Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás"

Átírás

1 özösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás 1. forduló 2. forduló I. Adminisztratív feltételek I.1. BENYÚJTÁSI FELTÉTELE A pályázatot a határidő lejárta előtt nyújtották be A pályázatot az illetékes özreműködő Szervezethez nyújtották be A pályázatot zárt csomagolásban nyújtották be A csomagoláson feltüntették a megfelelő jelöléseket I.2. REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELE A pályázatot megfelelő példányszámban nyújtották be A pályázatot megfelelő formátumban nyújtották be A pályázat elektronikus formában is benyújtásra került II. Formai feltételek II.2. JOGOSULTSÁGI RITÉRIUMO II.2.1. Általános jogosultsági feltételek A projekt megvalósításának helye megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A benyújtott ütemterv megfelel a kiírásnak és a projekt a megadott határidőn belül végrehajtható* o Előkészítés: max. 2 év o Végrehajtás: max. 3 év o A projekt pénzügyi zárása december 31 ig megtörténik A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott kedvezményezetti körbe tartozik A támogatandó tevékenységek köre megfelel a pályázati útmutatóban foglaltak céloknak* A támogatási intenzitás megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak* A támogatás összege megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak* Az önerő mértéke megfelel az akciótervben meghatározottaknak II.2.2. Szakmai jogosultsági feltételek Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése kétfordulós pályázatos projektek Általános A projekt nem veszélyeztetheti a célterület Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát. Élőhelyvédelem, -helyreállítás A célterület a pályázó vagyonkezelésében vagy tulajdonában van 1

2 (kivéve a célterület megvásárolni kívánt részét, ami a projektelem max. 15%-a lehet); A célterület védett természeti terület és/vagy Natura 2000 terület; Amennyiben a területre elkészült a kezelési terv dokumentáció (védett természeti terület) vagy fenntartási terv (Natura 2000 terület), valamint körzeti erdőterv és vonatkozó fajmegőrzési terv, akkor az abban foglalt előírások figyelembe vétele szükséges. A pályázónak erről nyilatkoznia kell; örnyezetvédelmi és vízügyi igazgatóság az illetékes nemzeti park igazgatóság támogató nyilatkozatát (1. forduló), illetve szakmai hozzájárulását (2. forduló) csatolta; A folyók, tavak vízkészlet-gazdálkodását jelentősen befolyásoló beavatkozásoknál a nemzeti park igazgatóság az illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság támogató nyilatkozatát (1. forduló), illetve szakmai hozzájárulását (2. forduló) csatolta; Területszerzés célja csak védett, védelemre tervezett vagy Natura 2000 terület, kizárólag a nemzeti park igazgatóságok számára; Területvásárlás csak a projekt célterületén, ill. különösen indokolt esetben ahhoz közvetlenül kapcsolódóan történik. Élettelen természeti értékek A célterület, mesterséges üreg esetében annak felszíni területe védett és/vagy Natura 2000 terület, illetve védett természeti érték; Csak nemzeti park igazgatóságok számára: Területszerzés célja csak védett, védelemre tervezett vagy Natura 2000 terület lehet. Barlang és mesterséges üreg esetében annak felszíni területe kizárólag abban az esetben vásárolható, amennyiben a célterület a pályázó vagyonkezelésében van, vagy megvásárlása tervezett; Amennyiben a célterület nincs saját vagyonkezelésben, illetve megvásárlása nem tervezett, akkor a tulajdonos/vagyonkezelővel kötött együttműködési megállapodást a pályázathoz a nemzeti park igazgatóság csatolta; A beavatkozási és kivitelezési tervek az élettelen természeti értékek megőrzését szolgáló műszaki beavatkozásokra vonatkozó szabványok előírásainak megfelelnek; Mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója beavatkozási és kivitelezési tervei a denevérvédelem, valamint a védetté nyilvánító jogszabályban nevesített más természeti vagy egyéb (pl. ipartörténeti) értékek védelmének szempontjait követik. Erről szóló nyilatkozatot a pályázó csatolta (1. forduló), a csatolt műszaki tervek ezt igazolják (2. forduló); Földtani alapszelvények rekonstrukciója esetén a tevékenységek, beavatkozások tervezésébe és kivitelezésébe az MTA és a Magyar Rétegtani Bizottsága (MRB) bevonásra került. Az MRB egyetértő nyilatkozatát csatolták. özépfeszültségű elektromos szabadvezeték kiváltása A beruházás védett és/vagy fokozottan védett madárfajokat érintő probléma kezelésére irányul. 2

3 A terület minimum 80%-a saját tulajdonban/vagyonkezelésben van (műszaki vázlatterv alapján) özépfeszültségű elektromos szabadvezetékek természetkárosító hatásának csökkentése A középfeszültségű vezetékoszlopokra kihelyezendő szigetelőpapucsok, továbbá a gólyafészek-magasítók az MSZ szabványnak megfelelően tervezettek. Ettől eltérő madárbarát átalakítások módszerét a természetvédelmi hatóság jóváhagyta. Csak védett, fokozottan védett és/vagy az élőhelyvédelmi irányelv II. vagy IV. mellékletén szereplő fajokat érintő probléma kezelése támogatható özlekedési infrastruktúra természetkárosító hatásának csökkentése Az ökológiai átjárók az MSZT A közutakat keresztező ökológiai átjárók kialakítása című természetvédelmi szabványa szerint tervezettek. A projektelem csak védett, fokozottan védett és/vagy az élőhelyvédelmi irányelv II. vagy IV. mellékletén szereplő fajokat érintő probléma kezelését célozza II.3. TELJESSÉGI FELTÉTELE A pályázati adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint került kitöltésre A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik A pályázati adatlap megfelelően hitelesített A pályázó nyilatkozatának valamennyi rovata a megadott szempontok szerint került kitöltésre A pályázó nyilatkozata megfelelően hitelesített A kötelező mellékletek az előírt formában rendelkezésre állnak (ld. csatolt mellékletlista szerint) A pályázati csomag mellékletei megfelelően hitelesítettek Az elektronikus és nyomtatott példány megegyezik nyilatkozat alapján A pályázati dokumentáció megfelel a felhívásban közzétett egyéb formai kritériumoknak III. TARTALMI FELTÉTELE 1. forduló 2. forduló III.1. PÁLYÁZÓ SZERVEZET MEGFELELŐSÉGE III.1.1. Intézményi háttér T A pályázó szervezet működése és irányítási struktúrája A pályázó szervezet pénzügyi stabilitása T Bevonandó partnerek megfelelősége, a kapcsolat megalapozottsága III Projektmenedzsment (előkészítés/lebonyolítás) megfelelőssége T A projektmenedzsment szervezet működése és irányítási struktúrája 3

4 T A projektmenedzsment szervezet / személyek tapasztalata, szaktudása A projektmenedzsment szervezet működése és irányítási struktúrája III.2.1. A projekt illeszkedése az OP, illetve az akcióterv céljaihoz A fejlesztés hozzájárulása a konstrukció céljaihoz, eredményeihez A kezelni kívánt probléma fontossága (Az alábbi 5 tématerületre egyenként adható 30 pontból képzett súlyozott számtani átlag. A súlyozás a tématerületnek megfelelő projektelemek költségarányai szerint történik.) 1 30p 30p 1.Élőhely-rekonstrukció A célterület (megőrizni, rekonstruálni kívánt élőhely) védettségi szintje (védett, fokozottan védett, NATURA 2000) A célterület (megőrizni, rekonstruálni kívánt élőhely) kiterjedése (ha) 20p 20p 2.Élettelen természeti értékek Az érintett élettelen érték, illetve az általa érintett terület védettségi szintje/jelentősége Az érintett élettelen érték, illetve az általa érintett terület kiterjedése A projekt további természetvédelmi jelentősége (élőhelyvédelmi jelentőség, tájvédelmi vagy kultúrtörténeti jelentőség, balesetveszélyelhárítás: közvetlen veszély) özépfeszültségű szabadvezeték kiváltása Saját tulajdonban/vagyonkezelésben lévő területek aránya (min. 80%, maximális pontszám 100% esetén kapható) A vezetékszakasz által okozott ütközéses madárpusztulások gyakorisága becslés alapján, A gyakoriság becslését alátámasztó adatok minősége (a felméréssel igazolt pusztulások aránya a becsült pusztulási gyakorisághoz) Az érintett fajok természetvédelmi összértéke 3p 3p Az átalakított infrastruktúra hossza Tájvédelmi jelentőség 2p 2p 8p 9p 3p 8p 9p 3p 4. özépfeszültségű elektromos szabadvezetékek természetkárosító hatásának csökkentése A vezetékszakasz által okozott áramütéses és/vagy ütközéses madárpusztulások gyakorisága becslés alapján A gyakoriság becslését alátámasztó adatok minősége (a felméréssel igazolt pusztulások aránya a becsült pusztulási gyakorisághoz viszonyítva) Az érintett fajok természetvédelmi összértéke Az átalakítási megoldás tartóssága 4

5 Átalakított infrastruktúra hossza 5. özlekedési infrastruktúra Az összekötött területek védettségi szintje (védett, fokozottan védett, NATURA 2000) Az átalakítandó útszakaszon a veszélyeztetett célpopulációk méretének becslése A beruházás által pozitívan befolyásolt populációjú fajok összesített eszmei értéke (Ft) 1 1 III.2.2 A változatelemzés megfelelősége A fejlesztés szükségszerűsége A fejlesztési változat(ok)/kiválasztott változat megalapozottsága és indokoltsága* A fejlesztési változat(ok)/kiválasztott változat kidolgozottsága* III.2.3. A megvalósítandó változat (projekt) értékelése A projekt műszaki tartalmának megfelelősége Műszaki/szakmai ütemezés realitása Megvalósíthatóság vizsgálata (a tulajdonviszonyok és egyéb projekt területhez kötődő jogviszonyok alapján) A projektelemek (projektköltségek) indokoltsága és elszámolhatósága A projekt költséghatékonysága özbeszerzési terv értékelése (az ütemezés és a jogi megfelelőség szempontjából) ockázatkezelési stratégia megfelelősége a megvalósítás időszakában 1 III.2.4. A projekt szakmai fenntarthatóságának vizsgálata A működésre/működtetésre vonatkozó szakmai koncepció, költségbecslés megfelelősége ockázatkezelési stratégia megfelelősége a fenntartás időszakában III.2.5. A projekt-előkészítés (projektfejlesztés) értékelése Intézkedési terv megfelelősége A projektelemek (projektköltségek) indokoltsága és elszámolhatósága Ütemezés realitása özbeszerzési terv értékelése (az ütemezés és a jogi megfelelőség szempontjából) ockázatkezelési stratégia megfelelősége az előkészítés időszakában IV. PÉNZÜGYI RITÉRIUMO IV.1. Támogathatósági és társfinanszírozási feltételek vizsgálata** özgazdasági költség-haszon elemzés számítása helyes Pénzügyi elemzés számítása helyes A projekt társadalmi hasznossága a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján bizonyított A projekt pénzügyi fenntarthatósága a pénzügyi elemzés alapján bizonyított - 5

6 IV.2. Az előkészítés / beruházás finanszírozhatóságának vizsgálata A saját forrás biztosításának jogi megfelelősége A saját forrás biztosítási módjának megbízhatósága V. HORIZONTÁLIS SZEMPONTO V.1. Az EU esélyegyenlőségi elveinek való megfelelőség*** V.2. A környezeti fenntarthatóság megfelelősége*** * Az 1. fordulóban az előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján a változatok kerülnek értékelésre, míg a 2. fordulóban a kiválasztott változatot értékeljük a részletes megvalósíthatósági tanulmány alapján. ** A kötelezően alkalmazandó pénzügyi, illetve közgazdasági költség-haszon elemzési útmutató alapján. *** Horizontális útmutatók alapján a pályázói vállalások függvényében. = kizáró kritérium (a nem megfelelt pályázót a további értékelésből kizárjuk) T = az első pályázati fordulóban nem megfelelés esetén a támogatási szerződés megkötéséig rendezhető, második fordulóban kizáró kritérium A kritériumok esetén a támogatási szerződés megkötéséhez egyedi feltételek csak akkor köthetők ki, ha a pályázó megfelelt minősítést kapott. Az elérendő minimum összpontszám 60 pont. Az ez alatti pontszámot elérő pályázatok nem támogathatók. 6

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben