KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a éves beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a 2009. éves beszámolóhoz"

Átírás

1 KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY Közhasznúságijelentés a 29. éves beszámolóhoz

2 A társaság gazdasági környezetének ismertetése A Képírás Művészeti Alapítvány én alakult 5. azaz ötvenezer forint induló vagyonnal. Alapító: Dr. Gáspár Ferenc (74 Kaposvár, Kossuth L. u. 1.) Az alapítvány működése és szerkezete Az alapítvány kezelője és döntéshozó szerve három tagból álló kuratórium: Dr. Winkler Férne 74 Kaposvár, Tisza u. 1. Kelemen Lajos 74 Kaposvár, Biczó F. köz 6/2 Ih. Bátai Sándor 74 Kaposvár, Füredi u /4 A kuratórium elnöke: Bátai Sándor Felügyelő bizottság: Harangozó Ferenc 7453 Mernye, Lenin u. 4. Balassa Tamás 74 Kaposvár, Hegyi u. 1/d. Ország László 74 Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 34. A felügyelő bizottság elnöke: Ország László Az alapítvány nyilvántartásba vételi száma: Somogy Megyei Bíróság pk /2/l 2368.sorsz. Az alapítvány adószáma: Pénzforgalmijelzőszám: K&H Bank KSH szám: Az alapítvány által választott számviteli politika főbb vonásainak bemutatása Az alapítvány egyszeres könyvvitelt alkalmaz, naplófőkönyvben könyvel, nem folytat vállalkozási tevékenységet, közhasznú egyszerűsített beszámolót készít, ami mérlegből és eredménykimutatásból áll. A mérleg fordulónapja: december 31.

3 A mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó részletezések A 29. évi közhasznú tevékenység bevétele: megnevezés Helyi önkormányzattó kapott támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb támogatások (magánszemélyek, intézmények) Egyéb bevétel (kamat, SZJA 1%) Összesen: e Ft Támogatást nyújtó támogatás összege időpont felhasználás Szigetvár Kult. Zöld Z. Égyesület KMJV Polg. Hív Somogy Megyei Önkorm. KMJV Okt. Tud. És Kult. Biz. KMJV Polg. Hiv Nemzeti Civil Alap KMJV Okt. Tud. És Kult. Biz. 28. évi bevétel: 3. Ft 5. Ft 2. Ft 65. Ft 2. Ft 15. Ft 65. Ft 67 e Ft 1.2 kiadványok megj elentetése 3.3 Helsinki Kiállítás 7.23 kiállítás megvalósítása 8.27 Székesfehérvári kiállítás 9.2 kiállítás megvalósítása 11.5 működési támogatás 11.1 Székesfehérvári kiállítás Cél szerinti juttatások nem voltak. Anyagbeszerzés: Egyéb költségek (posta, tel, utazás): Reprezentációs ktg-ek: Egyéb kiadások(t.e. vásárlás): Összesen: Értékcsökkenési leírás: Személyi jellegű ráfordítások: 23 e Ft 8 e Ft e Ft e Ft 1.46 e Ft e Ft e Ft 28. évi eredmény: -371 e Ft Nyitó pénzkészlet : Záró pénzkészlet : 274 e Ft (bank és pénztár együtt). 3 e Ft (bank és pénztár együtt). Az alapítvány kuratóriumi tagjai, elnöke illetve a Felügyelő Bizottság tagja, elnöke sem tiszteletdíjban, sem más juttatásban nem részesültek.

4 Tárgyi eszközök Megnevezés bruttó érték tárgyévi écs halmozott écs nettó érték Számítógép 115 e Ft e Ft 115 e Ft e Ft Követelések Megnevezés érték Pénzeszközök Megnevezés Pénztár Bank érték 3 e Ft e Ft Saját tőke Induló tőke 5 e Ft Tőkeváltozás/eredmény/ 24 e Ft Tárgyévi eredmény -371 e Ft Kötelezettségek 1 e Ft Megnevezés Tulajdonosok által nyújtott kölcsön érték 1 e Ft 28. évi eredmény közhasznú tevékenységből: -371 e Ft Az alapítványnak adófizetési kötelezettsége nem volt.

5 A Képírás Művészeti alapítvány 29. évi tevékenysége Az alapítvány szervezésében megvalósult kiállttások: A Kezdet című kiállítássorozat az alábbi városokban és kiállítóhelyeken került megrendezésre: Székesfehérvár: Pelikán Galéria 29. június 23 -július 1. Sepsiszentgyörgy: Gyárfás Jenő képtár 29. szeptember Csíkszereda: Kriterion Galéria 29. október 2-2 Résztvevő művészek a kiállítás-sorozaton: Baktay Patrícia, Bátai Sándor, Deák Németh Mária, Györgydeák György, Harangozó Ferenc, Krajcsovics Éva, Mocsári Mária, Ország László, Pinczehelyi József, Szarka Csilla, Szirányi István, Szlankó László, Vanyír István A Magyarországon megrendezett kiállítást L. Simon László író nyitotta meg, a Székelyföldön rendezett kiállításokat Sántha Imre Géza és Túrós Eszter művészettörténészek méltatták és nyitották meg. Kaposvár: Festők Városa Hangulatfesztivál 29. május Kaposvár: Zrínyi Emlékünnepség 29 szeptember 4-6 Szigetvár: szabadtéri elektrográfiai kiállítások A Barlangfestő Ember címmel Szigetvár: III. Országos Elektrográfiai Szimpozion és Kiállítás, Vigadó Galéria 29. szeptember 5. Az alapítvány szervezésében megjelent kiadványok: Képírás füzetek: Bohár András - Az elektrográfia jelensége és jelentősége Kaposvár, 21. május 2. / Bátai Sándor Kuratórium elnöke KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI,«UPfTVÁNY 74 Kaposvár, Füredi u. 14.1/4, Adószám: K & H Bank: S125-

6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 29. év KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 74 KAPOSVÁR, FÜREDI U 14 1/4. címe Keltezés:KAPOSVÁR, /az egyéb szervezet vezetője / (képviselője) KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 74 Kaposvár, Füredi u. 14.1/4, Adószám: &1-14 K & H Bank: 1Q433S ODOOOOOO

7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám ] Az egyéb szervezet megnevezése: KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 74 KAPOSVÁR, FÜREDI U 14 1/4. EGYSZERES KONYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 29.év Sorszám a , A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) l. IMMATERIALIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI B. Forgóeszközök ( 6-9. sorok ) l. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (1+5.sor) C. Saját tőke ( sorok) l. INDULÓ TÖKE/ JEGYZETT TÖKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) l. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ( PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN ( sor) Előző év c Előző év(ek) helyesbítése d adatok E FT-ban Tárgyév e KAPOSVÁR, : egyéb szervezet vezetője (képviselője) KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 74 Kaposvár, Füredi ti, 14.1/4. Adószám: KSH Bank; 1439D

8 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám' Az egyéb szervezet megnevezése: KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 74 KAPOSVÁR, FÜREDI U 14 1/4. EGYSZERES KONYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 29. év Sorszám a A tétel megnevezése b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( l+ II. ) l. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb f) továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1 + 2.) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek ( A./f. + B./1. ) D. Pénzbevételt nem jelentőbevételek ( A./II.+ B./2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) 1. Ráfodításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenységráfordításai ( ) 1. Ráfodításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Előző év c Előző év(ek) helyesbítése d adatok E FT-ban Tárgyév e KAPOSVÁR, azegyéb szervezet vezetője KÉPÍRÁS 74 Kaposvár, Füredi u /4. Adószám: KSH Bank: 1439S-38125Q-OOQOOOOC

9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám ] Az egyéb szervezet megnevezése: KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 74 KAPOSVÁR, FÜREDI U 14 1/4. EGYSZERES KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 29.év Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése adatok E FT-ban Tárgyév a b G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( ) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I..-E./1.-E./4.) c d e Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) H. Nem pénzben realizált eredmény ( ) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzbeni realizált eredménye (A./II..-E./2.-E./3.) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2..-F./2.-F./3.) l. Adózás előtti eredmény ( B./1 - F./1. + H./2. ) J. Fizetendő társasági adó K, Tárgyévi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./l..+A./ll.)-(E./1.+ E./2.+E./3.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye ( l - J..) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 44. ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett ) F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege KAPOSVÁR, az egyéb szervezet vezetője / (képviselője) KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 74 Kaposvár, Füredi u. 14.1/4. Adószám: K & H Bank:

10 KPRS MVSZETI ALAPTVNY 74. KAPOSVÁR, FÜREDI U / 4. Közhasznúsági jelentés a 28. éves beszámolóhoz /Bátai Sándor kuratórium elnöke KÉPÍRÁS MŰVÉSZET! ALAPÍTVÁNY 74 Kaposvár, Füredi u. 14.1/4. Adószám; K & H Bank:

11 I. Általános rész -1-1./ A társaság gazdasági környezetének ismertetése A Képírás Művészeti Alapítvány én alakult 5.,- Ft. Induló vagyonnal. Alapító : Dr. Gáspár Ferenc /Kaposvár, Kossuth L.u.1.7 Az alapítvány működése és szerkezete: Az alapítvány kezelője és döntéshozó szerve a 3 tagból álló kuratórium: Dr. Win kiér Ferenc Kaposvár Tisza u. 1. Kelemen Lajos Kaposvár, Biczó F.köz. 6/2 Ih. Bátai sándor Kaposvár, Füredi u. 14.1/4. A kuratórium elnöke: Bátai Sándor Felügyelőbizottság: Harangozó Ferenc 7453.Mernye, Lenin u.4. Balassa Tamás 74.Kaposvár, Hegyi u. 1/d. Ország László 74.Kaposvár, 48-as Ifj. u. 34. A felügyelő bizottság elnöke: Ország László Közhasznú szervezet nyilvántartásba vételi száma: Somogy Megyei Bíróság pk /2/ sorsz. Az alapítvány adószáma: Pénzforgalmijelzőszáma: K&H Bank KSH száma: Az alapítvány által választott számviteli politika főbb vonásainak bemutatása: - Az alapítvány egyszeres könyvvitelt alkalmaz, naplófőkönyvben könyvel, nem folytat vállalkozási tevékenységet, közhasznú egyszerűsített beszámolót készít, ami - mérlegből - eredmény kimutatásból áll. A mérleg fordulónapja : december 31. A mérlegkészítés időpontja: március 31-e.

12 II.A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó részletezések -2- A 28.évi közhasznú tevékenység bevétele : / EFT./ Helyi önkormányzattól kapott támogatás: Pályázati úton elnyert támogatások: Egyéb támogatások /magászem.intézmények/ Egyéb bevétel /kamat, szja 1 %/ ÖSSZESEN: Támogatást nyújtó Támogatás összege/ft. Időpontja Felhasználása KMJV.POLG.M.HIV. 3 SM.ÖNKORMÁNYZAT 3 KMJV.POLG.M.HIV. 1 KMJV.POLG.M.HIV. 2 KMJV.POLG.M.HIV. 5. Nemzeti Civil Alap 12. KMJV.POLG.M.HIV működési tám. működési tám. Finn-Lappföldi kiáll. Finn-Lappföldi kiáll. Csíkszeredái kiáll, működési tám. elektrográf.kiáll. Nyitó pénzkészlet évi bevétel: Célszerinti juttatások : e. Ft. /bank, pénztár/ 78 Összesen: 696 nem voltak Anyagbeszerzés Egyéb költségek / utazás, telefon,posta / Reprezentációs ktg. Egyéb kiadás /tárgyi e. vásárlás/ Záró pénzkészlet/bank,pénztár/ Tárgy évi bevétel: Tárgy évi költségként érv.kiadások: Tárgy évi értékcsökkenés 27.évi pénzügyi eredmény Összesen: Személyi jellegű ktg. : OFt. Az alapítvány kuratóriumi tagjai, elnöke NI. a felügyelőbizottság tagjai és elnöke sem tiszteletdíjban, sem más juttatásban nem részesültek.

13 1./Tárgyi eszközök részletezése: /e.ft./ Adatok E.Ft.-ban Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Számítógép Az összes elszámolt értékcsökkenésből a 28 évi: Követelések részletezése Megnevezés Érték 3./ Pénzeszközök Megnevezés Pénztár Bankszámla Érték Saját töke Megnevezés Érték Induló tőke 5 Tőkeváltozás/eredmény/ 6 Tárgyévi eredmény 18 5./ Kötelezettségek részletezése Megnevezés Érték 6./ Időbeli elhatárolások 28. évben nem volt időbeli elhatárolás. 28.évi eredmény közhasznú tevékenységből: 18 e.ft. Az alapítványnak adófizetési kötelezettsége nem volt. Kaposvár,

14 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ - EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET - a., MÉRLEG EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 28. január december 31. Évet záró KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY Bírósági bejegyzés száma: Pk /1 Adószám: ESZKÖZÖK (aktívák) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (passzívák) C) SAJÁT TOKÉ I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D) TARTALÉK E) CÉLTARTALÉKOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN ezer Ft-ban, A. B. C. D. E. F. G. H. b., Egyszerűsített beszámoló I. II. III. IV. V. VI eredménylevezetése Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) Pénzügyileg rendezett bevételek ebből: támogatások = alapítói = központi költségvetési = helyi önkormányzati = egyéb (pályázat útján elnyert) tagdíj egyéb bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)] Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V) Fizetendő társasági adó Jóváhagyott osztalék Tárgyévi eredmény (E-F-G) Alaptevékenység KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNYAI 74 Kaposvár, Füredi u, 14.I/4, / Adószám; K & H Bank; fi 18Q /V Vállalkozási tevékenység i t Összesen ezer Ft,

15 c., Közhasznú eredménylevezetés A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) 1. Közhasznú működésre kapott támogatás a., alapítótól b., központi költségvetéstől c., helyi önkormányzattól d., egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (n 1 n 2) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) H. Nem pénzben realizált eredmény (n 1 n 2) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) I. Adózás előtti eredmény (B/l-F/1) n H/2 J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/l+E/2+E/3) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) ezer Ft, _ Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Ebből: - a 224/2. Korm. rend.. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás. ezer Ft, Kaposvár, KÉPÍRÁS MŰVÉSZET! ALAPÍTVÁNY 74 Kaposvár, Füredi u. 14.1/4. Adószám: K & H Bank; 1439S

16 d. PÁLYÁZATOKON NYERT TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FORRÁS MEGNEVEZÉSE KMJV. működési támogatás MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT működési támogatás Nemzeti Civil Alap /Szov.Munkaü.Miniszterium/ ÖSSZESEN: KAPOTT TÁMOGATÁS Ft 3 Ft 12 Ft 569. FT f. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁBÓL: ,-Ft. g. A SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE: FT Kaposvár,29.május 31.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Páka, 2010. március 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. március 31. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben