Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv"

Átírás

1 Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Akcióterv január 8.

2 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritási tengely a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növény-fajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja. A Natura 2000 vagy védett természeti területek élőhelyeinek helyreállítása és megőrzése mellett a prioritási tengely fontos elemei az élettelen természeti értékek helyreállítása és megőrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása, a természetközeli mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtése, valamint az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztése. 2. A prioritás célkitűzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek Élőhely helyreállításával, fejlesztésével érintett területek nagysága (KEAT_20) Természetvédelmi szempontból átalakított vonalas létesítmények hossza (KEAT_21) A természetközeli erdő- és mezőgazdálkodás feltételeit kielégítő területek nagysága (KEAT_22) Átalakított erdei iskolák száma (KEAT_23) ha km ha db

3 Sorszám II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve Élőhely-védelem, - helyreállítás, élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése Projekt kiválasztás eljárása Kétfordulós pályázat Kedvezményezettek köre Nemzeti park igazgatóság (312) Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (312) Központi költségvetési szerv (311, 312) Köztestületi költségvetési szerv (341, 342) Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye (321, 322, 323, 324) Állami Erdőgazdasági ZRt (114) Alapítvány (561, 562, 569) Egyesület (522, 523, 529) Egyház, egyházi intézmény (551, 552, 553, 554, 559) 100 %-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú kht. (571) 100%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonú közhasznú non-profit gazdasági társaság (114) a felsorolt szervezetek konzorciumai Csak vonalas létesítmények átalakítása al-célra: GySEV Zrt., MÁV Zrt. (114) Magyar Közút Kht. (571). Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege (260 HUF/EUR árfolyamon számolva) Tám. minmax. összege** (MFt) / 2012* 6,53 0 2,17 9, (Nemzeti Parkok és általuk vezetett konzorciumok nak 1000, többi pályázónak 500) Tám. minmax. mértéke (%) Támogatandó projektek száma

4 3.1.3 Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása Élőhely-megőrző mező-és erdő-gazdálkodás infrastrukturális fejlesztése Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése kétfordulós pályázat Egyfordulós pályázat Egyfordulós pályázat A felsorolt szervezetek konzorciumai Központi költségvetési szerv és intézménye (311, 312) Köztestületi költségvetési szerv (341, 342) Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye (321, 322, 323, 324) Állami erdőgazdasági Zrt (114) Alapítvány (561, 562, 569) Egyesület (522, 523, 529) Egyház, egyházi intézmény (551, 552, 553, 554, 559) 100 %-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú kht. (571) 100%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonú közhasznú non-profit gazdasági társaság (114) Mezőgazdálkodás: Nemzeti park igazgatóság (312) Erdőgazdálkodás: Nemzeti park igazgatóság (312) Egyéb központi költségvetési szerv (312) Állami erdőgazdasági ZRt (114) 100 %-ban állami tulajdonú kht. (571) 100%-ban állami tulajdonú közhasznú non-profit gazdasági társaság (114) Központi költségvetési szerv és intézménye (311, 312) Köztestületi költségvetési szerv (341, 342) 1,19 0,39 1,04 0,94 0, ,78 0 0,49 2,47 2, ,99 0 2,47 0,42 1,

5 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye (321, 322, 323, 324) Állami erdőgazdasági Zrt (114) Alapítvány (561, 562, 569) Egyesület (522, 523, 529) Egyház, és egyházi intézmény (551, 552, 553, 554, 559) Közhasznú társaság (571) Közhasznúvá minősített nonprofit gazdasági társaságok (114) a felsorolt szervezetek konzorciumai Összesen 10,49 0,39 6,17 12,9 4 Tartalék-árfolyamváltozás 0,64 13, * A 2011/12-es kötelezettségvállalás tartalmazza a 2009/10-es akcióterv kötelezettségvállalásainak egy részét is. ** A támogatás minden konstrukció esetében vissza nem térítendő támogatás. A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 10%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 10%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 10%-ot elérje. 5

6 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Élőhely-védelem, -helyreállítás, élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természet-károsító hatásának mérséklése 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása kétfordulós pályázat Kedvezményezettek köre Nemzeti park igazgatóság (312) Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (312) Központi költségvetési szerv (311, 312) Köztestületi költségvetési szerv (341, 342) Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye (321, 322, 323, 324) Állami Erdőgazdasági ZRt (114) Alapítvány (561, 562, 569) Egyesület (522, 523, 529) Egyház, egyházi intézmény (551, 552, 553, 554, 559) 100 %-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú kht. (571) 100%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonú közhasznú non-profit gazdasági társaság (114) a felsorolt szervezetek konzorciumai Csak vonalas létesítmények átalakítása al-célra: GySEV Zrt., MÁV Zrt. (114) Magyar Közút Kht. (571). a felsorolt szervezetek konzorciumai Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege / 6,53 0 2,17 9, * Tám. min.- max. összege **(MFt) (Nemz eti Parkok és általuk vezetet t konzor ciumok nak 1000, többi pályáz ónak 500) Tám. min.- max. mértéke (%) Támogatandó projektek száma

7 *A 2011/12-es kötelezettségvállalás tartalmazza a 2009/10-es akcióterv kötelezettségvállalásának egy részét is. ** A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 2. Pályázatos konstrukció ütemezése Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) január december 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A Natura 2000 és/vagy védett természeti területek és élőhelyek, valamint a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása, javítása; A hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme, élőhelyük biztosítása; A védett és fokozottan védett, illetve a madárvédelmi irányelv I. mellékletén szereplő madárfajok pusztulásának csökkentése, ill. a tájkép védelme és javítása (elektromos szabadvezetékeket érintő beavatkozások esetén); A természetszerű élőhelyek degradációjának megakadályozása a meglévő nyomvonalas létesítmények által okozott élőhely-feldarabolódás csökkentése révén. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése Élőhely helyreállításával, fejlesztésével érintett területek nagysága (KEAT_20) Természetvédelmi szempontból átalakított vonalas létesítmények hossza (KEAT_21) mértékegysége ha km típusa Bázi Célértékek sérték A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) Az emberi tevékenység hatására Magyarország jelentős területének természetes élővilága degradálódott, így a vadon élő állat- és növényfajok igényeinek megfelelő élőhelyek kiterjedése csökkent. A konstrukció tartalmát képező tevékenységek a degradált élőhelyek helyreállítását és a további leromlás megállítását célozzák. Végrehajtásuk a hazai védett természeti értékek megőrzésének, illetve a pannon biogeográfiai régió jellegzetes élőhelyeinek és fajainak megőrzéséhez kapcsolódó Uniós elvárások teljesítésének alapfeltétele. A konstrukció célterületei a Natura 2000 hálózat területei és a hazai jogszabályokkal védett természeti területek, amelyek jelentős hányada a konstrukció lehetséges kedvezményezettei között megjelenő szervezetek vagyonkezelésében vagy tulajdonában van. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Természetközeli élőhelyek megőrzése (élőhelyvédelem) Degradált élőhelyek helyreállítása, természetközelivé alakítása (élőhely-helyreállítás) Biztonságos fészkelő-helyek létrehozása Védett mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója Földtani alapszelvények rekonstrukciója Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rehabilitációja Ex lege védett források, felszínalaktani értékek helyreállítása, megőrzése Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása Út menti védőkerítés létesítése Madárvédő létesítmények (pl. madárvédő fal) Békaterelő fal Ökológiai átjáró Elektromos szabadvezetékek biztonságosabbá tétele Csak Nemzeti Parkok és általuk vezetett konzorciumok: Elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábellel, vagy létező vezetékszakasz átépítésével Barlangbejáratok biztosítása, műszaki létesítményeinek korszerűsítése A konstrukció keretében gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatók. 7

8 A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) A 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó előírásai mellett a kiválasztás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre: Teljességi szempontok: A projekt adatlap, és a pályázó nyilatkozata a megadott szempontok szerint került kitöltésre A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik A kötelező mellékletek az előírt formában rendelkezésre állnak A projekt adatlap, a pályázó nyilatkozatai és a pályázati csomag mellékletei megfelelően hitelesítettek Az elektronikus és nyomtatott példány megegyezik nyilatkozat alapján A pályázati dokumentáció megfelel a felhívásban közzétett egyéb formai kritériumoknak Jogosultsági feltételek: A projekt megvalósításának helye megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A benyújtott ütemterv megfelel a pályázati felhívásnak és a projekt a megadott határidőn belül végrehajtható A kedvezményezett, tevékenységek, a támogatás intenzitása, összege és az önerő mértéke tekintetében a pályázat megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A projekt nem veszélyezteti a célterület Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapot A pályázati dokumentáció alapján a projekt megfelel a felhívásban közzétett egyéb szakmai jogosultsági kritériumoknak Értékelési szempontok: A pályázó szervezet, illetve a projektmenedzsment szervezet működése és irányítási struktúrája Bevonandó partnerek megfelelősége, a kapcsolat megalapozottsága A projektmenedzsment szervezet, illetve az abban dolgozók tapasztalata, szaktudása A fejlesztés hozzájárulása a konstrukció céljaihoz, eredményeihez A kezelni kívánt probléma fontossága és a fejlesztés szükségszerűsége A projekt megvalósíthatósága a tulajdonviszonyok és egyéb projekt-területhez kötődő jogviszonyok alapján A projektelemek (projektköltségek) indokoltsága és elszámolhatósága Várható eredmények, hatások A megvalósítandó műszaki változatok kidolgozottsága, indokoltsága, megfelelősége, költséghatékonysága A közbeszerzési terv ütemezése és a jogi megfelelősége A projekt szakmai fenntarthatósága A projekt-előkészítés (projektfejlesztés) értékelése Támogathatósági és társfinanszírozási feltételek vizsgálata Az előkészítés/beruházás finanszírozhatóságának vizsgálata Az esélyegyenlőségi elveknek és a környezeti fenntarthatóság követelményeinek való megfelelés Az értékelési szempontok további részletezését a pályázati útmutató tartalmazza 8

9 Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kétfordulós pályázat Kedvezményezettek köre Központi költségvetési szerv és intézménye (311, 312) Köztestületi költségvetési szerv (341, 342) Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye (321, 322, 323, 324) Állami erdőgazdasági Zrt-k (114) Alapítvány (561, 562, 569) Egyesület (522, 523, 529) Egyház, egyházi intézmény (551, 552, 553, 554, 559) 100 %-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú kht. (571) 100%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonú közhasznú non-profit gazdasági társaság (114) Pályázatok, kiemelt IH döntés tervezett projektek összege kerete / 2012* Tám. min.-max. összege** MFt) Tám. min.- max. mértéke (%) Támogatandó projektek száma 1,19 0,39 1,04 0,94 0, % 7 *A 2011/12-es kötelezettségvállalás tartalmazza a 2009/10-es akcióterv kötelezettségvállalásának egy részét is. ** A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 2. Pályázatos konstrukció ütemezése Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) január december 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A védett gyűjteményes növény- és a történeti kertek természeti értékeinek megőrzése, kedvező (természeti) állapotának fenntartása; Veszélyeztető tevékenységek, illetve ezek káros hatásainak mérséklése, megszüntetése; A kritikusan lecsökkent egyedszámú, veszélyeztetett fajok ex situ populációinak kialakítása; A nemzetközi egyezmények által meghatározott ex situ növénymegőrzési irányvonalak követése, és az azokban meghatározott célok elérése; A gyűjteményes növénykertek és történeti kertek értékes tematikus gyűjteményeinek rekonstrukcióját és a fejlesztésüket szolgáló infrastruktúra korszerűsítése. 4. A támogatási konstrukció célértékei 9

10 megnevezése mértékegysége típusa Célértékek Bázisérték Élőhely helyreállításával, fejlesztésével érintett területek nagysága (KEAT_20) ha A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) Hazánk kiemelkedő értékei azokat a botanikus kertek és arborétumok, amelyek alapfunkciója a tudományos igényességgel nyilvántartott élőnövény-gyűjtemények megőrzése és fejlesztése, a kutatás, oktatás és ismeretterjesztés szolgálata, valamint egyes kastélyparkok, amelyek az épített környezet elemeivel (kastélyok, kúriák) funkcionális egységet alkotva, különböző kertépítészeti stílusokat (barokk, angol stb.) közvetítve jöttek létre. A kertek értékes nemzeti vagyontárgyak és fontos tájelemek, amelyek kulcsszerepet játszanak a veszélyeztetett növényfajok élőhelyen kívüli ún. ex situ védelmében, illetve a természetvédelem területén született nemzetközi egyezmények és EU intézkedések végrehajtásában is. A konstrukció egyrészt a védett gyűjteményes növénykertekben található, természetvédelmi szempontból kiemelkedő fajok és élőhelyek megőrzését, rekonstrukcióját szolgálja, másrészt a védett történeti kertek, kertépítészeti, kertművészeti és tájökológai értékeinek helyreállíthatását célozza. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Élőhely rekonstrukció: vizes, szárazföldi és speciális (pl. sziklagyep) élőhelyek rekonstrukciója Védett és/vagy közösségi jelentőségű állatok élőhelyének rekonstrukciója Védett növényfajok ex-situ megőrzési programja Történeti kertek speciális beruházásai A kert egységét helyreállító területszerzés (max 10%, de legfeljebb 10 MFt) ESZA-típusú tevékenységek (pl. növényállomány nyilvántartását segítő szoftverfejlesztés) (max 5% ill. max 5 millió forint) A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) A 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó előírásai mellett a kiválasztás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre: Teljességi szempontok: A projekt adatlap, és a pályázó nyilatkozata a megadott szempontok szerint került kitöltésre A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik A kötelező mellékletek az előírt formában rendelkezésre állnak A projekt adatlap, a pályázó nyilatkozatai és a pályázati csomag mellékletei megfelelően hitelesítettek Az elektronikus és nyomtatott példány megegyezik nyilatkozat alapján A pályázati dokumentáció megfelel a felhívásban közzétett egyéb formai kritériumoknak Jogosultsági feltételek: A projekt megvalósításának helye megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A benyújtott ütemterv megfelel a pályázati felhívásnak és a projekt a megadott határidőn belül végrehajtható A kedvezményezett, tevékenységek, a támogatás intenzitása, összege és az önerő mértéke tekintetében a pályázat megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A projekt nem veszélyezteti a célterület Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapot A pályázati dokumentáció alapján a projekt megfelel a felhívásban közzétett egyéb szakmai jogosultsági kritériumoknak Értékelési szempontok: A pályázó szervezet, illetve a projektmenedzsment szervezet működése és irányítási struktúrája Bevonandó partnerek megfelelősége, a kapcsolat megalapozottsága A projektmenedzsment szervezet, illetve az abban dolgozók tapasztalata, szaktudása A fejlesztés hozzájárulása a konstrukció céljaihoz, eredményeihez A kezelni kívánt probléma fontossága és a fejlesztés szükségszerűsége A projekt megvalósíthatósága a tulajdonviszonyok és egyéb projekt-területhez kötődő jogviszonyok alapján A projektelemek (projektköltségek) indokoltsága és elszámolhatósága Várható eredmények, hatások 10

11 A megvalósítandó műszaki változatok kidolgozottsága, indokoltsága, megfelelősége, költséghatékonysága A közbeszerzési terv ütemezése és a jogi megfelelősége A projekt szakmai fenntarthatósága A projekt-előkészítés (projektfejlesztés) értékelése Támogathatósági és társfinanszírozási feltételek vizsgálata Az előkészítés/beruházás finanszírozhatóságának vizsgálata Az esélyegyenlőségi elveknek és a környezeti fenntarthatóság követelményeinek való megfelelés Az értékelési szempontok további részletezését a pályázati útmutató tartalmazza. 11

12 Élőhely-megőrző mező-és erdő-gazdálkodás infrastrukturális fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Egyfordulós pályázat Kedvezményezettek köre Mezőgazdálkodás: Nemzeti park igazgatóság (312) Erdőgazdálkodás: Nemzeti park igazgatóság (312) Egyéb központi költségvetési szerv (312) Állami erdőgazdasági ZRt (114) 100 %-ban állami tulajdonú kht. (571) 100%-ban állami, tulajdonú közhasznú non-profit gazdasági társaság (114) Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege / 2012* 1,78 0 0,49 2,4 7 Tám. min.- max. összege** (MFt) Tám. min.- max. mértéke (%) 2, % *A 2011/12-es kötelezettségvállalás tartalmazza a 2009/10-es akcióterv kötelezettségvállalásának egy részét is. ** A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 2 Pályázatos konstrukció ütemezése Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) január december Támogatandó projektek száma A támogatás célja (max. 500 karakter) A természetvédelmi vagyonkezelésben és saját hasznosításban lévő mezőgazdasági területek különösen a gyepek természeti értékeinek megőrzése, biológiai sokféleségének növelése a legeltetéses gyepgazdálkodáshoz kötődő beruházások támogatásával; Egyéb, speciális, természetvédelmi szempontból fontos mezőgazdasági beruházások támogatása (pl. nádarató eszközök beszerzése); A természetszerű erdőállományok megőrzése, visszaállítása, valamint az erdőkben lejátszódó természetes folyamatok védelme, támogatása, beindítása. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése A természetközeli erdő- és mezőgazdálkodás feltételeit kielégítő területek nagysága (KEAT_22) mértékegysége ha típusa Célértékek Bázisérték A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) Az állami tulajdonú és mezőgazdasági hasznosítás alatt álló védett természeti területek és a Natura 2000 területek természetvédelmi kezeléséhez a felsorolt kedvezményezettek körében megfelelő műszaki technikai eszközpark kialakítására, fejlesztésére van szükség. Ez elsősorban olyan gépek és eszközök beszerzését jelenti, amelyek alkalmazhatók a természetközeli gazdálkodás speciális elvárásainak megfelelő földhasználat során. A jelentős kiterjedésű és nagy természet-védelmi jelentőségű gyepek megfelelő kezeléséhez szükség van a legeltetés és az állattartás körülményeinek megteremtésére és fejlesztésére. A tervezett erdészeti beruházások egyik 12

13 csoportja olyan új erdőgazdálkodási módszer bevezetéséhez és alkalmazásához kapcsolódik, amelyek segítik a természetvédelmi célok elérését. A beruházások másik csoportja közvetlenül szolgálja a természeti állapot megőrzését, javulását az állami tulajdonú és természetvédelmi oltalom alatt álló vagy a Natura 2000 hálózat részét képező erdőterületeken (pl. erózió elleni védelem, a vízháztartás javítása, stb.). 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Élőhely-megőrző mezőgazdálkodás: stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, kerítés kialakítása; területkezelési céllal tartott állatok tartására szolgáló épületek és ezek kiegészítő létesítményeinek felújítása, építése, vásárlása; állatok számára kutak, itatóhelyek létesítése; erő és munkagépek beszerzése természetkímélő gazdálkodáshoz; a területek elérhetőségét szolgáló földutak kiépítése (max 10%); a természetközeli gazdálkodás bevezetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúrák létesítése; természetkímélő nádgazdálkodás speciális eszköz- és munkagépbeszerzése (nádarató, nádkasza). Élőhely-megőrző erdőgazdálkodás: igásállat és a tartáshoz, munkavégzéshez szükséges szerszám beszerzése; igásállatok tartásához szükséges infrastruktúra (karám, istálló) építése, felújítása, átalakítása; a célkitűzéseket támogató erdészeti eszközök, gépek, berendezések, erő-, és munkagépek, adapterek beszerzése, korszerűsítése; speciális erdei és csatlakozó utak (feltáró utak, kiszállító utak, közelítő nyomok, utakhoz kapcsolódó felépítmények) természetközeli kialakítása, felújítása (max 10%); meglévő erdei feltáró utak káros hatását csökkentő berendezések, infrastruktúrák (erdei átereszek, átjárók, árkok stb.). A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) A 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó előírásai mellett a kiválasztás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre: Teljességi szempontok: A projekt adatlap, és a pályázó nyilatkozata a megadott szempontok szerint került kitöltésre A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik A kötelező mellékletek az előírt formában rendelkezésre állnak A projekt adatlap, a pályázó nyilatkozatai és a pályázati csomag mellékletei megfelelően hitelesítettek Az elektronikus és nyomtatott példány megegyezik nyilatkozat alapján A pályázati dokumentáció megfelel a felhívásban közzétett egyéb formai kritériumoknak Jogosultsági feltételek: A projekt megvalósításának helye megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A benyújtott ütemterv megfelel a pályázati felhívásnak és a projekt a megadott határidőn belül végrehajtható A kedvezményezett, tevékenységek, a támogatás intenzitása, összege és az önerő mértéke tekintetében a pályázat megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A projekt nem veszélyezteti a célterület Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapot A pályázati dokumentáció alapján a projekt megfelel a felhívásban közzétett egyéb szakmai jogosultsági kritériumoknak Értékelési szempontok: A pályázó szervezet, illetve a projektmenedzsment szervezet működése és irányítási struktúrája Bevonandó partnerek megfelelősége, a kapcsolat megalapozottsága A projektmenedzsment szervezet, illetve az abban dolgozók tapasztalata, szaktudása A fejlesztés hozzájárulása a konstrukció céljaihoz, eredményeihez A kezelni kívánt probléma fontossága és a fejlesztés szükségszerűsége A projekt megvalósíthatósága a tulajdonviszonyok és egyéb projekt-területhez kötődő jogviszonyok alapján A projektelemek (projektköltségek) indokoltsága és elszámolhatósága Várható eredmények, hatások A megvalósítandó műszaki változatok kidolgozottsága, indokoltsága, megfelelősége, költséghatékonysága 13

14 A közbeszerzési terv ütemezése és a jogi megfelelősége A projekt szakmai fenntarthatósága A projekt-előkészítés (projektfejlesztés) értékelése Támogathatósági és társfinanszírozási feltételek vizsgálata Az előkészítés/beruházás finanszírozhatóságának vizsgálata Az esélyegyenlőségi elveknek és a környezeti fenntarthatóság követelményeinek való megfelelés Az értékelési szempontok további részletezését a pályázati útmutató tartalmazza. 14

15 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Egyfordulós pályázat Kedvezményezettek köre Központi költségvetési szerv és intézménye (311, 312) Köztestületi költségvetési szerv (341, 342) Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye (321, 322, 323, 324) Állami erdőgazdasági Zrt (114) Alapítvány (561, 562, 569) Egyesület (522, 523, 529) Egyház, és egyházi intézmény (551, 552, 553, 554, 559) Közhasznú társaság (571) Közhasznúvá minősített non-profit gazdasági társaságok (114) a felsorolt szervezetek konzorciumai Pályázatok, kiemelt IH döntés tervezett projektek összege kerete / 2012* Tám. min.- max. összege** (MFt) Tám. min.- max. mértéke (%) Támogatandó projektek száma 0,99 0 2,47 0,42 1, % 20 *A 2011/12-es kötelezettségvállalás tartalmazza a 2009/10-es akcióterv kötelezettségvállalásának egy részét is. ** A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 2. Pályázatos konstrukció ütemezése Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) január december 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A környezeti nevelés intézményi hátterének fejlesztése, erősítése a minősített erdei iskolai és erdei óvodai szolgáltatók infrastrukturális hátterének javítása, valamint a kapcsolódó képzés és tananyag-fejlesztés támogatása révén. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése Átalakított erdei iskolák száma (KEAT_23) mértékegysége db típusa Célértékek Bázisérték

16 5. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) Az erdei iskolák és erdei óvodák hálózata jelentős szerepet játszik a környezettudatos magatartás kialakításának elősegítésében, az élményszerű, közvetlen természet-megismerés feltételeinek megteremtése révén. Az eredményes szolgáltatás szakmai tartalmi feltételei jelen vannak a konstrukció által megcélzott intézményekben, ugyanakkor általában segítségre szorulnak a sok esetben leromlott infrastruktúra fejlesztésében. Ennek megfelelően, a konstrukció fő célja a környezeti nevelésnek, mint a természetvédelem fontos stratégiai kérdésének, a támogatása a minősített erdei iskolai és erdei óvodai szolgáltatók infrastrukturális hátterének javítása valamint a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatása révén. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Épületrekonstrukció, felújítás Meglévő létesítmények környezettudatos átalakítása Funkcióbővítést szolgáló építési munka, ha az így létrejövő épület vagy helyiség nem jár a szálláshelyek bővítésével és az alapterület legalább 50%-a oktatási célokat szolgál Az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges bútorok beszerzése Kötelezően megvalósítandó, tevékenységarányos akadály-mentesítés Az erdei iskola és erdei óvoda környezetének akadály-mentesítése Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítése Terepi laborfelszerelések beszerzése Terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése A terepi megfigyelést könnyítő, nem motoros meghajtású közlekedési eszközök beszerzése Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése Erdei iskola- és Erdei óvoda-szolgáltatáshoz kapcsolódó, ESZA típusú, nem beruházás jellegű tevékenységek (pl. minősítés az előkészítés részeként, tananyagok fejlesztése és az erdei iskolában és óvodában oktatók képzése) A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 20% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) A 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó előírásai mellett a kiválasztás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre: Teljességi szempontok: A projekt adatlap, és a pályázó nyilatkozata a megadott szempontok szerint került kitöltésre A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik A kötelező mellékletek az előírt formában rendelkezésre állnak A projekt adatlap, a pályázó nyilatkozatai és a pályázati csomag mellékletei megfelelően hitelesítettek Az elektronikus és nyomtatott példány megegyezik nyilatkozat alapján A pályázati dokumentáció megfelel a felhívásban közzétett egyéb formai kritériumoknak Jogosultsági feltételek: A projekt megvalósításának helye megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A benyújtott ütemterv megfelel a pályázati felhívásnak és a projekt a megadott határidőn belül végrehajtható A kedvezményezett, tevékenységek, a támogatás intenzitása, összege és az önerő mértéke tekintetében a pályázat megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A projekt nem veszélyezteti a célterület Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapot A pályázati dokumentáció alapján a projekt megfelel a felhívásban közzétett egyéb szakmai jogosultsági kritériumoknak Értékelési szempontok: A pályázó szervezet, illetve a projektmenedzsment szervezet működése és irányítási struktúrája Bevonandó partnerek megfelelősége, a kapcsolat megalapozottsága A projektmenedzsment szervezet, illetve az abban dolgozók tapasztalata, szaktudása A fejlesztés hozzájárulása a konstrukció céljaihoz, eredményeihez A projektelemek (projektköltségek) indokoltsága és elszámolhatósága Várható eredmények, hatások A megvalósítandó műszaki változatok kidolgozottsága, indokoltsága, megfelelősége, költséghatékonysága A közbeszerzési terv ütemezése és a jogi megfelelősége A projekt szakmai fenntarthatósága Támogathatósági és társfinanszírozási feltételek vizsgálata 16

17 A beruházás finanszírozhatóságának vizsgálata Az esélyegyenlőségi elveknek való megfelelés és a környezeti fenntarthatóság követelményeinek való megfelelés. Az értékelési szempontok további részletezését a pályázati útmutató tartalmazza. 17

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely:

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely: TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 1 TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 - Tervezet Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben