Az I nformácíós Társadalomért Alapítvány. Közhasznú szervezet évi közhasznúsági jelentés. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az I nformácíós Társadalomért Alapítvány. Közhasznú szervezet. 2014. évi közhasznúsági jelentés. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1."

Átírás

1 Közhasznú szervezet Információs Társadalomért Alapítvány Nyilvántartási szám: 7399 (közhasznú) 1507 Budapest, Pf. 213 Az I nformácíós Társadalomért Alapítvány évi közhasznúsági jelentés (3937 Komlóska, Szkalka köz 1.) Rácz Tibor az alapítvány képviselője 7399 F áros mrómg Tel.: (1) , Fax: (1) Web:

2 I dj egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 101 Fővárosi Törvényszék [ Beküldő adatai 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: I RáCZ j Tibor Mátyás Születési név: Rácz Tibor Mátyás Anyja neve: Mózes Erzsébet Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Magyarország szeged [119t5I8I f11 [[] Szervezet neve: Információs Társadalomért Alapítvány Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: IKomlóska Közterület neve: ISzkalka Közterület jellege: Házszám: Ii. I Lépcsőház: I I Emelet: I Ajtó: köz Bejegyzőhatározatszáma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: tt1.f[1.i6111oi7i51 tt1 {T1 713I9I91 1 [[ /I119I9I8I1r Képviselő neve: Képviselő aláírása: IRácz Tibor Mátyás ( l 1 Keltezés: Komlóska - - Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

3 IfI A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete t, Szervezet neve: nformációs Társadalomért Alapítvány I Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) Előző év Előző év Tárgyév helyesbítése ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ill. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések Ill. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FRRÁSK (PASSZÍVÁK) D. Sajáttőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény Ill. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FRRÁSK ÖSSZESEN Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva: I

4 - tagdíj, - támogatások A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: [irmációs Társadalomért Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév helyesbítése helyesbítése helyesbítése I 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált Saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek alapítótól kapott befizetés adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

5 II A kettős könyvvitek vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: Információs Társadalomért Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző Év tárgyév előző Év előző év tárgyév előző Év előző Év tárgyév helyesbítése helyesbítése helyesbítése 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6± ) C ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel könyvvizsgálói záradék Az adatok könizsgálattal alá vannak támaszwa. fl Igen Nem Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

6 f II egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Információs Társadalomért Alapítvány 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Komlóska Kozterúlet neve: Szkalka I Közterület jellege: köz Házszám: 1 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: I1119I9t8IF1 1.4Nyilvántartásiszám: tt1 rt1 t713i919t I I 1.4 Szervezet adószáma: [ 1.6 Képviselő neve: Rácz Tibor Mátyás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása z Információs Társadalomért Alapítvány TA) tevékenységének jelenlegi szakaszában az INFTA Kutatóintézet keretei között kutatási, fejlesztésí, ínnovációs és alkalmazásfejlesztési, oktatási és ismeretterjesztési. munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenységet végez, komoly hagyományt teremtve ezzel z elméletí kutatók, a gyakorlati fejlesztők és alkalmazók együttműködésének integrált megvalósítása terén - különösen a szolgáltató szektorban. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Tudományos tevékenység, kutatás 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: i cxxxiv Közhasznú tevékenység célcsoportja: IKKv-k, turizmus szektor, közszféra 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: TKA pályázat, EURSTARS-PEN nemzetközi projekt, KTIA pályázat tevékenységei Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

7 II egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név lnformácíós TársadaJomért Alapítvány 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Komlóska Közterület neve: Szkalka Közterület jellege: köz Házszám: 1 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma:.[ II1t9I9I8 [F1 1.4Nyilvántartásiszám: [T1 tt1 I7[ I Szervezet adószáma: [[ [ f[ 1.6 Képviselő neve: Rácz Tibor Mátyás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Felnőttoktatás 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. 1) bek. n) pontja, illetve a 74.-a 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: hátrányos helyzetű régiók lakói, vállalkozói, diákok {Videó alapú elearning rendszerben XXV-nak szóló tananyagok szlovák ás magyar nyelven. Kulturális szakemberek képzése, egyéb szakmai képzések. Intézmény felnónképzési engedélyeztetése. BAZ megyei felnönképzési szolgáltatás rendszer feltérképezése. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

8 I II egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Információs Társadalomért Alapítvány 1.2 Székhely Irányítószám: Település: komlóska Közterület neve: Szkalka Közterület jellege: köz Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: íiiii.[6j7 1[ II1t9I9I8Ifr 1.4Nyilvántartásiszám: I I 1.4 Szervezet adószáma: [f 1.6 Képviselő neve: Rácz Tibor Mátyás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: pedagógiai-szakmai szolgáltatás 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. 1) bek. u) pontja, illetve a 74.-a 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: középiskolás diákok {A Tihanyi Alapítvány megbízásából (MCC) videó alapú tananyagokat (közgazdaságtan, modern kori örténelem, társadalomtudomány) dolgoztunk ki középiskolás diákok számára. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

9 I egyszerűsftett beszámolója és közhasznúsági melléklete 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Információs Társadalomért Alapítvány 12 Székhely Irányítószám: Település: Komlóska Kozterület neve: Szkalka Közterület jeliege: köz Házszám: Lépcsőház: 1 Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma:. í6111o17151 [Ii198I [F1 14 Nyilvántartási szám: tti tót1 1713I9I9í I I 1.4 Szervezet adószáma: 1.6 Képviselő neve: Rácz Tibor Mátyás [[ _[_f[ 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bek, 7. és 23. (5) bek Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: kultúra területén dolgozó szakemberek, érdeklődő diákok LA Központi Bányászati Múzeumban Mitől müködik címmel innovatív, interaktív technikatörténeti Ibemutaró láwánytárat, Újszerű kiállítási hoztunk létre az energia hasznosítás történetéről. Kulturális szakembereket is továbbképeztünk, valamint Tokaj régió gasztokulturálís örökségével ás BAZ megye turisztikai i nformációmenedzsment szolgáltatásainak fejlesztési lehetőségeit térképeztük fel. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

10 9 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Információs Társadalomért Alapítvány 12 Székhely Irányítószám: Település: Komlóska Kőzterulet neve: Szkalka Kozterulet jellege. köz Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: fij. [i.[6t1io1715i II1I919I8VFf1 1.4Nyilvántartásiszám: tf1 tt1 I713I9I9t 1 I 1.4 Szervezet adószáma: [6j 1.6 Képviselő neve: Rácz Tibor Mátyás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása ftevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 23. (5) bek Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Turizmus területén dolgozó szakemberek, turisták rokaj régió gasztokulturális örökségével ás RAZ megye turísztikai ínformácíörnenedzsment szolgáltatásainak fejlesztési lehetöségeít térképeztük lel. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

11 9 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Információs Társadalomért Alapítvány 1.2 Székhely Irányítószám: [[ Település: I Ikomlóska Kozterulet neve. Házszám: Szkalka 1. I Közterület jellege: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: [ii [I i[w] 1.4Nyilvántartásiszám: tti FT1 I71319[9t I I köz 1.4 Szervezet adószáma: 1.6 képviselő neve: Rácz Tibor Mátyás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IMunkaerőpiaci tevékenységek 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról 3.3 Kozhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek éví LXXVII. felnőttképzés IFeinöttképzés keretein belül előzetes tudásszint felmérés, tanácsadás. Felnóitképzési engedélyezési leljárás lefolytatása. Támop 262 pályázat keretein belül munkaerőpiaci szolgáltatási sztenderdek kidolgozása. szervezetfejlesztés, munkaerőpiaci akkrediiáció megszerzése. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

12 II Jj egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Információs Társadalomért Alapítvány 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Komlóska Közterület neve: Szkalka Közterület jellege: köz Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: fij. [ji.[6111ot I8V[[1 1.4 Nyilvántartási szám: I I 1.4 Szervezet adószáma: ff ff 1.6 Képviselő neve: Rácz Tibor Mátyás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális örökség megóvása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (4) bek, Közhasznú tevékenység célcsoportja: kultúra területén érdekeltek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: [A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség keretein belül a DDP2.1.3 felhívásra egy Vidéki örökség útjai címü pályázat keretein belül videósorozaiot készítettünk hagyományos helyi ételek elkészítéséröl, valamint adatbázist építettünk a Baranya megyei tematikus utakhoz. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

13 f 9 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Információs TársadaJomért Alapítvány 12 Székhely Irányítószám: Település: Komlóska Közterület neve: Szkalka Közterület jellege. köz Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: fij. It11919I8Vff1 1.4Nyilvántartásiszám: t1 tf1 I71319[ Szervezet adószáma: [f 1.6 Képviselő neve: Rácz Tibor Mátyás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Határon átnyúló és határmenti tevékenységét 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közteladat, jogszabályhely: A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv f) 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Határmenti lakosok, vállalkozók A HU-Sk határonálnyúló pályázat fenntartási időszaka alatt a korábban elkészült lananyagokat rissíteflük1 TÁMP 224 pályázat keretein belül határon túli felnönképző intézményekkel közös módszertani anyagokat, tananyagokat dolgoztunk ki. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

14 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete t! Szervezet neve: nformációs Társadalomért Alapítvány 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja D D Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (míndösszesen) 5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) C Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: o Kitöltő verzió:2.61. Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

15 A kettős könyvvítelt vezető egyéb Szervezet egyszerűsftett beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: Információs Társadalomért Alapítvány 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szolo évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 4 48 D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 3. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet véjző személyek száma fa közérdekű önkentes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) t(b1+b2)/ , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. Ectv. 32. (4) b) [KJ+K2=0] (4) c) [(l1+l2-a1-a2)/(h1+h2) =0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) =0,02] Ectv. 32. (5) b) [(31 ±32)/(H1 +H2) =, 5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2= 10 fől Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

16 - ebből Nemzetközi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: [rmációs Társadalomért Alapítvány Tamogatasi program elnevezese: Kutatási ás Technológíai Innovációs Alap - megvalósuló alap ás ipari kutaiás együttrnüködéssel Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyéví felhasználásának szöveges bemutatása: b támogatásból megvalósuló Kutatási projekt a Balkán régió országainak azon értékeire fókuszál, amelyekre alapozva egészségrenntartást célzó turisztikai szolgáltatás-koncepciók alakíthatóak ki. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Kufatócsoport együnmüködése a partnerszervezenel, tanulmányutakon, workshopokon részvétel, technológiai térkép Dsszeállítása, SZTP modell architektúra előkészítése Kitöltő verzió:2.61. Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

17 - ebből -I 9 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: jormácíós Társadalomért Alapítvány. ÚSZT-TÁMP262. Tamogatasi program el nevezese: mogató megnevezése: Munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásának megerősítése EMMI központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi lelhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: támogatás céljaa munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó cívil szervezetekfejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A támogatás a szervezet belső kapacitásainak erösítésével, i szervezeti kultúra fejlesztésével, niinöségirányítási rendszer bevezetésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, aváltozó társadalmi ás gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai i nnovációs képességének megerösödését szolgálja. iz uzieri evuen vegzeu rooo reveenysege es programok uemuratasa Szervezeti kapacitások felmérése, szervezet fejlesztésí terv elkészítése, minőségirányítási rendszer bevezetése, munkaerőpiaci szolgáltatás sztenderdek kidolgozása, munkatársak továbbképzése, honlap megújítása. felnőnképzési engedély niegszerzése. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

18 E; egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: [ormációs Társadalomért Alapítvány Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: TKA - rszágos Tudományos Kutatási Alapprogram TKA Bizottság központi költségvetés Támogatás forrása: Támogatás időtartama: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó fl Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: IT ás hálózati sérülékenységek tovagyúrúző társadalmi-gazdaságí hatásai pályázat A projekt célja, hogy felmérje az informatikai sérülékenységekvalós hatásait a gazdasági-kormányzati szereplők működésében, ás ezáltal telbecsülje tzokat a hatásokat, amelyeket az ezekből fakadó kockázatok nem megfelelő kezelése eredményez a gazdasági :eljesítményben. datgyújtés, elemzés, publíkáció Az Üzleti evben végzett több tevékenységek és programok bemutatása Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

19 - ebből - tárgyévben. ÚSZT-TÁMP224, ; 9 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: [ormációs Társadalomért Alapítvány Tamogatasi program elnevezese: mogató megnevezése: határon ütnyúló szak- ás felnönképzés EMMI központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:. projekt célja, hogy a Magyarországon távoktarással, Szlovákiában pedig irodai hálózattal, Személyes konzultációval ámogaton telnőnképzési tevékenységet integráljuk, ás a határ menti vállalkozások számára olyan oktatási rnódszertant, tudásbázist, ás oktatási anyagokat dolgozzunk ki közösen, amely segítségével a mikro-, kis- ás középvállalkozások kifejezetten aktuális, máshol csak nehezen ás drágán elérhető ismereteket kapjanak helytöl ás [dötöl függetlenül. Az üzleti évben végzeflfőbbtevékenységek ás programok bemutatása zlovájdai felnónképzző intézmények felkeresése, közös módszertan ás tananyag kidolgozás. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

20 - ebből i1i 9 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: [rmáciás Társadalomért Alapítvány. SZiA Támogatást program elnevezése: 1% Támogató megnevezése: Támogatás forrása: központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközí forrás fl Támogatás időtartama: más gazdálkodó Támogatási összeg: a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált Összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi L. 000 Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyéví felhasználásának szöveges bemutatása: támogatás az aiapítvány müköiéséhez járul jozzá. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

21 - ebből - tárgyévben - tárgyévben egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: [formációs Társadalomért Alapítvány Támogatási program elnevezése: EURQSTARS Támogató megnevezése: Támogatás forrása: Támogatás időtartama: központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó D D D Támogatási összeg: a tárgyévre jutó összeg: felhasznált összeg: folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: termelési hatékonyságfejlesztő rendszer prototípusának kidolgozásával a projekt azon vállalati problémák szimulációs megoldásához fejleszt támogató eszközt, amely rugalmas gyártórendszereknél egyes, előre deliniált gazdasági, müszaid, technológiai, humán eröforrást érintő események bekövetkezésekor a termelési program átütemezése során merül fel, annak érdekében, hogy az Új helyzetben a gyártórendszer ás a gyártási folyamatok üzleti hatékonysága a csatlakozó logísztikai ás egyéb kiszolgáló folyamalokkal együtt a lehető legkisebb rnértékü csökkenéssel fenntartható legyen. Azlizletié%,ben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása pályázatot támogatták. Un a magyar keret kimerülése miatt a magyar partnerek önerőböl próbálják megvalósítani ladataikat. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

22 gyszerűsftett beszámolója és közhasznúsági melléklete PK142 Ml - Meflékletek Törvényszék: Loi Fővárosi Törvényszék Csatolt mellékletek PK-J42-1 Könyvvizsgálóijelentés -02 Szöveges beszámoló -03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: fl EJ -04 Jelen léti ív Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: EJ Eredetivel rendelkezik: EJ -06 Egyéb Melléklet csatolva: EJ Eredetivel rendelkezik: EJ Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.i Nyomtatva:

23 G) Jegyzőkönyv az Információs Társadalomért Alapítvány a 2014-es évi beszámolójáról Időpont: február 2-án, hétfőn 18 óra Helyszín: Budapest XI. Sopron Út 64. II. emelet Jelen vannak: Rácz Tibor Székely Iván Cselovszki Róbert Kőhalmi Zsolt Sas István Farkas Zoltán Matyók Györgyi Gróf Imre Pacsi Zoltán Meszéna György Dr. Kiss Ferenc Török Marianna Kuratórium elnöke Kuratórium Tagja Kuratórium Tagja Kuratórium Tagja Alapító tag Felügyelő Bizottság elnöke Felügyelő Bizottság tagja Felügyelő Bizottság tagja Felügyelő Bizottság tagja Felügyelő Bizottság tagja K+F igazgató pénzügyi felelős Alulírottak Az Információs Társadalomért Alapítvány Komlóska Szkalka köz I évi egyszerűsített éves beszámolóját a mai napon 100 százalékos szavazat mellett elfogadjuk eft mérleg főösszeggel és 468 eft mérleg szerinti eredménnyel. A mérleg szerinti eredmény teljes mértékben a tőkeváltozás/eredmény sorra kerül átvezetésre. Információs Társadalomért Alapítvány TeLt (1) , Fax: (1) Nyílvántartási szám: 7399 (közhasznú) Web: Budapest, Pf

24 G) Az ügyvezető intézkedik jelen jegyzőkönyv tartatmának a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. LU TÁR - Budapest, február 2.? Nv1 Rácz tibor Cselovszki Róbert kuratóriumi tag Sas István Alapító tag g9?) Székely Iván kuratóriumi tag Kőhalmi Zsolt kuratóriumi tag Farkas Zoltán EB elnök Mtyók dyörri FB tag L Gróf Imre EB tag Pacsi Zoltán FB tag eszéna György EB tag 2

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária.

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária. egyszeruistett beszámolója és közhasznüsági mellékiete Torvényszék: Tárgyev: [is Nyregyházi Törvényszék PK 142 [jo BekuldO adatai Elötag Családi név Viselt név: jmarkóczi SzUletési név: Markóczi Anyja

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A beszámolási időszak: 2010.01.01-től 2010.12.31-ig. Az 1997.évi CLVL törvény 19 -ának (1) bekezdése szerint. a) Számviteli beszámoló: 1-es melléklet csatolva. A közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA... 3 3. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 8 4. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Részletesebben