmazása (KEHOP V.1., 2., 3.,) Egyben ezek nemzeti és EU vállalási célok teljesülését is támogatják, különösen az EU célokét, miszerint az EU 2020-ra 20 %-kal csökkentse energiafelhasználását, 20 %-ra emelje a megújulók arányát és 20 %-kal csökkentse CO2 kibocsátását. Az ezen célt szolgáló, nemzeti szinten pontosított Széchenyi2020 program a megújulókra 14,65 % arányt, az energiaigény csökkentésére (a 2008-as válság miatt már bekövetkezett szinten felül) 10 %-os csökkentést és a már teljesített CO2 kibocsátás csökkentés további erősítését szolgálja. Ezek a Partnerségi Megállapodás releváns céljai is, amit az alább ismertetett projektcsomag támogat. A Partnerségi Megállapodás azonosítja azt az öt nemzeti fejlesztési prioritást, amelyek együttes megvalósítása lehetővé teszi az átfogó fejlesztési cél elérését. Ezek közül a KEHOP elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság növeléséhez járul hozzá. Ahogy fentebb bemutattuk, a célzott intézkedések ezen célok megvalósulását támogatják: 17

18 (4) Az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban KA rendelet 4. cikk (a) i): megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása KA rendelet 4. cikk a) iii.: az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is KA rendelet 4. cikk a) iv.: intelligens alacsony és közepes feszültségen működő elosztórendszerek és kialakítása Magyarország jelentős energiaimportja miatt a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése az ellátásbiztonságra irányuló nemzeti és EU 2020 célkitűzések megvalósításának egyik legfontosabb tényezője, valamint a dekarbonizációs törekvések egyik sarokköve. Ennek szellemében az ország Nemzeti Reform Programjában (NRP) 2020-ig 14,65%-os megújuló részarány elérését tűzte ki célul, amelynek elérésének ösztönzésére a KEHOP vonatkozó intézkedései is kiemelt hangsúlyt fektetnek. Az energiafüggőség csökkentésére és klímavédelemre irányuló célok elérését számottevően hátráltatja az alacsony energiahatékonyság, amely jelentős mértékben javítható a meglévő épületek és távhőrendszerek energiatakarékos felújítása révén. Ezért a KEHOPon belül kiemelt szempontként jelenik meg az épület- és távhő szektorban rejlő energiatakarékossági potenciál széles körű kiaknázása, hozzájárulva egyúttal az NRP-ben 2020-ig deklarált 18%-os teljes energia megtakarítás eléréshez is. A fenntartható energiafogyasztás alapja, hogy a szükséges energia előállítása és szállítása a leghatékonyabb módon valósuljon meg. Ehhez a jövőben elengedhetetlen az intelligens hálózatok és mérők, illetve a fogyasztó-oldali válaszintézkedések elterjedésének ösztönzése, alkalmazásának támogatása, melyek az OP 5. prioritástengelyének vonatkozó intézkedésében is megjelennek. (5) Az éghajlat-változáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása KA rendelet 4. cikk b) i.:az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, többek között az ökoszisztémán alapuló megközelítéseket célzó beruházások támogatása Magyarország a klímaváltozás szempontjából fokozottan sérülékeny. Előrejelzések szerint a szárazodási tendenciáknak kitett térségek aránya növekedni fog. A heves lefutású árhullámok mérete és gyakorisága növekszik. A hazánkban előforduló jelentősebb árhullámok tartóssága más európai folyókra nem jellemző. Az ország területének 23%-a árvizek, közel 50%-a pedig ár- és belvizek által veszélyeztetett terület. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó beavatkozások közvetlenül a lakosság életfeltételeit, közvetve a gazdaság ellenálló képességét javítják. 18

19 KA rendelet 4. cikk b) ii.: egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére irányuló beruházások elősegítése Tekintettel arra, hogy Magyarország fokozottan kitett az éghajlatváltozással járó természeti katasztrófáknak, megoldásokat követel a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség fokozása, a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése, a katasztrófakezelési rendszerek, amelyeket az OP kapcsolódó intézkedései szolgálnak. 2. Projekt(csomagok) bemutatása 2.1. Városi szintű CO2 kibocsátás-csökkentő projektcsomag: PANELPROGRAM III MEGVALÓSÍTÁSA, ZÖLD TÁVHŐRENDSZER FEJLESZTÉSE, FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁS, ELMOZDULÁS A VÁROSI ENERGIA-ÖNELLÁTÁS IRÁNYÁBA Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program : Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Finanszírozó alap : KA, ERFA Projekt(csomag) célja A cél, hogy a karbonkibocsátás csökkentése projektcsomag Szombathely számára olyan, integrált megoldásokat kínáljon, amelyek megvalósulása esetén egyidejűleg csökken a lakosság és vállalkozások környezetének terhelése, és a város CO2 kibocsátása, csökken a város működtetési költsége, egyidejűleg jelentős beruházások, azok révén pedig tartós munkahelyteremtés, továbbá vásárlóerő-növekedés valósul meg. Társadalmi szempontból javul a város közfeladatai ellátásának feltételrendszere, csökken a munkanélküliség, és a város megvalósuló beruházásai, azok sikeres, hatékony működése eredményeként erősödik a lakosság és a vállalkozói kör környezettudatossága, zöld k iránti elkötelezettsége Projekt(csomag) rövid tartalma A város jelentős iparosított ingatlan-állományának felújításához a város a korábbiakhoz hasonlóan ösztönzést és a kiírásoknak megfelelő pénzügyi támogatást biztosít, aminek részeként csökken az energiaigény, jelentős rezsicsökkentés valósul meg és javul a lakások komfortja, megjelenése. A zöld távhőrendszer megvalósításával csökkenteni kívánjuk a szállítási veszteséget, javítani az ellátásbiztonságot, növelni a megújuló energiaforrások felhasználásának arányát, csökkenteni a városi CO2 és egyéb kibocsátást. Az elmozdulás a városi energia-önellátás irányába céllal növelni kívánjuk Szombathely energiatermelését, elsősorban a napenergia hasznosításával, de a megfelelő konszenzus és környezetvédelmi elvárások teljesülése esetén a biomassza hasznosítása terén is. Az energia-önellátás során Szombathely célja, hogy csökkentse energia-függőségét. A fenntartható vízgazdálkodás célja, hogy csökkentse a lehulló csapadék lefolyási sebességét, ezzel tehermentesítve a csapadékvíz-elvezető rendszer, egyben növelve az aszályos időkre megtartott vízkészleteket Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 19

20 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK Ágazati OP-nként kell kitölteni, Excel formátumban, külön munkalapokon (táblázatokban). Ágazati OP : Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Projektcsomag sorszáma, Projekt sorszáma, Kapcsoló ágazati OP prioritása (OP rövidítése, prioritás száma és ) Finanszírozó alap Kapcsolódó uniós tematikus cél (ágazati OP-ban rögzített) Kapcsolódó uniós beruházási prioritás (ágazati OP-ban rögzített) Projektgazda Projekt partnerek Megvalósítás helyszíne (település) Projekt előkészítettsége (projektötlet, projekt koncepció, MT készül, MT kész) Tulajdonviszonyok (milyen feladatok szükségesek a rendezett tulajdonviszonyok eléréséhez) Projekt tervezett indítása év/negyedév Projekt tervezett befejezése év/negyedév A projekt becsült támogatási igénye Ft Kapcsolódó megyei terület-fejlesztési cél Területfejlesztési koncepció cél száma, Kapcsolódó megyei/mjv integrált területi program projekt/csomag szám, megnevezés A segítés városa Társadalmi integráció projektcsomag: Markusovszky Kórház integrált 1. Markusovszky Kórház integrált EFOP; 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 1. Együttműködő társadalom ERFA / ESZA 2.B Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen 1.G A lakosság egészségtudatosságának növelése 1.H Közszolgáltatások minőségének egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen 2/1. A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás 1/3. A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. városi / megyei egészségügyi intézmények, civil szervezetek intézkedés: Szombathely projekt-koncepció nr IV.negyedév IV. negyedév Egészségügyi, szociális, Ft közoktatási ellátás 4. A segítés városa Társadalmi integráció projektcsomag 2.2 A segítés városa Társadalmi integráció projektcsomag: Közösségi Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozása a volt MMIK épület hasznosításával 1. Közösségi Innovációs és Szolgáltató Központ létrehozása a volt MMIK épület hasznosításával EFOP / 5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések ESZA / ERFA 5.B A társadalmi innováció javítása 2. Az együttműködő társadalom és a gyarapodó tudástőke elnevezésű prioritási tengelyek által lefedett beruházási prioritások Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet, valamint a Hegypásztor Kör (mint a Vas Megyei Önkéntes Centrum és a Vas Megyei Civil Centrum gesztorszervezete) konzorciuma civil szervezetek, MJV önkormányzata Szombathely projekt-koncepció mivel az ingatlan nem önkormányzati és civil tulajdonban van, a beruházás megvalósításához és a helyszín működtetéséhez szükség van a a tulajdonviszonyok és hasznosítási jogok rendezésére Emberi Erőforrás Fejlesztési Prioritás / III. negyedév IV. negyedév intézkedés: Ft Közösségi terek kialakítása, egyházi k 4. A segítés városa Társadalmi integráció projektcsomag 2.3 Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításához szükséges soft elemek biztosítása 1. Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakításához szükséges soft elemek biztosítása EFOP / 3. Gyarapodó tudástőke ESZA 3.B Felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése 2. A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára (10.ii), továbbá kiegészítő jelleggel a 10. tematikus célkitűzésen keresztül az 1. tematikus célkitűzés támogatása az ESZA rendelet 3. cikk, 2. bekezdés, c) pont szerinti A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése posztgraduális képzések és a vállalkozói képességek, kutatói képzési programok, valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok és vállalkozások közötti hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet. A GINOP forrásból megvalósítandó projektelemek kedvezményezettjei intézkedés: Szombathely projekt-koncepció önkormányzati tulajdon III.negyedév IV. negyedév Egészségügyi, szociális, Ft közoktatási ellátás 7. Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása 2.4 A Segítés Városa Program szolgáltatásfejlesztés elemei 1. A Segítés Városa Program szolgáltatásfejlesztés elemei EFOP / 1. Együttműködő társadalom ESZA 1.H Közszolgáltatások minőségének egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen 3. A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat Szombathely Megyei Jogú Város és/vagy a tulajdonában lévő gazdasági szervezet, civil szervezetek civil szervezetek Szombathely projekt-koncepció nr II. negyedév IV. negyedév egyeztetés szükséges intézkedés: Egészségügyi, szociális, közoktatási ellátás 47. Egészségügyi alapellátás

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt 2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK 2015. április Tematikus célkitűzések 1) Kutatás, a technológia fejlesztése

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Széchenyi Programiroda Országos Konferenciasorozat Győr, 2016. november 18. SIMON RÓBERT BALÁZS

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS Miskolc, 2014. október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 2014-2020 CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak 2. A Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020

Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020 Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020 PAs / Ops im Zeitraum 2014-2020 Partnerschaftsvereinbarungen und operationelle Programme Stand der Dinge

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei Előadó: Hégely Péter Elycon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. www.elycon.hu EcoFact Kft. Monor, Strázsahegy - Kult Pince, 2014. 09. 26. Projekttervezés a gyakorlatban

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

EU Ágazati Operatív Programok

EU Ágazati Operatív Programok EU 2014-2020 Ágazati Operatív Programok Európai Uniós fejlesztési források és az intézményrendszer 2014-2020 Operatív program (indikatív megnevezés) Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Versenyképes

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra V. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 27. Lakatos István irodavezető Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) dr. Czene Zsolt, vezető tervező, NAKVI, Projektiroda Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm.

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban (IKOP) Verzió 2.0

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Dr. Puskás Tivadar polgármester SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM Szombathely, 2016. július 3-8. Városfejlesztés A város

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AZ ELŐADÁS TARTALMA 1. A TOP STRATÉGIAI CÉLJA, HATÁSKÖRE, TERÜLETI FUNKCIÓJA 2. A TOP FORRÁSKERETE 3. A TOP PRIORITÁSTENGELYEI 4. A TOP VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) Verzió 2.0 Megyei/MJV

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben