TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN"

Átírás

1 TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN KÖZTES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1.MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FORDULÓ A TÁJGAZDÁLKODÁST MEGALAPOZÓ VÍZI INFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE KEOP /10 11 Tiszaadony,

2 TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTGAZDA ÉS PROJEKTMENEDZSMENT BEMUTATÁSA HÁTTÉR, KÖRNYEZET ÉRINTETT FÖLDRAJZI TERÜLET BEMUTATÁSA Érintett földrajzi terület bemutatása, lehatárolás, területi egységek A terület tájgazdálkodási és vízgazdálkodási sajátosságai, természeti környezete GAZDASÁGI TÁRSADALMI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE A PROBLÉMA ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGHATÁROZÁSA Helyzetértékelés Fejlesztési igény CÉLKITŰZÉSEK Célterület lehatárolása A célkitűzések meghatározása Eredményindikátorok VÁLTOZATELEMZÉS ELEMZÉSEK A VÉGSŐ VÁLTOZAT(OK) MEGHATÁROZÁSA ÉRDEKÉBEN A már elvégzett változatelemzések bemutatása Koncepcionális változatok összehasonlítása Projektfejlesztési szakasz eredményei Részletes elemzésre alkalmas változatok A VÉGSŐ VÁLTOZATELEMZÉS MÓDSZERE A PROJEKT NÉLKÜLI ESET LEÍRÁSA Műszaki leírás Költségek, bevételek és hasznok becslése Egyéb releváns szempontok A VÁLTOZAT (GRAVITÁCIÓS VÍZPÓTLÁS) Műszaki leírás Költségek, bevételek és hasznok becslése Egyéb releváns szempontok B VÁLTOZAT Műszaki leírás Költségek, bevételek és hasznok becslése Egyéb releváns szempontok A VÁLTOZATOK ÉRTÉKELÉSE, KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT MEGHATÁROZÁSA A KIVÁLASZTOTT KONCEPCIONÁLIS VÁLTOZAT ISMERTETÉSE RÉSZLETES MŰSZAKI ISMERTETÉS Műszaki leírás

3 Projektköltségek indoklása Output indikátorok Externális hatások INTÉZMÉNYI, MŰKÖDTETÉSI, ÜZEMELTETÉSI ELEMZÉS A beruházás tulajdonjogi kérdései Működtetés, üzemeltetés A projekt környezeti fenntarthatósága Az esélyegyenlőségre gyakorolt hatások A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT PÉNZÜGYI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉG HASZON ELEMZÉSE A KÖLTSÉG HASZON ELEMZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEZÉSEI PÉNZÜGYI ELEMZÉS Projekt nélküli eset Pénzügyi költségek becslése (a kiválasztott változathoz) Pénzügyi bevételek becslése A projekt pénzügyi teljesítménymutató A megítélhető támogatási összeg meghatározása A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata Érzékenységvizsgálat KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉG HASZON ELEMZÉS CSELEKVÉSI TERV A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA A PROJEKT IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA A projektmenedzsment szervezeti felépítése A projektmenedzsment működése ELŐKÉSZÍTETTSÉG ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Ingatlanszerzés tulajdonjog Egyéb feladatok Kommunikációs terv KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIA KÖZBESZERZÉSI/BESZERZÉSI TERV ÜTEMTERVEK Műszaki/végrehajtási, intézkedési terv, lebonyolítási terv Kifizetési ütemterv RÖVIDÍTÉSEK A TANULMÁNY MELLÉKLETEI

4 1. ÖSSZEFOGLALÓ A projekt címe Projektgazda neve Projektgazda székhelye A projekt megvalósításának helyszíne, kapcsolódó VTT tervezési helyszínhez illeszkedése Érintett terület nagysága (ha)/ vízborítással (tartós időszakos) érintett terület nagysága (ha) Érintett gazdák száma/beleegyező nyilatkozatok száma (db) Beruházással érintett terület (ha), A projektgazda főbb adatai 1.1. táblázat Tájgazdálkodás infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén Új Beregi Vízgazdálkodási Társulat 4800 Vásárosnamény, Tamási Á.u.1. Aranyosapáti, Jánd, Csaroda, Márokpapi, Tarpa, Hetefejércse, Gulács, Tákos, Beregsurány, Vásárosnamény Gergelyiugornya, Vámosatya, Lónya, Mátyus, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tiszaadony, Barabás, Gelénes /865 Előkészítő fázisban 19, jelenleg folyamatban ha Épülő csatornahálózat hossza (km); ~3,15 műtárgyak száma (db), 24 kiépülő tározókapacitási lehetőség (m 3 ) ~7 millió A projekt tervezett költsége (Ft) A megvalósult projekt becsült üzemeltetési költsége szivattyúzás függvényében (Ft/év) A projektgazda jogosultsága az ÁFA visszaigénylésére ÁFA ról szóló 2007.évi CXXVII.tv. 85. és 86. ra tekintettel nincs A projekt a Beregi ártéri (más néven vízgazdálkodási rendszerben) öblözetben valósul meg, egyrészt a Beregi árapasztó tározó, másrészt a hozzá szervesen kapcsolódó Lónyai árapasztó fióktározó területén. Ezen túl mozaikosan kiterjed az öblözet teljes területére. Ebből adódóan a háttér és környezet bemutatása a Bereg 378 km 2 es területére terjed ki, úgy, hogy érintőlegesen említést tesz a határon túli területekről is, tekintettel a Beregi ártér és vízrendszer országhatárokkal való osztottságára. A probléma és annak okai az alábbiak: - A vízrendszer létesítményei elsősorban a vizek elvezetésére alkalmasak a vízkészletgazdálkodásra nem. - A jelenlegi mezőgazdálkodás nem kellően veszi figyelembe a beregi vízviszonyokat, ezért nagy a kárérzékenysége. - A természeti értékek megőrzése a tájgazdálkodás egyik legfontosabb eleme a Beregben, de a vízi infrastruktúra ezt nem támogatja. - Az EU és hazai szakpolitikai irányok, elvárások igénylik a vízi infrastruktúra fejlesztését. A tájgazdálkodás fejlesztéséhez kapcsolódó vízi infrastruktúra fejlesztési projekt célkitűzéseinek meghatározásakor a terület sajátosságain illetve a mezőgazdálkodás jelen állapota mellett abból indulunk ki, hogy a jelen projekttel párhuzamosan megvalósul a Beregi 4

5 komplex árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési projekt (mely mint fentebb felsorolásra került), részben már maga is támogatja a tájhasználatváltást. Ebben a projektben tovább fejlesztjük, bővítjük a vízgazdálkodási rendszer vízi infrastruktúráját. A változatelemzés keretében összesen három változat bemutatására és összehasonlító elemzésére kerül sor: - 0 változat: Jelen projekt elmaradásának változata. - A változat: (gravitációs vízpótlás) A tájgazdálkodási vízi infrastruktúrafejlesztés a belvizek visszatartásának, kormányzásának megvalósításával kombinált gravitációs Tiszai vízpótlással. - B változat: A tájgazdálkodási vízi infrastruktúrafejlesztés a belvizek visszatartásának megvalósításával, kombinált szivattyús és gravitációs Tiszai vízpótlással, mely a Tisza 706,94 és 715,45 fkm szelvényében ideiglenes szivattyúállások kialakításával kerül megoldásra. A végső változatok elemzését többszempontú elemzéssel végeztük. A változatokat műszaki, természetvédelmi, társadalmi és közgazdasági szempontok szerint értékeltük. A gazdasági szempontok egyik elemeként elvégeztük a költséghatékonysági elemzést is. Az alternatívák beruházási és üzemelési költségeit és a költséghatékonysági elemzés eredményeit az 1.2 táblázat tartalmazza. 1.2 táblázat A változatelemzés eredményei A változat B változat 1. Beruházási költség jelenértéke (eft) Működési költség jelenértéke (eft) Maradványérték jelenértéke (eft) Összes költség jelenértéke (1+2+3), eft Lehetséges vízvisszatartási terület, ha Költséghatékonysági mutató (5/6) ha/mft 1,39 1,49 A többszempontú változatelemzés eredménye egyértelműen mutatta, hogy minden felvetett kritérium alapján a B változat tekinthető a megfelelő megoldásnak (összpontszáma 90, szemben az A változat 66, és a 0 változat 55 pontjával). Igaz ennek nagyobb a beruházási és működési költségigénye is, de a költséghatékonysági mutató szerint a B változat egységnyi összköltséggel nagyobb lehetséges vízvisszatartási területet biztosít. A projekt társadalmi hasznosságát az alternatívaelemzés igazolja. A kiválasztott B változat műszaki tartalma: - Tisza 706,94 és 715,45 fkm szelvényében ideiglenes szivattyúállások kialakítása. Tiszai vízpótlás. - Összesen 24 db vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgy építése a beregi vízrendszer területén - Anyagnyerőhelyek vizes élőhelyekké alakítása - Társulati kezelésű csatornák rekonstrukciója 5

6 A pénzügyi elemzés eredményei: 1.3 táblázat A projekt beruházási költségei Megnevezés Összes költség Területszerzés Társulati csatornák rekonstrukciója Meglévő anyaggödör rendezése Új csatorna építése a Tisza töltés és a Diáksánc csatorna között Gelénesi vízpótló csatorna építése Csaroda 0290 vízpótló csatorna építése Tájgazdálkodási műtárgyak építése (24 db) Szivattyúzási hely a Tisza 715,45 fkm szelvényében Szivattyúzási hely a Tisza 706,94 fkm szelvényében Építés összesen Eszközbeszerzés 0 Kivitelezés összesen Régészet Lőszermentesítés Talajmunka Kiviteli terv Tervezői művezetés Megvalósulási terv Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek, szabályzatok elkészítése Művelési ágból való kivonás, váltás hatósági díja Engedélyek hatósági díja Egyéb építési jellegű költségek összesen Projekt menedzsment költsége Közbeszerzés (tanácsadó+eljárási díj) Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység Mérnök felügyelet Megvalósításhoz szükséges szolgáltatások összesen Beruházási költség összesen Tartalék Beruházási költség mindösszesen Nem visszaigényelhető ÁFA Bruttó beruházási költség A pénzügyi elemzés során a fejlesztési különbözeten alapuló módszert alkalmaztuk. A projekt megvalósulása esetén évi 17 MFt többletköltség várható az üzemeltetési és karbantartási költségekben, ezen felül 5 évente 5 MFt felújítási többletköltség. A többletköltségeket az állami 6

7 költségvetés keretében a Belügyminisztérium fogja biztosítani. Ezt ellensúlyozza a védekezési és helyreállítási költségek csökkenése, amely elsődlegesen az önkormányzatoknál fog jelentkezni. Mivel a projekt nem jövedelemtermelő, a maximálisan kapható támogatás aránya 100%. A beruházási költségek csak elszámolható költségeket tartalmaznak. A beruházást terhelő ÁFA is elszámolható költség, mert a kedvezményezett azt nem igényelheti vissza. A projekt elszámolható költsége 956 MFt, amelynek 100 % a támogatás táblázat A megvalósítás tervezett üteme Kezdete Terület előkészítése, földgazdálkodási feladatok Gazdálkodási tervek elkészítése Vízgazdálkodási működési szabályzat elkészítése, egyeztetése, véglegesítése (horizontális, vertikális) Vége Tájékoztatás, nyilvánosság Projektmenedzsment Beruházás, építés Sajátos technológiai műveletek: tájrendezés és az anyagnyerők, létesítmények tájba illesztése A köztes MT és az EMT között alapvető különbség nincs, a projekt kedvezményezettje, célterülete, célkitűzései és a fejlesztési igény nem változott meg. Tekintettel arra a tényre, hogy az EMT készítésekor nem készültek részletes felmérések, míg a köztes MT készítésekor már pontosabb adatok álltak rendelkezésre, ezért a vízzel borított területek nagysága az EMT ben szereplő 1500 ha ról 865 ha ra módosult. (10. melléklet) A projektfejlesztés során figyelembe vettük a DEB támogatási döntésben hozott javaslatait, a Kedvezményezett által megfogalmazott elvárásokat, a FETIVIZIG és a HNPI szakembereinek észrevételeit, valamint a április 24 én Tiszakerecsenyben és Csarodán megtartott tájékoztató fórumokon elhangzott önkormányzati, lakossági és gazdálkodói véleményeket, javaslatokat. Mindezek függvényében továbbra is a tiszai szivattyús vízpótlás alkalmazását látjuk a tájgazdálkodási infrastruktúra hathatós működtetése kulcsának. A költségcsökkentés érdekében módosítottunk a műszaki megoldáson. Tehát az EMT től eltérően jelen köztes Megvalósíthatósági Tanulmányban a kiválasztásra javasolt B változat ideiglenes szivattyúállásokkal biztosítja a tájgazdálkodási rendszer működtetéséhez szükséges folyamatos vízmennyiséget. 7

8 2. A PROJEKTGAZDA ÉS PROJEKTMENEDZSMENT BEMUTATÁSA A projektgazda Új Beregi Vízgazdálkodási Társulat jogi formáját tekintve jogosult a pályázati konstrukció támogatására, a pályázati felhívás és útmutató előírásainak megfelel. A projektgazda legfontosabb adatait az alábbi mutatja be táblázat A projektgazda bemutatása A projektjavaslat benyújtójának (projektgazda) neve: Új Beregi Vízgazdálkodási Társulat Jogi formája: Vizitársulat jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet Címe: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1. A projektgazda hivatalos képviselője: Beosztása: Lakatos József Intézőbizottság elnöke Telefonszáma: Faxszáma: E mail címe. A Társulat jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely más gazdálkodó szervezetté nem alakulhat át. A vízitársulatokról szóló évi CXLIV. Törvény módosításának értelmében a vízitársulat olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely közhasznú szervezetté minősíthető. A Társulat közfeladatainak ellátása feletti szakmai felügyeletet a 300/2011. (XII.XXII) Korm. rendeletben foglaltak alapján január 1 én hatállyal a korábbi környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság helyett a Belügyminiszter irányítása alatt a Felső Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság látja el a szakmai felügyeletet. A projektgazda (Beregi Vízgazdálkodási Társulat néven) évtizedes tapasztalattal rendelkezik a térség vízrendezési, vízkár elhárítási, víz visszatartási és talajvédelmi feladatainak ellátásában, szervezésében. A Társulat tevékenysége a közfeladatok ellátása mellett kiterjed vízilétesítmények tervezésére és megvalósítására, a kezelésében lévő vizek és vízilétesítmények működtetésére és fenntartására, hasznosítására, működését elősegítő egyéb gazdasági tevékenységek ellátására. A Társulat tevékenységi köre a hatályos TEAOR besorolások szerint az alábbiak: Vízilétesítmények építése Növénytermelési szolgáltatás Ingatlan bérbeadása és üzemeltetése hasznosítása Építőipari gép kölcsönzése Építészeti és mérnöki tevékenység, és ehhez kapcsolódó tanácsadás Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése A vízitársulatokról szóló évi CXLIV. Törvény módosításának értelmében a társulat működési területe a vízgyűjtő gazdálkodási tervezési alegységekre és az érintett környezetvédelmi és vízügy igazgatóság működési területére figyelemmel, elsősorban a legalább ha nagyságú földrajzi terület, amelyen a társulat működik, vagy amely 8

9 területen a társulat legalább 500 km nyi közcélú vonalas létesítményt tart fent és üzemeltet. A Társulat érdekeltségi területét K en Lónyától Tarpáig az országhatár, D en A Tisza jobb parti töltése Vásárosnamény Tarpa között, Ny on a Tisza jobb parti töltése Lónyai országhatártól Vásárosnamény Aranyosapáti Gyüre, Nagyvarsány, Kisvarsány községek külterületének választóvonala határolja. Az érdekeltségi terület mérete ha. A Társulat érdekeltségi területéhez tartozó települések: Vásárosnamény, Tiszaszalka, Tiszavid, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Mátyus, Lónya, Barabás, Gelénes, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Hetefejércse, Vámosatya, Tákos, Márokpapi, Tarpa, Tivadar, Gulács, Jánd, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre és Aranyosapáti. A társulat tisztségviselői és szervei A társulatot az elnök képviseli, további tisztségviselői az intézőbizottság elnöke és tagjai, valamint az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai. Az intézőbizottság elnöke egyben a Társulat elnöke is. Az elnök dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés és az intézőbizottság hatáskörébe. Ilyen feladatok többek közt: - A munkáltatói jogok gyakorlása - A társulati feladatok költségfedezetének biztosítása - A közfeladatok végrehajtásának irányítása - A társulati pénz és hitelgazdálkodás valamint vagyongazdálkodás kezelése stb. A Társulat szerveit a küldöttgyűlés, az intézőbizottság és az ellenőrző bizottság alkotják. A közgyűlés a Társulat legfőbb szerve. A közgyűlés a vízgazdálkodási társulatokra vonatkozó jogszabályi keretek között jogosult a társulatot érintő bármely ügyben dönteni. A közgyűlésen a 300 ha vagy annál nagyobb érdekeltségi területtel rendelkező tagok és az Önkormányzatok személyesen, vagy képviselőik útján vesznek részt. A 300 ha nál kisebb érdekeltségi területtel rendelkezőket a települési önkormányzatok vagy a maguk közül választott küldöttel képviseltetik magukat. A közgyűlést legalább évente egyszer megtartják, az összehívás az intézőbizottság feladata. A közgyűlés csak akkor határozatképes, ha a jogosultak érdekeltségi egység arányában számított több, mint kétharmada jelen van, azok egyben az érdekeltségi területnek legalább az 51% át képviselik. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a 8 napon belül összehívott második közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára és érdekképviseleti arányára tekintet nélkül határozóképes. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik többek között: - Alapszabály módosítása - A társulat megszüntetésének, szétválásának, egyesülésének elhatározása - A tagok fizetési kötelezettségének megállapítása - SZMSZ elfogadása, módosítása - A társulat közfeladatainak ütemezése, stb. Az évi rendes közgyűlésen túl rendkívüli közgyűlés(ek) összehívására is sor kerülhet. Az intézőbizottság a bizottság elnökéből és 5 főből áll, akiket a közgyűlés választ meg, tagjai újraválaszthatók. Az intézőbizottság gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról a társulat illetve a társulat közfeladatait érintő olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe. Az intézőbizottság ügyrendjét maga határozza meg, a bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3 a jelen van. 9

10 A Társulat ellenőrző szerve az ellenőrző bizottság, amely ügyrendjét maga állapítja meg. Az ellenőrző bizottság elnökét és 4 tagját a küldöttgyűlés választja meg 2/3 os többséggel 5 évi időtartamra. Az ellenőrző bizottság feladata a Társulat egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzés. A Társulat tagjai A társulat tagjai a társulat érdekeltségi területén ingatlan tulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. A tagok az érdekeltségi hozzájárulást a küldöttgyűlés által megállapított mértékben és határidőre fizetik meg. A tagviszony megszűnik, ha - a tag meghal, - ha a tagsági viszony alapjául szolgáló feltétel megszűnik, - a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tag jogutód nélkül megszűnik, - a társulat jogutód nélkül megszűnik. A Társulat vagyona A Társulat a tagok érdekeltségi hozzájárulásából, valamint az érintett helyi önkormányzat és az állam hozzájárulásából illetve egyéb támogatásaiból, továbbá a vállalkozásból származó eredményből látja el közcélú feladatait. Az állami és helyi önkormányzati támogatás, valamint a tagok érdekeltségi hozzájárulása a társulat tulajdonába kerül. A társulat közfeladata ellátásához szükséges elkülönített vagyona és a vállalkozásaiból származó nyeresége a tagok között nem osztható fel. A társulat tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a társulat tartozásaiért nem felelnek január 1 jétől a vízitársulatok érdekeltjeinek, tagjainak nem kötelező az érdekeltségi (társulati) hozzájárulás befizetése. A évi CXLIV. törvényt (a vízitársulatokról) a évi XC. törvény úgy módosította, hogy a kötelező társulati hozzájárulást megszüntette, de a társulat tagjainak lehetősége van a Társulat közfeladatainak ellátásának költségeihez hozzájárulni. A Társulat pénzügyi stabilitását több forrás biztosítja, amely a kiszámítható gazdálkodás alapja. A társult önkormányzatok hosszú távon gondolkodnak a Társulat működtetésében, 2012 évre Forint összegű önkéntes tagi hozzájárulást biztosítanak. A társulat jól ki tudta használni tavaly is és az idén is az Országos Közmunkaprogram adta lehetőségeket Ft támogatás mellett szervezési költségekre Ft támogatásban részesült. Az ez évi fenntartási keret elosztása még folyamatban van, ennek nagyságrendjéről még nincs információ. Az egyéb bevételekből (fenntartó gépek bérbe adása) nagyobb arányú tartalékképzés is lehetséges, amely tovább növeli a pénzügyi stabilitást. A projektgazdának nagyobb pénzügyi tranzakciói nincsenek, folyamatban lévő vagyonjogi pere nincs. A projektgazda a tervezett projekttel kapcsolatban általános forgalmi adót nem igényelhet vissza. A projekt előkészítése és megvalósítása során alapvetően változatlanul működik tovább a Társulat. A működő vízgazdálkodási társulaton belül annak alegységeként létrehozandó tájgazdálkodási célú szervezeti egység, az amely a tájgazdálkodási célú vízi infrastruktúra üzemeltetését végezni fogja. 10

11 A projektmenedzsment szervezet működése A projekt megvalósításához kapcsolódóan a Kbt. előírásainak megfelelően a projektmenedzseri, műszaki, jogi és pénzügyi szakértői területekre ún. projekt menedzsment szervezetet (PIU) kerül kiválasztásra. A PIU feladata lesz a projekt megvalósításának zökkenőmentes levezénylése, koordinálása, a műszaki, pénzügyi, jogi feladatok elvégzése, valamint a kapcsolattartás a projekttel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat végzőkkel. Ezek keretében feladatai közé tartozik a projektgazdával, valamint a projekt előkészítésére közbeszerzési eljáráson kiválasztott nyertes ajánlattevőkkel (szerződő felekkel) és a Közreműködő Szervezettel, Irányító Hatósággal való kapcsolattartás, a szükséges ellenőrzések, jelentések összeállítása, a pénzügyi feladatok, illetve a projekthez kapcsolódó dokumentációs feladatok ellátása. Együttműködés a végrehajtásban résztvevő más személyekkel és szervezetekkel, intézményekkel, különösképpen az érintett gazdálkodókkal, engedélyező hatóságokkal, pénzintézetekkel. Koordináció, kapcsolattartás a projektben résztvevő cégek, hatóságok, intézmények és szervezetek között az engedélyeztetés, a közbeszerzés, a tervezés, a projekt előkészítés végső elszámolása időszakában. A projektgazda képviselőjével való együttműködés a projekt végrehajtásával összefüggő napi operatív és stratégiai kérdésekben. Továbbá feladata még a szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása, a szállítói számlák továbbítása a támogató felé, a szerződések előkészítése, a jogi kötelezettségek ellátása, a jogi konfliktusok kezelése. Az önálló projektmenedzsment szervezet munkájáról az Intéző Bizottság ülésein számol be, illetve az ülések közötti szünetekben a projektgazda képviselőjének tartozik legalább heti 1 alkalommal beszámolással. A napi munkavégzéshez szükséges döntéselőkészítési és végrehajtási feladatokat a projektgazda képviselőjének irányításával látja el. Az igénybe vett szakértőket a projektgazda képviselőjének jóváhagyása alapján vonja be munkájába. Tehát a projekt előkészítését koordináló projektmenedzsment szervezetnek szoros kapcsolatot kell fenntartania a projektgazdával. A projekt előrehaladását a projektmenedzsment havonta ütemezett megbeszéléseken értékeli. Az ütemezett megbeszéléseken részt vesznek a projekt menedzsment szervezet tagjai, az adott értékelési időszakban érintett szakemberek, a tervezők, később a kivitelezők képviselői, valamint szükség esetén a közreműködő szervezet képviselője. Nagyobb részfeladatok, vagy váratlan esemény bekövetkezésekor soron kívüli munkaindító megbeszélésre, a részfeladatok befejezése után soron kívüli értékelő megbeszélésre kerül sor. A soron kívüli megbeszéléseken a projekt menedzsment szervezet tagjain kívül az érintett szervezetek képviselői/szakértők vesznek részt. Az ütemezett és soron kívüli megbeszélésekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetéséért a projektmenedzser a felelős. A rendszeres kapcsolattartáson felül igény szerint elektronikus úton ( , telefon, fax) kell biztosítani a kapcsolattartást a projekt előkészítésében részt vevők között. A projekt menedzsment szervezet megbízatása a projekt előkészítés időtartamára szól. A projekt megvalósítására a kivitelezés menedzselésére képes és alkalmas szervezet kerül kiválasztásra. A projektmenedzsment szervezet bemutatását részletesen a és fejezetek tartalmazzák. A projektmenedzsment szervezet szerződésében meghatározott formai keretek között és időbeli hatállyal fog beszámolni a projektgazdának tevékenysége előrehaladásáról, fogja a kapcsolatot tartani a projektgazdával. 11

12 3. HÁTTÉR, KÖRNYEZET 3.1. Érintett földrajzi terület bemutatása Érintett földrajzi terület bemutatása, lehatárolás, területi egységek A projekt a Beregi ártéri (más néven vízgazdálkodási rendszerben) öblözetben valósul meg, egyrészt a Beregi árapasztó tározó, másrészt a hozzá szervesen kapcsolódó Lónyai árapasztó fióktározó területén. Ezen túl mozaikosan kiterjed az öblözet teljes területére. Ebből adódóan a háttér és környezet bemutatása a Bereg 378 km 2 es területére terjed ki, (1. melléklet) úgy, hogy érintőlegesen említést tesz a határon túli területekről is, tekintettel a Beregi ártér és vízrendszer országhatárokkal való osztottságára. A projekt közvetlen és közvetett hatásterületének értelmezése a pontban található táblázat A terület lehatárolása és vízgazdálkodási sajátossága településenkénti bontásban Helyrajzi szám 1 Település Kistérség Művelési ág (a különböző művelési ágú területek mérete, % os aránya) 9 db hrsz Gulács Vásárosnaményi Szántó 75% Erdő 5% Gyümölcsös 10% Gyep 10% Közvetett hatásterület Tivadar Vásárosnaményi Szántó 70% Gyep 20% Gyümölcsös 10% 71 db hrsz Jánd Vásárosnaményi Szántó 30% Erdő 20% Gyep 40% Gyümölcsös 10% 14 db hrsz Tákos Vásárosnaményi Szántó 40% Erdő 10% Gyümölcsös 15% Gyep 35% 41 db hrsz Csaroda Vásárosnaményi Szántó 35 % Erdő 35% Gyep 10% Gyümölcsös 20 % 37 db hrsz Márokpapi Vásárosnaményi Szántó 45% Erdő 30% Gyümölcsös 15% Gyep 10% 22 db hrsz Tarpa Vásárosnaményi Szántó 35% Erdő 10% Gyep 40% Vízgazdálkodási sajátosság (belvizes, aszályos, magas árvízkockázatú) Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos 1 A teljes tározó terület érintettsége esetében elég a tározó területével érintett földrészletek jegyzékéről szóló rendeletet behivatkozni (ha bizonyos területek kimaradna, akkor azokat kivételként kérjük felsorolni a táblázat alatt). Ha kisebb terület pályázik illetve tározó területen kívüli érintettség van, akkor minden helyrajzi számot fel kell sorolni. 12

13 Gyümölcsös 15% 15 db hrsz Hetefejércse Vásárosnaményi Szántó 25% Gyep 50% Erdő 15% Gyümölcsös 10% 5 db hrsz Beregsurány Vásárosnaményi Szántó 35% Gyep 20% Erdő 30% Gyümölcsös 25% Közvetett hatásterület Beregdaróc Vásárosnaményi Szántó 40% Gyep 45% Gyümölcsös 15% 40 db hrsz Gelénes Vásárosnaményi Szántó 20% Gyep 35 % Erdő 25 % Gyümölcsös 10% 9 db hrsz Vámosatya Vásárosnaményi Szántó 50% Gyep 25% Gyümölcsös 20% Erdő 5% 19 db hrsz Barabás Vásárosnaményi Szántó 50% gyep: 45 % erdő 10% Gyümölcsös 15% Közvetett hatásterület Tiszaszalka Vásárosnaményi Szántó 40% Gyep 15% Erdő 30% Gyümölcsös 15% 1 db hrsz Tiszavid Vásárosnaményi Szántó 70% Gyep 20% Gyümölcsös 10% 10 db hrsz Tiszaadony Vásárosnaményi Szántó 40% Gyep 25% Erdő 20% Gyümölcsös 15% 20 db hrsz Tiszakerecseny Vásárosnaményi Szántó 25% Gyep 35% Erdő 25% Gyümölcsös 15% 13 db hrsz Mátyus Vásárosnaményi Szántó 25% Erdő 30% Gyep 35% Gyümölcsös 10% 477 db hrsz Lónya Vásárosnaményi Szántó 30% Erdő 30% Gyep 25 % Gyümölcsös 15% 92 db Vásárosnamény Gergelyiugornya Vásárosnaményi Szántó 50% Erdő 20% Gyep 25 % Gyümölcsös 15% Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos Fokozottan belvízveszélyeztetett / aszályra hajlamos 13

14 A táj rendszerműködésének értékelése A jövőben, a globális éghajlatváltozás következtében, várhatóan a Tisza mentén a hőmérséklet emelkedése mellett a csapadék időbeni eloszlásának szélsőségesebbé válása is várható, ami fokozza egyrészt a rendkívül csapadékos, másrészt a vízhiányos aszályos időszakok előfordulásának valószínűségét. Így a tározók területén a belvizes időszakok mellett, az azt követő időszakokban valószínűleg számottevően nő az aszályhajlam is. A szeszélyes csapadékviszonyok, a gyakran előforduló szélsőséges vízháztartási helyzetek miatt megkülönböztetett jelentősége van a talaj vízraktározó képességének. A tározó jelentős részén a talajok vízgazdálkodási tulajdonságai alapján gyenge vízvezető képesség és erős víztartó képességű talajok találhatók. A nehéz mechanikai összetételű talajok gyakran még rövidebbhosszabb ideig tartó hóolvadás, sok vagy nagy intenzitású csapadék miatti felszíni vízborítás alatt sem áznak be mélyen és egyenletesen, s nem használják ki felső egy méteres rétegük potenciális vízraktározó képességét. Mindez azt jelenti, hogy ezen talajok nem megfelelő művelése növeli a belvizek kialakulásának esélyét, miközben a lehulló csapadék közel kétharmada (!) egyszerre beleférne a talajba, ha beszivárgását egyes tényezők nem akadályoznák. A területen gyülekező vizek (belvizek) ma már csak a meglévő csatornahálózaton keresztül képesek lefolyni, mivel ezen korábbi ártéri területek a gátak megépítése következtében elszakadtak a korábban szoros összeköttetésben álló Tisza folyótól. A belvízelvezető rendszerek problémája azonban az, hogy ha a csatornák rendszeres vízutánpótlása nem biztosított, belvizes időszakokat követően jelentkező aszályos időszakokban tovább fokozzák a szárazságot, mivel azok jelentősen megcsapolják a talajvizeket. Ennek egyenes következménye azután, hogy nagy területeken kialakuló belvizek gyors elvezetése után a csapadékszegény (sőt gyakran csapadékmentes) nyári időszakban a talaj viszonylag vékony rétegében tározott csekély vízmennyiség csak rövid ideig képes a növényzet vízigényét kielégíteni, s a tavasszal belvizes vagy túlnedvesedett területek egy tekintélyes részén komoly aszálykárok jelentkeznek. Ez a vízháztartási szélsőség sajnos nem kivételes eset, ami a prognosztizált klímaváltozások esetén csak súlyosbodni fog. Az érintett területekről egyértelműen megállapítható, hogy a táj sérült, amelynek okai az alábbiakban foglalható össze: 1. a vizsgált terület a Tisza szabályozását megelőzően ártéri táj volt, de mára a kétirányú folyamatok az ártér, az élővíz és az élővilág között megszűnt, 2. vízgazdálkodása jelentős anomáliákat mutat: a. Időszakosan belvizek fordulnak elő, akár ehhez az állapothoz közeli időpontban teljesen kiszárad a talaj, b. a tavaszi árhullámok mellett a belvizes időszakok egyidejűleg jelentkeznek. 14

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében 2015.06.03. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Klímaadaptáció Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Bihar megyében

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program. interaktív vitafórum. MVA pilot rendszer. Bozán Csaba

A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program. interaktív vitafórum. MVA pilot rendszer. Bozán Csaba A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program interaktív vitafórum MVA pilot rendszer Bozán Csaba témacsoport vezető, tudományos munkatárs Mezőgazdasági Vízgazdálkodás Témacsoport

Részletesebben

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás özösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás 1. forduló 2. forduló I. Adminisztratív feltételek I.1. BENYÚJTÁSI FELTÉTELE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

Természetközeli árvízvédelem avagy

Természetközeli árvízvédelem avagy Természetközeli árvízvédelem avagy A mélyártéri természetközeli víztározás lehetőségei a Tisza-völgyében és ezek viszonya a VTT jelenlegi létesítményeihez Prof.Dr. Koncsos László tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos.

1. SZ. MELLÉKLET. 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos. 1. SZ. MELLÉKLET 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos. 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: A partszakasz sóderrel behintett, homokos talaj, helyenként betonozott területekkel.

Részletesebben

AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN

AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN Marosi Gertrúd Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Társulati osztály Árpás 2013. április 23. Működési terület nagysága 13.100

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelés metodikája. Dr Váradi József

Az árvízkockázat kezelés metodikája. Dr Váradi József Az árvízkockázat kezelés metodikája Dr Váradi József Mi indokolja a továbblépést Magyarországon? A korábbi próbálkozások nem nyertek polgárjogot Pontosabb, részletesebb tájékoztatás az elöntési veszélyről

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A projekt megvalósításának rövid ismertetése, annak keretében kitűzött, elérendő célok, megvalósult feladatok, további elképzelések.

A projekt megvalósításának rövid ismertetése, annak keretében kitűzött, elérendő célok, megvalósult feladatok, további elképzelések. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskych Spoločenstiev.Цeй проект співфіиаисується Європеським Союзом. Vízvisszatartáson alapuló

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

ESUWATER- HURO/1101/1.3.2

ESUWATER- HURO/1101/1.3.2 Előadó: Vígh Máté A FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA A MAGYAR- ROMÁN HATÁR MENTI RÉGIÓBAN projektmenedzser ESUWATER- HURO/1101/1.3.2 2013. május 30. Projekt Nyitórendezvény Az ATI-VIZIG

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 IFJ. HUBAI IMRE Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 Kecskemét, 2014. május 16. Öntözésfejlesztés szükséglete jelentős felszíni és felszín alatti vízbázisok és készletek, országon átfolyó vízmennyiség

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

Előadó: Kádár Mihály Szeged, 2013. december 06.

Előadó: Kádár Mihály Szeged, 2013. december 06. Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem, Előadó: Kádár Mihály Szeged, 2013. december 06. 38.sz. Tápé-Vesszősi belvízrendszer: Hódtó-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem 38/1. Tápé öblözet

Részletesebben

Megvalósíthatósági Tanulmány. a Térségi táj- és vízgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kialakítás a Törökéri-főcsatorna öblözetében

Megvalósíthatósági Tanulmány. a Térségi táj- és vízgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kialakítás a Törökéri-főcsatorna öblözetében Megvalósíthatósági Tanulmány a Térségi táj- és vízgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kialakítás a Törökéri-főcsatorna öblözetében című, KEOP-2.1.3/10-11-2011-0001 azonosító számú projekt keretében

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése c. egyfordulós, meghívásos pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.5.0.

Részletesebben

Víz Keretirányelv és Árvíz Irányelv

Víz Keretirányelv és Árvíz Irányelv ZÖLD OT, TOKAJ, 2015 VIZEINK SZEKCIÓ, Reflex, Nabe, WWF VGT, ÁKK, CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE Víz Keretirányelv és Árvíz Irányelv A Víz Keretirányelv előírja, hogy a jó ökológiai és kémiai állapot elérése

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Tógazdaságok szerepe a természetvédelemben és a vízgazdálkodásban

Tógazdaságok szerepe a természetvédelemben és a vízgazdálkodásban Tógazdaságok szerepe a természetvédelemben és a vízgazdálkodásban Puskás Nándor vezérigazgató Hortobágyi Halgazdaság Zrt. XIV. Nemzetközi Tiszai HalfeszDvál A magyar halászat vidékformáló ereje konferencia

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér

Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér - 2015. február 24. Magyra Hidrológiai Társaság - GOMBÁS KÁROLY OSZTÁLYVEZETŐ HELYETTES ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. január - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA

A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA Debreczeni Béláné 1, Kuti László 2, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Szabóné Kele Gabriella 3, Tóth Gergely 4 és Várallyay György

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

Tavak folyóvizek üledékeinek, valamint lejtıhordalékok talajai

Tavak folyóvizek üledékeinek, valamint lejtıhordalékok talajai Nyugat-Magyarorsz Magyarországi gi Egyetem, Erdımérn rnöki Kar Termıhelyismerettani Intézeti Tanszék Tavak folyóvizek üledékeinek, valamint lejtıhordalékok talajai Nyers öntés talaj Humuszos öntés talaj

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

Láptalajok. telkesített láptalajok

Láptalajok. telkesített láptalajok Nyugat-Magyarorsz Magyarországi gi Egyetem, Erdımérn rnöki Kar Termıhelyismerettani Intézeti Tanszék Láptalajok felláp síkláp telkesített láptalajok Láptalajokról általában Az ország legkisebb elterjedéső

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja

Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja Előadó: Molnár András ÉDUVÍZIG szakaszmérnök Tata, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2012. április 13. A projekt jelenlegi állása: A kivitelező BMO Konzorcium a

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Felszíni vízformák 11.lecke Folyók A felszín feletti vizek csoportosítása I. Vízgyűjtő

Részletesebben

SOLTVADKERT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos, iszapos. 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Homokos, és gyepszőnyeggel borított. 3. A víz elérhetősége:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A vizek és vízilétesítmények tulajdona

A vizek és vízilétesítmények tulajdona A vizek és vízilétesítmények tulajdona A Vgtv. megszüntette a vizek kizárólagos állami tulajdonát. A Vgtv. III. fejezete A tulajdonra és a tulajdon működtetésére vonatkozó rendelkezések -et tartalmazza.

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Akadályok és lehetőségek

Akadályok és lehetőségek Akadályok és lehetőségek Katasztrófa? London 2010 vagy inkább kaland? A törvény nem ismerése nem mentesít a büntetés alól Nem levezetni; Nem drága, épített tározókban; Nem akkor, amikor már baj van; Nem

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Az MVA adat- és információ igénye Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Felhasználók Vízhasználók Vízszolgáltatók Igazgatási szervek Hatósági szervek Tudományos szervezetek Alapvetések A vízhasználóknak lényegesen

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása Szabó János osztályvezető Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Körösök és a TIKEVIR-t érintő

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Deák József, GWIS Kft. Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Podmaniczky

Részletesebben

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban.

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 42. ábra. Kultúrtájak kiterjedése a Duna-Tisza közén a 18. és a 20.

Részletesebben

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz.

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz. Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőhöz tartozik. Az ország a Kárpát-medence mélyén fekszik, ezért a Zala, Zagyva-Tarna, és a Kapos kivételével folyóink az országhatárokon túlról érkeznek. Felszíni

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM VÍZÜGY: KÖLCSÖNÖS ELŐNYÖK

TERMÉSZETVÉDELEM VÍZÜGY: KÖLCSÖNÖS ELŐNYÖK TERMÉSZETVÉDELEM VÍZÜGY: KÖLCSÖNÖS ELŐNYÖK A hagyományos pásztorkodás jelene a Tisza-tavon Előadó: Lovas Attila KÖTIVIZIG igazgató A TERMÉSZETVÉDELEM ÉS A VÍZGAZDÁLKODÁS TERMÉSZETES SZÖVETSÉGESEK MINDKÉT

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 937 Helyi Akciócsoport: FelsőTisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Térségen belüli együttműködés Célterület megnevezése: Marketing, kommunikációs

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul: Melléklet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 74/2015. (VI.26.) számú határozathoz A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az időközben bekövetkezett változások

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdaság és a természetvédelem kapcsolata az ÉTT területeken. 109.lecke

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449

Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449 1. Általános információk Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449 Projekt címe: Túra utak a Szatmár-Beregben Megvalósulás helyszíne: Szatmár-Bereg, Fehérgyarmat Kedvezményezett(ek) bemutatása: Szabolcs-Szatmár-Beregi

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2.

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. TANYAPROGRAM PÁLYÁZAT! 2015. július 15-től!!! Bővebben személyesen: Dr. Fröschl-Nagy Péter Jegyző Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 76-575-100/116 A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.1.3/11. A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.1.3/11. A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz Érvényes: 2013. február 13. 2 Tartalom A.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0756/1 hrsz-ú önkormányzati

Részletesebben